LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s."

Transkriptio

1 LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6 Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.8

2 Mediatiedot 1989 Painosmddrd Jakelu Alueet llmestyminen Painopinta-ala llmoitusten viimeinen iatiiaika llmoitushinnal Verilisa Paperi Aineisloloivomus kp lesenisiblle ja alan jairjestoi le valiakunnall nen ne je kedaa vuodessa A4 kaksi vlikkoa ennen ilmestymiste 2/1 s mk l1 s. 24AA mk (takasivu) /1 s mk (muut s vut) /2 s. 900 mk /4 s 700 mk Kymexcote 135 matta ofiset aineisto Julkaisila Paatoimittaja Puheeniohlaia Toimituksen osoite Yhleyshenkiliit Luottomiehet - Kreditmennen ry. Jari Nuor nko Vlikko Parlanne PL Hels nki Pennanen (90) Nuor nko (90)

3 rrh$idmhhi Luottomiehet - Kreditmiinnen ry:n jisenlehti Ilmestyy neljii kertaa luodessa Piiiitoimittaja Jari Nuorinko Toimituksen osoite Luottomiehet ry PL 89I Helsinki Toimitusneuvosto Jari Nuorinko puh. (90) Pertti Pennanen puh. (90) Ahti Nuutinen puh. (90) Jukka Marttila puh. (90) Ari Ovaska puh. (90) Tuulikki Vartd puh. (90) Mikko Parjanne puh. (90) UUSI VUOSI, UUSI MIES, VANHAT KUJEET Vuoden 1988 Luottomieheksi valittu Pertti Pennanen teki oman piiatoimittajakautensa aikana merkittavea tyii Luottolinkin eteen. T:iste on h).r'a jatkaa. Lehtea tehdzen n)rt uusitun roimitusneuvoston voimin (ohon Pennanen edelleen kuuluu) hyviiksi koetuilla linjoilla. IICM:n puheenjohtaja John Osullivan kertoi tervetuliaispuheessaan viime woden FECMA seminaarissa Dublinissa, kuinka Euroopan luottomiehet alkavat saadahuomiota osakseen siten, efta heilta mm. plydet2ian asiantuntt a- lausuntoja luottoalaan liittyr'ista asioista. Luottomiehet - Kreditmzinnen ry:n jiisenmiiarii on hyvasse kaswssa, joten tama kehitys tu- Iee varmasti meilliikinlaajenemaan. Asiantuntijaneuvot ovat terkeite, jotta ulkopuolisille j:ia selkeii kiisi. tys alan nakymista nlt ja tulevaisuudessa. Tietoa tarvitaan myiis oman alamme siszilla. Yhdistyksen lehti on luottoalan erikoisj ulkaisu, jossa toivon jiisenien kayven enemmen sita keskustelua alan eri asioista, jotka kiinnostavat kaikkia ja Josta moni voi saada taysin uuden nakdkulman siihen ongelmaan, jota han on pityd:iliian pyitrite yt mahdollisesti jo pitkiiiinkin. Liseii toisaalla lehdesse olevaa j?isenpostikidoittelua! Luottolinkki kehittly koko ajan eri osiltaan ja tuohon kehitystydhiin voi meista itse kukin vaikuttaa Voimme kai ilolla todeta, etta Euroopan yhdent,'rninen 1992 ei tiij la Suomessa ole aiheuttanut mite?in hysteriaa, vaan yritykset ovat edenneet tzilla sektorilla varsin maltiltsesti. T:imA jo melkein injlaation karsin 't sanonta tuodaan yritykseen normaalina pitkan tahtayksen kehityksene, eika site nehde minkii?inlaisena mustana pilvena. Yhdentyminen tulee, joten on hyva, etta siihen valmistaudutaan. Oman tirkdin lisan tuohon valmistautumiseen antaa tana luonna Pariisissa jarjestettav,i FECMA seminaari, jossa n:iista suurista linjoista menniiiin aina luottopzi.:illikiin toimenkuvaan wonna T:ime tapahtuma on kiistatta myiis yhdistyksemme vuoden 1989 kohokohta. Haluan omasta ja toimitusneuvoston puolesta toivottaa mukavaa ja menestyksellista woden jatkoa, rahat pois luduksilta! Jad Nuodnko Taitto Kari Martiala puh. (921) Paino Helsingin Liikekirjapaino Oy Helsinki

4 Vuoden 1988 luoffomies Pertti Ilmari Pennanen Syntymaaika: Luortopaaillikkd Pennanen on toimrnut Jasenlehlemme LUOTTO- Syntymapaikka: Virolahti LINKIN p?iatoinittajana r.v. Pddtoimet: ja kuuiuu edelleen lehden toimitusneuvostoon. Liseksi 196l Kansallis-Osakepankki, Hamina, luottovirkailija hiin on ollut yhdistyksen hallituksen j:isen w , josta vuo l97l Suomen Luotonantajayhdistys, Helsinki, luoflotietotutki- den 1987 varapuheenjohtaiana. Ja I97 l-1974 Keskusosuusliike Hankkija, Helsinki, luottotarkastaja Kiinteistathallinto ja lukeminen Harrastuks t 1974 Oy Kontino Ab, Helsinki, iilyllisenzi, ja kuntoharrastuksena luottopaal[kkd meis.issii liikkuminen ilman asetta. Luor toniehet r.r:n puheenjohtaja Mikko Parjanne luovuttaa "Vuoden luottanies" -diplonin Pertti Penndselle. Luottomiehet-Kreditmflnnen r.y:n syyskokous kerdsi ravintola Ostrobotnialle salillisen kiinnostunutta jflsenistiii t ; a -, *"

5 Kun sain tiedon, ette yhdistyksem- E c hallitus on nimennlt minut laoden 1988 Luottomieheki, niin tiima paatds on minut mielltaviisti yl- I ran!1. Samalla k:isiten, etta tzime on huomionosoitus. ei vain minulle h nkilitkohtais sti, vaan myds cdustamalleni yhtiitlle ja sen johdollc seka hfille tytttovereille, joita minulla on ollut. Petti Pennanen ::,1:iiti!1i.'.jfi!:,1rlii:'jJJfJr Pahelevalla sr. \oidaan talii mvds luottohallinnolla it;;,f,?fli;:n'#i;jffi hallittuun luotonantoon oitaa tunnus- - lunnassamme olisi ollut monta muutakin, joille tunnustus olisi kuulunut. Siitli on nyt siis aikaa neljzinnes- KiisittiH vain tukkuluottokaupan nlkiikulman. ruosisata ja yhdistykseemme, joka oli perustettu kaksi luotta aikaisemmin, kuului silloin hieman toistasalaa j?isenta, jotka l?ihes kaikki tunsivat toisensa luvulla tapahtui j:isenistdsse annettiin v suositukset viivzistyskoron veloittamisesta. Maksaposti saatavissa. Rahoituskustan-tavNsa. Yhdistys naisistui ja jiiseneksi tuli minen edel\4ti useimmiten velallinukset ovat nykyisin aivan toista on muuttunut. Rahoitusta on hel- olisi jo siedettava rahoitustulosaa- rakennemuutos. rekeii myds perimistoimistoista ja sen kanssa tehtye sopimusta. rahoitus- ja Koronmaksuvelvollisuus voi myiis puhdistettu korkokanta kaikkine Rahatalouden kuin ennen. Reaalinen inilaatiosta vakuutusaloilta. lisukkeineen on verrattain korkea. ympiiristiin muutos syntye liikesuhteessa vallinneen kauppatavan perusteella. Aikaisemmin velka oli kuin lahiaa. Muutokset luottotoiminnoissa ja luoton kolaki, jonka perusteella luotonanseesta. \4isi vuotta Vasta v tuli voimaan kor- jonka inflaatiotuuli haihdurti-ta- Vuoden 1986 elokuussa sitten oli esimerkiksi pankkilainojen saivat taja voi yksipuolisesti myiintiimisessii saattaa voimaan viivastyskoron maksuvelvol- vahennettyn?i teollisuusyritykset reaalikorko mahdollisuuden ottaa injlaatioprosentilla vapaasti ulkomaista pitkeaikaista valuuttaluottoa. lisuuden. Merkitdvinta oli se, etta vam pan prosenttia. Nyt reaalikorko on v:ihintaen Saman oikeuden MyOs luottotoiminnoissa on tapahtunut rakennemuutos. On siirkojen periminenja samalla tuli selvzi tomuodoissajopa alkoi systemaattinen viivzistyskor- 5 saivat muut yritykset 70, er:ii.ssa luot- vuotta myiihemnin. l0 %. Verovelkakin oli edullisra. Teta ryhdftiin key'tt?imziiin ja rytty palvelevaan luottohallintoon korkotasoero myiinnetylle luotolle korko vain kalliimpia I kotimaisia fo kk, arkaisemmasta perimispainotteisesla luotonvalvonnasta, mihin asiaan luotolle. Konkurssien verattuna omavaltaisesti otetulle nytjopa 5,5 qo luottoja kk. maksettiin pois. Pankeille tuh rahaa. voimakas Oli rahaa liseentyrrunen wosina mita jakaa. palaan hieman mydhemmin esityk- Yleisesti voidaan sanoa, etta viimeisen viiden vuoden aikana on tzi, etta kaikilla Paeomia tuli myits kertoi sii- ltityskaupoista. 5e5Sanl. Rahaa oli ei ole m]ttave, ei ollut mahdollisuuksia mydnneftava. Panlkien Toinen muutos, jolla on ollut tapahtunut enemm:in kuin aikaisemman 25 vuoden aikana. ron aikakauteen. sopeutua rinnalle korkean on tullut ko- uusia rahoituspalveluihin merkitys, koskee luottojen my6ntzimrsla luottofilosofiaa.vanhemnushikkeille Erikoisesti erikoistuneita yrittejia. raken- oi Suomeen tesse syntyi suhteessa kasinotalous. vaikeuksiapi sukupolvi, johon tavallisesti lasketaan v ja sitii ennen syn- Vakuuksien saatavuus ta luottovaroin ja kun Luottohallinnossa oli ostettu tonttimaat- a]ettiin ta ita enemman rahoja rahoitusosaamista. Palveluun on panostettava oli kiinni t! neet, haki enemmen turvallisuutta. Nuoremmassa sukupolvessa on neistoissa. myiis myymettdmisse osakehuo- samoin kuin asiakkaiden tuntemukseen. Luottohallintoon fitt].r'a tyat- enemm?in pelimiehia, jotka ovat hakeneet uutuuksia, seikkailua ja ehhityspiifie oii etta myiis liikepankit Yksi myiinteinenja kiintoisa kemiiarii on muuttunut olennaisesti. ka jannitystekin. T:illaisesta on verik?is kuvaus hiljan ilmestyneessa sia kotimaisillekin tavarantoimitta- ryhtyivat antamaan pankkitakauk- Avustukset ansa yrityksille kirjassa 'Upsalan sekii luotonantajille Ristipiilpys unet", jossa kerrotaan alle kolmekymppisten eko- viilisen kilpailun kirisrymiseste, Jille. Tame johrui paitsi panl<kien nomien kokemuksista ja tuntemuksista suomalaisessa yritys- ja pankhittyija se toi [saa varmuutta pank- avustukset ovat olleet ansa vritvk_ l:iseniaiin kilpailuttamaan pankkeja myds siitzi, ette yritystutkimus ke- Eri lahteistzi helpolla saadut Eri alojen fitot alkoivat patbtaa kimiijddssa luotonottajina l98glurun puoliviilissii. Pankkien ovet kien dskinottoon. Pohjaa antoi kirjanpitolain muutos 70Juwlla, jon- valmisteltu tuotteita, joita ei ole kohtaisia hintasuositussopimuksia sille. Niiden tunr'in on kehiglti ia Ja rahoitusyhtittita kesken:izin. AIa- avautuivat jupeille. Luottovaroilla ka mukainen tuloslaskelma mahdollisti mm. kassavirta-analyysit. vmoutunut, kun tuotteen m]rynti_ l(artell$ottumlsesta mm. rakennus- saatu markkinoiduksi. Kilpailu on alkoi..syntya ja on puhulru jopa tehdyt yrityskaupat eivat pelottaneet luotonantajia. Neljen C:n jarjestelm:ista o[ siirr]4ty yhden C:n tusten osuus noussut jopayli l0/s, joskus osoirtautuneet viisaamrniksi nrnnasta on tydvoima- ym. a.vusalalla. Ostajat ovat ristipitllrtej in ii Ja!estelmeen. Luottojen saatavuus mlke on sama kuin ka''ttiikateprosentti kehitysalueen ulkopuoliiilla Parhaisiin tuloksiin on kuitenkin kuin mlyjet. yrityksille. Kun ar,ustukiet ovat piizisty hyv:illa yhteistydlaja ehdottomasti tulevaisuus kuuluu yhteis- Koroton luotonanto loppui Aikaisemmin oli luottojen saataluus ongelma. Rahan hinta ei sen nut hyvin nopeasti. Tuloslaskelman tyitlle niin hullulta kuin se toisaalta loppuneet, onkin konkurssi seuran- sijaan ollut voimakkaan inllaation kaltdkate ei riita edes rahoitusku- kuulostaakin m]ryntihenkiliiiden Eri alojen jarjestdjen toimesta moksi ratkaiseva tekije. Nlt tilanne \tlhrn. 27o mlyntikatteen nostolla kilpaillessa verisesti keskeneen.

6 Pe ti Pennanen Riskikenoin ja luottoluokkasysteemi luotonvalvonnan, perinn[n ja myyntiosastoj en ohj ausv dlineend tarkasti, eike sovittua luottorajaa sestl huonompaan suuntaan pannaan merkille ja niisd keskustel- - tuo luotto-os.tston tytthiin luotohenkiltiiden kanssa. ylteta, kunnes heiddn arvioimisekseen saadaan tarpeeksi tietoja joko laan. vuutta ja voi piiiiste toteuttamaan itse motivaatiota. henkilitkohtajsten yhteyksien kautta tai ulkopuolisista lfiteist?i. le laskemalla. kuinka monta pro- Iisiiksi voidaan seurata, ette - Saatavien laatu saadaan selvil voimaan tullut osakeyhtiitlain muutos helpotti t?issa suhdojen summa on kokonaisvelasta. ti maksaville asiakkaille. Vasenttia kunkin riskiluokan velkasal- alennuksia ei mydnneta hitaas- Asiakkaiden luottoriski voidaan arvioida yhdesta kymmeneen yltav:illa asteikolla, kuten monet kansainhen hinmuutokseenhan myds yhri-kolme merkittevae etua: teta tuotteita, joita voidaal teessa huomattavasti tilannetta. Tii- Laatuerittellstzi on ainakin parastoon ei hankita tai valmisvailiset monialayrityksetekevat. distyksemme antoi aikanaan lausunnonkaskuntaan m!-"tntimme suun- sille on vaarana, ette vansto nehd:ian minkzilaiseen asia- mltde vain riskiasiakkaille. Meilla Kontinossa sovelletaan j ZirjestelmZiA, jossa luottoluokkia on Luottoluokkasovellutus antaa tautuu vanhenee tai tulee liian suureksi kuusi. Jos yritys on maksanut laskunsa erinomaisesti, sen rahoitus laisia raponointimahdollisuuksia litiikan muodostamisessa Riskinottokykyyn tena pziivane luotonannossa ja -valvonnassa eri- se auttaa yritlksen luottopo- on terveella pohjallaja luottotiedotkin ovat h]"r'aq se sijoittuu luok- - Perintekirjeiden tulostus voi- kauppaa erikseen m:ieritelty- vankkaa ammattitaitoa, silla riskin seka mlynnille ette johdolle. mlyntiosastot \oi\at tehde tarvitaan atk-systeernien lisziksi kaan l-2. daan ohjelmoida luottoluokittain jen hlottokelpoisuuskriteerien arviointi on vaikeampaa kuin ennen. Nykyiset luottotiedotkin ker- eri karkeusasteisiin ja perintar]'tmi puitteissa kysymatte aina luotto-osastolta. Osalle roidaan tovat h) r'in vaihain yritykseste ja voidaan eri luokissa mefitelh erilaiseksi. myyd?i vapaasti ja osalle kau- sopivat lahinna vain kertaluoton Jos ydtyksella on ollut lievea hitautta maksuissa ja sen luottokelpoisuusarvo on alle kohtuullisen Luokitusmuutokset - erityipat h).v?iksf aian yhdessa luor- myiintamiseen. luoton, sen saama luottoluokka on 3. Luottoluokkaan 5 kuuluvat ne asiakkaat, joille luottoa ei myiinneta ilman vakuutta eli luottoraja on sama kuin vakuuden ma?fa. Luottoluokkaan 6 kuuluvat lahinne ns. tilapiiisasiakkaat, joille ei useimmiten ole tarvettakaan avata jatkuvaa tilisuhdetta, mutta yhteiskunnan vaatimien tietojen kannalta oma asiakasnumeron paikallaan. Kuinka luokitus tapahtuu Uusista asiakkaista luokitus tehd:izin piiiisiientdisesti luottotietojen ja saatujen tilinpaatdstietojen seke rahoituslaskelmien avulla. Toimintaansa aloittelevat yritykset, ellei kysymyksessa ole tunnettu tausta, luokitellaan aina aluksi 4:nteen tai 6:nteen luokkaan. Vanhojen asiakkaiden kohdalla on mahdollisuus kehitellii erilaisia riskitekijitiden laskentamenetelmia mm. taseanallysien ja tunnuslukujen perusteella. Mutta kuinlg toimitaan, jos tifinpiiatiistietoja ja rahoituslaske]- mia ei saada kaftiiiin? Jos asiakas maksaa laskunsa sovittujen maksuehtojen mukaan, voidaan soveltaa lievempaa riskikerrointa. Asiakkaan maksukaltteytymista seurataan ja kaikkia muutokia tarkkaillaan. Hitaasti maksavia asiakkaita, jotka p)rynniiiste huolimatta eivet anna tilinpaatiistietojaan, valvotaan erityisen o

7 Luottomiehet-Kreditmzinnen r.y.:n tulevarsuus nefuie mielestfi hvvdta. Monta uutta toimintamu;- toa on tekeilla tai ainakin ajatusasteella. Paljon asioita on ajateltu toteuttaa tanakrn \uonna. Jilsenille helmikuun alussa postitetusta tiedotteesta selviiia piiepiirteissezin woden tzirkeimmet piiiv?it yhdistyksen toiminnassa. Tiimiin lehden palstoilla saa sitten tarkempia tietoja kustakin tapahtumasta. Tiedotteessa jaettiin myiis rintamerkki yhdistyksenjesenille. TAla merkile on haluttu lujittaa j?isenten yhteenluuluvaisuuden merkityste. Hallinrs toivookin, ette site kaltettiisiin bhdessa ilmenevien periaatteiden mukaisesti. Tiedotteessa puhuttiin uudesta jasenluettelosta, joka on piakkoin rulossa- T{isse yhrcydessd haluaisin rlela todeta, etta me vhdistvksen toimihenkiliit emme miliien iysty p,rtem:i?in ajan rasalla j?isenrekistena" Jos emme saa snien automaattisesti jesenten omia ilmoituksia. Viime syksyne yhdistyksen hal- Itus paarri perustaa pienen "Msiotyitryhman", jonka tehtevana oli laatia lyhlt anallysi yhdistyksen n! kytilanteesra sekii kijata kehitdmisajatuksia. Tydryhmaen kuuluivat allekirjoittaneen lisaksi Thomas Feodoroffja Pertti Larva. Nykytoiminnan hyviit ja huonot puolet Ty6ryhm:isse todettiin, etta yhdistyksen nykytilannetta voidian pitae h]./ana mm. seuraavien asioiden osalta: kontaktit ja asiakassuhteet lujittuvat yhdesseolossa, j a- s nlehri, kokoukset, tuleva Iuottoalan perustutkinro { LTS), risteilysemrnaan. matkat sekzi kotimaassa ett:i ulkomailla. Nykytoiminnasta kritiikkie saivat seuraavat asiat: esiintyjat ovat liian usein vain aukrorireetteja luennoitsijoita, joita kokouksessa itse asiassa ei lainkaan kuunnella. Helsinki-keskeisws. korkeamman luottokoulutuksen puute esimerkiksi yliopistotasolla, Jzisenten arvostus- ja palkkatavoitreiden selvitteminen seke Luottolinkin toimitusvarmuuteen ja jatkuwuteen liittyr'et asiat olivat mvits kritiikin kohteena- Kehittiimisajatuksia Tydryhmn kirjasi koko joukon kehittzimisajatuksia. Yhden illan istumisen jiilkeen todettiin, etta seuraavat asiat kaipaavat lisziii puhtia tai selvempiii ja varmempia pelisaantitja. hallitus muodostuisi alan eri intressiryhmista: luottopaiillikitt - pienyritysten edustajat - perintayhtiiit - luottotietoyhtiitt - pankit ja rahoitus kokous muissa kaupungeissa esimerkiksi kerran wodessa - kartoitettaisiin eri alojen kokoukset alalta (esimerkiksi Va- Mikko Parjanne Puheenjohtajan palsta Luo t to mie het- Krcd i t mdn nen ry.:n hsl lituksen pu heenj ohtajaksi vuonno 1989 valittiin Suomen Asiakastieto Oy:n toimitusjohtoja Mikko Parjanne. Puheenjohtajana hiinellii on kolmos eli yiimeinen kausi meneilltidn. kuutusyhtiiiiden perintiilakimiehet, TerZistukkureiden luotto- palkitseminen: jiisenhankinnas-vaa lainszizidantdhanketta on vireil- muu jzisenten innostaminen ja monta yhdistystamme hhelle obpai likkt ryhme, Luortotietotoimistojen liitto, Rrimistoimistosa, kokoukseen osallistumisessale. Meidan te!'tly itse puuttua niiihin hankkeisiin, seurata niita ja jen Jne. liittojne.) luottopaalikitiden puheenvuoron jatkuwus kokouksissa den awlla. ottaa aktiivisesti kantaa eri v:ilinei- luottopii?illikiiiden/ luotonvalvojien N?iin voimme paremmrn vaikuttaa tulevaisuuteen. La- toimenkuvien luominen; mihin asettuu organisaatiossa kin toimitussihteeri/jzisenrekistekitoimikunnan vetejaksi valittiin - osapaivetoiminen sihteeri/lin- tutkimus luottopiizillikiin/luotonvalvojan roolista, palkkauk- potentuaalisten toiminnan jatkatant Oy:sta. dn hoitaja Timo Miiki Perimistoimisto Consesta, toivomuksista, koulutuksesta, koko alasta, yrityksen luot- - toimikunnat hallitus: toiminjien kartoitus Luottopii2illikiin ja luotonvalvotokaupan prosenttiosuudesta ja Jan tehteve- ja palkkatasotutkimukseen on myiis t,ille wodelle nan yhteys aina sziillretteve esimerkiksi henkilatjerjestelyjen ja varattu meiirziraha. Moni merkityksestejne; ehke uftopuolinen muista luotettava tutkimuslaitos pitltakidoien anrlla ede e mainituista ajatukista ovatkin sitten sellaisia, ette ne ovat tai vastaava uusien toimikuntien - perustaminen tai virittiminen: esimerkiksi muuten huomioitava yhdistysta luottoalan vain vitsit; kilpailu esimerkiksi Linkkiin, pienet palkinnot kerhotoimikunta, lakitoimikunta j:ie myiis tulevien toimihenkliiiden edelleen ja juttuja luotsattaessa. julkaistaisiin Moni asia sopivasti muutaman.v'uoden aikana Viilittiim:isti tamen jiilkeen - p:iatettiin tilata yhdistyksen tehtavaksi. PR: esimerkiksi Vuoden Luottomiehen j iiisenille Toivotan kaikitle yhdistyksemme ulkistamisen nakfryys, rintamerkki. Te e luodelle perustettiin myds kaksi uutta toimikun- jiisenille hytiiii ja akriivista luottoalan loppuvuotta. Kiitan samalla muu tiedottaminen lehdistiille jesenmaksu: nlt matalia, voidaan korottaa inllaatiokorotuk- seurata aktiivisesti yhdistyksen tar- osakseni tullessanivalituksikolmartaa. Lakitoimikunnan tehtav?ine on myiis siite kunniasta, jonka sain silla (mahdollinen porrastus jiisenmiiziran mukaan vritvksitt?iin) niin kehittymiste. Totuus on se, etta koitusta lfielle olevan lainsziadanta kertaa yhdistyksen puheenjohtaiaksi. kokouksiin joskus iw6ttu poyl ne kaksi lausuntoplyntiie, j otka yhdistykselle viimeisen kolmen ruo- ujarjesrys yms. jasenia yhdisdve merkki (rintamerkki: pronssi/ hopea/ kulta) llihes vahinkoja. Kuitenkin den aikana ovat tulle t, ovat olleet h'.r'in

8 Muistokirjoitus Bengt Lindberg Ruotsin "Luottomiehet" ovat menettiineet yhden pioneercistaan; johtaja Bengt Lindberg kuoli 57 tettaessa Ruotsin luottoalan yhdistvste Svenska Kreditmannaiatreriingen i Stockhom' sekii alueellisia yhdistyksia Mdmdhitn ja Gotebor- listii 8Gluwn puoliviiliin kokonaista seminaarisad aa nimelte Modern Kreditberedning. woden ikiiisenii viime l'uoden 10- Lindberg osallistui viime vuoden pulla. - eiin. Vuosina Lindberg swskuussa Tukholmassa jiirjestett1ryn Tukholman yhdistyksen 20- Bengt Lindberg syntyi ja kasvoi ioimi Svenska Kreditmannafilreningen i Stockholm -yhdistyksen ruotisjuhlaan. Juhlapuheessaan Malmdssa. Hiin aloittitaloustieteen opintonsa Englannissa ja j atkoi niite seka Lundin ette Tukholman siirtyi Malmitn yhdistyksen Puden niikymrssii mmenomium m)ryn- puheenjohtajana, jonka jakeen hiin h?in korosti luottoalan tulevalsuu- ytopistossa. Tohtoriksi h?in viiitteli heenj ohtajaksi. Yhteense Tukholman, Gdteborgin ja Malmon Yhtviitztiosaston ja luotto-osaston yhteis- Lontoossa vuonna V:iititskirja keskittyi luotonannon luotto- Ja distykissa on tiila hetkellii noin Bengt Lindberg oli kansainvlilisen luottoalan jerjestiin ' Fecman analyysikysymyksiin. 400 iiisenta. Uransa Lindberg aloitti Skanska Vuonna 1975 Lindbergiste tuli (Federation of European Credit Bankenissa, josta heii jatkoi kahdeksi ruodeksi ulkomaille San tusjohtaja. Han kehitti yrityksen.ja keksi myds nimen Fecma. Hiin luottotietoyhtiii Soliditetin toimi- Managers Association) perustajia Franciscoon Bank of Americaan. tuotteita seka palvelun nopeutta. oli "Suomen ysteve" ja hiine e ol Sielte han Dalasi luottopii?iltkitksi Vuonna 1977 Lindberg julkaisi ht /at yhteydet luottoalan ihmisiin Ahlen & itolmille, lu-ottopziellikdksi Essoon, toimistusjohtajaksikap" ia wonna 1986 hanet valittiin Lindbery jadu jiilkeensa suuren kirjan "Krediten Ditt S?ilj reds- Suomessa. Soliditetln ja lopulta toimitusjohtajaksi Musigna Credit Manage- tzirkea kunnianosoitus Lindbergin '\y'uoden Luottomieheksi", ioka oli tyhjiitn Ruotsin luottomaailmaan. ment'iin. eliimzintydlle. Lindberg piti vuosikymmenen ajan T0JurT rn Mikko Prrjmne Hiin oli keskeinen hahmo perus- puolivii- Luottomiehet-Kreditmdnnen ry :n yhdistyksen merkki Yhdistyksen hallitus on peattanlt ottaa yhdistyksen jesenten ka)'tttiiin oman rintamerkin. SAANNOT Merkin selitys Renkaan ja kirjainten pystysuorien paksujen viivojen leveys on sama ja seitsem?isosa koko merkin halkaisijasta. Kirjainten :izirikulmat ulottuvatrenkaanulkorcunaanasti. Rintamerkki on kolmessa tasossa: tumma pohja alinna, rengas keskelle ja kiiaimet korkeimmalla. Hopeoitu merkki on patinoitu ja kasinharjattu. Jilsenmerkin syntyminen Luottomiehet-Kreditmiinnen ry:n merkki muodostuu tummasta keskustasta, sita ympariiiviish vaaleammasta renkaasta ja renkaan ulkoreunoille ulottuvasta LM-kirjainyhdistelmastA. Rengas kuvaa yhtenai$a jiisenkuntaa, kirjaimet nimea. Yhdistyksen perinteittein mukaisten kirjainten tyyli on sama painotuotteissa, piiytiilipussa ja rintamerkissa. Merkin mittasuhteet Merkin halkaisija on 7 millimetrie. 8 Merkin kiiyttii Merkkia kaytetean yhdistyksen jasenten rintamerkkina. Merkki jaetaan jaisenmaksunsa suorittaneille jiisenille ja se palautetaan jasenlyden pziettyesse yhdistyksen sihteerille. Jiisenmerkki soveltuu seke arkietta juhlakeyttitdn, i kuitenkaan vapaa-ajan asun yhtey'teen. Rintamerkin aktiivinen ka)'ttat on toivottavaa. Luottomiehet-Kreditrnennen ry Hallitus Yhdistyksen hallituksen visiotyiiryhma kokoontui kirjaa- sekoittaa muihin merkkeihin. Tu- selve, ykildllinen kuvio,jota ei voi maan ajatuksia yhdistyksen tulevarsuuden visioista. TiissA yhteydessa tuntui luontevimmalta, koska yhtuksi keyn].t LM-kirj ainyhdistelm?i her:isi ajatus yhteisen j iisenmerkin distys on keyttiinlt sita jo,,'uosia hankinnasta. painotuotteissa ja ptt]'tiilipussa. Hallituksen kokouksessa Kirjainyhdistelmii korostuu merkisse noustessaan kolmitasoisen kuvi kesiteltiin rnerkkiasia ja merkin hankinnasta peetettiin allekirjoittaneen ehdotuksen pohjalta. Merkin suunnittelussa on pyritty on piiiillimmiiiseksi. Eri metallivaihtoehdoista peiidlttiin lopuksi yhteniiisen hopeoidun me merkkia ahl(erasti yht isena hillitqyn ratkaisuun. Kiiyttiik?iiim- ja- merkin kannalle ja tata myits johtava merkkivalmistaja Sporrong Oy piti parhaana. Liihtiikohtana suunnittelussa oli "a-hrnn,,la.n.hhe Pertti Larva kerhom 6tari i

9 @oxrnr.n yhd61 koksi torkeoo osioo yhdeksi kokonoisuudeks ruenxohrnsparva ENTISTAKIN AJANKOHTAISEMPI l/.4.19e9 klo l2.oo l2,oo Etelo-Sotomo/Silio Line * Velkovosluun jorjestyminen henkildyhiiosso jo Ulosoifoloinsoodonnon uudistomisenvkvtilonne Moksuhoiriot kosvovillo luottomorkkinoillo, kulutusluottojen perinnosto summoorisilloikeuskeinojllo Kuluttojo-osiomiehen poinopisteorueet vuonno 1989, hovointojo kulutusluottojen perinnosto yreenso * Kuluttojonsuojelun orgonisooiion uudistushonkkeet CREDIT MANAGEMENT -SEMINAARI Lohto 17. 4]989 klo l8,oo Etelo-Sofomo/Sitjo Line CREDIT MANAGEMENT.SEIV]INAARI ALKAA I8. 4,I989 klo 9,]5 * Credit Monogementin periootteet * Kreditchefens nyo roll * Hur foruise foretogskris * In-House rohoitusyhtion keinot sootovien kierfonooeuden ooronlomiseksi * Luolloriskin torjuminen luottovokuutuksen keinoin Seminoori poottyy klo ]4.30. jonko jotkeen on vopooto ohjelmoo mm. mohdollisuus osollisluo jookiekon MM-otteluun Suomi-Neuvosioliitfo. Poluu Tukholmosto klo 2l OO Turun kqutto Helsinkiin. Tulo Helsinkiin n. klo IO.OO Hinnot Ajonkohtoispqiva 7OO mk Credr t Monogeme..)T -seminoori 2.4OO mk Koko poketti 2.9OO mk Hintoon sisoltyy seminoorimoteriooli, lorjoilut seko mojoitus yhden hengen hyteisso. Tiedustelut Creoil Monogement -konsultti Mikko Junnilo puh. (92D

10 Luottomiesten hallituksen uudet jilsenet esitt[ytyvflt Heli Lehtinen Kysymykset: 1. Missii yrityksessii tyiisken- 4, Onko luottoalan arvostus telet, tehtiiviisi ja taustasi? riittiivii? Ellei, mitkii olisi- 2. Toimintasi yhdistyksessii; vat keinoja sen kohentamikoska tullut jiiseneksi jne. seen? 3. Mitii asioita yhdistyksen 5. Mitii ongelmia niiet luottulisi kehittiiii toiminnas- toalalla olevan tiillii hetkelsaan ja mitkii ovat alan H? yleiset kehitystarpeet? Indepeldent Rahoitus Oy, luottopiielikkit Tuulikki Y,init L Toimin Independent Rahoitus Oy:sse luottopaiillikkiine. Koulutukseltani olen yo.merkonomi, HTM. 2. Luottomiehet -yhdistyksen jiiseneksi liityin vuonna 1987 ja hallituksen jiisenena olen nlt ensimmiiista kertaa. 3. Mielesteni terkeiie olsi jiisenkunnan eri intressiryhmien tarpeiden kartoitus. Lisiiksi toivoisin elavaii luorovaikutusta yhdistyksen ja jasenkunnan v:ilille. Alan kehittamisen kohteela pitiiisin luottokelpoisuuden periaatteita- Rahan saannin helppous asettaa yha suurempia vaatimuksia kehittiiii kontrollitoimenpiteita. 4. Mielestiini luottoalan arvostus dippuu toiminnan tehokkuudesta- Keinoja arvostuksen kohentamiseen ovat koulutuksen tehostaminen seka kotimainen ja kansainvelinen yhteistyii. 5. Ongelmana nakisin tidla hetkela sen, ette fian helposti saatava luotto houkuttelee varsinkin nuoria yjivelkaantumiseen. 10 Talousjohtaja Hanl u Markkanen Hoover Oy, luotonvalvoja kannalta aivan mahdottomalle takaisinsaantimahdollisuuksien laa- Helsingin KTK-yhdistys Aila Oivula jentamisineen. Toivon yhdistyksemme oikeusministeriiille anta- l. Tyiiskentelen Helsingin KTKyhdistyksessa, joka on ammatti- wotta sitten. Luolonvalvonta ja man lausunnon tuottavan tulosta l. Tulin Hoover Oy:ddn yli 20 maista tilausliikennetta harjoittavien yrittajien markkinointiyhteisti. nelisen ruotta. 4. En nae luottoalan arvostuksessa perintatehtevia olen hoitanut noin tiiss?i asiassa. Vuodesta 1969 alkaen toimin konttoripeiillikkitna ja vuodesta 1984 na Olen pyrkinlt olemaan srjaa, mita kuulee puhuttavan. 2. Yhdistyksen jaiseneksi tulin vuon- tane peivene niill paljon moitteen- talousjohtajana. Aikaisemmat tyiiharj oitteluni ovat rakennusalalta ja taan tietysti mielenkiintoiser kokou- n)'t tehdiiiin tulosta, johon luotto- aktiivinen kokouksissa kevije, osal- "Mlf'nnin jarrut" ovat menneet ja autotukkukaupasta. sesitelmait ovat olleet liikkeellepane-osastollvana volmana. sanottavana- Viime luosien kon- on toki sanansa 2. Luottomiehet r.y.:ssa olen ollut jiisenena l,uodesta Myiis parhaat ammattiin liitr)"r'er kurssiaalto on oikeastaan tghnlt 3. Mielestani patevien alan luennoitsijoiden saaminen edelleenkin menomaan luottomiesten" parista. tanut suhtautumaan vakavasti luo-, henkilitkonraktir ovar ldlryneet ni- tyiita puolestamme. Se on pakot- kokouksiin on todella tarkeata. 3. Yhdistyksen jarjestemzi koulutustoiminta on mielestani ensiarvoisen Kaikki ennen asiakkaan kontonvalvontaan ja perintiien. Alan koutustoiminnan aktivoiminen antaa lisemotivaatiota nuorille terkeata ja site rulisikin eri muodoissa kehittea edelleen. ovat olleet er:ienlaisia nej'ttdja kurssia kotiin pglastetut saamiset alalle tulleille. 4. Alan arvostus on mielestani Silloin kun yhdistys itse jarjestee osaamisestamme ja leikkisesti sanottuna - rla}tiin paikkoja ei ole muuttunut merkittav?isti myiinteiseen suuntivln. Erilaisten rahoitus- todellakin on sita - niiin voi todeta puuttunut. Myitnnan kyllii. etta liisenilleen sopivaa koulutusta, se muotojen ja luottokaupan runsas ainakin viime syksyiseste Luottomiesten jiirjestemiista meriseminaaantamisen varaa, eritoten sen alim- luottoalankin arvostuksessa on par- lsaantyminen on pakottanut myiis tekevien tietemykseenja osaaminen nsta. milla portailla, enka suinkaan pidzi synnltt?ie arvostusta. Yhteistydss:i Markkinointi-instituutin kanssa j:idestetteva luotto- 5. Jos onnistumme viestittamaan pahana kuval kirkastamista. 5. Vaninaisia ongelmia alalla en osaa nimete. Ehka liian helppo luoton saanti alkaa tuoda ongelmia, kan juttu ja varmaankin erikoisen Jotta uudet suunnitteilla olevat laintutkinto onkin jo suuremman luo- lains?iiitiijille todelliset tarpeemme, mutta takaahan se ainakin yhdelle tervetullut, mutta kuka opettaisi muutokset tukevat mycis tavanntoimittajaa, meilla ei mielestiini alan sektorille leivan. merlle kaltenniin psykologiaa ja suu- neuvottelutaitoa arkip?iivzin "kinkkisten" tilanteiden varalle? Mieles*ini luottoalaa yleisesti koettelevat ti le hetkele uudet, tulossa olevat lainmuutokset. Uusia sa:innitstdja tarvitaan, mutta esim. takaisinsaantia konkunsipesaen koskevan lainsiiiidzinniin uudistusehdotus tuntuu tavarantoimittajan ria ongelmia ole - on vain paljon mielenkiintoista tyiita, ja sehiin taas ei ole ongelma.

11 LU0TT0MIEHET - KREDITMANNEN R.Y:N T( IMIELIMET VUODETLE 1989 HATUTUS Puheenjohtaja Varapuheenjohraja Sihteeri Rahasronhoitaja Kerhomestari Varsinainen jlisen Varsinainen jiisen Varsinainen j Zisen Varsinainen j?isen MI(KO PARJANNE toimitusjohtaja Suomen Asiakastieto Oy puh. (90) 1476ll THOMAS FEODOROFF toimitusjohtaja Credit-Justitia Oy puh. (90) AILA OIVULA luotonvalvoja Hoover Oy puh. (90) 4250ll PIRJO LAHTI perinteesimies Elekevakuutusyhtid Ilmarinen puh. (90) l84l PERTTI LARVA luottopez likkij Sanoma Oy puh. (90) FRED ILMONI osnstopezi ikkd Kansallis-Osake-Pankki puh. (90) 163l HANNU MARKKANEN talousjohtaja Helsingin KTK-yhdisrys puh. (90) 7568l TUULIXKI VARTO luottopaalikkij Independent Rahoitus Oy puh. (90) PEKKA TIILIKAINEN luotrop:i?illikkaj Valtameri Oy puh. (90) 754 7l KtlUTUIUSTllIMIKUNTA hfieenjohtaja: PEKKA TIILIKAINEN luottopeallikkd Valtameri Oy Jisenet: JAAKKO POHJANPELTO toimitusjohtaja Perimistoimisto Lainvoima Oy MAIJA SAKSLIN Helsingin Yliopisto/ Julkisoikeuden laitos f,sko TUOVINEN toimitusj ohtaj a Suomen Luotonantajayhdistys r.y. NILS WECKSTROM varatoimitusj ohtaj a Tietoperinte Oy TUOTTOATAN NEUVIIflETUKIIiITA Jiisenel: TOM AHLROOS luortop?i:illikkit Asea Skandia Oy LASSI KANTOLA osastopuiaillikkd Suomen Yhdyspankki Oy JARMO KARPPI toimitusjohtaja Suomen Yritysrahoitus Oy AULIS LINDELL toimitusjohtaja Oy Union-ciljy Ab MIKKO PARJANNE toimitusjohtaja Suomen Asiakastieto Oy JAAKKO POHJANPELIO toimitusjohtaja Perimistoimisto Lainvoima Oy VEIKKO SEMI luottopez likkit Oy Stockmann Ab RISTO SUVIALA Credit Malagement -konsultti Cashplan Consulting Oy ESKO TUOVINEN toimitusj ohtaja Suomen Luotonantajayhdistys r.y. TAUNO VALLI johtaja Kesko Oy UTKIIMAANMMKUNTALAIffiOIMIKUNTA Puheenjohtaja: THOMAS FEODOROFF toimitusjohtaja Credit-Justitia Oy Jesenet: RAIMO JARVISALO osastopiiallikk6 Suomen Luotonantajayhdistys r.y. KAJ LUNDSTROM kamreen Suomen Yhdyspankki Oy PIRJO NURMI toimistope:tllikkd Luottokunta ESKO SALKOLA luottopaii ikkd Oy Philips Ab Varsinaiset: MAIJA-LIISA BERGMAN konttoripaalikkii Mestarikone Oy MIKKO JUNNILA Credit Managementkonsultti Contant Oy Puheenjohtaja: TIMO MAKI perintaj ohtaj a Contant Oy Jesenetl REIJO AARNIO hallintojohtaj a Suomen Asiakastiero Oy ERKKI MIKONSAARI osastopeallikkd Elakevakuutus Oy Ilmarinen MATTI RIIHIMAKI luottoj ohtaj a Finansor-Rahoitus Oy ANTERO TEITTINEN luottopaiillikkd EKA-Yhtyma Oy PERTTI PENNANEN luottopaalikkd Oy Kontino Ab iltll'itariosiaiat Varalle: SEPPO PALMU luottope? lkkd Korpivaara Oy JYRKI OKSANEN luottop:izillikkaj Oy Hartwall Ab l1

12 II Asianajaja Antero Kassinen Oulun Lakiasiaintoimisto Suomalainen uskoo vain nflkemzidnsfl yrityskiinnityksessdkin OTK Jyrki Pekkala toivoi keskustelua numerossa 4/88 vakuusselvinan laatu, koulutus ja kokemus maarayksie rikotaan. Henkiliikuntyksen merkitykseste osana piiivittaista luotonvalvontaa. Vakuuksia tuvaa ilkoista uhkaa eli tavaran toquvat omaan yritykseen kohdis- ryhdltzian valitettavan usein vastikkeetonta menettamiste. Kriisie todutaan site paremmin, mita Jarjesdm:ian [ian mydhzien eli asiakkaan velkasaldon kasvettua ja parempi johdettava joukko on ja maksuliikenteen pysahd]'trye, kun kuinka vaativa esimies on. Johtajan oikeammin vakuudet olisi tullut olla hallinnassa jo ennen luottosuh- henkilii tietzia asiakkaan velkasal- on huolehdirtava siita, etta oikea teen syntye. Mite vakavaraisempi don pidettavine luottorajoineen. ja maksukykyisempi firma on, siia Pelkkii paetteelta v kaisu antaa valheellisen kuvan velasta, ellei samal- enemman se osaa kiinnittaa huomiota vakuuksien ennakoivaan la selvite todellista isompaa vaama hankintaan. Te aisissa yrityksisse eli erzientymettdmia laskuja. Luotto saattaa olla vilkaisuhetkelle sal- talousjohto toimii jamer?isti pankinjohtajan tavoin, silla eihen pankeistakaan rahaa anneta vakuuksit- viikon kuluttua saattaa jysehtezikin lituissa rajoissa, mutta muutaman ta. Markkinoilta paikkaansa etsiva NO pomml. vah:ivaraisempi firma ei myynnin T?illaisen pommirzij?ihdyksen jiilkeen alkaakin kiireinen luottotap- menetyksen pelossa uskalla kieltaytja uusnta, tuntemattomistasiakaskontakteista, jollaisten saavutta- otettava otteeseen rahojen saamikuutta on arvioitava site ajatellen, pion torjuntataistelu. Velallinen on miseen on panostettu mainosmarkkoja. Todellisuudessa tiillaisen todennzikitisestikiien ole ainoa uhri, pakkohuutokaupassa ja konkursseksi. On muistettava, ette itse ei mika sen konkreettinen arvo on Vieraile velallisen luona aloittelevan firman tulisi olla varolainen ja torjua ennakolta luottole. Joutuisuus, pa:imeeratietoisuus Mite isompi riski tuntuu olevan, vaan muutkin velkoj at ovat liikkeels$satappioita vaatimalla vakuuksia. iottei oma talous horju saatavien j:izinassa terkeite. TAllitin ei pida hur- nuslukuja ja arvioida yrityskiinnimaan yrityksesse, vaikka velallinen ja tietty hydkkie\,]ys ovat todun- site herkemmil on lehdettiive kaydessa kenta e. KaupankZiynnin maantua velallisen selittelyihin ja tyksen vahwutta, vakuuden arvi tarjoutuisikio itse matkustamaan luonteesta ja nopeatempoisuudestalupauksiin. Velallinen saattaa vihollisen tavoin viivlttee ja harhauttaa. reiden varaan. Etuoikeusasetukses- vaikeampi kaunomaalailla, kun vel- ointia ei saa jattiii. pelkkien pape- velkojan konttodin. Velallisen on.lohtuen viihziisemmista asioista ei voikaan vaatia vakuuksia. Yrityksesse tulisi kuitenkin olla selkeet ia eli hankitaan velallisesta uusia, tuosaatavien ja niiden kanssa samassa tavat hyllyt. Onkin h,.r'e ha.ppoa Siksi on kaynnistettave tiedustelu sa palkat kiilaavat yrityskiinnityskoja itse nakee tyhjilhan ammot- usmalliset luottorajat, joista poilkeaminen olisi sallittu vain asian- selvittzia velallien voimavarat. ten ja elakelaitossaatavien edelle. ma asiakirja kadessa katsomassa, reita tietoja. Sen tavoitteena on lohkossa olevien ennakonpidiitys- liikkeessa velallisen etukateen antaomaisen vastuuhenkiliin hlviiksymta vakuuksla vastaan. myiiskiiiin velallisen itsense tadoa- oikeastaan ovat; mielikuvituksessa- Vakuuden arviointia ei tulisi jettaa mrssa papereissa sanotut tavarat Vakuudet otettava man informaation varaan. Vaikeudethan ovat heidlin mukaansa vain tavat asiakask?iynnit tuovat arvoko vaiko hyllysszi paikallaan? Yllet- heti haltuun Oppia sotilasjohtamisesta tilap:iisia ja ohimenevi?l Heidiin kasta hetoa. sanomaansa on suhtauduttava terveell?i epiiluuloisuudellaja tiedot on tisen kuvan itse hankkimiensa Velallisen antamat liian opitimis- On lahdetteva siite ajatuksesta, Selkea luouopolitiikka rajoituksineenja vastuineen ettei velalliselta j uurikaan liiydy velittiimia keteisvaroja. Siksi on kaa- pyrittava tulee olla tarkistamaan myyomakohtai- asiantuntij a-arvioiden alulla. Jos itse ei paijse kaymiien, on pantava Jeportaan tiedossa, sille hehiin sin aistihavainnoin tyrklttavet tavaraa ostajille. tai luotgttavaa pattava vakuudet omaan hallintaan asiantuntijaa paikan pei le kaylteenkoilemaan yrityskiinnitettyii koh- taattu ja luotettav asiantuntija va- Entisesriien velkaiselle ostajalle velkatava- on varauduttava pessimistisesti Velallisen tarjoama tieto on usein detta. Yrityskaynnin ennen kilpailevia velkojia. Samalla rat kelpaavat. Suorittavan portaan aikana on selvitetteve velallisien varat ja kaikkein pahimpaan eli aliakkaan vanhaa. silla kirjanpito on jaenlr on tunnettava velat. vastuunsa siite, etta konkurssiin. Velallisen vakuudet jiilkeen tilitoimiston ollessa vailla T,illiiin on tunnettava etuoikeusasetus paepiirteissaan. Neuvottelun Evaroita ei arneta ilmaiseksi. Tehokas ja p?uomakityhessa Suomessa eivat omiaan. Vanhat paperit nalttevat tuloksekas luottopolitiikka voi riittzi2i. kaikille velkojille. Asiakas on jettzinlt samanaikaisesti suusmeeria velallisen vakuutellessa kurssipeseluettelo. mukavia keyltd- ja vaihto-omai- kestziessa &hdaan tavallaan kon- on tavallaan sodanjohto-oppia. Alaisen Se antaa konkreettisen kuvan yrityskiinnityksen on tunnettava mite merkitse ehdoton kasky valvontoineen den h:immennyse. fuvakkaotteisin piinein muillekin maksamatta aikaansaa- asioiden edelleenkin olevan suurin ja samoissa lukemissa. Siksi vahvuudesta pahimmassa kriisisszi. mitka ovat seuraamukset erityis sti henkilatkohtaisesti, mikiili kaillessa. Velallisen tarjoamaa va- Sekin on voitu kyhata huterasti. sen johtajasta, firman tiloista saa etulyiintiaseman muiden hai- on vaadittava tuore valitilinpiietds. Omakohtaiset havainnot yrityk- ja ta

13 Jisenpostia jatkuu... muista ulkoisista seikoista vahvistavat kzisityste vakuuden todellisesla, mista tamekin firma repiiisee saa olla niin kiire, etteijouda kouknen toimeksianto ryhtye oikeudel- joukkoa. Mielesseen sopii arrarutelmiseksi. Saarisel2in lomakelolle ei ajajalle tai perimistoimistolle kiireita arvosta. Mit?ijamptimmin paikat tele joukolle ensi perjantaina kaamaan velallisen kautta. Asiakkaan silmzillepit on samaa kuin tarpeellisin turvaamistoimenpitein liseen perintiien, jota on tuettava firmassa ovat ja mita iskukykyisemmzilta johto vaikuttaa, site parem- meidiin firmallekin pit:iisi sita en- tutkisi omaa paivittiiiste shekkitilie. ja konkunsiuhin. Kun vakuuden markan palkkarahat, kun min voi uskoa firman nousuun. nen olla markkaa ja muil- jotakin. Asiat on rnielessiiiin akas hassaa mimrn rahojani. Jatsesse tilanteeesssa j a tulevassa tilas- On tunnettava huolta, mrten asr- reaalinen arvo yrityksen sen hetki- Liian monessa kriisiyrityksessalekin kaikki ovat kriisissa. Johtajalla on muutettava konkreettisiksi laskelmiksi ja siunailtava mielessa,in ne- oman firman esikunnassa reaaliarkar?istit tuntuu uhanalaiselta, peekuvalla tiedustelulla ylepideteen sa etenkin huomioiden tulevat palk- alkoholiongelmia ja kotiehma on sekaisin. Paikat ovat siivottomassa kemense, vaikka kohtejiaisuussyiste ny6kkeileekin johtajalle kahvitiimie oman johtajan oikeille pa:iti. Pekke peetits ei vielzi riite, vaan kaisia tietoja, jotka ovat viilttzimettiiksentekon tapahduttava ripeii-s- kunnossa ja yleensa kaikki jaijestelmiiljislys on kaikonnut. Tyitntekijet kuhnailevatyiisszien seisok- muutettavajatuksissaan rahaksi ja ta eivat siis ole riittavia, vaan prtea tijiinpanoa. Ennen yrityskiiyntiii on piiyd?iss?i. Nekem:insa esineet on tdksille. Pelkat paperitiedot firmas- on valvottava sen joutuisaa tiiltansien ja aikaansakuluttaen, kun heilla ei ole edes fiittavia tarpeita, miste noin, jotta totuus kaikessa karuutoja. Se tuo asiakasfirman kontuksia ja muita virallistietoja varois- mieluiten viel?i huutokauppahrn-olla omakohtaista tietoa ja havam- velallisesta hankittava rasitustodis- valmistaa jotakin. Palkat saattavat dessaan tulee tajuntaan. kreettisemmaksi ja tutuksi. Vakuus ta. Haluan seuraavassa numerossa olla palkkaturvan maksamia. Tydmotivaatio on kadonnut. Tyiinte- sempi se on mhatalletuksesta Hhrusta kohtalosta taman laiminly6- on sita parempi, mite konkreett; kertoa pari esimerkkia vekojan kakijijita kannattaa puhutella, sille Jatkuva kosketus velalliseentien. Mik?ili yrityskaynnin aikana tya seh'rtda rasitukset. heiden suustaan purkautuu helposti siiilrtettevl omien aistihavaintojen ja velallisen totuuden ja tympaentyneis]ryden puhuttelun jalkeen syntly vakaumus, ette tiistahan ei tule yht*in henki. He edustavat yrityskiinnityksen edellii olevaa etuoikeutettuatamatitn yrityskiinnityksen arvioi- mitiizin, on viisainta antaa Yrityskziynti on mielestani valt- asian- Olemm elaineet voimakasta talouskasvun aikaa! Voimakasta talouskasvua seuraa usein voimakas talouskrapula! Oletteko varmistuneet siita, ettii tuleva laskusuhdanne ei tuo tullessaan odottamattomia luottotappioita? Oletteko tilanneetiliasiakkaastanne luottotutkimuksen? Suomen Luottotutkimus Oy Yritystutkimukset Suomen Luottotutkimus Oy Kalevankatu 44 A Helsinki puhelin (90) telefax 64371o

14 Madrid Caramba, Mikko ja Thomas Espanjassa Kokousjoka oli tarkoitus piraa kaksi kuukautta sen maan olosuhteista, lainsaiidenniist:i tai kauppatavoista. Tietenkin yhdistysten toimittamat jesentie- Iossa julkaistaan ainoastaaniiden aikaisemmin Barcelonassa voitiin nlt onnellisesti pit:ia vor keiinrye myds oman yhdistyksen yhteyshenkiltin puoleen, dot, jotka ovat valmiit aurinkoisessa Madridissa. Ongelmat jarjestelyisszi ioka Luettelo on johtuivat toivottavasti keltiissa kai insisijaisesri viilittea riedustelun ettenp?iin. 3euraavassa Luottolinkin numerossa lutuksesta keskusteltiin paljon ja jo kesan kuluessa. Luottoalan kou- siire, etre isantemaassa toimii kaksi luottomies-vhdistvsta. julkaisemme rarkempia tieroja jzisenmarden yhreyshenkildisra. Luotvasti voidaan ottaa seuraavassa kokouksessa toinen toivotta- Barcelonassaja tolnen Madridissa. kantaa lsannat mite vakuuttelivat, ettzi tomiehet r.y.:n yhreyshenkiliine roimii allekirjoitanut. kinnon pit?iisi sisi taa niin, kaikkea kauan jatkunut esim. luottoalan perustut- ktiydenveto yhdistysten etta yhdent)"r':isse viililla olisi loppumassa ia FECMA:n kokous pidettiin seuraavana paiv:ine hiukan sekavissa koulutus olisi yhtill:iinen yhdistykser Euroopassa yhdessa tam?in alan haifu tsisivat rakentaa yhteistyiita maasta tarkoituksenaan puitteissa, koska osallistujat joutuivat IBERIAN lentolakon vuoksi edustajat selvittivat riippumatta. Ranskalaiset muodostaa kokous- yksi kansallinen organ$aauo. Pariisissa muuttamaan lentosuunnitelmiaan. kesekuuta pidettav?in Torstai-iltana seminaarin 17. tammikuuta Kokous pidettiin kuitenkin rakentavassa ja aurikoisessa hengess:i. Tarkemmin Pariisin j zirjeste\^te. osallistuin Mikko Parianteen kanssa Advisory seminaarista Commitieen kokoukseen,joka peeaiheena. ulkona paistoi aurinkoja lem;inr?i kerrotaan toisaalla Luottolinkissa. oli $ 85 Rooman oli yji l50c. poikkeukseltisen tiimmintii kuulemma. Osallistuiia oli 20 voitteista kaltiin FECMA:n pitkan tahraiimen ta- soplmuksesta koskien tietoien vzilittemiste kokouksen yritysten lopussa vilkasta keskustelua. viilillii. Kokouksessa todettiin, etta luottotie- Kokouksessa keskusreltiin FEC- Kokouspiiiviin pziatteeksi henkilde 8 maasta. tojen vailirremisre isiintiivziki oli jerjesteolr kyseinen pykzil?i MA:n sisiiiseste ja ulkoisesta tiedottamisesta seka piietertiin toteu- Espanjan yhdistyksen j,isenille er kielle. osallistujille ja Lisziksi keskustelriin ECU:n kaytitsra, mukavan pziivrillisen, jolloin saimme taloudellisista rikoksista ja tuksesta. FECMA:n toininnan vhtene rkeene pidetyn peruspilarin, tutustuapaikallisiinherkkuihin kiinnityksista luottokaupan vakuutena. niin Komitea toivoi tulevaisuudessa Jaser uertelon julkaisun mydhiistymrnen selvirettiin. Ongelmana on liseen tapaanhan ruoka- kuin juomapuolela. Paikal- saavansa iiisenisti'te enemmiin kuuluu. etta paiv:illinen aiheira vastanavaksi ia J?isenyhdistysten jzisenrekisterien halusi sydde:in vasta kymmenen korostaa, ena iokaisesia epetaydelliset tiedot seka hinsaadaltd, joka monessa maassa edel- tanssimaan FECMA:n j:isenmaassa aikoihin ja yhden maissa siirrltizin ioimii komiean yhdysmies. jonka flamencoa lapi y6n. puoleen lytt:ia luettelossa julkaistavien henkiliiiden suostumusra. Kuitenkin Carambaa. JoKalnen tuottomtes voi kaiantvzi halutessaan lsatieroja esim. kys;i- sovittiin, ette ensimm?iisesse luette- Thomas Feodoroff 15

15 Luottomiesten CREDIT FECMAN nykyinen puheenjohtqia Jim Furey Tiinii ruonna FECMA:n seminaarin isdntiin2i toimii Jean-Paul Marrat Pariisissa kesakuuta Tilaisuuteen tuo lisiiloistoa Ranskan vallankumouksen 200-ruotisjuhlat. Luottomiehet jarjestaa jo tuttuun tapaan matkan tahan konferensiin. Laht6 on 8.6. ja paluu (torstai-sunnuntai). Seminaarissa kiisitelkian tanavuonna mm. luottop?iiillikdn toimenkuvaa yhdentf/iissa Euroopassa 1992 sekii sita talous- ja rahoitusympfist6'i, jossa han toimii. Lisliksi teemme lauantaina ydtyskaynteja mm. luottovakuutusyhtid PanFinancialiin. Tulkkaus tapahtuu ranskaksi ja englanniksi. Matkaseuralaisille on luvassa omaa ohjelmaa. Matkan kokonaishinta seminaareineen ja pliiviillisineeneljan tiihden hotelli Lutetia Concordessa on mk. Yhden hengen huonelisii on 990 mk. Matkaseuralaisille matka on luonnollisesti edullisempi. Toivon saavani ennakkoilmoittautumisia puh. (90) 144 Oss/Mariut Laaksonen tai osoitteella: CreditJustitia Oy, PL 47,00241 Helsinki. Tarkemman seminaariohjelman sekii muuta ti toa ma&asta saa myits Marjut Laaksoselta. Thomas Feodorofr l6

16 LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y. TOIVOTTAA UUDET JASENENSA TERVETULLEEKSI Luottomiehien jiisenmiiiira kasvaa vauhdilla. Edellisestzi Luottolinkiste jei hallituksen h]'\'aksymista uusista j:isenista julkaisematta tilanpuutteen woksi seuraavat: Hallituksen kokouksessa hyvaksytyt uudet jesenet Hirsimaki Jukka Pekka Markkinointipeellikkd Tietoperinte Oy Hemeenkatu 15 C 33IOO TAMPERE Lekander Terttu Tuulikki Luotonvalvoja Starckjohann-Telko Oy PL 54 l5l0l Lahti Kantee Vesa Juhani Oikeust.kand. Skop-Rahoitus OY PL 9OO OOIOI HELSINKI Hallituksen kokouksessa hyv?iksytlt uudet j?isenet PZitynen Heli Aulikki Ekonomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie l EsPoo Rantanen Raila Marita Maksuliikenteen esimies Valmet Automation Oy Lentokentankatu 1l TAMPERE Immonen Raija Elisa Luotonvalvoja Starckjohann-Telko Oy/ Rake Hitsaajankatu t0 HELSTNKI Granqvist Kenneth Eino Luotonvalvoja Suomen Osuuskauppojen Kes Vilhonkatu 7 OOIOO HELSINKI Luhtala Marja Leena Luotonvalmistelija Suomen Yritysrahoitus Oy PL 125 OO53I HELSINKI Hakola Vesta Mirjam Palveluneuvoja Suomen Asiakastieto Oy Ratamerstarinkatu 1l OO52O HELSINKI Hallituksen kokouksessa hyviiksytyt uudet jesenet: ViiisZinen lsmo Erkki LuotonvalvoJa Osuuskunta Tietorengas Kaenkuja 3-5 B 16 OO5OO HELSINKI Seittenranta Seija Orvokki LuotonvalvoJa Kaukomarkkinat Oy PL ESPOO Korpela Pentti Tapio Talousjohtaja Uusi Suomi Oy Vetotie VANTAA Nieminen Vesa Antero Varatuomari Vakuutus Oy Pohjola Lapinmaentie i OO3OO HELSINKI Kari Erja Liisa Luotonvalvoja Philips Oy Sinikalliontie ESPOO von Weissenberg Benita Jeanette Yo-merkonomi Frenckellin Kirjapaino Oy Niittyrinne ESPOO Vanhanen Pekka Varatuomari Tietoperinte Oy PL IOI TAMPERE Hallituksen kokoulsessa hyvi;ksytyt uudet jzbenet Nisumaa Timo Aukusti Luottopaallikkit Pohjola-Yhtiitt Lapinmaentie I OO3OO HELSINKI Pyhal?i Jarmo Luottopiillikkd Diners Club Finland Oy Mannerheimintie 20 B HELStNKt Kostia-Kokkonen P2iivi Kristiina Luotonvalmistelija Suomen Yritysrahoitus Oy PL HELSINKI Koponel Elsa Maria Luotonvalvoja OP-Kortti Oy Simonkatu 12 A OOIOO HELSINKI Averio Hely Varatuomari Kesko Oy Satamakatu 3 A 6-27 OO I60 HELSINKI Grtinholm Pentti Ilari Varatuomari Kesko Oy Satamakatu 3 OOI60 HELSINKI Johansson Matti Konstantin Varatuomari Vakuutusosakeyhtiti Sampo PL 216 2OlO I TURKU Anttila Jorma Kullervo Rahoituspaelikkit Machinery Oy Teollisuuskatu 29 OO5IO HELSINKI Riikonen Tuta Onerya Luotonvalvoja Siemens Oy Mikonkatu 8 OOIOO HELSINKI Hallituksen kokouksessa hyviiksytyt uudet Jesenet Lipponen Tapio llmari Kauppat.maist. Korpivaara Oy Korpivaarantie I OI45O VANTAA Oksanen Oiva Juhani OTK Vakuutusosakeyhtid Sampo Annankatu 42 OOIOO HELSINKI Sandvik Stefan Bttrje Diplom ekonom Viking Line Ab Oy Pb 35 22IOI MARIEHAMN Hallituksen kokouksessa hyvaksytyt uudet jesenet KivekZis Pirjo Helena Luotonvalvoja Luottokunta Heikkilentie 10 OO2IO HELSINKI Alfors Tarja Birgitta Luotonvalvoja Luottokunta Heikkiliintie l0 OO2IO HELSINKI Nyyssrinen Paula Marja Luotonvalvoja Independent Rahoitus Oy PL 523 OOIOI HELSINKI 20 Louko Jouko Matias Luottopealikkit Oy C.J. Hartman Ab Kauppapuistikko l2 65IOO VAASA Mekela Anita Iris LuotonvalvoJa Oy Agfa-Gevaert Ab PL ESPOO Kejo Antti Vilhelm Asianajaja Asianajotoimisto A Kejo Kauppakatu 26 D 25 87IOO KAJAANI Koskinen Timo Juhani Apulaisos.paAll. Vakuutusosakeyhtiii Sampo PL lOI TURKU Laaksonen Eija Riitta Toimistosihteeri Pinnoite-Eristys Oy Koulukatu OO TURKU

17 Oik.kand. Petri Caryen on nimitetty hhtien luottopaiillikitksi Luottokuntaan, jonne hzin siinyi Kaukomarkkinar Oy:slZi vastaavista tehtavist2i Oy Asea-Skandia Ab:n luottopiiellikitksi on lzihtien nimitetty Tom Ahlroos. Tete ennen hzin on toiminut Luottokunnan luottopiullikkiina. Vamtuomari Risto Suyiala on nimitetty Credit Management *onsultiksi Cashplan Consulting Oy:iiitn l.l. alkaen. Suviala on viimeksi toiminut Maksutieto Oy:n toimitusjohtajanaja sita ennen Keskusosuusliike Hankkijan luotto-osaston osastop&illikkiinii. Risto Suvialo Tom Ahlroos lcontant Oy:sse on tehty sumavat nimitykset: Helsingiss?i kevai h avattavaan tziyden palvelun konttoiin on Dimitetty konttorinjohtajaksi Martti Kuurtamo. Hen on aikaisemmin toiminut markkinointipiiiillikkdne Contant Oy:ssa Turussa. Markkilointipa:illikitksi on nimitetty kauppat.maist. Rolal d Ullqvi$. HAn on ennen Contantiin sii.tymistean toiminut cash management -konsulttina SYP:ssa. Credit management -konsultiksi on nimitetty yo.merkonomi Mil*o Jurinila. Hiin on aikaisemmin toiminut Oikeusperinra Oy:ss?i apulaisjohtajana ja Diners Club Hnland Oy:ssa luouop?ielikkitne. AsiakaspalvelupZiZillikdksi on nimitetty oik.kand. Outi Haavisto. Ennen Contantiin siirtymisteen hzin toimi Salora Oy:ssa luotonvalvojana. Yhdistyksen hallitus on peattanf vuoden 1989 kokoujajankohdista ja matkoista. Merkitse ajankohdat jo nyt allakkaasi, vaikka myiihemmin saat vielii niiista aieto; tar- Kemmln. - torstaina kuukausikokous klo Tilausravintola Royalissa - keskiviikkona matka Lahteen, Hhttt Hgista tiistaina varsinainen kevltkokous klo torstaina ja perjantaina Fecman seminaari Pariisissa, matkalle lahkt torstaiaamuna, paluu sunnuntaina illalla. - torstaina kuukausikokous klo slys-lokakuun vaihteessa Luottomiehet r.y.:n meriseminaan torstaina varsinainen swskokous klo OIXAISU Numerossa 4/88 oli sivun 5 kuvatekstisse painovirhq Simo Ke*iven nimi on edell enkin entisense, vaikka toista vaitimmekin. 2l

18 Exkursio Lahteen! Luottomiehet tekeviit opinto- ja tutustumismatkan LAHTEEN keskiviikkona Laihtd on klo Helsingin rautatieaseman Pa5postin puolelta (Finnairin lentotavaraterminaalin edestli) Espoon Auto Oy:n vihreiillii bussilla. Ohjelma: tutustumme Luhta Oy:n Launeen tehtaan, Saksalankatu 6, Lahti toimintaan. Jouni Miikeliiinen opastaa ja tutustuttaa swiillisemmin Luhdan asioihin (varaa rahaa, jos...?!) saamme tietoa Mallasjuoma Oy:n toiminnasta, josta tekee selkoa Jouni Liimatainen liihdemme paluumatkalle. Matkatla poikkeamme johonkin kahvitle tai... Yoy know! Paluu Helsinkiin on n. klo Autoon mahtuu 50 henkildii ilmoittautumisjiirjestykscsii, joten ota yhteys Asiakasti to Oy:n Asta Maltzeffiin, puh ja varaa itsesi mukaan. Toivomme, etta olet tehnlt sitovan varauksesi mennessli (os silloin on vielii paikkoja?). Paluujuomat ym. tarjoilut sisiilty/at matkakuluihin, jotka ovat 100 mk henkiliiltii. Maksukuitit jaetaan bussissa. Mukaan mahtuu myiis l0 muilla kulkuneuvoilla tulijaa. Mikiili kuulut tiihiin ryhmddn, niin ilmoita tiistii ASTALLE. Luhdalla sitten tavataan (osoite"ohjelma' -kohdassa)! TERVETULOA: KOKOUSKUTSU Luottomiehet-Kreditminnen r.y: kokous pidetiiiin torstaina klo alkaen Helsingissii Tilausravintola Royalissa, Pohjoisesptanadi 2, 3. kerros. Kokouksessa kiisitelliiiin: 1) hallintopiinlikkii Re{io Aamio Suomen Asiakastieto Oy:stii kertoo tietosuojalautakunnan luottotietoalaa koskevista ratkaisuista 2) koulutuspiiiillikkii Marja-Leena VAisilnen kertoo syksylli 1989 alkavasta Iuottotutkirmosta 3) Muut asiat Kokouksen jiilkeen on mahdollisuus nauttia yhteinen iltapala. Ilrnoittautumiset kokoukseen/ruokailuun pyydetiiiin tekemiiiin mennessli puh Tervetuloa Luottomiehet-Kreditmdnnen r.v. Hallitus

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen. WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry 2.1.2014 Toimintakertomus 2012-2013 Yhdistyksen alku Yhdistyksen idea sai alkunsa 2011 Vaasassa lastensuojelun sijaishuollon päivillä, jossa muutamien toimijoiden

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 21 Tarkastuslautakunta 30.03.2016 Aika 30.03.2016 klo 16:00-19:00 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirille Uusi sairaala -hankkeesta

Lausunnon antaminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirille Uusi sairaala -hankkeesta Kaupunginhallitus 28 27.01.2014 Kaupunginhallitus 315 20.10.2014 Lausunnon antaminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirille Uusi sairaala -hankkeesta 525/00.04.01/2013 KH 27.01.2014 28 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

TOIMINTASATiNNOT. Yhdistyksen tarkoituksena on johta4 valvoa ja ohjata zuunnistustoimintaa Kaakkois-Suomessa ja toimia jdsenseurojensa edunvalvojana.

TOIMINTASATiNNOT. Yhdistyksen tarkoituksena on johta4 valvoa ja ohjata zuunnistustoimintaa Kaakkois-Suomessa ja toimia jdsenseurojensa edunvalvojana. KAAKON SUUNMSTUS rv. Hyvaiksytty syyskokouksessa 21. I 1.2004 TOIMINTASATiNNOT 15 yhdistytsen nimi ja kotipaikka Yhdistykse nimi on Kaakon Suunnistus ry. ja yhdistyksen kotipaikka on Kouvola. 25 yhdistyksen

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä. Maarit Kuikka GS sihteeri

LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä. Maarit Kuikka GS sihteeri MK 30.8.2012 Sivu 1 (6) KUVERNÖÖRINEUVOSTO AIKA Lauantai 25.8. klo 11.01 12.17 PAIKKA Sokos Hotel Kuusamo, Kirkkotie 10, Kuusamo LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 15. - 18.06.2015 18:36:26 Aikataulu 16.06. tiistai 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 50m Kivääri makuu SML-Hirvi 25m Pienoispistooli 50m Kivääri 3x20 ls Palvelupistooli Palvelukivääri

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kh 18 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen:

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen: Kunnanhallitus 225 23.06.2014 Kunnanhallitus 37 26.01.2015 Fennovoima Oy:n esitys maanvuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta / Kauppakirja Kunnanerkkilä RN:o 28:0 -tilasta / Kauppakirja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Kotkantie 1, Oulu Leijonehenki Esityslista 1. Kokouksen avaus -DG Eero avasi kokouksen -DG jakoi Lions liiton palkitsemiset ensimmäisen

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015 Aika: 28.1.2015 klo 18 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Oksanen Ohto paikalla Jäsen Arraste-Kihlakaski Mervi paikalla Eskola Päivi paikalla

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Oikaristen sukuseura ry:n

Oikaristen sukuseura ry:n Oikaristen sukuseura ry:n toimintakertomus 2015 Kuva: Sirpa Heikkinen 2015 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 24.11.2015 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. Ilmoitushinnat: Toistuvaisilmoitus 4 X ilmoitushinta koon mukaan 25% Rivi-ilmoitus (5 riviä)

ROCKTAIL NEWS. Ilmoitushinnat: Toistuvaisilmoitus 4 X ilmoitushinta koon mukaan 25% Rivi-ilmoitus (5 riviä) 3/2014 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/ (11) Työsuojelutoimikunta Aika klo 10:02-10:44. Paikka Kotka B1019, Mikkeli H208 ja Savonlinna 271

Pöytäkirja 3/ (11) Työsuojelutoimikunta Aika klo 10:02-10:44. Paikka Kotka B1019, Mikkeli H208 ja Savonlinna 271 Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Työsuojelutoimikunta 15.09.2016 Aika 15.09.2016 klo 10:02-10:44 Paikka Kotka B1019, Mikkeli H208 ja Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila

Kansalliset tikkakisat Humppila Kansalliset tikkakisat Humppila 25.10.2015 25 tikkaa päivitetty 25.10.2015 klo 19.40 MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 42 41 44 37 205 2. Tammi Aimo TurTi 35 40 38 44 46 203 3. Varsaluoma Kosti ITK 39 40 39

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Pääministeri Paavo Lipponen

Pääministeri Paavo Lipponen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista Eduskunnan työjärjestyksen 29 :n mukaisesti lähetetään eduskunnalle 1 päivänä helmikuuta 2002 valtioneuvoston jäseneksi

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 Kuten jo 8.12.2006 Suomen Schipperkekerho ry:n hallitukselle sekä yhdistyksen syyskokouksen 11.11.2006 puheenjohtajalle

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona26.8.2o15 klo 18.00 Paikka. Osallistujat. Valtakirjat. 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Päivi Kopra avasi kokouksen.

Aika Keskiviikkona26.8.2o15 klo 18.00 Paikka. Osallistujat. Valtakirjat. 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Päivi Kopra avasi kokouksen. NUMMIMAEN VESIOSUUSKUNTA 1 (5) PÖYTAKIRJA Ylimääräinen osu uskuntakokous Aika Keskiviikkona26.8.2o15 klo 18.00 Paikka Metsäkylän koulu Osallistujat Valtakirjat Ahonen llkka, puheenjohtaja Huupponen Markku

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009 LATTOMERI :n sääntömääräinen Lattomeren koululla keskiviikkona 4.11.2009 klo 18.00 Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. TERVETULOA! Länsi-Porin seurakunnan perhekerho Lattomeren kirkko

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja

www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja TENDERI on Turun Kiskoliikennekerho ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Lisätiedot

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti Kauhajoella 22.3.2015 T U L O K S E T Kauhajoen Karhu *Kilpailun sarjat: *M150 ; M1501 ; M1502 ; M1503 ; M151 ; M1511 ;

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Hassen 10/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) sekä vuoden 2016 Paras kymmenestä ja kolmesta kilpailun tulokset

Hassen 10/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) sekä vuoden 2016 Paras kymmenestä ja kolmesta kilpailun tulokset Hassen 10/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (19.11.2016) sekä vuoden 2016 Paras kymmenestä ja kolmesta kilpailun tulokset Maraton 1.Halmeenpää Marko 3.48.07 (M 50/1) 2.Cottam John 3.50.52 (M 45/1)

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot