LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s."

Transkriptio

1 LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6 Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.8

2 Mediatiedot 1989 Painosmddrd Jakelu Alueet llmestyminen Painopinta-ala llmoitusten viimeinen iatiiaika llmoitushinnal Verilisa Paperi Aineisloloivomus kp lesenisiblle ja alan jairjestoi le valiakunnall nen ne je kedaa vuodessa A4 kaksi vlikkoa ennen ilmestymiste 2/1 s mk l1 s. 24AA mk (takasivu) /1 s mk (muut s vut) /2 s. 900 mk /4 s 700 mk Kymexcote 135 matta ofiset aineisto Julkaisila Paatoimittaja Puheeniohlaia Toimituksen osoite Yhleyshenkiliit Luottomiehet - Kreditmennen ry. Jari Nuor nko Vlikko Parlanne PL Hels nki Pennanen (90) Nuor nko (90)

3 rrh$idmhhi Luottomiehet - Kreditmiinnen ry:n jisenlehti Ilmestyy neljii kertaa luodessa Piiiitoimittaja Jari Nuorinko Toimituksen osoite Luottomiehet ry PL 89I Helsinki Toimitusneuvosto Jari Nuorinko puh. (90) Pertti Pennanen puh. (90) Ahti Nuutinen puh. (90) Jukka Marttila puh. (90) Ari Ovaska puh. (90) Tuulikki Vartd puh. (90) Mikko Parjanne puh. (90) UUSI VUOSI, UUSI MIES, VANHAT KUJEET Vuoden 1988 Luottomieheksi valittu Pertti Pennanen teki oman piiatoimittajakautensa aikana merkittavea tyii Luottolinkin eteen. T:iste on h).r'a jatkaa. Lehtea tehdzen n)rt uusitun roimitusneuvoston voimin (ohon Pennanen edelleen kuuluu) hyviiksi koetuilla linjoilla. IICM:n puheenjohtaja John Osullivan kertoi tervetuliaispuheessaan viime woden FECMA seminaarissa Dublinissa, kuinka Euroopan luottomiehet alkavat saadahuomiota osakseen siten, efta heilta mm. plydet2ian asiantuntt a- lausuntoja luottoalaan liittyr'ista asioista. Luottomiehet - Kreditmzinnen ry:n jiisenmiiarii on hyvasse kaswssa, joten tama kehitys tu- Iee varmasti meilliikinlaajenemaan. Asiantuntijaneuvot ovat terkeite, jotta ulkopuolisille j:ia selkeii kiisi. tys alan nakymista nlt ja tulevaisuudessa. Tietoa tarvitaan myiis oman alamme siszilla. Yhdistyksen lehti on luottoalan erikoisj ulkaisu, jossa toivon jiisenien kayven enemmen sita keskustelua alan eri asioista, jotka kiinnostavat kaikkia ja Josta moni voi saada taysin uuden nakdkulman siihen ongelmaan, jota han on pityd:iliian pyitrite yt mahdollisesti jo pitkiiiinkin. Liseii toisaalla lehdesse olevaa j?isenpostikidoittelua! Luottolinkki kehittly koko ajan eri osiltaan ja tuohon kehitystydhiin voi meista itse kukin vaikuttaa Voimme kai ilolla todeta, etta Euroopan yhdent,'rninen 1992 ei tiij la Suomessa ole aiheuttanut mite?in hysteriaa, vaan yritykset ovat edenneet tzilla sektorilla varsin maltiltsesti. T:imA jo melkein injlaation karsin 't sanonta tuodaan yritykseen normaalina pitkan tahtayksen kehityksene, eika site nehde minkii?inlaisena mustana pilvena. Yhdentyminen tulee, joten on hyva, etta siihen valmistaudutaan. Oman tirkdin lisan tuohon valmistautumiseen antaa tana luonna Pariisissa jarjestettav,i FECMA seminaari, jossa n:iista suurista linjoista menniiiin aina luottopzi.:illikiin toimenkuvaan wonna T:ime tapahtuma on kiistatta myiis yhdistyksemme vuoden 1989 kohokohta. Haluan omasta ja toimitusneuvoston puolesta toivottaa mukavaa ja menestyksellista woden jatkoa, rahat pois luduksilta! Jad Nuodnko Taitto Kari Martiala puh. (921) Paino Helsingin Liikekirjapaino Oy Helsinki

4 Vuoden 1988 luoffomies Pertti Ilmari Pennanen Syntymaaika: Luortopaaillikkd Pennanen on toimrnut Jasenlehlemme LUOTTO- Syntymapaikka: Virolahti LINKIN p?iatoinittajana r.v. Pddtoimet: ja kuuiuu edelleen lehden toimitusneuvostoon. Liseksi 196l Kansallis-Osakepankki, Hamina, luottovirkailija hiin on ollut yhdistyksen hallituksen j:isen w , josta vuo l97l Suomen Luotonantajayhdistys, Helsinki, luoflotietotutki- den 1987 varapuheenjohtaiana. Ja I97 l-1974 Keskusosuusliike Hankkija, Helsinki, luottotarkastaja Kiinteistathallinto ja lukeminen Harrastuks t 1974 Oy Kontino Ab, Helsinki, iilyllisenzi, ja kuntoharrastuksena luottopaal[kkd meis.issii liikkuminen ilman asetta. Luor toniehet r.r:n puheenjohtaja Mikko Parjanne luovuttaa "Vuoden luottanies" -diplonin Pertti Penndselle. Luottomiehet-Kreditmflnnen r.y:n syyskokous kerdsi ravintola Ostrobotnialle salillisen kiinnostunutta jflsenistiii t ; a -, *"

5 Kun sain tiedon, ette yhdistyksem- E c hallitus on nimennlt minut laoden 1988 Luottomieheki, niin tiima paatds on minut mielltaviisti yl- I ran!1. Samalla k:isiten, etta tzime on huomionosoitus. ei vain minulle h nkilitkohtais sti, vaan myds cdustamalleni yhtiitlle ja sen johdollc seka hfille tytttovereille, joita minulla on ollut. Petti Pennanen ::,1:iiti!1i.'.jfi!:,1rlii:'jJJfJr Pahelevalla sr. \oidaan talii mvds luottohallinnolla it;;,f,?fli;:n'#i;jffi hallittuun luotonantoon oitaa tunnus- - lunnassamme olisi ollut monta muutakin, joille tunnustus olisi kuulunut. Siitli on nyt siis aikaa neljzinnes- KiisittiH vain tukkuluottokaupan nlkiikulman. ruosisata ja yhdistykseemme, joka oli perustettu kaksi luotta aikaisemmin, kuului silloin hieman toistasalaa j?isenta, jotka l?ihes kaikki tunsivat toisensa luvulla tapahtui j:isenistdsse annettiin v suositukset viivzistyskoron veloittamisesta. Maksaposti saatavissa. Rahoituskustan-tavNsa. Yhdistys naisistui ja jiiseneksi tuli minen edel\4ti useimmiten velallinukset ovat nykyisin aivan toista on muuttunut. Rahoitusta on hel- olisi jo siedettava rahoitustulosaa- rakennemuutos. rekeii myds perimistoimistoista ja sen kanssa tehtye sopimusta. rahoitus- ja Koronmaksuvelvollisuus voi myiis puhdistettu korkokanta kaikkine Rahatalouden kuin ennen. Reaalinen inilaatiosta vakuutusaloilta. lisukkeineen on verrattain korkea. ympiiristiin muutos syntye liikesuhteessa vallinneen kauppatavan perusteella. Aikaisemmin velka oli kuin lahiaa. Muutokset luottotoiminnoissa ja luoton kolaki, jonka perusteella luotonanseesta. \4isi vuotta Vasta v tuli voimaan kor- jonka inflaatiotuuli haihdurti-ta- Vuoden 1986 elokuussa sitten oli esimerkiksi pankkilainojen saivat taja voi yksipuolisesti myiintiimisessii saattaa voimaan viivastyskoron maksuvelvol- vahennettyn?i teollisuusyritykset reaalikorko mahdollisuuden ottaa injlaatioprosentilla vapaasti ulkomaista pitkeaikaista valuuttaluottoa. lisuuden. Merkitdvinta oli se, etta vam pan prosenttia. Nyt reaalikorko on v:ihintaen Saman oikeuden MyOs luottotoiminnoissa on tapahtunut rakennemuutos. On siirkojen periminenja samalla tuli selvzi tomuodoissajopa alkoi systemaattinen viivzistyskor- 5 saivat muut yritykset 70, er:ii.ssa luot- vuotta myiihemnin. l0 %. Verovelkakin oli edullisra. Teta ryhdftiin key'tt?imziiin ja rytty palvelevaan luottohallintoon korkotasoero myiinnetylle luotolle korko vain kalliimpia I kotimaisia fo kk, arkaisemmasta perimispainotteisesla luotonvalvonnasta, mihin asiaan luotolle. Konkurssien verattuna omavaltaisesti otetulle nytjopa 5,5 qo luottoja kk. maksettiin pois. Pankeille tuh rahaa. voimakas Oli rahaa liseentyrrunen wosina mita jakaa. palaan hieman mydhemmin esityk- Yleisesti voidaan sanoa, etta viimeisen viiden vuoden aikana on tzi, etta kaikilla Paeomia tuli myits kertoi sii- ltityskaupoista. 5e5Sanl. Rahaa oli ei ole m]ttave, ei ollut mahdollisuuksia mydnneftava. Panlkien Toinen muutos, jolla on ollut tapahtunut enemm:in kuin aikaisemman 25 vuoden aikana. ron aikakauteen. sopeutua rinnalle korkean on tullut ko- uusia rahoituspalveluihin merkitys, koskee luottojen my6ntzimrsla luottofilosofiaa.vanhemnushikkeille Erikoisesti erikoistuneita yrittejia. raken- oi Suomeen tesse syntyi suhteessa kasinotalous. vaikeuksiapi sukupolvi, johon tavallisesti lasketaan v ja sitii ennen syn- Vakuuksien saatavuus ta luottovaroin ja kun Luottohallinnossa oli ostettu tonttimaat- a]ettiin ta ita enemman rahoja rahoitusosaamista. Palveluun on panostettava oli kiinni t! neet, haki enemmen turvallisuutta. Nuoremmassa sukupolvessa on neistoissa. myiis myymettdmisse osakehuo- samoin kuin asiakkaiden tuntemukseen. Luottohallintoon fitt].r'a tyat- enemm?in pelimiehia, jotka ovat hakeneet uutuuksia, seikkailua ja ehhityspiifie oii etta myiis liikepankit Yksi myiinteinenja kiintoisa kemiiarii on muuttunut olennaisesti. ka jannitystekin. T:illaisesta on verik?is kuvaus hiljan ilmestyneessa sia kotimaisillekin tavarantoimitta- ryhtyivat antamaan pankkitakauk- Avustukset ansa yrityksille kirjassa 'Upsalan sekii luotonantajille Ristipiilpys unet", jossa kerrotaan alle kolmekymppisten eko- viilisen kilpailun kirisrymiseste, Jille. Tame johrui paitsi panl<kien nomien kokemuksista ja tuntemuksista suomalaisessa yritys- ja pankhittyija se toi [saa varmuutta pank- avustukset ovat olleet ansa vritvk_ l:iseniaiin kilpailuttamaan pankkeja myds siitzi, ette yritystutkimus ke- Eri lahteistzi helpolla saadut Eri alojen fitot alkoivat patbtaa kimiijddssa luotonottajina l98glurun puoliviilissii. Pankkien ovet kien dskinottoon. Pohjaa antoi kirjanpitolain muutos 70Juwlla, jon- valmisteltu tuotteita, joita ei ole kohtaisia hintasuositussopimuksia sille. Niiden tunr'in on kehiglti ia Ja rahoitusyhtittita kesken:izin. AIa- avautuivat jupeille. Luottovaroilla ka mukainen tuloslaskelma mahdollisti mm. kassavirta-analyysit. vmoutunut, kun tuotteen m]rynti_ l(artell$ottumlsesta mm. rakennus- saatu markkinoiduksi. Kilpailu on alkoi..syntya ja on puhulru jopa tehdyt yrityskaupat eivat pelottaneet luotonantajia. Neljen C:n jarjestelm:ista o[ siirr]4ty yhden C:n tusten osuus noussut jopayli l0/s, joskus osoirtautuneet viisaamrniksi nrnnasta on tydvoima- ym. a.vusalalla. Ostajat ovat ristipitllrtej in ii Ja!estelmeen. Luottojen saatavuus mlke on sama kuin ka''ttiikateprosentti kehitysalueen ulkopuoliiilla Parhaisiin tuloksiin on kuitenkin kuin mlyjet. yrityksille. Kun ar,ustukiet ovat piizisty hyv:illa yhteistydlaja ehdottomasti tulevaisuus kuuluu yhteis- Koroton luotonanto loppui Aikaisemmin oli luottojen saataluus ongelma. Rahan hinta ei sen nut hyvin nopeasti. Tuloslaskelman tyitlle niin hullulta kuin se toisaalta loppuneet, onkin konkurssi seuran- sijaan ollut voimakkaan inllaation kaltdkate ei riita edes rahoitusku- kuulostaakin m]ryntihenkiliiiden Eri alojen jarjestdjen toimesta moksi ratkaiseva tekije. Nlt tilanne \tlhrn. 27o mlyntikatteen nostolla kilpaillessa verisesti keskeneen.

6 Pe ti Pennanen Riskikenoin ja luottoluokkasysteemi luotonvalvonnan, perinn[n ja myyntiosastoj en ohj ausv dlineend tarkasti, eike sovittua luottorajaa sestl huonompaan suuntaan pannaan merkille ja niisd keskustel- - tuo luotto-os.tston tytthiin luotohenkiltiiden kanssa. ylteta, kunnes heiddn arvioimisekseen saadaan tarpeeksi tietoja joko laan. vuutta ja voi piiiiste toteuttamaan itse motivaatiota. henkilitkohtajsten yhteyksien kautta tai ulkopuolisista lfiteist?i. le laskemalla. kuinka monta pro- Iisiiksi voidaan seurata, ette - Saatavien laatu saadaan selvil voimaan tullut osakeyhtiitlain muutos helpotti t?issa suhdojen summa on kokonaisvelasta. ti maksaville asiakkaille. Vasenttia kunkin riskiluokan velkasal- alennuksia ei mydnneta hitaas- Asiakkaiden luottoriski voidaan arvioida yhdesta kymmeneen yltav:illa asteikolla, kuten monet kansainhen hinmuutokseenhan myds yhri-kolme merkittevae etua: teta tuotteita, joita voidaal teessa huomattavasti tilannetta. Tii- Laatuerittellstzi on ainakin parastoon ei hankita tai valmisvailiset monialayrityksetekevat. distyksemme antoi aikanaan lausunnonkaskuntaan m!-"tntimme suun- sille on vaarana, ette vansto nehd:ian minkzilaiseen asia- mltde vain riskiasiakkaille. Meilla Kontinossa sovelletaan j ZirjestelmZiA, jossa luottoluokkia on Luottoluokkasovellutus antaa tautuu vanhenee tai tulee liian suureksi kuusi. Jos yritys on maksanut laskunsa erinomaisesti, sen rahoitus laisia raponointimahdollisuuksia litiikan muodostamisessa Riskinottokykyyn tena pziivane luotonannossa ja -valvonnassa eri- se auttaa yritlksen luottopo- on terveella pohjallaja luottotiedotkin ovat h]"r'aq se sijoittuu luok- - Perintekirjeiden tulostus voi- kauppaa erikseen m:ieritelty- vankkaa ammattitaitoa, silla riskin seka mlynnille ette johdolle. mlyntiosastot \oi\at tehde tarvitaan atk-systeernien lisziksi kaan l-2. daan ohjelmoida luottoluokittain jen hlottokelpoisuuskriteerien arviointi on vaikeampaa kuin ennen. Nykyiset luottotiedotkin ker- eri karkeusasteisiin ja perintar]'tmi puitteissa kysymatte aina luotto-osastolta. Osalle roidaan tovat h) r'in vaihain yritykseste ja voidaan eri luokissa mefitelh erilaiseksi. myyd?i vapaasti ja osalle kau- sopivat lahinna vain kertaluoton Jos ydtyksella on ollut lievea hitautta maksuissa ja sen luottokelpoisuusarvo on alle kohtuullisen Luokitusmuutokset - erityipat h).v?iksf aian yhdessa luor- myiintamiseen. luoton, sen saama luottoluokka on 3. Luottoluokkaan 5 kuuluvat ne asiakkaat, joille luottoa ei myiinneta ilman vakuutta eli luottoraja on sama kuin vakuuden ma?fa. Luottoluokkaan 6 kuuluvat lahinne ns. tilapiiisasiakkaat, joille ei useimmiten ole tarvettakaan avata jatkuvaa tilisuhdetta, mutta yhteiskunnan vaatimien tietojen kannalta oma asiakasnumeron paikallaan. Kuinka luokitus tapahtuu Uusista asiakkaista luokitus tehd:izin piiiisiientdisesti luottotietojen ja saatujen tilinpaatdstietojen seke rahoituslaskelmien avulla. Toimintaansa aloittelevat yritykset, ellei kysymyksessa ole tunnettu tausta, luokitellaan aina aluksi 4:nteen tai 6:nteen luokkaan. Vanhojen asiakkaiden kohdalla on mahdollisuus kehitellii erilaisia riskitekijitiden laskentamenetelmia mm. taseanallysien ja tunnuslukujen perusteella. Mutta kuinlg toimitaan, jos tifinpiiatiistietoja ja rahoituslaske]- mia ei saada kaftiiiin? Jos asiakas maksaa laskunsa sovittujen maksuehtojen mukaan, voidaan soveltaa lievempaa riskikerrointa. Asiakkaan maksukaltteytymista seurataan ja kaikkia muutokia tarkkaillaan. Hitaasti maksavia asiakkaita, jotka p)rynniiiste huolimatta eivet anna tilinpaatiistietojaan, valvotaan erityisen o

7 Luottomiehet-Kreditmzinnen r.y.:n tulevarsuus nefuie mielestfi hvvdta. Monta uutta toimintamu;- toa on tekeilla tai ainakin ajatusasteella. Paljon asioita on ajateltu toteuttaa tanakrn \uonna. Jilsenille helmikuun alussa postitetusta tiedotteesta selviiia piiepiirteissezin woden tzirkeimmet piiiv?it yhdistyksen toiminnassa. Tiimiin lehden palstoilla saa sitten tarkempia tietoja kustakin tapahtumasta. Tiedotteessa jaettiin myiis rintamerkki yhdistyksenjesenille. TAla merkile on haluttu lujittaa j?isenten yhteenluuluvaisuuden merkityste. Hallinrs toivookin, ette site kaltettiisiin bhdessa ilmenevien periaatteiden mukaisesti. Tiedotteessa puhuttiin uudesta jasenluettelosta, joka on piakkoin rulossa- T{isse yhrcydessd haluaisin rlela todeta, etta me vhdistvksen toimihenkiliit emme miliien iysty p,rtem:i?in ajan rasalla j?isenrekistena" Jos emme saa snien automaattisesti jesenten omia ilmoituksia. Viime syksyne yhdistyksen hal- Itus paarri perustaa pienen "Msiotyitryhman", jonka tehtevana oli laatia lyhlt anallysi yhdistyksen n! kytilanteesra sekii kijata kehitdmisajatuksia. Tydryhmaen kuuluivat allekirjoittaneen lisaksi Thomas Feodoroffja Pertti Larva. Nykytoiminnan hyviit ja huonot puolet Ty6ryhm:isse todettiin, etta yhdistyksen nykytilannetta voidian pitae h]./ana mm. seuraavien asioiden osalta: kontaktit ja asiakassuhteet lujittuvat yhdesseolossa, j a- s nlehri, kokoukset, tuleva Iuottoalan perustutkinro { LTS), risteilysemrnaan. matkat sekzi kotimaassa ett:i ulkomailla. Nykytoiminnasta kritiikkie saivat seuraavat asiat: esiintyjat ovat liian usein vain aukrorireetteja luennoitsijoita, joita kokouksessa itse asiassa ei lainkaan kuunnella. Helsinki-keskeisws. korkeamman luottokoulutuksen puute esimerkiksi yliopistotasolla, Jzisenten arvostus- ja palkkatavoitreiden selvitteminen seke Luottolinkin toimitusvarmuuteen ja jatkuwuteen liittyr'et asiat olivat mvits kritiikin kohteena- Kehittiimisajatuksia Tydryhmn kirjasi koko joukon kehittzimisajatuksia. Yhden illan istumisen jiilkeen todettiin, etta seuraavat asiat kaipaavat lisziii puhtia tai selvempiii ja varmempia pelisaantitja. hallitus muodostuisi alan eri intressiryhmista: luottopaiillikitt - pienyritysten edustajat - perintayhtiiit - luottotietoyhtiitt - pankit ja rahoitus kokous muissa kaupungeissa esimerkiksi kerran wodessa - kartoitettaisiin eri alojen kokoukset alalta (esimerkiksi Va- Mikko Parjanne Puheenjohtajan palsta Luo t to mie het- Krcd i t mdn nen ry.:n hsl lituksen pu heenj ohtajaksi vuonno 1989 valittiin Suomen Asiakastieto Oy:n toimitusjohtoja Mikko Parjanne. Puheenjohtajana hiinellii on kolmos eli yiimeinen kausi meneilltidn. kuutusyhtiiiiden perintiilakimiehet, TerZistukkureiden luotto- palkitseminen: jiisenhankinnas-vaa lainszizidantdhanketta on vireil- muu jzisenten innostaminen ja monta yhdistystamme hhelle obpai likkt ryhme, Luortotietotoimistojen liitto, Rrimistoimistosa, kokoukseen osallistumisessale. Meidan te!'tly itse puuttua niiihin hankkeisiin, seurata niita ja jen Jne. liittojne.) luottopaalikitiden puheenvuoron jatkuwus kokouksissa den awlla. ottaa aktiivisesti kantaa eri v:ilinei- luottopii?illikiiiden/ luotonvalvojien N?iin voimme paremmrn vaikuttaa tulevaisuuteen. La- toimenkuvien luominen; mihin asettuu organisaatiossa kin toimitussihteeri/jzisenrekistekitoimikunnan vetejaksi valittiin - osapaivetoiminen sihteeri/lin- tutkimus luottopiizillikiin/luotonvalvojan roolista, palkkauk- potentuaalisten toiminnan jatkatant Oy:sta. dn hoitaja Timo Miiki Perimistoimisto Consesta, toivomuksista, koulutuksesta, koko alasta, yrityksen luot- - toimikunnat hallitus: toiminjien kartoitus Luottopii2illikiin ja luotonvalvotokaupan prosenttiosuudesta ja Jan tehteve- ja palkkatasotutkimukseen on myiis t,ille wodelle nan yhteys aina sziillretteve esimerkiksi henkilatjerjestelyjen ja varattu meiirziraha. Moni merkityksestejne; ehke uftopuolinen muista luotettava tutkimuslaitos pitltakidoien anrlla ede e mainituista ajatukista ovatkin sitten sellaisia, ette ne ovat tai vastaava uusien toimikuntien - perustaminen tai virittiminen: esimerkiksi muuten huomioitava yhdistysta luottoalan vain vitsit; kilpailu esimerkiksi Linkkiin, pienet palkinnot kerhotoimikunta, lakitoimikunta j:ie myiis tulevien toimihenkliiiden edelleen ja juttuja luotsattaessa. julkaistaisiin Moni asia sopivasti muutaman.v'uoden aikana Viilittiim:isti tamen jiilkeen - p:iatettiin tilata yhdistyksen tehtavaksi. PR: esimerkiksi Vuoden Luottomiehen j iiisenille Toivotan kaikitle yhdistyksemme ulkistamisen nakfryys, rintamerkki. Te e luodelle perustettiin myds kaksi uutta toimikun- jiisenille hytiiii ja akriivista luottoalan loppuvuotta. Kiitan samalla muu tiedottaminen lehdistiille jesenmaksu: nlt matalia, voidaan korottaa inllaatiokorotuk- seurata aktiivisesti yhdistyksen tar- osakseni tullessanivalituksikolmartaa. Lakitoimikunnan tehtav?ine on myiis siite kunniasta, jonka sain silla (mahdollinen porrastus jiisenmiiziran mukaan vritvksitt?iin) niin kehittymiste. Totuus on se, etta koitusta lfielle olevan lainsziadanta kertaa yhdistyksen puheenjohtaiaksi. kokouksiin joskus iw6ttu poyl ne kaksi lausuntoplyntiie, j otka yhdistykselle viimeisen kolmen ruo- ujarjesrys yms. jasenia yhdisdve merkki (rintamerkki: pronssi/ hopea/ kulta) llihes vahinkoja. Kuitenkin den aikana ovat tulle t, ovat olleet h'.r'in

8 Muistokirjoitus Bengt Lindberg Ruotsin "Luottomiehet" ovat menettiineet yhden pioneercistaan; johtaja Bengt Lindberg kuoli 57 tettaessa Ruotsin luottoalan yhdistvste Svenska Kreditmannaiatreriingen i Stockhom' sekii alueellisia yhdistyksia Mdmdhitn ja Gotebor- listii 8Gluwn puoliviiliin kokonaista seminaarisad aa nimelte Modern Kreditberedning. woden ikiiisenii viime l'uoden 10- Lindberg osallistui viime vuoden pulla. - eiin. Vuosina Lindberg swskuussa Tukholmassa jiirjestett1ryn Tukholman yhdistyksen 20- Bengt Lindberg syntyi ja kasvoi ioimi Svenska Kreditmannafilreningen i Stockholm -yhdistyksen ruotisjuhlaan. Juhlapuheessaan Malmdssa. Hiin aloittitaloustieteen opintonsa Englannissa ja j atkoi niite seka Lundin ette Tukholman siirtyi Malmitn yhdistyksen Puden niikymrssii mmenomium m)ryn- puheenjohtajana, jonka jakeen hiin h?in korosti luottoalan tulevalsuu- ytopistossa. Tohtoriksi h?in viiitteli heenj ohtajaksi. Yhteense Tukholman, Gdteborgin ja Malmon Yhtviitztiosaston ja luotto-osaston yhteis- Lontoossa vuonna V:iititskirja keskittyi luotonannon luotto- Ja distykissa on tiila hetkellii noin Bengt Lindberg oli kansainvlilisen luottoalan jerjestiin ' Fecman analyysikysymyksiin. 400 iiisenta. Uransa Lindberg aloitti Skanska Vuonna 1975 Lindbergiste tuli (Federation of European Credit Bankenissa, josta heii jatkoi kahdeksi ruodeksi ulkomaille San tusjohtaja. Han kehitti yrityksen.ja keksi myds nimen Fecma. Hiin luottotietoyhtiii Soliditetin toimi- Managers Association) perustajia Franciscoon Bank of Americaan. tuotteita seka palvelun nopeutta. oli "Suomen ysteve" ja hiine e ol Sielte han Dalasi luottopii?iltkitksi Vuonna 1977 Lindberg julkaisi ht /at yhteydet luottoalan ihmisiin Ahlen & itolmille, lu-ottopziellikdksi Essoon, toimistusjohtajaksikap" ia wonna 1986 hanet valittiin Lindbery jadu jiilkeensa suuren kirjan "Krediten Ditt S?ilj reds- Suomessa. Soliditetln ja lopulta toimitusjohtajaksi Musigna Credit Manage- tzirkea kunnianosoitus Lindbergin '\y'uoden Luottomieheksi", ioka oli tyhjiitn Ruotsin luottomaailmaan. ment'iin. eliimzintydlle. Lindberg piti vuosikymmenen ajan T0JurT rn Mikko Prrjmne Hiin oli keskeinen hahmo perus- puolivii- Luottomiehet-Kreditmdnnen ry :n yhdistyksen merkki Yhdistyksen hallitus on peattanlt ottaa yhdistyksen jesenten ka)'tttiiin oman rintamerkin. SAANNOT Merkin selitys Renkaan ja kirjainten pystysuorien paksujen viivojen leveys on sama ja seitsem?isosa koko merkin halkaisijasta. Kirjainten :izirikulmat ulottuvatrenkaanulkorcunaanasti. Rintamerkki on kolmessa tasossa: tumma pohja alinna, rengas keskelle ja kiiaimet korkeimmalla. Hopeoitu merkki on patinoitu ja kasinharjattu. Jilsenmerkin syntyminen Luottomiehet-Kreditmiinnen ry:n merkki muodostuu tummasta keskustasta, sita ympariiiviish vaaleammasta renkaasta ja renkaan ulkoreunoille ulottuvasta LM-kirjainyhdistelmastA. Rengas kuvaa yhtenai$a jiisenkuntaa, kirjaimet nimea. Yhdistyksen perinteittein mukaisten kirjainten tyyli on sama painotuotteissa, piiytiilipussa ja rintamerkissa. Merkin mittasuhteet Merkin halkaisija on 7 millimetrie. 8 Merkin kiiyttii Merkkia kaytetean yhdistyksen jasenten rintamerkkina. Merkki jaetaan jaisenmaksunsa suorittaneille jiisenille ja se palautetaan jasenlyden pziettyesse yhdistyksen sihteerille. Jiisenmerkki soveltuu seke arkietta juhlakeyttitdn, i kuitenkaan vapaa-ajan asun yhtey'teen. Rintamerkin aktiivinen ka)'ttat on toivottavaa. Luottomiehet-Kreditrnennen ry Hallitus Yhdistyksen hallituksen visiotyiiryhma kokoontui kirjaa- sekoittaa muihin merkkeihin. Tu- selve, ykildllinen kuvio,jota ei voi maan ajatuksia yhdistyksen tulevarsuuden visioista. TiissA yhteydessa tuntui luontevimmalta, koska yhtuksi keyn].t LM-kirj ainyhdistelm?i her:isi ajatus yhteisen j iisenmerkin distys on keyttiinlt sita jo,,'uosia hankinnasta. painotuotteissa ja ptt]'tiilipussa. Hallituksen kokouksessa Kirjainyhdistelmii korostuu merkisse noustessaan kolmitasoisen kuvi kesiteltiin rnerkkiasia ja merkin hankinnasta peetettiin allekirjoittaneen ehdotuksen pohjalta. Merkin suunnittelussa on pyritty on piiiillimmiiiseksi. Eri metallivaihtoehdoista peiidlttiin lopuksi yhteniiisen hopeoidun me merkkia ahl(erasti yht isena hillitqyn ratkaisuun. Kiiyttiik?iiim- ja- merkin kannalle ja tata myits johtava merkkivalmistaja Sporrong Oy piti parhaana. Liihtiikohtana suunnittelussa oli "a-hrnn,,la.n.hhe Pertti Larva kerhom 6tari i

9 @oxrnr.n yhd61 koksi torkeoo osioo yhdeksi kokonoisuudeks ruenxohrnsparva ENTISTAKIN AJANKOHTAISEMPI l/.4.19e9 klo l2.oo l2,oo Etelo-Sotomo/Silio Line * Velkovosluun jorjestyminen henkildyhiiosso jo Ulosoifoloinsoodonnon uudistomisenvkvtilonne Moksuhoiriot kosvovillo luottomorkkinoillo, kulutusluottojen perinnosto summoorisilloikeuskeinojllo Kuluttojo-osiomiehen poinopisteorueet vuonno 1989, hovointojo kulutusluottojen perinnosto yreenso * Kuluttojonsuojelun orgonisooiion uudistushonkkeet CREDIT MANAGEMENT -SEMINAARI Lohto 17. 4]989 klo l8,oo Etelo-Sofomo/Sitjo Line CREDIT MANAGEMENT.SEIV]INAARI ALKAA I8. 4,I989 klo 9,]5 * Credit Monogementin periootteet * Kreditchefens nyo roll * Hur foruise foretogskris * In-House rohoitusyhtion keinot sootovien kierfonooeuden ooronlomiseksi * Luolloriskin torjuminen luottovokuutuksen keinoin Seminoori poottyy klo ]4.30. jonko jotkeen on vopooto ohjelmoo mm. mohdollisuus osollisluo jookiekon MM-otteluun Suomi-Neuvosioliitfo. Poluu Tukholmosto klo 2l OO Turun kqutto Helsinkiin. Tulo Helsinkiin n. klo IO.OO Hinnot Ajonkohtoispqiva 7OO mk Credr t Monogeme..)T -seminoori 2.4OO mk Koko poketti 2.9OO mk Hintoon sisoltyy seminoorimoteriooli, lorjoilut seko mojoitus yhden hengen hyteisso. Tiedustelut Creoil Monogement -konsultti Mikko Junnilo puh. (92D

10 Luottomiesten hallituksen uudet jilsenet esitt[ytyvflt Heli Lehtinen Kysymykset: 1. Missii yrityksessii tyiisken- 4, Onko luottoalan arvostus telet, tehtiiviisi ja taustasi? riittiivii? Ellei, mitkii olisi- 2. Toimintasi yhdistyksessii; vat keinoja sen kohentamikoska tullut jiiseneksi jne. seen? 3. Mitii asioita yhdistyksen 5. Mitii ongelmia niiet luottulisi kehittiiii toiminnas- toalalla olevan tiillii hetkelsaan ja mitkii ovat alan H? yleiset kehitystarpeet? Indepeldent Rahoitus Oy, luottopiielikkit Tuulikki Y,init L Toimin Independent Rahoitus Oy:sse luottopaiillikkiine. Koulutukseltani olen yo.merkonomi, HTM. 2. Luottomiehet -yhdistyksen jiiseneksi liityin vuonna 1987 ja hallituksen jiisenena olen nlt ensimmiiista kertaa. 3. Mielesteni terkeiie olsi jiisenkunnan eri intressiryhmien tarpeiden kartoitus. Lisiiksi toivoisin elavaii luorovaikutusta yhdistyksen ja jasenkunnan v:ilille. Alan kehittamisen kohteela pitiiisin luottokelpoisuuden periaatteita- Rahan saannin helppous asettaa yha suurempia vaatimuksia kehittiiii kontrollitoimenpiteita. 4. Mielestiini luottoalan arvostus dippuu toiminnan tehokkuudesta- Keinoja arvostuksen kohentamiseen ovat koulutuksen tehostaminen seka kotimainen ja kansainvelinen yhteistyii. 5. Ongelmana nakisin tidla hetkela sen, ette fian helposti saatava luotto houkuttelee varsinkin nuoria yjivelkaantumiseen. 10 Talousjohtaja Hanl u Markkanen Hoover Oy, luotonvalvoja kannalta aivan mahdottomalle takaisinsaantimahdollisuuksien laa- Helsingin KTK-yhdistys Aila Oivula jentamisineen. Toivon yhdistyksemme oikeusministeriiille anta- l. Tyiiskentelen Helsingin KTKyhdistyksessa, joka on ammatti- wotta sitten. Luolonvalvonta ja man lausunnon tuottavan tulosta l. Tulin Hoover Oy:ddn yli 20 maista tilausliikennetta harjoittavien yrittajien markkinointiyhteisti. nelisen ruotta. 4. En nae luottoalan arvostuksessa perintatehtevia olen hoitanut noin tiiss?i asiassa. Vuodesta 1969 alkaen toimin konttoripeiillikkitna ja vuodesta 1984 na Olen pyrkinlt olemaan srjaa, mita kuulee puhuttavan. 2. Yhdistyksen jaiseneksi tulin vuon- tane peivene niill paljon moitteen- talousjohtajana. Aikaisemmat tyiiharj oitteluni ovat rakennusalalta ja taan tietysti mielenkiintoiser kokou- n)'t tehdiiiin tulosta, johon luotto- aktiivinen kokouksissa kevije, osal- "Mlf'nnin jarrut" ovat menneet ja autotukkukaupasta. sesitelmait ovat olleet liikkeellepane-osastollvana volmana. sanottavana- Viime luosien kon- on toki sanansa 2. Luottomiehet r.y.:ssa olen ollut jiisenena l,uodesta Myiis parhaat ammattiin liitr)"r'er kurssiaalto on oikeastaan tghnlt 3. Mielestani patevien alan luennoitsijoiden saaminen edelleenkin menomaan luottomiesten" parista. tanut suhtautumaan vakavasti luo-, henkilitkonraktir ovar ldlryneet ni- tyiita puolestamme. Se on pakot- kokouksiin on todella tarkeata. 3. Yhdistyksen jarjestemzi koulutustoiminta on mielestani ensiarvoisen Kaikki ennen asiakkaan kontonvalvontaan ja perintiien. Alan koutustoiminnan aktivoiminen antaa lisemotivaatiota nuorille terkeata ja site rulisikin eri muodoissa kehittea edelleen. ovat olleet er:ienlaisia nej'ttdja kurssia kotiin pglastetut saamiset alalle tulleille. 4. Alan arvostus on mielestani Silloin kun yhdistys itse jarjestee osaamisestamme ja leikkisesti sanottuna - rla}tiin paikkoja ei ole muuttunut merkittav?isti myiinteiseen suuntivln. Erilaisten rahoitus- todellakin on sita - niiin voi todeta puuttunut. Myitnnan kyllii. etta liisenilleen sopivaa koulutusta, se muotojen ja luottokaupan runsas ainakin viime syksyiseste Luottomiesten jiirjestemiista meriseminaaantamisen varaa, eritoten sen alim- luottoalankin arvostuksessa on par- lsaantyminen on pakottanut myiis tekevien tietemykseenja osaaminen nsta. milla portailla, enka suinkaan pidzi synnltt?ie arvostusta. Yhteistydss:i Markkinointi-instituutin kanssa j:idestetteva luotto- 5. Jos onnistumme viestittamaan pahana kuval kirkastamista. 5. Vaninaisia ongelmia alalla en osaa nimete. Ehka liian helppo luoton saanti alkaa tuoda ongelmia, kan juttu ja varmaankin erikoisen Jotta uudet suunnitteilla olevat laintutkinto onkin jo suuremman luo- lains?iiitiijille todelliset tarpeemme, mutta takaahan se ainakin yhdelle tervetullut, mutta kuka opettaisi muutokset tukevat mycis tavanntoimittajaa, meilla ei mielestiini alan sektorille leivan. merlle kaltenniin psykologiaa ja suu- neuvottelutaitoa arkip?iivzin "kinkkisten" tilanteiden varalle? Mieles*ini luottoalaa yleisesti koettelevat ti le hetkele uudet, tulossa olevat lainmuutokset. Uusia sa:innitstdja tarvitaan, mutta esim. takaisinsaantia konkunsipesaen koskevan lainsiiiidzinniin uudistusehdotus tuntuu tavarantoimittajan ria ongelmia ole - on vain paljon mielenkiintoista tyiita, ja sehiin taas ei ole ongelma.

11 LU0TT0MIEHET - KREDITMANNEN R.Y:N T( IMIELIMET VUODETLE 1989 HATUTUS Puheenjohtaja Varapuheenjohraja Sihteeri Rahasronhoitaja Kerhomestari Varsinainen jlisen Varsinainen jiisen Varsinainen j Zisen Varsinainen j?isen MI(KO PARJANNE toimitusjohtaja Suomen Asiakastieto Oy puh. (90) 1476ll THOMAS FEODOROFF toimitusjohtaja Credit-Justitia Oy puh. (90) AILA OIVULA luotonvalvoja Hoover Oy puh. (90) 4250ll PIRJO LAHTI perinteesimies Elekevakuutusyhtid Ilmarinen puh. (90) l84l PERTTI LARVA luottopez likkij Sanoma Oy puh. (90) FRED ILMONI osnstopezi ikkd Kansallis-Osake-Pankki puh. (90) 163l HANNU MARKKANEN talousjohtaja Helsingin KTK-yhdisrys puh. (90) 7568l TUULIXKI VARTO luottopaalikkij Independent Rahoitus Oy puh. (90) PEKKA TIILIKAINEN luotrop:i?illikkaj Valtameri Oy puh. (90) 754 7l KtlUTUIUSTllIMIKUNTA hfieenjohtaja: PEKKA TIILIKAINEN luottopeallikkd Valtameri Oy Jisenet: JAAKKO POHJANPELTO toimitusjohtaja Perimistoimisto Lainvoima Oy MAIJA SAKSLIN Helsingin Yliopisto/ Julkisoikeuden laitos f,sko TUOVINEN toimitusj ohtaj a Suomen Luotonantajayhdistys r.y. NILS WECKSTROM varatoimitusj ohtaj a Tietoperinte Oy TUOTTOATAN NEUVIIflETUKIIiITA Jiisenel: TOM AHLROOS luortop?i:illikkit Asea Skandia Oy LASSI KANTOLA osastopuiaillikkd Suomen Yhdyspankki Oy JARMO KARPPI toimitusjohtaja Suomen Yritysrahoitus Oy AULIS LINDELL toimitusjohtaja Oy Union-ciljy Ab MIKKO PARJANNE toimitusjohtaja Suomen Asiakastieto Oy JAAKKO POHJANPELIO toimitusjohtaja Perimistoimisto Lainvoima Oy VEIKKO SEMI luottopez likkit Oy Stockmann Ab RISTO SUVIALA Credit Malagement -konsultti Cashplan Consulting Oy ESKO TUOVINEN toimitusj ohtaja Suomen Luotonantajayhdistys r.y. TAUNO VALLI johtaja Kesko Oy UTKIIMAANMMKUNTALAIffiOIMIKUNTA Puheenjohtaja: THOMAS FEODOROFF toimitusjohtaja Credit-Justitia Oy Jesenet: RAIMO JARVISALO osastopiiallikk6 Suomen Luotonantajayhdistys r.y. KAJ LUNDSTROM kamreen Suomen Yhdyspankki Oy PIRJO NURMI toimistope:tllikkd Luottokunta ESKO SALKOLA luottopaii ikkd Oy Philips Ab Varsinaiset: MAIJA-LIISA BERGMAN konttoripaalikkii Mestarikone Oy MIKKO JUNNILA Credit Managementkonsultti Contant Oy Puheenjohtaja: TIMO MAKI perintaj ohtaj a Contant Oy Jesenetl REIJO AARNIO hallintojohtaj a Suomen Asiakastiero Oy ERKKI MIKONSAARI osastopeallikkd Elakevakuutus Oy Ilmarinen MATTI RIIHIMAKI luottoj ohtaj a Finansor-Rahoitus Oy ANTERO TEITTINEN luottopaiillikkd EKA-Yhtyma Oy PERTTI PENNANEN luottopaalikkd Oy Kontino Ab iltll'itariosiaiat Varalle: SEPPO PALMU luottope? lkkd Korpivaara Oy JYRKI OKSANEN luottop:izillikkaj Oy Hartwall Ab l1

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI tg tn"p$$sthkh* Hvvfrn onnen toivotukset 25-vuotiaalle! On aika katsoa taaksepain. Miettia tate peivaa. Ja suunnitella huomista. Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n

Lisätiedot

Elektroninen tietopalvelu

Elektroninen tietopalvelu NEN R.Y:N JASENLEHT Elektroninen tietopalvelu 6.5.1985 "Onko tietoa nakynyt?" joutuu yrityksissa yhd harvempi tuskailemaan siirryttaessa taloudellisessa paatdksenteossa elektronisten tietopankkien kayttddn.

Lisätiedot

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen thsffi, 2/83 9.9.1983 Rahan palkka Raha on kuin komposti. Ellei sita levita, ei synny kasvua. Raha liikkuu sita paremmin. mita enemman sille maksaa palkkaa - korkoa. Korkopolitiikka on Suomessa viime aikoina

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI 1.3.1985 Konkurssit ja KERA Konkurssiin paatyvalla teollisuusyrityksella on omat lajitunnusmerkkinsa, jotka poikkeavat kannattavasti toimivan teollisuusyrityksen

Lisätiedot

NNEN R.YIN JASENLEHTI

NNEN R.YIN JASENLEHTI NNEN R.YIN JASENLEHTI tg unp$$"sltnkhi 3.2.1986 TUOTTOPAATOKSIA Luottokortilla yli varojensa eliineet anomassa toimeentulotukea sosiaalitoimistojen luukuilla! Puolessa tunnissa kulutusluottoa yli 200000

Lisätiedot

Luotonhallintaa VAPO-konsernissa. Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio. Luottovakuutus turvaa saatavasi. Syyskokous ja sääntöuudistus.

Luotonhallintaa VAPO-konsernissa. Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio. Luottovakuutus turvaa saatavasi. Syyskokous ja sääntöuudistus. 4/2014 Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio Luotonhallintaa VAPO-konsernissa Syyskokous ja sääntöuudistus Luottovakuutus turvaa saatavasi Laivaseminaari Viivan alle ei jää numeroita. Sinne jää rahaa. Haluatko

Lisätiedot

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 3/2009 Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi K U S T A N T A J A Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy

Lisätiedot

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 3/2011 1961 2011 50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallinta-alan asiantuntija,

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 1/2014 Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 Luottolinkki 1/2014 www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet Kreditmännen ry

Lisätiedot

2/2012. Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26

2/2012. Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26 2/2012 Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26 Boosting Europe is our contribution to improving the economy and creating jobs. We re all in

Lisätiedot

Luottomiesten iltamat s. 30 Kevätkokouskutsu s. 6 Salainen hanke perintälain muuttamiseksi s. 12

Luottomiesten iltamat s. 30 Kevätkokouskutsu s. 6 Salainen hanke perintälain muuttamiseksi s. 12 2/2008 Luottomiesten iltamat s. 30 Kevätkokouskutsu s. 6 Salainen hanke perintälain muuttamiseksi s. 12 PääkIrjoITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä

Lisätiedot

Luotonvalvontaa ALSO Finlandissa

Luotonvalvontaa ALSO Finlandissa 1/2015 Luotonvalvontaa ALSO Finlandissa Vierivän kiven pysähtymättömyys! Kutsu Kevätiltamiin Konkurssikehitys Pohjoismaissa Me teemme tulosta sinulle Haluatko enemmän kannattavia asiakkaita, jotka tekevät

Lisätiedot

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 1/2009 Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa

Lisätiedot

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s.

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 3/2013 Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10 Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum

Lisätiedot

Vuoden 2001 hallitus esittäytyy. Ulosoton suojaosuudet nousivat. Vuoden luottomies on Anita Mäkelä Oy Agfa Gevaert Ab:stä. Luottolinkki 1/2001 1

Vuoden 2001 hallitus esittäytyy. Ulosoton suojaosuudet nousivat. Vuoden luottomies on Anita Mäkelä Oy Agfa Gevaert Ab:stä. Luottolinkki 1/2001 1 Vuoden luottomies on Anita Mäkelä Oy Agfa Gevaert Ab:stä Vuoden 2001 hallitus esittäytyy Ulosoton suojaosuudet nousivat Luottolinkki 1/2001 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta...

Lisätiedot

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 3/2004 Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8 Syyskokouskutsu s. 13 Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Viestintävaikeuksia... 6 Uudet

Lisätiedot

Luottoseminaarikutsu s. 6 Luottomiesten varsinainen kevätkokous s. 8 Quo Vadis Viro s. 15

Luottoseminaarikutsu s. 6 Luottomiesten varsinainen kevätkokous s. 8 Quo Vadis Viro s. 15 3/2008 Luottoseminaarikutsu s. 6 Luottomiesten varsinainen kevätkokous s. 8 Quo Vadis Viro s. 15 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa

Lisätiedot

FECMA kevätkokous Berliinissä s. 8 Raskaan kaluston rahoitus s. 10 Loma Manhattanilla s. 17 Terve pääomarakenne s. 22 Kutsu syyskokoukseen s.

FECMA kevätkokous Berliinissä s. 8 Raskaan kaluston rahoitus s. 10 Loma Manhattanilla s. 17 Terve pääomarakenne s. 22 Kutsu syyskokoukseen s. 3/2012 FECMA kevätkokous Berliinissä s. 8 Raskaan kaluston rahoitus s. 10 Loma Manhattanilla s. 17 Terve pääomarakenne s. 22 Kutsu syyskokoukseen s. 30 YLLÄTTÄVIEN TILANTEIDEN VARALLE Laskulla byjuno -palvelu

Lisätiedot

1/2003. Wanhoja artikkeleita s.15-21. Yleiseksi vanhentumisajaksi kolme vuotta s.12. Iltamakutsu s. 14

1/2003. Wanhoja artikkeleita s.15-21. Yleiseksi vanhentumisajaksi kolme vuotta s.12. Iltamakutsu s. 14 1/2003 2/2013 1/2013 1/2008 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 Uuden puheenjohtajan katsaus ja linjaukset s. 4 Syyskokous- ja retki

Lisätiedot

Kutsu kevätiltamiin ja kevätkokoukseen s. 20 Työmatkalla Intiassa s. 14 Pukki kaalimaan vartijana s. 6

Kutsu kevätiltamiin ja kevätkokoukseen s. 20 Työmatkalla Intiassa s. 14 Pukki kaalimaan vartijana s. 6 2/2006 Kutsu kevätiltamiin ja kevätkokoukseen s. 20 Työmatkalla Intiassa s. 14 Pukki kaalimaan vartijana s. 6 PÄÄKIRJOITUS K U S T A N T A J A Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä

Lisätiedot

2/2011. 50-vuotisjuhlien ohjelma s. 6-7 Kutsu Luottoseminaariin s. 9 Positiivinen luottotietorekisteri s. 10 Kevätkokouskutsu s.

2/2011. 50-vuotisjuhlien ohjelma s. 6-7 Kutsu Luottoseminaariin s. 9 Positiivinen luottotietorekisteri s. 10 Kevätkokouskutsu s. 2/2011 50-vuotisjuhlien ohjelma s. 6-7 Kutsu Luottoseminaariin s. 9 Positiivinen luottotietorekisteri s. 10 Kevätkokouskutsu s. 16 1961 2011 Laskulla, kiitos on uusi palvelu, joka mahdollistaa laskulla

Lisätiedot

Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16

Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16 4/2007 Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

Juhlajulkaisu marraskuu 2009

Juhlajulkaisu marraskuu 2009 20 vuotta Juhlajulkaisu marraskuu 2009 HAI on Huolenpitoa, Ammattimaisuutta sekä Iloa ja Innostusta HAI on tässä matkalla Vilnaan. Kuva Heikki Kylliäinen Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry:n toimintaa

Lisätiedot

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin.

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa myyntisopimus 6 Hyvä antaa turvaa riskeiltä yrittäjälle: 8 Perusohje

Lisätiedot

Mistä saa rahoitusta?

Mistä saa rahoitusta? 8 10 28 Rahaa Ikävät kesäkaverit Kesällä yrityksiin sataa aiheettomia huijauslaskuja. Muista kouluttaa kesätyöntekijät laskujen käsittelyyn. Voiko hintaa nostaa? Hintojen nostaminen on huonossa taloustilanteessa

Lisätiedot