Kohde Asunto Oy Mars Osoite Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27, Helsinki Kaupunginosa 3 Kortteli 58 Tontti 17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohde Asunto Oy Mars Osoite Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27, 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 Kortteli 58 Tontti 17"

Transkriptio

1 ratakatu 1 b A helsinki tel: AS-OY MARS KELLARITILOJEN PERUSKORJAUS JA ULLAKKORAKENTAMISHANKE Kohde Nimi Asunto Oy Mars Osoite Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27, Helsinki Kaupunginosa 3 Kortteli 58 Tontti 17 Laajuustiedot Piirustuksista laskettu käytetty rakennusoikeus on 3392 kem2 Suunniteltu lisärakennusoikeus kellarikerroksen tilojen käyttötarkoitusten muutoksista johtuen on 538 kem 2 Suunniteltu lisärakennusoikeus ullakkokerrokseen on 644 kem 2 Suunniteltu lisärakennusoikeus maantasoon pihalle on 52 kem 2 Yhteensä lisärakennusoikeus on 1234 kem 2 Pihalta puretaan varastorakennus - 10 kem 2 Lopputilanne yhteensä käytetty rakennusoikeus on 4616 kem 2 Asuntomäärä nykyiset asunnot uudet asunnot 4 kpl yhteensä 20 kpl 24 kpl Asuntojen keskipinta-ala nykyiset asunnot 117 m 2 uudet asunnot 124 m 2 Liiketilat, kellari Asemakaavallinen tilanne Katutasossa on 8 liikehuoneistoa, jotka kaikki säilyvät käyttötarkoitukseltaan ennallaan. Osa liikehuoneistoista on yhdistetty viereiseen, ja tällä hetkellä huoneistoja on 6. Piha-kellaritasossa on yhteensä 10 varastotilaa, jotka muutetaan liiketiloiksi ja työtiloiksi. Tontilla on voimassa oleva asemakaava nro 7964 vuodelta 1980 jossa tontti on merkitty asuntokerrostalojen korttelialueeksi, Ak.

2 ratakatu 1 b A helsinki tel: Kadunvarren ensimmäiseen maanpäälliseen kerrokseen voi asemakaavan mukaan sijoittaa liike-, toimisto-, sosiaalisia palvelu- tai näihin verrattavia tiloja mikäli yhteys kuhunkin tällaiseen tilaan järjestetään suoraan kadulta. Tontilla sallitaan myös maanalainen pysäköinti. Suurin sallittu kerrosluku on viisi. Tontilla on kaavan mukaan rakennusoikeutta 3155 kem2. Rakennus on suojeltu asemakaavassa SO-merkinnällä Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. Tässä osassa tonttia olevaa rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä eikä kadunpuolesta julkisivua tai vesikaton muotoa saa tyylillisesti muuttaa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla. Rakennuksen alkuperäinen suunnittelija Vuonna 1889 valmistuneen rakennuksen on piirtänyt Z. Finckenberg. Rakennustaiteelliset arvot sekä liittyminen ympäristöön ja ympäröivään kaupunkirakenteeseen, suojelukysymykset Rakennus sijoittuu kaupunkikuvallisesti merkittävään kohtaan keskusta-alueen korttelikulmaukseen ja sen länsijulkisivu näkyy osittain Ratakadun päätteenä, ja se osa rakennusta on luokiteltu Helsingin ullakkorakentamisen kaupunkikuvalliset vyöhykkeet- kartassa U5-vyöhykkeeseen kuuluvaksi tärkeäksi kaupunkinäkymäksi. Rakennuksen palomuuri on hyvin esillä lähestyttäessä Korkeavuorenkatua etelästä ja katsottaessa Johanneksen kirkolta päin. Julkisivut edustavat uusrenessanssia ja ovat kadunpuolella hyvin koristeelliset. Rakennushistoriallinen selvitys on laadittu 2013, oy, ja antaa yleiskuvan rakennuksen varhaisimmista vaiheista. Hankkeen suojeluviranomaisena toimii Helsingin kaupunginmuseo Rakennuksessa tehdyt muutokset Rakennuksessa suurimmat tehdyt muutokset julkisivuissa ovat katupuolella kulmaparvekkeiden purkaminen 1950-luvulla ja pihapuolelle uusien parvekkeiden rakentaminen kerrokseen. Vesikaton balustradikaidetta ei joko ole lainkaan rakennettu tai se on jossakin vaiheessa purettu. Sisäpuolella pääporrashuoneisiin on rakennettu hissit. Korkeavuorenkadun puolella porrashuoneeseen A hissi tehtiin 1970-luvulla, jolloin myös asuinhuoneistojen ovet uusittiin tammiviilupintaisiksi laakaoviksi. Porrashuoneen koristemaalaukset on maalattu peittoon, mutta alimmassa kerroksessa on uusrenessanssityylinen koristemaalaus palautettu sittemmin. Porrashuoneeseen B hissi on rakennettu jo 1920-luvulla. Porrashuone B on maalauskunnostettu. Koristemaalaukset ovat jugend-tyylisiä. Suunnitellut muutokset Kiinteistön nykyiset kellaritilat uudelleen järjestetään: uudet irtaimistovarastot sijoitetaan uusittavan pihakannen alaisiin tiloihin, vanhat varastokopit puretaan kellarikäytäviltä, kellarin tiloja muutetaan työtiloiksi ja yhdistetään katutason

3 ratakatu 1 b A helsinki tel: ravintolan ja kahvilan tiloiksi. Kellarin lattiarakenteita uusitaan ja salaojitetaan. Kellarikerroksen ja pihakannen LVIS-tekniikka uusitaan. Pihakansi uusitaan, kannelle rakennetaan uusi jätehuone ja ulkoiluvälivarasto. Kannelta rakennetaan uusi porras kellaritiloihin. Ullakolle rakennetaan neljä uutta asuntoa ja koko vesikatto rakenteineen uusitaan. Pihanpuoleinen lape korotetaan asuntojen kohdalla kauttaaltaan, porrashuoneiden katto jää olevan katon linjaan. Katupuolen kattolappeille lisätään uusia ikkunoita ja lapeikkunoita. Palomuureihin lisätään ikkunaaukkoja. Hissit uusitaan ja jatketaan ullakkokerrokseen ja kellarikerrokseen Pääporrashuoneisiin rakennetaan uudet portaat ullakkokerrokseen saakka. Porrashuoneiden entisöintimaalaukset tehdään loppuun. Porrashuoneistojen ovet palautetaan vanhan mallisiksi. Pihajulkisivujen rappaus kunnostetaan ja ikkunat koko rakennuksessa kunnostetaan. Ks. myös liite 11 isännöitsijä Itkosen laatima perusteellisempi selostus hankkeesta. Rakenne Julkisivut ja vesikatto Oleva rakennus on massiivitiilimuurirakenteinen. Sisäpihan kansi on tiiliholvattu teräskiskojen varaan. Vesikattorakenteet ovat puuta, ullakon lattia on puupalkkirakenteinen. Suunnitellut uudet rakenteet: - Sisäpihan pihakansi uusitaan betonirakenteiseksi - Muuhun kellariin jäävät teräspalkkien varaan tehdyt tiiliholvit, lattiarakenteita uusitaan ja perusmuurien vedeneristystä parannetaan - Ullakon vanhan palopermannon pintarakenteet ja täytteet puretaan, hirsipalkit jäävät, lisätään uudet teräspalkit ja uusi pintavalu - Vesikattorakenteet uusitaan, kantavat rakenteet ovat liimapuupalkkeja - Kattoa kannattamaan tarvitaan uusia teräspilareita, jotka palosuojataan - Täydentävät sisäosat (esim. väliseinät, palo-ovet, pintarakenteet) uusitaan tilamuutosten vaatimassa laajuudessa. Julkisivut edustavat uusrenessanssia ja ovat kadunpuolella hyvin koristeelliset. Kaksi alinta kerrosta on rustikoitu ja kolmen ylimmän kerroksen puhtaaksimuurattua tiilimuuria on voimakkaasti jäsennöity listoin ja pilasterein. Pihapuolen julkisivut ovat yksinkertaiset, rapatutut ja maalatut, ja koristelemattomat. Vesikatto on konesaumattua mustaksi maalattua peltiä. Suunnitellut muutokset eivät vaikuta katujulkisivuihin muuten kuin vesikaton alueella. Korkeavuorenkadun kattolappeelle rakennetaan balustradikaide alkuperäispiirustusten mukaisena. Sen taakse tehdään 4 uutta lapeikkunaa ja sen viereen molemmin puolin uudet lunetti-ikkunat. Pienen Roobertinkadun puolelle katolle tehdään 3 uutta lunetti-ikkunaa. Pihapuolella uuden ulakkokerroksen arkkitehtonisena ideana on olla osana rakennuksen vesikattomaailmaa visuaalisesti. Niinpä muuriseinästä jatkuva

4 ratakatu 1 b A helsinki tel: uusi seinä verhoillaan mustalla kattopellillä. Ikkunat ovat alumiinipuitteiset ja mustat. Tekniset ratkaisut Lämpö - Kellaritilojen lämpöjohtoreititys muutetaan ja putket nostetaan mahdollisimman ylös kattoon. Lämpöpattereita lisätään - KL-laitteet uusitaan uuteen LJH:n - Ullakkorakentamista varten asennetaan kaksi lämpöjohtonousua kellarista. Mitoituksessa varaudutaan lattialämmitykseen. Vesi ja viemäri - Kellaritilojen KVV-reititys muutetaan ja putket nostetaan mahdollisimman ylös kattoon. - Asennuksissa varaudutaan tilamuutoksiin. - Ravintola Juuren nykyinen rasvanerotin säilytetään ja varustetaan pumppaamolla. - Ullakkorakentamista varten asennetaan kaksi vesijohtonousua kellarista, ullakkorakentamisen viemäröinnit liitetään olemassa oleviin pystyviemäreihin. Ilmanvaihto - Kellari- ja pohjakerroksen IV-hormit on kartoitettu. - Nykyinen ilmanvaihtojärjestelmä on painovoimainen, lukuun ottamatta ravintola Juuren ilmanvaihtoa, joka on koneellinen tulo- /poistojärjestelmä ja jää ennalleen. - Kellaritilojen korvausilmansaanti on puutteellinen. - Varaudutaan siihen, että kellaritilojen ja mahdollisesti myös osan pohjakerroksen ilmanvaihtoa tehostetaan muuttamalla se koneelliseksi poistoilmanvaihdoksi. Poistoilmakanavina käytetään olemassa olevia hormeja, jotka putkitetaan tai pinnoitetaan. Lisäksi vanhan savupiipun tilalle asennetaan uusia poistoilmakanavia - Ullakkorakentamisen ilmanvaihtojärjestelmä tulee olemaan koneellinen tulo-poistojärjestelmä, varustettuna LTO:lla. Liesille ja takoille asennetaan kohdepoistot. Jäähdytys - Ullakkorakentamista varten asennetaan asuntokohtaiset ilmalämpöpumppujärjestelmät. Lauhduttimet asennetaan vesikatolle. Samoin ravintolan lauhduttimet. Pihasuunnitelma ja muut ns. kompensaatiot - Pihakannen uusiminen mahdollistaa asukkaille kuivat, tilavat ja nykyaikaiset irtaimistovarastot kellariin ja hissit jatketaan kellarikerrokseen - Pihan viihtyisyyttä parannetaan korvaamalla nykyinen asfalttipinnoite kiveyksellä - Uuden piharakennuksen seinustalle istutetaan köynnöskasveja ruukkuistutuksina

5 ratakatu 1 b A helsinki tel: Uuden piharakennuksen katto tehdään viherkattona - Asukkaiden polkupyöriä ja lastenvaunuja varten varataan tila piharakennuksesta - Talosaunaa ja talopesulaa ei rakenneta, sillä useassa huoneistossa on sauna, mutta kellarikerroksen irtaimistovarastovyöhykkeen takaosassa olevaan taloyhtiönhallinnassa olevaan varastotilaan tehdään vesi- ja viemärivaraukset saunan ja pesulan mahdollista myöhempää rakentamista varten Helsingissä Minna Lukander arkkitehti SAFA, kohteen pääsuunnittelija

6 D-D KERROSTASOALAT: ( KELLARI 1038 brm 2 ) 1.KRS: 100 kem 2 2.KRS: 823 kem 2 3.KRS: 823 kem 2 4.KRS: 823 kem 2 5.KRS: 823 kem 2 KÄYTETTY RAK. OIKEUS 3392 kem 2 PURETAAN (VAJAT): 10 kem 2 LISÄTÄÄN: ULLAKKO 644 kem 2 MAANTASO 52 kem 2 KELLARI 538 kem 2 LOPPUTILANNE KÄYTETTY RAK. OIKEUS 4616 kem 2 ASEMAPIIRROS 1/400 Suunnittelutoimiston tiedot As Oy Mars 1/14

7 E-E WC.M WC.N OVI Kalliokorko OVI- TTAVA ULKOPORRAS PIIPPU TAAN IKKUNA- MUUTETAAN OVEKSI PORRAS B-B C-C B-B SPK HISSI JATKETAAN KELLARIIN LJH. RAV. TAUKOTILA SPK LJH TYÖTILA PORRAS HISSIN HYDR.KONE SPK ET OVI OVI- OVI OLEVAN N ASUKAS UVV RAVINTOLA TK ASUNTO- VARASTOT OVI SOS.TILA KAHV. SOS.TILA HISSIN HYDR.KONE SOS. T / M. LIIKET. SOS. TILA N SOS. TILA N. SOS. T / M PORRAS WC.M WC.N OLEVAN N ASUKAS UVV. RAVINTOLA TYÖTILA TYÖTILA TYÖTILA A-A A-A HISSIKUILU JATKETAAN KELLARIIN OLEVA HISSI- KORI F-F POHJAPIIRRUSTUS KELLARI 1/150 Suunnittelutoimiston tiedot As Oy Mars 2/14

8 E-E MUUTOSALUEEN RAJA: LIIKEHUONEISTON LAAJENTAMINEN KELLARIIN MUUTOSALUEEN RAJA: PIHAKANSI JA PIHARAKENNUS A-A WC JÄTEH OVI SIIRRETTY UVV. ASUNTO LUONNON- KIVETTY PIHAKANSI +15,100 B-B C-C ASUNTO PIHAKANSI TAAN ALAPUOLISEEN TIILISEINÄÄN SAAKKA B-B HISSI RAVINTOLAN KEITTIÖ RAVINTOLAN KEITTIÖ RAVINTOLAN KEITTIÖ PORRAS KELLARIIN WC MUUTOSALUE: PORRAS ALAKERTAAN RAVINTOLA LAAJENNETAAN ALAKERTAAN KAHVILA A-A WC OLEVA HISSI- KORI F-F POHJAPIIRUSTUS MAANTASOKERROS 1/150 Suunnittelutoimiston tiedot As Oy Mars 3/14

9 WC OLEVA HISSI PORRASTA VARTEN KATTOON TEHTÄVÄ TAKKA KATON SÄILYVÄ OSA TAKKA PORRASTA VARTEN KATTOON TEHTÄVÄ SÄILYTTÄÄ KORISTELISTAT EHJINÄ APK KATON KORISTELISTAN REUNA APT APT JK PAK K 12,8 m 2 KATON SÄILYVÄ OSA ET 5,4 m 2 ET 9,7 m 2 Porrashuone B, kattoon tehtävä aukko 1:50 WC HISSI- KORI 890x810 WC NAULAKKO Porrashuone A, kattoon tehtävä porrasaukko 1:50 Suunnittelutoimiston tiedot As Oy Mars

10 E-E PIHARAKENNUKSEN TAKASEINÄ +18,40 A-A PIHARAKENNUKSEN KATTO SAMMALMAKSARUOHO System XMS 4 / ENVIRE OY LASIKATE OLEVA KATTOIKKUNA TAAN ENTISENLAISENA TAKAOSAA AVARTAEN +39,70 LAPEIKKUNA PIHAN PUOLEN OLEVA TIIILISEINÄ +36,98 ASUNTOJEN PIHAN PUOLEISET LAPPEET: KALTEVUUS 6 PORRASTORNIN KATTO ENNALLAAN RÄYSTÄS +37,80 PIHARAKENNUKSEN RÄYSTÄS +17,315 PORRASTORNIN KATTOLAPPEET MUODOILTAAN ENTISENLAISET, RÄYSTÄSTÄ NOSTETTU 80 CM KATON JA TIILEN VÄLISSÄ UUDET IKKUNAT h800 PIHAN PUOLEN OLEVA TIIILISEINÄ +36,98 B-B UUDET LUNETTI- IKKUNAT 3KPL ASUNTOJEN PIHAN PUOLEISET LAPPEET: KALTEVUUS 6 ASUNTOJEN PIHAN PUOLEISET LAPPEET: KALTEVUUS 6 KATON JA TIILEN VÄLISSÄ IKKUNAT h.1500 C-C PIHAN PUOLEN OLEVA TIIILISEINÄ +36,98 PORRASHUONEEN KATTOLAPE ENNALLAAN PORRASHUONEEN KATTO ENNALLAAN B-B LASIKATE LAPEIKKUNA LAPEIKKUNA TERASSI LAPEIKKUNA +39,70 +39,70 OLEVA KATTOIKKUNA TAAN ENTISENLAISENA MATALAA TAKAOSAA AVARTAEN KALTEVUUS 20,9 KADUN PUOLEISTEN LAPPEIDEN RÄYSTÄS, KALTEVUUS JA HARJAKORKEUS SÄILYVÄT ENTISENLAISINA KALTEVUUS 20,7 +38,230 OLEVA KATTOIKKUNA TAAN ENTISENLAISENA MATALAA TAKAOSAA AVARTAEN LUNETTI- IKKUNA D-D UUDET LAPEIKKUNAT 4KPL BALUSTRADIN TAKANA BALUSTRADIT ALKUPERÄIS- SUUNNITELMAN MUKAAN +38,230 OLEVA KATTOIKKUNA TAAN ENTISENLAISENA TAKAOSAA AVARTAEN A-A BALUSTRADIT ALKUPERÄIS- SUUNNITELMAN MUKAAN +38,230 F-F LUNETTI- IKKUNA +38,230 OLEVA KATTOIKKUNA TAAN ENTISENLAISENA TAKAOSAA AVARTAEN POHJAPIIRUSTUS VESIKATTO 1/150 Suunnittelutoimiston tiedot As Oy Mars 5/14

11 ETELÄÄN ITÄÄN POHJOISEEN JULKISIVUT PIHALLE 1/200 Suunnittelutoimiston tiedot As Oy Mars 9/14

12 Suunnittelutoimiston tiedot As Oy Mars 11/14

13 Suunnittelutoimiston tiedot As Oy Mars 12/14

14 Suunnittelutoimiston tiedot As Oy Mars 13/14

15 Suunnittelutoimiston tiedot As Oy Mars 14/14

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY

KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY 1 KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY 1 KUN HELSINKIIN RAKENNETTIIN CITY KESKUSTAN VUOSINA 1945 1990 VALMISTUNEET LIIKERAKENNUKSET JULKAISIJA: HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO TEKIJÄ:

Lisätiedot

KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE

KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE YLEISTÄ Rakennustapaohjeella pyritään alueen toteutumiseen yhtenäisenä korkeatasoisena asuinalueena, joka soveltuu Heikinpohjan ympäristöön ja kaupunkikeskustaan.

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Rehtorin talo Inventointi 31.8.2012 Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka Holmila, Järvenpään

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue 285 VK säilyttämiseen, noudattaen niitä määräyksiä mitä laissa ja asetuksissa on sellaisten aineiden säilyttämisestä erikseen säädetty. Säiliöt tai muut rakennelmaton sijoitettava tontille siten, VARASTOKORTTELI

Lisätiedot

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta Koskelan sairaala-alue ympäristöineen Selvitys kaavoitettavasta alueesta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Annina Vainio Valokuvat: Annina Vainio (ellei toisin mainita) Arkistovalokuvat: Helsingin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU

KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU R A K E N N U S H I S T O R I A L L I N E N S E L V I T Y S Leena Lindell Nina Äijälä Leena Lindell Nina Äijälä KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU 2010 KESKI-SUOMEN MUSEO Kilpisenkatu 1C

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

OSMONKULMA SUOJELUKAAVA

OSMONKULMA SUOJELUKAAVA 25. KAUPUNGINOSA KÄPYLÄ / PUU-KÄPYLÄ // KORJAUSKORTTI // SUOJELUKAAVA OSMONKULMA SUOJELUKAAVA KORJAUSKORTTEIHIN ON KOOTTU YHTEEN OSMONKULMAN SUOJELTUJA RAKENNUKSIA JA PIHATILOJA KOSKEVAT ASE- MAKAAVAMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS Hallitus 15.12.2011, OHEISMATERIAALI 2 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 28.4.2011 HUS Tilakeskus Länsi-Uudenmaan sh-alueen johtaja hyväksynyt 02.05.2011, 25 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot

10. kaupunginosa. Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski

10. kaupunginosa. Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski 10. kaupunginosa Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski Porin kaupunki, kaavoitusosasto Porin kaupungin suunnittelusarja C-61/2006 ISBN 952-5414-49-3 ISSN 0358-576X Porin 10.

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden korjauskysely

Asunto-osakeyhtiöiden korjauskysely Asunto-osakeyhtiöiden korjauskysely Taloyhtiön tämänhetkinen kunto Erittäin huono = Korjaustoimenpiteet olisi jo pitänyt tehdä. Korjaustyön viivästyminen on saattanut lisätä tulevia korjauskustannuksia.

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

BOSTADS AB NÄRPES ÅKERSGRÄNDEN 13

BOSTADS AB NÄRPES ÅKERSGRÄNDEN 13 SUUNNITTELEMME BOSTADS AB NÄRPES ÅKERSGRÄNDEN 13 EDELLÄKÄVIJÄN KOTI ENERGIATEHOKKAAT RIVITALOT NÄRPIÖN KESKUSTASSA BOSTADS AB NÄRPES ÅKERSGRÄNDEN 13 NYKYAIKAISTA ASUMISTA ALHAISIN ENERGIAKUSTANNUKSIN SanCon

Lisätiedot

Asuntotuotannon muutokset 1990 2015

Asuntotuotannon muutokset 1990 2015 TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-00780-08 13.3.2008 Asuntotuotannon muutokset 1990 2015 Julkinen 1 VERSIO 13.3.2008 Asuntotuotannon laatumuutokset 1990 2015 Sisältö Esipuhe...3 1. Johdanto...4 1.1. Tausta...4

Lisätiedot