Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Tasekirja 1 (38) Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

2 Tasekirja 2 (38) Sisällys Toimintakertomus... 3 Johdon katsaus... 3 Toiminta ja tulokset... 4 Voimavarat Arvio tulevasta kehityksestä Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja säilytystavoista... 38

3 Tasekirja 3 (38) TOIMINTAKERTOMUS Johdon katsaus Tampereen yliopisto järjesti vuonna 2014 kaksi merkittävää ulkoista arviointia. Tutkimuksen kansainvälinen arviointi osoitti sekä tutkimuksen korkeatasoisuuden että kehittämisen mahdollisuudet. Laatujärjestelmän arviointi, joka järjestettiin kansallisena, mahdollisti jatkuvan kehittämisen mallin omaksumisen yliopiston kaikkeen toimintaan. Molemmista arvioinneista yliopisto sai tietoa strategian uudistamiseen kaudeksi Yliopiston tieteellinen julkaiseminen kehittyi kokonaisuutena hyvin. Julkaiseminen painottuu yhä enemmän kansainvälisiin vertaisarvioituihin foorumeihin ja kansainvälisiksi yhteisjulkaisuiksi. Tutkintomäärissä yliopisto saavutti, osin ylitti tavoitteensa. Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin 1 105, ylempiä korkeakoulututkintoja 1 184, lisensiaatin tutkintoja 12, tohtorintutkintoja 142 ja ammatillisia jatkotutkintoja 128. Yliopisto on edelleen vetovoimainen opiskelemaan hakevien keskuudessa. Yliopiston taloudellinen tulos oli yhteensä 6,3 miljoonaa euroa, mistä 2,1 miljoonaa euroa oli yliopiston toiminnan tulosta. Koulutuksen ja tutkimuksen laatua tulee kuitenkin edelleen nostaa. Yliopiston pitää varmistaa, että tutkintojen tuottama osaaminen vastaa muuttuvan työelämän tarpeita. Kilpailukykyä tutkimusrahoitusta haettaessa pitää parantaa. Yliopisto käynnisti vuonna 2014 valmistelun Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyöstä.

4 Tasekirja 4 (38) Toiminta ja tulokset Tutkimus Tieteellisiä julkaisuja tehtiin 2 066, joista kansainvälisesti vertaisarvioituja oli 67 prosenttia. Kansainvälisten yhteisjulkaisujen määrä oli 591. (Taulukko 1) Taulukko 1 Tieteelliset julkaisut (julkaisutyypit A1-C2) Tieteelliset julkaisut A1- C2 Kansainvälisesti vertaisarvioidut Kansainvälisesti vertaisarvioitujen osuus tieteellisistä Kansainväliset yhteisjulkaisut % % % 591 Lähde: 2012 ja 2013 Opetushallinnon raportointipalvelu Vipunen, 2014 TaY:n johdon tietojärjestelmä. Tohtorin tutkintoa opiskeli vuoden 2014 lopussa 822 laskennallisesti kokoaikaista opiskelijaa 1, lisensiaatin tutkintoa 49 ja ammatillista jatkotutkintoa 513. Tohtorin tutkintoa opiskelevien määrää on viime vuosina laskenut yliopiston tiukentuneet valintamenettelyt ja kriteerit. (Taulukko 2) Taulukko 2 Tieteellistä tai ammatillista jatkotutkintoa opiskelevien määrä , FTE-luvut, tilanne Lisensiaatin tutkintoa Tohtorin tutkintoa Ammatillista jatkotutkintoa Vuosi opiskelevat opiskelevat opiskelevat* Yhteensä Lähteet: Opetushallinnon raportointipalvelu Vipunen ja Tampereen yliopiston opintohallinnon tietojärjestelmä * erikoislääkärin tutkinto, yleislääketieteen erityiskoulutus, erikoislääkärien lisäkoulutus 1 Laskennallisessa kokoaikaisten opiskelijoiden lukumäärässä (FTE-opiskelijamäärä) otetaan huomioon opiskelijan läsnäolo, opintosuoritusten määrä ja opintojen aloitus. Opiskelija voi tulla laskennassa tilastoiduksi arvoilla 0, 0,5 ja 1. Arvolla 0 tilastoidaan poissaolevat opiskelijat. Arvolla 0,5 tilastoidaan läsnä olevat, ennen tilastovuotta aloittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, jotka ovat edellisenä lukuvuotena suorittaneet alle 30 opintopistettä. Arvolla 0,5 tilastoidaan myös läsnä olevat lisensiaatin-, tohtorin-, ja muun tutkinnon opiskelijat. Arvolla 1 tilastoidaan läsnä olevat, ennen tilastovuotta aloittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, jotka ovat edellisellä lukuvuotena suorittaneet vähintään 30 opintopistettä. Arvolla 1 tilastoidaan myös uudet, tilastovuonna aloittaneet ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon opiskelijat. FTE on lyhenne sanoista full time equivalent.

5 Tasekirja 5 (38) Tohtorin tutkintoja tehtiin 142, lisensiaatin tutkintoja 12 ja ammatillisia jatkotutkintoja 128. (Taulukko 3) Taulukko 3 Tieteelliset ja ammatilliset jatkotutkinnot Vuosi Lisensiaatin tutkinto Tohtorin tutkinto Erikoislääkärin tutkinnot Yhteensä Lähde: Opetushallinnon raportointipalvelu Vipunen Yliopistossa oli vuoden lopussa kaksi yliopiston koordinoimaa Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköä: FinMIT, Centre of Excellence in Research on Mitochondria, Metabolism and Disease kautenaan ja Yhteiskunnan historian huippuyksikkö The Finnish Centre of Excellence in Historical Research kautenaan Yliopisto oli mukana kahdessa muun yliopiston koordinoimassa huippuyksikössä: Helsingin yliopiston koordinoimassa huippuyksikössä The Finnish Centre of Excellence in Russian Studies Choices of Russian Modernisation, jonka kausi on , ja Oulun yliopiston koordinoimassa Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation tutkimuksen huippuyksikössä, jonka kausi on Finland Distinguished Professor Programme ohjelmasta rahoitettuja professorin tehtäviä oli vuoden päättyessä viisi, joista kaksi Suomen Akatemian ja kolme Tekesin rahoittamaa. Tavoitteiden toteutuminen Kansainvälisesti vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen ja kansainvälisten yhteisjulkaisujen määrä nousi tavoitteen mukaisesti. Tohtorin tutkintojen määrä ylitti reilusti tavoitteen. Tutkintoja 142, tavoite 119. Koulutus Yliopistoon opiskelemaan hakijoita oli yhteensä sisältäen erillis- ja päävalinnoissa hakeneet. Hakijamäärä nousi edellisvuodesta. Hakeneet/hyväksyt suhdeluku oli 7,8, jolla yliopisto oli edelleen vetovoimaisin monialayliopisto Suomessa. (Taulukko 4) Taulukko 4 Perustutkintokoulutukseen hakeneet, hyväksytyt ja kirjoittautuneet opiskelijat Vuosi Hakeneet Hyväksytyt Kirjoittautuneet Lähde: Valtakunnallinen hakija- ja opintooikeusjärjestelmä Harek, Opetushallitus

6 Tasekirja 6 (38) Laskennallinen kokoaikaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä oli vuoden lopussa yhteensä Heistä alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia oli 86 prosenttia, lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittavia 9 prosenttia ja ammatillista jatkotutkintoa suorittavia 5 prosenttia. (Taulukko 5) Taulukko 5 Laskennallisten kokoaikaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä Vuosi Alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Lisensiaatin tutkinto Tohtorin tutkinto Muu koulutusaste Yhteensä Lähteet: Opetushallinnon raportointipalvelu Vipunen ja Tampereen yliopiston opintohallinnon tietojärjestelmä Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin 1 105, ylempiä korkeakoulututkintoja 1 184, lisensiaatin tutkintoja 12, tohtorintutkintoja 142 ja ammatillisia jatkotutkintoja 128. (Taulukko 6) Taulukko 6 Tutkinnot Alempi korkeakoulututkintkoulututkinto Ylempi korkea- Lisensiaatin Tohtorin Muu Vuosi tutkinto tutkinto koulutusaste Yhteensä Lähde: Opetushallinnon raportointipalvelu Vipunen Ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoista 47 prosenttia suoritti vähintään 55 opintopistettä. Muista kuin ensimmäisen vuoden opiskelijoista 27,2 prosenttia suoritti vähintään 55 opintopistettä. (Taulukko 7) Taulukko 7 Vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden osuudet läsnä olevista 1. lukuvuoden opiskelijoista ja muista kuin 1. lukuvuoden opiskelijoista opintopistettä Lukuvuosi 55 opintopistettä suorittaneiden osuus läsnä olevista 1. lukuvuoden opiskelijoista suorittaneiden osuus läsnä olevista muista kuin 1. lukuvuoden opiskelijoista ,9 % 26,0 % ,6 % 27,7 % ,0 % 27,2 % Lähteet: Opetushallinnon raportointipalvelu Vipunen, Tampereen yliopiston opintohallinnon tietojärjestelmä

7 Tasekirja 7 (38) Taulukko 8 Ulkomaalaisten perustutkinto-opiskelijoiden määrä ja vaihtoon saapuneiden opiskelijoiden määrä nousi edellisvuodesta. Vaihtoon lähteneiden opiskelijoiden määrä sen sijaan hieman laski. (Taulukko 8) Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden sekä saapuneiden ja lähteneiden vaihtoopiskelijoiden määrä Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat Vaihto-opiskelijat* Vuosi Perustutkinto Tieteellinen tai ammatillinen jatkotutkinto Yli 3 kuukauden vaihtoon saapuneet Yli 3 kuukauden vaihtoon lähteneet * Sisältää myös kansainväliseen harjoitteluun saapuneet tai lähteneet Lähteet: Opetushallinnon raportointipalvelu Vipusesta tiedot 2012 ja vaihto-opiskelijat Muut tiedot TaY:n johdon tietojärjestelmästä. Yliopiston opettajien ja tutkijoiden muihin maihin tekemien vierailujen määräksi tuli 467. Yliopistoon saapuneita vierailuja kertyi 189. Yliopisto on osoittanut yksiköille rahoitusta liikkuvuuden järjestämiseksi. Lisäksi vierailuja koskevaa tiedonkeruuta parannettiin. (Taulukko 9) Taulukko 9 Opetus- ja tutkimushenkilöstön kansainvälisten vierailujen määrä Lyhyet vierailut Pitkät vierailut Vierailut yhteensä Vuosi Suomesta Suomeen Suomesta Suomeen Suomesta Suomeen Lähteet: Opetushallinnon raportointipalvelu Vipunen tiedot TaY:n matkahallinnan tietojärjestelmä ja tieteellisen ja taiteellisen toiminnan rekisteri. Tavoitteiden toteutuminen Yliopisto säilytti vetovoimaisuutensa opiskelemaan hakevien joukossa. Opintojen sujuvuus parantui edellisvuoteen verrattuna uusien opiskelijoiden keskuudessa, mutta muiden kuin uusien opiskelijoiden opintoprosessissa on vielä kehitettävää. Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen vuositavoitteet ylitettiin. Myönteisintä koulutuksen kansainvälistymisessä oli opettaja- ja tutkijavierailujen määrän kasvu.

8 Tasekirja 8 (38) Kumppanuudet ja valtakunnalliset tehtävät Yliopisto käynnisti tammikuussa Tampereen teknillisen ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa selvityksen, jolla tähdätään kolmen korkeakoulun uudenlaiseen yhteistyöhön. Selvitys johti lokakuussa korkeakoulujen hallitusten päätökseen asettaa työryhmä laatimaan ehdotusta yhteistyön järjestämisestä. Ehdotuksen määräajaksi asetettiin toukokuu Yliopisto käynnisti vuonna 2014 strategisten kansainvälisten kumppanuuksien priorisointiin tähtäävän selvitystyön. Tulosten perusteella yliopistolla on laaja yhteistyökumppaneiden verkosto sekä yliopiston että yksiköiden tasoisessa kansainvälisessä yhteistyössä. Alueellisista kumppaneista tärkeimmät olivat edelleen Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan liitto ja kaupungissa toimivat muut korkeakoulut eli Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu (Unipoli-yhteistyö) sekä alueen yritykset. Kansallisista kumppaneista tärkeimmät olivat muut yliopistot, tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoittajat, kuten Suomen Akatemia ja Tekes. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia valtakunnallisia tehtäviä olivat Seinäjoen yliopistokeskuksen koordinointi, yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ja osa Finnish Centre for Alternative Methods keskuksen toiminnasta. Yliopisto osallistuu myös Porin yliopistokeskuksen toimintaan.

9 Tasekirja 9 (38) Organisaatio Kuvio 1 Yliopistossa oli vuoden 2014 lopussa yhdeksän tieteenalayksikköä, kolme erillisyksikköä ja yliopistopalvelut. Nämä toimivat johtosäännön mukaisina tulosyksikköinä. Tilanne oli sama vuoden 2013 lopussa. Yliopisto luopui kanslerin tehtävästä elokuun 2014 alusta alkaen. Tampereen yliopiston organisaatio alkaen ja vuoden 2014 lopussa Tieteenalayksiköt 1. Biolääketieteellisen teknologian yksikkö 2. Informaatiotieteiden yksikkö 3. Johtamiskorkeakoulu 4. Kasvatustieteiden yksikkö 5. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 6. Lääketieteen yksikkö 7. Terveystieteiden yksikkö 8. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö 9. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Erillisyksiköt 1. Kielikeskus 2. Kirjasto 3. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

10 Tasekirja 10 (38) Yliopistokollegio jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet Puheenjohtaja Jyrki Nummenmaa 1. varapuheenjohtaja Kirsi Lumme-Sandt, 2. varapuheenjohtaja Pyry Urhonen Hallituksen kokoonpano Kai Öistämö, puheenjohtaja Seija Ilmakunnas, varapuheenjohtaja Leena Heino Risto Heiskala Rauno Ihalainen Veera Kaleva kausi Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen Eetu Kreivi kausi Johannes Lehtinen kausi Jaana Parviainen Marita Ruohonen Petri Räsänen Anne Soinsaari kausi Johtaja, Palkansaajien tutkimuslaitos Järjestelmäasiantuntija Tampereen yliopisto Professori Tampereen yliopisto Johtaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Opiskelija Tampereen yliopisto Professori Tampereen yliopisto Opiskelija Tampereen yliopisto Opiskelija Tampereen yliopisto Yliopistotutkija Tampereen yliopisto Toiminnanjohtaja Suomen Mielenterveysseura Tulevaisuus- ja innovaatiojohtaja Pirkanmaan liitto Opiskelija Tampereen yliopisto

11 Tasekirja 11 (38) Rehtori, vararehtorit, kansleri ja hallintojohtaja Rehtori Kaija Holli Vararehtorit Pertti Haapala, 1. vararehtori Harri Melin, 2. vararehtori Kansleri saakka Krista Varantola Hallintojohtaja Petri Lintunen Tilintarkastajat PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Pellinen ja PWC Julkistarkastus Oy, JHTT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Raija Porokka-Maunuksela. Voimavarat Henkilöstö Tampereen yliopistossa työskenteli yhteensä henkilöä. Lukuun eivät sisälly tuntiopettajat, muut tuntipalkkaiset eivätkä palkkionsaajat. (Taulukko 10) Taulukko 10 Henkilöstön keskimääräinen määrä Vuosi Yhteensä Lähde: Tampereen yliopiston henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Henkilötyövuosia tehtiin 2 000, josta opetus- ja tutkimushenkilöstön ja harjoittelukoulun opetushenkilöstön osuus oli 58 prosenttia ja muun henkilöstön osuus 42 prosenttia. (Taulukko 11) Taulukko 11 Henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin Opetus- ja Vuosi tutkimushenkilöstö Muu henkilöstö Harjoittelukoulun opetushenkilöstö Harjoittelukoulun muu henkilöstö Yhteensä Lähde: Tampereen yliopiston henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä

12 Tasekirja 12 (38) Opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilötyövuosia tehtiin yhteensä Henkilötyövuosiltaan suurin ryhmä oli mm. yliopistonlehtorin ja yliopistotutkijan tehtävät sisältävä kolmas uravaihe. (Taulukko 12) Taulukko 12 Opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilötyövuodet uraportaittain Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö Harjoittelukoulun opetushenkilöstö Vuosi 1. porras 2. porras 3. porras 4. porras Tuntiopettaja Yhteensä Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö -kohtaan on luokiteltu vuodesta 2014 alkaen tehtävät, joihin ei sisälly jatkotutkintotavoitetta. Vuosien 2012 ja 2013 tiedoissa nämä tehtävät sisältyvät 1. portaalle. Lähde: Tampereen yliopiston henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Vuoden 2014 lopussa henkilöstöstä 53 prosenttia oli määräaikaisessa työsuhteessa, vuotta aiemmin 56 prosenttia ja kaksi vuotta aiemmin 58 prosenttia. Opetus- ja tutkimushenkilöstöstä määräaikaisessa työsuhteessa oli 65 prosenttia. (Taulukko 13). Taulukko 13 Määräaikaisen henkilöstön osuus henkilöstöryhmittäin Vuosi Opetus- ja tutkimus-henkilöstö Yliopistopalvelujen henkilöstö Muu henkilöstö Kaikki % 12 % 66 % 58 % % 13 % 66 % 56 % % 11 % 57 % 53 % Lähde: Tampereen yliopiston henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Määräaikaisella tarkoitetaan tässä henkilöä, jolla ei ole määräaikaisen työsopimuksensa taustalla TaY:ssa toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta. Ulkomaalaisen opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilötyövuosien määrä oli 100. (Taulukko 14) Taulukko 14 Ulkomaalaisen opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilötyövuodet Ulkomaalaisen opetus- ja Vuosi tutkimushenkilöstön htv:t Lähde: Tampereen yliopiston henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä

13 Tasekirja 13 (38) Palkat ja palkkiot olivat yhteensä euroa. (Taulukko 15) Taulukko 15 Henkilöstökulut Vuosi Palkat ja palkkiot 1000 euroa Henkilösivukulut 1000 euroa Yhteensä 1000 euroa Lähde: Tampereen yliopiston tilinpäätökset Henkilöstövoimavarojen kehittyminen Määräaikaisten osuus henkilöstöstä laski kaikissa henkilöstöryhmissä. Ulkomaalaisen henkilöstön tekemien henkilötyövuosien määrä pysyi edellisvuosien tasolla. Yliopisto arvioi henkilöstövoimavarojensa tilaa toimintakertomusta tarkemmin vuoden 2014 henkilöstökertomuksessa. Talous Yliopiston taloudellinen tulos oli hyvä. Tulos oli yhteensä 6,3 miljoonaa euroa, mistä 2,1 miljoonaa euroa oli yliopiston toiminnan tulosta. Toiminnan tulos oli 1,2 prosenttia toiminnan tuotoista ja kokonaistulos 3,4 prosenttia kokonaisrahoituksesta. (Taulukko 16) Yliopistolain mukainen valtionrahoitus oli 116,1 miljoonaa euroa, missä lisäystä vuoteen 2013 verrattuna oli 2,0 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi valtionrahoitus kasvoi korkeakoulujen aloituspaikkojen määräaikaisen lisäyksen perusteella 0,2 miljoonaa euroa. Valtionrahoituksen lisäys perustui siihen, että Tampereen yliopiston menestys yliopistojen rahoitusmallissa oli vuosina kohtuullisen hyvä. Täydentävän rahoituksen tuotot olivat 63,6 miljoonaa euroa, missä vähennystä vuoteen 2013 verrattuna oli 3,6 miljoonaa euroa. Rahoittajittain tarkasteltuna rahoitus väheni useimpien rahoittajaryhmien kohdalla. Tekesin rahoitus kuitenkin kasvoi. Lisäksi yliopisto sai 0,6 miljoonaa euroa investointiavustuksia. (Taulukko 17) Varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 177,8 miljoonaa euroa, missä lisäystä vuoteen 2013 verrattuna 1,3 prosenttia. Henkilöstökulut olivat 119,4 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 1,9 prosenttia, mikä aiheutui pääosin henkilösivukulujen kasvusta. Sijoitustoiminnan tuotot olivat yhteensä 6,4 miljoonaa euroa, kulut 2,2 miljoonaa euroa ja sijoitustoiminnan nettotulos 4,3 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma tilikauden alussa oli 147,3 miljoonaa euroa ja vuoden lopussa 152,6 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 83 prosenttia.

14 Tasekirja 14 (38) Taulukko 16 Tampereen yliopiston talouden tunnusluvut euroa Täydentävä rahoitus (varsinaisen toiminnan tuotot) Valtionrahoitus ilman alv-kompensaatiota Täydentävä rahoitus ja valtionrahoitus yhteensä Toiminnan kulut Toiminnan tulos Toiminnan tulos % tuotoista 1,2 % 3,2 % 2,1 % Sijoitus ja rahoitustoiminta (tuotot-kulut) Varainhankinta (tuotot-kulut) Täydentävä rahoitus, valtionrahoitus, sijoitustoiminta ja varainhankinta yhteensä Tilikauden voitto Tilikauden voitto % tuotoista 3,4 % 6,1 % 4,7 % Tase Omavaraisuusaste 83 % 83 % 81 % Maksuvalmius (Quick Ratio) 4,6 4,4 4,0 Investoinnit Investointiavustukset Poistot

15 Tasekirja 15 (38) Taulukko 17 Täydentävä rahoitus rahoittajittain euroa Suomen Akatemia Tekes EU komissio EU rakennerahasto Harjoittelukoulun valtionosuus Muu valtion laitos Kunnat ja kuntainliitot Muu julkinen Säätiöt Yritykset Muut Täydentävän rahoituksen tuotot Investointiavustukset Suomen Akatemia Tekes 533 Rakennerahasto Säätiöt 10 Investointiavustukset yhteensä Sijoitustoiminta Infrastruktuuri Konserni Yliopiston sijoitustoiminnan tavoitteena on huolehtia sijoitettavan varallisuuden hoidosta ottaen huomioon tuottotavoite, hyväksytty riskitaso ja likvidien varojen tarve. Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo oli 85,2 miljoonaa euroa ja tasearvo 82,3 miljoonaa euroa. Sijoitusten vuosituotto oli 6,8 prosenttia. Vuoden lopussa 33 prosenttia sijoituksista oli osakesidonnaisia, 65 prosenttia korko- ja rahamarkkinasijoituksia ja 2 prosenttia asuntorahastosijoituksia. Yliopiston käytössä olevat tilat vuoden alussa olivat m2 ja vuoden lopussa m2. Kaupin kampuksen uudisrakennuksen rakentaminen eteni suunnitelman mukaisesti. Rakennuksen on tarkoitus valmistua keväällä Yliopistokonsernin tilinpäätökseen on sisällytetty Tay-Palvelut Oy ja Tampereen yliopiston tukisäätiö sekä omistusyhteysyrityksenä vuoden 2014 alussa toimintansa aloittanut Finland University Oy. Finland University Oy:n tarkoituksena on yliopistojen koulutusviennin järjestäminen. Yliopiston omistusosuus yhtiöstä on kolmasosa.

16 Tasekirja 16 (38) Riskit ja epävarmuudet Konsernitaseen loppusumma oli vuoden alussa 172,1 miljoonaa euroa ja vuoden lopussa 176,0 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 75 prosenttia. Sekä tukisäätiön että Tay-Palvelut Oy:n tulos vuodelta 2014 oli positiivinen. Konsernin tulos yhteensä oli 6,3 miljoonaa euroa, mikä on 3,4 prosenttia kokonaistuotoista. Yliopiston valtionrahoitus pienenee lähivuosina yliopistojen valtionrahoitukseen tehtyjen muutosten ja yliopiston saaman strategiarahoituksen vähentymisen takia. Valtionrahoitukseen sisältynyt yliopistoindeksi puolitettiin vuoden 2015 rahoituksessa ja puolituksen korvasi kertaluonteinen määräraha, joka poistuu vuonna Lisäksi vuodesta 2015 alkaen yliopistokehyksestä siirretään asteittain 50 miljoonaa euroa Suomen Akatemian rahoitukseen. Strategiarahoitus vähenee kymmenestä miljoonasta kuuteen miljoonaan euroon vuonna 2016, mikä johtuu voimassaolevaan tulossopimukseen sisältyvästä opetus- ja kulttuuriministeriön etupainotteisesta rahoituksesta. Yliopistojen rahoitusmallin mukaisen rahoituksen ei ennakoida lähivuosina kasvavan. Valtionrahoituksen ennakointia pitkällä aikavälillä vaikeuttavat valmisteilla olevat muutokset yliopistojen rahoitusmalliin ja julkiseen talouteen kohdistuvat säästöpaineet. Täydentävän rahoituksen supistuminen muodostaa merkittävän riskin tutkimustoiminnalle. Riskien hallitsemiseksi tarvitaan kansainvälistymisen edistämistä, tutkimustoiminnan johtamisen ja tutkimusryhmien organisoinnin kehittämistä ja rekrytointien suunnitelmallisuutta. Kansainvälinen kilpailtu rahoitus muodostuu entistä tärkeämmäksi. Valmiutta menestyä tutkimusrahoitusta koskevassa kilpailussa tulee lisätä. Koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden lisäämiseksi yliopisto varautuu merkittäviin työnjaollisiin muutoksiin yliopistojen kesken. Yliopisto kehittää tutkinto-ohjelmiaan niin, että niiden tuottama osaaminen vastaa entistä paremmin muuttuvan työelämän tarpeita. Tutkinto-ohjelmissa annettavaa opiskelijoiden ohjausta parannetaan. Hallitus on vuonna 2014 vahvistanut yliopiston riskienhallinnan periaatteet. Vuoden 2014 aikana yliopiston riskienhallintaa on kehitetty hallituksen linjauksen mukaisesti. Riskienhallinnan vastuut on määritelty yliopiston johtamisjärjestelmän mukaisesti. Rehtori vastaa siitä, että riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Riskienhallinta on järjestetty toiminnan ja talouden suunnittelun yhteyteen. Tulosyksiköissä ja yliopiston tasolla kartoitetaan kerran vuodessa merkittävät riskit ja niiden hallintakeinot ja sisällytetään ne toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Sisäinen valvonta on määritelty osaksi toiminnan ja talouden prosesseja. Hallituksen hyväksymissä sijoitusperiaatteissa on määritelty tuottotavoitteen saavuttamiseksi hyväksytty riskitaso ja allokaatioiden vaihteluvälit. Keskeisiä riskienhallintakeinoja ovat hajauttaminen eri omaisuusluokkiin, kuten korkosidonnaiset instrumentit, osakesijoitukset ja pääomaturvatut indeksiobligaatiot, sekä maantieteellinen, toimialakohtainen ja ajallinen hajautus. Yliopisto on vahvistanut

17 Tasekirja 17 (38) sijoitustoiminnan riskienhallintaa nimeämällä sijoitustoimikunnan, jonka toimikausi alkaa vuoden 2015 alussa. Yliopistolla ei ole korollista vierasta pääomaa. Yliopistokonsernilla on pitkäaikaista vierasta pääomaa 17,9 miljoonaa euroa, joka liittyy kirjaston ja yhteiskuntatieteen yksiköiden käytössä olevaan Linna-kiinteistöön. Lainan korko on sidottu yhden kuukauden Euriboriin ja suojattu korkoriskiltä. Vahinkoriskejä hallitaan huolehtimalla riittävästä vakuutusturvasta. Arvio tulevasta kehityksestä Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat käynnistäneet Tampere3-hankkeen, jossa kartoitetaan mahdollisuudet tutkimuksen ja koulutuksen laadun, vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseen korkeakoulujen uudenlaisena yhteistyönä. Ehdotuksen on tarkoitus valmistua toukokuussa 2015, minkä jälkeen korkeakoulujen hallitukset päättävät jatkosta. Yliopisto odottaa koulutuksen tulosten edelleen paranevan ja yliopiston vetovoimaisuuden opiskelijoiden keskuudessa säilyvän. Vuonna 2015 opetussuunnitelmat uudistetaan jatkaen näin laaja-alaisten ja osaamisperusteisten tutkinto-ohjelmien kehittämistä. Yliopisto toteuttaa vuonna 2016 koulutuksen ulkoisen arvioinnin, johon valmistaudutaan syksyllä 2015 järjestettävällä sisäisellä arvioinnilla. Tutkimusstrategiaa uudistetaan vuonna 2014 toteutetun tutkimuksen kansainvälisen arvioinnin tulosten perusteella. Kaupissa otetaan toukokuussa 2016 käyttöön uudisrakennus, jonka kustannusarvio on 67,1 miljoonaa euroa. Esivuokrasopimuksen mukainen vuokra-aika on 25 vuotta, mikä tulee kasvattamaan yliopiston vuokravastuita vuodesta 2016 alkaen. Uudisrakennuksen varustaminen aiheuttaa merkittäviä investointeja vuosina Investointeihin sisältyy laboratorioiden varustaminen, millä vahvistetaan opetuksen ja tutkimuksen edellytyksiä. Laboratoriotoiminnan uudelleen organisoinnilla lisätään myös toiminnan tehokkuutta. Kustannuksia aiheuttaa myös kokonaisuuteen sisältyvä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa toteutettava Biopankki-hanke. Lääkärikoulutuksen sisäänottoa kasvatetaan vuosien 2015 ja 2016 aikana nykyisestä 105 opiskelijasta 145 opiskelijaan. Vuokrien lisäys, investoinneista aiheutuvat poistot ja opetuksen lisäkustannukset kasvattavat kuluja jaksolla, jona tulokehitys on nykyistä heikompi. Talouden epävarmuus edellyttää vahvaa kulujen hallintaa sekä valmiutta arvioida eri toimintojen tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Harjoittelukoulun käytössä oleviin tiloihin kohdistuu lähivuosina peruskorjaustarve. Suunnitteilla on tilaratkaisu, joka tukee harjoittelukoulun toimintaa osana Tampereen kouluverkkoa sekä yhtenäisen peruskoulun ja lukion profiilin kehittämistä. Strategian valmistelu kaudeksi antaa mahdollisuudet huomioida tulevaa kehitystä. Valmisteluun kuuluu myös Tampere3-yhteistyön suunnittelu.

18 Tasekirja 18 (38) TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma Konserni Konserni Yliopisto Yliopisto Varsinainen toiminta Tuotot Muut avustustuotot Liiketoiminnan tuotot Muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöin tuloksesta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Tuotto-/kulujäämä Varainhankinta Tuotot Keräystuotot Lahjoitukset Kulut Varainhankinnan kulut Tuotto-/Kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Osinkotuotot Korkotuotot Vuokratuotot Arvonalennusten palautukset Muut tuotot Kulut Korkokulut Arvonalennukset Muut kulut Tuotto-/kulujäämä Yleisavustukset Yliopistolain mukainen valtionrahoitus Muut yleisavustukset Omakatteisten rahastojen muutos Tilikauden tulos Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien Laskennallinen verotverovelan muutos Tilikauden voitto

19 Tasekirja 19 (38) Tase Konserni Konserni Yliopisto Yliopisto VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Omakatteisten rahastojen varat PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Maksetut ennakot Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

20 Tasekirja 20 (38) Konserni Konserni Yliopisto Yliopisto VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Sidotut rahastot Omakatteiset rahastot Tukisäätiön oma pääoma Muu oma pääoma Toimintapääoma Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus.

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus. VUOSIKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöstä lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kiinteistöjen arviointi ja arvot Kiinteistöyhteenveto

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Yhtiöstä lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 2010 5 Tilinpäätös 10 Liitetiedot 16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot