Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku ja sitä edeltävät haut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut"

Transkriptio

1 Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan osasto, optoelektroniikan ja mittaustekniikan laboratorio, professori Risto Myllylä Toteuttamisaika: Hankkeen budjetti: Tavoite ohjelma: alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite (EAKR) Hankkeen rahoitusesitys: EAKR+valtio ja Oulun kaupunki Hankkeen tavoitteena on perustaa ja kehittää painetun elektroniikan, fotoniikan ja biomateriaalien laboratorio laitteistoineen vaihtoehtoisen energian, energiaa säästävien ja halpojen painettavien laitteiden perustutkimukseen. Laboratoriota käytetään opetukseen ja se on hyvä esimerkki opiskelijoille monitieteellisestä tutkimuksesta, joka on harvinaista Oulun yliopistossa ja yleensäkin Suomessa. Laboratorio antaa opiskelijoille mahdollisuuden yhteistyöhön insinööritieteiden lisäksi kemian, fysiikan, biomateriaalien, biolääketieteen ja langattoman teknologian aloilta. Lisäksi yhteistyö Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan kanssa tutustuttaa opiskelijat liiketoiminnan perusteisiin kuten yrittäjyyteen ja täten rohkaisee liiketoiminnan käynnistämiseen Oulun alueella. Hankkeessa ehdotettu infrastruktuuri on tärkeä myös Oulun ammattikorkeakoulusta jatkaville opiskelijoille sekä lähialueen yrityksille. Laboratorio täydentää suunniteltua alan peruskoulutusta käytännön suunnittelusta, toteutuksesta sekä uusimmasta kehityksestä tällä kasvavalla ja kiinnostavalla alalla ja siten tuottaa pätevää ja ammattitaitoista työvoimaa halpojen painettavien laitteiden sekä toiminnallisten materiaalien tutkimukseen ja tuotantoon. Lisäksi hankkeen tavoitteena on saada ihmiset innostumaan uudelleen tieteestä ja tekniikasta ja siten välittämään tietoa ja innostusta eteenpäin opiskelu- ja työkavereilleen. Hankkeen avulla he pääsevät mukaan tutkimukseen tieteen etulinjassa, joka osaltaan vahvistaa lahjakkaiden opiskelijoiden saamista opiskelemaan Oulun yliopistoon. Opetusfilosofiana on tutustuttaa opiskelijat tieteeseen ja tekniikkaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, erityisesti maaseudulla ja saada heidät kiinnostumaan alasta. Kansallinen ja kansainvälinen opiskelijavaihto on tärkeä osa tätä hanketta, koska näin Oulun yliopiston opiskelijat saavat uusia ideoita ja tapoja tutkia ja kehittää tätä alaa ja tutustuvat kuinka alalla toimitaan ulkomailla. Opiskelijoille painotetaan kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä jos halutaan kehittyä alalla, tehdä tulosta, kehittää Oulun alueen ja Suomen taloutta ja tehdä Oulua tunnetuksi painetun elektroniikan, fotoniikan ja biomateriaalien tutkimuskeskuksena. 1

2 Nanoteknologian työkalut 2 (TNT2) HAKIJA: Oulun yliopisto, johtaja Leila Risteli, Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Toteuttamisaika: Hankkeen budjetti: Tavoite ohjelma: alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite (EAKR) Hankkeen rahoitusesitys: EAKR+valtio , yritykset ja Oulun kaupunki Nanoteknologian työkalut 2 hankkeessa on tavoitteena kehittää uusia tutkimus-, manipulaatio- ja valmistusteknisiä mikro- ja nanoteknologia komponentteja sekä laitteita. Ne kehitetään ratkaisemaan yhteistyökumppaneiden ongelmia, joita mikro- ja nanoteknologia ovat tuoneet tulleessaan. Hankkeessa selvitetään kaupallista potentiaalia, kehitetään laitteiden elektroniikkaa, ohjelmistoa ja osia, sekä testataan laitteita. Laitteiden joissain tapauksessa pitkälle viedyllä ns. 0-sarajatestauksella pyritään siihen että yliopistolle syntyneet laiteratkaisut ja immateriaalioikeudet ovat tehokkaasti tuotteistettavia. Hankkeen yleistavoitteena on kehittää Oulun yliopiston mikro- ja nanoteknologia-alan poikkitieteellistä hyödyntämistä, tarjoamalla uusia työkaluja. Tavoitteena on kehittää yritysten ja yliopiston välistä yhteistyötä sekä mahdollistaa uusien yritysten syntyminen Oulun seudulle. Erityisenä tavoitteena tällä hankkeella on saada aikaan mikroteknologisiin ratkaisuihin perustuvia sovelluksia sekä kehitettävien laitteiden myötä syntyvien innovaatioiden kaupallistamista syntyvän yritystoiminnan myötä. Hanke mahdollistaa yliopiston mikro- ja nanoteknologia alan hyödyntämisen ja siitä kautta välillisesti huippuosaamisen kehittymisen. Tämä toteutuu mm. kehitettävien laitteiden täysin uudenlaisina manipulointi- ja analyysitoimintojen mahdollistamina tuotteina ja palveluina. Tämä puolestaan mahdollistaa hankkeen tuottamia sovelluksia hyödyntävien alojen huippuosaamisen ja uusien innovaatioiden syntymisen sekä niiden ympärille edelleen syntyvän uuden spin-off yritystoiminnan. Ideaalina tämä hanke ja sen tulokset toimivat tavallaan innovaatio- ja spin-off yritystoiminnan generaattorina synnyttäen ympärilleen uusia innovaatioita ja niiden mahdollistamaa yritystoimintaa, sitä mukaa kuin hankkeen myötä syntynyttä tekniikkaa ja analyysimenetelmiä otetaan käyttöön eri huippuosaamisen aloilla esimerkiksi tietotekniikassa, biotieteissä, lääketieteessä ja ympäristöalalla. Osaltaan TNT1- hanke on tätä tehnyt, perusrunko ja sovelluksia on kehitetty. TNT2:ssa keskitytään enemmän sovellusten pidemmälle vietävään testaamiseen. TNT1-hankkeessa syntynyttä osaamista hyödynnetään jo yhteistyökumppanien (koti- ja ulkomaalaisia) kanssa tehtävässä työssä. Tämän työn tuloksena syntyy julkaisuja ja tavoitteena on että yhteistyökumppani olisi myös jossain vaiheessa kiinnostunut ostamaan ko. laitteen (spin-off yritykseltä, Oulussa). Tämä puolestaan houkuttelee kansainvälisten yritysten huippuosaamista Oulun seudulle ja uusien yritysten myötä mahdollisesti konsultointitoimintaa, liiketoimintaosaamista sekä pääomia, jotka puolestaan tuottavat työpaikkoja ja hyvinvointia koko seudulle. TNT2- hankkeessa on lähtökohtana käyttäjän ja laitteen käytettävyyden huomiointi. Uusien käyttöliittymien (kuten 3D näytöt) käyttömahdollisuuksia tullaan testaamaan, ja työtä 2

3 tehostavia toimintoja käyttämään. Tällainen on mm. haptinen (voimavaste) 3D kynäohjain, jota käytetään jo soluadheesion mittauslaitteessa. Tavoitteena on aloittaa hankkeen aikana uutta yritystoimintaa, joka valmistaa ja tarjoaa mittaus/analyysipalvelua, perustuen kehitettäviin laitteisiin, joka esim. valmistaa koettimia ja antureita. Hankkeen kehitystyö tulee osaltaan parantamaan ko. tuotteita. Tämä uusi palvelu on ensisijaisesti auttamassa paikallisia ja projektiin osallistuvia yrityksiä. Aloitettavan yrityksen ja mahdollisesti TNT2 hankkeen myötä syntyvien yritysten voidaan olettaa kasvavan yli 10 M liikevaihtoon muutamien vuosien aikana (TNT1:n talouslaskelmat). Nämä teknologiayritykset luovat uusia työpaikkoja, joiden ulkoistaminen kolmansiin maihin on hankalaa. OULUT. Oulu uutta luovuutta tiedosta HAKIJA: Oulun yliopisto, maantieteen laitos, professori Jussi Jauhiainen Toteuttamisaika: Hankkeen budjetti: Tavoite ohjelma: alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite (EAKR) Hankkeen rahoitusesitys: EAKR+valtio ja kuntarahoitus Oulun kaupunki Kehittämishanke liittää yhteen Oulun yliopiston, Oulun kaupungin sekä kaupunkiseudun kuntien tavoitteita alueellisen kehityksen, innovaatiotoiminnan sekä osaamisperusteisen työllisyyden vahvistamiseksi. Hanke toteutetaan Oulun yliopiston, Oulun kaupungin sekä Oulun seutuhallituksen yhteistyönä. Hankkeella pyritään sekä pitkäjänteisiin rakenteellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin yliopisto kaupunkiseutu-suhteen syventämisessä että toisaalta edistämään paikallistasolla tutkijoiden, viranhaltijoiden ja esim. poliittisten päättäjien välistä keskustelua nopeasti muuttuvassa tietointensiivisessä, globaalissa toimintaympäristössä. Kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa Oulun kaupunkiseudun sekä Pohjois- Pohjanmaan kilpailukykyä. Hankkeen sisällölliset ja tuloksiin tähtäävät tavoitteet on esitelty ohessa. Hanke rajataan maantieteellisesti koskevaan Oulun kaupunkia ja Oulun kaupunkiseudun kuntia. Rakenteellisesti kriittisellä kaupunkiseudun analysoinnilla on heijastusvaikutuksia koko maakuntaan. Hanke tuottaa pysyviä toimintamalleja Oulun ja Oulun kaupunkiseudun ja yliopiston sekä muiden julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyön kehittämiseksi. Hankkeen toimintamalli nojautuu paikallisten ja seudullisten asiantuntijaorganisaatioiden väliseen yhteistyöhön, jonka keskeisimpiä muotoja ovat tutkimus- ja selvitystehtävät, seminaari- ja kongressitoiminta sekä kriittinen ajatusten ja kehittämismekanismien testaus ajatushautomossa. Muita hankkeen vaikutuskanavia ovat julkaisut, raportit ja esimerkiksi sanomalehtikirjoitukset. Hanke toimii työkaluna Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun sekä Oulun kaupungin välisen yhteistyön syventämisessä. Hankkeella reagoidaan myös lisääntyneisiin vaatimuksiin monipuolisen ja -arvoisen keskustelun lisäämisestä kaupunkiseudulla. 3

4 Hankkeen avulla muodostetaan uusia kehittämistä arvioivia työkaluja kaupungin ja kaupunkiseudun käyttöön. Yksi keskeinen toimenpide on se, että hankkeen toimesta muodostetaan paikallisesti verkostoitunut ajatushautomo (think tank) uusien ja luovien toimintamuotojen synnyttämiseksi ja testaamiseksi. O LUT esiselvityshankkeessa ( ) tarkastelujen kehittämistarpeiden perusteella hankkeelle voidaan rajata kolme sisällöllistä päätavoitteita. Ne ovat: 1. Kaupunkiseudun kehittämisstrategioiden kriittinen tarkastelu, jossa suoritetaan Oulun ja kaupunkiseudun kehitykseen vaikuttavien strategioiden analyysi ja tulkinta. 2. Tutkimuksen yhteiskunnallisen merkityksen lisääminen Oulussa ja kaupunkiseudulla. Tavoite sisältää mm. seuraavat konkreettiset toimenpiteet: Yliopistotutkimuksen alueellisen vaikuttavuutta lisätään tiedonjulkistamisen avulla. Tutkimusten sovellettavuutta parannetaan siten, että tutkijoita rohkaistaan julkaisemaan tutkimustuloksiaan sekä paikallisen median välityksellä että suoraan seudun viranhaltijoiden suuntaan. 3. Alueen kehittämistoimintaa tukevan keskustelukulttuurin uusintaminen. Tavoite sisältää mm. seuraavat konkreettiset toimenpiteet: Verkostomaisen ajatushautomon perustaminen; reaktiivisen ja proaktiivisen asiantuntijapaneelin muodostaminen. Lisäksi hankkeessa on määritelty konkreettiset tulostavoitteet: 1. Kaupunkiseudun sekä maakunnan kilpailukyvyn ja osaamisperusteisen työllisyyden parantaminen. Alueellisesti vaikutukseltaan merkittävä yliopisto vahvistaa sijaintipaikkakunnan kansainvälistä ja kansallista kilpailukykyä. 2. Kaupunkiseutua ja maakuntaa koskeva tutkimustoiminta verkottuu kokonaisvaltaisen mallin avulla. Hanke luo toimintamallin Oulun kaupungin sekä kaupunkiseudun kuntien ja yliopiston tutkijoiden yhteistoiminnan pitkäjänteiselle hyödyntämiselle. Mallia voi hyödyntää koko maakuntaa koskevan kehittämistyön perustaksi. 3. Tutkimusrahoituksen kohdistuminen Oulun kaupunkiseudulle vahvistuu. Syventyvä yhteistyö yliopiston ja kuntaorganisaatioiden välillä synnyttää 3 4 tutkimushankkeita, jotka lisäävät ulkopuolisen tutkimusrahoituksen kohdentumista seudulle. 4

5 Nanoelektroniikan testaus-, karakterisointi ja kehittämisalustat (NaTeKa) HAKIJA: Oulun yliopisto, Mikro- ja nanoteknologian keskus, Johtaja Janne Remes Toteuttamisaika: Hankkeen budjetti: Tavoite ohjelma: alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite (EAKR) Hankkeen rahoitusesitys: EAKR+valtio , yritykset ja Oulun kaupunki Pohjois-Suomelle Oulun seudun perinteisesti vahva elektroniikkateollisuus ja yritystoiminta on pitkälti perustunut Oulun yliopiston vahvaan vaikutukseen tutkimuksessa ja alan osaajien koulutuksessa. Pohjois-Suomen alueella toimivien elektroniikkayritysten globalisaatio siirtää merkittävässä määrin tuotantoa halvemman kustannustason maihin. Pohjois-Suomelle olisi ensiarvoisen tärkeää, että suunnittelu- ja tuotekehitysosaaminen pysyisi alueella ja turvaisi työpaikkojen säilymisen sekä mahdollisten uusien yritysten syntymisen. Juuri uudet rohkeat teknologiset avaukset yhdessä toimivan infrastruktuurin kanssa luovat edellytykset uusien yritysten syntymiselle. Kaupallisen hyödyntämisen osalta nanotekniikan voidaan katsoa olevan nyt samassa itämisvaiheessa kuin elektroniikan luvulla. Mikro- ja nanoteknologian hyödyntäminen yrityksissä vaatii tehokasta verkottumista alan keskeisten toimijoiden kesken (tutkimuslaitokset/yritykset) ja tutkimustulosten jalkauttamista yrityksiin. Lisäksi kansainväliseen kärkeen pyrkiminen ja kotimaisten/ulkomaisten huipputukijoiden rekrytointi vaatii nykyaikaisia tutkimuslaitteita ja ympäristöä. Tämän toteuttamiseksi Mikro- ja nanoteknologian -keskus esittää NaTeKa-hanketta, jonka päämääränä on monitieteisen nanotekniikan ja varsinkin nanoelektroniikan t&kedellytysten, infrastruktuurin ja toimijaverkoston parantaminen ja konkreettisen yhteistyön kiinteyttäminen. Hankkeen aikana toteutettavat laitehankinnat parantavat tutkimuslaitosten edellytyksiä palvella elinkeinoelämää ja tukevat osaltaan myös aiempien osaamiskeskusten, verkostojen ja klustereiden lisäksi saatua uutta NM2 osaamiskeskusta (nano- ja mikroteknologiat ja uudet materiaalit). NM2-klusterissa Oulun seutu on kansainvälisesti merkittävä mikro- ja nanotekniikkaan perustuvien järjestelmien kehittäjä ja valmistaja, lippulaivanaan painettu elektroniikka ja optiikka sekä nanoelektroniikkaan liittyvien testaus- ja karakterisointimenetelmien kehitys. Lisäksi erityisenä vahvuutena on nähtävä Oulun seudun perinteisen elektroniikkateollisuuden ja bio/nano-tieteiden osaaminen ja synergiaedut, jotka tukevat uusien, kaupallisesti realististen tuotteiden kehitystä ja saamista markkinoille. Tämän toteuttaminen vaatii kuitenkin ajanmukaisia laitteita sekä toimivaa yhteistyöverkostoa yritysten sekä tutkimuslaitosten kesken 5

6 UbiCity HAKIJA: Oulun yliopisto, Informaationkäsittelyn laboratorio/media team, professori Timo Ojala Toteuttamisaika: Hankkeen budjetti: Tavoite ohjelma: alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite (EAKR) Hankkeen rahoitusesitys: EAKR+valtio ja Oulun kaupunki UbiCity-projekti on osa UBI-ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää kriittisen massan ylittävällä toimenpidekokonaisuudella jokapaikan tietotekniikan (ubicomp) konkreettista hyödyntämistä tietoyhteiskunnassa. UBI-ohjelma muodostuu neljästä projektista: UbiLife, UbiCity, UbiGo ja UbiValue. UbiCity-projektissaa suunnitellaan ja rakennetaan uusi infrastruktuuri, joka mahdollistaa innovatiivisten sähköisten ubi-palvelujen toteuttamisen ja tutkimisen. UbiCity-hankkeella on kaksi painopistettä: SensorCity ja DisplayCity. SensorCity on Ouluun rakennettava, monia eri teknologioita integroiva sensoriverkko ohjelmistoineen. DisplayCity on Ouluun rakennettava suurten julkisten näyttöjen populaatio ohjausyksikköineen ja ohjelmistoineen. Näytöistä yksi on ulkokäyttöön soveltuva, kooltaan todella suuri näyttö, joka sijoitetaan näkyvälle paikalle ydinkeskustassa. Muut näytöt ovat pienikokoisempia ja ne sijoitetaan sisätiloihin. SensorCity- ja DisplayCity-infrastruktuurit testataan ja demonstroidaan hankkeessa. Rakennettu infrastruktuuri tarjotaan avoimiin standardeihin perustuvan sovellusrajapinnan kautta koko yhteisön käyttöön. Infrastruktuuri mahdollistaa suurten julkisten näyttöjen sekä sensoriverkon tiedon hyödyntämisen innovatiivisten sovellusten ja palvelujen toteuttamisessa alueella. UbiCity-hanke tukee Oulun innovaatiostrategian 4. painopistettä Innovatiivinen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö. SensorCity ja DisplayCity ovat sellaista uutta äly-ympäristön ( smart space ) infrastruktuuria, jota Oulussa ei tällä hetkellä, eikä toki monessa muussakaan paikassa, vielä ole. Ne ovat hyvin konkreettisia uusia kilpailutekijöitä, joista Oulun seutu hyötyy erottuakseen edukseen yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. 6

7 Kaupunki ja vesi Sanginjoen virkistyskäyttöarvon parantaminen ja ekologinen kunnostus (SaKu) HAKIJA: Oulun yliopisto, vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio, professori Björn Klöve Toteuttamisaika: Hankkeen budjetti: Tavoiteohjelma: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite (EAKR) Hankkeen rahoitusesitys: EAKR+valtio , kuntarahoitus: Oulu , Muhos 2 500, Utajärvi 2 500, Turveruukki ja yksityinen rahoitus Yhteistyökumppanit: Suomen ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa, Oulun kaupunki, Muhoksen kunta, Utajärven kunta, Turveruukki Oy, Sanginjoen alueen kalastuskunnat, Oulun Golf Oy Sanginjoen alue on jo tällä hetkellä Oulun seudun merkittävimpiä lähivirkistysalueita ja sen merkitys tulee entisestään kasvamaan kuntaliitoksen ja Oulun kaupungin Hiukkavaaran kasvusuunnan johdosta. Merikosken kalatien mahdollistama vaelluskalojen nousu on tuonut tarpeen selvittää, onko kalatietä lähimmällä Oulujoen sivujokialueella eli Sanginjoella edellytyksiä muodostua yhdeksi vaelluskalojen luonnonpoikastuotantoalueeksi. Molempia mahdollisuuksia uhkaa kuitenkin Sanginjoen veden happamuus. Tämä veden happamuusongelma tulee entisestään korostumaan tulevaisuudessa mikäli kuivat kesät ja runsassateiset syksyt jatkuvat (ilmastonmuutos). Hankkeessa perehdytään Sanginjoen happamuuden syihin, vaikutuksiin ja kunnostusvaihtoehtoihin. Työ jakautuu kolmeen osaan: 1. Valuma-alueen nykytila ja kunnostuksen perusedellytykset. Selvitetään happamuuden taustat, erilaiset kunnostusvaihtoehdot sekä ekologiset kriteerit. 2. Kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden kehittäminen ja sovittaminen Sanginjokeen: Testataan eri kunnostusmenetelmiä ja tutkitaan eri vaihtoehtojen toimivuutta laboratorio ja maasto-olosuhteissa. 3. Toimenpidesuunnitelma: Saatujen tuloksien perusteella esitetään tarvittavat toimenpiteet, niiden priorisointi, kustannukset ja seurantaohjelma. Hankkeen tavoitteena on Sanginjoen vesistön tilan parantaminen sekä verkostojen luominen luonnonvesialan tutkimuslaitosten sekä toimijoiden välillä. Projektin keskeiset tulokset ovat - Happamien ongelma-alueiden sijainti sekä syyt happamaan huuhtoutumaan - Veden pidätysmahdollisuuksien alustava arviointi ja sijainti valuma-alueella - Kokonaisarvio Sanginjoen tilaan kohdistuvista paineista ja ekologisista riskeistä - Suo-ojien vesitalouden säädön vaikutus happamaan huuhtoutumaan - Veden varastointitilavuuden kasvun vaikutus joen ph:n vaihteluun - Eri kalkitusmenetelmien vaikutus joessa - Menetelmien kustannustehokkuus - Kunnostussuunnittelu - Ohjeistus ojitustoimenpiteiden toteuttamisesta 7

8 INFORTE HAKIJA (osatoteuttaja): Oulun yliopisto, tietojenkäsittelyntieteiden laitos, professori Juhani Iivari (päähakija Jyväskylän yliopisto) Toteuttamisaika: Hankkeen budjetti: koko hankkeen budjetti Tavoite ohjelma: valtakunnallinen ESR-ohjelma Hankkeen rahoitusesitys: ESR+valtio , yksityinen rahoitus ja kuntarahoitus : Oulun kaupunki , Jyväskylän kaupunki , muut kunnat (neuvottelut vielä kesken: Turku, Vaasa, Seinäjoki) INFORTE-ohjelma mahdollistaa Suomen oloissa ainutlaatuisen ICT-alan yhteistyömallin toteuttamisen. Hanke tarjoaa kansainvälistä huipputasoa olevaa koulutusta alan yrityksille ja tutkimusta tekeville korkeakouluille. Yksittäisten organisaatioiden olisi mahdotonta järjestää vastaavaa sekä ulkomaisten että kotimaisten huippuasiantuntijoiden toteuttamaa seminaariohjelmaa. Eri puolilla Suomea järjestettävät seminaarit tarjoavat mahdollisuuden koota yhteen samalla kertaa eri aihealueiden asiantuntijat sekä yritys- että tutkimussektorilta. Valtakunnallisen hankkeen osallistujavolyymi puolestaan takaa resurssien kustannustehokkaan käytön, ja mahdollistaa osallistujilleen pääsyn erittäin kattavan kansainvälisen ICT-alan asiantuntijaverkoston osaksi. Ohjelma tukee valtakunnallisten, vaikkakin maantieteellisesti hajautettujen, osaamisklustereiden ja strategisten osaamiskeskittymien kehittymistä saattamalla eri tutkimusalueilla toimivia organisaatioita ja ihmisiä yhteen ja aktivoimalla näiden välistä verkostoitumista, kommunikaatiota ja informaation vaihtoa. Kun mukana on merkittävä määrä alan yritysten edustajia, luovat tilaisuudet erinomaiset puitteet myös aktiiviseen eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseen. Ohjelma tarjoaa ICT-alan yrityksille ja asiantuntijaorganisaatioille mahdollisuuden päästä seuraamaan alan kansainvälistä huippua edustavien asiantuntijoiden ja tutkijoiden esityksiä ja osallistua tilaisuuksien yhteydessä järjestettäviin workshop-tilaisuuksiin, joissa sekä yritysten, että tutkimussektorin edustajat esittelevät toisilleen aihealueeseen liittyvää toimintaansa ja pyrkivät näin luomaan edellytyksiä uuden tutkimusyhteistyön kehittymiselle eri toimijoiden välille (informaation vaihto, sekä kotimainen, että kansainvälinen verkostoituminen ja yhteisten tutkimuksellisten kiinnostusalueiden löytäminen uusien tutkimushankkeiden aiheiksi). Workshop-toiminta mahdollistaa uudenlaisten sosiaalisten verkostojen syntymisen. Kun tieto liikkuu tutkimuslaitosten ja yritysten välillä, syntyy uusia tutkimusprojekteja ja innovaatioita. Uusia innovaatioita pystytään hyödyntämään näin entistä nopeammin. Hankkeeseen osallistuu 15 suomalaista ICT-alan yliopistolaitosta. Osallistujia on mukana noin kymmenestä muusta korkeasteen koulutusta antavasta organisaatiosta (mm. ammattikorkeakoulut), lisäksi mukana on osallistujia useista kymmenistä eri ICT-alan yrityksistä ja tutkimusorganisaatioista. Kaikkiaan mukana on osallistujia noin sadasta eri ICT-alan organisaatiosta. 8

9 Oulun yliopisto, Oulun kaupunki ja Oulun seutu hyötyvät ohjelmasta mm. seuraavilla tavoilla: 1. INFORTE-ohjelmaan osallistuvien OY:n yksiköiden henkilökunnalla (tutkimus- ja opetushenkilöstö, sekä laitoksilla työskentelevät jatko-opiskelijat) on oikeus osallistua INFWEST-koulutustilaisuuksiin ilmaiseksi (teollisuudessa työskenteleviltä jatkoopiskeljoilta peritään kohtuullinen osallistumismaksu yritysrahan kokoamiseksi). INFORTEohjelman koulutustilaisuudet ovat tasoltaan sellaisia, että ne on mahdollista lukea osaksi yliopistollisia jatko-opintoja. 2. Kuntarahoitusen vastineeksi Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun kaupungin henkilökunnalla on oikeus osallistua INFORTE-koulutustilaisuuksiin ilmaiseksi. 3. Oulun seudulla toimivilla ICT-alan yrityksillä ja ammattilaisilla on mahdollisuus osallistua INFORTE-ohjelman järjestämiin koulutustilaisuuksiin, joista peritään varsin kohtuullinen INFORTE-ohjelman jäsenmaksu. 4. OY:n osallistuvat yksiköt voivat vaikuttaa hankkeen ohjausryhmän ja tieteellisten johtajien kautta INFORTE-ohjelman seminaaritoimintaan, joita tullaan järjestämään arviolta 50 ohjelman aikana (keskimäärin 2-päiväisiä). Arviolta tilaisuutta tullaan toteuttamaan Oulussa tai Oulun seudulla. 5. INFORTE-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden Oulun yliopistolle ja Oululaisille yrityksille osallistua verkostoon, jossa on mukana kaikki Suomen johtavat yliopistolaitokset ohjelmistotekniikan, tietojärjestelmätieteen, tietoliikennetekniikan, liiketoimintajärjestelmien ja innovatiivisen informaatioteknologian alueilta. 9

10 UbiLife HAKIJA: Oulun yliopisto, Informaationkäsittelyn laboratorio/media team, professori Timo Ojala Toteuttamisaika: Hankkeen budjetti: Tavoite ohjelma: kansallinen TEKES-hanke Hankkeen rahoitusesitys: TEKES , yksityinen rahoitus ja Oulun kaupunki UbiLife-hankkeessa kehitetään teknologiaa helpottamaan liikkuvan käyttäjän tilanteen tunnistamista, tilanteeseen sopeutuvien ja helppokäyttöisten sovellusten rakentamista sekä älykkään ympäristön resurssien hallintaa. Kehitettävät teknologiat integroidaan ohjelmistoalustaksi, joka tukee uusien, innovatiivisten sovellusten kehittämistä liikkuvalle käyttäjälle. Näissä sovelluksissa langaton päätelaite toimii käyttöliittymänä käyttäjän älykkääseen lähiympäristöön. Tämän ympäristön resursseja (sensoriverkot, näytöt, tulostimet, jne.) otetaan joustavasti käyttöön, kun käyttäjälle kootaan lennossa tilanteeseen sopivia sovelluksia. Nämä sovellukset hyödyntävät myös päälle puettavia laitteita (esim. kiihtyvyysantureita) ja RFID-teknologiaan perustuvaa fyysisestä käyttöliittymästä. Tämän käyttöliittymän graafinen ulkoasu viestii käyttäjälle selkeästi, mikä osa käyttäjän lähiympäristöä toimii fyysisenä käyttöliittymänä ja mitä toiminnallisuutta tämä käyttöliittymä tarjoaa. UbiLifessa tehdään aidossa käyttöympäristössä todellisilla loppukäyttäjillä kokeellista "living lab" -tutkimusta. Projektin haasteena on tulevaisuuden ubiikin yhteiskunnan konkreettinen toteuttaminen ja koestaminen sovellusaluekohtaisilla "proof of concept" - piloteilla. Pilottien teknisessä toteutuksessa hyödynnetään tutkimusprojektin tuottamaa uutta välikerrosteknologiaa ja UbiCity-projektissa rakennettavaa uutta ubi-infrastruktuuria (SensorCity, DisplayCity). PK-yritykset osallistuvat pilottien toteutukseen UbiGo-projektin kautta. Pilottien toimivuutta arvioidaan erilaisilla kenttäkokeilla. Kenttäkokeet tuottavat arvokasta tietoa pilottien teknisestä toimivuudesta ja käytettävyydestä. Pilotit tuottavat myös uutta tietoa kyseisen sovellusalueen erityisvaatimuksista, joihin pyritään vastaamaan iteratiivisen suunnitteluprosessin kautta niin että myös loppukäyttäjät osallistuvat uusien ratkaisujen innovointiin. Hankkeen tulokset helpottavat uusien, edistyksellisten käyttäjän tilanteeseen sopeutuvien sovellusten kehittämistä ja lähiympäristön resurssien hyödyntämistä. Piloteissa käytetään useita uusia eri ihminen-kone-käyttöliittymämodaliteetteja (mobiili, web, suuri näyttö, sensorit) yhdistäviä multimodaalisia käyttöliittymiä. Pilottien suunnittelussa, toteutuksessa ja evaluoinnissa käytetään uusia ratkaisuja. Yksi esimerkki näistä on Mobile UBI Toolkit, joka tukee myös loppukäyttäjien toimesta tapahtuvaa uusien sovellusten innovointia ja kehitystä. Projektin tulosten hyödyntäminen tapahtuu usealla eri tasolla. Pilotit tarjoavat toimivan viitekehyksen teknologian ja osaamisen siirtoon yritysten ja julkisen sektorin kanssa, sekä kypsän lähtökohdan kaupallisten sovellusten kehittämiselle. 10

11 Biopalvelut kilpailukykyisiksi tuotteiksi BRAND BIO OULU HAKIJA: Oulun yliopisto, Biocenter Oulu, tieteellinen johtaja professori Taina Pihlajaniemi Toteuttamisaika: Hankkeen budjetti: Tavoite ohjelma: alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite (EAKR) Hankkeen rahoitusesitys: EAKR+valtio , kuntaraha: Oulun kaupunki ja laskennallinen muu julkinen rahoitus ja yksityinen rahoitus Globaali liiketoiminta edellyttää vahvaa erityisosaamista sekä osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Suomen perusvoimavara löytyy koulutuksen, tutkimuksen, osaamisen ja luovan pääoman korkeasta tasosta. Oulun seudun merkittävä vahvuus on molekyylilääketieteen, biotieteiden ja biotekniikan korkeatasoinen tutkimus, joka tuottaa vuosittain noin alan kansainvälisen julkaisukynnyksen ylittävää artikkelia. Noin kolmanneksen tutkimuksesta arvioitiin sisältävän kaupallisesti mielenkiintoisia tuloksia (Capgemini 2006). Tästä on kyettävä realisoimaan innovatiivista ja kilpailukykyistä liiketoimintaa. HealthBio tuote tai palvelu syntyy laboratoriossa, ja sen jalostaminen rahoituskelpoisiksi tuoteaihioiksi vaatii runsaasti kokeellista käytännön työtä. Projekti koostuu seuraavista yhteen nivoutuvista osista: 1) Innovaatiojalostus, 2) Kilpailukykyiset biotutkimuspalvelut ja 3) DIAGOT jalostuslaboratorio. Projektissa luodaan yritysten ja tutkimusyksiköiden yhteistyössä kokonaisvaltainen innovaatioiden jalostusympäristö sitä tukevine kilpailukykyisine biopalveluineen ja toimintamalleineen. Tavoitteena on parantaa HealthBio alalla Pohjois-Suomen, erityisesti Oulun seudun, kansainvälistä ja kansallista kilpailukykyä sekä lisätä Oulun seudun tunnettuutta ja houkuttelevuutta yhteistyökumppanina alan sekä koti- että ulkomaisille yrityksille. Tutkimuksesta syntyvien tulosten kaupallistamiseen on olemassa erilaisia palveluja, mutta käytännössä niitä ei tarvita ennen kuin tuloksilla on todistetusti kaupallista arvoa. Tämän todistaminen vaatii innovaatiojalostusta, laboratoriotyötä, jossa osataan huomioida kaupallistamiseen liittyvät vaatimukset mm. viranomaisvaatimukset, laatu- ja dokumentointiasiat, vasta-aineiden, antigeenien sekä muiden työkalujen tuotantoprosessit, teknologiat ja niiden optimointi. Innovaation systemaattiseen jatkokehittämiseen liittyvä osaamisen, palveluiden ja toisaalta resurssien puute aiheuttaa usein sen, että innovaation kehitystyö on liian hidasta sijoittajien näkökulmasta. Projektissa luodaan kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneen kokonaisvaltaisen HealthBio alan innovaatioympäristön toimintamalli tutkimustulosten kehittämisestä rahoituskelpoisiksi tuoteaihioiksi. Toimintamalli sisältää markkinalähtöisten kilpailukykyisten biopalveluiden kehittämisen. Tavoitteena on tuoda kaupallisesti kilpailukykyiset erityispalvelut yritystenkin saataville tukemaan yritysten t&k-toimintaa sekä edistämään tutkimuspalveluvientiä osana yritysten palveluliiketoimintaa. Projekti luo Ouluun uusia yrityksiä, työpaikkoja, tutkimus-yritysyhteyksiä sekä liiketoimintaa. 11

12 Tiede tuotteisiin ja tuotantoteknologioihin SciPro HAKIJA: Oulun yliopisto, prosessi- ja ympäristötekniikan osasto, vararehtori, professori Riitta Keiski Toteuttamisaika: Hankkeen budjetti: Tavoite ohjelma: alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite (EAKR) Hankkeen rahoitusesitys: EAKR+valtio , yksityinen rahoitus ja Oulun kaupunki Oulun alueella on ilmapäästöihin liittyvää osaamista sekä tutkimuksessa että yritystoiminnassa. Erityisesti osaamista on päästömittauksissa ja ympäristökatalyysissä (katalyysi ympäristöteknologiana). Alueen yritykset kokevat ongelmana uusimman tutkimustiedon saatavuuden, kun taas tutkimuslaitoksissa kaivattaisiin tietoa yritysten tutkimusongelmista. Tähän pohjautuen alueella on voimakas tarve tiedon integroimiselle yritysten sekä tutkimus- ja koulutuslaitosten välillä. Tämän hankkeen (SciPro) tarkoituksena on käynnistää ilmatoimialaan liittyvän osaamiskeskittymän (CEAIC - Centre of Excellence in Air Industry Cluster) toiminta. Osaamiskeskittymä käynnistetään ja sen toimintaa testataan VOC-päästöjen käsittelyyn ja mittaukseen liittyvän tutkimushankkeen avulla. Tällä tavoin SciPro-hanke jakautuu kahteen päätoimintaan: CEAIC-yhteistyöverkoston toiminnan käynnistämiseen ja alkuyhteistyön konkretisoivaan tutkimusprojektiin. Yleisenä tulostavoitteena SciPro-hankkeella on ilmatoimialan CEAIC-yhteistyöverkoston ja osaamiskeskittymän luominen. Hankkeen aikana luodaan myös pohjaa CEAICtutkimuskeskukselle, joka hankkeen päätyttyä ottaa vastuullisen aseman CEAICyhteistyöverkoston ylläpitämisessä. Lisäksi SciPro-hankkeen aikana lisätään perus- ja soveltavaa tutkimustietoa VOC-yhdisteiden poistossa ja mittauksessa. Tutkimustuloksista tehdään kansainvälisiä julkaisuja ja samalla alueen ilmatoimialan osaamisen tunnettuutta edistetään sekä kotimaassa että ulkomailla. CEAIC-toiminnan visiona on tehdä Oulun seudusta kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu sekä ilmatutkimuksen että ilmanpuhdistukseen liittyvän teollisuuden kärkiosaamiskeskus. Vuonna 2013 Oulun seudulla sijaitsee useita huippututkimusta hyödyntäviä yrityksiä ilmanpuhdistuksen alueella. Tiede on tuotu tuotteisiin kilpailuvaltiksi. 12

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Arja Sinkko LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot