HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 24. toukokuuta 2012 P7_TA-PROV(2012)05-24 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

2

3 SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT TEKSTIT P7_TA-PROV(2012)0220 Kolmansille maille myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevat yleiset säännökset ***I (A7-0157/ Esittelijä: Metin Kazak) Euroopan parlamentin tarkistukset 24. toukokuuta 2012 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansille maille myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevista yleisistä säännöksistä (COM(2011)0396 C7-0187/ /0176(COD))... 1 P7_TA-PROV(2012)0221 Ukrainan tilanne ja Julija Tymošenkon tapaus (B7-0235, 0237, 0244, 0245 ja 0247/2012) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 Ukrainasta (2012/2658(RSP)) P7_TA-PROV(2012)0222 Homofobian torjunta Euroopassa (B7-0234, 0236, 0238, 0242, 0243/2012) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 homofobian torjunnasta Euroopassa (2012/2657(RSP)) P7_TA-PROV(2012)0223 Resurssitehokas Eurooppa (A7-0161/ Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 resurssitehokkaasta Euroopasta (2011/2068(INI)) P7_TA-PROV(2012)0224 Mahdollisuuksia nuorille -aloite (B7-0233/2012) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 Mahdollisuuksia nuorisolle -aloitteesta (2012/2617(RSP)) P7_TA-PROV(2012)0225 Miehille ja naisille samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka (A7-0160/ Esittelijä: Edit Bauer) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 suosituksista komissiolle sen periaatteen soveltamisesta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka (2011/2285(INI)) PE \ I FI

4 P7_TA-PROV(2012)0226 Sveitsissä Puolan, Liettuan, Latvian, Viron, Slovenian, Slovakian, Tšekin tasavallan ja Unkarin kansalaisille myönnettäville oleskeluluville asetetut kiintiöt (B7-0248/2012) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 Sveitsissä Puolan, Liettuan, Latvian, Viron, Slovenian, Slovakian, Tšekin tasavallan ja Unkarin kansalaisille myönnettäville oleskeluluville asetetuista kiintiöistä (2012/2661(RSP)) P7_TA-PROV(2012)0227 Venezuela: mahdollinen vetäytyminen Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnasta (B7-0240, 0250, 0251 ja 0255/2012) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 Venezuelan mahdollisesta eroamisesta Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnasta (2012/2653(RSP)) P7_TA-PROV(2012)0228 Azerbaidžan (B7-0252, 0253, 0254 ja 0256/2012) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 Azerbaidžanin ihmisoikeustilanteesta (2012/2654(RSP)) P7_TA-PROV(2012)0229 Pohjoiskorealaisten pakolaisten tilanne (B7-0241, 0260, 0261, 0263 ja 0264/2012) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 pohjoiskorealaisten pakolaisten tilanteesta (2012/2655(RSP)) P7_TA-PROV(2012)0230 Rokotusten tukemisen jatkaminen ja lisääminen kehitysmaissa (P7_DCL(2012)0004) Euroopan parlamentin kannanotto 24. toukokuuta 2012 rokotusten tukemisen jatkamiseen ja lisäämiseen kehitysmaissa FI II /PE

5 P7_TA-PROV(2012)0220 Kolmansille maille myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevat yleiset säännökset ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 24. toukokuuta 2012 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansille maille myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevista yleisistä säännöksistä (COM(2011)0396 C7-0187/ /0176(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely 1 ) 1 Otsikko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kolmansille maille myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevista yleisistä säännöksistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kolmansille maille ja alueille myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevista yleisistä säännöksistä 2 Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) (1 a) Unionin makrotaloudellista rahoitusapua olisi käytettävä poikkeuksellisen rahoitusavun antamiseen kolmansille maille, jotka ovat joutuneet väliaikaisiin maksutasevaikeuksiin. Toisin kuin muita unionin välineitä, joilla tuetaan suoraan unionin ulkopolitiikkaa, kuten liittymistä valmisteleva tukiväline *, Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusväline ** ja kehitysyhteistyön rahoitusväline ***, makrotaloudellista rahoitusapua ei olisi käytettävä säännöllisen rahoitusavun 1 ten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0157/2012). 1

6 antamiseen eikä sen ensisijaisena tavoitteena olisi oltava tuensaajamaiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen. Makrotaloudellista rahoitusapua ei olisi myöskään käytettävä velkojen anteeksiantamiseen tarkoitettujen ehdollisten avustusten tapaan. * Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o..., annettu päivänä kuuta, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) (EUVL ). ** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o, annettu päivänä kuuta, Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta (EUVL ). *** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o, annettu päivänä kuuta, kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (EUVL ). 3 Johdanto-osan 2 kappale (2) Kolmansille maille myönnettävä makrotaloudellinen rahoitusapu perustuu nykyisin Euroopan parlamentin ja neuvoston erillisiin maakohtaisiin päätöksiin. Tämä heikentää makrotaloudellisen rahoitusavun tehokkuutta ja vaikuttavuutta aiheuttamalla tarpeettomia viivästyksiä avun saannista esitettyjen pyyntöjen ja varsinaisen täytäntöönpanon välillä. (2) Puiteasetuksella pyritään selkeyttämään sääntöjä ja parantamaan unionin avun tehokkuutta ja vaikuttavuutta, muun muassa vahvistamalla ennakkoedellytysten soveltamista, lisäämällä avoimuutta, virallistamalla komission poliittinen arvio sekä parantamalla demokraattista vaikuttavuutta ja demokraattista valvontaa. 2

7 4 Johdanto-osan 3 kappale (3) Jos luotaisiin kehys makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi kolmansille maille, joiden kanssa unionilla on tärkeät poliittiset, taloudelliset ja kaupalliset suhteet, apu tehostuisi. Erityisesti olisi oltava mahdollista myöntää makrotaloudellista rahoitusapua kolmansille maille niiden kannustamiseksi toteuttamaan talouspoliittisia toimenpiteitä, joista todennäköisesti olisi apua maksutasekriisin ratkaisemisessa. (3) Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä kolmansille maille koskevalla kehyksellä olisi kannustettava niitä toteuttamaan talouspoliittisia toimenpiteitä, joista todennäköisesti olisi apua maksutasekriisin ratkaisemisessa. 5 Johdanto-osan 5 kappale (5) Perussopimuksen 209 ja 212 artiklaan perustuvan makrotaloudellista rahoitusapua koskevan yleisen asetuksen hyväksyminen ei rajoita kolmansille maille myönnettävää kiireellistä rahoitusapua koskevien perussopimuksen 213 artiklan määräysten soveltamista eikä asiaan liittyviä neuvoston etuoikeuksia. Poistetaan. 6 Johdanto-osan 7 kappale (7) Lokakuun 8 päivänä 2002 antamissaan päätelmissä neuvosto vahvisti kriteerit (niin kutsutut Genvalin kriteerit), joilla ohjataan EU:n makrotaloudellisia rahoitusaputoimia. Nämä kriteerit on tarkoituksenmukaista kirjata viralliseen säädökseen, jonka niin parlamentti kuin (7) Lokakuun 8 päivänä 2002 antamissaan päätelmissä neuvosto vahvisti kriteerit (niin kutsutut Genvalin kriteerit), joilla ohjataan unionin makrotaloudellisia rahoitusaputoimia. Nämä kriteerit on tarkoituksenmukaista päivittää ja selkeyttää säädöksessä, jonka Euroopan 3

8 neuvosto hyväksyvät, ja samalla niitä olisi päivitettävä ja selkeytettävä. parlamentti ja neuvosto hyväksyvät, muun muassa asianmukaisen tukimuodon (laina, avustus tai niiden yhdistelmä) määrittelyperusteiden osalta. 7 Johdanto-osan 8 kappale (8) Olisi säädettävä ennalta asianmukaisista menettelyistä ja välineistä, joilla unioni voi varmistaa, että makrotaloudellinen rahoitusapu voidaan myöntää nopeasti, varsinkin jos olosuhteet edellyttävät välitöntä toimintaa. Näin myös selkeytettäisiin makrotaloudellisen rahoitusavun toteutukseen sovellettavia kriteereitä ja lisättäisiin niiden läpinäkyvyyttä. (8) Olisi säädettävä ennalta asianmukaisista menettelyistä ja välineistä, jotta unioni voi myöntää nopeasti makrotaloudellista rahoitusapua, varsinkin jos olosuhteet edellyttävät välitöntä toimintaa, selkeyttää makrotaloudellisen rahoitusavun toteutukseen sovellettavia kriteereitä ja lisätä niiden läpinäkyvyyttä. 8 Johdanto-osan 9 kappale (9) Komission olisi varmistettava, että makrotaloudellinen rahoitusapu on sopusoinnussa ulkoisen toiminnan eri alojen ja muiden asiaankuuluvien unionin politiikkojen keskeisten periaatteiden, tavoitteiden ja toteutettujen toimenpiteiden kanssa. (9) Komission olisi tuensaajamaita valitessaan ja yhteisymmärryspöytäkirjojen sisältöä määritellessään varmistettava, että makrotaloudellinen rahoitusapu on sopusoinnussa ulkoisen toiminnan eri alojen ja muiden asiaankuuluvien unionin politiikkojen keskeisten periaatteiden, tavoitteiden ja toteutettujen toimenpiteiden kanssa. 9 Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) (9 a) Makrotaloudellinen rahoitusapu on myös unionin ulkopolitiikan väline, ja sen 4

9 avulla olisi lisättävä unionin näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa sen rajojen ulkopuolella. Euroopan ulkosuhdehallinnon tiivis osallistuminen olisi unionin ulkopolitiikan koordinoinnin ja johdonmukaisuuden takaamiseksi varmistettava makrotaloudellisen rahoitusavun antamisen kaikissa vaiheissa. 10 Johdanto-osan 10 kappale (10) Makrotaloudellisella rahoitusavulla olisi tuettava tuensaajamaiden sitoutumista arvoihin, jotka ovat yhteisiä unionin kanssa, mukaan lukien demokratia, oikeusvaltion periaate, hyvä hallintotapa, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kestävä kehitys ja köyhyyden vähentäminen, sekä avoimen, sääntöihin perustuvan ja oikeudenmukaisen kaupan periaatteisiin. (10) Makrotaloudelliseen rahoitusapuun olisi sisällytettävä toimia, joilla vahvistetaan tuensaajamaiden sitoutumista arvoihin, jotka ovat yhteisiä unionin kanssa, mukaan lukien demokratia, oikeusvaltion periaate, hyvä hallintotapa, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, lasten pakkotyön torjuminen, kestävän kehityksen tukeminen ja köyhyyden vähentäminen, sekä avoimen, sääntöihin perustuvan ja oikeudenmukaisen kaupan periaatteisiin. Komission olisi säännöllisesti seurattava näiden tavoitteiden toteutumista. 11 Johdanto-osan 13 kappale (13) Makrotaloudellista rahoitusapua olisi täydennettävä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja muiden monenvälisten rahoituslaitosten myöntämillä varoilla, ja taakanjaon muiden avunantajien kanssa olisi oltava oikeudenmukainen. Makrotaloudellisella rahoitusavulla olisi varmistettava unionin osallistumisen tuoma lisäarvo. (11 a) Makrotaloudellista rahoitusapua olisi yleensä täydennettävä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja muiden eurooppalaisten tai monenvälisten rahoituslaitosten myöntämillä varoilla, ja taakanjaon näiden laitosten ja muiden avunantajien kanssa olisi oltava oikeudenmukainen. Makrotaloudellista rahoitusapua olisi annettava silloin, kun sillä varmistetaan unionin osallistumisen 5

10 tuoma lisäarvo. 12 Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) (13 a) Jotta makrotaloudellisella rahoitusavulla voitaisiin vastata kiireellisiä toimia edellyttävien talouskriisien aiheuttamiin tarpeisiin, unionin olisi varmistettava, että sen talousarvioon osoitetaan riittävästi varoja. On myös tarpeen varmistaa, että makrotaloudellinen rahoitusapu on kaikkien tukikelpoisten maiden saatavilla niiden taloudellisesta merkityksestä riippumatta ja että sitä sovelletaan asianmukaisesti yhdessä muiden unionin ulkoisten rahoitusvälineiden kanssa. 13 Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) (14 a) Tasapainon saavuttamiseksi unionin avun tehokkuuden ja vaikuttavuuden ja toisaalta paremman johdonmukaisuuden, avoimuuden ja demokraattisen valvonnan välillä komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tukikelpoisia maita ja alueita ja tietyille maille ja alueille annettavaa rahoitusapua. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle 6

11 yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. 14 Johdanto-osan 15 kappale (15) Jotta tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yhdenmukaiset edellytykset voitaisiin varmistaa, kun kyseessä ovat makrotaloudellisten rahoitusaputoimien hyväksyminen ja hallinto tuensaajamaissa, täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä komissiolle. Tätä toimivaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. (15) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. 15 Johdanto-osan 16 kappale (16) Olisi käytettävä tarkastelumenettelyä, kun hyväksytään täytäntöönpanopäätöksiä, joissa määritellään yksittäisen makrotaloudellisen rahoitusavun määrä, muoto, kesto ja yleiset edellytykset, sillä tällaisilla päätöksillä on tuntuvat talousarviovaikutukset. Poistetaan. 16 Johdanto-osan 17 kappale (17) Olisi käytettävä neuvoa-antavaa menettelyä, kun hyväksytään Poistetaan. 7

12 yhteisymmärryspöytäkirjoja, joissa vahvistetaan unionin myöntämään makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyvät talouspoliittiset toimenpiteet, sillä yhteisymmärryspöytäkirja ei ole yleisluonteinen täytäntöönpanosäädös eikä se myöskään ole säädös, jolla olisi talousarviovaikutuksia tai sellaisia kolmansiin maihin kohdistuvia vaikutuksia, jotka menisivät pidemmälle kuin avun myöntämispäätökseen jo sisältyvät vaikutukset, 17 1 artikla 1 kohta 1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset säännökset makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi 2 artiklassa vahvistetuille tukikelpoisille kolmansille maille ja alueille. 1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset säännökset unionin makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi 2 artiklassa tarkoitetuille tukikelpoisille kolmansille maille ja alueille, jäljempänä 'tuensaajamaat' artikla 2 kohta 2. Makrotaloudellinen rahoitusapu on poikkeuksellinen rahoitusväline, jolla myönnetään sitomatonta ja kohdentamatonta maksutasetukea tukikelpoisille kolmansille maille ja alueille. Sen tarkoituksena on palauttaa ulkoisen rahoitusaseman kestävyys, jos maalla on ulkoisessa rahoituksessa vaikeuksia. Rahoitusavulla edistetään maksutasevaikeuksien poistamiseen tähtäävien vankkojen sopeuttamis- ja rakenneuudistustoimien toteutusta. 2. Makrotaloudellinen rahoitusapu on poikkeuksellinen rahoitusväline, jolla myönnetään sitomatonta ja kohdentamatonta maksutasetukea tuensaajamaille. Sen tarkoituksena on palauttaa ulkoisen rahoitusaseman kestävyys, jos tuensaajamaalla on ulkoisessa rahoituksessa vaikeuksia. Rahoitusavulla tuetaan tuensaajamaita unionin kanssa tehtyjen kahdenvälisten sopimusten ja ohjelmien toteuttamisessa, ja se kohdistetaan maksutasevaikeuksien poistamiseen tähtääviin vankkoihin sopeuttamis- ja rakenneuudistustoimiin. 8

13 19 1 artikla 3 kohta 3. Makrotaloudellista rahoitusapua voidaan myöntää sillä edellytyksellä, että monenvälisten rahoituslaitosten kanssa on yhdessä havaittu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja muiden monenvälisten laitosten käyttöön asettamien varojen jälkeen huomattava ulkoinen rahoitusvaje siitä huolimatta, että on toteutettu vahvoja talouden vakauttamis- ja uudistusohjelmia. 3. Makrotaloudellista rahoitusapua voidaan myöntää sillä edellytyksellä, että eurooppalaisten tai monenvälisten rahoituslaitosten kanssa on kyseisessä tuensaajamaassa yhdessä havaittu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja muiden eurooppalaisten tai monenvälisten rahoituslaitosten käyttöön asettamien varojen jälkeen huomattava ulkoinen rahoitusvaje siitä huolimatta, että kyseinen tuensaajamaa on toteuttanut vahvoja talouden vakauttamis- ja uudistusohjelmia artikla otsikko Tukikelpoiset maat Tukikelpoiset maat ja alueet 21 2 artikla johdantokappale Makrotaloudellista rahoitusapua voidaan myöntää seuraaville kolmansille maille ja alueille: 1. Makrotaloudellista rahoitusapua voidaan myöntää seuraaville kolmansille maille ja alueille ("tuensaajamaat") sillä edellytyksellä, että ne täyttävät 6 artiklan mukaiset ehdollisuuskriteerit: 22 2 artikla 1 kohta c alakohta c) Muut kolmannet maat poikkeuksellisissa c) Muut alueellisen vakauden kannalta 9

14 ja asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa. Tällaisten maiden on oltava poliittisesti, taloudellisesti ja maantieteellisesti lähellä Euroopan unionia. ratkaisevat ja unionille strategisen tärkeät kolmannet maat poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa. Tällaisten maiden on oltava poliittisesti, taloudellisesti ja maantieteellisesti lähellä unionia artikla 1 a kohta (uusi) 1 a. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti liitteessä I olevien 1 ja 2 kohdan ajantasaistamiseksi niiden poliittisten päätösten mukaisesti, jotka koskevat maiden asemaa ehdokasmaina tai mahdollisina ehdokasmaina taikka Euroopan naapuruuspolitiikan soveltamisalaa artikla 1 b kohta (uusi) 1 b. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi tarvittaessa tämän artiklan 1 kohdan c alakohdan kriteerit täyttävillä tukikelpoisilla mailla artikla 1 kohta 1. Tässä asetuksessa säädetyn, avustuksena myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun määrien on vastattava monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuja 1. Tässä asetuksessa säädetyn, avustuksen muodossa myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun määrien on vastattava monivuotisessa rahoituskehyksessä 10

15 talousarviomäärärahoja. vahvistettuja talousarviomäärärahoja artikla 2 kohta 2. Tässä asetuksessa säädetyn, lainoina myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun määrät rahoitetaan takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille 25 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 mukaisesti. 2. Tässä asetuksessa säädetyn, lainan muodossa myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun määrät rahoitetaan takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille 25 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 mukaisesti artikla 3 kohta 3. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen rajoissa. Vuosien vastaavat viitemäärät vahvistetaan liitteessä II. 3. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa artikla 1 kohta 1. Avun määrä perustuu tuensaajamaan jäljellä oleviin ulkoisiin rahoitustarpeisiin. Komissio määrittää rahoitustarpeet yhteistyössä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa kattavan ja tarkoin dokumentoidun määrällisen arvion perusteella. Erityisesti komissio hyödyntää IMF:n laatimia, kyseistä maata koskevia tuoreimpia maksutase-ennusteita ja ottaa huomioon monenvälisiltä avunantajilta odotetut maksuosuudet. 1. Ehdotettu avun määrä perustuu tuensaajamaan jäljellä oleviin ulkoisiin rahoitustarpeisiin. Komissio määrittää rahoitustarpeet yhteistyössä IMF:n ja muiden eurooppalaisten tai monenvälisten rahoituslaitosten kanssa kattavan ja tarkoin dokumentoidun määrällisen arvion perusteella. Erityisesti komissio hyödyntää IMF:n ja muiden eurooppalaisten tai monenvälisten rahoituslaitosten laatimia, kyseistä tuensaajamaata koskevia tuoreimpia maksutase-ennusteita ja ottaa huomioon 11

16 monenvälisiltä avunantajilta odotetut maksuosuudet sekä unionin muiden ulkoisten rahoitusvälineiden aiemman käyttämisen kyseisessä tuensaajamaassa artikla 2 kohta 2. Makrotaloudellisen rahoitusavun määristä päätettäessä otetaan myös huomioon tarve varmistaa, että taakanjako muiden avunantajien kanssa on oikeudenmukainen. 2. Makrotaloudellisen rahoitusavun määrästä päätettäessä otetaan myös huomioon tarve varmistaa, että taakanjako unionin ja muiden avunantajien välillä on oikeudenmukainen. Unionin osuuden olisi oltava riittävän suuri takaamaan, että unioni saa siitä lisäarvoa, ja sen on yleensä oltava vähintään 20 prosenttia artikla 3 kohta 3. Jos tuensaajamaan rahoitustarpeet supistuvat tuntuvasti makrotaloudellisen rahoitusavun maksukaudella, komissio voi 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti päättää vähentää apuna annettujen varojen määrää, keskeyttää avun tai peruuttaa sen. 3. Jos tuensaajamaan rahoitustarpeet supistuvat tuntuvasti makrotaloudellisen rahoitusavun maksukaudella, komissio arvioi uudelleen tuensaajamaan taloudellisen tilanteen ja rahoitustilanteen ja voi tämän arvion perusteella antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti liitteen II a muuttamiseksi, jotta se voi vähentää apuna annettujen varojen määrää, keskeyttää avun tai peruuttaa sen artikla 1 kohta 1. Makrotaloudellisen rahoitusavun ennakkoedellytyksenä on se, että avunsaajamaassa kunnioitetaan tehokkaita 1. Makrotaloudellisen rahoitusavun ennakkoedellytyksenä on, että avunsaajamaassa kunnioitetaan tehokkaita 12

17 demokraattisia mekanismeja, mukaan lukien parlamentaarista monipuoluejärjestelmää, oikeusvaltion periaatetta ja ihmisoikeuksia. demokraattisia mekanismeja, mukaan lukien parlamentaarinen monipuoluejärjestelmä, oikeusvaltion periaate ja ihmisoikeudet. Euroopan ulkosuhdehallinto vastaa tästä arviosta yhteistyössä komission kanssa, ja siinä on otettava huomioon Euroopan parlamentin antamat tuensaajamaita koskevat päätöslauselmat ja mietinnöt. Arvioinnissa voidaan esittää suosituksia toimintalinjoista demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi, avoimuuden lisäämiseksi sekä korruption torjumisen tehostamiseksi. Arviointikertomus on liitettävä jokaiseen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun yksittäiseen delegoituun säädökseen. Unionin etujen ja demokraattisten arvojen suojelemiseksi sekä perusoikeuksien kunnioittamisen lujittamiseksi tuensaajamaissa yhteisymmärryspöytäkirjaan on sisällytettävä maakohtaisia suosituksia, jotka ovat yhdenmukaisia unionin ulkopolitiikan kanssa, jolla pyritään vahvistamaan oikeusvaltion periaatteen sekä ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittamista, lisäämään avoimuutta ja torjumaan korruptiota artikla 2 kohta 2. Makrotaloudellisen rahoitusavun ehtona on IMF:n ohjelma, johon sisältyy IMF:n varojen käyttöä. 2. Makrotaloudellisen rahoitusavun ehtona on IMF:n ohjelma, johon sisältyy IMF:n tai muun eurooppalaisen tai monenvälisen rahoituslaitoksen varojen käyttöä artikla 3 kohta 3. Rahoitusavun maksamisen ehtona on, 3. Rahoitusavun maksamisen ehtona on, 13

18 että IMF:n ohjelman toteutuksessa edistytään tyydyttävästi. Ehtona on myös se, että tietyssä määräajassa toteutetaan rakenneuudistuksiin keskittyvät tietyt selvästi määritellyt talouspoliittiset toimenpiteet, joista sovitaan komission ja tuensaajamaan välillä ja jotka vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa. että IMF:n tai muun eurooppalaisen tai monenvälisen rahoituslaitoksen ohjelman toteutuksessa edistytään tyydyttävästi ja että poliittisia ja arvoihin perustuvia periaatteita noudatetaan. Ehtona on myös se, että tietyssä määräajassa toteutetaan rakenneuudistuksiin keskittyvät tietyt selvästi määritellyt talouspoliittiset toimenpiteet, joista sovitaan komission ja tuensaajamaan välillä ja jotka vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa artikla 2 kohta 2. Jos 1, 2, 4 ja 6 artiklassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, komissio myöntää makrotaloudellisen rahoitusavun 14 artikla 2 kohdan mukaisesti. 2. Vastaanotettuaan pyynnön komissio arvioi, täyttyvätkö 1, 2, 4 ja 6 artiklassa tarkoitetut edellytykset makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi. Jos nämä edellytykset täyttyvät, komissio määrittää päätöksessään avun määrän ja muodon 5 ja 3 artiklassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti artikla 3 kohta 3. Lainapäätöksessä tarkennetaan makrotaloudellisen rahoitusavun suuruus, keskimääräinen erääntymisaika ja lainaerien enimmäismäärä. Avustuspäätöksessä tarkennetaan avustuksen suuruus ja avustuserien enimmäismäärä. Molemmissa tapauksissa määritellään makrotaloudellisen rahoitusavun saatavuusaika. Periaatteessa se ei saa ylittää kolmea vuotta. 3. Edellä olevan 2 kohdan soveltamiseksi siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti liitteen II a laatimiseksi ja muuttamiseksi, jotta tietylle maalle tai alueelle voidaan antaa makrotaloudellista rahoitusapua. Delegoidussa säädöksessä komissio vahvistaa muun muassa seuraavaa: a) kaikissa tapauksissa avunsaaja, avun enimmäismäärä, avun muoto ja avun saatavuusaika; 14

19 b) lainapäätöksen osalta makrotaloudellisen rahoitusavun suuruus, keskimääräinen erääntymisaika ja lainaerien enimmäismäärä; c) avustuspäätöksen osalta avustuksen suuruus ja avustuserien enimmäismäärä. Avustuspäätökseen on liitettävä avustuksen tai avustuksena myönnettävän osuuden perustelu. 3 a. Yleensä makrotaloudellisen rahoitusavun saatavuusaika ei saa ylittää kolmea vuotta artikla 4 kohta 4. Sen jälkeen kun makrotaloudellisen rahoitusavun myöntävä päätös on hyväksytty, komissio sopii 6 artiklan 3, 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä tuensaajamaan kanssa. 4. Sen jälkeen kun makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä koskeva delegoitu säädös on annettu, komissiolle siirretään valta antaa tiiviissä yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti sopiakseen yhteisymmärryspöytäkirjassa 6 artiklan 1, 3, 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä tuensaajamaan kanssa artikla 5 kohta 5. Sen jälkeen kun makrotaloudellisen rahoitusavun myöntävä päätös on hyväksytty, komissio sopii avun yksityiskohtaisista rahoitusehdoista tuensaajamaan kanssa. Ehdot vahvistetaan avustus- tai lainasopimuksessa. 5. Sen jälkeen kun makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä koskeva delegoitu säädös on annettu, komissio sopii avun yksityiskohtaisista rahoitusehdoista tuensaajamaan kanssa. Ehdot vahvistetaan avustus- tai lainasopimuksessa. 15

20 38 7 artikla 6 kohta 6. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietoja maakohtaisen avun kehityksestä ja toimittaa niille asiaan liittyvät asiakirjat. 6. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietoja maakohtaisen avun kehityksestä ja toimittaa niille asiaan liittyvät asiakirjat ajoissa artikla 2 kohta 2. Apu maksetaan peräkkäisissä erissä, ja maksun ehtona on 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ehtojen täyttyminen. 2. Apu maksetaan peräkkäisissä erissä, ja maksun ehtona on 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ehtojen täyttyminen artikla 3 kohta 3. Komissio tarkastaa säännöllisin väliajoin, että 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät edelleen. 3. Komissio tarkastaa säännöllisin väliajoin, että 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät edelleen. Euroopan ulkosuhdehallinto tarkistaa säännöllisin väliajoin ja odottamattomien tapahtumien yhteydessä viipymättä, että 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät edelleen, ja ilmoittaa asiasta komissiolle artikla 4 kohta 4. Jos 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty, komissio voi 4. Jos 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty, 16

21 väliaikaisesti keskeyttää avun maksamisen, supistaa apua tai peruuttaa sen. komissio voi tiiviissä yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa väliaikaisesti keskeyttää avun maksamisen, supistaa apua tai peruuttaa sen artikla 4 a kohta (uusi) 4 a. Tällaisissa tapauksissa ja jos keskeyttäminen päätetään sen jälkeen kun Euroopan ulkosuhdehallintoa on kuultu, komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tähän johtaneet syyt artikla 1 kohta 1. Tuensaajamaiden on säännöllisesti tarkistettava, että unionin talousarviosta myönnettyä rahoitusta on käytetty oikein, toteutettava tarkoituksenmukaiset toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten estämiseksi ja tarpeen mukaan ryhdyttävä oikeustoimiin periäkseen takaisin mahdolliset tämän asetuksen nojalla myönnetyt varat, jotka on kavallettu. 1. Kaikkiin tämän asetuksen johdosta tehtäviin sopimuksiin on sisällytettävä määräyksiä, joilla varmistetaan, että tuensaajamaat tarkistavat säännöllisesti, että unionin talousarviosta myönnettyä rahoitusta on käytetty oikein, toteuttavat tarkoituksenmukaiset toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten estämiseksi ja tarpeen mukaan ryhtyvät oikeustoimiin periäkseen takaisin mahdolliset tämän asetuksen nojalla myönnetyt varat, jotka on kavallettu artikla 3 a kohta (uusi) 3 a. Edellä 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa ja kaikissa muissa tämän asetuksen johdosta tehtävissä sopimuksissa taataan 17

22 tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt komission ja tilintarkastustuomioistuimen oikeudet makrotaloudellisen rahoitusavun saatavuusaikana ja sen jälkeen artikla 1 kohta 1. Komissio arvioi säännöllisesti makrotaloudellisen rahoitusavun tuloksia ja tehokkuutta varmistuakseen siitä, että tavoitteet on saavutettu, ja laatiakseen suosituksia tulevien toimien parantamista varten. 1. Komissio arvioi säännöllisesti kunkin tuensaajamaan ja -alueen osalta makrotaloudellisen rahoitusavun tuloksia ja tehokkuutta varmistuakseen siitä, että tavoitteet on saavutettu, ja laatiakseen suosituksia tulevien toimien parantamista varten. Komissio kuulee Euroopan ulkosuhdehallintoa arvioidessaan 6 artiklan 1 kohdan mukaisen poliittisen ehdollisuuden toimivuutta artikla 2 kohta 2. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle jälkiarviointikertomuksia, joissa arvioidaan, missä määrin hiljattain päätökseen saaduilla makrotaloudellisilla rahoitusaputoimilla on edistetty avun tavoitteita. 2. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle jälkiarviointikertomuksia, joissa arvioidaan, missä määrin hiljattain päätökseen saaduilla makrotaloudellisilla rahoitusaputoimilla on edistetty avun tavoitteita kunkin tuensaajamaan ja -alueen osalta artikla 2 a kohta (uusi) 2 a. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa avun varainhoidon. 18

P7_TA-PROV(2012)0222 Homofobian torjunta Euroopassa

P7_TA-PROV(2012)0222 Homofobian torjunta Euroopassa P7_TA-PROV(2012)0222 Homofobian torjunta Euroopassa Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 homofobian torjunnasta Euroopassa (2012/2657(RSP)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Bryssel, 11. joulukuuta 2012 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 15519/1/12 REV 1. Toimielinten välinen asia: 2011/0260 (COD)

Bryssel, 11. joulukuuta 2012 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 15519/1/12 REV 1. Toimielinten välinen asia: 2011/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. joulukuuta 2012 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0260 (COD) 15519/1/12 REV 1 CODEC 2495 ACP 210 WTO 339 UD 259 PARLNAT 385 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittely YK:n ihmisoikeusneuvostossa

Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittely YK:n ihmisoikeusneuvostossa P7_TA(2011)0427 Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittely YK:n ihmisoikeusneuvostossa Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. syyskuuta 2011 ihmisoikeuksista,

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0029(COD) 19.9.2016 TARKISTUKSET 15-26 Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.811v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0056/1. Tarkistus. William (The Earl of) Dartmouth EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0056/1. Tarkistus. William (The Earl of) Dartmouth EFDD-ryhmän puolesta 20.3.2015 A8-0056/1 1 William (The Earl of) Dartmouth 1 a artikla (uusi) 1 a artikla Edellä todetusta huolimatta Ukrainalle ei tulisi myöntää makrotaloudellista rahoitusapua ennen kuin tulitauko on ollut

Lisätiedot

P7_TA(2011)0207 Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle ***I

P7_TA(2011)0207 Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle ***I P7_TA(2011)0207 Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. toukokuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 13529/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 858 DAPIX 184 CRIMORG 135 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 170 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS ajoneuvorekisteritietoja

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.1.2012 KOM(2012) 21 lopullinen 2012/0013 (COD)C7-0042/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0056 Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 25. helmikuuta 2016

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 23.3.2015 A8-0056/2015/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2015 (OR. en) 2015/0005 (COD) LEX 1590 PE-CONS 10/1/15 REV 1 ECON 116 RELEX 137 COEST 64 NIS 6 CODEC 212 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

6146/12 HKE/phk DG K

6146/12 HKE/phk DG K EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. helmikuuta 2012 (OR. en) 6146/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0012 (NLE) ACP 20 COAFR 26 PESC 116 OC 44 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-kumppanuussopimuksen

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0432),

ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0432), P7_TA(2013)0336 Kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttaminen ***I Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0279 (COD) 7105/16 ILMOITUS: I-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt 13.1.2017 A8-0361/ 001-003 TARKISTUKSET 001-003 esittäjä(t): Kansainvälisen kaupan valiokunta Mietintö Adam Szejnfeld A8-0361/2016 EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0045 (NLE) 6715/16 ASIM 22 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Italian ja Kreikan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.6.2014 COM(2014) 379 final 2014/0194 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. tammikuuta 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) PE-CONS 56/16 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2011 KOM(2011) 704 lopullinen 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) 6303/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: AGRI 79 FORETS 10 ENV 84 DEVGEN 26 RELEX 131

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 2016/0039 (COD) PE-CONS 9/16 ECON 204 UEM 87 CODEC 247 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2016 COM(2016) 408 final 2014/0175 (COD) Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot