HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 24. toukokuuta 2012 P7_TA-PROV(2012)05-24 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

2

3 SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT TEKSTIT P7_TA-PROV(2012)0220 Kolmansille maille myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevat yleiset säännökset ***I (A7-0157/ Esittelijä: Metin Kazak) Euroopan parlamentin tarkistukset 24. toukokuuta 2012 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansille maille myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevista yleisistä säännöksistä (COM(2011)0396 C7-0187/ /0176(COD))... 1 P7_TA-PROV(2012)0221 Ukrainan tilanne ja Julija Tymošenkon tapaus (B7-0235, 0237, 0244, 0245 ja 0247/2012) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 Ukrainasta (2012/2658(RSP)) P7_TA-PROV(2012)0222 Homofobian torjunta Euroopassa (B7-0234, 0236, 0238, 0242, 0243/2012) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 homofobian torjunnasta Euroopassa (2012/2657(RSP)) P7_TA-PROV(2012)0223 Resurssitehokas Eurooppa (A7-0161/ Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 resurssitehokkaasta Euroopasta (2011/2068(INI)) P7_TA-PROV(2012)0224 Mahdollisuuksia nuorille -aloite (B7-0233/2012) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 Mahdollisuuksia nuorisolle -aloitteesta (2012/2617(RSP)) P7_TA-PROV(2012)0225 Miehille ja naisille samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka (A7-0160/ Esittelijä: Edit Bauer) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 suosituksista komissiolle sen periaatteen soveltamisesta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka (2011/2285(INI)) PE \ I FI

4 P7_TA-PROV(2012)0226 Sveitsissä Puolan, Liettuan, Latvian, Viron, Slovenian, Slovakian, Tšekin tasavallan ja Unkarin kansalaisille myönnettäville oleskeluluville asetetut kiintiöt (B7-0248/2012) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 Sveitsissä Puolan, Liettuan, Latvian, Viron, Slovenian, Slovakian, Tšekin tasavallan ja Unkarin kansalaisille myönnettäville oleskeluluville asetetuista kiintiöistä (2012/2661(RSP)) P7_TA-PROV(2012)0227 Venezuela: mahdollinen vetäytyminen Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnasta (B7-0240, 0250, 0251 ja 0255/2012) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 Venezuelan mahdollisesta eroamisesta Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnasta (2012/2653(RSP)) P7_TA-PROV(2012)0228 Azerbaidžan (B7-0252, 0253, 0254 ja 0256/2012) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 Azerbaidžanin ihmisoikeustilanteesta (2012/2654(RSP)) P7_TA-PROV(2012)0229 Pohjoiskorealaisten pakolaisten tilanne (B7-0241, 0260, 0261, 0263 ja 0264/2012) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2012 pohjoiskorealaisten pakolaisten tilanteesta (2012/2655(RSP)) P7_TA-PROV(2012)0230 Rokotusten tukemisen jatkaminen ja lisääminen kehitysmaissa (P7_DCL(2012)0004) Euroopan parlamentin kannanotto 24. toukokuuta 2012 rokotusten tukemisen jatkamiseen ja lisäämiseen kehitysmaissa FI II /PE

5 P7_TA-PROV(2012)0220 Kolmansille maille myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevat yleiset säännökset ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 24. toukokuuta 2012 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansille maille myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevista yleisistä säännöksistä (COM(2011)0396 C7-0187/ /0176(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely 1 ) 1 Otsikko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kolmansille maille myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevista yleisistä säännöksistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kolmansille maille ja alueille myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevista yleisistä säännöksistä 2 Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) (1 a) Unionin makrotaloudellista rahoitusapua olisi käytettävä poikkeuksellisen rahoitusavun antamiseen kolmansille maille, jotka ovat joutuneet väliaikaisiin maksutasevaikeuksiin. Toisin kuin muita unionin välineitä, joilla tuetaan suoraan unionin ulkopolitiikkaa, kuten liittymistä valmisteleva tukiväline *, Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusväline ** ja kehitysyhteistyön rahoitusväline ***, makrotaloudellista rahoitusapua ei olisi käytettävä säännöllisen rahoitusavun 1 ten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0157/2012). 1

6 antamiseen eikä sen ensisijaisena tavoitteena olisi oltava tuensaajamaiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen. Makrotaloudellista rahoitusapua ei olisi myöskään käytettävä velkojen anteeksiantamiseen tarkoitettujen ehdollisten avustusten tapaan. * Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o..., annettu päivänä kuuta, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) (EUVL ). ** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o, annettu päivänä kuuta, Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta (EUVL ). *** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o, annettu päivänä kuuta, kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (EUVL ). 3 Johdanto-osan 2 kappale (2) Kolmansille maille myönnettävä makrotaloudellinen rahoitusapu perustuu nykyisin Euroopan parlamentin ja neuvoston erillisiin maakohtaisiin päätöksiin. Tämä heikentää makrotaloudellisen rahoitusavun tehokkuutta ja vaikuttavuutta aiheuttamalla tarpeettomia viivästyksiä avun saannista esitettyjen pyyntöjen ja varsinaisen täytäntöönpanon välillä. (2) Puiteasetuksella pyritään selkeyttämään sääntöjä ja parantamaan unionin avun tehokkuutta ja vaikuttavuutta, muun muassa vahvistamalla ennakkoedellytysten soveltamista, lisäämällä avoimuutta, virallistamalla komission poliittinen arvio sekä parantamalla demokraattista vaikuttavuutta ja demokraattista valvontaa. 2

7 4 Johdanto-osan 3 kappale (3) Jos luotaisiin kehys makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi kolmansille maille, joiden kanssa unionilla on tärkeät poliittiset, taloudelliset ja kaupalliset suhteet, apu tehostuisi. Erityisesti olisi oltava mahdollista myöntää makrotaloudellista rahoitusapua kolmansille maille niiden kannustamiseksi toteuttamaan talouspoliittisia toimenpiteitä, joista todennäköisesti olisi apua maksutasekriisin ratkaisemisessa. (3) Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä kolmansille maille koskevalla kehyksellä olisi kannustettava niitä toteuttamaan talouspoliittisia toimenpiteitä, joista todennäköisesti olisi apua maksutasekriisin ratkaisemisessa. 5 Johdanto-osan 5 kappale (5) Perussopimuksen 209 ja 212 artiklaan perustuvan makrotaloudellista rahoitusapua koskevan yleisen asetuksen hyväksyminen ei rajoita kolmansille maille myönnettävää kiireellistä rahoitusapua koskevien perussopimuksen 213 artiklan määräysten soveltamista eikä asiaan liittyviä neuvoston etuoikeuksia. Poistetaan. 6 Johdanto-osan 7 kappale (7) Lokakuun 8 päivänä 2002 antamissaan päätelmissä neuvosto vahvisti kriteerit (niin kutsutut Genvalin kriteerit), joilla ohjataan EU:n makrotaloudellisia rahoitusaputoimia. Nämä kriteerit on tarkoituksenmukaista kirjata viralliseen säädökseen, jonka niin parlamentti kuin (7) Lokakuun 8 päivänä 2002 antamissaan päätelmissä neuvosto vahvisti kriteerit (niin kutsutut Genvalin kriteerit), joilla ohjataan unionin makrotaloudellisia rahoitusaputoimia. Nämä kriteerit on tarkoituksenmukaista päivittää ja selkeyttää säädöksessä, jonka Euroopan 3

8 neuvosto hyväksyvät, ja samalla niitä olisi päivitettävä ja selkeytettävä. parlamentti ja neuvosto hyväksyvät, muun muassa asianmukaisen tukimuodon (laina, avustus tai niiden yhdistelmä) määrittelyperusteiden osalta. 7 Johdanto-osan 8 kappale (8) Olisi säädettävä ennalta asianmukaisista menettelyistä ja välineistä, joilla unioni voi varmistaa, että makrotaloudellinen rahoitusapu voidaan myöntää nopeasti, varsinkin jos olosuhteet edellyttävät välitöntä toimintaa. Näin myös selkeytettäisiin makrotaloudellisen rahoitusavun toteutukseen sovellettavia kriteereitä ja lisättäisiin niiden läpinäkyvyyttä. (8) Olisi säädettävä ennalta asianmukaisista menettelyistä ja välineistä, jotta unioni voi myöntää nopeasti makrotaloudellista rahoitusapua, varsinkin jos olosuhteet edellyttävät välitöntä toimintaa, selkeyttää makrotaloudellisen rahoitusavun toteutukseen sovellettavia kriteereitä ja lisätä niiden läpinäkyvyyttä. 8 Johdanto-osan 9 kappale (9) Komission olisi varmistettava, että makrotaloudellinen rahoitusapu on sopusoinnussa ulkoisen toiminnan eri alojen ja muiden asiaankuuluvien unionin politiikkojen keskeisten periaatteiden, tavoitteiden ja toteutettujen toimenpiteiden kanssa. (9) Komission olisi tuensaajamaita valitessaan ja yhteisymmärryspöytäkirjojen sisältöä määritellessään varmistettava, että makrotaloudellinen rahoitusapu on sopusoinnussa ulkoisen toiminnan eri alojen ja muiden asiaankuuluvien unionin politiikkojen keskeisten periaatteiden, tavoitteiden ja toteutettujen toimenpiteiden kanssa. 9 Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) (9 a) Makrotaloudellinen rahoitusapu on myös unionin ulkopolitiikan väline, ja sen 4

9 avulla olisi lisättävä unionin näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa sen rajojen ulkopuolella. Euroopan ulkosuhdehallinnon tiivis osallistuminen olisi unionin ulkopolitiikan koordinoinnin ja johdonmukaisuuden takaamiseksi varmistettava makrotaloudellisen rahoitusavun antamisen kaikissa vaiheissa. 10 Johdanto-osan 10 kappale (10) Makrotaloudellisella rahoitusavulla olisi tuettava tuensaajamaiden sitoutumista arvoihin, jotka ovat yhteisiä unionin kanssa, mukaan lukien demokratia, oikeusvaltion periaate, hyvä hallintotapa, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kestävä kehitys ja köyhyyden vähentäminen, sekä avoimen, sääntöihin perustuvan ja oikeudenmukaisen kaupan periaatteisiin. (10) Makrotaloudelliseen rahoitusapuun olisi sisällytettävä toimia, joilla vahvistetaan tuensaajamaiden sitoutumista arvoihin, jotka ovat yhteisiä unionin kanssa, mukaan lukien demokratia, oikeusvaltion periaate, hyvä hallintotapa, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, lasten pakkotyön torjuminen, kestävän kehityksen tukeminen ja köyhyyden vähentäminen, sekä avoimen, sääntöihin perustuvan ja oikeudenmukaisen kaupan periaatteisiin. Komission olisi säännöllisesti seurattava näiden tavoitteiden toteutumista. 11 Johdanto-osan 13 kappale (13) Makrotaloudellista rahoitusapua olisi täydennettävä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja muiden monenvälisten rahoituslaitosten myöntämillä varoilla, ja taakanjaon muiden avunantajien kanssa olisi oltava oikeudenmukainen. Makrotaloudellisella rahoitusavulla olisi varmistettava unionin osallistumisen tuoma lisäarvo. (11 a) Makrotaloudellista rahoitusapua olisi yleensä täydennettävä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja muiden eurooppalaisten tai monenvälisten rahoituslaitosten myöntämillä varoilla, ja taakanjaon näiden laitosten ja muiden avunantajien kanssa olisi oltava oikeudenmukainen. Makrotaloudellista rahoitusapua olisi annettava silloin, kun sillä varmistetaan unionin osallistumisen 5

10 tuoma lisäarvo. 12 Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) (13 a) Jotta makrotaloudellisella rahoitusavulla voitaisiin vastata kiireellisiä toimia edellyttävien talouskriisien aiheuttamiin tarpeisiin, unionin olisi varmistettava, että sen talousarvioon osoitetaan riittävästi varoja. On myös tarpeen varmistaa, että makrotaloudellinen rahoitusapu on kaikkien tukikelpoisten maiden saatavilla niiden taloudellisesta merkityksestä riippumatta ja että sitä sovelletaan asianmukaisesti yhdessä muiden unionin ulkoisten rahoitusvälineiden kanssa. 13 Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) (14 a) Tasapainon saavuttamiseksi unionin avun tehokkuuden ja vaikuttavuuden ja toisaalta paremman johdonmukaisuuden, avoimuuden ja demokraattisen valvonnan välillä komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tukikelpoisia maita ja alueita ja tietyille maille ja alueille annettavaa rahoitusapua. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle 6

11 yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. 14 Johdanto-osan 15 kappale (15) Jotta tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yhdenmukaiset edellytykset voitaisiin varmistaa, kun kyseessä ovat makrotaloudellisten rahoitusaputoimien hyväksyminen ja hallinto tuensaajamaissa, täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä komissiolle. Tätä toimivaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. (15) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. 15 Johdanto-osan 16 kappale (16) Olisi käytettävä tarkastelumenettelyä, kun hyväksytään täytäntöönpanopäätöksiä, joissa määritellään yksittäisen makrotaloudellisen rahoitusavun määrä, muoto, kesto ja yleiset edellytykset, sillä tällaisilla päätöksillä on tuntuvat talousarviovaikutukset. Poistetaan. 16 Johdanto-osan 17 kappale (17) Olisi käytettävä neuvoa-antavaa menettelyä, kun hyväksytään Poistetaan. 7

12 yhteisymmärryspöytäkirjoja, joissa vahvistetaan unionin myöntämään makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyvät talouspoliittiset toimenpiteet, sillä yhteisymmärryspöytäkirja ei ole yleisluonteinen täytäntöönpanosäädös eikä se myöskään ole säädös, jolla olisi talousarviovaikutuksia tai sellaisia kolmansiin maihin kohdistuvia vaikutuksia, jotka menisivät pidemmälle kuin avun myöntämispäätökseen jo sisältyvät vaikutukset, 17 1 artikla 1 kohta 1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset säännökset makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi 2 artiklassa vahvistetuille tukikelpoisille kolmansille maille ja alueille. 1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset säännökset unionin makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi 2 artiklassa tarkoitetuille tukikelpoisille kolmansille maille ja alueille, jäljempänä 'tuensaajamaat' artikla 2 kohta 2. Makrotaloudellinen rahoitusapu on poikkeuksellinen rahoitusväline, jolla myönnetään sitomatonta ja kohdentamatonta maksutasetukea tukikelpoisille kolmansille maille ja alueille. Sen tarkoituksena on palauttaa ulkoisen rahoitusaseman kestävyys, jos maalla on ulkoisessa rahoituksessa vaikeuksia. Rahoitusavulla edistetään maksutasevaikeuksien poistamiseen tähtäävien vankkojen sopeuttamis- ja rakenneuudistustoimien toteutusta. 2. Makrotaloudellinen rahoitusapu on poikkeuksellinen rahoitusväline, jolla myönnetään sitomatonta ja kohdentamatonta maksutasetukea tuensaajamaille. Sen tarkoituksena on palauttaa ulkoisen rahoitusaseman kestävyys, jos tuensaajamaalla on ulkoisessa rahoituksessa vaikeuksia. Rahoitusavulla tuetaan tuensaajamaita unionin kanssa tehtyjen kahdenvälisten sopimusten ja ohjelmien toteuttamisessa, ja se kohdistetaan maksutasevaikeuksien poistamiseen tähtääviin vankkoihin sopeuttamis- ja rakenneuudistustoimiin. 8

13 19 1 artikla 3 kohta 3. Makrotaloudellista rahoitusapua voidaan myöntää sillä edellytyksellä, että monenvälisten rahoituslaitosten kanssa on yhdessä havaittu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja muiden monenvälisten laitosten käyttöön asettamien varojen jälkeen huomattava ulkoinen rahoitusvaje siitä huolimatta, että on toteutettu vahvoja talouden vakauttamis- ja uudistusohjelmia. 3. Makrotaloudellista rahoitusapua voidaan myöntää sillä edellytyksellä, että eurooppalaisten tai monenvälisten rahoituslaitosten kanssa on kyseisessä tuensaajamaassa yhdessä havaittu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja muiden eurooppalaisten tai monenvälisten rahoituslaitosten käyttöön asettamien varojen jälkeen huomattava ulkoinen rahoitusvaje siitä huolimatta, että kyseinen tuensaajamaa on toteuttanut vahvoja talouden vakauttamis- ja uudistusohjelmia artikla otsikko Tukikelpoiset maat Tukikelpoiset maat ja alueet 21 2 artikla johdantokappale Makrotaloudellista rahoitusapua voidaan myöntää seuraaville kolmansille maille ja alueille: 1. Makrotaloudellista rahoitusapua voidaan myöntää seuraaville kolmansille maille ja alueille ("tuensaajamaat") sillä edellytyksellä, että ne täyttävät 6 artiklan mukaiset ehdollisuuskriteerit: 22 2 artikla 1 kohta c alakohta c) Muut kolmannet maat poikkeuksellisissa c) Muut alueellisen vakauden kannalta 9

14 ja asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa. Tällaisten maiden on oltava poliittisesti, taloudellisesti ja maantieteellisesti lähellä Euroopan unionia. ratkaisevat ja unionille strategisen tärkeät kolmannet maat poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa. Tällaisten maiden on oltava poliittisesti, taloudellisesti ja maantieteellisesti lähellä unionia artikla 1 a kohta (uusi) 1 a. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti liitteessä I olevien 1 ja 2 kohdan ajantasaistamiseksi niiden poliittisten päätösten mukaisesti, jotka koskevat maiden asemaa ehdokasmaina tai mahdollisina ehdokasmaina taikka Euroopan naapuruuspolitiikan soveltamisalaa artikla 1 b kohta (uusi) 1 b. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi tarvittaessa tämän artiklan 1 kohdan c alakohdan kriteerit täyttävillä tukikelpoisilla mailla artikla 1 kohta 1. Tässä asetuksessa säädetyn, avustuksena myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun määrien on vastattava monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuja 1. Tässä asetuksessa säädetyn, avustuksen muodossa myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun määrien on vastattava monivuotisessa rahoituskehyksessä 10

15 talousarviomäärärahoja. vahvistettuja talousarviomäärärahoja artikla 2 kohta 2. Tässä asetuksessa säädetyn, lainoina myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun määrät rahoitetaan takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille 25 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 mukaisesti. 2. Tässä asetuksessa säädetyn, lainan muodossa myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun määrät rahoitetaan takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille 25 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 mukaisesti artikla 3 kohta 3. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen rajoissa. Vuosien vastaavat viitemäärät vahvistetaan liitteessä II. 3. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa artikla 1 kohta 1. Avun määrä perustuu tuensaajamaan jäljellä oleviin ulkoisiin rahoitustarpeisiin. Komissio määrittää rahoitustarpeet yhteistyössä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa kattavan ja tarkoin dokumentoidun määrällisen arvion perusteella. Erityisesti komissio hyödyntää IMF:n laatimia, kyseistä maata koskevia tuoreimpia maksutase-ennusteita ja ottaa huomioon monenvälisiltä avunantajilta odotetut maksuosuudet. 1. Ehdotettu avun määrä perustuu tuensaajamaan jäljellä oleviin ulkoisiin rahoitustarpeisiin. Komissio määrittää rahoitustarpeet yhteistyössä IMF:n ja muiden eurooppalaisten tai monenvälisten rahoituslaitosten kanssa kattavan ja tarkoin dokumentoidun määrällisen arvion perusteella. Erityisesti komissio hyödyntää IMF:n ja muiden eurooppalaisten tai monenvälisten rahoituslaitosten laatimia, kyseistä tuensaajamaata koskevia tuoreimpia maksutase-ennusteita ja ottaa huomioon 11

16 monenvälisiltä avunantajilta odotetut maksuosuudet sekä unionin muiden ulkoisten rahoitusvälineiden aiemman käyttämisen kyseisessä tuensaajamaassa artikla 2 kohta 2. Makrotaloudellisen rahoitusavun määristä päätettäessä otetaan myös huomioon tarve varmistaa, että taakanjako muiden avunantajien kanssa on oikeudenmukainen. 2. Makrotaloudellisen rahoitusavun määrästä päätettäessä otetaan myös huomioon tarve varmistaa, että taakanjako unionin ja muiden avunantajien välillä on oikeudenmukainen. Unionin osuuden olisi oltava riittävän suuri takaamaan, että unioni saa siitä lisäarvoa, ja sen on yleensä oltava vähintään 20 prosenttia artikla 3 kohta 3. Jos tuensaajamaan rahoitustarpeet supistuvat tuntuvasti makrotaloudellisen rahoitusavun maksukaudella, komissio voi 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti päättää vähentää apuna annettujen varojen määrää, keskeyttää avun tai peruuttaa sen. 3. Jos tuensaajamaan rahoitustarpeet supistuvat tuntuvasti makrotaloudellisen rahoitusavun maksukaudella, komissio arvioi uudelleen tuensaajamaan taloudellisen tilanteen ja rahoitustilanteen ja voi tämän arvion perusteella antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti liitteen II a muuttamiseksi, jotta se voi vähentää apuna annettujen varojen määrää, keskeyttää avun tai peruuttaa sen artikla 1 kohta 1. Makrotaloudellisen rahoitusavun ennakkoedellytyksenä on se, että avunsaajamaassa kunnioitetaan tehokkaita 1. Makrotaloudellisen rahoitusavun ennakkoedellytyksenä on, että avunsaajamaassa kunnioitetaan tehokkaita 12

17 demokraattisia mekanismeja, mukaan lukien parlamentaarista monipuoluejärjestelmää, oikeusvaltion periaatetta ja ihmisoikeuksia. demokraattisia mekanismeja, mukaan lukien parlamentaarinen monipuoluejärjestelmä, oikeusvaltion periaate ja ihmisoikeudet. Euroopan ulkosuhdehallinto vastaa tästä arviosta yhteistyössä komission kanssa, ja siinä on otettava huomioon Euroopan parlamentin antamat tuensaajamaita koskevat päätöslauselmat ja mietinnöt. Arvioinnissa voidaan esittää suosituksia toimintalinjoista demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi, avoimuuden lisäämiseksi sekä korruption torjumisen tehostamiseksi. Arviointikertomus on liitettävä jokaiseen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun yksittäiseen delegoituun säädökseen. Unionin etujen ja demokraattisten arvojen suojelemiseksi sekä perusoikeuksien kunnioittamisen lujittamiseksi tuensaajamaissa yhteisymmärryspöytäkirjaan on sisällytettävä maakohtaisia suosituksia, jotka ovat yhdenmukaisia unionin ulkopolitiikan kanssa, jolla pyritään vahvistamaan oikeusvaltion periaatteen sekä ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittamista, lisäämään avoimuutta ja torjumaan korruptiota artikla 2 kohta 2. Makrotaloudellisen rahoitusavun ehtona on IMF:n ohjelma, johon sisältyy IMF:n varojen käyttöä. 2. Makrotaloudellisen rahoitusavun ehtona on IMF:n ohjelma, johon sisältyy IMF:n tai muun eurooppalaisen tai monenvälisen rahoituslaitoksen varojen käyttöä artikla 3 kohta 3. Rahoitusavun maksamisen ehtona on, 3. Rahoitusavun maksamisen ehtona on, 13

18 että IMF:n ohjelman toteutuksessa edistytään tyydyttävästi. Ehtona on myös se, että tietyssä määräajassa toteutetaan rakenneuudistuksiin keskittyvät tietyt selvästi määritellyt talouspoliittiset toimenpiteet, joista sovitaan komission ja tuensaajamaan välillä ja jotka vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa. että IMF:n tai muun eurooppalaisen tai monenvälisen rahoituslaitoksen ohjelman toteutuksessa edistytään tyydyttävästi ja että poliittisia ja arvoihin perustuvia periaatteita noudatetaan. Ehtona on myös se, että tietyssä määräajassa toteutetaan rakenneuudistuksiin keskittyvät tietyt selvästi määritellyt talouspoliittiset toimenpiteet, joista sovitaan komission ja tuensaajamaan välillä ja jotka vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa artikla 2 kohta 2. Jos 1, 2, 4 ja 6 artiklassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, komissio myöntää makrotaloudellisen rahoitusavun 14 artikla 2 kohdan mukaisesti. 2. Vastaanotettuaan pyynnön komissio arvioi, täyttyvätkö 1, 2, 4 ja 6 artiklassa tarkoitetut edellytykset makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi. Jos nämä edellytykset täyttyvät, komissio määrittää päätöksessään avun määrän ja muodon 5 ja 3 artiklassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti artikla 3 kohta 3. Lainapäätöksessä tarkennetaan makrotaloudellisen rahoitusavun suuruus, keskimääräinen erääntymisaika ja lainaerien enimmäismäärä. Avustuspäätöksessä tarkennetaan avustuksen suuruus ja avustuserien enimmäismäärä. Molemmissa tapauksissa määritellään makrotaloudellisen rahoitusavun saatavuusaika. Periaatteessa se ei saa ylittää kolmea vuotta. 3. Edellä olevan 2 kohdan soveltamiseksi siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti liitteen II a laatimiseksi ja muuttamiseksi, jotta tietylle maalle tai alueelle voidaan antaa makrotaloudellista rahoitusapua. Delegoidussa säädöksessä komissio vahvistaa muun muassa seuraavaa: a) kaikissa tapauksissa avunsaaja, avun enimmäismäärä, avun muoto ja avun saatavuusaika; 14

19 b) lainapäätöksen osalta makrotaloudellisen rahoitusavun suuruus, keskimääräinen erääntymisaika ja lainaerien enimmäismäärä; c) avustuspäätöksen osalta avustuksen suuruus ja avustuserien enimmäismäärä. Avustuspäätökseen on liitettävä avustuksen tai avustuksena myönnettävän osuuden perustelu. 3 a. Yleensä makrotaloudellisen rahoitusavun saatavuusaika ei saa ylittää kolmea vuotta artikla 4 kohta 4. Sen jälkeen kun makrotaloudellisen rahoitusavun myöntävä päätös on hyväksytty, komissio sopii 6 artiklan 3, 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä tuensaajamaan kanssa. 4. Sen jälkeen kun makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä koskeva delegoitu säädös on annettu, komissiolle siirretään valta antaa tiiviissä yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti sopiakseen yhteisymmärryspöytäkirjassa 6 artiklan 1, 3, 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä tuensaajamaan kanssa artikla 5 kohta 5. Sen jälkeen kun makrotaloudellisen rahoitusavun myöntävä päätös on hyväksytty, komissio sopii avun yksityiskohtaisista rahoitusehdoista tuensaajamaan kanssa. Ehdot vahvistetaan avustus- tai lainasopimuksessa. 5. Sen jälkeen kun makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä koskeva delegoitu säädös on annettu, komissio sopii avun yksityiskohtaisista rahoitusehdoista tuensaajamaan kanssa. Ehdot vahvistetaan avustus- tai lainasopimuksessa. 15

20 38 7 artikla 6 kohta 6. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietoja maakohtaisen avun kehityksestä ja toimittaa niille asiaan liittyvät asiakirjat. 6. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietoja maakohtaisen avun kehityksestä ja toimittaa niille asiaan liittyvät asiakirjat ajoissa artikla 2 kohta 2. Apu maksetaan peräkkäisissä erissä, ja maksun ehtona on 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ehtojen täyttyminen. 2. Apu maksetaan peräkkäisissä erissä, ja maksun ehtona on 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ehtojen täyttyminen artikla 3 kohta 3. Komissio tarkastaa säännöllisin väliajoin, että 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät edelleen. 3. Komissio tarkastaa säännöllisin väliajoin, että 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät edelleen. Euroopan ulkosuhdehallinto tarkistaa säännöllisin väliajoin ja odottamattomien tapahtumien yhteydessä viipymättä, että 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät edelleen, ja ilmoittaa asiasta komissiolle artikla 4 kohta 4. Jos 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty, komissio voi 4. Jos 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty, 16

21 väliaikaisesti keskeyttää avun maksamisen, supistaa apua tai peruuttaa sen. komissio voi tiiviissä yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa väliaikaisesti keskeyttää avun maksamisen, supistaa apua tai peruuttaa sen artikla 4 a kohta (uusi) 4 a. Tällaisissa tapauksissa ja jos keskeyttäminen päätetään sen jälkeen kun Euroopan ulkosuhdehallintoa on kuultu, komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tähän johtaneet syyt artikla 1 kohta 1. Tuensaajamaiden on säännöllisesti tarkistettava, että unionin talousarviosta myönnettyä rahoitusta on käytetty oikein, toteutettava tarkoituksenmukaiset toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten estämiseksi ja tarpeen mukaan ryhdyttävä oikeustoimiin periäkseen takaisin mahdolliset tämän asetuksen nojalla myönnetyt varat, jotka on kavallettu. 1. Kaikkiin tämän asetuksen johdosta tehtäviin sopimuksiin on sisällytettävä määräyksiä, joilla varmistetaan, että tuensaajamaat tarkistavat säännöllisesti, että unionin talousarviosta myönnettyä rahoitusta on käytetty oikein, toteuttavat tarkoituksenmukaiset toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten estämiseksi ja tarpeen mukaan ryhtyvät oikeustoimiin periäkseen takaisin mahdolliset tämän asetuksen nojalla myönnetyt varat, jotka on kavallettu artikla 3 a kohta (uusi) 3 a. Edellä 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa ja kaikissa muissa tämän asetuksen johdosta tehtävissä sopimuksissa taataan 17

22 tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt komission ja tilintarkastustuomioistuimen oikeudet makrotaloudellisen rahoitusavun saatavuusaikana ja sen jälkeen artikla 1 kohta 1. Komissio arvioi säännöllisesti makrotaloudellisen rahoitusavun tuloksia ja tehokkuutta varmistuakseen siitä, että tavoitteet on saavutettu, ja laatiakseen suosituksia tulevien toimien parantamista varten. 1. Komissio arvioi säännöllisesti kunkin tuensaajamaan ja -alueen osalta makrotaloudellisen rahoitusavun tuloksia ja tehokkuutta varmistuakseen siitä, että tavoitteet on saavutettu, ja laatiakseen suosituksia tulevien toimien parantamista varten. Komissio kuulee Euroopan ulkosuhdehallintoa arvioidessaan 6 artiklan 1 kohdan mukaisen poliittisen ehdollisuuden toimivuutta artikla 2 kohta 2. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle jälkiarviointikertomuksia, joissa arvioidaan, missä määrin hiljattain päätökseen saaduilla makrotaloudellisilla rahoitusaputoimilla on edistetty avun tavoitteita. 2. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle jälkiarviointikertomuksia, joissa arvioidaan, missä määrin hiljattain päätökseen saaduilla makrotaloudellisilla rahoitusaputoimilla on edistetty avun tavoitteita kunkin tuensaajamaan ja -alueen osalta artikla 2 a kohta (uusi) 2 a. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa avun varainhoidon. 18

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta 417 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 finnische Sprachfassung d. Vertrags (Normativer Teil) 1 von 252 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, (OR. fr) CIG 14/07 Asia: Lissabonin sopimus Euroopan unionista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: COREPER ja NEUVOSTO Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia Observatories Européen des Phénomènes Racistes et Xénophobes Europäische STELLE zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Esteiden poistaminen

Lisätiedot

Euroopan investointipankkiryhmä Avoimuuspolitiikka

Euroopan investointipankkiryhmä Avoimuuspolitiikka ryhmä Avoimuuspolitiikka 6. maaliskuuta 2015 6. maaliskuuta 2015 sivu 1/16 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus... 3 2. Ohjaavat periaatteet... 3 Avoimuus... 3 Luottamuksen turvaaminen ja liikesalaisuuksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31.

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.8.2011 KOM(2011) 528 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31. joulukuuta 2010

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS 29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 06 Vertragstext finnisch (Normativer Teil) 1 von 99 EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 26.10.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS 20.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 175/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS yhdistetystä patenttituomioistuimesta (2013/C

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot