TELEVISIO RAKENSI ARJEN AIKATAULUT UUDELLEEN, JÄÄKAAPPI TEKI SAMAA RUOKAKULTTUURILLE: KOTI JA KULUTTAMINEN JA 1960-LUVUILLA TIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TELEVISIO RAKENSI ARJEN AIKATAULUT UUDELLEEN, JÄÄKAAPPI TEKI SAMAA RUOKAKULTTUURILLE: KOTI JA KULUTTAMINEN 1950- JA 1960-LUVUILLA TIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 TELEVISIO RAKENSI ARJEN AIKATAULUT UUDELLEEN, JÄÄKAAPPI TEKI SAMAA RUOKAKULTTUURILLE: KOTI JA KULUTTAMINEN JA 1960-LUVUILLA Tiina Huokuna, Helsingin yliopisto TIIVISTELMÄ Kuluttaminen kasvoi Suomessa merkittävästi 1960-luvulla. Yksityinen kulutus esimerkiksi kaksinkertaistui vuosien 1952 ja 1975 välillä luvulla kasvava osa kulutuksesta käytettiin asumiseen. Osittain tästä syystä koti ja asuminen nousivat samaan aikaan uudella tavalla keskeisiksi kuluttamisen teemoiksi. Tietynlaiseen asumisen murroskauteen oli myös muita syitä. Lähtökohdat olivat vaatimattomat ja järkevät suomalaiset halusivat elintason noustessa sijoittaa sellaiseen, mikä oli arkielämässä läsnä, tässä ja nyt. Kotiin saatettiin hankkia television ja jääkaapin kaltaisia täällä kokonaan uuden tyyppisiä sähköisiä laitteita. Suureksi muutoksi kutsuttu yhteiskunnan muuttoliike ylsi henkisesti koteihin luvun koti näytettiin mediassa ja hallinnon byrokratiassa huomattavassa määrin perusperheen arkielämän näyttämönä. Maailma muuttui ympärillä kuitenkin perusperheen elämänmuotoa ajatellen huomattavasti. Suuri muutto pohjoisesta ja idästä etelän suuriin keskuksiin ja Ruotsiin, sekä suurten ikäluokkien aikuistuminen modernin kulutusyhteiskunnan syntymisen keskellä oli inventointia. Monessa mielessä piti tuon tuostakin eri tavoin asemoida kotiin liittyvät arkiset teemat uudelleen. Miten me asuimme 1960-luvulla? Miten koti, asuminen ja kuluttaminen liittyivät yhteen? Mitä siinä saattoi olla merkittävää, erikoista tai uutta? Millaisia olivat asumisen taustatekijät 1960-luvulle tultaessa ja millaisen asumiskulttuurin perinnön 1960-luku jätti? Omakohtaista näkökulmaa 1960-luvun asumiseen esittävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vastaajaverkoston yli 70 kirjoittajaa. He vuonna järjestetyssä Kotikutoista kyselyssä kirjoittivat omakohtaisia kuvauksia ensimmäisestä omasta kodista. Asumisen suurista luvuista syntyy lukuisia ja paljon kuvaavia tarinoita. (Kotikutoista kysely 60-luvun kodista, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, ) Kodin ja siihen liittyvän kuluttamisen aineellista puolta edustivat televisiot, jääkaapit ja suuret kerrostaloasuntojen kylpyhuoneet, joista ennen saattoi vain unelmoida. Aineettomalla puolella moni ensimmäistä kertaa uuden kotinsa ovesta sisään astunut hämmästyy puhtautta, valoisuutta ja huoneiston pintojen vaaleutta. Kuvauksista tulee esille sellaista, että ihmiset sekä henkisesti että aineen puolesta astuvat elämässään jollakin tavalla uuteen aikakauteen. Näin varmasti on ensimmäisen oman kodin kyseessä ollessa, mutta jollakin tavalla monen kirjoittajan voimin kuvastuu muutto myös asumiskulttuurista toiseen. Muutto sellaisesta kulttuurista, jossa Kuluttajatutkimus. Nyt. 1/2005,

2 esimerkiksi lämmitykseen ja lämpimään veteen liittyvät palvelut ovat jokaisen itse järjestettävä, nyt sellaiseen kulttuuriin jossa kaikki tämä: wc ja lämmin suihku sisällä ovat tarjolla vailla vaivannäköä. Kuvaukset noin neljä vuosikymmentä myöhemmin kirjoitettuna ovat eläviä, osa sellaisia kuin ne olisi eilispäivänä koettu. Uusi televisio, jääkaappi tai iso kylpyhuone saattoi olla mieleen painuva kokemus. Taustalla oli ehkä tekijöitä, jotka olivat tuttuja niin monelle asujalle sodan, jälleenrakennuksen ja sitä seuraavan asumiskulttuurin hitaan paranemisen ansiosta. Noin 800 liuskaa tekstiä kuvaa hyvin sitä kiivasta muutosta, joka oli menossa. Uudet kodit eivät välttämättä ole sitä, mitä vuosikymmenen lopun modernissa sisustuslehdessä Avotakassa kuvataan, mutta muuttajille siitä huolimatta ihmeellinen kokemus. Tietenkin on myös niin, että näkökulma muuttuu, kun todellisen kokemuksen ja siitä kirjoittamisen välillä aikaa on noin 40 vuotta. Ensimmäistä omaa kotia saatettiin kuvata paikaksi lähellä paratiisia. Ja jos siihen joitakin huonoja muistoja liittyi, niin aika on ne kullannut. Kodissa ja kotiin läheisesti liittyvässä asumisen ja elämisen kulttuurissa on syytä muistaa, että koti on asujalleen paitsi jokapäiväinen, mutta myös hitaasti kehittyvä projekti. Monet kodin perushankinnat, kuten astiastot saattoivat olla 1960-luvulle tultaessa ajalta ainakin kaksi vuosikymmentä taaksepäin. Samoin kotia on tapana rakentaa muuttajien mukana: ostetaan ensiksi perushuonekalut ja kaikki sellainen mitä ilman ei voida tulla toimeen. Sen jälkeen kestää kauan ennen kuin koti alkaa muuttua ratkaisevasti uudelleen. Sisustuslehtien studioihin lavastetut kodit ovat jotakin toista, mitä oikeat kodit ja oikeat kodit ovat taas perinteisesti ollut kohde, jota ei olla haluttu kuvata tai katsottu kuvaamisen arvoiseksi. Koti sinänsä arkielämän tavallisuutena on yllättäen melko vaikeasti tavoitettava aihe. Yksi mielenkiintoinen piirre Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kyselyssä oli se, että käsite ensimmäisestä kodista jätettiin avoimeksi, siis itse kirjoittajien määriteltäväksi. Tämä osoittautui kirjoittajille tietyllä tavalla itsestään selväksi. Monella oli saattanut olla erilaisia, esimerkiksi opiskeluun liittyviä asuntoja, mutta ensimmäinen oma koti oli jotakin, joka ainakin näillä kirjoittajilla oli helppoa määritellä. On klisee kirjoittaa 1960-luvusta jonkinlaisena murroskohtana tai murtumana, jonka jälkeen kehitys suuntautui eri tavalla kuin ennen sitä. Jonkinlaista katkoksen aikaa se kuitenkin on. Mielikuvien tasolla 1960-luvun taloudellisesti melko hyvät vuodet jäävät osalle kuluttajista aikana, jolloin historioitsija Eric Hobsbawmin mukaan televisiosta tuli yleistyttyään viihdelaite, joka löytyi kaikkein vaatimattomimmistakin olohuoneista. Televisio oli ennen laite, joka saatettiin tehdä miljonääreille tilaustyönä. Tämä oli tietä aitoon joukkokulutukseen pyrkivässä yhteiskunnassa. Ja ennen kaikkea: tämä oli kulutusta, josta aikaisemmat sukupolvet saattoivat vain unelmoida. (Hobsbawm, 1999, s.388) Televisio yleistyi aikana, jota Hobsbawm on luonnehtinut kulta-aikana. Se alkoi toisen maailmansodan päätyttyä ja loppui 1970-luvun alkupuolella. Maailmantalous kasvoi vauhtia, jota aikaisemmin ei oltu nähty. Maailman 62

3 teollisuustuotanto nelinkertaistui 1950-luvun alusta 1970-luvun alkuun. (Hobsbawm, 1999, s. 331) Kertaantuvat vaikutukset olivat monenlaisia: hyvinvointivaltion rakentaminen Suomessa tuli ajankohtaiseksi ja kodin hankintoihin sijoittaminen oli laajasti mahdollista. MATERIA TUOTTAA HENKEÄ Kodin uusissa asioissa ei ollut kysymys pelkästä materiasta, vaan siitä että materia muuttuu joissakin kohdin myös tavaksi toimia, sosiaaliseksi kulttuuriksi. Television kohdalla juuri tällaisesta oli kysymys. Se oli muuta kuin pelkkä investointi. Television tulo merkitsi muutosta elämäntavoissa: ajankäytössä ja koko arkielämän hahmottamisessa. Se oli aikansa kodin tekniikkaa, mutta sen ohjelmista tuli ystävä monelle yksinäiselle ja keskustelun aihe monissa työpaikkojen aamukahvipöydissä. (Huokuna, 2001, s. 23) Television varhaisvaiheen ohjelmista esimerkiksi Jatkoaikaa voi kuvata prosessiksi, jossa ohjelmasta syntyy diskurssia: katselijoiden puhetta ja tekstiä. Ohjelma elää vuosikymmenien päähän merkityksinä ihmisten mielissä ja erilaisina muistoina. Siitä on syntynyt monimuotoista populaaria kulttuuria luvun loppua ja 1970-luvun alkua on pidetty merkittävänä yhteiskunnallisena taitekohtana. Mika Pantzar ja Minna Sarantola-Weiss kuvaavat 1970-lukua aikana, jolloin 1960-luvun ajatuksia hyvinvoinnista, tasa-arvosta ja tehokkuudesta ryhdyttiin toteuttamaan käytännössä. Edistyksen merkkejä olivat talouden ripeä kasvu, maaltamuutto, autoistuminen, kodin teknologian paisuminen ja ruokavalion radikaali modernisoituminen. (Pantzar M. & Sarantola-Weiss, M.,1997, s. 11) Kodissa ehkä 1960-luvun alussa suuri osa näkyvissä olevista asioista oli samoin kuin aikaisemmin, mutta muutokset olivat alkaneet. Jo hieman ennen 1960-luvulle tuloa kulutustutkimuksessa ryhdyttiin ottamaan huomioon muut kuin perusperheet: yksittäiset palkansaajat, lesket ja yksinhuoltajat. Suuren muuton kokeneen sukupolven yhteydessä ryhdyttiin puhumaan myös perheen kriisistä. Liikkuminen tiiviiksi perusperheeksi mielletyn familistisen ja yksilön mieltymyksiä korostavan individuaalin välillä koki törmäyksen. (Jallinoja, R., 1984, s ) Koti tässä artikkelissa konkretisoituu asumiseen ja siihen kiinteästi liittyvään esinekulttuuriin, hankintoihin ja osittain myös emotionaaliseen kodin käsittämiseen. Tässä mielessä koti ja siihen liittyvä kuluttaminen oli 1960-luvulle tultaessa reaalisen investoimisen ja arkisten unelmien paikka kohdata. Kotiin sijoittaminen tuli usealle mahdolliseksi, sillä yksityinen kulutus kasvoi 1950-luvun alusta vuoteen 1975 mennessä kaksinkertaiseksi. Visa Heinonen kuvaa modernia kulutusyhteiskuntaa prosesseina, joita yhdistävät tietyt ominaispiirteet. Näitä ovat muun muassa kasvava kulutus henkeä kohti, tuotannon tehostuminen, vapaa-ajan lisääntyminen ja jakelujärjestelmien organisointi, yhteiskunnallisen työnjaon eteneminen, kehittynyt teknologia sekä sosiaalisen liikkuvuuden kasvu, kaupungistuminen, yhteiskuntaelämän yksilöllistyminen sekä lisääntyvä 63

4 muotiin ja mainontaan liittyvä omistuksenhalu. Kulutusyhteiskunnassa kulutuksesta, kuluttamisen kulttuurista, on tullut joukkoilmiö. (Heinonen, 2000, s. 11) Kulutuksen rakenne muuttui Suomessa 1960-luvulla niin, että kasvava osa kulutusmenoista käytettiin liikenteen ja virkistyksen lisäksi asumiseen. Samaan aikaan väheni ravinnon ja vaatetuksen osuus keskimääräisestä kulutuksesta. (Heinonen, 2000, s.17) Kulutusmenot yli normaalin, jokapäiväisen elämisen olivat siis yhtäkkiä mahdollisia. Kuluttaminen tässä merkityksessä oli hyvin haluttua, koska siitä oltiin oltu niin pitkään paitsi ja esimerkiksi tiedotusvälineissä näytettiin mallia vauraammista Ruotsista ja Yhdysvalloista. Moni kuluttaja luultavasti mietti, oliko suotavaa ja sallittua kasvattaa omaa talouttaan samaan aikaan yleisesti kohoavan talouskasvun myötä. Yhtäkkiä kasvanut vauraus oli samalla hämmentävää, koska vaatimattomuudella oli pitkät perinteet ja reaalinen tausta. Maa oli luvulla vielä yksi Euroopan köyhimpiä alueita ja 1900-luvun alun sodista taloudellinen toipuminen kesti kauan. Modernin kulutusyhteiskunnan kehityskaavio prosessina tuottaa monenlaisia kysymyksiä esimerkiksi palkkatuloista syntyvän rahan kanavoitumisessa. Prosessin luonne vaatii, että ennen kuin kuluttamisen uuden tyyppiset muodot ovat mahdollisia, pitää sitä ennen olevien ehtojen täyttyä. Yksi mielenkiintoinen näkökulma on se, miten rahat eri kohteisiin kanavoituvat: millaiset tekijät esimerkiksi ovat taustalla, kun asuminen 1960-luvulla nousi merkittäväksi asiaksi. Yksi helposti ymmärrettävä syy oli se, että taloudellisestikin vaikeat 1900-luvun ensimmäiset vuosikymmenet olivat padonneet niin paljon kuluttamiseen liittyviä toiveita, joiden oli luonnollista purkautua heti kun se oli mahdollista. Järkevä kuluttaminen merkitsi myös sitä, että peruskulutuksesta yli jääviä varoja sijoitettiin kohteisiin, jotka olivat lähellä ja aina läsnä, eli kotiin ja asumiseen. Tietenkin voisi miettiä, minne normaalista kuluttamisesta ja ehkä säästämisestä yli jäävät varat olisi tavanomainen perhe voinut sijoittaa. Se sijoitti sitä muun muassa uuteen autoon ja hiljalleen myös esimerkiksi ulkomaan matkailuun. Uutta kuluttamisessa ei ollut pelkästään kasvava kulutus. Kuluttaja oli 1960-luvulla jonkinlainen hahmo, joka piti lähes synnyttää, mutta ainakin päivittää uudelleen ja vakiinnuttaa. Keskeisiä keinoja oli journalismin ja mainonnan lisäksi jollakin tapaa samalla kentällä populaari julkisuus. Kiinnostus kuluttajien päätöksentekoon ja sen ohjailuun oli luontevaa. Vuonna 1965 valtioneuvosto perusti kuluttajaneuvoston, jonka tehtävänä oli muun muassa lisätä taloudellista tietämystä. Samana vuonna perustettiin ensimmäinen kuluttajajärjestö Kuluttajat Konsumenterna ry. NIUKKUUDESTA LIIKKEELLE Vuodet toisen maailmansodan jälkeen merkitsivät niukkaa asumista monessa suhteessa. Jälleenrakennuksessa katse oli toisaalla kuin ihmisten arkisissa tarpeissa. Kuvaava on Urho Kekkosen pamfletti Onko maallamme malttia? vaurastua vuodelta Siinä ideana on sijoittaminen 64

5 rakennettavaan suurteollisuuteen ja pidättäytyminen yksittäisistä investoinneista näiden hyväksi. (Kekkonen, 1952) Kuvaava yksityiskohta vaatimattomasta asumisesta on vuonna 1952 julkaistu Ulla ja Jorma Mäenpään Joka kodin sisustusopas. Siinä neuvotaan, kuinka nelihenkinen perhe asettuu viihtyisästi asumaan yksiöön. Lapset nukkuvat kerrossängyissä, tilaa vievästä peililipastosta on syytä luopua. Erityisongelma tällaisissa järjestelyissä oli vielä hyvin pieni keittiö. Tekstin yhteyteen liitetyssä piirroksessa lapset leikkivät pöydän ääressä, äiti kutoo ja isä lukee lehteä. Ompelukone odottaa ahkeraa ompelijaa. Radio on, televisiota ei. Sisustajaa kehotetaan omintakeisiin ratkaisuihin. Viimeaikaiset asuntopulan vuodet ovat antaneet meille jo onneksi pientä kokemustakin tämän suuntaisista ratkaisuista. (Mäenpää, Ulla & Jorma, 1953, s ) Kotitalouskeskuksen tutkimus perheasuntojen keittiöiden käytöstä vuodelta 1968 tuo esiin näkökulmia perheen kuluttamisesta. Kuvaavaa on esimerkiksi se, että vaikka kotitaloustyötä helpottavia koneita olisi taloudellisessa mielessä mahdollisuus hankkia, on niiden sijoittaminen kerrostaloasunnon keittiöön vaikeata, jopa mahdotonta jonkin muun säilytys- tai työskentelytilan siitä kärsimättä. Tutkimuksen tiivistelmässä korostetaan, että tämä pitäisi ottaa huomioon vastaisessa suunnittelussa, sillä esimerkiksi astianpesukone ja pakastin ovat jo yleistymässä. Tutkimukseen vastasi 349 perheenemäntää. Tutkimukseen otettiin vuosina valmistuneita kerrostaloja, koska katsottiin, että näin asukkailla oli jo kertynyt kokemusta. Asumisahtauden merkkinä pidettiin myös sitä, että osa perheistä joutui nukkumaan keittiössä. (Kotitalouskeskus r.y., Tutkimus perheasuntojen keittiöiden käytöstä, Kotitalouskeskuksen tiedotuksia N:o 17, Helsinki, 1968, s ) Investoinnit kotiin ovat monimutkainen palapeli. Esimerkiksi uusien, keittiöön sijoitettavien koneiden suhteen palapelin osat eivät synnytä hyvää kokonaisuutta, jos taloudellisia mahdollisuuksia tilaa vievien kodinkoneiden hankkimiseen kyllä olisi, mutta pieni keittiö tai keittokomero ei anna tilaa niiden paikalleen sijoittamiseen. Arkielämän kulttuuriimme on kuulunut vaatimattoman elämäntavan perinne. Pienet asunnot olivat olleet asumisen tapa. Vaurautta ei ole oikein ole ollut sopiva näyttää, vaikka sellaista olisi saattanut periä tai hankkia itse. Siinä mielessä myös sijoittaminen kotiin on ollut hyvä tapa toimia 1960-luvulla vaurauden kuitenkin kasvaessa. Elintason nousu ei ole näkynyt kuin omalle perheelle ja lähipiirille. Raha ja vauraus on näyttäytynyt vain intiimissä piirissä. Viimeinen sotakorvausjuna lähti kuitenkin syksyllä 1952 ja Helsingissä järjestettiin samana vuonna olympialaiset. Vähitellen alkoi myös olla niin sanottujen tavallisten ihmisten vuoro sijoittaa omaan arkielämään. Yksi vaihe oli takana ja seuraava, hyvin eri tyyppinen mutta merkittävä oli alkamassa. Merkittävää 1960-luvun asumisen muutoksissa oli se, että samaan aikaan oli monenlaisia muutoksia menossa rinnakkain luvun asumiseen merkittävästi vaikuttanut oli suuri muutto, jota kuvaa maatalousväestön määrän supistuminen vuoden 1950 lähes miljoonasta 65

6 vuoden 1975 vuoden henkilöön. Ihmiset muuttivat Pohjois- ja Itä- Suomesta etelän suurin keskuksiin ja huomattavassa määrin myös Ruotsiin. Muuttajille piti saada nopeasti asuntoja. Vuosien aikana maahan rakennettiin uutta asuntoa ja nimenomaan näin syntyi lähiö-suomi. Uudet suuret lähiöt suurten kaupunkien laitamilla olivat keskeinen osa rakennemuutosta. (Hankonen, 1994, s. 471) Asumisen rooli on väistämättä noussut keskeiseksi myös voimakkaan yhteiskunnallisen muutoksen yhteydessä, koska asuminen sinänsä on keskeinen arkielämän teema. Vaikka yhteiskuntaa kuvaisi jonkinlaisena hierarkisena järjestelmänä, jossa perinteinen valtiollinen vallankäyttö on huipulla, jää koti ja asuminen ehkä hierarkian alaosaan näin ajatellen. Se on kuitenkin arkisissa asioissa keskiössä ja sillä on merkittäviä linkityksiä moniin muihin merkittäviin asioihin, kuten perheen elämään yleensä, toimeentuloon, työllisyyteen ja yksityiseen rahankäyttöön. Suuren muuton, merkittävän murroksen ja suurien lukujen taustalla on iso määrä sinänsä yksittäisiä ja yksittäisten ihmisten tarinoita asumisen muutoksesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Mielenkiintoisia, mutta keskustelusta ehkä hieman sivuun jääneitä kysymyksiä ovat olleet muun muassa se murros, mikä liittyy sekä ruoan mutta myös vaatteiden valmistuksen siirtymiseen kodin tai lähiyhteisön piiristä yhä kauemmaksi. Tästä syntyy muutosten ketju, joka on muokannut modernia kulutusyhteiskuntaa huomattavan paljon luvun kodin esinekulttuuriin voi helposti liittää jääkaapin, jonka yleistyminen merkitsi isoa muutosta ruokahuoltoon. Johanna Hankonen kuvaa Suomea hyvänä esimerkkinä, jossa nopea rakennemuutos jatkoi sitten prosessia useampiin suuntiin. Lähiöissä rakentamista rationalisoitiin, samoin kuin rationalisointi kohdistui jokapäiväisten kulutustottumusten muuttamiseen. Teollisuus ja kauppa tarjosivat osamaksujärjestelyjä, joilla kodinkoneita saattoi hankkia ja näin uudenaikaistaa arkirutiinejaan. (Hankonen, 1994, s. 471) Suuri muutto on kuvaus yhteiskunnan suurten lukujen muutoksesta. Suuri muutto eteni myös näiden lukujen sisällä ihmisten arkielämässä prosesseina, jossa esimerkiksi arkeen liittyvät hyödykkeet tuotettiin yhä tehokkaammin ja yhä kauempana. Teollisesti tuotettujen einesten markkinat kasvoivat, samoin muuttui uudeksi moni muu ruokakulttuurin rakennusaine. Kodin muutokset 1960-luvulla olivat osa myös tämän muutoksen ketjua. Jääkaappi ja sittemmin pakastin tekivät mahdolliseksi ruoan tehokkaan kylmäsäilytyksen, televisio toi maailman liikkuvat kuvat vuosikymmenen loppuun mennessä lähes joka kotiin. Uuteen osoitteeseen sijoittuva, uuden näköinen ja uudella tavalla järjestyvä koti oli osa modernin kulutusyhteiskunnan kertomusta luvun kuvaa voisi kuluttamisenkin suhteen ehkä luonnehtia kahtiajakoiseksi. Vuosikymmenen alkupuoli oli vielä monessa suhteessa taaksepäin katsova, mutta vuosikymmenen lopulla korostuivat jo monet myöhemmin tunnetuksi tulleet modernin kulutusyhteiskunnan piirteet. 66

7 Vuosikymmenen loppupuolella korostui pitkän nousukauden huippu, aika jolloin myöhemmänkin historian valossa voi päätellä niin sanotun tavallisenkin ihmisen rahankäytön joskus irrottautuvan reaalimaailmasta. Yksi tällainen asumiseen liittyvä uutuus oli muovinen Futuro-talo, joka kiinnosti kansainvälisesti ja jolle luvattiin suurta tulevaisuutta. Se oli ulkonäöltään osa 1960-luvun lopun utopiaa, eli avaruuden valloitusta. (Home & Taanila, 2002) Tyypillisiä 1960-luvun kotiin ja kuluttamiseen liittyviä uusia asioita on runsaasti yksinkertaisesti siitä syystä, että kulutus kasvoi 1960-luvun aikana merkittävästi ja tuonti oli vapaampaa: oli mahdollisuuksia moniin ja monen tyyppisiin kokonaan uusiin asioihin. Televisio ja kodin asukkaiden liikkumista varten auto, sekä vapaa-ajan asumista varten kesämökit ovat tyypillisiä vuosikymmenen investointeja. Energia oli suhteessa edullista aina vuoden 1973 ensimmäiseen energiakriisiin saakka. Ja oma lisänsä oli varsinkin vuosiin ajoittunut nousukauden huippu. Vaikka suuri osa kodeista ei käynyt läpi 1960-luvun aikana juuri minkäänlaista muutosprosessia, oli myös koko joukko esimerkiksi uusia, juuri rakennettuja koteja tai esimerkiksi suurten ikäluokkien ensimmäisiä koteja, jotka olivat tyystin toisenlaisia, mitä esimerkiksi sisustusoppaat usein varsinkin keskiluokalle osoitetuin ideoin tarjosivat. Todellisten kotien näkymä ja se, mikä avautuu esimerkiksi sisustuslehdissä ovat monesti aivan erilaisia. Todelliset kodit ovat melko hitaasti muuttuva kokonaisuus, vaikka erilaisia uutuuksia sisustuslehdissä markkinoidaan. LOPUKSI 1960-luvulla muutos oli, toistettunakin, keskeistä ja se kävi yhteiskunnan keskeisiin alueisiin ja prosesseihin. Siihen tempautui jo muuttoliikkeen takia tavallistakin suurempi joukko ihmisiä. Se oli monenlaista, monenlaista kokoluokaltaan ja osa muutoksen merkeistä osoitti suorastaan eri suuntiin, mikä on tyypillistä voimakkaan murroskauden aikana. Moderni kulutusyhteiskunta oli 1960-luvun jälkeen erilainen kuin se oli ennen sitä. Yhteiskunnallista muutosta on kaiken aikaa, mutta 1960-luvulla kysymys oli siitä, että muutos oli niin voimakasta, että se muovasi yhteiskunnan rakenteita toisenlaisiksi kuin aikaisemmin, se oli murrosta. Modernisoitumisesta sai osakseen myös koti, se on arkielämässä keskeistä, eikä voi olla muutoksesta syrjässä. Järkevää kuluttamista kuvaa se, että perustoimeentulon yli jäävät varat sijoitettiin kotiin. Haluttiin sitä mukavuutta, mitä sotavuosien ja jälleenrakennuksen aikana oltiin jääty paitsi. Haluttiin yleensä sellaista arkipäivän mukavuutta, mikä syntyy kotiin liittyvistä koneista ja laitteista, yleensä arkielämän levittäytymisestä laajemmalle kuin siihen mihin oltiin totuttu. Uusia keskimääräisiä neliöitä saatiin odottaa 1970-luvun alkuvuosiin. Vaikka kodin ilme muuttuu hitaasti, 1960-luvun alun kodin näkymä lienee ollut toinen kuin se, mikä avautui 1970-luvun alun kotiin. Täysin uudenlaiset kodit esimerkiksi lähiöissä, televisiot, jääkaapit, erilaiset 67

8 muovipohjaiset materiaalit, kirkkaat värit ja yleensä vapaampi suhtautuminen sisustukseen ovat luultavasti 1960-luvun asumisen perintöä. LÄHTEET Aineistolähteet Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kansanrunousarkisto Kotikutoista kysely 60-luvun kodista, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kansanrunousarkisto, ( ) Opinnäyte: Huokuna, T. (2001). Television yleistyminen 1960-luvun Suomessa. Narratiiveja murroksesta, mahdollisuuksista ja arjen muutoksista. Sivulaudatur, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta. Kirjallisuus Hankonen, J. (1994). Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta. Suunnittelujärjestelmän läpimurto suomalaisten asuntoalueiden rakentumisessa 1960-luvulla. Tampere: Otatieto, Gaudeamus. Heinonen, V. (2000). Näin alkoi kulutusjuhla. Suomalaisen kulutusyhteiskunnan rakenteistuminen, teoksessa Hyvää elämää, 90 vuotta suomalaista kuluttajatutkimusta, toim. Kaarina Hyvönen, Anneli Juntto, Pirjo Laaksonen, Päivi Timonen, Helsinki: Yliopistopaino. Home, M. & Taanila, M. (2002). Futuro. Tomorrow s House from Yesterday. Tulevaisuuden talo menneisyydestä. Jyväskylä: Desura. Hobsbawm, E. (1999). Äärimmäisyyksien aika. Lyhyt 1900-luku ( ). Tampere: Osuuskunta Vastapaino. Jallinoja, R. (1984). Perhekäsityksistä perhettä koskeviin ratkaisuihin teoksessa Perhe, työ ja tunteet. Ristiriitoja ja ratkaisuja. toim. Elina Haavio-Mannila, Riitta Jallinoja, Harriet Strandell, Juva: WSOY. Kekkonen, U. (1952). Onko maallamme malttia vaurastua?, Helsinki: Otava. Kotitalouskeskus r.y. (1968). Tutkimus perheasuntojen keittiöiden käytöstä. Helsinki: Kotitalouskeskuksen tiedotuksia N:o 17. Mäenpää, Ulla & Jorma (1953). Joka kodin sisustusopas. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino. Pantzar, M. & Sarantola-Weiss, M. (1997). Kasvua ilman rajoja, teoksessa Kotikaduilla kaupunkilaiselämää 1970-luvun Helsingissä. Helsinki: Edita, Helsingin kaupungin tietokeskus. KIRJOITTAJA Kirjoittaja on YTM, joka valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitoksella aiheesta Vallankumous kotona! Arkielämän visuaalinen murros 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa. Sähköposti: 68

Mitä mieltä, suomalainen? EVAn asennetutkimuksien kertomaa vuosilta 1984-2003

Mitä mieltä, suomalainen? EVAn asennetutkimuksien kertomaa vuosilta 1984-2003 Mitä mieltä, suomalainen? EVAn asennetutkimuksien kertomaa vuosilta 1984-2003 Jyrki Haikonen - Pentti Kiljunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja:

Lisätiedot

MUUTOKSIA SUOMALAISTEN VAPAA- AJAN VIETOSSA - kotisohvalla, yhteisöissä ja matkailuelämyksissä

MUUTOKSIA SUOMALAISTEN VAPAA- AJAN VIETOSSA - kotisohvalla, yhteisöissä ja matkailuelämyksissä MUUTOKSIA SUOMALAISTEN VAPAA- AJAN VIETOSSA - kotisohvalla, yhteisöissä ja matkailuelämyksissä Visa Heinonen TIIVISTELMÄ Suomalaisten vapaa-aika on vähitellen lisääntynyt yhteiskunnan modernisoituessa

Lisätiedot

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys KIRSTI AHLQVIST MINNA SANTAVUORI PEKKA MUSTONEN ILMO MASSA ARJA RYTKÖNEN TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot

kuluttajakansalaiset tulevat!

kuluttajakansalaiset tulevat! kuluttajakansalaiset tulevat! Miksi työn johtaminen muuttuu? Ilkka Halava Mika Pantzar www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

KULUTTAVA NUORUUS MINNA AUTIO JA PETRI PAJU (TOIM.)

KULUTTAVA NUORUUS MINNA AUTIO JA PETRI PAJU (TOIM.) KULUTTAVA NUORUUS MINNA AUTIO JA PETRI PAJU (TOIM.) NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS, STAKES Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

2050: Luotatko rahaan vai ystävään?

2050: Luotatko rahaan vai ystävään? 2050: Luotatko rahaan vai ystävään? Demos Helsinki Tuuli Kaskinen, Tommi Laitio, Roope Mokka ja Aleksi Neuvonen Esitelmä Helsingin Energian 100v-juhlaseminaarissa 13.10.2009 finlandia-talolla 2050: Luotatko

Lisätiedot

Mielikuvien muutos ja pysyvyys: Maaseutukäsite suomalaislehdissä 2000-luvulla

Mielikuvien muutos ja pysyvyys: Maaseutukäsite suomalaislehdissä 2000-luvulla Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Mielikuvien muutos ja pysyvyys: Maaseutukäsite suomalaislehdissä 2000-luvulla TIIVISTELMÄ Artikkelissa eritellään pääasiassa

Lisätiedot

Tarmo Pukkila. Ikävallankumous

Tarmo Pukkila. Ikävallankumous Ikävallankumous Tarmo Pukkila Ikävallankumous K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S IKÄVALLANKUMOUS Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 57 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

On mulla luotolla rahaa Tutkimus kuluttajien luottokortin käytöstä ja luottokorttiin liitettävistä mielikuvista

On mulla luotolla rahaa Tutkimus kuluttajien luottokortin käytöstä ja luottokorttiin liitettävistä mielikuvista Helsingin Yliopisto Taloustieteenlaitos Kuluttajaekonomia On mulla luotolla rahaa Tutkimus kuluttajien luottokortin käytöstä ja luottokorttiin liitettävistä mielikuvista MAISTERIN TUTKIELMA KULUTTAJAEKONOMIASSA

Lisätiedot

Juha Kuisma ja Matti Mäkelä. Kylien tulevaisuus. polemia. kaks kunnallisalan kehittämissäätiö

Juha Kuisma ja Matti Mäkelä. Kylien tulevaisuus. polemia. kaks kunnallisalan kehittämissäätiö polemia Juha Kuisma ja Matti Mäkelä Kylien tulevaisuus kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Kylien tulevaisuus Juha Kuisma ja Matti Mäkelä Kylien tulevaisuus kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KYLIEN TULEVAISUUS

Lisätiedot

kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus

kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus kaupasta kaikille kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Naisen velvollisuus on olla solakka.

Naisen velvollisuus on olla solakka. Naisen velvollisuus on olla solakka. 1950 1960-lukujen kauneusihanne aikakauslehdessä. Katja Johanna Heiskanen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Talous- ja sosiaalihistoria Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME. Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa

UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME. Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa Tanja Välisalo UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa Suomen historian pro gradu Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Omatoiminen ryhmärakentaminen

Omatoiminen ryhmärakentaminen Omatoiminen ryhmärakentaminen Terttu Nupponen Tiivistelmä Artikkeli kartoittaa omatoimista ja ryhmärakentamista ja rakennuttamista Suomessa sekä saksalaisia Baugemeinschafteja. Tarkasteltavina on ensinnäkin

Lisätiedot

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset Olen aikaisemmin tutkinut teknologisia tulevaisuudenkuvauksia siltä kannalta,

Lisätiedot

PALJON PUHETTA, VÄHÄN TULOKSIA

PALJON PUHETTA, VÄHÄN TULOKSIA Kari Leinamo PALJON PUHETTA, VÄHÄN TULOKSIA Kokemuksia etätyöstä ja alueellistamisesta eri vuosikymmeninä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 ESIPUHE Maaseutu tarvitsee uusia asukkaita ja työpaikkoja.

Lisätiedot

4-5 Pienet tontit ovat suunnittelun haaste 6-9 Yhteisöllisyys syntyy todellisista tarpeista. 10-13 Kolmen polven asuntokaupat

4-5 Pienet tontit ovat suunnittelun haaste 6-9 Yhteisöllisyys syntyy todellisista tarpeista. 10-13 Kolmen polven asuntokaupat Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 3 2012 4-5 Pienet tontit ovat suunnittelun haaste 6-9 Yhteisöllisyys syntyy todellisista tarpeista 10-13 Kolmen polven asuntokaupat Pienillä tonteilla

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15 Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2004 Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA

KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA 0 1 KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA Eteläkarjalaiseen kaupankäyntiin liittyvän perinteen tuotteistaminen Etelä-Karjala-instituutti Raportti 6 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2 Kristiina Korjonen-Kuusipuro

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä Tämä on Täydellisen ympyrän 19. julkaisuvuosi. Lehti on järjestyksessä kahdeskymmeneskahdeksas. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija Tampereen Taiteilijaseura

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Syrjäytyä vai selviytyä? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja. Juha Mikkonen. Syrjäytyä vai selviytyä?

Syrjäytyä vai selviytyä? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja. Juha Mikkonen. Syrjäytyä vai selviytyä? Syrjäytyä vai selviytyä? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja Juha Mikkonen Syrjäytyä vai selviytyä? Helsingin Optimistit ry, Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

Lisätiedot

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Miika Immonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus

Lisätiedot

PILVENPIIRTÄJÄKYSYMYS URBAANI MIELIKUVITUS JA 1920-LUVUN HELSINGIN ÄÄRIVIIVAT

PILVENPIIRTÄJÄKYSYMYS URBAANI MIELIKUVITUS JA 1920-LUVUN HELSINGIN ÄÄRIVIIVAT PILVENPIIRTÄJÄKYSYMYS URBAANI MIELIKUVITUS JA 1920-LUVUN HELSINGIN ÄÄRIVIIVAT 1 2 SILJA LAINE PILVENPIIRTÄJÄKYSYMYS URBAANI MIELIKUVITUS JA 1920-LUVUN HELSINGIN ÄÄRIVIIVAT & kh TURKU 2011 3 2011 Silja

Lisätiedot