Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia"

Transkriptio

1 Gustav Nygård Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, Jakobstad tel puh Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, Pietarsaari Fo-signum / Y-tunnus

2 1. Johdanto Analyysin metodi Analyysissä käytettävät käsitteet Teoreettinen tausta Muuttoliike Pietarsaaren seudulla Kuinka vanhat muuttajat ovat? Minne ja mistä muutetaan? Seudun sisäiset muutot Muuttoliike muualle Suomeen Kansainvälinen muuttoliike Mitä kieliä muuttajat puhuvat? Mitä eroja on sukupuolten välillä? Mikä on muuttajien koulutustaso? Mikä rooli muuttajilla on yhteiskunnassa? Mitä toimialoja muuttajat edustavat? Mikä on muuttajien tulotaso Tiivistelmä ja päätöskeskustelu Käännös: Leila Bergman - 1 -

3 Viime aikoina muuttoliikkeestä Pietarsaaren seudulla kertovilla uutisilla on usein ollut negatiivisia piirteitä. On ollut kyse menetetyistä asukkaista ja nuorista, jotka eivät muuta takaisin kotikuntaan. Kansallisesti kuullaan autioituvasta maaseudusta ja pääkaupunkiseudusta, joka vetää puoleensa massoja yhä suurenevissa määrin. Muuttoliike kertoo paljon tietyn alueen luonteesta ja vaikuttaa sen kehityssuuntaan. Sillä on myös vahva taloudellinen kytkös sekä muuttavaan yksilöön että alueeseen, josta muutto tapahtuu sekä määränpäähän. Siksi on tärkeää analysoida alueen muuttoliikettä lähemmin ja tutkia muuton eri näkökohtia. Tämä analyysi hakee vastauksia sille, kuinka muuttoliikkeet ovat vaikuttaneet Pietarsaaren seutuun ja sen kuntien väestön taloudelliseen ja sosioekonomisen kehitykseen viimeisten 10 vuoden aikana. Yleisesti tiedetään, että alueen nuoriso muuttaa suurempiin väestökeskittymiin eikä palaa takaisin samassa määrin ja siten Suomen sisällä on negatiivinen nettomuutto. Onko muita lähtömuuttajiin kuuluvia ryhmiä ja ketkä ovat Pietarsaaren seudun tulomuuttajia? Mikä on muuttoliikkeen vaikutus talouteen? Analyysillä halutaan luoda näyttöön perustuva pohja toimenpiteille, jotka kohdistuvat seudun tulomuuton lisäämiseen ja seudun lähtömuuton vähentämiseen. Analyysin metodi on luonteeltaan kvantitatiivinen ja sen lähtökohtana on Tilastokeskuksen käytettävissä olevat tilastot. Käytetyt tilastot ovat osaksi maksuttomia tietokantoja, mutta osaksi myös maksullisia muuttoliiketietokantoja kuten Muuttaneiden taustatiedot niminen tietokanta. Analyysissä tutkitaan muuttoliikkeen kehitystä Pietarsaaren seudulla viimeisten kymmenen vuoden aikana ( ). Tietyissä aihekokonaisuuksissa kuten esimerkiksi muuttajien elinkeino tuoreimpia tilastoja ei ole vielä saatavilla ja niiden osalta tutkimusvuodet ovat vähän vanhempia. Muuttomäärät vaihtelevat vuodesta toiseen. Jotta saataisiin käyttökelpoisempia vertauslukuja tiedon esittämiseen, raportissa on käytetty viisivuotiskausien vuotuista keskiarvoa. Pietarsaaren seudun muuttoliikkeessä viitataan usein kansallisia muuttoliikkeitä koskevaan keskiarvoon. Analyysi on luonteeltaan myös eksploratiivinen. Tämä merkitsee, että työn aikana on voitu laajentaa alkuperäisiä kysymyksenasetteluja, kun Pietarsaaren seudun muuttovirroissa on huomattu mielenkiintoisia piirteitä. Jos työn aikana esimerkiksi osoittautuu, että yhdellä ikäryhmällä on ainutlaatuinen muuttoliike verrattuna muihin osiin maata, tämä menetelmä tarjoaa vapauden tutkia tätä lähemmin. Kiitokset Siirtolaisinstituutissa työskenteleville Krister Björklundille ja Magnus Enlundille, jotka ovat kommentoineet raporttia

4 Muuttoalttiudella tai muuttotiheydellä tarkoitetaan muuttajien lukumäärää lähtöalueen keskiväkiluvun 1000 henkilöä kohden. Vastaavalla tavalla muuttohalukkuus tietyssä ikäryhmässä on kyseisen ikäryhmän muuttajien lukumäärä ikäryhmän keskilukumäärän 1000 henkilöä kohden. (Stat.fi, ) Seutukunta koostuu yhteistyön ja yhteisen pendelöintialueen kautta kokonaisuuden muodostavista kunnista. Sisäministeriö on määrittänyt seutukunnat aluepoliittisen tukialuejaon perusalueiksi. (Stat.fi, 2014.) Pietarsaari, Pedersöre, Uusikaarlepyy, Kruunupyy ja Luoto kuuluvat Pietarsaaren seudun seutukuntaan. Nettomuutto on muiden suomalaisten kuntien välisen tulo- ja lähtömuuton erotus. Nettosiirtolaisuus on maahanmuuton ja maastamuuton erotus, eli kansainvälinen muuttoliike. Tilastollista kuntaryhmitystä Tilastokeskus käyttää kuvaamaan kuinka taajaan asuttu kunta on. Luokitus perustuu taajamaväestön osuuteen ja suurimman taajaman osuuteen verrattuna väkilukuun. Se sisältää seuraavat luokat: Kaupunkimaiset kunnat, esim. Pietarsaari. Taajaan asutut kunnat, esim. Mustasaari. Maaseutumaiset kunnat, esim. Kruunupyy, Luoto, Uusikaarlepyy ja Pedersöre. TOL 2008 tarkoittaa Tilastokeskuksen toimialajakoa vuodelta Kokonaisnettomuutto on nettomuuton ja nettosiirtolaisuuden summa. Koulutustaso perustuu Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin ja se mitataan koulutuksen keston mukaan. Tässä tutkimuksessa käytetään kolmea kategoriaa: Perusaste, korkeintaan 9 vuoden koulutus. Keskiaste, 2-3 vuotta perusasteen jälkeen, esim. ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto. Korkea aste, 2+ vuotta keskiasteen jälkeen. 1 Tilastokeskus: Muuttoliike, Käsitteet ja Määritelmät:

5 Ihmisen muuttoliikkeiden tutkimuksella on pitkät perinteet. Alan uranuurtaja oli E.G. Ravenstein, joka vuonna 1885 esitteli yksitoista lakia, jotka kokoavalla tavalla selittivät hänen empiirisiä löytöjään 2. Monet näistä laista pätevät vieläkin, kun taas toiset eivät enää ole ajankohtaisia. Monet hänen laistaan ovat synnyttäneet syventäviä teorioita. Yksi esimerkki tästä on demografinen gravitaatioteoria, joka selittää eri paikkojen välisen muuttoliikkeen dynamiikan kaavalla, joka käyttää etäisyyttä ja väestön lukumäärää. Ravensteinin lait on lueteltu seuraavassa ruudussa: 1. Useimmat siirtolaiset tekevät lyhyitä muuttoja. 2. Muuttoliike tapahtuu vaiheittain. 3. Useimmat muutot tapahtuvat maatalousalueilta teollistuneille alueille. 4. Pitkät muutot suuntautuvat etupäässä suuriin kauppa- ja teollisuuskeskuksiin. 5. Jokaisella siirtolaisvirralla on vastavirta. 6. Siirtolaiset ovat useimmiten nuoria aikuisia ja perheet muuttavat harvoin lähtömaan ulkopuolelle. 7. Naiset muuttavat miehiä useammin lähtömaan sisällä, kun taas miehet muuttavat naisia useammin muihin maihin. 8. Kaupunkilaiset muuttavat harvemmin kuin maaseudun asukkaat. 9. Muuttojen takana ovat etupäässä taloudelliset syyt. 10. Suuret kaupungit kasvavat enemmän muuttoliikkeen avulla kuin luonnollisen väestönkasvun kautta. 11. Siirtolaisten lukumäärä kasvaa teollisuuden ja kaupan kehittymisen myötä. Elinkaarimalli on toinen klassinen teoria, jonka mainitseminen tässä yhteydessä on tärkeää. Se selittää miksi juuri nuoret aikuiset muuttavat aktiivisimmin. Opinnot tai ensimmäinen työpaikka vaatii useammin pidempiä muuttoja, kun taas perheen perustaminen ja perheenlisäys merkitsee lyhyempiä muuttoja, joissa asumismuoto ja ympäristö vaihtuvat. Lasten muutettua pois kotoa asumismuotoa on jälleen mahdollista vaihtaa ja ihmisen vanhentuessa tarpeet muuttuvat ja muutto on jälleen ajankohtainen. Lisäksi muuttopäätöksessä on normaalia puhua push- ja pull-tekijöistä. Tässä ajatellaan, että muuttopäätösten lukumäärä on yhtä suuri kuin ihmisten lukumäärä ja että itse muuttopäätös on tulos henkilön push ja pull-tekijöistä. Push-tekijöillä tarkoitetaan asioita, joiden takia halutaan muuttaa pois kuten työttömyys, kriisit tai viihtymättömyys. Pull-tekijät ovat asioita, jotka vetävät henkilöä uuteen paikkaan, kuten opintomahdollisuudet, parempi toimeentulo tai mukavampi paikka. Yleisluonteisemmista tieteellisistä teorioista on aika laskeutua Pietarsaaren seudun todellisuuteen, joka Ympäristökeskuksen jaon mukaan kuuluu pienempiin kaupunkiseutuihin Suomessa 3 ja tutkia viimeisimpiä tapahtumia maassa. Valtiotieteen tohtori Timo Aro on elokuussa 2014 tutkinut viimeisintä kehitystä suomalaisilla seuduilla, kun on kyse muuttoliikkeistä 4. Hän osoittaa kuutta kohtaa, jotka havainnollistavat meneillä olevaa kehitystä: 1) Kaupungistuminen ja kasvavat alueet, 2 Ravenstein, E. G. (1885): The Laws of Migration, Journal of the Statistical Society, Vol. XLVIII. 3 Ristimäki, M., Tiitu, M., Kalenoja, H., Helminen, V. & Söderström, P. (2013): Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Suomessa, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 32/ Aro, T. (2014): Alueiden muuttovetovoima; Kuntien ja kaupunkiseutujen vetovoima kuntien välisessä muuttoliikkeessä vuosina ,

6 jotka vetävät puoleensa erityisesti uusia työntekijöitä, löytyvät maantieteellisesti pienemmältä alueelta. Tämä merkitsee, että suurempien kaupunkien ja kaupunkiseutujen rooli vahvistuu vahvistumistaan. Suurempien kaupunkiseutujen vaikutusalue laajenee ja ne jaetaan tärkeitä liikenneväyliä seuraavien vyöhykkeiden ja käytävien mukaan. 2) Epäsymmetrinen kehitys alueiden välillä kiihtyy. Suhdannevaihteluiden vaikutukset jakautuvat epätasaisesti alueiden kesken. Alueet, joilla on yksipuolinen elinkeinoelämä, ovat haavoittuvampia, kun taas monipuolisuus on etu. Vaikka elinkeinoja voidaan siirtää, se ei vaikuta haavoittuvuuteen. Tämä kehitys lisää myös sellaisten paikkojen merkitystä, jonne työpaikat ja osaaminen on keskitetty. 3) Muuttoliike ja työvoiman liikkuvuus muokkaavat yhdyskuntarakennetta keskittävämpään suuntaan. Muuttojen määrä on lisääntynyt 2000-luvun aikana ja halukkuus muuttamiseen on lisääntynyt kaikissa ikäluokissa luvulta lähtien. 4) Maahanmuutto lisääntyy. Maahanmuuttajien lukumäärä on kasvanut viisinkertaiseksi 2000-luvun aikana. Melkein kaikilla kunnilla on positiivinen nettosiirtolaisuus ulkomailta ja useissa kunnissa tämä on ainoa dynaaminen tekijä väestönkehityksessä. Lisäksi maahanmuutto on enemmän keskittynyt suurempiin paikkakuntiin kuin muu muuttoliike. 5) Pendelöinti lisääntyy ja pendelöintietäisyyksien kasvu jatkuu. Joka kolmas suomalainen pendelöi yli kunnan rajojen ja eniten pendelöjiä on suurempien kaupunkien reunakunnissa. Pendelöjien tulot ovat suunnilleen yksi kolmasosa suurempia kuin kotikunnassa asuvien ja työskentelevien tulot. 6) Kiihtyvä ei-aineellinen kilpailu alueiden välillä. Kovien arvojen kuten infrastruktuurin ja teollisten investointien ohella pehmeät arvot kuten osaaminen, luovuus, ilmapiiri ja maine tulevat yhä tärkeämmiksi. Paikan laatu ja sen maine vaikuttavat muuttoliikkeisiin alueiden välillä

7 Muuttoliike muodostaa luonnollisen väestönmuutoksen ohella kokonaisväestömuutoksen. Kuvassa 1 muuttoliike on jaettu nettomuuttoon Suomessa ja kansainvälisesti nettosiirtolaisuuteen. Sekä nettomuutto että luonnollinen väestönmuutos menee aalloissa ja niiden välillä on myös yhteys; korkea luonnollinen väestönmuutos 1990-luvun alussa aiheuttaa negatiivisemman nettomuuton 2010-luvulla. Tämä johtuu muuttoalttiudesta eri ikäryhmien välillä. Tätä tulemme käsittelemään tarkemmin luvussa, jossa tarkastellaan muuttajien ikää. Kansainvälinen nettosiirtolaisuus ei taas kehity aalloissa vaan on lisääntynyt vakaasti 2000-luvun alusta lähtien. Tämä trendi käy yksiin muualla Suomessa vallitsevan tilanteen kanssa Nettomuutto (kansainvälinen) Luonnolinen väestönmuutos Nettomuutto (Suomessa) Väestönmuutos Kuva 1. Väestönmuutokset Pietarsaaren seudulla Suomen 70 seutukunnasta ainoastaan 23 seutukunnalla oli positiivinen väestönmuutos vuosina Pietarsaaren seutu kuuluu näihin ja sijoittuu kokonaisluvuissa 17 sijalle lisäyksellä, joka oli keskimäärin 131 asukasta per vuosi. Tosin kun on kyse nettomuutosta Suomessa, sijoitumme viidenneksi viimeiselle sijalle. Kansainvälinen muuttoliike (17. sija) nostaa seudun 37. sijalle kun on kyse kokonaisnettomuutosta. Taulukko 1. Muuttohalukkuus Pietarsaaren seudun kunnissa. Alue Vuosina Vuosina Ero Pietarsaari 43,9 47,1 3,2 Kruunupyy 26,0 29,7 3,7 Luoto 33,2 33,5 0,3 Uusikaarlepyy 26,3 28,0 1,7 Pedersöre 31,7 34,9 3,2 Pietarsaaren seutu 35,1 37,9 2,8-6 -

8 Halukkuus muuttaa 5 toiseen kuntaan on kuitenkin pienempi Pietarsaaren seudulla kuin muualla maassa vaikka nettomuutto onkin negatiivinen. Vuosina muuttohalukkuus oli 38 promillea Pietarsaaren seudulla ja kansallisesti 50 promillea. Se on kasvanut seudulla kuten muualla maassa. Seudun sisällä muuttohalukkuus on suurin Pietarsaaren kaupungissa kun se on pienin Uudenkaarlepyyn kaupungissa ja Kruunupyyn kunnassa (katso Taulukko 1). Luonnollinen väestönmuutos on vahvempi Pietarsaaren seudulla verrattuna koko maahan. Tämä johtuu ensisijaisesti syntyvyydestä, joka oli 12,8 syntynyttä per 1000 asukasta vuosina , koko maassa syntyvyysluku oli 11,1. Myös kuolevuus oli hitusen alhaisempi Pietarsaaren seudulla, 9,3 kuolemantapausta per 1000 asukasta verrattuna koko Suomen kuolleisuuslukuun, joka oli 9,4. TÄRKEÄT HUOMIOT: Hyvä luonnollinen väestönkasvu vaikuttaa myöhemmin lähtömuuttoon. Maahanmuutto on dynaaminen tekijä, joka on hajottanut kuvion ja myötävaikuttanut positiiviseen väestönmuutokseen yhdessä luonnollisen väestönkasvun kanssa. Väestö jää Pietarsaaren seudulle kuntien kansallista keskiarvoa useammin. Seudun maaseutumaisilla kunnilla ei ole ollut mitään suurempaa lähtömuuttoa, päinvastoin; sieltä ollaan vähiten halukkaita muuttamaan pois. Muutot lisääntyvät, näin myös Pietarsaaren seudulla. Lähtömuutto on minkä sen voidaan odottaa olevan, mutta tulomuutto voisi olla suurempi. 5 Katso luku 1.2 Analyysissä käytettävät käsitteet sivulla

9 Useimmat tulo- ja lähtömuuttajat Pietarsaaren seudulla ovat nuoria aikuisia samoin kuin muualla maassa. Kolme neljäsosaa lähtömuuttajista ja 70 % tulomuuttajista on alle 30 vuotta. Eniten muuttava ikäryhmä on vuoden välillä. Alle 30-vuotiaiden väestöryhmässä vuosittainen nettomuutto oli -254 henkilöä vuosina , kun se oli -10 yli 30-vuotiaiden ikäryhmässä Tulomuutto Lähtömuutto Kuva 2. Pietarsaaren seudulle muuttaneiden ja sieltä pois muuttaneiden lukumäärä keskimäärin per vuosi. Kauden aikana alle 30 vuoden ikäisten henkilöiden nettomuutto oli -130 vuosittain, ts. nettomuutto on heikentynyt 124 henkilöllä. Tämä dramaattinen muutos johtuu ensisijaisesti siitä, että vuotiaiden muuttohalukkuus on lisääntynyt 16 promilleyksiköllä ja vuotiaiden 9 promilleyksiköllä. Toinen osasyy on korkeat syntyvyysluvut 1990-luvun alussa, tällä sukupolvella oli kiivain muuttokautensa vuosina Yli 30-vuotiaiden lähtömuuttajien nettomuutto laski 14 henkilöllä per vuosi kauden aikana verrattuna aikaisempaan viisivuotiskauteen. Tulomuuttajien lukumäärä oli muuttumaton. Taulukko 2 verrataan muuttoalttiutta Pietarsaaren seudulla ja koko maassa. Muuttoalttius on pienempi kaikissa ikäryhmissä verrattuna maan keskiarvoon. Suurimmat erot ovat nuorissa lapsiperheissä, jotka näyttävät juurtuvan Pietarsaaren seudulla aikaisemmin kuin maassa keskimäärin

10 Taulukko 2. Alttius muuttaa kunnan rajan yli vuosina iän mukaan (promille). Ikäluokka Suomi Pietarsaaren seutu Ero ,8 39,1-23, ,9 20,5-11, ,4 14,0-6, ,5 69,2-19, ,0 189,9-6, ,4 116,0-14, ,9 51,0-26, ,2 27,9-21, ,1 22,0-12, ,7 18,1-9, ,9 15,4-8, ,0 10,9-8, ,5 9,5-8, ,2 7,1-6, ,1 6,1-3,0 75-5,2 4,1-1,1 YHTEENSÄ 49,9 37,9-12,0 TÄRKEÄT HUOMIOT: vuotiaat ovat eniten muuttava ikäluokka. Kolme neljäsosaa lähtömuuttajista on alle 30 vuotta. Pietarsaaren seudun negatiivinen nettomuutto syntyy alle 30-vuotiaista muuttajista. Halukkuus muuttaa on lisääntynyt eniten vuotiaiden joukossa ja toiseksi eniten 20-vuotiaiden joukossa. Nuoret lapsiperheet ovat vähiten halukkaita muuttamaan Pietarsaaren seudulla verrattuna koko maahan. Kausina ja tulomuutossa ei tapahtunut suuria muutoksia

11 Vuosina keskimäärin 2077 henkilöä muutti pois jostakin Pietarsaaren seudun viidestä kunnasta. Näistä 39 % muutti seudun sisällä, 52 % muutti toiseen osaan Suomea ja 10 % muutti ulkomaille. Tulomuuttajista näihin viiteen kuntaan 39 % tuli niin ikään lähialueelta. Muista osista Suomea tuli 40 % kun taas ulkomailta tuli 21 %. Näiden viiden vuodan aikana seutu menetti vuosittain 264 nettoasukasta muihin osiin Suomea, mutta sai 224 uuden asukkaan vuosittaisen nettolisäyksen ulkomailta. Yhteenlaskettu kokonaisnettomuutto oli siten -40 per vuosi. Seuraavassa osassa tarkastelemme ensin seudun sisäisiä muuttoja analysoidaksemme sen jälkeen muuttoja maan sisällä ja viimeiseksi kansainvälistä muuttoliikettä. Taulukko 3. Muuttoliike Pietarsaaren seudulla per kunta, keskiarvo vuosina Muutot kuntien välillä Muutot kansainvälisesti Kokonais- Muutos Alue netto- muutto kaudelta Sisään Ulos Netto Sisään Ulos Netto Pietarsaari Kruunupyy Luoto Uusikaarlepyy Pedersöre Pietarsaaren seutu Pietarsaarella on positiivinen nettomuutto kaikista seudun kunnista paitsi Luodosta. Suurimmat muuttovirrat seudulla kulkevat Pietarsaaren ja Pedersören sekä Pietarsaaren ja Luodon välillä. Näillä kolmella on myös kunnan rajoja ylittävä yhdyskuntarakenne. Pedersörelle ja Luodolle seudun sisäinen muuttoliike on erittäin tärkeä. Kolme viidestä Pedersören ja Luodon tulomuuttajasta tuli toisesta kunnasta Pietarsaaren seudulla. Elinkaarimallin mukaan voidaan olettaa, että nuorisoa muuttaa kaupunkiin kun taas lapsiperheitä muuttaa Pedersöreen ja Luotoon. Teorian mukaan voidaan odottaa vanhempien henkilöiden muuttoliikettä takaisin kaupunkiin. Tilasto osoittaa, että mallia voidaan käyttää näiden kolmen kunnan välisen muuttoliikkeen selittämiseen. Vuosien välillä nettomuutto oli 21 henkilöä vuotiaiden ikäryhmässä, joka muutti Pietarsaareen Pedersörestä ja Luodosta. Toiseen suuntaan nettomuutto osoittaa, että kahdeksan nuorta alle viisivuotiaiden lasten perhettä muutti pois Pietarsaaresta Luotoon tai Pedersöreen. Mutta tähän Pedersören ja Luodon yhtäläisyydet päättyvät. Nettomuutto osoittaa, että kahdesta kolmeen vanhempaa perhettä, joilla on kouluikäisiä lapsia muuttaa vuosittain Pedersörestä Pietarsaareen. Luodolla taas on kahden vanhemman perheen vuosittainen nettovoitto Pietarsaaresta. Eläkeläisistä 6-7 henkilöä muuttaa vuosittain Pedersörestä Pietarsaareen. Luodon ja Pietarsaaren välillä ei ole merkittävää nettoliikettä eläkeläisten keskuudessa. Muuttoliike Pedersören ja Luodon välillä ei osoita suurempia ikäeroja, mutta näkyy, että Pedersöre vetää puoleensa vähän enemmän nuoria perheitä, kun taas Luoto vetää puoleensa vanhempia perheitä, mikä vahvistaa mallia, joka kunnilla on Pietarsaaren kanssa. Nuorilla ja eläkeläisillä ei ole mitään merkittävää nettoliikettä Pedersören ja Luodon välillä mikä vahvistaa elinkaarimallin

12 Kuva 3. Muuttovirrat Pietarsaaren seudulla ja naapurikuntien välillä Kruunupyyn suhteet Kokkolaan muistuttavat Luodon suhdetta Pietarsaareen, mutta virrat ovat vähän pienempiä. Nettomuutto Kokkolaan vuotiaiden ikäryhmässä on viisi henkilöä, kun taas kolmesta neljään nuorta lapsiperhettä muuttaa kuntaan vuosittain. Myös jokunen vanhempi perhe muuttaa Kokkolasta vuosittain. Pietarsaareen nettomuutto on suurempi vuotiaiden ikäryhmässä kuin Kokkolaan, nimittäin kahdeksasta yhdeksään nuorta vuosittain. Nuorten lapsiperheiden nettomuutto Kruunupyyhyn Pietarsaaresta on yksi per vuosi, niinpä se on pienempi kuin Kokkolasta. Eläkeläisten nettomuutto Kruunupyyhyn ei ole merkittävä. Pietarsaaresta Kokkolaan sekä nuorten (kahdeksasta yhdeksään per vuosi) että lapsiperheiden (kaksi nuorta perhettä ja yksi vanhempi perhe vuosittain) nettomuutto on negatiivinen. Myös ikäryhmä ennen eläkeikää osoittaa negatiivista nettotulosta. Nettomuuttosuhde Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn välillä merkitsee uutta kuviota. Nuoret ja perheettömät nuoret vuoden ikäiset aikuiset hakeutuvat Pietarsaareen, nettoluku on yhdeksän per vuosi, kun taas lapsiperheiden kohdalla on nettoplus Uudenkaarlepyyn eduksi, mutta kyse on ainoastaan yhdestä perheestä netto vuosittain. Uudenkaarlepyyn ja Pedersören välillä ei ole selvää muuttokuviota ikäryhmiä verrattaessa muuta kuin, että Pedersöre vetää puoleensa nuoria perheitä hitusen paremmin. Muuttovirtojen suuruus Seudun sisäisten ja naapurikuntiin suuntautuvien virtojen suuruuden lähempään analysointiin käytetään gravitaatioteoriaa. Tämä merkitsee, että teoreettinen muuttovirta lasketaan kunnan asukasmäärän ja kuntien välisen välimatkan avulla. Välimatka on laskettu jokaisen kunnan

13 väestöllisen painopisteen mukaan ja huomioimalla tieverkon. Gravitaatioteoriaa on kritisoitu siitä, että siinä ei huomioida hallinnollisten ja kulttuuristen esteiden tai rajojen vaikutusta muuttoliikkeeseen. Mutta vertaamalla todellisia muuttoliikkeitä teoreettisiin, voidaan tunnistaa, sellaisten esteiden olemassa olo. Tulokset osoittavat, että vuorovaikutus Pietarsaaren, Pedersören ja Luodon välillä on suurempi kuin mitä teoreettinen malli osoittaa. Myös virta Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren välillä on suurempi kuin teoreettisessa mallissa. Kruunupyyn muuttovirrat ovat kutakuinkin sopusoinnussa mallin kanssa, lukuun ottamatta vuorovaikutusta Kokkolan suuntaan, joka on suurempi. Sitä vastoin todellinen muuttovirta Pietarsaaren, Pedersören, Luodon ja Uudenkaarlepyyn välillä Kokkolan suuntaan ja sieltä poispäin on pienempi kuin teoreettisessa mallissa. Kuvaavinta on pieni vuorovaikutus Pedersören ja Kokkolan välillä. Tämän analyysin tulos osoittaa, että työmarkkinat ja pendelöintiliikenne luo toiminnallisen Pietarsaaren seudun seutukunnan, mutta että myös muuttoliikkeellä on voimakas imu, joka nivoo yhteen erityisesti Pietarsaaren, Pedersören, Luodon ja Uudenkaarlepyyn. Malli tunnistaa esteet, jotka ovat olemassa sellaisten kuntien välillä, joissa kielisuhteet ovat erilaisia. Vöyrissä etelässä teoreettinen malli pitää paremmin paikkansa verrattuna kuntiin, joissa on suomenkielinen enemmistö pohjoisessa ja idässä, ja joissa vuorovaikutus on alhaisempi. Poikkeuksena on Kruunupyy. Voidaan sanoa, että muuttoliikkeen kielimuuri on matalampi Kruunupyyn ympärillä kuin neljässä muussa kunnassa Pietarsaaren seudulla. Kuva 4. Muuttoliike Pietarsaaren seudun ja maan seutujen välillä vuosina

14 Kolmella seudulla oli joka vuosi kolminumeroisia virtoja Pietarsaaren seudulta ja Pietarsaaren seudulle vuosina Nämä olivat Vaasan, Helsingin ja Kokkolan seutu. Suurin nettomenetys vuosittain -102 oli Vaasan seudulle, jota seurasi Helsingin seutu (-63), Turun seutu (-31), Tampereen seutu (-26) ja Seinäjoen seutu (-19). Kokkolan seudulle nettomenetys oli keskimäärin -13 henkilöä vuosittain. Suurimman nettovoitot tulivat Oulun seudulta ja Suupohjasta neljällä henkilöllä vuosittain. Kaksi kolmasosaa vuoden ikäisistä lähtömuuttajista muutti Vaasaan, Helsinkiin tai Turkuun. Tämä merkitsi 52 nuoren vuosittaista nettomenetystä Vaasaan, 34 Helsinkiin ja 18 Turkuun. Mutta myös vuotiaiden ikäryhmässä tämä merkitsi nettomenetystä näille kolmelle seudulle. Sitä vastoin vuotiaiden joukossa tuli nettovoittoa sekä Helsingistä että Vaasasta, mutta lukumäärä on ainoastaan yksi tai kaksi henkilöä per vuosi. Muuttovuorovaikutus Kokkolan kanssa on enemmän hajallaan ikäluokissa. Nettomenetys vuotiaiden ikäluokassa oli kuusi henkilöä kun vuotiaiden ikäluokassa oli viiden henkilön nettovoitto. Yli puolet, tai 54 %, Pietarsaaren seudulle muualta Suomesta muuttavat muuttivat Pietarsaaren kaupunkiin, 18 % muutti Kruunupyyhyn, Pedersöre ja Uusikaarlepyy vastaanottivat kumpikin 11 % ja Luotoon muutti 5 % 6. Helsingin ja Turun seudulta muuttavista 60 % tuli Pietarsaaren kaupunkiin ja Vaasasta puolet. Sitä vastoin puolet Kokkolan seudulta tulevista muuttajista muutti Kruunupyyhyn ja ainoastaan yksi kolmasosa Pietarsaareen. On myös huomattavasti tavallisempaa, että Pietarsaaren kaupungista muutetaan toiseen osaan Suomea kuin muista neljästä kunnasta. Pietarsaaren seudulta pois muuttavista 57 % tuli Pietarsaaren kaupungista. Maaseutumaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Kaupunkimaiset kunnat Tulomuutto Lähtömuutto Kuva 5. Tulo- ja lähtömuuttajat kaupunki ja maaseutujaon mukaan. Saadaksemme kuvan siitä, minkä tyyppisten kuntien välillä muuttajat liikkuvat, käytämme kuvassa 5 Tilastokeskuksen kuntaryhmitystä. Pietarsaaren seudulle muualta Suomesta muuttavista 71 % oli kaupunkimaisista kunnista, kun taas 17 % tuli maaseutumaisista kunnista vuosina Kauden aikana suhde oli jokseenkin sama ja osia voidaan verrata ulosmuuttajien lähtökuntatyypin kanssa kansallisesti. Pietarsaaren seudulta muuttaneista 81 % muutti kaupunkimaisiin kuntiin, kun taas 11 % muutti maaseutumaisiin kuntiin. Verrattuna edelliseen viisivuotiskauteen kaupunkimaisiin kuntiin muuttaneiden lukumäärä on noussut 130 henkilöllä per vuosi. 6 Vuonna 2013 Pietarsaaren seudun asukkaista 40 % asui Pietarsaaren kaupungissa, 22 % Pedersöressä, 15 % Uudessakaarlepyyssä, 14 % Kruunupyyssä ja 10 % Luodossa

15 Maastamuutto Maahanmuutto Kuva 6. Kansainvälinen muuttoliike kaudella verrattuna kauteen Keskiarvo per vuosi. Muuttoliike ulkomailta on kasvanut huomattavasti, mikä todettiin jo aikaisemmin. Myös maastamuutto on kasvanut, mutta ei yhtä voimakkaasti kuin maahanmuutto. Seudun maahanmuuttajista 55 % muutti Pietarsaareen, 18 % Uuteenkaarlepyyhyn, 12 % Pedersöreen, 8 % Kruunupyyhyn ja 7 % Luotoon. Seudun maastamuuttajasta 44 % muutti Pietarsaaresta, 20 % Pedersörestä, 15 % Uudestakaarlepyystä ja 10 % Kruunupyystä sekä Luodosta. Suhteessa kuntien asukaslukuun Pietarsaarella ja Uudellakaarlepyyllä on kansainvälisin muuttoliike kun taas Kruunupyyn ja Pedersören muuttoliike on vähiten kansainvälinen. Tilastokeskuksella on maksuttomissa tietokannoissaan ainoastaan maakuntakohtaista tietoa kansainvälisen muuttoliikkeen alkuperästä. Saadaksemme kuvan mistä ja mihin muuttoliikkeet suuntautuvat käytämme lähtökohtana Pohjanmaan maakuntaa. EU (28) maat Muu Eurooppa Afrikka Maahanmuutto Amerikka Aasia Oseania Tuntematon Maastamuutto Kuva 7. Maahan- ja maastamuutto Pohjanmaan maakunnassa maailmanosan mukaan vuosina Yli puolet tai 54 % maahanmuutosta Pohjanmaalle tuli Euroopasta ja 29 % Aasiasta. Yksittäisistä maista eniten eli 18 % tuli Ruotsista. Virosta, Irakista ja Venäjältä tuli 5 %. Maastamuutosta 81 % suuntautui johonkin toiseen eurooppalaiseen maahan. Selvästi suurin muuttovirta johonkin toiseen maahan suuntautui Ruotsiin, jonne 47 % maastamuuttajista muutti. Norjaan muutti 7 % ja USA:han 5 %. Suurin nettosiirtolaisuus maanosan mukaan tuli Aasiasta ja Euroopasta, pääasiassa Itä- Euroopasta. Pohjanmaalla on positiivinen nettosiirtolaisuus myös Afrikasta. Suurin nettosiirtolaisuus maan mukaan oli Irakista, Venäjältä, Somaliasta ja Virosta kun taas suurin nettomenetys oli Ruotsiin, USA:han ja Saksaan. Maahanmuuttajista 28 % oli Suomen kansalaisia, mutta Ruotsista Pohjanmaalle muuttajista 75 % oli Suomen kansalaisia. Maastamuuttajista 71 % oli Suomen kansalaisia, kun taas Ruotsiin muuttaneista 82 % oli Suomen kansalaisia

16 TÄRKEÄT HUOMIOT: Elinkaarimallia voidaan käyttää selittämään seudun sisäistä muuttoliikettä. Pedersöre ja Luoto vetävät puoleensa nuorempia perheitä. Luoto vetää puoleensa myös vanhempia perheitä, mikä antaa kunnalle positiivisen muuton seudulla. Sama suuntaus on Kruunupyyssä Kokkolan suuntaan. Muuttovuorovaikutus on erityisen voimakas Pietarsaaren, Pedersören, Luodon ja Uudenkaarlepyyn välillä. Neljä viidestä seudulta pois muuttavasta muuttaa kaupunkiympäristöön. Muuttoliikkeet muihin osiin ja muista osista Suomea ovat vilkkaampia Pietarsaaren kaupungissa kuin seudun muissa kunnissa. Suurin kansainvälinen maan mukainen muuttoliike on Ruotsiin ja Ruotsista. Siitä vastaavat pääasiallisesti suomalaiset. Positiivinen nettosiirtolaisuus tuli Aasiasta, Itä-Euroopasta ja Afrikasta. Seudun sisällä muuttoliike on kansainvälisin Pietarsaaressa ja Uudessakaarlepyyssä ja vähiten kansainvälinen Pedersöressä ja Kruunupyyssä

17 Maan muilta seuduilta olevista tulomuuttajista keskimäärin 405 henkilöä per vuosi oli ruotsinkielisiä, 321 suomenkielisiä ja 88 henkilöillä oli jokin muu äidinkieli vuosina Nettomuutto merkitsi ruotsinkielisten osalta -108 per vuosi, suomenkielisten osalta -91 ja muiden osalta -65. Vuonna 2013 Pietarsaaren seudulla oli 75 % ruotsia puhuvia, 21 % suomea puhuvia ja 4 % muita kieliä puhuvia. Muut kielet Ruotsinkieliset Suomenkieliset Tulomuutto Lähtömuutto Kuva 8. Tulo- ja lähtömuutto Pietarsaaren seudun ja Suomen muiden seutujen välillä kielen mukaan, keksiarvo vuosille Muuttoalttius vaihtelee paljon kieliryhmien välillä (Kuva 4). Suomenkielisillä muuttoalttius oli melkein 50 promillea. Se on laskenut kahdella promilleyksiköllä ja on siten siirtynyt kansallisen 50 promillen keskiarvon yläpuolelta heti keskiarvon alapuolelle. Tämä on myönteinen asia seudulle. Seudun ruotsinkieliset muuttavat kansallista keskiarvoa harvemmin. Ruotsinkielisten muuttoalttius on 30 promillea. Se on noussut vähän aivan kuten yleinen trendi. Ruotsinkielisten alempaan muuttoalttiuteen on olemassa luonnollisia syitä. Suomessa on vähemmän kuntia, joilla on ruotsinkielisiä palveluja ja kouluja ja, jos näitä palveluja tarvitaan, muuttovaihtoehtoja on tästä syystä vähemmän. Silti Pietarsaaren seudun ruotsinkielisten muuttoalttius on pienempi verrattuna kaikkiin ruotsinkielisiin Suomessa. Muuttoalttius on erittäin korkea henkilöillä, jotka eivät ole ruotsin- ja suomenkielisiä Pietarsaaren seudulla. Se on kokonaiset 149 promillea. Tämä luku on lisäksi 36 promilleyksikköä korkeampi verrattuna edelliseen viisivuotiskauteen. Todennäköisyys, että toista kieltä kuin ruotsia tai suomea äidinkielenään puhuva asukas päättäisi muuttaa toiseen suomalaiseen kuntaa Pietarsaaren seudulla, on melkein viisi kertaa suurempi kuin että ruotsinkielinen asukas päättäisi muuttaa. Lisäksi muuttoalttius on huomattavasti kansallista 81,7 promillen keskiarvoa suurempi. Taulukko 4. Pietarsaaren seudun kieliryhmien muuttoalttius Suomessa. Kieliryhmä Vuosina Vuosina Ero Koko maa Suomenkieliset 51,7 49,8-1,9 49,9 Ruotsinkieliset 28,7 30,2 1,4 36,9 Muunkieliset 113,1 149,0 35,9 81,7 Koko seutu 35,1 37,9 2,8 49,9 Suomenkielisistä muuttajista Suomessa 78 % muuttaa pois seudulta ja 22 % muuttaa seudun sisällä. Ruotsinkielisestä enemmistöstä 55 % muuttaa seudun sisällä ja muista kielistä 69 % muuttaa pois seudulta. Tässä voimme nähdä, että ruotsinkieliset asukkaat Pietarsaaren seudulla ovat erittäin vakaa väestöryhmä, muuttoalttius on alhainen ja muutoista useimmat tapahtuvat seudun sisällä

18 Kieli ja maantiede Tulomuutto Kuva 9. Muuttoliikkeitä seudun mukaan, keskiarvo vuosittain Lähtömuutto Verrattaessa kieliryhmien maantieteellisiä muuttoliikkeitä seutukuntien mukaan, niiden välillä on eroja, katso Kuva 9. Ruotsinkielisten suurin muuttoliike tapahtuu rannikkokaistaa pitkin alueilla, joissa on ruotsinkielisiä. Ruotsinkielisillä on eniten vuorovaikutusta Vaasan seudun kanssa, mutta nettomenetys on -65 per vuosi. Toiseksi eniten vuorovaikutusta heillä on pääkaupunkiseudun kanssa, jonne nettomenetys on -15. Muita seutuja, joilla on ryhmälle merkittävää muuttoliikettä, on Kokkolan seutu, josta nettovoitto on +3 ja Turun seutu johon nettomenetys on -24. Suomenkielisillä muuttoliike on enemmän hajanainen maassa ja aktiivisin Kokkolan seudun kanssa, mutta nettomenetys on -14. Suomenkielisistä muuttajista Kokkolan seudulle muuttaa 18 %. Toiseksi suurimmat muuttovirrat suomenkielisillä on Vaasan kanssa, mutta nettomenetys on -35. Muuta kieltä äidinkielenään puhuvat muuttavat keskitetyimmin. Eniten muutetaan pääkaupunkiseudulle mikä merkitsee -42 nettomenetystä per vuosi. Kaikista muuttoliikkeistä yli kunnan rajojen 31 % muita kieliä puhuvien ryhmästä muuttaa Pietarsaaren seudun sisällä ja 29 % muuttaa Helsingin seudulle. Suomenkielisten muuttoliikkeessä Pietarsaaren seudun kuntien välillä ei ole suurempia nettomuutoksia. Luodon ruotsinkielisillä on 16 henkilön ja Pietarsaarella kahdeksan henkilön nettovoitto per vuosi, kun taas Kruunupyyllä ja Pedersörellä on 13 ruotsinkielisen henkilön

19 nettomenetys per vuosi. Muita kieliä puhuvien henkilöiden ryhmässä Luodolla, Pedersörellä ja Uudellakaarlepyyllä on 4-7 henkilön nettomenetys per vuosi seudun sisällä, kun taas Pietarsaarella on 17 henkilön nettovoitto per vuosi. Verrattaessa nettoa muuttoihin koko Suomen alueella Pietarsaarella on 43 henkilön nettomenetys per vuosi, kun taas seudun muilla kunnilla on yhteensä 22 henkilön nettomenetys muita kieliä puhuvien henkilöiden ryhmässä. Maahanmuuton kautta muita kieliä puhuvien osuus kokonaisväestöstä kuitenkin kasvaa. Nykytilanteessa melkein joka kymmenes toista kieltä puhuva henkilö kuitenkin muuttaa johonkin toiseen osaan Suomea, etupäässä pääkaupunkiseudulle, joten Pietarsaaren seutu on osaksi läpikulkualue muita kieliä puhuville henkilöille. Kruunupyy on ainoa kunta seudulla, jossa muuttoliike lisää suomenkielisten lukumäärää, keskimäärin nettovoitto on 18 henkilöä per vuosi. Pietarsaaressa suomenkielisten osuus pienenee 95 henkilöllä per vuosi. Samoin kuin sisäisessä muutossa Luoto on ainoa kunta, jossa muuttoliike lisää ruotsinkielisten lukumäärä neljällä henkilöllä per vuosi. Pedersöressä ja Kruunupyyssä ruotsinkielisten nettomenetys on suurin, 46 ja 30 henkilöä per vuosi. Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren nettoluvut ovat -22 ja -15. Kuvassa 10 esitetään kuntien kielisuhteita ja Taulukossa 5 esitetään muutosta prosenttiyksiköissä viimeisten kymmenen vuoden aikana. Pietarsaari 37% 56% 7% Kruunupyy 17% 81% 2% Luoto 6% 92% 1% Uusikaarlepyy 7% 87% 5% Pedersöre 9% 90% 2% Suomenkieliset Ruotsinkieliset Muut kielet Kuva 10. Kielisuhteet Pietarsaaren seudulla vuonna Taulukko 5. Muutokset kielisuhteissa kymmenessä vuodessa ( ), prosenttiyksikköjä. Kunta Suomenkielisiä Ruotsinkielisiä Muunkielisiä Pietarsaari -4,5-0,1 4,6 Kruunupyy 2,8-4,1 1,3 Luoto -0,1-0,7 0,8 Uusikaarlepyy -1,2-2,8 4,0 Pedersöre 0,2-0,9 0,7 Pietarsaaren seutu -1,8-1,0 2,8-18 -

20 TÄRKEÄT HUOMIOT: Pietarsaaren seudun ruotsinkielisten henkilöiden muuttoalttius on maan keskiarvoa ja maan muita ruotsinkielisiä pienempi. Enemmistö muuttaa seudun sisällä, mutta muuttoliike merkitsee, että ruotsinkielisten lukumäärä laskee. Suomenkielisten muuttoalttius on vähentynyt ja on suunnilleen samalla tasolla kun maan keskiarvo. Myös suomenkielisillä on muuttoliikkeessä nettomenetys. Suurin vuorovaikutus heillä on Kokkolan seudun kanssa. Jos ei puhu ruotsia tai suomea äidinkielenään halukkuus muuttaa pois on suuri ja se on kasvanut. Se on myös korkeampi Pietarsaaren seudulla kuin muualla maassa. Ruotsinkieliset muuttavat rannikkokaistaa pitkin, kun taas suomenkieliset muuttavat ympäri maata. Muunkieliset henkilöt muuttavat usein seudun sisällä Pietarsaareen ja Pietarsaaresta suuremmille kaupunkiseuduille tai naapuriseuduille. Kruunupyy on ainoa kunta, jossa muuttoliike lisää suomenkielisten lukumäärää

21 Jo 1800-luvun lopussa Ravenstein totesi, että naiset ovat miehiä muuttoalttimpia. Tämä on tosiasia myös Pietarsaaren seudulla. Sekä tulo- että lähtömuutossa naisia on enemmän. Erot tosin pienenivät vuosina verrattuna edelliseen viisivuotiskauteen. Muuttoalttius oli naisten osalta 38,5 promillea ja miesten osalta 37,3 promillea viimeisen viisivuotiskauden aikana, kun se oli 36,9 ja 33,3 promillea aikaisemman kauden aikana. Sukupuolten välinen ero muuttoalttiudessa tasoittui toisin sanoen yli puolella. Aboluuttisissa luvuissa tämä merkitsee, että vuosittain pois muutti 15 naista enemmän kauden aikana, kun naisia aikaisemmin muutti 87 enemmän. Edelleen voidaan todeta, että naismuuttaja on miesmuuttajaa nuorempi mutta, että erot eivät ole suuria. Myös kansallisesti naisten muuttoalttius on suurempi kuin miesten. Ero on kuitenkin erittäin pieni, sukupuolten välinen ero on ainoastaan 0,5 promillea. Ero on suurempi Pietarsaaren seudulla. Naiset Lähtömuutto Lähtömuutto Miehet Tulomuutto Tulomuutto Kuva 11. Tulo- ja lähtömuutto sukupuolten mukaan. Vertailu tehty viisivuotiskausien ja välillä. Luku ilmoittaa keskiarvon per vuosi. Suomessa on enemmän naisia kuin miehiä, tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että naisten keskimääräinen elinikä on pitempi. Suomen kaupunkimaisissa kunnissa ero sukupuolijakaumassa on suurempi ja enemmistönä ovat naiset, kun taas maaseutumaisissa kunnissa on enemmän miehiä kuin naisia. Demografiset teoriat osoittavat myös, että naiset hakeutuvat miehiä useammin kaupunkikeskuksiin. Pietarsaaren seudulla naisia on enemmän Pietarsaaren kaupungissa kun taas Pedersöressä, Uudessakaarlepyyssä, Kruunupyyssä ja Luodossa on enemmän miehiä. Yhteenlaskettuna tämä merkitsee, että Pietarsaaren seudulla on yli 450 miestä enemmän (50,5 %) kuin naisia (49,5 %). Muuttoliike on osasyynä tähän. TÄRKEÄT HUOMIOT: Sukupuolten välillä on eroja; naiset muuttavat miehiä enemmän. Muuttoliike on yksi syy siihen, että Pietarsaaren seudulla on enemmän miehiä kuin naisia. Sukupuolten välinen ero muuttoalttiudessa on pienentynyt, minkä voidaan katsoa olevan myönteistä

22 Muuttaminen on yksi tapa lisätä koulutustaan ja sijoittua työmarkkinoilla. Pietarsaaren seudun osalta tämä merkitsee, että lähtömuutto on välttämätön tapahtuma koulutustason korottamiselle pitkällä tähtäimellä paluumuuton kautta. Koulutustaso seudulla on noussut tasaiseen tahtiin viime vuosien aikana samoin kuin koko maassa. Pietarsaaren seudulla 40,4 prosentilla väestöstä, joka on täyttänyt 15 vuotta, on keskitason koulutus, 23,5 prosentilla on korkean tason tutkinto, kun taas 36,1 prosentilla ei ole tutkintoa peruskoulun jälkeen. Kaksi demografista tekijää vaikuttaa koulutustasoon; luonnollinen muutos sen tosiasian kautta, että nuoremmat ikäluokat ovat korkeammin koulutettuja kuin vanhemmat sekä muuttoliike. Kuvassa 12 voidaan nähdä, että korkeasti koulutettujen osuus on suurempi tulomuuttajien joukossa kuin lähtömuuttajien joukossa mikä merkitsee, että muuttoliike Suomen sisällä on eduksi, kun katsotaan koulutustasoa. Viimeisten viiden vuoden aikana korkeakoulutettujen osuus on tosin ollut alhaisempi tulomuuttajien joukossa kuin koko väestössä. 35% 30% Pietarsaaren seutu 25% 20% 15% 10% Osuus, jolla on korkean asteen koulutus koko väestöstä Osuus, jolla on korkean asteen koulutus tulomuuttajista Osuus, jolla on korkean asteen koulutus lähtömuuttajista Kuva 12. Kuinka muuttoliike on vaikuttanut koulutustasoon Pietarsaaren seudulla. Linjat ilmoittavat korkean asteen koulutuksen osuuden. Katkoviivat näyttävät trendin niiden tulo- ja lähtömuuttajien joukossa, joilla on korkean asteen koulutus. Lukumääräisesti eniten muuttavat ovat henkilöitä, joilla on keskiasteen tutkinto. Kaikissa seudun kunnissa tässä kategoriassa muuttaa pois enemmän henkilöitä kuin sisään. Pietarsaaren kaupungissa tämä merkitsee keskimäärin 81 henkilön nettomenetystä per vuosi. Myös perustason koulutuksen omaavien henkilöiden ryhmässä lähtömuuttajia on enemmän kuin tulomuuttajia. Kruunupyyllä, Luodolla ja Pietarsaarella on positiivinen nettoluku korkean asteen koulutuksen omaavien henkilöiden ryhmässä. Luodolla on keskimäärin neljä tai enemmän tulomuuttajaa kuin lähtömuuttajaa Suomessa ja siten korkein nettovoitto. Tulo- ja lähtömuuttajien lukumäärää per kunta esitellään Kuvassa

23 35% 30% Kruunupyy 35% 30% Luoto 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 35% Pedersöre 30% 25% 20% 15% 10% 35% Pietarsaari 30% 25% 20% 15% 10% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Uusikaarlepyy Osuus, jolla on korkean asteen koulutus koko väestöstä Osuus, jolla on korkean asteen koulutus tulomuuttajista Osuus, jolla on korkean asteen koulutus lähtömuuttajista Kuva 13. Kuinka muuttoliike on vaikuttanut kuntien koulutustasoon. Viivat näyttävät korkean asteen koulutuksen omaavien osuuden. Katkoviivat näyttävät trendin korkean aste koulutuksen omaavien tulo- ja lähtömuuttajien ryhmässä. Kruunupyyssä muuttoliike on nostanut koulutustasoa eniten. Muuttoliike suosii myös vahvasti Luotoa. Myös Uuttakaarlepyytä ja Pedersöreä suosittiin vahvasti kymmenvuotiskauden ensimmäisellä puoliskolla, kun taas jälkimmäinen puolisko on ollut vähemmän positiivinen. Erityisesti neljän viimeisen vuoden aikana koulutustason kehitys on hidastunut Pedersöressä. Pietarsaaressa kehitys on ollut päinvastainen, ensimmäisen puoliskon aikana muuttoliike ei ollut positiivinen, kun taas viime vuosien muuttoliike on vaikuttanut myönteisesti koulutusasteeseen

24 Korkea aste Kruunupyy Korkea aste Luoto Keskiaste Keskiaste Perusaste Perusaste Korkea aste Pedersöre Korkea aste Pietarsaari Keskiaste Keskiaste Perusaste Perusaste Korkea aste Uusikaarlepyy Keskiaste Tulomuutto Lähtömuutto Perusaste Kuva 14. Tulo- ja lähtömuuttajien lukumäärä Pietarsaaren seudulla koulutustason mukaan. Lukumäärät ilmoittavat keskiarvon viisivuotiskauden aikana. Vuosien aikana Pietarsaaren seudulla oli vuosittain -5 korkeasti koulutetun henkilön nettomenetys. Tämä oli huonontumista aikaisemmasta viisivuotiskaudesta, jolloin seudulla oli viiden henkilön nettovoitto. Jälkimmäisen viisivuotiskauden aikana Pedersöre menetti eniten korkeasti koulutettuja henkilöitä, kun taas Luoto, Kruunupyy ja Pietarsaari saivat eniten. Aikaisemman viisivuotiskauden aikana Pietarsaari menetti eniten korkeasti koulutettuja henkilöitä, kun taas muut kunnat saivat enemmän. Kauden aikana perusasteen koulutuksen omaavien henkilöiden nettomenetys oli -105 ja keskiasteen koulutuksen omaavien henkilöiden Kokonaisnettomenetys oli paljon korkeampi kaudella Kun katsotaan koulutustasoa, tämä kosketti 50 % henkilöistä, joilla on perusasteen koulutus ja 40 % henkilöistä, joilla on keskiasteen koulutus. Taulukko 6. Muuttohalukkuus Suomessa koulutusasteen mukaan. Koulutusaste Vuosina Vuosina Ero Perusaste 25,4 34,8 9,4 Keskiaste 55,6 53,1-2,5 Korkea aste 34,0 30,6-3,3 Koko seutu 35,1 37,9 2,8-23 -

25 Henkilöt, joilla on keskiasteen koulutus, ovat keskiarvoa alttiimpia muuttamaan vaikka alttius on laskenut 2,5 promillea. Eniten muuttoalttius on lisääntynyt henkilöillä, joilla on perusasteen koulutus. Myönteistä on, että muuttoalttius on vähentynyt 3,3 promillella korkeasti koulutettujen ryhmässä. Tämä merkitsee, että seudun kyky säilyttää korkeakoulutettuja henkilöitä on parantunut vähän. Jos katsotaan kuntatasolla, suurimmat myönteiset muutokset viisivuotiskausien välillä ovat tapahtuneet Pietarsaaressa ja Luodossa. Vuosien välillä korkeasti koulutetut olivat vähemmän halukkaita muuttamaan Pedersörestä verrattuna Pietarsaareen ja Luotoon. Korkeasti koulutettujen muuttoalttius on kuitenkin noussut 37,8 promilleen Pedersöressä, jonka luku nyt on korkein viidestä kunnasta. Nousu merkitsee, että vuosittain 10 tai useampi korkeasti koulutettu muuttaa pois kuin kauden aikana. Korkeasti koulutetut ovat vähiten halukkaita muuttamaan Uudestakaarlepyystä ja Kruunupyystä, joissa myös muutokset viisivuotiskausien välillä ovat olleet pienempiä. Maastamuuttajat ovat korkeammin koulutettuja Pietarsaaren seudun maahanmuuttajien koulutustasosta ei ole saatavilla tietoja, mutta maastamuuttajista on tietoja. Tilastot osoittavat, että vuosien välillä 77 prosentilla maastamuuttajista oli tutkinto ja 25,5 prosentilla oli korkeampi tutkinto. Näiden vuosien aikana korkeamman tutkinnon suorittaneiden kokonaisosuus väestöstä oli 21,1 ja 22,7 prosentin välillä, mikä merkitsee, että maastamuutto oli koulutustasoon negatiivisesti vaikuttava tekijä. Ulkomaille muuttavilla oli keskimäärin korkeampi koulutustaso kuin Suomen sisällä muuttavilla, mutta heidän lukumääränsä oli huomattavasti pienempi. Yksi kolmasosa 15 vuotta täyttäneistä maastamuuttajista muutti suurella todennäköisyydellä opiskelemaan korkealla asteella. Maastamuuttajista, joilla oli korkea-asteen tutkinto, enemmistö oli vuotta. Keskimäärin 41 henkilöä, joilla oli korkean asteen tutkinto, muutti ulkomaille vuosittain. TÄRKEÄT HUOMIOT: Muuttoliike Pietarsaaren seudulla myötävaikuttaa koulutustason korottamiseen nuorten muuttaessa pois opiskelemaan. Viimeisen viisivuotiskauden aikana henkilöitä, joilla oli korkean asteen koulutus, muutti harvemmin pois verrattuna aikaisempaan, kun taas pois muutti enemmän henkilöitä, joilla oli perusasteen koulutus. Henkilöt, joilla on ammatti- tai ylioppilastutkinto, muuttavat huomattavasti muita useammin. Luonnollinen syy muuttoon on koulutustason nostaminen. Maastamuuttajien koulutustaso on korkeampi kuin seudun koulutustaso

26 Jakoa asukkaiden pääasiallisen toiminnan mukaan käytetään mittaamaan väestön suhdetta työmarkkinoihin. Työvoimaan kuuluvat työlliset ja työttömät, kun taas työvoiman ulkopuolella ovat lapset, opiskelijat, varusmiehet ja muut, jotka eivät kuulu työvoimaan muista syistä. Tässä tarkastellaan lähemmin työllisten, työttömien, opiskelijoiden ja eläkeläisten muuttoliikkeitä ja muuttoalttiutta. Vuonna 2012 väestöstä 46 % kuului työvoimaan, 43 % oli työllisiä ja 3 % työttömiä. Niistä 54 prosentista, jotka eivät kuuluneet työvoimaan 24 % oli eläkeläisiä, 20 % alle 14 vuoden ikäisiä lapsia ja 7 % oli opiskelijoita tai koululaisia. Vuosien välillä Pietarsaaren seudulla oli -74 työllisen ja -12 työttömän vuosittainen keksimääräinen nettomenetys Suomen sisällä. Alle 14 -vuotiailla lapsilla oli puolestaan 20 lapsen nettovoitto vuosittain. Tämä osoittaa, että työvoimaan kuuluvilla tulomuuttajilla on enemmän lapsia kuin lähtömuuttajilla. Opiskelijoiden ja koululaisten kohdalla nettomenetys oli -81 per vuosi. Eläkeläisten ryhmässä vuosittainen -4 henkilön nettomenetys ei ollut merkittävä. Eläkeläisiä Kruunupyy Eläkeläisiä Luoto Opiskelijoita Opiskelijoita Työttömiä Työttömiä Työllisiä Työllisiä Eläkeläisiä Pedersöre Eläkeläisiä Pietarsaari Opiskelijoita Opiskelijoita Työttömiä Työttömiä Työllisiä Työllisiä Eläkeläisiä Uusikaarlepyy Opiskelijoita Työttömiä Tulomuutto Lähtömuutto Työllisiä Kuva 15. Muuttoliike pääasiallisen toiminnan mukaan kunnittain Suomen sisällä, keskiarvo vuosina

27 Luoto on ainoa kunta seudulla, jolla on enemmän työllisiä tulomuuttajia kuin lähtömuuttajia. Pietarsaari menettää eniten työllisiä, kaupungin lähtömuuttajien joukossa on myös enemmän työttömiä. Muissa kunnissa kuntiin muuttaa suunnilleen yhtä monta työtöntä kuin niistä muuttaa pois. Taulukko 7. Muuttoalttius pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina Alue Työllisiä Työttömiä Opiskelijoita, koululaisia Eläkeläisiä Pietarsaari 53,8 85,5 102,9 8,9 Kruunupyy 35,8 78,7 59,8 6,2 Luoto 45,7 73,4 38,9 7,9 Pedersöre 44,0 67,7 54,9 12,4 Uusikaarlepyy 30,5 78,7 75,8 6,6 Pietarsaaren seutu 44,6 80,2 75,2 8,7 Koko maa 60,4 85,0 104,2 13,3 Pietarsaaren seudulla työllisten muuttoalttius on 44,6 promillea. Korkein se on Pietarsaaressa ja Uudessakaarlepyyssä. Kansallisessa vertailussa työlliset seudulla muuttavat harvemmin. Työttömien 80,2 promillen muuttoalttius on lähempänä kansallista keskiarvoa, Pietarsaaressa työttömät muuttavat pois suuremmassa määrin. Merkittävimmät erot seudulla ovat opiskelijoiden ja koululaisten ryhmässä. Kun opiskelijan tai koululaisen muuttoalttius on melkein kaksi kertaa suurempi kuin työllisen Pietarsaaressa, Luodon opiskelijoiden/koululaisten muuttoalttius on erittäin alhainen, jopa työllisiä alhaisempi. Eläkeläisten ryhmässä muuttoalttius on suurin Pedersöressä ja pienin Kruunupyyssä. Eläkeläisten ryhmässä muuttoalttius on pienin verratuista ryhmistä. Maahan- ja maastamuutto Eläkeläinen Opiskelija Lapsi (0-14 v.) Työtön Muu työvoimaan kuulumaton Maahanmuutto Maastamuutto Työllinen Kuva 16. Kansainvälinen muuttoliike Pietarsaaren seudulla pääasiallisen toiminnan mukaan. Vuosittainen keskiarvo vuosina Yksi kolmasosa maahan- ja maastamuuttajista oli työllistetty, koska maahanmuuttajia on enemmän, tämä antaa 53 henkilön nettovoiton vuosina Työvoimaan kuulumattomaan kategoriaan kuului 23 % maahanmuuttajista ja 16 % maastamuuttajasta. Maahanmuuttajista 19 % oli lapsia ja maastamuuttajasta 11 %. Maahanmuuttajista 24 % oli pakolaisia kauden aikana. 7 Pietarsaaren seudun Kotouttamisohjelmassa olevien tietojen mukaan

28 TÄRKEÄT HUOMIOT: Työllisistä enemmän muuttaa pois kuin sisään, vaikka muuttoalttius on maan keskiarvoa pienempi. Luoto on ainoa kunta seudulla, joka saa enemmän työllisiä muuttoliikkeen kautta. Työvoimasta tulomuuttajilla on enemmän lapsia kuin lähtömuuttajilla. Seudun menetettyä 74 työllistä muihin osiin Suomea, se voitti 53 työllistä ulkomailta

29 Tässä kappaleessa tutkitaan työllisiä muuttajia lähemmin ja erityisesti mitä toimialoja he edustavat. Aikaisemmin todettiin, että Pietarsaaren seudun työllisten nettomuutto on ollut negatiivinen. Kuvassa 17 tätä tietoa avataan enemmän toimialan mukaan. Alkutuotannon toimialoihin muuttoliike ei vaikuttanut juuri lainkaan, kun taas palvelualan työpaikkoihin se vaikutti kielteisimmin. Myös jalostuksessa työllisten nettomuutto oli negatiivinen. Tämä on erittäin alhainen ottaen huomioon että viisivuotisen tutkimuskauden aikana työllisten määrä väheni tehdasteollisuudessa yhteensä yli 800 henkilöllä, kun taas nettomuutto oli yhteensä -66. Eniten työllisten määrä nousi palvelusektorilla, jossa lisäystä oli yli 760 henkilöä, vaikka nettomuutto osoitti D Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, jätevesihuolto, jätehuolto B Kaivostoiminta ja louhinta A Maatalous, metsätalous ja kalatalous -1 S Muu palvelutoiminta R Taiteet, viihde ja virkistys L Kiinteistöalan toiminta X Toimiala tuntematon F Rakentaminen O Julkinen hallinto ja pakollinen sosiaalivakuutus K Rahoitus- ja vakuutustoiminta I Majoitus- ja ravitsemistoiminta H Kuljetus ja varastointi J Informaatio ja viestintä Q Terveys- ja sosiaalipalvelut M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta P Koulutus -66 C Teollisuus -89 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajon. korjaus -120 N Hallinto ja tukipalvelutoiminta Kuva 17. Pietarsaaren seudun nettomuutto toimialan mukaan (TOL 2008). Kokonaismäärä vuosina

30 Taulukossa 8 esitetään muuttoalttiutta toimialoittain verrattuna koko maahan. Muuttoalttiimpia ollaan eri palvelu- ja tukitoiminnoissa, kulttuuri- ja viihdealalla ja majoitus- ja ravitsemisalalla. Kahdessa viimeksi mainitussa muuttoalttius on erityisen suuri verrattuna muuhun osiin maata. Yksi selittävä syy on alojen ikärakenne, kaikissa kolmessa keskimäärää huomattavasti suurempi osa henkilöstössä on alle 35 vuotta. Myös kauppa- ja rakennusalalla on nuori henkilöstö. Tosin viimeksi mainitulla alalla tämä ei näy muuttoalttiudessa. Vähiten alttiita muuttamaan ollaan alkutuotannon toimialoilla ja erilaisissa teknisissä huoltotoiminnoissa. Taulukko 8. Työllisten muuttoalttius toimialan mukaan vuosina Toimiala (TOL 2008) Pietarsaaren s. Koko maa A- Maatalous, metsätalous ja kalatalous 13,2 22,7 B- Kaivostoiminta ja louhinta - 55,8 C- Teollisuus 37,5 46,8 D- Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 17,6 42,3 E- Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 23,9 51,7 F- Rakentaminen 48,2 62,4 G- Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 62,5 74,1 H- Kuljetus ja varastointi 45,4 60,1 I- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 96,2 88,9 J- Informaatio ja viestintä 63,3 63,9 K- Rahoitus- ja vakuutustoiminta 47,3 56,7 L- Kiinteistöalan toiminta 39,4 48,4 M- Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 46,9 61,6 N-Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 102,3 107,0 O- Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 39,0 53,3 P- Koulutus 35,9 50,6 Q- Terveys- ja sosiaalipalvelut 42,1 52,0 R- Taide, viihde ja virkistys 104,2 79,0 S- Muu palvelutoiminta 51,0 58,2 T- Kotitalouksien toiminta työnantajina - 126,3 U- Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta - 63,4 X- Toimiala tuntematon 61,3 83,5 YHTEENSÄ (työllisiä) 44,6 60,4-29 -

31 ALKUTUOTANNON TOIMIALAT - JALOSTUS - PALVELU - TUNTEMATON Kuva 18. Työllisten muuttoalttius toimialoittain vuosina verrattuna nettomuuttoon ja alan suuruuteen. Kirjaimet ympyröissä ilmoittavat toimialan (katso edellinen taulukko) ja väri on toimialojen kolmijakoisuuden mukaan. Ympyröiden suuruus ilmoittaa alan suuruuden henkilöstömäärän mukaan. Ylimmässä oikeassa kulmassa on ala, jossa muuttoalttius on suuri ja nettomenetys suurin, alhaalla vasemmalla ovat ne alat, joissa muuttoalttius on alhainen ja joissa on nettovoitto. TÄRKEÄT HUOMIOT: Palvelualoilla muuttoalttius on suuri. Erityisesti taiteessa, viihteessä ja virkistyksessä, eri tukipalveluissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Muuttoalttius on alhaisin alkutuotannon toimialoissa. Myös jalostussektorin ja julkisen sektorin työllisten muuttoalttius on alhainen. Yhden alan ikärakenne vaikuttaa muuttoalttiuteen. Suuret negatiiviset työpaikkamuutokset yhdellä alalla eivät automaattisesti tarkoita korkeaa lähtömuuttoaaltoa

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Virolahti. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,3 %

Virolahti. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,3 % 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 3 275 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -6,3 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 58,1 % Virolahti. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015

Lisätiedot

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta.

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Me-säätiö Me-säätiö tavoite. 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Strategiamme kärjet. 1. Koulutus kukaan ei syrjäydy peruskoulussa. 2. Uudenlainen työ nuorille 20 000 työkokemusta

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 22:2016

TILASTOKATSAUS 22:2016 TILASTOKATSAUS 22:216 12.12.216 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista 83 prosenttia oli työllisiä. Lähtömuuttajista heitä oli 82 prosenttia. Vuonna 214 Vantaalle

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016

Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016 Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016 Kuopion viime vuosien hyvä väestönkasvu perustuu muuttovoittoon. Keitä nämä muuttajat ovat? Tässä tiedotteessa kuvataan muuttajien taustatietoja kuten, mistä

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

Miehikkälä. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE (%) -12,5 %

Miehikkälä. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE (%) -12,5 % Miehikkälä 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 2 038 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -12,5 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 55,6 % Miehikkälä. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Etelä-karjala. tilastoina 01/2015. Valokuvat: Arto Hämäläinen

Etelä-karjala. tilastoina 01/2015. Valokuvat: Arto Hämäläinen Etelä-karjala tilastoina 01/2015 Valokuvat: Arto Hämäläinen Väestö Etelä-Karjala 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Väestönmuutos-% 0,00 % -0,45 % -0,17 % -0,14 % -0,24 % -0,21 % -0,13 % -0,10

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 11:2015

TILASTOKATSAUS 11:2015 TILASTOKATSAUS 11:215 1.12.215 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista 86 prosenttia oli työllisiä. Lähtömuuttajista heitä oli 9 prosenttia. Vuonna 213 Vantaalle

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Hamina. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,4 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,3 %

Hamina. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,4 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,3 % Hamina 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 20 654 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -6,4 % Hamina. 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 59,3 % VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2015

TILASTOKATSAUS 2:2015 TILASTOKATSAUS 2:215 1.3.215 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista yhdeksän kymmenestä oli työllisiä Vuonna 212 Vantaalle muutti 15 84 henkilöä, joista työvoimaan

Lisätiedot

Pyhtää. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -0,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) 0,8 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,9 %

Pyhtää. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -0,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) 0,8 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,9 % Pyhtää 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 5 334 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -0,6 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) 0,8 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 59,9 % Pyhtää. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 418-391 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2012

Tilastokatsaus 10:2012 Tilastokatsaus 1:212 Vantaa 1 14.11.212 Tietopalvelu B13:212 Tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 2 21 Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista yhdeksän kymmenestä oli työllisiä Vuoden 21

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset huhtikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 13,9-1,8 ALLE 25 VUOTIAAT 348-64 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Vaasan muuttoliike

Vaasan muuttoliike Vaasan muuttoliike 2000 2016 Tilastosuunnittelija Jaakko Löytynoja, Kaupunkikehitys, 10.7.2017 Nettomuuttoliike* ja luonnollinen väestönkasvu 2000 2016 *) Muuttoliikkeen nettoluvut osoittavat tulo- ja

Lisätiedot

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön 3 Maakunta: Väkiluku 1990-2025, väestönmuutokset 1990-2015 4 Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön ikärakenne, väestöllinen huoltosuhde, väkiluku kunnittain

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010

Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010 Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010 11.2.2010 Vantaan kaupunki Tietopalvelu Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1998-2007 Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset tammikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,3-1,1 ALLE 25 VUOTIAAT 452-25 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2014

Tilastokatsaus 3:2014 Tilastokatsaus 3:2014 Tilastokatsaus 3:2014 Vantaa 1 10.3.2014 Tietopalvelu B4:2014 Tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 2002 2011 Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista yhdeksän kymmenestä

Lisätiedot

Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa?

Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa? Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa? VALTAKUNNALLINEN TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN TYÖSUOJELULAUTAKUNTIEN SEMINAARI 9.3.2017, SÄÄTYTALO, HELSINKI 1 Riski Wikipedian mukaan: Riski tarkoittaa,

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,0-1,5 ALLE 25 VUOTIAAT 415-39 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,0-1,4 ALLE 25 VUOTIAAT 438-50 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Vaasan muuttoliike 2000 2014

Vaasan muuttoliike 2000 2014 Vaasan muuttoliike 2000 2014 Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 9.6.2015 Nettomuuttoliike* ja luonnollinen väestönkasvu 2000 2014 *) Muuttoliikkeen nettoluvut osoittavat tulo- ja lähtömuuttojen

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

TIETOISKU 8.6.2015 TURUN MUUTTOVOITTO EI NÄY MUUTTOLIIKKEEN TULOKERTYMISSÄ. Turku

TIETOISKU 8.6.2015 TURUN MUUTTOVOITTO EI NÄY MUUTTOLIIKKEEN TULOKERTYMISSÄ. Turku TIETOISKU 8.6.215 TURUN MUUTTOVOITTO EI NÄY MUUTTOLIIKKEEN TULOKERTYMISSÄ Turun seudun muuttoliikkeessä on tapahtunut merkittävä käänne viime vuosina: Turun muuttotappio on kääntynyt muuttovoitoksi muiden

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Muuttoliike vuonna 2014

Muuttoliike vuonna 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 19.8.215 Muuttoliike vuonna 214 Muuttoliikettä selvitettäessä tulee kunnan tulo- ja lähtömuuttajien määrän lisäksi tarkastella myös muuttajien demografisia

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väkiluku kasvaa Tampereen kaupunkiseudun väkiluku oli

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 %

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Maapinta-ala 340 km² Järviä 3 km² Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Sipoo on kasvava, itäuusmaalainen kunta, joka sijaitsee Helsingistä itään.

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot