Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia"

Transkriptio

1 Gustav Nygård Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, Jakobstad tel puh Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, Pietarsaari Fo-signum / Y-tunnus

2 1. Johdanto Analyysin metodi Analyysissä käytettävät käsitteet Teoreettinen tausta Muuttoliike Pietarsaaren seudulla Kuinka vanhat muuttajat ovat? Minne ja mistä muutetaan? Seudun sisäiset muutot Muuttoliike muualle Suomeen Kansainvälinen muuttoliike Mitä kieliä muuttajat puhuvat? Mitä eroja on sukupuolten välillä? Mikä on muuttajien koulutustaso? Mikä rooli muuttajilla on yhteiskunnassa? Mitä toimialoja muuttajat edustavat? Mikä on muuttajien tulotaso Tiivistelmä ja päätöskeskustelu Käännös: Leila Bergman - 1 -

3 Viime aikoina muuttoliikkeestä Pietarsaaren seudulla kertovilla uutisilla on usein ollut negatiivisia piirteitä. On ollut kyse menetetyistä asukkaista ja nuorista, jotka eivät muuta takaisin kotikuntaan. Kansallisesti kuullaan autioituvasta maaseudusta ja pääkaupunkiseudusta, joka vetää puoleensa massoja yhä suurenevissa määrin. Muuttoliike kertoo paljon tietyn alueen luonteesta ja vaikuttaa sen kehityssuuntaan. Sillä on myös vahva taloudellinen kytkös sekä muuttavaan yksilöön että alueeseen, josta muutto tapahtuu sekä määränpäähän. Siksi on tärkeää analysoida alueen muuttoliikettä lähemmin ja tutkia muuton eri näkökohtia. Tämä analyysi hakee vastauksia sille, kuinka muuttoliikkeet ovat vaikuttaneet Pietarsaaren seutuun ja sen kuntien väestön taloudelliseen ja sosioekonomisen kehitykseen viimeisten 10 vuoden aikana. Yleisesti tiedetään, että alueen nuoriso muuttaa suurempiin väestökeskittymiin eikä palaa takaisin samassa määrin ja siten Suomen sisällä on negatiivinen nettomuutto. Onko muita lähtömuuttajiin kuuluvia ryhmiä ja ketkä ovat Pietarsaaren seudun tulomuuttajia? Mikä on muuttoliikkeen vaikutus talouteen? Analyysillä halutaan luoda näyttöön perustuva pohja toimenpiteille, jotka kohdistuvat seudun tulomuuton lisäämiseen ja seudun lähtömuuton vähentämiseen. Analyysin metodi on luonteeltaan kvantitatiivinen ja sen lähtökohtana on Tilastokeskuksen käytettävissä olevat tilastot. Käytetyt tilastot ovat osaksi maksuttomia tietokantoja, mutta osaksi myös maksullisia muuttoliiketietokantoja kuten Muuttaneiden taustatiedot niminen tietokanta. Analyysissä tutkitaan muuttoliikkeen kehitystä Pietarsaaren seudulla viimeisten kymmenen vuoden aikana ( ). Tietyissä aihekokonaisuuksissa kuten esimerkiksi muuttajien elinkeino tuoreimpia tilastoja ei ole vielä saatavilla ja niiden osalta tutkimusvuodet ovat vähän vanhempia. Muuttomäärät vaihtelevat vuodesta toiseen. Jotta saataisiin käyttökelpoisempia vertauslukuja tiedon esittämiseen, raportissa on käytetty viisivuotiskausien vuotuista keskiarvoa. Pietarsaaren seudun muuttoliikkeessä viitataan usein kansallisia muuttoliikkeitä koskevaan keskiarvoon. Analyysi on luonteeltaan myös eksploratiivinen. Tämä merkitsee, että työn aikana on voitu laajentaa alkuperäisiä kysymyksenasetteluja, kun Pietarsaaren seudun muuttovirroissa on huomattu mielenkiintoisia piirteitä. Jos työn aikana esimerkiksi osoittautuu, että yhdellä ikäryhmällä on ainutlaatuinen muuttoliike verrattuna muihin osiin maata, tämä menetelmä tarjoaa vapauden tutkia tätä lähemmin. Kiitokset Siirtolaisinstituutissa työskenteleville Krister Björklundille ja Magnus Enlundille, jotka ovat kommentoineet raporttia

4 Muuttoalttiudella tai muuttotiheydellä tarkoitetaan muuttajien lukumäärää lähtöalueen keskiväkiluvun 1000 henkilöä kohden. Vastaavalla tavalla muuttohalukkuus tietyssä ikäryhmässä on kyseisen ikäryhmän muuttajien lukumäärä ikäryhmän keskilukumäärän 1000 henkilöä kohden. (Stat.fi, ) Seutukunta koostuu yhteistyön ja yhteisen pendelöintialueen kautta kokonaisuuden muodostavista kunnista. Sisäministeriö on määrittänyt seutukunnat aluepoliittisen tukialuejaon perusalueiksi. (Stat.fi, 2014.) Pietarsaari, Pedersöre, Uusikaarlepyy, Kruunupyy ja Luoto kuuluvat Pietarsaaren seudun seutukuntaan. Nettomuutto on muiden suomalaisten kuntien välisen tulo- ja lähtömuuton erotus. Nettosiirtolaisuus on maahanmuuton ja maastamuuton erotus, eli kansainvälinen muuttoliike. Tilastollista kuntaryhmitystä Tilastokeskus käyttää kuvaamaan kuinka taajaan asuttu kunta on. Luokitus perustuu taajamaväestön osuuteen ja suurimman taajaman osuuteen verrattuna väkilukuun. Se sisältää seuraavat luokat: Kaupunkimaiset kunnat, esim. Pietarsaari. Taajaan asutut kunnat, esim. Mustasaari. Maaseutumaiset kunnat, esim. Kruunupyy, Luoto, Uusikaarlepyy ja Pedersöre. TOL 2008 tarkoittaa Tilastokeskuksen toimialajakoa vuodelta Kokonaisnettomuutto on nettomuuton ja nettosiirtolaisuuden summa. Koulutustaso perustuu Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin ja se mitataan koulutuksen keston mukaan. Tässä tutkimuksessa käytetään kolmea kategoriaa: Perusaste, korkeintaan 9 vuoden koulutus. Keskiaste, 2-3 vuotta perusasteen jälkeen, esim. ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto. Korkea aste, 2+ vuotta keskiasteen jälkeen. 1 Tilastokeskus: Muuttoliike, Käsitteet ja Määritelmät:

5 Ihmisen muuttoliikkeiden tutkimuksella on pitkät perinteet. Alan uranuurtaja oli E.G. Ravenstein, joka vuonna 1885 esitteli yksitoista lakia, jotka kokoavalla tavalla selittivät hänen empiirisiä löytöjään 2. Monet näistä laista pätevät vieläkin, kun taas toiset eivät enää ole ajankohtaisia. Monet hänen laistaan ovat synnyttäneet syventäviä teorioita. Yksi esimerkki tästä on demografinen gravitaatioteoria, joka selittää eri paikkojen välisen muuttoliikkeen dynamiikan kaavalla, joka käyttää etäisyyttä ja väestön lukumäärää. Ravensteinin lait on lueteltu seuraavassa ruudussa: 1. Useimmat siirtolaiset tekevät lyhyitä muuttoja. 2. Muuttoliike tapahtuu vaiheittain. 3. Useimmat muutot tapahtuvat maatalousalueilta teollistuneille alueille. 4. Pitkät muutot suuntautuvat etupäässä suuriin kauppa- ja teollisuuskeskuksiin. 5. Jokaisella siirtolaisvirralla on vastavirta. 6. Siirtolaiset ovat useimmiten nuoria aikuisia ja perheet muuttavat harvoin lähtömaan ulkopuolelle. 7. Naiset muuttavat miehiä useammin lähtömaan sisällä, kun taas miehet muuttavat naisia useammin muihin maihin. 8. Kaupunkilaiset muuttavat harvemmin kuin maaseudun asukkaat. 9. Muuttojen takana ovat etupäässä taloudelliset syyt. 10. Suuret kaupungit kasvavat enemmän muuttoliikkeen avulla kuin luonnollisen väestönkasvun kautta. 11. Siirtolaisten lukumäärä kasvaa teollisuuden ja kaupan kehittymisen myötä. Elinkaarimalli on toinen klassinen teoria, jonka mainitseminen tässä yhteydessä on tärkeää. Se selittää miksi juuri nuoret aikuiset muuttavat aktiivisimmin. Opinnot tai ensimmäinen työpaikka vaatii useammin pidempiä muuttoja, kun taas perheen perustaminen ja perheenlisäys merkitsee lyhyempiä muuttoja, joissa asumismuoto ja ympäristö vaihtuvat. Lasten muutettua pois kotoa asumismuotoa on jälleen mahdollista vaihtaa ja ihmisen vanhentuessa tarpeet muuttuvat ja muutto on jälleen ajankohtainen. Lisäksi muuttopäätöksessä on normaalia puhua push- ja pull-tekijöistä. Tässä ajatellaan, että muuttopäätösten lukumäärä on yhtä suuri kuin ihmisten lukumäärä ja että itse muuttopäätös on tulos henkilön push ja pull-tekijöistä. Push-tekijöillä tarkoitetaan asioita, joiden takia halutaan muuttaa pois kuten työttömyys, kriisit tai viihtymättömyys. Pull-tekijät ovat asioita, jotka vetävät henkilöä uuteen paikkaan, kuten opintomahdollisuudet, parempi toimeentulo tai mukavampi paikka. Yleisluonteisemmista tieteellisistä teorioista on aika laskeutua Pietarsaaren seudun todellisuuteen, joka Ympäristökeskuksen jaon mukaan kuuluu pienempiin kaupunkiseutuihin Suomessa 3 ja tutkia viimeisimpiä tapahtumia maassa. Valtiotieteen tohtori Timo Aro on elokuussa 2014 tutkinut viimeisintä kehitystä suomalaisilla seuduilla, kun on kyse muuttoliikkeistä 4. Hän osoittaa kuutta kohtaa, jotka havainnollistavat meneillä olevaa kehitystä: 1) Kaupungistuminen ja kasvavat alueet, 2 Ravenstein, E. G. (1885): The Laws of Migration, Journal of the Statistical Society, Vol. XLVIII. 3 Ristimäki, M., Tiitu, M., Kalenoja, H., Helminen, V. & Söderström, P. (2013): Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Suomessa, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 32/ Aro, T. (2014): Alueiden muuttovetovoima; Kuntien ja kaupunkiseutujen vetovoima kuntien välisessä muuttoliikkeessä vuosina ,

6 jotka vetävät puoleensa erityisesti uusia työntekijöitä, löytyvät maantieteellisesti pienemmältä alueelta. Tämä merkitsee, että suurempien kaupunkien ja kaupunkiseutujen rooli vahvistuu vahvistumistaan. Suurempien kaupunkiseutujen vaikutusalue laajenee ja ne jaetaan tärkeitä liikenneväyliä seuraavien vyöhykkeiden ja käytävien mukaan. 2) Epäsymmetrinen kehitys alueiden välillä kiihtyy. Suhdannevaihteluiden vaikutukset jakautuvat epätasaisesti alueiden kesken. Alueet, joilla on yksipuolinen elinkeinoelämä, ovat haavoittuvampia, kun taas monipuolisuus on etu. Vaikka elinkeinoja voidaan siirtää, se ei vaikuta haavoittuvuuteen. Tämä kehitys lisää myös sellaisten paikkojen merkitystä, jonne työpaikat ja osaaminen on keskitetty. 3) Muuttoliike ja työvoiman liikkuvuus muokkaavat yhdyskuntarakennetta keskittävämpään suuntaan. Muuttojen määrä on lisääntynyt 2000-luvun aikana ja halukkuus muuttamiseen on lisääntynyt kaikissa ikäluokissa luvulta lähtien. 4) Maahanmuutto lisääntyy. Maahanmuuttajien lukumäärä on kasvanut viisinkertaiseksi 2000-luvun aikana. Melkein kaikilla kunnilla on positiivinen nettosiirtolaisuus ulkomailta ja useissa kunnissa tämä on ainoa dynaaminen tekijä väestönkehityksessä. Lisäksi maahanmuutto on enemmän keskittynyt suurempiin paikkakuntiin kuin muu muuttoliike. 5) Pendelöinti lisääntyy ja pendelöintietäisyyksien kasvu jatkuu. Joka kolmas suomalainen pendelöi yli kunnan rajojen ja eniten pendelöjiä on suurempien kaupunkien reunakunnissa. Pendelöjien tulot ovat suunnilleen yksi kolmasosa suurempia kuin kotikunnassa asuvien ja työskentelevien tulot. 6) Kiihtyvä ei-aineellinen kilpailu alueiden välillä. Kovien arvojen kuten infrastruktuurin ja teollisten investointien ohella pehmeät arvot kuten osaaminen, luovuus, ilmapiiri ja maine tulevat yhä tärkeämmiksi. Paikan laatu ja sen maine vaikuttavat muuttoliikkeisiin alueiden välillä

7 Muuttoliike muodostaa luonnollisen väestönmuutoksen ohella kokonaisväestömuutoksen. Kuvassa 1 muuttoliike on jaettu nettomuuttoon Suomessa ja kansainvälisesti nettosiirtolaisuuteen. Sekä nettomuutto että luonnollinen väestönmuutos menee aalloissa ja niiden välillä on myös yhteys; korkea luonnollinen väestönmuutos 1990-luvun alussa aiheuttaa negatiivisemman nettomuuton 2010-luvulla. Tämä johtuu muuttoalttiudesta eri ikäryhmien välillä. Tätä tulemme käsittelemään tarkemmin luvussa, jossa tarkastellaan muuttajien ikää. Kansainvälinen nettosiirtolaisuus ei taas kehity aalloissa vaan on lisääntynyt vakaasti 2000-luvun alusta lähtien. Tämä trendi käy yksiin muualla Suomessa vallitsevan tilanteen kanssa Nettomuutto (kansainvälinen) Luonnolinen väestönmuutos Nettomuutto (Suomessa) Väestönmuutos Kuva 1. Väestönmuutokset Pietarsaaren seudulla Suomen 70 seutukunnasta ainoastaan 23 seutukunnalla oli positiivinen väestönmuutos vuosina Pietarsaaren seutu kuuluu näihin ja sijoittuu kokonaisluvuissa 17 sijalle lisäyksellä, joka oli keskimäärin 131 asukasta per vuosi. Tosin kun on kyse nettomuutosta Suomessa, sijoitumme viidenneksi viimeiselle sijalle. Kansainvälinen muuttoliike (17. sija) nostaa seudun 37. sijalle kun on kyse kokonaisnettomuutosta. Taulukko 1. Muuttohalukkuus Pietarsaaren seudun kunnissa. Alue Vuosina Vuosina Ero Pietarsaari 43,9 47,1 3,2 Kruunupyy 26,0 29,7 3,7 Luoto 33,2 33,5 0,3 Uusikaarlepyy 26,3 28,0 1,7 Pedersöre 31,7 34,9 3,2 Pietarsaaren seutu 35,1 37,9 2,8-6 -

8 Halukkuus muuttaa 5 toiseen kuntaan on kuitenkin pienempi Pietarsaaren seudulla kuin muualla maassa vaikka nettomuutto onkin negatiivinen. Vuosina muuttohalukkuus oli 38 promillea Pietarsaaren seudulla ja kansallisesti 50 promillea. Se on kasvanut seudulla kuten muualla maassa. Seudun sisällä muuttohalukkuus on suurin Pietarsaaren kaupungissa kun se on pienin Uudenkaarlepyyn kaupungissa ja Kruunupyyn kunnassa (katso Taulukko 1). Luonnollinen väestönmuutos on vahvempi Pietarsaaren seudulla verrattuna koko maahan. Tämä johtuu ensisijaisesti syntyvyydestä, joka oli 12,8 syntynyttä per 1000 asukasta vuosina , koko maassa syntyvyysluku oli 11,1. Myös kuolevuus oli hitusen alhaisempi Pietarsaaren seudulla, 9,3 kuolemantapausta per 1000 asukasta verrattuna koko Suomen kuolleisuuslukuun, joka oli 9,4. TÄRKEÄT HUOMIOT: Hyvä luonnollinen väestönkasvu vaikuttaa myöhemmin lähtömuuttoon. Maahanmuutto on dynaaminen tekijä, joka on hajottanut kuvion ja myötävaikuttanut positiiviseen väestönmuutokseen yhdessä luonnollisen väestönkasvun kanssa. Väestö jää Pietarsaaren seudulle kuntien kansallista keskiarvoa useammin. Seudun maaseutumaisilla kunnilla ei ole ollut mitään suurempaa lähtömuuttoa, päinvastoin; sieltä ollaan vähiten halukkaita muuttamaan pois. Muutot lisääntyvät, näin myös Pietarsaaren seudulla. Lähtömuutto on minkä sen voidaan odottaa olevan, mutta tulomuutto voisi olla suurempi. 5 Katso luku 1.2 Analyysissä käytettävät käsitteet sivulla

9 Useimmat tulo- ja lähtömuuttajat Pietarsaaren seudulla ovat nuoria aikuisia samoin kuin muualla maassa. Kolme neljäsosaa lähtömuuttajista ja 70 % tulomuuttajista on alle 30 vuotta. Eniten muuttava ikäryhmä on vuoden välillä. Alle 30-vuotiaiden väestöryhmässä vuosittainen nettomuutto oli -254 henkilöä vuosina , kun se oli -10 yli 30-vuotiaiden ikäryhmässä Tulomuutto Lähtömuutto Kuva 2. Pietarsaaren seudulle muuttaneiden ja sieltä pois muuttaneiden lukumäärä keskimäärin per vuosi. Kauden aikana alle 30 vuoden ikäisten henkilöiden nettomuutto oli -130 vuosittain, ts. nettomuutto on heikentynyt 124 henkilöllä. Tämä dramaattinen muutos johtuu ensisijaisesti siitä, että vuotiaiden muuttohalukkuus on lisääntynyt 16 promilleyksiköllä ja vuotiaiden 9 promilleyksiköllä. Toinen osasyy on korkeat syntyvyysluvut 1990-luvun alussa, tällä sukupolvella oli kiivain muuttokautensa vuosina Yli 30-vuotiaiden lähtömuuttajien nettomuutto laski 14 henkilöllä per vuosi kauden aikana verrattuna aikaisempaan viisivuotiskauteen. Tulomuuttajien lukumäärä oli muuttumaton. Taulukko 2 verrataan muuttoalttiutta Pietarsaaren seudulla ja koko maassa. Muuttoalttius on pienempi kaikissa ikäryhmissä verrattuna maan keskiarvoon. Suurimmat erot ovat nuorissa lapsiperheissä, jotka näyttävät juurtuvan Pietarsaaren seudulla aikaisemmin kuin maassa keskimäärin

10 Taulukko 2. Alttius muuttaa kunnan rajan yli vuosina iän mukaan (promille). Ikäluokka Suomi Pietarsaaren seutu Ero ,8 39,1-23, ,9 20,5-11, ,4 14,0-6, ,5 69,2-19, ,0 189,9-6, ,4 116,0-14, ,9 51,0-26, ,2 27,9-21, ,1 22,0-12, ,7 18,1-9, ,9 15,4-8, ,0 10,9-8, ,5 9,5-8, ,2 7,1-6, ,1 6,1-3,0 75-5,2 4,1-1,1 YHTEENSÄ 49,9 37,9-12,0 TÄRKEÄT HUOMIOT: vuotiaat ovat eniten muuttava ikäluokka. Kolme neljäsosaa lähtömuuttajista on alle 30 vuotta. Pietarsaaren seudun negatiivinen nettomuutto syntyy alle 30-vuotiaista muuttajista. Halukkuus muuttaa on lisääntynyt eniten vuotiaiden joukossa ja toiseksi eniten 20-vuotiaiden joukossa. Nuoret lapsiperheet ovat vähiten halukkaita muuttamaan Pietarsaaren seudulla verrattuna koko maahan. Kausina ja tulomuutossa ei tapahtunut suuria muutoksia

11 Vuosina keskimäärin 2077 henkilöä muutti pois jostakin Pietarsaaren seudun viidestä kunnasta. Näistä 39 % muutti seudun sisällä, 52 % muutti toiseen osaan Suomea ja 10 % muutti ulkomaille. Tulomuuttajista näihin viiteen kuntaan 39 % tuli niin ikään lähialueelta. Muista osista Suomea tuli 40 % kun taas ulkomailta tuli 21 %. Näiden viiden vuodan aikana seutu menetti vuosittain 264 nettoasukasta muihin osiin Suomea, mutta sai 224 uuden asukkaan vuosittaisen nettolisäyksen ulkomailta. Yhteenlaskettu kokonaisnettomuutto oli siten -40 per vuosi. Seuraavassa osassa tarkastelemme ensin seudun sisäisiä muuttoja analysoidaksemme sen jälkeen muuttoja maan sisällä ja viimeiseksi kansainvälistä muuttoliikettä. Taulukko 3. Muuttoliike Pietarsaaren seudulla per kunta, keskiarvo vuosina Muutot kuntien välillä Muutot kansainvälisesti Kokonais- Muutos Alue netto- muutto kaudelta Sisään Ulos Netto Sisään Ulos Netto Pietarsaari Kruunupyy Luoto Uusikaarlepyy Pedersöre Pietarsaaren seutu Pietarsaarella on positiivinen nettomuutto kaikista seudun kunnista paitsi Luodosta. Suurimmat muuttovirrat seudulla kulkevat Pietarsaaren ja Pedersören sekä Pietarsaaren ja Luodon välillä. Näillä kolmella on myös kunnan rajoja ylittävä yhdyskuntarakenne. Pedersörelle ja Luodolle seudun sisäinen muuttoliike on erittäin tärkeä. Kolme viidestä Pedersören ja Luodon tulomuuttajasta tuli toisesta kunnasta Pietarsaaren seudulla. Elinkaarimallin mukaan voidaan olettaa, että nuorisoa muuttaa kaupunkiin kun taas lapsiperheitä muuttaa Pedersöreen ja Luotoon. Teorian mukaan voidaan odottaa vanhempien henkilöiden muuttoliikettä takaisin kaupunkiin. Tilasto osoittaa, että mallia voidaan käyttää näiden kolmen kunnan välisen muuttoliikkeen selittämiseen. Vuosien välillä nettomuutto oli 21 henkilöä vuotiaiden ikäryhmässä, joka muutti Pietarsaareen Pedersörestä ja Luodosta. Toiseen suuntaan nettomuutto osoittaa, että kahdeksan nuorta alle viisivuotiaiden lasten perhettä muutti pois Pietarsaaresta Luotoon tai Pedersöreen. Mutta tähän Pedersören ja Luodon yhtäläisyydet päättyvät. Nettomuutto osoittaa, että kahdesta kolmeen vanhempaa perhettä, joilla on kouluikäisiä lapsia muuttaa vuosittain Pedersörestä Pietarsaareen. Luodolla taas on kahden vanhemman perheen vuosittainen nettovoitto Pietarsaaresta. Eläkeläisistä 6-7 henkilöä muuttaa vuosittain Pedersörestä Pietarsaareen. Luodon ja Pietarsaaren välillä ei ole merkittävää nettoliikettä eläkeläisten keskuudessa. Muuttoliike Pedersören ja Luodon välillä ei osoita suurempia ikäeroja, mutta näkyy, että Pedersöre vetää puoleensa vähän enemmän nuoria perheitä, kun taas Luoto vetää puoleensa vanhempia perheitä, mikä vahvistaa mallia, joka kunnilla on Pietarsaaren kanssa. Nuorilla ja eläkeläisillä ei ole mitään merkittävää nettoliikettä Pedersören ja Luodon välillä mikä vahvistaa elinkaarimallin

12 Kuva 3. Muuttovirrat Pietarsaaren seudulla ja naapurikuntien välillä Kruunupyyn suhteet Kokkolaan muistuttavat Luodon suhdetta Pietarsaareen, mutta virrat ovat vähän pienempiä. Nettomuutto Kokkolaan vuotiaiden ikäryhmässä on viisi henkilöä, kun taas kolmesta neljään nuorta lapsiperhettä muuttaa kuntaan vuosittain. Myös jokunen vanhempi perhe muuttaa Kokkolasta vuosittain. Pietarsaareen nettomuutto on suurempi vuotiaiden ikäryhmässä kuin Kokkolaan, nimittäin kahdeksasta yhdeksään nuorta vuosittain. Nuorten lapsiperheiden nettomuutto Kruunupyyhyn Pietarsaaresta on yksi per vuosi, niinpä se on pienempi kuin Kokkolasta. Eläkeläisten nettomuutto Kruunupyyhyn ei ole merkittävä. Pietarsaaresta Kokkolaan sekä nuorten (kahdeksasta yhdeksään per vuosi) että lapsiperheiden (kaksi nuorta perhettä ja yksi vanhempi perhe vuosittain) nettomuutto on negatiivinen. Myös ikäryhmä ennen eläkeikää osoittaa negatiivista nettotulosta. Nettomuuttosuhde Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn välillä merkitsee uutta kuviota. Nuoret ja perheettömät nuoret vuoden ikäiset aikuiset hakeutuvat Pietarsaareen, nettoluku on yhdeksän per vuosi, kun taas lapsiperheiden kohdalla on nettoplus Uudenkaarlepyyn eduksi, mutta kyse on ainoastaan yhdestä perheestä netto vuosittain. Uudenkaarlepyyn ja Pedersören välillä ei ole selvää muuttokuviota ikäryhmiä verrattaessa muuta kuin, että Pedersöre vetää puoleensa nuoria perheitä hitusen paremmin. Muuttovirtojen suuruus Seudun sisäisten ja naapurikuntiin suuntautuvien virtojen suuruuden lähempään analysointiin käytetään gravitaatioteoriaa. Tämä merkitsee, että teoreettinen muuttovirta lasketaan kunnan asukasmäärän ja kuntien välisen välimatkan avulla. Välimatka on laskettu jokaisen kunnan

13 väestöllisen painopisteen mukaan ja huomioimalla tieverkon. Gravitaatioteoriaa on kritisoitu siitä, että siinä ei huomioida hallinnollisten ja kulttuuristen esteiden tai rajojen vaikutusta muuttoliikkeeseen. Mutta vertaamalla todellisia muuttoliikkeitä teoreettisiin, voidaan tunnistaa, sellaisten esteiden olemassa olo. Tulokset osoittavat, että vuorovaikutus Pietarsaaren, Pedersören ja Luodon välillä on suurempi kuin mitä teoreettinen malli osoittaa. Myös virta Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren välillä on suurempi kuin teoreettisessa mallissa. Kruunupyyn muuttovirrat ovat kutakuinkin sopusoinnussa mallin kanssa, lukuun ottamatta vuorovaikutusta Kokkolan suuntaan, joka on suurempi. Sitä vastoin todellinen muuttovirta Pietarsaaren, Pedersören, Luodon ja Uudenkaarlepyyn välillä Kokkolan suuntaan ja sieltä poispäin on pienempi kuin teoreettisessa mallissa. Kuvaavinta on pieni vuorovaikutus Pedersören ja Kokkolan välillä. Tämän analyysin tulos osoittaa, että työmarkkinat ja pendelöintiliikenne luo toiminnallisen Pietarsaaren seudun seutukunnan, mutta että myös muuttoliikkeellä on voimakas imu, joka nivoo yhteen erityisesti Pietarsaaren, Pedersören, Luodon ja Uudenkaarlepyyn. Malli tunnistaa esteet, jotka ovat olemassa sellaisten kuntien välillä, joissa kielisuhteet ovat erilaisia. Vöyrissä etelässä teoreettinen malli pitää paremmin paikkansa verrattuna kuntiin, joissa on suomenkielinen enemmistö pohjoisessa ja idässä, ja joissa vuorovaikutus on alhaisempi. Poikkeuksena on Kruunupyy. Voidaan sanoa, että muuttoliikkeen kielimuuri on matalampi Kruunupyyn ympärillä kuin neljässä muussa kunnassa Pietarsaaren seudulla. Kuva 4. Muuttoliike Pietarsaaren seudun ja maan seutujen välillä vuosina

14 Kolmella seudulla oli joka vuosi kolminumeroisia virtoja Pietarsaaren seudulta ja Pietarsaaren seudulle vuosina Nämä olivat Vaasan, Helsingin ja Kokkolan seutu. Suurin nettomenetys vuosittain -102 oli Vaasan seudulle, jota seurasi Helsingin seutu (-63), Turun seutu (-31), Tampereen seutu (-26) ja Seinäjoen seutu (-19). Kokkolan seudulle nettomenetys oli keskimäärin -13 henkilöä vuosittain. Suurimman nettovoitot tulivat Oulun seudulta ja Suupohjasta neljällä henkilöllä vuosittain. Kaksi kolmasosaa vuoden ikäisistä lähtömuuttajista muutti Vaasaan, Helsinkiin tai Turkuun. Tämä merkitsi 52 nuoren vuosittaista nettomenetystä Vaasaan, 34 Helsinkiin ja 18 Turkuun. Mutta myös vuotiaiden ikäryhmässä tämä merkitsi nettomenetystä näille kolmelle seudulle. Sitä vastoin vuotiaiden joukossa tuli nettovoittoa sekä Helsingistä että Vaasasta, mutta lukumäärä on ainoastaan yksi tai kaksi henkilöä per vuosi. Muuttovuorovaikutus Kokkolan kanssa on enemmän hajallaan ikäluokissa. Nettomenetys vuotiaiden ikäluokassa oli kuusi henkilöä kun vuotiaiden ikäluokassa oli viiden henkilön nettovoitto. Yli puolet, tai 54 %, Pietarsaaren seudulle muualta Suomesta muuttavat muuttivat Pietarsaaren kaupunkiin, 18 % muutti Kruunupyyhyn, Pedersöre ja Uusikaarlepyy vastaanottivat kumpikin 11 % ja Luotoon muutti 5 % 6. Helsingin ja Turun seudulta muuttavista 60 % tuli Pietarsaaren kaupunkiin ja Vaasasta puolet. Sitä vastoin puolet Kokkolan seudulta tulevista muuttajista muutti Kruunupyyhyn ja ainoastaan yksi kolmasosa Pietarsaareen. On myös huomattavasti tavallisempaa, että Pietarsaaren kaupungista muutetaan toiseen osaan Suomea kuin muista neljästä kunnasta. Pietarsaaren seudulta pois muuttavista 57 % tuli Pietarsaaren kaupungista. Maaseutumaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Kaupunkimaiset kunnat Tulomuutto Lähtömuutto Kuva 5. Tulo- ja lähtömuuttajat kaupunki ja maaseutujaon mukaan. Saadaksemme kuvan siitä, minkä tyyppisten kuntien välillä muuttajat liikkuvat, käytämme kuvassa 5 Tilastokeskuksen kuntaryhmitystä. Pietarsaaren seudulle muualta Suomesta muuttavista 71 % oli kaupunkimaisista kunnista, kun taas 17 % tuli maaseutumaisista kunnista vuosina Kauden aikana suhde oli jokseenkin sama ja osia voidaan verrata ulosmuuttajien lähtökuntatyypin kanssa kansallisesti. Pietarsaaren seudulta muuttaneista 81 % muutti kaupunkimaisiin kuntiin, kun taas 11 % muutti maaseutumaisiin kuntiin. Verrattuna edelliseen viisivuotiskauteen kaupunkimaisiin kuntiin muuttaneiden lukumäärä on noussut 130 henkilöllä per vuosi. 6 Vuonna 2013 Pietarsaaren seudun asukkaista 40 % asui Pietarsaaren kaupungissa, 22 % Pedersöressä, 15 % Uudessakaarlepyyssä, 14 % Kruunupyyssä ja 10 % Luodossa

15 Maastamuutto Maahanmuutto Kuva 6. Kansainvälinen muuttoliike kaudella verrattuna kauteen Keskiarvo per vuosi. Muuttoliike ulkomailta on kasvanut huomattavasti, mikä todettiin jo aikaisemmin. Myös maastamuutto on kasvanut, mutta ei yhtä voimakkaasti kuin maahanmuutto. Seudun maahanmuuttajista 55 % muutti Pietarsaareen, 18 % Uuteenkaarlepyyhyn, 12 % Pedersöreen, 8 % Kruunupyyhyn ja 7 % Luotoon. Seudun maastamuuttajasta 44 % muutti Pietarsaaresta, 20 % Pedersörestä, 15 % Uudestakaarlepyystä ja 10 % Kruunupyystä sekä Luodosta. Suhteessa kuntien asukaslukuun Pietarsaarella ja Uudellakaarlepyyllä on kansainvälisin muuttoliike kun taas Kruunupyyn ja Pedersören muuttoliike on vähiten kansainvälinen. Tilastokeskuksella on maksuttomissa tietokannoissaan ainoastaan maakuntakohtaista tietoa kansainvälisen muuttoliikkeen alkuperästä. Saadaksemme kuvan mistä ja mihin muuttoliikkeet suuntautuvat käytämme lähtökohtana Pohjanmaan maakuntaa. EU (28) maat Muu Eurooppa Afrikka Maahanmuutto Amerikka Aasia Oseania Tuntematon Maastamuutto Kuva 7. Maahan- ja maastamuutto Pohjanmaan maakunnassa maailmanosan mukaan vuosina Yli puolet tai 54 % maahanmuutosta Pohjanmaalle tuli Euroopasta ja 29 % Aasiasta. Yksittäisistä maista eniten eli 18 % tuli Ruotsista. Virosta, Irakista ja Venäjältä tuli 5 %. Maastamuutosta 81 % suuntautui johonkin toiseen eurooppalaiseen maahan. Selvästi suurin muuttovirta johonkin toiseen maahan suuntautui Ruotsiin, jonne 47 % maastamuuttajista muutti. Norjaan muutti 7 % ja USA:han 5 %. Suurin nettosiirtolaisuus maanosan mukaan tuli Aasiasta ja Euroopasta, pääasiassa Itä- Euroopasta. Pohjanmaalla on positiivinen nettosiirtolaisuus myös Afrikasta. Suurin nettosiirtolaisuus maan mukaan oli Irakista, Venäjältä, Somaliasta ja Virosta kun taas suurin nettomenetys oli Ruotsiin, USA:han ja Saksaan. Maahanmuuttajista 28 % oli Suomen kansalaisia, mutta Ruotsista Pohjanmaalle muuttajista 75 % oli Suomen kansalaisia. Maastamuuttajista 71 % oli Suomen kansalaisia, kun taas Ruotsiin muuttaneista 82 % oli Suomen kansalaisia

16 TÄRKEÄT HUOMIOT: Elinkaarimallia voidaan käyttää selittämään seudun sisäistä muuttoliikettä. Pedersöre ja Luoto vetävät puoleensa nuorempia perheitä. Luoto vetää puoleensa myös vanhempia perheitä, mikä antaa kunnalle positiivisen muuton seudulla. Sama suuntaus on Kruunupyyssä Kokkolan suuntaan. Muuttovuorovaikutus on erityisen voimakas Pietarsaaren, Pedersören, Luodon ja Uudenkaarlepyyn välillä. Neljä viidestä seudulta pois muuttavasta muuttaa kaupunkiympäristöön. Muuttoliikkeet muihin osiin ja muista osista Suomea ovat vilkkaampia Pietarsaaren kaupungissa kuin seudun muissa kunnissa. Suurin kansainvälinen maan mukainen muuttoliike on Ruotsiin ja Ruotsista. Siitä vastaavat pääasiallisesti suomalaiset. Positiivinen nettosiirtolaisuus tuli Aasiasta, Itä-Euroopasta ja Afrikasta. Seudun sisällä muuttoliike on kansainvälisin Pietarsaaressa ja Uudessakaarlepyyssä ja vähiten kansainvälinen Pedersöressä ja Kruunupyyssä

17 Maan muilta seuduilta olevista tulomuuttajista keskimäärin 405 henkilöä per vuosi oli ruotsinkielisiä, 321 suomenkielisiä ja 88 henkilöillä oli jokin muu äidinkieli vuosina Nettomuutto merkitsi ruotsinkielisten osalta -108 per vuosi, suomenkielisten osalta -91 ja muiden osalta -65. Vuonna 2013 Pietarsaaren seudulla oli 75 % ruotsia puhuvia, 21 % suomea puhuvia ja 4 % muita kieliä puhuvia. Muut kielet Ruotsinkieliset Suomenkieliset Tulomuutto Lähtömuutto Kuva 8. Tulo- ja lähtömuutto Pietarsaaren seudun ja Suomen muiden seutujen välillä kielen mukaan, keksiarvo vuosille Muuttoalttius vaihtelee paljon kieliryhmien välillä (Kuva 4). Suomenkielisillä muuttoalttius oli melkein 50 promillea. Se on laskenut kahdella promilleyksiköllä ja on siten siirtynyt kansallisen 50 promillen keskiarvon yläpuolelta heti keskiarvon alapuolelle. Tämä on myönteinen asia seudulle. Seudun ruotsinkieliset muuttavat kansallista keskiarvoa harvemmin. Ruotsinkielisten muuttoalttius on 30 promillea. Se on noussut vähän aivan kuten yleinen trendi. Ruotsinkielisten alempaan muuttoalttiuteen on olemassa luonnollisia syitä. Suomessa on vähemmän kuntia, joilla on ruotsinkielisiä palveluja ja kouluja ja, jos näitä palveluja tarvitaan, muuttovaihtoehtoja on tästä syystä vähemmän. Silti Pietarsaaren seudun ruotsinkielisten muuttoalttius on pienempi verrattuna kaikkiin ruotsinkielisiin Suomessa. Muuttoalttius on erittäin korkea henkilöillä, jotka eivät ole ruotsin- ja suomenkielisiä Pietarsaaren seudulla. Se on kokonaiset 149 promillea. Tämä luku on lisäksi 36 promilleyksikköä korkeampi verrattuna edelliseen viisivuotiskauteen. Todennäköisyys, että toista kieltä kuin ruotsia tai suomea äidinkielenään puhuva asukas päättäisi muuttaa toiseen suomalaiseen kuntaa Pietarsaaren seudulla, on melkein viisi kertaa suurempi kuin että ruotsinkielinen asukas päättäisi muuttaa. Lisäksi muuttoalttius on huomattavasti kansallista 81,7 promillen keskiarvoa suurempi. Taulukko 4. Pietarsaaren seudun kieliryhmien muuttoalttius Suomessa. Kieliryhmä Vuosina Vuosina Ero Koko maa Suomenkieliset 51,7 49,8-1,9 49,9 Ruotsinkieliset 28,7 30,2 1,4 36,9 Muunkieliset 113,1 149,0 35,9 81,7 Koko seutu 35,1 37,9 2,8 49,9 Suomenkielisistä muuttajista Suomessa 78 % muuttaa pois seudulta ja 22 % muuttaa seudun sisällä. Ruotsinkielisestä enemmistöstä 55 % muuttaa seudun sisällä ja muista kielistä 69 % muuttaa pois seudulta. Tässä voimme nähdä, että ruotsinkieliset asukkaat Pietarsaaren seudulla ovat erittäin vakaa väestöryhmä, muuttoalttius on alhainen ja muutoista useimmat tapahtuvat seudun sisällä

18 Kieli ja maantiede Tulomuutto Kuva 9. Muuttoliikkeitä seudun mukaan, keskiarvo vuosittain Lähtömuutto Verrattaessa kieliryhmien maantieteellisiä muuttoliikkeitä seutukuntien mukaan, niiden välillä on eroja, katso Kuva 9. Ruotsinkielisten suurin muuttoliike tapahtuu rannikkokaistaa pitkin alueilla, joissa on ruotsinkielisiä. Ruotsinkielisillä on eniten vuorovaikutusta Vaasan seudun kanssa, mutta nettomenetys on -65 per vuosi. Toiseksi eniten vuorovaikutusta heillä on pääkaupunkiseudun kanssa, jonne nettomenetys on -15. Muita seutuja, joilla on ryhmälle merkittävää muuttoliikettä, on Kokkolan seutu, josta nettovoitto on +3 ja Turun seutu johon nettomenetys on -24. Suomenkielisillä muuttoliike on enemmän hajanainen maassa ja aktiivisin Kokkolan seudun kanssa, mutta nettomenetys on -14. Suomenkielisistä muuttajista Kokkolan seudulle muuttaa 18 %. Toiseksi suurimmat muuttovirrat suomenkielisillä on Vaasan kanssa, mutta nettomenetys on -35. Muuta kieltä äidinkielenään puhuvat muuttavat keskitetyimmin. Eniten muutetaan pääkaupunkiseudulle mikä merkitsee -42 nettomenetystä per vuosi. Kaikista muuttoliikkeistä yli kunnan rajojen 31 % muita kieliä puhuvien ryhmästä muuttaa Pietarsaaren seudun sisällä ja 29 % muuttaa Helsingin seudulle. Suomenkielisten muuttoliikkeessä Pietarsaaren seudun kuntien välillä ei ole suurempia nettomuutoksia. Luodon ruotsinkielisillä on 16 henkilön ja Pietarsaarella kahdeksan henkilön nettovoitto per vuosi, kun taas Kruunupyyllä ja Pedersörellä on 13 ruotsinkielisen henkilön

19 nettomenetys per vuosi. Muita kieliä puhuvien henkilöiden ryhmässä Luodolla, Pedersörellä ja Uudellakaarlepyyllä on 4-7 henkilön nettomenetys per vuosi seudun sisällä, kun taas Pietarsaarella on 17 henkilön nettovoitto per vuosi. Verrattaessa nettoa muuttoihin koko Suomen alueella Pietarsaarella on 43 henkilön nettomenetys per vuosi, kun taas seudun muilla kunnilla on yhteensä 22 henkilön nettomenetys muita kieliä puhuvien henkilöiden ryhmässä. Maahanmuuton kautta muita kieliä puhuvien osuus kokonaisväestöstä kuitenkin kasvaa. Nykytilanteessa melkein joka kymmenes toista kieltä puhuva henkilö kuitenkin muuttaa johonkin toiseen osaan Suomea, etupäässä pääkaupunkiseudulle, joten Pietarsaaren seutu on osaksi läpikulkualue muita kieliä puhuville henkilöille. Kruunupyy on ainoa kunta seudulla, jossa muuttoliike lisää suomenkielisten lukumäärää, keskimäärin nettovoitto on 18 henkilöä per vuosi. Pietarsaaressa suomenkielisten osuus pienenee 95 henkilöllä per vuosi. Samoin kuin sisäisessä muutossa Luoto on ainoa kunta, jossa muuttoliike lisää ruotsinkielisten lukumäärä neljällä henkilöllä per vuosi. Pedersöressä ja Kruunupyyssä ruotsinkielisten nettomenetys on suurin, 46 ja 30 henkilöä per vuosi. Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren nettoluvut ovat -22 ja -15. Kuvassa 10 esitetään kuntien kielisuhteita ja Taulukossa 5 esitetään muutosta prosenttiyksiköissä viimeisten kymmenen vuoden aikana. Pietarsaari 37% 56% 7% Kruunupyy 17% 81% 2% Luoto 6% 92% 1% Uusikaarlepyy 7% 87% 5% Pedersöre 9% 90% 2% Suomenkieliset Ruotsinkieliset Muut kielet Kuva 10. Kielisuhteet Pietarsaaren seudulla vuonna Taulukko 5. Muutokset kielisuhteissa kymmenessä vuodessa ( ), prosenttiyksikköjä. Kunta Suomenkielisiä Ruotsinkielisiä Muunkielisiä Pietarsaari -4,5-0,1 4,6 Kruunupyy 2,8-4,1 1,3 Luoto -0,1-0,7 0,8 Uusikaarlepyy -1,2-2,8 4,0 Pedersöre 0,2-0,9 0,7 Pietarsaaren seutu -1,8-1,0 2,8-18 -

20 TÄRKEÄT HUOMIOT: Pietarsaaren seudun ruotsinkielisten henkilöiden muuttoalttius on maan keskiarvoa ja maan muita ruotsinkielisiä pienempi. Enemmistö muuttaa seudun sisällä, mutta muuttoliike merkitsee, että ruotsinkielisten lukumäärä laskee. Suomenkielisten muuttoalttius on vähentynyt ja on suunnilleen samalla tasolla kun maan keskiarvo. Myös suomenkielisillä on muuttoliikkeessä nettomenetys. Suurin vuorovaikutus heillä on Kokkolan seudun kanssa. Jos ei puhu ruotsia tai suomea äidinkielenään halukkuus muuttaa pois on suuri ja se on kasvanut. Se on myös korkeampi Pietarsaaren seudulla kuin muualla maassa. Ruotsinkieliset muuttavat rannikkokaistaa pitkin, kun taas suomenkieliset muuttavat ympäri maata. Muunkieliset henkilöt muuttavat usein seudun sisällä Pietarsaareen ja Pietarsaaresta suuremmille kaupunkiseuduille tai naapuriseuduille. Kruunupyy on ainoa kunta, jossa muuttoliike lisää suomenkielisten lukumäärää

21 Jo 1800-luvun lopussa Ravenstein totesi, että naiset ovat miehiä muuttoalttimpia. Tämä on tosiasia myös Pietarsaaren seudulla. Sekä tulo- että lähtömuutossa naisia on enemmän. Erot tosin pienenivät vuosina verrattuna edelliseen viisivuotiskauteen. Muuttoalttius oli naisten osalta 38,5 promillea ja miesten osalta 37,3 promillea viimeisen viisivuotiskauden aikana, kun se oli 36,9 ja 33,3 promillea aikaisemman kauden aikana. Sukupuolten välinen ero muuttoalttiudessa tasoittui toisin sanoen yli puolella. Aboluuttisissa luvuissa tämä merkitsee, että vuosittain pois muutti 15 naista enemmän kauden aikana, kun naisia aikaisemmin muutti 87 enemmän. Edelleen voidaan todeta, että naismuuttaja on miesmuuttajaa nuorempi mutta, että erot eivät ole suuria. Myös kansallisesti naisten muuttoalttius on suurempi kuin miesten. Ero on kuitenkin erittäin pieni, sukupuolten välinen ero on ainoastaan 0,5 promillea. Ero on suurempi Pietarsaaren seudulla. Naiset Lähtömuutto Lähtömuutto Miehet Tulomuutto Tulomuutto Kuva 11. Tulo- ja lähtömuutto sukupuolten mukaan. Vertailu tehty viisivuotiskausien ja välillä. Luku ilmoittaa keskiarvon per vuosi. Suomessa on enemmän naisia kuin miehiä, tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että naisten keskimääräinen elinikä on pitempi. Suomen kaupunkimaisissa kunnissa ero sukupuolijakaumassa on suurempi ja enemmistönä ovat naiset, kun taas maaseutumaisissa kunnissa on enemmän miehiä kuin naisia. Demografiset teoriat osoittavat myös, että naiset hakeutuvat miehiä useammin kaupunkikeskuksiin. Pietarsaaren seudulla naisia on enemmän Pietarsaaren kaupungissa kun taas Pedersöressä, Uudessakaarlepyyssä, Kruunupyyssä ja Luodossa on enemmän miehiä. Yhteenlaskettuna tämä merkitsee, että Pietarsaaren seudulla on yli 450 miestä enemmän (50,5 %) kuin naisia (49,5 %). Muuttoliike on osasyynä tähän. TÄRKEÄT HUOMIOT: Sukupuolten välillä on eroja; naiset muuttavat miehiä enemmän. Muuttoliike on yksi syy siihen, että Pietarsaaren seudulla on enemmän miehiä kuin naisia. Sukupuolten välinen ero muuttoalttiudessa on pienentynyt, minkä voidaan katsoa olevan myönteistä

22 Muuttaminen on yksi tapa lisätä koulutustaan ja sijoittua työmarkkinoilla. Pietarsaaren seudun osalta tämä merkitsee, että lähtömuutto on välttämätön tapahtuma koulutustason korottamiselle pitkällä tähtäimellä paluumuuton kautta. Koulutustaso seudulla on noussut tasaiseen tahtiin viime vuosien aikana samoin kuin koko maassa. Pietarsaaren seudulla 40,4 prosentilla väestöstä, joka on täyttänyt 15 vuotta, on keskitason koulutus, 23,5 prosentilla on korkean tason tutkinto, kun taas 36,1 prosentilla ei ole tutkintoa peruskoulun jälkeen. Kaksi demografista tekijää vaikuttaa koulutustasoon; luonnollinen muutos sen tosiasian kautta, että nuoremmat ikäluokat ovat korkeammin koulutettuja kuin vanhemmat sekä muuttoliike. Kuvassa 12 voidaan nähdä, että korkeasti koulutettujen osuus on suurempi tulomuuttajien joukossa kuin lähtömuuttajien joukossa mikä merkitsee, että muuttoliike Suomen sisällä on eduksi, kun katsotaan koulutustasoa. Viimeisten viiden vuoden aikana korkeakoulutettujen osuus on tosin ollut alhaisempi tulomuuttajien joukossa kuin koko väestössä. 35% 30% Pietarsaaren seutu 25% 20% 15% 10% Osuus, jolla on korkean asteen koulutus koko väestöstä Osuus, jolla on korkean asteen koulutus tulomuuttajista Osuus, jolla on korkean asteen koulutus lähtömuuttajista Kuva 12. Kuinka muuttoliike on vaikuttanut koulutustasoon Pietarsaaren seudulla. Linjat ilmoittavat korkean asteen koulutuksen osuuden. Katkoviivat näyttävät trendin niiden tulo- ja lähtömuuttajien joukossa, joilla on korkean asteen koulutus. Lukumääräisesti eniten muuttavat ovat henkilöitä, joilla on keskiasteen tutkinto. Kaikissa seudun kunnissa tässä kategoriassa muuttaa pois enemmän henkilöitä kuin sisään. Pietarsaaren kaupungissa tämä merkitsee keskimäärin 81 henkilön nettomenetystä per vuosi. Myös perustason koulutuksen omaavien henkilöiden ryhmässä lähtömuuttajia on enemmän kuin tulomuuttajia. Kruunupyyllä, Luodolla ja Pietarsaarella on positiivinen nettoluku korkean asteen koulutuksen omaavien henkilöiden ryhmässä. Luodolla on keskimäärin neljä tai enemmän tulomuuttajaa kuin lähtömuuttajaa Suomessa ja siten korkein nettovoitto. Tulo- ja lähtömuuttajien lukumäärää per kunta esitellään Kuvassa

23 35% 30% Kruunupyy 35% 30% Luoto 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 35% Pedersöre 30% 25% 20% 15% 10% 35% Pietarsaari 30% 25% 20% 15% 10% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Uusikaarlepyy Osuus, jolla on korkean asteen koulutus koko väestöstä Osuus, jolla on korkean asteen koulutus tulomuuttajista Osuus, jolla on korkean asteen koulutus lähtömuuttajista Kuva 13. Kuinka muuttoliike on vaikuttanut kuntien koulutustasoon. Viivat näyttävät korkean asteen koulutuksen omaavien osuuden. Katkoviivat näyttävät trendin korkean aste koulutuksen omaavien tulo- ja lähtömuuttajien ryhmässä. Kruunupyyssä muuttoliike on nostanut koulutustasoa eniten. Muuttoliike suosii myös vahvasti Luotoa. Myös Uuttakaarlepyytä ja Pedersöreä suosittiin vahvasti kymmenvuotiskauden ensimmäisellä puoliskolla, kun taas jälkimmäinen puolisko on ollut vähemmän positiivinen. Erityisesti neljän viimeisen vuoden aikana koulutustason kehitys on hidastunut Pedersöressä. Pietarsaaressa kehitys on ollut päinvastainen, ensimmäisen puoliskon aikana muuttoliike ei ollut positiivinen, kun taas viime vuosien muuttoliike on vaikuttanut myönteisesti koulutusasteeseen

24 Korkea aste Kruunupyy Korkea aste Luoto Keskiaste Keskiaste Perusaste Perusaste Korkea aste Pedersöre Korkea aste Pietarsaari Keskiaste Keskiaste Perusaste Perusaste Korkea aste Uusikaarlepyy Keskiaste Tulomuutto Lähtömuutto Perusaste Kuva 14. Tulo- ja lähtömuuttajien lukumäärä Pietarsaaren seudulla koulutustason mukaan. Lukumäärät ilmoittavat keskiarvon viisivuotiskauden aikana. Vuosien aikana Pietarsaaren seudulla oli vuosittain -5 korkeasti koulutetun henkilön nettomenetys. Tämä oli huonontumista aikaisemmasta viisivuotiskaudesta, jolloin seudulla oli viiden henkilön nettovoitto. Jälkimmäisen viisivuotiskauden aikana Pedersöre menetti eniten korkeasti koulutettuja henkilöitä, kun taas Luoto, Kruunupyy ja Pietarsaari saivat eniten. Aikaisemman viisivuotiskauden aikana Pietarsaari menetti eniten korkeasti koulutettuja henkilöitä, kun taas muut kunnat saivat enemmän. Kauden aikana perusasteen koulutuksen omaavien henkilöiden nettomenetys oli -105 ja keskiasteen koulutuksen omaavien henkilöiden Kokonaisnettomenetys oli paljon korkeampi kaudella Kun katsotaan koulutustasoa, tämä kosketti 50 % henkilöistä, joilla on perusasteen koulutus ja 40 % henkilöistä, joilla on keskiasteen koulutus. Taulukko 6. Muuttohalukkuus Suomessa koulutusasteen mukaan. Koulutusaste Vuosina Vuosina Ero Perusaste 25,4 34,8 9,4 Keskiaste 55,6 53,1-2,5 Korkea aste 34,0 30,6-3,3 Koko seutu 35,1 37,9 2,8-23 -

25 Henkilöt, joilla on keskiasteen koulutus, ovat keskiarvoa alttiimpia muuttamaan vaikka alttius on laskenut 2,5 promillea. Eniten muuttoalttius on lisääntynyt henkilöillä, joilla on perusasteen koulutus. Myönteistä on, että muuttoalttius on vähentynyt 3,3 promillella korkeasti koulutettujen ryhmässä. Tämä merkitsee, että seudun kyky säilyttää korkeakoulutettuja henkilöitä on parantunut vähän. Jos katsotaan kuntatasolla, suurimmat myönteiset muutokset viisivuotiskausien välillä ovat tapahtuneet Pietarsaaressa ja Luodossa. Vuosien välillä korkeasti koulutetut olivat vähemmän halukkaita muuttamaan Pedersörestä verrattuna Pietarsaareen ja Luotoon. Korkeasti koulutettujen muuttoalttius on kuitenkin noussut 37,8 promilleen Pedersöressä, jonka luku nyt on korkein viidestä kunnasta. Nousu merkitsee, että vuosittain 10 tai useampi korkeasti koulutettu muuttaa pois kuin kauden aikana. Korkeasti koulutetut ovat vähiten halukkaita muuttamaan Uudestakaarlepyystä ja Kruunupyystä, joissa myös muutokset viisivuotiskausien välillä ovat olleet pienempiä. Maastamuuttajat ovat korkeammin koulutettuja Pietarsaaren seudun maahanmuuttajien koulutustasosta ei ole saatavilla tietoja, mutta maastamuuttajista on tietoja. Tilastot osoittavat, että vuosien välillä 77 prosentilla maastamuuttajista oli tutkinto ja 25,5 prosentilla oli korkeampi tutkinto. Näiden vuosien aikana korkeamman tutkinnon suorittaneiden kokonaisosuus väestöstä oli 21,1 ja 22,7 prosentin välillä, mikä merkitsee, että maastamuutto oli koulutustasoon negatiivisesti vaikuttava tekijä. Ulkomaille muuttavilla oli keskimäärin korkeampi koulutustaso kuin Suomen sisällä muuttavilla, mutta heidän lukumääränsä oli huomattavasti pienempi. Yksi kolmasosa 15 vuotta täyttäneistä maastamuuttajista muutti suurella todennäköisyydellä opiskelemaan korkealla asteella. Maastamuuttajista, joilla oli korkea-asteen tutkinto, enemmistö oli vuotta. Keskimäärin 41 henkilöä, joilla oli korkean asteen tutkinto, muutti ulkomaille vuosittain. TÄRKEÄT HUOMIOT: Muuttoliike Pietarsaaren seudulla myötävaikuttaa koulutustason korottamiseen nuorten muuttaessa pois opiskelemaan. Viimeisen viisivuotiskauden aikana henkilöitä, joilla oli korkean asteen koulutus, muutti harvemmin pois verrattuna aikaisempaan, kun taas pois muutti enemmän henkilöitä, joilla oli perusasteen koulutus. Henkilöt, joilla on ammatti- tai ylioppilastutkinto, muuttavat huomattavasti muita useammin. Luonnollinen syy muuttoon on koulutustason nostaminen. Maastamuuttajien koulutustaso on korkeampi kuin seudun koulutustaso

26 Jakoa asukkaiden pääasiallisen toiminnan mukaan käytetään mittaamaan väestön suhdetta työmarkkinoihin. Työvoimaan kuuluvat työlliset ja työttömät, kun taas työvoiman ulkopuolella ovat lapset, opiskelijat, varusmiehet ja muut, jotka eivät kuulu työvoimaan muista syistä. Tässä tarkastellaan lähemmin työllisten, työttömien, opiskelijoiden ja eläkeläisten muuttoliikkeitä ja muuttoalttiutta. Vuonna 2012 väestöstä 46 % kuului työvoimaan, 43 % oli työllisiä ja 3 % työttömiä. Niistä 54 prosentista, jotka eivät kuuluneet työvoimaan 24 % oli eläkeläisiä, 20 % alle 14 vuoden ikäisiä lapsia ja 7 % oli opiskelijoita tai koululaisia. Vuosien välillä Pietarsaaren seudulla oli -74 työllisen ja -12 työttömän vuosittainen keksimääräinen nettomenetys Suomen sisällä. Alle 14 -vuotiailla lapsilla oli puolestaan 20 lapsen nettovoitto vuosittain. Tämä osoittaa, että työvoimaan kuuluvilla tulomuuttajilla on enemmän lapsia kuin lähtömuuttajilla. Opiskelijoiden ja koululaisten kohdalla nettomenetys oli -81 per vuosi. Eläkeläisten ryhmässä vuosittainen -4 henkilön nettomenetys ei ollut merkittävä. Eläkeläisiä Kruunupyy Eläkeläisiä Luoto Opiskelijoita Opiskelijoita Työttömiä Työttömiä Työllisiä Työllisiä Eläkeläisiä Pedersöre Eläkeläisiä Pietarsaari Opiskelijoita Opiskelijoita Työttömiä Työttömiä Työllisiä Työllisiä Eläkeläisiä Uusikaarlepyy Opiskelijoita Työttömiä Tulomuutto Lähtömuutto Työllisiä Kuva 15. Muuttoliike pääasiallisen toiminnan mukaan kunnittain Suomen sisällä, keskiarvo vuosina

27 Luoto on ainoa kunta seudulla, jolla on enemmän työllisiä tulomuuttajia kuin lähtömuuttajia. Pietarsaari menettää eniten työllisiä, kaupungin lähtömuuttajien joukossa on myös enemmän työttömiä. Muissa kunnissa kuntiin muuttaa suunnilleen yhtä monta työtöntä kuin niistä muuttaa pois. Taulukko 7. Muuttoalttius pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina Alue Työllisiä Työttömiä Opiskelijoita, koululaisia Eläkeläisiä Pietarsaari 53,8 85,5 102,9 8,9 Kruunupyy 35,8 78,7 59,8 6,2 Luoto 45,7 73,4 38,9 7,9 Pedersöre 44,0 67,7 54,9 12,4 Uusikaarlepyy 30,5 78,7 75,8 6,6 Pietarsaaren seutu 44,6 80,2 75,2 8,7 Koko maa 60,4 85,0 104,2 13,3 Pietarsaaren seudulla työllisten muuttoalttius on 44,6 promillea. Korkein se on Pietarsaaressa ja Uudessakaarlepyyssä. Kansallisessa vertailussa työlliset seudulla muuttavat harvemmin. Työttömien 80,2 promillen muuttoalttius on lähempänä kansallista keskiarvoa, Pietarsaaressa työttömät muuttavat pois suuremmassa määrin. Merkittävimmät erot seudulla ovat opiskelijoiden ja koululaisten ryhmässä. Kun opiskelijan tai koululaisen muuttoalttius on melkein kaksi kertaa suurempi kuin työllisen Pietarsaaressa, Luodon opiskelijoiden/koululaisten muuttoalttius on erittäin alhainen, jopa työllisiä alhaisempi. Eläkeläisten ryhmässä muuttoalttius on suurin Pedersöressä ja pienin Kruunupyyssä. Eläkeläisten ryhmässä muuttoalttius on pienin verratuista ryhmistä. Maahan- ja maastamuutto Eläkeläinen Opiskelija Lapsi (0-14 v.) Työtön Muu työvoimaan kuulumaton Maahanmuutto Maastamuutto Työllinen Kuva 16. Kansainvälinen muuttoliike Pietarsaaren seudulla pääasiallisen toiminnan mukaan. Vuosittainen keskiarvo vuosina Yksi kolmasosa maahan- ja maastamuuttajista oli työllistetty, koska maahanmuuttajia on enemmän, tämä antaa 53 henkilön nettovoiton vuosina Työvoimaan kuulumattomaan kategoriaan kuului 23 % maahanmuuttajista ja 16 % maastamuuttajasta. Maahanmuuttajista 19 % oli lapsia ja maastamuuttajasta 11 %. Maahanmuuttajista 24 % oli pakolaisia kauden aikana. 7 Pietarsaaren seudun Kotouttamisohjelmassa olevien tietojen mukaan

28 TÄRKEÄT HUOMIOT: Työllisistä enemmän muuttaa pois kuin sisään, vaikka muuttoalttius on maan keskiarvoa pienempi. Luoto on ainoa kunta seudulla, joka saa enemmän työllisiä muuttoliikkeen kautta. Työvoimasta tulomuuttajilla on enemmän lapsia kuin lähtömuuttajilla. Seudun menetettyä 74 työllistä muihin osiin Suomea, se voitti 53 työllistä ulkomailta

29 Tässä kappaleessa tutkitaan työllisiä muuttajia lähemmin ja erityisesti mitä toimialoja he edustavat. Aikaisemmin todettiin, että Pietarsaaren seudun työllisten nettomuutto on ollut negatiivinen. Kuvassa 17 tätä tietoa avataan enemmän toimialan mukaan. Alkutuotannon toimialoihin muuttoliike ei vaikuttanut juuri lainkaan, kun taas palvelualan työpaikkoihin se vaikutti kielteisimmin. Myös jalostuksessa työllisten nettomuutto oli negatiivinen. Tämä on erittäin alhainen ottaen huomioon että viisivuotisen tutkimuskauden aikana työllisten määrä väheni tehdasteollisuudessa yhteensä yli 800 henkilöllä, kun taas nettomuutto oli yhteensä -66. Eniten työllisten määrä nousi palvelusektorilla, jossa lisäystä oli yli 760 henkilöä, vaikka nettomuutto osoitti D Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, jätevesihuolto, jätehuolto B Kaivostoiminta ja louhinta A Maatalous, metsätalous ja kalatalous -1 S Muu palvelutoiminta R Taiteet, viihde ja virkistys L Kiinteistöalan toiminta X Toimiala tuntematon F Rakentaminen O Julkinen hallinto ja pakollinen sosiaalivakuutus K Rahoitus- ja vakuutustoiminta I Majoitus- ja ravitsemistoiminta H Kuljetus ja varastointi J Informaatio ja viestintä Q Terveys- ja sosiaalipalvelut M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta P Koulutus -66 C Teollisuus -89 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajon. korjaus -120 N Hallinto ja tukipalvelutoiminta Kuva 17. Pietarsaaren seudun nettomuutto toimialan mukaan (TOL 2008). Kokonaismäärä vuosina

30 Taulukossa 8 esitetään muuttoalttiutta toimialoittain verrattuna koko maahan. Muuttoalttiimpia ollaan eri palvelu- ja tukitoiminnoissa, kulttuuri- ja viihdealalla ja majoitus- ja ravitsemisalalla. Kahdessa viimeksi mainitussa muuttoalttius on erityisen suuri verrattuna muuhun osiin maata. Yksi selittävä syy on alojen ikärakenne, kaikissa kolmessa keskimäärää huomattavasti suurempi osa henkilöstössä on alle 35 vuotta. Myös kauppa- ja rakennusalalla on nuori henkilöstö. Tosin viimeksi mainitulla alalla tämä ei näy muuttoalttiudessa. Vähiten alttiita muuttamaan ollaan alkutuotannon toimialoilla ja erilaisissa teknisissä huoltotoiminnoissa. Taulukko 8. Työllisten muuttoalttius toimialan mukaan vuosina Toimiala (TOL 2008) Pietarsaaren s. Koko maa A- Maatalous, metsätalous ja kalatalous 13,2 22,7 B- Kaivostoiminta ja louhinta - 55,8 C- Teollisuus 37,5 46,8 D- Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 17,6 42,3 E- Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 23,9 51,7 F- Rakentaminen 48,2 62,4 G- Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 62,5 74,1 H- Kuljetus ja varastointi 45,4 60,1 I- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 96,2 88,9 J- Informaatio ja viestintä 63,3 63,9 K- Rahoitus- ja vakuutustoiminta 47,3 56,7 L- Kiinteistöalan toiminta 39,4 48,4 M- Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 46,9 61,6 N-Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 102,3 107,0 O- Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 39,0 53,3 P- Koulutus 35,9 50,6 Q- Terveys- ja sosiaalipalvelut 42,1 52,0 R- Taide, viihde ja virkistys 104,2 79,0 S- Muu palvelutoiminta 51,0 58,2 T- Kotitalouksien toiminta työnantajina - 126,3 U- Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta - 63,4 X- Toimiala tuntematon 61,3 83,5 YHTEENSÄ (työllisiä) 44,6 60,4-29 -

31 ALKUTUOTANNON TOIMIALAT - JALOSTUS - PALVELU - TUNTEMATON Kuva 18. Työllisten muuttoalttius toimialoittain vuosina verrattuna nettomuuttoon ja alan suuruuteen. Kirjaimet ympyröissä ilmoittavat toimialan (katso edellinen taulukko) ja väri on toimialojen kolmijakoisuuden mukaan. Ympyröiden suuruus ilmoittaa alan suuruuden henkilöstömäärän mukaan. Ylimmässä oikeassa kulmassa on ala, jossa muuttoalttius on suuri ja nettomenetys suurin, alhaalla vasemmalla ovat ne alat, joissa muuttoalttius on alhainen ja joissa on nettovoitto. TÄRKEÄT HUOMIOT: Palvelualoilla muuttoalttius on suuri. Erityisesti taiteessa, viihteessä ja virkistyksessä, eri tukipalveluissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Muuttoalttius on alhaisin alkutuotannon toimialoissa. Myös jalostussektorin ja julkisen sektorin työllisten muuttoalttius on alhainen. Yhden alan ikärakenne vaikuttaa muuttoalttiuteen. Suuret negatiiviset työpaikkamuutokset yhdellä alalla eivät automaattisesti tarkoita korkeaa lähtömuuttoaaltoa

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät tutkimus Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen

Lisätiedot

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso 13.10.2014 Eeva Kostiainen & Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Varsinais Suomen ELY keskus Maahanmuuttajien

Lisätiedot

VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA

VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA 2010

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta MAAHANMUUTTO RATKAISUNA EUROOPAN UNIONIN IKÄÄNTYMISONGELMAAN EU:hun kohdistuvaan maahanmuuttoon vaikuttavat tekijät Kansantaloustiede, Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT PIENI VAALI- SARJA Pekka Myrskylä Topias Pyykkönen TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa YHTEENVETO Suomi tarvitsee vuosittain 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei lähivuosikymmeninä

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus*

Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus* K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 6. v s k. 3 / 2 0 1 0 Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus* Matti Sarvimäki post-doc -tutkija, erikoistutkija, Research Economist

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö Loppuraportti 16.2.2012 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Kari Huotari ja Sinikka Törmä, Referenssi Oy

Lisätiedot

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti VÄ E S TÖ T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT ASUMINEN TA LO U S TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 214 ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti Akseli 2/214 Tilastollisia tiedonantoja

Lisätiedot

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 Aiemmin julkaistu EVA Fakta -sarjassa: Hyvinvointivaltio numeroina (2013) Verojen kirja (2014) Tästä Suomi elää (2014) Julkaisut löytyvät osoitteesta ww.eva.fi/julkaisut/faktat.

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski- elinympäristönä Luvussa tarkastellaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntia elinympäristöinä viiteen alueeseen jaettuna: Keski-,

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät 2 Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa PK-yritykset ja Aluepalvelut Syyskuu 2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 4 2 Viron talouskehitys ja PK -yritysrakenne 5 2.1 Viron

Lisätiedot

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014 Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014 Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34 20100 Turku Internet: www.siirtolaisuusinstituutti.fi 2 YRITTÄJYYS VIROLAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN INTEGROITUMISEN KEINONA POHJANMAALLA

Lisätiedot

MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa

MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa Taustat ja odotukset VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA Selvityksiä ja raportteja 145 VAASA 2007 3 ESIPUHE Vuonna 1987 Vaasassa alkanut ruotsin kielen kielikylpyopetus

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Väestö ja asuminen Raumalla

Väestö ja asuminen Raumalla Rauman kaupunki, Yleiskaavan strateginen osa Väestö ja asuminen Raumalla 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 TOTEUTUNUT VÄESTÖKEHITYS 5 Väkiluvun kehitys Suomen eri maakunnissa 5 Väkiluvun kehitys Satakunnassa

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot