Helsinki-Hämeenlinna-Tampere Kestävää kasvua käytävällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki-Hämeenlinna-Tampere Kestävää kasvua käytävällä"

Transkriptio

1 Helsinki-Hämeenlinna-Tampere Kestävää kasvua käytävällä Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -kasvukäytävän kehittämishanke Päärataseminaari / Pro Rautatie Anna-Mari Ahonen, projektijohtaja

2 MIKSI?

3 Suomen ainoa eurooppalaisen mittakaavan kasvukäytävä (väestö, palvelut, sosioekonominen rakenne) ja valtakunnan tärkein kasvun alue Suomen bkt:sta 45 % tuotetaan tämän valtasuonen varrella työpaikoista n. 40 % sijaitsee kasvukäytävällä väestöstä n. joka kolmas asuu kasvukäytävän varressa (sis. pkseutu) pääkaupunkiseudun kasvun tärkein purkautumiskanava kehityssuoni ruokkii myös suurta osaa pohjoispuolelleen jäävästä Suomesta Suomessa poikkeuksellinen aluerakenteen osa, varsinkin saavutettavuuden ja yhtenäisen nauhakaupunkimaisen taajamarakenteen osalta Alueen ja kehitystyön taustoja

4 Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta keskeisen tärkeä alue: vienti, osaaminen, maahanmuuton keskittymä jne. merkittävä osa kansallisesta koulutustarjonnasta ja innovaatiotoiminnasta keskittynyt akselille maan sisäisestä muuttoliikkeestä suuri osa keskittynyt viime vuosina akselille vyöhykkeen voimakas kehitys perustunut hyviin (joukko)liikenneyhteyksiin ja niitä tukeneisiin infrainvestointeihin Alueen ja kehitystyön taustoja

5 Asukastiheys vuosina 1980 ja Alueen ja kehitystyön taustoja

6 Vapaa-ajan asutuksen muutos Alueen ja kehitystyön taustoja

7 Väestönmuutokset ja muuttoliike Väestön kokonaismuutos KOKONAISMUUTOS Luonnollinen väestönmuutos LUONNOLLINEN VÄESTÖNMUUTOS Maan sisäinen SEUTUJEN VÄLINEN muuttoliike MUUTTOLIIKE Maahanmuutto NETTO- MAAHANMUUTTO (netto) 2 Alueen ja kehitystyön taustoja

8 Muuttovirrat Helsingin ja Tampereen seutukunnissa Helsinki Tampere 2 Alueen ja kehitystyön taustoja

9 Muuttovirrat Turun ja Lahden seutukunnissa Turku Lahti 2 Alueen ja kehitystyön taustoja

10 Työllisten osuus väestöstä Alueen ja kehitystyön taustoja

11 Työpaikkojen määrän muutos Alueen ja kehitystyön taustoja

12 Keskusten saavutettavuus aikaetäisyytenä 2 Alueen ja kehitystyön taustoja

13 Taajamien välinen työssäkäynti Alueen ja kehitystyön taustoja

14 Työmatkojen keskipituus linnuntietä seutukunnittain Alueen ja kehitystyön taustoja

15 Henkilöliikenne: rautatie-, lento- ja laivaliikenteen kotimaanmatkat Alueen ja kehitystyön taustoja

16 Henkilöliikenne: ulkomaanliikenteen solmupisteet Alueen ja kehitystyön taustoja

17 Taajamarakenne ja kaupunki-maaseutu -alueluokitus Alueen ja kehitystyön taustoja

18 Akselin kasvu tähän saakka ollut jatkuvaa, mutta kasvua tai kokonaisuuden suunnittelua ei ohjaa kukaan Resurssit vähenevät, kilpailu kiristyy > varmaan kasvuun ei jatkossa voi luottaa Akselin varren kunnat ja muut keskeiset aluekehityksen toimijat eivät ole aiemmin järjestäytyneet kaupunkiverkostoksi > yhteinen tahdonmuodostus ja toimenpiteet eivät ole olleet mahdollisia Aluetaloudet mukana yhä kovenevassa globaalitalouden kilpailussa Aluekehittämisen suunta: kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen Kasvun suuntaaminen kasvukäytäville ja harmonisointi käytävien sisällä vs. kansalliset politiikat Edunvalvonta myös suhteessa muihin toimijoihin Alueen ja kehitystyön taustoja

19 KUKA?

20 Pirkanmaan liitto, aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie (pj), varajäsen: maakuntajohtaja Esa Halme (vpj) Hämeen liitto, kehittämisjohtaja Matti Lipsanen Uudenmaan liitto, aluekehitysjohtaja Juha Eskelinen, varajäsen: edunvalvontapäällikkö Tatu Rauhamäki Tampereen kaupunki, elinkeino- ja maankäyttöjohtaja Jyrki Laiho, varajäsen: kaupunkikehitysjohtaja Kari Kankaala Valkeakosken Seudun Kehittämiskeskus Oy VASKE, toimitusjohtaja Raimo Koskela, varajäsen: Valkeakosken kaupunki, kaupunginjohtaja Jukka Varonen Hämeenlinnan kaupunki, kaupunginjohtaja Juha Isosuo, varajäsen: kehitysjohtaja Riku Moisio Riihimäen kaupunki, kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen, varajäsen: tekninen johtaja Jouko Lehtonen Helsingin kaupunki, yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen, varajäsen: nimetään tilanteen mukaan Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine, varajäsen: elinkeinojohtaja Jose Valanta KUUMA-kunnat: Nurmijärven kunta, kehitysjohtaja Aarno Kononen, varajäsen: Hyvinkään kaupunki, liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen Hämeen liitto, projektijohtaja Anna-Mari Ahonen (siht.) Esiselvityshanke

21 Järjestäytymiseen liittyvä päätöksentekokierros käynnissä Isäntäorganisaatio Hämeenlinnan kaupunki (tekninen vastuu) Sopimusperusteinen lähestymistapa: aiesopimus ja yhteistyösopimus Yksinkertainen rahoitusmalli Ohjausryhmä (ohjausvastuu) jatkaa lähes samalla kokoonpanolla Pj aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie / Pirkanmaan liitto, Vpj maakuntajohtaja Esa Halme / Pirkanmaan liitto Neuvottelukunta: kaupunginjohtajat, kunnanjohtajat, pormestarit, maakuntajohtajat ja ministeriöiden (YM, TEM, LVM, MMM) edustajat Pj apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä / Helsinki, Vpj pormestari Anna-Kaisa Ikonen / Tampere Käytännön koordinointityö: projektijohtaja Anna-Mari Ahonen Muodollinen järjestäytyminen

22 Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -kasvukäytäväyhteistyöhön mukaan lähtevät kaupungit, kunnat ja maakuntaliitot järjestäytyvät kasvukäytäväverkostoksi ja haluavat yhdessä nostaa HHT-kasvuvyöhykkeen kansallisen kehittämispolitiikan ja tutkimuksen kohteeksi. Samalla tuetaan kasvuvyöhykkeen kaupunkiseutujen osallistumista kansallisiin kasvuohjelmiin ja ylikansallisiin hankkeisiin. Kasvuvyöhykkeeseen kuuluvat kaupungit, kunnat ja maakuntaliitot sitoutuvat tekemään verkostoyhteistyötä sekä keskenään että työn tavoitteiston osalta keskeisten ministeriöiden kanssa. Tämän aiesopimuksen allekirjoittaneet kasvuvyöhykkeen toimijat pyrkivät yhteistyön kautta vahvistamaan myös kasvukäytävän kansainvälistä ulottuvuutta. Allekirjoittajat sitoutuvat omassa toiminnassaan edistämään koko HHTkasvukäytävän kestävää kasvua käytössään olevin keinoin, yhdessä alueen elinkeinotoimijoiden kanssa. Allekirjoittajat ottavat jatkossa huomioon verkostoyhteistyön mukanaan tuomat kestävän kasvun tavoitteet myös sisäisissä palveluprosesseissaan ja omassa päätöksenteossaan. Aiesopimus

23 MITÄ?

24 Kasvukäytävän kuvan täsmentäminen, visualisointi Mitkä alueet kuuluvat kasvukäytävän vaikutuspiiriin? Miten rakenne on viime vuosikymmeninä kehittynyt? Mistä tekijöistä ja valinnoista se johtuu? Mihin kohtiin kasvukäytävää on muuttanut eniten asukkaita? Mistä he ovat muuttaneet? Millainen on muuttajien profiili? (ikäjakauma, sosioekonominen asema) Millainen on nykyisen väestön vastaava profiili? Miten työpaikat jakaantuvat alueelle toimialoittain? Miten tilanne työpaikkojen suhteen on kehittynyt viime vuosikymmeninä? Mistä pendelöidään minne? Miten maan hinta on kasvukäytävällä kehittynyt? Mitä maksaa asuminen kasvukäytävän eri osissa? Kumppaneiksi SYKE, Verne, TTY, ALLI-työn ministeriöt (YM, TEM, LVM) Sisältötyö: älykäs kaupunki ja laadukas asuminen

25 Tutkimuksellisesta visualisoinnista (indikaattorit) pohja tulevan kehityksen ohjaamiselle Samalla muodostuu pohjaa rakennemallien yhteensovittamiselle ja yhteisen rakennemallin laatimiselle Tuottaako seudullisista ja yliseudullisista lähtökohdista ja tavoittteista lähtenyt tarkastelu parhaan lopputuloksen myös kokonaisuuden kannalta? Mikä on yhteensovitettujen maakuntakaavojen suhde koko HHT:n rakennemalliin? Kumppaneiksi SYKE, ministeriöt (YM, TEM, LVM, MMM) Sisältötyö: älykäs kaupunki ja laadukas asuminen

26 Väestönkasvu hidasta, joukkoliikenteen kehittäminen edelleen: uuden kasvun suuntaaminen rakenteen sisällä > yhdyskuntatalous, toimivuuden kehittäminen, ympäristönäkökulmat, taajamarakenteen monipuolisuus Miten jaetaan tehokkaasti tiivistämisen hyvät käytännöt? Miten saadaan syntymään uusia? Asumisen erityisrooli koko kasvukäytävän alueella Asumiseen kohdistuvat odotukset ja toiveet ovat 2000-luvulla muovautuneet yksilöllisemmiksi kuin aiemmin, asumisen elämyksellisyys kasvanut Asumisen preferenssejä HHT-kasvukäytävän eri osissa selvitettävä > kysynnän muutokseen varautuminen oikeanlaisella paikallisella tarjonnalla Sisältötyö: älykäs kaupunki ja laadukas asuminen

27 Kysynnän muutos ei pelkästään liiketaloudellinen asia HHT-kasvukäytävällä sijaitsee kuntia, joissa ikärakenteen muutos on muuta maata selvästi voimakkaampi Miten voitaisiin yhdyskuntarakenteen keinoin edesauttaa iäkkäimpien kuntalaisten omaehtoista kotona selviytymistä? Vai voitaisiinko? Kaupunkirakenne yhdistettynä asumisen palvelukonsepteihin, millainen kokonaisuus tarvittaisiin? Mitkä ovat toimijoiden roolit: kunta/yhteiskunta x yksityiset toimijat ja kolmas sektori? Kumppaneita: SYKE, THL Sisältötyö: älykäs kaupunki ja laadukas asuminen

28 Kasvukäytävän sisällä ja yhteisen brändin alla on jatkossa entistä helpompaa toteuttaa yhteisiä asumisen kehittämishankkeita, arkkitehtuurikilpailuja ja aluerakentamiskohteita Kansalliset energiapolitiikat antavat selvän suunnan: mm. energiatehokkaan asumisen kehittämistä nopeutettava HHT-kasvuvyöhyke kehittämisen kärkijoukkoihin tämän teeman osalta (vrt. Lahden cleantech) Energiantuotanto koko HHT-kasvukäytävällä: kohti yhteistä energiapolitiikkaa ja jopa yhteistä energiatuotantoa Voisiko meillä joskus olla energiaomavarainen kasvukäytävä? Sisältötyö: älykäs kaupunki ja laadukas asuminen

29 Pitkä metropoli > elävä kaupunki Kasvukäytävä muodostaa lähes yhtenäisen nauhakaupungin, jonka alueella väestö liikkuu joustavasti päivittäin Sama liikkuvuuden ja joustavuuden periaate nauhakaupunkiyhteistyöhön kulttuurin ja sivistyksen alueella Miten nauhakaupunkilaiset osallistetaan? Miten autetaan yksityisiä ihmisiä ja yrityksiä tunnistamaan kasvukäytävän muodostamat toiminnalliset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset mahdollisuudet ja ottamaan ne omassa toiminnassaan nykyistä paremmin huomioon? > Hyötyjen ulosmittaaminen Sisältötyö: älykäs kaupunki ja laadukas asuminen

30 Pendelöinti merkittävässä osassa varsinkin kasvukäytävän keskivaiheilla Ilmiön vaikutus näkyy ja tuntuu sekä yksittäisten työssäkävijöiden että kaupunkien ja kuntien kannalta Selvä kehittämisen aihe on edelleen matkaketjuajattelun edistäminen ja siihen liittyen myös maksujärjestelmien kehittämismahdollisuuksien ja tarpeiden selvittäminen Voidaanko henkilöliikenteessä yltää älyliikenteen ajattelun tasolta jopa arvoa tuottavan liikkumisen tavoitteluun? Mitä arjen ratkaisuja tarvittaisiin, jotta pitkää työmatkaa tekevä nauhakaupunkilainen jaksaisi ja selviäisi entistä paremmin? Tarvitaanko asemanseuduille uudenlaisia yksityisiä palveluita? Pitäisikö kuntien miettiä palvelunsa yksityiskohtia ja palveluverkkoaan tästä näkökulmasta uudelleen? Miten voitaisiin mahdollistaa kustannustehokkaat ja joustavat ylikunnalliset palvelut silloin kun pendelöijä sellaisia tarvitsisi? Miten voitaisiin hallita liikkumisen häiriötekijöitä? Sisältötyö: ekologinen ja tehokas liikkuminen

31 Henkilöliikenteen ohella logistiikka yhtä tärkeä Tavaraliikenteen osalta HHT merkittävänä elinkeinoelämän sijoittumisalustana, logistiikkarakentamisen paikkana ja valtakunnallisesti keskeisenä liikennekäytävänä Kaksi selkärankaa lähellä toisiaan koko 200 km:n matkan, hyvä linkittyminen poikittaisiin väyliin ja ratoihin ESLogC -hankkeen jatkotyö: logistiikkakeskusten kehittäminen ja sijoittuminen suhteessa paikalliseen elinkeinorakenteeseen Miten kuntien pitäisi verkottua ja toimia yhteistyössä, jotta logistiikkakeskusten sijoittumisesta ja toteuttamisesta saataisiin kaikki hyöty irti? Miten voitaisiin kuntien toimin tukea logistiikkakeskuksiin liittyvää paikallisen yrittäjyyden kasvua? Kumppaneiksi LIMOWA, Verne / TTY ja Tallinnan teknillinen yliopisto Sisältötyö: ekologinen ja tehokas liikkuminen

32 HHT-kasvukäytävä on osa laajempaa kansainvälistä verkostoa Raideliikenteen korridorin ylikansallinen kehittäminen jatkunee Rail Baltica -hankkeen kautta Miten kasvukäytävän kunnat voisivat omalla toiminnallaan tukea Helsingin metropolia sen kansainvälisessä kilpailussa? Kasvukäytävän sisäiset infrahankkeet Linkit: VT3 ja päärata (edunvalvonnan tehostaminen), hallitusohjelma, liikennepoliittinen selonteko Solmukohdat: asemanseudut, seisakkeet, vt-liittymät, pysäkit, liityntäpysäköinti jne. (hankkeiden näkeminen osana suurta järjestelmää, hankkeiden paikallinen toteuttaminen) Sisältötyö: ekologinen ja tehokas liikkuminen

33 Elinkeinoelämään liittyvät potentiaalit huomattavia: kasvukäytävän mekanismeja ja sen olemusta ei vielä ole yrityskentässä hahmotettu, vaikka pakkautumista alueelle on jo tapahtunut Yritysten sijaintialustana kasvukäytävä x sama paikka muutoin Syntymässä kasvukäytäväverkosto myös yksityiselle sektorille: verkoston rakentaminen ja verkostoyhteistyön kehittäminen keskeisiä haasteita Miten saadaan kytkettyä systemaattisesti myös pk-yritykset mukaan? Eri tavoin toteutettu yhteinen markkinointi on jatkossa mahdollista Elinkeinoelämän rinnalla tarkasteltava myös työvoiman saatavuutta ja alueellisiin tarpeisiin liittyvää osaamisen kehittämistä Miten saadaan syntymään kasvukäytävän oma osaamismatto? Kumppaniksi: tiedekorkeakoulut ja ammattikorkeakoulut Sisältötyö: aktiivinen elinkeinotoiminta ja osaamisen kehittäminen

34 MITEN?

35 Aiesopimuksen allekirjoitustilaisuus Hämeenlinnan Raatihuoneella 11/2013 Alueelliset työpajatilaisuudet 10-12/2013: metropolialue, Hämeenlinnan seutu, Riihimäen seutu, Etelä-Pirkanmaa, Tampereen seutu (johtavat luottamushenkilöt, johtavia viranhaltijoita, asiantuntijoita, viestintä) Kärkien kirkastaminen ja alueellisten valintojen tekeminen EU-ohjelmakauden valmistelu Edunvalvonnan pitkän aikavälin tavoitteiden määrittely ja siihen liittyvät neuvottelut Janakkalan talousseminaari 1/2014: Kuntataloudet ja aluetaloudet kriisiytyvässä toimintaympäristössä Ensiaskeleet sisältötyöhön

36 TUUMASTA TOIMEEN Kiitos

37 Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -kasvukäytäväyhteistyöhön mukaan lähtevät kaupungit, kunnat ja maakuntaliitot järjestäytyvät kasvukäytäväverkostoksi ja haluavat yhdessä nostaa HHT-kasvuvyöhykkeen kansallisen kehittämispolitiikan ja tutkimuksen kohteeksi. Samalla tuetaan kasvuvyöhykkeen kaupunkiseutujen osallistumista kansallisiin kasvuohjelmiin ja ylikansallisiin hankkeisiin. Kasvuvyöhykkeeseen kuuluvat kaupungit, kunnat ja maakuntaliitot sitoutuvat tekemään verkostoyhteistyötä sekä keskenään että työn tavoitteiston osalta keskeisten ministeriöiden kanssa. Tämän aiesopimuksen allekirjoittaneet kasvuvyöhykkeen toimijat pyrkivät yhteistyön kautta vahvistamaan myös kasvukäytävän kansainvälistä ulottuvuutta. Allekirjoittajat sitoutuvat omassa toiminnassaan edistämään koko HHTkasvukäytävän kestävää kasvua käytössään olevin keinoin, yhdessä alueen elinkeinotoimijoiden kanssa. Allekirjoittajat ottavat jatkossa huomioon verkostoyhteistyön mukanaan tuomat kestävän kasvun tavoitteet myös sisäisissä palveluprosesseissaan ja omassa päätöksenteossaan.

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA - HÄMEENLINNA 2014-2020

ELINVOIMAOHJELMA - HÄMEENLINNA 2014-2020 ELINVOIMAOHJELMA - HÄMEENLINNA 2014-2020 Viitekehys Tulevaisuudessa kuntien haasteina ovat julkisen talouden vakauttaminen, ikääntyvän väestön kasvu sekä kilpailun kiristyminen ja nopeutuminen niin kansainvälisesti

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät

MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät Niina Ojaniemi, syyskuu 2014 Selvitysraportti MAL-VERKOSTO Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Johdanto 4 2. Selvityksen tavoitteet, aineistot ja menetelmät

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.)

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 101 Espoo 2010 Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Jakelu:

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty kandidaatintyö Espoossa 10.2.2015 Lari Tuominen Ohjaaja: Professori

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot