Helsingin seudun asuntoraportti 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun asuntoraportti 2012"

Transkriptio

1 Helsingin seudun asuntoraportti 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi Lisätietoja Timo Jaakkola, puhelin Copyright Kartat, graafit, ja muut kuvat: HSY Kansikuva: HSY Edita Prima Oy Helsinki 2013

3 Esipuhe Tätä asuntoraporttia laaditaan tilanteessa, jossa uusi valtion ja Helsingin seudun välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL-aiesopimus )) on saatu valmiiksi ja voimaan. Sen lisäksi, että liikenne on nyt keskeisesti mukana sopimuksessa, on aiesopimuksen konkreettisuutta ja sitovuutta pyritty lisäämään aiempiin kierroksiin verrattuna. Aiesopimuksen mukaiset asuntotuotannon tavoitteet ovat samantasoiset kuin edellisessä MA-aiesopimuksessa. Sopimuksen mukaisesti ollaan mm. käynnistämässä seudun yhteistä maankäyttösuunnitelmaa ja selvitystä vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi KUUMA-kunnissa. Aiesopimuksen seuranta on myös muotoutumassa HSY:n ja muiden osapuolten yhteistyönä. Se tullee vaikuttamaan jatkossa olennaisesti mm. seudullisen asuntoraportin sisältöön. Asuntotuotanto on seudulla palannut viime vuosikymmenen alhaisempien vuosien jälkeen vuosituhannen vaihteessa totuttuihin lukemiin. Asuntotuotanto näyttäisi jatkuvan lähivuosina lähes samalla tasolla, vaikkakaan aiesopimuksen määrällisiin tavoitteisiin ei näytä ainakaan ensimmäisinä sopimusvuosina päästävän. Asuntomarkkinat pysyvät jatkuvasti kireinä ja erityisesti kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute näyttää jo uhkaavan seudun kehitystä. Samanaikaisesti on entistä selvempiä merkkejä asuntoalueiden erilaistumisesta ja segregaatiosta. Ilmastonmuutoksen hillintä tuo haasteita rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi. Tämä asettaa uusia vaatimuksia sekä asuntojen uustuotannolle ja korjaustoiminnalle että kiinteistönpidolle. Samanaikaisesti lisääntyvät rakennuskannan ikääntymisen aiheuttamat korjaustarpeet ja asumisen laadun nostamisen edellyttämä perusparantaminen. Loppuvuodesta 2012 on myös vireillä mittavia uudistuksia, jotka vaikuttavat sekä kuntakenttään kokonaisuudessaan että asuntopolitiikan hoitamiseen. Keskeisiä ovat kuntarakenteen ja metropolipolitiikan uudistushankkeet. Edellisen asuntoraportin jälkeen seuturakenne on selkeytynyt siten, että Kuntaryhmä Neloset on liittynyt KUUMA-alueeseen, joka nykyisin käsittää kymmenen kuntaa. Tässä raportissa niistä käytetään myös perinteistä nimitystä kehysalue/kehyskunnat. Tämän raportti pyrkii olemaan laajahko katsaus Helsingin seudun asuntoasioihin ja niihin läheisesti liittyviin tekijöihin. Tarkoituksena on tarjota mm. kuntien uusille luottamushenkilöille kattava katsaus ajankohtaisista ja vireillä olevista kehittämishankkeista. Kustakin käsitellystä asiasta on esitetty lähdeviitteet lisätietojen osalta. Kesän ja syksyn 2012 aikana on ilmestynyt muita, samaa aihepiiriä käsitteleviä julkaisuja. Näitä ovat mm. vanhan MAaiesopimuksen seurantaraportti MAL 2020, uuden MAL-aiesopimuksen liiteaineisto sekä metropolialueen taloutta käsittelevä kokoomajulkaisu. Näitä raportteja on hyödynnetty, mutta vältetty päällekkäisyyttä. Tämä raportti myös ajantasaistaa muissa julkaisuissa esitettyjä tietoja. Tämä koskee mm. vuodenvaihteen 2011/2012 asuntokantatietoja, rakennusmaavarantolaskelmia ja arvioita lähiajan asuntotuotannosta. Asuntoraportin sisältöön on antanut arvokkaan panoksensa HSY:n asuntotoimikunta, johon kuuluvat: Helsingistä suunnittelupäällikkö Kirsi Mäkinen ja osastopäällikkö Markku Leijo, Espoosta asuntopäällikkö Anne Savolainen ja suunnittelupäällikkö Tiina Kosama, Vantaalta asumisasioiden päällikkö Tuula Hurme ja lainapäällikkö Juhani Kumpu, Kauniaisista kiinteistöinsinööri Johanna Määttälä, Hyvinkäältä vt. asuntosihteeri Katja Saastamoinen, Järvenpäästä suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto, Keravalta asuntotoimen päällikkö Ari Vesikkala, Kirkkonummelta toimialajohtaja Ewa Forstén, Mäntsälästä kaavoitusjohtaja Lauri Pouru ja asuntotoimen päällikkö Rauni Ohvo, Nurmijärveltä hallintopäällikkö Marja-Liisa Back, Pornaisista hallintojohtaja Seija Marttila, Sipoosta maankäyttöinsinööri Pekka Söyrilä ja talous- ja hallintojohtaja Minna-Marja Jokinen, Tuusulasta asuntotoimenpäällikkö Outi Hämäläinen, Vihdistä maankäyttöinsinööri Tiina Hartman, Suomen Kuntaliitosta asiantuntija Laura Hassi, Uudenmaan liitosta maakunta-arkkitehti Sirkku Huisko, Ympäristöministeriöstä erityisasiantuntija Jaana Nevalainen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:sta asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola, HSY:stä asuntoasiantuntija Jukka Saikkonen (puheenjohtaja), paikkatietoasiantuntija Timo Jaakkola (sihteeri), tietoyhteistyöyksikön päällikkö Maria Kuula ja asumisen asiantuntija Miliza Ryöti.

4 Tekstistä ja raportin kokonaisuudesta on vastannut asuntoasiantuntija Jukka Saikkonen. Taulukot ja kuvat on koonnut ja tuottanut paikkatietoasiantuntija Timo Jaakkola. Kartat on laatinut seututietoasiantuntija Vilja Tähtinen. Seudun taloudellista ja väestönkehitystä sekä rakennusmaavarantoa koskevan aineiston on laatinut erityisasiantuntija Arja Salmi. SeutuRAMAVA-laskelmat on tehnyt paikkatietoasiantuntija Suvi Uotila. Tulevien vuosien asuntotuotantotiedot ovat kunnista keränneet asumisen asiantuntija Miliza Ryöti ja Timo Jaakkola. HSY kiittää kaikkia työhön osallistuneita ja erityisesti HSY:n asuntotoimikuntaa, joka on kokoontunut säännöllisesti ja myötävaikuttanut aktiivisesti asuntoasioiden seudulliseen kehittämiseen ja ratkaisujen etsimiseen yhteistyössä HSY:n asiantuntijoiden kanssa. Raimo Inkinen Toimitusjohtaja HSY Irma Karjalainen Tulosaluejohtaja HSY

5 Tiivistelmä Helsingin seudun asuntoraporttia 2012 laaditaan tilanteessa, jossa uusi valtion ja Helsingin seudun välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MALaiesopimus ) on saatu valmiiksi ja voimaan. Aie sopimuksen mukaiset asuntotuotannon tavoitteet ovat samantasoiset kuin edellisessä MA-aiesopimuksessa. Sopimuksen mukaisesti ollaan mm. käynnistämässä seudun yhteistä maankäyttösuunnitelmaa ja selvitystä vuokra- asuntotuotannon lisäämiseksi KUUMA-kunnissa. Asuntotuotanto on seudulla palannut viime vuosikymmenen alhaisempien vuosien jälkeen vuosituhannen vaihteessa totuttuihin lukemiin. Asuntotuotanto näyttäisi jatkuvan lähivuosina lähes samalla tasolla, vaikkakaan aiesopimuksen määrällisiin tavoitteisiin ei näytä ensimmäisinä sopimusvuosina päästävän. Asuntomarkkinat pysyvät jatkuvasti kireinä ja erityisesti kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute uhkaa jo seudun kehitystä. Samanaikaisesti on entistä selvempiä merkkejä asuntoalueiden erilaistumisesta ja segregaatioilmiöistä. Viime aikoina ovat entistä enemmän esillä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat haasteet ja erityisesti rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen. Tämä asettaa uusia vaatimuksia sekä asuntojen uustuotannolle ja korjaustoiminnalle että kiinteistönpidolle. Samanaikaisesti lisääntyvät rakennuskannan ikääntymisen aiheuttamat korjaustarpeet ja asumisen laadun nostamisen edellyttämä perusparantaminen. Lähes kaikissa Helsingin seudun kunnissa on asunto-ohjelma tai vastaava. Olemassa olevia asuntoalueita kehitetään myös aktiivisesti: Helsingissä jatkuvat lähiöohjelma ja hissiprojekti, Espoossa ja Vantaalla on käynnissä aktiivisia kehittämisohjelmia. Pääkaupunkiseudun kunnilla on myös omat maahanmuuttostrategiansa. Vuoden 2013 alussa käynnistyvällä kolmivuotisella valtakunnallisella asuinalueiden kehittämisohjelmalla pyritään vahvistamaan asuinalueiden elinvoimaa ja ehkäisemään segregaatiota. Julkaisija Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Tekijät Jukka Saikkonen, Timo Jaakkola, Arja Salmi, Vilja Tähtinen Julkaisun nimi Helsingin seudun asuntoraportti 2012 Avainsanat asuminen, asuntotuotanto, Helsingin seutu, pääkaupunkiseutu Päivämäärä Sarjan nimi ja numero: HSY:n julkaisuja 1/2013 issn l isbn (nid.) isbn (pdf) issn (nid.) issn (pdf) Kieli: suomi Sivuja: 114 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, HSY puhelin , faksi Helsingin seudun asuntoraportti sisältää aikaisempaan tapaan katsauksen seudun asuntomarkkinoihin ja asuntotilanteen kehitysnäkymiin. Mukaan on otettu myös selostukset asuntopolitiikan kannalta keskeisistä ohjelmista, päätöksistä ja työryhmistä. Raportissa on myös asunto- ja tonttitarjonnan aiesopimuksen seurantaa varten kunnilta kerättyjä ajankohtaisia arvioita lähiaikojen asuntotuotannosta. Raportissa on myös uudet tiedot pääkaupunkiseudun rakennusmaavarannoista (SeutuRAMA- VA) ja vuodenvaihteen 2011/2012 asuntokannasta. Lisäksi esitellään asumista palvelevaa ajankohtaista tietotuotantoa ja tutkimusta. 5

6 Sammandrag Bostadsrapporten för Helsingforsregionen 2012 utarbetas i en situation då det nya intentionsavtalet mellan staten och Helsingforsregionen angående markanvändning, boende och trafik (MAL-intentionsavtalet ) har färdigställts och trätt ikraft. Målen för bostadsproduktionen ligger i detta intentionsavtal på samma nivå som i det föregående intentionsavtalet. I enlighet med avtalet pågår införandet av en gemensam plan för markanvändningen i regionen samt en utredning för att öka produktionen av hyresbostäder i KUUMA-kommunerna. Bostadsproduktionen som uppvisat lägre siffror i regionen under det senaste årtiondet har återgått till siffrorna vid millennieskiftet. Bostadsproduktionen ser ut att fortsätta nästan på samma nivå under de närmaste åren, även om man inte under de första åren för intentionsavtalet verkar uppnå dess kvantitativa mål. Bostadsmarknaden är fortsatt ansträngd och i synnerhet bristen på hyresbostäder med skäliga hyror hotar redan utvecklingen i regionen. Samtidigt finns det tydligare tecken än tidigare på att bostadsområdena differentieras och att segregering uppstår. Under den senaste tiden har man mera än tidigare fokuserat på de utmaningar som klimatförändringarna medför och särskilt på att förbättra bostadsbeståndets energieffektivitet. Detta ställer nya krav på både nyproduktion och renovering av bostäder samt på underhållet av fastigheterna. Samtidigt ökar renoverings- och ombyggnadsbehovet som förutsätts för att höja boendekvaliteten och på grund av att bostadsbeståndet åldras. Nästan alla kommuner i Helsingforsregionen har ett bostads- eller motsvarande program. Befintliga bostadsområden utvecklas också aktivt: I Helsingfors fortsätter förortsprogrammet och hissprojektet, i Esbo och Vanda pågår aktiva utvecklingsprogram. Kommunerna i huvudstadsregionen har också sina invandringsstrategier. Det riksomfattande treåriga utvecklingsprogrammet för bostadsområden som inleds i början av år 2013 har som mål att stärka vitaliteten i bostadsområdena och förebygga segregation. Utgivare Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Författare Jukka Saikkonen, Timo Jaakkola, Arja Salmi, Vilja Tähtinen Publikationens namn Helsinforsregionens bostadsrapport 2012 Datum Nyckelord boende, bostadsproduktion, Helsingforsregionen, huvudstadsregionen Publikationsseriens titel och nummer: HRM:s publikationer 1/2013 issn l isbn (hft) isbn (pdf) issn (hft) issn (pdf) Språk: finska Sidor: 114 Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HSY telefon , fax Bostadsrapporten för Helsingforsregionen innehåller som tidigare en översikt över regionens bostadsmarknad och utvecklingsutsikterna för bostadsläget. Redogörelser för program, beslut och arbetsgrupper som är centrala för bostadspolitiken ingår också i rapporten. Rapporten innehåller också kommunernas aktuella bedömningar av bostadsproduktionen under de närmaste åren. I rapporten ingår också nya uppgifter om byggnadsmarkreserven i huvudstadsregionen (SeutuRAMAVA) och bostadsbeståndet vid årsskiftet 2011/2012. Ytterligare presenteras också aktuell informationsproduktion och forskning som betjänar boendet. 6

7 Abstract Preparation of the 2012 Helsinki Region Housing Report reflects a situation in which a new letter of intent on land use, housing and transport (the MAL letter of intent for ) between central government and the Helsinki Region has been concluded and implemented. The goals for new dwelling construction under the letter of intent match those of the previous corresponding arrangement. Agreed measures include launching a joint land use plan for the Region and investigating the prospects for increased construction of rental housing in the KUU- MA area (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula and Vihti). The rate of dwelling construction in the Region has now returned to the customary levels prevailing at the turn of the century before the slowdown of the last decade. There are indications that dwelling construction will continue at nearly the same level in coming years, even though it appears that the quantitative objectives of the letter of intent will not be reached in the short term. The difficult situation in the housing market will continue, with a shortage of reasonably priced rental housing in particular already threatening development of the Region. At the same time there are increasingly clear indications of differentiation and segregation between residential areas. Challenges arising from climate change and the need to improve energy efficiency in the housing stock have been increasingly topical recently. This imposes new requirements both on new dwelling construction and on building renovation and estate management. The ageing housing stock is also increasingly in need of repair, with major renovation work required to improve the quality of housing. Published by Helsinki Region Environmental Services Authority Author Jukka Saikkonen, Timo Jaakkola, Arja Salmi, Vilja Tähtinen Title of publication Helsinki Region Housing Report 2012 Date of publication Keywords housing, dwelling construction, Helsinki region, Helsinki Metropolitan Area Publication series title and number: HSY publications 1/2013 issn l isbn (print) isbn (pdf) issn (print) issn (pdf) Language: Finnish Pages: 114 Helsinki Region Environmental Services Authority PO Box 100, HSY Tel , Fax Almost all local authorities in the Helsinki Region have a housing programme or equivalent policy instrument. Existing housing areas are also being actively upgraded, with ongoing local development and lift installation projects in Helsinki, and active development programmes in Espoo and Vantaa. The local authorities of the Helsinki Metropolitan Area also have their own immigration strategies. A three-year national development programme for residential areas to be launched at the beginning of 2013 will seek to revitalise residential areas and combat segregation. As in earlier editions, this Helsinki Regional Housing Report provides a review of the region s housing market and of the outlook for housing. It also incorporates accounts of the principal programmes, decisions and working groups that are relevant to housing policy, together with current forecasts of upcoming dwelling construction volumes compiled by local authorities. The report also includes new details of building land reserves in the Helsinki Metropolitan Area (SeutuRAMAVA) and of the housing stock at the beginning of Some current data collection and research projects and programmes serving the needs of housing are also presented. 7

8 Sisällys 1. Helsingin seudun kehitys ja rakenne Talous ja työllisyys Väestönkehitys Alue- ja yhdyskuntarakenne Alueellinen eriytyminen ja segregaatio Seutuyhteistyö muutoksessa Ilmastonmuutos haasteena Helsingin seudun asuntomarkkinat Asuntokunnat ja asuntojen tarve Asumistaso Asuntokannan määrä ja rakenne Rajoituksista vapautuvat ARA-vuokra-asunnot Asumisen laatu Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntotilanteen ja -tuotannon kehitysnäkymiä Kaavavarannot Asuntotuotanto Valtion tuet asumiseen ja asuntotuotantoon Asuntorakentamisen laatu ja energiatehokkuus Asuntokannan korjaaminen ja perusparantaminen Kiinteistönpidon kehittäminen Asuinympäristön laatu Asumista koskevat ohjelmat ja suunnitelmat Asumisen ja maankäytön seudulliset ohjelmat Hallituksen asuntopolitiikka Erityisryhmien asuminen Asunnottomuuden vähentäminen Asuinalueiden kehittäminen Maahanmuuttajat Rakennusten energiatehokkuus Asuinrakennusten laadun kehittäminen Asumisen tietopohja Seudullista tietoa kootusti ja yhtenäisesti Asumisen ja rakentamisen palvelut siirtyvät verkkoon Tutkimus ja kehittäminen Yhteenveto 60 Liitteet 66 Liite 1. Helsingin seudun MAL 2050 strategiset linjaukset 66 Liite 2. Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimus (ml. kuntakohtaiset tavoitteet) sekä sopimuksen allekirjoituspöytäkirja 68 Liite 3. Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma (toimenpiteet) 75 Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Helsingin seudun osalta 80 Liite 5. Pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen varannot, syyskuu Liite 6. Helsingin seudun asuntotuotannon lähiajan näkymiä 88 Liite 7. Asumisen ym. työryhmiä Helsingin seudulla 94 Liite 8. Kuntien asunto-ohjelmien laatiminen Helsingin seudulla 96 Liite 9. Uusin asukasbarometri: Suomalaiset arvostavat ympäristöystävällistä asumista 99 Liite 10. Segregaatio pääkaupunkiseudulla 101 Liitetaulukot Helsingin seudun väestö vuonna 2012 ja ennuste vuosille , henkilöä vuoden alussa Asumisindikaattoreita Asuntokunnat henkilöluvun mukaan Ahtaasti asuvat asuntokunnat Asuntokanta , asuntoja Asuntokanta talotyypeittäin Asuntokanta huoneistotyypin mukaan , asuntoja Asuntokanta hallintamuodoittain Rajoitusten piirissä oleva ARA-asuntokanta ja vuosina vapautuvat aravavuokraasunnot Vuosina rajoituksista vapautuvat aravavuokra-asunnot Helsingin seudulla Asuntotuotanto ja rakennusluvat Helsingin seudulla ja koko maassa vuosina , asuntoja Valmistuneet asunnot vuonna Aloitettu asuntotuotanto vuonna Myönnetyt rakennusluvat vuonna Väestö- ja asuntomarkkinatietoja 113

9 1. Helsingin seudun kehitys ja rakenne Kuva 1. Helsingin seutu Helsingin seutu on 14 kunnan kokonaisuus, joka koostuu Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten muodostamasta pääkaupunkiseudusta ja kymmenen kunnan kehysalueesta (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti) (kuva 1). Kehysalueen kunnat muodostavat nk. KUUMAalueen ja tässä raportissa näitä termejä käytetään toistensa synonyymeinä. Helsingin seudulla on lähes asuntoa, mikä on neljännes koko maan asunnoista. Pääkaupunkiseudulla asuu runsaat miljoona ja koko seudulla 1,37 miljoonaa henkilöä. Helsingin seudun asukasmäärän kasvu on ollut vakaata koko 2000-luvun talousja työllisyyskehityksen vaihteluista riippumatta. Väkiluku on lisääntynyt vuosittain keskimäärin hengellä ja kasvuvauhti on viime vuosina vain nopeutunut. Muutamana viime vuonna se on ollut lähes henkeä. 1.1 Talous ja työllisyys Taloudessa epävarmat näkymät Väestökasvuun verrattuna Helsingin seudun työpaikkakehitys on herkempää suhdanteille. Vuosituhannen alun pienen taantuman jälkeen työpaikkamäärät kasvoivat nopeasti vuoteen 2008 asti. Nopeimmillaan seudun työpaikat lisääntyivät 2000-luvulla kolme prosenttia ja bruttokansantuote peräti 6,5 prosenttia vuodessa. Helsingin seudun tuotanto kasvoi tällöin nopeammin kuin koko maassa. Kasvu jatkui vuoteen 2009, jolloin maailmanlaajuinen taantuma alkoi vaikuttaa seudun työmarkkinoilla. Sen vaikutukset jäivät kuitenkin melko vähäisiksi ja työpaikkamäärä kääntyi uudestaan nousuun keväällä Seudulla on tällä hetkellä työvoimatutkimuksen mukaan työpaikkaa. Työpaikkojen määrä on nyt samalla 9

10 tasolla kuin ennen taantumaa vuonna Alueen bruttokansantuote oli vuonna 2011 noin 60 miljardia euroa. Arviot tuotannon ja työllisyyden kasvunäkymistä Helsingin seudulla ovat viime aikoina muuttuneet aiempaa epävarmemmiksi, kun eurokriisin pitkittyminen lykkää maailmantalouden elpymistä. Viennin ja kulutuksen heikon kehityksen vuoksi Suomen kokonaistuotanto kasvaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n arvion mukaan kuluvana vuonna 2012 vain puoli prosenttia ja seuraavana vuonna yhden prosentin. Toimialojen rakennemuutokset näyttävät jatkuvan. Tietoliikennealan ongelmat vaikuttavat koko maahan, mutta erityisesti Helsingin seudun kehitykseen. Sen sijaan valtakunnallisesti merkittävän metsäteollisuuden taantuminen ei vaikuta välittömästi Helsingin seutuun. Koko maan teollisuudella on kuitenkin välillisesti suuri vaikutus myös useisiin Helsingin seudun keskeisiin palvelualoihin, erityisesti tukkukauppaan, kuljetukseen ja liike-elämän palveluihin. Kuluttajien luottamus talouskehitykseen on laskenut. Tilastokeskuksen heinäkuussa 2012 tekemän mittauksen mukaan kaksi kuluttajaa viidestä olettaa taloustilanteen olevan vuoden kuluttua huonompi, tosin vain kaksi prosenttia ennakoi selvästi huonompaa taloustilannetta. Koko maassa näkemykset olivat synkemmät. ETLA:n arvion mukaan kuluttajahinnat nousevat Suomessa 2,9 prosenttia sekä vuonna 2012 että Hintoja nostavat arvonlisäveron korotus ja elintarvikkeiden hintojen nousu. Yksityinen kulutus lisääntyy tänä vuonna 1,1 prosenttia; ensi vuonna kulutuksen kasvu hidastuu 0,6 prosenttiin, kun ostovoima lisääntyy vain niukasti. Heikon kysynnän vuoksi yritysten investoinnit supistuvat kumpanakin vuonna. Palveluvaltainen elinkeinorakenne Helsingin seudun elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen. Seudun työpaikoista 16 prosenttia on jalostuksessa, 59 prosenttia kaupan ja muiden markkinapalveluiden toimialoilla sekä 25 prosenttia julkisissa palveluissa. Erityisesti kaupan ja muiden markkinapalvelualojen osuus on Helsingin seudulla huomattavasti suurempi kuin koko maassa. Julkisten palveluiden työpaikkaosuus on seudulla hieman pienempi ja jalostuksen osuus huomattavasti pienempi kuin koko maassa. Alkutuotannon merkitys on Helsingin seudulla marginaalinen. HSY:n tuottama Helsingin seudun yrityskatsauksen 1 mukaan Helsingin seutu on Suomen suurin yritystoiminnan keskus ja sillä on merkittävä rooli koko maan kansantaloudessa ja työllisyydessä. Seudun neljäntoista kunnan alueella syntyy lähes 44 prosenttia koko maan yritysten liikevaihdosta ja työskentelee 33 prosenttia henkilöstöstä. Yrityssektori tarjoaa kolme seudun neljästä työpaikasta. Seudun yritysten henkilöstömäärästä 87 prosenttia on pääkaupunkiseudulla ja 13 prosenttia kehyskunnissa. Kunnittain tarkasteltuna Helsingissä on koko seudun henkilöstömäärästä hieman yli puolet, Espoossa 18 prosenttia ja Vantaalla 17 prosenttia. Kehyskuntien suurimmat osuudet ovat Hyvinkäällä, Tuusulassa, Keravalla, Järvenpäässä ja Nurmijärvellä. Talouden kasvu ruokkii sukkulointia Pääkaupunkiseudun työpaikat lisääntyivät 2000-luvulla monena vuonna nopeammin kuin alueella asuvien työllisten lukumäärä. Tämä näkyy nopeasti lisääntyneenä työmatkaliikenteenä eli sukkulointina 2. Pääkaupunkiseudulle muualta sukkuloivien määrä on työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2012 keskimäärin henkeä. Luku on neljänneksen suurempi kuin vuonna Tällä hetkellä joka viides pääkaupunkiseudulla työssä käyvä asuu alueen ulkopuolella. Nopeimmin ovat lisääntyneet pitkät työmatkat. Pääkaupunkiseudulla käy nykyisin työssä henkeä Helsingin seudun ulkopuolelta. Määrä on kasvanut 37 prosenttia vuodesta Jatkuvasti kallistuva energian hinta hillinnee tulevaisuudessa pitkien työmatkojen yleistymistä. Väestö Työpaikat BKT, Helsingin seutu BKT, koko maa Indeksi 2000= Kuva 2. Helsingin seudun kehityksen tunnuslukuja Katkoviivoilla merkityt vuodet ovat arvioita (Lähteet: Tilastokeskus, Kaupunkitutkimus TA ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA). 1 > HSY > Seutu- ja ympäristötieto > Seututieto > Yritystoiminta > Helsingin seudun yrityskatsaus 2012, Toimipaikat 2010 ( ) 2 > HSY > Seutu- ja ympäristötieto > Seututieto > Sukkulointi ( ) 10

11 Kuva 3. Yritystoimipaikkojen tihentymät Helsingin seudulla vuonna 2010 (henkilöstömäärän mukaan). Tarkastelu sisältää yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikat, mutta ei julkisen sektorin toimipaikkoja (Lähde: HSY Helsingin seudun yrityskatsaus, toimipaikat 2010). 11

12 Kuva 4. Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulle vuoden 2009 lopussa (Lähde: HSY 2012, aineisto: Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto). 1.2 Väestönkehitys 3 Väestönkasvu jatkuu Suomen väestönkasvun painopiste on ollut Uudellamaalla pitkään. Viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana Suomen väkiluku on kasvanut hengellä, josta Uudenmaan maakunnan osuus oli henkeä, eli koko maan kasvusta 77 prosenttia tapahtui Uudellamaalla. Helsingin seutu on kasvanut neljänkymmenen viime vuoden aikana asukkaalla. Seudulla asui vuoden 2012 alussa henkeä. 3 Tämä luku on toimituksellisin muutoksin pääosin peräisin artikkelista: Pekka Vuori & Satu Nevalainen: Metropolialueen väestö ja muuttoliike; Teoksessa: Metropolialueen talous Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin; > Tietokeskus > Julkaisut > Tutkimukset > Muut tutkimukset 2012 > Metropolialueen talous. Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin. Toim. Heikki A. Loikkanen, Seppo Laakso ja Ilkka Susiluoto. Tietoja on ajankohtaistettu julkaisun Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste perusteella: > Tietokeskus > Julkaisut > Tilastot > 2012:31 Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste Helsingin kaupungin tietokeskuksen vuonna 2012 tarkistamassa väestöennusteessa on laadittu neljä vaihtoehtoista projektiota. Vaihtoehdot perustuvat erilaiseen näkemykseen Helsingin seudun aluetalouden kehityksestä ja asuntotuotannon mahdollisuuksista. Vaihtoehdot ovat: perusvaihtoehto hidastuvan kasvun vaihtoehto voimakkaasti hidastuvan kasvun vaihtoehto nopea vaihtoehto. Kasvun ennustetaan jatkuvan määrällisesti lähes samansuuruisena pitkälle tulevaisuuteen, perustuen pitkälti ulkomailta tulevaan muuttoon. Väestöllinen huoltosuhde pysyi Helsingin seudulla lähes samalla tasolla vuosina Nyt on kuitenkin odotettavissa jyrkkä käänne heikompaan, vaikka väestörakenne säilyykin muuta maata edullisempana seudun saaman muuttovoiton ansiosta. Hoitosektorin työvoimapulaa koetaan seudulla jo nyt, ja muun Suomen vanhempi väestörakenne vaikeuttanee edelleen työvoiman saatavuutta muualta maasta. Tämä tulee edelleen kasvattamaan ulkomailta tulevaa muuttoa seudulle. 12

13 Pääkaupunkiseutu Kehyskunnat Helsingin seutu 2 Väkiluku Perusvaihtoehto Nopea kasvu Hidastuva kasvu Voimakkaasti hidastuva kasvu Tilastokeskuksen ennuste Muutos, henkilöä/vuosi milj. henkeä 1,8 1,6 1,4 1, , Kuva 5. Väestönkasvu Helsingin seudulla vuosina (Lähde: Tilastokeskus 2012). Kuva 6. Helsingin seudun väestö ja neljä väestöprojektion vaihtoehtoa sekä Tilastokeskuksen ennuste (Lähde: Helsingin tietokeskus ja Tilastokeskus). Muuttoliike on välttämätöntä Helsingin seudun työmarkkinoiden toiminnalle Väestörakenne ei muutu kovin nopeasti ja vaihtelut luonnollisessa väestön kasvussa ovat myös verraten hidasliikkeisiä. Sen sijaan alueen ulkopuolelta tuleva muuttoliike voi muovata alueen väestöä hyvinkin voimakkaasti ja nopeasti. Tämä näkyy Helsingin seudun väestökehityksessä selvästi. Maan sisäisen muuttoliikkeen vaikutus Helsingin seudun kasvuun oli erityisen voimakas 1990-luvun laman jälkeen ja 2000-luvun alussa. Helsingin seutu on Suomen merkittävin muuttokohde. Muualta maasta Helsingin seutukuntaan muuttaa vuosittain noin henkeä, eli lähes joka viidennellä asuinseutukuntaa vaihtavalla suomalaisella muuttokohteena on Helsingin seutu. Muuttoliike ei kuitenkaan ole yksisuuntaista, vaan Helsingin seutukunnasta muutetaan myös pois. Kokonaisuutena Helsingin seutukunta on 2000-luvun loppupuolella saanut hienoista muuttovoittoa muun Suomen alueelta. Muuttoliike muun Suomen ja Helsingin seudun välillä on pitänyt ja pitää Helsingin seutukunnan ikärakenteen nuorena. Muuttoliike syöttää alueelle jatkuvasti nuoria aikuisia ja painaa samalla ikääntyvien osuuden väestöstä keskimääräistä pienemmäksi. Osa Helsingin seudulle suuntautuvista muutoista tehdään selkeästi opiskelun vuoksi, osa työn löytymiseksi ja työmarkkinoille kiinnittymisen vuoksi. Lisäksi seutu vetää korkeasti koulutettuja muualta maasta. Asuminen ei houkuttele Helsingin seudulle vaan sieltä pois Muuttoliikkeen ja asuntomarkkinoiden välillä on yhteys. Helsingin seudulle ei muuteta asumistilanteen parantamiseksi. Muuttajien asuinolot itse asiassa heikkenevät monessa suhteessa muuton jälkeen. Helsingin seudulta poismuuton taustalla asumiseen liittyvät tekijät sen sijaan vaikuttavat vahvasti. Poismuuttajat asuvat ennen muuttoa ahtaammin kuin seudulla pysyvät, mutta muuton jälkeen heidän asumistilanteensa kohenee. Osa nuorena alueelle muuttaneista lähteekin asumisen vuoksi perheiässä seudulta pois. Asumisen toiveet ja todellisuus eivät usein kohtaa varsinkaan pääkaupunkiseudulla, jossa vain joka kolmas asuu tavoiteasunnossaan. Asumisvaihtoehdot ja asuntojen tilavuus ja hinta houkuttavat nuoria perheitä ympärysseuduille tai kauemmaksikin. Osa vapaa-ajasta vaihdetaan laadukkaamman asumisen ja alhaisempien asumiskustannusten vuoksi pidempään työmatkaan. Ulkomaalaisväestö lisääntyy jatkuvasti Viime vuosina Helsingin seudun väestönkasvun veturiksi on noussut maahanmuutto luvun alussa alkanut ulkomaalaisten muutto suuntautui aluksi Helsinkiin, mutta seudun sisäinen muuttoliike on tasoittanut kaupunkien välisiä eroja. Pääsääntöisesti Helsinki menettää muuttotappiona ulkomaalaisväestöään naapurikuntiin kantaväestön tavoin. Helsingin, Espoon ja Vantaan välillä ei ole suuria eroja ulkomaalaisväestön osuudessa. Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä oli vuonna 2011 Helsingissä 7,6 prosenttia, Espoossa 6,7 ja Vantaalla 6,6 prosenttia. Kehyskunnissa sen sijaan ulkomaan kansalaisten osuus oli keskimäärin vain 2,3 prosenttia. Vieraskielisen väestön osuus on Helsingissä 11 prosenttia, Vantaalla 10, Espoossa 9 ja kehyskunnissa 3 prosenttia. Ulkomaalaisväestö on keskittynyt voimakkaasti niille pääkaupunkiseudun alueille, joilla on tuettuja vuokra-asuntoja. Koska ulkomaalaisväestöstä suuri osa tulee tulevaisuudessa edelleen työvoimapulaa poteville mata- 13

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA 17 2014 HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HSL:n hallitus on päättänyt lähettää luonnoksen lausuntoja ja kannanottoja varten 21.10.2014 17/2014

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen

Lisätiedot

1.9.2010. Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla

1.9.2010. Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla 21 1.9.2010 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla www.hsl.fi Yhdyskuntarakenteen kehityksen

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman

HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 23 2013 HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arvioinnin ohjelma SOVA HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arvioinnin ohjelma SOVA HSL

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin

Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 7. v s k. 1 / 2 0 1 1 Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin [ Seppo Laakso Tutkija,

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ 2015

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Koulutus Työvoima. tutkimuksia undersökningar research series. Helsingin seutu 2015 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL

Koulutus Työvoima. tutkimuksia undersökningar research series. Helsingin seutu 2015 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF tutkimuksia undersökningar research series 2005 3 HELSINKI URBAN FACTS 2005 SEPPO MONTÉ N Koulutus Työvoima Helsingin seutu 2015 Helsingin

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa 20 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ LISSABONIN STRATEGIA - SUOMEN KANSALLINEN TOIMENPIDE- OHJELMA 2005-2008. 3a/2005

VALTIOVARAINMINISTERIÖ LISSABONIN STRATEGIA - SUOMEN KANSALLINEN TOIMENPIDE- OHJELMA 2005-2008. 3a/2005 VALTIOVARAINMINISTERIÖ LISSABONIN STRATEGIA - SUOMEN KANSALLINEN TOIMENPIDE- OHJELMA 2005-2008 3a/2005 TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET LISSABONIN STRATEGIA KASVUN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEKSI

Lisätiedot

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma 2016 2019. Valtiovarainministeriön julkaisu 16a/2015. Kunta-asiat

Kuntatalousohjelma 2016 2019. Valtiovarainministeriön julkaisu 16a/2015. Kunta-asiat Kuntatalousohjelma 2016 2019 Valtiovarainministeriön julkaisu 16a/2015 Kunta-asiat Kuntatalousohjelma 2016 2019 Valtiovarainministeriön julkaisu 16a/2015 Kunta-asiat 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU 18 2012 HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puhelin

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014 VÄ E S TÖ M U U T TO L I I K E VÄ E S TÖ S U U N N I T E T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT A S U M I N E N TA LO U S O R I G O S S A : Tu l e vaisuuden

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2014

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2011

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2011 Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2011 Aluehallintovirastojen suorittama toimialansa peruspalvelujen arviointi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen VTT TECHNOLOGY 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen

Lisätiedot