TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Joni Lakaniemi MUUTTOLIIKE SUOMESSA: EMPIIRINEN ANALYYSI GRAVITAATIOMALLILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Joni Lakaniemi MUUTTOLIIKE SUOMESSA: EMPIIRINEN ANALYYSI GRAVITAATIOMALLILLA"

Transkriptio

1 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Joni Lakaniemi MUUTTOLIIKE SUOMESSA: EMPIIRINEN ANALYYSI GRAVITAATIOMALLILLA Pro gradu -tutkielma Taloustiede Maaliskuu 214

2 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Yksikkö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tekijä Lakaniemi Joni Työn nimi TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Työn valvoja Simonen J., yliopistotutkija Muuttoliike Suomessa: Empiirinen analyysi gravitaatiomallilla Oppiaine Taloustiede Työn laji Pro gradu Aika Maaliskuu 214 Sivumäärä 16, liitteitä 19 kpl Tiivistelmä Muuttoliike tasaa alueiden välisiä palkka- ja työllisyyseroja kysynnän ja tarjonnan lain mukaisesti. Korkeamman palkka- ja elintason alueilta löytyy usein myös muita alueita monipuolisimmat palvelut ja koulutusmahdollisuudet sekä laaja elinkeinorakenne lisäten alueen vetovoimaa entisestään. Muuttomotiivit voivat vaihdella paljon muun muassa muuttoetäisyydestä ja ihmisen henkilökohtaisista ominaisuuksista, kuten iästä ja koulutustaustasta, riippuen. Vaikka Suomen muuttoliikettä on maan pienen väestömäärän ja pitkien etäisyyksien vuoksi vaikea verrata muihin maihin, on muuttoliike myös täällä samansuuntaista kuin maailmalla. Ihmiset, koulutus, työpaikat ja palvelut keskittyvät yhä pienemmille alueille. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan Suomen sisäistä muuttoliikettä ja sen vaikutuksia niin kunnallisella kuin alueellisellakin tasolla. Tutkielmassa käydään läpi muuttoliikkeeseen johtavia syitä ja siitä johtuvia seurauksia, muuttoliikettä edistäviä ja rajoittavia tekijöitä, sekä muuttoliikemalleja. Empiriaosiossa käytetään Isaac Newtonin gravitaatiomalliin perustuvaa sovellusta, jolla tutkitaan Suomen maakuntakeskusten välistä vetovoimaa ja muuttoliikettä. Maakuntakeskusten välinen tutkimus antoi selvän kuvan muuttoliikkeiden suunnista Suomessa: suuret, koulutus- ja työmahdollisuuksiltaan vahvat alueet saivat suuria muuttomääriä ja -voittoja. Suurilla yliopistokaupungeilla oli yleensä gravitaation antamaa oletusta suuremmat muuttomäärät muihin maakuntakeskuksiin verrattuna. Pienet ja sijainniltaan syrjäisemmät maakuntakeskukset olivat useimmiten tutkimuksen suurimpia häviäjiä. Saatujen tulosten mukaan Helsinki dominoi Suomen muuttoliikettä; kaupunki sai muuttovoittoja kaikista muista maakuntakeskuksista. Tampere ja Turku olivat tutkielman toiseksi ja kolmanneksi vetovoimaisimmat maakuntakeskukset. Asiasanat maakuntakeskus, vetovoima, muuttomotiivi Muita tietoja

3 3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS Muuttoliikkeen syitä ja seurauksia Muuttoliikettä edistävät ja rajoittavat tekijät MUUTTOLIIKEMALLIT Epätasapainomalli Tasapainomalli Inhimillisen pääoman malli Alueelliset työmarkkinat Muita muuttoliiketeorioita GRAVITAATIOMALLI JA SEN SOVELLUKSIA MUUTTOLIIKE SUOMESSA Historiaa Nykyään EMPIRIA Muuttoliikkeen mittaamisesta Tutkimusmallin ja muuttujien esittely Valittujen kaupunkien tarkastelu mallin avulla Maakuntien väestömäärien kehitys ja ennusteet Muuttoliikkeen vaikutukset alueilla ja yhteiskunnassa YHTEENVETO LÄHTEET... 99

4 4 LIITTEET Liite 1 Helsingin ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio Liite 2 Hämeenlinnan ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio Liite 3 Joensuun ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio Liite 4 Jyväskylän ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio Liite 5 Kajaanin ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio Liite 6 Kokkolan ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio Liite 7 Kouvolan ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio Liite 8 Kuopion ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio Liite 9 Lahden ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio Liite 1 Lappeenrannan ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio Liite 11 Maarianhaminan ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio Liite 12 Mikkelin ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio Liite 13 Oulun ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio Liite 14 Porin ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio Liite 15 Rovaniemen ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio Liite 16 Seinäjoen ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio Liite 17 Tampereen ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio

5 5 Liite 18 Turun ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio Liite 19 Vaasan ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät, nettomuutto sekä gravitaatio

6 6 KUVIOT Kuvio 1. Kysynnän muutoksen vaikutukset alueilla epätasapainomallin mukaan Kuvio 2. Kysynnän muutoksen vaikutukset alueilla inhimillisen pääoman mallin mukaan Kuvio 3. Kokonaisnettomuutto muuttoalueen mukaan Kuvio 4. Helsingin ja muiden kuntien välinen nettomuutto ikäryhmittäin Kuvio 5. Kajaanin ja muiden kuntien välinen nettomuutto ikäryhmittäin Kuvio 6. Oulun ja muiden kuntien välinen nettomuutto ikäryhmittäin Kuvio 7. Turun ja muiden kuntien välinen nettomuutto ikäryhmittäin Kuvio 8. Helsingin ja muiden maakuntakeskusten välisestä gravitaatiosta ja muuttomääristä muodostuva pistekuvio Kuvio 9. Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän sekä Kajaanin ja muiden maakuntakeskusten välisestä gravitaatiosta ja muuttomääristä muodostuvat pistekuviot. 72 Kuvio 1. Kokkolan, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Mikkelin sekä Oulun ja muiden maakuntakeskusten välisestä gravitaatiosta ja muuttomääristä muodostuvat pistekuviot Kuvio 11. Porin, Rovaniemen, Seinäjoen, Tampereen, Turun sekä Vaasan ja muiden maakuntakeskusten välisestä gravitaatiosta ja muuttomääristä muodostuvat pistekuviot. 74 Kuvio 12. Joensuun, Kuopion sekä Rovaniemen ja muiden maakuntakeskusten väliset muokatut gravitaatiosta ja muuttomääristä muodostuvat pistekuviot Kuvio 13. Maakuntakeskusten välinen nettomuutto vuosilta Kuvio 14. Helsingin, Kajaanin, Oulun sekä Turun ja muiden kuntien välinen nettomuutto Kuvio 15. Helsingin, Kajaanin, Oulun ja Turun kokonaisnettomuutto Kuvio 16. Helsingin, Kajaanin, Oulun ja Turun muuttoliikemäärät ikäryhmittäin vuosilta Kuvio 17. Helsingin, Kajaanin, Oulun ja Turun kuntien välisten muuttomäärien kehitys Kuvio 18. Helsingin, Kajaanin, Oulun ja Turun väestönkehitys Kuvio 19. Kuntien välinen muuttoalttius ikäryhmittäin (Tilastokeskus 213). 91 Kuvio 2. Helsingin ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 21. Helsingin nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 22. Helsingin ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 23. Hämeenlinnan ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät

7 7 Kuvio 24. Hämeenlinnan nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 25. Hämeenlinnan ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 26. Joensuun ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 27. Joensuun nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 28. Joensuun ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 29. Jyväskylän ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 3. Jyväskylän nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 31. Jyväskylän ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 32. Kajaanin ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 33. Kajaanin nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 34. Kajaanin ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 35. Kokkolan ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 36. Kokkolan nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 37. Kokkolan ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 38. Kouvolan ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 39. Kouvolan nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 4. Kouvolan ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 41. Kuopion ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 42. Kuopion nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 43. Kuopion ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 44. Lahden ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 45. Lahden nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 46. Lahden ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 47. Lappeenrannan ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 48. Lappeenrannan nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 49. Lappeenrannan ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 5. Maarianhaminan ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 51. Maarianhaminan nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä

8 8 Kuvio 52. Maarianhaminan ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 53. Mikkelin ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 54. Mikkelin nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 55. Mikkelin ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 56. Oulun ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 57. Oulun nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 58. Oulun ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 59. Porin ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 6. Porin nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 61. Porin ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 62. Rovaniemen ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 63. Rovaniemen nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 64. Rovaniemen ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 65. Seinäjoen ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 66. Seinäjoen nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 67. Seinäjoen ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 68. Tampereen ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 69. Tampereen nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 7. Tampereen ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 71. Turun ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 72. Turun nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 73. Turun ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio Kuvio 74. Vaasan ja muiden maakuntakeskusten väliset muuttomäärät Kuvio 75. Vaasan nettomuutto muiden maakuntakeskusten välillä Kuvio 76. Vaasan ja muiden maakuntakeskusten välinen gravitaatio

9 9 TAULUKOT Taulukko 1. Yhdysvaltojen osavaltioiden välinen muuttoalttius (prosenttia ikäluokista) vuonna iän ja koulutustason mukaan (Greenwood 25 mukaillen) Taulukko 2. Suomen muuttoliikettä edistävät ja rajoittavat tekijät vuodesta 188 eteenpäin (Aro 27: 11) Taulukko 3. Maakuntakeskusten väliset etäisyydet (kilometriä) Taulukko 4. Maakuntakeskusten asukasluvut (Väestörekisterikeskus 213) Taulukko 5. Kunnallis- ja kirkollisveroprosentit maakuntakeskuksissa vuonna 213 (Finlex) Taulukko 6. Väestönkehityksen synnyttämiä haasteita ja niiden hoitokeinoja yhteiskunnallisella, alueellisella sekä yksilötasolla (Miettinen ym. 1998: 95)

10 1 1 JOHDANTO Työvoima on se osa työikäisestä väestöstä, joka on töissä tai etsii töitä. Työvoimaan ei siten kuulu esimerkiksi opiskelijat, eläkeläiset, vangit tai kotiäidit. Työvoiman liikkuvuudella voidaan tarkoittaa alueellista liikkuvuutta eri maiden välillä tai maan sisäistä maassamuuttoa, ammatillista liikkuvuutta eri toimialojen välillä ja työpaikkaliikkuvuutta eri työpaikkojen välillä. Työmatkaliikkuvuutta asuinpaikan ja muualla sijaitsevan työpaikan välillä kutsutaan pendelöinniksi. Liikkuvuutta on myös työvoiman liike työllisyyden ja työttömyyden välillä sekä liike työvoimasta pois ja takaisin. (Korkiasaari 1991: 4 5.) Pro gradu -tutkielmassa keskitytään Suomen sisäiseen muuttoliikkeeseen, jolla on omia vaikutuksiaan niin kunnallisella kuin alueellisella ja jopa yhteiskunnallisella tasolla. Tässä tutkielmassa käydään useasta näkökulmasta läpi muuttoliikkeeseen johtaneita syitä, siitä johtuvia seurauksia sekä muuttoliikettä edistäviä ja rajoittavia tekijöitä. Tutkielmassa tarkastellaan myös muuttoliikemalleja, joista empiriaosiossa keskitytään käyttämään Isaac Newtonin gravitaatiomalliin perustuvaa sovellusta, jonka avulla voidaan tutkia muuttoliikettä ja muuttohalukkuutta Suomen maakuntakeskusten välillä. Tarkoituksena on avata näkökulmia muuttoliikkeeseen ja ennen kaikkea siihen johtaviin syihin ja sen seurauksiin, sekä avata keskustelua siitä, minkälainen lähestymistapa olisi yhteiskunnan talouden kannalta kaikkein tehokkain. Tutkielma alkaa esittelemällä yleisesti työvoiman liikkuvuutta, sen syitä ja seurauksia sekä liikkuvuutta edistäviä ja rajoittavia tekijöitä. Tämän jälkeen käydään läpi erilaisia muuttoliikemalleja ja niiden historiaa. Neljännessä luvussa esitellään alkuperäinen Newtonin gravitaatiomalli ja sen kaksi taloustieteissä kenties käytetyintä sovellusta, joiden avulla voidaan laskea muun muassa ihmisten muuttohalukkuutta sekä kansainvälistä kauppaa. Viides luku käsittelee Suomen sisäistä muuttoliikettä ja sen taustoja aina kaupungistumisen alkamisesta nykypäivään asti. Kuudennessa luvussa esitellään tutkielmassa käytettävä gravitaatiomallin sovellus sekä mallissa käytettävät muuttujat. Tämän jälkeen vertaillaan valittujen kaupunkien välisiä muuttomääriä

11 11 sekä muuttosuuntia gravitaatiomallilla saatuihin tuloksiin. Lopuksi tarkastellaan vielä hieman tulevia väestöennusteita ja muuttoliikkeen vaikutusta maakuntien väestömäärien kehitykseen sekä muuttoliikkeestä aiheutuvia vaikutuksia niin alueellisella kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. Seitsemäs luku kokoaa yhteen tutkielman keskeisimmät asiat ja ajatukset. Työn lopussa olevissa liitteissä on tarkka maakuntakeskuskohtainen tarkastelu muuttomääristä, muuttosuunnista ja gravitaatiosta maakuntakeskusten välillä.

12 12 2 TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS Kuten kansainväliseen kauppaan, myös työvoiman liikkuvuuteen liittyy kokonaishyötyjen kasvua, kun vapaana olevat tuotannontekijät, eli työttömät, siirtyvät työvoimapulasta kärsiville alueille. Tämän seurauksena työvoimapulasta kärsineen alueen tuotanto kasvaa kasvattaen sen hyötyä ja luoden samalla palkkatuloja aiemmin työttöminä olleille työntekijöille. Muuttotappiosta kärsinyt alue menettää pääosin vain vapaana ollutta työvoimaa ja tietotaitoa, jolloin alueiden kokonaistuotanto ja -hyöty kasvaa työttömyys- ja palkkatasojen samaan aikaan yhtenäistyessä. (Moisala 24: 16, 2 22.) Tässä luvussa käsitellään Suomen sisäiseen muuttoliikkeeseen johtavia syitä ja siitä johtuvia seurauksia. Luvun loppupuolella pohditaan muuttoliikettä edesauttavia ja sitä rajoittavia tekijöitä. 2.1 Muuttoliikkeen syitä ja seurauksia Taloudelliset syyt ovat hyvin merkittäviä tekijöitä työvoiman liikkuvuuden taustalla. Syinä muuttoliikkeeseen voivat olla tarjolla olevat työt, suurempi palkka ja halu tavoitella varallisuutta, joka tuntuu lähtöalueella olevan saavuttamattomissa. Muuttoliike tasoittaakin alueiden välisiä palkka- ja työttömyyseroja, kun ihmisvirta tuo lisää työvoimaa matalapalkkaisilta ja korkean työttömyyden omaavilta alueilta kohti korkean palkan ja työllisyyden omaavia alueita (Holm, Nivalainen & Volk 28: 26). Työvoiman kysyntä ja tarjonta on ratkaiseva tekijä liikkuvuuden suhteen. Liikakysyntä nostaa palkkoja tehden työstä houkuttelevamman ja mahdollistaen samalla vieraiden työntekijöiden muuttamisen työn perässä kauempaakin. Liikatarjonta taas voi johtaa jopa palkkojen laskuun, ja se työntää työttömiä pois kotimarkkinoilta etsimään työmahdollisuuksia myös kauempaa. Täystyöllisyys tai työvoimapula johtaa kilpailuun työntekijöistä, joka houkuttelee palkkatason nousun myötä työntekijöitä vaihtamaan työpaikkaa ja myös aiemmin työvoiman ulkopuolelle kuuluneita työikäisiä, muun muassa kotiäitejä ja

13 13 opiskelijoita, siirtymään mukaan työmarkkinoille. Jos kysyntä puolestaan laskee ja työttömyys lisääntyy, käy päinvastoin, eli työvoiman tarjonta vähenee. Tätä kutsutaan työvoiman joustoksi kysynnän mukaan, mikä vaimentaa myös palkkatason suuria heilahteluja. Kysynnän ollessa suurta yritykset voivat tyydyttää työvoiman tarvetta uusien työntekijöiden palkkaamisen lisäksi myös pidentämällä työaikaa ja kiristämällä työtahtia. (Korkiasaari 1991: 3 31.) Ammattiliitoilla ja yhteiskunnan maksamilla tuilla on ratkaiseva rooli työvoiman halukkuuteen lähteä aktiivisesti etsimään töitä. Ammattiliittojen vahva asema kotimarkkinoilla johtaa siihen, että palkkojen lasku on hyvin epätodennäköistä ja työttömyys pysyy uutta tasapainotilaa korkeammalla. Voi myös olla, että yhteiskunnan lakien mukaan yritys ei saa palkata uutta ja halvempaa työvoimaa tilalle, vaan yrityksen tulisi ensin työllistää kaikki vanhat irtisanotut tai lomautetuiksi joutuneet työntekijät. Yhteiskunnan tuet taas voivat aiheuttaa jopa tuloloukkuja niin, että työttömän ei kannata ottaa työtä vastaan, sillä verojen ja työttömyystuen menetyksen jälkeen tämä voi saada jopa vähemmän rahaa käyttöönsä kuin tukien avulla tekemättä mitään. Myös se, kuinka kauan yhteiskunta maksaa työttömyystukia, voi vaikuttaa työttömän työnhakijan aktiivisuuteen. Ammattiliitot ja tuet siis vääristävät työmarkkinoita ja estävät luonnollisen, tehokkaan tasapainon syntymisen nopeasti mutta ovat työntekijän elämän ja hyvinvoinnin kannalta usein varsin tärkeitä seikkoja. Ulospäin suuntautuva muuttoliike parantaa ylikansoitettujen alueiden työllisyystilannetta ja voi näin parantaa alueen elintasoa. Muuttoliikkeellä on vaikutusta myös alueen työväestön työnhakuaktiivisuuteen ja työvoimaan osallistumiseen. Kun työtöntä väestöä muuttaa alueelta pois, muiden suhteelliset mahdollisuudet työnsaantiin paranevat. Työllisyyden kasvu ja vapaan työvoiman väheneminen voivat johtaa myös palkkojen nousuun alueella kasvattaen työntekomotiivia edelleen. Joka tapauksessa pitää ottaa huomioon myös se, että kaikki poismuuttavat eivät kuitenkaan todellisuudessa ole osallistuneet lähtöalueen työvoimaan edes työttöminä työnhakijoina, joten vaikutus työllisyysasteeseen ei todellisuudessa ole suoraan verrannollinen poismuuttajien määrään. Kaikista osaavin työvoima on monesti myös ensimmäisenä lähdössä pois alueelta, koska he myös todennäköisemmin saavat töitä muualta. Tämä hyödyttää ennen kaikkea

14 14 kohdealuetta, ja haitta on lähtöalueen kannalta suuri tuottavuuden pienentyessä. Tuottavuuden pienentyminen johtaa yleensä pitkällä aikavälillä kilpailukyvyn menetykseen ja tätä kautta työpaikkojen menetyksiin. Se, mitä muuttoliikkeestä aiheutuu ja mitä siitä saadaan irti, riippuu paljon lähtö- ja kohdealueen rakenteista, johtajuudesta sekä muuttajien tietotaidosta ja lähtöalueen kyvystä paikata sen menetys. (van den Broeck 1996: ) E. G. Ravenstein, oli englantilainen muuttoliiketutkimuksen pioneeri, joka jo vuonna 1889 julkaisi tutkimustuloksensa Englannin sisäisestä muuttoliikkeestä ja sitä koskevista laeista. Usealle Ravensteinin yhdestätoista laeista löytyy pohjaa vielä nykypäivänäkin vallitsevista muuttoliikkeistä. Lakien mukaan: Valtaosa muutoista kohdistuu lähellä sijaitsevalle paikkakunnalle Muuttoliike etenee vaiheissa Pitkän matkan muuttajat keskittyvät erityisesti suuriin kaupan ja teollisuuden keskuksiin Muuttovirta aiheuttaa myös paluumuuttoa Maaseudun väestö muuttaa kaupunkilaisia enemmän Naiset ovat miehiä muuttoalttiimpia Useimmat muuttajat ovat aikuisia, perheet muuttavat harvoin ulkomaille Suurten kaupunkien kasvu pohjautuu enimmäkseen muuttovoittoon Muuttoliike kasvaa taloudellisen kehityksen ja kulkuyhteyksien kehityksen myötä Muuttoliike kohdistuu maatalousalueilta keskuksiin Muuttoliikkeen motiivit ovat usein taloudellisia (Koskinen, Martelin, Notkola, Notkola, Pitkänen, Jalovaara, Mäenpää, Ruokolainen, Ryynänen & Söderling 27: ) Ihmisten tarpeet toimivat usein muuttamisen motiivina, koska muutto toiselle alueelle voi mahdollistaa hyvinvoinnin kasvun niin taloudelliselta, henkiseltä kuin fyysiseltä kannalta ajateltuna. Maslow n vuonna 1943 esittämä tarvehierarkia antaa pohjaa tälle ajattelutavalle. Tarpeiden tyydyttämistä on kuitenkin vaikea mitata,

15 15 jolloin tutkimuksissa on perinteisesti keskitytty käytettävissä oleviin resursseihin, kuten tulot, omaisuus, koulutus, terveys, sosiaaliset suhteet ja turvallisuus. (Koskinen ym. 27: ) Peter Rossi esitti vuonna 1955, että ihmisten eri elinvaiheet vaikuttavat muuttoon huomattavasti. Kehittämänsä elämänkaarimallin mukaan hän perusteli muuttoliikettä erityisesti asuintarpeiden vaihtumisen avulla. Muuttoliike korreloikin vahvasti ihmisen iän mukaan, sillä opiskelu, työelämään siirtyminen, parisuhde, perheen perustaminen ja eläköityminen lisäävät muuttoalttiutta huomattavasti. Tämä ajattelutapa kykenee selittämään ison osan maan sisäisestä muuttoliikkeestä, mutta työelämään liittyvät muutot jäävät tässä ajattelutavassa pienempään osaan. Elinvaihemallit eivät myöskään ota riittävästi huomioon odottamattomia tapahtumia, kuten perheiden hajoamista tai työttömäksi joutumista. (Koskinen ym. 27: ) Maassamuuttomotiivit ovat huomattavan erilaisia riippuen lähtö- ja kohdealueen välisestä etäisyydestä ja muuttosuunnasta. Niin sanotuissa lähimuutoissa tärkeimpinä syinä ovat usein asumis- ja perhesyyt, ja kaukomuutoissa tärkeimpänä ovat yleensä työhön liittyvät syyt. Kaupunkeihin kohdistuvassa tai kaupunkien välisessä muutossa taustalta löytyy yleensä työperäiset syyt, samalla kun kaupungeista pois suuntautuvan muuton motiivit ovat yleensä vähemmän taloudellisia, asumiseen ja ympäristöön liittyviä syitä. Kuntien sisäisien muuttojen takana on yleensä puhtaasti asunnon vaihtoon motivoiva syy, kuten perhekoon kasvu, omistusasunnon hankinta, viihtyisämpi ympäristö tai muu asumistarpeiden muutoksesta johtuva syy. Muuttamalla pyritään usein parantamaan omaa elintasoa löytämällä asunto ja sijainti, joka vastaa paremmin omia tarpeita. (Koskinen ym. 27: ) 2.2 Muuttoliikettä edistävät ja rajoittavat tekijät Työperäiseen maassamuuttoon vaikuttaa oma elämäntilanne; yksin asuvan on paljon helpompi muuttaa kauas kotoa töihin kuin perheellisen. Ongelman voi ratkaista ottamalla perheen mukaan, mutta tällöin tulee paljon muita käytännön ongelmia. Ongelmia voi esiintyä esimerkiksi ystävien jättämisen, puolison töiden, harrastuksien sekä lasten koulutuksen suhteen. Valtioneuvoston kanslian julkaisussa (28: 11 12)

16 16 Holm, Nivalainen ja Volk ovat tulleet päätelmissään siihen tulokseen, että muuttaminen on kannattavampaa yksittäisille henkilöille kuin isommille perheille. Heidän mukaansa perhesiteet toimivat tehokkaana ehkäisevänä vaikuttajana, mitä tulee työn perässä muuttamiseen. Usein perheelle onkin kannattavampaa ryhtyä pendelöimään, eli käydä kotikunnan ulkopuolella töissä, kuin muuttaa lähemmäksi työpaikkaa, sillä muuttaminen kasvattaa käteen jääviä tuloja suhteellisen vähän. Holm ym. pitävät siis pendelöintiä taloudellisesti parempana vaihtoehtona. Pendelöintiä ja työvoiman liikkumista voidaan edistää myös erilaisilla poliittisilla kannustimilla, kuten verovähennyksillä, tuilla ja avustuksilla. Suomessa maksetaan liikkuvuusavustusta työttömälle tai työttömyysuhan alla olevalle työnhakijalle matkakustannuksista, joita hänelle koituu liikkumisesta työn perässä oman työssäkäyntialueensa ulkopuolelle. Lisäksi matkakustannukset voidaan vähentää tiettyyn pisteeseen asti verotuksessa. Ruotsissa liikkuvuutta on pyritty lisäämään tukien avulla erityisesti syrjäisimmille alueille perinteisten kasvukeskuksien sijaan. Espanjassa liikkuvuutta on tuettu luomalla lisää osittain verovähennyskelpoisia vuokra-asuntoja sekä myöntämällä avustuksia muun muassa matkakustannuksiin ja uuden asunnon etsintään. Englannissa puolestaan on voimassa laki, jonka tarkoituksena on edistää etätyöskentelyä ja pendelöintiä erityisesti perheellisille henkilöille mahdollistaen työntekijöiden joustavat työaikataulut ja tarvittaessa jopa etätyöskentelyn kotoa. (Holm ym. 28: ) Muuttoliikettä on helppo selittää työntö-veto-mallin avulla. Se on yksinkertainen malli, jota voidaan käyttää sekä yksilötasolla että rakenteellisten muutosten tarkastelussa. Mallin mukaan muuttoliikkeeseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa neljään osaan: työntäviin, vetäviin, väliintuleviin ja yksilöllisiin tekijöihin. Ihmiset, eli potentiaaliset muuttajat, vertailevat lähtö- ja kohdealueiden eroja ja ominaisuuksia. Yhtä ja oikeaa kaikille toimivaa ratkaisua ei kuitenkaan ole, sillä ihmiset arvostavat eri asioita riippuen muun muassa omista elämäntilanteistaan ja aiemmista kokemuksistaan. Myös ihmisten omat ominaisuudet kuten älykkyys, fyysinen kunto sekä jo muodostetut sosiaaliset suhteet tuovat omat mausteensa ratkaisuun, jolloin päätös ei yleensä koostu pelkästään alueiden välisistä työntö- ja vetotekijöistä. Päätökseen vaikuttavia väliintulevia esteitä ovat muun muassa pitkä matka alueiden välillä, saatavissa olevan tiedon määrä ja sen laatu, taloudelliset

17 17 kustannukset sekä muut muuttoa rajoittavat esteet. Muuttoa helpottavia tekijöitä ovat puolestaan kulkuyhteyksien paraneminen, matkakustannusten halpeneminen ja muuttorajoitusten poistuminen. (Koskinen ym. 27: 246.) Muuttoliike koostuu monenlaisista ihmisistä, mutta tietyt ihmisten fyysiset, sosiaaliset ja psyykkiset ominaisuudet voivat lisätä muuttoalttiutta. Muuttajat ovat usein keskimääräistä korkeammin koulutettuja, iältään melko nuoria ja myös naimattomia. (Koskinen ym. 27: 253.) Holm ym. (28: 34) ovat keränneet taulukkoon muuttoalttiuteen positiivisesti ja negatiivisesti vaikuttavia sekä henkilökohtaisia ja perheeseen liittyviä että alueellisia tekijöitä. Muuttoalttiutta lisääviä henkilökohtaisia tekijöitä ovat muuttajan nuori ikä ja yksin eläminen, koska nuorille ei ole vielä muodostunut vahvoja alueellisia tai perhesiteitä ja heidän hyötynsä kasvaa monesti muuton myötä vanhempia ja perheellisiä enemmän. Yksin muuttaminen näkyy monesti myös pienempinä muuttokustannuksina ja ongelmattomana siirtymisenä, sillä huolta ei tarvitse kantaa esimerkiksi lasten hoitopaikoista tai koulutukseen liittyvistä asioista uudessa asuinpaikassa. Korkeasti koulutetuilla on parempi tilanne työmarkkinoilla ympäri maan, joten työnsaanti ei aiheuta heille suurta muuton estettä. Työttömyys helpottaa muuttamista, sillä työttömille ei koidu muuton myötä kustannuksia työpaikan menettämisen ja työsiteiden katkeamisen myötä. Vuokra-asuminen helpottaa muuttoa, sillä henkilöiden pääomaa ei ole silloin sidottu niin tiukasti tiettyyn alueeseen ja muutto voidaan suorittaa nopeastikin. Jos henkilöllä on aiempia positiivisia muuttokokemuksia, ja varsinkin jos nykyisessä asuinpaikassa on asuttu vielä verrattain vähän aikaa, ei muuttaminen uudelleen ole ongelma, sillä vahvoja alueellisia siteitä ei ole vielä ehtinyt muodostumaan. Alueellisina muuttohalukkuutta lisäävinä tekijöinä voidaan pitää alueen korkeaa työttömyysastetta tai rajoittunutta elinkeinorakennetta, jotka vähentävät omia työnsaantimahdollisuuksia. Myös matalan tulotason ja korkeat elinkustannukset omaava alue lisäävät poismuuttohalukkuutta. Maallemuuttoa tapahtuu eniten pieniä lapsia omaavien lapsiperheiden ja eläkeikää lähestyvien ihmisten keskuudessa. Monesti tämä tiettyyn elämänvaiheeseen sijoittuva muutto liittyy omalle kotiseudulle palaamiseen. Syyt ovat monesti myös

18 18 taloudellisia, sillä eläminen ja perheen koon kasvaessa isomman kodin hankinta on usein maaseudulta selvästi kaupunkia halvempaa. Maaseutua voidaan pitää myös kaupunkia parempana paikkana lasten kasvatuksen kannalta. Taloudelliset syyt voivat pakottaa esimerkiksi työttömäksi joutuneita velkaantuneita ihmisiä muuttamaan pois korkeammat elinkustannukset omaavilta kaupunkialueilta. Maaseudun rauha, virkistymis- ja rentoutumismahdollisuudet sekä rikkaampi luonto ja sen tarjoamat liikuntamahdollisuudet toimivat vetovoimatekijöinä maaseudulle. (Pehkonen 26: ) Muuttotappioalueiden elinvoimaisuutta voidaan pyrkiä lisäämään muun muassa seuraavilla keinoilla: Toimiva markkinointi, jolla aluetta saadaan markkinoitua ja tehtyä kiinnostavaksi kohdesegmentille, esimerkiksi lapsiperheille ja paluumuuttajille Rakennuslupien myöntäminen ja uusien alueiden kehitystä ruokkivien rakennushankkeiden aloittaminen Uusien palveluiden ja yrittämisen aloituskynnyksen madaltaminen ja elinkeinotoiminnan sekä investointien tukeminen Muuttopäätöksen helpottaminen karsimalla turhaa ja viivyttävää byrokratiaa Henkilökohtaisen palvelun lisääminen varsinkin aluksi, jotta muuttopäätös ja asukkaiden kotoutuminen saadaan varmistettua Mahdollisuus väliaikaiseen asuntoon rakennusvaiheessa Uusrakentamisen, lasten saamisen ja kunnassa kirjoilla pysymisen tukeminen lahjoilla tai palkkioilla Näillä keinoilla alueen väestömäärää voidaan saada lisättyä ja väestöä saadaan myös sitoutumaan alueelle pidemmäksi aikaa. Yksinään nämä keinot eivät kuitenkaan välttämättä riitä, sillä paljon riippuu myös alueen sijainnista, työllisyysnäkymistä ja uusrakentamisen sekä muiden investointien tapauksessa myös esimerkiksi korkotasoista. (Itäpuisto 26: )

19 19 Kuntien tulisi varmistaa, että tarjolla on kohderyhmälle sopivia asuntoja ja niille kaavoitettuja alueita sekä riittävästi palveluja, jotka ottavat huomioon kyseisten kohderyhmien erityistarpeet, kuten fyysisen kunnon ja elämänvaiheen. (Hunnakko 26: ) Holm ym. (28: 34) mainitsevat muuttoliikettä rajoittavana henkilökohtaisena syynä muun muassa korkean iän, joka vähentää muutosta saatavaa hyötyä ja johtaa yleensä suuriin alueellisiin siteisiin. Henkilön alhainen koulutus vähentää valmiutta hankkia informaatiota ja saada töitä vieraalta asuinalueelta. Jo olemassa oleva työpaikka rajoittaa muuttohalukkuutta varsinkin, jos muuttokohteessa ei ole varmaa työpaikkaa tiedossa. Myös puolison nykyinen työpaikka voi rajoittaa perheen muuttoaikeita. Suurten perheiden muuttokustannukset ja alueelliset siteet ovat muutenkin korkeat, erityisesti jos muuttoon liittyy toisen huoltajan työpaikan menetys. Omistusasuminen rajoittaa muuttamista, koska paljon pääomaa on sidottu asuntoon, jota ei monesti voida myydä nopeasti hyvällä hinnalla. Jos muuttoon liittyy pitkäaikaisen asunnon tai vaikkapa lapsuudenkodin myynti, saattaa kynnys muuttamiseen olla suuri. Alueellisia rajoittavia tekijöitä ovat alueen matala työttömyysaste ja elinkustannukset sekä korkea tulotaso, jotka tekevät muuttamisesta taloudellisesti ajatellen vaikeaa, koska uudella alueella nykyisen elintason ylläpitäminen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Lamat ja heikko taloudellinen kehitys jarruttavat muuttoliikettä. Talouskehityksen heikkeneminen vaikuttaa suoraan alueiden välisen muuttoliikkeen kokonaismääriin. Iso-Britannian muuttoliikettä 7-luvun loppupuolelta 9-luvun alkupuolelle tutkittaessa huomataan, että muuttomäärät olivat alhaisimmillaan aina taloudellisen kehityksen ollessa heikoimmillaan. Vaikka muuttomäärät eivät normaalistikaan ole stabiileja muuttoliikkeen kokonaismäärät notkahtivat alimmilleen vuosina 1981 ja 1991 laman ollessa pahimmillaan. Tämän jälkeen muuttomäärät lähtivät tasaiseen nousuun hyvän talouskehityksen tukemina. (Armstrong & Taylor 2: 158) Mahdollisia syitä muuttomäärien heilahtelemiseen talouskehityksen mukana voidaan selittää muun muassa inhimillisen pääoman mallilla, jonka mukaan taloudellisen taantuman aikana muuttamisesta koituva kokonaishyöty laskee. Hyödyn lasku tulee sekä työnsaannin vaikeutumisesta että negatiivisen talouskehityksen myötä

20 2 madaltuneesta palkkaodotuksesta. Negatiivinen talouskehitys lisää muuttoon liittyvää epävarmuutta ja riskiä avoinna olevien työpaikkojen vähentyessä. Myös muuttoliikkeen ominaisuudet muuttuvat negatiivisen talouskehityksen myötä, sillä epävarmuuden lisääntyminen johtaa pettymään joutuvien muuttajien määrän kasvuun, joka puolestaan nostaa paluumuuton määrän normaalia suuremmaksi. (Armstrong & Taylor 2: )

21 21 3 MUUTTOLIIKEMALLIT Muuttoliike on alueellinen ilmiö, joka tarkoittaa yksilön asuinpaikan muutosta paikasta A paikkaan B. Muuttoliikemallit pyrkivät usein selittämään henkilökohtaisia muuttoon liittyviä motiiveja, kokonaismuuttoliikettä tai siitä johtuvia seurauksia. Muuttoliikemalleissa oletetaan yleisesti, että muuttoliike on vapaaehtoista. Tästä huolimatta kaikki muuttoliike ei tapahdu yksilöiden vapaasta tahdosta, sillä esimerkiksi pakolaiset muuttavat usein heihin kohdistuvan uhan takia ja esimerkiksi tuomion saaneet vangit tuskin muuttavat vapaaehtoisesti vankilaan. Muuttoliikemallit käsittelevät laajoja kysymyksiä, kuten ketkä muuttavat. Miksi muuttoliikettä tapahtuu? Mistä muuttajat tulevat ja minne he menevät? Milloin he muuttavat? Mitä vaikutuksia muutolla on muuttajille itselleen sekä muuttajan lähtöja kohdealueille? (Greenwood 25). 3.1 Epätasapainomalli Epätasapainomalli on yleisin malli alueiden välisen työvoiman liikkuvuuden mittaamisessa. Malli on saanut nimensä palkkaeroista aiheutuneesta alueiden välisestä epätasapainosta ja se on helppo selittää yksinkertaisten kuvioiden avulla. Alla olevissa kuvioissa esitetään alueiden A ja B välistä muuttoliikettä alueiden tuottamien tuotteiden kysynnässä tapahtuneen muutoksen jälkeen. Alueen A kysyntä on laskenut, ja samaan aikaan alueen B kysyntä on kasvanut. Muutos kysynnässä voi johtua esimerkiksi kuluttajien preferenssien muutoksista. Kysynnän kasvu nostaa alueen B tuotteen hintaa, ja kysynnän lasku pienentää alueen A tuotteen hintaa. Kysynnän muutos johtaa työvoiman rajatuottavuuden nousuun alueella B ja laskuun alueella A. Tämän vuoksi työvoiman kysyntä alueella B kasvaa ja alueella A vähenee. Kysynnän kasvu nostaa alueen B palkkatasoa, ja kysynnän heikkeneminen laskee alueen A palkkatasoa. Oletetaan, että lähtötasolla alueiden A ja B palkka- ja työllisyystasot ovat samalla tasolla, eli 213.) wa wb ja A LB L. (McCann 213: 29 Alueen A työvoiman kysyntä laskee kysyntä nousee alueella B D D B :stä B1 D D A:sta A1 :een samalla, kun työvoiman :een, jolloin myös alueen A palkkataso tippuu

22 22 w A:sta w A1 :een ja alueen B palkkataso nousee w B :stä w B1:een. Samoin myös työllisyystaso laskee alueella A L A :sta A1 L :een ja nousee alueella B L B :stä L B1:een. Alueiden väliset erot työvoimassa ovat tällöin LB1 LA1 ja palkoissa wb1 wa1. Kysynnän muutoksesta aiheutunut alueiden välinen epätasapaino synnyttää työvoimalle insentiivin muuttaa alueelta A alueelle B. (McCann 213: ) Muuttoliike siirtää työvoiman tarjontakäyrää alueella A vasemmalle ja alueella B oikealle S B :stä S B1 S A :sta S A1 :een :een. Alueelle B suuntautuva muuttovirta lisää alueen työvoiman tarjontaa ja pienentää työvoiman rajatuottavuutta sekä palkkatasoa. Samalla alueen A työvoiman tarjonnan supistuminen johtaa rajatuottavuuden ja palkkatason nousuun. Muuttovirta alueelta A alueelle B loppuu vasta, kun alueiden väliset palkkatasot ovat tasapainossa, kun w w. Vaikka palkkataso onkin nyt alkuperäisessä tasapainossaan, alueiden työllisyysmäärät ovat muuttuneet uusiin tasapainoihin. Alue B on aluetta A suurempi, eikä palkkojen ollessa tasapainossa insentiiviä muuttoliikkeeseen enää ole. Alueen A työvoiman määrä on pudonnut :sta L A1 :n kautta L A2 :een samalla kun alueen palkkataso on laskenut w A :sta w A 1 :een ja noussut takaisin A w A:aan. Alueen B työvoiman määrä on noussut B LA L B :stä L B 1 :een ja siitä edelleen L B2 :een alueen palkkatason noustessa ensin w B :stä w B1:een ja laskiessa takaisin w B :een. (McCann 213: )

23 23 Kuvio 1. Kysynnän muutoksen vaikutukset alueilla epätasapainomallin mukaan. 3.2 Tasapainomalli Alaluvussa 3.1 käsitelty epätasapainomalli perustuu oletukseen, että työntekijät muuttavat eri alueiden välillä, jos niiden reaalipalkkojen kehityksessä on ollut eroa. Epätasapainomalli olettaa, että muuttoliike ja reaalipalkat ovat yhteydessä toisiinsa ja että korkean reaalipalkan omaavat alueet saisivat aina muuttovoittoja ja reaalipalkaltaan matalat alueet muuttotappioita. Vaikka tämä kuulostaakin melko loogiselta, tutkimuksissa ei aina päädytä samoihin tuloksiin. (McCann 213: ) Tuloksia voi selittää esimerkiksi vaillinaisilla tiedoilla alueiden reaalipalkoista, joka tekee asian tutkimisesta vaikeaa. Teoreettisesti alueelliset reaalipalkat määritellään vähentämällä nimellispalkasta alueen asumiskustannukset, mutta todellisuudessa alueellisten reaalipalkkojen määrittäminen on hyvin vaikeaa. Yksinkertaisin asumiskustannusten määritelmä on tarkastella alueen asuntojen myynti- tai vuokrahintoja sekä hyödykekoria. Tarkastelu ei kuitenkaan ota huomioon alueiden

24 24 sisäistä huomattavaa heterogeenisyyttä myynti- ja vuokrahinnoissa eikä myöskään esimerkiksi myyntihintojen huomattavaa volatiliteettia, joka saattaa muuttaa tuloksia huomattavasti riippuen siitä, mihin ajanjaksoon tarkastelu perustuu. Nämä ongelmat välttääkseen onkin helpompi käyttää suoraan nimellispalkkaa oletuksella, että korkeammalla nimellispalkalla myös reaalipalkka on korkeampi. Ongelmat kuitenkin heikentävät mittausten luotettavuutta ja voivat osaltaan johtaa epätasapainomallin vastaisiin tuloksiin. (McCann 213: ) Tasapainomallin mukaan muuttovirtojen ja reaalipalkan välillä ei ole yhtä oikeaa tulosta, kuten epätasapainomalli väittää. Tasapainomalli väittää, että palkan koetaan olevan perinteisen tuotannontekijäpanoksen korvauksen lisäksi myös osittainen korvaus alueellisista viihtyvyyseroista. Asuin- ja työpaikka määrittää käytettävissä olevat ympäristön ja palveluiden tarjoamat hyödykkeet ja niistä saatavilla olevat hyödyt, jotka vaihtelevat paljon eri alueiden välillä. Alueilla, jotka tarjoavat paljon hyötyä asukkailleen, työntekijät ovat valmiita hyväksymään pienemmän palkan työpanostaan vastaan, koska he kokevat hyötynsä olevan suurempi pienemmästä palkasta huolimatta. Kun taas alueilla, joilla asukkaat eivät koe saavansa hyötyä ympäristöstä tai palveluista, he vaativat korkeampaa palkkaa päästäkseen haluamalleen hyötytasolle. (McCann 213: ) Koska ympäristöstä ja palveluista saatavat hyödyt eivät ole tasaisesti saatavilla eri alueiden välillä, muuttoliikettä esiintyy, ja alueet asettuvat uusiin tasapainoihinsa. Tulomuutto kohdistuu alueille, jotka henkilöt kokevat miellyttävinä, ceteris paribus. Näillä alueilla ollaan valmiita laskemaan palkkavaatimusta muiden saatujen hyötyjen vuoksi. Kiihtyvä muuttovirta kasvattaa usein alueella tuotettujen tavaroiden ja palveluiden sekä maan hintaa. Vastakkaista kehitystä tapahtuu puolestaan alueilla, jotka eivät pysty tarjoamaan miellyttävää asuin- ja työskentely-ympäristöä. Ympäristön tarjoamista hyödyistä puhuttaessa voidaan tarkoittaa monenlaisia asioita aina hyvästä ilmastosta läheiseen merenrantaan tai luonnon monipuolisuuteen. (Greenwood 25). Tasapainomallin mukaan heterogeenisten alueiden vertailu pelkkien palkka- ja elinkustannuserojen suhteen ei toimi, koska se ei kerro kovinkaan paljoa asukkaiden

25 25 hyötytasoista. Tämän vuoksi myös muuttoliikkeiden ennustaminen epätasapainomallin mukaan on vaikeaa. (McCann 213: ) 3.3 Inhimillisen pääoman malli Inhimillisen pääoman mallin mukaan rationaaliset ihmiset investoivat koulutukseen, jotta heidän tietotaitonsa, eli inhimillinen pääoma, kasvaisi ja heidän elinaikainen hyötynsä maksimoituisi. Elinaikainen hyöty voidaan määritellä tarkoittamaan elinaikana saatuja palkkoja sekä työtyytyväisyyttä. (McCann 213: ) Koulutus sijoittuu yleensä elinajan alkupäähän, kun taas palkka jakautuu pitemmälle ajalle pääasiassa koulutuksen jälkeen. Elinajan tulot kerääntyvät elinaikana tehtyjen töiden mukaan, ja koulutuksen hankkiminen eri töihin vaihtelee sekä pituudeltaan että kustannuksiltaan. Yksilöiden tuleekin ajatella, millaiseen työhön he haluavat ja mikä on optimaalinen määrä investoida koulutukseen. Odotetun palkkatason ja koulutuksen kustannukset huomioiden voidaan tulevat tulot diskontata nykyarvoonsa. Yleisesti voidaan kuitenkin odottaa, että mitä korkeamman inhimillisen pääoman koulutuksella saavuttaa sitä korkeammat ovat myös koulutuksesta johtuvat kustannukset ja koulutukseen käytetty aika. Mitä korkeamman inhimillisen pääoman henkilö saavuttaa sitä korkeampi on myös henkilön oletettu rajatuottavuus ja palkkataso. (McCann 213: ) Otetaan huomioon työmarkkinat, muuttoliike ja yksilöiden taipumus maksimoida omia elinajan tulojaan. Yksilöt käyttävät etsintäteoriaa toimiessaan työmarkkinoilla yllä olevalla tavalla. Etsintäteorian mukaan työntekijä hyväksyy työtarjouksen vain, jos tarjottu palkka on suurempi tai yhtä suuri, kuin kyseisen työntekijän oma kynnyspalkka. Työntekijä jatkaa työnhakua niin kauan, kunnes hän saa tarjouksen, joka vastaa vähintään hänen asettamaansa kynnyspalkkaa. Kuten aiemmin todettiin, korkeamman inhimillisen pääoman omaavilla työntekijöillä oletetaan olevan korkeammat koulutuskustannukset sekä palkka- ja tietotaso, joten heidän kynnyspalkkansakin on yleensä matalamman inhimillisen pääoman omaavia työntekijöitä korkeampi. Tämä johtaa siihen, että mitä korkeampi inhimillisen pääoman taso yksilöllä on, sitä kauemmin hän joutuu yleensä odottamaan myös riittävän korkeaa palkkatarjousta. Asia ei kuitenkaan käytännössä mene niin, sillä

26 26 korkeamman inhimillisen pääoman omaavat yksilöt usein etsivät töitä laajemmilta alueilta kuin matalan inhimillisen pääoman omaavat työntekijät. Saavuttaakseen halutun palkkatason ja korvatakseen koulutuksesta koituneet kustannukset korkeammin koulutetut henkilöt ovat vähemmän koulutettuja henkilöitä muuttoalttiimpia. Korkeammin koulutettujen muuttoalttiutta lisää myös heidän parempi tietonsa saatavilla olevista työpaikoista ja henkilökohtaiset kontaktit eri verkostoihin. (McCann 213: ) Henkilöiden etsintäteorian kynnyspalkka voi laskea työttömyyden tai heikentyneiden työnäkymien myötä. Koulutuksen lisäksi muita kynnyspalkkaan vaikuttavia tekijöitä ovat henkilön ikä, siviilisääty, perhetilanne, yleinen työllisyystaso sekä henkilön luonteenpiirteet ja ominaisuudet. (Greenwood 25). Korkeamman inhimillisen pääoman omaavien yksilöiden korkeampi muuttoalttius ja sen vaikutukset alueelliseen kehitykseen voidaan esittää epätasapainomallin tapaisilla kuvioilla. Oletetaan samanlainen tilanne, jossa on alueet A ja B, jotka ovat alussa tasapainossa sekä työvoiman tarjonnan ( LA LB ) että palkkatason ( wa wb ) suhteen. Sitten alueen A työvoiman kysyntä laskee työvoiman kysyntä kasvaa D D B :stä B1 D D A:sta A1 :een ja alueen B :een. Kysynnän muutos johtaa alueen A reaalipalkan laskuun w A:sta w A1 :een ja alueen B reaalipalkan nousuun w B :stä w B 1 :een. Kysyntäshokki vähentää työvoiman kysyntää alueella A kasvattaa työvoiman kysyntää alueella B L B :stä L B1 L A :sta L A1 :een ja :een. Palkkatasojen välille syntynyt epätasapaino synnyttää motiivin muuttoliikkeelle alueelta A alueelle B. Työntekijöiden tarjontakäyrät siirtyvät molemmilla alueilla. Alueen A tarjontakäyrän siirtyessä vasemmalle S B :stä B1 S A :sta S A1 S :een. (McCann 213: ) :een ja alueen B tarjontakäyrän siirtyessä oikealle Koska korkeamman inhimillisen pääoman omaavat yksilöt ovat matalamman inhimillisen pääoman omaavia yksilöitä muuttoalttiimpia, he siirtyvät herkemmin alueiden välillä korkeamman kynnyspalkan ja paremman informaatiohankintakyvyn avulla. Tämän vuoksi muuttoliike on varsin valikoivaa ja se hyödyttää vastaanottavaa aluetta huomattavasti eniten tietotaitoa omaavien yksilöiden ollessa keskivertoa

27 27 muuttoalttiimpia. Tällöin alueen B työvoiman tarjontakäyrän siirtyminen S B :stä S B 1 :een lisää paljon tietotaitoa omaavien yksilöiden määrää alueen työmarkkinoilla, kun taas alue A menettää eniten inhimillistä pääomaa omaavia yksilöitä tarjontakäyrän siirtyessä S A:sta S A1 :een. Alueen tuotannon voidaan ajatella koostuvan sekä fyysisistä että inhimillisistä pääomista, jolloin alue B tuotanto kasvaa edelleen alueen A heikentyessä. Vaikutus näkyy niin, että alueen B kysyntäkäyrä kasvaa D B1:stä edelleen D B2 :een. Alueella A kysyntä puolestaan heikkenee edelleen kysyntäkäyrän siirtyessä yhä enemmän vasemmalle D A2 :een. (McCann 213: ) Valikoivan muuttoliikkeen myötä alueen A työvoiman määrä on laskenut L A :sta L A 1 :een ja siitä edelleen L A3:een palkkojen laskiessa w A:sta w A1 :een. Alueen B työvoiman määrä on kasvanut L B :stä B1 L :een ja edelleen L B3 :een palkkojen noustessa w :stä w B1:een. Prosessi voi jatkua tätä pidemmällekin, eikä alueiden B välillä ole mitään tiettyä tasapainoa, johon palkka- ja työvoimatasot konvergoituisivat. Kysynnän ja inhimillisen pääoman lisääntymisen myötä alue B voi päästä nauttimaan keskittymisen tarjoamista hyödyistä ja kehittyä yhä tehokkaammaksi alueeksi skaalatuotoista saatavien hyötyjen avulla. (McCann 213: )

28 28 Kuvio 2. Kysynnän muutoksen vaikutukset alueilla inhimillisen pääoman mallin mukaan. Iän ja koulutuksen sekä muuttoliikkeen välinen relaatio on yksi eniten tutkituista asioista muuttoliiketutkimuksissa. Tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa piirikuntien (engl. intercounty) välinen vuosittainen muuttoliikehuippu osuu vuotiaiden ikäluokkiin, jolloin noin 7,5 prosenttia ikäluokista muuttaa. Muuttoalttius laskee tasaisesti iän noustessa aina 62 ikävuoteen saakka, jolloin muuttoalttius on enää noin 1,5 prosenttia. Muuttoalttius vaihtelee kuitenkin suuresti eri väestöryhmien välillä. Eri ikäluokista riippuen esimerkiksi vähintään viisi vuotta korkeakoulua käyneiden muuttoalttius on 2 4 kertaa korkeampi verrattuna henkilöihin, jotka ovat suorittaneet korkeintaan kahdeksan vuotta peruskoulua. (Greenwood 25). Muuttoliike vähenee muuttoetäisyyden noustessa, joten osavaltioiden välinen muuttoalttius (taulukko 1) on yllä kerrottua piirikuntien välistä muuttoliikettä matalampaa. Tästä huolimatta tulokset pysyvät samansuuntaisina, sillä muuttoalttius nousee korkeamman koulutuksen myötä ja laskee korkeamman iän myötä. Esimerkiksi 6,18 prosenttia niistä vuotiaista yksilöistä, joilla oli kandidaatin tutkinto (engl. bachelor s degree) muutti osavaltioiden välillä vuosien 1993 ja 1994

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta MAAHANMUUTTO RATKAISUNA EUROOPAN UNIONIN IKÄÄNTYMISONGELMAAN EU:hun kohdistuvaan maahanmuuttoon vaikuttavat tekijät Kansantaloustiede, Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät tutkimus Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki katsaus viimeaikaiseen kehitykseen Signe Jauhiainen ja Juha Rantala Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 2/2014 Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi Heikki Pursiainen Poliittisen päätöksenteon taustalla olevat

Lisätiedot

Köyhyys, työttömyys, tuottavuus ja kestävyys*

Köyhyys, työttömyys, tuottavuus ja kestävyys* K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 7. v s k. 1 / 2 0 1 1 Köyhyys, työttömyys, tuottavuus ja kestävyys* Martti Hetemäki Alivaltiosihteeri Valtiovarainministeriö Köyhyys,

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Henri Paloniemi Asumisen verotus Suomessa Gradu Laskentatoimen koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

Tarmo Pukkila. Ikävallankumous

Tarmo Pukkila. Ikävallankumous Ikävallankumous Tarmo Pukkila Ikävallankumous K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S IKÄVALLANKUMOUS Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 57 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA Pro gradu tutkielma Taloushallinto ja rahoitus Susanna Väyrynen 208631

Lisätiedot

KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä

KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä Sanja Hietala Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso 13.10.2014 Eeva Kostiainen & Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Varsinais Suomen ELY keskus Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus*

Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus* K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 6. v s k. 3 / 2 0 1 0 Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus* Matti Sarvimäki post-doc -tutkija, erikoistutkija, Research Economist

Lisätiedot

KUPLASTA KUPLAAN KERROSTALOHUONEISTOJEN HINTAMUUTOKSET SUOMESSA RAHOITUSMARKKINOIDEN VAPAUT- TAMISESTA NYKYPÄIVÄÄN

KUPLASTA KUPLAAN KERROSTALOHUONEISTOJEN HINTAMUUTOKSET SUOMESSA RAHOITUSMARKKINOIDEN VAPAUT- TAMISESTA NYKYPÄIVÄÄN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU KUPLASTA KUPLAAN KERROSTALOHUONEISTOJEN HINTAMUUTOKSET SUOMESSA RAHOITUSMARKKINOIDEN VAPAUT- TAMISESTA NYKYPÄIVÄÄN Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Marko

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Aleksi Henttonen Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Koulutuksen kustannusten jakaminen KALEVI SORSA SÄÄTIÖN JULKAISUJA 3/2008 Aleksi Henttonen /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

1 Johdanto Ajatus kirjan kirjoittamisesta on itänyt minulla pitkään. Aina se on kuitenkin kaatunut siihen, että kansanedustajan työltä ei ole löytynyt riittävästi aikaa. Eräs hyvä ystäväni tapasi sanoa,

Lisätiedot

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus SPATIA Raportteja 2/2007 MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus Ilkka Lehtola Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto TIIVISTELMÄ Ilkka Lehtola Maaseudun toimintaympäristön

Lisätiedot

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa SY-KESKUSTELUALOITTEITA Tutkimus ilmestyy varsinaisesti Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpaperina N:o 57. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

Lisätiedot

GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET

GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET 1 HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sami Tiainen GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET Opinnäytetyö 2006 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...1 1.1. Tutkimuksen merkitys

Lisätiedot

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN Jaakko Kiander Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA

MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA MARKET AND GOVERNMENT FAILURES

Lisätiedot

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta SITRAN RAPORTTEJA 60 Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta S I T R A H E L S I N K I Sitran Raportteja 60 2006

Lisätiedot

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5.

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Johtaminen ja organisaatiot Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment

Lisätiedot