4/2011 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. Raahen malli - rikastamo s. 10. Miten vähentää keskeyttämisiä s. 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4/2011 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. Raahen malli - rikastamo s. 10. Miten vähentää keskeyttämisiä s. 12"

Transkriptio

1 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2011 Raahen malli - rikastamo s. 10 Miten vähentää keskeyttämisiä s. 12 Järjestäytymisellä apua arkipäivään s. 33

2 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Ledaren... 4 Päätoimittajalta... 5 OPM:n leikkausesityksiin pohdittiin vastatoimia TOOLin syysvaltuustossa... 6 Mistä laatua suomalaiseen insinöörikoulutukseen?... 8 Raahen malli rikastamo Olenko minä syyllinen? Opinto-ohjausta ja motivointia Kalifornian tapaan Kilpailuhenkisiä riskinottajia ja yhteisöllisiä toimijoita Insinöörikoulutuksen Foorumi ja satavuotisjuhla Tampereella ensi syksynä Wieliczkan suolakaivos Seminaari insinöörikoulutuksen näkymistä Helsingissä Cleantech-osaamista ja osaamistarpeita Lahdessa ja maailmalla Tekniikan ja liiketalouden yhteistyöllä uutta osaamista Purjehdus Hollannista Suomeen oli mieleenpainuva kokemus vertaansa vailla Standardit kiinnostivat Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoita Järjestäytymisellä apua arkipäivään Anja Tahvanaisesta TOOLin uusi toimistosihteeri Vienassa - TOOLin seniorit Lönnrotin jalanjäljillä Ennusteiden perusteella Syksyn satoa joulua odotellessa Kirjat Kampuselämää. Tuomi-ryhmä esiintyy Jyskyjärven kulttuuritalossa. s. 37 Syksyn satoa joulua odotellessa. s. 13 s. 34 Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla 2 4/2011 Toolilainen

3 PÄÄKIRJOITUS Hannu Räsänen Osaamisen laatu on uhattuna aamme hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen Mnostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Tämä on hyvä tavoite. Insinöörikoulutuksen osalta kilpailemme maailmanmarkkinoilla. Maailmassa valmistuu vuosittain noin miljoona insinööriä ja Suomessa noin 4500 insinööriä ammattikorkeakouluista. O petusministerin puheet ja teot ovat kuitenkin erisuuntaisia. Kustannusleikkauksia ollaan kohdistamassa nimenomaan ammattikorkeakouluihin 126 miljoonaa ammattikorkeakoulusektorilta vuosittain on suuri summa ja valtiontalouden huippuleikkaus. ekniikan alan yhteistyöryhmän strategisen selvityksen mukaan insinöörikoulutuksen opiskelija- T kohtainen rahoitus tulisi Suomessa kaksinkertaistaa nykytasosta, jotta olisimme hyvällä kansainvälisellä tasolla. Samanaikaisilla rahoitus- ja aloituspaikkaleikkauksilla ajaudutaan kauemmaksi tavoitetasosta, joka on kymmenen opiskelijaa opettajaa kohden. opeilla harkitsemattomilla aloituspaikkaleik- jouduttaisiin lisäksi alueiden, opis- Nkauksilla kelijoiden ja opetushenkilöstön näkökulmasta ristiriitaisuuksiin. Opiskelijoilla on subjektiivinen oikeus opiskelupaikkaan seitsemän vuotta opintojensa aloittamisestaan. Asiakaslupauksista pitää huolehtia. Opetushenkilöstön osalta on syntynyt elinkeinoelämän kanssa alueellisesti tuloksellisia toimintamalleja, joista ei kannata luopua. äästökohteet tulee harkita tarkoin. Mihin säästöihin pystytään esim. hallinto- ja tilakustannuk- S sissa? Opetustoiminnan sekä sitä tukevan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön osalta säästöt tarkoittavat tinkimistä tulevaisuuden odotuksista. Insinöörikoulutus on resursoitava suhteessa sen merkitykseen hyvinvoinnin tuottajana ja keskeisten tulevaisuuden ongelmien ratkaisijana. Insinöörikoulutuksella on keskeinen merkitys ulkomaankaupalla luotavaan hyvinvointiin sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ja väestön ikääntymiseen liittyvien haasteiden näkökulmasta. onkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että K - opiskelijakohtaista rahoitusta pitää lisätä, ei leikata, mikäli halutaan hyvälle kansainväliselle tasolle, - jos joltain paikkakunnalta lopetetaan insinöörikoulutuksen aloituspaikat nuorisokoulutuksen osalta, mahdollistetaan opiskelijoiden ja opetushenkilöstön yhteistyöprojektit alueen elinkeinoelämän kanssa, ja - koulutuksen laatua parannetaan, edistetään tki-tuloksia ja aluevaikuttavuutta. altakunnan tasoisten toimenpiteiden lisäksi nyt V on erityisen tärkeätä toimia paikallisesti. Leikkaustoimet ovat erilaisia eri puolella maata. Paikallisen toolilaisen yhdistyksen hallituksen jäsenten ja muiden toimijoiden tulee osallistua aktiivisesti siihen toimintaan, jolla saadaan opiskelijoiden ja opetushenkilöstön toimintaympäristömuutokset hallituiksi. Säästöillä ei saa tuhota tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulujen ydintehtävää oppimista ja sitä palvelevaa tki- ja aluevaikuttavuustyötä. OKM on luvannut, että muutokset tehdään hyvää ja vastuullista henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Tästä pitkäjänteisyydestä pitää pitää huoli. Aktiivisutta ja rauhallista vuoden vaihteen aikaa toivoen Hannu Räsänen PS. Opetusalan työehtosopimusneuvottelut ovat selkiytymättömässä tilassa pääkirjoituksen kirjoitushetkellä. OAJ:n ja TOOLin tavoitteena on saada aikaan raamisopimuksen mukainen ratkaisu. TES-tilanteiden kehitystä on hyvä seurata yleisten tiedotusvälineiden lisäksi fi- ja -sivustoilta. TES-asioista tiedotetaan tilanteen mukaan myös TOOLin sähköisillä tiedotteilla. Toolilainen 4/2011 3

4 LEDAREN Hannu Räsänen Kunnandets kvalitet är hotad årt lands regering har meddelat som sitt mål V att höja finländarna till världens kunnigaste folk till år Detta är en bra målsättning. Inom ingenjörsutbildningen tävlar vi på världsmarknaden. Globalt utexamineras ca en miljon ingenjörer per år och i Finland ca 4500 från yrkeshögskolorna. ndervisningsministerns tal och agerande U går dock i kors. Man fokuserar kostnadsnedskärningarna enkannerligen på yrkeshögskolorna 126 miljoner årligen från yrkeshögskolesektorn är en stor summa och toppnedskärning i statsfinanserna. amarbetsgruppen för tekniksektorn har i Ssin strategiska utredning kommmit till att ingenjörsutbildningens finansiering per studerande i Finland borde fördubblas från det nuvarande, för att vi skulle vara på god internationell nivå. Med samtidiga nedskärningar av både nybörjarplatser och finansiering glider man längre ifrån målnivån, som är 10 studerande per lärare. enom snabba oövertänkta nedskärningar av Gnybörjarplatser skulle man dessutom råka i motsägelser ur områdenas, de studerandes och lärarnas synvinkel. De studerande har en subjektiv rätt till studieplats under sju år från påbörjandet av studierna. Man skall hålla fast vid sina kundlöften. För undervisningspersonalens del har det uppstått lokalt funktionella verksamhetsmodeller tillsammans med näringslivet, och dessa är det inte värt att skrota. an bör noga överväga sparmålen. MVilka inbesparingar kan man nå t.ex. i administrations- och utrymmeskostnader? Inbesparingar gällande undervisningsverksamheten och den FoU- och innovationsverksamhet som stöder den innebär prutande på framtidsförväntningarna. Ingenjörsutbildningen skall resurseras i proportion till dess betydelse för skapande av välfärd och dess centrala roll som framtidens problemlösare. Ingenjörsutbildningen har central betydelse för den välfärd som skapas av utrikeshandeln och människornas och miljöns välmående samt ur perspektivet på de utmaningar som förorsakas av befolkningens åldrande. onkret betyder detta att K- resurseringen per studerande skall ökas, inte beskäras, om man vill nå god internationell standard, - om man på någon ort avslutar nybörjarplatserna inom ungdomsutbildningen, bör man göra det möjligt att utföra samprojekt mellan de studerande och undervisningspersonalen å ena sidan och näringslivet på området å andra sidan, och - man förbättrar utbildningens kvalitet, befrämjar FUI-resultat och regional påverkan. örutom riksomfattande åtgärder är det nu ytterst Fviktigt att verka lokalt. Nedskärningsåtgärderna är olika i olika landsändor. Styrelsen för den lokala TOOL-föreningen och andra aktörer bör aktivt delta i den verksamhet med vilken man kan kontrollerat genomföra förändringarna i de studerandes och undervisningspersonalens verksamhetsomgivning. Man får inte med inbesparingarna förstöra teknik- och kommunikationssektorns kärnuppgift inlärningen och det FUI- och lokalverkningsarbete som stöder denna. UKM har lovat, att förändringarna görs med att följa god och ansvarsfull personalpolitik. Denna långsiktighet måste man värna om. Med önskan om aktivitet och fridfullt årsskifte Hannu Räsänen PS. Undervisningssektorns arbetsavtalsförhandlingar hänger i luften vid skrivandet av denna ledare. OAJ och TOOL strävar efter att uppnå en lösning i linje med ramavtalet. Det är bra att följa med situationen förutom via massmedia också på och -internetsidorna. Information om avtalsfrågor meddelas också via TOOLs elektroniska medier då situationen så kräver. 4 4/2011 Toolilainen

5 Päätoimittajalta Toolilainen Tekniikan ammattikorkeakouluopettajien järjestölehti Aikakauslehtien liiton jäsen Toolilainen 4/2011 Konsensus hukassa Insinöörikoulutuksen toteuttamisessa ollaan kokemassa suurinta remonttia koko ammattikorkeakoulujärjestelmän olemassaolon aikana. Hallituksen säästöohjelman nimellä kulkevissa suunnitelmissa kokonaisleikkaukset ovat melkoisen kategoriset, niin määrien, kuin kohteidenkin suhteen. On mielenkiintoinen kuvio. Ammattikorkeakoulujen tekniikan yksiköiden yksioikoinen alasajo valtion talousarvion liitteen omaisena ilmoitusasiana antaa vähemmän mairittelevan kuvan Suomesta demokraattisena valtiona. Mieleen putkahtaa tahtomattaankin eräs toinen demokratia takavuosilta ja lähimaastosta. Eipä silti, onhan tämän tapaiseen, isälliseen ohjaukseen suuntauduttu niin ministeriön tasolla, kuin yksiköissäkin jo vuosikausia. Jotenkin tuntuu, että paljon höpötetty konsensus johtamiskulttuurissamme on siirretty entistä enemmän vain juhlapuheiden pakolliseksi höysteeksi. Perusteluina käytetyt mittarit syntyvyys ja alueellinen suhdeluku aloituspaikat/väkimäärä ovat matemaattisesti puolustettavissa. Sen sijaan mittaamatta on jäänyt monta muuta yhtä hyväksyttävää lukua tai skenaariota. Niin eurooppalainen kuin maailman laajuinen talouden ja yhteistyökuvioiden uudelleen muokkautuminen on jäänyt tyystin sivuraiteille puhumattakaan lähempänä meitä jokaista olevia Suomen talouden ja teollisuuden kehitystrendejä. Aluepoliittiset aspektit näyttävät myös unohtuneen totaalisesti. Hiukan orvolta tuntuu esimerkiksi se, että Lapin insinöörikoulutus asetetaan lähes konkurssitilaan, kun samalla pohjoisen Suomen teollisuus kokee ehkä suurinta murrosta sitten karhunkaatokeihään keksimisen. Kaivostoimintaa nousee melkein jokaiseen kuntaan ja sen oheistuotteena kyseisille alueilla kehittyy väkisin toimialaa palvelevaa tuotantoa ja palvelutoimintoja. On melko helppo ennustaa, mistä tekijät ja yritystoiminta näitä aukkoja paikkaamaan löytyy, kun oman alueen koulutus ajetaan alas. Samantapainen tilanne on Kymenlaaksossa, jossa vuosikausia jatkunut idän suunnan yhteistyö on kehittynyt roimin askelin. Kun kaiken lisäksi Venäjä liittyy maailman kauppajärjestö WTO:n täysjäseneksi, niin kaikkien mittareiden ja ennusteiden mukaan yhteistyö siihen suuntaan kasvaa ennen näkemättömän voimakkaasti. Ja meillä lopetetaan insinöörikoulutus juuri sillä rajalla olevasta yksiköstä. Totta kai vaje niin Lapissa kuin Karjalassakin täyttyy fysiikan lakien mukaan tyhjiöllä on taipumus täyttyä. Harmi, että se vaje paikataan yhä enenevässä määrin muualta tulevalla porukalla. Ja se joukko ei kasvata alueellista eikä aina edes suomalaista osaamista. Se ei monessa tapauksessa myöskään jätä meille bisneksistä koituvaa voittoa eikä juuri muutakaan hyödykettä veroeuroista nyt puhumattakaan. Muutoksia ja leikkauksiakin tulee, se on varma asia ja niiden kanssa on pakko pystyä elämään. Näin joulun alla on tapana laatia lahja- ja toivelistoja ja laittaa kirjeitä Joulupukille. Nyt olisi leikkauspaikkakuntien edustajilla oikea aika näyttää, mitä varten heidät on omien alueittensa edusmiehiksi ja -naisiksi valittu. Pelkkä kirje Joulupukille tuskin kuitenkaan riittää. Ollakseni rehellinen en usko, että ministeriö valitsemaansa linjaa juurikaan muuttaa, siinä menisi loppukin uskottavuus. Niinpä on syytä varautua pahimpaan ja tehdä vaihtoehtoiset suunnitelmat alueiden kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja osaamisen kasvattamisen varmistamiseksi aivan perinteiseen projektihallinnan tapaan. Hyvä esimerkki on tässä lehdessä kerrottu tapaus Raahe, jonka insinöörikoulutus jäi pari vuotta sitten tehtyjen päätösten jälkeen tyhjän päälle. Nyt siellä ollaan jo varovaisen toiveikkaita. Kaikesta huolimatta Oikein Hyvää ja Rauhallista Joulunaikaa ja Tsemppiä Vuodelle 2012! Kauko Kallio JULKAISIJA TOOL Rautatieläisenkatu Helsinki Sampo Pankki FI Toimisto avoinna ma to 9 15 PÄÄTOIMITTAJA Kauko Kallio Parkkisentie Oulu TOIMITUSSIHTEERI Aineisto osoitteeseen: Tiina Sola-Jalli TOIMITUSKUNTA Hannu Räsänen Jukka Kurenniemi Mirka Toivola TILAUSHINTA 30 /vsk (Eläkeläisjäsenet saavat lehden liiton eläkeläisjäsenmaksun hinnalla, joka on 10 /vuosi.) ILMOITUSHINNAT (valmis aineisto) 2/1 s /1 s /4 s /2 s /4 s /8 s. 250 PALSTAMILLIMETRI: 1 /palsta-mm PAINATUS Lappeenrannan Kirjapaino Oy Ratakatu 41, Lappeenranta telefax Toolilainen ilmestyy 4 kertaa vuodessa. ISSN x TOOLin PUHEENJOHTAJA Hannu Räsänen JÄRJESTÖSIHTEERI Tiina Sola-Jalli , TOIMISTOSIHTEERI Anja Tahvanainen , TOOLILAISEN ILMESTYMIS- AIKATAULU VUONNA 2012 Aineistopäivä Ilmestyy Nro Nro Nro Nro Toimitus pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. ETUKANSI: Hannu Räsänen TAKAKANSI: Jarkko Vuori 5 5

6 Hannu Räsänen OPM:n leikkausesityksiin pohdittiin Timo Iivarinen välitti Saimaa ammattikorkeakoulun tekniikan opettajien näkemykset. Syksyn aikana on eletty varsin ristiriitaisissa tunnelmissa ammattikorkeakouluissa. Poliittisissa julistuksissa on luvattu panostaa korkeakoulutukseen ja osaamiseen, mutta samaan aikaan OKM:n varsinaiset esitykset ovat täysin päinvastaisia. Valtuutetut hyväksyivät, tarkentavien kysymysten jälkeen, TOOLin talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman vuodelle Samoin uusien hallitusten jäsenten valinta sujui melkoisen jouhevasti, vaikka kertaalleen äänestettiinkin. Sampsa Kupari ja Ritva Lampela jatkavat varsinaisina hallituksen jäseninä, sekä Eeva-Leena Forma ja Juhani Rouvali varajäseninä. Leif Östman valittiin uutena varsinaiseksi hallituksen jäseneksi ja Jarno Varteva varajäseneksi. Valtuutetut olivat huolissaan sa an opetuksen laadusta. Mikkelin ammattikorkeakoulussa suunnitellaan tekniikan alan aloituspaikkaleikkauksia vaikka ministeriökään ei niitä ole esittänyt. TOOLin luottamusverkoston tukea vahvistetaan OAJ on päättänyt lopettaa palkkasihteerijärjestelmänsä tämän vuoden loppuun mennessä. Tämä päätös ei ole ollut mieluisa TOOLille. Valtuusto joutuikin lopettamaan myös TOOLin palkkasihteeritoiminnan. Samalla valtuutetut kuitenkin antoivat täyden tukensa sille, että toolilaisten luottamusmiesten verkostoitumiseen panostetaan lisää. Tarkoituksena on kehittää edunvalvontaa luottamusmieskoulutuksen avulla jo helmikuun aikana. OKM kehittää vai leikkaa? Uudessa hallitusohjelmassa todetaan, että Suomen korkeakoulutukseen ja tutkimukseen panostaminen on pitkäjänteistä kasvupolitiik- 4/2011 Toolilainen 6

7 vastatoimia TOOLin syysvaltuustossa kaa. Tämä vastaa vaalilupauksia, mutta panostusten pitkäjänteisyys jäi kovin lyhyeksi, kun ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja on esitetty leikattavaksi 2200 opiskelijalla ja lisäksi opiskelijakohtaista panostusta on kaavailtu pienennettävän. Leikkausten kokonaismääräksi on ilmoitettu noin 126 miljoonaa euroa vuositasolla. Summat ovat suuria ja ristiriitaisuudet jatkuvat henkilövaikutusten osalta. OKM on todennut edellyttävänsä, että muutosten yhteydessä toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja turvataan päätoimisen henkilöstön asema. Mutta samalla valtioneuvostossa on linjattu, että ammattikorkeakoulu-uudistuksessa ei sovelleta kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettua lainsäädäntöä siihen liittyvine velvoitteineen. Amk-laki voimaan Amk-lainsäädännön uudistaminen on ajoittumassa huonoon aikaan. Kun rakenteelliset uudistukset tehdään Toolilainen 4/2011 samanaikaisesti säästöjen kanssa, voidaan tehdä paljon vahinkoakin. Ristiriitaisuuksien jatkuessa on kovin pelottavaa lukea OKM:n julistusta Laadun ja vaikuttavuuden lisäksi rahoituksella tuetaan rakenteellista kehittämistä ja korkeakoulujen profiloitumista. Reaalimaailmassa tämä tarkoittaneen, että OKM:n toimien tarkoituksena on opetuksen laadun ja vaikuttavuuden tietoinen leikkaaminen. Valtuustossa keskusteltiin aktiivisesti valtioneuvoston peruslinjauksista: - kaikki ammattikorkeakoulut muutetaan osakeyhtiöiksi, - valtion ohjaus nykyistä strategisemmaksi, - rahoitus siirtyy kokonaan valtiolle, - ammattikorkeakoulujen johtamista ja hallintoa uudistetaan, - uusien osakeyhtiöiden muodostamisen on aikataulutettu. Valtioneuvoston vahvistama muistio amk-peruslinjauksista löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta fi/export/sites/default/opm/ Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeakoulu_uudistus/aineistot/liitteet/ muistio1611.pdf. Muistiosta käy ilmi esimerkiksi se, että ammattikorkeakoulut on tarkoitus kirjata asetukseen, rakenteellisten muutosten vastaisia seikkoja ei saa olla kirjattuna osakassopimuksiin ja alustavat suunnitelmat yhtiöiden muodostamisesta on toimitettava ministeriölle viimeistään elokuussa Opetuksen panostuksia pienennetty Opetusviranomaisten keräämät tilastot tukevat valtuutettujen tuntemuksia, joiden mukaan opetukseen kohdennettava rahoitus on pienentynyt. Muutosten suunta on valtuustossa läpikäytyjen tilastojen mukaan täysin väärä. Ammattikorkeakouluissa on käytetty yhä pienempi suhteellinen määrä rahoituksesta opetukseen, muun kustannusosuuden lisäännyttyä. Samana ajanjaksona tekniikan ja liikenteen alan opetushenkilöstön määrä on vähentynyt, hallintohenkilöstön määrän lisääntyessä ammattikorkeakouluissa. Valtakunnallisia ja paikallisia toimenpiteitä Valtuutetut esittävät voimakkaita viestejä ja toimenpide-ehdotuksia sekä rakennemuutos- että leikkausasioista. Leikkausten asemasta tarvitaan opetuksen laadun kehittämistä, opiskelija-opettajasuhdeluvun parantamista. Miten saadaan päättäjät ymmärtämään tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen merkityksen? Valtakunnan tasolla tarvitaan yhä enemmän julkisuutta. Varsinaiset amkmuutokset tehdään kuitenkin paikallisesti ja paikalliset olosuhteet poikkeavat tekniikan ja liikenteenkin alalla kovasti. Opetushenkilöstön tulee vaikuttaa toiminnallaan oppilaitoksen johdon lisäksi nimenomaan elinkeinoelämän vaikuttajiin, toimittajiin, poliitikkoihin ja muihin yhteiskunnallisiin päättäjiin. 7

8 Tarja Ahopelto ja TOOL Jyväskylä ry:n hallitus Kuvat: Olli Väänänen Seminaarin paneelissa keskustelivat Hannu Saarikangas UIL:stä (vas.), Marjo Uusi-Pantti Teknologiateollisuus ry:stä, Tero Rinne Insinööriopiskelijaliitosta, Mikko Salminen JAMK Teknologiasta ja Hannu Räsänen TOOL ry:stä. Mistä laatua suomalaiseen insinöörikoulutukseen? Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemat aloituspaikkojen leikkaukset ja suunnitellut muut resurssien supistukset uhkaavat myös tekniikan alan ammattikorkeakoulutusta. Ennen tietoa OKM:n suunnitelmista TOOL Jyväskylä ry järjesti Jyväskylässä seminaarin Suomalaisen insinöörikoulutuksen tulevaisuus, joka oli ensisijaisesti huolissaan insinöörikoulutuksen laadusta. S eminaarin alustajina toimivat johtaja Hannu Saarikangas Uudesta Insinööriliitosta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) rehtori Jussi Halttunen. Paneelissa keskuste- livat johtaja Saarikankaan lisäksi johtaja Mikko Salminen JAMK Teknologiasta, projektipäällikkö Marjo Uusi-Pantti Teknologiateollisuus ry:stä, puheenjohtaja Hannu Räsänen TOOL ry:stä ja puheenjohtaja Tero Rinne Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:stä. Paneelin puheenjohtajana toimi TOOL Jyväskylä ry:n puheenjohtaja Esa Salmikangas. Suhdanteiden vaikutus uuden insinöörin osaamiseen Saarikangas muistutti alustuspuheenvuorossaan, että talouden suhdanteet näkyvät heti insinööriopiskelijoiden kesätöissä ja töiden sisällössä, sekä tuoreiden insinöörien työllistymisessä - sijoittuuhan yli 80 % amk-insinööreistä yksityisille aloille. Suhdanteet vaikuttavat siis suoraan uuden insinöörin osaamiseen: ammattitaito ei kehity toivotulla tavalla, jos yhteyttä käytäntöön ei saada opintojen aikana. Myös Halttunen peräänkuulutti työelämäyhteyksien vahvistamista ja TKI-toiminnan integroimista tiiviimmin opintoihin. Hän väläytti myös ammattioppilaitoksista valmistuneiden opiskelijoiden määrän lisäämistä hakuprosessissa - ajatuksena on rekrytoinnin kohdentaminen nimenomaan alasta kiinnostuneille, jotta opintojen keskeyttäminen saataisiin kuriin ja opintojen läpäisyaste paremmaksi. Nopealiikkeinen sukupolvi Halttunen muistutti myös, että uudet koulutettavat sukupolvet ovat nopealiikkeisiä ja arvaamattomia. Saman asian nosti esiin Saarikangas: Jos ohjelma ei kiinnosta, vaihdetaan toiselle kanavalle 30 sekunnissa. Opetusta on siis uudistettava niin, että se kiinnostaa. Opiskelijoille on tarjottava käytännön työelämän haasteita alusta alkaen. Koulutusrakenteen muutoksen yhteydessä pitäisi Halttusen mukaan päästä putkista t-kappaleisiin eli valinnan mahdollisuuksia ja monialaisuutta tulisi vahvistaa. Yritysyhteistyö avainasemassa Kaikki panelistit nostivat tiiviin yhteistyön yritysten kanssa tulevaisuuden insinöörikoulutuksen avainasiaksi. Marjo Uusi-Pantti painotti, että Teknologiateollisuus ry:n jäsenistä 60 % on pk-yrityksiä, ja ainoastaan pk-sektorille on tulossa uusia työpaikkoja. Teknisen osaamisen rinnalle tarvitaan asiakkaan näkökulman ymmärrystä. Parhaiten tavoite onnistuu Uusi-Pantin mukaan yritysyhteistyöllä ja yrityksille tehtävien oikeiden projektien avulla. Myös opiskelijat kaipaavat Tero Rinteen mukaan työelämälähtöistä opiskelua ja projektiopintoja. Mikko Salminen korosti, että TKI-toiminta tarjoaa opettajillekin hyvän väylän päivittää osaamistaan, mikä osaltaan parantaa opetuksen laatua. 8 4/2011 Toolilainen

9 Soveltuvuustestit pääsykokeeseen Keskeyttämisten syynä pidettiin yleisesti ns. pakkohakua, josta pitäisi päästä eroon. Rinne ja Räsänen ottaisivat pääsykokeeseen mukaan myös soveltuvuustestit, Saarikangas jopa ennakkoharjoittelun entiseen malliin, vaikka myönsi saman tien, että käytännössä ennakkoharjoittelu on mahdoton vaatimus. Yleisökysymykseen, pitäisikö matematiikan osaamisvaatimuksia pääsykokeissa helpottaa, jotta kädentaitajatkin pääsisivät helpommin sisään, kaikki panelistit suhtautuivat varauksellisesti. Uusi-Pantti kertoi yrityksissä harmiteltavan jo nyt, että nuorilla insinööreillä ei ole riittävästi matemaattis-luonnontieteellistä osaamista. Saarikankaan mukaan kansainvälisesti ei tuommoisesta edes keskustella, Salminen puolestaan piti merkittävänä, että suomalainen insinööri osaa sen minkä kiinalainenkin. Salminen kertoi, että viime aikoina on päinvastoin noussut keskusteluissa esiin tarve valmentaa huippulaskijoita, jotka voisivat saavuttaa erityisvalmiuksia. Räsänen muistutti, että nykyään on ammattioppilaitosten opiskelijoille tarjolla siltaopintoja, joilla kiritään kiinni lukiossa opiskeltavia matematiikan taitoja. Myös Tero Rinne painotti erilaisten silta- ja tukiopintojen, sekä avoimen AMK:n merkitystä matemaattis-luonnontieteellisten taitojen hankkimisessa. Paneeli tuomitsi OKM:n kaavaileman valintamallin Opetus- ja kulttuuriministeriön kaavailema valintamalli, jossa opiskelija hyväksyttäisiin ensin vain alalle ja vasta vuoden - kahden opintojen jälkeen hän valitsisi suuntautumisensa, tuomittiin paneelissa yksiselitteisesti. Saarikangas oli vakuuttunut, että kaavailtu malli vain lisäisi keskeyttämisiä, kun opiskelijan pitäisi aluksi opiskella pelkästään kaikille yhteisiä aineita. Salmisen mukaan täytyisi löytää tapa kytkeä opinnot halutulle alalle. Myöskään opiskelijat eivät Rinteen mukaan halua kaksivaiheista kilpailua: ensin sisäänpääsystä ja sitten suuntautumisvaihtoehdosta. Riskinä on, että opiskelija joutuu Rinteen mukaan umpiperään; hän ei pääsekään haluamaansa suuntautumisvaihtoehtoon ja voi herkästi keskeyttää opintonsa. Räsäsen mielestä täytyisi löytyä kompromissi. Hakukohteiden pitää olla isompia, nyt koulutusohjelmia on liikaa. Marjo Uusi-Pantti muistutti, että AMK:iden päätehtävänä on opetus, siihen pitäisi siis satsata. Hannu Räsänen asetti opettaja-opiskelijalukumäärän suhdetavoitteeksi kansainvälisten kärkikorkeakoulujen luvun 1:10. Nyt luku Suomen ammattikorkeakouluissa on yksi opettaja opiskelijaa kohden. Kaiken kaikkiaan seminaarissa oltiin yhtä mieltä siitä, että opetuksen on uudistuttava yhteiskunnan ja talouselämän muuttumisen myötä. Toivottavasti siihen annetaan tulevaisuudessa myös resurssien puolesta mahdollisuus. Seminaarin puheenjohtajana toimi TOOL Jyväskylä ry:n puheenjohtaja Esa Salmikangas. Esa Salmikankaan kommentti K ohta Jyväskylän-seminaarin jälkeen tuli tieto OKM:n kaavailemista leikkauksista ammattikorkeakouluille. Tekniikan alalla nämä leikkaukset merkitsevät 844 aloituspaikan leikkausta eli noin 11 % tekniikan ja liikenteen aloituspaikoista. Ehdotetut aloituspaikkaleikkaukset kohdistuisivat koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksen (KESU2016) mukaan erityisesti tietoja tietoliikennetekniikkaan, viestintätekniikkaan, tuotantotalouteen ja muihin tekniikan ja liikenteen koulutusohjelmiin. TOOL Jyväskylä ry:n puheenjohtaja Esa Salmikangas perääkin OKM:ltä ja sivistyspoliittiselta ministerityöryhmältä perusteluja sille, miten esitetyt leikkaukset tukevat samaisessa KESU2016-luonnokseen kirjattuja nykyisen hallituksen tavoitteita: hallituksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa suomalaisen osaamisen kilpailukykyä ja nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Toolilainen 4/

10 Timo Pieskä Hankkeen projektipäällikkö Oamk, Raahe Kuva: Juha Räty Oamk, Raahe Raahen malli rikastamo Lehtori Esa Törmälä ja yliopettaja Lea Hannila esittelevät hankkeen etenemistä projektipäällikkö Timo Pieskälle. Laki velvoittaa keskeisesti ammattikorkeakouluille työelämän ja alueellisen toiminnan. Oulun seudun ammattikorkeakoulun toiminta Raahessa muuttuu voimakkaasti, mutta keskeisenä tavoitteena on edelleen palvella alueen yrityksiä ja työelämää, turvata niiden tarvitsema osaava työvoima sekä kehittää hanke- ja tutkimustoimintaa. Henkilöstö kouluttautuu uuteen tilanteeseen ja toimintatapaan KAMARA (Kampusmalli Raahe) hankkeessa. Vuoden 2010 alussa Oulun seudun ammattikorkeakoulun strategiaan kirjattiin: Oamkin rakennetta kehitetään keskittämällä Raahen nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen sisäänotto vuodesta 2011 alkaen Oulun kampuksille. Raahen kampuksen toimintamalli muokataan työelämäläheiseksi järjestämällä alueen työvoimatarpeen mukaiselle opiskelijamäärälle kahden viimeisen vuoden opinnot kiinteässä yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Aikuiskoulutuksen ja virtuaaliopetuksen määrää lisätään. Yrityslähtöinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta integroidaan opetukseen nykyistä merkittävästi tiiviimmin. Kampus muodostaa tuki- kohdan, jossa resursseina on tarvittava opetus- ja ohjaushenkilöstö, sekä ajanmukainen infrastruktuuri. Uuden toimintamallin toteuttaminen edellyttää sekä opetussuunnitelmien uudistamista, että riittävää henkilöstön kouluttamista. Uusi toimintamalli Uuden toimintamallin kehittäminen tuo haasteita opiskelijoille, ammattikorkeakoulun henkilöstölle ja alueen yrityksille. Kaikkien osapuolten saumaton yhteistyö on onnistumisen edellytys. Riittävän opiskelijamäärän saaminen mukaan uuden toimintamallin mukaiseen toteutukseen on keskeinen lähtökohta. Yritysten ja työelämän edustajien onkin syytä aktiivisesti osallistua opiskelijarekrytointiin sekä olla entistä tiiviimmin mukana koulutuksen kehittämisessä ja yhteistyössä. Opettajien ja muun ammattikorkeakoulun henkilöstön on muokattava toimintatapansa uuden toimintamallin vaatimuksiin. Perinteisesti koulutuksessa opiskelijat suorittavat harjoittelunsa, tekevät opinnäytetyönsä ja osallistuvat mahdollisesti yritysprojekteihin. Näissä toteutuksissa opettajan osallistuminen on ollut suhteellisen ohutta. Uudessa mallissa työelämässä tapahtuvan oppimisen osuus lisääntyy ja opetushenkilöstön panos kasvaa merkittävästi. Myös hankeyhteistyö voimistuu entisestään. Yritysyhteistyö Uusi toimintamalli lähestyy entistä tiiviimmin työelämän tarpeita. Yritykset edistävät esimerkiksi selvitys- ja kehittämishankkeitaan tai projektejaan hyödyntämällä opiskelijoiden ja opettajien työpanosta. Projekteissa voi olla mukana eri koulutusohjelmien opiskelijoita (esimerkiksi tekniikan ja liiketalouden opiskelijoita) ja useampia ohjaavia opettajia. Opiskelijat voivat olla myös eri vuosikursseilta, jolloin on 10 4/2011 Toolilainen

11 helppo toteuttaa pitempikestoisia hankkeita. Yritys valitsee opiskelijat tarpeidensa mukaisesti. Opiskelujaksoja yritys luonnollisesti hyödyntää työvoimarekrytoinnissaan. Aktiivinen opiskelija voi näin hankkia myös itselleen työpaikan ja -uran. Opiskelija siis mukauttaa opintojaan työuraansa tukevaksi. Opettajan muuttuva rooli Opettaja vastaa edelleen opintojen sisällöstä ja laadusta. Sisältöä tukevia ja varmistavia opintokokonaisuuksia joudutaan kehittämään. Oman alueen elinkeinoelämän tarpeet ja vaatimukset hahmottuvat opiskelijalle ja opettajalle entistä tarkemmin. Tämä toimintamalli merkitsee opettajan toimenkuvan muuttumista perinteisestä kateederiopetuksesta yhteistoiminnallisen opetuksen ja oppimisen suuntaan. Opettajat pitävät aktiivisesti yhteyttä oman alansa yrityksiin ja muihin työnantajiin sekä huolehtivat opiskelijoiden oppimisen lisäksi entistä voimakkaammin heidän ammatillisesta kasvustaan kohti työelämän haasteita ja elinikäistä oppimista. Uuden toimintamallin mahdollisuudet Raahen kampuksen uusi toimintamalli tulee muotoutumaan muutaman vuoden kuluessa. Parhaimmillaan uusi koulutusmalli tarjoaa alueen elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä toteuttavan koulutuksen tuottamaa ammattitaitoista ja tarvetta vastaavaa osaamista, sekä vahvistaa ammattikorkeakoulun tki-työtä. Alkuvaiheessa mukana ovat ne alat, joilla ammattikorkeakoulutusta on Raahessa järjestetty jo aiemmin. Mallia voidaan laajentaa myös muille aloille, jolloin alueen koulutustarvetta voidaan palvella vielä laajemmin. Uusi toimintamalli lähentää ja syventää elinkeinoelämän ja ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä. Onnistuminen vaatii osapuolten sitoutumista aitoon ja pitkäjänteiseen Toolilainen 4/2011 yhteistyöhön ja omien toimintamalliensa kriittiseenkin uudelleenarviointiin. Opettajien toimenkuvan ja koko koulun suunnittelu- ja toimintatavan osalta muutosta ei voi aliarvioida ja siihen tuleekin eri toimin kiinnittää huomiota. Koulutuksen lisäksi tarvitaan resurssien uudelleenarviointia kenties sopimustenkin tarkastelua, jotta puitteet uudelle toimintatavalle olisivat otolliset. Opiskelijoiden kannalta uusi opiskelun muoto on myös vaativa perinteiseen koulukeskeiseen tapaan verrattuna. Mallista tuleekin antaa opiskelijoille riittävän oikeaa tietoa ja rohkaista heitä tarttumaan Raahen alueen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Uusi opiskelutapa voi osaltaan parantaa opiskelumotivaatiota ja auttaa entistä useamman saavuttamaan tavoitteekseen asettamansa tutkinnon. Ammattikorkeakoululle toimintatapojen kehittäminen on haaste, mutta myös suuri mahdollisuus vastata konkreettisesti yhteiskunnan asettamiin vaateisiin esimerkiksi aluevaikuttamisen osalta. Raahen malli ja kamara-hanke Oamkin Raahen kampus valmistautui muutokseen hakemalla uutta toimintamallia varmistavaa ESR -hanketta. Myönteinen ratkaisu toi kampukselle kolmivuotisen KAMARA- hankkeen, jonka avulla opettajat tutustuvat yritysten tarpeisiin ja oppimisaihioihin, sekä omaksuvat uuden toimintamallin. Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön käytännönläheinen ammattikorkeakoulutuksen alueellinen toimintamalli, jossa aiempaa suurempi osa koulutuksesta toteutetaan yritys/ työelämäpainotteisesti. Kolmivuotinen hanke takaa kampuksen kaikille ammatillisten ja syventävien opintojen opettajille mahdollisuuden perehtyä uuteen toimintamalliin. Projekti varmistaa osaltaan ammattikorkeakoulutoiminnan jatkumisen Raahessa, sekä opettajien ja muun henkilöstön työsuhteiden jatkuvuuden. K ajaanissa Kajaanin amk kovassa kurssissa ei ole jääty itkemään koulutuksen menetyksiä. Pari vuotta sitten sieltä lakkautettiin opettajakoulutus kokonaan yliopistotasolla. Ammattikorkeakoulu kiitti ja kumarsi ja laittoi omat asiat järjestykseen. Ja tuloksia näkyy. Alkuvuonna 2011 Talouselämä -lehti palkitsi kehitystoimet ja valitsi Kajaanin ammattikorkeakoulun Suomen parhaaksi. V alinnan perusteluissa todetaan vahvuuksiksi mm. hyvä ja tulevaisuuteen profiloitunut strategia, alueen osaamis- ja kehittämistarpeisiin perustuva, hyvin valittu koulutustarjonta, monipuoliset ylempään amk-tutkintoon johtavat koulutusohjelmat ja toimiva kansainvälisyys. Varsinainen menestys on ollut pelialan koulutus, jonka ansiosta Kamk:n vetovoimaisuus on noussut kansalliseen kärkikastiin. Pelialan koulutukseen liittyy myös Kajak Games osuuskunta, johon kaikki opiskelijat voivat liittyä ja ovat tähän mennessä liittyneet. Pelialan koulutus sijoittuu liiketalouden ja tietotekniikan koulutusohjelmaan. Insinöörikoulutus sisältää kone- ja tietotekniikan koulutusta. Konealalla suuntaudutaan mm. kaivostekniikkaan, numeerisesti ohjattuun tuotantoon, tuotannon johtamiseen ja virtuaalituotantoon. Tietotekniikassa keskitytään ajoneuvojen tietojärjestelmiin hyödyntäen mm. älykästä elektroniikkaa. Pilotointia ja kokemuksia Hanketta toteutetaan siten, että jo koulutuksessa olevat opiskelijat voivat suorittaa opintoja uuden mallin mukaisesti. Keväällä 2011 pilottitoteutuksen aloitti kuusi opiskelijaa ja kaksi opettajaa, jotka hankkeen myötä pystyivät irrottautumaan yrityselämäjaksoille. Opiskelijat suorittivat kukin kuuden opintopisteen yrityskokonaisuuden erilaisissa kehittämistehtävissä ja erilaisissa työpaikoissa (VTT, PPO Yhtiöt Oy, Miilukangas Ky). Näistä piloteista saadut kokemukset ja lausunnot olivat kaikki ylistäviä uutta toimintamallia tukevia ja kannustavia. Opiskelijoille tarjottiin kesätöitä, harjoittelupaikkoja, sekä mahdollisuuksia opinnäytetöihin ja työuraan. Tulevaisuus Raahen mallin toimivuutta ja tulevaisuutta vahvistavat alueen voimakas kehittyminen ja toteutuvat suurinvestoinnit. Kultakaivoksen käynnistyminen ja energiaalan kasvu (tuulivoimalat ja ennen kaikkea Fennovoiman ydinvoimalan sijoituspäätös) vauhdittavat Raahen alueen elinkeinoelämää. Teollisuuden ja rakentamisen työvoimatarpeen lisäksi laajeneva ja monipuolistuva liikeelämä ja palvelutoiminta tulevat hyödyntämään ammattikorkeakoulun uutta toimintamallia. Raahen mallin nimitys RI- KASTAMO on todella totta, niin opiskelijoille ja yrityksille, kuin myös henkilöstölle. www. rikastamo.info 11

12 Marja Lehto Antero Putkiranta Metropolia AMK Olenko minä syyllinen? Keskeytysten syyt Ruorissa Antero Purkiranta. Opettaja ja hänen toimintatapansa tai asenteensa on merkittävä syy siihen, että opinnot pitkittyvät ja keskeytyvät AMK:issa. Tämä väite pitää paikkaansa ainakin, jos uskomme tutkimuksia. Ja miksemme uskoisi, koska ko. lause esiintyy Tampereella tarkastetussa väitöskirjassa tai pikemminkin ko. väitöskirjan lehdistötiedotteessa tiedotteen ainoana syynä keskeytyksiin ja pitkittymisiin. Toisaalta voi olla muitakin syitä. Metropolia AMK:n Tieto- ja Viestintäklusterissa (TiVi) tehtiin vuonna 2011 insinöörityö (Olli Kumpula ja Sanna Nurkkala) keskeyttämisten syistä TiVi klusterissa. Aikajaksona oli vuonna keskeyttäneet opiskelijat. Kokonaisuutena ko. aikana Ti- Vi klusterista erosi 675 opiskelijaa. Osa ei ikinä aloittanutkaan opiskelujaan (n 30%) ja osa siirtyi heti toiseen AMK:hon tai yliopistoon (n 15%). Nämä jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Lopulle kohderyhmälle tehtiin puhelinhaastattelu, jossa kysyttiin keskeyttämisen syitä puolistrukturaalisella haastattelulla. Haastatteluita tehtiin kaikkiaan 145 kappaletta. Keskeyttämisten syyt kategorisoitiin useisiin eri luokkiin riippuen siitä, oliko syy alassa, opetuksessa, ympäristötekijöissä vai opiskelijassa itsessään. Merkittävin yksittäinen syy keskeytyksille oli koulutusalan mielekkyys verrattuna omaan toiveeseen (40%). Opiskelija oli tullut yksinkertaisesti väärälle alalle. Toinen selkeä syy oli työmaailmaan siirtyminen (19%). Opiskelijan taidot ja motivaatio ja hänen oma elämänsä oli syynä yli 20%:ssa tapauksista. Koulun ja opettajien toiminta oli syynä 5%:ssa tapauksista. Yli 100 op:ta suorittaneilla päättötyöhon liittyvät ongelmat olivat oma pieni syynsä (n 4%) keskeyttämisiin. Väärä valinta Myös muut tutkimukset tukevat Olli Kumpulan ja Sanna Nurkkalan insinöörityötutkimusta ammattikorkeakouluopintojen keskeyttämisen syistä. OPED-projektin tutkija Mervi Friman on artikkelissaan Opintojen keskeytyminen ongelma vai mahdollisuus todennut, että Hämeen ammattikorkeakoulusta eronneista opiskelijoista 40 % ilmoitti eroamisensa syyksi väärän valinnan (Friman 2001). Samaan opintojen keskeyttämissyyhyn ovat kiinnittäneet huomiotaan myös HAMKO ry:n Satu Hietala ja Outi Nikkanen artikkelissaan Kateederilta ja pulpeteista yhteiseen kahvipöytään, jossa keskeyttämisiä on tarkasteltu opiskelijan näkökulmasta. He toteavat pettymyksen olevan suuren, kun todellisuus ja valintaa tehdessä saatu informaatio eivät kohtaakaan (Hietala & Nikkanen 2001). Mielikuvat Niin ikään Päivi Vuorinen ja Sakari Valkonen ovat todenneet teoksessaan Ammattikorkeakoulu ja yliopisto yksilöllisten koulutustavoitteiden toteuttajina, että ammattikorkeakoulutusta koskeva markkinointi ei ole tavoittanut hakijoita, koska siinä on imagojen luominen keskeisessä asemassa ja tällainen mielikuvien ja näennäistiedon perusteella valittu opiskeluala saattaa osoittautua melkoiseksi yllätykseksi. Lisäksi he totesivat, että noin neljänneksellä ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakeneista ei ollut lainkaan käsitystä siitä, mihin ammatteihin he voisivat sijoittua ja kyse on sentään ammattikorkeakoulusta (Vuorinen & Valkonen 2005). Miten vähentää keskeyttämisiä Riitta Kalima tuo väitöskirjassaan esiin erilaisia toimenpide-ehdotuksia, joilla ammattikorkeakouluopintojen keskeyttämisiä saataisiin vähennettyä. Näitä ovat mm. toimenpiteet joustavoittaa opintoja ja siten mahdollistaa paremmin opiskelu ansiotyön ohella. Tosin tähän voisi todeta Nurkkalan ja Kumpulan sanoin, että nuorten koulutuksen tarkoituksena on nimenomainen kokopäiväopiskelu, eikä työnteko. Tutkimuksessa myös kritisoitiin sitä, ettei lähiopetuksen korvaaminen muilla suorituksilla useinkaan ollut mahdollista, esimerkiksi kirjoitustöillä. Sinällään varmasti hyvä ajatus, mikäli opettajan henki- 4/2011 Toolilainen 12

13 Tommi Veijalainen lökohtaista resursointia lisätään, jokainen erikoistapaus kuormittaa opettajaa huomattavasti enemmän, kuin tunnilla istuva opiskelija. Väitöskirja korosti erilaisten ohjaustoimenpiteiden merkitystä keskeyttämisten estäjänä ja mainitsi mm. kuinka esimerkiksi Stadian sosiaali- ja terveyspuolella opinto-ohjausta on jo harjoitettu kymmenen vuotta. Tosin esim. Raimo Hyvösen tutkimuksesta ilmeni, että vain 6 % vastaajista ilmoitti opintojen ohjauksen, keskeyttämistä estävänä tekijänä (Hyvönen 2001). Henkilökohtainen opintoohjaus on varmasti hyvä etenkin opettajan antamana, mutta jälleen palataan resursointikysymykseen kuka maksaa? Ja pelkän hallintofunktion toteuttamana sen vaikutus lienee aika pieni ja aivan irrallinen varsinaisesta toiminnasta. Opinto-ohjausta ja motivointia Kalifornian tapaan Poliisisarjat herättivät mielenkiinnon amerikkalaiseen opintoohjaukseen. Los Angelesista löytyi ideoita insinöörikoulutuksen opinto-ohjauksen kehittämiseen. Missä vika Mitä tästä kaikesta voimme päätellä? Missä on vika? Tuoreimmat tulokset eivät tue sitä, että itse opetuksessa tai opettajissa olisi suurin vika. Tosin kehittämistä meissä ja meillä aina on. Toisaalta, onko tehtävämme kädestä pitäen viedä nykynuori koulun läpi vai opettaa itsenäiseksi vastuulliseksi ihmiseksi, joka pärjää oikeissa töissä? Iso kysymys kuitenkin on, miksi opiskelijat tulevat väärään paikkaan (40%)? Onko keskinäinen kilpailu vääristänyt viestin, ja viestintä- ja markkinointiorganisaatiot irtaantuneet todellisuudesta ja myymme liikoja? Vai tulisiko mielikuvamainonnan sijaan kertoa totuus se voisi olla vaihteeksi virkistävää ja ehkä loisi uuden trendin markkinoinnin saralle? Perusinsinööri Veijo Miettistä siteeraten (T&T ) Ikään kuin mukavasti muotoiltu esine menisi kaupaksi, jos se ei toimi. Insinööri pysyköön siis lestissään. Toolilainen 4/2011 Katselin amerikkalaista poliisisarjaa, jossa slummikoulun henkilökunta yritti saada oppilaita oppimaan edes jotain ja lähinnä pysymään koulussa sisällä, poissa huumeita myymästä. Mietin silloin, että tuolla sitä vasta on haasteita opiskelijoiden motivoinnissa, ja henkilökunnan on oltava todella hyvää. Olisi mielenkiintoista käydä tutustumassa heidän opinto-ohjaukseensa. Noin 2 vuotta myöhemmin seisoin Helsinki-Vantaa lentoasemalla liput Los Angelesiin kourassani. Kohtuullisen pitkän rahankerjäysprosessin päätteeksi olin kuin olinkin onnistunut saamaan eri lähteistä matkan rahoituksen kasaan. Yllätyksekseni lähes kaikki, joille olin ideastani kertonut, pitivät sitä toteuttamisen arvoisena. Konsulaatista apua Tarkoituksenani oli tutustua opinto-ohjaukseen ja saada ideoita Suomea varten siitä, kuinka voisimme motivoida opiskelijoita valmistumaan ajoissa. Halusin päästä insinöörikoulutuksen tasoisiin, mieluiten juuri teknistä koulutusta antaviin collegeihin/universityihin, joista nyt kaikista käytän nimeä oppilaitos. Lisäksi tavoitteenani oli päästä mahdollisimman haasteellisiin paikkoihin. Mieleeni nousi elokuva -ja pelimaailmasta heti Los Angeles, maailman jengipääkaupunki. Jossain vaiheessa välähti, että Losissahan on erittäin pahamaineisten seutujen lisäksi erittäin hyviä seutuja, eli vahva kontrasti köyhien ja rikkaiden ihmisten, alueiden ja ehkä oppilaitostenkin välillä. Päätin pyrkiä myös 13

14 hyvien seutujen oppilaitoksiin tutustumaan vertailun vuoksi. Koko juttu olisi hyytynyt alkuunsa ilman Suomen Konsulaatin erinomaista apua, sillä vain yksi oppilaitos vastasi sähköpostipyyntöihini, eikä maapostilla lähetetyt kirjeet tai soitteluyritykset (iltamyöhään aikaerosta johtuen) tuottaneet parempaa tulosta. Konsulaatin avulla sain lopulta kerättyä neljä oppilaitosta, joissa jokaisessa tutustuin vielä eri ihmisiin ja yksiköihin. Kaksi oppilaitoksista oli halpaa, toinen pahamaineisella seudulla ja toisessakin osa opiskelijoita Suomessakin mm. Rapmusiikista tutuilta alueilta. Yksi oppilaitos oli keskihintainen ja yksi kallis ja nämä oppilaitokset myös sijaitsivat hienommilla seuduilla. Los Angelesissa En mainitse yhtään henkilöä tai oppilaitosta nimeltä. Eräs haastateltava toivoi, että hänen nimeään ei mainittaisi, ja päätin käyttää samaa linjaan kaikkiin kohteisiin. Kaikki tekivät mielestäni hienoa työtä, josta voimme Suomessa ottaa mallia. Los Angelesissa käyneet ovat luultavasti saaneet turistina valoisamman kuvan enkelten kaupungista. Turistikohteista kävin ainoastaan pikaisesti Hollywoodissa, sen sijaan kävin suurimmassa osassa niistä alueista, joista Lonely Planet-matkaopas varoitti turisteja ja vain yhdellä kertaa en ollut matkalla oppilaitokseen. Kodittomat ja köyhyys puskivat vastaan hyvin usein ja räikeänä vastakohtana toimivat hyvien alueiden aidatut asuinalueet, jonne ajettiin vartijan ohi. Halpojen ja kalliiden koulujen ohjaus -ja tukipalvelut olivat hyvin lähellä toisiaan. Ohjaushenkilökunta oli erittäin pätevää, ja suuri osa tapaamistani henkilöistä oli tohtoreita. Edulliset oppilaitokset, kaksivuotiset colleget - opiskelijoiden taustat huomioidaan ohjauksessa. Aloitan halvemmista oppilaitoksista, joita käsittelen yhdessä, kaikki poiminnat eivät välttämättä päde kumpaankin, vaikkakin ohjaussysteemi vaikutti aika samanlaiselta kummassakin. Kaikista huonoimmalla seudulla toiminut oppilaitos kertoi avoimesti ongelmistaan. Sisään pääsee, jos on 18-vuotias, eikä muuta karsintaa tai pääsykoetta ole. Oppilaitos on erittäin halpa, minkä lisäksi tukea saa esimerkiksi varallisuusperusteella jopa kirjoihin. Tätä tukea nautti 83 % opiskelijoista. Oppilaitoksella on oma päivähoito ja työnvälitys, joka ei etsinyt alan töitä, vaan mitä vaan, jolla opiskelija voi opintojen ohella tulla toimeen. Suuri osa opiskelijoista on siirtolaisten jälkeläisiä ja koulusta poissaolo saattoi johtua esimerkiksi siitä, että vanhemmat on karkoitettu laittomina siirtolaisina maasta. Ohjaus oli erittäin ammattitaitoista. Ohjaajien koulutus oli psykologian ja sosiaalialan, sekä ohjaajia oli useisiin tarkoituksiin. Kumpikin halvoista kouluista oli niin sanottu Community College eli 2 vuotinen college, joista voi saada ammattitutkinnon tai siirtyä muualle kahden vuoden jälkeen lukemaan esim. bachelor- tai masters- tason tutkinnon. Siirtyjille, tranfer 14 4/2011 Toolilainen

15 studenteille, oli oma ohjausyksikkö. Ohjausta professorin kanssa käyttäytymiseen Näissä oppilatoksissa muukin ohjaus oli täsmennetty eri tarpeisiin, ja muun muassa ensimmäisen sukupolven opiskelijoiden ohjaus vaikutti erittäin hyvältä idealta. Jos vanhemmat ovat työväenluokkaa, he eivät ehkä arvosta opiskelua, eivät todennäköisesti osaa auttaa läksyissä tai muuten, joten täsmennetty motivointi ja ohjaus auttaa jaksamaan. Joissain kulttuureissa ja väestöryhmissä opiskelua saatetaan jopa väheksyä. Tätä ilmiötä näkee mielestäni Suomessakin. Ohjausta annettiin jopa aivan yleisellä tasolla, kuten siihen kuinka professorin kanssa käyttäydytään. Osa ohjaajista antoi kotitehtäviä, tule takaisin, kun olet selvittänyt nämä asiat, mikä motivoi vastuunottoon omasta koulutuksestaan. Ohjaus ei yleensä ollut pakollista, mutta opon luo saatettiin huijata. Esimerkiksi tasokokeesta huonon arvosanan saanut sai koepaperin takaisin opolta ja sai heti ohjausta. Erityishuomiota kiinnitettiin ohjausajan perujiin tai no show opiskelijoihin, jotka eivät tulleet paikalle. Yleensäkin opo tiesi opiskelijan taustat, samoista lähtökohdista tuleviin ihmisiin samoilla ongelmilla soveltui mahdollisesti jo aikaisemmin hyväksi havaittu tukikeino. Opojen lisäksi oppilaita auttoivat mentorit ja tuutorit. Kalliimmat oppilaitokset, Universityt: Hold -tila kertoo vaikeuksista Käsittelen keskihintaista ja kallista oppilaitosta samassa, koska nämä muistuttivat kohtalaisen paljon toisiaan. Jälleen poiminnat eivät välttämättä päde kumpaankin. Ohjauksessa oli eri tasoja tyyliin yleinen opo, college-level opo (esim. College of engineering) ja koulutusohjelmaopo ja lisäksi näissä oppilaitoksissa oli, myös erikoisopoja. Suurimpana erona halpoihin oli mielestäni erottamispolitiikka, jota halvoissa oppilaitoksissa ei ainakaan mainostettu. Opiskelija, joka ei suoriutunut kursseista, osallistunut ohjaukseen, saanut riittävää keskiarvoa tms. saattoi saada päälle hold -tilan, joka esti ilmoittautumasta uusille kursseille tai heidät erotettiin tai ohjattiin muualle. Insinöörikoulutuksen kannalta mielenkiintoinen ratkaisu oli matemaattisesti vähemmän lahjakkaille suunnattu myös bachelor-tason insinööritutkinto, jossa oli vähemmän matematiikkaa. Tämä tutkinto mahdollistaa muissa, kuin suunnittelutehtävissä toimimisen. Opiskelu on kohtalaisen kallista, vaikka näihinkin kouluihin voi saada tukea, ja lisäksi sisäänpääsy on vaikeaa. Luonnollisesti tämä tuo alusta asti enemmän arvostusta omaa opiskelupaikkaa ja oppilaitosta kohtaan, mitä oppilaitokset vielä toiminnallaan vahvistivat. Opiskeluun motivoitiin ryhmähengellä, sekä oman oppilaitoksen ja opiskelupaikan arvostuksella, sekä peloteltiin paikan ja etuisuuksien menettämisellä (mm. stipendit). Suomalaisen silmään kannustushuutojen esittäminen ryhmissä pihalla ja oman koulun vaatteisiin pukeutuminen pisti silmään. Kummassakin kalliimmassa koulussa korostettiin harrastuskerhoja ja opiskelijatoimintaa sekä ylpeyttä opinahjostaan. Lisäksi asuminen kampuksella tuo oman yhteenkuuluvaisuuden tunteen. Eronneita ja erotettuja varten toisessa oppilaitoksessa oli call us when you are ready -ohjelma, jolla poimittiin eronneita ja erotettuja takaisin, mikäli motivaatiota oli yllättävästi ilmaantunut. Junassa ja kadulla kuultua Los Angelesin väkivaltaisimpien alueiden läpi kulkevassa junassa jäin kahden nuorisoryhmän välissä olevalle penkille ja kuulin väkisinkin heidän ylitseni heittämät keskustelut: Veljeni sai 25 vuotta.. toisen asteen tappo Ai, minun veljelläni on 65 vuotta Mistä niin paljon saa? Kidnappaus Kolmannen kaverin tyttöystävä hoki, että nuoren miehen tulisi käydä hoitamassa syytteensä, jotta ei joutuisi vankilaan. Nuorimies ei näyttänyt kiinnostuneelta tekemään näin. Kysyin kadulla pari taalaa pummanneelta syrjäytyneeltä keski-ikäiseltä mieheltä hänen koulutaustastaan. Hän kertoi, että onneton rakastuminen, tämän jälkeen autoonnettumuus ja ilmeisesti tästä syystä ajaututuminen koviin huumeisiin, oli eräs syy hänen koulutiensä päättymiseen. Hän korosti kuinka kouluissa henkilökunnan tulisi välittää enemmän ja osoittaa kiinnostusta oppilaiden asioihin ja korostaa, että nykyään edes bachelortason tutkinto ei riitä työpaikkoihin. Oppilaitoksiin asti päässeet opiskelijat olivat jo ilmeisesti selviytyneet yhden pykälän eteenpäin ja kenties tämän takia motivoituneimpia. Menestyksestä palkitaan Kummassakin hintaluokassa oppilaitoksissa toimi Honor Student -systeemi. Hyvin menestynyt opiskelija voi hakea kyseistä statusta ja tästä saa useita etuja, muun muassa pääsee ilmoittautumaan ensimmäisenä kursseille, erityisohjausta, pienempi luokkakoko, paremmat opettajat... lisäksi tämä status näkyy todistuksessa. Vastaavasti statuksen voi menettää, mikäli ei pysty pitämään vaadittavaa tasoa arvosanoissa. Jotkut ohjaajat sen ääneen sanoivatkin, mutta mielestäni kaikissa oppilaitoksissa päti motto henkilökunnan motivaatio auttaa opiskelijoita, luo opiskelijalle motivaatiota opiskella. Arvelin etukäteen, että halvoissa kouluissa ovat haastavammat opiskelijat ja paremmat ohjaajat, mutta itse asiassa eroa ei oikeastaan huomannut halpojen ja kalliiden oppilaitosten välillä. Täytyy vielä korostaa, että jokaisessa oppilaitoksessa ohjaus, sen välineet, kuten tietokoneohjelmat, joilla opintomenestystä seurattiin, olivat kehittyneempiä kuin ne, joita olen Suomessa nähnyt. Kaikesta näkyi, että ohjaukseen oli panostettu. Miten tämä sitten vaikutti motivaatioon ja valmistumiseen? Yhdessä oppilaitoksessa näin valmistumisprosentit ja ne olivat Suomen insinöörikoulutuksen tasoa, eli mitään ihmeprosentteja ei näilläkään panostuksilla ole saatu. Toisaalta lähtökohtia ei varmaan voi aivan suoraan vertailla. Monessa oppilaitoksessa korostettiin maksullisuuden merkitystä ja olipa eräässä jopa faktaa siitä, että kun maksut nousivat, myös valmistumisprosentti nousi. Varsinkin lainarahalla opiskelu lähes pakottaa valmistumaan, toisaalta myös jotkut lopettavat opiskelun, koska heillä ei ole varaa siihen. Suomen ilmaista opiskelua ei pidetty missään hyvänä ideana, oltiin sitä mieltä, että ihmiset eivät arvosta ilmaista koulutusta niin paljon, kuin maksullista. Opit käytäntöön Vaikka koko vierailu oli vain pintaraapaisu, enkä missään nimessä edes yritä esittää olevani amerikkalaisen koulusysteemin tai ohjauksen asiantuntija, sain yllättävän paljon ideoita omaan työhöni. Jos niiden avulla saan yhden opiskelijan enemmän valmistumaan, maksoi matka reilusti itsensä takaisin. Siis ihan rahassa, jonka valmistuvasta saa. LAMKissa esimerkiksi honor student systeemi herätti mielenkiintoa ja kenties yritämme kehittää jonkun vastaavan systeemin, joka houkuttaa opiskelijaa etenemään opinnoissa nopeasti ja saamaan hyviä arvosanoja. Toolilainen 4/

16 Ritva Kosonen Saimaan ammattikorkeakoulu Kilpailuhenkisiä riskinottajia ja yhteisöllisiä toimijoita Venäläiset nuoret haluavat suunnitella tulevaisuuttaan ja menestyä vaikka riskejä ottamalla. He sietävät hyvin epävarmuutta. Perhe ja ystävät ovat erittäin tärkeitä, ja miesten ja naisten väliset erot ovat vieläkin näkyviä. Auktoriteetteja kunnioitetaan, mutta sosiaaliturvan puuttuminen hirvittää. Haastattelin neljää venäläistä nuorta siitä, millaista on elää Venäjällä nykypäivänä. Nämä nuoret ovat syntyneet Venäjällä, heidän vanhempansa taas Neuvostoliitossa. Aleksander Kolupaev, Valeria Myasnikova, Aleksandra Petrova ja Mariia Belova opiskelevat Saimaan ammattikorkeakoulussa. Suurimpina ongelmina nyky-venäjällä nuoret pitävät korruptiota, työttömyyttä, alkoholismia, vähäistä syntyvyyttä, ympäristön saastuttamista ja venäläisten tuotteiden ja palveluiden laatua. Aleksandra kertoo, että rakennukset ja tiet tarvitsevat kunnostusta ja kunnostuksiin voi mennä todella paljon aikaa. Alueella, jossa hän asuu, on korjattu yhtä tietä jo melkein 15 vuotta! Korruptio on ensisijainen syy moniin ongelmiin. Aleksandra on nähnyt korruptiota jopa erilaisissa lasten taide- ja musiikkikilpailuissa ja hän tietää, että sitä tapahtui myös, kun nuoret hakeutuivat yliopistoihin opiskelemaan tänä vuonna. Hänen mielestään tiedotusvälineet ja erityisesti internet auttavat korruptio-ongelman ratkaisemisessa. Parasta Venäjällä on nuorten mukaan se, että venäläiset ihmiset ovat puheliaita ja tekevät asioita suurella sydämellä. Mariia sanoo, että suurin osa venäläisistä nuorista ei koskaan vietä viikonloppujaan tietokoneen ääressä. He haluavat ulos ystävien kanssa ja jutella oikeasti. Hyvää on myös se, että omia unelmia esimerkiksi yrityselämässä voi nykyään toteuttaa. Saavutuksilla kilpaillaan Nuoret ovat erittäin kilpailuhenkisiä, erityisesti suurissa kaupungeissa. Nuorten kilpailuhenkisyys näkyy elektronisissa laitteissa ja pukeutumisessa; kaikki haluavat olla muodissa mukana. Mariia kertoo, että Venäjällä suurkaupungeissa nuorten elämä on hyvin erilaista kuin pikkukaupungeissa. Suurkaupungeissa on paljon mahdollisuuksia ja viihdettä. Nuoret ovat hyvin kiireisiä ja aktiivisia, lisää Aleksandra. Valeria Myasnikova, Aleksandra Petrova, Aleksander Kolupaev ja Mariia Belova ovat opiskelleet Suomessa elokuusta asti. Pikkukaupungeissa taas elämä voi olla hyvinkin tylsää ja hiljaista. Siellä voi olla mahdotonta saada ammatillista koulutusta tai löytää töitä. Ne, jotka eivät pärjää koulussa tiedoillaan, yrittävät näyttää asemaansa kalliilla merkkivaatteilla ja laitteilla. Tästä syystä monissa kouluissa Venäjällä on koulupuku kaikilla oppilailla. Luokassa on aina kilpailua siitä, kuka on paras ja oppilaista tehdään erilaisia luokitteluja. Muutenkin venäläiset haluavat esitellä saavutuksiaan, olivatpa he sitten päässeet arvostettuun yliopistoon tai ostaneet uuden kalliin auton. Vanhempi sukupolvi ei ole niin kilpailuhenkinen kuin nuori, koska he kasvoivat Neuvostoliitossa, missä kaikki asiat olivat samanlaisia kaikille ja ihmiset opetettiin olemaan tasaarvoisia, kertoo Aleksandra. Valerian mukaan vanhempi sukupolvi on paljon konservatiivisempaa kuin nuori. Tämän voi nähdä kaikessa, pukeutumisesta käytökseen. Vanhemmat ihmiset luottavat vieläkin valtioon. Nuoret taas luottavat omiin voimiinsa ja kykyihinsä, lisää Aleksandra. Johtajia ja vanhempia ihmisiä arvostetaan Aleksanderin mielestä Venäjällä vanhoja ihmisiä arvostetaan erityisesti perheen piirissä. Nuoret kysyvät vanhemmilta ihmisiltä mielipidettä päätöksiä tehdessään, koska vanhemmilla on enemmän kokemusta kuin nuorilla. Valerian mukaan nuoret ovat aina kohteliaita vanhemmille ihmisille. Nuoret osoittavat kunnioitusta vanhuksille esimerkiksi antamalla istuinpaikan julkisissa kulkuneuvoissa, auttamalla painavien laukkujen kanssa ja pitämällä ovea auki. Menestyviä johtajia arvostetaan Venäjällä, ja heidän pitää olla vastuuntuntoisia ja karismaattisia, sanoo Aleksander. Opettajan pitää olla sellainen, joka ei ole vain kiinnostunut aineestaan, vaan myös opiskelijoista ja heidän ideoistaan. 16 4/2011 Toolilainen

17 Aleksandra kertoo, että nuoret ovat kaveriporukassa ylpeitä vanhemmista, jotka käyttäytyvät modernilla tavalla ja pitävät lastaan omana itsenäisenä persoonana. Mariian mukaan vain ahkerat ja määrätietoiset ihmiset menestyvät Venäjällä. Vanhemmista hän taas sanoo, että heidän tärkein tehtävänsä on rakastaa ja huolehtia lapsistaan. Heidän ei tule pakottaa lapsia haluamaansa elämän tapaan. Nuorien pitää saada tehdä omat päätöksensä. Riskinotto on muodikasta Nuoret venäläiset ottavat riskejä helposti. He eivät pelkää tuntemattomia asioita, koska uskovat, että tulevaisuudessa tuntemattomat asiat tulevat selkeiksi ja ymmärrettäviksi. Riskejä otetaan koulutuksessa, uran suhteen, urheilulajeissa ja jokapäiväisessä elämässä. Extreme-urheilulajit ovat erittäin suosittuja Venäjällä. Kaikkein romanttisin treffipaikka Pietarissa nykyään on jonkun rakennuksen katto kaupungin keskustassa. Venäjällä on kaiken kaikkiaan paljon riskejä: huonoja taksikuskeja, lunta putoamassa katoilta, kaatuvia puita. Näemme niitä joka päivä ja totumme tilanteeseen, sanoo Aleksandra. Mariia muistuttaa venäläisestä sananlaskusta, joka sanoo: Henkilö, joka ei ota riskejä, ei koskaan juo shampanjaa. Miehet ja naiset Aleksanderin mielestä venäläinen yhteiskunta on patriarkaalinen, miehet tekevät työtä perheen vuoksi ja ansaitsevat rahaa, kun taas naiset huolehtivat kodista ja lapsista. Valeria ja Aleksandra ovat sitä mieltä, että miehet tekevät kotitöitä erittäin harvoin. He voivat korjata kotona kyllä jotakin, tai viedä roskat, jos käsketään. Nuoret miesopiskelijat tekevät kotitöitä, kun asuvat omillaan, mutta laiskat nuoret miehet yrittävät saada tyttöystävän, joka tekisi kaiken heidän puolestaan. Toolilainen 4/2011 Mirka Toivola Neuvostoliitossa oikea nuoruus oli sama kuin jäsenyys Komsomolissa, virallisessa nuorisojärjestössä. Kaikki nuorisoa koskeva suodattui Komsomol-ideologian läpi. Nuoruus määriteltiin jopa näin tarkkaan: Ikä vuotta, aika jolloin sopeudutaan ja kypsytään aikuisuuteen. Neuvostoliitto ei kuitenkaan ollut absoluuttisen suljettu: monet länsimaiset virtaukset saapuivat sinne noin vuoden viiveellä jo 1950-luvulla. Beatlesien levyjä ja farkkuja sai piraattikaupasta. Niinpä pelättiin, että länsimaiset vaikutteet turmelevat nuorison, jonka haluttiin olevan kommunismin rakentaja. Nuoriso tuuliajolla Perestroikan aikana glasnostin eli avoimuuden hengessä yritettiin löytää kompromissi läntisten vaikutteiden ja kommunismin välille. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu, ja kun Komsomolin jäsenyydestä tuli vapaaehtoista, jäsenmäärä romahti 1980-luvun alun 50 miljoonasta 1980-luvun lopun alle 10 miljoonaan. Komsomol-taakan takia kaikki nuorisopolitiikka oli epämuodikasta sen jälkeen, kun Neuvostoliitto lakkasi olemasta. Työttömyys, päihteet, heitteillejätöt, rikollisuus ja HIV-epidemia kohdistuivat erityisesti nuorisoon. Nuorisolla ei enää nähty Kysyttäessä, mitkä ovat tärkeimmät asiat nuorille naisille tai miehille, Aleksander vastaa, että naisille tärkeintä on löytää mies, joka tuo varallisuutta perheelle. Miehille taas tärkeintä on koulutus ja työpaikka. Myös Aleksandran mielestä miehet haluavat korkeimman aseman parhaimmalla mahdollisella työpaikalla. He haluavat ansaita paljon rahaa ja ostaa erilaisia statussymboleja. Mariian ja Valerian mielestä miesten ja naisten välillä ei ole paljon eroa; sekä miehet että naiset haluavat hyvän koulutuksen ja hyvän työpaikan. Suuntaus on, että uran pitäisi olla tärkeimmällä sijalla ja sitten vasta perheen. Itsenäisyys on nykyään tärkeää nuorille naisille. Arvot vielä hakusessa roolia tulevaisuuden suhteen. Syntyi alakulttuureita esimerkiksi Pietariin kokoontuivat maailman arvostetuimmat konemusiikin edustajat, ja kokoontuvat yhä. Ridge ja Brooke pois muodista Tutkimusten mukaan luvulla, Putinin aikaan, nuorison arvoissa tapahtui siirtymä länsieuforiasta kansallismielisiin ja länsivastaisiin arvoihin. Kun 1990-luvulla esimerkiksi annettiin lapsille länsimaisia nimiä ja USA-lippikset olivat muotia, nyt nämä nähtiin aitojen venäläisten arvojen uhkina. Tähän käänteeseen johtivat erityisesti Jugoslavian pommitukset, Moskovan kerrostaloiskut ja toinen Tshetshenian sota. Muukalaisvastaiset mielialat vahvistuivat nimenomaan nuorten keskuudessa. Nuoret hyväntekijöinä Yhdessäkulkijat-liikkeen tavaramerkiksi nousi Putin- T-paidat ja massakokoukset 7. toukokuuta, Putinin virkaanastujaispäivänä. Liike oli holhoava, ja se määritteli nuorison oikean käytöksen lähes kymmenen käskyn kaltaisesti: Älä juopottele. Älä käytä huumeita. Älä kiroile. Älä kiduta eläimiä. Kunnioita vanhempiasi. Jos olet tekniikan opiskelija, kuuntele, mitä humanistiopiskelijat puhuvat keskenään. Arvot ovat muuttuneet Nuoret venäläiset eroavat paljon vanhemmasta ikäluokasta, koska maa on muuttunut radikaalisti. Vanhoilla on omat ominaisuutensa ja käytöstapansa. Siksi moni Venäjää käsittelevä kirja ja opas vaatisikin päivitystä. Kirjat käsittelevät neuvostosukupolvea ja sillä on hyvin vähän yhteistä venäläisen nuorison kanssa, sanoo Aleksander. Lopulta liike ajettiin alas, ja tilalle tuli vuonna 2004 Nasi, Meikäläiset, joka on antifasistinen demokraattinen nuorisojärjestö. Meikäläiset tekee lähes Komsomolin hengen mukaisesti hyviä asioita, kuten toimittaa vaippoja lastenkoteihin, auttaa vanhuksia ja maalaa hakaristitöherrysten päälle kukkia ja sydämiä. Hiphopvaatteissa pissimään Taas siis yritetään yhdistää vanha kommunistinen perinne ja länsimainen nuorisokulttuuri. Aleksanteri-instituutin tutkija Jussi Lassila pitää ongelmana sitä, että venäläinen nuorisopolitiikka ei löydä tähän uusia tapoja. Julisteessa nuoret poseeraavat hiphopvaatteissa Leninin muistomerkin edustalla. Tarkoituksena on korostaa sankaruutta, vaikka Lenin on nykyisin kirosana, joten kuva ei toimi. Nyt haetaan selvästi rajoja sille, millainen toiminta on nuorisolle sallittua. Selkeitä ideologisia ja tyylitabuja ei enää ole olemassa. Leninin patsaalle saa vaikka pissata. Siitä tulee ehkä sakkoja, mutta ei kuolemantuomiota. FT Jussi Lassila esitelmöi venäläisen nuorison arvoista Saimaan ammattikorkeakoulussa Venäjä, Venäjä, Venäjä -luentosarjan yhteydessä. 17

18 Reijo Manninen Harri Miettinen Tampereen ammattikorkeakoulu Insinöörikoulutuksen Foorumi ja satav Tampereen reaalilyseon rehtori, tohtori Relander esitti 1902, että perustettaisiin ammatillinen oppilaitos tekniikkaan. Teknikoiden seura ja teollisuuskoulun opettajien kokous hyväksyi 1905 ajatuksen, että perustetaan Tampereelle teknillinen opisto. Asiaa pohtinut komitea laati teknilliselle opistolle yksityiskohtaisen opetusohjelman tuntijakoineen ja esitti sijoituspaikaksi Tamperetta. Komitea arveli, että koulu voisi aloittaa jo 1908, mutta opistoa koskeva asetus annettiin vasta 1911 ja opisto aloitti toimintansa syyskuun 1. päivänä Teknillisen opiston opetus jakautui Armollisen Asetuksen mukaan seuraaville ammattiosastoille: huonerakennusosasto, konerakennusosasto, sähköteknillinen osasto ja tehdasteollisuusosasto, jonka alaosastoja olivat paperiteollisuus-, kutomateollisuus- ja värjäys-, valkaisu- ja viimeistelyosasto. (Tampereen teknillinen oppilaitos , Veikko Valorinta 1986) Tohtori Relanderin esityksestä se alkoi, suomalainen insinöörikoulutus syksyllä Silloin Tampereelle perustettiin teknillinen opisto. Ensi syksynä insinöörikoulutus täyttää pyöreät sata vuotta ja siinä on aihetta juhlaan. Koulutusta juhlitaan Tampereen ammattikorkeakoululla, koulutuksen syntysijoilla, toiminta- ja juhlaviikolla Alkuviikolla on opiskelijoiden toimintapäiviä, torstaina ja perjantaina on koolla Insinöörikoulutuksen Foorumi, ja koko viikko huipentuu valtakunnalliseen pääjuhlaan perjantaina Toimintaviikko opiskelijoille Opiskelijoiden toimintaviikolla TAMKissa teemana on työelämäyhteyksien vahvistaminen. Valmistuneet insinöörit pitävät esityksiä omista menestystarinoistaan, työskentelystä kansainvälisesti ja erilaisten kulttuurien kanssa, sekä selviytymistarinoista yritysten tiukoissa tilanteissa. Ja varmasti kuullaan muistoja omilta opiskeluajoilta. Opiskelijoiden toimintaviikon ohjelmaan sisältyy myös useita yritysvierailuja. Insinöörikoulutuksen Foorumi Insinöörikoulutuksen Foorumi järjestetään torstaina perjantaina Tapahtuma on jatkoa Hämeenlinnassa maaliskuussa 2010 pidetylle ensimmäiselle foorumille, joka keräsi yhteen 350 insinöörikoulutuksen parissa työskentelevää opettajaa ja vaikuttajaa. Tampereella järjestetään kahden päivän aikana sessioita eri teemoista. Niissä insinöörikoulutuksen avainhenkilöillä on mahdollisuus jakaa kokemuksia ja syventää näkemyksiä esimerkiksi koulutuksen hyvistä käytänteistä. Keskustelunaihetta ja uusia virikkeitä löytyy varmasti myös torstai-illan aikana, jolloin tarjolla on kulttuuriantia Tampereen Työväen Teatterin ensi-iltamusikaalin ja iltajuhlan merkeissä. Tämäkin tilaisuus kuuluu Insinöörikoulutuksen Foorumiin ja satavuotisjuhlintaan. Tampereen Foorumi on osa INSSI-jatkohanketta, joka alkoi kuluvan vuoden alussa. Hankkeen keskeiset teemat ovat läpäisyasteen parantaminen, tekniikan alan koulutuksen vetovoiman kasvattaminen ja insinööriopiskelun tunnettuuden lisääminen nuorison keskuudessa. Nämä teemat ovatkin hyvin ajankohtaisia, sillä ne löytyvät myös OKM:n esittämistä ammattikorkeakoulujen kehittämissuunnitelmista. INSSI-hankkeeseen liittyvien tutkimusten ja kyselyiden alustavia tuloksia kuullaan lokakuun Foorumissa. Jatkohankkeesta voit lukea enemmän edellisestä Toolilaisesta (3/2011). Pääjuhlan juhlapuhujana Jorma Ollila Juhlaviikon päättää valtakunnallinen pääjuhla, joka 18 4/2011 Toolilainen

19 uotisjuhla Tampereella ensi syksynä pidetään perjantaina Pääjuhlaan osallistuu suuri määrä insinöörejä, insinöörikouluttajia ja -opiskelijoita sekä useita merkittäviä suomalaisia vaikuttajia. Juhlapuheen pitää hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila. Päiväjuhlan ohjelmassa on mm. juhlapaneeli, jossa käsitellään insinöörikoulutuksen merkitystä Suomelle ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Juhlat jatkuvat Tampereen kaupungin vastaanotolla Raatihuoneella. Koko juhlaviikon ajan Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampuksella on esillä näyttelyitä, joissa esitellään valokuvin, esinein, tarinoin ja piirustuksin insinöörikoulutusta sadan vuoden aikana. Ja jotta tapahtumat muistetaan seuraavat sata vuotta, insinöörikoulutuksen ympäriltä julkaistaan kirjoja ja verkkojulkaisuja. Juhlaviikon nettisivut avautuvat maaliskuussa Juhlaviikkoon liittyvä sivusto on jo avattu osoitteessa Sen liitännäisenä on juhlaviikon blogi, inssitsatavee.blogs- pot.com. Sivuilta löytyy yhteystietoja, tarinaa järjestelyjen etenemisestä ja lisätietoa tapahtumista. Varsinainen tapahtumasivusto julkaistaan maaliskuussa 2012, jolloin ilmoittautuminen Insinöörikoulutuksen Foorumiin alkaa. Myös Toolilaisen seuraavissa numeroissa tiedotetaan tapahtumien tarkemmista sisällöistä ja aikatauluista. Tapaamisiin Tampereella lokakuussa TAMPEREELLA Toolilainen 4/

20 Jukka Kurenniemi Wieliczkan suolakaivos 4/2011 Toolilainen 20

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2010 Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla www.toolkeskustelu.fi! Kohti eurooppalaista tasoa s. 6 Tehoa prosessiin s. 10 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2013 Esimies tasapainoilee s. 12 Erilaisia oppimistyylejä s. 25 Hitsin Higgsi s. 28 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus... 3 Ledaren...

Lisätiedot

Ohjaus on työtä nuoren tulevaisuuden hyväksi

Ohjaus on työtä nuoren tulevaisuuden hyväksi 1 Ohjaus on työtä nuoren tulevaisuuden hyväksi Kerro kuntatyöstä materiaalit kätevästi netistä Uudistunut Kuntatyo.fi-sivusto tarjoaa aineistoa opiskelijoiden tukemiseen. Kerro verkkosivuston ja sieltä

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä.

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 6 Koulutuksen markkinoilla - arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä Jenni Pääkkönen Valmisteluraportit 6 joulukuu 2010

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle 7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle UUSI sisältö Kolumni... 5 Valoa putken päässä Uutisia... 6 Hyvä yhdessä tekemisen meininki kuvaa Kuopion Insinööriopiskelijoiden toimintaa.

Lisätiedot

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne MUUNTAJA Mikkelin seudun työvoiman palveluverkostojen ja toimintamallien kehittämishanke KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne Selvitys vuonna 2005 Mikkelin ammattiopistossa

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun yhdeksästä yksiköstä neljä sijaitsee Imatralla. Kuvassa matkailun yksikkö Imatran Valtionhotellin tuntumassa.

Lisätiedot

Hämeenlinnassa valmistaudutaan opopäiviin 1

Hämeenlinnassa valmistaudutaan opopäiviin 1 Hämeenlinnassa valmistaudutaan opopäiviin 1 Samaan aikaan myös JobForum Ota selvää eri alojen ammateista, urapoluista ja työnhausta Koulutusta kehitetään samalla, kun lakkautetaan kouluja, lopetetaan koulutusohjelmia

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa 1/2011 Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa sisältö 16 18 Kolmentoista Turku Energiassa on työnantajan kanssa paikallisesti sovittu matkustamiseen kuluvan vapaa-ajan

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.2.2014 Lausuntoyhteenveto Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 21.12.2012 työryhmän

Lisätiedot

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 PTK 51/2011 vp 51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot