Ammattikorkeakoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikorkeakoulutus"

Transkriptio

1 Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi useamman kuukauden kestävä työharjoittelu. Lue lisää sivuilta YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

2 PERUSTUTKINTO ammattikorkeakoulussa on nimeltään alempi korkeakoulututkinto. Sen suorittaminen kestää noin neljä vuotta. Ammattikorkeakoulututkinto on myös mahdollista suorittaa monimuoto-opetuksena eli töiden yhteydessä suoritettavana tutkintona. Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa tämän jälkeen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Sen vaatimuksena on aikaisempi korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden työkokemus. AMK-opintoihin sisältyy perusopintoja, ammatillisia opintoja, valinnaisia opintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö. AMMATTIKORKEAKOULUISSA VOI OPISKELLA YHDEKSÄLLÄ ERI ALALLA: humanistinen ja kasvatusala kulttuuriala luonnonvara-ala luonnontiedeala matkailu-, ravitsemis- ja talousala sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala tekniikan ja liikenteen ala turvallisuusala yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Ammattikorkeakoulutus Tässä oppaassa on keskitytty ympäristöalaan liittyviin koulutuksiin, joita on tarjolla niin luonnonvara-alalla kuin tekniikan alallakin. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

3 Luonnonvara-ala ammattikorkeakoulussa Luonnonvara-alan ammattitutkinto on 240 opintopisteen laajuinen tutkinto, jonka suorittamiseen menee noin neljä vuotta. TÄSSÄ OPPAASSA KÄSITELTYJÄ YMPÄRISTÖALAN OPPIAINEITA OVAT: puutarhatalous rakennettu ympäristö kestävä kehitys Tekniikan ala ammattikorkeakoulussa Tekniikan alalla voi opiskella ympäristötekniikkaa, joka pyrkii tekniikan kautta luomaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia ratkaisuja. Tekniikan alan tutkinto on 240 opintopisteen laajuinen. Tekniikan alalta valmistuu insinööriksi (AMK). TÄSSÄ OPPAASSA KÄSITELTYJÄ YMPÄRISTÖALAN OPPIAINEITA OVAT: ympäristö- ja energiatekniikka 32 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

4 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS Ammattikorkeakoulutus

5 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Ammattikorkeakouluopinnot ovat läheisessä yhteydessä työelämään, ja opiskelu tapahtuukin sekä kursseilla koulussa että harjoittelujaksoilla työelämässä. 34 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

6 Tutustumiskäynneillä opiskelija pääsee oppimaan teoriaa käytännössä ja tutustumaan oman alansa työpaikkoihin. KURSSIT Usein kurssit koostuvat suurelta osin perinteisistä luennoista, joilla seurataan luennoitsijan puhetta ja tehdään muistiinpanoja. Monilla kursseilla tehdään kuitenkin myös esimerkiksi ryhmätöitä: tutkitaan tiettyä aihetta pienryhmän kanssa ja esitellään tulokset muille kurssilaisille. Myös esseitä kirjoitetaan useilla kursseilla. Joillakin kursseilla tehdään retkiä ja tutustumiskäyntejä kiinnostaviin, kurssin aiheeseen liittyviin kohteisiin, kuten erilaisiin luontokohteisiin, tutkimuslaitoksiin tai ympäristöalalla toimiviin yrityksiin. Näillä tutustumiskäynneillä opiskelija pääsee oppimaan teoriaa käytännössä ja tutustumaan oman alansa työpaikkoihin. Kurssit järjestetään enimmäkseen luokkahuoneympäristössä, mutta tarjonnasta löytyy myös kursseja, joiden aikana pääsee ulos luontoon tekemään esimerkiksi tutkimustyötä tai tutustumaan ympäristön kunnostukseen käytännössä. Etenkin valinnaisten kurssien tarjonta kannattaa tarkastaa, mikäli tuntuu, ettei muuten pääse tarpeeksi ulkoilemaan opintojensa puitteissa. Kurssin päätteeksi on yleensä kirjallinen tentti, jonka aihepiiri perustuu kurssikirjallisuuteen ja luennoilla käsiteltyihin asioihin. Kurssiarvosana ei kuitenkaan aina määräydy pelkän tentin perusteella, vaan siihen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi kurssin aikana tehdyt ryhmätyöt, esseet ja kielten kursseilla suulliset kokeet. HARJOITTELU Ammattikorkeakouluopinnoissa oleellisessa osassa ovat työelämässä suoritettavat harjoittelujaksot. Harjoittelu suoritetaan yleensä 2-3 jaksossa opintojen aikana. Harjoittelupaikan voi valita omien kiinnostusten kohteiden perusteella, ja sen voi suorittaa esimerkiksi yrityksessä, kansalaisjärjestössä, tutkimuslaitoksessa tai kunnallishallinnossa. Usein myös korkeakouluilla on omia tutkimus- ja kehittämishankkeita, joihin on mahdollista päästä harjoittelijaksi. Tärkeintä on, että työtehtävät liittyvät omaan alaan ja niissä pääsee kehittämään osaamistaan. Harjoittelujaksoilla opiskelija pääsee tutustumaan oman alansa työpaikkoihin ja siihen, millaista niissä on työskennellä. Etenkin jälkimmäisten harjoittelujaksojen aikana opintojen loppuvaiheessa kannattaa myös etsiä sellainen harjoittelupaikka, jossa saa itselleen enemmän vastuuta ja mahdollisesti tilaisuuden työskennellä myös esimiesasemassa. Sen lisäksi, että opiskelija pääsee harjoittelujaksoilla soveltamaan kursseilla oppimaansa tietoa käytännössä, oppii hän niiden aikana myös paljon uutta ja tutustuu kursseilla oppimaansa tarkemmin tiettyihin, valikoituihin aiheisiin. Harjoittelujen avulla opiskelija pääsee myös verkostoitumaan omalle alalleen ja osoittamaan taitonsa ja motivaationsa alaa kohtaan. Ei siis olekaan tavatonta, että opiskelija saattaa saada opintojen jälkeen työpaikan entisestä harjoittelupaikastaan. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

7 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Kestävä kehitys KESTÄVÄSSÄ KEHITYKSESSÄ VETOSI ALAN KO- KONAISVALTAISUUS JA LAAJA-ALAISUUS. ALASSA YHDISTYVÄT KIINNOSTUS YMMÄRTÄÄ IHMISTÄ JA IHMISEN TOIMINTAA OSANA YMPÄRISTÖÄ SEKÄ VIELÄ TALOUDELLISTA NÄKÖKULMAA KAIKKI SAMASSA PAKETISSA. YLEISINFO Koulutustaso: Alempi korkeakoulututkinto 240 opintopistettä Tutkinto: Ympäristönsuunnittelija (AMK) Missä voi opiskella: Hämeen ammattikorkeakoulu, Forssa Opiskelupaikkojen lukumäärä: 30 Kesto: 4 5 vuotta VALINTAKOE Valintakoe koostuu kahdesta erillisestä kokeesta. Ensimmäinen testaa loogista päättelykykyä ja matematiikan soveltamisen taitoa. Toinen koe mittaa tiedonhankinta- ja viestintätaitoja. Viestinnän koe on aineistokoe. Aineisto jaetaan koetilanteessa. OPPIAINEEN KUVAUS Hämeen ammattikorkeakoulu, Forssa Kestävän kehityksen opinnoissa opiskelija perehtyy kestävän kehityksen lähtökohtiin ja ympäristöalan peruskäsitteistöön. Opinnoissa perehdytään: ekologiaan soveltavaan ympäristötekniikkaan maaseutu- ja ympäristöhallintoon yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen Opiskelija kerryttää lainsäädännön ja kehittämistoiminnan tuntemusta, mitä esimerkiksi työskentely hallinnossa edellyttää. Kaikkiin opintoihin liittyy viestinnällisiä näkökulmia, koska monet tehtävät vaativat viestinnän osaamista. Lisäksi koulutukseen kuuluu seitsemän valinnaista moduulia. Yksi moduuli on opintokokonaisuus joltain tietyltä osa-alueelta. Valittavana on opintoja, joiden avulla opiskelija saa suunnattua ammatillista osaamistaan. Opintokokonaisuuksia eli moduuleja voi valita esimerkiksi seuraavista: Ilmaston muutos 36 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

8 Ympäristöjohtaminen Materiaalien kierrätys Uusiutuvat energiamuodot Kehitysyhteistyöopinnot Elinkaariarviointi Ympäristöviestintä Maaseudun ympäristönhoito Koulutukseen sisältyy myös ympäristöliiketoiminnan opintoja, jotta opiskleija voi sijoittua ympäristösuunnittelijaksi yritykseen. Opiskelija voi myös perustaa oman yrityksen. OPISKELUKÄYTÄNNÖT Kestävää kehitystä voi opiskella päiväopiskeluna tai työn ohessa. Opiskelu sisältää paljon ryhmätöitä sekä tutustumista yritysten toimintaan. Opiskelun aikana opiskelija pääsee tekemään paljon projekteja erilaisille yrityksille sekä yhteisöille. Jopa omaa lehteä voi päästä tekemään. Opiskelu sisältää kaksi harjoittelua. Moni tekee harjoitteluita esimerkiksi alueensa jätehuoltoyrityksille. Kursseja voi suorittaa myös työn ohessa, jolloin suuri osa opiskelusta tapahtuu verkossa ja sähköisesti. Myös monia luentoja voi seurata netin kautta. Osa tutkinnosta tai esimerkiksi harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla. TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN Ympäristösuunnittelijat työskentelevät julkisella sektorilla hallinnossa ja kehittämishankkeissa. Valitsemasi harjoittelupaikka, opinnäytetyö ja opintojesi painotukset vaikuttavat paljon siihen, minne sijoitut työelämässä. Voit toimia erilaisissa koordinointi- ja asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kunnissa, alueellisissa organisaatioissa, järjestöissä tai yrityksissä. Voit työskennellä myös ympäristöalan neuvonta- ja koulutustehtävissä, joissa osaat ottaa huomioon juridiset, taloudelliset ja eettiset näkökulmat. Ympäristösuunnittelijana ammattinimikkeesi voi olla jokin seuraavista: ympäristösuunnittelija, jätehuolto- ja kierrätysneuvoja, ympäristötarkastaja, projektipäällikkö, projektisihteeri, ympäristövastaava tai ympäristöasiantuntija. JATKOKOULUTUS AMK-tutkinnon omaava henkilö voi jatkokouluttautua hankkimalla joko ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai maisterin tutkinnon. Pääsyvaatimuksena ylempään tutkintoon on usein kuitenkin muutaman vuoden työkokemus alemman tutkinnon suorittamisen jälkeen. Yliopistossa esimerkiksi ympäristöekologian maisteriopinnot voivat olla hyvä jatko kestävän kehityksen opiskelijalle. OPISKELIJAJÄRJESTÖT Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijalähtöinen ja tehokas vaikuttaja, joka toimii opiskelijoiden äänitorvena Hämeen ammattikorkeakoulussa. Opiskelijakunta on kantaaottava ja toiminnallinen opiskelijoiden lakisääteinen edunvalvoja kaikissa Hämeen ammattikorkeakoulun toimipisteissä. Edunvalvonta koostuu suurista ja tärkeistä kokonaisuuksista, joita ovat muun muassa sosiaali- ja koulutuspolitiikka, tuutorointi, kansainväliset asiat, vapaa-aikatoiminta ja viestintä. Opiskelijakunta nimeää myös opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoulun toimielimiin ja työryhmiin. Näin taataan opiskelijan näkökulma opiskelijoita koskevissa asioissa. HAMKO:n jäsenille on myös tarjolla paikkakuntakohtaisia opiskelijaetuja, joihin voit tutustua opiskelijakunnan sivuilla. FAMKO RY FAMKO on Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan toimipisteen opiskelijayhdistys. Toimintaamme on opiskelijoiden etujen valvominen ja niiden kehittäminen, tapahtumien järjestäminen ja kahvion pitäminen. Ammattikorkeakoulutus YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

9 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Puutarhatalous Puutarhatalous YLEISINFO Koulutustaso: Alempi korkeakoulututkinto 240 opintopistettä Tutkinto: Hortonomi (AMK) Missä voi opiskella: Hämeen ammattikorkeakoulu, Lepaa Opiskelupaikkojen lukumäärä: 30 Kesto: 4 5 vuotta HAKU JA VALINTAKOE Haku tapahtuu korkeakoulujen yhteishaun kautta keväisin. Opiskelijavalinnat perustuvat koulumenestykseen ja valintakokeeseen tai molemmista laskettuihin pisteisiin. Yo-kokeen tuloksissa kiinnitetään erityisesti huomiota äidinkielen arvosanaan. Valintakäytännöt vaihtelevat vuosittain. Ne kannattaa tarkistaa siis joka vuosi erikseen. Luonnonvara-alan oppiaineilla on yhteinen valintakoe, johon hakija saa kutsun. Valintakokeen voi suorittaa useammassa eri paikassa, joissa järjestetään luonnonvara-alan koulutusta. Kokeen voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. 38 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

10 Puutarhatalouden hortonomin opinnoissa yhdistyvät biologinen, tekninen ja kaupallinen osaaminen Valintakoe sisältää kaksi osiota, jotka testaavat loogista päättelykykyä ja matematiikan soveltamista sekä sujuvaa ja oikeakielistä kirjoittamista. OPPIAINEEN KUVAUS Hämeen ammattikorkeakoulu, Lepaan kampus Puutarhatalouden hortonomin opinnoissa yhdistyvät biologinen, tekninen ja kaupallinen osaaminen. Opiskelija perehtyy koristekasvien, vihannesten, marjojen, hedelmien ja sienten viljelyyn, jalostukseen, tuotteistukseen, kauppaan ja markkinointiin. Valmistuttuaan opiskelijalla on halussaan perusosaaminen seuraavista: puutarhakasvien viljelyn työvälineet ja menetelmät sadon ajoittaminen, käsittely ja varastointi kasvien tuntemus tuotantoon liittyvä biologia ja tekniikka hyöty-, rikka- ja luonnonkasvien määrittäminen ravinto- ja koristekasvien käyttöominaisuudet kasvintuhoojat ja kasvinsuojelumenetelmät kustannuslaskelmat ja yrittäjämäinen toiminta KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ensimmäisen vuoden aikana opitaan alan perustöitä esimerkiksi sadonkorjuu- ja viljelytöissä tai kasvatuskokeissa. Opintojen edetessä opiskellaan enemmän projektiluontoisesti ja ongelmalähtöisesti. Opiskelu tapahtuu myös verkossa, etenkin työelämää kehittävissä projekteissa, joita suoritetaan joko yksin tai ryhmissä. Opinnot koostuvat perusmoduuleista ja profiloivista moduuleista. Moduuli on 15 opintopisteen laajuinen, noin 8 viikkoa kestävä kokonaisuus, joka on lähtöisin työelämän ilmiöstä tai tarpeesta. Puutarhatalouden perusmoduuleita ovat: Puutarhakasvien tuotantoympäristöt Kasvutekijöiden hallinta Puutarhakasvien viljelytekniikka Viher- ja puutarha-alan toimintaympäristö Puutarhakasvien tuotetietous Sustainable Land-Use Management and Bioeconomy Työharjoittelu Asiantuntijaharjoittelu Opinnäytetyö Lisäksi opiskelija profiloi osaamistaan seitsemällä moduulilla. Ne voi valita erilaisista vaihtoehdoista, joita ovat esimerkiksi: Viljelytaidot Tutkimus ja tuotekehitys puutarhataloudessa Avomaatuotannon suunnittelu ja kehittäminen Kasvihuonetuotannon suunnittelu ja kehittäminen Yrittäminen ja palvelujen tuottaminen Viljelytaidot Puutarha-alan kauppa ja neuvonta Työnjohto- ja työyhteisötaidot puutarha-alalla Työelämän kehitysprojekti puutarhaja viheralalla YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

11 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Puutarhatalous Neuvonta, viestintä ja koulutus tarjoavat hortonomeille työtehtäviä. Työharjoittelu (15 opintopistettä) tehdään yleensä toisen opintovuoden jälkeen ja asiantuntijaharjoittelu (15 opintopistettä) opintojen loppuvaiheessa. Harjoittelut tehdään pääsääntöisesti kesäaikaan. Opintoihin kuuluva opinnäytetyö voi olla suunnittelua, tuotekehitystä, soveltavaa tutkimusta tai projektityötä. Opinnäytetyö, samoin kuin harjoittelu, auttaa luomaan suhteita työelämään. TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN Hortonomit toimivat vastuullisissa tehtävissä viljely- ja jatkojalostusyrityksissä sekä asiantuntijoina kaupan, neuvonnan, opetuksen ja hallinnon alalla. Tyypillisiä työpaikkoja ovat: kaupalliset tehtävät tukku- ja vähittäiskaupassa tuotannonjohto- ja hallintotehtävät perheyrityksissä tai viljelmien viljelypäällikköinä viranomaistehtävät työvoima- ja elinkeinokeskuksissa, kasvintarkastuksessa ja neuvonnassa työ kenttä- tai tutkimusmestarina tutkimusasemilla yrittäjän tehtävät omassa tai perheyrityksessä Neuvonta, viestintä ja koulutus tarjoavat hortonomeille työtehtäviä. Hortonomi voi työskennellä toimittajana mediassa tai opettajana puutarha-alan oppilaitoksissa. Työpaikkoja on myös järjestöissä, golfkentillä, yksityisissä yrityksissä, kunnissa ja kaupungeissa. Puutarhaalan kauppa on hyvin kansainvälistä ja antaa hyvän mahdollisuuden urakehitykseen. JATKOKOULUTUS Hortonomin tutkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Yliopistossa opiskelija voi suorittaa maisterin tutkinnon esimerkiksi bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa tai maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Ammattikorkeaan voi hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. OPISKELIJAJÄRJESTÖT Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijalähtöinen ja tehokas vaikuttaja, joka toimii opiskelijoiden äänitorvena Hämeen ammattikorkeakoulussa. Opiskelijakunta on kantaaottava ja toiminnallinen opiskelijoiden lakisääteinen edunvalvoja kaikissa Hämeen ammattikorkeakoulun toimipisteissä. Edunvalvonta koostuu suurista ja tärkeistä kokonaisuuksista, joita ovat muun muassa sosiaali- ja koulutuspolitiikka, tuutorointi, kansainväliset asiat, vapaa-aikatoiminta ja viestintä. Opiskelijakunta nimeää myös opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoulun toimielimiin ja työryhmiin. Näin taataan opiskelijan näkökulma opiskelijoita koskevissa asioissa. HAMKO:n jäsenille on myös tarjolla paikkakuntakohtaisia opiskelijaetuja, joihin voit tutustua opiskelijakunnan sivuilla. 40 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

12 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Rakennettu ympäristö Ammattikorkeakoulutus Rakennettu ympäristö YLEISINFO Koulutustaso: Alempi korkekoulututkinto 240 opintopistettä Tutkinto: Hortonomi (AMK) Missä voi opiskella: Hämeen ammattikorkeakoulu, Lepaa Opiskelupaikkojen lukumäärä: 40 Kesto: 4 5 vuotta YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

13 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Rakennettu ympäristö HAKU JA VALINTAKOE Opiskelemaan haetaan keväisin ja syksyisin yhteishaussa. Opiskelijat valitaan aikaisemman opiskelumenestyksen sekä valintakokeen perusteella. Pääsykokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe mittaa viestinnän taitoja, hahmotuskykyä sekä piirtämistä. Valintakokeeseen liittyy ennakkoaineisto, johon hakija voi perehtyä huhtikuussa. Pääsykoe järjestetään kesäkuun alussa. Vanhoihin valintakokeisiin voi tutustua oppilaitoksen nettisivuilla. OPPIAINEEN KUVAUS Maisemasuunnittelun koulutusohjelmassa perehdytään viherrakentamisen ja maisemasuunnittelun teoreettisiin lähtökohtiin sekä asuin-, virkistys-, tuotanto- ja liikennealueiden viherrakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen. Suunnittelu- ja rakentamiskohteina ovat pihat, puistot, virkistysalueet ja muut julkiset viheralueet. Hortonomi hallitsee viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon työvälineet ja menetelmät sekä niiden käytännön toteutukset tuntee kotimaan yleisimmät luonnonkasvit ja kasviyhdyskunnat sekä viherrakentamisen kasvit erityispiirteineen ja kasvupaikkavaatimuksineen ymmärtää sekä maisemarakenteen että luonnon prosessien merkityksen suunnittelussa ja alueiden ylläpidossa Opiskeluissa erikoistumisen voi valita kahden suuntautumislinjan, suunnittelijan ja rakentajan/ylläpitäjän, väliltä. Suunnittelija osaa rakennetun ympäristön toteutussuunnittelun prosessit, menetelmät ja tekniikat tuntee puutarha- ja maisemataiteen historian sekä kulttuuriympäristön merkityksen suunnittelussa hallitsee viherympäristön suunnittelua, -rakentamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön, määräykset ja rakennustapaohjeet sekä alalla käytössä olevat yleiset sopimusehdot sekä rakentamisen ja ylläpidon yleiset laatuvaatimukset hallitsee suunnittelussa ja ylläpidossa käytettävät tietotekniikkasovellukset osaa innovoida uusia tuotteita ja palveluita sekä perustaa oman alansa yrityksen ja arvioida sen toimintaedellytyksiä markkinoilla Rakentaja/ylläpitäjä hallitsee rakennetun ympäristön rakentamisen ja ylläpidon prosessit, menetelmät ja tekniikat toteutuksen tasolle vietynä hallitsee viherympäristön suunnittelua, -rakentamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön, määräykset ja rakennustapaohjeet sekä alalla käytössä olevat yleiset sopimusehdot sekä rakentamisen ja ylläpidon yleiset laatuvaatimukset hallitsee rakenteiden suunnittelussa ja ylläpidossa käytettävät tietotekniikka- ja paikkatietosovellukset osaa innovoida uusia tuotteita ja palveluita sekä perustaa oman alansa yrityksen ja arvioida sen toimintaedellytyksiä markkinoilla 42 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

14 TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN Hortonomi on perehtynyt maisema- ja viheraluesuunnitteluun, viheraluerakentamiseen sekä maiseman ja viheralueiden hoitoon. Työtehtäviin voi kuulua muun muassa pihojen, puistojen ja viheralueiden suunnittelua. Työpaikkoja ovat esimerkiksi kunnan viheralueosastot, suunnittelutoimistot ja erilaiset suunnittelu- tai rakennusprojektit. Maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta valmistunut hortonomi voi myös toimia yrittäjänä. Kunnalla kuukausipalkkaus perustuu työn vaativuuteen ja osaamiseen. Viherasioiden asiantuntijana hortonomi (AMK) voi sijoittua: suunnittelutoimistoihin viherrakennus- ja kiinteistönhuoltoyrityksiin kaupunkien ja seurakuntien viheryksiköihin ympäristö- ja maaseutukeskuksiin alan yrityksiin ja yhteisöihin ympäristönsuunnittelu, -ylläpito- ja rakentamisprojekteihin Hortonomi voi myös perustaa oman yrityksen tai työskennellä puutarhakaupassa, neuvojana tai toimittajana. Puutarha- ja viherala on sesonkiala. Monitaitoisilla osaajilla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet työllistyä ympärivuotisesti. Toisaalta suunnittelutöissä työ on usein vakituista. Alalla on hyvät mahdollisuudet toimia myös yrittäjänä. JATKOKOULUTUS Hortonomin tutkinto sekä sen jälkeinen vähintään kolmen vuoden työkokemus antaa kelposuuden ylempään AMK-tutkintoon. Hortonomi voi hakea suorittamaan myös maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoa. Esimerkiksi maisema-arkkitehdiksi voi opiskella Aalto-yliopistossa. OPISKELIJAJÄRJESTÖT Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijalähtöinen ja tehokas vaikuttaja, joka toimii opiskelijoiden äänitorvena Hämeen ammattikorkeakoulussa. Opiskelijakunta on kantaaottava ja toiminnallinen opiskelijoiden lakisääteinen edunvalvoja kaikissa Hämeen ammattikorkeakoulun toimipisteissä. Edunvalvonta koostuu suurista ja tärkeistä kokonaisuuksista, joita ovat muun muassa sosiaali- ja koulutuspolitiikka, tuutorointi, kansainväliset asiat, vapaa-aikatoiminta ja viestintä. Opiskelijakunta nimeää myös opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoulun toimielimiin ja työryhmiin. Näin taataan opiskelijan näkökulma opiskelijoita koskevissa asioissa. HAMKO:n jäsenille on myös tarjolla paikkakuntakohtaisia opiskelijaetuja, joihin voit tutustua opiskelijakunnan sivuilla. Hortonomi voi myös perustaa oman yrityksen tai työskennellä puutarhakaupassa, neuvojana tai toimittajana. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

15 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Ympäristö- ja energiatekniikka Ympäristö- ja energiatekniikka ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OPINNOT OVAT TODELLA MIELENKIINTOISIA JA ALALTA EIVÄT TYÖT LOPU! TERVETULOA OPISKELEMAAN ENERGIATEKNIIKKAA! YLEISINFO Koulutustaso: Alempi korkeakoulututkinto 240 opintopistettä Tutkinto: Insinööri (AMK) Missä voi opiskella: Savonia-ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu Oulun ammattikorkeakoulu Satakunnnan ammattikorkeakoulu, Pori Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kotka Jyväskylän ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Kesto: 4 5 vuotta ESITIETOVAATIMUKSET Opinnot ovat samat lukiotaustaisille ja ammattikoulusta tulleille. Opinnot alkavat yhteisellä kertauksella, jossa käydään läpi paljon samoja asioita kuin lukion fysiikassa, matematiikassa ja kemiassa. Fysiikan ja matematiikan osaamisesta on siis hyötyä, mutta se ei ole pakollista. HAKU JA VALINTAKOE Haku koulutukseen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaun kautta keväisin. Sisäänpääsyyn vaikuttavat koulumenestys sekä valintakoe. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Tekniikan alalle järjestetään valtakunnallinen valintakoe, jonka voi suorittaa tekniikan alan koulutusta tarjoavissa ammattikorkeakouluissa. Valintakoe kestää 3 4 tuntia ja sisältää kirjallisen kokeen, jossa mitataan opiskelijan valmiuksia teknilliselle alalle. Kokeessa painottuvat etenkin looginen päättelykyky sekä matematiikka, fysiikka ja kemia. Koe on kaikille yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. 44 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

16 OPPIAINEEN KUVAUS Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma tuottaa opiskelijalle vahvan ja laajan energiatekniikan ja luonnontieteiden osaamisen. Alalla opetetaan laajasti fysiikkaa ja matematiikkaa sekä insinööritieteitä, kuten teknistä piirtämistä ja suunnittelua, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa sekä energiatekniikan opintoja, kuten voimalaitostekniikkaa, kattiloita, turbiineita, voimalaitoksen automaatiota, uusiutuvia energialähteitä ja tietenkin ympäristötekniikkaa. Ensimmäiset kaksi vuotta opinnoista ovat pitkälti matemaattisia, sillä niiden aikana opiskellaan matematiikkaa ja fysiikkaa. Energiatekniikan erikoistumisopinnot ovat enemmän teoreettisia. Tutkinto-ohjelman syventävien opintojen kautta opiskelija ymmärtää voimalaitoksissa sekä energiantuotannossa ja -käytössä esiintyvien laitteiden toiminnan, osaa suunnitella ja mitoittaa näitä hallitsee voimalaitoksien toiminnan, niissä työskentelyn ja turvallisen käytön ymmärtää energiatuotannon päästölähteet ja tekniikat sekä menetelmät niiden vähentämiseksi tuntee ympäristöä ja päästöjä koskevan lainsäädännön ja normit, sekä ymmärtää energiatalouden merkityksen energiantuotannossa, käytössä ja hinnoittelussa ja tuntee uudet ja vaihtoehtoiset energian tuotantomenetelmät sekä ymmärtää erilaisten energiantuotantotapojen merkityksen hajautetussa ja keskitetyssä energiantuotannossa. OPINTOJEN LUONNE Ympäristö- ja energiatekniikan opinnot sisältävät paljon erilaisia mahdollisuuksia opiskeluun. Opetuksen kokeellinen osuus toteutetaan aidoissa tutkimusympäristöissä kentällä ja laboratoriossa. Laboratoriokokeita voidaan tehdä esimerkiksi puhtaan veden käsittelystä, biokaasun tuotannosta ja ilmanlaadun seurannasta. Työt toteutetaan yksin tai ryhmissä. Alalla on toteutettu syksyllä 2014 valtakunnallinen opintosuunnitelman uudistus, jossa opinnot on muutettu projektiluonteisemmiksi. Opiskelu on opettajan johdolla opiskelua. Kursseja voi tenttiä opettajan suostumuksella, mutta se ei ole suositeltavaa. Teoriakurssit YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

17 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Ympäristö- ja energiatekniikka Tehtävänimikkeitä voivat olla esim. käyttöinsinööri, kunnossapitopäällikkö, vuoromestari, suunnittelija, suunnittelupäällikkö, verkostopäällikkö, prosessiinsinööri, ympäristöpäällikkö, ympäristöinsinööri, ympäristösuunnittelija ja ympäristötarkastaja. koostuvat yleensä luennoista, kotitehtävistä tai isommasta kirjoitelmasta ja tentistä. Lisäksi kurssiin saattaa kuulua laboratoriotöitä tai vierailu johonkin alan yritykseen. Läsnäolopakko on lähinnä vain laboratoriokerroilla, eli n. 10 % lähiopetuksesta. TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN Ympäristö- ja energiatekniikan koulutuksesta valmistuvana insinöörinä voit työskennellä tehtävissä, jotka liittyvät erikoistumisen mukaan joko energia- tai ympäristötekniikkaan. Esimerkiksi ympäristötekniikan puolella tehtävät voivat liittyä ympäristön suojeluun, hoitoon ja hallintaan, vesihuoltoon, vesistöjen hoitoon ja kunnostukseen, ympäristörakentamiseen, ilmansuojeluun, jätehuoltoon, bioenergia-alaan, ympäristömittauksiin ja prosessien monitorointiin tai prosessiteollisuuden ympäristökuormitusten hallintaan. Energiatekniikkaan suuntautuvat voivat työllistyä esimerkiksi lämmön- ja sähköntuotannon käyttö- ja kunnossapitotehtäviin tai energiayhtiöiden palvelukseen. Sopivasti valituilla opinnoilla onkin mahdollista osoittaa voimalaitoksen käytön valvojalta edellytettävä teoreettinen osaaminen. Monenlaiset energia-alaan liittyvät suunnittelu- ja konsultointitehtävät ovat myös energia- ja ympäristöinsinöörin tavoitettavissa. Toimenkuvaan voi kuulua tehtäviä mm. suunnittelu-, markkinointi-, työnjohto-, tuotanto-, rakentamis- tai hallintoasioihin liittyen, oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan. Työnantajina ovat esimerkiksi suunnittelutoimistot, jätehuoltoyhtiöt, energia- ja vesilaitokset, ympäristöteknologia-alan ja prosessiteollisuuden yritykset, kuntien ympäristö- ja tekniset virastot, sekä alueiden ympäristökeskukset. Tehtävänimikkeitä voivat olla esim. käyttöinsinööri, kunnossapitopäällikkö, vuoromestari, suunnittelija, suunnittelupäällikkö, verkostopäällikkö, prosessi-insinööri, ympäristöpäällikkö, ympäristöinsinööri, ympäristösuunnittelija ja ympäristötarkastaja. Tutkinnon syventävillä opinnoilla on mahdollista saada kattilalaitoksen valvojan pätevyys, jos työkokemusta on vähintään kaksi vuotta kattilalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. JATKOKOULUTUS Energia- ja ympäristötekniikan tutkinnon suorittanut insinööri voi jatkaa esimerkiksi teknillisessä yliopistossa energia- ja ympäristötekniikan opintoja. 46 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

18 AMMATTIKORKEAKOULUKOHTAISET KUVAUKSET Savonia-ammattikorkekoulu Ammattikorkeakoulutus YLEISINFO Savonia-ammattikorkekoulu Ympäristötekniikka Opiskelupaikkojen määrä: 30 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Opintojen alussa kaikki suorittavat ympäristötekniikan opiskelijoille yhteisiä opintoja. Perusopintojen jälkeen opiskelija jatkaa osittain yhteisissä ammattiopinnoissa, joiden tarkoituksena on luoda vankka osaamispohja ympäristötoimialoille. Kolmannen vuoden keväästä alkaen opiskelijat suuntautuvat kahteen syventävään opintokokonaisuuteen. Myöhemmässä vaiheessa, kolmannen vuoden keväällä ja neljännen vuoden syksyllä, opiskelija syventyy valitsemalleen aihealueelle, joka on yksi seuraavista: vesihuolto ympäristönsuojelu ympäristömonitorointi ympäristörakentaminen Neljäntenä vuonna on lisäksi mahdollista syventyä biotekniikan käyttöön insinöörisovelluksissa suorittamalla edellisessä kohdassa mainittu kaksoistutkinto Saksassa. Vesihuoltoon syventyessäsi voit tulevaisuudessa toimia kuntien vesilaitoksilla tai vesihuoltotekniikan yrityssektorilla esimerkiksi tuotanto-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja rakentamistehtävissä. Jos valintasi on ympäristönsuojelu, voit toimia esimerkiksi tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, yritysten ympäristöjärjestelmien kehittämiseen, ympäristöriskien hallintaan tai pilaantuneen ympäristön hoitoon liittyvissä tehtävissä. Mikäli kiinnostuksesi kohteet ovat ilmansuojelussa tai bioenergiassa, voit hakeutua alan tehtäviin Pohjois-Savon laajassa yritys kentässä. Valittavana oleva ympäristömonitorointi tarjoaa sinulle mahdollisuuden työskennellä voimakkaasti kasvavalla ympäristötekniikan osa-alueella, jossa mittaustekniikka ja jatkuvatoimiset mittausjärjestelmät tuodaan avuksi ympäristön ja prosessien seurantaan. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia ympäristön havainnointiin ja prosessien ohjaukseen sekä haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseen. Infrarakentamisesta kiinnostuneet voivat toimia julkisen tai yksityisen sektorin ympäristörakentamisen suunnittelu- tai rakentamistehtävissä. OPISKELIJAJÄRJESTÖT Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Savotta Savotan päätehtävinä on opiskelijoiden etujen valvominen, opiskelijaedustajien valinta ammattikorkeakoulun hallintoelimiin sekä erilaisten jäsenpalveluiden tarjonta. Savotan jäsenet saavat erinomaisia jäsenpalveluita, kuten liikuntaetuja. Asioihin pääsee myös vaikuttamaan lähtemällä itse mukaan Savotan toimintaan. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

19 AMMATTIKORKEAKOULUKOHTAISET KUVAUKSET Metropolia Ammattikorkeakoulu YLEISINFO Metropolia Ammattikorkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka Opiskelupaikkojen määrä: 30 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma tuottaa opiskelijalle vahvan ja laajan energiatekniikan sekä luonnontieteiden osaamisen. Ammattiopintojen keskeisimmät sisällöt ovat: energiatekniikka voimalaitostekniikka keskitetty ja hajautettu energiantuotanto Koulutus sisältää lähiopetusta, laboratorio-, harjoitus- ja projektitöitä sekä ohjattua itseopiskelua. Energia- ja ympäristötekniikan koulutus sisältää energiantuotantotekniikoiden suuntautumisvaihtoehdon. Tutkinnon syventävillä opinnoilla on mahdollista saada kattilalaitoksen valvojan pätevyys, jos työkokemusta on vähintään kaksi vuotta kattilalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotehtävissä. OPISKELJAJÄRJESTÖT Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (eli tuttavallisemmin METKA) on julkisoikeudellinen yhteisö, joka koostuu Metropolian opiskelijoista. METKA järjestää säännöllistä liikunta- ja harrastetoimintaa sekä monenkirjavia opiskelijatapahtumia haalaribileistä kansanjuhlanomaisiin urheilutapahtumiin. Opiskelijakunta koordinoi myös tuutorointia, järjestää kansainvälistä toimintaa, välittää opiskelijoiden hyvinvoinnista ja neuvoo ongelmatilanteissa. Osallistuakseen METKA:n toimintaan ei tarvitse muuttua uudeksi ihmiseksi. METKA on jäseniensä näköinen yhteisö, jonka ylin ja tärkein tavoite on tehdä opiskeluajasta mukavaa ja antoisaa. Tuo omat ideasi kehiin ja tee opiskeluarjestasi hauskempaa! Tai tule mukaan muuten vain. Yhdessä on leppoisampaa. Tervetuloa opiskelijakuntasi jäseneksi! METKA ON SUOMEN SUURIMMAN AM- MATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JA SEN KYLLÄ HUOMAA JÄSENPALVELUJEN LAAJUUDESSA. METKAN JÄSENMAKSU SISÄLTÄÄ KAIKKI LIIKUNTAPALVELUT, JOHON KUULUVAT KAIKKI RYHMÄLIIKUNTATUNNIT. METKA:N KAUTTA LÖYTÄÄ AINA TEKEMISTÄ. 48 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

20 AMMATTIKORKEAKOULUKOHTAISET KUVAUKSET Vaasan ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulutus YLEISINFO Vaasan ammattikorkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka Opiskelupaikkojen määrä: 20 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ VAMK:ssa energia- ja ympäristöalan tehtäviin perehdytään yhteistyössä paikallisten yritysten ja teollisuuden kanssa. Esimerkiksi työmaa- ja yritysvierailujen, työharjoittelun ja opinnäytetyöprosessin kautta opiskelija pääsee luomaan kontakteja mielenkiintoisiin yrityksiin tulevaisuuden työuraansa silmällä pitäen. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua yritysten kanssa yhteistyössä tehtäviin laboratoriotutkimuksiin tekniikan oppimisympäristö Technobothniassa. Tiimityöskentely on tyypillinen tapa opiskella ja se perehdyttääkin tulevat insinöörit alalla tarvittaviin yhteistyötaitoihin. Projekti- ja kansainvälisyystaitoja insinööriopiskelijat voivat harjoitella kansainvälisessä projektiharjoittelussa. Opintokokonaisuus suoritetaan ulkomailla jonkin vaasalaisen vientiyrityksen palveluksessa. PERUS- JA AMMATTIOPINNOT Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat suuntautuvat sekä energia- että ympäristötekniikan perusopintojen pariin. Perusopinnot sisältävät opintokokonaisuudet: Energia-, kone- ja sähkö- ja tietotekniikan perusteet Ympäristötekniikan perusteet ja kestävä kehitys Ensimmäiset kaksi vuotta on yhteisiä opintoja, minkä jälkeen opiskelija tekee valinnan: hän jatkaa seuraavat kaksi vuotta joko ympäristötekniikkaa tai englannin kielellä opetettavaa energiatekniikkaa opiskellen. Energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään muun muassa kestävään energiantuotantoon, voimalaitostekniikkaan, projektinhallintaan sekä tekniseen myyntiin ja markkinointiin. Ympäristötekniikassa paneudutaan yhdyskunnan perustoimintoihin ja niiden monipuolisiin teknisiin ratkaisuihin, kuten kunnallistekniikkaan, vesi- ja jätehuoltoon, ympäristösuunnitteluun sekä teollisuuden ympäristöasioiden hallintaan. OPISKELIJAJÄRJESTÖT Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK VAMOK on noin opiskelijan muodostama Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden palvelu- ja edunvalvontaorganisaatio. Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä ja edistää näiden yhteiskunnallisia, sosiaalisia sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös valita opiskelijaedustajat päätoimisten opiskelijoiden keskuudesta ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan. Jokainen Vaasan ammattikorkeakoulun päätoiminen opiskelija voi kuulua opiskelijakuntaan. VAMOK järjestää vuosittain lukuisia tapahtumia jäsenilleen, kuten bileitä, pubivisoja ja liikuntavuoroja. Tervetuloa mukaan toimintaan! YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari Sisällys Pääkirjoitus Itsestään selvää sähköä 3 Alaesittelyt 4 Diplomi-insinööri vai insinööri 8 Aalto-1 10 Sähköistä talotekniikkaa tulevaisuuden rakentajille 13 Akustiikka 15 Yhteiskunnallisesti merkittäviä

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko Sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Sähkötekniikkaa? 5 Elektroniikkaa? 6 Tietoliikennetekniikkaa? 7 Automaatiota? 8 Insinööri vs Diplomi-insinööri 9 Sähkötekniikka haastaa ajattelemaan 10 Sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä

Työelämäopinnot luonnontieteissä Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Sisällys Työelämätaitojen painoarvo

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s.

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s. Kompassi ABIKURSSIT VALMENNUSKURSSIT ITSEOPISKELUMATERIAALIT KENRAALIKOKEET VALINTAKOKEET OPISKELU TYÖELÄMÄ valintakokeisiin nyt kursseja myös lahdessa Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Pohjois-Suomi 4 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, hotel and restaurant management, journalism,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkövoimatekniikan kerho PL 3000 02015 TKK http://svtk.tky.fi/

Sisällysluettelo. Sähkövoimatekniikan kerho PL 3000 02015 TKK http://svtk.tky.fi/ Sisällysluettelo Tämä lehti on tarkoitettu lukion viimeisellä luokalla oleville. Lehdessä esitellään sähkötekniikan, elektroniikan, tietoliikennetekniikan ja automaation opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia.

Lisätiedot