Ammattikorkeakoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikorkeakoulutus"

Transkriptio

1 Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi useamman kuukauden kestävä työharjoittelu. Lue lisää sivuilta YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

2 PERUSTUTKINTO ammattikorkeakoulussa on nimeltään alempi korkeakoulututkinto. Sen suorittaminen kestää noin neljä vuotta. Ammattikorkeakoulututkinto on myös mahdollista suorittaa monimuoto-opetuksena eli töiden yhteydessä suoritettavana tutkintona. Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa tämän jälkeen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Sen vaatimuksena on aikaisempi korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden työkokemus. AMK-opintoihin sisältyy perusopintoja, ammatillisia opintoja, valinnaisia opintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö. AMMATTIKORKEAKOULUISSA VOI OPISKELLA YHDEKSÄLLÄ ERI ALALLA: humanistinen ja kasvatusala kulttuuriala luonnonvara-ala luonnontiedeala matkailu-, ravitsemis- ja talousala sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala tekniikan ja liikenteen ala turvallisuusala yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Ammattikorkeakoulutus Tässä oppaassa on keskitytty ympäristöalaan liittyviin koulutuksiin, joita on tarjolla niin luonnonvara-alalla kuin tekniikan alallakin. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

3 Luonnonvara-ala ammattikorkeakoulussa Luonnonvara-alan ammattitutkinto on 240 opintopisteen laajuinen tutkinto, jonka suorittamiseen menee noin neljä vuotta. TÄSSÄ OPPAASSA KÄSITELTYJÄ YMPÄRISTÖALAN OPPIAINEITA OVAT: puutarhatalous rakennettu ympäristö kestävä kehitys Tekniikan ala ammattikorkeakoulussa Tekniikan alalla voi opiskella ympäristötekniikkaa, joka pyrkii tekniikan kautta luomaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia ratkaisuja. Tekniikan alan tutkinto on 240 opintopisteen laajuinen. Tekniikan alalta valmistuu insinööriksi (AMK). TÄSSÄ OPPAASSA KÄSITELTYJÄ YMPÄRISTÖALAN OPPIAINEITA OVAT: ympäristö- ja energiatekniikka 32 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

4 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS Ammattikorkeakoulutus

5 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Ammattikorkeakouluopinnot ovat läheisessä yhteydessä työelämään, ja opiskelu tapahtuukin sekä kursseilla koulussa että harjoittelujaksoilla työelämässä. 34 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

6 Tutustumiskäynneillä opiskelija pääsee oppimaan teoriaa käytännössä ja tutustumaan oman alansa työpaikkoihin. KURSSIT Usein kurssit koostuvat suurelta osin perinteisistä luennoista, joilla seurataan luennoitsijan puhetta ja tehdään muistiinpanoja. Monilla kursseilla tehdään kuitenkin myös esimerkiksi ryhmätöitä: tutkitaan tiettyä aihetta pienryhmän kanssa ja esitellään tulokset muille kurssilaisille. Myös esseitä kirjoitetaan useilla kursseilla. Joillakin kursseilla tehdään retkiä ja tutustumiskäyntejä kiinnostaviin, kurssin aiheeseen liittyviin kohteisiin, kuten erilaisiin luontokohteisiin, tutkimuslaitoksiin tai ympäristöalalla toimiviin yrityksiin. Näillä tutustumiskäynneillä opiskelija pääsee oppimaan teoriaa käytännössä ja tutustumaan oman alansa työpaikkoihin. Kurssit järjestetään enimmäkseen luokkahuoneympäristössä, mutta tarjonnasta löytyy myös kursseja, joiden aikana pääsee ulos luontoon tekemään esimerkiksi tutkimustyötä tai tutustumaan ympäristön kunnostukseen käytännössä. Etenkin valinnaisten kurssien tarjonta kannattaa tarkastaa, mikäli tuntuu, ettei muuten pääse tarpeeksi ulkoilemaan opintojensa puitteissa. Kurssin päätteeksi on yleensä kirjallinen tentti, jonka aihepiiri perustuu kurssikirjallisuuteen ja luennoilla käsiteltyihin asioihin. Kurssiarvosana ei kuitenkaan aina määräydy pelkän tentin perusteella, vaan siihen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi kurssin aikana tehdyt ryhmätyöt, esseet ja kielten kursseilla suulliset kokeet. HARJOITTELU Ammattikorkeakouluopinnoissa oleellisessa osassa ovat työelämässä suoritettavat harjoittelujaksot. Harjoittelu suoritetaan yleensä 2-3 jaksossa opintojen aikana. Harjoittelupaikan voi valita omien kiinnostusten kohteiden perusteella, ja sen voi suorittaa esimerkiksi yrityksessä, kansalaisjärjestössä, tutkimuslaitoksessa tai kunnallishallinnossa. Usein myös korkeakouluilla on omia tutkimus- ja kehittämishankkeita, joihin on mahdollista päästä harjoittelijaksi. Tärkeintä on, että työtehtävät liittyvät omaan alaan ja niissä pääsee kehittämään osaamistaan. Harjoittelujaksoilla opiskelija pääsee tutustumaan oman alansa työpaikkoihin ja siihen, millaista niissä on työskennellä. Etenkin jälkimmäisten harjoittelujaksojen aikana opintojen loppuvaiheessa kannattaa myös etsiä sellainen harjoittelupaikka, jossa saa itselleen enemmän vastuuta ja mahdollisesti tilaisuuden työskennellä myös esimiesasemassa. Sen lisäksi, että opiskelija pääsee harjoittelujaksoilla soveltamaan kursseilla oppimaansa tietoa käytännössä, oppii hän niiden aikana myös paljon uutta ja tutustuu kursseilla oppimaansa tarkemmin tiettyihin, valikoituihin aiheisiin. Harjoittelujen avulla opiskelija pääsee myös verkostoitumaan omalle alalleen ja osoittamaan taitonsa ja motivaationsa alaa kohtaan. Ei siis olekaan tavatonta, että opiskelija saattaa saada opintojen jälkeen työpaikan entisestä harjoittelupaikastaan. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

7 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Kestävä kehitys KESTÄVÄSSÄ KEHITYKSESSÄ VETOSI ALAN KO- KONAISVALTAISUUS JA LAAJA-ALAISUUS. ALASSA YHDISTYVÄT KIINNOSTUS YMMÄRTÄÄ IHMISTÄ JA IHMISEN TOIMINTAA OSANA YMPÄRISTÖÄ SEKÄ VIELÄ TALOUDELLISTA NÄKÖKULMAA KAIKKI SAMASSA PAKETISSA. YLEISINFO Koulutustaso: Alempi korkeakoulututkinto 240 opintopistettä Tutkinto: Ympäristönsuunnittelija (AMK) Missä voi opiskella: Hämeen ammattikorkeakoulu, Forssa Opiskelupaikkojen lukumäärä: 30 Kesto: 4 5 vuotta VALINTAKOE Valintakoe koostuu kahdesta erillisestä kokeesta. Ensimmäinen testaa loogista päättelykykyä ja matematiikan soveltamisen taitoa. Toinen koe mittaa tiedonhankinta- ja viestintätaitoja. Viestinnän koe on aineistokoe. Aineisto jaetaan koetilanteessa. OPPIAINEEN KUVAUS Hämeen ammattikorkeakoulu, Forssa Kestävän kehityksen opinnoissa opiskelija perehtyy kestävän kehityksen lähtökohtiin ja ympäristöalan peruskäsitteistöön. Opinnoissa perehdytään: ekologiaan soveltavaan ympäristötekniikkaan maaseutu- ja ympäristöhallintoon yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen Opiskelija kerryttää lainsäädännön ja kehittämistoiminnan tuntemusta, mitä esimerkiksi työskentely hallinnossa edellyttää. Kaikkiin opintoihin liittyy viestinnällisiä näkökulmia, koska monet tehtävät vaativat viestinnän osaamista. Lisäksi koulutukseen kuuluu seitsemän valinnaista moduulia. Yksi moduuli on opintokokonaisuus joltain tietyltä osa-alueelta. Valittavana on opintoja, joiden avulla opiskelija saa suunnattua ammatillista osaamistaan. Opintokokonaisuuksia eli moduuleja voi valita esimerkiksi seuraavista: Ilmaston muutos 36 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

8 Ympäristöjohtaminen Materiaalien kierrätys Uusiutuvat energiamuodot Kehitysyhteistyöopinnot Elinkaariarviointi Ympäristöviestintä Maaseudun ympäristönhoito Koulutukseen sisältyy myös ympäristöliiketoiminnan opintoja, jotta opiskleija voi sijoittua ympäristösuunnittelijaksi yritykseen. Opiskelija voi myös perustaa oman yrityksen. OPISKELUKÄYTÄNNÖT Kestävää kehitystä voi opiskella päiväopiskeluna tai työn ohessa. Opiskelu sisältää paljon ryhmätöitä sekä tutustumista yritysten toimintaan. Opiskelun aikana opiskelija pääsee tekemään paljon projekteja erilaisille yrityksille sekä yhteisöille. Jopa omaa lehteä voi päästä tekemään. Opiskelu sisältää kaksi harjoittelua. Moni tekee harjoitteluita esimerkiksi alueensa jätehuoltoyrityksille. Kursseja voi suorittaa myös työn ohessa, jolloin suuri osa opiskelusta tapahtuu verkossa ja sähköisesti. Myös monia luentoja voi seurata netin kautta. Osa tutkinnosta tai esimerkiksi harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla. TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN Ympäristösuunnittelijat työskentelevät julkisella sektorilla hallinnossa ja kehittämishankkeissa. Valitsemasi harjoittelupaikka, opinnäytetyö ja opintojesi painotukset vaikuttavat paljon siihen, minne sijoitut työelämässä. Voit toimia erilaisissa koordinointi- ja asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kunnissa, alueellisissa organisaatioissa, järjestöissä tai yrityksissä. Voit työskennellä myös ympäristöalan neuvonta- ja koulutustehtävissä, joissa osaat ottaa huomioon juridiset, taloudelliset ja eettiset näkökulmat. Ympäristösuunnittelijana ammattinimikkeesi voi olla jokin seuraavista: ympäristösuunnittelija, jätehuolto- ja kierrätysneuvoja, ympäristötarkastaja, projektipäällikkö, projektisihteeri, ympäristövastaava tai ympäristöasiantuntija. JATKOKOULUTUS AMK-tutkinnon omaava henkilö voi jatkokouluttautua hankkimalla joko ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai maisterin tutkinnon. Pääsyvaatimuksena ylempään tutkintoon on usein kuitenkin muutaman vuoden työkokemus alemman tutkinnon suorittamisen jälkeen. Yliopistossa esimerkiksi ympäristöekologian maisteriopinnot voivat olla hyvä jatko kestävän kehityksen opiskelijalle. OPISKELIJAJÄRJESTÖT Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijalähtöinen ja tehokas vaikuttaja, joka toimii opiskelijoiden äänitorvena Hämeen ammattikorkeakoulussa. Opiskelijakunta on kantaaottava ja toiminnallinen opiskelijoiden lakisääteinen edunvalvoja kaikissa Hämeen ammattikorkeakoulun toimipisteissä. Edunvalvonta koostuu suurista ja tärkeistä kokonaisuuksista, joita ovat muun muassa sosiaali- ja koulutuspolitiikka, tuutorointi, kansainväliset asiat, vapaa-aikatoiminta ja viestintä. Opiskelijakunta nimeää myös opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoulun toimielimiin ja työryhmiin. Näin taataan opiskelijan näkökulma opiskelijoita koskevissa asioissa. HAMKO:n jäsenille on myös tarjolla paikkakuntakohtaisia opiskelijaetuja, joihin voit tutustua opiskelijakunnan sivuilla. FAMKO RY FAMKO on Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan toimipisteen opiskelijayhdistys. Toimintaamme on opiskelijoiden etujen valvominen ja niiden kehittäminen, tapahtumien järjestäminen ja kahvion pitäminen. Ammattikorkeakoulutus YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

9 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Puutarhatalous Puutarhatalous YLEISINFO Koulutustaso: Alempi korkeakoulututkinto 240 opintopistettä Tutkinto: Hortonomi (AMK) Missä voi opiskella: Hämeen ammattikorkeakoulu, Lepaa Opiskelupaikkojen lukumäärä: 30 Kesto: 4 5 vuotta HAKU JA VALINTAKOE Haku tapahtuu korkeakoulujen yhteishaun kautta keväisin. Opiskelijavalinnat perustuvat koulumenestykseen ja valintakokeeseen tai molemmista laskettuihin pisteisiin. Yo-kokeen tuloksissa kiinnitetään erityisesti huomiota äidinkielen arvosanaan. Valintakäytännöt vaihtelevat vuosittain. Ne kannattaa tarkistaa siis joka vuosi erikseen. Luonnonvara-alan oppiaineilla on yhteinen valintakoe, johon hakija saa kutsun. Valintakokeen voi suorittaa useammassa eri paikassa, joissa järjestetään luonnonvara-alan koulutusta. Kokeen voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. 38 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

10 Puutarhatalouden hortonomin opinnoissa yhdistyvät biologinen, tekninen ja kaupallinen osaaminen Valintakoe sisältää kaksi osiota, jotka testaavat loogista päättelykykyä ja matematiikan soveltamista sekä sujuvaa ja oikeakielistä kirjoittamista. OPPIAINEEN KUVAUS Hämeen ammattikorkeakoulu, Lepaan kampus Puutarhatalouden hortonomin opinnoissa yhdistyvät biologinen, tekninen ja kaupallinen osaaminen. Opiskelija perehtyy koristekasvien, vihannesten, marjojen, hedelmien ja sienten viljelyyn, jalostukseen, tuotteistukseen, kauppaan ja markkinointiin. Valmistuttuaan opiskelijalla on halussaan perusosaaminen seuraavista: puutarhakasvien viljelyn työvälineet ja menetelmät sadon ajoittaminen, käsittely ja varastointi kasvien tuntemus tuotantoon liittyvä biologia ja tekniikka hyöty-, rikka- ja luonnonkasvien määrittäminen ravinto- ja koristekasvien käyttöominaisuudet kasvintuhoojat ja kasvinsuojelumenetelmät kustannuslaskelmat ja yrittäjämäinen toiminta KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ensimmäisen vuoden aikana opitaan alan perustöitä esimerkiksi sadonkorjuu- ja viljelytöissä tai kasvatuskokeissa. Opintojen edetessä opiskellaan enemmän projektiluontoisesti ja ongelmalähtöisesti. Opiskelu tapahtuu myös verkossa, etenkin työelämää kehittävissä projekteissa, joita suoritetaan joko yksin tai ryhmissä. Opinnot koostuvat perusmoduuleista ja profiloivista moduuleista. Moduuli on 15 opintopisteen laajuinen, noin 8 viikkoa kestävä kokonaisuus, joka on lähtöisin työelämän ilmiöstä tai tarpeesta. Puutarhatalouden perusmoduuleita ovat: Puutarhakasvien tuotantoympäristöt Kasvutekijöiden hallinta Puutarhakasvien viljelytekniikka Viher- ja puutarha-alan toimintaympäristö Puutarhakasvien tuotetietous Sustainable Land-Use Management and Bioeconomy Työharjoittelu Asiantuntijaharjoittelu Opinnäytetyö Lisäksi opiskelija profiloi osaamistaan seitsemällä moduulilla. Ne voi valita erilaisista vaihtoehdoista, joita ovat esimerkiksi: Viljelytaidot Tutkimus ja tuotekehitys puutarhataloudessa Avomaatuotannon suunnittelu ja kehittäminen Kasvihuonetuotannon suunnittelu ja kehittäminen Yrittäminen ja palvelujen tuottaminen Viljelytaidot Puutarha-alan kauppa ja neuvonta Työnjohto- ja työyhteisötaidot puutarha-alalla Työelämän kehitysprojekti puutarhaja viheralalla YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

11 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Puutarhatalous Neuvonta, viestintä ja koulutus tarjoavat hortonomeille työtehtäviä. Työharjoittelu (15 opintopistettä) tehdään yleensä toisen opintovuoden jälkeen ja asiantuntijaharjoittelu (15 opintopistettä) opintojen loppuvaiheessa. Harjoittelut tehdään pääsääntöisesti kesäaikaan. Opintoihin kuuluva opinnäytetyö voi olla suunnittelua, tuotekehitystä, soveltavaa tutkimusta tai projektityötä. Opinnäytetyö, samoin kuin harjoittelu, auttaa luomaan suhteita työelämään. TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN Hortonomit toimivat vastuullisissa tehtävissä viljely- ja jatkojalostusyrityksissä sekä asiantuntijoina kaupan, neuvonnan, opetuksen ja hallinnon alalla. Tyypillisiä työpaikkoja ovat: kaupalliset tehtävät tukku- ja vähittäiskaupassa tuotannonjohto- ja hallintotehtävät perheyrityksissä tai viljelmien viljelypäällikköinä viranomaistehtävät työvoima- ja elinkeinokeskuksissa, kasvintarkastuksessa ja neuvonnassa työ kenttä- tai tutkimusmestarina tutkimusasemilla yrittäjän tehtävät omassa tai perheyrityksessä Neuvonta, viestintä ja koulutus tarjoavat hortonomeille työtehtäviä. Hortonomi voi työskennellä toimittajana mediassa tai opettajana puutarha-alan oppilaitoksissa. Työpaikkoja on myös järjestöissä, golfkentillä, yksityisissä yrityksissä, kunnissa ja kaupungeissa. Puutarhaalan kauppa on hyvin kansainvälistä ja antaa hyvän mahdollisuuden urakehitykseen. JATKOKOULUTUS Hortonomin tutkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Yliopistossa opiskelija voi suorittaa maisterin tutkinnon esimerkiksi bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa tai maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Ammattikorkeaan voi hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. OPISKELIJAJÄRJESTÖT Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijalähtöinen ja tehokas vaikuttaja, joka toimii opiskelijoiden äänitorvena Hämeen ammattikorkeakoulussa. Opiskelijakunta on kantaaottava ja toiminnallinen opiskelijoiden lakisääteinen edunvalvoja kaikissa Hämeen ammattikorkeakoulun toimipisteissä. Edunvalvonta koostuu suurista ja tärkeistä kokonaisuuksista, joita ovat muun muassa sosiaali- ja koulutuspolitiikka, tuutorointi, kansainväliset asiat, vapaa-aikatoiminta ja viestintä. Opiskelijakunta nimeää myös opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoulun toimielimiin ja työryhmiin. Näin taataan opiskelijan näkökulma opiskelijoita koskevissa asioissa. HAMKO:n jäsenille on myös tarjolla paikkakuntakohtaisia opiskelijaetuja, joihin voit tutustua opiskelijakunnan sivuilla. 40 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

12 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Rakennettu ympäristö Ammattikorkeakoulutus Rakennettu ympäristö YLEISINFO Koulutustaso: Alempi korkekoulututkinto 240 opintopistettä Tutkinto: Hortonomi (AMK) Missä voi opiskella: Hämeen ammattikorkeakoulu, Lepaa Opiskelupaikkojen lukumäärä: 40 Kesto: 4 5 vuotta YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

13 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Rakennettu ympäristö HAKU JA VALINTAKOE Opiskelemaan haetaan keväisin ja syksyisin yhteishaussa. Opiskelijat valitaan aikaisemman opiskelumenestyksen sekä valintakokeen perusteella. Pääsykokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe mittaa viestinnän taitoja, hahmotuskykyä sekä piirtämistä. Valintakokeeseen liittyy ennakkoaineisto, johon hakija voi perehtyä huhtikuussa. Pääsykoe järjestetään kesäkuun alussa. Vanhoihin valintakokeisiin voi tutustua oppilaitoksen nettisivuilla. OPPIAINEEN KUVAUS Maisemasuunnittelun koulutusohjelmassa perehdytään viherrakentamisen ja maisemasuunnittelun teoreettisiin lähtökohtiin sekä asuin-, virkistys-, tuotanto- ja liikennealueiden viherrakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen. Suunnittelu- ja rakentamiskohteina ovat pihat, puistot, virkistysalueet ja muut julkiset viheralueet. Hortonomi hallitsee viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon työvälineet ja menetelmät sekä niiden käytännön toteutukset tuntee kotimaan yleisimmät luonnonkasvit ja kasviyhdyskunnat sekä viherrakentamisen kasvit erityispiirteineen ja kasvupaikkavaatimuksineen ymmärtää sekä maisemarakenteen että luonnon prosessien merkityksen suunnittelussa ja alueiden ylläpidossa Opiskeluissa erikoistumisen voi valita kahden suuntautumislinjan, suunnittelijan ja rakentajan/ylläpitäjän, väliltä. Suunnittelija osaa rakennetun ympäristön toteutussuunnittelun prosessit, menetelmät ja tekniikat tuntee puutarha- ja maisemataiteen historian sekä kulttuuriympäristön merkityksen suunnittelussa hallitsee viherympäristön suunnittelua, -rakentamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön, määräykset ja rakennustapaohjeet sekä alalla käytössä olevat yleiset sopimusehdot sekä rakentamisen ja ylläpidon yleiset laatuvaatimukset hallitsee suunnittelussa ja ylläpidossa käytettävät tietotekniikkasovellukset osaa innovoida uusia tuotteita ja palveluita sekä perustaa oman alansa yrityksen ja arvioida sen toimintaedellytyksiä markkinoilla Rakentaja/ylläpitäjä hallitsee rakennetun ympäristön rakentamisen ja ylläpidon prosessit, menetelmät ja tekniikat toteutuksen tasolle vietynä hallitsee viherympäristön suunnittelua, -rakentamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön, määräykset ja rakennustapaohjeet sekä alalla käytössä olevat yleiset sopimusehdot sekä rakentamisen ja ylläpidon yleiset laatuvaatimukset hallitsee rakenteiden suunnittelussa ja ylläpidossa käytettävät tietotekniikka- ja paikkatietosovellukset osaa innovoida uusia tuotteita ja palveluita sekä perustaa oman alansa yrityksen ja arvioida sen toimintaedellytyksiä markkinoilla 42 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

14 TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN Hortonomi on perehtynyt maisema- ja viheraluesuunnitteluun, viheraluerakentamiseen sekä maiseman ja viheralueiden hoitoon. Työtehtäviin voi kuulua muun muassa pihojen, puistojen ja viheralueiden suunnittelua. Työpaikkoja ovat esimerkiksi kunnan viheralueosastot, suunnittelutoimistot ja erilaiset suunnittelu- tai rakennusprojektit. Maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta valmistunut hortonomi voi myös toimia yrittäjänä. Kunnalla kuukausipalkkaus perustuu työn vaativuuteen ja osaamiseen. Viherasioiden asiantuntijana hortonomi (AMK) voi sijoittua: suunnittelutoimistoihin viherrakennus- ja kiinteistönhuoltoyrityksiin kaupunkien ja seurakuntien viheryksiköihin ympäristö- ja maaseutukeskuksiin alan yrityksiin ja yhteisöihin ympäristönsuunnittelu, -ylläpito- ja rakentamisprojekteihin Hortonomi voi myös perustaa oman yrityksen tai työskennellä puutarhakaupassa, neuvojana tai toimittajana. Puutarha- ja viherala on sesonkiala. Monitaitoisilla osaajilla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet työllistyä ympärivuotisesti. Toisaalta suunnittelutöissä työ on usein vakituista. Alalla on hyvät mahdollisuudet toimia myös yrittäjänä. JATKOKOULUTUS Hortonomin tutkinto sekä sen jälkeinen vähintään kolmen vuoden työkokemus antaa kelposuuden ylempään AMK-tutkintoon. Hortonomi voi hakea suorittamaan myös maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoa. Esimerkiksi maisema-arkkitehdiksi voi opiskella Aalto-yliopistossa. OPISKELIJAJÄRJESTÖT Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijalähtöinen ja tehokas vaikuttaja, joka toimii opiskelijoiden äänitorvena Hämeen ammattikorkeakoulussa. Opiskelijakunta on kantaaottava ja toiminnallinen opiskelijoiden lakisääteinen edunvalvoja kaikissa Hämeen ammattikorkeakoulun toimipisteissä. Edunvalvonta koostuu suurista ja tärkeistä kokonaisuuksista, joita ovat muun muassa sosiaali- ja koulutuspolitiikka, tuutorointi, kansainväliset asiat, vapaa-aikatoiminta ja viestintä. Opiskelijakunta nimeää myös opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoulun toimielimiin ja työryhmiin. Näin taataan opiskelijan näkökulma opiskelijoita koskevissa asioissa. HAMKO:n jäsenille on myös tarjolla paikkakuntakohtaisia opiskelijaetuja, joihin voit tutustua opiskelijakunnan sivuilla. Hortonomi voi myös perustaa oman yrityksen tai työskennellä puutarhakaupassa, neuvojana tai toimittajana. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

15 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Ympäristö- ja energiatekniikka Ympäristö- ja energiatekniikka ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OPINNOT OVAT TODELLA MIELENKIINTOISIA JA ALALTA EIVÄT TYÖT LOPU! TERVETULOA OPISKELEMAAN ENERGIATEKNIIKKAA! YLEISINFO Koulutustaso: Alempi korkeakoulututkinto 240 opintopistettä Tutkinto: Insinööri (AMK) Missä voi opiskella: Savonia-ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu Oulun ammattikorkeakoulu Satakunnnan ammattikorkeakoulu, Pori Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kotka Jyväskylän ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Kesto: 4 5 vuotta ESITIETOVAATIMUKSET Opinnot ovat samat lukiotaustaisille ja ammattikoulusta tulleille. Opinnot alkavat yhteisellä kertauksella, jossa käydään läpi paljon samoja asioita kuin lukion fysiikassa, matematiikassa ja kemiassa. Fysiikan ja matematiikan osaamisesta on siis hyötyä, mutta se ei ole pakollista. HAKU JA VALINTAKOE Haku koulutukseen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaun kautta keväisin. Sisäänpääsyyn vaikuttavat koulumenestys sekä valintakoe. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Tekniikan alalle järjestetään valtakunnallinen valintakoe, jonka voi suorittaa tekniikan alan koulutusta tarjoavissa ammattikorkeakouluissa. Valintakoe kestää 3 4 tuntia ja sisältää kirjallisen kokeen, jossa mitataan opiskelijan valmiuksia teknilliselle alalle. Kokeessa painottuvat etenkin looginen päättelykyky sekä matematiikka, fysiikka ja kemia. Koe on kaikille yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. 44 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

16 OPPIAINEEN KUVAUS Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma tuottaa opiskelijalle vahvan ja laajan energiatekniikan ja luonnontieteiden osaamisen. Alalla opetetaan laajasti fysiikkaa ja matematiikkaa sekä insinööritieteitä, kuten teknistä piirtämistä ja suunnittelua, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa sekä energiatekniikan opintoja, kuten voimalaitostekniikkaa, kattiloita, turbiineita, voimalaitoksen automaatiota, uusiutuvia energialähteitä ja tietenkin ympäristötekniikkaa. Ensimmäiset kaksi vuotta opinnoista ovat pitkälti matemaattisia, sillä niiden aikana opiskellaan matematiikkaa ja fysiikkaa. Energiatekniikan erikoistumisopinnot ovat enemmän teoreettisia. Tutkinto-ohjelman syventävien opintojen kautta opiskelija ymmärtää voimalaitoksissa sekä energiantuotannossa ja -käytössä esiintyvien laitteiden toiminnan, osaa suunnitella ja mitoittaa näitä hallitsee voimalaitoksien toiminnan, niissä työskentelyn ja turvallisen käytön ymmärtää energiatuotannon päästölähteet ja tekniikat sekä menetelmät niiden vähentämiseksi tuntee ympäristöä ja päästöjä koskevan lainsäädännön ja normit, sekä ymmärtää energiatalouden merkityksen energiantuotannossa, käytössä ja hinnoittelussa ja tuntee uudet ja vaihtoehtoiset energian tuotantomenetelmät sekä ymmärtää erilaisten energiantuotantotapojen merkityksen hajautetussa ja keskitetyssä energiantuotannossa. OPINTOJEN LUONNE Ympäristö- ja energiatekniikan opinnot sisältävät paljon erilaisia mahdollisuuksia opiskeluun. Opetuksen kokeellinen osuus toteutetaan aidoissa tutkimusympäristöissä kentällä ja laboratoriossa. Laboratoriokokeita voidaan tehdä esimerkiksi puhtaan veden käsittelystä, biokaasun tuotannosta ja ilmanlaadun seurannasta. Työt toteutetaan yksin tai ryhmissä. Alalla on toteutettu syksyllä 2014 valtakunnallinen opintosuunnitelman uudistus, jossa opinnot on muutettu projektiluonteisemmiksi. Opiskelu on opettajan johdolla opiskelua. Kursseja voi tenttiä opettajan suostumuksella, mutta se ei ole suositeltavaa. Teoriakurssit YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

17 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Ympäristö- ja energiatekniikka Tehtävänimikkeitä voivat olla esim. käyttöinsinööri, kunnossapitopäällikkö, vuoromestari, suunnittelija, suunnittelupäällikkö, verkostopäällikkö, prosessiinsinööri, ympäristöpäällikkö, ympäristöinsinööri, ympäristösuunnittelija ja ympäristötarkastaja. koostuvat yleensä luennoista, kotitehtävistä tai isommasta kirjoitelmasta ja tentistä. Lisäksi kurssiin saattaa kuulua laboratoriotöitä tai vierailu johonkin alan yritykseen. Läsnäolopakko on lähinnä vain laboratoriokerroilla, eli n. 10 % lähiopetuksesta. TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN Ympäristö- ja energiatekniikan koulutuksesta valmistuvana insinöörinä voit työskennellä tehtävissä, jotka liittyvät erikoistumisen mukaan joko energia- tai ympäristötekniikkaan. Esimerkiksi ympäristötekniikan puolella tehtävät voivat liittyä ympäristön suojeluun, hoitoon ja hallintaan, vesihuoltoon, vesistöjen hoitoon ja kunnostukseen, ympäristörakentamiseen, ilmansuojeluun, jätehuoltoon, bioenergia-alaan, ympäristömittauksiin ja prosessien monitorointiin tai prosessiteollisuuden ympäristökuormitusten hallintaan. Energiatekniikkaan suuntautuvat voivat työllistyä esimerkiksi lämmön- ja sähköntuotannon käyttö- ja kunnossapitotehtäviin tai energiayhtiöiden palvelukseen. Sopivasti valituilla opinnoilla onkin mahdollista osoittaa voimalaitoksen käytön valvojalta edellytettävä teoreettinen osaaminen. Monenlaiset energia-alaan liittyvät suunnittelu- ja konsultointitehtävät ovat myös energia- ja ympäristöinsinöörin tavoitettavissa. Toimenkuvaan voi kuulua tehtäviä mm. suunnittelu-, markkinointi-, työnjohto-, tuotanto-, rakentamis- tai hallintoasioihin liittyen, oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan. Työnantajina ovat esimerkiksi suunnittelutoimistot, jätehuoltoyhtiöt, energia- ja vesilaitokset, ympäristöteknologia-alan ja prosessiteollisuuden yritykset, kuntien ympäristö- ja tekniset virastot, sekä alueiden ympäristökeskukset. Tehtävänimikkeitä voivat olla esim. käyttöinsinööri, kunnossapitopäällikkö, vuoromestari, suunnittelija, suunnittelupäällikkö, verkostopäällikkö, prosessi-insinööri, ympäristöpäällikkö, ympäristöinsinööri, ympäristösuunnittelija ja ympäristötarkastaja. Tutkinnon syventävillä opinnoilla on mahdollista saada kattilalaitoksen valvojan pätevyys, jos työkokemusta on vähintään kaksi vuotta kattilalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. JATKOKOULUTUS Energia- ja ympäristötekniikan tutkinnon suorittanut insinööri voi jatkaa esimerkiksi teknillisessä yliopistossa energia- ja ympäristötekniikan opintoja. 46 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

18 AMMATTIKORKEAKOULUKOHTAISET KUVAUKSET Savonia-ammattikorkekoulu Ammattikorkeakoulutus YLEISINFO Savonia-ammattikorkekoulu Ympäristötekniikka Opiskelupaikkojen määrä: 30 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Opintojen alussa kaikki suorittavat ympäristötekniikan opiskelijoille yhteisiä opintoja. Perusopintojen jälkeen opiskelija jatkaa osittain yhteisissä ammattiopinnoissa, joiden tarkoituksena on luoda vankka osaamispohja ympäristötoimialoille. Kolmannen vuoden keväästä alkaen opiskelijat suuntautuvat kahteen syventävään opintokokonaisuuteen. Myöhemmässä vaiheessa, kolmannen vuoden keväällä ja neljännen vuoden syksyllä, opiskelija syventyy valitsemalleen aihealueelle, joka on yksi seuraavista: vesihuolto ympäristönsuojelu ympäristömonitorointi ympäristörakentaminen Neljäntenä vuonna on lisäksi mahdollista syventyä biotekniikan käyttöön insinöörisovelluksissa suorittamalla edellisessä kohdassa mainittu kaksoistutkinto Saksassa. Vesihuoltoon syventyessäsi voit tulevaisuudessa toimia kuntien vesilaitoksilla tai vesihuoltotekniikan yrityssektorilla esimerkiksi tuotanto-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja rakentamistehtävissä. Jos valintasi on ympäristönsuojelu, voit toimia esimerkiksi tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, yritysten ympäristöjärjestelmien kehittämiseen, ympäristöriskien hallintaan tai pilaantuneen ympäristön hoitoon liittyvissä tehtävissä. Mikäli kiinnostuksesi kohteet ovat ilmansuojelussa tai bioenergiassa, voit hakeutua alan tehtäviin Pohjois-Savon laajassa yritys kentässä. Valittavana oleva ympäristömonitorointi tarjoaa sinulle mahdollisuuden työskennellä voimakkaasti kasvavalla ympäristötekniikan osa-alueella, jossa mittaustekniikka ja jatkuvatoimiset mittausjärjestelmät tuodaan avuksi ympäristön ja prosessien seurantaan. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia ympäristön havainnointiin ja prosessien ohjaukseen sekä haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseen. Infrarakentamisesta kiinnostuneet voivat toimia julkisen tai yksityisen sektorin ympäristörakentamisen suunnittelu- tai rakentamistehtävissä. OPISKELIJAJÄRJESTÖT Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Savotta Savotan päätehtävinä on opiskelijoiden etujen valvominen, opiskelijaedustajien valinta ammattikorkeakoulun hallintoelimiin sekä erilaisten jäsenpalveluiden tarjonta. Savotan jäsenet saavat erinomaisia jäsenpalveluita, kuten liikuntaetuja. Asioihin pääsee myös vaikuttamaan lähtemällä itse mukaan Savotan toimintaan. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

19 AMMATTIKORKEAKOULUKOHTAISET KUVAUKSET Metropolia Ammattikorkeakoulu YLEISINFO Metropolia Ammattikorkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka Opiskelupaikkojen määrä: 30 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma tuottaa opiskelijalle vahvan ja laajan energiatekniikan sekä luonnontieteiden osaamisen. Ammattiopintojen keskeisimmät sisällöt ovat: energiatekniikka voimalaitostekniikka keskitetty ja hajautettu energiantuotanto Koulutus sisältää lähiopetusta, laboratorio-, harjoitus- ja projektitöitä sekä ohjattua itseopiskelua. Energia- ja ympäristötekniikan koulutus sisältää energiantuotantotekniikoiden suuntautumisvaihtoehdon. Tutkinnon syventävillä opinnoilla on mahdollista saada kattilalaitoksen valvojan pätevyys, jos työkokemusta on vähintään kaksi vuotta kattilalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotehtävissä. OPISKELJAJÄRJESTÖT Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (eli tuttavallisemmin METKA) on julkisoikeudellinen yhteisö, joka koostuu Metropolian opiskelijoista. METKA järjestää säännöllistä liikunta- ja harrastetoimintaa sekä monenkirjavia opiskelijatapahtumia haalaribileistä kansanjuhlanomaisiin urheilutapahtumiin. Opiskelijakunta koordinoi myös tuutorointia, järjestää kansainvälistä toimintaa, välittää opiskelijoiden hyvinvoinnista ja neuvoo ongelmatilanteissa. Osallistuakseen METKA:n toimintaan ei tarvitse muuttua uudeksi ihmiseksi. METKA on jäseniensä näköinen yhteisö, jonka ylin ja tärkein tavoite on tehdä opiskeluajasta mukavaa ja antoisaa. Tuo omat ideasi kehiin ja tee opiskeluarjestasi hauskempaa! Tai tule mukaan muuten vain. Yhdessä on leppoisampaa. Tervetuloa opiskelijakuntasi jäseneksi! METKA ON SUOMEN SUURIMMAN AM- MATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JA SEN KYLLÄ HUOMAA JÄSENPALVELUJEN LAAJUUDESSA. METKAN JÄSENMAKSU SISÄLTÄÄ KAIKKI LIIKUNTAPALVELUT, JOHON KUULUVAT KAIKKI RYHMÄLIIKUNTATUNNIT. METKA:N KAUTTA LÖYTÄÄ AINA TEKEMISTÄ. 48 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

20 AMMATTIKORKEAKOULUKOHTAISET KUVAUKSET Vaasan ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulutus YLEISINFO Vaasan ammattikorkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka Opiskelupaikkojen määrä: 20 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ VAMK:ssa energia- ja ympäristöalan tehtäviin perehdytään yhteistyössä paikallisten yritysten ja teollisuuden kanssa. Esimerkiksi työmaa- ja yritysvierailujen, työharjoittelun ja opinnäytetyöprosessin kautta opiskelija pääsee luomaan kontakteja mielenkiintoisiin yrityksiin tulevaisuuden työuraansa silmällä pitäen. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua yritysten kanssa yhteistyössä tehtäviin laboratoriotutkimuksiin tekniikan oppimisympäristö Technobothniassa. Tiimityöskentely on tyypillinen tapa opiskella ja se perehdyttääkin tulevat insinöörit alalla tarvittaviin yhteistyötaitoihin. Projekti- ja kansainvälisyystaitoja insinööriopiskelijat voivat harjoitella kansainvälisessä projektiharjoittelussa. Opintokokonaisuus suoritetaan ulkomailla jonkin vaasalaisen vientiyrityksen palveluksessa. PERUS- JA AMMATTIOPINNOT Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat suuntautuvat sekä energia- että ympäristötekniikan perusopintojen pariin. Perusopinnot sisältävät opintokokonaisuudet: Energia-, kone- ja sähkö- ja tietotekniikan perusteet Ympäristötekniikan perusteet ja kestävä kehitys Ensimmäiset kaksi vuotta on yhteisiä opintoja, minkä jälkeen opiskelija tekee valinnan: hän jatkaa seuraavat kaksi vuotta joko ympäristötekniikkaa tai englannin kielellä opetettavaa energiatekniikkaa opiskellen. Energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään muun muassa kestävään energiantuotantoon, voimalaitostekniikkaan, projektinhallintaan sekä tekniseen myyntiin ja markkinointiin. Ympäristötekniikassa paneudutaan yhdyskunnan perustoimintoihin ja niiden monipuolisiin teknisiin ratkaisuihin, kuten kunnallistekniikkaan, vesi- ja jätehuoltoon, ympäristösuunnitteluun sekä teollisuuden ympäristöasioiden hallintaan. OPISKELIJAJÄRJESTÖT Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK VAMOK on noin opiskelijan muodostama Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden palvelu- ja edunvalvontaorganisaatio. Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä ja edistää näiden yhteiskunnallisia, sosiaalisia sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös valita opiskelijaedustajat päätoimisten opiskelijoiden keskuudesta ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan. Jokainen Vaasan ammattikorkeakoulun päätoiminen opiskelija voi kuulua opiskelijakuntaan. VAMOK järjestää vuosittain lukuisia tapahtumia jäsenilleen, kuten bileitä, pubivisoja ja liikuntavuoroja. Tervetuloa mukaan toimintaan! YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Biotalous paljon mahdollisuuksia Voi sisältää monenlaisia aloja Kemiaa, ympäristötiedettä, johtamista, IT-osaamista, kieliä jne sekä näiden yhdistelmiä Tarjonta

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne Tutkinnon uudistus Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin tutkintojen tavoitteet ja rakenne HUOM: tämä kalvosarja ei edusta mitään virallista kantaa. Se perustuu Nevanlinnan vetämässä tavoitetyöryhmässä

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa 10.10.2016 Karita Saravesi Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Thesis-hankkeen tavoitteet

Thesis-hankkeen tavoitteet Thesis-hankkeen tavoitteet Kehittää opinnäytetöiden laatua Vahvistaa opinnäytetyökulttuuria ammattikorkeakouluissa Lisätä ammattikorkeakoulussa suoritettujen tutkintojen tunnettuutta ja tuoda esille niiden

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut

Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät, Rovaniemi 30.9.2010 Marja Rautajoki www.amk.fi virtuaaliamk.fi www.avoinamk.fi oncapus.fi virtualyh.fi Copyright Marja

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖN JA YLIOPISTOJEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄ 14. 15.11.2007 Rakenteellinen kehittäminen kevään

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 )

Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Valintaperusteet Hakukelpoisuus ja mahdolliset hakemista koskevat rajoitukset: Hakukelpoisia ovat

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMK-tutkinto Aikuiskoulutus HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK)

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe 24.3.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulussa Aika Paikka: Metropolian toimipiste Sisältö (HUOM! Muutokset mahdollisia) Ma 20.3. klo

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta tulee isona? Mitkä ovat vahvuuteni? Missä olen hyvä? Kiinnostavatko minua enemmän teoreettiset vai käytännönläheiset ammatit

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävä kehitys Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila,

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila, Vesialan korkeakoulutus Harri Mattila, 26.5.2015 VESIHUOLTOALAN KORKEA- KOULUOPETUKSEN TARVE JA TULEVAISUUS loppuraportti RIITTA KETTUNEN Vesihuolto 2105 20-21.5.2015 Turun messu- ja kongressikeskus 2

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 % 1 Turun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 % 1 Yrkeshögskolan Novia määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot