Ammattikorkeakoulutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikorkeakoulutus"

Transkriptio

1 Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi useamman kuukauden kestävä työharjoittelu. Lue lisää sivuilta YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

2 PERUSTUTKINTO ammattikorkeakoulussa on nimeltään alempi korkeakoulututkinto. Sen suorittaminen kestää noin neljä vuotta. Ammattikorkeakoulututkinto on myös mahdollista suorittaa monimuoto-opetuksena eli töiden yhteydessä suoritettavana tutkintona. Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa tämän jälkeen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Sen vaatimuksena on aikaisempi korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden työkokemus. AMK-opintoihin sisältyy perusopintoja, ammatillisia opintoja, valinnaisia opintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö. AMMATTIKORKEAKOULUISSA VOI OPISKELLA YHDEKSÄLLÄ ERI ALALLA: humanistinen ja kasvatusala kulttuuriala luonnonvara-ala luonnontiedeala matkailu-, ravitsemis- ja talousala sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala tekniikan ja liikenteen ala turvallisuusala yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Ammattikorkeakoulutus Tässä oppaassa on keskitytty ympäristöalaan liittyviin koulutuksiin, joita on tarjolla niin luonnonvara-alalla kuin tekniikan alallakin. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

3 Luonnonvara-ala ammattikorkeakoulussa Luonnonvara-alan ammattitutkinto on 240 opintopisteen laajuinen tutkinto, jonka suorittamiseen menee noin neljä vuotta. TÄSSÄ OPPAASSA KÄSITELTYJÄ YMPÄRISTÖALAN OPPIAINEITA OVAT: puutarhatalous rakennettu ympäristö kestävä kehitys Tekniikan ala ammattikorkeakoulussa Tekniikan alalla voi opiskella ympäristötekniikkaa, joka pyrkii tekniikan kautta luomaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia ratkaisuja. Tekniikan alan tutkinto on 240 opintopisteen laajuinen. Tekniikan alalta valmistuu insinööriksi (AMK). TÄSSÄ OPPAASSA KÄSITELTYJÄ YMPÄRISTÖALAN OPPIAINEITA OVAT: ympäristö- ja energiatekniikka 32 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

4 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS Ammattikorkeakoulutus

5 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Ammattikorkeakouluopinnot ovat läheisessä yhteydessä työelämään, ja opiskelu tapahtuukin sekä kursseilla koulussa että harjoittelujaksoilla työelämässä. 34 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

6 Tutustumiskäynneillä opiskelija pääsee oppimaan teoriaa käytännössä ja tutustumaan oman alansa työpaikkoihin. KURSSIT Usein kurssit koostuvat suurelta osin perinteisistä luennoista, joilla seurataan luennoitsijan puhetta ja tehdään muistiinpanoja. Monilla kursseilla tehdään kuitenkin myös esimerkiksi ryhmätöitä: tutkitaan tiettyä aihetta pienryhmän kanssa ja esitellään tulokset muille kurssilaisille. Myös esseitä kirjoitetaan useilla kursseilla. Joillakin kursseilla tehdään retkiä ja tutustumiskäyntejä kiinnostaviin, kurssin aiheeseen liittyviin kohteisiin, kuten erilaisiin luontokohteisiin, tutkimuslaitoksiin tai ympäristöalalla toimiviin yrityksiin. Näillä tutustumiskäynneillä opiskelija pääsee oppimaan teoriaa käytännössä ja tutustumaan oman alansa työpaikkoihin. Kurssit järjestetään enimmäkseen luokkahuoneympäristössä, mutta tarjonnasta löytyy myös kursseja, joiden aikana pääsee ulos luontoon tekemään esimerkiksi tutkimustyötä tai tutustumaan ympäristön kunnostukseen käytännössä. Etenkin valinnaisten kurssien tarjonta kannattaa tarkastaa, mikäli tuntuu, ettei muuten pääse tarpeeksi ulkoilemaan opintojensa puitteissa. Kurssin päätteeksi on yleensä kirjallinen tentti, jonka aihepiiri perustuu kurssikirjallisuuteen ja luennoilla käsiteltyihin asioihin. Kurssiarvosana ei kuitenkaan aina määräydy pelkän tentin perusteella, vaan siihen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi kurssin aikana tehdyt ryhmätyöt, esseet ja kielten kursseilla suulliset kokeet. HARJOITTELU Ammattikorkeakouluopinnoissa oleellisessa osassa ovat työelämässä suoritettavat harjoittelujaksot. Harjoittelu suoritetaan yleensä 2-3 jaksossa opintojen aikana. Harjoittelupaikan voi valita omien kiinnostusten kohteiden perusteella, ja sen voi suorittaa esimerkiksi yrityksessä, kansalaisjärjestössä, tutkimuslaitoksessa tai kunnallishallinnossa. Usein myös korkeakouluilla on omia tutkimus- ja kehittämishankkeita, joihin on mahdollista päästä harjoittelijaksi. Tärkeintä on, että työtehtävät liittyvät omaan alaan ja niissä pääsee kehittämään osaamistaan. Harjoittelujaksoilla opiskelija pääsee tutustumaan oman alansa työpaikkoihin ja siihen, millaista niissä on työskennellä. Etenkin jälkimmäisten harjoittelujaksojen aikana opintojen loppuvaiheessa kannattaa myös etsiä sellainen harjoittelupaikka, jossa saa itselleen enemmän vastuuta ja mahdollisesti tilaisuuden työskennellä myös esimiesasemassa. Sen lisäksi, että opiskelija pääsee harjoittelujaksoilla soveltamaan kursseilla oppimaansa tietoa käytännössä, oppii hän niiden aikana myös paljon uutta ja tutustuu kursseilla oppimaansa tarkemmin tiettyihin, valikoituihin aiheisiin. Harjoittelujen avulla opiskelija pääsee myös verkostoitumaan omalle alalleen ja osoittamaan taitonsa ja motivaationsa alaa kohtaan. Ei siis olekaan tavatonta, että opiskelija saattaa saada opintojen jälkeen työpaikan entisestä harjoittelupaikastaan. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

7 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Kestävä kehitys KESTÄVÄSSÄ KEHITYKSESSÄ VETOSI ALAN KO- KONAISVALTAISUUS JA LAAJA-ALAISUUS. ALASSA YHDISTYVÄT KIINNOSTUS YMMÄRTÄÄ IHMISTÄ JA IHMISEN TOIMINTAA OSANA YMPÄRISTÖÄ SEKÄ VIELÄ TALOUDELLISTA NÄKÖKULMAA KAIKKI SAMASSA PAKETISSA. YLEISINFO Koulutustaso: Alempi korkeakoulututkinto 240 opintopistettä Tutkinto: Ympäristönsuunnittelija (AMK) Missä voi opiskella: Hämeen ammattikorkeakoulu, Forssa Opiskelupaikkojen lukumäärä: 30 Kesto: 4 5 vuotta VALINTAKOE Valintakoe koostuu kahdesta erillisestä kokeesta. Ensimmäinen testaa loogista päättelykykyä ja matematiikan soveltamisen taitoa. Toinen koe mittaa tiedonhankinta- ja viestintätaitoja. Viestinnän koe on aineistokoe. Aineisto jaetaan koetilanteessa. OPPIAINEEN KUVAUS Hämeen ammattikorkeakoulu, Forssa Kestävän kehityksen opinnoissa opiskelija perehtyy kestävän kehityksen lähtökohtiin ja ympäristöalan peruskäsitteistöön. Opinnoissa perehdytään: ekologiaan soveltavaan ympäristötekniikkaan maaseutu- ja ympäristöhallintoon yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen Opiskelija kerryttää lainsäädännön ja kehittämistoiminnan tuntemusta, mitä esimerkiksi työskentely hallinnossa edellyttää. Kaikkiin opintoihin liittyy viestinnällisiä näkökulmia, koska monet tehtävät vaativat viestinnän osaamista. Lisäksi koulutukseen kuuluu seitsemän valinnaista moduulia. Yksi moduuli on opintokokonaisuus joltain tietyltä osa-alueelta. Valittavana on opintoja, joiden avulla opiskelija saa suunnattua ammatillista osaamistaan. Opintokokonaisuuksia eli moduuleja voi valita esimerkiksi seuraavista: Ilmaston muutos 36 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

8 Ympäristöjohtaminen Materiaalien kierrätys Uusiutuvat energiamuodot Kehitysyhteistyöopinnot Elinkaariarviointi Ympäristöviestintä Maaseudun ympäristönhoito Koulutukseen sisältyy myös ympäristöliiketoiminnan opintoja, jotta opiskleija voi sijoittua ympäristösuunnittelijaksi yritykseen. Opiskelija voi myös perustaa oman yrityksen. OPISKELUKÄYTÄNNÖT Kestävää kehitystä voi opiskella päiväopiskeluna tai työn ohessa. Opiskelu sisältää paljon ryhmätöitä sekä tutustumista yritysten toimintaan. Opiskelun aikana opiskelija pääsee tekemään paljon projekteja erilaisille yrityksille sekä yhteisöille. Jopa omaa lehteä voi päästä tekemään. Opiskelu sisältää kaksi harjoittelua. Moni tekee harjoitteluita esimerkiksi alueensa jätehuoltoyrityksille. Kursseja voi suorittaa myös työn ohessa, jolloin suuri osa opiskelusta tapahtuu verkossa ja sähköisesti. Myös monia luentoja voi seurata netin kautta. Osa tutkinnosta tai esimerkiksi harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla. TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN Ympäristösuunnittelijat työskentelevät julkisella sektorilla hallinnossa ja kehittämishankkeissa. Valitsemasi harjoittelupaikka, opinnäytetyö ja opintojesi painotukset vaikuttavat paljon siihen, minne sijoitut työelämässä. Voit toimia erilaisissa koordinointi- ja asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kunnissa, alueellisissa organisaatioissa, järjestöissä tai yrityksissä. Voit työskennellä myös ympäristöalan neuvonta- ja koulutustehtävissä, joissa osaat ottaa huomioon juridiset, taloudelliset ja eettiset näkökulmat. Ympäristösuunnittelijana ammattinimikkeesi voi olla jokin seuraavista: ympäristösuunnittelija, jätehuolto- ja kierrätysneuvoja, ympäristötarkastaja, projektipäällikkö, projektisihteeri, ympäristövastaava tai ympäristöasiantuntija. JATKOKOULUTUS AMK-tutkinnon omaava henkilö voi jatkokouluttautua hankkimalla joko ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai maisterin tutkinnon. Pääsyvaatimuksena ylempään tutkintoon on usein kuitenkin muutaman vuoden työkokemus alemman tutkinnon suorittamisen jälkeen. Yliopistossa esimerkiksi ympäristöekologian maisteriopinnot voivat olla hyvä jatko kestävän kehityksen opiskelijalle. OPISKELIJAJÄRJESTÖT Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijalähtöinen ja tehokas vaikuttaja, joka toimii opiskelijoiden äänitorvena Hämeen ammattikorkeakoulussa. Opiskelijakunta on kantaaottava ja toiminnallinen opiskelijoiden lakisääteinen edunvalvoja kaikissa Hämeen ammattikorkeakoulun toimipisteissä. Edunvalvonta koostuu suurista ja tärkeistä kokonaisuuksista, joita ovat muun muassa sosiaali- ja koulutuspolitiikka, tuutorointi, kansainväliset asiat, vapaa-aikatoiminta ja viestintä. Opiskelijakunta nimeää myös opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoulun toimielimiin ja työryhmiin. Näin taataan opiskelijan näkökulma opiskelijoita koskevissa asioissa. HAMKO:n jäsenille on myös tarjolla paikkakuntakohtaisia opiskelijaetuja, joihin voit tutustua opiskelijakunnan sivuilla. FAMKO RY FAMKO on Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan toimipisteen opiskelijayhdistys. Toimintaamme on opiskelijoiden etujen valvominen ja niiden kehittäminen, tapahtumien järjestäminen ja kahvion pitäminen. Ammattikorkeakoulutus YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

9 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Puutarhatalous Puutarhatalous YLEISINFO Koulutustaso: Alempi korkeakoulututkinto 240 opintopistettä Tutkinto: Hortonomi (AMK) Missä voi opiskella: Hämeen ammattikorkeakoulu, Lepaa Opiskelupaikkojen lukumäärä: 30 Kesto: 4 5 vuotta HAKU JA VALINTAKOE Haku tapahtuu korkeakoulujen yhteishaun kautta keväisin. Opiskelijavalinnat perustuvat koulumenestykseen ja valintakokeeseen tai molemmista laskettuihin pisteisiin. Yo-kokeen tuloksissa kiinnitetään erityisesti huomiota äidinkielen arvosanaan. Valintakäytännöt vaihtelevat vuosittain. Ne kannattaa tarkistaa siis joka vuosi erikseen. Luonnonvara-alan oppiaineilla on yhteinen valintakoe, johon hakija saa kutsun. Valintakokeen voi suorittaa useammassa eri paikassa, joissa järjestetään luonnonvara-alan koulutusta. Kokeen voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. 38 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

10 Puutarhatalouden hortonomin opinnoissa yhdistyvät biologinen, tekninen ja kaupallinen osaaminen Valintakoe sisältää kaksi osiota, jotka testaavat loogista päättelykykyä ja matematiikan soveltamista sekä sujuvaa ja oikeakielistä kirjoittamista. OPPIAINEEN KUVAUS Hämeen ammattikorkeakoulu, Lepaan kampus Puutarhatalouden hortonomin opinnoissa yhdistyvät biologinen, tekninen ja kaupallinen osaaminen. Opiskelija perehtyy koristekasvien, vihannesten, marjojen, hedelmien ja sienten viljelyyn, jalostukseen, tuotteistukseen, kauppaan ja markkinointiin. Valmistuttuaan opiskelijalla on halussaan perusosaaminen seuraavista: puutarhakasvien viljelyn työvälineet ja menetelmät sadon ajoittaminen, käsittely ja varastointi kasvien tuntemus tuotantoon liittyvä biologia ja tekniikka hyöty-, rikka- ja luonnonkasvien määrittäminen ravinto- ja koristekasvien käyttöominaisuudet kasvintuhoojat ja kasvinsuojelumenetelmät kustannuslaskelmat ja yrittäjämäinen toiminta KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ensimmäisen vuoden aikana opitaan alan perustöitä esimerkiksi sadonkorjuu- ja viljelytöissä tai kasvatuskokeissa. Opintojen edetessä opiskellaan enemmän projektiluontoisesti ja ongelmalähtöisesti. Opiskelu tapahtuu myös verkossa, etenkin työelämää kehittävissä projekteissa, joita suoritetaan joko yksin tai ryhmissä. Opinnot koostuvat perusmoduuleista ja profiloivista moduuleista. Moduuli on 15 opintopisteen laajuinen, noin 8 viikkoa kestävä kokonaisuus, joka on lähtöisin työelämän ilmiöstä tai tarpeesta. Puutarhatalouden perusmoduuleita ovat: Puutarhakasvien tuotantoympäristöt Kasvutekijöiden hallinta Puutarhakasvien viljelytekniikka Viher- ja puutarha-alan toimintaympäristö Puutarhakasvien tuotetietous Sustainable Land-Use Management and Bioeconomy Työharjoittelu Asiantuntijaharjoittelu Opinnäytetyö Lisäksi opiskelija profiloi osaamistaan seitsemällä moduulilla. Ne voi valita erilaisista vaihtoehdoista, joita ovat esimerkiksi: Viljelytaidot Tutkimus ja tuotekehitys puutarhataloudessa Avomaatuotannon suunnittelu ja kehittäminen Kasvihuonetuotannon suunnittelu ja kehittäminen Yrittäminen ja palvelujen tuottaminen Viljelytaidot Puutarha-alan kauppa ja neuvonta Työnjohto- ja työyhteisötaidot puutarha-alalla Työelämän kehitysprojekti puutarhaja viheralalla YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

11 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Puutarhatalous Neuvonta, viestintä ja koulutus tarjoavat hortonomeille työtehtäviä. Työharjoittelu (15 opintopistettä) tehdään yleensä toisen opintovuoden jälkeen ja asiantuntijaharjoittelu (15 opintopistettä) opintojen loppuvaiheessa. Harjoittelut tehdään pääsääntöisesti kesäaikaan. Opintoihin kuuluva opinnäytetyö voi olla suunnittelua, tuotekehitystä, soveltavaa tutkimusta tai projektityötä. Opinnäytetyö, samoin kuin harjoittelu, auttaa luomaan suhteita työelämään. TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN Hortonomit toimivat vastuullisissa tehtävissä viljely- ja jatkojalostusyrityksissä sekä asiantuntijoina kaupan, neuvonnan, opetuksen ja hallinnon alalla. Tyypillisiä työpaikkoja ovat: kaupalliset tehtävät tukku- ja vähittäiskaupassa tuotannonjohto- ja hallintotehtävät perheyrityksissä tai viljelmien viljelypäällikköinä viranomaistehtävät työvoima- ja elinkeinokeskuksissa, kasvintarkastuksessa ja neuvonnassa työ kenttä- tai tutkimusmestarina tutkimusasemilla yrittäjän tehtävät omassa tai perheyrityksessä Neuvonta, viestintä ja koulutus tarjoavat hortonomeille työtehtäviä. Hortonomi voi työskennellä toimittajana mediassa tai opettajana puutarha-alan oppilaitoksissa. Työpaikkoja on myös järjestöissä, golfkentillä, yksityisissä yrityksissä, kunnissa ja kaupungeissa. Puutarhaalan kauppa on hyvin kansainvälistä ja antaa hyvän mahdollisuuden urakehitykseen. JATKOKOULUTUS Hortonomin tutkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Yliopistossa opiskelija voi suorittaa maisterin tutkinnon esimerkiksi bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa tai maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Ammattikorkeaan voi hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. OPISKELIJAJÄRJESTÖT Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijalähtöinen ja tehokas vaikuttaja, joka toimii opiskelijoiden äänitorvena Hämeen ammattikorkeakoulussa. Opiskelijakunta on kantaaottava ja toiminnallinen opiskelijoiden lakisääteinen edunvalvoja kaikissa Hämeen ammattikorkeakoulun toimipisteissä. Edunvalvonta koostuu suurista ja tärkeistä kokonaisuuksista, joita ovat muun muassa sosiaali- ja koulutuspolitiikka, tuutorointi, kansainväliset asiat, vapaa-aikatoiminta ja viestintä. Opiskelijakunta nimeää myös opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoulun toimielimiin ja työryhmiin. Näin taataan opiskelijan näkökulma opiskelijoita koskevissa asioissa. HAMKO:n jäsenille on myös tarjolla paikkakuntakohtaisia opiskelijaetuja, joihin voit tutustua opiskelijakunnan sivuilla. 40 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

12 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Rakennettu ympäristö Ammattikorkeakoulutus Rakennettu ympäristö YLEISINFO Koulutustaso: Alempi korkekoulututkinto 240 opintopistettä Tutkinto: Hortonomi (AMK) Missä voi opiskella: Hämeen ammattikorkeakoulu, Lepaa Opiskelupaikkojen lukumäärä: 40 Kesto: 4 5 vuotta YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

13 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Rakennettu ympäristö HAKU JA VALINTAKOE Opiskelemaan haetaan keväisin ja syksyisin yhteishaussa. Opiskelijat valitaan aikaisemman opiskelumenestyksen sekä valintakokeen perusteella. Pääsykokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe mittaa viestinnän taitoja, hahmotuskykyä sekä piirtämistä. Valintakokeeseen liittyy ennakkoaineisto, johon hakija voi perehtyä huhtikuussa. Pääsykoe järjestetään kesäkuun alussa. Vanhoihin valintakokeisiin voi tutustua oppilaitoksen nettisivuilla. OPPIAINEEN KUVAUS Maisemasuunnittelun koulutusohjelmassa perehdytään viherrakentamisen ja maisemasuunnittelun teoreettisiin lähtökohtiin sekä asuin-, virkistys-, tuotanto- ja liikennealueiden viherrakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen. Suunnittelu- ja rakentamiskohteina ovat pihat, puistot, virkistysalueet ja muut julkiset viheralueet. Hortonomi hallitsee viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon työvälineet ja menetelmät sekä niiden käytännön toteutukset tuntee kotimaan yleisimmät luonnonkasvit ja kasviyhdyskunnat sekä viherrakentamisen kasvit erityispiirteineen ja kasvupaikkavaatimuksineen ymmärtää sekä maisemarakenteen että luonnon prosessien merkityksen suunnittelussa ja alueiden ylläpidossa Opiskeluissa erikoistumisen voi valita kahden suuntautumislinjan, suunnittelijan ja rakentajan/ylläpitäjän, väliltä. Suunnittelija osaa rakennetun ympäristön toteutussuunnittelun prosessit, menetelmät ja tekniikat tuntee puutarha- ja maisemataiteen historian sekä kulttuuriympäristön merkityksen suunnittelussa hallitsee viherympäristön suunnittelua, -rakentamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön, määräykset ja rakennustapaohjeet sekä alalla käytössä olevat yleiset sopimusehdot sekä rakentamisen ja ylläpidon yleiset laatuvaatimukset hallitsee suunnittelussa ja ylläpidossa käytettävät tietotekniikkasovellukset osaa innovoida uusia tuotteita ja palveluita sekä perustaa oman alansa yrityksen ja arvioida sen toimintaedellytyksiä markkinoilla Rakentaja/ylläpitäjä hallitsee rakennetun ympäristön rakentamisen ja ylläpidon prosessit, menetelmät ja tekniikat toteutuksen tasolle vietynä hallitsee viherympäristön suunnittelua, -rakentamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön, määräykset ja rakennustapaohjeet sekä alalla käytössä olevat yleiset sopimusehdot sekä rakentamisen ja ylläpidon yleiset laatuvaatimukset hallitsee rakenteiden suunnittelussa ja ylläpidossa käytettävät tietotekniikka- ja paikkatietosovellukset osaa innovoida uusia tuotteita ja palveluita sekä perustaa oman alansa yrityksen ja arvioida sen toimintaedellytyksiä markkinoilla 42 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

14 TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN Hortonomi on perehtynyt maisema- ja viheraluesuunnitteluun, viheraluerakentamiseen sekä maiseman ja viheralueiden hoitoon. Työtehtäviin voi kuulua muun muassa pihojen, puistojen ja viheralueiden suunnittelua. Työpaikkoja ovat esimerkiksi kunnan viheralueosastot, suunnittelutoimistot ja erilaiset suunnittelu- tai rakennusprojektit. Maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta valmistunut hortonomi voi myös toimia yrittäjänä. Kunnalla kuukausipalkkaus perustuu työn vaativuuteen ja osaamiseen. Viherasioiden asiantuntijana hortonomi (AMK) voi sijoittua: suunnittelutoimistoihin viherrakennus- ja kiinteistönhuoltoyrityksiin kaupunkien ja seurakuntien viheryksiköihin ympäristö- ja maaseutukeskuksiin alan yrityksiin ja yhteisöihin ympäristönsuunnittelu, -ylläpito- ja rakentamisprojekteihin Hortonomi voi myös perustaa oman yrityksen tai työskennellä puutarhakaupassa, neuvojana tai toimittajana. Puutarha- ja viherala on sesonkiala. Monitaitoisilla osaajilla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet työllistyä ympärivuotisesti. Toisaalta suunnittelutöissä työ on usein vakituista. Alalla on hyvät mahdollisuudet toimia myös yrittäjänä. JATKOKOULUTUS Hortonomin tutkinto sekä sen jälkeinen vähintään kolmen vuoden työkokemus antaa kelposuuden ylempään AMK-tutkintoon. Hortonomi voi hakea suorittamaan myös maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoa. Esimerkiksi maisema-arkkitehdiksi voi opiskella Aalto-yliopistossa. OPISKELIJAJÄRJESTÖT Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijalähtöinen ja tehokas vaikuttaja, joka toimii opiskelijoiden äänitorvena Hämeen ammattikorkeakoulussa. Opiskelijakunta on kantaaottava ja toiminnallinen opiskelijoiden lakisääteinen edunvalvoja kaikissa Hämeen ammattikorkeakoulun toimipisteissä. Edunvalvonta koostuu suurista ja tärkeistä kokonaisuuksista, joita ovat muun muassa sosiaali- ja koulutuspolitiikka, tuutorointi, kansainväliset asiat, vapaa-aikatoiminta ja viestintä. Opiskelijakunta nimeää myös opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoulun toimielimiin ja työryhmiin. Näin taataan opiskelijan näkökulma opiskelijoita koskevissa asioissa. HAMKO:n jäsenille on myös tarjolla paikkakuntakohtaisia opiskelijaetuja, joihin voit tutustua opiskelijakunnan sivuilla. Hortonomi voi myös perustaa oman yrityksen tai työskennellä puutarhakaupassa, neuvojana tai toimittajana. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

15 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Ympäristö- ja energiatekniikka Ympäristö- ja energiatekniikka ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OPINNOT OVAT TODELLA MIELENKIINTOISIA JA ALALTA EIVÄT TYÖT LOPU! TERVETULOA OPISKELEMAAN ENERGIATEKNIIKKAA! YLEISINFO Koulutustaso: Alempi korkeakoulututkinto 240 opintopistettä Tutkinto: Insinööri (AMK) Missä voi opiskella: Savonia-ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu Oulun ammattikorkeakoulu Satakunnnan ammattikorkeakoulu, Pori Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kotka Jyväskylän ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Kesto: 4 5 vuotta ESITIETOVAATIMUKSET Opinnot ovat samat lukiotaustaisille ja ammattikoulusta tulleille. Opinnot alkavat yhteisellä kertauksella, jossa käydään läpi paljon samoja asioita kuin lukion fysiikassa, matematiikassa ja kemiassa. Fysiikan ja matematiikan osaamisesta on siis hyötyä, mutta se ei ole pakollista. HAKU JA VALINTAKOE Haku koulutukseen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaun kautta keväisin. Sisäänpääsyyn vaikuttavat koulumenestys sekä valintakoe. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Tekniikan alalle järjestetään valtakunnallinen valintakoe, jonka voi suorittaa tekniikan alan koulutusta tarjoavissa ammattikorkeakouluissa. Valintakoe kestää 3 4 tuntia ja sisältää kirjallisen kokeen, jossa mitataan opiskelijan valmiuksia teknilliselle alalle. Kokeessa painottuvat etenkin looginen päättelykyky sekä matematiikka, fysiikka ja kemia. Koe on kaikille yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. 44 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

16 OPPIAINEEN KUVAUS Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma tuottaa opiskelijalle vahvan ja laajan energiatekniikan ja luonnontieteiden osaamisen. Alalla opetetaan laajasti fysiikkaa ja matematiikkaa sekä insinööritieteitä, kuten teknistä piirtämistä ja suunnittelua, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa sekä energiatekniikan opintoja, kuten voimalaitostekniikkaa, kattiloita, turbiineita, voimalaitoksen automaatiota, uusiutuvia energialähteitä ja tietenkin ympäristötekniikkaa. Ensimmäiset kaksi vuotta opinnoista ovat pitkälti matemaattisia, sillä niiden aikana opiskellaan matematiikkaa ja fysiikkaa. Energiatekniikan erikoistumisopinnot ovat enemmän teoreettisia. Tutkinto-ohjelman syventävien opintojen kautta opiskelija ymmärtää voimalaitoksissa sekä energiantuotannossa ja -käytössä esiintyvien laitteiden toiminnan, osaa suunnitella ja mitoittaa näitä hallitsee voimalaitoksien toiminnan, niissä työskentelyn ja turvallisen käytön ymmärtää energiatuotannon päästölähteet ja tekniikat sekä menetelmät niiden vähentämiseksi tuntee ympäristöä ja päästöjä koskevan lainsäädännön ja normit, sekä ymmärtää energiatalouden merkityksen energiantuotannossa, käytössä ja hinnoittelussa ja tuntee uudet ja vaihtoehtoiset energian tuotantomenetelmät sekä ymmärtää erilaisten energiantuotantotapojen merkityksen hajautetussa ja keskitetyssä energiantuotannossa. OPINTOJEN LUONNE Ympäristö- ja energiatekniikan opinnot sisältävät paljon erilaisia mahdollisuuksia opiskeluun. Opetuksen kokeellinen osuus toteutetaan aidoissa tutkimusympäristöissä kentällä ja laboratoriossa. Laboratoriokokeita voidaan tehdä esimerkiksi puhtaan veden käsittelystä, biokaasun tuotannosta ja ilmanlaadun seurannasta. Työt toteutetaan yksin tai ryhmissä. Alalla on toteutettu syksyllä 2014 valtakunnallinen opintosuunnitelman uudistus, jossa opinnot on muutettu projektiluonteisemmiksi. Opiskelu on opettajan johdolla opiskelua. Kursseja voi tenttiä opettajan suostumuksella, mutta se ei ole suositeltavaa. Teoriakurssit YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

17 OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Erikoistumislinjojen kuvaukset Ympäristö- ja energiatekniikka Tehtävänimikkeitä voivat olla esim. käyttöinsinööri, kunnossapitopäällikkö, vuoromestari, suunnittelija, suunnittelupäällikkö, verkostopäällikkö, prosessiinsinööri, ympäristöpäällikkö, ympäristöinsinööri, ympäristösuunnittelija ja ympäristötarkastaja. koostuvat yleensä luennoista, kotitehtävistä tai isommasta kirjoitelmasta ja tentistä. Lisäksi kurssiin saattaa kuulua laboratoriotöitä tai vierailu johonkin alan yritykseen. Läsnäolopakko on lähinnä vain laboratoriokerroilla, eli n. 10 % lähiopetuksesta. TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN Ympäristö- ja energiatekniikan koulutuksesta valmistuvana insinöörinä voit työskennellä tehtävissä, jotka liittyvät erikoistumisen mukaan joko energia- tai ympäristötekniikkaan. Esimerkiksi ympäristötekniikan puolella tehtävät voivat liittyä ympäristön suojeluun, hoitoon ja hallintaan, vesihuoltoon, vesistöjen hoitoon ja kunnostukseen, ympäristörakentamiseen, ilmansuojeluun, jätehuoltoon, bioenergia-alaan, ympäristömittauksiin ja prosessien monitorointiin tai prosessiteollisuuden ympäristökuormitusten hallintaan. Energiatekniikkaan suuntautuvat voivat työllistyä esimerkiksi lämmön- ja sähköntuotannon käyttö- ja kunnossapitotehtäviin tai energiayhtiöiden palvelukseen. Sopivasti valituilla opinnoilla onkin mahdollista osoittaa voimalaitoksen käytön valvojalta edellytettävä teoreettinen osaaminen. Monenlaiset energia-alaan liittyvät suunnittelu- ja konsultointitehtävät ovat myös energia- ja ympäristöinsinöörin tavoitettavissa. Toimenkuvaan voi kuulua tehtäviä mm. suunnittelu-, markkinointi-, työnjohto-, tuotanto-, rakentamis- tai hallintoasioihin liittyen, oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan. Työnantajina ovat esimerkiksi suunnittelutoimistot, jätehuoltoyhtiöt, energia- ja vesilaitokset, ympäristöteknologia-alan ja prosessiteollisuuden yritykset, kuntien ympäristö- ja tekniset virastot, sekä alueiden ympäristökeskukset. Tehtävänimikkeitä voivat olla esim. käyttöinsinööri, kunnossapitopäällikkö, vuoromestari, suunnittelija, suunnittelupäällikkö, verkostopäällikkö, prosessi-insinööri, ympäristöpäällikkö, ympäristöinsinööri, ympäristösuunnittelija ja ympäristötarkastaja. Tutkinnon syventävillä opinnoilla on mahdollista saada kattilalaitoksen valvojan pätevyys, jos työkokemusta on vähintään kaksi vuotta kattilalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. JATKOKOULUTUS Energia- ja ympäristötekniikan tutkinnon suorittanut insinööri voi jatkaa esimerkiksi teknillisessä yliopistossa energia- ja ympäristötekniikan opintoja. 46 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

18 AMMATTIKORKEAKOULUKOHTAISET KUVAUKSET Savonia-ammattikorkekoulu Ammattikorkeakoulutus YLEISINFO Savonia-ammattikorkekoulu Ympäristötekniikka Opiskelupaikkojen määrä: 30 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Opintojen alussa kaikki suorittavat ympäristötekniikan opiskelijoille yhteisiä opintoja. Perusopintojen jälkeen opiskelija jatkaa osittain yhteisissä ammattiopinnoissa, joiden tarkoituksena on luoda vankka osaamispohja ympäristötoimialoille. Kolmannen vuoden keväästä alkaen opiskelijat suuntautuvat kahteen syventävään opintokokonaisuuteen. Myöhemmässä vaiheessa, kolmannen vuoden keväällä ja neljännen vuoden syksyllä, opiskelija syventyy valitsemalleen aihealueelle, joka on yksi seuraavista: vesihuolto ympäristönsuojelu ympäristömonitorointi ympäristörakentaminen Neljäntenä vuonna on lisäksi mahdollista syventyä biotekniikan käyttöön insinöörisovelluksissa suorittamalla edellisessä kohdassa mainittu kaksoistutkinto Saksassa. Vesihuoltoon syventyessäsi voit tulevaisuudessa toimia kuntien vesilaitoksilla tai vesihuoltotekniikan yrityssektorilla esimerkiksi tuotanto-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja rakentamistehtävissä. Jos valintasi on ympäristönsuojelu, voit toimia esimerkiksi tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, yritysten ympäristöjärjestelmien kehittämiseen, ympäristöriskien hallintaan tai pilaantuneen ympäristön hoitoon liittyvissä tehtävissä. Mikäli kiinnostuksesi kohteet ovat ilmansuojelussa tai bioenergiassa, voit hakeutua alan tehtäviin Pohjois-Savon laajassa yritys kentässä. Valittavana oleva ympäristömonitorointi tarjoaa sinulle mahdollisuuden työskennellä voimakkaasti kasvavalla ympäristötekniikan osa-alueella, jossa mittaustekniikka ja jatkuvatoimiset mittausjärjestelmät tuodaan avuksi ympäristön ja prosessien seurantaan. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia ympäristön havainnointiin ja prosessien ohjaukseen sekä haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseen. Infrarakentamisesta kiinnostuneet voivat toimia julkisen tai yksityisen sektorin ympäristörakentamisen suunnittelu- tai rakentamistehtävissä. OPISKELIJAJÄRJESTÖT Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Savotta Savotan päätehtävinä on opiskelijoiden etujen valvominen, opiskelijaedustajien valinta ammattikorkeakoulun hallintoelimiin sekä erilaisten jäsenpalveluiden tarjonta. Savotan jäsenet saavat erinomaisia jäsenpalveluita, kuten liikuntaetuja. Asioihin pääsee myös vaikuttamaan lähtemällä itse mukaan Savotan toimintaan. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

19 AMMATTIKORKEAKOULUKOHTAISET KUVAUKSET Metropolia Ammattikorkeakoulu YLEISINFO Metropolia Ammattikorkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka Opiskelupaikkojen määrä: 30 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma tuottaa opiskelijalle vahvan ja laajan energiatekniikan sekä luonnontieteiden osaamisen. Ammattiopintojen keskeisimmät sisällöt ovat: energiatekniikka voimalaitostekniikka keskitetty ja hajautettu energiantuotanto Koulutus sisältää lähiopetusta, laboratorio-, harjoitus- ja projektitöitä sekä ohjattua itseopiskelua. Energia- ja ympäristötekniikan koulutus sisältää energiantuotantotekniikoiden suuntautumisvaihtoehdon. Tutkinnon syventävillä opinnoilla on mahdollista saada kattilalaitoksen valvojan pätevyys, jos työkokemusta on vähintään kaksi vuotta kattilalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotehtävissä. OPISKELJAJÄRJESTÖT Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (eli tuttavallisemmin METKA) on julkisoikeudellinen yhteisö, joka koostuu Metropolian opiskelijoista. METKA järjestää säännöllistä liikunta- ja harrastetoimintaa sekä monenkirjavia opiskelijatapahtumia haalaribileistä kansanjuhlanomaisiin urheilutapahtumiin. Opiskelijakunta koordinoi myös tuutorointia, järjestää kansainvälistä toimintaa, välittää opiskelijoiden hyvinvoinnista ja neuvoo ongelmatilanteissa. Osallistuakseen METKA:n toimintaan ei tarvitse muuttua uudeksi ihmiseksi. METKA on jäseniensä näköinen yhteisö, jonka ylin ja tärkein tavoite on tehdä opiskeluajasta mukavaa ja antoisaa. Tuo omat ideasi kehiin ja tee opiskeluarjestasi hauskempaa! Tai tule mukaan muuten vain. Yhdessä on leppoisampaa. Tervetuloa opiskelijakuntasi jäseneksi! METKA ON SUOMEN SUURIMMAN AM- MATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JA SEN KYLLÄ HUOMAA JÄSENPALVELUJEN LAAJUUDESSA. METKAN JÄSENMAKSU SISÄLTÄÄ KAIKKI LIIKUNTAPALVELUT, JOHON KUULUVAT KAIKKI RYHMÄLIIKUNTATUNNIT. METKA:N KAUTTA LÖYTÄÄ AINA TEKEMISTÄ. 48 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

20 AMMATTIKORKEAKOULUKOHTAISET KUVAUKSET Vaasan ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulutus YLEISINFO Vaasan ammattikorkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka Opiskelupaikkojen määrä: 20 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ VAMK:ssa energia- ja ympäristöalan tehtäviin perehdytään yhteistyössä paikallisten yritysten ja teollisuuden kanssa. Esimerkiksi työmaa- ja yritysvierailujen, työharjoittelun ja opinnäytetyöprosessin kautta opiskelija pääsee luomaan kontakteja mielenkiintoisiin yrityksiin tulevaisuuden työuraansa silmällä pitäen. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua yritysten kanssa yhteistyössä tehtäviin laboratoriotutkimuksiin tekniikan oppimisympäristö Technobothniassa. Tiimityöskentely on tyypillinen tapa opiskella ja se perehdyttääkin tulevat insinöörit alalla tarvittaviin yhteistyötaitoihin. Projekti- ja kansainvälisyystaitoja insinööriopiskelijat voivat harjoitella kansainvälisessä projektiharjoittelussa. Opintokokonaisuus suoritetaan ulkomailla jonkin vaasalaisen vientiyrityksen palveluksessa. PERUS- JA AMMATTIOPINNOT Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat suuntautuvat sekä energia- että ympäristötekniikan perusopintojen pariin. Perusopinnot sisältävät opintokokonaisuudet: Energia-, kone- ja sähkö- ja tietotekniikan perusteet Ympäristötekniikan perusteet ja kestävä kehitys Ensimmäiset kaksi vuotta on yhteisiä opintoja, minkä jälkeen opiskelija tekee valinnan: hän jatkaa seuraavat kaksi vuotta joko ympäristötekniikkaa tai englannin kielellä opetettavaa energiatekniikkaa opiskellen. Energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään muun muassa kestävään energiantuotantoon, voimalaitostekniikkaan, projektinhallintaan sekä tekniseen myyntiin ja markkinointiin. Ympäristötekniikassa paneudutaan yhdyskunnan perustoimintoihin ja niiden monipuolisiin teknisiin ratkaisuihin, kuten kunnallistekniikkaan, vesi- ja jätehuoltoon, ympäristösuunnitteluun sekä teollisuuden ympäristöasioiden hallintaan. OPISKELIJAJÄRJESTÖT Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK VAMOK on noin opiskelijan muodostama Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden palvelu- ja edunvalvontaorganisaatio. Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä ja edistää näiden yhteiskunnallisia, sosiaalisia sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös valita opiskelijaedustajat päätoimisten opiskelijoiden keskuudesta ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan. Jokainen Vaasan ammattikorkeakoulun päätoiminen opiskelija voi kuulua opiskelijakuntaan. VAMOK järjestää vuosittain lukuisia tapahtumia jäsenilleen, kuten bileitä, pubivisoja ja liikuntavuoroja. Tervetuloa mukaan toimintaan! YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 OAMK / LUOVA Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 Yliopettaja Pirjo Siipola Kuvat ja piirrokset koonnut opiskelija Sanna Sunnari Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Tavoitteena on parantaa elinympäristön

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja puutarhatalouden koulutusohjelmat otsikoista sisällöiksi

Maaseutuelinkeinojen ja puutarhatalouden koulutusohjelmat otsikoista sisällöiksi Maaseutuelinkeinojen ja puutarhatalouden koulutusohjelmat otsikoista sisällöiksi Sidosryhmäseminaari 07.11.2008 Jouko Karhunen jouko.karhunen@oamk.fi Maaseutuelinkeinojen ko Agrologi (AMK) Puutarhatalouden

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

Jatko-opintoja maantieteestä kiinnostuneille

Jatko-opintoja maantieteestä kiinnostuneille Jatko-opintoja maantieteestä kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Turun AMK on monialainen 9500 opiskelijaa, joista 3100 liiketalouden ja hallinnon alalla 3000 sosiaali- ja terveysalalla 2700 tekniikan ja liikenteen alalla 700 kulttuurialalla

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014. Tuula Pihlajamaa

Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014. Tuula Pihlajamaa Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014 Tuula Pihlajamaa Mikä TEK on? Miksi tarvitaan tekniikan alan yliopistokoulutettuja Koulua vai elämää varten Palkat ja

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

Biotalous ja hajautettu uusiutuva energia, HAMK

Biotalous ja hajautettu uusiutuva energia, HAMK ja hajautettu uusiutuva energia, HAMK Kestävästä suunnittelusta kestävään toteutukseen - vihreän talouden osaamisketjut työpaja 2/2 6.5.2015 Tapani Pöykkö Tiekartta HAMKin biotalouteen Strateginen pa osaajat,

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sekä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK)

MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK) MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK) Opiskele kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa työn ohella 1 1,5 vuotta Automaatio Energia- ja ympäristötekniikka Kone- ja laitossuunnittelu Aikuisten AMK-yhteishaku

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

UUSI PARADIGMA MUN JUTTU!

UUSI PARADIGMA MUN JUTTU! Hannu Soini Hankepäällikkö / Paradigma Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Pohjolankatu 4-6 57200 Savonlinna tel +35844 550 6617 email: hannu.soini@samiedu.fi Toisen asteen

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa Jussi Koskinen 11.4.2013 Rakennusinsinööri AMK Perusopinnot 60 op Ammattiopinnot 120 op koulutusohjelman yhteiset 60 op

Lisätiedot

Sivustolta löydät yleistietoa energiasta, energia-alan ammateista, työpaikoista ja eri koulutusvaihtoehdoista sekä opetusmateriaalia oppitunteja

Sivustolta löydät yleistietoa energiasta, energia-alan ammateista, työpaikoista ja eri koulutusvaihtoehdoista sekä opetusmateriaalia oppitunteja Sivustolta löydät yleistietoa energiasta, energia-alan ammateista, työpaikoista ja eri koulutusvaihtoehdoista sekä opetusmateriaalia oppitunteja varten. Kaaviot ja tietoja energiasta opetuskäyttöä varten

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op 1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 2 (42) Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Satakunnan vanhusneuvosto

Satakunnan vanhusneuvosto Satakunnan vanhusneuvosto Tuula Rouhiainen-Valo 13.9.2016 Ammattikorkeakoulukoulutus /OKM sivuilta *Ammattikorkeakoulut (AMK), ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

ympäristöalan opinto opas Opiskelu ammattikorkeakoulutuksessa Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa Opiskelu yliopistossa

ympäristöalan opinto opas Opiskelu ammattikorkeakoulutuksessa Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa Opiskelu yliopistossa opinto opas ympäristöalan 2015 Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa Opiskelu ammattikorkeakoulutuksessa Opiskelu yliopistossa 06 30 58 ESIPUHE Ympäristöalan opinto-opas SUOMESSA YMPÄRISTÖ on ollut aina

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen kehittämispäivä 16.2.2011 Erja Parviainen 10/2/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Esityksen sisältö: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Opiskelijan kommenttipuheenvuoro. Marika Vainio Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Lahden ammattikorkeakoulu

Opiskelijan kommenttipuheenvuoro. Marika Vainio Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Lahden ammattikorkeakoulu Opiskelijan kommenttipuheenvuoro Marika Vainio Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Lahden ammattikorkeakoulu 1 Mikä toi minut energia- ja ympäristötekniikan opiskelijaksi? Lähipiirissäni ympäristöasiat

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Kotka ja Kouvola syksy 2013. nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10.

Kotka ja Kouvola syksy 2013. nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. Kotka ja Kouvola syksy 2013 nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. pikainfo haussa olevista koulutusohjelmista Koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot Tutkintonimike Nuorten tutkintoon

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. 20.6.2017

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5-4v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Biotalous paljon mahdollisuuksia Voi sisältää monenlaisia aloja Kemiaa, ympäristötiedettä, johtamista, IT-osaamista, kieliä jne sekä näiden yhdistelmiä Tarjonta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULUTUS Biotalouden keskus

OPETUSSUUNNITELMA. ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULUTUS Biotalouden keskus OPETUSSUUNNITELMA ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULUTUS Biotalouden keskus Uusiutuva energia on yksi Pohjois-Karjalan maakunnan kehittämisen painoaloista. Joensuun seudulla on kansallinen vetovastuu

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot