Pohjois-Savon ammattikorkeakoulutuksen tilastotarkastelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon ammattikorkeakoulutuksen tilastotarkastelu"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon ammattikorkeakoulutuksen tilastotarkastelu (KESU-prosessin taustapaperi) Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen Pohjois-Savon liitto Puh

2 Sisällysluettelo 1 Raportin sisältökuvaus Pohjois-Savon väestökehitys ja -ennusteet Väestön koulutusrakenne Ammattikorkeakoulutus AMK-koulutuksen kehityksestä Valmistuneiden työllistyminen ja toimialakohtainen sijoittuminen Tutkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen Opintojen kulku ja jatko-opinnot LÄHTEET LIITTEET

3 1 Raportin sisältökuvaus Aluksi esitetään tilastokeskuksen väestöennusteet, koulutukseen tuleva ikäluokka, koulutusrakenne ja koulutuksen ulkopuolelle jääneet. Raportin laajin osio koskee nuorten ammattikorkeakoulutusta. Tarkastelussa on mm. opiskelijamäärät, suoritetut tutkinnot, koulutuksen hakutietoja, valmistuneiden työllistymistietoja sekä valmistuneiden alueellista sijoittumista. Tarkastelutasona on maakuntataso. Tarkastelua on tehty yksityiskohtaisemmin oppilaitostasolla. 3

4 2 Pohjois-Savon väestökehitys ja -ennusteet Pohjois-Savon maakunnassa oli vuoden 2013 lopussa asukasta. Maakunnan väestömäärä kääntyi hitaaseen kasvuun vuonna Vuonna 2013 Väestökasvu oli suurempi kuin kahtena edellisenä vuotena. Erityisen positiivista on maan sisäisen muuttoliikkeen kääntyminen positiiviseksi. Tilastokeskuksen laatiman väestöennusteen mukaan Pohjois-Savossa olisi vuonna 2020 noin asukasta (taulukko 1.) Tilastokeskuksen laatima väestöennuste on viime vuosien kehityksen valossa alimitoitettu. Mikäli Kuopio säilyttää saavuttamansa kasvutason noin 1000 asukasta vuodessa ja muu maakunta yltää Tilastokeskuksen ennusteen tasolle, toteutuu Pohjois-Savon maakuntaohjelmaan 1 määritelty asukkaan tavoite vuonna Tavoite on kuitenkin kunnianhimoinen, kaikkien keskusten ulkopuolistenkin kuntien muuttoliikkeen tulee olla tasapainossa vuoden 2020 jälkeen. Pohjois-Savon maakuntaohjelmaan määritellyt väestötavoitteet eri skenaarioille ovat liitteessä 1. Taulukko 1. Lähivuosien koulutuksen mitoituksessa Pohjois-Savon tulee korostaa, että väestökehitys on kolmen viime vuoden aikana ollut selvästi tilastokeskuksen laatimaa ennustetta parempaa (kuvio 1). Tätä viestiä tulee niin viranomaisten kuin oppilaitostenkin välittää ministeriöön. Pohjois-Savo on nyt yksi Suomen viidestä maan sisäistä muuttovoittoa saavista maakunnista. 1 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma

5 Kuvio 1. Pohjois-Savon toteutunut väestökehitys suhteessa tilastokeskuksen ennusteeseen. Koulutuksen mitoituksen kannalta keskeistä on koulutukseen tulevan ikäluokan (16-vuotiaat) määrä ja kehitys (taulukko 2). Vuonna 2013 ikäluokan koko Pohjois-Savossa oli 2815 henkilöä, joka on 274 vähemmän kuin vuonna Tilastokeskuksen ennuste arvioi ikäluokan koon olevan 2651 vuonna Ennuste aliarvioi mm. Kuopion ja yliarvioi reuna-alueiden kuntien 16-vuotiaiden määrää. Reuna-alueiden yliarvioon on vaikuttanut se, että ennuste on huomioinut tarvittavan työvoimamäärän suhteessa palvelutarpeen kysyntään. Taulukko vuotiaiden ikäluokkakehitys ja ennuste Pohjois-Savossa ja sen kunnissa (Tilastokeskus). Toteutunut kehitys Ennuste Pohjois-Savon maakunta Iisalmi Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio Lapinlahti Leppävirta Maaninka Pielavesi Rautalampi Rautavaara Siilinjärvi Sonkajärvi Suonenjoki Tervo Tuusniemi Varkaus Vesanto Vieremä

6 2.2 Väestön koulutusrakenne Väestön koulutusrakenne on noussut kuluneiden vuosien aikana. Tähän ovat vaikuttaneet omalta osaltaan väestön eläköityminen ja ikääntyminen. Pohjois-Savossa tutkinnon suorittaneiden yli 15-vuotiaiden osuus on koko maan tasolla (taulukko 3). Keski-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on 3,6 % korkeampi ja korkeaasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 3,6 % alhaisempi kuin koko maassa. Ilman tutkintoa olevien osuus on koko maan tasolla. Pohjois-Savon kuntakohtaiset luvut ovat liitteessä 2. Taulukko vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan / % 15-vuotta täyttäneistä maakunnittain (Tilastokeskus) Perusasteen koulutuksen ulkopuolella olevien osuudella on merkitystä mm. nuorisotakuun toteutumisen kannalta. Lisäksi yhteyshaussa tapahtuneet muutokset vaikeuttavat koulutuksen ulkopuolella olevien hakeutumista koulutukseen, sillä ensisijalla ovat juuri perusasteen opintonsa päättäneet. Pohjois-Savossa koulutuksen ulkopuolella ja ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on alhaisempi kuin koko maassa. Vuonna 2012 Pohjois-Savossa osuus oli 9,2 %, kun se koko maassa oli 10,8. Niin Pohjois-Savossa kuin koko maassa koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus on ollut viime vuosina laskussa. 6

7 Taulukko 4. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet* vuotiaat, lkm ja % vastaavanikäisestä väestöstä (SOTKANET) Koko maa , , , ,8 Pohjois-Savo , , , ,2 Iisalmi , ,9 Juankoski 28 7,3 28 7,7 29 8,4 31 9,2 Kaavi 26 12, , , ,5 Keitele 21 11,9 17 9,6 17 9, ,6 Kiuruvesi 94 12, , Kuopio , , , Lapinlahti , , , ,9 Leppävirta 71 9, ,8 65 9,6 62 9,8 Maaninka 19 7, ,1 24 9, Pielavesi 42 11, ,1 32 9,7 29 8,9 Rautalampi 25 10,9 21 9, , ,5 Rautavaara 26 19, , , ,2 Siilinjärvi 140 8, , , ,6 Sonkajärvi 36 10, , , ,3 Suonenjoki 73 13, , , ,9 Tervo 13 10,2 11 9, ,2 Tuusniemi 31 15, , , Varkaus , , ,2 Vesanto 27 18, , , ,1 Vieremä 40 11,6 33 9, , ,6 *eivät ole ko. vuonna opiskelijoita eikä ole perusasteen jälkeistä tutkintoa 7

8 3 Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutusta Pohjois-Savossa tarjoavat Savonia-ammattikorkeakoulu ja humanistinen ammattikorkeakoulun Kuopion toimipaikka. Savonialla on toimipisteet Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa. Savonia-ammattikorkeakoulun koulutusalat ovat seuraavat: Kulttuuriala Liiketalouden ala Luonnonvara-ala Matkailu- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala Tekniikan ala Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion toimipaikka kouluttaa tulkkeja 2, yhteisöpedagogeja ja kulttuurituottajia. 3.1 AMK-koulutuksen kehityksestä Ammattikorkeakoulutuksen kokonaisopiskelijamäärä ei ole muuttunut paljoa viime vuosien aikana. Vuonna 2011 kokonaisopiskelijamäärä oli 5 529, kun se vuonna 2014 on Kulttuurialalla opiskelijamäärät ovat laskeneet etenkin medianomien ja muotoilijoiden kohdalla (taulukko 5). Liiketalouden ja hallinnon alalla opiskelijamäärä on laskenut noin 10 % vuosien välillä. Liiketalouden koulutus Varkaudessa on lopetettu (viimeinen sisäänotto 2012) eli Savonialla on tällä hetkellä liiketalouden nuorisokoulutusta vain Kuopiossa. Medianomikoulutus ja tietotekniikan tradenomikoulutus on Savoniassa lopetettu vuonna 2009, jolloin viimeinen sisäänotto. Tekniikan ja liikenteen aloilla opiskelijamäärä on kasvanut erityisesti energiatekniikassa (87 %), tuotantotaloudessa (34,8 %) sekä rakennusmestareiden (31,6 %) kohdalla. Tekniikan ja liikenteen alassa tulee huomioida joidenkin opintoalojen loppuminen. Sairaanhoitajien opiskelijamäärä on noussut noin 5 % ja terveydenhoitajien noin 10 % vuosien aikana. Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijamäärät ovat prosentuaalisesti nousseet eniten ensihoitajien (91,2 %), kätilöiden (25 %) ja röntgenhoitajien (20 %) kohdalla. Hotelli- ja ravintola-alan (majoitus- ja ravitsemisalan restonomit) opiskelijamäärä on kasvanut vuosien aikana noin 30 %, kun taas matkailualan opiskelijoiden määrä on laskenut noin 20 %. 3 2 Tutkintonimike oli aiemmin viittomakielentulkki alkaen koulutusalalla on yksi tutkinto-ohjelma (matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma). Tilastokeskuksen tilastoissa tätä muutosta ei vielä näy, vaan opiskelijat on luokiteltu kahteen koulutusohjelmaan. 8

9 Taulukko 5. Nuorille suunnatun ammattikorkeakoulutuksen opiskelijamäärien kehitys tutkinnoittain Pohjois-Savossa (Savonia ja Humak) (Tilastokeskus). Muutos- Amk-tutkintoon johtava nuorten koulutus % Koulutukset yhteensä (Pohjois-Savo) , Musiikkipedagogi (AMK) , Tanssinopettaja (AMK) , Muotoilija (AMK) , Medianomi (AMK) , Viittomakielentulkki (AMK) , Yhteisöpedagogi (AMK) Tradenomi, tal., hall., markk , Tradenomi, tietojenkäsittely , Ins. (AMK), konetekniikka , Ins. (AMK), energiatekniikka , Ins. (AMK), sähkötekniikka , Ins. (AMK), automaatiotekn , Ins. (AMK), elektroniikka , Ins. (AMK), tietotekniikka , Ins. (AMK), ympäristötekniikka , Ins. (AMK), puunjalostustekn , Ins. (AMK), rakennus, yhdysk , Ins. (AMK), rakennusarkkiteht Ins. (AMK), tuotantotalous , Rakennusmestari (AMK) , Agrologi (AMK) , Sairaanhoitaja (AMK) , Terveydenhoitaja (AMK) , Bioanalyytikko (AMK) , Röntgenhoitaja (AMK) , Kätilö (AMK) , Suuhygienisti (AMK) , Fysioterapeutti (AMK) , Toimintaterapeutti (AMK) , Ensihoitaja (AMK) , Sosionomi (AMK), sosiaaliala , Restonomi (AMK), majoit,ravits , Restonomi (AMK), matkailu , Ins. (AMK), palopääll. koul ,7 Koko maa yhteensä ,8 Savoniassa nuorten amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tutkintomäärä oli vuonna 2013 noin 1000 tutkintoa. Vuodesta 2011 tutkintomäärä on noussut noin 100 tutkinnolla. Tutkintomäärät ovat kasvaneet sosiaali- ja terveysalalla kokonaisuudessaan. Tekniikan ja liikenteen alalla tutkintomäärät ovat kasvaneet erityisesti rakentamisessa, kone-, metalli- ja energiateknologiassa sekä muun tekniikan ja liikenteen alan koulutuksessa. 9

10 Merkittävin tutkintomäärien väheneminen on tapahtunut liiketalouden ja kaupan alalla, joskin vuonna 2013 tutkintomäärä nousi verrattuna kahteen edellisvuoteen. Kulttuurialan tutkinnoissa ei kokonaisuudessaan ole tapahtunut suurta muutosta. Musiikin- ja tanssin tutkinto-ohjelmien kohdalla tulee huomioida, että sisäänotto tapahtuu vain joka toinen vuosi. Teatterin koulutusta ei Savoniassa ole, vaan tilastokeskus luokittelee teatterin ja tanssin yhdeksi kokonaisuudeksi. Taulukko 6. Savoniassa suoritetut tutkinnot aloittain (Tilastokeskus) Savonia-ammattikorkeakoulu Amk-tutkintoon johtava nuorten koulutus Tilastovuosi Opintoalat yhteensä Käsi- ja taideteollisuus Viestintä ja informaatiotieteet Teatteri ja tanssi Musiikki Liiketalous ja kauppa Tietojenkäsittely Arkkitehtuuri ja rakentaminen Kone-, metalli- ja energiatekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikka Prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka Tuotantotalous Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus Maatilatalous Sosiaaliala Terveysala Hammaslääketiede ja muu hammashuolto Kuntoutus ja liikunta Tekniset terveyspalvelut Matkailuala Majoitus- ja ravitsemisala Savonia-amk:n aloituspaikoissa tapahtui suuri muutos vuosien välillä, sillä aloituspaikat putosivat 145 paikalla (taulukko 7). Aloituspaikat vähenivät tekniikan, liiketalouden, muotoilun ja musiikin aloilla. Vuonna 2014 nuorten yhteishaun aloituspaikkoja oli 1019 (Taulukko 8). Taulukko 7. Savonia-amk:n aloituspaikat (Savonia-amk). 10

11 Kevään 2014 nuorten yhteishaussa Savoniaan haki ensisijaisesti hakijaa (taulukko 8). Ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden oli 3,94 (vetovoimaluku). Kun otetaan mukaan kaikki hakijat, nousee luku 9,59. Koulutusohjelmittain on suuria eroja ns. vetovoimaluvussa. Korkein vetovoimaluku oli röntgenhoitajien koulutusohjelmassa (10,91). Terveys- ja sosiaalialan koulutusohjelmissa vetovoima oli kaiken kaikkiaan korkea. Kulttuurialalla korkein vetovoima oli tanssinopettajan koulutusohjelmassa (8,5). Muotoilualan koulutusohjelmassa vetovoima oli 3,18. Taulukko 8. Savonia-amk:n kevään 2014 nuorten yhteishaun hakija- ja aloituspaikkatilasto (Savonia-amk). 11

12 Agrologin koulutuksessa vetovoima oli varsin alhainen 1,31. Restonomin koulutusohjelmassa vetovoima oli 2,44. Tekniikan alalla on koulutusohjelmittain on suuret erot vetovoimassa. Alhaisin vetovoima oli Varkauden kampuksen energiatekniikan koulutusohjelmassa, jossa ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden oli vain 0,85. Tuotantotaloudessa vetovoima oli 0,9 (opistotien kampus). Korkein vetovoima oli rakennusarkkitehdin koulutusohjelmassa (5,07). Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion alueyksikössä vuosina suoritetut tutkintomäärät ovat olleet varsin vakiintuneita. Vuonna 2012 tutkintomäärä oli korkein, 26 tutkintoa (taulukko 9). Tutkintomäärät tulevat nousemaan, sillä Kuopion alueyksikössä alkoi vuonna 2013 yhteisöpedagogien koulutus (kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutus). Taulukko 9. Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Kuopion alueyksikkö) suoritetut tutkinnot aloittain (Tilastokeskus) Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion alueyksikössä viittomakielen koulutusohjelmassa oli 20 aloituspaikkaa vuosina 2013 ja 2014 (taulukko 10). Vuonna 2012 paikkoja oli 30. Koulutuksen vetovoima on korkea. Vuonna 2014 yhtä aloituspaikkaa kohden oli 4 hakijaa. Vuonna 2013 alkaneen yhteisöpedagogiikan koulutuksessa aloituspaikkoja on 26. Kyseisen koulutuksen vetovoima on niin ikään korkea, vuonna 2014 yhtä aloituspaikkaa kohden oli 4,8 hakijaa. 12

13 Taulukko 10. Humak:in Kuopion yksikön nuorten aloituspaikat, hakeneet, aloittaneet ja vetovoimaluku vuosina (Oppilaitoksen tilastot) Vuosi 2012 Aloituspaikat 1. sijaiset hakijat Kaikki hakijat 1.sij. Hak / Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kuopion yksikkö (palpa)* Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet Kaikki Aloittaneet aloituspaikka Yhteisöpedagogi (AMK) Tulkki (AMK) ,5 Vuosi 2013 Aloituspaikat 1. sijaiset hakijat Kaikki hakijat 1.sij. Hak / Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kuopion yksikkö (palpa) Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet Kaikki Aloittaneet aloituspaikka Yhteisöpedagogi (AMK) ,4 Tulkki (AMK) ,0 Vuosi 2014 Aloituspaikat 1. sijaiset hakijat Kaikki hakijat 1.sij. Hak / Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kuopion yksikkö (palpa) Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet Kaikki Aloittaneet aloituspaikka Yhteisöpedagogi (AMK) ,8 Tulkki (AMK) ,0 3.2 Valmistuneiden työllistyminen ja toimialakohtainen sijoittuminen Vuosina ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymisaste vuoden 2012 lopussa oli koko maassa 74,6 %. Luku on hieman alhaisempi verrattuna edelliseen seurantajaksoon. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden työllistyminen on molempina seuranjaksoina ollut hieman koko maan työllistymistä alhaisempi. Muihin Itä-Suomen maakuntiin verrattuna Savonia on pärjännyt tällä mittarilla aavistuksen paremmin. Parhaimmat työllistymisasteet ovat Diakonia-, Laurea- ja Metropolia ammattikorkeakouluilla. Taulukko 11. Ammattikorkeakoulussa tutkinnon suorittaneiden (nuorten AMK-tutkinto) työllistyminen kahden seurantakauden ajalta (Tilastokeskus). 13

14 valm valm. Työlliset 2011 Työlliset 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu 81,8 82,1 Laurea-ammattikorkeakoulu 81,4 81,2 Metropolia Ammattikorkeakoulu 80,1 79,0 Kymenlaakson ammattikorkeak. 74,8 75,8 Satakunnan ammattikorkeakoulu 77,4 75,8 Hämeen ammattikorkeakoulu 76,1 75,6 HAAGA-HELIA ammattik.-yrkesh. 76,2 75,3 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 74,5 75,3 Yhteensä 75,2 74,6 Turun amm.kork.-åbo yrkeshögsk 75,0 74,3 Tampereen ammattikorkeakoulu 75,1 74,1 Savonia-ammattikorkeakoulu 74,2 73,6 Kajaanin ammattikorkeakoulu 74,0 73,6 Pohj.Karjalan ammattikorkeak. 73,4 73,4 Mikkelin ammattikorkeakoulu 74,2 73,3 Vaasan amm.kork.-vasa yrkesh. 72,8 73,3 Yrkeshögskolan Novia 74,5 73,0 Arcada-Nylands sv.yrkeshögsk. 74,6 72,5 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 72,0 71,9 Humanistinen ammattikorkeak. 70,0 71,8 Lahden ammattikorkeakoulu 71,8 71,4 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 72,9 70,9 Oulun seudun ammattikorkeak. 72,5 70,6 Saimaan ammattikorkeakoulu 69,9 70,2 Keski-Pohjanmaan amm.korkeak. 70,2 70,0 Kemi-Tornion ammattikorkeak. 69,6 67,8 Poliisiammattikorkeakoulu 63,4 61,3 Koulutusaloittain tarkasteltuna heikoin työllistymisaste Savoniasta valmistuneista on kulttuurialalla, noin 59 %. Luku on prosentin verran alhaisempi kuin koko maassa alalta valmistuneilla. Kulttuurialalta valmistuneiden kohdalla tulee huomioida, että jo valmistuneista 22,5 % oli jatko-opiskelijoita. Työttömien osuus oli kuitenkin koulutusaloista korkein (13 %). Liiketalouden alalta valmistuneiden kohdalla Savoniasta valmistuneiden työllistymisaste (67,7 %) on noin 5 % alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Luonnontieteissä 4 valmistuneiden työllistymisaste koko maassa ja Savoniassa on noin 70 %. Tekniikan ja liikenteen alalta valmistuneissa Savonian tilanne (75,3 %) on hieman muuta maata (73,6 %) parempi. Luonnonvara-alalta valmistuneissa ero Savonian ja koko maan välillä on suurin. Savoniasta valmistuneiden työllistymisaste on noin 80 %, kun se koko maassa oli noin 69 %. Korkeimmat työllisten osuudet niin Savoniasta kuin koko maasta valmistuneista oli sosiaali- ja terveysalalla, noin 83 %. Matkailu- ja ravitsemisalalla ei ole juurikaan eroa koko maasta ja Savoniasta valmistuneiden välillä. Jatkoopiskelijoiden osuus (noin 19 %) on aloittain tarkasteltuna toiseksi yleisintä kulttuurialan jälkeen. 4 Luonnontieteiden alaan kuuluu ainoastaan tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus, jonka sisäänotto loppunut Savoniassa

15 Kuvio 2. Savoniassa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2012 (Tilastokeskus). Kuvio 3. Koko maassa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2012 (Tilastokeskus). Tutkintotasolla tarkasteltuna on havaittavissa suuriakin eroja koulutusalojen sisällä. Kulttuurialalta valmistuneista parhaiten ovat työllistyneet musiikkipedagogit (noin 73 %) (kuvio 4). Heidän kohdallaan myös jatko-opiskelu on yleistä, sillä noin 20 % valmistuneista oli opiskelijoita. Heikoin työllistymisaste oli muotoilijoilla (53 %). Muotoilijoiksi ja medianomeiksi valmistuneilla työttömien osuus oli korkein, noin 15,5 % valmistuneista. Lisäksi muotoilijoiksi valmistuneista noin 24 % oli jatko-opiskelijoita. Korkein jatkoopiskelijoiden osuus oli tanssiopettajiksi valmistuneilla, noin 28 %. Tekniikan ja liikenteen alalta valmistuneiden kohdalla paras työllistymisaste on sähkötekniikan (91,6 %) ja rakennustekniikan insinööreillä (86,2 %) sekä rakennusmestareilla (87,8 %). Alhaisimmat työllistymisasteet ovat muun tekniikan (hyvinvointiteknologia) (41,9 %) sekä tuotantotalouden (56,8 %) että puunjalostustekniikan (58,8 %) insinööreillä. Työttömien osuudet ovat korkeimmat puunjalostustekniikan (19,6 %) ja elektroniikan (13,6 %) insinööreillä. Tekniikan ja liikenteen alalta vuosina valmistuneesta oli vuonna 2012 opiskelijoita noin 14 %. Sosiaali- ja terveysalalla työllistymisaste oli korkea lähes kaikissa tutkinnoissa (noin %). Ainoastaan fysioterapeutiksi valmistuneilla työllistymisaste oli selvästi alhaisin, noin 67 %. Kyseisen tutkinnon suorittaneilla myös työttömien ja opiskelijoiden osuus oli korkein. 15

16 Majoitus- ja ravitsemisalan restonomeiksi valmistuneissa työllisten osuus oli 73,5 % ja opiskelijoiden noin 20 %. Matkailualan restonomeissa työllisten osuus oli noin 70 % ja opiskelijoiden noin 16 %. Kuvio 4. Savoniassa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2012 tutkinnoittain (Tilastokeskus). 16

17 Taulukko 12. Savoniassa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2012 tutkinnoittain (Tilastokeskus). Savonia-ammattikorkeakoulu Yhteensä Työlliset Työttömät Työlliset opiskelijat Päätoimiset opiskelijat Varusmiehet/S Maastamuutt Muu tai iviilipalvelu aneet tuntematon Savonia-ammattikorkeakoulu Työlliset Työttömät Työlliset opiskelijat Päätoimiset opiskelijat Varusmiehet/S iviilipalvelu Maastamuutt Muu tai aneet tuntematon Tutkinnot yhteensä Tutkinnot yhteensä 73,6 6,7 9,3 4,7 0,1 2,0 3,6 2 Kulttuuriala Kulttuuriala 58,8 13,0 14,5 8,0 0,1 1,2 4, Musiikkipedagogi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) 72,7 3,0 16,2 4,0 0,0 3,0 1, Tanssinopettaja (AMK) Tanssinopettaja (AMK) 63,2 3,5 28,1 1,8 0,0 1,8 1, Muotoilija (AMK) Muotoilija (AMK) 53,0 15,7 14,3 10,4 0,0 0,9 5, Medianomi (AMK) Medianomi (AMK) 69,9 15,5 6,8 3,9 1,0 1,0 1,9 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 67,7 6,5 7,8 4,5 0,2 6,6 6, Tradenomi, tal., hall., markk Tradenomi, tal., hall., markk. 67,7 6,5 7,8 4,5 0,2 6,6 6,6 4 Luonnontieteiden ala Luonnontieteiden ala 70,7 12,2 9,8 3,7 0,0 1,2 2, Tradenomi, tietojenkäsittely Tradenomi, tietojenkäsittely 70,7 12,2 9,8 3,7 0,0 1,2 2,4 5 Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan ja liikenteen ala 75,3 6,6 10,2 3,3 0,0 2,3 2, Ins. (AMK), konetekniikka Ins. (AMK), konetekniikka 79,6 9,5 6,0 2,8 0,0 0,4 1, Ins. (AMK), sähkötekniikka Ins. (AMK), sähkötekniikka 91,6 3,7 1,9 2,8 0,0 0,0 0, Ins. (AMK), automaatiotekn Ins. (AMK), automaatiotekn. 67,7 11,3 12,9 4,8 0,0 1,6 1, Ins. (AMK), elektroniikka Ins. (AMK), elektroniikka 63,6 13,6 10,6 9,1 0,0 1,5 1, Ins. (AMK), tietotekniikka Ins. (AMK), tietotekniikka 64,8 6,4 13,7 3,2 0,0 8,7 3, Ins. (AMK), ympäristötekniikka Ins. (AMK), ympäristötekniikka 75,8 5,8 6,7 8,3 0,0 1,7 1, Ins. (AMK), puunjalostustekn Ins. (AMK), puunjalostustekn. 58,8 19,6 11,8 3,9 0,0 0,0 5, Ins. (AMK), rakennus, yhdysk Ins. (AMK), rakennus, yhdysk. 86,2 3,5 7,6 0,3 0,0 0,3 2, Ins. (AMK), tuotantotalous Ins. (AMK), tuotantotalous 56,8 5,3 14,7 9,5 0,0 5,3 8, Ins. (AMK), muu tekniikka Ins. (AMK), muu tekniikka 41,9 12,9 19,4 3,2 0,0 16,1 6, Rakennusmestari (AMK) Rakennusmestari (AMK) 87,8 4,1 6,1 2,0 0,0 0,0 0, Ins. (AMK), palopääll. koul Ins. (AMK), palopääll. koul. 77,6 1,3 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Luonnonvara- ja ympäristöala Luonnonvara- ja ympäristöala 79,7 5,4 9,5 2,7 0,0 0,0 2, Agrologi (AMK) Agrologi (AMK) 79,7 5,4 9,5 2,7 0,0 0,0 2,7 7 Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 82,9 4,1 5,5 4,6 0,0 0,1 2, Sairaanhoitaja (AMK) Sairaanhoitaja (AMK) 88,5 0,5 4,8 4,3 0,0 0,0 1, Terveydenhoitaja (AMK) Terveydenhoitaja (AMK) 89,1 2,7 1,8 1,8 0,0 0,0 4, Bioanalyytikko (AMK) Bioanalyytikko (AMK) 76,9 5,1 7,7 9,4 0,0 0,0 0, Röntgenhoitaja (AMK) Röntgenhoitaja (AMK) 91,2 2,0 1,0 1,0 0,0 1,0 3, Kätilö (AMK) Kätilö (AMK) 79,8 1,2 7,1 8,3 0,0 0,0 3, Suuhygienisti (AMK) Suuhygienisti (AMK) 87,9 3,0 4,0 5,1 0,0 0,0 0, Fysioterapeutti (AMK) Fysioterapeutti (AMK) 66,7 13,2 10,9 7,0 0,0 0,0 2, Toimintaterapeutti (AMK) Toimintaterapeutti (AMK) 82,0 6,0 0,0 4,0 0,0 0,0 8, Ensihoitaja (AMK) Ensihoitaja (AMK) 87,5 5,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0, Sosionomi (AMK), sosiaaliala Sosionomi (AMK), sosiaaliala 77,3 7,3 7,3 3,8 0,0 0,0 4,2 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 72,0 4,2 13,3 5,4 0,0 0,3 4, Restonomi (AMK), majoit,ravits Restonomi (AMK), majoit,ravits 73,5 3,1 15,3 5,1 0,0 0,0 3, Restonomi (AMK), matkailu Restonomi (AMK), matkailu 69,9 5,9 10,3 5,9 0,0 0,7 7,4 17

18 Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion alueyksiköstä valmistuvat työllistyvät lähes kaikki. Valmistuneista muutamia yksittäisiä on ollut työn ohella opiskelevia. Valmistuneiden työllistymisen ohella on syytä huomioida, paljonko työttömiä on reservissä eri tutkinnon suorittaneissa. Taulukossa 13 on esitetty ns. laaja työttömyys tutkintotasolla ja tutkinto tarkoittaa tässä yhteydessä viimeisintä tutkintoa, joka on suoritettu. Työttömien reservi on suurin tradenomien, muotoilijoiden, konetekniikan insinöörien ja sosionomien kohdalla. Taulukossa olevat teknikot on vanhentunut tutkinto, joka lakkautettiin ammattikorkeakoulu-uudistuksen yhteydessä. Laajaa työttömyyttä tarkasteltaessa tulee siis huomioida eri tutkintojen kokonaisvolyymi mutta myös avoinna olevien työpaikkojen määrä. Olennaista on kuitenkin, että työttömien reservi tutkinnoittain tulee huomioida koulutuksen mitoituksessa. Taulukko 13. Laaja työttömyys Pohjois-Savossa tutkinnoittain (vuoden 2014 keskiarvo) (Työvoimahallinto). LAAJA TYÖTTÖMYYS 07 Työllistym. LAAJA TYÖTTÖMYYS 07 Työllistym ed ed. Työttömien keskiarvo vuodelta 2014 Työllistetty Työtön Lomautettu palvelussa Yht. Työttömien keskiarvo vuodelta 2014 Työllistetty Työtön Lomautettu palvelussa Yht. Tradenomi, talous,hallinto,markkin Ins. (AMK), automaatiotekniikka Muotoilija (AMK) Ins., automaatiotekniikka Teknikko, konetekniikka Ins., sähkötekniikka Ins., konetekniikka Metsätalousinsinööri (AMK) Sosionomi (AMK), sosiaaliala Musiikkipedag.(AMK),pop-jazzmus.op Teknikko, rakennus, yhdyskunta Fysioterapeutti, lääkintävoim Tradenomi, tietojenkäsittely Bioanalyytikko (AMK),lab.hoit.(AMK) Ins., rakennus, yhdysk Ins. (AMK), tuotantotalous Muu koulutus, al. korkeakouluaste Rakennusmestari (AMK) Ins. (AMK), konetekniikka Teknikko, tietoliikennetekniikka Teknikko, sähkötekniikka Agrologi (AMK) Sairaanhoitaja, erikoissh Lastentarhanopettaja (1986-) Tradenomi(AMK),muu tai tunt. ala Sosiaaliohjaaja Datanomi (opistotutkinto) Teknikko, automaatiotekniikka Ins. (AMK), tietotekniikka Teknikko, maanmittaustekniikka Restonomi (AMK), matkailu Ins., tuotantotalous Sairaanhoitaja (AMK) Kuvataiteilija (AMK) Ins., tietotekniikka Sosiaalikasvattaja KM, luokanopettaja Ins. (AMK), muu tekniikka Medianomi (AMK) Ins. (AMK), sähkötekniikka Ins. (AMK), rakennus, yhdysk Ins., muu tekniikka KM, kasvatustiede Ins., puutekniikka Fysioterapeutti (AMK) Metsätal.ins., yleinen Restonomi (AMK), maj-rav.ala Terveydenhoitaja Teknikko, muu tekniikka Toimintaterapeutti (AMK) Ins. (AMK), elektroniikka Ekon. (al), liiketaloustieteet Teknikko, tietotekniikka Ins. (AMK), puunjalostustekniikka Ins. (AMK), ympäristötekniikka Ins. (AMK), tietoliikennetekniikka Metsätalousteknikko Ins., paperitekniikka Artenomi (AMK) Maatalousteknikko Farmaseutti (1994-) Nuorisotyön tutk., sosionomi Muu kaup., yht.kuntat., alin kork.a Suurtalousesimies Muu koulutus, alin korkea-aste Teknikko, kuljetustekniikka Nuoriso-, vap.-ajan ohj. (op) Hammasteknikko, erikoish Teknikko, puutekniikka Hotelli- ja ravintolaesimies Savoniasta vuosina valmistuneiden ja työllisten yleisin toimiala oli terveys- ja sosiaalipalvelut (n. 28 %). Tukku- ja vähittäiskauppaan oli työllistynyt noin 10 % ja teollisuuteen noin 9 % valmistuneista (taulukko 14). Musiikkipedagogit ja tanssinopettajat työllistyvät pääasiassa koulutuksen toimialalle. Muotoilijoiksi valmistuneet ovat työllistyneet tukku- ja vähittäiskaupan (37 %), koulutuksen (13,6 %) ja teollisuuden (10,8 %) toimialoille. Noin viidesosa tietojenkäsittelyn tradenomiksi valmistuneista on työllistynyt informaation ja viestin toimialalle. Kaupallisen alan tradenomit ovat työllistyneet erityisesti tukku- ja vähittäiskauppaan (20,9 %) sekä rahoitus ja vakuutustoimintaan (19,5 %). 18

19 Taulukko 14. Savoniasta valmistuneiden ja työllisten toimiala (Tilastokeskus). K Rahoitus- M Ammatillinen N Hallinto- O Julkinen Q Terveys- B E F G Tukku- ja I Majoitus- ja J ja L, tieteellinen ja hallinto ja ja R Taiteet, S Muu Toimialat Kaivostoimi D Sähkö-, Vesihuolto, Rakentamine vähittäiskau H Kuljetus ja ravitsemisto Informaatio vakuutustoi Kiinteistöala ja tekninen tukipalvelut maanpuollu sosiaalipalv viihde ja palvelutoimi X Toimiala yhteensä A Maatalous nta C Teollisuus kaasu viemäri n ppa varastointi iminta ja viestinta minta n toiminta toiminta oiminta stus P Koulutus elut virkistys nta tuntematon Tutkinnon suorittaneet yhteensä ,4 0,1 9,3 0,7 0,5 5,3 10,1 1,4 3,5 3,5 3,4 0,5 9,1 5,5 7,1 6,7 27,9 0,9 1,6 0, Musiikkipedagogi (AMK) 88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 3,4 67,0 1,1 4,5 17,0 0, Tanssinopettaja (AMK) 52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 1,9 19,2 0,0 0, Muotoilija (AMK) 316 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 1,9 37,0 0,9 1,6 0,9 0,0 0,0 11,1 4,7 0,9 13,6 7,6 2,2 4,4 2, Medianomi (AMK) 79 0,0 0,0 2,5 1,3 0,0 2,5 16,5 0,0 1,3 13,9 0,0 0,0 41,8 10,1 0,0 6,3 3,8 0,0 0,0 0, Tradenomi, tal., hall., markk ,9 0,2 8,8 0,6 0,2 1,3 20,9 1,9 0,9 2,8 19,5 2,0 10,5 10,8 7,2 4,1 5,3 0,6 0,8 0, Tradenomi, tietojenkäsittely 66 1,5 0,0 9,1 0,0 0,0 1,5 10,6 4,5 0,0 24,2 1,5 0,0 10,6 16,7 4,5 7,6 1,5 1,5 1,5 3, Ins. (AMK), konetekniikka 243 0,0 0,0 56,0 1,2 0,8 2,5 7,8 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 17,3 1,6 4,1 7,0 0,4 0,0 0,4 0, Ins. (AMK), sähkötekniikka 100 0,0 1,0 21,0 15,0 0,0 29,0 5,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 20,0 4,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0, Ins. (AMK), automaatiotekn. 50 2,0 0,0 44,0 2,0 0,0 6,0 12,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 22,0 6,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0, Ins. (AMK), elektroniikka 49 0,0 0,0 30,6 0,0 0,0 10,2 6,1 6,1 2,0 10,2 0,0 0,0 16,3 2,0 6,1 2,0 2,0 4,1 0,0 2, Ins. (AMK), tietotekniikka 172 0,6 0,0 6,4 0,0 0,6 4,1 9,3 1,2 1,7 46,5 0,6 1,2 3,5 12,2 3,5 3,5 2,9 0,0 1,7 0, Ins. (AMK), ympäristötekniikka 99 2,0 3,0 6,1 3,0 15,2 8,1 3,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 39,4 5,1 8,1 3,0 1,0 0,0 0,0 1, Ins. (AMK), puunjalostustekn. 36 5,6 0,0 50,0 0,0 0,0 5,6 11,1 0,0 0,0 2,8 0,0 2,8 8,3 8,3 0,0 2,8 2,8 0,0 0,0 0, Ins. (AMK), rakennus, yhdysk ,4 0,4 7,0 0,0 0,0 39,9 1,8 1,8 0,0 0,0 0,4 0,7 32,8 7,7 3,0 2,6 0,4 0,0 0,0 1, Ins. (AMK), tuotantotalous 68 4,4 0,0 30,9 0,0 1,5 5,9 11,8 7,4 0,0 4,4 2,9 0,0 2,9 19,1 0,0 7,4 0,0 0,0 1,5 0, Ins. (AMK), muu tekniikka 19 0,0 0,0 26,3 5,3 0,0 5,3 0,0 10,5 0,0 15,8 0,0 0,0 15,8 10,5 0,0 5,3 5,3 0,0 0,0 0, Rakennusmestari (AMK) 46 6,5 0,0 10,9 0,0 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 8,7 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4, Agrologi (AMK) ,3 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 6,8 0,8 0,0 0,8 1,5 0,0 0,8 2,3 8,3 11,4 0,0 1,5 9,1 0, Sairaanhoitaja (AMK) 390 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,3 0,3 94,9 0,0 0,3 0, Terveydenhoitaja (AMK) 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 94,0 0,0 0,0 0, Bioanalyytikko (AMK) 99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 4,0 93,9 0,0 0,0 0, Röntgenhoitaja (AMK) 94 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 95,7 0,0 0,0 0, Kätilö (AMK) 73 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 95,9 0,0 0,0 0, Suuhygienisti (AMK) 91 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 7,7 3,3 0,0 84,6 0,0 0,0 0, Fysioterapeutti (AMK) 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 7,0 0,0 3,0 1,0 0,0 1,0 1,0 3,0 0,0 6,0 68,0 6,0 3,0 0, Toimintaterapeutti (AMK) 41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 87,8 0,0 0,0 0, Ensihoitaja (AMK) 38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 50,0 2,6 42,1 0,0 2,6 0, Sosionomi (AMK), sosiaaliala 220 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,4 10,5 5,0 78,2 0,5 1,4 0, Restonomi (AMK), majoit,ravits 174 0,6 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 20,1 1,1 51,7 0,0 0,6 0,0 0,6 6,9 2,3 5,7 4,0 0,0 2,9 0, Restonomi (AMK), matkailu 109 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 6,4 30,3 0,9 6,4 1,8 1,8 15,6 3,7 5,5 1,8 1,8 1,8 0, Ins. (AMK), palopääll. koul ,0 0,0 3,9 0,6 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 0,0 2,6 0,6 84,4 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19

20 Tekniikan ja liikenteen aloilta valmistuneet työllistyvät tyypillisesti teollisuuteen mutta myös tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialoille. Tietotekniikan insinööreistä lähes puolet on työllistynyt informaation ja viestinnän toimialoille. Ympäristötekniikan insinööreistä noin 40 % työllistyi tieteellisen ja teknisen toiminnan aloille ja 15 % vesihuollon toimialalle. Rakennustekniikan insinööreistä noin 40 % on työllistynyt luonnollisesti rakentamisen toimialalle mutta noin kolmasosa on kuitenkin työllistynyt tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialoille. Agrologeista yli puolet työllistyi maatalouteen. Sosiaali- ja terveysaloilta valmistuneet työllistyvät perinteisesti terveys- ja sosiaalipalveluihin. Poikkeuksena on ensihoitajat joista puolet on työllistynyt julkishallinnon toimialalle ja 42,1 % terveys- ja sosiaalipalveluihin. Restonomit työllistyvät tyypillisesti majoitus- ja ravitsemistoiminnan aloille mutta myös tukku- ja vähittäiskauppaan. Humanistisesta ammattikorkeakoulusta esitetään luvut koko oppilaitoksen tasolla, koska alueyksikkökohtaisia tietoja ei ole saatavilla (taulukko 14). Viittomakielen tulkeiksi valmistuneista noin 62 % on työllistynyt ammatillisen ja tieteellisen toiminnan aloille ja noin 27 % terveys- ja sosiaalipalveluihin. Noin neljäsosa kulttuurintuottajiksi valmistuneista on työllistynyt taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialoille. Yhteisöpedagogeista 44,3 % työllistyi terveys- ja sosiaalipalveluihin ja noin 20 % julkishallintoon. 20

Pohjois-Savossa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen ja työllistyminen

Pohjois-Savossa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen ja työllistyminen Pohjois-Savossa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen ja työllistyminen Tammikuu 2013 Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen Pohjois-Savon liitto Sisältö Taustaa...

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Pohjois-Savon lukiokoulutuksen ja ammatillisen 2- asteen tilastotarkastelu

Pohjois-Savon lukiokoulutuksen ja ammatillisen 2- asteen tilastotarkastelu Pohjois-Savon lukiokoulutuksen ja ammatillisen 2- asteen tilastotarkastelu (KESU-prosessin taustapaperi) Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen Pohjois-Savon liitto teemu.juntunen@pohjois-savo.fi Puh.

Lisätiedot

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖN JA YLIOPISTOJEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄ 14. 15.11.2007 Rakenteellinen kehittäminen kevään

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Pohjois-Savon yliopistokoulutuksen tilastotarkastelu

Pohjois-Savon yliopistokoulutuksen tilastotarkastelu Pohjois-Savon yliopistokoulutuksen tilastotarkastelu (KESU-prosessin taustapaperi) Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen Pohjois-Savon liitto teemu.juntunen@pohjois-savo.fi Puh. 0447142670 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2015 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakoulututkinnot Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT TUTKINNOITTAIN

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT TUTKINNOITTAIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT TUTKINNOITTAIN Tutkinto, tutkintonimike, koulutusvastuun täsmennys Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto tulkki (AMK) Bachelor of Humanities yhteisöpedagogi

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi KORKEAKOULUTUS %) vuoden %) vuoden 1 Humanistinen ja kasvatusala 811 795 525-270 -33,9 4 897 4 827 4 990 163 3,4

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sairaanhoitajakoulutus Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäki 40 Hämeen ammattikorkeakoulu Lahdensivu 30 Karelia ammattikorkeakoulu Joensuu 30 Laurea ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013 702/2013 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009. Määrä

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala 063 Asioimistulkkauksen koulutus 0595 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Turun toimipiste 30

Humanistinen ja kasvatusala 063 Asioimistulkkauksen koulutus 0595 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Turun toimipiste 30 Humanistinen ja kasvatusala 063 Asioimistulkkauksen koulutus 0595 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Turun toimipiste 30 955 Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutus 1909 Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ensihoitaja (AMK) tutkintokoulutus tilastojen valossa

Ensihoitaja (AMK) tutkintokoulutus tilastojen valossa Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus -dialogi 14.10.2014 Ensihoitaja (AMK) tutkintokoulutus tilastojen valossa Hanne Mikkonen / OKM Aloittaneet, opiskelijat, tutkinnot Tietolähteet: aloittaneet

Lisätiedot

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 2 AMMATTIKORKEAKOULUT Sisältö 4 Esipuhe 6 Koulutusjärjestelmä OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 8 Aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot 1997-2003 10 Aikuiskoulutuksen aloittaneet, opiskelijat ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Utbildningsprogrammet för hälsofrämjande Utbildningsprogrammet i avancerad klinisk vård. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen. VALTIONEUVOSTO PÄÄTÖS ammattikorkeakoulun toimiluvasta 12.12.2013 Dnro OKM/5/533/2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy PL 4000 00079 Metropolia Hakemus Päätös Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat )

Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat ) KM 8.5.2007 Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat ) Taulukko 1.1 Avautuvat työpaikat 2005-2020, henkeä vuodessa ( Tavoitekehitys, Pääammattiryhmät) Pirkan- Pääammattiryhmät maa Häme

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

01.10.2013. Ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteri (AMKOREK) Opetushallitus

01.10.2013. Ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteri (AMKOREK) Opetushallitus .. Lukuvuosi S ( ) Yhteishakuun kuuluva koulutus Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Elokuvan ja television ko Kulttuurituotannon ko Matkailun ko Ensihoidon ko Hoitotyön ko Liikunnan ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on vuosina 2005-2009 suoritetut tutkinnot yhteenlaskettuna. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009 lopussa. Tutkintotiedot

Lisätiedot

Ennakointi ammatillisessa koulutuksessa

Ennakointi ammatillisessa koulutuksessa Ennakointi ammatillisessa koulutuksessa Läpäisyntehostamisohjelman työseminaari 11.5.2015 Samuli Leveälahti Opetusneuvos Ennakointi- ja strateginen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus Sisältö Läpäisystä,

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Väestö ja II asteen koulutus Pohjois-Savossa. Jari Jääskeläinen

Väestö ja II asteen koulutus Pohjois-Savossa. Jari Jääskeläinen Väestö ja II asteen koulutus Pohjois-Savossa Jari Jääskeläinen Väestötavoitteet vuoteen 2030 Väestötavoite nostettu 250.000:een Perusta: väestökehitys parantunut v:sta 2010 alkaen Kuopion kasvun kiihdyttyä

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Korkeakoulu Hakukohde Myönnetty lisäysmäärä 2014: Myönnetty lisäysmäärä 2015: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola sjukskötare

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma toiminnalle asetettavat keskeiset tavoitteet ja valtakunnalliset kehittämishankkeet osa tutkintotavoitteisesta

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2007-2012 T Luonnos lausunnolle 6/2007, määräaika 9/2007 T Esitys valmis 12.10.2007 T Sivistyspoliittisen ministeriryhmän käsittely 10-11/2007 T Valtioneuvoston

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4. Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät Muuttuvassa työelämässä

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

Työvoima- ja koulutustarve 2025 Markku Aholainen maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto

Työvoima- ja koulutustarve 2025 Markku Aholainen maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto Työvoima- ja koulutustarve 2025 maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto Maakunnan suunnittelun kokonaisuus UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNTAKAAVA Budj. rahoitus EU-ohj.rahoitus

Lisätiedot

OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti Tietoa työelämästä ja koulutuksesta Varsinais-Suomessa

OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti Tietoa työelämästä ja koulutuksesta Varsinais-Suomessa OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti Tietoa työelämästä ja koulutuksesta Varsinais-Suomessa Päivitetty 11/2005 1 TYÖLLISET 2 TYÖVOIMAN 3 OPPILAITOKSIIN 4 OPPILAITOKSISTA 5 OPPILAITOKSET 1.1. Työlliset

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014

Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Päivän tarkoitus Aamupäivällä käynnistetään dialogi ammattikorkeakoulujen kesken toimilupakierroksen

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014 Hannu Sirén Koulutusalakohtainen dialogi 2014- OKM käynnistänyt korkeakoulujen kanssa eri aloilla dialogeja 2014. Ammattikorkeakoulu-uudistukseen kytkeytyvän toimilupakierroksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu / Tutkinto Tutkintonimike Täsmennys

Ammattikorkeakoulu / Tutkinto Tutkintonimike Täsmennys KOULUTUSVASTUUT AMMATTIKORKEAKOULUITTAIN Ammattikorkeakoulu / Tutkinto Tutkintonimike Täsmennys Centria-ammattikorkeakoulu Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto yhteisöpedagogi (AMK) Liiketalouden

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 132 600 vuonna

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 % 1 Yrkeshögskolan Novia määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli

Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli Segregaation lieventäminen kouluissa ja oppilaitoksissa keskustelutilaisuus 21.1.2010 Heli Kuusi Esityksen kuviot perustuvat Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

26.05.2014. Koko maa Varsinainen haku Esivalinta 1( 24)

26.05.2014. Koko maa Varsinainen haku Esivalinta 1( 24) Koko maa Varsinainen haku Esivalinta 1( 24) pat Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 4 736 5 9 3 390 5 639 667 672 673 676 677 683 94 1 7 213 4 2 268 Metropolia, kulttuuri, Helsinki Metropolia, kulttuuri, Helsinki

Lisätiedot

22.08.2014. Ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteri (AMKOREK) Opetushallitus

22.08.2014. Ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteri (AMKOREK) Opetushallitus .. Lukuvuosi S ( ) Yhteishakuun kuuluva koulutus Centria-ammattikorkeakoulu Humanistinen ja kasvatusala Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koul. Musiikin koulutus Kemiantekniikan koulutus Sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 131 200 vuonna 2009 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton esitys koulutustarjonnan tavoitteiksi 2016

Pohjois-Savon liiton esitys koulutustarjonnan tavoitteiksi 2016 64/12.00.01.03/2011 20.6.2011 Pohjois-Savon liitto PL 247 70101 KUOPIO Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 Valtioneuvosto Pohjois-Savon liiton esitys koulutustarjonnan tavoitteiksi

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Tilastoja Kaakkois-Suomen aikuiskoulutuksesta

Tilastoja Kaakkois-Suomen aikuiskoulutuksesta Tilastoja Kaakkois-Suomen aikuiskoulutuksesta Tarja Paananen 7/2010 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Tilastoaineisto Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Elinkeinorakenne Muutosjoustavuus Riskitoimialojen tunnistaminen Teollisuus on edelleen suurin

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Työvoimatarve 2025 koulutuksen aloittajatarpeiksi

Työvoimatarve 2025 koulutuksen aloittajatarpeiksi Työvoimatarve 2025 koulutuksen aloittajatarpeiksi Työvoimatarve koulutuksen aloittajatarpeeksi VATT:n toimialaennuste (työlliset) 2008 2025» Perusura ja tavoiteura Toimialaennuste muunnettu ammattirakenne-ennusteeksi

Lisätiedot

22.08.2014. Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta 1( 24)

22.08.2014. Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta 1( 24) TAULU : ALIMMAT PISTERAJAT 0 / S.08.0 Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta ( ) Koulu Linja Oppilaitos Koulutusohjelma intaryhmä. sij. itut Erik. tap. ESI Metropolia Ammattikorkeakoulu 00 00 00

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Koulutuksen ennakointi ja koulutustakuu

Koulutuksen ennakointi ja koulutustakuu Maakuntavaltuuston seminaari 12.9.2011 Koulutuksen ennakointi ja koulutustakuu Jari Jääskeläinen Koulutustakuun toteuttaminen tarvitsee 1. Riittävät koulutusresurssit eli tarpeellisen määrä aloituspaikkoja

Lisätiedot