TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014"

Transkriptio

1 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014

2 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell Opiskelijakunta LAMKO Järjestelmät Tutrtiminta Lähteet Tärkeitä yhteystietja Leikkipankki... 31

3 TUTORIN ABC FUKSI Ensimmäisen vuden piskelija. Fuksi n se, jka kaipaa tutrin apua ja tukea uudessa kulussa, piskeluun liittyvissä asiissa ja muihin piskelijihin tutustumisessa. FUKSIAISET Bileet erityisesti uusille piskelijille syyskuussa. Fuksit kiertävät eri baareissa levia tutreiden pitämiä rasteja ryhmissä ja saavat rastin surituksesta pisteitä. Tarkituksena n tutustua uusiin piskelukavereihin ja pitää hauskaa. DEGREETUTOR Degreetutr n yhdistelmä vertais- ja kv-tutria. Degreetutr piskelee tutkintaan englanninkielisessä kulutushjelmassa ja hän tutri siinä kulutushjelmassa piskelevia uusia kansainvälisiä sekä sumalaisia piskelijita. Hän auttaa piskelijaa tutustumaan ja speutumaan uuteen ympäristöön sekä mahdllisesti myös kknaan uuteen kulttuuriin. KV-TUTOR Kansainväliset tutrit eli kv-tutrit timivat tukena LAMKiin saapuville vaiht-piskelijille. Kv-tutr nkin usein ensimmäinen sumalainen kaveri vaihtarille. Tutr auttaa vaihtaria Sumeen ktiutumisessa, pastaa käytännön asiissa, neuv, hjaa ja vastaa kysymyksiin. LAMK Lahden ammattikrkeakulu n mnialainen krkeakulu, jssa piskelee nin 5300 piskelijaa. Henkilöstöä n nin 400, jsta nin 250 n pettajia. Lahden ammattikrkeakulun rehtri n Outi Kalliinen. LAMKissa vi piskella ssiaali- ja terveysalaa, mutilua, tekniikkaa ja liiketalutta. LAMKO Lahden ammattikrkeakulun piskelijakunta LAMKO valv piskelijiden etua, hankkii piskelijaetuja jäsenilleen, järjestää tapahtumia, pyörittää tutrtimintaa, järjestää liikuntamahdllisuuksia ja julkaisee maa Lamkma-lehteään. Kaikki LAMKin piskelijat vivat lla LAMKOn jäseniä. MARKKINOINTITUTOR Markkinintitutr markkini LAMKia messuilla, tisen asteen ppilaitksissa ja avimilla villa. RYHMÄYTTÄMINEN Tutreilla n tärkeä tehtävä tutustuttaa uudet piskelijat tisiinsa ja luda heidän välilleen ryhmähenkeä. SAMOK SAMOK, eli Sumen piskelijakuntien liitt, n ammattikrkeakulupiskelijiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, situtumatn ja riippumatn edunvalvnta- ja palvelujärjestö. SAMOK edustaa yhteensä nin piskelijaa.

4 TUTOR KICK OFF Tutr kick ff järjestetään jka elkuu ja se nimensä mukaan ptkaisee tutrintivuden käyntiin. Kick ff n pakllinen kaikille tutreille ja siellä käydään mm. läpi fuksiaisrastit ja kerrataan yhdessä tärkeimmät asiat uusien piskelijiden alitukseen liittyen. TUTOROINTISOPIMUS Jkainen tutr tekee LAMKOn kanssa kirjallisen tutrintispimuksen, jlla tutr situtuu tutrin velvllisuuksiin, vastuisiin, tavitteisiin ja tehtäviin. TUTORPAITA Jkaisen tutrin virka-asu, mustaranssi ja aina mudikas ilmestys. Tutrpaitaa pidetään päällä aina tutritaessa, uuden piskelijaryhmän ensimmäisen viikn ajan sekä tutrpaitapäivinä. TUTORPAITAPÄIVÄ Jka kuun ensimmäisenä keskiviikkna n syytä hymyyn, kska sillin vietetään tutrpaitapäivää ja saa ihan luvan kanssa käyttää tutrpaitaa. Tutrhaun aikana tutrpaitapäivä n jka keskiviikk. Tutrpaitapäivän tarkituksena n muistuttaa piskelijita tutreiden lemassalsta. TUTORPÄIVÄKIRJA Tutrpäiväkirjaan kirjataan ylös tilanteet, jissa let timinut tutrina. Merkinnät allekirjittaa jk alan tutrvastaava tai LAMKOn tutrvastaava. Päiväkirjasta löytyy myös hjeet tutrinnin lpussa kirjitettavaan raprttiin. TUTORSIHTEERI Tutrsihteeri n LAMKOn työntekijä, jka yhdessä hallituksen tutr- ja kv-vastaavien kanssa pyörittää tutrtimintaa LAMKissa. TUTORTAPAAMINEN Tutrvastaavat järjestävät man alansa tutreille tapaamisen kerran kuussa. Tutrin n tärkeää sallistua tapaamisiin, sillä siellä arviidaan mennyttä timintaa ja suunnitellaan tulevaa. TUTORVASTAAVA LAMKOn hallituksessa n tutrvastaava, jka yhdessä tutrsihteerin ja kv-vastaavan kanssa pyörittää tutrtimintaa ja kuluttaa uudet tutrit. Sen lisäksi jkaisella alalla n mat tutrvastaavansa, jtka timivat linkkinä tutreiden ja LAMKOn välillä, järjestävät alakhtaiset kulutukset ja tutrtapaamiset. VERTAISTUTOR Vertaistutrit tutrivat sumenkielisiin kulutushjelmiin saapuvia uusia piskelijita alilla. Tutrit vat piskelijan ppaita erityisesti pintjen alussa, jllin usein uudelle piskelijalle kulun lisäksi myös kaupunki n uusi. Tutr tutustuttaa uuden piskelijan kuluun, piskeluympäristöön sekä muihin piskelutvereihin.

5 TUTORIN TEHTÄVÄT Tutrin tärkein tehtävä n lla uusien piskelijiden vertaistukena eli auttaa heitä ktiutumaan uuteen kuluun sekä tutustumaan uusiin piskelijihin. Tutrit edustavat LAMKia ja LAMKOa timiessaan piskelijan vertaistukena. Tutr saa siis vanhempana piskelijana kerta uusille piskelijille LAMKOsta, LAMKista ja piskelijaelämästä. Tutrin ei kuulu jakaa mia mielipiteitään ikeina vaihtehtina, vaan hänen tulee esittää asiat tdenmukaisesti ja antaa jkaisen piskelijan aikanaan mudstaa mat mielipiteet. Mitä piskelijat, LAMKO ja LAMK sitten dttavat tutrilta? MITÄ OPISKELIJAT ODOTTAVAT TUTORILTA (TUTORKYSELY LAMKO- JA TUTORTOURILLA 2014): Hyvä tutr: - järjestää tekemistä tutritavien kanssa myös malla ajalla tapahtumien ulkpulella - antaa selkeää neuvntaa piskeluun liittyen - n kiinnstunut tutrinnista ja tutritavien asiista ja hyvinvinnista - n avin, ulspäinsuuntautunut, reipas ja rhkaiseva, sallistuva - n läsnäleva, auttava, mukana menssa, hitaa hmmat - n aktiivinen, fukseista hultapitävä - n ilinen, reipas, helpsti lähestyttävä, auttaa mielellään, mukaansa tempaava - n aktiivisesti mukana LAMKOn timinnassa, kiinnstunut ja mtivitunut - n valmis heittäytymään - ei vastaa en tiedä, vaan en tiedä itse, mutta tan selvää ja palaan asiaan MITÄ LAMKO ODOTTAA TUTOREILTA? LAMKO vastaa tutreiden kuluttamisesta ja tutrtiminnan pyörittämisestä LAMKOn ja LAMKin välisen yhteistyöspimuksen mukaisesti, jten se dttaa kaikista eniten, että tutrit hitavat tehtävänsä ja auttavat uusia piskelijita speutumaan. Tutrit vat myös yksi LAMKOn tärkeimmistä markkinintikanavista. Vaikka tutreiden ei vaadita levan LAMKOn jäseniä, kuuluu heidän tehtäviinsä silti edustaa LAMKOa. Tutrin tulee siis tietää, mitä LAMKO n ja tekee, missä LAMKOn timist sijaitsee, miten jäseneksi pääsee ja mistä saa haalarit. Tutr tiedttaa LAMKOn tapahtumista ja kannustaa piskelijaa sallistumaan ja tutustumaan muihin piskelijihin. Tutreilta dtetaan aktiivisuutta, ma-alitteisuutta, kannustavaa asennetta, ystävällisyyttä, kiinnstusta timia muiden kanssa ja pastavaa tetta eikä ripaus hulluuttakaan le pahitteeksi. MITÄ LAMK ODOTTAA TUTOREILTA? Kulu dttaa tutreiden edustavan LAMKia ja levan läsnä erityisesti uusien piskelijiden ensimmäisellä viiklla sekä aina tarvittaessa. Tutrit neuvvat piskelijita päivittäisissä käytännön asiissa sekä auttavat uusia piskelijita ryhmäytymään ja lumaan kuluun psitiivisen piskelun ilmapiirin. Tutrinti ja erityisesti uusien piskelijiden ryhmäyttäminen myös situttaa piskelijita kuluun.

6 OPINTOPISTEET JA TUTORPÄIVÄKIRJA Tutrtiminnasta saa pintpisteitä. Opintpisteet saadakseen pitää tutrin pitää kirjaa tekemisistään. Kulutuksen yhteydessä tutreille jaetaan tutrpäiväkirja, jhn kirjataan mitä n tehty, millin ja paljn siihen meni aikaa. Tutrpäiväkirjan merkinnöille pitää saada kuittaus laitksen pint-hjaajalta (eipä näitä pt enää kirjittele, ttaisin pis ja lisäisin tutrsihteerin tähä), LAMKOn hallituksen jäseneltä tai man alan tutrvastaavalta. Kuittauksen kulutuksesta antaa vain LAMKOn edustaja. Tutrvastaavan pitää lla tietinen, kuka tutr n llut tutrimassa missäkin ja millin, jtta hän vi laittaa päiväkirjaan kuittauksen. Tutrpäiväkirjaan pitää kirjata ylös myös yhteydenpit man tutrryhmänsä kanssa. Tutrpäiväkirja palautetaan täytettynä LAMKOn timistn yhdessä tutrraprtin kanssa. Ohjeet raprtin kirj0ittamiseen löytyvät tutrpäiväkirjasta. TUTORIN TIEDOT JA TAIDOT Tutrin tulee sata ja tietää mnenlaisia asiita. Tähän ppaaseen lemme yrittäneet kta kaiken mahdllisen tiedn, mitä tutrin tulee tietää. Taitja petamme kulutuksessa sekä teriaa yritämme pastaa myös tämän ppaan avulla. TUTORIN ETIIKKA Tutreilla n suuri vastuu. Häntä pidetään isveljenä/siskna, jsta vi ttaa mallia. Tutr n myös ensimmäisiä ihmisiä, jihin uusi piskelija ttaa kntaktia ja jhn hän kkee vivansa turvautua ngelmia khdatessaan. Tutr n pettajiin verrattava vaikuttajapersna, jnka sanmiset muistetaan kk pintjen ajan. Siksi tutrin tulee etukäteen miettiä, mitä hän san ja miten käyttäytyy. Kaikki vaikuttaa siihen, minkälaisena uudet piskelijat näkevät tutrin, kulun, pettajat ja piskelun. Tutr ei saa siirtää piskelijille mia mielipiteitään suraan, vaan hänen tulee antaa piskelijiden itse mudstaa mat mielipiteet. Tutr n vaitilvelvllinen ja hänen tulee lla hienvarainen piskelijiden auttamisessa. Tutrin ei kuulu itse keksiä kaikkiin ngelmiin ratkaisuja, vaan hänen tulee sata pastaa piskelija myös eteenpäin. ESIINTYMISTAITO Tutr jutuu lemaan mnessa tilanteessa esillä ja välillä jpa täysin kaikkien humin keskipisteenä. Tässä muutamia neuvja, jilla esiintymiskamminenkin pärjää tilanteessa hengissä. Kun khtaat uuden ryhmän: - Esittele itsesi: kuka let ja mistä tulet - Anna mat yhteystietsi - Ole avin ja rauhallinen - Tutustuta ryhmäläiset tisiinsa - Muista kaverimaisuus ja huumri! - Ertu juksta - Puhu niin, että muutkin kuulevat - Pidä mielessä säännöt ja kerr ne myös piskelijille! - Luta itseesi! Väärää esiintymistapaa ei le! Js sinua jännittää, niin muista, että uusia piskelijita jännittää luultavasti vielä enemmän. Sinä myös tiedät saavasi asiasi ja hätätapauksessa vit palata asiaan myöhemminkin, jten älä mene paniikkiin, js et kerralla saa kaikkea.

7 JOHTAMINEN Jkainen tutr timii man tutritavan piskelijaryhmän vetäjänä. Sillin n hyvä tietää muutamia perusasiita jhtamisesta. Jhtamisen haasteena n aina ryhmän aktiviminen ja mtivinti. Kuinka mtivit piskelijat timimaan ryhmässä, lähtemään tapahtumiin ja näkemään kulun ulkpulellakin? Järjestä tarpeeksi hjattua timintaa ja kannusta sallistumaan! Kun tutr sallistuu itse timintaan, hän situttaa myös piskelijita timintaan. Eli timi itse ja näytä esimerkkiä. Jhda piskelijita ja neuv heitä timimaan itse. Miten sitten mtivida niitä piskelijita, jita ei kiinnsta timia ryhmässä? Suurimmalla salla syy n yksinkertainen; he eivät tiedä asiista riittävästi. Muista siis tiedttaa aktiivisesti, mitä tapahtuu, missä, millin, ketkä ja miksi. Osa piskelijista taas ei timi, kska he eivät pysty. Anna heille siis valmius timia ja anna lisätieta sekä mahdllista sallistuminen; mieti esimerkiksi yhteisten aktiviteettien ajankhtaa kaikille spivammaksi. Opiskelijista n vain pieni sa niitä, jtka eivät halua timia. Kannusta heitä ja ta myös heidät saksi prukkaa. Ota myös selvää mistä vastahakisuus jhtuu. ONGELMATILANTEET JA NIIDEN RATKAISU Tutrille vi tulla mnenlaisia ngelmatilanteita eteen. Osa ngelmista n piskelijiden khtaamia, jihin he hakevat tutreilta ratkaisua, ja sa taas tutreiden khtaamia ngelmia, jihin he tarvitsevat apua. OPISKELIJOIDEN KOHTAAMIA ONGELMIA Opiskelijiden ngelmat uudessa kulussa liittyvät yleensä kuluun ja ilmapiirin kulussa. Opinnt ketaan välillä ngelmaksi; ei esimerkiksi tiedetä, mitä kursseja pitäisi käydä, mistä kursseista vi saada hyväksilukuja tai mitä kieliä kannattaisi valita. Tutrin kannattaa kerta piskelijalle mista kkemuksistaan esimerkiksi, että tämä ja tämä kurssi li tdella hyvä, ja tussa kurssissa keskitytään pääasiassa siihen ja siihen. Älä jaa piskelijille mia negatiivia kkemuksia, vaan anna heidän itse mudstaa mielipiteensä. Keskity kertmaan faktja, hjaa piskelija eteenpäin esimerkiksi lisäinfrmaatin saamista varten. Js et tiedä jstain asiasta, niin hjaa piskelija eteenpäin; älä jätä häntä yksin ngelmien kanssa. Js et heti tiedä kenelle piskelijan visi hjata lupaa palata asiaan myöhemmin, ta asiasta selvää ja palaa asiaan myöhemmin. Oppaan lpusta löytyy lista tärkeistä yhteystiedista ja vit myös kysyä neuvja Lamkn hallituslaisilta ja työntekijöiltä. Hiljaisemmat uudet piskelijat jäävät helpsti syrjään uudessa ympäristössä, js heillä ei le rhkeutta mennä ryhmän mukana. Mieti, miten saisit tällaiset piskelijat mukaan prukkaan. Ole itse aktiivinen ttamaan heihin kntaktia ja varmista, että kukaan ei jää yksin. Mieti myös minkälaisia asiita teette ryhmässä; kaikkia ei kiinnsta juhliminen ja bileet. Yhteistä mukavaa tekemistä n esimerkiksi keilaaminen ja erilaiset pelit. TUTORIN KOHTAAMIA ONGELMIA Jkainen tutr khtaa erilaisia ngelmia. Kaikkia ngelmia ei teta niin vakavasti, mutta usein sellaisista jää piskelijille hun maku suuhun. Vaikka tutr hyvin viisas nkin, ei hänkään aina tiedä ikeaa vastausta kaikkeen. Tutrin tulee silti lla itse aktiivinen ja ttaa asiista selvää. Opettele myös jakamaan ngelmakkemuksesi muille, ja miettikää yhdessä mahdllisia ratkaisuja. Muistakaa kuitenkin sujella piskelijiden yksityisyyttä ja puhukaa asiista hienvaraisesti.

8 Yksi suurimmista tutrinnin haasteista n ryhmähengen luminen. Millä saadaan ne hiljaiset piskelijat mukaan? Millä ryhmä saadaan timimaan yhteen kun ketään ei tunnu kiinnstavan mikään? Tutrin ei pitäisi luvuttaa, näistä yleensä jää sellainen fiilis piskelijille, että ei sitä tutria le näkynyt ikinä missään. Mieti minkälaisia tapaamisia visitte järjestää kulussa, visittek mennä esimerkiksi yhdessä syömään rukatunnilla? Pienilläkin yhteisillä asiilla n suuri merkitys. RYHMÄNOHJAUS JA RYHMÄYTTÄMINEN Uuden piskelijaryhmän ryhmäytyminen n tärkeää, kska hyvin ryhmäytyneessä ryhmässä jkaisen piskelijan n hyvä lla. Tutrit vivat auttaa ryhmää ryhmäytymään. Oppaan lpusta löydät tutrin leikkipankin, jhn n kttu erilaisia leikkejä eri tilanteisiin. MITÄ RYHMÄYTTÄMINEN ON? Ryhmäyttäminen: erilaisiin timinnallisiin menetelmiin perustuva prsessi, jnka avulla ryhmän turvallisuus vaiheittain kasvaa. (Aalt, 39.) Ryhmäyttäminen: prsessi, jssa ryhmän jäsenten välistä keskinäistä tuntemista, luttamusta, turvallisuutta ja viestintäkykyä tietisesti kehitetään. (MLL, 8.) Ryhmäyttäminen n tärkeä sa tutrin timintaa. Uudet piskelijat eivät tunne vielä tisiaan, jten tutrilla n tärkeä rli piskelijiden ryhmäyttämisessä. Nekin piskelijat, jtka helpsti syrjäytyvät ja jäävät sivuun timinnasta pitäisi saada saksi uutta ryhmää. Ryhmäytyminen eli prsessi, jnka tulksena uudet piskelijat alkavat timia ryhmänä ja ryhmässä, kestää aikansa ja vaatii yhdessäla ja tutustumista. Tutr vi edistää uusien piskelijiden ryhmäytymistä helpttamalla ryhmän jäsenten tutustumista tisiinsa ja tuttamalla ryhmälle yhteisiä kkemuksia. Eli ensimmäisten viikkjen tutustumisleikit ja muut tapahtumat vat tärkeässä sassa. On tärkeää, että tutr pettelee tuntemaan sen ryhmän, jnka tutrina timii. Tutrin kannattaa yrittää siis tutustua jkaiseen ryhmänsä jäseneen ja petella ainakin heidän nimensä. Kun tuntee ryhmänsä jäsenet, n helpmpaa ymmärtää myös heidän timintaansa ryhmänä. MIKSI RYHMÄYTETÄÄN? - hyvä yhteishenki mtivi tulemaan kuluun - kiusaaminen vähenee kun ryhmällä n hyvä yhteishenki - piskelija situtuu kuluun ja ryhmään - kaikki uskaltavat tuda äänensä esiin - ehkäisee klikkien syntymistä - lu turvallisuutta ryhmään

9 MISTÄ TUNNISTAA TURVALLISUUTTA RYHMÄSSÄ: - elekieli n avinta (vrt. varautunut) - sijittuminen ryhmässä (asettuuk ihminen lähelle vai kauas muista) - fyysinen läheisyys (n helppa kskea) - nauru ja vapautuneisuus OHJAAJA TURVALLISUUDEN LUOJANA: - lemus ja timinta - spimukset (timintatapa-, vaitil-, luttamus- ) ei le pakk sallistua llaan ajissa paikalla kska pidetään taut - mahdllisuus purkaa tunteet, esim. fiiliskierrksen avulla - myönteinen asenne (ennakkluult sivuun) - myönteinen palaute HYVIN SUUNNITELTU ON PUOLIKSI TEHTY - Selvitä ryhmän kk ja käytettävissä levat tilat hyvissä ajin - Mikä n timinnan tavite: tutustuminen, yhteishengen kasvattaminen, jku muu? - Suunnittele etukäteen ryhmiinjakmenetelmät, leikit ja miten hjeistat. On hyvä, js n leikkinyt leikkejä itse ennen kuin hjaa niitä. - Valmistaudu siihen, että aika ei riitä tai sitä n liikaa. Mitä jätetään pis js kaikkea ei ehdi? Mitä varalla js aikaa jää? - Varaa kaikki tarvittavat välineet etukäteen. KUN OHJAAT RYHMÄÄ - Ohjaa ryhmä esimerkiksi piiriin, jllin kaikki sallistujat näkevät tisensa. - Aluksi kerr ryhmälle kuka let, mitä teet ja miksi let nyt täällä (ryhmän tavitteet). - Kerr myös hjelma, aikataulut ja yhteiset pelisäännöt. - Js ryhmä ei tunne tisiaan, n hyvä alittaa esittelykierrksella: jkainen saa puheenvurn ja tulee kuulluksi. - Mieti etukäteen, miten jaat ryhmät (js tarvetta) ja miten hjeistat leikit.

10 - Ohjeistuksen tulisi lla selkeä, tarpeeksi lyhyt ja kuuluvalla äänellä esitetty. - Ihannekk ryhmäytettävälle ryhmälle n 8-18 (jaa ist prukat pienryhmiin). RYHMÄN VAIHEET Jkainen ryhmä käy läpi erilaisia vaiheita, ja tutrin rli vaihtelee eri vaiheissa. ALOITUSVAIHE Opiskelun alkuvaiheessa ryhmän timinta n vielä kankeaa ja piskelijat hakevat paikkaansa ryhmässä. Opiskelijat vat varautuneita, mutta kuitenkin uteliaita tisiaan khtaan. Ryhmän jäsenille n tärkeää tuntea lnsa turvalliseksi, ja tässä vaiheessa tutr n se henkilö, jhn turvaudutaan. Alitusvaihe nkin tutrin kannalta kaikista tärkein ryhmän mudstumisen vaihe, sillä ryhmän mututuminen riippuu paljlti tutrin timista ja siitä ilmapiiristä, jnka tutr nnistuu ryhmän keskuuteen lumaan. Tutrin pitää lla hyvin valmistautunut ja alitteellinen ryhmän mudstumisessa. TOIMINTAVAIHE Timintavaiheessa ryhmähenki alkaa mudstua ja ryhmän ilmapiiri vapautuu. Ryhmän jäsenet vat kiinnstuneita timimaan yhdessä ja tutrin kannattaakin hyödyntää tätä massa timinnassaan. Tutrit vivat esimerkiksi järjestää ryhmälle vapaamutisempia tapaamisia myös piskeluajan ulkpulella. Vähitellen tutr vi alkaa delegida vastuuta ryhmän kkntumisista ja timinnasta ryhmän jäsenille, mutta seuraa edelleen ryhmän timintaa sivusta. Ryhmän jäsenet alkavat tuntea ryhmän makseen ja ryhmään mudstuu me- henki. Rlit alkavat myös mudstua, esimerkiksi ryhmän jhtaja alkaa erttua juksta. Tutrin n tässä vaiheessa hyvä hulehtia siitä, että hiljaisemmatkin ryhmän jäsenet saavat äänensä kuuluviin eikä kukaan jää ryhmän ulkpulelle. Valitettavasti ryhmän mudstuminen ja timinta eivät aina kulje tasaisesti. Ryhmä saattaa kkea knfliktivaiheen, jllin ryhmän sisällä n erilaisia liittumia ja valtataistelua. Tällöin tutrin n sattava timia diplmaattina ja yrittää saada sapulet keskustelemaan. Tärkeää n, että tutr jää pulueettmaksi eikä lähde mukaan riitihin! Ryhmä vi khdata myös tasaantumisvaiheen, jllin ryhmältä lppuu innstus timia yhdessä. Tällöin ryhmän jäsenet eivät ke ryhmän antavan mitään. Tällaisessa tilanteessa tutrin n pyrittävä lumaan uudelleen yhteishenkeä, antamaan ryhmälle yhteisiä tehtäviä ja järjestämään tapaaminen tunnelman piristämiseksi. ITSENÄISTYMISVAIHE Tässä vaiheessa ryhmä timii j ilman tutrin apua. Tutrin kannattaa kuitenkin tavata ryhmää vielä muutaman kerran ja spia yhdessä siitä, että tutr jättäytyy taka-alalle. Tutrin n hyvä krstaa sitä, että hän n edelleen tarvittaessa ryhmän käytettävissä. Vaikka pintjen alkuvaiheen tutrinti keskittyy ensimmäisiin piskeluviikkihin, tutrin tulee spia jitakin tapaamisia ryhmän kanssa vielä myöhemmällekin ajankhdalle. Usein alkuvaiheen kaaksen jälkeen piskelijilla nusee mieleen sellaisia kysymyksiä, jita ei alussa tajunnut kysyä.

11 TUTOROINNIN VUOSIKELLO Tukkuu alakhtaiset tutrkulutukset uusien ja vanhjen tutreiden tutustumista syksyn suunnittelua tutrpaitapäivä tutrkirjeen suunnittelu syksyllä alittaville piskelijille Kesäkuu pääsykkeet alilla lepa ja lmaa Heinäkuu tutrkirjeet lähtevät syksyllä alittaville piskelijille lepa ja lmaa Elkuu tutr kick ff alakhtaiset tutrapaamiset Fuksiaisrastien suunnittelu sa uusista piskelijista alittaa Syyskuu uudet piskelijat alittavat aljen mat ryhmäytykset, inft ja fuksitapahtumat Fuksiaiset alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä (kv- ja degree-) tutrhaku alkaa Lkakuu alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä (kv- ja degree-) tutrhaku päättyy

12 Marraskuu alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä pääsykkeet tammikuussa alittaville alille tutrkirjeet tammikuussa alittaville piskelijille uusien (kv- ja degree-) tutreiden kulutukset Julukuu alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä tutreiden pikkujulut Tammikuu LAMKOn hallituksen uudet vastaavat alittavat alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä uudet piskelijat alittavat liiketaludella ja ssterkalla Helmikuu tutrhaku alkaa LAMKO/Tutr Tur alilla alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä Maaliskuu aljen uusien tutrvastaavien valinta ja kulutus tutrhaku päättyy alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä Huhtikuu uusien tutreiden kulutukset alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä

13 TOUKOKUU - Alakhtaiset tutrkulutukset Uudet tutrit n kulutettu ja n aika perehdyttää heidät man alanne timintatapihin. Alakhtaisen kulutuksen lisäksi nyt lisi hyvä tehdä yhdessä tutrintisuunnitelma syksylle. Tukkuun tapaamisessa vi myös rentutua ja virkistäytyä malla prukalla ja vetää kulunut vusi pakettiin. - Tutrkirjeet syksyllä alittaville piskelijille Vitte kirjittaa yhdessä tervetulkirjeen valituille piskelijille j kevään lpussa, heti kun syksyn aikataulut n svittu. Kirjeessä n hyvä kerta jitakin tärkeitä päivämääriä, kuten fuksiaisten ja mahdllisten alan mien fuksitapahtumien. Seuraavalta sivulta löydät esimerkin tutrkirjeestä. - Uusien ja vanhjen tutreiden tutustumista Olette saaneet jukknne uusia tutrinalkuja, ttakaa heidät avsylin vastaan ja tivttakaa tervetulleiksi jengiin. - Syksyn suunnittelua Tukkuun lppuun mennessä lisi hyvä lla tiedssa uusien piskelijiden ensimmäisen viikn hjelma ja tutreiden rli ja tehtävät. - Tutrpaitapäivä Lukuvuden viimeisestä tutrpaitapäivästä kannattaa ttaa il irti, seuraavan kerran tätä herkkua luvassa vasta syyskuussa.

14 Esimerkki tutrkirjeestä KESÄKUU - Pääsykkeet Opiskelijiden ensimmäinen khtaaminen tutreiden kanssa n mnesti pääsykkeissa. Tutrit vivat hjata hakijita ikeisiin tilihin ja neuva esimerkiksi missä vat vessat ja mistä saa rukaa. Hakijita jännittää, jten tutreiden n hyvä kierrellä juttelemassa ja rentuttamassa tunnelmaa. On hyvä js pääsykkeissa n mukana samaa alaa piskelevia tutreita, kska mnesti hakijat haluavat kysellä piskeluun liittyviä asiita.

15 - Lepa ja lmaa Pääsykkeiden jälkeen tutrit saavat parin kuukauden ajan nauttia kesästä ja kerätä vimia syksyä varten. HEINÄKUU - Lepa ja lmaa Syyskuussa n edessä tutreiden vuden tiukin puristus, lepää siis nyt jtta jaksat! ELOKUU - Tutr kickff Vusi plkaistaan käyntiin kaikille tutreille pakllisella kickffilla. Ohjelmassa ainakin syksyn aikatauluja ja fuksiaisrastien testaamista. - Fuksiaisrastien suunnittelu Valitkaa jukstanne tutrit, jtka vat pitämässä fuksiaisrastia. Saatte suunnitteluun hjeet hallituksen huvivastaavalta. - Alakhtaiset tutrtapaamiset Tutreiden n hyvä tavata j ennen uusien piskelijiden alittamista. Kerratkaa syksyn aikataulut: mitä tapahtuu, millin ja missä ja ketä tutreita n tulssa paikalle. - Osa uusista piskelijista alittaa Ainakin ssterkalla meiningit alkavat j elkuun pulella! SYYSKUU - Uudet piskelijat alittavat Olkaa paikalla ensimmäisenä päivänä ja mahdllisuuksien mukaan mahdllisimman paljn kk ensimmäisen viikn aikana. Olkaa ensimmäisenä päivänä ajissa kululla! Mnet uudet piskelijat tulevat hyvin ajissa paikalle, kska eivät halua lla myöhässä ensimmäisenä päivänään. Spikaa siis tutreiden kesken, ketkä vat aamulla ttamassa uusia piskelijita vastaan. Pitäkää tutrpaitaa ja nimilappua, mistä piskelijat tunnistavat teidät. Neuvkaa heidät ensimmäiseen lukkaan ja vastatkaa kysymyksiin. Vitte myös tehdä kylttejä jissa n hjeita. - Aljen mat ryhmäytykset, inft ja fuksitapahtumat Tutrit saattavat lla mukana Reppu-infissa, ryhmäytyshmmissa, kaupunkikierrksella tai jllakin malla vapaa-ajan hjelmallaan. - Fuksiaiset Kannustakaa uusia piskelijita lähtemään mukaan kiertämään rasteja ja tutustumaan tisiinsa. - Tutrhaku alkaa Syksyisin haetaan vain kv- ja degeetutreita.

16 - Alakhtaiset tutrtapaamiset Keskellä tiukinta rutistusta n hyvä kkntua yhteen ja vielä kerran kerrata mitä tapahtuu uusien piskelijiden ensimmäisten viikkjen aikana. - Tutrpaitapäivä Kun uudet piskelijat alittavat, tutrpaitaa n hyvä pitää päällä ainakin kk ensimmäisen viikn ajan. LOKAKUU - Alakhtaiset tutrtapaamiset Kun kulunalkuhässäkästä n selvitty, n hyvä pysähtyä miettimään, mikä tutreiden timinnassa nnistui ja mitä kannattaa vielä kehittää ensi kertaa varten. Jka vusi tulee palautetta, että tutrit katavat ensimmäisen viikn jälkeen. Nyt kannattaa phtia, miten tutrit visivat näkyä piskelijiden arjessa myös lppuvuden aikana. Jillakin alilla n tulssa pääsykkeet marraskuussa, kerratkaa timintahjeet ja ketkä tutreista pääsevät paikalle. - Tutrpaitapäivä Tutreiden lemassalsta n hyvä muistuttaa vetämällä tutrpaita päälle kuun ensimmäisenä keskiviikkna. - (Kv- ja degree) tutrhaku päättyy MARRASKUU - Alakhtaiset tutrtapaamiset Julu lähestyy tänäkin vunna yllättävän npeasti. Visivatk tutrit järjestää kk laitkselle yhteiset pikkujulut tai muuta hjelmaa? Nyt n aika suunnitella! Lisäksi js alallasi alittaa uusia piskelijita tammikuussa, heidän rientaativiikknsa hjelma kannattaa lla selvillä tässä vaiheessa. - Tutrpaitapäivä Mikä piristäisikään marraskuun synkkyydessä paremmin kuin ripaus ranssia mustalla paidalla? - Pääsykkeet tammikuussa alittaville alille Syksyllä haetaan hittyön, ssiaalialan ja palveluliiketiminnan kulutushjelmiin. Näitä alja piskelevat tutrit paikalle pääsykkeisiin vastailemaan hakijiden kysymyksiin. - Tutrkirjeet tammikuussa alittaville piskelijille Mitä lette suunnitelleen uusien piskelijiden päänmenksi? Kerr se heille j etukäteen kirjeellä, niin saavat varata kalenterista tilaa. - Uusien (kv- ja degree-) tutreiden kulutukset

17 JOULUKUU - Alakhtaiset tutrtapaamiset Julukuussa vi taas keräillä fiiliksiä syksyltä ja valmistautua jululmaan esimerkiksi tutreiden milla pikkujuluilla. Visik myös fuksien tunneilla käydä pyörähtämässä ja juttelemassa tunnelmista ensimmäisten kuukausien jälkeen? - Tutrpaitapäivä Kuun ekana keskiviikkna muistutetaan jälleen piskelijita siitä, että täällä me llaan! TAMMIKUU - LAMKOn hallituksen uudet vastaavat alittavat - Alakhtaiset tutrtapaamiset Alan tutrvastaava järjestää alakhtaiset tutrtapaamiset jka kuukausi. Olethan paikalla, sillä tapaamisissa suunnitellaan tulevia tutrtapahtumia ja esimerkiksi ryhmäytystilaisuuksia. - Tutrpaitapäivä Tutrpaita päälle jka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkna! - Uudet piskelijat alittavat liiketaludella ja ssterkalla Näiden aljen tutreilla riittää taas tekemistä ryhmäytyksissä ja fuksitapahtumien järjestämisessä. HELMIKUU - Tutrhaku alkaa On taas aika rekrytä uusia tutreita! Keväällä haussa vat niin vertais-, kv- kuin degreetutritkin. Kiertäkää lukissa pitämässä infja, nykikää ptentiaalisia tyyppejä hihasta, hyödyntäkää ssiaalista mediaa ja keksikää mia tapja tehstaa hakua. Mielikuvitus n rajana! - Alakhtaiset tutrtapaamiset Helmikuun tapaamisessa aiheina varmasti ainakin pian alkava tutrhaku, mitä kaikkea sitä varten vikaan keksiä? - Tutrpaitapäivä Tutrhaun aikaan tutrpaitapäivää vietetään jka keskiviikk! MAALISKUU - Tutrhaku päättyy Hakijat haastatellaan ja valituille ilmitetaan kulutuksen ajankhdat. - Uusien vastaavien valinta ja kulutus Uusi vastaava vidaan valita äänestämällä tai tutrvastaava vi ehdttaa js havaitsee, että

18 jssakin tutrissa lisi ptentiaalia. Tärkeintä vastaavan hmmassa n int ja mtivaati tutrinnin kehittämiseen. - Alakhtaiset tutrtapaamiset Pitäisikö keväällä järjestää vielä vuden päättäjäistapahtuma fukseille? Nyt n aika alittaa suunnittelu! Maaliskuun tapaamisessa myös valitaan seuraava tutrvastaava. - Tutrpaitapäivä Tutrhaun aikana tutrpaitapäivää vietetään jka keskiviikk! HUHTIKUU - Uusien tutreiden kulutukset Pian lasketaan irti jälleen uusi erä innkkaita uusia tutreita! Kulutukseen kuuluu iltakulutus ja wrkshpit sekä tietenkin ryhmäytymisleiri. - Alakhtaiset tutrtapaamiset Huhtikuussa n hyvä hetki pysähtyä phtimaan mennyttä vutta: mikä nnistui, minkä lisi vinut hitaa paremmin. Nyt n aika alittaa syksyn suunnittelu ja valmistautua lppukevääseen ja pääsykkeisiin. Pitäisikö suunnitella tutreille ma vudenpäättäjäistilaisuus? - Tutrpaitapäivä Jälleen saa luvan kanssa lla mustaranssi kuun ensimmäisenä keskiviikkna. - LAMKOn kiitstapahtuma tutreille

19 OPISKELIJAKUNTA LAMKO LAMKO kuluttaa kaikki tutrit ja tutrit edustavat LAMKOa. Siksi jkaisen tutrin n hyvä tietää mikä LAMKO n ja mitä se tekee. MIKÄ LAMKO ON? LAMKO n Lahden ammattikrkeakulun piskelijakunta. LAMKO ajaa siis LAMKin piskelijiden etua. LAMKOn tärkein tehtävä n piskelijiden edunvalvnta, mutta sen lisäksi LAMKO edistää piskelijiden hyvinvintia muun muassa erilaisten tapahtumien, liikuntapalveluiden, kulttuuripalveluiden ja bileiden avulla. LAMKO julkaisee myös maa Lamkma -lehteä muutaman kerran vudessa. Sen lisäksi LAMKO kuluttaa tutrit, jiden tehtäviin kuuluu LAMKOn edustaminen. LAMKOn hallituksen jäseniä n mukana erilaisissa LAMKin työryhmissä sekä LAMKin hallituksessa. LAMKO edustaa piskelijita myös valtakunnallisesti ja vaikuttaa SAMOKin timintaan, jka ajaa asiita edelleen maan päättäjille asti. LAMKOn vusittaiset timintasuunnitelman hyväksyy edustajist, jnka taas valitsee LAMKOn jäsenet, jtka vat jäsenmaksun maksaneita LAMKin piskelijita. Eli LAMKO tekee sitä mitä te piskelijat haluatte LAMKOn tekevän! LAMKOn timijat kstuvat kaikki piskelijista sihteereitä lukuun ttamatta. LAMKOn pääsihteeri vastaa timinnan päivittäisestä pyörimisestä, esimerkiksi piskelijakrttien tilaamisesta ja jäsenetujen hankinnasta. Tutrsihteeri hitaa tutrhaun, -haastattelut ja kulutukset yhdessä hallituksen tutr- ja kvvastaavien kanssa. Opiskelijita LAMKOssa timii hallituksessa, edustajistssa ja jastissa. EDUSTAJISTO Ylintä päätäntävaltaa piskelijakunnassa käyttävä edustajist pitää sisällään 15 LAMKilaista piskelijaa (+ 10 varajäsentä). Edustajistn timikausi kestää kalenterivuden ja vuden aikana edustajist kkntuu keskimäärin 4-6 kertaa. Edustajistn jäsenten pitää lla LAMKOn jäseniä. Opiskelijat asettuvat itse ehdlle, ja js hakijita vain n tarpeeksi, järjestetään vaalit. Edustajistn vaaleissa saavat äänestää kaikki LAMKOn jäsenet. Edustajistn tehtäviin kuuluu hallituksen jäsenten valitseminen, timintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen sekä kaikki muut isn linjan päätökset. Edustajistn tehtäviin kuuluu myös hallituksen valvminen. Edustajist valitsee vusittain piskelijaedustuksen LAMKin hallitukseen. HALLITUS Hallitus kstuu täysin piskelijista. Hallitukseen timijat valitaan aina kalenterivudeksi kerrallaan. Hallitus n myös se edustus, mikä LAMKOsta usein näkyy ulspäin. Hallitus n niin santtu työjuhta. Hallituksen jäsenet jakautuvat seuraaville vastuualueille: puheenjhtaja, varapuheenjhtaja, ssiaaliplitiikka, kulutusplitiikka, tutrinti, kansainvälisyys, viestintä, liikunta, huvi sekä kulttuuri. Jkaisella hallituksen jäsenellä n mat tehtävänsä maan vastuualueeseensa liittyen. Puheenjhtaja ja varapuheenjhtaja Puheenjhtajist jhtaa, valv ja hjaa hallituksen timintaa. Sen lisäksi se pitää edustajistn ajan tasalla hallituksen timinnasta. Puheenjhtaja timii piskelijaedustajana LAMKin hallituksessa. Ssiaalipliittinen vastaava Ssiaalipliittinen vastaava vastaa piskelijiden hyvinvintiin liittyvistä

20 asiista. Hyvinvintiin vaikuttavia tekijöitä n paljn, jten myös tämä sektri n kvin mninainen. Ssiaaliplitiikkaan liittyy mm. piskelijiden terveydenhult, timeentul (eli esim. pinttuki), yhdenvertaisuus, tasa-arv ja asuminen. Ssiaalipliittisen vastaavan tehtäviin kuuluu lla selvillä asiiden nykytilasta sekä kehittää piskelijiden hyvinvintia eteenpäin. Kulutuspliittinen vastaava Kulutuspliittisen vastaavan tehtäviin LAMKOssa kuuluu esimerkiksi LAMKin petuksen laadunseuranta. Sen takia nkin hyvin tärkeää, että piskelijat antavat meille aktiivisesti palautetta, jtta vimme ajaa kaikkien aljen asiita tasapulisesti eteenpäin. Kulutuspliittinen vastaava n usein jäsenenä työryhmissä, jissa suunnitellaan kulutuksen rakennetta tai, jissa arviidaan nykyisen kulutustilanteen laatua. Liikuntavastaava LAMKOn liikuntavastaava vastaa esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämisestä sekä liikuntavurjen ylläpidsta yhdessä liikuntajastn kanssa. Liikuntavastaavan tehtäviin kuuluu myös liikuntamahdllisuuksien eteenpäin kehittäminen. Liikuntavastaava tekee tiivistä yhteistyötä LAMK Sprtsin kanssa. Huvivastaava Huvivastaava n yksi hallituksen näkyvimpiä timijita LAMKOlla. Huvivastaava vastaa piskelijabileiden järjestämisestä. Apuna huvivastaavalla n huvijast, jnka jäsenet suunnittelevat innlla erilaisia tapahtumia ja tapahtumien hjelmia. Opiskelijabileitä n nin 7-9 kertaa vudessa. Osa tapahtumista tteutetaan piskelijiden mudstamien prjektiryhmien kanssa. Kulttuurivastaava Kulttuurivastaavan sektri perustettiin vuden 2014 alussa. Kulttuurivastaavan tehtäviin kuuluu kulttuuritapahtumien järjestäminen piskelijille sekä piskelijaetujen hankkiminen erilaisista kulttuuritapahtumista. Tutrvastaava Tutrvastaava vastaa yhteydenpidsta LAMKOn ja erialjen tutrvastaavien ja vertaistutreiden välillä. Tutrvastaavan tärkein tehtävä n kuluttaa uudet tutrit yhdessä tutrsihteerin kanssa ja lla heidän tukena ja apuna ngelmatilanteissa. Tutreita kulutetaan vusittain , jten tutrvastaavalla n is määrä ihmisiä rganisitavana. Sen takia aljen tutrvastaavat vatkin tärkeässä rlissa. Kansainvälisyysvastaava Kansainvälisyysvastaava, eli kv-vastaava vastaa KV- ja degree-tutreiden kulutuksesta yhdessä tutrsihteerin kanssa. Kv-vastaavan tehtäviin kuuluu myös kansainvälisille piskelijille järjestettävien tapahtumien rganisinti sekä kansainvälisten piskelijiden edunvalvnta. Kv-sektriin kuuluu tapahtumien lisäksi Husehld bx -palvelu, jta hitaa tutrsihteeri. Kv-vastaava timii yhteistyössä tutrvastaavan kanssa. Viestintävastaava Viestintävastaava n Lamkma-lehden päätimittaja ja vastaa lehden sisällöstä ja kehittämisestä yhdessä viestintäjastn kanssa. Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu myös LAMKOn viestinnän kehittäminen. JAOSTOT Jkaisella hallituksen jäsenellä n ma jast, jta hän jhtaa. Jastissa pääsee tekemään paljn erilaisia asiita man mielenkiinnn mukaan. Kuka tahansa LAMKin piskelija vi hakea jastihin.

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA Mika Siisknen Tiethallint tulstus_piskelijat.dcx 1 / 4 Sisällys 1. Yleistä tulstamisesta... 2 2. Vanha tulstusjärjestelmä (lasertulstimet ym.)... 3 3. Uusi tulstusjärjestelmä

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Webinaari Maailman MS päivän tapahtuman järjestäjille Ideoita tapahtuman järjestämiseen Tapahtumasta tiedottaminen ja median lähestyminen

Webinaari Maailman MS päivän tapahtuman järjestäjille Ideoita tapahtuman järjestämiseen Tapahtumasta tiedottaminen ja median lähestyminen Webinaari Maailman MS päivän tapahtuman järjestäjille Ideita tapahtuman järjestämiseen Tapahtumasta tiedttaminen ja median lähestyminen Maailman MS päivää tukevat: OSA 1: Ideita tapahtuman järjestämiseen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto 1 Varsinais-Sumen palvelupisteaineist - hjeet käyttöön (versi 16.12.2013) Varsinais-Sumen palvelupisteaineist Ohjeet käyttöön Lyhyesti: Varsinais-Sumesta kerätään ja pidetään ajan tasalla palveluihin liittyvää

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä MU:n jalkapalljastn jhtryhmä Expert Mäntsälä 3.10.2012 Läsnä: Jari Kupiainen (PJ), Ville Hellman, Jari Piipp, Jyrki Valknen, Mikk Ahnen, Paula Jurvanen, Sari Alaluusua (paikalla san ajasta) sekä kutsuttuna

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Luento 2 Moodle ja sähköposti, O365. 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari

Luento 2 Moodle ja sähköposti, O365. 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari Luent 2 Mdle ja sähköpsti, O365 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari Mdle ja sähköpsti, O365 Yleistä kurssiasiaa vertaisarviinneista ja harjituksista Viestittäminen kurssiin liittyvissä asiissa Mdle / vastuupettajat

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry:n Jäsentiedote 2 / 2014

Meikäläiset. Me Itse ry:n Jäsentiedote 2 / 2014 Meikäläiset Me Itse ry:n Jäsentiedte 2 / 2014 Kuva JT / Leija Sami Helle Helsingistä, Eira Lakka Jensuusta ja vammaistutkimuksen prfessri Sim Vehmas tapasivat Me Itse -päivillä Jyväskylässä. Me Itse ry

Lisätiedot