TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014"

Transkriptio

1 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014

2 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell Opiskelijakunta LAMKO Järjestelmät Tutrtiminta Lähteet Tärkeitä yhteystietja Leikkipankki... 31

3 TUTORIN ABC FUKSI Ensimmäisen vuden piskelija. Fuksi n se, jka kaipaa tutrin apua ja tukea uudessa kulussa, piskeluun liittyvissä asiissa ja muihin piskelijihin tutustumisessa. FUKSIAISET Bileet erityisesti uusille piskelijille syyskuussa. Fuksit kiertävät eri baareissa levia tutreiden pitämiä rasteja ryhmissä ja saavat rastin surituksesta pisteitä. Tarkituksena n tutustua uusiin piskelukavereihin ja pitää hauskaa. DEGREETUTOR Degreetutr n yhdistelmä vertais- ja kv-tutria. Degreetutr piskelee tutkintaan englanninkielisessä kulutushjelmassa ja hän tutri siinä kulutushjelmassa piskelevia uusia kansainvälisiä sekä sumalaisia piskelijita. Hän auttaa piskelijaa tutustumaan ja speutumaan uuteen ympäristöön sekä mahdllisesti myös kknaan uuteen kulttuuriin. KV-TUTOR Kansainväliset tutrit eli kv-tutrit timivat tukena LAMKiin saapuville vaiht-piskelijille. Kv-tutr nkin usein ensimmäinen sumalainen kaveri vaihtarille. Tutr auttaa vaihtaria Sumeen ktiutumisessa, pastaa käytännön asiissa, neuv, hjaa ja vastaa kysymyksiin. LAMK Lahden ammattikrkeakulu n mnialainen krkeakulu, jssa piskelee nin 5300 piskelijaa. Henkilöstöä n nin 400, jsta nin 250 n pettajia. Lahden ammattikrkeakulun rehtri n Outi Kalliinen. LAMKissa vi piskella ssiaali- ja terveysalaa, mutilua, tekniikkaa ja liiketalutta. LAMKO Lahden ammattikrkeakulun piskelijakunta LAMKO valv piskelijiden etua, hankkii piskelijaetuja jäsenilleen, järjestää tapahtumia, pyörittää tutrtimintaa, järjestää liikuntamahdllisuuksia ja julkaisee maa Lamkma-lehteään. Kaikki LAMKin piskelijat vivat lla LAMKOn jäseniä. MARKKINOINTITUTOR Markkinintitutr markkini LAMKia messuilla, tisen asteen ppilaitksissa ja avimilla villa. RYHMÄYTTÄMINEN Tutreilla n tärkeä tehtävä tutustuttaa uudet piskelijat tisiinsa ja luda heidän välilleen ryhmähenkeä. SAMOK SAMOK, eli Sumen piskelijakuntien liitt, n ammattikrkeakulupiskelijiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, situtumatn ja riippumatn edunvalvnta- ja palvelujärjestö. SAMOK edustaa yhteensä nin piskelijaa.

4 TUTOR KICK OFF Tutr kick ff järjestetään jka elkuu ja se nimensä mukaan ptkaisee tutrintivuden käyntiin. Kick ff n pakllinen kaikille tutreille ja siellä käydään mm. läpi fuksiaisrastit ja kerrataan yhdessä tärkeimmät asiat uusien piskelijiden alitukseen liittyen. TUTOROINTISOPIMUS Jkainen tutr tekee LAMKOn kanssa kirjallisen tutrintispimuksen, jlla tutr situtuu tutrin velvllisuuksiin, vastuisiin, tavitteisiin ja tehtäviin. TUTORPAITA Jkaisen tutrin virka-asu, mustaranssi ja aina mudikas ilmestys. Tutrpaitaa pidetään päällä aina tutritaessa, uuden piskelijaryhmän ensimmäisen viikn ajan sekä tutrpaitapäivinä. TUTORPAITAPÄIVÄ Jka kuun ensimmäisenä keskiviikkna n syytä hymyyn, kska sillin vietetään tutrpaitapäivää ja saa ihan luvan kanssa käyttää tutrpaitaa. Tutrhaun aikana tutrpaitapäivä n jka keskiviikk. Tutrpaitapäivän tarkituksena n muistuttaa piskelijita tutreiden lemassalsta. TUTORPÄIVÄKIRJA Tutrpäiväkirjaan kirjataan ylös tilanteet, jissa let timinut tutrina. Merkinnät allekirjittaa jk alan tutrvastaava tai LAMKOn tutrvastaava. Päiväkirjasta löytyy myös hjeet tutrinnin lpussa kirjitettavaan raprttiin. TUTORSIHTEERI Tutrsihteeri n LAMKOn työntekijä, jka yhdessä hallituksen tutr- ja kv-vastaavien kanssa pyörittää tutrtimintaa LAMKissa. TUTORTAPAAMINEN Tutrvastaavat järjestävät man alansa tutreille tapaamisen kerran kuussa. Tutrin n tärkeää sallistua tapaamisiin, sillä siellä arviidaan mennyttä timintaa ja suunnitellaan tulevaa. TUTORVASTAAVA LAMKOn hallituksessa n tutrvastaava, jka yhdessä tutrsihteerin ja kv-vastaavan kanssa pyörittää tutrtimintaa ja kuluttaa uudet tutrit. Sen lisäksi jkaisella alalla n mat tutrvastaavansa, jtka timivat linkkinä tutreiden ja LAMKOn välillä, järjestävät alakhtaiset kulutukset ja tutrtapaamiset. VERTAISTUTOR Vertaistutrit tutrivat sumenkielisiin kulutushjelmiin saapuvia uusia piskelijita alilla. Tutrit vat piskelijan ppaita erityisesti pintjen alussa, jllin usein uudelle piskelijalle kulun lisäksi myös kaupunki n uusi. Tutr tutustuttaa uuden piskelijan kuluun, piskeluympäristöön sekä muihin piskelutvereihin.

5 TUTORIN TEHTÄVÄT Tutrin tärkein tehtävä n lla uusien piskelijiden vertaistukena eli auttaa heitä ktiutumaan uuteen kuluun sekä tutustumaan uusiin piskelijihin. Tutrit edustavat LAMKia ja LAMKOa timiessaan piskelijan vertaistukena. Tutr saa siis vanhempana piskelijana kerta uusille piskelijille LAMKOsta, LAMKista ja piskelijaelämästä. Tutrin ei kuulu jakaa mia mielipiteitään ikeina vaihtehtina, vaan hänen tulee esittää asiat tdenmukaisesti ja antaa jkaisen piskelijan aikanaan mudstaa mat mielipiteet. Mitä piskelijat, LAMKO ja LAMK sitten dttavat tutrilta? MITÄ OPISKELIJAT ODOTTAVAT TUTORILTA (TUTORKYSELY LAMKO- JA TUTORTOURILLA 2014): Hyvä tutr: - järjestää tekemistä tutritavien kanssa myös malla ajalla tapahtumien ulkpulella - antaa selkeää neuvntaa piskeluun liittyen - n kiinnstunut tutrinnista ja tutritavien asiista ja hyvinvinnista - n avin, ulspäinsuuntautunut, reipas ja rhkaiseva, sallistuva - n läsnäleva, auttava, mukana menssa, hitaa hmmat - n aktiivinen, fukseista hultapitävä - n ilinen, reipas, helpsti lähestyttävä, auttaa mielellään, mukaansa tempaava - n aktiivisesti mukana LAMKOn timinnassa, kiinnstunut ja mtivitunut - n valmis heittäytymään - ei vastaa en tiedä, vaan en tiedä itse, mutta tan selvää ja palaan asiaan MITÄ LAMKO ODOTTAA TUTOREILTA? LAMKO vastaa tutreiden kuluttamisesta ja tutrtiminnan pyörittämisestä LAMKOn ja LAMKin välisen yhteistyöspimuksen mukaisesti, jten se dttaa kaikista eniten, että tutrit hitavat tehtävänsä ja auttavat uusia piskelijita speutumaan. Tutrit vat myös yksi LAMKOn tärkeimmistä markkinintikanavista. Vaikka tutreiden ei vaadita levan LAMKOn jäseniä, kuuluu heidän tehtäviinsä silti edustaa LAMKOa. Tutrin tulee siis tietää, mitä LAMKO n ja tekee, missä LAMKOn timist sijaitsee, miten jäseneksi pääsee ja mistä saa haalarit. Tutr tiedttaa LAMKOn tapahtumista ja kannustaa piskelijaa sallistumaan ja tutustumaan muihin piskelijihin. Tutreilta dtetaan aktiivisuutta, ma-alitteisuutta, kannustavaa asennetta, ystävällisyyttä, kiinnstusta timia muiden kanssa ja pastavaa tetta eikä ripaus hulluuttakaan le pahitteeksi. MITÄ LAMK ODOTTAA TUTOREILTA? Kulu dttaa tutreiden edustavan LAMKia ja levan läsnä erityisesti uusien piskelijiden ensimmäisellä viiklla sekä aina tarvittaessa. Tutrit neuvvat piskelijita päivittäisissä käytännön asiissa sekä auttavat uusia piskelijita ryhmäytymään ja lumaan kuluun psitiivisen piskelun ilmapiirin. Tutrinti ja erityisesti uusien piskelijiden ryhmäyttäminen myös situttaa piskelijita kuluun.

6 OPINTOPISTEET JA TUTORPÄIVÄKIRJA Tutrtiminnasta saa pintpisteitä. Opintpisteet saadakseen pitää tutrin pitää kirjaa tekemisistään. Kulutuksen yhteydessä tutreille jaetaan tutrpäiväkirja, jhn kirjataan mitä n tehty, millin ja paljn siihen meni aikaa. Tutrpäiväkirjan merkinnöille pitää saada kuittaus laitksen pint-hjaajalta (eipä näitä pt enää kirjittele, ttaisin pis ja lisäisin tutrsihteerin tähä), LAMKOn hallituksen jäseneltä tai man alan tutrvastaavalta. Kuittauksen kulutuksesta antaa vain LAMKOn edustaja. Tutrvastaavan pitää lla tietinen, kuka tutr n llut tutrimassa missäkin ja millin, jtta hän vi laittaa päiväkirjaan kuittauksen. Tutrpäiväkirjaan pitää kirjata ylös myös yhteydenpit man tutrryhmänsä kanssa. Tutrpäiväkirja palautetaan täytettynä LAMKOn timistn yhdessä tutrraprtin kanssa. Ohjeet raprtin kirj0ittamiseen löytyvät tutrpäiväkirjasta. TUTORIN TIEDOT JA TAIDOT Tutrin tulee sata ja tietää mnenlaisia asiita. Tähän ppaaseen lemme yrittäneet kta kaiken mahdllisen tiedn, mitä tutrin tulee tietää. Taitja petamme kulutuksessa sekä teriaa yritämme pastaa myös tämän ppaan avulla. TUTORIN ETIIKKA Tutreilla n suuri vastuu. Häntä pidetään isveljenä/siskna, jsta vi ttaa mallia. Tutr n myös ensimmäisiä ihmisiä, jihin uusi piskelija ttaa kntaktia ja jhn hän kkee vivansa turvautua ngelmia khdatessaan. Tutr n pettajiin verrattava vaikuttajapersna, jnka sanmiset muistetaan kk pintjen ajan. Siksi tutrin tulee etukäteen miettiä, mitä hän san ja miten käyttäytyy. Kaikki vaikuttaa siihen, minkälaisena uudet piskelijat näkevät tutrin, kulun, pettajat ja piskelun. Tutr ei saa siirtää piskelijille mia mielipiteitään suraan, vaan hänen tulee antaa piskelijiden itse mudstaa mat mielipiteet. Tutr n vaitilvelvllinen ja hänen tulee lla hienvarainen piskelijiden auttamisessa. Tutrin ei kuulu itse keksiä kaikkiin ngelmiin ratkaisuja, vaan hänen tulee sata pastaa piskelija myös eteenpäin. ESIINTYMISTAITO Tutr jutuu lemaan mnessa tilanteessa esillä ja välillä jpa täysin kaikkien humin keskipisteenä. Tässä muutamia neuvja, jilla esiintymiskamminenkin pärjää tilanteessa hengissä. Kun khtaat uuden ryhmän: - Esittele itsesi: kuka let ja mistä tulet - Anna mat yhteystietsi - Ole avin ja rauhallinen - Tutustuta ryhmäläiset tisiinsa - Muista kaverimaisuus ja huumri! - Ertu juksta - Puhu niin, että muutkin kuulevat - Pidä mielessä säännöt ja kerr ne myös piskelijille! - Luta itseesi! Väärää esiintymistapaa ei le! Js sinua jännittää, niin muista, että uusia piskelijita jännittää luultavasti vielä enemmän. Sinä myös tiedät saavasi asiasi ja hätätapauksessa vit palata asiaan myöhemminkin, jten älä mene paniikkiin, js et kerralla saa kaikkea.

7 JOHTAMINEN Jkainen tutr timii man tutritavan piskelijaryhmän vetäjänä. Sillin n hyvä tietää muutamia perusasiita jhtamisesta. Jhtamisen haasteena n aina ryhmän aktiviminen ja mtivinti. Kuinka mtivit piskelijat timimaan ryhmässä, lähtemään tapahtumiin ja näkemään kulun ulkpulellakin? Järjestä tarpeeksi hjattua timintaa ja kannusta sallistumaan! Kun tutr sallistuu itse timintaan, hän situttaa myös piskelijita timintaan. Eli timi itse ja näytä esimerkkiä. Jhda piskelijita ja neuv heitä timimaan itse. Miten sitten mtivida niitä piskelijita, jita ei kiinnsta timia ryhmässä? Suurimmalla salla syy n yksinkertainen; he eivät tiedä asiista riittävästi. Muista siis tiedttaa aktiivisesti, mitä tapahtuu, missä, millin, ketkä ja miksi. Osa piskelijista taas ei timi, kska he eivät pysty. Anna heille siis valmius timia ja anna lisätieta sekä mahdllista sallistuminen; mieti esimerkiksi yhteisten aktiviteettien ajankhtaa kaikille spivammaksi. Opiskelijista n vain pieni sa niitä, jtka eivät halua timia. Kannusta heitä ja ta myös heidät saksi prukkaa. Ota myös selvää mistä vastahakisuus jhtuu. ONGELMATILANTEET JA NIIDEN RATKAISU Tutrille vi tulla mnenlaisia ngelmatilanteita eteen. Osa ngelmista n piskelijiden khtaamia, jihin he hakevat tutreilta ratkaisua, ja sa taas tutreiden khtaamia ngelmia, jihin he tarvitsevat apua. OPISKELIJOIDEN KOHTAAMIA ONGELMIA Opiskelijiden ngelmat uudessa kulussa liittyvät yleensä kuluun ja ilmapiirin kulussa. Opinnt ketaan välillä ngelmaksi; ei esimerkiksi tiedetä, mitä kursseja pitäisi käydä, mistä kursseista vi saada hyväksilukuja tai mitä kieliä kannattaisi valita. Tutrin kannattaa kerta piskelijalle mista kkemuksistaan esimerkiksi, että tämä ja tämä kurssi li tdella hyvä, ja tussa kurssissa keskitytään pääasiassa siihen ja siihen. Älä jaa piskelijille mia negatiivia kkemuksia, vaan anna heidän itse mudstaa mielipiteensä. Keskity kertmaan faktja, hjaa piskelija eteenpäin esimerkiksi lisäinfrmaatin saamista varten. Js et tiedä jstain asiasta, niin hjaa piskelija eteenpäin; älä jätä häntä yksin ngelmien kanssa. Js et heti tiedä kenelle piskelijan visi hjata lupaa palata asiaan myöhemmin, ta asiasta selvää ja palaa asiaan myöhemmin. Oppaan lpusta löytyy lista tärkeistä yhteystiedista ja vit myös kysyä neuvja Lamkn hallituslaisilta ja työntekijöiltä. Hiljaisemmat uudet piskelijat jäävät helpsti syrjään uudessa ympäristössä, js heillä ei le rhkeutta mennä ryhmän mukana. Mieti, miten saisit tällaiset piskelijat mukaan prukkaan. Ole itse aktiivinen ttamaan heihin kntaktia ja varmista, että kukaan ei jää yksin. Mieti myös minkälaisia asiita teette ryhmässä; kaikkia ei kiinnsta juhliminen ja bileet. Yhteistä mukavaa tekemistä n esimerkiksi keilaaminen ja erilaiset pelit. TUTORIN KOHTAAMIA ONGELMIA Jkainen tutr khtaa erilaisia ngelmia. Kaikkia ngelmia ei teta niin vakavasti, mutta usein sellaisista jää piskelijille hun maku suuhun. Vaikka tutr hyvin viisas nkin, ei hänkään aina tiedä ikeaa vastausta kaikkeen. Tutrin tulee silti lla itse aktiivinen ja ttaa asiista selvää. Opettele myös jakamaan ngelmakkemuksesi muille, ja miettikää yhdessä mahdllisia ratkaisuja. Muistakaa kuitenkin sujella piskelijiden yksityisyyttä ja puhukaa asiista hienvaraisesti.

8 Yksi suurimmista tutrinnin haasteista n ryhmähengen luminen. Millä saadaan ne hiljaiset piskelijat mukaan? Millä ryhmä saadaan timimaan yhteen kun ketään ei tunnu kiinnstavan mikään? Tutrin ei pitäisi luvuttaa, näistä yleensä jää sellainen fiilis piskelijille, että ei sitä tutria le näkynyt ikinä missään. Mieti minkälaisia tapaamisia visitte järjestää kulussa, visittek mennä esimerkiksi yhdessä syömään rukatunnilla? Pienilläkin yhteisillä asiilla n suuri merkitys. RYHMÄNOHJAUS JA RYHMÄYTTÄMINEN Uuden piskelijaryhmän ryhmäytyminen n tärkeää, kska hyvin ryhmäytyneessä ryhmässä jkaisen piskelijan n hyvä lla. Tutrit vivat auttaa ryhmää ryhmäytymään. Oppaan lpusta löydät tutrin leikkipankin, jhn n kttu erilaisia leikkejä eri tilanteisiin. MITÄ RYHMÄYTTÄMINEN ON? Ryhmäyttäminen: erilaisiin timinnallisiin menetelmiin perustuva prsessi, jnka avulla ryhmän turvallisuus vaiheittain kasvaa. (Aalt, 39.) Ryhmäyttäminen: prsessi, jssa ryhmän jäsenten välistä keskinäistä tuntemista, luttamusta, turvallisuutta ja viestintäkykyä tietisesti kehitetään. (MLL, 8.) Ryhmäyttäminen n tärkeä sa tutrin timintaa. Uudet piskelijat eivät tunne vielä tisiaan, jten tutrilla n tärkeä rli piskelijiden ryhmäyttämisessä. Nekin piskelijat, jtka helpsti syrjäytyvät ja jäävät sivuun timinnasta pitäisi saada saksi uutta ryhmää. Ryhmäytyminen eli prsessi, jnka tulksena uudet piskelijat alkavat timia ryhmänä ja ryhmässä, kestää aikansa ja vaatii yhdessäla ja tutustumista. Tutr vi edistää uusien piskelijiden ryhmäytymistä helpttamalla ryhmän jäsenten tutustumista tisiinsa ja tuttamalla ryhmälle yhteisiä kkemuksia. Eli ensimmäisten viikkjen tutustumisleikit ja muut tapahtumat vat tärkeässä sassa. On tärkeää, että tutr pettelee tuntemaan sen ryhmän, jnka tutrina timii. Tutrin kannattaa yrittää siis tutustua jkaiseen ryhmänsä jäseneen ja petella ainakin heidän nimensä. Kun tuntee ryhmänsä jäsenet, n helpmpaa ymmärtää myös heidän timintaansa ryhmänä. MIKSI RYHMÄYTETÄÄN? - hyvä yhteishenki mtivi tulemaan kuluun - kiusaaminen vähenee kun ryhmällä n hyvä yhteishenki - piskelija situtuu kuluun ja ryhmään - kaikki uskaltavat tuda äänensä esiin - ehkäisee klikkien syntymistä - lu turvallisuutta ryhmään

9 MISTÄ TUNNISTAA TURVALLISUUTTA RYHMÄSSÄ: - elekieli n avinta (vrt. varautunut) - sijittuminen ryhmässä (asettuuk ihminen lähelle vai kauas muista) - fyysinen läheisyys (n helppa kskea) - nauru ja vapautuneisuus OHJAAJA TURVALLISUUDEN LUOJANA: - lemus ja timinta - spimukset (timintatapa-, vaitil-, luttamus- ) ei le pakk sallistua llaan ajissa paikalla kska pidetään taut - mahdllisuus purkaa tunteet, esim. fiiliskierrksen avulla - myönteinen asenne (ennakkluult sivuun) - myönteinen palaute HYVIN SUUNNITELTU ON PUOLIKSI TEHTY - Selvitä ryhmän kk ja käytettävissä levat tilat hyvissä ajin - Mikä n timinnan tavite: tutustuminen, yhteishengen kasvattaminen, jku muu? - Suunnittele etukäteen ryhmiinjakmenetelmät, leikit ja miten hjeistat. On hyvä, js n leikkinyt leikkejä itse ennen kuin hjaa niitä. - Valmistaudu siihen, että aika ei riitä tai sitä n liikaa. Mitä jätetään pis js kaikkea ei ehdi? Mitä varalla js aikaa jää? - Varaa kaikki tarvittavat välineet etukäteen. KUN OHJAAT RYHMÄÄ - Ohjaa ryhmä esimerkiksi piiriin, jllin kaikki sallistujat näkevät tisensa. - Aluksi kerr ryhmälle kuka let, mitä teet ja miksi let nyt täällä (ryhmän tavitteet). - Kerr myös hjelma, aikataulut ja yhteiset pelisäännöt. - Js ryhmä ei tunne tisiaan, n hyvä alittaa esittelykierrksella: jkainen saa puheenvurn ja tulee kuulluksi. - Mieti etukäteen, miten jaat ryhmät (js tarvetta) ja miten hjeistat leikit.

10 - Ohjeistuksen tulisi lla selkeä, tarpeeksi lyhyt ja kuuluvalla äänellä esitetty. - Ihannekk ryhmäytettävälle ryhmälle n 8-18 (jaa ist prukat pienryhmiin). RYHMÄN VAIHEET Jkainen ryhmä käy läpi erilaisia vaiheita, ja tutrin rli vaihtelee eri vaiheissa. ALOITUSVAIHE Opiskelun alkuvaiheessa ryhmän timinta n vielä kankeaa ja piskelijat hakevat paikkaansa ryhmässä. Opiskelijat vat varautuneita, mutta kuitenkin uteliaita tisiaan khtaan. Ryhmän jäsenille n tärkeää tuntea lnsa turvalliseksi, ja tässä vaiheessa tutr n se henkilö, jhn turvaudutaan. Alitusvaihe nkin tutrin kannalta kaikista tärkein ryhmän mudstumisen vaihe, sillä ryhmän mututuminen riippuu paljlti tutrin timista ja siitä ilmapiiristä, jnka tutr nnistuu ryhmän keskuuteen lumaan. Tutrin pitää lla hyvin valmistautunut ja alitteellinen ryhmän mudstumisessa. TOIMINTAVAIHE Timintavaiheessa ryhmähenki alkaa mudstua ja ryhmän ilmapiiri vapautuu. Ryhmän jäsenet vat kiinnstuneita timimaan yhdessä ja tutrin kannattaakin hyödyntää tätä massa timinnassaan. Tutrit vivat esimerkiksi järjestää ryhmälle vapaamutisempia tapaamisia myös piskeluajan ulkpulella. Vähitellen tutr vi alkaa delegida vastuuta ryhmän kkntumisista ja timinnasta ryhmän jäsenille, mutta seuraa edelleen ryhmän timintaa sivusta. Ryhmän jäsenet alkavat tuntea ryhmän makseen ja ryhmään mudstuu me- henki. Rlit alkavat myös mudstua, esimerkiksi ryhmän jhtaja alkaa erttua juksta. Tutrin n tässä vaiheessa hyvä hulehtia siitä, että hiljaisemmatkin ryhmän jäsenet saavat äänensä kuuluviin eikä kukaan jää ryhmän ulkpulelle. Valitettavasti ryhmän mudstuminen ja timinta eivät aina kulje tasaisesti. Ryhmä saattaa kkea knfliktivaiheen, jllin ryhmän sisällä n erilaisia liittumia ja valtataistelua. Tällöin tutrin n sattava timia diplmaattina ja yrittää saada sapulet keskustelemaan. Tärkeää n, että tutr jää pulueettmaksi eikä lähde mukaan riitihin! Ryhmä vi khdata myös tasaantumisvaiheen, jllin ryhmältä lppuu innstus timia yhdessä. Tällöin ryhmän jäsenet eivät ke ryhmän antavan mitään. Tällaisessa tilanteessa tutrin n pyrittävä lumaan uudelleen yhteishenkeä, antamaan ryhmälle yhteisiä tehtäviä ja järjestämään tapaaminen tunnelman piristämiseksi. ITSENÄISTYMISVAIHE Tässä vaiheessa ryhmä timii j ilman tutrin apua. Tutrin kannattaa kuitenkin tavata ryhmää vielä muutaman kerran ja spia yhdessä siitä, että tutr jättäytyy taka-alalle. Tutrin n hyvä krstaa sitä, että hän n edelleen tarvittaessa ryhmän käytettävissä. Vaikka pintjen alkuvaiheen tutrinti keskittyy ensimmäisiin piskeluviikkihin, tutrin tulee spia jitakin tapaamisia ryhmän kanssa vielä myöhemmällekin ajankhdalle. Usein alkuvaiheen kaaksen jälkeen piskelijilla nusee mieleen sellaisia kysymyksiä, jita ei alussa tajunnut kysyä.

11 TUTOROINNIN VUOSIKELLO Tukkuu alakhtaiset tutrkulutukset uusien ja vanhjen tutreiden tutustumista syksyn suunnittelua tutrpaitapäivä tutrkirjeen suunnittelu syksyllä alittaville piskelijille Kesäkuu pääsykkeet alilla lepa ja lmaa Heinäkuu tutrkirjeet lähtevät syksyllä alittaville piskelijille lepa ja lmaa Elkuu tutr kick ff alakhtaiset tutrapaamiset Fuksiaisrastien suunnittelu sa uusista piskelijista alittaa Syyskuu uudet piskelijat alittavat aljen mat ryhmäytykset, inft ja fuksitapahtumat Fuksiaiset alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä (kv- ja degree-) tutrhaku alkaa Lkakuu alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä (kv- ja degree-) tutrhaku päättyy

12 Marraskuu alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä pääsykkeet tammikuussa alittaville alille tutrkirjeet tammikuussa alittaville piskelijille uusien (kv- ja degree-) tutreiden kulutukset Julukuu alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä tutreiden pikkujulut Tammikuu LAMKOn hallituksen uudet vastaavat alittavat alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä uudet piskelijat alittavat liiketaludella ja ssterkalla Helmikuu tutrhaku alkaa LAMKO/Tutr Tur alilla alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä Maaliskuu aljen uusien tutrvastaavien valinta ja kulutus tutrhaku päättyy alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä Huhtikuu uusien tutreiden kulutukset alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä

13 TOUKOKUU - Alakhtaiset tutrkulutukset Uudet tutrit n kulutettu ja n aika perehdyttää heidät man alanne timintatapihin. Alakhtaisen kulutuksen lisäksi nyt lisi hyvä tehdä yhdessä tutrintisuunnitelma syksylle. Tukkuun tapaamisessa vi myös rentutua ja virkistäytyä malla prukalla ja vetää kulunut vusi pakettiin. - Tutrkirjeet syksyllä alittaville piskelijille Vitte kirjittaa yhdessä tervetulkirjeen valituille piskelijille j kevään lpussa, heti kun syksyn aikataulut n svittu. Kirjeessä n hyvä kerta jitakin tärkeitä päivämääriä, kuten fuksiaisten ja mahdllisten alan mien fuksitapahtumien. Seuraavalta sivulta löydät esimerkin tutrkirjeestä. - Uusien ja vanhjen tutreiden tutustumista Olette saaneet jukknne uusia tutrinalkuja, ttakaa heidät avsylin vastaan ja tivttakaa tervetulleiksi jengiin. - Syksyn suunnittelua Tukkuun lppuun mennessä lisi hyvä lla tiedssa uusien piskelijiden ensimmäisen viikn hjelma ja tutreiden rli ja tehtävät. - Tutrpaitapäivä Lukuvuden viimeisestä tutrpaitapäivästä kannattaa ttaa il irti, seuraavan kerran tätä herkkua luvassa vasta syyskuussa.

14 Esimerkki tutrkirjeestä KESÄKUU - Pääsykkeet Opiskelijiden ensimmäinen khtaaminen tutreiden kanssa n mnesti pääsykkeissa. Tutrit vivat hjata hakijita ikeisiin tilihin ja neuva esimerkiksi missä vat vessat ja mistä saa rukaa. Hakijita jännittää, jten tutreiden n hyvä kierrellä juttelemassa ja rentuttamassa tunnelmaa. On hyvä js pääsykkeissa n mukana samaa alaa piskelevia tutreita, kska mnesti hakijat haluavat kysellä piskeluun liittyviä asiita.

15 - Lepa ja lmaa Pääsykkeiden jälkeen tutrit saavat parin kuukauden ajan nauttia kesästä ja kerätä vimia syksyä varten. HEINÄKUU - Lepa ja lmaa Syyskuussa n edessä tutreiden vuden tiukin puristus, lepää siis nyt jtta jaksat! ELOKUU - Tutr kickff Vusi plkaistaan käyntiin kaikille tutreille pakllisella kickffilla. Ohjelmassa ainakin syksyn aikatauluja ja fuksiaisrastien testaamista. - Fuksiaisrastien suunnittelu Valitkaa jukstanne tutrit, jtka vat pitämässä fuksiaisrastia. Saatte suunnitteluun hjeet hallituksen huvivastaavalta. - Alakhtaiset tutrtapaamiset Tutreiden n hyvä tavata j ennen uusien piskelijiden alittamista. Kerratkaa syksyn aikataulut: mitä tapahtuu, millin ja missä ja ketä tutreita n tulssa paikalle. - Osa uusista piskelijista alittaa Ainakin ssterkalla meiningit alkavat j elkuun pulella! SYYSKUU - Uudet piskelijat alittavat Olkaa paikalla ensimmäisenä päivänä ja mahdllisuuksien mukaan mahdllisimman paljn kk ensimmäisen viikn aikana. Olkaa ensimmäisenä päivänä ajissa kululla! Mnet uudet piskelijat tulevat hyvin ajissa paikalle, kska eivät halua lla myöhässä ensimmäisenä päivänään. Spikaa siis tutreiden kesken, ketkä vat aamulla ttamassa uusia piskelijita vastaan. Pitäkää tutrpaitaa ja nimilappua, mistä piskelijat tunnistavat teidät. Neuvkaa heidät ensimmäiseen lukkaan ja vastatkaa kysymyksiin. Vitte myös tehdä kylttejä jissa n hjeita. - Aljen mat ryhmäytykset, inft ja fuksitapahtumat Tutrit saattavat lla mukana Reppu-infissa, ryhmäytyshmmissa, kaupunkikierrksella tai jllakin malla vapaa-ajan hjelmallaan. - Fuksiaiset Kannustakaa uusia piskelijita lähtemään mukaan kiertämään rasteja ja tutustumaan tisiinsa. - Tutrhaku alkaa Syksyisin haetaan vain kv- ja degeetutreita.

16 - Alakhtaiset tutrtapaamiset Keskellä tiukinta rutistusta n hyvä kkntua yhteen ja vielä kerran kerrata mitä tapahtuu uusien piskelijiden ensimmäisten viikkjen aikana. - Tutrpaitapäivä Kun uudet piskelijat alittavat, tutrpaitaa n hyvä pitää päällä ainakin kk ensimmäisen viikn ajan. LOKAKUU - Alakhtaiset tutrtapaamiset Kun kulunalkuhässäkästä n selvitty, n hyvä pysähtyä miettimään, mikä tutreiden timinnassa nnistui ja mitä kannattaa vielä kehittää ensi kertaa varten. Jka vusi tulee palautetta, että tutrit katavat ensimmäisen viikn jälkeen. Nyt kannattaa phtia, miten tutrit visivat näkyä piskelijiden arjessa myös lppuvuden aikana. Jillakin alilla n tulssa pääsykkeet marraskuussa, kerratkaa timintahjeet ja ketkä tutreista pääsevät paikalle. - Tutrpaitapäivä Tutreiden lemassalsta n hyvä muistuttaa vetämällä tutrpaita päälle kuun ensimmäisenä keskiviikkna. - (Kv- ja degree) tutrhaku päättyy MARRASKUU - Alakhtaiset tutrtapaamiset Julu lähestyy tänäkin vunna yllättävän npeasti. Visivatk tutrit järjestää kk laitkselle yhteiset pikkujulut tai muuta hjelmaa? Nyt n aika suunnitella! Lisäksi js alallasi alittaa uusia piskelijita tammikuussa, heidän rientaativiikknsa hjelma kannattaa lla selvillä tässä vaiheessa. - Tutrpaitapäivä Mikä piristäisikään marraskuun synkkyydessä paremmin kuin ripaus ranssia mustalla paidalla? - Pääsykkeet tammikuussa alittaville alille Syksyllä haetaan hittyön, ssiaalialan ja palveluliiketiminnan kulutushjelmiin. Näitä alja piskelevat tutrit paikalle pääsykkeisiin vastailemaan hakijiden kysymyksiin. - Tutrkirjeet tammikuussa alittaville piskelijille Mitä lette suunnitelleen uusien piskelijiden päänmenksi? Kerr se heille j etukäteen kirjeellä, niin saavat varata kalenterista tilaa. - Uusien (kv- ja degree-) tutreiden kulutukset

17 JOULUKUU - Alakhtaiset tutrtapaamiset Julukuussa vi taas keräillä fiiliksiä syksyltä ja valmistautua jululmaan esimerkiksi tutreiden milla pikkujuluilla. Visik myös fuksien tunneilla käydä pyörähtämässä ja juttelemassa tunnelmista ensimmäisten kuukausien jälkeen? - Tutrpaitapäivä Kuun ekana keskiviikkna muistutetaan jälleen piskelijita siitä, että täällä me llaan! TAMMIKUU - LAMKOn hallituksen uudet vastaavat alittavat - Alakhtaiset tutrtapaamiset Alan tutrvastaava järjestää alakhtaiset tutrtapaamiset jka kuukausi. Olethan paikalla, sillä tapaamisissa suunnitellaan tulevia tutrtapahtumia ja esimerkiksi ryhmäytystilaisuuksia. - Tutrpaitapäivä Tutrpaita päälle jka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkna! - Uudet piskelijat alittavat liiketaludella ja ssterkalla Näiden aljen tutreilla riittää taas tekemistä ryhmäytyksissä ja fuksitapahtumien järjestämisessä. HELMIKUU - Tutrhaku alkaa On taas aika rekrytä uusia tutreita! Keväällä haussa vat niin vertais-, kv- kuin degreetutritkin. Kiertäkää lukissa pitämässä infja, nykikää ptentiaalisia tyyppejä hihasta, hyödyntäkää ssiaalista mediaa ja keksikää mia tapja tehstaa hakua. Mielikuvitus n rajana! - Alakhtaiset tutrtapaamiset Helmikuun tapaamisessa aiheina varmasti ainakin pian alkava tutrhaku, mitä kaikkea sitä varten vikaan keksiä? - Tutrpaitapäivä Tutrhaun aikaan tutrpaitapäivää vietetään jka keskiviikk! MAALISKUU - Tutrhaku päättyy Hakijat haastatellaan ja valituille ilmitetaan kulutuksen ajankhdat. - Uusien vastaavien valinta ja kulutus Uusi vastaava vidaan valita äänestämällä tai tutrvastaava vi ehdttaa js havaitsee, että

18 jssakin tutrissa lisi ptentiaalia. Tärkeintä vastaavan hmmassa n int ja mtivaati tutrinnin kehittämiseen. - Alakhtaiset tutrtapaamiset Pitäisikö keväällä järjestää vielä vuden päättäjäistapahtuma fukseille? Nyt n aika alittaa suunnittelu! Maaliskuun tapaamisessa myös valitaan seuraava tutrvastaava. - Tutrpaitapäivä Tutrhaun aikana tutrpaitapäivää vietetään jka keskiviikk! HUHTIKUU - Uusien tutreiden kulutukset Pian lasketaan irti jälleen uusi erä innkkaita uusia tutreita! Kulutukseen kuuluu iltakulutus ja wrkshpit sekä tietenkin ryhmäytymisleiri. - Alakhtaiset tutrtapaamiset Huhtikuussa n hyvä hetki pysähtyä phtimaan mennyttä vutta: mikä nnistui, minkä lisi vinut hitaa paremmin. Nyt n aika alittaa syksyn suunnittelu ja valmistautua lppukevääseen ja pääsykkeisiin. Pitäisikö suunnitella tutreille ma vudenpäättäjäistilaisuus? - Tutrpaitapäivä Jälleen saa luvan kanssa lla mustaranssi kuun ensimmäisenä keskiviikkna. - LAMKOn kiitstapahtuma tutreille

19 OPISKELIJAKUNTA LAMKO LAMKO kuluttaa kaikki tutrit ja tutrit edustavat LAMKOa. Siksi jkaisen tutrin n hyvä tietää mikä LAMKO n ja mitä se tekee. MIKÄ LAMKO ON? LAMKO n Lahden ammattikrkeakulun piskelijakunta. LAMKO ajaa siis LAMKin piskelijiden etua. LAMKOn tärkein tehtävä n piskelijiden edunvalvnta, mutta sen lisäksi LAMKO edistää piskelijiden hyvinvintia muun muassa erilaisten tapahtumien, liikuntapalveluiden, kulttuuripalveluiden ja bileiden avulla. LAMKO julkaisee myös maa Lamkma -lehteä muutaman kerran vudessa. Sen lisäksi LAMKO kuluttaa tutrit, jiden tehtäviin kuuluu LAMKOn edustaminen. LAMKOn hallituksen jäseniä n mukana erilaisissa LAMKin työryhmissä sekä LAMKin hallituksessa. LAMKO edustaa piskelijita myös valtakunnallisesti ja vaikuttaa SAMOKin timintaan, jka ajaa asiita edelleen maan päättäjille asti. LAMKOn vusittaiset timintasuunnitelman hyväksyy edustajist, jnka taas valitsee LAMKOn jäsenet, jtka vat jäsenmaksun maksaneita LAMKin piskelijita. Eli LAMKO tekee sitä mitä te piskelijat haluatte LAMKOn tekevän! LAMKOn timijat kstuvat kaikki piskelijista sihteereitä lukuun ttamatta. LAMKOn pääsihteeri vastaa timinnan päivittäisestä pyörimisestä, esimerkiksi piskelijakrttien tilaamisesta ja jäsenetujen hankinnasta. Tutrsihteeri hitaa tutrhaun, -haastattelut ja kulutukset yhdessä hallituksen tutr- ja kvvastaavien kanssa. Opiskelijita LAMKOssa timii hallituksessa, edustajistssa ja jastissa. EDUSTAJISTO Ylintä päätäntävaltaa piskelijakunnassa käyttävä edustajist pitää sisällään 15 LAMKilaista piskelijaa (+ 10 varajäsentä). Edustajistn timikausi kestää kalenterivuden ja vuden aikana edustajist kkntuu keskimäärin 4-6 kertaa. Edustajistn jäsenten pitää lla LAMKOn jäseniä. Opiskelijat asettuvat itse ehdlle, ja js hakijita vain n tarpeeksi, järjestetään vaalit. Edustajistn vaaleissa saavat äänestää kaikki LAMKOn jäsenet. Edustajistn tehtäviin kuuluu hallituksen jäsenten valitseminen, timintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen sekä kaikki muut isn linjan päätökset. Edustajistn tehtäviin kuuluu myös hallituksen valvminen. Edustajist valitsee vusittain piskelijaedustuksen LAMKin hallitukseen. HALLITUS Hallitus kstuu täysin piskelijista. Hallitukseen timijat valitaan aina kalenterivudeksi kerrallaan. Hallitus n myös se edustus, mikä LAMKOsta usein näkyy ulspäin. Hallitus n niin santtu työjuhta. Hallituksen jäsenet jakautuvat seuraaville vastuualueille: puheenjhtaja, varapuheenjhtaja, ssiaaliplitiikka, kulutusplitiikka, tutrinti, kansainvälisyys, viestintä, liikunta, huvi sekä kulttuuri. Jkaisella hallituksen jäsenellä n mat tehtävänsä maan vastuualueeseensa liittyen. Puheenjhtaja ja varapuheenjhtaja Puheenjhtajist jhtaa, valv ja hjaa hallituksen timintaa. Sen lisäksi se pitää edustajistn ajan tasalla hallituksen timinnasta. Puheenjhtaja timii piskelijaedustajana LAMKin hallituksessa. Ssiaalipliittinen vastaava Ssiaalipliittinen vastaava vastaa piskelijiden hyvinvintiin liittyvistä

20 asiista. Hyvinvintiin vaikuttavia tekijöitä n paljn, jten myös tämä sektri n kvin mninainen. Ssiaaliplitiikkaan liittyy mm. piskelijiden terveydenhult, timeentul (eli esim. pinttuki), yhdenvertaisuus, tasa-arv ja asuminen. Ssiaalipliittisen vastaavan tehtäviin kuuluu lla selvillä asiiden nykytilasta sekä kehittää piskelijiden hyvinvintia eteenpäin. Kulutuspliittinen vastaava Kulutuspliittisen vastaavan tehtäviin LAMKOssa kuuluu esimerkiksi LAMKin petuksen laadunseuranta. Sen takia nkin hyvin tärkeää, että piskelijat antavat meille aktiivisesti palautetta, jtta vimme ajaa kaikkien aljen asiita tasapulisesti eteenpäin. Kulutuspliittinen vastaava n usein jäsenenä työryhmissä, jissa suunnitellaan kulutuksen rakennetta tai, jissa arviidaan nykyisen kulutustilanteen laatua. Liikuntavastaava LAMKOn liikuntavastaava vastaa esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämisestä sekä liikuntavurjen ylläpidsta yhdessä liikuntajastn kanssa. Liikuntavastaavan tehtäviin kuuluu myös liikuntamahdllisuuksien eteenpäin kehittäminen. Liikuntavastaava tekee tiivistä yhteistyötä LAMK Sprtsin kanssa. Huvivastaava Huvivastaava n yksi hallituksen näkyvimpiä timijita LAMKOlla. Huvivastaava vastaa piskelijabileiden järjestämisestä. Apuna huvivastaavalla n huvijast, jnka jäsenet suunnittelevat innlla erilaisia tapahtumia ja tapahtumien hjelmia. Opiskelijabileitä n nin 7-9 kertaa vudessa. Osa tapahtumista tteutetaan piskelijiden mudstamien prjektiryhmien kanssa. Kulttuurivastaava Kulttuurivastaavan sektri perustettiin vuden 2014 alussa. Kulttuurivastaavan tehtäviin kuuluu kulttuuritapahtumien järjestäminen piskelijille sekä piskelijaetujen hankkiminen erilaisista kulttuuritapahtumista. Tutrvastaava Tutrvastaava vastaa yhteydenpidsta LAMKOn ja erialjen tutrvastaavien ja vertaistutreiden välillä. Tutrvastaavan tärkein tehtävä n kuluttaa uudet tutrit yhdessä tutrsihteerin kanssa ja lla heidän tukena ja apuna ngelmatilanteissa. Tutreita kulutetaan vusittain , jten tutrvastaavalla n is määrä ihmisiä rganisitavana. Sen takia aljen tutrvastaavat vatkin tärkeässä rlissa. Kansainvälisyysvastaava Kansainvälisyysvastaava, eli kv-vastaava vastaa KV- ja degree-tutreiden kulutuksesta yhdessä tutrsihteerin kanssa. Kv-vastaavan tehtäviin kuuluu myös kansainvälisille piskelijille järjestettävien tapahtumien rganisinti sekä kansainvälisten piskelijiden edunvalvnta. Kv-sektriin kuuluu tapahtumien lisäksi Husehld bx -palvelu, jta hitaa tutrsihteeri. Kv-vastaava timii yhteistyössä tutrvastaavan kanssa. Viestintävastaava Viestintävastaava n Lamkma-lehden päätimittaja ja vastaa lehden sisällöstä ja kehittämisestä yhdessä viestintäjastn kanssa. Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu myös LAMKOn viestinnän kehittäminen. JAOSTOT Jkaisella hallituksen jäsenellä n ma jast, jta hän jhtaa. Jastissa pääsee tekemään paljn erilaisia asiita man mielenkiinnn mukaan. Kuka tahansa LAMKin piskelija vi hakea jastihin.

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

MAST. Ryhmäyttämisopas

MAST. Ryhmäyttämisopas MAST Ryhmäyttämisopas Sisällys 1 Mikä on ryhmäyttämisopas? 3 2 Miksi ryhmäyttäminen on tärkeää? 4 3 Ryhmän rakentuminen 5 4 Tutustumisharjoitukset 7 4.1 Tutuiksi 7 4.2 Parin ja ryhmän muodostaminen 13

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella-

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella- Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kkelmapalvelut) kkntuminen 18.2.2013 kl 10-14 Kuvlan kaupunginkirjastlla Merja Salin työhuneella- Paikalla: Irmeli Kaikknen (Lahti), Eliisa Erkam (HML), Marjukka Laaptti (Lahti),

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Audiovisuaalisen median sääntelyn toimivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta. Tutkimusraportin liitteet

Audiovisuaalisen median sääntelyn toimivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta. Tutkimusraportin liitteet Audivisuaalisen median sääntelyn timivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta Tutkimusraprtin liitteet Audivisuaalisen median sääntelyn timivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta Tutkimusraprtin

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Kokemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpanot: Jukka Haapakoski, TVY

Kokemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpanot: Jukka Haapakoski, TVY Kkemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpant: Jukka Haapakski, TVY Pentti Kalli avasi tilaisuuden Juni Kylmälä esitteli tilaisuuden kulun. 3 K, Työkaapeli-hankkeen lppuseminaari,

Lisätiedot