TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014"

Transkriptio

1 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014

2 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell Opiskelijakunta LAMKO Järjestelmät Tutrtiminta Lähteet Tärkeitä yhteystietja Leikkipankki... 31

3 TUTORIN ABC FUKSI Ensimmäisen vuden piskelija. Fuksi n se, jka kaipaa tutrin apua ja tukea uudessa kulussa, piskeluun liittyvissä asiissa ja muihin piskelijihin tutustumisessa. FUKSIAISET Bileet erityisesti uusille piskelijille syyskuussa. Fuksit kiertävät eri baareissa levia tutreiden pitämiä rasteja ryhmissä ja saavat rastin surituksesta pisteitä. Tarkituksena n tutustua uusiin piskelukavereihin ja pitää hauskaa. DEGREETUTOR Degreetutr n yhdistelmä vertais- ja kv-tutria. Degreetutr piskelee tutkintaan englanninkielisessä kulutushjelmassa ja hän tutri siinä kulutushjelmassa piskelevia uusia kansainvälisiä sekä sumalaisia piskelijita. Hän auttaa piskelijaa tutustumaan ja speutumaan uuteen ympäristöön sekä mahdllisesti myös kknaan uuteen kulttuuriin. KV-TUTOR Kansainväliset tutrit eli kv-tutrit timivat tukena LAMKiin saapuville vaiht-piskelijille. Kv-tutr nkin usein ensimmäinen sumalainen kaveri vaihtarille. Tutr auttaa vaihtaria Sumeen ktiutumisessa, pastaa käytännön asiissa, neuv, hjaa ja vastaa kysymyksiin. LAMK Lahden ammattikrkeakulu n mnialainen krkeakulu, jssa piskelee nin 5300 piskelijaa. Henkilöstöä n nin 400, jsta nin 250 n pettajia. Lahden ammattikrkeakulun rehtri n Outi Kalliinen. LAMKissa vi piskella ssiaali- ja terveysalaa, mutilua, tekniikkaa ja liiketalutta. LAMKO Lahden ammattikrkeakulun piskelijakunta LAMKO valv piskelijiden etua, hankkii piskelijaetuja jäsenilleen, järjestää tapahtumia, pyörittää tutrtimintaa, järjestää liikuntamahdllisuuksia ja julkaisee maa Lamkma-lehteään. Kaikki LAMKin piskelijat vivat lla LAMKOn jäseniä. MARKKINOINTITUTOR Markkinintitutr markkini LAMKia messuilla, tisen asteen ppilaitksissa ja avimilla villa. RYHMÄYTTÄMINEN Tutreilla n tärkeä tehtävä tutustuttaa uudet piskelijat tisiinsa ja luda heidän välilleen ryhmähenkeä. SAMOK SAMOK, eli Sumen piskelijakuntien liitt, n ammattikrkeakulupiskelijiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, situtumatn ja riippumatn edunvalvnta- ja palvelujärjestö. SAMOK edustaa yhteensä nin piskelijaa.

4 TUTOR KICK OFF Tutr kick ff järjestetään jka elkuu ja se nimensä mukaan ptkaisee tutrintivuden käyntiin. Kick ff n pakllinen kaikille tutreille ja siellä käydään mm. läpi fuksiaisrastit ja kerrataan yhdessä tärkeimmät asiat uusien piskelijiden alitukseen liittyen. TUTOROINTISOPIMUS Jkainen tutr tekee LAMKOn kanssa kirjallisen tutrintispimuksen, jlla tutr situtuu tutrin velvllisuuksiin, vastuisiin, tavitteisiin ja tehtäviin. TUTORPAITA Jkaisen tutrin virka-asu, mustaranssi ja aina mudikas ilmestys. Tutrpaitaa pidetään päällä aina tutritaessa, uuden piskelijaryhmän ensimmäisen viikn ajan sekä tutrpaitapäivinä. TUTORPAITAPÄIVÄ Jka kuun ensimmäisenä keskiviikkna n syytä hymyyn, kska sillin vietetään tutrpaitapäivää ja saa ihan luvan kanssa käyttää tutrpaitaa. Tutrhaun aikana tutrpaitapäivä n jka keskiviikk. Tutrpaitapäivän tarkituksena n muistuttaa piskelijita tutreiden lemassalsta. TUTORPÄIVÄKIRJA Tutrpäiväkirjaan kirjataan ylös tilanteet, jissa let timinut tutrina. Merkinnät allekirjittaa jk alan tutrvastaava tai LAMKOn tutrvastaava. Päiväkirjasta löytyy myös hjeet tutrinnin lpussa kirjitettavaan raprttiin. TUTORSIHTEERI Tutrsihteeri n LAMKOn työntekijä, jka yhdessä hallituksen tutr- ja kv-vastaavien kanssa pyörittää tutrtimintaa LAMKissa. TUTORTAPAAMINEN Tutrvastaavat järjestävät man alansa tutreille tapaamisen kerran kuussa. Tutrin n tärkeää sallistua tapaamisiin, sillä siellä arviidaan mennyttä timintaa ja suunnitellaan tulevaa. TUTORVASTAAVA LAMKOn hallituksessa n tutrvastaava, jka yhdessä tutrsihteerin ja kv-vastaavan kanssa pyörittää tutrtimintaa ja kuluttaa uudet tutrit. Sen lisäksi jkaisella alalla n mat tutrvastaavansa, jtka timivat linkkinä tutreiden ja LAMKOn välillä, järjestävät alakhtaiset kulutukset ja tutrtapaamiset. VERTAISTUTOR Vertaistutrit tutrivat sumenkielisiin kulutushjelmiin saapuvia uusia piskelijita alilla. Tutrit vat piskelijan ppaita erityisesti pintjen alussa, jllin usein uudelle piskelijalle kulun lisäksi myös kaupunki n uusi. Tutr tutustuttaa uuden piskelijan kuluun, piskeluympäristöön sekä muihin piskelutvereihin.

5 TUTORIN TEHTÄVÄT Tutrin tärkein tehtävä n lla uusien piskelijiden vertaistukena eli auttaa heitä ktiutumaan uuteen kuluun sekä tutustumaan uusiin piskelijihin. Tutrit edustavat LAMKia ja LAMKOa timiessaan piskelijan vertaistukena. Tutr saa siis vanhempana piskelijana kerta uusille piskelijille LAMKOsta, LAMKista ja piskelijaelämästä. Tutrin ei kuulu jakaa mia mielipiteitään ikeina vaihtehtina, vaan hänen tulee esittää asiat tdenmukaisesti ja antaa jkaisen piskelijan aikanaan mudstaa mat mielipiteet. Mitä piskelijat, LAMKO ja LAMK sitten dttavat tutrilta? MITÄ OPISKELIJAT ODOTTAVAT TUTORILTA (TUTORKYSELY LAMKO- JA TUTORTOURILLA 2014): Hyvä tutr: - järjestää tekemistä tutritavien kanssa myös malla ajalla tapahtumien ulkpulella - antaa selkeää neuvntaa piskeluun liittyen - n kiinnstunut tutrinnista ja tutritavien asiista ja hyvinvinnista - n avin, ulspäinsuuntautunut, reipas ja rhkaiseva, sallistuva - n läsnäleva, auttava, mukana menssa, hitaa hmmat - n aktiivinen, fukseista hultapitävä - n ilinen, reipas, helpsti lähestyttävä, auttaa mielellään, mukaansa tempaava - n aktiivisesti mukana LAMKOn timinnassa, kiinnstunut ja mtivitunut - n valmis heittäytymään - ei vastaa en tiedä, vaan en tiedä itse, mutta tan selvää ja palaan asiaan MITÄ LAMKO ODOTTAA TUTOREILTA? LAMKO vastaa tutreiden kuluttamisesta ja tutrtiminnan pyörittämisestä LAMKOn ja LAMKin välisen yhteistyöspimuksen mukaisesti, jten se dttaa kaikista eniten, että tutrit hitavat tehtävänsä ja auttavat uusia piskelijita speutumaan. Tutrit vat myös yksi LAMKOn tärkeimmistä markkinintikanavista. Vaikka tutreiden ei vaadita levan LAMKOn jäseniä, kuuluu heidän tehtäviinsä silti edustaa LAMKOa. Tutrin tulee siis tietää, mitä LAMKO n ja tekee, missä LAMKOn timist sijaitsee, miten jäseneksi pääsee ja mistä saa haalarit. Tutr tiedttaa LAMKOn tapahtumista ja kannustaa piskelijaa sallistumaan ja tutustumaan muihin piskelijihin. Tutreilta dtetaan aktiivisuutta, ma-alitteisuutta, kannustavaa asennetta, ystävällisyyttä, kiinnstusta timia muiden kanssa ja pastavaa tetta eikä ripaus hulluuttakaan le pahitteeksi. MITÄ LAMK ODOTTAA TUTOREILTA? Kulu dttaa tutreiden edustavan LAMKia ja levan läsnä erityisesti uusien piskelijiden ensimmäisellä viiklla sekä aina tarvittaessa. Tutrit neuvvat piskelijita päivittäisissä käytännön asiissa sekä auttavat uusia piskelijita ryhmäytymään ja lumaan kuluun psitiivisen piskelun ilmapiirin. Tutrinti ja erityisesti uusien piskelijiden ryhmäyttäminen myös situttaa piskelijita kuluun.

6 OPINTOPISTEET JA TUTORPÄIVÄKIRJA Tutrtiminnasta saa pintpisteitä. Opintpisteet saadakseen pitää tutrin pitää kirjaa tekemisistään. Kulutuksen yhteydessä tutreille jaetaan tutrpäiväkirja, jhn kirjataan mitä n tehty, millin ja paljn siihen meni aikaa. Tutrpäiväkirjan merkinnöille pitää saada kuittaus laitksen pint-hjaajalta (eipä näitä pt enää kirjittele, ttaisin pis ja lisäisin tutrsihteerin tähä), LAMKOn hallituksen jäseneltä tai man alan tutrvastaavalta. Kuittauksen kulutuksesta antaa vain LAMKOn edustaja. Tutrvastaavan pitää lla tietinen, kuka tutr n llut tutrimassa missäkin ja millin, jtta hän vi laittaa päiväkirjaan kuittauksen. Tutrpäiväkirjaan pitää kirjata ylös myös yhteydenpit man tutrryhmänsä kanssa. Tutrpäiväkirja palautetaan täytettynä LAMKOn timistn yhdessä tutrraprtin kanssa. Ohjeet raprtin kirj0ittamiseen löytyvät tutrpäiväkirjasta. TUTORIN TIEDOT JA TAIDOT Tutrin tulee sata ja tietää mnenlaisia asiita. Tähän ppaaseen lemme yrittäneet kta kaiken mahdllisen tiedn, mitä tutrin tulee tietää. Taitja petamme kulutuksessa sekä teriaa yritämme pastaa myös tämän ppaan avulla. TUTORIN ETIIKKA Tutreilla n suuri vastuu. Häntä pidetään isveljenä/siskna, jsta vi ttaa mallia. Tutr n myös ensimmäisiä ihmisiä, jihin uusi piskelija ttaa kntaktia ja jhn hän kkee vivansa turvautua ngelmia khdatessaan. Tutr n pettajiin verrattava vaikuttajapersna, jnka sanmiset muistetaan kk pintjen ajan. Siksi tutrin tulee etukäteen miettiä, mitä hän san ja miten käyttäytyy. Kaikki vaikuttaa siihen, minkälaisena uudet piskelijat näkevät tutrin, kulun, pettajat ja piskelun. Tutr ei saa siirtää piskelijille mia mielipiteitään suraan, vaan hänen tulee antaa piskelijiden itse mudstaa mat mielipiteet. Tutr n vaitilvelvllinen ja hänen tulee lla hienvarainen piskelijiden auttamisessa. Tutrin ei kuulu itse keksiä kaikkiin ngelmiin ratkaisuja, vaan hänen tulee sata pastaa piskelija myös eteenpäin. ESIINTYMISTAITO Tutr jutuu lemaan mnessa tilanteessa esillä ja välillä jpa täysin kaikkien humin keskipisteenä. Tässä muutamia neuvja, jilla esiintymiskamminenkin pärjää tilanteessa hengissä. Kun khtaat uuden ryhmän: - Esittele itsesi: kuka let ja mistä tulet - Anna mat yhteystietsi - Ole avin ja rauhallinen - Tutustuta ryhmäläiset tisiinsa - Muista kaverimaisuus ja huumri! - Ertu juksta - Puhu niin, että muutkin kuulevat - Pidä mielessä säännöt ja kerr ne myös piskelijille! - Luta itseesi! Väärää esiintymistapaa ei le! Js sinua jännittää, niin muista, että uusia piskelijita jännittää luultavasti vielä enemmän. Sinä myös tiedät saavasi asiasi ja hätätapauksessa vit palata asiaan myöhemminkin, jten älä mene paniikkiin, js et kerralla saa kaikkea.

7 JOHTAMINEN Jkainen tutr timii man tutritavan piskelijaryhmän vetäjänä. Sillin n hyvä tietää muutamia perusasiita jhtamisesta. Jhtamisen haasteena n aina ryhmän aktiviminen ja mtivinti. Kuinka mtivit piskelijat timimaan ryhmässä, lähtemään tapahtumiin ja näkemään kulun ulkpulellakin? Järjestä tarpeeksi hjattua timintaa ja kannusta sallistumaan! Kun tutr sallistuu itse timintaan, hän situttaa myös piskelijita timintaan. Eli timi itse ja näytä esimerkkiä. Jhda piskelijita ja neuv heitä timimaan itse. Miten sitten mtivida niitä piskelijita, jita ei kiinnsta timia ryhmässä? Suurimmalla salla syy n yksinkertainen; he eivät tiedä asiista riittävästi. Muista siis tiedttaa aktiivisesti, mitä tapahtuu, missä, millin, ketkä ja miksi. Osa piskelijista taas ei timi, kska he eivät pysty. Anna heille siis valmius timia ja anna lisätieta sekä mahdllista sallistuminen; mieti esimerkiksi yhteisten aktiviteettien ajankhtaa kaikille spivammaksi. Opiskelijista n vain pieni sa niitä, jtka eivät halua timia. Kannusta heitä ja ta myös heidät saksi prukkaa. Ota myös selvää mistä vastahakisuus jhtuu. ONGELMATILANTEET JA NIIDEN RATKAISU Tutrille vi tulla mnenlaisia ngelmatilanteita eteen. Osa ngelmista n piskelijiden khtaamia, jihin he hakevat tutreilta ratkaisua, ja sa taas tutreiden khtaamia ngelmia, jihin he tarvitsevat apua. OPISKELIJOIDEN KOHTAAMIA ONGELMIA Opiskelijiden ngelmat uudessa kulussa liittyvät yleensä kuluun ja ilmapiirin kulussa. Opinnt ketaan välillä ngelmaksi; ei esimerkiksi tiedetä, mitä kursseja pitäisi käydä, mistä kursseista vi saada hyväksilukuja tai mitä kieliä kannattaisi valita. Tutrin kannattaa kerta piskelijalle mista kkemuksistaan esimerkiksi, että tämä ja tämä kurssi li tdella hyvä, ja tussa kurssissa keskitytään pääasiassa siihen ja siihen. Älä jaa piskelijille mia negatiivia kkemuksia, vaan anna heidän itse mudstaa mielipiteensä. Keskity kertmaan faktja, hjaa piskelija eteenpäin esimerkiksi lisäinfrmaatin saamista varten. Js et tiedä jstain asiasta, niin hjaa piskelija eteenpäin; älä jätä häntä yksin ngelmien kanssa. Js et heti tiedä kenelle piskelijan visi hjata lupaa palata asiaan myöhemmin, ta asiasta selvää ja palaa asiaan myöhemmin. Oppaan lpusta löytyy lista tärkeistä yhteystiedista ja vit myös kysyä neuvja Lamkn hallituslaisilta ja työntekijöiltä. Hiljaisemmat uudet piskelijat jäävät helpsti syrjään uudessa ympäristössä, js heillä ei le rhkeutta mennä ryhmän mukana. Mieti, miten saisit tällaiset piskelijat mukaan prukkaan. Ole itse aktiivinen ttamaan heihin kntaktia ja varmista, että kukaan ei jää yksin. Mieti myös minkälaisia asiita teette ryhmässä; kaikkia ei kiinnsta juhliminen ja bileet. Yhteistä mukavaa tekemistä n esimerkiksi keilaaminen ja erilaiset pelit. TUTORIN KOHTAAMIA ONGELMIA Jkainen tutr khtaa erilaisia ngelmia. Kaikkia ngelmia ei teta niin vakavasti, mutta usein sellaisista jää piskelijille hun maku suuhun. Vaikka tutr hyvin viisas nkin, ei hänkään aina tiedä ikeaa vastausta kaikkeen. Tutrin tulee silti lla itse aktiivinen ja ttaa asiista selvää. Opettele myös jakamaan ngelmakkemuksesi muille, ja miettikää yhdessä mahdllisia ratkaisuja. Muistakaa kuitenkin sujella piskelijiden yksityisyyttä ja puhukaa asiista hienvaraisesti.

8 Yksi suurimmista tutrinnin haasteista n ryhmähengen luminen. Millä saadaan ne hiljaiset piskelijat mukaan? Millä ryhmä saadaan timimaan yhteen kun ketään ei tunnu kiinnstavan mikään? Tutrin ei pitäisi luvuttaa, näistä yleensä jää sellainen fiilis piskelijille, että ei sitä tutria le näkynyt ikinä missään. Mieti minkälaisia tapaamisia visitte järjestää kulussa, visittek mennä esimerkiksi yhdessä syömään rukatunnilla? Pienilläkin yhteisillä asiilla n suuri merkitys. RYHMÄNOHJAUS JA RYHMÄYTTÄMINEN Uuden piskelijaryhmän ryhmäytyminen n tärkeää, kska hyvin ryhmäytyneessä ryhmässä jkaisen piskelijan n hyvä lla. Tutrit vivat auttaa ryhmää ryhmäytymään. Oppaan lpusta löydät tutrin leikkipankin, jhn n kttu erilaisia leikkejä eri tilanteisiin. MITÄ RYHMÄYTTÄMINEN ON? Ryhmäyttäminen: erilaisiin timinnallisiin menetelmiin perustuva prsessi, jnka avulla ryhmän turvallisuus vaiheittain kasvaa. (Aalt, 39.) Ryhmäyttäminen: prsessi, jssa ryhmän jäsenten välistä keskinäistä tuntemista, luttamusta, turvallisuutta ja viestintäkykyä tietisesti kehitetään. (MLL, 8.) Ryhmäyttäminen n tärkeä sa tutrin timintaa. Uudet piskelijat eivät tunne vielä tisiaan, jten tutrilla n tärkeä rli piskelijiden ryhmäyttämisessä. Nekin piskelijat, jtka helpsti syrjäytyvät ja jäävät sivuun timinnasta pitäisi saada saksi uutta ryhmää. Ryhmäytyminen eli prsessi, jnka tulksena uudet piskelijat alkavat timia ryhmänä ja ryhmässä, kestää aikansa ja vaatii yhdessäla ja tutustumista. Tutr vi edistää uusien piskelijiden ryhmäytymistä helpttamalla ryhmän jäsenten tutustumista tisiinsa ja tuttamalla ryhmälle yhteisiä kkemuksia. Eli ensimmäisten viikkjen tutustumisleikit ja muut tapahtumat vat tärkeässä sassa. On tärkeää, että tutr pettelee tuntemaan sen ryhmän, jnka tutrina timii. Tutrin kannattaa yrittää siis tutustua jkaiseen ryhmänsä jäseneen ja petella ainakin heidän nimensä. Kun tuntee ryhmänsä jäsenet, n helpmpaa ymmärtää myös heidän timintaansa ryhmänä. MIKSI RYHMÄYTETÄÄN? - hyvä yhteishenki mtivi tulemaan kuluun - kiusaaminen vähenee kun ryhmällä n hyvä yhteishenki - piskelija situtuu kuluun ja ryhmään - kaikki uskaltavat tuda äänensä esiin - ehkäisee klikkien syntymistä - lu turvallisuutta ryhmään

9 MISTÄ TUNNISTAA TURVALLISUUTTA RYHMÄSSÄ: - elekieli n avinta (vrt. varautunut) - sijittuminen ryhmässä (asettuuk ihminen lähelle vai kauas muista) - fyysinen läheisyys (n helppa kskea) - nauru ja vapautuneisuus OHJAAJA TURVALLISUUDEN LUOJANA: - lemus ja timinta - spimukset (timintatapa-, vaitil-, luttamus- ) ei le pakk sallistua llaan ajissa paikalla kska pidetään taut - mahdllisuus purkaa tunteet, esim. fiiliskierrksen avulla - myönteinen asenne (ennakkluult sivuun) - myönteinen palaute HYVIN SUUNNITELTU ON PUOLIKSI TEHTY - Selvitä ryhmän kk ja käytettävissä levat tilat hyvissä ajin - Mikä n timinnan tavite: tutustuminen, yhteishengen kasvattaminen, jku muu? - Suunnittele etukäteen ryhmiinjakmenetelmät, leikit ja miten hjeistat. On hyvä, js n leikkinyt leikkejä itse ennen kuin hjaa niitä. - Valmistaudu siihen, että aika ei riitä tai sitä n liikaa. Mitä jätetään pis js kaikkea ei ehdi? Mitä varalla js aikaa jää? - Varaa kaikki tarvittavat välineet etukäteen. KUN OHJAAT RYHMÄÄ - Ohjaa ryhmä esimerkiksi piiriin, jllin kaikki sallistujat näkevät tisensa. - Aluksi kerr ryhmälle kuka let, mitä teet ja miksi let nyt täällä (ryhmän tavitteet). - Kerr myös hjelma, aikataulut ja yhteiset pelisäännöt. - Js ryhmä ei tunne tisiaan, n hyvä alittaa esittelykierrksella: jkainen saa puheenvurn ja tulee kuulluksi. - Mieti etukäteen, miten jaat ryhmät (js tarvetta) ja miten hjeistat leikit.

10 - Ohjeistuksen tulisi lla selkeä, tarpeeksi lyhyt ja kuuluvalla äänellä esitetty. - Ihannekk ryhmäytettävälle ryhmälle n 8-18 (jaa ist prukat pienryhmiin). RYHMÄN VAIHEET Jkainen ryhmä käy läpi erilaisia vaiheita, ja tutrin rli vaihtelee eri vaiheissa. ALOITUSVAIHE Opiskelun alkuvaiheessa ryhmän timinta n vielä kankeaa ja piskelijat hakevat paikkaansa ryhmässä. Opiskelijat vat varautuneita, mutta kuitenkin uteliaita tisiaan khtaan. Ryhmän jäsenille n tärkeää tuntea lnsa turvalliseksi, ja tässä vaiheessa tutr n se henkilö, jhn turvaudutaan. Alitusvaihe nkin tutrin kannalta kaikista tärkein ryhmän mudstumisen vaihe, sillä ryhmän mututuminen riippuu paljlti tutrin timista ja siitä ilmapiiristä, jnka tutr nnistuu ryhmän keskuuteen lumaan. Tutrin pitää lla hyvin valmistautunut ja alitteellinen ryhmän mudstumisessa. TOIMINTAVAIHE Timintavaiheessa ryhmähenki alkaa mudstua ja ryhmän ilmapiiri vapautuu. Ryhmän jäsenet vat kiinnstuneita timimaan yhdessä ja tutrin kannattaakin hyödyntää tätä massa timinnassaan. Tutrit vivat esimerkiksi järjestää ryhmälle vapaamutisempia tapaamisia myös piskeluajan ulkpulella. Vähitellen tutr vi alkaa delegida vastuuta ryhmän kkntumisista ja timinnasta ryhmän jäsenille, mutta seuraa edelleen ryhmän timintaa sivusta. Ryhmän jäsenet alkavat tuntea ryhmän makseen ja ryhmään mudstuu me- henki. Rlit alkavat myös mudstua, esimerkiksi ryhmän jhtaja alkaa erttua juksta. Tutrin n tässä vaiheessa hyvä hulehtia siitä, että hiljaisemmatkin ryhmän jäsenet saavat äänensä kuuluviin eikä kukaan jää ryhmän ulkpulelle. Valitettavasti ryhmän mudstuminen ja timinta eivät aina kulje tasaisesti. Ryhmä saattaa kkea knfliktivaiheen, jllin ryhmän sisällä n erilaisia liittumia ja valtataistelua. Tällöin tutrin n sattava timia diplmaattina ja yrittää saada sapulet keskustelemaan. Tärkeää n, että tutr jää pulueettmaksi eikä lähde mukaan riitihin! Ryhmä vi khdata myös tasaantumisvaiheen, jllin ryhmältä lppuu innstus timia yhdessä. Tällöin ryhmän jäsenet eivät ke ryhmän antavan mitään. Tällaisessa tilanteessa tutrin n pyrittävä lumaan uudelleen yhteishenkeä, antamaan ryhmälle yhteisiä tehtäviä ja järjestämään tapaaminen tunnelman piristämiseksi. ITSENÄISTYMISVAIHE Tässä vaiheessa ryhmä timii j ilman tutrin apua. Tutrin kannattaa kuitenkin tavata ryhmää vielä muutaman kerran ja spia yhdessä siitä, että tutr jättäytyy taka-alalle. Tutrin n hyvä krstaa sitä, että hän n edelleen tarvittaessa ryhmän käytettävissä. Vaikka pintjen alkuvaiheen tutrinti keskittyy ensimmäisiin piskeluviikkihin, tutrin tulee spia jitakin tapaamisia ryhmän kanssa vielä myöhemmällekin ajankhdalle. Usein alkuvaiheen kaaksen jälkeen piskelijilla nusee mieleen sellaisia kysymyksiä, jita ei alussa tajunnut kysyä.

11 TUTOROINNIN VUOSIKELLO Tukkuu alakhtaiset tutrkulutukset uusien ja vanhjen tutreiden tutustumista syksyn suunnittelua tutrpaitapäivä tutrkirjeen suunnittelu syksyllä alittaville piskelijille Kesäkuu pääsykkeet alilla lepa ja lmaa Heinäkuu tutrkirjeet lähtevät syksyllä alittaville piskelijille lepa ja lmaa Elkuu tutr kick ff alakhtaiset tutrapaamiset Fuksiaisrastien suunnittelu sa uusista piskelijista alittaa Syyskuu uudet piskelijat alittavat aljen mat ryhmäytykset, inft ja fuksitapahtumat Fuksiaiset alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä (kv- ja degree-) tutrhaku alkaa Lkakuu alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä (kv- ja degree-) tutrhaku päättyy

12 Marraskuu alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä pääsykkeet tammikuussa alittaville alille tutrkirjeet tammikuussa alittaville piskelijille uusien (kv- ja degree-) tutreiden kulutukset Julukuu alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä tutreiden pikkujulut Tammikuu LAMKOn hallituksen uudet vastaavat alittavat alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä uudet piskelijat alittavat liiketaludella ja ssterkalla Helmikuu tutrhaku alkaa LAMKO/Tutr Tur alilla alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä Maaliskuu aljen uusien tutrvastaavien valinta ja kulutus tutrhaku päättyy alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä Huhtikuu uusien tutreiden kulutukset alakhtaiset tutrtapaamiset tutrpaitapäivä

13 TOUKOKUU - Alakhtaiset tutrkulutukset Uudet tutrit n kulutettu ja n aika perehdyttää heidät man alanne timintatapihin. Alakhtaisen kulutuksen lisäksi nyt lisi hyvä tehdä yhdessä tutrintisuunnitelma syksylle. Tukkuun tapaamisessa vi myös rentutua ja virkistäytyä malla prukalla ja vetää kulunut vusi pakettiin. - Tutrkirjeet syksyllä alittaville piskelijille Vitte kirjittaa yhdessä tervetulkirjeen valituille piskelijille j kevään lpussa, heti kun syksyn aikataulut n svittu. Kirjeessä n hyvä kerta jitakin tärkeitä päivämääriä, kuten fuksiaisten ja mahdllisten alan mien fuksitapahtumien. Seuraavalta sivulta löydät esimerkin tutrkirjeestä. - Uusien ja vanhjen tutreiden tutustumista Olette saaneet jukknne uusia tutrinalkuja, ttakaa heidät avsylin vastaan ja tivttakaa tervetulleiksi jengiin. - Syksyn suunnittelua Tukkuun lppuun mennessä lisi hyvä lla tiedssa uusien piskelijiden ensimmäisen viikn hjelma ja tutreiden rli ja tehtävät. - Tutrpaitapäivä Lukuvuden viimeisestä tutrpaitapäivästä kannattaa ttaa il irti, seuraavan kerran tätä herkkua luvassa vasta syyskuussa.

14 Esimerkki tutrkirjeestä KESÄKUU - Pääsykkeet Opiskelijiden ensimmäinen khtaaminen tutreiden kanssa n mnesti pääsykkeissa. Tutrit vivat hjata hakijita ikeisiin tilihin ja neuva esimerkiksi missä vat vessat ja mistä saa rukaa. Hakijita jännittää, jten tutreiden n hyvä kierrellä juttelemassa ja rentuttamassa tunnelmaa. On hyvä js pääsykkeissa n mukana samaa alaa piskelevia tutreita, kska mnesti hakijat haluavat kysellä piskeluun liittyviä asiita.

15 - Lepa ja lmaa Pääsykkeiden jälkeen tutrit saavat parin kuukauden ajan nauttia kesästä ja kerätä vimia syksyä varten. HEINÄKUU - Lepa ja lmaa Syyskuussa n edessä tutreiden vuden tiukin puristus, lepää siis nyt jtta jaksat! ELOKUU - Tutr kickff Vusi plkaistaan käyntiin kaikille tutreille pakllisella kickffilla. Ohjelmassa ainakin syksyn aikatauluja ja fuksiaisrastien testaamista. - Fuksiaisrastien suunnittelu Valitkaa jukstanne tutrit, jtka vat pitämässä fuksiaisrastia. Saatte suunnitteluun hjeet hallituksen huvivastaavalta. - Alakhtaiset tutrtapaamiset Tutreiden n hyvä tavata j ennen uusien piskelijiden alittamista. Kerratkaa syksyn aikataulut: mitä tapahtuu, millin ja missä ja ketä tutreita n tulssa paikalle. - Osa uusista piskelijista alittaa Ainakin ssterkalla meiningit alkavat j elkuun pulella! SYYSKUU - Uudet piskelijat alittavat Olkaa paikalla ensimmäisenä päivänä ja mahdllisuuksien mukaan mahdllisimman paljn kk ensimmäisen viikn aikana. Olkaa ensimmäisenä päivänä ajissa kululla! Mnet uudet piskelijat tulevat hyvin ajissa paikalle, kska eivät halua lla myöhässä ensimmäisenä päivänään. Spikaa siis tutreiden kesken, ketkä vat aamulla ttamassa uusia piskelijita vastaan. Pitäkää tutrpaitaa ja nimilappua, mistä piskelijat tunnistavat teidät. Neuvkaa heidät ensimmäiseen lukkaan ja vastatkaa kysymyksiin. Vitte myös tehdä kylttejä jissa n hjeita. - Aljen mat ryhmäytykset, inft ja fuksitapahtumat Tutrit saattavat lla mukana Reppu-infissa, ryhmäytyshmmissa, kaupunkikierrksella tai jllakin malla vapaa-ajan hjelmallaan. - Fuksiaiset Kannustakaa uusia piskelijita lähtemään mukaan kiertämään rasteja ja tutustumaan tisiinsa. - Tutrhaku alkaa Syksyisin haetaan vain kv- ja degeetutreita.

16 - Alakhtaiset tutrtapaamiset Keskellä tiukinta rutistusta n hyvä kkntua yhteen ja vielä kerran kerrata mitä tapahtuu uusien piskelijiden ensimmäisten viikkjen aikana. - Tutrpaitapäivä Kun uudet piskelijat alittavat, tutrpaitaa n hyvä pitää päällä ainakin kk ensimmäisen viikn ajan. LOKAKUU - Alakhtaiset tutrtapaamiset Kun kulunalkuhässäkästä n selvitty, n hyvä pysähtyä miettimään, mikä tutreiden timinnassa nnistui ja mitä kannattaa vielä kehittää ensi kertaa varten. Jka vusi tulee palautetta, että tutrit katavat ensimmäisen viikn jälkeen. Nyt kannattaa phtia, miten tutrit visivat näkyä piskelijiden arjessa myös lppuvuden aikana. Jillakin alilla n tulssa pääsykkeet marraskuussa, kerratkaa timintahjeet ja ketkä tutreista pääsevät paikalle. - Tutrpaitapäivä Tutreiden lemassalsta n hyvä muistuttaa vetämällä tutrpaita päälle kuun ensimmäisenä keskiviikkna. - (Kv- ja degree) tutrhaku päättyy MARRASKUU - Alakhtaiset tutrtapaamiset Julu lähestyy tänäkin vunna yllättävän npeasti. Visivatk tutrit järjestää kk laitkselle yhteiset pikkujulut tai muuta hjelmaa? Nyt n aika suunnitella! Lisäksi js alallasi alittaa uusia piskelijita tammikuussa, heidän rientaativiikknsa hjelma kannattaa lla selvillä tässä vaiheessa. - Tutrpaitapäivä Mikä piristäisikään marraskuun synkkyydessä paremmin kuin ripaus ranssia mustalla paidalla? - Pääsykkeet tammikuussa alittaville alille Syksyllä haetaan hittyön, ssiaalialan ja palveluliiketiminnan kulutushjelmiin. Näitä alja piskelevat tutrit paikalle pääsykkeisiin vastailemaan hakijiden kysymyksiin. - Tutrkirjeet tammikuussa alittaville piskelijille Mitä lette suunnitelleen uusien piskelijiden päänmenksi? Kerr se heille j etukäteen kirjeellä, niin saavat varata kalenterista tilaa. - Uusien (kv- ja degree-) tutreiden kulutukset

17 JOULUKUU - Alakhtaiset tutrtapaamiset Julukuussa vi taas keräillä fiiliksiä syksyltä ja valmistautua jululmaan esimerkiksi tutreiden milla pikkujuluilla. Visik myös fuksien tunneilla käydä pyörähtämässä ja juttelemassa tunnelmista ensimmäisten kuukausien jälkeen? - Tutrpaitapäivä Kuun ekana keskiviikkna muistutetaan jälleen piskelijita siitä, että täällä me llaan! TAMMIKUU - LAMKOn hallituksen uudet vastaavat alittavat - Alakhtaiset tutrtapaamiset Alan tutrvastaava järjestää alakhtaiset tutrtapaamiset jka kuukausi. Olethan paikalla, sillä tapaamisissa suunnitellaan tulevia tutrtapahtumia ja esimerkiksi ryhmäytystilaisuuksia. - Tutrpaitapäivä Tutrpaita päälle jka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkna! - Uudet piskelijat alittavat liiketaludella ja ssterkalla Näiden aljen tutreilla riittää taas tekemistä ryhmäytyksissä ja fuksitapahtumien järjestämisessä. HELMIKUU - Tutrhaku alkaa On taas aika rekrytä uusia tutreita! Keväällä haussa vat niin vertais-, kv- kuin degreetutritkin. Kiertäkää lukissa pitämässä infja, nykikää ptentiaalisia tyyppejä hihasta, hyödyntäkää ssiaalista mediaa ja keksikää mia tapja tehstaa hakua. Mielikuvitus n rajana! - Alakhtaiset tutrtapaamiset Helmikuun tapaamisessa aiheina varmasti ainakin pian alkava tutrhaku, mitä kaikkea sitä varten vikaan keksiä? - Tutrpaitapäivä Tutrhaun aikaan tutrpaitapäivää vietetään jka keskiviikk! MAALISKUU - Tutrhaku päättyy Hakijat haastatellaan ja valituille ilmitetaan kulutuksen ajankhdat. - Uusien vastaavien valinta ja kulutus Uusi vastaava vidaan valita äänestämällä tai tutrvastaava vi ehdttaa js havaitsee, että

18 jssakin tutrissa lisi ptentiaalia. Tärkeintä vastaavan hmmassa n int ja mtivaati tutrinnin kehittämiseen. - Alakhtaiset tutrtapaamiset Pitäisikö keväällä järjestää vielä vuden päättäjäistapahtuma fukseille? Nyt n aika alittaa suunnittelu! Maaliskuun tapaamisessa myös valitaan seuraava tutrvastaava. - Tutrpaitapäivä Tutrhaun aikana tutrpaitapäivää vietetään jka keskiviikk! HUHTIKUU - Uusien tutreiden kulutukset Pian lasketaan irti jälleen uusi erä innkkaita uusia tutreita! Kulutukseen kuuluu iltakulutus ja wrkshpit sekä tietenkin ryhmäytymisleiri. - Alakhtaiset tutrtapaamiset Huhtikuussa n hyvä hetki pysähtyä phtimaan mennyttä vutta: mikä nnistui, minkä lisi vinut hitaa paremmin. Nyt n aika alittaa syksyn suunnittelu ja valmistautua lppukevääseen ja pääsykkeisiin. Pitäisikö suunnitella tutreille ma vudenpäättäjäistilaisuus? - Tutrpaitapäivä Jälleen saa luvan kanssa lla mustaranssi kuun ensimmäisenä keskiviikkna. - LAMKOn kiitstapahtuma tutreille

19 OPISKELIJAKUNTA LAMKO LAMKO kuluttaa kaikki tutrit ja tutrit edustavat LAMKOa. Siksi jkaisen tutrin n hyvä tietää mikä LAMKO n ja mitä se tekee. MIKÄ LAMKO ON? LAMKO n Lahden ammattikrkeakulun piskelijakunta. LAMKO ajaa siis LAMKin piskelijiden etua. LAMKOn tärkein tehtävä n piskelijiden edunvalvnta, mutta sen lisäksi LAMKO edistää piskelijiden hyvinvintia muun muassa erilaisten tapahtumien, liikuntapalveluiden, kulttuuripalveluiden ja bileiden avulla. LAMKO julkaisee myös maa Lamkma -lehteä muutaman kerran vudessa. Sen lisäksi LAMKO kuluttaa tutrit, jiden tehtäviin kuuluu LAMKOn edustaminen. LAMKOn hallituksen jäseniä n mukana erilaisissa LAMKin työryhmissä sekä LAMKin hallituksessa. LAMKO edustaa piskelijita myös valtakunnallisesti ja vaikuttaa SAMOKin timintaan, jka ajaa asiita edelleen maan päättäjille asti. LAMKOn vusittaiset timintasuunnitelman hyväksyy edustajist, jnka taas valitsee LAMKOn jäsenet, jtka vat jäsenmaksun maksaneita LAMKin piskelijita. Eli LAMKO tekee sitä mitä te piskelijat haluatte LAMKOn tekevän! LAMKOn timijat kstuvat kaikki piskelijista sihteereitä lukuun ttamatta. LAMKOn pääsihteeri vastaa timinnan päivittäisestä pyörimisestä, esimerkiksi piskelijakrttien tilaamisesta ja jäsenetujen hankinnasta. Tutrsihteeri hitaa tutrhaun, -haastattelut ja kulutukset yhdessä hallituksen tutr- ja kvvastaavien kanssa. Opiskelijita LAMKOssa timii hallituksessa, edustajistssa ja jastissa. EDUSTAJISTO Ylintä päätäntävaltaa piskelijakunnassa käyttävä edustajist pitää sisällään 15 LAMKilaista piskelijaa (+ 10 varajäsentä). Edustajistn timikausi kestää kalenterivuden ja vuden aikana edustajist kkntuu keskimäärin 4-6 kertaa. Edustajistn jäsenten pitää lla LAMKOn jäseniä. Opiskelijat asettuvat itse ehdlle, ja js hakijita vain n tarpeeksi, järjestetään vaalit. Edustajistn vaaleissa saavat äänestää kaikki LAMKOn jäsenet. Edustajistn tehtäviin kuuluu hallituksen jäsenten valitseminen, timintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen sekä kaikki muut isn linjan päätökset. Edustajistn tehtäviin kuuluu myös hallituksen valvminen. Edustajist valitsee vusittain piskelijaedustuksen LAMKin hallitukseen. HALLITUS Hallitus kstuu täysin piskelijista. Hallitukseen timijat valitaan aina kalenterivudeksi kerrallaan. Hallitus n myös se edustus, mikä LAMKOsta usein näkyy ulspäin. Hallitus n niin santtu työjuhta. Hallituksen jäsenet jakautuvat seuraaville vastuualueille: puheenjhtaja, varapuheenjhtaja, ssiaaliplitiikka, kulutusplitiikka, tutrinti, kansainvälisyys, viestintä, liikunta, huvi sekä kulttuuri. Jkaisella hallituksen jäsenellä n mat tehtävänsä maan vastuualueeseensa liittyen. Puheenjhtaja ja varapuheenjhtaja Puheenjhtajist jhtaa, valv ja hjaa hallituksen timintaa. Sen lisäksi se pitää edustajistn ajan tasalla hallituksen timinnasta. Puheenjhtaja timii piskelijaedustajana LAMKin hallituksessa. Ssiaalipliittinen vastaava Ssiaalipliittinen vastaava vastaa piskelijiden hyvinvintiin liittyvistä

20 asiista. Hyvinvintiin vaikuttavia tekijöitä n paljn, jten myös tämä sektri n kvin mninainen. Ssiaaliplitiikkaan liittyy mm. piskelijiden terveydenhult, timeentul (eli esim. pinttuki), yhdenvertaisuus, tasa-arv ja asuminen. Ssiaalipliittisen vastaavan tehtäviin kuuluu lla selvillä asiiden nykytilasta sekä kehittää piskelijiden hyvinvintia eteenpäin. Kulutuspliittinen vastaava Kulutuspliittisen vastaavan tehtäviin LAMKOssa kuuluu esimerkiksi LAMKin petuksen laadunseuranta. Sen takia nkin hyvin tärkeää, että piskelijat antavat meille aktiivisesti palautetta, jtta vimme ajaa kaikkien aljen asiita tasapulisesti eteenpäin. Kulutuspliittinen vastaava n usein jäsenenä työryhmissä, jissa suunnitellaan kulutuksen rakennetta tai, jissa arviidaan nykyisen kulutustilanteen laatua. Liikuntavastaava LAMKOn liikuntavastaava vastaa esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämisestä sekä liikuntavurjen ylläpidsta yhdessä liikuntajastn kanssa. Liikuntavastaavan tehtäviin kuuluu myös liikuntamahdllisuuksien eteenpäin kehittäminen. Liikuntavastaava tekee tiivistä yhteistyötä LAMK Sprtsin kanssa. Huvivastaava Huvivastaava n yksi hallituksen näkyvimpiä timijita LAMKOlla. Huvivastaava vastaa piskelijabileiden järjestämisestä. Apuna huvivastaavalla n huvijast, jnka jäsenet suunnittelevat innlla erilaisia tapahtumia ja tapahtumien hjelmia. Opiskelijabileitä n nin 7-9 kertaa vudessa. Osa tapahtumista tteutetaan piskelijiden mudstamien prjektiryhmien kanssa. Kulttuurivastaava Kulttuurivastaavan sektri perustettiin vuden 2014 alussa. Kulttuurivastaavan tehtäviin kuuluu kulttuuritapahtumien järjestäminen piskelijille sekä piskelijaetujen hankkiminen erilaisista kulttuuritapahtumista. Tutrvastaava Tutrvastaava vastaa yhteydenpidsta LAMKOn ja erialjen tutrvastaavien ja vertaistutreiden välillä. Tutrvastaavan tärkein tehtävä n kuluttaa uudet tutrit yhdessä tutrsihteerin kanssa ja lla heidän tukena ja apuna ngelmatilanteissa. Tutreita kulutetaan vusittain , jten tutrvastaavalla n is määrä ihmisiä rganisitavana. Sen takia aljen tutrvastaavat vatkin tärkeässä rlissa. Kansainvälisyysvastaava Kansainvälisyysvastaava, eli kv-vastaava vastaa KV- ja degree-tutreiden kulutuksesta yhdessä tutrsihteerin kanssa. Kv-vastaavan tehtäviin kuuluu myös kansainvälisille piskelijille järjestettävien tapahtumien rganisinti sekä kansainvälisten piskelijiden edunvalvnta. Kv-sektriin kuuluu tapahtumien lisäksi Husehld bx -palvelu, jta hitaa tutrsihteeri. Kv-vastaava timii yhteistyössä tutrvastaavan kanssa. Viestintävastaava Viestintävastaava n Lamkma-lehden päätimittaja ja vastaa lehden sisällöstä ja kehittämisestä yhdessä viestintäjastn kanssa. Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu myös LAMKOn viestinnän kehittäminen. JAOSTOT Jkaisella hallituksen jäsenellä n ma jast, jta hän jhtaa. Jastissa pääsee tekemään paljn erilaisia asiita man mielenkiinnn mukaan. Kuka tahansa LAMKin piskelija vi hakea jastihin.

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Twist on iisalmelaisten 7- ja 8-luokalta pääsevien oma kesätyö. Twist-hakuaika on Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut

Twist on iisalmelaisten 7- ja 8-luokalta pääsevien oma kesätyö. Twist-hakuaika on Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut Twist n iisalmelaisten 7- ja 8-lukalta pääsevien ma kesätyö. Twist-hakuaika n 27.2. - 31.3. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nurispalvelut . Twist-paikkja n kesällä 2017 yhteensä 100. Ryhmiä n yhteensä

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE Tällä pääset alkuun! 4.8.2013 Pirj Sinerv qwertyuipasdfghjklzxcv Sisällys OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE... 0 1. JULKAISUOIKEUDEN

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta Opinpaletin kulutustarjnta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja pinnittain (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet, bilgia, maa ja metsätalutta pettavat, em. ammatillisesti kiinnstuneet)

Lisätiedot

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) lukitellut kmmentit Timintatavat + -Käyttäjälähtöisyys, asukaslähtöisyys Käyttäjälähtöisesti, käyttäjien alitteesta suunnittelu, esim. skeittipuistt, nurten leskelutilat,

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA Kusmanen, Vitt & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA 2 Sisältö 1 JULKAISUN IDEASTA... 3 2 OHJAUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1 Ohjaamisen

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu toukokuussa, tervetuloa mukaan!

Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu toukokuussa, tervetuloa mukaan! Kskiktikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu tukkuussa, tervetula mukaan! Ajankhtaista ITE piste n avinna jka arkipäivä kl 9-15 Kyttälän Tuvassa. Vit esim. mitata verenpaineesi, lukea lehtiä tai vain hengähtää

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot