klo 9 13 Laurea Leppävaaran yksikössä, Vanha Maantie 9, Espoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.10.2011 klo 9 13 Laurea Leppävaaran yksikössä, Vanha Maantie 9, Espoo"

Transkriptio

1 Ristiinarviointiraportti 1/4 FUAS Liiketalouden työryhmä Liisa Laiho LAMK, Ari Palenius Laurea 1. JOHDANTO FUAS- kumppanuusverkoston liiketalouden kärkihanke vuodelle 2011 asetettiin vararehtorikokouksessa Tämä nyt päättynyt kärkihanke oli osa kahden vuoden mittaista laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena oli hankkia kattavasti tietoa siitä osaamisesta, jota tulevaisuuden tradenomi tarvitsee, selvittää ja vertailla nykyisen kaupallisen korkeakoulutuksen ja TKI- toiminnan hyviä käytänteitä sekä suorittaa FUAS- yhteisössä olevien ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusohjelmien ristiinarviointi. 2. RISTIINARVIOINNIN TAVOITTEET Ristiinarvioinnin tavoitteena oli tutustua FUAS- kumppanien suomen- ja englanninkielisiin koulutusohjelmiin, niiden käytännön toteutuksii, opetussuunnitelmatyöhön ja hyviin käytäntöihin. Yhteisten keskustelujen tuloksena voitaisiin toteuttaa OPSien ja opetuksen jatkokehittäminen. Mahdollisista päällekkäisyyksistä edetään yhteiseen jatkosuunnitteluun ja toteutuksiin tradenomikoulutuksen profiloimiseksi ja työnjaon vahvistamiseksi kumppaniammattikorkeakoulujen kesken. 3. RISTIINARVIOINNIN TOTEUTUS Ristiinarviointi toteutettiin käyttäen keskustelujen pohjana kysymysteemoja, jotka on esitetty liitteessä 1. Tapaamisissa syntynyt havainnot kirjoitettiin myös taulukon muotoon, joka on liitteessä 2. Ristiinarviointi toteutettiin seuraavan aikataulun mukaisesti: klo 9 13 Laurea Leppävaaran yksikössä, Vanha Maantie 9, Espoo Suomenkielisten koulutusohjelmien esittelijöinä olivat Anne Muurinen, Kati Tawast ja Katri Tolonen. Arvioitsijoina olivat HAMKista Ismo Vuorinen ja Kirsi Honkanen sekä LAMKista Pasi Laine ja Tapani Heikkilä. Vieraskielisen DP in Business Managemet esittelijöinä olivat Pauliina Nurkka, Maarit Pirttineva ja Laura Salmi sekä Mari Koski. Arvioijina HAMKista Dawn Aarnio ja Sven Rassl sekä LAMKista Jukka Mustonen ja Liisa Laiho klo 9-13 HAMK Visamäen kampuksella, Visakaarre, Hämeenlinna Suomenkielisten koulutusohjelmien esittelijöinä olivat Ismo Vuorinen ja Merja Helin. Arvioitsijoina olivat paikalla Laureasta Anu Lindström ja Arja-Helena Meronen sekä LAMKista Jonna Rihula ja Liisa Laiho klo 9-13 LAMK Liiketalouden alalla, Ståhlberginkatu 4 B, Lahti Suomenkielisten koulutusohjelmien esittelijöinä olivat Tuija Salminen, Marjatta Pasanen, Ritva Kinnunen, Ulla Kotonen ja Outi Kangas-Korhonen sekä hyvien käytäntöjen esittelijöinä Sari Suominen, Minna Ulmala ja Olavi Palanne. Arvioijina olivat Laureasta Reijo Knuutinen ja Heikki Ruuskanen ja HAMKista Ismo Vuorinen ja Merja Helin. Vieraskielisen koulutusohjelman esittelijöinä olivat Maija Romo, Minna Porasmaa ja Jukka Mustonen. Arvioijina HAMKista Dawn Aarnio ja Sven Rassl sekä Laureasta Ari Palenius ja Maija Huhta klo 9-13 HAMK International Business Unit, Tietotie 1, Valkeakoski Englanninkielisen koulutusohjelman esittelijöinä toimivat Antti Isoviita, Dawn Aarnio ja Sven Rassl. Arvioijina Jukka Mustonen ja Jonna Rihula LAMKista sekä Laura Salmi ja Kaija Koivusalo Laureasta.

2 Ristiinarviointiraportti 2/4 FUAS Liiketalouden työryhmä Liisa Laiho LAMK, Ari Palenius Laurea 4. RISTIINARVIOINNIN TULOKSET Tärkeimmät esityksistä ja raporteista tehdyt havainnot on koottu taulukkomuotoon (liite 2). Tuloksista keskusteltiin FUAS Liiketalouden työryhmäkokouksessa Lahdessa Tulosten yksityiskohtaisen analyysin perusteella työryhmä esittää jatkossa kiinteää yhteistyötä erityisesti seuraavissa tehtäväkokonaisuuksissa ja yhteistyömuodoissa. a. Läpäisyasteen parantaminen kumppaneiden hyvien käytäntöjen vaihto läpäisyn tehostamiseksi yhteiset kirjatentit pedagogiset kehittäjät koolle alkuvuodesta. Kontaktihenkilöt: LAMK: Heli Bergström koollekutsujana Laurea: Anu Lindström HAMK: Hely Kilpeläinen b. Opetustarjonnan yhteissuunnittelu AMK-koulutuksen rakenneuudistuksen yhteydessä 2015 osaamisalueet vs. profiilit c. FUAS Liiketalouden alan OPS-workshop-päivä Tradenomi 2020 järjestetään Lahdessa hyvien käytänteiden vaihtoa, ajankohtaiset pedagogiset aiheet myös ICT-opettajat mukana läpäisy tärkeänä yhteisenä aiheena TKI-hankevastaavien yhteistapaaminen d. Ulkoinen palvelutoiminta hinnoitteluperusteiden selkeyttäminen puitesopimukset, mallit keskitetty hoitaminen e. TKI-hankkeiden pitkäjänteinen yhteissuunnittelu, yhteisten kehittämisalueiden etsiminen ja hankerahoitus omarahoitusosuudet, henkilöresurssit, avainhenkilöiden tapaamiset f. Opetus ylläpidetään yhteistä tiedostoa saapuvista/tarvittavista kv-asiantuntijoista kumppanien kesken Vastuuhenkilöt: LAMK: Elisa Hassinen/Heli Bergström HAMK: Antti Isoviita Laurea; Arja Majakulma? erityisosaamisen hyödyntäminen opettajia kierrättämällä: YAMK, virtuaaliopinnot, yhteistoteutuksia harvinaisten kielten (jatko)opetustarjotin sovitaan virtuaalitoteutusten tarjonnan jaosta, sisällytetään paikat opetussuunnitelmiin intensiivitoteutuksia erityisalueista yhteisesti sovitut kirjatentit (atk-toteutukset, aina auki-versioita); laadinta aihealueen opettajien yhteistyönä, vastuuhlöt nimetään, tehtäväpankki g. Profiilit ja erityisosaaminen OPS 2015 laaditaan kumppanien profiilien perusteella Kiinteä opetussuunnitelmayhteistyö

3 Ristiinarviointiraportti 3/4 FUAS Liiketalouden työryhmä Liisa Laiho LAMK, Ari Palenius Laurea Osaamisalueiden kehittämisvastuut kumppanien kesken nimetään: esim. Logistiikka, Vastuullinen liiketoiminta, Kansainvälinen kauppa, Johtaminen, Sähköinen liiketoiminta, Oikeudellinen osaaminen Kompetenssin syventäminen: profiiliosaamisen jatkumo YAMK-opintoihin h. Kansainvälisyyden vahvistaminen liiketalouden strategiset kv- kumppanuudet määritellään vieraskielisten opintojen tarjontaa/vaatimustasoa lisätään OPSiin kv-tutkinto-opiskelijoille lisää suomenkielen opintoja, jotta työharjoittelu ym. olisi mahdollista suorittaa Suomessa yhteisiä kv-vaihtoon aktivoivia toimenpiteitä opintojaksojen sisällä lisätään kv-aineistoa intensiiviviikkojen aktiivinen hyödyntäminen, myös kotimaassa 5. RISTIINARVIOINNIN JOHTOPÄÄTÖKSIÄ FUAS- korkeakouluilla on omat, erilaiset ja eri tahdissa kulkevat OPS-työn prosessit. Ne ovat paikallisesti aina suuren työn tulos, jota ei haluta heti muuttaa. Laureassa on liiketalouden opetusta monella kampuksella erilaisin toteutuksin ja painotuksin, ja ne kaikki tulisi saada mukaan keskusteluun. Jatkotoimenpiteistä sovittaessa tulisi huomioida myös P2P ja LBV- toimijoiden mukannotto vertaisarviointeihin ja yhteisiin kehittämishankkeisiin. Tasokkaan opiskelija-aineksen saanti vetovoimasta huolehtimalla sekä taitavalla valinta- ja/tai opintojen ohjausprosessilla parantaa nopeasti läpäisyä. FUAS-kumppanien tarjoaman liiketalouden opetuksen suunnittelussa tulisi etenkin seuraavat seikat saada kuntoon, jotta opiskeljan etu ja liikkumisen helppous mahdollistuvat: yhtenäinen opintojen jaksotus FUAS-kumppanien lukuvuodelle ml. kesäopinnot, yhteistyö opetussuunnitelmien laadinnassa: osaamistavoitteiden, opintosisältöjen ja arviointikäytäntöjen yhtenäiset periaatteet sekä läpinäkyvyys, osaamiskokonaisuuksien toimijoiden yhteissuunnittelua, vetovastuu selkeästi määriteltynä, virtuaalitoteutusten yhteinen suunnittelu ja ajoituksen optimointi, yhteistyön syventäminen erityisesti kv-opiskelijarekrytoinneissa, opiskelijan ohjausprosessin tehostaminen, esim. Avansin menestys- ja riskitekijäanalyysimallien avulla, yhtenäisiä periaatteita yritysyhteistyöprojektien käytännöille: hinnoitteluperusteet, sopimusmallit, keskitetyt hoitomallit Työryhmän ja toimijoiden yhteistyö on sujunut hyvin. Olemme oppineet tuntemaan kumppanien ajattelutapoja, rakenteita ja työskentelymalleja. Samat tavoitteet ja haasteet on löydetty eri korkeakouluista ja on havaittu, kuinka monella tavoin voi kulkea kohti samaa päämäärää. Aktiviteetteihin ja arviointeihin on valittu yhteistyötaitoisia ja kehittämihakuisia toimijoita, eikä keskinäinen kilpailu ole haitannut yhteistyötä.

4 Ristiinarviointiraportti 4/4 FUAS Liiketalouden työryhmä Liisa Laiho LAMK, Ari Palenius Laurea LIITE 1 Ristiinarviointitapaamisten keskustelun aiheet: 1. Tutkinnon rakenne ja resurssit opetussuunnitelmatyö: kulku tai prosessi, osanottajat, painopisteet, opiskelijoiden ja työelämän osallistuminen ym tutkinnon rakenne: suuntautumisalueet, moduulit, sisällöt, menetelmät, periodijako TKI:n linkittyminen opetukseen, aluekehitys ja yritysyhteistyö opettajien määrä ja osaamisalueet opiskelijamäärät, aloituspaikat 2. Profiilit ja erityisosaaminen painopistealueet ja suuntautuminen SWOT analyysi omasta osaamisesta yhteistyötoiveet tulevat kehityssuuntaukset 3. Hyvät käytänteet, esimerkkejä valinnan mukaan esim. seuraavista AHOT työharjoittelu opinnäytetyöprosessi läpäisyaste ja sen tehostustoimenpiteitä opintojen ohjaus ja tuutorointi palautekäytänteet kansainvälistymisen käytänteet ulkopuolinen rahoitus järjestelmät verkostoituminen laatupalkintoja tai tunnustuksia

5 FUAS Liiketalous Liiketalouden suomenkielisten koulutusohjelmien ristiinarviointitulokset, versio Organisaatio Laurea Leppävaara Liiketalouden ko SID Service Innovation Design Kampuskohtainen profilointi Osaamistiimit: kampuskohtaiset ja teema/koulutusalakohtaiset, workshopit, koordinoitu opetus ja TKI. Kevään kehittämispäivillä sovitaan teemat ja osin projektit seuraavalle vuodelle Yliopettajat pääosin hanketoiminnassa HAMK Liiketalouden ko Liiketalous suom. vain yksi kampus, Visamäessä, IBU Valkeakoskella uusi organisaatio, Liiketalous + IBU+ Tietojenkäsittely+Muotoilu= Yrittäjyyden ja liiketoiminnan KTkeskus, (kv.) kehityshankkeet sisällä. KT-kohtaiset opetusjohtaja ja tutkimusjohtaja nimetty ( 50 % työajasta) Toistaiseksi erillinen kielikoulutuskeskus, jolta liiketalous ostaa opetuspalvelut siirtohinnalla. Sekä koulutusohjelmakohtaisia että kaikille avoimia kieliopintoja. 15 op Liiketalousosaaminen kokonaisuus tarjolla muilla koulutusaloilla 3 op Yrittäjämäinen toiminta 10 op starttihautomo-opintoja 5 op Johtajuus käytännössä LAMK liiketalouden ko ja kansainvälisen kaupan ko Vain yksi kampus Opettajatiimit, matriisi- ja suuntautumisten/ko ydintiimit. Liiketalouden yliopettaja suuntautumisilla vastuuopettajat. osa kielten- ja viestinnän opettajista keskitetty, osa liiketalouden yksikössä. Opetussuunnitelmatyö, periodijako Osaamisperustainen OPS Uudistus 4 vuoden välein OPS2010 menossa, 100 opintojaksoa Opettajatyöryhmä laatii, yht. 360 h resurssilla yritysten kommentit pyydetään SoleOPS-järjestelmä opintojen hallinnassa, (huom. Toteutussuunnitelma) Osaamisperustainen OPS Suurempi uudistus 4-5 vuoden välein, muulloin lähinnä totsutason muutoksia lv vain pieniä muutoksia, isompi tulossa ? Uudistukset lähinnä amkin ja KT:n str.linjauksien perusteella, opiskelijapalautteen+ työelämänprojektipalautteen perusteella, lisäksi ops-työssä työelämän asiantuntijaryhmä 16 henk. Osaamisperustainen OPS Uudistus n. 5 vuoden välein OPS2006 toteutuksessa, OPS 2012 työn alla: pedagoginen työryhmä vetää suunnittelua pedagogisen yliopettajan johdolla Näkyvyys: opinto-opas Läpäisevät teemat: kestävä kehitys, yrittäjyys, projektinhallinta Viisi periodia + kesäopinnot

6 Kaksi periodia: kevät ja syksy, kesäopintoja vain vähän Työjärjestyksissä työaikaa, tiimityöaikaa, hanketyöskentelyaikaa SoleOPS järjestelmä opintojen hallinnassa, (huom. Toteutussuunnitelma) ei vielä opiskelijapalautteen keruussa 4 periodia á 7 tai 8 viikkoa + kesäopinnot työjärjestys tehdään koko lukuvuodelle, voi olla periodit ylittäviä toteutuksia Työjärjestys ja työaikasuunnitelmat laaditaan kalenterivuodelle 2012 alkaen Tutkinnon rakenne Pedagogiset menetelmät 10 op kokonaisuudet/4 opettajaa 5 op opintojaksoja Opinnot suoritetaan valtaosin projekteissa ja hankkeissa, eri opintojaksoja yhdistellään projektien ympärille Double Degree vuoden vaihdolla 30 op voidaan opiskella englanniksi Kv vaihto tav. 2.vuoden keväällä; nyt trendikästä! Projektioppiminen, LbD, P2P, kampuskohtaiset Opiskelijatiimit 4-7 h: Belbinin testit 60% arvosanasta tulee tiimityöstä, Pääaine 30 tai 45 op ja 1 tai 2 x 15 op sivuainetta 1. vuoden keväällä pääainevalinta: johdon laskentatoimi ja rahoitus, ulkoinen laskentatoimi, organisaatioviestintä, asiakasosaaminen ja markkinoinnin johtaminen, liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen syventävät opintojaksot á 5 op=60 h kontaktia työjärjestyksessä, sis. ryhmätyön (opiskelijapalautteen perusteella on lisätty lähituntejatäydet työpäivät, hyvä palaute) Suppeampi OPS aikuisille webex - verkkototeutuksena, voivat osallistua päivätoteutuksiinkin Oppiva osaaja 5 op + Ammatillinen osaaja 5 op = ohjausta + tuutorointia opintojaksolla! Projektioppiminen Blended learning - verkkototeutuksia, nuoret mukaan aikuisopsiin harkinnan mukaan 14 op LAMK yhteisiä opintoja 56 op Liiketalouden perusopintoja Ammattiopintojen suuntautumiset: Johtaminen ja viestintä, Taloushallinto, Markkinointi. KVK: samat perusopinnot, pakollinen ulkomaanjakso Useita

7 TKI, aluekehitys, yritysyhteistyö Opettajat Opetusresurssit Opiskelijamäärät Aloituspaikat 40 % yksilösuoritteesta opettajatiimit 4 h/10 op moduuli Optima oppimisalusta Verkko-opetusta kehitetään, myös kv Projekteja tuovat opettajat ja opiskelijat sekä hankevastaavat Yrittäjyystiistai; läheinen yhteistyö Opettajat opettavat eri aloilla Opetuskokonaisuuden opettajat jakavat resurssin keskenään 140 h tiimityölle 1000 tuntia opetusta keskimäärin lisätunteja saa tuodusta projektista Kehittämispäällikkö 395 alpa k+s 50 s aiku mobiilisovelluksia kokeilussa. Jotkut opettajat laativat opintojaksostaan rinnakkaistoteutuksen vain etänä Moodlen kautta opiskeleville; sinne voi ohjata AHOT-hakijoitakin Verkkoseminaarit taltioidaan = julkisia tilaisuuksia! ementorointi, Moodle oppimisalusta Projektit: Business Point päävastuu Myös opettajat hankkivat projekteja Sugar CRM-järjestelmä 3 tason asiakasryhmittelyllä KT-keskuksessa käyttöönottovaiheessa yleensä yksi opettaja per opintojakso Digital Enterprise kokonaisuus 60 op: IT ja LII-opettajapari Pääaineella vastuuopettaja= yliopettaja TKI-integraatio-opintojaksoilla enemmän opetusresursseja 13 opettajaa, 3 (4) yliopettajaa, verkko-opas, opintosihteeri 80 s alpa = 2 x 40 h ryhmää 40 s aiku (verkossa) yhteiskunta yht 130 alpa 2011 Moodle oppimisalusta (Reppu) Projektien haku keskitetty TKI 7,7 op/opiskelija 2010 PHKK:n CRM-järjestelmä pilotoinnissa 51 opettajaa Liiketalouden ala yht 10,5 tukihenkilöstö 1 op = 27 h TAS (sis.kehittämisen) Liiketalouden yliopettaja, suuntautumisilla vastuuopettajat KVK-vastuuopettaja op moduuleissa useimmiten 2-4 opettajaa Liiketalous: 58 s + 40 k alpa aiku 30 s alpa KVK 30s alpa Yhteiskunta yht.515 alpa 2011 yhteiskunta yht. 176 alpa 2011 Profiilit ja Palveluliiketoiminta laajalla Sähköinen liiketoiminta Vastuullinen liiketoiminta, palvelut, erityisosaaminen metropolialueella (myös kv), verkkotyöskentely ja -oppiminen logistiikka, kauppa/ketjut opiskelijayrittäjyys projektioppiminen LbD, opiskelija- ja kasvuyrittäjyys, laajan innovatiivinen yrittäjyys Kansainvälistyminen metropolialueen kehittäminen innovatiivinen yrittäjyys Painopisteet kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu tuloksellinen TKI-toiminta Vetovoima 2,58 ensisij.hakijat (valtakunn.3,53) 7,73 ensisij. liiketalouden ala 15,2 aiku tammikuu (verkkomahd. vetää!) 6,88 aiku Läpäisy ja 58 % valm. 4 vuodessa (2006) Liiketalous läpäisy yht. 60,8%

8 valmistuminen Korkeakoulun painoalat Liiketalouden strategiset (yksiköiden) painoalat Operatiiviset painopisteet 2012 yhteistyötoiveet Valmistuneiden työllistyminen 97 % Paikallisyksiköillä on omat profiilit. Palveluliiketoiminta Turvallisuus ja yhteiskuntavastuu OPSien kehittäminen oppimisympäristöjen kehittäminen yritysyhteistyö kansainvälisyyden vahvistaminen haasteita:opinnäytetyö kielet, varsinkin ruotsi elämäntilanteen muutokset eriytyminen ryhmästä pääaineajattelu tukee ryhmäytymistä valm.88 %(lii+ib, jonka 2/3 ulkomaisista opiskelijoista ei näy kokonaan luvussa, siksi alhainen) työllistyy (valtak. ka 92%) HAMKin osaamisen ytimen muodostavat opettajankoulutus, biotalous, tekniikka ja hyvinvointi sekä niihin yhdistyvä liiketoimintaosaaminen. ks. yllä v.2011 (v ei vahvistettu, mutta noudattanee melko hyvin tätä:) MUST Vetovoima Läpäisyaste ja tutkintojen määrä Terve talous Työllistyminen melkein MUST Aluevaikuttavuuden kattavuus TKI (henkilöstö, volyymit, profiilit) Opetuksen ja TKI:n integraatio Kansainvälistyminen aluetta palvelevalla tavalla alueellinen ja valtakunnallinen profilointi FUAS -> työnjako, yhteistoteutukset, erit. kv-puolella ja virtuaalisesti tarjonnan ja opiskelijan valintamahdollisuuksien lisääminen, hyvien käytänteiden vaihtaminen (5v.) 2010 IBU 57,1%, LII 61,6%, KVK 80% Opintojen eteneminen, 45 op : IBU 58,9%, LII 52,7%, KVK 62,5% Muotoilu, kestävä kehitys /ympäristö, innovaatiotoiminta Kansainvälisyys Työelämäyhteydet Läpäisy ja valmistuminen Opiskelijavalinta Virtuaaliopinnot Kesäopinnot Opettajavaihto erityisosaamisessa

9 Hyvät käytänteet Kehittämiskohteita Pohdittavaa Yhtenäiset toimintatavat opetuksessa ja yritysyhteistyössä Vahva kv- toiminta tutkinnoissa, opintojaksoilla ja yritystoimeksiannoissa (Aikuis- ja nuoriso-opiskelijat integroituvat opintojaksoilla) Läpäisytehokkuus Verkko-opetus, myös kv Business Point tavoitteena 1700 op TKI-integroituja opintoja vuodessa Vesa Tuomela arvioi tulevat projektit, panostetaan alkuvaiheen ohjaukseen, klinikat; teor. viitekehys ja proj.suunnitelma esitetään ensin Laajuudet 3 15 op; sopimus Opinnäytetyön ohjausprosessi ja koordinointi, Oskari-opiskelijaportaali, vertaisohjausta, räätälöity Funityohjelma tukee prosessia Myös ACP-verkkoseminaareja, toimii! Pääohjaus opettajalle 15 h, kommentointi 3h Tuutorointi: yksi yhteinen Moodlekurssitoteutus koko opintojen ajan, sieltä löytyy kaikki! Esittely Oppiva osaaja-opintojaksolla (Vahva ICT-yhteistyö talossa) Opinnäytetyön suunnitelmaseminaarin pienryhmäohjaukseen panostettava Engl. opetusta lisää kv. vaihtoon lähtee vain 5 % Sarjakuva yrittäjyyden opetuksessa Yritysportfolio, yhdistää 1.vuoden opinnot DuuniExpo messut (10 op tutkimusmenetelmät, työharjoittelun valvontakäynnit) Pieniä opetuskokonaisuuksia jäljellä työaikamäärittelyn vuoksi (esim. 5 x 2 op KVK) Onko OPS2012-uudistus todellista? Vrt. suuntautumiset opintopolut Valinnanvapautta lisää ohjausta ja neuvontaa lisättävä Työelämän näkemys tärkeätä (FUAS YAMK-yhteistyö)

10 FUAS Liiketalous Liiketalouden vieraskielisten koulutusohjelmien ristiinarviointitulokset, Opetussuunnitelmatyö Tutkinnon rakenne Laurea Leppävaara SID HAMK International Business LAMK International Business opintojaksot 5 op tai 10 op Major 45 op kokonaisuudet International Management ja Global Marketing Doing Business with Chinese Doing Business in Europe DD-sopimukset: Steyr (180 op) Tandem project ja Brest (210 op) Pedagogiset menetelmät LbD Useita TKI, aluekehitys, yritysyhteistyö Opettajat Opetusresurssit Opiskelijamäärät, kansallisuudet Aloituspaikat Valmistuminen määräajassa Opintosuoritukset Profiilit ja erityisosaaminen Yhteistyötoiveet 1 op = max 19 h TAS Monia kansallisuuksia; Vietnam 2011 kasvanut Ryhmäkoko 30 h 60 s alpa 42%; 60 % vuonna % opiskelijoista saa 45 op /v Opiskelijavalinnan tehostaminen yhdessä Virtuaaliopinnot yhteistoteutuksina FUAS-työssä enemmän opetus ja pedagogiikka keskusteluun, nyt kehittämistyö on usein kaukana opetuksesta Pienen paikkakunnan etu: yritykset ottaneet omakseen Yhden luukun palvelu yrityksille Kuusi päätoimista, kolme natiiviopettajaa Monia kansallisuuksia 20k aiku alpa 50 s alpa % vaihtelee 55 % (Laurea Hyvinkää: LAMK- Cross cultural, friendly, professional Markkinasuuntautumiset China, EU, Cultures opiskelijavalinnat: tyytymättömyys FINNIPS-verkoston toimintaan (HAMK: workplace opportunities for students rotating within FUAS; HAMK: shared DD- completing students from others in FUAS) LAMK Common Basic Studies 14 op Paljon kieliopintoja (45 op) opintojaksot 3-5 op (OPS2006) 1 op= 27 h TAS (sis. kehittämisen!) Vietnam-painotteiset ryhmät 24 s + 24 k alpa Logistiikka (Venäjä-osaaminen) opintojen markkinointi opiskelijahaut ja valinnat selkeä profilointi FUASvieraskielisille ohjelmille

11 yhteistyötä Business in Russia 3 op) Hyvät käytänteet Kehittämiskohteita Ohjaus ja tuutorointi: 2 tuutoropettajaa 30 h ryhmälle Palautekäytännöt: SoleOPS, hälyraja alle 3, myös opettajatiimin itsearviointi toteutuksesta Opintoprosessin tehostaminen Työelämäyhteyksien vahvistaminen: projektien saanti hankalampaa vieraskielisille TKI-toiminnan integroinnin vahvistaminen edelleen Opinnäytetyön ohjausprosessi Nordplus Study trips International Passports Student well-being activities; Common free-time activities Tandem-project Orientation project eri kieliopintojen vähäisyys? yhteistyö Hämeenlinnan yksikön kanssa? Tiukempi vaatimustaso opiskelijoille? Kv opiskelijoiden suomen kielen taitoa parannettava Aloittavien opiskelijoiden orientaatioviikko: monikulttuurisen yhteistyön haasteet Yrityspelit (GMC) ja kilpailuihin osallistuminen opintojen osana (NIBS Case Competition, valmennus ja kielen tuki) OPS rakenne suurempiin kokonaisuuksiin? Lisää eri kansallisuuksia opiskelijoihin, jotta aito kansainvälisen ryhmän kokemus Kv opiskelijoiden suomen kielen taitoa parannettava Sharing of HAMK thesis procedure?

Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta

Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015

Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015 Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015 Heikkilä Sara Ignatius Jaana Järvinen Marjo-Riitta Kuisma Pirjo Kullaslahti Jaana Mäkelä Eija Nieminen Leena SISÄLLYS

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Hilkka Lassila, Enni Mertanen & Jarmo Ritalahti (toim.) MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Arja Sinkko LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences

Lisätiedot

Ryhmäohjaajan käsikirja

Ryhmäohjaajan käsikirja Ryhmäohjaajan käsikirja 2014 Päivitetty 2014/ Antti Ahola, Riitta Aikkola, Kalevi Ylinen ja Hilkka Vuorensivu Hilkka Vuorensivu Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 2/46 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

Laatu ammattikorkeakoulujen

Laatu ammattikorkeakoulujen Laatu ammattikorkeakoulujen menestystekijänä Näkökulmia koulutuksen laatutyöhön Pia Koiso-Kanttila & Riitta Paasivuori (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA A: TUTKIMUKSET JA RAPORTIT

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 60

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 60 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 60 Eija Noppari, Riitta Koivunen, Eeva-Kaisa Kopra & Paavo Valtanen Jatko-opintoväylän mallintaminen Väyläopinnot -hankkeessa Asiantuntijatyön loppuraportti Eija

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Ylläpitäjän toimintamuoto on osakeyhtiö. johtavaa koulutusta järjestetään Porvoossa ja Heinolassa (Vierumäki).

Ylläpitäjän toimintamuoto on osakeyhtiö. johtavaa koulutusta järjestetään Porvoossa ja Heinolassa (Vierumäki). LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi HAAGA HELIA Oy Ab 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Helsinki 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Saara Lampelo Sakari Kainulainen Juhani Turunen Jarkko Viljanen Anu Yanar Johanna Mattila Marja-Liisa Saarilammi Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot