klo 9 13 Laurea Leppävaaran yksikössä, Vanha Maantie 9, Espoo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.10.2011 klo 9 13 Laurea Leppävaaran yksikössä, Vanha Maantie 9, Espoo"

Transkriptio

1 Ristiinarviointiraportti 1/4 FUAS Liiketalouden työryhmä Liisa Laiho LAMK, Ari Palenius Laurea 1. JOHDANTO FUAS- kumppanuusverkoston liiketalouden kärkihanke vuodelle 2011 asetettiin vararehtorikokouksessa Tämä nyt päättynyt kärkihanke oli osa kahden vuoden mittaista laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena oli hankkia kattavasti tietoa siitä osaamisesta, jota tulevaisuuden tradenomi tarvitsee, selvittää ja vertailla nykyisen kaupallisen korkeakoulutuksen ja TKI- toiminnan hyviä käytänteitä sekä suorittaa FUAS- yhteisössä olevien ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusohjelmien ristiinarviointi. 2. RISTIINARVIOINNIN TAVOITTEET Ristiinarvioinnin tavoitteena oli tutustua FUAS- kumppanien suomen- ja englanninkielisiin koulutusohjelmiin, niiden käytännön toteutuksii, opetussuunnitelmatyöhön ja hyviin käytäntöihin. Yhteisten keskustelujen tuloksena voitaisiin toteuttaa OPSien ja opetuksen jatkokehittäminen. Mahdollisista päällekkäisyyksistä edetään yhteiseen jatkosuunnitteluun ja toteutuksiin tradenomikoulutuksen profiloimiseksi ja työnjaon vahvistamiseksi kumppaniammattikorkeakoulujen kesken. 3. RISTIINARVIOINNIN TOTEUTUS Ristiinarviointi toteutettiin käyttäen keskustelujen pohjana kysymysteemoja, jotka on esitetty liitteessä 1. Tapaamisissa syntynyt havainnot kirjoitettiin myös taulukon muotoon, joka on liitteessä 2. Ristiinarviointi toteutettiin seuraavan aikataulun mukaisesti: klo 9 13 Laurea Leppävaaran yksikössä, Vanha Maantie 9, Espoo Suomenkielisten koulutusohjelmien esittelijöinä olivat Anne Muurinen, Kati Tawast ja Katri Tolonen. Arvioitsijoina olivat HAMKista Ismo Vuorinen ja Kirsi Honkanen sekä LAMKista Pasi Laine ja Tapani Heikkilä. Vieraskielisen DP in Business Managemet esittelijöinä olivat Pauliina Nurkka, Maarit Pirttineva ja Laura Salmi sekä Mari Koski. Arvioijina HAMKista Dawn Aarnio ja Sven Rassl sekä LAMKista Jukka Mustonen ja Liisa Laiho klo 9-13 HAMK Visamäen kampuksella, Visakaarre, Hämeenlinna Suomenkielisten koulutusohjelmien esittelijöinä olivat Ismo Vuorinen ja Merja Helin. Arvioitsijoina olivat paikalla Laureasta Anu Lindström ja Arja-Helena Meronen sekä LAMKista Jonna Rihula ja Liisa Laiho klo 9-13 LAMK Liiketalouden alalla, Ståhlberginkatu 4 B, Lahti Suomenkielisten koulutusohjelmien esittelijöinä olivat Tuija Salminen, Marjatta Pasanen, Ritva Kinnunen, Ulla Kotonen ja Outi Kangas-Korhonen sekä hyvien käytäntöjen esittelijöinä Sari Suominen, Minna Ulmala ja Olavi Palanne. Arvioijina olivat Laureasta Reijo Knuutinen ja Heikki Ruuskanen ja HAMKista Ismo Vuorinen ja Merja Helin. Vieraskielisen koulutusohjelman esittelijöinä olivat Maija Romo, Minna Porasmaa ja Jukka Mustonen. Arvioijina HAMKista Dawn Aarnio ja Sven Rassl sekä Laureasta Ari Palenius ja Maija Huhta klo 9-13 HAMK International Business Unit, Tietotie 1, Valkeakoski Englanninkielisen koulutusohjelman esittelijöinä toimivat Antti Isoviita, Dawn Aarnio ja Sven Rassl. Arvioijina Jukka Mustonen ja Jonna Rihula LAMKista sekä Laura Salmi ja Kaija Koivusalo Laureasta.

2 Ristiinarviointiraportti 2/4 FUAS Liiketalouden työryhmä Liisa Laiho LAMK, Ari Palenius Laurea 4. RISTIINARVIOINNIN TULOKSET Tärkeimmät esityksistä ja raporteista tehdyt havainnot on koottu taulukkomuotoon (liite 2). Tuloksista keskusteltiin FUAS Liiketalouden työryhmäkokouksessa Lahdessa Tulosten yksityiskohtaisen analyysin perusteella työryhmä esittää jatkossa kiinteää yhteistyötä erityisesti seuraavissa tehtäväkokonaisuuksissa ja yhteistyömuodoissa. a. Läpäisyasteen parantaminen kumppaneiden hyvien käytäntöjen vaihto läpäisyn tehostamiseksi yhteiset kirjatentit pedagogiset kehittäjät koolle alkuvuodesta. Kontaktihenkilöt: LAMK: Heli Bergström koollekutsujana Laurea: Anu Lindström HAMK: Hely Kilpeläinen b. Opetustarjonnan yhteissuunnittelu AMK-koulutuksen rakenneuudistuksen yhteydessä 2015 osaamisalueet vs. profiilit c. FUAS Liiketalouden alan OPS-workshop-päivä Tradenomi 2020 järjestetään Lahdessa hyvien käytänteiden vaihtoa, ajankohtaiset pedagogiset aiheet myös ICT-opettajat mukana läpäisy tärkeänä yhteisenä aiheena TKI-hankevastaavien yhteistapaaminen d. Ulkoinen palvelutoiminta hinnoitteluperusteiden selkeyttäminen puitesopimukset, mallit keskitetty hoitaminen e. TKI-hankkeiden pitkäjänteinen yhteissuunnittelu, yhteisten kehittämisalueiden etsiminen ja hankerahoitus omarahoitusosuudet, henkilöresurssit, avainhenkilöiden tapaamiset f. Opetus ylläpidetään yhteistä tiedostoa saapuvista/tarvittavista kv-asiantuntijoista kumppanien kesken Vastuuhenkilöt: LAMK: Elisa Hassinen/Heli Bergström HAMK: Antti Isoviita Laurea; Arja Majakulma? erityisosaamisen hyödyntäminen opettajia kierrättämällä: YAMK, virtuaaliopinnot, yhteistoteutuksia harvinaisten kielten (jatko)opetustarjotin sovitaan virtuaalitoteutusten tarjonnan jaosta, sisällytetään paikat opetussuunnitelmiin intensiivitoteutuksia erityisalueista yhteisesti sovitut kirjatentit (atk-toteutukset, aina auki-versioita); laadinta aihealueen opettajien yhteistyönä, vastuuhlöt nimetään, tehtäväpankki g. Profiilit ja erityisosaaminen OPS 2015 laaditaan kumppanien profiilien perusteella Kiinteä opetussuunnitelmayhteistyö

3 Ristiinarviointiraportti 3/4 FUAS Liiketalouden työryhmä Liisa Laiho LAMK, Ari Palenius Laurea Osaamisalueiden kehittämisvastuut kumppanien kesken nimetään: esim. Logistiikka, Vastuullinen liiketoiminta, Kansainvälinen kauppa, Johtaminen, Sähköinen liiketoiminta, Oikeudellinen osaaminen Kompetenssin syventäminen: profiiliosaamisen jatkumo YAMK-opintoihin h. Kansainvälisyyden vahvistaminen liiketalouden strategiset kv- kumppanuudet määritellään vieraskielisten opintojen tarjontaa/vaatimustasoa lisätään OPSiin kv-tutkinto-opiskelijoille lisää suomenkielen opintoja, jotta työharjoittelu ym. olisi mahdollista suorittaa Suomessa yhteisiä kv-vaihtoon aktivoivia toimenpiteitä opintojaksojen sisällä lisätään kv-aineistoa intensiiviviikkojen aktiivinen hyödyntäminen, myös kotimaassa 5. RISTIINARVIOINNIN JOHTOPÄÄTÖKSIÄ FUAS- korkeakouluilla on omat, erilaiset ja eri tahdissa kulkevat OPS-työn prosessit. Ne ovat paikallisesti aina suuren työn tulos, jota ei haluta heti muuttaa. Laureassa on liiketalouden opetusta monella kampuksella erilaisin toteutuksin ja painotuksin, ja ne kaikki tulisi saada mukaan keskusteluun. Jatkotoimenpiteistä sovittaessa tulisi huomioida myös P2P ja LBV- toimijoiden mukannotto vertaisarviointeihin ja yhteisiin kehittämishankkeisiin. Tasokkaan opiskelija-aineksen saanti vetovoimasta huolehtimalla sekä taitavalla valinta- ja/tai opintojen ohjausprosessilla parantaa nopeasti läpäisyä. FUAS-kumppanien tarjoaman liiketalouden opetuksen suunnittelussa tulisi etenkin seuraavat seikat saada kuntoon, jotta opiskeljan etu ja liikkumisen helppous mahdollistuvat: yhtenäinen opintojen jaksotus FUAS-kumppanien lukuvuodelle ml. kesäopinnot, yhteistyö opetussuunnitelmien laadinnassa: osaamistavoitteiden, opintosisältöjen ja arviointikäytäntöjen yhtenäiset periaatteet sekä läpinäkyvyys, osaamiskokonaisuuksien toimijoiden yhteissuunnittelua, vetovastuu selkeästi määriteltynä, virtuaalitoteutusten yhteinen suunnittelu ja ajoituksen optimointi, yhteistyön syventäminen erityisesti kv-opiskelijarekrytoinneissa, opiskelijan ohjausprosessin tehostaminen, esim. Avansin menestys- ja riskitekijäanalyysimallien avulla, yhtenäisiä periaatteita yritysyhteistyöprojektien käytännöille: hinnoitteluperusteet, sopimusmallit, keskitetyt hoitomallit Työryhmän ja toimijoiden yhteistyö on sujunut hyvin. Olemme oppineet tuntemaan kumppanien ajattelutapoja, rakenteita ja työskentelymalleja. Samat tavoitteet ja haasteet on löydetty eri korkeakouluista ja on havaittu, kuinka monella tavoin voi kulkea kohti samaa päämäärää. Aktiviteetteihin ja arviointeihin on valittu yhteistyötaitoisia ja kehittämihakuisia toimijoita, eikä keskinäinen kilpailu ole haitannut yhteistyötä.

4 Ristiinarviointiraportti 4/4 FUAS Liiketalouden työryhmä Liisa Laiho LAMK, Ari Palenius Laurea LIITE 1 Ristiinarviointitapaamisten keskustelun aiheet: 1. Tutkinnon rakenne ja resurssit opetussuunnitelmatyö: kulku tai prosessi, osanottajat, painopisteet, opiskelijoiden ja työelämän osallistuminen ym tutkinnon rakenne: suuntautumisalueet, moduulit, sisällöt, menetelmät, periodijako TKI:n linkittyminen opetukseen, aluekehitys ja yritysyhteistyö opettajien määrä ja osaamisalueet opiskelijamäärät, aloituspaikat 2. Profiilit ja erityisosaaminen painopistealueet ja suuntautuminen SWOT analyysi omasta osaamisesta yhteistyötoiveet tulevat kehityssuuntaukset 3. Hyvät käytänteet, esimerkkejä valinnan mukaan esim. seuraavista AHOT työharjoittelu opinnäytetyöprosessi läpäisyaste ja sen tehostustoimenpiteitä opintojen ohjaus ja tuutorointi palautekäytänteet kansainvälistymisen käytänteet ulkopuolinen rahoitus järjestelmät verkostoituminen laatupalkintoja tai tunnustuksia

5 FUAS Liiketalous Liiketalouden suomenkielisten koulutusohjelmien ristiinarviointitulokset, versio Organisaatio Laurea Leppävaara Liiketalouden ko SID Service Innovation Design Kampuskohtainen profilointi Osaamistiimit: kampuskohtaiset ja teema/koulutusalakohtaiset, workshopit, koordinoitu opetus ja TKI. Kevään kehittämispäivillä sovitaan teemat ja osin projektit seuraavalle vuodelle Yliopettajat pääosin hanketoiminnassa HAMK Liiketalouden ko Liiketalous suom. vain yksi kampus, Visamäessä, IBU Valkeakoskella uusi organisaatio, Liiketalous + IBU+ Tietojenkäsittely+Muotoilu= Yrittäjyyden ja liiketoiminnan KTkeskus, (kv.) kehityshankkeet sisällä. KT-kohtaiset opetusjohtaja ja tutkimusjohtaja nimetty ( 50 % työajasta) Toistaiseksi erillinen kielikoulutuskeskus, jolta liiketalous ostaa opetuspalvelut siirtohinnalla. Sekä koulutusohjelmakohtaisia että kaikille avoimia kieliopintoja. 15 op Liiketalousosaaminen kokonaisuus tarjolla muilla koulutusaloilla 3 op Yrittäjämäinen toiminta 10 op starttihautomo-opintoja 5 op Johtajuus käytännössä LAMK liiketalouden ko ja kansainvälisen kaupan ko Vain yksi kampus Opettajatiimit, matriisi- ja suuntautumisten/ko ydintiimit. Liiketalouden yliopettaja suuntautumisilla vastuuopettajat. osa kielten- ja viestinnän opettajista keskitetty, osa liiketalouden yksikössä. Opetussuunnitelmatyö, periodijako Osaamisperustainen OPS Uudistus 4 vuoden välein OPS2010 menossa, 100 opintojaksoa Opettajatyöryhmä laatii, yht. 360 h resurssilla yritysten kommentit pyydetään SoleOPS-järjestelmä opintojen hallinnassa, (huom. Toteutussuunnitelma) Osaamisperustainen OPS Suurempi uudistus 4-5 vuoden välein, muulloin lähinnä totsutason muutoksia lv vain pieniä muutoksia, isompi tulossa ? Uudistukset lähinnä amkin ja KT:n str.linjauksien perusteella, opiskelijapalautteen+ työelämänprojektipalautteen perusteella, lisäksi ops-työssä työelämän asiantuntijaryhmä 16 henk. Osaamisperustainen OPS Uudistus n. 5 vuoden välein OPS2006 toteutuksessa, OPS 2012 työn alla: pedagoginen työryhmä vetää suunnittelua pedagogisen yliopettajan johdolla Näkyvyys: opinto-opas Läpäisevät teemat: kestävä kehitys, yrittäjyys, projektinhallinta Viisi periodia + kesäopinnot

6 Kaksi periodia: kevät ja syksy, kesäopintoja vain vähän Työjärjestyksissä työaikaa, tiimityöaikaa, hanketyöskentelyaikaa SoleOPS järjestelmä opintojen hallinnassa, (huom. Toteutussuunnitelma) ei vielä opiskelijapalautteen keruussa 4 periodia á 7 tai 8 viikkoa + kesäopinnot työjärjestys tehdään koko lukuvuodelle, voi olla periodit ylittäviä toteutuksia Työjärjestys ja työaikasuunnitelmat laaditaan kalenterivuodelle 2012 alkaen Tutkinnon rakenne Pedagogiset menetelmät 10 op kokonaisuudet/4 opettajaa 5 op opintojaksoja Opinnot suoritetaan valtaosin projekteissa ja hankkeissa, eri opintojaksoja yhdistellään projektien ympärille Double Degree vuoden vaihdolla 30 op voidaan opiskella englanniksi Kv vaihto tav. 2.vuoden keväällä; nyt trendikästä! Projektioppiminen, LbD, P2P, kampuskohtaiset Opiskelijatiimit 4-7 h: Belbinin testit 60% arvosanasta tulee tiimityöstä, Pääaine 30 tai 45 op ja 1 tai 2 x 15 op sivuainetta 1. vuoden keväällä pääainevalinta: johdon laskentatoimi ja rahoitus, ulkoinen laskentatoimi, organisaatioviestintä, asiakasosaaminen ja markkinoinnin johtaminen, liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen syventävät opintojaksot á 5 op=60 h kontaktia työjärjestyksessä, sis. ryhmätyön (opiskelijapalautteen perusteella on lisätty lähituntejatäydet työpäivät, hyvä palaute) Suppeampi OPS aikuisille webex - verkkototeutuksena, voivat osallistua päivätoteutuksiinkin Oppiva osaaja 5 op + Ammatillinen osaaja 5 op = ohjausta + tuutorointia opintojaksolla! Projektioppiminen Blended learning - verkkototeutuksia, nuoret mukaan aikuisopsiin harkinnan mukaan 14 op LAMK yhteisiä opintoja 56 op Liiketalouden perusopintoja Ammattiopintojen suuntautumiset: Johtaminen ja viestintä, Taloushallinto, Markkinointi. KVK: samat perusopinnot, pakollinen ulkomaanjakso Useita

7 TKI, aluekehitys, yritysyhteistyö Opettajat Opetusresurssit Opiskelijamäärät Aloituspaikat 40 % yksilösuoritteesta opettajatiimit 4 h/10 op moduuli Optima oppimisalusta Verkko-opetusta kehitetään, myös kv Projekteja tuovat opettajat ja opiskelijat sekä hankevastaavat Yrittäjyystiistai; läheinen yhteistyö Opettajat opettavat eri aloilla Opetuskokonaisuuden opettajat jakavat resurssin keskenään 140 h tiimityölle 1000 tuntia opetusta keskimäärin lisätunteja saa tuodusta projektista Kehittämispäällikkö 395 alpa k+s 50 s aiku mobiilisovelluksia kokeilussa. Jotkut opettajat laativat opintojaksostaan rinnakkaistoteutuksen vain etänä Moodlen kautta opiskeleville; sinne voi ohjata AHOT-hakijoitakin Verkkoseminaarit taltioidaan = julkisia tilaisuuksia! ementorointi, Moodle oppimisalusta Projektit: Business Point päävastuu Myös opettajat hankkivat projekteja Sugar CRM-järjestelmä 3 tason asiakasryhmittelyllä KT-keskuksessa käyttöönottovaiheessa yleensä yksi opettaja per opintojakso Digital Enterprise kokonaisuus 60 op: IT ja LII-opettajapari Pääaineella vastuuopettaja= yliopettaja TKI-integraatio-opintojaksoilla enemmän opetusresursseja 13 opettajaa, 3 (4) yliopettajaa, verkko-opas, opintosihteeri 80 s alpa = 2 x 40 h ryhmää 40 s aiku (verkossa) yhteiskunta yht 130 alpa 2011 Moodle oppimisalusta (Reppu) Projektien haku keskitetty TKI 7,7 op/opiskelija 2010 PHKK:n CRM-järjestelmä pilotoinnissa 51 opettajaa Liiketalouden ala yht 10,5 tukihenkilöstö 1 op = 27 h TAS (sis.kehittämisen) Liiketalouden yliopettaja, suuntautumisilla vastuuopettajat KVK-vastuuopettaja op moduuleissa useimmiten 2-4 opettajaa Liiketalous: 58 s + 40 k alpa aiku 30 s alpa KVK 30s alpa Yhteiskunta yht.515 alpa 2011 yhteiskunta yht. 176 alpa 2011 Profiilit ja Palveluliiketoiminta laajalla Sähköinen liiketoiminta Vastuullinen liiketoiminta, palvelut, erityisosaaminen metropolialueella (myös kv), verkkotyöskentely ja -oppiminen logistiikka, kauppa/ketjut opiskelijayrittäjyys projektioppiminen LbD, opiskelija- ja kasvuyrittäjyys, laajan innovatiivinen yrittäjyys Kansainvälistyminen metropolialueen kehittäminen innovatiivinen yrittäjyys Painopisteet kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu tuloksellinen TKI-toiminta Vetovoima 2,58 ensisij.hakijat (valtakunn.3,53) 7,73 ensisij. liiketalouden ala 15,2 aiku tammikuu (verkkomahd. vetää!) 6,88 aiku Läpäisy ja 58 % valm. 4 vuodessa (2006) Liiketalous läpäisy yht. 60,8%

8 valmistuminen Korkeakoulun painoalat Liiketalouden strategiset (yksiköiden) painoalat Operatiiviset painopisteet 2012 yhteistyötoiveet Valmistuneiden työllistyminen 97 % Paikallisyksiköillä on omat profiilit. Palveluliiketoiminta Turvallisuus ja yhteiskuntavastuu OPSien kehittäminen oppimisympäristöjen kehittäminen yritysyhteistyö kansainvälisyyden vahvistaminen haasteita:opinnäytetyö kielet, varsinkin ruotsi elämäntilanteen muutokset eriytyminen ryhmästä pääaineajattelu tukee ryhmäytymistä valm.88 %(lii+ib, jonka 2/3 ulkomaisista opiskelijoista ei näy kokonaan luvussa, siksi alhainen) työllistyy (valtak. ka 92%) HAMKin osaamisen ytimen muodostavat opettajankoulutus, biotalous, tekniikka ja hyvinvointi sekä niihin yhdistyvä liiketoimintaosaaminen. ks. yllä v.2011 (v ei vahvistettu, mutta noudattanee melko hyvin tätä:) MUST Vetovoima Läpäisyaste ja tutkintojen määrä Terve talous Työllistyminen melkein MUST Aluevaikuttavuuden kattavuus TKI (henkilöstö, volyymit, profiilit) Opetuksen ja TKI:n integraatio Kansainvälistyminen aluetta palvelevalla tavalla alueellinen ja valtakunnallinen profilointi FUAS -> työnjako, yhteistoteutukset, erit. kv-puolella ja virtuaalisesti tarjonnan ja opiskelijan valintamahdollisuuksien lisääminen, hyvien käytänteiden vaihtaminen (5v.) 2010 IBU 57,1%, LII 61,6%, KVK 80% Opintojen eteneminen, 45 op : IBU 58,9%, LII 52,7%, KVK 62,5% Muotoilu, kestävä kehitys /ympäristö, innovaatiotoiminta Kansainvälisyys Työelämäyhteydet Läpäisy ja valmistuminen Opiskelijavalinta Virtuaaliopinnot Kesäopinnot Opettajavaihto erityisosaamisessa

9 Hyvät käytänteet Kehittämiskohteita Pohdittavaa Yhtenäiset toimintatavat opetuksessa ja yritysyhteistyössä Vahva kv- toiminta tutkinnoissa, opintojaksoilla ja yritystoimeksiannoissa (Aikuis- ja nuoriso-opiskelijat integroituvat opintojaksoilla) Läpäisytehokkuus Verkko-opetus, myös kv Business Point tavoitteena 1700 op TKI-integroituja opintoja vuodessa Vesa Tuomela arvioi tulevat projektit, panostetaan alkuvaiheen ohjaukseen, klinikat; teor. viitekehys ja proj.suunnitelma esitetään ensin Laajuudet 3 15 op; sopimus Opinnäytetyön ohjausprosessi ja koordinointi, Oskari-opiskelijaportaali, vertaisohjausta, räätälöity Funityohjelma tukee prosessia Myös ACP-verkkoseminaareja, toimii! Pääohjaus opettajalle 15 h, kommentointi 3h Tuutorointi: yksi yhteinen Moodlekurssitoteutus koko opintojen ajan, sieltä löytyy kaikki! Esittely Oppiva osaaja-opintojaksolla (Vahva ICT-yhteistyö talossa) Opinnäytetyön suunnitelmaseminaarin pienryhmäohjaukseen panostettava Engl. opetusta lisää kv. vaihtoon lähtee vain 5 % Sarjakuva yrittäjyyden opetuksessa Yritysportfolio, yhdistää 1.vuoden opinnot DuuniExpo messut (10 op tutkimusmenetelmät, työharjoittelun valvontakäynnit) Pieniä opetuskokonaisuuksia jäljellä työaikamäärittelyn vuoksi (esim. 5 x 2 op KVK) Onko OPS2012-uudistus todellista? Vrt. suuntautumiset opintopolut Valinnanvapautta lisää ohjausta ja neuvontaa lisättävä Työelämän näkemys tärkeätä (FUAS YAMK-yhteistyö)

10 FUAS Liiketalous Liiketalouden vieraskielisten koulutusohjelmien ristiinarviointitulokset, Opetussuunnitelmatyö Tutkinnon rakenne Laurea Leppävaara SID HAMK International Business LAMK International Business opintojaksot 5 op tai 10 op Major 45 op kokonaisuudet International Management ja Global Marketing Doing Business with Chinese Doing Business in Europe DD-sopimukset: Steyr (180 op) Tandem project ja Brest (210 op) Pedagogiset menetelmät LbD Useita TKI, aluekehitys, yritysyhteistyö Opettajat Opetusresurssit Opiskelijamäärät, kansallisuudet Aloituspaikat Valmistuminen määräajassa Opintosuoritukset Profiilit ja erityisosaaminen Yhteistyötoiveet 1 op = max 19 h TAS Monia kansallisuuksia; Vietnam 2011 kasvanut Ryhmäkoko 30 h 60 s alpa 42%; 60 % vuonna % opiskelijoista saa 45 op /v Opiskelijavalinnan tehostaminen yhdessä Virtuaaliopinnot yhteistoteutuksina FUAS-työssä enemmän opetus ja pedagogiikka keskusteluun, nyt kehittämistyö on usein kaukana opetuksesta Pienen paikkakunnan etu: yritykset ottaneet omakseen Yhden luukun palvelu yrityksille Kuusi päätoimista, kolme natiiviopettajaa Monia kansallisuuksia 20k aiku alpa 50 s alpa % vaihtelee 55 % (Laurea Hyvinkää: LAMK- Cross cultural, friendly, professional Markkinasuuntautumiset China, EU, Cultures opiskelijavalinnat: tyytymättömyys FINNIPS-verkoston toimintaan (HAMK: workplace opportunities for students rotating within FUAS; HAMK: shared DD- completing students from others in FUAS) LAMK Common Basic Studies 14 op Paljon kieliopintoja (45 op) opintojaksot 3-5 op (OPS2006) 1 op= 27 h TAS (sis. kehittämisen!) Vietnam-painotteiset ryhmät 24 s + 24 k alpa Logistiikka (Venäjä-osaaminen) opintojen markkinointi opiskelijahaut ja valinnat selkeä profilointi FUASvieraskielisille ohjelmille

11 yhteistyötä Business in Russia 3 op) Hyvät käytänteet Kehittämiskohteita Ohjaus ja tuutorointi: 2 tuutoropettajaa 30 h ryhmälle Palautekäytännöt: SoleOPS, hälyraja alle 3, myös opettajatiimin itsearviointi toteutuksesta Opintoprosessin tehostaminen Työelämäyhteyksien vahvistaminen: projektien saanti hankalampaa vieraskielisille TKI-toiminnan integroinnin vahvistaminen edelleen Opinnäytetyön ohjausprosessi Nordplus Study trips International Passports Student well-being activities; Common free-time activities Tandem-project Orientation project eri kieliopintojen vähäisyys? yhteistyö Hämeenlinnan yksikön kanssa? Tiukempi vaatimustaso opiskelijoille? Kv opiskelijoiden suomen kielen taitoa parannettava Aloittavien opiskelijoiden orientaatioviikko: monikulttuurisen yhteistyön haasteet Yrityspelit (GMC) ja kilpailuihin osallistuminen opintojen osana (NIBS Case Competition, valmennus ja kielen tuki) OPS rakenne suurempiin kokonaisuuksiin? Lisää eri kansallisuuksia opiskelijoihin, jotta aito kansainvälisen ryhmän kokemus Kv opiskelijoiden suomen kielen taitoa parannettava Sharing of HAMK thesis procedure?

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Oppiminen kannattaa aina S. Niinistö-Sivuranta Laurea 17.3.2014 www.laurea.fi Oppia voi milloin vain Mitä Laureassa on

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

FUAS-opinnot Irina Salminen

FUAS-opinnot Irina Salminen FUAS-opinnot 2012 Irina Salminen 2 FUAS-liikkuvuus FUAS-liittouman kesäopinnot 2010 alkaen Tavoitteena on, että jokainen koulutusohjelma järjestää yksin tai kumppaniamkien kanssa vähintään 15 op kesäopintoja

Lisätiedot

Vantaan alueyksikkö, Laurea ammattikorkeakoulu

Vantaan alueyksikkö, Laurea ammattikorkeakoulu PUITESOPIMUS KEHITTÄMISYHTEISTYÖSTÄ 2010-2012 Sopijaosapuolet Loviisan kaupunki ja Vantaan alueyksikkö, Laurea ammattikorkeakoulu Sopimuksen tarkoitus Sopijaosapuolten strategiset tahtotilat ja tavoitteet

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT. Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Katja Komulainen

KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT. Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Katja Komulainen KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Esityksen sisältö 1. 2015 valintaperusteet 1. Koulutukset ja hakukohteet 2. Opiskelijavalinta 3. Valintakoe 2. 2016 valintaperusteet

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

FUAS Virtuaalikampus. Voimaa ja laatua kumppanuudesta 7.3.2011. Jaana Kullaslahti, HAMK

FUAS Virtuaalikampus. Voimaa ja laatua kumppanuudesta 7.3.2011. Jaana Kullaslahti, HAMK FUAS Virtuaalikampus Voimaa ja laatua kumppanuudesta 7.3.2011 Jaana Kullaslahti, HAMK 2 Työryhmän jäsenet Leena Vainio HAMK, pj. Kari Katajisto HAMK (IT-Tietohallinto) Pirjo Kuisma HAMK (Opintoprosessin

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Talousalueparlamentti, Hyvinkää 18.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä seuraavasti: 1. Suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

OPINTOJEN LÄPÄISYASTEEN KOHOTTAMINEN

OPINTOJEN LÄPÄISYASTEEN KOHOTTAMINEN OPINTOJEN LÄPÄISYASTEEN KOHOTTAMINEN Opintoprosessin tukeminen / Läpäisy-osahanke / FUAS+M Kaija Huhtanen Yliopettaja, MuT Lamk, MDI Mukana: Anne-Mari Karppinen, Laurea Leila Lintula, Metropolia Terhikki

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli Jatkoväylä-seminaari Haaga-Helia 9.5.2017 Kaisa Tsupari Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli 1 HYRIA KOULUTUS 9.5.2017 Liiketalouden pt/ nuoret Mahdollisuus suorittaa tutkinnonosa (15 osp)

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on toteuttanut

Lisätiedot

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma pähkinänkuoressa Myyntityön koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opiskelijan ammatillinen

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS liittouman kehitysvaiheet Kumppanuussopimus 2008 Yhteinen strateginen tahtotila 2020: sopimus OKM:n kanssa (2010 2012) Toimenpideohjelma (2010 2012) FUAS liittouman perustamissopimus

Lisätiedot

RATKAISUJA HAASTEISIIN

RATKAISUJA HAASTEISIIN RATKAISUJA HAASTEISIIN EduFuturan Nopeat startit 2017 Aiheet Haku Rahoitus Johtoryhmän linjaus 18.1.2017 EduFutura Jyväskylä muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Suomeen merkittävän oppimisen, tutkimuksen,

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Pienryhmätyöskentely

Pienryhmätyöskentely Pienryhmätyöskentely Miten oppiaineesi/yksikkösi opetussuunnitelmissa aiotaan konkretisoida JY:n linjaukset osaksi tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteita? tullaan varmistamaan

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho

Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho Hankkeissa (N=17) on mukana 2 25 amkia/hanke Lähes jokaisessa hankkeessa on tavoitteena Yritys/organisaatioyhteistyön tehostaminen, osaamisen kehittäminen,

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta.

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT HUMAK ja sen ylläpitäjät

Lisätiedot

Tutkintojen uudistus, Rakennustekniikan laitos Matti Pentti

Tutkintojen uudistus, Rakennustekniikan laitos Matti Pentti Tutkintojen uudistus, Rakennustekniikan laitos 2011-2013 15.11.2012 Matti Pentti Lähtökohtia Tekniikan yliopistokoulutuksessa nyt 33 eri hakukohdenimikettä Tutkinnot putkimaisia, liikkuminen koulutusohjelmasta

Lisätiedot

Matkailun osaamisala Tulossopimus 2014

Matkailun osaamisala Tulossopimus 2014 Liite 5. Matkailun osaamisala Tulossopimus 2014 I Tarkoitus Tällä sopimuksella Lapin ammattikorkeakoulun vararehtori ja matkailupalveluiden osaamisala sopivat toiminnan tavoitteista, kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää 2 Näistä asioista puhumme tänään Hankkeen lähtökohdat Hankkeen tavoitteet ja toimintavaiheet

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

HAMK VISIO. HAMKilla on innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. OPISKELIJAN OSAAMINEN JA OPPIMINEN KESKIÖSSÄ - YMPÄRIVUOTISESTI

HAMK VISIO. HAMKilla on innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. OPISKELIJAN OSAAMINEN JA OPPIMINEN KESKIÖSSÄ - YMPÄRIVUOTISESTI HAMK VISIO 2020 HAMKilla on innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. OPISKELIJAN OSAAMINEN JA OPPIMINEN KESKIÖSSÄ - YMPÄRIVUOTISESTI Rakenteellinen kehittäminen Esimerkkejä toiminnasta

Lisätiedot

Kv-opiskelijahaku murroksessa yhteistyötä ja toimivia käytäntöjä etsimässä

Kv-opiskelijahaku murroksessa yhteistyötä ja toimivia käytäntöjä etsimässä Kv-opiskelijahaku murroksessa yhteistyötä ja toimivia käytäntöjä etsimässä Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät Vaasa 9.5.2017 Riikka Vanhanen, FINNIPS-verkoston koordinaattori Aiheet Haku

Lisätiedot

HAMK- Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK- Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK- Hämeen ammattikorkeakoulu 4.5.2009 HAMK rakennuspalikat 1991-1999 Valkeakosken teknillinen oppilaitos Valkeakosken kauppaoppilaitos Lepaan puutarhaoppilaitos AutoMaint Citi Ohutlevy - keskus Evon

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin.

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on laatinut

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Savonia-ammattikorkeakoulu ja

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

FUAS pähkinänkuoressa

FUAS pähkinänkuoressa FUAS pähkinänkuoressa 11/2013 FUAS-liittouman kehitysvaiheet Kumppanuussopimus 2008 Yhteinen strateginen tahtotila 2020: sopimus OKM:n kanssa (2010-2012) Toimenpideohjelma (2010-2012) FUAS-liittouman perustamissopimus

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori Porin yliopistokeskus 2015 Jari Multisilta, johtaja, professori Suomalaisen yliopistokentän ajankohtaisia asioita Yliopistojen profiloituminen (Suomen Akatemia) Tutkimuksen strategiset painoalueet (Strategisen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena. Opit lisäksi hahmottamaan eri tekijöiden vaikutuksia

Lisätiedot

Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin

Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin HANKESUUNNITELMA Anttinen, A., Huttunen, J. & Paaso, L. Esitelty Master-tutkintojen yhteistoiminnallisessa työpajassa

Lisätiedot

Autenttisuutta arviointiin

Autenttisuutta arviointiin Autenttisuutta arviointiin Laadun arvioinnin toteutuminen YAMKkoulutusohjelmissa Päivi Huotari, Salla Sipari & Liisa Vanhanen-Nuutinen Raportointi: vahvuudet, kehittämisalueet ja hyvät käytänteet Arviointikriteeristön

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

IP kurssi kansainvälistymisen keinona. Arja Maunumäki Oamk 18.11.2011

IP kurssi kansainvälistymisen keinona. Arja Maunumäki Oamk 18.11.2011 1 IP kurssi kansainvälistymisen keinona Arja Maunumäki Oamk 2 Intensiivikurssi (IP) Life Long Learning > Erasmus > Intensive Programmes (IP) Lyhyitä (2-6 viikkoa) opintojaksoja, joille opiskelijat ja opettajat

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS OPISKELIJAT 20.9.2012 OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. Normiaika Yhteensä 2. Normiaika + 1 vuosi Yhteensä 3. Yliaikaiset Yhteensä 4. Poissaolevat Yhteensä Kaikki yhteensä Riviotsikot Aikuiset

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs LAITOS Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs.201004 Tämän taulukon tarkoituksena on auttaa laitoksia kuvailemaan opetus- ja opiskelukulttuuriaan ja/tai niiden tukitoimien ominaisuuksia.

Lisätiedot

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Yhteishaussa:

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Yhteishaussa: Liiketalouden ala, syksyn 2015 haku AMK-tutkinnot Syksyn haussa mukana: Centria-ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

IP-kurssista potkua kansainväliseen yhteistyöhön (ja muitakin hyötyjä) Arja Maunumäki Luonnonvara-alan yksikkö Oamk

IP-kurssista potkua kansainväliseen yhteistyöhön (ja muitakin hyötyjä) Arja Maunumäki Luonnonvara-alan yksikkö Oamk Olli Oamkilainen 1 IP-kurssista potkua kansainväliseen yhteistyöhön (ja muitakin hyötyjä) Arja Maunumäki Luonnonvara-alan yksikkö Oamk Innovation in Rural Development facts and figures Toteutettiin vuosina

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri

Lisätiedot

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Opitaan yhdessä; kokemuksia osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämisestä HAAGA-HELIAN ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaaajan koulutusohjelmaan Tiina Laiho ja Teppo Rantala 11.11.2014 Lahden

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE16-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 2.6.2016

Lisätiedot

Integratiivinen pedagogiikka HAMK:ssa. Seija Mahlamäki-Kultanen vararehtori, johtaja HAMK AOKK

Integratiivinen pedagogiikka HAMK:ssa. Seija Mahlamäki-Kultanen vararehtori, johtaja HAMK AOKK Integratiivinen pedagogiikka HAMK:ssa Seija Mahlamäki-Kultanen vararehtori, johtaja HAMK AOKK 2 HAMK Koulutusstrategia 2010-2015 Koulutustoiminnan visio /// Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen

AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen Mira Pihlaja Kouvolan SVAyhteyshenkilöpäivät Ma 19.3.2007 AMK-kartoitus Tavoitteista: - Selvittää yhteneväisyyksiä opinnoissa (perus&ammatilliset)

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot