klo 9 13 Laurea Leppävaaran yksikössä, Vanha Maantie 9, Espoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.10.2011 klo 9 13 Laurea Leppävaaran yksikössä, Vanha Maantie 9, Espoo"

Transkriptio

1 Ristiinarviointiraportti 1/4 FUAS Liiketalouden työryhmä Liisa Laiho LAMK, Ari Palenius Laurea 1. JOHDANTO FUAS- kumppanuusverkoston liiketalouden kärkihanke vuodelle 2011 asetettiin vararehtorikokouksessa Tämä nyt päättynyt kärkihanke oli osa kahden vuoden mittaista laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena oli hankkia kattavasti tietoa siitä osaamisesta, jota tulevaisuuden tradenomi tarvitsee, selvittää ja vertailla nykyisen kaupallisen korkeakoulutuksen ja TKI- toiminnan hyviä käytänteitä sekä suorittaa FUAS- yhteisössä olevien ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusohjelmien ristiinarviointi. 2. RISTIINARVIOINNIN TAVOITTEET Ristiinarvioinnin tavoitteena oli tutustua FUAS- kumppanien suomen- ja englanninkielisiin koulutusohjelmiin, niiden käytännön toteutuksii, opetussuunnitelmatyöhön ja hyviin käytäntöihin. Yhteisten keskustelujen tuloksena voitaisiin toteuttaa OPSien ja opetuksen jatkokehittäminen. Mahdollisista päällekkäisyyksistä edetään yhteiseen jatkosuunnitteluun ja toteutuksiin tradenomikoulutuksen profiloimiseksi ja työnjaon vahvistamiseksi kumppaniammattikorkeakoulujen kesken. 3. RISTIINARVIOINNIN TOTEUTUS Ristiinarviointi toteutettiin käyttäen keskustelujen pohjana kysymysteemoja, jotka on esitetty liitteessä 1. Tapaamisissa syntynyt havainnot kirjoitettiin myös taulukon muotoon, joka on liitteessä 2. Ristiinarviointi toteutettiin seuraavan aikataulun mukaisesti: klo 9 13 Laurea Leppävaaran yksikössä, Vanha Maantie 9, Espoo Suomenkielisten koulutusohjelmien esittelijöinä olivat Anne Muurinen, Kati Tawast ja Katri Tolonen. Arvioitsijoina olivat HAMKista Ismo Vuorinen ja Kirsi Honkanen sekä LAMKista Pasi Laine ja Tapani Heikkilä. Vieraskielisen DP in Business Managemet esittelijöinä olivat Pauliina Nurkka, Maarit Pirttineva ja Laura Salmi sekä Mari Koski. Arvioijina HAMKista Dawn Aarnio ja Sven Rassl sekä LAMKista Jukka Mustonen ja Liisa Laiho klo 9-13 HAMK Visamäen kampuksella, Visakaarre, Hämeenlinna Suomenkielisten koulutusohjelmien esittelijöinä olivat Ismo Vuorinen ja Merja Helin. Arvioitsijoina olivat paikalla Laureasta Anu Lindström ja Arja-Helena Meronen sekä LAMKista Jonna Rihula ja Liisa Laiho klo 9-13 LAMK Liiketalouden alalla, Ståhlberginkatu 4 B, Lahti Suomenkielisten koulutusohjelmien esittelijöinä olivat Tuija Salminen, Marjatta Pasanen, Ritva Kinnunen, Ulla Kotonen ja Outi Kangas-Korhonen sekä hyvien käytäntöjen esittelijöinä Sari Suominen, Minna Ulmala ja Olavi Palanne. Arvioijina olivat Laureasta Reijo Knuutinen ja Heikki Ruuskanen ja HAMKista Ismo Vuorinen ja Merja Helin. Vieraskielisen koulutusohjelman esittelijöinä olivat Maija Romo, Minna Porasmaa ja Jukka Mustonen. Arvioijina HAMKista Dawn Aarnio ja Sven Rassl sekä Laureasta Ari Palenius ja Maija Huhta klo 9-13 HAMK International Business Unit, Tietotie 1, Valkeakoski Englanninkielisen koulutusohjelman esittelijöinä toimivat Antti Isoviita, Dawn Aarnio ja Sven Rassl. Arvioijina Jukka Mustonen ja Jonna Rihula LAMKista sekä Laura Salmi ja Kaija Koivusalo Laureasta.

2 Ristiinarviointiraportti 2/4 FUAS Liiketalouden työryhmä Liisa Laiho LAMK, Ari Palenius Laurea 4. RISTIINARVIOINNIN TULOKSET Tärkeimmät esityksistä ja raporteista tehdyt havainnot on koottu taulukkomuotoon (liite 2). Tuloksista keskusteltiin FUAS Liiketalouden työryhmäkokouksessa Lahdessa Tulosten yksityiskohtaisen analyysin perusteella työryhmä esittää jatkossa kiinteää yhteistyötä erityisesti seuraavissa tehtäväkokonaisuuksissa ja yhteistyömuodoissa. a. Läpäisyasteen parantaminen kumppaneiden hyvien käytäntöjen vaihto läpäisyn tehostamiseksi yhteiset kirjatentit pedagogiset kehittäjät koolle alkuvuodesta. Kontaktihenkilöt: LAMK: Heli Bergström koollekutsujana Laurea: Anu Lindström HAMK: Hely Kilpeläinen b. Opetustarjonnan yhteissuunnittelu AMK-koulutuksen rakenneuudistuksen yhteydessä 2015 osaamisalueet vs. profiilit c. FUAS Liiketalouden alan OPS-workshop-päivä Tradenomi 2020 järjestetään Lahdessa hyvien käytänteiden vaihtoa, ajankohtaiset pedagogiset aiheet myös ICT-opettajat mukana läpäisy tärkeänä yhteisenä aiheena TKI-hankevastaavien yhteistapaaminen d. Ulkoinen palvelutoiminta hinnoitteluperusteiden selkeyttäminen puitesopimukset, mallit keskitetty hoitaminen e. TKI-hankkeiden pitkäjänteinen yhteissuunnittelu, yhteisten kehittämisalueiden etsiminen ja hankerahoitus omarahoitusosuudet, henkilöresurssit, avainhenkilöiden tapaamiset f. Opetus ylläpidetään yhteistä tiedostoa saapuvista/tarvittavista kv-asiantuntijoista kumppanien kesken Vastuuhenkilöt: LAMK: Elisa Hassinen/Heli Bergström HAMK: Antti Isoviita Laurea; Arja Majakulma? erityisosaamisen hyödyntäminen opettajia kierrättämällä: YAMK, virtuaaliopinnot, yhteistoteutuksia harvinaisten kielten (jatko)opetustarjotin sovitaan virtuaalitoteutusten tarjonnan jaosta, sisällytetään paikat opetussuunnitelmiin intensiivitoteutuksia erityisalueista yhteisesti sovitut kirjatentit (atk-toteutukset, aina auki-versioita); laadinta aihealueen opettajien yhteistyönä, vastuuhlöt nimetään, tehtäväpankki g. Profiilit ja erityisosaaminen OPS 2015 laaditaan kumppanien profiilien perusteella Kiinteä opetussuunnitelmayhteistyö

3 Ristiinarviointiraportti 3/4 FUAS Liiketalouden työryhmä Liisa Laiho LAMK, Ari Palenius Laurea Osaamisalueiden kehittämisvastuut kumppanien kesken nimetään: esim. Logistiikka, Vastuullinen liiketoiminta, Kansainvälinen kauppa, Johtaminen, Sähköinen liiketoiminta, Oikeudellinen osaaminen Kompetenssin syventäminen: profiiliosaamisen jatkumo YAMK-opintoihin h. Kansainvälisyyden vahvistaminen liiketalouden strategiset kv- kumppanuudet määritellään vieraskielisten opintojen tarjontaa/vaatimustasoa lisätään OPSiin kv-tutkinto-opiskelijoille lisää suomenkielen opintoja, jotta työharjoittelu ym. olisi mahdollista suorittaa Suomessa yhteisiä kv-vaihtoon aktivoivia toimenpiteitä opintojaksojen sisällä lisätään kv-aineistoa intensiiviviikkojen aktiivinen hyödyntäminen, myös kotimaassa 5. RISTIINARVIOINNIN JOHTOPÄÄTÖKSIÄ FUAS- korkeakouluilla on omat, erilaiset ja eri tahdissa kulkevat OPS-työn prosessit. Ne ovat paikallisesti aina suuren työn tulos, jota ei haluta heti muuttaa. Laureassa on liiketalouden opetusta monella kampuksella erilaisin toteutuksin ja painotuksin, ja ne kaikki tulisi saada mukaan keskusteluun. Jatkotoimenpiteistä sovittaessa tulisi huomioida myös P2P ja LBV- toimijoiden mukannotto vertaisarviointeihin ja yhteisiin kehittämishankkeisiin. Tasokkaan opiskelija-aineksen saanti vetovoimasta huolehtimalla sekä taitavalla valinta- ja/tai opintojen ohjausprosessilla parantaa nopeasti läpäisyä. FUAS-kumppanien tarjoaman liiketalouden opetuksen suunnittelussa tulisi etenkin seuraavat seikat saada kuntoon, jotta opiskeljan etu ja liikkumisen helppous mahdollistuvat: yhtenäinen opintojen jaksotus FUAS-kumppanien lukuvuodelle ml. kesäopinnot, yhteistyö opetussuunnitelmien laadinnassa: osaamistavoitteiden, opintosisältöjen ja arviointikäytäntöjen yhtenäiset periaatteet sekä läpinäkyvyys, osaamiskokonaisuuksien toimijoiden yhteissuunnittelua, vetovastuu selkeästi määriteltynä, virtuaalitoteutusten yhteinen suunnittelu ja ajoituksen optimointi, yhteistyön syventäminen erityisesti kv-opiskelijarekrytoinneissa, opiskelijan ohjausprosessin tehostaminen, esim. Avansin menestys- ja riskitekijäanalyysimallien avulla, yhtenäisiä periaatteita yritysyhteistyöprojektien käytännöille: hinnoitteluperusteet, sopimusmallit, keskitetyt hoitomallit Työryhmän ja toimijoiden yhteistyö on sujunut hyvin. Olemme oppineet tuntemaan kumppanien ajattelutapoja, rakenteita ja työskentelymalleja. Samat tavoitteet ja haasteet on löydetty eri korkeakouluista ja on havaittu, kuinka monella tavoin voi kulkea kohti samaa päämäärää. Aktiviteetteihin ja arviointeihin on valittu yhteistyötaitoisia ja kehittämihakuisia toimijoita, eikä keskinäinen kilpailu ole haitannut yhteistyötä.

4 Ristiinarviointiraportti 4/4 FUAS Liiketalouden työryhmä Liisa Laiho LAMK, Ari Palenius Laurea LIITE 1 Ristiinarviointitapaamisten keskustelun aiheet: 1. Tutkinnon rakenne ja resurssit opetussuunnitelmatyö: kulku tai prosessi, osanottajat, painopisteet, opiskelijoiden ja työelämän osallistuminen ym tutkinnon rakenne: suuntautumisalueet, moduulit, sisällöt, menetelmät, periodijako TKI:n linkittyminen opetukseen, aluekehitys ja yritysyhteistyö opettajien määrä ja osaamisalueet opiskelijamäärät, aloituspaikat 2. Profiilit ja erityisosaaminen painopistealueet ja suuntautuminen SWOT analyysi omasta osaamisesta yhteistyötoiveet tulevat kehityssuuntaukset 3. Hyvät käytänteet, esimerkkejä valinnan mukaan esim. seuraavista AHOT työharjoittelu opinnäytetyöprosessi läpäisyaste ja sen tehostustoimenpiteitä opintojen ohjaus ja tuutorointi palautekäytänteet kansainvälistymisen käytänteet ulkopuolinen rahoitus järjestelmät verkostoituminen laatupalkintoja tai tunnustuksia

5 FUAS Liiketalous Liiketalouden suomenkielisten koulutusohjelmien ristiinarviointitulokset, versio Organisaatio Laurea Leppävaara Liiketalouden ko SID Service Innovation Design Kampuskohtainen profilointi Osaamistiimit: kampuskohtaiset ja teema/koulutusalakohtaiset, workshopit, koordinoitu opetus ja TKI. Kevään kehittämispäivillä sovitaan teemat ja osin projektit seuraavalle vuodelle Yliopettajat pääosin hanketoiminnassa HAMK Liiketalouden ko Liiketalous suom. vain yksi kampus, Visamäessä, IBU Valkeakoskella uusi organisaatio, Liiketalous + IBU+ Tietojenkäsittely+Muotoilu= Yrittäjyyden ja liiketoiminnan KTkeskus, (kv.) kehityshankkeet sisällä. KT-kohtaiset opetusjohtaja ja tutkimusjohtaja nimetty ( 50 % työajasta) Toistaiseksi erillinen kielikoulutuskeskus, jolta liiketalous ostaa opetuspalvelut siirtohinnalla. Sekä koulutusohjelmakohtaisia että kaikille avoimia kieliopintoja. 15 op Liiketalousosaaminen kokonaisuus tarjolla muilla koulutusaloilla 3 op Yrittäjämäinen toiminta 10 op starttihautomo-opintoja 5 op Johtajuus käytännössä LAMK liiketalouden ko ja kansainvälisen kaupan ko Vain yksi kampus Opettajatiimit, matriisi- ja suuntautumisten/ko ydintiimit. Liiketalouden yliopettaja suuntautumisilla vastuuopettajat. osa kielten- ja viestinnän opettajista keskitetty, osa liiketalouden yksikössä. Opetussuunnitelmatyö, periodijako Osaamisperustainen OPS Uudistus 4 vuoden välein OPS2010 menossa, 100 opintojaksoa Opettajatyöryhmä laatii, yht. 360 h resurssilla yritysten kommentit pyydetään SoleOPS-järjestelmä opintojen hallinnassa, (huom. Toteutussuunnitelma) Osaamisperustainen OPS Suurempi uudistus 4-5 vuoden välein, muulloin lähinnä totsutason muutoksia lv vain pieniä muutoksia, isompi tulossa ? Uudistukset lähinnä amkin ja KT:n str.linjauksien perusteella, opiskelijapalautteen+ työelämänprojektipalautteen perusteella, lisäksi ops-työssä työelämän asiantuntijaryhmä 16 henk. Osaamisperustainen OPS Uudistus n. 5 vuoden välein OPS2006 toteutuksessa, OPS 2012 työn alla: pedagoginen työryhmä vetää suunnittelua pedagogisen yliopettajan johdolla Näkyvyys: opinto-opas Läpäisevät teemat: kestävä kehitys, yrittäjyys, projektinhallinta Viisi periodia + kesäopinnot

6 Kaksi periodia: kevät ja syksy, kesäopintoja vain vähän Työjärjestyksissä työaikaa, tiimityöaikaa, hanketyöskentelyaikaa SoleOPS järjestelmä opintojen hallinnassa, (huom. Toteutussuunnitelma) ei vielä opiskelijapalautteen keruussa 4 periodia á 7 tai 8 viikkoa + kesäopinnot työjärjestys tehdään koko lukuvuodelle, voi olla periodit ylittäviä toteutuksia Työjärjestys ja työaikasuunnitelmat laaditaan kalenterivuodelle 2012 alkaen Tutkinnon rakenne Pedagogiset menetelmät 10 op kokonaisuudet/4 opettajaa 5 op opintojaksoja Opinnot suoritetaan valtaosin projekteissa ja hankkeissa, eri opintojaksoja yhdistellään projektien ympärille Double Degree vuoden vaihdolla 30 op voidaan opiskella englanniksi Kv vaihto tav. 2.vuoden keväällä; nyt trendikästä! Projektioppiminen, LbD, P2P, kampuskohtaiset Opiskelijatiimit 4-7 h: Belbinin testit 60% arvosanasta tulee tiimityöstä, Pääaine 30 tai 45 op ja 1 tai 2 x 15 op sivuainetta 1. vuoden keväällä pääainevalinta: johdon laskentatoimi ja rahoitus, ulkoinen laskentatoimi, organisaatioviestintä, asiakasosaaminen ja markkinoinnin johtaminen, liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen syventävät opintojaksot á 5 op=60 h kontaktia työjärjestyksessä, sis. ryhmätyön (opiskelijapalautteen perusteella on lisätty lähituntejatäydet työpäivät, hyvä palaute) Suppeampi OPS aikuisille webex - verkkototeutuksena, voivat osallistua päivätoteutuksiinkin Oppiva osaaja 5 op + Ammatillinen osaaja 5 op = ohjausta + tuutorointia opintojaksolla! Projektioppiminen Blended learning - verkkototeutuksia, nuoret mukaan aikuisopsiin harkinnan mukaan 14 op LAMK yhteisiä opintoja 56 op Liiketalouden perusopintoja Ammattiopintojen suuntautumiset: Johtaminen ja viestintä, Taloushallinto, Markkinointi. KVK: samat perusopinnot, pakollinen ulkomaanjakso Useita

7 TKI, aluekehitys, yritysyhteistyö Opettajat Opetusresurssit Opiskelijamäärät Aloituspaikat 40 % yksilösuoritteesta opettajatiimit 4 h/10 op moduuli Optima oppimisalusta Verkko-opetusta kehitetään, myös kv Projekteja tuovat opettajat ja opiskelijat sekä hankevastaavat Yrittäjyystiistai; läheinen yhteistyö Opettajat opettavat eri aloilla Opetuskokonaisuuden opettajat jakavat resurssin keskenään 140 h tiimityölle 1000 tuntia opetusta keskimäärin lisätunteja saa tuodusta projektista Kehittämispäällikkö 395 alpa k+s 50 s aiku mobiilisovelluksia kokeilussa. Jotkut opettajat laativat opintojaksostaan rinnakkaistoteutuksen vain etänä Moodlen kautta opiskeleville; sinne voi ohjata AHOT-hakijoitakin Verkkoseminaarit taltioidaan = julkisia tilaisuuksia! ementorointi, Moodle oppimisalusta Projektit: Business Point päävastuu Myös opettajat hankkivat projekteja Sugar CRM-järjestelmä 3 tason asiakasryhmittelyllä KT-keskuksessa käyttöönottovaiheessa yleensä yksi opettaja per opintojakso Digital Enterprise kokonaisuus 60 op: IT ja LII-opettajapari Pääaineella vastuuopettaja= yliopettaja TKI-integraatio-opintojaksoilla enemmän opetusresursseja 13 opettajaa, 3 (4) yliopettajaa, verkko-opas, opintosihteeri 80 s alpa = 2 x 40 h ryhmää 40 s aiku (verkossa) yhteiskunta yht 130 alpa 2011 Moodle oppimisalusta (Reppu) Projektien haku keskitetty TKI 7,7 op/opiskelija 2010 PHKK:n CRM-järjestelmä pilotoinnissa 51 opettajaa Liiketalouden ala yht 10,5 tukihenkilöstö 1 op = 27 h TAS (sis.kehittämisen) Liiketalouden yliopettaja, suuntautumisilla vastuuopettajat KVK-vastuuopettaja op moduuleissa useimmiten 2-4 opettajaa Liiketalous: 58 s + 40 k alpa aiku 30 s alpa KVK 30s alpa Yhteiskunta yht.515 alpa 2011 yhteiskunta yht. 176 alpa 2011 Profiilit ja Palveluliiketoiminta laajalla Sähköinen liiketoiminta Vastuullinen liiketoiminta, palvelut, erityisosaaminen metropolialueella (myös kv), verkkotyöskentely ja -oppiminen logistiikka, kauppa/ketjut opiskelijayrittäjyys projektioppiminen LbD, opiskelija- ja kasvuyrittäjyys, laajan innovatiivinen yrittäjyys Kansainvälistyminen metropolialueen kehittäminen innovatiivinen yrittäjyys Painopisteet kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu tuloksellinen TKI-toiminta Vetovoima 2,58 ensisij.hakijat (valtakunn.3,53) 7,73 ensisij. liiketalouden ala 15,2 aiku tammikuu (verkkomahd. vetää!) 6,88 aiku Läpäisy ja 58 % valm. 4 vuodessa (2006) Liiketalous läpäisy yht. 60,8%

8 valmistuminen Korkeakoulun painoalat Liiketalouden strategiset (yksiköiden) painoalat Operatiiviset painopisteet 2012 yhteistyötoiveet Valmistuneiden työllistyminen 97 % Paikallisyksiköillä on omat profiilit. Palveluliiketoiminta Turvallisuus ja yhteiskuntavastuu OPSien kehittäminen oppimisympäristöjen kehittäminen yritysyhteistyö kansainvälisyyden vahvistaminen haasteita:opinnäytetyö kielet, varsinkin ruotsi elämäntilanteen muutokset eriytyminen ryhmästä pääaineajattelu tukee ryhmäytymistä valm.88 %(lii+ib, jonka 2/3 ulkomaisista opiskelijoista ei näy kokonaan luvussa, siksi alhainen) työllistyy (valtak. ka 92%) HAMKin osaamisen ytimen muodostavat opettajankoulutus, biotalous, tekniikka ja hyvinvointi sekä niihin yhdistyvä liiketoimintaosaaminen. ks. yllä v.2011 (v ei vahvistettu, mutta noudattanee melko hyvin tätä:) MUST Vetovoima Läpäisyaste ja tutkintojen määrä Terve talous Työllistyminen melkein MUST Aluevaikuttavuuden kattavuus TKI (henkilöstö, volyymit, profiilit) Opetuksen ja TKI:n integraatio Kansainvälistyminen aluetta palvelevalla tavalla alueellinen ja valtakunnallinen profilointi FUAS -> työnjako, yhteistoteutukset, erit. kv-puolella ja virtuaalisesti tarjonnan ja opiskelijan valintamahdollisuuksien lisääminen, hyvien käytänteiden vaihtaminen (5v.) 2010 IBU 57,1%, LII 61,6%, KVK 80% Opintojen eteneminen, 45 op : IBU 58,9%, LII 52,7%, KVK 62,5% Muotoilu, kestävä kehitys /ympäristö, innovaatiotoiminta Kansainvälisyys Työelämäyhteydet Läpäisy ja valmistuminen Opiskelijavalinta Virtuaaliopinnot Kesäopinnot Opettajavaihto erityisosaamisessa

9 Hyvät käytänteet Kehittämiskohteita Pohdittavaa Yhtenäiset toimintatavat opetuksessa ja yritysyhteistyössä Vahva kv- toiminta tutkinnoissa, opintojaksoilla ja yritystoimeksiannoissa (Aikuis- ja nuoriso-opiskelijat integroituvat opintojaksoilla) Läpäisytehokkuus Verkko-opetus, myös kv Business Point tavoitteena 1700 op TKI-integroituja opintoja vuodessa Vesa Tuomela arvioi tulevat projektit, panostetaan alkuvaiheen ohjaukseen, klinikat; teor. viitekehys ja proj.suunnitelma esitetään ensin Laajuudet 3 15 op; sopimus Opinnäytetyön ohjausprosessi ja koordinointi, Oskari-opiskelijaportaali, vertaisohjausta, räätälöity Funityohjelma tukee prosessia Myös ACP-verkkoseminaareja, toimii! Pääohjaus opettajalle 15 h, kommentointi 3h Tuutorointi: yksi yhteinen Moodlekurssitoteutus koko opintojen ajan, sieltä löytyy kaikki! Esittely Oppiva osaaja-opintojaksolla (Vahva ICT-yhteistyö talossa) Opinnäytetyön suunnitelmaseminaarin pienryhmäohjaukseen panostettava Engl. opetusta lisää kv. vaihtoon lähtee vain 5 % Sarjakuva yrittäjyyden opetuksessa Yritysportfolio, yhdistää 1.vuoden opinnot DuuniExpo messut (10 op tutkimusmenetelmät, työharjoittelun valvontakäynnit) Pieniä opetuskokonaisuuksia jäljellä työaikamäärittelyn vuoksi (esim. 5 x 2 op KVK) Onko OPS2012-uudistus todellista? Vrt. suuntautumiset opintopolut Valinnanvapautta lisää ohjausta ja neuvontaa lisättävä Työelämän näkemys tärkeätä (FUAS YAMK-yhteistyö)

10 FUAS Liiketalous Liiketalouden vieraskielisten koulutusohjelmien ristiinarviointitulokset, Opetussuunnitelmatyö Tutkinnon rakenne Laurea Leppävaara SID HAMK International Business LAMK International Business opintojaksot 5 op tai 10 op Major 45 op kokonaisuudet International Management ja Global Marketing Doing Business with Chinese Doing Business in Europe DD-sopimukset: Steyr (180 op) Tandem project ja Brest (210 op) Pedagogiset menetelmät LbD Useita TKI, aluekehitys, yritysyhteistyö Opettajat Opetusresurssit Opiskelijamäärät, kansallisuudet Aloituspaikat Valmistuminen määräajassa Opintosuoritukset Profiilit ja erityisosaaminen Yhteistyötoiveet 1 op = max 19 h TAS Monia kansallisuuksia; Vietnam 2011 kasvanut Ryhmäkoko 30 h 60 s alpa 42%; 60 % vuonna % opiskelijoista saa 45 op /v Opiskelijavalinnan tehostaminen yhdessä Virtuaaliopinnot yhteistoteutuksina FUAS-työssä enemmän opetus ja pedagogiikka keskusteluun, nyt kehittämistyö on usein kaukana opetuksesta Pienen paikkakunnan etu: yritykset ottaneet omakseen Yhden luukun palvelu yrityksille Kuusi päätoimista, kolme natiiviopettajaa Monia kansallisuuksia 20k aiku alpa 50 s alpa % vaihtelee 55 % (Laurea Hyvinkää: LAMK- Cross cultural, friendly, professional Markkinasuuntautumiset China, EU, Cultures opiskelijavalinnat: tyytymättömyys FINNIPS-verkoston toimintaan (HAMK: workplace opportunities for students rotating within FUAS; HAMK: shared DD- completing students from others in FUAS) LAMK Common Basic Studies 14 op Paljon kieliopintoja (45 op) opintojaksot 3-5 op (OPS2006) 1 op= 27 h TAS (sis. kehittämisen!) Vietnam-painotteiset ryhmät 24 s + 24 k alpa Logistiikka (Venäjä-osaaminen) opintojen markkinointi opiskelijahaut ja valinnat selkeä profilointi FUASvieraskielisille ohjelmille

11 yhteistyötä Business in Russia 3 op) Hyvät käytänteet Kehittämiskohteita Ohjaus ja tuutorointi: 2 tuutoropettajaa 30 h ryhmälle Palautekäytännöt: SoleOPS, hälyraja alle 3, myös opettajatiimin itsearviointi toteutuksesta Opintoprosessin tehostaminen Työelämäyhteyksien vahvistaminen: projektien saanti hankalampaa vieraskielisille TKI-toiminnan integroinnin vahvistaminen edelleen Opinnäytetyön ohjausprosessi Nordplus Study trips International Passports Student well-being activities; Common free-time activities Tandem-project Orientation project eri kieliopintojen vähäisyys? yhteistyö Hämeenlinnan yksikön kanssa? Tiukempi vaatimustaso opiskelijoille? Kv opiskelijoiden suomen kielen taitoa parannettava Aloittavien opiskelijoiden orientaatioviikko: monikulttuurisen yhteistyön haasteet Yrityspelit (GMC) ja kilpailuihin osallistuminen opintojen osana (NIBS Case Competition, valmennus ja kielen tuki) OPS rakenne suurempiin kokonaisuuksiin? Lisää eri kansallisuuksia opiskelijoihin, jotta aito kansainvälisen ryhmän kokemus Kv opiskelijoiden suomen kielen taitoa parannettava Sharing of HAMK thesis procedure?

FUAS-opinnot Irina Salminen

FUAS-opinnot Irina Salminen FUAS-opinnot 2012 Irina Salminen 2 FUAS-liikkuvuus FUAS-liittouman kesäopinnot 2010 alkaen Tavoitteena on, että jokainen koulutusohjelma järjestää yksin tai kumppaniamkien kanssa vähintään 15 op kesäopintoja

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

RATKAISUJA HAASTEISIIN

RATKAISUJA HAASTEISIIN RATKAISUJA HAASTEISIIN EduFuturan Nopeat startit 2017 Aiheet Haku Rahoitus Johtoryhmän linjaus 18.1.2017 EduFutura Jyväskylä muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Suomeen merkittävän oppimisen, tutkimuksen,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

IP-kurssista potkua kansainväliseen yhteistyöhön (ja muitakin hyötyjä) Arja Maunumäki Luonnonvara-alan yksikkö Oamk

IP-kurssista potkua kansainväliseen yhteistyöhön (ja muitakin hyötyjä) Arja Maunumäki Luonnonvara-alan yksikkö Oamk Olli Oamkilainen 1 IP-kurssista potkua kansainväliseen yhteistyöhön (ja muitakin hyötyjä) Arja Maunumäki Luonnonvara-alan yksikkö Oamk Innovation in Rural Development facts and figures Toteutettiin vuosina

Lisätiedot

Tutkintojen uudistus, Rakennustekniikan laitos Matti Pentti

Tutkintojen uudistus, Rakennustekniikan laitos Matti Pentti Tutkintojen uudistus, Rakennustekniikan laitos 2011-2013 15.11.2012 Matti Pentti Lähtökohtia Tekniikan yliopistokoulutuksessa nyt 33 eri hakukohdenimikettä Tutkinnot putkimaisia, liikkuminen koulutusohjelmasta

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Pienryhmätyöskentely

Pienryhmätyöskentely Pienryhmätyöskentely Miten oppiaineesi/yksikkösi opetussuunnitelmissa aiotaan konkretisoida JY:n linjaukset osaksi tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteita? tullaan varmistamaan

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS liittouman kehitysvaiheet Kumppanuussopimus 2008 Yhteinen strateginen tahtotila 2020: sopimus OKM:n kanssa (2010 2012) Toimenpideohjelma (2010 2012) FUAS liittouman perustamissopimus

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS OPISKELIJAT 20.9.2012 OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. Normiaika Yhteensä 2. Normiaika + 1 vuosi Yhteensä 3. Yliaikaiset Yhteensä 4. Poissaolevat Yhteensä Kaikki yhteensä Riviotsikot Aikuiset

Lisätiedot

Integratiivinen pedagogiikka HAMK:ssa. Seija Mahlamäki-Kultanen vararehtori, johtaja HAMK AOKK

Integratiivinen pedagogiikka HAMK:ssa. Seija Mahlamäki-Kultanen vararehtori, johtaja HAMK AOKK Integratiivinen pedagogiikka HAMK:ssa Seija Mahlamäki-Kultanen vararehtori, johtaja HAMK AOKK 2 HAMK Koulutusstrategia 2010-2015 Koulutustoiminnan visio /// Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot

Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella. Hämeenlinna 2.12.2015 Tuija Toivola Haaga-Helia

Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella. Hämeenlinna 2.12.2015 Tuija Toivola Haaga-Helia Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella Hämeenlinna 2.12.2015 Tuija Toivola Haaga-Helia Mukana kehittämistyössä 9 ammattikorkeakoulua Tavoitteena: kehittää toimintamalleja, jotka lisäävät

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä

TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä TYÖRENKAAN TAPAAMISIA 18.3.2004 Hämeenlinnassa 17.5.2004 Helsingissä (HAAGA) 13.9.2004 Tampereella (PIRAMK) 13.10.2004 Riihimäellä (HAMK)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonserni

Lapin korkeakoulukonserni Lapin korkeakoulukonserni Kv-hanketoiminnan kehittämispäivät 2012 Microsoft Office PowerPoint 2007.lnk Markku Tarvainen Kv toimintaohjelman pääteemat Aidosti kansainvälisen korkeakouluyhteisö Korkeakoulujen

Lisätiedot

Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutukseen, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin

Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutukseen, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin Tiistai 23.8.2016 Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutukseen, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin 9:00 10:00 A, B Ilmoittautuminen, opiskelun aloitusta tukevan aineiston

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE16-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 2.6.2016

Lisätiedot

LÄPÄISYASTEEN KOHOTTAMINEN FUAS+M -YHTEISTYÖSSÄ

LÄPÄISYASTEEN KOHOTTAMINEN FUAS+M -YHTEISTYÖSSÄ LÄPÄISYASTEEN KOHOTTAMINEN FUAS+M -YHTEISTYÖSSÄ Opintoprosessin tukeminen / Läpäisy-osahanke Kaija Huhtanen, Lamk Anne-Mari Karppinen, Laurea Leila Lintula, Metropolia Terhikki Mäkelä/Riitta Ahokas, Hamk

Lisätiedot

pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee?

pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee? Juha Kettunen Minne menet korkeakoulutus III 6.10.2010 Mission (im)possible sisäänotot pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee? Toteutuiko ammattikorkeakoulujen visio 2010? Vahvaa osaamista työelämän

Lisätiedot

Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa Mirja Järvinen, Metropolia

Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa Mirja Järvinen, Metropolia Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa 2011 Mirja Järvinen, Metropolia Kyselyt 2008 ja 2010 Kaikkia koulutusaloja koskeva kysely kielten opintopistemääristä 2008 Sosiaali- ja

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, nuoret

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, nuoret Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, nuoret Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo, nuoret ja monimuoto, sisältää linkit opintojaksokuvauksiin >> Opintojen

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

Kasarmin kampus, D-rakennus, 2.krs aula

Kasarmin kampus, D-rakennus, 2.krs aula Maanantai 25.8.2014 Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutusohjelmaan, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin 10:00 11:30 A, B, C Ilmoittautuminen, opiskelun aloitusta tukevan

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa OSAAMISEN TUNNISTAMINEN (muk. Jäntti 2007) OPPIMISTEOT JA OSAAMISTAVOITTEET: OPPIMISTULOKSINA ARVIOINTI opiskelija opettaja arvioija

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 16.3.2005 2 SISÄLTÖ 1. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö 2. Opinnäytetyöprosessi 3. Opinnäytetyön arviointi 4. Opinnäytetyön julkaiseminen

Lisätiedot

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti.

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Laadukasta osaamista ja ammattitaitoista, pätevää väkeä AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIELTEN JA VIESTINNÄN OPETUKSEN LAADUN ITSEARVIOINTI

Laadukasta osaamista ja ammattitaitoista, pätevää väkeä AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIELTEN JA VIESTINNÄN OPETUKSEN LAADUN ITSEARVIOINTI Laadukasta osaamista ja ammattitaitoista, pätevää väkeä AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIELTEN JA VIESTINNÄN OPETUKSEN LAADUN ITSEARVIOINTI Anneli Airola, Pohjois-Karjalan amk Ritva Kantelinen, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Valtion yhteiset osaamiset

Valtion yhteiset osaamiset Valtion yhteiset osaamiset Taustalla Kieku-prosessit ja -järjestelmä Kieku sisältää osaamisen hallinnan työkaluja, jotka virastot voivat halutessaan ottaa käyttöön: - Suorituksen johtaminen - Koulutusten

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

Laurea Startup Opiskelijayrittäjyyden edistäminen Laureassa

Laurea Startup Opiskelijayrittäjyyden edistäminen Laureassa Laurea Startup Opiskelijayrittäjyyden edistäminen Laureassa Tikkurila 7.2.2017 Antti Sekki www.laurea.fi Laurea Startup on yrittäjyyden edistämisen toimintamalli 1. Aktivointi ja Laurean tapahtumat Laurea

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

VAIHTOEHTOISET JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT LUKUVUOSI: PVM: Liiketalous ja hoitotyö

VAIHTOEHTOISET JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT LUKUVUOSI: PVM: Liiketalous ja hoitotyö Päivitetty: 11.12.2014 Toimipiste: Lohja Kevät 2015 P=Pakollinen, E=Vaihtoehtoinen, V=Valinnainen VAIHTOEHTOISET JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT LUKUVUOSI: 2014-2015 PVM: 7.1.2015-19.6.2015 Liiketalous

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

OPTIMAALINEN OSAAMISEN NÄYTTÖ Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari

OPTIMAALINEN OSAAMISEN NÄYTTÖ Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari OPTIMAALINEN OSAAMISEN NÄYTTÖ Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Alisa Pettersson Opintokoordinaattori Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Opintokoordinaattorin

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

FUAS-liittouman yhteinen virtuaalikampus. FUAS Virtuaalikampus työryhmä

FUAS-liittouman yhteinen virtuaalikampus. FUAS Virtuaalikampus työryhmä FUAS-liittouman yhteinen virtuaalikampus FUAS Virtuaalikampus työryhmä 2 Sisältö Taustaa Tavoitteet Etenemissuunnitelma konkreettiset askeleet 3 TAUSTAA Mahdollistaa ympäri vuoden ajasta ja paikasta riippumattoman

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen Erikoistumiskoulutuksen sopimusvalmistelu seminaari 16.2.2016, Helsinki Asiantuntija, KT Hannele Seppälä, Arene ry Seminaarin tarkoitus Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA P8315SJ Yhteisöpedagogi ylempi Opiskelijan nimi: OPINTOJEN ETENEMINEN OPINTOJAKSOITTAIN YDINOSAAMISEN OPINTOJAKSOT, 30 op Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun tulokset KAMK 20-strategian kehittämisalueittain

Kajaanin ammattikorkeakoulun tulokset KAMK 20-strategian kehittämisalueittain Kajaanin ammattikorkeakoulun tulokset KAMK 20-strategian kehittämisalueittain KANSALLISEN JA ALUEELLISEN ASEMAN VAHVISTAMINEN Vetovoima Ensisijaisten hakijoiden osuus ammattikorkeakoulun ilmoittamista

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä. CIMOn korkeakoulukiertue Itä-Suomen yliopisto

KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä. CIMOn korkeakoulukiertue Itä-Suomen yliopisto KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä CIMOn korkeakoulukiertue 19.11.2013 Itä-Suomen yliopisto Ajankohtaista kansainvälistymisessä Mitä on kansainvälinen osaaminen Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Myyntityön koulutusohjelma. Koulutusohjelman tavoitteet

Myyntityön koulutusohjelma. Koulutusohjelman tavoitteet Myyntityön koulutusohjelma HAAGA-HELIAn myyntityön koulutusohjelma on Suomen ensimmäinen korkeakoulutasoinen, vaativiin henkilökohtaisen myyntityön tehtäviin valmentava koulutusohjelma. Myyntityön koulutusohjelmaan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ALUEPALVELUIDEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA KOKOUS 2/2008

LAPIN YLIOPISTON ALUEPALVELUIDEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA KOKOUS 2/2008 LAPIN YLIOPISTON ALUEPALVELUIDEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA KOKOUS 2/2008 Pöytäkirja Aika: 26.3.2008 klo 12.00 13.30 Paikka: Kokoustila F0043, F-siipi (kellarikerros) Jäsenet (varalla): + Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen OPETUSSUUNNITELMA OPISKELIJALLE Opetussuunnitelma on tärkeä asiakirja koko korkeakouluyhteisölle. Sen tulee osoittaa opiskelijalle, minkälainen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

INSSI-seminaari VOV! Risto Salminen

INSSI-seminaari VOV! Risto Salminen INSSI-seminaari VOV! Valmistuminen opiskelijasta välittämällä Risto Salminen Välittämisen trendi? Viimeisten järkyttävien tapahtumien lisäksi aiempia trendejä johtamisessa suunta yksilöjohtamiseen vanhemmuus

Lisätiedot

1 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU 28.3.2014 1 (6)

1 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU 28.3.2014 1 (6) 1 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU 28.3.2014 1 (6) KAIKKIEN ALOJEN YHTEISET VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUODELLE 2014-2015, TOTUTUVAT OPINTOJAKSOT 1) Osasta opintojaksoista löydät kuvauksen opinto-oppaasta

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Master s Degree Programme in Entrepreneurial and Business Competence YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 op OPS 2014 2016 Tradenomi (ylempi amk) Koulutuksesta valmistuu tradenomi (ylempi

Lisätiedot