4/2013 CP-LEHTI. Tiputikkaa Kemissä s. 21

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4/2013 CP-LEHTI. Tiputikkaa Kemissä s. 21"

Transkriptio

1 4/2013 CP-LEHTI Tiputikkaa Kemissä s. 21

2 Suomen CP-liitto ry FINLANDS CP-FÖRBUND RF & THE FINNISH CP ASSOCIATION Malmin kauppatie 26, Helsinki puh fax (sähköposti muodossa KESKUSTOIMISTO Toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen Puh. (09) Palvelupäällikkö Ilona Toljamo Puh. (09) Järjestöpäällikkö Minna Teiska Puh. (09) Talouspäällikkö Tuula Kautiainen Puh. (09) Taloussihteeri Pirjo Sweins Puh. (09) Tiedottaja Sini Pälikkö Puh. (09) Sopeutumisvalmennus, kurssisihteeri Anne Heiskanen Puh. (09) Sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija Elina Perttula Puh. (09) Aikuistoiminta, suunnittelija Ismo Kylmänen Puh. (09) MMC- ja hydrokefaliatoiminta, suunnittelija Petra Peltonen Puh. (09) Liikunta- ja nuorisotoiminta, suunnittelija Puh. (09) Toimistotyöntekijä Tomi Rastivo Puh. (09) Verkkoviestinnän harjoittelija Markus Maury Puh ALUESIHTEERIT Aira Eklöf, Lemminkäisenkatu A, Turku (myös ruotsinkieliset jäsenpalvelut, svenskspråkig betjäning för medlemmar) Puh. (02) Elina Seppänen, Isokatu 47, Oulu Puh Jari Turku, Pellervonkatu 9, huone 1014, Tampere Puh. (03) Merja Partanen, Teletie 4-6, Kuopio Puh. (017) PALVELUTOIMINTA Päivätoiminta, Malmin kauppatie 26, Helsinki Vastaava ohjaaja Jaana Raitio Puh. (09) Palveluasunnot Helsinki/Laajasalo, Muurahaisenpolku 6 B, Helsinki Vastaava ohjaaja Jaakko Harju Puh. (09) Palveluasunnot Turku/Halinen, Paavinkatu 14 D 15, Turku Vastaava ohjaaja Anne Holmberg Puh Puhetupakeskus, Malmin kauppatie 26, Helsinki Tulkkipalveluvastaava Heli Honko- Pekkarinen Puh MUU TOIMINTA Itsenäiseen elämään sopivin palveluin, Malmin kauppatie 26, Helsinki Koordinaattori Sari Laiho Puh Projektityöntekijä Hannele Kataja Puh Työharjoittelu portti työelämään, Malmin kauppatie 26, Helsinki Koordinaattori Kirsi Tuovinen Puh Projektityöntekijä Eeva Pöyhönen Puh Mukaan Liikun Opin Osallistun, Asemakatu 11 B, 3 krs Jyväskylä Projektipäällikkö Elina Hakkarainen Puh Projektitutkija Piritta Asunta Puh INNOSTUN LIIKKUMAAN -HANKE Asemakatu 11 B, 3. krs, Jyväskylä Projektipäällikkö Jussi Saarinen Puh Malmin kauppatie 26, Helsinki Projektikoordinaattori Johanna Pekkanen Puh Tue toimintaamme Nordea IBAN FI (Rahankeräyslupa: 2020/2011/3830) Kiitos kun tuet...

3 Tässä numerossa PÄÄKIRJOITUS...4 Tomi Kaasinen TUTKIMUS & TIEDE CP-vammaisen lapsen elämäntilanne lapsen ja huoltajan kokemana...5 Sanna Böhling Itsemääräämisoikeuden toteutumisessa on vielä parantamisen varaa...i2 Mia Hemming KEHONKUVA Ei sitä huomaa ennen kuin tanssii...15 Minna Peltola UTOMLANDS Stocholmsresan...17 Leo Leppälä NV-JÄRJESTÖT Pohjois-Suomen neurologisten yhdistysten seminaari...19 YHDISTYSTOIMINTA Kevätrieha Kemissä...21 Asta Riekki & Raimo Mikkola LAKIPALVELUT...25 VUODEN LYYTI Amu Urhonen edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta...26 Mia Hemming FESTARIT Suomipop-festivaalin tunnelmissa...30 Annamari Pulliainen SARJAKUVAN MAAILMA Cepe festareilla...32 LIIKUNTA Erityisliikunnan seminaari...33 Anu Patrikka Golf...34 Anu Patrikka AJASSA Neuronuorten syksy Oulussa...36 Asuntoja ja avustajapalvelua Turussa...37 TYÖ & ELÄMÄ Työelämän ja sosiaaliturvan yhteensovitus 38 Sari Heino-Holopainen TYÖHARJOITTELU PORTTI TYÖELÄMÄÄN Kursseja ja kohtaamisia...41 LUKIJOILTA Seinäjoen CP-yhdistyksessä tapahtuu...43 Tita Koskinen MMC HC Vertaistukipäivä Joutenlammella...44 Tiina Schroderus KURSSIKOKEMUS Kinestetiikkakurssit perheille Myllykoskella...45 Anna Lehmonen PURJEHDUS Kurssi kohti lounasta...47 Markus Maury Purjehdus sopii kaikille...49 Anu Patrikka LUKIJOILTA Kesäduunikokemuksia...50 Jenna Haanpää SEMINAARI Kohtaamisia...52 VALTAKUNNALLINEN CP-VIIKKO 55 Kevätrieha Kemissä Asta Riekki & Raimo Mikkola Vuoden Lyyti Mia Hemming 26 Suomipop-festareilla Annamari Pulliainen Kurssi kohti lounasta Markus Maury 47 CP-LEHTI CP-, MMC- ja hydrokefalia vammaisten jäsenlehti Julkaisija Suomen CP-liitto ry Päätoimittaja Tomi Kaasinen Toimittaja Sini Pälikkö Viestintätoimikunta Jari Hautamäki, Minna Teiska, Paula Ahti, Tomi Kaasinen, Vilja Pitkänen ja Sini Pälikkö Tilaukset ja osoitteenmuutokset Ilmoitukset Bogatus Oy, PL 35, Helsinki, (09) Kansikuva Elina Seppänen Paino Forssa Print ISSN-L Lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa. CP-lehti on jäsenlehti joka sisältyy perittävään jäsenmaksuun. Lehden voi tilata myös äänilehtenä (Daisy-tallenne). Ilmestyy näköislehtenä verkossa. Lehti on tilattavissa määräaikaisena (35 ) tai kestotilauksena (30 ) CP-lehti vuosikerta Lehti Aineistopäivä Ilmestymis päivä 1/ / / / /

4 4 PÄÄKIRJOITUS CP-LEHTI 2013:4 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN Meillä Suomessa kuntien päätäntävalta sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamistavasta on osa kunnallista itsehallintoa. Kuntalain mukaisesti kunta voi hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa. Näiden tehtävien toteuttamiseen liittyviä palveluja kunta voi hankkia myös muilta palvelun tuottajilta. Niissä tapauksissa kun kunta tekee hankintoja oman organisaationsa ulkopuolelta, pääsääntöisesti sovelletaan hankintalainsäädäntöä. Kun kunta on tehnyt sen strategisen ratkaisun, että palveluja ulkoistetaan yksityisille palvelun tuottajille, on hankinnat usein kilpailutettava. Kilpailuttamisella ja sitä kautta kunnan oman rakenteen ulkopuolisella palvelutuotannon hyödyntämisellä pyritään tehokkaampaan kustannusrakenteeseen, oman palvelutuotannon täydentämiseen taikka palvelujen laadun parantamiseen. Toisaalta julkisilta palveluilta edellytetään oikeutetusti asiakaslähtöisyyttä ja kansalaisten oikeuksien täysimääräistä toteutumista. Jotta kilpailuttamisella saataisiin todellisia hyötyjä, tarvitaan oikeasti toimivat markkinat ja osaamista sekä tilaaja- että tuottajapuolella. Oleellisen tärkeää toimivien markkinoiden kannalta on, että sekä palvelujen ostajia että tuottajia on runsaasti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta markkinat eroavat suuresti kulutushyödykkeiden markkinoista, erityisen suuria ongelmia syntyy kun sosiaalipalvelut viedään kilpailutuksen piiriin. Sosiaalipalvelujen kohdalla kilpailutuksen aiheuttamat epäkohdat useimmiten korostuvat saavutettuihin hyötyihin nähden. Palvelujen käyttäjän näkökulmasta sosiaalipalvelujen tulisi olla yksilölliset tarpeet huomioon ottavia, elämäntilanteen mukaan joustavia, riittäviä, ja jatkuvuudellaan turvallisuuden tunnetta lisääviä. Usein kilpailutus kuitenkin johtaa sosiaalipalveluissa pirstaloituviin ja keinotekoisesti jaksottuviin palveluihin, joissa muodostetut palvelutuotteet eivät kata kaikkia käyttäjän tarpeita. Asiakkailta saatetaan periä erilaisia asiakasmaksuja perustuotetta täydentävistä palveluista. Sosiaalipalvelujen asiakkaan oikeusasemassa on myös paljon puutteita ja epäselvyyksiä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamiseen liittyvä tuotteistaminen ja hankinnan sisällön suunnittelu ovat näiden palvelujen luonteen mukaan hyvin hankalia ja aikaa vieviä. Itse hankintaprosessi on pikkutarkasti säädelty ja kilpailua ja palveluntuottajien tasavertaista asemaa turvaavat näkökohdat ovat korostuneet. Kunnat pelkäävät menettelyvirheitä, ja niissä keskitytään välttämään hankintaprosessiin liittyvä virheitä. Riskien hallinta onkin näyttänyt hankinnoissa ylikorostuvan, ja sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö sekä asiakkaan asema ja oikeudet ovat jääneet toissijaiseen asemaan. Myös hankintaprosessin kustannukset näyttävät nousevan suhteettoman suuriksi. Kuntien toiminnan kokonaisuuden hallinta on monimutkaistunut kun julkisen hallinnon ohjauksen rinnalle on muodostunut erilaisia sopimusoikeudellisia muotoja. Ennaltaehkäisevät toimet jäävät kilpailutuksessa yleensä vähemmälle huomiolle. Myös pienten palvelutuottajien asema sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisessa on ongelmallinen. Isompien kaupunkien kilpailutuksissa volyymit saattavat olla niin suuria, että pienillä tuottajilla ei ole mahdollisuutta jättää tarjousta. Pienet tuottajat eivät myöskään pysty kompensoimaan kannattamatonta osaa toiminnoista muilla toiminnoilla kuten suuret toimijat pystyvät. Suurille palveluntuottajille puitesopimukset eivät ole niin ongelmallisia kuin pienille tuottajille, ne kun voivat tarjota palvelua päällekkäin useammalle asiakkaalle. Tämä johtaa pikkuhiljaa markkinoiden keskittymiseen, ja pienten tuottajien poistumiseen markkinoilta.

5 CP-LEHTI 2013:4 TIEDE & TUTKIMUS CP-vammaisen lapsen elämänlaatu lapsen ja huoltajan kokemana Teksti:Sanna Böling, KM,ft 5 Tutkimuksen taustaa Elämänlaatututkimus ja samalla Turun yliopistoon tekemäni pro gradu-työ oli osa CP-hanketta, joka alkoi vuonna CP-hanke on edelleen käynnissä oleva kansallinen kehittämis - ja tutkimushanke, jonka tavoitteena on saada CP -vammaisten lasten ja nuorten arvioinnit toteutumaan mahdollisimman yhdenmukaisesti kaikkialla Suomessa.Hankkeen tarkoituksena on selvittää CP-vammaisten lasten kuntoutuksen vaikuttavuutta sekä tunnistaa liitännäisongelmien merkitys kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on lisäksi kartoittaa vanhempien ja muiden lasten hoitoon osallistuvien henkilöiden tyytyväisyyttä kuntoutuksen sisältöön ja toteutukseen.yhtenä suurena tavoitteena on kehittää lastenneurologisten kuntoutustyöryhmien kanssa hyvä kuntoutuskäytännön malli, joka on siirrettävissä myös muihin vaikeavammaisten ryhmiin.elämänlaadun arviointi otettiin mukaan hankkeeseen vuonna (Mäenpää, ym.2012) Hankkeen ensimmäisessä pilottivaiheessa olivat mukana lastenneurologiset yksiköt Hyksistä, Tyksistä ja Turun sosiaali- ja terveystoimesta. Sittemmin hanke elämänlaadun arviointeineen on levinnyt myös Itä ja Pohjois-Suomeen. Olen työskennellyt fysioterapeuttina Turussa useita vuosia lasten kuntoutuksen parissa ja myöhemmin opiskellut kasvatustieteen maisteriksi pääaineenani erityispedagogiikka. Olen ollut CP-hankkeessa mukana kahdessa roolissa. Fysioterapeuttina olin mukana kartoittamassa CP-vamman arvioinnissa käytettävien mittareiden ominaisuuksia.kasvatustieteen opiskelun yhteydessä pääsin tekemään elämänlaatututkimusta, jollaista ei tiettävästi ole yhtä suurella otoksella Suomessa aikaisemmin tehty. Elämänlaatu Elämänlaatu on käsitteenä moniulotteinen eikä sen yksiselitteinen määrittely ole helppoa. (Saari & Pirkkola, 2010.) Usein elämänlaadun arvioidaan tarkoittavan samaa kuin hyvän elämän. WHO:n määritelmän mukaan elämänlaatuun liittyvät fyysinen terveys, psyykkinen tila, itsenäisyyden aste, sosiaaliset suhteet, ympäristöön liittyvät tekijät ja henkilökohtaiset käsitykset. (WHO 2009.) ICF -luokitus, joka on WHO:n toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden yhtenäiseen määrittelyn kansainvälisen luokituksen mittari, korostaa toimintakykyä ja osallistumista elämänlaadun kannalta hyvin tärkeinä tekijöinä. (ICF 2004.) Tyypillisesti elämänlaadun arvioinnissa käytetään yleistä elämänlaadun mittaria tai terveyteen liittyvää (health-related quality of life) tai sairaus-spesifiä mittaria (esim. CP-quality of life). Mittarin valinta on riippuvainen käyttötarkoituksesta. (Burns et al. 2012) Useat eri tutkimukset osoittavat, että elämänlaatu on hyvin henkilökohtainen ja subjektiivinen kokemus. Näin ollen voidaan myös ajatella, että lapset ovat oman elämänlaatunsa parhaita asiantuntijoita. Pienet lapset ja esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat kuitenkin huoltajansa apua elämänlaadun arvioinnissa ja mahdollisen elämänlaatumittarin käytössä.läpi lapsuus- ja nuoruusiän jatkuva fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen ja kognitiivinen kehitys tuo lisäksi omat haasteensa lasten elämänlaadun mittaamiselle.elämänlaadun sisältö vaihtelee eri ikäkausina, koska lasten toimintakyky ja roolit muuttuvat iän myötä. (Apajasalo, 1997) Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tarkoituksena oli määrällisen tutkimuksen menetelmin mitata ja arvioida CPvammaisen lapsen elämänlaatua.tarkoituksena

6 6 TIEDE & TUTKIMUS CP-LEHTI 2013:4 oli lisäksi selvittää taustatekijöiden merkitystä elämänlaatuun. Tutkimuksessa kartoitettiin CPvammaisten lasten elämänlaatua heidän omien kokemustensa kautta sekä huoltajien arvioinnin kautta. Huoltajilta kysyttiin lisäksi heidän omaa hyvinvointiaan ja palvelujen saatavuutta koskevia kysymyksiä.tutkimuksessa haluttiin vertailla myös sitä, miten aikaisemmat, lähinnä ulkomaiset tutkimustulokset korreloivat tästä tutkimuksesta saatuihin tuloksiin. Tutkimukseen osallistuneet perheet ja aineiston keruu Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki ne suomenkieliset perheet Turun kaupungin, Turun Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin (TYKS) ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HYKS) lastenneurologiset yksiköistä, jotka olivat antaneet suostumuksensa olla mukana CP-lasten hyvät hoitokäytännöt -hankkeessa ja joissa oli tutkimushetkellä 4 12-vuotias CPvammainen lapsi. Suomenkielisyys oli vaatimuksena siitä syystä, että kyselylomake oli siinä vaiheessa käännetty tutkimuksen tekoa varten ainoastaan suomen kielelle Tutkimusaineisto kerättiin pääsääntöisesti postikyselyllä. Muutamat perheet saivat lasten neurologisissa yksiköissä laadittavan kuntoutussuunnitelman yhteydessä kyselylomakkeet mukaansa vastattavaksi. Kyselylomakkeet Tutkimuksessa käytettiin kyselylomakkeina CPspesifisiä mittareita (CP-QOL), jotka on kehitetty Australiassa ja jotka perustuvat kansainväliseen toimintakykyluokitukseen (ICF).Ne on kehitetty yhteistyössä lasten, vanhempien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Kyselylomakkeita on kaksi eri versiota, lasten ja huoltajien versiot. Jälkimmäinen on laadittu 4 12-vuotiaiden huoltajille, jotka arvioivat lapsensa elämänlaatua.toinen kyselylomake on tarkoitettu 9 12-vuotiaiden lasten vastattavaksi, jotka huoltajien arvion perusteella pystyvät täyttämään kyselylomakkeen. Huoltajan kyselyssä on 66 vastausvaihtoehdoiltaan suljettua kysymystä. Lapsen täyttämässä lomakkeessa on 52 kysymystä. Vanhempien lomakkeessa on enemmän kysymyksiä, koska mittarin tarkoituksena on selvittää myös vanhempien kokemaa hyvinvointia ja palveluiden saatavuutta. CP-QOL -mittarit on standardoitu ja validoitu. (Waters, ym ) Kyselylomakkeiden tarkoituksena on selvittää, miten lapsi kokee asioita, ei sitä, mitä hän pystyy tekemään. Kyselylomakkeessa selvitetään ystävyys - ja perhesuhteita, osallistumismahdollisuuksia, kommunikaatiota, terveyttä, käsien ja jalkojen käyttöä, apuvälineitä sekä kipuun ja vammaan liittyviä asioita. KUVIO 1: Elämänlaadun osatekijät Taustatiedot Kyselyn taustatiedot olivat samat niin huoltajan kuin lapsenkin kyselyn osalta. Jokaisen kohderyhmään kuuluvan lapsen diagnoosi oli CP-hankkeen myötä etukäteen tiedossa. Taustatietoina olivat lisäksi diagnoosien tapaan etukäteen tiedossa lähes kaikkien lasten kohdalla lapsen karkeamotoriikan (GMFCS, Palisano ym ) ja kädenkäytön (MACS, Eliasson ym. 2006) luokitteluasteikot kuvaamassa lapsen toimintakyvyn astetta sekä kommunikoinnin luokitteluasteikko ((CFCS, Hidecker 2012). Luokitteluasteikot ovat numeerisia, asteikolla I-V. Yleisesti voidaan todeta, että vamman haitta-aste on luokassa I lievä, kun taas asteikossa V haitta-aste on suuri ja sitä enemmän lapsi tarvitsee ulkopuolista apua ja apuvälineitä. Kyselylomakkeiden mukana kotiin lähetetyissä esitietolomakkeessa kysyttiin lapsen nimeä, sosiaaliturvatunnusta, ikää ja päivähoito- tai koulumuotoa. Vaihtoehdot päivähoidon osalta olivat seuraavat: päiväkoti/perhepäivähoito, päiväkodin erityistyhmä, sekä kolmantena vaihtoehtona se, että lapsi ei ole päivähoidossa. Koulumuodot oli jaoteltu seuraavasti: yleisopetuksen koulu, yleisopetuksen koulussa erityisluokalla sekä erityiskoulu. Lapsen ikä, sukupuoli ja päivähoito- tai koulumuoto olivat niin ikään taustatekijöinä tutkimuksessa. Ikä ryhmiteltiin kyselylomakkeiden mukaisesti 4 8 -vuotiaisiin ja 9 12-vuotiaisiin. Huoltajan taustatietoja ei kysytty eikä niitä ollut kyselyssä. Kyselyyn vastasi 27 lasta, iältään 9-12 vuotta.huoltajan kyselyyn vastasi 78, 4-12-vuotiaan lapsen huoltajaa. Vastausprosentiksi saatiin sekä huoltajien että lasten kohdalla 61 %.

7 CP-LEHTI 2013:4 TIEDE & TUTKIMUS 7 Elämänlaatu Sosiaalinen hyvinvointi ja hyväksyntä Toimintakyky Osallistuminen ja fyysinen terveys Psyykkinen hyvinvointi ja itsetunto Kipu ja vamman vaikutus KUVIO 1: Elämänlaadun osatekijät (Waters ym 2006) Kuvio1: Elämänlaadun osatekijät Aineiston käsittely Kyselyiden tulokset käsiteltiin CP-QOL -manuaalin ohjeistuksen mukaisesti.raakapisteet muunnettiin skaalaksi.vastauksista (muuttujista) muodostettiin viisi summamuuttujaa ja samalla elämänlaadun osa-aluetta, jotka ovat 1) sosiaalinen hyvinvointi ja hyväksyntä, 2) toimintakyky, 3) osallistuminen ja fyysinen terveydentila, 4) psyykkinen hyvinvointi ja itsetunto, sekä 5) kipu ja CP-vamman vaikutus. Huoltajien vastauksista muodostettiin lisäksi kaksi summamuuttujaa, 6) palvelujen saatavuus ja 7) huoltajan hyvinvointi. Sekä lasten että huoltajien kaikkien osa-alueiden yhteenlasketuista muuttujista muodostettiin elämänlaatu-summamuuttujat. Summamuuttujien jakaumat tarkistettiin ja reliabiliteetit tutkittiin tilastollisin menetelmin. Aineiston analysoinnissa käytettiin apuna SPSS (Statistical Package for Social Sciences) - ohjelmaa. Havaintomatriisit tehtiin erikseen huoltajien ja vanhempien osalta. Lisäksi muodostettiin erikseen havaintomatriisi niistä 25 perheestä, joista sekä huoltaja että lapsi olivat vastanneet ja verrattiin niitä keskenään. Tunnuslukuina käytettiin keskiarvoja ja keskihajontoja. Tutkimuksen tuloksia vertailtiin aikaisempiin lasten hyvinvointia koskeneisiin tutkimustuloksiin. Eri taustatekijöiden vaikutusta elämänlaadun eri osa-alueisiin tutkittiin tarkoituksen mukaisilla tilastollisilla testeillä.analyysimenetelmänä käytettiin varianssianalyysiä. Testien merkitsevyystasona oli p-arvon suhteen Varianssianalyysin tukena käytettiin Bonferonin post hoc-testiä ja sen epäparametrisenä vastineena käytettiin Kruskall-Wallisin testiä.lasten ja huoltajien vastausten vertailuun käytettiin t-testiä sekä Pearsonin korrelaatiotestiä. Tutkimuksen yhteydessä tehtiin katoanalyysi, koska kohderyhmä oli tiedossa.katoanalyysin avulla haluttiin selvittää, oliko vastanneiden ja vastaamattomien välillä taustatekijöiden perusteella eroa siihen, ketkä vastasivat tai jättivät vastaamatta.katoanalyysin tekeminen onnistui niiden taustatekijöiden osalta, jotka olivat etukäteen tiedossa. Näitä taustatekijöitä olivat lapsen osalta toimintakykyluokat, diagnoosi, sukupuoli ja ikä.kyselyyn vastanneiden ja vastaamattomien taustatekijöiden vertailuun käytettiin ristiintaulukointia sekä t-testiä. Elämänlaatu lasten kokemana Lapset kokivat sosiaalisen (ka=84.6, kh=9.3) ja psyykkisen hyvinvointinsa (ka=85.9, kh=10.7) elämänlaadun osa-alueista parhaimmaksi. Osallistumisen ja fyysinen terveys (ka=78.9, kh=14.8) sekä kipu ja vamman vaikutus (ka=74.4, kh=20.9) saivat puolestaan lasten arvioissa osa-alueista heikoimmat keskiarvot. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että CP-vamma vaikuttaa siis lasten mielestä heikentävän elämänlaatua enemmän fyysisellä tasolla, kivun ja osallistumisen rajoitteiden kautta.tarkasteltaessa

8 8 TIEDE & TUTKIMUS CP-LEHTI 2013:4 Kuvio 2: Elämänlaadun summamuuttajan histogrammi lasten arvioinneissa asteikolla kokonaiselämänlaatua (ka=81.9, kh=10.7), johon on laskettu kaikki osa-alueet yhteen, voidaan todeta, että lapset kokivat elämänlaatunsa kaiken kaikkiaan hyväksi. Tilastollisesti merkittäviksi taustatekijöiksi tutkimuksessa nousivat kokonaiselämänlaadun kohdalla toimintakykyluokista käsien käyttö (p=0.043) sekä koulumuoto (p=0.044).mitä vaikeampi vamma-aste oli käsien käytön kohdalla, sitä enemmän se vaikutti elämänlaatua heikentävästi. Käsien käytön vaikeudet heikentävät jokapäiväisessä elämässä ja koulussa harjoiteltavien taitojen tehokasta oppimista. Suurin osa tutkimuksessa olleista lapsista oli vamma-asteeltaan lieviä karkeamotoriikan, käsienkäytön ja kommunikaation kuvausluokituksissa. Koulumuoto nousi tilastollisesti merkittäväksi taustamuuttujaksi siten, että yleisopetuksessa opiskelevat olivat tyytyväisempiä, kuin erityiskoulussa opiskelevat. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli yleisopetuksessa (59 %).Täytyy pitää mielessä, että erityiskouluissa opiskelevilla on todennäköisesti myös muita ongelmia kuin pelkkä liikuntavamma, esimerkiksi eriasteisia oppimisvaikeuksia. Diagnoosi nousi merkittäväksi taustatekijäksi toimintakyvyn (p=0.049) ja osallistumisen ja fyysisen terveyden (p=0.029) osa-alueen kohdalla. Tilastollista merkittävyyttä taustatekijöiden suhteen ei löytynyt sosiaalisesta hyvinvoinnista eikä kivusta ja vamman vaikutuksesta elämänlaadun osatekijöinä. Myöskään sukupuoli ei noussut minkään osa-alueen kohdalla tilastollisesti merkittäväksi taustatekijäksi. Poikien osuus (74 %) oli vastanneista prosentuaalisesti tyttöjä suurempi. Se täytyy huomioida tuloksissa.cp-vammaisista lapsista enemmistö kaiken kaikkiaan on poikia. Tutkimuksen tuloksia tulkitessa täytyy muistaa, että lasten vastauksia saatiin vain 27, eikä näin ollen tuloksia voida pitkälti yleistää. Myös tilastollisten testien suhteen on syytä olla kriittinen, sillä tilastollisten testien merkitys kasvaa mitä suuremmasta tutkimusjoukosta on kyse. Elämänlaatu huoltajan arvioimana Tutkimuksessa selvitettiin myös huoltajien arvioita CP-vammaisen lapsensa elämänlaadusta. Huoltajan kyselyyn vastasivat vuotiaitten lasten huoltajat. Lasten ikähaarukka oli siis suurempi tässä kyselyssä ja osa lapsista oli alle kouluikäisiä toisin kuin lasten kyselyssä. Huoltajien vastausten perusteella muodostettiin saman-

9 CP-LEHTI 2013:4 TIEDE & TUTKIMUS 9 Kuvio 3: Elämänlaadun summamuuttajan histogrammi huoltajan arvioinneissa asteikolla laiset summamuuttujat ja samalla elämänlaadun osa-alueet kuin lastenkin kyselyssä. Sen lisäksi huoltajilta kysyttiin heidän omasta hyvinvoinnistaan ja palvelujen saatavuudesta. Huoltajien vastauksissa korkeimmat keskiarvot saivat elämänlaadun osa-alueista sosiaalinen (ka=81.3, kh=9.7) ja psyykkinen hyvinvointi (ka=80.4, kh=10.1). Tulosten valossa näyttää siis siltä, että CP-vammaiset lapset kokevat huoltajiensa arvioimina tulevansa toimeen toisten ihmisten kanssa ja tulevansa hyväksytyksi sellaisina kuin ovat. Kiinnostava havainto on, että arviot psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista olivat korkeat niin lasten omien kuin huoltajienkin vastauksissa. Toimintakyky (ka=72.0, kh=13.2), osallistuminen ja fyysinen terveys (ka=65.7, kh=15.6) sekä kipu ja vamman vaikutus (ka=68.4, kh=17.4) saavat huoltajien arvioinneissa matalammat keskiarvot. Vaikuttaa siltä, että CP-vamman vaikutus näkyy elämänlaatua heikentävästi huoltajien arvioissa nimenomaan näissä edellä mainituissa osa-alueissa. Huoltajien arviot olivat kaiken kaikkiaan lasten arviota matalammat. Huoltajat kokivat oman hyvinvointinsa (ka=72.4, kh=16.4) sekä palvelujen saatavuuden (ka=72.4, kh=14.8) melko hyviksi eritoten sairaanhoidon palvelujen ja lapsen saamien terapioiden suhteen. Muutamat vanhemmat toivat esiin henkisen tuen puuttumisen huoltajan hyvinvoinnin kohdalla. Palvelujen osalta nousi tuloksissa esiin tyytymättömyys sijaishoidon saatavuuteen niiden huoltajien kohdalla, jotka ovat sijaishoitoa yrittäneet saada siinä onnistumatta. Vastanneita oli tässä sijaishoitoa koskevassa osiossa kuitenkin vain 19 huoltajaa, joten kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä asiasta ei voi vetää. Huoltajien kyselyssä olivat mukana samat lapseen liittyvät taustatekijät kuin lapsenkin kyselyssä, mutta niiden lisäksi myös lapsen ikä, joka ryhmiteltiin 4-8-vuotiaisiin sekä 9-12-vuotiaisiin. Osa lapsista oli alle kouluikäisiä ja taustatekijöinä olivat myös päivähoitomuodot. Huoltajien vastausten perusteella merkittäviksi tilastollisiksi taustatekijöiksi lapsen elämänlaadun osa-alueet yhteenlaskettuina, nousi lapsen vamman aste karkeamotoriikan (p=0.004) ja käsien käytön (p=0.001) toimintakykyluokitusten perusteella. Toisin sanoen, mitä vaikeammasta toimintahaitasta on kyse, sitä heikompi on koettu elämänlaatu. Toimintakykyluokista kommunikaatio oli tilastollisesti merkittävä taustatekijä huoltajien arvioinneissa myös osallistumisen ja

10 10 TIEDE & TUTKIMUS CP-LEHTI 2013:4 fyysisen terveyden(p=0.018) sekä toimintakyvyn (p<0.001) osa-alueissa. Diagnoosi oli merkittävä taustatekijä toimintakyvyn arvioinnissa (p=0.003). Sen sijaan koulu - tai päivähoitojärjestelyt eivät nousseet huoltajien arvioinneissa tilastollisesti merkittäviksi tekijöiksi. Tutkimuksessa haluttiin myös vertailla saman perheen huoltajan ja iältään 9 12-vuotiaan lapsen vastauksia toisiinsa. Tutkimukseen saatiin yhteensä 25 saman perheen huoltajan ja lapsen molempien erikseen täyttämää kyselylomaketta. Vastaukset olivat samansuuntaisia keskenään, korrelaatio vastausten välillä oli suuri ja tilastollisesti merkittävä, paitsi kivun ja vamman yhteydessä. Vastausten välillä oli kuitenkin merkittävä tasoero, eli huoltajat arvioivat lastensa elämänlaadun matalammaksi lähes kaikilla elämänlaadun osa-alueilla lapsiin verrattuna. Tasoeron selittänee se, että vanhemmat ovat itse todennäköisesti vammattomia ja vaikka he kuinka hyvin tuntisivatkin lapsensa, CP-vamma ei ole vanhemmassa vaan lapsessa. Huoltajat kantavat luonnollisesti myös huolta lapsistaan ja näiden tulevaisuudesta. Tämä vaikuttanee tuloksiin. Näitä saman perheen lapsen ja huoltajan täyttämiä kyselyitä oli kuitenkin liian vähän, jotta tuloksia voitaisiin yleistää. Katoanalyysin avulla selvitettiin, oliko vastanneiden ja vastaamattomien välillä taustatekijöiden perusteella eroa siihen, ketkä vastasivat tai jättivät vastaamatta. Tilastollisesti merkittäviä taustatekijöitä ei kuitenkaan löytynyt ristiintaulukoinnissa (p>0.0078) tai t-testissä (p>0.073). Vastaamatta eivät siis näyttäneet jättävän ne huoltajat tai lapset, jotka ovat vaikeimmin vammaisia sen enempää kuin vamma-asteeltaan lievemmätkään. Vaikeimmin vammaisia oli kohderyhmässä kaiken kaikkiaan vähemmän. Vertailtaessa tutkimustuloksia aikaisempiin ulkomaalasiin tutkimuksiin, voidaan todeta, että tuloksissa on yhteneväisyyksiä, vaikkakaan samaa mittaria ei ole käytetty. CP-vammaisten lasten elämänlaadun on monissa tutkimuksissa todettu olevan hyvä. Dickinssonin ym. (2005) laajassa tutkimuksessa todetaan, että CP-vammaisen lapsen sosiaalinen ja psyykkinen hyvinvointi arvioitiin korkeaksi niin lapsen kuin huoltajankin arvioimanakin. (Dickinsson ym., 2005) Tämänkin tutkimuksen mukaan keskiarvojen ja keskihajontojen perusteella voidaan todeta, että CP-vammaisen lapsen ja huoltajan arviot elämänlaadusta olivat hyvät useilla eri osa-alueilla. Kipu heikentää tämän tutkimuksen mukaan elämänlaatua, näin on todettu myös monessa aikaisemmassa tutkimuksessa. Houlihanin (2004) tutkimuksessa todettiin, että karkeamotoriikan osalta vammaasteeltaan vaikeat tai erittäin vaikeat lapset kokivat huoltajien arvioimina usein esiintyvää kipua (Houlihan ym., 2004.) Tässä tutkimuksessa mukana oleilla lapsilla oli suurimalla osalla vamma-asteeltaan lievä vamma, joten tietoa tarvittaisiin vielä enemmän lapsilta, joilla on vaikea vamma-aste. Kipu nousee merkittäväksi tekijäksi myös useissa aikuisten CP-vammaisten elämänlaatututkimuksissa eli kivun merkitys näyttää nousevan mitä vanhemmaksi tullaan (Rosqvist, 2009.) Kyky osallistua ja olla osallisena, on todettu tärkeäksi tekijäksi niin toimintakyvyn kuin elämänlaadun kannalta monissa tutkimuksissa. CP-vamman ei tarvitse rajoittaa osallistumista, mutta se voi vaatia erilaisia keinoja, joiden avulla osallistumista voidaan edistää. (Davis ym ) Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta samaa, osallistumisen esteet ja fyysisen terveyden rajoitteet heikentävät elämänlaatua. Yhteenveto Tutkimuksen tarkoituksena oli saada kokonaisvaltainen kuva CP-vammaisen lapsen elämänlaadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Elämänlaatu on käsitteenä laaja ja sen määrittely ja mittaaminen on hyvin haasteellista. Tämän tutkimuksen perusteella lapset kokevat elämänlaatunsa pääsääntöisesti hyvänä, vaikkakin osallistumisen esteet ja kipu saattavat heikentävät elämänlaatua. Suurin osa mukana olleista taustatekijöistä oli eri asiantuntijoiden tekemiä lääketieteelliseen diagnoosiin perustuvia luokitteluja. On selvää, että monet muutkin taustatekijät vaikuttavat elämänlaatuun. Jää pohdittavaksi, olisiko joillakin muilla tekijöillä, joita ei tutkimuksessa otettu huomioon, ollut merkitystä ja miten paljon?tutkimus toteutettiin kyselynä, jonka avulla tavoitettiin mahdollisimman suuri joukko vastaajia. Kyselylomaketutkimuksessa on kuitenkin väistämättä myös huonoja puolia. Miten vastaajat ovat ymmärtäneet ja tulkinneet kysymykset? Vaikeasti vammaiset

11 CP-LEHTI 2013:4 TIEDE & TUTKIMUS 11 lapset eivät ole mitä todennäköisimmin pystyneet itse vastaamaan. Miten heidän äänensä voi saada kuuluviin? Tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi CP-vammaisten lasten kuntoutussuunnitelmia laadittaessa ja tukitoimenpiteitä arvioitaessa. Kipuun ja vamman aiheuttamaan vaikutukseen sekä osallistumismahdollisuuksien parantumiseen on jatkossa hyvä paneutua entistä enemmän. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös elämänlaadun muutosten arvioinnissa. Kyselylomake voi toimia hyvin myös keskustelun avaajana luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan toivottavasti hyödyntää jatkossa myös muidenkin vammaryhmien kohdalla. Tutkimusaihe on tärkeä ja kiinnostava ja niinpä tutkimuksen tekeminen onkin vienyt mennessään. Olen aloittanut samasta aiheesta väitöskirjatyön tekemisen.tarkoituksena on laajentaa elämänlaatututkimusta kartoittamalla tilanne koko Suomen tilannetta ja selvittää muun muassa onko elämänlaadussa alueellisia eroja ja miten tutkimustulokset ovat globaalisti vertailtavissa samalla mittarilla tehdyissä tutkimuksissa. Väitöskirjatyössä tulen myös tutkimaan sitä, miten elämänlaadun käy silloin kun lapsuus jää taakse ja murrosikä tekee tuloaan.tulokset antavat vielä hetken odottaa itseään. Dickinson H, Parkinson K., Ravens-Sieberer U., Schirripa G., Thyen U., Arnaud C., Beckung E., Fauconnier J., McManus V., Michelsen S., Parkes J. & Colver A Self-reported quality of life of 8 12-year-old children with cerebral palsy: a cross-sectional European study, Lancet 369 (9580), Eliasson, A.C., Krumlinde- Sundholm L., Rösblad B., Beckung E., Arner,M., Öhrvall, A.M. & Rosenbaum P The manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebral palsy: Scale development and evidence of validity and reliability Developmental Medicine and Child Neurology 48 (7), Hidecker, M Communication activity and participation research. Developmental Medicine & Child Neurology, 52 (5), Houlihan, M., O Donell, M., Conaway, M & Stevenson, R Developmental Medicine & Child Neurology, 46 (5), ICF 2004: WHO, STAKES (ICF) Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveydenkansainvälinen luokitus, Ohjeita ja luokituksia 2004: 4. Alkuperäisteos: International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO Käännös Stakes. Jyväskylä: Gummerus. Mäenpää, H., Varho, T., Forsten, W., Autti-Rämö, I., Pihko. H., Haataja. L. Hajanaisista käytännöistä yhtenäisiin suosituksiin CP-lasten kuntoutuksessa. Suomen Lääkärilehti 34, Palisano, R., Rosenbaum P. & Walter D Development and reliability of a system to classify gross motor function in chidren with cerebral palsy. Developmental Medicine and Child neurology. 39 (4), Rosqvist E, (toim.) Lehtonen, H., Kallinen, M. & Airaksinen T CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi, toimintakyky ja ikääntyminen. Invalidiliiton julkaisuja.r.24. Lähteet Apajasalo,P.1997.Kouluikäisten lasten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen. Helsingin yliopisto. Lastentautien laitos. Väitöskirjatyö. Burns TM, Graham CD, Rose MR, Simmons Z, Quality of life and measures of quality of life in patients with neuromuscular disorders. Muscle Nerve 46, Davis, E., Shelly, A., Waters, D., Mackinnon, A., Reddihough, D., Boyd, R. & Graham, K Quality of life of adolescents with cerebral palsy: perspectives of adolescents and parents. Developmental Medicine & Child Neurology, 51 (8), Saarni, S & Pirkkola, S Psykiatristen potilaiden elämänlaatu. Duodecim 126 (19), Waters, E., Davies, E., Boyd, R., Reddinhough, D., Mackinnon, A., Graham, K.H., Lo, S.K., Wolfe, R., Stevenson, R., Bjornson, K., Blair, E. & Ravens-Sieberer, U Cerebral Palsy Quality of Life Quoestionnaire for Children (CP QOL-Child) Manual. Melbourne. Deakin University. WHO World Health Organisation. Quality of life instrumenst. The WHOQOL-100 and WHOQOL- BREF: WHOQOL-BREF. (Luettu ).

HAITTA VAI EI. tarkoitukseen johon sitä ei ole tarkoitettu. Haittaluokitus on alun perin luotu tapaturmavakuutuslain

HAITTA VAI EI. tarkoitukseen johon sitä ei ole tarkoitettu. Haittaluokitus on alun perin luotu tapaturmavakuutuslain 1/2009 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Avustajapalvelu Sopeutumisvalmennuskurssit 2009 Asiaa muuttuvista tulkkipalveluista Tarjontaa nuorten viikonloppuun Lasten ja nuorten liikuntaleiri 2 SISÄLLYS CP-LEHTI

Lisätiedot

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua 7/2011 CP-LEHTI Rauhallista joulua 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

2/2009 CP-LEHTI CP0902 s01 1 9.4.2009, 05:39

2/2009 CP-LEHTI CP0902 s01 1 9.4.2009, 05:39 2/2009 CP-LEHTI 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

KUNTOUTUSKYSELY: CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN VASTAUKSET KUNTOUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ. Invalidiliitto ry

KUNTOUTUSKYSELY: CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN VASTAUKSET KUNTOUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ. Invalidiliitto ry Invalidiliitto ry CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella projekti 2007-2010 KUNTOUTUSKYSELY: CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN VASTAUKSET KUNTOUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ Tiina Airaksinen,

Lisätiedot

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 6/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus

Lisätiedot

Toimintaterapiaa. kotioloissa s. 12. Ruotsinkielistä ryhmätoimintaa s. 24. Omaishoitajan arkea kotona s. 8. asiaa aivovammasta 4/2013

Toimintaterapiaa. kotioloissa s. 12. Ruotsinkielistä ryhmätoimintaa s. 24. Omaishoitajan arkea kotona s. 8. asiaa aivovammasta 4/2013 aivoitus asiaa aivovammasta 4/2013 Toimintaterapiaa kotioloissa s. 12 Ruotsinkielistä ryhmätoimintaa s. 24 Omaishoitajan arkea kotona s. 8 www.aivovammaliitto.fi aivoitus Sisällys... 4/2013 Pääkirjoitus:

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 4 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry SISÄLLYS Malikkeen vuokraamotoiminnan sosiaalinen tilinpäätös 4 Painopaikka: Kirjapaino Hermes Oy, Tampere Tekstit:

Lisätiedot

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi w w w. s u o m e n c p t e r a p i a y h d i s t y s. f i teema t e e m a SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 1 Johtokunnan kokoonpano 2005 puheenjohtaja Hannele Merikoski Kaskihalme 4 B

Lisätiedot

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22 3/2012 ADHD-liiton jäsenlehti Mitä perusopetuslain muutokset tarkoittavat käytännössä? s. 8 ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17 Ajatuksissa armeija s. 22

Lisätiedot

Henkilökohtainen selvitysmies

Henkilökohtainen selvitysmies Sosiaalivakuutus 5. 2006 Sosiaalivakuutus 5. 2006 pääkirjoitus 21.9.2006 Henkilökohtainen selvitysmies Kuva Mauri Helenius Kuntoutusasiakas joutuu nykyisin miettimään, kuuluuko hän työhallinnon, työeläkelaitosten,

Lisätiedot

5-6/2013. CP-Lehti. Tässä numerossa: Näkemisestä ja hahmottamisesta s.34 Valtakunnallisella CP-viikolla s.51

5-6/2013. CP-Lehti. Tässä numerossa: Näkemisestä ja hahmottamisesta s.34 Valtakunnallisella CP-viikolla s.51 5-6/2013 CP-Lehti Tässä numerossa: Näkemisestä ja hahmottamisesta s.34 Valtakunnallisella CP-viikolla s.51 Suomen CP-liitto ry Finlands CP-förbund rf & the Finnish CP Association Malmin kauppatie 26, 00700

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 8 2007 Vaasa havittelee Parasta pohjoismaiseen malliin Etsivää huumetyötä New Yorkissa Koulutusta ja vetovoimaa sosiaalialalle Milloin pankilta voi pyytää asiakkaan

Lisätiedot

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto Eija Kilgast Esteistä eroon Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000 Sininauhaliitto Toimittaja Eija Kilgast Etukannen kuva Eeva Mehto / Kuvaliiteri Kannen suunnittelu Terttu

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Tähtivieras Risto Räppääjä

Tähtivieras Risto Räppääjä Varhaisiän musiikinopetuksen ammattilehti Facktidning för småbarnstidens musikundervisning Lilltrillen 4 8 Musiikkiharrastus Tähtivieras Risto Räppääjä muokkaa aivoja tutuiksi 18Tullaan Esa Lamponen 2

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Viestintä, vuorovaikutus ja vastavuoroisuus

Viestintä, vuorovaikutus ja vastavuoroisuus Viestintä, vuorovaikutus ja vastavuoroisuus Kommunikaatioympäristöjen kehittäminen VAVA II-hankkeessa Anja Saarinen 2 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Puhevammaisuuden syyt ja yleisyys... 3 1.2 Kuntoutus

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot