OLEMME MUKANA AL OLEMME MUKANA ALAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OLEMME MUKANA AL OLEMME MUKANA ALAN"

Transkriptio

1 OLEMME MUKANA ALAN HUIPPUTAPAHTUMISSA: Menossa mukana myös:

2 Lappeenranta K

3 & L 3/2009 Uudenlaista ketterää taloushallintoa 4 Kumppanuus punnitaan taantumassa 8 Tehoa hinaukseen Pocum Onlinen avulla 13 Maalaukset kynäruiskulla vapaalta kädeltä 20 Power Truck Show V: Eurooppalaiset alan huiput 22 Trippi mittaa matkasi 26 Housewife s nightmare 36 Tyyppihyväksynnät haasteita vai mahdollisuus? 44 Valtio ja kunnat ostavat jatkossa VIHREÄMMIN Huoli ympäristöstä muuttaa valtion ja kuntien hankintakäytäntöjä entistä vihreämpään suuntaan. Tämä näkyy myös kuljetus- ja logistiikkapalvelujen hankinnassa ensi vuonna. Valtioneuvosto päätti huhtikuun alussa ryhtyä edistämään kestävän kehityksen mukaisia hankintoja. Valtioneuvoston suositus on, että ensi vuonna ympäristönäkökulma otetaan huomioon 70 prosentissa valtion tekemiä hankintoja ja vuonna 2015 kaikissa hankinnoissa. Näin halutaan vähentää kulutusta ja haitallisia ympäristövaikutuksia. Eikä ympäristövaikutuksia tarkastella vain tuotteen tai palvelun ostohetkellä, vaan koko elinkaaren aikana eli hankintapäätöstä tehtäessä arvioidaan tuotteen tai palvelun kokonaistaloudellisuus. JULKISISSA HANKINNOISSA LIIKKUU ISO POTTI Valtio ja kunnat ostavat tuotteita ja palveluita vuodessa 27 miljardilla eurolla, mikä on 15 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkisilla toimijoilla on siis 27 miljardia syytä tehdä ympäristön kannalta kestäviä hankintoja. Samalla haluamme näyttää esimerkkiä ja kannustaa yrityksiä ympäristöteknologian kehittämiseen, ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kuvassa) sanoo. VAIKUTUKSET KULJETUSALAAN MERKITTÄVIÄ Valtioneuvoston suositus tarkoittaa muun muassa sitä, että valtio ja kunnat vähentävät kuljetuksia ja autolla liikkumistarvetta 10 prosentilla 2015 vuoteen mennessä. Tavoitteeseen pyritään uusilla logistiikkaratkaisuilla, työsuhdematkalipuilla sekä hyödyntämällä etä- ja videoneuvottelutekniikkaa. Samoin halutaan, että joukkoliikennepalvelujen tuottajat ottavat hankinnoissa huomioon hankittavien ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja saastuttavien päästöjen vaikutukset. Ensi vuonna kaikista uusista hankittavista tai vuokrattavista tavanomaiseen käyttöön tulevista henkilöautoista vähintään puolella hiilidioksidipäästöjen pitäisi olla alle 120 g/km ja vähintään 20 prosentilla alle 110 g/km. Lisäksi suositellaan, että kaikki valtionhallinnon kuljettajat saavat taloudellisen ja ennakoivan ajotavan koulutusta. Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen Juha Vuorinen: On air 58 TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, Turku. Puh PÄÄTOIMITTAJA M-T. Saarinen, puh , TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh , JAKELU Itella Oyj ISSN ETUSIVUN KUVA Mika Jefremoff, kts. sivu 20 Kuljetus&Logistiikka 3

4 - Sähköisen taloushallinnon tiedot ovat asiakasyritysten nähtävillä kätevästi tietokoneen ruudulta ajasta ja paikasta riippumatta, talouspäällikkö Minna Martikainen GLi Service Oy:stä toteaa. Teksti: Tero Tuisku Uudenlaista ketterää taloushallintoa yhden luukun periaatteella GLi Yhtiöihin kuuluva GLi Service Oy on kaikessa hiljaisuudessa kehittänyt uudentyyppisen talous- ja lakiasioiden palvelupisteen. Se ilmoittaa tarjoavansa yhden luukun periaatteella ketterää taloushallinnon palvelua räätälöidysti kuljetus- ja logistiikka-alan pk-yrityksille. GLi Service panostaa voimakkaasti sähköisten ja reaaliaikaisten palvelujen tuottamiseen. Perinteisten kirjanpitotoimistojen eli tilitoimistojen tehtäväkenttä on laajentunut huomattavasti menneistä vuosista ja vuosikymmenistä. Siksi alan yritykset ovat halunneet kutsuttavan itseään esimerkiksi taloushallinnon asiantuntijayrityksiksi. Muutosta kuvaa hyvin se, että vuosikymmeniä toiminut Kirjanpitotoimistojen Liitto muutti pari vuotta sitten nimensä Taloushallintoliitoksi. Myös GLi Service haluaa tehdä selkeän pesäeron menneeseen. - Emme halua käyttää itsestämme tilitoimiston tai kirjanpitotoimiston nimeä, vaikka pitkälti tuotammekin samoja palveluja. GLi Servicen taloushallinnon palvelupaketti pitää sisällään kirjanpidon, palkanlaskennan, laskutuksen sekä lakisääteisten velvollisuuksien kuten veroilmoituksen ja tilinpäätöksen laatimisen ja lisäksi paljon muutakin, 4 Kuljetus & Logistiikka

5 Toimitusjohtaja Vesa Koivula GLi Yhtiöistä toteaa, että menestyvän yrityksen takana on reaaliaikainen tulojen ja kustannusten seuranta ja hallinta. Lakimies Tiina Tähtinen sanoo, että varsin usein iso asiakasyritys kirjoittaa itse sopimustekstin ja toimittaa sen pienyrittäjän allekirjoitettavaksi. - Huolehdimme siitä, että sopimuksessa otetaan huomioon pienyrittäjänkin edut. toimitusjohtaja Vesa Koivula kuvailee. Entuudestaan GLi Yhtiöt on tullut tutuksi lähinnä kattavista logistiikka-alan koulutuspalveluista. - Kuljetus- ja logistiikka-alan yrittäjä saa nyt lisäksi talous- ja lakiasiainpalvelut yhden luukun periaatteella saman katon alta. Koivula korostaa, että myös Tekes on ollut osaltaan tukemassa uudenlaisen palvelukonseptin luomista sillä tällaiselle palvelukonseptille on kysyntää. SÄHKÖISET PALVELUT TEHOKKUUTTA TUKEMASSA Yrityksen menestymisen takana on reaaliaikainen tulojen ja kustannusten seuranta ja hallinta. - Polttoaineen hintaan tai palkkojen suuruuteen emme juurikaan voi vaikuttaa, mutta tehokkuuteen kyllä. Tehokkuuden osoituksena GLi Service on panostanut voimallisesti sähköisten palvelujen tarjoamiseen asiakasyrityksilleen. - Järjestelmän reaaliaikaisuus takaa, että yrittäjä voi seurata raportointitietoja ajasta ja paikasta riippumatta ja verrata niitä toimialan keskimääräisiin tunnuslukuihin, Koivula sanoo. Asiakasyritykset toimittavat kuittinsa ja tositteensa GLi Serviceen vielä pääsääntöisesti paperisina, mutta moni asiakas on siirtynyt tai siirtymässä asiakirjojen sähköiseen toimitustapaan. - Jos tositteet tulevat meille paperisina, ne skannataan saman tien sähköiseen muotoon. Yrittäjä pääsee selailemaan oman yrityksensä tietoja internetin kautta näppäilemällä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Selainkäyttöisyys mahdollistaa myös pienille ja keskisuurille yrityksille taloudellisen tilanteen seurannan reaaliajassa. Taloustiedon hyödyllisyyshän riippuu hyvin keskeisesti siitä, miten nopeasti tieto on yrityksen käytössä, talouspäällikkö Minna Martikainen GLi Servicestä sanoo. Vesa Koivulan mukaan myös yrittäjien liikkuvuus edellyttää taloustietojen sähköistämistä. - Yhä useampi yrittäjä tekee töitään useassa pisteessä. Liikkuvalle ihmiselle ei riitä, että tositteet ovat perinteiseen tapaan ainoastaan mapissa. Lisäksi yrittäjille saattaa tulla tarve tarkistaa firman taloudellista tilaa koskevat tiedot vaikkapa kesämökillään. Se onnistuu, kun tiedot on saatavilla kätevästi netistä. SELKOKIELISET AJAN TASALLA OLEVAT RAPORTIT Taloustiedon hyödyllisyyshän riippuu hyvin keskeisesti siitä, miten nopeasti tieto on yrityksen käytössä. Minna Martikainen korostaa, että perinteiset tuloslaskelmat ja taseet eivät enää riitä yrityksen taloustiedoksi. Niiden lisäksi tarvitaan kustannusseurantaa ja kannattavuuslaskentaa. - Usein nämä toiminnot ymmärretään välttämättömiksi vain suurille yrityksille, mutta todellisuudessa kaiken kokoiset yritykset tarvitsevat ajan tasalla olevaa taloustietoa oman päätöksentekonsa tueksi. Tämän vuoksi yritysjohdolle täytyy tuottaa kuukausittain yhteenveto oman yrityksen taloustilanteesta keskeisine tunnuslukuineen. GLi Servicessä talousraportoinnin selkeyteen ja ymmärrettävyyteen onkin panostettu ottamalla käyttöön graafinen raportointi perinteisen numeromuotoisen raportoinnin ohella. Kuljetus & Logistiikka 5

6 - Tavoitteenamme on tuottaa talousraportointi niin selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa, että yrittäjä pystyy muodostamaan kokonaiskuvan oman yrityksen taloudellisesta tilanteesta nopeasti ja vaivattomasti, Minna Martikainen sanoo. LASKUTUSKIN KUULUU PALVELUVALIKOIMAAN GLi Service huolehtii asiakasyritysten puolesta myös laskutuksen. - Tiedot laskun aiheesta ja laskutettavasta yrityksestä tulevat meille joko puhelimitse tai enenevässä määrin myös sähköisesti. Ulkoistamalla tukitoiminnot yrittäjä pystyy keskittymään siihen mitä parhaiten osaa. Me lähetämme laskun ja valvomme sen maksua. Mikäli maksua ei tule eräpäivään mennessä, huolehdimme perinnästä. Toki valtaosa yrityksistä laatii ja lähettää laskunsa itse, mutta järkevää on myös ulkoistaa laskutus alan yrityksen tehtäväksi. Ulkoistamalla tukitoiminnot yrittäjä pystyy keskittymään siihen mitä parhaiten osaa, Martikainen sanoo. Martikainen uskoo yrittäjien arvostavan sitä, että yllättäviä kulueriä ei tule maksettavaksi. - Laskutamme asiakkaitamme kuukausittain kiinteällä, etukäteen sovitulla summalla. Tilinpäätös ja veroilmoituksen laadinta sisältyvät tähän kuukausimaksuun eikä asiakasyritykselle tule yllättäviä piilokustannuksia kirjanpidon hoitamisesta. Yrittäjä välttää myös ohjelmistokustannukset; hän tarvitsee ainoastaan toimivan internet-yhteyden, Martikainen toteaa. JURIDISIA PALVELUJA SAMAN KATON ALTA GLi Service tarjoaa asiakkailleen myös juridisia palveluja. - Meillä toimii yhden luukun periaate. Asiakkaalle on eduksi, että saman katon alta saa myös oikeudellista palvelua, lakimies Tiina Tähtinen toteaa. Tähtinen kertoo toimivansa taloushallinnon tukena erityiskysymyksissä, joissa tarvitaan oikeudellista osaamista. - Lisäksi teen yksittäisiä toimeksiantoja yrityksen perustamisasiakirjoista lähtien. Jos yrittäjälle tulee ongelmia vaikkapa verottajan tai asiakkaan kanssa, hän voi kääntyä puoleeni. Suurin osa toimeksiannoista on sidoksissa taloushallintoon ja yritystoimintaan. Siksi yrittäjän kannalta on helppoa ja turvallista, että hänen olosuhteensa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon. Oikeudellista osaamista yrittäjä voi Tähtisen mukaan tarvita myös tehdessään sopimuksia asiakkaidensa kanssa. - Varsin usein iso asiakasyritys kirjoittaa itse sopimustekstin ja toimittaa sen pienyrittäjän allekirjoitettavaksi. Huolehdimme siitä, että sopimuksessa otetaan huomion pienyrittäjänkin edut. Tähtinen kertoo, että juridinen neuvonta ei sisälly asiakasyrityksiltä perittävään kiinteään kuukausimaksuun. - Oikeudellinen neuvonta on meillä kuitenkin kohtuuhintaista. Lisäksi tunnemme asiakkaamme tilanteen jo ennakolta, mikä jouduttaa asioiden käsittelyä, Tiina Tähtinen toteaa. Nine years without a single cargo damage Cargo Solutions Langh Ship Cargo Solutions, Alaskartano, FI Pikis, Finland. Tel

7 MERILLE JA PERILLE Tuontia tehokkaasti, vientiä vietävästi! Kuljetus & Logistiikka 7

8 Transport Savikko, kuljetuskumppani Kumppanuus punnitaan taantumassa TRANSPORT SAVIKKO LIIKENTEESSÄ VUODESTA 1948 Yrityksen juuret juontavat vuoteen 1948, jolloin veljekset Eero ja Lauri aloittivat toiminnan puutavaran ajolla luvun lopulla alkoivat rakennusteollisuuden kuljetukset. Savikon autot kuljettivat mm. betonia, eristeitä ja elementtejä. Kuljetukset olivat pääasiallisesti kotimaan kuljetuksia, mutta osa suuntautui jo silloin Suomen rajojen ulkopuolelle. Kohteina olivat mm.venäjän Kostamuksen lisäksi Pohjois- Norja ja Ruotsi. Perheyrityksen historia noudattelee varsin perinteistä kaavaa. Seuraava sukupolvi jatkoi isiensä viitoittamaa tietä. Yrityksessä tehtiin sukupolven vaihdos 1985, jolloin viisi serkusta otti vastuulleen kuljetusliikkeen hoitamisen. Ulkomaan liikenteen osuus toiminnasta alkoi kasvaa luvun taantumasta toipumisen aikoihin luvulle tultaessa yrityksen toiminta alue oli kasvanut kattamaan Pohjoismaat, ajoja suuntautui myös Venäjälle ja satunnaisliikennettä Manner- Eurooppaan. Nykyään Transport Savikko Yhtiöt Oy tuottaa kuljetuspalveluita ja siihen liittyviä lisäarvopalveluita yli sadan yksikön ja luotettavan yhteistyöverkoston voimin pääsääntöisesti Pohjoismaissa sekä satunnaisesti Baltiassa sekä muualla Euroopassa. Tulevaisuudessa Transport Savikko panostaa toimintojensa jatkuvaan innovatiiviseen kehittämiseen sekä reagoi harkitusti liiketoimintaympäristön muutosten aiheuttamiin haasteisiin. Toimintojen integrointi ja asiakkuuden syventäminen nykyisten ja uusien asiakkaiden toimintojen kanssa on merkittävä tekijä tulevaisuudessa. Muiden lähialueiden kuten Baltia ja Venäjä luomat haasteet ja mahdollisuudet logistisissa liiketoiminnoissa vaativat jatkuvaa ympäristön ja muutosten aistimista ja uteliaisuutta. Tiedon hallinta ja käsittely yhdessä asiakkuuden ja kumppanuudenhallinnan kanssa muodostavat tulevaisuudessa merkittävän haasteen yritykselle. Transport 8 Kuljetus & Logistiikka

9 Kuljetus & Logistiikka 9

10 Savikko Yhtiöiden tavoitteena on kasvaa hallitusti ja tuloksellisesti sekä olla kiinnostava, edistyksellinen ja menestyvä pohjoissuomalainen 3PL- tyyppinen logistiikkaoperaattori. TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN JA ORGANISAATION KEVEYS LUO KILPAILUETUA -Nopealiikkeisyys ja reagointikyky markkinoilla tapahtuviin muutoksiin luo logistiikkasektorilla toimivalle yritykselle verratonta kilpailuetua. Yhden yksikön tai koko järjestelmän kyvykkyys nopeatempoisiin muutoksiin asettaa kuljetussuunnittelulle kovia haasteita. Reaaliaikaiset yksiköiden paikantamis ja-seurantajärjestelmät auttavat kaluston optimoimisessa ja luo puitteet nopeiden ratkaisujen tekemiselle, kertoo yrityksen myynnistä ja operatiivisistä toiminnoista vastaava Markku Kariniemi. -Nykyteknologia ja hyviin yhteistyöverkostoihin kuuluminen auttaa kustannusrakenteen hallitsemisessa. Organisaatio ja järjestelmä on kyettävä pitämään riittävän kevyenä. Moniosaaminen ja sisäisen markkinoinnin periaatteiden soveltaminen käytäntöön on vahvuutemme. Jokainen työntekijä, niin kuljetussuunnittelija kuin kuljettajakin, on myyntimies. Lean-ajattelu ja sen passauttaminen toimintaamme on jokapäiväistä työtämme, jatkaa Kariniemi. AITO KIINNOSTUS JA INNOVAATISUUS Jo poikana päätin -menttaliteetti on hyvä lähtökohta kuljetusalalle. Aito kiinnostus on yksi tärkeimmistä tekijöistä kuljetusalalla pärjäämisessä. Ala ei ole niitä seksikkäimpiä tämän päivän ammatin arvostustutkimuksissa, varsinkaan nuorten keskuudessa. Alan etujärjestöillä onkin paljon tehtävää alan imagon kehittämisessä. Tarvittaisiin uusia rekkamies kaurapuuromainoksia, vitsailee Kariniemi. - Aito kiinnostus on luovuuden ja innovatiivisuuden perusta, kuljetusalalla onkin oltava aina valmiina tekemään uusia ratkaisuja, olipa kysymys teknisistä tai toiminnallisista asioista. Optimistinen asenne yhdessä luovuuden ja sopeutumiskyvyn kanssa auttaa myös kuljetusliikkeitä selviytymään taantuman kourisssa, uskotaan Savikolla. TAANTUMASSA KUMPPANUUS PUNNITAAN -Pitkäkestoiset, molemminpuoliseen luottamukseen perustuvat, kumppanuuspohjaiset asiakassuhteet ovat kuljetusalalle tärkeitä. Transport Savikon vanhimmat asiakassuhteet ovat yli neljäkymmentä vuotiaita. Kumppanuuden tutkijat vertaavat suhdetta usein avioliittoon. Ylä-ja alamäistä selviäminen asettaa vahvatkin liitot koetukselle. Taantuman aikana kumppanuus punnitaan. Kumppaneiden kyky nähdä mennyt aika, tämä hetki ja tulevaisuus on olennaisen tärkeää. Saavutetut positiiviset kokemukset aikaisemmilta vuosilta edesauttaa taannehtivan talouden mukanaan tuomissa ongelmissa. Taloustaantuman aikana myös logistisissa palveluissa on paljon kehittämismahdollisuuksia. Hyvässä ja toimivassa, toinen toistaan kunnioittavassa kumppanuussuhteessa, ei tarvitse lähteä kovin radikaaleihin hintajahteihin, pitkällä aikavälillä luotettava kumppani on aina hintansa arvoinen lisäarvon tuottaja, perustelee Kariniemi lopuksi. Lisätietoa: Kumppaneiden kyky nähdä mennyt aika, tämä hetki ja tulevaisuus on olennaisen tärkeää. 10 Kuljetus & Logistiikka

11 Pesee kaiken kokoiset ajoneuvot henkilöautoista rekkoihin. Erittäin nopeat bussinpesuohjelmat. Sarjasta löytyvät ratkaisut myös erittäin vaativiin sovelluksiin, kuten rekkojen sekä säiliö-, maansiirto-, jätteenkeräys- ja paloautojen pesuun. Valittavana on sekä harjalliset että harjattomat ja yhdistelmäpesut. Hankalasti harjattavien autojen pesutuloksen takaavat oskilloivat korkeapaineiset kolmoispyyhkäisevät pistesuihkut. Ympäristöä säästäen nopeammin perille Yhdistämme Itämeren alueen liikekeskuksia 7 reitillä, päivittäin 30 lähtöä sekä 35 km rahtikapasiteettiä. ROSTOCK STOCKHOLM RIGA KAPELLSKÄR HELSINKI TALLINN TURKU PALDISKI puh puh

12 VDO Markkinajohtajan tuoteperhe digitaaliset ajopiirturit Tutustu uuteen tuote-esitteeseemme ja katso jälleenmyyjät: Maahantuoja: Lisätietoja: Jälleenmyyjät: /jm Tutustu Kumhon laajaan raskaan kaluston rengasvalikoimaan KLS03Kuljetus & Logistiikka KRS04 KRD02 KLT01+

13 Teksti: Tero Tuisku Tehoa hinaukseen Pocum Onlinen avulla Espoolainen Hinaus Sjöberg Oy etsi pitkään työnohjausjärjestelmää, jonka avulla päästäisiin eroon hinattavia autoja koskevien tietojen moninkertaisesta tallentamisesta. Ratkaisuksi löytyi tamperelaisen Pocum Oy:n kehittämä ohjelmisto nimeltä Pocum Online, joka soveltuu erityisen hyvin myös tietojen lähettämiseen hinausautoissa oleviin mobiililaitteisiin. Hinaus Sjöberg Oy:hyn tulee autojen hinauspyyntöjä ympäri vuorokauden. Lähes kaikki pyynnöt tulevat puhelimitse ajokkinsa kanssa pulaan joutuneilta autoilijoilta. Menneinä aikoina hinauksia koskevat tiedot jouduttiin tallentamaan jopa puolentusinaa kertaa ennen kuin toimeksiannot muuttuivat laskuiksi. - Tallennettavina olivat esimerkiksi auton merkki ja malli, rekisterinumero, vian laatu, vakuutusyhtiön nimi, asiakkaan ja autonomistajan nimi ja yhteystiedot sekä hinauksen aloitus- ja lopetuspaikka. Lienee helppo ymmärtää, että tällaisten tietomäärien toistuva kirjoittaminen ei kuulu nykyaikaan, Hinaus Sjöberg Oy:n toimitusjohtaja Sten Sjöberg kuvailee. TAKANA PITKÄ HAKUPROSESSI Yritys etsi pitkään sopivaa tietojärjestelmää ongelman ratkaisemiseksi. - Parin vuoden etsinnän jälkeen löysimme tamperelaisen Pocum Oy:n kehittämän järjestelmän nimeltä Pocum Online. Se oli meillä pilottikäytössä viime kesästä vuoden loppuun asti. Tämän vuoden aikana olemme vaiheittain edeten ottaneet Pocum Onlinen tuotantokäyttöön, Sjöberg sanoo. Pocum Online on internet-pohjainen työnohjausjärjestelmä. Siksi sitä ei tarvitse erikseen asentaa tietokoneeseen vaan sen käyttö onnistuu mistä tahansa yrityksen koneesta. Pitkäaikaista panostusta mobiilipäätteisiin Tamperelaisen Pocum Oy:n toimitusjohtaja Seppo Varpukari toteaa, että Pocum Onlinen toiminta mobiililaitteissa on vaatinut melkoisen työn. - Tekniikka on sinänsä meille tuttu, koska olemme tutkineet sitä jo neljän vuoden ajan. Teleoperaattorien tarjoamat datayhteydet ovat kuitenkin toimineet luotettavasti vasta parin viime vuoden ajan. Ansio yhteyksien paranemisesta kuuluu liikkuvan työn toimijoille, jotka aktiivisesti viestivät tarvettaan matkapuhelinoperaattoreille, Varpukari kuvailee. Pocum Online toimii Varpukarin mukaan kännykän ohella muissakin mobiililaitteissa. - Tähän käy mikä tahansa päätelaite, jossa on verkkoyhteys ja internet-selain. Näitä ovat esimerkiksi tavallinen kannettava tietokone, minitietokone, tabletpc ja kämmentietokone. Yleisin ja edullisin päätelaite on kuitenkin nykyaikainen kännykkä. Kuljetus & Logistiikka 13

14 Pocum Oy:n edustajat kävivät kouluttamassa Hinaus Sjöbergin henkilöstön työnohjausjärjestelmän käyttöön. - Lisäksi pidämme yritykseen yhteyttä muutenkin. Pocum on ottanut matkan varrella hyvin huomioon esittämämme toivomukset ja parannusehdotukset. Olemme tällä hetkellä hyvin tyytyväisiä järjestelmän toimintaan eikä mitään kompastuskiviä ole ilmennyt. Järjestelmän erikoisvaatimuksiin kuuluu tietojen lähettämismahdollisuus hinausautoissa oleviin mobiililaitteisiin. Pocum kehitti järjestelmäänsä juuri sellaiseksi, että se toimii myös langattomissa laitteissa. - Tällä hetkellä jokainen puhelimitse tullut hinauspyyntö tallennetaan vain kertaalleen heti tilausta vastaanotettaessa. Tallennetut tiedot lähetetään saman tien liikenteessä oleviin hinausautoihin, joissa yhteysvälineenä on pääsääntöisesti gprs-yhteydellä varustettu matkapuhelin, Sjöberg toteaa. UUSIA PUHELIMIA HANKITTU Jossain määrin kuljettajille jouduttiin hankimaan uusia puhelimia, koska ihan kaikkiin puhelimiin ei sisälly datasiirtomahdollisuutta. Kuljettajilla on muitakin mobiililaitteita, joilla pystytään ottamaan vastaan hinaustoimeksiantoja. Autoihin voidaan jälkikäteen hankkia minitietokone, joka mahdollistaa jopa tietojen tulostamisen paperille. - Kuljettajat lähettävät vastauksensa saamiinsa hinaustoimeksiantoihin. Nämäkin tiedot tallentuvat järjestelmään. Langaton gprs-yhteys toimii nykyään erittäin hyvin kaikkialla missä on gsm-verkko. Pocum Online on mahdollistanut sen, että kerran tallennetut tiedot menevät asiakkaille lähetettäviin laskuihin asti. Samalla on päästy eroon useista päällekkäisistä tallennuksista. Toimitusjohtaja Sten Sjöberg Hinaus Sjöberg Oy:stä toteaa, että Pocum Online toimii myös mobiililaitteissa. HINAUS SJÖBERG OY Toimialoina autojen hinaus sekä autojenkuljetus. Hinaustoiminta jakautuu raskaan kaluston hinauksiin sekä henkilö- ja pakettiautojen hinauksiin. Käytössä 16 hinausautoa ja 4 autonkuljetusautoa, joista 2 on täysimittaisia rekkoja ja samoin 2 citykuljetusautoja. Hinauksessa 24/7-periaatteella toimiva päivystys. Vakituista henkilöstöä lähes 20 sekä kolme ilta- ja viikonloppupäivystäjää. Päivystäjien tukikohtina pääkaupunkiseutu sekä Lohja. Autojenkuljetusta pääkaupunkiseudulla lähinnä autoliikkeiden välillä sekä pääkaupunkiseudulta muualle maahan. Yhteistyökumppanina Autoliitto. Toimitusjohtajana vuodesta 2006 Sten Sjöberg. Tammermatic Oy PL Tampere 14 Kuljetus & Logistiikka

15 CITROEN.FI 1 CITROËN JUMPY LUOKKANSA PIENIN KESKIKULUTUS 7,2 l. 15/08 CITROËN JUMPER TEKNIIKAN MAAILMAN TESTIVOITTAJA. Jumpy-mallisto 5 6 m 3, hv Uusi hinta ,15 Hinnasta pois JOPA alk. (Autoveroton svh arvioitu autovero* 3 411,15 ) + toim.kulut *CO 2 -päästöllä 191 g/km Jumper-mallisto 8 17 m 3, hv ,37 Hinnasta pois JOPA Uusi hinta alk. (Autoveroton svh arvioitu autovero* 3 138,37 ) + toim.kulut *CO 2 -päästöllä 208 g/km Kuvan autot erikoisvarustein. CITROËN TAVARA-AUTOT. YKKÖSVALINTOJA. Pakettiautoveromuutos alensi pysyvästi Citroënin taloudellisen ja vähäpäästöisen tavara-automalliston hintoja. Jumpy ja Jumper tarjoavat monipuolisen kuljetuskapasiteetin lisäksi erittäin vahvan vakiovarustelun mm. ilmastointi, CD-soitin, ikkunallinen liukuovi, sähkötoimiset ikkunannostimet, sähkösäätöiset ja -lämmitteiset ulkopeilit, Webasto-lisälämmitin sekä takapariovet, joissa lämmitettävät ikkunat. CRÉATIVE TECHNOLOGIE

16

17 CHARTER-KULJETUSTEN PIONEERI Panalpina vie lähetykset ohi normaalin lentorahdin Viemme asiakkaan lähetyksen perille kaikkialla maailmassa myös niille lentokentille, joihin ei ole normaalia rahtiliikennettä. Toimitusaika räätälöidään täysin asiakkaan toiveiden mukaan. Tässä auttaa ainoastaan meidän käytössä oleva kuljetuskalusto ja -henkilökunta, Panalpinan Business Unit Manager Jari Myllylä kuvailee vaativimpien charter-kuljetusten onnistumista. Business Unit Manager Jari Myllylä tietää, että Panalpinan asiakkaat arvostavat henkilökohtaista palvelua. Panalpina Maailman johtaviin kuuluva logistiikkapalveluiden tarjoaja Panalpina tunnetaan erityisesti charter- eli tilauskuljetusten maailmanlaajuisena pioneerina. Yritys on tällä alueella maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Sen asiantuntijat huolehtivat asiakkaan huolintatarpeesta kaikkialla maailmassa, vuoden jokaisena päivänä. Asiakasta palvelee aina tuttu yhteyshenkilö, joka vastaa kuljetuksesta alusta loppuun, asiakkaan omalla äidinkielellä. Suurin osa Panalpinan charter-asiak- maailman johtavia logistiikkapalveluiden tarjoajia, erikoistunut lento- ja merirahtiin charter-kuljetusten maailmanlaajuinen markkinajohtaja perustettu Sveitsissä vuonna 1895, jossa yrityksen pääkonttori toimistoverkosto yli 90 maassa, 550 toimipistettä, kumppaneita yli 60 maassa Suomen-toimipisteet Vantaalla ja Tampereella liikevaihto 5,8 miljardia euroa (2006) henkilöstöä kaista on valmistavaa teollisuutta. Varta vasten asiakkaalle suunniteltu kuljetus tarvitaan välttämättömälle, kalliille ja kiireelliselle komponentille tai niin suurelle artikkelille, ettei se mahdu normaaliin huolintakuljetukseen. Tässä puhutaan esimerkiksi paperikoneen kiireellisestä huollosta. Harva haluaa kallisarvoiselle kuljetukselleen välilaskuja tai tilan ja aikataulujen sovittamista muiden huolintaliikkeiden kanssa. Tarvittaessa käytetään jopa helikopteria. TARU NIKULAINEN MAILAND COMMUNICATIONS OY Kuljetus & Logistiikka 17

18 Teksti: Tero Tuisku Uusi Peugeot Partner Van ensiesittelyssä messuilla Peugeot Partner Van on ensimmäinen citypakettiauto, jossa on kolmipaikkainen ohjaamo ja jossa oikeanpuoleisen istuimen selkänojaa eteen päin kääntämällä on mahdollista saada tasalattiaista tavaratilaa yhteensä yli kolmeen metriin asti. Lisäksi kuljettajan viereen on saatavilla kätevästi pöytätaso tietokonetta varten. Partner Vanin Suomen ensiesittely tapahtuu toukokuisilla Logistiikka- ja Kuljetusmessuilla. M aan Auto on ainoa automaahantuoja, joka esiintyy näytteilleasettajana Helsingin messukeskuksessa pidettävillä Logistiikka- ja Kuljetusmessuilla. Yrityksellä onkin uutisarvoista tarjottavaa. - Esittelemme messuilla ensimmäistä kertaa Suomessa uuden citypakettiauton Peugeot Partner Vanin. Esillä toki ovat myös isommat tavara-automme eli Peugeot Expert ja Peugeot Boxer. Uuden auton myötä hyötyautomallistomme on laajempi kuin koskaan aikaisemmin eli eri automalleissamme tavaratilan koko ulottuu kolmesta kuutiosta 17 kuutioon, tavara-autojen tuotepäällikkö Hannu Jalonen Maan Autosta kuvailee. Uusi Peugeot Partner Van on monikäyttöinen pakettiauto. - Mallissa on kolmipaikkainen ohjaamo, mikä on uutta tämän kokoluokan autoissa. Lisäksi istuinten selkänojan voi kääntää eteen päin ja samalla oikeanpuoleinen istuinosa laskeutuu alas niin että saadaan tasalattiaista tavaratilaa huomattavasti lisää. Käytännössä tavaratilan pituus nousee jopa 3,25 metriin asti, mikä on ainutlaatuista citypakettiautojen kokoluokassa, Jalonen sanoo. - Laajasta mallistostamme johtuen jälleenmyyjillä ei ole mahdollista pitää tiloissaan likikään kaikkia hyötyautoja. Siksi me tulemme paikalle mukanamme mittava hyötyajoneuvovalikoimamme. Teemme tällaista kiertuetoimintaa jatkuvasti eri puolilla maata. Tämä johtuu osin siitäkin, että alan messuja on suhteellisen harvoin. Jalonen toteaa, että tällä hetkellä verotus suosii vähäpäästöisten pakettiautojen hankintaa. PÖYTÄTILAA TIETOKONETTA VARTEN Partner Vanin erikoisuuksiin kuuluu myös kuljettajan viereen avautuva pöytätaso, johon voi asettaa esimerkiksi kannettavan tietokoneen. Toki on saatavilla myös 1+1-paikkainen Partner Van, josta puuttuvat istuinten monikäyttömahdollisuudet. Peugeot Expert edustaa Partner Vania suurempaa kokoluokkaa. Expert on menestynyt loistavasti autoalan ammattilaisten eli autotoimittajien arvioinneissa. Markkinoille tultuaan Peugeot Expert valittiin Van of the Year 2008:ksi. Viime vuonna malli valittiin Suomessa Vuoden 2008 hyötyajoneuvoksi. - Tärkeimpinä kriteereinä molemmissa valinnoissa oli Expertin henkilöautomainen ajettavuus, laaja mallisto sekä hyvä varustelu ja mukavat istuimet. Nämä ovatkin leimallisia ominaisuuksia kaikille Peugeot-pakettiautoille, Jalonen toteaa. Suurin Peugeotin hyötyautomalli on Boxer. - Boxer on tarkoitettu järeään kuljettamiseen. Suurimmat Boxerit ovat 17 kuutiometrin tavaratilan omaavia paketti- ja kuorma-autoja sekä 14- ja 17-paikkaisia pienoisbusseja. KIERTUE-ESITTELYÄ YMPÄRI MAAN Peugeot esittelee hyötyautojaan jatkuvasti jälleenmyyntipisteissään. 18 Kuljetus & Logistiikka

19 Peugeot Expert on valittu sekä Van of the Year 2007:ksi että Vuoden 2008 hyötyajoneuvoksi. - Nykyisin pakettiautoja verotetaan ohjevähittäishinnan ja hiilidioksidipäästöjen mukaan. Aikaisemmin verotus perustui tavaratilan kuutiomäärään, minkä seurauksena pieniä pakettiautoja verotettiin ankarammin kuin henkilöautoja. Nyt tämä epäkohta on korjattu. Lisäksi isoista, yli 2,5 tonnin pakettiautoista saa alennusta verotuksesta. Alennus on sitä suurempi, mitä suurempi on auton paino. Peugeot on ollut näytteilleasettajana useita kertoja kolmen vuoden välein pidettävillä Logistiikka- ja Kuljetusmessuilla. Tämän kevään messuilla merkillä on 150 neliömetrin osasto näkyvällä paikalla pääkäytävän varrella. - Osasto näkyy selkeästi tultaessa pääovesta alas näyttelyhalliin. Siellä on esillä edustavasti tietenkin uutuustuotteemme Peugeot Partner Van sekä muutkin pakettiautomallimme. Mallisto on niin laaja, että siitä löytyy oikeanlainen auto jokaiseen tarpeeseen. Uuden Peugeot Partner Vanin istuimet voi kääntää eteen päin ja samalla laskea oikeanpuoleista istuinosaa niin että tasalattiaista tavaratilaa syntyy runsaasti lisää. Kuljetus & Logistiikka 19

20 Maalaukset kynäruiskulla vapaalta kädeltä Kuorma-autoja ja muita suurempia ajoneuvoja on jo monen kymmenien vuosien ajan maalattu, puunattu ja laiteteltu kuskinnäköiseksi ajopeliksi. Ja nyt niin sanottu tuunaus eli tuning, säätäminen, on siirtynyt myös henkilöautoihin, muun muassa eri televisio-ohjelmien kautta. T orniolaisella Mika Jefremoffilla on vuosien kokemus autojen, moottoripyörien, kypärien ja yms. maalauksesta. Moni kulkupeli ja tavara on saanut uuden värin pintaan, mutta silti rekkojen maalaus vie suurimman osan Jefremoffin ajasta. Mika Jefremoff aloitti maalaamisen 14-vuotiaana ja myöhemmin teki sitä työkseen miltein neljä vuotta. Työ kuin työ kuitenkin alkaa jossain vaiheessa maistumaan puulta ja varsinkin, kun maalaus vei päivän tunneista jokaisen, vaihtoi hän alaa ja työskentelee nykyään Outokummun Ferrokromitehtaan nosturin kuljettajana, ja maalauksia hän tekee ns. freelance- pohjalta. - Maalaustöitä teen yleensä vuorotöiden välissä ns. pitkällä vapaalla, Mika sanoo. Nykyään myös perhe, lapset ja vaimo, tarvitsevat aikaa ja ei voi niin helposti revetä joka projektiin. Vielä toistaiseksi ainakin kuljetaan tehdastyössä ja heilutaan kynäruiskun varressa harrastusmielessä. - Rekat ovat päätuotteita, ne ovat suuria, joten niissä näkyy työn jälki. Yhteensä olen maalannut noin toista sataa rekkaa ja pakettiautoa 17 vuoden aikana, 80 niistä silloin kun tein tätä työkseni. NÄYTTELYSSÄ JÄLKI PUNNITAAN Tuunattujen rekkojen näyttelyt ovatkin asia sinänsä. Näyttelyitä on pidetty pohjoismaissa ja Suomessakin jo vuosikymmeniä. Autot kisailevat useissa eri luokissa, ja muun muassa myös auton maalaus ja sisustus huomioidaan. On mahtava nähdä tyytyväinen asiakas näyttelyn jälkeen jos on onnistuttu, aina ei kuitenkaan voi voittaa ja kaikkia autojahan ei edes viedä näyttelyihin vaan ovat ns. työkaluja. Jefremoff maalaa kynäruiskulla vapaalta kädeltä. Monet maalarit heijastavat kuvat piirtoheittimen kautta maalattavalle pinnalle, mutta Mika ei. Sabluunoita käytän pienemmissä teksteissä, mutta muuten maalaan vapaalla kädellä yleensä. Elokuva-aiheiden kanssa suosiosta kilpailevat takaisinpaluun tehneet liekit ja 80-luvuilta. Liekit näyttävät nykyään mahdollisimman aidoilta, ja myös väreihin on tullut uutuuksia. Myös muut teemat kuuluvat kuvioihin. Aina pitää keksiä uutta ja monen asiakkaan kanssa on lyöty jo lukkoon seuraava aihe/teema tulevaan autoon. Mukavaa on myös kokeilla uusia juttuja ja viimeisimmän maalauksen Mika toteutti Kapellikylkiseen perävaunuun. Ehkä näemme senkin näyttelyissä ensikesänä. Lopuksi Mika kertoo löytäneensä uuden harrastuksen karaoke laulamisesta ja pitihän sitä kokeilumielessä ottaa osaa Seinäjoen Tangomarkkinoiden esikarsintaankin, kilpailu on vielä siltäosin kesken joten jatkosta ei sen enempää. Tulevaisuudessa nähdään, maalataanko, ajetaanko nosturia vai lauletaanko ammatiksi? Jälkimmäistä Mika pitää vahvimpana lajinaan. mikajefremoff.fi 20 Kuljetus & Logistiikka

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

www.peugeot.fi HYÖTYAJONEUVOT

www.peugeot.fi HYÖTYAJONEUVOT www.peugeot.fi HYÖTYAJONEUVOT 68349_Peugeot_tavaraautoesite.indd 1 19.9.2014 12.13 Peugeot Partner VAN on paitsi käytännöllinen ja taloudellinen, myös mukava ja tyylikäs. Siis oikea ammatinharjoittajan

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/1 20.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/1 20.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (5) 1 Pakettiautojen puitesopimus vuodeksi 2015 HEL 2014-010670 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hylätä Delta Auto Oy:n tarjouksen, Jarmo

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Kestävät liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 20.10.2014 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy Automaattinen Häiriöinfo - oikea ratkaisu tiedotepalvelujärjestelmäksi; häiriö-, vika- ja katastrofitiedotteiden automaattiseen ja reaaliaikaiseen jakeluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Häiriötilanteiden

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET Intohimona turvalliset ja optimoidut teollisuusprosessit JLX Industry on raumalainen perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen teollisuuteen kokonaisvaltaisia, räätälöityjä

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 8/00 Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja NN oli pysäyttänyt kuorma-autonsa lastausta varten

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto Ilmailu ja nuoret Suomen Ilmailuliitto Lennokit Lennokkiurheilu on ilmailun monipuolinen laji. Vaihtoehtoja riittää vapaastilentävistä siima- ja radio-ohjattaviin. Monet ilmailijat ovat aloittaneet harrastuksensa

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

Tiedon tarpeet päätöksenteon eri portailla

Tiedon tarpeet päätöksenteon eri portailla Tiedon tarpeet päätöksenteon eri portailla TransEco tutkijaseminaari Jochim Donner Toimintaympäristö Tutkimuksen ja demonstraatioiden merkitys kasvaa Kansainvälisten sitoumusten takaraja tulee vastaan

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille 18.5.2016 Liikennekaari-vaikutusarviointi Kysely lähetettiin noin 4 350 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Uusi Arocs Loader. Uusi Arocs Grounder.

Uusi Arocs Loader. Uusi Arocs Grounder. Uusi Arocs Loader. Uusi Arocs Grounder. Äärimmäistä voimaa äärimmäistä kuormitusta varten. Arocs Loader ja Arocs Grounder. Erityisen korkeaa hyötykuormaa ja äärimmäistä kuormitusta varten. Arocs Loaderin

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

HONDA PELAA VARMASTI.

HONDA PELAA VARMASTI. Lumilingot 2014-2015 HONDA PELAA VARMASTI. Honda-lumilinkojen perusominaisuuksiin kuuluvat varmatoimisuus, suuri suorituskyky ja helppo hallittavuus. Hondan ylistettyjä ominaisuuksia ovat leveä ja korkea

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013 Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen Eija Lenkkeri 9.10.2013 Alan mielikuva? Piikakulttuuriin Jokainen osaa kotityöt Harmaa talous, pimeä työ Moniosaajia Arjen auttajia Historiaa Käsite Kotityöpalvelu

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto Tekniset tiedot Malli Mechron 2210 Moottori malli tyyppi teho iskutilavuus kierrosluku polttoainetankki 3C100LWU 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) 1007 cm³ 2200 rpm 28 litraa Voimansiirto

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä 2 3 N=585 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

EU-RENGASMERKINTÄ RENGASVALINTOJEN TUEKSI

EU-RENGASMERKINTÄ RENGASVALINTOJEN TUEKSI EU-RENGASMERKINTÄ RENGASVALINTOJEN TUEKSI, tekninen päällikkö Bridgestone Finland Oy Rengasvalmistajat ry EU-RENGASMERKINNÄN TARKOITUS JA TAVOITTEET EU-rengasmerkinnän tarkoituksena on lisätä tieliikenteen

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Puhdasta joka käänteessä

Puhdasta joka käänteessä BR 35 /12 C Puhdasta joka käänteessä Yhdistelmäkone BR 35/12 C Ennennäkemätön ketteryys Koskaan aikaisemmin ei ole siivouskone ollut yhtä ketterä ja kevyt ohjata - Berliinin CMS-messuilla palkittu BR 35/12

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

RAM Nordic AB. Kiinnitysratkaisu.

RAM Nordic AB. Kiinnitysratkaisu. RAM Nordic AB Kiinnitysratkaisu GPS / Matkapuhelin GPS RAM kiinnikkeet soveltuu useimpiin ajoneuvoihin, joissa GPS:ää käytetään. RAM joustaa iskujen ja tärinän vaimentamiseksi. Se on oikea valinta, kun

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

Masor Works Masor Works

Masor Works Masor Works Luotettava kumppanisi teollisuuden asennus- ja kunnossapitotöihin Masor Works Masor Works Palvelemme niin suuria kunnallisia konserneja kuin pieniä yksityisiä yrityksiä aina samalla tehokkuudella ja palveluasenteella.

Lisätiedot

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C 15.3.2016 Perustietoa Koparista Suomalainen suunnittelu ja valmistus konepaja, jolla neljä yksikköä: Kopar

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Päivityksen asentaminen...4 Siirtyminen IBAN tilinumeroihin ja BIC koodeihin...6 - maksajalle IBAN ja BIC...6 - palkansaajille IBAN ja BIC...8 Pitkät IBAN

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

JOKIPIIN PELLAVA OY. Timo Laurila toimitusjohtaja

JOKIPIIN PELLAVA OY. Timo Laurila toimitusjohtaja JOKIPIIN PELLAVA OY Isoisämme Asser Laurila perusti v. 1920 yrityksen 21-vuotiaana nuorena miehenä Jokipiin kylään Jalasjärvellä. Sahatoiminta oli tuon ajan tyypillistä maaseudun teollisuutta. Tukit uitettiin

Lisätiedot

dmg mori Suomi ja Baltia Palvelumme tuovat lisätehoa toimintaasi.

dmg mori Suomi ja Baltia Palvelumme tuovat lisätehoa toimintaasi. dmg mori LifeCycle Services dmg mori Suomi ja Baltia Palvelumme tuovat lisätehoa toimintaasi. 24/7-huoltopalvelu karapalvelu Luotettava, nopea, suora. varaosapalvelu kolme tärkeintä palvelua käyttäjille!

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE

CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE CERTUM YRITTÄJÄN TUKENA JURIDIIKKA SIJOITUKSET PERINTÄ YRITTÄJÄ Oma liiketoiminta ja ydinprosessit Asiakkuudet Henkilöstö Yhteistyökumppanit LASKUTUS KIRJANPITO

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12. Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.2009 Gasum Oy Myyntipäällikkö Jussi Vainikka jussi.vainikka@gasum.fi

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Haettavana on ammatillisen koulutuksen tuntiopettajan määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä alkaen elokuusta 2016. Kelpoisuusehdot määräytyvät

Lisätiedot

Kuljetusbarometri 1/2012: Kovat hinnankorotuspaineet ja kannattavuusremontti vuonna Tiedotustilaisuus

Kuljetusbarometri 1/2012: Kovat hinnankorotuspaineet ja kannattavuusremontti vuonna Tiedotustilaisuus Kuljetusbarometri 1/2012: Kovat hinnankorotuspaineet ja kannattavuusremontti vuonna 2012 Tiedotustilaisuus 13.1.2012 Vuosi 2011 kuljetus- ja logistiikka alalla Käänteet ja kohokohdat 2011 1.1. 2011 Helmikuu.

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Keskitymme aina asiakkaaseen

Keskitymme aina asiakkaaseen johdanto Keskitymme aina asiakkaaseen lsab toimittaa työkaluja koko metalliteollisuudelle. Tarjoamme laadukkaita työkaluratkaisuja ja terähuoltopalvelua. Asiakas on aina toimintamme keskipisteessä. Vahvuutemme

Lisätiedot