OLEMME MUKANA AL OLEMME MUKANA ALAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OLEMME MUKANA AL OLEMME MUKANA ALAN"

Transkriptio

1 OLEMME MUKANA ALAN HUIPPUTAPAHTUMISSA: Menossa mukana myös:

2 Lappeenranta K

3 & L 3/2009 Uudenlaista ketterää taloushallintoa 4 Kumppanuus punnitaan taantumassa 8 Tehoa hinaukseen Pocum Onlinen avulla 13 Maalaukset kynäruiskulla vapaalta kädeltä 20 Power Truck Show V: Eurooppalaiset alan huiput 22 Trippi mittaa matkasi 26 Housewife s nightmare 36 Tyyppihyväksynnät haasteita vai mahdollisuus? 44 Valtio ja kunnat ostavat jatkossa VIHREÄMMIN Huoli ympäristöstä muuttaa valtion ja kuntien hankintakäytäntöjä entistä vihreämpään suuntaan. Tämä näkyy myös kuljetus- ja logistiikkapalvelujen hankinnassa ensi vuonna. Valtioneuvosto päätti huhtikuun alussa ryhtyä edistämään kestävän kehityksen mukaisia hankintoja. Valtioneuvoston suositus on, että ensi vuonna ympäristönäkökulma otetaan huomioon 70 prosentissa valtion tekemiä hankintoja ja vuonna 2015 kaikissa hankinnoissa. Näin halutaan vähentää kulutusta ja haitallisia ympäristövaikutuksia. Eikä ympäristövaikutuksia tarkastella vain tuotteen tai palvelun ostohetkellä, vaan koko elinkaaren aikana eli hankintapäätöstä tehtäessä arvioidaan tuotteen tai palvelun kokonaistaloudellisuus. JULKISISSA HANKINNOISSA LIIKKUU ISO POTTI Valtio ja kunnat ostavat tuotteita ja palveluita vuodessa 27 miljardilla eurolla, mikä on 15 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkisilla toimijoilla on siis 27 miljardia syytä tehdä ympäristön kannalta kestäviä hankintoja. Samalla haluamme näyttää esimerkkiä ja kannustaa yrityksiä ympäristöteknologian kehittämiseen, ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kuvassa) sanoo. VAIKUTUKSET KULJETUSALAAN MERKITTÄVIÄ Valtioneuvoston suositus tarkoittaa muun muassa sitä, että valtio ja kunnat vähentävät kuljetuksia ja autolla liikkumistarvetta 10 prosentilla 2015 vuoteen mennessä. Tavoitteeseen pyritään uusilla logistiikkaratkaisuilla, työsuhdematkalipuilla sekä hyödyntämällä etä- ja videoneuvottelutekniikkaa. Samoin halutaan, että joukkoliikennepalvelujen tuottajat ottavat hankinnoissa huomioon hankittavien ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja saastuttavien päästöjen vaikutukset. Ensi vuonna kaikista uusista hankittavista tai vuokrattavista tavanomaiseen käyttöön tulevista henkilöautoista vähintään puolella hiilidioksidipäästöjen pitäisi olla alle 120 g/km ja vähintään 20 prosentilla alle 110 g/km. Lisäksi suositellaan, että kaikki valtionhallinnon kuljettajat saavat taloudellisen ja ennakoivan ajotavan koulutusta. Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen Juha Vuorinen: On air 58 TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, Turku. Puh PÄÄTOIMITTAJA M-T. Saarinen, puh , TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh , JAKELU Itella Oyj ISSN ETUSIVUN KUVA Mika Jefremoff, kts. sivu 20 Kuljetus&Logistiikka 3

4 - Sähköisen taloushallinnon tiedot ovat asiakasyritysten nähtävillä kätevästi tietokoneen ruudulta ajasta ja paikasta riippumatta, talouspäällikkö Minna Martikainen GLi Service Oy:stä toteaa. Teksti: Tero Tuisku Uudenlaista ketterää taloushallintoa yhden luukun periaatteella GLi Yhtiöihin kuuluva GLi Service Oy on kaikessa hiljaisuudessa kehittänyt uudentyyppisen talous- ja lakiasioiden palvelupisteen. Se ilmoittaa tarjoavansa yhden luukun periaatteella ketterää taloushallinnon palvelua räätälöidysti kuljetus- ja logistiikka-alan pk-yrityksille. GLi Service panostaa voimakkaasti sähköisten ja reaaliaikaisten palvelujen tuottamiseen. Perinteisten kirjanpitotoimistojen eli tilitoimistojen tehtäväkenttä on laajentunut huomattavasti menneistä vuosista ja vuosikymmenistä. Siksi alan yritykset ovat halunneet kutsuttavan itseään esimerkiksi taloushallinnon asiantuntijayrityksiksi. Muutosta kuvaa hyvin se, että vuosikymmeniä toiminut Kirjanpitotoimistojen Liitto muutti pari vuotta sitten nimensä Taloushallintoliitoksi. Myös GLi Service haluaa tehdä selkeän pesäeron menneeseen. - Emme halua käyttää itsestämme tilitoimiston tai kirjanpitotoimiston nimeä, vaikka pitkälti tuotammekin samoja palveluja. GLi Servicen taloushallinnon palvelupaketti pitää sisällään kirjanpidon, palkanlaskennan, laskutuksen sekä lakisääteisten velvollisuuksien kuten veroilmoituksen ja tilinpäätöksen laatimisen ja lisäksi paljon muutakin, 4 Kuljetus & Logistiikka

5 Toimitusjohtaja Vesa Koivula GLi Yhtiöistä toteaa, että menestyvän yrityksen takana on reaaliaikainen tulojen ja kustannusten seuranta ja hallinta. Lakimies Tiina Tähtinen sanoo, että varsin usein iso asiakasyritys kirjoittaa itse sopimustekstin ja toimittaa sen pienyrittäjän allekirjoitettavaksi. - Huolehdimme siitä, että sopimuksessa otetaan huomioon pienyrittäjänkin edut. toimitusjohtaja Vesa Koivula kuvailee. Entuudestaan GLi Yhtiöt on tullut tutuksi lähinnä kattavista logistiikka-alan koulutuspalveluista. - Kuljetus- ja logistiikka-alan yrittäjä saa nyt lisäksi talous- ja lakiasiainpalvelut yhden luukun periaatteella saman katon alta. Koivula korostaa, että myös Tekes on ollut osaltaan tukemassa uudenlaisen palvelukonseptin luomista sillä tällaiselle palvelukonseptille on kysyntää. SÄHKÖISET PALVELUT TEHOKKUUTTA TUKEMASSA Yrityksen menestymisen takana on reaaliaikainen tulojen ja kustannusten seuranta ja hallinta. - Polttoaineen hintaan tai palkkojen suuruuteen emme juurikaan voi vaikuttaa, mutta tehokkuuteen kyllä. Tehokkuuden osoituksena GLi Service on panostanut voimallisesti sähköisten palvelujen tarjoamiseen asiakasyrityksilleen. - Järjestelmän reaaliaikaisuus takaa, että yrittäjä voi seurata raportointitietoja ajasta ja paikasta riippumatta ja verrata niitä toimialan keskimääräisiin tunnuslukuihin, Koivula sanoo. Asiakasyritykset toimittavat kuittinsa ja tositteensa GLi Serviceen vielä pääsääntöisesti paperisina, mutta moni asiakas on siirtynyt tai siirtymässä asiakirjojen sähköiseen toimitustapaan. - Jos tositteet tulevat meille paperisina, ne skannataan saman tien sähköiseen muotoon. Yrittäjä pääsee selailemaan oman yrityksensä tietoja internetin kautta näppäilemällä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Selainkäyttöisyys mahdollistaa myös pienille ja keskisuurille yrityksille taloudellisen tilanteen seurannan reaaliajassa. Taloustiedon hyödyllisyyshän riippuu hyvin keskeisesti siitä, miten nopeasti tieto on yrityksen käytössä, talouspäällikkö Minna Martikainen GLi Servicestä sanoo. Vesa Koivulan mukaan myös yrittäjien liikkuvuus edellyttää taloustietojen sähköistämistä. - Yhä useampi yrittäjä tekee töitään useassa pisteessä. Liikkuvalle ihmiselle ei riitä, että tositteet ovat perinteiseen tapaan ainoastaan mapissa. Lisäksi yrittäjille saattaa tulla tarve tarkistaa firman taloudellista tilaa koskevat tiedot vaikkapa kesämökillään. Se onnistuu, kun tiedot on saatavilla kätevästi netistä. SELKOKIELISET AJAN TASALLA OLEVAT RAPORTIT Taloustiedon hyödyllisyyshän riippuu hyvin keskeisesti siitä, miten nopeasti tieto on yrityksen käytössä. Minna Martikainen korostaa, että perinteiset tuloslaskelmat ja taseet eivät enää riitä yrityksen taloustiedoksi. Niiden lisäksi tarvitaan kustannusseurantaa ja kannattavuuslaskentaa. - Usein nämä toiminnot ymmärretään välttämättömiksi vain suurille yrityksille, mutta todellisuudessa kaiken kokoiset yritykset tarvitsevat ajan tasalla olevaa taloustietoa oman päätöksentekonsa tueksi. Tämän vuoksi yritysjohdolle täytyy tuottaa kuukausittain yhteenveto oman yrityksen taloustilanteesta keskeisine tunnuslukuineen. GLi Servicessä talousraportoinnin selkeyteen ja ymmärrettävyyteen onkin panostettu ottamalla käyttöön graafinen raportointi perinteisen numeromuotoisen raportoinnin ohella. Kuljetus & Logistiikka 5

6 - Tavoitteenamme on tuottaa talousraportointi niin selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa, että yrittäjä pystyy muodostamaan kokonaiskuvan oman yrityksen taloudellisesta tilanteesta nopeasti ja vaivattomasti, Minna Martikainen sanoo. LASKUTUSKIN KUULUU PALVELUVALIKOIMAAN GLi Service huolehtii asiakasyritysten puolesta myös laskutuksen. - Tiedot laskun aiheesta ja laskutettavasta yrityksestä tulevat meille joko puhelimitse tai enenevässä määrin myös sähköisesti. Ulkoistamalla tukitoiminnot yrittäjä pystyy keskittymään siihen mitä parhaiten osaa. Me lähetämme laskun ja valvomme sen maksua. Mikäli maksua ei tule eräpäivään mennessä, huolehdimme perinnästä. Toki valtaosa yrityksistä laatii ja lähettää laskunsa itse, mutta järkevää on myös ulkoistaa laskutus alan yrityksen tehtäväksi. Ulkoistamalla tukitoiminnot yrittäjä pystyy keskittymään siihen mitä parhaiten osaa, Martikainen sanoo. Martikainen uskoo yrittäjien arvostavan sitä, että yllättäviä kulueriä ei tule maksettavaksi. - Laskutamme asiakkaitamme kuukausittain kiinteällä, etukäteen sovitulla summalla. Tilinpäätös ja veroilmoituksen laadinta sisältyvät tähän kuukausimaksuun eikä asiakasyritykselle tule yllättäviä piilokustannuksia kirjanpidon hoitamisesta. Yrittäjä välttää myös ohjelmistokustannukset; hän tarvitsee ainoastaan toimivan internet-yhteyden, Martikainen toteaa. JURIDISIA PALVELUJA SAMAN KATON ALTA GLi Service tarjoaa asiakkailleen myös juridisia palveluja. - Meillä toimii yhden luukun periaate. Asiakkaalle on eduksi, että saman katon alta saa myös oikeudellista palvelua, lakimies Tiina Tähtinen toteaa. Tähtinen kertoo toimivansa taloushallinnon tukena erityiskysymyksissä, joissa tarvitaan oikeudellista osaamista. - Lisäksi teen yksittäisiä toimeksiantoja yrityksen perustamisasiakirjoista lähtien. Jos yrittäjälle tulee ongelmia vaikkapa verottajan tai asiakkaan kanssa, hän voi kääntyä puoleeni. Suurin osa toimeksiannoista on sidoksissa taloushallintoon ja yritystoimintaan. Siksi yrittäjän kannalta on helppoa ja turvallista, että hänen olosuhteensa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon. Oikeudellista osaamista yrittäjä voi Tähtisen mukaan tarvita myös tehdessään sopimuksia asiakkaidensa kanssa. - Varsin usein iso asiakasyritys kirjoittaa itse sopimustekstin ja toimittaa sen pienyrittäjän allekirjoitettavaksi. Huolehdimme siitä, että sopimuksessa otetaan huomion pienyrittäjänkin edut. Tähtinen kertoo, että juridinen neuvonta ei sisälly asiakasyrityksiltä perittävään kiinteään kuukausimaksuun. - Oikeudellinen neuvonta on meillä kuitenkin kohtuuhintaista. Lisäksi tunnemme asiakkaamme tilanteen jo ennakolta, mikä jouduttaa asioiden käsittelyä, Tiina Tähtinen toteaa. Nine years without a single cargo damage Cargo Solutions Langh Ship Cargo Solutions, Alaskartano, FI Pikis, Finland. Tel

7 MERILLE JA PERILLE Tuontia tehokkaasti, vientiä vietävästi! Kuljetus & Logistiikka 7

8 Transport Savikko, kuljetuskumppani Kumppanuus punnitaan taantumassa TRANSPORT SAVIKKO LIIKENTEESSÄ VUODESTA 1948 Yrityksen juuret juontavat vuoteen 1948, jolloin veljekset Eero ja Lauri aloittivat toiminnan puutavaran ajolla luvun lopulla alkoivat rakennusteollisuuden kuljetukset. Savikon autot kuljettivat mm. betonia, eristeitä ja elementtejä. Kuljetukset olivat pääasiallisesti kotimaan kuljetuksia, mutta osa suuntautui jo silloin Suomen rajojen ulkopuolelle. Kohteina olivat mm.venäjän Kostamuksen lisäksi Pohjois- Norja ja Ruotsi. Perheyrityksen historia noudattelee varsin perinteistä kaavaa. Seuraava sukupolvi jatkoi isiensä viitoittamaa tietä. Yrityksessä tehtiin sukupolven vaihdos 1985, jolloin viisi serkusta otti vastuulleen kuljetusliikkeen hoitamisen. Ulkomaan liikenteen osuus toiminnasta alkoi kasvaa luvun taantumasta toipumisen aikoihin luvulle tultaessa yrityksen toiminta alue oli kasvanut kattamaan Pohjoismaat, ajoja suuntautui myös Venäjälle ja satunnaisliikennettä Manner- Eurooppaan. Nykyään Transport Savikko Yhtiöt Oy tuottaa kuljetuspalveluita ja siihen liittyviä lisäarvopalveluita yli sadan yksikön ja luotettavan yhteistyöverkoston voimin pääsääntöisesti Pohjoismaissa sekä satunnaisesti Baltiassa sekä muualla Euroopassa. Tulevaisuudessa Transport Savikko panostaa toimintojensa jatkuvaan innovatiiviseen kehittämiseen sekä reagoi harkitusti liiketoimintaympäristön muutosten aiheuttamiin haasteisiin. Toimintojen integrointi ja asiakkuuden syventäminen nykyisten ja uusien asiakkaiden toimintojen kanssa on merkittävä tekijä tulevaisuudessa. Muiden lähialueiden kuten Baltia ja Venäjä luomat haasteet ja mahdollisuudet logistisissa liiketoiminnoissa vaativat jatkuvaa ympäristön ja muutosten aistimista ja uteliaisuutta. Tiedon hallinta ja käsittely yhdessä asiakkuuden ja kumppanuudenhallinnan kanssa muodostavat tulevaisuudessa merkittävän haasteen yritykselle. Transport 8 Kuljetus & Logistiikka

9 Kuljetus & Logistiikka 9

10 Savikko Yhtiöiden tavoitteena on kasvaa hallitusti ja tuloksellisesti sekä olla kiinnostava, edistyksellinen ja menestyvä pohjoissuomalainen 3PL- tyyppinen logistiikkaoperaattori. TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN JA ORGANISAATION KEVEYS LUO KILPAILUETUA -Nopealiikkeisyys ja reagointikyky markkinoilla tapahtuviin muutoksiin luo logistiikkasektorilla toimivalle yritykselle verratonta kilpailuetua. Yhden yksikön tai koko järjestelmän kyvykkyys nopeatempoisiin muutoksiin asettaa kuljetussuunnittelulle kovia haasteita. Reaaliaikaiset yksiköiden paikantamis ja-seurantajärjestelmät auttavat kaluston optimoimisessa ja luo puitteet nopeiden ratkaisujen tekemiselle, kertoo yrityksen myynnistä ja operatiivisistä toiminnoista vastaava Markku Kariniemi. -Nykyteknologia ja hyviin yhteistyöverkostoihin kuuluminen auttaa kustannusrakenteen hallitsemisessa. Organisaatio ja järjestelmä on kyettävä pitämään riittävän kevyenä. Moniosaaminen ja sisäisen markkinoinnin periaatteiden soveltaminen käytäntöön on vahvuutemme. Jokainen työntekijä, niin kuljetussuunnittelija kuin kuljettajakin, on myyntimies. Lean-ajattelu ja sen passauttaminen toimintaamme on jokapäiväistä työtämme, jatkaa Kariniemi. AITO KIINNOSTUS JA INNOVAATISUUS Jo poikana päätin -menttaliteetti on hyvä lähtökohta kuljetusalalle. Aito kiinnostus on yksi tärkeimmistä tekijöistä kuljetusalalla pärjäämisessä. Ala ei ole niitä seksikkäimpiä tämän päivän ammatin arvostustutkimuksissa, varsinkaan nuorten keskuudessa. Alan etujärjestöillä onkin paljon tehtävää alan imagon kehittämisessä. Tarvittaisiin uusia rekkamies kaurapuuromainoksia, vitsailee Kariniemi. - Aito kiinnostus on luovuuden ja innovatiivisuuden perusta, kuljetusalalla onkin oltava aina valmiina tekemään uusia ratkaisuja, olipa kysymys teknisistä tai toiminnallisista asioista. Optimistinen asenne yhdessä luovuuden ja sopeutumiskyvyn kanssa auttaa myös kuljetusliikkeitä selviytymään taantuman kourisssa, uskotaan Savikolla. TAANTUMASSA KUMPPANUUS PUNNITAAN -Pitkäkestoiset, molemminpuoliseen luottamukseen perustuvat, kumppanuuspohjaiset asiakassuhteet ovat kuljetusalalle tärkeitä. Transport Savikon vanhimmat asiakassuhteet ovat yli neljäkymmentä vuotiaita. Kumppanuuden tutkijat vertaavat suhdetta usein avioliittoon. Ylä-ja alamäistä selviäminen asettaa vahvatkin liitot koetukselle. Taantuman aikana kumppanuus punnitaan. Kumppaneiden kyky nähdä mennyt aika, tämä hetki ja tulevaisuus on olennaisen tärkeää. Saavutetut positiiviset kokemukset aikaisemmilta vuosilta edesauttaa taannehtivan talouden mukanaan tuomissa ongelmissa. Taloustaantuman aikana myös logistisissa palveluissa on paljon kehittämismahdollisuuksia. Hyvässä ja toimivassa, toinen toistaan kunnioittavassa kumppanuussuhteessa, ei tarvitse lähteä kovin radikaaleihin hintajahteihin, pitkällä aikavälillä luotettava kumppani on aina hintansa arvoinen lisäarvon tuottaja, perustelee Kariniemi lopuksi. Lisätietoa: Kumppaneiden kyky nähdä mennyt aika, tämä hetki ja tulevaisuus on olennaisen tärkeää. 10 Kuljetus & Logistiikka

11 Pesee kaiken kokoiset ajoneuvot henkilöautoista rekkoihin. Erittäin nopeat bussinpesuohjelmat. Sarjasta löytyvät ratkaisut myös erittäin vaativiin sovelluksiin, kuten rekkojen sekä säiliö-, maansiirto-, jätteenkeräys- ja paloautojen pesuun. Valittavana on sekä harjalliset että harjattomat ja yhdistelmäpesut. Hankalasti harjattavien autojen pesutuloksen takaavat oskilloivat korkeapaineiset kolmoispyyhkäisevät pistesuihkut. Ympäristöä säästäen nopeammin perille Yhdistämme Itämeren alueen liikekeskuksia 7 reitillä, päivittäin 30 lähtöä sekä 35 km rahtikapasiteettiä. ROSTOCK STOCKHOLM RIGA KAPELLSKÄR HELSINKI TALLINN TURKU PALDISKI puh puh

12 VDO Markkinajohtajan tuoteperhe digitaaliset ajopiirturit Tutustu uuteen tuote-esitteeseemme ja katso jälleenmyyjät: Maahantuoja: Lisätietoja: Jälleenmyyjät: /jm Tutustu Kumhon laajaan raskaan kaluston rengasvalikoimaan KLS03Kuljetus & Logistiikka KRS04 KRD02 KLT01+

13 Teksti: Tero Tuisku Tehoa hinaukseen Pocum Onlinen avulla Espoolainen Hinaus Sjöberg Oy etsi pitkään työnohjausjärjestelmää, jonka avulla päästäisiin eroon hinattavia autoja koskevien tietojen moninkertaisesta tallentamisesta. Ratkaisuksi löytyi tamperelaisen Pocum Oy:n kehittämä ohjelmisto nimeltä Pocum Online, joka soveltuu erityisen hyvin myös tietojen lähettämiseen hinausautoissa oleviin mobiililaitteisiin. Hinaus Sjöberg Oy:hyn tulee autojen hinauspyyntöjä ympäri vuorokauden. Lähes kaikki pyynnöt tulevat puhelimitse ajokkinsa kanssa pulaan joutuneilta autoilijoilta. Menneinä aikoina hinauksia koskevat tiedot jouduttiin tallentamaan jopa puolentusinaa kertaa ennen kuin toimeksiannot muuttuivat laskuiksi. - Tallennettavina olivat esimerkiksi auton merkki ja malli, rekisterinumero, vian laatu, vakuutusyhtiön nimi, asiakkaan ja autonomistajan nimi ja yhteystiedot sekä hinauksen aloitus- ja lopetuspaikka. Lienee helppo ymmärtää, että tällaisten tietomäärien toistuva kirjoittaminen ei kuulu nykyaikaan, Hinaus Sjöberg Oy:n toimitusjohtaja Sten Sjöberg kuvailee. TAKANA PITKÄ HAKUPROSESSI Yritys etsi pitkään sopivaa tietojärjestelmää ongelman ratkaisemiseksi. - Parin vuoden etsinnän jälkeen löysimme tamperelaisen Pocum Oy:n kehittämän järjestelmän nimeltä Pocum Online. Se oli meillä pilottikäytössä viime kesästä vuoden loppuun asti. Tämän vuoden aikana olemme vaiheittain edeten ottaneet Pocum Onlinen tuotantokäyttöön, Sjöberg sanoo. Pocum Online on internet-pohjainen työnohjausjärjestelmä. Siksi sitä ei tarvitse erikseen asentaa tietokoneeseen vaan sen käyttö onnistuu mistä tahansa yrityksen koneesta. Pitkäaikaista panostusta mobiilipäätteisiin Tamperelaisen Pocum Oy:n toimitusjohtaja Seppo Varpukari toteaa, että Pocum Onlinen toiminta mobiililaitteissa on vaatinut melkoisen työn. - Tekniikka on sinänsä meille tuttu, koska olemme tutkineet sitä jo neljän vuoden ajan. Teleoperaattorien tarjoamat datayhteydet ovat kuitenkin toimineet luotettavasti vasta parin viime vuoden ajan. Ansio yhteyksien paranemisesta kuuluu liikkuvan työn toimijoille, jotka aktiivisesti viestivät tarvettaan matkapuhelinoperaattoreille, Varpukari kuvailee. Pocum Online toimii Varpukarin mukaan kännykän ohella muissakin mobiililaitteissa. - Tähän käy mikä tahansa päätelaite, jossa on verkkoyhteys ja internet-selain. Näitä ovat esimerkiksi tavallinen kannettava tietokone, minitietokone, tabletpc ja kämmentietokone. Yleisin ja edullisin päätelaite on kuitenkin nykyaikainen kännykkä. Kuljetus & Logistiikka 13

14 Pocum Oy:n edustajat kävivät kouluttamassa Hinaus Sjöbergin henkilöstön työnohjausjärjestelmän käyttöön. - Lisäksi pidämme yritykseen yhteyttä muutenkin. Pocum on ottanut matkan varrella hyvin huomioon esittämämme toivomukset ja parannusehdotukset. Olemme tällä hetkellä hyvin tyytyväisiä järjestelmän toimintaan eikä mitään kompastuskiviä ole ilmennyt. Järjestelmän erikoisvaatimuksiin kuuluu tietojen lähettämismahdollisuus hinausautoissa oleviin mobiililaitteisiin. Pocum kehitti järjestelmäänsä juuri sellaiseksi, että se toimii myös langattomissa laitteissa. - Tällä hetkellä jokainen puhelimitse tullut hinauspyyntö tallennetaan vain kertaalleen heti tilausta vastaanotettaessa. Tallennetut tiedot lähetetään saman tien liikenteessä oleviin hinausautoihin, joissa yhteysvälineenä on pääsääntöisesti gprs-yhteydellä varustettu matkapuhelin, Sjöberg toteaa. UUSIA PUHELIMIA HANKITTU Jossain määrin kuljettajille jouduttiin hankimaan uusia puhelimia, koska ihan kaikkiin puhelimiin ei sisälly datasiirtomahdollisuutta. Kuljettajilla on muitakin mobiililaitteita, joilla pystytään ottamaan vastaan hinaustoimeksiantoja. Autoihin voidaan jälkikäteen hankkia minitietokone, joka mahdollistaa jopa tietojen tulostamisen paperille. - Kuljettajat lähettävät vastauksensa saamiinsa hinaustoimeksiantoihin. Nämäkin tiedot tallentuvat järjestelmään. Langaton gprs-yhteys toimii nykyään erittäin hyvin kaikkialla missä on gsm-verkko. Pocum Online on mahdollistanut sen, että kerran tallennetut tiedot menevät asiakkaille lähetettäviin laskuihin asti. Samalla on päästy eroon useista päällekkäisistä tallennuksista. Toimitusjohtaja Sten Sjöberg Hinaus Sjöberg Oy:stä toteaa, että Pocum Online toimii myös mobiililaitteissa. HINAUS SJÖBERG OY Toimialoina autojen hinaus sekä autojenkuljetus. Hinaustoiminta jakautuu raskaan kaluston hinauksiin sekä henkilö- ja pakettiautojen hinauksiin. Käytössä 16 hinausautoa ja 4 autonkuljetusautoa, joista 2 on täysimittaisia rekkoja ja samoin 2 citykuljetusautoja. Hinauksessa 24/7-periaatteella toimiva päivystys. Vakituista henkilöstöä lähes 20 sekä kolme ilta- ja viikonloppupäivystäjää. Päivystäjien tukikohtina pääkaupunkiseutu sekä Lohja. Autojenkuljetusta pääkaupunkiseudulla lähinnä autoliikkeiden välillä sekä pääkaupunkiseudulta muualle maahan. Yhteistyökumppanina Autoliitto. Toimitusjohtajana vuodesta 2006 Sten Sjöberg. Tammermatic Oy PL Tampere 14 Kuljetus & Logistiikka

15 CITROEN.FI 1 CITROËN JUMPY LUOKKANSA PIENIN KESKIKULUTUS 7,2 l. 15/08 CITROËN JUMPER TEKNIIKAN MAAILMAN TESTIVOITTAJA. Jumpy-mallisto 5 6 m 3, hv Uusi hinta ,15 Hinnasta pois JOPA alk. (Autoveroton svh arvioitu autovero* 3 411,15 ) + toim.kulut *CO 2 -päästöllä 191 g/km Jumper-mallisto 8 17 m 3, hv ,37 Hinnasta pois JOPA Uusi hinta alk. (Autoveroton svh arvioitu autovero* 3 138,37 ) + toim.kulut *CO 2 -päästöllä 208 g/km Kuvan autot erikoisvarustein. CITROËN TAVARA-AUTOT. YKKÖSVALINTOJA. Pakettiautoveromuutos alensi pysyvästi Citroënin taloudellisen ja vähäpäästöisen tavara-automalliston hintoja. Jumpy ja Jumper tarjoavat monipuolisen kuljetuskapasiteetin lisäksi erittäin vahvan vakiovarustelun mm. ilmastointi, CD-soitin, ikkunallinen liukuovi, sähkötoimiset ikkunannostimet, sähkösäätöiset ja -lämmitteiset ulkopeilit, Webasto-lisälämmitin sekä takapariovet, joissa lämmitettävät ikkunat. CRÉATIVE TECHNOLOGIE

16

17 CHARTER-KULJETUSTEN PIONEERI Panalpina vie lähetykset ohi normaalin lentorahdin Viemme asiakkaan lähetyksen perille kaikkialla maailmassa myös niille lentokentille, joihin ei ole normaalia rahtiliikennettä. Toimitusaika räätälöidään täysin asiakkaan toiveiden mukaan. Tässä auttaa ainoastaan meidän käytössä oleva kuljetuskalusto ja -henkilökunta, Panalpinan Business Unit Manager Jari Myllylä kuvailee vaativimpien charter-kuljetusten onnistumista. Business Unit Manager Jari Myllylä tietää, että Panalpinan asiakkaat arvostavat henkilökohtaista palvelua. Panalpina Maailman johtaviin kuuluva logistiikkapalveluiden tarjoaja Panalpina tunnetaan erityisesti charter- eli tilauskuljetusten maailmanlaajuisena pioneerina. Yritys on tällä alueella maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Sen asiantuntijat huolehtivat asiakkaan huolintatarpeesta kaikkialla maailmassa, vuoden jokaisena päivänä. Asiakasta palvelee aina tuttu yhteyshenkilö, joka vastaa kuljetuksesta alusta loppuun, asiakkaan omalla äidinkielellä. Suurin osa Panalpinan charter-asiak- maailman johtavia logistiikkapalveluiden tarjoajia, erikoistunut lento- ja merirahtiin charter-kuljetusten maailmanlaajuinen markkinajohtaja perustettu Sveitsissä vuonna 1895, jossa yrityksen pääkonttori toimistoverkosto yli 90 maassa, 550 toimipistettä, kumppaneita yli 60 maassa Suomen-toimipisteet Vantaalla ja Tampereella liikevaihto 5,8 miljardia euroa (2006) henkilöstöä kaista on valmistavaa teollisuutta. Varta vasten asiakkaalle suunniteltu kuljetus tarvitaan välttämättömälle, kalliille ja kiireelliselle komponentille tai niin suurelle artikkelille, ettei se mahdu normaaliin huolintakuljetukseen. Tässä puhutaan esimerkiksi paperikoneen kiireellisestä huollosta. Harva haluaa kallisarvoiselle kuljetukselleen välilaskuja tai tilan ja aikataulujen sovittamista muiden huolintaliikkeiden kanssa. Tarvittaessa käytetään jopa helikopteria. TARU NIKULAINEN MAILAND COMMUNICATIONS OY Kuljetus & Logistiikka 17

18 Teksti: Tero Tuisku Uusi Peugeot Partner Van ensiesittelyssä messuilla Peugeot Partner Van on ensimmäinen citypakettiauto, jossa on kolmipaikkainen ohjaamo ja jossa oikeanpuoleisen istuimen selkänojaa eteen päin kääntämällä on mahdollista saada tasalattiaista tavaratilaa yhteensä yli kolmeen metriin asti. Lisäksi kuljettajan viereen on saatavilla kätevästi pöytätaso tietokonetta varten. Partner Vanin Suomen ensiesittely tapahtuu toukokuisilla Logistiikka- ja Kuljetusmessuilla. M aan Auto on ainoa automaahantuoja, joka esiintyy näytteilleasettajana Helsingin messukeskuksessa pidettävillä Logistiikka- ja Kuljetusmessuilla. Yrityksellä onkin uutisarvoista tarjottavaa. - Esittelemme messuilla ensimmäistä kertaa Suomessa uuden citypakettiauton Peugeot Partner Vanin. Esillä toki ovat myös isommat tavara-automme eli Peugeot Expert ja Peugeot Boxer. Uuden auton myötä hyötyautomallistomme on laajempi kuin koskaan aikaisemmin eli eri automalleissamme tavaratilan koko ulottuu kolmesta kuutiosta 17 kuutioon, tavara-autojen tuotepäällikkö Hannu Jalonen Maan Autosta kuvailee. Uusi Peugeot Partner Van on monikäyttöinen pakettiauto. - Mallissa on kolmipaikkainen ohjaamo, mikä on uutta tämän kokoluokan autoissa. Lisäksi istuinten selkänojan voi kääntää eteen päin ja samalla oikeanpuoleinen istuinosa laskeutuu alas niin että saadaan tasalattiaista tavaratilaa huomattavasti lisää. Käytännössä tavaratilan pituus nousee jopa 3,25 metriin asti, mikä on ainutlaatuista citypakettiautojen kokoluokassa, Jalonen sanoo. - Laajasta mallistostamme johtuen jälleenmyyjillä ei ole mahdollista pitää tiloissaan likikään kaikkia hyötyautoja. Siksi me tulemme paikalle mukanamme mittava hyötyajoneuvovalikoimamme. Teemme tällaista kiertuetoimintaa jatkuvasti eri puolilla maata. Tämä johtuu osin siitäkin, että alan messuja on suhteellisen harvoin. Jalonen toteaa, että tällä hetkellä verotus suosii vähäpäästöisten pakettiautojen hankintaa. PÖYTÄTILAA TIETOKONETTA VARTEN Partner Vanin erikoisuuksiin kuuluu myös kuljettajan viereen avautuva pöytätaso, johon voi asettaa esimerkiksi kannettavan tietokoneen. Toki on saatavilla myös 1+1-paikkainen Partner Van, josta puuttuvat istuinten monikäyttömahdollisuudet. Peugeot Expert edustaa Partner Vania suurempaa kokoluokkaa. Expert on menestynyt loistavasti autoalan ammattilaisten eli autotoimittajien arvioinneissa. Markkinoille tultuaan Peugeot Expert valittiin Van of the Year 2008:ksi. Viime vuonna malli valittiin Suomessa Vuoden 2008 hyötyajoneuvoksi. - Tärkeimpinä kriteereinä molemmissa valinnoissa oli Expertin henkilöautomainen ajettavuus, laaja mallisto sekä hyvä varustelu ja mukavat istuimet. Nämä ovatkin leimallisia ominaisuuksia kaikille Peugeot-pakettiautoille, Jalonen toteaa. Suurin Peugeotin hyötyautomalli on Boxer. - Boxer on tarkoitettu järeään kuljettamiseen. Suurimmat Boxerit ovat 17 kuutiometrin tavaratilan omaavia paketti- ja kuorma-autoja sekä 14- ja 17-paikkaisia pienoisbusseja. KIERTUE-ESITTELYÄ YMPÄRI MAAN Peugeot esittelee hyötyautojaan jatkuvasti jälleenmyyntipisteissään. 18 Kuljetus & Logistiikka

19 Peugeot Expert on valittu sekä Van of the Year 2007:ksi että Vuoden 2008 hyötyajoneuvoksi. - Nykyisin pakettiautoja verotetaan ohjevähittäishinnan ja hiilidioksidipäästöjen mukaan. Aikaisemmin verotus perustui tavaratilan kuutiomäärään, minkä seurauksena pieniä pakettiautoja verotettiin ankarammin kuin henkilöautoja. Nyt tämä epäkohta on korjattu. Lisäksi isoista, yli 2,5 tonnin pakettiautoista saa alennusta verotuksesta. Alennus on sitä suurempi, mitä suurempi on auton paino. Peugeot on ollut näytteilleasettajana useita kertoja kolmen vuoden välein pidettävillä Logistiikka- ja Kuljetusmessuilla. Tämän kevään messuilla merkillä on 150 neliömetrin osasto näkyvällä paikalla pääkäytävän varrella. - Osasto näkyy selkeästi tultaessa pääovesta alas näyttelyhalliin. Siellä on esillä edustavasti tietenkin uutuustuotteemme Peugeot Partner Van sekä muutkin pakettiautomallimme. Mallisto on niin laaja, että siitä löytyy oikeanlainen auto jokaiseen tarpeeseen. Uuden Peugeot Partner Vanin istuimet voi kääntää eteen päin ja samalla laskea oikeanpuoleista istuinosaa niin että tasalattiaista tavaratilaa syntyy runsaasti lisää. Kuljetus & Logistiikka 19

20 Maalaukset kynäruiskulla vapaalta kädeltä Kuorma-autoja ja muita suurempia ajoneuvoja on jo monen kymmenien vuosien ajan maalattu, puunattu ja laiteteltu kuskinnäköiseksi ajopeliksi. Ja nyt niin sanottu tuunaus eli tuning, säätäminen, on siirtynyt myös henkilöautoihin, muun muassa eri televisio-ohjelmien kautta. T orniolaisella Mika Jefremoffilla on vuosien kokemus autojen, moottoripyörien, kypärien ja yms. maalauksesta. Moni kulkupeli ja tavara on saanut uuden värin pintaan, mutta silti rekkojen maalaus vie suurimman osan Jefremoffin ajasta. Mika Jefremoff aloitti maalaamisen 14-vuotiaana ja myöhemmin teki sitä työkseen miltein neljä vuotta. Työ kuin työ kuitenkin alkaa jossain vaiheessa maistumaan puulta ja varsinkin, kun maalaus vei päivän tunneista jokaisen, vaihtoi hän alaa ja työskentelee nykyään Outokummun Ferrokromitehtaan nosturin kuljettajana, ja maalauksia hän tekee ns. freelance- pohjalta. - Maalaustöitä teen yleensä vuorotöiden välissä ns. pitkällä vapaalla, Mika sanoo. Nykyään myös perhe, lapset ja vaimo, tarvitsevat aikaa ja ei voi niin helposti revetä joka projektiin. Vielä toistaiseksi ainakin kuljetaan tehdastyössä ja heilutaan kynäruiskun varressa harrastusmielessä. - Rekat ovat päätuotteita, ne ovat suuria, joten niissä näkyy työn jälki. Yhteensä olen maalannut noin toista sataa rekkaa ja pakettiautoa 17 vuoden aikana, 80 niistä silloin kun tein tätä työkseni. NÄYTTELYSSÄ JÄLKI PUNNITAAN Tuunattujen rekkojen näyttelyt ovatkin asia sinänsä. Näyttelyitä on pidetty pohjoismaissa ja Suomessakin jo vuosikymmeniä. Autot kisailevat useissa eri luokissa, ja muun muassa myös auton maalaus ja sisustus huomioidaan. On mahtava nähdä tyytyväinen asiakas näyttelyn jälkeen jos on onnistuttu, aina ei kuitenkaan voi voittaa ja kaikkia autojahan ei edes viedä näyttelyihin vaan ovat ns. työkaluja. Jefremoff maalaa kynäruiskulla vapaalta kädeltä. Monet maalarit heijastavat kuvat piirtoheittimen kautta maalattavalle pinnalle, mutta Mika ei. Sabluunoita käytän pienemmissä teksteissä, mutta muuten maalaan vapaalla kädellä yleensä. Elokuva-aiheiden kanssa suosiosta kilpailevat takaisinpaluun tehneet liekit ja 80-luvuilta. Liekit näyttävät nykyään mahdollisimman aidoilta, ja myös väreihin on tullut uutuuksia. Myös muut teemat kuuluvat kuvioihin. Aina pitää keksiä uutta ja monen asiakkaan kanssa on lyöty jo lukkoon seuraava aihe/teema tulevaan autoon. Mukavaa on myös kokeilla uusia juttuja ja viimeisimmän maalauksen Mika toteutti Kapellikylkiseen perävaunuun. Ehkä näemme senkin näyttelyissä ensikesänä. Lopuksi Mika kertoo löytäneensä uuden harrastuksen karaoke laulamisesta ja pitihän sitä kokeilumielessä ottaa osaa Seinäjoen Tangomarkkinoiden esikarsintaankin, kilpailu on vielä siltäosin kesken joten jatkosta ei sen enempää. Tulevaisuudessa nähdään, maalataanko, ajetaanko nosturia vai lauletaanko ammatiksi? Jälkimmäistä Mika pitää vahvimpana lajinaan. mikajefremoff.fi 20 Kuljetus & Logistiikka

ITSENÄISTÄ YRITTÄJYYTTÄ

ITSENÄISTÄ YRITTÄJYYTTÄ Iveco ottaa MUKAVUUDEN TOSISSAAN YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA ITSENÄISTÄ YRITTÄJYYTTÄ ITELLA LOGISTIIKKA nousi Venäjän markkinajohtajaksi logistiikkapalvelujen tarjoajana K YRITTÄJÄN TÄRKEIN OHJELMISTO JÄÄ AIKAA

Lisätiedot

Yritys- Iin Hihnatyö Oy

Yritys- Iin Hihnatyö Oy Oulun seudun Yritys- maailma Joulukuu 5/2012 Oulun Tilitieto Oy Auktorisoitu tilitoimisto. Kirjanpito Veroilmoitukset Tilintarkastukset Yrityksen perustaminen Kajaaninkatu 38 2.krs, 90100 Oulu p. 08-311

Lisätiedot

Tehokkuutta uudella kemikaalilaiturilla. High&heavy -lastit. Tila luo tulevaisuutta. Hyvät yhteydet

Tehokkuutta uudella kemikaalilaiturilla. High&heavy -lastit. Tila luo tulevaisuutta. Hyvät yhteydet PORIN SATAMALLA on pian valmius jopa kaksinkertaistaa liikenteensä KOULUTUS Yrityksen kilpailukyky kuntoon Ammattipätevyyskoulutus uhkaa ruuhkautua Logistiikka Koulutus V&P vannoo työturvallisuuden nimiin

Lisätiedot

Kaupunki jossa bisneksen pyörät pyörivät nopeammin

Kaupunki jossa bisneksen pyörät pyörivät nopeammin Kaupunki jossa bisneksen pyörät pyörivät nopeammin Turun lentoaseman ympärille, E18-kehätien ja rautateiden runkoverkon varrelle sekä Turun ja Naantalin satamien läheisyyteen on nousemassa ainutlaatuinen

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN NRO 1/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMApartner Partner-kenttä uudistuu...4 Auringon

Lisätiedot

Helsinki - Espoo - Vantaa Joulukuu 4/2011

Helsinki - Espoo - Vantaa Joulukuu 4/2011 Yritys- maailma Helsinki - Espoo - Vantaa Joulukuu 4/2011 KURIKAN MIEDOSTA KESTÄVÄT TERÄSOVET Yli 40 vuoden kokemuksella Valmistamme: Lehtiovet Pariovet Taitto-ovet Liukuovet Liukupalo-ovet Myös kaikki

Lisätiedot

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014 Meka Pro ja Vähälä kehittävät toimintaa yhdessä Vähälä vie Polar Metallin grillit ja savupellit maailmalle Sähköinen asiointi lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäky- vyyttä

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

Vuosaaren satamaa viimeistellään

Vuosaaren satamaa viimeistellään K &L 5/2008 Kaikki TALKOISIIN Vuosaaren satamaa viimeistellään 4 DB Schenker seminaari keskittyi ympäristökysymyksiin 10 Raahessa uudistetaan satamaa ja väyliä 13 Porin Satama jatkaa erikoistumista 14

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

Yritys- V.P. AIRAKSINEN OY Verstastie 13, 73300 NILSIÄ PUH. 040-532 4696. Savon TILITOIMISTOPALVELU. Toiminimet - Maatalous. puh.

Yritys- V.P. AIRAKSINEN OY Verstastie 13, 73300 NILSIÄ PUH. 040-532 4696. Savon TILITOIMISTOPALVELU. Toiminimet - Maatalous. puh. Savon Yritys- maailma Joulukuu 4/2012 Siilinjärvi jatkaa reipasta kasvuaan. Nyt asukkaita on jo 21500, ja yrityksiä yli 900. Työllisyysasteemme on maakunnan paras. Olisiko Sinunkin yrityksellesi toimintaedellytyksiä

Lisätiedot

Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta!

Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta! MAAL ALLA LA MER EREL ELLÄ LÄ ILM LMAS ASSA SA Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta! Jopa 8 rahtilähtöä arkisin. Tehokasta ja joustavaa rahtipalvelua www.eckeroline.fi SANKARIT LIIKKUVAT

Lisätiedot

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit:

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit: Espoon-Vantaan Yritys- maailma Maaliskuu 1/2014 Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: RollerMouse (Huom. logoa ja Justusta Red ei saa plus koskaan on käyttää käyttäjän

Lisätiedot

Yritys- Tarkkuuskiikarin jalat Refleksivaimentimet. Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

Yritys- Tarkkuuskiikarin jalat Refleksivaimentimet. Kotimaiset taitto-ovet Iistä. Keski-Pohjanmaan Yritys- maailma Joulukuu 3/2014 Kaikki samasta talosta RAKENTAJAN PARAS KAVERI! Kattavat palvelut ja toimitukset työmaallesi: Helppo ja edullinen kokonaisratkaisu! Pyydä tarjous: info@kaktk.fi

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Nova7 - moderni uutuus

Nova7 - moderni uutuus NRO 1/07 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Nova7 - moderni uutuus Visma Proceedo Toimialauutisia PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus Nova7... 4 Omalta osaltani yhdyn väitteeseen, ettei

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

ja Palveluksessasi: Rauno Toikka Yritysvälittäjä, ekonomi, LKV Puh. (03) 3123 0210, Tapani Tauriainen

ja Palveluksessasi: Rauno Toikka Yritysvälittäjä, ekonomi, LKV Puh. (03) 3123 0210, Tapani Tauriainen Tampereen Seudun YRITYSMAAILMA 1 Rakenna turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Automaattiset mittaus- ja hälytysjärjestelmät työmaallesi. Lue lisää www.finmeas.com tai tervetuloa InfraExpo-messuille 1.-3.10.2014,

Lisätiedot

Langenlois, valkoviinin sydänmailla

Langenlois, valkoviinin sydänmailla CWT Finlandin asiakaslehti 1/15 Langenlois, valkoviinin sydänmailla Namibia on safarikohteiden aatelia Tervetuloa Tahitille! Nuoret tärkeälle kansainvälistymisen tielle Edullisen lentohinnan metsästäjän

Lisätiedot

kuljetusyrittäjyys oli oikea valinta + Antti Airaksinen on Kuopion Vuoden Yrittäjä Hanna Kinnuselle

kuljetusyrittäjyys oli oikea valinta + Antti Airaksinen on Kuopion Vuoden Yrittäjä Hanna Kinnuselle TULEVAISUUDEN TUNNELI MAARAKENNUSSEMINAARI TILAAJAVASTUU 9 11 Hanna Kinnuselle kuljetusyrittäjyys oli oikea valinta + Antti Airaksinen on Kuopion Vuoden Yrittäjä Tarkkalan yrittäjäperheen tukikohta löytyy

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

Kuljetus. Säännöllinen huolto edistää energiatehokkuutta. Yrittäjä. Juha Pelkonen, Kuljetusliike O. Pelkonen Oy: Tietohtori tutkii teitä ja siltoja

Kuljetus. Säännöllinen huolto edistää energiatehokkuutta. Yrittäjä. Juha Pelkonen, Kuljetusliike O. Pelkonen Oy: Tietohtori tutkii teitä ja siltoja Kuljetus Suomen ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti 1/14 Yrittäjä Juha Pelkonen, Kuljetusliike O. Pelkonen Oy: Säännöllinen huolto edistää energiatehokkuutta Liity PIHIin! Tietohtori tutkii teitä ja siltoja

Lisätiedot