BDO OBSERVER. AUDIT PROCESS TOOL BDO lanseeraa maailmanlaajuisesti uuden tilintarkastustyökalun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BDO OBSERVER. AUDIT PROCESS TOOL BDO lanseeraa maailmanlaajuisesti uuden tilintarkastustyökalun"

Transkriptio

1 SYYSKUU 2010 N:o 2 BDO LAAJENEE Palveluvalikoimamme laajenee sisäisen tarkastuksen palveluihin Lue lisää s. 2 LAKIMUUTOKSIA Asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten tilintarkastus Lue lisää s. 1 0 AUDIT PROCESS TOOL BDO lanseeraa maailmanlaajuisesti uuden tilintarkastustyökalun Lue lisää s. 9 Keskinäisen kiinteistöyhtiön velvollisuudesta tehdä suunnitelmapoistoja s. 8 Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportti s. 6

2 2 BDO OSTI JALANSIJAA SISÄISEN TARKASTUKSEN MARKKINOILTA BDO laajentaa palveluvalikoimansa sisäiseen ja tietojärjestelmätarkastukseen sekä konsultointiin. BDO on ostanut toimialueeseen erikoistuneen Control Consulting Oy:n koko osakekannan. Yritysoston myötä Control Consulting jatkaa toimintaansa BDO:n tytäryhtiönä nimellä BDO Control & Consulting Oy. Eila Koivun mukaan sisäinen tarkastus otetaan organisaatioissa yhä useammin mukaan jo uusien toimintojen ja prosessien suunnitteluvaiheessa. Myös BDO Control & Consulting tekee enenevässä määrin sisäisen tarkastuksen konsultointia, laadunvarmistustarkastuksia sekä tietoturvaja riskikartoituksia. Koivu on tehnyt merkittävän osan Suomessa toteutetuista sisäisen tarkastuksen ammattistandaryritysostolla BDO saa jalansijan kasvavilla sisäisen tarkastuk- dien edellyttämistä laadunvarmistustarkastuksista. Lisäksi sen markkinoilla, jolla Suomessa isojen tilintarkastustoimis- hän on tehnyt näitä tarkastuksia ulkomaisissa organisaatojen kanssa kilpailevat usein vain yksittäiset konsultit. tioissa. "Sisäisen tarkastuksen ja konsultoinnin tarve kasvaa yrityksil- UUTEEN TYTÄRYHTIÖÖN KOKENEET lä ja organisaatioilla koko ajan ja halusimme vahvistaa osaa- AMMATTILAISET mistamme alan kokeneilla ammattilaisilla, kertoo BDO Oy:n toimitusjohtaja Hannu Riippi. Kaikki Control Consultingin työntekijät jatkavat yhtiön palveluksessa. Työntekijöistä Atte Holopainen ja Eila Koivu Johdolla on entistä suurempi tarve saada tietoa riskienhalovat tunnettuja sisäisen ja tietojärjestelmätarkastuksen linnan, valvonnan ja prosessien toimimisesta, jotta tiukkoiammattilaisia. hin tulostavoitteisiin ylletään ja toimintaa uhkaavat riskit minimoidaan, sanoo johtava konsultti Eila Koivu Holopainen ja Koivu ovat kouluttaneet alalle uusia tarkastabdo Control & Consulting Oy:stä. jia, julkaisseet artikkeleita alan julkaisuissa ja puhuneet useissa koti- ja ulkomaisissa konferensseissa. He ovat kirsisäisen tarkastuksen tarve julkishallinnossa on kasvanut joittaneet mm. Sisäinen tarkastus -kirjan (Tietosanoma Oy mm. EU:n vaatimusten myötä. Prosessien toimivuuden ar painos). Koivu on lisäksi ollut mukana kirjoittamasviointia edellytetään mm. EU-rahaa jakavilta ministeriöiltä. sa vastailmestynyttä Väärinkäytösriskit hallintaan -kirjaa Finanssivalvonta edellyttää pieniltäkin valvottaviltaan sisäi- (Tietosanoma Oy painos). sen tarkastuksen organisointia ja pörssiyhtiöiden hallitusten tulee listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan vuosittain arvioida sisäisen tarkastuksen tarve. Myös erilaisten väärinkäytösten lisääntyminen organisaatioissa on lisännyt sisäisten tarkastajien palvelujen käyttöä. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena ei kuitenkaan ole kaivaa väärinkäytöksiä, vaikka luonnollisesti lisääntynyt valvonta niitä esiin nostaa, ja sen tulee vuosittain raportoida organisaation hallitukselle väärinkäytösriskien hallinnasta. Tavoitteena on parantaa organisaation toimintaedellytyksiä, tuottaa lisäarvoa ja osaltaan tukea tavoitteiden saavuttamista.

3 3 Visiomme mukaisesti emme halua olla suurin, mutta kiistatta paras toimialallamme. UUDET SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT BDO tarjoaa palveluja Corporate Governancen, IT Governancen ja riskienhallinan kaikilta osa-alueilta. Palvelumme kattavat sisäisen tarkastuksen, sisäisen tarkastuksen laadunvarmistuksen, tietojärjestelmätarkastuksen, tietoturvakartoituksen ja tietoturvan kehittämishankkeet, erilaiset riskikartoitukset sekä edellä mainittuihin liittyvän koulutuksen ja konsultoinnin. Tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa suorittamalla tarkastukset ja konsultoinnit korkeimmalla mahdollisella ammattitaidolla. Teemme vain sen, mitä osaamme, keskittymällä omiin osaamisalueisiimme. Jos asiakas tarvitsee palveluja osaamisemme ulkopuolelta, autamme löytämään asiantuntijan mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. BDO:lla on kattava asiantuntijaverkosto. Käytämme omaa sisäistä laadunvarmistusmenettelyämme varmistaaksemme, että hyödynnämme kaikissa toimeksiannoissa henkilökuntamme osaamista tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tutustu sisäisen tarkastuksen asiantuntijoihimme seuraavalla aukeamalla.

4 4 SISÄISEN TARKASTUKSEN ASIANTUNTIJAT ATTE HOLOPAINEN, EXECUTIVE CONSULTANT, CISA, CISM Koulutus Kansainvälinen kokemus Filosofian kandidaatti, Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM) Atte Holopainen suoritti Kansalliskonsernin ja Merita Pankin tietojärjestelmätarkastuksia vuosina kaikissa ulkomaisissa toimipisteissä: Lontoo, Luxemburg, Tallinna, New York, Singapore, Hong Kong ja Tokio. Työkokemus ja erikoisosaaminen Atte Holopainen on toiminut sisäisenä tarkastajana, tietojärjestelmätarkastajana, tietojärjestelmätarkastuspäällikkönä, konsulttina ja projektipäällikkönä Suomessa ja ulkomailla vuodesta alkaen. Hän on toiminut Control Consultingin toimitusjohtajana vuodesta ja sitä ennen hän toimi kymmenen vuotta Kansallis-Osake-Pankissa. Holopainen toimi Suomen ulkoministeriön rahoittaman Kirgisian pankkitoiminnan kehittämisprojektin päällikkönä ja asiantuntijana Lisäksi hän toimi sisäisen valvonnan ja tarkastuksen asiantuntijana Liettuan EU-ehdokkuuteen liittyvässä Twinning-projektissa vuosina Lisäksi Atte Holopainen on tehnyt tietojärjestelmätarkastuksia kaikissa Baltian maissa vuosina ja koulutatte Holopaisen erikoisosaamisalueet ovat tietojärjestelmä- tanut Romanian keskuspankin sisäisiä tarkastajia vuonna tarkastus ja sisäinen tarkastus. Hän on myös erikoistunut tie toturvallisuuteen. Atte Holopainen on kouluttanut ja ollut kehittämässä sisäistä tarkastusta ja valvontaa sekä tietojärjestelmätarkastusta ja tietoturvallisuutta lukuisissa asiakastoimeksiannoissa. Lisäksi hän on vetänyt erittäin suuria, myös kansainvälisiä projekteja.

5 5 EILA KOIVU, EXECUTIVE CONSULTANT, CIA, CCSA, CISA, CFE Koulutus Bachelor of Business Administration and Languages, Certified Internal Auditor (CIA), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Fraud Examiner (CFE) ja Certified Information Systems Auditor (CISA) Työkokemus ja erikoisosaaminen Eila Koivu on toiminut sisäisenä tarkastajana, tarkastuspäällikkönä ja konsulttina Suomessa ja ulkomailla. Hänen erikoisosaamisensa liittyy sisäisen valvonnan ja tarkastuksen kehittämiseen ja kouluttamiseen, sisäisen tarkastuksen laadunvarmistukseen sekä riskienhallintaan. Konsulttina Koivu on ollut mukana sisäisen valvonnan ja tarkastuksen kehittämisessä sekä yksityis- että julkissektorin organisaatioissa. Hän on ollut mukana laadunvarmistustarkastusprosessin kehittämistyössä IIAssa (Institute of Internal Auditors) sekä näiden tarkastusten suorittajana Suomessa ja ulkomailla, viimeksi Shell Oil Internationalissa. Kansainvälinen kokemus Vakuutusalalla toimiessaan Koivu on työskennellyt kaksi vuotta Kanadassa ja vuoden Yhdysvalloissa. Hän on toiminut tarkastajana myös telekommunikaatioalalla Belgiassa ja Saksassa. Tarkastuksia hän on lisäksi tehnyt useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Kauko-Idässä. Konsulttina hän on osallistunut pankkitoiminan sisäisen tarkastuksen kehittämiseen Kirgisiassa. Liiketoiminnan due diligence tutkimuksiin hän on osallistunut USAssa, Puolassa, Venäjällä ja Suomessa oman organisaationsa edustajana ja asiakkaan konsulttina. Haltuunottojen suunnittelijana ja valvojana hän on ollut USAssa, toimintojen alasajon suunnittelijana ja hoitajana USAssa, Kanadassa, Panamassa ja Ranskassa. Referenssit Control Consulting, Audiator, Eläke-Fennia, Etelä-Pohjanmaan OP, Fazer, Fortum, HAUS, Helsingin kaupunki, KELA, JHTT-yhdistys, Kirjanpitotoimistojen liitto, Kirkon Hallintovirkamiehet ry, Liikearkistoyhdistys, Maa- ja metsätalousministeriö, Nordiska Investeringsbanken, Patentti- ja rekisterihallitus, Senaatti-kiinteistöt, SOK/controllertoiminnot, Tampereen kaupunki, Tampereen Sähkölaitos, Tradeka, Ulkoministeriö, UPM-Kymmene. Luennointi: HKKK, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Turun Kauppakorkeakoulu (Turku ja Porin yksikkö), Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja Vaasan Yliopisto, IIA Islanti.

6 6 VEROTUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 35/2010 Valtiovarainministeriö on julkaissut Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportin 35/ Kehittämistyöryhmän tehtävänä on ollut arvioida nykyisestä verojärjestelmästä ja talouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuvia verojärjestelmän muutostarpeita kiinnittäen huomiota myös verotuksen oikeudenmukaisuuteen. Työryhmä on tarkastellut väliraportissaan yritys- ja pääomatuloverotuksen, ansiotuloverotuksen sekä kulutusverotuksen ja siitä erityisesti arvonlisäverotuksen kehittämistarpeita. Työryhmän mukaan tutkimus osoittaa, että verorakenne voi vaikuttaa talouskasvuun ja työllisyyteen. Lisäksi osalla veromuodoista on erityisen haitallisia vaikutuksia talouskasvuun. Näiden tutkimusten perusteella työryhmä on päätynyt väliraportissa ehdottamaan Suomen verorakenteen uudistamista. Työryhmä esittää verotuksen painopisteen siirtämistä maltillisesti työn verotuksesta kulutusverotukseen kuitenkaan unohtamatta muutoksen tulonjakovaikutuksia. Laajan veropohjan etujen perusteella verotyöryhmä on päätynyt ehdottamaan, että verouudistuksessa pyrittäisiin mahdollisimman laajoihin veropohjiin. Tämä mahdollistaa tavoitteena olevan verokantojen kohtuullisuuden ja minimoi vähennyksistä ja alennetuista verokannoista aiheutuvat vääristymät. Työryhmä tekee myöhemmin julkaistavassa loppuraportissaan kokonaisarvion verojärjestelmän kehittämistarpeista ja täydentää esitettyjä linjauksia etenkin väliraportin ulkopuolelle jääneiltä verotuksen osa-alueilta. Työryhmän esityksiä Työllisyys ja tuottavuustavoitteiden toteuttamiseksi työryhmä esittää ansiotuloveron kevennysten kohdentamista työtuloille. Kevennys kohdennetaan siten, että rajaveroasteet alenevat kaikilla tulotasoilla. Kuitenkin valtion tuloveroasteikon ylintä rajaveroastetta alennetaan keskimääräistä enemmän, noin 50 prosenttiin. Painopisteen siirtäminen kulutusverotuksen suuntaan toteutetaan tässä vaiheessa niin, että arvonlisäverotuksessa molempia alennettuja verokantoja ja vakioverokantaa nostetaan kahdella prosenttiyksiköllä. Työryhmä esittää yhtiö- ja pääomatuloverotuksen osalta painopisteen maltillista siirtämistä yhteisöverotuksesta henkilötason pääomatuloverotukseen. Osana tätä muutosta listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verovapaudet poistetaan ja ne korvataan osingon normaalituoton kevennetyllä verotuksella. Tämä toteutetaan siten, että yhtiön jakaman voiton normaalituoton veroaste (yhtiö ja osakas) vastaa yleistä pääomatuloverokantaa. Yhtiö- ja pääomatuloverotuksen muutosesityksiä - Yhteisöverokanta alennetaan nykyisestä 26 prosentista 22 prosenttiin ja yleinen pääomatuloverokanta nostetaan 28 prosentista 30 prosenttiin. - Yritysverotuksen veropohjaan ei esitetä muutoksia, kuten ei myöskään pääomatuloverotuksen veropohjaan, osinkotuloja lukuun ottamatta. - Julkisesti listatusta yhtiöstä saadut osingot luetaan aiemmasta poiketen kokonaan veronalaiseen pääomatuloon. - Julkisesti listaamattomasta yhtiöstä saaduista osingoista ns. normaalituottoa vastaavasta osasta 35 % luetaan veronalaiseen pääomatuloon. Normaalituoton ylittävä osinko on kokonaan veronalaista pääomatuloa. - Normaalituottokorko vahvistetaan vuosittain ja se määräytyy keskipitkänä valtionlainakokona yhteisöveron jälkeen. Normaalituotto lasketaan yhtiön osakekohtaisen nettovarallisuuden perusteella.

7 7 Listatusta yhtiöstä saatu osinko Seuraavassa taulukossa tarkastellaan julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadun osingon verotusta työryhmän esittämässä mallissa ja nykyjärjestelmässä. Järjestelmät eroavat kolmessa suhteessa; esityksen yhteisöverokanta, 22 % (nykyinen 26 %), pääomatuloverokanta, 30 % (nykyinen 28 %) ja esityksessä koko osinko luetaan pääomatuloon (nykyisin 70 %). Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko Seuraavassa taulukossa tarkastellaan listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotusta. Sekä nykyjärjestelmässä että esityksessä osinko jaetaan normaalituotto-osaan ja tämän ylittävään osaan. Nykyisin normaalituotto-osa (9 %) on verovapaa ja sen ylittävästä osingosta 70 % on verollista ansiotuloa. Työryhmän esityksessä osingon normaalituottoosuus lasketaan yhtiöveron jälkeisellä valtionlainakorolla. Jos korko on 5 %, normaalituottokorko voidaan laskea kaavalla (1-0,22) x 5 % = 3,9 %. Esimerkissä normaalituoton määrä on 23,4 euroa. Siitä 35 % verotetaan pääomatulon 30 % veroasteella. Pääomatuloveron määräksi saadaan 2,5 euroa. Normaalituoton ylittävä osinko on kokonaan verollista pääomatuloa. Esimerkissä osinkoa jakavan yhtiön nettovarallisuus on 600, valtionlainakorko 5 % sekä osingonsaajan ansiotulo-osingon veroaste 20 % tai 40 %.

8 8 KESKINÄISEN KIINTEISTÖYHTIÖN VELVOLLISUUDESTA TEHDÄ SUUNNITELMAPOISTOJA Kirjanpitolautakunnan lausunto 1847, Kirjanpitolautakunnan kannanotto Hakija on yleishyödyllinen yhteisö, joka omistaa erilaisia kiinteistöyhtiöitä, joista osa noudattaa asunto-osakeyhtiölakia ja osa noudattaa osakeyhtiölakia. Hakija on pyytänyt kirjanpitolautakunnalta lausuntoa siitä, täytyykö ns. keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tehdä suunnitelman mukaiset poistot kirjanpidossaan. Lautakunta toteaa, että hakemuksen tarkoittamien rakennusten hankintameno tulee kirjata kirjanpitolain edellyttämällä tavalla vaikutusaikanaan poistoina kuluksi. KPL 5:1 2.2 :n poikkeussäännöksen mukaan ammatinharjoittaja, sellainen kirjanpitovelvollinen, jonka toiminta perustuu kiinteistön hallintaan, yhdistys ja vastaava yhteisö sekä säätiö saa kuitenkin poistaa käyttöomaisuuden hankintamenon ja muut pitkävaikutteiset menot niiden vaikutusaikana ilman ennalta laadittua suunnitelmaa. Hakija on lisäksi pyytänyt kirjanpitolautakunnalta kannanottoa rakennuksen jäännösarvon määrittämisestä ja poistoajoista kahdessa eri tapauksessa. Hakija kertoo käyttävänsä toimistorakennuksen poistoaikana rakennuksen jäljellä olevaa teknistä käyttöikää vastaavaa 50 vuotta ja toisessa tapauksessa arvioimaansa rakennuksen teknistä käyttöikää vastaavaa vuotta. Teknisen käyttöiän arvio perustuu arvioon siitä kuinka kauan kyseinen kiinteistö on käyttökunnossa ottaen huomioon tehtävät vuosikorjaukset. KILAn AsOy-yleisohjeessa (kohta ) todetaan, että keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä ovat asunto-osakeyhtiölakia soveltavat keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt. Myös osakeyhtiölakia soveltava kiinteistöosakeyhtiö voi yleisohjeen mukaan olla luonteeltaan keskinäinen kiinteistöyhtiö. Tähän nojaten KILA toteaa, että keskinäinen kiinteistöyhtiö saa KPL 5:1 3.2 :n nojalla poistaa pysyvien vastaavien hantoimistorakennuksen jäännösarvon hakija kertoo määrittele- kintamenon ja muut pitkävaikutteiset menot niiden vaikuvänsä vertaamalla noin 50 vuotta vanhojen, vastaavalla alu- tusaikana ilman ennalta laadittua suunnitelmaa. Edellä eella sijaitsevien samantyyppisten rakennusten neliöhintoja todettu helpotus suunnitelmapoistoista soveltuu siten niin määritelläkseen rakennuksen arvioidun jäännösarvon 50 asunto-osakeyhtiölain mukaisiin kuin osakeyhtiölakia sovelvuoden kuluttua tai käyttämällä ulkopuolisen arvioitsijan ar- taviin keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin. vioimaa rakennusneliön hintaa kyseisellä tontilla. Toisessa tapauksessa hakija määrittelee rakennuksen jäännösarvoksi Kirjanpitolautakunnalla ei ole huomauttamista hakijan esitvastaavien käyttöiän lopussa olevien kiinteistöjen neliöhintämiin kuvauksiin poistoajan ja jäännösarvon määrittäminan tai ulkopuolisen arvioitsijan arvioiman rakennusneliön sestä. Yksittäisen rakennuksen poistoaikaa ja jäännösarvoa hinnan kyseisellä tontilla. koskevat ratkaisut ovat kuitenkin luonteeltaan näyttökysymyksiä, joiden todenperäisyyteen lautakunta ei voi ottaa kantaa. "KILA toteaa, että keskinäinen kiinteistöyhtiö saa KPL 5:1 3.2 :n nojalla poistaa pysyvien vastaavien hankintamenon ja muut pitkävaikutteiset menot niiden vaikutusaikana ilman ennalta laadittua suunnitelmaa."

9 9 BDO:LLE UUSI ATK-AVUSTEINEN TILINTARKASTUSOHJELMA BDO ottaa loppuvuodesta 2010 käyttöönsä uuden tilintarkastusohjelman, Audit Process Toolin. Uusi tilintarkastustyökalu ohjaa tilintarkastajia aiempaa tehokkaampaan työskentelyyn sekä helpottaa yhteistyön tekemistä suurissa tilintarkastustiimeissä ja yli maan rajojen käsittävissä toimeksiannoissa. Vuoden siirtymäajan jälkeen uusi tarkastustyökalu on käytössä BDO:n kaikissa toimistoissa ympäri maailman. Entistä kehittyneempään ATK-avusteiseen tilintarkastukseen on ohjannut ensinnä tarkastustyön tiukentuneet dokumentointivaatimukset, mutta myös konekielisessä muodossa saatavan tilintarkastusaineiston yleistyminen. Tänä päivänä tilintarkastajat käyttävät ATK-pohjaisia tilintarkastusohjelmia tyypillisesti tarkastustyön suunnitteluun ja dokumentointiin, lisäksi suuremmissa toimeksiannoista tietomassoja voidaan analysoida laskentataulukoilla tai siihen erityisesti suunnitelluilla ohjelmistoilla. Tietotekniikka on muuttanut tilintarkastusalaa merkittävästi viimeisen 20 vuoden aikana. Tänä päivänä entistä pienemmät yritykset ottavat käyttöönsä erilaisia tietojärjestelmiä ja joidenkin arvioiden mukaan toiminnanohjausjärjestelmiä käyttäisi Suomessa jo yli 80 % yrityksistä. Tämä edellyttää tilintarkastukselta uudenlaista lähestymistapaa, mikä on pyritty huomioimaan Audit Process Toolissa. Uusi tarkastusohjelma osoittaa tarkastukselle olennaisia seikkoja entistä paremmin ja ohjaa tilintarkastajia muun muassa kontrollien tarkastuksessa. BDO:n tilintarkastusohjelmassa yhdistyvät projektinhallinta, dokumentointityökalut ja työtiedostojen arkistointitoiminnot. Vuoden lopussa käyttöönotettavat uudet tilintarkastusmenetelmät tulevat auttamaan myös asiakkaitamme: tilintarkastajien työaikaa käytetään jatkossa entistäkin tehokkaammin ja tarkastustoimenpiteet voidaan kohdentaa paremmin olennaisiin, asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin asioihin.

10 10 VIIMEAIKAISIA LAKIMUUTOKSIA ASUNTOOSAKEYHTIÖIDEN JA YHDISTYSTEN TILINTARKASTUKSESSA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Asunto-osakeyhtiöiden tarkastukseen tuli voimaan tulevan asunto-osakeyhtiölain johdosta muutoksia. Tilintarkastajana voi jatkossa toimia vain tilintarkastajan ammattitutkinnon suorittanut hyväksytty tilintarkastaja (KHT, HTM) tai tilintarkastusyhteisö. Pienet yhtiöt voivat lisäksi tietyin edellytyksin luopua tilintarkastuksesta. Ennen perustetuissa asunto-osakeyhtiössä voidaan siirtymäsäännösten nojalla tilintarkastajaksi valita ns. maallikkotilintarkastaja niille tilikausille, jotka alkavat ennen Siirtymäaikana maallikkotilintarkastaja voidaan siten valita yhtiössä, jonka rakennuksissa on alle 1 00 huoneistoa. Lisäksi edellytetään, että yhtiössä eivät täyty myöskään vanhan tilintarkastuslain mukaiset raja-arvot hyväksytyn tilintarkastajan valitsemisesta. Myös mahdollisia yhtiöjärjestyksen määräyksiä hyväksytyn tilintarkastajan valitsemisesta on noudatettava. Siirtymäkauden jälkeen maallikkotarkastajien suorittamista tilintarkastuksista luovutaan. Tilintarkastusta koskevat säädökset on koottu tilintarkastuslakiin, jossa on säännökset mm. tilintarkastajien kelpoisuusvaatimuksista ja tilintarkastuksen sisällöstä. Uudessa asunto-osakeyhtiölaissa on lisäksi tilintarkastuslakia täydentäviä säännöksiä. Sen mukaan yhtiössä on valittava (hyväksytty) tilintarkastaja, jos yhtiössä on vähintään 30 osakehuoneistoa, tilintarkastaja on valittava tilintarkastus- lain tai muun lain perusteella taikka osakkeenomistajat, joilla on vähintään 1 /1 0 kaikista osakkeista tai 1 /3 kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä yhtiökokouksessa. Jos yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä on tilintarkastajia koskevia määräyksiä, tarkoittaa se siirtymäajan päättymisen jälkeen, että tilintarkastajaksi on lähtökohtaisesti valittava hyväksytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Pienemmissä asuntoyhtiöissä tilintarkastaja voidaan tietyin edellytyksin korvata asunto-osakeyhtiölain tarkoittamalla toiminnantarkastajalla. YHDISTYKSET Hallituksen esitys (HE 267/2009 vp) laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta hyväksyttiin eduskunnassa Uudistetut lait tulevat voimaan 1. syyskuuta Yhdistyslain tilintarkastusta ja toiminnantarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan lain voimaan tullessa tai sen jälkeen alkavan tilikauden tarkastukseen. Uuden lain tarkoituksena on, että toiminnantarkastajaa ja toiminnantarkastusta koskevat vaatimukset vastaisivat nykyistä hyvää maallikkotilintarkastuskäytäntöä. Yhdistyksen ei tarvitse muuttaa sääntöjään toiminnantarkastajan käyttöön siirtymisen yhteydessä. Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto siinä laajuudessa kuin se on tarpeen yhdistyksen koko ja toimin- Velvollisuus valita tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja Yhdistyksen tarkastuksen osalta pienet yhdistykset vapautetaan tilintarkastusvelvollisuudesta ja maallikkotilintarkastus korvataan niin kutsutulla toiminnantarkastuksella. Uuden lain myötä yhdistyksen on valittava KHT- tai HTM-tilintarkastaja, jos vähintään kaksi seuraavista kolmesta raja-arvosta ylittyy: taseen loppusumma yli euroa liikevaihto tai vastaava tuotto yli euroa palveluksessa keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä. Toiminnantarkastuksesta tulee pakollinen yhdistyksessä, johon ei ole valittu KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Toiminnantarkastus

11 nan luonne huomioon ottaen. Toiminnantarkastus on laillisuustarkastusta eikä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden tarkastusta tai arviointia. Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle. Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja antavat aina erilliset tarkastuskertomukset. Toiminnantarkastuskertomuksessa on oltava lausunto siitä, sisältääkö tilinpäätös olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet. Toiminnantarkastuskertomuksessa on huomautettava, jos tarkastuksessa on ilmennyt, että hallituksen jäsen tai toimihenkilö on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan tai rikkonut yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä. Muutos tilintarkastuslain siirtymäsäännöksiin Toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahinkoa. Muita muutoksia 11 Tilintarkastuslain 57 :n siirtymäsäännökset muuttuvat siten, että kumotun tilintarkastuslain säännöksiä ei enää sovelleta yhdistysten maallikkotilintarkastukseen lain voimaantulon jälkeen alkavien tilikausien osalta, koska ne tulevat korvattaviksi yhdistyslain toiminnantarkastusta koskevilla säännöksillä. Hallituksen tehtävät kirjanpidon ja varainhoidon osalta Yhdistyslakiin lisätään selvyyden vuoksi nykyistä oikeustilaa vastaavat nimenomaiset säännökset hallituksen tehtävistä kirjanpidon ja varainhoidon osalta. Uuden yhdistyslain mukaan hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Yhdistyslakiin lisätään lisäksi säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen ja valtuutettujen kokoukseen sekä nykyistä oikeustilaa vastaavat nimenomaiset säännökset yhdistyksen jäsenten yksimielisestä päätöksestä.

12 12 M-ITELLA OYJ ANGOLA ARGENTINA ARUBA AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMAS BAHRAIN BELGIUM BOLIVIA BOTSWANA BRAZIL BRITISH VIRGIN ISLANDS BULGARIA CAMBODIA CANADA CAPE VERDE ISLANDS CAYMAN ISLANDS CHILE CHINA COLOMBIA COMOROS CROATIA CYPRUS CZECH REPUBLIC DENMARK DOMINICAN REPUBLIC ECUADOR EGYPT EL SALVADOR ESTONIA FINLAND FRANCE GEORGIA GERMANY GIBRALTAR GREECE GUATEMALA GUERNSEY HONG KONG HUNGARY INDIA INDONESIA IRELAND ISRAEL ITALY JAMAICA JAPAN JERSEY JORDAN KAZAKHSTAN KENIA KOREA LATVIA LEBANON LIECHTENSTEIN LITHUANIA LUXEMBOURG MACAU MADAGASCAR MALAYSIA MALTA MAURITIUS MEXICO MOROCCO MOZAMBIQUE NAMIBIA NETHERLANDS NETHERLANDS ANTILLES NEW ZEALAND NIGERIA NORWAY OMAN PAKISTAN PANAMA PARAGUAY PERU PHILIPPINES POLAND PORTUGAL QATAR REUNION ISLAND ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SENEGAL SERBIA SEYCHELLES SINGAPORE SLOVAK REPUBLIC SLOVENIA SOUTH AFRICA SPAIN SRI LANKA ST LUCIA ST VINCENT SURINAME SWEDEN SWITZERLAND TAIWAN TANZANIA THAILAND TRINIDAD AND TOBAGO TUNISIA TURKEY TURKMENISTAN UGANDA UKRAINE UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGDOM UNITED STATES OF AMERICA URUGUAY VENEZUELA VIETNAM ZAMBIA ZIMBABWE YHTEYSTIEDOT TOIMITUSKUNTA Katso toimistojemme tarkemmat yhteystiedot: Päätoimittaja: Hannu Riippi Antti Suulamo Taneli Mustonen Erno Kainulainen BDO Oy, a limited liability company incorporated in Finland, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Tämän lain toiminnantarkastusta

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Arktinen Liiketoiminta Suuri Mahdollisuus Saariselkä 16.4.2014 ROADSCANNERS ARKTISILLA ALUEILLA Copyright Roadscanners 2014. All Rights Reserved. ROADSCANNERS

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

BDO OY. KHT-yhteisö. Vattuniemenranta Helsinki

BDO OY. KHT-yhteisö. Vattuniemenranta Helsinki BDO OY KHT-yhteisö Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki www.bdo.fi BDO OY Oikean kokoinen kumppani: Suomalainen talousalan asiantuntija, jolla globaalit voimavarat Joustava ja helposti lähestyttävä Asiat

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili 1 Electrification products -divisioona Yleiskatsaus ~41 000 työntekijää $ 9,6 miljardia liikevaihto (2015) Toimii yli 100 maassa Valmistuspaikkoja

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista. 1 MMM/R0/MY 22.3.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta RAHOITUSOIKAISUISTA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012 Tel: +358 (0)9 7711 Fax: +358 (0)20 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Ltd Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Finland Keminmaan kunta Tilintarkastus 2012 Tuula Roininen JHTT 28.5.2013 BDO

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- Suomi 10 Markkaa 1878-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105 0,9000 0,1218 3,789

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Yhdistysoikeus 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry Yhdistysoikeus Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Tuomioistuinratkaisut Yhdistyskäytäntö Perustuslaki yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Toiminnantarkastus, miten se tehdään?

Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Taloyhtiötapahtuma 6.4.2016, Messukeskus Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Suomen Kiinteistöliitto Tutkimus- ja kehityspalvelut Kiinteistöliitossa 2 T&K-palvelut

Lisätiedot

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKIN UUDET HAASTEET Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006 Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKin uudet tehtävät 2007 Yhtenäistää ja selkeyttää Suomen matkailullista kokonaiskuvaa

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto

Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto 7.10.2014 OpenGovAwards- kilpailu www.opengovawards.org/results 1. Denmark Team 87.4 2. Montenegro Team 86.2 3. Philippines Team 85.8 4. Italy

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon. Uudet tuotteet

Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon. Uudet tuotteet Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon Uudet tuotteet 2016.2 KIERRETAPIT KUNNOSSAPITOON, KORJAUKSIIN JA HUOLTOON JOHDANTO Dormer on täydentänyt laajaa kierretappivalikoimaansa kehittämällä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014 Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu 214 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 214 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) Talouskasvua pk-yritysten tuottavuutta kehittämällä, TEM, 20.10.2010 1 Johtopäätökset (1/2) Kasvupolitiikka

Lisätiedot

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä 20.10.2010 2 Mitä on luottamus? Sosiaalinen pääoma = yhdistystoiminta + luottamus Luottamus instituutioita kohtaan Luottamus toisia

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä -------------------------------------------------- Helge Saarinen, KHT, KLT 6.10.2013 1 Oikeudellinen asema 2 Vastuu toiminnasta 3 Vahingonkorvausvelvollisuus 4 Verotus 5 Rekisteröityminen 6 Kustannukset

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Ajankohtaista Fingridistä

Ajankohtaista Fingridistä 1 Ajankohtaista Fingridistä Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Verkkopäivä 9.9.2008 2 Mielenkiintoinen toimintaympäristö! Suomen ilmasto- ja ja energiastrategia Suuret ydinvoimayksiköt Tuulivoima

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT AYY:n yhdistyskoulutus 8.12.2011 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen asema Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä Hallituksen on lain

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2009

Markkinaraportti / tammikuu 2009 I / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu 29 n kampanjat Helsinkiä kampanjointiin tammikuussa näkyvästi yhteistyössä Expedia-matkanjärjestäjän kanssa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

Yhdistyslain uudet säännökset - mikä muuttuu. SPEK syysseminaari 31.10.2010 Juha Viertola

Yhdistyslain uudet säännökset - mikä muuttuu. SPEK syysseminaari 31.10.2010 Juha Viertola Yhdistyslain uudet säännökset - mikä muuttuu SPEK syysseminaari 31.10.2010 Juha Viertola Yhdistyslain tarkistaminen Pääteemat: 1. Teknisten apuvälineiden käyttö yhdistyksen päätöksenteossa HUOM! päätöksenteon

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 mikä muuttui?

Väestöennuste 2012 mikä muuttui? mikä muuttui? Markus Rapo, Tilastokeskus Rakenteet murroksessa pohjoinen näkökulma 29.11.2012, Oulu Esityksessäni Havaittu väestökehitys Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta oletukset (vs.

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys

Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuslaitos Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kokous 28.9.2016

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2009

Markkinaraportti / lokakuu 2009 X / 29 Markkinaraportti / lokakuu 29 Kotimaiset yöpymiset selvässä kasvussa Helsingin yöpymistilastoja kaunistavat kotimaan matkailun vilkastumisen jatkuminen. Nousu tulee vapaa-ajan matkailusta, joka

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Market Report / November 2011

Market Report / November 2011 Market Report / 211 Nights in unchanged The growth in nights that had continued throughout the year practically came to an end in. The increase compared with the year before was only.3%. Domestic nights

Lisätiedot

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille?

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? 28.5.2014 1 Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? Lieksan Puuakatemia seminaari Puun käytön laaja-alaistaminen Janne Monni, vtj, Iivari Mononen Oy 20.-21.5.2014 Lieksa 28.5.2014 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita sitova Lasten aseman, oikeuksien ja osallisuuden turvaaminen

Lisätiedot

SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016

SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016 SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016 BDO Audiator Oy 22.4.2016 Siun SOTE kuntayhtymä taina.aspelund@jns.fi TARJOUS SIUN SOTE KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

Lisätiedot

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita N:o 667 1863 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Liite Nykytilan kuvaus Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Suomessa on kolmenlaisia hyväksyttyjä tilintarkastajia HTM-tilintarkastajia, KHTtilintarkastajia ja JHTT-tilintarkastajia. Näistä HTM-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

PIIRIKOKOUS HUITTINEN

PIIRIKOKOUS HUITTINEN -------------------------------------------------- PIIRIKOKOUS 5.10.2013 HUITTINEN RI PIIRI 1410 DG Helge Saarinen, KHT, KLT Rekisteröity yhdistys voi: - tehdä sitoumuksia ja sopimuksia - asioida tuomioistuimissa

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2011

Markkinaraportti / elokuu 2011 Markkinaraportti / elokuu 211 Ulkomaiset yöpymiset nousussa, kotimaiset laskussa Pitkään jatkunut kotimaisten yöpymisten kasvu pysähtyi elokuussa, kun yöpymiset vähenivät 4,1 % edellisen vuoden elokuusta.

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO Muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoaminen ja tilintarkastajan rotaatio PIEyhteisöjen tilintarkastuksissamuiden PIE-YHTEISÖJEN

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 7.4.2011 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017

Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017 Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017 Sini Piippo, CIMO 30.11.2016 Globaalin liikkuvuuden koordinaattoritapaaminen Call 2017 timeline

Lisätiedot

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla

Lisätiedot

HYY Tilinpäätöskoulutus

HYY Tilinpäätöskoulutus HYY Tilinpäätöskoulutus KHT Johanna Hilden Tilinpäätös Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätös tasekirjan perusvaatimukset - Tuloslaskelma - minne kirjaan mitäkin?! - Tase mikä se

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot