BDO OBSERVER. AUDIT PROCESS TOOL BDO lanseeraa maailmanlaajuisesti uuden tilintarkastustyökalun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BDO OBSERVER. AUDIT PROCESS TOOL BDO lanseeraa maailmanlaajuisesti uuden tilintarkastustyökalun"

Transkriptio

1 SYYSKUU 2010 N:o 2 BDO LAAJENEE Palveluvalikoimamme laajenee sisäisen tarkastuksen palveluihin Lue lisää s. 2 LAKIMUUTOKSIA Asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten tilintarkastus Lue lisää s. 1 0 AUDIT PROCESS TOOL BDO lanseeraa maailmanlaajuisesti uuden tilintarkastustyökalun Lue lisää s. 9 Keskinäisen kiinteistöyhtiön velvollisuudesta tehdä suunnitelmapoistoja s. 8 Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportti s. 6

2 2 BDO OSTI JALANSIJAA SISÄISEN TARKASTUKSEN MARKKINOILTA BDO laajentaa palveluvalikoimansa sisäiseen ja tietojärjestelmätarkastukseen sekä konsultointiin. BDO on ostanut toimialueeseen erikoistuneen Control Consulting Oy:n koko osakekannan. Yritysoston myötä Control Consulting jatkaa toimintaansa BDO:n tytäryhtiönä nimellä BDO Control & Consulting Oy. Eila Koivun mukaan sisäinen tarkastus otetaan organisaatioissa yhä useammin mukaan jo uusien toimintojen ja prosessien suunnitteluvaiheessa. Myös BDO Control & Consulting tekee enenevässä määrin sisäisen tarkastuksen konsultointia, laadunvarmistustarkastuksia sekä tietoturvaja riskikartoituksia. Koivu on tehnyt merkittävän osan Suomessa toteutetuista sisäisen tarkastuksen ammattistandaryritysostolla BDO saa jalansijan kasvavilla sisäisen tarkastuk- dien edellyttämistä laadunvarmistustarkastuksista. Lisäksi sen markkinoilla, jolla Suomessa isojen tilintarkastustoimis- hän on tehnyt näitä tarkastuksia ulkomaisissa organisaatojen kanssa kilpailevat usein vain yksittäiset konsultit. tioissa. "Sisäisen tarkastuksen ja konsultoinnin tarve kasvaa yrityksil- UUTEEN TYTÄRYHTIÖÖN KOKENEET lä ja organisaatioilla koko ajan ja halusimme vahvistaa osaa- AMMATTILAISET mistamme alan kokeneilla ammattilaisilla, kertoo BDO Oy:n toimitusjohtaja Hannu Riippi. Kaikki Control Consultingin työntekijät jatkavat yhtiön palveluksessa. Työntekijöistä Atte Holopainen ja Eila Koivu Johdolla on entistä suurempi tarve saada tietoa riskienhalovat tunnettuja sisäisen ja tietojärjestelmätarkastuksen linnan, valvonnan ja prosessien toimimisesta, jotta tiukkoiammattilaisia. hin tulostavoitteisiin ylletään ja toimintaa uhkaavat riskit minimoidaan, sanoo johtava konsultti Eila Koivu Holopainen ja Koivu ovat kouluttaneet alalle uusia tarkastabdo Control & Consulting Oy:stä. jia, julkaisseet artikkeleita alan julkaisuissa ja puhuneet useissa koti- ja ulkomaisissa konferensseissa. He ovat kirsisäisen tarkastuksen tarve julkishallinnossa on kasvanut joittaneet mm. Sisäinen tarkastus -kirjan (Tietosanoma Oy mm. EU:n vaatimusten myötä. Prosessien toimivuuden ar painos). Koivu on lisäksi ollut mukana kirjoittamasviointia edellytetään mm. EU-rahaa jakavilta ministeriöiltä. sa vastailmestynyttä Väärinkäytösriskit hallintaan -kirjaa Finanssivalvonta edellyttää pieniltäkin valvottaviltaan sisäi- (Tietosanoma Oy painos). sen tarkastuksen organisointia ja pörssiyhtiöiden hallitusten tulee listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan vuosittain arvioida sisäisen tarkastuksen tarve. Myös erilaisten väärinkäytösten lisääntyminen organisaatioissa on lisännyt sisäisten tarkastajien palvelujen käyttöä. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena ei kuitenkaan ole kaivaa väärinkäytöksiä, vaikka luonnollisesti lisääntynyt valvonta niitä esiin nostaa, ja sen tulee vuosittain raportoida organisaation hallitukselle väärinkäytösriskien hallinnasta. Tavoitteena on parantaa organisaation toimintaedellytyksiä, tuottaa lisäarvoa ja osaltaan tukea tavoitteiden saavuttamista.

3 3 Visiomme mukaisesti emme halua olla suurin, mutta kiistatta paras toimialallamme. UUDET SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT BDO tarjoaa palveluja Corporate Governancen, IT Governancen ja riskienhallinan kaikilta osa-alueilta. Palvelumme kattavat sisäisen tarkastuksen, sisäisen tarkastuksen laadunvarmistuksen, tietojärjestelmätarkastuksen, tietoturvakartoituksen ja tietoturvan kehittämishankkeet, erilaiset riskikartoitukset sekä edellä mainittuihin liittyvän koulutuksen ja konsultoinnin. Tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa suorittamalla tarkastukset ja konsultoinnit korkeimmalla mahdollisella ammattitaidolla. Teemme vain sen, mitä osaamme, keskittymällä omiin osaamisalueisiimme. Jos asiakas tarvitsee palveluja osaamisemme ulkopuolelta, autamme löytämään asiantuntijan mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. BDO:lla on kattava asiantuntijaverkosto. Käytämme omaa sisäistä laadunvarmistusmenettelyämme varmistaaksemme, että hyödynnämme kaikissa toimeksiannoissa henkilökuntamme osaamista tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tutustu sisäisen tarkastuksen asiantuntijoihimme seuraavalla aukeamalla.

4 4 SISÄISEN TARKASTUKSEN ASIANTUNTIJAT ATTE HOLOPAINEN, EXECUTIVE CONSULTANT, CISA, CISM Koulutus Kansainvälinen kokemus Filosofian kandidaatti, Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM) Atte Holopainen suoritti Kansalliskonsernin ja Merita Pankin tietojärjestelmätarkastuksia vuosina kaikissa ulkomaisissa toimipisteissä: Lontoo, Luxemburg, Tallinna, New York, Singapore, Hong Kong ja Tokio. Työkokemus ja erikoisosaaminen Atte Holopainen on toiminut sisäisenä tarkastajana, tietojärjestelmätarkastajana, tietojärjestelmätarkastuspäällikkönä, konsulttina ja projektipäällikkönä Suomessa ja ulkomailla vuodesta alkaen. Hän on toiminut Control Consultingin toimitusjohtajana vuodesta ja sitä ennen hän toimi kymmenen vuotta Kansallis-Osake-Pankissa. Holopainen toimi Suomen ulkoministeriön rahoittaman Kirgisian pankkitoiminnan kehittämisprojektin päällikkönä ja asiantuntijana Lisäksi hän toimi sisäisen valvonnan ja tarkastuksen asiantuntijana Liettuan EU-ehdokkuuteen liittyvässä Twinning-projektissa vuosina Lisäksi Atte Holopainen on tehnyt tietojärjestelmätarkastuksia kaikissa Baltian maissa vuosina ja koulutatte Holopaisen erikoisosaamisalueet ovat tietojärjestelmä- tanut Romanian keskuspankin sisäisiä tarkastajia vuonna tarkastus ja sisäinen tarkastus. Hän on myös erikoistunut tie toturvallisuuteen. Atte Holopainen on kouluttanut ja ollut kehittämässä sisäistä tarkastusta ja valvontaa sekä tietojärjestelmätarkastusta ja tietoturvallisuutta lukuisissa asiakastoimeksiannoissa. Lisäksi hän on vetänyt erittäin suuria, myös kansainvälisiä projekteja.

5 5 EILA KOIVU, EXECUTIVE CONSULTANT, CIA, CCSA, CISA, CFE Koulutus Bachelor of Business Administration and Languages, Certified Internal Auditor (CIA), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Fraud Examiner (CFE) ja Certified Information Systems Auditor (CISA) Työkokemus ja erikoisosaaminen Eila Koivu on toiminut sisäisenä tarkastajana, tarkastuspäällikkönä ja konsulttina Suomessa ja ulkomailla. Hänen erikoisosaamisensa liittyy sisäisen valvonnan ja tarkastuksen kehittämiseen ja kouluttamiseen, sisäisen tarkastuksen laadunvarmistukseen sekä riskienhallintaan. Konsulttina Koivu on ollut mukana sisäisen valvonnan ja tarkastuksen kehittämisessä sekä yksityis- että julkissektorin organisaatioissa. Hän on ollut mukana laadunvarmistustarkastusprosessin kehittämistyössä IIAssa (Institute of Internal Auditors) sekä näiden tarkastusten suorittajana Suomessa ja ulkomailla, viimeksi Shell Oil Internationalissa. Kansainvälinen kokemus Vakuutusalalla toimiessaan Koivu on työskennellyt kaksi vuotta Kanadassa ja vuoden Yhdysvalloissa. Hän on toiminut tarkastajana myös telekommunikaatioalalla Belgiassa ja Saksassa. Tarkastuksia hän on lisäksi tehnyt useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Kauko-Idässä. Konsulttina hän on osallistunut pankkitoiminan sisäisen tarkastuksen kehittämiseen Kirgisiassa. Liiketoiminnan due diligence tutkimuksiin hän on osallistunut USAssa, Puolassa, Venäjällä ja Suomessa oman organisaationsa edustajana ja asiakkaan konsulttina. Haltuunottojen suunnittelijana ja valvojana hän on ollut USAssa, toimintojen alasajon suunnittelijana ja hoitajana USAssa, Kanadassa, Panamassa ja Ranskassa. Referenssit Control Consulting, Audiator, Eläke-Fennia, Etelä-Pohjanmaan OP, Fazer, Fortum, HAUS, Helsingin kaupunki, KELA, JHTT-yhdistys, Kirjanpitotoimistojen liitto, Kirkon Hallintovirkamiehet ry, Liikearkistoyhdistys, Maa- ja metsätalousministeriö, Nordiska Investeringsbanken, Patentti- ja rekisterihallitus, Senaatti-kiinteistöt, SOK/controllertoiminnot, Tampereen kaupunki, Tampereen Sähkölaitos, Tradeka, Ulkoministeriö, UPM-Kymmene. Luennointi: HKKK, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Turun Kauppakorkeakoulu (Turku ja Porin yksikkö), Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja Vaasan Yliopisto, IIA Islanti.

6 6 VEROTUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 35/2010 Valtiovarainministeriö on julkaissut Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportin 35/ Kehittämistyöryhmän tehtävänä on ollut arvioida nykyisestä verojärjestelmästä ja talouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuvia verojärjestelmän muutostarpeita kiinnittäen huomiota myös verotuksen oikeudenmukaisuuteen. Työryhmä on tarkastellut väliraportissaan yritys- ja pääomatuloverotuksen, ansiotuloverotuksen sekä kulutusverotuksen ja siitä erityisesti arvonlisäverotuksen kehittämistarpeita. Työryhmän mukaan tutkimus osoittaa, että verorakenne voi vaikuttaa talouskasvuun ja työllisyyteen. Lisäksi osalla veromuodoista on erityisen haitallisia vaikutuksia talouskasvuun. Näiden tutkimusten perusteella työryhmä on päätynyt väliraportissa ehdottamaan Suomen verorakenteen uudistamista. Työryhmä esittää verotuksen painopisteen siirtämistä maltillisesti työn verotuksesta kulutusverotukseen kuitenkaan unohtamatta muutoksen tulonjakovaikutuksia. Laajan veropohjan etujen perusteella verotyöryhmä on päätynyt ehdottamaan, että verouudistuksessa pyrittäisiin mahdollisimman laajoihin veropohjiin. Tämä mahdollistaa tavoitteena olevan verokantojen kohtuullisuuden ja minimoi vähennyksistä ja alennetuista verokannoista aiheutuvat vääristymät. Työryhmä tekee myöhemmin julkaistavassa loppuraportissaan kokonaisarvion verojärjestelmän kehittämistarpeista ja täydentää esitettyjä linjauksia etenkin väliraportin ulkopuolelle jääneiltä verotuksen osa-alueilta. Työryhmän esityksiä Työllisyys ja tuottavuustavoitteiden toteuttamiseksi työryhmä esittää ansiotuloveron kevennysten kohdentamista työtuloille. Kevennys kohdennetaan siten, että rajaveroasteet alenevat kaikilla tulotasoilla. Kuitenkin valtion tuloveroasteikon ylintä rajaveroastetta alennetaan keskimääräistä enemmän, noin 50 prosenttiin. Painopisteen siirtäminen kulutusverotuksen suuntaan toteutetaan tässä vaiheessa niin, että arvonlisäverotuksessa molempia alennettuja verokantoja ja vakioverokantaa nostetaan kahdella prosenttiyksiköllä. Työryhmä esittää yhtiö- ja pääomatuloverotuksen osalta painopisteen maltillista siirtämistä yhteisöverotuksesta henkilötason pääomatuloverotukseen. Osana tätä muutosta listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verovapaudet poistetaan ja ne korvataan osingon normaalituoton kevennetyllä verotuksella. Tämä toteutetaan siten, että yhtiön jakaman voiton normaalituoton veroaste (yhtiö ja osakas) vastaa yleistä pääomatuloverokantaa. Yhtiö- ja pääomatuloverotuksen muutosesityksiä - Yhteisöverokanta alennetaan nykyisestä 26 prosentista 22 prosenttiin ja yleinen pääomatuloverokanta nostetaan 28 prosentista 30 prosenttiin. - Yritysverotuksen veropohjaan ei esitetä muutoksia, kuten ei myöskään pääomatuloverotuksen veropohjaan, osinkotuloja lukuun ottamatta. - Julkisesti listatusta yhtiöstä saadut osingot luetaan aiemmasta poiketen kokonaan veronalaiseen pääomatuloon. - Julkisesti listaamattomasta yhtiöstä saaduista osingoista ns. normaalituottoa vastaavasta osasta 35 % luetaan veronalaiseen pääomatuloon. Normaalituoton ylittävä osinko on kokonaan veronalaista pääomatuloa. - Normaalituottokorko vahvistetaan vuosittain ja se määräytyy keskipitkänä valtionlainakokona yhteisöveron jälkeen. Normaalituotto lasketaan yhtiön osakekohtaisen nettovarallisuuden perusteella.

7 7 Listatusta yhtiöstä saatu osinko Seuraavassa taulukossa tarkastellaan julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadun osingon verotusta työryhmän esittämässä mallissa ja nykyjärjestelmässä. Järjestelmät eroavat kolmessa suhteessa; esityksen yhteisöverokanta, 22 % (nykyinen 26 %), pääomatuloverokanta, 30 % (nykyinen 28 %) ja esityksessä koko osinko luetaan pääomatuloon (nykyisin 70 %). Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko Seuraavassa taulukossa tarkastellaan listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotusta. Sekä nykyjärjestelmässä että esityksessä osinko jaetaan normaalituotto-osaan ja tämän ylittävään osaan. Nykyisin normaalituotto-osa (9 %) on verovapaa ja sen ylittävästä osingosta 70 % on verollista ansiotuloa. Työryhmän esityksessä osingon normaalituottoosuus lasketaan yhtiöveron jälkeisellä valtionlainakorolla. Jos korko on 5 %, normaalituottokorko voidaan laskea kaavalla (1-0,22) x 5 % = 3,9 %. Esimerkissä normaalituoton määrä on 23,4 euroa. Siitä 35 % verotetaan pääomatulon 30 % veroasteella. Pääomatuloveron määräksi saadaan 2,5 euroa. Normaalituoton ylittävä osinko on kokonaan verollista pääomatuloa. Esimerkissä osinkoa jakavan yhtiön nettovarallisuus on 600, valtionlainakorko 5 % sekä osingonsaajan ansiotulo-osingon veroaste 20 % tai 40 %.

8 8 KESKINÄISEN KIINTEISTÖYHTIÖN VELVOLLISUUDESTA TEHDÄ SUUNNITELMAPOISTOJA Kirjanpitolautakunnan lausunto 1847, Kirjanpitolautakunnan kannanotto Hakija on yleishyödyllinen yhteisö, joka omistaa erilaisia kiinteistöyhtiöitä, joista osa noudattaa asunto-osakeyhtiölakia ja osa noudattaa osakeyhtiölakia. Hakija on pyytänyt kirjanpitolautakunnalta lausuntoa siitä, täytyykö ns. keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tehdä suunnitelman mukaiset poistot kirjanpidossaan. Lautakunta toteaa, että hakemuksen tarkoittamien rakennusten hankintameno tulee kirjata kirjanpitolain edellyttämällä tavalla vaikutusaikanaan poistoina kuluksi. KPL 5:1 2.2 :n poikkeussäännöksen mukaan ammatinharjoittaja, sellainen kirjanpitovelvollinen, jonka toiminta perustuu kiinteistön hallintaan, yhdistys ja vastaava yhteisö sekä säätiö saa kuitenkin poistaa käyttöomaisuuden hankintamenon ja muut pitkävaikutteiset menot niiden vaikutusaikana ilman ennalta laadittua suunnitelmaa. Hakija on lisäksi pyytänyt kirjanpitolautakunnalta kannanottoa rakennuksen jäännösarvon määrittämisestä ja poistoajoista kahdessa eri tapauksessa. Hakija kertoo käyttävänsä toimistorakennuksen poistoaikana rakennuksen jäljellä olevaa teknistä käyttöikää vastaavaa 50 vuotta ja toisessa tapauksessa arvioimaansa rakennuksen teknistä käyttöikää vastaavaa vuotta. Teknisen käyttöiän arvio perustuu arvioon siitä kuinka kauan kyseinen kiinteistö on käyttökunnossa ottaen huomioon tehtävät vuosikorjaukset. KILAn AsOy-yleisohjeessa (kohta ) todetaan, että keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä ovat asunto-osakeyhtiölakia soveltavat keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt. Myös osakeyhtiölakia soveltava kiinteistöosakeyhtiö voi yleisohjeen mukaan olla luonteeltaan keskinäinen kiinteistöyhtiö. Tähän nojaten KILA toteaa, että keskinäinen kiinteistöyhtiö saa KPL 5:1 3.2 :n nojalla poistaa pysyvien vastaavien hantoimistorakennuksen jäännösarvon hakija kertoo määrittele- kintamenon ja muut pitkävaikutteiset menot niiden vaikuvänsä vertaamalla noin 50 vuotta vanhojen, vastaavalla alu- tusaikana ilman ennalta laadittua suunnitelmaa. Edellä eella sijaitsevien samantyyppisten rakennusten neliöhintoja todettu helpotus suunnitelmapoistoista soveltuu siten niin määritelläkseen rakennuksen arvioidun jäännösarvon 50 asunto-osakeyhtiölain mukaisiin kuin osakeyhtiölakia sovelvuoden kuluttua tai käyttämällä ulkopuolisen arvioitsijan ar- taviin keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin. vioimaa rakennusneliön hintaa kyseisellä tontilla. Toisessa tapauksessa hakija määrittelee rakennuksen jäännösarvoksi Kirjanpitolautakunnalla ei ole huomauttamista hakijan esitvastaavien käyttöiän lopussa olevien kiinteistöjen neliöhintämiin kuvauksiin poistoajan ja jäännösarvon määrittäminan tai ulkopuolisen arvioitsijan arvioiman rakennusneliön sestä. Yksittäisen rakennuksen poistoaikaa ja jäännösarvoa hinnan kyseisellä tontilla. koskevat ratkaisut ovat kuitenkin luonteeltaan näyttökysymyksiä, joiden todenperäisyyteen lautakunta ei voi ottaa kantaa. "KILA toteaa, että keskinäinen kiinteistöyhtiö saa KPL 5:1 3.2 :n nojalla poistaa pysyvien vastaavien hankintamenon ja muut pitkävaikutteiset menot niiden vaikutusaikana ilman ennalta laadittua suunnitelmaa."

9 9 BDO:LLE UUSI ATK-AVUSTEINEN TILINTARKASTUSOHJELMA BDO ottaa loppuvuodesta 2010 käyttöönsä uuden tilintarkastusohjelman, Audit Process Toolin. Uusi tilintarkastustyökalu ohjaa tilintarkastajia aiempaa tehokkaampaan työskentelyyn sekä helpottaa yhteistyön tekemistä suurissa tilintarkastustiimeissä ja yli maan rajojen käsittävissä toimeksiannoissa. Vuoden siirtymäajan jälkeen uusi tarkastustyökalu on käytössä BDO:n kaikissa toimistoissa ympäri maailman. Entistä kehittyneempään ATK-avusteiseen tilintarkastukseen on ohjannut ensinnä tarkastustyön tiukentuneet dokumentointivaatimukset, mutta myös konekielisessä muodossa saatavan tilintarkastusaineiston yleistyminen. Tänä päivänä tilintarkastajat käyttävät ATK-pohjaisia tilintarkastusohjelmia tyypillisesti tarkastustyön suunnitteluun ja dokumentointiin, lisäksi suuremmissa toimeksiannoista tietomassoja voidaan analysoida laskentataulukoilla tai siihen erityisesti suunnitelluilla ohjelmistoilla. Tietotekniikka on muuttanut tilintarkastusalaa merkittävästi viimeisen 20 vuoden aikana. Tänä päivänä entistä pienemmät yritykset ottavat käyttöönsä erilaisia tietojärjestelmiä ja joidenkin arvioiden mukaan toiminnanohjausjärjestelmiä käyttäisi Suomessa jo yli 80 % yrityksistä. Tämä edellyttää tilintarkastukselta uudenlaista lähestymistapaa, mikä on pyritty huomioimaan Audit Process Toolissa. Uusi tarkastusohjelma osoittaa tarkastukselle olennaisia seikkoja entistä paremmin ja ohjaa tilintarkastajia muun muassa kontrollien tarkastuksessa. BDO:n tilintarkastusohjelmassa yhdistyvät projektinhallinta, dokumentointityökalut ja työtiedostojen arkistointitoiminnot. Vuoden lopussa käyttöönotettavat uudet tilintarkastusmenetelmät tulevat auttamaan myös asiakkaitamme: tilintarkastajien työaikaa käytetään jatkossa entistäkin tehokkaammin ja tarkastustoimenpiteet voidaan kohdentaa paremmin olennaisiin, asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin asioihin.

10 10 VIIMEAIKAISIA LAKIMUUTOKSIA ASUNTOOSAKEYHTIÖIDEN JA YHDISTYSTEN TILINTARKASTUKSESSA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Asunto-osakeyhtiöiden tarkastukseen tuli voimaan tulevan asunto-osakeyhtiölain johdosta muutoksia. Tilintarkastajana voi jatkossa toimia vain tilintarkastajan ammattitutkinnon suorittanut hyväksytty tilintarkastaja (KHT, HTM) tai tilintarkastusyhteisö. Pienet yhtiöt voivat lisäksi tietyin edellytyksin luopua tilintarkastuksesta. Ennen perustetuissa asunto-osakeyhtiössä voidaan siirtymäsäännösten nojalla tilintarkastajaksi valita ns. maallikkotilintarkastaja niille tilikausille, jotka alkavat ennen Siirtymäaikana maallikkotilintarkastaja voidaan siten valita yhtiössä, jonka rakennuksissa on alle 1 00 huoneistoa. Lisäksi edellytetään, että yhtiössä eivät täyty myöskään vanhan tilintarkastuslain mukaiset raja-arvot hyväksytyn tilintarkastajan valitsemisesta. Myös mahdollisia yhtiöjärjestyksen määräyksiä hyväksytyn tilintarkastajan valitsemisesta on noudatettava. Siirtymäkauden jälkeen maallikkotarkastajien suorittamista tilintarkastuksista luovutaan. Tilintarkastusta koskevat säädökset on koottu tilintarkastuslakiin, jossa on säännökset mm. tilintarkastajien kelpoisuusvaatimuksista ja tilintarkastuksen sisällöstä. Uudessa asunto-osakeyhtiölaissa on lisäksi tilintarkastuslakia täydentäviä säännöksiä. Sen mukaan yhtiössä on valittava (hyväksytty) tilintarkastaja, jos yhtiössä on vähintään 30 osakehuoneistoa, tilintarkastaja on valittava tilintarkastus- lain tai muun lain perusteella taikka osakkeenomistajat, joilla on vähintään 1 /1 0 kaikista osakkeista tai 1 /3 kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä yhtiökokouksessa. Jos yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä on tilintarkastajia koskevia määräyksiä, tarkoittaa se siirtymäajan päättymisen jälkeen, että tilintarkastajaksi on lähtökohtaisesti valittava hyväksytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Pienemmissä asuntoyhtiöissä tilintarkastaja voidaan tietyin edellytyksin korvata asunto-osakeyhtiölain tarkoittamalla toiminnantarkastajalla. YHDISTYKSET Hallituksen esitys (HE 267/2009 vp) laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta hyväksyttiin eduskunnassa Uudistetut lait tulevat voimaan 1. syyskuuta Yhdistyslain tilintarkastusta ja toiminnantarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan lain voimaan tullessa tai sen jälkeen alkavan tilikauden tarkastukseen. Uuden lain tarkoituksena on, että toiminnantarkastajaa ja toiminnantarkastusta koskevat vaatimukset vastaisivat nykyistä hyvää maallikkotilintarkastuskäytäntöä. Yhdistyksen ei tarvitse muuttaa sääntöjään toiminnantarkastajan käyttöön siirtymisen yhteydessä. Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto siinä laajuudessa kuin se on tarpeen yhdistyksen koko ja toimin- Velvollisuus valita tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja Yhdistyksen tarkastuksen osalta pienet yhdistykset vapautetaan tilintarkastusvelvollisuudesta ja maallikkotilintarkastus korvataan niin kutsutulla toiminnantarkastuksella. Uuden lain myötä yhdistyksen on valittava KHT- tai HTM-tilintarkastaja, jos vähintään kaksi seuraavista kolmesta raja-arvosta ylittyy: taseen loppusumma yli euroa liikevaihto tai vastaava tuotto yli euroa palveluksessa keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä. Toiminnantarkastuksesta tulee pakollinen yhdistyksessä, johon ei ole valittu KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Toiminnantarkastus

11 nan luonne huomioon ottaen. Toiminnantarkastus on laillisuustarkastusta eikä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden tarkastusta tai arviointia. Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle. Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja antavat aina erilliset tarkastuskertomukset. Toiminnantarkastuskertomuksessa on oltava lausunto siitä, sisältääkö tilinpäätös olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet. Toiminnantarkastuskertomuksessa on huomautettava, jos tarkastuksessa on ilmennyt, että hallituksen jäsen tai toimihenkilö on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan tai rikkonut yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä. Muutos tilintarkastuslain siirtymäsäännöksiin Toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahinkoa. Muita muutoksia 11 Tilintarkastuslain 57 :n siirtymäsäännökset muuttuvat siten, että kumotun tilintarkastuslain säännöksiä ei enää sovelleta yhdistysten maallikkotilintarkastukseen lain voimaantulon jälkeen alkavien tilikausien osalta, koska ne tulevat korvattaviksi yhdistyslain toiminnantarkastusta koskevilla säännöksillä. Hallituksen tehtävät kirjanpidon ja varainhoidon osalta Yhdistyslakiin lisätään selvyyden vuoksi nykyistä oikeustilaa vastaavat nimenomaiset säännökset hallituksen tehtävistä kirjanpidon ja varainhoidon osalta. Uuden yhdistyslain mukaan hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Yhdistyslakiin lisätään lisäksi säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen ja valtuutettujen kokoukseen sekä nykyistä oikeustilaa vastaavat nimenomaiset säännökset yhdistyksen jäsenten yksimielisestä päätöksestä.

12 12 M-ITELLA OYJ ANGOLA ARGENTINA ARUBA AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMAS BAHRAIN BELGIUM BOLIVIA BOTSWANA BRAZIL BRITISH VIRGIN ISLANDS BULGARIA CAMBODIA CANADA CAPE VERDE ISLANDS CAYMAN ISLANDS CHILE CHINA COLOMBIA COMOROS CROATIA CYPRUS CZECH REPUBLIC DENMARK DOMINICAN REPUBLIC ECUADOR EGYPT EL SALVADOR ESTONIA FINLAND FRANCE GEORGIA GERMANY GIBRALTAR GREECE GUATEMALA GUERNSEY HONG KONG HUNGARY INDIA INDONESIA IRELAND ISRAEL ITALY JAMAICA JAPAN JERSEY JORDAN KAZAKHSTAN KENIA KOREA LATVIA LEBANON LIECHTENSTEIN LITHUANIA LUXEMBOURG MACAU MADAGASCAR MALAYSIA MALTA MAURITIUS MEXICO MOROCCO MOZAMBIQUE NAMIBIA NETHERLANDS NETHERLANDS ANTILLES NEW ZEALAND NIGERIA NORWAY OMAN PAKISTAN PANAMA PARAGUAY PERU PHILIPPINES POLAND PORTUGAL QATAR REUNION ISLAND ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SENEGAL SERBIA SEYCHELLES SINGAPORE SLOVAK REPUBLIC SLOVENIA SOUTH AFRICA SPAIN SRI LANKA ST LUCIA ST VINCENT SURINAME SWEDEN SWITZERLAND TAIWAN TANZANIA THAILAND TRINIDAD AND TOBAGO TUNISIA TURKEY TURKMENISTAN UGANDA UKRAINE UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGDOM UNITED STATES OF AMERICA URUGUAY VENEZUELA VIETNAM ZAMBIA ZIMBABWE YHTEYSTIEDOT TOIMITUSKUNTA Katso toimistojemme tarkemmat yhteystiedot: Päätoimittaja: Hannu Riippi Antti Suulamo Taneli Mustonen Erno Kainulainen BDO Oy, a limited liability company incorporated in Finland, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT

TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT www.bdo.fi BDO ON SUOMALAINEN TILINTARKASTUSYHTEISÖ H enkilöku n tansa om istam an a itsenäisen ä KH T-yh teisönä Suomen BDO palvelee asiakkaitaan joustavasti ja paikallisesti,

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Tämän lain toiminnantarkastusta

Lisätiedot

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto UUDISTUKSEN AIKATAULU Työryhmän mietintö 5/2006 6/2008 - luonnos hallituksen

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 TNS Kansainvälinen mediamainonnan määrän kehitys Kaikki mediat Euroopassa mainonnan kasvu on ollut vielä vaatimatonta. Ainoastaan Itä-Euroopassa, erityisesti Unkarissa, on päästy jo hieman

Lisätiedot

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Maksujärjestelmäsimulaattori 10.12.2013 Tatu Laine Sisältö Maksutapahtuma maksujärjestelmässä BoF-PSS2 simulaattorin historia Maksujärjestelmän simulointi Kysymyksiä, joihin maksujärjestelmäsimulaattori

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Arktinen Liiketoiminta Suuri Mahdollisuus Saariselkä 16.4.2014 ROADSCANNERS ARKTISILLA ALUEILLA Copyright Roadscanners 2014. All Rights Reserved. ROADSCANNERS

Lisätiedot

Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet. Ifin matkapäivä 18.10.2012. Heini Heideman Kristian Ignatius

Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet. Ifin matkapäivä 18.10.2012. Heini Heideman Kristian Ignatius Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet Ifin matkapäivä 18.10.2012 Heini Heideman Kristian Ignatius Esityksen sisältö Matkustamisen riskejä Globaalin matkavakuutusohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Yhdistyslain muutokset 1.9.2010 1. Etäosallistuminen 2. Yksimielinen päätös 3. Hallituksen tehtävien selventäminen 4. Hallituksen jäsenen asuinpaikka 5. Velvollisuus

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KORVAUSMÄÄRÄT

SOVELLETTAVAT YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KORVAUSMÄÄRÄT SOVELLETTAVAT YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KORVAUSMÄÄRÄT AVAINTOIMI 2 STRATEGISET KUMPPANUUDET 1. Hankkeen hallinto ja toteutus Tuki koordinoivan organisaation toimintoihin: 500 EUR / kuukausi Tuki muiden osallistujaorganisaatioiden

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto ISS Suomessa ja maailmalla Maailmalla Perustettu 1901 Tanskassa Toimimme 53 maassa Työllistämme 534

Lisätiedot

BDO OY. KHT-yhteisö. Vattuniemenranta Helsinki

BDO OY. KHT-yhteisö. Vattuniemenranta Helsinki BDO OY KHT-yhteisö Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki www.bdo.fi BDO OY Oikean kokoinen kumppani: Suomalainen talousalan asiantuntija, jolla globaalit voimavarat Joustava ja helposti lähestyttävä Asiat

Lisätiedot

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9. Usein kysyttyä PRH Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.2015 K: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla? V:

Lisätiedot

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Oxford Economics yhteenveto Helsinki 2012 To represent, lead and serve the airline industry Lentoliikenne : Taloudellisen kasvun perusta On kustannustehokasta

Lisätiedot

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuuden kustannuksia Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuus Monien sairauksien riskitekijä Väestötasolla nopeasti yleistyvä ongelma Taloudellisista vaikutuksista lisääntyvästi

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta. Juha Ylä-Jääski 21.9.2006

Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta. Juha Ylä-Jääski 21.9.2006 Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta Juha Ylä-Jääski 21.9.26 Teknologiateollisuus - Suomen tärkein elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 66 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri

Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri Mistä hyvinvointi ja erityisesti sen kokemus tulee? Palveluista: 20% Väestötasolla terveydestä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville yrityksille. Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun 11.5.

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville yrityksille. Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun 11.5. Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville yrityksille Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun 11.5.2017 Maija Kärkäs Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville

Lisätiedot

Enterprise Europe Network - verkoston kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille

Enterprise Europe Network - verkoston kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille Enterprise Europe Network - verkoston kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun 28.3.2017 Johanna Marin-Hyppönen Maailman laajin asiantuntijaverkosto

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa

Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa LEHDISTÖTIEDOTE EUROOPAN PATENTTIVIRASTO Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa Suomalaiset patenttihakemukset Euroopan patenttivirastoon ovat vähentyneet vuoden 2014 aikana, mutta Nokian uudet innovaatiot

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Elämää PISA:n varjossa

Elämää PISA:n varjossa Professor Markku Niemivirta, PhD, Docent Institute of Behavioural Sciences University of Helsinki, Finland Elämää PISA:n varjossa Tasapainottelua menestyksen ja hyvinvoinnin välissä? PISA 2000 Finland

Lisätiedot

Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014

Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014 1(5) ferrets from certain non-eu countries Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014 Koirien, kissojen ja frettien kaupalliseen tuontiin sallitut maat. Maat, jotka on lueteltu komission asetuksen 206/2010/ETY

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili 1 Electrification products -divisioona Yleiskatsaus ~41 000 työntekijää $ 9,6 miljardia liikevaihto (2015) Toimii yli 100 maassa Valmistuspaikkoja

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 Esityksen rakenne 1. Venäjän talouden kansallisia erikoispiirteitä 2. Tämän hetken talouskehitys 3.

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

Suomi osaamisen kärjessä 2030 Olli Luukkainen Educa 24.1.2014

Suomi osaamisen kärjessä 2030 Olli Luukkainen Educa 24.1.2014 Suomi osaamisen kärjessä 2030 Olli Luukkainen Educa 24.1.2014 1 OAJ:n tulevaisuustyö Suomessa on tehty suuria: Kansakoulu Yliopistot Peruskoulu Ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulut Vapaa sivistystyö

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2015. All Rights Reserved. ROADSCANNERS POHJOISESTA MAAILMALLE Innovaatiot kasvun ajurina Pekka Maijala, FM, Geofysiikka Roadscanners Oy, kehitysjohtaja, hallituksen pj. LIBERIA

Lisätiedot

Ovatko globalisaation vaikutukset luonnonlaki? Lisääkö globalisaatio eriarvoisuutta?

Ovatko globalisaation vaikutukset luonnonlaki? Lisääkö globalisaatio eriarvoisuutta? Ovatko globalisaation vaikutukset luonnonlaki? Lisääkö globalisaatio eriarvoisuutta? Matti Tuomala STN Vuosiseminaari 14022017 Helsinki 1 Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka Globalisaatio ja ulkomaankauppa:

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

Kovametallikierrejyrsimet

Kovametallikierrejyrsimet Kovametallikierrejyrsimet Johdanto Dormerin kierrejyrsinohjelma sisältää kattavan valikoiman suurtehojyrsimiä, joilla voidaan saavuttaa erinomainen työstötalous ja jotka ovat erittäin pitkäikäisiä. Premium

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Afghanistan x x Alankomaat Alankomaiden Antillit Albania Algeria x x Amerikan Samoa

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

OSAAMISEN EVOLUUTIO SOPRANO OYJ

OSAAMISEN EVOLUUTIO SOPRANO OYJ OSAAMISEN EVOLUUTIO SOPRANO OYJ Koulutus, konsultointi ja kansainvälistyminen Soprano Oyj Arto Tenhunen CEO SOPRANON KASVUTARINA PERUSTETTU 1984 - Kansainvälisen kaupan konsulttitoimisto SOPRANO 1996 -

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS Toukokuu 201 0 Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET BDO Oy on osakeyhtiömuotoisena toimiva

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013 Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä Jouko Isolauri 26.9.2013 Sen jälkeen kun kuntien valtionosuuksia on edelleen leikattu 500 me toimintaa tehostettu toisella 500 me:lla velvoitteita kevennetty niin,

Lisätiedot

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012 Tel: +358 (0)9 7711 Fax: +358 (0)20 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Ltd Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Finland Keminmaan kunta Tilintarkastus 2012 Tuula Roininen JHTT 28.5.2013 BDO

Lisätiedot

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA 4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA Bruttoveroaste Suomessa... 4.2 Efektiivinen tuloveroaste eräissä maissa 21... 4.3 Tuloveroprosentit tulotasoittain 22... 4.4 Tuloveroprosentit 22

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset

Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset LUVUT 2011 TÄRKEÄT Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset www.bdo.fi 2 LUONTOISEDUT 2011 ASUNTOETU a) Pääkaupunkiseutu, (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) näitä arvoja yleisesti kunnassa alentaa,

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 9.4.2013 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

aineksina Esitelmän pääpiirteet

aineksina Esitelmän pääpiirteet Osaaminen ja oppiminen innovaatioiden ja hyvinvoinnin aineksina Kansainvälisiä suuntaviivoja tulevaisuuteen Kiira Kärkkäinen Project Director FCG International Osaaminen ja oppiminen innovaatioiden ja

Lisätiedot

BDO OBSERVER. A-WARE ON NYT BDO BDO laajensi yrityskaupalla IT-neuvonantopalveluihin. EU:N GREEN PAPER BDO vaatii toimintaa tilintarkastusmarkkinoille

BDO OBSERVER. A-WARE ON NYT BDO BDO laajensi yrityskaupalla IT-neuvonantopalveluihin. EU:N GREEN PAPER BDO vaatii toimintaa tilintarkastusmarkkinoille BDO OBSERVER HUHTIKUU 2011 N:o 1 A-WARE ON NYT BDO BDO laajensi yrityskaupalla IT-neuvonantopalveluihin Sivu 2 WWW.BDO.FI EU:N GREEN PAPER BDO vaatii toimintaa tilintarkastusmarkkinoille Sivu 4 TUTKIMUS:

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Ulla Hämäläinen Johtava tutkija Sosiaaliturvan ABC toimittajille 31.5.2012 Nuorten työttömyysaste Euroopassa Työttömyysaste ikäryhmittäin Suomessa 1995-2011 % 40

Lisätiedot

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista. 1 MMM/R0/MY 22.3.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta RAHOITUSOIKAISUISTA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- Suomi 10 Markkaa 1878-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105 0,9000 0,1218 3,789

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta

Ajankohtaista verotuksesta Ajankohtaista verotuksesta Konsultit 2HPO 1 Reaaliset käytettävissä olevat tulot desiileissä ja ylimmässä prosentissa Lähde: VATT 2 Bruttotulojen koostumuksen kehitys Lähde: VATT 3 Bruttotulojen koostumus

Lisätiedot

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Toiminnantarkastus, miten se tehdään?

Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Taloyhtiötapahtuma 6.4.2016, Messukeskus Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Suomen Kiinteistöliitto Tutkimus- ja kehityspalvelut Kiinteistöliitossa 2 T&K-palvelut

Lisätiedot

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto Ulkomaanpuheluhinnasto 01.01.2013 /min + pvm Afganistan 1,33 Alankomaat 0,20 Alankomaat - matkapuhelimet 0,38 Alankomaiden Antillit 1,15 Albania 0,41 Albania - matkapuhelimet 0,57 Algeria 0,41 Algeria

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Yhdistysoikeus 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry Yhdistysoikeus Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Tuomioistuinratkaisut Yhdistyskäytäntö Perustuslaki yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT 1 LÄHTÖKOHTA VERONSAAJAN RAHANTARVE KASVUSSA KANSAINVÄLINEN VEROKILPAILU KIRISTYY LUONNOLLISEN HENKILÖN KOKONAISVERORASITE KASVAA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä. Jon Hellevig Awara Eduhouse Training

Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä. Jon Hellevig Awara Eduhouse Training Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä Jon Hellevig Awara Eduhouse Training 04.02.2014 VENÄJÄN MARKKINASTA Venäjä on normalisoitunut Inflaatio Byrokratia Korruptio Lait ja

Lisätiedot

TÄRKEÄT LUVUT 2012. Verotus, työnantajamaksut ja vakuutukset. www.bdo.fi

TÄRKEÄT LUVUT 2012. Verotus, työnantajamaksut ja vakuutukset. www.bdo.fi Verotus, työnantajamaksut ja vakuutukset www.bdo.fi 2 LUONTOISEDUT 2012 ASUNTOETU a) Pääkaupunkiseutu, (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) b) Muu Suomi Tuloverolain (504/2010) 76 :n 1 momentin 5 kohdassa

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Kirjallisuutta Mirrlees review: Tax by design Hetemäen verotyöryhmän raportti Tulolajin valinta: Harju ja Matikka 2012 Investointivaikutukset:

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet

Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari, Seinäjoki 9.3.212 Jari Tarkoma Esityksen sisältö Väestönkehitys

Lisätiedot