LUOVA JA HYVINVOIVA MIKKELIN SEUTU -kehittämisohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOVA JA HYVINVOIVA MIKKELIN SEUTU -kehittämisohjelma"

Transkriptio

1 LUOVA JA HYVINVOIVA MIKKELIN SEUTU -kehittämisohjelma Suuntaviivat Miset Oy:n toteuttamalle palvelutoimialojen kehittämistyölle vuosina Työpajojen perusteella koonneet: Päivi Karhunen, Miset Oy Noora Juvonen, Miset Oy Mari Martikainen, Miset Oy Tiina Urho, Miset Oy Arja Ranta-aho, IT-Mind Oy Tarja Pietiläinen, Optimaattori Oy

2

3 Lukijalle Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n Luova- ja hyvinvoiva Mikkelin seutu -kehittämisohjelman tavoitteena on tunnistaa Mikkelin seudun palveluliiketoiminnan kasvun ja kehittymisen mahdollisuudet ja tuoda esiin keinot, joilla pitkäjänteistä kehittämistyötä tulee tehdä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ohjelma toteuttaa seudullista elinkeinostrategiaa ja tarkentaa siinä määriteltyä palvelusektorin kehittämistyötä. Miset Oy:n palveluliiketoiminnan osasto on laatinut kehittämisohjelman yhteistyössä seudun yrityskehityksen, rahoituksen, opetuksen ja kuntien kehittämistyössä mukana olevien toimijoiden kanssa. Ohjelmassa esitetyt näkökulmat on koottu kolmessa innovatiivisessa työpajassa, joista jokaisella oli itsenäinen oma tavoitteensa. Maaliskuu 2013 Päivi Karhunen toimialajohtaja

4

5 Sisällys 1 VISIO Tulevaisuuden kuva Luova ja hyvinvoiva Mikkelin seutu -kehittämisohjelman painopisteet Nopea kehittäminen innovaatiotoiminnassa Palveluiden ostamisen helpottaminen Asiakaslähtöinen palvelukehitys ja nopeasti syntyvät asiakkuudet Sähköiset ratkaisut liiketoiminnassa 10 3 Toimialakohtaiset kehittämistoimenpiteet Kehittämisen mahdollisuudet 13 Liite 1 Kehittämisohjelman laatimiseen osallistuneet toimijat 14 Liite 2 Työpajoissa esille tulleet kehittämisen näkökulmat 15

6 1 VISIO Tulevaisuuden kuva 2017 Seudun elinkeino- ja kilpailukykyohjelma (EKKO) (Seutufoorumi ) asettaa seudun kehityksen tavoitteen seuraavin sanoin: Seudun elinkeino- ja kilpailukykyohjelmalla rakennetaan yrityksille kasvun mahdollistava, ennustettavissa oleva ja mahdollisimman vakaa toimintaympäristö. Strategiassa yhtenä kehittämisen kärkenä nähdään palvelutoimialat, jotka synnyttävät uusia globaaleja liiketoiminnan ja kasvun mahdollisuuksia. Näiden toimialojen kehittämisen päävastuu seudulla on Miset Oy:llä. Luova ja hyvinvoiva Mikkelin seutu -kehittämisohjelma täydentää seudun ja kuntien omia kehitysvisioita seuraavasti: Mikkelin seutu on tullut tunnetuksi hyvästä palvelustaan ja ystävällisyydestään vierailijoita ja asukkaita kohtaan. Yrittäjyys ja palveluliiketoiminta ovat keskeinen hyvinvoinnin edistäjä ja toimeentulon lähde. Innovatiivisesti yhdistellyt palvelut kiinnostavat ihmisiä sekä kotimaassa että ulkomailla. Vuonna 2017 palveluliiketoiminta kukoistaa ja Mikkelin seutua arvostetaan luovana ja hyvinvoivana alueena. Palveluja kohtaan on tapahtunut asennemuutos Etelä-Savon kodeissa, yrityksissä, koulutusorganisaatioissa ja politiikassa uskotaan palveluliiketoimintaan työn, toimeentulon ja hyvinvoinnin moottorina Palvelut ovat tulleet asiakkaiden ulottuville Palveluntuottajien asiakasymmärrys on syventynyt ja palveluja on tarjolla monenlaisiin tarpeisiin Palvelukulttuuri on rohkea ja mutkaton Palveluinnovaatioiden tarpeellisuus on selkiytynyt yrityksille Eri toimialojen yritykset tuottava yhdessä asiakaslähtöisiä palveluja Yritykset käyttävät teknologioita, joilla palveluiden saatavuus ja sisältö paranevat Asiakkaiden tarpeita ja ostohaluja osataan selvittää nopeilla ja yksinkertaisilla menetelmillä Kattavat palvelut muualta tuleville Yritykset tuottavat kansainvälisen tason palveluja Venäläiset ja eurooppalaiset pääsevät helposti seudulle virkistäytymään maaseutumaisessa, turvallisessa, korkean palvelutason ympäristössä Teknologioita osataan hyödyntää palveluiden tuottamisessa, viestinnässä, markkinoinnissa ja myynnissä Teknologia on näkymätöntä, helppokäyttöistä ja turvallista asiakkaalle Yrityksille teknologioiden käyttöönotto on sujuvaa ja käyttö edullista 5

7 2 Luova ja hyvinvoiva Mikkelin seutu -kehittämisohjelman painopisteet Miset Oy:n koordinoiman luova ja hyvinvoiva Mikkelin seutu -kehittämisohjelman pitkän tähtäimen päämäärä on vahvistaa eteläsavolaista palvelukulttuuria kehittämällä palveluinnovaatioiden tunnistamista ja tuotteistamista sekä ennakoimalla palvelutarpeen muutoksia. Kehittämistyön keskiössä ovat muotoilu- ja käsityöalojen, ruokatuotannon, matkailu- ja ohjelmapalveluiden, vapaa-ajanasumisen ja hoiva- ja terveyspalveluiden yritykset. Uusia näkökulmia palveluiden tuottamiseen tuovat uudet vasta syntymässä olevat toimialat. Kehittämisohjelma toteuttaa toimialatasoista kehittämistä ja se jakaantuu neljään painopistealueeseen: 1. Nopea kehittäminen innovaatiotoiminnassa 2. Palveluiden ostamisen helpottaminen 3. Asiakaslähtöinen palvelukehitys ja nopeasti syntyvät asiakkuudet 4. Sähköiset ratkaisut liiketoiminnassa Painopisteet ovat valikoituneet alueen toimijoiden kanssa toteutetun työpajasarjan tuloksena ja niitä on tarkennettu myöhemmin asiantuntijaryhmän kanssa. Miset Oy:n ja palveluliiketoiminnan osaston toimintakenttä 6

8 2.1 Nopea kehittäminen innovaatiotoiminnassa Tarve: Toimialalla voitaisiin tehdä paljon enemmän palveluiden kehittämistä. Yritysten kokoluokka saattaa rajoittaa merkittävästi sekä riskinottokykyä että resurssien varaamista pitkäkestoiseen palvelukehitykseen perinteisillä malleilla. Tämän vuoksi tarvitaan uusia nopean kehittämisen malleja, joilla yritykset pystyvät toteuttamaan pienimuotoisia testauksia, saamaan nopeasti asiakasja käyttäjäpalautetta sekä ennakoimaan aikajännettä varsinaiseen palvelun markkinoille tuomiseen. Perinteisillä malleilla toteutettavat koulutukset eivät ole yritysten kehittämiseen riittävä toimenpide. Päätavoite: Yritysten palvelukehityksen nopeuden ja markkinatarvevastaavuuden merkittävä parantaminen. Alatavoitteet: Uusi osaamisen kartuttamisen malli Nopeat reagoinnit markkinakysyntään Asiakkaan osallistaminen tulevaisuuden palveluiden rakentamisessa Kuvaus toimenpiteistä: Arjen havainnot kootaan yhteen palveluiden ja yrittäjyyden kehittämiseksi entistä vahvemmin. Miset Oy rakentaa yhdessä yritysten kanssa innovaatioiden tunnistamiseen toimivan menetelmän, jolla hyvät käytänteet voidaan soveltaa kehittämistyön osaksi. Luodaan uusi osaamisen kartuttamisen malli, jolla yritys voi aktiivisesti lisätä omaa osaamistaan toimintojensa kehittämiseksi. 7

9 2.2 Palveluiden ostamisen helpottaminen Tarve: Asiakkaille voitaisiin tarjota huomattavasti enemmän nykyisen ostokäyttäytymisen mukaisia saatavuus-, varaamis- ja maksutapavaihtoehtoja. Palvelutuotannossa esiintyy puutteita asiakasprosessin eri vaiheissa ja palvelutapahtumissa niin, että laadun kokemus kärsii ja asiakkaan mielenkiinto hankittavaa palvelua kohtaan voi jopa lopahtaa kesken prosessin. Päätavoite: Uusien asiakaslähtöisten kaupanteon mahdollisuuksien kehittäminen. Alatavoitteet: Uudenaikaisten liiketoimintaprosessien hallinta toimialan tasokorotuksen aikaansaamiseksi Myynnin, palveluosaamisen ja asiakasymmärryksen yhdistäminen tulokselliseksi myyntiprosessiksi Kuvaus toimenpiteistä: Yritykset rakentavat systemaattisesti tunnettavuuttaan ja imagoaan. Tavoitettavuuteen ja löydettävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota tuomalla esille palveluja ja niiden laajaa valikoimaa. Yrityksille luodaan myynnin, markkinoinnin ja palveluosaamisen työkaluja. 8

10 2.3 Asiakaslähtöinen palvelukehitys ja nopeasti syntyvät asiakkuudet Tarve: Nykyistä asiakaspotentiaalia eikä nykyisten asiakkaiden ostokäyttäytymistä välttämättä tunneta riittävästi. Tiedon puutteiden vuoksi asiakasymmärrys voi olla kehittymätöntä ja mahdollisesti myös vanhentunutta. Lisäksi asiakkaisiin ja ostokäyttäytymiseen liittyvä tieto on hajallaan, tapaus- ja yrityskohtaista. Päätavoite: Yritysten asiakasymmärryksen ja -tuntemuksen lisääminen ja jalostaminen uusiksi, asiakaslähtöisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Alatavoitteet: Asiakkaiden kysynnän, ostokäyttäytymisen ja profiilien selvittäminen Kustannustehokkaiden ja uudenaikaisten tiedon keräämisen menetelmien testaus ja kehittäminen Toimialojen rajapinnoilla syntyvien uusien palvelujen tunnistaminen ja tuotteistaminen Osaamisen lisääminen palveluiden asiakastarvelähtöiseen muotoiluun Kuvaus toimenpiteistä: Yritykset huomioivat entistä vahvemmin asiakkaan palveluissaan ja palveluista pyritään rakentamaan sellaisia, että ne ovat aiempaa helpommin asiakkaan tunnistettavissa ja käytettävissä. Asiakaslähtöiseen palvelukehitykseen ja nopeisiin asiakkuuksiin pyritään palvelumuotoilun keinoin. Asiakkaat kutsutaan mukaan palveluiden kehittämiseen ja uusien palveluiden rakentamiseen. Uusilta toimialoilta etsitään hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, joita testaan entistä toimivampien palveluprosessien ja kannattavan liiketoiminnan synnyttämiseksi. 9

11 2.4 Sähköiset ratkaisut liiketoiminnassa Tarve: Sujuvien palveluprosessien toteuttamiseksi ja palveluiden löydettävyyden edistämiseksi tulee löytää sopivat viestintä- ja kommunikaatiovälineet. Näiden käyttöönoton tulee olla helppoa ja ylläpidon vaivatonta. Yrityksen tarjoamien sähköisten työvälineiden avulla asiakas etsii ja löytää tietoa sopivasta palvelusta ja sen tarjoajasta. Työvälineen tulee tuottaa tietoa yrityksen talouden hallintaan sekä johtamista ja palvelutuotantoa varten. Toimivat työvälineet ovat myös palveluntarjoajien välisen tiiviin yhteistyön edellytys. Päätavoite: Palveluyritysten palveluprosessien sähköistäminen liiketoiminta- ja asiakaslähtöisesti. Alatavoitteet: Taloushallinnon sujuvoittaminen ja taloustiedon parempi jalostaminen johdon päätöksenteon tueksi Palvelutapahtumien kuvaaminen sähköisissä viestintävälineissä eri kansallisuuksille ja kielille Sähköisten jakelu- ja markkinointikanavien hyödyntäminen Kuvaus toimenpiteistä: Yritykset tuottavat mielenkiintoista tietoa asiakkaille sähköistä mediaa hyödyntämällä. Yritysten kanssa etsitään uusia sähköisiä ratkaisuja palvelujen toteuttamiseksi ja asiakkaiden tavoittamiseksi. 10

12 3 Toimialakohtaiset kehittämistoimenpiteet Kehittämistyön keskiössä ovat muotoilu- ja käsityöalojen, ruokatuotannon, elämys- ja hyvinvointipalveluiden, hoiva- ja terveyspalveluiden yritykset ja vapaa-ajanasumisen palvelut. Näillä toimialoilla voidaan tunnistaa toimialakohtaisia kehittämistavoitteita, jotka ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Lisäksi toimialojen rajapinnoilla syntyy jatkuvasti uutta liiketoimintaa, joka voi muodostaa uusia vielä tuntemattomia toimialoja. Seudun ruoka ja herkut Luomu- ja lähiruoan kiinnostavuus on viime vuosina lisääntynyt ja alan tuottajien sekä yritysten asema seudulla vahvistunut. Paikallinen ruokatuotanto ja herkkujen valmistaminen palvelevat matkailua ja vapaa-ajan asutusta. Kysynnän kasvu alalle tulee pääkaupunkiseudulta sekä kansainvälisiltä markkinoilta. Lisääntynyt kotimaan sekä kansainvälinen kysyntä on tuonut alan yrityksille uusia kasvun haasteita. Jotta hyvä kehityssuunta jatkuisi, uusiin haasteisiin on vastattava tuomalla toimialalle kehittämistukea myyntiin, markkinointiin sekä kuljetushaasteiden ratkaisemiseen. Asiakaslähtöistä toimintatapaa on vahvistettava edelleen. Kansainvälinen markkina-alue ulottuu paitsi Venäjälle Pietarin seutuun, myös eurooppalaisiin kohteisiin, kuten Saksaan ja Espanjaan sekä kauemmas itään: Koreaan, Kiinaan ja Lähi-itään. Muotoilu ja käsityö Muotoilun ja taidekäsityön alat ovat merkittävä osa paikallista omaleimaista kulttuuria ja sellaisenaan erittäin kiinnostavia matkailun näkökulmasta. Mikkelin seudun muotoilijat ja käsityöläiset saavat jalansijaa pääkaupunkiseudulla, mutta myös kansainvälisillä areenoilla. Kasvu toimialalle tulee matkailun ja kansainvälistymisen kautta. Tämän vuoksi taidekäsityö ja muotoilu kohtaavat samat kehittymisen haasteet kuin elintarviketuotantokin. Alan kehitystä voidaan tukea kehittämisohjelman painopisteiden mukaisesti yhdessä muiden ohjelmaan valittujen toimialojen kanssa. 11

13 Hoiva- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan toimivat markkinat. Hoiva- ja terveyspalveluissa on puutteita markkinaehtoisen toiminnan perusrooleissa. Kuluttajien on opittava aktiivisen palveluostamisen ja omasta hyvinvoinnista vastuullisen toimijan rooli. Palveluntuottajan on ymmärrettävä yksityisen ja julkisen kysynnän ero ja kehitettävä tarjontaa myös yksityisille asiakkaille. Kunnan on parannettava hankintaosaamistaan ja laajennettava julkisten palveluiden hankintatapoja, joista merkittävin on palvelusetelihankintojen ja niihin liittyvän järjestelmän kehittäminen. Toimiva markkina synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tukee toimialan kehittymistä. Tarvitaan uusia tapoja tuottaa palveluja, uudenlaisia asiakaslähtöisiä palveluja ja yhteistyömuotoja yhdistää yksityinen ja julkinen palvelutarjonta. Elämys- ja hyvinvointipalvelut Matkailun lisääntyminen ja etenkin venäläismatkailijoiden lomailun lisääntyminen Suomessa on luonut kysyntää erilaisille elämys- ja hyvinvointipalveluille. Pelkkä mökki järven rannalla ei enää riitä tyydyttämään kansainvälisten vierailijoiden lomailutarvetta, vaan lomalla halutaan aktiivista tekemistä, ohjelmaa, elämyksiä ja hyvinvointipalveluja. Matkailutoimialan rajapinnassa on selkeä kysyntäaukko, jota yritykset pyrkivät täyttämään. Kehittämisohjelman mukaisesti tätä kehitystä tuetaan monipuolisesti niin, että alalle syntyy lähiaikoina kokonaan uusia tuotteita sekä kokonaan uutta innovatiivista liiketoimintaa. 12

14 4 Kehittämisen mahdollisuudet Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy on alueellinen kehittäjä, joka toimii yritysten ja niiden toimintaympäristön kehittäjänä sekä seudun markkinoijana. Palveluliiketoiminnan osaston tehtävänä on toimialakohtainen kehittäminen sekä kokeilevan elinkeinopolitiikan toteuttaminen. Kehittämistyön mahdollistamiseksi tarvitaan luottamusta, yhteistyökumppaneita sekä uskottavia resursseja. Yrittäjien luottamus seudulliseen elinkeinoyhtiöön Onnistunut palveluliiketoiminnan kehittäminen edellyttää luottamusta alan yritysten ja kehittämisyhtiön välillä. Yritysten on voitava luottaa siihen, että kehittäjät työskentelevät ammattitaitoisesti ja pitkäjänteisesti yhteisten tavoitteiden eteen. Tärkeät yhteistyökumppanit Kehittämistyön onnistumisen mahdollistavat hyvät yhteistyökumppanit ja tiivis molemminpuolinen vuorovaikutus näiden kanssa. Yhteistyön perustana ovat yhteiset tavoitteet ja riittävä tiedon välittäminen kumppaneille. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muut yritystoiminnan neuvonta- ja kehittämisorganisaatiot, toimintaryhmät, yritysten edunvalvontajärjestöt, koulutusorganisaatiot, kunnallisten palvelujen tuottajat ja viranomaistahot. Uskottavat resurssit kehittämiselle Uskottavat resurssit kehittämiselle edellyttävät poliittista tahtotilaa kehittää palvelutoimialaa sekä sopivien rahoituslähteiden ja -mallien löytämistä. Toimijoiden yhteinen näkemys Luova ja hyvinvoiva Mikkelin seutu -ohjelma toteuttaa seudullisia elinkeinostrategioita. Strategioissa on kirjattuna toimijoiden yhteinen näkemys, jota jokainen toimija itselleen määritellyllä alueella toteuttaa. 13

15 LIITE 1 Kehittämisohjelman laatimiseen osallistuneet toimijat Mirja Haavikko Soile Kuitunen Aki Kauranen Maria Närhinen Maikki Kiviluoto Riitta Smolander Kirsi Lappalainen Riitta Kettunen Hilkka Hirvelä Henri Ulmanen Mali Soininen Markku Turkia Taina Laitinen Seppo Pyyhtinen Heikki Isokääntä Anssi Gynther Ilpo Lehtinen Kyösti Ylijoki Ilkka Liljander Tarja Pietiläinen Arja Ranta-Aho Päivi Karhunen Noora Juvonen Mari Martikainen Tiina Urho toimitusjohtaja kehitysjohtaja kehityspäällikkö sosiaali- ja terveysjohtaja kehittämispäällikkö toimitusjohtaja projektiasiantuntija toimialapäällikkö toimitusjohtaja suunnittelija yksikönjohtaja hallituksen jäsen toimitusjohtaja elinkeinoasiamies elinkeinoasiamies toiminnanjohtaja toiminnanjohtaja toimitusjohtaja projektipäällikkö konsultti toimitusjohtaja toimialajohtaja projektipäällikkö projektipäällikkö projektisihteeri Etelä-Savon yrittäjät ry Mikkelin kaupunki Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Kyyhkylä Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon ELY-keskus Mikkelin hoivapalvelu Pelakuu Oy Muotoilutoimisto Henri Ulmanen Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Miset Oy Vavesaaren Tila Oy Kangasniemi Hirvensalmi Veej jakaja ry Rajupusu Leader ry Miset Oy Miset Oy Optimaattori Oy IT-Mind Oy Miset Oy Miset Oy Miset Oy Miset Oy 14

16 LIITE 2 Työpajoissa esille tulleet kehittämisen näkökulmat Ohjelmassa esitetyt näkökulmat on koottu kolmen innovatiivisen työpajan aikana, jotka järjestettiin kevään 2012 aikana. Jokaisella työpajalla oli itsenäinen oma tavoitteensa alla olevien teemojen mukaisesti: I Työpaja: Palveluliiketoiminnan kehitystarpeet syntyvät toimialojen rajapinnoilla II Työpaja: Menestyäkseen palveluliiketoiminnan kehittäminen vaatii tavoitteita III Työpaja: Palveluliiketoiminnan kehitystarpeisiin vastaaminen vaatii alueen toimijoiden yhteistyötä Seuraavassa koonti työpajojen keskeisistä tuloksista: I Asiakaslähtöiseen palvelukehitykseen ja nopeisiin asiakkuuksiin Työpajoissa esille tulleet kehitysprojektoinnin näkökulmat: Tiedon jalostaminen segmentoinnin avulla: pk-palveluyrityksillä todennäköisesti vähän, jos ollenkaan menetelmäosaamista segmentoinnin tekemiseen. Selvitysten tekemisessä yhteistyökumppaneina seudun koulutusorganisaatiot (opinnäytetyöt + hankkeet). Tarvitaan riittävä osaaminen ja soveltuvat menetelmät asiakkaan tarpeiden selvittämiseen. Monipuoliset ja yksinkertaiset menetelmät, joilla pystytään selvittämään kuluttajien mieltymyksiä ja toiveita, ei pelkästään perinteistä markkinatutkimusta. Vapaa-ajan asukkaat ovat merkittävä asiakasryhmä. Siksi on tärkeää tuntea nykyiset vapaa-ajan asukkaat ja heidän käyttäytymisensä: mitä ostavat ja hankkivat nykyisin, mistä, miksi, miten ostot jakautuvat vuoden aikana? Sukupuolella on tärkeä vaikutus ostokäyttäytymiseen ja ostopäätöksiin, siksi selvityksen tekijöillä oltava myös sukupuolinäkökulman ymmärrystä enemmän kuin perinteisessä markkintutkimuksessa, rastita oletko mies vai nainen. Asiakasprofiilien tunnistaminen tärkeää: esim. uskollisen kävijän -profiili, poikkeavan kävijän profiili Mitä haluat kiinteistöverollesi? -kysely seudun vapaa-ajan asukkaille Kohtaavat foorumit: yhteisiä keskustelupaikkoja vapaa-ajan asukkaille, matkailijoille ja yrityksille. 15

17 II Palveluiden ostamisen helpottaminen Työpajoissa esille tulleet kehitysprojektoinnin näkökulmat: Markkinointitoimenpiteiksi tarvitaan uusia avauksia, perinteiset paperiesitteet ja raskaat nettisivustot ovat vanhanaikaisia. Uutta ajatelua: mitä uudet avaukset/tekniset ratkaisut voisivat olla? Yritysten kv-osaamista ja kielitaitoa pitäisi kehittää (esim. asiakaspalvelu, eri kieliversiot nettisivuilla) Asiakaspalvelun koulutusta (opitaan lukemaan paremmin asiakkaita, myös ulkomaalaiset matkailijat) Mahdollisuus ko. toimialojen yrityksille rekrytoida ulkomaalainen työntekijä yritystoiminnan kehittämiseen työntekijävaihdon kautta (vrt. Erasmus for Young Entrepreneurs). Työntekijällä olisi mahdollisuus olla aidosti mukana palveludesignissa (kommentointi, signaalit, mitä erityistä Suomessa/suomalaisissa tuotteissa ja palveluissa). Työntekijän rekrytointi olisi yritykselle edullista ja helppoa. Miset Oy toimisi fasilitaattorina. Yrityshanke sitoutuneille yrityksille, jossa rakennetaan palvelupaketteja (Nature Craft -hankkeen tapaista kehittämistyötä) -> näistä tulee lippulaivayrityksiä Esimerkkikommentti perusasioiden nykytilasta: jokaisessa yrityksessä on oltava kortin lukulaite, jotta asiakas voi maksaa! Suomen parhaat palvelut muualta tuleville III Palvelut ja ICT Työpajoissa esille tulleet kehitysprojektoinnin näkökulmat: -Sähköistettävä palveluyrityksen perusprosesseja liiketoimintalähtöisesti: o talouden hallinta on haaste kirjanpitotoimistoille o miten palveluyritykset ovat löydettävissä, kohdattavissa, näkyvyys ja tavoitettavuus, esim. verkkokauppa, some o turvallinen maksaminen ja ostamisen (epätavalliset) keinot o palvelutapahtumateknologia Mistä analyysimenetelmä, jolla yritys saa tiedon, mikä on yrityksen teknologian kehitystaso eri näkökulmissa eli perusdiagnostiikkatyökalu Sähköistäminen on yrityksissä sukupolvikysymys: perusosaaminen ontuu ja yrittäjissä nettimarkkinoinnissa huijatuksi tulleita, siksi epäluuloisuutta > kohderyhmänä jo sukupolvenvaihdoksen kokeneet yrittäjät Sähköistämisen kanssa kulkee yhtäaikaisesti palveluprosessien kuntoon saattaminen Kuluttajanäkökulma palvelutekniikkaan: arkisia teknologioita käyttöön. Robottimessut Mikkeliin eli kuluttajamessut, jossa pehmeät ja kovat kohtaavat. Valmistajat & tutkijat esittelemään ratkaisuja, apuvälineitä, ovenpielen tunnistimia yms. Tavoitteena kuluttajan käyttöönoton helpottaminen, messuilla kokeileminen pitää olla mahdollista. Nyt vielä apuvälineet kalliita, mutta hinta laskee, kun kuluttajat ottavat laajasti käyttöön. Valikoimaa lisää Mikkeliin, että voi ostaa. Nature Craft idean soveltaminen: yritykset porukalla tutustuvat ratkaisuihin, tekevät kehittymissuunniltelman ja ottavat ohjatusti käyttöön. 16

18 IV Markkinan kehittäminen hoiva- ja terveyspalveluissa Työpajoissa esille tulleet kehitysprojektoinnin näkökulmat: Hankintatoimen prosessihallinta alueellinen malli Palvelusetelin käytön alueellinen yhdenmukainen laajenemissuunnitelma Toimipaikkojen sijoittuminen: rakennetaan esteettinen palvelualue /palvelukeskittymä, josta asiakkaat löytävät kätevästi hyvinvointipalvelut Asiakaskeskeisyyden ja lähtöisyyden tiekartta Asiakasosallistava palvelusuunnittelu, arviointi ja SOME Palvelutarjonnan paletti, joka mahdollistaa omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidon ja edistämisen = mahdollisuuksien maailma yrityksille Palvelut kaikkien saatavilla, nyt kuntapalveluiden ulkopuolelle jäävät (kasvava joukko) eivät löydä itselleen sopivia palveluja tai edes tiedä, mitä palveluita heidän kannattaisi ostaa Tarvitaan laajempi näkemys ihmisen hyvinvoinnista. Kunta-sotepalvelut ovat vain osa ihmisen elinkaaren hyvinvointitarpeita. Kuluttajille hyvinvointipalveluita elinkaaren ja elämäntilanteen mukaan. Seudun hyvinvointipalveluita ei osata markkinoida matkailijoille. Yritysten pitäisi markkinoida palveluitaan näkyvämmin myös matkailijoille ja rakentaa heille sopivia palvelukokonaisuuksia, esimerkiksi hoivapalveluita iäkkäille mökkiläisille/heidän omaisilleen, kampaus- ja kosmetologipalvelut mökkiläisille. Venäläiset matkailijat hyvin tärkeä kohderyhmä. V Nopea kehittäminen innovaatiotoiminnassa Työpajoissa esille tulleet kehitysprojektoinnin näkökulmat: nopeat asiakkuudet palvelukehitysmallin luominen. vrt. Nopea kehittäminen innovaatiotoiminnassa 17

19

20

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Tulevaisuuden asiakas tarvitsee uusia palveluja: palvelumuotoilu vie asiakasymmärryksen äärelle

Tulevaisuuden asiakas tarvitsee uusia palveluja: palvelumuotoilu vie asiakasymmärryksen äärelle Tulevaisuuden asiakas tarvitsee uusia palveluja: palvelumuotoilu vie asiakasymmärryksen äärelle Päivi Karhunen toimialajohtaja Miset Oy paivi.karhunen@miset.fi Esityksen sisältö 1 Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Arja Sinkko LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 Matkailun edistämiskeskus, 2014 1 TIIVISTELMÄ Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot