LUOVA JA HYVINVOIVA MIKKELIN SEUTU -kehittämisohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOVA JA HYVINVOIVA MIKKELIN SEUTU -kehittämisohjelma"

Transkriptio

1 LUOVA JA HYVINVOIVA MIKKELIN SEUTU -kehittämisohjelma Suuntaviivat Miset Oy:n toteuttamalle palvelutoimialojen kehittämistyölle vuosina Työpajojen perusteella koonneet: Päivi Karhunen, Miset Oy Noora Juvonen, Miset Oy Mari Martikainen, Miset Oy Tiina Urho, Miset Oy Arja Ranta-aho, IT-Mind Oy Tarja Pietiläinen, Optimaattori Oy

2

3 Lukijalle Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n Luova- ja hyvinvoiva Mikkelin seutu -kehittämisohjelman tavoitteena on tunnistaa Mikkelin seudun palveluliiketoiminnan kasvun ja kehittymisen mahdollisuudet ja tuoda esiin keinot, joilla pitkäjänteistä kehittämistyötä tulee tehdä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ohjelma toteuttaa seudullista elinkeinostrategiaa ja tarkentaa siinä määriteltyä palvelusektorin kehittämistyötä. Miset Oy:n palveluliiketoiminnan osasto on laatinut kehittämisohjelman yhteistyössä seudun yrityskehityksen, rahoituksen, opetuksen ja kuntien kehittämistyössä mukana olevien toimijoiden kanssa. Ohjelmassa esitetyt näkökulmat on koottu kolmessa innovatiivisessa työpajassa, joista jokaisella oli itsenäinen oma tavoitteensa. Maaliskuu 2013 Päivi Karhunen toimialajohtaja

4

5 Sisällys 1 VISIO Tulevaisuuden kuva Luova ja hyvinvoiva Mikkelin seutu -kehittämisohjelman painopisteet Nopea kehittäminen innovaatiotoiminnassa Palveluiden ostamisen helpottaminen Asiakaslähtöinen palvelukehitys ja nopeasti syntyvät asiakkuudet Sähköiset ratkaisut liiketoiminnassa 10 3 Toimialakohtaiset kehittämistoimenpiteet Kehittämisen mahdollisuudet 13 Liite 1 Kehittämisohjelman laatimiseen osallistuneet toimijat 14 Liite 2 Työpajoissa esille tulleet kehittämisen näkökulmat 15

6 1 VISIO Tulevaisuuden kuva 2017 Seudun elinkeino- ja kilpailukykyohjelma (EKKO) (Seutufoorumi ) asettaa seudun kehityksen tavoitteen seuraavin sanoin: Seudun elinkeino- ja kilpailukykyohjelmalla rakennetaan yrityksille kasvun mahdollistava, ennustettavissa oleva ja mahdollisimman vakaa toimintaympäristö. Strategiassa yhtenä kehittämisen kärkenä nähdään palvelutoimialat, jotka synnyttävät uusia globaaleja liiketoiminnan ja kasvun mahdollisuuksia. Näiden toimialojen kehittämisen päävastuu seudulla on Miset Oy:llä. Luova ja hyvinvoiva Mikkelin seutu -kehittämisohjelma täydentää seudun ja kuntien omia kehitysvisioita seuraavasti: Mikkelin seutu on tullut tunnetuksi hyvästä palvelustaan ja ystävällisyydestään vierailijoita ja asukkaita kohtaan. Yrittäjyys ja palveluliiketoiminta ovat keskeinen hyvinvoinnin edistäjä ja toimeentulon lähde. Innovatiivisesti yhdistellyt palvelut kiinnostavat ihmisiä sekä kotimaassa että ulkomailla. Vuonna 2017 palveluliiketoiminta kukoistaa ja Mikkelin seutua arvostetaan luovana ja hyvinvoivana alueena. Palveluja kohtaan on tapahtunut asennemuutos Etelä-Savon kodeissa, yrityksissä, koulutusorganisaatioissa ja politiikassa uskotaan palveluliiketoimintaan työn, toimeentulon ja hyvinvoinnin moottorina Palvelut ovat tulleet asiakkaiden ulottuville Palveluntuottajien asiakasymmärrys on syventynyt ja palveluja on tarjolla monenlaisiin tarpeisiin Palvelukulttuuri on rohkea ja mutkaton Palveluinnovaatioiden tarpeellisuus on selkiytynyt yrityksille Eri toimialojen yritykset tuottava yhdessä asiakaslähtöisiä palveluja Yritykset käyttävät teknologioita, joilla palveluiden saatavuus ja sisältö paranevat Asiakkaiden tarpeita ja ostohaluja osataan selvittää nopeilla ja yksinkertaisilla menetelmillä Kattavat palvelut muualta tuleville Yritykset tuottavat kansainvälisen tason palveluja Venäläiset ja eurooppalaiset pääsevät helposti seudulle virkistäytymään maaseutumaisessa, turvallisessa, korkean palvelutason ympäristössä Teknologioita osataan hyödyntää palveluiden tuottamisessa, viestinnässä, markkinoinnissa ja myynnissä Teknologia on näkymätöntä, helppokäyttöistä ja turvallista asiakkaalle Yrityksille teknologioiden käyttöönotto on sujuvaa ja käyttö edullista 5

7 2 Luova ja hyvinvoiva Mikkelin seutu -kehittämisohjelman painopisteet Miset Oy:n koordinoiman luova ja hyvinvoiva Mikkelin seutu -kehittämisohjelman pitkän tähtäimen päämäärä on vahvistaa eteläsavolaista palvelukulttuuria kehittämällä palveluinnovaatioiden tunnistamista ja tuotteistamista sekä ennakoimalla palvelutarpeen muutoksia. Kehittämistyön keskiössä ovat muotoilu- ja käsityöalojen, ruokatuotannon, matkailu- ja ohjelmapalveluiden, vapaa-ajanasumisen ja hoiva- ja terveyspalveluiden yritykset. Uusia näkökulmia palveluiden tuottamiseen tuovat uudet vasta syntymässä olevat toimialat. Kehittämisohjelma toteuttaa toimialatasoista kehittämistä ja se jakaantuu neljään painopistealueeseen: 1. Nopea kehittäminen innovaatiotoiminnassa 2. Palveluiden ostamisen helpottaminen 3. Asiakaslähtöinen palvelukehitys ja nopeasti syntyvät asiakkuudet 4. Sähköiset ratkaisut liiketoiminnassa Painopisteet ovat valikoituneet alueen toimijoiden kanssa toteutetun työpajasarjan tuloksena ja niitä on tarkennettu myöhemmin asiantuntijaryhmän kanssa. Miset Oy:n ja palveluliiketoiminnan osaston toimintakenttä 6

8 2.1 Nopea kehittäminen innovaatiotoiminnassa Tarve: Toimialalla voitaisiin tehdä paljon enemmän palveluiden kehittämistä. Yritysten kokoluokka saattaa rajoittaa merkittävästi sekä riskinottokykyä että resurssien varaamista pitkäkestoiseen palvelukehitykseen perinteisillä malleilla. Tämän vuoksi tarvitaan uusia nopean kehittämisen malleja, joilla yritykset pystyvät toteuttamaan pienimuotoisia testauksia, saamaan nopeasti asiakasja käyttäjäpalautetta sekä ennakoimaan aikajännettä varsinaiseen palvelun markkinoille tuomiseen. Perinteisillä malleilla toteutettavat koulutukset eivät ole yritysten kehittämiseen riittävä toimenpide. Päätavoite: Yritysten palvelukehityksen nopeuden ja markkinatarvevastaavuuden merkittävä parantaminen. Alatavoitteet: Uusi osaamisen kartuttamisen malli Nopeat reagoinnit markkinakysyntään Asiakkaan osallistaminen tulevaisuuden palveluiden rakentamisessa Kuvaus toimenpiteistä: Arjen havainnot kootaan yhteen palveluiden ja yrittäjyyden kehittämiseksi entistä vahvemmin. Miset Oy rakentaa yhdessä yritysten kanssa innovaatioiden tunnistamiseen toimivan menetelmän, jolla hyvät käytänteet voidaan soveltaa kehittämistyön osaksi. Luodaan uusi osaamisen kartuttamisen malli, jolla yritys voi aktiivisesti lisätä omaa osaamistaan toimintojensa kehittämiseksi. 7

9 2.2 Palveluiden ostamisen helpottaminen Tarve: Asiakkaille voitaisiin tarjota huomattavasti enemmän nykyisen ostokäyttäytymisen mukaisia saatavuus-, varaamis- ja maksutapavaihtoehtoja. Palvelutuotannossa esiintyy puutteita asiakasprosessin eri vaiheissa ja palvelutapahtumissa niin, että laadun kokemus kärsii ja asiakkaan mielenkiinto hankittavaa palvelua kohtaan voi jopa lopahtaa kesken prosessin. Päätavoite: Uusien asiakaslähtöisten kaupanteon mahdollisuuksien kehittäminen. Alatavoitteet: Uudenaikaisten liiketoimintaprosessien hallinta toimialan tasokorotuksen aikaansaamiseksi Myynnin, palveluosaamisen ja asiakasymmärryksen yhdistäminen tulokselliseksi myyntiprosessiksi Kuvaus toimenpiteistä: Yritykset rakentavat systemaattisesti tunnettavuuttaan ja imagoaan. Tavoitettavuuteen ja löydettävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota tuomalla esille palveluja ja niiden laajaa valikoimaa. Yrityksille luodaan myynnin, markkinoinnin ja palveluosaamisen työkaluja. 8

10 2.3 Asiakaslähtöinen palvelukehitys ja nopeasti syntyvät asiakkuudet Tarve: Nykyistä asiakaspotentiaalia eikä nykyisten asiakkaiden ostokäyttäytymistä välttämättä tunneta riittävästi. Tiedon puutteiden vuoksi asiakasymmärrys voi olla kehittymätöntä ja mahdollisesti myös vanhentunutta. Lisäksi asiakkaisiin ja ostokäyttäytymiseen liittyvä tieto on hajallaan, tapaus- ja yrityskohtaista. Päätavoite: Yritysten asiakasymmärryksen ja -tuntemuksen lisääminen ja jalostaminen uusiksi, asiakaslähtöisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Alatavoitteet: Asiakkaiden kysynnän, ostokäyttäytymisen ja profiilien selvittäminen Kustannustehokkaiden ja uudenaikaisten tiedon keräämisen menetelmien testaus ja kehittäminen Toimialojen rajapinnoilla syntyvien uusien palvelujen tunnistaminen ja tuotteistaminen Osaamisen lisääminen palveluiden asiakastarvelähtöiseen muotoiluun Kuvaus toimenpiteistä: Yritykset huomioivat entistä vahvemmin asiakkaan palveluissaan ja palveluista pyritään rakentamaan sellaisia, että ne ovat aiempaa helpommin asiakkaan tunnistettavissa ja käytettävissä. Asiakaslähtöiseen palvelukehitykseen ja nopeisiin asiakkuuksiin pyritään palvelumuotoilun keinoin. Asiakkaat kutsutaan mukaan palveluiden kehittämiseen ja uusien palveluiden rakentamiseen. Uusilta toimialoilta etsitään hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, joita testaan entistä toimivampien palveluprosessien ja kannattavan liiketoiminnan synnyttämiseksi. 9

11 2.4 Sähköiset ratkaisut liiketoiminnassa Tarve: Sujuvien palveluprosessien toteuttamiseksi ja palveluiden löydettävyyden edistämiseksi tulee löytää sopivat viestintä- ja kommunikaatiovälineet. Näiden käyttöönoton tulee olla helppoa ja ylläpidon vaivatonta. Yrityksen tarjoamien sähköisten työvälineiden avulla asiakas etsii ja löytää tietoa sopivasta palvelusta ja sen tarjoajasta. Työvälineen tulee tuottaa tietoa yrityksen talouden hallintaan sekä johtamista ja palvelutuotantoa varten. Toimivat työvälineet ovat myös palveluntarjoajien välisen tiiviin yhteistyön edellytys. Päätavoite: Palveluyritysten palveluprosessien sähköistäminen liiketoiminta- ja asiakaslähtöisesti. Alatavoitteet: Taloushallinnon sujuvoittaminen ja taloustiedon parempi jalostaminen johdon päätöksenteon tueksi Palvelutapahtumien kuvaaminen sähköisissä viestintävälineissä eri kansallisuuksille ja kielille Sähköisten jakelu- ja markkinointikanavien hyödyntäminen Kuvaus toimenpiteistä: Yritykset tuottavat mielenkiintoista tietoa asiakkaille sähköistä mediaa hyödyntämällä. Yritysten kanssa etsitään uusia sähköisiä ratkaisuja palvelujen toteuttamiseksi ja asiakkaiden tavoittamiseksi. 10

12 3 Toimialakohtaiset kehittämistoimenpiteet Kehittämistyön keskiössä ovat muotoilu- ja käsityöalojen, ruokatuotannon, elämys- ja hyvinvointipalveluiden, hoiva- ja terveyspalveluiden yritykset ja vapaa-ajanasumisen palvelut. Näillä toimialoilla voidaan tunnistaa toimialakohtaisia kehittämistavoitteita, jotka ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Lisäksi toimialojen rajapinnoilla syntyy jatkuvasti uutta liiketoimintaa, joka voi muodostaa uusia vielä tuntemattomia toimialoja. Seudun ruoka ja herkut Luomu- ja lähiruoan kiinnostavuus on viime vuosina lisääntynyt ja alan tuottajien sekä yritysten asema seudulla vahvistunut. Paikallinen ruokatuotanto ja herkkujen valmistaminen palvelevat matkailua ja vapaa-ajan asutusta. Kysynnän kasvu alalle tulee pääkaupunkiseudulta sekä kansainvälisiltä markkinoilta. Lisääntynyt kotimaan sekä kansainvälinen kysyntä on tuonut alan yrityksille uusia kasvun haasteita. Jotta hyvä kehityssuunta jatkuisi, uusiin haasteisiin on vastattava tuomalla toimialalle kehittämistukea myyntiin, markkinointiin sekä kuljetushaasteiden ratkaisemiseen. Asiakaslähtöistä toimintatapaa on vahvistettava edelleen. Kansainvälinen markkina-alue ulottuu paitsi Venäjälle Pietarin seutuun, myös eurooppalaisiin kohteisiin, kuten Saksaan ja Espanjaan sekä kauemmas itään: Koreaan, Kiinaan ja Lähi-itään. Muotoilu ja käsityö Muotoilun ja taidekäsityön alat ovat merkittävä osa paikallista omaleimaista kulttuuria ja sellaisenaan erittäin kiinnostavia matkailun näkökulmasta. Mikkelin seudun muotoilijat ja käsityöläiset saavat jalansijaa pääkaupunkiseudulla, mutta myös kansainvälisillä areenoilla. Kasvu toimialalle tulee matkailun ja kansainvälistymisen kautta. Tämän vuoksi taidekäsityö ja muotoilu kohtaavat samat kehittymisen haasteet kuin elintarviketuotantokin. Alan kehitystä voidaan tukea kehittämisohjelman painopisteiden mukaisesti yhdessä muiden ohjelmaan valittujen toimialojen kanssa. 11

13 Hoiva- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan toimivat markkinat. Hoiva- ja terveyspalveluissa on puutteita markkinaehtoisen toiminnan perusrooleissa. Kuluttajien on opittava aktiivisen palveluostamisen ja omasta hyvinvoinnista vastuullisen toimijan rooli. Palveluntuottajan on ymmärrettävä yksityisen ja julkisen kysynnän ero ja kehitettävä tarjontaa myös yksityisille asiakkaille. Kunnan on parannettava hankintaosaamistaan ja laajennettava julkisten palveluiden hankintatapoja, joista merkittävin on palvelusetelihankintojen ja niihin liittyvän järjestelmän kehittäminen. Toimiva markkina synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tukee toimialan kehittymistä. Tarvitaan uusia tapoja tuottaa palveluja, uudenlaisia asiakaslähtöisiä palveluja ja yhteistyömuotoja yhdistää yksityinen ja julkinen palvelutarjonta. Elämys- ja hyvinvointipalvelut Matkailun lisääntyminen ja etenkin venäläismatkailijoiden lomailun lisääntyminen Suomessa on luonut kysyntää erilaisille elämys- ja hyvinvointipalveluille. Pelkkä mökki järven rannalla ei enää riitä tyydyttämään kansainvälisten vierailijoiden lomailutarvetta, vaan lomalla halutaan aktiivista tekemistä, ohjelmaa, elämyksiä ja hyvinvointipalveluja. Matkailutoimialan rajapinnassa on selkeä kysyntäaukko, jota yritykset pyrkivät täyttämään. Kehittämisohjelman mukaisesti tätä kehitystä tuetaan monipuolisesti niin, että alalle syntyy lähiaikoina kokonaan uusia tuotteita sekä kokonaan uutta innovatiivista liiketoimintaa. 12

14 4 Kehittämisen mahdollisuudet Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy on alueellinen kehittäjä, joka toimii yritysten ja niiden toimintaympäristön kehittäjänä sekä seudun markkinoijana. Palveluliiketoiminnan osaston tehtävänä on toimialakohtainen kehittäminen sekä kokeilevan elinkeinopolitiikan toteuttaminen. Kehittämistyön mahdollistamiseksi tarvitaan luottamusta, yhteistyökumppaneita sekä uskottavia resursseja. Yrittäjien luottamus seudulliseen elinkeinoyhtiöön Onnistunut palveluliiketoiminnan kehittäminen edellyttää luottamusta alan yritysten ja kehittämisyhtiön välillä. Yritysten on voitava luottaa siihen, että kehittäjät työskentelevät ammattitaitoisesti ja pitkäjänteisesti yhteisten tavoitteiden eteen. Tärkeät yhteistyökumppanit Kehittämistyön onnistumisen mahdollistavat hyvät yhteistyökumppanit ja tiivis molemminpuolinen vuorovaikutus näiden kanssa. Yhteistyön perustana ovat yhteiset tavoitteet ja riittävä tiedon välittäminen kumppaneille. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muut yritystoiminnan neuvonta- ja kehittämisorganisaatiot, toimintaryhmät, yritysten edunvalvontajärjestöt, koulutusorganisaatiot, kunnallisten palvelujen tuottajat ja viranomaistahot. Uskottavat resurssit kehittämiselle Uskottavat resurssit kehittämiselle edellyttävät poliittista tahtotilaa kehittää palvelutoimialaa sekä sopivien rahoituslähteiden ja -mallien löytämistä. Toimijoiden yhteinen näkemys Luova ja hyvinvoiva Mikkelin seutu -ohjelma toteuttaa seudullisia elinkeinostrategioita. Strategioissa on kirjattuna toimijoiden yhteinen näkemys, jota jokainen toimija itselleen määritellyllä alueella toteuttaa. 13

15 LIITE 1 Kehittämisohjelman laatimiseen osallistuneet toimijat Mirja Haavikko Soile Kuitunen Aki Kauranen Maria Närhinen Maikki Kiviluoto Riitta Smolander Kirsi Lappalainen Riitta Kettunen Hilkka Hirvelä Henri Ulmanen Mali Soininen Markku Turkia Taina Laitinen Seppo Pyyhtinen Heikki Isokääntä Anssi Gynther Ilpo Lehtinen Kyösti Ylijoki Ilkka Liljander Tarja Pietiläinen Arja Ranta-Aho Päivi Karhunen Noora Juvonen Mari Martikainen Tiina Urho toimitusjohtaja kehitysjohtaja kehityspäällikkö sosiaali- ja terveysjohtaja kehittämispäällikkö toimitusjohtaja projektiasiantuntija toimialapäällikkö toimitusjohtaja suunnittelija yksikönjohtaja hallituksen jäsen toimitusjohtaja elinkeinoasiamies elinkeinoasiamies toiminnanjohtaja toiminnanjohtaja toimitusjohtaja projektipäällikkö konsultti toimitusjohtaja toimialajohtaja projektipäällikkö projektipäällikkö projektisihteeri Etelä-Savon yrittäjät ry Mikkelin kaupunki Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Kyyhkylä Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon ELY-keskus Mikkelin hoivapalvelu Pelakuu Oy Muotoilutoimisto Henri Ulmanen Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Miset Oy Vavesaaren Tila Oy Kangasniemi Hirvensalmi Veej jakaja ry Rajupusu Leader ry Miset Oy Miset Oy Optimaattori Oy IT-Mind Oy Miset Oy Miset Oy Miset Oy Miset Oy 14

16 LIITE 2 Työpajoissa esille tulleet kehittämisen näkökulmat Ohjelmassa esitetyt näkökulmat on koottu kolmen innovatiivisen työpajan aikana, jotka järjestettiin kevään 2012 aikana. Jokaisella työpajalla oli itsenäinen oma tavoitteensa alla olevien teemojen mukaisesti: I Työpaja: Palveluliiketoiminnan kehitystarpeet syntyvät toimialojen rajapinnoilla II Työpaja: Menestyäkseen palveluliiketoiminnan kehittäminen vaatii tavoitteita III Työpaja: Palveluliiketoiminnan kehitystarpeisiin vastaaminen vaatii alueen toimijoiden yhteistyötä Seuraavassa koonti työpajojen keskeisistä tuloksista: I Asiakaslähtöiseen palvelukehitykseen ja nopeisiin asiakkuuksiin Työpajoissa esille tulleet kehitysprojektoinnin näkökulmat: Tiedon jalostaminen segmentoinnin avulla: pk-palveluyrityksillä todennäköisesti vähän, jos ollenkaan menetelmäosaamista segmentoinnin tekemiseen. Selvitysten tekemisessä yhteistyökumppaneina seudun koulutusorganisaatiot (opinnäytetyöt + hankkeet). Tarvitaan riittävä osaaminen ja soveltuvat menetelmät asiakkaan tarpeiden selvittämiseen. Monipuoliset ja yksinkertaiset menetelmät, joilla pystytään selvittämään kuluttajien mieltymyksiä ja toiveita, ei pelkästään perinteistä markkinatutkimusta. Vapaa-ajan asukkaat ovat merkittävä asiakasryhmä. Siksi on tärkeää tuntea nykyiset vapaa-ajan asukkaat ja heidän käyttäytymisensä: mitä ostavat ja hankkivat nykyisin, mistä, miksi, miten ostot jakautuvat vuoden aikana? Sukupuolella on tärkeä vaikutus ostokäyttäytymiseen ja ostopäätöksiin, siksi selvityksen tekijöillä oltava myös sukupuolinäkökulman ymmärrystä enemmän kuin perinteisessä markkintutkimuksessa, rastita oletko mies vai nainen. Asiakasprofiilien tunnistaminen tärkeää: esim. uskollisen kävijän -profiili, poikkeavan kävijän profiili Mitä haluat kiinteistöverollesi? -kysely seudun vapaa-ajan asukkaille Kohtaavat foorumit: yhteisiä keskustelupaikkoja vapaa-ajan asukkaille, matkailijoille ja yrityksille. 15

17 II Palveluiden ostamisen helpottaminen Työpajoissa esille tulleet kehitysprojektoinnin näkökulmat: Markkinointitoimenpiteiksi tarvitaan uusia avauksia, perinteiset paperiesitteet ja raskaat nettisivustot ovat vanhanaikaisia. Uutta ajatelua: mitä uudet avaukset/tekniset ratkaisut voisivat olla? Yritysten kv-osaamista ja kielitaitoa pitäisi kehittää (esim. asiakaspalvelu, eri kieliversiot nettisivuilla) Asiakaspalvelun koulutusta (opitaan lukemaan paremmin asiakkaita, myös ulkomaalaiset matkailijat) Mahdollisuus ko. toimialojen yrityksille rekrytoida ulkomaalainen työntekijä yritystoiminnan kehittämiseen työntekijävaihdon kautta (vrt. Erasmus for Young Entrepreneurs). Työntekijällä olisi mahdollisuus olla aidosti mukana palveludesignissa (kommentointi, signaalit, mitä erityistä Suomessa/suomalaisissa tuotteissa ja palveluissa). Työntekijän rekrytointi olisi yritykselle edullista ja helppoa. Miset Oy toimisi fasilitaattorina. Yrityshanke sitoutuneille yrityksille, jossa rakennetaan palvelupaketteja (Nature Craft -hankkeen tapaista kehittämistyötä) -> näistä tulee lippulaivayrityksiä Esimerkkikommentti perusasioiden nykytilasta: jokaisessa yrityksessä on oltava kortin lukulaite, jotta asiakas voi maksaa! Suomen parhaat palvelut muualta tuleville III Palvelut ja ICT Työpajoissa esille tulleet kehitysprojektoinnin näkökulmat: -Sähköistettävä palveluyrityksen perusprosesseja liiketoimintalähtöisesti: o talouden hallinta on haaste kirjanpitotoimistoille o miten palveluyritykset ovat löydettävissä, kohdattavissa, näkyvyys ja tavoitettavuus, esim. verkkokauppa, some o turvallinen maksaminen ja ostamisen (epätavalliset) keinot o palvelutapahtumateknologia Mistä analyysimenetelmä, jolla yritys saa tiedon, mikä on yrityksen teknologian kehitystaso eri näkökulmissa eli perusdiagnostiikkatyökalu Sähköistäminen on yrityksissä sukupolvikysymys: perusosaaminen ontuu ja yrittäjissä nettimarkkinoinnissa huijatuksi tulleita, siksi epäluuloisuutta > kohderyhmänä jo sukupolvenvaihdoksen kokeneet yrittäjät Sähköistämisen kanssa kulkee yhtäaikaisesti palveluprosessien kuntoon saattaminen Kuluttajanäkökulma palvelutekniikkaan: arkisia teknologioita käyttöön. Robottimessut Mikkeliin eli kuluttajamessut, jossa pehmeät ja kovat kohtaavat. Valmistajat & tutkijat esittelemään ratkaisuja, apuvälineitä, ovenpielen tunnistimia yms. Tavoitteena kuluttajan käyttöönoton helpottaminen, messuilla kokeileminen pitää olla mahdollista. Nyt vielä apuvälineet kalliita, mutta hinta laskee, kun kuluttajat ottavat laajasti käyttöön. Valikoimaa lisää Mikkeliin, että voi ostaa. Nature Craft idean soveltaminen: yritykset porukalla tutustuvat ratkaisuihin, tekevät kehittymissuunniltelman ja ottavat ohjatusti käyttöön. 16

18 IV Markkinan kehittäminen hoiva- ja terveyspalveluissa Työpajoissa esille tulleet kehitysprojektoinnin näkökulmat: Hankintatoimen prosessihallinta alueellinen malli Palvelusetelin käytön alueellinen yhdenmukainen laajenemissuunnitelma Toimipaikkojen sijoittuminen: rakennetaan esteettinen palvelualue /palvelukeskittymä, josta asiakkaat löytävät kätevästi hyvinvointipalvelut Asiakaskeskeisyyden ja lähtöisyyden tiekartta Asiakasosallistava palvelusuunnittelu, arviointi ja SOME Palvelutarjonnan paletti, joka mahdollistaa omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidon ja edistämisen = mahdollisuuksien maailma yrityksille Palvelut kaikkien saatavilla, nyt kuntapalveluiden ulkopuolelle jäävät (kasvava joukko) eivät löydä itselleen sopivia palveluja tai edes tiedä, mitä palveluita heidän kannattaisi ostaa Tarvitaan laajempi näkemys ihmisen hyvinvoinnista. Kunta-sotepalvelut ovat vain osa ihmisen elinkaaren hyvinvointitarpeita. Kuluttajille hyvinvointipalveluita elinkaaren ja elämäntilanteen mukaan. Seudun hyvinvointipalveluita ei osata markkinoida matkailijoille. Yritysten pitäisi markkinoida palveluitaan näkyvämmin myös matkailijoille ja rakentaa heille sopivia palvelukokonaisuuksia, esimerkiksi hoivapalveluita iäkkäille mökkiläisille/heidän omaisilleen, kampaus- ja kosmetologipalvelut mökkiläisille. Venäläiset matkailijat hyvin tärkeä kohderyhmä. V Nopea kehittäminen innovaatiotoiminnassa Työpajoissa esille tulleet kehitysprojektoinnin näkökulmat: nopeat asiakkuudet palvelukehitysmallin luominen. vrt. Nopea kehittäminen innovaatiotoiminnassa 17

19

20

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014

ICT - HYPAKE. Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014 ICT - HYPAKE Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014 Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden tuottamiseen sekä terävöitetään liiketoimintaa

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Matkailun ajankohtaista Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Kansainvälinen matkailu 2013 = 52 miljoonaa matkailijaa enemmän kun 2012 Lähde: UNWTO Euroopan yöpymisvuorokausia 1-9/2014 alustavia

Lisätiedot

SOTE alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa

SOTE alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Oulu, 3.2.2015 Pohjois Pohjanmaan ELY keskus, Kymmenen virran Sali, Veteraanikatu 1 alan kehittämiseen liittyvät muut alueelliset kehittäjäorganisaatiot. 10.00 Hyvinvointipalvelut mahdollisuus yrittäjyydelle

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN VENÄJÄÄ EDELLÄKÄVIJÖILLE: RUCOLA+ Miikka Raulo Matkailun ja elämystuotannon OSKE Miksi? Matkailu Venäjältä kasvoi 27% vuonna 2011, markkina, jonka saavutettavuus paranee edelleen.

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI

MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI 30.11.2010 Heli Peltola Miset Oy Puh. 044 7945824 Heli.peltola@miset.fi MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Puumala, Ristiina Palvelusetelijärjestelmän

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 PÄIVÄN TAVOITE ON RAKENTAA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE SUUNNATTU TUOTTEISTETTU PALVELU. TUOTTEISTAMISEN LÄHTÖKOHTA UUDENMAAN MATKAILUUN Suomi on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Aika: 20.10.2011 klo. 8.30 15.15 Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Kotkantie 1 (Auditoriot

Lisätiedot

Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu

Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu Logomo 12.3.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.3.2012 1 http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/1473/alueelliset_talousnakymat_1_2012_web.pdf

Lisätiedot

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Keva 1.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki Uusi julkinen hallinta hallinnonuudistusten

Lisätiedot

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen Kasvun haasteita Venäjällä strategia, myynti ja johtaminen Yritysten toiminta Venäjän markkinoilla (1) Venäjän markkinoiden liiketoimintastrategia on selkeästi määritelty Venäjän liiketoimintastrategia

Lisätiedot

Luomuliiketoiminnan kehittäminen. Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Luomuliiketoiminnan kehittäminen. Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Luomuliiketoiminnan kehittäminen Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miksi luomuliiketoimintaa pitää kehittää nyt? LUOMUMYÖNTEISYYS

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Katriina Valminen ja Jesse Valtanen Asiakaslähtöisyys palveluinnovaa3oissa suuret puheet, pienet teot? 4.10.2012 Esityksen sisältö PALVELUJEN

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

kehittämistä 29.9.2014 / YW

kehittämistä 29.9.2014 / YW S t d lli t Sote osana seudullista kehittämistä 29.9.2014 / YW Kehittämisyhtiöiden tavoite SEKESissä 40 jäsentä, henkilökuntaa n.600 Missiona yritysten kehittyminen Tehtävänä toimia niin, että yritystoiminta

Lisätiedot

Ihmislähtöisiä innovaatioita

Ihmislähtöisiä innovaatioita Ihmislähtöisiä innovaatioita Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa -seminaari Postitalo, Helsinki 19.4.2011 Karoliina Auvinen, johtava ekotehokkuusasiantuntija Sitran tavoitteet ja Maamerkit-ohjelma

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Raahen Työllisyyden kuntakokeilu valtakunnallisessa ympäristössä. 8.5.2014 Raahe Pääsihteeri Erja Lindberg

Raahen Työllisyyden kuntakokeilu valtakunnallisessa ympäristössä. 8.5.2014 Raahe Pääsihteeri Erja Lindberg Raahen Työllisyyden kuntakokeilu valtakunnallisessa ympäristössä 8.5.2014 Raahe Pääsihteeri Erja Lindberg Paikallistasolla kuntakokeilu auttaa määrittelemään alueen vahvuuksia ja mahdollisia kehittämiskohteita

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Tulevaisuuden asiakas tarvitsee uusia palveluja: palvelumuotoilu vie asiakasymmärryksen äärelle

Tulevaisuuden asiakas tarvitsee uusia palveluja: palvelumuotoilu vie asiakasymmärryksen äärelle Tulevaisuuden asiakas tarvitsee uusia palveluja: palvelumuotoilu vie asiakasymmärryksen äärelle Päivi Karhunen toimialajohtaja Miset Oy paivi.karhunen@miset.fi Esityksen sisältö 1 Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Kuntauudistus ja hyvinvointialan yrittäjyys. Satu Ahlman Toimitusjohtaja Blue Saga Company Oy

Kuntauudistus ja hyvinvointialan yrittäjyys. Satu Ahlman Toimitusjohtaja Blue Saga Company Oy Kuntauudistus ja hyvinvointialan yrittäjyys Satu Ahlman Toimitusjohtaja Blue Saga Company Oy Kommentteja kentältä HYVIS-hankkeesta: Kerrankin tapahtuu jotain konkreettista. Hankkeen henkilöstö on aidosti

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Koulutuksen laadun kehittäminen

Koulutuksen laadun kehittäminen Koulutuksen laadun kehittäminen Aikuiskoulutuksen prosessit palvelualojen pk-yritysten tueksi RAPORTTI 31.1.2009 RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen taustaa 2 2. Laadunhallinta

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012 Kouvolan seudun matkailun master plan Työpajat 15.-16.5.2012 Ohjelma 15.5. klo 9-12 Työpaja 1: Kokous- ja kongressimatkailu klo 9.00 Alustukset aiheeseen Leena Sipilä, Finnish Convention Bureau Minna Kurttila,

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen

ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKES 7.5.2010 Hämeen ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, Vuori Tiina

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Venäläinen kuluttajana on matkailija Vuoden 2011 ulkomaisista kesämatkailijoista yli 1,7 miljoonaa eli yli 40 %

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi Projektipäällikkö Anu Suurnäkki ja Kehittämispäällikkö Niina Peränen, THL 11.5.2015 Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 1 Uudet

Lisätiedot

15.12.2014. Päättymispäivämäärä 31.12.2016

15.12.2014. Päättymispäivämäärä 31.12.2016 1 (5) Valintaesitys Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen julkinen nimi Asiakasymmärryksen ja palveluinnovaatioiden äärellä Etelä-Savossa Hakemusnumero Kokouksen päivämäärä

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA INTENSIIVI HYVINVOINTIALAN YRITTÄJÄKSI Intensiivi hyvinvointialan yrittäjäksi on liiketoimintaosaamisen tehovalmennus, joka toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen

Lisätiedot

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen lähipalveluiden kehittäminen Kainuussa

Asiakaslähtöinen lähipalveluiden kehittäminen Kainuussa Asiakaslähtöinen lähipalveluiden kehittäminen Kainuussa Kajaanissa toteutettiin kevään 2014 aikana asiakaslähtöisen palveluiden kehittämisen palveluluotain-prosessi. Syksyllä tämä prosessi monistettiin

Lisätiedot