Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2014"

Transkriptio

1 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014 Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2014

2 Sisältö TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TOIMINTAVUOSI TURUN YLIOPISTOLLE SUUNNATTU TOIMINNALLINEN TUKI...4 HENKILÖLUETTELO...7 Professori Tapio Reponen VUODEN 2014 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT...10 LAHJOITUKSET...10 SIJOITUSTOIMINTA JA TALOUS TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN TULOSLASKELMA VUODELTA TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN TASE VUODELTA TILINTARKASTUSKERTOMUS...23 LIEDON VANHALINNA -SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA KUUDESTOISTA TOIMINTAVUOSI ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ...26 MUSEOTOIMINTA...28 YLEISÖ- JA ASIAKKUUSTYÖ...34 KÄVIJÄT...38 YMPÄRISTÖNHOITO JA MAISEMANSUOJELU...39 TALOUS JA HALLINTO...40 TULOSLASKELMA VUODELTA TASE TILINTARKASTUSKERTOMUS...45 MITÄ ON TAPAHTUNUT VUODEN 1917 JÄLKEEN...46 Kirjoittajat, kuvaajat Turun Yliopistosäätiö, Turun yliopisto, Liedon Vanhalinna -säätiö Julkaisun suunnittelu ja taitto: Mirja Sarlin Painopaikka: Newprint Oy, Raisio, Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014

3 TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTAVUOSI 2014 Turun yliopistolle myönnetty tuki oli yhteensä euroa. Apu- ja määrärahoja jaettiin 442 kpl. Kevään apurahojen jako- ja julkistamistilaisuus pidettiin Snellmanin päivänä Liedon Vanhalinnassa. Tulosten aikaansaaminen ja tulevan toiminnan varmistaminen ovat aikaisempien vuosien tapaan edellyttäneet useiden eri henkilöiden ja yhteisöjen osallistumista säätiön toimintaan. Säätiön hallitus kiittää kaikkia niitä yhteistyötahoja, jotka ovat olleet mukana säätiön toiminnassa Turun yliopiston henkisen ja aineellisen vaurastumisen hyväksi. Turun Yliopistosäätiön valtuuskunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Keväällä se vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja syksyllä säätiön hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talous arvion vuodeksi 2015, valitsi säätiön hallituksen ja valtuus kunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajat. Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana viisi kertaa. Syyskuussa pidettiin yhden päivän suunnittelukokous Helsingissä. Säätiön hallituksen yksittäisiä asiakokonaisuuksia hoitamaan asettamat hallintoelimet kokoontuivat vuoden aikana seuraavasti: sijoitus toimikunta kaksi kertaa ja Bengtskärin neuvottelukunta kaksi kertaa. Granö-yhteistyökeskuksen neuvottelukunta ei kokoontunut. Liedon Vanhalinna -säätiön hallitus kokoontui Yliopistosäätiön kokousten yhteydessä, yhteensä viisi kertaa. Vanhalinnan neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa. KOY Teutorin hallitus ja uudis- ja peruskorjaushanketta varten perustettu rakennustoimikunta kokoontui kuusi kertaa. Turun Yliopistosäätiö tuki Turun yliopistoa myös aikaisemmin toteuttamiensa projektien kautta sekä hallituksen päätöksiin perustuvan muun yliopiston tarkoitusperiä palvelevan toiminnallisen tuen muodossa, joita esitellään tämän toimintakertomuksen luvussa 2. Heinäkuussa säätiön luottamushenkilöille järjestettiin omakustanteinen matka Itämeren historia -päiville ja Saarenmaan oopperajuhlille. Itämeren historia -seminaarissa, jonka aiheena oli presidentti Urho Kekkosen matka Viroon vuonna 1964, puhuivat kirjailija Ülo Tuulik ja professori Jarmo Virmavirta. Seminaari oli järjestyksessään kuudes. Osallistujien määrä seminaarissa oli lähes 200, joista Suomesta yli puolet. Taloudellinen toimintaympäristö vuonna 2014 oli edellisten vuosien tavoin epävarma. Omaisuusarvojen kehitys oli suotuisa sekä osake- että korkosalkkujen osalta. Myös kiinteistöjen ja huoneistojen arvot säilyivät ja säätiön omistamissa huoneistoissa vuokratuotot pysyivät vakaina eikä luottotappioita ollut. Sijoitusvuotta 2014 voidaan kaiken kaikkiaan pitää tyydyttävänä. Turun Yliopistosäätiön hyvin hajautetun sijoitusomaisuussalkun tuotto oli noin kuusi prosenttia kun otetaan huomioon maksetut apurahat, saadut lahjoitukset ja hallintokulut. Myyntivoittoja realisoitui mm. Hämmärön lomatonttien, osakkeiden ja As Oy Kiinanmyllyn 20 %:n omistuksen myynnistä, yhteensä yli 2 M. Arvonalennuksia kirjattiin mm. Eurozone Office Fundista sekä Venäjärahastosta sekä joistakin yksittäisistä sijoituksista. Arvonalennukset olivat yhteensä euroa. Toiminnan tuottojäämä oli 2,25 M. Säätiön sijoitusomaisuuden arvo vuoden lopussa oli (v ). Sijoitusomaisuuden markkina-arvot ovat runsaat kolmetoista miljoonaa euroa (37 %) kirjanpitoarvoja korkeammat. Säätiö vastaanotti vuoden 2014 aikana lahjoituksia yhteensä ,06. Uusia rahastoja ei perustettu. Turun Yliopistosäätiö osoittaa erityisen kiitollisuutensa niille yksityishenkilöille ja yhteisöille, jotka ovat lahjoitustensa kautta olleet tukemassa Turun yliopistossa tehtävää työtä. Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

4 Turun yliopistolle suunnattu toiminnallinen tuki TURUN YLIOPISTOLLE SUUNNATTU TOIMINNALLINEN TUKI Turun Yliopistosäätiön tilinpäätöksen luvut eivät kerro kaikkea sitä tukea, jota Turun Yliopistosäätiö Turun yliopistolle osoittaa. Seuraavassa on kirjallisessa muodossa kuvattu säätiön yliopistolle suunnattu muu kuin apurahojen muodossa annettu tuki. Muu tuki ei taloudellisesti rasita säätiön nimikkorahastoja. TURUN YLIOPISTON TOIMITILAT Kasarmialueen rakentamishankkeen myötä Turun yliopisto sai omat tilat kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle vuosituhannen alussa. Nämä tiedekunnat olivat perustamisestaan lähtien olleet vailla niille suunniteltuja tiloja. Rakennushankkeella säätiö auttoi Turun yliopistoa sen tarvitsemien tilojen toteuttamisessa yliopiston haluamalla tavalla ja sen toivomassa aikataulussa. Rakennusten valmistumisen jälkeen säätiö valvoi yhtiön hallituksessa rakennusten käyttöönoton ja varmisti niiden toimivuutta. Säätiö irtautui kesällä 2007 rakennukset omistavan kiinteistöyhtiön omistuksesta aikaisemmin sovitulla tavalla. Vuoden 2011 lopulla säätiö ja yliopisto sopivat yhteisen kiinteistöyhtiön Teutorin Kiinteistö Ky:n perustamisesta. Säätiö luovutti yhtiöön omistamansa KOY Teutorin osakkeet. Samaan aikaan sovittiin KOY Teutorin tontille rakennettavan uudisrakennuksen rakentamisesta ja tontilla olevan vanhan rakennuksen peruskorjauksesta. Rakennustyöt ajoittuvat vuosille Molemmat rakennukset tulevat Turun yliopiston käyttöön ja niissä toteutetaan Turun yliopiston hallituksen hyväksymää toimitilastrategiaa. Vuonna 2013 uudisrakennuksen rakennustyöt saatiin valmiiksi ja vuonna 2014 vanhan rakennuksen peruskorjaus. Yhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen toimesta hoidettiin projektin johto ja talousseuranta osana säätiön asiamiehen ja kiinteistöassistentin toimenkuvaa. Yhtiön hallinnossa on mukana sekä säätiön että yliopiston henkilöt. Näin saadaan myös hyvä vertailutieto ja kokemus modernin toimistokiinteistön toiminnasta. Turun Yliopistosäätiö toimii sovitusti 40 %:n omistusosuuden omaavana johtavassa roolissa As Oy Kiinanmyllyn rakennusprojektissa. Muut omistajat ovat Turun yliopisto 25 %, TYKS-säätiö 25 % ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan omistama Universtas Oy 10 %. Kiinanmyllyn ja Vähä-Hämeenkadun kulmaan rakentuu vuoden 2015 aikana yhteensä 145 korkeatasoista vuokra-asuntoa. Osa asunnoista tulee Turun yliopiston vierailevien tutkijoiden käyttöön. Keskeisellä paikalla olevan kohteen vuokratuotot kanavoituivat omistajayhteisöjensä kautta Turun yliopistoyhteisön tukemiseen. Kuva Jenni Valta Turun Yliopistosäätiö kutsui yhteistyökumppaninsa joulukuussa aamiaistilaisuuteen, jossa vierailijat tutustuivat Teutorin uusiin tiloihin, yliopiston varainhankintaan ja ajankohtaisiin kuulumisiin. 4 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014

5 Turun yliopistolle suunnattu toiminnallinen tuki VANHALINNA Turun Yliopistosäätiön tavoite on saada Mauno ja Ester Wanhalinnan lahjoitus parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan lahjanantajien tahtoa. Vanhalinna on esimerkki hyvin toteutetusta lahjoittajien tahdosta ja hyvästä omaisuudenhoidosta. Kehittämisprojektin aikana Vanhalinnan taloudellisia resursseja ohjattiin Yliopistosäätiöstä. Vanhalinnan organisaatiorakenne muodostettiin uusia haasteita vastaavaksi. Säätiön yleisrahaston noin 2 mmk:n suora alkusijoitus mahdollisti yli kymmenen miljoonan markan rakennusprojektin läpiviemisen. Rakennusprojekti päättyi vuonna Tilojen ja pihapiirin kunnostaminen jatkuu nyt omalla tulorahoituksella. Turun Yliopistosäätiö antoi rakennusprojektia varten lainana Liedon Vanhalinna - säätiön omarahoitusosuuden (35 %). Lainan takaisinmaksu tapahtui vuonna 2008, kun Vanhalinnan asuntorakentamisen mahdollistava asemakaava tuli lopulliseksi. Samassa yhteydessä hankittiin Vanhalinnalle lisämaata. Vanhalinnan alue ulottuu nyt 12 ha:n alalla Aurajoen vastarannalle kansallismaisemaan. Vanhalinnan tilan maa-alue on nyt yhteensä n. 90 ha. Vuoden 2009 keväällä valmisteltiin ensimmäisen kahden korttelin tonttien (17 kpl) myyntiaineisto, saatettiin maanmittaustoimenpiteet ja kunnallistekniikan rakentaminen loppuun ja aloitettiin tonttien myynti. Vuonna 2014 omakotitonttien kysyntä oli erityisen hiljaista eikä yhtään tonttikauppaa tehty. Vuoden lopussa alueella asui seitsemän taloutta. Läntisen alueen kunnallistekniikan rakentamista jatkettiin. Toteutuksesta on voimassa maankäyttösopimus Liedon kunnan kanssa. Vuoden 2015 keväällä tulee myyntiin yhdeksän uutta omakotitonttia. Säätiö rakennuttaa alueelle myös korkeatasoisen vuokrarivitalon. Liedon Vanhalinnan kehittäminen Turun yliopiston toimintoja esittelevänä ja tukevana museo-, seminaari- ja kulttuurikeskuksena on ollut vuoden 2014 aikana aktiivista. Vanhalinnan kehittämiseen tehty työ palvelee erityisen hyvin Turun Yliopistosäätiön toiminnan tarkoitusta. Kävijämäärä vuonna 2014 oli Säätiön työtä Vanhalinnan toimintojen edistäjänä mitataan erityisesti kävijämäärien nousuna ja Vanhalinnan palvelujen tason parantumisena. Vanhalinnan kävijämäärän lisääminen merkitsee Turun yliopistossa tehtävän työn edustavaa esittelyä sen sidosryhmille. Aikaisempien vuosien tapaan Liedon Vanhalinna -säätiö antaa oman toimintakertomuksensa. TURUN YLIOPISTON JA TARTON YLIOPISTON GRANÖ-YHTEISTYÖKESKUS VILLA TAMMEKANN TARTOSSA Turun yliopiston ja Tarton yliopiston Granö -yhteistyökeskuksen ylläpitämisellä Turun Yliopistosäätiö on omalta osaltaan kehittämässä Turun yliopiston yhteyksiä Tarton yliopistoon. Hankkeen saama kansallinen ja kansainvälinen julkisuus on avannut lukuisia yhteyksiä tiede- ja kulttuuripiireihin. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen entisöinti Alvar Aallon piirustusten mukaisesti on lähentänyt myös merkittävästi muiden Turun yliopiston sidosryhmien kuten yritysten suhteita Turun yliopistoon. Majoittumis- ja käyttöoikeus on yliopistojen henkilökunnalla virkatehtävissä sekä yhteistyösopimusten osapuolilla. Vierailevat turistiryhmät otetaan vastaan etukäteen siitä sopimalla. Vuoden 2014 aikana keskuksessa yöpymisten määrä oli lähes 350. Tilan käyttöä on edistetty sekä yliopiston sisällä että yhteistyökumppaneille suunnatulla tiedotuksella. Säätiö on jatkanut vuonna 2010 aloitettuja tutkijahuonestipendejä vapaa majoitusoikeus viikon tai kahden intensiiviseen tutkimus- tai kirjoitusjaksoon. Näiden stipendien suosio on vuosi vuodelta noussut. Suomen Viro Instituutti järjestää Tartossa luentosarjaa, jonka luennoitsijat ovat suomalaisia tieteen ja kulttuurin edustajia. Tarton yliopiston asianomainen yksikkö toimii vieraan kutsujana ja luennon jälkeen pidetään kutsuvieras- ja keskustelutilaisuus Granö-keskuksessa. Vuoden 2014 aikana pidettiin kaksi Granö -luentoa. Professori Tuuli Toivonen luennoi aiheesta Can open data support knowledge based land use planning? ja professori Pirkko Nuolijärvi aiheesta The status and the promotion of the languages in Finland. Granö-luentoja on järjestetty nyt yhteensä 25 ja ne ovat kuvataltioituna nähtävissä ja kuunneltavissa Tarton yliopiston wwwsivuilla. BENGTSKÄR Pohjoismaiden korkein majakka, Turun Yliopistosäätiön omistama Bengtskär, vastaanotti vuoden aikana runsaat kävijää. Määrä on merkittävä kun muistetaan, että runsaan hehtaarin kokoinen kallioluoto sijaitsee kaukana muusta asutuksesta keskellä Suomenlahtea. Bengtskärin majakan omistuksella edistetään Turun yliopiston julkisuuskuvan rakentumista. Majakan hankkimisella säätiön omistukseen vuonna 2000 varmistettiin Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen saariston kehittämiskoulutukseen ja Bengtskärin elvyttämiseen merkittäväksi matkailukohteeksi suunnatut panostukset pysymään yliopistoyhteisön piirissä. Bengtskärin majakan perinteen, arkkitehtuurin ja kulttuurihistoriallisen arvon vaalimiseksi Turun Yliopistosäätiö on perustanut Bengtskärin neuvottelukunnan, jonka kokoonpano on luvussa 3. Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

6 Turun yliopistolle suunnattu toiminnallinen tuki Neuvottelukunta kokoontui 2014 kaksi kertaa. Bengtskärin neuvottelukunta pyrkii ohjaamaan aiemmin hyväksytyn vision perusteella Bengtskärin ylläpitämistä ja kehittämistä koko kansan majakkana. Visio ulottuu vuoteen Majakan toiminnasta vastaa sopimuksen perusteella Wilsonin yrittäjäperhe. Sopimus uusittiin vuonna 2010 viideksitoista vuodeksi. Pitkä vuokra-aika takaa majakan matkailutoiminnan kehittämisen ja majakkarakennuksen pysymisen nykyisessä, hyvässä kunnossa. Vuonna 2014 valmistui ullakkokerroksen remontointi henkilökunnan majoitustilaksi. Korjauksessa sekä arkkitehtoniset että rakennussuojelun näkökulmat olivat vahvasti esillä. Vuonna 2015 jatketaan investoinneilla paloturvallisuuteen. Bengtskärin majakan entisen sumutorven aukon uutta ikkunaa tutkivat museoviraston restaurointiasiantuntija Elisa Heikkilä, neuvottelukunnan puheenjohtaja Eero Vuorio sekä jäsenet Per Wilson ja Heimo Välimäki. SAARENMAAN YLIOPISTOKESKUS Saarenmaan yliopistokeskuksen toimitilat Kuressaaressa tarjoavat myös Turun yliopiston alumnikunnalle upean majoittumis- ja vierailu kohteen. Toiminnan hallinnointi tapahtuu Turun yliopiston toimesta säätiön roolin ollessa vuokranantaja. Vuonna 2009 säätiö osti rakennuksen ja maa-alueen. Kesällä kolme eläkkeellä olevaa pariskuntaa hoitivat vapaaehtoistyönä vieraiden vastaanoton ja opastuksen sekä tekivät pienimuotoista rakennusten ja ympäristön kunnostustyötä. Vuonna 2013 aloitettiin piharakennuksen peruskorjaus. Se valmistui kesäksi 2014 ja tarjoaa yliopiston henkilökunnalle ja eläkeläisille persoonallisen majoitustilan aivan Kuressaaren keskustassa. Vuoden 2015 alkupuolella yliopisto ja säätiö pyrkivät edistämään kohteesta tiedottamista, jotta riittävä käyttöaste saavutetaan. Pihatalon remontti on valmis. Säätiön vapaaehtoistyöntekijät Antti Valtanen ja Kari Lehtonen valmistelevat yliopistokeskuksen kesän kohokohtaa, Itämeren Historia -seminaarin yhteydessä pidettävää vastaanottotilaisuutta. TURUN YLIOPISTON SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ Turun Yliopistosäätiö tuki vuonna 2009 alkanutta ja vuonna 2011 päättynyttä varainhankintakampanjaa. Suoraa lahjoitusta ei Turun yliopistorahastoon tehty, mutta varainhankintakampanjaa tuettiin siten, että on kampanjan kustannuksiin ja kampanjan edellyttämiin henkilöstöpanostuksiin annettiin rahallista tukea. Turun yliopisto pystyi siten ohjaamaan lahjoittajilta saadut varat täysimääräisesti oman pääomansa kartuttamiseen. Yhteydet yliopiston viestintäyksikön kanssa kehittyivät viestintäyksikön antaessa apua Yliopistosäätiön tapahtumatiedottamisessa. 6 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014

7 HENKILÖLUETTELO HENKILÖLUETTELO HALLINTOELIMET Turun Yliopistosäätiön toimielimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Vuonna 2014 valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa. Valtuuskunta koostuu sääntöjen mukaan Turun yliopiston edustajista, Turun Suomalaisen Yliopistoseuran edustajasta, Turun kaupungin edustajista sekä julkisen ja talouselämän asiantuntemusta edustavista jäsenistä. Säätiön valtuuskuntaan kuuluivat vuonna 2014: Turun yliopisto Professori emeritus Risto Hiltunen Professori Sirpa Jalkanen Vararehtori Kalle-Antti Suominen Professori Ari Saarnilehto Turun Suomalainen Yliopistoseura Aluejohtaja Satu Astala Turun kaupunki Puoluesihteeri Minna Arve Varatuomari Jukka Mikkola, puheenjohtaja Julkisen ja talouselämän asiantuntemusta edustavat jäsenet Toimitusjohtaja Anders Blom Poliisipäällikkö Tapio Huttunen Maajohtaja Ari Kaperi Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen Kaupunginjohtaja Kari Koski Vuorineuvos Simo Palokangas, varapuheenjohtaja Vuorineuvos Timo Peltola Varatuomari Mikko Pukkinen Toimitusjohtaja Rauno Puolimatka Toimitusjohtaja Matti Rihko Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio Tohtori h.c. Rauno Saari Vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto Professori Keijo Virtanen Toimitusjohtaja Matti Vuoria Johtaja Eero Vuorio Valtuuskunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2015 valittiin varatuomari Matti Vuoria ja varapuheenjohtajaksi kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen. Valtuuskunta määräsi hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2015 DI, MBA Tuomo Lähdesmäen. Turun Yliopistosäätiön valtuuskunnan kokouksessa valittiin uusiksi valtuuskunnan jäseniksi kaudelle Turun yliopiston edustajana dekaani Eija Suomela-Salmi, Turun kaupungin edustajana kansanedustaja Ilkka Kantola, Turun Suomalaisen Yliopistoseuran edustajana päätoimittaja Riitta Monto, julkisen ja talouselämän asiantuntemusta edustavana jäsenenä pankinjohtaja Jussi Mekkonen. Säätiölain ja Turun Yliopistosäätiön sääntöjen mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Säätiön hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Säätiön hallitukseen kuuluivat: Diplomi-insinööri, MBA Tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja Valtiotieteiden maisteri Hannu Kokkonen, varapuheenjohtaja Johtaja Jukka Paasikivi Vararehtori Tapio Reponen Rehtori Kalervo Väänänen Toimitusjohtaja Matti Äijälä Turun Yliopistosäätiön valtuuskunnan kokouksessa valittiin kuolleen vararehtori Tapio Reposen tilalle uudeksi hallituksen jäseneksi kaudelle vararehtori Riitta Pyykkö. Turun Yliopistosäätiön valtuuskunta on nimennyt Liedon Vanhalinna -säätiön hallitukseen samat jäsenet kuin Turun Yliopistosäätiön hallitukseen. Turun Yliopistosäätiön sijoitustoimikunnan jäseninä olivat Tuomo Lähdesmäki, Hannu Kokkonen, Jukka Paasikivi ja Matti Äijälä sekä esittelijänä ja päätösten toimeenpanijana säätiön asiamies Pekka Kanervisto. Vanhalinnan neuvottelukunnan puheenjohtajana on toiminut toimitusjohtaja Anne-Marget Hellèn ja jäseninä toimitusjohtaja Jussi Hakala, toimittaja Markku Heikkilä, kaupunginkamreeri Juha Heinonen, hallituksen puheenjohtaja Mikko Ketonen, pääjohtaja Juhani Kostet, professori Anne Kumpula, toimitusjohtaja Jari Lähteenmäki, palvelujohtaja Päivi Mikkola, johtaja Lorentz Salo, johtaja Kari Seppälä, professori Jussi-Pekka Taavitsainen, erityisasiantuntija Henri Terho, hallintojohtaja Markku Tursas (varapuheenjohtaja) ja johtaja Pirjo Vuokko. Vanhalinnan yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana on toiminut vararehtori Tapani Reponen ja jäseninä johtava rehtori Veli-Matti Hakanen, lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisänen, FT Terttu Lempiäinen, tutkija Sirkku Pihlman, FT Suvianna Seppälä, sovellutussuunnittelija Jari Sjölund, lehtori Timo J. Virtanen, viestintäjohtaja Anne Paasi, yliopisto-opettaja Eeva Raike, VTM Heimo Välimäki, kunnanjohtaja Terhi Isotalo, ylitarkastaja Anna- Leena Seppälä, tutkija Kaisa Lehtonen ja intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen. Toimikunnan esittelijänä ja päätösten täytäntöön panijana on toiminut museonjohtaja Hannele Lehtonen ja sihteerinä museoamanuenssi Noora Jokinen. Vanhalinnan hoitokuntaan kuuluivat rakennuttajakonsultti Aimo Järvinen, säätiön asiamies Pekka Kanervisto, museonjohtaja Hannele Lehtonen ja tekninen isännöitsijä Pauli Auramaa. Vanhalinnan organisaatiosta kerrotaan tarkemmin Vanhalinnan toimintakertomuksessa. Bengtskärin neuvottelukunnassa jäseniä ovat olleet erityisasiantuntija Kari Hyppönen, saaristolautakunnan puheenjohtaja Henry Engblom, ylitarkastaja Peter Lindberg, toimitus johtaja Heikki Palin, kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala, maakuntajohtaja Juho Savo, kommodori Timo Hirvonen, toimitusjohtaja Jaakko Tikka, puheenjohtaja Angela Eriksson, VTM Heimo Välimäki, kontra-amiraali Kari Takanen, yksikönjohtaja Anne Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

8 Henkilöluettelo Erkkilä- Välimäki ja kommodori Jukka Savolainen. Neuvottelukunnan puheenjohtajana on toiminut johtaja Eero Vuorio ja sihteerinä säätiön asiamies Pekka Kanervisto. Granö-keskuksen neuvottelukunnan jäseninä ovat toimineet Tarton kaupunginvaltuuston jäsen, konsultti Hannes Astok, tohtori h.c., arkkitehti Benito Casagrande, johtaja Riitta Heinämaa, erityisasiantuntija Kari Hyppönen, suurlähettiläs Aleksi Härkönen, rehtori Volli Kalm (pj), VTM Hannu Kokkonen, kaupunginjohtaja Urmas Kruuse, kaupunkineuvos VTM Armas Lahoniitty, johtaja Tommi Lindh, DI MBA Tuomo Lähdesmäki, kaupunginjohtaja Aleksi Randell, suurlähettiläs Mart Tarmak, professori Jarmo Virma virta ja rehtori Kalervo Väänänen (pj). Kiinteistö Oy Teutorin hallitukseen kuuluivat Matti Äijälä (pj), Taru Niittymäki, Siru Helminen ja Pekka Kanervisto. Asunto Oy Turun Sukkulakodin hallitukseen ovat kuuluneet Matti Äijälä, Pekka Kanervisto ja Marjukka Sillanpää asti, tilalle Teija Niemi. Kiinteistö Oy Herrainkulman hallituksen jäsenenä on toiminut asiamies Pekka Kanervisto. Säätiön omistamien kiinteistöyhtiöiden keskeiset asiat on käsitelty säätiön sijoitustoimikunnan kokouksissa. Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki on hallituksen jäsen Säätiöiden ja Rahastojen Neuvottelukunta ry:ssä. Yhdistys toimii apurahoja jakavien yhteisöjen valtakunnallisena edunvalvojana. Tuomo Lähdesmäki on toiminut yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuonna 2014 ja valittiin puheenjohtajaksi myös vuodelle Siirtolaisuusinstituutin valtuuskunnassa säätiön edustaja Keijo Virtanen toimi puheenjohtajana. SÄÄTIÖN TOIMISTO Turun Yliopistosäätiön toimiston esimiehenä on toiminut säätiön asiamies OTK Pekka Kanervisto. Marjukka Sillanpään äitiys- ja vanhempainvapaan aikana apurahasihteerinä on toiminut Anniina Majanlahti. Kiinteistöassistenttina on toiminut Teija Niemi. Osa-aikaisessa työsuhteessa säätiön toimistossa ovat toimineet kauppat. yo Joonas Korkalainen ja KTM Hanna Lehdonkivi. Säätiön kiinteistöjen ja huoneistojen ylläpitokorjauksia osa-aikaisessa työsuhteessa hoitanut rakennusmies Reijo Vesanen jäi eläkkeelle Säätiön toimiston palkat vuonna 2014 ovat olleet Valtuuskunnan puheenjohtaja Jukka Mikkolalle luovutettiin hänen viimeisessä valtuuskunnan kokouksessa Turun Yliopiston perustamisen Suuri Muistomitali. Mitalin luovuttivat rehtori Kalervo Väänänen, hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki sekä valtuuskunnan jäsen Keijo Virtanen. 8 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014

9 Professori Tapio Reponen Tietojärjestelmätieteen uranuurtajasta yliopistolaitoksen kehittäjäksi Professori Tapio Reponen menehtyi vakavaan sairauteen 22. syyskuuta Turussa. Hän oli syntynyt Huittisissa Keskeisimmät opintonsa ja työuransa hän suoritti Turun kauppakorkeakoulussa, jossa hän toimi yliassistenttina, apulaisprofessorina ja tietojärjestelmätieteen professorina vuodesta 1988 lähtien. Vararehtori Tapio Reponen toimi lukuisissa luottamustoimissa. Turun Yliopistosäätiön hallituksessa Reponen toimi vuodesta 2010 kuolemaansa saakka. Jäähyväisluentonsa yhteydessä kesäkuussa 2014 Reposelle myönnettiin Turun Yliopiston perustamisen Suuri Muistomitali. Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki esittelee valtuuskunnan syyskokouksessa säätiön talousarvion vuodelle Reposen yliopistollisten tutkimus- ja opetuspainotusten kannalta työskentelyperiodi Harvard Business School issa vuonna 1981 oli merkittävä. Kotimaisten ja kansainvälisten tieteellisten julkaisujensa ohella hän kehitti tietojärjestelmätieteen valtakunnallista yhteistyötä sekä turkulaisten yliopistojen Turku Centre for Computer Science (TUCS) -yksikköä. Hän toimi myös dosenttina Tampereen ja Vaasan yliopistossa. Tapio Reposen panos Turun kauppakorkeakoulun kehittäjänä ja yleensä kauppatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen edistäjänä näkyi hänen poikkeuksellisen pitkässä urassaan yliopistohallinnossa. Hän toimi opinahjonsa vararehtorina ( ) ja rehtorina vuodesta 1996 aina vuoden 2009 loppuun, jolloin Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyivät. Tapio Reposella oli sekä kokemusta että oppineisuutta oman yliopistonsa johtamiseen siten, että hän pystyi projisoimaan toimintansa suomalaisen ja kansainvälisen yliopisto- ja tiedepolitiikan puitteisiin. Hän myös johti määrätietoisesti Turun kauppakorkeakoulussa sitä historiallista prosessia, jonka tuloksena kaksi turkulaista yliopistoa yhdistyivät vuoden 2010 alusta. Reponen oli uusimuotoisen Turun yliopiston vararehtorina vuoden 2010 alusta eläkkeelle siirtymiseensä asti. Näin hän toimi kokemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ansiosta menestyksekkäästi myös monialaisen yliopiston johdossa ja ehti nähdä yliopistojen yhdistymistä seuranneet positiiviset muutokset. Uransa alussa Tapio Reponen työskenteli jonkin aikaa myös elinkeinoelämän palveluksessa, mm. Kone Oy:ssä sekä Suomen Pankissa. Hänen asiantuntemustaan käytettiin myös runsaasti liike-elämän sekä ylimmän opetuksen ja tutkimuksen sekä urheilun luottamustehtävissä. Hänelle myönnettiin Suomen Leijonan komentajamerkki vuonna Markus Granlund, Keijo Virtanen, Kalervo Väänänen Kirjoittajat ovat kollegoja Turun yliopistosta Turun Yliopistosäätiön valtuuskunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Matti Vuoria. Syyskokous pidettiin Ilmarisen pääkonttorissa Helsingissä, isäntänä oli valtuuskunnan jäsen toimitusjohtaja Timo Ritakallio. Kuvassa valtuuskunnan uusi puheenjohtaja kiittää kokousisäntää. Yliopistosäätiön ja Vanhalinnan yhteinen rakennusmies Reijo Vesanen jäi syksyllä eläkkeelle. Kahvitilaisuudessa olivat mukana mm. hallituksen varapuheenjohtaja Hannu Kokkonen (keskellä) sekä Vanhalinnan ja Teutorin tekninen isännöitsijä Pauli Auramaa, apurahasihteeri Anniina Majanlahti ja kiinteistöassistentti Teija Niemi. Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

10 LAHJOITUKSET LAHJOITUKSET Kaikkien lahjoitusten yhteismäärä vuonna 2014 oli ,06 euroa. Ne jakautuivat seuraavasti: Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursa Ryn lahjoitus Leena Tähtisen muistorahastoon 242,29 Sandvik Mining and Constructionin lahjoitus yleisrahastoon 9 000,00 Risto Konttisen merkkipäivälahjoitus Saaristomeren tutkimuslaitos Seili-rahastoon 300,00 Wallac Oy:n lahjoitus Wallac Oy:n rahastoon 2 000,00 Laulun ystävien lahjoitus Saaristomeren tutkimuslaitos Seili-rahastoon 275,15 Seilin museon postikorttimyynnin tuotto Saaristomeren tutkimuslaitos Seili-rahastoon 280,00 Ilppo Vuorisen merkkipäivälahjoitus Saaristomeren tutkimuslaitos Seili-rahastoon 143,62 Teppo Örmän lahjoitus Leena Tähtisen muistorahastoon 200,00 Yksityishenkilön lahjoitus Leena Tähtisen muistorahastoon 100,00 Turku Science Park Oy Ab:n lahjoitus yleisrahastoon ,00 UUDET NIMIKKORAHASTOT Toimintavuoden aikana ei perustettu uusia rahastoja. Turun Yliopistosäätiö jatkoi yhteistyötään Osuuskunta Sigillumin kanssa ja tilasi uusia säätiön eri nimikkorahastosta ja niiden historiasta kertovia esitteitä. Esitteitä on nyt yhteensä 50, ja niitä tullaan käyttämään apurahojen jaossa siten, että apurahan saaja tietää kenen lahjoituksesta tai testamentista varat ovat lähtöisin. Esitteitä voidaan käyttää myös uusien lahjoitusten hankkimiseen. VUODEN 2014 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT Hallitus nimesi hakemuksia arvioimaan seitsemän tieteellisen asiantuntijan työryhmän, johon kuuluivat professorit Markus Granlund, Risto Hiltunen, Jukka Hyönä, Pirkko Härkönen, Veli-Matti Kähäri, Pekka Niemelä Ja Petriina Paturi. Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimi vararehtori Riitta Pyykkö. Asiantuntijoiden ehdotusten perusteella hallitus päätti kevään varsinaisessa jaossa myöntää 345 apurahaa, yhteensä ,00 euroa sekä syksyn jaossa matkamäärärahat 97 apurahaa, yhteensä ,00 euroa ja Granö-stipendit 17 kpl, yhteensä 8 015,00 euroa. Kevään apurahat jaettiin ja julkistettiin Turun Yliopistosäätiön Snellmanin päivän aaton juhlassa, joka pidettiin Liedon Vanhalinnan kartanoravintolassa. Juhlatilaisuuden tervehdyssanat lausui säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Jukka Mikkola ja apurahojen jaon suoritti säätiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki. Juhlapuheen piti Turun yliopiston Vuoden alumni toimitusjohtaja Risto Lammintausta. Hän kannusti puheessaan apurahansaajia näkemään itsensä yrittäjinä ja apurahoja sijoituksina. Apurahan saajien puolesta kiitossanat esitti LT dos. Eriika Savontaus. Tilaisuuden musiikista vastasi Duo Estelle eli pianisti Daniel Saxen ja viulisti Viktoriya Lezhneva. Apurahajuhlan yhteydessä jaettiin myös huomionosoitukset henkilöille, jotka ovat pitkään työskennelleet Turun Yliopistosäätiön hyväksi. Turun Yliopiston perustamisen suuren muistomitalin sai säätiön hallituksen jäsen VTM Hannu Kokkonen. Vuoden vapaaehtoistyöntekijänä palkittiin Antti Valtanen, ja vuoden yhteistyökumppanina rakennuskonsultti Aimo Järvinen. 10 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014

11 VUODEN 2014 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT Vuoden 2014 aikana jaetut apu- ja määrärahat jakautuivat kohderyhmittäin eriteltyinä seuraavasti: kpl euroa Tutkimusapurahat (projektit) ,98 Ulkomaille suuntautuvat kongressi- ja tutkimusmatkat ,00 Vierailevien ulkomaisten tutkijoiden ja luennoitsijoiden kutsuminen ,00 Opetusretket ,00 Nuoren tutkijan apurahat ,00 Muu Turun yliopiston toiminnan tukeminen ,69 Myönnetyistä apu- ja määrärahoista yliopistosäätiölle palautuneet ( ,99) Yhteensä ,45 VUODEN 2014 AIKANA MYÖNNETYT TUTKIMUSAPURAHAT (PROJEKTIT) MSc Frederick Ahen: Strategic Corporate Responsibility and Sustainable Global Health Governance (kansainvälinen liiketoiminta) PhD Robert Badeau: Diabetes prevention by mapping human hepatic genes in liver samples from the morbidly obese combined with serum lipoprotein subclass profiling (aineenvaihdunta) LL, FM Miika Bergman: Antibioottien kulutuksen vaikutus kliinisesti merkittävien bakteerien resistenssiin (lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia) KTM Qing Cao: Kansainvälistä yhteistyötä Kiinassa harjoittavien yritysten immateriaalioikeuksien hoitaminen (kansainvälinen liiketoiminta) MSc Glenda Cárdenas Ramírez: Systematics and macroecology of ferns in wester Amazonia (evoluutiobiologia) FT Sanna Edelman: Prenataalivaiheen vaikutus atooppisten tautien epigenetiikkaan (immunologia) PhD Natalja Eigeliene: Effects of Monopausal Hormonal Therapy (MHT) and Selective Estrogen Receptor Modulator (SERMs) on progesterone Receptor Signalling in Non- and Malignant Postmenopausal Human Breast Tissue (solubiologia ja anatomia) FT Heli Elovaara: Borrelian dekoriinia sitovien proteiinien rakennetutkimus (biolääketiede) LL Nora Erkkola-Anttinen: Vanhempien tekemien tympanometri- ja reflektometritutkimusten käyttökelpoisuus lasten äkillisen välikorvatulehduksen diagnostiikassa (lastentaudit) Dosentti Tove Grönroos: TLR9:n merkitys hypoksisissa kasvaimissa (kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede) FT, dos. Sauli Haataja: Solun hiilihydraattien merkitys syöpäsolun solumatriksi-interaktiossa (lääketieteellinen biokemia) LT Pauliina Hartiala: Vapaan rasvasiirteen metabolinen adaptaatio (kirurgia) LT, dos. Arno Hänninen: Allospesifisten T-solujen monitorointi ja biomarkkerit akuutissa käänteishyljintäreaktiossa (lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia) FM Annika Immonen: Ruumiiseen kiinnittynyt historia. Ikääntyminen ruumiillisena kokemuksena ja kulttuurisena rakenteena (kulttuurihistoria) FT, dos. Visa Immonen: Maskun keskiaikaisten luostarijäänteiden maatutkaus (arkeologia) FT, dos. Kaisa Ivaska-Papaioannou: Luuston ja glukoosiaineenvaihdunnan väliset vuorovaikutukset (solubiologia ja anatomia) Dosentti Tuomas Jartti: Hengitysteiden virusinfektiot ja astman patogeneesi (lastentautioppi) LL Titta Joutsiniemi: Raskaudenaikaisen intrahepaattisen kolestaasin diagnostiikka, hoito ja sikiön hyvinvoinnin seuranta (naistentaudit ja synnytykset) LT, dos. Valtteri Kaasinen: Non-motoriset oireet ja aivojen dopamiinitransportterisitoutumisen parkinsonismissa (neurologia) TtM Satu Kajander-Unkuri: Valmistumassa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen pätevyys (kompetenssi) ja siihen yhteydessä olevat tekijät (hoitotiede) PsM Eeva-Leena Kataja: FinnBrain-raskauskohorttitutkimus (psykologia) KL Heli Ketovuori: Kehittyykö perusopetus? Erityisopetuksesta oppilaan inklusiiviseen tukeen (erityispedagogiikka) FT Minna Kyttälä: Työmuistin varhainen harjoittaminen (erityispedagogiikka) Dos., FT Hanna Lagström: Pohjoismainen kouluruokailu osana lasten ravitsemusta, koulutyöskentelyä ja kokemuksia (Pro Meal) (ravitsemustiede) PhD Song-Ping Li: Understanding Molecular Mechanism of Laminopathy-based Dilated Cardiomyopathy Disease (patologia) Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

12 VUODEN 2014 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT Snellmanin päivän apurahajakotilaisuus Turun Yliopistosäätiön perinteinen apurahajuhla pidettiin Snellmanin päivänä Vanhalinnassa. Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki jakoi apurahojen lisäksi nyt ensimmäistä kertaa vuoden vapaaehtoistyöntekijän tunnustuksen Saarenmaan asioiden yhteyshenkilölle Antti Valtaselle (viereisessä kuvassa keskellä) ja vuoden yhteistyökumppanin tunnustuksen rakennuttajakonsultti Aimo Järviselle (viereisessä kuvassa vasemmalla). Kuvat: Noora Jokinen 12 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014

13 VUODEN 2014 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT TtM Raija Lietzén: Suojaako vahva elämänhallinta eli koherenssin tunne astmaan sairastumiselta ja sairauden pahenemiselta kuormittavien elämäntapahtumien yhteydessä? (kansanterveystiede) MD Sven Lill: Controversies and current challenges in laparoscopic cholecystectomy (kirurgia) TkT, dos. Pasi Liljeberg: Proaktiivinen IoT-pohjainen terveyden seurantajärjestelmä (sulautettu elektroniikka) FT Thomas Lilley: Suomen metsien lepakoiden ekologia, suojelu ja uhanalaisuus (biodiversiteetti- ja ympäristötieteet) FT Pietaliisa Mattila: Antigeenin prosessointi B-soluissa Molekyylitason mekanismit ja merkitys immuunijärjestelmässä (patologia) FM Kati Mokkala: Diabeteksen tausta: metabolisen endotoksemian ja matala-asteisen kroonisen tulehduksen yhteys diabetekseen (biolääketiede) FT, dos. Niko Moritz: Novel multifunctional coatings for composite implants by ink-jet printing (biomateriaalitiede) FT, dos. Jorma Määttä: Tuumorimakrofaagit syöpähoidon kohteena (solubiologia ja anatomia) Dos., FT Liisa Nissinen: Ei-proteiinia koodaavat RNA-molekyylit ihon levyepiteelisyövässä (ihotautioppi) LL Nanneli Pallasmaa: Keisarileikkaus Suomessa. Synnytystavan vaikutus äidin synnytyskomplikaatioiden esiintyvyyteen (synnytysoppi) Kirjastonjohtaja Ulla Nygrén: Kirjaston karttakokoelman täydentäminen (yliopiston kirjasto) LK Jussi Palomäki: Kaljumyyrikön Has2-geeniä ilmentävän HSV-geenihoitovektorin kehittäminen gliooman hoitoon (virusoppi) FK Ari Pikkarainen: Ympäristömyrkkyjen suorat ja epigeneettiset vaikutukset hyönteisten immuunipuolustuskykyyn ja muihin elinkiertopiirteisiin (ekologia) FM Henna Päkkilä: Nopean ja yksinkertaisen taudinmäärityksen mahdollistavat uudenlaiset reportteriteknologiat ja määrityskonseptit (molekulaarinen biotekniikka ja diagnostiikka) FM Satu Rakkolainen-Sossa: Kolme kieltä kotona. Vuorovaikutus kolmikielisessä perheissä suomen kielen näkökulmasta (kieli tiede) VTL Kreeta Ranki: Eläinten kokemus immanuel Kantin filosofiassa (filosofia) Professori emerita Marjatta Raudaskoski: Cdc42 ja Rac proteii nien tehtävä halkiheltan (Schizophyllum commune) rihmaston kasvussa ja suvulisessa lisääntymisessä (molekulaarinen kasvifysiologia) FM Juha Ruohonen: Kaarinan Ravattulassa sijaitsevan Suomen vanhimman kirkonjäännöksen luonnontieteelliset analyysit (arkeologia) Professori Hannu Salmi: Kiekkokansa. MM-jääkiekko suomalaisessa populaarikulttuurissa (kulttuurihistoria) LT, dos. Eriika Savontaus: Neuropeptidi Y:n merkitys metabolisen oireyhtymän synnyssä (farmakologia) PhD Johannes Scheepens: Genetic pollution (ekologia) DDS Roda Seseogullari-Dirihan: Effect of Collagen Crosslinkers on Dentin Protease Activity (hammaslääketiede) FT Raine Toivonen: Sulamattomien ravintokuitujen vaikutus suolen mikroflooraan ja muutosten yhteys tyypin 1 diabetekseen (lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia) Dosentti Kirsi Virtanen: Ruskean rasvan vaikutus lihavuuteen ja sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin pitkittäisseurannassa terveillä aikuisilla (kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede) NUOREN TUTKIJAN APURAHAT Nuoren tutkijan apurahat myönnettiin väitöskirjaansa tekeville lahjakkaille jatko-opiskelijoille, jotta he muusta ansiotyöstä vapaana voivat keskittyä tutkimustyöhön. Vuonna 2014 säätiön keskimäärin neljän-kuuden kuukauden mittaiset nuoren tutkijan apurahat myönnettiin seuraavasti: FM Jaakko Antikainen: Äänentoiston äänensävyjä ja taajuustoistoa luonnehtivien adjektiivien merkitykset suomen kielessä (suomen kieli) LL, FM Eva-Maria Birkman: Epidermaalisen kasvutekijäreseptorin ja muiden biomarkkereiden sekä syövän kantasolujen merkitys ruoansulatuskanavan syövissä (patologia) MSc Barbara Class: Evolutionary quantitative genetics of animal personality in the wildt (ekologia) MSc Brigitta Csendes: The essential role of Th17 and itreg cells in inflammation (immunologia) MSc Matteo Da Ros: Interplay between RNA regulation and vesicular transport system in male germ cells (molekulaari biologia, endokrinologia) DDS Dareen Fteita: Impact of estradiol on the virulence and pathogenicity of the Prevotella intermedia group organisms (perodontologia) FM Usva Friman: Digitaaliset pelit ja kulttuurinen osallisuus: tutkimus suomalaisten naisten pelaajaidentiteetistä ja paikantumisesta pelaajakulttuuriin(digitaalinen kulttuuri) MSc Oleg Golubev: Hybridisaatiota tehostavat nukleiinhappoemästen rakenneanalogit (orgaaninen kemia) MSc Isrrael Gómez: Diversity of Neotropical parasitoids (Hymenoptera: Ichneumonidae) (evoluutio biologia) MSc Mika Hannula: Uncertainty, Anomalies, and Predictability in Bayesian Asset Pricing (rahoitus) MSc Jingwei He: Dental application of new methacrylate monomers with antibacterial and radiopaque properties (biomateriaalitiede) LL Pauliina Hietala: Lonkkamurtumapotilaiden sydäntapahtumat (sisätautioppi, traumatologia) LL Maria Honkinen: Lapsen avosyntyinen keuhkokuume (lastentautioppi) LL Ville Huovinen: Lihavuuden, laihtumisen ja ikääntymisen vaikutus luun terveyteen (diagnostinen radiologia) FM Salla Härkönen: Muurahaisten pesävieraat: norkomuurahaisen esiintyminen (biodiversitettitutkimus, ekologia) MSc Syed Jafri: Virtual Runtime Adaptive Partitions (VRAP) for efficient resource management in nano scale regime (tietojenkäsittelytiede) Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

14 VUODEN 2014 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT MD Ivan Jambor: Advanced MRI methods for imaging of prostate cancer: correlation with PET and histo-pathology findings (radiologia) MSc Ruo Jia: Bamboo distribution analysis in remote habitats by GIS application to monitor protect future potential Giant Panda habitats (maantiede, ekologia) DI Tomi Juhola: Ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät innovaatioiden mahdollistajina (tietotekniikka) FM Aino Kalske: Kasvin ja kasvinsyöjähyönteisen koevoluutio pirstoutuneessa elinympäristössä (ekologia) FM Suvi Karila: Jumalanne ei ole enää minun Uskonnottomien naisten kokemuksia 1800-luvun Yhdysvalloissa (kulttuurihistoria) FM Taina Korpela: Esriinin rooli syövän etenemisessä (patologia) MA Inna Kozlinska: Inter-linkages between entrepreneurial training and entrepreneurship (yrittäjyys) LK Petri Kresanov: Hapettuneet HDL:n lipidit ja ateroskleroosiriski (kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede) FM Johanna Kurko: Lysinurisen proteiini-intoleranssin (LPI) hematologisten, immunologisten ja metabolisten muutosten molekyyligeneettinen tausta (lääketieteellinen biokemia ja genetiikka) LL Roosa Lankinen: Inflammaatio, ateroskleroosi, elämänlaatu ja mortaliteetti vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla (sisätaudit) FM Anna Leisvuori: Aihiolääkestrategioiden kehitys C-hepatiitin hoitoon käytettäville antiviraalisille nukleosideille (orgaaninen kemia) LL Jussi Leppävirta: Neurofibromatoosiin liittyvä sairastavuus, oheissairaudet sekä sosioekonominen asema (iho- ja sukupuolitautioppi) KM Shupin Li: How socio-digital technologies are transforming adolescents' networking practices (kasvatustiede) VTM Kimmo Makkonen: Miten kunnista ja maakunnista puhutaan eduskunnan täysistunnossa? Kvantitatiivisen tekstianalyysi eduskunnan kuntapuheesta vuodesta 1999 alkaen (valtio-oppi) FM Minttu Mattila: Lentivirusvälitteinen SERCA2a-geeniterapia sydänsairauksiin (sydän- ja verisuonitaudit, geeniterapia) FM Matti Minkkinen: Yksityisyyden tulevaisuuskuvat Trendit ja toivottavat tulevaisuudet (tulevaisuudentutkimus) FM Harri Merisaari: Improved quantification and modeling of PET/MRI data: towards computer aided diagnosis (tietojenkäsittelytiede) FM Leenamaija Mäkilä: Uusien prosessiteknologioiden kehittäminen mustaherukan hyötykäyttöön (elintarvikekemia) OTL, KTM Anne-Mari Mäkinen: Sopimuksenveroinen käytäntö työsuhteen ehtona (työoikeus) LK Riitta Nieminen: Pikkulapsen ensimmäinen akuutti uloshengitysvaikeus: virusetiologia ja rinoviruksen eri genotyypit (lastentautioppi) FM Lauri Nikkanen: Kloroplastin toiminnan ja biogeneesin tioredoksiini-välitteinen säätely (molekulaarinen kasvibiologia) FM Lotta Nylund: Lasten suolistomikrobiston koostumus ja kehittyminen varhaislapsuudessa sekä niihin vaikuttavat tekijät (elintarvikekemia) MD, MPH Thi Tam Pham: Bone marrow fat: a novel location of insulin resistance in human (kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede) FM Minna Piipponen: Pitkät ei-koodaavaa RNA:t ihosyövässä (iho- ja sukupuolitautioppi) FM Inka Rantakallio: Autenttisuusdiskurssit ja maailmankatsomukset suomalaisessa underground-rapissa tapaustutkimuksena (musiikkitiede) FM Tuomas Rantala: J.E Sunila maalaisliittolaisena poliitikkona ja pääministerinä (poliittinen historia) FM Anniina Rintala: Faecalibacterium prausnitzii ja muut terveyttä edistävät bakteerit osana suolistomikrobistoa (lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia) MA Hilja Roivainen: Utopistinen maisema 2000-luvun pohjoismaisessa maalaustaiteessa (taidehistoria) FM Sirkku Ruokkeinen: Kirjan evaluaatio vaikuttamisen välineenä 1500-luvun englantilaisissa parateksteissä (englannin kieli) FM Markus Räsänen: Molekyylirakenteen vaikutus lantanidikelaattien luminesenssiin (analyyttinen kemia) FM Anna Sahlberg: Reaktiiviselle artriitille ja muille reumataudeille altistavan kudostekijä HLA-B27:n vaikutus solunsisäiseen signalointiin (lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia) VTM Henri Salokangas: Poliittiset instituutiot ja valtionvelka (taloustiede) PsM Susanna Salomäki: Ajan havaitseminen Aspergerin oireyhtymässä (psykologia) LL Jaana Seikkula: Pakastealkiosiirrot Alkioiden pakastuksen kestävyyden ennustekijät ja GnRHa-tuen merkitys hoitoennusteelle (naistentaudit ja synnytykset) LL Jussi Sipilä: Huntingtonin taudin epidemiologia, genetiikka ja kliininen kuva Suomessa (neurologia) FM Auni Somero: Kertymäkiekot vuorovaikuttavissa kompakteissa kaksoistähdissä (tähtitiede) HLL Aino Toiviainen: Probioottien vaikutukset suun terveyteen (parodontologia) FM Maria Tuomi: Kasvien ja laiduntajien vuorovaikutukset muuttuvalla tundralla myyrälaidunnuksen ekosysteemi- ja yhteisöekologiset vaikutukset tundran kasviyhteisöissä ja maaperässä (ekologia) LK Jetro Tuulari: SLEEPASS/SLEEVE2 (neurologia) FM Elina Uusitalo: Neurofibromatoosi tyyppi 1 (NF1); syöpäriski, rintasyöpäanalyysi ja uuden sukupolven sekvensointimenetelmä NF1-geenidiagnostiikassa (solubiologia ja anatomia) FM Susanne Vainio: Multippeli skleroosin lääkkeiden ja PETmerkkiaineiden testaaminen neuroinflammaatio- ja EAE-tautimalleissa (neurologia) FM Joshua Webb: Oppija-englannin suullisen sujuvuuden kehittyminen ja mallintaminen englannin kieli) FM Tuomas Äystö: Uskonrauhan rikkominen suomalaisessa oikeuskulttuurissa: uskontotieteellinen analyysi (uskontotiede) Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014

15 VUODEN 2014 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT NIMIKKORAHASTOT Aikaisemmin tekstissä esitetyn yhteenvetotaulukon lukuihin sisältyvinä on nimikkorahastoista myönnetty seuraavat summat eri tarkoituksiin, jotka on määritelty ao. rahastojen säännöissä: Aarre ja Rakel Aallon rahasto Sisätautien, erityisesti syövän ja verisuonitautien tutkimus 5 387,07 Aili Heimon rahasto Humanistisen tiedekunnan piirissä tehtävä tutkimus 9 501,66 Aino Lidmanin rahasto Turun yliopistossa suoritettava lastentautien alan tutkimustyö 3 016,86 Airi Johanssonin rahasto Turun yliopistossa tehtävään sisäelinkirurgiaan liittyvä tutkimus 2 860,00 Aleksandra Holmsténin rahasto Kirjaston Fennica-kokoelman täydentäminen sekä kirjaston henkilökunnan opinto- ja kongressimatkat ,74 Allan Ahon ortopedian ja traumatologian rahasto Ortopediaan, traumatologiaan ja luukasvaimiin liittyvä tutkimus 5 711,63 Aloha ja Reino Alavan rahasto Turun yliopistossa suoritettava kasvisystematiikan (mukaan lukien sienet ja jäkälät) ja perinnöllisyystieteen alojen tutkimustyö ja jatko-opinnot 8 320,73 Anna Mäkilän rahasto Turun yliopistossa tehtävä tutkimustyö 1 507,83 Antero Kasasen rahasto Munuaistautien ja lääketieteen etiikan alojen tutkimustyö 1160,59 Eeva Karpaksen rahasto Kasvatustieteen, suomen ja sen sukukielten sekä yhteiskuntatieteiden alojen tutkimustyö 2 723,24 Eeva Nordmanin rahasto Turun yliopistossa tehtävän onkologian ja sädehoidon alan tutkimustyö, pääpaino sädehoidossa 684,44 Erkki Aspin stipendirahasto Sosiologiaan liittyvä tutkimustyö ja tutkijavaihto 253,95 Erkki Tammisalon rahasto Hammaslääketieteellisen diagnostiikan alan tutkimustyö 718,72 F.Hoffman La Roche -rahasto Virusopin alan tutkimus 866,21 Heikki Huhtamäen rahasto Ravintoaineisiin ja ravitsemukseen liittyvä tutkimus 1 720,04 Heikki Kestilän rahasto Turun yliopiston opettajien ja tutkijoiden tekemä tutkimus 3 239,62 Ida ja Toivo Parten rahasto Syöpä- tai muu lääketieteen alan tutkimus, ensisijaisesti nuoret tutkijat 8 432,44 Ilmari Katajan rahasto Oikeustieteellinen tutkimus- ja opetustyö sekä alan kirjallisuushankinnat 2 492,35 Irma ja Benito Casagranden rahasto Italian kieli ja kulttuuri, kasvatustieteet, rakennetun ympäristön kulttuurihistoria, taidehistoria ja arkkitehtuuri, kulttuurivaihto 1 000,00 John Pelanderin rahasto Sydän- ja verisuonitautien tutkimus ,00 Juho Lennart Kalliomäen rahasto Kliinisen sisätautiopin tutkimus, väitöskirjat ja muut julkaisut 1 968,36 Kari Salavuon muistorahasto Sosiaalipolitiikan alan nuorten tutkijoiden tutkimustyö ja tutkijavaihto 127,87 Kauko Mansikan muistorahasto Teoreettisen fysiikan alan nuorten tutkijoiden tutkimustyö 281,63 Kerttu ja Jarl Lyyvaaran rahasto Turun yliopistossa suoritettavan Parkinsonin taudin ja dementian tutkimukseen 2 860,87 Kevo rahasto Matka- ja tutkimusapurahat työskentelyyn Kevolla, erikoiskurssien järjestäminen 1 247,19 Kliinisen virologian tutkimusrahasto Kliinisen virologian alan kansainvälisiin ja kansallisiin kokouksiin osallistumista 201,99 Kosti Hämmärön rahasto Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus ,13 Leena Tähtisen muistorahasto Tähtitieteen alan nuorten tutkijoiden tutkimustyö ja matkat 705,28 Maija-Liisa ja Seppo Salaman rahasto Turun yliopiston nuoren tutkijan apurahat ,43 Maiju Havulinnan rahasto Nuorten naisten Turun yliopistossa tekemä tutkimustyö 4 273,06 Maire, Johan ja Pentti Lindbergin rahasto Syöpätautien, erityisesti lasten syöpätautien tutkimustyö 3 801,24 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

16 VUODEN 2014 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT Margit Valveen rahasto TY:n synnytys- ja naistentautiopin oppiaineen piirissä tehtävä syöpätutkimus 1 243,33 Martta ja Uno Pikarlan rahasto Nuorten sisätautiopin tutkijoiden työ kotimaassa ja ulkomailla ,41 Martti ja Mikael Ruolan rahasto Lääketieteen alan tutkimustyö 1 538,54 Matti Koivurinnan rahasto Kaupunkikulttuuriperinne ja -arkeologia 966,11 Niilo ja Helmi Näsäsen rahasto Syöpätauteihin liittyvä tutkimus ,05 Oikeustieteen rahasto Turun yliopiston oikeustieteellisen opetuksen kehittämiseen ja oikeustieteelliseen tutkimukseen 3498,86 Osmo Ikolan rahasto Tunnustuksena parhaasta suomen kielen tai sen sukukielten pro gradu -tutkielmasta 962,35 Pekka Niemen rahasto Psykologian alan jatko-opiskelijoiden ja post doc -tutkijoiden Turun yliopistossa tekemään tutkimustyöhön 4 000,00 Pentti ja Tyyni Ekbomin rahasto Syöpään ja syövän torjuntaan liittyvä tieteellinen tutkimus ,79 Pentti Kososen rahasto Kannustusstipendejä korkeatasoisille kemian oppiaineen väitöskirjoille sekä pro gradu -töihin, joista saatu arvosana vähintään magna cum laude abrobatur (myönnetään ilman hakemusta) 306,33 Pohjoismainen kirurgiayhteistyörahasto Pohjoismainen kirurgiayhteistyö: kongressimatkat, vierailijoiden kutsuminen 400,00 Pro Nursing rahasto Turun yliopistoa tukevaan käytännön hoitotyön kehittämiseen, nuoren tutkijan hoitotieteelliseen tutkimustyöhön, ulkomaille suuntautuviin hoitotieteellisiin kongressi-, tutkimus- tai koulutusmatkoihin sekä vierailevien hoitotieteen luennoitsijoiden ja tutkijoiden kutsumiseen 1 735,04 Pulmu Tilviksen rahasto TY:n humanistisen tiedekunnan nuorten tutkijoiden tekemä tutkimustyö 5 077,52 Sirkka-Liisa Peltosen rahasto Turun yliopistossa suoritettava MS- ja muiden autoimmuunitautien tutkimus ja lasten verisuonisairauksien tutkimus 7 341,51 Tauno Nurmelan muistorahasto Romaanisen filologian alan tieteellinen työ ja muu toiminta 1 444,28 Tellervo ja Kyllikki Hakalan rahasto Turun yliopistossa opintoja harjoittaville suomalaisille tai ulkomaalaisille vähävaraisille ja lahjakkaille lääketieteen opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille 6 056,93 TS-Yhtymä Oy:n rahasto Viestintäalan tutkimustyö, erityisesti painetun ja sähköisen viestinnän vaikutus ja erot oppimiseen ,32 Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusrahasto Turun yliopiston lääketieteen, hammaslääketieteen ja hoitotieteen alojen nuorten tutkijoiden tutkimustyö 2 439,57 V.A. Koskenniemen rahasto Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden ansiokkaille tutkijoille 1 474,41 Wallac Oy:n rahasto Biokemiallisten ja kliiniskemiallisten analyysimenetelmien ja -laitteiden tutkimus-, kehitys- ja soveltamistyö ,03 Veikko Nurmikon rahasto Biokemian, elintarvikekemian ja biotekniikan jatko-opiskelijoiden tutkimustyö 1 624,46 Vera Koivumäen rahasto Nuoren tutkijan apurahat: lääketieteellisen tiedekunnan vähävaraiset ja etevät opiskelijat, jatko-opiskelijat ja nuoret tutkijat ,65 Viktor Emil Heikkilän rahasto Reumatauteihin ja muihin autoimmuunisairauksiin liittyvä tutkimustyö 2 908,26 Vuonna 2014 ei apurahoja jaettu seuraavista rahastoista: Antero ja Thelma Vaaraman rahasto, Auli ja Paavo Toivasen rahasto, Bengtskär-rahasto, Eero Talan rahasto, Keijo Virtasen rahasto, Turun ja Tarton yliopistojen Granö -yhteistyörahasto, Tutoris-rahasto ja Wilsonin Bengtskär-rahasto. Saaristomeren tutkimuslaitoksen Seili rahasto Tutkijoiden ylläpitokustannukset Saaristomeren tutkimuslaitoksella 400,00 16 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014

17 SIJOITUSTOIMINTA JA TALOUS 2014 SIJOITUSTOIMINTA JA TALOUS 2014 Yleiskatsaus sijoitusympäristöön vuonna 2014 Sijoitusympäristö vuonna 2014 oli kaksijakoinen. Merkkejä reaali talouden elpymisestä oli nähtävissä, erityisesti Yhdysvalloissa, mutta Euroopassa kasvu jäi vaimeaksi. Eräissä maissa mm. Suomessa BKT laski. Euroopan Keskuspankin käynnistämä euro alueen talouden vakaannuttaminen rahapoliittisin keinoin jatkui ja se ilmeisesti on ollut pitämässä heikkoakin luottamusta tulevaan yllä. Tapahtumat Ukrainassa keväästä alkaen on ollut omiaan hermostuttamaan markkinoita. Ne maat, jotka ovat olleet sidoksissa Venäjän talouteen kuten Suomi ovat kärsineet eniten sekä länsimaiden asettamista pakotteista että venäläisten kuluttajien heikentyneestä ostovoimasta. Syksyllä alkanut öljyn hinnan aleneminen ja ruplan ulkoisen arvon heikentyminen merkitsevät lisävaikeuksia paitsi Venäjän talouteen että siitä riippuvaisten toimialojen taloudelliseen kehitykseen. Euron kurssin heikentyminen suhteessa dollariin ( 12% v. 2014) on toisaalta nostanut eräiden vientiin suuntautuvien toimialojen, kuten metsäja metalliteollisuuden, suhdannenäkymiä. Osakekurssit nousivat alkuvuonna eikä vuoden aikana esille tulleet epävarmuustekijät ole suuremmalti kehitystä muuttaneet. Venäjän ja siitä riippuvaisten maiden osakkeiden arvot luonnollisesti laskivat rajusti, lähes 40 %. Maailmaindeksi nousi 20 %, Yhdysvallat 29 %, Japani 9 %, Eurooppa 7 %, Suomi 10,6 %, kehittyvät markkinat 11,5 % (Aasia 19,6, Eurooppa 29, Lat. Amerikka 0), raaka-aineet 20 %. Korkotaso pysyi historiallisen alhaalla. Varsinkin euroalueen sekä valtion- että yrityslainoista tuottoja pystyi saamaan oikeilla valinnoilla. Suomen kansantalouden tila oli vuonna 2014 edelleen taantumassa. Viennin väheneminen ja kilpailukykyongelma merkitsivät laajoja irtisanomisia ja lomauttamisia yksityissektorilla. Julkisen sektorin osuus kansantaloudesta kasvoi. Kestävyysvajetta yritettiin saada kuntoon kunta-, sote- ja eläkeuudistuksella, josta vain viimeksi mainitussa saatiin ratkaisu. BKT:n kasvu oli pysähdyksissä. Inflaatio oli vuonna %. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi merkittävästi ja oli jo yli Työttömyysaste kohosi 10 %:iin, nousua vaimensi työvoiman määrän supistuminen suurten ikäluokkien eläköitymisen jatkuessa. Turun Yliopistosäätiön sijoitukset vuonna 2014 Turun Yliopistosäätiön sijoitukset olivat vuonna 2013 hyväksytyn sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitettuna eri omaisuusluokkiin. Sijoituspolitiikassa terävöitettiin erityisesti jakoa ydin- ja satelliitti -salkkuihin. Pitkän sijoitushorisontin omaavalla yhteisöllä voi olla ja Yliopistosäätiön kirjattujen sijoitususkomusten mukaan pitääkin olla omaisuuseriä, joissa korostuu pitkän aikavälin tuottoodotukset ja kärsivällisyys. Noteerattujen arvopapereiden arvo nousi. Kotimaisten osakkeiden nousu oli n. 13 %, eurooppalaisten ja pohjoismaiden osakkeiden kehitys vajaa viisi prosenttia. Kehittyvien maiden osakkeissa nousu oli hieman vajaa kymmenen prosenttia. Korkosalkkujen tuotto oli n. 1 % ja 6 %. Säätiön kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden markkinaarvojen arviointi tehdään vapaamuotoisesti kerran vuodessa. Arvioinnissa ei käytetä maksullisia asiantuntija-arviointeja. Arvoja voidaan luonnehtia varovaisiksi ja on todennäköistä, että monista kohteista saataisiin realisoinnissa enemmän kuin miksi ne on arvioitu. Eurooppalaisiin suurkaupunkeihin sijoittava kiinteistörahasto (Morgan Stanley Office Fund) arvostettiin viimeisimmän sijoitusraportin ns. NAV-arvoon. Kaiken kaikkiaan omaisuusarvot kehittyivät myönteisesti vuoden 2014 aikana ja arvostusero (markkina-arvojen ja kirjanpitoarvojen ero) oli vuoden lopussa runsaat 13,1 M (vuonna ,0 M ). Säätiön salkku tuotti vuoden 2014 aikana n. 6 % (vuonna %) kun oikaisuerinä on otettu huomioon apurahajako, hallinnon kustannukset ja saadut lahjoitukset. Näkymät sijoitusvuodelle 2015 Vuoden 2015 sijoitusympäristön tilaa on vaikea ennustaa. Korkotaso tulee ilmeisesti edelleen säilymään matalalla. Poliittinen ja taloudellinen tilanne Euroopassa ja Suomessa vaikuttavat oleellisesti erityisesti osakkeiden arvostustasoihin ja suuretkin heilahtelut ovat mahdollisia. Suomen julkiseen talouteen on ennakoitavissa merkittäviäkin rakennemuutoksia ja leikkauksia vuonna Keskeinen haaste on saada vienti uudelleen kasvu-uralle ja kilpailukyvyn lisääminen. Se myös takaisi yksityisen kulutuksen ja työllisyyden säilymisen tasolla, joka turvaa julkisen talouden tarvitseman tulokertymän. Ratkaisevassa asemassa on kevään eduskuntavaalit ja sen jälkeisen hallitusneuvottelujen lopputulos. Turun Yliopistosäätiön sijoitusomaisuutta hoidetaan pitkällä tähtäimellä eikä säätiö ole tehnyt koko sijoitusomaisuuteen vaikuttavia lyhyen tähtäimen näkemyksenottoja. Sijoitusmarkkinat ovat viime vuosien aikana muuttuneet nopeatempoisemmaksi. Korkojen pysyessä alhaalla vakaat vuokratuotot ovat olleet tärkeä osa säätiön kassanhallinnassa. Yhtiöiden osingot ovat riippuvaisia maailmantalouden kehityksestä. Huoneistojen ja kiinteistöjen osalta keskeistä on ylläpitää ne hyvässä kunnossa, jotta hyvät vuokrausasteet voidaan säilyttää. Huoneistojen osuutta omaisuusjakaumassa pyritään kuitenkin vähentämään ylipainosta normaalipainoon. Säätiö jatkaa Vanhalinnan asuntotonttien myymistä samoin Hämmärön lomatonttien myyntiä keväällä As Oy Kiinanmyllyn uudisrakennus tulee olemaan vuoden 2015 keskeinen uusinvestointi. SÄÄTIÖN OMAISUUDENHOITO Säätiön omaisuudenhoidosta vastaa säätiön hallitus. Yksittäiset sijoituspäätökset tekee tai valmistelee hallitukselle sijoitustoimikunta. Säätiöllä on kolmen omaisuudenhoitajan kanssa toimeksiantosopimus osakesalkkujen hoitamisesta. Omaisuudenhoitajien hoidossa olevissa salkuissa on sijoituksia suomalai- Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

18 SIJOITUSTOIMINTA JA TALOUS 2014 siin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. Omaisuudenhoitosopimuksissa on kiinnitetty huomiota salkkuun valittavien sijoitusten omistusaikaan, osuuteen koko salkusta, toimi alaan, valuuttakurssiriskiin sekä sijoituskohteiden huolelliseen valintaan. Kahden omaisuudenhoitajan kanssa on tehty sopimus korkosalkun hoitamisesta. Säätiön sijoitustoimikunta ja hallitus ovat seuranneet sopimusten toteutumista. Yliopistosäätiön sijoitusomaisuus muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, josta kullekin säätiön hallinnoimalle rahastolle kuuluu osa. Tilinpäätöksen yhteydessä tuottojäämä jaetaan rahastoille osuuksien suhteessa. Sijoitusomaisuuden ulkopuolelle on jätetty sellainen omaisuus, joka ei kerrytä sijoitustuottoja kuten Bengtskärin majakka ja Tartossa sijaitseva Granö-keskus. Sijoitusomaisuuden ulkopuolella ovat myös sellaiset omaisuuserät, jotka ovat säätiön omistuksessa, mutta joita rasittaa käyttöoikeus. Säätiön sijoituspolitiikka on kirjattu vuonna 2013 erilliseen asiakirjaan. Siihen kirjattiin säätiön keskeiset sijoitususkomukset. Sijoituksilla on pitkä sijoitushorisontti ja säätiö pyrkii sekä varmaan että tuloa tuottavaan sijoittamiseen. Pitkäaikaiset kiinteistö- ja huoneistosijoituskohteet antavat myös inflaatiosuojaa. Sijoituspolitiikassa terävöitettiin ydinsalkun ja satelliittien jakoa ja omaisuuserät ryhmiteltiin uudelleen tämä jako silmällä pitäen. APURAHAJAON MÄÄRÄYTYMINEN JA MUU TUKI YLIOPISTOLLE Jaettavien apurahojen määrä on sidoksissa sijoitusomaisuuden arvonkehitykseen. Määrä lasketaan tiettynä osuutena kymmenen vuoden sijoitusomaisuuden arvon keskiarvosta. Vuosittainen jakomäärä nykyisellä omaisuuden määrällä on runsas miljoona euroa. Jaettava määrä katetaan edellisen vuoden tuottojäämästä ja myyntivoitoista tai rahastojen pääomista. Järjestelmällä pyritään siihen, että apurahajako ei olisi riippuvainen sijoitusmarkkinoiden vuosittaisista vaihteluista. Granö-keskuksen alijäämä on kirjattu Turun yliopiston tukeen ja se on veloitettu yleisrahaston pääomasta. Ylioppilasteatterin vuokratuki on kirjattu niin ikään yliopiston tukeen. SIJOITUSTEN KEHITYS VUONNA 2014 Säätiön tuottojäämä oli (vuonna ). Myyntivoittoja realisoitiin (v ). Arvonalennuksia tehtiin (vuonna ). Säätiön sijoitusomaisuuden arvo oli vuoden lopussa noin 48,5 M (47,1 M ). Säätiön sijoitusten tuotto, kun on huomioitu saadut lahjoitukset, maksetut apurahat ja hallintokustannukset, vuonna 2014 oli 6 % (v %). KIINTEISTÖT JA HUONEISTOT Säätiön kiinteistöomaisuuden paino sijoitusomaisuudessa on muutaman viime vuoden ajan ollut yli 40 %. Tämä johtuu maaalueiden määrän lisäyksestä. Vuonna 2008 tehty omistusjärjestely Vanhalinnassa toi säätiön sijoitusomaisuuteen yhteensä 78 asuntorakentamiseen tarkoitettua tonttia. Vuonna 2009 seitsemääntoista tonttiin valmistui kunnallistekniikka. Vuoden 2013 lopussa tontteja oli myyty seitsemän. Tonttien hintapyynnöt vaihtelevat :sta :on. Säätiöllä on voimassa Liedon kunnan kanssa maankäyttösopimus, jossa määritellään kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvät kysymykset ja toteutuksen väljä aikataulu. Vuoden 2014 aloitettiin kahden seuraavan korttelin kunnallistekniikan rakentaminen. Omakotitalojen rakennusoikeudet ja talotyypit on suunniteltu siten, että koko alueelle muodostuu monipuolista tarjontaa. Vuonna 2009 säätiö sai testamenttilahjoituksen rymättyläläiseltä maanviljelijä Kosti Hämmäröltä. Lahjoitus käsitti merkittävän maa-omaisuuden, yli 100 hehtaaria. Säätiö käynnisti samana syksynä, saatuaan omaisuuden hallintaansa, rantakaavan tarkistuksen määritelläkseen tilan rakennuspaikkojen parhaat sijainnit. Rantakaavan tarkistus hyväksyttiin Naantalin kaupunginvaltuustossa joulukuussa Säätiö aloitti tonttimyynnin ns. tarjouskauppamenettelyllä keväällä Vuonna 2014 tontteja myytiin kuusi, myyntihintojen ollessa yhteensä Keväällä 2015 myynnissä on yksi saaritontti sekä kaksi ei-omarantaista tonttia. Yhteisrantaisille tonteille perustettiin vuonna 2013 Kiinteistö Oy Fältinranta, jolle rakennettiin saunarakennus ja yhteislaiturit. Yhtiön viidestä osakkeesta kaksi on edelleen säätiön omistuksessa ja ne myydään yhdessä ei-omarantaisten tonttien kanssa. Turun Yliopistosäätiö on omistanut vuodesta 2001 lähtien Kiinteistö Oy Teutorin. Yhtiö omistaa Turun itäisessä keskustassa entisen ns. kenkätehtaan tontin ja rakennuksen, joka on vuokrattu Turun yliopistolle. Tontin asemakaavan muutos vahvistettiin vuoden 2010 syksyllä. Vuoden 2011 lopulla toteutettiin koko vuoden suunniteltu ja valmisteltu järjestely, jossa säätiö luovutti omistamansa KOY Teutorin osakkeet perustetulle Teutorin Kiinteistö Ky:lle. Se omistetaan yhdessä Turun yliopiston kanssa. Samassa yhteydessä sovittiin järjestelystä, jossa KOY Teutori rakennuttaa tontille uudisrakennuksen ja peruskorjaa sen jälkeen vanhan rakennuksen. Vuoden 2014 aikana rakennuskokonaisuus valmistui ja se oli heinäkuusta lähtien kokonaisuudessaan käytössä. Säätiön lisäsijoitukset uudisrakennukseen ja peruskorjaukseen ovat yhteensä Loppuosa rahoitettiin Turun yliopiston suorittamalla vastaavalla oman pääoman erällä ja KOY Teutorin ottamalla pankkilainalla. Teutorin Kiinteistö Ky antoi rahoittajalle, Turun Seudun Osuuspankille, ns. kovenanttisitoumuksen omistuksen pysyvyydestä ja vastikkeiden maksusta. Säätiö omistaa 40 % As Oy Kiinanmyllystä osoitteessa Vähä- Hämeenkatu 1. Aiemmin As Oy Kiinanmylly haki ja sai tontille asemakaavamuutoksen. Sen mukaan nykyinen rakennus tulee purettavaksi ja tilalle rakennetaan uusi liike- ja asuintalo. Vuoden 2014 alussa tehtiin järjestelyt, jossa Yhtiön toinen pääomistaja, TYKS-säätiö myi puolet omistuksestaan Turun yliopistolle. Kesällä neljänneksi omistajaksi tuli Turun yliopiston ylioppilaskunnan Universtas Oy säätiön myydessä viidenneksen omistuksestaan. Vuoden 2014 aikana rakentaminen oli hyvässä vauhdissa. Rakennuskokonaisuus on valmis vuoden 2016 alussa. 18 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014

19 SIJOITUSTOIMINTA JA TALOUS 2014 Vuonna 2007 hankittuun osoitteessa Linnankatu 24 sijaitsevaan kohteeseen perustettiin tuolloin KOY Herrainkulma hallinnoimaan rakennusta ja sen tonttia. Myöhemmin yhtiö osti Turun kaupungilta myös tontin. Säätiön omistamat huoneistot ao. yhtiössä olivat kaikki vuokrattuja koko vuoden. Yhtiöllä on pitkäaikaista pankkilainaa Turun Yliopistosäätiön saatava yhtiöltä on Turun Yliopistosäätiö omistaa As Oy Turun Sukkulakodin. Lainan määrä vuoden lopussa oli n. 3,2 M. Yhtiössä on 66 vuokra-asuntoa. Vuokraustoiminnan hoitaa OP-Kiinteistökeskus ja isännöinnin Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy. Vuokrausaste on ollut hyvä (v %) johtuen hyvästä varustelutasosta ja sijainnista. Huoneistokorjauksilla vuoden aikana on pyritty pitämään vuokrausaste korkeana. Säätiöllä on yksi korkotukilainoitettu kohde, josta se omistaa 20 %:n vähemmistöosuuden. Se sijaitsee Turun Tervatorilla. Säätiö myi vuonna 2014 toisen vastaavanlaisen asuntokohteen Oulun keskustassa. Säätiö omistaa seitsemän toimistohuoneistoa käsittävän kokonaisuuden Turun kauppatorin laidalla sijaitsevassa KOY Primassa. Kaikki tilat olivat vuoden 2014 ajan vuokrattuina, mutta kesäyliopiston tilat olivat vajaakäytössä. KOY Turun Verkahovissa säätiöllä on omistuksessa tuleva oikeus (B-osake) seitsemään huoneistoon. Turun Yliopistosäätiön omistamat ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytössä olleet tilat KOY Aura-Tavastissa (Hämeenkatu 6) myytiin vuoden 2003 aikana. Säätiölle jäi oikeus kohteeseen haettavaan lisärakennusoikeuteen. Oikeus on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Turun Yliopistosäätiön kiinteistösijoituksiin luetaan viisi kiinteistörahastoa. Eurozone Office Fund sijoittaa eurooppalaisten suurkaupunkien keskustoissa sijaitseviin toimisto- ja liikerakennuksiin. Quarum Feeder Fund QA II on suomalaisia, pääasiassa pääkaupunkiseudulla sijaitsevia asuntokohteita omistava rahasto, samoin kuin Taaleritehtaan asuntorahasto. AKR II Tuotto -rahasto sijoittaa kotimaisiin liike- ja toimistorakennuksiin. Minerva-rahasto vanhuusväen hoitokoteihin ja Evli Baltic -kiinteistösijoitusrahasto Baltiassa sijaitseviin liike- ja toimistorakennuksiin. Vuonna 2014 saatiin päätökseen Saarenmaalla peruskorjaus Turun yliopiston Saarenmaan yliopistokeskuksen piharakennuksessa. Säätiö hankki tontin ja rakennuksen omistukseensa syyskuussa 2009 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Kohde sijaitsee Kuressaaren keskustassa Piispanlinnan naapurissa. Tontin pinta-ala on n neliötä. Vuoden 2010 aikana kunnostettiin nykyaikaiseksi asunnoksi päärakennuksen siivessä sijaitseva vahtimestarin asunto. Huoneisto on vuokrattu talvella ja kesän ajan se toimii vierailijoita palvelevien vahtimestarien asuntona. Tartossa sijaitseva Turun yliopiston ja Tarton yliopiston Granö-yhteistyökeskus muodostaa säätiön omaisuudessa ns. erilliskatteellisen rahaston. Granö-keskuksen alijäämä esitetään omalla rivillään tuloslaskelmassa samoin kuin rakennuksesta ja kalustosta tehtävä poisto. Poisto alentaa erilliskatteisen rahaston kirja-arvoa. Granö-keskuksen alijäämällä tai poistolla ei ole vaikutusta säätiön tilikaudelta jaettavaan tuottojäämään. Granö-keskuksen tuotot olivat vuonna ( ) ja kulut (vuonna ). Erotus on katettu yleisrahastosta. SÄÄTIÖN HALLINTOKULUT Säätiön hallintokulut muodostuvat palkkakustannuksista ja muista toiminnan kuluista. Hallintokulujen yhteismäärä oli euroa (vuonna ). Säätiön luottamushenkilöille ei ole säätiössä noudatetun tavan mukaan maksettu palkkioita tai kustannusten korvauksia. Asiantuntijoille on maksettu hakemusten määrään perustuva palkkio. ESTEELLISYYSOHJEET Turun Yliopistosäätiölle on laadittu oma esteellisyysohje, jossa määriteltiin esteellisyystilanteet sekä lähipiiri. Esteellisyysarviointi tulee esille pääasiassa apurahamyöntöjen kohdalla, mutta ohje sisältää myös erilaiset sopimustilanteet. Hallituksen jäsenten sidonnaisuuksista on laadittu vuosittain päivitettävä luettelo. SÄÄTIÖN HALLITUKSEN ARVIO TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ JA NIIDEN HALLINNASTA Säätiölaki edellyttää, että omaisuus on sijoitettava turvaavasti ja tuloa tuottavasti. Säätiö on hajauttanut omaisuuden useiden omaisuusluokkien välillä ja omaisuusluokkien sisällä. Säätiöllä on kirjallinen sijoituspolitiikka, jossa määritellään säätiön koko salkun riski- ja tuottotaso. Omaisuusluokilla on enimmäispainot ja omaisuusluokkien sisällä yksittäisten sijoitusten määrille on asetettu enimmäismäärät. Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään välttämään koko sijoitusomaisuuden merkittävää arvonmenetystä, mikä luonnollisesti on merkittävin taloudellinen riski. Koska säätiö on sijoitustoimintaa harjoittava yhteisö, sillä ei ole merkittäviä muita, ts. toiminnallisia riskejä ja se pyrkii niitä myös välttämään esim. välttämällä rakennuttajana toimimista. Päätöksenteko tapahtuu kaikki yhteisön päätöksinä, joista laaditaan pöytäkirja. Toiminimenkirjoitussäännöt edellyttävät vähintään kahden henkilön nimeä oikeustoimiin ellei toteuteta toimenpidettä, johon toimeenpanija on yksilöidysti valtuutettu. Omaisuuserät sekä hallituksen jäsenten ja johtavien toimihenkilöiden vastuut on vakuutettu. Säätiön toimihenkilöiden määrä on vähäinen. Henkilöriskiä vähentää toiminnan dokumentointi ja em. päätöksentekomenettely. Säätiön tietoturvariski on vähäinen säätiön käyttäessä yliopiston atk-keskuksen palveluja ja taloushallinnon tietojen ollessa tallennettuna ulkopuolisella palveluntarjoajalla. Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

20 TULOSLASKELMA TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN TULOSLASKELMA VUODELTA 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2013 VARSINAINEN TOIMINTA Apurahatoiminta Myönnetty tilivuoden aikana apurahoja yhteensä , ,67 oman pääoman rahastojen tuottoja edelliseltä vuodelta , ,00 nimikkorahastojen tuottoja edelliseltä vuodelta , ,52 rahastojen pääomista , ,24 tilivuoden aikana saatuja lahjoituksia ,00 0,00 käyttämättä jääneet ja palautuneet apurahat , ,91 Sijoitustoiminta Tuotot Osinkotuotot , ,40 Korkotuotot pitkäaikaisesta sijoituksista , ,94 Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista , ,38 Vuokratuotot , ,06 Teutorin tuotot , ,00 Sukkulakodin vuokratuotot , ,89 Herrainkulman vuokratuotot , ,00 Myyntivoitot / -tappiot (netto) , ,74 Sijoitusten arvonalennukset ja -korotukset , ,49 Sijoitusten tuotot yhteensä , ,92 Kulut Yhtiövastikkeet , ,93 Kiinteistö- ja huoneistokulut , ,46 Kiinteistöjen ylläpidon palkkakustannukset 5 383, ,02 Sukkulakodin hoitokulut , ,47 Herrainkulman hoitokulut , ,44 Granö-keskuksen käyttötalouden alijäämä , ,79 Katetaan yleisrahastosta , ,79 Granö-keskuksen poisto , ,00 Katetaan poisto Granö-yhteistyörahastosta , ,00 Bengtskär -rahaston tuottojäämä 1 919, ,89 Siirretään rahaston pääomaan 1 919, ,89 Fältinrannan hoitokulut 1 500,00 - Muut sijoituskulut , ,98 Sijoitusten korkokulut , ,58 Muut rahoituskulut , ,20 Poistot sijoitusomaisuudesta , ,69 Sijoitusten kulut yhteensä , ,77 Sijoitusten tuottojäämä , ,15 (Sijoitusten tuottojäämä ilman myyntivoittoja/-tappiota) , Palkat ja palkkiot , ,24 Henkilöstösivukulut , ,07 Vapaaehtoiset henkilöstösivukulut 9 359, ,58 Toimitilakulut , ,32 Muut hallinto- ja toimintakulut , ,81 Hallintokulut yhteensä , ,02 Varainhankinta Varainhankinta yhteensä , ,88 lahjoitukset rahastojen pääomiin , ,88 lahjoitukset tilivuoden apurahoihin ,00 lahjoituksista varainhankinnan kuluihin 0,00 Toiminnan tuottojäämä , ,13 (toiminnan tuottojäämä ilman myyntivoittoja/-tappioita) , ,88 Myyntivoittoja rahastojen pääomiin / myyntitappiot rahastojen pääomista ,68 Nimikkorahastojen tuottoja sääntöjen mukaisesti rahastojen pääomiin 0, ,39 Varataan yliopiston tukemiseen seuraavana vuonna nimikkorahastojen tuottoja , ,45 Varataan yliopiston tukemiseen seuraavana vuonna yleisrahaston tuottoja , ,29 Tilikauden yli/alijäämä 20 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013 Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013 Kirjoittajat, kuvaajat Turun Yliopistosäätiö, Turun yliopisto, Liedon Vanhalinna -säätiö Julkaisun suunnittelu ja

Lisätiedot

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1. Toiminta säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi 1.1. Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukeminen 1.1.1. Professoripooli 1.1.2. Kevään kohdennettu

Lisätiedot

Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö

Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2012 1 Säätiöiden tarkoitus... 4 Pääsihteerin katsaus... 4 Luottamushenkilöt... 6 Hallitus... 6 Työvaliokunta... 6 Raha-asiainvaliokunta...

Lisätiedot

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011 DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ 4 Toiminta-ajatus 6 Mikael Knip, puheenjohtaja 8 Johan Eriksson, professori 10 Hannele Uusitalo-Järvinen, LT 12 Diabetestutkimussäätiön toimintakertomus

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta Vuosikertomus 2006 SISÄLTÖ 5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 6 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Suomen Parkinson-säätiö rs on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen ja sitoutunut noudattamaan hyvää hallintotapaa toiminnassaan.

Suomen Parkinson-säätiö rs on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen ja sitoutunut noudattamaan hyvää hallintotapaa toiminnassaan. Vuosikertomus 2012 Suomen Parkinson-säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriösairauksien tieteellistä tutkimusta. Tutkimuksen pohjalta voidaan kehittää tehokkaampia

Lisätiedot

Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7. Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4

Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7. Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4 Kampus Turun yliopisto tiedon ja taidon takoja. Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7 KUVA: ROBERT SEGER Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4 Riitta Lahesmaan johtama Turun biotekniikan

Lisätiedot

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009 TEE 1/2009 Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle Terveyden edistämisen uudet haasteet Terve elämä on kansantaloudellisesti järkevää Yhdessäolo on terveellistä Saako kasvissyöjä liikaa torjunta-ainejäämiä

Lisätiedot

2013 vv. Sivu 1 / 29

2013 vv. Sivu 1 / 29 2013 vv. Sivu 1 / 29 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 7 4. VIESTINTÄ... 8 5. VERKOSTOTOIMINTA... 10 6. KUSTANNUS OY DUODECIM... 13 7. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 Sisällysluettelo 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 2 2. JÄSENISTÖ... 3 3. LIITON ORGANISAATIO.... 4 3.1 Yleistä...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahasto

Kansan Sivistysrahasto Kansan Sivistysrahasto 2015 Julkaisija: Kansan Sivistysrahasto KSR Säästöpankinranta 2A 8. krs, 005300 Helsinki Puhelin: (09) 5868 530 Sähköposti: muista@sivistysrahasto.fi Internet: www.sivistysrahasto.fi

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi YK:n Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012 Pellervo-Seura 2012 Pellervo-Seura ry Pellervo on osuuskuntien ja muiden osuustoiminnallisten yhteisöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Höyryn ulkoportaat. Kymin vanha puoli. SISÄLTÖ YLEISTÄ Sääntöjen muuttaminen... 5 Tietojärjestelmä... 5 APURAHAT Keväällä jaetut apurahat... 7 Toimintapiirin apurahat... 7 Myönnetyt

Lisätiedot

Professori Markku Löytönen

Professori Markku Löytönen Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 6/2011 Markku Heikkilä ja Terhi Pietiläinen hallitukseen, Jari Koskinen uudelle kaudelle Tietokirjailija! Ilmoittaudu jäsentilaisuuteen Educa-messuille 28.1. Syksyn

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus. Tilinpäätös. Pdf-tiedosto. Asiakasedut s. 8. Sijoitustoiminta s. 10. Toimitusjohtajalta s. 6. 1. Lyhyesti...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus. Tilinpäätös. Pdf-tiedosto. Asiakasedut s. 8. Sijoitustoiminta s. 10. Toimitusjohtajalta s. 6. 1. Lyhyesti... VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 8 5. Sijoitustoiminta... 10 6. Hallinto... 15 7. Tilinpäätös... 20 8. Yhteystiedot... 52

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta

Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Kirjoittajat Mikko Helminen Seppo Häkkilä Jari Hänninen Veijo Jormalainen Tapani Juusti Risto Kalliola Esa Lehikoinen

Lisätiedot

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

Diabetestutkimussäätiön vuosikertomus DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖ STIFTELSEN FÖR DIABETESFORSKNING

Diabetestutkimussäätiön vuosikertomus DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖ STIFTELSEN FÖR DIABETESFORSKNING 2005 Diabetestutkimussäätiön vuosikertomus DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖ STIFTELSEN FÖR DIABETESFORSKNING Sisältö 3 Puheenjohtajan tervehdys: Vuosikymmenten tutkimustyö näkyy hoidon kehittymisenä 4 Uudet tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin toimintaan

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin toimintaan Ajankohtaista Duodecimista Jouko Lönnqvist Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin toimintaan on kuulunut lääketieteellisen tutkimuksen tukeminen seuran perustamisesta eli vuodesta 1881 alkaen. Vuonna 1906

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Turun Suomalainen Yliopistoseura ry Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Jäsenistö, hallinto ja toimielimet 1.1. Jäsenistö ja jäsenmaksut Turun Suomalainen Yliopistoseura ry:n jäsenmäärä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot