SUOMEN GOLFLIITON VUOSI- KERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN GOLFLIITON VUOSI- KERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 SUOMEN GOLFLIITON VUOSI- KERTOMUS 2011

2 År 2011 minskade antalet registrerade golfutövare i Europa för första gången på över 20 år. I slutet av året fanns nästan 4,4 miljoner golfspelare i Europa. Minskningen, jämfört med föregående år, var cirka golfspelare, det vill säga ungefär en procent. Antalet golfbanor ökade dock med 0,7 procent till golfbanor. Som bakgrund till detta måste man dock konstatera att under 25 års tid har antalet golfspelare tredubblats och antalet golfbanor fördubblats. Idag är 65 procent av golfspelarna i Europa män, 25 procent är kvinnor och 10 procent är juniorer. Den största minskningen har skett på de Brittiska öarna, ,1 procent), i Sverige (4,1 procent) och i Spanien spelare (2,9 procent). Som finländare är det en glädje att räkna upp de länder där medlemsantalet har ökat mest: Tyskland , Nederländerna och Finland spelare. Ovan nämnda siffror hittas i en färsk undersökning av KPMG gällande golfmarknaderna i Europa. Dessutom finns det rikligt med oregistrerade spelare i ett flertal länder och dessa syns inte i de här siffrorna. Sisältö Ordförandes översikt...2 Puheenjohtajan katsaus...3 Tiivistelmä...4 Sammandrag...6 Organisaatio ja hallinto...8 Talous...11 Seuratoiminnan kehittämisyksikkö Lasten ja nuorten liikunta Aikuisten liikunta Kilpa- ja huippu-urheilu Kenttäkonsultointi Säännöt ja tasoitukset...21 Tutkimustoiminta...21 Viestintä Finnish Golf Consulting Oy Suomen Golfliitto ry:n tuloslaskelma ja tase Finnish Golf Consulting Oy:n tuloslaskelma ja tase Liittovaltuuston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet Huomionosoitukset Kilpailutuloksia Jäsenmäärät ORDFÖRANDES ÖVERSIKT Enligt KPMG:s undersökning utgör den internationella ekonomiska osäkerheten en orsak till att man i mindre utsträckning spelar golf. Vad gäller finländsk golf visar förbundets 54:e verksamhetsår tecken på att antalet spelare håller på att stabiliseras även om det totala antalet spelare tydligt ökade. Det är dock ytterst oroväckande att antalet juniorspelare minskat. I slutet av året hade golfförbundet 131 medlemsföreningar finländska spelare har klubbhandicap, med andra ord är deras handicap över 37. Det är av yttersta vikt att golfsamfunden uppmärksammar de här nybörjarna och får dem att aktivt delta i föreningsaktiviteterna och att de utvecklar sina egna färdigheter. Under den gångna verksamhetsperioden fattade man betydande beslut om utvecklingen av golf i Finland. Vid det extra förbundsmötet i Helsingfors behandlade man förbundets verksamhetsregler och administrationsmodell. Efter en livlig diskussion och omröstning beslöt man hålla fast vid nuvarande praxis. Diskussionerna om det obundna spelandet fick omfattande publicitet. På basen av arbetsgruppens beredning, diskussionen på fältet samt förbundsmötets beslut fattade man beslut om att rekommendera praxis i enlighet med Europeiska golfförbundets (EGA) anvisningar enligt vilka de som spelar med klubbhandicap (37 eller mer) i första hand spelar på den egna banan tills de har blivit skickligare. Samtidigt konstaterade man dock att varje golfsamfund själv får välja om man följer denna praxis vid gästspelande. På samma möte presenterade man även det förnyade Green Card systemet, riktat till nybörjare, och som fick ett mycket positivt mottagande på fältet. Under säsongen presterades över Green Cards, vilket betyder att våra föreningar fick mer än nya medlemmar. På förbundsfullmäktiges höstmöte fattade man ett viktigt beslut gällande förbundets kommunikation. Det långvariga samarbetet med Viestintä Tarmio Oy om publikation av Suomen Golflehti (Golfförbundets medlemstidning) upphörde. Finlands Golfförbunds medlemsavgift förnyades på så sätt att i framtiden kommer den förnyade Golftidningen att skickas till alla finländska golfspelare som en medlemsförmån. Trots förnyandet höjdes medlemsavgiften inte. Fullmäktige godkände även förslaget om att Golfförbundet för första gången skulle vara ansvarig arrangör för en deltävling i Challenge Tour för män, riktad till proffsspelare. Med detta beslut säkerställer man att proffstävlingen i fråga fortsättningsvis arrangeras i Finland och på samma gång förbättrar man de finländska toppspelarnas möjlighet att delta i de olympiska spelen i Rio de Janeiro år Där är golf efter en paus på över 100 år igen en officiell tävlingsgren. Finlands Golfförbund är medlemsföreningarnas förbund. Vi kommer att förnya centralregistret för att kunna erbjuda bättre tjänster till föreningarna och golfspelarna. Reformen blir klar under år Förbundet kommer även att förnya webbplatsen golf.fi. Båda förnyelseprocesserna innebar redan under år 2011 arbete och kommer att innebära ett drygt arbete ännu under år För att förbättra interaktionen mellan medlemmarna på fältet och förbundet började vi sommaren 2011 med ordförandedagar. Programmet under dagarna som fick god respons stod bl.a. presentation av aktuella frågor inom förbundet samt preliminär information om den kommande verksamhetsplanen. Under dagarna gjorde man även bland ordförander upp om vem som var bättre på golf. Inom amatörgolf har de finländska framgångarna hållit en jämn nivå, men ännu har man inte riktigt nått upp till medaljplats. Förbundets ekonomi var trots den strikta budgeten eller kanske tack vare den nätt och jämnt positiv vid räkenskapsperiodens slut. För att vi även i framtiden ska kunna säkerställa en utveckling av sporten är det viktigt att ekonomin är i skick. Ett betydande projekt som på riksomfattande nivå anknyter till idrott och motion är HUMU-gruppen som har tillsatts av Finlands olympiska kommitté. Syftet med den är att förnya och utveckla finländsk elitidrott och föreningsstrukturerna. Gruppen har varit aktiv under ett års tid och även SGL har medverkat i gruppens arbete. Allt som allt var år 2011 ett ytterst arbetsfyllt år som i hög grad förverkligades på basen av den år 2010 godkända Finlands Golf Strategi och verksamhetsplanen för år År 2011 var i alla avseenden ett bra år för Finlands golf. Tack till alla som deltagit, bra jobbat! Antti Peltoniemi ordförande 2 Suomen Golfliitto. Vuosikertomus Ulkoasu: Tekijätiimi Oy. Kuvat: Kai Kilappa. Paino: EsaPrint, Lahti, 2012.

3 Puheenkatsaus johtajan Vuonna 2011 golfin rekisteröityjen harrastajien määrä Euroopassa väheni ensimmäisen kerran yli 20 vuoteen. Vuoden lopulla Euroopassa oli golfareita lähes 4,4 miljoonaa. Vähennystä edelliseen vuoteen oli noin pelaajaa eli suunnilleen yhden prosentin verran. Golfkenttien lukumäärä kasvoi kuitenkin 0,7 prosentilla kenttään. Taustaksi täytyy kuitenkin todeta, että 25 vuodessa harrastajien määrä on kolminkertaistunut ja kenttien määrä kaksinkertaistunut. Tällä hetkellä Euroopan golfareista 65 prosenttia on miehiä, 25 prosenttia naisia ja 10 prosenttia junioreita. Suurinta vähennys oli Brittein saarilla, (3,1 prosenttia), Ruotsissa (4,1 prosenttia) ja Espanjassa pelaajaa (2,9 prosenttia). Suomalaisena on ilahduttava luetella myös ne maat, missä jäsenmäärän kasvu oli suurinta: Saksassa , Hollannissa ja Suomessa pelaajaa. Edellä mainitut luvut ovat tuoreesta KPMG:n Euroopan golfmarkkinoita koskevasta tutkimuksesta. Lisäksi useissa maissa on runsaasti rekisteröitymättömiä pelaajia, jotka eivät näissä luvuissa esiinny. KPMG:n tutkimuksen mukaan golfin harrastuksen vähenemistä monissa maissa selittää kansainvälinen taloudellinen epävarmuus. Suomen golfin osalta liiton 54. toimintavuonna harrastajamäärän kasvu osoitti tasaantumisen merkkejä, vaikka pelaajien kokonaismäärä selvästi kasvoikin. Junioripelaajien määrän väheneminen oli kuitenkin erittäin huolestuttavaa. Golfliittoon kuului vuoden lopulla 131 jäsenseuraa suomalaisella pelaajalla on klubitasoitus eli heidän tasoituksensa on yli 37. On ensiarvoisen tärkeää, että golfyhteisöt kiinnittävät huomiota näiden vasta-alkajien mukaan saamiseen aktiiviseen seuratyöhön ja omia taitojaan kehittämään. Kuluneella toimintakaudella tehtiin merkittäviä päätöksiä Suomen golfin kehittämiseksi. Ylimääräisessä liittokokouksessa Helsingissä käsiteltiin liiton toimintasääntöjä ja hallintomallia. Laajan keskustelun ja äänestyksen jälkeen päädyttiin pysyttäytymään nykykäytännössä. Laajaa julkisuutta saanut aihe oli keskustelu sitoutumatttomasta pelaamisesta. Työryhmän valmistelun, kentän keskustelun sekä liittokokouksen päätöksen pohjalta päädyttiin suosittamaan Euroopan Golfliiton (EGA) ohjeiden mukaista käytäntöä, jonka mukaan klubitasoituksella (37 tai enemmän) pelaavat golfarit pelaisivat ensisijaisesti omalla kentällään kunnes taidot kehittyvät. Samassa yhteydessä kuitenkin todettiin, että kukin golfyhteisö voi itse valita, noudattaako tätä käytäntöä vieraspelaamisen suhteen. Samassa kokouksessa esiteltiin myös lajin aloittelijoille tarkoitettu Green Card uudistus, joka otettiin kentällä varsin positiivisesti vastaan. Kauden aikana Suomessa suoritettiin yli Green Cardia, joista saatiin seuroihimme yli uutta jäsentä. Syksyn liittovaltuuston kokouksessa tehtiin merkittävä päätös koskien liiton viestintää. Pitkään jatkunut yhteistyö Suomen Golflehden tekemisestä Viestintä Tarmio Oy:n kanssa päättyi. Suomen Golfliiton jäsenmaksu uudistettiin siten, että jatkossa uudistettu Golflehti tulee jäsenetuna kaikille suomalaisille golfareille. Uudistuksesta huolimatta jäsenmaksua ei korotettu. Valtuusto hyväksyi myös esityksen Golfliiton ryhtymisen ensimmäistä kertaa ammattilaisille tarkoitetun miesten Challenge Tourin osakilpailun vastuulliseksi järjestäjäksi. Tällä päätöksellä turvataan kyseisen ammattilaiskisan jatkuvuus Suomessa ja samalla parannetaan suomalaisten huippugolfareiden mahdollisuuksia osallistua vuoden 2016 Rio de Janeiron olympiakisoihin. Siellä golf on yli 100 vuoden tauon jälkeen jälleen virallisena kisalajina ohjelmassa. Suomen Golfliitto on jäsenseurojen liitto. Parantaaksemme seurojen ja rivigolfareiden palvelua olemme uudistamassa keskusrekisteriä. Uudistus valmistuu vuoden 2012 aikana. Liitto on uudistamassa myös golf.fi-sivustoa. Molemmat uudistusprosessit työllistivät jo vuonna 2011 ja teettävät runsaasti työtä vielä vuonna Parantaaksemme kenttäväen ja liiton välistä vuoropuhelua aloitimme kesällä 2011 puheenjohtajapäivät. Hyvää palautetta saaneiden päivien ohjelmassa on mm. liiton ajankohtaisten asioiden ja tulevan toimintasuunnitelman alustavaa esittelyä. Päivien aikana ratkottiin myös puheenjohtajien paremmuus golfissa. Amatöörigolfissa suomalaismenestys oli tasaista, mutta vielä ei aivan mitalisijoille ylletty. Liiton talous oli tiukasta budjetista huolimatta tai sen ansiosta tilikauden päätteeksi niukasti positiivinen. Taloudesta huolehtiminen on tärkeää, jotta voimme turvata lajin kehittymisen jatkossakin. Valtakunnallisesti merkittävä urheiluun ja liikuntaan liittyvä projekti on Suomen olympiakomitean asettama huippu-urheilun muutosryhmä, HUMU. Sen tarkoituksena on uudistaa ja kehittää suomalaista huippu-urheilua ja järjestörakennetta. Ryhmä on toiminut aktiivisesti vuoden aikana ja Golfliitto on myös osallistunut omalla panoksellaan ryhmän työskentelyyn. Kaiken kaikkiaan vuosi 2011 oli varsin työntäyteinen vuosi, jota toteutettiin pitkälti vuonna 2010 hyväksytyn Suomen Golfin Strategian 2020 ja vuoden 2011 toimintasuunnitelman pohjalta. Kaikkineen vuosi 2011 oli Suomen golfille hyvä vuosi. Kiitos hyvästä työstä kaikille mukana olleille! Antti Peltoniemi puheenjohtaja 3

4 Tiivistelmä Suomessa oli vuoden 2011 lopulla golfaria. Kasvua edellisvuoteen on kappaletta. Vuotuinen harrastajamäärän kasvu on 1,2 prosenttia. Vuoden lopulla maassamme on 131 golfseuraa. Suomi sijoittuu Euroopan Golfliiton EGA:n jäsenmaiden joukossa 10. sijalle jäsenmäärällä mitattuna. Kun pelaajamäärä suhteutetaan väkilukuun, niin 2,7 prosenttia suomalaisista pelaa golfia. Tällä mittarilla olemme johtavia golfkansakuntia Euroopassa. Suomen vaikutusvalta EGA:ssa kasvoi merkittävästi kun EGA:n puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle valittiin Antti Peltoniemi. Toimikaudella jatkettiin vuonna 2010 hyväksytyn Suomen Golfin Strategian 2020 mukaisia toimenpiteitä. Toimikauden aikana liiton organisaatio on saatu miehityksen osalta vastaamaan tämän hetken tarpeita. Jatkossa organisaatiota on tarvetta kehittää jäsenkunnan palvelun ja myynnin sekä markkinoinnin parantamiseksi. Viestintäsektorilla on toiminnallisesti merkittäviä haasteita vuonna Suomen Golflehden toimittaminen kilpailutettiin kesällä 2011 ja kattavan selvityksen ja harkinnan jälkeen lehden uudeksi tekijäksi valikoitui Susamuru Oy. Golflehti tulee uusiutumaan täysin ja se tulee edelleen olemaan yksi laadukkaimmista lajiliittojen lehdistä. Lehden laadun kehittämiseen ja jatkuvuuden turvaamiseen panostetaan. Suomen Golfliiton viestintäjohtajana syksyllä 2011 aloittanut Kalle Virtapohja toimii alkaen myös Golflehden ja Golf.fi -sivuston päätoimittajana. Suomen Golfliiton perustehtäviin kuuluu tuottaa jäsenseuroille palveluja. Vuoden 2011 aikana on uudistettu liiton keskusrekisteriä. Seurojen palvelua parantavan tietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu vuoden 2012 aikana. Ensisijaisena tavoitteena on luoda järjestelmä, joka mahdollistaa toiminnallisen yhteensopivuuden suomalaisten golfyhteisöjen käyttämien tietojärjestelmien kanssa. 4

5 Keskusrekisteriuudistuksen yhteydessä uudistetaan liiton Golf.fi-sivusto. Sivuston rakennetta selkeytetään ja toiminnallisuutta parannetaan. Sivuston ylläpitoon ja uutisvalmiuteen lisätään resursseja ja kesäkaudella toukokuusta syyskuun loppuun sivuja päivitetään joka päivä. Sivuston uudistustyö alkoi kaudella 2011 ja uudistunut avataan keväällä Kilpagolfissa aikuisten ja nuorten EMjoukkuekisoissa kaikki neljä joukkuetta sijoittuivat 10 parhaan joukkoon, mikä on kokonaistuloksena kaikkien aikojen paras. Lyöntipeliosuuksien jälkeen tavoitteena olleet mitalisijatkin näyttivät mahdollisilta, mutta reikäpeleinä pelattavissa jatko-otteluissa puolivälierissä tuli valitettavasti tappiot ja joukkueet jäivät pelaamaan alemmista sijoista. Vuonna 2012 järjestetään syksyllä Turkissa miesten ja naisten MM-kisat. Siellä tavoitellaan myös kärkisijoja. Yksilökilpailuissa merkittävimmät menestykset kaudella 2011 tulivat Joonas Granbergille, joka voitti ammattilaisten Asian Tourin osakilpailun ja Marco Willbergille, joka ensimmäisenä suomalaisena voitti henkilökohtaisen EM-kultamitalin, kilpailu oli EGA:n Mid-Am Euroopan mestaruuskilpailut. Koska golf on valittu olympialajiksi Rio de Janeiron 2016 olympiakisoihin, Suomen Golfliitto teki syksyllä 2011 merkittävän päätöksen järjestää ammattilaisten Challenge Tourin osakilpailun Suomessa vuosina 2012 ja Kilpailun järjestämistä varten perustetaan erillinen osakeyhtiö, joka vastaa päävastuullisena kilpailun toteuttamisesta. Tämän panostuksen tarkoituksena on edesauttaa suomalaisten kilpagolfarien etenemistä ammattilaisuralla ja nousua maailman ranking listalla. Olympiagolfiin valitaan urheilijat maailmanlistan sijoitusten mukaan, max 2 urheilijaa/maa/sarja. Kenttäkonsultointi Kenttäkonsultoinnin piiriin kuului yhteensä 91 kenttää. Neuvontaa tehtiin ympäristönsuojelussa, kentänhoidossa, kentän perusparannuksissa ja rakentamisessa sekä turvallisuuden parantamisessa. Vuoden loppuun mennessä 86 kenttää oli sitoutunut joko kansainväliseen GEO:n tai SGL:n ympäristösertifiointijärjestelmään. Juniorigolfohjelma Junioritoiminnassa pilotoitiin uutta Lähipelitestiä, järjestettiin tapahtumia ja kilpailuja sekä valmisteltiin kansallista juniorigolfohjelmaa. Koulutusuudistus Aktiivisen koulutusvuoden aikana Euroopan PGA (EPGA) teki uudistuksen omiin koulutuksen kriteereihinsä ja arvioi Suomen ohjaaja- ja valmentajakoulutusjärjestelmän. Suomen koulutusjärjestelmää uudistettiin täyttämään EPGA:n viralliset kriteerit. Merkittävimmät uudistukset ovat liiketaloudellisen koulutuksen sisällyttäminen ja uuden koulutuksen lisääminen koulutusjärjestelmään. Green Card -uudistus Aikuisten harrastajapuolella toteutettiin Green Card -uudistus, jonka painopisteenä on siirtää fokus tekniikasta pelin pelaamiseen. Green Card suorituksia tehtiin yli Aloittelijan polun tukemiseen toteutettiin terveys- ja harrastajaprofiilitutkimus, jonka toteutti Kuntoutussäätiö. Tutkimuksesta saamme tärkeää tietoa lajin harrastajista ja erityisesti lajin aloittelijoista.

6 sammandrag slutet av år 2011 fanns I golfspelare i Finland. Detta var flera än föregående år. Den årliga ökningen av golfspelare är 1,2 procent. I slutet av året fanns det 131 golfklubbar i Finland. Mätt i medlemsantal placerade sig Finland på 10:e plats bland medlemsländerna i Europeiska Golfförbundet EGA. När man relaterar antalet golfspelare till folkmängden kan man konstatera att 2,7 procent av finländarna spelar golf. Med den här mätaren är vi en av de ledande golfnationerna i Europa. Finlands inflytande i EGA ökade betydligt när Antti Peltoniemi den 23 oktober 2011 utsågs till EGA:s ordförande för en tvåårsperiod. Under verksamhetsperioden fortsatte man de åtgärder som enligt Finlands Golf Strategi godkändes år Under verksamhetsperioden har man fått förbundets organisation och personal att motsvara det nuvarande behovet. I framtiden har förbundet behov av att utveckla tjänsterna och försäljningen till medlemmarna samt marknadsföringen. Inom kommunikationssektorn finns betydande funktionella utmaningar år Publikationen av Suomen Golflehti konkurrensutsattes sommaren 2011 och efter en heltäckande bedömning och överläggningar utsågs Susamuru Oy till ny aktör för tidningen. Suomen Golflehti kommer att helt förnyas och kommer även i framtiden att vara en av de mest högklassiga tidningarna som utges av ett grenförbund. Man fokuserar på att utveckla tidningens kvalitet och säkerställa kontinuiteten. Kalle Virtapohja som hösten 2011 började som Finlands Golfförbunds kommunikationschef fungerar från och med även som chefredaktör för Golflehti och webbplatsen Golf.fi. Att producera tjänster till medlemsföreningarna hör till Finlands Golfförbunds grunduppgifter. Under år 2011 har man förnyat förbundets centralregister. Ibruktagandet av det datasystem som ger föreningarna tillgång till bättre tjänster sker under år Det primära målet är att skapa ett system som möjliggör en funktionell kompabilitet med de datasystem som de finländska golfsamfunden använder sig av. 6

7 I samband med centralregisterreformen förnyas webbplatsen Golf.fi. Webbplatsens struktur görs tydligare och funktionsdugligare. Resurserna för webbplatsens upprätthållande och nyhetsberedskap ökas och under sommarsäsongen, från maj till slutet av september uppdateras sidorna varje dag. Webbplatsens förnyande inleddes under säsongen 2011 och den förnyade lanseras under våren år Inom tävlingsgolfen placerade sig alla fyra lagen i EM-lagtävlingarna för vuxna och ungdomar bland de tio bästa, vilket som helhetsresultat är det bästa genom tiderna. Efter slagspelsdagarna såg det möjligt ut att nå de målsatta medaljplatserna men under kvartsfinalerna som spelades som hålspel uppstod tyvärr förluster och lagen fick spela om de lägre placeringarna. På hösten år 2012 arrangeras VM-tävlingar för damer och herrar i Turkiet. Där har man också som mål att nå topplaceringar. Under säsongen 2011 nådde Joonas Granberg de främsta framgångarna i individuella tävlingar när han vann den deltävling i Asian Tour för proffs samt Marco Willberg som är den första finländaren att vinna en personlig guldmedalj i EM. Tävlingen var EGA:s Mid-am Europas mästerskapstävlingar. Eftersom golf har valts till olympisk gren för de olympiska spelen i Rio de Janeiro år 2016 fattade Finlands Golfförbund på hösten 2011 det betydelsefulla beslutet att arrangera en deltävling i Challenge Tour i Finland åren 2012 och För tävlingens arrangemang grundas ett separat aktiebolag som bär huvudansvaret för genomförandet av tävlingen. Syftet med den här satsningen är att främja de finländska tävlingsgolfarnas proffskarriär och förbättra deras ställning på världens rankinglista. Till olympiagolfen väljs idrottare enligt placering på världslistan, max. 2 idrottare/land/ serie. Bankonsultation Sammanlagt 91 banor omfattades av bankonsultationen. Rådgivning gavs i frågor som berörde miljöskydd, banskötsel, grundförbättring och byggande av banor samt förbättring av säkerheten. Fram till årets slut hade 86 banor förbundit sig till antingen det internationella GEO eller SGL miljöcertifieringssystemet. Juniorgolfprogram Inom juniorverksamheten var det nya Närspelstestet, ett pilotprojekt man ordnade evenemang och tävlingar samt utarbetade ett nationellt juniorgolfprogram. Utbildningsreform Under det aktiva utbildningsåret förnyade Europeiska PGA (EPGA) kriterierna för sin egen utbildning och gjorde en bedömning av Finlands utbildningssystem för ledare och tränare. Finlands utbildningssystem förnyades för att uppfylla EPGA:s officiella kriterier. De mest betydande reformerna är en integrering av den affärsekonomiska utbildningen och en utökad utbildning i utbildningssystemet. Green Card reformen För nubörjare genomfördes en Green Card reform där tyngdpunkten var att flytta fokus från teknik till att spela golf. Under säsongen presterades över Green Cards. För att stödja nybörjarens stig genomfördes en hälso- och fritidsspelarprofil i Stiftelsen för rehabiliteringsregi. Undersökningen ger oss viktig information om sportens utövare och särskilt om idrottsgrenens nybörjare. 7

8 ORGANISAATIO JA HALLINTO Liittokokous ja ylimääräinen liittokokous Golfliiton ylin päätäntävalta kuuluu joka toinen vuosi kokoontuvalle liittokokoukselle Oulussa kokoontunut liittokokous valitsi Heikki Kouhin jatkamaan liittovaltuuston puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden ajan. Seuraava liittokokous järjestetään vuonna Ylimääräinen liittokokous järjestettiin toimintasääntöjen muuttamiseksi. Kokouksen äänestystuloksen myötä liittohallituksen esitystä liittovaltuuston hyväksymästä ehdotuksesta toimintasääntöjen muuttamiseksi ei hyväksytty. Liittovaltuusto Liittokokouksien välisinä aikoina liiton päätäntävaltaa käyttää liittokokouksen valitsema liittovaltuusto. Toimintavuonna 2011 liittovaltuusto kokoontui kaksi kertaa. Liittovaltuuston kevätkokous järjestettiin Helsingissä. Kevätkokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta Liittovaltuuston syyskokouksessa puolestaan vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2012 sekä valittiin hallituksen jäsenet erovuorossa olleiden jäsenten tilalle. Liittohallitus Golfliiton hallitukseen kuuluivat toimintavuonna 2011 puheenjohtajana Antti Peltoniemi ja varapuheenjohtajana Teija Laitto. Muut hallituksen jäsenet olivat Jorma Bruce, Hannu-Pekka Ihatsu, Jari Kettinen, Jukka Näräkkä, Jukka Rissanen ja Risto Salo. Liittovaltuuston syyskokous valitsi marraskuussa 2011 erovuorossa olleiden varapuheenjohtaja Teija Laiton tilalle Pekka Lindroosin ja Jorma Brucen ja Hannu-Pekka Ihatsun tilalle uusiksi hallituksen jäseniksi Harri Marjalan (Itä-Suomi) ja Toni Laakson (Lounais-Suomi). Erovuorossa ollut Risto Salo (Keski-Suomi) valittiin uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen kokouksiin osallistui myös liittovaltuuston puheenjohtaja Heikki Kouhi. Hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa ja kokousten sihteerinä toimi Outi Kunttu. Kansainväliset järjestöt Golfliitto on jäsenenä Euroopan Golfliitossa EGA:ssa. Merkille pantavaa on, että EGA:n vuosikokouksessa Euroopan liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Antti Peltoniemi. Kaksivuotiskauden jälkeen puheenjohtaja on vielä kaksi vuotta past president tittelillä mukana EGA:n hallituksessa vuoden 2015 vuosikokoukseen asti. EGA:n kilpailuvaliokunnassa oli toimintakaudella lisäksi Suomesta edustajana Mika Wikström. Antti Peltoniemi on myös kansainvälisen liiton, International Golf Federation (IGF) Administrative Committeen jäsen. Pohjoismaisten liittojen yhteisen ruohontutkimus säätiön Sterfin hallituksessa Suomen edustajana on toiminnanjohtaja Petri Peltoniemi. 8

9 Toimikunnat Informaatioteknologiatoimikunta Puheenjohtaja Risto Salo SGL, AGK Timo Huvinen LG Markku Ignatius StLG Jaakko Tuominen FGMA, MGC Kai Kilappa KG Ari Kärki Tarina Mika Helenius, asiantuntija MGC Outi Kunttu SGL Petri Peltoniemi SGL Kalle Virtapohja SGL Sihteeri Mika Wikström SGL Toimikunta kokoontui toimintavuonna 2011 yhdeksän kertaa. Kenttätoimikunta Puheenjohtaja Jukka Rissanen SGL, OGK Ora Paloheimo FGA, LGV Pasi Kristiansson FGMA Ville Nurmi SGKY, TGK Teemu Laakso PGA, HGK Jorma Leivonen, Ympäristökeskus Harri Walden, kenttäkonsultti Sihteeri Kristiina Laukkanen, kenttäkonsultti Toimikunta kokoontui toimintavuonna 2011 kaksi kertaa. Lisäksi pidettiin sähköpostikokouksia. Kilpailutoimikunta Puheenjohtaja Juha Juvonen SGL Teemu Laakso PGA Janne Marvaila SGL Jukka Näräkkä SGL, PGC Mika Wikström SGL Toimikunta kokoontui toimintavuonna 2011 kuusi kerran. Koulutustoimikunta Puheenjohtaja Risto Salo SGL, AGK Antti Ahti AGN Teemu Laakso PGA, HGK Esa Meriläinen NGK Mika Nieminen FGMA, HyG Ville Nurmi SGKY, TGK Pasi Sallinen FGA Sihteeri Aleksi Valta SGL Toimikunta kokoontui toimintavuonna 2011 seitsemän kertaa. Parempaa Golfia toimikunta Puheenjohtaja Teija Laitto SGL, SGC Marja-Liisa Hagelberg, Metropolia HGK Ville Kalliala PGA Veijo Notkola, Kuntoutussäätiö SHG Jari Parkkari, UKK-instituutti TG Sihteeri Aarni Nordqvist SGL Toimikunta kokoontui toimintavuonna 2011 viisi kertaa. Nuorisotoimikunta Puheenjohtaja Jari Kettinen SGL, MGC Aki Keronen KarG Mikko Salminen SHG Henrikki Tolonen HGK Pekka Vähätalo, Nuori Suomi EGS Aleksi Valta SGL Sihteeri Antti Rimpiläinen SGL Toimikunta kokoontui toimintavuonna 2011 seitsemän kertaa. Sääntö- ja tasoitustoimikunta Puheenjohtaja Hannu-Pekka Ihatsu SGL, HGCC Erkki KM Leppävuori KyG Pekka Lindroos SHG Arto Teittinen LPG Teemu Laakso PGA, HGK Sihteeri Mika Wikström SGL Toimikunta kokoontui toimintavuonna 2011 kolme kerran. Senioritoimikunta Puheenjohtaja Pertti Raimiala HyG Heli Ekström HGK Heikki Hallaranta SaG Armas Loponen TawG Tiina Pesonen PaG Matti Pihlajisto GG Kristian Toivio RuG Teija Laitto SGL, SGC Sihteeri Ole Johansson EGS Toimikunta kokoontui toimintavuonna 2011 kahdeksan kertaa. Valmennustoimikunta Puheenjohtaja Janne Marvaila SGL Jorma Bruce SGL, KG Jan Forsell Anssi Kankkonen Kyösti Lampinen Staffan Johansson SGL Jukka Näräkkä SGL Kimmo Yli-Jaskari KuGo valmennuksen asiantuntija Toimikunta kokoontui toimintavuonna 2011 viisi kertaa. Viestintätoimikunta Puheenjohtaja Antti Peltoniemi SGL, EPG Tapio Pekkola SHG Arja Byman MeG Juha Pyykölä KGV Matti Eve MeG Petri Peltoniemi SGL Sihteeri Kalle Virtapohja SGL ( alkaen) Toimikunta kokoontui toimintavuonna 2011 kolme kertaa. Mid Tour toimikunta Puheenjohtaja Sami Haapamäki JG Petri Huttunen StLG Anne Kokko EGS Harri Thil OGK Arto Tenhula PGC Marco Willberg PGC Mika Sandell EGS Kokoontui toimintavuonna 2011 kahdeksan kertaa. Ladygolftoimikunta Puheenjohtaja Leena Reimavuo GG Kirsi Eräkangas EGS Asta Peltoniemi NGK Aija Alenius MeG Tiina Kesälä SaG Marja Heinimäki HyG Elina Ulpovaara HSGC Sihteeri Sari Lönn PGC Toimikunta kokoontui toimintavuonna 2011 viisi kertaa. Tutkimustoiminnan johtoryhmä Puheenjohtaja Risto Salo SGL, AGK Jukka Rissanen SGL, OGK Matti Hukka SGL, PGC Pekka Montonen SGR Petri Peltoniemi SGL Outi Kunttu SGL Tutkimustoiminnan johtoryhmä kokoontui toimintavuonna 2011 kaksi kertaa. 9

10 Tilintarkastajat Liittovaltuuston valitsemina tilintarkastajina toimivat vuonna 2011 Tapani Vuopala, KHT ja Jukka Vattulainen, KHT. Liiton toimisto Liiton vakituiseen henkilökuntaan kuuluivat toiminnanjohtaja Petri Peltoniemi, viestintäjohtaja Kalle Virtapohja ( alkaen), kilpa- ja huippu-urheilupäällikkö Janne Marvaila, kilpailu- ja maajoukkuepäällikkö Juha Juvonen, päävalmentaja Staffan Johansson, liittovalmentajat Heini Haapala ( asti), Petteri Nykky ( alkaen) ja Juha Skyttä, kilpailukoordinaattori ja IT-vastaava Mika Wikström, kehityspäällikkö Aleksi Valta, nuorisopäällikkö Antti Rimpiläinen, projektikoordinaattori Aarni Nordqvist ( alkaen), hallintopäällikkö ja hallituksen sihteeri Outi Kunttu, toimistopäällikkö Pia Kangasmäki ja osaaikainen senioriasioiden hoitaja Kirsi Kankaanranta. Valmennus-, koulutus- ja vammaisgolftoiminnot sekä atk-palvelut hoidettiin osin ostopalveluina. Jäsenyydet eri järjestöissä Organisaatio kauden 2011 päättyessä Suomen Golfliitto on jäsenenä International Golf Federationissa (IGF), European Golf Associationissa (EGA), Nordisk Golf Unionissa (NGU) ja European Disabled Golf Associationissa (EDGA) sekä yhteispohjoismaisessa Scandinavian Turfgrass Environment and Research Foundationin (STERF) tutkimustoiminnassa. Suomen Golfliitto on myös Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n, Suomen Olympiakomitean, Suomen Kuntoliikuntaliitto ry:n, Liike ry:n ja Nuori Suomi ry:n jäsen. Jäsenseurat ja jäsenmäärä Jäsenmäärä kasvoi toimintavuonna 1,2 % edelliseen vuoteen verrattuna mitattu jäsenmäärä oli Junioreiden määrän osalta on todettava, että junioreiden kokonaismäärä laski. Vaikka lasku oli hyvin vähäinen, niin tähän tullaan tarttumaan jatkossa toimintasuunnitelmissa. Toimintavuoden päättyessä jäsenseuroja oli 131 ja kenttiä 121. Kaakon Golf avasi syksyllä uuden kentän ja Hiekkaharju Golf uudisti omaa kenttäänsä voimakkaasti. Alue- ja seurakohtaiset jäsenmäärät löytyvät tarkemmin tämän vuosikertomuksen lopusta. Jäsenmäärällä mitattuna maamme suurin seura oli Vihti Golf Club, jossa oli toimintavuoden 2011 päättyessä jäsentä. Seuraavaksi suurin oli Revontuli Golf jäsenellään ja kolmantena Hattula Golf, jossa oli jäsentä. Alueellisesti jäsenmäärä kasvoi eniten Uudenmaan alueella, missä uusien harrastajien määrä kasvoi 684 jäsenellä, eli 1,4 prosentilla. Eniten nuorisojäseniä oli Vihti Golf Clubissa (747). Toisena listalle sijoittui Golf Talma (373) ja kolmanneksi Hattula Golf, jossa oli 332 nuorisojäsentä. Toimintavuoden aikana Golfliittoon liittyi kolme uutta jäsenseuraa; Holiday Club Golf (HCGolf), Draivin Golf & CC (DGCC) ja Tapiola Golf (TaG). Vuonna 2011 jatkettiin myös uusien golfareiden, eli kaikkien eri seuroissa green card kokeen suorittaneiden henkilöiden, tietojen keräämistä. Seuroja pyydettiin toimittamaan liittoon tietyin väliajoin listaus siitä, ketkä olivat heiltä uuden green cardin saaneet. Käytäntö on osa vuonna 2011 lanseerattua green card uudistusta ja sen tarkoituksena on mahdollistaa uusien golfareiden taipaleen tarkempi seuraaminen ja heidän tehokkaampi ohjaamisensa mukaan golfseurojen toimintaan. Vuonna 2011 tilastoitiin yli green card suoritusta. 10

11 Toimintavuoden 2011 talousarvio oli euroa. Tulopuoli ylitettiin eurolla ja menopuoli eurolla. Taloudellinen tulos oli euroa ylijäämäinen. Talousarvion tulopuoli koostui mm. seuroilta perittävistä jäsen- ja lehtimaksuista yhteensä euroa, valtion toimintamäärärahasta euroa ja yritysten kanssa tehdyistä yhteistyösopimuksista euroa. Sijoituksista saadut korkotuotot olivat euroa. Nuorisotoiminnan kokonaiskulut olivat euroa. Toteutuneet kulut olivat euroa budjetoitua alhaisemmat. Henkilöstökulut alittivat budjetin eurolla. Tuotot ylittyivät euroa. Aikuisliikunnan budjetti alittui euroa. Merkittävimmät säästöt olivat henkilöstökuluissa euroa, matkakuluissa euroa ja muissa hallintokuluissa euroa. Kilpa- ja huippu-urheilun tuotot alittivat budjetin eurolla. Kulupuoli ylitti budjetin eurolla. Suurimmat ylitykset syntyivät matkakuluissa euroa ja henkilöstökuluissa euroa. Merkittävimmät säästöt olivat materiaali- ja markkinointikuluissa euroa. Järjestötoiminnan tuotot ylittivät budjetin eurolla ja kulut alittuivat euroa. Henkilöstökulut alittuivat eurolla ja matkakulut eurolla ja muut hallintokulut eurolla. TALOUS Suomen Golflehden tilausmaksut alittuivat euroa. Yhteistyösopimukset jäivät euroa budjetoitua alhaisemmiksi. Golflehden tilausmaksut olivat euroa ja yhteistyösopimukset euroa. Jäsenmaksut ylittivät budjetin euroa. Vakuutusmaksut toteutuivat euroa alle budjetin. Nordean määräaikaistilillä oli sijoitettuna euroa. 11

12 Seuratoiminnan KEHITTÄMISYKSIKKÖ Toimintavuonna perustettiin liiton toimiston organisaatiouudistuksen myötä seuratoiminnan kehittämisyksikkö. Yksikön alaisuuteen liitettiin lasten- ja nuorten toiminta, koulutus ja aikuisliikunta sekä erityisgolf. Golfliiton seuratoimintayksikkö tarjoaa työkaluja ja ratkaisuja jäsenseurojen laadukkaan toiminnan tueksi ja kehitykseksi. Lisäksi tuetaan ja vahvistetaan golfyhteisöjen elinvoimaisuutta sekä toimintaolosuhteita toteuttamalla viestintää sekä lajin markkinointitilaisuuksia. Avaintoimenpiteet ovat lasten ja nuorten toiminta, koulutus, aloittelijan polku, seuratoiminnan kehittäminen ja erityistoimenpiteet. SEURATOIMINNAN KEHITTÄMINEN Toimintavuonna uudistettiin golfin sinettiseurakriteerit ja uudistettiin sinettiprosessi golfseuroille. Liitto arvioi liikuntajärjestöjen yhteiset seuratukihakemukset golfin osalta ja tuki osaa hakeneista seuroista liiton omalla seuratoiminnan kehittämistuella. Hallituksille suunniteltu hallitustyöskentelyn hyvät käytännöt prosessi lykättiin parempaan ajankohtaan. KOULUTUS Toimintavuonna koulutuksessa keskeisin tavoite oli järjestää suunnitelmien mukaiset koulutukset ja näin myös tehtiin. Isoimpia muutoksia tehtiin ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen, johon valmisteltiin koulutusuudistus Euroopan PGA:n kriteerien mukaisesti. Näin Suomi hyväksytään edelleen Euroopan PGA:n koulutuskriteerit täyttäväksi maaksi. Uusittu koulutusjärjestelmä tulee voimaan Toimintavuonna seuroilla oli mahdollisuus tilata peruskursseja järjestettäväksi omassa seurassa sekä ohjaustoiminnasta että tuomaritoiminnasta vastaaville henkilöille. Eri koulutustapahtumiin osallistui vuonna 2011 yli 826 seuratoimijaa. OHJAAJA -JA VALMENTAJA- KOULUTUS Toimintakaudella kehittämisen kohteena olivat koulutuksen kaikki tasot. Uusina koulutuksina luotiin golfohjaajan jatkokurssi ja seuran toimintalinja työpaja. Liiton valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmä on myös Suomen PGA:n koulutusjärjestelmä opettaviksi PGA ammattilaisiksi pyrkiville. Koulutusjärjestelmää kehitettäessä ja tasojen sisältöjä sekä koulutusten kestoa määritellessä on ohjenuorana pidetty valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteita, Opetushallituksen määrittämiä valmentajan ammattitutkinnon perusteita sekä Euroopan PGA:n (EPGA) kriteerejä. 12

13 Koulutustapahtumat 2011 Osallistujat Lähikoulutuspäivät Golfohjaajan peruskurssi (taso 1) Golfohjaajakoulutus (taso 2) Golfin Lajitutkinto (taso 3) Golfin taso Jatkokoulutukset Kilpailunjärjestäminen kurssi 12 1 Seuratuomarikurssi Aluetuomarikurssi 30 2 Liittotuomaripäivät : : : KOULUTUSUUDISTUS EPGA:n koulutusuudistuksen ja EPGA:n tekemän Suomen koulutuksen tarkkailun myötä liiton koulutusjärjestelmää muokattiin täyttämään EPGA:n viralliset kriteerit. Merkittävimmät uudistukset ovat liiketaloudellisen koulutuksen sisällyttäminen ja uuden koulutuksen lisääminen koulutusjärjestelmään. Uudistuksen myötä koulutusjärjestelmästä tulee viisiportainen ja se valmistaa osallistujia seuraaviin tehtäviin: Taso 5 Golfvalmentaja ja PGA pro (Coach, Head Golf Professional) Taso 4 Pelaajan kehittäjä (Player Developer) Taso 3 Assistant Trainer Taso 2&1 Juniorigolfohjaaja Opettavaksi PGA ammattilaiseksi valmistuvalle kuuluu lisäksi liiketaloudesta Yrittäjän ammattitutkinto, Liiketalouden perusteet (25op) tai vastaavat opinnot siten, että kaikki opintoihin liittyvät tehtävät kohdistuvat golfyrittäjyyteen. Liiketalouden koulutus ja pelitaitokoe tulee suorittaa ennen tasoa neljä. KOULUTUS- MATERIAALIT JA TIEDOTUS Koulutuksista tiedotettiin Suomen Golflehdessä, seuratiedotteissa ja golf.fi -sivuilla sekä sähköpostitse suoraan seuroille ja seuratoimijoille. Koulutuskalenteri lähetettiin postitse seuroihin ja nuorisovastaaville. Uutena materiaalina tehtiin Pieni treenikäsikirja, joka painetaan ja otetaan käyttöön vuonna Toimintavuonna käynnistettiin Golfin sääntökirjan käännöstyö. Lasten ja nuorten harjoittelun tueksi suunniteltu materiaali toteutetaan osana juniorigolfohjelmaa vuonna GOLFTOIMIALAN YHTEISEN KOULUTUKSEN SELVITYS Liiton koulutustoimikunta muodostettiin golftoimialan eri järjestöjen edustajista. Toimikunta teki golftoimialan koulutusselvityksen. Yhteistyön tekeminen ja yhteisen osion luominen golfin toimialasta ja toimijoista nousivat keskeisimmiksi teemoiksi. Selvityksen loppuraportti siirtyy vuodelle

14 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA Lapset ja nuoret on nostettu Suomen golfin strategiassa yhdeksi painopistealueista. Tavoitteena on luoda selkeät toimintalinjat palvelemaan seuroissa tehtävää nuorisotyötä sekä toimintaympäristön vahvistamista ja monipuolistamista. Matalan aloituskynnyksen luominen sekä lasten ja nuorten pitäminen golfin parissa mahdollistavat lajin uusiutumisen ja jäsenmäärän pitämisen rakenteeltaan monipuolisena. Seuratoiminnassa aktiivisesti mukana olevien lasten ja nuorten määrää alettiin kartoittaa vuoden 2011 aikana entistä tarkemmin. Keskusrekisteristä saatavien lukujen rinnalle haluttiin aktiivisesti seuran toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten vertailuluku. Seuroille suunnattu kysely suunniteltiin yhdessä KIHU:n kanssa loppukesästä 2011 ja lähetettiin golfyhteisöjen nuorisovastaaville, puheenjohtajille sekä toiminnanjohtajille loppuvuodesta Vuoden 2011 aikana vastaukset saatiin 41 seurasta. Lisäkyselyn vastaukset ja yhteenveto valmistuvat alkuvuodesta Lähipelitesti Vuosi 2011 oli pilottivuosi Lähipelitestin osalta. Radan rakentamiseen tarvittavat tavarat sekä lajitelma taitomerkkejä toimitettiin veloituksetta kaikille TsemppiTourin järjestäneille seuroille, Masuuni-kiertueen seuroille sekä Sinettiseuroille. Yhteensä Lähipelitesti oli käytössä noin 40 seurassa ja kokemukset olivat positiivisia. Toimintaa jatketaan ja tuotetta viimeistellään saatujen palautteiden perusteella kautta 2012 varten. 14

15 PuuhaBägikoulutus PuuhaBägi on liiton tuote monipuolisten harjoitusten toteuttamiseen golfseuroissa. PuuhaBägi-koulutus järjestettiin Salossa keväällä 2011 ja osallistujia oli yhteensä 20 henkilöä, 13:sta eri seurasta. Koulutus piti sisällään PuuhaBägin välineistöön, sen monipuolisen hyödyntämiseen sekä Lähipelitestiin perehtymisen. Koulutus oli luonteeltaan toiminnallinen ja palaute osallistujilta hyvää. Tapahtumat Your Move -tapahtuma oli liikuntajärjestöjen suurtapahtuma, jonka tarkoitus oli lisätä nuorten innostusta liikuntaan sekä tuoda erilaisia lajisovelluksia esille. Golfin lajikokeilu toteutettiin Töölön pallokentällä ja sen suosio oli erittäin hyvä. Viiden päivän aikana touko-kesäkuun vaihteessa lajia kävi kokeilemassa tuhansia nuoria. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin myös golfin lajileiri, jonka lajiosuudet pidettiin Golf Talmassa. Tsemppis-tapahtuma järjestettiin vuonna 2011 Lakeside Golf Vammalassa. Kaksipäiväisen tapahtuman yhteydessä nuoret pääsivät kehittämään golfissa tarvittavia taitoja kahdella kentällä, kokeilemaan monipuolisia ja hauskoja lajisovelluksia Fun Zonella, sekä viettämään vapaampaa aikaa golfia harrastavien ikätovereidensa kanssa. Nuorisotoimintalinjan luominen Nuorisotoimintalinjan luominen sekä toimintalinjaan liittyvä Nuoren Suomen sinettiseurakriteerien uusiminen aloitettiin golfin osalta vuoden 2011 aikana ja jatkuu vuodelle Vuoden 2011 lopussa sinetti oli yhteensä kahdeksalla golfseuralla, jotka olivat Golf Talma (Sipoo), Helsingin Golfklubi, Master Golf Club (Espoo), Oulun Golfkerho, Porin Golfkerho, Salo Golf, St Laurence Golf (Lohja) sekä Viipurin Golf (Lappeenranta). Syksyllä 2011 rakennettua kansallista juniorigolfohjelmaa kehitetään ja jalkautetaan. Tavoitteena on toiminnan tuotteistaminen eri ikä- ja tasoryhmille vuoden 2012 aikana. Osana juniorigolfohjelmaa toteutetaan myös liiton harjoittelukulttuurin kehittämishanke, joka on osittain Nuoren Suomen tukema. Hankkeessa työstettyjä toimintamalleja tullaan hyödyntämään juniorigolfohjelmassa. Nuorten alueellinen kilpailutoiminta TsemppiTourin (TT) sekä AlueTourin (AT) aluejako yhtenäistettiin vuodelle 2011 ja alueellisten TT -kilpailujen määrää nostettiin yhdellä kunkin alueen osalta. Näin ollen nuorille suunnattujen alueellisten kilpailutapahtumien lukumäärä nousi 50 tapahtumaan kauden aikana. Valtakunnallisesti tarkastellen kasvu oli suurinta TsemppiTourin kilpailulähtöjen sekä eri kilpailijoiden lukumäärissä. TsemppiTourin yhteenlaskettu osanottajamäärä nousi jokaisessa osakilpailussa, mutta erityisesti suoritusmäärän kokonaiskasvua syntyi kilpailumäärän kasvun myötä. Oheiseen kaavioon on kerätty tietoja eri osakilpailuissa lähteneiden kilpailijoiden lukumääristä TsemppiTourilla vuosina 2010 ja Kaavio 1. Kilpailulähtöjen lukumäärä TsemppiTourilla 2010 ja

16 AIKUISTEN LIIKUNTA Aikuisliikunnan keinoin on pyritty ja pyritään jatkossakin edistämään golfareiden terveyttä ja hyvinvointia. Tarkoituksena on voimistaa Golfliiton toimenpiteitä aikuisliikkujille suunnatun seuratoiminnan kehittämiseksi siten, että terveyden edistämisen kulttuuri vahvistuu seuratoiminnan ohella myös koko yhteiskunnan suuntaan. Vuoteen 2020 saakka ulottuvassa strategiassa golfin terveysvaikutusten tehokas esilletuominen on yksi painopistealueeksi nostetun yhteiskuntavastuun keskeisiä tavoitteita. Aikuisten liikuntaan liittyvän toiminnan koordinoinnista vastasi Golfliitossa vuonna 2011 pääasiassa Parempaa Golfia toimikunta yhdessä liitossa työskentelyn edellisenä toimintavuonna aloittaneen projektikoordinaattorin kanssa. Vuonna 2010 pilotoidun kuntokampanjan pohjalta konseptia on jatkokehitetty vuonna 2011 ja sen pohjalta kampanja toteutetaan vuonna Aikaisemmin Golflehdessä juttusarjana julkaistu golfareiden ympärivuotisen liikunnan tueksi tarkoitettu kunto-opas oli päivitettynä digitaalisena versiona nähtävissä golf.fi-verkkosivustolla. Mahdollisuutta kehittää vuorovaikutteinen Internet-palvelu seurojen ja golfareiden käyttöön golfin, muun liikunnan ja hyvinvoinnin seurantaan sekä toimintaan osallistuvien virtuaaliseen kannustukseen selvitettiin ja tätä työtä jatketaan osana golf.fi-uudistusta. Tärkeänä osana golfin terveysvaikutusten esilletuomista käynnistettiin golfin laaja terveysprofiiliselvitys, josta kerrotaan tarkemmin tutkimuskohdassa. Golfliitto oli myös toimintavuonna 2011 mukana erilaisissa kuntoiluun ja hyvinvointiin liittyvissä tapahtumissa, kuten KKI-ohjelman SuomiMies seikkailee kampanjatapahtumassa sekä Apuväline, Hyvinvointi & Koti messuilla. Erityisgolf Suomen Golfliiton vammaisgolfina tunnettua toimintaa uudistettiin voimakkaasti toimintavuonna Toiminnan nimi vaihdettiin vammaisgolfista erityisgolfiksi. Toimintaa veti liittoon 2011 palkattu projektikoordinaattori Aarni Nordqvist. Liittovalmentajaksi vuodelle 2012 palkattiin Reima Kaija avoimen hakuprosessin jälkeen. Erityisgolfin kehittämistä varten perustettiin työryhmä, joka kokoontui kaksi kertaa. Tapaamisten pohjalta rakennettiin uusi keskipitkän tähtäimen suunnitelma vuosille Erityisgolfin painopistealueita Golfliitossa ovat jatkossa kilpagolf, eri sidosryhmien välillä koordinointi sekä asiantuntemuksen kehittäminen. Toimintavuoden aikana järjestettiin viisi leiriä liittovalmennettaville, joihin kuului sekä kilpapelaajia että harrastajia eri erityisryhmistä. Mukana oli liikuntavammaisia, kuuroja, CP-vammaisia, kehitysvammaisia sekä aivovammaisia pelaajia. Erityisgolfia esiteltiin aktiivisesti Apuväline, Hyvinvointi & Koti messuilla, missä Liikuntamaahan rakennetussa kokeilupisteessä golfia kävi kokeilemassa reilusti toistasataa erityisryhmien edustajaa. Yhteydenpitoa erityisryhmien liikuntajärjestöihin sekä erityisliikunnan ohjaajiin jatkettiin aktiivisesti. Avoimet erityisgolfin SM-kilpailut järjestettiin Harjattula Golfissa heinäkuussa. Kilpailuun osallistui yhteensä 23 pelaajaa, joista kaksi oli ulkomaalaista. Kilpailu sai positiivisesti mediahuomioita. Kilpailu kuului Euroopan kattojärjestö EDGA:n viralliseen kilpailukalenteriin. Suomen pelaajat osallistuivat aktiivisesi EDGA:n kilpailuihin ympäri Eurooppaa. Vuoden kohokohtana olivat ensimmäiset erityisgolfin MM-kilpailut Ruotsissa, jonne Suomesta lähetettiin joukkue sekä kapteeni. Lisäksi projektikoordinaattori Aarni Nordqvist osallistui maailman erityisgolfseminaariin Ruotsin Malmössä. 16

17 Aloittelijan polku Golfliitossa halutaan entistä vahvemmin korostaa peli-iältään nuorien seuratasoituksen omaavien harrastajien tärkeyttä lajin elinvoimaisuuden kannalta. Tällä hetkellä Suomessa on yli tasoituksella 37 tai enemmän pelaavaa pelaajaa. Green Card -uudistuksen yhteydessä julkaistiin Aloittelijan polku, joka on mielikuva aloittelijalle ja työkalu seuroille ja liitolle golfin harrastamisen alkuvaiheista. Lanseerauksen yhteydessä käynnistettiin suunnittelutyö tuottaa seuroille ja harrastajille Aloittelijan polkua koskevia tuotteita ja palveluita. Osana Aloittelijan polkua julkaistiin Tiiltä Viheriölle aloittelijan materiaalipaketti sekä aloitettiin pienen treenikäsikirjan rakentaminen. Green Card uudistus Green Card (GC) -uudistus toteutettiin toimintavuonna Uudistuksen sisältönä oli korostaa GC:n suoritusvaatimuksissa sujuvuuden ja turvallisuuden keskeisyyttä. Green Cardin suorittaneiden ja suoritusten vastaanottajien rekisteröinti aloitettiin. Vuonna 2011 myönnettiin yli Green Cardia. Mid Tour Toimintavuonna 2011 Mid Tour toimikunta järjesti naisille ja miehille neljän osakilpailun lisäksi lyöntipelin ja reikäpelin SMkilpailut. Kilpailuihin osallistui lähes 230 eri pelaajaa. Lisäksi järjestettiin kauden 2012 miesten karsinnat sekä joukkueiden SM-kilpailut, joista naisten kilpailulla oli ensimmäistä kertaa virallinen SM-status. Kilpailuiden tasoa ylläpidettiin korkeana käyttämällä liittotuomareiden asiantuntemusta kaikissa osakilpailuissa. Kilpailuiden järjestelyiden yhtenäistäminen varmistettiin kirjallisilla kenttäsopimuksilla ja Mid Tourin järjestelyohjeilla. Mid Tourin kuulumiset ja tärkeimmät tapahtumat julkistettiin toukokuusta alkaen osoitteessa avatuilla verkkosivuilla. Sivuston tavoitteena oli selkeyttää ja tehostaa Tourin tiedotusta. Tourin yhteistyökumppanina oli Golf Center. Yhteistyö näkyi osakilpailuiden järjestelyissä nostaen kilpailuissa jaettavien palkintojen tasoa. Tämän lisäksi Mid Tourin edustuspelaajat vaatetti Catmandoo. Toimintavuonna 2011 midien EM-kilpailut pelattiin Norjassa, missä Marco Willberg teki historiaa voittamalla ensimmäisenä suomalaisena amatööripelaajana golfin Euroopan mestaruuden. Suomi-Ruotsi maaottelu puolestaan pelattiin Uppsalassa, missä sekä miehet että naiset saivat kokea naapurin paremmaksi. Ladygolf Ladygolftoimikunnan tehtävänä on edesauttaa golfklubien verkostoitumista ja seuratoiminnan kehittämistä ladykapteenien avulla sekä innostaa naisia pelitasonsa kohottamiseen. Toiminnan painopisteet ovat Ladykapteenien kokous, Naisten Sunnuntai ja Gloria LadyCup-karsintakilpailut ja finaali. Ladykapteenien kokoukseen SLU-talossa kutsuttiin sekä ladykapteeneja että seurojen naistoimikuntien jäseniä. Tapaamisessa käsiteltiin tulevan kauden tapahtumia, pohdittiin seurojen kokemuksia ja jaettiin uusinta golfiin ja Golfliittoon liittyvää tietoa. Osallistujia oli 85. Toimikunta koordinoi seuroissa järjestettävää Naisten Sunnuntai tapahtumaa sopimalla päivämäärän ja ehdottamalla teemaa sekä huolehtimalla informaation kulusta. Teemaksi sovittiin Roosagolf. Roosagolfiin osallistui yhteensä 50 eri golfklubia ympäri Suomen. Klubien ladyt keräsivät Naisten sunnuntaina 12. kesäkuuta lähes euroa Syöpäsäätiön Roosa nauha -kampanjaan. Aikuisten naisten kilpagolfin ja erityisesti reikäpelin edistämiseksi toimikunta organisoi Gloria LadyCupin, jonka finaalissa pelaavat vastakkain Muun Suomen ja Uudenmaan joukkueet. Kahdenkymmenen hengen joukkueet valitaan kahdessatoista avoimessa, naisille suunnatussa karsintakilpailussa. Kaksipäiväinen finaali pelattiin tällä kertaa elokuuta Muussa Suomessa Messilä Golfissa, jossa Uudenmaan joukkue voitti kilpailun. Toimikuntaan kuului kahdeksan henkeä ja se kokoontui viisi kertaa vuoden 2011 aikana. Senioritoiminta Vuonna 2011 toteutettiin edellisen vuoden syyskokouksen päätös, mikä muutti yhdistyksen nimen Suomen Golfliiton Seniorit nimeksi Suomen Golfseniorit ry ja samalla yhdistys myös rekisteröityi. Suomen Golfseniorit (SGS) toimi yhteistyösopimuksen myötä Suomen Golfliiton nimeämänä senioritoimikuntana. Toimintavuoden keskeiset kilpailutapahtumat olivat SM-kilpailut, Finnish Senior Open, Finnish Senior Tour (FST) ja Seniorien Haastajatour sekä Aluetour. Vuonna 2011 SGS:n järjestämissä kilpailuissa pelattiin yli kilpailukierrosta, mikä oli uusi ennätys. SM-kilpailut ja Finnish Senior Open olivat avoimet kaikille Suomen Golfliiton jäsenseurojen seniori-ikäisille pelaajille, viimemainittu myös ulkomaisten klubien pelaajille. Senioreiden Suomen mestaruuden voittivat N50-sarjassa Elina Schuurman HGK, N60-sarjassa Eini Palo OGK ja N65-sarjassa Ulla Helminen MGC. Naisten reikäpelin Suomen mestaruuden voitti Tuija Hannukainen ArGC. Miesten SM-kultaa saivat sarjassa M55 Ari Vauhkonen SHG, M65 Juhani Rahikainen MG, M70 Raimo Jussilainen PGC ja M75 Rainer Nyman PGC. Reikäpelin Suomen mestaruuden voitti Peter Kaske KGC. Finnish Senior Openin miesten sarjan voitti Reima Granberg AG ja naisten sarjan Anneli Karttunen Kurk. Kansainvälisen kilpailutoiminnan päätapahtumat olivat EGA:n seniorijoukkueiden EM-kilpailut, joissa Suomen joukkue sijoittui loistavasti neljännelle sijalle 15 joukkueesta. EGA:n seniorinaisten EM kilpailuissa Suomen naisjoukkue sijoittui yhdeksänneksi. ESWGA:n (European Senior Women Golf Association) järjestämässä Marisa Sgaravatti Trophy -turnauksessa Pariisissa Ranskassa Suomen seniorinaiset sijoittuivat 8. tilalle. Järjestyksessään 13. Seniorien Talvipäivät pidettiin tammikuun lopussa Vierumäen urheiluopistolla. Runsas (yli 80) osanottajamäärä kuunteli golfia ja kuntoilua käsitteleviä luentoja, oli mukana liikuntaharrasteissa ja golfharjoittelussa. Mukaan mahtui myös yhteinen illanvietto. Seniorien oman toiminnan 30 v-juhlan merkeissä pidettiin yhteisiä kesäpäiviä neljässä eri paikassa 4.7. St. Laurence Golfissa Lohjalla, Porin Golfkerholla, Oulun Golfkerholla ja 3.8. Mikkelissä Golf Porrassalmessa. Päiville osallistui kaikkiaan n. 360 senioria. 17

18 KILPA- JA HUIPPU-URHEILU KANSALLISEN KILPAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kansallisten kilpailuiden kehitystoimenpiteet etenivät rivakasti. Kilpailuiden ulkoista ilmettä ja kilpailutapahtumien toiminnallisuutta kehitettiin monella tavalla. Kilpailumateriaalien pakettia täydennettiin mm. tietokoneilla, teltalla ja bannereilla. Henkilöresurssia lisättiin kilpailutapahtumissa ja Juha Juvonen aloitti kilpailupäällikön tehtävässä. Golfliiton roolia selkeytettiin ja vahvistettiin merkittävästi kilpailuiden järjestäjänä. Finnish Open pelattiin Hirsalassa Nordic liigan osakilpailuna kolmen vuoden tauon jälkeen. Syksyllä tehtiin päätökset järjestää kolme uutta kansainvälistä kilpailutapahtumaa vuonna Kansainvälinen juniorikilpailu alle 14- ja 16-vuotiaille Vierumäelle, joka on samalla tämän ikäluokan Suomen mestaruuskilpailu, Challenge Tour Kytäjällä ja Ladies Access Tourin osakilpailu Hill Side Golf & Country Clubin kentällä. Kansalliset kilpailut järjestettiin suunnitelmien mukaisesti. Golfliitto toimi vastuullisena järjestäjä SM-kilpailuissa, Haastajakiertueella ja Finnair Junior Tourilla. Finnish Tourin järjestämisestä vastasi edelleen Suomen Golfkiertue, mutta syksyllä tehtiin päätös ostaa Suomen PGA:lta puolet osakekannasta Golfliitolle. Finnish Amateur Rankingin voittajiksi sinetöitiin kauden päätteeksi naisten osalta Noora Tamminen ja miesten puolella Albert Eckhart. Edellisvuosien tapaan järjestettiin SMkilpailut naisille, miehille junioreille ja seurajoukkueille. Golfliitto vastasi näiden kilpailuiden johtamisesta, tuomaritoiminnasta ja seuroille maksettavista järjestelykorvauksista. SM-kilpailuja ja kilpailusarjoja järjestettiin omien toimikuntien toimesta myös senioreille ja yli 35-vuotiaille Mideille. Kauden aikana toteutettiin liittohallituksen päätöstä, jonka mukaisesti kansallisten arvokilpailuiden järjestelyoikeuksia myönnettäessä, oikeudet saaneilta seuroilta ja kenttäyhteisöiltä edellytettiin voimassa olevaa ympäristöjärjestelmää. Kilpailutoiminnan verkkopalvelut toteutettiin edelleen www. golf.fi-verkkosivuston ja GolfBox:in palvelun kautta. 18

19 KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA Vuonna 2011 Golfliiton kilpa- ja huippu-urheilun menestystavoitteet oli asetettu korkealle. Tavoitteena oli saavuttaa mitaleja Euroopan mestaruuskilpailuissa. Mahdollisuuksia oli kaikkiaan kuusi: naisten, miesten, poikien ja tyttöjen joukkuekilpailut sekä naisten ja miesten henkilökohtaiset kilpailut. Lähimmäksi mitalia päästiin naisten henkilökohtaisessa kilpailussa, jossa Noora Tamminen saavutti kaikkien aikojen parhaan sijoituksen olemalla viides. Anne Hakula oli samoissa kilpailuissa 12. Miesten menestys henkilökohtaisissa kilpailuissa ei yltänyt samalle tasolle. Joukkuekilpailuissa jäätiin myös ilman mitaleja, mutta joukkueiden keskimääräinen menestys oli silti maajoukkuehistorian kärkiantia; Naiset 10., miehet 7., tytöt 8. ja pojat 8. Finnish Open järjestettiin usean vuoden tauon jälkeen ja se pelattiin Hirsalan kentällä. Kilpailun järjestelyt onnistuivat erinomaisesti. Mikko Ilonen mahdollisti omalla merkittävällä panoksellaan kilpailutapahtuman onnistumisen omien yhteistyökumppaniensa kanssa. Tämän kilpailun onnistuneet järjestelyt mahdollistavat kansainvälisen juniorikilpailun pelaamisen Suomessa kesällä Finnish Openin lisäksi Suomessa pelattiin kaksi muuta Nordic liigan osakilpailua Turussa ja Paltamossa. Helsingin Golfklubi isännöi edelleen kahta kansainvälistä suurkilpailua. Finnish Amateur Championship kilpailussa saatiin suomalaisvoittaja, kun Albert Eckhart voitti miesten sarjan. Naisten Euroopan kiertueen osakilpailu puolestaan pelattiin Talissa jo seitsemännen kerran. Naisten Nordea Touriin kuuluva Felix Finnish Ladies Open pelattiin perinteisesti kesäkuussa Aura Golfissa. Sama seura isännöi myös miesten Gant Openia, joka pelattiin yhteiskilpailuna Finnish Tourin ja Nordea Tourin kanssa. VALMENNUSTOIMINTA Golfliiton kokonaan tai osittain kustantamaa valmennustoimintaa tarjottiin valmennusryhmiin valituille, sopimussuhteessaolleille urheilijoille, joita vuonna 2011 oli yhteensä 33. Tämän lisäksi uusi 10 v -14 v Talenttien valmennusryhmä aloitti toimintansa. Heidän valmennusryhmänsä koko oli 14 urheilijaa. Valmennustoiminnan painopiste oli joukkue-euroopanmestaruuskilpailuissa. Päävalmentaja Staffan Johansson vastasi valmennuksen linjauksista kaikkien ryhmien osalta sekä toimi vastuuvalmentajana pro-ryhmälle ja miesten ryhmälle. Naisten ryhmän vastuuvalmentaja toimi Heini Haapala heinäkuun loppuun asti ja hänen seuraajakseen valittiin Mikael Mustonen. Muokatulla Assistant Head Coach nimikkeellä Mustonen toimii yhteistyössä päävalmentajan linjausten mukaisesti päävastuualueenaan naisten joukkueen valmennus. Nuorten ryhmien valmentajina toimivat Juha Skyttä (Talent ryhmä), Mikael Mustonen (pojat), Christine Blomqvist (tytöt). Lisäksi palkattiin Petteri Nykky päätoimisesti vastaamaan Uudenmaan alueen valmennuksen koordinoinnista sekä pääkaupunkiseudun urheiluakatemian, Urhean, golfvalmennustoiminnoista. Maajoukkueiden valmennuksen painopiste oli lähipeliharjoittelussa. Panostus oli erityisesti wedgepelin parantamiseen. Uusi fyysisen kunnon testipatteristo rakennettiin yhdessä Suomen urheiluopiston valmennuskeskuksen kanssa. Liittovalmennustuella toteutettujen leiri- ja kilpailupäivien määrä vaihteli urheilijakohtaisesti, valmentautumissuunnitelmasta riippuen. Harjoitusleireille kutsuttiin valmentajien harkinnalla myös ryhmien ulkopuolisia urheilijoita. Nuorten alueellista valmennustoimintaa toteutettiin viidellä alueella suunnitelman mukaisesti. Golfliitto tarjosi valmennusta, koulutusta ja seurakonsultointia noin 45 toimintavuorokautta kutakin aluetta kohden. Alueellisessa valmennustoiminnassa siirryttiin syksyllä uudenlaiseen toimintamalliin. Siinä keskitytään 10 v-14 v valmennukseen. Nämä valmennusryhmät toimivat Talentryhmän haastajaryhminä. Jokaisessa alueellisessa valmennusryhmässä toimitaan saman leiriohjelman mukaisesti kuin Talentleireillä Vierumäellä. Ryhmät leireilevät yhden viikonlopun kuukaudessa. Alueellisiksi valmennuksen koordinaattoreiksi vuodelle 2012 valittiin: Tommi Linna pohjoinen alue, Kari Bakker Pohjanmaan alue, Reima Kaija läntinen alue. Idän alueella jatkaa Juha Skyttä ja etelän alueella jatkavat Christine Blomqvist ja Petteri Nykky. Golfliiton urheiluoppilaitosten valmennukselle suuntaamien tukien jakamista jatkettiin vuosi sitten tehtyjen linjausten mukaisesti. Tuettuja hankkeita on ollut viidellä paikkakunnalla: Oulu, Turku, Hämeenlinna, Tampere ja pääkaupunkiseutu. Lisäksi on tuettu liikuntapainotteisia alakouluhankkeita neljällä paikkakunnalla: Turku, Pori, Lappeenranta ja Kotka. Golfliitto avustaa mainittuja hankkeita perustuen ryhmän osallistujamäärään ja menestystasoon. Liikuntapainotteisissa hankkeissa painotetaan uusien nuorten kilpapelaajien rekrytointia. Golfliitto toimi kansainvälisessä verkostossa usean maan kanssa. Harjoitusmaaotteluja yhdistettynä leireihin pelattiin Ruotsia, Saksaa, Englantia ja Espanjaa vastaan. Maaliskuussa aloitettiin Huippu-urheilun muutosryhmän kanssa golfarin Urheilijan polku -projekti. Urheilijan polun tarkoituksena on selventää ja lisätä tietoisuutta nuorten urheilijoiden tiestä maailman huipulle. Työ valmistuu kevään 2012 aikana. 19

20 OLOSUHTEET JA RESURSSIT Yhteistyö Suomen urheiluopiston kanssa jatkui tiiviinä. Kaikki talvikauden maajoukkueiden testileirit pidettiin Vierumäellä. Juha Skyttä jatkoi liittovalmentajana Vierumäellä vastaten nuorten lahjakkuuksien valmentamisesta ja opistolla tarjottavien golfvalmennuspalvelujen kehittämisestä. Valmennusmateriaaleihin liittyviä yhteishankintoja tehtiin yhteistyössä Suomen urheiluopiston valmennuskeskuksen kanssa. Hankintakohteita olivat puttianalysaattori, pallotutka ja liikeanalyysiohjelma. Golfliitto on aktiivinen toimija syksyllä 2011 perustetussa Suomen urheiluopiston golfin työryhmässä, jonka tarkoituksena on kehittää Suomen urheiluopistolla tarjottavien golfpalveluiden laatua. Espanjan Costa Ballena toimi edelleen liittovalmennusryhmien virallisena harjoituskeskuksena. Olosuhdetta hyödynsivät myös useat jäsenseurat edustus-, juniori- ja harrasteryhmiensä toimintaan. KILPAURHEILUN KOULUTUSTOIMINTA KENTTÄKONSULTOINTI Kenttäkonsultoinnin piiriin kuului yhteensä 91 kenttää. Tehtäviä hoiti kaksi kenttäkonsulttia. Neuvontaa tehtiin ympäristönsuojelussa, kentänhoidossa, kentän perusparannuksissa ja rakentamisessa sekä turvallisuuden parantamisessa. Neuvontapalvelujen tilaajien määrä nousi 5 % sopimuskaudelle Seuroja ohjattiin ympäristöjärjestelmän toteuttamisessa. Konsultoinnin piirissä olevista kentistä 92 % on aloittanut ympäristötyön. Kansainväliseen GEO-ympäristösertifiointijärjestelmään oli rekisteröitynyt 24 suomalaiskenttää, joista yksi on sertifioitu Vuoden loppuun mennessä 86 kenttää oli sitoutunut joko GEO:on tai SGL:n omaan järjestelmään. Kenttäkonsultit osallistuivat alan ammattitutkintojen koulutukseen ja näyttöjen arviointiin. Syyskuussa pidettiin neljä aluekoulutusta talveen valmistautumisesta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 70 kenttämestaria ja apulaiskenttämestaria. Neljä aiempaa julkaisua päivitettiin. Golfliitto oli mukana rahoittamassa Pohjoismaiden kentänhoidon tutkimussäätiötä (STERF). Hallituksen valmistelevassa työryhmässä on mukana kenttäkonsultti Kristiina Laukkanen. Omaa tutkimustoimintaa ei ollut vuonna Yhteistyökumppaneita ja rahoitusta kartoitettiin. Kentille lähetettiin ajankohtaisia tiedotteita sähköpostilla. Kenttätoimikunta kokoontui kahdesti. Vuoden aikana tuli vain yksi uusi jäsenhakemus. Käyttöön otettiin yksi uusi kenttä, rakentaminen oli käynnissä kuudella uudishankkeella. Laajennuksia valmistui viidellä kentällä. Muita uusia kenttähankkeita on aktiivisesti vireillä noin kymmenen. Vaaratilanteista tuli kaksi ilmoitusta kenttätoimikunnalle. Turvallisuusnäkökohtia tarkasteltiin erikseen neljällä kentällä. Liittovalmennusryhmiin kuuluvien urheilijoiden henkilökohtaisille valmentajille järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta Vierumäellä. Pääkouluttajana toimi päävalmentaja Staffan Johansson. Marraskuussa, liittovaltuuston syyskokouksen yhteydessä, järjestettiin toinen kansallinen Kilpagolfseminaari teemalla Yhteistyöllä menestykseen. 20

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

Suomen voimisteluliitto. VUOSIkErTOMUS. 1 www.voimistelu.fi

Suomen voimisteluliitto. VUOSIkErTOMUS. 1 www.voimistelu.fi Suomen voimisteluliitto VUOSIkErTOMUS 2014 VOIMISTELULIITTO VUOSIkErTOMUS 2014 1 www.voimistelu.fi Kuva: aki rask kannen kuva: Jouko keski-säntti Suomen voimisteluliitto SvoLi ry. Hämeentie 105 A 00550

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse 2010

Vuosikertomus Årsberättelse 2010 Vuosikertomus Årsberättelse 2010 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Sukeltaminen on Suomessa vuodenajoista huolimatta ympärivuotista toimintaa, samoin kuin Sukeltajaliiton ja sen hallituksen, valiokuntien ja työryhmien

Lisätiedot

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012 80 vuotta golfia Talissa Tali Golf 1 Syyskokous ja henkilövalinnat SYYSKOKOUS Jälleen on yksi golfkesä takana, on aika siirtää katse tulevaan. Menneen kauden tapahtumia

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY. Toimintakertomus 2012

SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY. Toimintakertomus 2012 SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY Toimintakertomus 2012 2 1 ESIPUHE... 5 2 VUODEN 2012 KOHOKOHTIA HIGHLIGHTS OF YEAR 2012... 6 3 JÄRJESTÖHALLINTO... 9 3.1 Yleistä... 9 3.2 Talous... 9 3.3 Hallitus... 10 3.3.1

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Årsberättelse

Vuosikertomus 2012 Årsberättelse Vuosikertomus 2012 Årsberättelse SISÄLTÖ: 2 KATSAUS VUOTEEN 2012 4 EN BLICK PÅ 2012 6 Hallinto ja talous 8 PALVELUT 11 VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA 15 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 17 LAKIYKSIKKÖ 18 Tapahtumat

Lisätiedot

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012. Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012. Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012 Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. KATSAUS VUOTEEN 2012... 5 1.1. Liiton toimintaperiaatteet... 6 1.2.

Lisätiedot

Meri-Teijo Golf ry 25-vuotisjuhlajulkaisu 1991-2015. www.meriteijogolf.com

Meri-Teijo Golf ry 25-vuotisjuhlajulkaisu 1991-2015. www.meriteijogolf.com Meri-Teijo Golf ry 25-vuotisjuhlajulkaisu 1991-2015 www.meriteijogolf.com Arvoisa lukija, Meri-Teijo Golf ry:n hallitus 2015 Julkaisija Meri-Teijo Golf ry Päätoimittaja Martti Poutanen Toimitus Tarja Hakulinen

Lisätiedot

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008 Suomen Ringetteliitto ry Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI www.ringette.fi JOHDANTO Ringette syntyi tyttöjen ja naisten yhteiseksi jääpeliksi Kanadassa 45 vuotta sitten. Suomeen pelin toi Juhani Juuso Wahlsten

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50)

VUOSIKERTOMUS 2013. SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50) Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 6 1.1. Liiton toimintaympäristö... 6 1.2. Liiton toimintaperiaatteet... 6 1.3. Liiton

Lisätiedot

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 Liiton 80v juhlavuosi 1931-2011 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2011 menestymistä ja uuden mahdollistamista... 4 2. HALLINTO... 5

Lisätiedot

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

HALLITUS 11.4.2013 JA VALTUUSTO 28.4.2013

HALLITUS 11.4.2013 JA VALTUUSTO 28.4.2013 VUOSIKERTOMUS 2012 HALLITUS 11.4.2013 JA VALTUUSTO 28.4.2013 VUOSIKERTOMUS 2012 1 YLEISTÄ...3 SISÄLTÖ ALUEELLINEN TOIMINTA... 26 LIITON NIMEÄMÄT HENKILÖT... 50 HALLINTO...5 Valtuusto...6 Liittohallitus...6

Lisätiedot

Kannattava valinta - Faba. Toimintakertomus 2011

Kannattava valinta - Faba. Toimintakertomus 2011 Kannattava valinta - Faba Toimintakertomus 2011 2 Toimintakertomus 2011 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Verkställande direktörens översikt 5 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 6 Styrelseordförandes

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF 1991-2011

GUMBÖLE GOLF 1991-2011 GUMBÖLE GOLF 1991-2011 20v 1 SISÄLLYSLUETTELO 0v PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hannu Niemelä 4 MITÄ GUMBÖLESSÄ OLI ENNEN GOLFKENTTÄÄ Claes Ehrnrooth 7 GUMBÖLE GOLFIN HISTORIA LYHYESTI 9 RAIMO J. VIRTASEN MUIS-

Lisätiedot

Tuttu kenttämestari ahkeroi. Tapahtumakalenteri. Uusi pro piinapenkissä. Väylävinkit s. 25. Arskan aamukierros. Miksi Rinkun osakkuus kannattaa? s.

Tuttu kenttämestari ahkeroi. Tapahtumakalenteri. Uusi pro piinapenkissä. Väylävinkit s. 25. Arskan aamukierros. Miksi Rinkun osakkuus kannattaa? s. ingside 2012#1 Arskan aamukierros s. 14 2012 Tapahtumakalenteri Väylävinkit s. 25 Uusi pro piinapenkissä s. 4 Miksi Rinkun osakkuus kannattaa? s. 18 Tuttu kenttämestari ahkeroi s. 6 2 Kausi 2012 Tapahtumakalenteri

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa VUOSIKERTOMUS 2013 Pyöräilyä Hyvässä Seurassa Hallitus 03.04.2014 Vuosikokous 23.04.2014 0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus 2. Liittokokoukset 3. Hallinto 4. Jäsenistö 5. Jäsenyydet ja edustukset 6. Koulutustoiminta

Lisätiedot

TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI. sivu 5. Kisat ja tapahtumat. sivu 16. Juniorit TUUSULAN GOLFKLUBI

TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI. sivu 5. Kisat ja tapahtumat. sivu 16. Juniorit TUUSULAN GOLFKLUBI TUUSULAN GOLFKLUBI TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2/2014 sivu 5 sivu 6 sivu 16 sivu 22 Sanna Kervinen Kisat ja tapahtumat Juniorit Linksien lumoa PÄÄKIRJOITUS Tuusulassa 9.11.2014 Mennyt

Lisätiedot

Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille!

Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille! Hyvinkään Golfseuran kevätlehti 2012 jäsenille ja yhteistyökumppaneille Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille! Ympäristöystävällistä ja varmaa kaukolämpöä. Riihimäen Kaukolämpö Oy, Lopentie 15-17,

Lisätiedot

Syksy 2014. www.kgm.fi

Syksy 2014. www.kgm.fi KGM Syksy 2014 www.kgm.fi 1 Kankaisten Golf ry Perustettu 1989 Kenttä: Kankaisten Golfpuisto Suunnittelu: Pekka Sivula Osoite: Maskuntie 281, 21250 Masku Puheenjohtaja: Tarja Nuotio, 040 5063715 Toiminnanjohtaja:

Lisätiedot

TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI. Kenttäpostista digilehti. sivu 8. Kapteenien terveiset. sivu 20. Palvelut kehittyvät

TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI. Kenttäpostista digilehti. sivu 8. Kapteenien terveiset. sivu 20. Palvelut kehittyvät TUUSULAN GOLFKLUBI TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1/2015 sivu 4 sivu 8 sivu 12 sivu 20 Kenttäpostista digilehti Kapteenien terveiset Palvelut kehittyvät Tapahtumia Gol en en uusi sukupolvi

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

JCI SENATE IN FINLAND RY. 1962-2012

JCI SENATE IN FINLAND RY. 1962-2012 JCI SENATE IN FINLAND RY. 1962-2012 50 1 JCI Senate in Finland ry. 1962-2012 50 vuotta 50 4 Sisällysluettelo JCI Senate in Finland ry. 50 vuotta juhlahistoriikki Työryhmä: Editor Nana Närhi #68989, Salla

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2006 1 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2006 568 medlemmar Registrerade segelbåtar 57 motorbåtar 47 Jäsenmäärä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Turun NMKY 120 vuotta 1893-2013

Turun NMKY 120 vuotta 1893-2013 Turun NMKY 120 vuotta 1893-2013 Toimintasuunnitelma 2013 luettelo Turun NMKY Merkitystä elämään vuodesta 1893 4 Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Turun NMKY 120 vuotta 6 Hallinto

Lisätiedot

HOSPITAALI 4 2010. Salon aluesairaalan uudisosa käyttöön

HOSPITAALI 4 2010. Salon aluesairaalan uudisosa käyttöön MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 4 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Näin käy kesäsijaisten perehdytys

Lisätiedot