Suomen Pyöräilyunioni ry VUOSIKERTOMUS 2014 PYÖRÄILY LIIKUTTAA ENEMMÄN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Pyöräilyunioni ry VUOSIKERTOMUS 2014 PYÖRÄILY LIIKUTTAA ENEMMÄN"

Transkriptio

1 Suomen Pyöräilyunioni ry VUOSIKERTOMUS 2014 PYÖRÄILY LIIKUTTAA ENEMMÄN Hallitus Vuosikokous

2 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus 2. Liittokokoukset 3. Hallinto 4. Jäsenistö 5. Jäsenyydet ja edustukset 6. Koulutustoiminta 7. Tiedotustoiminta 8. Valmennustoiminta 9. Huippu-urheilu ja kilpailutoiminta, jaostot, tuomaritoiminta 10. Hankkeet ja ohjelmat 11. Nuorisotoiminta ja nuorisopyöräily 12. Aikuisliikunta ja harrastepyöräily 13. Talous 14. Tuloslaskelma ja tase 15. Tilinpäätöksen liitetiedot (erillinen liite) 16. Hallituksen ja tilintarkastajan allekirjoitukset 17. Tilintarkastuskertomus 18. Jäsenseurat 1

3 1. YLEISKATSAUS Toimintavuosi 2014 oli ensimmäinen vuosi uuden strategian ohjatessa toiminnan toteuttamista. Kaikilta osin uuden strategian ohjaama toiminta ei toteutunut suunnitellusti. Parhaiten toiminnan toteutus onnistui huippu-urheilun osa-alueella keväällä käynnistetyn Huippupyöräily-yksikön johdolla. Pyöräily on yleisesti edelleen pitänyt asemansa kilpailumuotona ja erinomaisena harrastuksena. Kansainvälisen menestyksen myötä olemme säilyttäneet asemamme ja pyöräily on saanut ammattilaistemme kautta ansaittua julkisuutta. Lasten ja nuorten pyöräilyharrastuksessa on tapahtunut myös myönteistä edistystä. Perinteisen maantieja maastopyöräilyn rinnalle alamäkipyöräily ja BMX ovat tuoneet lisää nuoria harrastajia niin lajiin kuin seuroihinkin. Kunto- ja harrasteliikunnassa pyöräily on lasten ja aikuisten harrastetuin liikuntamuoto kävelyn jälkeen. Pyöräilyharrastuksen toteutuminen seuratoiminnan ulkopuolella on pyöräilyseuroille haaste ja toisaalta pyöräilyn suosio luo valtavat mahdollisuudet. Kuntotapahtumien määrä ja laatu ovat kehittyneet suotuisasti. Paikallisille ja erityisesti suurille hyvin organisoiduille tapahtumille on selkeästi kysyntää. Harjoitus- ja kilpailutapahtumien järjestäminen on tulevaisuudessa erityisen vaativa, koska vapaaehtoistekijät vnhenevat ja heidän määränsä vähenee. Kilpailuihin ja tapahtumiin soveltuvien, turvallisten paikkojen löytyminen on vuosi vuodelta haasteellisempaa. Vapaaehtoispohjaisiin seurajohtajan, ohjaajan ja valmentajan pidempiaikaisiin tehtäviin ei sitouduta samalla vakavuudella kuin aikaisemmin. Vapaaehtoisena voidaan kyllä osallistua yksittäiseen tapahtumaan tai projektiin, mutta pidempiaikainen sitoutuminen on valitettavasti hiipunut. Kilpapyöräily ei ole kuulunut yleisön suosimiin lajeihin maassamme, joten näkyvyys ja arvostus eivät ole kansallisesti parhaat mahdolliset. Tästä huolimatta pyöräilijämme ovat menestyneet kansainvälisillä kentillä varsin hyvin. Maantiepyöräilijöistämme Jussi Veikkanen ja Joonas Henttala ajoivat ProTeam luokkaan kuuluvissa ammattilaistallissa. Myös muutamia muita pyöräilijöitä on päässyt ajamaan Continental talleihin. Erinomaisesti ovat edistyneet Matti Manninen ja Samuel Pökälä. Alamäkipyöräilijöistä Matti Lehikoisen seuraajaa alamäkipyöräilyn maailman kärkeen ei vielä ole löytynyt. Naisten maantiepyöräilyssä Sari Saarelainen ja Lotta Lepistö ovat lähestymässä naispyöräilyn kärkeä. Maastopyöräilyssä Jukka Vastarata jatkaa paikkansa puolustamista kansainvälisessä kärjessä ja hänen vanavedessään mukaan on pääsemässä nuori Sasu Halme. Ratapyöräilyssä kansainvälisen kärjen vauhtiin ovat olleet tutustumassa Anton Aro, Mika Simola, Pia Pensaari, Elisa Turunen ja nuori Sara Ferrara. Nuorisotoiminnassa alueellista leiritoimintaa tuettiin nuorisojaoston toimesta. Valtakunnallinen leiri toteutettiin Pohjois-Suomen Pyöräily ry:n toimesta Pikku-syötteellä. Nuorten seuratoiminnan kehittämistä on tuettu Fillarinappula- ja Kilpapyöräilykoulutoiminnan avulla. Nuorten Kultainen Kampi kilpailujärjestelmä maantie-, maasto- ja ratapyöräilyssä ovat tuoneet hyvää tulosta. Koululaispyöräilyprojektin avulla pyritään tukemaan koulujen ja seurojen nuorisotoimintaa. Peruskoulujen opettajille tarkoitettu Fillaripäivä materiaali oli tulostettavissa Internetin materiaalisalkussa. Harrastepyöräilyn mahdollisuudet on huomioitu muutamissa seuroissa, mutta paljon on vielä tehtävää harrastetoiminnan kehittämiseksi. Toimet koulutusmateriaalin ja koulutusjärjestelmän kehittämistä ja ohjaajakoulutuksen toteuttamista jatkettiin kaudella

4 Masterpyöräilyjaosto toteutti kansallisen Mastercupin, johon kuului viisitoista osakilpailua. Osakilpailuista lähes puolet oli yhteislähtöisiä ja mukaan sopi pari etappiajoakin, kun aikaisemmin osakilpailut ovat olleet lähinnä aika-ajokilpailuja. Jaoston toimesta organisoitiin masterluokkien PM-, EM- ja MM-kilpailuihin osallistumista. Vauhtilajienjaosto on edistänyt alamäki- ja BMX pyöräilyn kilpailu- ja leiritystoimintaa. BMX pyöräilyyn perustettiin oma lajijaosto ja toiminta aloitettiin virallisesti Parapyöräilyn integraation jatkotoimet ovat edenneet varsin mukavasti. Tandemparit Jarmo Ollanketo ja Marko Törmänen sekä Arttu Mäkinen ja Aki Turunen ovat kilpailleet aivan maailman kärjessä. Käsipyöräilijä Jani Peltopuro on lähestynyt kansainvälistä kärkeä. Lajiin tuli kauden aikana kansainväliselle tasolle kaksi uutta käsipyöräilijää, joista Teppo Polvi saavutti heti kaksi MM mitalia. Lajin julkisuuden ja lajitietoisuuden parantaminen tiedostusvälineiden edustajien ja suuren yleisön suhteen on ollut edelleen haasteellista. Lajin vähäisten talous- ja henkilöstöresurssien vuoksi niin ulkoisessa kuin sisäisessä tiedottamisessa on keskitytty Internetsivujen päivittämiseen. Koska Internet-sivujen merkitys on huomattavasti lisääntynyt, niin asiaan tullaan kiinnittämään jatkossa entistä enemmän. Kansallisen kilpailutoiminnan vireyttämistä ja kehittämistä jatkettiin toimintavuoden 2014 painopistealueena. Valmentajien koulutukseen panostettiin erityisesti ja kauden aikana järjestettiin valmentajatutkintoon tähtäävä koulutusjakso. Pyöräilyssä on kansainvälisen Pyöräilyliiton johdolla panostettu dopingin vastaisiin toimiin. Esim. lääkärintarkastukset ja säännölliset verikokeet ovat tulleet kansainvälisissä kilpailuissa pakollisiksi. SPU on tiedottamisen kautta lisännyt dopingin vastaisia toimia. ADT teki vuonna 2014 Suomessa ja ulkomailla tehtiin kaikkiaan 3020 testiä, joista pyöräilyssä tehtiin 65 (vuonna 2013 pyöräilyssä tehtiin 77 testiä). ADT:n vuonna 2014 tekemät dopingtestit jakautuivat puoliksi kilpailuiden ulkopuolisiin ja kilpailuiden aikana tehtyihin testeihin. Tavanomaisen testaustoiminnan lisäksi kiinnitettiin kuluneena vuonna erityistä huomiota dopingvalvonnan kehittämistyöhön. Maailman uuden antidopingsäännöstön mukainen uudistettu Suomen antidopingsäännöstö on tuonut mukanaan tärkeitä muutoksia dopingvalvontaan. Uuden antidopingsäännöstön mukaan dopingnäytteitä voidaan säilyttää ja analysoida uudelleen kymmenen vuoden ajan. Uuden antidopingsäännöstön myötä myös seuraamukset kovenevat. Rangaistuksissa on kuitenkin myös aiempaa enemmän tapauskohtaista joustoa. Harkintaa käytetään, jos kyseessä on esimerkiksi alaikäinen urheilija tai tahaton lääkeaineen käyttö. SPU on hyväksynyt WADA:n dopingsäännöt, toiminta- ja kilpailusääntöihin on lisätty eettisyyden ja reilunpelin ajatukset. Eettisyys ja jääviys on huomioitu myös hallinnon toimissa ja laadituissa ohjeissa. Tasa-arvoasioista on vastannut vuosikokouksen nimeämä henkilö. 2

5 SPU:n talousresurssit ovat vähäiset ja tämän myötä myös henkilöstöresurssit ovat rajatut. Vähäisistä resursseista huolimatta Pyöräilyunionin perustehtävät on saatu toteutettua varsin siedettävästi. Kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin ja odotuksiin ei ole kuitenkaan voitu panostaa kaikkien odotusten mukaisesti, koska pyöräilyyn liittyvät tehtäväalueet ja toiminta ovat varsin laajat ja monialaiset. Pääosa tehtävistä on toteutettu vapaaehtoisvoimin, omantoimen ohella ilman korvauksia. Erityisesti lajijaostojen kautta kilpa- ja huippu-urheiluun suunnattu taloudellinen tuki ja henkilöresurssit ovat olleet vaatimattomat ja niinpä talousvastuu on osittain tai jopa kokonaan langennut jäsenseurojen sekä urheilijoiden varaan. Pyöräilyseurojen toiminnan kehittämiseksi on seurojen nuorisotoiminnan kehittämistä ja tukemista on jatkettava edelleen. Nykyisessä strategiassa keskeisimmäksi tavoitteeksi on asetettu harrastajamäärien lisääminen ja kilpailujen laadun kehittäminen. Uusia harrastajia pyritään saamaan perinteisten lajien ja erityisesti nuoria kiinnostavien vauhdikkaiden BMX ja DH lajien kautta. Ohjaajien ja valmentajien koulutus sekä alueellinen leiritys- ja kilpailutoiminta on huomioitava erityisesti seuraavien vuosien aikana. Ulkopuolisen rahoituksen osuuden kasvattaminen erilaisten avustusten ja jäsenseuroilta perittävien maksujen rinnalla on lisääntyvä ponnistus. Haasteena on myös kotimaisen kilpailutoiminnan kehittäminen, sillä vapaaehtoisten joukko on vähenevä voimavara tulevina vuosina. Vammaispyöräily pyritään huomioimaan koulutus-, leiritys- ja kilpailutoiminnassa. Omatoimisille harrastepyöräilijöille luodaan tuotteet, joiden avulla saadaan enemmän harrastajia mukaan pyöräilyseurojen toimintaan. Uusimpana lajimuotona pyöräilyssä on trial (Kuva Kari Mäkinen) 3

6 2. LIITTOKOKOUKSET 2.1. Kevätkokous Helsingissä Kevätkokous pidettiin Helsingissä, VALO toimitalon kokoustiloissa. Kokouksen avasi puheenjohtaja Mika Niskanen. Avauksen jälkeen Niskanen loi katsauksen vuoden 2013 toimintaan. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Niskanen ja sihteeriksi toiminnanjohtaja Markku Nieminen. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anna Ronkainen (Prologi) ja Antero Aarnio (CCH). Ääntenlaskijoiksi valittiin Anna Ronkainen ja Antero Aarnio. Kokoukseen osallistui valtakirjan nojalla edustajat neljästä (4) jäsenseurasta, joilla oli yhteensä 12 ääntä. Edustetut seurat, edustajat ja äänimäärät; Cycle Club Helsinki Antero Aarnio 5 ääntä Helsingin Yliopisto ps. Prologi Anna Ronkainen 1 ääni Idrottsklubben-32 Juha Aintila 5 ääntä Teuvan Rivakka Jouko Haapala 1 ääni Ilman valtakirjaa kokokusessa olivat läsnä; Mika Vauhkonen, Markku Nieminen ja Mika Niskanen. Kokouksessa esitettiin tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja vuosikertomus vuodelta Kokous päätti vahvistaa toimintavuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Ehdollepanotoimikuntaan nimettiin; Esa Högnäsbacka, Katariina Laakkonen ja Sixten Wackström. Toimintasuunnitelma ja talousarvio muutettiin vastaamaan saatua toiminta-avustusta Syyskokous Tampereella Syyskokous pidettiin Tampereella, Varalan urheiluopiston kokoustiloissa. Kokouksen avasi puheenjohtaja Mika Niskanen. Avauksessaan puheenjohtaja loi katsauksen menneeseen kauteen ja hahmotteli tulevaisuuden haasteita. Liittokokouksen puheenjohtajana toimi Henry Sundberg ja sihteerinä toimistosihteeri Anne-Maarit Helasjoki-Vesanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Lampila, Immo Laine sekä Tapio Niemi. Ääntenlaskijoiksi valittiin Tapio Niemi ja Hannu Autio. Kokouksessa suoritetut palkitsemiset; Vuoden pyöräilijä Vuoden ratapyöräilijä Vuoden pyöräilyseura Vuoden tyttöpyöräilijä Vuoden poikapyöräilijä Kultainen Kampi seurakilpailu Ratapyöräilyseura Nuori ratapyöräilijä Tepo Polvi Anja Scarbrook Cycle Club Helsinki Seliina Manninen, OP-P Emil Ijäs, KorsKa KorsKa, CCH, OP-P CC Helsinki Michael Aarnio 4

7 Syyskokouksessa oli edustettuna valtakirjan nojalla 40 jäsenseuraa. Edustettuina olleiden seurojen äänimäärä oli kaikkiaan 138 ääntä. Syyskokouksessa edustetut seurat, edustajat ja äänimäärät: Aviapolis Cycling Team Eero Väisänen 2 ääntä BMX Helsinki Katariina Laakkonen 5 BMX Turku Annika Elomaa 1 Cycle Club Helsinki Antero Aarnio 5 Cyclos Kuusamo Sari Törmänen 5 Devexus Jaakko Järvinen 1 Helsingin Polkupyöräilijät Pekka Sirikä 5 ääntä Helsingin Työväen Luistelijat Johannes Leppänen 2 Hgin Yliopiston Ps Prologi Anna Ronkainen 1 Härkälän Haka Raine Kärkkäinen 2 Idrottsklubben -32 Juha Aintila 5 Jurvan Urheilijat Mikko Hautala 2 Jurvan Voima Reima Lyyluoma 2 Kangasalan Kisa Hannu Autio 4 Kauhajoen Karhu Leena Rinne 5 Koiviston Isku Jari Wiksten 5 Korson Kaiku Pasi Juntunen 5 Kouvolan Pyöräilijät Sanna Karjalainen 3 Laihian Luja Pekka Luhtala 2 Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät Veijo Kaikula 3 Mountain Bike Club Finland Niko Ronkainen 4 Mynämäen Toverit Raimo Kytömaa 2 Oulu Triathlon & Cycling Club Jouko Kaarteenaho 5 Porin Tarmo Jyrki Lepistö 5 Pyörä-68 Turku Esa Lehto 3 Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat Jari Järvisalo 5 Retkikunta Messilä Racing Juho Sipilä 5 Riihimäen Kiista-Veikot Keijo Rajala 2 Seinäjoen Pyörä-Pojat Jouko Haapala 3 Suomen Kilpapyöräily/ Fincycling Juho Suikkari 1 Tampereen Pyörä-Pojat Ari Sarismala 5 Tampereen Pyörä-Union Jari Ollila 4 Tampereen Yritys Tapio Niemi 5 Team Kotikallio, Taivassalo Janita Richartz 2 Team Velo Cycling Pekka Niemi 5 Turun Urheiluliitto Ari Aalto 5 TWD-Länken Teppo Karhu 4 Wasa Velocity Salla Rinne 3 Velo Salo Minna Laulumaa 2 Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että varsinaisilta jäseniltä peritään vuonna 2015 jäsenmaksua 150 euroa ja liittymismaksu on 500 euroa. Vahvistettiin hallituksen laatima vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelma. 5

8 Vallinnat Päätettiin asettaa seuraavat yksiköt, jaostot ja valiokunnat kaudelle 2015: Huippupyöräily-yksikkö, Harrastepyöräily-yksikkö, Nuorisopyöräily-yksikkö, Maantiepyöräilyjaosto, Maastopyöräilyjaosto, Masterjaosto, Ratapyöräilyjaosto, Vauhtilajien jaosto, BMX Racing jaosto, Sääntö- ja tuomarivaliokunta Hallituksen jäsenten määrästä suoritettiin äänestys. Lippuäänestyksen tuloksena hallituksen jäsenten määrä on 6 ja puheenjohtaja. Kuuden jäsenen kannalla oli 72 ääntä ja kahdeksan jäsenen kannalla 66 ääntä. Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti toimikaudeksi 2015 ja 2016 Jouko Haapala, Noora Kanerva ja Jari Ollila. Tilintarkastajaksi valittiin: Kare Kotiranta (KHT) ja varatilintarkastajana toimii Nexia tilintarkastusyhteisö. Pitkän päivätyön pyöräilyn ja erityisesti ratapyöräilyn parissa tehnyt Pertti Sirén kukitettiin vuosikokouksessa ja samalla häntä onniteltiin 70 vuotuispäivän johdosta. 6

9 3. HALLINTO 3.1. Liittohallitus Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksitoista (12) kertaa. Kokouksissa käsiteltiin kaikkiaan 143 asiakohtaa. Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallitukseen toimintavuonna ovat kuuluneet puheenjohtajana Mika Niskanen (11), varapuheenjohtajana Jouko Haapala (12) sekä jäseninä Juha Aintila (11), Anna Ronkainen (12), Marek Salermo (9), Sari Törmänen (9). Hallituksen sihteerinä on toiminut toiminnanjohtaja Markku Nieminen (12). Kauden aikana hallituksesta erosivat Tommi Holmgren, Mika Hämäläinen ja Mika Vauhkonen Tilintarkastajat Tilintarkastajina toimi Kare Kotiranta (KHT) ja varatilintarkastajana toimii Nexia tilintarkastusyhteisö Valiokunnat Työ- ja talousvaliokunta Hallituksen työ- ja talousvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Mika Niskanen sekä jäseninä Jouko Haapala ja toiminnanjohtaja Markku Nieminen on toiminut valiokunnan sihteerinä Tiedotusvaliokunta Hallituksen tiedotusvaliokuntaan ovat kuuluneet Anne-Maarit Helasjoki-Vesanen ja jaostojen nimeämät tiedotusvastaavat Sääntö- ja tuomarivaliokunta Hallituksen sääntö- ja tuomarivaliokuntaan ovat kuuluneet Björn Palm (pj.), jäseninä Anna Ronkainen, Pekka Luhtala, Samu Laine, Immo Laine, Aki Romppanen, Hannu Autio, Jaakko Kontula ja sihteerinä Markku Nieminen Ehdollepanolautakunta Liittokokouksen valitsemaan lautakuntaan ovat kuuluneet Esa Högnäsbacka, Katariina Laakkonen ja Sixten Wackström Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokunnan muodostivat Antti Hagqvist ja Markku Nieminen Vammaispyöräilyvaliokunta Vammaispyöräilyvaliokunnan muodostivat Mikko Peltonen ja Antti Hagqvist 7

10 Tasa-arvovaltuutettu Hallituksen nimeämänä tasa-arvovaltuutettuna toimi Anne-Maarit Helasjoki-Vesanen Jaostot Maantiepyöräilyjaosto Maantiepyöräilyjaoston puheenjohtajana toimi Ilpo Kyllönen sekä jäseninä, Kari Myyryläinen ja Tapio Niemi. Jaosto kokoontui kolme kertaa Maastopyöräilyjaosto Maastopyöräilyjaoston puheenjohtajana toimi Mikko Peltonen sekä jäseninä Tommi Halonen, Pasi Juntunen, Tuomas Turunen ja Antti Munnukka. Jaosto kokoontui neljä kertaa Ratapyöräilyjaosto Ratapyöräilyjaoston puheenjohtajana toimi Antti Aarnio sekä jäseninä Samu Ilonen ja Pertti Sirén. Jaosto kokoontui neljä kertaa Nuorisojaosto Nuorisojaoston puheenjohtajana toimi Jyrki Terävuo sekä jäseninä Esa Skyttä, Pekka Hartikka, Mikko Nokkonen, Visa Vaara ja Markku Väyrynen. Jaosto ei kokoontunut kauden aikana Masterpyöräilyjaosto Masterpyöräilyjaoston puheenjohtajana toimi Matti Loukonen ja Kari Pajanne sekä jäseninä Pekka Hartikka ja Johannes Leppänen. Jaosto kokoontui kaksi kertaa Vauhtilajien jaosto Vauhtilajien jaoston puheenjana toimi Juhana Koivisto sekä jäseninä Aku Hjelm, Kari Ormo, Juho Sipilä, Vesa Virta, Kari Wallenius (BMX) ja Jouni Jalkanen (BMX) Toimihenkilöt Suomen Pyöräilyunioni henkilökuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt: toiminnanjohtaja toimistosihteeri projektipäällikkö (30.6. asti) Markku Nieminen Anne-Maarit Helasjoki-Vesanen Mikko Peltonen 3.6. Toimisto- ja toimitilat Suomen Pyöräilyunionin toimisto sijaitsee Pasilan Toimitalosta vuokratuissa tiloissa osoitteessa Radiokatu 20, 3. kerros. Toimistolla oli käytössä yksi huone ja lisäksi lämmin kellarivarasto. Tampereen toimipiste sijaitsee osoitteessa Hämeenpuisto 28, 5. kerros. Maajoukkueasustusteiden varasto on Tampereen toimistossa. 8

11 4. JÄSENISTÖ 4.1. Jäsenseurat Suomen Pyöräilyunioni ry:n jäsenyydessä oli 126 jäsenseuraa. Toimintavuoden aikana jäseneksi hyväksyttiin kuusi uutta seuraa ja jäsenyydestä poistui yksi seura. Lisenssin omaavia pyöräilijöitä oli 96 jäsenseurassa. Luettelo jäsenseuroista on toimintakertomuksen kohdassa 15. Vapaaehtoisia pyöräilyseuroissa tai jaostoissa toimi kaikkiaan henkilöä Lisenssiurheilijat Suomen Pyöräilyunionin rekisterissä oli 1224 kilpailulisenssin lunastanutta pyöräilijää. Kilpailulisenssin lunastaneista naisia oli 160 ja miehiä Kuvallinen lisenssi on laadittu kansainvälisen Pyöräilyliiton UCI:n ohjeiden mukaisesti. Lisenssin lunastaneiden pyöräilijöiden määrä pysyi samalla tasolla. Harrastelisenssejä lunastettiin 242, eli rekisteröityjä pyöräilijöitä oli kaikkiaan Rekisterit Pyöräilijät on rekisteröity sporttirekisteriin. Pyöräilyunioni pitää yllä omaa jäsenrekisteriä, jossa on erikseen seurojen kirjeenvaihtajat, toimihenkilöt ja tuomarit. Rekisteriohjelmaan on liitetty lisenssikortin, ilmoittautumis- ja maksulomakkeen tulostus jne. Laskutusrekisteri on kirjanpitotoimistolla. Tuomarikortiston ylläpidosta vastaa Björn Palm. 9

12 5. JÄSENYYDET JA EDUSTUKSET 5.1. Jäsenyydet: Union Cycliste Internationale UCI Union Européenne de Cycliste UEC Nordiska Cykelförbundet NCF Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio VALO Suomen Olympiayhdistys ry OK Suomen Paralympiakomitea ry Palvelutyönantajat ry PalTa Pyöräilykuntien verkosto Poljin 5.2. Edustukset järjestöissä: Mika Niskanen Ulf Stenström Mika Niskanen Juha Aintila Pia Sundstedt Markku Nieminen Antti Hagqvist Mika Niskanen Markku Nieminen Pekka Sirkiä Markku Nieminen Mika Niskanen NCF:n hallituksen jäsen NCF:n veteraanikomitea Suomen Olympiayhdistys ry Suomen Olympiayhdistys ry, varalla Olympiakomitean urheilijavaliokunta Suomen Paralympiakomitea ry Suomen Paralympiakomitea ry, toinen edustaja Suomen Liikunta ja Urheilu ry Suomen Liikunta ja Urheilu, varalla Pyöräilykuntien verkosto Pyöräilykuntien verkosto, varalla UCI:n kurinpitovaliokunta 10

13 6. KOULUTUSTOIMINTA 6.1. Yleistä Suomen Pyöräilyunionin koulutustoiminnan kehittämisestä ja osin myös toteuttamisesta ovat vastanneet lajijaostot ja valiokunnat yhteistyössä Antti Hagqvistin ja toiminnanjohtajan kanssa. Tavoitteena on ollut pitkällä aikajänteellä kattavan ja ajantasaisen koulutusjärjestelmän luominen ja kehittäminen, sekä valtakunnallisella, alueellisella, että seuratasolla uuden kolmiportaisen VOK-koulutusjärjestelmän raameihin. Koulutuksen ja koulutusjärjestelmän kehittäminen ei kuitenkaan ole toteutunut toivotussa laajuudessa, koska koulutusjärjestelmän uudistusta ei ole kentällä sisäistetty. VALO:n alueiden ja opistojen tarjoama koulutus ei ole myöskään toivotulla tavalla tavoittanut seuratasoa. Lajijaostot ja valiokunnat ovat osittain vastanneet omaan toimialaansa kuuluvan koulutuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta. Hallituksen toimesta on järjestetty toiminnan kehittämiseen ja erityisaloihin liittyviä seminaareja. Fillarinappulaprojekti on alle 10 vuotiaille tarkoitettua monipuolista ohjaustoimintaa. Kilpapyöräilykoulu on vuotiaille suunnattua monipuolista pyöräilypainotteista ohjaustoimintaa Koulutusjärjestelmään kuuluva koulutus Valmentaja- ja ohjaajakoulutus Seuroissa on toiminnassa mukana olevia rekisteröityjä valmentajia seuraavasti: 45 IItason ja 285 I-tason valmentajaa. Valmentajatutkinnon on suorittanut yhdeksän valmentajaa ja yliopistotason neljä valmentajaa. Lisäksi seuroissa toimii kymmeniä valmentajajärjestelmään kuulumattomia ohjaajia. IV tason ammattivalmentajatutkinnon AmVT:n näyttökokeen on hyväksyttävästi suorittanut kuusi valmentajaa. Lajikohtaiseen valmentajakoulutukseen osallistui kauden aikana 83 valmentajaa. Uutena koulutuksena toteutettiin harrastepyöräilyyn suunnattu ohjaajakoulutus. Koulutusmateriaalin suunnittelusta ja laatimisesta on vastannut Teemu Tenhunen Ohjaajakoulutus Pyöräilyn ohjaamisen valtakunnallinen koulutusjärjestelmä on suunniteltu vuosina , ja ensimmäiset kolme pyöräilynohjaajakurssia järjestettiin vuonna Seuraava koulutus pidetään keväällä Koulutusten tavoitteena on tuoda lisää osaamista pyöräilytoimintaan, erityisesti seuroihin ja pyöräilypalveluita tarjoaviin yrityksiin. 11

14 Pyöräilynohjaajien koulutusjärjestelmä Ohjaajien koulutusjärjestelmä Suomessa on 5-tasoinen. Ensimmäinen taso sisältää pyöräilyn ohjaamisen startti -kurssin. Lyhyen startin avulla koulutetaan apuohjaajia lenkeille ja retkille. Starttikurssin käyminen ei ole pakollista seuraavalle tasolle osallistumiseksi. Kakkostasolla koulutetaan pyöräilynohjaajia, jotka voivat järjestää ja ohjata lenkkejä ja retkiä. Pyöräilynohjaajat voivat myös vetää ohjaamisen startti -kursseja. Toimittuaan vuoden pyöräilynohjaajana ohjaaja voi halutessaan erikoistua maasto-, maantie- tai retkipyöräilynohjaajaksi. Maastopyöräilynohjaaja voi puolestaan vuoden ohjaajana toimimisen jälkeen edelleen erikoistua freeridepyöräilynohjaajaksi. Ylin taso on pyöräilykouluttaja, jolle maasto-, maantie- tai retkipyöräilynohjaaja voi kouluttautua toimittuaan ohjaajana kaksi vuotta. Pyöräilykouluttajat vastaavat jatkossa pyöräilynohjaaja- sekä erikoistumiskoulutusten vetämisestä. Ohjaamisen startti -koulutusten kesto on 3 tuntia, muut koulutukset kestävät noin 50 tuntia. Koulutukset koostuvat noin 10 tunnin omatoimisesta opiskelusta, noin 25 tunnin kontaktiopetuksesta, 10 tunnin käytännön harjoittelusta sekä loppukokeista. Koulutustasoille laaditaan yhteinen opetusmateriaali. Koulutukset ovat avoimia täysi-ikäisille. Koulutuksia voivat jatkossa järjestää pyöräilyseurat ja muut tahot, kunhan koulutusten vetäjien pätevyysvaatimukset täyttyvät. SPU vastaa kouluttajakoulutuksista. Tasojen 2 5 ohjaajat rekisteröidään SPU:n ohjaajarekisteriin. Koulutetut ohjaajat saavat käyttää ko. koulutustason ohjaajan nimikettä toiminnassaan. Ohjaajapätevyys edellyttää voimassaolevaa EA-todistusta. Pyöräilynohjaajakoulutukset käynnistyivät keväällä Ohjaamisen startti -koulutukset käynnistyivät vuonna 2014, maasto-, maantie- ja retkipyöräilykoulutukset alustavasti vuonna 2014/2015, freerideohjaajakoulutukset vuonna 2015/2016 sekä kouluttajakoulutukset vuonna Alkuvaiheessa koulutuksia pilotoidaan, joten koulutusten sisältö ja myös koko koulutusrunko tarkentuu käytännön kokemusten mukaan. Valmentaja- ja muut koulutukset täydentävät ohjaajien koulutusjärjestelmää. 12

15 Tuomarikoulutus Tuomareiden neuvottelupäivät järjestettiin Varalan Urheiluopistolla. Neuvottelupäivien aikana perehdyttiin kauden 2013 aikana tuomaritoiminnassa tapahtuneisiin ongelmatilanteisiin ja luotiin pohjaa toiminnan kehittämiselle. Kouluttajina toimivat tuomari- sääntövaliokunnan jäsenet ja jaostojen puheenjohtajat. Tilaisuuteen osallistui 23 osanottajaa. Alueilla järjestetyissä viidessä koulutustilaisuudessa hyväksyttävästi tuomarikokeen suoritti kaikkiaan 47 uutta tuomaria ja toimitsijaa. Jatko- tai täydennyskoulutukseen osallistui 25 toimitsijaa ja tuomaria. Jäsenseuroissa toimii kaikkiaan 1010 toimitsijaa, joista rekisteröityä tuomareita päivitetyn rekisterin mukaan 78 seurassa on: Kansainvälisiä komissaareja 5, kansallisia komissaareja 46, I-luokka 173 ja II-luokka 397 eli yhteensä 621 rekisteröityä tuomaria. Tuomareille ja toimitsijoille tarkoitettu koulutus- ja tukimateriaali on tuotettu kansainvälisen liiton materiaalien perusteella. 04 Tuomareiden neuvottelupäiville Varalan Urheiluopistoon kokoontuu vuosittain kolmisenkymmentä tuomaria pohtimaan sääntöihin ja tuomaritoimintaan liittyviä asioita 13

16 Seuratoiminnan kehittämiskoulutus Syyskokousta edeltävä kehittämisseminaari järjestettiin vuosikokouksen yhteydessä Helsingissä Seminaarin aiheena oli strategian rakentaminen vuoteen Strategiatyön jalkautumista esittelivät Jarmo Sorsa, Ilpo Kyllönen ja Mikko Peltonen. Toimintavuonna järjestettiin neljä alueellista seuratoimintaseminaaria, joihin osallistui kaikkiaan 55 osanottajaa Muu erityiskoulutus Kouluttajat ja valmentajat ovat osallistuneet Olympiakomitean, VALO:n ja urheiluopistojen järjestämiin täydennyskoulutustilaisuuksiin ja seminaareihin. Viranomaisten ja kilpailujen järjestäjien toimesta koulutettiin liikenteenohjaajia tai järjestyksenvalvojia. Seuroissa tai seurojen toimesta järjestettiin paikallisia pyöräilyä edistäviä ja valmennustietoa lisääviä tilaisuuksia Koulutusmateriaali SPU:n julkaisemaa ja Pasi Ahlroosin kirjoittamaa Pyöräilyvalmennuskirjaa on hyödynnetty SPU:n koulutusjärjestelmän eri tasoilla. Uutena materiaalina on käytetty Antti Hagqvistin kirjoittamaa Aja kovempaa valmennuskirjaa. Koulutusmateriaalina käytettiin myös aikaisemmin tuotettuja koulutusaineistoja ja Pyöräilykirjaa sekä koulutustilaisuuksien muistioita. Fillarinappulaohjaajille on kansio, joka sisältää valmiit mallit ja sisällöt 45 yleiskehittävän harjoituksen ja 20 lajikohtaisen harjoituksen toteuttamiseksi. Kilpapyöräilykoulun valmentajille on valmentajakansio, joka sisältää nuorisovalmennukseen liittyvät perusteet (lapsen ja nuoren elimistön kasvu ja kehitys, liikunnallisen kehityksen perusteet, vuotiaan liikunnallinen kehitys ja harjoittelu, kasvatukselliset tavoitteet, ohjaaminen ja opettaminen, lasten ja nuorten harjoittelu pyöräilyseurassa ja esimerkkejä harjoitus kerran). Peruskouluille on tuotettu koululaispyöräilyprojekti, jonka tarkoituksena on aktivoida peruskoululaisia pyöräilemään oman kuntonsa parantamiseksi sekä mahdollisen pyöräilyharrastuksen aloittamiseksi. Projektiin liittyen on tuotettu Fillaripäivä materiaali, joka mahdollistaa opettajien omatoimisen teoria- ja käytännönosioiden toteuttamisen. 14

17 M-16 M-14 M-12 M-10 SPU:n OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUKSEN TUKIJÄRJESTELMÄ HARRASTESUUNTAUTUNUT KILPASUUNTAUTUNUT Liikunnanohjaaja Liikuntaneuvoja Yliopistotutkinto Taso III 7-10 ov Ohjaajan lajitutkinto Valmentajatutkinto Valmentaminen Suomessa -seminaarit Taso II 4-6 ov Moduulikoulutus urheiluopistoilla Lajikohtaiset seminaarit -näyttö Liikuttajakoulutus VALO ry:n koulutus PYÖRÄILYN SEURAVALMENTAJAKURSSI Taso I 2-3 ov HARRASTEPYÖRÄILYN OHJAAJAKURSSI 8 h FILLARINAPPULA OHJAAJAKURSSI II, 8 h VALO:n alueiden koulutusmoduulit TEEMA/ TILAUSKURSSIT TEEMA/ TILAUSKURSSIT - Starttikurssi - Starttikurssi - Lasten perustaitojen kehittäminen - Nuorten urheilun perusteet - Lapseni urheilee - Urheilijan ravinto ja lihashuolto - Huoltajakurssit K Ä Y T Ä N N Ö N T O I M I N T A 15 KILPAPYÖRÄILYKOULU VALMENTAJAKURSSI SPU:n valmennusklinikat 65 Degrees Racing ry 1 Alatornion Ahjo Asikkalan Raikas Bikefly Team 1 Borgå CK CC Picaro CC Tailwind 1 3 Cycle Club Helsinki Cycos Kuusamo DH Tornarit Gamlakarleby IF 1 HHMountainbikers 1 Heinolan MTB-Club Helsingin Työväen Luistelijat 1 Helsinki Triathlon Hyvinkään Pyöräilijät Hämeenlinnan Tarmo Idrottsklubben IF Sibbo Vargarna 1 1 IF Ålands Joensuun Pyöräilijät

18 7. VIESTINTÄ JA TIEDOTUSTOIMINTA Tiedotustoiminta on ollut tiedotusvaliokunnan ja tiedotusvastaavien vastuulla. Käytännössä tiedottamisesta ovat vastanneet toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri sekä jaostojen puheenjohtajat. Resurssipulan vuoksi tiedottaminen on suuntautunut lähinnä sisäisen tiedottamisen hoitamiseen, jos siinäkin on puutteita Ulkoista tiedottamista ovat hoitaneet muutamien jäsenseurojen henkilöt omatoimisesti. Omalta osaltaan erityisen panoksen tiedottamisen saralla on antanut Peter Selin. Petri Viljanen ja Janne Lehti ovat myös tuoneet lajia myönteisesti esille. Tampereen alueella tuloksista tiedottamisesta on vastannut Kari Mäkinen. Mäkinen on hoitanut myös Teksti-TV:n materiaalitoimituksista ja ylläpitänyt oman tulospalvelun Internet-sivuja Seuratiedote toimii jäsenseuroille ja SPU:n luottamushenkilöille toteutetun tiedotuksen välineenä. Tiedote toimitettiin sähköpostitse kolmesti ja tiedotteet julkaistiin myös Internetissä. Seuratiedotteita postitettiin toimintavuoden aikana kaksi kappaletta ja tiedotteiden ohessa toimitettiin vuosikokouskutsut Pyöräily-lehti, toimii järjestön virallisena tiedotusjulkaisuna. Pyöräily-lehti on tarkoitus toimittaa sähköisesti Internetin tai sähköpostin välityksellä kaikille lisenssiajajille. Kauden 2014 aikana lehteä ei toimitettu Pyöräily 2014 vuosikirja oli ainoastaan internetversiona ja lisäksi tulostettavissa pdf muodossa Pyöräilytapahtumakalenteri 2014 toteutettiin Fillari-lehden ja Suomi pyöräilee projektin yhteistyönä. Tapahtumakalenteri julkaistiin Fillari-lehdessä ja Internetissä Internet-sivut ovat osoitteessa Sivujen ylläpidosta vastaa SPU:n toimisto. Sivujen tavoitteena on pyöräilyyn liittyvä tiedottaminen. Sivuilta löytyy kilpailukalenterit, tulokset, tilastot, yhteystiedot. Uutisten ja ajankohtaisten osioiden ajantasaiseen toteuttamiseen rajalliset resurssit eivät ole riittäneet. Sivujen uudistaminen ja kehittäminen on suunnitteilla Muu tiedotus Jaostot, alueet ja seurat ovat vastanneet omasta tiedottamisestaan. Liitolla on myös Facebook sivut Kriisiviestintäohjeisto on jaettu SPU:n hallinnossa toimiville henkilöille Koulutusmateriaali Koulutusmateriaaleja ovat Pyöräilyvalmennus -kirja, Pyöräilyn Tilastokirja, I-tason valmentajaoppaat, Fillarinappulaohjaajakansio, kilpapyöräilyvalmentajakansio, Fillaripäivä-, tuomarikoulutusmuistiot, pyöräilytuomarin opas, sääntökansio jne Dopingvalistus Dopingvalistusta toteutettiin kaikissa tiedotteissa ja julkaisuissa. Vuosikirjassa oli laaja kiellettyjen aineiden ja menetelmien osio sekä dopingtestaukseen liittyvä ohjeistus. Elite-luokan pyöräilijöille on toimitettu kielletyt ja sallitut lääkeaineet vihkonen. Hallitus on hyväksynyt Suomen Pyöräilyunionin antidopingohelman Julkaisut SPU:n toimesta on julkaistu Pyöräilyvalmennus kirja, Harrastepyöräilyopas, Kohtaamisopas, Sääntökansio, Pyöräilytuomarin käytännönopas, Pyöräilymme Vuosisata. 16

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin.

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Antidopingohjelma 2015 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Käsipalloliiton

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TULOKSET HYYPÄNLAAKSO MAANTIE KAUHAJOKI su 15.6.2008

TULOKSET HYYPÄNLAAKSO MAANTIE KAUHAJOKI su 15.6.2008 TULOKSET HYYPÄNLAAKSO MAANTIE KAUHAJOKI su 15.6.2008 12 km Lähtö klo: 10.02 M10 1 0:27:38 M10 Holmen Casper Tampereen Pyörä-Pojat 2 0:27:50 M10 Hanhinoja Oskari Tampereen Pyörä-Pojat 3 0:30:21 M10 Lahti

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n säännöt 17.4.2013

Valo, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n säännöt 17.4.2013 Valo, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n säännöt 17.4.2013 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, Valo, Finlands

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

Mynämäen kunnanjohtajan tervehdys

Mynämäen kunnanjohtajan tervehdys Mynämäen kunnanjohtajan tervehdys URHEILUKESKUKSEN MAASTOSSA PYÖRÄILLÄÄN Lauantaina 18.7.2015 maastopyöräilyn XCE SM- kilpailut tarjoavat jännittäviä ja mielenkiintoisia hetkiä Mynämäen Urheilukeskuksen

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

16. Lattomeriajo Koiviston isku ry, Pori 21.4.2014

16. Lattomeriajo Koiviston isku ry, Pori 21.4.2014 16. Lattomeriajo Koiviston isku ry, Pori 21.4.2014 M-Elite 95 km/6 kierrosta 1 Tiainen Sami TWD-Länken 2.18.38 2 Nurmi Roope TWD-Länken 2.18.38 3 Paajanen Mikko TWD-Länken 2.18.39 4 Pökälä Samuel TWD-Länken

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2016 Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Läsnä: Ari Immonen Jari Yltävä Tarja Myry Olli Lassinaro Anu Karrimaa Anna

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliitto 22.3.2015 Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliiton toiminnan tarkoituksena on innostaa ja palvella jäseniään tuottamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto. Antidoping-ohjelma 2008

Suomen Painonnostoliitto. Antidoping-ohjelma 2008 Suomen Painonnostoliitto Antidoping-ohjelma 2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Arvot... 3 3. Ohjelman tavoitteet ja käytännön toimenpiteet... 3 3.1 Yleistä... 3 Urheilijat... 3 Valmentajat... 4

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

16. Lattomeriajo Koiviston isku ry, Pori

16. Lattomeriajo Koiviston isku ry, Pori 16. Lattomeriajo Koiviston isku ry, Pori 21.4.2014 M-Elite 95 km/6 kierrosta 53 1 Tiainen Sami TWD-Länken 2.18.38 50 2 Nurmi Roope TWD-Länken 2.18.38 51 3 Paajanen Mikko TWD-Länken 2.18.39 52 4 Pökälä

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 HeSeta ry TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti. (KPL 2:10.1 ) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2019 asti. (KPL 2:10.2

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä. Voimassa 01.02.2008 asti.

Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä. Voimassa 01.02.2008 asti. Rastivarsat ry Seuran nimi Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 01.02. 2006. Voimassa 01.02.2008 asti. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

SPU Pyöräilijätutkimus

SPU Pyöräilijätutkimus SPU Pyöräilijätutkimus Tutkimukseen osallistui 1059 pyöräilyn harrastajaa. Otantaluku kuvaa 0,001 % Suomen noin 1 025 000 aikuisesta ja nuoresta pyöräilijästä. Otantaa voidaan pitää luotettavana ja se

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Puhtaasti paras Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Mitä on Reilu Peli? Mitä on Reilu Peli Reilu peli on urheilun

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO r.y. 13.4.2013 LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 0,00 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 0,00

Lisätiedot