Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa."

Transkriptio

1

2 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 Pääkirjoitus Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa. Toimintakertomuksesta voikin lukea, että vuosi on ollut työn täyteinen ja haasteita riittää myös vuodelle Tuotteistaminen on ollut yksi hallituksen teemoista viime vuosien aikana. Aiheesta saamme lukea Aija Moilasen artikkelista Työfysioterapiatuotteet tutuksi. Lehdessä ollaan myös käynnistämässä haastattelusarjaa, jonka tavoitteena on esitellä työfysioterapeutteja työssään, millaista työtä he tekevät, miten moninainen työnkuva työfysioterapeutilla on ja miten erilaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa työfysioterapeutteja työskentelee. Ritva Kukkosen artikkeli Uni paras lääke muistuttaa riittävän unen tärkeydestä ja univajeen haittavaikutuksista. Hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavassa artikkelisarjassaan Ritva Kukkonen muistuttaa myös lukijoitaan ottamaan aikaa itselleen ja läheisilleen. Joulu on yhdessäolon ja rentoutumisen aikaa, rauhaisaa Joulua ja alkavaa vuotta Lehtityöryhmä TYÖFYSIOTERAPEUTTI: TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Jäsenlehti: 4 krt vuodessa veyshuollossa tai yhteistyössä Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Perustettu: 1976 Koulutusta: 2 krt vuodessa muun työterveyshenkilöstön kans- Taitto: Mainostoimisto Kanava.to Jäsenmäärä: 680 Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään sa. Varsinaisen jäsenen on oltava Jäsenmaksu: 35e/vuosi fysioterapeutti, joka toimii työter- Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsen

3 Työfysioterapeutti 4/2007 sisällys 2 Pääkirjoitus 3 Puheenjohtajan palsta 6 Toimintakertomus Toimintasuunnitelma Työfysioterapiatuotteet tutuksi 14 Työfysioterapeutti työssä 17 Uni paras lääke on 20 Aikaa sulle, mulle ja meille 29 NES-terveiset Kohti vuotta 2008! Yhdistyksen opintopäivät järjestettiin tänä vuonna Tampereella Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa. Yhdistyksen hallitukselta pyydetään joka vuosi opintopäivien palautteissa päivien järjestämistä myös muualla kuin Helsingissä. Tähän asti kokemuksemme on ollut, että saamme huomattavasti vähemmän jäseniemme liikkeelle silloin kun päivät ovat muualla kuin Helsingissä. Tänä vuonna ilmoittautuneita oli peräti 87. Se rohkaisee meitä jatkossakin suunnittelemaan opintopäiviä Tampereelle. Hallituksen koulutustyöryhmä oli laatinut mielenkiintoisen ohjelman sekä saanut kiinnostavia luennoitsijoita kertomaan ajankohtaisista aiheista. Tämän vuoden opintopäivät saivat innoituksensa Euroopan työterveys- ja työturvallisuuskampanjasta Keveyttä työhön teema-alueista. Opintopäivillä esiteltiin myös hallituksen laatimat työfysioterapian tuotteet. Ne on tarkoitettu jäsentemme tueksi palvelujen tuotteistamisessa. Yhdistyksen internet-sivut muuttuvat ja kehittyvät. Tavoitteena on, että ne jatkossa palvelisivat paremmin ja monipuolisemmin jäseniämme. Yhdistyksen jäsenet saavat oikeiden päästä ainoastaan heille tarkoitetuille sivustoille, joilla on tarjolla monipuolisemmin informaatiota esimerkiksi tuotteistamisesta ja yritystoiminnasta. Seuratkaa internet-sivujamme. Muutokset on tarkoitus tehdä vuoden vaihteessa. Sivut muuttuvat vähitellen ja sisältöä tulee enemmän, kun uudet sivut saadaan toimintaan. Kevään ja alkukesän aikana on tarjolla useita koulutustilaisuuksia jäsenistöllemme. Yhdistyksemme on mukana TTP-päivien järjestämisessä. TTP-päivät on Hyvinkäällä Hallitus on myös päättänyt yrittäjäkoulutuksen järjestämisestä ensi keväänä. Päivämäärät varmistuvat myöhemmin. Yrittäjäyhteyshenkilönä toimii Maarit Laine. Jos teillä on toiveita tai ideoita yrittäjäkoulutuksen sisältöön liittyen, olkaa yhteydessä Maaritiin. Alkukesään on suunniteltu myös yhteistyössä Kuopion yliopiston kanssa kansallisen sekä kansainvälisen ergonomian asiantuntijuuteen, pätevyyteen, koulutukseen ja ergonomiatiedonvälitykseen liittyvän seminaarin järjestäminen. Kentällä on liikkunut sitkeitä huhuja siitä, että työterveyshuollon jatkoopintomahdollisuutta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ei tarjottaisi työfysioterapeuteille lainkaan vaan mahdollisuus niihin olisi ainoastaan työterveyshoitajilla. Tästä aiheesta oli Marja Raution ja Eija Kyrönlahden laatima erinomainen artikkeli edellisessä Työfysioterapeutti-lehdessä (3/2007), mikä selvensi tilannetta tältä osin. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto myös työterveyshuollon erityisosaamisen osalta on tarkoitettu yhtä hyvin työfysioterapeuteille kuin työterveyshoitajillekin. Seikka, johon kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota on, että se ei tule olemaan erillinen koulutusohjelma, vaan sisältyy osana Terveyden edistämisen, Johtamis- ja lähiesimiestyön kehittämisen sekä Kuntoutuksen koulutusohjelmiin. Työfy sioterapiayhdistyksen hallituksen edustajana suunnittelun yhteistyössä on ollut Leena Noronen Stadiasta (Metropolia). Oikein hyvää vuotta 2008 kaikille! JOhanna Koroma 3

4

5

6 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Työfysioterapeutit ry toimii työterveyshuollossa työskentelevien fysioterapeuttien ammatillisena yhdyselimenä. Se toimii työfysioterapeuttien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä edistää osaltaan työfysioterapeuttien asemaa ja työfysioterapian tunnettavuutta. Yhdistyksen y-tunnus on ja yhdistysrekisterinumero on Vuosi 2007 oli Työfysioterapeutit ry:n 31. toimintavuosi. Jäseniä yhdistyksessä on 688, joista 634 varsinaista ja 54 kannatusjäsentä. Kuluneen toimikauden aikana uusia jäseniä yhdistykseen liittyi 24 varsinaista jäsentä ja 11 kannatusjäsentä. Eronneita oli 17 ja yhdistyksestä erotettiin maksamattoman jäsenmaksun takia 14 henkilöä. edustajia. Viimeisimmässä seminaarissa käsiteltiin mm. ergonomian asiantuntijuutta. Työfysioterapeutin ja ergonomian asiantuntijan pätevyyden määritteleminen tullaan tarkentamaan ja tiedottamaan työfysioterapeuteille. Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa on aloitettu työfysioterapeutin erikoisosaaja-nimikkeen työstäminen. Hallitus on saanut jäsenistöltä runsaasti kyselyitä työfysioterapeutin palkkasuosituksesta. Hallitus aloitti kuluneella kaudella palkkasuositusten työstämisen ja asian käsittelyä jatketaan seuraavalla kaudella yleisten palkkaneuvottelujen tulosten pohjalta. Yhdistyksen nimi on ruotsiksi Föreningen för Företagsfysioterapeuter i Finland ja englanniksi suositellaan käytettävän The Association of Finnish Physiotherapists in Occupational Safety and Health. Kuluneella kaudella jäsenet kyselivät myös tehtävänsiirroissa huomioitavia asioita. Asia otettiin hallituksen käsiteltäväksi ja sen työstämistä jatketaan tulevalla kaudella mm. Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa. Työfysioterapeuttien ammattipätevyyden ja roolin tarkentamista on jatkettu vuonna Sosiaali- ja terveysministeriön Työterveyshuollon neuvottelukunnan vuonna 2003 asettamassa Työterveyshuollon koulutusjaostossa Työfysioterapeutit ry:n edustajana on ollut yhdistyksen koulutusvastaava Leena Noronen. Koulutusjaoston tehtävänä on valmistella, koordinoida ja seurata työterveyshuoltolainsäädännön edellyttämän työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksen kehittämiseen liittyviä asioita. Koulutusjaosto järjesti yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kesäkuussa 2005 ensimmäisen ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden roolia ja moniammatillisuutta käsittelevän kutsuseminaarin, jonka jälkeen asian tiimoilta on järjestetty vuosittain jatkoseminaareja. Asiantuntijoiden käyttö työterveyshuollossa seminaarissa yhdistystä edustivat Johanna Koroma ja Hanna Nummila. Seminaareihin on kutsuttu STM:n, Kelan, ammattihenkilöiden, eri asiantuntijoiden ja Työterveyslaitoksen Yhdistys on tukenut jäsentensä verkostoitumista tekemällä koosteita työfysioterapeuttien yhteystiedoista. Kanta-Hämeen työfysioterapeutit muodostivat alueellisen verkoston toimintakauden aikana. Työfysioterapeutin ammatin tunnettavuutta pyrittiin lisäämään mm. yhdistyksen esitteen avulla. Mikäli jäsenet ovat tarvinneet esitettä tai lehtiä oman toimintansa markkinointiin, hallituksen sihteeri on toimittanut niitä jäsenille postikulujen hinnalla. Esite on käännetty ruotsiksi ja englanniksi ja painattaminen on työn alla. 4

7 YHDISTYKSEN HALLINTO Hallitus kokoontui toimikauden aikana 10 kertaa, joista yksi kokoontuminen oli viikonlopun mittainen työfysioterapeutin tuotteet - asiantuntijatoiminta työseminaari Pellingissä Lisäksi hallituksen jäsenet ovat kokoontuneet eri asioiden tiimoilta pienryhminä. Hallituksen jäsenet: Johanna Koroma, puheenjohtaja Hanna Nummila, sihteeri, vars. jäsen (e) Merja Blomqvist, varapj, varajäsen (e) Aija Moilanen, liiton yhdyshlö, vars. jäsen Arnikki Bogdanoff, varajäsen Maarit Laine, yrittäjäyhdyshenkilö, vars. jäsen (e) Taina Lehtomäki, varajäsen (e) Leena Noronen, koulutusvastaava, vars. jäsen Tuija Siitonen, varajäsen, rahastonhoitaja Virpi Suikki, varsinainen jäsen Johanna Jussila varajäsen Yhdistyksen kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on vastannut kirjanpitotoimisto Controller Oy/ Erkki Heikkinen. Tilintarkastajina toimivat Katri Haukka-Aromaa ja Marianne Kyrklund. Yhdistyksen jäsenrekisteriä on hoitanut Hanna Nummila. Yhdistys on Suomen Fysioterapeutit ry:n erikoisalayhdistys. Vuosikokous päätti muuttaa Työfysioterapeutit ry liiton jäsenyhdistykseksi, jolloin yhdistys valitsee edustajan liiton edustajistoon. Uudet säännöt hyväksyttiin vuosikokouksessa ja ne alistetaan liiton edustajiston hyväksyttäviksi seuraavaan kokoukseen, joka pidetään loppuvuodesta TIEDOTTAMINEN Yhdistyksen lehti Yhdistyksen Työfysioterapeutti lehti ilmestyi painetussa muodossa 4 kertaa vuodessa. Lehden ISSN numero on Lehden toimittamista ovat hoitaneet Merja Blomqvist, Arnikki Bogdanoff, Susanna Espo, Johanna Jussila, Taina Lehtomäki ja Teija Saari lehden toimituskuntana. Päätoimittajan paikka on ollut kahden vuoden ajan avoimena, mutta jatkuvista kyselyistä huolimatta paikkaa ei ole saatu täytettyä. Päätoimittajan puuttuminen on vaatinut runsaasti ylimääräistä panostusta hallitukselta. Lehden taitosta on vastannut Janne Wargelin / Mainostoimisto Hasardi. Lehden tekeminen on yhdistyksen toiminnassa suurin yksittäinen kuluerä. Hallitus on kuluvan vuoden aikana selvittänyt taitto- ja painatusvaihtoehtoja. Lehden painaminen ja postitus siirrettiin lehdestä alkaen yhteydenpidon kannalta sujuvampaan ja edullisempaan painopaikkaan Kopijyvä Oy:öön. Lehden taittamisesta laadittiin tulevaksi kaudeksi sopimus Janne Wargelinin kanssa entisen suuruisella palkkiolla. Kotisivut Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta tyofysioterapeutit.fi. Kotisivujen tarkoitus on yhdistyksen ja työfysioterapian tunnetuksi tekeminen. Sivuilta löytyvät mm. yhdistyksen yhteystiedot, yhdistyksen jäsenhakemuslomake ja hallituksen jäsenten tiedot. Kotisivujen avulla pyritään myös palvelemaan jäsenistöä ajanmukaisesti. Sivut on kuluneen kauden aikana käännetty englanniksi. Sivujen ylläpidosta kuluneen vuoden aikana vastasi Peter Gerstenmaier. 5

8 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Muu tiedottaminen Tietoa Työfysioterapeutit ry:n jäsenyydestä ja toiminnasta toimitetaan edelleen uusille jäsenille saatekirjeen yhteydessä. Lisäksi lehdessä ja netti-sivuilla on selvitys jäseneksi hyväksymisperusteista. KOULUTUS JA KOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN Yhdistyksen 30-vuotis juhlaseminaari järjestettiin Järjestötalolla Helsingissä ja iltajuhla Scandic Continental Ambassador-ravintolassa. Opintopäiville ja iltajuhlaan osallistui 127 työfysioterapeuttia ja monet yhteistyötahot toivat tervehdyksensä iltajuhlaan. Kaksipäiväinen koulutustapahtuma koettiin hyväksi ja tavan toivottiin jatkuvan. Lisäksi toivottiin opintopäivien järjestämistä myös Helsingin ulkopuolella. Opintopäivän yhteydessä oli näyttely, jossa oli mukana 14 näytteilleasettajaa. Työterveys- ja työturvallisuusalan neuvottelupäiville (TTP päivät) osallistui 10 yhdistyksen jäsentä. TTPpäivien suunnittelutyöryhmässä yhdistystä edusti Sinikka Riikonen. Jäsenistöä informoitiin Helsingissä pidetystä Euroopan työterveys- ja turvallisuusviikon avausseminaarista, jonka järjestävinä tahoina toimivat STM, Ery ja Tule ry. Aija Moilanen järjesti Suomen Työterveyshoitajaliiton Etelä-Saimaan alaosaston ja Työterveyslaitos Lappeenrannan kanssa Etelä-Karjalan työfysioterapeuteille ja työterveyshoitajille koulutusiltapäivän. APURAHAT Yhdistyksen stipendirahastosta ei kuluneella kaudella myönnetty apurahoja, koska määräaikaan mennessä ( ) ei tullut yhtään hakemusta. YHTEISTYÖ Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta (TELI) pyrkii selvittämään, miten terveysliikunnan toteuttamista voidaan edistää maassamme. Neuvottelukunta on nimittänyt kymmenen eri osaryhmää, joista yksi työryhmä selvittää, miten työterveyshuolto pystyy edistämään ja kehittämään työikäisten terveysliikuntaa. Merja Holtari- Leino on toiminut yhdistyksen edustajana Terveyttä edistävän liikunnan hyvät käytännöt työterveyshuollossa. Ryhmä on tehnyt projektin loppuraportin sekä aiheeseen liittyvän kirjan, joka julkaistiin toukokuussa Hankkeen jatkotoimista on sovittu seuraavaa: yhteistyötä syntyneen verkoston sisällä jatketaan, koulutustilaisuuksiin sisällytetään hankkeessa raportoituja hyviä käytäntöjä, työterveyshuollon ja liikunta-alan ammattilaisten keskinäistä informaation kulkua kehitetään, erityisen vaikuttamisen kohteena ovat yritykset ja työnantajat, jotka vaikuttavat tilaajina palvelutuottajien käytäntöihin, terveyden edistäminen on painopistealue terveydenhuollon hankerahoituksessa lähivuosina, hankkeen tuotoksia, tuloksia ja malleja voidaan hyödyntää uusissa hankkeissa ja kuntoliikuntaliitolla on käynnissä laaja yritysten liikuntayhteyshenkilöiden koulutus. Merja Holtari-Leino on toiminut yhdistyksen edustajana Työpaikkaliikunnan Hyvät Käytännöt ohjelman ohjausryhmässä. Ohjausryhmän tehtävinä on ohjata ohjelman sisällön kehittämistä, kyseenalaistaa olemassa olevia toimintamalleja, kehittää uusia ideoita työpaikkaliikunnan toteuttamiseen, luoda uusia kontakteja asian edistämiseksi ja laajentamiseksi, lisätä argumentteja ideologian myymiseksi, asian eteenpäin vyöryttäminen ja lisätä lobbaushaluja. Yhdistyksen edustaja on kutsuttu mukaan Suomen TYKYverkostoon, Verkosto on ENWHP:n (European Network for Workplace Health Pro- 6

9 motion) kansallisella tasolla toimiva asiantuntijaorganisaatioista koostuva yhteistyöfoorumi. Suomen TYKYverkoston tarkoitus on välittää, koota, ylläpitää ja tuottaa tietoa laaja-alaisesta TYKY-toiminnasta Suomessa. Yhdistys on jäsenenä myös Suomen TULE ry:ssä, www. suomentule.fi. Suomen Tule ry toimii tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja -vammojen ehkäisemiseksi, tule-sairaiden ja -vammaisten henkilöiden hoitoon pääsyn helpottamiseksi, riittävien palvelujen saamiseksi toimintakyvyn ja kunnon ylläpitämiseksi. Se keskittyy toimialallaan tule-sairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä heidän työ- ja liikkumisolojensa kehittämiseen. Se sovittaa jäsenyhteisönsä näkökulmia yhteen ja vaikuttaa yhteistoiminnassa syntyneellä tiedolla ja kokemuksella sekä yhteiskunnan päättäjiin että yleiseen mielipiteeseen. Suomen Tule ry on lähettänyt jäsenyhdistyksille Kansallisesta tule-ohjelman luonnoksen kommentoitavaksi. Yleisesti ohjelmaluonnosta pidettiin hyvänä. Todettiin, ettei yhdistyksen toiminnassa näy erityisesti tiettyinä teemavuosina tule-asiat ne ovat jatkuvasti esillä. Kyselyssä vastattiin yhdistyksen osallistuvan seuraaviin Kansallisen tule-ohjelman kohtiin: - Järjestelmien kehittäminen: työterveyshuolto - Terveyden edistäminen: liikunnan ja fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistäminen - Tule-sairauksien spesifinen ehkäisy - Opetus ja koulutus Tuula Nurmiluoto on toiminut Työympäristömitalityöryhmän puheenjohtajana ja Aila Weckström varajäsenenä. Työympäristömitaleja voi anoa koko vuoden ja niitä myönnetään neljä kertaa vuodessa. Tulevaisuudessa tehtäviä anomuksia varten hallitus toivoo jäsenistöltä ehdotuksia, jotta saadaan tiedot eri puolilla Suomea työskentelevistä ansioituneista työfysioterapeuteista. Sinikka Riikonen on toiminut Suomen Työnäköseuran hallituksessa työfysioterapeuttien edustajana. Seuran tarkoituksena on edistää työsilmälääketieteeseen pohjautuen näkemiseen ja näönsuojeluun liittyvää tutkimusta ja sen soveltamista käytäntöön, lisätä ja levittää aihealueeseen liittyvää tietoutta sekä vaalia hyvää yhteisymmärrystä alalla työskentelevien keskuudessa. WCPT:n kongressissa on selvitetty halukkuutta perustaa työfysioterapia-yhdistys WCPT:n alaisuuteen. Koordinaattoriksi lupautui Dr Rose Boucaut Australiasta. Kiinostusta Työfysioterapeutit ry:n liittymiseksi kansainväliseen verkostoon selvitetään yhdistyksen vuosikokouksessa. Jokaisen jäsenmaan tulee selvittää seuraavia kysymyksiä: - Halutaanko työfysioterapia WCPT:n alayhdistykseksi? Alaosastoon tarvitaan 3 maanosan ja 10 maan edustus. Kiinnostusta on ollut jo riittävästi, joten ehto täyttyy. - Pyydetään jokaista maata kohti keyspokeman? - Yhdistyksen nimi? HUOMIONOSOITUKSET Yhdistys anoi Työympäristömitalit Ritva Kukkoselle, Leena Tamminen-Peterille, Aija Moilaselle ja Kaija Siitoselle. Ansiomitali myönnetään henkilölle hänen työpaikallaan tekemästään ansiokkaasta työstä työympäristön hyväksi. Mitalit luovutettiin yhdistyksen 30-vuotisjuhlien yhteydessä. Lisäksi juhlien yhteydessä kiitettiin Elisa Mäkistä, Mia Holmbergiä, Sirpa Rauas-Huuhtasta ja Sinikka Riikosta yhdistyksen hyväksi tekemästä ansiokkaasta työstä luovuttamalla heille yhdistyksen vaasi. 7

10 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2006 TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi Työfysioterapeutit ry on jäseninään olevien työfysioterapeuttien yhdysside. Se toimii työfysioterapeuttien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä edistää osaltaan työfysioterapeuttien asemaa ja työfysioterapian tunnettavuutta. Vuonna 2008 yhdistys jatkaa toimintaa Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan Työterveyshuollon neuvottelukunnan Työterveyshuollon koulutusjaostossa. Koulutusjaoston tehtävänä on valmistella, koordinoida ja seurata ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksen kehittämiseen liittyviä asioita Edellisten kausien aikana on määritelty työfysioterapeutin tuotteita. Tulevalla toimintakaudella määritellään työfysioterapeutin keskeiset palvelut ja niiden hintahaarukat ja työfysioterapeutin palkkasuositukset. Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa yhteistyössä laaditaan kriteerit työfysioterapian erikoisosaajan ammattinimikkeelle ja selvitetään työfysioterapeuttien työn pisteytystä. Myös tehtävänsiirroissa huomioitavia asioita selvitetään yhteistyössä liiton kanssa. Yhteistyötä liiton erikoisala- ja jäsenyhdistysten kanssa tehdään mm. neuvottelupäivien puitteissa. Yhdistyksen koulutuspäivät pidetään kaksipäiväisinä marras-joulukuussa Työterveys- ja turvallisuuspäivät pidetään Hyvinkäällä maaliskuussa 2008 ja suunnittelutyöryhmässä yhdistyksellä on edustaja. Finergonomi-verkosto järjestää Kansalliseen sekä kansainväliseen ergonomian asiantuntijuuteen, pätevyyteen, koulutukseen ja ergonomiatiedonvälitykseen liittyvän seminaarin Helsingissä. Työfysioterapeutit ry on mukana seminaarin järjestelyissä ja keskustelussa ergonomian asiantuntijuudesta ja pätevyydestä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yhteistyötä Suomen Työterveyshoitajaliiton, Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen ja Työterveyspsykologien kanssa pyritään lisäämään moniammatillisen työterveyshuollon toimintatapojen parantamiseksi mm. koulutusjaoston järjestämissä työterveyshuollon moniammatillista yhteistyötä pohjustavissa seminaareissa. Yhdistys jatkaa Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunnassa (TELI). Neuvottelukunta pyrkii selvittämään, miten työterveyshuolto pystyy edistämään ja kehittämään työikäisten terveysliikuntaa. Neuvottelukunnalla jatkuvat hankkeet: Terveyttä edistävän liikunnan hyvät käytännöt työterveyshuollossa ja Työpaikkaliikunnan hyvät käytännöt. Työterveyshuoltojen ulkoistamiset ja yrityskaupat ovat lisänneet jäsenistössä ammatinharjoittajien ja yrittäjien määrää. Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa järjestetään yrittäjyyteen keskittyvä koulutuspäivä yrittäjille, ammatinharjoittajille tai sellaiseksi aikoville. Yhdistyksellä on edustus Suomen TYKY-verkostossa. Verkosto on ENWPH:n (European Network for Workplace Health Promotion) kansallisella tasolla toimiva asiantuntijaorganisaatioista koostuva yhteistyöfoorumi. Sen tarkoitus on välittää, koota, ylläpitää ja tuottaa tietoa laajaalaisesta TYKY-toiminnasta Suomessa.

11 Yhdistys on jäsenenä Suomen TULE ry:ssä. Yhdistyksellä on edustus Suomen Työnäköseuran hallituksessa. Yhdistyksellä on edustus Työympäristö mitali työryh mässä. WCPT:n maailmankongressissa Vancouverissa kartoitettiin eri maissa työskentelevien työfysioterapeuttien kiinnostusta verkostoitumiseen. Tulevalla kaudelle jatketaan verkostoitumisen käytännön järjestelyjä. Yhdistyksen Työfysioterapeutti lehti ilmestyy kauden aikana 4 kertaa. Lehden ISSN numero on Lehden päätoimittajan toimi on ollut parin vuoden ajan avoinna. Nyt lehdenteko on vaatinut hallitukselta ylinmääräistä panostusta. Tulevan toimikauden aikana toivotaan löytyvän uusi lehden päätoimittaja sekä lisäjäseniä lehden toimituskuntaan. Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta Kotisivujen tarkoitus on yhdistyksen ja työfysioterapian tunnetuksi tekeminen sekä ammattikunnalle tiedottaminen. Jäsensivut tullaan uusimaan vuoden 2008 alussa, jolloin sivuille rakennetaan jäsenistön intranet- ja yleiset extranet-sivut. Yhdistyksen esitettä tullaan painamaan sekä ruotsin että englanninkielisenä suomenkielisten esitteiden lisäksi. Jäsenet voivat tilata postikulut korvaten sihteeriltä yhdistyksen esitettä työnsä markkinointiin. Vuonna 2008 stipendirahastosta myönnettäviä apurahoja voi hakea asti. Hakemuslomake on yhdistyksen www-sivuilla. Hallitus tulee kokoontumaan pääsääntöisesti kerran kuussa. Yksi vuoden kokous tulee olemaan viikonlopun mittainen työseminaari. Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa kirjanpitotoimisto Controller OY / Erkki Heikkinen. Jäsenrekisteriä hoitaa yhdistyksen sihteeri.

12 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 Työfysioterapiatuotteet tutuksi Yhdistykseltämme on jo pitkään toivottu malleja työfysioterapian tuotteista. Hallitus onkin parin viime vuoden viikonloppukokouksessaan työstänyt tuotepakettia ja nyt tuo paketti on esitelty syysopintopäivillä ja tulee jäsenistön hyödynnettäväksi ja kommentoitavaksi uudistuville internetsivuillemme. Työfysioterapian tuotepakettia on rakennettu työterveyshuoltolain 12 : n sisällön perustalle. Sen mukaisesti tuotteistossa on perustuotteita koskien työn kuormittavuuden arviointia, työvälineitä, työmenetelmiä, työtiloja ja työolosuhteita, työ- ja toimintakyvyn selvittämistä, tietojen antamista, neuvontaa ja ohjausta sekä vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen tukemista. Tuotteet on ryhmitelty kuuteen teema-alueeseen Työpaikkaselvitys, terveystarkastukset, työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaus, työkykyä ylläpitävä toiminta, työfysioterapeutin ergonomiatoiminta sekä tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ovat teema-alueita eli isompia kokonaisuuksia, joiden alle palvelutuotteet sijoittuvat. Teema-alueiden määrittelyssä käytettiin pohjana hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman sisältörunkoa. Kussakin teemaalueessa on toistaiseksi kaksi tuotetta ja sama tuote voi kuulua useampaan teemaan. Teemat ja niihin kuuluvat palvelutuotteet on esitetty kuviossa Kuviossa 2 on kuvattu esimerkkinä tuotekuvauksen sisällöstä Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti tuote, joka on yksi seitsemästä tuotekuvauksesta. Kunkin tuotteen kuvauksessa on pyritty tuomaan esiin tuotteen tarjoamia hyötyjä asiakkaalle. Tuotteiden sisällöstä kerrotaan vain pääkohdat, jotta palvelussa jää riittävästi liikkumatilaa asiakaskohtaiselle räätälöinnille. Laatuvaatimuksiin on kirjattu kyseessä olevan palvelun erityisvaatimukset olettaen, että lain edellyttämät pätevyysvaatimukset työfysioterapian asiantuntijuudesta on täytetty. Hinnoittelua ei tuotteistuksen tässä vaiheessa ole ohjeistettu, vaan se jää kunkin palvelun tarjoajan omaksi työksi. Hinnoittelun voi tehdä käytetyn työajan mukaisena ja tarvittaessa lisätä siihen erikseen hinnoiteltuja tuoteosia. Hallitus tulee myöhemmin kokoamaan internetsivuille tietoa palvelun hinnoittelusta ja listaamaan kulueriä, jotka tulee huomioida hintaa laskettaessa. Tuotteet käyttöön Nyt valmistunut perustuotepaketti on yksi malli, jonka pohjalta kukin yksikkö voi täydentäen, tarkentaen ja muuttaen lähteä rakentamaan omia tuotteitaan. Tuotepaketti ei ole täydellinen eikä lopullinen, vaan tarkoitettu elämään kunkin yksikön tarpeiden mukaan. Kun vuoden 2008 puolella saamme yhdistyksen internetsivuston uudistettua ja tuotteiston sinne nähtäville, toivommekin jäsenistöltä kommentteja, kehittämisideoita ja käyttökokemuksia, jotta voimme kehittää tuotepakettia edelleen. Aija Moilanen Työfysioterapeutit ry hallitus

13 Teema Palvelu Työpaikkaselvitys Ergonomiaselvitys Työn fyysisen kuormittavuuden arviointi Terveystarkastukset Fyysisen toimintakyvyn arviointi Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaus Työkykyä ylläpitävä toiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti Fyysisen toimintakyvyn arviointi Työn fyysisen kuormittavuuden arviointi Fyysisen toimintakyvyn arviointi Tyky-toimintaan osallistuminen Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Suunnitteluun osallistuminen Ergonomiaselvitys Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä Teema-alue Palvelun nimi Toteuttaja Kenelle tarkoitettu Tavoite Arvioitu kesto Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Terveystarkastukset Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus sisältyvät lähes kaikkiin työterveyshuollon toimintoihin sekä vastaanotolla että työpaikalla. Lisäksi sitä toteutetaan omana suunnitelmallisena toimintanaan, jolla pyritään turvaamaan terve ja tuottava henkilöstö. Työfysioterapeutti Työntekijät Tavoitteena on edistää ja tukea työntekijän työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa ottaen huomioon hänen yksilölliset lähtökohtansa ja tarpeensa. Käytettävä aika arvioidaan tapauskohtaisesti Palvelun sisältö Asiakkaan tilan ja tilanteen selvittäminen Tavoitteiden ja suunnitelman laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa Suunnitelman tavoitteellinen ohjaus Seuranta ja arviointi Kuvio 1. Teema-alueet ja palvelutuotteet Kuvio 2: Tuote-esimerkki: Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti Laatuvaatimukset Vuorovaikutus- ja ohjaustaitojen hallinta Työfysioterapian asiantuntijuus Asiakkaan työn tuntemus Sovittujen aikataulujen noudattaminen Hinta Sopimuksen mukaan 13

14 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 Työfysioterapeutti työssä Johanna Jussila Haastattelusarjan tavoitteena on esitellä työfysioterapeutteja työssä millaista työtä tekevät ja miten moninainen työnkuva työfysioterapeuteilla on ja miten erilaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa työfysioterapeutit toimivat. Sarjan ensimmäisessä osassa tavataan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kaksi työfysioterapeuttia: Satu Porras, HUS Porvoon sairaanhoitopiiristä ja Auli Lindholm, HUS Lohjan sairaanhoitopiiristä. Seuraavissa lehdissä haastatellaan mm. kuntoutuslaitoksissa, kuntasektorilla, yksityisellä sektorilla toimivia työfysioterapeutteja. Kuka olet? Olen Satu Porras HUS - Porvoon sairaanhoitoalueen työfysioterapeutti. Perheeseeni kuuluu aviomieheni Arin lisäksi nuoret Meri-Tuuli ja Pyry-Iivari ja saksanpaimenkoira Facu, vesikilpikonna Kille, sekä gerbiiliveljekset Rasmus ja Jerry. Olen ns. erittäin vanhan tien kulkija l. valmistunut fysioterapeutiksi 1981, erikoistunut ja läpikäynyt TTL:n pitkät kurssit. Jyväskylän Yliopistossa olen opiskellut fysioterapian asiantuntijan suuntautumisvaihtoehdossa ja valmennuksen suuntautumisvaihtoehdossa vuosina , liikuntafysiologiaa, biomekaniikkaa ja ergonomiaa ja joskus tässä pikapuoliin pitäisi opiskelut olla ns. hanskassa. Myöhemmin olen hurahtanut aikuiskasvatustieteeseen ja draamakasvatukseen. Edellisessä aloitan laudaturryhmässä Helsingin Yliopistossa ja jälkimmäisessä on menossa aineopinnot Jyväskylän Avoimen Yliopiston kautta. Muistaakseni työfysioterapeuttina olen toiminut vuodesta 1983 lähtien. Ensimmäinen työpaikkani oli Helsingin Wärtsilän Telakka. Nykyisin (vuodesta 1999) työskentelen HUS- Porvoon sairaanhoitoalueella, johon kuuluvat Porvoon seutukuntien lisäksi, Sipoo ja Loviisa. Toimipisteeni on Porvoon sairaalassa. Kuvaile se organisaatio jossa työskentelet ja millainen henkilöstörakenne työterveyshuollossa on? Toimin HUS l. Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitoalueen Työterveysyksikössä, jossa meitä on n. 100 eri työterveysalan ammattilaista. Työfysioterapeutteja on 11 ja teemmekin tiivistä yhteistyötä muiden HUS- sairaanhoitoalueen työfysioterapeuttien kanssa päivittän. Itse olen HUS:n pienimmän sairaanhoitoalueen Porvoon ainut työfysioterapeutti. Porvoon sairaanhoitoalueella työskentelee noin 700 henkilöä (mm. hoitohenkilöstöt, lääkärit, keittiö-, va- 14

15 rasto-, tekninen ja asiantuntija henkilöstöt). Työterveysasemamme sijaitsee vanhassa funkistyylisessä ylilääkärin asunnossa, jossa tila- ja työskentelyolosuhteet ovat neljä vuotta sitten tehdyn remontin jälkeen ihanteelliset (harvalla on suora näkymä työhuoneen ikkunasta merelle!) Työskentelen työterveystiimissä yhdessä työterveyshoitajan, -lääkärin ja psykologin kanssa. Työterveyshuollon moniammatillisen yhteistyön kokeminen? Kuka on lähin työparisi? Toteutamme HUS-ideologian mukaisesti moniammatillista tiimityöskentelyä, mikä auttaakin monin tavoin kun kyseessä on sairaalan kaikki työyhteisöt, ammatit, työpisteet ja työtehtävät, sekä henkilöstörakenteet. Lähimpinä työparina on tällä hetkellä sairaanhoitoalueemme työsuojeluvaltuutettu Eila Kohonen, jonka kanssa teen yhteistyötä niin Riskien kartoittamisen kun työpaikkaselvitystenkin osalta ja työterveysasemalla työterveyshoitaja Marja Kaapola. HUS- Työterveysyksikön lähin työparini on Lohjan sha:n työfysioterapeutti/työsuojelupäällikkö Auli Lindholm. Mikä on keskeistä ja olennaista työfysioterapeutin työssäsi juuri tässä organisaatiossa eli päätehtäväalueesi. Millaisia toimenpiteitä työpaikoilla, työyhteisöissä teet? Olennaista tällä hetkellä on mielestäni eri ammattien työnkuormituksen arviointi ja kuormittumisen ennaltaehkäisyyn tähtäävät tukitoimenpiteet. Päätehtäväkseni näkisin toimia toimialueeni ergonomian ja työssä kuormittumisen, sekä suppeissa työkykyselvityksissä työfysioterapian asiantuntijana niin yhteisö- kuin Näkisin, että tulevaisuudessa työfysioterapeutti on yhä enemmän alati muuntuvien ja ikääntyvien työorganisaatioden, työprosessien ja työkuormituksen analysoija, kouluttaja jopa visionääri siitä, miten eri töiden ja ammattien fyysinen kuormitus tulevaisuudessa muuntuu. yksilötasolla. Toimin eri yksiköiden ergonomian, työkuormituksen ja potilassiirtokoulutuksen, Elppareiden kouluttajana ja siirtovastaavien tutorina. Perustehtäviä ovat erilaiset työpaikkaselvityksiin liittyvät asiantuntijatehtävät (esim. näköergonomia, työliikkeiden biomekaniikka), erilaisten ammattiryhmien (esim. kätilöiden, varastotyön, ravintohuollon) työkuormituksen analysointi, koulutus ja neuvontatyö. Myös perustyöfysioterapeutin työtä on esim. toimintakyky ja kävelytestit, ryhmien ohjaaminen, yksilöiden ongelmissa fysioterapeuttinen tutkiminen ohjaus ja neuvonta - sekä jatkosuunnitelmien laatiminen. Millaisena näet työfysioterapian nyt ja tulevaisuudessa? Työfysioterapeutin työ on alansa asiantuntijatyötä erilaisissa, joskus vaikeissakin työprosesseissa (esim. työkyvyn arviointi, työkyvyn tukiprosessi.) Näkisin, että tulevaisuudessa työfysioterapeutti on yhä enemmän alati muuntuvien ja ikääntyvien työorganisaatioden, työprosessien ja työkuormituksen analysoija, kouluttaja jopa visionääri siitä, miten eri töiden ja ammattien fyysinen kuormitus tulevaisuudessa muuntuu. Tulevaisuudessa arvioinnin problematiikkaan tuovat lisääntyvä työvoimapula, henkilöstön ikääntyminen ja työssä jaksaminen. Millaista lisäkoulutusta, -kouluttautumista, muuta kuin pätevöitymiskoulutusta, tarvitset työssäsi? Koska kohderyhmänäni ovat usein erilaisten työyhteisöjen, osastojen ja yksiköiden eri ammattiryhmät; olen huomannut tarvitsevani yhä enemmän ryhmätyötaitoja ja ilmaisutaitoja, sekä kouluttajan, tutorin ja opettajan didaktisia taitoja. Mielestäni esim. aikuiskasvatuksen ja draamakasvatuksen opinnot tukevat kykyä käsitellä, erotella ja selvitellä työssäjaksamisen ja loppuun palamisen problematiikan yhteyttä toiminta- ja työkykyyn. Miksi työskentelet työfysioterapeuttina? Jaa, vaikea kysymys. Pidän työtä haastavana ja koen kehittyväni ja oppivani jatkuvasti uutta. Meillä on hyvä ja osaava henkilöstö Porvoon sairaanhoitoalueella, joka osaa arvostaa työtään ja haluaa jatkuvasti kehittää sitä. Myös HUS- työfysioterapeuttien tiimin on maan paras! Toimin myös opettajana ja kouluttajana, joten työfysioterapeutin työ ehkä on myös vastapainoa teoreettiseen työhön. Mitä muuta työhösi liittyvää haluat sanoa? Eiköhän tässä tullutkin paljon varmaan vielä olisi jotain, mutta en muista mitä? Ai niin, en muuten ole Työfysioterapeutit ry:ssä Vanhalle ystävälleni Arja Karhuvaaralle terveiset Eduskuntaan! 15

16 TYÖFYSIOTERAPEUTTI HAASTATTELEE: Auli Lindholm Kuka olet? Olen Auli Lindholm Lohjalta. Valmistuin lääkintävoimistelijaksi v ja v erikoistuin ortopediseen fysioterapiaan. Suunnilleen näihin aikoihin myös ammattinimikkeemme muuttui fysioterapeutiksi. Työfysioterapeutin työhön tutustuin ensi kerran v ja vakinaisesti työfysioterapeutin töitä olen tehnyt vuodesta Valmistuin terveystieteiden maisteriksi v ja terveydenhuollon opettajan pätevyyden sain v Työterveyslaitoksen pitkän kurssin suoritin vasta v Työfysioterapeuttina olen työskennellyt yhteensä 17 vuoden ajan ja nykyisessä organisaatiossa 16 vuotta. Työni on osa-aikainen (30 h/vko). Päätyöni ohella teen tuntiopettajan töitä ja hoidan työsuojelupäällikön tehtäviä. Kuvaile se organisaatio jossa työskentelet ja millainen henkilöstörakenne työterveyshuollossa on? Työskentelin vv Lohjan sairaalan työfysioterapeuttina ja HUS:iin yhdistymisen myötä siirryin HUS työterveysyksilön henkilökuntaan kuuluvaksi ja työalueeni on edelleen Lohjan sairaanhoitoalueen henkilökunta. Henkilökuntaa on yhteensä sijaiset mukaan lukien n. 1000, ja kaikki sairaanhoitoalueen ammattiryhmät ovat vastuullani. HUS työterveysyksikössä työskentelee suuri joukko työterveyshuollon ammattilaisia, meitä työfysioterapeutteja HUS:ssa on 11. Lohjan sairaanhoitoalueen työterveyshuoltoon kuuluvat lisäkseni työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, toimistosihteeri ja työterveyspsykologi. Työterveyshuollon moniammatillisen yhteistyön kokeminen? Kuka on lähin työparisi? Työterveyshuoltotiimimme on pieni ja siksi olemme toisillemme kaikki lähimpiä työpareja. Tosin tietysti eniten käytännön yhteistyötä teen työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin kanssa. Tiimimme toimii loistavasti; moniammatillinen tiimityö toteutuu hyvin. On tärkeää tietää myös omat tietämyksen rajat ja osata tällöin ohjata asiakkaita tarvittaessa eteenpäin muille asiantuntijoille. Mikä on keskeistä ja olennaista työfysioterapeutin työssäsi juuri tässä organisaatiossa eli päätehtäväalueesi. Millaisia toimenpiteitä työpaikoilla, työyhteisöissä teet? Kyllä tällä hetkellä olennaista työssäni ovat työkyvyn ylläpitoon liittyvät toimet; työympäristöön ja työhön liittyvät ergonomiset tarkastukset ja parannukset, työpaikkakäynnit ja niihin liittyvät toimenpiteet, työhyvinvointiin liittyvät (tuki-)toimenpiteet; tulevaivojen ennaltaehkäisy, neuvonta ja ohjaus eli mielestäni ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa parhaimmillaan. Millaisena näet työfysioterapian nyt ja tulevaisuudessa? Näen sen erittäin tärkeänä; haasteita riittää, kun entistä iäkkäämpi ja myös raihnaisempi porukka on pidempään työelämässä. Töiden luonne muuttuu myös koko ajan; osa työntekijöistä tekee fyysisestä raskasta työtä, jossa tuki- ja liikuntaelimistön kuormaa tulisi keventää, toisten työ taas on fyysisesti liiankin vähän kuormittavaa, kevyttä ja yksipuolista, jolla sitten taas on erilaiset vaikutuksensa ja seurauksensa. Tarvitaan hyvin erilaisia ergonomisia ratkaisuja, työtapojen muuttamista, fyysisen kunnon parantamista jne. kun ihmisillä on monenlaisia ongelmia työssä selviytymisen suhteen. Millaista lisäkoulutusta, -kouluttautumista, muuta kuin pätevöitymiskoulutusta, tarvitset työssäsi? Työntekijöillä on laaja-alaisia ongelmia, joten monelta sektorilta tulisi olla tietoa. On tärkeää tietää myös omat tietämyksen rajat ja osata tällöin ohjata asiakkaita tarvittaessa eteenpäin muille asiantuntijoille. Miksi työskentelet työfysioterapeuttina? Jotenkin ajauduin työfysioterapeutin työhön, mutta kyllä tämä työ on erittäin monipuolista ja vaihtelevaa työtä, joka parhaimmillaan on hyvin palkitsevaa. Parhaan palkan saan itse siitä hyvästä mielestä, kun on voinut auttaa työntekijää ongelmissaan esim. ergonomisin ratkaisuin niin, että hän pystyy jatkamaan työssään. Rahallinen korvaus ei sitäkään tunnetta korvaa. Mitä muuta työhösi liittyvää haluat sanoa? Näin palkkaratkaisujen aikaan varmaan mielessä on kuitenkin myös se, että kunpa tätä meidän työtä, ja siis yleensä koko hoitoalan työtä arvostettaisiin rahallisestikin paljon enemmän. 16

17 Uni paras lääke on Ritva Kukkonen työfysioterapeu i ArkErgo Oy Miten oikeassa Kauko Käyhkö onkaan laulussaan sairaasta karhunpojasta ja unesta lääkkeenä! Nykyisin tiedämme, että riittävän pitkä ja hyvälaatuinen uni ei ainoastaan nopeuta paranemista, vaan se on yksi hyvinvointimme peruspilareita. Erityisesti aivot tarvitsevat unta toipuakseen valvetilan aikana kertyneestä rasituksesta. Unen aikana aivot lepäämisen lisäksi järjestelevät päivän aikana vastaanotettua tietoa käyttökelpoisen muotoon ja unissa käymme läpi mieltämme askarruttavia asioita. Riittävä uni helpottaa oppimista ja parantaa muistamista. Uudet asiat pysyvät paremmin mielessä, kun niiden opettelun päälle nukkuu normaalin yöunen. Silti vähäinenkin uni on parempi kuin ei unta lainkaan. Nukutko tarpeeksi? Unen tarve vaihtelee. Keskimäärin aikuinen tarvitsee unta 7-8 tuntia vuorokaudessa. Lapset tarvitsevat kaksi, kolme tuntia enemmän vuoden iässä unentarve alkaa pikkuhiljaa vähentyä ja yli 60- vuotiailla se on kuudesta seitsemään tuntiin. Oman unentarpeesi selvität seuraavasti: Mene lomalla esimerkiksi viikon ajan nukkumaan, kun olet väsynyt ja herää aamulla ilman herätyskelloa. Työssäolo kuormituksineen lisää jonkin verran unentarvetta. Joka neljäs meistä nukkuu jatkuvasti liian vähän. Kärsimme univajeesta, joka ilmenee muun muassa jatkuvana väsymyksenä, energian puutteena, ärtyisyytenä, haluttomuutena, masen- 17

18 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 nuksena ja muisti- ja keskittymisvaikeutena. Univajeen syitä voi olla monia. Yleisimmin syynä ovat vaikeudet saada mahtumaan työkiireet, perheelämä ja harrastukset päivään, jolloin houkutus vähentää nukkumiseen käytetty aika kasvaa. Unenpuutteen taustalla on usein myös unettomuutta, nukahtamisongelma ja/tai yöheräily. Myöhemmällä keski-iällä nukahtamisongelmat ja yöheräilyt lisääntyvät, mutta onneksi unentarvekin vähenee. Meitä naisia valvottavat nuorina ja keski-ikäisinä lapset, perhe-elämän ongelmat ja stressi. Vaihevuosien aikana valvottajina ovat hormonihäiriöt. Kipu valvottaa niin miehiä kuin naisiakin. Niska-, olkapää- ja selkäkivut ovat yleisiä unen häiritsijöitä. Unettomuuden pelko on hyvä esimerkki siitä, miten unettomuus vaikuttaa stressiin. Unettomuuden pelossa unettomuudesta itsestään tulee stressitekijä, joka ylläpitää unettomuutta. Unettomuuteen määrätään helposti ainoana hoitona unilääkkeitä. Joillakin ihmisillä unilääkkeisiin liittyy pelkoja riippuvuuden syntymisestä, mikä lisää unettomuuden aiheuttamaa stressiä. Torkkeesta vilkkeeseen Unessa vuorottelevat neljä vaihetta. Torkkeessa rentoudumme, ja sen aikana ajatukset lähtevät harhailemaan omille teilleen. Kevyen unen aikana yhteytemme ulkoiseen heikkenee selvästi. Jos joku herättää meidät, kun olemme olleet minuutin verran kevyessä unessa, koemme nukkuneemme. Syvää unta pidetään elvyttävimpänä univaiheena. Syväuni rentouttaa ruumiin. Niinpä esimerkiksi kasvuhormonia erittyy ja energiavarastot täydentyvät tehokkaasti syvän unen aikana. Noin neljäsosa aikuisen unesta on syvää unta ja se nukutaan pääasiassa ensimmäisten 4-5 tunnin aikana. sä itse mukana. Useasti herätessämme Aamutuntien aikana nukumme enimmäkseen vilke- eli REM- unta. Vilkeusi se oli vain unta. Kuinka ollakaan, huokaisemme helpotuksesta. Onneknessa näkemämme unet ovat elävän vilkeuni joka tapauksessa rentouttaa tuntuisia. Olemme voimakkaasti niis- mielen Miten saada uni vakituiseksi petikaveriksi? Monilla asioita voimme kohentaa unta ja unen laatua. Tässä joitakin: mahdollisimman rauhallinen uniympäristö makuuhuoneen tuuletus ennen nukkumaanmenoa makuuhuoneen lämpötila astetta kunnon pimennys makuuhuoneeseen kunnon sänky Hyväkin patja, tyyny ja peitto kuluvat käytössä. Vaihda ja huolla ne riittävän usein. Kaikki terveyttä edistävät elämäntavat - riittävä liikunta, terveellinen ja monipuolinen ravinto ja hyvät ihmissuhteet - edistävät myös untamme. Esimerkiksi liikunta, lämmin kylpy ja saunominen nostavat kehon lämpötilaa ja rentouttavat. Oikea annos ja ajoitus ovat kuitenkin tärkeitä. Liikunnasta etenkin lenkkeily tai iltakävely ennen kello antaa hyvän unen. Myöhemmin illalla liikunta haittaa nukahtamista ja heikentää unen laatua. Pieni määrä alkoholia 1-2 yömyssyä väsyttää ja saattaa helpottaa nukahtamista. Alkoholin vaikutukset mielialaan ja käyttäytymiseen ovat kuitenkin yksilölliset. Jatkuvaksi unilääkkeeksi alkoholi ei silti sovi ja jo 4-7 annosta vaikuttavat uneen epäedullisesti. Runsas ja jatkuva kahvinjuonti ei ole hyväksi unihäiriöistä kärsivälle. Kofeiinin piristävä vaikutus kestää 5-8 tuntia. Laskepa siitä, mihin aikaan voit juoda viimeisen kupposen, jos olet havainnut, että kahvi vaikeuttaa nukahtamistasi. Herkkäunisten kannattaa varoa muidenkin nesteiden liiallista nauttimista iltaisin, koska se tietää toistuvia WC- käyntejä ja sitä myöten epävarmoja yöunia. Aterian energiamäärä ei vaikuta yöunen laatuun, jos syöt 2-3 tuntia ennen nukkumaan menoa. Joidenkin tutkimusten mukaan hiilihydraattipitoinen ateria, esimerkiksi murot ja maito, on parasta unilääkettä. Jonkin verran on näyttöä siitä, että luomumaito ja niin sanottu yömaito tepsisivät paremmin kuin tavallinen maito. Pitäisikö kokeilla? Jotkut unettomuudesta kärsivät pitävät yöpöydällään banaania tai palan suklaata (terveellistä tummaa tietenkin). Rauhoitu ja rentoudu päivän kiireistä. Käy pitkäksesi, pistä tyyny pään alla ja jalat seinää vasten ja kelaa päivän tapahtumat ja sen jälkeen pyri nollaamaan ne. Myös musiikki ja lukeminen rentouttavat ja tuudittavat uneen. Kunhan teksti ei herätä voimakkaita tunteita. Monille esimerkiksi dekkari sopii iltasaduksi. 18

19 Kun Nukkumatti temppuilee Nukahtamista ei tule yrittää väkisin. Käy vuoteeseen vasta väsyneenä. Jos uni ei tule noin vartin sisällä, älä jää kieriskelemään vuoteeseen. Nouse ylös ja mene toiseen huoneeseen katsomaan televisiota tai lukemaan. Käy uudelleen nukkumaan ja ellet taaskaan saa unta vartissa niin ei muuta kun petistä pois. Toista kuvio niin monta kertaa kuin on tarpeen. Älä vahdi kelloa. Jos lasket, kuinka kauan sinulla on enää aikaa nukkua, hermostut entistä enemmän, etkä varmasti saa unta. Sijoita kello siten, ettet näe kellon osoittimia tai kuule sen tikitystä. Jos heräät yöllä ja joudut nousemaan ylös, älä sytytä valoja. Kirkas valo sotkee sisäisen kellosi. Miten muuten nukuit viime yönä? Nytkö se kello jo soi? Oma sisäisen vuorokausirytmin vaihe eli sisäisen kellon aika vaikuttaa voimakkaasti kykyymme nukahtaa ja ylläpitää unta. Valveilla vietetty aika ei paljoakaan vaikuta unen pituuteen, vaan unen pituus riippuu enemmän nukkumaanmenoajasta. Mikäli menemme nukkumaan oikeaan aikaan suhteessa sisäisen rytmimme vaiheeseen, nukumme todennäköisesti hyvin ja pitkään. Otollinen nukkumaanmenoaika useimmilla on kello 19 23, jolloin vuorokausirytmi on laskuvaiheessa. Otollinen aika takaa sen, Nukahtamista ei tule yrittää väkisin. Käy vuoteeseen vasta väsyneenä. että ehdimme saada paljon elvyttävää syvää unta. Kun illanvirkkua keljuttaa se, ettei illalla saa unta, vaikka aamulla on aikainen herätys. Niin etenkin aamuntorkulle aamut ovat kauhistus. Unenpöpperyys lisää uneliaisuutta heti heräämisen jälkeen. Se on vähäisempää ja kestää lyhyemmän ajan, jos herää kevyen univaiheen aikana. Sängyssä heräileminen silmät kiinni on huono konsti saada itsensä liikkeelle. Tehokkaampia, mutta ehkä monille epämiellyttävimpiä keinoja ovat kylmä suihku, ripeä liikunta tai kirkas aamuvalo. Itsestään unenpöpperyys häviää noin puolessa tunnissa. Joten kyllä se päivä paistaa risukasaankin! remmin mielessä, kun niiden opettelun päälle nukkuu normaalin yöunen. Silti vähäinenkin uni on parempi kuin ei unta lainkaan. 19

20 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 Aikaa sulle, mulle ja MEILLE Ritva Kukkonen työfysioterapeu i ArkErgo Oy 20 Työfysioterapeutti- lehden artikkelisarjassa käyn läpi hyvinvointiimme ja terveyteemme vaikuttavia asioita. Artikkelini täydentävät ja selittävät Työterveyslaitoksen olevia Hyvinvointitutka ja Kunnon Tutka lomakkeita. Kirjoituksieni varsinainen kohdejoukko on asiakkaasi työterveyshuollossa. Tähänastiset juttuni ovat käsitelleet liikuntaa, terveellistä ja painoa hallitsevaa ravintoa sekä unta. Tupakkaa ja alkoholia en ole ottanut puheeksi, vaikka niiden terveysriskit ovat tunnetut ja varmasti lähes jokaisen kansalaisen tiedossa. Nimenomaan tupakan ja alkoholin kohdalla terveysvalistaja saakin herkästi terveysterroristin leiman. Silti, kun kalikka kalahtaa, on hyvä mietiskellä näidenkin nautintoaineiden turvallisuutta terveydelleen. Itsekin juhlapolttajana sain aikoinani varoituksen sanoja työterveyslääkäriltä. Yksi savuke tai savulle altistuminen haittaa verisuonten toimintaa noin kuuden tunnin ajan. Kun lopettaisin, sydäntautivaara laskisi jo 1-2 vuoden aikana tupakoimattoman henkilön tasolle. Kun vielä riskitekijänä on verisuonitautinen perimä, niin kyllä se panee miettimään, kannattaako edes juhlatupakkaa sytyttää. Alkoholikin kanssa on vähän niin ja näin, koska tänä päivänä kyseenalaistetaan jopa nuo aikaisemmin sallitut kaksi lasia punaviiniä. Nyt on kuitenkin aika jättää tupakat pois ja viinit piiloon ja puhua Ajasta itselle ja läheisille. Ota Aikaa itselle ja läheisille Hyvinvointitutkassa vapaa-aikaan liittyviä asioita ovat Aikaa itselle sekä Perhe, Suku ja Ystävät. Molemmat ovat tärkeitä toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäjiä niin myötä- mutta etenkin vastamäessä. Silti omasta

Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi. Riitta Salomäki, osastonhoitaja, Otaniemi Kati Kauppala, vastaava fysioterapeutti, Töölö

Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi. Riitta Salomäki, osastonhoitaja, Otaniemi Kati Kauppala, vastaava fysioterapeutti, Töölö Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi Riitta Salomäki, osastonhoitaja, Otaniemi Kati Kauppala, vastaava fysioterapeutti, Töölö Hyvä arki Luennon tavoitteena on lisätä tietoa omaan hyvinvointiin vaikuttavista

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Työfysioterapeutit ry

Työfysioterapeutit ry Työfysioterapeutit ry JÄSENKYSELYN 2015 KESKEISET TULOKSET TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SYYSOPINTOPÄIVÄT TAMPERE 11.-12.2015 Sirpa Rauas-Huuhtanen kehittämiskonsultti, työfysioterapeutti Rauas-Huuhtanen Consulting

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja 13.6. Anne Rantala 13.6.2016 1 1. Jäsennä itseäsi ja suhdetta työhösi Miten työ asettuu suhteessa muuhun elämään ja arvoihisi? Millaisia tavoitteita sinulla on työn

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Ensiapua. luottamus henkilöiden. jaksamiseen

Ensiapua. luottamus henkilöiden. jaksamiseen Ensiapua luottamus henkilöiden jaksamiseen Luottamushenkilön vaikea rooli kuormittaa Luottamustehtävään valittu haluaa hoitaa työnsä hyvin ja olla luottamuksen arvoinen. Luottamustehtävässä kuormittaa

Lisätiedot

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille!

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! Suomen Tyky-verkostosta Työpaikkojen työhyvinvointiverkostoksi Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! 29.11.2011 Jaana Lerssi-Uskelin, Ttm Kehittämispäällikkö Verkostot - Verkottuminen Mikä on verkosto?

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

NUKKUMALLA MENESTYKSEEN

NUKKUMALLA MENESTYKSEEN NUKKUMALLA MENESTYKSEEN Henri Tuomilehto, dosentti Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Unilääketieteen erityispätevyys Somnologist Eurooppalainen unilääketieteen pätevyys Uniopastuksen tavoitteita

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa.

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi- ja toimintakyky Fysioterapian koulutusohjelma FYSIOTERAPIAPROSESSI Tämä ohje on tarkoitettu fysioterapeuttiopiskelijoille fysioterapiaprosessin kuvaamisen tueksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Opaslehtinen unesta ikäihmiselle

Opaslehtinen unesta ikäihmiselle Opaslehtinen unesta ikäihmiselle Ikäneuvola Ruori Ikääntyvien neuvolamallin käynnistys ja pilotointi -hanke Oppaan löydät myös sähköisesti sivulta: www.jns.fi/ruori Sisältö: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku

TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku Taustaa ensimmäinen tule-pilotti L&T:n ja Terveystalon yhteishankkeena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

Miten mielenterveyttä vahvistetaan?

Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Arjen rytmitys. Kuormitus ei ohita voimavaroja. Rasitus vs. lepo. Monipuolinen ravinto

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012 Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen 1 Lappeenrannan työterveys ry perustettu v. 1975 Suomen Työterveys ry:n jäsen Toimii non-profit periaatteella Yritysasiakkaita

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveydenhuollon laatupäivä

Terveydenhuollon laatupäivä Terveydenhuollon laatupäivä 2.4.2014 Tavoitteena vaikuttavuus- työterveyshuollon toiminnan kehittäminen Laatuverkostoyhteistyöllä Heidi Anttila ylilääkäri Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Sote-uudistus on jo käynnissä! Markku Seuri Vaihtoehtoja katastrofille Nykyisen SOTE-ehdotuksen kipupisteisiin Helsinki

Sote-uudistus on jo käynnissä! Markku Seuri Vaihtoehtoja katastrofille Nykyisen SOTE-ehdotuksen kipupisteisiin Helsinki Sote-uudistus on jo käynnissä! Markku Seuri Vaihtoehtoja katastrofille Nykyisen SOTE-ehdotuksen kipupisteisiin Helsinki 24.1.2017 KIITOS KUTSUSTA! - Työterveyslääkäri - Työlääketieteen dosentti Itä-Suomen

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot