Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa."

Transkriptio

1

2 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 Pääkirjoitus Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa. Toimintakertomuksesta voikin lukea, että vuosi on ollut työn täyteinen ja haasteita riittää myös vuodelle Tuotteistaminen on ollut yksi hallituksen teemoista viime vuosien aikana. Aiheesta saamme lukea Aija Moilasen artikkelista Työfysioterapiatuotteet tutuksi. Lehdessä ollaan myös käynnistämässä haastattelusarjaa, jonka tavoitteena on esitellä työfysioterapeutteja työssään, millaista työtä he tekevät, miten moninainen työnkuva työfysioterapeutilla on ja miten erilaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa työfysioterapeutteja työskentelee. Ritva Kukkosen artikkeli Uni paras lääke muistuttaa riittävän unen tärkeydestä ja univajeen haittavaikutuksista. Hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavassa artikkelisarjassaan Ritva Kukkonen muistuttaa myös lukijoitaan ottamaan aikaa itselleen ja läheisilleen. Joulu on yhdessäolon ja rentoutumisen aikaa, rauhaisaa Joulua ja alkavaa vuotta Lehtityöryhmä TYÖFYSIOTERAPEUTTI: TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Jäsenlehti: 4 krt vuodessa veyshuollossa tai yhteistyössä Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Perustettu: 1976 Koulutusta: 2 krt vuodessa muun työterveyshenkilöstön kans- Taitto: Mainostoimisto Kanava.to Jäsenmäärä: 680 Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään sa. Varsinaisen jäsenen on oltava Jäsenmaksu: 35e/vuosi fysioterapeutti, joka toimii työter- Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsen

3 Työfysioterapeutti 4/2007 sisällys 2 Pääkirjoitus 3 Puheenjohtajan palsta 6 Toimintakertomus Toimintasuunnitelma Työfysioterapiatuotteet tutuksi 14 Työfysioterapeutti työssä 17 Uni paras lääke on 20 Aikaa sulle, mulle ja meille 29 NES-terveiset Kohti vuotta 2008! Yhdistyksen opintopäivät järjestettiin tänä vuonna Tampereella Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa. Yhdistyksen hallitukselta pyydetään joka vuosi opintopäivien palautteissa päivien järjestämistä myös muualla kuin Helsingissä. Tähän asti kokemuksemme on ollut, että saamme huomattavasti vähemmän jäseniemme liikkeelle silloin kun päivät ovat muualla kuin Helsingissä. Tänä vuonna ilmoittautuneita oli peräti 87. Se rohkaisee meitä jatkossakin suunnittelemaan opintopäiviä Tampereelle. Hallituksen koulutustyöryhmä oli laatinut mielenkiintoisen ohjelman sekä saanut kiinnostavia luennoitsijoita kertomaan ajankohtaisista aiheista. Tämän vuoden opintopäivät saivat innoituksensa Euroopan työterveys- ja työturvallisuuskampanjasta Keveyttä työhön teema-alueista. Opintopäivillä esiteltiin myös hallituksen laatimat työfysioterapian tuotteet. Ne on tarkoitettu jäsentemme tueksi palvelujen tuotteistamisessa. Yhdistyksen internet-sivut muuttuvat ja kehittyvät. Tavoitteena on, että ne jatkossa palvelisivat paremmin ja monipuolisemmin jäseniämme. Yhdistyksen jäsenet saavat oikeiden päästä ainoastaan heille tarkoitetuille sivustoille, joilla on tarjolla monipuolisemmin informaatiota esimerkiksi tuotteistamisesta ja yritystoiminnasta. Seuratkaa internet-sivujamme. Muutokset on tarkoitus tehdä vuoden vaihteessa. Sivut muuttuvat vähitellen ja sisältöä tulee enemmän, kun uudet sivut saadaan toimintaan. Kevään ja alkukesän aikana on tarjolla useita koulutustilaisuuksia jäsenistöllemme. Yhdistyksemme on mukana TTP-päivien järjestämisessä. TTP-päivät on Hyvinkäällä Hallitus on myös päättänyt yrittäjäkoulutuksen järjestämisestä ensi keväänä. Päivämäärät varmistuvat myöhemmin. Yrittäjäyhteyshenkilönä toimii Maarit Laine. Jos teillä on toiveita tai ideoita yrittäjäkoulutuksen sisältöön liittyen, olkaa yhteydessä Maaritiin. Alkukesään on suunniteltu myös yhteistyössä Kuopion yliopiston kanssa kansallisen sekä kansainvälisen ergonomian asiantuntijuuteen, pätevyyteen, koulutukseen ja ergonomiatiedonvälitykseen liittyvän seminaarin järjestäminen. Kentällä on liikkunut sitkeitä huhuja siitä, että työterveyshuollon jatkoopintomahdollisuutta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ei tarjottaisi työfysioterapeuteille lainkaan vaan mahdollisuus niihin olisi ainoastaan työterveyshoitajilla. Tästä aiheesta oli Marja Raution ja Eija Kyrönlahden laatima erinomainen artikkeli edellisessä Työfysioterapeutti-lehdessä (3/2007), mikä selvensi tilannetta tältä osin. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto myös työterveyshuollon erityisosaamisen osalta on tarkoitettu yhtä hyvin työfysioterapeuteille kuin työterveyshoitajillekin. Seikka, johon kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota on, että se ei tule olemaan erillinen koulutusohjelma, vaan sisältyy osana Terveyden edistämisen, Johtamis- ja lähiesimiestyön kehittämisen sekä Kuntoutuksen koulutusohjelmiin. Työfy sioterapiayhdistyksen hallituksen edustajana suunnittelun yhteistyössä on ollut Leena Noronen Stadiasta (Metropolia). Oikein hyvää vuotta 2008 kaikille! JOhanna Koroma 3

4

5

6 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Työfysioterapeutit ry toimii työterveyshuollossa työskentelevien fysioterapeuttien ammatillisena yhdyselimenä. Se toimii työfysioterapeuttien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä edistää osaltaan työfysioterapeuttien asemaa ja työfysioterapian tunnettavuutta. Yhdistyksen y-tunnus on ja yhdistysrekisterinumero on Vuosi 2007 oli Työfysioterapeutit ry:n 31. toimintavuosi. Jäseniä yhdistyksessä on 688, joista 634 varsinaista ja 54 kannatusjäsentä. Kuluneen toimikauden aikana uusia jäseniä yhdistykseen liittyi 24 varsinaista jäsentä ja 11 kannatusjäsentä. Eronneita oli 17 ja yhdistyksestä erotettiin maksamattoman jäsenmaksun takia 14 henkilöä. edustajia. Viimeisimmässä seminaarissa käsiteltiin mm. ergonomian asiantuntijuutta. Työfysioterapeutin ja ergonomian asiantuntijan pätevyyden määritteleminen tullaan tarkentamaan ja tiedottamaan työfysioterapeuteille. Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa on aloitettu työfysioterapeutin erikoisosaaja-nimikkeen työstäminen. Hallitus on saanut jäsenistöltä runsaasti kyselyitä työfysioterapeutin palkkasuosituksesta. Hallitus aloitti kuluneella kaudella palkkasuositusten työstämisen ja asian käsittelyä jatketaan seuraavalla kaudella yleisten palkkaneuvottelujen tulosten pohjalta. Yhdistyksen nimi on ruotsiksi Föreningen för Företagsfysioterapeuter i Finland ja englanniksi suositellaan käytettävän The Association of Finnish Physiotherapists in Occupational Safety and Health. Kuluneella kaudella jäsenet kyselivät myös tehtävänsiirroissa huomioitavia asioita. Asia otettiin hallituksen käsiteltäväksi ja sen työstämistä jatketaan tulevalla kaudella mm. Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa. Työfysioterapeuttien ammattipätevyyden ja roolin tarkentamista on jatkettu vuonna Sosiaali- ja terveysministeriön Työterveyshuollon neuvottelukunnan vuonna 2003 asettamassa Työterveyshuollon koulutusjaostossa Työfysioterapeutit ry:n edustajana on ollut yhdistyksen koulutusvastaava Leena Noronen. Koulutusjaoston tehtävänä on valmistella, koordinoida ja seurata työterveyshuoltolainsäädännön edellyttämän työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksen kehittämiseen liittyviä asioita. Koulutusjaosto järjesti yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kesäkuussa 2005 ensimmäisen ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden roolia ja moniammatillisuutta käsittelevän kutsuseminaarin, jonka jälkeen asian tiimoilta on järjestetty vuosittain jatkoseminaareja. Asiantuntijoiden käyttö työterveyshuollossa seminaarissa yhdistystä edustivat Johanna Koroma ja Hanna Nummila. Seminaareihin on kutsuttu STM:n, Kelan, ammattihenkilöiden, eri asiantuntijoiden ja Työterveyslaitoksen Yhdistys on tukenut jäsentensä verkostoitumista tekemällä koosteita työfysioterapeuttien yhteystiedoista. Kanta-Hämeen työfysioterapeutit muodostivat alueellisen verkoston toimintakauden aikana. Työfysioterapeutin ammatin tunnettavuutta pyrittiin lisäämään mm. yhdistyksen esitteen avulla. Mikäli jäsenet ovat tarvinneet esitettä tai lehtiä oman toimintansa markkinointiin, hallituksen sihteeri on toimittanut niitä jäsenille postikulujen hinnalla. Esite on käännetty ruotsiksi ja englanniksi ja painattaminen on työn alla. 4

7 YHDISTYKSEN HALLINTO Hallitus kokoontui toimikauden aikana 10 kertaa, joista yksi kokoontuminen oli viikonlopun mittainen työfysioterapeutin tuotteet - asiantuntijatoiminta työseminaari Pellingissä Lisäksi hallituksen jäsenet ovat kokoontuneet eri asioiden tiimoilta pienryhminä. Hallituksen jäsenet: Johanna Koroma, puheenjohtaja Hanna Nummila, sihteeri, vars. jäsen (e) Merja Blomqvist, varapj, varajäsen (e) Aija Moilanen, liiton yhdyshlö, vars. jäsen Arnikki Bogdanoff, varajäsen Maarit Laine, yrittäjäyhdyshenkilö, vars. jäsen (e) Taina Lehtomäki, varajäsen (e) Leena Noronen, koulutusvastaava, vars. jäsen Tuija Siitonen, varajäsen, rahastonhoitaja Virpi Suikki, varsinainen jäsen Johanna Jussila varajäsen Yhdistyksen kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on vastannut kirjanpitotoimisto Controller Oy/ Erkki Heikkinen. Tilintarkastajina toimivat Katri Haukka-Aromaa ja Marianne Kyrklund. Yhdistyksen jäsenrekisteriä on hoitanut Hanna Nummila. Yhdistys on Suomen Fysioterapeutit ry:n erikoisalayhdistys. Vuosikokous päätti muuttaa Työfysioterapeutit ry liiton jäsenyhdistykseksi, jolloin yhdistys valitsee edustajan liiton edustajistoon. Uudet säännöt hyväksyttiin vuosikokouksessa ja ne alistetaan liiton edustajiston hyväksyttäviksi seuraavaan kokoukseen, joka pidetään loppuvuodesta TIEDOTTAMINEN Yhdistyksen lehti Yhdistyksen Työfysioterapeutti lehti ilmestyi painetussa muodossa 4 kertaa vuodessa. Lehden ISSN numero on Lehden toimittamista ovat hoitaneet Merja Blomqvist, Arnikki Bogdanoff, Susanna Espo, Johanna Jussila, Taina Lehtomäki ja Teija Saari lehden toimituskuntana. Päätoimittajan paikka on ollut kahden vuoden ajan avoimena, mutta jatkuvista kyselyistä huolimatta paikkaa ei ole saatu täytettyä. Päätoimittajan puuttuminen on vaatinut runsaasti ylimääräistä panostusta hallitukselta. Lehden taitosta on vastannut Janne Wargelin / Mainostoimisto Hasardi. Lehden tekeminen on yhdistyksen toiminnassa suurin yksittäinen kuluerä. Hallitus on kuluvan vuoden aikana selvittänyt taitto- ja painatusvaihtoehtoja. Lehden painaminen ja postitus siirrettiin lehdestä alkaen yhteydenpidon kannalta sujuvampaan ja edullisempaan painopaikkaan Kopijyvä Oy:öön. Lehden taittamisesta laadittiin tulevaksi kaudeksi sopimus Janne Wargelinin kanssa entisen suuruisella palkkiolla. Kotisivut Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta tyofysioterapeutit.fi. Kotisivujen tarkoitus on yhdistyksen ja työfysioterapian tunnetuksi tekeminen. Sivuilta löytyvät mm. yhdistyksen yhteystiedot, yhdistyksen jäsenhakemuslomake ja hallituksen jäsenten tiedot. Kotisivujen avulla pyritään myös palvelemaan jäsenistöä ajanmukaisesti. Sivut on kuluneen kauden aikana käännetty englanniksi. Sivujen ylläpidosta kuluneen vuoden aikana vastasi Peter Gerstenmaier. 5

8 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Muu tiedottaminen Tietoa Työfysioterapeutit ry:n jäsenyydestä ja toiminnasta toimitetaan edelleen uusille jäsenille saatekirjeen yhteydessä. Lisäksi lehdessä ja netti-sivuilla on selvitys jäseneksi hyväksymisperusteista. KOULUTUS JA KOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN Yhdistyksen 30-vuotis juhlaseminaari järjestettiin Järjestötalolla Helsingissä ja iltajuhla Scandic Continental Ambassador-ravintolassa. Opintopäiville ja iltajuhlaan osallistui 127 työfysioterapeuttia ja monet yhteistyötahot toivat tervehdyksensä iltajuhlaan. Kaksipäiväinen koulutustapahtuma koettiin hyväksi ja tavan toivottiin jatkuvan. Lisäksi toivottiin opintopäivien järjestämistä myös Helsingin ulkopuolella. Opintopäivän yhteydessä oli näyttely, jossa oli mukana 14 näytteilleasettajaa. Työterveys- ja työturvallisuusalan neuvottelupäiville (TTP päivät) osallistui 10 yhdistyksen jäsentä. TTPpäivien suunnittelutyöryhmässä yhdistystä edusti Sinikka Riikonen. Jäsenistöä informoitiin Helsingissä pidetystä Euroopan työterveys- ja turvallisuusviikon avausseminaarista, jonka järjestävinä tahoina toimivat STM, Ery ja Tule ry. Aija Moilanen järjesti Suomen Työterveyshoitajaliiton Etelä-Saimaan alaosaston ja Työterveyslaitos Lappeenrannan kanssa Etelä-Karjalan työfysioterapeuteille ja työterveyshoitajille koulutusiltapäivän. APURAHAT Yhdistyksen stipendirahastosta ei kuluneella kaudella myönnetty apurahoja, koska määräaikaan mennessä ( ) ei tullut yhtään hakemusta. YHTEISTYÖ Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta (TELI) pyrkii selvittämään, miten terveysliikunnan toteuttamista voidaan edistää maassamme. Neuvottelukunta on nimittänyt kymmenen eri osaryhmää, joista yksi työryhmä selvittää, miten työterveyshuolto pystyy edistämään ja kehittämään työikäisten terveysliikuntaa. Merja Holtari- Leino on toiminut yhdistyksen edustajana Terveyttä edistävän liikunnan hyvät käytännöt työterveyshuollossa. Ryhmä on tehnyt projektin loppuraportin sekä aiheeseen liittyvän kirjan, joka julkaistiin toukokuussa Hankkeen jatkotoimista on sovittu seuraavaa: yhteistyötä syntyneen verkoston sisällä jatketaan, koulutustilaisuuksiin sisällytetään hankkeessa raportoituja hyviä käytäntöjä, työterveyshuollon ja liikunta-alan ammattilaisten keskinäistä informaation kulkua kehitetään, erityisen vaikuttamisen kohteena ovat yritykset ja työnantajat, jotka vaikuttavat tilaajina palvelutuottajien käytäntöihin, terveyden edistäminen on painopistealue terveydenhuollon hankerahoituksessa lähivuosina, hankkeen tuotoksia, tuloksia ja malleja voidaan hyödyntää uusissa hankkeissa ja kuntoliikuntaliitolla on käynnissä laaja yritysten liikuntayhteyshenkilöiden koulutus. Merja Holtari-Leino on toiminut yhdistyksen edustajana Työpaikkaliikunnan Hyvät Käytännöt ohjelman ohjausryhmässä. Ohjausryhmän tehtävinä on ohjata ohjelman sisällön kehittämistä, kyseenalaistaa olemassa olevia toimintamalleja, kehittää uusia ideoita työpaikkaliikunnan toteuttamiseen, luoda uusia kontakteja asian edistämiseksi ja laajentamiseksi, lisätä argumentteja ideologian myymiseksi, asian eteenpäin vyöryttäminen ja lisätä lobbaushaluja. Yhdistyksen edustaja on kutsuttu mukaan Suomen TYKYverkostoon, Verkosto on ENWHP:n (European Network for Workplace Health Pro- 6

9 motion) kansallisella tasolla toimiva asiantuntijaorganisaatioista koostuva yhteistyöfoorumi. Suomen TYKYverkoston tarkoitus on välittää, koota, ylläpitää ja tuottaa tietoa laaja-alaisesta TYKY-toiminnasta Suomessa. Yhdistys on jäsenenä myös Suomen TULE ry:ssä, www. suomentule.fi. Suomen Tule ry toimii tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja -vammojen ehkäisemiseksi, tule-sairaiden ja -vammaisten henkilöiden hoitoon pääsyn helpottamiseksi, riittävien palvelujen saamiseksi toimintakyvyn ja kunnon ylläpitämiseksi. Se keskittyy toimialallaan tule-sairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä heidän työ- ja liikkumisolojensa kehittämiseen. Se sovittaa jäsenyhteisönsä näkökulmia yhteen ja vaikuttaa yhteistoiminnassa syntyneellä tiedolla ja kokemuksella sekä yhteiskunnan päättäjiin että yleiseen mielipiteeseen. Suomen Tule ry on lähettänyt jäsenyhdistyksille Kansallisesta tule-ohjelman luonnoksen kommentoitavaksi. Yleisesti ohjelmaluonnosta pidettiin hyvänä. Todettiin, ettei yhdistyksen toiminnassa näy erityisesti tiettyinä teemavuosina tule-asiat ne ovat jatkuvasti esillä. Kyselyssä vastattiin yhdistyksen osallistuvan seuraaviin Kansallisen tule-ohjelman kohtiin: - Järjestelmien kehittäminen: työterveyshuolto - Terveyden edistäminen: liikunnan ja fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistäminen - Tule-sairauksien spesifinen ehkäisy - Opetus ja koulutus Tuula Nurmiluoto on toiminut Työympäristömitalityöryhmän puheenjohtajana ja Aila Weckström varajäsenenä. Työympäristömitaleja voi anoa koko vuoden ja niitä myönnetään neljä kertaa vuodessa. Tulevaisuudessa tehtäviä anomuksia varten hallitus toivoo jäsenistöltä ehdotuksia, jotta saadaan tiedot eri puolilla Suomea työskentelevistä ansioituneista työfysioterapeuteista. Sinikka Riikonen on toiminut Suomen Työnäköseuran hallituksessa työfysioterapeuttien edustajana. Seuran tarkoituksena on edistää työsilmälääketieteeseen pohjautuen näkemiseen ja näönsuojeluun liittyvää tutkimusta ja sen soveltamista käytäntöön, lisätä ja levittää aihealueeseen liittyvää tietoutta sekä vaalia hyvää yhteisymmärrystä alalla työskentelevien keskuudessa. WCPT:n kongressissa on selvitetty halukkuutta perustaa työfysioterapia-yhdistys WCPT:n alaisuuteen. Koordinaattoriksi lupautui Dr Rose Boucaut Australiasta. Kiinostusta Työfysioterapeutit ry:n liittymiseksi kansainväliseen verkostoon selvitetään yhdistyksen vuosikokouksessa. Jokaisen jäsenmaan tulee selvittää seuraavia kysymyksiä: - Halutaanko työfysioterapia WCPT:n alayhdistykseksi? Alaosastoon tarvitaan 3 maanosan ja 10 maan edustus. Kiinnostusta on ollut jo riittävästi, joten ehto täyttyy. - Pyydetään jokaista maata kohti keyspokeman? - Yhdistyksen nimi? HUOMIONOSOITUKSET Yhdistys anoi Työympäristömitalit Ritva Kukkoselle, Leena Tamminen-Peterille, Aija Moilaselle ja Kaija Siitoselle. Ansiomitali myönnetään henkilölle hänen työpaikallaan tekemästään ansiokkaasta työstä työympäristön hyväksi. Mitalit luovutettiin yhdistyksen 30-vuotisjuhlien yhteydessä. Lisäksi juhlien yhteydessä kiitettiin Elisa Mäkistä, Mia Holmbergiä, Sirpa Rauas-Huuhtasta ja Sinikka Riikosta yhdistyksen hyväksi tekemästä ansiokkaasta työstä luovuttamalla heille yhdistyksen vaasi. 7

10 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2006 TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi Työfysioterapeutit ry on jäseninään olevien työfysioterapeuttien yhdysside. Se toimii työfysioterapeuttien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä edistää osaltaan työfysioterapeuttien asemaa ja työfysioterapian tunnettavuutta. Vuonna 2008 yhdistys jatkaa toimintaa Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan Työterveyshuollon neuvottelukunnan Työterveyshuollon koulutusjaostossa. Koulutusjaoston tehtävänä on valmistella, koordinoida ja seurata ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksen kehittämiseen liittyviä asioita Edellisten kausien aikana on määritelty työfysioterapeutin tuotteita. Tulevalla toimintakaudella määritellään työfysioterapeutin keskeiset palvelut ja niiden hintahaarukat ja työfysioterapeutin palkkasuositukset. Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa yhteistyössä laaditaan kriteerit työfysioterapian erikoisosaajan ammattinimikkeelle ja selvitetään työfysioterapeuttien työn pisteytystä. Myös tehtävänsiirroissa huomioitavia asioita selvitetään yhteistyössä liiton kanssa. Yhteistyötä liiton erikoisala- ja jäsenyhdistysten kanssa tehdään mm. neuvottelupäivien puitteissa. Yhdistyksen koulutuspäivät pidetään kaksipäiväisinä marras-joulukuussa Työterveys- ja turvallisuuspäivät pidetään Hyvinkäällä maaliskuussa 2008 ja suunnittelutyöryhmässä yhdistyksellä on edustaja. Finergonomi-verkosto järjestää Kansalliseen sekä kansainväliseen ergonomian asiantuntijuuteen, pätevyyteen, koulutukseen ja ergonomiatiedonvälitykseen liittyvän seminaarin Helsingissä. Työfysioterapeutit ry on mukana seminaarin järjestelyissä ja keskustelussa ergonomian asiantuntijuudesta ja pätevyydestä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yhteistyötä Suomen Työterveyshoitajaliiton, Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen ja Työterveyspsykologien kanssa pyritään lisäämään moniammatillisen työterveyshuollon toimintatapojen parantamiseksi mm. koulutusjaoston järjestämissä työterveyshuollon moniammatillista yhteistyötä pohjustavissa seminaareissa. Yhdistys jatkaa Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunnassa (TELI). Neuvottelukunta pyrkii selvittämään, miten työterveyshuolto pystyy edistämään ja kehittämään työikäisten terveysliikuntaa. Neuvottelukunnalla jatkuvat hankkeet: Terveyttä edistävän liikunnan hyvät käytännöt työterveyshuollossa ja Työpaikkaliikunnan hyvät käytännöt. Työterveyshuoltojen ulkoistamiset ja yrityskaupat ovat lisänneet jäsenistössä ammatinharjoittajien ja yrittäjien määrää. Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa järjestetään yrittäjyyteen keskittyvä koulutuspäivä yrittäjille, ammatinharjoittajille tai sellaiseksi aikoville. Yhdistyksellä on edustus Suomen TYKY-verkostossa. Verkosto on ENWPH:n (European Network for Workplace Health Promotion) kansallisella tasolla toimiva asiantuntijaorganisaatioista koostuva yhteistyöfoorumi. Sen tarkoitus on välittää, koota, ylläpitää ja tuottaa tietoa laajaalaisesta TYKY-toiminnasta Suomessa.

11 Yhdistys on jäsenenä Suomen TULE ry:ssä. Yhdistyksellä on edustus Suomen Työnäköseuran hallituksessa. Yhdistyksellä on edustus Työympäristö mitali työryh mässä. WCPT:n maailmankongressissa Vancouverissa kartoitettiin eri maissa työskentelevien työfysioterapeuttien kiinnostusta verkostoitumiseen. Tulevalla kaudelle jatketaan verkostoitumisen käytännön järjestelyjä. Yhdistyksen Työfysioterapeutti lehti ilmestyy kauden aikana 4 kertaa. Lehden ISSN numero on Lehden päätoimittajan toimi on ollut parin vuoden ajan avoinna. Nyt lehdenteko on vaatinut hallitukselta ylinmääräistä panostusta. Tulevan toimikauden aikana toivotaan löytyvän uusi lehden päätoimittaja sekä lisäjäseniä lehden toimituskuntaan. Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta Kotisivujen tarkoitus on yhdistyksen ja työfysioterapian tunnetuksi tekeminen sekä ammattikunnalle tiedottaminen. Jäsensivut tullaan uusimaan vuoden 2008 alussa, jolloin sivuille rakennetaan jäsenistön intranet- ja yleiset extranet-sivut. Yhdistyksen esitettä tullaan painamaan sekä ruotsin että englanninkielisenä suomenkielisten esitteiden lisäksi. Jäsenet voivat tilata postikulut korvaten sihteeriltä yhdistyksen esitettä työnsä markkinointiin. Vuonna 2008 stipendirahastosta myönnettäviä apurahoja voi hakea asti. Hakemuslomake on yhdistyksen www-sivuilla. Hallitus tulee kokoontumaan pääsääntöisesti kerran kuussa. Yksi vuoden kokous tulee olemaan viikonlopun mittainen työseminaari. Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa kirjanpitotoimisto Controller OY / Erkki Heikkinen. Jäsenrekisteriä hoitaa yhdistyksen sihteeri.

12 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 Työfysioterapiatuotteet tutuksi Yhdistykseltämme on jo pitkään toivottu malleja työfysioterapian tuotteista. Hallitus onkin parin viime vuoden viikonloppukokouksessaan työstänyt tuotepakettia ja nyt tuo paketti on esitelty syysopintopäivillä ja tulee jäsenistön hyödynnettäväksi ja kommentoitavaksi uudistuville internetsivuillemme. Työfysioterapian tuotepakettia on rakennettu työterveyshuoltolain 12 : n sisällön perustalle. Sen mukaisesti tuotteistossa on perustuotteita koskien työn kuormittavuuden arviointia, työvälineitä, työmenetelmiä, työtiloja ja työolosuhteita, työ- ja toimintakyvyn selvittämistä, tietojen antamista, neuvontaa ja ohjausta sekä vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen tukemista. Tuotteet on ryhmitelty kuuteen teema-alueeseen Työpaikkaselvitys, terveystarkastukset, työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaus, työkykyä ylläpitävä toiminta, työfysioterapeutin ergonomiatoiminta sekä tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ovat teema-alueita eli isompia kokonaisuuksia, joiden alle palvelutuotteet sijoittuvat. Teema-alueiden määrittelyssä käytettiin pohjana hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman sisältörunkoa. Kussakin teemaalueessa on toistaiseksi kaksi tuotetta ja sama tuote voi kuulua useampaan teemaan. Teemat ja niihin kuuluvat palvelutuotteet on esitetty kuviossa Kuviossa 2 on kuvattu esimerkkinä tuotekuvauksen sisällöstä Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti tuote, joka on yksi seitsemästä tuotekuvauksesta. Kunkin tuotteen kuvauksessa on pyritty tuomaan esiin tuotteen tarjoamia hyötyjä asiakkaalle. Tuotteiden sisällöstä kerrotaan vain pääkohdat, jotta palvelussa jää riittävästi liikkumatilaa asiakaskohtaiselle räätälöinnille. Laatuvaatimuksiin on kirjattu kyseessä olevan palvelun erityisvaatimukset olettaen, että lain edellyttämät pätevyysvaatimukset työfysioterapian asiantuntijuudesta on täytetty. Hinnoittelua ei tuotteistuksen tässä vaiheessa ole ohjeistettu, vaan se jää kunkin palvelun tarjoajan omaksi työksi. Hinnoittelun voi tehdä käytetyn työajan mukaisena ja tarvittaessa lisätä siihen erikseen hinnoiteltuja tuoteosia. Hallitus tulee myöhemmin kokoamaan internetsivuille tietoa palvelun hinnoittelusta ja listaamaan kulueriä, jotka tulee huomioida hintaa laskettaessa. Tuotteet käyttöön Nyt valmistunut perustuotepaketti on yksi malli, jonka pohjalta kukin yksikkö voi täydentäen, tarkentaen ja muuttaen lähteä rakentamaan omia tuotteitaan. Tuotepaketti ei ole täydellinen eikä lopullinen, vaan tarkoitettu elämään kunkin yksikön tarpeiden mukaan. Kun vuoden 2008 puolella saamme yhdistyksen internetsivuston uudistettua ja tuotteiston sinne nähtäville, toivommekin jäsenistöltä kommentteja, kehittämisideoita ja käyttökokemuksia, jotta voimme kehittää tuotepakettia edelleen. Aija Moilanen Työfysioterapeutit ry hallitus

13 Teema Palvelu Työpaikkaselvitys Ergonomiaselvitys Työn fyysisen kuormittavuuden arviointi Terveystarkastukset Fyysisen toimintakyvyn arviointi Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaus Työkykyä ylläpitävä toiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti Fyysisen toimintakyvyn arviointi Työn fyysisen kuormittavuuden arviointi Fyysisen toimintakyvyn arviointi Tyky-toimintaan osallistuminen Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Suunnitteluun osallistuminen Ergonomiaselvitys Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä Teema-alue Palvelun nimi Toteuttaja Kenelle tarkoitettu Tavoite Arvioitu kesto Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Terveystarkastukset Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus sisältyvät lähes kaikkiin työterveyshuollon toimintoihin sekä vastaanotolla että työpaikalla. Lisäksi sitä toteutetaan omana suunnitelmallisena toimintanaan, jolla pyritään turvaamaan terve ja tuottava henkilöstö. Työfysioterapeutti Työntekijät Tavoitteena on edistää ja tukea työntekijän työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa ottaen huomioon hänen yksilölliset lähtökohtansa ja tarpeensa. Käytettävä aika arvioidaan tapauskohtaisesti Palvelun sisältö Asiakkaan tilan ja tilanteen selvittäminen Tavoitteiden ja suunnitelman laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa Suunnitelman tavoitteellinen ohjaus Seuranta ja arviointi Kuvio 1. Teema-alueet ja palvelutuotteet Kuvio 2: Tuote-esimerkki: Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti Laatuvaatimukset Vuorovaikutus- ja ohjaustaitojen hallinta Työfysioterapian asiantuntijuus Asiakkaan työn tuntemus Sovittujen aikataulujen noudattaminen Hinta Sopimuksen mukaan 13

14 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 Työfysioterapeutti työssä Johanna Jussila Haastattelusarjan tavoitteena on esitellä työfysioterapeutteja työssä millaista työtä tekevät ja miten moninainen työnkuva työfysioterapeuteilla on ja miten erilaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa työfysioterapeutit toimivat. Sarjan ensimmäisessä osassa tavataan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kaksi työfysioterapeuttia: Satu Porras, HUS Porvoon sairaanhoitopiiristä ja Auli Lindholm, HUS Lohjan sairaanhoitopiiristä. Seuraavissa lehdissä haastatellaan mm. kuntoutuslaitoksissa, kuntasektorilla, yksityisellä sektorilla toimivia työfysioterapeutteja. Kuka olet? Olen Satu Porras HUS - Porvoon sairaanhoitoalueen työfysioterapeutti. Perheeseeni kuuluu aviomieheni Arin lisäksi nuoret Meri-Tuuli ja Pyry-Iivari ja saksanpaimenkoira Facu, vesikilpikonna Kille, sekä gerbiiliveljekset Rasmus ja Jerry. Olen ns. erittäin vanhan tien kulkija l. valmistunut fysioterapeutiksi 1981, erikoistunut ja läpikäynyt TTL:n pitkät kurssit. Jyväskylän Yliopistossa olen opiskellut fysioterapian asiantuntijan suuntautumisvaihtoehdossa ja valmennuksen suuntautumisvaihtoehdossa vuosina , liikuntafysiologiaa, biomekaniikkaa ja ergonomiaa ja joskus tässä pikapuoliin pitäisi opiskelut olla ns. hanskassa. Myöhemmin olen hurahtanut aikuiskasvatustieteeseen ja draamakasvatukseen. Edellisessä aloitan laudaturryhmässä Helsingin Yliopistossa ja jälkimmäisessä on menossa aineopinnot Jyväskylän Avoimen Yliopiston kautta. Muistaakseni työfysioterapeuttina olen toiminut vuodesta 1983 lähtien. Ensimmäinen työpaikkani oli Helsingin Wärtsilän Telakka. Nykyisin (vuodesta 1999) työskentelen HUS- Porvoon sairaanhoitoalueella, johon kuuluvat Porvoon seutukuntien lisäksi, Sipoo ja Loviisa. Toimipisteeni on Porvoon sairaalassa. Kuvaile se organisaatio jossa työskentelet ja millainen henkilöstörakenne työterveyshuollossa on? Toimin HUS l. Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitoalueen Työterveysyksikössä, jossa meitä on n. 100 eri työterveysalan ammattilaista. Työfysioterapeutteja on 11 ja teemmekin tiivistä yhteistyötä muiden HUS- sairaanhoitoalueen työfysioterapeuttien kanssa päivittän. Itse olen HUS:n pienimmän sairaanhoitoalueen Porvoon ainut työfysioterapeutti. Porvoon sairaanhoitoalueella työskentelee noin 700 henkilöä (mm. hoitohenkilöstöt, lääkärit, keittiö-, va- 14

15 rasto-, tekninen ja asiantuntija henkilöstöt). Työterveysasemamme sijaitsee vanhassa funkistyylisessä ylilääkärin asunnossa, jossa tila- ja työskentelyolosuhteet ovat neljä vuotta sitten tehdyn remontin jälkeen ihanteelliset (harvalla on suora näkymä työhuoneen ikkunasta merelle!) Työskentelen työterveystiimissä yhdessä työterveyshoitajan, -lääkärin ja psykologin kanssa. Työterveyshuollon moniammatillisen yhteistyön kokeminen? Kuka on lähin työparisi? Toteutamme HUS-ideologian mukaisesti moniammatillista tiimityöskentelyä, mikä auttaakin monin tavoin kun kyseessä on sairaalan kaikki työyhteisöt, ammatit, työpisteet ja työtehtävät, sekä henkilöstörakenteet. Lähimpinä työparina on tällä hetkellä sairaanhoitoalueemme työsuojeluvaltuutettu Eila Kohonen, jonka kanssa teen yhteistyötä niin Riskien kartoittamisen kun työpaikkaselvitystenkin osalta ja työterveysasemalla työterveyshoitaja Marja Kaapola. HUS- Työterveysyksikön lähin työparini on Lohjan sha:n työfysioterapeutti/työsuojelupäällikkö Auli Lindholm. Mikä on keskeistä ja olennaista työfysioterapeutin työssäsi juuri tässä organisaatiossa eli päätehtäväalueesi. Millaisia toimenpiteitä työpaikoilla, työyhteisöissä teet? Olennaista tällä hetkellä on mielestäni eri ammattien työnkuormituksen arviointi ja kuormittumisen ennaltaehkäisyyn tähtäävät tukitoimenpiteet. Päätehtäväkseni näkisin toimia toimialueeni ergonomian ja työssä kuormittumisen, sekä suppeissa työkykyselvityksissä työfysioterapian asiantuntijana niin yhteisö- kuin Näkisin, että tulevaisuudessa työfysioterapeutti on yhä enemmän alati muuntuvien ja ikääntyvien työorganisaatioden, työprosessien ja työkuormituksen analysoija, kouluttaja jopa visionääri siitä, miten eri töiden ja ammattien fyysinen kuormitus tulevaisuudessa muuntuu. yksilötasolla. Toimin eri yksiköiden ergonomian, työkuormituksen ja potilassiirtokoulutuksen, Elppareiden kouluttajana ja siirtovastaavien tutorina. Perustehtäviä ovat erilaiset työpaikkaselvityksiin liittyvät asiantuntijatehtävät (esim. näköergonomia, työliikkeiden biomekaniikka), erilaisten ammattiryhmien (esim. kätilöiden, varastotyön, ravintohuollon) työkuormituksen analysointi, koulutus ja neuvontatyö. Myös perustyöfysioterapeutin työtä on esim. toimintakyky ja kävelytestit, ryhmien ohjaaminen, yksilöiden ongelmissa fysioterapeuttinen tutkiminen ohjaus ja neuvonta - sekä jatkosuunnitelmien laatiminen. Millaisena näet työfysioterapian nyt ja tulevaisuudessa? Työfysioterapeutin työ on alansa asiantuntijatyötä erilaisissa, joskus vaikeissakin työprosesseissa (esim. työkyvyn arviointi, työkyvyn tukiprosessi.) Näkisin, että tulevaisuudessa työfysioterapeutti on yhä enemmän alati muuntuvien ja ikääntyvien työorganisaatioden, työprosessien ja työkuormituksen analysoija, kouluttaja jopa visionääri siitä, miten eri töiden ja ammattien fyysinen kuormitus tulevaisuudessa muuntuu. Tulevaisuudessa arvioinnin problematiikkaan tuovat lisääntyvä työvoimapula, henkilöstön ikääntyminen ja työssä jaksaminen. Millaista lisäkoulutusta, -kouluttautumista, muuta kuin pätevöitymiskoulutusta, tarvitset työssäsi? Koska kohderyhmänäni ovat usein erilaisten työyhteisöjen, osastojen ja yksiköiden eri ammattiryhmät; olen huomannut tarvitsevani yhä enemmän ryhmätyötaitoja ja ilmaisutaitoja, sekä kouluttajan, tutorin ja opettajan didaktisia taitoja. Mielestäni esim. aikuiskasvatuksen ja draamakasvatuksen opinnot tukevat kykyä käsitellä, erotella ja selvitellä työssäjaksamisen ja loppuun palamisen problematiikan yhteyttä toiminta- ja työkykyyn. Miksi työskentelet työfysioterapeuttina? Jaa, vaikea kysymys. Pidän työtä haastavana ja koen kehittyväni ja oppivani jatkuvasti uutta. Meillä on hyvä ja osaava henkilöstö Porvoon sairaanhoitoalueella, joka osaa arvostaa työtään ja haluaa jatkuvasti kehittää sitä. Myös HUS- työfysioterapeuttien tiimin on maan paras! Toimin myös opettajana ja kouluttajana, joten työfysioterapeutin työ ehkä on myös vastapainoa teoreettiseen työhön. Mitä muuta työhösi liittyvää haluat sanoa? Eiköhän tässä tullutkin paljon varmaan vielä olisi jotain, mutta en muista mitä? Ai niin, en muuten ole Työfysioterapeutit ry:ssä Vanhalle ystävälleni Arja Karhuvaaralle terveiset Eduskuntaan! 15

16 TYÖFYSIOTERAPEUTTI HAASTATTELEE: Auli Lindholm Kuka olet? Olen Auli Lindholm Lohjalta. Valmistuin lääkintävoimistelijaksi v ja v erikoistuin ortopediseen fysioterapiaan. Suunnilleen näihin aikoihin myös ammattinimikkeemme muuttui fysioterapeutiksi. Työfysioterapeutin työhön tutustuin ensi kerran v ja vakinaisesti työfysioterapeutin töitä olen tehnyt vuodesta Valmistuin terveystieteiden maisteriksi v ja terveydenhuollon opettajan pätevyyden sain v Työterveyslaitoksen pitkän kurssin suoritin vasta v Työfysioterapeuttina olen työskennellyt yhteensä 17 vuoden ajan ja nykyisessä organisaatiossa 16 vuotta. Työni on osa-aikainen (30 h/vko). Päätyöni ohella teen tuntiopettajan töitä ja hoidan työsuojelupäällikön tehtäviä. Kuvaile se organisaatio jossa työskentelet ja millainen henkilöstörakenne työterveyshuollossa on? Työskentelin vv Lohjan sairaalan työfysioterapeuttina ja HUS:iin yhdistymisen myötä siirryin HUS työterveysyksilön henkilökuntaan kuuluvaksi ja työalueeni on edelleen Lohjan sairaanhoitoalueen henkilökunta. Henkilökuntaa on yhteensä sijaiset mukaan lukien n. 1000, ja kaikki sairaanhoitoalueen ammattiryhmät ovat vastuullani. HUS työterveysyksikössä työskentelee suuri joukko työterveyshuollon ammattilaisia, meitä työfysioterapeutteja HUS:ssa on 11. Lohjan sairaanhoitoalueen työterveyshuoltoon kuuluvat lisäkseni työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, toimistosihteeri ja työterveyspsykologi. Työterveyshuollon moniammatillisen yhteistyön kokeminen? Kuka on lähin työparisi? Työterveyshuoltotiimimme on pieni ja siksi olemme toisillemme kaikki lähimpiä työpareja. Tosin tietysti eniten käytännön yhteistyötä teen työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin kanssa. Tiimimme toimii loistavasti; moniammatillinen tiimityö toteutuu hyvin. On tärkeää tietää myös omat tietämyksen rajat ja osata tällöin ohjata asiakkaita tarvittaessa eteenpäin muille asiantuntijoille. Mikä on keskeistä ja olennaista työfysioterapeutin työssäsi juuri tässä organisaatiossa eli päätehtäväalueesi. Millaisia toimenpiteitä työpaikoilla, työyhteisöissä teet? Kyllä tällä hetkellä olennaista työssäni ovat työkyvyn ylläpitoon liittyvät toimet; työympäristöön ja työhön liittyvät ergonomiset tarkastukset ja parannukset, työpaikkakäynnit ja niihin liittyvät toimenpiteet, työhyvinvointiin liittyvät (tuki-)toimenpiteet; tulevaivojen ennaltaehkäisy, neuvonta ja ohjaus eli mielestäni ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa parhaimmillaan. Millaisena näet työfysioterapian nyt ja tulevaisuudessa? Näen sen erittäin tärkeänä; haasteita riittää, kun entistä iäkkäämpi ja myös raihnaisempi porukka on pidempään työelämässä. Töiden luonne muuttuu myös koko ajan; osa työntekijöistä tekee fyysisestä raskasta työtä, jossa tuki- ja liikuntaelimistön kuormaa tulisi keventää, toisten työ taas on fyysisesti liiankin vähän kuormittavaa, kevyttä ja yksipuolista, jolla sitten taas on erilaiset vaikutuksensa ja seurauksensa. Tarvitaan hyvin erilaisia ergonomisia ratkaisuja, työtapojen muuttamista, fyysisen kunnon parantamista jne. kun ihmisillä on monenlaisia ongelmia työssä selviytymisen suhteen. Millaista lisäkoulutusta, -kouluttautumista, muuta kuin pätevöitymiskoulutusta, tarvitset työssäsi? Työntekijöillä on laaja-alaisia ongelmia, joten monelta sektorilta tulisi olla tietoa. On tärkeää tietää myös omat tietämyksen rajat ja osata tällöin ohjata asiakkaita tarvittaessa eteenpäin muille asiantuntijoille. Miksi työskentelet työfysioterapeuttina? Jotenkin ajauduin työfysioterapeutin työhön, mutta kyllä tämä työ on erittäin monipuolista ja vaihtelevaa työtä, joka parhaimmillaan on hyvin palkitsevaa. Parhaan palkan saan itse siitä hyvästä mielestä, kun on voinut auttaa työntekijää ongelmissaan esim. ergonomisin ratkaisuin niin, että hän pystyy jatkamaan työssään. Rahallinen korvaus ei sitäkään tunnetta korvaa. Mitä muuta työhösi liittyvää haluat sanoa? Näin palkkaratkaisujen aikaan varmaan mielessä on kuitenkin myös se, että kunpa tätä meidän työtä, ja siis yleensä koko hoitoalan työtä arvostettaisiin rahallisestikin paljon enemmän. 16

17 Uni paras lääke on Ritva Kukkonen työfysioterapeu i ArkErgo Oy Miten oikeassa Kauko Käyhkö onkaan laulussaan sairaasta karhunpojasta ja unesta lääkkeenä! Nykyisin tiedämme, että riittävän pitkä ja hyvälaatuinen uni ei ainoastaan nopeuta paranemista, vaan se on yksi hyvinvointimme peruspilareita. Erityisesti aivot tarvitsevat unta toipuakseen valvetilan aikana kertyneestä rasituksesta. Unen aikana aivot lepäämisen lisäksi järjestelevät päivän aikana vastaanotettua tietoa käyttökelpoisen muotoon ja unissa käymme läpi mieltämme askarruttavia asioita. Riittävä uni helpottaa oppimista ja parantaa muistamista. Uudet asiat pysyvät paremmin mielessä, kun niiden opettelun päälle nukkuu normaalin yöunen. Silti vähäinenkin uni on parempi kuin ei unta lainkaan. Nukutko tarpeeksi? Unen tarve vaihtelee. Keskimäärin aikuinen tarvitsee unta 7-8 tuntia vuorokaudessa. Lapset tarvitsevat kaksi, kolme tuntia enemmän vuoden iässä unentarve alkaa pikkuhiljaa vähentyä ja yli 60- vuotiailla se on kuudesta seitsemään tuntiin. Oman unentarpeesi selvität seuraavasti: Mene lomalla esimerkiksi viikon ajan nukkumaan, kun olet väsynyt ja herää aamulla ilman herätyskelloa. Työssäolo kuormituksineen lisää jonkin verran unentarvetta. Joka neljäs meistä nukkuu jatkuvasti liian vähän. Kärsimme univajeesta, joka ilmenee muun muassa jatkuvana väsymyksenä, energian puutteena, ärtyisyytenä, haluttomuutena, masen- 17

18 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 nuksena ja muisti- ja keskittymisvaikeutena. Univajeen syitä voi olla monia. Yleisimmin syynä ovat vaikeudet saada mahtumaan työkiireet, perheelämä ja harrastukset päivään, jolloin houkutus vähentää nukkumiseen käytetty aika kasvaa. Unenpuutteen taustalla on usein myös unettomuutta, nukahtamisongelma ja/tai yöheräily. Myöhemmällä keski-iällä nukahtamisongelmat ja yöheräilyt lisääntyvät, mutta onneksi unentarvekin vähenee. Meitä naisia valvottavat nuorina ja keski-ikäisinä lapset, perhe-elämän ongelmat ja stressi. Vaihevuosien aikana valvottajina ovat hormonihäiriöt. Kipu valvottaa niin miehiä kuin naisiakin. Niska-, olkapää- ja selkäkivut ovat yleisiä unen häiritsijöitä. Unettomuuden pelko on hyvä esimerkki siitä, miten unettomuus vaikuttaa stressiin. Unettomuuden pelossa unettomuudesta itsestään tulee stressitekijä, joka ylläpitää unettomuutta. Unettomuuteen määrätään helposti ainoana hoitona unilääkkeitä. Joillakin ihmisillä unilääkkeisiin liittyy pelkoja riippuvuuden syntymisestä, mikä lisää unettomuuden aiheuttamaa stressiä. Torkkeesta vilkkeeseen Unessa vuorottelevat neljä vaihetta. Torkkeessa rentoudumme, ja sen aikana ajatukset lähtevät harhailemaan omille teilleen. Kevyen unen aikana yhteytemme ulkoiseen heikkenee selvästi. Jos joku herättää meidät, kun olemme olleet minuutin verran kevyessä unessa, koemme nukkuneemme. Syvää unta pidetään elvyttävimpänä univaiheena. Syväuni rentouttaa ruumiin. Niinpä esimerkiksi kasvuhormonia erittyy ja energiavarastot täydentyvät tehokkaasti syvän unen aikana. Noin neljäsosa aikuisen unesta on syvää unta ja se nukutaan pääasiassa ensimmäisten 4-5 tunnin aikana. sä itse mukana. Useasti herätessämme Aamutuntien aikana nukumme enimmäkseen vilke- eli REM- unta. Vilkeusi se oli vain unta. Kuinka ollakaan, huokaisemme helpotuksesta. Onneknessa näkemämme unet ovat elävän vilkeuni joka tapauksessa rentouttaa tuntuisia. Olemme voimakkaasti niis- mielen Miten saada uni vakituiseksi petikaveriksi? Monilla asioita voimme kohentaa unta ja unen laatua. Tässä joitakin: mahdollisimman rauhallinen uniympäristö makuuhuoneen tuuletus ennen nukkumaanmenoa makuuhuoneen lämpötila astetta kunnon pimennys makuuhuoneeseen kunnon sänky Hyväkin patja, tyyny ja peitto kuluvat käytössä. Vaihda ja huolla ne riittävän usein. Kaikki terveyttä edistävät elämäntavat - riittävä liikunta, terveellinen ja monipuolinen ravinto ja hyvät ihmissuhteet - edistävät myös untamme. Esimerkiksi liikunta, lämmin kylpy ja saunominen nostavat kehon lämpötilaa ja rentouttavat. Oikea annos ja ajoitus ovat kuitenkin tärkeitä. Liikunnasta etenkin lenkkeily tai iltakävely ennen kello antaa hyvän unen. Myöhemmin illalla liikunta haittaa nukahtamista ja heikentää unen laatua. Pieni määrä alkoholia 1-2 yömyssyä väsyttää ja saattaa helpottaa nukahtamista. Alkoholin vaikutukset mielialaan ja käyttäytymiseen ovat kuitenkin yksilölliset. Jatkuvaksi unilääkkeeksi alkoholi ei silti sovi ja jo 4-7 annosta vaikuttavat uneen epäedullisesti. Runsas ja jatkuva kahvinjuonti ei ole hyväksi unihäiriöistä kärsivälle. Kofeiinin piristävä vaikutus kestää 5-8 tuntia. Laskepa siitä, mihin aikaan voit juoda viimeisen kupposen, jos olet havainnut, että kahvi vaikeuttaa nukahtamistasi. Herkkäunisten kannattaa varoa muidenkin nesteiden liiallista nauttimista iltaisin, koska se tietää toistuvia WC- käyntejä ja sitä myöten epävarmoja yöunia. Aterian energiamäärä ei vaikuta yöunen laatuun, jos syöt 2-3 tuntia ennen nukkumaan menoa. Joidenkin tutkimusten mukaan hiilihydraattipitoinen ateria, esimerkiksi murot ja maito, on parasta unilääkettä. Jonkin verran on näyttöä siitä, että luomumaito ja niin sanottu yömaito tepsisivät paremmin kuin tavallinen maito. Pitäisikö kokeilla? Jotkut unettomuudesta kärsivät pitävät yöpöydällään banaania tai palan suklaata (terveellistä tummaa tietenkin). Rauhoitu ja rentoudu päivän kiireistä. Käy pitkäksesi, pistä tyyny pään alla ja jalat seinää vasten ja kelaa päivän tapahtumat ja sen jälkeen pyri nollaamaan ne. Myös musiikki ja lukeminen rentouttavat ja tuudittavat uneen. Kunhan teksti ei herätä voimakkaita tunteita. Monille esimerkiksi dekkari sopii iltasaduksi. 18

19 Kun Nukkumatti temppuilee Nukahtamista ei tule yrittää väkisin. Käy vuoteeseen vasta väsyneenä. Jos uni ei tule noin vartin sisällä, älä jää kieriskelemään vuoteeseen. Nouse ylös ja mene toiseen huoneeseen katsomaan televisiota tai lukemaan. Käy uudelleen nukkumaan ja ellet taaskaan saa unta vartissa niin ei muuta kun petistä pois. Toista kuvio niin monta kertaa kuin on tarpeen. Älä vahdi kelloa. Jos lasket, kuinka kauan sinulla on enää aikaa nukkua, hermostut entistä enemmän, etkä varmasti saa unta. Sijoita kello siten, ettet näe kellon osoittimia tai kuule sen tikitystä. Jos heräät yöllä ja joudut nousemaan ylös, älä sytytä valoja. Kirkas valo sotkee sisäisen kellosi. Miten muuten nukuit viime yönä? Nytkö se kello jo soi? Oma sisäisen vuorokausirytmin vaihe eli sisäisen kellon aika vaikuttaa voimakkaasti kykyymme nukahtaa ja ylläpitää unta. Valveilla vietetty aika ei paljoakaan vaikuta unen pituuteen, vaan unen pituus riippuu enemmän nukkumaanmenoajasta. Mikäli menemme nukkumaan oikeaan aikaan suhteessa sisäisen rytmimme vaiheeseen, nukumme todennäköisesti hyvin ja pitkään. Otollinen nukkumaanmenoaika useimmilla on kello 19 23, jolloin vuorokausirytmi on laskuvaiheessa. Otollinen aika takaa sen, Nukahtamista ei tule yrittää väkisin. Käy vuoteeseen vasta väsyneenä. että ehdimme saada paljon elvyttävää syvää unta. Kun illanvirkkua keljuttaa se, ettei illalla saa unta, vaikka aamulla on aikainen herätys. Niin etenkin aamuntorkulle aamut ovat kauhistus. Unenpöpperyys lisää uneliaisuutta heti heräämisen jälkeen. Se on vähäisempää ja kestää lyhyemmän ajan, jos herää kevyen univaiheen aikana. Sängyssä heräileminen silmät kiinni on huono konsti saada itsensä liikkeelle. Tehokkaampia, mutta ehkä monille epämiellyttävimpiä keinoja ovat kylmä suihku, ripeä liikunta tai kirkas aamuvalo. Itsestään unenpöpperyys häviää noin puolessa tunnissa. Joten kyllä se päivä paistaa risukasaankin! remmin mielessä, kun niiden opettelun päälle nukkuu normaalin yöunen. Silti vähäinenkin uni on parempi kuin ei unta lainkaan. 19

20 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 Aikaa sulle, mulle ja MEILLE Ritva Kukkonen työfysioterapeu i ArkErgo Oy 20 Työfysioterapeutti- lehden artikkelisarjassa käyn läpi hyvinvointiimme ja terveyteemme vaikuttavia asioita. Artikkelini täydentävät ja selittävät Työterveyslaitoksen olevia Hyvinvointitutka ja Kunnon Tutka lomakkeita. Kirjoituksieni varsinainen kohdejoukko on asiakkaasi työterveyshuollossa. Tähänastiset juttuni ovat käsitelleet liikuntaa, terveellistä ja painoa hallitsevaa ravintoa sekä unta. Tupakkaa ja alkoholia en ole ottanut puheeksi, vaikka niiden terveysriskit ovat tunnetut ja varmasti lähes jokaisen kansalaisen tiedossa. Nimenomaan tupakan ja alkoholin kohdalla terveysvalistaja saakin herkästi terveysterroristin leiman. Silti, kun kalikka kalahtaa, on hyvä mietiskellä näidenkin nautintoaineiden turvallisuutta terveydelleen. Itsekin juhlapolttajana sain aikoinani varoituksen sanoja työterveyslääkäriltä. Yksi savuke tai savulle altistuminen haittaa verisuonten toimintaa noin kuuden tunnin ajan. Kun lopettaisin, sydäntautivaara laskisi jo 1-2 vuoden aikana tupakoimattoman henkilön tasolle. Kun vielä riskitekijänä on verisuonitautinen perimä, niin kyllä se panee miettimään, kannattaako edes juhlatupakkaa sytyttää. Alkoholikin kanssa on vähän niin ja näin, koska tänä päivänä kyseenalaistetaan jopa nuo aikaisemmin sallitut kaksi lasia punaviiniä. Nyt on kuitenkin aika jättää tupakat pois ja viinit piiloon ja puhua Ajasta itselle ja läheisille. Ota Aikaa itselle ja läheisille Hyvinvointitutkassa vapaa-aikaan liittyviä asioita ovat Aikaa itselle sekä Perhe, Suku ja Ystävät. Molemmat ovat tärkeitä toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäjiä niin myötä- mutta etenkin vastamäessä. Silti omasta

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Sanna Tulokas LIIKUNTA JA LEPO

Sanna Tulokas LIIKUNTA JA LEPO LIIKUNTA JA LEPO MITEN SINÄ PALAUDUT? SUORITUKSESTA PALAUTUMINEN PALAUTUMISELLA TARKOITETAAN ELIMISTÖN RAUHOITTUMISTA, JOLLOIN AKTIIVISUUSTASO LASKEE ULKOISET JA SISÄISET STRESSITEKIJÄT VÄHENEVÄT TAI HÄVIÄVÄT

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi. Riitta Salomäki, osastonhoitaja, Otaniemi Kati Kauppala, vastaava fysioterapeutti, Töölö

Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi. Riitta Salomäki, osastonhoitaja, Otaniemi Kati Kauppala, vastaava fysioterapeutti, Töölö Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi Riitta Salomäki, osastonhoitaja, Otaniemi Kati Kauppala, vastaava fysioterapeutti, Töölö Hyvä arki Luennon tavoitteena on lisätä tietoa omaan hyvinvointiin vaikuttavista

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä. Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th

Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä. Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th KYYTIÄ UNIONGELMILLE -UNIRYHMÄ Tarkoitettu opiskelijoille, joilla nukahtamiseen tai nukkumiseen liittyviä ongelmia Lyhyt haastattelu

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Työfysioterapeutit ry

Työfysioterapeutit ry Työfysioterapeutit ry JÄSENKYSELYN 2015 KESKEISET TULOKSET TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SYYSOPINTOPÄIVÄT TAMPERE 11.-12.2015 Sirpa Rauas-Huuhtanen kehittämiskonsultti, työfysioterapeutti Rauas-Huuhtanen Consulting

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

TERVEELLISET ELÄMÄNTAVAT

TERVEELLISET ELÄMÄNTAVAT Oikeat ruokailutottumukset Riittävä lepo Monipuolinen liikunta Miksi pitäisi liikkua? Liikunta pitää kuntoa yllä Liikkuminen on terveyden antaa mielihyvää ja toimintakyvyn kannalta ehkäisee sairauksia

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa

Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa Medivire Työterveyspalvelut Oy Terveyttä ja hyvinvointia työhön n ja elämää ään Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa Jyväskyl skylä 22.05.2006 TFT Ippe Natunen Medivire Työterveyspalvelut Oy

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Virkeä ja terve kuljettaja 1 Virkeä ja terve kuljettaja Ammattikuljettajalla riittävä uni ja lepo, säännöllinen

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijaseminaari 8.6.2012 Maija Lintula ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Koululaisten lepo ja uni

Koululaisten lepo ja uni Koululaisten lepo ja uni Hyvinvoinnin kolmio tasapainoon ravinto lepo liikunta 1 Lepo ja rentoutuminen Mikä on lepoa ja rentoutumista, mikä taas ei? Jokaisella on oma tapansa levätä ja rentoutua. Kauhuelokuvan

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja 13.6. Anne Rantala 13.6.2016 1 1. Jäsennä itseäsi ja suhdetta työhösi Miten työ asettuu suhteessa muuhun elämään ja arvoihisi? Millaisia tavoitteita sinulla on työn

Lisätiedot

KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS

KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS 1/10 KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS Yleistä Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työterveyshuollon palvelujärjestelmän kehityksen ja toiminnan seurannasta.

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen: mikä auttaa jaksamaan jatkuvassa muutoksessa? Erikoistutkija Marjo Wallin TTL:n määritelmä työhyvinvoinnille Työhyvinvointi tarkoittaa, että

Lisätiedot

sairasloma-automaatti?

sairasloma-automaatti? Onko työterveyshuolto sairasloma-automaatti? HENRY FOORUMI 9.11.2010 Anja Hallberg Johtajalääkäri Diacor pähkinänkuoressa Omistaja Helsingin Diakonissalaitos Toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen 12 täyden

Lisätiedot

JAKSAMISEN EVÄÄT. Pekka Pulkkinen, Vierumäen Liikunta- ja Terveysklinikan testauspäällikkö

JAKSAMISEN EVÄÄT. Pekka Pulkkinen, Vierumäen Liikunta- ja Terveysklinikan testauspäällikkö JAKSAMISEN EVÄÄT Pekka Pulkkinen, Vierumäen Liikunta- ja Terveysklinikan testauspäällikkö TYÖHYVINVOINTI JA TUOTTAVUUS (PLUS) Hyväkuntoinen henkilöstö Hyvä osaaminen, kehittämisinto Henkilöstön korkea

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Millainen työ, sellainen Terveystalo. Työterveystoiminnan perusta (lakisääteinen) Työterveysyhteistyö perustuu asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Kaksipäiväiset opintopäivät pidettiin marraskuun lopulla Metropolia Ammattikorkeakoulussa, Työfysioterapeutti lehden toimitus

Kaksipäiväiset opintopäivät pidettiin marraskuun lopulla Metropolia Ammattikorkeakoulussa, Työfysioterapeutti lehden toimitus taitto.indd 1 17.12.2008 18:06:58 Työfysioterapeutti 4/2008 sisällys 3 Tietotyön vaatimuksia aivoille 4 Mobiilin työn- ja työolojen kuormitustekijöiden arviointi 6 Toimintakertomus 2008 11 Tuloskortit

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Tarkastelussa suomalaisten työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin kehittämiseksi 12.5.2016 Finlandia-talo Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti LähiTapiolan

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 Tervetuloa Jytyliiton jäsenille suunnatulle toimisto- ja hallintotyöntekijöiden KIILA- kuntoutuskurssille 2017 Mikä KIILA kuntoutus (kurssi numero 69310) Kuntoutuksessa saat tukea

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantaminen Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2013 Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ennaltaehkäisyn edistämisen priorisointi - miksi se on niin vaikeaa? Jorma Mäkitalo, Osaamiskeskuksen johtaja Oma ammattihistoria lääket lis Oulun yliopisto 1986 työterveyshuollon erikoislääkäri

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä. Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto

Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä. Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto Learning Cafe (oppimiskahvila) kehittämisen perustana Työskentelymenetelmä,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

POTILASSIIRTOKORTTI- KOULUTUS. Rovaniemen malli. Työfysioterapeutti Marju Keränen 6.6.2011

POTILASSIIRTOKORTTI- KOULUTUS. Rovaniemen malli. Työfysioterapeutti Marju Keränen 6.6.2011 POTILASSIIRTOKORTTI- KOULUTUS Rovaniemen malli Työfysioterapeutti Marju Keränen 6.6.2011 Potilassiirtokorttikoulutus Rovaniemen malli Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Liikelaitoksen johtaja Ylilääkäri

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO Irja Korhonen Työterveys Aalto Anne Onkila Valmet työterveys Esa Leppänen JYTE Jari Ylinen KSSHP Visa Kervinen Terveystalo työterveys Laajavuori 16.6.2017

Lisätiedot

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj Työsuhdesairaanhoitotyönantajan velvollisuus vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj 1 2005 Nokia Työsuhdesairaanhoito.ppt / 2005-09-29 / JS Käsitteen määrittely Työsuhdesairaanhoito

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012 Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012 Hankkeen tarve Idea hankkeeseen lähti yrittäjäjärjestöiltä -hanke Huoli yksinyrittäjien ja mikroyritysten henkilöstön jaksamisesta ja toimintaedellytysten turvaamisesta

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi!

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi! Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio Tervetuloa asiakkaaksi! PUITESOPIMUS Koskee kansanterveyslain edellyttämien kuntien lakisääteisten työterveyspalveluiden järjestämistä Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan

Lisätiedot

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille!

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! Suomen Tyky-verkostosta Työpaikkojen työhyvinvointiverkostoksi Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! 29.11.2011 Jaana Lerssi-Uskelin, Ttm Kehittämispäällikkö Verkostot - Verkottuminen Mikä on verkosto?

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Satu Väihkönen Johtava ylilääkäri, Työterveys Wellamo Oy Puheenjohtaja, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys Työterveys Wellamo Oy - yhteistyötä

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Stressinmittauksen tulkintamalli. -Mitä tulokset kertovat kuormitusriskistä?

Stressinmittauksen tulkintamalli. -Mitä tulokset kertovat kuormitusriskistä? Stressinmittauksen tulkintamalli -Mitä tulokset kertovat kuormitusriskistä? Ttm Jaakko Kotisaari Jyväskylä 20.5. 2008 Kuormittuneisuuden arvioinnin haasteet Onko palautumista riittävästi? Mikä on sopiva

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1 Eija Lehto, erityisasiantuntija ATERIA 2012 IKÄYSTÄVÄLLISYYDESTÄ VOIMAA TYÖYHTEISÖÖN 6.11.2012 Eija Lehto, Työterveyslaitos 2 Ikäystävällisyydestä VOIMAA... Elämänkulku

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot