Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

2 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen tehtävänä on toimitilojen järjestäminen kaupungin palvelutuotannon tarpeisiin ja kaupungin omistamien toimitilojen ja kiinteistöjen (/rakennusten) kiinteistönpito liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti. Kaupungin palvelutuotannon järjestäjien tarvitsemat toimitilat tuotetaan omasta tilakannasta tai ulkoa vuokratuista tiloista edullisesti ja lisäarvoa tuottaen. SISÄLLYLUETTELO Toimitilajohtajan katsaus 3 Historiaa - Kohti liikelaitostumista 4 Nykytilanne 4 Organisaatio 5 Henkilöstön lukumäärä ja kehitys 7 Vuoden 2010 strategiset tavoitteet 9 Elinkaariajattelu osana toimintaa ja rakentamista 9 Energiatehokkuussopimus ja sen mukainen toiminta 11 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 11 Tuloksen parantaminen 11 Toiminnan painopisteet Palvelustrategiat 13 Palveluverkkoselvitykset 13 Asiakastyytyväisyyskyselyt 13 Vaasan Talotoimi osana kaupungin omistajastrategiaa 13 Toimitilahankinnan yleiset menettelytapaohjeet 13 Toimitilavarallisuuden johtamisstrategia 14 Viestintästrategia ja suunnitelma 14 Kiinteistöjen ylläpito 15 Vuosikorjausohjelman toteutuminen 15 Vikailmoitusjärjestelmän käyttöönotto, palvelupyynnöt 15 Kiinteistönhoito 15 Peruskorjausohjelman toteutuminen 17 Toimitilakanta ja asiakkaat 18 Korjausvelka 19 Investoinnit 21 Talouden tulokset 23 Liikevaihto ja tulos 23 Tuloslaskelma Tase Tase ja sen tunnusluvut 26 Rahoituslaskelma Kuvat: (JJS) Jaakko J Salo Layout: Jouko Keto Vaasan kaupunki Graafiset palvelut

3 TOIMITILAJOHTAJAN KATSAUS JJS Vaasan Talotoimi liikelaitos jatkoi vuonna 2010 toista toimintavuottaan liikelaitoksena. Vuonna 2009 tehdyt liikelaitostumiseen liittyvät toimenpiteet olivat muuttuneet jo rutiineiksi, ja tältä pohjalta toimintaa oli helppo jatkaa. Toiminta sujui kiitettävästi taloudellisesti haasteellisessa toimintaympäristössä. Käyttötalouden säästövelvoitteista huolimatta saavutettiin kohtuullisen hyvä tulos valtuuston asettama säästötavoite saavutettiin ennakoitua paremmin ja vuoden 2010 tilikauden ylijäämäksi muodostui ,77. Edellisenä vuonna alkaneen mittavan investointiohjelman toteuttaminen sai jatkoa. Vuoden aikana ei valmistunut yhtään isompaa erillisinvestointikohdetta, mutta sen sijaan pienempiä perusparannuskohteita valmistui noin 80. Keskeneräisten ja uusien kohteiden kautta investointiohjelma jatkuu korkeana vielä lähivuosinakin. Kuluneen vuoden aikana uudistettiin ajantasaistamista kaivanneet toimitilavarallisuuden johtamisstrategia sekä toimitilahankinnan yleiset menettelytapaohjeet. Vaasan Talotoimi oli aktiivisesti mukana palveluverkkoselvitysten alulle saattamisessa ja toimi toimitilaasiantuntijan roolissa tehtyjen kouluverkko- ja päiväkotiverkkoselvitysten valmistelussa. Hallintokunnilta perittävät sisäiset vuokrat tarkistettiin toukokuussa. Vaasan Talotoimen johtokunta hyväksyi hallintokunnilta perittävät sisäiset vuokrat otettavaksi käyttöön vuoden 2011 alusta alkaen. Vuokrat määritettiin kolmen vuoden jaksolle vuoden 2011 oletettuun hinta- 2 tasoon pohjautuen, ja ne nousivat keskimäärin 0,65 /m 2 kuukaudessa eli arvosta 6,39 /m kuukaudessa arvoon 2 7,04 /m kuukaudessa. Vaasan Talotoimen johdossa tapahtui muutos, kun pitkän ja ansioituneen uran Vaasan kaupungin palveluksessa tehnyt Heikki M Vehkaoja jäi eläkkeelle ja toimitilajohtajaksi hänen tilalleen astui allekirjoittanut. Lämpimät kiitokset edeltäjälleni yhteisistä vuosista. Suuret kiitokset myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä erityisesti henkilökunnalle kuluneesta vuodesta. Per Strömman Toimitilajohtaja 3

4 Vaasan Talotoimi - liikelaitoksen johtokunta 2010 HISTORIAA - KOHTI LIIKELAITOSTUMISTA Vaasan Talotoimi on aloittanut toimintansa nykyisen organisaatiorakenteen mukaisena vuonna 1992 bruttoyksikkönä. Vuoden 2005 alusta status muuttui laskennallisesti eritytetyksi liikelaitokseksi, jolloin ajattelutapa koko henkilöstön keskuudessa alettiin muuttaa liikelaitosmaiseksi. NYKYTILANNE Vuoden 2009 alusta lähtien Vaasan Talotoimi on toiminut Kuntalain 10 a luvun mukaisena kunnallisena liikelaitoksena. Vaasan Talotoimen toimintaa johtaa yhdeksän luottamushenkilön muodostama johtokunta. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana yksitoista kertaa ja käsitellyt 88 pykälää. Kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa on toiminut Ari Mäkynen (KOK) ja hänen varahenkilönään Marko Heinonen (KOK). Apulaiskaupunginjohtaja Timo Martonen ja teknisen toimen lakimies Sebastian Rönnlund ovat osallistuneet kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Esittelijänä on toiminut Vaasan Talotoimen toimitilajohtaja ja sihteerinä talouspäällikkö. Anni Uhlgrénin erottua syksyllä johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä tuli hänen tilalleen Maarit Kujala. Varsinaiset jäsenet Puolue Varajäsenet Puolue Ahopelto Johanna, pj. KOK Wahlström Liisa KOK Hakala Juha, vpj. KESK Toivainen Mikael KD Jakobsson Peter SFP Koski Marko SFP Katajamäki Johanna SFP Holmlund Lena SFP Remahl Peter KOK Mäkinen Pekka KOK Kujala Maarit SDP Jyrkiäinen Helinä SDP Toikka Kristian SDP Harju Kjell SDP Lehto Anneli VAS Leppäkorpi Minna VIHR Ketolainen Kullervo PS Sulkakoski Tero Pro-Vaasa 4

5 ORGANISAATIO Vaasan Talotoimen organisaatio on kehittynyt vähitellen nykyiseen malliinsa vuodesta 1992 lähtien ja sen pääprosessi on kiinteistönpito. Kiinteistönpito on kaupungin prosessikartalla tukiprosessi, johon sisältyy - Kiinteistöhallinto, isännöinti ja vuokraus - Kiinteistön ylläpito - Rakennuttaminen ja suunnittelu Kiinteistöhallinto, isännöinti ja vuokraus Kiinteistötalouden ja liiketoiminnan ohjaus ja valvonta, tilan ja markkinoiden analysointi, vuokraus ja sopimushallinta, seuranta ja arviointi. Kiinteistön ylläpito Korjausrakentaminen, kiinteistönhoito ja -huolto, kunnossapito Rakennuttaminen ja suunnittelu Suunnittelu, rakentaminen, luovuttaminen, seuranta ja arviointi Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunta Toimitilajohtaja Heikki Vehkaoja (Vt. Per Strömman alkaen) Kiinteistöhallinto, isännöinti ja vuokraus Heikki Vehkaoja (Per Strömman alkaen) Kiinteistön ylläpito Per Strömman (Petteri Väkelä, Aarne Sokero, Timo Kinnari alkaen) Rakennuttaminen ja suunnittelu Markku Ahola Kiinteistönhoito Petteri Väkelä Talotekninen kunnossapito ja huolto Aarne Sokero Rakennustekninen kunnossapito ja huolto Timo Kinnari Omajohtoinen rakentaminen Per Strömman (Petteri Väkelä, Aarne Sokero, Timo Kinnari alkaen) 5

6 JJS Heikki M Vehkaojan eläkejuhlia vietettiin syyskuun lopulla 2010 Maaherran talolla. Muun muassa lapsenlapset pitävät huolen siitä, että puuhaa eläkepäivillä riittää.

7 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA KEHITYS Vuoden 2010 lopussa oli Vaasan Talotoimen palveluksessa 107 vakituista ja 2 määräaikaista henkilöä. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli tuolloin 50 vuotta. Taulukko kuvaa vakituisen henkilökunnan määrää ja lukumäärän muutoksia viimeisen viiden vuoden aikana Virat Toimet Tuntipalkkaiset Vakituiset yhteensä Vaasan Talotoimen johdossa tapahtui muutos, kun pitkän ja ansioituneen uran Vaasan kaupungin palveluksessa tehnyt Heikki M Vehkaoja jäi eläkkeelle lokakuun alussa ja toimitilajohtajaksi hänen tilalleen astui joulukuussa virkaan valittu Per Strömman. Heikki M Vehkaojan ura Vaasan kaupungilla alkoi vuonna 1975 Vesilaitoksella. Vaasan Talotoimen johtajana toimimisen ohella hän ehti tehdä uraa myös jätekeskus Stormossenilla sekä teknisenä apulaiskaupunginjohtajana. Vuosia Vaasan kaupungin palveluksessa kertyi yhteensä 35. Rakennusinsinööri Per Strömman valittiin Vaasan Talotoimen toimitilajohtajan virkaan liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa Strömman on toiminut Vaasan kaupungin ja myöhemmin Vaasan Talotoimi liikelaitoksen palveluksessa vuodesta 1983 lähtien. Vanhuuseläkkeelle siirtyi toimitilajohtajan lisäksi 3 henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä vuoden 2010 lopussa oli 9 henkilöä. Vuoden aikana oli yksi henkilö irtisanoutunut. Eläköityvän henkilöstön tilalle on rekrytoitu ennakoidusti uutta henkilöstöä parin viime vuoden aikana. Vuonna 2010 rekrytoitiin kolme uutta työntekijää vakinaiseen työsuhteeseen. Avoinna olevista vakansseista saatiin täytettyä suunnitteluinsinöörin, rakennustöidenvalvojan sekä sähköinsinöörin toimet. Kaikkia avoinna olevia vakansseja ei saatu täytettyä, joten edelleen on tarvetta ainakin lvivalvojalle ja työnjohtajalle. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi järjestettiin sisäistä ja ulkoista koulutusta. Neljä henkilöä suoritti tekniikan erikoisammattitutkinnon (TEAT) ja yksi henkilö johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Muut vuoden 2010 aikana suoritetut koulutukset pääalueittain: Osallistujia Koulutuspäiviä Tietohallinta, viestintä 3 3 Taloushallinto ja hankinnat 8 2 Työsuojelu, työturvallisuus 27 1,5 Rakentaminen, energiat, rakennus- ja talotekninen Henkilöstö-, luottamustehtävät ,5 JJS 7

8 Henkilötyöpäiviä on näihin koulutuksiin käytetty lähes 70. Lisäksi on osana normaalia toimintaa järjestetty useita lyhyempiä koulutustapahtumia henkilöstön keskuudessa järjestelmiin, työprosesseihin tai ohjeistuksiin liittyen. Kaupungin uuden käytännön mukaan ei työyhteisökyselyä toteuteta vuosittain. Seuraava kysely tehdään vuonna Työryhmissä on edelleen käsitelty vuoden 2009 saatuja tuloksia osana työtyytyväisyyden kehittämistä. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista tuettiin muun muassa tarjoamalla mahdollisuuksia fyysisen kunnon ylläpitämiseen. Vireä Vaasa-liikuntatarjottimen antimien lisäksi on tarjottu muun muassa mahdollisuus hakeutua kuntoremonttikursseille sekä muun tyyppiseen kuntoutukseen. Lisäksi järjestettiin yhteistoiminta- ja virkistyspäiviä, kuten Teknisen toimen tykypäivä, Vaasan Talotoimen yhteiset harjakaiset, Elorieha ja Teknisen toimen pikkujoulut. Syksyn aikana maastoutettiin koko henkilöstön osalta osana kaupungin työhyvinvointiohjelmaa oleva varhainen tuki ja onnistunut työhönpaluu toimintaohjelma (Vartu). Onnistuneen toimintaohjelman jalkauttamisen myötä jaettiin koko henkilöstölle 0,7 prosentin suuruinen tuloksellisuuserä palkkoihin. Vaasan Talotoimessa perustettiin sekasählyjoukkue keväällä pidettyyn Vireä Vaasa-turnaukseen. Joukkue on jatkanut toimintaansa viikoittain salivuoron järjestyttyä syksyn alusta lähtien. Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 14,42 päivää henkilöä kohden. Edellisvuoden vastaava luku oli 16. Merkittävä vaikutus poissaolojen määrään oli pitempijaksoisilla yksittäisillä sairauslomilla. Yhteensä 99 henkilötyöpäivää johtui työtapaturmista (233) ja 74 päivää liikennetai vapaa-ajan tapaturmista (219). Vaasan Talotoimen kehittämisryhmä perustettiin vuonna 2005 ja se koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista sekä työsuojelun edustajista. Ryhmä toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä mm. kehittämiseen ja työsuojeluun liittyvissä asioissa. Sen lisäksi mitä kaupungin yhteistoimintasopimus edellyttää, on tavoitteena, että kehittämisryhmä toimii aktiivisesti Vaasan Talotoimen henkilöstön yhteistoiminnan lisäämiseksi ja syventämiseksi. Vaasan Talotoimen kehittämisryhmä kokoontui vuonna 2010 yhteensä neljä kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. työyhteisökyselyn palautetta, työhyvinvointi- ja työsuojeluaiheita, palkka- ja palkkioasioita sekä keskeisiä strategiaan ja talouteen liittyviä kysymyksiä. Toimitilajohtajan apuna on kerran kuukaudessa kokoontunut neljä eri johtoryhmää; johtoryhmä, laajennettu johtoryhmä, toimitilaryhmä sekä hankeryhmä. Ryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti vuoden 2010 aikana, kukin ryhmä neljän viikon välein. JJS

9 JJS VUODEN 2010 STRATEGISET TAVOITTEET Vaasan Talotoimen strategiset tavoitteet pohjautuvat liiketoimintasuunnitelmaan ja osaltaan tukevat kaupungin visiota ja strategiaa. Vuonna 2010 otettiin käyttöön ensimmäisen kerran Vaasan Talotoimen tuloskortti, joka sisältää liikelaitoksen toiminnalliset painopisteet ja strategiset tavoitteet, niiden saavuttamisen kannalta tärkeät kriittiset menestystekijät sekä saavutusten todentamista kuvaavat mittarit. Vuoden 2010 strategiset tavoitteet olivat: elinkaariajattelun saattaminen ohjaamaan investointien suunnittelua ja toteutusta energiansäästösopimuksen toteuttaminen riskien hallinnan ja sisäinen valvonnan toteuttaminen Vaasan Talotoimen tuloksen parantaminen Kunkin painopistealueen kohdalla on tavoitteet jaoteltu neljään näkökulmaan; talous, asiakas, prosessit ja henkilöstö. Elinkaariajattelu osana toimintaa ja rakentamista Elinkaariajattelu on viime aikoina lisääntynyt rakennus- ja kiinteistöalalla. Tämä näkyy myös Vaasan Talotoimen toiminnassa - rakentamistalouden tarkastelussa on painopis- tettä alettu siirtämään rakennuskustannuksista enemmän koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Elinkaariajattelu otettiin vuonna 2010 ensimmäistä kertaa yhdeksi toimintaa ohjaavaksi strategiseksi tavoitteeksi. Elinkaariajattelun mukainen toiminta pyritään siten huomioimaan kaikessa toiminnassa, eli suunnittelu- ja rakentamisprosessissa sekä muissa kiinteistönpidon prosesseissa. Kiinteistöalan ympäristövaikutukset ovat tunnetusti suuret. Rakennuksen merkittävimmät ympäristöominaisuudet koko sen elinkaaren ajaksi määräytyvät uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnitteluvaiheessa - suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla voidaan huomattavasti vaikuttaa rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin. Muun muassa rakennustoiminnan ympäristövaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen etenkin rakennuksen käytön aikaisina ympäristökuormina, esimerkiksi energian- ja vedenkulutuksena sekä hiilidioksidipäästöinä. Vaasan Talotoimi vaikuttaa hallinnoimiensa kiinteistöjen rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvaan luonnonvarojen kulutukseen sekä päästöihin normaalien ylläpito-ohjelmien ja toimenpiteiden lisäksi mm. laite- ja materiaalivalinnoilla. Uusien tilojen tarvetta vähennetään tilojen tehokasta käyttöä edistävillä tilakonsepteilla sekä tarjoamalla asiakkaille 9

10 JJS Rock-Werstas.

11 Rock-Werstaan sisätilat. JJS tilankäytön tehostamiseen tähtääviä palveluita. Vaasan Talotoimi vähentää ympäristövaikutuksia myös opastamalla asiakkaitaan energian- ja vedenkulutuksen vähentämisessä ja edellyttämällä omalta henkilökunnaltaan ja kiinteistönhoitopalvelujen tuottajilta hyvää ympäristöasioiden hallintaa. Energiatehokkuussopimus ja sen mukainen toiminta Vaasan kaupunki ja Työ- ja elinkeinoministeriö ovat allekirjoittaneet energiatehokkuussopimuksen vuosille Sopimuksen tavoitteena on yhteistoiminta sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, joita valtioneuvoston eduskunnalle antaman selonteon mukaiset Suomen energia ja ilmastostrategian tavoitteet edellyttävät. Sopimuksella pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Kaupunginhallitus hyväksyi energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman. Energiatehokkuussopimuksen keskeinen tavoite Vaasan kaupungin osalta on 9 % (=8,46 GWh) ohjeellinen energiansäästö kaudella Vaasan kaupunki on asettanut energiansäästön välitavoitteiksi 2,82 GWh vuodelle 2010 ja 5,64 GWh vuodelle Vaasan Talotoimen energiansäästön kokonaistavoi- 3 te on 6,5 GWh (noin / 4 koko kaupungin tavoitteesta) ja vuoden 2010 välitavoite 2,17 GWh. Vaasan kaupungin energiankäytön tavoitteiden määrittelemiseksi ja toiminnan ohjaamiseksi on perustettu energianhallintaryhmä. Vaasan Talotoimen vastuulla on sopimuksen mukaisten toimenpiteiden ja kulutusten raportointi vuosittain sopimuksen velvoitteiden mukaisesti. Vuosittain huhtikuun loppuun mennessä raportoidaan Motivalle sopimukseen liittyvästä edellisen vuoden energiankäytöstä, sopimuksen mukaisista toimenpiteistä sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Energiansäästösopimuksen toteuttaminen on myös ollut yksi Vaasan Talotoimen strategisista tavoitteista. Työryhmissä/-yksiköissä on analysoitu energiansäästösopimuksen mukaisten prosessien kehittämistä sekä mietitty konkreettisia pitkävaikutteisia tavoitteita energiansäästöjen saavuttamiseksi. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kokonaisvaltainen riskienhallinta kuuluu Vaasan Talotoimen hyvään hallintotapaan. Riskienhallinta on osa johtamista ja mukana kaikessa päätöksenteossa Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Vaasan Talotoimessa sisäistä valvontaa toteutetaan normaaliin toimintaan sisältyvänä organisaation kaikilla tasoilla. Vuonna 2010 alkaneena ja vuoden 2011 loppuun saakka jatkuvana strategisena tavoitteena on riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimiminen osana jokapäiväistä toimintaa ja prosesseja. Kuluneen vuoden aikana päivitettiin vuonna 2009 laadittu riskienhallintapolitiikka sekä arvioitiin sisäisen valvonnan toteutuminen ja tila. Tuloksen parantaminen Vuoden 2010 toimintaympäristölle ja taloudelle asetti haasteita paineet käyttötalouden säästötoimista. Toimintaa ohjaisi valtuuston asettama poikkeuksellisen tiukka :n säästövelvoite. Strategisena tavoitteena oli tästä johtuen taloudellisen tuloksen parantaminen vuonna Tavoitteena oli saada koko henkilökunta omalta osaltaan täysillä panostamaan tuloksen parantamiseen. Lopputulos olikin, että säästötavoite saavutettiinkin huomattavasti ennakoitua paremmin. 11

12 JJS VAO-VAKK Metallin ja Sähkön uudisrakennus.

13 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2010 Palvelustrategiat Kaupunginjohtaja Markku Lumio asetti keväällä palvelustrategiatyöryhmän. Ryhmän tehtävänä oli laatia kaupungin ensimmäinen palvelustrategia, jossa määritellään kaupungin keskeisimpien palvelujen tuottamis- ja järjestämistapa. Toimitilajohtaja on ollut työryhmän jäsen ja johtokunta on linjannut omalta osaltaan palvelustrategioita. Vaasan Talotoimi on toimitiloja asiakkaalle luovuttaessaan selkeästi tuotannollisen tukipalvelun tuottaja. Toimitilojen omistamiseen liittyvässä toiminnoissa Vaasan Talotoimi on mukana kaupungin strategisen johtamisen alueella. Palveluverkkoselvitykset Kaupungin hallintokuntia pyydettiin laatimaan palveluverkkoselvityksiä oman sektorinsa toiminnan osalta. Selvitysten tuli tukeutua tulevaisuuden visioihin ja niiden tavoitteena on helpottaa kaupungin pitkän aikavälin taloudellista ohjausta. Palveluverkkoselvitysten laadinta parantaa toimitilojen kokonaisuuden hallintaa. Tulevaisuudessa laadittavien (toimitilojen) tarveselvitysten tulisi tukeutua laadittuihin palveluverkkoselvityksiin. Vaasan Talotoimi toimi tämän vuoksi aktiivisesti, jotta eri hallintokunnissa ryhdyttäisiin palveluverkkoselvityksiä laatimaan. Vaasan Talotoimen edustajat ilmoittivat halukkuutensa olla mukana palveluverkkoselvitysten valmistelussa toimitila-asiantuntijoina sekä avustamassa tiloihin liittyvän materiaalin/tiedon tuottamisessa. Vuoden 2010 aikana kasvatus- ja opetusvirasto valmisteli kouluverkkoselvityksen peruskoulujen osalta ja se hyväksyttiin heidän edustajien esittelemänä kaupungin tilahallintoryhmässä. Selvitystä hyödynnetään jatkossa myös koulujen peruskorjauspriorisoinneista päätettäessä. Kasvatus- ja opetusvirasto on työstänyt myös päiväkotiverkkoselvitystä. Aikanaan hyväksyttävä selvitys antaa toivon mukaan eväät tulevien päivätilaratkaisujen osalta tehtäviin päätöksiin. Asiakastyytyväisyyskyselyt Vaasan Talotoimi on ollut mukana vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 KTI Kiinteistötieto Oy:n tekemässä ja toteuttamassa asiakastyytyväisyysvertailussa. Vuonna 2010 ei KTI:n asiakastyytyväisyyskyselyä ole järjestetty, mutta Vaasan Talotoimen henkilöstö on aktiivisesti hyödyntänyt vuoden 2009 palautteita sekä normaalissa työskentelyssään että työryhmissä kehittämiskohteiden kartoituksessa ja työstämisessä. Seuraava KTI:n asiakastyytyväisyyskysely tullaan toteuttamaan vuoden 2011 alkukeväällä. Vaasan Talotoimi osana kaupungin omistajastrategiaa Vaasan kaupungin strategiaan perustuvissa toiminnallisissa tavoitteissa vuodelle 2010 oli laaditaan kaupungin omistajastrategia ja uudistetaan konserniohjeet. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tuli Toimitilahankintojen yleiset menettelytapaohjeet ja Toimitilavarallisuuden johtamisstrategia tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2010 aikana. Toimitilahankinnan yleiset menettelytapaohjeet Vaasan Talotoimen liikelaitostumisen ja Vaasan kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen myötä oli toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden päivitys tullut ajankohtaiseksi. Edellisen kerran toimitilahankinnan yleiset menettelytapaohjeet oli hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna Esitys toimitilahankinnan yleisiksi menettelytapaohjeiksi valmisteltiin vuoden aikana Vaasan Talotoimen ja Vaasan kaupungin taloustoimen yhteistyöllä. Valmisteluun otti kantaa myös Vaasan kaupungin tilahallintoryhmä, jonka rooli toimitilojen hankinnan kannalta on merkittävä. Vaasan Talotoimi saa tilahallintoryhmän kautta kaupungin johdon tuen ja tarvittavat päätökset hankkeita valmisteltaessa. Aiemmin hyväksyttyihin ohjeisiin lisättiin uutena asiana toimitilojen käsittely kilpailutettaessa palveluja toimitiloineen. Toimitilahankinta tulee uuden ohjeen mukaan myös palvelun kilpailutustilanteessa käsitellä tarveselvitystä vastaavalla tavalla huomioiden erityisesti kilpailutuksen vaikutus palveluverkkoihin sekä olemassa olevaan kaupungin tilakantaan. Samoin tilahallintoryhmän tehtäviin lisättiin toimitilavarallisuuden - osto- ja myyntitoiminnan - ohjaus. Johtokunta hyväksyi osaltaan luonnoksen Toimitilahankinnan yleisiksi menettelytapaohjeiksi edelleen kaupungin hallituksen ja valtuuston jatkokäsittelyä ja hyväksymistä varten. 13

14 Vöyrinkaupungin koulun O-kiinteistön ja Kuulaopiston auditorio. JJS Toimitilavarallisuuden johtamisstrategia Vaasan Talotoimi liikelaitoksella on kaupunginvaltuuston hyväksymällä johtosäännöllä määrätty paitsi suorassa omistuksessa olevan toimitilavarallisuuden johtaminen myös toimitilojen vuokraus palvelutuotannon käyttöön. Vastuu toimitilavarallisuuden strategisesta johtamisesta on Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunnalla ja toimitilajohtajalla osana haltuun luovutetun toimitilakannan kiinteistönpitoa. Johtokunta on määritellyt tähän liittyen strategisille tavoitteille kriittiset menestystekijät liiketoimintasuunnitelmassa, minkä lisäksi se asettaa toiminnalliset tavoitteet vuosittain talousarviossa. Viestintästrategia ja suunnitelma Vaasan kaupungin strategiaan perustuvissa toiminnallisissa tavoitteissa vuodelle 2010 oli Vahvistetaan viestinnällä Vaasan Tunnettuutta ja vetovoimaisuutta. Vaasan Talotoimi laati kuluneen vuoden aikana viestintästrategian ja sen osana sitä viestintäsuunnitelman vuodelle Pääpainona viestintästrategiassa oli viestinnän nykytilan kartoitus Vaasan Talotoimessa sen toimivuus ja arviointi. Viestintäsuunnitemassa 2011 keskitytään tulevan vuoden viestintätoimenpiteisiin sekä mahdollisiin kehittämiskohteisiin ja niiden toteuttamiseen. Johtokunta käsitteli ja hyväksyi omalta osaltaan Toimitilavarallisuuden johtamisstrategiaan sisältyvät strategiset tavoitteet ja linjaukset toimitettavaksi kaupunginhallitukselle ja otettavaksi huomioon kun valtuuston päätöksen mukaista kaupungin omistajastrategiaa valmistellaan. 14

15 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO JJS Vuosikorjausohjelman toteutuminen Rakennus- ja talotekniikan tulosyksiköt huolehtivat yhdessä Vaasan Talotoimen hallinnoimien kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta. Tärkeä osa kunnossapitoa on vuosittaisten korjausohjelmien ja määräaikaishuoltojen suunnittelu, laatiminen ja toteutus. Tekniset korjaustarpeet ja asiakkaiden esittämät korjausesitykset valmistellaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Rakennus- ja talotekniikan tulosyksiköt hoitavat myös ennakoimattomat ja äkilliset vikakorjaukset, muutostyöt ja huollot. Asiakkaiden muuttuneisiin toiminnallisiin tarpeisiin liittyvät muutostyökorjaukset tehdään asiakkaan kustantamana tilaustyönä tulosyksiköiden toimesta. Töihin sisältyy rakennus-, maalaus-, LVI- ja sähköteknisiä hankkeita. Palvelupyyntöjen ja akuuttien korjausten käsittely hoidetaan kiinteässä yhteistyössä kiinteistönhoidon tulosyksikön kanssa. Rakennus- ja talotekniikan tulosyksiköiden kustannukset vuonna 2010 olivat 2,2 milj.. Yli 2 miljoonan euron rahoituksesta on perinteisesti varattu yli puolet ennalta ohjelmoituihin korjauksiin ja huoltoihin. Sisäilmaongelmien merkitys on viime vuosina korostunut ja niiden selvittely työllisti rakennus- ja talotekniikan tulosyksiköitä myös vuonna Tämä näkyi myös kustannuksissa. Asiakkaiden vaatimukset sisäilman suhteen aiheuttavat kovia ja joskus jopa epärealistisia paineita rakennusten ja tilojen kunnolle. Tavoitteena on pitää rakennukset normien mukaisessa kunnossa, eikä niiden ole tarkoitus olla allergiasaneerattuja. Tämän viestin perille saattamiseen yhteistyökumppaneille ja asiakkaille panostettiin ja tullaan panostamaan myös jatkossa. Vikailmoitusjärjestelmän käyttöönotto, palvelupyynnöt Parantaakseen asiakaspalvelun tasoa ja varmistaakseen palauteviestinnän toimivuuden asiakkaiden ilmoituksiin liittyen siirtyi Vaasan Talotoimi keväällä nykyaikaan koskien vikailmoituksiin ja palvelupyyntöihin liittyviä järjestelyjä. Kiinteistön ylläpidossa otettiin käyttöön kiinteistön ja rakennuksen rakenteisiin, laitteisiin ja ulkoalueisiin liittyvien palvelupyyntöjen ja vikailmoitusten sähköinen vastaanottojärjestelmä. Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon hoitovastuuseen kuului kertomusvuoden lopussa 111 kiinteistöä, jotka muodostuivat 246 eri rakennuksesta. Energiahuollon lisäksi kuuluu kiinteistöjen hoitoon ja ylläpitoon ulkoalueiden hoito sekä kesäettä talvikausina, jätehuolto, teknisten järjestelmien hoito, valaisinhuolto, liputus, asiakaspalveluun liittyvät tehtävät, vartiointi, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmien ylläpito sekä monia muita kiinteistökohtaisia erityishoitotoimenpiteitä. Kiinteistönhoidon menot vuonna 2010 olivat 6,9 milj., josta 4,5 milj. koostui lämpö- ja 15

16 JJS

17 JJS Kuvasarja: Rock-Werstas ennenja jälkeen peruskorjauksen sähköhuollon kustannuksista. Näihin menoeriin loi kylmä ja luminen talvi lisäpaineita aurauksien katoille kertyneen lumen ja jäänpoiston myötä turvallisuudenkin vuoksi. Erimuotoisten työturvallisuustilaisuuksien lisäksi on yksikössä panostettu osana riskienhallintaa mm. paloturvallisuuteen ja ennakoiviin toimenpiteisiin sekä henkilöstölle että asiakkaalle koituvien riskien välttämiseksi. Kiinteistönhoidossa on koko henkilöstön kanssa käsitelty energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelmaa keskittyen erityisesti energianseurantaan, kulutuksen analysointiin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Peruskorjausohjelman toteutuminen Vuoden 2010 peruskorjausohjelma koostui 100:sta eri hankkeesta, jotka kohdistuvat 66:een eri rakennukseen. Arvaamattomiin töihin oli varattu 0,6 milj., jota käytettiin vuoden aikana ilmeneviin tarpeisiin. Lisäksi edelliseltä vuodelta siirtyi keskeneräisiä töitä 0,6 milj. :n edestä. Vuoden 2010 rahoituksesta puolestaan siirtyi seuraavalle vuodelle keskeneräisten ja siirtyvien töiden myötä. Ohjelman hankkeet ovat pääsääntöisesti alle :n. Vuonna 2010 korjattiin kahta tätä isompaa kohdetta: - Isolahden koulun saneerauksen IIvaiheen loppurahoitus ( ) - Myllykatu 18 (Rock Werstas) talotekniikan uusiminen ( ). Peruskorjausohjelman lisäksi tehdään vuosittain muutama erilliskohde, jotka käsitellään valtuuston talousarviokokouksessa erillisinä investointihankkeina. JJS 17

18 JJS Kuulaopiston tanssisali TOIMITILAKANTA JA ASIAKKAAT Kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Poikkeuksina ovat liikelaitokset Vaasan Vesi ja Vaasan Satama, joiden toimintaan liittyvät rakennukset ovat ao. liikelaitosten hallinnassa, kuten myös Vapaa-aikatoimen hallinnoimat eräät ulkoilu- ja urheilualueisiin liittyvät huoltorakennukset. Toimitilat muodostuvat kaupungin suoraan omistamista rakennuksista, kaupungin omistamien osakkeiden kautta hallittavista tiloista sekä markkinoilta sisään vuokratuista tiloista. Kaupungin maaomaisuus on kiinteistö- ja vihertoimen hallinnassa ja Vaasan Talotoimelta peritään maanvuokra. Vaasan Talotoimella oli vuoden 2010 lopussa hallinnassaan 2 toimitiloja m. Uutta huoneistoalaa tuli vuonna yhteensä m ja olemassa olevaa poistui (myyntien, purkamisten, luovutusten ja vuokrasopimusten päätty- 2 misten kautta) m. Nettovaikutuksena huoneistoala 2 väheni 897 m. Koko luvun ajan on tarpeettomista tai huonokuntoisista tiloista luovuttu myymällä tai purkamalla niitä, ja vastaavasti uutta toimitilakantaa on hankittu hallintokuntien tarpeiden täyttämiseksi muun muassa uudisrakentamalla ja vuokraamalla. Näin menetellen hallinnassa oleva toimitilakanta on pysynyt koko 2000 luvun melko tasaisesti noin m :ssä. Vuoden 2010 aikana myytiin 739 m ja 2 purettiin 283 m. Hallinnassa olevista toimitiloista 76,5 % oli vuonna 2010 vuokrattu sisäisille vuokrakalaisille, eli tosin sanoen Vaasan kaupungin hallintokunnille ja liikelaitoksille, ja 12 % ulkoisille vuokralaisille. Vapaita tiloja oli yhteensä 0,5 % ja vuokralle kelpaamatonta ja peruskorjattavana olevaa tilakantaa 11 %. Käyttöaste oli lähes 100 %. Yksi merkittävistä toimitilakantaa koskevista muutoksista oli Vaasan Ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen vuoden alussa, jolloin Vaasan kaupunki ja Vaasan yliopisto solmivat osakassopimuksen. Yhtiöittämisen myötä ulkoisille asiak- 2 kaille vuokrattu osuus tilakannasta kasvoi m, eli yli tuplaten entisestä. 18

19 Hallinnassa oleva toimitilakanta on kuvattu seuraavassa taulukossa. Hallinnassa oleva tilakanta TP 2008 TP 2009 TP 2010 Omat tilat, yhteensä htm Omat rakennukset Osaketilat Markkinoilta sisään vuokratut tilat htm Keskivuokra /m 2 /kk 5,38 5,69 5,77 - Vuokramenot 1000 /v Hallinnassa olevat tilat yhteensä Hallinnassa olevien toimitilojen käyttö TP 2008 TP 2009 TP 2010 Kaupungin omaan käyttöön vuokratut tilat htm Keskivuokra /m 2 /kk 6,02 6,24 6,39 - Vuokratulot 1000 /v Ulosvuokratut htm Keskivuokra /m 2 /kk 4,89 5,65 6,06 - Vuokratulot 1000 /v Vapaat tilat htm Vuokralle kelpaamaton tilakanta - sis. peruskorjattavan/liikenne- ja teknisen tilan Korjausvelka Vaasa on selvityttänyt korjausvelkaansa säännöllisesti vuodesta 2005 lähtien eräiden kaupunkien kanssa. Trellum Consulting Oy:n laatima korjausvelkaindeksi selvitys viidentoista kaupungin toimitilakannan korjausvelan kehityksestä valmistui Vuonna 2010 ei selvityksessä oltu mukana, vaan seuraavan kerran korjausvelkaa suhteessa vertailukaupunkeihin selvitetään vuoden 2011 aikana vuoden 2010 osalta Trellum Korjausvelkaindeksi 2010 hankkeella. 2 Korjausvelka vuonna 2010 oli 28,9 milj. eli 86 /m. Korjausvelka pieneni edelliseen vuoteen verrattuna n. 0,7 milj.. Väheneminen selittyy runsailla peruskorjausinvestoinneilla. Korjausvelka uudisarvosta laskettuna oli 5,5 %. Korjausvelan kasvun kääntyminen vähenemiseksi on hyvä asia. Myytävä huonokuntoinen tilakanta alkaa kuitenkin olla vähissä, joten jatkossa perusparantaminen on ainoa keino pitää velka hallinnassa. Nykyinen perusparannusinvestointien tahti ylittää kulumisen, joten suunta on hyvä. Sisäisten vuokrien määritys perintäkäytäntöön vuonna 1994 ja edellisen kerran vuokria on tarkistettu 1998 ja vuonna Vaasan Talotoimen johtokunta hyväksyi hallintokunnilta perittävät sisäiset vuokrat otettavaksi käyttöön vuoden 2011 alusta alkaen. Vuokrat määritetään kolmen vuoden jaksolle vuosille , mutta hintatasona käytettiin vuoden 2011 oletettua hintatasoa. Mikäli maltilliseksi oletettu kustannusten nousu kiihtyy, joudutaan vuokranmääritykseen palaamaan vuonna Laskennassa mukana olleiden 2 kohteiden vuokrat nousivat keskimäärin 0,65 /m kuukau- 2 2 dessa eli arvosta 6,39 /m kuukaudessa arvoon 7,04 /m kuukaudessa. Vaasan Talotoimi on ollut yhdessä 12 muun kaupungin kanssa mukana Trellum Consulting Oy:n toteuttamassa Tilainfoprojektissa. Tutkimuksen loppuraportti valmistui vuoden 2010 alussa. Vertailun mukaan Vaasan vuokrat ovat ylivoimaisesti maan halvimmat. Muiden selvityksessä mukana olleiden kaupunkien vuokrat olivat % Vaasan kaupunkia korkeammat. Vaasan Talotoimi on ollut mukana myös KTI Kiinteistötieto Oy:n toteuttamassa Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut ja niiden vertailu kehitysprojektissa. Tutkimuskohteina oli 20 kaupunkia. Hallintokunnilta perittävät sisäiset vuokrat tarkistettiin toukokuussa. Vaasassa on siirrytty sisäisten vuokrien 19

20 JJS Päiväkoti Punahilkka JJS

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan Talotoimen vastuulla on Vaasan kaupungin omistaman rakennuskannan kiinteistönpito. Kaupungin palvelutuotannolle

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 3 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 3 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot