Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

2 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen tehtävänä on toimitilojen järjestäminen kaupungin palvelutuotannon tarpeisiin ja kaupungin omistamien toimitilojen ja kiinteistöjen (/rakennusten) kiinteistönpito liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti. Kaupungin palvelutuotannon järjestäjien tarvitsemat toimitilat tuotetaan omasta tilakannasta tai ulkoa vuokratuista tiloista edullisesti ja lisäarvoa tuottaen. SISÄLLYLUETTELO Toimitilajohtajan katsaus 3 Historiaa - Kohti liikelaitostumista 4 Nykytilanne 4 Organisaatio 5 Henkilöstön lukumäärä ja kehitys 7 Vuoden 2010 strategiset tavoitteet 9 Elinkaariajattelu osana toimintaa ja rakentamista 9 Energiatehokkuussopimus ja sen mukainen toiminta 11 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 11 Tuloksen parantaminen 11 Toiminnan painopisteet Palvelustrategiat 13 Palveluverkkoselvitykset 13 Asiakastyytyväisyyskyselyt 13 Vaasan Talotoimi osana kaupungin omistajastrategiaa 13 Toimitilahankinnan yleiset menettelytapaohjeet 13 Toimitilavarallisuuden johtamisstrategia 14 Viestintästrategia ja suunnitelma 14 Kiinteistöjen ylläpito 15 Vuosikorjausohjelman toteutuminen 15 Vikailmoitusjärjestelmän käyttöönotto, palvelupyynnöt 15 Kiinteistönhoito 15 Peruskorjausohjelman toteutuminen 17 Toimitilakanta ja asiakkaat 18 Korjausvelka 19 Investoinnit 21 Talouden tulokset 23 Liikevaihto ja tulos 23 Tuloslaskelma Tase Tase ja sen tunnusluvut 26 Rahoituslaskelma Kuvat: (JJS) Jaakko J Salo Layout: Jouko Keto Vaasan kaupunki Graafiset palvelut

3 TOIMITILAJOHTAJAN KATSAUS JJS Vaasan Talotoimi liikelaitos jatkoi vuonna 2010 toista toimintavuottaan liikelaitoksena. Vuonna 2009 tehdyt liikelaitostumiseen liittyvät toimenpiteet olivat muuttuneet jo rutiineiksi, ja tältä pohjalta toimintaa oli helppo jatkaa. Toiminta sujui kiitettävästi taloudellisesti haasteellisessa toimintaympäristössä. Käyttötalouden säästövelvoitteista huolimatta saavutettiin kohtuullisen hyvä tulos valtuuston asettama säästötavoite saavutettiin ennakoitua paremmin ja vuoden 2010 tilikauden ylijäämäksi muodostui ,77. Edellisenä vuonna alkaneen mittavan investointiohjelman toteuttaminen sai jatkoa. Vuoden aikana ei valmistunut yhtään isompaa erillisinvestointikohdetta, mutta sen sijaan pienempiä perusparannuskohteita valmistui noin 80. Keskeneräisten ja uusien kohteiden kautta investointiohjelma jatkuu korkeana vielä lähivuosinakin. Kuluneen vuoden aikana uudistettiin ajantasaistamista kaivanneet toimitilavarallisuuden johtamisstrategia sekä toimitilahankinnan yleiset menettelytapaohjeet. Vaasan Talotoimi oli aktiivisesti mukana palveluverkkoselvitysten alulle saattamisessa ja toimi toimitilaasiantuntijan roolissa tehtyjen kouluverkko- ja päiväkotiverkkoselvitysten valmistelussa. Hallintokunnilta perittävät sisäiset vuokrat tarkistettiin toukokuussa. Vaasan Talotoimen johtokunta hyväksyi hallintokunnilta perittävät sisäiset vuokrat otettavaksi käyttöön vuoden 2011 alusta alkaen. Vuokrat määritettiin kolmen vuoden jaksolle vuoden 2011 oletettuun hinta- 2 tasoon pohjautuen, ja ne nousivat keskimäärin 0,65 /m 2 kuukaudessa eli arvosta 6,39 /m kuukaudessa arvoon 2 7,04 /m kuukaudessa. Vaasan Talotoimen johdossa tapahtui muutos, kun pitkän ja ansioituneen uran Vaasan kaupungin palveluksessa tehnyt Heikki M Vehkaoja jäi eläkkeelle ja toimitilajohtajaksi hänen tilalleen astui allekirjoittanut. Lämpimät kiitokset edeltäjälleni yhteisistä vuosista. Suuret kiitokset myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä erityisesti henkilökunnalle kuluneesta vuodesta. Per Strömman Toimitilajohtaja 3

4 Vaasan Talotoimi - liikelaitoksen johtokunta 2010 HISTORIAA - KOHTI LIIKELAITOSTUMISTA Vaasan Talotoimi on aloittanut toimintansa nykyisen organisaatiorakenteen mukaisena vuonna 1992 bruttoyksikkönä. Vuoden 2005 alusta status muuttui laskennallisesti eritytetyksi liikelaitokseksi, jolloin ajattelutapa koko henkilöstön keskuudessa alettiin muuttaa liikelaitosmaiseksi. NYKYTILANNE Vuoden 2009 alusta lähtien Vaasan Talotoimi on toiminut Kuntalain 10 a luvun mukaisena kunnallisena liikelaitoksena. Vaasan Talotoimen toimintaa johtaa yhdeksän luottamushenkilön muodostama johtokunta. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana yksitoista kertaa ja käsitellyt 88 pykälää. Kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa on toiminut Ari Mäkynen (KOK) ja hänen varahenkilönään Marko Heinonen (KOK). Apulaiskaupunginjohtaja Timo Martonen ja teknisen toimen lakimies Sebastian Rönnlund ovat osallistuneet kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Esittelijänä on toiminut Vaasan Talotoimen toimitilajohtaja ja sihteerinä talouspäällikkö. Anni Uhlgrénin erottua syksyllä johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä tuli hänen tilalleen Maarit Kujala. Varsinaiset jäsenet Puolue Varajäsenet Puolue Ahopelto Johanna, pj. KOK Wahlström Liisa KOK Hakala Juha, vpj. KESK Toivainen Mikael KD Jakobsson Peter SFP Koski Marko SFP Katajamäki Johanna SFP Holmlund Lena SFP Remahl Peter KOK Mäkinen Pekka KOK Kujala Maarit SDP Jyrkiäinen Helinä SDP Toikka Kristian SDP Harju Kjell SDP Lehto Anneli VAS Leppäkorpi Minna VIHR Ketolainen Kullervo PS Sulkakoski Tero Pro-Vaasa 4

5 ORGANISAATIO Vaasan Talotoimen organisaatio on kehittynyt vähitellen nykyiseen malliinsa vuodesta 1992 lähtien ja sen pääprosessi on kiinteistönpito. Kiinteistönpito on kaupungin prosessikartalla tukiprosessi, johon sisältyy - Kiinteistöhallinto, isännöinti ja vuokraus - Kiinteistön ylläpito - Rakennuttaminen ja suunnittelu Kiinteistöhallinto, isännöinti ja vuokraus Kiinteistötalouden ja liiketoiminnan ohjaus ja valvonta, tilan ja markkinoiden analysointi, vuokraus ja sopimushallinta, seuranta ja arviointi. Kiinteistön ylläpito Korjausrakentaminen, kiinteistönhoito ja -huolto, kunnossapito Rakennuttaminen ja suunnittelu Suunnittelu, rakentaminen, luovuttaminen, seuranta ja arviointi Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunta Toimitilajohtaja Heikki Vehkaoja (Vt. Per Strömman alkaen) Kiinteistöhallinto, isännöinti ja vuokraus Heikki Vehkaoja (Per Strömman alkaen) Kiinteistön ylläpito Per Strömman (Petteri Väkelä, Aarne Sokero, Timo Kinnari alkaen) Rakennuttaminen ja suunnittelu Markku Ahola Kiinteistönhoito Petteri Väkelä Talotekninen kunnossapito ja huolto Aarne Sokero Rakennustekninen kunnossapito ja huolto Timo Kinnari Omajohtoinen rakentaminen Per Strömman (Petteri Väkelä, Aarne Sokero, Timo Kinnari alkaen) 5

6 JJS Heikki M Vehkaojan eläkejuhlia vietettiin syyskuun lopulla 2010 Maaherran talolla. Muun muassa lapsenlapset pitävät huolen siitä, että puuhaa eläkepäivillä riittää.

7 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA KEHITYS Vuoden 2010 lopussa oli Vaasan Talotoimen palveluksessa 107 vakituista ja 2 määräaikaista henkilöä. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli tuolloin 50 vuotta. Taulukko kuvaa vakituisen henkilökunnan määrää ja lukumäärän muutoksia viimeisen viiden vuoden aikana Virat Toimet Tuntipalkkaiset Vakituiset yhteensä Vaasan Talotoimen johdossa tapahtui muutos, kun pitkän ja ansioituneen uran Vaasan kaupungin palveluksessa tehnyt Heikki M Vehkaoja jäi eläkkeelle lokakuun alussa ja toimitilajohtajaksi hänen tilalleen astui joulukuussa virkaan valittu Per Strömman. Heikki M Vehkaojan ura Vaasan kaupungilla alkoi vuonna 1975 Vesilaitoksella. Vaasan Talotoimen johtajana toimimisen ohella hän ehti tehdä uraa myös jätekeskus Stormossenilla sekä teknisenä apulaiskaupunginjohtajana. Vuosia Vaasan kaupungin palveluksessa kertyi yhteensä 35. Rakennusinsinööri Per Strömman valittiin Vaasan Talotoimen toimitilajohtajan virkaan liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa Strömman on toiminut Vaasan kaupungin ja myöhemmin Vaasan Talotoimi liikelaitoksen palveluksessa vuodesta 1983 lähtien. Vanhuuseläkkeelle siirtyi toimitilajohtajan lisäksi 3 henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä vuoden 2010 lopussa oli 9 henkilöä. Vuoden aikana oli yksi henkilö irtisanoutunut. Eläköityvän henkilöstön tilalle on rekrytoitu ennakoidusti uutta henkilöstöä parin viime vuoden aikana. Vuonna 2010 rekrytoitiin kolme uutta työntekijää vakinaiseen työsuhteeseen. Avoinna olevista vakansseista saatiin täytettyä suunnitteluinsinöörin, rakennustöidenvalvojan sekä sähköinsinöörin toimet. Kaikkia avoinna olevia vakansseja ei saatu täytettyä, joten edelleen on tarvetta ainakin lvivalvojalle ja työnjohtajalle. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi järjestettiin sisäistä ja ulkoista koulutusta. Neljä henkilöä suoritti tekniikan erikoisammattitutkinnon (TEAT) ja yksi henkilö johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Muut vuoden 2010 aikana suoritetut koulutukset pääalueittain: Osallistujia Koulutuspäiviä Tietohallinta, viestintä 3 3 Taloushallinto ja hankinnat 8 2 Työsuojelu, työturvallisuus 27 1,5 Rakentaminen, energiat, rakennus- ja talotekninen Henkilöstö-, luottamustehtävät ,5 JJS 7

8 Henkilötyöpäiviä on näihin koulutuksiin käytetty lähes 70. Lisäksi on osana normaalia toimintaa järjestetty useita lyhyempiä koulutustapahtumia henkilöstön keskuudessa järjestelmiin, työprosesseihin tai ohjeistuksiin liittyen. Kaupungin uuden käytännön mukaan ei työyhteisökyselyä toteuteta vuosittain. Seuraava kysely tehdään vuonna Työryhmissä on edelleen käsitelty vuoden 2009 saatuja tuloksia osana työtyytyväisyyden kehittämistä. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista tuettiin muun muassa tarjoamalla mahdollisuuksia fyysisen kunnon ylläpitämiseen. Vireä Vaasa-liikuntatarjottimen antimien lisäksi on tarjottu muun muassa mahdollisuus hakeutua kuntoremonttikursseille sekä muun tyyppiseen kuntoutukseen. Lisäksi järjestettiin yhteistoiminta- ja virkistyspäiviä, kuten Teknisen toimen tykypäivä, Vaasan Talotoimen yhteiset harjakaiset, Elorieha ja Teknisen toimen pikkujoulut. Syksyn aikana maastoutettiin koko henkilöstön osalta osana kaupungin työhyvinvointiohjelmaa oleva varhainen tuki ja onnistunut työhönpaluu toimintaohjelma (Vartu). Onnistuneen toimintaohjelman jalkauttamisen myötä jaettiin koko henkilöstölle 0,7 prosentin suuruinen tuloksellisuuserä palkkoihin. Vaasan Talotoimessa perustettiin sekasählyjoukkue keväällä pidettyyn Vireä Vaasa-turnaukseen. Joukkue on jatkanut toimintaansa viikoittain salivuoron järjestyttyä syksyn alusta lähtien. Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 14,42 päivää henkilöä kohden. Edellisvuoden vastaava luku oli 16. Merkittävä vaikutus poissaolojen määrään oli pitempijaksoisilla yksittäisillä sairauslomilla. Yhteensä 99 henkilötyöpäivää johtui työtapaturmista (233) ja 74 päivää liikennetai vapaa-ajan tapaturmista (219). Vaasan Talotoimen kehittämisryhmä perustettiin vuonna 2005 ja se koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista sekä työsuojelun edustajista. Ryhmä toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä mm. kehittämiseen ja työsuojeluun liittyvissä asioissa. Sen lisäksi mitä kaupungin yhteistoimintasopimus edellyttää, on tavoitteena, että kehittämisryhmä toimii aktiivisesti Vaasan Talotoimen henkilöstön yhteistoiminnan lisäämiseksi ja syventämiseksi. Vaasan Talotoimen kehittämisryhmä kokoontui vuonna 2010 yhteensä neljä kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. työyhteisökyselyn palautetta, työhyvinvointi- ja työsuojeluaiheita, palkka- ja palkkioasioita sekä keskeisiä strategiaan ja talouteen liittyviä kysymyksiä. Toimitilajohtajan apuna on kerran kuukaudessa kokoontunut neljä eri johtoryhmää; johtoryhmä, laajennettu johtoryhmä, toimitilaryhmä sekä hankeryhmä. Ryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti vuoden 2010 aikana, kukin ryhmä neljän viikon välein. JJS

9 JJS VUODEN 2010 STRATEGISET TAVOITTEET Vaasan Talotoimen strategiset tavoitteet pohjautuvat liiketoimintasuunnitelmaan ja osaltaan tukevat kaupungin visiota ja strategiaa. Vuonna 2010 otettiin käyttöön ensimmäisen kerran Vaasan Talotoimen tuloskortti, joka sisältää liikelaitoksen toiminnalliset painopisteet ja strategiset tavoitteet, niiden saavuttamisen kannalta tärkeät kriittiset menestystekijät sekä saavutusten todentamista kuvaavat mittarit. Vuoden 2010 strategiset tavoitteet olivat: elinkaariajattelun saattaminen ohjaamaan investointien suunnittelua ja toteutusta energiansäästösopimuksen toteuttaminen riskien hallinnan ja sisäinen valvonnan toteuttaminen Vaasan Talotoimen tuloksen parantaminen Kunkin painopistealueen kohdalla on tavoitteet jaoteltu neljään näkökulmaan; talous, asiakas, prosessit ja henkilöstö. Elinkaariajattelu osana toimintaa ja rakentamista Elinkaariajattelu on viime aikoina lisääntynyt rakennus- ja kiinteistöalalla. Tämä näkyy myös Vaasan Talotoimen toiminnassa - rakentamistalouden tarkastelussa on painopis- tettä alettu siirtämään rakennuskustannuksista enemmän koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Elinkaariajattelu otettiin vuonna 2010 ensimmäistä kertaa yhdeksi toimintaa ohjaavaksi strategiseksi tavoitteeksi. Elinkaariajattelun mukainen toiminta pyritään siten huomioimaan kaikessa toiminnassa, eli suunnittelu- ja rakentamisprosessissa sekä muissa kiinteistönpidon prosesseissa. Kiinteistöalan ympäristövaikutukset ovat tunnetusti suuret. Rakennuksen merkittävimmät ympäristöominaisuudet koko sen elinkaaren ajaksi määräytyvät uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnitteluvaiheessa - suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla voidaan huomattavasti vaikuttaa rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin. Muun muassa rakennustoiminnan ympäristövaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen etenkin rakennuksen käytön aikaisina ympäristökuormina, esimerkiksi energian- ja vedenkulutuksena sekä hiilidioksidipäästöinä. Vaasan Talotoimi vaikuttaa hallinnoimiensa kiinteistöjen rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvaan luonnonvarojen kulutukseen sekä päästöihin normaalien ylläpito-ohjelmien ja toimenpiteiden lisäksi mm. laite- ja materiaalivalinnoilla. Uusien tilojen tarvetta vähennetään tilojen tehokasta käyttöä edistävillä tilakonsepteilla sekä tarjoamalla asiakkaille 9

10 JJS Rock-Werstas.

11 Rock-Werstaan sisätilat. JJS tilankäytön tehostamiseen tähtääviä palveluita. Vaasan Talotoimi vähentää ympäristövaikutuksia myös opastamalla asiakkaitaan energian- ja vedenkulutuksen vähentämisessä ja edellyttämällä omalta henkilökunnaltaan ja kiinteistönhoitopalvelujen tuottajilta hyvää ympäristöasioiden hallintaa. Energiatehokkuussopimus ja sen mukainen toiminta Vaasan kaupunki ja Työ- ja elinkeinoministeriö ovat allekirjoittaneet energiatehokkuussopimuksen vuosille Sopimuksen tavoitteena on yhteistoiminta sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, joita valtioneuvoston eduskunnalle antaman selonteon mukaiset Suomen energia ja ilmastostrategian tavoitteet edellyttävät. Sopimuksella pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Kaupunginhallitus hyväksyi energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman. Energiatehokkuussopimuksen keskeinen tavoite Vaasan kaupungin osalta on 9 % (=8,46 GWh) ohjeellinen energiansäästö kaudella Vaasan kaupunki on asettanut energiansäästön välitavoitteiksi 2,82 GWh vuodelle 2010 ja 5,64 GWh vuodelle Vaasan Talotoimen energiansäästön kokonaistavoi- 3 te on 6,5 GWh (noin / 4 koko kaupungin tavoitteesta) ja vuoden 2010 välitavoite 2,17 GWh. Vaasan kaupungin energiankäytön tavoitteiden määrittelemiseksi ja toiminnan ohjaamiseksi on perustettu energianhallintaryhmä. Vaasan Talotoimen vastuulla on sopimuksen mukaisten toimenpiteiden ja kulutusten raportointi vuosittain sopimuksen velvoitteiden mukaisesti. Vuosittain huhtikuun loppuun mennessä raportoidaan Motivalle sopimukseen liittyvästä edellisen vuoden energiankäytöstä, sopimuksen mukaisista toimenpiteistä sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Energiansäästösopimuksen toteuttaminen on myös ollut yksi Vaasan Talotoimen strategisista tavoitteista. Työryhmissä/-yksiköissä on analysoitu energiansäästösopimuksen mukaisten prosessien kehittämistä sekä mietitty konkreettisia pitkävaikutteisia tavoitteita energiansäästöjen saavuttamiseksi. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kokonaisvaltainen riskienhallinta kuuluu Vaasan Talotoimen hyvään hallintotapaan. Riskienhallinta on osa johtamista ja mukana kaikessa päätöksenteossa Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Vaasan Talotoimessa sisäistä valvontaa toteutetaan normaaliin toimintaan sisältyvänä organisaation kaikilla tasoilla. Vuonna 2010 alkaneena ja vuoden 2011 loppuun saakka jatkuvana strategisena tavoitteena on riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimiminen osana jokapäiväistä toimintaa ja prosesseja. Kuluneen vuoden aikana päivitettiin vuonna 2009 laadittu riskienhallintapolitiikka sekä arvioitiin sisäisen valvonnan toteutuminen ja tila. Tuloksen parantaminen Vuoden 2010 toimintaympäristölle ja taloudelle asetti haasteita paineet käyttötalouden säästötoimista. Toimintaa ohjaisi valtuuston asettama poikkeuksellisen tiukka :n säästövelvoite. Strategisena tavoitteena oli tästä johtuen taloudellisen tuloksen parantaminen vuonna Tavoitteena oli saada koko henkilökunta omalta osaltaan täysillä panostamaan tuloksen parantamiseen. Lopputulos olikin, että säästötavoite saavutettiinkin huomattavasti ennakoitua paremmin. 11

12 JJS VAO-VAKK Metallin ja Sähkön uudisrakennus.

13 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2010 Palvelustrategiat Kaupunginjohtaja Markku Lumio asetti keväällä palvelustrategiatyöryhmän. Ryhmän tehtävänä oli laatia kaupungin ensimmäinen palvelustrategia, jossa määritellään kaupungin keskeisimpien palvelujen tuottamis- ja järjestämistapa. Toimitilajohtaja on ollut työryhmän jäsen ja johtokunta on linjannut omalta osaltaan palvelustrategioita. Vaasan Talotoimi on toimitiloja asiakkaalle luovuttaessaan selkeästi tuotannollisen tukipalvelun tuottaja. Toimitilojen omistamiseen liittyvässä toiminnoissa Vaasan Talotoimi on mukana kaupungin strategisen johtamisen alueella. Palveluverkkoselvitykset Kaupungin hallintokuntia pyydettiin laatimaan palveluverkkoselvityksiä oman sektorinsa toiminnan osalta. Selvitysten tuli tukeutua tulevaisuuden visioihin ja niiden tavoitteena on helpottaa kaupungin pitkän aikavälin taloudellista ohjausta. Palveluverkkoselvitysten laadinta parantaa toimitilojen kokonaisuuden hallintaa. Tulevaisuudessa laadittavien (toimitilojen) tarveselvitysten tulisi tukeutua laadittuihin palveluverkkoselvityksiin. Vaasan Talotoimi toimi tämän vuoksi aktiivisesti, jotta eri hallintokunnissa ryhdyttäisiin palveluverkkoselvityksiä laatimaan. Vaasan Talotoimen edustajat ilmoittivat halukkuutensa olla mukana palveluverkkoselvitysten valmistelussa toimitila-asiantuntijoina sekä avustamassa tiloihin liittyvän materiaalin/tiedon tuottamisessa. Vuoden 2010 aikana kasvatus- ja opetusvirasto valmisteli kouluverkkoselvityksen peruskoulujen osalta ja se hyväksyttiin heidän edustajien esittelemänä kaupungin tilahallintoryhmässä. Selvitystä hyödynnetään jatkossa myös koulujen peruskorjauspriorisoinneista päätettäessä. Kasvatus- ja opetusvirasto on työstänyt myös päiväkotiverkkoselvitystä. Aikanaan hyväksyttävä selvitys antaa toivon mukaan eväät tulevien päivätilaratkaisujen osalta tehtäviin päätöksiin. Asiakastyytyväisyyskyselyt Vaasan Talotoimi on ollut mukana vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 KTI Kiinteistötieto Oy:n tekemässä ja toteuttamassa asiakastyytyväisyysvertailussa. Vuonna 2010 ei KTI:n asiakastyytyväisyyskyselyä ole järjestetty, mutta Vaasan Talotoimen henkilöstö on aktiivisesti hyödyntänyt vuoden 2009 palautteita sekä normaalissa työskentelyssään että työryhmissä kehittämiskohteiden kartoituksessa ja työstämisessä. Seuraava KTI:n asiakastyytyväisyyskysely tullaan toteuttamaan vuoden 2011 alkukeväällä. Vaasan Talotoimi osana kaupungin omistajastrategiaa Vaasan kaupungin strategiaan perustuvissa toiminnallisissa tavoitteissa vuodelle 2010 oli laaditaan kaupungin omistajastrategia ja uudistetaan konserniohjeet. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tuli Toimitilahankintojen yleiset menettelytapaohjeet ja Toimitilavarallisuuden johtamisstrategia tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2010 aikana. Toimitilahankinnan yleiset menettelytapaohjeet Vaasan Talotoimen liikelaitostumisen ja Vaasan kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen myötä oli toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden päivitys tullut ajankohtaiseksi. Edellisen kerran toimitilahankinnan yleiset menettelytapaohjeet oli hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna Esitys toimitilahankinnan yleisiksi menettelytapaohjeiksi valmisteltiin vuoden aikana Vaasan Talotoimen ja Vaasan kaupungin taloustoimen yhteistyöllä. Valmisteluun otti kantaa myös Vaasan kaupungin tilahallintoryhmä, jonka rooli toimitilojen hankinnan kannalta on merkittävä. Vaasan Talotoimi saa tilahallintoryhmän kautta kaupungin johdon tuen ja tarvittavat päätökset hankkeita valmisteltaessa. Aiemmin hyväksyttyihin ohjeisiin lisättiin uutena asiana toimitilojen käsittely kilpailutettaessa palveluja toimitiloineen. Toimitilahankinta tulee uuden ohjeen mukaan myös palvelun kilpailutustilanteessa käsitellä tarveselvitystä vastaavalla tavalla huomioiden erityisesti kilpailutuksen vaikutus palveluverkkoihin sekä olemassa olevaan kaupungin tilakantaan. Samoin tilahallintoryhmän tehtäviin lisättiin toimitilavarallisuuden - osto- ja myyntitoiminnan - ohjaus. Johtokunta hyväksyi osaltaan luonnoksen Toimitilahankinnan yleisiksi menettelytapaohjeiksi edelleen kaupungin hallituksen ja valtuuston jatkokäsittelyä ja hyväksymistä varten. 13

14 Vöyrinkaupungin koulun O-kiinteistön ja Kuulaopiston auditorio. JJS Toimitilavarallisuuden johtamisstrategia Vaasan Talotoimi liikelaitoksella on kaupunginvaltuuston hyväksymällä johtosäännöllä määrätty paitsi suorassa omistuksessa olevan toimitilavarallisuuden johtaminen myös toimitilojen vuokraus palvelutuotannon käyttöön. Vastuu toimitilavarallisuuden strategisesta johtamisesta on Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunnalla ja toimitilajohtajalla osana haltuun luovutetun toimitilakannan kiinteistönpitoa. Johtokunta on määritellyt tähän liittyen strategisille tavoitteille kriittiset menestystekijät liiketoimintasuunnitelmassa, minkä lisäksi se asettaa toiminnalliset tavoitteet vuosittain talousarviossa. Viestintästrategia ja suunnitelma Vaasan kaupungin strategiaan perustuvissa toiminnallisissa tavoitteissa vuodelle 2010 oli Vahvistetaan viestinnällä Vaasan Tunnettuutta ja vetovoimaisuutta. Vaasan Talotoimi laati kuluneen vuoden aikana viestintästrategian ja sen osana sitä viestintäsuunnitelman vuodelle Pääpainona viestintästrategiassa oli viestinnän nykytilan kartoitus Vaasan Talotoimessa sen toimivuus ja arviointi. Viestintäsuunnitemassa 2011 keskitytään tulevan vuoden viestintätoimenpiteisiin sekä mahdollisiin kehittämiskohteisiin ja niiden toteuttamiseen. Johtokunta käsitteli ja hyväksyi omalta osaltaan Toimitilavarallisuuden johtamisstrategiaan sisältyvät strategiset tavoitteet ja linjaukset toimitettavaksi kaupunginhallitukselle ja otettavaksi huomioon kun valtuuston päätöksen mukaista kaupungin omistajastrategiaa valmistellaan. 14

15 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO JJS Vuosikorjausohjelman toteutuminen Rakennus- ja talotekniikan tulosyksiköt huolehtivat yhdessä Vaasan Talotoimen hallinnoimien kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta. Tärkeä osa kunnossapitoa on vuosittaisten korjausohjelmien ja määräaikaishuoltojen suunnittelu, laatiminen ja toteutus. Tekniset korjaustarpeet ja asiakkaiden esittämät korjausesitykset valmistellaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Rakennus- ja talotekniikan tulosyksiköt hoitavat myös ennakoimattomat ja äkilliset vikakorjaukset, muutostyöt ja huollot. Asiakkaiden muuttuneisiin toiminnallisiin tarpeisiin liittyvät muutostyökorjaukset tehdään asiakkaan kustantamana tilaustyönä tulosyksiköiden toimesta. Töihin sisältyy rakennus-, maalaus-, LVI- ja sähköteknisiä hankkeita. Palvelupyyntöjen ja akuuttien korjausten käsittely hoidetaan kiinteässä yhteistyössä kiinteistönhoidon tulosyksikön kanssa. Rakennus- ja talotekniikan tulosyksiköiden kustannukset vuonna 2010 olivat 2,2 milj.. Yli 2 miljoonan euron rahoituksesta on perinteisesti varattu yli puolet ennalta ohjelmoituihin korjauksiin ja huoltoihin. Sisäilmaongelmien merkitys on viime vuosina korostunut ja niiden selvittely työllisti rakennus- ja talotekniikan tulosyksiköitä myös vuonna Tämä näkyi myös kustannuksissa. Asiakkaiden vaatimukset sisäilman suhteen aiheuttavat kovia ja joskus jopa epärealistisia paineita rakennusten ja tilojen kunnolle. Tavoitteena on pitää rakennukset normien mukaisessa kunnossa, eikä niiden ole tarkoitus olla allergiasaneerattuja. Tämän viestin perille saattamiseen yhteistyökumppaneille ja asiakkaille panostettiin ja tullaan panostamaan myös jatkossa. Vikailmoitusjärjestelmän käyttöönotto, palvelupyynnöt Parantaakseen asiakaspalvelun tasoa ja varmistaakseen palauteviestinnän toimivuuden asiakkaiden ilmoituksiin liittyen siirtyi Vaasan Talotoimi keväällä nykyaikaan koskien vikailmoituksiin ja palvelupyyntöihin liittyviä järjestelyjä. Kiinteistön ylläpidossa otettiin käyttöön kiinteistön ja rakennuksen rakenteisiin, laitteisiin ja ulkoalueisiin liittyvien palvelupyyntöjen ja vikailmoitusten sähköinen vastaanottojärjestelmä. Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon hoitovastuuseen kuului kertomusvuoden lopussa 111 kiinteistöä, jotka muodostuivat 246 eri rakennuksesta. Energiahuollon lisäksi kuuluu kiinteistöjen hoitoon ja ylläpitoon ulkoalueiden hoito sekä kesäettä talvikausina, jätehuolto, teknisten järjestelmien hoito, valaisinhuolto, liputus, asiakaspalveluun liittyvät tehtävät, vartiointi, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmien ylläpito sekä monia muita kiinteistökohtaisia erityishoitotoimenpiteitä. Kiinteistönhoidon menot vuonna 2010 olivat 6,9 milj., josta 4,5 milj. koostui lämpö- ja 15

16 JJS

17 JJS Kuvasarja: Rock-Werstas ennenja jälkeen peruskorjauksen sähköhuollon kustannuksista. Näihin menoeriin loi kylmä ja luminen talvi lisäpaineita aurauksien katoille kertyneen lumen ja jäänpoiston myötä turvallisuudenkin vuoksi. Erimuotoisten työturvallisuustilaisuuksien lisäksi on yksikössä panostettu osana riskienhallintaa mm. paloturvallisuuteen ja ennakoiviin toimenpiteisiin sekä henkilöstölle että asiakkaalle koituvien riskien välttämiseksi. Kiinteistönhoidossa on koko henkilöstön kanssa käsitelty energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelmaa keskittyen erityisesti energianseurantaan, kulutuksen analysointiin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Peruskorjausohjelman toteutuminen Vuoden 2010 peruskorjausohjelma koostui 100:sta eri hankkeesta, jotka kohdistuvat 66:een eri rakennukseen. Arvaamattomiin töihin oli varattu 0,6 milj., jota käytettiin vuoden aikana ilmeneviin tarpeisiin. Lisäksi edelliseltä vuodelta siirtyi keskeneräisiä töitä 0,6 milj. :n edestä. Vuoden 2010 rahoituksesta puolestaan siirtyi seuraavalle vuodelle keskeneräisten ja siirtyvien töiden myötä. Ohjelman hankkeet ovat pääsääntöisesti alle :n. Vuonna 2010 korjattiin kahta tätä isompaa kohdetta: - Isolahden koulun saneerauksen IIvaiheen loppurahoitus ( ) - Myllykatu 18 (Rock Werstas) talotekniikan uusiminen ( ). Peruskorjausohjelman lisäksi tehdään vuosittain muutama erilliskohde, jotka käsitellään valtuuston talousarviokokouksessa erillisinä investointihankkeina. JJS 17

18 JJS Kuulaopiston tanssisali TOIMITILAKANTA JA ASIAKKAAT Kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Poikkeuksina ovat liikelaitokset Vaasan Vesi ja Vaasan Satama, joiden toimintaan liittyvät rakennukset ovat ao. liikelaitosten hallinnassa, kuten myös Vapaa-aikatoimen hallinnoimat eräät ulkoilu- ja urheilualueisiin liittyvät huoltorakennukset. Toimitilat muodostuvat kaupungin suoraan omistamista rakennuksista, kaupungin omistamien osakkeiden kautta hallittavista tiloista sekä markkinoilta sisään vuokratuista tiloista. Kaupungin maaomaisuus on kiinteistö- ja vihertoimen hallinnassa ja Vaasan Talotoimelta peritään maanvuokra. Vaasan Talotoimella oli vuoden 2010 lopussa hallinnassaan 2 toimitiloja m. Uutta huoneistoalaa tuli vuonna yhteensä m ja olemassa olevaa poistui (myyntien, purkamisten, luovutusten ja vuokrasopimusten päätty- 2 misten kautta) m. Nettovaikutuksena huoneistoala 2 väheni 897 m. Koko luvun ajan on tarpeettomista tai huonokuntoisista tiloista luovuttu myymällä tai purkamalla niitä, ja vastaavasti uutta toimitilakantaa on hankittu hallintokuntien tarpeiden täyttämiseksi muun muassa uudisrakentamalla ja vuokraamalla. Näin menetellen hallinnassa oleva toimitilakanta on pysynyt koko 2000 luvun melko tasaisesti noin m :ssä. Vuoden 2010 aikana myytiin 739 m ja 2 purettiin 283 m. Hallinnassa olevista toimitiloista 76,5 % oli vuonna 2010 vuokrattu sisäisille vuokrakalaisille, eli tosin sanoen Vaasan kaupungin hallintokunnille ja liikelaitoksille, ja 12 % ulkoisille vuokralaisille. Vapaita tiloja oli yhteensä 0,5 % ja vuokralle kelpaamatonta ja peruskorjattavana olevaa tilakantaa 11 %. Käyttöaste oli lähes 100 %. Yksi merkittävistä toimitilakantaa koskevista muutoksista oli Vaasan Ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen vuoden alussa, jolloin Vaasan kaupunki ja Vaasan yliopisto solmivat osakassopimuksen. Yhtiöittämisen myötä ulkoisille asiak- 2 kaille vuokrattu osuus tilakannasta kasvoi m, eli yli tuplaten entisestä. 18

19 Hallinnassa oleva toimitilakanta on kuvattu seuraavassa taulukossa. Hallinnassa oleva tilakanta TP 2008 TP 2009 TP 2010 Omat tilat, yhteensä htm Omat rakennukset Osaketilat Markkinoilta sisään vuokratut tilat htm Keskivuokra /m 2 /kk 5,38 5,69 5,77 - Vuokramenot 1000 /v Hallinnassa olevat tilat yhteensä Hallinnassa olevien toimitilojen käyttö TP 2008 TP 2009 TP 2010 Kaupungin omaan käyttöön vuokratut tilat htm Keskivuokra /m 2 /kk 6,02 6,24 6,39 - Vuokratulot 1000 /v Ulosvuokratut htm Keskivuokra /m 2 /kk 4,89 5,65 6,06 - Vuokratulot 1000 /v Vapaat tilat htm Vuokralle kelpaamaton tilakanta - sis. peruskorjattavan/liikenne- ja teknisen tilan Korjausvelka Vaasa on selvityttänyt korjausvelkaansa säännöllisesti vuodesta 2005 lähtien eräiden kaupunkien kanssa. Trellum Consulting Oy:n laatima korjausvelkaindeksi selvitys viidentoista kaupungin toimitilakannan korjausvelan kehityksestä valmistui Vuonna 2010 ei selvityksessä oltu mukana, vaan seuraavan kerran korjausvelkaa suhteessa vertailukaupunkeihin selvitetään vuoden 2011 aikana vuoden 2010 osalta Trellum Korjausvelkaindeksi 2010 hankkeella. 2 Korjausvelka vuonna 2010 oli 28,9 milj. eli 86 /m. Korjausvelka pieneni edelliseen vuoteen verrattuna n. 0,7 milj.. Väheneminen selittyy runsailla peruskorjausinvestoinneilla. Korjausvelka uudisarvosta laskettuna oli 5,5 %. Korjausvelan kasvun kääntyminen vähenemiseksi on hyvä asia. Myytävä huonokuntoinen tilakanta alkaa kuitenkin olla vähissä, joten jatkossa perusparantaminen on ainoa keino pitää velka hallinnassa. Nykyinen perusparannusinvestointien tahti ylittää kulumisen, joten suunta on hyvä. Sisäisten vuokrien määritys perintäkäytäntöön vuonna 1994 ja edellisen kerran vuokria on tarkistettu 1998 ja vuonna Vaasan Talotoimen johtokunta hyväksyi hallintokunnilta perittävät sisäiset vuokrat otettavaksi käyttöön vuoden 2011 alusta alkaen. Vuokrat määritetään kolmen vuoden jaksolle vuosille , mutta hintatasona käytettiin vuoden 2011 oletettua hintatasoa. Mikäli maltilliseksi oletettu kustannusten nousu kiihtyy, joudutaan vuokranmääritykseen palaamaan vuonna Laskennassa mukana olleiden 2 kohteiden vuokrat nousivat keskimäärin 0,65 /m kuukau- 2 2 dessa eli arvosta 6,39 /m kuukaudessa arvoon 7,04 /m kuukaudessa. Vaasan Talotoimi on ollut yhdessä 12 muun kaupungin kanssa mukana Trellum Consulting Oy:n toteuttamassa Tilainfoprojektissa. Tutkimuksen loppuraportti valmistui vuoden 2010 alussa. Vertailun mukaan Vaasan vuokrat ovat ylivoimaisesti maan halvimmat. Muiden selvityksessä mukana olleiden kaupunkien vuokrat olivat % Vaasan kaupunkia korkeammat. Vaasan Talotoimi on ollut mukana myös KTI Kiinteistötieto Oy:n toteuttamassa Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut ja niiden vertailu kehitysprojektissa. Tutkimuskohteina oli 20 kaupunkia. Hallintokunnilta perittävät sisäiset vuokrat tarkistettiin toukokuussa. Vaasassa on siirrytty sisäisten vuokrien 19

20 JJS Päiväkoti Punahilkka JJS

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot