Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

2 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen tehtävänä on toimitilojen järjestäminen kaupungin palvelutuotannon tarpeisiin ja kaupungin omistamien toimitilojen ja kiinteistöjen (/rakennusten) kiinteistönpito liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti. Kaupungin palvelutuotannon järjestäjien tarvitsemat toimitilat tuotetaan omasta tilakannasta tai ulkoa vuokratuista tiloista edullisesti ja lisäarvoa tuottaen. SISÄLLYLUETTELO Toimitilajohtajan katsaus 3 Historiaa - Kohti liikelaitostumista 4 Nykytilanne 4 Organisaatio 5 Henkilöstön lukumäärä ja kehitys 7 Vuoden 2010 strategiset tavoitteet 9 Elinkaariajattelu osana toimintaa ja rakentamista 9 Energiatehokkuussopimus ja sen mukainen toiminta 11 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 11 Tuloksen parantaminen 11 Toiminnan painopisteet Palvelustrategiat 13 Palveluverkkoselvitykset 13 Asiakastyytyväisyyskyselyt 13 Vaasan Talotoimi osana kaupungin omistajastrategiaa 13 Toimitilahankinnan yleiset menettelytapaohjeet 13 Toimitilavarallisuuden johtamisstrategia 14 Viestintästrategia ja suunnitelma 14 Kiinteistöjen ylläpito 15 Vuosikorjausohjelman toteutuminen 15 Vikailmoitusjärjestelmän käyttöönotto, palvelupyynnöt 15 Kiinteistönhoito 15 Peruskorjausohjelman toteutuminen 17 Toimitilakanta ja asiakkaat 18 Korjausvelka 19 Investoinnit 21 Talouden tulokset 23 Liikevaihto ja tulos 23 Tuloslaskelma Tase Tase ja sen tunnusluvut 26 Rahoituslaskelma Kuvat: (JJS) Jaakko J Salo Layout: Jouko Keto Vaasan kaupunki Graafiset palvelut

3 TOIMITILAJOHTAJAN KATSAUS JJS Vaasan Talotoimi liikelaitos jatkoi vuonna 2010 toista toimintavuottaan liikelaitoksena. Vuonna 2009 tehdyt liikelaitostumiseen liittyvät toimenpiteet olivat muuttuneet jo rutiineiksi, ja tältä pohjalta toimintaa oli helppo jatkaa. Toiminta sujui kiitettävästi taloudellisesti haasteellisessa toimintaympäristössä. Käyttötalouden säästövelvoitteista huolimatta saavutettiin kohtuullisen hyvä tulos valtuuston asettama säästötavoite saavutettiin ennakoitua paremmin ja vuoden 2010 tilikauden ylijäämäksi muodostui ,77. Edellisenä vuonna alkaneen mittavan investointiohjelman toteuttaminen sai jatkoa. Vuoden aikana ei valmistunut yhtään isompaa erillisinvestointikohdetta, mutta sen sijaan pienempiä perusparannuskohteita valmistui noin 80. Keskeneräisten ja uusien kohteiden kautta investointiohjelma jatkuu korkeana vielä lähivuosinakin. Kuluneen vuoden aikana uudistettiin ajantasaistamista kaivanneet toimitilavarallisuuden johtamisstrategia sekä toimitilahankinnan yleiset menettelytapaohjeet. Vaasan Talotoimi oli aktiivisesti mukana palveluverkkoselvitysten alulle saattamisessa ja toimi toimitilaasiantuntijan roolissa tehtyjen kouluverkko- ja päiväkotiverkkoselvitysten valmistelussa. Hallintokunnilta perittävät sisäiset vuokrat tarkistettiin toukokuussa. Vaasan Talotoimen johtokunta hyväksyi hallintokunnilta perittävät sisäiset vuokrat otettavaksi käyttöön vuoden 2011 alusta alkaen. Vuokrat määritettiin kolmen vuoden jaksolle vuoden 2011 oletettuun hinta- 2 tasoon pohjautuen, ja ne nousivat keskimäärin 0,65 /m 2 kuukaudessa eli arvosta 6,39 /m kuukaudessa arvoon 2 7,04 /m kuukaudessa. Vaasan Talotoimen johdossa tapahtui muutos, kun pitkän ja ansioituneen uran Vaasan kaupungin palveluksessa tehnyt Heikki M Vehkaoja jäi eläkkeelle ja toimitilajohtajaksi hänen tilalleen astui allekirjoittanut. Lämpimät kiitokset edeltäjälleni yhteisistä vuosista. Suuret kiitokset myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä erityisesti henkilökunnalle kuluneesta vuodesta. Per Strömman Toimitilajohtaja 3

4 Vaasan Talotoimi - liikelaitoksen johtokunta 2010 HISTORIAA - KOHTI LIIKELAITOSTUMISTA Vaasan Talotoimi on aloittanut toimintansa nykyisen organisaatiorakenteen mukaisena vuonna 1992 bruttoyksikkönä. Vuoden 2005 alusta status muuttui laskennallisesti eritytetyksi liikelaitokseksi, jolloin ajattelutapa koko henkilöstön keskuudessa alettiin muuttaa liikelaitosmaiseksi. NYKYTILANNE Vuoden 2009 alusta lähtien Vaasan Talotoimi on toiminut Kuntalain 10 a luvun mukaisena kunnallisena liikelaitoksena. Vaasan Talotoimen toimintaa johtaa yhdeksän luottamushenkilön muodostama johtokunta. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana yksitoista kertaa ja käsitellyt 88 pykälää. Kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa on toiminut Ari Mäkynen (KOK) ja hänen varahenkilönään Marko Heinonen (KOK). Apulaiskaupunginjohtaja Timo Martonen ja teknisen toimen lakimies Sebastian Rönnlund ovat osallistuneet kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Esittelijänä on toiminut Vaasan Talotoimen toimitilajohtaja ja sihteerinä talouspäällikkö. Anni Uhlgrénin erottua syksyllä johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä tuli hänen tilalleen Maarit Kujala. Varsinaiset jäsenet Puolue Varajäsenet Puolue Ahopelto Johanna, pj. KOK Wahlström Liisa KOK Hakala Juha, vpj. KESK Toivainen Mikael KD Jakobsson Peter SFP Koski Marko SFP Katajamäki Johanna SFP Holmlund Lena SFP Remahl Peter KOK Mäkinen Pekka KOK Kujala Maarit SDP Jyrkiäinen Helinä SDP Toikka Kristian SDP Harju Kjell SDP Lehto Anneli VAS Leppäkorpi Minna VIHR Ketolainen Kullervo PS Sulkakoski Tero Pro-Vaasa 4

5 ORGANISAATIO Vaasan Talotoimen organisaatio on kehittynyt vähitellen nykyiseen malliinsa vuodesta 1992 lähtien ja sen pääprosessi on kiinteistönpito. Kiinteistönpito on kaupungin prosessikartalla tukiprosessi, johon sisältyy - Kiinteistöhallinto, isännöinti ja vuokraus - Kiinteistön ylläpito - Rakennuttaminen ja suunnittelu Kiinteistöhallinto, isännöinti ja vuokraus Kiinteistötalouden ja liiketoiminnan ohjaus ja valvonta, tilan ja markkinoiden analysointi, vuokraus ja sopimushallinta, seuranta ja arviointi. Kiinteistön ylläpito Korjausrakentaminen, kiinteistönhoito ja -huolto, kunnossapito Rakennuttaminen ja suunnittelu Suunnittelu, rakentaminen, luovuttaminen, seuranta ja arviointi Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunta Toimitilajohtaja Heikki Vehkaoja (Vt. Per Strömman alkaen) Kiinteistöhallinto, isännöinti ja vuokraus Heikki Vehkaoja (Per Strömman alkaen) Kiinteistön ylläpito Per Strömman (Petteri Väkelä, Aarne Sokero, Timo Kinnari alkaen) Rakennuttaminen ja suunnittelu Markku Ahola Kiinteistönhoito Petteri Väkelä Talotekninen kunnossapito ja huolto Aarne Sokero Rakennustekninen kunnossapito ja huolto Timo Kinnari Omajohtoinen rakentaminen Per Strömman (Petteri Väkelä, Aarne Sokero, Timo Kinnari alkaen) 5

6 JJS Heikki M Vehkaojan eläkejuhlia vietettiin syyskuun lopulla 2010 Maaherran talolla. Muun muassa lapsenlapset pitävät huolen siitä, että puuhaa eläkepäivillä riittää.

7 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA KEHITYS Vuoden 2010 lopussa oli Vaasan Talotoimen palveluksessa 107 vakituista ja 2 määräaikaista henkilöä. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli tuolloin 50 vuotta. Taulukko kuvaa vakituisen henkilökunnan määrää ja lukumäärän muutoksia viimeisen viiden vuoden aikana Virat Toimet Tuntipalkkaiset Vakituiset yhteensä Vaasan Talotoimen johdossa tapahtui muutos, kun pitkän ja ansioituneen uran Vaasan kaupungin palveluksessa tehnyt Heikki M Vehkaoja jäi eläkkeelle lokakuun alussa ja toimitilajohtajaksi hänen tilalleen astui joulukuussa virkaan valittu Per Strömman. Heikki M Vehkaojan ura Vaasan kaupungilla alkoi vuonna 1975 Vesilaitoksella. Vaasan Talotoimen johtajana toimimisen ohella hän ehti tehdä uraa myös jätekeskus Stormossenilla sekä teknisenä apulaiskaupunginjohtajana. Vuosia Vaasan kaupungin palveluksessa kertyi yhteensä 35. Rakennusinsinööri Per Strömman valittiin Vaasan Talotoimen toimitilajohtajan virkaan liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa Strömman on toiminut Vaasan kaupungin ja myöhemmin Vaasan Talotoimi liikelaitoksen palveluksessa vuodesta 1983 lähtien. Vanhuuseläkkeelle siirtyi toimitilajohtajan lisäksi 3 henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä vuoden 2010 lopussa oli 9 henkilöä. Vuoden aikana oli yksi henkilö irtisanoutunut. Eläköityvän henkilöstön tilalle on rekrytoitu ennakoidusti uutta henkilöstöä parin viime vuoden aikana. Vuonna 2010 rekrytoitiin kolme uutta työntekijää vakinaiseen työsuhteeseen. Avoinna olevista vakansseista saatiin täytettyä suunnitteluinsinöörin, rakennustöidenvalvojan sekä sähköinsinöörin toimet. Kaikkia avoinna olevia vakansseja ei saatu täytettyä, joten edelleen on tarvetta ainakin lvivalvojalle ja työnjohtajalle. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi järjestettiin sisäistä ja ulkoista koulutusta. Neljä henkilöä suoritti tekniikan erikoisammattitutkinnon (TEAT) ja yksi henkilö johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Muut vuoden 2010 aikana suoritetut koulutukset pääalueittain: Osallistujia Koulutuspäiviä Tietohallinta, viestintä 3 3 Taloushallinto ja hankinnat 8 2 Työsuojelu, työturvallisuus 27 1,5 Rakentaminen, energiat, rakennus- ja talotekninen Henkilöstö-, luottamustehtävät ,5 JJS 7

8 Henkilötyöpäiviä on näihin koulutuksiin käytetty lähes 70. Lisäksi on osana normaalia toimintaa järjestetty useita lyhyempiä koulutustapahtumia henkilöstön keskuudessa järjestelmiin, työprosesseihin tai ohjeistuksiin liittyen. Kaupungin uuden käytännön mukaan ei työyhteisökyselyä toteuteta vuosittain. Seuraava kysely tehdään vuonna Työryhmissä on edelleen käsitelty vuoden 2009 saatuja tuloksia osana työtyytyväisyyden kehittämistä. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista tuettiin muun muassa tarjoamalla mahdollisuuksia fyysisen kunnon ylläpitämiseen. Vireä Vaasa-liikuntatarjottimen antimien lisäksi on tarjottu muun muassa mahdollisuus hakeutua kuntoremonttikursseille sekä muun tyyppiseen kuntoutukseen. Lisäksi järjestettiin yhteistoiminta- ja virkistyspäiviä, kuten Teknisen toimen tykypäivä, Vaasan Talotoimen yhteiset harjakaiset, Elorieha ja Teknisen toimen pikkujoulut. Syksyn aikana maastoutettiin koko henkilöstön osalta osana kaupungin työhyvinvointiohjelmaa oleva varhainen tuki ja onnistunut työhönpaluu toimintaohjelma (Vartu). Onnistuneen toimintaohjelman jalkauttamisen myötä jaettiin koko henkilöstölle 0,7 prosentin suuruinen tuloksellisuuserä palkkoihin. Vaasan Talotoimessa perustettiin sekasählyjoukkue keväällä pidettyyn Vireä Vaasa-turnaukseen. Joukkue on jatkanut toimintaansa viikoittain salivuoron järjestyttyä syksyn alusta lähtien. Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 14,42 päivää henkilöä kohden. Edellisvuoden vastaava luku oli 16. Merkittävä vaikutus poissaolojen määrään oli pitempijaksoisilla yksittäisillä sairauslomilla. Yhteensä 99 henkilötyöpäivää johtui työtapaturmista (233) ja 74 päivää liikennetai vapaa-ajan tapaturmista (219). Vaasan Talotoimen kehittämisryhmä perustettiin vuonna 2005 ja se koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista sekä työsuojelun edustajista. Ryhmä toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä mm. kehittämiseen ja työsuojeluun liittyvissä asioissa. Sen lisäksi mitä kaupungin yhteistoimintasopimus edellyttää, on tavoitteena, että kehittämisryhmä toimii aktiivisesti Vaasan Talotoimen henkilöstön yhteistoiminnan lisäämiseksi ja syventämiseksi. Vaasan Talotoimen kehittämisryhmä kokoontui vuonna 2010 yhteensä neljä kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. työyhteisökyselyn palautetta, työhyvinvointi- ja työsuojeluaiheita, palkka- ja palkkioasioita sekä keskeisiä strategiaan ja talouteen liittyviä kysymyksiä. Toimitilajohtajan apuna on kerran kuukaudessa kokoontunut neljä eri johtoryhmää; johtoryhmä, laajennettu johtoryhmä, toimitilaryhmä sekä hankeryhmä. Ryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti vuoden 2010 aikana, kukin ryhmä neljän viikon välein. JJS

9 JJS VUODEN 2010 STRATEGISET TAVOITTEET Vaasan Talotoimen strategiset tavoitteet pohjautuvat liiketoimintasuunnitelmaan ja osaltaan tukevat kaupungin visiota ja strategiaa. Vuonna 2010 otettiin käyttöön ensimmäisen kerran Vaasan Talotoimen tuloskortti, joka sisältää liikelaitoksen toiminnalliset painopisteet ja strategiset tavoitteet, niiden saavuttamisen kannalta tärkeät kriittiset menestystekijät sekä saavutusten todentamista kuvaavat mittarit. Vuoden 2010 strategiset tavoitteet olivat: elinkaariajattelun saattaminen ohjaamaan investointien suunnittelua ja toteutusta energiansäästösopimuksen toteuttaminen riskien hallinnan ja sisäinen valvonnan toteuttaminen Vaasan Talotoimen tuloksen parantaminen Kunkin painopistealueen kohdalla on tavoitteet jaoteltu neljään näkökulmaan; talous, asiakas, prosessit ja henkilöstö. Elinkaariajattelu osana toimintaa ja rakentamista Elinkaariajattelu on viime aikoina lisääntynyt rakennus- ja kiinteistöalalla. Tämä näkyy myös Vaasan Talotoimen toiminnassa - rakentamistalouden tarkastelussa on painopis- tettä alettu siirtämään rakennuskustannuksista enemmän koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Elinkaariajattelu otettiin vuonna 2010 ensimmäistä kertaa yhdeksi toimintaa ohjaavaksi strategiseksi tavoitteeksi. Elinkaariajattelun mukainen toiminta pyritään siten huomioimaan kaikessa toiminnassa, eli suunnittelu- ja rakentamisprosessissa sekä muissa kiinteistönpidon prosesseissa. Kiinteistöalan ympäristövaikutukset ovat tunnetusti suuret. Rakennuksen merkittävimmät ympäristöominaisuudet koko sen elinkaaren ajaksi määräytyvät uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnitteluvaiheessa - suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla voidaan huomattavasti vaikuttaa rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin. Muun muassa rakennustoiminnan ympäristövaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen etenkin rakennuksen käytön aikaisina ympäristökuormina, esimerkiksi energian- ja vedenkulutuksena sekä hiilidioksidipäästöinä. Vaasan Talotoimi vaikuttaa hallinnoimiensa kiinteistöjen rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvaan luonnonvarojen kulutukseen sekä päästöihin normaalien ylläpito-ohjelmien ja toimenpiteiden lisäksi mm. laite- ja materiaalivalinnoilla. Uusien tilojen tarvetta vähennetään tilojen tehokasta käyttöä edistävillä tilakonsepteilla sekä tarjoamalla asiakkaille 9

10 JJS Rock-Werstas.

11 Rock-Werstaan sisätilat. JJS tilankäytön tehostamiseen tähtääviä palveluita. Vaasan Talotoimi vähentää ympäristövaikutuksia myös opastamalla asiakkaitaan energian- ja vedenkulutuksen vähentämisessä ja edellyttämällä omalta henkilökunnaltaan ja kiinteistönhoitopalvelujen tuottajilta hyvää ympäristöasioiden hallintaa. Energiatehokkuussopimus ja sen mukainen toiminta Vaasan kaupunki ja Työ- ja elinkeinoministeriö ovat allekirjoittaneet energiatehokkuussopimuksen vuosille Sopimuksen tavoitteena on yhteistoiminta sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, joita valtioneuvoston eduskunnalle antaman selonteon mukaiset Suomen energia ja ilmastostrategian tavoitteet edellyttävät. Sopimuksella pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Kaupunginhallitus hyväksyi energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman. Energiatehokkuussopimuksen keskeinen tavoite Vaasan kaupungin osalta on 9 % (=8,46 GWh) ohjeellinen energiansäästö kaudella Vaasan kaupunki on asettanut energiansäästön välitavoitteiksi 2,82 GWh vuodelle 2010 ja 5,64 GWh vuodelle Vaasan Talotoimen energiansäästön kokonaistavoi- 3 te on 6,5 GWh (noin / 4 koko kaupungin tavoitteesta) ja vuoden 2010 välitavoite 2,17 GWh. Vaasan kaupungin energiankäytön tavoitteiden määrittelemiseksi ja toiminnan ohjaamiseksi on perustettu energianhallintaryhmä. Vaasan Talotoimen vastuulla on sopimuksen mukaisten toimenpiteiden ja kulutusten raportointi vuosittain sopimuksen velvoitteiden mukaisesti. Vuosittain huhtikuun loppuun mennessä raportoidaan Motivalle sopimukseen liittyvästä edellisen vuoden energiankäytöstä, sopimuksen mukaisista toimenpiteistä sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Energiansäästösopimuksen toteuttaminen on myös ollut yksi Vaasan Talotoimen strategisista tavoitteista. Työryhmissä/-yksiköissä on analysoitu energiansäästösopimuksen mukaisten prosessien kehittämistä sekä mietitty konkreettisia pitkävaikutteisia tavoitteita energiansäästöjen saavuttamiseksi. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kokonaisvaltainen riskienhallinta kuuluu Vaasan Talotoimen hyvään hallintotapaan. Riskienhallinta on osa johtamista ja mukana kaikessa päätöksenteossa Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Vaasan Talotoimessa sisäistä valvontaa toteutetaan normaaliin toimintaan sisältyvänä organisaation kaikilla tasoilla. Vuonna 2010 alkaneena ja vuoden 2011 loppuun saakka jatkuvana strategisena tavoitteena on riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimiminen osana jokapäiväistä toimintaa ja prosesseja. Kuluneen vuoden aikana päivitettiin vuonna 2009 laadittu riskienhallintapolitiikka sekä arvioitiin sisäisen valvonnan toteutuminen ja tila. Tuloksen parantaminen Vuoden 2010 toimintaympäristölle ja taloudelle asetti haasteita paineet käyttötalouden säästötoimista. Toimintaa ohjaisi valtuuston asettama poikkeuksellisen tiukka :n säästövelvoite. Strategisena tavoitteena oli tästä johtuen taloudellisen tuloksen parantaminen vuonna Tavoitteena oli saada koko henkilökunta omalta osaltaan täysillä panostamaan tuloksen parantamiseen. Lopputulos olikin, että säästötavoite saavutettiinkin huomattavasti ennakoitua paremmin. 11

12 JJS VAO-VAKK Metallin ja Sähkön uudisrakennus.

13 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2010 Palvelustrategiat Kaupunginjohtaja Markku Lumio asetti keväällä palvelustrategiatyöryhmän. Ryhmän tehtävänä oli laatia kaupungin ensimmäinen palvelustrategia, jossa määritellään kaupungin keskeisimpien palvelujen tuottamis- ja järjestämistapa. Toimitilajohtaja on ollut työryhmän jäsen ja johtokunta on linjannut omalta osaltaan palvelustrategioita. Vaasan Talotoimi on toimitiloja asiakkaalle luovuttaessaan selkeästi tuotannollisen tukipalvelun tuottaja. Toimitilojen omistamiseen liittyvässä toiminnoissa Vaasan Talotoimi on mukana kaupungin strategisen johtamisen alueella. Palveluverkkoselvitykset Kaupungin hallintokuntia pyydettiin laatimaan palveluverkkoselvityksiä oman sektorinsa toiminnan osalta. Selvitysten tuli tukeutua tulevaisuuden visioihin ja niiden tavoitteena on helpottaa kaupungin pitkän aikavälin taloudellista ohjausta. Palveluverkkoselvitysten laadinta parantaa toimitilojen kokonaisuuden hallintaa. Tulevaisuudessa laadittavien (toimitilojen) tarveselvitysten tulisi tukeutua laadittuihin palveluverkkoselvityksiin. Vaasan Talotoimi toimi tämän vuoksi aktiivisesti, jotta eri hallintokunnissa ryhdyttäisiin palveluverkkoselvityksiä laatimaan. Vaasan Talotoimen edustajat ilmoittivat halukkuutensa olla mukana palveluverkkoselvitysten valmistelussa toimitila-asiantuntijoina sekä avustamassa tiloihin liittyvän materiaalin/tiedon tuottamisessa. Vuoden 2010 aikana kasvatus- ja opetusvirasto valmisteli kouluverkkoselvityksen peruskoulujen osalta ja se hyväksyttiin heidän edustajien esittelemänä kaupungin tilahallintoryhmässä. Selvitystä hyödynnetään jatkossa myös koulujen peruskorjauspriorisoinneista päätettäessä. Kasvatus- ja opetusvirasto on työstänyt myös päiväkotiverkkoselvitystä. Aikanaan hyväksyttävä selvitys antaa toivon mukaan eväät tulevien päivätilaratkaisujen osalta tehtäviin päätöksiin. Asiakastyytyväisyyskyselyt Vaasan Talotoimi on ollut mukana vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 KTI Kiinteistötieto Oy:n tekemässä ja toteuttamassa asiakastyytyväisyysvertailussa. Vuonna 2010 ei KTI:n asiakastyytyväisyyskyselyä ole järjestetty, mutta Vaasan Talotoimen henkilöstö on aktiivisesti hyödyntänyt vuoden 2009 palautteita sekä normaalissa työskentelyssään että työryhmissä kehittämiskohteiden kartoituksessa ja työstämisessä. Seuraava KTI:n asiakastyytyväisyyskysely tullaan toteuttamaan vuoden 2011 alkukeväällä. Vaasan Talotoimi osana kaupungin omistajastrategiaa Vaasan kaupungin strategiaan perustuvissa toiminnallisissa tavoitteissa vuodelle 2010 oli laaditaan kaupungin omistajastrategia ja uudistetaan konserniohjeet. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tuli Toimitilahankintojen yleiset menettelytapaohjeet ja Toimitilavarallisuuden johtamisstrategia tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2010 aikana. Toimitilahankinnan yleiset menettelytapaohjeet Vaasan Talotoimen liikelaitostumisen ja Vaasan kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen myötä oli toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden päivitys tullut ajankohtaiseksi. Edellisen kerran toimitilahankinnan yleiset menettelytapaohjeet oli hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna Esitys toimitilahankinnan yleisiksi menettelytapaohjeiksi valmisteltiin vuoden aikana Vaasan Talotoimen ja Vaasan kaupungin taloustoimen yhteistyöllä. Valmisteluun otti kantaa myös Vaasan kaupungin tilahallintoryhmä, jonka rooli toimitilojen hankinnan kannalta on merkittävä. Vaasan Talotoimi saa tilahallintoryhmän kautta kaupungin johdon tuen ja tarvittavat päätökset hankkeita valmisteltaessa. Aiemmin hyväksyttyihin ohjeisiin lisättiin uutena asiana toimitilojen käsittely kilpailutettaessa palveluja toimitiloineen. Toimitilahankinta tulee uuden ohjeen mukaan myös palvelun kilpailutustilanteessa käsitellä tarveselvitystä vastaavalla tavalla huomioiden erityisesti kilpailutuksen vaikutus palveluverkkoihin sekä olemassa olevaan kaupungin tilakantaan. Samoin tilahallintoryhmän tehtäviin lisättiin toimitilavarallisuuden - osto- ja myyntitoiminnan - ohjaus. Johtokunta hyväksyi osaltaan luonnoksen Toimitilahankinnan yleisiksi menettelytapaohjeiksi edelleen kaupungin hallituksen ja valtuuston jatkokäsittelyä ja hyväksymistä varten. 13

14 Vöyrinkaupungin koulun O-kiinteistön ja Kuulaopiston auditorio. JJS Toimitilavarallisuuden johtamisstrategia Vaasan Talotoimi liikelaitoksella on kaupunginvaltuuston hyväksymällä johtosäännöllä määrätty paitsi suorassa omistuksessa olevan toimitilavarallisuuden johtaminen myös toimitilojen vuokraus palvelutuotannon käyttöön. Vastuu toimitilavarallisuuden strategisesta johtamisesta on Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunnalla ja toimitilajohtajalla osana haltuun luovutetun toimitilakannan kiinteistönpitoa. Johtokunta on määritellyt tähän liittyen strategisille tavoitteille kriittiset menestystekijät liiketoimintasuunnitelmassa, minkä lisäksi se asettaa toiminnalliset tavoitteet vuosittain talousarviossa. Viestintästrategia ja suunnitelma Vaasan kaupungin strategiaan perustuvissa toiminnallisissa tavoitteissa vuodelle 2010 oli Vahvistetaan viestinnällä Vaasan Tunnettuutta ja vetovoimaisuutta. Vaasan Talotoimi laati kuluneen vuoden aikana viestintästrategian ja sen osana sitä viestintäsuunnitelman vuodelle Pääpainona viestintästrategiassa oli viestinnän nykytilan kartoitus Vaasan Talotoimessa sen toimivuus ja arviointi. Viestintäsuunnitemassa 2011 keskitytään tulevan vuoden viestintätoimenpiteisiin sekä mahdollisiin kehittämiskohteisiin ja niiden toteuttamiseen. Johtokunta käsitteli ja hyväksyi omalta osaltaan Toimitilavarallisuuden johtamisstrategiaan sisältyvät strategiset tavoitteet ja linjaukset toimitettavaksi kaupunginhallitukselle ja otettavaksi huomioon kun valtuuston päätöksen mukaista kaupungin omistajastrategiaa valmistellaan. 14

15 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO JJS Vuosikorjausohjelman toteutuminen Rakennus- ja talotekniikan tulosyksiköt huolehtivat yhdessä Vaasan Talotoimen hallinnoimien kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta. Tärkeä osa kunnossapitoa on vuosittaisten korjausohjelmien ja määräaikaishuoltojen suunnittelu, laatiminen ja toteutus. Tekniset korjaustarpeet ja asiakkaiden esittämät korjausesitykset valmistellaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Rakennus- ja talotekniikan tulosyksiköt hoitavat myös ennakoimattomat ja äkilliset vikakorjaukset, muutostyöt ja huollot. Asiakkaiden muuttuneisiin toiminnallisiin tarpeisiin liittyvät muutostyökorjaukset tehdään asiakkaan kustantamana tilaustyönä tulosyksiköiden toimesta. Töihin sisältyy rakennus-, maalaus-, LVI- ja sähköteknisiä hankkeita. Palvelupyyntöjen ja akuuttien korjausten käsittely hoidetaan kiinteässä yhteistyössä kiinteistönhoidon tulosyksikön kanssa. Rakennus- ja talotekniikan tulosyksiköiden kustannukset vuonna 2010 olivat 2,2 milj.. Yli 2 miljoonan euron rahoituksesta on perinteisesti varattu yli puolet ennalta ohjelmoituihin korjauksiin ja huoltoihin. Sisäilmaongelmien merkitys on viime vuosina korostunut ja niiden selvittely työllisti rakennus- ja talotekniikan tulosyksiköitä myös vuonna Tämä näkyi myös kustannuksissa. Asiakkaiden vaatimukset sisäilman suhteen aiheuttavat kovia ja joskus jopa epärealistisia paineita rakennusten ja tilojen kunnolle. Tavoitteena on pitää rakennukset normien mukaisessa kunnossa, eikä niiden ole tarkoitus olla allergiasaneerattuja. Tämän viestin perille saattamiseen yhteistyökumppaneille ja asiakkaille panostettiin ja tullaan panostamaan myös jatkossa. Vikailmoitusjärjestelmän käyttöönotto, palvelupyynnöt Parantaakseen asiakaspalvelun tasoa ja varmistaakseen palauteviestinnän toimivuuden asiakkaiden ilmoituksiin liittyen siirtyi Vaasan Talotoimi keväällä nykyaikaan koskien vikailmoituksiin ja palvelupyyntöihin liittyviä järjestelyjä. Kiinteistön ylläpidossa otettiin käyttöön kiinteistön ja rakennuksen rakenteisiin, laitteisiin ja ulkoalueisiin liittyvien palvelupyyntöjen ja vikailmoitusten sähköinen vastaanottojärjestelmä. Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon hoitovastuuseen kuului kertomusvuoden lopussa 111 kiinteistöä, jotka muodostuivat 246 eri rakennuksesta. Energiahuollon lisäksi kuuluu kiinteistöjen hoitoon ja ylläpitoon ulkoalueiden hoito sekä kesäettä talvikausina, jätehuolto, teknisten järjestelmien hoito, valaisinhuolto, liputus, asiakaspalveluun liittyvät tehtävät, vartiointi, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmien ylläpito sekä monia muita kiinteistökohtaisia erityishoitotoimenpiteitä. Kiinteistönhoidon menot vuonna 2010 olivat 6,9 milj., josta 4,5 milj. koostui lämpö- ja 15

16 JJS

17 JJS Kuvasarja: Rock-Werstas ennenja jälkeen peruskorjauksen sähköhuollon kustannuksista. Näihin menoeriin loi kylmä ja luminen talvi lisäpaineita aurauksien katoille kertyneen lumen ja jäänpoiston myötä turvallisuudenkin vuoksi. Erimuotoisten työturvallisuustilaisuuksien lisäksi on yksikössä panostettu osana riskienhallintaa mm. paloturvallisuuteen ja ennakoiviin toimenpiteisiin sekä henkilöstölle että asiakkaalle koituvien riskien välttämiseksi. Kiinteistönhoidossa on koko henkilöstön kanssa käsitelty energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelmaa keskittyen erityisesti energianseurantaan, kulutuksen analysointiin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Peruskorjausohjelman toteutuminen Vuoden 2010 peruskorjausohjelma koostui 100:sta eri hankkeesta, jotka kohdistuvat 66:een eri rakennukseen. Arvaamattomiin töihin oli varattu 0,6 milj., jota käytettiin vuoden aikana ilmeneviin tarpeisiin. Lisäksi edelliseltä vuodelta siirtyi keskeneräisiä töitä 0,6 milj. :n edestä. Vuoden 2010 rahoituksesta puolestaan siirtyi seuraavalle vuodelle keskeneräisten ja siirtyvien töiden myötä. Ohjelman hankkeet ovat pääsääntöisesti alle :n. Vuonna 2010 korjattiin kahta tätä isompaa kohdetta: - Isolahden koulun saneerauksen IIvaiheen loppurahoitus ( ) - Myllykatu 18 (Rock Werstas) talotekniikan uusiminen ( ). Peruskorjausohjelman lisäksi tehdään vuosittain muutama erilliskohde, jotka käsitellään valtuuston talousarviokokouksessa erillisinä investointihankkeina. JJS 17

18 JJS Kuulaopiston tanssisali TOIMITILAKANTA JA ASIAKKAAT Kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Poikkeuksina ovat liikelaitokset Vaasan Vesi ja Vaasan Satama, joiden toimintaan liittyvät rakennukset ovat ao. liikelaitosten hallinnassa, kuten myös Vapaa-aikatoimen hallinnoimat eräät ulkoilu- ja urheilualueisiin liittyvät huoltorakennukset. Toimitilat muodostuvat kaupungin suoraan omistamista rakennuksista, kaupungin omistamien osakkeiden kautta hallittavista tiloista sekä markkinoilta sisään vuokratuista tiloista. Kaupungin maaomaisuus on kiinteistö- ja vihertoimen hallinnassa ja Vaasan Talotoimelta peritään maanvuokra. Vaasan Talotoimella oli vuoden 2010 lopussa hallinnassaan 2 toimitiloja m. Uutta huoneistoalaa tuli vuonna yhteensä m ja olemassa olevaa poistui (myyntien, purkamisten, luovutusten ja vuokrasopimusten päätty- 2 misten kautta) m. Nettovaikutuksena huoneistoala 2 väheni 897 m. Koko luvun ajan on tarpeettomista tai huonokuntoisista tiloista luovuttu myymällä tai purkamalla niitä, ja vastaavasti uutta toimitilakantaa on hankittu hallintokuntien tarpeiden täyttämiseksi muun muassa uudisrakentamalla ja vuokraamalla. Näin menetellen hallinnassa oleva toimitilakanta on pysynyt koko 2000 luvun melko tasaisesti noin m :ssä. Vuoden 2010 aikana myytiin 739 m ja 2 purettiin 283 m. Hallinnassa olevista toimitiloista 76,5 % oli vuonna 2010 vuokrattu sisäisille vuokrakalaisille, eli tosin sanoen Vaasan kaupungin hallintokunnille ja liikelaitoksille, ja 12 % ulkoisille vuokralaisille. Vapaita tiloja oli yhteensä 0,5 % ja vuokralle kelpaamatonta ja peruskorjattavana olevaa tilakantaa 11 %. Käyttöaste oli lähes 100 %. Yksi merkittävistä toimitilakantaa koskevista muutoksista oli Vaasan Ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen vuoden alussa, jolloin Vaasan kaupunki ja Vaasan yliopisto solmivat osakassopimuksen. Yhtiöittämisen myötä ulkoisille asiak- 2 kaille vuokrattu osuus tilakannasta kasvoi m, eli yli tuplaten entisestä. 18

19 Hallinnassa oleva toimitilakanta on kuvattu seuraavassa taulukossa. Hallinnassa oleva tilakanta TP 2008 TP 2009 TP 2010 Omat tilat, yhteensä htm Omat rakennukset Osaketilat Markkinoilta sisään vuokratut tilat htm Keskivuokra /m 2 /kk 5,38 5,69 5,77 - Vuokramenot 1000 /v Hallinnassa olevat tilat yhteensä Hallinnassa olevien toimitilojen käyttö TP 2008 TP 2009 TP 2010 Kaupungin omaan käyttöön vuokratut tilat htm Keskivuokra /m 2 /kk 6,02 6,24 6,39 - Vuokratulot 1000 /v Ulosvuokratut htm Keskivuokra /m 2 /kk 4,89 5,65 6,06 - Vuokratulot 1000 /v Vapaat tilat htm Vuokralle kelpaamaton tilakanta - sis. peruskorjattavan/liikenne- ja teknisen tilan Korjausvelka Vaasa on selvityttänyt korjausvelkaansa säännöllisesti vuodesta 2005 lähtien eräiden kaupunkien kanssa. Trellum Consulting Oy:n laatima korjausvelkaindeksi selvitys viidentoista kaupungin toimitilakannan korjausvelan kehityksestä valmistui Vuonna 2010 ei selvityksessä oltu mukana, vaan seuraavan kerran korjausvelkaa suhteessa vertailukaupunkeihin selvitetään vuoden 2011 aikana vuoden 2010 osalta Trellum Korjausvelkaindeksi 2010 hankkeella. 2 Korjausvelka vuonna 2010 oli 28,9 milj. eli 86 /m. Korjausvelka pieneni edelliseen vuoteen verrattuna n. 0,7 milj.. Väheneminen selittyy runsailla peruskorjausinvestoinneilla. Korjausvelka uudisarvosta laskettuna oli 5,5 %. Korjausvelan kasvun kääntyminen vähenemiseksi on hyvä asia. Myytävä huonokuntoinen tilakanta alkaa kuitenkin olla vähissä, joten jatkossa perusparantaminen on ainoa keino pitää velka hallinnassa. Nykyinen perusparannusinvestointien tahti ylittää kulumisen, joten suunta on hyvä. Sisäisten vuokrien määritys perintäkäytäntöön vuonna 1994 ja edellisen kerran vuokria on tarkistettu 1998 ja vuonna Vaasan Talotoimen johtokunta hyväksyi hallintokunnilta perittävät sisäiset vuokrat otettavaksi käyttöön vuoden 2011 alusta alkaen. Vuokrat määritetään kolmen vuoden jaksolle vuosille , mutta hintatasona käytettiin vuoden 2011 oletettua hintatasoa. Mikäli maltilliseksi oletettu kustannusten nousu kiihtyy, joudutaan vuokranmääritykseen palaamaan vuonna Laskennassa mukana olleiden 2 kohteiden vuokrat nousivat keskimäärin 0,65 /m kuukau- 2 2 dessa eli arvosta 6,39 /m kuukaudessa arvoon 7,04 /m kuukaudessa. Vaasan Talotoimi on ollut yhdessä 12 muun kaupungin kanssa mukana Trellum Consulting Oy:n toteuttamassa Tilainfoprojektissa. Tutkimuksen loppuraportti valmistui vuoden 2010 alussa. Vertailun mukaan Vaasan vuokrat ovat ylivoimaisesti maan halvimmat. Muiden selvityksessä mukana olleiden kaupunkien vuokrat olivat % Vaasan kaupunkia korkeammat. Vaasan Talotoimi on ollut mukana myös KTI Kiinteistötieto Oy:n toteuttamassa Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut ja niiden vertailu kehitysprojektissa. Tutkimuskohteina oli 20 kaupunkia. Hallintokunnilta perittävät sisäiset vuokrat tarkistettiin toukokuussa. Vaasassa on siirrytty sisäisten vuokrien 19

20 JJS Päiväkoti Punahilkka JJS

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi -

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - 2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 81 8961 80 8 6242 88 7 4212 51 50 1 52 57 10 9 4455 14 4 6 17 8013 724 2 135 k k k 20P k lava 20 7 3 20-3 8352 15 3 8 4 3 kt 2 4 24 3982 20P k 1 9042 3979 2 1 ar k 3980 8 20-46-5-8 20-46-5-6 34 134.1 133.8

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS Valtuusto piti kokouksensa 16.6.2012 torilla. Kuvaaja Eve Toivola 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Valtuusto 23.6.2015 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot