Vaarallisten säätilanteiden vaikutus pelastuslaitosten työhön. Pro gradu tutkielma Koulutussarja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaarallisten säätilanteiden vaikutus pelastuslaitosten työhön. Pro gradu tutkielma Koulutussarja 2012-2013"

Transkriptio

1 Vaarallisten säätilanteiden vaikutus pelastuslaitosten työhön Pro gradu tutkielma Koulutussarja Kerttu Kotakorpi

2 VAARA- eli LUOVA-tiedotteiden kehittäminen pelastuslaitosten näkökulmasta - hanke Rahoitus Palosuojelurahastosta Suomen palopäällystöliitto ja Ilmatieteen laitos Tavoite tutkia sään vaikutuksia pelastuslaitosten työhön ja kehittää tulosten perusteella tiedotteita Gradu jakaa tietoa pelastuslaitoksissa ja muissa organisaatioissa Koulutussarja Mikkeli, Tampere, Oulu, Seinäjoki, Helsinki, Turku Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

3 Esityksen rakenne VAARA eli LUOVA-tiedote Gradu Tutkimuksen tavoitteet Tutkimusaineisto ja käytetyt menetelmät Tutkitut pelastustehtävät ja niiden yhteys säähän Johtopäätökset Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

4 VAARA-tiedote on LUOVA-tiedote vuoden 2013 alusta lähtien Syynä uusi kesäkuussa voimaan astuva vaaratiedotelaki LUOVA on Ilmatieteen laitoksen ylläpitämä luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmä Portaalin kautta välitetään tietoa luonnononnettomuuksista Suomessa sekä ulkomailla LUOVA-tiedote ja LUOVA-portaali erilliset palvelut! Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

5 LUOVA-tiedote Sää- ja turvallisuuskeskuksessa LUOVA-päivystäjä virka-aikaan, muulloin päivitys tilanteen mukaan Heräteviesti sisältää olennaisimmat tiedot: vaara-aika ja -alue, tiedotteen syy, tilanteen lyhyt kuvaus, linkki tiedotteeseen Tiedotteessa mahdollisimman tarkasti vaara-aika ja alue, vaaraa aiheuttava ilmiö, tilanteen vaarallisuusaste, säätilanteen todennäköisin kehitys, ennusteeseen liittyvät epävarmuudet Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

6 Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

7 LUOVA-tiedote Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

8 LUOVA-tiedote Vuosittain tiedotetta, eri säätilannetta Vuonna 2012 vain 60, 28 eri säätilanteessa Lisäksi viikonlopun sääkatsaus perjantaisin Varautumisaikaa useista päivistä alle vuorokauteen Tiedottaminen pyritään aloittamaan 6-72 tuntia ennen tilannetta Talvella ennakointiaika voi olla jopa 72 tuntia Kesäaikaan usein 6-24 tuntia Myrsky- ja ukkospuuskia koskeneiden tiedotteiden ennakointiaika vuosina noin tuntia Tiedotteita aluksi 1-2 päivässä, tilanteen ollessa päällä 3-5 päivässä Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

9 Ilmiön vaarallisuus Esimerkkejä ilmiöistä Esimerkkejä seurauksista Säätilanne ei aiheuta välitöntä vaaraa, mutta voi aiheuttaa ihmisille ja omaisuudelle haittaa Runsas lumi/vesisade, lumen kinostuminen, kireä pakkanen Erittäin huono ajokeli, raideliikenteen ongelmat, putkistovahingot, pakkasen aiheuttamat terveysongelmat Säätilanne aiheuttaa vaaran säälle alttiissa toiminnassa Säätilanne on vaarallinen Runsas lumi/vesisade, erittäin puuskainen tuuli Voimakas myrsky, voimakkaat syöksyvirtaukset, suuret rakeet Erittäin huono ajokeli, tulviminen, vähäiset puustovahingot Yleiset puustovahingot, vahingot kiinteistöille, ajoneuvoille ja sähkölinjoille Säätilanne on erittäin vaarallinen Erittäin voimakas myrsky, äärimmäisen voimakkaat ukkospuuskat Laaja-alaiset tai alueellisesti erittäin pahat puustovahingot, pitkät sähkökatkot mahdollisia Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

10 LUOVA-tiedotteiden vaarallisuusluokat Ilmiön vaarallisuus Säätilanne ei aiheuta välitöntä vaaraa, mutta voi aiheuttaa ihmisille ja omaisuudelle haittaa Säätilanne aiheuttaa vaaran säälle alttiissa toiminnassa Säätilanne on vaarallinen Säätilanne on erittäin vaarallinen Yhteensä Eri vaarallisuusluokkien esiintyminen vuosittain Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

11 LUOVA-tiedotteiden ilmiöt Vilkkainta aikaa keskikesä ja alkutalvi Kesällä voimakkaat ukkospilvet ja niihin liittyvät rankkasateet, raesateet ja syöksyvirtaukset Talvisin voimakkaiden matalapaineiden tuulet ja lumipyryt Toiminta on laajentunut ja huomioi laajemmin ääreviä sääilmiöitä Suomessa ja ajoittain myös Suomen ulkopuolella Esimerkiksi Islannin tuhkapilvi Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

12 LUOVA-tiedotteiden ilmiöt Varoitettava ilmiö Myrsky Ukkospuuskat Vesisade Rakeet Lumisade Tykkylumi Kuivuus Esimerkkejä varoitetuista ilmiöistä sekä tiedotteiden lukumääristä Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

13 Gradu Tutkimuskysymys Tutkimusaineisto Asiantuntijahaastattelut Tutkitut tehtävätyypit Tulokset Kiireisimmät päivät ja niiden yhteys säähän Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

14 Gradun ohjausryhmä Sami Häkkinen, Suomen palopäällystöliitto Ari Keijonen, Suomen palopäällystöliitto Ari-Juhani Punkka, Sää- ja turvallisuuskeskus, Ilmatieteen laitos Tuomo Bergman, Sää- ja turvallisuuskeskus, Ilmatieteen laitos Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

15 Tätä tutkittiin Miten tiedotteet vaikuttavat varautumiseen? Miten tiedotteita voitaisiin kehittää? Miten erilaiset säätilanteet vaikuttavat työmääriin? Mikä osuus säällä on kiireisimmissä päivissä? Kuva: Kesän 2010 myrskyjen korjaustöitä. Kuvaaja: Jyri Kataja-Rahko, YLE Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

16 Tutkimuksen tavoitteet LUOVA-tiedotteet helpommin hyödynnettäviksi Vaaratasot selkeämmin erottuviksi toisistaan Sään vaikutukset pelastustoiminnan kannalta paremmin esiin mm. tehtävämäärien ja esimerkkitapausten kautta Helpottaa pelastuslaitosten varautumista Auttaa resurssien ja henkilömäärän mitoittamisessa Lisätä pelastustoimen ymmärrystä säästä Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

17 Tutkimuskohde ja aineisto: IL:n asiakastyytyväisyyskyselyt 2007, 2010, 2011 Asiantuntijahaastattelut Pelastuslaitosten ja muiden organisaatioiden edustajia VAARA- eli LUOVA-tiedotteet Säätiedot PRONTO-tietokanta Mukana osa pelastustehtävistä Tutkimusaika Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

18 Asiakastyytyväisyyskyselyt Kyselyt 2007, 2010 ja 2011 Vastaajat IL:n viranomaispalveluiden käyttäjiä Tiedotteisiin oltiin hyvin tyytyväisiä ja niitä pidettiin tarpeellisina Tiedotetta käytetään apuna varautumisessa Tavallisimpia toimenpiteitä tiedon välittäminen eteenpäin, kaluston kunnon tarkistaminen, lisähenkilöstön kartoitus Tärkeimmät ilmiöt kovat tuulet ja voimakkaat lumi- ja vesisateet, kuivuus ja metsäpalovaara Samat joista varoituksia laaditaan eniten Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

19 Asiakastyytyväisyyskyselyjen arvosanat Tiedotepalvelu yleisesti 4.1 laatu ja osuvuus 3.9 tarpeellisuus 4.5 Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

20 Asiantuntijahaastattelut Vastaajat Onnettomuustutkintakeskuksesta, Kuntaliitosta, Sisäasianministeriöstä Länsi-Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Etelä-Savon ja Lapin pelastuslaitoksista Toteutettiin paikanpäällä haastatteluna, puhelimitse tai sähköpostitse Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

21 Asiantuntijahaastatteluiden tärkeimmät huomiot: Tärkeimmät varoitettavat sääilmiöt kova tuuli ja myrsky, erilaiset sateet, huono ajokeli, kova pakkanen, kuivuus ja metsäpalovaara Pahimpia tilanteita tulvia aiheuttavat rankkasateet sekä liikenneonnettomuuksia aiheuttavat yllättävät lumipyryt Tiedotteiden jakelua tulisi tarkistaa ja laajentaa pelastuslaitoksissa sekä muissa organisaatioissa, kuten kunnissa, energialaitoksissa ja tapahtumajärjestäjissä IL:n palveluita olisi hyvä yhdistää Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

22 Asiantuntijahaastatteluiden tärkeimmät huomiot: Tiedotteita ennemmin lisää kuin vähemmän Ensimmäisiin tiedotteisiin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota Vakavimmista ilmiöistä tietoa mahdollisimman aikaisin Vakavimmat ilmiöt paremmin esiin Uusi pohjaväri Tiedotteisiin enemmän ilmiön vaikutuksia ja mahdollisia seurauksia sekä arvioita todennäköisyydestä Teksti tiedotteen tärkein osa, animaatiot ja kuvat hyvä lisä Nopeasti kehittyvissä tilanteissa sähköpostin lisäksi puhelin ja tekstiviestit Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

23 Tutkimusaineisto Tarkasteltaviksi tehtäviksi valittiin viisi ryhmää: Rakennuspalot ja -palovaarat Maastopalot Liikenneonnettomuudet Automaattisen paloilmoittimen ja palovaroittimien tarkastus- tai varmistustehtävät, sekä muut tarkastus- tai varmistustehtävät Vahingontorjunta- ja avunantotehtävät sekä luonnononnettomuudet Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

24 Tehtävätyypit Onnettomuustyyppi Tutkittavat tehtävät Rakennuspalot ja -vaarat Maastopalot Liikenneonnettomuudet Tarkastus- ja varmistustehtävät Vahingontorjunta- ja avunantotehtävät sekä luonnononnettomuudet Ensivastetehtävät Muut tehtävät Pelastusyksiköiden lähtöjen osuudet (%) kaikista lähdöistä tehtävätyypeittäin Lähde: PRONTO Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

25 Tehtävätyypit Tehtävien oletetut sääyhteydet Rakennuspaloilla yhteys paukkupakkasiin Maastopaloilla yhteys kuivuuteen ja tuuliin Lumisateilla ja liukkaudella suuri vaikutus liikenneonnettomuuksiin Tarkastus- ja varmistustehtävillä yhteys pakkasiin, helteisiin sekä salamointiin Vahingontorjuntatehtävät enimmäkseen suoraan sään aiheuttamia, yleisimmin tuulen katkomia puita ja tulvan aiheuttamia tehtäviä Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

26 Tehtävätyypit Sää aiheuttaa vuosittain suurimman vaihtelun tehtävämääriin Myrskyt ja tuulet aiheuttavat pahimmat tehtäväsumat Lisäksi tykkylumi, tulvat, rankkasateet Tehtäviä vuodessa 6000 vuonna 2010 huimat vuonna 2011, lähes Tapanin jälkeen Asta-myrskyn tuhoja Sulkavalla Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

27 Tutkimusmenetelmät Työtuntitarkastelu PRONTO:sta kerättiin tiedot pelastushenkilöiden määrästä ja ajoneuvojen liikkumisajoista Laskettiin kuinka monta henkilöä pelastustehtävän hoitoon on osallistunut ja kuinka kauan yksikkö on hoitanut tehtävää Saatiin pelastustehtävien sitomat henkilötyötunnit Työtuntien ajateltiin kuvaavan tehtävämääriä paremmin tehtävien kuormittavuutta ja käytettyjä resursseja Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

28 Piikkipäivät Työläimmät 2,1 % päivistä tehtävätyypeittäin kussakin maakunnassa Piikkipäiviä 6-21 vuodessa Piikkipäivien tuntirajat vaihtelivat pienien maakuntien noin 10 ja Uudenmaan noin 50 tai 100 työtunnin välillä Onnettomuustyyppi Keskiarvo Rakennuspalot ja -palovaarat 22 Maastopalot 22 Liikenneonnettomuudet 18 Tarkastus- ja varmistustehtävät 24 Vahingontorjunta- ja avunantotehtävät sekä luonnononnettomuudet 18 Eri tehtävätyyppien piikkipäivien työtuntirajat, Uusimaa jätetty pois laskuista Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

29 Tutkimusmenetelmät Työntuntien perusteella etsittiin vuoden kiireisimmät päivät Verrattiin säähavaintoihin Verrattiin toteutuneita sääilmiöitä tiedotteisiin Vahingontorjunta- ja avunantotehtävät sekä luonnononnettomuudet vuonna 2009 Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

30 Tapaustutkimukset Kiireisimmät tilanteet eri tehtävätyypeissä Kovat pakkaset ja niiden aiheuttamat rakennuspalot Kallansilloilla lumipyryssä tapahtuneet ketjukolarit Keväiset maastopalot Tapani- ja Hannu-myrskyt 26. ja Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

31 Tiedotteiden vaikutus piikkipäiviin talvisin Tiedotettujen tilanteiden lukumäärä 68 Tiedote, ei piikkipäiviä 11 Tiedote, liikenneonnettomuuksien piikkipäiviä 34 Tiedote, vahingontorjuntatehtävien piikkipäiviä 33 Ei tiedotetta, vahingontorjuntatehtävien 13 piikkipäiviä Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

32 Piikkipäivät liikenteessä Etelä-Pohjanmaan maakunta Pirkanmaan maakunta Pohjois-Savon maakunta Satakunnan maakunta Uudenmaan maakunta Varsinais-Suomen maakunta Liikenneonnettomuuksien piikkipäivät Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Uudenmaan, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa vuonna 2009 Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

33 Piikkipäivät liikenteessä Liikenneonnettomuuksien piikkipäivät ja lumisateet Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Uudenmaan, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa vuonna 2009 Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

34 Liikenneonnettomuudet Piikkipäivät viikonloppuisin ja pyhien yhteydessä Ympäri vuoden, pahimmat päivät talvisin Arkipäivinä piikit aina lumisateiden yhteydessä! Vuonna 2011 kaikki piikkipäivät talvella lumisateessa Liikenneonnettomuuden raivaamista. Kuvaaja: Marko Melto, YLE Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

35 Kallansiltojen ketjukolarit Sankat ja yllättävät lumikuurot Puuskainen ja voimakas tuuli Tien ja ympäristön pinnanmuodot Tutkakuva klo Voimakas kuuronauha seuraa valtatietä 5. Lähde: IL Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

36 Kallansiltojen ketjukolarit Tuuli nostatti järveltä lunta tielle, yhdessä satavan lumen kanssa näkyvyys heikkeni nopeasti olemattomiin Onnettomuuspaikka Suosaaren pohjoispuolella. Kuva: Fonecta. Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

37 Kallansiltojen ketjukolarit Pahin ketjukolari etelään kulkevalla kaistalla, muutama auto kolaroi vastakkaisella kaistalla Ketjukolariin kului vain muutamia minuutteja Kolarissa 63 ajoneuvoa, 38 ihmistä loukkaantui Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

38 Rakennuspalojen piikkipäivät Piikkipäivät hyvin hajallaan Viikonlopuilla valtava vaikutus Pahimpia päiviä perjantai ja lauantai Vuonna piikkipäivästä 9 lauantaita Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

39 Tulipalopakkaset Erittäin kireästä pakkasesta varoitettiin Rakennuspaloissa piikkejä lähes joka päivä vuoden suurin työtuntimäärä, 337 Tarkastus- ja varmistustehtävissä piikkejä joka päivä kaksinkertainen määrä työtunteja, yli 500 Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

40 Tulipalopakkaset Säätä hallitsi korkeapaine Selkeää, heikkotuulista ja kylmää Pakkanen paukkui koko jakson ajan - Vuorokauden keskilämpötilat C - Vuorokauden alimmat lämpötilat C vuoden alin lämpötila, -41,8 C Sallan Naruskassa Pakkasista varoitetaan terveysnäkökulmasta Suuri vaikutus rakennuspaloihin sekä tarkastus- ja varmistustehtäviin! Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

41 Maastopalot Alkavat heti lumien sulaessa Pahin aika huhtikuun lopusta kesäkuun alkuun % maastopalojen työtunneista Sää aurinkoinen, sateeton, kasvillisuus kuivaa Tiedotteella varoitettu vasta kesällä, ei ikinä keväällä Viikonlopuilla iso vaikutus Perjantai ja lauantai pahimmat Vuonna piikkipäivästä 6 lauantaita Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

42 Maastopalot Koko jakson selvästi pahimmat maastopalot Samankaltainen ilmiö lievempänä muina vuosina Voimakas korkeapaine Itä- Euroopassa Sää poutainen, aurinkoinen, paikoin helteinen Tuuli kohtalaista tai navakkaa (5-10 m/s) Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

43 Maastopalot Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Koko maa Keskituuli Keskim. puuskat Maastopalojen työtuntimäärät ja keskimääräiset tuulennopeudet Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

44 Maastopalot Aluksi voimassa ruohikkopalovaroitukset Myöhemmin metsäpalovaroitukset Indeksi ei selvästikään huomioi kylliksi maaperän kuivuutta heti lumien sulamisen jälkeen Kuva: Metsäpaloindeksi 7.5. Lähde: IL Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

45 Tarkastus- ja varmistustehtävät Jakautuvat melko tasaisesti eri viikonpäiville, viikonloput hiljaisempia Selvä yhteys pakkasiin ja helteisiin Enimmät piikkipäivät kesäisin ukkosien aikaan ja talvella paukkupakkasilla Selviä korrelaatioita salamatietojen kanssa Korrelaatiot paikoin 0,7, koko maassa 0,63 Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

46 Tarkastus- ja varmistustehtävien piikkipäivät Tarkastus- ja varmistustehtävien piikkipäivät ja salamamäärät Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

47 Myrskyt Painottuvat kesäilmiöihin, kuten ukkosiin, joita vaikea ennustaa Kesällä puiden raivaamisen ja tulvien lisäksi tarkastus- ja varmistustehtäviä Syksyllä ja talvella laaja-alaisia myrskymatalapaineita, jotka saadaan tiedotteilla hyvin kiinni Talvella myrskyjen yhteydessä paljon liikenneonnettomuuksia Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

48 Tuulet ja vahingontorjuntatehtävät Uudellamaalla työtunnit puuskat Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

49 Tuulet Uudellamaalla 2011 Vahingontorjuntatehtäviä on Uudellamaalla päivittäin, keskimäärin 18 tuntia päivässä Voimakkain keskituuli keskimäärin 14 m/s ja puuska 16 m/s Yli 20 työtunnin päiviä oli 56 Näiden päivien voimakkain keskituuli keskimäärin 16 m/s ja puuska 20 m/s Yli 40 työtunnin päiviä oli 16 Näiden päivien voimakkain keskituuli keskimäärin 21 m/s ja puuskat 27 m/s Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

50 Tapani- ja Hannu-myrskyt 26. ja Syksyllä 2011 myrskysi ennätyksellisen paljon Joulukuussa myrskysi 11 päivänä Joulukuu oli hyvin lämmin ja ennätyksellisen sateinen Maan etelä- ja keskiosissa ei ollut routaa tai lunta, märässä maassa juuret irtoavat ja puut kaatuvat helpommin Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

51 Tapani- ja Hannu-myrskyt 26. ja Selvästi tarkastelujakson suurimmat työmäärät Esim. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella kahdessa vuorokaudessa tehtävää, yli 20 % koko vuoden työmäärästä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella tehtäviä vuorokaudessa noin Energiateollisuus ry:n mukaan sähkökatkoista kärsi asiakasta Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

52 Tapani-myrsky Ensimmäinen tieto joulun sääkatsauksessa Ensimmäinen tiedote klo 14 - Voimakkaimmat tuulet ja suurimmat vaikutukset maan pohjoisosiin ja Perämeren ympäristöön Toinen tiedote klo 14 - Eteläisempi reitti, voimakkaimmat tuulet Selkämerellä sekä maan eteläja keskiosissa Kolmas päivitys klo 14 - Säätilanne länsirannikolla vaarallinen, tuulivahingot todennäköisiä Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

53 Tapani-myrsky Kolmas päivitys klo 14 - Merialueilla ja rannikolla puuskat 30 m/s - Maan etelä- ja länsiosissa m/s - Maan keskiosissa m/s - Havaintojen perusteella ennuste osui oikeaan Neljäs päivitys klo 2 - Erityisesti Satakunta ja Varsinais-Suomi - Vahinkoja oli jo syntynyt lounaassa, pahin oli vasta tulossa Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

54 Tapani-myrsky Lounaasta hyvin lämmintä ilmaa Koko maassa yleisesti yli viisi astetta plussaa Kemiössä ja Maarianhaminassa joulukuun lämpöennätys 9,9 C Kovin keskituuli 28 m/s ja puuska 31,5 m/s Espoon Sepänkylässä, 10-vuotisen mittaushistorian ennätys Tapani-myrskyn tuulihavaintojen ja tuhojälkien perusteella tehty analyysi puuskannopeuksista. Lähde: IL Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

55 Tapani- ja Hannu-myrskyt 26. ja Maakunta Etelä-Karjalan maakunta Etelä-Pohjanmaan maakunta Etelä-Savon maakunta Kanta-Hämeen maakunta Keski-Suomen maakunta Pirkanmaan maakunta Pohjanmaan maakunta Pohjois-Savon maakunta Satakunnan maakunta Uudenmaan maakunta Varsinais-Suomen maakunta Koko maa Vahingontorjunta- ja avunantotehtävien työtuntimäärät 26. ja Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

56 Hannu-myrsky Ensimmäinen tiedote klo 15 - Kaikille merialueilla myrskyä - Koko maahan yli 20 m/s tuulia - Maan itäosiin m/s tuulia - Paljon tuhoa Tapanin vaurioittamassa puustossa Toinen tiedote klo 10 - Tuulivaroituksia nostettiin idässä ja pohjoisessa Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

57 Hannu-myrsky Voimakkaita tuulia laajalti samoilla alueilla, etenkin rannikoilla sekä maan etelä- ja keskiosissa Tuhojälkien ja pelastustoimelle koituneiden tehtävien perusteella vaikea arvioida kumpi myrsky vahingot aiheutti Hannu-myrskyn tuulihavaintojen ja tuhojälkien perusteella tehty analyysi puuskannopeuksista. Lähde: IL Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

58 Tulokset Rakennuspalot jakautuvat tasaisesti koko vuodelle, viikonlopuilla ja juhlapyhillä suuri vaikutus Selvä yhteys pakkasiin Maastopaloja paljon lyhyellä ajalla huhtikuun lopusta kesäkuulle, loppukesällä harvemmassa Varoitukset usein myöhemmin! Liikenneonnettomuudet keskittyvät viikonloppuihin Lumisateilla valtava vaikutus! Tarkastus- ja varmistustehtäviä tasaisesti koko vuoden Selvä yhteys pakkasiin, helteisiin ja erityisesti salamointiin Vahingontorjuntatehtävät enimmäkseen myrskyjen aiheuttamia Saadaan tiedotteilla ja varoituksilla hyvin kiinni Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

59 Tulokset Tuloksia esitellään alan julkaisuissa ja pelastuslaitoksissa ympäri Suomea Esitys Palopäällystöpäivillä Tulokset vapaasti saatavissa internetissä Parannukset tulevat voimaan saman tien LUOVA-tiedotteissa Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

60 Kiitos mielenkiinnosta! Yhteystiedot: Kerttu Kotakorpi Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

Rakennuspaloja aiempaa vähemmän, palokuolemia ennätyksellisen vähän vuonna 2013

Rakennuspaloja aiempaa vähemmän, palokuolemia ennätyksellisen vähän vuonna 2013 sivu 1 JULKAISUVAPAA Rakennuspaloja aiempaa vähemmän, palokuolemia ennätyksellisen vähän vuonna 2013 Vuonna 2013 pelastuslaitoksilla oli yhteensä 107 000 pelastus- tai avunantotehtävää, joista kiireellisiksi

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA 2479 Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2479 Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

Lentosääpalvelut Suomessa

Lentosääpalvelut Suomessa Lentosääpalvelut Suomessa Sisällysluettelo 1. Lentosääpalveluiden vastuutahot ja toiminta Suomessa... 3 2. Lentosäätuotteet Suomessa... 4 2.1. Lentosäähavainnot... 4 2.1.1. Yleistä säähavainnoista... 4

Lisätiedot

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 42009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Tulipalojen määrä pieneni merkittävästi vuonna 2012

Tulipalojen määrä pieneni merkittävästi vuonna 2012 sivu 1 JULKAISUVAPAA Tulipalojen määrä pieneni merkittävästi vuonna 2012 Pelastuslaitosten tietoon tulleiden tulipalojen kokonaismäärä pieneni edellisistä vuosista merkittävästi. Tulipaloja on ollut yhtä

Lisätiedot

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin Otsikko: Talvipyöräilyn laajuus, sen esteet ja motiivit sekä terveysvaikutukset Ulkoasu ja taitto: Timo Perälä Painopaikka: Painotalo Suomenmaa, Oulu Kannen kuva: Timo Perälä Oulu 23 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen

Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Sähkökatko jätti 45 miljoonaa yhdysvaltalaista ja 10 miljoonaa kanadalaista ilman sähköä elokuussa 2003. New Yorkissa ihmiset jäivät jumiin asemille metro- ja raideliikenteen pysähdyttyä. Pelastustyöntekijät

Lisätiedot

Sähköhuollon suurhäiriöiden riskianalyysi- ja hallintamenetelmien kehittäminen - Projektin loppuraportti

Sähköhuollon suurhäiriöiden riskianalyysi- ja hallintamenetelmien kehittäminen - Projektin loppuraportti Sähköhuollon suurhäiriöiden riskianalyysi- ja hallintamenetelmien kehittäminen - Projektin loppuraportti Pekka Verho Janne Sarsama Janne Strandén Heidi Krohns-Välimäki Vesa Hälvä Olli Hagqvist Tiivistelmä

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 VIRVE toimi myrskyjenkin keskellä s. 4 Liikennekeskukset tukevat viranomaisia s. 10 Langaton tiedonsiirto puhuttaa s. 14 SosTer VIRVE-pääkäyttö ensihoitokeskuksiin

Lisätiedot

Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen

Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen Liikenneturvan selvityksiä 1/2014 Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen Helsingin sisääntuloväylillä kesällä 2013 Mikko Juvonen ja Jarno Vänni Mikko Juvonen ja Jarno Vänni LIIKENNEMÄÄRÄN

Lisätiedot

VSS-Etsi! HVSSY 70 v. juhlanumero. Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2011. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat

VSS-Etsi! HVSSY 70 v. juhlanumero. Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2011. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2011 Kokouskutsu s. 4 Juhlatunnelmia s. 14-17 Pelastuskoirasivut HVSSY 70 v. juhlanumero Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Kooste talven 2010 2011 rakennevaurioista

Kooste talven 2010 2011 rakennevaurioista Tutkintaselostus D1/2011Y Kooste talven 2010 2011 rakennevaurioista Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 0 SISÄLLYSLUETTELO 1.0 Alkusanat... 5 2.0 Johdanto... 6 3.0 Ilmastonmuutos...

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma RAPORTTEJA 130 2012 Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu EERIK JARKKO MIKA RÄSÄNEN Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

KAURIS SUURTEOLLISUUDEN JA ALUEELLISTEN PELASTUSLAITOSTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

KAURIS SUURTEOLLISUUDEN JA ALUEELLISTEN PELASTUSLAITOSTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KAURIS SUURTEOLLISUUDEN JA ALUEELLISTEN PELASTUSLAITOSTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Viitasaari Tommi, Wiikinkoski Tarja, Lepistö Jari, Kangasvieri Jukka, Taskinen Olli Pelastusopiston julkaisu B-sarja:

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Kuva: Rantatunnelin allianssi Mittaustulokset vuodelta 214 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 215 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

Lisätiedot

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO Risto Peltola Juhani Väänänen MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 96 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0183-0 MAANMITTAUSLAITOS Opastinsilta 12 C PL 84 00521 Helsinki Puh. 0205 41

Lisätiedot

Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen

Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 00471 07 15.1.2007 Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen Irmeli Wahlgren, Kimmo Kuismanen & Lasse Makkonen 2 3 Tiivistelmä Raportissa

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Loppuraportti 25.5.2010. Poistumisturvallisuustarra

Loppuraportti 25.5.2010. Poistumisturvallisuustarra Loppuraportti 25.5.2010 Poistumisturvallisuustarra Tiivistelmä Kymenlaaksossa toteutettiin keväällä 2010 kerrostaloihin suunnattu poistumisturvallisuushanke, jonka tavoite oli opastaa kerrostalojen asukkaita

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

KELIRIKON TAKIA ASETETTAVIEN PAINORAJOITUSTEN HYÖDYT JA HAITAT

KELIRIKON TAKIA ASETETTAVIEN PAINORAJOITUSTEN HYÖDYT JA HAITAT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto KELIRIKON TAKIA ASETETTAVIEN PAINORAJOITUSTEN HYÖDYT JA HAITAT Hanne Strandvall Diplomityö, joka on tehty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot