Vaarallisten säätilanteiden vaikutus pelastuslaitosten työhön. Pro gradu tutkielma Koulutussarja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaarallisten säätilanteiden vaikutus pelastuslaitosten työhön. Pro gradu tutkielma Koulutussarja 2012-2013"

Transkriptio

1 Vaarallisten säätilanteiden vaikutus pelastuslaitosten työhön Pro gradu tutkielma Koulutussarja Kerttu Kotakorpi

2 VAARA- eli LUOVA-tiedotteiden kehittäminen pelastuslaitosten näkökulmasta - hanke Rahoitus Palosuojelurahastosta Suomen palopäällystöliitto ja Ilmatieteen laitos Tavoite tutkia sään vaikutuksia pelastuslaitosten työhön ja kehittää tulosten perusteella tiedotteita Gradu jakaa tietoa pelastuslaitoksissa ja muissa organisaatioissa Koulutussarja Mikkeli, Tampere, Oulu, Seinäjoki, Helsinki, Turku Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

3 Esityksen rakenne VAARA eli LUOVA-tiedote Gradu Tutkimuksen tavoitteet Tutkimusaineisto ja käytetyt menetelmät Tutkitut pelastustehtävät ja niiden yhteys säähän Johtopäätökset Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

4 VAARA-tiedote on LUOVA-tiedote vuoden 2013 alusta lähtien Syynä uusi kesäkuussa voimaan astuva vaaratiedotelaki LUOVA on Ilmatieteen laitoksen ylläpitämä luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmä Portaalin kautta välitetään tietoa luonnononnettomuuksista Suomessa sekä ulkomailla LUOVA-tiedote ja LUOVA-portaali erilliset palvelut! Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

5 LUOVA-tiedote Sää- ja turvallisuuskeskuksessa LUOVA-päivystäjä virka-aikaan, muulloin päivitys tilanteen mukaan Heräteviesti sisältää olennaisimmat tiedot: vaara-aika ja -alue, tiedotteen syy, tilanteen lyhyt kuvaus, linkki tiedotteeseen Tiedotteessa mahdollisimman tarkasti vaara-aika ja alue, vaaraa aiheuttava ilmiö, tilanteen vaarallisuusaste, säätilanteen todennäköisin kehitys, ennusteeseen liittyvät epävarmuudet Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

6 Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

7 LUOVA-tiedote Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

8 LUOVA-tiedote Vuosittain tiedotetta, eri säätilannetta Vuonna 2012 vain 60, 28 eri säätilanteessa Lisäksi viikonlopun sääkatsaus perjantaisin Varautumisaikaa useista päivistä alle vuorokauteen Tiedottaminen pyritään aloittamaan 6-72 tuntia ennen tilannetta Talvella ennakointiaika voi olla jopa 72 tuntia Kesäaikaan usein 6-24 tuntia Myrsky- ja ukkospuuskia koskeneiden tiedotteiden ennakointiaika vuosina noin tuntia Tiedotteita aluksi 1-2 päivässä, tilanteen ollessa päällä 3-5 päivässä Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

9 Ilmiön vaarallisuus Esimerkkejä ilmiöistä Esimerkkejä seurauksista Säätilanne ei aiheuta välitöntä vaaraa, mutta voi aiheuttaa ihmisille ja omaisuudelle haittaa Runsas lumi/vesisade, lumen kinostuminen, kireä pakkanen Erittäin huono ajokeli, raideliikenteen ongelmat, putkistovahingot, pakkasen aiheuttamat terveysongelmat Säätilanne aiheuttaa vaaran säälle alttiissa toiminnassa Säätilanne on vaarallinen Runsas lumi/vesisade, erittäin puuskainen tuuli Voimakas myrsky, voimakkaat syöksyvirtaukset, suuret rakeet Erittäin huono ajokeli, tulviminen, vähäiset puustovahingot Yleiset puustovahingot, vahingot kiinteistöille, ajoneuvoille ja sähkölinjoille Säätilanne on erittäin vaarallinen Erittäin voimakas myrsky, äärimmäisen voimakkaat ukkospuuskat Laaja-alaiset tai alueellisesti erittäin pahat puustovahingot, pitkät sähkökatkot mahdollisia Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

10 LUOVA-tiedotteiden vaarallisuusluokat Ilmiön vaarallisuus Säätilanne ei aiheuta välitöntä vaaraa, mutta voi aiheuttaa ihmisille ja omaisuudelle haittaa Säätilanne aiheuttaa vaaran säälle alttiissa toiminnassa Säätilanne on vaarallinen Säätilanne on erittäin vaarallinen Yhteensä Eri vaarallisuusluokkien esiintyminen vuosittain Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

11 LUOVA-tiedotteiden ilmiöt Vilkkainta aikaa keskikesä ja alkutalvi Kesällä voimakkaat ukkospilvet ja niihin liittyvät rankkasateet, raesateet ja syöksyvirtaukset Talvisin voimakkaiden matalapaineiden tuulet ja lumipyryt Toiminta on laajentunut ja huomioi laajemmin ääreviä sääilmiöitä Suomessa ja ajoittain myös Suomen ulkopuolella Esimerkiksi Islannin tuhkapilvi Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

12 LUOVA-tiedotteiden ilmiöt Varoitettava ilmiö Myrsky Ukkospuuskat Vesisade Rakeet Lumisade Tykkylumi Kuivuus Esimerkkejä varoitetuista ilmiöistä sekä tiedotteiden lukumääristä Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

13 Gradu Tutkimuskysymys Tutkimusaineisto Asiantuntijahaastattelut Tutkitut tehtävätyypit Tulokset Kiireisimmät päivät ja niiden yhteys säähän Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

14 Gradun ohjausryhmä Sami Häkkinen, Suomen palopäällystöliitto Ari Keijonen, Suomen palopäällystöliitto Ari-Juhani Punkka, Sää- ja turvallisuuskeskus, Ilmatieteen laitos Tuomo Bergman, Sää- ja turvallisuuskeskus, Ilmatieteen laitos Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

15 Tätä tutkittiin Miten tiedotteet vaikuttavat varautumiseen? Miten tiedotteita voitaisiin kehittää? Miten erilaiset säätilanteet vaikuttavat työmääriin? Mikä osuus säällä on kiireisimmissä päivissä? Kuva: Kesän 2010 myrskyjen korjaustöitä. Kuvaaja: Jyri Kataja-Rahko, YLE Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

16 Tutkimuksen tavoitteet LUOVA-tiedotteet helpommin hyödynnettäviksi Vaaratasot selkeämmin erottuviksi toisistaan Sään vaikutukset pelastustoiminnan kannalta paremmin esiin mm. tehtävämäärien ja esimerkkitapausten kautta Helpottaa pelastuslaitosten varautumista Auttaa resurssien ja henkilömäärän mitoittamisessa Lisätä pelastustoimen ymmärrystä säästä Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

17 Tutkimuskohde ja aineisto: IL:n asiakastyytyväisyyskyselyt 2007, 2010, 2011 Asiantuntijahaastattelut Pelastuslaitosten ja muiden organisaatioiden edustajia VAARA- eli LUOVA-tiedotteet Säätiedot PRONTO-tietokanta Mukana osa pelastustehtävistä Tutkimusaika Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

18 Asiakastyytyväisyyskyselyt Kyselyt 2007, 2010 ja 2011 Vastaajat IL:n viranomaispalveluiden käyttäjiä Tiedotteisiin oltiin hyvin tyytyväisiä ja niitä pidettiin tarpeellisina Tiedotetta käytetään apuna varautumisessa Tavallisimpia toimenpiteitä tiedon välittäminen eteenpäin, kaluston kunnon tarkistaminen, lisähenkilöstön kartoitus Tärkeimmät ilmiöt kovat tuulet ja voimakkaat lumi- ja vesisateet, kuivuus ja metsäpalovaara Samat joista varoituksia laaditaan eniten Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

19 Asiakastyytyväisyyskyselyjen arvosanat Tiedotepalvelu yleisesti 4.1 laatu ja osuvuus 3.9 tarpeellisuus 4.5 Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

20 Asiantuntijahaastattelut Vastaajat Onnettomuustutkintakeskuksesta, Kuntaliitosta, Sisäasianministeriöstä Länsi-Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Etelä-Savon ja Lapin pelastuslaitoksista Toteutettiin paikanpäällä haastatteluna, puhelimitse tai sähköpostitse Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

21 Asiantuntijahaastatteluiden tärkeimmät huomiot: Tärkeimmät varoitettavat sääilmiöt kova tuuli ja myrsky, erilaiset sateet, huono ajokeli, kova pakkanen, kuivuus ja metsäpalovaara Pahimpia tilanteita tulvia aiheuttavat rankkasateet sekä liikenneonnettomuuksia aiheuttavat yllättävät lumipyryt Tiedotteiden jakelua tulisi tarkistaa ja laajentaa pelastuslaitoksissa sekä muissa organisaatioissa, kuten kunnissa, energialaitoksissa ja tapahtumajärjestäjissä IL:n palveluita olisi hyvä yhdistää Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

22 Asiantuntijahaastatteluiden tärkeimmät huomiot: Tiedotteita ennemmin lisää kuin vähemmän Ensimmäisiin tiedotteisiin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota Vakavimmista ilmiöistä tietoa mahdollisimman aikaisin Vakavimmat ilmiöt paremmin esiin Uusi pohjaväri Tiedotteisiin enemmän ilmiön vaikutuksia ja mahdollisia seurauksia sekä arvioita todennäköisyydestä Teksti tiedotteen tärkein osa, animaatiot ja kuvat hyvä lisä Nopeasti kehittyvissä tilanteissa sähköpostin lisäksi puhelin ja tekstiviestit Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

23 Tutkimusaineisto Tarkasteltaviksi tehtäviksi valittiin viisi ryhmää: Rakennuspalot ja -palovaarat Maastopalot Liikenneonnettomuudet Automaattisen paloilmoittimen ja palovaroittimien tarkastus- tai varmistustehtävät, sekä muut tarkastus- tai varmistustehtävät Vahingontorjunta- ja avunantotehtävät sekä luonnononnettomuudet Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

24 Tehtävätyypit Onnettomuustyyppi Tutkittavat tehtävät Rakennuspalot ja -vaarat Maastopalot Liikenneonnettomuudet Tarkastus- ja varmistustehtävät Vahingontorjunta- ja avunantotehtävät sekä luonnononnettomuudet Ensivastetehtävät Muut tehtävät Pelastusyksiköiden lähtöjen osuudet (%) kaikista lähdöistä tehtävätyypeittäin Lähde: PRONTO Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

25 Tehtävätyypit Tehtävien oletetut sääyhteydet Rakennuspaloilla yhteys paukkupakkasiin Maastopaloilla yhteys kuivuuteen ja tuuliin Lumisateilla ja liukkaudella suuri vaikutus liikenneonnettomuuksiin Tarkastus- ja varmistustehtävillä yhteys pakkasiin, helteisiin sekä salamointiin Vahingontorjuntatehtävät enimmäkseen suoraan sään aiheuttamia, yleisimmin tuulen katkomia puita ja tulvan aiheuttamia tehtäviä Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

26 Tehtävätyypit Sää aiheuttaa vuosittain suurimman vaihtelun tehtävämääriin Myrskyt ja tuulet aiheuttavat pahimmat tehtäväsumat Lisäksi tykkylumi, tulvat, rankkasateet Tehtäviä vuodessa 6000 vuonna 2010 huimat vuonna 2011, lähes Tapanin jälkeen Asta-myrskyn tuhoja Sulkavalla Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

27 Tutkimusmenetelmät Työtuntitarkastelu PRONTO:sta kerättiin tiedot pelastushenkilöiden määrästä ja ajoneuvojen liikkumisajoista Laskettiin kuinka monta henkilöä pelastustehtävän hoitoon on osallistunut ja kuinka kauan yksikkö on hoitanut tehtävää Saatiin pelastustehtävien sitomat henkilötyötunnit Työtuntien ajateltiin kuvaavan tehtävämääriä paremmin tehtävien kuormittavuutta ja käytettyjä resursseja Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

28 Piikkipäivät Työläimmät 2,1 % päivistä tehtävätyypeittäin kussakin maakunnassa Piikkipäiviä 6-21 vuodessa Piikkipäivien tuntirajat vaihtelivat pienien maakuntien noin 10 ja Uudenmaan noin 50 tai 100 työtunnin välillä Onnettomuustyyppi Keskiarvo Rakennuspalot ja -palovaarat 22 Maastopalot 22 Liikenneonnettomuudet 18 Tarkastus- ja varmistustehtävät 24 Vahingontorjunta- ja avunantotehtävät sekä luonnononnettomuudet 18 Eri tehtävätyyppien piikkipäivien työtuntirajat, Uusimaa jätetty pois laskuista Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

29 Tutkimusmenetelmät Työntuntien perusteella etsittiin vuoden kiireisimmät päivät Verrattiin säähavaintoihin Verrattiin toteutuneita sääilmiöitä tiedotteisiin Vahingontorjunta- ja avunantotehtävät sekä luonnononnettomuudet vuonna 2009 Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

30 Tapaustutkimukset Kiireisimmät tilanteet eri tehtävätyypeissä Kovat pakkaset ja niiden aiheuttamat rakennuspalot Kallansilloilla lumipyryssä tapahtuneet ketjukolarit Keväiset maastopalot Tapani- ja Hannu-myrskyt 26. ja Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

31 Tiedotteiden vaikutus piikkipäiviin talvisin Tiedotettujen tilanteiden lukumäärä 68 Tiedote, ei piikkipäiviä 11 Tiedote, liikenneonnettomuuksien piikkipäiviä 34 Tiedote, vahingontorjuntatehtävien piikkipäiviä 33 Ei tiedotetta, vahingontorjuntatehtävien 13 piikkipäiviä Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

32 Piikkipäivät liikenteessä Etelä-Pohjanmaan maakunta Pirkanmaan maakunta Pohjois-Savon maakunta Satakunnan maakunta Uudenmaan maakunta Varsinais-Suomen maakunta Liikenneonnettomuuksien piikkipäivät Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Uudenmaan, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa vuonna 2009 Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

33 Piikkipäivät liikenteessä Liikenneonnettomuuksien piikkipäivät ja lumisateet Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Uudenmaan, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa vuonna 2009 Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

34 Liikenneonnettomuudet Piikkipäivät viikonloppuisin ja pyhien yhteydessä Ympäri vuoden, pahimmat päivät talvisin Arkipäivinä piikit aina lumisateiden yhteydessä! Vuonna 2011 kaikki piikkipäivät talvella lumisateessa Liikenneonnettomuuden raivaamista. Kuvaaja: Marko Melto, YLE Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

35 Kallansiltojen ketjukolarit Sankat ja yllättävät lumikuurot Puuskainen ja voimakas tuuli Tien ja ympäristön pinnanmuodot Tutkakuva klo Voimakas kuuronauha seuraa valtatietä 5. Lähde: IL Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

36 Kallansiltojen ketjukolarit Tuuli nostatti järveltä lunta tielle, yhdessä satavan lumen kanssa näkyvyys heikkeni nopeasti olemattomiin Onnettomuuspaikka Suosaaren pohjoispuolella. Kuva: Fonecta. Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

37 Kallansiltojen ketjukolarit Pahin ketjukolari etelään kulkevalla kaistalla, muutama auto kolaroi vastakkaisella kaistalla Ketjukolariin kului vain muutamia minuutteja Kolarissa 63 ajoneuvoa, 38 ihmistä loukkaantui Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

38 Rakennuspalojen piikkipäivät Piikkipäivät hyvin hajallaan Viikonlopuilla valtava vaikutus Pahimpia päiviä perjantai ja lauantai Vuonna piikkipäivästä 9 lauantaita Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

39 Tulipalopakkaset Erittäin kireästä pakkasesta varoitettiin Rakennuspaloissa piikkejä lähes joka päivä vuoden suurin työtuntimäärä, 337 Tarkastus- ja varmistustehtävissä piikkejä joka päivä kaksinkertainen määrä työtunteja, yli 500 Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

40 Tulipalopakkaset Säätä hallitsi korkeapaine Selkeää, heikkotuulista ja kylmää Pakkanen paukkui koko jakson ajan - Vuorokauden keskilämpötilat C - Vuorokauden alimmat lämpötilat C vuoden alin lämpötila, -41,8 C Sallan Naruskassa Pakkasista varoitetaan terveysnäkökulmasta Suuri vaikutus rakennuspaloihin sekä tarkastus- ja varmistustehtäviin! Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

41 Maastopalot Alkavat heti lumien sulaessa Pahin aika huhtikuun lopusta kesäkuun alkuun % maastopalojen työtunneista Sää aurinkoinen, sateeton, kasvillisuus kuivaa Tiedotteella varoitettu vasta kesällä, ei ikinä keväällä Viikonlopuilla iso vaikutus Perjantai ja lauantai pahimmat Vuonna piikkipäivästä 6 lauantaita Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

42 Maastopalot Koko jakson selvästi pahimmat maastopalot Samankaltainen ilmiö lievempänä muina vuosina Voimakas korkeapaine Itä- Euroopassa Sää poutainen, aurinkoinen, paikoin helteinen Tuuli kohtalaista tai navakkaa (5-10 m/s) Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

43 Maastopalot Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Koko maa Keskituuli Keskim. puuskat Maastopalojen työtuntimäärät ja keskimääräiset tuulennopeudet Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

44 Maastopalot Aluksi voimassa ruohikkopalovaroitukset Myöhemmin metsäpalovaroitukset Indeksi ei selvästikään huomioi kylliksi maaperän kuivuutta heti lumien sulamisen jälkeen Kuva: Metsäpaloindeksi 7.5. Lähde: IL Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

45 Tarkastus- ja varmistustehtävät Jakautuvat melko tasaisesti eri viikonpäiville, viikonloput hiljaisempia Selvä yhteys pakkasiin ja helteisiin Enimmät piikkipäivät kesäisin ukkosien aikaan ja talvella paukkupakkasilla Selviä korrelaatioita salamatietojen kanssa Korrelaatiot paikoin 0,7, koko maassa 0,63 Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

46 Tarkastus- ja varmistustehtävien piikkipäivät Tarkastus- ja varmistustehtävien piikkipäivät ja salamamäärät Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

47 Myrskyt Painottuvat kesäilmiöihin, kuten ukkosiin, joita vaikea ennustaa Kesällä puiden raivaamisen ja tulvien lisäksi tarkastus- ja varmistustehtäviä Syksyllä ja talvella laaja-alaisia myrskymatalapaineita, jotka saadaan tiedotteilla hyvin kiinni Talvella myrskyjen yhteydessä paljon liikenneonnettomuuksia Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

48 Tuulet ja vahingontorjuntatehtävät Uudellamaalla työtunnit puuskat Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

49 Tuulet Uudellamaalla 2011 Vahingontorjuntatehtäviä on Uudellamaalla päivittäin, keskimäärin 18 tuntia päivässä Voimakkain keskituuli keskimäärin 14 m/s ja puuska 16 m/s Yli 20 työtunnin päiviä oli 56 Näiden päivien voimakkain keskituuli keskimäärin 16 m/s ja puuska 20 m/s Yli 40 työtunnin päiviä oli 16 Näiden päivien voimakkain keskituuli keskimäärin 21 m/s ja puuskat 27 m/s Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

50 Tapani- ja Hannu-myrskyt 26. ja Syksyllä 2011 myrskysi ennätyksellisen paljon Joulukuussa myrskysi 11 päivänä Joulukuu oli hyvin lämmin ja ennätyksellisen sateinen Maan etelä- ja keskiosissa ei ollut routaa tai lunta, märässä maassa juuret irtoavat ja puut kaatuvat helpommin Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

51 Tapani- ja Hannu-myrskyt 26. ja Selvästi tarkastelujakson suurimmat työmäärät Esim. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella kahdessa vuorokaudessa tehtävää, yli 20 % koko vuoden työmäärästä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella tehtäviä vuorokaudessa noin Energiateollisuus ry:n mukaan sähkökatkoista kärsi asiakasta Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

52 Tapani-myrsky Ensimmäinen tieto joulun sääkatsauksessa Ensimmäinen tiedote klo 14 - Voimakkaimmat tuulet ja suurimmat vaikutukset maan pohjoisosiin ja Perämeren ympäristöön Toinen tiedote klo 14 - Eteläisempi reitti, voimakkaimmat tuulet Selkämerellä sekä maan eteläja keskiosissa Kolmas päivitys klo 14 - Säätilanne länsirannikolla vaarallinen, tuulivahingot todennäköisiä Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

53 Tapani-myrsky Kolmas päivitys klo 14 - Merialueilla ja rannikolla puuskat 30 m/s - Maan etelä- ja länsiosissa m/s - Maan keskiosissa m/s - Havaintojen perusteella ennuste osui oikeaan Neljäs päivitys klo 2 - Erityisesti Satakunta ja Varsinais-Suomi - Vahinkoja oli jo syntynyt lounaassa, pahin oli vasta tulossa Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

54 Tapani-myrsky Lounaasta hyvin lämmintä ilmaa Koko maassa yleisesti yli viisi astetta plussaa Kemiössä ja Maarianhaminassa joulukuun lämpöennätys 9,9 C Kovin keskituuli 28 m/s ja puuska 31,5 m/s Espoon Sepänkylässä, 10-vuotisen mittaushistorian ennätys Tapani-myrskyn tuulihavaintojen ja tuhojälkien perusteella tehty analyysi puuskannopeuksista. Lähde: IL Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

55 Tapani- ja Hannu-myrskyt 26. ja Maakunta Etelä-Karjalan maakunta Etelä-Pohjanmaan maakunta Etelä-Savon maakunta Kanta-Hämeen maakunta Keski-Suomen maakunta Pirkanmaan maakunta Pohjanmaan maakunta Pohjois-Savon maakunta Satakunnan maakunta Uudenmaan maakunta Varsinais-Suomen maakunta Koko maa Vahingontorjunta- ja avunantotehtävien työtuntimäärät 26. ja Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

56 Hannu-myrsky Ensimmäinen tiedote klo 15 - Kaikille merialueilla myrskyä - Koko maahan yli 20 m/s tuulia - Maan itäosiin m/s tuulia - Paljon tuhoa Tapanin vaurioittamassa puustossa Toinen tiedote klo 10 - Tuulivaroituksia nostettiin idässä ja pohjoisessa Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

57 Hannu-myrsky Voimakkaita tuulia laajalti samoilla alueilla, etenkin rannikoilla sekä maan etelä- ja keskiosissa Tuhojälkien ja pelastustoimelle koituneiden tehtävien perusteella vaikea arvioida kumpi myrsky vahingot aiheutti Hannu-myrskyn tuulihavaintojen ja tuhojälkien perusteella tehty analyysi puuskannopeuksista. Lähde: IL Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

58 Tulokset Rakennuspalot jakautuvat tasaisesti koko vuodelle, viikonlopuilla ja juhlapyhillä suuri vaikutus Selvä yhteys pakkasiin Maastopaloja paljon lyhyellä ajalla huhtikuun lopusta kesäkuulle, loppukesällä harvemmassa Varoitukset usein myöhemmin! Liikenneonnettomuudet keskittyvät viikonloppuihin Lumisateilla valtava vaikutus! Tarkastus- ja varmistustehtäviä tasaisesti koko vuoden Selvä yhteys pakkasiin, helteisiin ja erityisesti salamointiin Vahingontorjuntatehtävät enimmäkseen myrskyjen aiheuttamia Saadaan tiedotteilla ja varoituksilla hyvin kiinni Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

59 Tulokset Tuloksia esitellään alan julkaisuissa ja pelastuslaitoksissa ympäri Suomea Esitys Palopäällystöpäivillä Tulokset vapaasti saatavissa internetissä Parannukset tulevat voimaan saman tien LUOVA-tiedotteissa Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

60 Kiitos mielenkiinnosta! Yhteystiedot: Kerttu Kotakorpi Ilmatieteen laitos / Kerttu Kotakorpi

Vaarallisten säätilanteiden vaikutus pelastuslaitosten työhön. Pro gradu tutkielma Koulutussarja 2012-2013

Vaarallisten säätilanteiden vaikutus pelastuslaitosten työhön. Pro gradu tutkielma Koulutussarja 2012-2013 Vaarallisten säätilanteiden vaikutus pelastuslaitosten työhön Pro gradu tutkielma Koulutussarja 2012-2013 Kerttu Kotakorpi 8.4.2013 VAARA- eli LUOVA-tiedotteiden kehittäminen pelastuslaitosten näkökulmasta

Lisätiedot

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista ERHE-hanke Jussi Rahikainen

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista ERHE-hanke Jussi Rahikainen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista 2.9.2009 ERHE-hanke Paloilmoitinhälytykset 2003-08 Pitkän aikavälin tavoite: puolittaa vuoden 2003 lukumäärä 22000 21000 20000 Paloilmoitinhälytysten

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Keski-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 1 Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 Etelä-Savossa pelastustoimen hälytystehtävämäärät nousivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015

Lisätiedot

Säätiedon hyödyntäminen WSP:ssä

Säätiedon hyödyntäminen WSP:ssä Säätiedon hyödyntäminen WSP:ssä Vesihuollon riskien hallinta ja monitorointi 24.-25.4.2013 Kuopio Reija Ruuhela, Henriikka Simola Ilmastokeskus 30.4.2013 Sää- ja ilmastotiedot WSP:ssä - yhteenvetona 1.

Lisätiedot

Vakuutusalan kommenttipuheenvuoro. Risto Joppe Karhunen

Vakuutusalan kommenttipuheenvuoro. Risto Joppe Karhunen Vakuutusalan kommenttipuheenvuoro Risto Joppe Karhunen +358 400 737 952 2010 SÄÄ - Poikkeuksellisen pitkä pakkaskausi => tuiskuavan lumen aiheuttamat ongelmat raide- ja lentoliikenteelle - Etelärannikolla

Lisätiedot

Paloriskin ennustaminen metsäpaloindeksin avulla

Paloriskin ennustaminen metsäpaloindeksin avulla Paloriskin ennustaminen metsäpaloindeksin avulla Ari Venäläinen, Ilari Lehtonen, Hanna Mäkelä, Andrea Understanding Vajda, Päivi Junila the ja Hilppa climate Gregow variation and change Ilmatieteen and

Lisätiedot

SÄHKÖVERKON VIOISTA ALKANEET MAASTO- JA METSÄPALOT

SÄHKÖVERKON VIOISTA ALKANEET MAASTO- JA METSÄPALOT SÄHKÖVERKON VIOISTA ALKANEET MAASTO- JA METSÄPALOT Lääninvalmiusjohtaja, tekn. tri Veli-Pekka Nurmi Länsi-Suomen lääninhallitus PL 22, 20801 TURKU Ylitarkastaja, ins. (AMK) Antti Nenonen Turvatekniikan

Lisätiedot

Liikenneonnettomuuksien määrä eri talvipäivinä

Liikenneonnettomuuksien määrä eri talvipäivinä Liikenneonnettomuuksien määrä eri talvipäivinä Juha Valtonen 7.11.216 1 Liikenneonnettomuuksien määrä eri talvipäivinä Tämä muistio on liite Liikenneturvan lausuntoon ehdotuksesta muuttaa raskaiden ajoneuvojen

Lisätiedot

ERHE - seurantahanke. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Helsinki Jaana Rajakko

ERHE - seurantahanke. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Helsinki Jaana Rajakko ERHE - seurantahanke Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko ERHE -seurantahanke seuraa Hankkeen toimeksianto: ERHE -seurantahankkeen tehtävänä on saattaa edellisen

Lisätiedot

Understanding the climate variation. and change and assessing the risks

Understanding the climate variation. and change and assessing the risks Metsien tuulituho-, lumituho- ja metsäpaloriskit Understanding the climate variation Ari Venäläinen, Ilari Lehtonen, Pentti Pirinen, Mikko Laapas, Matti Horttanainen, Hilppa Gregow, Heli Peltola*, ym.

Lisätiedot

TTT TäsmäTurvallisuusTiedottaminen (julkinen)

TTT TäsmäTurvallisuusTiedottaminen (julkinen) 21.01..2009 TTT TäsmäTurvallisuusTiedottaminen (julkinen) Ennakoiva ja reaaliajassa tapahtuva luonnonolosuhteisiin liittyvä työturvallisuusriskeistä ja uhista tiedottaminen Itekka Posti Oy:n perus- ja

Lisätiedot

Tiesääennusteet ja verifioinnit

Tiesääennusteet ja verifioinnit Janne Miettinen Asiakaspalvelut, Liikenne ja Media Ilmatieteen laitos Tiesääennusteet ja verifioinnit Tiesääpäivät, Kouvola 3.6.2015 Tiesääennusteet 3.6.2015 2 Tiesääennustepalvelu ELY:n tilaama tiesääennustepaketti

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE 3.11.2011) ERHE-SEURANTAHANKKEEN OHJEISTUS ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN MAKSULLISUUDESTA Kati Tillander Kaikkien tehtävien lkm [kpl] KAIKKI TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 2 Mistä kaikki oikein alkoi? Liikenneturvan toimitusjohtaja Valde Mikkonen ehdotti Ilmatieteen laitokselle ja Tielaitokselle kelitiedottamisen kehittämistä

Lisätiedot

ACCLIM II Ilmastonmuutosarviot ja asiantuntijapalvelu sopeutumistutkimuksia varten Kirsti Jylhä, Ilmatieteen laitos ISTO-loppuseminaari 26.1.

ACCLIM II Ilmastonmuutosarviot ja asiantuntijapalvelu sopeutumistutkimuksia varten Kirsti Jylhä, Ilmatieteen laitos ISTO-loppuseminaari 26.1. http://www.fmi.fi/acclim II Ilmastonmuutosarviot ja asiantuntijapalvelu sopeutumistutkimuksia varten Kirsti Jylhä, Ilmatieteen laitos ISTO-loppuseminaari 26.1.211 TEHTÄVÄ: tuottaa ilmaston vaihteluihin

Lisätiedot

Tapani myrsky

Tapani myrsky Tapani myrsky 26.12.2011 Johtaja, valmiuspäällikkö Ilkka Horelli Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI, Pelastustoimen ja varautumisen vastuualue, IH 11.9.2013 1 26.12.2011 Myrsky saapui aamuyöllä 26.12.2011

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa. Paikkatietomarkkinat Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE

Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa. Paikkatietomarkkinat Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa Paikkatietomarkkinat 4.11.2009 Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE Tulvatilannekuva Suomessa Toiminta tulvan uhatessa ja itse tulvatilanteessa

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Tulviin varautuminen

Tulviin varautuminen Tulviin varautuminen Ilmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut -seminaari 11.10.2012 Mikko Huokuna, SYKE Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesistötulviin Kevättulvat pienenevät ja aikaistuvat Poikkeuksen muodostaa

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Sektoritutkimusohjelman ilmastoskenaariot SETUKLIM

Sektoritutkimusohjelman ilmastoskenaariot SETUKLIM Sektoritutkimusohjelman ilmastoskenaariot SETUKLIM 2011-12 Climate scenarios for Sectorial Research Ilmatieteen laitos Heikki Tuomenvirta, Kirsti Jylhä, Kimmo Ruosteenoja, Milla Johansson Helsingin Yliopisto,

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille Lokakuu 2012 1 Sidonnaisuudet Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri THL Luennoitsijana lääkeyrityksen tilaisuudessa

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Palokuntalaisen tehtäväprofiilit. Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK

Palokuntalaisen tehtäväprofiilit. Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK Palokuntalaisen tehtäväprofiilit Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK Sopimuspalokuntalaiset Suomessa SOPIMUSPALOKUNTIA 709, joista VPK-sopimuspalokuntia 491 henkilökohtaisen sopimuksen sopimuspalokuntia

Lisätiedot

Sään ja ilmaston vaihteluiden vaikutus metsäpaloihin Suomessa ja Euroopassa Understanding the climate variation and change and assessing the risks

Sään ja ilmaston vaihteluiden vaikutus metsäpaloihin Suomessa ja Euroopassa Understanding the climate variation and change and assessing the risks Sään ja ilmaston vaihteluiden vaikutus metsäpaloihin Suomessa ja Euroopassa Understanding the climate variation and change and assessing the risks Ari Venäläinen, Ilari Lehtonen, Hanna Mäkelä, Andrea Vajda,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Onnettomuustietokanta PRONTOn kehittäminen

Onnettomuustietokanta PRONTOn kehittäminen Onnettomuustietokanta PRONTOn kehittäminen Kati Tillander, VTT Esa Kokki, Pelastusopisto Sisältö Mitä tehtiin ja minkä takia? Tavoitteet ja toteutus Tulokset yleisellä tasolla Mitä jatkossa? 2 1 Motivaatio

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

ILMASTOMALLEIHIN PERUSTUVIA ARVIOITA TUULEN KESKIMÄÄRÄISEN NOPEUDEN MUUTTUMISESTA EI SELVÄÄ MUUTOSSIGNAALIA SUOMEN LÄHIALUEILLA

ILMASTOMALLEIHIN PERUSTUVIA ARVIOITA TUULEN KESKIMÄÄRÄISEN NOPEUDEN MUUTTUMISESTA EI SELVÄÄ MUUTOSSIGNAALIA SUOMEN LÄHIALUEILLA ILMASTOMALLEIHIN PERUSTUVIA ARVIOITA TUULEN KESKIMÄÄRÄISEN NOPEUDEN MUUTTUMISESTA EI SELVÄÄ MUUTOSSIGNAALIA SUOMEN LÄHIALUEILLA Tuulen voimakkuuden muutosarviot perustuivat periaatteessa samoihin maailmanlaajuisiin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Sää, ilmasto, ilmanlaatu ja suomalaisten hyvinvointi

Sää, ilmasto, ilmanlaatu ja suomalaisten hyvinvointi Sää, ilmasto, ilmanlaatu ja suomalaisten hyvinvointi SOTERKO - Työ- ja ympäristöperäisten terveysriskien torjunta: Miten päästä tehokkaisiin tuloksiin? 8.10.2014, TTL Reija Ruuhela Mia Aarnio Ilmatieteen

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

Ilmastonmuutos globaalina ja paikallisena ilmiönä

Ilmastonmuutos globaalina ja paikallisena ilmiönä Ilmastonmuutos globaalina ja paikallisena ilmiönä Muuttuva Selkämeri Loppuseminaari 25.5.2011 Kuuskajaskari Anna Hakala Asiantuntija, MMM Pyhäjärvi-instituutti 1 Ilmasto Ilmasto = säätilan pitkän ajan

Lisätiedot

Pakkaset ja helteet muuttuvassa ilmastossa lämpötilan muutokset ja vaihtelu eri aikaskaaloissa

Pakkaset ja helteet muuttuvassa ilmastossa lämpötilan muutokset ja vaihtelu eri aikaskaaloissa Pakkaset ja helteet muuttuvassa ilmastossa lämpötilan muutokset ja vaihtelu eri aikaskaaloissa Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos Kimmo Ruosteenoja Ilmatieteen laitos Sisältöä ACCLIM-skenaariot

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta.

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta. 28CFDAB8EF=D8@ CG:?H=A=A ) ( 1B8EFDCG:?H=A=A (&+ >FA=;>>6 ) ( Opetusryhmäkoon keskiarvo Opetusryhmäkoon Opetusryhmäkoon Ryhmäkoon keskiarvo 2008 keskiarvo 2010 muutos Oman luokan luokka-aste yhteensä 19,57

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Ilmatieteen laitos - Sää ja ilmasto - Ilmastotilastot - Terminen kasvukausi, määritelmät. Terminen kasvukausi ja sen ilmastoseuranta

Ilmatieteen laitos - Sää ja ilmasto - Ilmastotilastot - Terminen kasvukausi, määritelmät. Terminen kasvukausi ja sen ilmastoseuranta Page 1 of 6 Sää ja ilmasto > Ilmastotilastot > Terminen kasvukausi, määritelmät Suomen sää Paikallissää Varoitukset ja turvallisuus Sade- ja pilvialueet Sää Euroopassa Havaintoasemat Ilmastotilastot Ilman

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 216 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 216 METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Helmikuu 70 89 578 481 662 519 373 373 170 172 46 52

Lisätiedot

On tehtävä kaikki mahdollinen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi

On tehtävä kaikki mahdollinen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi Ylijohtaja Pekka Häkkinen Savon ilmasto-ohjelman seminaarissa Hallitusohjelma haastaa ilmasto-ohjelmatyön Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaa voi pitää ympäristöasioissa edistyksellisenä

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN TILASTOKATSAUS VUOSILTA

PELASTUSTOIMINNAN TILASTOKATSAUS VUOSILTA Riskianalyysityöryhmä 2/2016 PELASTUSTOIMINNAN TILASTOKATSAUS VUOSILTA 2011-2015 Jussi Rahikainen Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Aineiston rajaukset... 4 3 Tehtävämäärät kuukausittain, viikonpäivittäin ja

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSSKENAARIOT JA LUONTOYMPÄRISTÖT

ILMASTONMUUTOSSKENAARIOT JA LUONTOYMPÄRISTÖT ILMASTONMUUTOSSKENAARIOT JA LUONTOYMPÄRISTÖT Kimmo Ruosteenoja Ilmatieteen laitos kimmo.ruosteenoja@fmi.fi MUUTTUVA ILMASTO JA LUONTOTYYPIT -SEMINAARI YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 17.I 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Kesän 2012 säilörehunlaatu Artturitulosten pohjalta

Kesän 2012 säilörehunlaatu Artturitulosten pohjalta Kesän 2012 säilörehunlaatu Artturitulosten pohjalta Pekka Petäjäsuvanto, tuotantoasiantuntija, Osuuskunta Pohjolan Maito POHJOIS-SUOMEN NURMITOIMIKUNNAN TALVISEMINAARI 2013 Syötekeskus 2013 Jatkuva kehittäminen

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS Työntekijöille tarjottava henkinen ensiapu ja henkistä hyvinvointia tukevat toimenpiteet pelastustoimessa Jose Saarimaa Palopäällystön koulutusohjelma AmkN10 Tutkimuksen toteutus Maaliskuun

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista. Marja Wuori

Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista. Marja Wuori Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista Marja Wuori Sisältö Yleistä Haastateltavat Virkistyskäyttö Kokemukset vedenkorkeuksista Yleistä Yläosa: Uimaharju-Kaltimo Keskiosa: Kaltimo-Kuurna

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Metsävakuuttaminen. Ismo Ruokoselkä

Metsävakuuttaminen. Ismo Ruokoselkä Metsävakuuttaminen Ismo Ruokoselkä Vakuuta metsäsi! Myrskyt tuhoavat laajojakin alueita, menetykset voivat olla useita kymmeniä tuhansia euroja. Myrskyt ennusteiden mukaan lisääntyvät edelleen ja ovat

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Siirry asemalle: Ilmakehä

Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Siirry asemalle: Ilmakehä Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Pysy asemalla: Pohjois-Eurooppa Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Sadevettä valuu pintavaluntana vesistöön. Pysy asemalla: Pohjois-Eurooppa Joki

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2012

Etsivä nuorisotyö 2012 OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2012 Trenditiedot 2008-2012 Erik Häggman 2013 [KIRJOITA YRITYKSEN OSOITE] Sisältö 1. Johdanto... 5 2. Etsivän nuorisotyön palvelujen saatavuus 2008 2012...

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvariskien hallintasuunnitelmat Tulvariskien hallintasuunnitelmat Helsingin ja Espoon rannikkoalue Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Helsinki 26.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

Sulfaattimaiden riskien hallinta ilmastonmuutoksen näkökulmasta Klimatförändringen och de sura sulfatjordarnas riskhantering

Sulfaattimaiden riskien hallinta ilmastonmuutoksen näkökulmasta Klimatförändringen och de sura sulfatjordarnas riskhantering Sulfaattimaiden riskien hallinta ilmastonmuutoksen näkökulmasta Klimatförändringen och de sura sulfatjordarnas riskhantering Mikael Hildén, prof. SYKE Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Isännöintipalkkiot 2013

Isännöintipalkkiot 2013 Isännöintipalkkiot 2013 Keskeiset tulokset Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Kyselytutkimuksen tavoitteena on koota ajantasaista tietoa isännöintipalkkioista

Lisätiedot

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI 16.11.2011 Sisältö 1 TAUSTA... 2 2 HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVAN ARVIOINNIN PERUSTEET... 2 3 HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVAN ARVIOINNIN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina 2011-2015 Vuosina 2010-2014 valmistuneet Suunnittelija Outi Suorsa Kaikkien vastavalmistuneiden työpaikkojen sijaintimaakunnat (f. = 2553) 25 20 21 19,2

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 15-vuotiaat vuosina 2008 ja 2020 2 410 1 898-21,3

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Uudenmaan sosiaali- ja terveystiimin pj., apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen 3.11.2016 SOTE-muutosjohtajan maakuntakierros Uusimaa 3.11.2016 Soten maakunnallinen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner- Suomessa toimiville

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot