Noin miljoonan asukkaan Swazimaa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Noin miljoonan asukkaan Swazimaa,"

Transkriptio

1

2 Noin miljoonan asukkaan Swazimaa, Afrikan viimeinen absoluuttinen monarkia, sijaitsee sisämaassa Etelä-Afrikan ja Mosam bikin välissä. Turisteille maata markkinoidaan kallisarvoisena, viehättävän perinteisen kulttuurin kuningaskuntana pakopaikkana modernin maailman melskeeltä. Täällä varakkaat vierailijat voivat nauttia Swazimaan hienoista metsästyspuistoista huviloineen maan ylängön smaragdinvihreiden kukkuloiden ja majesteettisten vuorien lomassa autuaan tietämättöminä siitä, millaista elämä on suurimmalle osalle swazimaalaisista. E T E L Ä - A F R I K K A Piggs Peak Mhlume S WA Z I M A A MBABANE M O S A M B I K Lobamba Manzini Siteki Mankayane Big Bend Hlatikulu E T E L Ä - A F R I K K A Nhlangano km Lavumisa 2

3 Afrikan valtioilla ei ollut säädettyjä kansallisia rajoja ennen kuin eurooppalaiset jakoivat mantereen. Näin oli tilanne myös Swazimaassa, joka oli ennen pelkkä swatin kieltä puhuvien kansoittama alue. Swazimaana alue on tunnettu 1500-luvun lopusta alkaen, jolloin kuningas Mswati ensimmäinen nimesi sen. Swazikansan juuret juontavat pohjoisesta noin 400 jaa. lähtien saapuneiden sotho- ja ngunikansojen suuriin liikehdintöihin, joskin alueella eli ihmisiä jo paljon ennen tätä. Britannia määritteli Swazimaan nykyiset rajat tunnustaessaan virallisesti maan autonomian vuonna 1881, mutta alkoi sittemmin järsiä tätä autonomiaa vaatimalla oikeuksia Swazimaan mineraalivaroihin ja parhaisiin maa-alueisiin. Britannia teki Swazimaasta suojelualueensa toisen Etelä- Afrikan sodan (toinen buurisota) aikaan, jollaisena se pysyi kunnes maalle myönnettiin täysi itsenäisyys vuonna Kuningas Sobhuza II mitätöi itsenäisyyden koittaessa käyttöön otetun, demokraattista eri vapautta puoltavan perustuslain vuonna Sobhuza halusi perustaa hallintonsa paranneltuun versioon perinteisestä 200 päällikön ja 55 vaalipiirin mallista, joka tunnetaan nimellä Tinkhundla. Tämä Britannian parlamentaarisen mallin piirteiden kanssa toimiva uusi järjestelmä kielsi poliittiset puolueet ja kaikki monarkiaa mahdollisesti kritisoivat järjestöt. Sobhuzan seuraajan, Mswati III:n asettama Swazimaan vuoden 2005 uusi perustuslaki ylläpitää Tinkhundlamallia ja poliittisten puolueiden kieltoa.

4 Vapaustaistelu Vuonna 1983 absoluuttisen monarkian vastustajat muodostivat Kansan yhdistetyn demokraattisen liikkeen (PUDEMO). Liike kannatti demokraattisen monipuoluejärjestelmän luomista ja tuki samaan aikaan Etelä-Afrikassa apartheidhallintoa vastaan taistelevan Afrikan kansalliskongressin (ANC) vapautustyötä. Swazimaassa maanpaossa tuolloin eläneet ANC:n johtajat auttoivat PUDEMO:n luomisessa. ANC:n Vapauden peruskirjan ehdot ovat kietoutuneet tiukasti PUDEMO:n päämääriin. PUDEMO ja sen nuorisojaosto, Swazimaan nuorisokonferenssi (SWAYOCO), olivat automaattisesti kiellettyjä järjestöjä. Vuosien varrella monet niiden jäsenistä ovatkin paenneet Etelä-Afrikkaan. Myös muita demokraattista erivapautta kannattavia kansalaisjärjestöjä on syntynyt. Näihin kuuluvat järjestöt, jotka pyrkivät kampanjoimaan tiettyjen asioiden puolesta, esimerkiksi sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien, hiv/aids-kontrollin sekä naisten oikeuksien puolesta. Ne ovat pystyneet toimimaan maassa, mutta joutuvat säännöllisesti vainon ja häirinnän kohteiksi. Etelä-Afrikassa 1990-luvulla muodostettu Swazimaan solidaarisuusverkosto (SSN) kerää runsaasti kansainvälistä tukea Swazimaan demokratiaa kannattavalle liikkeelle. Muita tämän kaltaisia ryhmiä ovat Swazimaan demokratiakampanja (Swaziland Democracy Campaign) sekä Swazimaan kommunistipuolue.

5 Mswatin hallinto pyrki legitimoimaan olemassaoloaan säätämällä vuonna 2005 uuden perustuslain. Uudella perustuslailla oli erityisesti Kansain yhteisön* tuki. Perustuslaissa taataan kansalaisoikeudet tiettyyn rajaan asti, mutta samalla se suojelee monarkin ylintä auktoriteettia. Poliittisilla puolueilla ei ole toimintaoikeutta eivätkä ne saa myöskään kampanjoida vaaleissa. Swazimaassa ei ole perustuslakituomioistuinta, eikä siten myöskään mekanismeja perustuslain toimeenpanoon tai valvontaan. Perustuslakia onkin pidettävä lähinnä kulissina, ja käytännössä siinä pidetään ainoastaan kiinni yksinvaltiudesta. Vuonna 2009 Swazimaan pääministeri julisti muun muassa PUDEMO:n ja SWAYOCO:n terroristijärjestöiksi lisäten entisestään demokratiaa kannattaviin liikkeisiin kohdistuvaa vainoa. PUDEMO:n presidentti Mario Masuku joutui oikeuden eteen terrorismin lietsonnasta syytettynä ja häntä uhattiin vuoden vankeusrangaistuksella. Masuku elää nykyään näennäisesti kotiarestissa. Swazihallintoa vastustavaa aseellista vastarintaa on ilmennyt satunnaisesti viime vuosina. Pääosaa Swazimaan protestitoimista johtaa maan ammattiyhdistysliike, joka on virallisesta vainosta huolimatta onnistunut yhdistämään kampanjat työläisten oikeuksien ja pidemmän tähtäimen demokraattisten vapauksien puolesta. Useat merkittävät käänteet ovat kärjistäneet Swazi maan tilannetta. Köyhyys ja hiv/aids-pandemia heikentävät maan pientä väestöä kuningaskunnan edustajien ja muun valtaeliitin ohjatessa samalla suuren osan maan varallisuudesta omiin tarpeisiinsa. Näin ne vääristävät Swazimaan taloudellisen kehityksen suuntaa entisestään. * Britanniasta ja sen entisistä siirtomaista koostuva 54 maan yhteisö. Näennäisesti järjestö toimii nykyään itsenäisesti, todellisuudessa se on Yhdistyneen kuningaskunnan valvonnassa kuningatar Elisabet II:n ollessa yhteisön päämiehenä.

6 Syvenevä kriisi Swazimaa on lisäksi massiivisen talouskriisin edessä, joka sai alkunsa vuoden 2010 lopussa. Kriisin seurauksena Eteläisen Afrikan tulliunionin (SACU) verotulot vähenivät 60 prosenttia, mikä on nähtävissä 11 prosentin pudotuksena maan bruttokansantuotteessa. Tyypillisen lyhytnäköisesti maan kuninkaallinen hallinto ei varautunut jo vuodesta 1994 ennustettavissa olleisiin tappioihin, vaan tuhlasi sen sijaan rahaa pääomaa syöviin turhuusprojekteihin. Tällaisia ovat muun muassa jokaiselle Mswatin kolmelletoista vaimolle rakennettu yksityispalatsi sekä maan toinen kansainvälinen lentokenttä, jonka Mswati on rehennellen todennut toimivan eteläisen Afrikan alueen turismin keskuksena. Heinäkuussa 2011 Etelä-Afrikka tarjoutui lainaamaan Swazimaan hallitukselle 355 miljoonaa dollaria (2,4 miljardia Etelä-Afrikan randia). Tarjouksen mukana tuli pitkä lista ehtoja taloudellisesta läpinäkyvyydestä, demokraattisista uudistuksista ja kansalaisyhteisön huomioimisesta poliittisessa päätöksenteossa. Ehtoihin ei kuulunut vaatimusta poliittisten puolueiden tai järjestöjen kiellon kumoamisesta, mutta viesti oli selvä: Etelä-Afrikka ei tulisi auttamaan Swazimaan hallintoa, ellei tämä muuttaisi itseään radikaalisti. Jotkut demokratiaa kannattavan liikkeen riveissä kutsuivat tarjousta Pretorian petolliseksi löysäilyksi. Yleisesti ottaen sitä kuitenkin pidettiin poliittisesti terävänä keinona antaa demokratian kannattajille 6

7 Uhanalainen väestö hieman lisää vaikutusvaltaa Mswatin hallintoa vastaan. Mswati on omasta puolestaan kieltäytynyt Etelä- Afrikan tarjouksesta. Vaikka hänen hallintonsa on viestittänyt Swazimaan medialle, että laina on mahdollista myöntää välittömästi, ehdotus on ainoastaan jäänyt pöydälle keräämään pölyä. Demokratiaa kannattavan liikkeen mukaan Swazimaan suurin muutoksentarve johtuu kansaan vuosikymmenten ajan kohdistetun hyväksikäytön ja laiminlyöntien seurauksista. Swaziväestöön osuva kriisi on tuhoamassa sen selviytymismahdollisuudet. Swazimaan hätätilan hahmottaminen ja ymmärtäminen täytyy aloittaa kansan enemmistön tilanteesta. CIA:n ja Maailmanpankin kokoamissa luvuissa Swazimaan väestö on suurempi kuin maan omien väestönlaskentatietojen mukaan (CIA:n mukaan ihmistä vuonna 2010). Tuloksista on laskettavissa 1,5 prosenttia kasvaneen syntyvyyden aiheuttama väkimäärän tasainen nousu. Todellisuudessa väestö vaikuttaisi kuitenkin olevan suuren paineen alla parin viime vuosikymmenen aikana lisääntyneiden hiv- ja tuberkuloositartuntojen sekä tasaisena jatkuneen maanpaon vuoksi. Kun huomioidaan, että Swazimaan väestön määrä oli vuoden 2007 laskennan mukaan henkilöä, ja että vuoden 1997 tulos oli henkilöä, näyttää siltä, että maan väkiluku on laskussa. Swaziyhteisö koostuu pääosin nuorista. Noin 50 prosenttia väestöstä on alle 16-vuotiaita, koska sairauksien ja köyhyyden yhdistelmä tappaa vanhemmat jäsenet enenevissä määrin jo varhaisessa keski-iässä. Tuhansittain Swazimaan kansalaisia sekä sieltä juurensa saaneita elää Etelä-Afrikassa ja muissa lähimaissa. Emme tiedä tarpeeksi tämän väestöryhmän tilanteesta tai väestö tieteellisestä koostumuksesta. Heidän joukossaan monet ovat pakolaisia Swazimaan kielletyistä demokratialiikkeistä. 7

8 Naiset kamppailussa virtaa vastaan Karkeasti laskettuna naisia on Swazimaassa noin enemmän kuin miehiä. Yleisesti ottaen naiset ovat swaziyhteisössä ankarasti alistettuja sekä sosiaalisesti että taloudellisesti. Perinteisen monarkian määrittelemän äärimmäisen patriarkaalisen järjestelmän alla naiset ovat miehiin nähden täysin alisteisessa asemassa. Hiv-pandemialla on maan naisväestöön suhteettoman suuri vaikutus. Noin 40 prosenttia Swazimaan raskausklinikoilla käyvistä naisista on hiv-positiivisia. Kyseessä on määrän 10-kertainen kasvu 1990-luvun alun lukui hin verrattuna. Naiset kokevat myös äärimmäistä sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa kuten raiskauksia, joista ei Swazimaan oikeusjärjestelmässä saa asianmukaisia syytteitä tai tuomioita. Arviolta kaksi kolmasosaa swazinaisista kärsii rutiininomaisesta kotiväkivallasta ja pahoinpitelyistä. Niin kuin monella muullakin swaziyhteiskunnan osa-alueella, kuninkaallinen yksinvalta ja sen hallinto antavat tyhjiä lupauksia naisten aseman parantamisesta asettamalla päämääriä kuten YK:n vuosituhattavoitteet, joilla on tärkeä merkitys sukupuoleen liittyvissä asioissa. Käytännössä maan hallinto ei kuitenkaan tee mitään naisten tilanteen muuttamiseksi. Swazimaan allekirjoitus YK:n sopimuksessa kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän muotojen lopettamiseksi (CEDAW) on räikeässä epäsuhteessa swaziyhteisön naisten todellisen kohtelun kanssa. Swazimaan patriarkaalisuutta edistää kulttuurin väärinkäyttö; sen sortavien puolien, erityisesti

9 Köyhyys KESKItuloisessa maassa naisvastaisten piirteiden korostaminen. Esimerkkinä tästä on, että naiset, jotka eivät ota osaa vuosittaiseen ruokotanssiin, saattavat jäädä ilman korkeampaan koulutukseen suunnattuja apurahoja. Ruokotanssi esitetään mahtavana swaziperinteenä ja sitä mainostetaan turisteille suurena vetonaulana. Juhlassa swazineidoiksi kuvatut naiset tanssivat liehitellen kuninkaan edessä, jolla on halutessaan oikeus valita itselleen uusi morsian. Toinen esimerkki on parlamentin päätös olla säätämättä naisten seksuaalista ahdistelua kieltävää lakia marraskuussa Parlamentin jäsenet päättivät, että ahdistelu on swazimaassa yleisesti hyväksytty kulttuuriperinne, minkä vuoksi sitä ei voi kieltää. Tämä merkitsee sitä, että naiset ja tytöt voivat myös tulevaisuudessa päätyä julman seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Homoseksuaaleilla, lesboilla, biseksuaaleilla tai transgendereillä ei ole Swazimaassa kansalaisoikeuksia. Näihin ryhmiin kuuluvat ihmiset kokevat säännöllisesti julkista vainoa, ja he joutuvat usein poliisin pidättämiksi ilman perusteita. Swazimaassa tunnetaan useita tapauksia, joissa homoseksuaaleja ja lesboja on murhattu, eikä mitään ole tehty murhaajien syytteeseen asettamiseksi. Noin 77 prosenttia Swazimaan väestöstä elää maaseudulla, ja heistä 76 prosenttia kärsii köyhyydestä. Kaupunkialueilla köyhyydessä elää arviolta 49 prosenttia väestöstä. Yhteensä noin 70 prosenttia koko väestöstä elää köyhyydessä. Neljäkymmentä prosenttia kotitalouksista on aina kärsinyt kehitysorganisaatioiden termiä käyttäen ruuan epävarmuudesta mikä tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että heillä ei ole koskaan ollut tarpeeksi syötävää. Kaiken kaikkiaan noin 48 prosenttia väestöstä ei saa tarpeeksi ruokaa syödäkseen he ovat aliravit tuja. Tästä huolimatta vain noin neljäsosa väestöstä saa ruoka-avustusta. Swazimaan maaseudun neljän pääalueen köyhyyslukujen mukaan Shiselwenissä noin 76 prosenttia kotitalouksista elää köyhyysrajan alapuolella Lubombossa luvun ollessa 73 prosenttia, Hhohhossa 70 prosenttia ja Manzinissa 61 prosenttia. Samanaikaisesti kuninkaallinen perhe ja eliitti elää rikkaudessa. He saavat vaurautensa maasta ja sen resursseista, työskentelevältä väestöltä, veroista ja valtionavuista. Noin 56 prosenttia Swazi maan varallisuudesta on väestön rikkaimman 20 prosentin hallussa, väestön köyhin 20 prosenttia omistaa vähemmän kuin 4,3 prosenttia näistä varoista. Swazimaan Gini-kerroin (tulonjakautumisen tasa-arvoisuuden mittari) on 0.51 (vakavan epätasa-arvon mittasuhde). Kansainvälisesti vertailtuna kerroin on hyvin korkea, mikä niin ikään kertoo vakavasta epätasa-arvosta. Maailmanpankin määritelmä Swazimaasta keskituloisena maana on ristiriidassa maassa kokonaisvaltaisesti ilmenevien tautien ja köyhyyden kanssa. Ristiriita ilmenee myös siten, että Swazimaan laadukas infrastruktuuri palvelee lähinnä kuninkaallistia palatseja, varakkaita asuinalueita ja kaupallisen kuljetustoiminnan tarpeita. 9

10 Maailman korkeimmat HIV-luvut Swazimaassa on maailman korkeimmat hiv/ aids-määrät (26 prosenttia koko väestöstä; melkein 45 prosenttia tästä vuoden ikäisillä miehillä ja naisilla). Swazimaan eliniänodote on maailman alhaisimpia. Vuonna 2004 luku oli Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman (UNDP) mukaan 31,3 vuotta. Tämä on suurin uhka väestön selviämiselle ja minkäänlaisille toiveille Swazimaan kestävästä tulevaisuudesta. Hiv/aids on läheisessä yhteydessä köyhyyteen. Hiv/aids-pandemiaan yhdistyvistä sosiaalisista, maantieteellisistä, väestötieteellisistä ja kulttuurillisista tekijöistä juuri köyhyyteen liittyvät piirteet ilmenevät selkeimmin. Swazimaassa tämä näkyy monen kansalaisen ruuan huonoissa ravintoarvoissa ja ruuan saamisen epävarmuudessa sekä taudin levinneisyydessä korkeiden työttömyyslukujen alueilla, missä liikkuvuus maaseudun ja kaupunkialueiden välillä on runsasta, sukupuolten välinen epätasa-arvo räikeintä, kondomien käyttö vähäi sintä ja tietoisuus hiv:sta alhaisinta. Hiv:n yleisyys maassa on myös kytköksissä tuberkuloosin leviämiseen, etenkin sen useille lääkkeille vastustuskykyisen version tapauksessa. Sairauksien yhdistelmä pahentaa Swazimaan terveyskriisiä entisestään. Hiv/aidsin ja muiden sairauksien taakkaa Swazimaassa kärjistää julkisen terveydenhuolto-infrastruktuurin surkea tila sekä terveydenhuollon laiminlyönti ja siihen kohdistuvien taloudellisten sijoitusten puute. Maassa palvelee 122 sairaanhoitajaa ja lääkäriä :ta henkeä kohden. Suhde on huomattavasti pienempi kuin Maailman terveys järjestön (WHO) suosittelema 250 terveysalan ammattilaista :ta henkeä kohden. Swazimaan lapsikuolleisuus (alle 5-vuotiaat, noin 156 kuollutta 1000:ta synnytystä kohden) johtuu 10

11 Laiminlyöty viemäröinti ja vesi Suuri osa etenkin Swazimaan maaseudulla ja esikaupunkialueilla asuvasta väestöstä elää ilman kelvollista asuntoa sekä kohtuullista viemäröintiä ja vettä. Noin 67 prosenttia maaseudun väestöstä on riippuvainen joista, pienistä padoista ja kaivoista pääasiallisina vesilähteinään. Nämä paikat jaetaan usein karjan kanssa, ja naiset sekä lapset joutuvat monesti kävelemään useita kilometrejä hakeakseen vettä likaisista lähteistä pesemistä ja ruoanlaittoa varten. Tämä on yksi syy veden mukana kulkeutuvien tartuntatautien yleisyyteen ja korkeaan lapsikuolleisuuteen. Maan hallituksella ei ole johdonmukaista vesipolitiikkaa eikä minkäänlaista käsitystä vesi-, puhtaanapito- ja asutusasiat yhdistävästä strategiasta. Hallituksen käytäntönä on ollut asioiden laiminlyönti ja kansan hädän huomiotta jättäminen. hiv:n vaikutuksen lisäksi pääasiassa ripulista, aliravitsemuksesta, likaisen veden ja viemäröinnin sekä yleisen hygienian puutteesta aiheutuvista tartuntataudeista. Swazimaassa on useita perheitä, joita johtavat lapset molempien vanhempien kuoltua nuorena. Kyseessä ovat köyhistä köyhimmät, jotka elävät uskomattoman kurjissa olosuhteissa saamatta minkäänlaista sosiaalista tai terveydenhuollollista tukea kansalais- ja hyväntekeväisyysjärjestöjen tarjoaman avun lisäksi. Mswatin hallituksen nykyisen talouskriisin aikana hiv-potilaiden antiretroviraali-lääkityksen sekä muiden sairauksien, kuten syövän ja tuberkuloosin hoitokeinojen saatavuus on heikentynyt. Joillakin Etelä-Afrikkaa reunustavilla alueilla potilaat yrittävät hankkia hoitoa eteläafrikkalaisilta klinikoilta. 11

12 Kuninkaan maat Noin 75 prosenttia Swazimaan maaalueesta on määritelty swazikansakunnan maaksi, joka on luovutettu luottamuksellisesti maan hallitsijan hallittavaksi. Noin 200 paikallista päällikköä hallinnoi tätä aluetta. Hallitsija pakkolunastaa karjaa ja muita maataloustuotteita swazikansakunnan maalta, josta suurinta osaa käytetään omavaraiseen maanviljelyyn sekä joissain tapauksissa taloudellisen toimeentulon vuoksi viljeltävien kasvien viljelyyn. Maanviljelyn osuus vuosittaisesta bruttokansantuotteesta on vain noin 14 prosenttia, vaikka sokeriruo on maatalousprosessointi, puuteollisuus sekä hedelmien tölkittäminen työllistää noin 30 prosenttia koko maan työvoimasta. Vain noin 10 prosenttia Swazimaan maa-alueesta on viljelykelpoista. Viljelykelpoisen maan määrä on laidunalueiden lisäksi ehtynyt huonojen maankäyttö- ja viljelystapojen aiheuttaman eroosion sekä ympäristönsuojeluponnistusten puutteen vuoksi. Demokratiaa kannattava liike kritisoi Swazimaan hallituksen vastatoimia maa-alueiden tilanteeseen kutsumalla niitä hampaattomiksi. Demokratialiikkeen kanta on, että Swazimaan nykyinen maanomistuskäytäntö sekä ruokaturvapolitiikka eivät ole varteenotettavia yrityksiä puuttua maankäytöstä ja ruuan vähyydestä johtuvaan kriisiin. Näiden tavoitteet on määritelty löyhästi, ja samalla laki maan ja ruuan pakkolunastuksesta säilytetään koskemattomana. Samanaikaisesti maankäytön lohduton laiminlyönti jatkuu.

13 Teollisuus ja tuotanto Maailmanlaajuinen talouskriisi, Swazimaan EU- alueille viedystä sokerista saaman valtionavun loppuminen ja siitä johtuva maanviljelyksen ja teollisuuden kehityksen supistuminen valtion varojen vähennyttyä ovat tekijöitä, joilla on ollut merkittävä vaikutus Swazimaan teollisen tuotannon perustaan. Swazimaassa on lukuisten eri alojen pääosin yksityisellä sektorilla hikipajaperiaatteella toimivaa tuotantoa, esimerkkinä tekstiilit, ruokien ja juomien prosessointi, metsätaloustuotteet (raakapuu, selluloosa ja paperi), ruuan ja eläinten rehun tuotanto sekä metallityö ja konepajateollisuus. Monet näistä tuotanto yrityksistä ovat taiwanilaisten, eteläafrikkalaisten yhtiöi den ja yksityishenkilöiden omistamia tytär yhtiöitä, joten toiminnasta saadut voitot valuvat Swazimaan ulkopuolelle. Useilla tuotannon aloilla ei ole järjestäytyneitä ammattiliittoja ja osa työntekijöistä joutuu kärsimään surkeammista palkoista ja työoloista kuin aloilla, joilla on ammattiliitot. Swazimaan nykyinen maatalous- ja teollisuustuotanto tuskin pystyy tukemaan maan taloudellista kehitystä, ellei sitä liitetä kokonaisvaltaiseen teollisuus- ja maatalouspoliittiseen käytäntöön, jolla voidaan reagoida ruuan tarpeeseen, yhteisön kehittämisen vaatimuksiin, työllistämiseen ja muihin tarpeisiin. 13

14 Solidaarisuus ja tulevaisuus Swazimaan aika on loppumassa, mikäli sen kansa aiotaan pelastaa köyhyyden, sairauksien ja hyväksikäytön aiheuttamilta tuhoilta. Kello käy myös Mswatin hallinnolle sen tuhlatessa valtion omaisuutta ja verovaroja pitääkseen itsensä vallassa. Kuningaskunnan omistuksessa olevista kiinteistöistä, liiketoiminnasta ja osakkeista kuukausittain saamansa 4,7 miljoonan dollarin lisäksi maan kuninkaalla on arviolta 10 miljardin dollarin ulko maille sijoitetut säästöt. Demokraattisen erivapauden ohjastamana tämän massiivisen varojen imemisen pysäyttäminen ja valtavan kuninkaallisen rahakirstun takaisin periminen auttaisi maata suunnattomasti. Swazimaan katastrofaalisten ongelmien korjaaminen vaatii kuitenkin paljon enemmän kuin pelkän rikkauk sien uudelleenjakamisen. Demokratiaa kannattava liike on tästä hyvin tietoinen pohtiessaan keinoja pelastaa maan tulevaisuus 40-vuotisen diktatuurin asettamalta tuhoisalta suunnalta. Demokratialiikkeen näkemykset Swazimaan tulevaisuuden toimista vaihtelevat. Osa pyrkisi panemaan alulle uudistuksia nykyisessä hallinnossa Mswatin ja hänen hallituksensa kanssa käytävän vuoropuhelun kautta osan vaatiessa hallinnon korvaamisesta tilapäisellä hallituksella, joka avaisi tien täyteen demokratiaan ja tasavaltaan. 14

15 Boikotoikaa vuoden 2013 vaaleja Vuonna 2013 Swazimaan 55:stä Tinkhundlaneuvostosta valitaan edustajat maan parlamenttiin. Kyseessä on menetelmä, jonka tarkoituksena on arvioinnin ja tarkan valikoinnin keinoin löytää Mswatille uskollisia yksilöitä maan johtoon. Hallitus väittää vaalien olevan vapaat ja oikeudenmukaiset mutta ammattiyhdistysliike, PUDEMO ja muut demokratialiikkeen jäsenet kannustavat kampanjoillaan maan kansalaisia boikotoimaan tapahtumaa. Kielletyt poliittiset puolueet eivät saa kyseenalaistaa vaaleja tai asettaa ehdokkaita haastamaan Tinkhundlan edustajia. Vaalit järjestetään vuoden 2005 perustuslain mukaisesti, mikä estää poliittisia puolueita toimimasta vaaleissa. Tästä huolimatta elokuussa 2012 Kansainyhteisö ylisti perustuslakia ja pitää vuoden 2013 vaaleja tärkeänä merkkipaaluna Swazimaan tiellä kohti demokratiaa. Vaikka hallinto haluaa kiihkeästi esittää vaalit ainutlaatuisen perinteikkäitä piirteitä omaavana, oikeudenmukaisena sekä kaikki huomioon ottavana prosessina ja osana maan edistyksellistä suuntaa, vaikuttaa todellisuus Swazimaassa täysin päinvastaiselta. Viime kuukausina hallinnon vastustajia on pyritty tukahduttamaan entistäkin ankarammin. Hiljattain muodostettu Swazimaan ammatillinen keskusjärjestö (Trade Union Congress of Swaziland) julistettiin kielletyksi, ja maan poliisivoimat sekä armeija nujertavat mielenosoituksia ja lakkoja aiempaa raskaammalla kädellä. Samaan aikaan julkisen sektorin ammattiyhdistykset ovat lisänneet lakkoilua paremman palkan, työolosuhteiden ja demokraattisten vapauksien puolesta. Swazimaan hallinnon jatkuva rahallinen kriisi kutistaa entisestään tärkeisiin sosiaali-, terveys- ja opetuspalveluihin käytettyjä varoja, minkä seurauksena köyhyys ja sairaudet vain pahenevat. Maan tilanne on lähestymässä kriittistä pistettä, jolloin hallinto ei enää voi pitää vallasta kiinni ilman aiempaa räikeämpiä ja brutaalimpia toimenpiteitä. Kansalaisyhteisön on puolestaan entistä uhmakkaampi ja valmiimpi ryntäämään kaduille Mswatin joukkoja vastaan. Mswatin hallinto vaikuttaa haluttomalta toimeenpanemaan mitään perustuslaillisesti lain yläpuolella olevan kuninkaallisen hallitsijan valtaa vähentäviä, pitkän tähtäimen muutoksia. Kuitenkin erityisesti ammattiyhdistysliikkeen taholta tuleva painostus voi olla ratkaiseva tekijä kriisin lopputuloksen kannalta, onhan sillä Swazimaan sisällä muutosta ajavista ruohonjuuritason järjestöistä eniten väkeä toiminnassaan. Swazimaa tarvitsee kansainvälistä solidaarisuutta tukemaan ammattiyhdistys- ja demokratialiikkeitään sekä ahdingossa elävää kansaansa. Vähäisestä strategisesta tärkeydestään johtuen maa on jäänyt pitkälti suurvaltojen, kansainvälisen yhteisön, huomion ulkopuolelle, päinvastoin kuin esimerkiksi Zimbabwe, johon kohdistuu EU:n pakotteita ja muita boikotteja. Osalla Etelä-Afrikan hallitsevasta eliitistä on voimakkaita liiketaloudellisia intressejä Swazimaassa, minkä vuoksi he ovat onnistuneesti estäneet Etelä-Afrikan hallintoa ottamasta muutoksen tarvetta ja swazikansan kärsimystä vakavasti. Näin ollen onkin tärkeää, että kansainväliset solidaariset liikkeet ottavat Swazimaan hätätilan asiakseen ja levittävät tietoa ja tukevat demokratiaa kannattavan liikkeen kampanjoita Swazimaassa. Hallitusten taivuttelu lobbaamalla on myös tarpeellista, jotta Mswatin hallinto saadaan painostettua myöntymään kampanjan vaatimuksiin, kuten poliittisten vankien vapauttamiseen, puolueiden ja järjestöjen kiellon kumoamiseen sekä pakolaisten turvalliseen paluuseen maahan. Demokratian kannattajien vaatimuksiin kuuluu myös vapaa media, kehitys kohti vapaita sekä oikeudenmukaisia vaaleja ja hätäsuunnitelmat sekä toimet swazikansan enemmistöä riivaavan köyhyyden ja tautien taltuttamiseksi. 15

16 Kansainvälistä solidaarisuustyötä tarvitaan levittämään tietoa Swazimaan tilanteesta kehittämään Swazimaalle älykkäitä ja toimivia pakotteita ja boikotteja, jotka kohdistetaan esi merkiksi maan turismiin lobbaamaan hallituksia, Afrikan unionia, Eteläisen Afrikan kehitysyhteisöä (SADC), EU:ta, YK-järjestöjä ja Liittovaltion edustajia (Commonwealth Secretariat), jotta Mswatin hallinto voitaisiin painostaa poistamaan kiellot kaikilta poliittisilta järjestöiltä ja puolueilta, vapauttamaan kaikki poliittisin perustein pidätetyt ja takaamaan pakolaisten turvallisen paluun maahan työskentelemään ammattiyhdistysten ja ammatti yhdistysten keskusjärjestöjen kanssa eri maissa solidaarisen yhteistyön kehittymisen edesauttamiseksi Swazimaan julkisen sektorin ammattiyhdistysten kanssa Kampanjointi ammattiyhdistysten kautta, näin saataisiin mahdollisuus lobata TUCOSWA:n toiminta kiellon kumoamisen puolesta Suomen Rauhanpuolustajat 2012 Teksti ja kuvat: Mark Waller Suomennos: Tero Virtanen Suomenkieliseen toteutukseen on saatu tukea ulko ministeriön kehitysyhteistyöosastolta. ISBN: Paino: Lönnberg Painot Oy, Helsinki 2012 Suomen Rauhanpuolustajat Hämeentie Helsinki

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

YK: vuosituhattavoitteet

YK: vuosituhattavoitteet YK: vuosituhattavoitteet Tavoite 1. Poistetaan äärimmäinen nälkä ja köyhyys -Aliravittujen määrä on lähes puolittunut 23,3%:sta 12,9%:iin. -Äärimmäisen köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on puolittunut

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

MISSÄ ASUN? Katu? Kaupunginosa? Kunta? Kaupunki? Maakunta? Maa?

MISSÄ ASUN? Katu? Kaupunginosa? Kunta? Kaupunki? Maakunta? Maa? MISSÄ ASUN? Katu? Kaupunginosa? Kunta? Kaupunki? Maakunta? Maa? MAAKUNNAT YHTEISKUNTA ENNEN JA NYT Ennen ELÄMÄ SAMASSA PAIKASSA turvallisuus, varmuus identiteetti ja mahdollisuudet määrätty auktoriteettien

Lisätiedot

KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN

KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN Päivi Arvonen KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN Kuka on katulapsi? Lapsi joka asuu kadulla ja on vailla vakinaista asuntoa on katulapsi. Myös lasta, joka joutuu vieeämään päivät kadulla elantoa

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2103(INI) Lausuntoluonnos Corina Creţu (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2103(INI) Lausuntoluonnos Corina Creţu (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 6.11.2013 2013/2103(INI) TARKISTUKSET 1-10 Corina Creţu (PE519.580v01-00) seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutuksesta sukupuolten

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet eli Tuhansien iskujen maa Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2015 2016 Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Kuka on pakolainen? Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut sotaa,

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2239(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2239(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2016/2239(INI) 15.3.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

Vapauta Uhri. Ihmiskauppa, prostituutio ja porno

Vapauta Uhri. Ihmiskauppa, prostituutio ja porno Vapauta Uhri Ihmiskauppa, prostituutio ja porno Ihmiskauppa: Sandran tarina Uhrin tyypillinen tarina -Useimmat uhrit saapuvat Kyprokselle samalla tavalla: he ovat vastanneet lehti-ilmoitukseen tai työnvälitysfirman

Lisätiedot

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1 Demokratiakehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki, 12.11.2014 Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies / Juhana Aunesluoma

Lisätiedot

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 NUORTEN KOKEMA NETTIRIKOLLISUUS M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 FAKTOJA IRC galleriaa käyttää kuukausittain 70% maamme 15-24 vuotiaista nuorista IRC galleriaan lisätään joka päivä noin 70 000 valokuvaa

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti 2 2015 Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti JOHDANTO... 2 1 TYÖNTEON KANNUSTIMET JA KANNUSTINPAKETTI... 4 1.1 Kannustinpaketti... 5 2 KANNUSTINPAKETIN VAIKUTUKSET TYÖNTEON KANNUSTIMIIN JA TULONJAKOON...

Lisätiedot

1) Vaalien henkilöityminen ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut ehdokkaaksi asettumiseen ja kampanjointiin?

1) Vaalien henkilöityminen ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut ehdokkaaksi asettumiseen ja kampanjointiin? A3.2.2. Parlamentti, presidentti, hallitus 12.2.2015 (VARES) Diamond 1) Demokratian toteutumisen vaikeus Latinalaisessa Amerikassa 2) Suhteellisen vaalitavan vaikeus Etelä-Afrikassa ja Namibiassa Jyränki

Lisätiedot

YH1 kurssin kertaus. Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tasavallan presidentin valinta

YH1 kurssin kertaus. Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tasavallan presidentin valinta YH1 kurssin kertaus Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet Tasavallan presidentin valinta Tasavallan presidentin tehtävät ja toimenkuva Tasa-arvoinen

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Sosiaalinen media Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Eduskuntavaalit käydään vuonna 2011 Facebookissa [ ] puolueet menevät sinne, missä ihmiset jo ovat Helsingin

Lisätiedot

PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ

PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ TIEDOTE PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ Enemmistö ( %) kansalaisista pitää nykyistä järjestelmää, jossa kansanedustajista

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Valoa pakolaisleirien asukkaille

Valoa pakolaisleirien asukkaille UUTISKIRJE Valoa pakolaisleirien asukkaille Brighter Lives for Refugees -kampanjan myötä IKEA Foundation lahjoittaa jokaisesta 3.2. 29.3.2014 myydystä led-lampusta yhden euron pakolaisleirien valaisemiseen.

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

Mikä ihmeen WTO? Kepa / Matti Hautsalo

Mikä ihmeen WTO? Kepa / Matti Hautsalo Mikä ihmeen WTO? Kepa / Matti Hautsalo 04.10.2005 WTO on Maailman kauppajärjestö WTO:n historia Jäsenyys ja toimintakulttuuri Leirit WTO:n sisällä Tärkeimmät neuvottelualueet Muita keskeisiä kysymyksiä

Lisätiedot

Fidan projektikylän etuudet

Fidan projektikylän etuudet Säännöt Pelin tavoitteena on, että ainakin yksi kylän lapsista saa käydä koulun loppuun. Peli aloitetaan seisten. Kyläläinen, joka kuolee tai joutuu poistumaan koulusta tai kylästä, istuu alas. Jos vähintään

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Swazimaa ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapaus

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Swazimaa ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapaus Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2015)0212 Swazimaa ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapaus Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. toukokuuta 2015 Swazimaasta

Lisätiedot

Numerologiaa yksinkertaisille

Numerologiaa yksinkertaisille 1.12.2006 Numerologiaa yksinkertaisille Laadustaan tunnetulla Suomi24-palstalla on mainittu, 1 että kampanjaltani putosi pohja pois, koska Suomi on tänä vuonna ottanut vastaan vain 75 kiintiöpakolaista,

Lisätiedot

Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä

Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä ep2014 TIGT. MAKE AN Millaisen Euroopan sinä haluat? Toimi, osallistu ja vaikuta äänestä EU-vaaleissa! SUOMEN EV. LUT. KIRKKO EU-vaalit ovat tärkeät Toukokuun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Maailmassa joka 3. minuutti kuolee lapsi tieliikenneonnettomuudessa

Maailmassa joka 3. minuutti kuolee lapsi tieliikenneonnettomuudessa Maailmassa joka 3. minuutti kuolee lapsi tieliikenneonnettomuudessa www.makeroadssafe.org Vuonna 2005 miljoonat ihmiset ja G8-ryhmän johtajat vastasivat kehotukseen saattaa köyhyys maailmasta historian

Lisätiedot

HE 75/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi. nostetaan nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kalenterikuukaudelta.

HE 75/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi. nostetaan nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kalenterikuukaudelta. HE 75/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että lapsilisän yksinhuoltajakorotusta

Lisätiedot

oppimateriaali maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 hyvä yhteyshenkilö,

oppimateriaali maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 hyvä yhteyshenkilö, maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 oppimateriaali oppimateriaali sisältää kysymykset oppilaille tai opettajalle ideoinnin tueksi. hyvä yhteyshenkilö, Ohessa Maailman Kuvalehti Kumppaniin liittyviä

Lisätiedot

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Mikä perustuslaki on? Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt,

Lisätiedot

Miksi eroakirkosta.fi-palvelu on perustettu

Miksi eroakirkosta.fi-palvelu on perustettu 1 Eroakirkosta.fi palvelu Raportti 8.12.2013 Eroakirkosta.fi palvelu aiheuttanut kirkolle lähes puolen miljardin tappiot Eroakirkosta.fi internetsivusto perustettiin marraskuussa 2003. Sen tarkoitus oli

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

Rinna Kullaa. rk331@columbia.edu

Rinna Kullaa. rk331@columbia.edu Rinna Kullaa rk331@columbia.edu 1919 Jugoslavian Kommunistinen Puolue perustetaan. Sotienvälinen aika niin Länsi Euroopassa kuin Balkanillakin jatkuvien kriisien aika Pariisin rauhan neuvottelut Ajatuksia

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

SOTE-SOLMUJA JA PAKKOPAITAA Miten käy kunnallisen itsehallinnon ja lähidemokratian? Lahti 6.4.2014 Antti Holopainen

SOTE-SOLMUJA JA PAKKOPAITAA Miten käy kunnallisen itsehallinnon ja lähidemokratian? Lahti 6.4.2014 Antti Holopainen Voidaanko kansanvallan rapauttaminen pysäyttää? SOTE-SOLMUJA JA PAKKOPAITAA Miten käy kunnallisen itsehallinnon ja lähidemokratian? Lahti 6.4.2014 Antti Holopainen Kansanvallan rapauttaminen edennyt pitkälle

Lisätiedot

Miina, Ville ja oikeudenmukaisuus

Miina, Ville ja oikeudenmukaisuus Miina, Ville ja oikeudenmukaisuus Elämänkatsomustieto Satu Elo Ritva Tuominen Sisällys Miina, Ville ja oikeudenmukaisuus...1 Elämänkatsomustieto...1 Opettajalle...4 Oppilaalle...5 1. Oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Köyhyyden poistaminen on koko yhteiskunnan etu Dos. Timo Pokki Lahden diakonialaitos 6.5.2010 Mitä on globaali köyhyys? Köyhyyden mittaamiseen ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä ja kiistatonta mittaria.

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/11 11 16 kohta 16. tähdentää, että rahoitustuki vaikeuksissa oleville jäsenvaltioille annettiin lainoina, joita varten otettiin lainaa pääomamarkkinoilta käyttäen vakuutena unionin talousarviota;

Lisätiedot

Vesi ja Vietnam liiketoimintamahdollisuudet kehi1yvillä markkinoilla. Erityisasiantun*ja Tomi Särkoja Suomen suurlähetystö Hanoi

Vesi ja Vietnam liiketoimintamahdollisuudet kehi1yvillä markkinoilla. Erityisasiantun*ja Tomi Särkoja Suomen suurlähetystö Hanoi Vesi ja Vietnam liiketoimintamahdollisuudet kehi1yvillä markkinoilla Erityisasiantun*ja Tomi Särkoja Suomen suurlähetystö Hanoi 2 Nopeas8 kehi1yvä Vietnam 89 milj. asukasta ja BKT n. 142 miljardia USD

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

A-Sanomat. SAL-Jyväskylä. 1990-luku. Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright

A-Sanomat. SAL-Jyväskylä. 1990-luku. Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright A-Sanomat Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen SAL-Jyväskylä 1990-luku SAL-Jyväskylä A-Sanomat Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston

Lisätiedot

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA FI IKÄSYRJINNÄN TORJUMINEN EU:SSA JA KANSALLISESTI Ikäsyrjintä on koko yhteiskuntaa koskeva monitahoinen kysymys. Sen tehokas torjuminen on vaikea tehtävä. Ei ole yhtä ainoaa keinoa, jolla tasa-arvo eri

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.3 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan Teksti Martti Herman Pisto Kuvat Paula Koskivirta, Martti Herman Pisto ja Eduhouse Yritysturvallisuus Häirintää, piinaamista, henkistä väkivaltaa, epäasiallista kohtelua Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Keski-Aasia. - Stanit muutoksessa

Keski-Aasia. - Stanit muutoksessa Keski-Aasia - Stanit muutoksessa Kuva: Afghanistan and Central Asia Research Information Indiana University, Bloomington, Indiana 2 Keski-Aasia - stanit muutoksessa Kazakstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan,

Lisätiedot

6146/12 HKE/phk DG K

6146/12 HKE/phk DG K EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. helmikuuta 2012 (OR. en) 6146/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0012 (NLE) ACP 20 COAFR 26 PESC 116 OC 44 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-kumppanuussopimuksen

Lisätiedot

Koulut ja koulutus Dolo Odon pakolaisleirillä 2011

Koulut ja koulutus Dolo Odon pakolaisleirillä 2011 Koulut ja koulutus Dolo Odon pakolaisleirillä 2011 2 Itä-Afrikan kuivuus - Etiopia Itä-Afrikkaa on kohdannut pahin kuivuus 60 vuoteen; kuivuudesta kärsii Afrikan sarven alueella yli 12,4 milj. ihmistä.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa Tilastokatsaus Lisätietoja: 22.9.215 Anna Koski-Pirilä, puh. 2 634 1373 etunimi.sukunimi@kela.fi Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa Yhä useammalla korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

15633/17 team/mn/hmu 1 DG C 1

15633/17 team/mn/hmu 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2017 (OR. fr) 15633/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 11. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI

Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI 10.12.2015 Tilanne tänään Euroopan talous lamassa Suomen talous kestämättömällä tiellä Suomen työttömyys

Lisätiedot

PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ?

PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ? PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ? 27.5.2015 Markus Himanen Puh. +358 400 409 596 vapaaliikkuvuus@gmail.com www.vapaaliikkuvuus.net www.facebook.com/vapaaliikkuvuus

Lisätiedot

LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ

LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ Syöminen vaikuttaa ympäristöön. Ruoan tuottamiseen tarvitaan valtavasti peltoja, vettä, ravinteita ja energiaa. Peltoja on jo niin paljon, että niiden määrää on vaikeaa lisätä,

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

MEDVEDEV JA VENÄJÄN NYKYINEN POLIITTINEN MURROS/Luukkanen

MEDVEDEV JA VENÄJÄN NYKYINEN POLIITTINEN MURROS/Luukkanen MEDVEDEV JA VENÄJÄN NYKYINEN POLIITTINEN MURROS/Luukkanen Georgi Alafuzoff: Venäjä vallankumouksen tai isojen muutosten edessä...venäjä on historiallisessa käännekohdassa, joka murtaa nykyisen korruptioon

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2017/2025(INI) 4.5.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Heidi Hautala (PE576.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Heidi Hautala (PE576. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2015/2258(INI) 26.4.2016 TARKISTUKSET 1-34 Heidi Hautala (PE576.996v01-00) vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Mitä Venäjälle kuuluu?-

Mitä Venäjälle kuuluu?- Mitä Venäjälle kuuluu?- Kypsyneen Putinismin aikakausi 03.06.2013 Journalistiseminaari, Oulu Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS Hanna Smith Aleksanteri Instituutti, Helsingin yliopisto Putinismin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Kehitysyhteistyövaliokunta 2004 VÄLIAIKAINEN 2003/0266(CNS) 17. joulukuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS kehitysyhteistyövaliokunnalta ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden

Lisätiedot

EU:n ja sen jäsenvaltioiden lausuma maailman aids-päivänä

EU:n ja sen jäsenvaltioiden lausuma maailman aids-päivänä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2011 17567/11 PRESSE 451 EU:n ja sen jäsenvaltioiden lausuma maailman aids-päivänä 1. Tänään, vuoden 2011 maailman AIDS-päivänä, Euroopan unioni ja sen

Lisätiedot

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 European Union CitizenshipFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE NRO 29/2004 Asia: Valiokunnan tiedoksi annetut vetoomukset Liitteenä ovat yhteenvedot kahden vetoomuksen sisällöstä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen

Lisätiedot

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA 012 Peruste #1 2 2015 väki ja valta PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA Puoluejäsenyyksien määrä vaihtelee suuresti Euroopan maissa. Vaihtelusta huolimatta luvut ovat

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

EU-Turkki pakolaissopimus

EU-Turkki pakolaissopimus EU-Turkki pakolaissopimus 18.3.2016 sopimuksen pääkohdat & arviointia Toni Alaranta/Ulkopoliittinen instituutti Sopimuksen pääkohdat: 1) Yksi yhdestä periaate: jokainen Kreikkaan saapuva pakolainen (koskee

Lisätiedot

Kansanedustajat, syksy 2015

Kansanedustajat, syksy 2015 Kansanedustajat, syksy 215 1. Puolue 1 2 4 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen kansanpuolue Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät 4 2. Vastaajan sukupuoli 1 2 Nainen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 17. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot