Noin miljoonan asukkaan Swazimaa,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Noin miljoonan asukkaan Swazimaa,"

Transkriptio

1

2 Noin miljoonan asukkaan Swazimaa, Afrikan viimeinen absoluuttinen monarkia, sijaitsee sisämaassa Etelä-Afrikan ja Mosam bikin välissä. Turisteille maata markkinoidaan kallisarvoisena, viehättävän perinteisen kulttuurin kuningaskuntana pakopaikkana modernin maailman melskeeltä. Täällä varakkaat vierailijat voivat nauttia Swazimaan hienoista metsästyspuistoista huviloineen maan ylängön smaragdinvihreiden kukkuloiden ja majesteettisten vuorien lomassa autuaan tietämättöminä siitä, millaista elämä on suurimmalle osalle swazimaalaisista. E T E L Ä - A F R I K K A Piggs Peak Mhlume S WA Z I M A A MBABANE M O S A M B I K Lobamba Manzini Siteki Mankayane Big Bend Hlatikulu E T E L Ä - A F R I K K A Nhlangano km Lavumisa 2

3 Afrikan valtioilla ei ollut säädettyjä kansallisia rajoja ennen kuin eurooppalaiset jakoivat mantereen. Näin oli tilanne myös Swazimaassa, joka oli ennen pelkkä swatin kieltä puhuvien kansoittama alue. Swazimaana alue on tunnettu 1500-luvun lopusta alkaen, jolloin kuningas Mswati ensimmäinen nimesi sen. Swazikansan juuret juontavat pohjoisesta noin 400 jaa. lähtien saapuneiden sotho- ja ngunikansojen suuriin liikehdintöihin, joskin alueella eli ihmisiä jo paljon ennen tätä. Britannia määritteli Swazimaan nykyiset rajat tunnustaessaan virallisesti maan autonomian vuonna 1881, mutta alkoi sittemmin järsiä tätä autonomiaa vaatimalla oikeuksia Swazimaan mineraalivaroihin ja parhaisiin maa-alueisiin. Britannia teki Swazimaasta suojelualueensa toisen Etelä- Afrikan sodan (toinen buurisota) aikaan, jollaisena se pysyi kunnes maalle myönnettiin täysi itsenäisyys vuonna Kuningas Sobhuza II mitätöi itsenäisyyden koittaessa käyttöön otetun, demokraattista eri vapautta puoltavan perustuslain vuonna Sobhuza halusi perustaa hallintonsa paranneltuun versioon perinteisestä 200 päällikön ja 55 vaalipiirin mallista, joka tunnetaan nimellä Tinkhundla. Tämä Britannian parlamentaarisen mallin piirteiden kanssa toimiva uusi järjestelmä kielsi poliittiset puolueet ja kaikki monarkiaa mahdollisesti kritisoivat järjestöt. Sobhuzan seuraajan, Mswati III:n asettama Swazimaan vuoden 2005 uusi perustuslaki ylläpitää Tinkhundlamallia ja poliittisten puolueiden kieltoa.

4 Vapaustaistelu Vuonna 1983 absoluuttisen monarkian vastustajat muodostivat Kansan yhdistetyn demokraattisen liikkeen (PUDEMO). Liike kannatti demokraattisen monipuoluejärjestelmän luomista ja tuki samaan aikaan Etelä-Afrikassa apartheidhallintoa vastaan taistelevan Afrikan kansalliskongressin (ANC) vapautustyötä. Swazimaassa maanpaossa tuolloin eläneet ANC:n johtajat auttoivat PUDEMO:n luomisessa. ANC:n Vapauden peruskirjan ehdot ovat kietoutuneet tiukasti PUDEMO:n päämääriin. PUDEMO ja sen nuorisojaosto, Swazimaan nuorisokonferenssi (SWAYOCO), olivat automaattisesti kiellettyjä järjestöjä. Vuosien varrella monet niiden jäsenistä ovatkin paenneet Etelä-Afrikkaan. Myös muita demokraattista erivapautta kannattavia kansalaisjärjestöjä on syntynyt. Näihin kuuluvat järjestöt, jotka pyrkivät kampanjoimaan tiettyjen asioiden puolesta, esimerkiksi sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien, hiv/aids-kontrollin sekä naisten oikeuksien puolesta. Ne ovat pystyneet toimimaan maassa, mutta joutuvat säännöllisesti vainon ja häirinnän kohteiksi. Etelä-Afrikassa 1990-luvulla muodostettu Swazimaan solidaarisuusverkosto (SSN) kerää runsaasti kansainvälistä tukea Swazimaan demokratiaa kannattavalle liikkeelle. Muita tämän kaltaisia ryhmiä ovat Swazimaan demokratiakampanja (Swaziland Democracy Campaign) sekä Swazimaan kommunistipuolue.

5 Mswatin hallinto pyrki legitimoimaan olemassaoloaan säätämällä vuonna 2005 uuden perustuslain. Uudella perustuslailla oli erityisesti Kansain yhteisön* tuki. Perustuslaissa taataan kansalaisoikeudet tiettyyn rajaan asti, mutta samalla se suojelee monarkin ylintä auktoriteettia. Poliittisilla puolueilla ei ole toimintaoikeutta eivätkä ne saa myöskään kampanjoida vaaleissa. Swazimaassa ei ole perustuslakituomioistuinta, eikä siten myöskään mekanismeja perustuslain toimeenpanoon tai valvontaan. Perustuslakia onkin pidettävä lähinnä kulissina, ja käytännössä siinä pidetään ainoastaan kiinni yksinvaltiudesta. Vuonna 2009 Swazimaan pääministeri julisti muun muassa PUDEMO:n ja SWAYOCO:n terroristijärjestöiksi lisäten entisestään demokratiaa kannattaviin liikkeisiin kohdistuvaa vainoa. PUDEMO:n presidentti Mario Masuku joutui oikeuden eteen terrorismin lietsonnasta syytettynä ja häntä uhattiin vuoden vankeusrangaistuksella. Masuku elää nykyään näennäisesti kotiarestissa. Swazihallintoa vastustavaa aseellista vastarintaa on ilmennyt satunnaisesti viime vuosina. Pääosaa Swazimaan protestitoimista johtaa maan ammattiyhdistysliike, joka on virallisesta vainosta huolimatta onnistunut yhdistämään kampanjat työläisten oikeuksien ja pidemmän tähtäimen demokraattisten vapauksien puolesta. Useat merkittävät käänteet ovat kärjistäneet Swazi maan tilannetta. Köyhyys ja hiv/aids-pandemia heikentävät maan pientä väestöä kuningaskunnan edustajien ja muun valtaeliitin ohjatessa samalla suuren osan maan varallisuudesta omiin tarpeisiinsa. Näin ne vääristävät Swazimaan taloudellisen kehityksen suuntaa entisestään. * Britanniasta ja sen entisistä siirtomaista koostuva 54 maan yhteisö. Näennäisesti järjestö toimii nykyään itsenäisesti, todellisuudessa se on Yhdistyneen kuningaskunnan valvonnassa kuningatar Elisabet II:n ollessa yhteisön päämiehenä.

6 Syvenevä kriisi Swazimaa on lisäksi massiivisen talouskriisin edessä, joka sai alkunsa vuoden 2010 lopussa. Kriisin seurauksena Eteläisen Afrikan tulliunionin (SACU) verotulot vähenivät 60 prosenttia, mikä on nähtävissä 11 prosentin pudotuksena maan bruttokansantuotteessa. Tyypillisen lyhytnäköisesti maan kuninkaallinen hallinto ei varautunut jo vuodesta 1994 ennustettavissa olleisiin tappioihin, vaan tuhlasi sen sijaan rahaa pääomaa syöviin turhuusprojekteihin. Tällaisia ovat muun muassa jokaiselle Mswatin kolmelletoista vaimolle rakennettu yksityispalatsi sekä maan toinen kansainvälinen lentokenttä, jonka Mswati on rehennellen todennut toimivan eteläisen Afrikan alueen turismin keskuksena. Heinäkuussa 2011 Etelä-Afrikka tarjoutui lainaamaan Swazimaan hallitukselle 355 miljoonaa dollaria (2,4 miljardia Etelä-Afrikan randia). Tarjouksen mukana tuli pitkä lista ehtoja taloudellisesta läpinäkyvyydestä, demokraattisista uudistuksista ja kansalaisyhteisön huomioimisesta poliittisessa päätöksenteossa. Ehtoihin ei kuulunut vaatimusta poliittisten puolueiden tai järjestöjen kiellon kumoamisesta, mutta viesti oli selvä: Etelä-Afrikka ei tulisi auttamaan Swazimaan hallintoa, ellei tämä muuttaisi itseään radikaalisti. Jotkut demokratiaa kannattavan liikkeen riveissä kutsuivat tarjousta Pretorian petolliseksi löysäilyksi. Yleisesti ottaen sitä kuitenkin pidettiin poliittisesti terävänä keinona antaa demokratian kannattajille 6

7 Uhanalainen väestö hieman lisää vaikutusvaltaa Mswatin hallintoa vastaan. Mswati on omasta puolestaan kieltäytynyt Etelä- Afrikan tarjouksesta. Vaikka hänen hallintonsa on viestittänyt Swazimaan medialle, että laina on mahdollista myöntää välittömästi, ehdotus on ainoastaan jäänyt pöydälle keräämään pölyä. Demokratiaa kannattavan liikkeen mukaan Swazimaan suurin muutoksentarve johtuu kansaan vuosikymmenten ajan kohdistetun hyväksikäytön ja laiminlyöntien seurauksista. Swaziväestöön osuva kriisi on tuhoamassa sen selviytymismahdollisuudet. Swazimaan hätätilan hahmottaminen ja ymmärtäminen täytyy aloittaa kansan enemmistön tilanteesta. CIA:n ja Maailmanpankin kokoamissa luvuissa Swazimaan väestö on suurempi kuin maan omien väestönlaskentatietojen mukaan (CIA:n mukaan ihmistä vuonna 2010). Tuloksista on laskettavissa 1,5 prosenttia kasvaneen syntyvyyden aiheuttama väkimäärän tasainen nousu. Todellisuudessa väestö vaikuttaisi kuitenkin olevan suuren paineen alla parin viime vuosikymmenen aikana lisääntyneiden hiv- ja tuberkuloositartuntojen sekä tasaisena jatkuneen maanpaon vuoksi. Kun huomioidaan, että Swazimaan väestön määrä oli vuoden 2007 laskennan mukaan henkilöä, ja että vuoden 1997 tulos oli henkilöä, näyttää siltä, että maan väkiluku on laskussa. Swaziyhteisö koostuu pääosin nuorista. Noin 50 prosenttia väestöstä on alle 16-vuotiaita, koska sairauksien ja köyhyyden yhdistelmä tappaa vanhemmat jäsenet enenevissä määrin jo varhaisessa keski-iässä. Tuhansittain Swazimaan kansalaisia sekä sieltä juurensa saaneita elää Etelä-Afrikassa ja muissa lähimaissa. Emme tiedä tarpeeksi tämän väestöryhmän tilanteesta tai väestö tieteellisestä koostumuksesta. Heidän joukossaan monet ovat pakolaisia Swazimaan kielletyistä demokratialiikkeistä. 7

8 Naiset kamppailussa virtaa vastaan Karkeasti laskettuna naisia on Swazimaassa noin enemmän kuin miehiä. Yleisesti ottaen naiset ovat swaziyhteisössä ankarasti alistettuja sekä sosiaalisesti että taloudellisesti. Perinteisen monarkian määrittelemän äärimmäisen patriarkaalisen järjestelmän alla naiset ovat miehiin nähden täysin alisteisessa asemassa. Hiv-pandemialla on maan naisväestöön suhteettoman suuri vaikutus. Noin 40 prosenttia Swazimaan raskausklinikoilla käyvistä naisista on hiv-positiivisia. Kyseessä on määrän 10-kertainen kasvu 1990-luvun alun lukui hin verrattuna. Naiset kokevat myös äärimmäistä sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa kuten raiskauksia, joista ei Swazimaan oikeusjärjestelmässä saa asianmukaisia syytteitä tai tuomioita. Arviolta kaksi kolmasosaa swazinaisista kärsii rutiininomaisesta kotiväkivallasta ja pahoinpitelyistä. Niin kuin monella muullakin swaziyhteiskunnan osa-alueella, kuninkaallinen yksinvalta ja sen hallinto antavat tyhjiä lupauksia naisten aseman parantamisesta asettamalla päämääriä kuten YK:n vuosituhattavoitteet, joilla on tärkeä merkitys sukupuoleen liittyvissä asioissa. Käytännössä maan hallinto ei kuitenkaan tee mitään naisten tilanteen muuttamiseksi. Swazimaan allekirjoitus YK:n sopimuksessa kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän muotojen lopettamiseksi (CEDAW) on räikeässä epäsuhteessa swaziyhteisön naisten todellisen kohtelun kanssa. Swazimaan patriarkaalisuutta edistää kulttuurin väärinkäyttö; sen sortavien puolien, erityisesti

9 Köyhyys KESKItuloisessa maassa naisvastaisten piirteiden korostaminen. Esimerkkinä tästä on, että naiset, jotka eivät ota osaa vuosittaiseen ruokotanssiin, saattavat jäädä ilman korkeampaan koulutukseen suunnattuja apurahoja. Ruokotanssi esitetään mahtavana swaziperinteenä ja sitä mainostetaan turisteille suurena vetonaulana. Juhlassa swazineidoiksi kuvatut naiset tanssivat liehitellen kuninkaan edessä, jolla on halutessaan oikeus valita itselleen uusi morsian. Toinen esimerkki on parlamentin päätös olla säätämättä naisten seksuaalista ahdistelua kieltävää lakia marraskuussa Parlamentin jäsenet päättivät, että ahdistelu on swazimaassa yleisesti hyväksytty kulttuuriperinne, minkä vuoksi sitä ei voi kieltää. Tämä merkitsee sitä, että naiset ja tytöt voivat myös tulevaisuudessa päätyä julman seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Homoseksuaaleilla, lesboilla, biseksuaaleilla tai transgendereillä ei ole Swazimaassa kansalaisoikeuksia. Näihin ryhmiin kuuluvat ihmiset kokevat säännöllisesti julkista vainoa, ja he joutuvat usein poliisin pidättämiksi ilman perusteita. Swazimaassa tunnetaan useita tapauksia, joissa homoseksuaaleja ja lesboja on murhattu, eikä mitään ole tehty murhaajien syytteeseen asettamiseksi. Noin 77 prosenttia Swazimaan väestöstä elää maaseudulla, ja heistä 76 prosenttia kärsii köyhyydestä. Kaupunkialueilla köyhyydessä elää arviolta 49 prosenttia väestöstä. Yhteensä noin 70 prosenttia koko väestöstä elää köyhyydessä. Neljäkymmentä prosenttia kotitalouksista on aina kärsinyt kehitysorganisaatioiden termiä käyttäen ruuan epävarmuudesta mikä tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että heillä ei ole koskaan ollut tarpeeksi syötävää. Kaiken kaikkiaan noin 48 prosenttia väestöstä ei saa tarpeeksi ruokaa syödäkseen he ovat aliravit tuja. Tästä huolimatta vain noin neljäsosa väestöstä saa ruoka-avustusta. Swazimaan maaseudun neljän pääalueen köyhyyslukujen mukaan Shiselwenissä noin 76 prosenttia kotitalouksista elää köyhyysrajan alapuolella Lubombossa luvun ollessa 73 prosenttia, Hhohhossa 70 prosenttia ja Manzinissa 61 prosenttia. Samanaikaisesti kuninkaallinen perhe ja eliitti elää rikkaudessa. He saavat vaurautensa maasta ja sen resursseista, työskentelevältä väestöltä, veroista ja valtionavuista. Noin 56 prosenttia Swazi maan varallisuudesta on väestön rikkaimman 20 prosentin hallussa, väestön köyhin 20 prosenttia omistaa vähemmän kuin 4,3 prosenttia näistä varoista. Swazimaan Gini-kerroin (tulonjakautumisen tasa-arvoisuuden mittari) on 0.51 (vakavan epätasa-arvon mittasuhde). Kansainvälisesti vertailtuna kerroin on hyvin korkea, mikä niin ikään kertoo vakavasta epätasa-arvosta. Maailmanpankin määritelmä Swazimaasta keskituloisena maana on ristiriidassa maassa kokonaisvaltaisesti ilmenevien tautien ja köyhyyden kanssa. Ristiriita ilmenee myös siten, että Swazimaan laadukas infrastruktuuri palvelee lähinnä kuninkaallistia palatseja, varakkaita asuinalueita ja kaupallisen kuljetustoiminnan tarpeita. 9

10 Maailman korkeimmat HIV-luvut Swazimaassa on maailman korkeimmat hiv/ aids-määrät (26 prosenttia koko väestöstä; melkein 45 prosenttia tästä vuoden ikäisillä miehillä ja naisilla). Swazimaan eliniänodote on maailman alhaisimpia. Vuonna 2004 luku oli Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman (UNDP) mukaan 31,3 vuotta. Tämä on suurin uhka väestön selviämiselle ja minkäänlaisille toiveille Swazimaan kestävästä tulevaisuudesta. Hiv/aids on läheisessä yhteydessä köyhyyteen. Hiv/aids-pandemiaan yhdistyvistä sosiaalisista, maantieteellisistä, väestötieteellisistä ja kulttuurillisista tekijöistä juuri köyhyyteen liittyvät piirteet ilmenevät selkeimmin. Swazimaassa tämä näkyy monen kansalaisen ruuan huonoissa ravintoarvoissa ja ruuan saamisen epävarmuudessa sekä taudin levinneisyydessä korkeiden työttömyyslukujen alueilla, missä liikkuvuus maaseudun ja kaupunkialueiden välillä on runsasta, sukupuolten välinen epätasa-arvo räikeintä, kondomien käyttö vähäi sintä ja tietoisuus hiv:sta alhaisinta. Hiv:n yleisyys maassa on myös kytköksissä tuberkuloosin leviämiseen, etenkin sen useille lääkkeille vastustuskykyisen version tapauksessa. Sairauksien yhdistelmä pahentaa Swazimaan terveyskriisiä entisestään. Hiv/aidsin ja muiden sairauksien taakkaa Swazimaassa kärjistää julkisen terveydenhuolto-infrastruktuurin surkea tila sekä terveydenhuollon laiminlyönti ja siihen kohdistuvien taloudellisten sijoitusten puute. Maassa palvelee 122 sairaanhoitajaa ja lääkäriä :ta henkeä kohden. Suhde on huomattavasti pienempi kuin Maailman terveys järjestön (WHO) suosittelema 250 terveysalan ammattilaista :ta henkeä kohden. Swazimaan lapsikuolleisuus (alle 5-vuotiaat, noin 156 kuollutta 1000:ta synnytystä kohden) johtuu 10

11 Laiminlyöty viemäröinti ja vesi Suuri osa etenkin Swazimaan maaseudulla ja esikaupunkialueilla asuvasta väestöstä elää ilman kelvollista asuntoa sekä kohtuullista viemäröintiä ja vettä. Noin 67 prosenttia maaseudun väestöstä on riippuvainen joista, pienistä padoista ja kaivoista pääasiallisina vesilähteinään. Nämä paikat jaetaan usein karjan kanssa, ja naiset sekä lapset joutuvat monesti kävelemään useita kilometrejä hakeakseen vettä likaisista lähteistä pesemistä ja ruoanlaittoa varten. Tämä on yksi syy veden mukana kulkeutuvien tartuntatautien yleisyyteen ja korkeaan lapsikuolleisuuteen. Maan hallituksella ei ole johdonmukaista vesipolitiikkaa eikä minkäänlaista käsitystä vesi-, puhtaanapito- ja asutusasiat yhdistävästä strategiasta. Hallituksen käytäntönä on ollut asioiden laiminlyönti ja kansan hädän huomiotta jättäminen. hiv:n vaikutuksen lisäksi pääasiassa ripulista, aliravitsemuksesta, likaisen veden ja viemäröinnin sekä yleisen hygienian puutteesta aiheutuvista tartuntataudeista. Swazimaassa on useita perheitä, joita johtavat lapset molempien vanhempien kuoltua nuorena. Kyseessä ovat köyhistä köyhimmät, jotka elävät uskomattoman kurjissa olosuhteissa saamatta minkäänlaista sosiaalista tai terveydenhuollollista tukea kansalais- ja hyväntekeväisyysjärjestöjen tarjoaman avun lisäksi. Mswatin hallituksen nykyisen talouskriisin aikana hiv-potilaiden antiretroviraali-lääkityksen sekä muiden sairauksien, kuten syövän ja tuberkuloosin hoitokeinojen saatavuus on heikentynyt. Joillakin Etelä-Afrikkaa reunustavilla alueilla potilaat yrittävät hankkia hoitoa eteläafrikkalaisilta klinikoilta. 11

12 Kuninkaan maat Noin 75 prosenttia Swazimaan maaalueesta on määritelty swazikansakunnan maaksi, joka on luovutettu luottamuksellisesti maan hallitsijan hallittavaksi. Noin 200 paikallista päällikköä hallinnoi tätä aluetta. Hallitsija pakkolunastaa karjaa ja muita maataloustuotteita swazikansakunnan maalta, josta suurinta osaa käytetään omavaraiseen maanviljelyyn sekä joissain tapauksissa taloudellisen toimeentulon vuoksi viljeltävien kasvien viljelyyn. Maanviljelyn osuus vuosittaisesta bruttokansantuotteesta on vain noin 14 prosenttia, vaikka sokeriruo on maatalousprosessointi, puuteollisuus sekä hedelmien tölkittäminen työllistää noin 30 prosenttia koko maan työvoimasta. Vain noin 10 prosenttia Swazimaan maa-alueesta on viljelykelpoista. Viljelykelpoisen maan määrä on laidunalueiden lisäksi ehtynyt huonojen maankäyttö- ja viljelystapojen aiheuttaman eroosion sekä ympäristönsuojeluponnistusten puutteen vuoksi. Demokratiaa kannattava liike kritisoi Swazimaan hallituksen vastatoimia maa-alueiden tilanteeseen kutsumalla niitä hampaattomiksi. Demokratialiikkeen kanta on, että Swazimaan nykyinen maanomistuskäytäntö sekä ruokaturvapolitiikka eivät ole varteenotettavia yrityksiä puuttua maankäytöstä ja ruuan vähyydestä johtuvaan kriisiin. Näiden tavoitteet on määritelty löyhästi, ja samalla laki maan ja ruuan pakkolunastuksesta säilytetään koskemattomana. Samanaikaisesti maankäytön lohduton laiminlyönti jatkuu.

13 Teollisuus ja tuotanto Maailmanlaajuinen talouskriisi, Swazimaan EU- alueille viedystä sokerista saaman valtionavun loppuminen ja siitä johtuva maanviljelyksen ja teollisuuden kehityksen supistuminen valtion varojen vähennyttyä ovat tekijöitä, joilla on ollut merkittävä vaikutus Swazimaan teollisen tuotannon perustaan. Swazimaassa on lukuisten eri alojen pääosin yksityisellä sektorilla hikipajaperiaatteella toimivaa tuotantoa, esimerkkinä tekstiilit, ruokien ja juomien prosessointi, metsätaloustuotteet (raakapuu, selluloosa ja paperi), ruuan ja eläinten rehun tuotanto sekä metallityö ja konepajateollisuus. Monet näistä tuotanto yrityksistä ovat taiwanilaisten, eteläafrikkalaisten yhtiöi den ja yksityishenkilöiden omistamia tytär yhtiöitä, joten toiminnasta saadut voitot valuvat Swazimaan ulkopuolelle. Useilla tuotannon aloilla ei ole järjestäytyneitä ammattiliittoja ja osa työntekijöistä joutuu kärsimään surkeammista palkoista ja työoloista kuin aloilla, joilla on ammattiliitot. Swazimaan nykyinen maatalous- ja teollisuustuotanto tuskin pystyy tukemaan maan taloudellista kehitystä, ellei sitä liitetä kokonaisvaltaiseen teollisuus- ja maatalouspoliittiseen käytäntöön, jolla voidaan reagoida ruuan tarpeeseen, yhteisön kehittämisen vaatimuksiin, työllistämiseen ja muihin tarpeisiin. 13

14 Solidaarisuus ja tulevaisuus Swazimaan aika on loppumassa, mikäli sen kansa aiotaan pelastaa köyhyyden, sairauksien ja hyväksikäytön aiheuttamilta tuhoilta. Kello käy myös Mswatin hallinnolle sen tuhlatessa valtion omaisuutta ja verovaroja pitääkseen itsensä vallassa. Kuningaskunnan omistuksessa olevista kiinteistöistä, liiketoiminnasta ja osakkeista kuukausittain saamansa 4,7 miljoonan dollarin lisäksi maan kuninkaalla on arviolta 10 miljardin dollarin ulko maille sijoitetut säästöt. Demokraattisen erivapauden ohjastamana tämän massiivisen varojen imemisen pysäyttäminen ja valtavan kuninkaallisen rahakirstun takaisin periminen auttaisi maata suunnattomasti. Swazimaan katastrofaalisten ongelmien korjaaminen vaatii kuitenkin paljon enemmän kuin pelkän rikkauk sien uudelleenjakamisen. Demokratiaa kannattava liike on tästä hyvin tietoinen pohtiessaan keinoja pelastaa maan tulevaisuus 40-vuotisen diktatuurin asettamalta tuhoisalta suunnalta. Demokratialiikkeen näkemykset Swazimaan tulevaisuuden toimista vaihtelevat. Osa pyrkisi panemaan alulle uudistuksia nykyisessä hallinnossa Mswatin ja hänen hallituksensa kanssa käytävän vuoropuhelun kautta osan vaatiessa hallinnon korvaamisesta tilapäisellä hallituksella, joka avaisi tien täyteen demokratiaan ja tasavaltaan. 14

15 Boikotoikaa vuoden 2013 vaaleja Vuonna 2013 Swazimaan 55:stä Tinkhundlaneuvostosta valitaan edustajat maan parlamenttiin. Kyseessä on menetelmä, jonka tarkoituksena on arvioinnin ja tarkan valikoinnin keinoin löytää Mswatille uskollisia yksilöitä maan johtoon. Hallitus väittää vaalien olevan vapaat ja oikeudenmukaiset mutta ammattiyhdistysliike, PUDEMO ja muut demokratialiikkeen jäsenet kannustavat kampanjoillaan maan kansalaisia boikotoimaan tapahtumaa. Kielletyt poliittiset puolueet eivät saa kyseenalaistaa vaaleja tai asettaa ehdokkaita haastamaan Tinkhundlan edustajia. Vaalit järjestetään vuoden 2005 perustuslain mukaisesti, mikä estää poliittisia puolueita toimimasta vaaleissa. Tästä huolimatta elokuussa 2012 Kansainyhteisö ylisti perustuslakia ja pitää vuoden 2013 vaaleja tärkeänä merkkipaaluna Swazimaan tiellä kohti demokratiaa. Vaikka hallinto haluaa kiihkeästi esittää vaalit ainutlaatuisen perinteikkäitä piirteitä omaavana, oikeudenmukaisena sekä kaikki huomioon ottavana prosessina ja osana maan edistyksellistä suuntaa, vaikuttaa todellisuus Swazimaassa täysin päinvastaiselta. Viime kuukausina hallinnon vastustajia on pyritty tukahduttamaan entistäkin ankarammin. Hiljattain muodostettu Swazimaan ammatillinen keskusjärjestö (Trade Union Congress of Swaziland) julistettiin kielletyksi, ja maan poliisivoimat sekä armeija nujertavat mielenosoituksia ja lakkoja aiempaa raskaammalla kädellä. Samaan aikaan julkisen sektorin ammattiyhdistykset ovat lisänneet lakkoilua paremman palkan, työolosuhteiden ja demokraattisten vapauksien puolesta. Swazimaan hallinnon jatkuva rahallinen kriisi kutistaa entisestään tärkeisiin sosiaali-, terveys- ja opetuspalveluihin käytettyjä varoja, minkä seurauksena köyhyys ja sairaudet vain pahenevat. Maan tilanne on lähestymässä kriittistä pistettä, jolloin hallinto ei enää voi pitää vallasta kiinni ilman aiempaa räikeämpiä ja brutaalimpia toimenpiteitä. Kansalaisyhteisön on puolestaan entistä uhmakkaampi ja valmiimpi ryntäämään kaduille Mswatin joukkoja vastaan. Mswatin hallinto vaikuttaa haluttomalta toimeenpanemaan mitään perustuslaillisesti lain yläpuolella olevan kuninkaallisen hallitsijan valtaa vähentäviä, pitkän tähtäimen muutoksia. Kuitenkin erityisesti ammattiyhdistysliikkeen taholta tuleva painostus voi olla ratkaiseva tekijä kriisin lopputuloksen kannalta, onhan sillä Swazimaan sisällä muutosta ajavista ruohonjuuritason järjestöistä eniten väkeä toiminnassaan. Swazimaa tarvitsee kansainvälistä solidaarisuutta tukemaan ammattiyhdistys- ja demokratialiikkeitään sekä ahdingossa elävää kansaansa. Vähäisestä strategisesta tärkeydestään johtuen maa on jäänyt pitkälti suurvaltojen, kansainvälisen yhteisön, huomion ulkopuolelle, päinvastoin kuin esimerkiksi Zimbabwe, johon kohdistuu EU:n pakotteita ja muita boikotteja. Osalla Etelä-Afrikan hallitsevasta eliitistä on voimakkaita liiketaloudellisia intressejä Swazimaassa, minkä vuoksi he ovat onnistuneesti estäneet Etelä-Afrikan hallintoa ottamasta muutoksen tarvetta ja swazikansan kärsimystä vakavasti. Näin ollen onkin tärkeää, että kansainväliset solidaariset liikkeet ottavat Swazimaan hätätilan asiakseen ja levittävät tietoa ja tukevat demokratiaa kannattavan liikkeen kampanjoita Swazimaassa. Hallitusten taivuttelu lobbaamalla on myös tarpeellista, jotta Mswatin hallinto saadaan painostettua myöntymään kampanjan vaatimuksiin, kuten poliittisten vankien vapauttamiseen, puolueiden ja järjestöjen kiellon kumoamiseen sekä pakolaisten turvalliseen paluuseen maahan. Demokratian kannattajien vaatimuksiin kuuluu myös vapaa media, kehitys kohti vapaita sekä oikeudenmukaisia vaaleja ja hätäsuunnitelmat sekä toimet swazikansan enemmistöä riivaavan köyhyyden ja tautien taltuttamiseksi. 15

16 Kansainvälistä solidaarisuustyötä tarvitaan levittämään tietoa Swazimaan tilanteesta kehittämään Swazimaalle älykkäitä ja toimivia pakotteita ja boikotteja, jotka kohdistetaan esi merkiksi maan turismiin lobbaamaan hallituksia, Afrikan unionia, Eteläisen Afrikan kehitysyhteisöä (SADC), EU:ta, YK-järjestöjä ja Liittovaltion edustajia (Commonwealth Secretariat), jotta Mswatin hallinto voitaisiin painostaa poistamaan kiellot kaikilta poliittisilta järjestöiltä ja puolueilta, vapauttamaan kaikki poliittisin perustein pidätetyt ja takaamaan pakolaisten turvallisen paluun maahan työskentelemään ammattiyhdistysten ja ammatti yhdistysten keskusjärjestöjen kanssa eri maissa solidaarisen yhteistyön kehittymisen edesauttamiseksi Swazimaan julkisen sektorin ammattiyhdistysten kanssa Kampanjointi ammattiyhdistysten kautta, näin saataisiin mahdollisuus lobata TUCOSWA:n toiminta kiellon kumoamisen puolesta Suomen Rauhanpuolustajat 2012 Teksti ja kuvat: Mark Waller Suomennos: Tero Virtanen Suomenkieliseen toteutukseen on saatu tukea ulko ministeriön kehitysyhteistyöosastolta. ISBN: Paino: Lönnberg Painot Oy, Helsinki 2012 Suomen Rauhanpuolustajat Hämeentie Helsinki

YK: vuosituhattavoitteet

YK: vuosituhattavoitteet YK: vuosituhattavoitteet Tavoite 1. Poistetaan äärimmäinen nälkä ja köyhyys -Aliravittujen määrä on lähes puolittunut 23,3%:sta 12,9%:iin. -Äärimmäisen köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on puolittunut

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2103(INI) Lausuntoluonnos Corina Creţu (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2103(INI) Lausuntoluonnos Corina Creţu (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 6.11.2013 2013/2103(INI) TARKISTUKSET 1-10 Corina Creţu (PE519.580v01-00) seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutuksesta sukupuolten

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti 2 2015 Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti JOHDANTO... 2 1 TYÖNTEON KANNUSTIMET JA KANNUSTINPAKETTI... 4 1.1 Kannustinpaketti... 5 2 KANNUSTINPAKETIN VAIKUTUKSET TYÖNTEON KANNUSTIMIIN JA TULONJAKOON...

Lisätiedot

YH1 kurssin kertaus. Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tasavallan presidentin valinta

YH1 kurssin kertaus. Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tasavallan presidentin valinta YH1 kurssin kertaus Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet Tasavallan presidentin valinta Tasavallan presidentin tehtävät ja toimenkuva Tasa-arvoinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Mikä perustuslaki on? Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt,

Lisätiedot

Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä

Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä ep2014 TIGT. MAKE AN Millaisen Euroopan sinä haluat? Toimi, osallistu ja vaikuta äänestä EU-vaaleissa! SUOMEN EV. LUT. KIRKKO EU-vaalit ovat tärkeät Toukokuun

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Köyhyyden poistaminen on koko yhteiskunnan etu Dos. Timo Pokki Lahden diakonialaitos 6.5.2010 Mitä on globaali köyhyys? Köyhyyden mittaamiseen ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä ja kiistatonta mittaria.

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.3 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

Tase töihin. yhteiskuntavastuu perusarvoksi. Pääministeri Juha Sipilä

Tase töihin. yhteiskuntavastuu perusarvoksi. Pääministeri Juha Sipilä Tase töihin yhteiskuntavastuu perusarvoksi Pääministeri Juha Sipilä Valtio-omistajan rooli kansantaloudessa Valtion omistamien yhtiöiden arvo Suomessa Euroopan suurin (suhteessa bkt:hen) Yhtiöiden kirjo

Lisätiedot

6146/12 HKE/phk DG K

6146/12 HKE/phk DG K EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. helmikuuta 2012 (OR. en) 6146/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0012 (NLE) ACP 20 COAFR 26 PESC 116 OC 44 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-kumppanuussopimuksen

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ?

PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ? PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ? 27.5.2015 Markus Himanen Puh. +358 400 409 596 vapaaliikkuvuus@gmail.com www.vapaaliikkuvuus.net www.facebook.com/vapaaliikkuvuus

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

A-Sanomat. SAL-Jyväskylä. 1990-luku. Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright

A-Sanomat. SAL-Jyväskylä. 1990-luku. Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright A-Sanomat Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen SAL-Jyväskylä 1990-luku SAL-Jyväskylä A-Sanomat Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Swazimaa ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapaus

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Swazimaa ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapaus Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2015)0212 Swazimaa ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapaus Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. toukokuuta 2015 Swazimaasta

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE NRO 29/2004 Asia: Valiokunnan tiedoksi annetut vetoomukset Liitteenä ovat yhteenvedot kahden vetoomuksen sisällöstä

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä

Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä Tämä kirjanen sisältää tietoa projektista, jossa tarkasteltiin viiden eri maan lakeja ja politiikkatoimia. Nämä viisi maata olivat Bulgaria,

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

Kansanedustajat, syksy 2015

Kansanedustajat, syksy 2015 Kansanedustajat, syksy 215 1. Puolue 1 2 4 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen kansanpuolue Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät 4 2. Vastaajan sukupuoli 1 2 Nainen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen

Lisätiedot

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2. L-metodi (suomalainen) versio 2.0 Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.2008 Kemiön Kasnäs Torsti Hyyryläinen HY-Ruralia, Rural Studies -verkosto Esityksen

Lisätiedot

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 European Union CitizenshipFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

EU-Turkki pakolaissopimus

EU-Turkki pakolaissopimus EU-Turkki pakolaissopimus 18.3.2016 sopimuksen pääkohdat & arviointia Toni Alaranta/Ulkopoliittinen instituutti Sopimuksen pääkohdat: 1) Yksi yhdestä periaate: jokainen Kreikkaan saapuva pakolainen (koskee

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Mitä Venäjälle kuuluu?-

Mitä Venäjälle kuuluu?- Mitä Venäjälle kuuluu?- Kypsyneen Putinismin aikakausi 03.06.2013 Journalistiseminaari, Oulu Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS Hanna Smith Aleksanteri Instituutti, Helsingin yliopisto Putinismin

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Mihin ollaan menossa?

Mihin ollaan menossa? Mistä tullaan? Mihin ollaan menossa? Heikki Korpela, Tulevaisuuden Voima heikki.korpela@tulevaisuudenvoima.org Haasteena etäisyys Ilmastonmuutos on ajallisesti, maantieteellisesti ja psykologisesti kaukana.

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET Tapio Manni Saarnilaakson koulu Espoo tapio.manni@gmail.com Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. Politiikka on yhteisten

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Heidi Hautala (PE576.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Heidi Hautala (PE576. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2015/2258(INI) 26.4.2016 TARKISTUKSET 1-34 Heidi Hautala (PE576.996v01-00) vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

EU:n ja sen jäsenvaltioiden lausuma maailman aids-päivänä

EU:n ja sen jäsenvaltioiden lausuma maailman aids-päivänä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2011 17567/11 PRESSE 451 EU:n ja sen jäsenvaltioiden lausuma maailman aids-päivänä 1. Tänään, vuoden 2011 maailman AIDS-päivänä, Euroopan unioni ja sen

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 7 Participatory Democracy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI

Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI 10.12.2015 Tilanne tänään Euroopan talous lamassa Suomen talous kestämättömällä tiellä Suomen työttömyys

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA 012 Peruste #1 2 2015 väki ja valta PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA Puoluejäsenyyksien määrä vaihtelee suuresti Euroopan maissa. Vaihtelusta huolimatta luvut ovat

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Väestö. GE2 Yhteinen maailma Leena Kangas-Järviluoma

Väestö. GE2 Yhteinen maailma Leena Kangas-Järviluoma Väestö GE2 Yhteinen maailma Leena Kangas-Järviluoma Väkiluku maailmassa elää tällä hetkellä yli 7 mrd ihmistä Population clock väestön määrään ja muutoksiin vaikuttavat luonnolliset väestönmuutostekijät

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta 11.6.2013 B7-0254/1 1 Johdanto-osan 7 viite ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 ja 18. helmikuuta 2013 annetut Euroopan unionin neuvoston päätelmät Malista, ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013, 18. helmikuuta

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 12.11.2008 B6-0584/2008 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS neuvoston ja komission julkilausumien johdosta työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti esittäjä(t):

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ Juhlaseminaari 17.11.2009 eduskunta Jarna Pasanen Maan ystävät ry SDP:n ympäristöohjelma 1969: Luonnon käytön, hoidon ja suojelun suunnittelua estävät meillä ennen kaikkea perustuslain

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta, kehitys ja köyhyyden poistaminen - Ihmisoikeusneuvonantaja Rauno Merisaari UM/POL-40

Kansalaisyhteiskunta, kehitys ja köyhyyden poistaminen - Ihmisoikeusneuvonantaja Rauno Merisaari UM/POL-40 Kansalaisyhteiskunta, kehitys ja köyhyyden poistaminen - Ihmisoikeusneuvonantaja Rauno Merisaari UM/POL-40 Pääpointit Merkitseekö vahva kansalaisyhteiskunta demokratiaa ja vaurautta? Kansalaisyhteiskunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kansainvälisen Emmauksen maailmankokous Bosnia-Hertsegovinan Sarajevossa 8-13.10.2007 Yhdessä erilaisina taistelussa ihmisoikeuksien puolesta

Kansainvälisen Emmauksen maailmankokous Bosnia-Hertsegovinan Sarajevossa 8-13.10.2007 Yhdessä erilaisina taistelussa ihmisoikeuksien puolesta 1 17.10.2007 Helka Ahava Kansainvälisen Emmauksen maailmankokous Bosnia-Hertsegovinan Sarajevossa 8-13.10.2007 Yhdessä erilaisina taistelussa ihmisoikeuksien puolesta Kokouksessa oli noin 345 osanottajaa

Lisätiedot

Nuorten asenteet ja osallistuminen vapaaehtoistoimintaan

Nuorten asenteet ja osallistuminen vapaaehtoistoimintaan Nuorten asenteet ja osallistuminen vapaaehtoistoimintaan Vapaaehtoistoiminnan juhlaseminaari 3.12.2010 Henrietta Grönlund Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi 9.12.2010 1 Mitä nuorille kuuluu?

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO

TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO VASEMMISTOLIITTO - VISIO Visiomme on talouspoliittisten valtarakenteiden demokratia, resurssien oikeudenmukainen jako, yleinen ja yhtäläinen tasa-arvo, ihmisten henkilökohtaisen

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA. Ari Salminen, Vaasan yliopisto

RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA. Ari Salminen, Vaasan yliopisto RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA Ari Salminen, Vaasan yliopisto 09.12.2015 Korruptio ja uhka Korruptio: vallan ja vaikutusvallan väärinkäyttö. Pyrkimys tavoitella etuja, jotka saavutetaan laittomin

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

SUOMEN KEHITYSYHTEIS TYÖ MÄÄRÄRAHAT EU JÄSENYYDEN AIKANA SUOMEN KEHY MÄÄRÄRAHAT...

SUOMEN KEHITYSYHTEIS TYÖ MÄÄRÄRAHAT EU JÄSENYYDEN AIKANA SUOMEN KEHY MÄÄRÄRAHAT... SUOMEN KEHY MÄÄRÄRAHAT... Suomi tukee kehitysmaita sekä kahdenvälisesti että järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten kautta. 6/2005 SUOMEN KEHITYSYHTEIS TYÖ MÄÄRÄRAHAT

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Julkinen palvelulupaus

Julkinen palvelulupaus Julkinen palvelulupaus Pauli Rautiainen julkisoikeuden apulaisprofessori valtiosääntöoikeuden dosentti Maaseutuakatemia 12. 13.4.2016, Porvoo Julkisen palvelulupauksen määrittelystä on sovittu Juha Sipilän

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen Sivistyslautakunta 64 21.10.2015 Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen 524/12.07.00/2013 SIVLK 64 Päivähoidon johtaja Lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973)

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi.

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi. TALOUSTUTKIMUS OY 20141229 11:28:59 TYÖ 000012172.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 51A-52A/2014 Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta

Lisätiedot

38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK

38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK 38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK Raamattu kuvaa ensimmäisen ihmisen asuinpaikkaa paratiisina, jossa ihminen elää sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Raamatun mukaan kaikki on saanut

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Jos lait ovat huonoja ja virkamiehet hyviä, hallitseminen on mahdollista. Mutta jos virkamiehet ovat huonoja, parhaistakaan laeista ei ole apua

Jos lait ovat huonoja ja virkamiehet hyviä, hallitseminen on mahdollista. Mutta jos virkamiehet ovat huonoja, parhaistakaan laeista ei ole apua Jos lait ovat huonoja ja virkamiehet hyviä, hallitseminen on mahdollista. Mutta jos virkamiehet ovat huonoja, parhaistakaan laeista ei ole apua Seminaari Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta 12.5.2016

Lisätiedot