RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008"

Transkriptio

1 RELEVANSSI Ifrmikimks pisklijid lhi 3/2008

2 Sisällys PJ: pls: SYKSY. 3 Ssissill sism 4 Fksi li l 6 Miä ääsyskpiss l iää? 8 Krvk srmjälki kirjskri? 10 Nä kirjss: Th Fll 12 Hrry Pri vikkss smlis imisöö 13 Rsiv 14 Timis j i: Mrj Lhl Hriikk Krs Kirjij ässä mrss: Riikk Hri Mrj Lhl OYY S Slml Rij Vl Hriikk Krs J. Jlpihlj Ksj: Ifrmikimks js Pipikk: Ol ylipispi Ksikv & ilmisl kv: Hriikk Krs Lif i Tchiclr Syksy lkss ylipis käyävä äyyivä jäll ilisis j ikkis pisklijis. Usi krssj j sivii, si vii. Ei jksisi ds d, ä lisi s vähä lähmpää hvmmi... Ti si i. Nid ikkid pisklijid jkss lhs imiäi hrm vrjks. Hill jkiki l yhäläisä kids j kll vilkil. Milli s khvik iki lk? Milli ämä päivä lpp? Milli, milli, milli... Ajs vsi hlmiss piskllss l, jk i kik kiis, jsks srs rsv. Os skl vihm l, m isill ski sri m, jk hdis vähiää yhä plj lli mmäki ki pikll pysyly. Klmm lähs jkisll pisklijll mivi-glmi jsski vihss piskl. S i kik lpl kvi plj lhd. K mivi häviää, ivä käyävillä käydy ksksl mid smhkis kss hlp ki hk. Mivi p hkilökhi häpä. Dl wih i. Kik i kik rvis ll plkkiä hrm sävyjä ilm väri pilkhdsk. Miä löysi m väripilkhdksi ylipis hjs- j yölämäplvlis. Yli i mii ksksl hkilö kss, jk i hi käsiävä misä iks phi, j i ki jk lisi pääsäy väri kisi hrms milm. Mill silmi, mill hvi. J hi sik, miä i. Mrj PS. Osikk Cldply kppl. Klk s. 2

3 Syksy yksi lhk ilmsvyöhykk ljäsä vdjs, ksä j lv välissä. Lhkss ilmsss syksyllä s krj j lhip pdv lhsä. Syksyllä päivä lyhvä j viilvä. (Wikipdi.) Syksy: ksä j lv väli vdik, Smss vrs. syys-, lk- j mrrsk, syys. Syksy Si syksy. Syksy väri lss. Alksyksy. Syksy sp. Myöhää syksyllä. Tää, si syksyä. Syksysä jl. (Kiliimis skirj.) Msää ll j syys j ii dll. Syksy ll, vikki ksää llk miäpä siä kilämää. Edllä lv määrilmä syksysä v virllisi j rkisi. Syksy vdik. S viilää j päivä v lyhyiä. Kmmssk i kik krr, ä syksy myös lmlli ik, jlli ih syyää kyilöiä j käpryä vili sisää jm kk. Tisl myös ih kävllä msässä j i syksyis l kds. Syksysä j pij lkmiss vi lk dllis Rlvssi simmäisisä syysmris (mris 3). Edläjäi v käsill milsäi j hyviki kvsi kkv pij lkmis ik, jk syksyllä misä jkisll dssä. E siis kskiy siih, vikkki vi ki, ä vrmsi iki fksi mhphjss kki, k h siv simmäisä kr lslii. Tivvsi jki fksi myös jli: Ih, äsä lk s plj ph lämäi prs ik! Syksy ihs kiki ää syksyä jäll kääyy kk m srksi. Emm vi välyä lööpilä, jk kirkv r SYKSY. 3 klm Elä-Phjmll. Miksi s ää syksyä pii käydä äi? Jri k pääsy piihi käsiksi j li i phk si lkvsi, ph klss ji äi kmmv. Jki pisklij s smis issä ils, jss isisi lkkhss j lkkkvri spisi lkk. Tällä kr kvri i vi rvhdiy ilissi j hä i ish virisll pkill ism. Tällä kr kikki mi isi. Vik ii ph kll hs? Miksi ii ph? Syyöksiä sdll s j is. Yhisk mää j lisäädäö i l j sll. Ji piää syyää, ä pääsäisii äsä hdisks ss. Sili vsmmi kysymyksiä jää lijm ilm. Ylipisss i l ähy rpllisksi ksksll Khj phmis ill j lill. Hkilök ilmissi l siih, ä ylipis-pisklij kskslv rpksi mll, j kriisip i l rp. Tivvsi kikki v dll s ksksll ii plj ki v rvisvs. Tivvsi jkisll lkpää, jh j k hdis. Tivvsi kikki jksv jk pij, vikk klmilm yllä lij sykkä pilvi. Syyäkää kyilöiä j käprykää rkk kil. Kk i syksysä. Jksmis j il piihi kikill! Riikk, Idx ry: phjhj

4 Ssissill sism Kskiviikk järjsii jäll hmisis kilj fksisiss. Tääki v Idx, Sm j Gik löivä viis pääsä yh j siliv jäsill yhis sisks. Järjsäjä isivki ii, ä rsj li präi kymm, mikä äysmäärä. Siss lki lklämmilyillä ril. Hi simmäisä jkkill ii mhdlliss i simmäis sisspissä simällä j siiä mhdllisimm psi. Fksi pii löyää j vidä Kikki si kdmi lk m löyyivä. mhdllisimm psi yhdllä jlll hyppimällä Sm Vlrill m mss kdmi, hkl, kkissj j plkpyörä. Fksi liv vrs hyvi, sillä kikki si kdmi lk m löyyivä. Him kyllä hämmäsyää vrmsväliid pmi lilvil pisklijil, m iv ä kmi jäivä silmää vi hävliäisyyssyisä. Ssissil sji ifrmikimks fksil mllikksi. 4 Npshävä jälk lämmilii Fröbli plikid Ssissi-llliki hdiss. K jäs liv jäll lämpimiä, ii viimis hj j sisskr j fksi pääsivä mk. Jki jkk kirsi prhksi ksms riiä rsill j srii mlisi häviä. Gik rsill pii hiää spki j Sm rsill pii m mss hdä riäisiä mdslmi si, ä vi iy määrä rmiijäsiä

5 kski m, j ssi lkjkk hiklkijid kss. Idxi rsihävää li ällä kr kirji di. Rsivhdi siv kll mmisi dj j ähdä miä rikismpi siyksiä. Plkisijill yläill jii pämääräis ks krkki, ii ä ä vijill jäi lppj lpksi vähi. Sisks jälk siirryii jäll rill lskm jkkid pisslii. Smlis lskpää i ll iv kvimmss rässä, ksk lskmi ksi k j lppls i kikki millyäy. Täyyy kyllä iski d, ä plkijss hiskhi him kijkkid ssimi. Vijksi slviyyi Sm hippijkk, jll li kyllä kilämää hyvä jkkhki j slväsi sil sissprfrmssi. Tisksiki li Sm jkk, jh kliv gpkis hhkä ikis, j klm sij pkksi Gik sissjkk. Plkisijill yläill jii pämääräis ks krkki, ii ä vijill jäi lppj lpksi vähi (klm khmiv i, ksk liv pyiä prssisijs). Vijjkk si lisäksi pll khviiiä. Idxi jkk kyllä kräsi mhv pisslii ryösämällä sisks klmmi mid hmisis kilj rsj, m jsi syysä s i ällä kr riiäy plkisijill si. Kiks hlim il iki Idxi hlliks pls mhv sissjkkmm, jll prs plki vrm ki s, ä jkk jäs siv s isiis prmmi j l si yhishkä vsikrssiliss kss. Tivvsi fksi il jki mkvsi myös Nlivis bilissä. Rsivhdi ivä ää jks bilisii lähä, v sisiv kii. Tksi j kv: Riikk Hri Idxi fksi vhdiss Ol pimvässä illss. Vi i ällä kr s khdll, m miiki kyllä. 5

6 Fksi li l li si ifkijid sily K d, syksy spi. Smll rimkirjv (i khkirjv, mi s y ) lipsmm käyävä äyyivä ikkis fksis, jk him hämmyy ilm ksvill yriivä slviää, missä päi HU211, L7, phji, lä, lähi khvikpilli j missä is iks. Ny smisill is j fksisisks sis, j iysi ik s h ii priis fksi sily. Ldis d glm, lkp hyvä! 1. Krr issäsi. 2. Js sisi lmphglä klm iv, mikä lisi klms ivsi? 3. Kmpi li si, m vi k? 6

7 1. Tii Rs, kh 20 v vjlk lli. Rks iämis ssi, vi, msiikki j syksyä. Aj pyörällä i ilm käsiä j piirää kikkii pprihi kkki. 2. Om kiss. 3. Slli hybridimsysmi. 1. Ol Air Phj, 20-vis j kisi Mrijärvlä. Tykkää rlis, lkvi ksmiss j vihrksvis. 2. Plj rh. 3. M. 1. Ol Ull. Vlmisi v 2001 Jyväskyläsä äidikil pjksi. Ol ll ksi v Kiss ylälkki lhri j jäi y pivpll. Mi Ol prhsyisä: mihi s äällä. Oppili ikävä! 2. N iysi iki 10 lisäiv :) 3. M. Misä k m lisiv. 1. Tm, piskl y äällä. Hrrsksii kl lkv, msiikki, lkv, skli sääämi j lkvki. Ls Aglsiss visi ll ih kiv käydä. Erilis vir kil kiis. J. 2. Tämä kl iihi mhdmii kysymyksii... Kksi iv isi srl si kik. Vikk Lmbrghii. 3. Jää vsm ih sm. 1. Nimi Mri Kki j l 19- vis. Hrrs msiiki kl, pscrssigi j lkvi ksl, skä ikll lil. 2. Milmympärimk, jk kikki kl mks vlmiiksi, m mkkh sisi vli is. 3. M, js li k. 1. Ol Mikk Kmli j kisi Kjis. Olss l s pris v öiä hd. Työ siv riiää, j pääi hk ylipis lkm ifrmikims Eläisi pikää - Sisi milkiiis yöpik - Rh! (hyvi pädäköisä) 3. M! v, hppyö Ols. Kiiskskh: syömi, jmi, kviii. 2. Eä sisi lhjksi 300 pipisä. 3. K. 1. Mill ikää 25 v j ilisi l kii sr krvis mhi, li kiri, l. Miä rks siid sil j vlmisl, s vi s sij jäädä pliih. 2. Pii krvi i, li i kir. Ti. J,. Ei k kir. Kksi iv lisää! 3. K, jk ivs mh lsi. 1. Hriikk Krs, pikääki pidmpi bldi, 185 cm, jll kk k j lämä dssä. 2. Tpl dllis ivi. 3. Km. Mmmi mi m mmmi, mmmi mi m. K: Mrj Lhl 7

8 8

9 9

10 Krvk srmjälki kirjskri? Srmjälk prsv lisjärjslmä Ol sd mmikrkkl kirjsss Kik si l ll ilss, jss ksy kirjs j mksi lähisi ps js iki, m kii h kirjskri sää si lims? Ti plärää lisiskillä lmpkksi kymmiä j s kymmiä krj skill mviläpysköid hik lkmäärää löyämää kik siä ik? Tj ili vrmsi misä kikill. Js ksy lijksi Ol sd mmikrkkl kiik yksikö kirjs, s hm, ä sillä iki s lijis vs plvls hymyssä si khm dllä miij glmi. Kysisissä kirjsyksiköissä imiäi j jki ik vi rkisröiyä srmjälkilijksi, jlli kirjskri i ää rvi, riiää kh räpylä mk. M misä ässä kikss rkll k kys? Yhisyösä syyi lpl imiv lisjärjslmä skä kksi piäyyöä. Kri Slml slvii mss yössää Srmjälkiisksll phv kirjsliks vimsmäärily järjslmä kisiä vimksi j Jri-Mi Plkki yö is pl käyäjä äköklm yössä Smjälkiisksll phv kirjsliks käyävyys. Alkpräi id järjslmä rkmisll li Plkkisl j Slmll, jk siv kipiä s ij prhdyyää ikismmiss piiss rilisii srmjälkisvllksii j bimris ismis. Kirjskri i ää rvi, riiää kh räpylä mk. V 2006 syyi id, jk phjl kksi hyviviiklgi pisklij Ol sd mmikrkkl kiik yksikösä lähi m prjki, jk rkiks li mmikrkklll srmjälk prsv lisjärjslmä. Prjki yhdisi ii pisklijid, kl, kirjs ki kisisä rkisis vsv Mikr-Väylä Oy: vimvr rkiks kkris hlps kirjssiii rk. 10 Yhdssä kiik kirjsyksikö j Mikr- Väylä kss phdiii, milli järjslmä hl ld j millisi sii biismis prsv järjslmä käyööss hmiiv. Yhyksissä lii myös Ksksk kpgikirjs, Sm i kirjs, jss vsv ikismmi kkil. Tlks li lpl järjslmä, jss lij vi siid kirjsss srmjäljllää kirjskri sij. Järjslmä imii kiki

11 rikki priis viivkdi kss li hlss vi pl myös vh kriliks. M k srmili kkil ää pl vh vi vk käyäjä d kis rkis dssä äysi myyyjä? Käyäjä äköklm ihs slvii Plkkis piäyyö, jk s sri kysly prsll käyäjä liv järjslmää riäi yyyväisiä. Tsiryhmäläis kkiv skä rkisröimis ä limis riäi hlpksi j vivmksi. Plvl kii pv kirjssiii j lähs kikki vsj kriv käyäväsä limis myös jkss milmmi srmjälkä ki kirjskri. 91 prsi siryhmäsä iki jk pkllimis. Käyäji kkm glm ivä pääsääöissi liiy issjärjslmää i plvl mhdllissi liiyvii riskihi, v lähiä lismiss ilmisii glmii. Jki vrr glmi liv ih myös srmjälkilkij likiss i käyäjä kl srmjälki. Lisäksi mm käyäjä liv kk ismis päismis j hygii järjslmä hikkdksi. Kysly prsll järjslmäsä jäi siryhmäläisill kiki psiiivi milikv j 91 % siryhmäsä iki jk pkllimis. Tkiik j ssilil yksikössä pili kkil kysyi myös piäyyökijöid skä kirjs iivisä yhisyöä. Als si kiik kirjs li mk prjkiss j hkilök i skä simis rvi vrmsi jksski, mikäli srmjälkilis hl lsr ljmmll käyäjäkll. Miä mi prjki si vii kirjsl, isk vsv järjslmä lmi kirjsss ki kirjsss? Vimmk h mvikri pyörily j siiryä sr biismis ihmllis milm? Slml j Plkkis mk vsv järjslmä lmi i l vllisllk kirjsll mhd hs, s sij him l smis rvi. Mikäli kirjsjärjslmii lisi rk vlmis kä srmjälj llmis, rviisii kirjs pls ää plkkä sikk rkisröimi. Tämä imi kiki isisksi pss järjslmää lv rilli srmjälkiik j siä lij viivkdii vrv svlls, j ik hkilö vid is. Lisäksi rvi srmjälkilkiji skä iid simkis ksspi. Tkis vims lisäksi lllissi myös rkisrisls hidv j sll, misv Slml j Plkki. Tldllissi vsv järjslmä mi i vdi mrkiäviä ssksi, käyäössä 11

12 klj l is skris skä järjslmä mkkmiss srmjälkiiss kvksi. Sm kirjsiss srmjälkiisks prsv lis isisksi krisii, m lviss vi äyää islisl srmjälkiismis ylisyssä rilisiss svllksiss ii jlkisll ki yksiyisllä skrill. Edässä khi biikkiyhisk kiikk yhä igridmpi s ympärisöämm rkiks hlp jkpäiväisä lämäämm. Tkiik i pidä vyöryä kirjsihi hyökyll lill, v r härkää srvis j hdä siiä hyvä rki! Olmmh j y s dis RFID-kiik msyksllisä käyöö kimisss kirjsmismss, lisik ässä siis srv lvls? Biismis prsvi järjslmiä käyää j y plj klvlvss, yöiksrss skä rjmdllisksiss, miksi i siis myös kirjsss, js siksk kk kysis plvl v lisärv kirjs imill i s jp jk i-käyäjä rkisröiymää lijksi vi kis milkii vksi? Biismis käyö yhydssä käydää ylsä vilks ksksl iihi liiyvisä rvllissriskisä, m ik ämä slviyks mk kirjs käyäjä ivä kk srmjälk prsv lisjärjslmää riskilii vihh. Rim srmjälkilimis milm i slväsikää l kissi i käyäjä äköklms rksl lii krk. Ehkäpä mmilis äköklms kyyskysymyksksi siirymisssä vhs vi mds lpmi slgisi misj hrääväsä kirjskris. Tksi: S Slml Kv: Tii Hpl 12 Nä kirjss Kirj- skä lkv-rvslj j m sklis. Th Fll (2006), hjs Trsm Sigh V 2006 ilmsyy Trsm Sighi lkv Th Fll säväyi pikäsä ik virkisävä rilisll yylillää. Hä mm. lkvs Th Cll, (2000, päässs mm. Jifr Lpz), jss mlill vhvj kvi fsi kii. Elkvss Th Fll Trsm Sigh jk ää mlil j khks vki hyvi vikvi väri- j ääimilml. Elkv siji pliksi 1920-lv Ls Aglsi lämmihkis sirl j pliksi päähkilöid pääsisäis fsimilm. Lyhysi j visi iivisää krmksksi pisä yösä, jk sirlss kh m sisäisä isl käyvä mih. Näid khd hyvi rilis j rilisis sis lvi hkilöid lämä kiv yh sdmis fsimilm k. Tää s viidsä skris mis kr yöll d kiki vsplvls. Elkvss ski m s j m ri. Pi yö ih iivi s milm kh, mih hki siä d lämäil myöä skä fsimilm symblis viiks v vi mmi äisä. Eriyissi lkvss sykähdyivä mhv värikylläis khks skä pimi lkpräisksj klris. Elkv vää mks, r kiii j pisää si kskll mj j väri illis. S vii kskiymisä, m hdmsi j jri siksi ksmis rvi. Hriikk Krs

13 Hrry Pri vikkss smlis imisöö Smlis imisöä pikää j hrsi ki Er Kiviimi li vs läköidyyää rksi Ai Räsäs. Räsäs 1940-lv lpll sprssi Hl-kirj siivki imisökijll rriksi (Smlis im, SKS 2006). Sr yhys rmihkilöid Hl, hä slhss grmi Jri j hidä lpss Päivi välillä löyyi imi ssi 1950-lv lp j lv ikälkki ksss. Pplriklrill ll vikkss smlis smii imii. Prmi ksyä j kymm v (Hrry Pr j viiss kivi ilmsyi smksi 1998), kirjj priss ksvill lk ll lpsi. Aiki iill, jill ssrj ää l, syyy sisrksi. Väsörkisrikskks Nimiplvl mk ( mssä) i ik Hrry i R -imi mi l Smss rss. Hrry smrslisill vlli, kikki i 6400, äisä lvl. Rj 187 vds 1960 lähi, kirj ilmsymis jälk hisä 64, m miki klisi Rj plj. Triid klmll päähhmll, Hrmi Grgrill, Smss khdks kim. Hisä ljä s imsä vd 1998 jälk. Kksi Hrmi syyy iv 1900-lv lss. Albs i Rbs -imiä i Smss kk k. Hrry lmmikkipöllö Hdwigi kimj s sij löyyy rssi, m vhm- Rij Vl 13 mil jil. Ihvll Mril-ädillä 42 kim, kk i ksi l hä mks imy. Ihs Vldmrill i l yhää kim. Epäilyävällä Svrs Klkrksll 280 imikim, hki Hrry Pris riippmmis syisä. Smi Ri Ldikll lkisi kimj. Kr, sii vl Flr Dlcrill Smss 11 kim, hki i vlj hrmvs lls. Mrjv Myri 2000-lvll s kksi kim Sms. Ti hisä pik, i yö. Kksi slvää viks Hrry Prill smlis imisöö vikisi lv. Siris Ms myöä Siris Smss m pj imksi. Smss mlmmis skplis imy 19 Siris, pjis viisiis s imsä 2000-lvll, yöisä vi klm. Tää v Siris-imi klmll pjll, m i yhdllkää yöll. Sri viks smlis imisöö Hrry Pr -hhmis ll L Lvkivll. Esimmäi L -imi ii Smss srimmis srimm ikälk syyssä Yksi hä si lää i v lv plll Li imii viisikymmä. Ny 2000-lvll imi j 192 kr, v 2007 im si präi 42 yöä. Tää v imi klmllkymmll. Eikä ikää pidä h k sillä sll.

14 *Lvllis* Misl, k järvähd syyivä j siä. K vili si ki Sdy Rd vi sivlyssä härm yll, hrimpi prhs j kl. Siiä lähi l hvill kssi, hvill psikkki kvs vs, jll hll s Pgssmm riklihrjis vrs kvksi, krs m sdlvksi j skl kr d, jk ih pymyks, hk imimiksi phd. J yhä, m ráhkis lkkm, m ráhkis miä hd sis, siä hd mis, j prhs, s värisvä Arrkigrki, löyävä sylisämm klmmd. kilkills ks sklsi. Nii hisi sll lyhdyksi piiä lmiki sr ikäväi sjksi hjv l j m lmivlk vlssisklsi kisilli. *Arikprsi* Visk kmsyö värsä ivid v mill? Jsmiij s ki sil, ikä si plll rkki. J siä kisk mill ilsd hisä, jk i iss lmiv - jid hksä, kikks hlkiv lk, lmm kipkss kk, rikliv prjiksi; isyls siiviksi Prh jml kirjiv, ks siä *Lm yössä* U lävis, ivd krllill, id vlvv: Kik vivk hrsmhrr ii pökryä, k hrsmrv riisv vmkks? Si vrri ki v hlmihj yvsä, myskirs kimli 14 ä silmissäi kl - Visk kimmisds j lv kypsä? Mill shsi kirsiki, ikä miä plll rkki, rkki, J. Jlpihlj rkki.

15 ILMOITUSTAULU IRKKAATKO? Pirisä Idxi irc-kv läsälllsi. Kv läy hiljisl j lvihrrs, m jri siä vi pls s lpllisl ääymislä. Kirjd siis kvll Päiväkhvisr Trvis k-sms j kkmil! Ksä mi mkvsi kl lk dllss. Tli sikkil Plss, Vrsvss skä Sm Lpiss... T. Hriikk Olk ifrmiji, m vi ji, jsl kipv j idxiläi? Käy KILTISKAHVEILLA! Idxi www-siv: hp://www.sd.l.fi/~idx/ Hlliks vi sis: 15

16 N E I T S I N A M U H Ä V I Ä P A R U A OM sä lsigis H l ils Ylipp kl 1 1 h V. Pikk rsi.11 h Ajk lll, lk: mki likki Hvi p r ii v ä lj ll -T is j mss l j A ml illl, Tph s Lssi Srss lk mk, ii k v l m ll p is h ml Klssi mm. Ris R s ji lk ji i ph A plk väli li Sli, Krisii i gs s yl K mi K. H M m R, m H. m Piri? phji j m pss m. Hlk m ph k l Er ji il p k h v h p s i r L plk kl össä? lämä yä yö yöympäris l ä v k i i L m. Mi iklrisss ssä m mä m lä ö Aihi y s lki sis b Miä hvd isi v älisyys Hm j ksiv lii klm Ms? -i j i j hr v mmi imis Lk sk yriäjä/ Mi kv Plk is m CV-pjri kb y M. m Työ iyy m si 1 m l Ilhj ILMOITTAUTUMINEN JÄRJESTÄJÄT YHTEISTYÖSSÄ Hgi hmisi idk, Hmisicm ry, Hmis ry, Hmisi kil, SHl j HOL

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen Numer 2-2011 Tämän s sikkn. Ks kk lis s. 6 Rkisu sinulle, jk hlu pud pinsi - j piää sen 4 prs vinkkiämme nnisuneeseen pinnpudukseen s. 3 Mikä n vieesi? Olek sressnunu? Milä lusesi näyää? Liikkumisen il

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

Signaalit aika- ja taajuustasossa

Signaalit aika- ja taajuustasossa Sili lomuoo Sili ik- uussoss Alomuoo kuv sili käyäyymisä fukio li iksoss. Ylsä lomuoo rksll simrkiksi oskilloskoopi äyöllä. Siimuooi sili Asiφ Asiπf φ i Acosφ Acosπf φ muodos prus kikki sili uussisällö

Lisätiedot

Rannavärava mägi MKD. Tornide väljak BEL RAEKOJA. Rataskaevu PLATS JPN NOR VABADUSE VÄLJAK. Paksu Margareeta ja Suuri rantaportti 15 Virun portit

Rannavärava mägi MKD. Tornide väljak BEL RAEKOJA. Rataskaevu PLATS JPN NOR VABADUSE VÄLJAK. Paksu Margareeta ja Suuri rantaportti 15 Virun portit Kpnkilom KEVADE RNU MNT UUS AIA I MALMI ISE LINDA GRANIID 2,1 7,5,4 VABRIKU TUSE STADTKARTE Kpngin krtt Kskst 0 50 100 200 300 400m VALGEVASE LKA 1 Blti Jm Cntrl Rilwy Sttion TOOMPUIESTEE Toomprk FALGI

Lisätiedot

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä o v ltuus ttsi h p li it w-juh töll uulu ty ll do t jmmoi ou i o hit. Sy, mutt lij o o rj v s sossiso r lvs Cl st. r ismm jzzi h rity tytymi v i st lr h ui C m m t t tty s h Uiss l st Aii s d u olo o st

Lisätiedot

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille.

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille. SALO ryä As & Koos & jh Shopp & sss Lps & Syö & phm Särso & Kro & VsSo.f 1 Trvo Soo Mä o hyvä oo j ms o Po päässä Trs j rs päässä Hsgsä o vs rvo So. Tjo sspso rjo ph oo prh. Gofr öyyy om sväs m äyävää

Lisätiedot

Tervetuloa palveleviin PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN

Tervetuloa palveleviin PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN Upihkihiihto Mrkkit Ksäpilikki Trvtlo plvlvii PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN Pdsjärv kskst rikoisliikkt plvlkssssi Kpp-to KAUPPISPOIKIEN MYYMÄLÄAUTOSTA PALVELUA KOTINURKILLE! MA TO Livo Pärjäso Svokylä

Lisätiedot

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v 20-25 v 10 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho, Il Sihvol, Ju Kllio Tnologisus 173/2005 Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho Il Sihvol Ju Kllio

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#""c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9 Sume,n curtingväen pulueetn.,wlg_i.ft 'u*u ä ä n e n ka n n at'taj a'i,:.i SUOMEN CURLNGLEHT lhuhtkuu t/2c C 9 '#""c$ rm*, B., :j.., t6i:..ftw,,,:. $ r=h c i +. -l- "4tu*;*"P's -. i -,2-1 M w Universiadit.

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

Vihreiden toimitilojen kysyntä

Vihreiden toimitilojen kysyntä MARKKINAslvitys 00 TOIMITILAT JA YMPÄRISTÖ SUOMESSA Vihrid toimitiloj kysytä (IMAGE) Johdato Dar radr Th cological footprit of buildigs has b discussd i dpth, ad sustaiabl dvlopmt is s as o of th crucial

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA -- SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. Tnimitus ja knttri: lyv ÄSKYLÄ. Lunnefj,i rvi. Til;lUshinfa: ft vsk. 300 mk, /2 vsk. 80 mk.- Ulkmaitie

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän pas JÄMÄ Jupitr Ilmalämpöpumppu Lukkaa tämä Käyttäjän pas hulllissti nnn laittn asnnusta ja käyttöä. Kaukra Oy JÄMÄ Jupitr Käyttäjän pas Sisällys Ilmalämpöpumpun raknn... 1 Ohjita nnn laittn

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen SISÄLTÖ Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen GIWA projektin koordin0inti maapallon p0hj0isila Osilla. Vesien tilan arvi0intiin

Lisätiedot

SUOMEN RATIOTIESEURA RY

SUOMEN RATIOTIESEURA RY I.i I I F, l! il +, I ftnrr{ rssn 0356-5440 26. vuosikerta Lehti ilmestyy neljåsti vuodesså ja iaetaan SRS:n jåsenlehtenä PÄÄTori, I-IAJA Juhana Nordlund TAITTAJA Eero Laaksonen TOIMITUKSEN OSOITE Juhana

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot