RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008"

Transkriptio

1 RELEVANSSI Ifrmikimks pisklijid lhi 3/2008

2 Sisällys PJ: pls: SYKSY. 3 Ssissill sism 4 Fksi li l 6 Miä ääsyskpiss l iää? 8 Krvk srmjälki kirjskri? 10 Nä kirjss: Th Fll 12 Hrry Pri vikkss smlis imisöö 13 Rsiv 14 Timis j i: Mrj Lhl Hriikk Krs Kirjij ässä mrss: Riikk Hri Mrj Lhl OYY S Slml Rij Vl Hriikk Krs J. Jlpihlj Ksj: Ifrmikimks js Pipikk: Ol ylipispi Ksikv & ilmisl kv: Hriikk Krs Lif i Tchiclr Syksy lkss ylipis käyävä äyyivä jäll ilisis j ikkis pisklijis. Usi krssj j sivii, si vii. Ei jksisi ds d, ä lisi s vähä lähmpää hvmmi... Ti si i. Nid ikkid pisklijid jkss lhs imiäi hrm vrjks. Hill jkiki l yhäläisä kids j kll vilkil. Milli s khvik iki lk? Milli ämä päivä lpp? Milli, milli, milli... Ajs vsi hlmiss piskllss l, jk i kik kiis, jsks srs rsv. Os skl vihm l, m isill ski sri m, jk hdis vähiää yhä plj lli mmäki ki pikll pysyly. Klmm lähs jkisll pisklijll mivi-glmi jsski vihss piskl. S i kik lpl kvi plj lhd. K mivi häviää, ivä käyävillä käydy ksksl mid smhkis kss hlp ki hk. Mivi p hkilökhi häpä. Dl wih i. Kik i kik rvis ll plkkiä hrm sävyjä ilm väri pilkhdsk. Miä löysi m väripilkhdksi ylipis hjs- j yölämäplvlis. Yli i mii ksksl hkilö kss, jk i hi käsiävä misä iks phi, j i ki jk lisi pääsäy väri kisi hrms milm. Mill silmi, mill hvi. J hi sik, miä i. Mrj PS. Osikk Cldply kppl. Klk s. 2

3 Syksy yksi lhk ilmsvyöhykk ljäsä vdjs, ksä j lv välissä. Lhkss ilmsss syksyllä s krj j lhip pdv lhsä. Syksyllä päivä lyhvä j viilvä. (Wikipdi.) Syksy: ksä j lv väli vdik, Smss vrs. syys-, lk- j mrrsk, syys. Syksy Si syksy. Syksy väri lss. Alksyksy. Syksy sp. Myöhää syksyllä. Tää, si syksyä. Syksysä jl. (Kiliimis skirj.) Msää ll j syys j ii dll. Syksy ll, vikki ksää llk miäpä siä kilämää. Edllä lv määrilmä syksysä v virllisi j rkisi. Syksy vdik. S viilää j päivä v lyhyiä. Kmmssk i kik krr, ä syksy myös lmlli ik, jlli ih syyää kyilöiä j käpryä vili sisää jm kk. Tisl myös ih kävllä msässä j i syksyis l kds. Syksysä j pij lkmiss vi lk dllis Rlvssi simmäisisä syysmris (mris 3). Edläjäi v käsill milsäi j hyviki kvsi kkv pij lkmis ik, jk syksyllä misä jkisll dssä. E siis kskiy siih, vikkki vi ki, ä vrmsi iki fksi mhphjss kki, k h siv simmäisä kr lslii. Tivvsi jki fksi myös jli: Ih, äsä lk s plj ph lämäi prs ik! Syksy ihs kiki ää syksyä jäll kääyy kk m srksi. Emm vi välyä lööpilä, jk kirkv r SYKSY. 3 klm Elä-Phjmll. Miksi s ää syksyä pii käydä äi? Jri k pääsy piihi käsiksi j li i phk si lkvsi, ph klss ji äi kmmv. Jki pisklij s smis issä ils, jss isisi lkkhss j lkkkvri spisi lkk. Tällä kr kvri i vi rvhdiy ilissi j hä i ish virisll pkill ism. Tällä kr kikki mi isi. Vik ii ph kll hs? Miksi ii ph? Syyöksiä sdll s j is. Yhisk mää j lisäädäö i l j sll. Ji piää syyää, ä pääsäisii äsä hdisks ss. Sili vsmmi kysymyksiä jää lijm ilm. Ylipisss i l ähy rpllisksi ksksll Khj phmis ill j lill. Hkilök ilmissi l siih, ä ylipis-pisklij kskslv rpksi mll, j kriisip i l rp. Tivvsi kikki v dll s ksksll ii plj ki v rvisvs. Tivvsi jkisll lkpää, jh j k hdis. Tivvsi kikki jksv jk pij, vikk klmilm yllä lij sykkä pilvi. Syyäkää kyilöiä j käprykää rkk kil. Kk i syksysä. Jksmis j il piihi kikill! Riikk, Idx ry: phjhj

4 Ssissill sism Kskiviikk järjsii jäll hmisis kilj fksisiss. Tääki v Idx, Sm j Gik löivä viis pääsä yh j siliv jäsill yhis sisks. Järjsäjä isivki ii, ä rsj li präi kymm, mikä äysmäärä. Siss lki lklämmilyillä ril. Hi simmäisä jkkill ii mhdlliss i simmäis sisspissä simällä j siiä mhdllisimm psi. Fksi pii löyää j vidä Kikki si kdmi lk m löyyivä. mhdllisimm psi yhdllä jlll hyppimällä Sm Vlrill m mss kdmi, hkl, kkissj j plkpyörä. Fksi liv vrs hyvi, sillä kikki si kdmi lk m löyyivä. Him kyllä hämmäsyää vrmsväliid pmi lilvil pisklijil, m iv ä kmi jäivä silmää vi hävliäisyyssyisä. Ssissil sji ifrmikimks fksil mllikksi. 4 Npshävä jälk lämmilii Fröbli plikid Ssissi-llliki hdiss. K jäs liv jäll lämpimiä, ii viimis hj j sisskr j fksi pääsivä mk. Jki jkk kirsi prhksi ksms riiä rsill j srii mlisi häviä. Gik rsill pii hiää spki j Sm rsill pii m mss hdä riäisiä mdslmi si, ä vi iy määrä rmiijäsiä

5 kski m, j ssi lkjkk hiklkijid kss. Idxi rsihävää li ällä kr kirji di. Rsivhdi siv kll mmisi dj j ähdä miä rikismpi siyksiä. Plkisijill yläill jii pämääräis ks krkki, ii ä ä vijill jäi lppj lpksi vähi. Sisks jälk siirryii jäll rill lskm jkkid pisslii. Smlis lskpää i ll iv kvimmss rässä, ksk lskmi ksi k j lppls i kikki millyäy. Täyyy kyllä iski d, ä plkijss hiskhi him kijkkid ssimi. Vijksi slviyyi Sm hippijkk, jll li kyllä kilämää hyvä jkkhki j slväsi sil sissprfrmssi. Tisksiki li Sm jkk, jh kliv gpkis hhkä ikis, j klm sij pkksi Gik sissjkk. Plkisijill yläill jii pämääräis ks krkki, ii ä vijill jäi lppj lpksi vähi (klm khmiv i, ksk liv pyiä prssisijs). Vijjkk si lisäksi pll khviiiä. Idxi jkk kyllä kräsi mhv pisslii ryösämällä sisks klmmi mid hmisis kilj rsj, m jsi syysä s i ällä kr riiäy plkisijill si. Kiks hlim il iki Idxi hlliks pls mhv sissjkkmm, jll prs plki vrm ki s, ä jkk jäs siv s isiis prmmi j l si yhishkä vsikrssiliss kss. Tivvsi fksi il jki mkvsi myös Nlivis bilissä. Rsivhdi ivä ää jks bilisii lähä, v sisiv kii. Tksi j kv: Riikk Hri Idxi fksi vhdiss Ol pimvässä illss. Vi i ällä kr s khdll, m miiki kyllä. 5

6 Fksi li l li si ifkijid sily K d, syksy spi. Smll rimkirjv (i khkirjv, mi s y ) lipsmm käyävä äyyivä ikkis fksis, jk him hämmyy ilm ksvill yriivä slviää, missä päi HU211, L7, phji, lä, lähi khvikpilli j missä is iks. Ny smisill is j fksisisks sis, j iysi ik s h ii priis fksi sily. Ldis d glm, lkp hyvä! 1. Krr issäsi. 2. Js sisi lmphglä klm iv, mikä lisi klms ivsi? 3. Kmpi li si, m vi k? 6

7 1. Tii Rs, kh 20 v vjlk lli. Rks iämis ssi, vi, msiikki j syksyä. Aj pyörällä i ilm käsiä j piirää kikkii pprihi kkki. 2. Om kiss. 3. Slli hybridimsysmi. 1. Ol Air Phj, 20-vis j kisi Mrijärvlä. Tykkää rlis, lkvi ksmiss j vihrksvis. 2. Plj rh. 3. M. 1. Ol Ull. Vlmisi v 2001 Jyväskyläsä äidikil pjksi. Ol ll ksi v Kiss ylälkki lhri j jäi y pivpll. Mi Ol prhsyisä: mihi s äällä. Oppili ikävä! 2. N iysi iki 10 lisäiv :) 3. M. Misä k m lisiv. 1. Tm, piskl y äällä. Hrrsksii kl lkv, msiikki, lkv, skli sääämi j lkvki. Ls Aglsiss visi ll ih kiv käydä. Erilis vir kil kiis. J. 2. Tämä kl iihi mhdmii kysymyksii... Kksi iv isi srl si kik. Vikk Lmbrghii. 3. Jää vsm ih sm. 1. Nimi Mri Kki j l 19- vis. Hrrs msiiki kl, pscrssigi j lkvi ksl, skä ikll lil. 2. Milmympärimk, jk kikki kl mks vlmiiksi, m mkkh sisi vli is. 3. M, js li k. 1. Ol Mikk Kmli j kisi Kjis. Olss l s pris v öiä hd. Työ siv riiää, j pääi hk ylipis lkm ifrmikims Eläisi pikää - Sisi milkiiis yöpik - Rh! (hyvi pädäköisä) 3. M! v, hppyö Ols. Kiiskskh: syömi, jmi, kviii. 2. Eä sisi lhjksi 300 pipisä. 3. K. 1. Mill ikää 25 v j ilisi l kii sr krvis mhi, li kiri, l. Miä rks siid sil j vlmisl, s vi s sij jäädä pliih. 2. Pii krvi i, li i kir. Ti. J,. Ei k kir. Kksi iv lisää! 3. K, jk ivs mh lsi. 1. Hriikk Krs, pikääki pidmpi bldi, 185 cm, jll kk k j lämä dssä. 2. Tpl dllis ivi. 3. Km. Mmmi mi m mmmi, mmmi mi m. K: Mrj Lhl 7

8 8

9 9

10 Krvk srmjälki kirjskri? Srmjälk prsv lisjärjslmä Ol sd mmikrkkl kirjsss Kik si l ll ilss, jss ksy kirjs j mksi lähisi ps js iki, m kii h kirjskri sää si lims? Ti plärää lisiskillä lmpkksi kymmiä j s kymmiä krj skill mviläpysköid hik lkmäärää löyämää kik siä ik? Tj ili vrmsi misä kikill. Js ksy lijksi Ol sd mmikrkkl kiik yksikö kirjs, s hm, ä sillä iki s lijis vs plvls hymyssä si khm dllä miij glmi. Kysisissä kirjsyksiköissä imiäi j jki ik vi rkisröiyä srmjälkilijksi, jlli kirjskri i ää rvi, riiää kh räpylä mk. M misä ässä kikss rkll k kys? Yhisyösä syyi lpl imiv lisjärjslmä skä kksi piäyyöä. Kri Slml slvii mss yössää Srmjälkiisksll phv kirjsliks vimsmäärily järjslmä kisiä vimksi j Jri-Mi Plkki yö is pl käyäjä äköklm yössä Smjälkiisksll phv kirjsliks käyävyys. Alkpräi id järjslmä rkmisll li Plkkisl j Slmll, jk siv kipiä s ij prhdyyää ikismmiss piiss rilisii srmjälkisvllksii j bimris ismis. Kirjskri i ää rvi, riiää kh räpylä mk. V 2006 syyi id, jk phjl kksi hyviviiklgi pisklij Ol sd mmikrkkl kiik yksikösä lähi m prjki, jk rkiks li mmikrkklll srmjälk prsv lisjärjslmä. Prjki yhdisi ii pisklijid, kl, kirjs ki kisisä rkisis vsv Mikr-Väylä Oy: vimvr rkiks kkris hlps kirjssiii rk. 10 Yhdssä kiik kirjsyksikö j Mikr- Väylä kss phdiii, milli järjslmä hl ld j millisi sii biismis prsv järjslmä käyööss hmiiv. Yhyksissä lii myös Ksksk kpgikirjs, Sm i kirjs, jss vsv ikismmi kkil. Tlks li lpl järjslmä, jss lij vi siid kirjsss srmjäljllää kirjskri sij. Järjslmä imii kiki

11 rikki priis viivkdi kss li hlss vi pl myös vh kriliks. M k srmili kkil ää pl vh vi vk käyäjä d kis rkis dssä äysi myyyjä? Käyäjä äköklm ihs slvii Plkkis piäyyö, jk s sri kysly prsll käyäjä liv järjslmää riäi yyyväisiä. Tsiryhmäläis kkiv skä rkisröimis ä limis riäi hlpksi j vivmksi. Plvl kii pv kirjssiii j lähs kikki vsj kriv käyäväsä limis myös jkss milmmi srmjälkä ki kirjskri. 91 prsi siryhmäsä iki jk pkllimis. Käyäji kkm glm ivä pääsääöissi liiy issjärjslmää i plvl mhdllissi liiyvii riskihi, v lähiä lismiss ilmisii glmii. Jki vrr glmi liv ih myös srmjälkilkij likiss i käyäjä kl srmjälki. Lisäksi mm käyäjä liv kk ismis päismis j hygii järjslmä hikkdksi. Kysly prsll järjslmäsä jäi siryhmäläisill kiki psiiivi milikv j 91 % siryhmäsä iki jk pkllimis. Tkiik j ssilil yksikössä pili kkil kysyi myös piäyyökijöid skä kirjs iivisä yhisyöä. Als si kiik kirjs li mk prjkiss j hkilök i skä simis rvi vrmsi jksski, mikäli srmjälkilis hl lsr ljmmll käyäjäkll. Miä mi prjki si vii kirjsl, isk vsv järjslmä lmi kirjsss ki kirjsss? Vimmk h mvikri pyörily j siiryä sr biismis ihmllis milm? Slml j Plkkis mk vsv järjslmä lmi i l vllisllk kirjsll mhd hs, s sij him l smis rvi. Mikäli kirjsjärjslmii lisi rk vlmis kä srmjälj llmis, rviisii kirjs pls ää plkkä sikk rkisröimi. Tämä imi kiki isisksi pss järjslmää lv rilli srmjälkiik j siä lij viivkdii vrv svlls, j ik hkilö vid is. Lisäksi rvi srmjälkilkiji skä iid simkis ksspi. Tkis vims lisäksi lllissi myös rkisrisls hidv j sll, misv Slml j Plkki. Tldllissi vsv järjslmä mi i vdi mrkiäviä ssksi, käyäössä 11

12 klj l is skris skä järjslmä mkkmiss srmjälkiiss kvksi. Sm kirjsiss srmjälkiisks prsv lis isisksi krisii, m lviss vi äyää islisl srmjälkiismis ylisyssä rilisiss svllksiss ii jlkisll ki yksiyisllä skrill. Edässä khi biikkiyhisk kiikk yhä igridmpi s ympärisöämm rkiks hlp jkpäiväisä lämäämm. Tkiik i pidä vyöryä kirjsihi hyökyll lill, v r härkää srvis j hdä siiä hyvä rki! Olmmh j y s dis RFID-kiik msyksllisä käyöö kimisss kirjsmismss, lisik ässä siis srv lvls? Biismis prsvi järjslmiä käyää j y plj klvlvss, yöiksrss skä rjmdllisksiss, miksi i siis myös kirjsss, js siksk kk kysis plvl v lisärv kirjs imill i s jp jk i-käyäjä rkisröiymää lijksi vi kis milkii vksi? Biismis käyö yhydssä käydää ylsä vilks ksksl iihi liiyvisä rvllissriskisä, m ik ämä slviyks mk kirjs käyäjä ivä kk srmjälk prsv lisjärjslmää riskilii vihh. Rim srmjälkilimis milm i slväsikää l kissi i käyäjä äköklms rksl lii krk. Ehkäpä mmilis äköklms kyyskysymyksksi siirymisssä vhs vi mds lpmi slgisi misj hrääväsä kirjskris. Tksi: S Slml Kv: Tii Hpl 12 Nä kirjss Kirj- skä lkv-rvslj j m sklis. Th Fll (2006), hjs Trsm Sigh V 2006 ilmsyy Trsm Sighi lkv Th Fll säväyi pikäsä ik virkisävä rilisll yylillää. Hä mm. lkvs Th Cll, (2000, päässs mm. Jifr Lpz), jss mlill vhvj kvi fsi kii. Elkvss Th Fll Trsm Sigh jk ää mlil j khks vki hyvi vikvi väri- j ääimilml. Elkv siji pliksi 1920-lv Ls Aglsi lämmihkis sirl j pliksi päähkilöid pääsisäis fsimilm. Lyhysi j visi iivisää krmksksi pisä yösä, jk sirlss kh m sisäisä isl käyvä mih. Näid khd hyvi rilis j rilisis sis lvi hkilöid lämä kiv yh sdmis fsimilm k. Tää s viidsä skris mis kr yöll d kiki vsplvls. Elkvss ski m s j m ri. Pi yö ih iivi s milm kh, mih hki siä d lämäil myöä skä fsimilm symblis viiks v vi mmi äisä. Eriyissi lkvss sykähdyivä mhv värikylläis khks skä pimi lkpräisksj klris. Elkv vää mks, r kiii j pisää si kskll mj j väri illis. S vii kskiymisä, m hdmsi j jri siksi ksmis rvi. Hriikk Krs

13 Hrry Pri vikkss smlis imisöö Smlis imisöä pikää j hrsi ki Er Kiviimi li vs läköidyyää rksi Ai Räsäs. Räsäs 1940-lv lpll sprssi Hl-kirj siivki imisökijll rriksi (Smlis im, SKS 2006). Sr yhys rmihkilöid Hl, hä slhss grmi Jri j hidä lpss Päivi välillä löyyi imi ssi 1950-lv lp j lv ikälkki ksss. Pplriklrill ll vikkss smlis smii imii. Prmi ksyä j kymm v (Hrry Pr j viiss kivi ilmsyi smksi 1998), kirjj priss ksvill lk ll lpsi. Aiki iill, jill ssrj ää l, syyy sisrksi. Väsörkisrikskks Nimiplvl mk ( mssä) i ik Hrry i R -imi mi l Smss rss. Hrry smrslisill vlli, kikki i 6400, äisä lvl. Rj 187 vds 1960 lähi, kirj ilmsymis jälk hisä 64, m miki klisi Rj plj. Triid klmll päähhmll, Hrmi Grgrill, Smss khdks kim. Hisä ljä s imsä vd 1998 jälk. Kksi Hrmi syyy iv 1900-lv lss. Albs i Rbs -imiä i Smss kk k. Hrry lmmikkipöllö Hdwigi kimj s sij löyyy rssi, m vhm- Rij Vl 13 mil jil. Ihvll Mril-ädillä 42 kim, kk i ksi l hä mks imy. Ihs Vldmrill i l yhää kim. Epäilyävällä Svrs Klkrksll 280 imikim, hki Hrry Pris riippmmis syisä. Smi Ri Ldikll lkisi kimj. Kr, sii vl Flr Dlcrill Smss 11 kim, hki i vlj hrmvs lls. Mrjv Myri 2000-lvll s kksi kim Sms. Ti hisä pik, i yö. Kksi slvää viks Hrry Prill smlis imisöö vikisi lv. Siris Ms myöä Siris Smss m pj imksi. Smss mlmmis skplis imy 19 Siris, pjis viisiis s imsä 2000-lvll, yöisä vi klm. Tää v Siris-imi klmll pjll, m i yhdllkää yöll. Sri viks smlis imisöö Hrry Pr -hhmis ll L Lvkivll. Esimmäi L -imi ii Smss srimmis srimm ikälk syyssä Yksi hä si lää i v lv plll Li imii viisikymmä. Ny 2000-lvll imi j 192 kr, v 2007 im si präi 42 yöä. Tää v imi klmllkymmll. Eikä ikää pidä h k sillä sll.

14 *Lvllis* Misl, k järvähd syyivä j siä. K vili si ki Sdy Rd vi sivlyssä härm yll, hrimpi prhs j kl. Siiä lähi l hvill kssi, hvill psikkki kvs vs, jll hll s Pgssmm riklihrjis vrs kvksi, krs m sdlvksi j skl kr d, jk ih pymyks, hk imimiksi phd. J yhä, m ráhkis lkkm, m ráhkis miä hd sis, siä hd mis, j prhs, s värisvä Arrkigrki, löyävä sylisämm klmmd. kilkills ks sklsi. Nii hisi sll lyhdyksi piiä lmiki sr ikäväi sjksi hjv l j m lmivlk vlssisklsi kisilli. *Arikprsi* Visk kmsyö värsä ivid v mill? Jsmiij s ki sil, ikä si plll rkki. J siä kisk mill ilsd hisä, jk i iss lmiv - jid hksä, kikks hlkiv lk, lmm kipkss kk, rikliv prjiksi; isyls siiviksi Prh jml kirjiv, ks siä *Lm yössä* U lävis, ivd krllill, id vlvv: Kik vivk hrsmhrr ii pökryä, k hrsmrv riisv vmkks? Si vrri ki v hlmihj yvsä, myskirs kimli 14 ä silmissäi kl - Visk kimmisds j lv kypsä? Mill shsi kirsiki, ikä miä plll rkki, rkki, J. Jlpihlj rkki.

15 ILMOITUSTAULU IRKKAATKO? Pirisä Idxi irc-kv läsälllsi. Kv läy hiljisl j lvihrrs, m jri siä vi pls s lpllisl ääymislä. Kirjd siis kvll Päiväkhvisr Trvis k-sms j kkmil! Ksä mi mkvsi kl lk dllss. Tli sikkil Plss, Vrsvss skä Sm Lpiss... T. Hriikk Olk ifrmiji, m vi ji, jsl kipv j idxiläi? Käy KILTISKAHVEILLA! Idxi www-siv: hp://www.sd.l.fi/~idx/ Hlliks vi sis: 15

16 N E I T S I N A M U H Ä V I Ä P A R U A OM sä lsigis H l ils Ylipp kl 1 1 h V. Pikk rsi.11 h Ajk lll, lk: mki likki Hvi p r ii v ä lj ll -T is j mss l j A ml illl, Tph s Lssi Srss lk mk, ii k v l m ll p is h ml Klssi mm. Ris R s ji lk ji i ph A plk väli li Sli, Krisii i gs s yl K mi K. H M m R, m H. m Piri? phji j m pss m. Hlk m ph k l Er ji il p k h v h p s i r L plk kl össä? lämä yä yö yöympäris l ä v k i i L m. Mi iklrisss ssä m mä m lä ö Aihi y s lki sis b Miä hvd isi v älisyys Hm j ksiv lii klm Ms? -i j i j hr v mmi imis Lk sk yriäjä/ Mi kv Plk is m CV-pjri kb y M. m Työ iyy m si 1 m l Ilhj ILMOITTAUTUMINEN JÄRJESTÄJÄT YHTEISTYÖSSÄ Hgi hmisi idk, Hmisicm ry, Hmis ry, Hmisi kil, SHl j HOL

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA

MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA Wbiri 9.6.2015 Rii Oio H Hikkilä 1 JOHDANTO Riiääkö orgiioll, ä rkryoii hoi ih ok? Mrkiävä khiyrdi Employr brdig yöjkv mrkiy rkryoii oimi Soili

Lisätiedot

TJTC75 6. luento. Monikanavamalli. Teknisesti mahdollista Useita markkina-alueita eri vaiheissa Fragmentoituva asiakaskunta.

TJTC75 6. luento. Monikanavamalli. Teknisesti mahdollista Useita markkina-alueita eri vaiheissa Fragmentoituva asiakaskunta. TJTC75 6. e Mikvmi Tekiei mhdi Uei mrkki-ei eri vihei Frgmeiv ikk 1 TV e Mikvpve CATV DVB Rer Kiieä pääe PSTN, ISDN, xdsl Gewy? Rer Rer GSM, GPRS, UMTS Mbiiipääe M hei- iee (mk, ID, ime, WLAN, LON) Pri

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

PROVISIO. Tampereen Kauppaopiskelijat ry. Näin säästät rahaa sekä ympäristöäsi. numero 4/2008

PROVISIO. Tampereen Kauppaopiskelijat ry. Näin säästät rahaa sekä ympäristöäsi. numero 4/2008 PROVISIO Tp Kpppilij. 4/2008 Ni h piöi Tp Kpppilij : jlhi Pii di. Lhi illi j ii il ii lj lii ill pilijill IfPii. Pii j Tp illl. Pii pliiii j llii iipp lhi. Lhd jli ili d ijij i i, i Tp Kpppilijid illi.

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti UKKJLE l Vlj 89600 l 30.6.2014 l UKKJLE l 30.6.2014 l 1 Ujl l... 3 2 d... 3 2.1... 3 2.2 Yyd... 3 3 l-jj jl, l j l j...6 3.1 j l... 6 3.2 Elll... 6 3.3 l yll... 7 4 Ld; ljjl, j ll, dyjjl...8 4.1 Ljjl...

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

k e s t ä v y y t t ä

k e s t ä v y y t t ä ä v y y ä K i v ä l i K E S T Ä V Y Y T T Ä 2 Släj P 160 L 90 K 158 5005 P=i L=lvy K=r K i Vaa P 140 L 100 K 158 4001 3 K E S T Ä V Y Y T T Ä Paararäi P 120 L 92 K 158 6011 Paaraj P 98 L 100 K 158 6010

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

Signaalit aika- ja taajuustasossa

Signaalit aika- ja taajuustasossa Sili lomuoo Sili ik- uussoss Alomuoo kuv sili käyäyymisä fukio li iksoss. Ylsä lomuoo rksll simrkiksi oskilloskoopi äyöllä. Siimuooi sili Asiφ Asiπf φ i Acosφ Acosπf φ muodos prus kikki sili uussisällö

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

On kekrin aik a. o sivu

On kekrin aik a. o sivu Uki jhli ypäri vd Lii jhli 75-vi ivl Tähiid j ilkikkd yy ykyiäyk vl k k h d h k iv O kkri ik 9 iv 16 k l JA rviv ri iv 18 l j h P ik M Jl Pääkirji Vpi ää r Pääkirji, Pri Kri Li ivä ll ilkk pivkj...3 Aii

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys ö l äl l : l y d h v S l r m l j m h j j ä l h m j P k k.1 l f m f ä 2. U ä m Prd j v.3 N l k d c r k P.4 H m l C l l c g B, V S vä! 5. GAE r r C k ä O p.6 m r v v S r E l h T 7. kkj 8. P Phjhj rvhdy Tvv

Lisätiedot

Optikko Anita Nuutinen. Anna äänesi alla olevalla kupongilla ja palauta se Soisalon Seudun konttoriin ma, to ja pe klo 9 15.

Optikko Anita Nuutinen. Anna äänesi alla olevalla kupongilla ja palauta se Soisalon Seudun konttoriin ma, to ja pe klo 9 15. 11 iii 24.11.2015 r 48 V A P H y i 5 h 1 5 0 1 2 20 J k h O J hipv Oi? K A P Ö K PS hi Jhjivi kirj miii JOPKK mri k k 9 12 J rv pi ASRASASSA i k 9 12 (mkhi) PR YRJ JOAVAS ORA 28.11. k 9 13 Kiipm Sij yyö

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 jl l j yy hll, Pmä j h Hd YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 V 152016 l 11-14 Pää H ll vää V! Tlh ä Vll m j j lm m! Vll hjlm l 11-14 Ohjlm lll jl j myyjä j mmyyä h j c lll

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys Hyviää pi Hagosilla ava-al pohjavsislvitys Pöyry Filad Oy PL 50 (Jaao 3) FI-01621 Vaa Filad Kotipai Vaa, Filad Y-s 0625905-6 Ph. +358 10 3311 Fasi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Päiväys 13.11.2013 Siv 1

Lisätiedot

Play-Doh vinkkejä ja hupia LUOVAA JA HAUSKAA PUUHAA SINULLE JA LAPSELLESI. Ota mukaasi! 2015 Hasbro. Kaikki oikeudet pidätetään.

Play-Doh vinkkejä ja hupia LUOVAA JA HAUSKAA PUUHAA SINULLE JA LAPSELLESI. Ota mukaasi! 2015 Hasbro. Kaikki oikeudet pidätetään. Play-Doh vinkkejä ja hupia OV J HSK PH SI J PSSI IKI J OPI KS SMM HSK KHI J V. SR IS V SIVI I! SS D H Y I H P Ota mukaasi! 05 Hasbro. Kaikki oikeudet pidätetään. J K IK M I J O J R < KSSI VRIVIKOIM PY-DOH-MOVIMSS

Lisätiedot

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010 Viiin Synergiatalo Suoen ypäristöesusen eohoas toiitalo Suunnitluilpailu 50 800 RVSEUPÖYÄKIRJ uvalii, ilpailuehdotuset Viii Synergy uilding he Finnish Environent Institu s Ecologically Efficient ffice

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 11 h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 22 33 44 66 55 77 88 10 10 99 11 11 12 12 kivikoriaita h500mm 13 13 14 14 15 15 VIERAS JÄTEATOS JÄTEATOS +135,10 +135,10

Lisätiedot

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30 rk LUUKKU 023 TEKNTUNNELI LUUKKU VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO HOLVI KYLMÄVRSTO SOSTIL UNIONINKTU 25 KELLRIKERROS PRH SK TELET KISELEFFIN KELLRIKERROS ENSIÖ- JMO TLO- JMO SÄHKÖPK VRSTO VRSTO

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

Luento 7 Järjestelmien ylläpito

Luento 7 Järjestelmien ylläpito Luno 7 Järjslmin ylläpio Ahi Salo Tknillinn korkakoulu PL, 5 TKK Järjslmin ylläpidosa Priaallisia vaihohoja Uusiminn rplacmn Ennalahkäisvä huolo mainnanc Korjaaminn rpair ❶ Uusiminn Vioiun komponni korvaaan

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja. 1 (8) LIITE 2 - j rvpv jrj (23.11.2010) T phj v 6/2010 hv j. Yprörvh pv: Pv Pv jrj j 3. r r Höör r h Prr p Trvrj (. rvvv, r) V p Erpv () h p Trvrj ( vv) V p (), 1 p Yprörvh brr Hvvr, (j, rvhö, 1 p hg r)

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

ASUNTO OY PASILANHEIKKI ENNAKKOMARKKINOINTIA VARTEN 10.3.2015 A1 1. KERROS RADIOKATU MH OH MH LASITETTU PARVEKE ISTUTUKSILLE EI30 VS3

ASUNTO OY PASILANHEIKKI ENNAKKOMARKKINOINTIA VARTEN 10.3.2015 A1 1. KERROS RADIOKATU MH OH MH LASITETTU PARVEKE ISTUTUKSILLE EI30 VS3 SUNTO OY 1 1. KERROS 2H+ 44,0 m² KH LSITTU ISTUTUKSILLE EI30 VS3 SUNTO OY 2 1. KERROS 2H+ 42,5 m² KH LSITTU ISTUTUKSILLE SUNTO OY 3 1. KERROS 2H+ 43,0 m² KH LSITTU ISTUTUKSILLE SUNTO OY 4 1. KERROS 1H+

Lisätiedot

!"#$%&&%$"$ #'(#")#'*&*!%"+'+"#$%%#)$ ',),+' -$.'(/))+%'+"#$%%#)$ &)0'()+'(%' 1+)$%"/%2 "&'#** 3445 !"#$" %& #"! $"''()""! *#&('(+ (,''"#(! -')(+' "$"#! )#"'!!.." /01 234 54 6775 081 55 99: ;"#' '#)!"")!

Lisätiedot

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on 4. DETERINANTTI JA KÄÄNTEISATRIISI 6 4. Neliömtriisi determitti Neliömtriisi A determitti o luku, jot merkitää det(a) ti A. Se lsket seurvsti: -mtriisi A determitti o det(a) () -mtriisi A determitti void

Lisätiedot

elokuvalle äänen kaatumaan niin, ettei hän saanut ruhjeita Elokuva kertoo veturinkuljettaja Johnnie

elokuvalle äänen kaatumaan niin, ettei hän saanut ruhjeita Elokuva kertoo veturinkuljettaja Johnnie Blc Adi liv-: Br K: Krli 6. 9.9.2012 ORIVESI T l 8.9. l 20.00 lip 12 rir.cm li r K i Br K rijill j li v l 75 v r i R ll j ry y ö H Krli-lv i- pli j höyryvri m li vil lg lm i Rir vi öröl- möii pi, mji plvlm

Lisätiedot

Viiksikatkaisijat >> IVECO

Viiksikatkaisijat >> IVECO 1 / 17 Viiksikatkaisijat >> IVECO Malli Moottori Vuosimalli Tuote Lisätieto 1 Lisätieto 2 29L11 (8140.43B/C) 01.00-251550 vilkut, t + pyyhkijät, sumu 29L9 (8140.63) 01.00-251550 vilkut, t + pyyhkijät,

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

EPT 1/2010 tiedottaa tiedote0110.indd 1 27.1.2010 21:31:12

EPT 1/2010 tiedottaa tiedote0110.indd 1 27.1.2010 21:31:12 EPT ied 1/2010 iede0110.idd 1 27.1.2010 21:31:12 ESPOON PARTIOTUKI RY Puheejhj Järjesösiheeri Timis Pkkiili Mri Suus (040 506 2400) Aukk Helder Töölöku 55 00250 Helsiki puh. 8865 1212 fx. 8865 1233 s-psi

Lisätiedot

ARK 01-01. Asiakirjaluettelo. Jyrki Ala-Mäkelä, per. Koy:n lukuun Pinotie 33470 YLÖJÄRVI ENECON OY. Laksontie 11 60420 SEINÄJOKI

ARK 01-01. Asiakirjaluettelo. Jyrki Ala-Mäkelä, per. Koy:n lukuun Pinotie 33470 YLÖJÄRVI ENECON OY. Laksontie 11 60420 SEINÄJOKI ENECON OY Lksoti SEINÄJOKI 9 timo.mtil@co.fi Uudisrkus, Jyrki Al-Mäklä, pr. Koy lukuu, Pioti, Ylöjärvi Piirustusluttlo.. Vstuuhkilö Timo Mtil, RI Asikirj Sisältö Mittkv Luttlot - Asikirjluttlo.. Pääpiirustukst

Lisätiedot

Saarijärven Suvi. Saarijärvi soi Pienen ihmisen iso teko. Saarijärvi-Seura r.y:n kesälehti 2014

Saarijärven Suvi. Saarijärvi soi Pienen ihmisen iso teko. Saarijärvi-Seura r.y:n kesälehti 2014 Srijärv Suvi Srijärvi-Sur r.y: ksälh 2014 Srijärvi si P ihis is k Yksi, ksi si. Asiidss Suis Kirjllisuud Sur rkisss srijärvläisusi i Trpp löysi suur äärä Srijärvlä llu usiikkiiis. u ulu siv d, si pi u

Lisätiedot

36. 38.0 36.6. jäähallin sisäänajo 33.2 34.0 32.7. grilli 33.3. pienteollisuusrakennus. huolto- k rak. 33.7 16K 33.5 40.6 16P HINTSAKNAAPIN KATU

36. 38.0 36.6. jäähallin sisäänajo 33.2 34.0 32.7. grilli 33.3. pienteollisuusrakennus. huolto- k rak. 33.7 16K 33.5 40.6 16P HINTSAKNAAPIN KATU ÄNNIKÖNKATU SUURPÄÄNKATU HINTSA KNAAPIN KATU S= S= S= S= S= S=............ S= S= S= S= S= S= SYÄSTABILOINTI S PAALULAATTA S Mr BETONIARINA Tä/S.........................................................................................................................

Lisätiedot

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä ENJA HYVÖNEN Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä Tutkimus perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä AKATEEMINEN VÄITÖKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 9 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

51300 16800 4000 30500 850 7500 000 8.7 1 /PH 4.7 +17.00 h=0/1400 IKK 400x100 h=900/100 VH. 15.0 /PH 6.1 +16.10 9. VH.1 1 h=0/1400 /PH 5.4 +15.90 7.9 7.9 1.3 /PH 4.4 +15.90 8.7 9. /PH 6.1 +16.10 IKK 400x100

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

4-6h+k+s+at 151,5m2. ET 1-taso+kellari. versio 1. Kaikissa asunnoissa on autokatos, paitsi kellarillisissa erillistaloissa autotalli.

4-6h+k+s+at 151,5m2. ET 1-taso+kellari. versio 1. Kaikissa asunnoissa on autokatos, paitsi kellarillisissa erillistaloissa autotalli. Vaihe III ET 1-taso+kellari Vaihe I -6h+k+s+at 151,5m2 versio 1 J1 M K2 L 3 Vaihe II 13218 125-6h+k+s+at asunnot Kylätalo Muut asunnot utokatokset e = mm LUMIEE TERSSI KOSILT MH2 7.6 m2 TE RO U SÄ SI O

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS kevät 2007 kevätlukukausi 2.1. 31.5.2007

LUKUJÄRJESTYS kevät 2007 kevätlukukausi 2.1. 31.5.2007 FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI/ VKO 1 2 kello ma 1.1. ti 2.1 ke 3.1 to 4.1 pe 5.1 ma 8.1 ti 9.1 ke 10.1 to 11.1 pe 12.1 8.00 8.45 9.00 9.45 9.45 10.30 10.40 11.25 12.00 12.45 12.45 13.30 13.45 14.30 14.30

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä

Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä ABBn 6 A H L A A J= I K = = E A I JA K I L = K H E EJ= L = I J= = @ E H= A J= E A O I EA EJJ= L E EI J= D = A EI J= 6 = L EJJA A = K = L = JK HL = E A = =

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte 4/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 4: Yhden vaausaseen vaieneva akkvärähely, harninen kuriusheräe LIIKEYHTÄLÖN JOHTO JA RATKAISU Kuvassa n esiey visksisi vaienneun yhden vaausaseen harnisen akkvärähelijän erusalli.

Lisätiedot

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja Msäin ikkuskirj Sisällys 2009 415 Msäin ikkuskirj 4/2009 1/2009 100-vuois Suon Msäillinn Sur 3 Tukiusrikkli Ln A. Lskinn, Hnn Nurinn, Mikko Kuril & Pkk Lskinn: Msin suojlun sosilissi ksävä ouinn Mrsä Msäksi

Lisätiedot

AS OY LASSINKAARI LAURINNIITYNTIE 2, 00440 HELSINKI LUONNOS MH1. ø1500 ET KT APK (MU)

AS OY LASSINKAARI LAURINNIITYNTIE 2, 00440 HELSINKI LUONNOS MH1. ø1500 ET KT APK (MU) (K/KK) Y OY LINKRI LURINNIITYNTIE 2, 00440 HELINKI V V V V K JK/ JK/ 01 2H+ terassi RH 1.krs 44,0 m2 UUNNITTELU KÄYNNIÄ. RKENNUTTJ IDÄTTÄÄ OIKEUDEN KIKKIIN UUNNITELMMUUTOKIIN. 11.04.2014 R K K I T E H

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PALVELUSETELITOIMINTAAN HYVÄKSYTYT YKSITYISET HAMMASLÄÄKÄRIT Päivitetty 11.10.2011

PALVELUSETELITOIMINTAAN HYVÄKSYTYT YKSITYISET HAMMASLÄÄKÄRIT Päivitetty 11.10.2011 Hmmlääkäri Vtnotto Potinumero j potitoimipikk Fredent, Erikoi hmmlääkäri Mrtol Mrtt klinikk Poulen Hnn Hokri Juh Kurniemi Juh Korpinen-Torkko Snn Munck nne Mrie Nymn Crol Vrl Mrkku Kukkol Riku Sur Olli

Lisätiedot

UBI-NÄYTTÖ. Ohittamaton mainosmedia. AINOA. Tavoitamme ihmiset tilastoidusti. 2,0m. 1,5m. Tilasto-info. 31% nuoret aikuiset [20-36] 65% 35%

UBI-NÄYTTÖ. Ohittamaton mainosmedia. AINOA. Tavoitamme ihmiset tilastoidusti. 2,0m. 1,5m. Tilasto-info. 31% nuoret aikuiset [20-36] 65% 35% Medioi www.biol.fi/medimyyi 1/5 Ohimo miosmedi. UBI-NÄYTTÖ UBI-äyöveosoll pääse miosm Ol pipioille ii sisällä i lo. Ksi loäyöämme iv Ol ydissss lo ohimom v viv lomio. Lisäsi jomme seisä sisääyöä sosiiss

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

KULTAKETJUT OHJEHINNAT 23.3.2015

KULTAKETJUT OHJEHINNAT 23.3.2015 Puh. 019 720355 myynti@kulta maki.fi KULTAKETJUT OHJEHINNAT 23.3.2015 Kuvat: www.kulta maki.fi Ketjujen painot voivat vaihdella ± 10% ja myös OVH sen mukaan. KULTAKETJUT RIIPUKSIIN KOODI PAINO PITUUS HINTA

Lisätiedot

Alennusmyynnit VARAA ILMOITUSTILASI NYT! KauppaSuomen Alennusmyynnit -teema ilmestyy 29.12.2014 (viikko 1) Ota yhteyttä ilmoitusmyyntiimme:

Alennusmyynnit VARAA ILMOITUSTILASI NYT! KauppaSuomen Alennusmyynnit -teema ilmestyy 29.12.2014 (viikko 1) Ota yhteyttä ilmoitusmyyntiimme: Viikkotm 1 Alusmyyit KuppSuom Alusmyyit -tm ilmstyy 29.12.2014 (viikko 1) Myytitiimimm löytää juuri till sopiv ilmoituspkti, joll tvoitt hlumsi sikskotktit! Ot yhtyttä! Ilmoituksll KuppSuomss tvoitt kohdryhmäsi

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

MIKKELI TIMo SAvILEPo MoNIKKo MoNINAISTEN yhteisöllisten ASUIN- ja ToIMINTAyMPärISTöjEN KEhITTäMISPILoTIT MIKKELIN KAUPUNKI

MIKKELI TIMo SAvILEPo MoNIKKo MoNINAISTEN yhteisöllisten ASUIN- ja ToIMINTAyMPärISTöjEN KEhITTäMISPILoTIT MIKKELIN KAUPUNKI M kk s m As m h m s T m S vp Tmpr k yps Arkkhr s Tmpr MON NA STEN Y HTESÖ STE N AS U N - JA TO M NTAYMPÄ R STÖJEN KE H T TÄM S P OT T M kk M s y hs ös sj my mp ä rsöj kh ä msp Hkk v sä sms yhsösyyä vhvsv

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

AIHE: Kunnallisteemat

AIHE: Kunnallisteemat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: Kunnallisteemat OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi toiminnolla): Koko otos ilman

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

TURUN RAITIOTIE KESKUSTA-SKANSSI

TURUN RAITIOTIE KESKUSTA-SKANSSI 9 9. TYYPPIPOIKKILEIKKAUS G-G.0::7 0... 07 9 :7:-M0 0 SORAKATU :: :7:-M :7:-M 0 ::-M ::-M 0 0 Vähäka 7 77 :7 : 9 0 tr 7 Raitiovaunu- ja bussikaista vj.7. 9 9:0:0 7 kr 09 Raj akiv enk at Sora-a lue 0 atu

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

KISAPUISTO. Kariniemenkatu. Kyösti Kallion katu FELLMANINPUISTO

KISAPUISTO. Kariniemenkatu. Kyösti Kallion katu FELLMANINPUISTO LIITE enk Lhd - TORI KISPUISTO nk e «ud V in k p ek l ««Kriniemenk «s nt er PIKKU-VESIJÄRVI Hollolnk Kyösti Kllion k sikiv e P «FELLMNINPUISTO nk suin-/ liikerkennus Julkinen rkennus Uudet suin/liikerkennukset

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan päätös 15.6.2015 98 koskien Hallin puu-ja metallipiirin tekemää oikaisuvaatimusta / kaupunginhallituksen pyytämä lisäselvitys

Sivistyslautakunnan päätös 15.6.2015 98 koskien Hallin puu-ja metallipiirin tekemää oikaisuvaatimusta / kaupunginhallituksen pyytämä lisäselvitys Sivistyslautakunta 112 03.09.2015 Sivistyslautakunnan päätös 15.6.2015 98 koskien Hallin puu-ja metallipiirin tekemää oikaisuvaatimusta / kaupunginhallituksen pyytämä lisäselvitys 2344/10.03.02/2015 Sivla

Lisätiedot