Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi!"

Transkriptio

1 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset sivut Venäjän-liikenteen kasvun haaste ja Tullin keinot sivut Valtuutettu taloudellinen toimija Uudet sähköiset menettelyt sivut Tu l l i v i e s t i 1

2 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Tulliviesti S i s ä l t ö Tulliviestin toimitusneuvosto Puheenjohtaja pääjohtaja Tapani Erling jäsenet johtaja Tommi Kivilaakso, tiedotuspäällikkö Sallamaari Muhonen, johtaja Juha Niskanen ja johtaja Jarkko Saksa Tullista sekä toimitusjohtaja Klaus Katara Teknisen Kaupan Liitosta ja huolintajohtaja Rauli Werdermann Schenker Oy:stä. Päätoimittaja Reijo Virtanen, puh Toimitussihteeri Sirpa Stjerna, puh Tilaukset ja osoitteenmuutokset Eija Suominen, puh sähköposti Valokuvaaja Risto Silvola Toimituksen osoite PL Helsinki Telekopio Julkaisija Tullihallitus 3 Pääkirjoitus 4 8 Tullin uutisia 9 Vieraskynä: Eurooppalainen PTR-malli 12 Asiakkaat arvostavat sähköisiä palveluja ja tulliselvityksen sujuvuutta 16 Venäjän-liikenteen kasvun haaste ja Tullin keinot Kumppanuus 10 Uusia kumppaneita EU-asiat 11 Uusi tullikoodeksi hyväksyttäneen lopullisesti keväällä etullilla ei vielä yhtenäisiin toimintatapoihin 18 Tavoitteena AEO-ohjelmien vastavuoroinen hyväksyminen 20 Tullin uusi vientijärjestelmä otettiin käyttöön 21 Vientiprojektin ensimmäinen vaihe on valmistunut 22 Sähköinen ilmoitusmenettely saapumiseen ja poistumiseen 25 Twinning-hankkeilla kehitetään EU-ehdokasmaiden hallintoa 26 Kaikki hyötyvät valmisteverotuksen sähköistämishankkeesta Osalle huviveneistä noin 160 euron lisäkulu vuodessa 30 Pakina: Kielikylpyä Painopaikka Edita Prima Oy ISSN

3 p ä ä k i r j o i t u s Muutosten vuosi 2008 Suomen pian alkava 14. jäsenyysvuosi Euroopan unionissa tuo mukanaan monia muutoksia Tullin toimialalla. Tullikoodeksin kokonaisuudistus saadaan valmiiksi, ja koodeksia täydentävä ja tarkentava soveltamisasetuskin ehtinee löytää lopullisen muotonsa ennen ensi vuoden päättymistä. Tosin nämä säädökset astuvat voimaan ilmeisesti vasta vuoden 2010 alussa. Jo vuonna 2008 toteutetaan monta osauudistusta, jotka sisältyvät koodeksin viime vuonna hyväksyttyyn turvallisuutta ja tavaroiden vaarattomuutta koskevaan muutokseen. Hyvin laaja-alainen ja merkittävä uudistus sisältyy tuonnin ja viennin sähköiseen ennakkoilmoitusmenettelyyn (AREX), jota selostetaan tässä numerossa tarkemmin. Vaikka varsinaisia viennin sähköisiä tulli-ilmoituksia aletaan käyttää vasta vuoden 2009 loppukeväästä, niihin valmistautuminen ajoittuu alkavaan vuoteen niin Tullissa kuin vienti- ja huolintayrityksissäkin. Myös ensimmäiset valtuutetun talouden toimijan (AEO) luvat myönnetään heti alkuvuodesta. Näistäkin tehdään tarkemmin selkoa tässä numerossa. Yksi erittäin tärkeä virstanpylväs saavutetaan ensi vuoden lopulla tai viimeistään seuraavan vuoden alkupuolella, kun sähköinen TIR-passitussanoma saadaan tuotantokäyttöön. Se helpottaa ja nopeuttaa asiointia Suomen poistumistullitoimipaikoissa. Venäjän puolella se ei välttämättä tuo suurta helpotusta, koska passitussanomahan ei sisällä kovin tarkkoja tavaratietoja. Lisäksi lukuisat naapurimaan rajan eri viranomaiset jatkanevat omaa toimintaansa entiseen malliin. Koodeksiuudistukseen liittyy myös Ahvenanmaan verorajamenettelyjen tulevaisuus : mikäli koodeksin soveltamisasetukseen saadaan mikä näyttää varsin todennäköiseltä Suomen tavoitteiden mukainen tarkentava säännös, niin maakunnan ja muun EU:n välisiä tavarantoimituksia koskevia selvitysmenettelyjä voidaan yksinkertaistaa nykyisestään. Tästä riippumatta Ahvenanmaan ja muun Suo- men välistä ns. kansallista verorajaa varten luodaan sähköiset menettelyt, joissa Ahvenanmaan postilaitos tullee tarjoamaan sanomapalvelujaan niille pienyrityksille, jotka eivät itse pystyisi sanomia tuottamaan. Pyrkimyksenä on päästä testaamaan uutta järjestelmää jo ensi vuoden lopulla. Tehokasta kiriapua tähän antaa se, että nykyinen verorajan verotusjärjestelmä toimii VAX-koneilla, joiden on määrä päästä ansaitulle eläkkeelle vuoden kuluttua. Valmisteverotuksen väliaikaisen verottomuuden järjestelmään liittyvän EU:n yhteisen asiakasrekisterin suomalainen osa, joka meillä tuntee nimen Finseed, siirretään uudelle alustalle heinäkuun alusta. Tästä on hyötyä valmisteverovelvollisille, sillä rekisteristä saa nykyistä helpommin ajantasaisen tiedon yhteisön kaikkien valmisteverovelvollisten tunnuksista, joita on käytettävä lähetettäessä valmisteveron alaisia tuotteita verotta paikasta toiseen. Merkittävä hanke valmisteverotuksen menettelyjen uudistamiseksi aloitetaan ensi vuonna. Tarkoituksena on sähköistää ilmoitusliikenne Tullin ja verovelvollisten välillä. Uudistuksen keskeisin tavoite on kuitenkin siirtyä oma-aloitteiseen verotukseen kotimaisen arvonlisäverotuksen tapaan. Tällöin verovelvolliset laskisivat itse veronsa ja tilittäisivät ne valtiolle viimeistään eräpäivänä. Veroilmoituksen sijasta he antaisivat vero- ja maksuvalvontaa sekä tilastointia varten tarpeelliset tiedot sähköisesti. Hankkeen toteutus edellyttää valmisteverotuslain muutosta. Uuden autoverotusjärjestelmän (MOVE) ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön lokakuun alussa. Jatkossa rekisteröityjen autoverovelvollisten määrää voidaan vihdoinkin ruveta kasvattamaan, koska sanomaliikenne ei enää ole sidottu EDI-formaattiin. Lisäksi järjestelmän seuraavassa vaiheessa siihen voidaan ryhtyä ottamaan myös käytettyjen ajoneuvojen kaupallisia tuojia, jotka voivat antaa ilmoituksensa netin välityksellä. Vuosi 2008 on siis tutun haasteellinen niin Tullille kuin asiakkaillemmekin, mutta tiiviillä yhteistyöllä siitäkin varmaan taas selvitään! Reijo Virtanen päätoimittaja, Tullihallitus 3

4 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi tenttasi tullijohtoa Tulliasioista valtiovarainministeriössä vastaava hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi vieraili Tullihallituksessa valtiosihteeri Timo Reinan ja erityisavustaja Anna-Mari Vimparin kanssa. Pääjohtaja Tapani Erling kertoi Tullin perustehtävistä ja strategioista. Keskustelussa tulivat esille kaikki kansalaisia kiinnostavat aiheet, mm. alkoholi-, tupakka- ja autovero. Pääjohtajan lisäksi tilaisuuteen osallistuneille Tullihallituksen osastojen päälliköille Reijo Virtaselle, Jarkko Saksalle, Hannu Lapille, Juha Niskaselle ja Jyrki Linnalle tuli tunne, että ministeri Kiviniemi haluaa hoitaa hyvin hänelle kuuluvaa postia, myös tulliasioita. Koska Kiviniemi on hallinto- ja kuntaministeri, hänelle kuuluvat myös julkishallinnon IT-asiat, ja tämä näkyi kysymyksissä. Ministeri oli erityisen kiinnostunut sähköisen asioinnin tilanteesta Tullissa. Myös ulkomaankaupan sujuvuus, Venäjän rekkaruuhkat sekä EU:n ja Venäjän sähköisen tullauksen alkaminen olivat esillä ministerivierailulla. Jarkko Saksa sanoi, että Venäjän tilanteessa otetaan kaksi askelta eteen ja yksi taakse. Tavoitteena on, että kerran annettu sähköinen ilmoitus hyväksytään sekä lähtö- että määrämaassa, jolloin asiakirjojen väärentäminen ei ole mahdollista. Saksa arveli, että uusi järjestelmä voisi olla toiminnassa noin viiden vuoden kuluttua. Reijo Virtanen selvitti käytettyjen autojen verotusta. Se on erittäin työlästä, vaikka vain kymmenisen prosenttia autoverosta kertyy käytetyistä autoista, Virtanen huomautti. Juha Niskanen vastasi ministerin tie- dusteluun alkoholiveron korotuksen vaikutuksista, että julkisuudessa kerrottu veron korotus ei luo uhkaa tuonnin kasvulle. Hannu Lappi selvitti vieraille Tullin koulutusjärjestelmää ja tullipiirijakoa. Lappi korosti, että operatiivinen toiminta painottuu suuriin kaupunkeihin, lentokentille ja satamiin. Siksi toimipaikkaverkostoa on harvennettu ja harvennetaan edelleen. Jyrki Linna huomautti, ettei ketään kuitenkaan ole irtisanottu toimipaikkojen vähentämisen myötä. 4

5 Tullihallitukseen uusi osasto Arto Honka on Läntisen tullipiirin päällikkö. Jyrki Linna on Tullihallituksen tarkastusosaston päällikkö. Tullihallituksen organisaatiota muutettiin alkaen siten, että Tullihallitukseen perustettiin uusi tarkastusosasto, johon siirtyi ulkomaankauppaosaston tarkastusyksikön sekä valvontaosastosta perusvalvontayksikön ja koirakoulun henkilöstö. Tarkastusosaston toiminnot liittyvät riskienhallintaan, verokontrolliin ja turvallisuusasioihin sekä säännösten mukaisuuden valvontaan. Osastolle perustettiin riskienhallintayksikkö, laadunvarmistusyksikkö ja tullivalvontayksikkö. Koko kontrolliketjusta vastaavan osaston perustamista pidettiin tärkeänä siksi, että Tullin riskienhallinta ja tarkastustoiminnan ohjaus olivat hajaantuneet usealle osastolle. Entisen valvontaosaston nimi muuttui rikostorjuntaosastoksi, ja sinne jäivät tiedustelu, tutkinta ja kansainväliset asiat. Verotusosastolta ulkomaankauppaosastoon perustettuun nimikkeistö- ja tullietuusyksikköön siirtyivät vapaakauppaja alkuperäyksikön sekä tariffi yksikön henkilöstö. Verotusosastolle jäivät valmisteveroihin, autoverotukseen, arvonlisäveroihin sekä muihin veroihin ja maksuihin liittyvät toiminnot. Läntisen tullipiirin päällikkönä toiminut Jyrki Linna on nimitetty tarkastusosaston päälliköksi syyskuun alusta. Riskienhallintayksikön päälliköksi on nimitetty Samy Gardemeister, laadunvarmistusyksikön päälliköksi Eija Kärkkäinen ja tullivalvontayksikön päälliköksi aiemmin Eteläisen tullipiirin Meritullin päällikkönä toiminut Erik Dannbäck. Ulkomaankauppaosastoon perustetun nimikkeistö- ja tullietuusyksikön päälliköksi on nimitetty Raimo Saarakkala. Läntisen tullipiirin päälliköksi on nimitetty Arto Honka. 5

6 Savukkeiden salakuljetus kasvussa Tullin tietoon tuli ensimmäisellä vuosipuoliskolla rikosta (2 461 rikosta v. 2006). Huumeita Tulli takavarikoi Tullin haltuun rikosasioissa otetut savukkeet v , I VI, kappaletta kiloa, kun takavarikkomäärä viime vuoden vastaavana aikana oli kiloa. Tänä vuonna takavarikkoon on saa tu aiem paa vähemmän kaikkia muita huumeita paitsi heroiinia, vaikkakin heroiinin takavarikkomäärät lasketaan edelleen grammoissa. Takavarikoiduista huumeista suurin osa oli katia. Sitä takavarikoitiin kiloa. Alkoholia on vuoden ensimmäisellä puoliskolla takavarikoitu litraa, kun sitä vuotta aiemmin takavarikoitiin litraa. Suurin osa tästä määrästä muodostuu kahdesta aiemmin haltuun otetusta, Internetin välityksellä kaupatusta juomaerästä, joista oikeuslaitos on nyt tehnyt päätöksen, jonka perusteella juomat takavarikoitiin vasta tämän vuoden alkupuoliskolla. Savukkeiden salakuljetus on viime vuosina ollut aiempia vuosia laajamittaisempaa. Tänä vuonna haltuun otettu määrä 15,3 miljoonaa savuketta on toiseksi suurin viiteen vuoteen. EU:n petostenjorjuntaviraston pääjohtaja kiitteli yhteistyötä Suomen kanssa EU:n omiin varoihin liittyvien petosten määrä väheni 12 prosenttia viime vuonna, mutta petoksia koskeva rahasumma kasvoi 328 miljoonasta 353 miljoonaan euroon eli seitsemän prosenttia. Tiedot ilmenevät Euroopan komission Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista ja petostentorjuntaa koskevasta vuoden 2006 kertomuksesta. OLAFin pääjohtaja Franz-Herman Brüner kiitti OLAFin yhteistyötä Suomen kanssa: Yhteistyömme Suomen tullin kanssa on hyvin rakentavaa. Erityisesti savukkeiden salakuljetuksen torjunnassa yhteinen toiminta on ollut erinomaista. OLAFin menestys Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisessa petoksia, korruptiota, salakuljetusta ja muuta rikollista toimintaa vastaan riippuu pääjohtajan mielestä tiiviin yhteistyön jatkumisesta jäsenvaltioissa ja niiden ulkopuolella olevien kumppaneiden kanssa. Salakuljetus, polkumyyntitullien kiertäminen ja mm. tuoteväärennöksillä käytävä kauppa ovat tärkeitä OLAFin tutkintakohteita. Suomen tulli esti vuonna 2006 kaikkiaan väärennetyn ja laittomasti valmistetun tuotteen pääsyn markkinoille. Niiden arvo oli euroa. Suomen tulli löysi viime vuonna mm. seuraavia piraattitavaroita: Ahti-verkkoja, Meridian- ja Xenical-merkkisiä laihdutuslääkkeitä, Viagra-tabletteja, Gutti-merkkisiä kelloja ja matkapuhelinten lisätarvikkeita. 6

7 Anja Toivanen on poissa Anja Toivanen menehtyi vaikeaan sairauteen kesäasunnollaan Espoossa Anja Toivanen oli perheyhtiö Onvestin pääomistaja, mutta hänet tunnettiin hyvin myös erilaisissa avustusjärjestöissä toimimisensa kautta. Hän toimi mm. aktiivisesti huumekoirien hyväksi Inner Wheel -järjestön kautta ja myötävaikutti noin 40 Tullin huumekoiran ja niiden koulutusvarojen hankkimiseen. Anja Toivasen ideoima Lemmikkieläinten siunaustilaisuus järjestettiin ensimmäisen kerran Suomessa joulukuun alussa vuonna 2003 ekumeenisena tilaisuutena Helsingin tuomiokirkon edustalla. Tilaisuus on muodostunut kauniiksi perinteeksi muiden joulunalustapahtumien joukkoon. Anja Toivanen Tullin koirakoulun entisen rehtorin Guy Grönvallin kanssa. Tullien kanto kasvaa Tullien kanto Suomen EU-jäsenyyden aikana milj. euroa Suomen EU-jäsenyyden alkuvuosina tullin kanto pieneni vuosi vuodelta. Vuosina 2004, 2005 ja 2006 tullin kanto on kuitenkin kasvanut parinkymmenen prosentin vuosivauhtia. Sama suunta jatkuu, sillä tämän vuoden alkupuoliskolla tullia on kannettu 19 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tullilaitoksen koko veronkannosta eli yli 10 miljardista eurosta on tullia 0,16 miljardia euroa eli vain murto-osa. Kantamansa tullit ja maatalousmaksut tullilaitos tilittää EU:lle ja saa niistä kantopalkkiona 25 prosenttia

8 Suomen ja Venäjän tullilaitosten pääjohtajat tapasivat Venäjän delegaatio pääsi tutustumaan myös saaristoon. Kuvassa oikealla kameransa kanssa Valery Jevsjutin Venäjän federaation suurlähetystöstä Helsingistä ja hänen vieressään Andrei Beljaninov, Venäjän tullin pääjohtaja. Keskellä pääjohtaja Tapani Erling ja tulkki Hannele Pitkänen vieressään Vladimir Meshsherjakov, joka on Venäjän tullin pääjohtajan avustaja. Hänen oikealla puolellaan Venäjän delegaation muita edustajia. Tapani Erling ja Andrei Beljaninov tapasivat Maarianhaminassa juhannuksen alla. He paneutuivat esikuntineen neuvotteluissa erityisesti Suomen sekä muiden EUmaiden ja Venäjän väliseen kauppaan kätkeytyvän talousrikollisuuden torjuntaan. Nyt sovittiin esimerkiksi uuden, rikostorjuntaan erikoistuneen tulliasiamiehen palkkaamisesta Suomen Moskovan-suurlähetystöön. Myös neuvottelut erilaisista keinoista kehittää tullimenettelyjä ja sujuvoittaa tavaraliikennettä EU:n ja Venäjän välillä jatkuivat. Teema oli esillä jo joulukuussa Muonion Oloksella pidetyssä EU-konferenssissa. Tavarakuljetuksia nopeuttavasta sähköisestä tiedonvaihdosta on jo saatu aikaan tarvittavat poliittiset päätökset pilottiprojektia varten. Nyt on aika ratkoa käytännön kysymykset. Sähköinen tiedonvaihto ei ole vain IT-hanke, vaan siinä pitää ottaa huomioon myös eri tullimenettelyjen käytännön vaatimukset, pääjohtaja Tapani Erling muistutti. Tullin ansioristi Jaakko Smolanderille ja Markku Salmiselle Pääjohtaja Tapani Erling (kuvassa keskellä) on luovuttanut Tullin ansioristin Rajavartiolaitoksen päällikölle Jaakko Smolanderille (kuvassa vasemmalla) ja poliisiylijohtaja Markku Salmiselle (kuvassa oikealla). 8

9 Eurooppalainen PTR-malli Euroopan unionin keskeisen periaatteen eli ihmisten vapaan liikkuvuuden toteutuminen on muuttanut jäsenvaltioiden tilannetta lainvalvonnan näkökulmasta enemmän, kuin olemme voineet aavistaa. Lainvalvontaviranomaisten kansainvälinen yhteistyö on jo nyt lisääntynyt. Viranomaisillamme ei kuitenkaan ole vielä käytössään riittäviä työkaluja tehokkaaseen EU-yhteistyöhön. Jos niitä onkin, niitä ei välttämättä osata käyttää täydellä teholla. Laajentuneen EU:n hyväksyttävyys kansalaisten näkökulmasta riippuu siitä, miten he kokevat henkilökohtaisen turvallisuutensa vahvistuvan. Päätöksenteon tehostaminen viranomaisyhteistyössä tulee olemaan ratkaisevaa kansalaisten arjen turvallisuuden varmistamiseksi. Eurooppa tarvitsee toimintakykyä uusien vakavien ilmiöiden, kuten ihmiskaupan, torjunnassa. Puheenjohtajuuskaudellamme yhdessä sovitut prioriteetit näkyvät myös mm. Portugalin ja Slovenian työssä esimerkiksi Schengen-alueen laajenemiseen ja EU:n rajaturvallisuusjärjestelmään liittyen. Viime joulukuussa johtamassani ministerineuvostossa hyväksyttiin ulkorajastrategian täytäntöönpano ja unionin yhdennetyn ulkorajojen valvontajärjestelmän kehittäminen. Tähän liittyy myös aloitteemme eurooppalaisen yhteisvastuun syventämisestä maahanmuutto-, rajavalvontaja turvapaikkapolitiikassa. Keskeistä tässä on taloudellinen yhteisvastuu laittomasti saapuneista turvapaikanhakijoista, kunhan varmistetaan, että jäsenmaan maahanmuuttoja rajaviranomaiset soveltavat hyväksyttyjä eurooppalaisia menettelyjä yhdenmukaisesti. Kansallisen turvallisuutemme sekä EU:n yhteisen toimintakyvyn vahvistamiseksi rajat ylittävän rikollisuuden, terrorismin ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi on mukaanlähtömme Prümin sopimukseen tärkeää. Toivottavasti näitä linjauksia ei muuta se, että nyt EU:n oikeusja sisäasioiden ministerineuvostossa istuu kaksi ministeriä, jotka vielä viime talvena eduskunnassa vastustivat Suomen liittymistä sopimukseen. Valtioiden välinen turvallisuus ja rajavalvontaan liittyvä yhteistyö eivät toteudu ilman kansallisten viranomaisten sujuvaa yhteistyötä. Suomen poliisi-, tulli- ja rajaviranomaisten välinen yhteistyö on todettu unionissa ns. parhaaksi käytännöksi. Kesällä 2006 esittelin puheenjohtajuuskautemme tavoitteita Euroopan parlamentille ja korostin, että tämä mallin avulla voidaan entisestään tehostaa tiedusteluun pohjautuvaa lainvalvontatyötä. Esitimme suomalaista PTR-toimintaa eurooppalaiseksi toimintamalliksi. Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus muodostavat kokonaisuuden, joka tulee parhaiten otetuksi huomioon viranomaisten kyvyssä ylittää hallinnolliset rajat. Operatiivinen toiminta perustuu nyt keskeisesti PTR-tiedusteluun ja analyysikykyyn. Tullin ja Rajavartiolaitoksen toiminnassa vallitsee hyvä tekemisen meininki, eikä vastakkainasettelulle uusien kovien haasteiden edessä olisikaan sijaa. PTR-linjaukset saavat myös eduskunnalta myönteistä tukea. PTRtoimintaa kokonaisuudessaan määrittelevän lainsäädännön valmistelu etenee. Laajentuneen EU:n ja Suomen sisäisen turvallisuuden näkökulmasta poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen hyvä yhteistyö rikosten ennaltaehkäisyssä ja tutkinnassa on erityinen voimavara. Pidän tärkeänä, että vahvistamme tämän yhteistyön tuomaa lisäarvoa mm. raskaan liikenteen valvonnan tehostamisessa. Raskaan liikenteen erityisosaamisen ja turvallisuuden vahvistaminen edellyttää, että tiivistämme alueellisesti Tullin, Rajavartiolaitoksen ja poliisin yhteistyötä. Suomen talouden ja työllisyyden kannalta on panostettava entistä enemmän myös sujuviin rajanylityksiin turvallisuudesta tinkimättä. Viranomaisten tuloksellinen ja tehokas toiminta jäsenvaltioiden sisällä on välttämätöntä, jotta viranomaisyhteistyö jäsenvaltioiden välillä toimisi. Meidänkin etumme on, että EU-valtioiden viranomaisyhteistyö saadaan aivan uudelle tasolle Suomen malliin. Kari Rajamäki Kirjoittaja on kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja. 9

10 Nokia Oyj:n puolesta kumppanuussopimuksen allekirjoitti yhteiskuntasuhdejohtaja Veli Sundbäck ja Tullin puolesta pääjohtaja tapani Erling. Nokia Oyj ja Tulli aloittivat kumppanuusyhteistyön Kumppanuus tukee molempien menestyksellistä toimintaa Nokia pyrkii parhaaseen laatuun kaikessa, mitä se tekee. Partnereittenkin haluamme olevan mahdollisimman tehokkaat, laadukkaat ja tuottavat. Hengeltään samantyyppiset, laatuun tähtäävät organisaatiot ovat osapuolina myös tässä kumppanuudessa, sanoi Nokia Oyj:n yhteiskuntasuhdejohtaja Veli Sundbäck allekirjoitustilaisuudessa elokuussa. Logistiikkaketjun toimivuus on kaltaisellemme, volyymibisneksessä toimivalle yritykselle keskeistä. Puhelimen valmistamisessa käytetään :tä eri komponenttia, joten joka portaan on toi- mittava, myös viranomaisyhteyksien, Sundbäck konkretisoi haasteet Nokian näkökulmasta. Suomen tullin pääjohtaja Tapani Erling kiteytti Tullin asiakasstrategian tavoitteeksi ulkomaankaupan sujuvoittamisen. Siihen ja alueen kilpailukyvyn nostamiseen tähtäävät myös EU:n kesällä hyväksytty uusi tullikoodeksi, samoin Maailman tullijärjestön, WCO:n, ohjelmat, mainitsi Erling, joka toimii myös WCO:n neuvoston puheenjohtajana. Sääntelyn tarve ei ole kokonaan poistunut yritystenkään mielestä, vaan sitä tarvitaan tulevaisuudessakin esimerkiksi piratismin, alihankkijaketjun laadun valvonnan sekä Kiinan-kaupan lieveilmiöiden käsittelemiseksi. Kumppanuusohjelmalla Tulli pyrkii ymmärtämään, miten eri yritykset toimivat sen sijaan, että huomiomme kiinnittyisi vain yksittäiseen tavaraerään tai tullimenettelyyn, kertoi ulkomaankauppaosaston johtaja Jarkko Saksa. Haluamme etukäteen mahdollistaa, että kumppaniyritys toimii oikein. Nokia Oyj:n globaalista kaupan sääntöjen noudattamisesta vastaava Kati Rajulin-Monto kokee kumppanuusohjelmasta Suomen tullin kanssa olevan etua globaalisti toimivalle yritykselle myös benchmarkina, jota tytäryhtiöt ja niiden kotimaan viranomaiset voivat käyttää vertailukohtana oman toimintansa kehittämisessä. Vastaavat keskustelut ovat meillä käynnissä jo Romaniassa. UPS SCS Oy:stä Tullin kumppani UPS SCS Finland Oy ja Tulli tiivistivät yhteistyötään allekirjoittamalla yhteisymmärrysmuistion toukokuussa Helsingissä. Muistion allekirjoittivat Eteläisen tullipiirin päällikkö Leo Nissinen ja UPS SCS Oy:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Kiilunen. Kumppanuusasiakkuus on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat jatkuvasti monipuolisia tullipalveluja ja jotka haluavat kehittää tulliasiointiaan kokonaisvaltaisesti yhdessä palveluntarjoajan kanssa. 10

11 Uusi tullikoodeksi hyväksyttäneen lopullisesti keväällä 2008 Kilpailukykyneuvosto vahvisti poliittisen yhteisymmärryksen yhteisestä kannasta vuodelta 1992 peräisin olevan EU:n tullikoodeksin uudistamiseen kokouksessaan Yhteisymmärrys vahvistetaan neuvostossa marraskuussa Portugalin puheenjohtajuuskauden aikana. Yhteispäätösmenettelyn mukaisesti Euroopan parlamentti antaa vielä toisen lausuntonsa neuvoston yhteiseen kantaan alkukeväästä Uuden tullikoodeksin lopullinen hyväksyminen tapahtunee kevään 2008 kuluessa. Sen soveltaminen alkaa kuitenkin pääosin vasta, kun vastaavat soveltamissäännökset on hyväksytty. Uudistuksen tavoitteena on, että sääntely vastaisi paremmin sisämarkkinoiden, kaupan ja menettelyjen teknistä kehitystä. Muutoksen mukaan tullimenettelyissä siirrytään paperittomaan aikaan. kansalliset tulli- ja muut viranomaiset vaihtavat tietoja sähköisesti. edistetään ns. keskitetyn tullauksen mallia, jossa toimijat voivat ilmoittaa tavaransa sähköisesti ja maksaa tullinsa siellä, minne ovat sijoittautuneet, riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa tavarat tuodaan EU:n tullialueelle tai viedään sieltä tai missä ne käytetään. luodaan perusta yhden luukun (Single Window) ja keskitetyn palvelupisteen (One Stop Shop) mallien kehittämiselle, joissa toimijat antavat tiedot tavaroista vain yhteen asiointipisteeseen, vaikka tiedot olisi tarkoitettu eri hallinnolle tai viranomaisille. Tavaroille tehtävät tarkastukset tehdään silloin samalla kertaa ja samassa paikassa. Tullikoodeksin uudistus tukee Lissabonin strategiaa ja Euroopan kilpailukyvyn parantamista sähköistämällä ja yksinkertaistamalla tullimenettelyjä. Se ottaa huomioon myös Tullin toimintakentän muutoksen painopisteen siirtymisen tariffitoimenpiteistä myös yhteiskunnan suojeluun. Teksti: Merja Hallivuori Tullihallitus Kansainväliset asiat Tullin toiminnan painopiste siirtyy yhteiskunnan suojeluun. 11

12 Asiakastyytyväisyyskysely valmistui Asiakkaat arvostavat sähköisiä palveluja ja tulliselvityksen sujuvuutta Tullihallitus selvitti huhtikuussa 2007, miten tyytyväisiä yritykset ovat tulliselvityksen eri osa-alueisiin eli tuonti- ja vientiselvitykseen sekä passitus- ja tullivarastointimenettelyihin. Asiakkaiden tyytyväisyys tulliselvityspalveluihin oli ilahduttavasti jatkanut nousuaan: yleisarvosana oli kouluasteikolla hyvä 8,13. Kokonaisarvosanojen positiivinen kehitys kertoo, että Tullin panostus palvelujen kehittämisessä on ollut oikeansuuntaista, ulkomaankauppaosaston johtaja Jarkko Saksa arvioi. 12

13 Tullin saama yleisarvosana on parantunut hienoisesti jokaisessa mittauksessa vuodesta 1996 alkaen. Vuonna 2007 Tullin palvelut saivat kouluarvosanaksi 8,13, kun se edellisessä, vuoden 2005 kyselyssä oli 8,1. Tulliselvityksen osaalueista tyytyväisyys on eniten kasvanut passitus- ja tullivarastointimenettelyihin. Myös tuonti- ja vientiselvitykseen ollaan entistä tyytyväisempiä. Asiakasmäärän mukaan pienten tullipiirien asiakkaat olivat keskimääräistä tyytyväisempiä tulliselvityspalveluihin kuin muiden tullipiirien asiakkaat. Pienempien tullipiirien suurempaan asia- kastyytyväisyyteen vaikuttanevat kuitenkin yritysasiakkaiden suhteellisesti pienempi lukumäärä ja vakiintuneet asiakassuhteet. Asiakaspalvelussa onnistuttu kehittämiskohteet tiedossa Vastaajista 95,5 prosenttia ilmoitti olevansa erittäin tyytyväinen, tyytyväinen tai melko tyytyväinen Tullin henkilöstön ammattitaitoon ja asiantuntemukseen. Samoin 93,3 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmaisi olevansa vähintään melko tyytyväisiä Tullin toiminnan oikeudenmukaisuuteen ja luotettavuuteen. Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä myös tullitoimipaikkojen sijaintiin ja aukioloaikoihin (erittäin tyytyväisiä, tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä 91 prosenttia ja tyytymättömiä 9 prosenttia). Tullitoimipaikkojen palvelu- ja odotusajoissa sekä asiakkaiden tarpeiden huomioonottamisessa on kuitenkin vielä parannettavaa. Asiakkaiden tarpeiden huomioonottamiseen oli vähintäänkin melko tyytyväisiä 84 prosenttia vastaajista. Palvelu- ja odotusaikoihin oli puolestaan erittäin tyytyväisiä, tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä 81,9 prosenttia vastaajista. Palvelu- ja odotusaikoihin on osaltaan vaikuttanut transitoliikenteen nopea kasvu Suomessa. Tuontitullaukseen ollaan tyytyväisiä Tyytyväisyys tuontitullauspalveluihin oli parantunut hieman kahden vuoden takaisesta. Tyytyväisyys tuontitullaukseen oli edellisen kyselyn tapaan hyvällä tasolla, arvosanana 3,75 asteikolla 1 5 arvioituna (vuonna 2005 se oli 3,7). Toimialoista teollisuutta edustaneet vastaajat olivat tyytyväisempiä tuonnin tulliselvityspalveluihin kuin kaupan ja huolinta-alan vastaajat. Kaikkein tyytyväisimpiä oltiin tuonnin kotitullausmenettelyyn (4,1). Edelliseen kyselyyn verrattuna eniten oli parantunut tyytyväisyys Tullin toimintaan tavarantarkastuksissa (3,81). Tulliselvityksen valtakunnallinen asiakastyytyväisyyskysely oli järjestyksessä viides. Aikaisemmat kyselyt tehtiin vuosina 2005, 2001, 1998 ja Tulosten vertailtavuuden vuoksi kysely suunnattiin Tullin suurimmille tuonti-, vienti-, passitus- ja varastointiasiakkaille. Kysely tehtiin Internetin avulla ja vastauslinkki lähetettiin sähköpostitse 770:lle Tullin suurimpien tulliselvitysasiakkaiden tullitoiminnoista vastaavalle henkilölle. Vastauksia saatiin yhteensä 348, eli vastausprosentti oli 45. Sen sijaan oikaisuasioiden käsittelyyn toivottiin lisää nopeutta (3,37). Oikaisujen ruuhkautuminen on johtunut pääasiassa oikaisuprosessin teknisestä hankaloitumisesta. Vuonna 2005 käyttöönotetun tuontitullauksen ITU-järjestelmän oikaisut tehdään yhä vanhan järjestelmän muutosjärjestelmällä, Eteläisen tullipiirin oikaisuryhmän päällikkö Keijo Lehtonen kertoo. Tämä hidas välivaihe kestää vuoteen 2008, jolloin uusi muutosjärjestelmä valmistuu. Siihen asti oikaisuruuhkaa hoidetaan resurssien siirroilla ja lisäyksillä sekä tarjoamalla konsultointia asiakkaille, Lehtonen suunnittelee. Vientitullauspalveluihin ollaan yhä tyytyväisempiä Tyytyväisyys vientitullauspalveluihin oli kehittynyt positiivisesti ja sai arvosanan 3,91 (vuonna 2005 arvosanana 3,83). Kaupan alan vastaajat olivat keskimäärin hieman tyytyväisimpiä viennin tulliselvitykseen kuin teollisuuden ja huolintaalan vastaajat. 4 13

14 Asiakkaat arvostavat erityisesti mahdollisuutta suorittaa tulliselvityksensä itsenäisesti, mistä kertoo vahva tyytyväisyys viennin kotitullausmenettelyyn (4,16). Myös asiakkaiden näkemykset Tullin toiminnan onnistumisesta huolinnan atk-tullauksessa (3,99) ja SAD-lomakkeiden käsittelyssä (3,9) olivat hyvällä tasolla. Viennin tulliselvityksen osa-alueista eniten oli parantunut tyytyväisyys Tullin toimintaan tavarantarkastuksissa (3,87). Vientitullauksessa asiakkaat pitivät sähköisten palveluiden kehittämistä tärkeänä. Pyrimme lähitulevaisuudessa oleellisesti helpottamaan viennin tulliselvitysprosessia uuden vientijärjestelmän avulla, tulliylitarkastaja Antti Hästbacka ulkomaankauppaosastolta kertoo. Tyytyväisyys passitukseen ja tullivarastointiin oli vuoden 2005 tuloksista parantunut, ja arvosanaksi tuli nyt 3,94 asteikolla 1 5 arvioituna. Kaupan alan vastaajat olivat tyytyväisempiä passitukseen ja tullivarastointiin kuin huolinta-alan ja teollisuuden vastaajat. Passituksessa sähköisten järjestelmien käyttöönotto ja asiakkaiden omien järjestelmien tuntemus ovat lisänneet tyytyväisyyttä Tullin toimintaan, passituskoordinaattori Henrik Lindström ulkomaankauppaosastolta arvioi. Vuoden 2005 kyselyyn verrattuna asiakastyytyväisyys oli voimakkaimmassa kasvussa valtuutettuna lähettäjänä (4,17) ja valtuutettuna vastaanottajana toimittaessa (4,09). Myös passitusilmoitusten (3,98) ja tullivarastoinnin ilmoitusten käsittelyyn (3,96) asiakkaat 4 s. 13 Asiakastyytyväisyys Tyytyväisyys passitukseen ja tullivarastointiin lisääntynyt olivat aiempaa tyytyväisempiä. Passituk- merkittävästi sessa ja varastoinnissa asiakkaat arvostavat yleisesti tulli-ilmoittamisen sujuvuutta, nopeutta ja joustavuutta sekä sähköistä ilmoittamista. Käsittelyajoissa kirittävää Vuoden 2007 kyselyssä selvitettiin uutena osa-alueena asiakkaiden tyytyväisyyttä Tullin sähköisiin palveluihin. Vastaajista 60 prosenttia oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Tullin sähköisten palvelukanavien tarjontaan. Tullin sähköisten palveluiden saavutettavuuteen oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 63 prosenttia vastaajista, ja tyytymättömien osuus oli vain kahdeksan prosenttia. Palautteen perusteella eniten parannettavaa on sähköisten tulli-ilmoitusten käsittelyajoissa, sillä tullauspäätösten käsittelyyn tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli vastaajista vain 51 prosenttia, ja tyytymättömien tai erittäin tyytymät- Asiakastyytyväisyys tullipalveluittain vuosina 2005 ja 2007 Yleisarvosanat toimialoittain ,7 3,75 3,83 3,91 3,75 3,94 3,55 3,6 3,63 3,59 Tuonti Vienti Passitus ja varastointi Viestintä ja Asiakaskonsultointi neuvonta ,84 8,04 8,1 8,13 Kaikki ,07 8,24 8,13 8,2 Kauppa ,81 8,02 8,1 8,15 Teollisuus ,79 7,96 8,05 8,06 Huolinta Asiakastyytyväisyys tullipalveluittain 1 5 (erittäin tyytymätön, erittäin tyytyväinen) Yleisarvosanat toimialoittain 4 10 (erittäin huono, erittäin hyvä) 14

15 tömien osuus oli yhteensä 13 prosenttia. Tulosta selittää osaltaan kyselyn tekoaika, sillä huhti toukokuussa sähköisen tullauksen keskittäminen oli vasta alkutaipaleellaan. Lisäksi kyselyä tehtäessä Turun sähköinen tullauskeskus oli ollut toiminnassa vasta lyhyen aikaa ja uusien henkilöiden perehdyttäminen oli kesken, ulkomaankauppaosaston tulliylitarkastaja Raili Sonninen puntaroi mahdollisia syitä tuloksen takana. Yhtä pitkiä käsittelyaikoja kuin silloin ei ole tämän jälkeen esiintynyt. Elokuun 2007 viimeisellä viikolla yli tunnin ylityksiä oli 2,9 prosentissa tullauksista, Sonninen kertoo. Sähköisen tullauksen kehittäminen on yksi Tullin painopistealueista, ja siihen panostetaan edelleen merkittävästi. Sähköisen tullauksen keskittäminen tulee kokonaisuudessaan selkiyttämään tulliselvityspalveluja sekä asiakkaan että Tullin kannalta, johtaja Jarkko Saksa toteaa. Tietoa muutoksista selkosuomeksi Kokonaistyytyväisyys viestintään ja neuvontaan on pysynyt hyvällä tasolla, ja arvosanaksi saatiin 3,6 asteikolla 1 5. Tyytyväisimpiä olivat teollisuuden toimialojen vastaajat, joista tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten osuus oli peräti 64 prosenttia. Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat tullitoimipaikoilla tapahtuvaan neuvontaan (3,84). Eniten kehitettävää Tullin viestinnässä ja neuvonnassa on tulli-ilmoitusten täyttöohjeissa, sillä niihin tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli yli 15 prosenttia vastaajista. Asiakkaat arvostavat erityisesti ohjeiden selkokielisyyttä, helppoa tiedon saatavuutta sekä tullineuvonnan ja muiden tulliasiantuntijoiden tavoitettavuutta. Asiakkaat toivovat myös lisää paikallisia asiakaskoulutustilaisuuksia erityisesti muutostilanteissa, kuten lainsäädännön muuttuessa ja otettaessa käyttöön uusia järjestelmiä. Tulli on ottanut haasteen vastaan ja kehittää nyt asiakaskoulutusta. Toiminto keskitetään Tullihallituksen koulutusyksikköön. Toimintoa aletaan uudistaa jo tänä vuonna siten, että se vastaisi paremmin asiakkaiden kasvaneita koulutustarpeita, uudistuksen vastuuhenkilö, koulutussuunnittelija Markku Hietanen koulutusyksiköstä sanoo. Asiakkaat arvostavat yrityskohtaista opastusta Asiakkaat ovat pysyneet tyytyväisinä Tullin tarjoamaan asiakaskonsultointiin. Sen arvosanaksi tuli 3,59 asteikolla 1 5. Tyytyväisimpiä asiakaskonsultointiin olivat huolinta-alan vastaajat, ja heistä tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten osuus oli 60 prosenttia. Tyytyväisimpiä konsultointiin asiakkaat olivat lupien valmisteluvaiheessa (3,83) sekä Tullin asiantuntijoiden toimintaan neuvojina (3,76). Asiakkaat pitivät asiakaskonsultoinnissa tärkeänä yrityskohtaista opastusta sekä toimintansa erityispiirteiden ja tarpeiden huomioon ottamista. Kolmannes kokenut epäyhtenäistä toimintaa Yksi tärkeimmistä Tullin kehittämisalueista on tullitoimipaikkojen toiminnan yhdenmukaisuus. Sitä kartoitettiin nyt kyselyssä ensimmäistä kertaa koko maan kattavasti. Vastaajista 36 prosentilla oli kokemuksia epäyhtenäisistä toimintatavoista. Niitä havaittiin esimerkiksi EDItullauksessa ja tulli-ilmoitusten täyttöohjeissa, vienti-ilmoittamisessa, vähäarvoisten näytteiden ja proformien käsittelyssä ja tarkkuusvaatimuksissa sekä yleisesti ohjeistuksissa. Asiakkailta saadun yksityiskohtaisen palautteen avulla Tullissa jatketaan toiminnan yhtenäistämistä. Odotamme palautettasi Tulli haluaa tarjota asiakkailleen hyvää ja asiakaslähtöistä palvelua. Kehitystyössä tarvitaan asiakkailta säännöllistä palautetta niin toiminnan laadusta kuin tulevaisuuden palvelutarpeista. Eikä palautetta tarvitse pantata seuraavaan kyselytutkimukseen, vaan voit antaa palautetta esimerkiksi asiakasyhteistyöryhmissä, Tullin Internet-sivuilla sekä asiakaspalautelomakkeilla kaikissa tullitoimipaikoissa. Haluamme myös näin Tulliviestin välityksellä kiittää kaikkia tulliselvityksen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneita asiakkaitamme. Palautteenne on meille äärimmäisen arvokasta laadukkaan, yhtenäisen ja asiakkaiden tarpeita vastaavan tulliselvitysprosessin tarjoamiseksi myös tulevaisuudessa, vakuuttaa ulkomaankauppaosaston asiakas- ja luotonhallintayksikön päällikkö Tom Ferm, joka Tullissa vastaa asiakastrategian jalkauttamisesta. Teksti: Tuomas Weiland ja Juha H. Lempiäinen Tullihallitus Asiakas- ja luotonhallintayksikkö 15

16 Venäjän-liikenteen kasvun haaste ja Tullin keinot Viime vuoden loppupuoliskolla Vaalimaan rekkaruuhkat ylittivät usein julkisuuskynnyksen. Ruuhkien huiput osuivat joulunalusviikolle, jolloin rekkanauha ulottui Kotkan sataman portilta Vaalimaalle. Kun aiemmin ruuhkat painottuivat loppuviikkoon, kuukauden loppuun ja tyypillisiin sesonkeihin, kuten vuoden loppuun, tänä vuonna peninkulmien pituisia jonoja on nähty myös keskellä viikkoa. Viitenä viimeksi kuluneena vuonna itärajan ylittävä rekkamäärä on yli kaksinkertaistunut. Tieyhteydet, selvityspisteitten kapasiteetti sekä henkilöja tekniikkaresurssien määrä eivät kuitenkaan ole kehittyneet samassa tahdissa. Kun liikennemäärä on kaksinkertaistunut, ei tullimenettely ole vastaavasti yksinkertaistunut. Tällä hetkellä suppilon suu on Venäjän puolen viranomaisprosessissa, ei yksin Tullin toiminnassa, kuten julkisuudessa asia on usein kuitattu. Suomen puolella nykyinen liikennemäärä olisi selvitettävissä Venäjän puolelle ilman merkittäviä rajaruuhkia, jos autot vain sinne siinä tahdissa mahtuisivat. Rajalla Venäjän puolella toimii seitsemän eri viranomaista ja asiakirjojen käsittelyvaiheita on jopa yli 40. Resurssit, menettelyt, palvelutilat ja väylät ovat auttamattomasti jääneet jälkeen liikenteen kasvun vaatimuksista. Edistystä on tapahtunut ja tapahtuu edelleen, mutta liian hitaasti. Ei vain Suomen ongelma Suomi ei ole asiassa yksin. Vastaavanlaisia ja tunneissa mitaten pidempiäkin ruuhkia on Baltian alueella. Suomen itäraja on edelleen parhaiten toimiva Venäjän raja. Nykyisin arvomääräisesti kolmasosa Venäjän koko tuonnista tulee Suomesta tai Suomen kautta. Liikenteen lieveilmiöt yhtä lailla kuin positiiviset vaikutukset työllisyyteen Suomessa ja tulonmuodostus, jota transitosta syntyy, ovat kiistattomat. Liikenteen sujuvuuden parantaminen on monimuotoinen haaste. Kaikkien asiaan vaikuttavien tahojen tulee nähdä ongelmat ja ratkaisukeinot yhtäläisesti. Ongelma ei ole yksin tulliviranomaisten tai liikenneviranomaisten ratkaistavissa toisaalta ongelmaa ei voida ratkaista ilman kummankin aktiivista panosta. Vaikka kansallisesti toimittaisiin tehokkaasti, sekään ei riitä, elleivät Venäjän viranomaiset toimi määrätietoisesti ja yhtenäisesti asian edistämikseksi. Eikä tässä vielä kaikki. EU päättää tullimenettelyistä kansallisesti emme voi ratkaista tehokkaasti ruuhkaongelmaa, ellei Venäjän ja EU:n välillä ole toimivaa, sujuvaa menettelyä. Nykyään lähes kaikki Venäjälle menevät kuljetukset kuljetetaan TIR- Carnet lla, koska se kuitenkin on yritysten näkökulmasta testatusti toimivin ja näppärin menettely. Aitoa tarvetta TIR- Carnet n käyttöön vain yhden rajan ylityksessä ei pitäisi olla. Tarve kertookin siitä, että normaalit tullimenettelyt rajanylityksessä eivät toimi. Sinänsä tullimenettelyt EU:n puolella toimivat ja varmaan Venäjän puolellakin, mutta kummallakin puolella tullirajaa selvitys tehdään alusta loppuun erillisenä. Siis aikaa ja rahaa palaa täysin turhaan. TIR-Carnet n avaaminen ja päättäminen työllistävät. Menettely ei turvaa oikeellisuutta vaan tarjoaa epärehellisille toimijoille mahdollisuuden naruttaa Tullia erityisesti Venäjän puolella, jossa tuontitulli kannetaan. Suomen tullin sisäiset keinot Suomen tulli ei ole seisonut asiassa tumput suorana, vaan on tehnyt lukuisia toimia ja aloitteita ruuhkatilanteen helpottamiseksi. On myös perusteltua kysyä, mikä tilanne olisi nyt ja lähitulevaisuudessa ilman Suomen tullin aktiivisuutta. Itärajan tullitoimipaikkojen ja Kotkan tullin henkilömääriä on lisätty merkittävästi. Toimipaikkoja ja kaistajärjestelyjä 16

17 on kehitetty liikennemäärien kasvua mukaillen. Toimipaikkojen yhteistyötä ruuhkatilanteiden hallitsemiseksi on lisätty. Kansalliset viranomaistoimet Tulli oli mukana liikenne- ja viestintäministeriön johtamassa Itäliikenteen viranomaistyöryhmässä, joka kokoontui myös aluetasolla. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätökseen perustuva työryhmä laati työstään kattavan julkaisun Toimet rekkaliikenteen sujuvuuden parantamiseksi Suomen ja Venäjän rajalla (LVM 55/2006). Säännönmukaisesti kokoontuu myös VELIVI-niminen liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä tarkastelemaan Venäjän-liikenteen tilannetta ja tarvittavia toimia. Ryhmässä on kaikkien itäliikenteen kannalta keskeisten viranomaisten sekä kuljetuselinkeinon edustus. Viranomaisyhteistyössä Itäisellä tullipiirillä on ratkaiseva asema. Sen erinomaisesta onnistumisesta kertoo selviytyminen viime vuoden lopun ennätysruuhkista. Nämä ja muut viranomaisyhteydet ovat olleet tärkeitä sen varmistamiseksi, että kaikki tahot näkevät ongelmat ja ratkaisukeinot yhtäläisesti ja toimivat yhteisesti saman päämäärän hyväksi. Viranomaisryhmät auttavat myös siinä, että poliittisille päättäjille välittyy mahdollisimman oikea ja yhtenäinen kuva tilanteesta, keinoista ja toimista, joita tehdään tai tarvitaan. Suomen ja Venäjän tullien väliset toimet Jo 1990-luvun puolivälistä alkaen on Suomen ja Venäjän tullien välillä suunniteltu sähköistä tullaustietojen vaihtoa. Nyttemmin menettelystä käytetään nimitystä Vihreä linja. Siinä järjestelmään hyväksytty yritys lähettää sähköisesti Suomen tullin kautta Venäjän tullille sanoman, joka käsittää ne tiedot, joita Venäjän tulli tarvitsee rekan selvittämiseksi raja-asemalta eteenpäin. Hyväksyttyjen yritysten tullausten käsittely Venäjän rajatullissa on nopeaa, koska passitustietoja ei enää tarvitse kirjoittaa Venäjän tullin tietojärjestelmään, vaan tullivirkailija saa tiedot suoraan Tullin tietojärjestelmästä. Menettelyä käyttää vain kolme yritystä, ja sillä kulkee noin 200 kuljetusta kuukaudessa. Halukkaita yrityksiä Vihreään linjaan olisi lukuisia, mutta mm. vastavuoroisuuden puutteen vuoksi Venäjän tulli ei ole hyväksynyt useampia yrityksiä järjestelmään. Vihreä linja on toimiva ja tehokas, oikeellisuuden turvaava järjestelmä, jota ja josta saatuja kokemuksia pyritään tuomaan esille myös EU:n ja Venäjän välisissä kehittämistoimissa. Tullien välisten tapaamisten kestoaihe Suomen ja Venäjän tullien välisissä tapaamisissa rekkaruuhkat ja tarvittavat toimenpiteet ovat olleet kestoaihe. Pääjohtajat päättivät asettaa erityisen ns. palokuntaryhmän kartoittamaan tilannetta ja tarvittavia toimenpiteitä rekkaruuhkan ratkaisemiseksi. Työryhmä sai työnsä päätökseen lokakuussa Ongelmat ja ratkaisukeinot nähtiin samoin kummallakin puolella rajaa. Käytännössä ratkaisevassa asemassa on itärajan tullitoimipaikkojen ja Venäjän rajatullien välinen yhteistyö. Myös Suomen ja Venäjän hallitusten välinen talouskomissio muodostaa foorumin, jossa rajaliikenneongelmat ovat esillä. Rajakysymykset ovat olleet keskeisesti esillä valtiopäämiesten ja pääministerien tapaamisissa. EU:n toimet EU:n tulliyhteistyössä Venäjän rajan rekkaruuhkat ovat nousseet viimeksi kuluneen vuoden aikana yhä vahvemmin esille. Teema oli Suomen tullin prioriteetteja EU-puheenjohtajuuskaudella. Joulukuussa 2006 pidettiin EU:n ja EU:n itäisten rajanaapurimaiden tullikonferenssi, jossa pääteemat olivat tullimenettelyt, niiden sujuvuuden edistäminen ja rikostorjunta. Keskeiksi keinoksi kummallakin alueella nähtiin tullitietojen sähköinen siirto rajan yli. Se nopeuttaa liikennettä ja vähentää väärinkäytösmahdollisuuksia. Seminaari vauhditti merkittävästi EU:n ja Venäjän välisen rajan toimivuuteen liittyvien kysymysten yhteistä käsittelyä. Tulliasiantuntijoiden ryhmä EU aloitti kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen perusteella Venäjän tullin kanssa neuvottelut, joissa päätettiin asettaa tulliasiantuntijoiden ryhmä Venäjän, EU:n komission sekä vapaaehtoisten jäsenmaiden kesken. Asiantuntijaryhmän tehtävänä oli käsitellä rajanylitykseen liittyviä kysymyksiä. Työryhmä keskittyy kolmeen asiakokonaisuuteen: 1) Venäjän sisäiset uudistukset ja toimenpiteet 2) elektronista tiedonsiirtoa koskeva pilottiprojekti ja 3) infrastruktuurin parantaminen. Työryhmä on pitänyt kolme kokousta. Pilottiprojekti elektronisesta tiedonsiirrosta Elektronista tiedonsiirtoa koskevassa pilottiprojektissa ollaan päätymässä konseptiin, jonka mukaan pilottiin osallistuvat maat välittävät tiedon komissioon sähköisesti yhteisesti sovittujen parametrien mukaisesti valituista riskikuljetuksista, siltä osin kuin tietoa on käytettävissä. Komissio välittää tiedot edelleen Venäjän tullille. Tavoiteaikataulu on, että pilotointi voisi alkaa ensi vuoden syksyllä. Järjestelyssä on vielä lukuisia avoimia, neuvottelua ja valmistelua vaativia yksityiskohtia. Rohkaisevaa on, että sähköisessä tiedonvälityksessä edistytään, vaikkakin hitain askelin. Mutta eihän Roomaakaan päivässä rakennettu. Teksti: Jarkko Saksa Tullihallitus Ulkomaankauppaosasto Kun liikennemäärä on kaksinkertaistunut, ei tullimenettely ole vastaavasti yksinkertaistunut. 17

18 etullilla ei vielä yhtenäisiin toimintatapoihin etulli-ohjelman yksi tavoite on, että EU:n tullihallinnot toimivat kuin yksi yhtenäinen hallinto. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tietojenvaihto toimii samoilla periaatteilla minkä tahansa jäsenvaltion toimijoiden ja tulliviranomaisten välillä ja viranomaisten kesken ja että käytössä on yhteisiä menettelysääntöjä, rajapintoja ja tietovaatimuksia. Maailmanlaajuisesti toimivat yritykset ovat valittaneet, etteivät ne voi kommunikoida samalla ohjelmistolla kaikkien EU-jäsenmaiden kanssa. Syyksi on yleensä esitetty eri maiden erilaiset tietovaatimukset. Eri maiden tulliviranomaisten erilaiset toimintaprosessit eivät näy yrityksille. Toisistaan hiukan poikkeavat toimintatavat vaikuttavat kuitenkin aikatauluihin ja tavaran liikkumiseen. Yhtenäisasiakirjan eli ns. SAD-lomakkeen käyttöönotto pakotti jo luvulla harmonoimaan ilmoitusten keskeiset tietosisällöt. Merkittävin tietovaatimusten ero liittyy siihen, miten kansalliset prosessit on järjestetty. Vaikka sanomien tietosisällöt olisivat täysin identtiset, se ei vielä merkitse sitä, että yritys voisi asioida yhdellä ja samalla ohjelmistolla kaikkien jäsenmaiden Tulleihin. Todelliset erot ovat siinä, miten tiedot teknisesti lähetetään Tullille, miten ilmoittajan ja Tullin välinen tietoliikenneyhteys ja vuorovaikutus toimivat ja millaista kirjekuorta ilmoitussanomassa käytetään. Suomessa on käytössä EDIFACTiin perustuvat sanomat, monissa muissa maissa on siirrytty sanomissa XML:n käyttöön. Tapa ja tietosisältö, jolla vahvistetut verot ja maksut annetaan tiedoksi velalliselle, on täysin harmonoimatta. etulli-ohjelmassa sovitut yhtenäistämisen vaatimat sovellusmuutokset ovat niin suuria, että ylimenokaudesta tulee erittäin pitkä. Aivan äskettäin tullausovelluksiaan ovat uudistaneet tai uudistamassa useat jäsenmaat, kuten Belgia, Englanti, Itävalta, Irlanti, Suomi ja Viro sekä monet muut uusimmat EU:n jäsenmaat. Jotta erilaisuuksilta olisi vältytty edes osassa sähköistä asiointia, harmonointi- ja standardointityö olisi voitu aloittaa ilman rajoitteita samalla, kun ryhdyttiin mallintamaan ennakkoilmoituskäytäntöä. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että yhteiset tietomäärittelyt tulevat kattamaan ainoastaan eri maiden Tullien välisen yhteydenpidon ja luettelon vaadittavista tiedoista. Moni jäsenmaa on nyt tuottamassa kokonaan uutta sovellusta, jolla valvotaan tullaamattoman tavaran saapumista jäsenmaan alueelle. Erilaisuuksia ei pystytä peittämään yhteisellä yhteyspisteellä eikä teleoperaattorin lisäarvopalveluilla, vaan yritysten on edelleen perehdyttävä kunkin jäsenmaan omiin määrityksiin ja ohjelmoitava sovelluksensa keskustelemaan kunkin jäsenmaan kanssa joko itse tai edustajansa avustuksella. Paljon puhuttu keskittäminenkään ei ratkaise edellä kuvattuja ongelmia. Aluksen saapumiseen satamaan ja lentokentälle ja lähtöön liittyy niin monia ilmoitusvelvollisuuksia ja yhteydenottoja, ettei niitä voi kuvitella hoidettavan toisen jäsenmaan Tullin kautta. Nähtäväksi jää, miten etulli-ohjelmaan sisältyvän varsinaisen tullausvaiheen keskittäminen etenee. Tällä hetkellä asia on ajoitettu vuoteen Teksti: Kari Suvila Tullihallitus Eri EU-maiden kansalliset prosessit eivät ole kuin kaksi marjaa. Valtuutettu taloudellinen toimija (AEO, Authorised Economic Operator) on status, jonka haltija hyötyy tullivalvontaan liittyvien tarkastusten helpotuksista, nopeutetusta yksinkertaistettujen tullimenettelyjen myöntämisprosessista tai molemmista. Se on määritelty WCO:n ns. normikehyksessä SA- FEssa (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade), jonka tavoitteena on maailmankaupan edistäminen ja turvaaminen. Maailman tullijärjestön 171 jäsenvaltiosta suurin osa on ilmoittanut aikovansa soveltaa standardeja käytännössä. EU:n tullikoodeksin turvallisuuslisäyksen soveltamisasetuksen mukaisesti jäsenvaltioiden täytyy olla valmiita aloittamaan hakemusten käsittely tammikuussa Yhdessä EU:n jäsenvaltiossa myönnetty AEO-status tunnustetaan myös muissa jäsenvaltioissa. C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) on Yhdysvaltain tullin ja rajavartiolaitoksen turvallisuusohjelma. C-TPAT perustuu yritysten vapaaehtoiseen yhteistyöhön viranomaisen kanssa toimitusketjujen turvallisuuden lisäämiseksi. Se sai alkunsa syyskuun 2001 tapahtumista ja lanseerattiin lokakuussa Yli yritystä on tähän mennessä jättänyt hakemuksen ohjelmaan, ja mukaan on hyväksytty jo yritystä: tuojia, huolintaliikkeitä, kuljetusliikkeitä, satamaoperaattoreita ja ulkomaisia valmistajia. C-TPAT keskittyy turvallisuuteen, mutta AEO yhdistää siihen myös tullauksen yksinkertaistettujen menettelyjen käytön. C-TPAT kattaa vain tuonnin Yhdysvaltoihin, eikä statusta myönnetä yrityksille, jotka vain vievät tavaraa Yhdysvalloista. EU:n AEO-status koskee sekä tuontia että vientiä. 18

19 Tavoitteena AEO-ohjelmien vastavuoroinen hyväksyminen Tulliasiakkaana kohtaat nykyään monta uutta termiä. Ainakin Yhdysvaltoihin vientikauppaa käyvien yritysten on syytä tutustua AEO- ja C-TPAT-ohjelmiin, jotka molemmat liittyvät turvallisuuteen. Tulliviestin vertailulla pystyt myös arvioimaan ohjelmien välisiä eroja. C-TPAT lisää dokumentointitarvetta C-TPAT kannustaa yrityksiä kuvaamaan logistiikkaprosesseihin liittyviä eri toimintojaan monipuolisemmin ja tarkemmin kuin AEO-ohjelma. Suuryrityksillä dokumentaatio on yleensä jo olemassa sisäisten liiketoiminnan kehitysohjelmien ja käyttöönotettujen standardien, kuten ISO:n, perusteella. Pienet ja keskisuuret yritykset saattavat kavahtaa vaaditun suuruista dokumentointitarvetta. Euroopan AEO-ohjelma sen sijaan soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Sisällöissä ja vaatimuskäytännöissä eroja C-TPAT on kolmetasoinen järjestelmä. Ensimmäisen tason yritysten turvallisuusprofiilit tutkii ja hyväksyy turvallisuusasiantuntija. Seuraavalle tasolle pääsyn ehtona on, ettei näiltä yrityksiltä löydy tullirikkomuksia. Tässä vaiheessa viranomaiset käyvät myös tarkastamassa yrityksen toimipisteitä. Kolmannella tasolla toimivat yritykset ovat esittäneet toiminnassaan monia turvallisuutta parantavia tekijöitä, ehkä jopa luoneet parhaimpia turvallisuuskäytäntöjä tietylle toimijaryhmälle. Eri tasoilla toimivien yritysten etujen taso poikkeaa toisistaan. Aina eduissa on kyse tarkastukseen liittyvistä helpotuksista ja tavaranliikkumisen sujuvuuden parantamisesta, kuten omista kaistoista ja linjoista maahantuonnissa C-TPAT-toimijoille. Lisäksi vuosittain järjestettävät turvallisuusseminaarit ovat avoinna vain ohjelmaan osallistuville toimijoille. Euroopassa AEO-todistustyyppi sanelee siitä yritykselle koituvat edut. Eri tasoja ei ole, mutta vaatimukset vaihtelevat haetun todistustyypin mukaan. Tullimenettelyt-todistuksen ainoa etu on nopeutettu yksinkertaistettujen tullimenettelyjen myöntämisprosessi. Vaarattomuus ja turvallisuus -todistuksen yhteydessä hakija saa hyödykseen tarkastuksiin liittyvät helpotukset. Jos hakija hakee molempia todistuksia samaan aikaan, hän saa samojen vaarattomuusja turvallisuus -todistuksen vaatimusten täyttämisellä myös tullimenettelyt-todistuksen käyttöönsä. EU:ssa kaikissa haettavissa todistustyypeissä AEO-statuksen myöntämisen ehtona ovat tarkastukset ja yrityskäynnit. Yritys vastaa koko ketjustaan Molemmissa ohjelmissa toimitusketjua valvotaan ja varmistetaan kontin täyttöhetkestä aina sen purkamiseen lopullisessa määräpaikassa saakka. Tietoa vaaditaan jopa niistä toimitusketjun osapuolista, jotka sijaitsevat kolmansissa maissa. EU:n viranomaiset eivät suorita tarkastuskäyntejä Euroopan ulkopuolella, mutta yhdysvaltalaiset kyllä tarkastavat. EU näet edellyttää, että tuojat itse hoita- vat turvajärjestelynsä vaadittavalle tasolle myös, kun kyse on Euroopan ulkopuolisista tavarantoimittajista. Milloin ohjelmien vastavuoroinen hyväksyntä EU:n ja Yhdysvaltojen tulliyhteistyö sai vauhtia EU:n ja USA:n johtajien huhtikuisesta huipputapaamisesta, jossa sovittiin taloudellisen integraation tiivistämisestä. On tärkeää, että USA mahdollisimman nopeasti voisi vastavuoroisesti hyväksyä EU:n AEO-ohjelman. Neuvottelujen lopputulos tulee vaikuttamaan myös muiden maiden kanssa käytäviin AEO-neuvotteluihin. Tuloksia joudutaan vielä odottamaan, sillä ohjelmien monet eroavaisuudet ja eri kohtien vastaavuudet pitää ratkaista. Ennen merkittävää ja laajaa vastavuoroista hyväksyntää taloudelliset toimijat eivät saa kaikkea irti AEO-ohjelman hyödyistä. Se vaikuttaa loppujen lopuksi myös koko AEO-statuksen haluttavuuteen. Parhaimmillaan AEO-status tarjoaa turvallisille toimijoille tavaran nopean ja esteettömän kulun maanosasta toiseen, kun tullimuodollisuudet ja -tarkastukset on minimoitu. Viranomaiset puolestaan voivat keskittää voimansa riskialttiiden toimijoiden ja tavaroiden valvontaan. Teksti: Mikko Kotiranta Tullihallitus Asiakas- ja luotonhallintayksikkö 19

20 Tullin uusi vientijärjestelmä otettiin käyttöön Tullin uuden vientijärjestelmän, ELEXin, ensimmäinen vaihe on nyt käytössä. Se aloitti sanomaliikenteen Suomen ja muiden EU-maiden välillä. Export Control Systemin (ECS) ykkösvaiheen käyttöönoton takarajana oli heinäkuun alku. ECS on käytössä, kun tavaraa viedään toisen yhteisömaan kautta EU:n ulkopuolelle siten, että lainmukaiset vientipaikat ja poistumispaikat sijaitsevat kahdessa eri jäsenvaltiossa. Tavaran poistuminen yhteisön alueelta varmennetaan sanomalla, joka korvaa vanhanaikaisen paperiin perustuvan menettelyn. Sanomat suihkivat Ensimmäiset sanomat lähetettiin ja vastaanotettiin Suomen tullissa 25. kesäkuuta. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana on uudessa järjestelmässä käsitelty jo yli viiden tuhannen taloudellisen toimijan vientitietoja. Mukaan lasketaan sekä Suomessa aloitetut ECS-tullaukset että päätetyt muiden EU-maiden ECS-tullaukset. Alku on EU:n komission mukaan sujunut yleisesti ottaen hyvin. Käyttöönotto ruuhkautui kesällä, joten useimmissa jä- senvaltioissa kokemuksia on vasta lyhyeltä ajalta. Tällä hetkellä jäsenvaltiot pyrkivät stabilisoimaan järjestelmänsä teknisesti, jotta loputkin ECS:n ongelmakohdat saadaan poistettua mahdollisimman nopeasti. Täysin sähköistä viimeistään 2009 Uuden vientijärjestelmän ensimmäisessä vaiheessa vientipaikan tulli joutuu tallentamaan käsin ECS-viennit vientimenettelyn aloittamisvaiheessa. Viejä saa vientipaikan tullilta poistumiskuittauksen, joka on tulli-ilmoitukseen tehty poistumisen vahvistusmerkintä, silloin kun poistumisen vahvistussanoma on saapunut poistumistoimipaikasta. Sähköinen ilmoittaminen (XML-sanomat) viejän ja Suomen tullin välillä alkaa näillä näkymin vuoden 2008 loppupuolella. Kyseessä on ELEXin toinen vaihe, jossa vientimenettelyyn asettaminen tapahtuu sanomalla. Viejän kannalta tärkeä uudistus on myös se, että vientipaikan tulli toimittaa poistumistoimipaikalta saamansa poistumisen vahvistuksen viejälle sanomamuodossa. Myös web-ilmoittaminen tulee myöhemmin mahdolliseksi. EU:n komission laatiman aikataulun mukaan ECS:n seuraava vaihe on ajoitettu heinäkuuhun 2009, jolloin kaiken yhteydenpidon taloudellisten toimijoiden kanssa tulee tapahtua sähköisesti. Ilmoitussanomiin sisältyvät silloin myös riskinanalyysin tarvitsemat turvallisuustiedot. Haasteita riittää Menettelyllisesti suurimpia haasteita ovat olleet muun muassa oikean poistumistoimipaikan ilmoittaminen tulli-ilmoituksella, vientimenettelyn päättäminen passitukseen, ns. yhden kuljetussopimuksen sääntö sekä yhtenä tullauksena ilmoitetun tavaran poistuminen osaerinä yhteisön alueelta. Myös tavaran mukana kulkeva viennin saateasiakirja (EAD, Export Accompanying Document) vaatii totuttelua. ECS:n ensimmäisen vaiheen aloitukseen voidaan olla tyytyväisiä. Taloudellisille toimijoille uudistukset tulevat näkymään toden teolla vasta myöhemmin. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa ulkomaankaupan sujuvuus. Teksti: Upi Talsi Tullihallitus Ulkomaankauppaosasto 20

Energiaverotus muuttui

Energiaverotus muuttui 1 2 0 0 8 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Suomalaiset alkaneet hakea AEO-todistuksia sivut 12 13 Energiaverotus muuttui sivut 14 15 Vuosaaren uusi satama haaste Tullille sivut 24 27 Tu l l i v i e s

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2011 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2011 MAAILMAN MARKKINAT 2011 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteerit: Kirsi

Lisätiedot

SGS FINLAND COMPACT 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST SGS FINLAND YEARS LOKAKUU 2014

SGS FINLAND COMPACT 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST SGS FINLAND YEARS LOKAKUU 2014 SGS FINLAND COMPACT SGS FINLANDIN asiakaslehti LOKAKUU 2014 YEARS SGS FINLAND 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST s. 2 PääkirjoItus Tänä vuonna tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun SGS aloitti toimintansa

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä AREX 23.6.2011 1/77 AREX Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä Periaatteita Tullausyksikkö Raili Sonninen Antti Hästbacka Heli Isometsä Markku Laine Pia Linsén Olli Tuomisto AREX 23.6.2011

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Vieraana VR:n toimitusjohtaja Mikael Aro Venäjä on edelleen Suomen suurin kauppakumppani Suurien lukujen Moskova Tjumen portti Siperian rikkauksiin

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 4 R 2011 Vieraana Keskon lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson Onko matkailu nousemassa prioriteettialojen joukkoon Venäjällä? Suurtapahtumat tuovat mukanaan teitä ja hotelleja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään

Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään 3 R 2011 Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara4 2007 AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 1 2014 katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan hyvää vainua ja tarkkaa silmää 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi 16 Laitosvalvonnan

Lisätiedot

FIP 2010 Apteekkien rooli kehittyy

FIP 2010 Apteekkien rooli kehittyy MUUTTUVA APTEEKKIEN ROOLI SIVU 14 ETÄFARMASIA SIVU 16 PROVIISORIT MÄÄRÄÄVÄT LÄÄKKEITÄ SIVU 20 FARMAKOGENETIIKKA SIVU 22 APTEEKIN KIRJANPITO SIVU 28 SÄÄNTÖUUDISTUS SIVU 34 YHDISTYMISKYSELYN TULOKSET SIVU

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Itälaajentumisraportti

Itälaajentumisraportti Itälaajentumisraportti 1 2 Itälaajentumisraportti Teksti Matti Viialainen 3 4 Julkaisija - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Kannet, taitto Mikko Huttunen Paino - Valkealan Painokarelia ISBN

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta!

Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta! MAAL ALLA LA MER EREL ELLÄ LÄ ILM LMAS ASSA SA Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta! Jopa 8 rahtilähtöä arkisin. Tehokasta ja joustavaa rahtipalvelua www.eckeroline.fi SANKARIT LIIKKUVAT

Lisätiedot

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki 1 SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki Rönkkö, Nora 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

Lisätiedot

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti. laatua palveluun. Kohtaa asiakas oikein. s. 06. > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti. laatua palveluun. Kohtaa asiakas oikein. s. 06. > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon 1 20 1 2 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti laatua palveluun Kohtaa asiakas oikein s. 06 > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon sisältö puheenvuoro s. 12 lähivuosina näemme yhä useamman yrityksen

Lisätiedot

Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan

Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan HÄMEEN KAUPPAKAMARIN JÄSENLEHTI WWW.HAMECHAMBER.FI 1/2015 Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan s. 12 JÄRKIVIHREÄÄ Yritysyhteistyötä s. 20 JULKINEN SEKTORI TUKEMAAN KASVUA S. 5 BAROMETRI Johdon

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot