Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi!"

Transkriptio

1 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset sivut Venäjän-liikenteen kasvun haaste ja Tullin keinot sivut Valtuutettu taloudellinen toimija Uudet sähköiset menettelyt sivut Tu l l i v i e s t i 1

2 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Tulliviesti S i s ä l t ö Tulliviestin toimitusneuvosto Puheenjohtaja pääjohtaja Tapani Erling jäsenet johtaja Tommi Kivilaakso, tiedotuspäällikkö Sallamaari Muhonen, johtaja Juha Niskanen ja johtaja Jarkko Saksa Tullista sekä toimitusjohtaja Klaus Katara Teknisen Kaupan Liitosta ja huolintajohtaja Rauli Werdermann Schenker Oy:stä. Päätoimittaja Reijo Virtanen, puh Toimitussihteeri Sirpa Stjerna, puh Tilaukset ja osoitteenmuutokset Eija Suominen, puh sähköposti Valokuvaaja Risto Silvola Toimituksen osoite PL Helsinki Telekopio Julkaisija Tullihallitus 3 Pääkirjoitus 4 8 Tullin uutisia 9 Vieraskynä: Eurooppalainen PTR-malli 12 Asiakkaat arvostavat sähköisiä palveluja ja tulliselvityksen sujuvuutta 16 Venäjän-liikenteen kasvun haaste ja Tullin keinot Kumppanuus 10 Uusia kumppaneita EU-asiat 11 Uusi tullikoodeksi hyväksyttäneen lopullisesti keväällä etullilla ei vielä yhtenäisiin toimintatapoihin 18 Tavoitteena AEO-ohjelmien vastavuoroinen hyväksyminen 20 Tullin uusi vientijärjestelmä otettiin käyttöön 21 Vientiprojektin ensimmäinen vaihe on valmistunut 22 Sähköinen ilmoitusmenettely saapumiseen ja poistumiseen 25 Twinning-hankkeilla kehitetään EU-ehdokasmaiden hallintoa 26 Kaikki hyötyvät valmisteverotuksen sähköistämishankkeesta Osalle huviveneistä noin 160 euron lisäkulu vuodessa 30 Pakina: Kielikylpyä Painopaikka Edita Prima Oy ISSN

3 p ä ä k i r j o i t u s Muutosten vuosi 2008 Suomen pian alkava 14. jäsenyysvuosi Euroopan unionissa tuo mukanaan monia muutoksia Tullin toimialalla. Tullikoodeksin kokonaisuudistus saadaan valmiiksi, ja koodeksia täydentävä ja tarkentava soveltamisasetuskin ehtinee löytää lopullisen muotonsa ennen ensi vuoden päättymistä. Tosin nämä säädökset astuvat voimaan ilmeisesti vasta vuoden 2010 alussa. Jo vuonna 2008 toteutetaan monta osauudistusta, jotka sisältyvät koodeksin viime vuonna hyväksyttyyn turvallisuutta ja tavaroiden vaarattomuutta koskevaan muutokseen. Hyvin laaja-alainen ja merkittävä uudistus sisältyy tuonnin ja viennin sähköiseen ennakkoilmoitusmenettelyyn (AREX), jota selostetaan tässä numerossa tarkemmin. Vaikka varsinaisia viennin sähköisiä tulli-ilmoituksia aletaan käyttää vasta vuoden 2009 loppukeväästä, niihin valmistautuminen ajoittuu alkavaan vuoteen niin Tullissa kuin vienti- ja huolintayrityksissäkin. Myös ensimmäiset valtuutetun talouden toimijan (AEO) luvat myönnetään heti alkuvuodesta. Näistäkin tehdään tarkemmin selkoa tässä numerossa. Yksi erittäin tärkeä virstanpylväs saavutetaan ensi vuoden lopulla tai viimeistään seuraavan vuoden alkupuolella, kun sähköinen TIR-passitussanoma saadaan tuotantokäyttöön. Se helpottaa ja nopeuttaa asiointia Suomen poistumistullitoimipaikoissa. Venäjän puolella se ei välttämättä tuo suurta helpotusta, koska passitussanomahan ei sisällä kovin tarkkoja tavaratietoja. Lisäksi lukuisat naapurimaan rajan eri viranomaiset jatkanevat omaa toimintaansa entiseen malliin. Koodeksiuudistukseen liittyy myös Ahvenanmaan verorajamenettelyjen tulevaisuus : mikäli koodeksin soveltamisasetukseen saadaan mikä näyttää varsin todennäköiseltä Suomen tavoitteiden mukainen tarkentava säännös, niin maakunnan ja muun EU:n välisiä tavarantoimituksia koskevia selvitysmenettelyjä voidaan yksinkertaistaa nykyisestään. Tästä riippumatta Ahvenanmaan ja muun Suo- men välistä ns. kansallista verorajaa varten luodaan sähköiset menettelyt, joissa Ahvenanmaan postilaitos tullee tarjoamaan sanomapalvelujaan niille pienyrityksille, jotka eivät itse pystyisi sanomia tuottamaan. Pyrkimyksenä on päästä testaamaan uutta järjestelmää jo ensi vuoden lopulla. Tehokasta kiriapua tähän antaa se, että nykyinen verorajan verotusjärjestelmä toimii VAX-koneilla, joiden on määrä päästä ansaitulle eläkkeelle vuoden kuluttua. Valmisteverotuksen väliaikaisen verottomuuden järjestelmään liittyvän EU:n yhteisen asiakasrekisterin suomalainen osa, joka meillä tuntee nimen Finseed, siirretään uudelle alustalle heinäkuun alusta. Tästä on hyötyä valmisteverovelvollisille, sillä rekisteristä saa nykyistä helpommin ajantasaisen tiedon yhteisön kaikkien valmisteverovelvollisten tunnuksista, joita on käytettävä lähetettäessä valmisteveron alaisia tuotteita verotta paikasta toiseen. Merkittävä hanke valmisteverotuksen menettelyjen uudistamiseksi aloitetaan ensi vuonna. Tarkoituksena on sähköistää ilmoitusliikenne Tullin ja verovelvollisten välillä. Uudistuksen keskeisin tavoite on kuitenkin siirtyä oma-aloitteiseen verotukseen kotimaisen arvonlisäverotuksen tapaan. Tällöin verovelvolliset laskisivat itse veronsa ja tilittäisivät ne valtiolle viimeistään eräpäivänä. Veroilmoituksen sijasta he antaisivat vero- ja maksuvalvontaa sekä tilastointia varten tarpeelliset tiedot sähköisesti. Hankkeen toteutus edellyttää valmisteverotuslain muutosta. Uuden autoverotusjärjestelmän (MOVE) ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön lokakuun alussa. Jatkossa rekisteröityjen autoverovelvollisten määrää voidaan vihdoinkin ruveta kasvattamaan, koska sanomaliikenne ei enää ole sidottu EDI-formaattiin. Lisäksi järjestelmän seuraavassa vaiheessa siihen voidaan ryhtyä ottamaan myös käytettyjen ajoneuvojen kaupallisia tuojia, jotka voivat antaa ilmoituksensa netin välityksellä. Vuosi 2008 on siis tutun haasteellinen niin Tullille kuin asiakkaillemmekin, mutta tiiviillä yhteistyöllä siitäkin varmaan taas selvitään! Reijo Virtanen päätoimittaja, Tullihallitus 3

4 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi tenttasi tullijohtoa Tulliasioista valtiovarainministeriössä vastaava hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi vieraili Tullihallituksessa valtiosihteeri Timo Reinan ja erityisavustaja Anna-Mari Vimparin kanssa. Pääjohtaja Tapani Erling kertoi Tullin perustehtävistä ja strategioista. Keskustelussa tulivat esille kaikki kansalaisia kiinnostavat aiheet, mm. alkoholi-, tupakka- ja autovero. Pääjohtajan lisäksi tilaisuuteen osallistuneille Tullihallituksen osastojen päälliköille Reijo Virtaselle, Jarkko Saksalle, Hannu Lapille, Juha Niskaselle ja Jyrki Linnalle tuli tunne, että ministeri Kiviniemi haluaa hoitaa hyvin hänelle kuuluvaa postia, myös tulliasioita. Koska Kiviniemi on hallinto- ja kuntaministeri, hänelle kuuluvat myös julkishallinnon IT-asiat, ja tämä näkyi kysymyksissä. Ministeri oli erityisen kiinnostunut sähköisen asioinnin tilanteesta Tullissa. Myös ulkomaankaupan sujuvuus, Venäjän rekkaruuhkat sekä EU:n ja Venäjän sähköisen tullauksen alkaminen olivat esillä ministerivierailulla. Jarkko Saksa sanoi, että Venäjän tilanteessa otetaan kaksi askelta eteen ja yksi taakse. Tavoitteena on, että kerran annettu sähköinen ilmoitus hyväksytään sekä lähtö- että määrämaassa, jolloin asiakirjojen väärentäminen ei ole mahdollista. Saksa arveli, että uusi järjestelmä voisi olla toiminnassa noin viiden vuoden kuluttua. Reijo Virtanen selvitti käytettyjen autojen verotusta. Se on erittäin työlästä, vaikka vain kymmenisen prosenttia autoverosta kertyy käytetyistä autoista, Virtanen huomautti. Juha Niskanen vastasi ministerin tie- dusteluun alkoholiveron korotuksen vaikutuksista, että julkisuudessa kerrottu veron korotus ei luo uhkaa tuonnin kasvulle. Hannu Lappi selvitti vieraille Tullin koulutusjärjestelmää ja tullipiirijakoa. Lappi korosti, että operatiivinen toiminta painottuu suuriin kaupunkeihin, lentokentille ja satamiin. Siksi toimipaikkaverkostoa on harvennettu ja harvennetaan edelleen. Jyrki Linna huomautti, ettei ketään kuitenkaan ole irtisanottu toimipaikkojen vähentämisen myötä. 4

5 Tullihallitukseen uusi osasto Arto Honka on Läntisen tullipiirin päällikkö. Jyrki Linna on Tullihallituksen tarkastusosaston päällikkö. Tullihallituksen organisaatiota muutettiin alkaen siten, että Tullihallitukseen perustettiin uusi tarkastusosasto, johon siirtyi ulkomaankauppaosaston tarkastusyksikön sekä valvontaosastosta perusvalvontayksikön ja koirakoulun henkilöstö. Tarkastusosaston toiminnot liittyvät riskienhallintaan, verokontrolliin ja turvallisuusasioihin sekä säännösten mukaisuuden valvontaan. Osastolle perustettiin riskienhallintayksikkö, laadunvarmistusyksikkö ja tullivalvontayksikkö. Koko kontrolliketjusta vastaavan osaston perustamista pidettiin tärkeänä siksi, että Tullin riskienhallinta ja tarkastustoiminnan ohjaus olivat hajaantuneet usealle osastolle. Entisen valvontaosaston nimi muuttui rikostorjuntaosastoksi, ja sinne jäivät tiedustelu, tutkinta ja kansainväliset asiat. Verotusosastolta ulkomaankauppaosastoon perustettuun nimikkeistö- ja tullietuusyksikköön siirtyivät vapaakauppaja alkuperäyksikön sekä tariffi yksikön henkilöstö. Verotusosastolle jäivät valmisteveroihin, autoverotukseen, arvonlisäveroihin sekä muihin veroihin ja maksuihin liittyvät toiminnot. Läntisen tullipiirin päällikkönä toiminut Jyrki Linna on nimitetty tarkastusosaston päälliköksi syyskuun alusta. Riskienhallintayksikön päälliköksi on nimitetty Samy Gardemeister, laadunvarmistusyksikön päälliköksi Eija Kärkkäinen ja tullivalvontayksikön päälliköksi aiemmin Eteläisen tullipiirin Meritullin päällikkönä toiminut Erik Dannbäck. Ulkomaankauppaosastoon perustetun nimikkeistö- ja tullietuusyksikön päälliköksi on nimitetty Raimo Saarakkala. Läntisen tullipiirin päälliköksi on nimitetty Arto Honka. 5

6 Savukkeiden salakuljetus kasvussa Tullin tietoon tuli ensimmäisellä vuosipuoliskolla rikosta (2 461 rikosta v. 2006). Huumeita Tulli takavarikoi Tullin haltuun rikosasioissa otetut savukkeet v , I VI, kappaletta kiloa, kun takavarikkomäärä viime vuoden vastaavana aikana oli kiloa. Tänä vuonna takavarikkoon on saa tu aiem paa vähemmän kaikkia muita huumeita paitsi heroiinia, vaikkakin heroiinin takavarikkomäärät lasketaan edelleen grammoissa. Takavarikoiduista huumeista suurin osa oli katia. Sitä takavarikoitiin kiloa. Alkoholia on vuoden ensimmäisellä puoliskolla takavarikoitu litraa, kun sitä vuotta aiemmin takavarikoitiin litraa. Suurin osa tästä määrästä muodostuu kahdesta aiemmin haltuun otetusta, Internetin välityksellä kaupatusta juomaerästä, joista oikeuslaitos on nyt tehnyt päätöksen, jonka perusteella juomat takavarikoitiin vasta tämän vuoden alkupuoliskolla. Savukkeiden salakuljetus on viime vuosina ollut aiempia vuosia laajamittaisempaa. Tänä vuonna haltuun otettu määrä 15,3 miljoonaa savuketta on toiseksi suurin viiteen vuoteen. EU:n petostenjorjuntaviraston pääjohtaja kiitteli yhteistyötä Suomen kanssa EU:n omiin varoihin liittyvien petosten määrä väheni 12 prosenttia viime vuonna, mutta petoksia koskeva rahasumma kasvoi 328 miljoonasta 353 miljoonaan euroon eli seitsemän prosenttia. Tiedot ilmenevät Euroopan komission Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista ja petostentorjuntaa koskevasta vuoden 2006 kertomuksesta. OLAFin pääjohtaja Franz-Herman Brüner kiitti OLAFin yhteistyötä Suomen kanssa: Yhteistyömme Suomen tullin kanssa on hyvin rakentavaa. Erityisesti savukkeiden salakuljetuksen torjunnassa yhteinen toiminta on ollut erinomaista. OLAFin menestys Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisessa petoksia, korruptiota, salakuljetusta ja muuta rikollista toimintaa vastaan riippuu pääjohtajan mielestä tiiviin yhteistyön jatkumisesta jäsenvaltioissa ja niiden ulkopuolella olevien kumppaneiden kanssa. Salakuljetus, polkumyyntitullien kiertäminen ja mm. tuoteväärennöksillä käytävä kauppa ovat tärkeitä OLAFin tutkintakohteita. Suomen tulli esti vuonna 2006 kaikkiaan väärennetyn ja laittomasti valmistetun tuotteen pääsyn markkinoille. Niiden arvo oli euroa. Suomen tulli löysi viime vuonna mm. seuraavia piraattitavaroita: Ahti-verkkoja, Meridian- ja Xenical-merkkisiä laihdutuslääkkeitä, Viagra-tabletteja, Gutti-merkkisiä kelloja ja matkapuhelinten lisätarvikkeita. 6

7 Anja Toivanen on poissa Anja Toivanen menehtyi vaikeaan sairauteen kesäasunnollaan Espoossa Anja Toivanen oli perheyhtiö Onvestin pääomistaja, mutta hänet tunnettiin hyvin myös erilaisissa avustusjärjestöissä toimimisensa kautta. Hän toimi mm. aktiivisesti huumekoirien hyväksi Inner Wheel -järjestön kautta ja myötävaikutti noin 40 Tullin huumekoiran ja niiden koulutusvarojen hankkimiseen. Anja Toivasen ideoima Lemmikkieläinten siunaustilaisuus järjestettiin ensimmäisen kerran Suomessa joulukuun alussa vuonna 2003 ekumeenisena tilaisuutena Helsingin tuomiokirkon edustalla. Tilaisuus on muodostunut kauniiksi perinteeksi muiden joulunalustapahtumien joukkoon. Anja Toivanen Tullin koirakoulun entisen rehtorin Guy Grönvallin kanssa. Tullien kanto kasvaa Tullien kanto Suomen EU-jäsenyyden aikana milj. euroa Suomen EU-jäsenyyden alkuvuosina tullin kanto pieneni vuosi vuodelta. Vuosina 2004, 2005 ja 2006 tullin kanto on kuitenkin kasvanut parinkymmenen prosentin vuosivauhtia. Sama suunta jatkuu, sillä tämän vuoden alkupuoliskolla tullia on kannettu 19 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tullilaitoksen koko veronkannosta eli yli 10 miljardista eurosta on tullia 0,16 miljardia euroa eli vain murto-osa. Kantamansa tullit ja maatalousmaksut tullilaitos tilittää EU:lle ja saa niistä kantopalkkiona 25 prosenttia

8 Suomen ja Venäjän tullilaitosten pääjohtajat tapasivat Venäjän delegaatio pääsi tutustumaan myös saaristoon. Kuvassa oikealla kameransa kanssa Valery Jevsjutin Venäjän federaation suurlähetystöstä Helsingistä ja hänen vieressään Andrei Beljaninov, Venäjän tullin pääjohtaja. Keskellä pääjohtaja Tapani Erling ja tulkki Hannele Pitkänen vieressään Vladimir Meshsherjakov, joka on Venäjän tullin pääjohtajan avustaja. Hänen oikealla puolellaan Venäjän delegaation muita edustajia. Tapani Erling ja Andrei Beljaninov tapasivat Maarianhaminassa juhannuksen alla. He paneutuivat esikuntineen neuvotteluissa erityisesti Suomen sekä muiden EUmaiden ja Venäjän väliseen kauppaan kätkeytyvän talousrikollisuuden torjuntaan. Nyt sovittiin esimerkiksi uuden, rikostorjuntaan erikoistuneen tulliasiamiehen palkkaamisesta Suomen Moskovan-suurlähetystöön. Myös neuvottelut erilaisista keinoista kehittää tullimenettelyjä ja sujuvoittaa tavaraliikennettä EU:n ja Venäjän välillä jatkuivat. Teema oli esillä jo joulukuussa Muonion Oloksella pidetyssä EU-konferenssissa. Tavarakuljetuksia nopeuttavasta sähköisestä tiedonvaihdosta on jo saatu aikaan tarvittavat poliittiset päätökset pilottiprojektia varten. Nyt on aika ratkoa käytännön kysymykset. Sähköinen tiedonvaihto ei ole vain IT-hanke, vaan siinä pitää ottaa huomioon myös eri tullimenettelyjen käytännön vaatimukset, pääjohtaja Tapani Erling muistutti. Tullin ansioristi Jaakko Smolanderille ja Markku Salmiselle Pääjohtaja Tapani Erling (kuvassa keskellä) on luovuttanut Tullin ansioristin Rajavartiolaitoksen päällikölle Jaakko Smolanderille (kuvassa vasemmalla) ja poliisiylijohtaja Markku Salmiselle (kuvassa oikealla). 8

9 Eurooppalainen PTR-malli Euroopan unionin keskeisen periaatteen eli ihmisten vapaan liikkuvuuden toteutuminen on muuttanut jäsenvaltioiden tilannetta lainvalvonnan näkökulmasta enemmän, kuin olemme voineet aavistaa. Lainvalvontaviranomaisten kansainvälinen yhteistyö on jo nyt lisääntynyt. Viranomaisillamme ei kuitenkaan ole vielä käytössään riittäviä työkaluja tehokkaaseen EU-yhteistyöhön. Jos niitä onkin, niitä ei välttämättä osata käyttää täydellä teholla. Laajentuneen EU:n hyväksyttävyys kansalaisten näkökulmasta riippuu siitä, miten he kokevat henkilökohtaisen turvallisuutensa vahvistuvan. Päätöksenteon tehostaminen viranomaisyhteistyössä tulee olemaan ratkaisevaa kansalaisten arjen turvallisuuden varmistamiseksi. Eurooppa tarvitsee toimintakykyä uusien vakavien ilmiöiden, kuten ihmiskaupan, torjunnassa. Puheenjohtajuuskaudellamme yhdessä sovitut prioriteetit näkyvät myös mm. Portugalin ja Slovenian työssä esimerkiksi Schengen-alueen laajenemiseen ja EU:n rajaturvallisuusjärjestelmään liittyen. Viime joulukuussa johtamassani ministerineuvostossa hyväksyttiin ulkorajastrategian täytäntöönpano ja unionin yhdennetyn ulkorajojen valvontajärjestelmän kehittäminen. Tähän liittyy myös aloitteemme eurooppalaisen yhteisvastuun syventämisestä maahanmuutto-, rajavalvontaja turvapaikkapolitiikassa. Keskeistä tässä on taloudellinen yhteisvastuu laittomasti saapuneista turvapaikanhakijoista, kunhan varmistetaan, että jäsenmaan maahanmuuttoja rajaviranomaiset soveltavat hyväksyttyjä eurooppalaisia menettelyjä yhdenmukaisesti. Kansallisen turvallisuutemme sekä EU:n yhteisen toimintakyvyn vahvistamiseksi rajat ylittävän rikollisuuden, terrorismin ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi on mukaanlähtömme Prümin sopimukseen tärkeää. Toivottavasti näitä linjauksia ei muuta se, että nyt EU:n oikeusja sisäasioiden ministerineuvostossa istuu kaksi ministeriä, jotka vielä viime talvena eduskunnassa vastustivat Suomen liittymistä sopimukseen. Valtioiden välinen turvallisuus ja rajavalvontaan liittyvä yhteistyö eivät toteudu ilman kansallisten viranomaisten sujuvaa yhteistyötä. Suomen poliisi-, tulli- ja rajaviranomaisten välinen yhteistyö on todettu unionissa ns. parhaaksi käytännöksi. Kesällä 2006 esittelin puheenjohtajuuskautemme tavoitteita Euroopan parlamentille ja korostin, että tämä mallin avulla voidaan entisestään tehostaa tiedusteluun pohjautuvaa lainvalvontatyötä. Esitimme suomalaista PTR-toimintaa eurooppalaiseksi toimintamalliksi. Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus muodostavat kokonaisuuden, joka tulee parhaiten otetuksi huomioon viranomaisten kyvyssä ylittää hallinnolliset rajat. Operatiivinen toiminta perustuu nyt keskeisesti PTR-tiedusteluun ja analyysikykyyn. Tullin ja Rajavartiolaitoksen toiminnassa vallitsee hyvä tekemisen meininki, eikä vastakkainasettelulle uusien kovien haasteiden edessä olisikaan sijaa. PTR-linjaukset saavat myös eduskunnalta myönteistä tukea. PTRtoimintaa kokonaisuudessaan määrittelevän lainsäädännön valmistelu etenee. Laajentuneen EU:n ja Suomen sisäisen turvallisuuden näkökulmasta poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen hyvä yhteistyö rikosten ennaltaehkäisyssä ja tutkinnassa on erityinen voimavara. Pidän tärkeänä, että vahvistamme tämän yhteistyön tuomaa lisäarvoa mm. raskaan liikenteen valvonnan tehostamisessa. Raskaan liikenteen erityisosaamisen ja turvallisuuden vahvistaminen edellyttää, että tiivistämme alueellisesti Tullin, Rajavartiolaitoksen ja poliisin yhteistyötä. Suomen talouden ja työllisyyden kannalta on panostettava entistä enemmän myös sujuviin rajanylityksiin turvallisuudesta tinkimättä. Viranomaisten tuloksellinen ja tehokas toiminta jäsenvaltioiden sisällä on välttämätöntä, jotta viranomaisyhteistyö jäsenvaltioiden välillä toimisi. Meidänkin etumme on, että EU-valtioiden viranomaisyhteistyö saadaan aivan uudelle tasolle Suomen malliin. Kari Rajamäki Kirjoittaja on kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja. 9

10 Nokia Oyj:n puolesta kumppanuussopimuksen allekirjoitti yhteiskuntasuhdejohtaja Veli Sundbäck ja Tullin puolesta pääjohtaja tapani Erling. Nokia Oyj ja Tulli aloittivat kumppanuusyhteistyön Kumppanuus tukee molempien menestyksellistä toimintaa Nokia pyrkii parhaaseen laatuun kaikessa, mitä se tekee. Partnereittenkin haluamme olevan mahdollisimman tehokkaat, laadukkaat ja tuottavat. Hengeltään samantyyppiset, laatuun tähtäävät organisaatiot ovat osapuolina myös tässä kumppanuudessa, sanoi Nokia Oyj:n yhteiskuntasuhdejohtaja Veli Sundbäck allekirjoitustilaisuudessa elokuussa. Logistiikkaketjun toimivuus on kaltaisellemme, volyymibisneksessä toimivalle yritykselle keskeistä. Puhelimen valmistamisessa käytetään :tä eri komponenttia, joten joka portaan on toi- mittava, myös viranomaisyhteyksien, Sundbäck konkretisoi haasteet Nokian näkökulmasta. Suomen tullin pääjohtaja Tapani Erling kiteytti Tullin asiakasstrategian tavoitteeksi ulkomaankaupan sujuvoittamisen. Siihen ja alueen kilpailukyvyn nostamiseen tähtäävät myös EU:n kesällä hyväksytty uusi tullikoodeksi, samoin Maailman tullijärjestön, WCO:n, ohjelmat, mainitsi Erling, joka toimii myös WCO:n neuvoston puheenjohtajana. Sääntelyn tarve ei ole kokonaan poistunut yritystenkään mielestä, vaan sitä tarvitaan tulevaisuudessakin esimerkiksi piratismin, alihankkijaketjun laadun valvonnan sekä Kiinan-kaupan lieveilmiöiden käsittelemiseksi. Kumppanuusohjelmalla Tulli pyrkii ymmärtämään, miten eri yritykset toimivat sen sijaan, että huomiomme kiinnittyisi vain yksittäiseen tavaraerään tai tullimenettelyyn, kertoi ulkomaankauppaosaston johtaja Jarkko Saksa. Haluamme etukäteen mahdollistaa, että kumppaniyritys toimii oikein. Nokia Oyj:n globaalista kaupan sääntöjen noudattamisesta vastaava Kati Rajulin-Monto kokee kumppanuusohjelmasta Suomen tullin kanssa olevan etua globaalisti toimivalle yritykselle myös benchmarkina, jota tytäryhtiöt ja niiden kotimaan viranomaiset voivat käyttää vertailukohtana oman toimintansa kehittämisessä. Vastaavat keskustelut ovat meillä käynnissä jo Romaniassa. UPS SCS Oy:stä Tullin kumppani UPS SCS Finland Oy ja Tulli tiivistivät yhteistyötään allekirjoittamalla yhteisymmärrysmuistion toukokuussa Helsingissä. Muistion allekirjoittivat Eteläisen tullipiirin päällikkö Leo Nissinen ja UPS SCS Oy:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Kiilunen. Kumppanuusasiakkuus on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat jatkuvasti monipuolisia tullipalveluja ja jotka haluavat kehittää tulliasiointiaan kokonaisvaltaisesti yhdessä palveluntarjoajan kanssa. 10

11 Uusi tullikoodeksi hyväksyttäneen lopullisesti keväällä 2008 Kilpailukykyneuvosto vahvisti poliittisen yhteisymmärryksen yhteisestä kannasta vuodelta 1992 peräisin olevan EU:n tullikoodeksin uudistamiseen kokouksessaan Yhteisymmärrys vahvistetaan neuvostossa marraskuussa Portugalin puheenjohtajuuskauden aikana. Yhteispäätösmenettelyn mukaisesti Euroopan parlamentti antaa vielä toisen lausuntonsa neuvoston yhteiseen kantaan alkukeväästä Uuden tullikoodeksin lopullinen hyväksyminen tapahtunee kevään 2008 kuluessa. Sen soveltaminen alkaa kuitenkin pääosin vasta, kun vastaavat soveltamissäännökset on hyväksytty. Uudistuksen tavoitteena on, että sääntely vastaisi paremmin sisämarkkinoiden, kaupan ja menettelyjen teknistä kehitystä. Muutoksen mukaan tullimenettelyissä siirrytään paperittomaan aikaan. kansalliset tulli- ja muut viranomaiset vaihtavat tietoja sähköisesti. edistetään ns. keskitetyn tullauksen mallia, jossa toimijat voivat ilmoittaa tavaransa sähköisesti ja maksaa tullinsa siellä, minne ovat sijoittautuneet, riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa tavarat tuodaan EU:n tullialueelle tai viedään sieltä tai missä ne käytetään. luodaan perusta yhden luukun (Single Window) ja keskitetyn palvelupisteen (One Stop Shop) mallien kehittämiselle, joissa toimijat antavat tiedot tavaroista vain yhteen asiointipisteeseen, vaikka tiedot olisi tarkoitettu eri hallinnolle tai viranomaisille. Tavaroille tehtävät tarkastukset tehdään silloin samalla kertaa ja samassa paikassa. Tullikoodeksin uudistus tukee Lissabonin strategiaa ja Euroopan kilpailukyvyn parantamista sähköistämällä ja yksinkertaistamalla tullimenettelyjä. Se ottaa huomioon myös Tullin toimintakentän muutoksen painopisteen siirtymisen tariffitoimenpiteistä myös yhteiskunnan suojeluun. Teksti: Merja Hallivuori Tullihallitus Kansainväliset asiat Tullin toiminnan painopiste siirtyy yhteiskunnan suojeluun. 11

12 Asiakastyytyväisyyskysely valmistui Asiakkaat arvostavat sähköisiä palveluja ja tulliselvityksen sujuvuutta Tullihallitus selvitti huhtikuussa 2007, miten tyytyväisiä yritykset ovat tulliselvityksen eri osa-alueisiin eli tuonti- ja vientiselvitykseen sekä passitus- ja tullivarastointimenettelyihin. Asiakkaiden tyytyväisyys tulliselvityspalveluihin oli ilahduttavasti jatkanut nousuaan: yleisarvosana oli kouluasteikolla hyvä 8,13. Kokonaisarvosanojen positiivinen kehitys kertoo, että Tullin panostus palvelujen kehittämisessä on ollut oikeansuuntaista, ulkomaankauppaosaston johtaja Jarkko Saksa arvioi. 12

13 Tullin saama yleisarvosana on parantunut hienoisesti jokaisessa mittauksessa vuodesta 1996 alkaen. Vuonna 2007 Tullin palvelut saivat kouluarvosanaksi 8,13, kun se edellisessä, vuoden 2005 kyselyssä oli 8,1. Tulliselvityksen osaalueista tyytyväisyys on eniten kasvanut passitus- ja tullivarastointimenettelyihin. Myös tuonti- ja vientiselvitykseen ollaan entistä tyytyväisempiä. Asiakasmäärän mukaan pienten tullipiirien asiakkaat olivat keskimääräistä tyytyväisempiä tulliselvityspalveluihin kuin muiden tullipiirien asiakkaat. Pienempien tullipiirien suurempaan asia- kastyytyväisyyteen vaikuttanevat kuitenkin yritysasiakkaiden suhteellisesti pienempi lukumäärä ja vakiintuneet asiakassuhteet. Asiakaspalvelussa onnistuttu kehittämiskohteet tiedossa Vastaajista 95,5 prosenttia ilmoitti olevansa erittäin tyytyväinen, tyytyväinen tai melko tyytyväinen Tullin henkilöstön ammattitaitoon ja asiantuntemukseen. Samoin 93,3 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmaisi olevansa vähintään melko tyytyväisiä Tullin toiminnan oikeudenmukaisuuteen ja luotettavuuteen. Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä myös tullitoimipaikkojen sijaintiin ja aukioloaikoihin (erittäin tyytyväisiä, tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä 91 prosenttia ja tyytymättömiä 9 prosenttia). Tullitoimipaikkojen palvelu- ja odotusajoissa sekä asiakkaiden tarpeiden huomioonottamisessa on kuitenkin vielä parannettavaa. Asiakkaiden tarpeiden huomioonottamiseen oli vähintäänkin melko tyytyväisiä 84 prosenttia vastaajista. Palvelu- ja odotusaikoihin oli puolestaan erittäin tyytyväisiä, tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä 81,9 prosenttia vastaajista. Palvelu- ja odotusaikoihin on osaltaan vaikuttanut transitoliikenteen nopea kasvu Suomessa. Tuontitullaukseen ollaan tyytyväisiä Tyytyväisyys tuontitullauspalveluihin oli parantunut hieman kahden vuoden takaisesta. Tyytyväisyys tuontitullaukseen oli edellisen kyselyn tapaan hyvällä tasolla, arvosanana 3,75 asteikolla 1 5 arvioituna (vuonna 2005 se oli 3,7). Toimialoista teollisuutta edustaneet vastaajat olivat tyytyväisempiä tuonnin tulliselvityspalveluihin kuin kaupan ja huolinta-alan vastaajat. Kaikkein tyytyväisimpiä oltiin tuonnin kotitullausmenettelyyn (4,1). Edelliseen kyselyyn verrattuna eniten oli parantunut tyytyväisyys Tullin toimintaan tavarantarkastuksissa (3,81). Tulliselvityksen valtakunnallinen asiakastyytyväisyyskysely oli järjestyksessä viides. Aikaisemmat kyselyt tehtiin vuosina 2005, 2001, 1998 ja Tulosten vertailtavuuden vuoksi kysely suunnattiin Tullin suurimmille tuonti-, vienti-, passitus- ja varastointiasiakkaille. Kysely tehtiin Internetin avulla ja vastauslinkki lähetettiin sähköpostitse 770:lle Tullin suurimpien tulliselvitysasiakkaiden tullitoiminnoista vastaavalle henkilölle. Vastauksia saatiin yhteensä 348, eli vastausprosentti oli 45. Sen sijaan oikaisuasioiden käsittelyyn toivottiin lisää nopeutta (3,37). Oikaisujen ruuhkautuminen on johtunut pääasiassa oikaisuprosessin teknisestä hankaloitumisesta. Vuonna 2005 käyttöönotetun tuontitullauksen ITU-järjestelmän oikaisut tehdään yhä vanhan järjestelmän muutosjärjestelmällä, Eteläisen tullipiirin oikaisuryhmän päällikkö Keijo Lehtonen kertoo. Tämä hidas välivaihe kestää vuoteen 2008, jolloin uusi muutosjärjestelmä valmistuu. Siihen asti oikaisuruuhkaa hoidetaan resurssien siirroilla ja lisäyksillä sekä tarjoamalla konsultointia asiakkaille, Lehtonen suunnittelee. Vientitullauspalveluihin ollaan yhä tyytyväisempiä Tyytyväisyys vientitullauspalveluihin oli kehittynyt positiivisesti ja sai arvosanan 3,91 (vuonna 2005 arvosanana 3,83). Kaupan alan vastaajat olivat keskimäärin hieman tyytyväisimpiä viennin tulliselvitykseen kuin teollisuuden ja huolintaalan vastaajat. 4 13

14 Asiakkaat arvostavat erityisesti mahdollisuutta suorittaa tulliselvityksensä itsenäisesti, mistä kertoo vahva tyytyväisyys viennin kotitullausmenettelyyn (4,16). Myös asiakkaiden näkemykset Tullin toiminnan onnistumisesta huolinnan atk-tullauksessa (3,99) ja SAD-lomakkeiden käsittelyssä (3,9) olivat hyvällä tasolla. Viennin tulliselvityksen osa-alueista eniten oli parantunut tyytyväisyys Tullin toimintaan tavarantarkastuksissa (3,87). Vientitullauksessa asiakkaat pitivät sähköisten palveluiden kehittämistä tärkeänä. Pyrimme lähitulevaisuudessa oleellisesti helpottamaan viennin tulliselvitysprosessia uuden vientijärjestelmän avulla, tulliylitarkastaja Antti Hästbacka ulkomaankauppaosastolta kertoo. Tyytyväisyys passitukseen ja tullivarastointiin oli vuoden 2005 tuloksista parantunut, ja arvosanaksi tuli nyt 3,94 asteikolla 1 5 arvioituna. Kaupan alan vastaajat olivat tyytyväisempiä passitukseen ja tullivarastointiin kuin huolinta-alan ja teollisuuden vastaajat. Passituksessa sähköisten järjestelmien käyttöönotto ja asiakkaiden omien järjestelmien tuntemus ovat lisänneet tyytyväisyyttä Tullin toimintaan, passituskoordinaattori Henrik Lindström ulkomaankauppaosastolta arvioi. Vuoden 2005 kyselyyn verrattuna asiakastyytyväisyys oli voimakkaimmassa kasvussa valtuutettuna lähettäjänä (4,17) ja valtuutettuna vastaanottajana toimittaessa (4,09). Myös passitusilmoitusten (3,98) ja tullivarastoinnin ilmoitusten käsittelyyn (3,96) asiakkaat 4 s. 13 Asiakastyytyväisyys Tyytyväisyys passitukseen ja tullivarastointiin lisääntynyt olivat aiempaa tyytyväisempiä. Passituk- merkittävästi sessa ja varastoinnissa asiakkaat arvostavat yleisesti tulli-ilmoittamisen sujuvuutta, nopeutta ja joustavuutta sekä sähköistä ilmoittamista. Käsittelyajoissa kirittävää Vuoden 2007 kyselyssä selvitettiin uutena osa-alueena asiakkaiden tyytyväisyyttä Tullin sähköisiin palveluihin. Vastaajista 60 prosenttia oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Tullin sähköisten palvelukanavien tarjontaan. Tullin sähköisten palveluiden saavutettavuuteen oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 63 prosenttia vastaajista, ja tyytymättömien osuus oli vain kahdeksan prosenttia. Palautteen perusteella eniten parannettavaa on sähköisten tulli-ilmoitusten käsittelyajoissa, sillä tullauspäätösten käsittelyyn tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli vastaajista vain 51 prosenttia, ja tyytymättömien tai erittäin tyytymät- Asiakastyytyväisyys tullipalveluittain vuosina 2005 ja 2007 Yleisarvosanat toimialoittain ,7 3,75 3,83 3,91 3,75 3,94 3,55 3,6 3,63 3,59 Tuonti Vienti Passitus ja varastointi Viestintä ja Asiakaskonsultointi neuvonta ,84 8,04 8,1 8,13 Kaikki ,07 8,24 8,13 8,2 Kauppa ,81 8,02 8,1 8,15 Teollisuus ,79 7,96 8,05 8,06 Huolinta Asiakastyytyväisyys tullipalveluittain 1 5 (erittäin tyytymätön, erittäin tyytyväinen) Yleisarvosanat toimialoittain 4 10 (erittäin huono, erittäin hyvä) 14

15 tömien osuus oli yhteensä 13 prosenttia. Tulosta selittää osaltaan kyselyn tekoaika, sillä huhti toukokuussa sähköisen tullauksen keskittäminen oli vasta alkutaipaleellaan. Lisäksi kyselyä tehtäessä Turun sähköinen tullauskeskus oli ollut toiminnassa vasta lyhyen aikaa ja uusien henkilöiden perehdyttäminen oli kesken, ulkomaankauppaosaston tulliylitarkastaja Raili Sonninen puntaroi mahdollisia syitä tuloksen takana. Yhtä pitkiä käsittelyaikoja kuin silloin ei ole tämän jälkeen esiintynyt. Elokuun 2007 viimeisellä viikolla yli tunnin ylityksiä oli 2,9 prosentissa tullauksista, Sonninen kertoo. Sähköisen tullauksen kehittäminen on yksi Tullin painopistealueista, ja siihen panostetaan edelleen merkittävästi. Sähköisen tullauksen keskittäminen tulee kokonaisuudessaan selkiyttämään tulliselvityspalveluja sekä asiakkaan että Tullin kannalta, johtaja Jarkko Saksa toteaa. Tietoa muutoksista selkosuomeksi Kokonaistyytyväisyys viestintään ja neuvontaan on pysynyt hyvällä tasolla, ja arvosanaksi saatiin 3,6 asteikolla 1 5. Tyytyväisimpiä olivat teollisuuden toimialojen vastaajat, joista tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten osuus oli peräti 64 prosenttia. Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat tullitoimipaikoilla tapahtuvaan neuvontaan (3,84). Eniten kehitettävää Tullin viestinnässä ja neuvonnassa on tulli-ilmoitusten täyttöohjeissa, sillä niihin tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli yli 15 prosenttia vastaajista. Asiakkaat arvostavat erityisesti ohjeiden selkokielisyyttä, helppoa tiedon saatavuutta sekä tullineuvonnan ja muiden tulliasiantuntijoiden tavoitettavuutta. Asiakkaat toivovat myös lisää paikallisia asiakaskoulutustilaisuuksia erityisesti muutostilanteissa, kuten lainsäädännön muuttuessa ja otettaessa käyttöön uusia järjestelmiä. Tulli on ottanut haasteen vastaan ja kehittää nyt asiakaskoulutusta. Toiminto keskitetään Tullihallituksen koulutusyksikköön. Toimintoa aletaan uudistaa jo tänä vuonna siten, että se vastaisi paremmin asiakkaiden kasvaneita koulutustarpeita, uudistuksen vastuuhenkilö, koulutussuunnittelija Markku Hietanen koulutusyksiköstä sanoo. Asiakkaat arvostavat yrityskohtaista opastusta Asiakkaat ovat pysyneet tyytyväisinä Tullin tarjoamaan asiakaskonsultointiin. Sen arvosanaksi tuli 3,59 asteikolla 1 5. Tyytyväisimpiä asiakaskonsultointiin olivat huolinta-alan vastaajat, ja heistä tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten osuus oli 60 prosenttia. Tyytyväisimpiä konsultointiin asiakkaat olivat lupien valmisteluvaiheessa (3,83) sekä Tullin asiantuntijoiden toimintaan neuvojina (3,76). Asiakkaat pitivät asiakaskonsultoinnissa tärkeänä yrityskohtaista opastusta sekä toimintansa erityispiirteiden ja tarpeiden huomioon ottamista. Kolmannes kokenut epäyhtenäistä toimintaa Yksi tärkeimmistä Tullin kehittämisalueista on tullitoimipaikkojen toiminnan yhdenmukaisuus. Sitä kartoitettiin nyt kyselyssä ensimmäistä kertaa koko maan kattavasti. Vastaajista 36 prosentilla oli kokemuksia epäyhtenäisistä toimintatavoista. Niitä havaittiin esimerkiksi EDItullauksessa ja tulli-ilmoitusten täyttöohjeissa, vienti-ilmoittamisessa, vähäarvoisten näytteiden ja proformien käsittelyssä ja tarkkuusvaatimuksissa sekä yleisesti ohjeistuksissa. Asiakkailta saadun yksityiskohtaisen palautteen avulla Tullissa jatketaan toiminnan yhtenäistämistä. Odotamme palautettasi Tulli haluaa tarjota asiakkailleen hyvää ja asiakaslähtöistä palvelua. Kehitystyössä tarvitaan asiakkailta säännöllistä palautetta niin toiminnan laadusta kuin tulevaisuuden palvelutarpeista. Eikä palautetta tarvitse pantata seuraavaan kyselytutkimukseen, vaan voit antaa palautetta esimerkiksi asiakasyhteistyöryhmissä, Tullin Internet-sivuilla sekä asiakaspalautelomakkeilla kaikissa tullitoimipaikoissa. Haluamme myös näin Tulliviestin välityksellä kiittää kaikkia tulliselvityksen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneita asiakkaitamme. Palautteenne on meille äärimmäisen arvokasta laadukkaan, yhtenäisen ja asiakkaiden tarpeita vastaavan tulliselvitysprosessin tarjoamiseksi myös tulevaisuudessa, vakuuttaa ulkomaankauppaosaston asiakas- ja luotonhallintayksikön päällikkö Tom Ferm, joka Tullissa vastaa asiakastrategian jalkauttamisesta. Teksti: Tuomas Weiland ja Juha H. Lempiäinen Tullihallitus Asiakas- ja luotonhallintayksikkö 15

16 Venäjän-liikenteen kasvun haaste ja Tullin keinot Viime vuoden loppupuoliskolla Vaalimaan rekkaruuhkat ylittivät usein julkisuuskynnyksen. Ruuhkien huiput osuivat joulunalusviikolle, jolloin rekkanauha ulottui Kotkan sataman portilta Vaalimaalle. Kun aiemmin ruuhkat painottuivat loppuviikkoon, kuukauden loppuun ja tyypillisiin sesonkeihin, kuten vuoden loppuun, tänä vuonna peninkulmien pituisia jonoja on nähty myös keskellä viikkoa. Viitenä viimeksi kuluneena vuonna itärajan ylittävä rekkamäärä on yli kaksinkertaistunut. Tieyhteydet, selvityspisteitten kapasiteetti sekä henkilöja tekniikkaresurssien määrä eivät kuitenkaan ole kehittyneet samassa tahdissa. Kun liikennemäärä on kaksinkertaistunut, ei tullimenettely ole vastaavasti yksinkertaistunut. Tällä hetkellä suppilon suu on Venäjän puolen viranomaisprosessissa, ei yksin Tullin toiminnassa, kuten julkisuudessa asia on usein kuitattu. Suomen puolella nykyinen liikennemäärä olisi selvitettävissä Venäjän puolelle ilman merkittäviä rajaruuhkia, jos autot vain sinne siinä tahdissa mahtuisivat. Rajalla Venäjän puolella toimii seitsemän eri viranomaista ja asiakirjojen käsittelyvaiheita on jopa yli 40. Resurssit, menettelyt, palvelutilat ja väylät ovat auttamattomasti jääneet jälkeen liikenteen kasvun vaatimuksista. Edistystä on tapahtunut ja tapahtuu edelleen, mutta liian hitaasti. Ei vain Suomen ongelma Suomi ei ole asiassa yksin. Vastaavanlaisia ja tunneissa mitaten pidempiäkin ruuhkia on Baltian alueella. Suomen itäraja on edelleen parhaiten toimiva Venäjän raja. Nykyisin arvomääräisesti kolmasosa Venäjän koko tuonnista tulee Suomesta tai Suomen kautta. Liikenteen lieveilmiöt yhtä lailla kuin positiiviset vaikutukset työllisyyteen Suomessa ja tulonmuodostus, jota transitosta syntyy, ovat kiistattomat. Liikenteen sujuvuuden parantaminen on monimuotoinen haaste. Kaikkien asiaan vaikuttavien tahojen tulee nähdä ongelmat ja ratkaisukeinot yhtäläisesti. Ongelma ei ole yksin tulliviranomaisten tai liikenneviranomaisten ratkaistavissa toisaalta ongelmaa ei voida ratkaista ilman kummankin aktiivista panosta. Vaikka kansallisesti toimittaisiin tehokkaasti, sekään ei riitä, elleivät Venäjän viranomaiset toimi määrätietoisesti ja yhtenäisesti asian edistämikseksi. Eikä tässä vielä kaikki. EU päättää tullimenettelyistä kansallisesti emme voi ratkaista tehokkaasti ruuhkaongelmaa, ellei Venäjän ja EU:n välillä ole toimivaa, sujuvaa menettelyä. Nykyään lähes kaikki Venäjälle menevät kuljetukset kuljetetaan TIR- Carnet lla, koska se kuitenkin on yritysten näkökulmasta testatusti toimivin ja näppärin menettely. Aitoa tarvetta TIR- Carnet n käyttöön vain yhden rajan ylityksessä ei pitäisi olla. Tarve kertookin siitä, että normaalit tullimenettelyt rajanylityksessä eivät toimi. Sinänsä tullimenettelyt EU:n puolella toimivat ja varmaan Venäjän puolellakin, mutta kummallakin puolella tullirajaa selvitys tehdään alusta loppuun erillisenä. Siis aikaa ja rahaa palaa täysin turhaan. TIR-Carnet n avaaminen ja päättäminen työllistävät. Menettely ei turvaa oikeellisuutta vaan tarjoaa epärehellisille toimijoille mahdollisuuden naruttaa Tullia erityisesti Venäjän puolella, jossa tuontitulli kannetaan. Suomen tullin sisäiset keinot Suomen tulli ei ole seisonut asiassa tumput suorana, vaan on tehnyt lukuisia toimia ja aloitteita ruuhkatilanteen helpottamiseksi. On myös perusteltua kysyä, mikä tilanne olisi nyt ja lähitulevaisuudessa ilman Suomen tullin aktiivisuutta. Itärajan tullitoimipaikkojen ja Kotkan tullin henkilömääriä on lisätty merkittävästi. Toimipaikkoja ja kaistajärjestelyjä 16

17 on kehitetty liikennemäärien kasvua mukaillen. Toimipaikkojen yhteistyötä ruuhkatilanteiden hallitsemiseksi on lisätty. Kansalliset viranomaistoimet Tulli oli mukana liikenne- ja viestintäministeriön johtamassa Itäliikenteen viranomaistyöryhmässä, joka kokoontui myös aluetasolla. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätökseen perustuva työryhmä laati työstään kattavan julkaisun Toimet rekkaliikenteen sujuvuuden parantamiseksi Suomen ja Venäjän rajalla (LVM 55/2006). Säännönmukaisesti kokoontuu myös VELIVI-niminen liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä tarkastelemaan Venäjän-liikenteen tilannetta ja tarvittavia toimia. Ryhmässä on kaikkien itäliikenteen kannalta keskeisten viranomaisten sekä kuljetuselinkeinon edustus. Viranomaisyhteistyössä Itäisellä tullipiirillä on ratkaiseva asema. Sen erinomaisesta onnistumisesta kertoo selviytyminen viime vuoden lopun ennätysruuhkista. Nämä ja muut viranomaisyhteydet ovat olleet tärkeitä sen varmistamiseksi, että kaikki tahot näkevät ongelmat ja ratkaisukeinot yhtäläisesti ja toimivat yhteisesti saman päämäärän hyväksi. Viranomaisryhmät auttavat myös siinä, että poliittisille päättäjille välittyy mahdollisimman oikea ja yhtenäinen kuva tilanteesta, keinoista ja toimista, joita tehdään tai tarvitaan. Suomen ja Venäjän tullien väliset toimet Jo 1990-luvun puolivälistä alkaen on Suomen ja Venäjän tullien välillä suunniteltu sähköistä tullaustietojen vaihtoa. Nyttemmin menettelystä käytetään nimitystä Vihreä linja. Siinä järjestelmään hyväksytty yritys lähettää sähköisesti Suomen tullin kautta Venäjän tullille sanoman, joka käsittää ne tiedot, joita Venäjän tulli tarvitsee rekan selvittämiseksi raja-asemalta eteenpäin. Hyväksyttyjen yritysten tullausten käsittely Venäjän rajatullissa on nopeaa, koska passitustietoja ei enää tarvitse kirjoittaa Venäjän tullin tietojärjestelmään, vaan tullivirkailija saa tiedot suoraan Tullin tietojärjestelmästä. Menettelyä käyttää vain kolme yritystä, ja sillä kulkee noin 200 kuljetusta kuukaudessa. Halukkaita yrityksiä Vihreään linjaan olisi lukuisia, mutta mm. vastavuoroisuuden puutteen vuoksi Venäjän tulli ei ole hyväksynyt useampia yrityksiä järjestelmään. Vihreä linja on toimiva ja tehokas, oikeellisuuden turvaava järjestelmä, jota ja josta saatuja kokemuksia pyritään tuomaan esille myös EU:n ja Venäjän välisissä kehittämistoimissa. Tullien välisten tapaamisten kestoaihe Suomen ja Venäjän tullien välisissä tapaamisissa rekkaruuhkat ja tarvittavat toimenpiteet ovat olleet kestoaihe. Pääjohtajat päättivät asettaa erityisen ns. palokuntaryhmän kartoittamaan tilannetta ja tarvittavia toimenpiteitä rekkaruuhkan ratkaisemiseksi. Työryhmä sai työnsä päätökseen lokakuussa Ongelmat ja ratkaisukeinot nähtiin samoin kummallakin puolella rajaa. Käytännössä ratkaisevassa asemassa on itärajan tullitoimipaikkojen ja Venäjän rajatullien välinen yhteistyö. Myös Suomen ja Venäjän hallitusten välinen talouskomissio muodostaa foorumin, jossa rajaliikenneongelmat ovat esillä. Rajakysymykset ovat olleet keskeisesti esillä valtiopäämiesten ja pääministerien tapaamisissa. EU:n toimet EU:n tulliyhteistyössä Venäjän rajan rekkaruuhkat ovat nousseet viimeksi kuluneen vuoden aikana yhä vahvemmin esille. Teema oli Suomen tullin prioriteetteja EU-puheenjohtajuuskaudella. Joulukuussa 2006 pidettiin EU:n ja EU:n itäisten rajanaapurimaiden tullikonferenssi, jossa pääteemat olivat tullimenettelyt, niiden sujuvuuden edistäminen ja rikostorjunta. Keskeiksi keinoksi kummallakin alueella nähtiin tullitietojen sähköinen siirto rajan yli. Se nopeuttaa liikennettä ja vähentää väärinkäytösmahdollisuuksia. Seminaari vauhditti merkittävästi EU:n ja Venäjän välisen rajan toimivuuteen liittyvien kysymysten yhteistä käsittelyä. Tulliasiantuntijoiden ryhmä EU aloitti kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen perusteella Venäjän tullin kanssa neuvottelut, joissa päätettiin asettaa tulliasiantuntijoiden ryhmä Venäjän, EU:n komission sekä vapaaehtoisten jäsenmaiden kesken. Asiantuntijaryhmän tehtävänä oli käsitellä rajanylitykseen liittyviä kysymyksiä. Työryhmä keskittyy kolmeen asiakokonaisuuteen: 1) Venäjän sisäiset uudistukset ja toimenpiteet 2) elektronista tiedonsiirtoa koskeva pilottiprojekti ja 3) infrastruktuurin parantaminen. Työryhmä on pitänyt kolme kokousta. Pilottiprojekti elektronisesta tiedonsiirrosta Elektronista tiedonsiirtoa koskevassa pilottiprojektissa ollaan päätymässä konseptiin, jonka mukaan pilottiin osallistuvat maat välittävät tiedon komissioon sähköisesti yhteisesti sovittujen parametrien mukaisesti valituista riskikuljetuksista, siltä osin kuin tietoa on käytettävissä. Komissio välittää tiedot edelleen Venäjän tullille. Tavoiteaikataulu on, että pilotointi voisi alkaa ensi vuoden syksyllä. Järjestelyssä on vielä lukuisia avoimia, neuvottelua ja valmistelua vaativia yksityiskohtia. Rohkaisevaa on, että sähköisessä tiedonvälityksessä edistytään, vaikkakin hitain askelin. Mutta eihän Roomaakaan päivässä rakennettu. Teksti: Jarkko Saksa Tullihallitus Ulkomaankauppaosasto Kun liikennemäärä on kaksinkertaistunut, ei tullimenettely ole vastaavasti yksinkertaistunut. 17

18 etullilla ei vielä yhtenäisiin toimintatapoihin etulli-ohjelman yksi tavoite on, että EU:n tullihallinnot toimivat kuin yksi yhtenäinen hallinto. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tietojenvaihto toimii samoilla periaatteilla minkä tahansa jäsenvaltion toimijoiden ja tulliviranomaisten välillä ja viranomaisten kesken ja että käytössä on yhteisiä menettelysääntöjä, rajapintoja ja tietovaatimuksia. Maailmanlaajuisesti toimivat yritykset ovat valittaneet, etteivät ne voi kommunikoida samalla ohjelmistolla kaikkien EU-jäsenmaiden kanssa. Syyksi on yleensä esitetty eri maiden erilaiset tietovaatimukset. Eri maiden tulliviranomaisten erilaiset toimintaprosessit eivät näy yrityksille. Toisistaan hiukan poikkeavat toimintatavat vaikuttavat kuitenkin aikatauluihin ja tavaran liikkumiseen. Yhtenäisasiakirjan eli ns. SAD-lomakkeen käyttöönotto pakotti jo luvulla harmonoimaan ilmoitusten keskeiset tietosisällöt. Merkittävin tietovaatimusten ero liittyy siihen, miten kansalliset prosessit on järjestetty. Vaikka sanomien tietosisällöt olisivat täysin identtiset, se ei vielä merkitse sitä, että yritys voisi asioida yhdellä ja samalla ohjelmistolla kaikkien jäsenmaiden Tulleihin. Todelliset erot ovat siinä, miten tiedot teknisesti lähetetään Tullille, miten ilmoittajan ja Tullin välinen tietoliikenneyhteys ja vuorovaikutus toimivat ja millaista kirjekuorta ilmoitussanomassa käytetään. Suomessa on käytössä EDIFACTiin perustuvat sanomat, monissa muissa maissa on siirrytty sanomissa XML:n käyttöön. Tapa ja tietosisältö, jolla vahvistetut verot ja maksut annetaan tiedoksi velalliselle, on täysin harmonoimatta. etulli-ohjelmassa sovitut yhtenäistämisen vaatimat sovellusmuutokset ovat niin suuria, että ylimenokaudesta tulee erittäin pitkä. Aivan äskettäin tullausovelluksiaan ovat uudistaneet tai uudistamassa useat jäsenmaat, kuten Belgia, Englanti, Itävalta, Irlanti, Suomi ja Viro sekä monet muut uusimmat EU:n jäsenmaat. Jotta erilaisuuksilta olisi vältytty edes osassa sähköistä asiointia, harmonointi- ja standardointityö olisi voitu aloittaa ilman rajoitteita samalla, kun ryhdyttiin mallintamaan ennakkoilmoituskäytäntöä. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että yhteiset tietomäärittelyt tulevat kattamaan ainoastaan eri maiden Tullien välisen yhteydenpidon ja luettelon vaadittavista tiedoista. Moni jäsenmaa on nyt tuottamassa kokonaan uutta sovellusta, jolla valvotaan tullaamattoman tavaran saapumista jäsenmaan alueelle. Erilaisuuksia ei pystytä peittämään yhteisellä yhteyspisteellä eikä teleoperaattorin lisäarvopalveluilla, vaan yritysten on edelleen perehdyttävä kunkin jäsenmaan omiin määrityksiin ja ohjelmoitava sovelluksensa keskustelemaan kunkin jäsenmaan kanssa joko itse tai edustajansa avustuksella. Paljon puhuttu keskittäminenkään ei ratkaise edellä kuvattuja ongelmia. Aluksen saapumiseen satamaan ja lentokentälle ja lähtöön liittyy niin monia ilmoitusvelvollisuuksia ja yhteydenottoja, ettei niitä voi kuvitella hoidettavan toisen jäsenmaan Tullin kautta. Nähtäväksi jää, miten etulli-ohjelmaan sisältyvän varsinaisen tullausvaiheen keskittäminen etenee. Tällä hetkellä asia on ajoitettu vuoteen Teksti: Kari Suvila Tullihallitus Eri EU-maiden kansalliset prosessit eivät ole kuin kaksi marjaa. Valtuutettu taloudellinen toimija (AEO, Authorised Economic Operator) on status, jonka haltija hyötyy tullivalvontaan liittyvien tarkastusten helpotuksista, nopeutetusta yksinkertaistettujen tullimenettelyjen myöntämisprosessista tai molemmista. Se on määritelty WCO:n ns. normikehyksessä SA- FEssa (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade), jonka tavoitteena on maailmankaupan edistäminen ja turvaaminen. Maailman tullijärjestön 171 jäsenvaltiosta suurin osa on ilmoittanut aikovansa soveltaa standardeja käytännössä. EU:n tullikoodeksin turvallisuuslisäyksen soveltamisasetuksen mukaisesti jäsenvaltioiden täytyy olla valmiita aloittamaan hakemusten käsittely tammikuussa Yhdessä EU:n jäsenvaltiossa myönnetty AEO-status tunnustetaan myös muissa jäsenvaltioissa. C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) on Yhdysvaltain tullin ja rajavartiolaitoksen turvallisuusohjelma. C-TPAT perustuu yritysten vapaaehtoiseen yhteistyöhön viranomaisen kanssa toimitusketjujen turvallisuuden lisäämiseksi. Se sai alkunsa syyskuun 2001 tapahtumista ja lanseerattiin lokakuussa Yli yritystä on tähän mennessä jättänyt hakemuksen ohjelmaan, ja mukaan on hyväksytty jo yritystä: tuojia, huolintaliikkeitä, kuljetusliikkeitä, satamaoperaattoreita ja ulkomaisia valmistajia. C-TPAT keskittyy turvallisuuteen, mutta AEO yhdistää siihen myös tullauksen yksinkertaistettujen menettelyjen käytön. C-TPAT kattaa vain tuonnin Yhdysvaltoihin, eikä statusta myönnetä yrityksille, jotka vain vievät tavaraa Yhdysvalloista. EU:n AEO-status koskee sekä tuontia että vientiä. 18

19 Tavoitteena AEO-ohjelmien vastavuoroinen hyväksyminen Tulliasiakkaana kohtaat nykyään monta uutta termiä. Ainakin Yhdysvaltoihin vientikauppaa käyvien yritysten on syytä tutustua AEO- ja C-TPAT-ohjelmiin, jotka molemmat liittyvät turvallisuuteen. Tulliviestin vertailulla pystyt myös arvioimaan ohjelmien välisiä eroja. C-TPAT lisää dokumentointitarvetta C-TPAT kannustaa yrityksiä kuvaamaan logistiikkaprosesseihin liittyviä eri toimintojaan monipuolisemmin ja tarkemmin kuin AEO-ohjelma. Suuryrityksillä dokumentaatio on yleensä jo olemassa sisäisten liiketoiminnan kehitysohjelmien ja käyttöönotettujen standardien, kuten ISO:n, perusteella. Pienet ja keskisuuret yritykset saattavat kavahtaa vaaditun suuruista dokumentointitarvetta. Euroopan AEO-ohjelma sen sijaan soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Sisällöissä ja vaatimuskäytännöissä eroja C-TPAT on kolmetasoinen järjestelmä. Ensimmäisen tason yritysten turvallisuusprofiilit tutkii ja hyväksyy turvallisuusasiantuntija. Seuraavalle tasolle pääsyn ehtona on, ettei näiltä yrityksiltä löydy tullirikkomuksia. Tässä vaiheessa viranomaiset käyvät myös tarkastamassa yrityksen toimipisteitä. Kolmannella tasolla toimivat yritykset ovat esittäneet toiminnassaan monia turvallisuutta parantavia tekijöitä, ehkä jopa luoneet parhaimpia turvallisuuskäytäntöjä tietylle toimijaryhmälle. Eri tasoilla toimivien yritysten etujen taso poikkeaa toisistaan. Aina eduissa on kyse tarkastukseen liittyvistä helpotuksista ja tavaranliikkumisen sujuvuuden parantamisesta, kuten omista kaistoista ja linjoista maahantuonnissa C-TPAT-toimijoille. Lisäksi vuosittain järjestettävät turvallisuusseminaarit ovat avoinna vain ohjelmaan osallistuville toimijoille. Euroopassa AEO-todistustyyppi sanelee siitä yritykselle koituvat edut. Eri tasoja ei ole, mutta vaatimukset vaihtelevat haetun todistustyypin mukaan. Tullimenettelyt-todistuksen ainoa etu on nopeutettu yksinkertaistettujen tullimenettelyjen myöntämisprosessi. Vaarattomuus ja turvallisuus -todistuksen yhteydessä hakija saa hyödykseen tarkastuksiin liittyvät helpotukset. Jos hakija hakee molempia todistuksia samaan aikaan, hän saa samojen vaarattomuusja turvallisuus -todistuksen vaatimusten täyttämisellä myös tullimenettelyt-todistuksen käyttöönsä. EU:ssa kaikissa haettavissa todistustyypeissä AEO-statuksen myöntämisen ehtona ovat tarkastukset ja yrityskäynnit. Yritys vastaa koko ketjustaan Molemmissa ohjelmissa toimitusketjua valvotaan ja varmistetaan kontin täyttöhetkestä aina sen purkamiseen lopullisessa määräpaikassa saakka. Tietoa vaaditaan jopa niistä toimitusketjun osapuolista, jotka sijaitsevat kolmansissa maissa. EU:n viranomaiset eivät suorita tarkastuskäyntejä Euroopan ulkopuolella, mutta yhdysvaltalaiset kyllä tarkastavat. EU näet edellyttää, että tuojat itse hoita- vat turvajärjestelynsä vaadittavalle tasolle myös, kun kyse on Euroopan ulkopuolisista tavarantoimittajista. Milloin ohjelmien vastavuoroinen hyväksyntä EU:n ja Yhdysvaltojen tulliyhteistyö sai vauhtia EU:n ja USA:n johtajien huhtikuisesta huipputapaamisesta, jossa sovittiin taloudellisen integraation tiivistämisestä. On tärkeää, että USA mahdollisimman nopeasti voisi vastavuoroisesti hyväksyä EU:n AEO-ohjelman. Neuvottelujen lopputulos tulee vaikuttamaan myös muiden maiden kanssa käytäviin AEO-neuvotteluihin. Tuloksia joudutaan vielä odottamaan, sillä ohjelmien monet eroavaisuudet ja eri kohtien vastaavuudet pitää ratkaista. Ennen merkittävää ja laajaa vastavuoroista hyväksyntää taloudelliset toimijat eivät saa kaikkea irti AEO-ohjelman hyödyistä. Se vaikuttaa loppujen lopuksi myös koko AEO-statuksen haluttavuuteen. Parhaimmillaan AEO-status tarjoaa turvallisille toimijoille tavaran nopean ja esteettömän kulun maanosasta toiseen, kun tullimuodollisuudet ja -tarkastukset on minimoitu. Viranomaiset puolestaan voivat keskittää voimansa riskialttiiden toimijoiden ja tavaroiden valvontaan. Teksti: Mikko Kotiranta Tullihallitus Asiakas- ja luotonhallintayksikkö 19

20 Tullin uusi vientijärjestelmä otettiin käyttöön Tullin uuden vientijärjestelmän, ELEXin, ensimmäinen vaihe on nyt käytössä. Se aloitti sanomaliikenteen Suomen ja muiden EU-maiden välillä. Export Control Systemin (ECS) ykkösvaiheen käyttöönoton takarajana oli heinäkuun alku. ECS on käytössä, kun tavaraa viedään toisen yhteisömaan kautta EU:n ulkopuolelle siten, että lainmukaiset vientipaikat ja poistumispaikat sijaitsevat kahdessa eri jäsenvaltiossa. Tavaran poistuminen yhteisön alueelta varmennetaan sanomalla, joka korvaa vanhanaikaisen paperiin perustuvan menettelyn. Sanomat suihkivat Ensimmäiset sanomat lähetettiin ja vastaanotettiin Suomen tullissa 25. kesäkuuta. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana on uudessa järjestelmässä käsitelty jo yli viiden tuhannen taloudellisen toimijan vientitietoja. Mukaan lasketaan sekä Suomessa aloitetut ECS-tullaukset että päätetyt muiden EU-maiden ECS-tullaukset. Alku on EU:n komission mukaan sujunut yleisesti ottaen hyvin. Käyttöönotto ruuhkautui kesällä, joten useimmissa jä- senvaltioissa kokemuksia on vasta lyhyeltä ajalta. Tällä hetkellä jäsenvaltiot pyrkivät stabilisoimaan järjestelmänsä teknisesti, jotta loputkin ECS:n ongelmakohdat saadaan poistettua mahdollisimman nopeasti. Täysin sähköistä viimeistään 2009 Uuden vientijärjestelmän ensimmäisessä vaiheessa vientipaikan tulli joutuu tallentamaan käsin ECS-viennit vientimenettelyn aloittamisvaiheessa. Viejä saa vientipaikan tullilta poistumiskuittauksen, joka on tulli-ilmoitukseen tehty poistumisen vahvistusmerkintä, silloin kun poistumisen vahvistussanoma on saapunut poistumistoimipaikasta. Sähköinen ilmoittaminen (XML-sanomat) viejän ja Suomen tullin välillä alkaa näillä näkymin vuoden 2008 loppupuolella. Kyseessä on ELEXin toinen vaihe, jossa vientimenettelyyn asettaminen tapahtuu sanomalla. Viejän kannalta tärkeä uudistus on myös se, että vientipaikan tulli toimittaa poistumistoimipaikalta saamansa poistumisen vahvistuksen viejälle sanomamuodossa. Myös web-ilmoittaminen tulee myöhemmin mahdolliseksi. EU:n komission laatiman aikataulun mukaan ECS:n seuraava vaihe on ajoitettu heinäkuuhun 2009, jolloin kaiken yhteydenpidon taloudellisten toimijoiden kanssa tulee tapahtua sähköisesti. Ilmoitussanomiin sisältyvät silloin myös riskinanalyysin tarvitsemat turvallisuustiedot. Haasteita riittää Menettelyllisesti suurimpia haasteita ovat olleet muun muassa oikean poistumistoimipaikan ilmoittaminen tulli-ilmoituksella, vientimenettelyn päättäminen passitukseen, ns. yhden kuljetussopimuksen sääntö sekä yhtenä tullauksena ilmoitetun tavaran poistuminen osaerinä yhteisön alueelta. Myös tavaran mukana kulkeva viennin saateasiakirja (EAD, Export Accompanying Document) vaatii totuttelua. ECS:n ensimmäisen vaiheen aloitukseen voidaan olla tyytyväisiä. Taloudellisille toimijoille uudistukset tulevat näkymään toden teolla vasta myöhemmin. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa ulkomaankaupan sujuvuus. Teksti: Upi Talsi Tullihallitus Ulkomaankauppaosasto 20

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

AEO. Authorised Economic Operator. Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus. AEO-toimijapäivä 3.9.2014 1

AEO. Authorised Economic Operator. Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus. AEO-toimijapäivä 3.9.2014 1 T AEO Authorised Economic Operator Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus AEO-toimijapäivä 1 1) AEO-ohjelmien vertailu teoriassa TUNNUSTAMISEN VAIHEET - hakemus-, arviointiprosessi, kriteerit ja edut

Lisätiedot

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 3.9.2014 Lupakeskus / Kapanen 1 AEO ja uusi tullikoodeksi ja soveltamissäädökset 31.12.2020 30.10.2013 Union tullikoodeksi voimaan. Valtuutussäännöksiä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen

Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen 2012 Erik Dannbäck erik.dannback@tulli.fi Tullivalvontapäällikkö Valvontaosasto Tullivalvonta ja tekniikka 2 Esityksen sisältö Missio Valvonnan ydintehtävät

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET 3178 N:o 1193 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM OIK-33 Sorsa Katriina VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM OIK-33 Sorsa Katriina VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2007-02313 OIK-33 Sorsa Katriina 28.09.2007 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/OSA; vastavuoroisuus viisumivapausjärjestelyissä Yhdysvaltojen sähköinen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. lokakuuta 2014 (OR. en) 13525/14 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12707/4/14 REV 4 Asia: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM TUO-30 Yrjölä Heikki(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM TUO-30 Yrjölä Heikki(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2014-00963 TUO-30 Yrjölä Heikki(UM) 25.07.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Asia Kaksikäyttötuotteiden vientiä koskeva Euroopan unionin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Ajankohtaista Tullista 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Tulli-ilmoitusten määrät 2011 Ilmoituslaji Kappalemäärä Sähköisten osuus % (suluissa 2010) Ilmoituskanavan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Waismaa Marjo Eduskunta] Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Waismaa Marjo Eduskunta] Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM2009-00202 PO Waismaa Marjo 20.05.2009 Eduskunta] Suuri valiokunta Viite Asia Luonnos Europolin ja Ukrainan yhteistyötä koskevaksi strategiseksi sopimukseksi U/E-tunnus:

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

AEO Workshop Senec, Slovakia Sari Lempiäinen

AEO Workshop Senec, Slovakia Sari Lempiäinen AEO Workshop Senec, Slovakia 29.11.-1.12.2016 Sari Lempiäinen Osallistujat 155 osallistujaa Unionin tullihallinnoista Unionin AO-toimijoita Komissiosta Joitakin unionissa toimivia järjestöjä WCO Edustajat

Lisätiedot

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta OMA YRITYS 19.-20.3.2014 TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta Kirsi Azaize Tulliylitarkastaja Tulli 4.4.2014 Tullin koulutus 1 Tullin tehtävät turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 1.12.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0229 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. joulukuuta 2016 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (28.05) (OR. en) 10141/09 ENFOPOL 143 TELECOM 116 COMIX 421

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (28.05) (OR. en) 10141/09 ENFOPOL 143 TELECOM 116 COMIX 421 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (28.05) (OR. en) 10141/09 ENFOPOL 143 TELECOM 116 COMIX 421 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Kumpuvaara Outi(TEM)

Kumpuvaara Outi(TEM) Työ ja elinkeinoministeriö EKIRJE TEM201100696 Kumpuvaara Outi(TEM) 20.12.2011 Suuri valiokunta Viite Asia Komission valtuuttaminen aloittamaan neuvottelut Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0067(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0067(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0067(NLE) 4.4.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä informaatioteknologiatuotteiden kaupan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Mikä muuttuu tulliselvityksessä ? Verkkoseminaari UTK UTU Asiakasprojekti

Mikä muuttuu tulliselvityksessä ? Verkkoseminaari UTK UTU Asiakasprojekti Mikä muuttuu tulliselvityksessä 2017-2020? Verkkoseminaari 17.5.2017 UTK UTU Asiakasprojekti Uudistettu unionin tullikoodeksi, UTK Tavoitteet: SSS: Simplicity, Service, Speed Lainsäädännön muutoksia tullimenettelyihin,

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Antti Ruhanen Puheenjohtaja Autotuojat ry 25.6.2015 1 Autotuojat ry Perustettu 1925, nykyinen nimi vuodesta 1955 Edustaa käytännössä 100 % Suomen

Lisätiedot

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 EU ja verotus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 Yleistä EU-veropolitiikan voi jakaa kahteen osaan: Välitön: kunkin jäsenmaan yksinomaisessa toimivallassa Välillinen: vaikuttaa tavaroiden,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa 12.8.2004 06:01 Logistiikan yhteiset tietojärjestelmät ovat kehittyneet, mutta alalla kärsitään edelleen standardien kirjavuudesta. Logistiset tarpeet eri yrityksissä

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012

Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012 Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012 Tullin koulutus riitta.paalanen@.fi 1 Tässä tilaisuudessa: Kerrotaan Tullin koulutustarjonnasta yrityksille ja muille sidosryhmille,

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen eidastilannekatsaus

Sähköisen tunnistamisen eidastilannekatsaus Sähköisen tunnistamisen eidastilannekatsaus 3.10.2017 @kimmomakinen JulkICT -osasto eidas Sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla Euroopan

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Asia Komission julkinen kuuleminen alusten ilmoitusmuodollisuuksia koskevan EU:n sääntelyn toimivuudesta

Asia Komission julkinen kuuleminen alusten ilmoitusmuodollisuuksia koskevan EU:n sääntelyn toimivuudesta Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201700349 TIO Saari Kari 27.10.2017 JULKINEN Asia Komission julkinen kuuleminen alusten ilmoitusmuodollisuuksia koskevan EU:n sääntelyn toimivuudesta Kokous

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ennätyskorkea lähes 225 miljoonaa euroa

Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ennätyskorkea lähes 225 miljoonaa euroa Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 16.3.2017 Julkaisuvapaa klo 17.3.2017 klo 12 Valvonnan tilastojulkaisu 2016 - liitteet Kuvio 1. Tullirikostorjunnan vaikuttavuus 2012-2016 Tullirikostorjunnan

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 24.11.2016 A8-0329/2016/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU)

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Suomen tarpeet ja rajoitukset. Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri

Suomen tarpeet ja rajoitukset. Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri Suomen tarpeet ja rajoitukset Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri 1 Valtiotalouden säästötavoitteiden ja Tullin henkilöstöön kohdistuvien vähennysvelvoitteiden johdosta joudumme supistamaan Kotkan tullin

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Sisäministeriö E-KIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta

Sisäministeriö E-KIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta Sisäministeriö EKIRJE SM201400289 PO Taavila Hannele 14.07.2014 Suuri valiokunta Asia Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: EU:n sisäisen turvallisuuden strategian 2010 2014 viimeinen

Lisätiedot

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola emcs@tulli.fi Valmisteverolain uudistus EMCS EMCS -hankkeen pohjana on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 16. kesäkuuta 2003 antama päätös N:o 1152/2003/EY,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje AREX asiakasohje 7 Varamenettelyohje saapuva liikenne www.tulli.fi 27.3.2013 EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje 1 Soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan EU:hun saapuvasta tavarasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Leppo Johannes(VNK)

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Leppo Johannes(VNK) Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS2016-00445 VNEUS Leppo Johannes(VNK) 20.07.2016 Viite Asia Epävirallinen eurooppaministerikokous 24.-25.7.2016 EU-puheenjohtajamaa Slovakia järjestää epävirallisen eurooppaministerikokouksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot