Markus Konttinen / Lopputyönäyttely 2011 ajatuksia / Alustus TML, taiteilijuus ja uustaiteilijuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markus Konttinen / Lopputyönäyttely 2011 ajatuksia / Alustus TML, taiteilijuus ja uustaiteilijuus"

Transkriptio

1 Markus Konttinen / Lopputyönäyttely 2011 ajatuksia / Alustus TML, taiteilijuus ja uustaiteilijuus KOHTAAMINEN TAITEILIJAN JA VÄLINEEN VÄLILLÄ JA KOHTAAMINEN OPPILAAN JA OPETTAJAN VÄLILLÄ Downshifting, leppoistelu, innovaatio, tulosvaroitus, luovatalous, hyvinvointia kulttuurista, flow, markkina-arvo. Olen sosialisti, anarkisti, individuaali, kollektivisti, individualisti, kommunisti, aristokraatti, demokraatti. Sanat ensimmäiseen lauseeseen on poimittu tämän päivän terminologiasta, joka tulee vastaan avattaessa sivu päivän lehdestä sitten talous -, auto - tai kulttuurisivuilta. Toinen lause on Kuvataideakatemian Kuva Kiertää näyttelyn toistaiseksi viimeisen osan otsikko. Näyttely järjestettiin Jyväskylän taidemuseossa vuoden 2011 keväällä. Näyttely esittelee Kuvataideakatemiasta valmistuneiden opiskelijoiden uusia teoksia osana omanlaistaan, myös yhteisöllistä, prosessia. Näyttelyn kutsuttuina agitaattoreina ja kuraattoreina toimivat Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta -Kalleinen Yhteiskunnan suhde taiteeseen on muuttunut strategisesti uudenlaiseksi. Sekoittamalla käsitteitä ja sisältöjä pystytään riisumaan ja manipuloimaan mitä tahansa elämän alueita, myös taiteen sisältöjä. Vastakkain asettelun aika on todellakin ohi ja se on täällä ja tässä juuri nyt. Post modernin myötä pirstaloitunut muoto ja käsite on siirtynyt jokaisen oikeuteen määritellä suhteensa kulttuuriin nimenomaan sen kuluttajana ja mahdollisena veronmaksajana. Näyttelyn ja kulttuurisen toimijan arvo mitataan säännöllisesti yleisömäärien ja toiminnan yleishyödyllisyyden kautta. Mittareina tässä kontekstissa toimivat vääjäämättä medianäkyvyys, taloudellinen tulos, brändin vaikuttavuus ja liike-elämän kiinnostus tuotoksen käytettävyyteen. Ollakseen menestyjä pitäisi toimijan omata nuo ominaisuudet. Tämän strategian ytimessä on siis tarve sekoittaa auvoisesti luovaan toimintaan liittyvä terminologia järkähtämättömiin mittareihin mitata tulosta. Alustuksen alussa esitettyyn toiseen lauseeseen liittyvä terminologia lainaa tutkivan journalismin pioneerin Henry Demard Loydin ( ) määritelmää itsestään poliittisena toimijana. Tämä ajatus yksilöstä joka pystyy ajattelemaan ja analysoimaan suhdettaan ympäristöönsä myös itse ironisesti tuntuu varsin vastakkaiselta ajatukselle kaikkia palveluita ja mahdollisuuksia sujuvasti hyödyntävästä luovasta ja tavoitteellisesta persoonasta. Kyky elää läpi kokemuksen ja jäsentää kokemus lähtevät intentiosta, joka voi antautua myös kaaokselle. Suhteellisuus peilautuu yllättävästi, kuten myös sattuma, sen voi huomata ja sitä voi myös johdatella. Nämä identiteettiin liittyvät peruskysymykset ovat niitä työkaluja joita taiteilijan ja välineen välineen välinen keskustelu nostaa esiin. Mitä taiteilija lähestyy kun hän antautuu ajatukselle että taide ei aina pyri aktiivisesti muuttamaan maailmaa tai pyri heijastelemaan todellisuutta politiikan ja filosofian tapaan? Taide voi edustaa

2 myös luhistumista ja vetäytymistä itsessään. Onko mitään muuta elämänaluetta joka suvaitsisi luontevasti painovoimattomuuden ja ylipainoisuuden samaan kuvaan? Taiteilija lähestyy mielestäni itseään iloitessaan kohtaamisista tuntemattoman ja hämmentävän kanssa. Maalaus, kuvanveisto ja mediataide ovat sanoja kuten ovat myös ekspressionismi, aktivismi tai naivismi. Nämä sanat kertovat määritelmistä ja kuvailevat. Teos ja tekijä synnyttävät toisensa. Mitä tapahtuu kun teen taidetta? Mitä tapahtuu kun katson, kuuntelen ja haistelen taidetta? Ranskalainen elokuvaohjaaja Robert Bresson jäsentää ja luo elokuvassaan KUOLEMAAN TUOMITTU ON KARANNUT omanlaisensa, tarkan ja pohditun, kuvan taiteilijan prosessista ja myös kohtaamisesta välineen ja tekijän välillä. Tämä näkymä on sekä käsitteellinen että konkreettinen. Jo elokuvan nimi KUOLEMAAN TUOMITTU ON KARANNUT sisältää tuon taiteen tekemiseen liittyvän vakavuuden ja huumorin sekä toiminnan että kohtalon vuoropuhelun. Elokuva rakentuu toisen maailmana sodan aikana saksalaisten kiinniottaman partisaanin eleettömästä hahmosta. Henkilön alistuminen kohtalolle alkaa saada uusia piirteitä vapauden mahdollisuuden myötä. Kyseinen elokuva poikkeaa vankiladraama elokuvista päähenkilön intention kautta. Päähenkilön motiivi pakenemiseen ei ole kosto kuten Monte Criston kreivissä tai loputon sitkeys ja toivo kuten vaikka Papillonissa. Bressonin elokuva ikään kuin katsoo ja projisoi keskeisen vangin fyysisen ympäristön ja mentaalisen tilan kokonaisuudeksi, joka jäsentyy nimenomaan toiminnan aktiivisuuden ja kohdistumisen kautta. Tämä toiminta on hyvin luovaa ja myös elokuvallisesti selkeän artikuloitua. Vapaus on keskeinen päämäärä, joka kohdataan joka päivä ahtaassa sellissä mielikuvituksen konkretisoitumisen kautta, eli elokuvaohjaajalle tai elokuvan näyttelijöille vapaus ei edusta kaukaista illusiota edes kuoleman sellissä vaan hetkeen ja tilaan liittyviä näkökulmia ja valintoja. Kuolemaan tuomittu rakentaa sänkynsä pohjassa olevasta ristikosta köyden purkamalla ristikon ja irroittamalla siitä riittävän määrän rautalankaa omaan tarkoitukseensa, lopuista hän rakentaa sängyn pohjan uudelleen. Rautalanka kierretään yhteen lakanasta irroitettujen suikaleiden kanssa. Koukut rautalangan päähän hän rakentaa seinää muuratun lyhdyn raameista. Toiminnan kuvaus on hyvin yksinkertaista ja selkeää. Ideat syntyvät sattumanvaraisista kohtaamisista vankilan ruokalassa tai pesuhuoneessa. Elämä on päivän mittaan äärimmäisen rutinoitunutta ja toisaalta hyvin oivaltavaa. Saatuaan vihdoin päivittäisen ruoka-annoksensa mukana lusikan, jonka varsi on riittävän vahva pystyy vanki irroittamaan ovestaan osan kerrallaan ja kiinnittämään ne takaisin illan tullen. Oven rakenne paljastuu vähitellen ja ongelman ratkaisu sisältää yksityiskohtia jotka ovat selkeästi jäsenneltyjä ja tilallisesti hyvin intensiivisiä. Jokainen ääni, tila ja ele on havainnoitu suhteessa kokonaisuuteen ja kokonaisuuden tehtävä ei ole palkita katsojaa uusilla shokkiefekteillä tai paha saa palkkansa tarinoinnilla.

3 Kokonaisuus rakentuu tämän hetkeen liittyvän vapauden ympärille, joka itse asiassa poistaa elokuvan lopusta kysymyksen mitä henkilöille tapahtuu sen jälkeen kun he ovat toverinsa kanssa ylittäneet viimeisen muurin matkalla vapauteen lainausmerkeissä. Välineen materiaalisuudesta tai immateriaalisuudesta huolimatta kaikki valinnat taiteellisessa prosessissa ovat konkreettisia ja tämä on taiteilijan erityinen vapaus. Opettajan ja oppilaan kohdatessa on kyseessä myöskin kolmiodraama kuten taiteilijan ja välineen välillä akselilla tekijä, väline ja ilmaisu. Opettaja ja oppilas muodostavat kolmion, jonka kolmas sivu on teos tai aihe. Tähän kysymykseen ja kohtaamiseen opettajan ja oppilaan välillä kiteytyy myös taidekoulutuksen ydin. Olen sitä mieltä että taidekoulutus on turhaa jos tilallinen avaruus ja vaihtoehtoiset mallit näiden kohtaamisten ympäriltä pyritään yhdenmukaistamaan vaikka muodostamalla taloudellisesti tarkoitushakuisia hybridejä ns. Innovatioiden tuottamiseksi. Kuten Bressonin nimettömän vangin kohdalla on myöskin opettajan ja oppilaan kohtaamisen kohdalla mielekästä tunnistaa ne välineet, joilla toimitaan lähtökohtaisesti. Taiteilija voi todellakin, niin ajattelen, tehdä konkreettisia valintoja valitsemassaan tilassa ja ajassa. Opettajan ja oppilaan kolmion kolmas sivu, teos, toimii tilanteen auktoriteettina tavalla joka johdattaa tilanteisiin ja kommentteihin, jotka ovat itsenäisten tekojen äärellä. Keskustelu opettajan ja oppilaan välillä on tietenkin lähtökohtaisesti luottamusta assosiaatioon ja toisaalta yhteinen ajatus jaettavuuteen. Erityisen kiinnostavia ovat yleensä keskustelut eri välinettä edustavien tekijöiden välillä. Edelliseen liittyy lähestymisen erityinen hienovaraisuus, joka paljastaa vähitellen piirteitä, jotka eivät todellakaan ole heti havaittavissa. Nämä piirteet hahmottuvat erityisesti suhteessa omaan tilaan ja aikaan. Havaitsemisen jakaminen on erityinen kommunikaatio, jonka luokse ei ole vapaan taiteen puolella veden pitävää metodia. Yhdysvaltalaisen jazzmuusikon Ornette Colemanin kvartetin uraauurtava äänitys vuodelta 1960, A COLLECTIVE IMPROVISATION on yksi loistava esimerkki kommunikaatiosta jaetun havainnon kautta. Myös pedgogisena muotona oivaltava itseilmaisun suhteesta suvaitsevaisuuteen. Kuvataideakatemian lopputyönäyttely 2011 sisältää prosesseja laidasta laitaan maalauksesta pääsykoevalmennukseen ja realistiseen hääseremoniaan ja sen dokumentointiin. Kaikkiin näihin projekteihin tulisi suhtautua pedagogisesti oppimistilanteena, joka on vailla moraliteetteja, ellei moraali ole myös yksi projektin tutkimusaihe. Tämä vaatii erityistä joustavuutta, joka tavalla tai toisella on myös taidekoulutuksen ydin, eli ns. Kaaoksen sietokyky, joka tänä päivänä on harvinaista herkkua yliopistokentässä. Tämä edellyttää myös henkilökunnalta sietokykyä jota toisinaan ei ole. Uuden yliopistolain myötä on yliopistollista koulutusta pyritty tehostamaan erityisesti prosessien luistavuuden ja organisaation tehokkuuden näkökulmasta. Verrannollisuus yrityselämän lainalaisuuksiin on silmiinpistävää ja painostavaa. Viisasten kiveä ei kuitenkaan ole olemassa konsulttipalveluissa eikä johtajakoulutuksessa vaan se löytyy opettajan ja oppilaan kohtaamisesta.

4 Minkälaista sektorointia tai määrittelyä edustaa sitten jako taiteilijan ja uustaiteilijan välillä? On varsin oireellista että julkinen sana haluaa julkisesti määritellä jo etukäteen kiinnostuksensa kohteet, ja vallankäyttönsä areenat, ovat ne sitten viihteen ylevöittämisen tai instituutiokritiikin puolella. Kyseessähän on paljolti hysteerisesti aikaan sidottu muoto pyydystää enemmän ja alttimpia yleisöjä. Keskustelun taiteen sisällä ei pitäisi luoda joko tai malleja, eikä myöskään ennalta määritelmiä vaihtoehdoista selvitä tai ei selvitä tässäkin maailmassa. Taiteen tekemisen sisäiset lähtökohdat ovat joka tapauksessa vahvat tai sitten on kysymys jostain muusta puuhailusta. Siis määritelmistä ja nimeämisestä : Esiintyikö uustaiteilija ensimmäistä kertaa mahdollisesti jo renessanssin aikana omnipotenteissa persoonissa, jotka pystyivät yhdistämään tieteen ja taiteen kuten Leonardo da Vinci? Minusta on triviaali kysymys miksi taiteilijuutta nimitetään mutta kiinnostavaa on mihin taiteilija itsensä asettaa ja identifioi. Taiteilijan kannalta on varmasti kiinnostavaa avata uusia kytkentöjä ja muotoja vaikka tieteen suuntaan, kuten esimerkiksi Terike Haapoja on omassa työskentelyssään tehnyt. Toinen kysymys on miten paljon taiteilijat itse haluavat identifioitua käsitteisiin joita mielellään synnytetään uusien avausten ympärille. Bio taide on mahdollisesti käypäinen määritelmä mutta toimiminen biologian ja taiteen rajapinnalla on käsittääkseni jo sinänsä kiinnostavaa. Gismologia on pientuotantoon liittyvä termi Kuvataideakatemian sisällä, joka kerää ympärilleen matalan teknologian, äänitaiteen ja ylipäänsä vehkeiden kanssa toimimisesta kiinnostuneet. Tuntematon kaupunki taas on aikaisempi termi cite specific tyyppiselle paikkasidonnaiselle taiteelle, joka toimii paikallisesti läheisessä suhteessa lähinnä lähiympäristönsä kanssa. Kuvataideakatemian kohdalla tämä tarkoitti pienryhmätyöskentelyä kallion kaupungin osassa. Jussi Kiven vetämä Taiteen maantiede toimii taas eräänlaisena kulttuuriantropologian tiedekuntana kuvataiteen opetuksen sisällä. Jos uustaiteella tarkoitetaan taiteilijoiden sosiaalisten, tieteellisten tai teknologisten laajentumisten manipuloimista ja tilaamista suoraan hyötykäyttöön on kysymyksessä varmaankin enemmän uusteollisuus kuin uustaiteilijuus. Tämän tyyppinen uusteollisuushan toimii jo kovaa vauhtia luovan talouden piirissä vaikka peliteollisuuden tai reality pohjaisten, kierrätettävien, konseptien parissa. Näidenkin tuotantojen ja tuotteiden lähtökohta on kuluttajan ennustettavissa tai aavistettavissa tarpeissa.tämä ei poista sitä näkökulmaa etteikö taiteen tekijä, myös radikaali, saisi elää taloudellisesti taiteensa kautta jos niin haluaa, yhteiskunnan tuntuu vain olevan erityisen vaikea hyväksyä tuota riippumatonta pohjaa. Ehkä myös edellä mainittujen intressikeskittymien tai sitten käytännöllisten näkökulmien kautta ovat Kuvataideakatemian opiskelijat ryhtyneet muodostamaan uudenlaisia yhteisöjä valmistumisensa jälkeen. Esimerkiksi Oksasen kadulla entisessä Leena Kuumolan galleriassa Helsingissä, Huuto gallerioiden ympärillä Helsingissä tai Mustarindassa, kansakoulussa Hyrynsalmella, toimivat taiteilijat ovat laajentaneet taiteilijoiden työpajayhteisöjen perinnettä myös suunnatumpaan toimintaan vaihtoehtoisen ajattelun ja tieteen ja taiteen uudelleen määrittelyn suuntaan. Minusta nämä yhteisöt ovat erittäin tervetullut lisä kuvataiteen kenttään koska niiden kohdalla puhutaan yhteisöllisestä ja taiteilijalähtöisestä mallista.

5 Sosiaaliset mediat ovat tietenkin yksi keskeinen tiedonvälityksen ja keskustelun foorumi, joka tuntuu olevan yhteydessä kaikkeen nopeaan kommunikaatioon. Verkkolehti Mustekala järjestää tämän viikon lopussa Kuvataideakatemiassa lähes samalla agendalla kuin tämä TML n tilaisuus tilaisuuden tulevaisuuden taiteen roolista, kuitenkin lähinnä suhteessa Helsingin yliopiston humanististen tieteiden koulutuksen tilanteeseen. Kuvataideakatemian kohdalla yhteistyö koulusta valmistuneiden opiskelijoiden kanssa on yksi kiinnostava tulevaisuuden näkymä, joka koskettaa sekä alumni toimintaa että myös opetuksen sisältöjä, jotka voisivat saada uusia näkökulmia kentällä toimivien taiteilijoiden kautta. Tämähän tuli esiin myös Kuvataideakatemiasta valmistuneiden koulun jälkeistä elämää kartoittaneen tutkimuksen kautta. Taiteilijan avoimet ja avarat lähtökohdat ovat se alue, joka tulisi tunnistaa ja tunnustaa. Tämä liittyy myös koulutuksen vaativuuteen, joka on kuvataiteen kohdalla erityislaatuinen. Kuvataide eräänlaisena sulatusuunina eri taiteiden välillä, ei niinkään eri välineiden kuin filosofisen ulottuvuutensa kautta. Tästä ulottuvuudesta on tietenkin yhtä monta mielipidettä kuin on taiteilijoita. Kuvataiteen koulutuksessa on kuitenkin tärkeää panostaa kirjoittamisen ja verbaalisen ilmaisun mahdollisuuteen, joka olisi hyvä nähdä suhteessa taiteelliseen ilmaisuun ja myös kanavana yhteiskuntaan ja oman tilan muodostamiseen siellä myös fyysisen studion ulkopuolella. Tämä puoli onkin taiteellisen tutkimuksen yksi keskeisiä tehtäviä. Suomalainen taidekenttä muodostuu paljolti vieläkin välineiden ympärille muodostuneista järjestöistä, mediaan liittyvistä monopoleista tai näyttelyorganisaatioon liittyvistä keskittymistä ja traditiosta kuten myös soveltavasta tai vapaasta kuvataidekoulutuksesta. Olisi mahdollisesti hedelmällistä keskustella profiileista ja katsoa mitkä alueet tukevat toisiaan ja mitkä ovat päällekkäin. Parhaillaan käytävään taideyliopistokeskusteluun ja selvitykseen liittyen ovat nämä taiteen havaitsemiseen liittyvät dialogiset näkökulmat tietenkin ensisijaisia kuvataiteen kannalta. Mitä tulee sitten hallinnolliseen näkökulmaan se onkin jo kokonaan toinen asia.

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta Kuvalehti nro 2 2013 Eiköhän mun teokset toimi Venetsiassa ihan samalla tavalla kuin muuallakin4 Mitä puut tekevät Miten opiskelijat Venetsiassa?7 voivat vaikuttaa taideyliopiston asioihin?11 Maisterin

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Anna Talasniemi TAIVEX-kehityshanke 31.10.2011 Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Summary in English: The development

Lisätiedot

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ!

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! 116 TA I D E - J A TA I T O K A S VAT U K S E N J U L K A I S U 2 0 0 9 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! Toimittanut: Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Timo Parkkola (toim.) Tilaa verkostoille!

Timo Parkkola (toim.) Tilaa verkostoille! Timo Parkkola (toim.) 1 Tilaa verkostoille! 2 3 Tilaa verkostoille! Luovan talouden verkostojen määritelmiä, toimijoita ja solmukohtia Timo parkkola (toim.) 4 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU tekijät ja

Lisätiedot

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä Tämä on Täydellisen ympyrän 19. julkaisuvuosi. Lehti on järjestyksessä kahdeskymmeneskahdeksas. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija Tampereen Taiteilijaseura

Lisätiedot

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 0 KOTIÄIDIT MIELENOSOITUSMARSSILLA Miten nais- ja miestoimittajat rakentavat sukupuolta päivälehtien kotimaanosastojen journalistisissa käytänteissä ja teksteissä? Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu

Lisätiedot

MEDIA JA MEDIAKASVATUS

MEDIA JA MEDIAKASVATUS SEURAAVA TEKSTI ON 3. LUKU MEDIALEIKIN OHJAUSKIRJASTA MEDIA JA MEDIAKASVATUS Maailma on muuttunut päivistä, jolloin mediakasvatus oli sanomalehtien leikkelemistä. Tänään media on läsnä taukoamatta ja kaikkialla.

Lisätiedot

Olli Hietanen & Katriina Siivonen

Olli Hietanen & Katriina Siivonen Olli Hietanen & Katriina Siivonen TIETOYHTEISKUNTA, KESTÄVÄ KEHITYS JA KULTTUURI TUTU-JULKAISUJA 3/2003 Varsinais-Suomen kulttuuritoimen tutkimus-, arvioimis- ja kehittämishankkeen (KULTAKE) loppuraportti

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT Keskustelua Turun Sanomissa taiteilijoiden työhuoneista ennen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2011 Satu Kankkunen Pro-gradu tutkielma 2011 Taiteiden

Lisätiedot

Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla

Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla Selvitys hyvinvoinnin diskursseista kolmannen sektorin palvelutoiminnassa Kai Lehikoinen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ITE-MUSEON ERITYISTAIDETOIMINTA

ITE-MUSEON ERITYISTAIDETOIMINTA ITE-MUSEON ERITYISTAIDETOIMINTA RAPORTTI KOKEILU- JA KEHITTÄMISVAIHEESTA 2012 2013 MINNA HAVERI RAPORTTI KOKEILU- JA KEHITTÄMISVAIHEESTA 2012 2013 1 ITE-museon erityistaidetoimintaa ovat tukeneet Opetus-

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Outi Cavén-Pöysä & Eliisa Kolttola (toim.) Helmi Liiketalousopisto Helsinki 2015 Tekijät ja Helmi Liiketalousopisto ISBN 978-952-93-5199-2

Lisätiedot

TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA

TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA Opinnäytetyö (AMK) Esittävä taide Teatteri 2012 Hanna Vähäniemi TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA katsaus teatteriin vaikuttamisen välineenä OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävä

Lisätiedot

Rajapinta Intuitiosta informalismiin

Rajapinta Intuitiosta informalismiin Tatu Vuorio 2015 Maisterin opinnäyte Taideteollisen muotoilun koulutusohjelma Muotoilun laitos Aalto-yliopisto taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 2015 Rajapinta Intuitiosta informalismiin Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Filosofian pro gradu -tutkielma Ilkka Mönkkönen kevät 2008 TAVOITE, TARKOITUS

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

Käyttöliittymäsuunnittelu ja konseptointi uuden median Internet-TV-ympäristössä:

Käyttöliittymäsuunnittelu ja konseptointi uuden median Internet-TV-ympäristössä: Käyttöliittymäsuunnittelu ja konseptointi uuden median Internet-TV-ympäristössä: -kykyjenlöytämiskilpailu Tatu Marttila Helsinki 29.3.2007 MA lopputyö TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU Teollisen muotoilun osasto

Lisätiedot

partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet ja rahoitus vuodest 2009 lähtien)

partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet ja rahoitus vuodest 2009 lähtien) Valoaurinko ry:n hakemus Taikalamppu-verkostoon pääsemiseksi Loista Lys Shine: Tekemisen taikalamppu yhteistyöhanke lapsilähtöisen kulttuurin vahvistamiseksi partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen

Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen Taidekasvatuksen seminaarityö Jari Vesterinen TaiK, TKO 17.4.2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 PROSESSIN SANALLISTAMISEN TUTKIMINEN... 1 3 HUUMAANTUMINEN... 3

Lisätiedot

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a Jutta Kapp Silta yli digitaalis en kuilun S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a M e t ro p o l i a A m m at t i ko r ke a ko u l u n julk a isus a r j a Jutta Kapp Silta yli digitaalis

Lisätiedot

Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta

Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta 160 Terhi Takanen Seija Petrow Kohtaamisten voima tarina yhdessäluovasta uudistumisesta Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta

Lisätiedot