Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia, Pietilä Samuli

2 Sisällys 1. Johdanto Aikuissosiaalityön sosiaaliasema Kyselyn tulokset Sukupuoli (86) Ikäryhmä (91) Koulutustausta (90) Tällä hetkellä olen (91) Jos olet tällä hetkellä työttömänä, osallistutko johonkin seuraavista (35) Tapaan sosiaalityöntekijää / sosiaaliohjaajaa (93) Oliko ajan saaminen sosiaalityöntekijälle (91) Kauanko olet tavannut sosiaalityöntekijää henkilökohtaisesti? (90) Missä tapaat sosiaalityöntekijää / sosiaaliohjaajaa mieluiten? (91) Mitä tulee mieleesi sanasta aikuissosiaalityö? (54) Sosiaalityöntekijä / sosiaaliohjaaja on kuunnellut minua (86) Mielipiteeni on otettu huomioon minua koskevissa asioissa ja päätöksissä (86) Onko sinulle tehty sosiaalityön palvelusuunnitelma? (86) Miten aikuissosiaalityö on auttanut sinua elämässäsi? (64) Onko aikuissosiaalityön palveluissa ongelmakohtia? (44) Minkälaisen toivoisit tilanteesi olevan vuoden päästä? (71) Mitä toivoisit aikuissosiaalityön palveluilta? (59) Olisitko halukas osallistumaan sosiaalityön kehittämiseen? (45) Terveisiä omalle työntekijällesi, palautetta Aikuissosiaalityön asemalle?. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.0 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.1 Liite ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

3 1. Johdanto SOS Tampereen osahanke toteutti Tampereen Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tuloksia esitellään tässä raportissa. Kysely toteutettiin lomakekyselynä, johon asiakkaiden oli mahdollista vastata asioidessaan sosiaaliasemalla. Lomakkeita oli jaossa sosiaaliaseman aulassa, minkä lisäksi sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat jakoivat lomakkeita asiakkailleen. Asiakastyytyväisyyskyselyyn tuli 91 vastausta. Asiakastyytyväisyyskyselyssä pyrittiin selvittämään asiakkaiden tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä aikuissosiaalityön palveluihin. Lisäksi kyselyssä haluttiin selvittää, millaisia kokemuksia asiakkailla on osallisuudestaan itseään koskevissa päätöksissä ja aikuissosiaalityön palveluissa. Kyselyssä oltiin kiinnostuneita myös asiakkaiden toiveista ja kehittämisideoista sekä halukkuudesta osallistua toiminnan kehittämiseen. Kyselyssä oli 18 kysymystä, joista osa oli strukturoituja ja osa avoimia kysymyksiä (Liite 1). Lisäksi asiakkailla oli mahdollisuus antaa vapaamuotoista palautetta. Raportointia varten saadut vastaukset on teemoiteltu 21 kysymyksen alle, koska osassa kysymyksiä asiakkaat vastasivat myös jatkokysymykseen. Kysymysten perään on merkitty sulkuihin annettujen vastausten määrä. Osassa kysymyksistä asiakkailla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto, minkä takia mainintoja voi olla enemmän kuin vastaajia. SOS Tampere -osahanke on yksi Väli-Suomen SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin - hankkeen osahankkeista. Kaksivuotinen SOS-hanke ( ) on osa valtakunnallista Kasteohjelmaa ja toimii Tampereen lisäksi Päijät-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. SOShanke on aikuissosiaalityön kehittämishanke, jonka tavoitteena on asiakkaiden osallisuuden lisääminen, uusien toimintamallien ja -menetelmien tuominen sosiaalityöhön, yhteistyön kehittäminen sosiaalitoimen yhteistyötahojen kanssa sekä tehtävärakenteen selkiyttäminen. 2

4 1. Aikuissosiaalityön sosiaaliasema Tampereella sosiaalityö on jaettu aikuissosiaalityöhön sekä lapsiperheiden kanssa tehtävään sosiaalityöhön. Aikuissosiaalityön asiakkaita ovat yksin asuvat ja lapsettomat pariskunnat, joiden sosiaalityön palvelut on keskitetty Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalle Hatanpäälle. Aikuissosiaalityön sosiaaliaseman puoleen voi kääntyä esimerkiksi työttömyyteen, asunnottomuuteen ja asumisen ongelmiin, päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen liittyvissä asioissa sekä muissa elämänkriiseissä. Lisäksi sosiaaliasemalta saa ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvissä kysymyksissä sekä tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun. Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista ja kuntouttavaa sosiaalityötä, jonka tarkoituksena on tukea heikoimmassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden toimintakykyä ja selviytymistä. Aikuissosiaalityön sosiaaliasema on avoinna neljänä päivänä viikossa aamupäivisin sekä muina aikoina ajanvarauksella. Aukioloaikoina asiakkaita palvelee sosiaaliaseman neuvontapiste sekä henkilökohtaisesti että puhelimitse. Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika on neljänä päivänä viikossa kello Asiakkaat voivat varata ajan sosiaalityöntekijälle joko soittamalla suoraan omalle sosiaalityöntekijälleen puhelinaikana tai neuvonnan kautta. (http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/sosiaalityo/aikuiset.html) Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla työskentelee parikymmentä sosiaalityöntekijää sekä kolme sosiaaliohjaajaa, lähiesimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijät vastaavat asiakasprosessista, sen suunnittelusta sekä hallinnasta. Sosiaalityöntekijöiden työhön kuuluu muun muassa asiakkaiden motivointia ja tukemista keskustelun ja erilaisten työmenetelmien avulla, päihde- ja asumispalveluiden suunnittelua sekä näihin liittyvien päätösten tekemistä ja verkostotyötä. Lisäksi sosiaalityöntekijät voivat tehdä omille asiakkailleen toimeentulotuen päätöksiä, mutta pääsääntöisesti toimeentulotukiasiat käsitellään Tampereella erillisessä Toimeentulotuen yksikössä kirjallisten hakemusten perusteella. Sosiaalityöntekijöiden on siten mahdollista keskittyä asiakkaiden muutos- ja motivointityöhön. Asiakastyötä ohjaa palvelusuunnitelma, jonne sosiaalityöntekijät yhdessä asiakkaan kanssa määrittelevät työskentelyn tavoitteet, keinot sekä työskentelyn aikataulun. 3

5 2. Kyselyn tulokset 1. Sukupuoli (86) Kyselyyn vastanneista 54,7 prosenttia oli miehiä ja vajaa puolet naisia. 2. Ikäryhmä (91) Ikäryhmistä eniten vastauksia kertyi vuotiailta (39,6 %). Seuraavaksi eniten vastauksia eli 22 prosenttia saatiin vuotiailta asiakkailta. Kyselyyn vastanneista yli 60 prosenttia oli 30- vuotiaita tai sitä nuorempia asiakkaita, mikä heijastelee sosiaaliaseman asiakaskunnan ikäjakaumaa. Vähiten vastauksia (2,2 %) saatiin yli 60-vuotiaiden ikäryhmästä, mikä selittynee sillä, että yli 65-vuotiaat tamperelaiset asioivat sosiaaliasioissa Koukkuniemen vanhainkodin sosiaalityöntekijöillä. 4

6 3. Koulutustausta (90) Runsas puolet vastaajista oli suorittanut ainoastaan perus- tai kansakoulun. Ammatillinen koulutus oli 26,7 prosentilla vastaajista ja lukio-opinnot tai ylioppilastutkinto 16,7 prosentilla kyselyyn vastanneista. Korkeakoulututkinnon oli suorittanut vajaa kuusi prosenttia vastanneista. 5

7 4. Tällä hetkellä olen (91) Selvä enemmistö vastanneista oli kyselyhetkellä työttömänä (62,7 %). Seuraavaksi eniten asiakkaita oli sairauslomalla tai kuntoutustuella (18,7 %). Opiskelijana oli 7,7 prosenttia, osa-aikatyössä 5,5, prosenttia ja eläkkeellä 3,3 prosenttia vastanneista. Kokopäiväisesti töissä ei kyselyhetkellä ollut kukaan vastanneista. Johonkin muuhun toimintaan ilmoitti osallistuvansa 11 prosenttia vastaajista. Kolme heistä kertoi olevansa työharjoittelussa, minkä lisäksi vastaajat osallistuivat työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan, työelämävalmennukseen, palkkatukitöihin sekä Starttipajaan. Lisäksi yksi vastanneista odotti pääsyä kuntoutukseen ja yksi oli kotona lapsen kanssa. Kyselyyn vastanneiden työttömyyden kesto vaihteli alle kolmesta kuukaudesta yli viiteen vuoteen. Vastanneista 28,1 prosenttia ilmoitti olleensa työttömänä kolmesta viiteen vuotta. Seuraavaksi eniten vastanneita oli yli viisi vuotta työttömänä olleista (17,6 %) sekä 3-6 kuukautta työttömänä olleista (15,8 %). Kyselyyn vastanneista alle kolme kuukautta työttömänä olleita oli 5,3 prosenttia. Työttömyyden pituutta ei ollut määritellyt reilu 10 prosenttia vastaajista. 6

8 5. Jos olet tällä hetkellä työttömänä, osallistutko johonkin seuraavista (35) Työttömänä olevista 35 henkilöä ilmoitti osallistuvansa työttömyyden aikana johonkin toimintaan. Heistä yhteensä noin puolet osallistui työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen (28,6 %) tai kuntouttavaan työtoimintaan (22,9 %). Lisäksi 8,6 prosenttia vastaajista ilmoitti osallistuvansa työtai koulutuskokeiluun, 5,7 prosenttia kurssille ja 5,7 prosenttia Starttipajaan. Muuhun toimintaan kertoi osallistuvansa 31,4 prosenttia kysymykseen vastanneista: YKP Asunnon haku mm. Aion työllistää itseni operaatioon. Ylläpidän nuorten syrjäytyneiden kuntouttavaan toimintaan tähtäävää yhdistystä. Avohoidossa Käyn lääkärillä KOHO Jonossa kuntouttavaan työtoimintaan 7

9 6. Tapaan sosiaalityöntekijää / sosiaaliohjaajaa (93) Kyselyyn vastanneista yli 96 prosenttia ilmoitti tapaavansa sosiaaliasemalla sosiaalityöntekijää ja noin viisi prosenttia kertoi tapaavansa sosiaaliohjaajaa. Eroa työntekijäryhmien välillä voitaneen selittää osittain sillä, että sosiaaliohjaajat tapaavat asiakkaita paljon toimiston ulkopuolella ja sosiaalityöntekijät pääosin sosiaaliasemalla, missä asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin. Lisäksi asiakkaat ohjautuvat sosiaaliohjaukseen sosiaalityöntekijän asiakkuuden kautta, jolloin he tapaavat sekä sosiaalityöntekijää että -ohjaajaa. Voi myös olla, että asiakkaat eivät erota sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan rooleja toisistaan. 8

10 Kyselyyn vastanneista 38,5 prosenttia ilmoitti tapaavansa työntekijäänsä kerran kuukaudessa. Kahden tai kolmen kuukauden välein työntekijäänsä ilmoitti tapaavansa 23,1 prosenttia vastanneista. Tätä harvemmin työntekijää tapasi 9,9 prosenttia vastaajista. Ensimmäistä kertaa sosiaaliasemalla asioi 14,3 prosenttia ja satunnaisesti sosiaalityöntekijää tai -ohjaajaa tapasi 13,2 prosenttia vastaajista. Vain yksi prosentti vastaajista ilmoitti tapaavansa työntekijäänsä useammin kuin kerran kuukaudessa. 9

11 7. Oliko ajan saaminen sosiaalityöntekijälle (91) Suuri osa vastanneista (67 %) koki ajan saamisen sosiaalityöntekijälle olleen helppoa ja 11 prosenttia ilmoitti ajan saamisen olleen vaikeaa. Vastaajista 22 prosenttia ei osannut sanoa. Kysymykseen vastanneet kokivat ajan saamista vaikeuttaneen esimerkiksi seuraavat asiat: Pitkät jonot Ei saa kiinni Helppoa, mutta pitkät jonot Vuokravakuus Lopuksi helppoa, mutta aluksi ei, sillä ei ollut ilmoitettu oikeata puhelinnumeroa oikealle henkilölle oikeaan aikaan, jolloin hänet tavoittaa. Yhteyden saamisen. En saa aikaa, koska olen perheellinen. Lähetän aina vaan paperit mikä on huono juttu 8. Kauanko olet tavannut sosiaalityöntekijää henkilökohtaisesti? (90) Kyselyyn vastanneista 28,9 prosenttia ilmoitti asioineensa henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän luona kolmesta kahteentoista kuukautta. Sekä ensimmäisen kerran, alle kolme kuukautta että yhdestä kahteen vuotta sosiaalityöntekijää kertoi tavanneensa 16,7 prosenttia. Pidempään eli yli kolme vuotta sosiaalityöntekijän luona asioineita oli yhteensä noin 20 prosenttia vastanneista. 10

12 9. Missä tapaat sosiaalityöntekijää / sosiaaliohjaajaa mieluiten? (91) Lähes kaikki kyselyyn vastanneista (95,6 %) ilmoitti tapaavansa työntekijäänsä mieluiten sosiaaliasemalla. Kolme prosenttia koki mieluisimmaksi tapaamispaikaksi jonkin muun paikan, kuten sairaalan, verkostopalaverit tai jonkin muun mukavan paikan. Myös tässä yhteydessä mainittiin toimisto. Noin yksi prosentti vastaajista halusi tavata työntekijäänsä kotikäynnillä, vaikka kysymyksessä numero 16 työntekijän tekemiä kotikäyntejä toivoi 11 henkilöä eli vajaa 19 prosenttia kysymykseen vastanneista. 11

13 10. Mitä tulee mieleesi sanasta aikuissosiaalityö? (54) Vastauksissa aikuissosiaalityöhön liitettiin vahvasti ihmisten auttamiseen sekä tukemiseen liittyviä mielikuvia. Tuki näyttäytyi asiakkaan elämäntilanteessa sekä henkisenä tukemisena että käytännön asioiden hoitamiseen ja selvittämiseen liittyvänä auttamisena. Monet vastaajat mielsivät aikuissosiaalityön sen kohderyhmän kautta. Vastauksissa aikuissosiaalityötä ja työntekijöitä toisaalta kiiteltiin tärkeästä ja toimivasta työstä, toisaalta kritisoitiin kiireestä ja byrokratiasta. Vain neljässä vastauksessa aikuissosiaalityö liitettiin toimeentulotukeen ja taloudelliseen tukemiseen. Apu / auttaminen / tuki / huolehtiminen (20) Tuki kuntoutumiseen niin että saa taas elämän syrjästä kiinni. Heikompiosaisten aikuisten auttaminen lomakkeiden ja lakipykälien viidakossa. Apua/avun saanti, asioiden tarkistelu toisesta näkökulmasta, tukea. Aikuisille / lapsettomille pariskunnille suunnattu sosiaalityö (14) Se on tarkoitettu yksinäisille tai pariskunnille joilla ei ole lapsia. Se on hyvä asia, että he pääsevät sos.työn tekijöille. Aikuisten ihmisten tukemista ja auttamista. 12

14 Aikuisten elämän järjestykseen saaminen. Myönteinen kuva (7) Tekevät tärkeää duunia Suomessa toimii hyvä sosiaalitoiminta. Tuntuu osaavan työnsä. Negatiivinen kuva (5) Hieman negatiivisia sanoja kuten sosiaalitapaus. Oma vika, että asiat on niin kuin on! Kireät ihmiset, kiireiset ihmiset, pikkutarkkoja. Toimeentulotuki / taloudellinen tuki (4) Tukitoiminta rahan ja asunnon suhteen. Toimeentulotuki. Perustulo myöhässä. Muuta (7) Saa taas elämän syrjästä kiinni. Syrjäytymisen estäminen. Asioiden tarkistelu toisesta näkökulmasta Ei mitään (6) 11. Sosiaalityöntekijä / sosiaaliohjaaja on kuunnellut minua (86) Selvä enemmistö vastaajista koki, että sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja on kuunnellut häntä asiakastapaamisissa. Täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli 70,9 prosenttia vastaajista ja jokseenkin samaa mieltä 17,4 prosenttia vastaajista. Yhteensä noin yhdeksän prosenttia kyselyyn vastanneista oli väittämän kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä. 13

15 12. Mielipiteeni on otettu huomioon minua koskevissa asioissa ja päätöksissä (86) Kysymykseen vastanneista 59,3 prosenttia koki, että heidän mielipiteensä oli otettu huomioon heitä koskevissa asioissa ja päätöksissä. Jokseenkin samaa mieltä oli 26,7 prosenttia vastanneista. Jokseenkin tai täysin eri mieltä väittämän kanssa oli noin yhdeksän prosenttia kysymykseen vastanneista. 14

16 13. Onko sinulle tehty sosiaalityön palvelusuunnitelma? (86) Kysymykseen vastanneista 50 prosenttia ilmoitti, että heille on tehty aikuissosiaalityön palvelusuunnitelma. Noin neljännekselle vastaajista palvelusuunnitelmaa ei ollut tehty. Merkille pantavaa saaduissa vastauksissa oli, että saman verran eli neljännes vastaajista ei tiennyt, oliko heille tehty palvelusuunnitelmaa vai ei. Vastaajilta tiedusteltiin myös, mitä hyötyä tehdystä palvelusuunnitelmasta heille on ollut. Vastaajien (n=30) mielestä palvelusuunnitelma oli toiminut ennen kaikkea tulevaisuuden suunnittelun ja tavoitteiden asettamisen apuvälineenä sekä auttanut ja tukenut vastaajien asioiden etenemisessä. Vastaajien mielestä kun tavoitteet on paperilla selkeesti niin ne on helpompi pitää mielessä/toteuttaa. Jotkut kokivat saaneensa palvelusuunnitelman kautta konkreettista apua, kuten kuntoutusta, bussikortin ja tukiasunnon. Kahdeksalle vastaajalle palvelusuunnitelma oli tehty niin lähiaikoina, että sen antamaa hyötyä ei vielä osattu arvioida. Vain kaksi kysymykseen vastanneista koki, ettei palvelusuunnitelmasta ollut ollut heille mitään hyötyä. 15

17 14. Miten aikuissosiaalityö on auttanut sinua elämässäsi? (64) Kysymykseen vastanneista yli kolmasosa koki aikuissosiaalityön auttaneen heitä antamalla henkistä tukea, kannustamalla ja pitämällä pinnalla vaikeassa elämäntilantilanteessa. Asiakkaat kuvailivat, että aikuissosiaalityö on auttanut katkaisemaan juomiskierteen ja hahmottamaan miten tässä pystyy tekemään itsestään taas ihmisen sekä parantanut elämänhallintaani. Seuraavaksi eniten vastaajat kokivat saaneensa apua toimeentuloon ja taloudelliseen tilanteeseensa liittyvissä asioissa. Monet vastaajat kokivat aikuissosiaalityön asiakkuuden auttaneen heitä yleisesti tai antaneen heille apua ja neuvoja asioiden hoitamiseen. Lisäksi asiakkaat toivat esille useita konkreettisia asioita, joihin he olivat saaneet apua aikuissosiaalityön kautta. Tällaisia olivat asuntoasiat, työhön ja opiskeluun liittyvät asiat, kuntoutus- ja terveysasiat sekä päihteettömyyden tukeminen. Muutama asiakas ilmoitti asioivansa sosiaaliasemalla ensimmäistä kertaa, eikä siksi osannut vielä arvioida saamaansa apua. Vain yksi asiakas koki, ettei ollut saanut aikuissosiaalityöstä tilanteeseensa minkäänlaista apua. 16

18 15. Onko aikuissosiaalityön palveluissa ongelmakohtia? (44) Kysymykseen vastanneet olivat kokeneet aikuissosiaalityön palveluissa ongelmia ajansaamisessa sosiaalityöntekijälle. Myös toimeentulotukihakemusten pitkät käsittelyajat sekä saatujen tietojen ja ohjeiden epäselvyys tai puutteellisuus koettiin vastauksissa ongelmakohdiksi. Muita ongelmakohtia olivat esimerkiksi, että perheelliset ei pääse sosiaalityöntekijälle sekä aina tai ajoittain vaihtuva työntekijä. Myös huonohkot palveluajat aiheuttivat kritiikkiä. Neljä vastaajaa ei osannut vastata kysymykseen. Huomattavaa vastauksissa oli, että kahdeksantoista vastaajaa ei nähnyt aikuissosiaalityön palveluissa mitään ongelmakohtia. 17

19 16. Minkälaisen toivoisit tilanteesi olevan vuoden päästä? (71) Asiakkailta kysyttiin myös heidän omista toiveistaan ja odotuksistaan elämäntilanteensa suhteen vuoden kuluttua. Vastausten perusteella asiakkaat toivovat normaalia ja tasapainoista elämää, jossa perustarpeet on turvattu ja asiakas voi kokea olevansa kiinnittynyt yhteiskuntaan. Lähes puolet kysymykseen vastanneista toivoi olevansa vuoden kuluttua työssä, työvoimapoliittisessa toimenpiteessä tai opiskelemassa. Yleisesti parempaa elämäntilannetta toivoi 14 henkilöä. Asuntoa toivoi 11 vastaajaa. Seitsemän kysymykseen vastanneista toivoi voineensa luopua sosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuudesta vuoden kuluttua. Päihteettömyyttä tavoitteli viisi henkilöä ja tasapainoista elämäntilannetta samoin viisi vastaajaa. Taloudellisen tilanteen selkiytymistä toivoi neljä kysymykseen vastanneista, terveydentilan kohentumista kolme henkilöä, ihmissuhteiden parantumista kolme henkilöä ja eläkkeelle pääsemistä tavoitteli kaksi vastanneista. Lisäksi vastauksissa toivottiin turvallista elämäntilannetta, terapiaa sekä kahdesti lottovoittoa. 18

20 17. Mitä toivoisit aikuissosiaalityön palveluilta? (59) Asiakastyytyväisyyskyselyssä tiedusteltiin myös, millaisia palveluita asiakkaat toivoisivat aikuissosiaalityöltä. Kysymykseen vastanneista vajaa 36 prosenttia kertoi toivovansa vertaistukea. Myös seuraavaksi toivotuin vaihtoehto toi esiin tarpeen kokemusten jakamiseen. Noin 30 prosenttia vastanneista toivoi sosiaalityölle tarkoitettua keskustelupalstaa internetissä. Sekä omalla asuinalueella tapahtuvaa sosiaalityötä että työntekijöiden tekemiä kotikäyntejä toivottiin yhtä paljon eli 18,6 prosenttia kysymyksen vastanneista toivoi näitä palveluita sosiaalityön menetelmiin. Lisäksi vastauksissa toivottiin ryhmätoimintaa (15,3 %) ja yhteisiä tiedotustilaisuuksia (11,9 %). Jotain muuta kuin tarjottuja vaihtoehtoja ilmoitti toivovansa 13,6 prosenttia vastanneista. He toivoivat esimerkiksi seuraavia asioita: Peruskäyntejä. Vertaistukea koen myös saaneeni. Toimistolle. Vastauksia ja lisätietoja nettisivuilla (esim. usein esitettyihin kysymyksiin). 19

21 Vapautta. Toimistokäyntejä. Osa vastauksista mukaili valmiiksi annettuja vaihtoehtoja, mutta vastauksissa tuli esiin myös tarve sosiaaliasemalla tapahtuville asiakastapaamisille. 18. Olisitko halukas osallistumaan sosiaalityön kehittämiseen? (45) Kyselyyn vastanneista 21 henkilöä ilmoitti olevansa kiinnostunut osallistumaan sosiaalityön kehittämiseen. Kuusitoista vastaajaa ei ollut halukkaita kehittämistyöhön ja viisi vastaajista arveli voivansa olla halukkaita. Yksi vastanneista ei osannut sanoa mielipidettään asiassa ja yksi henkilö oli vastannut muuhun kysymykseen. 19. Terveisiä omalle työntekijällesi, palautetta Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalle (44) Kyselyssä viimeisenä kohtana oli avoin palaute. Palautetta omalle työntekijälle tai sosiaaliasemalle antoi 44 vastaajaa. Alla on esimerkkejä palautteiden sisällöstä. 20

22 Aika tuli tilaamatta. Positiivinen yllätys (toimeentulotukipäätöksen yhteydessä). Kiitän omaa työntekijää ja tulevasta ajasta kaikella kiitoksella jo nyt. Työntekijällä hyvä ote työhönsä. Kulloinenkin hoidettava asia on hoitunut säännöllisesti nopeammin kuin olen odottanut, ja olen ollut koko ajan tietoinen mitä asiani suhteen on tekeillä missäkin vaiheessa. Minulla ei ole pysyvää sos.työn.tekijää. Todella huono juttu! Kiitos että olet kuunnellut! Tuntuu että vastoinkäymisiä perä perään ja elämä uhkaa lipsua käsistä! Kiitos kaikesta. Olette olleet suuri apu! Jatkakaa samaan malliin. Olin positiivisesti yllättynyt sosiaalityöntekijän vastaanotolla käynnistä! Koin, että minua kuunneltiin ja että asioistani välitettiin. Kiitos kaikesta avustanne. Toivon, että minusta tulee vielä valtiolle hyödyllinen. Asiakasta voisi kutsua asemalla tapaamiseen anonyymimmin kuin sukunimellä. 3. Yhteenveto ja johtopäätökset Aikuissosiaalityön sosiaaliaseman asiakastyytyväisyyskyselyn vastaajista noin 50 prosenttia oli alle 30-vuotiaita ja vuotiaita oli noin 40 prosenttia. Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla panostetaan nuoriin asiakkaisiin. Sosiaaliasemalla pyritäänkin tekemään kaikille alle 25-vuotiaille sosiaalityöntekijän aikavaruksella palvelusuunnitelma. Nuoriin asiakkaisiin panostaminen osaltaan ehkä vaikuttaa korkeaan vastausprosenttiin nuorten asiakkaiden joukossa. Runsas puolet vastaajista oli suorittanut ainoastaan perus- tai kansakoulun. Ammatillinen koulutus oli suoritettuna neljäsosalla vastaajista. Lukio-opinnot tai ylioppilastutkinto oli suoritettuna alle 17 prosentilla ja korkeakoulututkinto ainoastaan vajaalla kuudella prosentilla vastanneista. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että aikuissosiaalityön asiakkuudessa on enemmän alemman koulutuksen suorittaneita asiakkaita. Kyselyhetkellä selvä enemmistö vastanneista oli työttömänä (62,7 prosenttia). Kyselyyn vastanneiden työttömyyden kesto vaihteli alle kolmesta kuukaudesta yli viiteen vuoteen. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että työttömyys on suurin syy aikuissosiaalityön asiakkuudelle ja että aikuissosiaalityön asiakkuudessa olevat ovat usein olleet pitkään työttömänä. Tutkimuksen mukaan asiakkuudet vaihtelivat hyvin laajasti alle kolmen kuukauden asiakkuuksista jopa yli viiden vuoden asiakkuuksiin. Sosiaalityöntekijät tapasivat asiakkaita vaihtelevasti, josta voidaan päätellä, että asiakkaita tavataan heidän tarpeidensa sekä työntekijöiden resurssien mukaan. Kaksi kolmasosaa vastaajista koki ajan saamisen sosiaalityöntekijälle olleen helppoa. Lähes kaikki kyselyyn vastanneista ilmoittivat tapaavansa työntekijäänsä mieluiten sosiaaliasemalla. Huomioitavaa kuitenkin on, että avointen vastausten mukaan tarve sosiaaliasemalla tapahtuville 21

23 asiakastapaamisille oli vähäinen. Kyselyyn vastanneista yli 96 prosenttia ilmoitti tapaavansa sosiaaliasemalla sosiaalityöntekijää ja noin viisi prosenttia sosiaaliohjaajaa. Vastauksissa aikuissosiaalityöhön liitettiin vahvasti ihmisten auttamiseen sekä tukemiseen liittyviä mielikuvia. Tuki näyttäytyi asiakkaan elämäntilanteessa sekä henkisenä tukemisena että käytännön asioiden hoitamiseen ja selvittämiseen liittyvänä auttamisena. Monet vastaajat mielsivät aikuissosiaalityön sen kohderyhmän kautta. Vastauksissa aikuissosiaalityötä ja työntekijöitä toisaalta kiiteltiin tärkeästä ja toimivasta työstä, toisaalta kritisoitiin kiireestä ja byrokratiasta. Vain neljässä vastauksessa aikuissosiaalityö liitettiin toimeentulotukeen ja taloudelliseen tukemiseen. Tutkimuksen mukaan asiakkailla oli hyvin erilaisia kokemuksia ja yllättävää olikin, että kuitenkaan toimeentulotuki ei ollut ensisijainen asia, jota asiakkaat aikuissosiaalityön palvelulta odottivat. Tutkimuksen mukaan monet asiakkaat olivat kuitenkin saaneet paljon apua toimeentulotuessa ja hyvin monipuolisissa elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Avointen vastausten mukaan asiakkaiden tarve aikuissosiaalityön palvelulta onkin selkeästi eniten vertaistuki, kokemusten jakaminen sekä keskustelupalsta internetissä. Kyselyyn vastanneet olivat kokeneet aikuissosiaalityön palveluissa ongelmia ajan saamisessa sosiaalityöntekijälle. Myös toimeentulotukihakemusten pitkät käsittelyajat sekä saatujen tietojen ja ohjeiden epäselvyys tai puutteellisuus koettiin vastauksissa ongelmakohdiksi. Muita ongelmakohtia olivat esimerkiksi ne, etteivät perheelliset pääse sosiaalityöntekijälle ja ajoittain vaihtuva työntekijä sekä huonohkot palveluajat. Huomattavaa vastauksissa oli myös se, että kahdeksantoista vastaajaa ei nähnyt aikuissosiaalityön palveluissa mitään ongelmakohtia. Selvä enemmistö vastaajista koki, että sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja on kuunnellut häntä asiakastapaamisissa. Vain alle kymmenen prosenttia kyselyyn vastanneista oli väittämän kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä. Myös noin 60 prosenttia vastanneista 59,3 prosenttia koki, että heidän mielipiteensä oli otettu huomioon heitä koskevissa asioissa ja päätöksissä. Voidaan siis todeta, että asiakkaat ovat pääsääntöisesti kokeneet tulleensa kuulluiksi. Vastanneista puolet ilmoitti, että heille on tehty aikuissosiaalityön palvelusuunnitelma. Merkille pantavaa saaduissa vastauksissa oli, että neljännes vastaajista ei tiennyt, oliko heille tehty palvelusuunnitelmaa vai ei. Vastaajien mielestä palvelusuunnitelma oli toiminut ennen kaikkea tulevaisuuden suunnittelun ja tavoitteiden asettamisen apuvälineenä sekä auttanut ja tukenut vastaajien asioiden etenemisessä. Jotkut kokivat saaneensa palvelusuunnitelman kautta konkreettista apua. Vain kaksi kysymykseen vastanneista koki, ettei palvelusuunnitelmasta ollut ollut heille mitään hyötyä. Tämän perusteella voidaan päätellä, että asiakkaat kokivat palvelusuunnitelman tärkeäksi. Asiakkaat toivoivat normaalia ja tasapainoista elämää, jossa perustarpeet on turvattu ja asiakas voi kokea olevansa kiinnittynyt yhteiskuntaan. Huomattavaa on myös se, että vastanneista lähes puolet toivoi olevansa vuoden kuluttua työssä, työvoimapoliittisessa toimenpiteessä tai opiskelemassa. 22

24 Liite 1. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2012 Aikuissosiaalityön sosiaaliasema 1) Sukupuoli Nainen Mies 2) Ikäryhmä yli 60 3) Koulutustausta Peruskoulu/Kansakoulu Ammatillinen koulutus Lukio/Ylioppilas Alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto 4) Tällä hetkellä olen: Kokopäivätyössä Osa-aikatyössä Eläkkeellä Opiskelijana Sairauslomalla / kuntoutustuella Työttömänä o Alle 3 kuukautta o 3-6 kuukautta o 7-12 kuukautta o 1-2 vuotta o 3-5 vuotta o Yli 5 vuotta Jossain muussa toiminnassa, missä? 5) Jos olet tällä hetkellä työttömänä, osallistutko johonkin seuraavista: Kuntouttavaan työtoimintaan 23

25 Työharjoitteluun/ Työelämävalmennukseen Työkokeiluun/koulutuskokeiluun Kurssille Starttipajalle Muuhun, mihin? 6) Tapaan sosiaalityöntekijää/sosiaaliohjaajaa (ympyröi ketä tapaat) Ensimmäistä kertaa Useammin kuin kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa 2-3 kuukauden välein Harvemmin Satunnaisesti 7) Oliko ajan saaminen sosiaalityöntekijälle Helppoa Vaikeaa En osaa sanoa Jos vastasit vaikeaa, minkä koit ajan saamisessa vaikeaksi? 8) Kauanko olet tavannut sosiaalityöntekijää henkilökohtaisesti? Tapaan ensimmäistä kertaa Alle 3 kuukautta 3-12 kuukautta 1-2 vuotta 3-5 vuotta Yli 5 vuotta 9) Missä tapaat sosiaalityöntekijää/sosiaaliohjaajaa mieluiten? Toimistossa Kotikäynnillä Muualla, missä? 10) Mitä tulee mieleesi sanasta aikuissosiaalityö? 24

26 Jatkuu toisella puolella 11) Sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja on kuunnellut minua Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 12) Mielipiteeni on otettu huomioon minua koskevissa asioissa ja päätöksissä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 13) Onko sinulle tehty sosiaalityön palvelusuunnitelma? Kyllä Ei En tiedä Jos vastasit kyllä, mitä hyötyä suunnitelmasta on ollut sinulle? 14) Miten aikuissosiaalityö on auttanut sinua elämässäsi? 15) Onko aikuissosiaalityön palveluissa ongelmakohtia jos on, niin minkälaisia? 25

27 16) Minkälaisen toivoisit oman tilanteesi olevan vuoden päästä? 17) Mitä toivoisit aikuissosiaalityön palveluilta? Kotikäyntejä Ryhmätoimintaa Yhteisiä tiedotustilaisuuksia Alueellista työtä Keskustelupalstaa internetissä Vertaistukea Jotain muuta, mitä? 18) Olisitko halukas osallistumaan sosiaalityön kehittämiseen? (Esim. osallistumalla keskustelukahvilaan tai kehittämisryhmään, ottamalla yhteyttä päättäjiin tai sosiaaliaseman henkilöstöön ) KIITOS VASTAUKSESTASI! Terveisiä omalle työntekijällesi, palautetta aikuissosiaalityön asemalle? Voit lähettää terveisesi nimettömästi. 26

Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TOIMEENTULOTUEN ASIAKASKYSELY 2013 TAUSTATIEDOT 160 vastausta (2009) vastauksia 123) 44 prosenttia miehiä ja 56 prosenttia naisia Suhteessa

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden 1 Nuorten 18-25-vuotiaiden tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 18.1.2011 Saila Lähteenmäki Ohjaajaj Sosiaalinen- ja taloudellinen tuki Asiakkuuden vireilletulo/ajanvaraus

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kemin toimintamalli Annika Vaaramaa 13.4.2016 Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Aloitettiin keväällä 2014 KunnonSyyni-toimintamallia soveltaen Asiakkaat

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014

Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014 Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Vastaajien taustatiedot... 4 2.1 Sukupuoli... 4 2.2 Ikäryhmä... 4 2.3 Asuinkunta... 5 2.4 Asiakkaan tilanne... 5

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Sosiaalityöntekijän hyvinvointi ja jaksaminen työssä

Sosiaalityöntekijän hyvinvointi ja jaksaminen työssä Sosiaalityöntekijän hyvinvointi ja jaksaminen työssä Kunta1-tutkimuksen osahanke Otso Rantonen, PsM, Tutkija otso.rantonen@ttl.fi Paula Salo, Professori paula.salo@ttl.fi Sosiaalityöntekijän hyvinvointi

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 1 ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 Sisällys Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveys-

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 26.11.2013 Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa / Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 1 Tutkimuksen näkökulma Työikäisten kuntoutuksella

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 1 Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 2 1 JOHDANTO 5.-6.5.1 Rovaniemellä järjestetty MAKUJEN LAPPI

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa)

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) 1 Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) HAKEMUS / ESITIETOLOMAKE KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN KUNTOUTTAVIIN TUKIASUMISPALVELUIHIN Etunimet

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Ennen kaikki oli paremmin?

Ennen kaikki oli paremmin? Ennen kaikki oli paremmin? tekniikan koulutus opiskelijanäkökulmasta ja TUPA-opiskelijakyselyn tulokset 2007 Ennen kaikki oli paremmin - miehet olivat rautaa - laivat puuta - presidentit olivat Kekkosia

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Pasi Savonmäki, projektipäällikkö Kohtaamo-hanke Kymenlaakson ELO-ryhmä 18.10.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja,

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja, Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille Hyvä vastaanottaja, Sinua pyydetään vastaamaan työhönkuntousta koskevaan loppukyselyyn. Se lähetetään kaikille niille esimiehille,

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen

Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen KUJELMA Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen Minna Saastamoinen 11.11.2016 Tavoite ja kohderyhmä Hankkeen tavoitteena on tukea asiakkaiden osallisuutta ympäröivässä yhteiskunnassa taiteen

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Arja Kurvinen & Arja Jolkkonen Karjalan tutkimuslaitos NÄKÖKULMIA OSALLISTAVAAN TYÖLLISYYSPOLITIIKKAAN JA SOSIAALITURVAAN - Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot