Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia, Pietilä Samuli

2 Sisällys 1. Johdanto Aikuissosiaalityön sosiaaliasema Kyselyn tulokset Sukupuoli (86) Ikäryhmä (91) Koulutustausta (90) Tällä hetkellä olen (91) Jos olet tällä hetkellä työttömänä, osallistutko johonkin seuraavista (35) Tapaan sosiaalityöntekijää / sosiaaliohjaajaa (93) Oliko ajan saaminen sosiaalityöntekijälle (91) Kauanko olet tavannut sosiaalityöntekijää henkilökohtaisesti? (90) Missä tapaat sosiaalityöntekijää / sosiaaliohjaajaa mieluiten? (91) Mitä tulee mieleesi sanasta aikuissosiaalityö? (54) Sosiaalityöntekijä / sosiaaliohjaaja on kuunnellut minua (86) Mielipiteeni on otettu huomioon minua koskevissa asioissa ja päätöksissä (86) Onko sinulle tehty sosiaalityön palvelusuunnitelma? (86) Miten aikuissosiaalityö on auttanut sinua elämässäsi? (64) Onko aikuissosiaalityön palveluissa ongelmakohtia? (44) Minkälaisen toivoisit tilanteesi olevan vuoden päästä? (71) Mitä toivoisit aikuissosiaalityön palveluilta? (59) Olisitko halukas osallistumaan sosiaalityön kehittämiseen? (45) Terveisiä omalle työntekijällesi, palautetta Aikuissosiaalityön asemalle?. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.0 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.1 Liite ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

3 1. Johdanto SOS Tampereen osahanke toteutti Tampereen Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tuloksia esitellään tässä raportissa. Kysely toteutettiin lomakekyselynä, johon asiakkaiden oli mahdollista vastata asioidessaan sosiaaliasemalla. Lomakkeita oli jaossa sosiaaliaseman aulassa, minkä lisäksi sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat jakoivat lomakkeita asiakkailleen. Asiakastyytyväisyyskyselyyn tuli 91 vastausta. Asiakastyytyväisyyskyselyssä pyrittiin selvittämään asiakkaiden tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä aikuissosiaalityön palveluihin. Lisäksi kyselyssä haluttiin selvittää, millaisia kokemuksia asiakkailla on osallisuudestaan itseään koskevissa päätöksissä ja aikuissosiaalityön palveluissa. Kyselyssä oltiin kiinnostuneita myös asiakkaiden toiveista ja kehittämisideoista sekä halukkuudesta osallistua toiminnan kehittämiseen. Kyselyssä oli 18 kysymystä, joista osa oli strukturoituja ja osa avoimia kysymyksiä (Liite 1). Lisäksi asiakkailla oli mahdollisuus antaa vapaamuotoista palautetta. Raportointia varten saadut vastaukset on teemoiteltu 21 kysymyksen alle, koska osassa kysymyksiä asiakkaat vastasivat myös jatkokysymykseen. Kysymysten perään on merkitty sulkuihin annettujen vastausten määrä. Osassa kysymyksistä asiakkailla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto, minkä takia mainintoja voi olla enemmän kuin vastaajia. SOS Tampere -osahanke on yksi Väli-Suomen SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin - hankkeen osahankkeista. Kaksivuotinen SOS-hanke ( ) on osa valtakunnallista Kasteohjelmaa ja toimii Tampereen lisäksi Päijät-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. SOShanke on aikuissosiaalityön kehittämishanke, jonka tavoitteena on asiakkaiden osallisuuden lisääminen, uusien toimintamallien ja -menetelmien tuominen sosiaalityöhön, yhteistyön kehittäminen sosiaalitoimen yhteistyötahojen kanssa sekä tehtävärakenteen selkiyttäminen. 2

4 1. Aikuissosiaalityön sosiaaliasema Tampereella sosiaalityö on jaettu aikuissosiaalityöhön sekä lapsiperheiden kanssa tehtävään sosiaalityöhön. Aikuissosiaalityön asiakkaita ovat yksin asuvat ja lapsettomat pariskunnat, joiden sosiaalityön palvelut on keskitetty Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalle Hatanpäälle. Aikuissosiaalityön sosiaaliaseman puoleen voi kääntyä esimerkiksi työttömyyteen, asunnottomuuteen ja asumisen ongelmiin, päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen liittyvissä asioissa sekä muissa elämänkriiseissä. Lisäksi sosiaaliasemalta saa ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvissä kysymyksissä sekä tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun. Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista ja kuntouttavaa sosiaalityötä, jonka tarkoituksena on tukea heikoimmassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden toimintakykyä ja selviytymistä. Aikuissosiaalityön sosiaaliasema on avoinna neljänä päivänä viikossa aamupäivisin sekä muina aikoina ajanvarauksella. Aukioloaikoina asiakkaita palvelee sosiaaliaseman neuvontapiste sekä henkilökohtaisesti että puhelimitse. Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika on neljänä päivänä viikossa kello Asiakkaat voivat varata ajan sosiaalityöntekijälle joko soittamalla suoraan omalle sosiaalityöntekijälleen puhelinaikana tai neuvonnan kautta. (http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/sosiaalityo/aikuiset.html) Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla työskentelee parikymmentä sosiaalityöntekijää sekä kolme sosiaaliohjaajaa, lähiesimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijät vastaavat asiakasprosessista, sen suunnittelusta sekä hallinnasta. Sosiaalityöntekijöiden työhön kuuluu muun muassa asiakkaiden motivointia ja tukemista keskustelun ja erilaisten työmenetelmien avulla, päihde- ja asumispalveluiden suunnittelua sekä näihin liittyvien päätösten tekemistä ja verkostotyötä. Lisäksi sosiaalityöntekijät voivat tehdä omille asiakkailleen toimeentulotuen päätöksiä, mutta pääsääntöisesti toimeentulotukiasiat käsitellään Tampereella erillisessä Toimeentulotuen yksikössä kirjallisten hakemusten perusteella. Sosiaalityöntekijöiden on siten mahdollista keskittyä asiakkaiden muutos- ja motivointityöhön. Asiakastyötä ohjaa palvelusuunnitelma, jonne sosiaalityöntekijät yhdessä asiakkaan kanssa määrittelevät työskentelyn tavoitteet, keinot sekä työskentelyn aikataulun. 3

5 2. Kyselyn tulokset 1. Sukupuoli (86) Kyselyyn vastanneista 54,7 prosenttia oli miehiä ja vajaa puolet naisia. 2. Ikäryhmä (91) Ikäryhmistä eniten vastauksia kertyi vuotiailta (39,6 %). Seuraavaksi eniten vastauksia eli 22 prosenttia saatiin vuotiailta asiakkailta. Kyselyyn vastanneista yli 60 prosenttia oli 30- vuotiaita tai sitä nuorempia asiakkaita, mikä heijastelee sosiaaliaseman asiakaskunnan ikäjakaumaa. Vähiten vastauksia (2,2 %) saatiin yli 60-vuotiaiden ikäryhmästä, mikä selittynee sillä, että yli 65-vuotiaat tamperelaiset asioivat sosiaaliasioissa Koukkuniemen vanhainkodin sosiaalityöntekijöillä. 4

6 3. Koulutustausta (90) Runsas puolet vastaajista oli suorittanut ainoastaan perus- tai kansakoulun. Ammatillinen koulutus oli 26,7 prosentilla vastaajista ja lukio-opinnot tai ylioppilastutkinto 16,7 prosentilla kyselyyn vastanneista. Korkeakoulututkinnon oli suorittanut vajaa kuusi prosenttia vastanneista. 5

7 4. Tällä hetkellä olen (91) Selvä enemmistö vastanneista oli kyselyhetkellä työttömänä (62,7 %). Seuraavaksi eniten asiakkaita oli sairauslomalla tai kuntoutustuella (18,7 %). Opiskelijana oli 7,7 prosenttia, osa-aikatyössä 5,5, prosenttia ja eläkkeellä 3,3 prosenttia vastanneista. Kokopäiväisesti töissä ei kyselyhetkellä ollut kukaan vastanneista. Johonkin muuhun toimintaan ilmoitti osallistuvansa 11 prosenttia vastaajista. Kolme heistä kertoi olevansa työharjoittelussa, minkä lisäksi vastaajat osallistuivat työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan, työelämävalmennukseen, palkkatukitöihin sekä Starttipajaan. Lisäksi yksi vastanneista odotti pääsyä kuntoutukseen ja yksi oli kotona lapsen kanssa. Kyselyyn vastanneiden työttömyyden kesto vaihteli alle kolmesta kuukaudesta yli viiteen vuoteen. Vastanneista 28,1 prosenttia ilmoitti olleensa työttömänä kolmesta viiteen vuotta. Seuraavaksi eniten vastanneita oli yli viisi vuotta työttömänä olleista (17,6 %) sekä 3-6 kuukautta työttömänä olleista (15,8 %). Kyselyyn vastanneista alle kolme kuukautta työttömänä olleita oli 5,3 prosenttia. Työttömyyden pituutta ei ollut määritellyt reilu 10 prosenttia vastaajista. 6

8 5. Jos olet tällä hetkellä työttömänä, osallistutko johonkin seuraavista (35) Työttömänä olevista 35 henkilöä ilmoitti osallistuvansa työttömyyden aikana johonkin toimintaan. Heistä yhteensä noin puolet osallistui työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen (28,6 %) tai kuntouttavaan työtoimintaan (22,9 %). Lisäksi 8,6 prosenttia vastaajista ilmoitti osallistuvansa työtai koulutuskokeiluun, 5,7 prosenttia kurssille ja 5,7 prosenttia Starttipajaan. Muuhun toimintaan kertoi osallistuvansa 31,4 prosenttia kysymykseen vastanneista: YKP Asunnon haku mm. Aion työllistää itseni operaatioon. Ylläpidän nuorten syrjäytyneiden kuntouttavaan toimintaan tähtäävää yhdistystä. Avohoidossa Käyn lääkärillä KOHO Jonossa kuntouttavaan työtoimintaan 7

9 6. Tapaan sosiaalityöntekijää / sosiaaliohjaajaa (93) Kyselyyn vastanneista yli 96 prosenttia ilmoitti tapaavansa sosiaaliasemalla sosiaalityöntekijää ja noin viisi prosenttia kertoi tapaavansa sosiaaliohjaajaa. Eroa työntekijäryhmien välillä voitaneen selittää osittain sillä, että sosiaaliohjaajat tapaavat asiakkaita paljon toimiston ulkopuolella ja sosiaalityöntekijät pääosin sosiaaliasemalla, missä asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin. Lisäksi asiakkaat ohjautuvat sosiaaliohjaukseen sosiaalityöntekijän asiakkuuden kautta, jolloin he tapaavat sekä sosiaalityöntekijää että -ohjaajaa. Voi myös olla, että asiakkaat eivät erota sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan rooleja toisistaan. 8

10 Kyselyyn vastanneista 38,5 prosenttia ilmoitti tapaavansa työntekijäänsä kerran kuukaudessa. Kahden tai kolmen kuukauden välein työntekijäänsä ilmoitti tapaavansa 23,1 prosenttia vastanneista. Tätä harvemmin työntekijää tapasi 9,9 prosenttia vastaajista. Ensimmäistä kertaa sosiaaliasemalla asioi 14,3 prosenttia ja satunnaisesti sosiaalityöntekijää tai -ohjaajaa tapasi 13,2 prosenttia vastaajista. Vain yksi prosentti vastaajista ilmoitti tapaavansa työntekijäänsä useammin kuin kerran kuukaudessa. 9

11 7. Oliko ajan saaminen sosiaalityöntekijälle (91) Suuri osa vastanneista (67 %) koki ajan saamisen sosiaalityöntekijälle olleen helppoa ja 11 prosenttia ilmoitti ajan saamisen olleen vaikeaa. Vastaajista 22 prosenttia ei osannut sanoa. Kysymykseen vastanneet kokivat ajan saamista vaikeuttaneen esimerkiksi seuraavat asiat: Pitkät jonot Ei saa kiinni Helppoa, mutta pitkät jonot Vuokravakuus Lopuksi helppoa, mutta aluksi ei, sillä ei ollut ilmoitettu oikeata puhelinnumeroa oikealle henkilölle oikeaan aikaan, jolloin hänet tavoittaa. Yhteyden saamisen. En saa aikaa, koska olen perheellinen. Lähetän aina vaan paperit mikä on huono juttu 8. Kauanko olet tavannut sosiaalityöntekijää henkilökohtaisesti? (90) Kyselyyn vastanneista 28,9 prosenttia ilmoitti asioineensa henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän luona kolmesta kahteentoista kuukautta. Sekä ensimmäisen kerran, alle kolme kuukautta että yhdestä kahteen vuotta sosiaalityöntekijää kertoi tavanneensa 16,7 prosenttia. Pidempään eli yli kolme vuotta sosiaalityöntekijän luona asioineita oli yhteensä noin 20 prosenttia vastanneista. 10

12 9. Missä tapaat sosiaalityöntekijää / sosiaaliohjaajaa mieluiten? (91) Lähes kaikki kyselyyn vastanneista (95,6 %) ilmoitti tapaavansa työntekijäänsä mieluiten sosiaaliasemalla. Kolme prosenttia koki mieluisimmaksi tapaamispaikaksi jonkin muun paikan, kuten sairaalan, verkostopalaverit tai jonkin muun mukavan paikan. Myös tässä yhteydessä mainittiin toimisto. Noin yksi prosentti vastaajista halusi tavata työntekijäänsä kotikäynnillä, vaikka kysymyksessä numero 16 työntekijän tekemiä kotikäyntejä toivoi 11 henkilöä eli vajaa 19 prosenttia kysymykseen vastanneista. 11

13 10. Mitä tulee mieleesi sanasta aikuissosiaalityö? (54) Vastauksissa aikuissosiaalityöhön liitettiin vahvasti ihmisten auttamiseen sekä tukemiseen liittyviä mielikuvia. Tuki näyttäytyi asiakkaan elämäntilanteessa sekä henkisenä tukemisena että käytännön asioiden hoitamiseen ja selvittämiseen liittyvänä auttamisena. Monet vastaajat mielsivät aikuissosiaalityön sen kohderyhmän kautta. Vastauksissa aikuissosiaalityötä ja työntekijöitä toisaalta kiiteltiin tärkeästä ja toimivasta työstä, toisaalta kritisoitiin kiireestä ja byrokratiasta. Vain neljässä vastauksessa aikuissosiaalityö liitettiin toimeentulotukeen ja taloudelliseen tukemiseen. Apu / auttaminen / tuki / huolehtiminen (20) Tuki kuntoutumiseen niin että saa taas elämän syrjästä kiinni. Heikompiosaisten aikuisten auttaminen lomakkeiden ja lakipykälien viidakossa. Apua/avun saanti, asioiden tarkistelu toisesta näkökulmasta, tukea. Aikuisille / lapsettomille pariskunnille suunnattu sosiaalityö (14) Se on tarkoitettu yksinäisille tai pariskunnille joilla ei ole lapsia. Se on hyvä asia, että he pääsevät sos.työn tekijöille. Aikuisten ihmisten tukemista ja auttamista. 12

14 Aikuisten elämän järjestykseen saaminen. Myönteinen kuva (7) Tekevät tärkeää duunia Suomessa toimii hyvä sosiaalitoiminta. Tuntuu osaavan työnsä. Negatiivinen kuva (5) Hieman negatiivisia sanoja kuten sosiaalitapaus. Oma vika, että asiat on niin kuin on! Kireät ihmiset, kiireiset ihmiset, pikkutarkkoja. Toimeentulotuki / taloudellinen tuki (4) Tukitoiminta rahan ja asunnon suhteen. Toimeentulotuki. Perustulo myöhässä. Muuta (7) Saa taas elämän syrjästä kiinni. Syrjäytymisen estäminen. Asioiden tarkistelu toisesta näkökulmasta Ei mitään (6) 11. Sosiaalityöntekijä / sosiaaliohjaaja on kuunnellut minua (86) Selvä enemmistö vastaajista koki, että sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja on kuunnellut häntä asiakastapaamisissa. Täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli 70,9 prosenttia vastaajista ja jokseenkin samaa mieltä 17,4 prosenttia vastaajista. Yhteensä noin yhdeksän prosenttia kyselyyn vastanneista oli väittämän kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä. 13

15 12. Mielipiteeni on otettu huomioon minua koskevissa asioissa ja päätöksissä (86) Kysymykseen vastanneista 59,3 prosenttia koki, että heidän mielipiteensä oli otettu huomioon heitä koskevissa asioissa ja päätöksissä. Jokseenkin samaa mieltä oli 26,7 prosenttia vastanneista. Jokseenkin tai täysin eri mieltä väittämän kanssa oli noin yhdeksän prosenttia kysymykseen vastanneista. 14

16 13. Onko sinulle tehty sosiaalityön palvelusuunnitelma? (86) Kysymykseen vastanneista 50 prosenttia ilmoitti, että heille on tehty aikuissosiaalityön palvelusuunnitelma. Noin neljännekselle vastaajista palvelusuunnitelmaa ei ollut tehty. Merkille pantavaa saaduissa vastauksissa oli, että saman verran eli neljännes vastaajista ei tiennyt, oliko heille tehty palvelusuunnitelmaa vai ei. Vastaajilta tiedusteltiin myös, mitä hyötyä tehdystä palvelusuunnitelmasta heille on ollut. Vastaajien (n=30) mielestä palvelusuunnitelma oli toiminut ennen kaikkea tulevaisuuden suunnittelun ja tavoitteiden asettamisen apuvälineenä sekä auttanut ja tukenut vastaajien asioiden etenemisessä. Vastaajien mielestä kun tavoitteet on paperilla selkeesti niin ne on helpompi pitää mielessä/toteuttaa. Jotkut kokivat saaneensa palvelusuunnitelman kautta konkreettista apua, kuten kuntoutusta, bussikortin ja tukiasunnon. Kahdeksalle vastaajalle palvelusuunnitelma oli tehty niin lähiaikoina, että sen antamaa hyötyä ei vielä osattu arvioida. Vain kaksi kysymykseen vastanneista koki, ettei palvelusuunnitelmasta ollut ollut heille mitään hyötyä. 15

17 14. Miten aikuissosiaalityö on auttanut sinua elämässäsi? (64) Kysymykseen vastanneista yli kolmasosa koki aikuissosiaalityön auttaneen heitä antamalla henkistä tukea, kannustamalla ja pitämällä pinnalla vaikeassa elämäntilantilanteessa. Asiakkaat kuvailivat, että aikuissosiaalityö on auttanut katkaisemaan juomiskierteen ja hahmottamaan miten tässä pystyy tekemään itsestään taas ihmisen sekä parantanut elämänhallintaani. Seuraavaksi eniten vastaajat kokivat saaneensa apua toimeentuloon ja taloudelliseen tilanteeseensa liittyvissä asioissa. Monet vastaajat kokivat aikuissosiaalityön asiakkuuden auttaneen heitä yleisesti tai antaneen heille apua ja neuvoja asioiden hoitamiseen. Lisäksi asiakkaat toivat esille useita konkreettisia asioita, joihin he olivat saaneet apua aikuissosiaalityön kautta. Tällaisia olivat asuntoasiat, työhön ja opiskeluun liittyvät asiat, kuntoutus- ja terveysasiat sekä päihteettömyyden tukeminen. Muutama asiakas ilmoitti asioivansa sosiaaliasemalla ensimmäistä kertaa, eikä siksi osannut vielä arvioida saamaansa apua. Vain yksi asiakas koki, ettei ollut saanut aikuissosiaalityöstä tilanteeseensa minkäänlaista apua. 16

18 15. Onko aikuissosiaalityön palveluissa ongelmakohtia? (44) Kysymykseen vastanneet olivat kokeneet aikuissosiaalityön palveluissa ongelmia ajansaamisessa sosiaalityöntekijälle. Myös toimeentulotukihakemusten pitkät käsittelyajat sekä saatujen tietojen ja ohjeiden epäselvyys tai puutteellisuus koettiin vastauksissa ongelmakohdiksi. Muita ongelmakohtia olivat esimerkiksi, että perheelliset ei pääse sosiaalityöntekijälle sekä aina tai ajoittain vaihtuva työntekijä. Myös huonohkot palveluajat aiheuttivat kritiikkiä. Neljä vastaajaa ei osannut vastata kysymykseen. Huomattavaa vastauksissa oli, että kahdeksantoista vastaajaa ei nähnyt aikuissosiaalityön palveluissa mitään ongelmakohtia. 17

19 16. Minkälaisen toivoisit tilanteesi olevan vuoden päästä? (71) Asiakkailta kysyttiin myös heidän omista toiveistaan ja odotuksistaan elämäntilanteensa suhteen vuoden kuluttua. Vastausten perusteella asiakkaat toivovat normaalia ja tasapainoista elämää, jossa perustarpeet on turvattu ja asiakas voi kokea olevansa kiinnittynyt yhteiskuntaan. Lähes puolet kysymykseen vastanneista toivoi olevansa vuoden kuluttua työssä, työvoimapoliittisessa toimenpiteessä tai opiskelemassa. Yleisesti parempaa elämäntilannetta toivoi 14 henkilöä. Asuntoa toivoi 11 vastaajaa. Seitsemän kysymykseen vastanneista toivoi voineensa luopua sosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuudesta vuoden kuluttua. Päihteettömyyttä tavoitteli viisi henkilöä ja tasapainoista elämäntilannetta samoin viisi vastaajaa. Taloudellisen tilanteen selkiytymistä toivoi neljä kysymykseen vastanneista, terveydentilan kohentumista kolme henkilöä, ihmissuhteiden parantumista kolme henkilöä ja eläkkeelle pääsemistä tavoitteli kaksi vastanneista. Lisäksi vastauksissa toivottiin turvallista elämäntilannetta, terapiaa sekä kahdesti lottovoittoa. 18

20 17. Mitä toivoisit aikuissosiaalityön palveluilta? (59) Asiakastyytyväisyyskyselyssä tiedusteltiin myös, millaisia palveluita asiakkaat toivoisivat aikuissosiaalityöltä. Kysymykseen vastanneista vajaa 36 prosenttia kertoi toivovansa vertaistukea. Myös seuraavaksi toivotuin vaihtoehto toi esiin tarpeen kokemusten jakamiseen. Noin 30 prosenttia vastanneista toivoi sosiaalityölle tarkoitettua keskustelupalstaa internetissä. Sekä omalla asuinalueella tapahtuvaa sosiaalityötä että työntekijöiden tekemiä kotikäyntejä toivottiin yhtä paljon eli 18,6 prosenttia kysymyksen vastanneista toivoi näitä palveluita sosiaalityön menetelmiin. Lisäksi vastauksissa toivottiin ryhmätoimintaa (15,3 %) ja yhteisiä tiedotustilaisuuksia (11,9 %). Jotain muuta kuin tarjottuja vaihtoehtoja ilmoitti toivovansa 13,6 prosenttia vastanneista. He toivoivat esimerkiksi seuraavia asioita: Peruskäyntejä. Vertaistukea koen myös saaneeni. Toimistolle. Vastauksia ja lisätietoja nettisivuilla (esim. usein esitettyihin kysymyksiin). 19

21 Vapautta. Toimistokäyntejä. Osa vastauksista mukaili valmiiksi annettuja vaihtoehtoja, mutta vastauksissa tuli esiin myös tarve sosiaaliasemalla tapahtuville asiakastapaamisille. 18. Olisitko halukas osallistumaan sosiaalityön kehittämiseen? (45) Kyselyyn vastanneista 21 henkilöä ilmoitti olevansa kiinnostunut osallistumaan sosiaalityön kehittämiseen. Kuusitoista vastaajaa ei ollut halukkaita kehittämistyöhön ja viisi vastaajista arveli voivansa olla halukkaita. Yksi vastanneista ei osannut sanoa mielipidettään asiassa ja yksi henkilö oli vastannut muuhun kysymykseen. 19. Terveisiä omalle työntekijällesi, palautetta Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalle (44) Kyselyssä viimeisenä kohtana oli avoin palaute. Palautetta omalle työntekijälle tai sosiaaliasemalle antoi 44 vastaajaa. Alla on esimerkkejä palautteiden sisällöstä. 20

22 Aika tuli tilaamatta. Positiivinen yllätys (toimeentulotukipäätöksen yhteydessä). Kiitän omaa työntekijää ja tulevasta ajasta kaikella kiitoksella jo nyt. Työntekijällä hyvä ote työhönsä. Kulloinenkin hoidettava asia on hoitunut säännöllisesti nopeammin kuin olen odottanut, ja olen ollut koko ajan tietoinen mitä asiani suhteen on tekeillä missäkin vaiheessa. Minulla ei ole pysyvää sos.työn.tekijää. Todella huono juttu! Kiitos että olet kuunnellut! Tuntuu että vastoinkäymisiä perä perään ja elämä uhkaa lipsua käsistä! Kiitos kaikesta. Olette olleet suuri apu! Jatkakaa samaan malliin. Olin positiivisesti yllättynyt sosiaalityöntekijän vastaanotolla käynnistä! Koin, että minua kuunneltiin ja että asioistani välitettiin. Kiitos kaikesta avustanne. Toivon, että minusta tulee vielä valtiolle hyödyllinen. Asiakasta voisi kutsua asemalla tapaamiseen anonyymimmin kuin sukunimellä. 3. Yhteenveto ja johtopäätökset Aikuissosiaalityön sosiaaliaseman asiakastyytyväisyyskyselyn vastaajista noin 50 prosenttia oli alle 30-vuotiaita ja vuotiaita oli noin 40 prosenttia. Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla panostetaan nuoriin asiakkaisiin. Sosiaaliasemalla pyritäänkin tekemään kaikille alle 25-vuotiaille sosiaalityöntekijän aikavaruksella palvelusuunnitelma. Nuoriin asiakkaisiin panostaminen osaltaan ehkä vaikuttaa korkeaan vastausprosenttiin nuorten asiakkaiden joukossa. Runsas puolet vastaajista oli suorittanut ainoastaan perus- tai kansakoulun. Ammatillinen koulutus oli suoritettuna neljäsosalla vastaajista. Lukio-opinnot tai ylioppilastutkinto oli suoritettuna alle 17 prosentilla ja korkeakoulututkinto ainoastaan vajaalla kuudella prosentilla vastanneista. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että aikuissosiaalityön asiakkuudessa on enemmän alemman koulutuksen suorittaneita asiakkaita. Kyselyhetkellä selvä enemmistö vastanneista oli työttömänä (62,7 prosenttia). Kyselyyn vastanneiden työttömyyden kesto vaihteli alle kolmesta kuukaudesta yli viiteen vuoteen. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että työttömyys on suurin syy aikuissosiaalityön asiakkuudelle ja että aikuissosiaalityön asiakkuudessa olevat ovat usein olleet pitkään työttömänä. Tutkimuksen mukaan asiakkuudet vaihtelivat hyvin laajasti alle kolmen kuukauden asiakkuuksista jopa yli viiden vuoden asiakkuuksiin. Sosiaalityöntekijät tapasivat asiakkaita vaihtelevasti, josta voidaan päätellä, että asiakkaita tavataan heidän tarpeidensa sekä työntekijöiden resurssien mukaan. Kaksi kolmasosaa vastaajista koki ajan saamisen sosiaalityöntekijälle olleen helppoa. Lähes kaikki kyselyyn vastanneista ilmoittivat tapaavansa työntekijäänsä mieluiten sosiaaliasemalla. Huomioitavaa kuitenkin on, että avointen vastausten mukaan tarve sosiaaliasemalla tapahtuville 21

23 asiakastapaamisille oli vähäinen. Kyselyyn vastanneista yli 96 prosenttia ilmoitti tapaavansa sosiaaliasemalla sosiaalityöntekijää ja noin viisi prosenttia sosiaaliohjaajaa. Vastauksissa aikuissosiaalityöhön liitettiin vahvasti ihmisten auttamiseen sekä tukemiseen liittyviä mielikuvia. Tuki näyttäytyi asiakkaan elämäntilanteessa sekä henkisenä tukemisena että käytännön asioiden hoitamiseen ja selvittämiseen liittyvänä auttamisena. Monet vastaajat mielsivät aikuissosiaalityön sen kohderyhmän kautta. Vastauksissa aikuissosiaalityötä ja työntekijöitä toisaalta kiiteltiin tärkeästä ja toimivasta työstä, toisaalta kritisoitiin kiireestä ja byrokratiasta. Vain neljässä vastauksessa aikuissosiaalityö liitettiin toimeentulotukeen ja taloudelliseen tukemiseen. Tutkimuksen mukaan asiakkailla oli hyvin erilaisia kokemuksia ja yllättävää olikin, että kuitenkaan toimeentulotuki ei ollut ensisijainen asia, jota asiakkaat aikuissosiaalityön palvelulta odottivat. Tutkimuksen mukaan monet asiakkaat olivat kuitenkin saaneet paljon apua toimeentulotuessa ja hyvin monipuolisissa elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Avointen vastausten mukaan asiakkaiden tarve aikuissosiaalityön palvelulta onkin selkeästi eniten vertaistuki, kokemusten jakaminen sekä keskustelupalsta internetissä. Kyselyyn vastanneet olivat kokeneet aikuissosiaalityön palveluissa ongelmia ajan saamisessa sosiaalityöntekijälle. Myös toimeentulotukihakemusten pitkät käsittelyajat sekä saatujen tietojen ja ohjeiden epäselvyys tai puutteellisuus koettiin vastauksissa ongelmakohdiksi. Muita ongelmakohtia olivat esimerkiksi ne, etteivät perheelliset pääse sosiaalityöntekijälle ja ajoittain vaihtuva työntekijä sekä huonohkot palveluajat. Huomattavaa vastauksissa oli myös se, että kahdeksantoista vastaajaa ei nähnyt aikuissosiaalityön palveluissa mitään ongelmakohtia. Selvä enemmistö vastaajista koki, että sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja on kuunnellut häntä asiakastapaamisissa. Vain alle kymmenen prosenttia kyselyyn vastanneista oli väittämän kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä. Myös noin 60 prosenttia vastanneista 59,3 prosenttia koki, että heidän mielipiteensä oli otettu huomioon heitä koskevissa asioissa ja päätöksissä. Voidaan siis todeta, että asiakkaat ovat pääsääntöisesti kokeneet tulleensa kuulluiksi. Vastanneista puolet ilmoitti, että heille on tehty aikuissosiaalityön palvelusuunnitelma. Merkille pantavaa saaduissa vastauksissa oli, että neljännes vastaajista ei tiennyt, oliko heille tehty palvelusuunnitelmaa vai ei. Vastaajien mielestä palvelusuunnitelma oli toiminut ennen kaikkea tulevaisuuden suunnittelun ja tavoitteiden asettamisen apuvälineenä sekä auttanut ja tukenut vastaajien asioiden etenemisessä. Jotkut kokivat saaneensa palvelusuunnitelman kautta konkreettista apua. Vain kaksi kysymykseen vastanneista koki, ettei palvelusuunnitelmasta ollut ollut heille mitään hyötyä. Tämän perusteella voidaan päätellä, että asiakkaat kokivat palvelusuunnitelman tärkeäksi. Asiakkaat toivoivat normaalia ja tasapainoista elämää, jossa perustarpeet on turvattu ja asiakas voi kokea olevansa kiinnittynyt yhteiskuntaan. Huomattavaa on myös se, että vastanneista lähes puolet toivoi olevansa vuoden kuluttua työssä, työvoimapoliittisessa toimenpiteessä tai opiskelemassa. 22

24 Liite 1. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2012 Aikuissosiaalityön sosiaaliasema 1) Sukupuoli Nainen Mies 2) Ikäryhmä yli 60 3) Koulutustausta Peruskoulu/Kansakoulu Ammatillinen koulutus Lukio/Ylioppilas Alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto 4) Tällä hetkellä olen: Kokopäivätyössä Osa-aikatyössä Eläkkeellä Opiskelijana Sairauslomalla / kuntoutustuella Työttömänä o Alle 3 kuukautta o 3-6 kuukautta o 7-12 kuukautta o 1-2 vuotta o 3-5 vuotta o Yli 5 vuotta Jossain muussa toiminnassa, missä? 5) Jos olet tällä hetkellä työttömänä, osallistutko johonkin seuraavista: Kuntouttavaan työtoimintaan 23

25 Työharjoitteluun/ Työelämävalmennukseen Työkokeiluun/koulutuskokeiluun Kurssille Starttipajalle Muuhun, mihin? 6) Tapaan sosiaalityöntekijää/sosiaaliohjaajaa (ympyröi ketä tapaat) Ensimmäistä kertaa Useammin kuin kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa 2-3 kuukauden välein Harvemmin Satunnaisesti 7) Oliko ajan saaminen sosiaalityöntekijälle Helppoa Vaikeaa En osaa sanoa Jos vastasit vaikeaa, minkä koit ajan saamisessa vaikeaksi? 8) Kauanko olet tavannut sosiaalityöntekijää henkilökohtaisesti? Tapaan ensimmäistä kertaa Alle 3 kuukautta 3-12 kuukautta 1-2 vuotta 3-5 vuotta Yli 5 vuotta 9) Missä tapaat sosiaalityöntekijää/sosiaaliohjaajaa mieluiten? Toimistossa Kotikäynnillä Muualla, missä? 10) Mitä tulee mieleesi sanasta aikuissosiaalityö? 24

26 Jatkuu toisella puolella 11) Sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja on kuunnellut minua Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 12) Mielipiteeni on otettu huomioon minua koskevissa asioissa ja päätöksissä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 13) Onko sinulle tehty sosiaalityön palvelusuunnitelma? Kyllä Ei En tiedä Jos vastasit kyllä, mitä hyötyä suunnitelmasta on ollut sinulle? 14) Miten aikuissosiaalityö on auttanut sinua elämässäsi? 15) Onko aikuissosiaalityön palveluissa ongelmakohtia jos on, niin minkälaisia? 25

27 16) Minkälaisen toivoisit oman tilanteesi olevan vuoden päästä? 17) Mitä toivoisit aikuissosiaalityön palveluilta? Kotikäyntejä Ryhmätoimintaa Yhteisiä tiedotustilaisuuksia Alueellista työtä Keskustelupalstaa internetissä Vertaistukea Jotain muuta, mitä? 18) Olisitko halukas osallistumaan sosiaalityön kehittämiseen? (Esim. osallistumalla keskustelukahvilaan tai kehittämisryhmään, ottamalla yhteyttä päättäjiin tai sosiaaliaseman henkilöstöön ) KIITOS VASTAUKSESTASI! Terveisiä omalle työntekijällesi, palautetta aikuissosiaalityön asemalle? Voit lähettää terveisesi nimettömästi. 26

Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Hannikaisenkadun sosiaaliasema Asiakaskäynnit vuonna 2011 sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 EPSHP/aikuispsykiatria TUKE 1242 Projektityöntekijänä Tiina Leppinen Psyk. sh., NLP-Master, Kuntoutuksen ohjaaja amk Hankkeen taustaa Nuorten aikuisten

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja Toiminta-ajatus Lapsiperhetyö on perheille annettavaa tukea, joka perustuu perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon toimenpide.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 1 SOS II HANKE, TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 Mia Mäki-Fränti, projektityöntekijä, SOS II hanke Samuli Pietilä, projektityöntekijä,

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Tässä prosessissa kuvataan maahanmuuttoyksikön moniammatillista työskentelyä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Prosessi on kuvattu Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TOIMEENTULOTUEN ASIAKASKYSELY 2013 TAUSTATIEDOT 160 vastausta (2009) vastauksia 123) 44 prosenttia miehiä ja 56 prosenttia naisia Suhteessa

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Tampereen kaupunki Avopalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut TAMPEREEN KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT LASTENSUOJELUN PERHETUKIKESKUSTEN, JA EHKÄISEVÄN TYÖN ASIAKASPALAUTEKOONTI 1.4.2007 31.3.2013

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta.

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. Vammaispalvelun asiakastyytyväisyyskysely Vammaispalvelun ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin syksyllä 2015. Tyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille asiakkaille, joille oli tehty palvelupäätös

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

(OPI) Kuntoutujan arvioitilomake

(OPI) Kuntoutujan arvioitilomake (OPI) Kuntoutun arvioitilomake 01. Ohan nimi 02. Kyselyyn vastaamisen päivämäärä 03. Kuntoutuslaitos 1. Kiipula 2. Verve 04. Monesko toteutunut kurssi on kyseessä? Ensimmäinen Toinen Kolmas Neljäs 05.

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa

Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa Lisää teksti tähän TAUSTATIETOJA 1. Merkit se koht a, joka ilmaisee sukupuolesi ja ikäryhmän, johon kuulut NAINEN

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden 1 Nuorten 18-25-vuotiaiden tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 18.1.2011 Saila Lähteenmäki Ohjaajaj Sosiaalinen- ja taloudellinen tuki Asiakkuuden vireilletulo/ajanvaraus

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Näkemykset sosiaalisesta kuntoutuksesta kunnissa

Näkemykset sosiaalisesta kuntoutuksesta kunnissa Näkemykset sosiaalisesta kuntoutuksesta kunnissa Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen 14.9.2017 Seinäjoki Kuntakysely Julkaisu THL.n verkkosivuilla: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-jaasiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sosku/sosiaalinenkuntoutus/kuntakysely

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 03/2017 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Asunnottomina vankilasta. vapautuvat vantaalaiset

Asunnottomina vankilasta. vapautuvat vantaalaiset Asunnottomina vankilasta vapautuvat vantaalaiset ASIAKKUUSKRITEERIT -vantaalaisuus (viimeisin pysyvä osoite tulee olla Vantaalla, Poste Restante osoitetta ei hyväksytä viimeisimmäksi osoitteeksi) - asunnottomuus

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Anri Viskari-Lojamo (sosionomi YAMK) Johtava sosiaaliohjaaja Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut ja

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA Hanna Hiljanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaalija terveysalan oppilaitos, sosionomin koulutusohjelma 28.8.2008 Taustatietoa kyselystä

Lisätiedot

Asiakasraadit kuntalaisten osallisuutta vahvistamassa 15.5.2014. Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto 15.5.2014 Projektipäällikkö Tuula Tuominen

Asiakasraadit kuntalaisten osallisuutta vahvistamassa 15.5.2014. Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto 15.5.2014 Projektipäällikkö Tuula Tuominen Asiakasraadit kuntalaisten osallisuutta vahvistamassa 15.5.2014 Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto 15.5.2014 Projektipäällikkö Tuula Tuominen SOS hanke SOS I 2011-2013 SOS II 2013-2015 (31.10.2015 asti)

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014

Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014 Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Vastaajien taustatiedot... 4 2.1 Sukupuoli... 4 2.2 Ikäryhmä... 4 2.3 Asuinkunta... 5 2.4 Asiakkaan tilanne... 5

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015

ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015 ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015 Asiakaskokemuksia lastensuojelun-, aikuissosiaalityön-sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttäjiltä 2 Mitä palveluita vastaajat olivat käyttäneet Vastaaja on voinut

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014 Jyväskylän kaupunki 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1. Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.2011 Kati Närhi Kaksi kokemusta tilannearviotyöskentelystä Keski-Suomen aikuissosiaalityön

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OMAKOTI - LÄNSI- JA KESKI-UUSIMAA ASIAKASKOKEMUSKESKUSTELU Merja Salmi Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN Liite, Peruspalvelulautakunta 6.9.2011 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos, Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT PERHEEN TAUSTATIEDOT NIMI (LAPSEN): OSOITE: IKÄ: ASUINALUE: PUHELIN: HUOLTAJA: E-MAIL: HARRASTUKSET: KOTIELÄIMET: ALLERGIAT: MUUTA HUOMIOITAVAA/TOIVEITA: OPISKELIJAN TAUSTATIEDOT NIMI: OSOITE: IKÄ: ASUINALUE:

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Porin kirjaston asiakaskysely 2011

Porin kirjaston asiakaskysely 2011 2011 Porin kirjaston asiakaskysely 2011 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto on koko 2000-luvun ajan tehnyt vuosittain asiakaskyselyn

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Työvoiman palvelukeskukset on perustettu vähentämään rakenteellista työttömyyttä Työvoiman palvelukeskus on työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA 1/7 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli mies nainen 2. Syntymävuosi 3. Asumismuoto itsenäisesti omassa asunnossa (esim. vuokralla) vanhempien luona

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI TIKKURILAN SOSIAALIASEMA OMAT OVET VERKOSTOKOKOUS 16.5.2011 Marjatta Parviainen 17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 1 A. KOTIKATKO

Lisätiedot

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Nuorten tuetut opinpolut -ohjelman esittely 9.12.2010 Verkatehdas, Hämeenlinna Esityksen sisältö

Lisätiedot

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011 Projektisuunnittelija Espoon työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA PAJALLA ETYP moniammatilliset

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen!

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Liite 11 N2 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssin toiselle jaksolle.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa

Lisätiedot

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kemin toimintamalli Annika Vaaramaa 13.4.2016 Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Aloitettiin keväällä 2014 KunnonSyyni-toimintamallia soveltaen Asiakkaat

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot