SEUDULLINEN KIRJASTOAUTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTON ALUEELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUDULLINEN KIRJASTOAUTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTON ALUEELLE"

Transkriptio

1 SEUDULLINEN KIRJASTOAUTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTON ALUEELLE Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Sari Sandberg

2 SISÄLLYS SISÄLLYS JOHDANTO KIRJASTOAUTON MERKITYS KYSELYN TULOKSET KIINNOSTUS PYSÄKIT LAINAUSASEMIEN KORVAAMINEN KIRJASTOAUTOLLA INTERNET-PÄÄTE OHEISPALVELUT LIIKUNTARAJOITTEISUUDEN HUOMIOON OTTAMINEN ISÄNTÄKUNTA JA KUSTANNUSTEN JAKAMINEN SEUDULLINEN KIRJASTOAUTO TIEN PÄÄLLÄ KILOMETRIT JA AJANKOHDAT KUSTANNUKSET ESIMERKKEJÄ KIRJASTOAUTOYHTEISTYÖSTÄ JA KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JJR-ALLIANSSIKUNNAT JUANKOSKI, TUUSNIEMI, KAAVI JA NILSIÄ VALKEAKOSKI JA LEMPÄÄLÄ RAAHE, VIHANTI, SIIKAJOKI JA PYHÄJOKI KITTILÄ JA KOLARI MUONIO, ENONTEKIÖ, KAUTOKEINO JA KIIRUNA UTSJOKI, KAARASJOKI JA PORSANKI POHDINTAA LÄHTEET LIITE 1. KYSELY SEUDULLISESTA KIRJASTOAUTOSTA... 28

3 2 1 JOHDANTO Paras-hanke on valtioneuvoston keväällä 2005 käynnistämä esitys, jonka tavoitteena on uudistaa kunta- ja palvelurakenteita. Alkuvuodesta 2007 Porin seudun Paras-hankkeeseen kirjastotyön osalta osallistui Satakunnan kunnista Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Pori, Siikainen ja Ulvila. Erillinen työryhmä, johon kuului kunkin edellä mainitun kunnan edustaja, selvitti syvemmän kirjastoyhteistyön mahdollisuuksia. Työryhmä totesi, että yhtenä tärkeänä osana seudullista kirjastoyhteistyötä on taata kirjastopalvelujen saatavuus ja taso tasapuolisesti niillekin kuntalaisille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää kiinteitä kirjastoja. Tämän mahdollistaisi seudullinen kirjastoauto, jonka isäntäkunnaksi työryhmä ehdotti Poria. Työryhmä päätti, että on syytä laatia seudullinen kirjastoauto -selvitys, jonka tarkoituksena on konkretisoida kirjastoauton tarve ja toteuttamiskelpoisuus. Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto anoi opetusministeriöltä valtionavustusta hankkeen toteuttamiseksi loppuvuodesta Rahoitus saatiin ja hanke käynnistettiin lokakuussa Satakunnan maakuntakirjaston alueeseen kuuluu vielä vuoden 2008 loppuun 25 kuntaa: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Kiukainen, Kokemäki, Köyliö, Lappi, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä, Ulvila ja Vampula. Vuoden 2009 alusta kuntien määrä vähenee 22:een, kun Eura ja Kiukainen, Huittinen ja Vampula sekä Rauma ja Lappi yhtyvät. Kun Noormarkku liittyy Poriin vuonna 2010 ja Säkylä ja Köyliö muodostavat Euran kanssa uuden Euran vuonna 2011 Satakunnan maakuntakirjastoalueeseen kuuluu 19 kuntaa. Mahdollisesti luku pienenee vielä tästäkin, jos käynnissä olevat kuntaliitosselvitykset johtavat myönteiseen lopputulokseen. Pomarkku selvittelee mahdollisuuksiaan Poriin ja Noormarkkuun päin, ja Ulvila, Nakkila, Harjavalta ja Kokemäki neuvottelevat yhdistymisestään. (Kuntaliitto 2008a.) Projektin alkuvaiheessa Satakunnan maakuntakirjaston alueeseen kuuluvien kirjastojen johtajille tai kirjastotoimenjohtajille lähetettiin sähköpostitse kysely kiinnostuksesta seudulliseen kirjastoautoon (LIITE 1). Alustavan myönteisesti hankkeeseen suhtautui

4 3 kymmenen vastannutta kirjastoa. Vastausten perusteella oli mahdollista aloittaa varsinainen suunnittelutyö. Satakunnan maakuntakirjastossa on myös toinen projekti, jonka tavoitteena on maakunnallisen yhteisjärjestelmän perustaminen. Se tarkoittaa sitä, että maakunnan kirjastoilla tulee olemaan yhteinen aineisto ja lainaajarekisteri. Hallinnolliset ja muut asiat säilyvät ennallaan. Alustavasti on suunniteltu, että yhteisjärjestelmän perustaminen alkaisi syksyllä Satakunnan kunnissa on tällä hetkellä meneillään monenlaista pohdintaa ja selvitystä, jotka punoutuvat yhteen ja vaikuttavat toisiinsa. Seudulliseen kirjastoautoon on ollut mielenkiintoa, mutta toteutuakseen se vaatisi kuntien sitoutumista useammaksi vuodeksi. Tämän raportin tarkoituksena on koota yhteen niitä tosiasioita, joita on tullut esiin, ja pohtia, minkälaisena pakettina seudullinen kirjastoauto olisi toimivin siihen sitoutuvien kuntien keskuudessa. Luvussa kaksi pohditaan yleisesti kirjastoauton merkitystä alustuksena luvussa kolme esiteltäviin kyselyn vastauksiin, jotka on höystetty esimerkeillä jo olemassa olevista käytännöistä. Luku neljä keskittyy konkreettisesti esittämään seudullisen kirjastoauton tämän hetkisen tilanteen raa asti eurojen avulla. Luvussa viisi esitellään muutamien kuntien tavat hoitaa kirjastoautoasiansa. Viimeisessä luvussa pohditaan erilaisia mahdollisuuksia parantaa satakuntalaisten kirjastoautopalvelujen saatavuutta.

5 4 2 KIRJASTOAUTON MERKITYS Lääninhallituksen erityistehtäviin kuuluu arvioida edellisen vuoden peruspalveluja. Länsi- Suomen lääninhallituksen arviointiraportissa on selvitetty muun muassa palvelujen tarjontaa ja saatavuutta. Yhtenä osa-alueena on arvioitu kirjastotoimea. Länsi-Suomen läänissä 40 % läänin kunnista tarjoaa kirjastoautopalveluja, ja näistä joka neljäs ostamalla toiselta kunnalta pysäkkiaikaa. Kirjastoautoja oli vuoden 2006 lopussa 63 kappaletta. (Länsi-Suomen lääninhallitus 2007.) Satakunta on yksi Länsi-Suomen läänin seitsemästä maakunnasta. Satakunnassa on nyt neljä kirjastoautoa: Eurajoella, Huittisissa, Porissa ja Raumalla. Pienet kunnat kokevat painetta lopettaa kirjastoautotoimintansa säästöihin vedoten. Viimeisimpänä näin on toiminut Kankaanpää kesällä Kuntaliitosten myötä olemassa olevien kirjastoautojen piiriin kuuluvien alueiden määrä lisääntyy. Tästä huolimatta Satakunnan kunnissa näyttäisi olevan tarvetta kirjastoautopalveluille, kun asiaa tarkastelee maantieteellisesti kirjastopalvelujen saatavuuden kannalta. Suositus on, että 80 %:lla kuntalaisista on kirjasto- ja tietopalvelut enintään 2 kilometrin päässä tai kirjastoautopysäkki enintään 1 kilometrin päässä. Taulukossa 1 sivulla Satakunnan kunnat on jaettu sen mukaan, miten suuri osuus kuntalaisista asuu enintään 2 km:n etäisyydellä kirjastosta. TAULUKKO 1. Enintään 2 km:n etäisyydellä kirjastosta asuvien kuntalaisten osuus eri Satakunnan kunnissa % % Eurajoki Eura Honkajoki Harjavalta Jämijärvi Huittinen Karvia Kankaanpää Kiikoinen Kiukainen Kokemäki Köyliö Lappi Luvia Lavia Merikarvia Nakkila Noormarkku Siikainen Pomarkku Säkylä Rauma Vampula Pori Ulvila (Länsi-Suomen lääninhallitus 2007)

6 5 Kunnista, joissa % väestöstä asuu enintään kahden kilometrin päässä kirjastosta, on kirjastoauto parantamassa kuntalaisten saamia kirjastopalveluja vain yhdessä kunnassa eli Eurajoella. Siikaisissa on vielä toiminnassa Leväsjoen lainausasema, joka on auki kerran viikossa 1,5 tuntia. Muissa kunnissa kirjastopalveluja tarjoaa pääkirjasto. Satakunnassa oli asukasta vuonna 2006 ja 61,7 % väestöstä asui enintään kahden kilometrin päässä kiinteästä kirjastosta. Kirjastojen saavutettavuus on näin ollen suhteellisen hyvä, mutta varsinkin pienissä kirjastoissa saavutettavuutta heikentävät lyhyet aukioloajat. Laatutavoitteiden mukaan yli asukkaan kunnissa pitäisi vähintään yhden kirjaston olla avoinna asiakkailleen laajasti eli klo ja myös viikonloppuisin. Mikäli kunnassa on vain yksi kirjastopiste, sen pitäisi olla auki vähintään 30 tuntia viikossa. (Länsi-Suomen lääninhallitus 2007.) Opetusministeriön Kirjastostrategian mukaan kuntien tehtävänä on taata jokaiselle kansalaiselleen fyysisesti kirjasto- ja tietopalvelut kohtuullisen matkan päähän verkko- ja etäpalvelujen lisäksi (Opetusministeriö 2003). Erityisesti on tarkennettu maaseutua ja keskustan reuna-alueita, jotta näillä alueilla on mahdollisuus samaan sivistyksen, tiedon ja kulttuurin saatavuuteen kuin kaupungeissa. Kirjastoautojen avulla palvelut saadaan myös syrjemmällä asuvien ulottuville niissä kunnissa, joissa on vain yksi pääkirjasto. Kirjastoautopalvelut ovat erityisen tärkeitä niille lapsille ja nuorille, joiden ei ole mahdollista käyttää kiinteiden kirjastojen palveluksia etäisyyksien takia. Kirjastoautosta lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa aineiston läheltä. Länsi-Suomen läänin niissä kunnissa, joissa on kirjastoautopalveluja, saatavuus on asiakkaiden kannalta hyvä, sillä pysäkeillä käydään vähintään joka toinen viikko. Koulujen ja päiväkotien kannalta kirjastoautopalvelu on merkittävä, sillä valtaosa kirjastoautojen lainoista kohdistuu lastenaineistoihin. Kun kirjasto tekee yhteistyötä koulu- ja nuorisotoimen kanssa, lasten kirjastopalvelujen saanti kohenee entisestään. Länsi-Suomen läänissä puolet kunnista hoitaa koulujen kirjastopalveluja yhteistyössä koulutoimen kanssa. Kirjastoautoissa lapsien kannalta korostuvat aineistot ja lasten innostaminen niiden käyttöön esimerkiksi lukudiplomein ja kirjastonkäytönopetuksin. Ylipäätään lapset ja nuoret ovat merkittäviä asiakkaita kirjastoille, sillä joka kolmas Länsi- Suomen läänissä lainattu kirja on lastenkirja. (Länsi-Suomen lääninhallitus 2007.) Yhteensä niitä lainataan läänissä lähes 11 miljoonaa kappaletta vuodessa, mikä on melkoinen määrä,

7 6 kun vertaa sitä aikuisten kirjojen lainausmäärään Länsi-Suomen läänissä, runsas 16 miljoonaa (Suomen yleisten kirjastojen tilastot). Vuoden 2007 lopussa Satakunnassa on ollut asukasta. Näistä runsas kuudennes eli yli on alle 15-vuotiaita. Väestöennusteen mukaan Satakunnan väkimäärä ja siitä alle 15- vuotiaiden osuus laskevat hieman vuoteen 2020 mennessä, mutta lasku on niin vähäinen, että sen takia kirjastopalvelujen kehittämistä lapsia ja nuoria ajatellen ei sovi unohtaa. (Tilastokeskus.) Lapsiasiavaltuutetun toimisto on nimittäin tehnyt selvityksen lasten mielipiteistä arkiympäristöstään, ja siinä on tullut esiin, että lapset ja nuoret pitävät kirjastoa toiseksi tärkeimpänä kunnan palveluna liikunta- ja vapaa-ajanpalvelujen jälkeen. Vastauksissaan lapset ja nuoret ovat perustelleet kirjaston merkitystä sillä, että sieltä voi lainata kirjoja, palvelu on maksutonta, kirjasto tarjoaa tietoa ja mahdollisuuden oppia uusia asioita sekä siellä voi viettää aikaansa. (Arponen 2007.) Toinen väestöryhmä, jonka kirjastopalvelujen saatavuuteen on myös syytä kiinnittää huomiota, ovat vanhukset, joilla tarkoitan yli 65-vuotiaita. Kuten lasten ja nuorten, heidänkin liikkumisensa kiinteisiin kirjastoihin tai pahimmassa tapauksessa laajan kunnan ainoaan pääkirjastoon saattaa olla hankalaa tai täysin mahdotonta. Satakunnassa oli vuoden 2007 lopussa yli 65-vuotiaita runsas , ja vuoden 2020 ennusteen mukaan vanhusväestöä on lähes Kun vanhusten määrä näyttää vuosien saatossa lisääntyvän, on kirjastoautopalveluja kehitettäessä pohdittava myös kirjastoautossa tarvittavia apuvälineitä, esimerkiksi invanostinta tai uutta autoa hankittaessa matalalattia-auton mahdollisuutta. Jos ajatellaan, että kuntalaisista 80 %:lla pitäisi suositusten mukaan olla kirjastopalvelut saatavilla enintään kahden kilometrin päässä ja että Satakunnassa näin on 61,7 %:lla, on kunnilla mitä ilmeisimmin mahdollisuus parantaa kirjastopalveluja. Jos kahdentoista kunnan asukkaista vajaa puolet asuu kirjaston lähietäisyydellä, ja näistä kunnista vain yhdellä on kirjastoauto, saatavuuttakin voidaan kohentaa. Kirjastopalvelujen saatavuuden turvaaminen erityisesti niiden väestönosien kohdalla, joiden liikkuminen on hankalampaa, on tärkeää. Kirjastopalvelujen toteuttamista kirjastoauton avulla voidaan perustella monin tavoin. Kirjastoauton on mahdollista liikkua niin aamulla, päivällä kuin myös illalla. Kirjastoauto liikkuu sinne, missä asiakkaat ovat, esimerkiksi kouluille, päiväkoteihin ja vanhainkoteihin. Kirjastoauton aineistoja käytetään tehokkaasti, ja niiden ajantasaistaminen on helpompaa kuin kiinteiden kirjastojen. Pienissä kiinteissä kirjastoissa aineiston pitäminen ajan tasalla saattaa

8 7 kärsiä henkilöstön vähyyden takia. Kirjastoautossa valikoimaa voidaan vaihdella asiakkaiden mukaan. Kirjastoautossa on mahdollista tarjota muitakin palveluja kuin lainaukseen liittyviä joustavasti ja vaihdellen, mikä lisää kirjastoauton houkuttelevuutta, tärkeyttä ja näkyvyyttä.

9 8 3 KYSELYN TULOKSET Tässä luvussa esitellään kirjastojen vastaukset yhdeksään kysymykseen. Joissakin luvuissa on ohessa myös lisätietoja aiheesta tai esimerkkejä jo käytössä olevista toiminnoista. 3.1 Kiinnostus Kysely lähetettiin sähköpostitse seuraavien kuntien kirjastoihin: Eurajoki, Eura, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Kiukainen, Kokemäki, Köyliö, Lappi, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Rauma, Siikainen, Säkylä, Ulvila ja Vampula. Myös vuonna 2009 alussa yhteen liittyvien kuntien kirjastoihin lähetettiin omat kyselynsä, mutta vastaus tuli vain toiselta. Periaatteessa myönteinen vastaus tuli kymmeneltä kirjastolta, joista seitsemän oli jo ilmaissut kiinnostuksena seudulliseen kirjastoautoon Paras-hankkeen yhteydessä. Periaatteessa myönteinen tarkoittaa sitä, että kirjastolla on kiinnostusta ja tarvetta, mutta kunnan päättäjien mielipiteitä ei vielä tiedetä. Myönteisesti vastasivat Harjavalta, Kankaanpää, Kokemäki, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Siikainen, Säkylä + Köyliö ja Ulvila. Säkylällä ja Köyliöllä on yhteinen kirjastotoimenjohtaja. Sen vuoksi olen yhdistänyt ko. kunnat plusmerkillä. Jatkossa käytän myönteisten kirjastojen lukumääränä kuitenkin kymmentä eli käsittelen Säkylää ja Köyliötä erikseen. Kaksi kirjastoa, jotka eivät halua osallistua seudulliseen kirjastoautoon, ilmaisivat myös mielipiteensä lähes kaikkiin kysymyksiin. 3.2 Pysäkit Myönteisen vastauksen antaneista kymmenestä kirjastosta kahdeksan pystyi alustavasti nimeämään pysäkkipaikkojaan. Yksi näistä on Noormarkku, joka tällä hetkellä ostaa Porilta neljän pysäkkiä. Yhteensä pysäkkejä tulisi näiden kahdeksan kunnan alueelle 35, joista 15 on kouluilla. Taulukossa 1 sivulla 9 on esitetty kunkin kunnan pysäkkiehdotukset, ajankohta ja kuukausittainen määrä.

10 9 TAULUKKO 1. Pysäkkiyhteenveto Harjavalta Hiirijärven koulu iltapv Hiirijärven kylätalo Pirkkalan koulu Pitkäjärventie Kankaanpää Venesjärvi aamupv Hapua Vihteljärvi Niinisalo Kyynärjärvi Lauri Kokemäki Peipohjan koulu iltapv, ilta Lähteenmäen koulu Korkeaoja Nakkila Matomäen koulu iltapv, ilta Järvikylä Kähkösen kauppa Noormarkku Kairila ilta Lassila Rudanmaa Harjakangas Pomarkku Tuunajärvi iltapv, ilta Honkakoski Siikainen Hirvijärvi aamu- ja iltapv Leppijärvi Leväsjoki Otamo Sammi Ulvila Leineperin koulu aamu- ja iltapv Paluksen koulu Tenhon tilamyymälä Lastensuojelulaitos Mesikämmen Koskin koulu Koskin vanhainkoti Kullaankoto Levanpellontie ja Kiviniementien tienhaara Suosmeren koulu 2 x kk 2 x kk 1 x kk 1 x kk 2 x kk 4 x kk 2 x kk 2 x kk Säkylä, Köyliö - ilta 4 x kk

11 Lainausasemien korvaaminen kirjastoautolla Neljällä myönteisesti vastanneella kirjastolla on lainausasemia: Siikaisilla yksi, Pomarkulla kaksi, Säkylällä yksi ja Köyliöllä neljä. Sivukirjastoja Kokemäellä on yksi, Harjavallalla yksi ja Ulvilalla kolme. Siikaisissa on tällä hetkellä Leväsjoen koululla lainausasema, jonka palveluun ovat tyytyväisiä, mutta mikäli koulu lopetetaan, joutuu lainausasemakin uudelleen pohdittavaksi. Pomarkussa mietitään, lieneekö kirjastoautopalvelun ostaminen edullisempaa kuin omien lainausasemien ylläpitäminen. Säkylän ja Köyliön yhteensä viiden lainausaseman korvaaminen kirjastoautolla on epävarmaa. Sivukirjastoja ei olla halukkaita korvaamaan ostopalvelulla. Yksi kirjasto, joilla ei ollut tarvetta vielä ainakaan seudulliselle kirjastolle, arveli, ettei kirjastoauto pysty korvaamaan sivukirjastoja. 3.4 Internet-pääte Internet-päätteen asiakaskäyttöön ottaisi neljä kirjastoa. Yksi kirjasto kannattaisi sitä vain, jos auto olisi lähinnä koulujen käytössä. Neljän kirjaston mielestä internet-pääte on tarpeeton. Kahdesta kirjastosta, jotka eivät ole kiinnostuneita seudullisesta autosta, toinen kannattaisi internet-yhteyden hankkimista ja toinen ei. Ranuan uudessa käyttöön otetussa kirjastoautossa on kaksi asiakaskäyttöön tarkoitettua kannettavaa tietokonetta. Toisessa on gprs-yhteys, ja toinen toimii kouluilla WLAN-yhteyden (Wireless Local Area Network) avulla. Vesa Sarajärven mukaan koneita käyttävät jonkin verran lähinnä lapset ja nuoret. Niin sanottua oikeaa asiointia, esimerkiksi pankkiasioiden hoitoa, haittaavat liian lyhyet pysäkkiajat. Ranuan kirjastoautossa on ollut testikäytössä joka toimi noin neljänneksellä pysäkeistä. (Vesa Sarajärvi.) Myös Kittilän ja Kolarin uudessa kirjastoautossa on asiakkaiden käytettävissä tietokone Internet-yhteyksin. Yhteys luodaan välityksellä tai käyttämällä gprs:ää. Ongelmana heilläkin on toimimattomuus katvealueilla. (Kittilän-Kolari kirjastoauto 2008.)

12 11 on Digitan rakentama ja kattaa tällä hetkellä yli 90 % Suomen väestöstä. Vuoden 2009 loppuun mennessä verkon väestöpeitto on jo 99 laajakaistaverkko on Digitan mukaan paras vaihtoehto erityisesti haja-asutusalueille. Sen voi helposti ottaa mukaan ja käyttää myös matkan aikana. (Digitan-laajakaistaverkko.) 3.5 Oheispalvelut Yhdeksän kirjastoa kymmenestä kannatti oheispalvelujen ottamista osaksi kirjastoautotoimintaa. Yksi kirjasto tuumasi, etteivät oheispalvelut ole tarpeellisia, koska kysyntää ei ole tähänkään asti ollut. Kaksi hankkeeseen osallistumatonta kirjastoa suhtautui oheispalveluihin myönteisesti. Toisen näistä visioissa kirjastoautosta saisi ostaa karkkia ja jopa kylmäkaapin tuotteita. Yhdessä vastauksessa hieman humoristisesti epäiltiin oheispalveluja siinä mielessä, että kirjastoautoa aletaan pitää kauppa-autona, josta pitäisi saada myös Alkon ja apteekin tuotteita. Useassa vastauksessa oheispalvelujen arveltiin lisäävän positiivista imagoa ja lisäävän kirjastoauton käyttöä monipuolisemman palvelukokonaisuuden kautta. Ideaa pidettiin hyvänä, mutta toisaalta ajateltiin, että asiaa on kuitenkin kysyttävä ensin asiakkailta. Kysymyksessä oli mainittu oheispalveluista postimerkkien myyminen ja online-lotto. Yhdessä vastauksessa mainittiin nimenomaan postimerkkien myymisen olevan kannatettavaa. Online-lottoa ei ole mahdollista saada Satakunnan alueelle, koska tämä ei ole niin harvaan asuttua seutua miltään kolkalta, mutta postimerkkien myyntiin saamiselle ei ole mitään estettä. Yksinkertaisimmin asia hoituu niin, että tekee lähimmässä postissa jälleenmyyntisopimuksen ja ostaa vähintään 85 eurolla merkkejä. Provisio myynnistä on 4 %. Postilaatikkoa ei saa liikkuvaan kalustoon, mutta kirjastoauton palveluna voisi olla asiakkaiden postien toimittaminen lähimpään laatikkoon. (Mäkinen 2008.) Heinäveden kirjastoautossa on lääkekaappi. Puhelinkeskustelussa kirjastoautonkuljettajan kanssa kävi ilmi, että lääkekaapin myynti on euroa. Homma hoituu siten, että kuski hakee apteekista tarvittaessa täydennystä. Palvelu on ollut tarpeen, sillä asiakaskunnassa on ihmisiä, joilla on km matkaa lähimpään apteekkiin. Myynnistä tulee 10 % provisio kirjastolle. (Heinäveden kirjasto.) Lain mukaan kirjastoautoon on mahdollista saada

13 12 apteekkarin anomana lääkekaappi, mikäli kirjastoauton asiointialueella ei ole apteekkia ollenkaan tai se on kaukana tai kulkuyhteydet ovat huonot. Lääkekaapissa voi olla myynnissä ainoastaan reseptittömiä lääkkeitä. (Lääkelaki.) Kirjastoauton oheispalvelujen kehittämisessä on vain mielikuvitus rajana, kuten voidaan todeta Leppävirran uuden monipalvelukirjastoauton kohdalla. Siellä mukana ei kulje pelkästään perinteistä kirjastoaineistoa, vaan tarvittaessa auto kuljettaa asiakkaiden ostoksia, pyykkipusseja ja myös asiakkaitaan ilmaiseksi. Terveydenhoitopalveluiksi voidaan katsoa reseptilääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kuljettaminen. Autossa on myös vakiovarusteena verenpainemittari, ja erillisinä teemapäivinä autossa voi tavata terveydenhoitoalan ammattilaisia. Suunnitelmissa on anoa lääkekaappia. Monipalveluautoa kehiteltäessä kohderyhmänä oli ajateltu erityisesti kylien vanhempaa väestöä, joilta kyseltiin palvelutoiveita. Toteutus perustui sitten näihin vastauksiin. Autossa on myös internetyhteyksin asiakaspääte sekä invahissi. (Viljakka 2008.) Ranuan kirjastoautossa on taulutelevisio ja videolaitteet sekä irtojakkaroita mahdollisia koulutustilaisuuksia varten. Asiakkaiden käytössä on lasertulostin ja kopiokone. Verenpaineja verensokerimittarit tullevat asiakaskäyttöön myöhemmin. Ranuan kirjastoauto suunnittelee myös kuljetuspalveluja yhteistyössä kotipalvelun kanssa, sillä auton alustassa on tavarankuljetustilaa. (Vesa Sarajärvi.) 3.6 Liikuntarajoitteisuuden huomioon ottaminen Kaikki kirjastot kannattivat esteetöntä kirjastoautoon pääsyä. Kysymyksessä oli esimerkkeinä mainittu pyörätuolihissi, invanostin ja matalalattia-auto. Matalalattia-autoa kannatettiin suoraan kolmessa vastauksessa. Muuten vastaukset olivat varovaisen myönteisiä: Jos vain rahaa on; voisi olla hyvä; jotenkin kyllä; jos mahdollista. Yhdessä vastauksessa pohdittiin, pystyykö auto kulkemaan huonoillakin pikkuteillä. Turun vanha kirjastoauto on matalalattiainen. Autokirjaston osastonjohtaja Kalle Varilan mukaan se on erittäin toimiva vanhuksia ajatellen, sillä autoon pääsee katutasosta suoraan ilman portaiden nousua. Ongelmana matalalattia-autossa on sisätilojen epäkäytännöllisyys

14 13 portaikon ja korokkeiden takia. Vanhuksia ajatellen Turussa onkin vanhempia ihmisiä kiinnostava materiaali sijoitettu tasaiseen osaan. Varila kertoo, että autolla on ilman ongelmia ajettu huonommillakin teillä. Muistutukseksi hän kuitenkin mainitsee, että korotetuilla suojateillä on hyvä nostaa auton kori ylös, jottei tömähdä! (Varila 2008.) Ranuan kirjastoautossa on e (alv. 0) maksanut invahissi/pyörätuolinostin, joka on toiminut tähän asti moitteettomasti. Joka viikko sille ei ole käyttöä, mutta yhden vakituisen pyörätuoliasiakkaan kannalta se on erinomainen satsaus. (Sarajärvi 2008.) 3.7 Isäntäkunta ja kustannusten jakaminen Kuntalaissa isäntäkuntamalli on määritelty sopimuksenvaraiseksi yhteistoiminnaksi tai sopimusyhteistyöksi. Se voi koskea esimerkiksi yhteisen viran perustamista, viranomaistehtävien hoitamista ostopalveluina tai yhteisen toimielimen asettamista. (Kuntaliitto 2008c.) Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen on kunnan vastuulla, mutta isäntäkuntamallin mukaisesti kunnan on mahdollista antaa tehtävät sopimuksen mukaisesti hoidettavaksi jollekin toiselle kunnalle (Kuntaliitto 2007). Jos Porista tulee seudullisen kirjastoauton isäntäkunta, se tarkoittaa sitä, että mukaan tulevat kunnat maksavat Porille haluamastaan palvelusta sen mukaan, mitä tullaan sopimaan. Pori hankkii kirjastoauton, henkilöstön ja vastaa kaikista kustannuksista. Mukaan tulevien kuntien on myös sitouduttava sopimukseen useammaksi vuodeksi, jotta toiminnan aloittaminen ylipäätään on mahdollista. Kymmenestä myönteisestä kunnasta seitsemän kannatti Porin olemista isäntäkuntana. Yhdessä vastauksessa toivottiin tarkempaa esittelyä erilaisista mahdollisista malleista, ja kahdessa vastauksessa asiaan ei otettu mitään kantaa. Toinen mahdollinen organisoimistapa kirjastoautopalveluille on tilaaja tuottaja -malli. Tilaaja tuottaja -mallilla tarkoitetaan sitä, että toinen osapuoli tilaa tarvittavan palvelun ja toinen tuottaa sen. Kunnissa tätä on toteutettu lähinnä kunnallisten palvelujen

15 14 ulkoistamisessa, mikä tarkoittaa sitä, että kunta ei itse tuota palvelua, vaan ostaa sen joltakin muulta organisaatiolta. (Saarelainen & Saarinen 2006, 12.) Kunnissa tämän mallin järjestäminen on osoittautunut haasteelliseksi. Erityisesti sisäiset sopimukset ovat aiheuttaneet ongelmia, kun taas ulkopuolisten tahojen kanssa asiat ovat hoituneet sopuisammin. Neuvottelut sopimusten sisällöistä ja sopimusrikkomusten seuraamuksista ovat lisänneet työtä, ja kaiken kaikkiaan tärkeimmäksi näkökulmaksi tuli taloudellisuus. (Kähkönen 2002, Saarelaisen & Saarisen 2006, 13 mukaan.) Tilaaja tuottaja -malli sopii myös laajemmalle kuntajoukolle, sillä sitä on sovellettu esimerkiksi isäntäkuntamallin mukaisiin ratkaisuihin. Mitään ihanteellista toteutustapaa ei voida esittää, sillä mallin ideaa toteuttaa erilaiset toisistaan poikkeavat toimintatavat. (Kuntaliitto 2008b.) Tilaaja tuottaja -mallissa olennaista on palvelujen täsmällinen nimeäminen, mitä kutsutaan tuotteistamiseksi. Siihen sisältyy myös laadun määrittely. Tuotteistaminen tarkoittaa sitä, että asiakkaalle annettavat palvelut/tuotteet jäsennetään, kuvataan ja määritellään mahdollisimman tarkasti. Tällöin niistä voidaan muodostaa halutunlaisia kokonaisuuksia, joita on mahdollista kuvata ja joiden kustannukset voidaan laskea. Tuotteistuksen tuloksena syntynyt tuote voi olla tavara, palvelu tai yhdistelmä näistä. Se voi olla niinkin suppea kuin yksittäinen toimenpide tai pitkäkestoinen palveluketju tai -kokonaisuus. (Kuntaliitto 2008b.) Mallin etuna on läpinäkyvyys niin kustannusten kuin myös toimintakäytäntöjen kannalta. Tavoitteena on tehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen. (Kuntaliitto 2008b.) Mallin haittapuolena kirjastopalvelujen kannalta voidaan pitää sitä, että vuosittain käydään kuntien välillä neuvotteluja hinnasta, mikä saattaa vaikuttaa kirjastopalvelujen tasoon ja kehittämiseen. (Lepoluoto 2007, 41.) Viidessä vastauksessa kannatettiin kustannusten jakamista käytetyn ajan mukaan. Kahden kirjaston vastauksessa ehdotettiin laskutusta käytetyn ajan ja asukasmäärän mukaan. Yhdessä oli perusteena lainauksien määrä ja asukasluku ja toisessa pelkästään asukasluvun mukainen hinnoittelu. Yksi kirjasto ei ottanut vielä kantaa kustannusten jakoon. Toinen hankkeeseen osallistumattomasta kirjastosta ehdotti kustannusten jakamista ajokilometrien tai pysäkkien määrän ja/tai asukasluvun mukaan.

16 15 4 SEUDULLINEN KIRJASTOAUTO TIEN PÄÄLLÄ Kuten alaluvussa 3.1. on kerrottu, Satakunnan seudullista kirjastoautoa kohtaan osoitti Porin lisäksi mielenkiintoa kymmenen kirjastoa: Harjavalta, Kankaanpää, Kokemäki, Köyliö, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Siikainen, Säkylä ja Ulvila. Vuonna 2010 Noormarkku liittyy Poriin, ja vuonna 2011 Säkylä ja Köyliö muodostavat Euran kanssa uuden Euran. Harjavalta, Kokemäki, Nakkila ja Ulvila käyvät paraikaa kuntaliitosneuvottelujaan. Kaikki nämä yhdistymiset vaikuttavat varmasti siihen, millaisena pakettina seudullista kirjastoautoa aletaan toteuttaa ja milloin. Tässä selvitystyössä laskelmat on tehty sen mukaan, että osallistujia on kymmenen ja Pori, jotta jonkinlainen kokonaiskuva asiasta hahmottuisi. 4.1 Kilometrit ja ajankohdat Porin alueella seudullinen kirjastoauto parantaisi palvelua 11 pysäkin verran siten, että neljä koulupysäkkiä muuttuisi jokaviikkoiseksi ja uusia iltapysäkkejä tulisi seitsemän. Jokaviikkoisiksi ajateltuja koulupysäkkejä ovat Herralahden, Toukarin, Ahlaisten ja Toejoen koulut. Uudet iltapysäkit olisivat seuraavilla alueilla: Harmaalinna, Viikinäinen, Tuulikylä, Kalaholma, Metsämaa, Hyvelän viiki ja Koivistonluoto/Väinölä. Kun Noormarkku liittyy Poriin, lisääntynevät myös Noormarkussa pysäkit. Noormarkussa kuten muuallakin lasten ja nuorten sekä vanhusten kirjaston käyttö on turvattava. Sen vuoksi seudullisen kirjastoauton on ajateltu kulkevan koulujen, lasten päivähoitopaikkojen ja vanhainkotien kautta. Noormarkussa on tällä hetkellä viisi ryhmäperhepäiväkotia ja kaksi päiväkotia. Kouluista auto kävisi Noormarkun yhtenäiskoululla, Kankaan koululla ja Söörmarkun koululla. Vanhuksia palveltaisiin pysäkeillä vanhainkoti Mäntylinnassa ja Palvelukoti Snällintuvassa. Nykyisten iltapysäkkien lisäksi Noormarkkuun tulisi kuusi uutta pysäkkiä esimerkiksi Lehtolan alueelle, Lahdenmaalle, Hakalanvainiolle, Brännbäckiin, Riihivainioon ja Kissanmaalle. Noormarkkuun tulisi näitä uusia pysäkkejä 18 kappaletta. Sivulla yhdeksän oli taulukko kyselyyn vastanneiden kirjastojen pysäkkiehdotuksista. Seudullisella kirjastoautolla olisi kaikkinensa 64 pysäkkiä, joista 22 olisi koulupysäkkejä. Auto ajaisi alustavan suunnitelman mukaan yhdessä vuorossa, jolloin se vaatisi yhden kuljettaja-virkailijan työpanoksen. Reittiaikataulu on suunniteltu esimerkiksi siitä, minkälaisia

17 16 kilometrimääriä viikkoajoon voi sisältyä ja miten kauan aikaa kuluu. Se perustuu maantieteellisiin tosiasioihin ja haluttuihin ajankohtiin. Kirjastoautolla olisi kahden viikon aikataulu. Kerran kuukaudessa palvelun haluavien kirjastojen sijoittaminen aikatauluun on ajankohtainen ongelma sitten, kun seudullinen kirjastoauto tulee todeksi. Porin ja Noormarkun uusia pysäkkejä ei ole laskettu mukaan reittiaikatauluun, koska sillä ei ole vaikutusta siihen hinnoitteluun, jota tässä selvityksessä tuodaan esiin. Maanantaisin kirjastoauto kiertäisi Siikaisten pysäkit. Tiistaina vuorossa olisivat Pomarkun ja Noormarkun kohteet. Keskiviikkona auto kiertäisi Kankaanpään koulupysäkit. Torstai on varattu Ulvilalle ja Harjavallalle. Perjantaina auto jatkaisi vielä Ulvilan pysäkeillä. Kokemäki ja Nakkila, jotka molemmat toivoivat kirjastoauton käyntiä kerran kuukaudessa, kierrettäisiin yhtenä päivänä. Toisella viikolla auto kulkisi Porin ja Noormarkun uusia pysäkkejä. On nyt huomattava, että kaikki tämä on hahmottelua ja hyvin alustavaa, koska mitään varmoja tietoja tai päätöksiä ei ole tehty. Taulukossa 2 on esitetty kunkin kirjaston toivoma ajankohta. Reitin kilometrit on laskettu -sivustolla olevan Reitit-palvelun avulla. TAULUKKO 2. Yhteenveto ajankohdista ja kilometreistä Siikainen aamupäivä 159 km 5 pysäkkiä Pomarkku iltapäivä 55,55 2 Noormarkku iltapäivä 52,55 4 Kankaanpää aamupäivä 159,1 6 Ulvila 2 x aamupäivä 121, Harjavalta aamupäivä 58,1 4 Kokemäki iltapäivä (1 x kk) 83,4 3 Nakkila iltapäivä (1 x kk) 60, Kustannukset Seudullisen kirjastoauton vuosittaisiin kustannuksiin on laskettu yhden kuljettaja-virkailijan palkkakulut sosiaalimaksuineen ja lomarahoineen, kirjastoautoon tulevan aineiston

18 17 käsittelykulut, hallinnosta ja verkkosivujen hoidosta aiheutuneet kulut sekä palkanlaskun ja kirjanpidon kulut. Porin kirjastoauton vuoden 2007 toteutuneista menoista on otettu laskelmaan mukaan palvelujen ostot; aineet, tarvikkeet, tavarat (joista on vähennetty polttoainekulut) sekä muut kulut. Pekka Toivonen, joka on tehnyt kirjastoautoselvityksen Joensuun seudulla, on todennut, että yksi työntekijä pystyy hoitamaan kirjastoautonlainaukset silloin, kun lainamäärä on korkeintaan vuodessa. Koska lainamääriä on mahdotonta ennustaa, lähetetään seudullinen kirjastoauto tässä selvityksessä yhden henkilön voimalla reitilleen. Taulukkoon 3 on ynnätty seudullisen kirjastoauton vuosittaiset kulut. TAULUKKO 3. Seudullisen kirjastoauton kulut vuodessa 1. Kuljettaja-virkailijan palkka ,36 2. lomaraha 787,45 3. sotu-maksut (32,72 % palkasta) 6 699,03 4. Niteiden muovituskulut (3295 kpl x 0,21 e) 691,95 5. Niteiden käsittelykulut (3415 kpl x 2,73 e) 9 322,95 6. Budjetista toteutuneet kirjastoauton menot v ,00 7. Hallintomenot ,20 8. Taloustuki 3 003,00 Yhteensä ,94 Niteen käsittelyhinta on saatu arvioimalla yhden niteen käsittelyyn kuluva aika sen valitsemisesta siihen kunnes se on hyllyssä ja suhteuttamalla tämä aika kirjastovirkailijan työaikaan, jolloin niteen käsittelyhinnaksi tuli 2,73 e. Niteen muovitushinta on saatu siten, että vuonna 2007 ostettujen muovien hinta on jaettu Porin kaupunginkirjastossa kaikkinensa muovitettujen niteiden määrällä. Yhden niteen muovitushinta on tällöin 0,21 e. Vuoden kuluja laskettaessa perustana on käytetty Porin kirjastoautoon hankittujen niteiden määrää, joka oli vuonna 2007 kaikkinensa 3415 kappaletta, joista muovitettavia oli Hallintokuluihin on laskettu kirjastotoimen johtajan, kirjastotoimen apulaisjohtajan, autokirjaston osastonjohtajan, toimistosihteerin, kanslistin ja informaatikon työpanos siten, että heidän vuoden 2007 palkkakulut ja sotu-maksut laskettiin yhteen ja jaettiin koko kirjaston

19 18 aukiolotunneilla. Tunnin hinnaksi tuli 17,40 e, joka kerrottiin seudullisen kirjastoauton tämänhetkisellä tuntimäärällä ja ajoviikkojen määrällä: 17,40 e x 32 t x 24 vko = ,20 e. Kyselyyn myönteisesti vastanneiden kirjastojen ehdottamia pysäkkejä on 35 kappaletta. Kaikkinensa Pori ja Noormarkun uudet pysäkit mukaan lukien pysäkkejä on 64 kappaletta. Jokaisella pysäkillä ollaan puoli tuntia eli yhteensä kirjastoautolla olisi 32 tuntia pysäkkiaikaa. Kun vuoden kulut ( ,94 e) jaetaan vuoden ajojen tuntimäärällä (24 vko x 32 t = 768 t), saadaan pysäkin tuntihinnaksi 152 e. Hinta saattaa vaikuttaa korkealta, mutta mitä enemmän seudullinen kirjastoauto saa osallistujia, sitä alhaisemmaksi tuntitaksa käy. Taulukossa 4 on esitetty, mitä kirjastoauton vierailut näillä pysäkkimäärillä tulisivat maksamaan, kun auto liikennöisi joka toinen viikko muissa kuin Nakkilassa ja Kokemäellä, jossa käyntitiheys on kerran kuukaudessa. TAULUKKO 4. Pysäkkien hinnat vuodessa Siikainen 5 pysäkkiä 2,5 t x 152 e x 24 vko = 9 120,00 e Pomarkku 2 pysäkkiä 1 t x 152 e x 24 vko = 3 648,00 e Noormarkku 4 pysäkkiä 2 t x 152 e x 24 vko = 7 296,00 e Kankaanpää 6 pysäkkiä 3 t x 152 e x 24 vko = ,00 e Ulvila 8 pysäkkiä 4 t x 152 e x 24 vko = ,00 e Harjavalta 4 pysäkkiä 2 t x 152 e x 24 vko = 7 296,00 e Kokemäki 3 pysäkkiä 1,5 t x 152 e x 12 vko = 2 736,00 e Nakkila 3 pysäkkiä 1,5 t x 152 e x 12 vko = 2 736,00 e Polttoainekustannukset on laskettu suoraan kunkin kunnan alueella ajettavien kilometrien, polttoaineen keskihinnan (1,077 e/litra) ja 24 viikon mukaan, paitsi kahdella kunnalla 12 viikon mukaan. Kesällä auto kuljettajineen lomailee neljä viikkoa. Polttoaineen kulutuksen on arvioitu olevan 30 l/100 km, mikä on ilmeisesti liian vähäinen erityisesti talvikuukausina. Taulukossa 5 sivulla 19 on kunnittain polttoaineen hinta vuodessa.

20 19 TAULUKKO 5. Polttoaineen kulutus ja hinta vuodessa Siikainen 159,00 km x 0,30 l x 1,077 e x 24 vko = 1232,95 e Pomarkku 55,55 km x 0,30 l x 1,077 e x 24 vko = 430,76 e Noormarkku 52,55 km x 0,30 l x 1,077 e x 24 vko = 407,49 e Kankaanpää 159,10 km x 0,30 l x 1,077 e x 24 vko = 1233,73 e Ulvila 121,10 km x 0,30 l x 1,077 e x 24 vko = 939,06 e Harjavalta 58,10 km x 0,30 l x 1,077 e x 24 vko = 450,53 e Kokemäki km x 0,30 l x 1,077 e x 12 vko = 323,36 e Nakkila 60,70 km x 0,30 l x 1,077 e x 12 vko = 235,35 e Taulukossa 6 on esitetty kunkin kunnan seudullisen kirjastoauton kustannukset tämän hetkisen tilanteen mukaan. TAULUKKO 6 Seudullisen kirjastoauton kokonaiskustannus kunnille Siikainen 9 120,00 e ,95 e = ,95 e Pomarkku 3 648,00 e + 430,76 e = 4 078,76 e Noormarkku 7 296,00 e + 407,49 e = 7 703,49 e Kankaanpää ,00 e ,73 e = ,73 e Ulvila ,00 e + 939,06 e = ,06 e Harjavalta 7 296,00 e + 450,53 e = 7 746,53 e Kokemäki 2 736,00 e + 323,36 e = 3 059,36 e Nakkila 2 736,00 e + 235,35 e = 2 971,35 e Kustannuksia tarkasteltaessa on huomattava, että hankkeeseen myönteisesti suhtautuvien kirjastojen joukossa olivat myös Säkylä ja Köyliö, joiden pysäkkien paikoista tai määristä molempien kuntien yhteinen kirjastotoimenjohtaja ei osannut vielä sanoa mitään.

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

Lisätiedot

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti isatakirjastott - yhteisjärjestelmä ä Satakunnan kunnat Asukasmäärä Eura 12 500 Eurajoki 5 900 Harjavalta 7 500 Honkajoki 1 900 Huittinen 10 700

Lisätiedot

Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Turku Hannu Sulin

Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Turku Hannu Sulin Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Hannu Sulin Pyhäranta Varsinais-Suomi Laitila Loimaa Uusikaupunki Oripää Vehmaa E Taivassalo Mynämäki Nousiainen Aura Pöytyä Koski Tl Somero Kustavi

Lisätiedot

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa 9.8.2016 Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa Taustaa Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Lisätiedot

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Satakunnan alueprofiili 2025

Satakunnan alueprofiili 2025 Satakunnan alueprofiili 2025 Sisältö Satakunnan alueprofiiliin vuonna 2025 liittyviä karttoja, taulukoita ja graafeja: 1.Hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta 2.Elinvoiman näkökulmasta 1. Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE Perusturva Bia Kaski 27.10.2016 Lausuntopyyntö 1 (2) Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE 2017 2019 Porin perusturva on valmistellut ja toiminut hallinnoijana Ohjaamo Satakunta nimisessä

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.2015 klo 9.00 Avoimet työpaikat lisääntyivät vuoden takaisesta Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO 24.1.2007 MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA KIRJASTOSTRATEGIASSA 2006-2012 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen 9.5.2016 Jouni Vataja 1.1. 31.12.2015 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu 32 476 turvapaikanhakijaa, joista Irakilaisia 63 % 20 485 Afganistanilaisia 16 %

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS

SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS Satakuntaliitto 2007 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Pälvi Lepoluoto 21.12.2007 (Lupa kannen kuvan käyttöön saatu Satakuntaliitolta 1.10.2007.) Sisältö

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015 Julkaisuvapaa torstaina 23.4.2015 klo 9.00 Työttömien määrää alentunut maaliskuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Satakunta Lasten ja nuorten maakunta

Satakunta Lasten ja nuorten maakunta Satakunta Lasten ja nuorten maakunta Pertti Rajala Maakuntajohtaja 17.9.2013 1. Tilaisuuden taustat Maakunnassamme tehdään sektoreittain paljon erinomaista työtä lasten ja nuorten hyväksi Uudenlaiset palvelumme

Lisätiedot

Keskiviikkona 8.9.2010 klo 12 15. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto, kirjaston kokoustila

Keskiviikkona 8.9.2010 klo 12 15. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto, kirjaston kokoustila MUISTIO 1 Maakunnallinen yhteisjärjestelmä -kokous 4/2010 AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: Keskiviikkona 8.9.2010 klo 12 15 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto, kirjaston kokoustila Asko Hursti (Pori),

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 POR I - RAUMA PORI - OLKILUOTO PORI - KANKAANPÄÄ Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin

Lisätiedot

Panelian museo Paneliantie 36 Avoinna 2.5. 30.9. ma klo 12 16 sekä sopimuksesta. Puh. 050 572 7304 Heiska

Panelian museo Paneliantie 36 Avoinna 2.5. 30.9. ma klo 12 16 sekä sopimuksesta. Puh. 050 572 7304 Heiska SATAKUNNAN MUSEOT EURA Hinnerjoen museot Luotteenperäntie, Hinnerjoki Avoinna 5.6 3.8 ti pe klo 10 16 3.6 26.8 su klo 13 15 sekä sopimuksen mukaan. Puh. (050) 365 0341 Heikkilä, (0500) 592 226 Nummela

Lisätiedot

SATAKUNNAN MUSEOT 2015

SATAKUNNAN MUSEOT 2015 SATAKUNNAN MUSEOT 2015 EURA Hinnerjoen museot Luotteenperäntie, Hinnerjoki Avoinna 7.6. 30.8. su klo 13 15 Lisäksi 16.6 14.8. ti pe klo 10 16 sekä sopimuksen mukaan. Puh. 050-365 0341 Heikkilä, 0400-125971

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Väliraportti 13.1.2014 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta 1 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmä Ympäristö- asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmän

Lisätiedot

Kuva: Jan Virtanen MIKSI PORIN SEUTU ON ALUEENA OTOLLINEN KUNTAUUDISTUKSELLE?

Kuva: Jan Virtanen MIKSI PORIN SEUTU ON ALUEENA OTOLLINEN KUNTAUUDISTUKSELLE? Kuva: Jan Virtanen MIKSI PORIN SEUTU ON ALUEENA OTOLLINEN KUNTAUUDISTUKSELLE? Tämä taustalla Alvar Aallon aluesuunnitelma Kokemäenjokilaaksosta 1940-luvulla Suomen ensimmäinen ylikunnallinen seutusuunnitelma

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Työttömyys laskenut Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Pirkanmaan seutukirjasto?

Pirkanmaan seutukirjasto? Pirkanmaan seutukirjasto? Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, sivistystyöryhmä 13.1.2010 Tuula Haavisto kirjastotoimenjohtaja, Tampere Tampereen kaupunki Preludi: Maakuntakirjastotoiminta [Ainoa] lakisääteinen

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

KSY-seminaari 19.11.2013 Mitä opittavaa kuntaliitosprosesseista?

KSY-seminaari 19.11.2013 Mitä opittavaa kuntaliitosprosesseista? KSY-seminaari 19.11.2013 Mitä opittavaa kuntaliitosprosesseista? Seminaarin avaus Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Ne käynnissä olevat kuntajakoselvitykset, joista on tehty valtuuston päätös selvityksessä

Lisätiedot

OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen sisältö. 3. Hallinto ja talous

OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen sisältö. 3. Hallinto ja talous OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS 1. Sopijapuolet Tämän täydennyskoulutuksen sopijapuolet ovat kunta ja Porin kaupunki. Tähän sopimukseen sitoutuneet kunnat ovat Pori, Ulvila, Nakkila,

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.2015 klo 9.00 Avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS MAAKUNTAKIRJASTO

TOIMINTAKERTOMUS MAAKUNTAKIRJASTO PORIN KAUPUNGINKIRJASTO 29.1.2008 SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO Kauppila Paula TOIMINTAKERTOMUS MAAKUNTAKIRJASTO Toimintaa ja tiedotusta on toteutettu Maakuntakirjastotoiminta 2007-2012 suunnitelman mukaisesti.

Lisätiedot

MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Mikkelin kaupunki ja sopivat Kirjastolain (KL nro 904/1998) 3 :n 2. momentin mukaisesta seudullisesta yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2015 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 25.8.2015 klo 9.00 Työttömien määrä lisääntyi heinäkuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.9.2015 klo 9.00 Työttömien määrä vähentyi elokuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013. M.Paavola

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013. M.Paavola SOSIAALIPALVELUT Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013 SOSIAALIPALVELUT Merja Paavola Johtoryhmä Laatutyö Jouko Alinen Antinkartanon kuntoutuskeskus Jouni Helen Asumispalvelut Tuula Saarinen Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Kuntaneuvottelukierros 15.-18.9.2015. Harri Hagman

Kuntaneuvottelukierros 15.-18.9.2015. Harri Hagman Kuntaneuvottelukierros 15.-18.9.2015 Harri Hagman H. Hagman Laboratorionäytteidenoton, kuvantamisen (K) ja lääkehuollon (L) toimipisteitä on yhteensä 24 sivu 2 Eurajoen terveysasema + K Harjavallan sairaala

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen SFS-ISO 2252 -sertifioitu TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA Satakunta Kiikoinen 21.3.212 Reijo Pirttijärvi Työ 221196-11 Maatilatalouden tietoa kunnittain, ELYkeskuksen ja tuottajaliiton alueella Aikasarjatietoa

Lisätiedot

Tarkat aikataulutiedot ja pysäkit osoitteessa: http://matkahuolto.fi/fi/index.html

Tarkat aikataulutiedot ja pysäkit osoitteessa: http://matkahuolto.fi/fi/index.html KOULULAISKULJETUKSET Perus-ja esiopetuksessa maksuttomaan koulukuljetukseen ovat oikeutettuja oppilaat, joiden koulumatka on yli 5 km ja ns. talvikuljetukseen ajalla 1.11.-31.3. perusopetuksen 1-3.luokkien

Lisätiedot

Väestönmuutos Pohjolassa

Väestönmuutos Pohjolassa Väestönmuutos Pohjolassa Urbaanimpi ja vanheneva väestö (?) Photo: Johanna Roto Johanna Roto 130 125 120 115 110 105 100 EU28 Denmark Finland Sweden Iceland Norway Norden Väestönmuutos 1990-2014 Indeksi

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä 2 Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Asiakkaan

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA

OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA LUONNOS 12.4.2013 OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA 1 Yleistä Valtion oikeusaputoimistoista annetun lain (258/2002) 2 :n mukaan

Lisätiedot

Khall 30.5.2013 180, liite nro 3

Khall 30.5.2013 180, liite nro 3 Khall 30.5.2013 180, liite nro 3 LUONNOS 12.4.2013 OIKEUSM1JISTEfflÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA 1 Yleistä Valtion oikeusaputoimistoista

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kuntakysely 2011. Laatupäällikkö Jouko Alinen

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kuntakysely 2011. Laatupäällikkö Jouko Alinen Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kuntakysely 2011 Laatupäällikkö Jouko Alinen = Posa Vastaajat 2. Onko kunnassanne / kaupungissanne meneillään olevaa kehitysvammaisten asumiseen liittyvää uudisrakentamista?

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Pakolaisten kuntiin sijoittaminen 5.10.2016 Jouni Vataja Satakunnan ELY-keskus 1 Satakunnassa vakinaisesti asuvat ulkomaan kansalaiset 31.12.2015 Kunta Asukasmäärä Ulkomaan kansalaiset yht. Miehet Naiset

Lisätiedot

Lausuntopyyntö seudullisesta perhehoitomallista

Lausuntopyyntö seudullisesta perhehoitomallista Perusturvalautakunta 46 13.05.2014 Perusturvalautakunta 76 30.09.2014 Lausuntopyyntö seudullisesta perhehoitomallista 1250/00.04.01/2014 Petu 13.05.2014 46 Euran perusturvalautakunnan 11.2.2014 hyväksymän

Lisätiedot

Tutkimus kuntien neuvonta- ja asiointipalveluista 2012

Tutkimus kuntien neuvonta- ja asiointipalveluista 2012 Tutkimus kuntien neuvonta- ja asiointipalveluista 2012 Pohjoisranta Burson-Marsteller Lokakuu 2012 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kunnissa on selvä tarve uudistaa asiointi- ja neuvontakäytäntöjä

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Uuden kunnan sote Porin seudulla Työryhmän loppuraportin keskeiset asiat

Uuden kunnan sote Porin seudulla Työryhmän loppuraportin keskeiset asiat Uuden kunnan sote Porin seudulla Työryhmän loppuraportin keskeiset asiat Työvaliokunta 6.6.2015 Aulis Laaksonen Uusi Sote Keskeiset tavoitteet Yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen

Lisätiedot

Voimassa alkaen

Voimassa alkaen 1 (7) OPERAATTORIHINNASTO ALLE 2 M V.35 SIIRTOTYHTEYDET DNA OY Voimassa 01.12.2011 alkaen DNA Oy Puhelin Y-tunnus 044 0440 0592509-6 www.dna.fi Ansatie 6a B PL 41 Kotipaikka 01741 vantaa Vantaa 2 (7) 1

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016 Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Jouni Vataja, Satakunnan ELY-keskus 4.3.2016 1 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu

Lisätiedot

Mihin kaikkeen yhteistyö voi kaatua? Monipalvelujen järjestämisen haasteita kirjastoautoympäristössä Pekka Suhonen / Leppävirran kunnankirjasto

Mihin kaikkeen yhteistyö voi kaatua? Monipalvelujen järjestämisen haasteita kirjastoautoympäristössä Pekka Suhonen / Leppävirran kunnankirjasto Mihin kaikkeen yhteistyö voi kaatua? Monipalvelujen järjestämisen haasteita kirjastoautoympäristössä Pekka Suhonen / Leppävirran kunnankirjasto Monipalvelut Leppävirran kirjastoautossa Leppävirralla kirjastoauton

Lisätiedot

Kuntaliitosselvitys / vapaa-aika LIITE 1

Kuntaliitosselvitys / vapaa-aika LIITE 1 Kuntaliitosselvitys / vapaa-aika LIITE 1 1. Vapaa-aikatoimen menot ja henkilöstö 2. Liikunta 3. Nuoriso ja yleinen kulttuuritoiminta 4. Vapaa-aikatoimen maksut ja vuokrat 5. Kirjastotoimi 1. VAPAA-AIKATOIMEN

Lisätiedot

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI Perusturvalautakunta 112 03.10.2007 Perusturvalautakunta 127 21.11.2007 Kunnanhallitus 645 10.12.2007 MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI 649/21/211/2007 PERUST 112 Matti Pohjola

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 21.7.2015 klo 9.00 Työttömyys kohosi Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2015 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Haastepyöräily kysely 2015

Haastepyöräily kysely 2015 Haastepyöräily kysely 2015 1. Kunnan/kaupungin nimi Punkalaidun Harjavalta Kankaanpää Pyhäranta Parkano Kemiönsaari Siikainen Eura Ulvilan kaupunki Kihniö Kokemäen kaupunki Mynämäki Köyliö Taivassalo Huittinen

Lisätiedot

Valmistelija: terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo

Valmistelija: terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo Johtokunta 96 17.09.2013 Johtokunta 119 19.11.2013 Johtokunta 88 28.08.2014 Ympäristötarkastajan viran perustaminen 20/01.01.00/2013 Johtokunta 17.09.2013 96 PoSan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii

Lisätiedot

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Aikuisohjauksen strategiatyöryhmä Ryhmä koostuu aikuisohjauksen asiantuntijoista

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin 1 Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoa selvittänyt työryhmä on jättänyt raporttinsa kaupunginjohtajalle ja sivistystoimenjohtajalle määräaikaan 30.6.2005

Lisätiedot

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta:

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Lounais-Suomen AVI Koulutuksen sijaintimaakunta:

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

SATAKUNNAN TYÖLLISYYSKATSAUS 1/2012 Julkaisuvapaa tiistaina klo 9.00

SATAKUNNAN TYÖLLISYYSKATSAUS 1/2012 Julkaisuvapaa tiistaina klo 9.00 SATAKUNNAN TYÖLLISYYSKATSAUS 1/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 21.2. 2012 klo 9.00 Avoimet työpaikat lisääntyneet Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella oli

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Sivistystoimen työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Sivistystoimityöryhmän esitykset 1. Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

Satakunnan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Satakunnan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Satakunnan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

ATK-HENKILÖSTÖTILANNE SELVITYSALUEEN KUNNISSA

ATK-HENKILÖSTÖTILANNE SELVITYSALUEEN KUNNISSA LIITE 8 ATK-HENKILÖSTÖTILANNE SELVITYSALUEEN KUNNISSA MERIKARVIA Ei vakinaista henkilökuntaa atk-puolella, ei koulussa eikä virastossa. Ongelma siinä, että hoidettavat työt, omien muiden töiden ohella,

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Sisältö Suunnitteluperusteet Vyöhykejako Kustannuslaskentaperusteet Alustava suunnitteluaikataulu

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS 1 NAKKILAN KUNNAN VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS, JONKA NAKKILAN KUNNANVAL- TUUSTO ON HYVÄKSYNYT 27. PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 1992/4 1 VÄESTÖNSUOJELUN PERUSTEET Väestönsuojelun

Lisätiedot

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11. Satakuntaliitto - Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.2013 Satakuntaliitto Satakunnan kuntien lakisääteinen

Lisätiedot

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo Puheenjohtajina erityissuunnittelija Seija Junno & kehittämispäällikkö Mervi Janhunen Sekä dialogisen

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä Työryhmän II-kokous 5.11.2013 Toimialakohtaisten toimitettujen aineistojen esittely Arttu Tuominen Tausta-aineisto Kunta Asukkaita v.2012 Maa-pinta-ala

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 887. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 887. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2002 N:o 887 899 SISÄLLYS N:o Sivu 887 osakeyhtiölain muuttamisesta... 4051 888 asunto-osakeyhtiölain 53 ja 59 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Satakuntalaisten lasten ja nuorten hyvinvoin6katsaus. Syksy 2013

Satakuntalaisten lasten ja nuorten hyvinvoin6katsaus. Syksy 2013 Satakuntalaisten lasten ja nuorten hyvinvoin6katsaus Syksy 213 Keskeiset havainnot satakuntalaisista nuorista ja heidän hyvinvoinnista 1. Satakunnan nuoret 2. Terveys Satakunnassa on yhteensä 71514 alle

Lisätiedot

Maakuntakierros Kari Nenonen varatoimitusjohtaja

Maakuntakierros Kari Nenonen varatoimitusjohtaja Maakuntakierros 2011 Satakunta 2.11.2011, Harjavalta Kari Nenonen varatoimitusjohtaja Suomen Kuntaliiton yksiköt Kuntatalous Lakiasiat Alue- ja elinkeinokehitys Toimitusjohtaja Varatoimitusjohtajat Opetus

Lisätiedot

PISKI HANKE - SATEENVARJO:

PISKI HANKE - SATEENVARJO: PISKI HANKE - SATEENVARJO: 1.10.2005 aloitti Pirkanmaan maakuntakirjastoalueen kirjastojen välinen kuljetuspalvelu 10.10.2005 yhtenäistettiin PIKI-kirjastojen varausja kuljetusmaksut: varausmaksu 0,80

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2012 Aika 14.6.2012 klo 19.03 19.43 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arvioinnista Vauhtia kulttuuriin! 12.1.2012, Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arviointi Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 2

Lisätiedot

MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA TOIMINTAKERTOMUS 2009 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO

MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA TOIMINTAKERTOMUS 2009 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA TOIMINTAKERTOMUS 2009 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO 2.2.2010 Kauppila Paula 2 MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA Maakuntakirjaston tehtävät kirjastoasetus 1078/1998

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 9/2015 88 96

Tekninen lautakunta 9/2015 88 96 SIIKAISTEN KUNTA ESITYSLISTA Tekninen lautakunta 9/2015 88 96 Aika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää Susanna

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

18.9.2013. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

18.9.2013. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (3) 18.9.2013 KUNTAINFO Aika 18.9.2013 klo 9.30 11.45 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen.

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

VTT Timo Aro 3.9.2012. Kuva: Satakuntaliitto

VTT Timo Aro 3.9.2012. Kuva: Satakuntaliitto Kuva: Satakuntaliitto Satakuntalaisina olemme ajoittain vaalineet ajatusta siitä, että mitään ei kysytä eikä mihinkään vastata. Satakuntalainen ottaa ympäristön huomioon kierolla tavalla olemalla hiljaa

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Porin kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Työvaliokunta ja ohjausryhmä 14.3.2014 Nakkila Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen 19.3.2014 Page 1 Porin

Lisätiedot

PORIN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KUNTAJAKOSELVITYS Pomarkku Pori Ulvila Luvia Nakkila Kokemäki PORIN KUNTAJAKOSELVITYS Kuntauudistukseen liittyvä kuntalaistilaisuus Luvia 5.3.2015 Porin selvitysalueen kuntajakoselvityksen vaiheet vuosina 2013-2015 KUNTARAKENNELAKI

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot