VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2011

2 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto sähkölämmitystalon energia vuodessa GWh gigawattitunti 144 GWh, toimialueellamme käytetty sähköenergia 2011 TEHO W watti 60 W, hehkulampun teho kw kilowatti 6 kw, sähkökiukaan teho kva kilovolttiampeeri näennäistehon yksikkö, esim. jakelumuuntajan koko MVA megavolttiampeeri kva, päämuuntajan koko VIRTA A ampeeri virran yksikkö ka kiloampeeri A JÄNNITE V voltti jännitteen yksikkö kv kilovoltti V AIKA s sekunti minuutin kuudeskymmenesosa h tunti 1 h = s 2

3 SISÄLTÖ Haukiputaan Sähköosuuskunta 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallinto ja organisaatio 6 Talous Tuloslaskelma 9 Tase 10 Tuloslaskelma verkkotoiminta 11 Tase verkkotoiminta 12 Kassavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 14 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 17 Tilintarkastuskertomus 18 Sähkönsiirto 19 Taulukot ja hinnastot 23 Tunnusluvut

4 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 HAUKIPUTAAN SÄHKÖOSUUSKUNTA Osuuskunnan 93. toimintavuosi Haukiputaan Sähköosuuskunta on perustettu Nykyisen toimialueensa se sai 1980, jolloin Kellon Sähköosuuskunta fuusioitui Haukiputaan Sähköosuuskuntaan. Toimialue on pinta-alaltaan 445,35 km 2 ja asukkaita on noin Osuuskunta on keskittynyt palvelemaan Haukiputaan ja Kellon kylien sähkönkuluttajia panostamalla laajaan ja käyttövarmaan jakeluverkkoon sekä varmistamaan kilpailukykyiset hinnat. Osuuskunta on ensimmäisen asteen osuuskunta. Ensimmäisen asteen osuuskunta on osuuskunta, jonka jäsenet ovat luonnollisia tai juridisia henkilöitä tai niitä molempia. Osuuskunnan jäsenmäärä on noin Ylintä päätäntävaltaa käyttää osuuskuntakokous. Osuuskuntakokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Osuuskuntakokous valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Hallituksen muodostavat osuuskuntakokouksen kolmeksi vuodeksi valitsemat seitsemän jäsentä. Hallitukseen voidaan valita lisäksi kaksi varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Hallitus vahvistaa muun muassa siirron ja liittymismaksujen hinnat. Haukiputaan Sähköosuuskunta on ollut v alkaen osakkaana Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä. Oulun Sähkönmyynti Oy vastaa osakasyhtiöidensä sähkön myyntiliiketoiminnasta. Muita osakkaita Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä ovat Kemin Energia Oy, Keminmaan Energia Oy, Oulun Energia, Rantakairan Sähkö Oy, Raahen Energia Oy, Tenenergia Oy ja Tornion Energia Oy. Tuotanto-osuuksista saatavan sähköenergian myynti ja myynnin raportointi on ostettu palveluna Oulun Energialta. Osuuskuntaperiaatteiden mukaisesti voittoja ei tulouteta ulkopuolelle, vaan niillä kehitetään liiketoimintoja. Toimialueen asiakkaat ja yritykset hyötyvät osuuskunnan harjoittamasta kilpailukykyisestä hinnoittelusta ja verkoston jatkuvasta kehittämisestä. Tuloksellinen toiminta mahdollistaa etujen tarjoamista jäsenille. Viimevuosina etu on palautettu asiakkaalle suoraan edullisena sähkön siirtohintana. TUNNUSLUVUT VUOSI 2011 Liikevaihto (1 000 ) Haukiputaan Sähköosuuskunta Verkkoliiketoiminta Tilikauden tulos (1 000 ) Haukiputaan Sähköosuuskunta Verkkoliiketoiminta Investoinnit (1 000 ) Asiakkaat Energiamäärät (GWh) 143,7 156,4 4

5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2011 oli Sähköosuuskunnan 93. toimintavuosi. Haukiputaan Sähköosuuskunta on ensimmäisen asteen osuuskunta. Ensimmäisen asteen osuuskunta on osuuskunta, jonka jäsenet ovat luonnollisia tai juridisia henkilöitä tai niitä molempia. Kuluttajaosuuskunnan perustehtävä on tuottaa jäsenistölle edullisia palveluja ja tehdä tuloksellista liiketoimintaa. Vuosi 2011 tullaan muistamaan sääolosuhteiltaan varsin kaksijakoisena. Vuoden alkupuolisko oli keskimäärin kylmempää pitkän ajan sääolosuhteisiin nähden. Toisaalta vuoden loppupuoli oli erityisen lämmin. Joulukuun astepäiväluku oli 13 C lämpimämpi kuin vuonna Loppuvuoden lämpötilamuutos vaikutti selkeästi siirrettävän sähköenergian määrään. Sähköenergian siirto pieneni 8,1% ollen 143,7 gigawattituntia. Yhtiön toimitusvarmuus siirtoenergian suhteen heikkeni edellisestä vuodesta. Asiakaskohtainen keskimääräinen häiriöaika oli 43 min/asiakas. Toimitusvarmuutta heikensi loppuvuonna alueelle sattuneet voimakkaat tuulet. Sähkömarkkinoita koskeva lainsäädäntö edellyttää, että asiakkaille on asennettava etäluettavat ja tunneittain lukemat rekisteröivät mittalaitteet 2013 vuoden loppuun mennessä. Osuuskunnan osalta tämä tarkoittaa n sähköasiakkaan mittalaitteen vaihtamista. Mittalaitteiden vaihtotyö on alkanut 2008 ja niistä on vaihdettu jo 95%. Yhtiölle etäluettavien mittalaitteiden vaihtotyö on kokonaisuudessaan 1,8 miljoonan investointi. Lisäksi mittalaitteiden luentapalvelut aiheuttavat uusia vuotuisia kulueriä. Etäluettavien mittalaitteiden ja uuden järjestelmän avulla asiakkaat saavat nykyistä tarkemmat tiedot kulutuksestaan muun muassa omia energian tehostamistoimenpiteitä varten. Sähköosuuskunnan liikevaihdoksi muodostui 4,14 miljoonaa euroa, josta sähkön siirtotoiminnan liikevaihto oli 3,06 miljoonaa euroa ja muiden osa-alueiden liikevaihto 1,08 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi liki 10%. Osuuskunnan kulunut toimintavuosi oli tuloksellinen. Siirtohinnoissa olemme valtakunnan tasolla 15 edullisimman joukossa saavuttaen samalla ylijäämäisen tuloksen. Vuoden 2011 aikana on tarkennettu hallituksen toimesta pitkänajan suuntaviivoja. Tärkeinä asioina nousivat esille ns. kolmikanta eli asiakasnäkökulma, henkilöstönäkökulma ja yritysnäkökulma. On huolehdittava kaikista osa-alueista, jotta voidaan varmistaa tulevaisuuden toimintaedellytykset. Käytännön toimet painopistealueiden osalta ovat alkamassa. Toimintamallien uudistaminen sekä henkilöstön kouluttaminen ja motivointi ovat onnistumisen kannalta olennaisia. Kantavina teemoina tulevalle vuodelle ovat edelleen asiakaskeskeisyys, toimitusvarmuus, työturvallisuus ja tuottavuus. Kannattavuudesta on huolehdittava jatkuvasti. Kiitän kuluneesta vuodesta yrityksemme henkilökuntaa ja hallitusta osuuskunnan eteen tehdystä työstä ja niitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa olemme olleet kanssakäymisissä. Hannu Hietala toimitusjohtaja 5

6 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 Hallinto ja organisaatio Henkilöstö Vakinaisen henkilökunnan määrä vuoden 2011 lopussa oli 24 (24), joista 10 (11) toimihenkilöitä ja 12 (12) asentajia sekä 1 (1) siivooja-emäntä. Henkilökunnasta naisia on 6 ja miehiä 18. Henkilöstön keski-ikä vuoden päättyessä oli 44 (42). Sairaudesta ja työtapaturmista johtuvia poissaoloja on ollut 4% (3%). Henkilöstöryhmien luottamushenkilöt Toimihenkilöunioni ry Markku Joensuu Työntekijät Esa Nikkinen Työturvallisuushenkilöt Työturvallisuuspäällikkö Sakari Ikonen Työsuojeluvaltuutettu Timo Taskinen UKK-kävelytesti, Oulun Eden. Henkilöstön koulutus Koulutuspäiviä oli vuoden aikana keskimäärin 3 (3) päivää. Koulutuksia pidettiin tieturvasta, ensiaputoiminnoista, sähköverkon mittauksista sekä eri työtehtävien vaatimaa ammatillista koulutusta. Henkilöstö suoritti TYHY - toimintaan liittyvän liikunnallisen kuntotapahtuman Oulussa. Lisäksi on ollut erimuotoisia virkistystapahtumia. Henkilökunnan vapaa-ajanharrastuksia on tuettu kulttuuri - ja liikuntaseteleillä. Koulutusyhteistyötä on tehty tarjoamalla harjoittelu - ja kesätyöpaikkoja ammattiopiston että ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Hallitus ja tarkastustoiminta Hallitus 2011 Hallituksen keskeisin tehtävä on toiminnan suuntaviivojen määrittely ja niiden toteutumisen seuranta. Hallitus keskittyy pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamiseen jäsenistön eduksi muun muassa seuraamalla ympäristöä ja kilpailutilannetta. Hallitus päättää toiminnan kannalta keskeisimmät asiat kuten liiketoiminnan laajentamisen, ylimmän johdon valinnan ja hinnoitteluperusteet. Osuuskunnan voimassa olevien sääntöjen mukaan hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes tai kahtena ensimmäisenä vuotena kumpaisenakin kolmannesta lähinnä oleva kokonainen luku ja kolmantena vuotena loput, aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain. Erovuorossa Vuonna Varsinaiset jäsenet Jussila Jouko pj Kurkela Hannu vpj Myllylä Jaakko 2012 Nikkinen Esa 2013 Savilaakso Jarmo 2011 Rompasaari Arvo 2013 Virtanen Tauno

7 Erovuorossa Vuonna Varajäsenet Manninen Aarno 2011 Nikkinen Vilho 2011 Johtoryhmä Osuuskunnan johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Hannu Hietala, talouspäällikkö Jaana Puurunen sekä verkkoliiketoiminnan päällikkö Juha Sipola. Hallituksen sihteerinä on toiminut verkkoliiketoiminnan päällikkö Juha Sipola. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Osuuskunnan tilintarkastajana on toiminut tilintarkastustoimisto Ernst & Young Oy päävastuullinen tilintarkastaja KHT Risto J. Hyvönen. Osuuskuntakokoukset Osuuskuntakokous vahvistaa muun muassa tilinpäätöksen, päättää vastuuvapauden myöntämisestä ja valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Osuuskunnan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Haukiputaan Sähköosuuskunnan toimistolla Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä toimitusjohtajalle vuoden 2010 tileistä ja hallinnosta. Osuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidettiin Haukiputaan yläkoululla Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Ympäristöasiat Sähköosuuskunnan ympäristötoiminnan lähtökohtana on liiketoiminnan ympäristövaikutusten tunteminen ja ennakoiminen. Ympäristöasioita seurataan ja saadun tiedon perusteella toimintaa kehitetään ympäristöä vähemmän kuluttavaksi. Ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpiä osuuskunnan toiminnoista ovat sähköverkon suunnittelu ja rakentaminen sekä jätehuolto. Toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia ovat mm. materiaalien kuljetuksista syntyvät päästöt ja koko toiminnan käyttämän energian tuotannon vaikutukset. Käytöstä poistettu materiaali kierrätetään mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Jätteiden lajittelu sekä keräys mm. kyllästetyt pylväät hoidetaan asetuksen 440/2003 mukaisesti. Romumetallien kierrätyksestä on tehty sopimus Kuusakoski Oy:n kanssa, joka on toimittanut osuuskunnalle astiat, joihin eri metalliromu kerätään. Kuusakoski Oy käy tyhjentämässä astiat, punnitsee romun ja tilittää tulot sopimuksen mukaisesti osuuskunnalle. Haukiputaan Sähköosuuskunnan organisaation toiminnot Osuuskuntakokous Hallitus pj. Jouko Jussila Toimitusjohtaja Hannu Hietala Hallinto- ja talousosasto Jaana Puurunen Verkkopalvelut Juha Sipola Laskentatoimi Toimistopalvelut Laskutustoiminnat ja asiakaspalvelu Henkilöstöasiat - palkanlaskenta Talous ja rahoitus Siirtopalvelut Suunnittelu, rakentaminen, käyttö, kunnossapito Sähköenergian mittaukset Karttapalvelu Asennuspalvelu Materiaalitoimi Sähköliittymät Jäsenyydet ja osuudet eri yhtiöissä Osuuskunta on jäsenenä Oulun Kauppakamarissa, Pohjois-Suomen Sähkölaitosten kehittämisyhdistyksessä, Sähköteollisuus ry:ssä ja Pellervo Seurassa. Osuuskunta on osakkaana Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä, Lapin Sähkövoima Oy:ssä, Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä, Innopower Oy:ssä, Fincopower Oy:ssä ja Oulun Puhelin Oy:ssä. 7

8 Haukiputaan Sähköosuuskunta

9 TALOUS Tilikausi oli Haukiputaan Sähköosuuskunnan 93. toimintavuosi. Haukiputaan Sähköosuuskunta on jäsentensä omistama ensimmäisen asteen osuuskunta. Tilikauden liikevaihto oli 4,14 milj. euroa (3,77 milj. euroa vuonna 2010). Siirtoliiketoiminnan osuus oli 73,8% (78,2%), energian tuotanto-osuuksista saatu tulo 12,8% (12,5%), verkonrakentamispalvelujen ja tarvikemyynnin osuus 13,4% (9,3%), tarvikemyynti oli euroa. Liiketoiminnan kulut olivat euroa, jossa muutosta edelliseen tilikauteen oli euroa. Toimintakuluista suurin erä muodostui aineiden ja tarvikkeiden hankinnasta ( ) euroa. Kokonaishenkilö- menot olivat ( ) euroa. Muut liiketoimintamenot olivat ( ) euroa. Liikevoitto oli euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli euroa. Taseen loppusumma oli euroa, omavaraisuusaste 55,1% ja oman pääoman tuottoprosentti 11,46. Uusista sähköliittymistä tuloja kertyi euroa. Kokonaisinvestoinnit olivat euroa. Verkoston uudistus- ja kunnostusinvestoinnit olivat euroa, etäluentamittareiden asennukset euroa. Keskeneräisten töiden määrä oli vuoden 2011 lopussa euroa. TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Varastojen lisäys(+) / vähennys(-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Muut korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät 0 0 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) Tuloverot 0 0 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

10 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 TASE / vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Enn. maksut ja muut keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ TASE / vastattavaa OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut Lyhytaikainen Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ

11 TULOSLASKELMA / Verkkotoiminta LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/-TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Haukiputaan kirkonkylä vesitornista kuvattuna. 11

12 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 TASE / Verkkotoiminta / vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet II Aineelliset hyödykkeet III Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus II Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ TASE / Verkkotoiminta / vastattavaa OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden tulos TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ

13 KASSAVIRTALASKELMA E E LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA Liiketoiminta Liikevoitto/tappio Suunnitelman mukaiset poistot Rahoituserät Satunnaiset erät 0 0 Verot 0 0 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) Lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) Vaihto-omaisuus, lisäys (-), vähennys (+) 9-10 Käyttöpääoman muutokset yhteensä LIIKETOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA Investoinnit Pitkäaikaisten saamisten vähennys 0 0 Investointien rahavirta yhteensä KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA Rahoitus Liittymismaksujen lisäys Osuuspääoman ja muun oman pääoman muutos 2 2 Korjaus ed. tilikausien voitosta -69 Rahoituksen rahavirta yhteensä LASKELMAN MUKAINEN RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos tilikaudella

14 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Käyttöomaisuuden hankintameno kirjataan välittömien hankinta- ja valmistusmenojen suuruisena. Käyttöomaisuus merkitään taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan alkuperäisestä hankintamenosta käyttöomaisuuden arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaisesti tasapoistoina. Suunnitelmapoistot on laskettu hankintahetkestä alkaen. Myydystä tai romutetusta käyttöomaisuudesta tehdään suunnitelman mukaiset poistot myynti- tai romutushetkeen asti. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOAJAT Pitoaika (vuosia) Rakennukset ja rakennelmat 30 Verkosto Koneet ja kalusto 5 10 Muut aineelliset hyödykkeet 10 Aineettomat oikeudet 5 15 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Poistoerojen muutokset, lisäys(-), vähennys(+) Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot Kirjanpitoarvo

15 Maa-alueet Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana 0 0 Kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana 0 0 Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot Kirjanpitoarvo Verkosto Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana 0 0 Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot Kirjanpitoarvo Käyttöönottamaton omaisuus Hankintameno Muutos tilikauden aikana Kirjanpitoarvo Osakkeet ja osuudet Hankintameno Muutos tilikauden aikana Kirjanpitoarvo Saamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset

16 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Erittely oman pääoman muutoksista Osuuspääoma Lisäys Vähennys Osuuspääoma Vararahasto 1.1. / Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ali-/ylijäämä Oma pääoma Vakuudet ja vastuusitoumukset Liittymismaksut Lisäys Vähennys Liittymismaksut Muut palautettavat liittymismaksut Lisäys Vähennys Muut palautettavat liittymismaksut Liittymismaksut yhteensä Erittely siirtoveloista Lomapalkkavelat Muut siirtovelat Siirtovelat LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt Työntekijät Tilapäiset 1 2 Yhteensä Henkilöstökulujen erittely Palkat Eläkekulut Muut henkilöstökulut Yhteensä Yhtiön omistamat osakkeet ja osuudet Lapin Sähkövoima Oy Oulun Sähkönmyynti Oy (6,33% osakekannasta) PVO-Innopower Oy Pohjois-Suomen Voima Oy Muut osakkeet Yhteensä

17 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Arvio osuuskunnan taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat. Tilikausi oli osuuskunnan 93 tilikausi. Osuuskunnan liikevaihto kasvoi 9,6%. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat tehty 7%:n siirtoenergian hinnankorotus sekä ulkopuolisten verkostotöiden kasvanut osuus. Vuoden aikana siirretty sähköenergiamäärä oli 8,1% edellisvuotta pienempi. Tuotanto-osuuksista saatavat energiaosuudet (MWh) kasvoivat 6%, tarvikemyynti ja palvelusasennustoiminta kasvoivat noin 11% Liikevoitto-% 3,8-21,8-20,0 Oman pääoman tuotto-% 11,5-38,4-24,9 Omavaraisuusaste-% 55,1 69,0 69,1 Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset Osuuskunta suoritti osakemerkinnän sekä ensimmäiset voima-antiosuuksien suoritukset Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen tehdyn päätöksen perusteella. Osuuskunnan teho-osuus on 2,3 MW. Investoinnit ja rahoitusvälineet Vuoden 2011 investoinnit olivat kaikkiaan 723 te, josta verkoston uudisrakentamisen ja perusparannuksen sekä AMR-mittareiden osuus oli 647 te. Automaattisen mittarinluentajärjestelmän mittareiden ja keskittimien asennustyö jatkuu vielä vuoden 2012 puolelle. Asennettuna on joulukuun 2011 loppuun mennessä noin 95% (~8 700 kpl) mittalaitteista. Osakkeet ja osuudet ovat kasvaneet euroa. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Osuuskunnan asiakasmäärä kasvaa noin 1% ja sähköenergian siirtomäärä kasvaa noin 2%, mikäli vuosi 2012 on vertailukelpoinen vuoden 2011 lämmitystarvelukuun. Osuuskunnan liikevaihdoksi vuonna 2012 on budjetoitu 4,0 ME. Tuulivoimatuotantoon panostetaan vuosina noin yhden (1) MW:n osuudella, mikäli tuulivoimaan liittyvä syöttötariffi pysyy voimassa, hankkeet ovat kannattavia ja mittaviksi paisuneet lupaprosessit saadaan kuntoon. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Osuuskunnan siirtämän sähköenergian määrä on riippuvainen muun muassa ulkolämpötiloista ja teollisuusasiakkaiden tuotantotoiminnan muutoksesta. Vuoden 2012 siirtotulot on arvioitu edellisen vuoden energian siirtomääriä/lämmitystarvelukua vasten. Suurmyrskyt ovat uhka sähkönjakelun pitempiaikaisille häiriöille ja jakelukeskeytyksille. Mahdolliset sähköntoimituksen vikakeskeytykset pyritään minimoimaan sähköverkon suunnitelmallisella uudistamisella, suorittamalla raivaukset ajallaan, ennakoimalla huoltotyöt vika-alttiisiin kohtiin sekä pitämällä yllä varallaolojärjestelmä. Tietoja jäsenten ja osuuksien yhteenlasketusta määrästä / Jäsenet ja osuudet Osuuskuntaan on liittynyt 61 uutta jäsentä joulukuun loppuun mennessä, kolme jäsentä on eronnut. Lisäosuuksia on hankittu yhteensä 18 kappaletta. Osuuksien siirtoja vuoden 2011 joulukuun loppuun mennessä on tapahtunut 185 jäsenen osalta 186 osuudella. Uusia liittyjiä tuli 112. Asiakasmäärä vuoden lopussa oli Jäsenet Osuudet Vuoden 2011 alussa Uusia jäseniä liittynyt Osuuskunnasta eronnut 3 3 Vähentänyt osuuksia 3 Lisäosuuksia 18 Yhteensä Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Haukiputaan Sähköosuuskunnan toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Hallituksen esitys ylijäämän käytöstä Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää ,66 euroa ja taseen loppusumma on ,62 euroa. Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että tilinpäätöksen osoittama ylijäämä ,66 euroa siirretään kokonaisuudessaan edellisten tilikausien yli/alijäämä tilille. Haukiputaalla 29. päivänä helmikuuta 2012 Haukiputaan Sähköosuuskunta / Hallitus Jouko Jussila puheenjohtaja Hannu Kurkela, varapuheenjohtaja Jaakko Myllylä Esa Nikkinen Arvo Rompasaari Jarmo Savilaakso Tauno Virtanen Hannu Hietala toimitusjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Haukiputaalla 29. päivänä helmikuuta 2012 Risto J. Hyvönen, KHT 17

18 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS Haukiputaan Sähköosuuskunnan jäsenille Olen tilintarkastanut Haukiputaan Sähköosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää osuuskunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Oulussa, 29. päivänä helmikuuta 2012 Risto J. Hyvönen KHT 18

19 SÄHKÖN SIIRTO Sähkön hankinta käyttö Verkkopalvelut huolehtii sähkön siirtämisestä kantaverkosta asiakkaille, sähköverkon suunnittelusta, kunnossapidosta ja käytöstä, asiakkaiden liittämisestä verkkoon sekä energiamittauksista. Kuluneella vuodella myrskytuulet sivusivat osuuskunnan toimialuetta, ja niistä johtuneet vahingot olivat vähäisiä. Loppuvuoden myrskytuulet kasvattivat vikakeskeytysten määrän kaksinkertaiseksi verrattuna edelliseen vuoteen. Sähkönsiirto pieneni 8,1%, ollen MWh. Sähkönsiirto kasvoi hieman tammi-maaliskuussa, mutta pieneni voimakkaasti marras-joulukuussa. Keskeytysten määrä oli 43 min/asiakas. Uusien liittymien osuus kasvoi 15% (12 kpl) vuoteen 2010 verrattuna. Sähkön siirtohintaa korotettiin Sähköverkkotoimintaa valvoo Energiamarkkinavirasto. Valvonta suoritetaan ns. kohtuullisen tuoton laskennalla. Laskentamallin avulla saadaan esille liiketoiminnan yli- tai alituotto. Laskentamallin mukaisesti osuuskunta on tehnyt vuosittain alituottoa vuodesta 2005 alkaen. Vuoden 2010 osalta SÄHKÖN HANKINTA 2011 tilikauden alituotto oli noin 2 miljoonaa euroa. Tulevina vuosina alituoton määrä tulee pienentymään, koska on kyettävä tekemään siirto- ja jakeluverkon uudistamista sekä kyettävä kattamaan etäluennasta tulevat vuosittaiset luenta- ja ylläpitokustannukset. Siirtoverkon uudistamisella turvataan siirto- ja jakeluverkoston käyttövarmuus ja sähkönsiirron laaduntuottokyky sekä varmistetaan etäluettavien mittalaitteiden luentapalvelun luotettava toiminta. Osuuskunnan vuosittaisen siirto- ja jakeluverkon tarkastuksen suoritti Inspecta Oy lokakuussa Sähkön hankinnan uusi huipputeho on 40,4 MW. Osuuskunnan oma sähkökäyttö oli 322 MWh. SÄHKÖN SIIRTO 2011 Muutos % vuodesta 2010 Sähkön siirto MWh ,1 Asiakkaat ,4 110 kv ilmajohdot 24,8 km 0 20 kv:n ilmajohdot 213,0 km -0,3 20 kv kaapelit 35,1 km +1,0 0,4 kv johdot 669,6 km +1,0 Jakelumuuntamot Sähköasemat 3 0 hankinta/mwh muutos % teho/mw Tammikuu ,18 36,2 Helmikuu ,06 40,4 Maaliskuu ,75 31,3 Huhtikuu ,84 25,2 Toukokuu ,99 22,2 Kesäkuu ,93 16,5 Heinäkuu ,43 14,2 Elokuu ,31 16,3 Syyskuu ,14 18,6 Lokakuu ,38 22,6 Marraskuu ,69 27,6 Joulukuu ,00 28,4 Yhteensä ,12 40,4 GWh Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu SÄHKÖN KÄYTTÖ TARIFFIRYHMITTÄIN VUONNA 2011 Tariffiryhmä Käyttäjiä kpl MWh Käyttö-% Tehotariffi ,3 Aikatariffi ,6 Yleistariffi ,1 Hankinta Käyttö ,0 Yleistariffi 27,1% Tehotariffi 20,3% Aikatariffi 52,6% SÄHKÖN KÄYTTÖ PÄÄRYHMITTÄIN VUONNA 2011 Käyttäjäryhmä Käyttö MWh Käyttö-% Yksityinen käyttö ,3 Maatalous 819 0,6 Jalostus ,7 Palvelu ,9 Julkinen käyttö ,5 Hankinta Käyttö ,0 Palvelu 13,9% Jalostus 12,7% Maatalous 0,6% Julkinen käyttö 8,5% Yksityinen käyttö 64,3% 19

20 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 SÄHKÖN SIIRTO Keskeytykset 20 kv:n ilmajohtotyömaa, Aronpuisto. Käyttöhäiriöt ja keskeytykset Keskeytysten määrä lisääntyi edellisvuodesta. Vuoden aikana omassa 20 kilovoltin verkossa oli yhteensä 58 keskeytystä, joista 29 (29) oli suunniteltua ja 29 (12) oli vikakeskeytystä. Pikajälleenkytkentöjä oli 40 ja aikajälleenkytkentöjä 1. Pienjänniteverkossa vikakeskeytyksiä oli 50 kpl. KESKIJÄNNITEVERKON KESKEYTYKSET KPL / VUOSI Odottamattomat keskeytykset Suunnitellut keskeytykset Varavoimakoneen kytkentä pj-jakokaappiin. Päivystystoiminta Vikapäivystäjän päiväkirjaan kirjattiin vuoden 2011 aikana 99 korjauskäyntiä. Vikakäynnit vähentyivät edellisvuodesta 9 kappaleella. KESKIJÄNNITEVERKON KESKEYTYSTEN KESKIMÄÄRÄINEN KESTOAIKA h / ASIAKAS Odottamattomien keskeytysten yhteenlaskettu kestoaika h / asiakas Suunniteltujen keskeytysten yhteenlaskettu kestoaika h / asiakas KORJAUSTYÖT Tulipalo 5 2 Asiakkaan laitteen vika Asiakkaan pääsulake 2 11 Pääkytkinvika 5 2 Sulatus 1 4 Yhteensä kpl VIAT JAKELUVERKOSSA Muuntamon pienjännitesulake 3 8 Välisulake jakokaapilla 3 0 Pääsulake, jakokaappi, pylväs Pienjännitelinja viallinen 1 3 HSO:n laitevika 23 8 Muuntamon suurjännitesulake 2 2 Puu pienjännitelinjassa 2 3 Ulkopuolinen varomattomuus 10 9 Yhteensä kpl KAIKKI YHTEENSÄ

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta VUOSIKERTOMUS 21 sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 21 lyhyesti Organisaatio 21 Yhtiön hallinto Työsuojelu ja virkistystoiminta Toimintakertomus vuodelta 21 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.21

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSIKERTOMUS 2012 Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSI 2012 OLI RESTELILLE KOHTUULLINEN HUOLIMATTA LOPPU VUODEN VAIKEASTA YLEISESTÄ TALOUS- JA MARKKINA- TILANTEESTA. RESTELIN TOIMINNASSA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2006 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot