Puolitoista vuotta yliopistouudistuksesta tutkimus ja opetus tällä vaalikaudella?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolitoista vuotta yliopistouudistuksesta tutkimus ja opetus tällä vaalikaudella?"

Transkriptio

1 JULKAISU 3/2011 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Puolitoista vuotta yliopistouudistuksesta tutkimus ja opetus tällä vaalikaudella? Toimittanut Ulrica Gabrielsson

2 Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti tiistaina sääntömääräisen vuosikokouksensa jälkeen keskustelutilaisuuden aiheesta "Puolitoista vuotta yliopistouudistuksesta - tutkimus ja opetus tällä vaalikaudella?". Keskustelutilaisuuden avasi Tutkaksen varapuheenjohtaja, professori Ilkka Ruostetsaari. Alustajina toimivat Unifin puheenjohtaja, rehtori Lauri Lajunen, kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopistosta, hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta Aalto-yliopistosta, Professoriliiton puheenjohtaja, professori Maarit Valo sekä Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja, koulutuspäällikkö Tapani Kaakkuriniemi Kommenttipuheenvuoronsa esittivät kansanedustajat Raija Vahasalo (kok.), Tuula Peltonen (sd ja Aila Paloniemi (kesk.).

3 SISÄLLYSLUETTELO Keskustelutilaisuuden ohjelma Mitä yliopistot odottavat uudelta hallitukselta? Rehtori Lauri Lajunen, Unifin puheenjohtaja Uudistuva yliopisto Kansleri Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto Aalto-yliopisto ja yliopistouudistus Hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta, Aalto-yliopisto Professorit, yliopistouudistus ja tieteen tulevaisuus Professori Maarit Valo, Professoriliiton puheenjohtaja Sivistys lähti, mitä tuli tilalle? Koulutuspäällikkö Tapani Kaakkuriniemi, Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja

4 Tulevaisuuden energiaratkaisut muuttuvassa ilmastossa - keskustelutilaisuuteen tiistaina kello Eduskunnan Pikkuparlamentin auditorio. Ohjelma Seminaarin avaus Professori Ilkka Ruostetsaari, Tutkaksen varapuheenjohtaja Mitä yliopistot odottavat uudelta hallitukselta? Rehtori Lauri Lajunen, Unifin puheenjohtaja Yliopistouudistus Helsingin yliopiston näkökulmasta Kansleri Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto Aalto-yliopisto ja yliopistouudistus Hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta, Aalto-yliopisto Kahvitauko Professorit, yliopistouudistus ja tieteen tulevaisuus Professori Maarit Valo, Professoriliiton puheenjohtaja Sivistys lähti, mitä tuli tilalle? Koulutuspäällikkö Tapani Kaakkuriniemi, Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Kommenttipuheenvuorot Kansanedustaja Raija Vahasalo, Kokoomuksen eduskuntaryhmä Kansanedustaja Tuula Peltonen, Sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä Kansanedustaja Aila Paloniemi, Keskustan eduskuntaryhmä Keskustelua Tilaisuuden päätös

5 TUTKAS Eduskunta Puolitoistavuotta yliopisto-uudistuksesta tutkimus ja opetus tällä vaalikaudella? Mitä yliopistot odottavat uudelta hallitukselta? Rehtori Lauri Lajunen Unifin puheenjohtaja

6 KORKEAKOULUTUS ON SUOMEN MENESTYKSEN TEKIJÄ! - Suomen kansallinen politiikka rakentuu korkean osaamisen, tiedon ja innovaatioiden varaan kaikilla yhteiskunnan alueilla - Suomi tunnetaan korkeatasoisena koulutus- ja tiedemaana (Pisa; yliopistojen kv-ranking listat) - Yliopistot ovat tärkeä osa Suomen innovaatiojärjestelmää (esim. Oulun yliopiston tutkimustoiminnan piiristä on syntynyt 2000-luvulla noin 35 uutta yritystä) - Yliopistojen rooli on keskeinen Suomen vastatessa omalta osaltaan suuriin haasteisiin : ilmastonmuutos, ikääntyminen, energian saatavuus, ympäristö, vesi, sosiaalinen koheesio, terveyden huolto Korkeaa opetuksen laatua ja huippututkimusta ei saada ilman investointeja!

7 Suomen yliopistot UNIFI ry TEESIT UUDISTUNEET YLIOPISTOT RAKENTAVAT SUOMEN TULEVAISUUTTA

8 1. Perusrahoitusta nostetaan - Yliopistot tarvitsevat kv -kilpailukyvyn edellyttämät resurssit - Tutkintotavoitteita lasketaan ja opiskelija/opettaja suhdeluku saatetaan hyvien kv -yliopistojen tasolle (opiskelijamäärien hallittu laskeminen) - Yliopistoindeksi uudessa yo-laissa hyvä! - Yliopistokohtainen profiili- ja strategiaraha taidekorkeakoulujen suuren suhteellisen osuuden vuoksi riittämätön 2. Perustutkimukseen panostetaan - Perusrahoitus oltava kunnossa, muuten innovaatiojärjestelmän perusta rapautuu - Yliopistot tarvitsevat strategista rahoitusta tutkimuksen edistämiseksi vahvuusaloillaan (vrt. 1/strategiaraha) - TIN/Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus : Parannetaan tutkimuksen laatua; monipuolistetaan tutkimus- ja innovaatiorahoituspohjaa 3. Luodaan keskitetty ja koordinoitu tutkimuksen infrastruktuuripolitiikka - TIN/Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus

9 4. Jatketaan rakenteellista kehittämistä - TIN:n linjaus : Uudistetaan rakenteita ja vähennetään organisaatioita, toiminnallista ja alueellista hajanaisuutta; tuetaan yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista ja erikoistumista vahvuusalueilleen - Yliopistot ovat sitoutuneet rakenteellisen kehittämisen linjauksiin yliopistot odottavat, että myös poliittiset päätöksentekijät sitoutuvat valtakunnallisiin tutkimus- ja tiedepoliittisiin linjauksiinsa ja tukevat yliopistoja, kun ne toteuttavat niitä! 5. Koulutusvientiin luodaan vientitukijärjestelmä ja kansainvälisyyttä estäviä rakenteita puretaan 6. Investoidaan uusiin osaajiin - Vakaa ja ennustettava perusrahoitus luo pohjan hyvälle opetukselle ja hyville opintoprosesseille - valintamenettelyjen uudistaminen - Opintotuki indeksiin

10 7. Tulosohjausta uudistetaan ja yliopistojen rahoitusmalliin kehitetään laatukriteerejä - OKM on asettanut työryhmän (yliopistojen edustus mukana) 8. Viedään yliopistouudistus loppuun ja ratkaistaan kestävällä tavalla sen tuottamat taloudelliset velvoitteet mm. verotuksen osalta - ALV:t ratkaistu; myös työnantajan työttömyysvakuutusmaksut? 9. Luodaan järjestelmä, jonka puitteissa valtio jatkossa osallistuu yliopistojen pääomittamiseen maksamalla vastinrahoitusta yliopistojen keräämille yksityisille sijoituksille 10. Jatketaan yksityishenkilöiden verovähennysoikeutta ja lasketaan heidän verovähennysoikeuden alarajaa sekä nostetaan yritysten verovähennys-oikeuden ylärajaa

11 UUDISTUVA YLIOPISTO Ilkka Niiniluoto kansleri, Helsingin yliopisto Tutkas

12 TAUSTAA I.N. Dynaaminen sivistysyliopisto: Sata puhetta ja kirjoitusta (Gaudeamus, 2011) Helsingin yliopiston strategia : Huipulle ja yhteiskuntaan

13 YLIOPISTOJEN PERUSTEHTÄVÄT virkamieskoulu 1640 sivistysyliopiston perinne 1828 autonomia, vapaus uutta tietoa luova perustutkimus tieteellisen ajattelutavan kehittäminen tutkimukseen perustuva koulutus nuorison kasvattaminen isänmaan ja ihmiskunnan palvelukseen soveltavat tieteet

14 UUSIA TEHTÄVIÄ YVV: kolmas tehtävä tieteen tiedotus asiantuntijapalvelut aikuiskoulutus, täydennyskoulutus aluekehitys tutkimustulosten hyödyntäminen yritysyhteistyö

15 YLIOPISTOJEN HAASTEITA hallinnonuudistus (HY vasta 1992) 1990-luku: opm:n tulosohjaus strateginen suunnittelu ja johtaminen henkilöstöpolitiikka laadunvarmennus, arviointi kustannustietoisuus täydentävän rahoituksen hankkiminen yhteistyö, verkostot koveneva kansainvälinen ja kansallinen kilpailu monikulttuurisuus, kotikansainvälistyminen

16 RISTIAALLOKKOA sisäinen uudistushalu vs. muutosvastarinta kansainväliset esimerkit ja trendit New Public Management valtion tilivirasto valtion tuottavuusohjelma keskitetty valtiokonserni ulkoinen arvostelu ja muutosvaatimukset: politiikka, elinkeinoelämä

17 RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN Opm: ohjelma kevät 2006, suuntaviivat maaliskuu 2008 suuremmat toimintayksiköt, voimavarojen kokoaminen, profiloituminen yliopistojen fuusiot, liitot ja konsortiot sisäinen tiedekunta ja laitosrakenne valtakunnalliset koulutusvastuut amk-yhteistyö sektoritutkimuslaitokset

18 YLIOPISTOJEN UUDISTUS rehtorien neuvosto: taloudellinen autonomia hallitusohjelman linjaukset 2007 uusi laki voimaan uudet yliopistot aloittavat 2010 oikeushenkilöasema: julkisoikeudellinen laitos tai yksityinen säätiö (Aalto-yliopisto, TTY), irti valtion tiliviraston asemasta HY: minkään yliopiston asemaa ei heikennetä

19 YLIOPISTOJEN HALLINTO johtamisjärjestelmät uusiksi julkisoikeudelliset yliopistot hallituksessa väh. 40% ulkopuolisia, pj yliopiston kollegio valitsee koko hallituksen hallitus valitsee rehtorin rehtori johtaa yliopistoa muissa hallintoelimissä säilyy kolmikanta sisäiset rakenteet omin päätöksin

20 KANSLERI laissa vain HY ja ÅA, lisäksi TY, TaY edistää tiedettä, valvoo yliopiston toimintaa päätoiminen vain Helsingissä läsnäolo- ja puheoikeus valtioneuvostossa nimittää professorit, antaa dosentin arvon sisäinen tarkastus, tutkimuseettinen selvitystyö

21 YLIOPISTOJEN RAHOITUS valtion perusrahoitus säilyy, indeksiehto laissa - rahanjakomalli tekeillä, laatu ja vaikuttavuus kiinteistöt yhtiöihin yliopistot (2/3), valtio (1/3) pääomittaminen, valtion finanssisijoitukset lahjoitukset, varainhankinta: Helsinki Insight innovaatio- ja yritystoiminta, tilauskoulutus HY:n omat varat, rahastot, YA, kiinteistöt

22 HENKILÖSTÖN ASEMA virkasuhteista työsopimussuhteiksi yliopistolle työnantaja-asema: SYTY siirtymäkausi: etujen säilyminen, eläkkeet palkkausjärjestelmä tietohallinnon järjestelmät kuntoon joustavampi rekrytointi, tutkijanura

23 Aalto-yliopisto ja yliopistouudistus Matti Alahuhta

24 Yliopistouudistus Uudistuksen tavoitteena oli vahvistaa yliopistojen autonomiaa ja mahdollisuuksia laadukkaaseen tutkimukseen ja opetukseen Jatkokehityksen ytimessä ovat: Vahvuusalueiden mukainen fokusointi ja selkeä roolijako Tutkimuksen ja opetuksen laadun määrittely yliopistorahoituksen keskeisiksi kriteereiksi Maljakko: Hong Sun-Hwan Taideteollisen korkeakoulun alumni

25 Aallon strategian kulmakivet 1. Maailmanluokan tutkimus Omaleimaista, monialaista, tuloksellista. 2. Edelläkäyvä opetus Keskiössä opiskelijat ja uuden oppimiskeskeisen kulttuurin rakentaminen. 3. Suuntaanäyttävä taiteellinen toiminta Taide, arkkitehtuuri ja design parempien elinympäristöjen edistäjinä. 4. Kansallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus Yrittäjyys, yritysyhteistyö ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus lisäarvon lähteinä. Kuva: Matti Kurkela

26 Strategian toimeenpano 2010 Organisaation, arvojen, strategian ja yhteisten toimintatapojen luominen ja kommunikointi Tenure Track urajärjestelmän perustaminen ja rekrytoinnin aloitus Opiskelijaliikkuvuuden vahvistaminen Opettajien pedagoginen valmennus Factoreiden, ACE:n ja Venture Garagen toiminnan aloitus Vahva kansainvälinen suuntautuminen

27 Watch: How Aalto University in Finland is teaching Chinese students in English

28 Vuoden 2011 teemoja Strategian toimeenpanon jatkaminen ja terävöittäminen Tenure-rekrytointi TEE-arvioinnin johtopäätökset Taiteellinen toiminta ml. WDC ja EDII Strategiset kumppanuudet, yrittäjyys Päätös arkkitehtuurin laitoksen ja taideteollisen korkeakoulun asemasta Periaatelinjaukset Aallon kampuksesta Varainhankintakampanjan loppuunsaattaminen

29 Kiitos On the image, a beam of broadband light hits a prism. Instead of typical dispersion and reflection from the prism, the reflection is almost totally suppressed and the light can be absorbed by the material of the prism if the surface has adequate nanotexture.

30 Maarit Valo Professorit, yliopistouudistus ja tieteen tulevaisuus Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran seminaari

31 Kokemukset yliopistouudistuksesta Akateeminen vapaus Ulkopuolisen rahan merkitys Hallituksen kokoonpano ja toiminta Hallituksen ja yliopistokollegion (yliopiston yhteisen monijäsenisen hallintoelimen) suhde

32 Yliopiston tehtävä Yliopisto ei ole yritys Innovaatiot ja Innovaatiounioni Perustutkimuksen asema Toiminnan pitkäjänteisyys

33 Suomen yliopistoverkko Tieteen laatu ja vaikuttavuus TIN: kahdenlaisia yliopistoja? Perustutkimusta ja tohtorikoulutusta Maltillinen profilointi Uuden taideyliopiston lisärahoitus

34 Professoreiden asiantuntemus käyttöön! Tiedestrategia Osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet Asiantuntijaorganisaation erityishaasteet

35 Prof. Maarit Valo Professoriliiton puheenjohtaja puh

36 Sivistys lähti, mitä tuli tilalle? Tapani Kaakkuriniemi Tieteentekijöiden liitto Tutkas

37 1800-luvun lähtökohta Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto on perustettu edistämään Tieteiden ja vapaiden Taiteiden kehitystä Suomessa, ja sen ohessa kasvattamaan sen nuoriso Keisarin ja Isänmaan palvelukseen. vapaa ja riippumaton tutkimus & opetus Kuka määrittelee sopivat tutkimusaiheet? Kaakkuriniemi

38 Universitas specifica universitas = kokonaisuus, maailma universalis = yleinen, maailmanlaajuinen isänmaa vai ihmiskunta? globaalit haasteet totuus, hyvyys avoimuus, julkisuus yhteisöllisyys, tiedeyhteisö autonomisuus, omalakisuus Kaakkuriniemi

39 Sivistys yliopistossa Bildung durch Wissenschaft yliopisto vai ammattikoulu? Habermas: tieteen (erityisesti yhteiskuntatieteen) tehtävänä on opettaa ja harjoittaa yhteiskuntakritiikkiä ja opettaa demokraattisia taitoja. Kant: Mitä on valistus? Kaakkuriniemi

40 Autonomiasta firmaksi Ennen korostettiin opetuksen, tutkimuksen ja oppimisen vapautta. Kun yliopistot saivat autonomiaa, mitä ne saivat? valta päättää profiilistaan valta päättää budjetistaan: mitä karsitaan, mitä pidetään yllä osa päätösvallasta ulkopuolisten käsiin pakko kerätä lahjoitusvaroja pääomaansa pakko sijoittaa varojaan tuottavasti pakko myötäillä teollisuuden intressejä Kaakkuriniemi

41 Oy Yliopisto Ab Käyttövarat edelleen valtion pussista Tuottavuuden määrittelyn ongelmallisuus: miksi humanistien on vaikea tuottaa voittoa? tutkijan citius, altius, fortius jatko-opiskelijoiden ulkoistaminen (TaY) opiskelijoiden valmistumistehokkuus Työnantajaroolin korostuminen: yhä useampi asia kuuluu työnantajan direktio-oikeuden piiriin managerismi ja uusi julkisjohtaminen Kaakkuriniemi

42 Johtaminen Klassisessa yliopistossa johtaminen ei ollut keskeinen juttu; asialliset hommat suoritettiin. Nyt päällikkövaltaisuus korostunut Niin kauan kuin palveluksessa on valistunut itsevaltias, koneisto toimii hyvin. Entäs kun tulee yöpakkanen tai räntäsade? Tiedeyhteisön päätöksentekotapa hakusessa: kollegiaalinen vai manageriaalinen? Rehtori on kuin jalkapallojoukkueen kapteeni, joka tuo oman joukkueensa peliin Kaakkuriniemi

43 Vapautuminen vai eriarvoisuus? Itävalta-Unkarista lainattu palkkaluokkajärjestelmä vaihdettiin moderniin tuottavuuden ja pätevyyden mittaamiseen Rankijärjestelmä: valtion tahdon toteuttaminen virkahierarkian avulla Nyt: atomistisuus; henkilösuhteilla merkitys arvioinnin tulokseen Palkkaluokat elävät yhä Kustannussäästöjen etsintä ei onnistunut Kaakkuriniemi

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet JULKAISU 5/2011 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:5 Helena

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020

Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020 Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020 Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Joensuu 11.12.2014 Ylijohtaja Tapio Kosunen Puheenvuoron teemat Korkeakoulujen

Lisätiedot

Työryhmän loppuraportti

Työryhmän loppuraportti Strategia- ja vaikuttavuushanke: Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Työryhmän loppuraportti 27.2.2015 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Toimeksianto

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta VIRPI JUPPO Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta ACTA WASAENSIA NO 235 JULKISJOHTAMINEN 15 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Seppo Hölttä

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA -LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA 4 5 7 Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA Yliopistokeskukset arvioidaan Opetusministeriö on tilannut

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

Talouden kiristyminen on yliopistoväen yhteinen huolenaihe

Talouden kiristyminen on yliopistoväen yhteinen huolenaihe 3 2012 Talouden kiristyminen on yliopistoväen yhteinen huolenaihe YHL: Yliopistoille rahaa sovittuihin palkankorotuksiin Kilpailukykyä ei paranneta luottamuspulan ilmapiirissä Päätoimittaja/ Huvudredaktör

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja koskeva

Lisätiedot

Fysiikka. Työryhmän osallistujat

Fysiikka. Työryhmän osallistujat Fysiikka Työryhmän osallistujat Juha Äystö, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja) Kari Enqvist, Helsingin yliopisto Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto Martti Kauranen, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Turo Virtanen Helena Ahonen Henna Ahonen Pirkko Koski Jyrki Lähteenmäki Kirsi Mustonen Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-142-3

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot