Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2010"

Transkriptio

1 EHKÄISEVÄÄ PÄIHDETYÖTÄ LAPSEN EDUN JA SUOJELEMISEN NÄKÖKULMASTA Vuosituhannen toinen vuosikymmen alkoi Elämä On Parasta Huumetta ry:n uusien sääntöjen, toiminta-ajatuksen ja arvojen myötä. Kehittämisprosessi vietiin läpi osallistamalla yhdistyksen jäsenet, hallituksen jäsenet ja henkilökunta antamaan näkemyksensä nykytilasta ja tulevaisuudestamme. Miellyttävää oli todeta, että samat perusajatukset joiden varaan yhdistys aikanaan perustettiin kantavat yhä. EOPH tekee työtänsä omalla tavallaan, kiinnostavasti tarjoten tietoa, tukea ja apua. Riskiehkäisyn menetelmät nähtiin myös vähintään yhtä tärkeinä, kuin kansalaisten ja yhteisöjen tukemista ja ehkäisevää työtä. Elämä On Parasta Huumetta ry:n Missio eli toiminta-ajatus Visio EOPH:n ydinosaaminen Elämä on Parasta Huumetta ry tekee terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä lapsen ja nuoren edun näkökulmasta. Mielestämme kaikilla ihmisillä on oikeus saada terveyteensä, sosiaaliseen toimintakykyynsä ja hyvinvointiinsa vaikuttavaa tietoa, tukea ja apua riippumatta elämäntilanteesta tai henkilökohtaisista valinnoista. Työskentelemme vuorovaikutteisesti osallistavien menetelmien avulla Internetissä, matkapuhelimilla ja kasvotusten. Visiomme vuonna 2017 suomalaisessa yhteiskunnassa ymmärretään, että päihteiden käyttö ei kuulu lapsuuteen eikä nuoruuteen on tavoitteemme ja toteutuessaan lahjamme Suomen satavuotiselle itsenäisyydelle. Ehkäisevän päihdetyön tekeminen ihmisten keskuudessa. Kohtaava työ, jota tehdään monipuolisilla menetelmillä kohderyhmä huomioon ottaen Tehdyn työn kautta kertyvä osaaminen, jonka avulla työtä kehitetään edelleen Ydinosaamiseen kuuluvat innovaatiot, joita käytetään ja kehitetään sekä perustyön sisällä että hankkeissa Laajat yhteistyö- ja kumppanuusverkostot

2 Elämä On Parasta Huumetta ry 2 (14) EOPH:n arvot Arvo Merkitys toiminnassa Toteutuu toiminnassa Tavoitteellisuus Yhdistyksellä on tavoite, että vuonna 2017 Yhdistys tekee terveyttä edistävää ehkäisevää suomalaisessa yhteiskunnassa ymmärretään, että päihdetyötä lapsen ja nuoren edun näkökulmasta. päihteiden käyttö ei kuulu lapsuuteen eikä nuoruuteen. Tavoitteeseen pyritään läpinäkyvästi, johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti käyttämällä uusinta tutkittua tietoa. Kohtaavuus Uskallus Tasa-arvoisuus EOPH:n laatu Työtä tehtäessä, uusia menetelmiä ja käytäntöjä kehitettäessä lähtökohtana on niiden vuorovaikutteisuus ja asiakaslähtöisyys. Yhdistys uskaltaa ottaa riskejä ja suunnittelee rohkeasti uusia toimintoja. Osallisuudessa työskentelemme ihmisten parissa siellä missä he ovat ja viettävät aikaansa laitamme ihmiset ajattelemaan emmekä pakota ketään muutokseen annamme mahdollisuuden osallisuuteen keräämme ja käytämme tietoa ihmisten mielipiteistä ja arvostuksista Osaamisessa tiedämme että ehkäisevä työ on pysyvää, kokonaisvaltaista ja tapahtuu ihmisten arjessa korostamme suojaavien tekijöiden merkitystä ja riskien minimoimista huomioimme asiakasnäkökulmassa ammattilaisnäkökulman tarpeen korostamme että oikeus terveyteen ja sosiaaliseen asemaan vaikuttavaan tietoon, tukeen ja apuun ovat ihmis- ja perusoikeuksia. Tekemisessä me ja viestimme ovat mielenkiintoisia olemme moniammatillisesti työskentelevä organisaatio työskentelemme parhaiden kumppaneiden kanssa varmistamme työllemme riittävän rahoituksen Kumppanit ovat aktiivisia vaikuttajia toiminnoissamme. Tehdään uudenlaisia sovelluksia ja sisältöjä. Toimintojen suunnittelussa kytketään viihteellisyyttä ehkäisevän päihdetyön sisältöihin. Tasa-arvoisuus näkyy kunnioittavana ja Jokaiseen kumppaniin, työntekijään, vapaaehtoiseen kannustavana asennoitumisena jokaista kohtaan. ja hänen tehtäväänsä suhtaudutaan tasavertaisen Ihmisiä eikä työmenetelmiä aseteta kunnioittavasti ja kannustavasti. arvojärjestykseen Kaikilla on oikeus saada terveyteensä, sosiaaliseen toimintakykyynsä ja hyvinvointiinsa vaikuttavaa tietoa, tukea ja apua riippumatta elämäntilanteesta tai henkilökohtaisista valinnoista.

3 Elämä On Parasta Huumetta ry 3 (14) Yhteistoiminta toimialalla Elämä On Parasta Huumetta ry, Elämäntapaliitto ry ja Terveys ry ovat päättäneet selvittää onko yhdistysten toiminnat mahdollista yhdistää yhteen organisaatioon. Yhdistysten työvaliokunnat käsittelivät aihetta alkuvuonna ja sen jälkeen asia päätettiin esitellä kunkin järjestön hallitukselle, jotka päättivät asiasta toukokuussa. Prosessi jatkuu kesäkuussa hallitusten puheenjohtajien, varapuheenjohtajien sekä toiminnanjohtajien neuvotteluilla. Lähtökohtana on luoda merkittävä valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön järjestö, jonka on mahdollista kanavoida kansalaisten kiinnostus asioiden käsittelyyn sekä työskennellä tasapuolisesti koko Suomen alueella käyttäen kolmikon kehittämiä erinomaisia työmenetelmiä. Järjestö pystyy luomaan ehkäisevän työn jatkumon monella tasolla unohtamatta huumeiden käyttäjien keskuudessa tehtävää riskiehkäisyä ja haittoja vähentävää työtä. Uusi järjestö mahdollistaa alan muiden toimijoiden liittymisen tähän kattoorganisaatioon, jolloin Suomeen syntyisi ensimmäistä kertaa mahdollisuus laajaan ehkäisevän työn toimialan kokoavaan yhteistoimintaan ja tekemiseen. Elämä On Parasta Huumetta ry kokee ja näkee, että kansalaisten kanssa työskenteleminen toiminta-ajatuksemme ja arvojemme mukaisesti onnistuu erinomaisesti uuden tavoiteltavan organisaation avulla. Ehkäisevä päihdetyö kouluissa Jakson aikana työskenneltiin Hubu -menetelmällä oppilaan kanssa. Vanhempainilloissa kohdattiin 892 vanhempaa. Ammatillisissa oppilaitoksissa kohdattiin joko Päihdeilmiö-koulutuksella tai Hubu -menetelmällä opiskelijaa. Rahapelaamiseen liittyviä kohtaamisia oli 234 sekä lukiolaisten seminaariin päihteistä osallistui 800 Koillis-Helsingin lukion oppilasta. Ehkäisevä päihdetyö kouluissa -tiimin osalta jakson alku oli keskittymistä perustyöhön ja uusien yhteistyösopimusten tekemistä Lohjan, Kuopion ja Vantaan kuntien kanssa. Koulutiimissä työskentelevät päällikkö Tuomas Rouvila, vanhempi kouluttaja Kim Kannussaari, kouluttajat Sari Anjala, Anni Karell (ammattikouluissa tehtävä työ), Minna Lehtinen (ruotsinkielinen toiminta) ja suunnittelija Inka Silvennoinen (kehittämistoiminnot). Kokonaisvahvuus tiimissä on 1+5 (6). Lisäksi Anne Ahlefelt työskenteli muutamilla ruotsinkielisillä kouluilla tuntityönä. Yhteistyö Nuorten Palvelut ry:n kanssa Kuopiossa Kuopion alueella tehtävä käytännön yhteistyö Nuorten Palveluiden kanssa käynnistyi Nuorten Palveluiden vapaaehtoistoiminnan kehittäjän, Maija Miettisen kouluttamisella koulutyöhön. Jakson aikana esittäydyttiin kouluille, kohdattiin 8- luokkalaisia Hubu - päihdetietotunneilla ja järjestettiin vanhempainiltoja. Palautetta kerättiin oppilailta päihdetietotunneista tekstiviestipalautejärjestelmän avulla ja

4 Elämä On Parasta Huumetta ry 4 (14) Vantaa Välittää - hanke vanhempainilloista vanhemmilta Hubu - menetelmällä. Keväällä 2010 päihdetietotunteja tarjottiin kymmenelle alueen yläkoululle, joista kahdeksalla järjestettiin päihdetietotunnit. Oppilaita kohdattiin 596 ja vanhempainilloissa tavoitettiin 148 vanhempaa. Tähän mennessä tehty yhteistyö kootaan väliraporttiin, opettajilta kerätään palautetta internet-kyselyn avulla ja jatkotyöskentelyä suunnitellaan. Vantaa Välittää -hankkeen loppuraportti kirjoitettiin valmiiksi ja raportti julkaistaan ja toimitetaan sähköisenä ja painotuotteena yhteistyökumppaneille. Vantaa Välittää hankkeen myötä EOPH toteuttaa työskentelyn kaikkien Vantaan 8-luokkalaisten kanssa. Ruotsinkielinen toiminta Alkuvuosi on ollut ruotsinkieliselle koulutyölle kiireistä aikaa vuoden ensimmäisistä viikoista lähtien. Ensimmäisellä kolmanneksella on kohdattu saman verran nuoria kuin viime vuonna yhteensä. Kohdattuja nuoria on yhteensä 1 634, joista 7- luokkalaisia 441, 8-luokkalaisia 381, 9-luokkalaisia 293. Lukiolaisia on kohdattu 201 ja toisen asteen opiskelijoita 118. Vanhempainillat eivät ole houkutelleet viime vuoden tapaan, alkuvuonna on kohdattu 151 vanhempaa. Lagstadin koululla järjestettävään opettajainfoon osallistui 30 henkilöä. Ruotsinkieliselle työlle näyttää löytyvän tilausta, alkuvuoden kahdestatoista koulusta seitsemän ovat olleet entuudestaan yhdistykselle vieraita. Ruotsinkielisissä kouluissa pidetyistä oppitunneista 94 % on ollut kahden oppitunnin mittaisia (2x45). Svenska Kulturfonden ei myöntänyt EOPH:lle avustusta Kulturrus-projektiin. Kirkkonummen Winellska skolanilla päätettiin kuitenkin järjestää suunniteltu pilottikokeilu, johon paikalliset kulttuuritoimijat ovat aktiivisesti osallistuneet. Rahoituksen puuttumisen vuoksi yläkoulun Kulturrus-päiviä on suunniteltu ja tullaan toteuttamaan vapaaehtoisvoimin. Axxell Utbildningin kanssa on käyty keskustelua ensimmäisen vuoden ammattikoululaisille järjestettävistä Hubu -päihdetietotunneista. Heidän oppilaitoksiaan löytyy aina Loviisasta Kemiöön saakka. Raaseporin alueen koulut ovat myös kiinnostuneet yhteistyöstä EOPH:n kanssa. Monet muut yksittäiset koulut pääkaupunkiseudulla ovat kiinnostuneet Hubu -menetelmästä ja syksyn osalta tilanne näyttää samalta kuin alkuvuosi. Yhdellä työntekijällä koulutyön määrää täytyy kuitenkin vähentää, jotta myös toimistotyölle jää aikaa. Päihdeilmiö-koulutus, ehkäisevä päihdetyö ammatillisissa oppilaitoksissa

5 Elämä On Parasta Huumetta ry 5 (14) Wihuri-säätiö rahoittaa ammatillisille oppilaitoksille suunnattua ehkäisevää päihdetyötä myös tänä vuonna. Antti ja Jenny Wihuri säätiö on myöntänyt avustusta EOPH:n työhön jo vuodesta Maaliskuussa 2010 EOPH kutsui koolle ammatillisiin oppilaitoksiin suunnatun suurhankkeen alulle panemisesta kiinnostuneita järjestöjä. Paikalla oli edustajia RAY:stä, Elämätapaliitosta, Sininauhaliitosta, Terveys ry:stä, Sovinto ry:stä, Omniasta, Variasta, STM:stä, OPM:stä, sekä Syöpäjärjestöjen edustaja. Tilaisuudessa esiteltiin järjestöjen tällä hetkellä tehtävää työtä ammatillisissa oppilaitoksissa, sekä kartoitettiin kiinnostusta yhteisen hankkeen aloittamisesta. Hanke on toukokuussa 2010 suunnitteluvaiheessa. Elämäntapaliiton, Helsingin Klaarin, EOPH ry:n ja Vallilan yksikön (HELTECH) yhteistyö Huhtikuussa järjestettiin yhteistyötapaaminen Heltechin Vallilan ja Käpylän yksiköiden kanssa. Tarkoituksena oli löytää keinoja opiskelijoiden päihteettömyyden tukemiseksi. Aluksi eri toimijat esittäytyivät ja kertoivat omasta työstään. Kokouksen päätteeksi päädyttiin seuraavanlaiseen suunnitelmaan. Kevään 2010 aikana Vallilan ja Käpylän yksiköissä tehdään Hubu -menetelmällä koulutukset kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Elämäntapaliitto on mukana Savuton Sohva -hankkeella. Toiminnan ottaa vastuulleen Mikko Vainio. Oppilaitoksessa järjestään myös syksyllä tempauspäivä, joka on suunnattu ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Opiskelijat ovat itse osallisina savuttomuutta tukevan toiminnan suunnittelussa.(tutorit ja oppilaskunta). Heltechin vastaavan toimii Oppilaanohjaaja Minna Pesonen. Maaliskuussa ammattikouluilla pidettiin yksittäisiä luentoja Suomen kosmetologien opistolla, Laurea ammattikorkeakoulussa Hyvinkäällä, sekä Helsingin Maalariammattikoulussa. Elämänhallinnan kurssit Muoniossa Muoniossa pidettiin elämänhallinnan kurssi kahdentoista nuoren kanssa jo viidennen kerran. Osallistujat olivat vuotiaita. Erityiseksi teemaksi nousivat yhteiskunnan tukirakenteet ja niissä toimiminen. Koulutyön kohtaamiset

6 Elämä On Parasta Huumetta ry 6 (14) 6000 Koulutyön kohtaamiset Yläkoulu Ammattikoulu Vanhemmat Alakoulu Lukio Rahapeli Opettajat Määrä Koulutyön kohtaamiset 2010 prosentuaaliset osuudet Lukio 3 % Rahapeli 3 % Opettajat 1 % Alakoulu 6 % Vanhemmat 11 % Ammattikoulu 13 % Yläkoulu 63 %

7 Elämä On Parasta Huumetta ry 7 (14) Internet- ja mobiilityön yksikkö Sosiaalinen media Habbo Yksikön toimintaa sävyttivät vuoden 2010 ensimmäisellä kolmanneksella valitun strategian mukaiset uusien toiminta-areenoiden kartoitukset ja yhteistyötoimintojen suunnittelu. Sosiaalisen median sektorilla solmittiin uusia kumppanuuksia niin palvelujen tarjoajien kuin järjestötoimijoiden kanssa. Ensimmäisiä kokeiluja toteutettiin MT3:n verkkouutisten, Suosikin ja Terkkari.fi:n kanssa. Lisäksi Sharewood.fi:n ja Demi.fi:n kanssa suunniteltiin toimintaa. MTV3:n verkkouutisten kanssa tehty yhteistyö johti myös Verkkopedagogi Timo Mularin vierailuun Huomenta Suomi -lähetyksessä, jossa aiheena oli nuorten asenteet päihteidenkäyttöä kohtaan. Paljon voimavaroja meni yhdistyksen uuden peliprojektin alkuvalmisteluihin, johon osallistui puolet yksikön henkilöstöstä jakson aikana. Keskustelut ovat liikkuneet tavanomaisissa aiheissa: murrosikä, hyvinvointi, murrosikä, tupakka ja alkoholi. Uutena aiheena on ollut energiajuomat. Tammikuussa teemapäivä oli hyvinvoinnista tietovisan muodossa. Helmikuussa teemapäivänä oli näpistely ja vieraana oli poliisi. Maaliskuussa teemapäivä oli virtuaalisuhteista. Huhtikuun teemapäivä oli tyttöjen päivä, jossa vieraana oli terveydenhoitaja ja seksuaaliterapeutti Katri Tuomainen Aidstukikeskuksesta. Hububussin yksittäisiä kävijöitä on tammi-helmikuun aikana ollut Luku perustuu sulakkeen tiedonkeruujärjestelmään. Heistä yhdeksän vuotiaita tai alle on ollut 249 kpl. Kävijöistä vuotiaita on ollut 1291 kpl vuotiaita on ollut

8 Elämä On Parasta Huumetta ry 8 (14) IRC-Galleria Oppimispelit Mobihubut ja Mobiwars 762 kpl. 16-vuotiaita tai sen yli on kävijöistä ollut 461 kpl. Luvut perustuvat Hububussissa ikäkysymykseen vastanneisiin kävijöihin. Laurean 1. vuoden sosionomiopiskelijoiden hanke alkoi ja he toimivat Hububussin keskustelujen vetäjinä ja sisällönkehittäjinä huhti-toukokuun ajan. Opiskelijat perehdytettiin työhön ja keskustelujen aiheet valittiin opiskelijoiden kiinnostuksen ja osaamisen mukaisesti. Alustavia keskusteluja Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa vastaavasta hankkeesta on käyty. Sosionomi Päivi Virta aloitti maaliskuun 29. päivä tuntityöntekijänä. Hänet perehdytettiin työtehtäviinsä, jotka pitävät sisällään neljä tuntia hubukeskusteluja viikossa. Hububussissa käyneille käynnistyi palautekysely huhtikuun aikana. IRC-Galleriassa toteutettiin vuoden 2009 lokakuussa ulkoasu- ja tekniikkauudistus, jonka takia Elämä On Parasta Huumetta Ry:n yhteisössä ei ollut toimintaa lokamarraskuussa. Tästä johtuen tammikuussa pidettiin kaksi teemaa. Teemaviikkoihin kuuluu tietopaketti, kysely ja 2 x 2 tuntia chat-keskustelua. Huhtikuussa kohderyhmän ikärajaa alennettiin lähettämällä tiedote chateista yli 13-vuotiaille. Tammikuun teemoina olivat Alkoholi ja seksi sekä Tupakoinnin lopettaminen. Helmikuussa teemana oli Avoin keskustelu kannabiksesta, maaliskuussa keskusteltiin miehisestä juomiskulttuurista ja huhtikuun teemana oli Tekeekö tupakka cooliksi? Molemmissa tammikuun teemoissa oli mukana asiantuntijavieraita. Alkoholi ja seksi - teemassa vieraana oli seksuaaliterapeutti Katri Tuomainen Aids-tukikeskuksesta. Tupakoinnin lopettaminen -teemassa vieraina olivat Suomen syöpäyhdistyksistä lääkäri Matti Rautalahti ja kehittämispäällikkö Virve Laivisto sekä terveyspäällikkö Anu Leppänen Hengitysliitto Helistä. Tavoitteiksi asetettuihin kävijämääriin eli 2000 kävijää kuussa ja 400 vastausta kyselyä kohden ei alkuvuonna päästy. Kävijämäärät ovat olleet laskussa IRC- Galleriassa, muiden sosiaalisen median areenoiden kasvattaessa kävijämääriään ja se on myös näkynyt EOPH:n toiminnassa IRC-Galleriassa. Tähän on koetettu vaikuttaa mm. kohdentamalla teemaviikot laajemmalle ikäryhmälle Mobihubu-kännykkäpelit pyrkivät välittämään tutkittua tietoa päihteistä ja hyvinvoinnista sekä nuorille että aikuisille. Pelien välittämät tiedot haastavat pelaajat keskusteluun aiheista läheistensä kanssa. Mobihubuja on viisi: Mobihubu Tupakka, Mobihubu Alkoholi, Mobihubu Huume, Mobihubu Hyvinvointi ja Mobihubu Tobak. Vuoden 2009 lopun suuren TV-mainoskampanjan jälkeen Mobihubujen mainostuksessa elettiin alkuvuosi hiljaisempaa aikaa. Markkinoinnin keinoina

9 Elämä On Parasta Huumetta ry 9 (14) Pelimaailma Varikkotiimi käytettiin kahta alkanutta Mobiwars-kilpailua ja MTV3:n sivuilla ollutta bannerikampanjaa. Kummankin tavan kautta tavoitettiin muutamia satoja ihmisiä. Mobihubujen uusien mahdollisten uudistamis- ja tekijäyritysten kanssa käytiin neuvotteluita. Päämääränä on, että pelejä sisällöllisesti uudistetaan ja tuotetaan uusiin matkapuhelinmalleihin. Uuden pelin, Mobihubu Pelaaminen, suunnittelu aloitettiin. Mobiwars järjestettiin tammikuussa Helsingissä Haaga-Kaarelan ja Vuosaaren alueella. Parhaimmat Mobihubun pelaajat löytyivät Malminkartanon ja Kallahden nuorisotaloista. Huhtikuun puolessa välissä alkoi Mobiwars-kilpailu Pohjanmaalla, kun Ilmajoen ja Seinäjoen nuorisotiedotuspisteet kamppailevat voitosta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä internetin sosiaalisiin medioihin sijoittuvaa pelimaailmaa ryhdyttiin valmistelemaan. Pelimaailma on ehkäisevän päihdetyön teemoihin perustuva monitasoinen tietokilpailupeli, jota voi pelata eri sosiaalisten medioiden sisällä. Ensimmäisessä vaiheessa peli tullaan liittämään Facebooksivustoon. Sovelluksen toteuttamisesta järjestettiin tarjouskilpailu ja sen kautta toteuttajaksi valittiin Gemilo oy Tampereelta. Pelin suunnittelua ja kehittämistä jatketaan ja ensimmäinen versio on valmiina kesällä Varikkotiimiä uudistettiin jakamalla se toimintavuodelle 2010 kahteen yksikköön, Verkkovarikkotiimiin ja Kouluvarikkotiimiin. Heille teetetään tehtäviä ja asiakaskyselyjä liittyen ehkäisevään päihdetyöhön ja tavoitteena on nuorten mielipiteen huomioonottaminen ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä. Walkers-Hubu-bussiprojekti Vuosi 2010 on Walkers-Hubu-bussiprojektin viimeinen vuosi. Yhteistyö jatkuu edelleen EOPH:n ja Aseman Lapset ry:n kesken. Talvella, keväällä ja syksyllä on toimintaa lähiöissä ja kesällä toteutetaan festivaalitoimintaa. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan myös muihin tapahtumiin. Alkuvuodesta bussin toimintailtojen määrään vaikutti kovat pakkaset ja työntekijöiden sairauspoissaolot. Toiminnalle määriteltiin tammikuussa -15 asteen pakkasraja ja vuoden ensimmäisten kuukausien kovien pakkasten takia jouduttiin useita iltoja perumaan. Lisäksi projektin työntekijöiden useat sairauspoissaolot vaikuttivat toimintailtojen peruuntumisiin, koska vain yhdellä työntekijällä oli bussin kuljettamiseen tarvittava ajokortti. Vaikka varsinaisia toimintailtoja jouduttiin perumaan, olivat osa työntekijöistä peruuntuneiden iltojen sijaan jalkaisin alueella. Jalkautumisten aikana työntekijät kiersivät alueella ja vierailivat mm. alueiden nuorisotaloilla. Näistä edellä mainituista syistä johtuen tammi-huhtikuussa oli toteutuneita varsinaisia toimintailtoja vain 10.

10 Elämä On Parasta Huumetta ry 10 (14) Tammikuussa oli tarkoitus osallistua Mobiwars-kilpailuun, mutta vähäisten toimintailtojen takia bussissa käyvistä nuorista ei saatu muodostettua joukkueita eikä Mobiwarsiin pystytty osallistumaan. Tammi-huhtikuun aikana bussilla osallistuttiin neljään eri tapahtumaan, nämä olivat Reaktori disco 27.2., Walkers-Walloitus Tampereella 12.3., Lions Clubin järjestämä tapahtuma Malminkartanossa ja Vappuaaton jalkautuminen. Vappuaattona työntekijät jalkautuivat alkuillasta Vuosaaren alueella ja loppuillasta ja yöstä Helsingin keskustan alueella. Alkuvuoden aikana jatkettiin verkostoyhteistyötä Malminkartanon ja Vuosaaren alueella. Sosiaalisen median ja Oppimispelien tilastot Neuvontapalvelut Huumeneuvontapuhelin Huumeneuvonta netissä Neuvontapuhelimeen tuli tammi-huhtikuun aikana yhteensä 405 puhelua EOPH:lle. Puhelimen vastausprosentit löytyvät taulukosta alta. Tavoitteena on vastata 75 % ja se toteutui hyvin. Neuvontapuhelimen tiedonkeruulomake uusittiin helpottamaan tiedonsaantia. Uudistus otettiin käyttöön helmikuun 2010 alussa. Yksittäinen soittaja säilyy edelleen anonyyminä.

11 Elämä On Parasta Huumetta ry 11 (14) Mobiilivinkki Nettineuvonnan nimi vaihdettiin vuoden 2010 alusta Huumeneuvonta netissä - nimiseksi. Kysymyksiä tuli yhteensä 19 kpl tammi-huhtikuun aikana. Kysymykset ovat pääasiassa alaikäisten tai aikuisten lasten äideiltä ja naisilta jotka ovat huolissaan puolisonsa päihteiden käytöstä. Kysymykset koskivat kannabista, kokaiinia, sekakäyttöä, buprenorfiinia ja PKV-lääkkeitä. Myös läheisten tukiryhmistä ja huumausainelakiin liittyvistä asioista kaivattiin tietoja. Mobiiliapuhankkeen hankesuunnittelija Karita Niittymäki kävi esittelemässä hanketta ja tekstiviestipalvelu Mobiilivinkkiä terveysneuvontapisteissä ympäri Suomen. Huhtikuun loppuun mennessä mukaan oli saatu Hämeenlinna, Hyvinkää, Porvoo, Lohja, Lahti, Riihimäki, Pieksämäki, Joensuu, Kotka, Kouvola, Imatra, Tampere, Forssa, Turku, Salo, Rauma, Vaasa, Oulu, Kuopio ja Jyväskylä. Kaikissa pääkaupunkiseudun terveysneuvontapisteissä toteutettiin Mobiilivinkkiteemaviikot välisellä ajalla, jonka yhteydessä asiakkaille tehtiin kysely palvelun käytettävyydestä ja sisällöistä. Kyselyyn pystyi vastaamaan joko tekstiviestillä tai täyttämällä lomake terveysneuvontapisteessä. Vastausmääriin koetettiin vaikuttaa kohottavasti järjestämällä vastaajille arvonta, jossa palkintoina 10 prepaid-liittymiä ja leffalippuja. Vastauksia saatiin yhteensä 30 tekstiviesteinä ja 67 lomaketta, määrässä ei ole mukana Espoon terveysneuvontapisteiden tulokset, jotka saadaan myöhemmin. Tekstiviestinä palautteen antaneet vastaajat kokivat saavansa sitä tietoa mitä hakivatkin ja tiedon olevan ymmärrettävää. Yksi vastaaja ilmoitti, ettei ymmärtänyt saamansa viestin sisältöä. Lisätietoa kaivattiin tulehdusten hoitoon, tietoa päihteiden haitoista ja vinkkejä kuiville pääsemiselle. Neuvontapalveluiden tilastot

12 Elämä On Parasta Huumetta ry 12 (14) Mobiilivinkissä edelleen suosituimmat kategoriat ovat yhteystiedot sekä aloitus- ja ohjeviestit. Tietoa aineista haettiin eniten hakusanoilla amfetamiini, MDPV, kannabis ja buprenorfiini. Operaattoreista johtuvien tietoliikennekatkosten vuoksi asiakas ei aina välttämättä saa tietoa heti, vaan pidemmällä viiveellä esim. muutaman päivän sisällä. Tämä on erityisesti Elisan ja DNA:n liittymiä koskeva asia. Ongelma on tiedostettu, mutta sille on vaikea tehdä mitään. Mobiiliapuhanke Mobiiliapu-hankkeen ensimmäisen vuosikolmanneksen tärkeimmiksi tavoitteiksi asetettiin Mobiilivinkkipalvelun valtakunnallistamisen aloittaminen ja kumppaneiden uusien palveluiden luominen ja testaaminen järjestelmässä. Tammikuun alussa 2010 Roottori siirtyi osaksi Fonecta Oy:tä ja palvelujärjestelmä muuttui Moutiquesta Kontaktikoneeksi. Tämä aiheutti pieniä ongelmia, sillä kevään 2010 aikana on operoitu kahdessa eri järjestelmässä. Mobiilivinkki sisältöineen on edelleen Moutiquessa, uusia palveluita taas kehitetään Kontaktikoneessa. Yhteistyötä Fonectan kanssa tehostettiin ja hankkeen johtoryhmän kokouksiin osallistui myös Fonectan edustaja säännöllisesti. Projektiryhmille järjestettiin kehittämis- ja sitouttamispäivät Vierumäen urheiluopistolla Päivien aikana uppouduttiin hankkeen organisaatioon, rakenteisiin ja tehtäväjakoon. Kumppanijärjestöiden resursoinnista hankkeeseen ja hankeryhmän tuesta kumppaneille keskusteltiin myös paljon. Lisäksi tietysti

13 Elämä On Parasta Huumetta ry 13 (14) Arviointi tutustuimme toisiimme paremmin, mikä helpottaa yhteistyön tekemistä tulevaisuudessa. Hankkeen sisäistä arviointia varten johto- ja hankeryhmä yhdessä määrittelivät viisiportaisen arviointitaulukon, jonka avulla sisäistä arviointia toteutetaan. Ulkoisen arvioijan Kuntoutussäätiön Innokuntoutuksen kanssa yhteistyö alkoi pitämällä ensimmäinen yhteinen palaveri tammikuussa. Tässä tapaamisessa sovittiin arvioinnin tarkempi aikataulu ja käytiin läpi tarkennettu suunnitelma. Helmi-maaliskuussa suoritettiin Innokuntoutuksen toimesta kumppaneiden puhelinhaastattelu, jonka avulla kartoitettiin kumppaneiden näkemyksiä hankkeesta. Tulokset käydään läpi toukokuun arviointityöpajassa. Mainonta ja markkinointi Peliprojekti Hankkeen mainontaan ja markkinointiin liittyen vuoden alussa aloitettiin yhteistyö mainostoimisto Heydayn kanssa. Yhdessä luotiin ilme ja sisällöt hankkeen nettisivuille Yhteistyötä tehtiin myös graafikko Petri Sepän kanssa, joka vastaa hankkeen ja Mobiilivinkki palvelun julisteiden ja taskutiedotteiden ulkoasusta. Julisteita oli huhtikuun loppuun mennessä jaettu 60 kappaletta ja taskutiedotteita 2000 kpl pääkaupunkiseudun terveysneuvontapisteisiin ja 2000 kpl muualle Suomeen. Hankepäällikön kirjoittama artikkeli Mobiiliapu-hankkeesta julkaistiin Kuntaliiton Perusturva- lehdessä 1/10 maaliskuussa. Hanketyöntekijät osallistuivat myös Kontaktitapahtumaan Itä-keskuksen Iiris-keskuksessa sekä Verkonkudontakehityspäivään Kuntatalolla, joka oli Innokylä-hankkeen järjestämä verkostoitumispäivä. Hankepäällikkö järjesti hankeryhmälle liput Bronson Club yhtiön tuottamaan Reindeer Spotting -elokuvan kutsuvierasnäytäntöön. Elokuvasta vaikuttuneena hankeryhmä halusi järjestää myös kumppaneilleen ja yhteistyötahoille mahdollisuuden nähdä elokuvaesitys. Tilaisuus toteutettiin ja katsojia tuli kaksikymmentä. Hanke osallistui Liverpoolissa Englannissa järjestettyyn IHRA (International Harm Reduction Association) konferenssiin. Hankkeen posteri herätti positiivista huomiota ja mobiilivinkkipalvelusta kyseltiin paljon. Materiaalia palveluista jaettiin runsaasti. Huhtikuun lopussa Mobiilivinkkipalvelulle myönnettiin patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkki. Elämä on parasta huumetta ry käynnistää Raha-automaattiyhdistyksen tukemana viisivuotisen Peliprojektin ( ). Projekti on jatkoa Ehkäisevät työkalut lasten ja nuorten rahapelaamiseen ( ) -projektille. Rahapelaamisen lisäksi

14 Elämä On Parasta Huumetta ry 14 (14) projektissa käsitellään internet- ja konsolipelaamista. Toiminta kohdistuu lasten ja nuorten lisäksi heidän vanhempiinsa ja muihin sidosryhmiinsä. Toiminta on valtakunnallista ja työskentelyssä käytetään EOPH:n monipuolisia menetelmiä sosiaalisissa medioissa sekä kouluissa ja oppilaitoksissa. Peliprojektin toiminta aloitettiin tammikuussa perustamalla EOPH:n työntekijöistä koostuva työryhmä projektin suunnittelua varten. Suunnitteluun osallistui yhteensä kahdeksan henkilöä. Ryhmä jakautui kahteen osaan, joista toinen oli suunnittelu- ja toinen reflektointiryhmä. Ryhmät työskentelivät tammi- ja helmikuun aikana yhdessä ja erikseen. Ryhmät käsittelivät mm. projektin tavoitteita, kohderyhmää, rakennetta, yhteistyökumppaneita, menetelmiä, arviointia, kohdentamista ja tulevia rekrytointeja. Työskentelyn pohjalta aloitettiin maaliskuussa kolmen henkilön rekrytointi, joka saatiin päätökseen huhtikuussa. Hakemuksia projektipäällikön tehtävään saatiin 55 kappaletta ja projektityöntekijän tehtävään 120 kappaletta. Haastattelussa oli yhteensä 12 henkilöä. Projektipäällikön tehtävään valittiin Inka Silvennoinen (VTM) ja projektiasiantuntijoiksi Kaisa Luhtalan (VTM) ja Teresa Taskinen (YTM). Projektin suunnittelun yhteydessä luotiin esitys projektiorganisaatiosta ja arvioinnin järjestämisestä. Suunnitelma esitetään ohjausryhmälle, johon kootaan rahapelihaittaehkäisyn, järkevän pelaamisen, nuorisotyön ja pelitutkimuksen ammattilaisia. Tavoitteena on, että projektityöntekijät pääsevät aloittamaan kesäkuun alussa ja että perehdytyksen jälkeen projekti on täydessä toimintavalmiudessa viimeistään

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Ehkäisevää päihdekasvatustyötä valtakunnallisesti Huumeneuvontapuhelin 9 4 ja nettineuvonta IRC-galleria, Habbo hotelli, Demi.fi, Vauva.fi ja Facebook Mobihubu kännykkäpelit Pelitaito projekti Päihdeilmiö

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Kaakkois-Suomen osahanke Twitter #uudenlaista sosiaalityötä OSA I Valtakunnallinen hanke PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 2

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

WANHAT MOBIILIT ja hyötyajoneuvot. Porvoon Taidetehtaalla. Kokonniementie 6, Porvoo klo Tapahtuman järjestää:

WANHAT MOBIILIT ja hyötyajoneuvot. Porvoon Taidetehtaalla. Kokonniementie 6, Porvoo klo Tapahtuman järjestää: WANHAT MOBIILIT ja hyötyajoneuvot Porvoon Taidetehtaalla Kokonniementie 6, 06100 Porvoo 23-24.5.2009 Taustakuva: Porvoon kaupunki / Aki Tamminen, Autokuva: Ponyfoto Oy / Raine Nylund klo 10 16 34304_Mobiilit_Esite

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Terveyden edistämisen yksikön ehkäisevä päihdetyö ja Länsi 2013- hanke toteuttivat touko-kesäkuussa yli 18-vuotiaille asukkaille ja kaupungin työntekijöille webropol

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 19.4.2016 Markkula 1 Yhteenveto STM:n tervehdys: Ehkäisevää työtä

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 26.4.2016 Markkula 1 Lounais-Suomen avin avaus: Parhaimmat menetelmät

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015 2018 a-klinikka.fi/mipa A-klinikkasäätiö A-Kiltojen Liitto ry Diakonia-ammattikorkeakoulu EHYT ry FinFami Uusimaa ry Irti Huumeista ry Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Pakkatoimintamalli. Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn PAKKA-TOIMINTAMALLI

Pakkatoimintamalli. Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn PAKKA-TOIMINTAMALLI Pakkatoimintamalli Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toiminta kannattaa! Monialainen yhteistyö tekee Pakka-toiminnasta vaikuttavaa: alkoholin, tupakan

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki 635/2015 59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi toimintakulttuurin muutoksen

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII /

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / 2009 13.3.2009 Sisällysluettelo Ajankohtaista hankkeessa keväällä 2009 1. ARVO - koulutus 2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluihin liittyvien matalan kynnyksen toimintamallien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto

20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto 20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto Mikä Sober Truth? 13 17 vuotiallle suunnattu ehkäisevän päihdetyön hanke Alko Pohjanmaa hanke VAMK, SEAMK

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella

Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella Ehkäisevän päihdetyön, terveyden edistämisen ja väkivallan kuntayhdyshenkilöiden verkostopäivä 27.10.2016 Tampere 1 Pakka-toimintamallin

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Rallikalenteri Rally Team Laaksomaa.

Rallikalenteri Rally Team Laaksomaa. Rallikalenteri 2017 Rally Team Laaksomaa www.pasilaaksomaa.com Tammikuu 2017 Rally Team Laaksomaa www.pasilaaksomaa.com Kuva: J-P leinonen Rallikansan paino on HR SERVICE OY Huolto ja jälleenmyynti www.n-paino.fi

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskuksesta tarjotaan avosairaanhoidon terveysasemapalveluja psykiatria- ja päihdepalveluja

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

MARAK moniammatillinen riskinarviointi

MARAK moniammatillinen riskinarviointi MARAK moniammatillinen riskinarviointi Miksi tarvitaan moniammatillista lähestymistapaa korkean riskin uhrien auttamiseen? Henkirikokset ja vakavien väkivaltarikosten tarkastelu Riskinarvioinnin menetelmien

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot