Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2010"

Transkriptio

1 EHKÄISEVÄÄ PÄIHDETYÖTÄ LAPSEN EDUN JA SUOJELEMISEN NÄKÖKULMASTA Vuosituhannen toinen vuosikymmen alkoi Elämä On Parasta Huumetta ry:n uusien sääntöjen, toiminta-ajatuksen ja arvojen myötä. Kehittämisprosessi vietiin läpi osallistamalla yhdistyksen jäsenet, hallituksen jäsenet ja henkilökunta antamaan näkemyksensä nykytilasta ja tulevaisuudestamme. Miellyttävää oli todeta, että samat perusajatukset joiden varaan yhdistys aikanaan perustettiin kantavat yhä. EOPH tekee työtänsä omalla tavallaan, kiinnostavasti tarjoten tietoa, tukea ja apua. Riskiehkäisyn menetelmät nähtiin myös vähintään yhtä tärkeinä, kuin kansalaisten ja yhteisöjen tukemista ja ehkäisevää työtä. Elämä On Parasta Huumetta ry:n Missio eli toiminta-ajatus Visio EOPH:n ydinosaaminen Elämä on Parasta Huumetta ry tekee terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä lapsen ja nuoren edun näkökulmasta. Mielestämme kaikilla ihmisillä on oikeus saada terveyteensä, sosiaaliseen toimintakykyynsä ja hyvinvointiinsa vaikuttavaa tietoa, tukea ja apua riippumatta elämäntilanteesta tai henkilökohtaisista valinnoista. Työskentelemme vuorovaikutteisesti osallistavien menetelmien avulla Internetissä, matkapuhelimilla ja kasvotusten. Visiomme vuonna 2017 suomalaisessa yhteiskunnassa ymmärretään, että päihteiden käyttö ei kuulu lapsuuteen eikä nuoruuteen on tavoitteemme ja toteutuessaan lahjamme Suomen satavuotiselle itsenäisyydelle. Ehkäisevän päihdetyön tekeminen ihmisten keskuudessa. Kohtaava työ, jota tehdään monipuolisilla menetelmillä kohderyhmä huomioon ottaen Tehdyn työn kautta kertyvä osaaminen, jonka avulla työtä kehitetään edelleen Ydinosaamiseen kuuluvat innovaatiot, joita käytetään ja kehitetään sekä perustyön sisällä että hankkeissa Laajat yhteistyö- ja kumppanuusverkostot

2 Elämä On Parasta Huumetta ry 2 (14) EOPH:n arvot Arvo Merkitys toiminnassa Toteutuu toiminnassa Tavoitteellisuus Yhdistyksellä on tavoite, että vuonna 2017 Yhdistys tekee terveyttä edistävää ehkäisevää suomalaisessa yhteiskunnassa ymmärretään, että päihdetyötä lapsen ja nuoren edun näkökulmasta. päihteiden käyttö ei kuulu lapsuuteen eikä nuoruuteen. Tavoitteeseen pyritään läpinäkyvästi, johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti käyttämällä uusinta tutkittua tietoa. Kohtaavuus Uskallus Tasa-arvoisuus EOPH:n laatu Työtä tehtäessä, uusia menetelmiä ja käytäntöjä kehitettäessä lähtökohtana on niiden vuorovaikutteisuus ja asiakaslähtöisyys. Yhdistys uskaltaa ottaa riskejä ja suunnittelee rohkeasti uusia toimintoja. Osallisuudessa työskentelemme ihmisten parissa siellä missä he ovat ja viettävät aikaansa laitamme ihmiset ajattelemaan emmekä pakota ketään muutokseen annamme mahdollisuuden osallisuuteen keräämme ja käytämme tietoa ihmisten mielipiteistä ja arvostuksista Osaamisessa tiedämme että ehkäisevä työ on pysyvää, kokonaisvaltaista ja tapahtuu ihmisten arjessa korostamme suojaavien tekijöiden merkitystä ja riskien minimoimista huomioimme asiakasnäkökulmassa ammattilaisnäkökulman tarpeen korostamme että oikeus terveyteen ja sosiaaliseen asemaan vaikuttavaan tietoon, tukeen ja apuun ovat ihmis- ja perusoikeuksia. Tekemisessä me ja viestimme ovat mielenkiintoisia olemme moniammatillisesti työskentelevä organisaatio työskentelemme parhaiden kumppaneiden kanssa varmistamme työllemme riittävän rahoituksen Kumppanit ovat aktiivisia vaikuttajia toiminnoissamme. Tehdään uudenlaisia sovelluksia ja sisältöjä. Toimintojen suunnittelussa kytketään viihteellisyyttä ehkäisevän päihdetyön sisältöihin. Tasa-arvoisuus näkyy kunnioittavana ja Jokaiseen kumppaniin, työntekijään, vapaaehtoiseen kannustavana asennoitumisena jokaista kohtaan. ja hänen tehtäväänsä suhtaudutaan tasavertaisen Ihmisiä eikä työmenetelmiä aseteta kunnioittavasti ja kannustavasti. arvojärjestykseen Kaikilla on oikeus saada terveyteensä, sosiaaliseen toimintakykyynsä ja hyvinvointiinsa vaikuttavaa tietoa, tukea ja apua riippumatta elämäntilanteesta tai henkilökohtaisista valinnoista.

3 Elämä On Parasta Huumetta ry 3 (14) Yhteistoiminta toimialalla Elämä On Parasta Huumetta ry, Elämäntapaliitto ry ja Terveys ry ovat päättäneet selvittää onko yhdistysten toiminnat mahdollista yhdistää yhteen organisaatioon. Yhdistysten työvaliokunnat käsittelivät aihetta alkuvuonna ja sen jälkeen asia päätettiin esitellä kunkin järjestön hallitukselle, jotka päättivät asiasta toukokuussa. Prosessi jatkuu kesäkuussa hallitusten puheenjohtajien, varapuheenjohtajien sekä toiminnanjohtajien neuvotteluilla. Lähtökohtana on luoda merkittävä valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön järjestö, jonka on mahdollista kanavoida kansalaisten kiinnostus asioiden käsittelyyn sekä työskennellä tasapuolisesti koko Suomen alueella käyttäen kolmikon kehittämiä erinomaisia työmenetelmiä. Järjestö pystyy luomaan ehkäisevän työn jatkumon monella tasolla unohtamatta huumeiden käyttäjien keskuudessa tehtävää riskiehkäisyä ja haittoja vähentävää työtä. Uusi järjestö mahdollistaa alan muiden toimijoiden liittymisen tähän kattoorganisaatioon, jolloin Suomeen syntyisi ensimmäistä kertaa mahdollisuus laajaan ehkäisevän työn toimialan kokoavaan yhteistoimintaan ja tekemiseen. Elämä On Parasta Huumetta ry kokee ja näkee, että kansalaisten kanssa työskenteleminen toiminta-ajatuksemme ja arvojemme mukaisesti onnistuu erinomaisesti uuden tavoiteltavan organisaation avulla. Ehkäisevä päihdetyö kouluissa Jakson aikana työskenneltiin Hubu -menetelmällä oppilaan kanssa. Vanhempainilloissa kohdattiin 892 vanhempaa. Ammatillisissa oppilaitoksissa kohdattiin joko Päihdeilmiö-koulutuksella tai Hubu -menetelmällä opiskelijaa. Rahapelaamiseen liittyviä kohtaamisia oli 234 sekä lukiolaisten seminaariin päihteistä osallistui 800 Koillis-Helsingin lukion oppilasta. Ehkäisevä päihdetyö kouluissa -tiimin osalta jakson alku oli keskittymistä perustyöhön ja uusien yhteistyösopimusten tekemistä Lohjan, Kuopion ja Vantaan kuntien kanssa. Koulutiimissä työskentelevät päällikkö Tuomas Rouvila, vanhempi kouluttaja Kim Kannussaari, kouluttajat Sari Anjala, Anni Karell (ammattikouluissa tehtävä työ), Minna Lehtinen (ruotsinkielinen toiminta) ja suunnittelija Inka Silvennoinen (kehittämistoiminnot). Kokonaisvahvuus tiimissä on 1+5 (6). Lisäksi Anne Ahlefelt työskenteli muutamilla ruotsinkielisillä kouluilla tuntityönä. Yhteistyö Nuorten Palvelut ry:n kanssa Kuopiossa Kuopion alueella tehtävä käytännön yhteistyö Nuorten Palveluiden kanssa käynnistyi Nuorten Palveluiden vapaaehtoistoiminnan kehittäjän, Maija Miettisen kouluttamisella koulutyöhön. Jakson aikana esittäydyttiin kouluille, kohdattiin 8- luokkalaisia Hubu - päihdetietotunneilla ja järjestettiin vanhempainiltoja. Palautetta kerättiin oppilailta päihdetietotunneista tekstiviestipalautejärjestelmän avulla ja

4 Elämä On Parasta Huumetta ry 4 (14) Vantaa Välittää - hanke vanhempainilloista vanhemmilta Hubu - menetelmällä. Keväällä 2010 päihdetietotunteja tarjottiin kymmenelle alueen yläkoululle, joista kahdeksalla järjestettiin päihdetietotunnit. Oppilaita kohdattiin 596 ja vanhempainilloissa tavoitettiin 148 vanhempaa. Tähän mennessä tehty yhteistyö kootaan väliraporttiin, opettajilta kerätään palautetta internet-kyselyn avulla ja jatkotyöskentelyä suunnitellaan. Vantaa Välittää -hankkeen loppuraportti kirjoitettiin valmiiksi ja raportti julkaistaan ja toimitetaan sähköisenä ja painotuotteena yhteistyökumppaneille. Vantaa Välittää hankkeen myötä EOPH toteuttaa työskentelyn kaikkien Vantaan 8-luokkalaisten kanssa. Ruotsinkielinen toiminta Alkuvuosi on ollut ruotsinkieliselle koulutyölle kiireistä aikaa vuoden ensimmäisistä viikoista lähtien. Ensimmäisellä kolmanneksella on kohdattu saman verran nuoria kuin viime vuonna yhteensä. Kohdattuja nuoria on yhteensä 1 634, joista 7- luokkalaisia 441, 8-luokkalaisia 381, 9-luokkalaisia 293. Lukiolaisia on kohdattu 201 ja toisen asteen opiskelijoita 118. Vanhempainillat eivät ole houkutelleet viime vuoden tapaan, alkuvuonna on kohdattu 151 vanhempaa. Lagstadin koululla järjestettävään opettajainfoon osallistui 30 henkilöä. Ruotsinkieliselle työlle näyttää löytyvän tilausta, alkuvuoden kahdestatoista koulusta seitsemän ovat olleet entuudestaan yhdistykselle vieraita. Ruotsinkielisissä kouluissa pidetyistä oppitunneista 94 % on ollut kahden oppitunnin mittaisia (2x45). Svenska Kulturfonden ei myöntänyt EOPH:lle avustusta Kulturrus-projektiin. Kirkkonummen Winellska skolanilla päätettiin kuitenkin järjestää suunniteltu pilottikokeilu, johon paikalliset kulttuuritoimijat ovat aktiivisesti osallistuneet. Rahoituksen puuttumisen vuoksi yläkoulun Kulturrus-päiviä on suunniteltu ja tullaan toteuttamaan vapaaehtoisvoimin. Axxell Utbildningin kanssa on käyty keskustelua ensimmäisen vuoden ammattikoululaisille järjestettävistä Hubu -päihdetietotunneista. Heidän oppilaitoksiaan löytyy aina Loviisasta Kemiöön saakka. Raaseporin alueen koulut ovat myös kiinnostuneet yhteistyöstä EOPH:n kanssa. Monet muut yksittäiset koulut pääkaupunkiseudulla ovat kiinnostuneet Hubu -menetelmästä ja syksyn osalta tilanne näyttää samalta kuin alkuvuosi. Yhdellä työntekijällä koulutyön määrää täytyy kuitenkin vähentää, jotta myös toimistotyölle jää aikaa. Päihdeilmiö-koulutus, ehkäisevä päihdetyö ammatillisissa oppilaitoksissa

5 Elämä On Parasta Huumetta ry 5 (14) Wihuri-säätiö rahoittaa ammatillisille oppilaitoksille suunnattua ehkäisevää päihdetyötä myös tänä vuonna. Antti ja Jenny Wihuri säätiö on myöntänyt avustusta EOPH:n työhön jo vuodesta Maaliskuussa 2010 EOPH kutsui koolle ammatillisiin oppilaitoksiin suunnatun suurhankkeen alulle panemisesta kiinnostuneita järjestöjä. Paikalla oli edustajia RAY:stä, Elämätapaliitosta, Sininauhaliitosta, Terveys ry:stä, Sovinto ry:stä, Omniasta, Variasta, STM:stä, OPM:stä, sekä Syöpäjärjestöjen edustaja. Tilaisuudessa esiteltiin järjestöjen tällä hetkellä tehtävää työtä ammatillisissa oppilaitoksissa, sekä kartoitettiin kiinnostusta yhteisen hankkeen aloittamisesta. Hanke on toukokuussa 2010 suunnitteluvaiheessa. Elämäntapaliiton, Helsingin Klaarin, EOPH ry:n ja Vallilan yksikön (HELTECH) yhteistyö Huhtikuussa järjestettiin yhteistyötapaaminen Heltechin Vallilan ja Käpylän yksiköiden kanssa. Tarkoituksena oli löytää keinoja opiskelijoiden päihteettömyyden tukemiseksi. Aluksi eri toimijat esittäytyivät ja kertoivat omasta työstään. Kokouksen päätteeksi päädyttiin seuraavanlaiseen suunnitelmaan. Kevään 2010 aikana Vallilan ja Käpylän yksiköissä tehdään Hubu -menetelmällä koulutukset kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Elämäntapaliitto on mukana Savuton Sohva -hankkeella. Toiminnan ottaa vastuulleen Mikko Vainio. Oppilaitoksessa järjestään myös syksyllä tempauspäivä, joka on suunnattu ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Opiskelijat ovat itse osallisina savuttomuutta tukevan toiminnan suunnittelussa.(tutorit ja oppilaskunta). Heltechin vastaavan toimii Oppilaanohjaaja Minna Pesonen. Maaliskuussa ammattikouluilla pidettiin yksittäisiä luentoja Suomen kosmetologien opistolla, Laurea ammattikorkeakoulussa Hyvinkäällä, sekä Helsingin Maalariammattikoulussa. Elämänhallinnan kurssit Muoniossa Muoniossa pidettiin elämänhallinnan kurssi kahdentoista nuoren kanssa jo viidennen kerran. Osallistujat olivat vuotiaita. Erityiseksi teemaksi nousivat yhteiskunnan tukirakenteet ja niissä toimiminen. Koulutyön kohtaamiset

6 Elämä On Parasta Huumetta ry 6 (14) 6000 Koulutyön kohtaamiset Yläkoulu Ammattikoulu Vanhemmat Alakoulu Lukio Rahapeli Opettajat Määrä Koulutyön kohtaamiset 2010 prosentuaaliset osuudet Lukio 3 % Rahapeli 3 % Opettajat 1 % Alakoulu 6 % Vanhemmat 11 % Ammattikoulu 13 % Yläkoulu 63 %

7 Elämä On Parasta Huumetta ry 7 (14) Internet- ja mobiilityön yksikkö Sosiaalinen media Habbo Yksikön toimintaa sävyttivät vuoden 2010 ensimmäisellä kolmanneksella valitun strategian mukaiset uusien toiminta-areenoiden kartoitukset ja yhteistyötoimintojen suunnittelu. Sosiaalisen median sektorilla solmittiin uusia kumppanuuksia niin palvelujen tarjoajien kuin järjestötoimijoiden kanssa. Ensimmäisiä kokeiluja toteutettiin MT3:n verkkouutisten, Suosikin ja Terkkari.fi:n kanssa. Lisäksi Sharewood.fi:n ja Demi.fi:n kanssa suunniteltiin toimintaa. MTV3:n verkkouutisten kanssa tehty yhteistyö johti myös Verkkopedagogi Timo Mularin vierailuun Huomenta Suomi -lähetyksessä, jossa aiheena oli nuorten asenteet päihteidenkäyttöä kohtaan. Paljon voimavaroja meni yhdistyksen uuden peliprojektin alkuvalmisteluihin, johon osallistui puolet yksikön henkilöstöstä jakson aikana. Keskustelut ovat liikkuneet tavanomaisissa aiheissa: murrosikä, hyvinvointi, murrosikä, tupakka ja alkoholi. Uutena aiheena on ollut energiajuomat. Tammikuussa teemapäivä oli hyvinvoinnista tietovisan muodossa. Helmikuussa teemapäivänä oli näpistely ja vieraana oli poliisi. Maaliskuussa teemapäivä oli virtuaalisuhteista. Huhtikuun teemapäivä oli tyttöjen päivä, jossa vieraana oli terveydenhoitaja ja seksuaaliterapeutti Katri Tuomainen Aidstukikeskuksesta. Hububussin yksittäisiä kävijöitä on tammi-helmikuun aikana ollut Luku perustuu sulakkeen tiedonkeruujärjestelmään. Heistä yhdeksän vuotiaita tai alle on ollut 249 kpl. Kävijöistä vuotiaita on ollut 1291 kpl vuotiaita on ollut

8 Elämä On Parasta Huumetta ry 8 (14) IRC-Galleria Oppimispelit Mobihubut ja Mobiwars 762 kpl. 16-vuotiaita tai sen yli on kävijöistä ollut 461 kpl. Luvut perustuvat Hububussissa ikäkysymykseen vastanneisiin kävijöihin. Laurean 1. vuoden sosionomiopiskelijoiden hanke alkoi ja he toimivat Hububussin keskustelujen vetäjinä ja sisällönkehittäjinä huhti-toukokuun ajan. Opiskelijat perehdytettiin työhön ja keskustelujen aiheet valittiin opiskelijoiden kiinnostuksen ja osaamisen mukaisesti. Alustavia keskusteluja Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa vastaavasta hankkeesta on käyty. Sosionomi Päivi Virta aloitti maaliskuun 29. päivä tuntityöntekijänä. Hänet perehdytettiin työtehtäviinsä, jotka pitävät sisällään neljä tuntia hubukeskusteluja viikossa. Hububussissa käyneille käynnistyi palautekysely huhtikuun aikana. IRC-Galleriassa toteutettiin vuoden 2009 lokakuussa ulkoasu- ja tekniikkauudistus, jonka takia Elämä On Parasta Huumetta Ry:n yhteisössä ei ollut toimintaa lokamarraskuussa. Tästä johtuen tammikuussa pidettiin kaksi teemaa. Teemaviikkoihin kuuluu tietopaketti, kysely ja 2 x 2 tuntia chat-keskustelua. Huhtikuussa kohderyhmän ikärajaa alennettiin lähettämällä tiedote chateista yli 13-vuotiaille. Tammikuun teemoina olivat Alkoholi ja seksi sekä Tupakoinnin lopettaminen. Helmikuussa teemana oli Avoin keskustelu kannabiksesta, maaliskuussa keskusteltiin miehisestä juomiskulttuurista ja huhtikuun teemana oli Tekeekö tupakka cooliksi? Molemmissa tammikuun teemoissa oli mukana asiantuntijavieraita. Alkoholi ja seksi - teemassa vieraana oli seksuaaliterapeutti Katri Tuomainen Aids-tukikeskuksesta. Tupakoinnin lopettaminen -teemassa vieraina olivat Suomen syöpäyhdistyksistä lääkäri Matti Rautalahti ja kehittämispäällikkö Virve Laivisto sekä terveyspäällikkö Anu Leppänen Hengitysliitto Helistä. Tavoitteiksi asetettuihin kävijämääriin eli 2000 kävijää kuussa ja 400 vastausta kyselyä kohden ei alkuvuonna päästy. Kävijämäärät ovat olleet laskussa IRC- Galleriassa, muiden sosiaalisen median areenoiden kasvattaessa kävijämääriään ja se on myös näkynyt EOPH:n toiminnassa IRC-Galleriassa. Tähän on koetettu vaikuttaa mm. kohdentamalla teemaviikot laajemmalle ikäryhmälle Mobihubu-kännykkäpelit pyrkivät välittämään tutkittua tietoa päihteistä ja hyvinvoinnista sekä nuorille että aikuisille. Pelien välittämät tiedot haastavat pelaajat keskusteluun aiheista läheistensä kanssa. Mobihubuja on viisi: Mobihubu Tupakka, Mobihubu Alkoholi, Mobihubu Huume, Mobihubu Hyvinvointi ja Mobihubu Tobak. Vuoden 2009 lopun suuren TV-mainoskampanjan jälkeen Mobihubujen mainostuksessa elettiin alkuvuosi hiljaisempaa aikaa. Markkinoinnin keinoina

9 Elämä On Parasta Huumetta ry 9 (14) Pelimaailma Varikkotiimi käytettiin kahta alkanutta Mobiwars-kilpailua ja MTV3:n sivuilla ollutta bannerikampanjaa. Kummankin tavan kautta tavoitettiin muutamia satoja ihmisiä. Mobihubujen uusien mahdollisten uudistamis- ja tekijäyritysten kanssa käytiin neuvotteluita. Päämääränä on, että pelejä sisällöllisesti uudistetaan ja tuotetaan uusiin matkapuhelinmalleihin. Uuden pelin, Mobihubu Pelaaminen, suunnittelu aloitettiin. Mobiwars järjestettiin tammikuussa Helsingissä Haaga-Kaarelan ja Vuosaaren alueella. Parhaimmat Mobihubun pelaajat löytyivät Malminkartanon ja Kallahden nuorisotaloista. Huhtikuun puolessa välissä alkoi Mobiwars-kilpailu Pohjanmaalla, kun Ilmajoen ja Seinäjoen nuorisotiedotuspisteet kamppailevat voitosta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä internetin sosiaalisiin medioihin sijoittuvaa pelimaailmaa ryhdyttiin valmistelemaan. Pelimaailma on ehkäisevän päihdetyön teemoihin perustuva monitasoinen tietokilpailupeli, jota voi pelata eri sosiaalisten medioiden sisällä. Ensimmäisessä vaiheessa peli tullaan liittämään Facebooksivustoon. Sovelluksen toteuttamisesta järjestettiin tarjouskilpailu ja sen kautta toteuttajaksi valittiin Gemilo oy Tampereelta. Pelin suunnittelua ja kehittämistä jatketaan ja ensimmäinen versio on valmiina kesällä Varikkotiimiä uudistettiin jakamalla se toimintavuodelle 2010 kahteen yksikköön, Verkkovarikkotiimiin ja Kouluvarikkotiimiin. Heille teetetään tehtäviä ja asiakaskyselyjä liittyen ehkäisevään päihdetyöhön ja tavoitteena on nuorten mielipiteen huomioonottaminen ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä. Walkers-Hubu-bussiprojekti Vuosi 2010 on Walkers-Hubu-bussiprojektin viimeinen vuosi. Yhteistyö jatkuu edelleen EOPH:n ja Aseman Lapset ry:n kesken. Talvella, keväällä ja syksyllä on toimintaa lähiöissä ja kesällä toteutetaan festivaalitoimintaa. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan myös muihin tapahtumiin. Alkuvuodesta bussin toimintailtojen määrään vaikutti kovat pakkaset ja työntekijöiden sairauspoissaolot. Toiminnalle määriteltiin tammikuussa -15 asteen pakkasraja ja vuoden ensimmäisten kuukausien kovien pakkasten takia jouduttiin useita iltoja perumaan. Lisäksi projektin työntekijöiden useat sairauspoissaolot vaikuttivat toimintailtojen peruuntumisiin, koska vain yhdellä työntekijällä oli bussin kuljettamiseen tarvittava ajokortti. Vaikka varsinaisia toimintailtoja jouduttiin perumaan, olivat osa työntekijöistä peruuntuneiden iltojen sijaan jalkaisin alueella. Jalkautumisten aikana työntekijät kiersivät alueella ja vierailivat mm. alueiden nuorisotaloilla. Näistä edellä mainituista syistä johtuen tammi-huhtikuussa oli toteutuneita varsinaisia toimintailtoja vain 10.

10 Elämä On Parasta Huumetta ry 10 (14) Tammikuussa oli tarkoitus osallistua Mobiwars-kilpailuun, mutta vähäisten toimintailtojen takia bussissa käyvistä nuorista ei saatu muodostettua joukkueita eikä Mobiwarsiin pystytty osallistumaan. Tammi-huhtikuun aikana bussilla osallistuttiin neljään eri tapahtumaan, nämä olivat Reaktori disco 27.2., Walkers-Walloitus Tampereella 12.3., Lions Clubin järjestämä tapahtuma Malminkartanossa ja Vappuaaton jalkautuminen. Vappuaattona työntekijät jalkautuivat alkuillasta Vuosaaren alueella ja loppuillasta ja yöstä Helsingin keskustan alueella. Alkuvuoden aikana jatkettiin verkostoyhteistyötä Malminkartanon ja Vuosaaren alueella. Sosiaalisen median ja Oppimispelien tilastot Neuvontapalvelut Huumeneuvontapuhelin Huumeneuvonta netissä Neuvontapuhelimeen tuli tammi-huhtikuun aikana yhteensä 405 puhelua EOPH:lle. Puhelimen vastausprosentit löytyvät taulukosta alta. Tavoitteena on vastata 75 % ja se toteutui hyvin. Neuvontapuhelimen tiedonkeruulomake uusittiin helpottamaan tiedonsaantia. Uudistus otettiin käyttöön helmikuun 2010 alussa. Yksittäinen soittaja säilyy edelleen anonyyminä.

11 Elämä On Parasta Huumetta ry 11 (14) Mobiilivinkki Nettineuvonnan nimi vaihdettiin vuoden 2010 alusta Huumeneuvonta netissä - nimiseksi. Kysymyksiä tuli yhteensä 19 kpl tammi-huhtikuun aikana. Kysymykset ovat pääasiassa alaikäisten tai aikuisten lasten äideiltä ja naisilta jotka ovat huolissaan puolisonsa päihteiden käytöstä. Kysymykset koskivat kannabista, kokaiinia, sekakäyttöä, buprenorfiinia ja PKV-lääkkeitä. Myös läheisten tukiryhmistä ja huumausainelakiin liittyvistä asioista kaivattiin tietoja. Mobiiliapuhankkeen hankesuunnittelija Karita Niittymäki kävi esittelemässä hanketta ja tekstiviestipalvelu Mobiilivinkkiä terveysneuvontapisteissä ympäri Suomen. Huhtikuun loppuun mennessä mukaan oli saatu Hämeenlinna, Hyvinkää, Porvoo, Lohja, Lahti, Riihimäki, Pieksämäki, Joensuu, Kotka, Kouvola, Imatra, Tampere, Forssa, Turku, Salo, Rauma, Vaasa, Oulu, Kuopio ja Jyväskylä. Kaikissa pääkaupunkiseudun terveysneuvontapisteissä toteutettiin Mobiilivinkkiteemaviikot välisellä ajalla, jonka yhteydessä asiakkaille tehtiin kysely palvelun käytettävyydestä ja sisällöistä. Kyselyyn pystyi vastaamaan joko tekstiviestillä tai täyttämällä lomake terveysneuvontapisteessä. Vastausmääriin koetettiin vaikuttaa kohottavasti järjestämällä vastaajille arvonta, jossa palkintoina 10 prepaid-liittymiä ja leffalippuja. Vastauksia saatiin yhteensä 30 tekstiviesteinä ja 67 lomaketta, määrässä ei ole mukana Espoon terveysneuvontapisteiden tulokset, jotka saadaan myöhemmin. Tekstiviestinä palautteen antaneet vastaajat kokivat saavansa sitä tietoa mitä hakivatkin ja tiedon olevan ymmärrettävää. Yksi vastaaja ilmoitti, ettei ymmärtänyt saamansa viestin sisältöä. Lisätietoa kaivattiin tulehdusten hoitoon, tietoa päihteiden haitoista ja vinkkejä kuiville pääsemiselle. Neuvontapalveluiden tilastot

12 Elämä On Parasta Huumetta ry 12 (14) Mobiilivinkissä edelleen suosituimmat kategoriat ovat yhteystiedot sekä aloitus- ja ohjeviestit. Tietoa aineista haettiin eniten hakusanoilla amfetamiini, MDPV, kannabis ja buprenorfiini. Operaattoreista johtuvien tietoliikennekatkosten vuoksi asiakas ei aina välttämättä saa tietoa heti, vaan pidemmällä viiveellä esim. muutaman päivän sisällä. Tämä on erityisesti Elisan ja DNA:n liittymiä koskeva asia. Ongelma on tiedostettu, mutta sille on vaikea tehdä mitään. Mobiiliapuhanke Mobiiliapu-hankkeen ensimmäisen vuosikolmanneksen tärkeimmiksi tavoitteiksi asetettiin Mobiilivinkkipalvelun valtakunnallistamisen aloittaminen ja kumppaneiden uusien palveluiden luominen ja testaaminen järjestelmässä. Tammikuun alussa 2010 Roottori siirtyi osaksi Fonecta Oy:tä ja palvelujärjestelmä muuttui Moutiquesta Kontaktikoneeksi. Tämä aiheutti pieniä ongelmia, sillä kevään 2010 aikana on operoitu kahdessa eri järjestelmässä. Mobiilivinkki sisältöineen on edelleen Moutiquessa, uusia palveluita taas kehitetään Kontaktikoneessa. Yhteistyötä Fonectan kanssa tehostettiin ja hankkeen johtoryhmän kokouksiin osallistui myös Fonectan edustaja säännöllisesti. Projektiryhmille järjestettiin kehittämis- ja sitouttamispäivät Vierumäen urheiluopistolla Päivien aikana uppouduttiin hankkeen organisaatioon, rakenteisiin ja tehtäväjakoon. Kumppanijärjestöiden resursoinnista hankkeeseen ja hankeryhmän tuesta kumppaneille keskusteltiin myös paljon. Lisäksi tietysti

13 Elämä On Parasta Huumetta ry 13 (14) Arviointi tutustuimme toisiimme paremmin, mikä helpottaa yhteistyön tekemistä tulevaisuudessa. Hankkeen sisäistä arviointia varten johto- ja hankeryhmä yhdessä määrittelivät viisiportaisen arviointitaulukon, jonka avulla sisäistä arviointia toteutetaan. Ulkoisen arvioijan Kuntoutussäätiön Innokuntoutuksen kanssa yhteistyö alkoi pitämällä ensimmäinen yhteinen palaveri tammikuussa. Tässä tapaamisessa sovittiin arvioinnin tarkempi aikataulu ja käytiin läpi tarkennettu suunnitelma. Helmi-maaliskuussa suoritettiin Innokuntoutuksen toimesta kumppaneiden puhelinhaastattelu, jonka avulla kartoitettiin kumppaneiden näkemyksiä hankkeesta. Tulokset käydään läpi toukokuun arviointityöpajassa. Mainonta ja markkinointi Peliprojekti Hankkeen mainontaan ja markkinointiin liittyen vuoden alussa aloitettiin yhteistyö mainostoimisto Heydayn kanssa. Yhdessä luotiin ilme ja sisällöt hankkeen nettisivuille Yhteistyötä tehtiin myös graafikko Petri Sepän kanssa, joka vastaa hankkeen ja Mobiilivinkki palvelun julisteiden ja taskutiedotteiden ulkoasusta. Julisteita oli huhtikuun loppuun mennessä jaettu 60 kappaletta ja taskutiedotteita 2000 kpl pääkaupunkiseudun terveysneuvontapisteisiin ja 2000 kpl muualle Suomeen. Hankepäällikön kirjoittama artikkeli Mobiiliapu-hankkeesta julkaistiin Kuntaliiton Perusturva- lehdessä 1/10 maaliskuussa. Hanketyöntekijät osallistuivat myös Kontaktitapahtumaan Itä-keskuksen Iiris-keskuksessa sekä Verkonkudontakehityspäivään Kuntatalolla, joka oli Innokylä-hankkeen järjestämä verkostoitumispäivä. Hankepäällikkö järjesti hankeryhmälle liput Bronson Club yhtiön tuottamaan Reindeer Spotting -elokuvan kutsuvierasnäytäntöön. Elokuvasta vaikuttuneena hankeryhmä halusi järjestää myös kumppaneilleen ja yhteistyötahoille mahdollisuuden nähdä elokuvaesitys. Tilaisuus toteutettiin ja katsojia tuli kaksikymmentä. Hanke osallistui Liverpoolissa Englannissa järjestettyyn IHRA (International Harm Reduction Association) konferenssiin. Hankkeen posteri herätti positiivista huomiota ja mobiilivinkkipalvelusta kyseltiin paljon. Materiaalia palveluista jaettiin runsaasti. Huhtikuun lopussa Mobiilivinkkipalvelulle myönnettiin patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkki. Elämä on parasta huumetta ry käynnistää Raha-automaattiyhdistyksen tukemana viisivuotisen Peliprojektin ( ). Projekti on jatkoa Ehkäisevät työkalut lasten ja nuorten rahapelaamiseen ( ) -projektille. Rahapelaamisen lisäksi

14 Elämä On Parasta Huumetta ry 14 (14) projektissa käsitellään internet- ja konsolipelaamista. Toiminta kohdistuu lasten ja nuorten lisäksi heidän vanhempiinsa ja muihin sidosryhmiinsä. Toiminta on valtakunnallista ja työskentelyssä käytetään EOPH:n monipuolisia menetelmiä sosiaalisissa medioissa sekä kouluissa ja oppilaitoksissa. Peliprojektin toiminta aloitettiin tammikuussa perustamalla EOPH:n työntekijöistä koostuva työryhmä projektin suunnittelua varten. Suunnitteluun osallistui yhteensä kahdeksan henkilöä. Ryhmä jakautui kahteen osaan, joista toinen oli suunnittelu- ja toinen reflektointiryhmä. Ryhmät työskentelivät tammi- ja helmikuun aikana yhdessä ja erikseen. Ryhmät käsittelivät mm. projektin tavoitteita, kohderyhmää, rakennetta, yhteistyökumppaneita, menetelmiä, arviointia, kohdentamista ja tulevia rekrytointeja. Työskentelyn pohjalta aloitettiin maaliskuussa kolmen henkilön rekrytointi, joka saatiin päätökseen huhtikuussa. Hakemuksia projektipäällikön tehtävään saatiin 55 kappaletta ja projektityöntekijän tehtävään 120 kappaletta. Haastattelussa oli yhteensä 12 henkilöä. Projektipäällikön tehtävään valittiin Inka Silvennoinen (VTM) ja projektiasiantuntijoiksi Kaisa Luhtalan (VTM) ja Teresa Taskinen (YTM). Projektin suunnittelun yhteydessä luotiin esitys projektiorganisaatiosta ja arvioinnin järjestämisestä. Suunnitelma esitetään ohjausryhmälle, johon kootaan rahapelihaittaehkäisyn, järkevän pelaamisen, nuorisotyön ja pelitutkimuksen ammattilaisia. Tavoitteena on, että projektityöntekijät pääsevät aloittamaan kesäkuun alussa ja että perehdytyksen jälkeen projekti on täydessä toimintavalmiudessa viimeistään

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Ehkäisevää päihdekasvatustyötä valtakunnallisesti Huumeneuvontapuhelin 9 4 ja nettineuvonta IRC-galleria, Habbo hotelli, Demi.fi, Vauva.fi ja Facebook Mobihubu kännykkäpelit Pelitaito projekti Päihdeilmiö

Lisätiedot

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606)

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606) 1 (6) KENELLÄ ON VASTUU NUORILLE ANNETTAVASTA PÄIHDEKASVATUKSESTA Selvitys yläkouluikäisten nuorten vanhempien ajatuksista koskien nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja nuorten päihteidenkäyttöä Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria Nuoret sosiaalisessa mediassa Case: IRC-Galleria Heini Varjonen 10.2.2010 Mikä IRC-Galleria on? Yhteisöpalvelu, jossa käyttäjät voivat keskustella, lisätä kuvia ja päiväkirjamerkintöjä, liittyä yhteisöihin

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry, Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry, Livet Är Det Bästa Ruset rf EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry, Livet Är Det Bästa Ruset rf Osavuosikatsaus syyskuusta joulukuuhun 2010 Osavuosikatsaus syyskuusta joulukuuhun 2010 Vuoden viimeinen kolmannes sujui perustyön ja yhdistymisselvittelyjen

Lisätiedot

Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke

Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke Projektityöntekijä Timo Pulkkinen Move Monialainen verkkonuorisotyö 2011-2013 2 työntekijää 439200 Esr 60%, Oulun kaupunki 40% Hanke lisää nuorten parissa toimivien

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu huhtikuu 2011. EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

Osavuosikatsaus tammikuu huhtikuu 2011. EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Osavuosikatsaus tammikuu huhtikuu 2011 EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Osavuosikatsaus tammikuu huhtikuu 2011 Elämä On Parasta Huumetta ry, Elämäntapaliitto ry ja Terveys ry ovat päättäneet selvittää

Lisätiedot

Osavuosikatsaus toukokuu elokuu 2011. EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

Osavuosikatsaus toukokuu elokuu 2011. EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Osavuosikatsaus toukokuu elokuu 2011 EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Osavuosikatsaus touko-elokuu 2011 YHDISTYMISPROSESSI Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustamiskokous pidettiin kesäkuun ensimmäisenä

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Komiasti opintiellä -hanke. Pohojalaasta kyyditystä

Komiasti opintiellä -hanke. Pohojalaasta kyyditystä Komiasti opintiellä -hanke Pohojalaasta kyyditystä Nuorten Ystävät järjestökonserni Valtakunnallista järjestötoimintaa ja palveluliiketoimintaa Tehtävänä on toimia alan vaikuttajana ja asiantuntijana sekä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10 11.3.2014 Sampo Ilmari Tuhkalehto Toiminnanjohtaja Music Against Drugs ry Nuorten osallistaminen

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia Autismisäätiö - osallisuutta ja onnistumisia Räätälöiden töihin 20.5.2015 Kaikille sopiva työ- seminaari Autismisäätiö Autismisäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tuottaa asiantuntevia palveluja

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli käytännössä

Pakka-toimintamalli käytännössä Pakka-toimintamalli käytännössä ROAD SHOW moniammatilliset toimintamallit tutuiksi 26.11.2014, Oulu Ylitarkastaja Raija Fors Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

Järjestöjen yhteishanke ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi TeTe

Järjestöjen yhteishanke ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi TeTe Järjestöjen yhteishanke ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi 2011 2015 TeTe Projektipäällikkö Juha Mikkonen [juha.mikkonen @ elamantapaliitto.fi] Elämäntapaliitto ry Terveys ry Elämä on parasta

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Sosiaalinen media = yhteisöllinen media

Sosiaalinen media = yhteisöllinen media 2.3.2011 1 Sosiaalinen media = yhteisöllinen media Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus

Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus Mistä tutkimuksessa on kyse? Tutkimus kartoittaa nuorten aikuisten ajatuksia päihteistä ja ehkäisevästä päihdetyöstä. Tutkimustulokset antavat

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutusta opettajille ja oppilashuollon henkilöstölle Lapsen ja nuoren kohtaaminen oppilashuollossa Tietoa uudistuneen oppilashuoltolain soveltamisesta

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Kaakkois-Suomen osahanke Twitter #uudenlaista sosiaalityötä OSA I Valtakunnallinen hanke PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 2

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

Tupakatta paras amiksessa - kehittäminen Missä mennään?

Tupakatta paras amiksessa - kehittäminen Missä mennään? Tupakatta paras amiksessa - kehittäminen Missä mennään? Alueellinen ohjelmapäällikkö Eeva Etelä-Suomen Kaste Taustaa Tupakkatuotteiden käyttö on huomattavasti yleisempää ammatillisissa oppilaitoksissa

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Asiakkaan äänellä -kehittämistoiminta

Asiakkaan äänellä -kehittämistoiminta Asiakkaan äänellä -kehittämistoiminta Milla Ilonen 040 848 0909 milla.ilonen@aspa.fi Asiakkaat kokemuskehittäjinä! Vuonna 2008 kutsuttiin koolle eripuolilta Suomea 50 asumispalvelujen käyttäjää. Vertaisarviointi

Lisätiedot

Joustava koulupäivä Suomessa Tallinna Riitta Rajala, erityisasiantuntija emerita

Joustava koulupäivä Suomessa Tallinna Riitta Rajala, erityisasiantuntija emerita Joustava koulupäivä Suomessa 19.5.2017 Tallinna Riitta Rajala, erityisasiantuntija emerita Maailma on muuttunut Tulevaisuudessa tarvittava osaaminen on muuttunut Oppijoiden tarpeet ovat muuttuneet Olemme

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Maaseudun Tukihenkilöverkko Maaseudun Tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa apua kaikille maaseudun

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä tuottaa hyötyä julkiselle sektorille Jyvälä tarjoaa työpaikkoja Jyväskylän

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kuntatalo, 19.11.2013 Joni Kemppi Tekla Oy Mallipohjaisia ohjelmistotuotteita asiakkaille rakentamisessa sekä energia- ja infratoimialoilla

Lisätiedot

WANHAT MOBIILIT ja hyötyajoneuvot. Porvoon Taidetehtaalla. Kokonniementie 6, Porvoo klo Tapahtuman järjestää:

WANHAT MOBIILIT ja hyötyajoneuvot. Porvoon Taidetehtaalla. Kokonniementie 6, Porvoo klo Tapahtuman järjestää: WANHAT MOBIILIT ja hyötyajoneuvot Porvoon Taidetehtaalla Kokonniementie 6, 06100 Porvoo 23-24.5.2009 Taustakuva: Porvoon kaupunki / Aki Tamminen, Autokuva: Ponyfoto Oy / Raine Nylund klo 10 16 34304_Mobiilit_Esite

Lisätiedot

Kevään 2016 toimintasuunnitelma

Kevään 2016 toimintasuunnitelma POIS SYRJÄSTÄ Kevään 2016 toimintasuunnitelma Kehittämisosion nimi: VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN 1) Mitä kehittämisosiossa on saatava aikaan kevään 2016 aikana? Tavoite 1: 1. Verkostomaisen yhteistyön

Lisätiedot

Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011

Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011 Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011 Elina Marjamäki, VTM Hankekoordinaattori Suomen Mielenterveysseura Mielenterveys Elämäntaitoa, jota voi tukea, vahvistaa, oppia ja opettaa Mielenterveyttä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Pakkatoimintamalli. Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn PAKKA-TOIMINTAMALLI

Pakkatoimintamalli. Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn PAKKA-TOIMINTAMALLI Pakkatoimintamalli Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toiminta kannattaa! Monialainen yhteistyö tekee Pakka-toiminnasta vaikuttavaa: alkoholin, tupakan

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin

Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin Mikko Meriläinen mikko.merilainen@ehyt.fi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Seutukunnan nuorten näkemyksiä vanhemmista Vanhempien ohjeistaminen siitä, miten oma käyttäytyminen

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 19.4.2016 Markkula 1 Yhteenveto STM:n tervehdys: Ehkäisevää työtä

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS Osaamistarvekartoitus rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa Pelipilotti - alueella (Kokkola, Keski-Pohjanmaa, Vaasa) 5.9.2013 Pelipilotti 2013-2015

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Elämä On Parasta Huumetta ry VUOSIKERTOMUS

Elämä On Parasta Huumetta ry VUOSIKERTOMUS Elämä On Parasta Huumetta ry VUOSIKERTOMUS Kansalaistoiminnan valtakunnallinen tunnustuspalkinto myönnettiin EOPH ry:lle 3.11.2008. Palkinnon vastaanottivat Ilmo Jokinen ja Kari Vuorinen. (Kuva: STKL)

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Tuula Sundman osastopäällikkö EHYT ry ELÄMÄNILOA JA HYVINVOINTIA Ilman päihdeja pelihaittoja JOKAINEN MEISTÄ RAKENTAA SUOMALAISTA PÄIHDEKULTTUURIA

Lisätiedot

Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa

Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa JESSICA FAGERSTRÖM, HANKEKOORDINAATTORI JUSSI KOIRANEN, HANKETYÖNTEKIJÄ JARNO MÄKINEN, I T- ASI ANTU NTIJA Järjestö 2.0: järjestöt mukana muutoksessa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE. Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012

NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE. Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012 NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012 Nuorisopalvelut - tuottaa palveluja lasten, nuorten, perheiden ja viranomaisten tarpeiden pohjalta - arvot oppiminen, osallisuus ja ennakointi

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin puolesta Hyvinvoinnin puolesta Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Tavoite Tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään Visio WAU ry tulee

Lisätiedot

Päihteetön koulu -projekti. Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi

Päihteetön koulu -projekti. Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi Päihteetön koulu -projekti Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi Päihteetön koulu -projekti Kanta-Espoon Roratyklubin aloitteesta Ajalla 2012 2013 Kauklahden

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja viestinnän välineitä haittojen ehkäisy tilaisuuteen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Heli Heimala, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualue

Lisätiedot

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011 Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA Vertaisarviointiprosessi Koordinoiva hanke Osaaminen käyttöön! -työvoimaa uudesta suunnasta

Lisätiedot

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA NUORET PALVELUJEN PARIIN PALVELUIDEN YHTEISTYÖLLÄ Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke SEMINAARI 8.11.2012 Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ KOULUELÄMÄST STÄ Sainio Pia-Christine Lähtökohdat projektin käytännön kehittymiselle: Uusi työntekijä, odotukset korkealla Tyttöjen raju päihteiden käyttö

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

ICEHEARTS - JOUKKUE, JOSSA KAIKKI PELAA

ICEHEARTS - JOUKKUE, JOSSA KAIKKI PELAA ICEHEARTS - JOUKKUE, JOSSA KAIKKI PELAA Yleistä Icehearts perustettiin vuonna 1995 Vantaalla, Ilkka ja Ville Turkan toimesta. Toimintamalli, joka on kehitetty ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja edistämään

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot