Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2010"

Transkriptio

1 EHKÄISEVÄÄ PÄIHDETYÖTÄ LAPSEN EDUN JA SUOJELEMISEN NÄKÖKULMASTA Vuosituhannen toinen vuosikymmen alkoi Elämä On Parasta Huumetta ry:n uusien sääntöjen, toiminta-ajatuksen ja arvojen myötä. Kehittämisprosessi vietiin läpi osallistamalla yhdistyksen jäsenet, hallituksen jäsenet ja henkilökunta antamaan näkemyksensä nykytilasta ja tulevaisuudestamme. Miellyttävää oli todeta, että samat perusajatukset joiden varaan yhdistys aikanaan perustettiin kantavat yhä. EOPH tekee työtänsä omalla tavallaan, kiinnostavasti tarjoten tietoa, tukea ja apua. Riskiehkäisyn menetelmät nähtiin myös vähintään yhtä tärkeinä, kuin kansalaisten ja yhteisöjen tukemista ja ehkäisevää työtä. Elämä On Parasta Huumetta ry:n Missio eli toiminta-ajatus Visio EOPH:n ydinosaaminen Elämä on Parasta Huumetta ry tekee terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä lapsen ja nuoren edun näkökulmasta. Mielestämme kaikilla ihmisillä on oikeus saada terveyteensä, sosiaaliseen toimintakykyynsä ja hyvinvointiinsa vaikuttavaa tietoa, tukea ja apua riippumatta elämäntilanteesta tai henkilökohtaisista valinnoista. Työskentelemme vuorovaikutteisesti osallistavien menetelmien avulla Internetissä, matkapuhelimilla ja kasvotusten. Visiomme vuonna 2017 suomalaisessa yhteiskunnassa ymmärretään, että päihteiden käyttö ei kuulu lapsuuteen eikä nuoruuteen on tavoitteemme ja toteutuessaan lahjamme Suomen satavuotiselle itsenäisyydelle. Ehkäisevän päihdetyön tekeminen ihmisten keskuudessa. Kohtaava työ, jota tehdään monipuolisilla menetelmillä kohderyhmä huomioon ottaen Tehdyn työn kautta kertyvä osaaminen, jonka avulla työtä kehitetään edelleen Ydinosaamiseen kuuluvat innovaatiot, joita käytetään ja kehitetään sekä perustyön sisällä että hankkeissa Laajat yhteistyö- ja kumppanuusverkostot

2 Elämä On Parasta Huumetta ry 2 (14) EOPH:n arvot Arvo Merkitys toiminnassa Toteutuu toiminnassa Tavoitteellisuus Yhdistyksellä on tavoite, että vuonna 2017 Yhdistys tekee terveyttä edistävää ehkäisevää suomalaisessa yhteiskunnassa ymmärretään, että päihdetyötä lapsen ja nuoren edun näkökulmasta. päihteiden käyttö ei kuulu lapsuuteen eikä nuoruuteen. Tavoitteeseen pyritään läpinäkyvästi, johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti käyttämällä uusinta tutkittua tietoa. Kohtaavuus Uskallus Tasa-arvoisuus EOPH:n laatu Työtä tehtäessä, uusia menetelmiä ja käytäntöjä kehitettäessä lähtökohtana on niiden vuorovaikutteisuus ja asiakaslähtöisyys. Yhdistys uskaltaa ottaa riskejä ja suunnittelee rohkeasti uusia toimintoja. Osallisuudessa työskentelemme ihmisten parissa siellä missä he ovat ja viettävät aikaansa laitamme ihmiset ajattelemaan emmekä pakota ketään muutokseen annamme mahdollisuuden osallisuuteen keräämme ja käytämme tietoa ihmisten mielipiteistä ja arvostuksista Osaamisessa tiedämme että ehkäisevä työ on pysyvää, kokonaisvaltaista ja tapahtuu ihmisten arjessa korostamme suojaavien tekijöiden merkitystä ja riskien minimoimista huomioimme asiakasnäkökulmassa ammattilaisnäkökulman tarpeen korostamme että oikeus terveyteen ja sosiaaliseen asemaan vaikuttavaan tietoon, tukeen ja apuun ovat ihmis- ja perusoikeuksia. Tekemisessä me ja viestimme ovat mielenkiintoisia olemme moniammatillisesti työskentelevä organisaatio työskentelemme parhaiden kumppaneiden kanssa varmistamme työllemme riittävän rahoituksen Kumppanit ovat aktiivisia vaikuttajia toiminnoissamme. Tehdään uudenlaisia sovelluksia ja sisältöjä. Toimintojen suunnittelussa kytketään viihteellisyyttä ehkäisevän päihdetyön sisältöihin. Tasa-arvoisuus näkyy kunnioittavana ja Jokaiseen kumppaniin, työntekijään, vapaaehtoiseen kannustavana asennoitumisena jokaista kohtaan. ja hänen tehtäväänsä suhtaudutaan tasavertaisen Ihmisiä eikä työmenetelmiä aseteta kunnioittavasti ja kannustavasti. arvojärjestykseen Kaikilla on oikeus saada terveyteensä, sosiaaliseen toimintakykyynsä ja hyvinvointiinsa vaikuttavaa tietoa, tukea ja apua riippumatta elämäntilanteesta tai henkilökohtaisista valinnoista.

3 Elämä On Parasta Huumetta ry 3 (14) Yhteistoiminta toimialalla Elämä On Parasta Huumetta ry, Elämäntapaliitto ry ja Terveys ry ovat päättäneet selvittää onko yhdistysten toiminnat mahdollista yhdistää yhteen organisaatioon. Yhdistysten työvaliokunnat käsittelivät aihetta alkuvuonna ja sen jälkeen asia päätettiin esitellä kunkin järjestön hallitukselle, jotka päättivät asiasta toukokuussa. Prosessi jatkuu kesäkuussa hallitusten puheenjohtajien, varapuheenjohtajien sekä toiminnanjohtajien neuvotteluilla. Lähtökohtana on luoda merkittävä valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön järjestö, jonka on mahdollista kanavoida kansalaisten kiinnostus asioiden käsittelyyn sekä työskennellä tasapuolisesti koko Suomen alueella käyttäen kolmikon kehittämiä erinomaisia työmenetelmiä. Järjestö pystyy luomaan ehkäisevän työn jatkumon monella tasolla unohtamatta huumeiden käyttäjien keskuudessa tehtävää riskiehkäisyä ja haittoja vähentävää työtä. Uusi järjestö mahdollistaa alan muiden toimijoiden liittymisen tähän kattoorganisaatioon, jolloin Suomeen syntyisi ensimmäistä kertaa mahdollisuus laajaan ehkäisevän työn toimialan kokoavaan yhteistoimintaan ja tekemiseen. Elämä On Parasta Huumetta ry kokee ja näkee, että kansalaisten kanssa työskenteleminen toiminta-ajatuksemme ja arvojemme mukaisesti onnistuu erinomaisesti uuden tavoiteltavan organisaation avulla. Ehkäisevä päihdetyö kouluissa Jakson aikana työskenneltiin Hubu -menetelmällä oppilaan kanssa. Vanhempainilloissa kohdattiin 892 vanhempaa. Ammatillisissa oppilaitoksissa kohdattiin joko Päihdeilmiö-koulutuksella tai Hubu -menetelmällä opiskelijaa. Rahapelaamiseen liittyviä kohtaamisia oli 234 sekä lukiolaisten seminaariin päihteistä osallistui 800 Koillis-Helsingin lukion oppilasta. Ehkäisevä päihdetyö kouluissa -tiimin osalta jakson alku oli keskittymistä perustyöhön ja uusien yhteistyösopimusten tekemistä Lohjan, Kuopion ja Vantaan kuntien kanssa. Koulutiimissä työskentelevät päällikkö Tuomas Rouvila, vanhempi kouluttaja Kim Kannussaari, kouluttajat Sari Anjala, Anni Karell (ammattikouluissa tehtävä työ), Minna Lehtinen (ruotsinkielinen toiminta) ja suunnittelija Inka Silvennoinen (kehittämistoiminnot). Kokonaisvahvuus tiimissä on 1+5 (6). Lisäksi Anne Ahlefelt työskenteli muutamilla ruotsinkielisillä kouluilla tuntityönä. Yhteistyö Nuorten Palvelut ry:n kanssa Kuopiossa Kuopion alueella tehtävä käytännön yhteistyö Nuorten Palveluiden kanssa käynnistyi Nuorten Palveluiden vapaaehtoistoiminnan kehittäjän, Maija Miettisen kouluttamisella koulutyöhön. Jakson aikana esittäydyttiin kouluille, kohdattiin 8- luokkalaisia Hubu - päihdetietotunneilla ja järjestettiin vanhempainiltoja. Palautetta kerättiin oppilailta päihdetietotunneista tekstiviestipalautejärjestelmän avulla ja

4 Elämä On Parasta Huumetta ry 4 (14) Vantaa Välittää - hanke vanhempainilloista vanhemmilta Hubu - menetelmällä. Keväällä 2010 päihdetietotunteja tarjottiin kymmenelle alueen yläkoululle, joista kahdeksalla järjestettiin päihdetietotunnit. Oppilaita kohdattiin 596 ja vanhempainilloissa tavoitettiin 148 vanhempaa. Tähän mennessä tehty yhteistyö kootaan väliraporttiin, opettajilta kerätään palautetta internet-kyselyn avulla ja jatkotyöskentelyä suunnitellaan. Vantaa Välittää -hankkeen loppuraportti kirjoitettiin valmiiksi ja raportti julkaistaan ja toimitetaan sähköisenä ja painotuotteena yhteistyökumppaneille. Vantaa Välittää hankkeen myötä EOPH toteuttaa työskentelyn kaikkien Vantaan 8-luokkalaisten kanssa. Ruotsinkielinen toiminta Alkuvuosi on ollut ruotsinkieliselle koulutyölle kiireistä aikaa vuoden ensimmäisistä viikoista lähtien. Ensimmäisellä kolmanneksella on kohdattu saman verran nuoria kuin viime vuonna yhteensä. Kohdattuja nuoria on yhteensä 1 634, joista 7- luokkalaisia 441, 8-luokkalaisia 381, 9-luokkalaisia 293. Lukiolaisia on kohdattu 201 ja toisen asteen opiskelijoita 118. Vanhempainillat eivät ole houkutelleet viime vuoden tapaan, alkuvuonna on kohdattu 151 vanhempaa. Lagstadin koululla järjestettävään opettajainfoon osallistui 30 henkilöä. Ruotsinkieliselle työlle näyttää löytyvän tilausta, alkuvuoden kahdestatoista koulusta seitsemän ovat olleet entuudestaan yhdistykselle vieraita. Ruotsinkielisissä kouluissa pidetyistä oppitunneista 94 % on ollut kahden oppitunnin mittaisia (2x45). Svenska Kulturfonden ei myöntänyt EOPH:lle avustusta Kulturrus-projektiin. Kirkkonummen Winellska skolanilla päätettiin kuitenkin järjestää suunniteltu pilottikokeilu, johon paikalliset kulttuuritoimijat ovat aktiivisesti osallistuneet. Rahoituksen puuttumisen vuoksi yläkoulun Kulturrus-päiviä on suunniteltu ja tullaan toteuttamaan vapaaehtoisvoimin. Axxell Utbildningin kanssa on käyty keskustelua ensimmäisen vuoden ammattikoululaisille järjestettävistä Hubu -päihdetietotunneista. Heidän oppilaitoksiaan löytyy aina Loviisasta Kemiöön saakka. Raaseporin alueen koulut ovat myös kiinnostuneet yhteistyöstä EOPH:n kanssa. Monet muut yksittäiset koulut pääkaupunkiseudulla ovat kiinnostuneet Hubu -menetelmästä ja syksyn osalta tilanne näyttää samalta kuin alkuvuosi. Yhdellä työntekijällä koulutyön määrää täytyy kuitenkin vähentää, jotta myös toimistotyölle jää aikaa. Päihdeilmiö-koulutus, ehkäisevä päihdetyö ammatillisissa oppilaitoksissa

5 Elämä On Parasta Huumetta ry 5 (14) Wihuri-säätiö rahoittaa ammatillisille oppilaitoksille suunnattua ehkäisevää päihdetyötä myös tänä vuonna. Antti ja Jenny Wihuri säätiö on myöntänyt avustusta EOPH:n työhön jo vuodesta Maaliskuussa 2010 EOPH kutsui koolle ammatillisiin oppilaitoksiin suunnatun suurhankkeen alulle panemisesta kiinnostuneita järjestöjä. Paikalla oli edustajia RAY:stä, Elämätapaliitosta, Sininauhaliitosta, Terveys ry:stä, Sovinto ry:stä, Omniasta, Variasta, STM:stä, OPM:stä, sekä Syöpäjärjestöjen edustaja. Tilaisuudessa esiteltiin järjestöjen tällä hetkellä tehtävää työtä ammatillisissa oppilaitoksissa, sekä kartoitettiin kiinnostusta yhteisen hankkeen aloittamisesta. Hanke on toukokuussa 2010 suunnitteluvaiheessa. Elämäntapaliiton, Helsingin Klaarin, EOPH ry:n ja Vallilan yksikön (HELTECH) yhteistyö Huhtikuussa järjestettiin yhteistyötapaaminen Heltechin Vallilan ja Käpylän yksiköiden kanssa. Tarkoituksena oli löytää keinoja opiskelijoiden päihteettömyyden tukemiseksi. Aluksi eri toimijat esittäytyivät ja kertoivat omasta työstään. Kokouksen päätteeksi päädyttiin seuraavanlaiseen suunnitelmaan. Kevään 2010 aikana Vallilan ja Käpylän yksiköissä tehdään Hubu -menetelmällä koulutukset kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Elämäntapaliitto on mukana Savuton Sohva -hankkeella. Toiminnan ottaa vastuulleen Mikko Vainio. Oppilaitoksessa järjestään myös syksyllä tempauspäivä, joka on suunnattu ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Opiskelijat ovat itse osallisina savuttomuutta tukevan toiminnan suunnittelussa.(tutorit ja oppilaskunta). Heltechin vastaavan toimii Oppilaanohjaaja Minna Pesonen. Maaliskuussa ammattikouluilla pidettiin yksittäisiä luentoja Suomen kosmetologien opistolla, Laurea ammattikorkeakoulussa Hyvinkäällä, sekä Helsingin Maalariammattikoulussa. Elämänhallinnan kurssit Muoniossa Muoniossa pidettiin elämänhallinnan kurssi kahdentoista nuoren kanssa jo viidennen kerran. Osallistujat olivat vuotiaita. Erityiseksi teemaksi nousivat yhteiskunnan tukirakenteet ja niissä toimiminen. Koulutyön kohtaamiset

6 Elämä On Parasta Huumetta ry 6 (14) 6000 Koulutyön kohtaamiset Yläkoulu Ammattikoulu Vanhemmat Alakoulu Lukio Rahapeli Opettajat Määrä Koulutyön kohtaamiset 2010 prosentuaaliset osuudet Lukio 3 % Rahapeli 3 % Opettajat 1 % Alakoulu 6 % Vanhemmat 11 % Ammattikoulu 13 % Yläkoulu 63 %

7 Elämä On Parasta Huumetta ry 7 (14) Internet- ja mobiilityön yksikkö Sosiaalinen media Habbo Yksikön toimintaa sävyttivät vuoden 2010 ensimmäisellä kolmanneksella valitun strategian mukaiset uusien toiminta-areenoiden kartoitukset ja yhteistyötoimintojen suunnittelu. Sosiaalisen median sektorilla solmittiin uusia kumppanuuksia niin palvelujen tarjoajien kuin järjestötoimijoiden kanssa. Ensimmäisiä kokeiluja toteutettiin MT3:n verkkouutisten, Suosikin ja Terkkari.fi:n kanssa. Lisäksi Sharewood.fi:n ja Demi.fi:n kanssa suunniteltiin toimintaa. MTV3:n verkkouutisten kanssa tehty yhteistyö johti myös Verkkopedagogi Timo Mularin vierailuun Huomenta Suomi -lähetyksessä, jossa aiheena oli nuorten asenteet päihteidenkäyttöä kohtaan. Paljon voimavaroja meni yhdistyksen uuden peliprojektin alkuvalmisteluihin, johon osallistui puolet yksikön henkilöstöstä jakson aikana. Keskustelut ovat liikkuneet tavanomaisissa aiheissa: murrosikä, hyvinvointi, murrosikä, tupakka ja alkoholi. Uutena aiheena on ollut energiajuomat. Tammikuussa teemapäivä oli hyvinvoinnista tietovisan muodossa. Helmikuussa teemapäivänä oli näpistely ja vieraana oli poliisi. Maaliskuussa teemapäivä oli virtuaalisuhteista. Huhtikuun teemapäivä oli tyttöjen päivä, jossa vieraana oli terveydenhoitaja ja seksuaaliterapeutti Katri Tuomainen Aidstukikeskuksesta. Hububussin yksittäisiä kävijöitä on tammi-helmikuun aikana ollut Luku perustuu sulakkeen tiedonkeruujärjestelmään. Heistä yhdeksän vuotiaita tai alle on ollut 249 kpl. Kävijöistä vuotiaita on ollut 1291 kpl vuotiaita on ollut

8 Elämä On Parasta Huumetta ry 8 (14) IRC-Galleria Oppimispelit Mobihubut ja Mobiwars 762 kpl. 16-vuotiaita tai sen yli on kävijöistä ollut 461 kpl. Luvut perustuvat Hububussissa ikäkysymykseen vastanneisiin kävijöihin. Laurean 1. vuoden sosionomiopiskelijoiden hanke alkoi ja he toimivat Hububussin keskustelujen vetäjinä ja sisällönkehittäjinä huhti-toukokuun ajan. Opiskelijat perehdytettiin työhön ja keskustelujen aiheet valittiin opiskelijoiden kiinnostuksen ja osaamisen mukaisesti. Alustavia keskusteluja Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa vastaavasta hankkeesta on käyty. Sosionomi Päivi Virta aloitti maaliskuun 29. päivä tuntityöntekijänä. Hänet perehdytettiin työtehtäviinsä, jotka pitävät sisällään neljä tuntia hubukeskusteluja viikossa. Hububussissa käyneille käynnistyi palautekysely huhtikuun aikana. IRC-Galleriassa toteutettiin vuoden 2009 lokakuussa ulkoasu- ja tekniikkauudistus, jonka takia Elämä On Parasta Huumetta Ry:n yhteisössä ei ollut toimintaa lokamarraskuussa. Tästä johtuen tammikuussa pidettiin kaksi teemaa. Teemaviikkoihin kuuluu tietopaketti, kysely ja 2 x 2 tuntia chat-keskustelua. Huhtikuussa kohderyhmän ikärajaa alennettiin lähettämällä tiedote chateista yli 13-vuotiaille. Tammikuun teemoina olivat Alkoholi ja seksi sekä Tupakoinnin lopettaminen. Helmikuussa teemana oli Avoin keskustelu kannabiksesta, maaliskuussa keskusteltiin miehisestä juomiskulttuurista ja huhtikuun teemana oli Tekeekö tupakka cooliksi? Molemmissa tammikuun teemoissa oli mukana asiantuntijavieraita. Alkoholi ja seksi - teemassa vieraana oli seksuaaliterapeutti Katri Tuomainen Aids-tukikeskuksesta. Tupakoinnin lopettaminen -teemassa vieraina olivat Suomen syöpäyhdistyksistä lääkäri Matti Rautalahti ja kehittämispäällikkö Virve Laivisto sekä terveyspäällikkö Anu Leppänen Hengitysliitto Helistä. Tavoitteiksi asetettuihin kävijämääriin eli 2000 kävijää kuussa ja 400 vastausta kyselyä kohden ei alkuvuonna päästy. Kävijämäärät ovat olleet laskussa IRC- Galleriassa, muiden sosiaalisen median areenoiden kasvattaessa kävijämääriään ja se on myös näkynyt EOPH:n toiminnassa IRC-Galleriassa. Tähän on koetettu vaikuttaa mm. kohdentamalla teemaviikot laajemmalle ikäryhmälle Mobihubu-kännykkäpelit pyrkivät välittämään tutkittua tietoa päihteistä ja hyvinvoinnista sekä nuorille että aikuisille. Pelien välittämät tiedot haastavat pelaajat keskusteluun aiheista läheistensä kanssa. Mobihubuja on viisi: Mobihubu Tupakka, Mobihubu Alkoholi, Mobihubu Huume, Mobihubu Hyvinvointi ja Mobihubu Tobak. Vuoden 2009 lopun suuren TV-mainoskampanjan jälkeen Mobihubujen mainostuksessa elettiin alkuvuosi hiljaisempaa aikaa. Markkinoinnin keinoina

9 Elämä On Parasta Huumetta ry 9 (14) Pelimaailma Varikkotiimi käytettiin kahta alkanutta Mobiwars-kilpailua ja MTV3:n sivuilla ollutta bannerikampanjaa. Kummankin tavan kautta tavoitettiin muutamia satoja ihmisiä. Mobihubujen uusien mahdollisten uudistamis- ja tekijäyritysten kanssa käytiin neuvotteluita. Päämääränä on, että pelejä sisällöllisesti uudistetaan ja tuotetaan uusiin matkapuhelinmalleihin. Uuden pelin, Mobihubu Pelaaminen, suunnittelu aloitettiin. Mobiwars järjestettiin tammikuussa Helsingissä Haaga-Kaarelan ja Vuosaaren alueella. Parhaimmat Mobihubun pelaajat löytyivät Malminkartanon ja Kallahden nuorisotaloista. Huhtikuun puolessa välissä alkoi Mobiwars-kilpailu Pohjanmaalla, kun Ilmajoen ja Seinäjoen nuorisotiedotuspisteet kamppailevat voitosta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä internetin sosiaalisiin medioihin sijoittuvaa pelimaailmaa ryhdyttiin valmistelemaan. Pelimaailma on ehkäisevän päihdetyön teemoihin perustuva monitasoinen tietokilpailupeli, jota voi pelata eri sosiaalisten medioiden sisällä. Ensimmäisessä vaiheessa peli tullaan liittämään Facebooksivustoon. Sovelluksen toteuttamisesta järjestettiin tarjouskilpailu ja sen kautta toteuttajaksi valittiin Gemilo oy Tampereelta. Pelin suunnittelua ja kehittämistä jatketaan ja ensimmäinen versio on valmiina kesällä Varikkotiimiä uudistettiin jakamalla se toimintavuodelle 2010 kahteen yksikköön, Verkkovarikkotiimiin ja Kouluvarikkotiimiin. Heille teetetään tehtäviä ja asiakaskyselyjä liittyen ehkäisevään päihdetyöhön ja tavoitteena on nuorten mielipiteen huomioonottaminen ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä. Walkers-Hubu-bussiprojekti Vuosi 2010 on Walkers-Hubu-bussiprojektin viimeinen vuosi. Yhteistyö jatkuu edelleen EOPH:n ja Aseman Lapset ry:n kesken. Talvella, keväällä ja syksyllä on toimintaa lähiöissä ja kesällä toteutetaan festivaalitoimintaa. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan myös muihin tapahtumiin. Alkuvuodesta bussin toimintailtojen määrään vaikutti kovat pakkaset ja työntekijöiden sairauspoissaolot. Toiminnalle määriteltiin tammikuussa -15 asteen pakkasraja ja vuoden ensimmäisten kuukausien kovien pakkasten takia jouduttiin useita iltoja perumaan. Lisäksi projektin työntekijöiden useat sairauspoissaolot vaikuttivat toimintailtojen peruuntumisiin, koska vain yhdellä työntekijällä oli bussin kuljettamiseen tarvittava ajokortti. Vaikka varsinaisia toimintailtoja jouduttiin perumaan, olivat osa työntekijöistä peruuntuneiden iltojen sijaan jalkaisin alueella. Jalkautumisten aikana työntekijät kiersivät alueella ja vierailivat mm. alueiden nuorisotaloilla. Näistä edellä mainituista syistä johtuen tammi-huhtikuussa oli toteutuneita varsinaisia toimintailtoja vain 10.

10 Elämä On Parasta Huumetta ry 10 (14) Tammikuussa oli tarkoitus osallistua Mobiwars-kilpailuun, mutta vähäisten toimintailtojen takia bussissa käyvistä nuorista ei saatu muodostettua joukkueita eikä Mobiwarsiin pystytty osallistumaan. Tammi-huhtikuun aikana bussilla osallistuttiin neljään eri tapahtumaan, nämä olivat Reaktori disco 27.2., Walkers-Walloitus Tampereella 12.3., Lions Clubin järjestämä tapahtuma Malminkartanossa ja Vappuaaton jalkautuminen. Vappuaattona työntekijät jalkautuivat alkuillasta Vuosaaren alueella ja loppuillasta ja yöstä Helsingin keskustan alueella. Alkuvuoden aikana jatkettiin verkostoyhteistyötä Malminkartanon ja Vuosaaren alueella. Sosiaalisen median ja Oppimispelien tilastot Neuvontapalvelut Huumeneuvontapuhelin Huumeneuvonta netissä Neuvontapuhelimeen tuli tammi-huhtikuun aikana yhteensä 405 puhelua EOPH:lle. Puhelimen vastausprosentit löytyvät taulukosta alta. Tavoitteena on vastata 75 % ja se toteutui hyvin. Neuvontapuhelimen tiedonkeruulomake uusittiin helpottamaan tiedonsaantia. Uudistus otettiin käyttöön helmikuun 2010 alussa. Yksittäinen soittaja säilyy edelleen anonyyminä.

11 Elämä On Parasta Huumetta ry 11 (14) Mobiilivinkki Nettineuvonnan nimi vaihdettiin vuoden 2010 alusta Huumeneuvonta netissä - nimiseksi. Kysymyksiä tuli yhteensä 19 kpl tammi-huhtikuun aikana. Kysymykset ovat pääasiassa alaikäisten tai aikuisten lasten äideiltä ja naisilta jotka ovat huolissaan puolisonsa päihteiden käytöstä. Kysymykset koskivat kannabista, kokaiinia, sekakäyttöä, buprenorfiinia ja PKV-lääkkeitä. Myös läheisten tukiryhmistä ja huumausainelakiin liittyvistä asioista kaivattiin tietoja. Mobiiliapuhankkeen hankesuunnittelija Karita Niittymäki kävi esittelemässä hanketta ja tekstiviestipalvelu Mobiilivinkkiä terveysneuvontapisteissä ympäri Suomen. Huhtikuun loppuun mennessä mukaan oli saatu Hämeenlinna, Hyvinkää, Porvoo, Lohja, Lahti, Riihimäki, Pieksämäki, Joensuu, Kotka, Kouvola, Imatra, Tampere, Forssa, Turku, Salo, Rauma, Vaasa, Oulu, Kuopio ja Jyväskylä. Kaikissa pääkaupunkiseudun terveysneuvontapisteissä toteutettiin Mobiilivinkkiteemaviikot välisellä ajalla, jonka yhteydessä asiakkaille tehtiin kysely palvelun käytettävyydestä ja sisällöistä. Kyselyyn pystyi vastaamaan joko tekstiviestillä tai täyttämällä lomake terveysneuvontapisteessä. Vastausmääriin koetettiin vaikuttaa kohottavasti järjestämällä vastaajille arvonta, jossa palkintoina 10 prepaid-liittymiä ja leffalippuja. Vastauksia saatiin yhteensä 30 tekstiviesteinä ja 67 lomaketta, määrässä ei ole mukana Espoon terveysneuvontapisteiden tulokset, jotka saadaan myöhemmin. Tekstiviestinä palautteen antaneet vastaajat kokivat saavansa sitä tietoa mitä hakivatkin ja tiedon olevan ymmärrettävää. Yksi vastaaja ilmoitti, ettei ymmärtänyt saamansa viestin sisältöä. Lisätietoa kaivattiin tulehdusten hoitoon, tietoa päihteiden haitoista ja vinkkejä kuiville pääsemiselle. Neuvontapalveluiden tilastot

12 Elämä On Parasta Huumetta ry 12 (14) Mobiilivinkissä edelleen suosituimmat kategoriat ovat yhteystiedot sekä aloitus- ja ohjeviestit. Tietoa aineista haettiin eniten hakusanoilla amfetamiini, MDPV, kannabis ja buprenorfiini. Operaattoreista johtuvien tietoliikennekatkosten vuoksi asiakas ei aina välttämättä saa tietoa heti, vaan pidemmällä viiveellä esim. muutaman päivän sisällä. Tämä on erityisesti Elisan ja DNA:n liittymiä koskeva asia. Ongelma on tiedostettu, mutta sille on vaikea tehdä mitään. Mobiiliapuhanke Mobiiliapu-hankkeen ensimmäisen vuosikolmanneksen tärkeimmiksi tavoitteiksi asetettiin Mobiilivinkkipalvelun valtakunnallistamisen aloittaminen ja kumppaneiden uusien palveluiden luominen ja testaaminen järjestelmässä. Tammikuun alussa 2010 Roottori siirtyi osaksi Fonecta Oy:tä ja palvelujärjestelmä muuttui Moutiquesta Kontaktikoneeksi. Tämä aiheutti pieniä ongelmia, sillä kevään 2010 aikana on operoitu kahdessa eri järjestelmässä. Mobiilivinkki sisältöineen on edelleen Moutiquessa, uusia palveluita taas kehitetään Kontaktikoneessa. Yhteistyötä Fonectan kanssa tehostettiin ja hankkeen johtoryhmän kokouksiin osallistui myös Fonectan edustaja säännöllisesti. Projektiryhmille järjestettiin kehittämis- ja sitouttamispäivät Vierumäen urheiluopistolla Päivien aikana uppouduttiin hankkeen organisaatioon, rakenteisiin ja tehtäväjakoon. Kumppanijärjestöiden resursoinnista hankkeeseen ja hankeryhmän tuesta kumppaneille keskusteltiin myös paljon. Lisäksi tietysti

13 Elämä On Parasta Huumetta ry 13 (14) Arviointi tutustuimme toisiimme paremmin, mikä helpottaa yhteistyön tekemistä tulevaisuudessa. Hankkeen sisäistä arviointia varten johto- ja hankeryhmä yhdessä määrittelivät viisiportaisen arviointitaulukon, jonka avulla sisäistä arviointia toteutetaan. Ulkoisen arvioijan Kuntoutussäätiön Innokuntoutuksen kanssa yhteistyö alkoi pitämällä ensimmäinen yhteinen palaveri tammikuussa. Tässä tapaamisessa sovittiin arvioinnin tarkempi aikataulu ja käytiin läpi tarkennettu suunnitelma. Helmi-maaliskuussa suoritettiin Innokuntoutuksen toimesta kumppaneiden puhelinhaastattelu, jonka avulla kartoitettiin kumppaneiden näkemyksiä hankkeesta. Tulokset käydään läpi toukokuun arviointityöpajassa. Mainonta ja markkinointi Peliprojekti Hankkeen mainontaan ja markkinointiin liittyen vuoden alussa aloitettiin yhteistyö mainostoimisto Heydayn kanssa. Yhdessä luotiin ilme ja sisällöt hankkeen nettisivuille Yhteistyötä tehtiin myös graafikko Petri Sepän kanssa, joka vastaa hankkeen ja Mobiilivinkki palvelun julisteiden ja taskutiedotteiden ulkoasusta. Julisteita oli huhtikuun loppuun mennessä jaettu 60 kappaletta ja taskutiedotteita 2000 kpl pääkaupunkiseudun terveysneuvontapisteisiin ja 2000 kpl muualle Suomeen. Hankepäällikön kirjoittama artikkeli Mobiiliapu-hankkeesta julkaistiin Kuntaliiton Perusturva- lehdessä 1/10 maaliskuussa. Hanketyöntekijät osallistuivat myös Kontaktitapahtumaan Itä-keskuksen Iiris-keskuksessa sekä Verkonkudontakehityspäivään Kuntatalolla, joka oli Innokylä-hankkeen järjestämä verkostoitumispäivä. Hankepäällikkö järjesti hankeryhmälle liput Bronson Club yhtiön tuottamaan Reindeer Spotting -elokuvan kutsuvierasnäytäntöön. Elokuvasta vaikuttuneena hankeryhmä halusi järjestää myös kumppaneilleen ja yhteistyötahoille mahdollisuuden nähdä elokuvaesitys. Tilaisuus toteutettiin ja katsojia tuli kaksikymmentä. Hanke osallistui Liverpoolissa Englannissa järjestettyyn IHRA (International Harm Reduction Association) konferenssiin. Hankkeen posteri herätti positiivista huomiota ja mobiilivinkkipalvelusta kyseltiin paljon. Materiaalia palveluista jaettiin runsaasti. Huhtikuun lopussa Mobiilivinkkipalvelulle myönnettiin patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkki. Elämä on parasta huumetta ry käynnistää Raha-automaattiyhdistyksen tukemana viisivuotisen Peliprojektin ( ). Projekti on jatkoa Ehkäisevät työkalut lasten ja nuorten rahapelaamiseen ( ) -projektille. Rahapelaamisen lisäksi

14 Elämä On Parasta Huumetta ry 14 (14) projektissa käsitellään internet- ja konsolipelaamista. Toiminta kohdistuu lasten ja nuorten lisäksi heidän vanhempiinsa ja muihin sidosryhmiinsä. Toiminta on valtakunnallista ja työskentelyssä käytetään EOPH:n monipuolisia menetelmiä sosiaalisissa medioissa sekä kouluissa ja oppilaitoksissa. Peliprojektin toiminta aloitettiin tammikuussa perustamalla EOPH:n työntekijöistä koostuva työryhmä projektin suunnittelua varten. Suunnitteluun osallistui yhteensä kahdeksan henkilöä. Ryhmä jakautui kahteen osaan, joista toinen oli suunnittelu- ja toinen reflektointiryhmä. Ryhmät työskentelivät tammi- ja helmikuun aikana yhdessä ja erikseen. Ryhmät käsittelivät mm. projektin tavoitteita, kohderyhmää, rakennetta, yhteistyökumppaneita, menetelmiä, arviointia, kohdentamista ja tulevia rekrytointeja. Työskentelyn pohjalta aloitettiin maaliskuussa kolmen henkilön rekrytointi, joka saatiin päätökseen huhtikuussa. Hakemuksia projektipäällikön tehtävään saatiin 55 kappaletta ja projektityöntekijän tehtävään 120 kappaletta. Haastattelussa oli yhteensä 12 henkilöä. Projektipäällikön tehtävään valittiin Inka Silvennoinen (VTM) ja projektiasiantuntijoiksi Kaisa Luhtalan (VTM) ja Teresa Taskinen (YTM). Projektin suunnittelun yhteydessä luotiin esitys projektiorganisaatiosta ja arvioinnin järjestämisestä. Suunnitelma esitetään ohjausryhmälle, johon kootaan rahapelihaittaehkäisyn, järkevän pelaamisen, nuorisotyön ja pelitutkimuksen ammattilaisia. Tavoitteena on, että projektityöntekijät pääsevät aloittamaan kesäkuun alussa ja että perehdytyksen jälkeen projekti on täydessä toimintavalmiudessa viimeistään

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 6, 2012 Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.) VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISTÄ NUORISOALALLA humak Humanistinen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti

Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti Elämä On Parasta Huumetta EOPH ry Projektipäällikkö VTL Tuuli Salospohja SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1 Projektihakemus RAY:lle 2004 1 1.2 Projektin loppuselvitys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Miksi sosiaalinen tilinpito?...3 Sosiaalisen tilinpidon rakenne...5 Festaritoiminta YAD:ssa... 10 100 Kohtaaminen

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Loppuraportti Lotta Lehmusvaara (toim.) A-klinikkasäätiö 26.4.2004 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 4 ESIPUHE... 6 1 PÄIHDELINKIN AIKAISEMMAT VERSIOT...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin.

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin. Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Santra (2008-2012) Espoon Järjestöjen Yhteisö ry Loppuraportti 8.8.2013 Sisällys 1. Hankkeen taustat ja tavoitteet... 2 1.1. Tausta lyhyesti... 2 1.2. Tavoitteet...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 VUOSIKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS Toimintakertomus 1 Toimitusjohtajan katsaus 1 Perhetoiminnot 4 Seksuaaliterveysklinikka 18 Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 Perinnöllisyysklinikka 27 Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta OPINNÄYTETYÖ Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta Netta Posti-Ahokas Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko. (210 op) 11/ 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot