Mustasaari on yrittäjyyden suurkunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mustasaari on yrittäjyyden suurkunta"

Transkriptio

1 Oulu Huhtikuu 3/10

2 2 YRITYSMAAILMA Mustasaari on yrittäjyyden suurkunta Mustasaari on muodostettu 1973 yhdistämällä viisi lähikuntaa. Mustasaaren väkiluku on tällä hetkellä yli , joista noin 71 % ruotsinkielisiä ja noin 28 % suomenkielisiä. Mustasaaren pinta-ala on noin neliökilometriä, josta maa-alueita 846 neliökilometriä. Vaasaa ympäröivä merellinen Mustasaari avautuu vieraan silmiin vihreinä peltomaisemina, viihtyisinä taajamina ja saaristokylinä sekä vanhastaan Sepänkylänä tunnettuna Mustasaaren keskuksena. Maantiede tekee Mustasaaresta laajan merellisen saaristokunnan ja useiden kylien ketjun. Niiden lomaan sijoittuu kunnan vilkas keskustaajama sekä viisi kasvavaa yrityskeskusta, Lintuvuori, Sepänkylä, Vikby, Koivulahti ja Raippaluoto. Yritysalueet sijaitsevat logistisesti hyvien kulkuyhteyksien varrella, lentokentälle on vain noin puolentunnin matka, myöskin satama ja rautatie ovat lähellä. Ja kaikki tämä asukkaan Vaasan ympärillä, joka kasvaa kohden Mustasaarta. Yrittäjyys kunniaan Mustasaari on monella tavoin poikkeuksellinen kunta. Kuntaan hakeutuu yrittäjiä, jotka tarvitsevat useimmiten enemmän perinteistä tuotantotilaa kuin toimistoneliöitä. Siten Mustasaaren tonttitarjonta täydentää erinomaisella tavalla kasvavan Vaasan yritystilarakentamista. Erityisesti perheyritykset sekä yleensä pienet ja keskisuuret yritykset ovat vahvasti edustettuina kunnassa. Nopeimmin kehittyneisiin kuuluvat alihankintayritykset, joita työllistävät alueen vahvat veturit, kuten ABB ja Wärtsilä. Niin ikään verkottuminen on ollut alueella jo vanhastaan itsestään selvyys. Kuntataloudellisten realiteettien valossa yrittäjyyden merkitys korostuu entisestään. Siksi Mustasaaressakin yrittämisen edellytysten luominen kuuluu selvien ykköstavoitteiden joukkoon. Uudet eri puolille laajaa kuntaa kaavoitetut yrityskeskukset ja voimaperäinen liikenneyhteyksien parantaminen ovat tästä näkyvimpiä esimerkkejä. Mustasaareen vuonna 1997 noussut Suomen pisin silta yhdisti vihdoin myös Raippaluodon ja Björköbyn mantereeseen. Tavaraliikenneyhteyttä Venäjältä Suomen poikki Merenkurkun yli aina satamakaupunki Trondheimiin Norjaan ryhdytään jälleen tehostamaan. Yrittäjyyttä palvelevaa infrastruktuuria täydentävät lisäksi naapurikunnan, Vaasan, oppilaitokset. Muun muassa yliopisto korkean teknologian laboratorioineen, tuottaa uutta pätevää työvoimaa monille aloille. Matkailusta vetovoimaa Mustasaareen Me-henki ulottuu yli kuntarajojen ja korostuu mm. vientihankkeissa, joissa verkottumisen edut on huomattu. Matkailua palveleva yrittäminen on saanut tuekseen myös yritysasiakkaita. Ihannetapauksissa lyhyt sesonki on siten onnistuttu venyttämään ympärivuotiseksi, jolloin omillaan pärjäävä matkailuyritys onkin jo tärkeä tekijä alueen palveluiden ylläpitäjänä ja työllistäjänä. Lisää potkua matkailutoimintaan saatiin myös vuonna 2006, Suomen ensimmäisen luonnonperintökoteen, Merenkurkun saaristo, varmistumisen myötä. Mustasaari on myös yrittäjien silta Skandinaviaan. Läheinen lentoasema, satama ja rautatie sekä hyvät tieyhteydet palvelevat yrittäjiä. Yhdeksän kunnan yhteinen kehitysyhtiö pyrkii kasvattamaan alueen painoarvoa entisestään. Kaksikielisyys ja uuden yrittäjäpolven yhä vahvempi kansainvälisyysajattelu, ovat Mustasaaren myönteisen yritysilmaston tunnusmerkkejä. Mustasaaressa jokainen yritys on tärkeä. Kunta pyrkii tasoittamaan tietä yrittämisen alkuun ja auttaa sijoittumaan kohteeseen, joka parhaiten soveltuu tulijan tarpeisiin. Esittelemme muutamia valtakunnallisestikin merkittäviä yrityksiä Mustasaaresta. Oy Hydrolink Ab on johtava latu- ja rinnekoneiden valmistaja Pohjoismaissa, ja yksi maailman suurimmista. Oy Mapromec Ab / Oy Maprotec Ab, on johtava isojen männäntappien valmistaja maailmassa. Toimittaa moottorin osia suurille diesel ja sähkömoottoreiden valmistajille. SK Tuote Oy on Suomen johtava kiinnitys- ja erikoiskattotarvikkeita kehittävä ja valmistava yritys. Riitan Herkku Oy elintarvikepuolella, jolla on tuoteohjelmassa juuston valmistus ja tuonti, marja- ja mehutuotteiden valmistus sekä pizzan valmistus. Kuusi sisaryritystä ympäri maata sekä yksi Venäjällä ja yksi Latviassa. Nämä ja monet muut yritykset pitävät Mustasaaren rattaat pyörimässä kohti tulevaisuutta. Kaikkiaan yrityksiä Mustasaaressa on noin Mustasaaressa ei ole näkynyt vielä lomautusaallon merkkejä, huolimatta maailmantalouden taantumasta. Meillä on täällä seudulla aika merkittävä metallialan keskittymä, käsittäen mm. ABB:n ja Wärtsilän, jotka ovat onnistuneet aika hyvin toiminnoissaan, vaikkakin tilanne on ollut haastava, elinkeinosihteeri Matia Båsk perustelee alueen tilannetta. Lisätietoja KORSHOLM O MUSTASAARI INFO (06)

3 YRITYSMAAILMA 3 Vaalan kunnan kehittämisstrategia ulottuu aina vuoteen 2015 Luonnonkaunis Vaalan kunta sijaitsee Oulujärven rannalla, Oulujoen alkujuoksulla. Vaalalaisten lisäksi vesistörikkaassa Vaalassa viihtyvät myös lukuisat vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rajakuntana Vaalalla on aktiiviset yhteydet kummankin maakunnan suuntaan. Vaalan kunnan matkailuvaltteina ovat monipuoliset vesistöt, merimäinen Oulujärvi hiekkarantoineen, Oulujoki, Otermanjärvi ja lukuisat kirkkaat suppalammet sekä Manamansalon saaren ja Säräisniemen pitkät hiekkarannat. Puhdas luonto, hyvät kalavedet ja retkeilymaastot, mielenkiintoiset käyntikohteet sekä matkailuyritysten monipuoliset palvelut antavat hyvät mahdollisuudet lomailuun ja virkistykseen. Matkailu- ja lomapalvelut nousevat tärkeiksi Vaalan matkailupalvelut löytyvät pääosin kolmelta alueelta: Manamansalosta ja Säräisniemeltä sekä Vaalan keskustaajamasta ja sen läheisyydestä. Lähes puolet Oulujärvestä kuuluu Vaalan kuntaan. Oulujärven Niskanselällä on Suomen ainoa sisävesistöön perustettu valtion retkeilyalue. Siihen kuuluu useita saaria ja sen keskuspaikkana on Manamansalon leirintä- ja virkistyskalastusalue. Vesistöt yksi matkailuvaltti Vaalasta on helppo lähteä vesille, sillä venesatamia ja rantautumispaikkoja on runsaasti. Isompien matkailijaryhmien on mahdollista varata tilausristeily 70-paikkaisella Hanna II- laivalla. Retkeilijää viehättävät myös Rokuan kansallispuiston harjuvyöhykkeen jäkäläkankaat sekä Vaalan laajat suoalueet, joista suuri osa kuuluu soidensuojelualueisiin. Yrittäjä- ja Vaalahengen luominen Kuntalaiset ja päättäjät arvostavat yrittäjiä työn ja toimeentulon tuojina ja puhaltavat heidän kanssaan yhteen hiileen Vaalan kehittämiseksi viihtyisänä, toimivana ja yritysmyönteisenä asuinpaikkana. Tontit ja toimitilat Kunnan omistuksessa on tällä hetkellä riittävästi asema- tai yleiskaavassa yritystoiminnan käyttöön varattuja maa-alueita. Tällä hetkellä Vaalan kunnan omistuksessa on 20 erilaista yritystilaa, yhteensä noin m². Tilojen vuokrausaste on noin 94 %. Tilaa on vapautunut yrityksille vuokrattavaksi ammattiopiston toimipisteen lopettaessa toimintansa vuoden 2007 lopussa Vaalassa on hyvät perusedellytykset yritystoiminnalle, riittävästi tonttimaata, hyvät kunnallistekniset valmiudet sekä asiantuntemusta neuvoa ja avustaa uuden yritystoiminnan käynnistämisessä ja olemassa olevien yritysten kehittämisessä yrityksissä olevien työpaikkojen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Tonttipörssi Vaalan kunnalla on oma tonttipörssi ja tarkoituksena on ottaa pörssiin mukaan myös yksityiset tontit. Tonttien markkinointia pyritään koko ajan kehittämään. Markkinoinnin painopisteenä ovat myös teollisuustontit ja toimitilat. Tähän liittyy olennaisesti teollisuus- ja liikealueen kaavoittaminen Kurikkavaaran ja Puolangantien risteyksen ympäristöön. Myös keskustan teollisuusalueen laajentaminen kuuluu kunnan tonttipolitiikkaan. Myös muita hankkeita Oulunjoen vesistöreitti ja sen hyödyntäminen matkailussa ovat lähiaikojen ohjelmassa. Samoin haluamme kehittää Vaalan pienlentokenttää palvelemaan enenevässä määrin sekä omia asukkaita että myös matkailijoita ja lomailijoita. Matkailua ajatellen asuntohotellihanke tulee näyttelemään suurta roolia tulevaisuudessa, tekninen johtaja Juha Airaksinen luetteli.

4 4 YRITYSMAAILMA Tulevaisuuteen päivä kerrallaan Vihanti kehitysuralla monella sektorilla Vihanti on voimakas teollisuus- ja maatalouskunta keskellä rehevää ja elinvoimaista Pohjanmaata. Vihannin vahvuuksia ovat peruna ja puhdas pohjavesi.. Päättävät elimet ovat olleet kuitenkin huolissaan vireän kunnan elinkeinotoiminnasta. Kunnalla ei ole ollut tarjota uusille yrittäjille toimitiloja eikä tontteja. Tämän vuoden alusta tätä puutetta on kunnassa lähdetty viemään eteenpäin tosissaan. Kunta on ostanut maata yrityskylän tarpeisiin. Alue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla kantateiden 86 ja 88 risteyksen pohjoispuolella. Alue on varsin keskeisellä paikalla ja on logistisesti erinomainen. Rautatie kulkee kunnan läpi. Oulun lentokentälle on matkaa 70 km ja Raahen satamaan 36 km. Lisäksi projekteja vetämään on palkattu projektipäälliköksi Helena Sydänmetsä, joka otti tehtävän vastaa elokuun lopussa. Olen jo kartoittanut Vihannissa olemassa olevaa yritystoimintaa, niiden tarpeita ja kehityssuunnitelmia. Tarkoitushan olisi, että yrityskylään tulisi jo olemassa olevaa elinkeinotoimintaa tukevaa toimintaa. Visiot ovat saaneet varsin positiivisen vastaanoton ja joistakin lisähankkeista on keskusteltu yrittäjien kanssa. Meillähän on tarkoitus myydä ja vuokrata tontteja tältä 40 hehtaarin alueelta. Toimitilatontteja tulee runsaat kymmenen kappaletta ja sama määrä on tarkoitus kaavoittaa myös teollisuustontteja. Tonttien koot eivät ole vielä lukkoon lyötyjä vaan ovat vielä tässä vaiheessa muunneltavissa tarpeitten mukaan. Kunta rakentaa alueelle infran, Sydänmetsä kertoi. Joka tapauksessa tonttien hinnat ja vuokrat tulevat olemaan kilpailukykyisiä, Sydänmetsä vakuutti. Vihanti haluaa yrityskylästä ympäristöarvoiltaan merkittävän ja tunnustetun yrityskeskittymän Yrityskylän yhtenä tarkoituksena on vahvistaa Vihannin tunnettavuutta, rakentaa myönteistä kuntakuvaa ja vahvistaa Vihannin vetovoimaisuutta. Vihannin voimavarana on ollut aina puhdas pohjavesi ja ilman laatu. Tätä meillä on tarkoitus edelleen tuoda esille. Ultrapuhtaan pohjaveden hyödyntäminen antaa mahdollisuuksia monellekin teollisuuden alalle. Jopa puhdas veden pullottaminen kansainvälisille markkinoille on yksi mahdollisuus. Lääke- ja elektroniikkateollisuus tarvitsee puhdasta Helena Sydänmetsällä on monta suunnitelmaa näppiensä alla. vettä ja niin edelleen, Sydänmetsä laskeskeli. Yleensäkin ympäristöystävälliset tuotantotavat, säästävämmän tekniikan käyttö ja kierrätys ovat niitä arvoja, joita Vihanti haluaa korostaa yrityskylässä ja sen läheisyyteen tulevassa yritystalossa. Yritystaloprojekti lähtee paikallisuudesta (Yritystalohanke on yksi osa uutta Vihantia. Sitä varten on perustettu Vihannin Kehitysosakeyhtiö. Sen tarkoitus tulee olemaan kehittää paikallista pienyritystoimintaa.) Yritystalo on yksi osa uusia suunnitelmia. Alustavasti sinne on suunniteltu muun muassa kiinnostavia erikoismyymälöitä, paikallisia erikoisuuksia, vesipistettä, kahvilaa ja kunnan infopistettä. Vihannin kuuluisa vesi esiintyisi myös Yritystalon ympäristössä. Kaikki on kuitenkin auki ja ideoita otetaan vastaan, projektipäällikkö korosti. Muitakin projekteja päällikön listalla Punamullan hyödyntäminen on hankkeista tällä hetkellä ehkä pisimmällä. Siinä Vihanti tekee yhteistyötä Oulun Yliopiston kanssa. Projektissa on kehitetty luontoystävällistä maalausosaamista ja nyt hankkeelle on löytynyt uusia käyttömahdollisuuksia. Matkailun kehittäminen on yksi päämäärä. Siinä pyrimme hyödyntämään Lampinsaaren vanhaa kaivosaluetta. Kaivoskylä on kulttuurihistoriallinen matkailunähtävyys, jossa on uusi karavaanarialue. Tulevana kesänä sinne avattaneen kaivosmuseo, tiekirkko ja mahdollisesti sepän paja, Sydänmetsä visioi. Läntisrannan alueelle on omat suunnitelmansa mm. Moderni Puukylä hanke, joita kehitetään Oulun Yliopiston arkkitehtuuriosaston kanssa. Se on osa valtakunnallista Moderni Puukaupunki hanketta. Tämä alue on upeinta Vihantia aivan keskustan tuntumassa. Tulevaisuus tulee päivä kerrallaan. Helena Sydänmetsä Projektipäällikkö Vihannin kunta Kirkkotie VIHANTI Ranuan kunnalla on viihtyisiä lomatontteja Simojärvellä ja Simojokivarressa Ranuan kunnalla on myytävänä lomatontteja Simojärvellä ja Simojokivarressa. Ranua sijaitsee Lapin läänin eteläosassa Oulun läänin rajalla. Naapurikuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Posio, Simo, Tervola, Pudasjärvi ja Kuivaniemi. Simojärvii on 40 km pitkä järvi, joka laskee puhtaat vetensä Pohjanlahteen lähes 200 km pitkää Simojokea pitkin. Etäisyydet lomatonteilta Ranuan kirkonkylään ovat noin 40 km, Ouluun noin 170 km, Rovaniemelle noin 100 km ja Isosyötteen hiihtokeskukseen noin 55 km. Simojärven eteläpäässä kunnalla on osayleiskaavoitettua maata. Alueelle on rakennettu kunnallistekniikkaa: tieyhteydet, sähköliittymät ja vesijohdot. Myynnissä on noin 20 yhteisrantaista tonttia, jotka on lohkottu omiksi tiloikseen. Tontteihin kuuluvat vesiosuudet jakokunnan vesialueilla ja käyttöoikeudet uimaranta- ja venevalkamapaikkoihin. Tonttien koko vaihtelee neliöön. Tonttien hinnat ovat kohtuulliset ja ne myydään tarjouksien perusteella. Hinnat ovat vaihdelleet välillä, kertoo kunnaninsinööri Juha Torvinen. Alue tarjoa erinomaiset mahdollisuudet luontoharrastuksiin Tontit sijaitsevat erinomaisessa luontoympäristössä. Si- Ranuan kunnalla on Simojärven eteläpäässä osayleiskaavoitettua maata. Alueelle on rakennettu kunnallistekniikkaa: tieyhteydet, sähköliittymät ja vesijohdot. Myynnissä on noin 20 yhteisrantaista tonttia, jotka on lohkottu omiksi tiloikseen. Tontteihin kuuluvat vesiosuudet jakokunnan vesialueilla ja käyttöoikeudet uimaranta- ja venevalkamapaikkoihin. Tonttien koko vaihtelee neliöön. Ranua kunnalla on myytävänä lomatontteja Simojärvellä ja Simojokivarressa. Tontit sijaitsevat erinomaisessa luontoympäristössä ja ne tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet luontoharrastuksiin. Simojärvi on erinomainen kalavesi. Läheisyydessä on useita muita eri suuruisia järviä. Järvien kalakanta on runsas, alueella voi myös metsästää, marjastaa ja talvisin moottorikelkkareitit ovat välittömässä läheisyydessä. mojärvi on erinomainen kalavesi. Läheisyydessä on useita muita erisuuruisia järviä. Järvien kalakanta on runsas, alueella voi myös metsästää, marjastaa ja talvisin moottorikelkkareitit ovat välittömässä läheisyydessä. Simojokivarressa kunnalla on neljä kaavoitettua tonttia, jotka on lohkottu omiksi tiloiksi. Alueelle on tieyhteys ja läheisyydessä on vesi- ja sähköjohto. Simojoen lomatonttien pinta-alat ovat n. 0,3 0,4 hehtaaria. Kunnan lisäksi tontteja on myytävänä myös yksityisillä henkilöillä. Niitä voi tiedustella paikallisilta kiinteistönvälittäjiltä. Ranua on suosittu matkailu- ja loma-asuntokunta Juha Torvisen mukaan Ranua on varsin suosittu matkailu- ja loma-asuntokunta. Kuntaan on viime vuosina rakennettu runsaasti uusia kesämökkejä. Simojärvi ja Simojoki ovat vetovoimaisia vesistöjä. Simojärvellä järjestetään vuosittain valtakunnallisesti mittavat Kultainen Taimen kalastuskilpailut. Paikkakunnan suosiota matkailukohteena lisää Ranuan eläinpuisto, joka on Lapin johtavia perhematkailukohteita. Eläinpuisto tarjoaa lähiseudun asiakkaille ja matkailijoille mahdollisuuden pohjoisten ja arktisten eläinten näkemiseen niiden mahdollisimman luonnonmukaisessa ympäristössään ympäri vuoden Eläinpuistossa on noin 50 villieläinlajia ja 200 eläinyksilöä sekä kesäaikana myös kotieläinpuisto. Ranua tunnetaan myös hillapitäjänä ja elokuussa järjestettävät Hillamarkkinat ovat suosittu tapahtuma. Patikkareitit, muun muassa Korouomaan, ovat tulleet yhä suosituimmiksi turistikohteiksi.

5 YRITYSMAAILMA 5 Siikajoki Suomen paras kunta lapsiperheille Pohjois-Pohjanmaalla Oulun ja Raahen lähellä sijaitseva Siikajoen kunta tarjoaa hyvän ympäristön niin asumiseen kuin yrittämiseenkin. Valittujen Palojen lokakuussa 2008 teettämän tutkimuksen mukaan Siikajoki on peräti Suomen paras kunta lapsiperheille! Siikajoen kunta ja Ruukin kunta yhdistyivät uudeksi Siikajoen kunnaksi, jonka kunnallinen keskus toimii Ruukin kylällä. Kunnan muita taajamia ovat Paavola, Revonlahti ja Siikajoen kylä. Siikajoella on paljon vahvuuksia, joiden varaan on hyvä rakentaa tulevaisuutta. Näitä vahvuuksia löytyy Valittujen Palojen teettämästä tutkimuksesta, jonka tulos oli meille todella positiivinen, toteaa kunnanjohtaja Kaisu Tuomi. Tutkimuksessa lapsiperheille tärkeiksi tekijöiksi arvioitiin kohtuuhintaiset asunnot, lukio tai ammattikoulu, vähäinen rikollisuus, paljon muita lapsiperheitä sekä alle tunnin matka isoon kaupunkiin. Tutkimuksessa arvioitiin myös, onko kunnissa alhainen veroäyri, vähän työttömyyttä, paljon kesämökkejä, kasvava asukasmäärä ja keskimäärin hyvätuloisia asukkaita. On hienoa, että Siikajoki valittiin Suomen parhaaksi kunnaksi lapsiperheille. Tutkimuksen arvoa nostaa se, ettemme olleet itse vaikuttamassa siihen millään tavalla, Tuomi mainitsee. Tontteja asumiseen ja yritystoimintaan Siikajoen kunnasta löytyy tontteja niin asumiseen kuin yrittämiseenkin. Omakotitontit ovat väljiä ja antavat tilaa harrastuksille. Vapaita tontteja on Paavolan, Revonlahden, Ruukin ja Siikajoen kylän asemakaava-alueilla. Kunnalla on myös palstatontteja eri kylillä ja varastoja teollisuustonttejakin on saatavilla. Tonttitilanne on nyt kohtuullisen hyvä ja koko ajan pyrimme saamaan tarjolle uusia tontteja yleiskaavoituksen tai asemakaavoituksen avulla. Esimerkiksi Revonlahden alue on kasvava ja siellä onkin meneillään kaavoitustyö. Vapaaajan asuntoja meillä on jo lähes 800 ja lomarakentamisen määrä on kasvamassa. Meillä onkin hyvät mahdollisuudet vapaaajanviettoon, sillä luontomme on moni-ilmeinen jokineen ja merenrantoineen. Tauvon alueella on tontteja sekä meren rannalla että rannan välittömässä läheisyydessä. Kunnanjohtajan mukaan tavoitteena on jatkossakin väljän maaseutuympäristön säilyttäminen. Siikajoki on leimallisesti maaseutua, emmekä haluakaan tänne laajoja, tiiviisti rakennettuja kaupunkilähiöiden kaltaisia alueita. Pienimmätkin asemakaavaalueilla olevat tonttimme ovat kooltaan 1000 neliötä. Logistisesti erinomainen sijainti Yritystoiminnan kannalta merkittävä asia on Siikajoen logistisesti erinomainen sijainti. Etäisyys Ouluun on 45 minuuttia ja Raaheen vain 25 minuuttia. Kunnan halki kulkee Pohjanmaan päärata ja valtatie 8 sekä kantatie 86. Siikajoen elinkeinoelämässä on maa- ja metsätaloudella edelleen tärkeä merkitys. Vuonna 2005 alkutuotanto työllisti vielä 24 prosenttia työvoimasta, eikä tilanne ole siitä paljoakaan muuttunut. Vaikka tilojen määrä on täälläkin vähentynyt, tilakoot ovat kasvaneet huomattavasti. Maatalousyritysten tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat tietysti sekä EU että globaalit kehitystrendit, mutta ainakin nyt meillä on vahvaa yrittäjyyttä sillä sektorilla. Eniten kuntalaisia työllistävät palveluelinkeinot ja teollisuuden osuus on noin 10 prosenttia, Tuomi selvittää. Siikajoen kunnan elinkeinopoliittinen työkalu on Ruukin Yrityspuisto. Yrittäjyyden edistämiseksi tehdään jatkuvasti kovasti työtä. Yrityspuisto tarjoaa monipuolisia ja pitkälle vietyjä liiketoimintaa tukevia ratkaisuja, joihin kuuluvat muun muassa edulliset tilat sekä tasokkaat koulutus- ja neuvontapalvelut. Kunnan on toimittava pitkällä tähtäimellä ja varmistettava kaavoitusratkaisujen avulla, että erilaiselle yritystoiminnalle löytyy sopivia tontteja. Myös kunnalliset palvelut on pidettävä kilpailukykyisinä, jotta Siikajoki on jatkossakin vetovoimainen. Kuntataloudessa riittää haasteita Tuomi arvioi, että kuntataloutta olisi syytä suunnitella nykyistä pidemmällä tähtäimellä. Kuntataloudessa on nyt ollut pari hyvää vuotta, mutta lähitulevaisuudessa riittää kyllä haasteita. Ihmisten tarpeet ovat rajattomia, joten joudumme tarkoin katsomaan, mihin resurssimme riittävät. Lapsista, vanhuksista ja vammaisista meidän on joka tapauksessa huolehdittava aina parhaamme mukaan. Olemme osa Raahen seutukuntaa ja teemme Paras-hankkeen tiimoilta yhteistyötä sosiaali- ja terveyspuolella. Tulevaisuudessa on tutkittava vielä sitäkin, mikä olisi seutukunnassamme optimaalinen kuntakoko, jotta palvelut voitaisiin toteuttaa mahdollisimman hyvin. Meillä on nyt varsin tuore kuntaliitos takana ja tarkoituksena on ensin katsoa, miten tämä toimii, Kaisu Tuomi sanoo. VESIEN ÄÄRELLE JOEN TAI MEREN RANTAAN MAASEUDUN RAUHAAN Isoja omakotitontteja, myös läheltä merta. Rivitalotontteja. Vapaa-ajan tontteja hienoilta hiekkarannoilta. Kysy lisää: Kunnanjohtaja Kaisu Tuomi, p

6 6 YRITYSMAAILMA Warmia Oy - lattialämmityksellä asumismukavuutta Lattialämmitys on verraten vanha keksintö Suomessakin. Reilusti yli viisikymmentä vuotta on rakennustoiminnassa käytetty lattialämmitysjärjestelmiä. Rakennusmateriaalien kehittyminen yhdessä uuden rakennusteknologian kanssa on avannut uuden aikakauden tehokkaammalle ja kustannuksiltaan edullisemmalle lattialämmitysjärjestelmälle. Omakotirakentajista jo reilusti yli puolet valitsee lämmönjakotavaksi vesikiertoisen lattialämmityksen*. Warmia on koko maassa toimiva, vesikiertoisen lattialämmityksen suunnitteluun, asennukseen ja markkinointiin erikoistunut yritys. Warmia asentaa vuodessa yli 2,5 miljoonaa metriä lattialämmitysputkea yli 2500 kohteeseen, ja on Suomen toiseksi suurin vesikiertoisten lattialämmitysjärjestelmien toimittaja*. Warmialla on oma aktiivinen koko maan kattava edustajaverkosto, joka koostuu itsenäisistä alue-edustajista. Oma suunnittelupalvelu tarjoaa ensiluokkaisen, kohdekohtaisen suunnitelman toimivan lattialämmitysjärjestelmän varmistamiseksi kuhunkin rakennuskohteeseen. Suunnittelutyökaluna käytetään Warmialle räätälöityä lattialämmityksen mitoitusohjelmaa. Korkealaatuinen lattialämmitysjärjestelmä Lattialämmityskomponentit ovat maailman johtavien valmistajien tuotantoa, ja ne ovat sekä tekniikaltaan että luotettavuudeltaan alansa huippua. Warmia käyttää järjestelmissään ruostumattomasta teräksestä valmistettua jakotukkia, jonka etuja ovat entistäkin parempi veden virtaama ja korroosionkestävyys. Warmia myöntääkin järjestelmälleen 10 vuoden toimintatakuun. Lisäksi Warmia käyttää Suomessa ainoana EU-komission hyväksymää CE-standardoitua lattialämmitysputkea, joka on 5-kerroksista komposiittiputkea. Putkelle myönnetään 30 vuoden materiaalitakuu. Warmian toiminta-ajatuksena on tarjota rakentajille parempaa sekä laajempaa lattialämmitystoimitusta paikallisen Warmia -edustajan välityksellä. Viihtyisän kodin taloudellinen lämmitysratkaisu Luotettava Warmia -lattialämmitys on yksilöllisesti suunniteltu, käytössä huoleton ja edullinen lämmitysratkaisu. Vedottomasti tasaista lämpöä tuottava järjestelmä luo asumisviihtyvyydelle kodikkaan perustan. Asumismukavuuden kannalta pöly ei lähde kiertämään, kun ilman liike ylöspäin on hidasta pienten lämpötilaerojen ansiosta. Myös päivittäinen liikkuminen tuntuu miellyttävältä, kun kylmät varpaat jäävät historiaan. Sisustaminen on helpompaa ja joustavampaa sekä siivous helpottuu, kun patterit eivät ole tilaa viemässä. Erilaisten lattiamateriaalien käyttö mahdollista alhaisen lämpötilan ansiosta Koska kaikki energiamuodot öljystä aurinkoenergiaan, kiinteistä polttoaineista sähköön ja kaasuun sopivat vesikiertoisen lattialämmityksen lämmönlähteeksi, on mahdollista käyttää kulloinkin edullisinta vaihtoehtoa. Veden lämmitysmuodon voi myös vaihtaa ongelmitta jälkeenpäin. Warmia -lattialämmitys on moderni, energiaa säästävä lämmitystapa. Hallitun ja tasaisen lämmönjaon ansiosta sisälämpötilaa voidaan laskea 1 2 C, mikä merkitsee 5 15 %:n säästöä kustannuksissa. Vaivaton Warmia on vaativiinkin kohteisiin sopiva huoltovapaa lämmitysvaihtoehto, joka joustaa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Lähes kaikki lattiamateriaalit kaakeleista parkettiin ja muovimatosta laminaattiin soveltuvat käytettäväksi vesikiertoisen lattialämmityksen kanssa. Lisäksi lattialämmitys pitää talon rakenteet kuivina ja terveinä. Ammattitaidolla putket lattiaan Historian alkuaikoina lattialämmityksen kompastuskiviä oli kauttaaltaan harvat putkien välit. Tällöin lattiapintaa ei saatu tasalämpöiseksi. Warmian järjestelmän etuja ovat kohteeseen tarkalleen sopivat putkitiheydet, jolloin saadaan aikaan miellyttävä tasalämpöisyys. Putkitustiheydeksi Warmian järjestelmässä voidaan valita neljä eri etäisyyttä: 75, 150, 225 tai 300 mm. Huoneen reuna-alueilla lämmöntarve on suurempi kuin sisäalueilla, jolloin reuna-alueet putkitetaan tiheämmällä putkitusvälillä. Esimerkiksi isojen ikkunoiden ja ovien edessä käytetään tiheintä 75 mm:n putkitusväliä. Huoneen keskiosat lämpenevät riittävästi harvemmallakin putkituksella. Warmia -asiantuntijat hoitavat koko projektin, jonka turvallisuuden vahvistaa järjestelmälle myöntämämme 10 vuoden toimintatakuu, kertoo toimitusjohtaja Peter Jansén. * Rakennustutkimus RTS Oy Omakotitalot 2008/2009 SV

7 BR Reflex äänenvaimentimilla vienti kasvaa volyymilla YRITYSMAAILMA 7 Onhan se selvää että metsästäjä ei voi jahdissa pitää korvatulppia, joten omat korvat ovat alttiina kovalla pamahdukselle jatkaa Sivonen. Näin on myös ampumaradoilla, kun kesäiltainen pauke voi saada ympäristön rauhaa rakastavat lomalaiset hermoromahduksen partaalle. Reflex -vaimentimia on saatavissa kaikkiin kiväärikaliibereihin aina pienoiskivääristä eli.22 järeisiin suurriista-aseisiin eli.458. Lisäksi Reflex -vaimentimia on saatavissa myös puoliautomaattikivääreihin sekä pistooleihin. Luotiaseiden yleistyminen maailmalla metsästyksessä ja ampumaurheilussa on lisännyt myös melua. Melu häiritsee tavallisia kansalaisia ja toisaalta vaurioittaa ampujien kuuloa. Ratkaisua tähän on haettu laadukkaista äänenvaimentimista, jotka todella toimivat. Asesepänliike BR Tuote aloitti kehittämään äänenvaimentimia vuonna 1991 ja Sivosen ajatuksissa oli kehittää sellainen vaimennin joka todella toimii kovassakin käytössä. Myös isoreikäisten luotiaseiden rekyylin poistamiseen Sivonen paneutui samalla, ovathan järeät metsästysaseet kasvattaneet suosiotaan jatkuvasti. Äänenvaimentimen huoltovapaus ja kestävyys olivat yhtenä merkittävänä seikkana lopullista tuotetta markkinoille tuotaessa. Myöskään vaimennin ei saanut haitata itse ampumasuoritusta millään sektorilla. Vaimentimen piti olla sopivan kevyt, sen ei pitäisi vaikuttaa luodin lentorataan, aseeseen kiinnittäminen helppoa ja ulkonäkökin sellainen että se kävisi arvoaseisiin, siinä missä tavallisiin tuliluikkuihin. Tällä hetkellä kehitystyön tuloksena on tuotannossa kolmea erikokoista vaimenninta kivääreihin ja samoin myös käsiaseisiin. Niissä maissa missä vaimenninta voidaan käyttää metsästysaseissa, on BR Reflex suosituin vaimennin. Sivosen mukaan vienti on lähtenyt vetämään erittäin hyvin. Tällä hetkellä vientimaita ovat Skotlanti, Kanada, Australia, Uusi Seelanti sekä useat EU maat. EU:n kanta vaimentimen käyttöön on muutenkin suositteleva. Englannissa maan aseviranomaiset kertovat, että mikäli aseen tekniset ominaisuudet antavat myöten, on aseessa oltava vaimennin. Mitä muita etuja äänenvaimentimesta löytyy. Tärkeimpänä on tietenkin kuulovaurioiden väheneminen niin ihmiseltä kuin parhaalta jahtikaverilta eli koiralta kertoo Sivonen. Helppo ja nopea asentaa Reflex vaimennin on helppo asentaa kun oikeat työkalut on. Ja nehän ovat tietenkin sellaisella asesepällä, joka on valtuutettu BR Reflex vaimentimen toimittaja. Käytännössä aseen etutähtäin (niissä malleissa missä se on) otetaan pois ja piipunsuuhun sorvataan kierteet. Tämä kaikki tapahtuu asiakkaan odottaessa ja vaimennetun aseen saa mukaansa, sillä yleensä sopiva vaimennin löytyy hyllystä. BR -tuotteelle tulee paljon aseita postin ja Matkahuollon kautta vaimennin asennuksiin. Markku Sivonen kertoo myös tekevänsä asekauppiaiden toimittamiin aseisiin kierteet ja toimittaa aseet vaimentimen kanssa ostajalle. Kuten myös yksityishenkilöillekin. Tarvitsemme vain aseen lupapaperista kopion, aseen piipun ja toivomuksen vaimentimen mallista. Alle viikon sisällä saamme aseen takaisin lähettäjälle käyttöön. Käytännössä jopa päivän toimitusajalla lähtee tuote takaisin asiakkaalle, kun kiireaika ei ole päällä lupaa Sivonen. Useat asevalmistajat ovat jo tehtaalla tehneet BR vaimentimelle sopivat kierteet uusiin aseisiin. Näitä ovat ainakin kotimainen Sako ja saksalainen J.P.Sauer. Aseenpiippua ei välttämättä tarvitse lyhentää mutta sitäkin tehdään jos asiakas niin tahtoo. Markku Sivosen mukaan piippujen lyhennykset ovat lisääntyneet, kun ilmeisesti puskaradio on ampumaradoilla viestittänyt tasapainoisemmasta ja helposti käsiteltävästä kokonaisuudesta. Piipun lyhentäminen ei heikennä aseen ominaisuuksia, sen verran vähän piippua pätkäistään. Reflex -vaimennin kierretään normaalisti aseenpiipun suuhun sorvattuun kierteeseen napakasti kiinni ja sitten vain asetta kokeilemaan. Ammunta on aivan normaalia, poikkeuksena rekyylin ja äänen vaimentuminen merkittävästi. Reflex -vaimentimen huolto on helppoa, vain ravistus ja ruutijäänteet putoavat vaimentimen sisältä pois. BR Reflex -vaimentimien hinnat eivät ainakaan ole esteenä suojella omaa ja parhaan metsästystoverin kuuloa. Pulttilukkoisiin kiväärikaliibereihin vaimennin maksaa 190 euroa asennettuna ja pienoiskivääreihin 120 euroa. 9 mm pistooleihin vaimennin maksaa 140 euroa asennettuna. Vaimentimien lisäksi BR tuote tekee asekauppaa uusien ja käytettyjen aseiden myötä. Myös kiikari- ja valopistetähtäimiä löytyy valikoimista sekä kattava valikoima omaa valmistetta olevia kiikaritähtäinten jalkoja. Lisätietoja löytyy internetistä,

8 8 YRITYSMAAILMA Greenpipe Oy on LVI-alan moniosaaja Vuonna 1994 perustettu siikajokelainen Greenpipe Oy on kokenut LVI-alan yritys, jonka toiminnan tavoite on tuottaa asiakkaille kattavia LVI-palveluja korjaus- ja uudisrakentamiseen. Greenpipen toimintaan kuuluvat LVI-urakointi, LVI -korjaus ja -huolto toiminta sekä pientalojen LVI-suunnittelu. Yrityksessä työskentelee kymmenen LVI-alan ammattilaista. Greenpipen työskentelytapaan kuuluvat laadukas työ ja kokonaisvastuullinen palvelu. Yrityksellä on paljon alan kokemusta ja ammattitaitoinen ja itsenäiseen työskentelyyn pystyvä henkilöstö, joten se on varma ja vastuullinen toimittaja LVI-alan kokonaispalvelua ja monipuolista osaamista Toimitusjohtaja Vesa Hannila kertoo, että asiakkaat arvostavat Greenpipen LVI-alan kokonaispalvelua ja monipuolista osaamista. Työt tehdään ajallaan ja mahdollisimman hyvin. Palaute on osoittanut, että olemme saavuttaneet asiakkaidemme luottamuksen. laadukkaan toiminnan varmistamiseksi olemme kouluttaneet henkilökuntaamme aina kun tarvetta on ollut. Tällä alalla on tärkeää pysyä ajan hermolla ja tarttua uusiin asioihin. Tulevaisuudessa Greenpipe suuntaa toimintaansa aiempaa enemmän julkiseen rakentamiseen ja linjasaneerauksiin, Vesa Hannila totesi. Merkittäviä LVI-hankkeita Oulun talousalueella ja pääkaupunkiseudulla Greenpipe Oy:n asiakaskuntaan kuuluvat mm. rakennuttajat, teollisuus, taloyhtiöt ja yksityiset asiakkaat. Myös julkishallinto eli kunnat ja kaupungit ovat merkittäviä asiakkaita, joille teemme paljon palvelu-urakoita. Yksityisasiakkaille toteutetut omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen LVIurakointi ja remontit ovat myös viime aikoina työllistäneet paljon, Hannila jatkoi Toiminta-alueena Oulu ja pääkaupunkiseutu Greenpipen toiminta on keskittynyt Oulun talousalueelle ja pääkaupunkiseuduille. Yritys on ollut toteuttamassa merkittäviä teollisuus- ja liikekiinteistöjen julkisten rakennusten ja asuinkiinteistöjen LVI-hankkeita Viime vuosina olemme tehneet töitä kummallakin alueella suunnilleen yhtä paljon. Merkittäviä kohteita ovat olleet esimerkiksi Muhoksen päiväkoti, WeeGee Oy:n vaihe 5:n peruskorjaustyöt Espoossa, Siikajoen kunnan kaukolämpötyöt, Oulun Setlementti Oy:lle tehty Hailuodon luotsiaseman peruskorjaus sekä Kuusamon palvelukotien LVI-työt. Helsingin Vuosaareen tehty rivitalon linjasaneeraus päättyi pari kuukautta sitten. Nyt ovat käynnistymässä Siikatörmän leirikeskuksen laajennustyöt, jotka ovat varsin mittava hanke, Vesa Hannila kertoi. Peruskorjaustöissä vaaditaan kokemusta ja asiakaspalvelutaitoa Greenpipe Oy tunnetaan myös LVIalan korjaus- ja saneerauskohteiden toteuttajana. Yritys tekee mm. LVI-järjestelmien peruskorjauksia, määräaikaishuoltoja ja uusien laitteiden asennuksia. Varsinkin pääkaupunkiseudulla olemme tehneet paljon peruskorjauskohteita, mm. Helsingin ja Espoon kaupungeille. Saneerauskohteissa vaaditaan kokemusta, hyvää ammattitaitoa ja joustavuutta. Meidän kymmenen hengen porukasta kokemusta löytyy. Niissä tarvitaan sujuvaa yhteispeliä, koska asukkaat asuvat koko ajan korjausrakentamiskohteissa ja heidän näkemyksensä on otettava huomioon. Asiakaspalvelu pitää hallita huomattavasti paremmin kuin uudisrakennuksissa. Uskon, että LVI-saneerauksessa riittää tehtävää tulevaisuudessakin, sillä merkittävä osa kiinteistökannasta alkaa olla siinä iässä, että LVI-järjestelmien uusiminen on ajankohtaista, Hannila ennusti. Saneerauskohteissa otetaan nykyisin huomioon aiempaa enemmän energian säästämisen vaatimukset. LVI-töissä se tarkoittaa laadukkaita ilmastointi- ja lämmityslaitteita, joilla lämpö voidaan ottaa talteen mahdollisimman hyvin. Omakotitaloissa ja myös taloyhtiöissä esimerkiksi erilaiset maalämpöratkaisut ovat yleistyneet varsinkin Etelä-Suomessa. Greenpipe asentaa maalämpöpumppuja ja meillä on myös luvat asentaa ilmalämpöpumppuja kolmeen kiloon saakka, joten voimme tarvittaessa tehdä tällaisiakin töitä, Hannila lopetti.

9 YRITYSMAAILMA 9 Artichouse hyödyntää Lapin ainutlaatuisen männyn ominaisuudet Artichouse Suomen Lomakoti Oy:llä on takanaan jo yli 30 vuoden historia napapiirin ainutlaatuisen männyn käytöstä hirsitalorakentamisessa. Yrityksen perustajan, Matti Ikosen, kokemus alalta on vieläkin mittavampi. Yrityksen pääkonttori ja esittelyalue sijaitsevat Vantaan Petikossa, aivan Kehä 3:n tuntumassa. Esittelyalueelle on pystytetty muutama hirsitalo asiakkaitten ihailtavaksi. Tuotantopaikka on Lapissa, Sodankylässä. Nyt helmikuussa avasimme Rovaniemellä myymälä/näyt-tely/konttoritilat. Siellä on nähtävänä kattavasti mallikappaleita muun muassa hirsiseinistä, ovista, ikkunoista ja portaikoista, myyntijohtaja Heikki Mäntyniemi kertoi. Artichousen päätuotteet ovat hirsitalojen kehikot ja siihen liittyvät eri komponentit. Lisäksi käytämme komponenttien valmistukseen pohjoissuomalaisia alihankkijoita. Haluamme pysyä omalla osaamisalueella eli teemme sen, minkä parhaiten osaamme ja hallitsemme. Oma tuotantolinjamme sekä kotimaisen männyn käyttö raaka-aineena takaa tuotantoprosessin tiukan kontrollin ja antaa asiakkaillemme 100 % luottamuksen tuotteisiimme, Mäntyniemi kertoi. Lapin männyllä erinomaiset ominaisuudet ja väri Luonnonhirsitaloissamme käytämme korkealaatuisinta suomalaista Lapin mäntyä, joka on iältään vuotta. Äärimmäisten ilmasto-olosuhteiden johdosta se kasvaa hyvin hitaasti ja sen seurauksena siihen kehittyy erityinen punertava väri. Sen rakenne on tiivis ja tasa-aineinen ja sydänpuun osuus on suuri. Näiden seikkojen vuoksi kosteuseläminen ja halkeilu ovat vähäisempää. Lisäksi sen kestävyys sään, ilmansaasteiden ja erilaisten lahottajien vaikutuksia vastaan on parempi kuin etelä- Suomessa kasvaneen hirsiraakaaineen Mäntyniemi vakuutti. Mäntyniemen mukaan raaka-ainetta Lapissa riittää vielä varsin hyvin. Tietysti taantuman tuomana yhtenä tekijänä on pelkosahojen sulkeutumisista. Suuretkin toimijat ovat ilmoitelleet lomautuksista ja jopa tuotannon lopettamisesta joillakin paikkakunnilla. Mekin tuomme tehtaallemme hirret aihioina, sahattuina tiettyyn mittaan. Omaa sahaustoimintaa meillä ei ole. Raaka-aineen saannin turvaaminen voi olla haaste tulevaisuudessa, Mäntyniemi ennusti. Vientiin suurin osa tuotannosta Artichousen tuotannosta suurin osa menee vientiin. Hirsitalojamme on rakennettu Suomen lisäksi liki kaikkiin Euroopan maihin. Euroopan ulkopuolelta voi löytää talojamme esimerkiksi Venäjältä, Japanista, Etelä- Koreasta, Turkista, Australiasta ja jopa muutamista Afrikan maista. Vientimaita oli viime vuonna 21. Suurin osa asiakkaistamme ulkomailla on yrityksiä, jotka omalla alueellaan pyrkivät myymään meidän tuotettamme. Monta kertaa jälleenmyyntiin liittyy ajatus, jossa jälleenmyyjä myy kokonaispaketin. Meidän tuotteemme lisäksi pakettiin voi kuulua rakentaminen avaimet käteen periaatteella, Mäntyniemi selvitti. Tämä on ollut hyvä ratkaisu senkin vuoksi, että jokaisella maalla on oma rakennuslaki ja omat määräykset, jotka taas paikallinen toimija tuntee. Mäntyniemi toivoo yhteistyötä yritysten välillä yli toimialarajojen Haluaisinkin lisätä yritysten yhteistyömahdollisuuksia jopa yli toimialarajojen. Yhteisiä kuvioita toki on, mutta mielestäni mahdollisuuksia niiden lisäämiseen olisi edelleen olemassa. Pysähdyttäisiin miettimään syvällisemmin, mitä mahdollisuuksia varsinkin ulkomaankaupassa olisi tehdä yhteistyötä rajoituksetta. Ei tästä varmaan ainakaan haittaa kenellekään olisi, Heikki Mäntyniemi uskoi. Hirsitaloja jopa omien piirustusten mukaan ARTICHOUSE tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman omia malleja, mutta voimme suunnitella ja valmistaa hirsitaloja myös omien piirustustesi ja suunnitelmiesi mukaan. Otamme huomioon kunkin maan ja rakennuspaikan erityisolosuhteet. Olemme ylpeitä siitä, että voimme tyydyttää asiakkaittemme ainutlaatuiset tarpeet ja unelmat, Mäntyniemi lopetti. Yhteystiedot: Artichouse Suomen Lomakoti Oy Petikontie 25, Vantaa puh fax kotisivut: Talojamme Kazakstanissa Pohjois-Suomi Vartiokatu L ROVANIEMI Erkki Turunen puh Heikki Mäntyniemi puh fax Etelä-Suomi Eeva-Liisa Ikonen puh fax Talojamme Moskovan läheisyydessä Ranskan Alpeilla sijaitsevan toimistomme työntekijän Eric Thebaud:in oma koti

10 10 YRITYSMAAILMA Raumalainen Helover Oy on energia - tehokkaiden laatueristeiden toimittaja Kiristyneet energiamääräykset tulevat lisäämään eristeiden kysyntää entisestään. Helover Oy palvelee rakentajia oikeaan aikaan oikealla tavalla, sillä yritys toimittaa energiatehokkaita eristeitä kaikkiin kohteisiin. Helover XPS - käyttökohteita Helover XPS 1-luokan lämmön ja roudan eriste Yrityksen päätuotteita ovat Helover XPS -polystyreenieristeet, joita käytetään sekä lämmön että roudan eristeinä. Ne soveltuvat erinomaisesti matalaenergia- ja korjausrakentamiseen. Helover XPS on monikäyttöinen ja taloudellinen eriste, jonka vettymätön solurakenne, kuormituskestävyys ja helppokäyttöisyys tekevät siitä 1-luokan lämmön ja roudan eristeen. Helover XPS eristeet valmistetaan ISO 9001 laatujärjestelmän mukaisesti ja ne ovat turvallisia CE-merkittyjä tuotteita. Eristeiden valmistuksessa ei käytetä ympäristölle vaarallisia yhdisteitä. Helover XPS eristeiden normaalia suuremmat levypaksuudet vastaavat nopeasti kasvavan matala- ja nollaenergiarakentamisen tarpeisiin ja uusi rasteroitu pinta laajentaa eristeiden käyttömahdollisuuksia. Rasteroidun eristeen kulutus tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Rasteroitu pinta soveltuu erinomaisesti ohutrappauspinnoitteeksi ja se jää helposti kiinni sokkelivaluun ilman, että pintaa Helover XPS täytyy käsitellä millään tavalla. Tämä säästää rakentajan aikaa ja vaivaa. Lisäksi rasteroitu pinta parantaa esimerkiksi kipsi- ja lastulevyjen kiinnittymistä suoraan eristeen pintaan. Rasteroitua eristettä on saatavana suorareunaisena ja puolipontattuna, ja pintakäsittelemätöntä eristettä suorareunaisena, puolipontattuna ja täyspontattuna. Polyuretaani houkutteleva lämmön - eristysmateriaali Kiristyneet energiamääräykset tekevät polyuretaanista erittäin houkuttelevan eristysmateriaalin, sillä sen lämmöneristyskyky ylittää kaikki muut eristysmateriaalit. Se soveltuu erinomaisesti sekä uudis- että korjausrakennuskohteisiin, joissa halutaan saavuttaa tiivis ja luotettava lämmöneristys erinomaisilla lämmöneristysarvoilla. Helover XPS rasteripinnalla Helover Oy toimittaa mm. alumiini- ja paperipintaiset polyuretaanieristeet kaikkiin kohteisiin saunan eristeistä kattoeristeisiin. Myös polyuretaanieristeet valmistetaan ISO 9001 laatujärjestelmän mukaisesti, ja ne ovat turvallisia CE-merkittyjä tuotteita. Täyspontti Suora Puolipontattu Suora rasteroitu Puolipontattu rasterointi Saatavilla olevat Helover XPS eristetyypit. PUR 024 Al polyuretaanieristeen kattoasennus. Myynti ja markkinointi Helover-eristeitä on saatavilla hyvin varustetuista rautakaupoista ja rakennustarvikeliikkeissä sekä tukkumyyntinä Helover Oy:n Rauman toimipisteestä. Yrityksen tavoitteena on löytää vuoden 2010 aikana uusia jälleenmyyjiä ja urakoitsijoita. Vuoden 2010 aikana Helover Oy tuo markkinoille useita uutuustuotteita. Helover Oy Niskantie 23 Unaja Rauma Puh Fax Vuokraa tai osta! Kärsitkö tilanpuutteesta? Lainapeitteen nopeasti pystytettävä ja edustavan näköinen pvc-halli tarjoaa oivan ratkaisun äkilliseen tilanpuutteeseen. Vuokraamalla hallin voit säästää eurosi ydinliiketoimintaasi. Kysy tarjousta tarpeisiisi sopivasta hallista. Joitakin kokoja myös suoraan varastosta. Tiedustelut: Antti Niskala , pvc-hallit sääsuojat tapahtumateltat suojapeitteet sahatavarasuojat

11 Lisää asumismukavuutta Glascon toimittaa laadukkaat kotimaiset lasitusjärjestelmät koko Pohjois-Suomen alueella YRITYSMAAILMA 11 Glascon Oy on lasituksiin erikoistunut yritys, joka palvelee asiakkaita koko Pohjois- Suomen alueella. Glasconin kattavaan palveluun kuuluvat lasirakentamisen ratkaisut suunnittelusta asennukseen. Asiakas voi tutustua lasituksen tarjoamiin mahdollisuuksiin maksuttoman suunnittelupalvelun yhteydessä. Ammattitaitoinen henkilökuntamme perehtyy jokainen asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin perusteellisesti. Annamme pitävän kustannusarvion ja kirjallisen takuun työllemme. Toteutamme lasituksen aina kokonaisuudessaan alusta loppuun viranomaislupia myöten yhdellä sopimuksella, kertoo Jouni Korkala Glascon Oy:stä. Lasituksen voi hankkia joustavasti myös rahoituksella. Kannattaa muistaa, että asennustyön osuuden voi vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä, Korkala huomauttaa. Omakotitalojen terassilasitukset suosittuja Glasconin helppohoitoiset lasitusjärjestelmät soveltuvat kerros-, rivi- ja omakotitalojen parvekkeille ja terasseille. Lasitukset valmistetaan aina mittojen mukaan säänkestävistä materiaaleista. Laadukkaiden liukumekanismien avulla lasien liikuteltavuus on vaivatonta. Asennuksista vastaa Glasconin oma asentaja. Yrityksen palvelut ovat kysyttyjä, sillä etenkin omakotitalojen terassilasitusten suosio kasvaa Korkalan mukaan jatkuvasti. Lasitus jatkaa terassin käyttöaikaa huomattavasti, mikä lisää asumismukavuutta. Tiivis lasitusjärjestelmä vaimentaa myös hyvin melua ja suojaa rakenteita ympäristörasituksilta. Luonnonvaloa lasikaton kautta Lasikatto on loistava valinta silloin, kun halutaan nauttia luonnonvalosta. Alumiinirunkoinen turvalasikatto on säänkestävä ja helppohoitoinen ratkaisu, joka soveltuu niin kerros-, rivi- kuin omakotitalojenkin parvekkeille ja terasseille. Lasikatto voidaan asentaa myös asiakkaan valmistamaan puurunkoon, Korkala selvittää. Lasi onkin kattomateriaalina jo syrjäyttänyt muovin. Lasikatto ei haalistu, ja se on näyttävän ja arvokkaan näköinen. Suosio on helppo ymmärtää. Alumiininen parvekekaide antaa asunnolle uuden ilmeen Glasconin palveluihin kuuluvat myös alumiinisten parvekekaiteiden asennukset, joita yritys tekee rakennusliikkeiden yhteistyökumppanina. Helppohoitoinen alumiininen parvekekaide on huoleton ratkaisu, joka antaa parvekkeelle aivan uuden ilmeen ja viimeistelee kokonaisuuden. Metalliosat ovat säänkestäviä, kiinnitysruuvit sekä ankkurit ruostumatonta terästä ja alumiiniosat pulverimaalattua alumiinia, Korkala kuvailee. Lasien ja kaiteiden avulla tilasta saa suojaisan, siistin ja turvallisen. Laminoidun turvalasin useat värivaihtoehdot mahdollistavat antavat mahdollisuuden monenlaisiin ratkaisuihin. Alumiinikaiteet yhtenäistävät rivi-, luhti- ja kerrostalojen julkisivuja. Kun käytetään värillisiä laseja, saadaan ulkonäköön vaihtelua ja näyttävyyttä, Jouni Korkala toteaa. Kestävä perustus kustannustehokkaasti Pohjois-Suomen Perustuspalvelu panostaa laatuun ja toimitusvarmuuteen Pohjois-Suomen Perustuspalvelu on vuonna 1998 toimintansa aloittanut perustusurakointiin erikoistunut rakennusliike. Yrityksen palveluihin kuuluvat myös maaperätutkimukset, perustussuunnittelu sekä suurmuottityöt. Suunnittelukohteet voivat olla niin pieniä talousrakennuksia kuin suuria asuin- ja teollisuusrakennuksiakin. Kymmenvuotisen historiansa aikana Pohjois-Suomen Perustuspalvelu on laajentanut ja kehittänyt toimintaansa monin tavoin. Yritys on vuosien saatossa urakoinut tuhansien rakennuksien perustukset ja tuhansia neliöitä suurmuoteilla. Pohjois- Suomen Perustuspalvelu työllistää nykyään ammattilaista. Yrityksen perusarvoja ovat rehellisyys, luotettavuus sekä laatu ja toimitusvarmuus. Näihin arvoihin ovat luottaneet jo tuhannet rakentajat Oulun seudulla sekä muualla Suomessa. Pääasiallinen toiminta-alueemme on Oulun seutu, mutta meillä on asiakkaita pitkin Lappia. Työkohteemme ovat olleet noin 400 kilometrin säteellä Oulusta. Asiakkaita on laidasta laitaan, mutta erityisen paljon meitä ovat työllistäneet omakoti- ja rivitalojen perustukset, kertoo Ismo Immonen Pohjois-Suomen Perustuspalvelusta. Maaperätutkimukset kuuluvat kokonaisvaltaiseen palveluun Pohjois-Suomen Perustuspalvelun toimenkuvaan ovat muutaman vuoden ajan kuuluneet myös maaperätutkimukset. Maastotutkimukset eli painokairaukset suoritetaan itsenäisesti tela-alustaisella monitoimikairalla. Kairauskalustoon kuuluu kaksi tela-alustaista monitoimikairaa, joiden painot ovat 800 kg ja 1100 kg. Maastotutkimuksiin kuuluu myös kairauspisteiden mittaus ja pintavaaitus, joka hoituu tarkasti VRS-korjaussignaalilla varustetulla Leican Smart Rover GPSmittalaitteella. Mittalaitteisto mahdollistaa tarvittaessa myös muut kartoitusmittaukset. Maastotutkimukset ja niiden tulokset käydään läpi perustamistapaselvityksessä, joka on mahdollista saada paperiversion ohella myös sähköisenä. Perustamistapaselvitys antaa lähtötiedot perustussuunnittelulle, joka on olennainen osa koko rakennushankkeen suunnittelua. Perustussuunnittelun lähtötietoina toimivat maaperätutkimus / perustamistapaselvitys sekä tietenkin perustusten päälle tuleva rakennus. Perustussuunnitteluun kuuluu perustusten raudoitusten, leveyden ja korkeuden mitoitus sekä seinärakenteen, lattian ja perustuksen liittymäkohdan rakenteellinen ja lämpötekninen suunnittelu. Tarvittaessa suunnitteluun liitetään myös routasuojauksen mitoitus sekä sadevesi- ja salaojasuunnitelmat. Kun suunnittelussa hyödynnetään tietotaito ja kokemus perustusten toteutuksesta, voidaan suunnitella kestävä perustus kustannustehokkaasti. Monesti asiakas säästääkin suunnittelukulut itse perustusten toteutuksessa, Immonen muistuttaa. Perustukset päätuote Yrityksemme päätuote ovat perustukset. Pystymme toteuttamaan monenlaiset perustukset jopa 150 senttiä korkeana. Käytössämme on laadukas ja erittäin monipuolinen muottikalusto. Vaativia perustusurakoita varten meillä on rakennus-takymetri, joka mahdollistaa monipuoliset ja tarkat mittaukset ja merkinnät, Immonen selvittää. Perustusten "teko" alkaa jo hyvissä ajoin toimistolla, jolloin muotitus mitoitetaan huolella. Näin karsitaan pois mahdolliset ongelmakohdat ja itse työmaalla suoritettava työ sujuu nopeasti ja aikataulussa. Aikataulujen pitävyyden varmistamiseksi yrityksellä on oma muottien kuljetuskalusto sekä omat betonin kuljetus- ja pumppausautot. Myös suurmuottitöitä Suurmuottityöt ovat tulleet vuosien varrella osaksi Pohjois- Suomen Perustuspalvelun liiketoimintaa. Se antaa meille mahdollisuuden tarjota laajempia ja monipuolisempia kokonaisuuksia niin rakennusliikkeille kuin yksityisillekin. Monipuolisella suurmuottikalustolla pystytään toteuttamaan osastoivat väliseinät, kellarikerrokset, väestönsuojat ja jopa kerrostalot. Suurmuottien nostotyöt sujuvat omilla autonostureilla, joita kuljettavat osaavat ja tehtävään kouluttautuneet kuljettajat. Meillä on osaava ja kokenut henkilöstö ja kalusto on viimeisen päälle kunnossa. Tarkoituksena on jatkossakin tarjota asiakkaille mahdollisimman laadukasta palvelua, Ismo Immonen toteaa. Koskee Yritysmaailma -lehden valmistamaa aineistoa. Julkaisija: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Teollisuuskatu Joensuu joensuun. Päätoimittaja: Risto Käyhkö Puh Fax Sivunvalmistus: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Toimittajat: Sirpa Pitkänen Puh Eino Maironiemi Puh Tapani Kärkkäinen Puh Ilmoitukset: Pekka Koutelo Puh Olli Juholin Puh Osoitelähde: Itella, TGM Yrityskohderyhmät Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

12 12 YRITYSMAAILMA Ammattitaitoisia rakennusalan palveluita luotettavasti tarjoava Pohjolan JoPe Oy on erikoistunut betonitöihin ja rakennusurakointiin. Yyritys palvelee pääasiassa yksityisasiakkaita noin 150 kilometrin säteellä Oulusta. Ensi kesälle yritys ottaa vastaan vielä pieniä urakoita, vaikka perustyökanta onkin jo kunnossa. Pohjolan JoPe Oy aloitti toimintansa vuonna 1997 monialaisena yrityksenä. Kaksi yrittäjää keskittyi omiin toimialoihinsa omilla paikkakunnillaan. Jouni Tuomivaara piti voiteluainekauppaa Oulussa ja Petteri Väyrynen keskittyi betoni- ja rakennusurakointiin Oulun talousalueella. - Ostin Jounin osuuden yrityksestä vuonna 2001, minkä jälkeen olemme keskittyneet pelkästään rakennusalaan. Päätoimialaamme ovat betoniperustusten ja lattioiden teko, mutta lisäksi rakennamme myös omakotitaloja sekä tarjoamme apuamme remontteihin, kertoo Väyrynen. Pohjolan JoPe Oy: Kitkatonta rakennuspalvelua taatulla ammattitaidolla - JoPe Oy:n slogan Kitkatonta palvelua tuli alun perin voiteluainepuolelta, mutta se kertoi mielestämme kaiken oleellisen koko yrityksen toimintafilosofiasta: Kaiken pitää toimia kitkattomasti, ajallaan ja niinkuin on sovittu. Tällä periaatteella on pärjätty ja uskon siihen jatkossakin, vakuuttaa Väyrynen. Rakennusalalla työt keskittyvät helposti pelkästään kesään, mutta Väyrynen on keksinyt toimivan konseptin yrityksensä toiminnalle. Talviaikaan rakennetaan myyntiin yksi omakotitalo, kun taas kesällä keskitytään perustuksien ja sokkelien tekoon. - Aloitamme pian uuden omakotitalon perustusten teon ja jatkamme siitä talon rakentamista avaimet käteen - periaatteella vuoden loppuun. Asukkaat pääsevät muuttamaan taloon ennen vuodenvaihetta, Väyrynen toteaa. Lisäksi yritystä työllistää ensi vuoden loppuun saakka oman hallin rakentaminen. - Muurasimme hallin syksyllä noin kolmen metrin korkeuteen ja nyt kevään tultua olemme jatkaneet siitä. Muuraustöitä tehdään silloin, kun muilta töiltä ehditään, joten hallin valmistumisaikataulu on melko joustava. Vaikka työtilanne loppuvuodeksi ja erityisesti kesäksi onkin hyvä, mukaan mahtuu vielä pienempiä urakoita. - Otamme edelleen vastaan noin 1-2 päivän hommia, kuten perustuksien, sokkelien ja lattioiden tekoa, Väyrynen korostaa. Hyvä tiimityö takaa laadun Pohjolan JoPea työllistävät pääosin yksityisasiakkaat. Palvelua tarjotaan noin 150 kilometrin säteellä Oulusta. Asiakkaita palvellaan kaupunkien lisäksi myös haja-asutusalueilla. - Teemme melko paljon töitä maaseudulla ja esimerkiksi viime kesänä teimme töitä tuntureilla. Hirveän tarkasti en ole maantieteellisesti toimintaa enää rajoittanut, kun töitä on tarjolla hieman aikaisempaa vähemmän. Toimitusjohtajan lisäksi yrityksessä työskentelee kolme muuta työntekijää. Sama porukka on ollut talossa nyt viisi vuotta, joten yhteistyö on jo lähes saumatonta. Väyrynen luottaakin vankasti työtekijöidensä ammattitaitoon. - Kaksi työntekijää on tullut meille suoraan koulunpenkiltä. He olivat ensin yläasteen jälkeen meillä kesätöissä ja aloittivat sitten alan ammattiopinnot. Harjoittelut ja kesätyöt he tekivät täällä ja tulivat valmistumisensa jälkeen pysyvästi töihin. Yksi työntekijä tuli toisen palveluksesta. He kaikki ovat erittäin tunnollisia työntekijöitä ja työn jälki on erittäin ammattitaitoista, Väyrynen kiittelee. Erityisesti Väyrystä miellyttää työntekijöiden tunnollisuus ja oma-aloitteisuus. - Heidät voi huoletta jättää työmaalle, eikä minun tarvitse olla koko ajan paikalla vahtimassa. He suoriutuvat keskenään melko erikoisistakin ratkaisuista. Perustuksien osalta yrityksellä onkin poikkeuksellisen vankka ammattitaito, koska niitä tehdään niin paljon. Työntekijöiden kokemuksen päälle tulee vielä Väyrysen oma osaaminen, jota on kertynyt vuodesta 1993 saakka. - Ammattitaitoa ja osaamista riittää vaikka väestösuojien rakentamiseen. Niitäkin olemme urakoineet, Väyrynen sanoo. Lisätietoja: Pohjolan Jope Oy Muhostie TYRNÄVÄ Puh: Fax: Matalaenergiaratkaisut yhä suositumpia Uusilla ikkunoilla ja ovilla voidaan vaikuttaa merkittävästi kodin viihtyvyyteen ja mukavuuteen. Uusien ikkunoiden ja ovien myötä myös kiinteistön ulkonäkö ja arvo kohentuvat huomattavasti. Unohtaa ei sovi turvallisuustekijöitä eikä etenkään energiankulutusta. Pihlan matalaenergia-ikkuna Termo on saavuttanut yhä suuremman suosion rivi- ja kerrostalojen sekä omakotitalojen remontti-ikkunana. Syyt suosion kasvuun ovat varsin yksinkertaisia ja järkeenkäypiä: energian hinnan nousu, ilmastonmuutoksen haasteet, meluntorjunta, kuumat kesäpäivät, kodin mukavuus ja lämpö, viranomaismääräykset. A-luokan Pihla Termo on valmis ratkaisu kaikkeen tähän. Rakennusmääräysten ja energiavaatimusten kiristyessä nykyiset perusikkunat tulevat jäämään vanhanaikaisiksi. Ikkunan pitää sopia nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin, sillä ikkunaremontti on kauaskantoinen hankinta. Termon yhteydessä on syytä mainita myös asunnon jälleenmyyntiarvon nousu, mikä usein unohdetaan halvinta remonttiratkaisua haettaessa. Jos huoneistossa on uudet matalaenergiaikkunat, on se osaltaan erinomainen argumentti asunnon myyntitilanteessa. Energiansäästön merkitys on ymmärretty ja hyväksytty, sillä valveutuneimmat ikkunan ostajat osaavat jo tarjouspyynnöissään vaatia A-energialuokan puualumiini-ikkunaa, jonka sisäja ulkopuitteessa on eristyslasi. Sehän on Pihla Termo. Ikkunat ja ovet, kaikki samasta paikasta Ikkunaremontin yhteydessä on järkevää uusia myös kodin ovet. Siksi Pihla tuoteperheeseen kuuluu ikkunoiden lisäksi useita ja moneen tarkoitukseen sopivia ovi-malleja. Kattava ovivalikoima ulottuu parvekkeiden ja varaston ovista näyttäviin pääovi-kokonaisuuksiin. Vaivaton ikkunaremontti Pihlavan Ikkuna Oy on keskittynyt koko historiansa ajan korjausrakentamiseen, minkä ansiosta asennuspalvelu on kehittynyt aivan omalle tasolleen. Pihlan palvelu kattaa kaiken remontin suunnittelusta, ikkunoiden mitoituksesta ja kustannusarviosta aina takuutyönä tehtävään täydelliseen asennukseen asti. Asennuksen osalta työskentely tapahtuu aina ihmisten asunnoissa ja kodeissa, mikä vaati erityistä ammattiosaamista. Onnistuneen asennuksen edellytyksenä on laadukkaan työnjäljen ja asennusosaamisen lisäksi asukkaiden huomioiminen. Lisätietoja:

13 Peltecin ensimmäinen urakka oli jo iso. Noin euron urakka ei nuorta miestä pelottanut, siinä urakassa oli myös yksi kaverini vastuuta jakamassa. Hollo-Lempäälä väliselle VR-rataoikaisulle syntyi Peltecin toimesta meluesteet ja niiden pellitykset. Kaikki meni tuolloin nappiin ja pikku hiljaa alkoi urakkatarjouksia tulla, Forss muisteli. Me otettiin tarkoituksella ensimmäiset urakat yrityksiltä, jotka kuuluivat parhaimpaan luottoluokitukseen ja se myös kannatti, Forss jatkoi. Uudet tilat uusine koneineen nyt asiakkaitten käytössä Oulussa Tukkitiellä sijaitsevassa hallissa on nyt hyvät vastaanottotilat asiakkaille. Hallin neliömäärä on nyt noin 1000, josta toimistotiloja viitisentoista prosenttia. Tilat valmistuivat lopullisesti viime kesänä. Tällä hetkellä yrityksen palveluksessa on 10 vakituista peltialan ammattilaista, mutta tarkoitus on lähiaikoina lisätä työntekijöitten määrää muutamalla. Haluamme tarjota uusille työntekijöille vakituisen työpaikan ja sen takia emme halua tehdä hätiköityjä ratkaisuja. Valitettavasti täälläkin päin alkaa ammattimiehistä olla pulaa vaikka olemme varsin haluttu työpaikka uusine koneinemme ja uusine tiloinemme. Haluankin pysyä kehityksen kärjessä konekannassamme. Meillä on muun muassa Suomen ensimmäinen rakennuspeltialalla oleva särmäysrobotti. Robotin taivutuskapasiteetti on erittäin suuri. Se voidaan ohjelmoida kappaleille, joitten koolla eikä muodoilla ole väliä. Suuret sarjat ovat tietenkin robotin edullisinta ruokaa. Rakennusteollisuus onkin löytänyt meidät ja yli 1000 kappaleen sarjat ovat meille varsin arkisia. YRITYSMAAILMA 13 Peltec Oy kulkee kehityksen kärjessä - konekanta maamme eturiviä Jarmo Forss oli vasta 24- vuotias, kun ajatus omasta yrityksestä toteutui. Ajatukseni tuolloin vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa oli, että omassa yrityksessä pystyisin määrittelemään oman työni ja kävihän se mielessä tietenkin myös paremman ansion mahdollisuus. Olin tehnyt peltialan töitä nuoresta iästäni huolimatta jo kahdeksan vuotta, joten kokemustakin ja ennen kaikkea näkemystä oli kertynyt. Selvä puute koko Suomessa oli alan automaatio. Näin sen olevan jopa lapsen kengissä, Jarmo Forss kertoi Peltisepänliike Peltec Oy:n syntymän alkuhetkistä. Elektroniikka - teollisuuteen halutaan uusia kontakteja Tällä hetkellä etsimme ja jopa neuvottelemmekin työmahdollisuuksista myös muun metallin alihankintateollisuuden kanssa. Sieltä olisi tarkoitus saada moderneille koneillemme lisätilauksia, sillä uutta alan huipputekniikkaa on meille tulossa keväällä. Kävin juuri Hannoverissa EuroBlech 2008 ohutlevyalan konemessuilla ja kauppoja tuli hierottua euron arvosta, edelleen panostamme tarkkuuteen, nopeuteen ja työturvallisuuteen Jarmo Forss kertoi. Myös perinteistä peltisepän työtä Sarjatuotannon lisäksi Peltecin miehet tekevät tietenkin myös perinteistä peltisepänliikkeen työtä. Konesaumatut peltikatot ovat osoittautuneet yhdeksi menestysartikkeliksi pitkän iän ja helppohoitoisuuden johdosta. Mutta meillä on myös työmaita, joitten vaatimustaso on erityisen korkea. Tällä hetkellä yksi työmaistamme on Pohjois- Pohjanmaan Museon kattoremontti, joka vaatii tiettyä erikoisosaamista, Yhteistyö tilaajan kanssa on sujunut loistavasti, tilaajan edustajana toimiva mestari ymmärtää pitkän kokemuksensa ansiosta esimerkiksi sen, millainen on huolellisesti tehty pohjarakenne ja mitä vaikutuksia sillä saavutetaan. Nyt olemme tekemässä kattoa jonka käyttöiäksi arvioin helposti yli 100 vuotta, tämä asettaa kaikille rakenteille tiukat vaatimukset Jarmo Forss kertoi. Tulevaisuus on laadussa Tavoitteena on saada myös koko alan arvostusta nostettua, yrityksemme on Suomen Peltiseppäyrittäjien yhdistyksen jäsen, missä työtä peltialan laadun nostamiseksi tehdään koko Suomen mittakaavassa, olisi hienoa jos saisimme enemmän yritysjäseniä myös Pohjois-Suomesta, pitkässä juoksussa on tarkoitus kehittää yhdistystä jo rakennuksilla käytössä olevaan RALA järjestelmän suuntaan, jolloin tilaajan on helppo valita luotettavia urakoitsijoita työmailleen, hanke on lähtenyt liikkeelle Turusta, missä paikallinen yhdistys on toiminut jo 70 vuotta. Peltisepän ammattitutkinto on tulossa ammattikoulujen opinto-ohjelmiin vasta nyt, tässä koulutuksen kehittämisessä olemme olleet jo nyt aktiivisesti mukana. Tukkurina muille alan liikkeille Jarmo Forssin visio on kehittää Peltecin edelleen ja ennen kaikkea tarkoitus olisi toimia yhä enemmän tukkurina muille peltisepänliikkeille ja rakennusliikkeille. Pystymme tekemään heille tarvitsemansa tavaran edullisemmin kuin he pystyvät sen tekemään omilla koneillaan, Forss valotti tarkoitusperiään. Yksityiset asiakkaat ovat tietenkin meille myös erittäin tärkeitä, Forss jatkoi. Työmaita on Peltec Oy:llä ollut tänäkin vuonna ympäri Suomea aina Äkäslompolosta Vuosaareen. Yrityksen kulmakiviä on tietenkin ammattitaito ja ammattimiehet käyttämään uusimpia koneita. Luotettavuus, yksilöllinen palvelu ja aikataulutukset tulevat aina olemaan yrityksen ohjenuorena, Forss lupasi. Näkymät Peltecillä hyvät Näkymät ovat Forssin mukaan nyt hyvät. Olen herännyt monestikin katuvaisena yrittäjyyteen. Työmäärä on välillä ollut kohtuuton ja siihen nähden saman euromäärän olisi saanut monestikin nolla riskillä vieraan palveluksessa. Nyt onneksi tilanne alkaa olla sen verran valoisa, ettei katua enää tarvitse Jarmo Forss sanoi helpottuneena. Käsillä olevasta pula-ajasta johtuen, olen ottanut tulevaisuuden haasteena, mielestäni nykyisessä markkinatilanteessa on vaikea säilyttää edes olemassa oleva myynti, meillä on tuleville vuosille edelleen selkeä kasvutavoite, saada toimintamme kaksinkertaistettua nykyisestä kahden - kolmen vuoden kuluessa. Tiedossa on jo myös se miten tämä kasvu tehdään.

14 14 YRITYSMAAILMA JITA Oy:n toimitusjohtaja Kari Kohtala: Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely on syytä hoitaa ajoissa kuntoon -Haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn on syytä kiinnittää huomiota jo nyt. Rohkaisisin kiinteistönomistajia hoitamaan jätevesien käsittelyn ajoissa kuntoon, toteaa JITA Oy:n toimitusjohtaja Kari Kohtala. Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä annettu asetus astui voimaan Se koskee kiinteistöjä, jotka ovat vesihuoltolaitosten viemärijärjestelmän ulkopuolella. Asetuksessa on säädetty vähimmäisvaatimukset kiinteistökohtaisten talousvesien käsittelylle. Se edellyttää tehokkaiden jätevedenkäsittelylaitteiden käyttöä uudisrakentamisen lisäksi myös aiemmin rakennetuilla kiinteistöillä. Merkittävälle osalle vanhasta asuntokannasta onkin rakennettava nykyistä paremmat laitteet ja myös hoidettava niitä hyvin. Vanhoilla kiinteistöillä on siirtymäaikaa vuoden 2013 loppuun, johon mennessä puhdistusjärjestelmät on korjattava vastaamaan asetuksen vaatimuksia. Suomessa arviolta yli jo olemassa olevan kiinteistön tulee tehostaa jäteveden puhdistustaan. Kysynnän kasvaessa hinnat tulevat nousemaan Kohtalan mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmien hankkimista on hidastanut epävarmuus teknisten ratkaisujen kehityksen suunnasta ja tukijärjestelmien kehityksestä. -Laitevalmistajilla ja rakentajilla on käytössään viimeisin tietämys ja taito. Näköpiirissä ei ole olemassa sellaista tekniikkaa, jolla jätevesien käsittely voitaisiin hoitaa merkittävästi nykyistä edullisemmin. Päinvastoin: Sakojärjestelmiä odottamassa lastausta. Kysynnän kasvaessa hinnat tulevat nousemaan ja kilpailu suunnittelijoista, rakentajista ja laitteista tulee kiristymään, joten aivan viimeisiin siirtymäajan vuosiin ei hankintaa kannata jättää. -Myöskään jätevesien käsittelyn tukijärjestelmissä ei ole tiedossa muutoksia, pääsääntöisesti vain kotitalousvähennys on mahdollista käyttää järjestelmän saneeraukseen ja vain työn osuudesta. Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien kehittäjä JITA Oy on merkittävä hajaasutusalueiden jätevesijärjestelmien valmistaja, joka on valmistanut ja markkinoinut vuodesta 2001 alkaen maaperäkäsittelyyn perustuvia talousvesien käsittelyjärjestelmiä: sakokaivoja, umpisäiliöitä ja niihin liittyviä tarvikkeita. Järjestelmiä on saatavana omakotiasuntoihin sekä vapaa-ajan asumuksiin. -Jätevesienkäsittelyjärjestelmien osuus liikevaihdostamme on nykyään noin 30 prosenttia ja uskon, että niiden kysyntä tulee lähivuosina kasvamaan, arvioi Kari Kohtala. Maaperäkäsittely on käyttäjälleen helppohoitoisin ja edullisin menetelmä Kohtala toteaa, että kiinteistöjen jätevesijärjestelmä kannattaa suunnitella asiantuntijan kanssa ja etsiä kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuva ratkaisu. -Maaperäkäsittely eri vaihtoehtoehtoineen on käyttäjälleen helppohoitoisin ja edullisin menetelmä jäteveden käsittelyyn haja-asutusalueilla, mikäli rakennuspaikan olosuhteet sen sallivat. Hankaliinkin paikkoihin on olemassa erilaisia tekniikoita joiden avulla asiantuntevat suunnittelijat ja urakoitsijat pystyvät ratkaisemaan suurimman osan rakennuspaikoista maaperäkäsittelyn avulla. JITA Oy on muovituotteiden valmistuksen asiantuntija Virroilla toimivalla JITA Oy on erikoistunut muoviputkien ja jätevesijärjestelmien valmistukseen ja myyntiin. Putkien läpimitat vaihtelevat 110 millimetristä metriin saakka. JITA Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat tieturvallisuus- ja salaojitustuotteet, sadevesi- ja tarkistuskaivot, sadevesiviemärit sekä jätevesien sakokaivoina ja umpisäiliöinä käytettävät HDPE muovista valmistetut säiliöt kokoluokissa AI- NA litraan saakka. JITA Oy on yksi alan johtavista kaapelisuojien valmistajista Suomessa Kehitys on kulkenut massiivisista PVC-putkista HDPE ja PP raaka-aineista valmistettuihin kaksikerrosputkiin ja molemmilta pinnoiltaan sileisiin triplaputkiin, joiden valmistuksen JI- TA Oy aloitti ensimmäisenä Suomessa v Triplaputkessa on kolmas kerros, joka entisestään parantaa lujuutta, lisäämättä putken painoa. Tuotteiden valmistuksessa käytetään polyeteeniä ja polypropeiinia sekä jossain määrin myös kierrätettyjä muovimateriaaleja. JITA Oy:n liikevaihto oli viime vuonna 18 miljoonaa euroa. Yrityksessä työskentelee 40 henkilöä. Asiakaskuntaan kuuluvat mm. merkittävimmät rautakauppaketjut ja rautakaupat, LVI-liikkeet, maarakennusyritykset, valtion ja kuntien yksiköt sekä puhelin- ja sähköyhtiöt. Kokenut yritys investoi moderniin konekantaan JITA Oy:llä on yli 20 vuoden kokemus muovituotteiden valmistamisesta. Yrityksellä on käytössään moderni kone- ja laitekanta. -Tänä keväänä olemme tehneet noin kolmen miljoonan euron koneinvestoinnin. Laite edustaa uusinta ja parasta Suomessa käytössä olevaa tekniikkaa ja sillä voidaan valmistaa halkaisijaltaan jopa 800 millimetrin korrukoituja tuplaputkia. Koneen erikoisuus on se, että jatkomuhvit voidaan valmistaa suoraan linjassa eli ne ovat kiinteä osa putkea. Kone on tuotannossa ja olemme todella tyytyväisiä siihen, kertoo Kari Kohtala.

15 YRITYSMAAILMA 15 Maalämpö on erittäin suosittua energiaa ja vieläpä edullista. Lämmitysmuotona maalämpö on myös hyötysuhteeltaan hyvä ja ympäristöystävällinen lämmitysmuoto. Suomen Porauspalvelu Oy maalämmöstä energiaa Pietarsaaren talousalueella, Kuusisaaren teollisuuskylässä toimiva Suomen Porauspalvelu on verraten uusi yritys maamme porausmarkkinoilla. Yritys on juuri täyttänyt ensimmäisen ikävuotensa, mutta yhtiön toimintaa leimaa ammattimaisuus ja usko alaan. Katsoimme, että tämänkaltaiselle yritykselle löytyy jalansija ja kun kaikki neljä henkilökuntaan kuuluvaa ovat omistajina, on sitoutuminen yritykseen vahvaa. Olemme lähteneet matkaan kehittymisen kautta ja sitoutumista osoittaa uudet toimitilat, joissa on korjaamo, varastotilat sekä konttori- ja sosiaalitilat kertoo Tor Enqvist. Suomen Porauspalvelu Oy on keskittynyt maalämpökaivojen ja vesikaivojen poraukseen. Maalämpö on vanha keksintö, mutta nykyaikaisten lämmöntalteenottolaitteiden myötä siitä on tullut varteenotettava lämmitysmuoto mm. omakotiasumiseen. Kun meidän porausammattitaito laitetaan peliin, saadaan lämmitysputkille nopeasti ja tarkasti reiät maankamaraan jatkaa Enqvist. Suomen Porauspalvelu Oy on hankkinut Comacchio telaporavaunua ja Sullair 28 bar:n kompressoria liikkuvana työpisteenä. Meillä asiakaskunta löytyy oikeastaan kautta Suomen. Pietarsaaren lähialue on tietenkin merkittävä työllistäjä, mutta Etelä-Pohjanmaa sekä Oulun seutukunta on tarjonnut töitä hyvin. Tarvittaessa lähdemme liikkeelle mihin päin Suomea tahansa huomauttaa Enqvist. Pääasiallinen asiakas on lämpöpumppujen toimittaja, joka myy asiakkaalleen kokonaispaketin. Tällöin Suomen Porauspalvelu Oy tulee paikalle toteuttamaan syvyyksiin menevän työn. Jonkin verran myös omakotirakentaja ja remontoijat ovat ottaneet yhteyttä. Mökkiasukkaat tarvitsevat myös porauspalveluita maalämmön ja vesikaivojen suhteen jatkaa Enqvist. Kieltämättäkin on selvää, ettei kenen tahansa kannata lähteä porailemaan maahan reikiä. Ainakaan siten, että niistä jotain tulisi. Suomen Porauspalvelu Oy:n omistaja/työntekijät ovat saaneet koulutusta Ruotsissa ja Suomessa. Poravaunun toimittaja on järjestänyt koulutuksen, sillä laitteen käyttö vaatii tarkkuutta, mutta myös osaltaan on osattava lukea maastoa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi huomauttaa Tor Enqvist. Vuoden vanha yritys on lähtenyt toiminnassaan liikkeelle maltillisesti, mutta jatkossa toimintaa on tarkoitus laajentaa. Meidän vahvuuksia ovat nopeus, joustavuus ja luotettavuus. Tarkoituksemme on olla maan johtavia porausyrityksiä lähivuosina kertoo Tor Enqvist.

16 16 YRITYSMAAILMA Antti-Teollisuus Oy uskoo uusiutuvan ja bioenergian varastoinnin tulevaisuuteen Varsinkin kotimaassa materiaalinkäsittely keskittyy rakeisten ja jauhemaisten aineiden varastointiin, siirtämiseen ja logistiikkaan. Antti-siilot sopivat erilaisille irtomateriaaleille ja muille juokseville, rakeisille sekä jauhe- ja pulverimaisille aineille. Ne toimivat raaka-ainesiiloina, väli- ja lopputuotevarastoina sekä päiväsiiloina. Siilot voidaan varustaa purkain- ja täyttölaitteilla, erilaisella automatiikalla, lämpöeristyksellä, katto- ja ulkotikkailla, miesluukuilla, suodattimilla, täyttöputkilla sekä pinnanmittaus- ja punnituslaitteilla. Kun säkkitavarasta siirrytään siiloihin, materiaalin siirto prosessoitavaksi on huomattavasti kustannustehokkaampaa. Olemme tehneet ja toimittaneet kokonaisuuksia, joissa jauhemaista, rakeista ja esimerkiksi puupellettiä säilytetään siiloissamme ja siirretään kuljettimillamme, Antti-Teollisuus Oy:n kaupallinen johtaja Markko Takkinen kertoi. Sovelluksia erilaisiin tarpeisiin Antti-kierresaumaustekniikka on kustannustehokas valmistustapa, jossa ei hitsata eikä pultata, vaan kone pystyy valmistamaan siilon kierresaumamenetelmällä alusta loppuun. Kierresauma on moninkertainen, tiivis ja siilon rakennetta tukeva. Sauma on niin tiivis, että menetelmällä voidaan valmistaa myös säiliöitä erilaisille nesteille. Materiaalivaihtoehtoja ovat kuumasinkitty teräs, muovipinnoitettu teräs, ruostumaton teräs tai haponkestävä teräs sekä alumiini. Tulevaisuus hieman hämärän peitossa Pellettisiilot Versowoodin Vierumäen tehtaalla Uusiutuvan ja bioenergian varastointi tulevaisuutta Tähän aikoo myös Antti- Teollisuus tulevaisuudessa panostaa ja kehittää siihen erilaisia järjestelmiä. Öljyn tilannehan on sellainen, että montaa asiaa joudutaan peilaamaan öljyn hintaan. Muita energiamahdollisuuksia verrataan aina öljyn hintaan. Murros on menossa ainakin metsä- ja paperiteollisuudessa. Metsästä kerätään jo nyt talteen huomattavasti suurempi osuus puusta kuin aikaisemmin. Metsän, puun ja biomassojen käyttö energialähteenä tulee moninkertaistumaan sillä öljyn hinta tulee todennäköisesti nousemaan. Meillä on joka tapauksessa oma vahva käsitys, että kotimaiset uusiutuvat energiat ja biomassat tulevat olemaan meille suomalaisille tärkeitä energialähteinä ja liiketoimintana, Takkinen ennusti. Anttikierresauma säiliöt, paloturvallisuuden takeena Pienemmät säiliöt Antti-Teollisuus tekee tehtaalla, mutta suuremmat kuutiometrin säiliöt yritys tekee sijoituspaikalla omalla konseptillaan kustannustehokkaasti. Nämä säiliöt on tarkoitettu esimerkiksi vedelle tai lietteelle. Vesisäiliöt menevät sahoille, teollisuuslaitoksille, varastoihin, kauppoihin ja vastaaviin, joissa paloturvallisuustekniikka on tärkeää. Turvallisuustekniikka ja mm. sprinklaus perustuu osin myös vakuutusyhtiöiden omiin määräyksiin ja sprinklaus on jopa pakottava tekijä. Antti-kuljettimet ja siirtolaitteet Pääasiassa elintarvike-, rehu-, kemian-, sementti-, puu-/metsä- ja muoviteollisuus käyttää Antti-Teollisuuden tuotteita. Heille yritys markkinoi, valmistaa ja toimittaa ketjukuljettimia, elevaattoreita, ruuvikuljettimia, pneumaattisia kuljettimia sekä muita siirtolaitteita sekä varusteita. Siirtolaitteiden materiaalivalintoihin vaikuttavat kohteen kulutuskestävyys-, ruostumattomuus- ja hygieniavaatimukset. Tuomme maahan ja toimitamme Kongskilden pneumaattisia järjestelmiä ja laitteita, joiden avulla siirretään ja käsitellään sekä prosessimateriaalia että syntynyttä jätettä. Mm. reunajäte käsitellään ja siirretään sille varatulle paikalle. Järjestelmät ovat rakenteeltaan yksinkertaisia perustuen peruskomponentteihin. Järjestelmä on kokonaistoimitus, joka sisältää suunnittelun, komponenttien toimituksen, asennuksen ja käyttöönoton, Takkinen luetteli. Tämä pneumaattinen siirtojärjestelmä on löytänyt käyttäjänsä mm. puupelletin siirtämisessä. Suurella putkikoolla ja ilmamäärällä voidaan puupellettiä siirtää leijuttamalla hellävaraisesti sitä rikkomatta, Takkinen opasti. Lisätietoja: Antti-Teollisuus Oy Koskentie Kanunki p Talouden yleisen tilanteen takia näkymät voisivat näyttää paremmiltakin, mutta kuitenkin positiivisella mielellä tässä ollaan suurempia linjoja miettimässä ja kehittämässä. Ylimäääräistä rahaa ei tunnu olevan liikkeellä, mitä tietää sitä, että investoinnit ja isommat hankinnat ovat aika jumissa. Tarjouksia on kuitenkin tehty paljon ja toivoa on, että talous tästä lähtisi nousuun nopeasti. Arvailuja on liikkeellä muutamasta viikosta pariinkin vuoteen. Tottahan toki laman taittuminen on kiinni paljon alastakin. Jos on oikein alas jouduttu, niin pelkästään koneen virittäminen uudelleen kestää jonkin aikaa, saatikka lähteä todelliseen nousuun, Takkinen arvioi. Antti- Teollisuudella ei toistaiseksi ole tarvinnut turvautua YT- neuvotteluihin eikä varsinkaan lomautuksiin. Meillä Antin materiaalikäsittelyssä eli siiloissa, kuljettimissa ja säiliöissä lama on iskenyt pahiten vielä käynistyi varsin suotuisasti, mutta nyt 2009 puolella viriteltyjä hankkeita ja jopa tilauksia asiakkaat joutuivat perumaan tai ainakin siirtämään, Takkinen jatkoi. Vesisäiliö valmistuu JPJ-Woodin tehtaalla Korkeakoskella

17 YRITYSMAAILMA 17 KAS-Telineurakointi Oy asentaa telineet varmasti ja turvallisesti Kas-Telineurakointi on maailmalaajuisesti toimiva telinealan yritys. Yritys on osa Kas-Yhtiöt konsernia, johon kuuluvat Kas-telineurakoinnin lisäksi emoyhtiö Kas-Rakennus sekä tytäryhtiö High-Tech-ohjelmistotalo Kaspoint. Yritys perustettiin vuonna 1993 ja on siitä lähtien asentanut ja vuokrannut rakennustelineitä ympäri Suomea ja EU:n alueella, lähinnä teollisuudessa toimiville eristys- ja metallialan yrityksille. Kokemus ja ammattitaito ovat yrityksen ydinosaamista Yritys on kasvanut vuosien varrella pienestä perheyrityksestä Suomen johtaviin telineasennusyrityksiin. Kas-Telineurakointi Oy vuokraa myös telineitä eteenpäin sekä neuvoo ja opastaa niiden asennuksessa. -Aika on näyttänyt, että strategiamme on ollut alusta asti oikea: taataan mahdollisimman turvallinen ja helppo työympäristö asiakkaillemme nopealla palvelulla ja ykkösluokkaisella ammattitaidolla, toimitusjohtaja Pertti Rantakoski toteaa. Telinesuunnittelijat suunnittelevat työympäristöön sopivimmat ja yksinkertaisimmat telineratkaisut. -Telineet voivat olla joko kiinteitä tai siirrettäviä. Ne voidaan koota määrämittaisista, esivalmistetuista rakenneosista ja liittimistä tai rakentaa itse irtotavarasta rakennesuunnitelman mukaisesti. Telineet soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Telinetyyppi valitaan työn sekä käyttökohteen ja ympäristön vaatimukset huomioiden. Suurimpien telineiden painonsieto- ja kestokyky lasketaan ja mitataan erikseen ennen niiden asennusta ja turvallisuuden takaamista. Turvallisuus ennen kaikkea! -Telineasentajat asentavat ja purkavat telineet sovituissa aikatauluissa. Kas-Telineurakointi Oy:n huolehtiessa työympäristön ja telineiden turvallisuudesta, asiakasyritykset voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Hankittaessa telineratkaisuja on varmistettava, että työtelineelle on käyttöohjeet tai rakennesuunnitelma. Telineiden asennus vaatii ammattitaitoisia telineasentajia. Asentajat koulutetaan työhön henkilökohtaisesti ja ammattitaitoa ylläpidetään ja seurataan jatkuvasti. Kaikki telineasentajamme ovat käyneet mm. työturvallisuuteen keskittyvän turvapassi-koulutuksen, Pertti Rantakoski korostaa.

18 18 YRITYSMAAILMA Sahayhtiö HASA kulkee kehityksen kärjessä HASAn kotipaikkakunnilla Haapajärvellä ja Haapavedellä on pitkät teolliset perinteet. Puuta Haapajärvellä on sahattu jo yli 70 vuotta. Runsaat ja hyvin hoidetut puuvarat sekä keskeinen sijainti lähellä tie- ja merireittejä ovat luoneet hyvät edellytykset menestyvälle sahaustoiminnalle. Tänään HASA on nykyaikainen sahayhtiö, jolla on tuotantolaitokset Haapajärvellä ja Haapavedellä. Sahauskapasiteetti m3 vuodessa. Hasa Yhtymä valmistaa ja markkinoi sekä mänty- että kuusisahatavaraa. Tuotteet markkinoidaan pääosin huonekalu- ja puusepänteollisuuteen sekä rakennusteollisuuteen. HAAPAJÄRVI Haapajärven vuosi sitten valmistunut pelkkahakkuri-pyörösahalinja on nykyaikaisinta sahausteknologiaa. Haapajärvi onkin erikoistunut järeän puun sahaukseen. Saha tuottaa korkeatasoisia tuotteita moniin eri teollisuuden ja rakentamisen käyttötarkoituksiin. Haapajärvellä on myös pienpuusahaukseen erikoistunut pelkkahakkurilinja. Se tuottaa sahatavaraa latvahalkaisijaltaan 9-15 cm parruista. Sahauslinjan päätuotteita ovat sahatavara huonekaluteollisuuteen, infrarakentamiseen ja pakkausteollisuuteen. Linja tuottaa myös erikoisparruja rakentamiseen. HAAPAVEDEN SAHA Haapaveden pelkkahakkuripyörösahalinja on erikoistunut keskikokoisen puun sahaukseen. Saha tuottaa korkeatasoista sahatavaraa huonekalu- ja rakennusteollisuudelle sekä liimapuuteollisuudelle. Vientiä yli 20 maahan HASAn toiminnan perusta on asiakaslähtöisyys. Asiakas saa aina tarvitsemansa tuotteen tasalaatuisena, oikein laadutettuna ja sovittuna ajankohtana. HASAn tuotteita toimitetaan kotimaan lisäksi yli 20 maahan eri puolille maailmaa. Yksikönjohtaja Timo Knuutisen mukaan vientiin menee noin 2/3 osaa yrityksen tuotannosta. Japani on merkittävin vientimaa, jonne sahatavaraa menee lähinnä talotuotantoon. Puu kotimaista Sahauspuolellakin on lama näkynyt, mutta Knuutisen mukaan valoa on jo näkyvissä. Ainoastaan raaka-ainepuun saanti huolestuttaa. HaSa käyttää 100 prosenttisesti kotimaista puuta jo laadunkin takia. Meillä on oma hankintaorganisaatio Haapuu Oy, joka hankkii tarvittavan raaka-aineen. sahoillemme pääasiassa alueen yksityismetsistä, metsähallitukselta sekä isoilta metsäyhtiöiltä raakapuuta sahamme käyttävät vuodessa m3 Knuutinen kertoi. Vain korkealaatuista sahatavaraa HASA on mitoittanut koko tuotantoketjunsa palvelemaan asiakkaita joustavasti ja tehokkaasti. Nykyaikaiseen sahausteknologiaan kuuluva jatkuva laadunvalvonta, täysautomaattiset trimmerit sekä automaattinen kameralajittelu varmistavat, että asiakkaat saavat aina tilausten mukaisia tuotteita. Ympäristöasiat tärkeitä HASAlle Sahatavaran tuotanto perustuu uusiutuvan raaka-aineen käyttöön. Sahatavara on turvallinen ja ympäristöystävällinen tuote, joka on kokonaisuudessaan kierrätettävissä. Tuotantoprosessissa pyritään saamaan mahdollisimman suuri sahatavarasaanto. Sivutuotteena syntyvä sahahake käytetään raakaaineena kemiallisessa metsäteollisuudessa. Sahan puru ja kuori poltetaan osittain sahojen omilla lämpölaitoksilla ja lähialueen muissa laitoksissa, Knuutinen kertoi. Ympäristöajattelu on oleellinen osa liiketoimintaa. Toiminnan ja tuotannon kaikilla osa-alueilla otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset periaatteet. Näin ehkäistään ympäristön pilaantuminen, ja varmistetaan luonnon monimuotoisuuden säilyminen myös tulevaisuudessa toimitusjohtaja Kalle Kantola vakuutti. Lopeta palelu, aloita nautiskelu Energiaviisaassa talossa on entistä lokoisammat oltavat. Tehokas eristys pitää niin pakkasen, helteen kuin melunkin poissa häiritsemästä. Raikasta ilmaa puolestaan isännöi hyvä lämmön talteen ottava ilmanvaihto. Vedottomissa ja tasalämpöisissä tiloissa kelpaa tassutella vaikka paljain varpain. Siitä pitää koko perhe. Arvioi talosi energiansäästöpotentiaali ja tutustu tehokkaisiin ratkaisuihin osoitteessa

19 YRITYSMAAILMA 19 Green Energy bioenergian asiantuntijayritys Vihantilainen Green Energy on bioenergian asiantuntijayritys, joka on erikoistunut ekologisiin lämmitysmenetelmiin sekä luonnonsähköön. Yritys on toiminut vuodesta 2007 lähtien ja sen avainhenkilöillä on yli 10 vuoden kokemus erilaisista uusiutuvista energiamuodoista. Vihantilainen Green Energy on bioenergian asiantuntijayritys, joka on erikoistunut ekologisiin lämmitysmenetelmiin sekä luonnonsähköön. Luonnonsähköä voidaan tuottaa mm. tuulivoimalla. Yrityksen toiminta ja asiantuntemus kattaa monipuolisesti pelletti-, maa-, ilma-, tuuli-, kallio- ja aurinkolämmityksen sekä erilaiset luonnonsähköratkaisut. Green Energy suunnittelee ja toteuttaa uusiutuvia energiamuotoja käyttäviä ratkaisuja avaimet käteen-periaatteella liike- ja teollisuuskiinteistöihin, maatalouskiinteistöihin ja omakotitaloihin, kertoo toimitusjohtaja Jouni Jurmu. Jurmun mukaan luonnonmukaisia lämmitysmuotoja ovat mm. biomassa-, pelletti-, aurinko-, tuulilämmitykset sekä lämpöpumpuilla toteutetut lämmitysjärjestelmät. Luonnonsähköä voidaan tuottaa aurinko- ja tuulivoimalla. Green Energyn kolmas keskeinen toimintamuoto on kiinteistöjen energian säästöön ja energiatehokkuuden lisäämiseen liittyvät ratkaisut ja järjestelmät. Green Energyn Vihreä aurinko: kokonais - palvelumalli asiakkaille Green Energy toteuttaa lämmitysjärjestelmät kokonaisval- taisesti, suunnittelusta ja asennuksesta lähtien aina laitteiden huoltopalveluihin asti. Teemme aina suunnittelukäynnin kohteeseen. Sen aikana kartoitetaan asiantuntemuksella kiinteistön energiaratkaisut ja tutkitaan millainen ekologinen järjestelmä kuhunkin kohteeseen parhaiten sopii ja kuinka energiaa voidaan säästää. Sitten laadimme suunnitelman, teemme sopimukset, hankimme laitteet ja asennamme ne. Lopuksi tarkastamme paikan päällä, että järjestelmä toimii niin kuin pitääkin ja opastamme asiakkaita käyttämään järjestelmiä. Kokonaispalveluun kuuluvat myös huolto ja neuvonta, kertoo Jouni Jurmu. Omaa maahantuontia ja yhteistyötä korkeatasoisten laitevalmistajien kanssa Green Energy käyttää kokonaispalveluissaan korkeatasoisten laitevalmistajien laadukkaita tuotteita. Laitteiden varmatoimisuus on pitkien välimatkojen Suomessa erittäin tärkeä tekijä: laitteiden täytyy pelata Suomen ankarissa olosuhteissa. Yritys tuo myös itse maahan erilaisia lämmityslaitteita, kuten pelletti, biomassakattiloita sekä aurinkokeräimiä. Bioenergiakattilat valmistaa Tšekkiläinen Ponast. Ponastin tuotteet ovat kokemuksemme mukaan osoittautuneet erittäin toimintavarmoiksi laitteiksi. Green Energy toimittaa järjestelmiä ympäri Suomea Green Energy toimittaa järjestelmiä ympäri Suomea sekä uudis- ja saneerauskohteisiin. Viime aikoina yritys on toteuttanut esimerkiksi erilaisia maalämpöjärjestelmiä omakoti- ja rivitalokiinteistöihin. Maalämpöjärjestelmillä korvataan esimerkiksi öljylämmitystä tai suoraa sähkölämmitystä. Yrityksen toiminnan painopiste on vuosien mittaan muuttunut. Aluksi toimimme lähinnä omakotitalojen lämmitysjärjestelmien parissa, nykyään liike-, teollisuus- ja maatalouskiinteistöt, kerros- ja rivitalokohteet ja julkiset rakennukset ovat merkittävin toiminta-alueemme ja työskentelemme enimmäkseen ammattirakentajien kanssa. Green Energy on asiantuntijayritys, joka suunnittelee ja toteuttaa kaikki järjestelmät tapauskohtaisesti. Asiantuntemuksemme näkyy juuri siinä, ettemme lähde suosittelemaan järjestelmiä tai laitteita etukäteen. Kohteet ovat erilaisia ja vaihtoehtoja on paljon. Ideaalisen lämmitysjärjestelmän löytämiseen vaikuttavat mm. rakennuksen kuutiotilavuus, huipputehon tarpeet, tontin koko, tuuli- ja aurinko-olosuhteet. Kun nämä otetaan huomioon, löydetään sopivin vaihtoehto energian tuottamiseen. Uusiutuvat energiamuodot kiinnostavat asiakkaita Jouni Jurmu kertoo, että uusiutuvat energiaratkaisut kiinnostavat asiakkaita. Ensisijaisesti haetaan säästöjä energiakustannuksiin, mutta ekologiset arvot ovat myös tärkeitä ja niiden merkitys tulee lisääntymään. Asuinkiinteistöjen omistajat kiinnittävät huomiota energian tuotantotapaan ja yritysja yhteisöasiakkaat haluavat energiaratkaisuja, jotka sopivat niiden luontomyönteiseen yrityskuvaansa. Luonnon energia on kauaskantoinen, ekologinen ja kestävää kehitystä tukeva tapa säästää lämmityskustannuksissa. Luonnosta saatu lämpö ja sähkö ovat selkeä sijoitus tulevaisuuteen. Ne eivät rasita ympäristöä ja pidemmän päälle ne tuovat myös huomattavia säästöjä energiakuluihin. Samalla luonnonlämpö- ja luonnonsähköjärjestelmät nostavat kiinteistöjen arvoa. Ekologisilla lämmitysjärjestelmillä voidaan saavuttaa prosentin säästöt energiakustannuksissa. Nykyaikaisilla laitteilla on hyvät hyötysuhteet ja matalat hiilidioksidipäästöt. Laitteita on helppo käyttää ja asiakkaat saavat kaupan päälle hyvän mielen ekologisesta valinnasta. Biomassa on tulevaisuuden energiamuoto Jouni Jurmu arvioi, että biomassa tulee olemaan merkittävä energiamuoto. Biomassa koostuu puuperäisistä polttoaineista, joita ovat pelletti, hake ja puru sekä peltobiomassasta, jota ovat ruokohelpi, auringonkukansiemenet ja vastaavat. Biomassa tarjoaa monipuolisuutensa ansiosta laajat energiatuotannon mahdollisuudet. Erilaisia raaka-aineita on runsaasti: ne kannattaa hyödyntää energian tuotannossa varsinkin suuremmissa kiinteistöissä. Markkinoilla on pitkälle automatisoituja kattilalaitoksia, joita on helppo käyttää ja joiden päästöt ovat erittäin pienet. Green Energy PL 1, VIHANTI Puh Green Energy toteuttaa lämmitysjärjestelmät kokonaisvaltaisesti, suunnittelusta ja asennuksesta lähtien aina laitteiden huoltopalveluihin asti.

20 20 YRITYSMAAILMA Turve on tärkeä osa Euroopan parasta energiapalettia EU- komission mukaan Suomen monipuolinen energiapaletti on Euroopan paras. Osana tässä kymmenkunnan energianlähteen paletissa on myös turve, joka lisää merkittävästi suomalaisen energiatuotannon omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Tälläkin hetkellä turpeella lämpenee lähes miljoona suomalaiskotia. Geologian tutkimuskeskus on tehnyt systemaattista turvevarojen kartoitusta jo vuodesta 1942 alkaen. Geologian tutkimuskeskus tuottaa geologista tietoa eri tarpeisiin. Systemaattista turvevarojen kartoitusta GTK tekee valtaosin valtion tarkoituksiin, mutta lisäksi tutkimus- ja tietopalveluja käyttävät myös turveyritykset, voimalaitokset, erilaiset konsultit sekä maakuntien liitot. - Valtaosa toiminnastamme tehdään valtion budjettivaroin luvun alussa puolet meidän maksullisista suotutkimuksista oli Ympäristöhallinnon tilauksia. Valtio käytti soiden suojelualueiden lunastuksien arvioinneissa meidän kerää- miämme tietoja, Geologian tutkimuskeskuksen erikoistutkija Kimmo Virtanen kertoo. Turvevarojen kartoituksista kertyvät tiedot muodostavat valtakunnallisen turvetiedoston, jota GTK:ssa kutsutaan Geotietoytimeksi. Siellä on tiedot noin suosta. Tietokannasta voidaan tehdä erilaisia yhteenvetoja alueellisesti tai paikallisesti. Tietoja voidaan tulostaa muun muassa suotyypeistä, turvetuotantoon soveltuvista soista sekä turpeen laadusta ja määrästä. - Meillä on varmasti Suomen laajin tietopohja soiden kasvillisuustyypeistä ja soiden käyttökelpoisuudesta. Näitä tietoja käytetään paljon esimerkiksi maakuntakaavoituksissa, Virtanen selventää. Vuosittain GTK tutkii noin hehtaaria soita. Tänä vuonna eteläisin tutkimusryhmä oli Ruokolahdella ja pohjoisin Kolarissa. Turve ei lopu Suomessa on valtavasti soita, joista yli miljoona hehtaaria on soiden suojelualueita. Turvetuotannossa on tällä hetkellä noin hehtaaria, mikä tarkoittaa sitä, että suojelussa on yli kymmenkertainen alue verrattuna turvetuotantoon. Suomen soista tuotantoon soveltuu ainoastaan noin 13 prosenttia. GTK:n turvekartoituksilla on erittäin merkittävä rooli turvetuotannon mahdollistamisessa. 87 prosenttia soista on joko liian matalia, pienialaisia tai niissä on fysikaaliskemiallisia ongelmia, kuten liian suuria rikkitai tuhkapitoisuuksia. Tällä hetkellä kiistellään vielä vahvasti siitä, onko turve uusiutuva luonnonvara vai ei. Riittävää tutkimustietoa ei turpeen käytön nykyiseltä ajanjaksolta ole vielä saatu. Virtanen kuitenkin vakuuttaa, että turvetta riittää vielä pitkälle tulevaisuuteen. - Suomessa on valtava määrä turvetta, tosin varannot sijaitsevat pääosin Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Turvetuotannossa olleet suot uusiutuvat kasvillisuudeltaan verrattain nopeasti, eikä maallikko usein enää 20 vuoden päästä erota, onko suo ollut turvetuotannossa vai ei. Kaksi edellistä kesää olivat sateisuuden vuoksi turvetuotannolle erittäin huonot. Ensimmäistä kertaa turpeen suuremman mittakaavan 40-vuotisen tuotannon aikana turve pääsi loppumaan ja sitä tuotiin lisää esimerkiksi Virosta. Jatkossa tällainen tilanne pyritään estämään tukemalla turvetuottajien ylivuotisten varastojen pitämistä. - Koska turpeen tuotanto vaihtelee sademäärien vuoksi melko paljonkin, ylivuotisia varastoja pitämällä voidaan estää turpeen saatavuuden riippumisen pelkästään edellisen kesän tuotannosta. Tavoite on, että varastoissa olisi turvetta 2-3 vuodeksi eteenpäin, Virtanen toteaa ja jatkaa: - Tänä vuonna tilanne on ollut alueellisesti paljon parempi. Käsittääkseni vain aivan itäisimmässä Suomessa on ollut sateinen kesä, mutta muuten tämä on ollut normaali turvevuosi. Turvetta saatiin 29 miljoonaa kuutiota. Monipuolisuus tärkeää Suomen omavaraisuudelle Suomen energiasta 2/3 on tuontitavaraa, mikä on Euroopan maille hyvin tyypillistä. Suomella on kuitenkin keskivertomaita monipuolisempi energiapaletti, jossa on kaiken kaikkiaan kymmenkunta energianlähdettä. Turpeella on erittäin merkittävä vaikutus Suomen huoltovarmuuteen, koska sitä on jatkuvasti saatavilla ja sen käytölle on jo tarvittava koneisto. - Jos kansainvälinen kriisi sulkisi Itämeren liikenteen, olisi se ilman turvetta suuri katastrofi Suomen energiantuotannolle. Siksi turpeen käytöllä on niin merkittävä asema Suomen energiaomavaraisuudessa, korostaa Virtanen. Tanskaa pidetään usein energiamallimaana, mutta totuus siitäkin on hieman toisenlainen. Vaikka Tanskan energiasta 10 prosenttia tuleekin esimerkillisesti tuulivoimasta, loput 90 prosenttia tulee edelleen kivihiilestä. Monen muunkin maan ongelma on sama: ne ovat riippuvaisia yhdestä energianlähteestä. Turpeen tärkeys on tiedostettu Suomen energiapolitiikassa. Investointeja sen käytön lisäämiseen on suunnitteilla paljonkin. Tällä hetkellä esimerkiksi Kaakkois- ja Etelä-Suomen maakaasuputken vaikutusalueelle on tekeillä monta uutta turvevoimalaa. - Turpeen edut ovat kiistelemättömät. Turve on täysin kotimainen tuote ja sen saatavuus on taattu. Se ei ole riippuvainen kansainvälisistä kuljetusjärjestelmistä. Sen hinta on vakaa ja melko edullinen, Virtanen listaa. Toisaalta on vielä kyseenalaista, mihin suuntaan ilmastoja energiapolitiikka ja erityisesti tulevat ympäristösopimukset vievät turpeen tulevaisuutta. Suomen kannalta olisi kuitenkin tärkeää pitää turpeen käyttö vähintään nykyisellä tasolla. Uutta energialähdettä ei ole näkyvillä Ykkösaiheeksi turpeen käytöstä kiisteltäessä ovat nousseet sen hiilidioksidipäästöt. Aiemmin keskustelua aiheuttivat myös hiukkaspäästöt, mutta isojen voimaloiden sähkösuodatinjärjestelmät ovat nykyään niin hyviä, että tästä ei juurikaan enää kiistellä. Pikemminkin kiistellään siitä, voiko takassa polttaa puita, koska siitä tulee enemmän hiukkaspäästöjä kuin turpeen käytöstä. - Ilmastokysymysten osalta on vaikea tietää, kuka on oikeassa, koska liikkeellä on hyvin paljon ristiriitaista tietoa. Ainut fakta on se, että hiilidioksidin määrä ilmassa lisääntyy, mutta aiheuttaako se lämpenemistä vai viilenemistä, on vielä epäselvää. Tietenkin on aina parempi, että energiaa voitaisiin säästää ja hiilidioksidia menisi ilmaan mahdollisimman vähän, mutta toisaalta ilmassa oleva hiilidioksidi on kaiken elämän perusta. Jos ilmassa ei olisi hiilidioksidia, ei olisi kasveja, eikä elämää, Virtanen pohtii. Yleisesti uskotaan, että maailma olisi luopumassa kivihiilen tuotannosta ja että sen tilalla voitaisiin käyttää jotain uutta, ympäristöystävällisempää energialähdettä. Kuitenkin maailmaan tulee tänä vuonna 150 uutta kivihiilivoimalaa, joista Eurooppaan sijoittuu Energia-asiantuntijat sanovat, ettei mitään uutta energianlähdettä ole tulossa. Ainoat päästöjä vähentävät toimenpiteet ovat tällä hetkellä hiilidioksidin poisto savukaasuista tai esimerkiksi tuulivoiman ja muiden bioenergiamuotojen käytön lisääminen. Bioenergia ei voi kuitenkaan koskaan kattaa maailman energiantarpeesta edes kymmentä prosenttia, eli maailma on riippuvainen kivihiilestä ainakin seuraavat 50 vuotta. Ja myös ydinvoiman käyttö lisääntyy. Suomen turpeen käytöllä ei sinällään ole ilmastoon mitään käytännön vaikutusta, koska Suomi aiheuttaa ehkä tuhannesosan kasvihuoneilmiöstä ja turpeen käytön osuus siitä tuhannesosasta on noin10 prosenttia, arvioi Virtanen. Lisätietoja: Geologian Tutkimuskeskus

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO JAMAR TERASSIT - ASIAKKAAN EHDOILLA Terassin hankkiminen Jamarilta on ennenkuulumattoman helppoa ja turvallista. Toimitamme avo- ja lasiterassit

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Tuusulalla on keskeinen sijainti Tuusula on yksi pääkaupunkiseudun kehyskunnista eli KUUMA-kunnista

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Hyvinkää. Yrityksesi oikea osoite

Hyvinkää. Yrityksesi oikea osoite Hyvinkää Yrityksesi oikea osoite Tule yrittäjyyden ykkösketjuun Millaisia odotuksia asetat yrittämiselle? Tule tekemään tulosta Hyvinkäälle! Meillä ranteesta ja rakenteesta löytyy ruista: erinomainen liikenteellinen

Lisätiedot

Tuusulan yleiskaava Työpaikka-alueet

Tuusulan yleiskaava Työpaikka-alueet Tuusulan yleiskaava 2040 Työpaikka-alueet Tuomala II Ristikivi Tuusulan itäväylä Rykmentinpuistossa Sula Kulomäentie Focus Focus - Sijainti: globaaleille toimijoille ja pk-seudun yrityksille - Näkyvyys

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta Rakuunamäen talo Lappeenranta 1 2 Toimiva ja viihtyisä sijainti yrityksellesi Lappeenrannan Rakuunamäen talo rakennetaan idylliselle kasarmialueelle, lähelle keskustaa. Ympärillä on historiallista ilmettä,

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT 1(32) Ojalanmäen pellot copyright Forssan kaupunki FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT Tutustu Forssan tonttitarjontaan www.forssa.fi Lisätietoja Forssan tonteista ja ajantasaisesta varaustilanteesta Aki Härmä Tomi

Lisätiedot

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN!

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! ULVILAN KAIHDIN OY TIEDOTUSLEHTI KESÄ 2016 www.ulvilankaihdin.fi AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! SÄLEKAIHTIMET

Lisätiedot

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan FORSSAN METALLITYÖT OY O V I T E H D A S Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan 02 OVIA ON MONENLAISIA. MEIDÄN OVEMME OVAT JÄMÄKÖITÄ JA KESTÄVIÄ. Avaa sinäkin FM-ovi! Forssan Metallityöt Oy on Suomen

Lisätiedot

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin 2 Schüco Aurinkosähköä Schücon kanssa Aurinkosähköä Schüco kanssa verkkoon kytketyille ja verkosta riippumattomille järjestelmille Verkkoon

Lisätiedot

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd Uuteen kotiin Luotettavaa lämmitystekniikkaa SENERA Oy Yli 20 vuoden kokemus rakentamisesta Useita tuhansia tyytyväisiä maalämpöasiakkaita Uudisrakennusten maalämpöjärjestelmien erikoisosaaja SENERAn

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6)

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 331 Talo 2000 431 Talo 90 X31 julkisivujärjestelmät SfB F3 Hoito- ja huoltokoodi LASITUSJÄRJESTELMÄT AluRoll Oy

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Heinolan elinkeinopalvelut. jotta yritykset menestyisivät

Heinolan elinkeinopalvelut. jotta yritykset menestyisivät Heinolan elinkeinopalvelut jotta yritykset menestyisivät 2 1000 yritystä Elinvoimainen Heinola Heinola sijaitsee pääkaupunkiseudun tuntumassa, vesien ja harjujen keskellä, Järvi-Suomen portilla. Yhteydet

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

Tempo lämpölattia.

Tempo lämpölattia. Tempo lämpölattia www.tempolampolattia.fi Huomaamaton luksusta Jos patteri ei mielestäsi ole sisustuselementti ja lattia voi olla persoonallinen ilman ääntäkin, on valintasi Tempo lämpölattia. Tempo lämpölattiassa

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys

Vesikiertoinen lattialämmitys Vesikiertoinen lattialämmitys Enerline viihtyisyyttä energiatehokkaasti Vaivaton ja huoltovapaa Lattialämmityksen huonekohtaisten termostaattien avulla saat eri tiloihin valitsemasi lämpötilat vaivattomasti.

Lisätiedot

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h,k,s, kph,wc x2, 166 m, 597 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tästä kodista huokuu

Lisätiedot

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Suomalaiset yksi maailman nopeimmin ikääntyvä kansakunta Taloudellinen kasvu pitkään rajallista Inhimillisiä ja taloudellisia paineita senioreiden

Lisätiedot

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, OMAKOTITALO 2 6h+k+s, 301 m, 1 490 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Voisitko ostaa palan

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI Huoletonta asumista talvipakkasilla 10 2016 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty vesijohto kohteisiin, joissa

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Lapponia-saunamökit 06-07. Paras paikka kesäihmisille

Lapponia-saunamökit 06-07. Paras paikka kesäihmisille Lapponia-saunamökit 06-07 Paras paikka kesäihmisille 1 Maailman paras paikka! Oma kesäpaikka: vapaa-ajanasunto, huvila tai saunamökki on suomalaisille suvantopaikka arjen keskellä. Piilopirtti metsän keskellä

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

PIENEN KUNNAN ASUNTOTUOTANTOHAASTEET JA MAHDOLLISUUDET. Case Tervo

PIENEN KUNNAN ASUNTOTUOTANTOHAASTEET JA MAHDOLLISUUDET. Case Tervo PIENEN KUNNAN ASUNTOTUOTANTOHAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Case Tervo Petteri Ristikangas Kunnanjohtaja Tervon kunta Tervo Tervo on vajaan 1700 asukkaan kunta keskellä järvirikasta Pohjois-Savoa. Sijainti

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa. Saari Business House. Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki.

Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa. Saari Business House. Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki. Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa Saari Business House Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki menestystekijä Monipuolisia toimitilaratkaisuja merellisessä Lauttasaaressa.

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Energiansäästöratkaisut

Energiansäästöratkaisut Energiansäästöratkaisut Paljonko haluat säästää? Sinä valitset Lämpöykkönen toteuttaa. Lämpöykkönen energiansäästön edelläkävijä Yläpohjan eriste 20% säästöä. Ilmalämpöpumppu 30% säästöä. Maalämpöpumppu

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Kuntien nykyiset strategiat UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Asikkala 2012 Asikkala Mahdollisuuksia Päijänteen rannalla Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

Nykykodin lämmitysjärjestelmät

Nykykodin lämmitysjärjestelmät yle Nykykodin lämmitysjärjestelmät Antero Mäkinen Lämmönjakojärjestelmät Vesikiertoiset Patterit Lattialämmitys (IV-koneen esilämmityspatteri) Ilma IV-kone Sähkölämmitin maalämpöfoorumi.fi Vesikiertoinen

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2.3.2010 Monkola, KH1, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää RYHMÄTYÖMUISTIO 1: 12.3.2010 Osallistujat: Jussi Savela, Heikki Rouvinen,

Lisätiedot

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ HIRSIRAKENTAMISTA PUDASJÄRVELLÄ 1700-LUVULLA PUDASJÄRVEN KIRKKO MAAILMAN PISIN KATETTU HIRSIAITA 1370 m 1884 LAKARIN KOULU TOIMII KOULUKÄYTÖSSÄ EDELLEEN 1980-LUVUN HIRSITALOKORTTELI

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Sijainti ja alue. saakka.

Sijainti ja alue. saakka. Sijainti ja alue Sijainti Kemi on noin 22.400 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Perämeren rannalla noin 110 km Oulusta pohjoiseen ja noin 120 km Rovaniemeltä lounaaseen. Kemin naapurikuntia ovat mm. Keminmaa,

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

ALUMIININLUJAA SUOMALAISTA KÄSITYÖTÄ

ALUMIININLUJAA SUOMALAISTA KÄSITYÖTÄ ALUMIININLUJAA SUOMALAISTA KÄSITYÖTÄ» TYYLIÄ, LAATUA JA KESTÄVYYTTÄ «LAITURIT LASITERASSIT VENETELAKAT UIMAPORTAAT TYÖLAUTAT KÄYNTISILLAT Puh. 050 517 4702 / info@esalaiturit.fi / www.esatuotteet.fi LAITURIT

Lisätiedot

maakuntakartalla kuntatalouden

maakuntakartalla kuntatalouden Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä seminaari Eduskunta 7.11.2013 Kymenlaakson asemointi maakuntakartalla kuntatalouden tila ja kehitysmahdollisuudet Timo Kietäväinen Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Rivitalotontit 2/2016

Rivitalotontit 2/2016 Rivitalotontit 2/2016 Pälkäneen kunnan rivitalotontit Pälkäneen kunnalla on myynnissä rivitalotontteja Onkkaalassa (Lomakodin alue ja Lastenlinnan alue), Aitoossa ja Luopioisissa. Tontit myydään varausten

Lisätiedot

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta,

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, runsaasti vesistöjä ja luontopolkuja vaihtelevassa maastossa.

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE LAHTI, ASEMANTAUSTA 2 3h+k+kph/s+p, 71 m 189 000 Asuntoa myy Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi Tervetuloa tutustumaan

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön missio ja visio Päivitimme Isonkyrön mission ja vision jo nykyiseen talousarvioomme ja suunnitelmaamme 2016-2018. Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö

Lisätiedot