Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2008"

Transkriptio

1 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2008 gg

2

3 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2008 Tiehallinto Helsinki2008

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Edita Prima Oy Helsinki 2008 TIEHALLINTO Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2008, 42 s. + liitt.. ISSN , TIEH v. Asiasanat: laatuvaatimukset, ohjeet, työselitykset, kehittäminen Aiheluokka: 00 TIIVISTELMÄ Tiehallinto on julkaissut runsaasti teknisiä suunnitteluohjeita ja laatuvaatimuksia. Nykyinen voimassa oleva ohjeistus on laadittu useiden vuosikymmenten aikana ja sitä on täydennetty vuosien saatossa tarpeen mukaan. Tämän seurauksena suunnitteluohjeet ovat esitystavaltaan ja pätemisjärjestykseltään hyvin erilaisia. Voimassa olevat tekniset ohjeet ja ohjekirjeet on esitetty Tiehallinnon tekniset ohjeet -luettelossa, joka löytyy mm. Tiehallinnon internet-sivuilta. Pohjoismaissa käytössä olevat ohjejärjestelmät ovat pääpiirteittäin samankaltaisia. Keskeisimmät erot eri maiden väliltä löytyvät ohjeistuksen määrästä ja laajuudesta sekä kirjoitustavasta mm. ohjeiden sitovuuden esittämisestä. Tanskassa on käytössä paljon lausunnoilla olevia tai kokemusten keräämiseksi koekäytössä olevia ohje-ehdotuksia. Tiehallinnon nykyinen suunnitteluohjeistus koetaan sirpaloituneeksi ja hajanaiseksi. Se sisältää noin 340 ohjetta, julkaisua, lehtistä ja kirjettä, jotka on laadittu eri aikakausina ja erilaisista lähtökohdista. Ohjeiden sisällöltä ja esitystavalta puuttuu yhtenäinen linja. Sisältö vaihtelee käsi- ja oppikirjatyyppisistä, runsaasti esimerkkejä ja yksityiskohtia sisältävistä selvityksistä niukkasanaisiin ohje-, normi- ja lakiteksteihin. Ohjeistuksessa on myös päällekkäisyyttä. Samasta asiasta on voitu ohjeistaa eri tavalla eri julkaisuissa, mikä aiheuttaa tulkinnanvaraisuutta. Lisäksi oikean tiedon löytäminen hajanaisesta ohjeistuksesta koetaan ongelmaksi. Ohjeistuksen käytettävyyden parantamiseksi suunnittelua ohjaavat julkaisut ehdotetaan kirjoitettavaksi ja järjestettäväksi uudelleen selkeään, yhtenäiseen hierarkiaan perustuvaan ohjejärjestelmään. Ohjeluettelosta poistetaan muut kuin varsinaiset suunnitteluohjeet ja yksittäisten ohjeiden määrää pyritään vähentämään tiivistämällä ohjeistusta aihealueittain. Ohjejärjestelmän kehittämiseen kuuluu myös nykyisten puutteellisten ja vanhentuneiden ohjeiden päivittäminen sekä uusien, puuttuvien ohjeiden laadinta. Lisäksi ohjeluetteloon voitaisiin sisällyttää nykyistä enemmän koekäyttöön tarkoitettuja ohjeita esim. ohjeluonnoksia. Tiehallinnon ohjejärjestelmän uudistaminen, käytössä olevien ohjeiden päivittäminen sekä uusien ohjeiden laatiminen on mittava työ. Ohjeistuksen kehittäminen tulee organisoida ja sitä varten tulee varata riittävät resurssit. Tarkoitukseen voisi esim. perustaa oman asiantuntijatyöryhmän tai käynnistää strategisen, muutaman vuoden kestävän projektin. Suunnittelun ja rakentamisen laadun parantamiseksi tulisi huolehtia ohjeistuksen laajamittaisesta käytön koulutuksesta ja tiedotuksesta.

6

7 ESIPUHE Tiehallinto on julkaissut runsaasti erityyppisiä suunnitteluohjeita, laatuvaatimuksia ja työselityksiä. Voimassa olevat tekniset ohjeet ja ohjekirjeet löytyvät Tiehallinnon tekniset ohjeet -luettelosta. Lisäksi ohjeita täydennetään mm. Tietoa tiensuunnitteluun ja Tievalaistus/sähkötiedotteilla, joissa esitetään uusimmat suunnitteluperiaatteet alan toimijoiden käyttöön. Työn tavoitteena on ollut selvittää tiehallinnon lopputuotteiden vaatimuksia koskevien ohjeiden ja laatuvaatimusten nykytila ja parantamistarpeet sekä laatia esitys ohjeistuksen rakenteesta, sisällöstä, päivittämisestä ja ylläpidosta. Tiehallinnossa selvityksen yhdyshenkilönä toimi Jorma Saarelainen. Hänen lisäkseen työn projektiryhmään kuuluivat Mikko Karhunen, Kari Lehtonen, Olli Niskanen ja Jouko Lämsä. Työssä on haastateltu ohjeiden käyttäjiä mm. tiepiirien asiantuntijoita, suunnittelukonsultteja, urakoitsijoita sekä kaupunkien edustajia. Selvitys on laadittu Ramboll Finland Oy:ssä, jossa työstä vastasivat Juho Siipo ja Ralf Granlund. Työhön osallistui myös eri tekniikkalajien asiantuntijoita Rambollista. Työhön haastatellut ja osallistuneet henkilöt on esitetty raportin liitteenä. Helsinki toukokuu 2008 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

8

9 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen 7 Sisältö 1 TAUSTA JA TAVOITTEET Tausta ja tavoitteet Työn toteutus 10 2 NYKYISET OHJEJÄRJESTELMÄT Tiehallinnon ohjejärjestelmä Ruotsi Vägar och gators utformning 2004 Teiden ja katujen suunnittelu ATB Väg 2004 Tietekniikka ATB Bro 2004 Silta ATB Tunnel 2004 Tunneli Tanska Suunnitteluohjeiden luokittelu Ohjetekstien kirjoitustapa Norja Pohjoismaiden ohjejärjestelmien arviointi Ohjetyön organisointi 19 3 OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET Yleistä Ohjeiden nykytila ja kehittämistarpeet aihealueittain Uudet ohjeet Erityiskysymyksiä 29 4 OHJERAKENTEEN KEHITTÄMINEN Ohjerakenteen perusteet Kehittämispolku Tarvittavat resurssit Ohjerakenne-ehdotus Lait, asetukset ja ministeriöiden ohjeet Toimintalinjat, sopimukset ja luvat Suunnitteluohjeet Suunnitteluohjeita tukevat julkaisut Tyyppipiirustukset Tarvikkeet Rakentaminen Käyttöä, hoitoa ja ylläpitoa koskevat ohjeet 39 5 YHTEENVETO 40 6 LIITTEET 42

10 8 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen Kuvaluettelo Kuva 1 Tiehallinnon tekniset ohjeet ja niitä täydentävät tiedotteet....9 Kuva 2 Tekniset ohjeet Tiehallinnon verkkopalvelussa...11 Kuva 3 Tiehallinnon teknisten ohjeiden jakautuminen eri aihealueille. Harmaalla taustalla merkityt kohteet eivät kuulu tämän selvityksen piiriin. Aihealueen jälkeen sulkuihin on merkitty julkaisujen kappalemäärät (pelkästään aihealueeseen liittyvät julkaisut / kokonaismäärä julkaisuista, joissa on aihealueen ohjeistusta)...12 Kuva 4 Tiehallinnon teknisen ohjeistuksen kehittämisen toimenpiteet Kuva 5 Ehdotus ohjetyöskentelyn organisaatioksi Kuva 6 Tekniset ohjeet Tiehallinnon toimikentässä...36 Kuva 7 Ehdotus uuden ohjerakenteen sisällöksi...37 Taulukkoluettelo Taulukko 1 Ohjeluettelosta poistettavat ohjeet - liikennetekninen suunnittelu...22 Taulukko 2 Pienet ohjeiden täydentämistarpeet - liikennetekninen suunnittelu...22 Taulukko 3 Suuret ohjeiden täydentämistarpeet tai kokonaan päivitettävät aihealueet - liikennetekninen suunnittelu Taulukko 4 Ohjeluettelosta poistettavat ohjeet - liikenteen ohjaus Taulukko 5 Ohjeluettelosta poistettavat ohjeet tien rakenne...24 Taulukko 6 Pienet ohjeiden täydentämistarpeet tien rakenne Taulukko 7 Suuret ohjeiden täydentämistarpeet tai kokonaan päivitettävät aihealueet päällysteiden suunnittelu Taulukko 8 Ohjeluettelosta poistettavat ohjeet tiehen kuuluvat laitteet..25 Taulukko 9 Suuret ohjeiden täydentämistarpeet tai kokonaan päivitettävät aihealueet meluesteet ja tiekaiteet...25 Taulukko 10 Ohjeluettelosta poistettavat ohjeet tie-, vieri-, suoja- ja näkemäalueille sijoitettavat laitteet...26 Taulukko 11 Pienet ohjeiden täydentämistarpeet tie-, vieri-, suoja- ja näkemä-alueille sijoitettavat laitteet Taulukko 12 Uudet laadittavat ohjeet...28

11 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen 9 TAUSTA JA TAVOITTEET 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 1.1 Tausta ja tavoitteet Lähtökohdat Tiehallinto on antanut runsaasti teknisiä suunnitteluohjeita ja laatuvaatimuksia. Nykyinen voimassa oleva ohjeistus on laadittu useiden vuosikymmenten aikana ja sitä on täydennetty vuosien saatossa tarpeen mukaan. Tämän seurauksena suunnitteluohjeet ovat esitystavaltaan ja pätemisjärjestykseltään hyvin erilaisia. Ohjeistuksessa on myös päällekkäisyyttä. Samasta aiheesta on voitu ohjeistaa useissa eri julkaisuissa, mikä saattaa aiheuttaa tulkinnanvaraisuutta niitä käytettäessä silloin, kun pätemisjärjestys ei ole selvillä. Voimassa olevat tekniset ohjeet ja ohjekirjeet on esitetty Tiehallinnon tekniset ohjeet -luettelossa Tiehallinnon internet-sivuilla. Ohjeluettelosta on linkit uusimpien ohjejulkaisujen pdf-tiedostoihin. Lisäksi ohjeistusta täydennetään mm. Tietoa tiensuunnitteluun ja Tievalaistus / sähkö -tiedotteilla, joissa esitetään uusimmat suunnitteluperiaatteet alan toimijoiden käyttöön. Tiehallinnon tekniset ohjeet 1/2007 Tietoa tiensuunnitteluun Tievalaistus ja sähkö -tiedotteet Kuva 1 Tiehallinnon tekniset ohjeet ja niitä täydentävät tiedotteet. Työn tavoite Selvitystyön tavoitteena on Tiehallinnon suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten nykytilan kartoitus sekä ongelmien ja kehittämistarpeiden määrittäminen. Työssä on laadittu esitys siitä, kuinka ohjeistuksen rakennetta on tarve muuttaa ja sisältöä järkevä päivittää ja kuinka ohjejärjestelmää tulisi ylläpitää päivittämisen jälkeen. Tiehallinnon tekniset ohjeet luettelon sisältämät aihekokonaisuudet: Liikennesuunnittelu, Suunnitelmat, Tiehallinnon ympäristöä koskevat ohjeet ja oppaat, sekä Muut ympäristöä koskevat ohjeet ja oppaat on rajattu tämän työn ulkopuolelle. Ne on kuitenkin sisällytetty ohjerakenne-ehdotukseen.

12 10 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen TAUSTA JA TAVOITTEET 1.2 Työn toteutus Seuraavassa on kuvattu lyhyesti selvitystyön toteutustapa ja työvaiheet: 1. Ohjeistuksen tekniikkalajikohtainen arviointi: Voimassa oleva Tiehallinnon tekniset ohjeet 1/2007 ohjeluettelo läpikäytiin konsultin työryhmän eri asiantuntijoiden toimesta tekniikka/aihealueittain nykytilanteen hahmottamiseksi ja kehittämistarpeiden löytämiseksi. 2. Selvitys pohjoismaisista ohjejärjestelmistä Selvitettiin muissa pohjoismaissa (Ruotsi, Tanska ja Norja) käytössä olevien ohjejärjestelmien rakenteita, laajuutta ja laadintamenettelyjä sekä verrattiin niitä Tiehallinnon ohjejärjestelmään ja sen ylläpitoon. Tämän selvityksen tarkoituksena oli löytää hyviä käytäntöjä, joita olisi mahdollista soveltaa suomessa. 3. Asiantuntija- ja käyttäjähaastattelut Alan toimijoista ja ohjeiden käyttäjistä on haastateltu seuraavia tahoja: Tiehallinto/ tiepiirien suunnitelmien tilaajia ja projektinvetäjiä Suunnittelukonsultteja (Sito, Destia) Urakoitsijoita (Lemminkäinen) Ohjeita hyödyntävien kaupunkien / kuntien edustajia (Espoo, Lohja) Työhön osallistuneet ja työn aikana haastatellut henkilöt on esitetty raportin liitteessä Ohjejärjestelmäehdotuksen laadinta Työssä laadittiin ehdotus tiehallinnon suunnitteluohjejärjestelmäksi nykyisen ohjeistuksen läpikäynnin, selvityksen pohjoismaisista ohjejärjestelmistä ja tehdyissä haastatteluissa esiin nousseiden näkökulmien pohjalta. 5. Jatkotoimenpide-ehdotus ja priorisointi Haastatteluista saatujen havaintojen ja näkökulmien pohjalta laadittiin ehdotus jatkotoimenpiteistä ja niiden priorisoinnista.

13 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen 11 NYKYISET OHJEJÄRJESTELMÄT 2 NYKYISET OHJEJÄRJESTELMÄT 2.1 Tiehallinnon ohjejärjestelmä Nykyinen ohjejärjestelmä on sekoitus vanhaa, kansioihin perustuvaa ja nykyistä, erillisiin ohjejulkaisuihin perustuvaa järjestelmää. Ohjejärjestelmää on viety julkaisupohjaiseen suuntaan viimeiset vuosikymmenet. Käytössä on kuitenkin edelleen ja 70-luvuilla alun perin laadittuja ohjekansioita mm. liikenneteknisen suunnittelun alueella. Ohjeistus on koottu Tiehallinnon verkkopalveluun (http://alk.tiehallinto.fi/thohje) kuvassa 2 esitetyn jaottelun mukaisesti. Suunnittelutyössä noudatettava, vuonna 2007 voimassa oleva ohjeistus on koottu Tiehallinnon tekniset ohjeet 1/2007 pdf-luetteloon (Liite 1). Kuva 2 Tekniset ohjeet Tiehallinnon verkkopalvelussa. Tiehallinnon tekniset ohjeet luettelo sisältää tällä hetkellä noin 400 erilaista ohjetta ja julkaisua, joista tämän selvityksen piiriin kuuluu noin 340. Ohjeet jakautuvat eri aihealueille kuvan 3 mukaisesti. Liikennesuunnittelu, Suunnitelmat, Tiehallinnon ympäristöä koskevat ohjeet ja oppaat sekä Muut ympäristöä koskevat ohjeet ja oppaat on rajattu tämän selvityksen ulkopuolelle.

14 12 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen NYKYISET OHJEJÄRJESTELMÄT Ohjeluettelo päivitetään tarvittaessa noin 3-4 kertaa vuodessa ja vanhat versiot säilytetään siten, että kumotut ja vanhentuneet ohjeet ovat myöhemmin saatavilla. Ohjeluettelon ajantasaisuudesta vastaavat aihealueittain nimetyt vastuuhenkilöt, jotka tarjoavat samalla neuvontapalvelua oman aihealueensa erityiskysymyksiin ja ohjeiden soveltamiseen liittyen. Kuva 3 Tiehallinnon teknisten ohjeiden jakautuminen eri aihealueille. Harmaalla taustalla merkityt kohteet eivät kuulu tämän selvityksen piiriin. Aihealueen jälkeen sulkuihin on merkitty julkaisujen kappalemäärät (pelkästään aihealueeseen liittyvät julkaisut / kokonaismäärä julkaisuista, joissa on aihealueen ohjeistusta).

15 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen 13 NYKYISET OHJEJÄRJESTELMÄT 2.2 Ruotsi Ruotsin tielaitoksella on ohjeluettelo, ns. bruttolista, joka sisältää noin 160 nimikettä investointi- ja kunnossapitourakoita varten. Lista sisältää mm. suunnitteluohjeita, teknisiä spesifikaatioita, tiedonhallintaa ja menetelmäkuvauksia. Urakka-asiakirjoja varten poimitaan bruttolistasta tarvittavat ohjeet. Hankekohtaiset listat ovat aika lyhyitä. Ruotsin tielaitoksen suunnittelua hallitaan pääosin neljällä keskeisellä ohjekokonaisuudella: Vägar och gators utformning 2004 Teiden ja katujen suunnittelu ATB Väg 2004 Yleinen tekninen spesifikaatio Tietekniikka ATB Bro 2004 Yleinen tekninen spesifikaatio Silta ATB Tunnel 2004 Yleinen tekninen spesifikaatio Tunneli Kolmea viimeksi mainittua ATB-julkaisua sisältävät yleisiä teknisiä vaatimuksia. Ne on suunnattu pääosin rakentajille, mutta myös suunnittelijat tarvitsevat niitä, jotta valitut tekniset ratkaisut eivät olisi ATB:n vaatimusten vastaisia. ATB-julkaisuja muokataan parhaillaan AMA-muotoon (Yleiset materiaali- ja työselitykset). AMA koskee koko maarakennussektoria ja vastaa siten Suomen InfraRYL:liä. Muokkaustyössä laaditaan vaatimuksista ja neuvoista eri dokumentit Vägar och gators utformning 2004 Teiden ja katujen suunnittelu Vägar och gators utformning julkaisu (VGU 2004) koostuu 13 vihkosta neljässä kansiossa. Sivumäärä on yhteensä n sivua. Vihkot ovat: 1 Perusarvot, 61 s 2 Mitoitusperusteet, 40 s 3 Poikkileikkaus, maaseutu tietila, 76 s 4 Poikkileikkaus, taajama katutila, 101 s 5 Suuntauksen suunnittelu, 105 s 6 Tasoliittymät, 195 s 7 Eritasoliittymät, 79 s 8 Tienvarsijärjestelyt, 87 s 9 Tie- ja katuvarusteet, 110 s 10 Tiemerkinnät ja tien reunan merkitseminen, 61 s ja 27 piirustusta 11 Liikennemerkit, 211 s 12 Liikennevalot, 147 s 13 Tie- ja katuvalaistus, 63 s VGU sisältää varsinaisen ohjetekstin lisäksi kursiivilla esitettyjä kommentteja. Kommentteja on lisätty kohtiin, joissa on haluttu selventää tai tarkentaa ohjetekstin sanomaa.

16 14 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen NYKYISET OHJEJÄRJESTELMÄT ATB Väg 2004 Tietekniikka Julkaisu on n. 520-sivuinen ja koottuna yhteen kansioon. Aineisto on jaettu seuraaviin lukuihin: A Keskeiset lähtökohdat, 35 s B Inventointi, 41 s C Mitoitus 80 s D Kuivatus, 45 s E Sitomattomat materiaalit, 104 s F Sidotut kerrokset, 89 s G Sementillä sidotut kerrokset, 30 s H Tiemerkinnät I Tyyppilehdet, tarkastuslehdet, sideaineet ja sidottujen kerrosten rakennetyypit, 75 s K Sementillä sidottujen kerrosten vaurioluettelo, 13 s Osa J on vanhentunut ja sen korvaa sorateiden kunnon arviointia koskeva julkaisu VVMB 106 "Bedömning av grusväglag", VV Publ 2005: ATB Bro 2004 Silta Julkaisu on 550-sivuinen ja koottuna yhteen kansioon. Osajako on seuraavanlainen: 1 Yleiset lähtökohdat 2 Kuormituslähtökohdat 3 Perustaminen 4 Betonirakenteet 5 Teräs-, puu- ja alumiinirakenteet 6 Vesieristys ja päällyste 7 Siltadetaljit 8 Putkisillat 9 Parantamistyöt ATB Tunnel 2004 Tunneli Julkaisu on 180-sivuinen ja koottuna yhteen kansioon. Lukujako on seuraavanlainen: 1 Yleistä 2 Lähtökohdat 3 Kantokyky, lujuus ja kestävyys 4 Palosuoja 5 Terveys ja ympäristö 6 Käyttöturvallisuus 7 Melu- ja tärinäsuojaus 8 Asennukset, vesi- ja viemärilaitteet sekä muu varustus 9 Luettelo ja liitteet

17 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen 15 NYKYISET OHJEJÄRJESTELMÄT 2.3 Tanska Suunnitteluohjeiden luokittelu Tanskan Tielaitoksen ohjeluettelo (7/2007) sisältää 214 suunnitteluohjenimikettä. Julkaisujen pääluokittelu on asiasisältöperusteinen. Lisäksi julkaisut on luokiteltu statuksen mukaan neljään ryhmään: Käyttöön hyväksytyt ohjeet (168 kpl) E Tieohjeneuvoston hyväksymä ohje (1 kpl), jolla ei ole ministeriön hyväksyntää F Ehdotus joka on lausunnolla, käytössä kokemusten keräämiseksi tai jota saa käyttää vapaaehtoisesti (26 kpl) V Tiedon lisäämiseksi laaditut tai ohjetöiden valmistelua tukevat raportit (19 kpl) Suunnitteluohjeiden lisäksi ohjeluettelossa esitetään myös rakennustöiden urakkatarjouspyyntöasiakirjoja, jotka sisältävät mm. yleisiä työselityksiä ja hankekohtaisia työselitysten laadinta-aihioita. Nimikkeitä on n. 240 kpl. Ohjejulkaisuja kutsutaan vihkoiksi. Niitä on pääluokittelun mukaan seuraavasti: 0 Yleistä (4 kpl) Lait ja ministeriöiden kiertokirjeet 1 Maaseututiet (34 kpl), keskeisimmät ohjeet ovat: Vihko 1, Geometrisen suunnittelun lähtökohdat Vihko 2, Suuntauksen suunnittelu Vihko 3, Poikkileikkaukset Vihko 3x, Poikkileikkausesimerkkejä Vihko 4.0 Liittymien suunnittelu Vihko 4.1 Etuajo-oikeutetut liittymät Vihko 4.2 Kiertoliittymät Vihko 4.3 Liikennevaloliittymät Geometrinen suunnittelu Vihko 4.4 Eritasoliittymät Välityskykyä ja palvelutasoa käsittelevät julkaisut 2 Taajamatiet (27 kpl), keskeisimmät ohjeet ovat: Vihko 0, Tiensuunnittelu taajama-alueilla Vihko 1, Geometrisen suunnittelun lähtökohdat Vihko 2, Suuntauksen suunnittelun elementit Vihko 3, Poikkileikkaukset Vihko 4, Liittymät Vihko 5, Tien ja kevyen liikenteen tien risteys Vihko 6, Kevyen liikenteen teiden risteys Vihko 7, Hidastimet, lisäksi neljä esimerkki- ja kokemusjulkaisua Vihko 8, Jalankulkualueet Vihko 9, Pysäköinti- ja pysähtymisalueet Vihko 10, Visuaalinen ympäristö

18 16 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen NYKYISET OHJEJÄRJESTELMÄT 3 Tierakenteet (14 kpl) Vihko 2, Kuivatus Vihko 3.3 Tierakenteiden mitoitus Useita käyttö- ja kunnossapito-ohjeita 4 Sillat (16 kpl), ohjeet koskevat seuraavia aiheita: Geometria Kuormitukset Bitumipäällysteet Betonipäällysteet Teräsputkisillat Siltojen tarkastukset 5 Liikenteenohjaus (56 kpl) Liikennemerkit, 16 vihkoa Viitoitus, 22 vihkoa Muuttuvat opasteet, 4 vihkoa Tiemerkinnät, 7 vihkoa Tietyömaiden merkitseminen, 4 vihkoa Liikennevalot, 3 vihkoa 6 Varusteet (27 kpl) Käyttö- ja kunnossapitomanuaali, 1 vihko Valaistus, 3 vihkoa Myötäävät pylväät, käsikirja, 1 vihko Liikenteenohjausvarusteet, 9 vihkoa Portaalit, 7 vihkoa Kaiteet, 2 vihkoa Meluseinät, 1 vihko Istutukset taajaman ulkopuolella, 2 vihkoa Liikennepeili, 1 vihko 7 Auditointi (8 kpl) Liikenneturvallisuus, 4 vihkoa Saavutettavuus, 4 vihkoa Ohjetekstien kirjoitustapa Ohjejulkaisuissa esitetään ohjeet hierarkisessa järjestyksessä seuraavasti: Normiteksti Sisältää perustavaa laatua olevia lähtökohtia ja vaatimuksia. Normiteksteihin voi liittyä kommentteja, mutta normaalisti ei menetelmiä, joita voidaan tai tulisi käyttää vaatimusten saavuttamiseksi. Menetelmiä ei normaalisti esitetä. Normivaatimuksia on aina noudatettava.

19 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen 17 NYKYISET OHJEJÄRJESTELMÄT Ohjeteksti Ohjeita käytetään normaalioloissa. Ohje sisältää menetelmiä, joita tulisi käyttää tiettyjen ongelmien ratkaisemiseksi. Ohje voi myös sisältää määriteltyjen lähtökohtatilanteiden tyyppiratkaisujen ja tyyppikonstruktioiden suosituksia. Ohjeita tulisi mahdollisuuksien mukaan noudattaa, ellei olosuhteista johtuen ole pakko tai edullista poiketa niistä. Neuvot Neuvot sisältävät ajan tasalla olevaan kokemusmateriaaliin perustuvia neuvoja. Neuvojen käyttö on yleensä tarkoituksenmukaista. Kommentit Kommentit sisältävät selityksiä ja syventäviä tekstejä yllä mainittuihin normeihin, ohjeisiin ja neuvoihin. Kommentit voivat myös sisältää viittauksia muihin sitoviin teksteihin. Ohjetekstien sitovuushierarkia merkitään seuraavalla tavalla: Normitekstit merkitään lainausmerkillä. Ohjetekstit merkitään heittomerkillä. Neuvoilla ei ole merkintää. Valtaosa ohjeiden teksteistä on neuvoja.. Kommentit merkitään pisteellä. 2.4 Norja Norjan tielaitoksen ohjeluettelo sisältää noin 150 nimikettä tai käsikirjaa. Ohjeet on jaettu kahteen tasoon: Nivå 1 keltainen kansio (Vegnormaler) koostuu 16 ohjeesta ja sisältää määräyksiä, normeja ja suuntaviivoja (retningslinjer), jotka ylempi viranomainen tai Tielaitos valtuutuksen perusteella on hyväksynyt. Nivå 2 sininen kansio sisältää muut ohjeet koskien neuvoja, oppikirjoja ja tie-dataa, jotka Tielaitoksen siihen valtuuttama osasto on hyväksynyt. Tienormaalijulkaisut (Nivå 1) ovat: 014 Laboratoriotutkimukset 016 Geotekniikka tien rakentamisessa 017 Teiden ja katujen geometrinen suunnittelu 018 Tien rakentaminen 021 Tietunnelit 048 Liikennevalot 049 Liikenteenohjaus 051 Työmaiden liikenteenohjaus 062 Liikenneturvallisuusvarusteet Elementtisillat Paikalla valetut laattasillat 231 Kaiteet ja pylväät 232 Pysäkit 233 Pyöräilykäsikirja 235 Runkoteiden suunnittelu Kiertoliittymät

20 18 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen NYKYISET OHJEJÄRJESTELMÄT 2.5 Pohjoismaiden ohjejärjestelmien arviointi Ohjeiden pääjako Ohjejulkaisujen pääjako on Tanskassa selkeä. Ruotsin neljän keskeisen ohjekokonaisuuden rakenne on selkeä ja helppokäyttöinen. Norjan sitovien ohjeiden hallinta on myös helppo pienen määrän takia (16 kpl). Suomen ohjeiden pääjako on pääpiirteissään samanlainen kuin Tanskassa. Pääjakoa voidaan kehittää nykyiseltä pohjalta. Ohjeiden status Ohjeiden status on Tanskassa neliportainen: hyväksytty ohje, ohje-ehdotus, taustajulkaisu sekä ministeriön hyväksyntää odottava ohje. Vastaavanlaista käytäntöä ei ole muissa maissa. Suomessa on käytössä varsinaiset ohjejulkaisut, ohjeluettelossa mainitut Tietoa tiensuunnitteluun sarjan tiedotteet sekä taustaselvitykset. Tietoa tiensuunnitteluun sarjan julkaiseminen on keino saada uutta tietoa suunnittelijoiden käyttöön nopeammin kuin laatimalla varsinainen ohje. Tämän lisäksi Tietoa tiensuunnitteluun -tiedote voidaan laatia täydentämään varsinaista ohjetta, kun ohjetta ei muutoin ole tarvetta päivittää. Ohjeluettelossa mainituilla tiedotteilla ja muilla julkaisuilla on ohjeen status. Muut ohjeluettelon ulkopuoliset Tietoa tiensuunnitteluun -sarjan tiedotteet ovat lähinnä referaatteja selvitysraporteista tai luetteloita hyväksytyistä tai markkinoille tuoduista tuotteista. Suomessa voitaisiin ottaa käyttöön Tanskan mallinen statusjärjestelmä: Hyväksytty ohje, koekäytössä oleva ohje ja taustajulkaisu. Tämän lisäksi Tietoa tiensuunnitteluun sarjassa julkaistaisiin jatkossakin pienehköjä lisäyksiä ja täydennyksiä varsinaisiin ohjeisiin, kun koko ohjetta ei haluta tai ole muuten tarve päivittää. Ohjetekstin sitovuus Norjassa sitovilla ja neuvovilla ohjeilla on omat värillä erotetut julkaisunsa. Tanskassa lisätään tekstirivien viereen merkki, joka ilmaisee sitovuuden: normi, ohje, neuvo tai kommentti. Ruotsissa käytetään tekstissä verbin muotoa ilmaisemaan sitovuutta: Tulee tehdä (skall) = tehdään aina Tulisi tehdä (bör) = tehdään ellei ole erityistä syytä poiketa Tehdään = tehdään normaalioloissa Suomessa on käytössä samanlainen kirjoitustapa kuin Ruotsissa. Tapaa voidaan jatkaa.

21 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen 19 NYKYISET OHJEJÄRJESTELMÄT 2.6 Ohjetyön organisointi Ohjetyöskentelyä varten on Tanskan tielaitoksessa oma organisaationsa. Muissa maissa tielaitosten tekniikkayksiköt laativat ohjeita muiden tehtävien ohella. Tanska Tiehallinnon Tieohjesihteeristö koostuu viidestä henkilöstä, jotka ohjetyöskentelyn lisäksi huolehtivat ohjetyötä tukevista selvityksistä. Ohjetyöhön osallistuu lisäksi konsulttitoimisto, jossa neljä henkeä tekee kokopäiväisesti ohjetyötä. Ohjetöitä varten perustetaan työryhmiä, joihin kuhunkin kuuluu konsultti sihteerinä ja muutama jäsen. Tällä hetkellä 30 työryhmää tekee työtä ja niihin osallistuu yhteensä 150 henkeä. Osa henkilöistä osallistuu useampaan ryhmään siten, että jäsenyyksiä on yhteensä 190. Vuosibudjetti on 5 6 milj. kruunua. Ruotsi Tielaitoksen tekniikkayksiköt laativat ohjeet. VGU 2004 varten perustettiin organisaatio, johon kuuluivat ohjausryhmä, projektinjohto, työryhmät, asiantuntijat, vastaava toimittaja ja web-toimittaja. Projektissa uudistettiin 10 vuotta vanha ohje VU 94. VU 94:ään oli jo aikaisemmin yhdistetty maaseututeiden suunnitteluohje TV 124 ja kadunsuunnitteluohje Argus sekä muutamia muita ohjeita yhdeksi kokonaisuudeksi. Kahden vuoden aikana projektiin käytettiin Tielaitoksen oman henkilöstön ja konsulttien työaikaa yhteensä 8-10 henkilötyövuotta. Ohjetyön valmistuttua järjestettiin laaja koulutus useilla paikkakunnilla. Samanaikaisesti VGU 2004:n kanssa laadittiin Väg 2004, Bro 2004 ja Tunnel Näiden yhteenlaskettu työmäärä oli pienempi kuin VGU 2004:n Norja Tielaitoksen ohjetyöskentelyä ohjaa ja koordinoi tehtävään nimetty henkilö. Tekniikkayksiköt laativat ohjeet pääosin omana työnä. Konsulttina käytetään Teknillisen korkeakoulun tutkimuslaitosta SINTEFiä. Ohjeluonnokset lähetetään laajalle lausuntokierrokselle. Ohjetyöskentelyn kokonaisvolyymi, oma ja konsulttityö mukaan lukien, on 8-10 henkilötyövuotta vuodessa.

22 20 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET 3 OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET 3.1 Yleistä Tiehallinnon voimassa oleva ohjeistus on laadittu useiden vuosikymmenten aikana ja sitä on täydennetty jatkuvasti tarpeen vaatiessa. Tämän seurauksena suunnitteluohjeet ovat kirjoitusasultaan ja esitystavaltaan hyvin erilaisia. Nykyinen ohjeistus koetaan sirpaloituneeksi ja hajanaiseksi. Se sisältää noin 340 ohjetta, julkaisua ja raporttia, jotka on laadittu eri aikakausina ja erilaisista lähtökohdista. Ohjeiden sisällöltä ja esitystavalta puuttuu yhtenäinen linja. Ohjeiden sisältö vaihtelee oppikirjatyyppisestä, runsaasti esimerkkejä ja yksityiskohtia sisältävistä selvityksistä niukkasanaisiin ohje-, normi- ja lakiteksteihin. Ohjeistuksessa on myös jonkin verran päällekkäisyyttä. Samasta aiheesta on tällöin ohjeistettu useassa eri julkaisussa, mikä aiheuttaa tulkinnanvaraisuutta silloin, kun pätemisjärjestys niitä käytettäessä ei ole selvillä. Koko ohjejärjestelmää koskettavia ongelmia ovat: Hajanainen ja sirpaloitunut ohjeistus. Useissa aihekokonaisuuksissa on paljon eri aikakausina tuotettuja ohjejulkaisuja. Haettuja tietoja on hankala löytää julkaisuista ja osa tiedostoista saattaa olla vanhentuneita tai eri ohjeiden ohjeistus ristiriidassa keskenään. On tarpeellista yhdistää ja tiivistää eri aihealueiden ohjeet selkeiksi kokonaisuuksiksi. Päällekkäisyydet ja pätemisjärjestys. Joissakin ohjeissa on ohjeistettu samoista asioista eri tavoin. Ohjeistuksien poiketessa eri ohjeissa toisistaan, syntyy tulkinnanvaraisuutta ja ristiriitoja. Erityisesti uusien hankintamallien myötä tällaiset ohjeistuksen ristiriitaisuudet saattavat aiheuttaa merkittäviä ongelmia. Ohjeistuksen päällekkäisyys näkyy suunnitelmissa erilaisten ratkaisujen vaihteluna. Tiedon löydettävyys. Nykyinen ohjejärjestelmä koetaan hankalaksi käyttää. Hajanaisuuden seurauksena haettujen tietojen löytäminen on hankalaa erityisesti kokemattomille suunnittelijoille. Selkeän ja loogisen ohjerakenteen tulisi perustua tietojen luokittelulle sekä yksinkertaistaa tiedon löytämistä ja ohjeistuksen käyttöä. Ohjeiden tuntemus. Eri toimijoiden keskuudessa ohjeistuksen kokonaistuntemus koetaan heikoksi. Tämä on osaksi seurausta ohjeistuksen laajuudesta ja hajanaisuudesta. Hankintamenettelyt ja ohjeistus. Voimassa oleva ohjeistus on laadittu useiden vuosikymmenien aikana ja samalla on otettu käyttöön uusia hankintatapoja. Vanhat ohjeet perustuivat Tielaitoksen ja sen edeltäjien aikaiseen toimintatapaan, jolloin työt tehtiin omana työnä tai hankinta tapahtui pääosin kokonaisurakkana. Uudemmat ohjeet perustuvat yhä enemmän toimivuuden määrittämiseen uusien hankintamallien käyttöönoton myötä. Ohjeistus sisältää kuitenkin sekaisin vanhaan Tielaitoksen aikaiseen toimintaympäristöön ja nykyisiin käytäntöihin laadittuja ohjeita.

23 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen 21 OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET Erityyppisten ohjeiden kokoelma koetaan hankalaksi käyttää suunnittelussa ja hankinnassa. Ohjeet ja muut julkaisut. Voimassa olevassa Tiehallinnon tekniset ohjeet luettelossa on varsinaisten ohjeiden joukossa runsaasti mm. erilaisia selvityksiä, käsikirjatyyppisiä julkaisuja ja toimintalinjoja, jotka eivät ole rakenteeltaan ohjeita. On tärkeää, että varsinaiset ohjeet, toimintalinjat ja muut ideapaperit erotetaan selvästi toisistaan. Ohjeen sitovuus kyseenalaistuu ja tulkinnanvaraisuus lisääntyy, kun sen sisältö on selvitystai ideapaperityyppistä. Uudet ohjeet ja niiden esittäminen Tiehallinnon verkkopalvelussa. Tällä hetkellä uudet julkaistut ohjeet on lueteltu omassa luettelossa, jonne on linkki ohjeistuksen pääsivulta. Näitä ohjeita ei ole kuitenkaan viety varsinaiseen Tiehallinnon tekniset ohjeet luetteloon, johon viitataan mm. sopimus- ja urakka-asiakirjoissa. Mikäli käyttäjä ei erikseen tiedä mistä etsiä uusia ohjeita, jäävät ne helposti huomaamatta. Ongelmat hankkeissa. Laaja, hajanainen, tulkinnanvarainen ja huonosti tunnettu ohjeistus aiheuttaa lisäkustannuksia ja -selvitystarpeita niin suunnittelun kuin rakentamisen aikana. Osittain ohjeistuksen puutteesta johtuvien ongelmien selvittämiseen menee paljon aikaa hankkeiden eri vaiheissa. 3.2 Ohjeiden nykytila ja kehittämistarpeet aihealueittain Seuraavassa on kuvattu voimassa olevien Tiehallinnon teknisten ohjeiden nykytilaa ja ongelmia aihekokonaisuuksittain. Liikennetekninen suunnittelu Ohjeluettelossa esitetyt Liikenneteknisen suunnittelun ohjeet ovat sisällöllisesti pääosin ajan tasalla ja käytössä. Aihealue on laaja ja siihen kuuluu 35 kpl erilaisia ohjeita ja julkaisuja, joista tiedon löytäminen koetaan hankalaksi. Ohjekokonaisuus on erittäin hajanainen. Aihealueen voimassa olevat ohjeet ovat usean vuosikymmenen ajalta ja osin vanhentuneita vaatien siten uudistamista tai osin päivittämistä. Aihealueen vanhimpien ohjeiden esitystapaa ja ohjetekstiä selittävät periaatekuvat koetaan epäselviksi. Tienkäyttäjiä palvelevien alueiden suunnitteluohjeistus on lähes kokonaan vanhentunut.

24 22 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET Taulukko 1 Ohjeluettelosta poistettavat ohjeet - liikennetekninen suunnittelu. Ohje TIEL/TIEH-nro Poistamisperuste Tien sovittaminen maisemaan TIEL Suunnittelua tukeva julkaisu Yksityistien liittäminen maantiehen Esite Esite, ei ohje Levähdys- ja pysäköintialueiden TIEL Toimintalinja kehittäminen toimintalinjat Linja-autopysäkkien varusteet, laatuvaatimukset TIEH v-04 Laatuvaatimus Taulukko 2 Pienet ohjeiden täydentämistarpeet - liikennetekninen suunnittelu. Ohje Kevyen liikenteen suunnittelu TIEL Tasoliittymät TIEL Moottoriteiden eritasoliittymät A ja B TIEL TIEL Kuvaus Sisältää hyviä asioita, mutta kirjoitustapa on liian pohdiskeleva, mikä heikentää käytettävyyttä. Ohjeessa koetaan olevan liikaa liikkuma- ja tulkinnanvaraa. Pieni täydennystarve useampikaistaisten kiertoliittymien osalta. Myös pisaraliittymä kaipaa uutena liittymätyyppinä suunnitteluohjeita. Ohjeen periaatekuvien esitystapaa olisi syytä uudistaa ymmärrettävyyden parantamiseksi. Ohjeessa esitetyt mitoitusperusteet osin järeitä ja niiden mukaiset ratkaisut vaativat paljon tilaa. Taulukko 3 Suuret ohjeiden täydentämistarpeet tai kokonaan päivitettävät aihealueet - liikennetekninen suunnittelu. Ohje Liikennetekninen suunnittelu Vaiheittain parantaminen Tien käyttäjiä palvelevien alueiden ohjeistus Kuvaus Liikenneteknisen suunnittelun ohjeistus on tiivistettävä ja kirjoitettava kasaan. Hankintamallien myötä tarvitaan hankkeiden suunnittelun ja innovoinnin kannalta keskeisimmän aihealueen päivittämistä. Suunnitteluohjeet yhdistetään sopiviksi kokonaisuuksiksi aihealueittain - suuntauksen suunnittelu - poikkileikkauksen suunnittelu - liittymien suunnittelu Vaiheittain parantamisen ohjeet päivitettävä, mm. uudet tietyypit 2+1 ja 1+1 Nykyinen ohjeistus on vanhentunut. Aihealueen ohjeistus tulisi uusia kokonaisuudessaan. Liikenteen ohjaus Sisällöltään Liikenteen ohjauksen ohjeet ovat pääosin hyviä ja käytössä. Myös tämä aihekokonaisuus koetaan liian laajaksi ja hajanaiseksi (36 aihealueen omaa julkaisua ja noin 40 eri ohjenimikettä) Toisin sanoen ohjeita on kappalemääräisesti liian paljon. Liikenteen ohjausta koskevaa ohjeistusta on sijoitettu ohjeluettelossa kahteen eri paikkaan (Liikenteen ohjaus sekä Teiden kunnossapito ja hoito), mikä koetaan hankalaksi. Liikenteen ohjauksen aihealue kehittyy nopeasti (erityisesti telematiikkateknologia) ja suunnitteluohjeiden laadinta ei tahdo pysyä kehityksen ja uusien teknologioiden perässä. Telematiikan ja teknisten järjestelmien suunnittelun ohjeistus koetaan puutteelliseksi. Ohjeistuksen ja vakiintuneiden käytäntöjen puutteista on saa-

25 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen 23 OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET tu käytännön kokemuksia mm. E18-hankkeessa (vt 1 Helsinki Turku moottoritie). Taulukko 4 Ohjeluettelosta poistettavat ohjeet - liikenteen ohjaus. Ohje TIEL/TIEH-nro Poistamisperuste Tiemerkintöjen toimintalinjat TIEH Toimintalinja Tienvarsimainonnan käsikirja Tieh, YM, Kuntaliitto Suunnittelua tukeva julkaisu Törmäysturvalliset opastustaulut 2005 Tietoa tiens. 69B Tyyppihyväksytyt tuotteet Tiemerkintöjen laatuvaatimukset TIEH v- Laatuvaatimus 06 Törmäysvaimentimen käyttö tiemerkintä-/ Työohje valaistustöissä Tietyömailla käytettävät tiedotustaulut Vanhentunut Yleisten teiden erikoiskäyttö TIEL Suunnittelua tukeva julkaisu Puutavaran kuljetus yleisillä teillä TIEL Suunnittelua tukeva julkaisu Kelirikkoteiden liikenteen rajoittaminen TIEH Suunnittelua tukeva julkaisu Pohjarakennustöiden suunnittelu ja toteuttaminen Pohjarakennustöiden suunnittelun ja toteuttamisen ohjeistus nähtiin tiiviinä ja ajantasaisena pakettina. Pääosa aihealueen ohjeluettelossa esitetyistä julkaisuista on käytössä, mutta luettelo sisältää myös muutamia oppikirjatyyppisiä julkaisuja, joita ei juurikaan käytetä suunnittelussa. Eurokoodien käyttöönottaminen myös pohjarakenteissa tulee vaikuttamaan pohjarakennustöiden suunnitteluohjeisiin. Pohjarakennustöiden osalta ohjeluettelossa ei ole poistettavia ohjeita tai ohjeiden täydennystarpeita. Tien rakenne Tien rakenne -aihealueen sisällä on useita itsenäisiä osa-aihealueita ja ohjekokonaisuuksia: Alusrakenne, Kuivatus, Pohjaveden suojaus, Päällysrakenne, Rakenteen parantaminen ja Päällysteet. Tien rakennetta ja pohjarakenteita koskevaa tutkimustyötä tehtiin aiemmin isossa mittakaavassa ASTO- ja TPPT projekteissa. Projektien lopputuloksena saatiin paljon tutkimustuloksia, jotka on viety suunnitteluohjeisiin. Teoreettisen tiedon pohjalta laadittujen ohjeiden soveltaminen käytännössä koetaan kuitenkin hankalaksi. Päivitystarpeita nähtiin olevan lähinnä kuivatuksen ja päällysteiden suunnittelun ohjeissa.

26 24 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET Eräs merkittävä tien rakenteen suunnitteluohjeistukseen liittyvä ongelma on tien rakenteiden mitoittaminen ja yhteensovittaminen kokonaisuutena. Päällysteiden suunnitteluohjeistus ja sen linkittäminen rakennekerrosten mitoittamiseen koetaan ongelmaksi. Tällä hetkellä suunnittelija suunnittelee pohjaja päällysrakenteet, mutta urakoitsija päällysteen, jolloin rakennetta ei tarkastella optimaalisena kokonaisuutena. Taulukko 5 Ohjeluettelosta poistettavat ohjeet tien rakenne. Ohje TIEL/TIEH-nro Poistamisperuste Päällysteiden kuumennustöiden Työohje turvallisuus Suurten rumpuputkien rakennemitoitusta Tietoa tiens. 79A Laatuvaatimus koskevat laatuvaatimuk- set Päällysteet: Yleiset arvonvähennysperusteet TIEH Arvonvähennysperuste, ei ohje - Lisäkirje (sis. edelliseen) TIEH Arvonvähennysperuste, ei ohje Pakkasen kestävyysluokkaan I hyväksytyt saumausaineet Päällysteiden laatumittauksiin hyväksytyt mittaajat 2006 Hiljaisen päällysteen vaikutus tieympäristön melutasoon Tietoa tiens. 59A Tyyppihyväksytyt tuotteet Tietoa tiens. 70D Tuotelistaus Tietoa tiens. 75 Suunnittelua tukeva julkaisu Taulukko 6 Pienet ohjeiden täydentämistarpeet tien rakenne. Ohje Tierakenteen suunnittelu TIEH Kuivatusohje TIEL Läjitysalueiden suunnitteluohje TIEL Kuvaus Tierakenteen suunnitteluohjeistus monimutkaista. Rakenteista tulee nykyisellä ohjeistuksella järeitä (esim. kevyen liikenteen väylät) - putkistojen ja rumpujen mitoitus, valumien määrittely - alueellisen kuivatuksen suunnittelun ohjeistaminen - loivaluiskaisten teiden kuivatus ja rakennekerrokset Läjitysalueiden suunnitteluperiaatteet uusittava. Ympäristölliset vaatimukset täydennettävä suunnitteluohjeistukseen. Läjitysalueiden suunnittelu TS-vaiheessa. Taulukko 7 Suuret ohjeiden täydentämistarpeet tai kokonaan päivitettävät aihealueet päällysteiden suunnittelu. Ohjekokonaisuus Päällysteiden suunnittelun ja rakenteiden mitoituksen ohjeistus Kuvaus Nykyisin on käytössä asfalttiurakoitsijoiden laatimaa ohjeistusta ja tyyppirakenteita, jotka perustuvat tietyn urakoitsijan tuotteisiin. Tarvitaan Tiehallinnon yleinen ohjeistus ja päällysteiden tyyppiratkaisut. Lisäksi päällysteiden mitoitus on kytkettävä tierakenteiden suunnitteluun kokonaisuutena.

27 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen 25 OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET Tiehen kuuluvat laitteet Aihealueen ohjeistus koettiin osittain liian laajaksi ja hankalaksi käyttää. Tiekaiteiden suunnittelun osalta ohjeistus nähtiin liian laajana. Ohjeistuksessa on liikaa erilaisia variaatioita ja ratkaisutapoja. Muutama perustyyppi riittäisi. EU:n hankintadirektiivi kieltää suosimasta mitään tuotetta, esim. kaidetyyppiä viranomaisten tai julkisten hankintaorganisaatioiden ohjeissa. Kaiteita koskevat vaatimukset pitää esittää toimivuusvaatimuksina, käytännössä. EN-standardin törmäyskestävyysluokkana. Valtion viranomaisten omat tyyppipiirustukset pitäisi korvata valmistajien omilla tuotteilla. Meluesteiden suunnitteluohjeistuksessa koettiin olevan puutteita, mm. mitoitusperusteita tulisi täydentää. Puun käytöstä ja töhrysuojauksesta tarvitaan ohjeistusta. Lisäksi meluesteiden tyyppiratkaisujen puuttuminen koettiin ongelmaksi. Taulukko 8 Ohjeluettelosta poistettavat ohjeet tiehen kuuluvat laitteet. Ohje TIEL/TIEH-nro Poistamisperuste Tievalaistuksen toimintalinjat TIEH Toimintalinja Kaapelien asennus auraamalla Tieval./sähkö 2 Työohje Yleisillä teillä käytettävät valaisimet Tieval./sähkö 7B Tyyppihyväksytyt tuotteet Törmäyksessä myötäävät valaisinpylväät vuonna 2005 Tien reunaympäristön pehmentämisen turvallisuusvaikutukset Reunaympäristön pehmentäminen - inventoinnin työohje Tiekaiteiden laatuvaatimukset ja kaidetyypin valinta Hyväksyttyjä kaidetuotteita vuoden 2006 alussa Kaiteiden ja valaisinpylväiden parantamisen turvallisuusvaikutuksia Markkinoilla olevia meluestetuotteita kesällä 2002 Tieval./sähkö 11E Tyyppihyväksytyt tuotteet TIEL Suunnittelua tukeva julkaisu TIEH Työohje Tietoa tiens. 61B Tietoa tiens. 62B Tietoa tiens. 63 Tietoa tiens. 64A Laatuvaatimus Tyyppihyväksytyt tuotteet Suunnittelua tukeva julkaisu Tyyppihyväksytyt tuotteet Taulukko 9 Suuret ohjeiden täydentämistarpeet tai kokonaan päivitettävät aihealueet meluesteet ja tiekaiteet. Ohjekokonaisuus Meluesteiden suunnitteluohjeet Kaideohjeistus Kuvaus Päivitettävä ja täydennettävä mm. mitoitusperusteet, puun käytön periaatteet, meluesteiden tyyppiratkaisut (nykyisin hankekohtaisia ratkaisuja), töhrysuojauksen suunnittelu Kaideohjeistuksen tiivistäminen ja selkeyttäminen.asiaa käsitelty useissa julkaisuissa. Tulisi pyrkiä standardisoimaan ratkaisuja. Muutama perustyyppi riittäisi.

28 26 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET Tie-, vieri-, suoja- ja näkemäalueelle sijoitettavat laitteet Johtoverkostojen suunnittelu tiealueelle koetaan ongelmalliseksi. Aihealueen ohjetöitä on käynnissä, mutta ohjeet eivät ole valmiita tai käytössä. Ongelmaksi koetaan myös kaapeli- ja johtotietojen puutteet ja epäluotettavuus, eikä pelkästään ohjeistus. Taulukko 10 Ohjeluettelosta poistettavat ohjeet tie-, vieri-, suoja- ja näkemäalueille sijoitettavat laitteet. Ohje TIEL/TIEH-nro Poistamisperuste Linja-autopysäkkien varusteet, laatuvaatimukset TIEH Laatuvaatimus Tienvarsimainonnan käsikirja Tieh, YM, kuntaliitto Käsikirja Taulukko 11 Pienet ohjeiden täydentämistarpeet tie-, vieri-, suoja- ja näkemäalueille sijoitettavat laitteet. Ohjekokonaisuus Tele- ja sähkökaapelien käsittelyyn liittyvät suunnitteluohjeet Kuvaus Sähköjohdot tiealueella ohjetyö käynnissä. Telejohdot tiealueella ohje koekäytössä v alkaen. Ohjeistuksen viimeistely ja käyttöön saaminen. Teiden kunnossapito ja hoito Kunnossapidon- ja hoidon ohjeita käytetään hoitourakoissa, joita solmitaan jatkuvasti. Aihealueen ohjeet ovat kuitenkin lähes kauttaaltaan vanhentuneita ja periaatteessa suunnitteluohjeisiin kuuluvista asioista ohjeistetaan tällä hetkellä urakka-asiakirjoissa. Kunnossapidon ja hoidon suunnitteluohjeiden merkitys korostuu myös uusien hankintamallien käyttöönoton myötä, jolloin suunnittelijalla tulisi olla käytettävissä tietoa erilaisten ratkaisujen vaikutuksista kunnossapidon näkökulmasta. Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset TYLT InfraRYL korvaa TYLT-julkaisut valmistuttuaan. InfraRYL on infra-alan yhdessä laatima kuvaus infrarakentamisen yleisistä laatuvaatimuksista. Siinä määritellään työn lopputuloksen rakennustekninen laatutaso. Rakennusalalla omaksutun tavan mukaan tarvitsee tilaajan vain viitata sopimusasiakirjoissa RYLin yksilöityyn kohtaan saadakseen sen määritykset voimaan hankkeessa. InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset sisältää kaksi osaa; toimivuusvaatimukset ja tekniset vaatimukset. Toimivuusvaatimukset koskevat rakenteen ja sen osien elinkaaren aikaista käyttäytymistä. InfraRYLin tekniset vaatimukset ovat vaatimuksia, jotka rakenteen tulee täyttää rakenteen valmistumishetkellä.

29 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen 27 OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET Yksityiset tiet Voimassa oleva yksityisiä teitä koskeva ohjeistus koetaan puutteelliseksi ja vanhentuneeksi. Yksityisteiden suunnittelua ja rakentamista koskevat ohjeet on laadittu pari vuosikymmentä sitten ja niiden saatavuus on heikko. Ohjeista ei ole saatavilla edes sähköisiä versioita. Kunnossapidon osalta ohjeistus on vuodelta Lisäksi yksityisteiden suunnittelua ja rakentamista koskevat ohjeet (violetti- ja ruskeakantiset julkaisut) puuttuvat kokonaan tiehallinnon tekniset ohjeet luettelosta. Ohjeistuksen kehittämisessä painotettavia näkökulmia ovat mm. yksityistien toimiminen rinnakkaistienä, mitoitusperusteet eri tilanteissa sekä omatoiminen tienpito. Sillat Siltojen suunnittelun ohjeistus eroaa rakenneteknisen luonteensa vuoksi muusta infran suunnittelusta. Siltaohjeistus muodostaa oman erillisen kokonaisuutensa. Ongelmaksi nähdään se, että siltoja koskeva ohjeistus on tällä hetkellä julkaistu kahdessa eri paikassa: Tiehallinnon teknisten palveluiden internetsivuilla (http://alk.tiehallinto.fi/sillat/suunnitt.htm) sekä Tiehallinnon tekniset ohjeet luettelossa. Siltasuunnittelijat käyttävät ensin mainittua luetteloa ja se sisältää tuoreemmat ja ajantasaisemmat ohjeet siltojen suunnitteluun. Siltojen osalta on InfraRYL tekeillä. Siltojen yleiset laatuvaatimukset (SYL) korvataan InfraRYL:illä sen valmistuttua. Toistaiseksi on avoinna, mitä muutoksia siitä seuraa ohjeistukseen. Siltojen suunnittelussa tullaan ottamaan käyttöön eurokoodit muun rakennesuunnittelun tapaan. Lähivuosien haasteena ovat eurokoodien käyttöönoton aiheuttamat muutostarpeet suunnitteluohjeisiin ja käytäntöihin. Nykyisessä ohjeistuksessa siltapaikka-asiakirjoja koskevat ohjeet on sijoitettu sillan suunnittelun ohjeistukseen. Jatkossa ohjeet voisi sijoittaa tie- ja geosuunnittelijoiden käyttämiin ohjekokonaisuuksiin, koska he toimittavat lähtötietoja sillan suunnittelijoille ohjeistuksen pohjalta. 3.3 Uudet ohjeet Nykyisten ohjeiden analysoinnin ja käyttäjähaastattelujen perusteella esitetään, että uusia ohjeita laadittaisiin taulukon 12 mukaisesti. Tunnistettujen, puuttuvien suunnitteluohjeiden laadinta voidaan käynnistää välittömästi.

30 28 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET Taulukko 12 Uudet laadittavat ohjeet. Nro Ohje Kuvaus 1 Ohje suunnitteluohjeiden sisällöstä ja kirjoitustavasta 2 Geometrisen suunnittelun perusarvot Ennen kuin ohjeiden uusimisprojekti käynnistetään, on tarpeen laatia ohjeet ohjeiden kirjoittamisesta. Ohje voisi sisältää fyysisen ympäristön perusarvot (kitka ja näkemät), ajoneuvojen mitat ja ominaisuudet sekä kuljettajan, matkustajan, jalankulkijan ja pyöräilijän asettamat vaatimukset. 3 Mitoitusperusteet Ohje voisi sisältää liikennepoliittiset tavoitteet, arkkitehtuuritavoitteet, nelivaihetarkastelun, standardikäsitteet, verkkotarkastelun, mitoitusnopeuden, mitoittavan tienkäyttäjän, tyyppiajoneuvot ja ajotavat, käyttöiän, mitoittavan liikenteen ja liikenneanalyysin. 4 Tunnelien suunnitteluohje Ohje on valmisteilla. Ohjeeseen liittyen tai sen lisäksi on tarve kehittää telematiikan ja teknisten järjestelmien suunnittelun sisältö ja esitystapa. 5 Varatieohje Ohje varareittien ja varateiden suunnitteluperiaatteista ja reittitarpeiden huomioimisesta suunnittelussa. Ohje on tekeillä. 6 Perusverkon eritasoliittymät 7 Kustannusarvion Yhteiset periaatteet kustannusarvion laadinnalle tien laadintaohje suunnittelussa. 8 Pilaantuneet maat Pilaantuneiden maiden huomioiminen ja käsittelyyn varautuminen tien suunnittelussa. Tiehallinnon ohjeistus / kytkentä muihin ohjeisiin. 9 Suunnitelmien sähköinen esitystapa 10 Rakennussuunnitelman sisältö ja esitystapa 11 Telematiikan ja teknisten järjestelmien suunnittelun ohjeistus esitystapa 12 Tiensuunnittelun tiivistetyt tiedot IT-pohjainen suunnittelu mahdollistaa tasojaon ja värien käyttöä tavalla, joka parantaa suunnitelmien luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Myös mallinnukset kuten virtuaalimallit ja animaatiot mahdollistavat uusia esitystapoja. Niiden käyttöä ja mm. verkkoviestinnän periaatteita tulisi ohjeistaa. Nykyinen ohjeistus (D-kansio) on aikakaudelta ennen ATK-pohjaisen suunnittelun käyttöönottoa ja sen vuoksi ohje tulee uusia kokonaan. Uusimistarpeeseen vaikuttavat myös uudet urakointimuodot sekä rakennussuunnittelun vaiheistus alustavaan rakennussuunnitelmaan, tiettyä rakennusvaihetta palveleviin asiakirjoihin (esim. maarakennustyöt) ja lopulliseen rakennussuunnitelmaan. Rakennussuunnittelun vaiheistus on seuraus vaiheittaisen hyväksyttämisen tarpeesta. Tunnelien ja niihin liittyvien järjestelmien suunnittelussa ja rakentamisessa yhdistyvät infrapuolen, talopuolen ja tietoliikenteen suunnittelun toimintatavat. Tarvitaan kaikkien osapuolten (tiensuunnittelijat, kalliosuunnittelijat sekä sähkö- ja automaatiosuunnittelijat, urakoitsijat, rakennuttajat) ymmärtämä esitystapa. Tiensuunnittelussa tarvittava keskeinen tieto kerätään yksiin kansiin. Poikkileikkaus, suuntaus, liittymät, rakenne, kuivatus ja laitteet. Taulukon 12 kolmen ensimmäisen kohdan (1, 2 ja 3) uudet ohjeet ovat perusteoksia ohjetyöskentelyn taustalle ja ne tulisi laatia ensimmäiseksi. Samantapaiset ohjeet sisältyvät mm. VGU ohjejärjestelmään. Seuraavaksi tulisi loppuunsaattaa jo käynnistetyt uusien ohjeiden laatimistyöt. Tä-

31 Suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen 29 OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET män jälkeen käynnistetään merkittävien ja laajojen, kokonaan uusien ohjeiden laatiminen. 3.4 Erityiskysymyksiä Nykyisten ohjeiden analysoinnin aikana ja käyttäjähaastatteluissa nousi esille kysymyksiä, joita tulisi pohtia ohjejärjestelmän kehittämisen yhteydessä. InfraRYL ja suunnitteluohjeet Tulisi pohtia ja selvittää miten InfraRYL -nimikkeistön ja määrämittausohjeen käyttöönotto heijastuu tiehallinnon suunnitteluohjejärjestelmään ja ohjeisiin. Välittömänä käyttöönoton vaikutuksena on Tierakennustöiden yleisten laatuvaatimusten (TYLT) korvautuminen InfraRYLin laatuvaatimuksilla. Ohjejärjestelmään ja uusien ohjeiden kirjoitustapaan InfraRYL:illä nähdään olevan vaikutuksia. Kuntien ja kaupunkien ohjeistus Kunnat ja kaupungit hyödyntävät soveltuvin osin Tiehallinnon suunnitteluohjeistusta. Käytössä olevia osioita ovat mm. sillan suunnittelun ja liikenteen ohjauksen aihealueiden ohjeistus. Geometrisen suunnittelun osalta katujen suunnittelu on elementeiltään pienipiirteisempää kuin teiden suunnittelu ja ratkaisut sovitetaan usein asemakaavan antamiin rajoihin. Käytössä on Suomen kuntatekniikan yhdistyksen (SKTY):n kokoama Katu 2000 ohjeistus. Pohjarakenteiden osalta kuntapuolella käytetään Suomen geoteknisen yhdistyksen (SGY) laatimaa ohjeistusta. Päällysrakenteiden suunnittelussa sovelletaan kuntien omia ohjeita sekä kuntaliiton toimittamaa Kunnallisteknisten töiden yleistä työselostusta (KT02). Tiehallinnon ohjeilla mitoitettuna katujen rakenteista koetaan tulevan liian järeitä ja kalliita. Ongelmana kuntien väyläsuunnittelun kannalta nähdään maanteiden ja katujen rajapintojen liittäminen toisiinsa jouhevasti sekä taajamateiden suunnitteluohjeistus. Tietoa tiensuunnitteluun ja sähkötiedotteiden asema Tiedotteita on laadittu mm. ennen varsinaisen ohjeen laatimista uusista aihepiireistä sekä erilaisista hyväksytyistä tuotteista. Tiedotteet ovat hyvä tapa tuoda uusia ja ajankohtaisia asioita tilaajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tietoisuuteen. Käyttäjille on kuitenkin toisinaan epäselvää onko tiedotteilla ohjestatus vai ei. Periaatteena on, että ohjeluettelossa mainituilla tiedotteilla on ohjestatus. Näiden tiedotesarjojen asemaa on pohdittava uudelleen. Lisäksi olisi hyvä saada tiedotteissa esitetyt ja hyväksi havaitut asiat nykyistä nopeammin varsinaisiin ohjeisiin.

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011 Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet Kari Lehtonen 8.9.2011 LIIKENNEVIRASTON OHJELUETTELO Ohjeluetteloon on kaksi reittiä valitse urakoitsijat ja suunnittelijat valitse ohjeluettelo

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 49L

Tietoa tiensuunnitteluun nro 49L 1 Tietoa tiensuunnitteluun nro 49L Julkaisija: Tiehallinto, tekniset palvelut -prosessi 21.5.2003 TEIDEN SUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET VUONNA 2003 Sisältö Tässä tiedotteessa on luettelot voimassa olevista

Lisätiedot

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10 LIIKENNEVIRASTO 1 (5) Tekniset ohjeet alkavissa alueurakoissa alkavat maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat n kohta 9 Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2014.pdf

Lisätiedot

Liikenneviraston ja ELYkeskuksen. sekä arvonmuutosperusteet. PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola

Liikenneviraston ja ELYkeskuksen. sekä arvonmuutosperusteet. PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola Liikenneviraston ja ELYkeskuksen urakka-asiakirjat sekä arvonmuutosperusteet PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola Tilaajan vastuulla Eri sopimusmalleissa on erilaiset urakka-asiakirjat! T-urakka

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Esiteltävät asiat Konenäköpilotti Muutoslaboratorio Miten muutoslaboratoriota on tarkoitus kokeilla konenäköpilotti-hankkeessa

Lisätiedot

Miten InfraRYL palvelee. Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset

Miten InfraRYL palvelee. Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset Miten InfraRYL palvelee Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset InfraRYL -hanke 3.3.2006 1 Kenelle InfraRYL Toimijat: omistajat, rakennuttajat, suunnittelijat, rakentajat, huoltajat ja ylläpitäjät

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

InfraRYL, mikä muuttuu?

InfraRYL, mikä muuttuu? InfraRYL, mikä muuttuu? Laura Pennanen, Liikennevirasto Kiviaines- ja murskauspäivät 21.-22.1.2016 Esityksen sisältö 1. InfraRYL, Kiviainesluvut Kiviaineslukujen valmistelu Tavoitteita Esimerkkejä valmistelluista

Lisätiedot

Eurokoodien käyttöönotto siltojen suunnittelussa. Matti Piispanen

Eurokoodien käyttöönotto siltojen suunnittelussa. Matti Piispanen Eurokoodien käyttöönotto siltojen suunnittelussa Matti Piispanen 1.6.2010 162010 1.6.2010 0 jälkeen kyselyyn pannuissa, suunnittelua sisältävissä toimeksiannoissa ei rakenteiden tai geotekniikan suunnitteluun

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO, OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman

Lisätiedot

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ.

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ. SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN Projektin tilannekatsaus Matti Ojala Projektin tavoite - Projektin tavoitteena on laatia työkalu (tarkastuslista), jonka avulla vesihuollon suunnittelun eri

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 84A

Tietoa tiensuunnitteluun nro 84A Tietoa tiensuunnitteluun nro 84A Julkaisija: Tiehallinto, tietekniikka Luonnos 12.01.2007 PAIKAN MÄÄRITTÄMINEN GPS:N AVULLA Laatuvaatimus Tätä ohjejulkaisua käytetään laatuvaatimuksena, kun rakennus- tai

Lisätiedot

MITEN? Tutustu kaupunkitilaohjeeseen osoitteessa

MITEN? Tutustu kaupunkitilaohjeeseen osoitteessa 31.5.2016 MIKÄ? Helsingin kaupunkitilaohje on julkisen tilan hankintojen, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käsikirja suunnittelijoille, viranomaisille ja päättäjille. Lisäksi ohje toimii taustatietona

Lisätiedot

Uusiomateriaalien käyttö tierakenteissa, Liikenneviraston ohjeet

Uusiomateriaalien käyttö tierakenteissa, Liikenneviraston ohjeet Uusiomateriaalien käyttö tierakenteissa, Liikenneviraston ohjeet Laura Pennanen, Liikennevirasto Kaakkois-Suomen UUMA2-alueseminaari, 5.5.2015 Liikenneviraston strategia Visio vuoteen 2025 Fiksut väylät

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI / HANNA REIHE

TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI / HANNA REIHE TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI 10.6.2015 / HANNA REIHE TUTKIMUS TOTEUTETTIIN, KOSKA Työn tarkoituksena on ollut taajamaliikenteen rauhoittaminen ja

Lisätiedot

20.2.2009 13984/2006/30/16. Vastaanottaja Tiepiirit. Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006. 31.3.2009 - toistaiseksi

20.2.2009 13984/2006/30/16. Vastaanottaja Tiepiirit. Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006. 31.3.2009 - toistaiseksi 20.2.2009 13984/2006/30/16 Vastaanottaja Tiepiirit Säädösperusta Korvaa/muuttaa Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006 Kohdistuvuus Tiehallinto Voimassa 31.3.2009 - toistaiseksi Asiasanat Tyyppipiirustukset,

Lisätiedot

Haasteista ratkaisuihin miten saamme uusiomateriaalit käyttöön infrarakentamisessa?

Haasteista ratkaisuihin miten saamme uusiomateriaalit käyttöön infrarakentamisessa? Haasteista ratkaisuihin miten saamme uusiomateriaalit käyttöön infrarakentamisessa? Timo Tirkkonen, Liikennevirasto YGOFORUM-seminaari, 2.11.2016 Liikennevirasto UUMA2-ohjelmassa Osallistumme UUMA2-ohjelman

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008, Erkki Mäkinen Sisältö Taustatietoa InfraModel2 - Tiedonsiirron pilotointi InfraModel-formaatin jatkokehittäminen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Tievalaistuksen toimintalinjat

Tievalaistuksen toimintalinjat Tievalaistuksen toimintalinjat Tievalaistuksen toimintalinjat TIEHALLINTO Helsinki 2006 Kansikuva Markku Suoranta ISBN 951-803-636-5 TIEH 1000105-06 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN

Lisätiedot

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 ISBN 951-803-725-X

Lisätiedot

2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä

2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä 2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä Tapio Syrjänen NTM-centralen i Birkaland, Finland Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 21.3.2014 Esityksen sisältö Työntekijöiden turvallisuus Liikenneviraston ohjeistus

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Eurokoodiseminaari 2011 8.12.2011 Hanasaari. Liikenneviraston / LVM:n puheenvuoro

Eurokoodiseminaari 2011 8.12.2011 Hanasaari. Liikenneviraston / LVM:n puheenvuoro Eurokoodiseminaari 2011 8.12.2011 Hanasaari Liikenneviraston / LVM:n puheenvuoro Heikki Lilja Silta-asiantuntija Liikennevirasto, Investointi -toimiala EUROKOODIT LIIKENNEVIRASTON SUUNNITTELUSSA JA RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

Väylätekninen menetelmäkehitys

Väylätekninen menetelmäkehitys Väylätekninen menetelmäkehitys Tuomo Viitala 8.9.2014 TAUSTAT JA TAVOITTEET Väylätekninen menetelmäkehitys -hankkeen tarkoituksena on liikennemuotokohtaisten (tie, rautatie, vesiväylät) väylänpidon teknisten

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Ajankohtaista Liikennevirastosta 6.2.2014

Ajankohtaista Liikennevirastosta 6.2.2014 Ajankohtaista Liikennevirastosta 6.2.2014 Tiemerkintöihin liittyvien ohjejulkaisujen tilanne: Tiemerkinnät ohje => Tiemerkintöjen suunnittelu Muutama detaljikorjaus tehdään vielä Tiemerkintöjen toimintalinjat

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Timo Tirkkonen, Liikennevirasto UUMA2-vuosiseminaari 7.10.2014 Liikennevirasto UUMA2-ohjelmassa Liikennevirasto Osallistumme UUMA2-ohjelman ja sen

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 1 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: PIRKKALA TEKNINEN TOIMI JA KAAVOITUS Liikenneturvallisuuden ylläpito sekä liikennekulttuurin Liikenneturvallisuushankkeiden

Lisätiedot

Virtuaalimallin näkymät: Liikennevirasto. A-insinöörit Suunnittelu Oy

Virtuaalimallin näkymät: Liikennevirasto. A-insinöörit Suunnittelu Oy Virtuaalimallin näkymät: Liikennevirasto A-insinöörit Suunnittelu Oy www.a-insinoorit.fi Esityksen sisältö 1) Taustaa ja yleistä E18 hankkeesta Tunnuslukuja Elinkaarimallin erityispiirteitä Yleistä E18

Lisätiedot

Syksyllä 2012 ja 2013 alkaneet maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat

Syksyllä 2012 ja 2013 alkaneet maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat LIIKENNEVIRASTO Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelo 1 (5) Syksyllä 2012 ja 2013 alkaneet maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat 9. Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2012 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2012.pdf

Lisätiedot

Sorateiden pintakunnon määrittäminen

Sorateiden pintakunnon määrittäminen Sorateiden pintakunnon määrittäminen ISBN 978-952-221-106-4 TIEH 2200055-08 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-107-1 TIEH 2200055-v-08 Edita Prima Oy Helsinki 2008 Julkaisua

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012 Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012 Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeita ja erityiskohteita Valtionavustukseen oikeutettuja

Lisätiedot

Viitostien tilannekatsausta

Viitostien tilannekatsausta Viitostien tilannekatsausta Petri Keränen 21.5.2014 27.5.2014 Kajaani Kuopio Mikkeli Kajaani Kajaanin risteykset 5milj. 2023-2027 Mainuanjärven kohta 1 milj. 2023-2027 Iisalmi-Kajaani 2 milj. 2023-2027

Lisätiedot

Urapolku Veli-Matti Uotinen Tekninen päällikkö, Ruukki Construction Oy

Urapolku Veli-Matti Uotinen Tekninen päällikkö, Ruukki Construction Oy Urapolku Veli-Matti Uotinen Tekninen päällikkö, Ruukki Construction Oy Tuotekehitys ja materiaalit Infraexpo Opiskelijatapahtuma11.10.2012 1 Taustaa 1994 2008 pohjarakennussuunnittelijan urapolku Tielaitos

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Nykyinen ohje Ohje vuodelta 1998 Ohjetta täydennetty vuonna 2004 (Tietoa tiensuunnitteluun nro 78: Kevyen liikenteen väylät liikunnassa) 29.5.2013

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 72

Tietoa tiensuunnitteluun nro 72 Tietoa tiensuunnitteluun nro 72 Julkaisija: Tiehallinto, liikennetekniikka 7.1.2004 OHITUSKAISTAT LEVEIDEN ERIKOISKULJETUSTEN REITEILLÄ Leveiden kuljetusten reittiselvitys Erikoiskuljetukset, joissa ylitetään

Lisätiedot

Suunnitteluperusteet. Hankesuunnittelupäivä

Suunnitteluperusteet. Hankesuunnittelupäivä Suunnitteluperusteet Hankesuunnittelupäivä 1.2.2018 1.2.2018 Esityksen sisältö Ohjeita Suunnitteluperusteet asiakirjana Milloin suunnitteluperusteet laaditaan? Suunnitteluperusteiden sisältö Suunnitteluperuste

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 49M

Tietoa tiensuunnitteluun nro 49M 1 Tietoa tiensuunnitteluun nro 49M Julkaisija: Tiehallinto, tekniset palvelut 29.1.2004 TEIDEN SUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET VUONNA 2004 Sisältö Tässä tiedotteessa on luettelot voimassa olevista ohjejulkaisuista

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä seminaari 6.3.2013 Kimmo Laatunen Aloitimme runsaat 150 vuotta sitten

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4

E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4 Suomen rakentamismääräyskokoelman uusiminen 2013-2017 E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4 21.1.2015 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö ja rakennuslain muutos voimaan

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun

Tietoa tiensuunnitteluun Tietoa tiensuunnitteluun nro 49B Julkaisija: Tielaitos, tie- ja liikennetekniikka 22.5.2000 TEIDEN SUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET TOUKOKUUSSA 2000 Sisältö Tässä tiedotteessa on luettelot voimassa olevista

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 Tielaitos Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Tielaitoksen selvityksiä 13/1999 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 69A

Tietoa tiensuunnitteluun nro 69A Tietoa tiensuunnitteluun nro 69A Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja geotekniikka 18.2.2003 TÖRMÄYSTURVALLISET OPASTUSTAULUT VUONNA 2002 Hyväksyntä Tämän julkaisun ajan tasalla oleva versio 69B, 69C jne.

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014

KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014 KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014 TAUSTALLA VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET JA AJATTELUTAVAN MUUTOS 2011 Kävelyn ja pyöräilyn

Lisätiedot

Eurokoodiseminaari 2012 31.10.2012. Hanasaari EUROKOODIT SILLANSUUNNITTELUSSA. Heikki Lilja Silta-asiantuntija Liikennevirasto, Taitorakentaminen

Eurokoodiseminaari 2012 31.10.2012. Hanasaari EUROKOODIT SILLANSUUNNITTELUSSA. Heikki Lilja Silta-asiantuntija Liikennevirasto, Taitorakentaminen Eurokoodiseminaari 2012 31.10.2012 Hanasaari Heikki Lilja Silta-asiantuntija Liikennevirasto, Taitorakentaminen EUROKOODIT SILLANSUUNNITTELUSSA SILLANSUUNNITTELUN ERITYISPIIRTEITÄ EUROKOODIT OVAT SILLOILLE

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI Onesta Solutions Oy Pasilanraitio 5 00240 HELSINKI www.onesta.fi 2/6 Versiohistoria Versio Pvm Selitys Muutokset Tekijät 0.1 26.3.2007 Alustava versio

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Vt 25 parantaminen välillä Meltola-Mustio RS, pilotin esittely Lauri Harjula,

Lisätiedot

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Anis, Daniel Piirainen, Ilkka 2011 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Johdanto opinnäytetyöhön ja yhteenveto Anis, Daniel. Piirainen,

Lisätiedot

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006 Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Tausta ja tavoitteet Viiden Elsa-kuntahankkeen esittely samassa julkaisussa Koottuna perustiedot

Lisätiedot

,2( / -fi TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS YLEISTEN TEIDEN V

,2( / -fi TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS YLEISTEN TEIDEN V ,2( / -fi TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS YLEISTEN TEIDEN V '\\ \ TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS Tiensuunnittelutoimisto YLEISTEN TEIDEN VALAISTtJSPOLITIIKKA Tienpidon suuntaviivat ja keskeiset toimenpiteet

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2011 1 (5) 581 Lausunto kaupunginvaltuutettu Kauko Koskisen ym. toivomusponnesta, jossa kiirehditään kunnallistekniikan rakentamista heti asemakaavan vahvistuttua HEL 2011-003517

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA VESIHUOLTOPÄIVÄT 3.- Finlandia talo, Helsinki Antti Harinen LAITOSHANKKEET VESIHUOLTOALALLA Vesilaitos Projektin johto Suunnittelu Kilpailutukset Urakointi

Lisätiedot

INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola. Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy.

INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola. Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy. INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy.fi OSATA? TEEMU VEHMASKOSKI RIL Vapaasti kopioitu muutamalta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista 2 Hyvä tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma Kaikki mitä on luvattu tarjousvaiheen laatusuunnitelmassa on löydyttävä myös sopimuskatselmuksessa (on urakoitsijaa sitova)!!! Asiat oikeassa järjestyksessä

Lisätiedot

UUMA2 Väylät. Timo Tirkkonen, Liikennevirasto Kiviaines- murskauspäivät, 13.-14.2.2014

UUMA2 Väylät. Timo Tirkkonen, Liikennevirasto Kiviaines- murskauspäivät, 13.-14.2.2014 UUMA2 Väylät Timo Tirkkonen, Liikennevirasto Kiviaines- murskauspäivät, 13.-14.2.2014 Tausta UUMA2 kehittämisohjelma on käynnistynyt Uusiomateriaalien käyttöä haittaavien tietopuutteiden poistaminen Uusiomateriaalien

Lisätiedot

Lyhyesti valtionavustuksesta

Lyhyesti valtionavustuksesta Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeissa ja erityiskohteissa Valtionavustukseen oikeutettuja teitä noin 53 000 km (v. 2010) Yksityistien tienpito on tieosakkaiden

Lisätiedot

Liikennemerkkien kuntoluokitus

Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) 978-952-221-256-6 2200060-v-09 TIEHALLINTO

Lisätiedot

KouluSUMP koulujen kestävän liikkumisen edistämisen työkalu

KouluSUMP koulujen kestävän liikkumisen edistämisen työkalu KouluSUMP koulujen kestävän liikkumisen edistämisen työkalu Hankkeen tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunkiseudulla on tavoitteena lisätä kestäviä liikkumistapoja arjen liikkumisessa Viime vuosikymmenten

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-infrahankinnat ELY-Infrahankinnoilla tarkoitetaan Elinkeino-,Liikenne ja Ympäristökeskusten

Lisätiedot