Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan"

Transkriptio

1 Lähde Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle

2 Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä, että ne tukevat käytännön työelämää sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Saavutettuja tuloksia voidaan tarkastella nyt, kun tutkintoja on ollut mahdollisuus suorittaa noin 10 vuotta. Nykyisin monia asioita mitataan rahalla. Palkansaajat voivat olla tyytyväisiä siihen, että yhä useammalla alalla näyttötutkinnon suoritus näkyy myös palkassa. Asiasta on sovittu useamman alan työehtosopimuksessa ja viime sopimuskierroksella tällaisia sopimuksia tuli jälleen lisää. Valtakunnallisten sopimusten lisäksi useissa yrityksissä on paikallisia päätöksiä siitä, miten työntekijää palkitaan näyttötutkinnon suorituksesta. Lehdessämme on sivuilla 5 6 yhteenveto tiedossa olevista valtakunnallisista sopimuksista. Heti tutkintojen käynnistyessä työmarkkinajärjestöt sopivat Koulutusrahaston verottomasta ammattitutkintostipendistä. Viime sopimuskierroksella järjestöt sopivat sen korottamisesta 238:sta 330 euroon tämän vuoden elokuusta lähtien. ja erikoisammattitutkinnoille ei ole olemassa vastinetta koulumuotoisten tutkintojen joukossa. Tutkintotodistus kokoaa yhteen työpaikan hakijan aikaisemmissa työpaikoissa ja koulutuksissa hankkiman ammattitaidon. Näyttötutkinnon suoritus näkyy yhä useamman palkkauksessa ja urakehityksessä. Tämä on kannustava kehityssuunta meille tutkintojen parissa töitä tekeville. Olemme oikealla tiellä. Saavutukset antavat myös haasteen kehittää kaikkien alojen näyttötutkinnot niin työelämälähtöisiksi ja luotettaviksi, että ne voidaan ottaa vakavasti esille seuraavilla TES-kierroksilla. Minun asiani ei ole antaa työehtosopimuksia tekeville tuleviin päätöksiin liittyviä neuvoja. He osaavat varmasti tehdä näyttötutkintojenkin suhteen sellaisia päätöksiä, kuin tutkinnot ansaitsevat. Sen sijaan haluan toivottaa menestystä ja onnistumisen iloa kaikille, jotka tekevät työtä näyttötutkintojen laadun ja tutkintotodistuksen uskottavuuden hyväksi. Tutkinnot ja niihin valmistava koulutus motivoivat henkilöstöä kehittämään ammattitaitoa. Näyttötutkinnot ovat myös uusi instrumentti, joka auttaa uusien työntekijöiden valinnassa. Työelämän ammattitaitovaatimusten perusteella suunnitelluille ammatti- Veikko Ollila projektijohtaja ALVAR Kansi:Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinnon näytön arviointia Porin aikuiskoulutuskeskuksessa. Kuvassa (vas.) Jussi Korpela (arvioija), Olli-Pekka Ojalainen (arvioija), Mika Lundgren (tutkinnon suorittaja). Kuva: Veijo Kykkänen. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO JULKAISIJA ALVAR Lähde liikkeelle -lehden tarkoituksena on jakaa näyttötutkintotoimintaan liittyviä kokemuksia ja ajankohtaista tietoa. Lehden ensimmäisen numeron julkaisi Etelä-Suomen lääninhallituksen ja ESR:n rahoittamana Näyttötutkinnot työelämän todellisuu deksi -projekti. Nyt Lähde liikkeelle -lehteä julkaisee Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus ALVAR. PÄÄTOIMITTAJA Veikko Ollila Projektijohtaja ALVAR TOIMITUSSIHTEERI Marja Koivunen Projektisihteeri Pedaklusteri-hanke TOIMITUS Tarja Haapala Jouni Kyllönen Rauno Mäkelä-Lammi Hilkka Tuominiemi RUNO Tiina Honkarila ULKOASU JA TAITTO Asser Jaaro PAINOPAIKKA ArtPrint PAINOSMÄÄRÄ YHTEYSTIEDOT puh. (09) AEL, Kaarnatie 4, Helsinki ILMOITUSMYYNTI Marja Koivunen (09) Tarja Haapala (09) Toimitamme yhteistyökumppaneillemme ensimmäisen toimituksen toistaiseksi veloituksetta. Sen jälkeen perimme toimitus- ja postituskuluja seuraavasti: 10 kpl kpl kpl kpl kpl kpl 130 seuraavat 100 kpl +60 ILMOITUSHINNAT 1/1 sivu (178 x 242 mm) alv 22 % ½ sivu (178 x 120 mm) alv 22 % ¼ sivu (87 x 120 mm) alv 22 % ISSN Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä... 2 Näyttötutkintojen vaikutus palkkaukseen... 4 Teknologiateollisuusaloilla ammatti- ja erikoisammattitutkinnot mukana TES:ssä... 6 Näyttötutkintojen ajankohtaiset haasteet...7 Näyttötutkintojen ja laatujärjestelmien merkitys Jaana opiskeli työnjohtajaksi Opilla osaavaksi ja moneen mukaan Yhteistyöllä näyttötutkinnot kuntoon Kainuussa Luottamusmies näyttötutkintojen sillanrakentajana Näyttötutkintopäivä Porissa tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto Ammatillista varmuutta ammatillisilla näyttötutkinnoilla Ensimmäisenä suomalaisena ja kolmanneksi YIT:ssä osaaminen ja näyttötutkinnot ovat keskeinen menestystekijä Tutkintovastaavilta vaaditaan motivaatiota Hyvät näyttökäytänteet leviävät Näyttöjen sanansaattaja -projekti toteutti ammattiosaamisen näyttökoulutusta Merikosken ammatillisessa koulutuskeskuksessa Yrittäjän ammatti- ja erikoisammattitutkinnot treenausta yrittäjäksi Johtamista kehittämään näyttötutkinnon avulla...31 Näyttötutkintoaineistot verkkokaupasta RUBEN en resursbank för yrkesinriktad tilläggsutbildning Suoritin EA1:n ja mitä sitten tapahtui Uusia tutkintoja ja tutkintojen perusteita Asiakaskysely Osaamisen tunnistamiseen ymmärrystä ja rohkeutta

4 Näyttötutkintojen vaikutus palkkaukseen Useilla ammattialoilla näyttötutkinnon suoritus korottaa työntekijän palkkaa. Viime talven TES-kierroksella tämä suunta vahvistui. Lisäksi on yrityskohtaisia sopimuksia, joissa kannustetaan tutkintojen suorittamiseen palkkioilla tai palkankorotuksilla. TEKSTI: VEIKKO OLLILA Näyttötutkintojen lähes vallankumouksellinen merkitys on siinä, että tutkintoa suoritettaessa ei tarkastella koulutaustaa tai opintoviikkomääriä, vaan sitä, kuinka hyvin tutkinnon suorittaja osaa tehdä ammattiin liittyviä töitä. Ei ole siten ihme, että näyttötutkinnot ovat yhä useammin mukana työehtosopimuksissa. Ne ovat hyvin keskeinen keino osoittaa työelämässä tarvittava ammattitaito. Tämän mahdollisuuden käyttämiseen kannustetaan useissa työehtosopimuksissa. Ilmeisesti tehokkain motivointikeino on tutkinnosta tuleva lisäpalkka. Työntekijä saa jokaisen palkanmaksun yhteydessä kiitoksen siitä, että on suorittanut tutkinnon tai jopa tutkintoja. Tämä on työnantajalle kallein keino ja siksi siihen siirrytään hyvin harkitusti. Keino on kuitenkin käytössä monilla ammattialoilla. Tämä muoto asettaa tutkinnoille korkean laatuvaatimuksen. Tutkintoa ei saa myöntää kenellekään hyväveli- tai muilla kyseenalaisilla perusteilla. Tuntipalkkaa lievempi, mutta varmasti myös hyvä keino on antaa tutkinnon suorituksesta merkittävä kertaluonteinen palkkio. Tämä keino on sikäli valikoiva, että sen saavat vain alalla työssä olevat suorittajat. Toisaalta se integroituu näyttötutkintojen alkuperäiseen ideaan, työssä opitun ammattitaidon tunnustamiseen. Tällainen tunnustuksen muoto käynnistyi maaliskuussa metalli- sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden työpaikoille. On mielenkiintoista nähdä, miten tämä kannuste tehoaa. Yrityskohtaiset sopimukset ja henkilökohtaiset palkankorotukset Edellä oli esillä valtakunnallisiin työehtosopimuksiin kirjoitetut kannusteet. Useilla aloilla on niiden lisäksi työpaikka- tai yksikkökohtaisia sopimuksia. Jo perinteiseen asemaan ovat päässeet eräissä suurissa puu- sepänalan yrityksissä olevat sopimukset. Mikäli alalla ei ole vielä sopimusta työelämän tutkintojen huomioimisesta palkassa, mahdollisuuksia ei työntekijän näkökulmasta ole vielä menetetty. Viime kädessähän oma esimies määrittää tutkinnon suorittajillekin henkilökohtaiset palkkaosuudet. Mikäli esimiehellä on riittävä palkankorotusvara, on mahdollista, että ainakin yksittäisten henkilöiden kohdalla toteutuu sama tilanne kuin TES:n perusteella tehdyissä tuntipalkan korotuksissa. Joka tapauksessa tutkinnon suoritus on osoitus työntekijän halusta kehittää omaa osaamistaan yhä paremmaksi. Se on kannustettava asia, joka voidaan huomioida jo itseisarvona. Lisäksi henkilökohtaisissa palkkaosuuksissa on perusteltua huomioida valmistavassa koulutuksessa tapahtunut, työpaikan näkökulmasta hyödyllinen ammattitaidon kohoaminen. Stipendi näyttötutkinnon suorituksesta Viime sopimuskierroksen yhteydessä Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön edustajat tekivät periaatepäätöksen siitä, että näyttötutkinnon suorituksesta saatava ammattitutkintostipendi kohoaa 330 euroon. Nykyisellään stipendi on 238 euroa. Myöhemmin Koulutusrahasto päätti muutoksen ajankohdaksi elokuun alun Keskeisimmät ehdot ovat vuoden ikä sekä vähintään 5 vuoden palvelussuhde. Veroton stipendi pitää hakea 6 kuukauden sisällä tutkintotodistuksen päiväyksestä. Työn sisältöön tai tehtäviin liittyvät muutokset Useiden henkilöiden kohdalla näyttötutkinnon suoritus on vaikuttanut työn sisältöön. Tutkinnon suorittaja on tullut työpaikalla myönteisesti esille ja hän on saanut uusia, entistä mielenkiintoisempia tehtäviä. Tällä lienee asianomaiselle hyvin suuri merkitys. Tehtävien muutoksiin on saattanut liittyä myös palkankorotus. Usealle tutkinnon suoritus on avannut väyliä myös täysin uusiin tehtäviin, uralla etenemiseen. Tähän liittyy myös uutta tehtävää vastaava palkkaus. Tällaisia ammattialalla etenemisiä tapahtuu etenkin erikoisammattitutkintojen suorittajille. Työn sisältöön tai uralla etenemisiin liittyvien muutosten määrä voisi olla työelämän tai koulutuksen tutkijoille mielenkiintoinen aihepiiri. Työn sisällöllinen rikastuminen vaikuttaa myös työmotivaatioon, mikä vaikuttanee myös tuloksiin. Näyttötutkinnosta alkanutta ketjua voisi jatkaa ja tutkia pitkällekin. Näyttötutkintojen taloudellinen merkitys eri ammattialoilla Näyttötutkintojen järjestäjien tai muissa tehtävissä toimivien tehtävänä ei ole mestaroida työehtosopimusten sisältöä tai muita neuvotteluratkaisuja. Kuitenkin jokaiselle näyttötutkintojen parissa toimivalle tulee tunnustus jo siitä, että alan näyttötutkinnon suoritus otetaan neuvottelupöydissä esille mahdollisena palkanmaksun perusteena. Kokemus on osoittanut, että yhä useammin tutkinnot päätetään yhteistuumin ottaa mukaan työehtosopimuksiin, kierros kierrokselta yhä laajemmin. Seuraavaan listaan on kerätty mahdollisimman laajasti tietoja siitä, millä tavalla näyttötutkinnot (perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) ovat esillä eri alojen työehtosopimuksissa. Tilastoa tehtäessä tosin muutamilla aloilla sopimusneuvottelut ovat vielä kesken, joten niihin voi tulla muutoksia. Tutkinto- tai ammattinimikkeitä koskevat luettelot ovat suuntaaantavia. 4

5 Ammattiala Sähköasennusala Kone- ja metalliteollisuus sekä Elektroniikka- ja Sähkötekninen teollisuus Metallin pelti- ja teollisuuseristysala Autokorjaamoala Leipomoala Palkkio tai palkanlisä (myös summat) tai muu merkitys at, + 38 c/h, eat, + 70 c/h at, + 39 c/h, eat, + 71 c/h alkaen. Lisiä ei lasketa yhteen. Ammattitutkintopalkkio at, eat, sopimuskaudella aloitetuista, yhdessä sovituista suorituksista Kuten edellä Palkkiot kuten kone- ja metallilalalla at:n suorittamisesta lisä, jonka suuruus on työkohtaisen palkan ja tätä seuraavan ylemmän työkohtaisen palkan erotus at + 25 /kk, eat + 45 /kk Kiinteistönhoitoala pt, + 2 % at, + 3 % eat, + 5% Lisä lasketaan taulukkopalkasta(tko) Talonmiesala pt, + 4 %, at, + 8 %, eat, + 12 % Lisä lasketaan hinnoiteltujen töiden palkasta. Ammattitaitolisä on vaihtoehtoinen kokemuslisän kanssa Sopijaosapuolet Sähköalojen ammattiliitto ja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI Metallityöväen liitto ja Teknologiateollisuus ry (pääalan sopimus) Kuten edellä Metallityöväen liitto ja Metalliteollisuuden harjoittajien liitto MTHL: n työnantajat Metallityöväen liitto ja Autoalan Keskusliitto Elintarveketeollisuus liitto ja Suomen elintarviketyöläisten liitto Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kiinteistöpalvelut ry Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kiinteistöpalvelut ry Ketä asia koskee, tutkinto- tai ammattinimikkeet Arvio kohderyhmän työntekijämäärästä Muuta asiaan liittyvää, lisätietojen antaja Sähköasentajat, sähköyliasentajat n asentajaa Kalevi Björkbacka Kaikki työnantajan kanssa sovitut ammatti- tai erikoisammattitutkinnot. Esim. Koneistajan, hitsaajan, levyseppä-hitsaajan, koneenasentajan tutkinnot. Elektroniikka ja sähköteollisuuden at, muut työnantajan kanssa sovitut ammatti- tai erikoisammattitutkinnot. Teollisuuseristäjät, rakennuspeltisepät, tekniset eristäjät yhteensä n henkilöä Pekka Porvali metalliliitto.fi n henkilöä Pertti Nurminen Jukka Huhtala Marja-Terttu Tanttinen (09) eollisuus.fi Korjaamotyöntekijät n henkilöä Mauri Nieminen Leipurit, kondiittorit, leipomoiden työntekijät n henkilöä Henri Lindholm i Kiinteistönhoitajat n henkilöä Reijo Mattila Talonmiehet n osapäivätoimiset talonmiehet Reijo Mattila Talotekniikka-ala at: väh. plkr c/h, alkaen 39 c/h eat: plkr 4+70 c/h, alkaen 71 c/h Tietoliikenneala at, + 59 c/h, eat, +1,11 /h alkaen, at, + 60 c/h, eat, + 1,13 /h. Lisiä ei lasketa yhteen. Talonrakennus Vaikutus vähimmäis-palkkojen määräytymiseen; pt:n suorittanut: II plkr at:n suorittanut: IV plkr eat:n suorittanut: VI plkr Maalausala at, + 40 c/h et, + 70 c/h Rakennusliitto ry/ Talotekniikkaliitto ry Sähköalojen ammattiliitto ja tieto- ja Tekniikka-alojen ammattiliitto TIKLI Rakennusliitto ry/ Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry / Suomen Maalarimestariliitto ry Putkiasentajia, teknisiä eristäjiä, ilmastointiasentajia ja lämmityslaiteasentaja n henkilöä Kimmo Palonen Tietoliikenne asentajat ja yliasentajat n asentajaa Sauli Väntti Kaikkia alan työntekijöitä n henkilöä Jukka Suokas Kaikkia alan työntekijöitä n työntekijää Markkus Ainasoja Asfalttiala at, + 25 c/h Rakennusliitto ry / Asfalttiliitto ry Kaikkia alan työntekijöitä n työntekijää Seppo Tirkkonen Energia-ala at, + 44 c/h alkaen + 45 c/h eat, + 83 c/h alkaen, + 84 c/h Em. lisiä ei lasketa yhteen. Sähköalojen ammattiliitto ja Energiateollisuus ry Sähkölaitosasentajat ja yliasentajat Voimalaitoksen käyttäjän ja kunnossapidon tutkinnot n henkilöä Markku Vuoti, Mekaaninen metsäteollisuus ja puusepänteollisuus Maininta, jonka mukaan näyttötutkinnot tulee huomioida henkilökohtaista palkanosaa määritettäessä. Puu- ja erityisalojen liitto ja Metsäteollisuus ry. Kaikkia alan työntekijöitä n henkilöä Kari Asikainen (09) Mekaaninen metsäteollisuus/ sähköala Paperi- ja puumassateollisuus/ Sähköala Sama maininta Näyttötutkinnot tulee huomioida henkilökohtaista palkanosaa määritettäessä. Sähköliitto ja Metsäteollisuus ry. Sähköliitto ja Metsäteollisuus ry Sähköasentajat, automaatioasentajat Sähköasentajat, automaatioasentajat ym. n. 250 henkilöä Helge Hakkarainen n. 900 henkilöä Helge Hakkarainen Kaikki ammattialat Ammattitutkintostipendi 238, alkaen 330 EK ja SAK, Koulutusrahasto Perus-,ammatti- tai erikoisammattitutkintojen suorittajat tietyin ehdoin Lisätiedot ja hakemuslomake: Klo puhelinneuvonta (09) Lyhennyksiä: pt= perustutkinto at = ammattitutkinto eat = erikoisammattitutkinto (Sähköalalla yliasentajatutkinto, monilla muilla aloilla mestaritutkinto). c/h = senttiä tunnilta plkr = palkkaryhmä 5

6 Teknologiateollisuusaloilla ammatti- ja erikoisammattitutkinnot mukana TES:ssä Uusi tutkinnon suorittamisesta tuleva palkkio on mahdollinen noin metalli- tai sähköteknisen teollisuuden työntekijälle. Viime vuoden vaihteessa Suomessa käytiin laajoja neuvotteluja työehtosopimuksista. Näyttötutkinnotkin ovat olleet työelämän tutkintoina mukana keskusteluissa. Ehkä keskeisin tulos syntyi teknologiateollisuuden aloilla, kun sovittiin uudesta rahallisesta palkkiosta ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittajille. Palkkiot ovat 200 ja 300. Uusi sopimus koskee yhteensä noin työntekijää teknologiateollisuuden sopimusalalla, joka kattaa elektroniikka- ja sähköteollisuuden, kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallien jalostuksen. Pentti Mäkinen on toiminut pitkään Metso Paperin pääluottamusmiehenä ja oman alueensa (Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) kone- ja metallialan tutkintotoimikunnan puheenjohtajana koko näyttötutkintojen historian ajan. Seuraavassa Pentti Mäkinen kertoo uuden palkkion syntyhistoriaa. Apulaisjohtaja Ari Sipilä analysoi asiaa työnantajajärjestön, Teknologiateollisuuden näkökulmasta. Työehtosopimuksen mukainen korvaus näyttötutkinnoista Kuva: Ilkka Terimaa Pentti Mäkinen. Meitä oli muutamia liittokokousedustajia, jotka kävimme vuonna 1996 puhumassa silloisessa Metallityöväenliiton liittokokouksessa näyttötutkinnoista ja niiden sisällöstä. Yhtenä tavoitteena jo tuolloin oli korvauksen maksaminen tutkinnoista TES-sopimuksen pohjalta. Asia laitettiin tavoitteeksi ja vuosien saatossa on saatu sopimukseen laadullisia tavoitteita näyttötutkintoon. Olin viime kevään liittokokouksessa TESvaliokunnan puheenjohtaja. Silloin asetimme tavoitteeksi rahallisen korvauksen, joka maksetaan työnantajan varoista. Joulukuussa käydyissä sopimusneuvotteluissa saatiin ns. pää avatuksi rahalliselle korvaukselle. Ammattitutkinnosta maksetaan 200 euron ja erikoisammattitutkinnosta 300 euron kertakorvaus. Tämän sopimuksen ei kuitenkaan tule muuttaa huonompaan suuntaan aiemmin tehtyjä paikallisia sopimuksia. Maksuperuste Sopimus koskee siis vain niitä, jotka suorittavat tutkinnon työsuhteessa. Tämä jättää ulkopuolelle ne kursseilla tai vain näyttötutkinnoissa käyvät henkilöt, joilla ei ole työsuhdetta. Neuvotteluissa korvauksen perusteena oli ammatillisen osaamisen kehittyminen ja sitä kautta yrityksen tuloksen paraneminen sekä laadullisesti että taloudellisesti. Tällä perusteella olisi voitu maksaa korvausta suoritettua työtehtävää kohden, jolloin korvaus olisi koskenut myös niitä, jotka ovat vasta tutkinnon jälkeen saaneet työsuhteen. Maksuperuste olisi tällaisessa sopimuksessa sidottu työsuhteen työaikaan, joko tuntiin tai kuukauteen. Tutkinnoista maksaminen on työehtosopimuksen mukaan uusi asia metallialalla ja toivon sen edesauttavan tutkintojen suorittamista. Korvaus on sinällään pieni, mutta toivottavasti se kehittyy tulevaisuudessa ja on omalta osaltaan kehittämässä metallityön arvostusta. Joillakin aloilla on jo aiem- min maksettu tutkinnoista, ja haluan uskoa tämän avaavan uudenlaista pontta opiskelulle ja itsensä kehittämiselle. Informaatiota tästä sopimuksesta tulee kaikkien kolmen tutkintotoiminnasta vastaavan osapuolen jakaa. Asia kuuluu myös yhteistyökumppaneille (tutkinnon järjestäjille, ALVARille. AEL:lle...). Pentti A. Mäkinen kehittäjä vastuualueena metallin ammatillinen osaaminen ja siinä ammattitutkinnot Metso Paper, Jyväskylä Apulaisjohtaja Ari Sipilä, Teknologiateollisuus ry. Osaaminen ja sen kehittäminen ovat Teknologiateollisuuden yritysten menestymisen kannalta avainasemassa. Näyttötutkinnot on tärkeä keino edistää henkilöstön osaamista. Uudessa työehtosopimuksessa haluttiin edistää näyttötutkintoja erillisellä tutkintopalkkiolla. Työnantaja maksaa ammattitutkinnon suorittaneille työntekijöille kertakannustuksena 200 ja mestaritutkinnon (erikoisammattitutkinnon) suorittaneille kertakorvauksena 300. Palkkio koskee sekä kone- ja metallialan että elektroniikka- ja sähköalan tutkintoja. Sovitun kannustuslisän toivotaan lisäävän tutkintojen suorittamista omalla sektorillamme, sanoo Ari Sipilä. Tutkinnon suorittaminen avaa työntekijälle myös mahdollisuuksia siirtyä työpaikan sisällä vaativampiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin. Sipilä muistuttaa lisäksi, että näyttötutkintojen kehittymistä seurataan liittojen yhteisissä työryhmissä. Veikko Ollila 6

7 Näyttötutkintojen ajankohtaiset haasteet TEKSTI JA KUVAT: TARJA HAAPALA, PROJEKTIASIANTUNTIJA, ALVAR Ammatillista aikuiskoulutusta kehitetään hallitusohjelman mukaan parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän ehdotusten pohjalta (OPM 3:2002). Ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtävät muuttuvat yhä haastavammaksi mm. työelämän osaamistarpeiden muutosten, ikärakenteen kehityksen ja globalisaation etenemisen vuoksi. Näyttötutkintojärjestelmän haasteet lähitulevaisuudessa ovat työelämälähtöisyyden säilyttäminen ja kehittäminen kaikissa tutkintoprosesseissa, yhteistyö kolmikannan ja tutkintotoimikuntien kanssa sekä henkilökohtaistaminen. Opetushallitus kehottaa yhä edelleen ponnistelemaan näyttötutkintojen suorittajamäärien lisäämiseksi. Tarve määrälliseen kasvuun perustuu työelämästä eläkkeelle lähtevien paikkojen täyttämiseen. Nuoria ei tule työmarkkinoille riittävästi minkään koulutusjärjestelmän kautta. Lisäksi jo työelämässä toimivilta työntekijöiltä osalta puuttuu ammatillinen tutkinto. Ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuvat tulevaisuudessa yhä haastavammat kohderyhmät: maahanmuuttajat, Opetusneuvos Soila Nordström Opetushallituksesta kertoi näyttötutkintoihin liittyvistä uudistuksista Näyttötutkintojen ajankohtaispäivän tilaisuudessa Porissa. 7

8 Näyttötutkintojen ajankohtaispäivän osallistujia. Päivän oli tuottanut Näytön paikka projekti ja alueen oppilaitokset. ikääntyvät ja matalan pohjakoulutuksen omaava aikuisväestö, työvoimapoliittisen koulutuksen kohderyhmät sekä ns. erilaiset oppijat. Näyttötutkintojen ja niihin valmistavan koulutuksen laadukkuudesta on pidettävä huoli näistä haasteista lähtien. Työelämäyhteistyö Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö takaa työelämän tarpeiden ja näkökulmien huomioimisen ja näkymisen tutkinnoissa. Työelämän ammattilaisia työskentelee jatkuvasti näyttötutkintojen perusteita uudistamassa. Muuttuneet ja kokonaan uudet työt ja tehtävät vaativat tutkintojen perusteiden uudistamista vähintään viiden vuoden välein. Tutkintojen perusteet laaditaan ja niitä uudistetaan asiantuntijatyöryhmissä, joissa on opetusalan edustajien lisäksi työelämän eri osapuolten edustajia. Työelämäyhteistyötä tulee kehittää yhä edelleen myös näyttötutkintojen suunnittelussa, niiden järjestämisessä sekä tutkintojen arvioinnissa. Näyttötutkintojen henkilökohtaistamisen tulee myös tapahtua toimivassa yhteistyössä tutkinnon suorittajan, tutkinnon järjestäjän ja työelämän edustajien kesken. Tutkintotoimikuntayhteistyö Näyttötutkinnon suorittaneita vuonna 2004 oli noin , vuonna 2005 heitä oletetaan olevan noin ja tulevaisuuden visio on jopa tutkintoihin osallistujaa. Näin suuret osallistujamäärät edellyttävät tutkintojen järjestäjien ja tutkintotoimikuntien yhteistyön kehittämistä. Tutkintotoimikuntien työn kehittäminen edellyttää tiedottamista, toimikuntien jäsenten perehdyttämistä ja koulutusta. Tutkintotoimikuntien jäseniksi tarvitaan todellisen työelämän edustajia, niin työntekijöitä kuin työnantajiakin opetusalan asiantuntijoiden ohella. Tutkintotoimikunta esimerkiksi määrittää ja ohjeistaa, millaisilla edellytyksillä ja asiantuntemuksella arvioijat toimivat tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioidessaan. Näyttötutkinto-oppaassa on maininta, että vähintään yhden arvioijista on oltava näyttötutkintomestari eli näyttötutkintojen järjestämisen (15 ov) kehittämiskoulutuksen suorittanut. Arvioijien työskentely perustuu luottamukseen heidän ammattitaidostaan ja luottamukseen, että tutkinnon järjestäjä on arvioijat kouluttanut ja tehtävään perehdyttänyt. Näyttötutkintojen järjestäminen tapahtuu tutkinnon järjestäjän ja tutkintotoimikunnan välisen näyttötutkintojen järjestämissopimuksen mukaisesti. Tutkintotoimikunnan tehtävänä on arvioida näyttötutkintojen järjestämisedellytykset ennen sopimuksen solmimista. Järjestämissopimuksen liittei- 8

9 den, näyttöjen järjestämissuunnitelman ja arvioijaluettelon avulla pyritään varmistamaan tutkintojen järjestäminen laadukkaasti, voimassa olevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tietoyhteiskuntaohjelma Tutkintoja voidaan nykyään suorittaa jo tietoverkoissa. Suomessa mm. kampaajamestarin erikoisammattitutkintoja on suoritettu siten, että tutkinnon suorittajat ovat täydentäneet olemassa olevaa osaamistaan eli osallistuneet tutkintoon valmistavaan koulutukseen verkossa. Opettajat ovat olleet ohjaamassa ja antamassa palautetta arkisin kuusi tuntia päivässä. He ovat tarvittaessa opiskelijoiden käytettävissä ja tavoitettavissa verkon sekä puhelimen välityksellä. Itsenäistä verkko-opiskelua tutkinnon suorittajat ovat voineet harjoittaa, milloin heille itselleen parhaiten sopii, öiseenkin aikaan. Tutkinnon suorittajat ovat olleet erittäin innostuneita tällaisesta tutkinnon suorittamismahdollisuudesta. Tutkinnon suorittaminen on näin ollut mahdollista itsenäisille ammatinharjoittajille eri puolilla Suomea. Tulevaisuudessa tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen tulee lisäämään ja monipuolistamaan mahdollisuuksia näyttötutkintojen suorittamisessa. Jo nyt on kokeiltu mahdollisuutta suorittaa alan näyttötutkinnon osa siten, että tutkinnon suorittaja on ollut ulkomailla tietokoneen ääressä. Arvioijat ovat olleet Suomessa samanaikaisesti tietokoneidensa ääressä. Tämänkaltaisesta kokeilusta on saatu hyviä tuloksia. Tietoyhteiskuntaohjelman kehittämisavustukset ovat olleet haettavissa jälleen alkuvuodesta Aikuiskoulutuksen kehittämiseen tietoyhteiskuntaohjelmassa on varattu yli kaksi miljoonaa euroa. Rahoitus Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittämistä pohtineen työryhmän esityksissä (OPM 2004:39) on tuotu esiin erilaisia rahoituksen vaihtoehtoja. Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupauudistusesityksellä pyritään lisäämään toiminnan vakautta ja ennakoitavuutta. Yksityiskohtaisemmin rahoituksen osalta on esitetty mm. ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen lisäämistä aikanaan Noste-ohjelman päättymisen jälkeen vapautuvista resursseista. Poistuvien toimintaavustusten tilalle aikuiskoulutuskeskusten ja valtakunnallisten erikoisoppilaitosten valtionosuutta tultaisiin korottamaan viidellä miljoonalla eurolla. Henkilöstökoulutuksena järjestettävään lisäkoulutukseen tultaisiin osoittamaan valtionosuutta vain, kun koulutus tähtää tutkintoon. Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupiin sisällytettäisiin maininta työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnasta erityisesti pienyrityksille ja julkisyhteisöille. Toiminnan laatua tuettaisiin kehittämisavustuksilla, arviointitoiminnalla ja opiskelijapalautejärjestelmällä. Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijapalautejärjestelmän kehittäminen käynnistyy vuoden 2005 aikana ja siinä hyödynnetään Työvoimahallinnon OPAL-palautejärjestelmästä saatuja kokemuksia. Henkilökohtaistaminen Näyttötutkintojen henkilökohtaistamisesta on puhuttu paljon. Asia koetaan haasteelliseksi resursoinnin näkökulmasta. Päätöstä määräyksen voimaan tulosta on siirretty useaan otteeseen. Viimeisin tieto on, että uudistettu määräys henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laatimisesta vahvistettaisiin valmisteilla olevan ammatillisen aikuiskoulutuksen lakimuutoksen jälkeen. Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa tapahtuu kolmessa vaiheessa, ensimmäiseksi näyttöjen suunnitteluvaiheessa, toiseksi näyttötutkinnon suorittamisvaiheessa ja kolmanneksi tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistaminen edellyttää jo aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ja näiden menetelmien kehittämistä. Suunnitteluvaiheen osaamisen tunnistamiseen verkkotyökaluksi on kehitetty www. osaan.fi -ohjelma. Se on vapaasti hyödynnettävissä oleva ohjelma, jonka avulla voi arvioida omaa osaamistaan suhteessa näyttötutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Hyötyä tutkinnoista Opetusministeriön asettama työryhmä pohtii periaatteita, miten ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja kehitetään ja niiden asemaa koulutusjärjestelmässä selkiytetään. Tulopoliittinen sopimus vuosille korostaa osaamisen vahvistamista ja kehittämistä. Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät mm. ammattitutkintostipendin korottamista alkaen 238 eurosta 330 euroon. Tutkinnon suorittajia kannustetaan myös yrittäjyysalan tutkintoihin ja muiden tutkintojen yrittäjyysosan suorittamiseen. Tutkintojen kansainvälinen vertailtavuus Suomen näyttötutkintojärjestelmä on OECD:n yhdeksän maan vertailussa kokonaisuudessaan hyväksi arvioitu ja saanut kiitosta erityisesti työelämäyhteistyöstä. Tästä johtuen se kiinnostaa muiden maiden opetusalan henkilöstöä ja koulutus- sekä tutkintojärjestelmistä vastaavia henkilöitä. Tutkintojen kansainvälisen vertailtavuuden kehittämiseksi yhteistyö muiden maiden kanssa on välttämätöntä. Työvoiman liikkuvuus ja työllistyminen saavat tukea vertailukelpoisista tutkinnoista. Muita vinkkejä Lain ym. muutosten myötä myös näyttötutkinto-oppaan päivittäminen tulee ajankohtaiseksi. Oppaan uudistamiseen Soila toivoo edelleen kehittämisehdotuksia ja kommentteja sähköpostilla: 9

10 10 10

11 Näyttötutkintojen ja laatujärjestelmien merkitys AEL:n huhtikuun alussa eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja Matti Taanila vastasi kysymyksiini näyttötutkintojen järjestämisestä. AEL:ssä on järjestämissopimuksia kuutisenkymmentä. Lisäksi on tutkintoihin valmistavaa koulutusta ja kattavat laatusertifioinnit. TEKSTI: TARJA HAAPALA, PROJEKTIASIANTUNTIJA, ALVAR Miten näyttötutkinnot ovat kehittäneet AEL:ää oppilaitoksena? Ennen kuin näyttötutkinnot tulivat käyttöön, AEL järjesti lähes pelkästään lyhytkursseja yritysten henkilöstölle. Pitkät, näyttötutkintoon valmistavat koulutusohjelmat olivat harvinaisia, enimmäkseen niitä oli vain sähkö- ja kiinteistöaloilla. Viime vuosikymmenen loppupuolella näyttötutkinnot yleistyivät erityisesti hallinnoimissamme ESR-projekteissa, joissa yritysten palveluksessa olevat henkilöt suorittivat vuosittain jopa tuhat näyttötutkintoa. Voi siis hyvällä syyllä sanoa, että näyttötutkintojen myötä ja ESR-rahoituksen turvin AEL:stä kehittyi yrityksille pitkien koulutusohjelmien tarjoaja. Miten näyttötutkintoihin valmistava koulutus kehitetään? Yritysten tarpeiden mukainen lyhytkurssien suunnittelu on aina ollut AEL:n ydinosaamista. Näyttötutkintoina suoritettavien ammattitutkintojen tavoite on kehittää työssä tarvittavaa osaamista. Nämä yhdistettyinä tarkoittavat, että AEL:n lyhytkurssitarjonta hieman täydennettynä muodostaa hyvin käyttökelpoisen perusmoduuliston eri alojen näyttötutkintoihin valmistavaan koulutukseen. Perusmoduulit eivät tietenkään riitä, vaan yhdistettyinä verkon kautta oh- jattuun työssäoppimiseen työpaikalla saadaan parhaat opetusohjelmat. Miten AEL:n laatusertifioinnit ovat ohjanneet suunnittelua ja miten ne näkyvät toiminnassa? AEL:llä on kolme laatusertifi kaattia: Laatujärjestelmä ISO 9001, yhteisistä toimintatavoista huolehtiminen, myönnettiin AEL:lle ensimmäisenä koulutuslaitoksena pohjoismaissa vuonna Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001, oman henkilöstömme ja koulutukseen osallistujien hyvinvoinnista huolehtiminen, myönnettiin ensimmäisten yritysten joukossa Suomessa vuonna 1998, sekä Ympäristöjärjestelmä ISO 14001, ympäristöarvoista huolehtiminen, myönnettiin vuonna Nämä kolme järjestelmää yhdessä muodostavat AEL:n toimintajärjestelmän, joka ohjaa kaikkea toimintaamme. Se merkitsee muun muassa sitä, että AEL:n suunnittelema koulutus perustuu asiakkaiden koulutustarpeisiin. Koulutusohjelmat suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, tietysti tutkintojen perusteiden asettamissa rajoissa. Laatujärjestelmä takaa myös, että asiakkaat, siis sekä koulutukseen osallistuja että yritys, arvioivat AEL:n antaman koulutuksen ja arviointia käytetään koulutuksen edelleen kehittämiseen. Ulkopuolinen auditoija auditoi kaikki kolme laatujärjestelmää joka vuosi. Se takaa, että järjestelmät eivät ole pelkästään paperilla, vaan ne todella ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme. Jokaisen yrityksen palveluksessa olevan pitäisi työskennellä erityisesti Ympäristöjärjestelmän ja Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän hengessä, vaikkei yrityksellä näitä sertifi oituja järjestelmiä olisikaan. Nämä asiat pyrimmekin ottamaan mahdollisuuksien mukaan ikään kuin läpäisyperiaatteella huomioon kaikissa pitkissä ohjelmissa ilman, että niiden otsikoita erikseen näkyy opetusohjelmassa. Kokonaan oma lukunsa on laatuasioiden kouluttaminen ja vieminen yrityksiin joko sertifi ointitavoitteella tai ilman. Se merkitsee aina yritysten henkilöstön motivointia muutosprosessin läpiviemiseen, ja siinä kouluttajalta vaaditaan omaa kokemusta. Moni kouluttaa laatuasioita kykenemättä rakentamaan laatuajattelua omaan toimintaansa. Tässäkin tapauksessa pitää paikkansa, että on helpompi opettaa muita kuin tehdä itse

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta Tehtävä? Mikä on ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtävä nykyisessä yhteiskunnassamme? Entä näyttötutkintojen tehtävä? Yhteiskunta sekä

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa?

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden tutkintotoimikunta Riku Silván 2.9.2011 Sisältö Näyttötutkinnot Tutkintotoimikunta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinto järjestämissopimus ja järjestämissuunnitelma Tuula Karhumäki Välinehuollon tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kehity kemian ammattilaisena suorita näyttötutkinto Kemianteollisuus on jatkuvasti kehittyvä toimiala, jonka

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU NÄYTTÖTUTKINNOISSA/ARVIOINTI VAIHE 1. Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Lainsäädäntö ja tutkinnon perusteet Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998, 5) Opetushallituksen

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Näyttötutkinnot: tilastotietoja

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina 1995 2013 suoritettu yhteensä 153 486 ammatillista

Lisätiedot

Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Työelämän järjestöt olivat perustamassa näyttötutkintojärjestelmää Ennen näyttötutkintojärjestelmän

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 3/011/2014

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 3/011/2014 TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 3/011/2014 KIRJASTOAUTOPALVELUJEN TUOTTAMINENtutkinnon osa Päivi Kuitunen Aikuisten näyttötutkinnot 1994 alkanut, 21-vuotias järjestelmä Aikuisten II asteen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

PANK ry 30.9.2015. PÄÄLLYSTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUS NYT JA JATKOSSA Dipl. ins. Antti Sulamäki

PANK ry 30.9.2015. PÄÄLLYSTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUS NYT JA JATKOSSA Dipl. ins. Antti Sulamäki PÄÄLLYSTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUS NYT JA JATKOSSA Dipl. ins. Antti Sulamäki Maarakennusalan ammattitutkinto Asfaltti Tiemerkintä Maarakennusalan erikoisammattitutkinto Asfaltti ja tiemerkintä AsfalttiREKRY

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNOT TYÖELÄMÄN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ

NÄYTTÖTUTKINNOT TYÖELÄMÄN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ NÄYTTÖTUTKINNOT TYÖELÄMÄN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ Näyttötutkintomestari seminaari Långvik 25.9.2014 Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 1 MIKSI KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Sum ma / Tutki ntoje n luku määr ä Sarakeotsikot Riviot sikot Ammatillinen peruskoulutus

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Tammikuu 2012. Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Tammikuu 2012. Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista näyttötutkinnoista Tammikuu 2012 Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas on ilmestynyt ruotsinkielisenä joulukuussa 2012 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Markku Kainuun Suonpää, ammattiopisto, opettaja, aikuiskoulutus NTM, tutkintovastaava Ohjelma

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan Näyttöjen järjestämissuunnitelman (näyttösuunnitelman) malli I. TAUSTATIEDOT 1. Tutkinnon järjestäjä ja yhteystiedot 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan 3. Tutkintokieli

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Järjestämisedellytysten arviointi, uusi järjestämissopimusohje ja uudet lomakkeet. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus

Järjestämisedellytysten arviointi, uusi järjestämissopimusohje ja uudet lomakkeet. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Järjestämisedellytysten arviointi, uusi järjestämissopimusohje ja uudet lomakkeet Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot ammatilliset näyttötutkinnot Suorita näyttötutkinto ammatilliset näyttötutkinnot ovat kemianteollisuudessa tuotantotehtävissä työskentelevien tutkintoja Tutkinnot suoritetaan työnäytöin, ja niihin vaadittavat

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao. Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto Lukiokoulutus

Lisätiedot

24.7.2006 2/440/2006. Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET

24.7.2006 2/440/2006. Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET 24.7.2006 2/440/2006 Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET Asetuksessa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998, 5 ) säädetään niistä asioista, joista

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Työnantajien edustajat: Camilla Herlin ja Kristiina Holopainen (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Työntekijöiden edustajat: Päivi Bragge (Jyty ry) ja Marjut

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Sopimuskäytännöt ja näyttötutkintotoiminta toimikaudella

Ajankohtaiskatsaus. Sopimuskäytännöt ja näyttötutkintotoiminta toimikaudella Ajankohtaiskatsaus Sopimuskäytännöt ja näyttötutkintotoiminta toimikaudella 2007-2010 Helsinki 20.4.2009 OHJELMA 20.4.2009 tietojenkäsittelyn näyttötutkintojen yhteistyötapaaminen, seminaari 10:00 Seminaari

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Paikka: Optima-järjestelmä (Heikki Hämäläinen ja Veijo Kykkänen AEL, Kaarnatie 4, 00410 HELSINKI)

Paikka: Optima-järjestelmä (Heikki Hämäläinen ja Veijo Kykkänen AEL, Kaarnatie 4, 00410 HELSINKI) 1 (5) Aika: Tiistai 17.5.2011 klo 10.00-11.17 Paikka: Optima-järjestelmä (Heikki Hämäläinen ja Veijo Kykkänen AEL, Kaarnatie 4, 00410 HELSINKI) Läsnä: Arto Saarelainen Puheenjohtaja Jyväskylän aikuisopisto

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015)

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015) TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015) KIRJASTOAUTOPALVELUJEN OSAAMISALA Päivi Kuitunen Aikuisten näyttötutkinnot Aikuisten II asteen tutkinnot kaikki näyttötutkintoja

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus Säädökset ja ohjeet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 7 ) Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot