Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan"

Transkriptio

1 Lähde Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle

2 Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä, että ne tukevat käytännön työelämää sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Saavutettuja tuloksia voidaan tarkastella nyt, kun tutkintoja on ollut mahdollisuus suorittaa noin 10 vuotta. Nykyisin monia asioita mitataan rahalla. Palkansaajat voivat olla tyytyväisiä siihen, että yhä useammalla alalla näyttötutkinnon suoritus näkyy myös palkassa. Asiasta on sovittu useamman alan työehtosopimuksessa ja viime sopimuskierroksella tällaisia sopimuksia tuli jälleen lisää. Valtakunnallisten sopimusten lisäksi useissa yrityksissä on paikallisia päätöksiä siitä, miten työntekijää palkitaan näyttötutkinnon suorituksesta. Lehdessämme on sivuilla 5 6 yhteenveto tiedossa olevista valtakunnallisista sopimuksista. Heti tutkintojen käynnistyessä työmarkkinajärjestöt sopivat Koulutusrahaston verottomasta ammattitutkintostipendistä. Viime sopimuskierroksella järjestöt sopivat sen korottamisesta 238:sta 330 euroon tämän vuoden elokuusta lähtien. ja erikoisammattitutkinnoille ei ole olemassa vastinetta koulumuotoisten tutkintojen joukossa. Tutkintotodistus kokoaa yhteen työpaikan hakijan aikaisemmissa työpaikoissa ja koulutuksissa hankkiman ammattitaidon. Näyttötutkinnon suoritus näkyy yhä useamman palkkauksessa ja urakehityksessä. Tämä on kannustava kehityssuunta meille tutkintojen parissa töitä tekeville. Olemme oikealla tiellä. Saavutukset antavat myös haasteen kehittää kaikkien alojen näyttötutkinnot niin työelämälähtöisiksi ja luotettaviksi, että ne voidaan ottaa vakavasti esille seuraavilla TES-kierroksilla. Minun asiani ei ole antaa työehtosopimuksia tekeville tuleviin päätöksiin liittyviä neuvoja. He osaavat varmasti tehdä näyttötutkintojenkin suhteen sellaisia päätöksiä, kuin tutkinnot ansaitsevat. Sen sijaan haluan toivottaa menestystä ja onnistumisen iloa kaikille, jotka tekevät työtä näyttötutkintojen laadun ja tutkintotodistuksen uskottavuuden hyväksi. Tutkinnot ja niihin valmistava koulutus motivoivat henkilöstöä kehittämään ammattitaitoa. Näyttötutkinnot ovat myös uusi instrumentti, joka auttaa uusien työntekijöiden valinnassa. Työelämän ammattitaitovaatimusten perusteella suunnitelluille ammatti- Veikko Ollila projektijohtaja ALVAR Kansi:Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinnon näytön arviointia Porin aikuiskoulutuskeskuksessa. Kuvassa (vas.) Jussi Korpela (arvioija), Olli-Pekka Ojalainen (arvioija), Mika Lundgren (tutkinnon suorittaja). Kuva: Veijo Kykkänen. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO JULKAISIJA ALVAR Lähde liikkeelle -lehden tarkoituksena on jakaa näyttötutkintotoimintaan liittyviä kokemuksia ja ajankohtaista tietoa. Lehden ensimmäisen numeron julkaisi Etelä-Suomen lääninhallituksen ja ESR:n rahoittamana Näyttötutkinnot työelämän todellisuu deksi -projekti. Nyt Lähde liikkeelle -lehteä julkaisee Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus ALVAR. PÄÄTOIMITTAJA Veikko Ollila Projektijohtaja ALVAR TOIMITUSSIHTEERI Marja Koivunen Projektisihteeri Pedaklusteri-hanke TOIMITUS Tarja Haapala Jouni Kyllönen Rauno Mäkelä-Lammi Hilkka Tuominiemi RUNO Tiina Honkarila ULKOASU JA TAITTO Asser Jaaro PAINOPAIKKA ArtPrint PAINOSMÄÄRÄ YHTEYSTIEDOT puh. (09) AEL, Kaarnatie 4, Helsinki ILMOITUSMYYNTI Marja Koivunen (09) Tarja Haapala (09) Toimitamme yhteistyökumppaneillemme ensimmäisen toimituksen toistaiseksi veloituksetta. Sen jälkeen perimme toimitus- ja postituskuluja seuraavasti: 10 kpl kpl kpl kpl kpl kpl 130 seuraavat 100 kpl +60 ILMOITUSHINNAT 1/1 sivu (178 x 242 mm) alv 22 % ½ sivu (178 x 120 mm) alv 22 % ¼ sivu (87 x 120 mm) alv 22 % ISSN Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä... 2 Näyttötutkintojen vaikutus palkkaukseen... 4 Teknologiateollisuusaloilla ammatti- ja erikoisammattitutkinnot mukana TES:ssä... 6 Näyttötutkintojen ajankohtaiset haasteet...7 Näyttötutkintojen ja laatujärjestelmien merkitys Jaana opiskeli työnjohtajaksi Opilla osaavaksi ja moneen mukaan Yhteistyöllä näyttötutkinnot kuntoon Kainuussa Luottamusmies näyttötutkintojen sillanrakentajana Näyttötutkintopäivä Porissa tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto Ammatillista varmuutta ammatillisilla näyttötutkinnoilla Ensimmäisenä suomalaisena ja kolmanneksi YIT:ssä osaaminen ja näyttötutkinnot ovat keskeinen menestystekijä Tutkintovastaavilta vaaditaan motivaatiota Hyvät näyttökäytänteet leviävät Näyttöjen sanansaattaja -projekti toteutti ammattiosaamisen näyttökoulutusta Merikosken ammatillisessa koulutuskeskuksessa Yrittäjän ammatti- ja erikoisammattitutkinnot treenausta yrittäjäksi Johtamista kehittämään näyttötutkinnon avulla...31 Näyttötutkintoaineistot verkkokaupasta RUBEN en resursbank för yrkesinriktad tilläggsutbildning Suoritin EA1:n ja mitä sitten tapahtui Uusia tutkintoja ja tutkintojen perusteita Asiakaskysely Osaamisen tunnistamiseen ymmärrystä ja rohkeutta

4 Näyttötutkintojen vaikutus palkkaukseen Useilla ammattialoilla näyttötutkinnon suoritus korottaa työntekijän palkkaa. Viime talven TES-kierroksella tämä suunta vahvistui. Lisäksi on yrityskohtaisia sopimuksia, joissa kannustetaan tutkintojen suorittamiseen palkkioilla tai palkankorotuksilla. TEKSTI: VEIKKO OLLILA Näyttötutkintojen lähes vallankumouksellinen merkitys on siinä, että tutkintoa suoritettaessa ei tarkastella koulutaustaa tai opintoviikkomääriä, vaan sitä, kuinka hyvin tutkinnon suorittaja osaa tehdä ammattiin liittyviä töitä. Ei ole siten ihme, että näyttötutkinnot ovat yhä useammin mukana työehtosopimuksissa. Ne ovat hyvin keskeinen keino osoittaa työelämässä tarvittava ammattitaito. Tämän mahdollisuuden käyttämiseen kannustetaan useissa työehtosopimuksissa. Ilmeisesti tehokkain motivointikeino on tutkinnosta tuleva lisäpalkka. Työntekijä saa jokaisen palkanmaksun yhteydessä kiitoksen siitä, että on suorittanut tutkinnon tai jopa tutkintoja. Tämä on työnantajalle kallein keino ja siksi siihen siirrytään hyvin harkitusti. Keino on kuitenkin käytössä monilla ammattialoilla. Tämä muoto asettaa tutkinnoille korkean laatuvaatimuksen. Tutkintoa ei saa myöntää kenellekään hyväveli- tai muilla kyseenalaisilla perusteilla. Tuntipalkkaa lievempi, mutta varmasti myös hyvä keino on antaa tutkinnon suorituksesta merkittävä kertaluonteinen palkkio. Tämä keino on sikäli valikoiva, että sen saavat vain alalla työssä olevat suorittajat. Toisaalta se integroituu näyttötutkintojen alkuperäiseen ideaan, työssä opitun ammattitaidon tunnustamiseen. Tällainen tunnustuksen muoto käynnistyi maaliskuussa metalli- sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden työpaikoille. On mielenkiintoista nähdä, miten tämä kannuste tehoaa. Yrityskohtaiset sopimukset ja henkilökohtaiset palkankorotukset Edellä oli esillä valtakunnallisiin työehtosopimuksiin kirjoitetut kannusteet. Useilla aloilla on niiden lisäksi työpaikka- tai yksikkökohtaisia sopimuksia. Jo perinteiseen asemaan ovat päässeet eräissä suurissa puu- sepänalan yrityksissä olevat sopimukset. Mikäli alalla ei ole vielä sopimusta työelämän tutkintojen huomioimisesta palkassa, mahdollisuuksia ei työntekijän näkökulmasta ole vielä menetetty. Viime kädessähän oma esimies määrittää tutkinnon suorittajillekin henkilökohtaiset palkkaosuudet. Mikäli esimiehellä on riittävä palkankorotusvara, on mahdollista, että ainakin yksittäisten henkilöiden kohdalla toteutuu sama tilanne kuin TES:n perusteella tehdyissä tuntipalkan korotuksissa. Joka tapauksessa tutkinnon suoritus on osoitus työntekijän halusta kehittää omaa osaamistaan yhä paremmaksi. Se on kannustettava asia, joka voidaan huomioida jo itseisarvona. Lisäksi henkilökohtaisissa palkkaosuuksissa on perusteltua huomioida valmistavassa koulutuksessa tapahtunut, työpaikan näkökulmasta hyödyllinen ammattitaidon kohoaminen. Stipendi näyttötutkinnon suorituksesta Viime sopimuskierroksen yhteydessä Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön edustajat tekivät periaatepäätöksen siitä, että näyttötutkinnon suorituksesta saatava ammattitutkintostipendi kohoaa 330 euroon. Nykyisellään stipendi on 238 euroa. Myöhemmin Koulutusrahasto päätti muutoksen ajankohdaksi elokuun alun Keskeisimmät ehdot ovat vuoden ikä sekä vähintään 5 vuoden palvelussuhde. Veroton stipendi pitää hakea 6 kuukauden sisällä tutkintotodistuksen päiväyksestä. Työn sisältöön tai tehtäviin liittyvät muutokset Useiden henkilöiden kohdalla näyttötutkinnon suoritus on vaikuttanut työn sisältöön. Tutkinnon suorittaja on tullut työpaikalla myönteisesti esille ja hän on saanut uusia, entistä mielenkiintoisempia tehtäviä. Tällä lienee asianomaiselle hyvin suuri merkitys. Tehtävien muutoksiin on saattanut liittyä myös palkankorotus. Usealle tutkinnon suoritus on avannut väyliä myös täysin uusiin tehtäviin, uralla etenemiseen. Tähän liittyy myös uutta tehtävää vastaava palkkaus. Tällaisia ammattialalla etenemisiä tapahtuu etenkin erikoisammattitutkintojen suorittajille. Työn sisältöön tai uralla etenemisiin liittyvien muutosten määrä voisi olla työelämän tai koulutuksen tutkijoille mielenkiintoinen aihepiiri. Työn sisällöllinen rikastuminen vaikuttaa myös työmotivaatioon, mikä vaikuttanee myös tuloksiin. Näyttötutkinnosta alkanutta ketjua voisi jatkaa ja tutkia pitkällekin. Näyttötutkintojen taloudellinen merkitys eri ammattialoilla Näyttötutkintojen järjestäjien tai muissa tehtävissä toimivien tehtävänä ei ole mestaroida työehtosopimusten sisältöä tai muita neuvotteluratkaisuja. Kuitenkin jokaiselle näyttötutkintojen parissa toimivalle tulee tunnustus jo siitä, että alan näyttötutkinnon suoritus otetaan neuvottelupöydissä esille mahdollisena palkanmaksun perusteena. Kokemus on osoittanut, että yhä useammin tutkinnot päätetään yhteistuumin ottaa mukaan työehtosopimuksiin, kierros kierrokselta yhä laajemmin. Seuraavaan listaan on kerätty mahdollisimman laajasti tietoja siitä, millä tavalla näyttötutkinnot (perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) ovat esillä eri alojen työehtosopimuksissa. Tilastoa tehtäessä tosin muutamilla aloilla sopimusneuvottelut ovat vielä kesken, joten niihin voi tulla muutoksia. Tutkinto- tai ammattinimikkeitä koskevat luettelot ovat suuntaaantavia. 4

5 Ammattiala Sähköasennusala Kone- ja metalliteollisuus sekä Elektroniikka- ja Sähkötekninen teollisuus Metallin pelti- ja teollisuuseristysala Autokorjaamoala Leipomoala Palkkio tai palkanlisä (myös summat) tai muu merkitys at, + 38 c/h, eat, + 70 c/h at, + 39 c/h, eat, + 71 c/h alkaen. Lisiä ei lasketa yhteen. Ammattitutkintopalkkio at, eat, sopimuskaudella aloitetuista, yhdessä sovituista suorituksista Kuten edellä Palkkiot kuten kone- ja metallilalalla at:n suorittamisesta lisä, jonka suuruus on työkohtaisen palkan ja tätä seuraavan ylemmän työkohtaisen palkan erotus at + 25 /kk, eat + 45 /kk Kiinteistönhoitoala pt, + 2 % at, + 3 % eat, + 5% Lisä lasketaan taulukkopalkasta(tko) Talonmiesala pt, + 4 %, at, + 8 %, eat, + 12 % Lisä lasketaan hinnoiteltujen töiden palkasta. Ammattitaitolisä on vaihtoehtoinen kokemuslisän kanssa Sopijaosapuolet Sähköalojen ammattiliitto ja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI Metallityöväen liitto ja Teknologiateollisuus ry (pääalan sopimus) Kuten edellä Metallityöväen liitto ja Metalliteollisuuden harjoittajien liitto MTHL: n työnantajat Metallityöväen liitto ja Autoalan Keskusliitto Elintarveketeollisuus liitto ja Suomen elintarviketyöläisten liitto Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kiinteistöpalvelut ry Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kiinteistöpalvelut ry Ketä asia koskee, tutkinto- tai ammattinimikkeet Arvio kohderyhmän työntekijämäärästä Muuta asiaan liittyvää, lisätietojen antaja Sähköasentajat, sähköyliasentajat n asentajaa Kalevi Björkbacka Kaikki työnantajan kanssa sovitut ammatti- tai erikoisammattitutkinnot. Esim. Koneistajan, hitsaajan, levyseppä-hitsaajan, koneenasentajan tutkinnot. Elektroniikka ja sähköteollisuuden at, muut työnantajan kanssa sovitut ammatti- tai erikoisammattitutkinnot. Teollisuuseristäjät, rakennuspeltisepät, tekniset eristäjät yhteensä n henkilöä Pekka Porvali metalliliitto.fi n henkilöä Pertti Nurminen Jukka Huhtala Marja-Terttu Tanttinen (09) eollisuus.fi Korjaamotyöntekijät n henkilöä Mauri Nieminen Leipurit, kondiittorit, leipomoiden työntekijät n henkilöä Henri Lindholm i Kiinteistönhoitajat n henkilöä Reijo Mattila Talonmiehet n osapäivätoimiset talonmiehet Reijo Mattila Talotekniikka-ala at: väh. plkr c/h, alkaen 39 c/h eat: plkr 4+70 c/h, alkaen 71 c/h Tietoliikenneala at, + 59 c/h, eat, +1,11 /h alkaen, at, + 60 c/h, eat, + 1,13 /h. Lisiä ei lasketa yhteen. Talonrakennus Vaikutus vähimmäis-palkkojen määräytymiseen; pt:n suorittanut: II plkr at:n suorittanut: IV plkr eat:n suorittanut: VI plkr Maalausala at, + 40 c/h et, + 70 c/h Rakennusliitto ry/ Talotekniikkaliitto ry Sähköalojen ammattiliitto ja tieto- ja Tekniikka-alojen ammattiliitto TIKLI Rakennusliitto ry/ Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry / Suomen Maalarimestariliitto ry Putkiasentajia, teknisiä eristäjiä, ilmastointiasentajia ja lämmityslaiteasentaja n henkilöä Kimmo Palonen Tietoliikenne asentajat ja yliasentajat n asentajaa Sauli Väntti Kaikkia alan työntekijöitä n henkilöä Jukka Suokas Kaikkia alan työntekijöitä n työntekijää Markkus Ainasoja Asfalttiala at, + 25 c/h Rakennusliitto ry / Asfalttiliitto ry Kaikkia alan työntekijöitä n työntekijää Seppo Tirkkonen Energia-ala at, + 44 c/h alkaen + 45 c/h eat, + 83 c/h alkaen, + 84 c/h Em. lisiä ei lasketa yhteen. Sähköalojen ammattiliitto ja Energiateollisuus ry Sähkölaitosasentajat ja yliasentajat Voimalaitoksen käyttäjän ja kunnossapidon tutkinnot n henkilöä Markku Vuoti, Mekaaninen metsäteollisuus ja puusepänteollisuus Maininta, jonka mukaan näyttötutkinnot tulee huomioida henkilökohtaista palkanosaa määritettäessä. Puu- ja erityisalojen liitto ja Metsäteollisuus ry. Kaikkia alan työntekijöitä n henkilöä Kari Asikainen (09) Mekaaninen metsäteollisuus/ sähköala Paperi- ja puumassateollisuus/ Sähköala Sama maininta Näyttötutkinnot tulee huomioida henkilökohtaista palkanosaa määritettäessä. Sähköliitto ja Metsäteollisuus ry. Sähköliitto ja Metsäteollisuus ry Sähköasentajat, automaatioasentajat Sähköasentajat, automaatioasentajat ym. n. 250 henkilöä Helge Hakkarainen n. 900 henkilöä Helge Hakkarainen Kaikki ammattialat Ammattitutkintostipendi 238, alkaen 330 EK ja SAK, Koulutusrahasto Perus-,ammatti- tai erikoisammattitutkintojen suorittajat tietyin ehdoin Lisätiedot ja hakemuslomake: Klo puhelinneuvonta (09) Lyhennyksiä: pt= perustutkinto at = ammattitutkinto eat = erikoisammattitutkinto (Sähköalalla yliasentajatutkinto, monilla muilla aloilla mestaritutkinto). c/h = senttiä tunnilta plkr = palkkaryhmä 5

6 Teknologiateollisuusaloilla ammatti- ja erikoisammattitutkinnot mukana TES:ssä Uusi tutkinnon suorittamisesta tuleva palkkio on mahdollinen noin metalli- tai sähköteknisen teollisuuden työntekijälle. Viime vuoden vaihteessa Suomessa käytiin laajoja neuvotteluja työehtosopimuksista. Näyttötutkinnotkin ovat olleet työelämän tutkintoina mukana keskusteluissa. Ehkä keskeisin tulos syntyi teknologiateollisuuden aloilla, kun sovittiin uudesta rahallisesta palkkiosta ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittajille. Palkkiot ovat 200 ja 300. Uusi sopimus koskee yhteensä noin työntekijää teknologiateollisuuden sopimusalalla, joka kattaa elektroniikka- ja sähköteollisuuden, kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallien jalostuksen. Pentti Mäkinen on toiminut pitkään Metso Paperin pääluottamusmiehenä ja oman alueensa (Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) kone- ja metallialan tutkintotoimikunnan puheenjohtajana koko näyttötutkintojen historian ajan. Seuraavassa Pentti Mäkinen kertoo uuden palkkion syntyhistoriaa. Apulaisjohtaja Ari Sipilä analysoi asiaa työnantajajärjestön, Teknologiateollisuuden näkökulmasta. Työehtosopimuksen mukainen korvaus näyttötutkinnoista Kuva: Ilkka Terimaa Pentti Mäkinen. Meitä oli muutamia liittokokousedustajia, jotka kävimme vuonna 1996 puhumassa silloisessa Metallityöväenliiton liittokokouksessa näyttötutkinnoista ja niiden sisällöstä. Yhtenä tavoitteena jo tuolloin oli korvauksen maksaminen tutkinnoista TES-sopimuksen pohjalta. Asia laitettiin tavoitteeksi ja vuosien saatossa on saatu sopimukseen laadullisia tavoitteita näyttötutkintoon. Olin viime kevään liittokokouksessa TESvaliokunnan puheenjohtaja. Silloin asetimme tavoitteeksi rahallisen korvauksen, joka maksetaan työnantajan varoista. Joulukuussa käydyissä sopimusneuvotteluissa saatiin ns. pää avatuksi rahalliselle korvaukselle. Ammattitutkinnosta maksetaan 200 euron ja erikoisammattitutkinnosta 300 euron kertakorvaus. Tämän sopimuksen ei kuitenkaan tule muuttaa huonompaan suuntaan aiemmin tehtyjä paikallisia sopimuksia. Maksuperuste Sopimus koskee siis vain niitä, jotka suorittavat tutkinnon työsuhteessa. Tämä jättää ulkopuolelle ne kursseilla tai vain näyttötutkinnoissa käyvät henkilöt, joilla ei ole työsuhdetta. Neuvotteluissa korvauksen perusteena oli ammatillisen osaamisen kehittyminen ja sitä kautta yrityksen tuloksen paraneminen sekä laadullisesti että taloudellisesti. Tällä perusteella olisi voitu maksaa korvausta suoritettua työtehtävää kohden, jolloin korvaus olisi koskenut myös niitä, jotka ovat vasta tutkinnon jälkeen saaneet työsuhteen. Maksuperuste olisi tällaisessa sopimuksessa sidottu työsuhteen työaikaan, joko tuntiin tai kuukauteen. Tutkinnoista maksaminen on työehtosopimuksen mukaan uusi asia metallialalla ja toivon sen edesauttavan tutkintojen suorittamista. Korvaus on sinällään pieni, mutta toivottavasti se kehittyy tulevaisuudessa ja on omalta osaltaan kehittämässä metallityön arvostusta. Joillakin aloilla on jo aiem- min maksettu tutkinnoista, ja haluan uskoa tämän avaavan uudenlaista pontta opiskelulle ja itsensä kehittämiselle. Informaatiota tästä sopimuksesta tulee kaikkien kolmen tutkintotoiminnasta vastaavan osapuolen jakaa. Asia kuuluu myös yhteistyökumppaneille (tutkinnon järjestäjille, ALVARille. AEL:lle...). Pentti A. Mäkinen kehittäjä vastuualueena metallin ammatillinen osaaminen ja siinä ammattitutkinnot Metso Paper, Jyväskylä Apulaisjohtaja Ari Sipilä, Teknologiateollisuus ry. Osaaminen ja sen kehittäminen ovat Teknologiateollisuuden yritysten menestymisen kannalta avainasemassa. Näyttötutkinnot on tärkeä keino edistää henkilöstön osaamista. Uudessa työehtosopimuksessa haluttiin edistää näyttötutkintoja erillisellä tutkintopalkkiolla. Työnantaja maksaa ammattitutkinnon suorittaneille työntekijöille kertakannustuksena 200 ja mestaritutkinnon (erikoisammattitutkinnon) suorittaneille kertakorvauksena 300. Palkkio koskee sekä kone- ja metallialan että elektroniikka- ja sähköalan tutkintoja. Sovitun kannustuslisän toivotaan lisäävän tutkintojen suorittamista omalla sektorillamme, sanoo Ari Sipilä. Tutkinnon suorittaminen avaa työntekijälle myös mahdollisuuksia siirtyä työpaikan sisällä vaativampiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin. Sipilä muistuttaa lisäksi, että näyttötutkintojen kehittymistä seurataan liittojen yhteisissä työryhmissä. Veikko Ollila 6

7 Näyttötutkintojen ajankohtaiset haasteet TEKSTI JA KUVAT: TARJA HAAPALA, PROJEKTIASIANTUNTIJA, ALVAR Ammatillista aikuiskoulutusta kehitetään hallitusohjelman mukaan parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän ehdotusten pohjalta (OPM 3:2002). Ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtävät muuttuvat yhä haastavammaksi mm. työelämän osaamistarpeiden muutosten, ikärakenteen kehityksen ja globalisaation etenemisen vuoksi. Näyttötutkintojärjestelmän haasteet lähitulevaisuudessa ovat työelämälähtöisyyden säilyttäminen ja kehittäminen kaikissa tutkintoprosesseissa, yhteistyö kolmikannan ja tutkintotoimikuntien kanssa sekä henkilökohtaistaminen. Opetushallitus kehottaa yhä edelleen ponnistelemaan näyttötutkintojen suorittajamäärien lisäämiseksi. Tarve määrälliseen kasvuun perustuu työelämästä eläkkeelle lähtevien paikkojen täyttämiseen. Nuoria ei tule työmarkkinoille riittävästi minkään koulutusjärjestelmän kautta. Lisäksi jo työelämässä toimivilta työntekijöiltä osalta puuttuu ammatillinen tutkinto. Ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuvat tulevaisuudessa yhä haastavammat kohderyhmät: maahanmuuttajat, Opetusneuvos Soila Nordström Opetushallituksesta kertoi näyttötutkintoihin liittyvistä uudistuksista Näyttötutkintojen ajankohtaispäivän tilaisuudessa Porissa. 7

8 Näyttötutkintojen ajankohtaispäivän osallistujia. Päivän oli tuottanut Näytön paikka projekti ja alueen oppilaitokset. ikääntyvät ja matalan pohjakoulutuksen omaava aikuisväestö, työvoimapoliittisen koulutuksen kohderyhmät sekä ns. erilaiset oppijat. Näyttötutkintojen ja niihin valmistavan koulutuksen laadukkuudesta on pidettävä huoli näistä haasteista lähtien. Työelämäyhteistyö Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö takaa työelämän tarpeiden ja näkökulmien huomioimisen ja näkymisen tutkinnoissa. Työelämän ammattilaisia työskentelee jatkuvasti näyttötutkintojen perusteita uudistamassa. Muuttuneet ja kokonaan uudet työt ja tehtävät vaativat tutkintojen perusteiden uudistamista vähintään viiden vuoden välein. Tutkintojen perusteet laaditaan ja niitä uudistetaan asiantuntijatyöryhmissä, joissa on opetusalan edustajien lisäksi työelämän eri osapuolten edustajia. Työelämäyhteistyötä tulee kehittää yhä edelleen myös näyttötutkintojen suunnittelussa, niiden järjestämisessä sekä tutkintojen arvioinnissa. Näyttötutkintojen henkilökohtaistamisen tulee myös tapahtua toimivassa yhteistyössä tutkinnon suorittajan, tutkinnon järjestäjän ja työelämän edustajien kesken. Tutkintotoimikuntayhteistyö Näyttötutkinnon suorittaneita vuonna 2004 oli noin , vuonna 2005 heitä oletetaan olevan noin ja tulevaisuuden visio on jopa tutkintoihin osallistujaa. Näin suuret osallistujamäärät edellyttävät tutkintojen järjestäjien ja tutkintotoimikuntien yhteistyön kehittämistä. Tutkintotoimikuntien työn kehittäminen edellyttää tiedottamista, toimikuntien jäsenten perehdyttämistä ja koulutusta. Tutkintotoimikuntien jäseniksi tarvitaan todellisen työelämän edustajia, niin työntekijöitä kuin työnantajiakin opetusalan asiantuntijoiden ohella. Tutkintotoimikunta esimerkiksi määrittää ja ohjeistaa, millaisilla edellytyksillä ja asiantuntemuksella arvioijat toimivat tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioidessaan. Näyttötutkinto-oppaassa on maininta, että vähintään yhden arvioijista on oltava näyttötutkintomestari eli näyttötutkintojen järjestämisen (15 ov) kehittämiskoulutuksen suorittanut. Arvioijien työskentely perustuu luottamukseen heidän ammattitaidostaan ja luottamukseen, että tutkinnon järjestäjä on arvioijat kouluttanut ja tehtävään perehdyttänyt. Näyttötutkintojen järjestäminen tapahtuu tutkinnon järjestäjän ja tutkintotoimikunnan välisen näyttötutkintojen järjestämissopimuksen mukaisesti. Tutkintotoimikunnan tehtävänä on arvioida näyttötutkintojen järjestämisedellytykset ennen sopimuksen solmimista. Järjestämissopimuksen liittei- 8

9 den, näyttöjen järjestämissuunnitelman ja arvioijaluettelon avulla pyritään varmistamaan tutkintojen järjestäminen laadukkaasti, voimassa olevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tietoyhteiskuntaohjelma Tutkintoja voidaan nykyään suorittaa jo tietoverkoissa. Suomessa mm. kampaajamestarin erikoisammattitutkintoja on suoritettu siten, että tutkinnon suorittajat ovat täydentäneet olemassa olevaa osaamistaan eli osallistuneet tutkintoon valmistavaan koulutukseen verkossa. Opettajat ovat olleet ohjaamassa ja antamassa palautetta arkisin kuusi tuntia päivässä. He ovat tarvittaessa opiskelijoiden käytettävissä ja tavoitettavissa verkon sekä puhelimen välityksellä. Itsenäistä verkko-opiskelua tutkinnon suorittajat ovat voineet harjoittaa, milloin heille itselleen parhaiten sopii, öiseenkin aikaan. Tutkinnon suorittajat ovat olleet erittäin innostuneita tällaisesta tutkinnon suorittamismahdollisuudesta. Tutkinnon suorittaminen on näin ollut mahdollista itsenäisille ammatinharjoittajille eri puolilla Suomea. Tulevaisuudessa tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen tulee lisäämään ja monipuolistamaan mahdollisuuksia näyttötutkintojen suorittamisessa. Jo nyt on kokeiltu mahdollisuutta suorittaa alan näyttötutkinnon osa siten, että tutkinnon suorittaja on ollut ulkomailla tietokoneen ääressä. Arvioijat ovat olleet Suomessa samanaikaisesti tietokoneidensa ääressä. Tämänkaltaisesta kokeilusta on saatu hyviä tuloksia. Tietoyhteiskuntaohjelman kehittämisavustukset ovat olleet haettavissa jälleen alkuvuodesta Aikuiskoulutuksen kehittämiseen tietoyhteiskuntaohjelmassa on varattu yli kaksi miljoonaa euroa. Rahoitus Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittämistä pohtineen työryhmän esityksissä (OPM 2004:39) on tuotu esiin erilaisia rahoituksen vaihtoehtoja. Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupauudistusesityksellä pyritään lisäämään toiminnan vakautta ja ennakoitavuutta. Yksityiskohtaisemmin rahoituksen osalta on esitetty mm. ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen lisäämistä aikanaan Noste-ohjelman päättymisen jälkeen vapautuvista resursseista. Poistuvien toimintaavustusten tilalle aikuiskoulutuskeskusten ja valtakunnallisten erikoisoppilaitosten valtionosuutta tultaisiin korottamaan viidellä miljoonalla eurolla. Henkilöstökoulutuksena järjestettävään lisäkoulutukseen tultaisiin osoittamaan valtionosuutta vain, kun koulutus tähtää tutkintoon. Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupiin sisällytettäisiin maininta työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnasta erityisesti pienyrityksille ja julkisyhteisöille. Toiminnan laatua tuettaisiin kehittämisavustuksilla, arviointitoiminnalla ja opiskelijapalautejärjestelmällä. Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijapalautejärjestelmän kehittäminen käynnistyy vuoden 2005 aikana ja siinä hyödynnetään Työvoimahallinnon OPAL-palautejärjestelmästä saatuja kokemuksia. Henkilökohtaistaminen Näyttötutkintojen henkilökohtaistamisesta on puhuttu paljon. Asia koetaan haasteelliseksi resursoinnin näkökulmasta. Päätöstä määräyksen voimaan tulosta on siirretty useaan otteeseen. Viimeisin tieto on, että uudistettu määräys henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laatimisesta vahvistettaisiin valmisteilla olevan ammatillisen aikuiskoulutuksen lakimuutoksen jälkeen. Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa tapahtuu kolmessa vaiheessa, ensimmäiseksi näyttöjen suunnitteluvaiheessa, toiseksi näyttötutkinnon suorittamisvaiheessa ja kolmanneksi tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistaminen edellyttää jo aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ja näiden menetelmien kehittämistä. Suunnitteluvaiheen osaamisen tunnistamiseen verkkotyökaluksi on kehitetty www. osaan.fi -ohjelma. Se on vapaasti hyödynnettävissä oleva ohjelma, jonka avulla voi arvioida omaa osaamistaan suhteessa näyttötutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Hyötyä tutkinnoista Opetusministeriön asettama työryhmä pohtii periaatteita, miten ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja kehitetään ja niiden asemaa koulutusjärjestelmässä selkiytetään. Tulopoliittinen sopimus vuosille korostaa osaamisen vahvistamista ja kehittämistä. Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät mm. ammattitutkintostipendin korottamista alkaen 238 eurosta 330 euroon. Tutkinnon suorittajia kannustetaan myös yrittäjyysalan tutkintoihin ja muiden tutkintojen yrittäjyysosan suorittamiseen. Tutkintojen kansainvälinen vertailtavuus Suomen näyttötutkintojärjestelmä on OECD:n yhdeksän maan vertailussa kokonaisuudessaan hyväksi arvioitu ja saanut kiitosta erityisesti työelämäyhteistyöstä. Tästä johtuen se kiinnostaa muiden maiden opetusalan henkilöstöä ja koulutus- sekä tutkintojärjestelmistä vastaavia henkilöitä. Tutkintojen kansainvälisen vertailtavuuden kehittämiseksi yhteistyö muiden maiden kanssa on välttämätöntä. Työvoiman liikkuvuus ja työllistyminen saavat tukea vertailukelpoisista tutkinnoista. Muita vinkkejä Lain ym. muutosten myötä myös näyttötutkinto-oppaan päivittäminen tulee ajankohtaiseksi. Oppaan uudistamiseen Soila toivoo edelleen kehittämisehdotuksia ja kommentteja sähköpostilla: 9

10 10 10

11 Näyttötutkintojen ja laatujärjestelmien merkitys AEL:n huhtikuun alussa eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja Matti Taanila vastasi kysymyksiini näyttötutkintojen järjestämisestä. AEL:ssä on järjestämissopimuksia kuutisenkymmentä. Lisäksi on tutkintoihin valmistavaa koulutusta ja kattavat laatusertifioinnit. TEKSTI: TARJA HAAPALA, PROJEKTIASIANTUNTIJA, ALVAR Miten näyttötutkinnot ovat kehittäneet AEL:ää oppilaitoksena? Ennen kuin näyttötutkinnot tulivat käyttöön, AEL järjesti lähes pelkästään lyhytkursseja yritysten henkilöstölle. Pitkät, näyttötutkintoon valmistavat koulutusohjelmat olivat harvinaisia, enimmäkseen niitä oli vain sähkö- ja kiinteistöaloilla. Viime vuosikymmenen loppupuolella näyttötutkinnot yleistyivät erityisesti hallinnoimissamme ESR-projekteissa, joissa yritysten palveluksessa olevat henkilöt suorittivat vuosittain jopa tuhat näyttötutkintoa. Voi siis hyvällä syyllä sanoa, että näyttötutkintojen myötä ja ESR-rahoituksen turvin AEL:stä kehittyi yrityksille pitkien koulutusohjelmien tarjoaja. Miten näyttötutkintoihin valmistava koulutus kehitetään? Yritysten tarpeiden mukainen lyhytkurssien suunnittelu on aina ollut AEL:n ydinosaamista. Näyttötutkintoina suoritettavien ammattitutkintojen tavoite on kehittää työssä tarvittavaa osaamista. Nämä yhdistettyinä tarkoittavat, että AEL:n lyhytkurssitarjonta hieman täydennettynä muodostaa hyvin käyttökelpoisen perusmoduuliston eri alojen näyttötutkintoihin valmistavaan koulutukseen. Perusmoduulit eivät tietenkään riitä, vaan yhdistettyinä verkon kautta oh- jattuun työssäoppimiseen työpaikalla saadaan parhaat opetusohjelmat. Miten AEL:n laatusertifioinnit ovat ohjanneet suunnittelua ja miten ne näkyvät toiminnassa? AEL:llä on kolme laatusertifi kaattia: Laatujärjestelmä ISO 9001, yhteisistä toimintatavoista huolehtiminen, myönnettiin AEL:lle ensimmäisenä koulutuslaitoksena pohjoismaissa vuonna Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001, oman henkilöstömme ja koulutukseen osallistujien hyvinvoinnista huolehtiminen, myönnettiin ensimmäisten yritysten joukossa Suomessa vuonna 1998, sekä Ympäristöjärjestelmä ISO 14001, ympäristöarvoista huolehtiminen, myönnettiin vuonna Nämä kolme järjestelmää yhdessä muodostavat AEL:n toimintajärjestelmän, joka ohjaa kaikkea toimintaamme. Se merkitsee muun muassa sitä, että AEL:n suunnittelema koulutus perustuu asiakkaiden koulutustarpeisiin. Koulutusohjelmat suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, tietysti tutkintojen perusteiden asettamissa rajoissa. Laatujärjestelmä takaa myös, että asiakkaat, siis sekä koulutukseen osallistuja että yritys, arvioivat AEL:n antaman koulutuksen ja arviointia käytetään koulutuksen edelleen kehittämiseen. Ulkopuolinen auditoija auditoi kaikki kolme laatujärjestelmää joka vuosi. Se takaa, että järjestelmät eivät ole pelkästään paperilla, vaan ne todella ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme. Jokaisen yrityksen palveluksessa olevan pitäisi työskennellä erityisesti Ympäristöjärjestelmän ja Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän hengessä, vaikkei yrityksellä näitä sertifi oituja järjestelmiä olisikaan. Nämä asiat pyrimmekin ottamaan mahdollisuuksien mukaan ikään kuin läpäisyperiaatteella huomioon kaikissa pitkissä ohjelmissa ilman, että niiden otsikoita erikseen näkyy opetusohjelmassa. Kokonaan oma lukunsa on laatuasioiden kouluttaminen ja vieminen yrityksiin joko sertifi ointitavoitteella tai ilman. Se merkitsee aina yritysten henkilöstön motivointia muutosprosessin läpiviemiseen, ja siinä kouluttajalta vaaditaan omaa kokemusta. Moni kouluttaa laatuasioita kykenemättä rakentamaan laatuajattelua omaan toimintaansa. Tässäkin tapauksessa pitää paikkansa, että on helpompi opettaa muita kuin tehdä itse

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015)

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015) TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015) KIRJASTOAUTOPALVELUJEN OSAAMISALA Päivi Kuitunen Aikuisten näyttötutkinnot Aikuisten II asteen tutkinnot kaikki näyttötutkintoja

Lisätiedot

VST. Osaamisen ja sivistyksen asialla

VST.  Osaamisen ja sivistyksen asialla VST www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Näyttötutkinnot Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Työkokemuksella, opinnoissa tai muun toiminnan kautta hankittu osaaminen osoitetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Järjestämisedellytysten arviointi, uusi järjestämissopimusohje ja uudet lomakkeet. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus

Järjestämisedellytysten arviointi, uusi järjestämissopimusohje ja uudet lomakkeet. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Järjestämisedellytysten arviointi, uusi järjestämissopimusohje ja uudet lomakkeet Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Sopimuskäytännöt ja näyttötutkintotoiminta toimikaudella

Ajankohtaiskatsaus. Sopimuskäytännöt ja näyttötutkintotoiminta toimikaudella Ajankohtaiskatsaus Sopimuskäytännöt ja näyttötutkintotoiminta toimikaudella 2007-2010 Helsinki 20.4.2009 OHJELMA 20.4.2009 tietojenkäsittelyn näyttötutkintojen yhteistyötapaaminen, seminaari 10:00 Seminaari

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 18.11.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori 30.10.2014 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Ajankohtaista näyttötutkinnoista Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen opetusneuvos, yksikön päällikkö 10/2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AJANKOHTAISTA OPETUSHALLITUKSEN TOIMIALALLA

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Asia: Muutosesitys sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon perusteisiin aiemmin osoitetun osaamisen tunnustamiseksi

Asia: Muutosesitys sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon perusteisiin aiemmin osoitetun osaamisen tunnustamiseksi Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta ESITYS 8312 29.11.2012 Opetushallitus PL 380 00531 Helsinki Asia: Muutosesitys sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon perusteisiin aiemmin osoitetun

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA 25.11.2013 Hki, Paasitorni Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksen kehittämispäivät opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus

Lisätiedot

Toimintaohjeita näyttöjen järjestämissuunnitelman laadinnasta näyttötutkinnon järjestämissopimusta hakeville

Toimintaohjeita näyttöjen järjestämissuunnitelman laadinnasta näyttötutkinnon järjestämissopimusta hakeville Toimintaohjeita näyttöjen järjestämissuunnitelman laadinnasta näyttötutkinnon järjestämissopimusta hakeville Puhdistuspalvelualan esimiestyön 4.10.2004 2 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Näyttötutkinnot Joustava tapa suorittaa tutkinto työn ohessa Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä,

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM 20.03.2009 1 Arvot ohjaavat toimintaamme LISÄÄ KUVA Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Työelämä tutkintotilaisuuksien kehittäjänä. Golfkentänhoidon tutkintotoimikunnan yhteistyötilaisuus 8.1.

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Työelämä tutkintotilaisuuksien kehittäjänä. Golfkentänhoidon tutkintotoimikunnan yhteistyötilaisuus 8.1. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Työelämä tutkintotilaisuuksien kehittäjänä Golfkentänhoidon tutkintotoimikunnan yhteistyötilaisuus 8.1.2011 Ammatin perusteet- lähtökohta Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan ammatillista

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia

Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia Jalkojenhoidon ja kipsausalan yhteistyöpäivä 14.12.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA Opetushallitus ISBN 952 13 1001 4 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 37/011/1999 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 19.3.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

!"! #$$% $ &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% ""

!! #$$% $ &&& #& &#& $! %%! &!$'$()!% !"! #$$% $!"# &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% "" !"! &$# *+!,% *&!!&!"!-"". /%-"!". #$$ &&& # & 0 $!"! *+ 1 2"!!" % AMMATTIOSAAMINEN SÄILYTETTÄVÄ TALOUDEN HAASTEISTA HUOLIMATTA Talouden taantuma on tuonut

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala Pasi Ollikainen 8.9.2016 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Vuonna 2015 yli 22 000 opiskelijaa 300 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot