Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan"

Transkriptio

1 Lähde Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle

2 Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä, että ne tukevat käytännön työelämää sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Saavutettuja tuloksia voidaan tarkastella nyt, kun tutkintoja on ollut mahdollisuus suorittaa noin 10 vuotta. Nykyisin monia asioita mitataan rahalla. Palkansaajat voivat olla tyytyväisiä siihen, että yhä useammalla alalla näyttötutkinnon suoritus näkyy myös palkassa. Asiasta on sovittu useamman alan työehtosopimuksessa ja viime sopimuskierroksella tällaisia sopimuksia tuli jälleen lisää. Valtakunnallisten sopimusten lisäksi useissa yrityksissä on paikallisia päätöksiä siitä, miten työntekijää palkitaan näyttötutkinnon suorituksesta. Lehdessämme on sivuilla 5 6 yhteenveto tiedossa olevista valtakunnallisista sopimuksista. Heti tutkintojen käynnistyessä työmarkkinajärjestöt sopivat Koulutusrahaston verottomasta ammattitutkintostipendistä. Viime sopimuskierroksella järjestöt sopivat sen korottamisesta 238:sta 330 euroon tämän vuoden elokuusta lähtien. ja erikoisammattitutkinnoille ei ole olemassa vastinetta koulumuotoisten tutkintojen joukossa. Tutkintotodistus kokoaa yhteen työpaikan hakijan aikaisemmissa työpaikoissa ja koulutuksissa hankkiman ammattitaidon. Näyttötutkinnon suoritus näkyy yhä useamman palkkauksessa ja urakehityksessä. Tämä on kannustava kehityssuunta meille tutkintojen parissa töitä tekeville. Olemme oikealla tiellä. Saavutukset antavat myös haasteen kehittää kaikkien alojen näyttötutkinnot niin työelämälähtöisiksi ja luotettaviksi, että ne voidaan ottaa vakavasti esille seuraavilla TES-kierroksilla. Minun asiani ei ole antaa työehtosopimuksia tekeville tuleviin päätöksiin liittyviä neuvoja. He osaavat varmasti tehdä näyttötutkintojenkin suhteen sellaisia päätöksiä, kuin tutkinnot ansaitsevat. Sen sijaan haluan toivottaa menestystä ja onnistumisen iloa kaikille, jotka tekevät työtä näyttötutkintojen laadun ja tutkintotodistuksen uskottavuuden hyväksi. Tutkinnot ja niihin valmistava koulutus motivoivat henkilöstöä kehittämään ammattitaitoa. Näyttötutkinnot ovat myös uusi instrumentti, joka auttaa uusien työntekijöiden valinnassa. Työelämän ammattitaitovaatimusten perusteella suunnitelluille ammatti- Veikko Ollila projektijohtaja ALVAR Kansi:Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinnon näytön arviointia Porin aikuiskoulutuskeskuksessa. Kuvassa (vas.) Jussi Korpela (arvioija), Olli-Pekka Ojalainen (arvioija), Mika Lundgren (tutkinnon suorittaja). Kuva: Veijo Kykkänen. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO JULKAISIJA ALVAR Lähde liikkeelle -lehden tarkoituksena on jakaa näyttötutkintotoimintaan liittyviä kokemuksia ja ajankohtaista tietoa. Lehden ensimmäisen numeron julkaisi Etelä-Suomen lääninhallituksen ja ESR:n rahoittamana Näyttötutkinnot työelämän todellisuu deksi -projekti. Nyt Lähde liikkeelle -lehteä julkaisee Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus ALVAR. PÄÄTOIMITTAJA Veikko Ollila Projektijohtaja ALVAR TOIMITUSSIHTEERI Marja Koivunen Projektisihteeri Pedaklusteri-hanke TOIMITUS Tarja Haapala Jouni Kyllönen Rauno Mäkelä-Lammi Hilkka Tuominiemi RUNO Tiina Honkarila ULKOASU JA TAITTO Asser Jaaro PAINOPAIKKA ArtPrint PAINOSMÄÄRÄ YHTEYSTIEDOT puh. (09) AEL, Kaarnatie 4, Helsinki ILMOITUSMYYNTI Marja Koivunen (09) Tarja Haapala (09) Toimitamme yhteistyökumppaneillemme ensimmäisen toimituksen toistaiseksi veloituksetta. Sen jälkeen perimme toimitus- ja postituskuluja seuraavasti: 10 kpl kpl kpl kpl kpl kpl 130 seuraavat 100 kpl +60 ILMOITUSHINNAT 1/1 sivu (178 x 242 mm) alv 22 % ½ sivu (178 x 120 mm) alv 22 % ¼ sivu (87 x 120 mm) alv 22 % ISSN Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä... 2 Näyttötutkintojen vaikutus palkkaukseen... 4 Teknologiateollisuusaloilla ammatti- ja erikoisammattitutkinnot mukana TES:ssä... 6 Näyttötutkintojen ajankohtaiset haasteet...7 Näyttötutkintojen ja laatujärjestelmien merkitys Jaana opiskeli työnjohtajaksi Opilla osaavaksi ja moneen mukaan Yhteistyöllä näyttötutkinnot kuntoon Kainuussa Luottamusmies näyttötutkintojen sillanrakentajana Näyttötutkintopäivä Porissa tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto Ammatillista varmuutta ammatillisilla näyttötutkinnoilla Ensimmäisenä suomalaisena ja kolmanneksi YIT:ssä osaaminen ja näyttötutkinnot ovat keskeinen menestystekijä Tutkintovastaavilta vaaditaan motivaatiota Hyvät näyttökäytänteet leviävät Näyttöjen sanansaattaja -projekti toteutti ammattiosaamisen näyttökoulutusta Merikosken ammatillisessa koulutuskeskuksessa Yrittäjän ammatti- ja erikoisammattitutkinnot treenausta yrittäjäksi Johtamista kehittämään näyttötutkinnon avulla...31 Näyttötutkintoaineistot verkkokaupasta RUBEN en resursbank för yrkesinriktad tilläggsutbildning Suoritin EA1:n ja mitä sitten tapahtui Uusia tutkintoja ja tutkintojen perusteita Asiakaskysely Osaamisen tunnistamiseen ymmärrystä ja rohkeutta

4 Näyttötutkintojen vaikutus palkkaukseen Useilla ammattialoilla näyttötutkinnon suoritus korottaa työntekijän palkkaa. Viime talven TES-kierroksella tämä suunta vahvistui. Lisäksi on yrityskohtaisia sopimuksia, joissa kannustetaan tutkintojen suorittamiseen palkkioilla tai palkankorotuksilla. TEKSTI: VEIKKO OLLILA Näyttötutkintojen lähes vallankumouksellinen merkitys on siinä, että tutkintoa suoritettaessa ei tarkastella koulutaustaa tai opintoviikkomääriä, vaan sitä, kuinka hyvin tutkinnon suorittaja osaa tehdä ammattiin liittyviä töitä. Ei ole siten ihme, että näyttötutkinnot ovat yhä useammin mukana työehtosopimuksissa. Ne ovat hyvin keskeinen keino osoittaa työelämässä tarvittava ammattitaito. Tämän mahdollisuuden käyttämiseen kannustetaan useissa työehtosopimuksissa. Ilmeisesti tehokkain motivointikeino on tutkinnosta tuleva lisäpalkka. Työntekijä saa jokaisen palkanmaksun yhteydessä kiitoksen siitä, että on suorittanut tutkinnon tai jopa tutkintoja. Tämä on työnantajalle kallein keino ja siksi siihen siirrytään hyvin harkitusti. Keino on kuitenkin käytössä monilla ammattialoilla. Tämä muoto asettaa tutkinnoille korkean laatuvaatimuksen. Tutkintoa ei saa myöntää kenellekään hyväveli- tai muilla kyseenalaisilla perusteilla. Tuntipalkkaa lievempi, mutta varmasti myös hyvä keino on antaa tutkinnon suorituksesta merkittävä kertaluonteinen palkkio. Tämä keino on sikäli valikoiva, että sen saavat vain alalla työssä olevat suorittajat. Toisaalta se integroituu näyttötutkintojen alkuperäiseen ideaan, työssä opitun ammattitaidon tunnustamiseen. Tällainen tunnustuksen muoto käynnistyi maaliskuussa metalli- sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden työpaikoille. On mielenkiintoista nähdä, miten tämä kannuste tehoaa. Yrityskohtaiset sopimukset ja henkilökohtaiset palkankorotukset Edellä oli esillä valtakunnallisiin työehtosopimuksiin kirjoitetut kannusteet. Useilla aloilla on niiden lisäksi työpaikka- tai yksikkökohtaisia sopimuksia. Jo perinteiseen asemaan ovat päässeet eräissä suurissa puu- sepänalan yrityksissä olevat sopimukset. Mikäli alalla ei ole vielä sopimusta työelämän tutkintojen huomioimisesta palkassa, mahdollisuuksia ei työntekijän näkökulmasta ole vielä menetetty. Viime kädessähän oma esimies määrittää tutkinnon suorittajillekin henkilökohtaiset palkkaosuudet. Mikäli esimiehellä on riittävä palkankorotusvara, on mahdollista, että ainakin yksittäisten henkilöiden kohdalla toteutuu sama tilanne kuin TES:n perusteella tehdyissä tuntipalkan korotuksissa. Joka tapauksessa tutkinnon suoritus on osoitus työntekijän halusta kehittää omaa osaamistaan yhä paremmaksi. Se on kannustettava asia, joka voidaan huomioida jo itseisarvona. Lisäksi henkilökohtaisissa palkkaosuuksissa on perusteltua huomioida valmistavassa koulutuksessa tapahtunut, työpaikan näkökulmasta hyödyllinen ammattitaidon kohoaminen. Stipendi näyttötutkinnon suorituksesta Viime sopimuskierroksen yhteydessä Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön edustajat tekivät periaatepäätöksen siitä, että näyttötutkinnon suorituksesta saatava ammattitutkintostipendi kohoaa 330 euroon. Nykyisellään stipendi on 238 euroa. Myöhemmin Koulutusrahasto päätti muutoksen ajankohdaksi elokuun alun Keskeisimmät ehdot ovat vuoden ikä sekä vähintään 5 vuoden palvelussuhde. Veroton stipendi pitää hakea 6 kuukauden sisällä tutkintotodistuksen päiväyksestä. Työn sisältöön tai tehtäviin liittyvät muutokset Useiden henkilöiden kohdalla näyttötutkinnon suoritus on vaikuttanut työn sisältöön. Tutkinnon suorittaja on tullut työpaikalla myönteisesti esille ja hän on saanut uusia, entistä mielenkiintoisempia tehtäviä. Tällä lienee asianomaiselle hyvin suuri merkitys. Tehtävien muutoksiin on saattanut liittyä myös palkankorotus. Usealle tutkinnon suoritus on avannut väyliä myös täysin uusiin tehtäviin, uralla etenemiseen. Tähän liittyy myös uutta tehtävää vastaava palkkaus. Tällaisia ammattialalla etenemisiä tapahtuu etenkin erikoisammattitutkintojen suorittajille. Työn sisältöön tai uralla etenemisiin liittyvien muutosten määrä voisi olla työelämän tai koulutuksen tutkijoille mielenkiintoinen aihepiiri. Työn sisällöllinen rikastuminen vaikuttaa myös työmotivaatioon, mikä vaikuttanee myös tuloksiin. Näyttötutkinnosta alkanutta ketjua voisi jatkaa ja tutkia pitkällekin. Näyttötutkintojen taloudellinen merkitys eri ammattialoilla Näyttötutkintojen järjestäjien tai muissa tehtävissä toimivien tehtävänä ei ole mestaroida työehtosopimusten sisältöä tai muita neuvotteluratkaisuja. Kuitenkin jokaiselle näyttötutkintojen parissa toimivalle tulee tunnustus jo siitä, että alan näyttötutkinnon suoritus otetaan neuvottelupöydissä esille mahdollisena palkanmaksun perusteena. Kokemus on osoittanut, että yhä useammin tutkinnot päätetään yhteistuumin ottaa mukaan työehtosopimuksiin, kierros kierrokselta yhä laajemmin. Seuraavaan listaan on kerätty mahdollisimman laajasti tietoja siitä, millä tavalla näyttötutkinnot (perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) ovat esillä eri alojen työehtosopimuksissa. Tilastoa tehtäessä tosin muutamilla aloilla sopimusneuvottelut ovat vielä kesken, joten niihin voi tulla muutoksia. Tutkinto- tai ammattinimikkeitä koskevat luettelot ovat suuntaaantavia. 4

5 Ammattiala Sähköasennusala Kone- ja metalliteollisuus sekä Elektroniikka- ja Sähkötekninen teollisuus Metallin pelti- ja teollisuuseristysala Autokorjaamoala Leipomoala Palkkio tai palkanlisä (myös summat) tai muu merkitys at, + 38 c/h, eat, + 70 c/h at, + 39 c/h, eat, + 71 c/h alkaen. Lisiä ei lasketa yhteen. Ammattitutkintopalkkio at, eat, sopimuskaudella aloitetuista, yhdessä sovituista suorituksista Kuten edellä Palkkiot kuten kone- ja metallilalalla at:n suorittamisesta lisä, jonka suuruus on työkohtaisen palkan ja tätä seuraavan ylemmän työkohtaisen palkan erotus at + 25 /kk, eat + 45 /kk Kiinteistönhoitoala pt, + 2 % at, + 3 % eat, + 5% Lisä lasketaan taulukkopalkasta(tko) Talonmiesala pt, + 4 %, at, + 8 %, eat, + 12 % Lisä lasketaan hinnoiteltujen töiden palkasta. Ammattitaitolisä on vaihtoehtoinen kokemuslisän kanssa Sopijaosapuolet Sähköalojen ammattiliitto ja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI Metallityöväen liitto ja Teknologiateollisuus ry (pääalan sopimus) Kuten edellä Metallityöväen liitto ja Metalliteollisuuden harjoittajien liitto MTHL: n työnantajat Metallityöväen liitto ja Autoalan Keskusliitto Elintarveketeollisuus liitto ja Suomen elintarviketyöläisten liitto Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kiinteistöpalvelut ry Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kiinteistöpalvelut ry Ketä asia koskee, tutkinto- tai ammattinimikkeet Arvio kohderyhmän työntekijämäärästä Muuta asiaan liittyvää, lisätietojen antaja Sähköasentajat, sähköyliasentajat n asentajaa Kalevi Björkbacka Kaikki työnantajan kanssa sovitut ammatti- tai erikoisammattitutkinnot. Esim. Koneistajan, hitsaajan, levyseppä-hitsaajan, koneenasentajan tutkinnot. Elektroniikka ja sähköteollisuuden at, muut työnantajan kanssa sovitut ammatti- tai erikoisammattitutkinnot. Teollisuuseristäjät, rakennuspeltisepät, tekniset eristäjät yhteensä n henkilöä Pekka Porvali metalliliitto.fi n henkilöä Pertti Nurminen Jukka Huhtala Marja-Terttu Tanttinen (09) eollisuus.fi Korjaamotyöntekijät n henkilöä Mauri Nieminen Leipurit, kondiittorit, leipomoiden työntekijät n henkilöä Henri Lindholm i Kiinteistönhoitajat n henkilöä Reijo Mattila Talonmiehet n osapäivätoimiset talonmiehet Reijo Mattila Talotekniikka-ala at: väh. plkr c/h, alkaen 39 c/h eat: plkr 4+70 c/h, alkaen 71 c/h Tietoliikenneala at, + 59 c/h, eat, +1,11 /h alkaen, at, + 60 c/h, eat, + 1,13 /h. Lisiä ei lasketa yhteen. Talonrakennus Vaikutus vähimmäis-palkkojen määräytymiseen; pt:n suorittanut: II plkr at:n suorittanut: IV plkr eat:n suorittanut: VI plkr Maalausala at, + 40 c/h et, + 70 c/h Rakennusliitto ry/ Talotekniikkaliitto ry Sähköalojen ammattiliitto ja tieto- ja Tekniikka-alojen ammattiliitto TIKLI Rakennusliitto ry/ Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry / Suomen Maalarimestariliitto ry Putkiasentajia, teknisiä eristäjiä, ilmastointiasentajia ja lämmityslaiteasentaja n henkilöä Kimmo Palonen Tietoliikenne asentajat ja yliasentajat n asentajaa Sauli Väntti Kaikkia alan työntekijöitä n henkilöä Jukka Suokas Kaikkia alan työntekijöitä n työntekijää Markkus Ainasoja Asfalttiala at, + 25 c/h Rakennusliitto ry / Asfalttiliitto ry Kaikkia alan työntekijöitä n työntekijää Seppo Tirkkonen Energia-ala at, + 44 c/h alkaen + 45 c/h eat, + 83 c/h alkaen, + 84 c/h Em. lisiä ei lasketa yhteen. Sähköalojen ammattiliitto ja Energiateollisuus ry Sähkölaitosasentajat ja yliasentajat Voimalaitoksen käyttäjän ja kunnossapidon tutkinnot n henkilöä Markku Vuoti, Mekaaninen metsäteollisuus ja puusepänteollisuus Maininta, jonka mukaan näyttötutkinnot tulee huomioida henkilökohtaista palkanosaa määritettäessä. Puu- ja erityisalojen liitto ja Metsäteollisuus ry. Kaikkia alan työntekijöitä n henkilöä Kari Asikainen (09) Mekaaninen metsäteollisuus/ sähköala Paperi- ja puumassateollisuus/ Sähköala Sama maininta Näyttötutkinnot tulee huomioida henkilökohtaista palkanosaa määritettäessä. Sähköliitto ja Metsäteollisuus ry. Sähköliitto ja Metsäteollisuus ry Sähköasentajat, automaatioasentajat Sähköasentajat, automaatioasentajat ym. n. 250 henkilöä Helge Hakkarainen n. 900 henkilöä Helge Hakkarainen Kaikki ammattialat Ammattitutkintostipendi 238, alkaen 330 EK ja SAK, Koulutusrahasto Perus-,ammatti- tai erikoisammattitutkintojen suorittajat tietyin ehdoin Lisätiedot ja hakemuslomake: Klo puhelinneuvonta (09) Lyhennyksiä: pt= perustutkinto at = ammattitutkinto eat = erikoisammattitutkinto (Sähköalalla yliasentajatutkinto, monilla muilla aloilla mestaritutkinto). c/h = senttiä tunnilta plkr = palkkaryhmä 5

6 Teknologiateollisuusaloilla ammatti- ja erikoisammattitutkinnot mukana TES:ssä Uusi tutkinnon suorittamisesta tuleva palkkio on mahdollinen noin metalli- tai sähköteknisen teollisuuden työntekijälle. Viime vuoden vaihteessa Suomessa käytiin laajoja neuvotteluja työehtosopimuksista. Näyttötutkinnotkin ovat olleet työelämän tutkintoina mukana keskusteluissa. Ehkä keskeisin tulos syntyi teknologiateollisuuden aloilla, kun sovittiin uudesta rahallisesta palkkiosta ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittajille. Palkkiot ovat 200 ja 300. Uusi sopimus koskee yhteensä noin työntekijää teknologiateollisuuden sopimusalalla, joka kattaa elektroniikka- ja sähköteollisuuden, kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallien jalostuksen. Pentti Mäkinen on toiminut pitkään Metso Paperin pääluottamusmiehenä ja oman alueensa (Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) kone- ja metallialan tutkintotoimikunnan puheenjohtajana koko näyttötutkintojen historian ajan. Seuraavassa Pentti Mäkinen kertoo uuden palkkion syntyhistoriaa. Apulaisjohtaja Ari Sipilä analysoi asiaa työnantajajärjestön, Teknologiateollisuuden näkökulmasta. Työehtosopimuksen mukainen korvaus näyttötutkinnoista Kuva: Ilkka Terimaa Pentti Mäkinen. Meitä oli muutamia liittokokousedustajia, jotka kävimme vuonna 1996 puhumassa silloisessa Metallityöväenliiton liittokokouksessa näyttötutkinnoista ja niiden sisällöstä. Yhtenä tavoitteena jo tuolloin oli korvauksen maksaminen tutkinnoista TES-sopimuksen pohjalta. Asia laitettiin tavoitteeksi ja vuosien saatossa on saatu sopimukseen laadullisia tavoitteita näyttötutkintoon. Olin viime kevään liittokokouksessa TESvaliokunnan puheenjohtaja. Silloin asetimme tavoitteeksi rahallisen korvauksen, joka maksetaan työnantajan varoista. Joulukuussa käydyissä sopimusneuvotteluissa saatiin ns. pää avatuksi rahalliselle korvaukselle. Ammattitutkinnosta maksetaan 200 euron ja erikoisammattitutkinnosta 300 euron kertakorvaus. Tämän sopimuksen ei kuitenkaan tule muuttaa huonompaan suuntaan aiemmin tehtyjä paikallisia sopimuksia. Maksuperuste Sopimus koskee siis vain niitä, jotka suorittavat tutkinnon työsuhteessa. Tämä jättää ulkopuolelle ne kursseilla tai vain näyttötutkinnoissa käyvät henkilöt, joilla ei ole työsuhdetta. Neuvotteluissa korvauksen perusteena oli ammatillisen osaamisen kehittyminen ja sitä kautta yrityksen tuloksen paraneminen sekä laadullisesti että taloudellisesti. Tällä perusteella olisi voitu maksaa korvausta suoritettua työtehtävää kohden, jolloin korvaus olisi koskenut myös niitä, jotka ovat vasta tutkinnon jälkeen saaneet työsuhteen. Maksuperuste olisi tällaisessa sopimuksessa sidottu työsuhteen työaikaan, joko tuntiin tai kuukauteen. Tutkinnoista maksaminen on työehtosopimuksen mukaan uusi asia metallialalla ja toivon sen edesauttavan tutkintojen suorittamista. Korvaus on sinällään pieni, mutta toivottavasti se kehittyy tulevaisuudessa ja on omalta osaltaan kehittämässä metallityön arvostusta. Joillakin aloilla on jo aiem- min maksettu tutkinnoista, ja haluan uskoa tämän avaavan uudenlaista pontta opiskelulle ja itsensä kehittämiselle. Informaatiota tästä sopimuksesta tulee kaikkien kolmen tutkintotoiminnasta vastaavan osapuolen jakaa. Asia kuuluu myös yhteistyökumppaneille (tutkinnon järjestäjille, ALVARille. AEL:lle...). Pentti A. Mäkinen kehittäjä vastuualueena metallin ammatillinen osaaminen ja siinä ammattitutkinnot Metso Paper, Jyväskylä Apulaisjohtaja Ari Sipilä, Teknologiateollisuus ry. Osaaminen ja sen kehittäminen ovat Teknologiateollisuuden yritysten menestymisen kannalta avainasemassa. Näyttötutkinnot on tärkeä keino edistää henkilöstön osaamista. Uudessa työehtosopimuksessa haluttiin edistää näyttötutkintoja erillisellä tutkintopalkkiolla. Työnantaja maksaa ammattitutkinnon suorittaneille työntekijöille kertakannustuksena 200 ja mestaritutkinnon (erikoisammattitutkinnon) suorittaneille kertakorvauksena 300. Palkkio koskee sekä kone- ja metallialan että elektroniikka- ja sähköalan tutkintoja. Sovitun kannustuslisän toivotaan lisäävän tutkintojen suorittamista omalla sektorillamme, sanoo Ari Sipilä. Tutkinnon suorittaminen avaa työntekijälle myös mahdollisuuksia siirtyä työpaikan sisällä vaativampiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin. Sipilä muistuttaa lisäksi, että näyttötutkintojen kehittymistä seurataan liittojen yhteisissä työryhmissä. Veikko Ollila 6

7 Näyttötutkintojen ajankohtaiset haasteet TEKSTI JA KUVAT: TARJA HAAPALA, PROJEKTIASIANTUNTIJA, ALVAR Ammatillista aikuiskoulutusta kehitetään hallitusohjelman mukaan parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän ehdotusten pohjalta (OPM 3:2002). Ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtävät muuttuvat yhä haastavammaksi mm. työelämän osaamistarpeiden muutosten, ikärakenteen kehityksen ja globalisaation etenemisen vuoksi. Näyttötutkintojärjestelmän haasteet lähitulevaisuudessa ovat työelämälähtöisyyden säilyttäminen ja kehittäminen kaikissa tutkintoprosesseissa, yhteistyö kolmikannan ja tutkintotoimikuntien kanssa sekä henkilökohtaistaminen. Opetushallitus kehottaa yhä edelleen ponnistelemaan näyttötutkintojen suorittajamäärien lisäämiseksi. Tarve määrälliseen kasvuun perustuu työelämästä eläkkeelle lähtevien paikkojen täyttämiseen. Nuoria ei tule työmarkkinoille riittävästi minkään koulutusjärjestelmän kautta. Lisäksi jo työelämässä toimivilta työntekijöiltä osalta puuttuu ammatillinen tutkinto. Ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuvat tulevaisuudessa yhä haastavammat kohderyhmät: maahanmuuttajat, Opetusneuvos Soila Nordström Opetushallituksesta kertoi näyttötutkintoihin liittyvistä uudistuksista Näyttötutkintojen ajankohtaispäivän tilaisuudessa Porissa. 7

8 Näyttötutkintojen ajankohtaispäivän osallistujia. Päivän oli tuottanut Näytön paikka projekti ja alueen oppilaitokset. ikääntyvät ja matalan pohjakoulutuksen omaava aikuisväestö, työvoimapoliittisen koulutuksen kohderyhmät sekä ns. erilaiset oppijat. Näyttötutkintojen ja niihin valmistavan koulutuksen laadukkuudesta on pidettävä huoli näistä haasteista lähtien. Työelämäyhteistyö Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö takaa työelämän tarpeiden ja näkökulmien huomioimisen ja näkymisen tutkinnoissa. Työelämän ammattilaisia työskentelee jatkuvasti näyttötutkintojen perusteita uudistamassa. Muuttuneet ja kokonaan uudet työt ja tehtävät vaativat tutkintojen perusteiden uudistamista vähintään viiden vuoden välein. Tutkintojen perusteet laaditaan ja niitä uudistetaan asiantuntijatyöryhmissä, joissa on opetusalan edustajien lisäksi työelämän eri osapuolten edustajia. Työelämäyhteistyötä tulee kehittää yhä edelleen myös näyttötutkintojen suunnittelussa, niiden järjestämisessä sekä tutkintojen arvioinnissa. Näyttötutkintojen henkilökohtaistamisen tulee myös tapahtua toimivassa yhteistyössä tutkinnon suorittajan, tutkinnon järjestäjän ja työelämän edustajien kesken. Tutkintotoimikuntayhteistyö Näyttötutkinnon suorittaneita vuonna 2004 oli noin , vuonna 2005 heitä oletetaan olevan noin ja tulevaisuuden visio on jopa tutkintoihin osallistujaa. Näin suuret osallistujamäärät edellyttävät tutkintojen järjestäjien ja tutkintotoimikuntien yhteistyön kehittämistä. Tutkintotoimikuntien työn kehittäminen edellyttää tiedottamista, toimikuntien jäsenten perehdyttämistä ja koulutusta. Tutkintotoimikuntien jäseniksi tarvitaan todellisen työelämän edustajia, niin työntekijöitä kuin työnantajiakin opetusalan asiantuntijoiden ohella. Tutkintotoimikunta esimerkiksi määrittää ja ohjeistaa, millaisilla edellytyksillä ja asiantuntemuksella arvioijat toimivat tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioidessaan. Näyttötutkinto-oppaassa on maininta, että vähintään yhden arvioijista on oltava näyttötutkintomestari eli näyttötutkintojen järjestämisen (15 ov) kehittämiskoulutuksen suorittanut. Arvioijien työskentely perustuu luottamukseen heidän ammattitaidostaan ja luottamukseen, että tutkinnon järjestäjä on arvioijat kouluttanut ja tehtävään perehdyttänyt. Näyttötutkintojen järjestäminen tapahtuu tutkinnon järjestäjän ja tutkintotoimikunnan välisen näyttötutkintojen järjestämissopimuksen mukaisesti. Tutkintotoimikunnan tehtävänä on arvioida näyttötutkintojen järjestämisedellytykset ennen sopimuksen solmimista. Järjestämissopimuksen liittei- 8

9 den, näyttöjen järjestämissuunnitelman ja arvioijaluettelon avulla pyritään varmistamaan tutkintojen järjestäminen laadukkaasti, voimassa olevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tietoyhteiskuntaohjelma Tutkintoja voidaan nykyään suorittaa jo tietoverkoissa. Suomessa mm. kampaajamestarin erikoisammattitutkintoja on suoritettu siten, että tutkinnon suorittajat ovat täydentäneet olemassa olevaa osaamistaan eli osallistuneet tutkintoon valmistavaan koulutukseen verkossa. Opettajat ovat olleet ohjaamassa ja antamassa palautetta arkisin kuusi tuntia päivässä. He ovat tarvittaessa opiskelijoiden käytettävissä ja tavoitettavissa verkon sekä puhelimen välityksellä. Itsenäistä verkko-opiskelua tutkinnon suorittajat ovat voineet harjoittaa, milloin heille itselleen parhaiten sopii, öiseenkin aikaan. Tutkinnon suorittajat ovat olleet erittäin innostuneita tällaisesta tutkinnon suorittamismahdollisuudesta. Tutkinnon suorittaminen on näin ollut mahdollista itsenäisille ammatinharjoittajille eri puolilla Suomea. Tulevaisuudessa tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen tulee lisäämään ja monipuolistamaan mahdollisuuksia näyttötutkintojen suorittamisessa. Jo nyt on kokeiltu mahdollisuutta suorittaa alan näyttötutkinnon osa siten, että tutkinnon suorittaja on ollut ulkomailla tietokoneen ääressä. Arvioijat ovat olleet Suomessa samanaikaisesti tietokoneidensa ääressä. Tämänkaltaisesta kokeilusta on saatu hyviä tuloksia. Tietoyhteiskuntaohjelman kehittämisavustukset ovat olleet haettavissa jälleen alkuvuodesta Aikuiskoulutuksen kehittämiseen tietoyhteiskuntaohjelmassa on varattu yli kaksi miljoonaa euroa. Rahoitus Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittämistä pohtineen työryhmän esityksissä (OPM 2004:39) on tuotu esiin erilaisia rahoituksen vaihtoehtoja. Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupauudistusesityksellä pyritään lisäämään toiminnan vakautta ja ennakoitavuutta. Yksityiskohtaisemmin rahoituksen osalta on esitetty mm. ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen lisäämistä aikanaan Noste-ohjelman päättymisen jälkeen vapautuvista resursseista. Poistuvien toimintaavustusten tilalle aikuiskoulutuskeskusten ja valtakunnallisten erikoisoppilaitosten valtionosuutta tultaisiin korottamaan viidellä miljoonalla eurolla. Henkilöstökoulutuksena järjestettävään lisäkoulutukseen tultaisiin osoittamaan valtionosuutta vain, kun koulutus tähtää tutkintoon. Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupiin sisällytettäisiin maininta työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnasta erityisesti pienyrityksille ja julkisyhteisöille. Toiminnan laatua tuettaisiin kehittämisavustuksilla, arviointitoiminnalla ja opiskelijapalautejärjestelmällä. Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijapalautejärjestelmän kehittäminen käynnistyy vuoden 2005 aikana ja siinä hyödynnetään Työvoimahallinnon OPAL-palautejärjestelmästä saatuja kokemuksia. Henkilökohtaistaminen Näyttötutkintojen henkilökohtaistamisesta on puhuttu paljon. Asia koetaan haasteelliseksi resursoinnin näkökulmasta. Päätöstä määräyksen voimaan tulosta on siirretty useaan otteeseen. Viimeisin tieto on, että uudistettu määräys henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laatimisesta vahvistettaisiin valmisteilla olevan ammatillisen aikuiskoulutuksen lakimuutoksen jälkeen. Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa tapahtuu kolmessa vaiheessa, ensimmäiseksi näyttöjen suunnitteluvaiheessa, toiseksi näyttötutkinnon suorittamisvaiheessa ja kolmanneksi tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistaminen edellyttää jo aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ja näiden menetelmien kehittämistä. Suunnitteluvaiheen osaamisen tunnistamiseen verkkotyökaluksi on kehitetty www. osaan.fi -ohjelma. Se on vapaasti hyödynnettävissä oleva ohjelma, jonka avulla voi arvioida omaa osaamistaan suhteessa näyttötutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Hyötyä tutkinnoista Opetusministeriön asettama työryhmä pohtii periaatteita, miten ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja kehitetään ja niiden asemaa koulutusjärjestelmässä selkiytetään. Tulopoliittinen sopimus vuosille korostaa osaamisen vahvistamista ja kehittämistä. Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät mm. ammattitutkintostipendin korottamista alkaen 238 eurosta 330 euroon. Tutkinnon suorittajia kannustetaan myös yrittäjyysalan tutkintoihin ja muiden tutkintojen yrittäjyysosan suorittamiseen. Tutkintojen kansainvälinen vertailtavuus Suomen näyttötutkintojärjestelmä on OECD:n yhdeksän maan vertailussa kokonaisuudessaan hyväksi arvioitu ja saanut kiitosta erityisesti työelämäyhteistyöstä. Tästä johtuen se kiinnostaa muiden maiden opetusalan henkilöstöä ja koulutus- sekä tutkintojärjestelmistä vastaavia henkilöitä. Tutkintojen kansainvälisen vertailtavuuden kehittämiseksi yhteistyö muiden maiden kanssa on välttämätöntä. Työvoiman liikkuvuus ja työllistyminen saavat tukea vertailukelpoisista tutkinnoista. Muita vinkkejä Lain ym. muutosten myötä myös näyttötutkinto-oppaan päivittäminen tulee ajankohtaiseksi. Oppaan uudistamiseen Soila toivoo edelleen kehittämisehdotuksia ja kommentteja sähköpostilla: 9

10 10 10

11 Näyttötutkintojen ja laatujärjestelmien merkitys AEL:n huhtikuun alussa eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja Matti Taanila vastasi kysymyksiini näyttötutkintojen järjestämisestä. AEL:ssä on järjestämissopimuksia kuutisenkymmentä. Lisäksi on tutkintoihin valmistavaa koulutusta ja kattavat laatusertifioinnit. TEKSTI: TARJA HAAPALA, PROJEKTIASIANTUNTIJA, ALVAR Miten näyttötutkinnot ovat kehittäneet AEL:ää oppilaitoksena? Ennen kuin näyttötutkinnot tulivat käyttöön, AEL järjesti lähes pelkästään lyhytkursseja yritysten henkilöstölle. Pitkät, näyttötutkintoon valmistavat koulutusohjelmat olivat harvinaisia, enimmäkseen niitä oli vain sähkö- ja kiinteistöaloilla. Viime vuosikymmenen loppupuolella näyttötutkinnot yleistyivät erityisesti hallinnoimissamme ESR-projekteissa, joissa yritysten palveluksessa olevat henkilöt suorittivat vuosittain jopa tuhat näyttötutkintoa. Voi siis hyvällä syyllä sanoa, että näyttötutkintojen myötä ja ESR-rahoituksen turvin AEL:stä kehittyi yrityksille pitkien koulutusohjelmien tarjoaja. Miten näyttötutkintoihin valmistava koulutus kehitetään? Yritysten tarpeiden mukainen lyhytkurssien suunnittelu on aina ollut AEL:n ydinosaamista. Näyttötutkintoina suoritettavien ammattitutkintojen tavoite on kehittää työssä tarvittavaa osaamista. Nämä yhdistettyinä tarkoittavat, että AEL:n lyhytkurssitarjonta hieman täydennettynä muodostaa hyvin käyttökelpoisen perusmoduuliston eri alojen näyttötutkintoihin valmistavaan koulutukseen. Perusmoduulit eivät tietenkään riitä, vaan yhdistettyinä verkon kautta oh- jattuun työssäoppimiseen työpaikalla saadaan parhaat opetusohjelmat. Miten AEL:n laatusertifioinnit ovat ohjanneet suunnittelua ja miten ne näkyvät toiminnassa? AEL:llä on kolme laatusertifi kaattia: Laatujärjestelmä ISO 9001, yhteisistä toimintatavoista huolehtiminen, myönnettiin AEL:lle ensimmäisenä koulutuslaitoksena pohjoismaissa vuonna Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001, oman henkilöstömme ja koulutukseen osallistujien hyvinvoinnista huolehtiminen, myönnettiin ensimmäisten yritysten joukossa Suomessa vuonna 1998, sekä Ympäristöjärjestelmä ISO 14001, ympäristöarvoista huolehtiminen, myönnettiin vuonna Nämä kolme järjestelmää yhdessä muodostavat AEL:n toimintajärjestelmän, joka ohjaa kaikkea toimintaamme. Se merkitsee muun muassa sitä, että AEL:n suunnittelema koulutus perustuu asiakkaiden koulutustarpeisiin. Koulutusohjelmat suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, tietysti tutkintojen perusteiden asettamissa rajoissa. Laatujärjestelmä takaa myös, että asiakkaat, siis sekä koulutukseen osallistuja että yritys, arvioivat AEL:n antaman koulutuksen ja arviointia käytetään koulutuksen edelleen kehittämiseen. Ulkopuolinen auditoija auditoi kaikki kolme laatujärjestelmää joka vuosi. Se takaa, että järjestelmät eivät ole pelkästään paperilla, vaan ne todella ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme. Jokaisen yrityksen palveluksessa olevan pitäisi työskennellä erityisesti Ympäristöjärjestelmän ja Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän hengessä, vaikkei yrityksellä näitä sertifi oituja järjestelmiä olisikaan. Nämä asiat pyrimmekin ottamaan mahdollisuuksien mukaan ikään kuin läpäisyperiaatteella huomioon kaikissa pitkissä ohjelmissa ilman, että niiden otsikoita erikseen näkyy opetusohjelmassa. Kokonaan oma lukunsa on laatuasioiden kouluttaminen ja vieminen yrityksiin joko sertifi ointitavoitteella tai ilman. Se merkitsee aina yritysten henkilöstön motivointia muutosprosessin läpiviemiseen, ja siinä kouluttajalta vaaditaan omaa kokemusta. Moni kouluttaa laatuasioita kykenemättä rakentamaan laatuajattelua omaan toimintaansa. Tässäkin tapauksessa pitää paikkansa, että on helpompi opettaa muita kuin tehdä itse

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen.

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen. Lähde 2 2006 liikkeelle Arvioija vaikuttaa tutkintojen luotettavuuteen. Vaikuttaako arvioija myös tutkintosuoritukseen? Koulutus ja perehdytys ovat tarpeellisia. Useiden alojen kokemuksia tutkinnon suorittamisesta

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ!

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! MARJA-LEENA STENSTRÖM PIRJO LINNAKYLÄ ANTERO MALIN PENTTI NIKKANEN ELLEN PIESANEN SAKARI VALKONEN KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN

Lisätiedot

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Sisältö Sastamalan koulutuskuntayhtymän lehti 2012 Julkaisija: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Päätoimittaja: kuntayhtymäjohtaja

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle 7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle UUSI sisältö Kolumni... 5 Valoa putken päässä Uutisia... 6 Hyvä yhdessä tekemisen meininki kuvaa Kuopion Insinööriopiskelijoiden toimintaa.

Lisätiedot

Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille Esiintymistaito ja Powerpoint

Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille Esiintymistaito ja Powerpoint SMYL ry:n jäsenlehti nro 3 8.10.2007 www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net % (09) 827 5542 Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot