Oulu - Uleåborg. Kaupunkiarkeologisen inventoinnin päivitys. Titta Kallio-Seppä Museovirasto Rakennushistorian osasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulu - Uleåborg. Kaupunkiarkeologisen inventoinnin päivitys. Titta Kallio-Seppä 2007. Museovirasto Rakennushistorian osasto"

Transkriptio

1 Oulu - Uleåborg Kaupunkikeologisen inventoinnin päivitys Titta Kallio-Seppä 00 Museovirasto Rakennushistorian osasto

2 Titta Kallio-Seppä Oulu Uleåborg Kaupunkikeologisen inventoinnin päivitys Museovirasto Rakennushistorian osasto 00 Kantaktta ja johtoktat Oulun kaupunki, Tekninen keskus, Ktastopalvelut 00 ja 00 Kannen kuva: Koekaivaukset Oulun Lyseon lukion tontilla vuonna 00. M/RO, Minna Lehtola Kannen piirros: Fajanssiastia Oulun Lyseon lukion koekaivauksilta vuonna 00. M/RO, Terhi Tanska URN:NBN:fi-fe00

3 i ARKSTO- JA REKSTERTEDOT Kohde Kuntanro Tutkius Ajoitus erusktta 0 Tutkiuslaitos Raportin laatija OULU, isoavihaa () vanhepi rakennettu kaupunkialue Oulun kaupunkikeologisen inventoinnin päivitys 00- ja 00-luvut Museovirasto, rakennushistorian osasto FM Titta Kallio-Seppä Tutkiuksen kustantaja Museovirasto, rakennushistorian osasto Kirjallisuus Ahlberg, Nils 00. Stadsgrundning och planförändring. Svensk stadlanering. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Agria 00:. Uppsala. Eier, Gerhd. Die Stadtplanung i Schwedischen Ostseereich 00. Mit Beiträgen zur Geschichte der dealstadt. Stocol. alila, Aio. Oulun kaupungin historia. 0. Oulu. autala, Kustaa : Oulun kaupungin historia. 0. Oulu. yttinen, Mika; Kallio, Titta; Oikinen, Teija ja Rajala, Anu 00. Oulun vanhat puupäällysteiset kadut. istoriaa kaupungin alla. Kaupunkikeologisia tutkiuksia Oulussa. ohjois-ohjanaan useon julkaisuja. Oulu, s.. Julku, Kyti. Oulu keskiajalla Oulun sotatie. alkean kaupungin vaiheet. Studia istoria Septentrionalia, s.. Kallio, Titta ja Lipponen, Sanna 00 (toi.). istoriaa kaupungin alla. Kaupunkikeologisia tutkiuksia Oulussa. ohjois-ohjanaan useon julkaisuja. Oulu. Kallio, Titta ja Krapu, Antti 00. Kivisiä kelleita ja täyttöaata. Oulun keologisissa töissä todetut kelleiden jäänteet. istoriaa kaupungin alla. Kaupunkikeologisia tutkiuksia Oulussa. ohjois-ohjanaan useon julkaisuja. Oulu, s.. Kostet, Juhani. Ctographia urbiu Finnicu. Suoen kaupunkien kaupunkiktografia 00-luvulla ja 00-luvun alussa. Monuenta Ctographica Septentrionalia. Kovalainen, asi 000. ihreä talo eren rannalla. Oulu. Meuran, Otto-.. Oulun aseakaavallisen kehityksen vaiheita. Ark/, kkitehti, Oulu erikoiainos, s.. Mäkivuoti, Mkku. Oulun NMKY:n korttelin kaupunkikeologinen tutkius. Favid, s.. Mökkönen, Teeu 00. istoriallinen paikkatieto: Digitaalisen paikkatiedon tuottainen historiallisista ktoista. Suoen ypäristö /00. elsinki, Ypäristöinisteriö.

4 ii Julkaiseattoat raportit ja uut lähteet Niskala, Kaina ja Okkonen, lpo 00. Oulun Graadi, 0 vuotta aseakaavoitusta. Oulu. Oulun kaupunki. Oulun kulttuurihistoriallisesti erkittävät kohteet. Oulu. ohjois-ohjanaan seutukaavaliitto. ohjois- ohjanaan kulttuurihistoriallisesti erkittävät kohteet. ohjois-ohjanaan seutukaavaliitto, Julkaisu A:. Oulu. Skkinen, Mika ja Torvinen, Mkku. ohjois- ohjanaan kiinteät uinaisjäännökset. Osa. Oulun seutukunta: ailuoto, aukipudas, Kepele, Kiiinki, Muhos, Oulu, Oulunsalo. in seutukunnan eteläosa: Utajärvi, Ylikiiinki. ohjois- ohjanaan liitto. irkkunen, A... Oulun kaupungin historia. Kaupungin alkuajoilta isonvihan loppuun. Oulu. yttinen, Mika 00. Oulu, Madetojan puisto. uiston kunnostustöiden keologinen valvonta Museovirasto, rakennushistorian osasto. konen, Tiia ja Mökkönen, Teeu 00. OuluUleåborg. Kaupunkikeologinen inventointi. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Kehusaa, Aio. Oulu, :n kaivaukset. Kaivauskertous. Maijanen, eli 00a. Oulu, Franzenin puisto. Kaupunkikeologiset koekaivaukset 00. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Maijanen, eli 00b. Oulu, Madetojan puisto. Kaupunkikeologiset koekaivaukset 00. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Oikinen, Teija 00. Oulun Torikadun ja Albertinkadun katurakennustöiden keologinen valvonta. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Skkinen, Mika 00. Oulu, RehnbäckReinilä. Raportti kaupunkikeologisesta seurannasta syksyllä 00 ja keväällä 00. ohjois-ohjanaan useo. Muut kaivauskertoukset, liite. Skkinen, Mika..00 suullinen tiedonanto liittyen kirkon tonttiin ja aseoinnin onnistuiseen nternet-lähteet Alkuperäisen raportin säilytys Museoviraston rakennushistorian osaston kisto, elsinki

5 OULU - ULEÅBORG Kaupunkikeologisen inventoinnin päivitys SSÄLLYS. NENTONNN ÄTYKSEN LÄTÖKODAT JA TAOTTEET.... TUTKMUSSTORA.... NYKYSET KATUALUEET.... NYKYSET TOR- JA USTOALUEET.... NENTONNN ÄTYKSEN TULOKSET JA MUUTOKSET.... UOMOTA ASEMONNN AKKANSATÄYYDESTÄ.... OULUN KAUUNKARKEOLOGNEN OTENTAAL... LTTEET Liite Liite Liite Liite Liite Liite Liite Liite Liite Tutkiuksen ja suojelun kannalta erkittävät tontit ja puistot Tutkiuksen ja suojelun kannalta erkittävät katualueet anhat kaupunkiittaukset aseoituina kantaktan päälle Liite. Nikodeus Tessin vanhean ktta vuodelta Liite. Claes Claessonin ktta vuodelta Liite. Gustav Ulstadiuksen ktta noin. vuodelta 00 Liite. Ktta vuoden 0 palon jälkeen Liite. Jakob Johan Wikin ktta vuodelta Liite. C.L. Engelin ktta vuodelta Arkeologisesti tutkitut alueet Liite. Arkeologisesti tutkitut alueet Liite. Arkeologisesti tutkitut alueet Kunnallistekniset kaivannot Oulussa vuosien 000 aikana toteutetut erityyppiset kaupunkikeologiset kenttätutkiukset nventoinnin päivityksessä tehdyt uutokset Kohdetiedot: tontit, puistot ja kadut Oulun kaupunkikeologiseen aineistoon pohjautuvia opinnäytetöitä ja julkaisuja

6 OULU - ULEÅBORG Kaupunkikeologisen inventoinnin päivitys. nventoinnin päivityksen lähtökohdat ja tavoitteet Oulun kaupunkikeologisen inventoinnin päivityksen pohjana on käytetty kosen ja Mökken vuonna 00 tekeän Oulun kaupunkikeologisen inventoinnin raporttia (konen & Mökkönen, 00). nventointi toteutettiin tuolloin osana valtakunnallista aasa- ja suurvalta-ajan kaupunkikeologista inventointiprojeia. nventoinnin tavoitteena oli ääritellä Oulusta alueet, joilla uinaisuistolain rauhoittaia säilyneitä kulttuurikerroksia oli vielä todennäköisesti jäljellä. nventoinnin päivitys haluttiin toteuttaa ajantasaisen tiedon saaiseksi Oulun vielä todennäköisesti säilyneistä 00- ja 00-lukujen kulttuurikerroksista. uoden 00 jälkeen kaupunkikeologinen toiinta Oulussa on ollut valtakunnallisesti itattuna erittäin aiivista. Oulun 00- ja 00-lukujen kaavoitetulla alueella on tehty vuosittain keologisia koekaivauksia, pelastuskaivauksia ja valvontaa useissa kohteissa 000-luvun aikana. Runsaan kenttätyöäärän vuoksi säilyneiden alueiden uudelleenktoitus katsottiin tpeelliseksi. nventoinnin päivityksen konkreettisena tuloksena ovat liitteenä olevat ktat, joihin on erkitty alueet, joilla kulttuurikerrokset todennäköisesti ovat vielä säilyneitä (liitteet ja ). Liitteen pohjana on käytetty vastaavaa kttaa vuoden 00 raportista. Ktasta on poistettu alueet, joilta kulttuurikerrokset ovat keologisten kenttätutkiusten yötä hävinneet ja votettu vielä jäljellä olevia alueita uudelleen, ikäli se on katsottu aiheelliseksi. Liitteeseen on erkitty todennäköisesti vielä koskeattoia kulttuurikerroksia sisältävät katualueet. nventointialueen rajana on pidetty Oulun ennen isoavihaa () rakennettua kaupunkialuetta. Tutkiuksen kohteena oleva alue rajautuu pohjoisessa eikinkatuun ja Myllytullin kouluun, etelässä Sepänkatuun, lännessä torinrantaan ja idässä sokadun ja Koulukadun vaiheille. nventoinnin ulkopuolelle jää edelleen uutaia keologisesti kiinnostavia kohteita, jotka sijaitsevat isoavihaa vanhean vsinaisen kaupunkialueen ulkopuolella, utta edustavat selkeästi kyseistä aikaa. Kohteita ovat Linnansai, ikisai, upisaet ja Oulunsuun Kastelli. Mainituilla alueilla tehtävät kaivutyöt vaativat etukäteen keologisen tutkiustpeen äärittäistä. Raportin liitteenä ovat Oulun kaupungin vanhat ktat, jotka on aseoitu nykyisen kaupungin kantaktan päälle. Aseoinnit ovat saat kuin vuoden 00 inventointiraportissa (liitteet..). Tonteista, puistoista ja katualueista on päivitetty kohdeluettelo liitteenä aasa- ja suurvalta-aikaisten kaupunkien inventointiprojeissa inventoitiin seuraavat kaupungit: Tornio, Kokkola, Raahe, Kristiinankaupunki, Kajaani, Uusikaupunki, Taisai, ietsai, ori, elsinki, äeenlinna, Savonlinna, Lappeenranta, aina ja Oulu. uonna 00 on inventoitu lisäksi Kotka, orvoo ja anha aasa. Liitteen. nieä on hiean uutettu. Ktta kuvaa Oulun aseakaavaa vuoden 0 jälkeen, ei siis tkalleen vuotta 0. nventoinnissa käytetty ktta on ahdollisesti Fredrik Adolf Wiblingerin 00-luvun lopulla alkuperäisestä tekeä kopio, joka sijaitsee Ruotsin sota-kistossa Fredrik Adolf Wiblingerin kokoelassa nuerolla 0:0. Alkuperäisen ktan ajoitus on hiean epäselvä. Mahdollisesti se ajoittuu vuoteen (Eier, ; Meuran, ).

7 . Uusina liitteinä raporttiin on koostettu ktta ja listaus kaupunkikeologisesti tutkituista alueista (liitteet.,. ja ) sekä listaus pääosin Oulun yliopistossa tehdyistä opinnäytetöistä sekä julkaisuista liittyen Oulun kaupunkikeologiseen ateriaaliin (liite ). nventoinnin päivityksessä tehdyt uutokset on koostettu liitteenä olevaksi taulukoksi. Liitteenä oleva kunnallisteknisten kaivantojen ktta on saa kuin vuoden 00 inventointiraportissa.. Tutkiushistoria Oulun kaupunkikeologisten kenttätutkiusten äärä kasvoi suuresti vuonna 00 tehdyn inventoinnin jälkeen. Kaikki erilaiset kenttätutkiukset on listattu liitteessä. Liitteestä nähdään, että erityisesti koekaivausten äärä 000-luvulla on ollut kasvava ja uutena kenttätyöenetelänä ukaan on tullut kaupunkikeologinen valvonta, jota on toteutettu lähinnä katualueilla ja sisäpihoilla erilaisten kaivutöiden aikana. Koko aan kaupunkikeologiseen toiintaan verrattuna kenttätutkiustoiinta on ollut Oulussa koko 000-luvun todella vilkasta. Syynä aiivisuuteen on kaupungin runsas rakennusten peruskorjaurojeien, uudisrakennushankkeiden ja kadunpannustöiden äärä. uoattavaa on, että kaupungissa ei ole tehty puhtaasti tutkiuksellisiin lähtökohtiin pohjautuvaa kenttätutkiusta, vaan voidaan puhua lähes kokonaan pelastuskaivausluonteisesta kaupunkikeologiasta. Tutkiuslähtökohtaisiin kaivauksiin soveltuva alue voisi olla esierkiksi Lyseon lukion tontin viheralue (//), jolla kulttuurikerrokset ovat hyvin säilyneitä. My ikisaessa on tehty Oulun yliopiston yleisen keologian oppiaineen toteuttaia opetuskaivauksia. 000-luvun aikana valvonnoissa, koekaivauksissa ja kaivauksissa on dokuentoitu esierkiksi kelleita, puisia katusiltoja, rakennusten kivijalkoja ja puisten rakennusten jäännöksiä. Kenttätöissä on otettu talteen satoja kiloja löytöateriaalia, kuten erilaisten astioiden paloja, liitupiippuja, etalliesineitä, nahkaa, puuesineitä sekä ikkunalasia. Kaivetusta ateriaalista on tehty pääosin Oulun yliopistossa keologian oppiaineeseen liittyen opinnäytetöitä (liite ) ja kenttätöistä on koostettu julkaisu vuonna 00 (Kallio & Lipponen 00).. Nykyiset katualueet uoden 00 inventoinnissa kaupungin katualueiden kulttuurikerrosten säilyneisyyden vioinnin katsottiin olevan vaikeaa (konen & Mökkönen 00). iieaikaisten useiden katualueiden valvontojen perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että kaduilla on paljon säilyneitä vanhoja kulttuurikerroksia ja rakennejäännöksiä, vaikka niillä olisikin kaivettu aiein. Usein esierkiksi kaukoläön laittaiseen ei ole tvinnut aikaista katua koko leveydeltä. Toisaalta kerroksia voi olla y syveällä, kuin ihin kaivutyöt ovat ulottuneet. Säilyneiden kulttuurikerrosten ja rakennejäännten äärän vuoksi inventoinnin päivityksessä haluttiin erkitä kttaan keologisesti valvotut katualueet sekä potentiaalisesti säi- Liitteeseen. on erkitty kaupunkialueen pohjoisosan ja liitteeseen. eteläosan tutkitut alueet. Kttojen ulkopuolelle jäävät tutkitut alueet ikisaessa, Linnansaessa sekä tontilla //0 (ns. Reinilän talo).

8 lyneitä kulttuurikerroksia sisältävät katualueet, jotta ahdollisiin tuleviin rakennushankkeisiin ja kaivutöihin voitaisiin reagoida pein (liitteet ja ). Liitteenä olevaan kttaan on erkitty sellaiset katualueet, jotka ovat Oulun 00-luvun ja 00-luvun alun kaupunkialueen sisällä ja joilla voi ahdollisesti olla vielä säilyneitä kulttuurikerroksia. Liitteenä olevissa kohdetiedoissa on käyty läpi kaduittain keologisesti valvotut katualueet, sekä keologisesti vielä kiinnostavat alueet. Katualueilta on löydettävissä sekä 00- että 00-lukujen jäännöksiä. 00-luvun puoleenväliin saakka kaupungin halki kulki katuva pääkatu, josta lähti poikkikatuja. Kaupungin laidoilla olevat osat olivat uodostuneet epäsäännöllisiiksi (Ahlberg 00,, liitteet. ja.). 00-luvun puoleenväliin saakka olleita katuja ole enää nykyisin saoilla paikoilla. 00-luvun puolenvälin aikaan sattuneiden tulipalojen jälkeen jälleenrakennus tehtiin säännölliseäksi ruutukaavaihanteen ukaan. Noin 00 tienoilla tehdyssä ja vuoden 0 palon jälkeisessä ktassa (liitteet. ja.) korttelit ovat säännönukaisepia ja kadut suorepia, utta eivät kulje täysin nykyisillä paikoillaan. Erityisesti 00- luvun alun kaupungin etelä- ja itäosissa kortteli- ja katualueet poikkesivat uista. Näillä alueilla nykyisiltä kaduilta voikin löytää 00-luvun rakennejäännöksiä. Katualueista kiinnostaviat ovat inventointialueen pohjois- ja koillisosissa olevat kadut, joilta voidaan dokuentoida erityisesti 00-luvun aikaisia kaupunkikerrostuia. Arkeologisesti valvottuja katualueita ovat olleet uun uassa Linnankatu, Kajaaninkatu, ja (liite ). 00-luvun kaupunkialueella sijaitsevilta nykyisiltä kaduilta on dokuentoitu esierkiksi kelleita sekä puusta tehtyjä katupäällysteitä (Kallio & Krapu 00, ; yttinen et al. 00, ). 00-luvun kaupunkialueen eteläosista on löydetty y kivisten ja puisten rakenteiden jäännöksiä (esi. Oikinen 00).. Nykyiset tori- ja puistoalueet nventoinnin päivityksessä käytiin läpi Oulun kaupungin keskustan puistoalueet ja niiden keologinen potentiaali. Kaupunkikeologisen kiinnostuksen kohteena olevat puistoalueet ovat kaupunginojan ypärillä: okkisen puisto, Madetojan puisto, Snellanin puisto ja Otto Khin puisto sekä kirkon länsipuolella Franzenin puisto ja kaupungin eteläpuolella Mannerheiin puisto. Kaikki ainitut puistoalueet ovat olleet 00-luvulla tai viieistään 00-luvun alussa korttelialueina. uistojen ajatellaan olevan hyvin säilyneitä ja säästyneitä suurealta aankäytöltä. nventointiin sisällytetyt puistoalueet on käyty läpi liitteessä. Kaupunginojan läntisen osan vtta on tutkittu viieaikaisten kunnostustöiden yhteydessä. Näin ollen okkisen puiston, Madetojan puiston ja kaupungintalon tontin kohdilla osa puistoalueesta ei sisällä enää keologisesti kiinnostavia kulttuurikerroksia. Kyseiset alueet on otettu huoioon inventoinnin alueiden äärittelyssä. Madetojan puistossa on tehty kaivutöiden yhteydessä valvontaa (yttinen 00) sekä Franzenin puistossa ja Madetojan puistossa on y tehty koekuopitusta (Maijanen 00a ja 00b). Torialueita on Oulussa vähän. Nykyinen rannassa oleva torialue on ollut 00- ja 00- luvuilla hyvin lähellä erta ja osittain ranta-aitta-alueena. aikalla ei ole ollut vsinaista korttelialuetta 00-luvulla eikä 00-luvun alussa. 00- ja 00-luvun aikainen kaupungin torialue on nykyiseen aseakaavaan verrattuna sijainnut Lyseon lukion päärakennuksen alla sekä rakennuksen itäpuoleisella Torikadun katualueella.

9 . nventoinnin päivityksen tulokset ja uutokset Kaikki isoavihaa vanhean kaupunkialueen tontit jaettiin tutkiuksellisen ja suojelullisen erkittävyyden kannalta koleen luokkaan:.) Erittäin todennäköisesti säilynyt ja/tai tutkiuksellisesti erityisen kiinnostava alue. Luokkaan kuuluvat alueet, joilla on todennäköisesti säilynyt 00- luvulle ja 00-luvun alkupuolelle ajoittuvia kulttuurikerroksia. Luokkaan kuuluvat y ne alueet, joilla on tehty keologisia kenttätutkiuksia ja tiedetään vasti, että alueella on edelleen jäljellä säilyneitä kulttuurikerroksia. Ensiäisen luokan alueet tulisi pyrkiä rauhoittaaan kaivutöiltä ja rakentaiselta. Tvittaessa tulee suorittaa riittävän hyvin resurssoidut keologiset tutkiukset..) Luultavasti säilynyt ja/tai tutkiuksellisesti ielenkiintoinen alue. Luokkaan kuuluvat 00-luvun rakennetun kaupunkialueen reuna-alueet, joiden rakennuskäyttä ei ole täyttä vuutta. Lisäksi luokkaan kuuluvat keologisesti valvoattoat katualueet. Toisen luokan alueilla aaperään kajoainen voidaan tehdä joko keologin valvonnassa tai sitten alueella on suoritettava koetutkiuksia. Tvittavat toienpiteet vioidaan tapauskohtaisesti. ) Tuhoutuneet alueet. Luokkaan kuuluvat alueet, joiden kulttuurikerrokset ovat todennäköisesti jo täysin tuhoutuneet tai kokonaisuudessaan keologisesti tutkitut. Maankäyttö kolannen luokan alueilla ei vaadi keologisia tutkiuksia ellei töiden aikana tule vastaan tutkiusta ja dokuentointia vaativia rakenteita tai kerrostuia. nventointialueen rajat ovat saat kuin vuoden 00 inventoinnissa. Rajat noudattelevat 00-luvun alun kaupunkialueen rajoja, jotka on tehty vuoden 0 palon jälkeisen aseakaavan pohjalta. nventointialueen koko on noin hehtaia. Oulun kaupunkikeologisen inventoinnin päivityksessä käytiin läpi aieassa inventoinnissa ääritellyt tontit ja katualueet isoavihaa vanhealta kaupunkialueelta sekä sen reuna-alueilta. Arkeologisen toiinnan seurauksena kerrostuiltaan tuhoutuneet alueet pyrittiin poistaaan luokituksista ja saalla votettiin jäljellä olevat alueet tvittaessa uudelleen. Liitteestä käyvät ili inventoinnin päivityksessä tehdyt uutokset kohteittain ja uutostyypeittäin. äivityksessä luokitukset tiukentuivat hiean niin, että. luokan alueiksi uuttuivat kaikki vanhan 00-luvun aikaisen kaupunkialueen sisäpuolella sijaitsevat kohteet sekä tontit alueen ulkopuolella, joilla tiedetään aiean kaupunkikeologisen toiinnan yötä olevan säilyneitä kulttuurikerroksia. Lisäksi inventointialueen sisäpuolella sijaitsevia katualueita liitettiin. luokkaan, sillä niiden kulttuurikerrosten säilyneisyyttä ei aieassa inventoinnissa oltu vioitu. Luokkaan ääriteltiin nykyiset katualueet, jotka sijaitsevat 00- luvun ja 00-luvun alueen kaupunkialueen sisäpuolella. Katualueilla toteutetut valvonnat ovat osoittaneet, että niiltä on vielä löydettävissä säilyneitä kulttuurikerroksia ja rakenteita useista kunnallisteknisistä kaivannoista huoliatta. Katualueissa keologisen kiinnostuksen pääpaino on erityisesti 00-luvun kaupunkialueella sijaitsevissa nykyisissä katualueissa.

10 äivityksessä poistettiin kohteet, joiden kulttuurikerrokset on tutkittu vuoden 00 inventointiraportin laatiisen jälkeen ja jotka eivät näin ollen ole enää rauhoitettuja. uoattavaa on, että useissa kohteissa joissa on ollut kaupunkikeologista kenttätutkiusta, alueita ei ole voitu vapauttaa kokonaan luokituksista. Alueisiin kohdistuneet kaivutoienpiteet ovat usein ulottuneet vain tuoreipiin kulttuurikerroksiin ja aahan on voinut jäädä esierkiksi 00-luvun kaivaattoia kulttuurikerroksia ja rakenteita. Näin on esierkiksi kaupungintalon tontin kohdalla. Taulukkoon on kerätty pinta-alaan ja lukuääriin liittyviä tietoja eri luokituksiin liittyvistä alueista. Ensiäiseen luokkaan sisällytettiin alueita, jotka edustivat pääasiassa 00-luvun kaupunkialueen tontteja, puistoja sekä kirkon tontin.. luokkaan liitettyjen alueiden yhteiinta-ala oli noin, ha. Toiseen luokkaan liitettiin tontteja, yksi puistoalue sekä pkkialueita, joiden yhteiinta-ala oli noin, ha.. luokkaan kuuluvat y katualueet, joiden yhteiinta-ala on noin ha. Arkeologisesti valvottujen katualueiden pintaala vuoden 00 loppuun ennessä on noin, ha. Taulukko. Oulun kaupunkikeologisen inventoinnin tuloksena ääriteltyjen tutkiuksen ja suojelun kannalta erkittävien alueiden äärällinen ja pintaalallinen jakaua. ja. luokan alueiden kesken. Tontit, puistot, katualueet (kpl) inta-ala (ha) Tutkiusalueen pinta-alasta (%). luokka n.,,. luokka n.,, katualueet n., yhteensä n. 0,, Liitteenä olevassa kohdeluettelossa. ja. luokan alueet on käyty läpi tonteittain, puistoittain ja kaduittain. nventoinnin tulokset on esitetty liitteissä ja nykyisen Oulun kaupungin kantakttapohjan päällä.. ja. luokan tontti- ja katualueita koskevista rakennus- ja kaivusuunnitelista on pyydettävä etukäteen Museoviraston lausunto ja vauduttava keologisiin tutkiuksiin. Milloin kyseessä on yleinen tai suurehko rakennushanke tulee hankkeen toteuttajan korvata tutkiuskustannukset (uinaisuistolain ). ienten yksityisten rakennushankkeiden toteuttajien tulee hakea kajoaislupa alueellisesta ypäristökeskuksesta (uinaisuistolain ). Lisätietoja ja tkepia toiintaohjeita voi kysyä Museoviraston rakennushistorian osastosta (osoite: Kulttuuritalo, Sturenkatu, L, 00 elsinki, puhelin: 000).. uoioita aseoinnin paikkansapitävyydestä nventoinnin päivityksen liitteenä olevat vanhojen kaupunkiittauskttojen aseoinnit ovat saat, jotka tehtiin vuoden 00 inventoinnin yhteydessä (konen & Mökkönen 00, liitteet..). Aseointi tehtiin tuolloin yhdistäällä vanhat aseakaavat Oulun kaupungin nykyiseen kantakttaan Mapnfo rofessional. -ohjelalla. Aseoinnissa edet-

11 tiin uusiasta vuoden aseakaavasta kohti vanhepia Oulun kaupunkikttoja. Aseoinnin vastinpisteinä käytettiin suhteellisen uuttuattoia luonnoniliöitä, kuten kaupunginojaa sekä kaupungin alueella sijainneita lapia. Rakenteellisina pisteinä toiivat y kirkon korttelireuna sekä vanhan kirkon kula. Aseoinnin tulkittiin onnistuneen hyvin ja ahdollisen virheginaalin vioitiin olevan aksiissaan viiden etrin luokkaa (konen & Mökkönen 00, ; Mökkönen 00, ). Aseoinnin vastinpisteinä käytetään yleensä aseakaavan sisältäää rakenteellista jatkuoa. yviä pisteitä ovat esierkiksi rakenteet tai rakennukset, kuten kirkko, jotka ovat pysyneet pitkään saalla paikalla. Oulun kaupungin tapauksessa pitkää aseakaavallista jatkuoa ei ole oleassa, koska kaupunkirakenne on uuttunut huoattavasti 00-luvun puolenvälissä ja 00-luvulla sattuneiden tulipalojen ja uudelleenrakentaisen seurauksena. Nykyinen aseakaava on siis hyvin erilainen 00- ja 00-lukujen kaupunkirakenteeseen verrattuna (Mökkönen 00,, ). Aseoinnin onnistuista voidaan itata käytännsä keologisissa kenttätutkiuksissa dokuentoitujen rakenteiden avulla. Esierkiksi teiden, katusiltojen ja kttoihin erkittyjen rakennusten avulla voidaan tulkita aseoinnin paikkansapitävyyttä. Jo vuoden 00 inventoinnin aikana aseoinnin onnistuista tulkittiin saana vuonna kenttätutkiuksissa dokuentoitujen rakennelöytöjen avulla. Kirkkokadulta ja kirkon koilliskulalta dokuentoitiin katusiltakenteita, jotka näkyvät Oulun vanhoissa kaupunkiittauksissa (vuodet,, 0 ja ). uoden 0 palon jälkeisen ktan ukaan vanhan katusillan sijainnin ktalla ja sen löytöpaikan ero oli noin neljä etriä. My kirkon tontilla suoritetuissa kenttätutkiuksissa todettiin vuonna 00 löytyneen eteläportin (ktassa vuodelta ) ja vanhan tapulinpohjan (ktoissa vuosilta 0 ja ) viittaavan aseoinnin onnistuiseen. irheginaalin veltiin olevan kirkon tontilla noin kahden etrin luokkaa (konen & Mökkönen 00, ). Kirkon tontin läntisellä laidalla 00-luvulla sijainneiden ns. luuhuoneen ja tapulin paikat tiedetään siis tutkiusten perusteella tkasti. Niiden läntiset reunat ovat sijainneet nykyisen Kirkkokadun itäreunan alla. Näin ollen aseoinnin ukaan rakenteet saataisiin pein todellisille paikoilleen siirtäällä vuoden 0 palon jälkeistä sekä vuoden aseointia uutaalla etrillä länteen päin. Reinilän talon valvonnassa vuosina 00 ja 00 dokuentoitiin todennäköistä katukiveystä 00-luvulta, ajalta ennen paloa. Rakennejäännöksen löytöpaikan ukaan liitteissä.. näkyvän nykyisen tontin läpi kulkevan katulinjan tulisi sijaita uutaia etrejä eneän länteen päin. Siirto olisi siis saansuuntainen ja laajuinen kuin kirkkothan vaatia aseoinnin korjauskin (Skkinen 00, 0; Skkinen, suullinen tiedonanto..00).. Oulun kaupunkikeologinen potentiaali uoliatta runsaasta kaupunkikeologisesta kenttätoiinnasta erityisesti 000-luvulla, on Oulun kaupunki edelleen keologisesti erittäin kiinnostava kohde. Kenttätutkiuksissa on saatu dokuentoitua erilaisia rakennejäänntyyppejä ja kulttuurikerroksia eri puolilta vanhaa kaupunkialuetta. Oulun alueelle tunnusoaista on, että kulttuurikerrosten paksuus vaihtelee runsaastikin paikasta riippuen. Joissakin paikoissa vanhat kulttuurikerrokset ovat hyvin ohuita ja sijaitsevat hyvin pinnassa, joissakin kulttuurikerrosten paksuus on puolestaan pi kole etriä.

12 Esierkiksi Franzenin puistossa säilyneet kulttuurikerrokset ja rakenteet sijaitsevat hyvin pinnassa aiepien aansiirtotöiden vuoksi. Täällä vain vanhiat ja sijainniltaan aliat rakenteet ovat säilyneet koskeattoina. Toisaalta esierkiksi tulevan virastotalon työaalla (//) dokuentoitiin 0000-lukujen rakenteita ja säilyneitä aakerroksia yli etrin paksuudelta. Oulun keskustan alueella on vielä jäljellä keologisesti kiinnostavia alueita runsaasta rakentaisesta sekä erityisesti 000-luvun aikana tehdyistä kaupunkikeologisista kenttätöistä huoliatta. nventoinnissa ääriteltyjen alueiden tutkiuksellinen ja historiallinen vo on suuri. Kenttätyöt antavat vokasta ateriaalia, jonka avulla voidaan tutkia Oulun kaupungin historiaa useasta eri näkökulasta. Kaupunkikeologinen tutkius tuo uutta ja erilaista tietoa pelkkien kirjallisten lähteiden luoaan kuvaan kaupungista, ihisistä ja heidän eläästään. Oulussa..00 Titta Kallio-Seppä

13 G Sa Wac tori a Myllytullinkatu 0 eikinkatu K 0 0 K K Aseakatu Koulukatu K Aseaka Rautatien AARA Koulukat K Kajaaninkatu Aseakatu 0 K 00 Linnankatu Lävistäjä K K Aattikoulu L eikinkatu K 0 Mäkelininkatu K 0 aankatu at K aanpuisto Mäkelininkatu K () K Otto Khin puisto K 0 0 sokatu Oulun tuoiokirkko K Linnankatu a K 0 a 0 0 ap 0 0 Kajaaninkatu K K : akkahuoneenkatu K Rautatienkatu Koulukatu K 0 K v 0 v 0 0 K sokatu 0 00 X Snellanin puisto Kaupunginoja aanpuisto W K akkahuoneenkatu 0 sokatu K akkahuoneenkatu K 0 K W aanpuisto W 0 K Saistonkatu Lääninhallitus 00 K Linnankatu Franzenin puisto Aseakatu K Albertinkuj K Kaupungintalo : Mak 0 0 K MYLLYTULL Kasintie upisa W K W Mannenkatu atiisisai upisatenpolku akola Kansainväli aljastehtaankatu 0 K K Åströinpuisto Åströin puisto K Myllytullin koulu W Åströinpuisto Ainolanpolku K K : K : K Museo okkisenväylä Laassai 0 Oikokatu 00 : 00 0 K Madetojanpuisto okkisen puisto K W 00 K okkisenväylä : G eikolanniei : Linnansai Ojakatu K K 0 Rantakatu K Kalenväylä kipojanpolku X 0 K 0 K K 0 0 akkahuoneenkatu 0 akkahuoneenkatu 0 K Saistonkatu K 0 W Meritullin kanava eikolanpolku K eikolanniei K L Kalensillat 0 0 K 0 () K Saistonkatu K K Rantakatu 0 Kauppatori OKKNEN K 0 K n- K Meritullin kanava Kaupunginkirjasto Kaupunginteatteri Kalenväylä W änanninsilta Torinranta W G Kalenaukio 0 0 ninsai K 0 0 Meritullinraitti K enpyrstö osken sillat Äänväylä : 0. : K 0 sokatu 0 0 K 0 K Se tu 0 Mannerheiinpuisto 0 Sepänkatu K K Ruotsalainen koulu 0 K 0 0 K ANATULL Nuikatu 0 Sepänkatu Liite OULU Tutkiuksen ja suojelun kannalta erkittävät tontit ja puistot Museovirasto/RO/T. Kallio-Seppä =. luokka =. luokka nventointialueen rajaus Kantaktta Oulun kaupunki, Tekninen keskus, Ktastopalvelut 00

14 k 0 G Sa Wackl tori Myllytullinkatu 0 eikinkatu K 0 0 K K K Aseakatu Koulukatu K Aseakatu Rautatienkatu AARA Koulukatu K Kajaaninkatu Aseakatu 0 K 00 Linnankatu Lävistäjä K K Aattikoulu L eikinkatu K 0 Mäkelininkatu K 0 aankatu at K aanpuisto Mäkelininkatu K () K Otto Khin puisto K 0 0 sokatu Oulun tuoiokirkko K Linnankatu a K 0 a 0 0 ap 0 0 Kajaaninkatu K K : akkahuoneenkatu K Rautatienkatu Koulukatu K 0 K v 0 v 0 0 K sokatu 0 00 X Snellanin puisto Kaupunginoja aanpuisto W K akkahuoneenkatu 0 sokatu K akkahuoneenkatu K 0 K W aanpuisto W 0 K Saistonkatu Lääninhallitus 00 K Linnankatu Franzenin puisto Aseakatu K Alberti K Kaupungintalo : K : : Kiikkusai Makasi 0 0 K MYLLYTULL Kasintie upisatenpolku W K W Mannenkatu atiisisai upisatenpolku akola Kansainväline aljastehtaankatu 0 K K Åströinpuisto Åströin puisto K Myllytullin koulu W Åströinpuisto Ainolanpolku K K : K : K Museo upisaet okkisenväylä Laassai 0 Oikokatu 00 : 00 0 K Madetojanpuisto okkisen puisto K W 00 K okkisenväylä : G eikolanniei : Linnansai Ojakatu K K 0 Rantakatu K Kalenväylä kipojanpolku X 0 K 0 K K 0 0 akkahuoneenkatu 0 akkahuoneenkatu 0 K Saistonkatu K 0 W Meritullin kanava eikolanpolku K eikolanniei K L Kalensillat 0 0 K 0 () K Saistonkatu K K Rantakatu 0 Kauppatori OKKNEN K 0 - K Meritullin kanava Kaupunginkirjasto Kaupunginteatteri Kalenväylä W änanninsilta Torinranta W G Kalenaukio 0 0 insai K 0 0 Meritullinraitti K npyrstö Merikosken sillat : Äänväylä : 0 Raatintie. : K 0 sokatu 0 0 K 0 K Mannerheiinpuisto 0 Sepänkatu K K Ruotsalainen koulu 0 K 0 K ANATULL Nuikatu 0 Sepänkatu Liite OULU Tutkiuksen ja suojelun kannalta erkittävät katualueet Museovirasto/RO/T. Kallio-Seppä 00 Kantaktta Oulun kaupunki, Tekninen keskus, Ktastopalvelut 00 =. luokka nventointialueen raja

15

16

17

18 MYLLYTULL MYLLYTULL MYLLYTULL MYLLYTULL MYLLYTULL MYLLYTULL MYLLYTULL MYLLYTULL MYLLYTULL AARA AARA AARA AARA AARA AARA AARA AARA AARA OKKNEN OKKNEN OKKNEN OKKNEN OKKNEN OKKNEN OKKNEN OKKNEN OKKNEN ANATULL ANATULL ANATULL ANATULL ANATULL ANATULL ANATULL ANATULL ANATULL Rauta ase Koulu Aattikoulu Myllytullin koulu Lääninhallitus Kaupunginkirjasto ungineri Kaupungintalo A A A A A A ku ku ku ku ku ku ku ku ku aa kkk kkk kkk at at at at at at at at at X X X puh. puh. puh. puh. puh. puh. puh. puh. puh. X X X Museo Museo Museo Museo Museo Museo Museo Museo Museo G G G G G G G G G K K K K K K K K K K K K K K K K K K G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G R Myllyt Myllyt Myllyt Myllyt Myllyt Myllyt Myllyt Myllyt Myllyt Makasiinika Makasiinika Makasiinika Makasiinik Makasiinik Makasiinik Makasiinik Makasiinik Makasiinik Ka Ka Ka Ka Ka Ka Kasintie Kasintie Kasintie Kasintie Kasintie Kasintie Kasintie Kasintie Kasintie katu atu atu katu atu katu atu atu atu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu Lävistäjä Lävistäjä Lävistäjä Lävistäjä Lävistäjä Lävistäjä Lävistäjä Lävistäjä Lävistäjä Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Rautatienkatu Rautatienkatu Rautatienkatu Rautatienkatu Rautatienkatu Rautatienkatu Rautatienkatu Rautatienkatu Rautatienkatu Mäkelininkatu Mäkelininkatu Mäkelininkatu Mäkelininkatu Mäkelininkatu Mäkelininkatu Mäkelininkatu Mäkelininkatu Mäkelininkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu aankatu aankatu aankatu aankatu aankatu aankatu aankatu aankatu aankatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Arkistokatu Arkistokatu Arkistokatu Arkistokatu Arkistokatu Arkistokatu Arkistokatu Arkistokatu Arkistokatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Oikokatu Oikokatu Oikokatu Oikokatu Oikokatu Oikokatu Oikokatu Oikokatu Oikokatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu Ojakatu Ojakatu Ojakatu Ojakatu Ojakatu Ojakatu Ojakatu Ojakatu Ojakatu kipojanpolku kipojanpolku kipojanpolku kipojanpolku kipojanpolku kipojanpolku kipojanpolku kipojanpolku kipojanpolku Rantakatu Rantakatu Rantakatu Rantakatu Rantakatu Rantakatu Rantakatu Rantakatu Rantakatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu Nuikatu Nuikatu Nuikatu Nuikatu Nuikatu Nuikatu Nuikatu Nuikatu Nuikatu einätorink einätorink einätorink einätorink einätorink einätorink einätorink einätorink einätorink Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu eikolanpolku eikolanpolku eikolanpolku eikolanpolku eikolanpolku eikolanpolku eikolanpolku eikolanpolku eikolanpolku Kalenväylä Kalenväylä Kalenväylä Kalenväylä Kalenväylä Kalenväylä Kalenväylä Kalenväylä Kalenväylä alenaukio alenaukio alenaukio alenaukio alenaukio Kalenaukio Kalenaukio Kalenaukio alenaukio Kalen- Kalen- Kalen- Kalen- Kalen- Kalen- Kalen- Kalen- Kalensillat sillat sillat sillat sillat sillat sillat sillat sillat ikatu ikatu ikatu ikatu ikatu ikatu ikatu ikatu ikatu inraitti inraitti inraitti linraitti linraitti llinraitti llinraitti llinraitti linraitti Merikosken sillat Merikosken sillat Merikosken sillat Merikosken sillat Merikosken sillat Merikosken sillat Merikosken sillat Merikosken sillat Merikosken sillat Raatintie Raatintie Raatintie Raatintie Raatintie Raatintie Raatintie Raatintie Raatintie erinkatu erinkatu erinkatu terinkatu terinkatu terinkatu terinkatu terinkatu terinkatu Liite. OULU Ktta vuoden 0 palon jälkeen Museovirasto/RO/T. konen & T. Mökkönen 00, T. Kallio-Seppä 00 Kantaktta Oulun kaupunki, Tekninen keskus, Ktastopalvelut 00 = kortteli = rakennus = ranta-aitta = silta = tulliaita = rantaviiva

HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS Kaupunkiarkeologinen inventointi

HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS Kaupunkiarkeologinen inventointi Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen Inventointiprojekti HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS Kaupunkiarkeologinen inventointi Teemu Mökkönen 2003 Museovirasto Rakennushistorian osasto Teemu Mökkönen Hämeenlinna

Lisätiedot

NAANTALI Manner-Naantali

NAANTALI Manner-Naantali INVENTOINTIRAPORTTI NAANTALI Manner-Naantali Osayleiskaava-alueen pohjoisosan arkeologinen inventointi 16.-17.4.2015 AKDG 4237:11 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT PETRO PESONEN 1 Tiivistelmä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 Hanna-Maria Pellinen Turun yliopisto Arkeologia Tiivistelmä Teemainventointi:

Lisätiedot

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

Arkeologinen osa alueinventointi 2009

Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Lempäälä Kuokkari Hakkari Herrala Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Hanna Leena Salminen Pirkanmaan maakuntamuseo Sisällysluettelo Kartta 1. Tutkimusalueen sijainti... 3 Kartta 2. Tutkimusalueen sijainti...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ Sälinkää ja Soukkio

MÄNTSÄLÄ Sälinkää ja Soukkio INVENTOINTIRAPORTTI MÄNTSÄLÄ Sälinkää ja Soukkio Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi 2. 8.5.2013 AKDG3558:7 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT PETRO PESONEN 1 Tiivistelmä Mäntsälän

Lisätiedot

Oulainen 2014. Pyhäjokivarren osayleiskaava itäosa, arkeologinen inventointi

Oulainen 2014. Pyhäjokivarren osayleiskaava itäosa, arkeologinen inventointi Oulainen 204 Pyhäjokivarren osayleiskaava itäosa, arkeologinen inventointi Jaana Itäpalo ja Hans-Peter Schulz.2.204 KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU 2 Tiivistelmä Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti

Lisätiedot

ARKEOLOGINEN SELVITYS ROHOLAN ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUALUEEN YMPÄRISTÖSSÄ

ARKEOLOGINEN SELVITYS ROHOLAN ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUALUEEN YMPÄRISTÖSSÄ Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Pälkäneen kunta ARKEOLOGINEN SELVITYS ROHOLAN ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUALUEEN YMPÄRISTÖSSÄ Arkeologinen inventointi 2013 14.6.2013 Kulttuuriympäristöpalvelut

Lisätiedot

Kalajoki-Kannus-Kokkola 2012

Kalajoki-Kannus-Kokkola 2012 LTE 4 Kalajoki-Kannus-Kokkola 2012 Mökkiperän-Pahkamaan, UusiSomeron ja Mutkalammin tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi Jaana täpalo 18.2.2013 KESK-POHJANMAAN ARKEOLOGAPALVELU Sisällysluettelo s.

Lisätiedot

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista Kangasalan kunta, n kyläyleiskaava, kaavaehdotus 26.11.2014, kaavaselostus Liite 4: Arkeologiset kohteet Kangasalan kunta n kyläyleiskaava Kaavaehdotus 26.11.201 Kooste kaavan laatimisen perustana olleista

Lisätiedot

HAILUODON KAAVA-ALUEET

HAILUODON KAAVA-ALUEET Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Hailuoto HAILUODON KAAVA-ALUEET Arkeologinen inventointi 2012 14.11.2012 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Hailuoto

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. PORVOO Pellinki. Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi 23. 26.7.2013 AKDG3328:1

INVENTOINTIRAPORTTI. PORVOO Pellinki. Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi 23. 26.7.2013 AKDG3328:1 INVENTOINTIRAPORTTI PORVOO Pellinki Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi 23. 26.7.2013 AKDG3328:1 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT PETRO PESONEN 1 Tiivistelmä Museoviraston

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. PARAINEN Ålönsaari. Ålönsaaren osayleiskaava alueen inventointi 10.10. 4.12.2013

INVENTOINTIRAPORTTI. PARAINEN Ålönsaari. Ålönsaaren osayleiskaava alueen inventointi 10.10. 4.12.2013 INVENTOINTIRAPORTTI PARAINEN Ålönsaari Ålönsaaren osayleiskaava alueen inventointi 10.10. 4.12.2013 DT2013_62_317 Turun museokeskus Tanja Ratilainen Tiivistelmä Paraisten Ålönsaaren inventointihanke liittyi

Lisätiedot

esihistoriasta. Eero Muurimäki

esihistoriasta. Eero Muurimäki Vastaava toimittaja: Petri Halinen, Albert Petreliuksenkatu 5 C 18, 01370 Vantaa. Puh. 09-8235997. Petri.Halinen@helsinki.fi Toimituskunta: Jouko Pukkila, joukopukkila@hotmail.com Hanna-Maria Pellinen,

Lisätiedot

TURKU II/1/3 Rettigin tontti/aboa Vetus -museon alue

TURKU II/1/3 Rettigin tontti/aboa Vetus -museon alue TURKU II/1/3 Rettigin tontti/aboa Vetus -museon alue Suuren kivitalon kellarin K94:9 arkeologinen kaivaus 2012 Kaivauskertomus Hannele Lehtonen ja Ilari Aalto 2012 Kansilehden valokuva: Nina Manninen ja

Lisätiedot

Ulvila Kaasmarkku Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi

Ulvila Kaasmarkku Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi Ulvila Kaasmarkku Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi Jouko Pukkila Satakunnan museo 2010 Tiivistelmä Huhti kesäkuun 2010 aikana suoritettiin Ulvilan Kaasmarkussa muutaman päivän ajan kaavatyöhön

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Alkuperäispainokseen, Lappeenranta 1992

SAATTEEKSI. Alkuperäispainokseen, Lappeenranta 1992 SAATTEEKSI Alkuperäispainokseen, Lappeenranta 1992 Sotilaat ovat olleet kaupungissa aina otsikoitiin eräs Lappeenrannan varuskuskuntaa käsittelevä sanomalehtikirjoitus vuonna 1989. Nyt käsillä oleva teos

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JOHDANTO 2 I SUITIAN TILAN VAIHEITA 3 FLEMINGISTÄ WREDEEN 4 HELSINGIN YLIOPISTO 12 SOTAINVALIDIKOTI 6 MUINAISJÄÄNNÖKSET / Marianna Niukkanen ja Kaarlo Katiskoski

Lisätiedot

Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma

Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma P U U S T A P I T K Ä Ä N Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma Anna-Maria Nevalainen Puusta pitkään - Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma Suunnitelman tilaaja Nurmeksen Vanhan

Lisätiedot

HANKO Västervik, Viherlahti ja Krogars

HANKO Västervik, Viherlahti ja Krogars INVENTOINTIRAPORTTI HANKO Västervik, Viherlahti ja Krogars Ranta asemakaava alueiden arkeologinen inventointi 16. 17.10.2013 AKDG3599:2 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT PETRO PESONEN

Lisätiedot

SAUVON KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE

SAUVON KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Sauvo SAUVON KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE Arkeologinen inventointi 2013 3.7.2013 Sauvo Kallenmäen asemakaava-alue 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA

STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA Struve-komissio STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA Perusselvitys 2008-2009 Jyväskylässä 18. päivänä joulukuuta 2009 Struve-komissio: Olli Lampinen Juha Parviainen Pekka Sintonen Ismo Nuuja Heikki Rantatupa

Lisätiedot

LAIHIA 2012. Kirkonkylän osayleiskaava. Kalliolakson ja jokivarren arkeologinen inventointi

LAIHIA 2012. Kirkonkylän osayleiskaava. Kalliolakson ja jokivarren arkeologinen inventointi LAHA 2012 Kirkonkylän osayleiskaava. Kalliolakson ja jokivarren arkeologinen inventointi Jaana täpalo 12.12.2012 KESK-OHJANMAAN ARKEOLOGAALVELU Sisällysluettelo s. 1. erustiedot... 2 2. nventoinnin lähtökohdat

Lisätiedot

Kuhmon Vuosangan harjoitusalueen kulttuuriperintöinventointi 2011 Osa 1 Raportti

Kuhmon Vuosangan harjoitusalueen kulttuuriperintöinventointi 2011 Osa 1 Raportti Metsähallitus, metsätalous Riikka Mustonen Kuhmon Vuosangan harjoitusalueen kulttuuriperintöinventointi 2011 Osa 1 Raportti Metsähallitus Metsähallitus asianro 5705/41/2011 KUVAILULEHTI JULKAISIJA Metsähallitus

Lisätiedot

Mikkelin Kirkkopuisto kulttuuriympäristöselvitys 2.10.2014

Mikkelin Kirkkopuisto kulttuuriympäristöselvitys 2.10.2014 kulttuuriympäristöselvitys 2.10.2014 Mikkelin kaupunki, kaupunkisuunnittelu 2014, Tuija Mustonen Sisällys Kuvaus... 3 Asemakaavahistoria... 4 Kirkkopuiston historiaa... 6 Vanha hautausmaa... 12 Kirkkopuisto

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014. Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi

KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014. Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014 Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi Jaana Itäpalo 29.9.2014 KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU 1 Tiivistelmä Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti arkeologista

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot