Oulu - Uleåborg. Kaupunkiarkeologisen inventoinnin päivitys. Titta Kallio-Seppä Museovirasto Rakennushistorian osasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulu - Uleåborg. Kaupunkiarkeologisen inventoinnin päivitys. Titta Kallio-Seppä 2007. Museovirasto Rakennushistorian osasto"

Transkriptio

1 Oulu - Uleåborg Kaupunkikeologisen inventoinnin päivitys Titta Kallio-Seppä 00 Museovirasto Rakennushistorian osasto

2 Titta Kallio-Seppä Oulu Uleåborg Kaupunkikeologisen inventoinnin päivitys Museovirasto Rakennushistorian osasto 00 Kantaktta ja johtoktat Oulun kaupunki, Tekninen keskus, Ktastopalvelut 00 ja 00 Kannen kuva: Koekaivaukset Oulun Lyseon lukion tontilla vuonna 00. M/RO, Minna Lehtola Kannen piirros: Fajanssiastia Oulun Lyseon lukion koekaivauksilta vuonna 00. M/RO, Terhi Tanska URN:NBN:fi-fe00

3 i ARKSTO- JA REKSTERTEDOT Kohde Kuntanro Tutkius Ajoitus erusktta 0 Tutkiuslaitos Raportin laatija OULU, isoavihaa () vanhepi rakennettu kaupunkialue Oulun kaupunkikeologisen inventoinnin päivitys 00- ja 00-luvut Museovirasto, rakennushistorian osasto FM Titta Kallio-Seppä Tutkiuksen kustantaja Museovirasto, rakennushistorian osasto Kirjallisuus Ahlberg, Nils 00. Stadsgrundning och planförändring. Svensk stadlanering. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Agria 00:. Uppsala. Eier, Gerhd. Die Stadtplanung i Schwedischen Ostseereich 00. Mit Beiträgen zur Geschichte der dealstadt. Stocol. alila, Aio. Oulun kaupungin historia. 0. Oulu. autala, Kustaa : Oulun kaupungin historia. 0. Oulu. yttinen, Mika; Kallio, Titta; Oikinen, Teija ja Rajala, Anu 00. Oulun vanhat puupäällysteiset kadut. istoriaa kaupungin alla. Kaupunkikeologisia tutkiuksia Oulussa. ohjois-ohjanaan useon julkaisuja. Oulu, s.. Julku, Kyti. Oulu keskiajalla Oulun sotatie. alkean kaupungin vaiheet. Studia istoria Septentrionalia, s.. Kallio, Titta ja Lipponen, Sanna 00 (toi.). istoriaa kaupungin alla. Kaupunkikeologisia tutkiuksia Oulussa. ohjois-ohjanaan useon julkaisuja. Oulu. Kallio, Titta ja Krapu, Antti 00. Kivisiä kelleita ja täyttöaata. Oulun keologisissa töissä todetut kelleiden jäänteet. istoriaa kaupungin alla. Kaupunkikeologisia tutkiuksia Oulussa. ohjois-ohjanaan useon julkaisuja. Oulu, s.. Kostet, Juhani. Ctographia urbiu Finnicu. Suoen kaupunkien kaupunkiktografia 00-luvulla ja 00-luvun alussa. Monuenta Ctographica Septentrionalia. Kovalainen, asi 000. ihreä talo eren rannalla. Oulu. Meuran, Otto-.. Oulun aseakaavallisen kehityksen vaiheita. Ark/, kkitehti, Oulu erikoiainos, s.. Mäkivuoti, Mkku. Oulun NMKY:n korttelin kaupunkikeologinen tutkius. Favid, s.. Mökkönen, Teeu 00. istoriallinen paikkatieto: Digitaalisen paikkatiedon tuottainen historiallisista ktoista. Suoen ypäristö /00. elsinki, Ypäristöinisteriö.

4 ii Julkaiseattoat raportit ja uut lähteet Niskala, Kaina ja Okkonen, lpo 00. Oulun Graadi, 0 vuotta aseakaavoitusta. Oulu. Oulun kaupunki. Oulun kulttuurihistoriallisesti erkittävät kohteet. Oulu. ohjois-ohjanaan seutukaavaliitto. ohjois- ohjanaan kulttuurihistoriallisesti erkittävät kohteet. ohjois-ohjanaan seutukaavaliitto, Julkaisu A:. Oulu. Skkinen, Mika ja Torvinen, Mkku. ohjois- ohjanaan kiinteät uinaisjäännökset. Osa. Oulun seutukunta: ailuoto, aukipudas, Kepele, Kiiinki, Muhos, Oulu, Oulunsalo. in seutukunnan eteläosa: Utajärvi, Ylikiiinki. ohjois- ohjanaan liitto. irkkunen, A... Oulun kaupungin historia. Kaupungin alkuajoilta isonvihan loppuun. Oulu. yttinen, Mika 00. Oulu, Madetojan puisto. uiston kunnostustöiden keologinen valvonta Museovirasto, rakennushistorian osasto. konen, Tiia ja Mökkönen, Teeu 00. OuluUleåborg. Kaupunkikeologinen inventointi. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Kehusaa, Aio. Oulu, :n kaivaukset. Kaivauskertous. Maijanen, eli 00a. Oulu, Franzenin puisto. Kaupunkikeologiset koekaivaukset 00. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Maijanen, eli 00b. Oulu, Madetojan puisto. Kaupunkikeologiset koekaivaukset 00. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Oikinen, Teija 00. Oulun Torikadun ja Albertinkadun katurakennustöiden keologinen valvonta. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Skkinen, Mika 00. Oulu, RehnbäckReinilä. Raportti kaupunkikeologisesta seurannasta syksyllä 00 ja keväällä 00. ohjois-ohjanaan useo. Muut kaivauskertoukset, liite. Skkinen, Mika..00 suullinen tiedonanto liittyen kirkon tonttiin ja aseoinnin onnistuiseen nternet-lähteet Alkuperäisen raportin säilytys Museoviraston rakennushistorian osaston kisto, elsinki

5 OULU - ULEÅBORG Kaupunkikeologisen inventoinnin päivitys SSÄLLYS. NENTONNN ÄTYKSEN LÄTÖKODAT JA TAOTTEET.... TUTKMUSSTORA.... NYKYSET KATUALUEET.... NYKYSET TOR- JA USTOALUEET.... NENTONNN ÄTYKSEN TULOKSET JA MUUTOKSET.... UOMOTA ASEMONNN AKKANSATÄYYDESTÄ.... OULUN KAUUNKARKEOLOGNEN OTENTAAL... LTTEET Liite Liite Liite Liite Liite Liite Liite Liite Liite Tutkiuksen ja suojelun kannalta erkittävät tontit ja puistot Tutkiuksen ja suojelun kannalta erkittävät katualueet anhat kaupunkiittaukset aseoituina kantaktan päälle Liite. Nikodeus Tessin vanhean ktta vuodelta Liite. Claes Claessonin ktta vuodelta Liite. Gustav Ulstadiuksen ktta noin. vuodelta 00 Liite. Ktta vuoden 0 palon jälkeen Liite. Jakob Johan Wikin ktta vuodelta Liite. C.L. Engelin ktta vuodelta Arkeologisesti tutkitut alueet Liite. Arkeologisesti tutkitut alueet Liite. Arkeologisesti tutkitut alueet Kunnallistekniset kaivannot Oulussa vuosien 000 aikana toteutetut erityyppiset kaupunkikeologiset kenttätutkiukset nventoinnin päivityksessä tehdyt uutokset Kohdetiedot: tontit, puistot ja kadut Oulun kaupunkikeologiseen aineistoon pohjautuvia opinnäytetöitä ja julkaisuja

6 OULU - ULEÅBORG Kaupunkikeologisen inventoinnin päivitys. nventoinnin päivityksen lähtökohdat ja tavoitteet Oulun kaupunkikeologisen inventoinnin päivityksen pohjana on käytetty kosen ja Mökken vuonna 00 tekeän Oulun kaupunkikeologisen inventoinnin raporttia (konen & Mökkönen, 00). nventointi toteutettiin tuolloin osana valtakunnallista aasa- ja suurvalta-ajan kaupunkikeologista inventointiprojeia. nventoinnin tavoitteena oli ääritellä Oulusta alueet, joilla uinaisuistolain rauhoittaia säilyneitä kulttuurikerroksia oli vielä todennäköisesti jäljellä. nventoinnin päivitys haluttiin toteuttaa ajantasaisen tiedon saaiseksi Oulun vielä todennäköisesti säilyneistä 00- ja 00-lukujen kulttuurikerroksista. uoden 00 jälkeen kaupunkikeologinen toiinta Oulussa on ollut valtakunnallisesti itattuna erittäin aiivista. Oulun 00- ja 00-lukujen kaavoitetulla alueella on tehty vuosittain keologisia koekaivauksia, pelastuskaivauksia ja valvontaa useissa kohteissa 000-luvun aikana. Runsaan kenttätyöäärän vuoksi säilyneiden alueiden uudelleenktoitus katsottiin tpeelliseksi. nventoinnin päivityksen konkreettisena tuloksena ovat liitteenä olevat ktat, joihin on erkitty alueet, joilla kulttuurikerrokset todennäköisesti ovat vielä säilyneitä (liitteet ja ). Liitteen pohjana on käytetty vastaavaa kttaa vuoden 00 raportista. Ktasta on poistettu alueet, joilta kulttuurikerrokset ovat keologisten kenttätutkiusten yötä hävinneet ja votettu vielä jäljellä olevia alueita uudelleen, ikäli se on katsottu aiheelliseksi. Liitteeseen on erkitty todennäköisesti vielä koskeattoia kulttuurikerroksia sisältävät katualueet. nventointialueen rajana on pidetty Oulun ennen isoavihaa () rakennettua kaupunkialuetta. Tutkiuksen kohteena oleva alue rajautuu pohjoisessa eikinkatuun ja Myllytullin kouluun, etelässä Sepänkatuun, lännessä torinrantaan ja idässä sokadun ja Koulukadun vaiheille. nventoinnin ulkopuolelle jää edelleen uutaia keologisesti kiinnostavia kohteita, jotka sijaitsevat isoavihaa vanhean vsinaisen kaupunkialueen ulkopuolella, utta edustavat selkeästi kyseistä aikaa. Kohteita ovat Linnansai, ikisai, upisaet ja Oulunsuun Kastelli. Mainituilla alueilla tehtävät kaivutyöt vaativat etukäteen keologisen tutkiustpeen äärittäistä. Raportin liitteenä ovat Oulun kaupungin vanhat ktat, jotka on aseoitu nykyisen kaupungin kantaktan päälle. Aseoinnit ovat saat kuin vuoden 00 inventointiraportissa (liitteet..). Tonteista, puistoista ja katualueista on päivitetty kohdeluettelo liitteenä aasa- ja suurvalta-aikaisten kaupunkien inventointiprojeissa inventoitiin seuraavat kaupungit: Tornio, Kokkola, Raahe, Kristiinankaupunki, Kajaani, Uusikaupunki, Taisai, ietsai, ori, elsinki, äeenlinna, Savonlinna, Lappeenranta, aina ja Oulu. uonna 00 on inventoitu lisäksi Kotka, orvoo ja anha aasa. Liitteen. nieä on hiean uutettu. Ktta kuvaa Oulun aseakaavaa vuoden 0 jälkeen, ei siis tkalleen vuotta 0. nventoinnissa käytetty ktta on ahdollisesti Fredrik Adolf Wiblingerin 00-luvun lopulla alkuperäisestä tekeä kopio, joka sijaitsee Ruotsin sota-kistossa Fredrik Adolf Wiblingerin kokoelassa nuerolla 0:0. Alkuperäisen ktan ajoitus on hiean epäselvä. Mahdollisesti se ajoittuu vuoteen (Eier, ; Meuran, ).

7 . Uusina liitteinä raporttiin on koostettu ktta ja listaus kaupunkikeologisesti tutkituista alueista (liitteet.,. ja ) sekä listaus pääosin Oulun yliopistossa tehdyistä opinnäytetöistä sekä julkaisuista liittyen Oulun kaupunkikeologiseen ateriaaliin (liite ). nventoinnin päivityksessä tehdyt uutokset on koostettu liitteenä olevaksi taulukoksi. Liitteenä oleva kunnallisteknisten kaivantojen ktta on saa kuin vuoden 00 inventointiraportissa.. Tutkiushistoria Oulun kaupunkikeologisten kenttätutkiusten äärä kasvoi suuresti vuonna 00 tehdyn inventoinnin jälkeen. Kaikki erilaiset kenttätutkiukset on listattu liitteessä. Liitteestä nähdään, että erityisesti koekaivausten äärä 000-luvulla on ollut kasvava ja uutena kenttätyöenetelänä ukaan on tullut kaupunkikeologinen valvonta, jota on toteutettu lähinnä katualueilla ja sisäpihoilla erilaisten kaivutöiden aikana. Koko aan kaupunkikeologiseen toiintaan verrattuna kenttätutkiustoiinta on ollut Oulussa koko 000-luvun todella vilkasta. Syynä aiivisuuteen on kaupungin runsas rakennusten peruskorjaurojeien, uudisrakennushankkeiden ja kadunpannustöiden äärä. uoattavaa on, että kaupungissa ei ole tehty puhtaasti tutkiuksellisiin lähtökohtiin pohjautuvaa kenttätutkiusta, vaan voidaan puhua lähes kokonaan pelastuskaivausluonteisesta kaupunkikeologiasta. Tutkiuslähtökohtaisiin kaivauksiin soveltuva alue voisi olla esierkiksi Lyseon lukion tontin viheralue (//), jolla kulttuurikerrokset ovat hyvin säilyneitä. My ikisaessa on tehty Oulun yliopiston yleisen keologian oppiaineen toteuttaia opetuskaivauksia. 000-luvun aikana valvonnoissa, koekaivauksissa ja kaivauksissa on dokuentoitu esierkiksi kelleita, puisia katusiltoja, rakennusten kivijalkoja ja puisten rakennusten jäännöksiä. Kenttätöissä on otettu talteen satoja kiloja löytöateriaalia, kuten erilaisten astioiden paloja, liitupiippuja, etalliesineitä, nahkaa, puuesineitä sekä ikkunalasia. Kaivetusta ateriaalista on tehty pääosin Oulun yliopistossa keologian oppiaineeseen liittyen opinnäytetöitä (liite ) ja kenttätöistä on koostettu julkaisu vuonna 00 (Kallio & Lipponen 00).. Nykyiset katualueet uoden 00 inventoinnissa kaupungin katualueiden kulttuurikerrosten säilyneisyyden vioinnin katsottiin olevan vaikeaa (konen & Mökkönen 00). iieaikaisten useiden katualueiden valvontojen perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että kaduilla on paljon säilyneitä vanhoja kulttuurikerroksia ja rakennejäännöksiä, vaikka niillä olisikin kaivettu aiein. Usein esierkiksi kaukoläön laittaiseen ei ole tvinnut aikaista katua koko leveydeltä. Toisaalta kerroksia voi olla y syveällä, kuin ihin kaivutyöt ovat ulottuneet. Säilyneiden kulttuurikerrosten ja rakennejäännten äärän vuoksi inventoinnin päivityksessä haluttiin erkitä kttaan keologisesti valvotut katualueet sekä potentiaalisesti säi- Liitteeseen. on erkitty kaupunkialueen pohjoisosan ja liitteeseen. eteläosan tutkitut alueet. Kttojen ulkopuolelle jäävät tutkitut alueet ikisaessa, Linnansaessa sekä tontilla //0 (ns. Reinilän talo).

8 lyneitä kulttuurikerroksia sisältävät katualueet, jotta ahdollisiin tuleviin rakennushankkeisiin ja kaivutöihin voitaisiin reagoida pein (liitteet ja ). Liitteenä olevaan kttaan on erkitty sellaiset katualueet, jotka ovat Oulun 00-luvun ja 00-luvun alun kaupunkialueen sisällä ja joilla voi ahdollisesti olla vielä säilyneitä kulttuurikerroksia. Liitteenä olevissa kohdetiedoissa on käyty läpi kaduittain keologisesti valvotut katualueet, sekä keologisesti vielä kiinnostavat alueet. Katualueilta on löydettävissä sekä 00- että 00-lukujen jäännöksiä. 00-luvun puoleenväliin saakka kaupungin halki kulki katuva pääkatu, josta lähti poikkikatuja. Kaupungin laidoilla olevat osat olivat uodostuneet epäsäännöllisiiksi (Ahlberg 00,, liitteet. ja.). 00-luvun puoleenväliin saakka olleita katuja ole enää nykyisin saoilla paikoilla. 00-luvun puolenvälin aikaan sattuneiden tulipalojen jälkeen jälleenrakennus tehtiin säännölliseäksi ruutukaavaihanteen ukaan. Noin 00 tienoilla tehdyssä ja vuoden 0 palon jälkeisessä ktassa (liitteet. ja.) korttelit ovat säännönukaisepia ja kadut suorepia, utta eivät kulje täysin nykyisillä paikoillaan. Erityisesti 00- luvun alun kaupungin etelä- ja itäosissa kortteli- ja katualueet poikkesivat uista. Näillä alueilla nykyisiltä kaduilta voikin löytää 00-luvun rakennejäännöksiä. Katualueista kiinnostaviat ovat inventointialueen pohjois- ja koillisosissa olevat kadut, joilta voidaan dokuentoida erityisesti 00-luvun aikaisia kaupunkikerrostuia. Arkeologisesti valvottuja katualueita ovat olleet uun uassa Linnankatu, Kajaaninkatu, ja (liite ). 00-luvun kaupunkialueella sijaitsevilta nykyisiltä kaduilta on dokuentoitu esierkiksi kelleita sekä puusta tehtyjä katupäällysteitä (Kallio & Krapu 00, ; yttinen et al. 00, ). 00-luvun kaupunkialueen eteläosista on löydetty y kivisten ja puisten rakenteiden jäännöksiä (esi. Oikinen 00).. Nykyiset tori- ja puistoalueet nventoinnin päivityksessä käytiin läpi Oulun kaupungin keskustan puistoalueet ja niiden keologinen potentiaali. Kaupunkikeologisen kiinnostuksen kohteena olevat puistoalueet ovat kaupunginojan ypärillä: okkisen puisto, Madetojan puisto, Snellanin puisto ja Otto Khin puisto sekä kirkon länsipuolella Franzenin puisto ja kaupungin eteläpuolella Mannerheiin puisto. Kaikki ainitut puistoalueet ovat olleet 00-luvulla tai viieistään 00-luvun alussa korttelialueina. uistojen ajatellaan olevan hyvin säilyneitä ja säästyneitä suurealta aankäytöltä. nventointiin sisällytetyt puistoalueet on käyty läpi liitteessä. Kaupunginojan läntisen osan vtta on tutkittu viieaikaisten kunnostustöiden yhteydessä. Näin ollen okkisen puiston, Madetojan puiston ja kaupungintalon tontin kohdilla osa puistoalueesta ei sisällä enää keologisesti kiinnostavia kulttuurikerroksia. Kyseiset alueet on otettu huoioon inventoinnin alueiden äärittelyssä. Madetojan puistossa on tehty kaivutöiden yhteydessä valvontaa (yttinen 00) sekä Franzenin puistossa ja Madetojan puistossa on y tehty koekuopitusta (Maijanen 00a ja 00b). Torialueita on Oulussa vähän. Nykyinen rannassa oleva torialue on ollut 00- ja 00- luvuilla hyvin lähellä erta ja osittain ranta-aitta-alueena. aikalla ei ole ollut vsinaista korttelialuetta 00-luvulla eikä 00-luvun alussa. 00- ja 00-luvun aikainen kaupungin torialue on nykyiseen aseakaavaan verrattuna sijainnut Lyseon lukion päärakennuksen alla sekä rakennuksen itäpuoleisella Torikadun katualueella.

9 . nventoinnin päivityksen tulokset ja uutokset Kaikki isoavihaa vanhean kaupunkialueen tontit jaettiin tutkiuksellisen ja suojelullisen erkittävyyden kannalta koleen luokkaan:.) Erittäin todennäköisesti säilynyt ja/tai tutkiuksellisesti erityisen kiinnostava alue. Luokkaan kuuluvat alueet, joilla on todennäköisesti säilynyt 00- luvulle ja 00-luvun alkupuolelle ajoittuvia kulttuurikerroksia. Luokkaan kuuluvat y ne alueet, joilla on tehty keologisia kenttätutkiuksia ja tiedetään vasti, että alueella on edelleen jäljellä säilyneitä kulttuurikerroksia. Ensiäisen luokan alueet tulisi pyrkiä rauhoittaaan kaivutöiltä ja rakentaiselta. Tvittaessa tulee suorittaa riittävän hyvin resurssoidut keologiset tutkiukset..) Luultavasti säilynyt ja/tai tutkiuksellisesti ielenkiintoinen alue. Luokkaan kuuluvat 00-luvun rakennetun kaupunkialueen reuna-alueet, joiden rakennuskäyttä ei ole täyttä vuutta. Lisäksi luokkaan kuuluvat keologisesti valvoattoat katualueet. Toisen luokan alueilla aaperään kajoainen voidaan tehdä joko keologin valvonnassa tai sitten alueella on suoritettava koetutkiuksia. Tvittavat toienpiteet vioidaan tapauskohtaisesti. ) Tuhoutuneet alueet. Luokkaan kuuluvat alueet, joiden kulttuurikerrokset ovat todennäköisesti jo täysin tuhoutuneet tai kokonaisuudessaan keologisesti tutkitut. Maankäyttö kolannen luokan alueilla ei vaadi keologisia tutkiuksia ellei töiden aikana tule vastaan tutkiusta ja dokuentointia vaativia rakenteita tai kerrostuia. nventointialueen rajat ovat saat kuin vuoden 00 inventoinnissa. Rajat noudattelevat 00-luvun alun kaupunkialueen rajoja, jotka on tehty vuoden 0 palon jälkeisen aseakaavan pohjalta. nventointialueen koko on noin hehtaia. Oulun kaupunkikeologisen inventoinnin päivityksessä käytiin läpi aieassa inventoinnissa ääritellyt tontit ja katualueet isoavihaa vanhealta kaupunkialueelta sekä sen reuna-alueilta. Arkeologisen toiinnan seurauksena kerrostuiltaan tuhoutuneet alueet pyrittiin poistaaan luokituksista ja saalla votettiin jäljellä olevat alueet tvittaessa uudelleen. Liitteestä käyvät ili inventoinnin päivityksessä tehdyt uutokset kohteittain ja uutostyypeittäin. äivityksessä luokitukset tiukentuivat hiean niin, että. luokan alueiksi uuttuivat kaikki vanhan 00-luvun aikaisen kaupunkialueen sisäpuolella sijaitsevat kohteet sekä tontit alueen ulkopuolella, joilla tiedetään aiean kaupunkikeologisen toiinnan yötä olevan säilyneitä kulttuurikerroksia. Lisäksi inventointialueen sisäpuolella sijaitsevia katualueita liitettiin. luokkaan, sillä niiden kulttuurikerrosten säilyneisyyttä ei aieassa inventoinnissa oltu vioitu. Luokkaan ääriteltiin nykyiset katualueet, jotka sijaitsevat 00- luvun ja 00-luvun alueen kaupunkialueen sisäpuolella. Katualueilla toteutetut valvonnat ovat osoittaneet, että niiltä on vielä löydettävissä säilyneitä kulttuurikerroksia ja rakenteita useista kunnallisteknisistä kaivannoista huoliatta. Katualueissa keologisen kiinnostuksen pääpaino on erityisesti 00-luvun kaupunkialueella sijaitsevissa nykyisissä katualueissa.

10 äivityksessä poistettiin kohteet, joiden kulttuurikerrokset on tutkittu vuoden 00 inventointiraportin laatiisen jälkeen ja jotka eivät näin ollen ole enää rauhoitettuja. uoattavaa on, että useissa kohteissa joissa on ollut kaupunkikeologista kenttätutkiusta, alueita ei ole voitu vapauttaa kokonaan luokituksista. Alueisiin kohdistuneet kaivutoienpiteet ovat usein ulottuneet vain tuoreipiin kulttuurikerroksiin ja aahan on voinut jäädä esierkiksi 00-luvun kaivaattoia kulttuurikerroksia ja rakenteita. Näin on esierkiksi kaupungintalon tontin kohdalla. Taulukkoon on kerätty pinta-alaan ja lukuääriin liittyviä tietoja eri luokituksiin liittyvistä alueista. Ensiäiseen luokkaan sisällytettiin alueita, jotka edustivat pääasiassa 00-luvun kaupunkialueen tontteja, puistoja sekä kirkon tontin.. luokkaan liitettyjen alueiden yhteiinta-ala oli noin, ha. Toiseen luokkaan liitettiin tontteja, yksi puistoalue sekä pkkialueita, joiden yhteiinta-ala oli noin, ha.. luokkaan kuuluvat y katualueet, joiden yhteiinta-ala on noin ha. Arkeologisesti valvottujen katualueiden pintaala vuoden 00 loppuun ennessä on noin, ha. Taulukko. Oulun kaupunkikeologisen inventoinnin tuloksena ääriteltyjen tutkiuksen ja suojelun kannalta erkittävien alueiden äärällinen ja pintaalallinen jakaua. ja. luokan alueiden kesken. Tontit, puistot, katualueet (kpl) inta-ala (ha) Tutkiusalueen pinta-alasta (%). luokka n.,,. luokka n.,, katualueet n., yhteensä n. 0,, Liitteenä olevassa kohdeluettelossa. ja. luokan alueet on käyty läpi tonteittain, puistoittain ja kaduittain. nventoinnin tulokset on esitetty liitteissä ja nykyisen Oulun kaupungin kantakttapohjan päällä.. ja. luokan tontti- ja katualueita koskevista rakennus- ja kaivusuunnitelista on pyydettävä etukäteen Museoviraston lausunto ja vauduttava keologisiin tutkiuksiin. Milloin kyseessä on yleinen tai suurehko rakennushanke tulee hankkeen toteuttajan korvata tutkiuskustannukset (uinaisuistolain ). ienten yksityisten rakennushankkeiden toteuttajien tulee hakea kajoaislupa alueellisesta ypäristökeskuksesta (uinaisuistolain ). Lisätietoja ja tkepia toiintaohjeita voi kysyä Museoviraston rakennushistorian osastosta (osoite: Kulttuuritalo, Sturenkatu, L, 00 elsinki, puhelin: 000).. uoioita aseoinnin paikkansapitävyydestä nventoinnin päivityksen liitteenä olevat vanhojen kaupunkiittauskttojen aseoinnit ovat saat, jotka tehtiin vuoden 00 inventoinnin yhteydessä (konen & Mökkönen 00, liitteet..). Aseointi tehtiin tuolloin yhdistäällä vanhat aseakaavat Oulun kaupungin nykyiseen kantakttaan Mapnfo rofessional. -ohjelalla. Aseoinnissa edet-

11 tiin uusiasta vuoden aseakaavasta kohti vanhepia Oulun kaupunkikttoja. Aseoinnin vastinpisteinä käytettiin suhteellisen uuttuattoia luonnoniliöitä, kuten kaupunginojaa sekä kaupungin alueella sijainneita lapia. Rakenteellisina pisteinä toiivat y kirkon korttelireuna sekä vanhan kirkon kula. Aseoinnin tulkittiin onnistuneen hyvin ja ahdollisen virheginaalin vioitiin olevan aksiissaan viiden etrin luokkaa (konen & Mökkönen 00, ; Mökkönen 00, ). Aseoinnin vastinpisteinä käytetään yleensä aseakaavan sisältäää rakenteellista jatkuoa. yviä pisteitä ovat esierkiksi rakenteet tai rakennukset, kuten kirkko, jotka ovat pysyneet pitkään saalla paikalla. Oulun kaupungin tapauksessa pitkää aseakaavallista jatkuoa ei ole oleassa, koska kaupunkirakenne on uuttunut huoattavasti 00-luvun puolenvälissä ja 00-luvulla sattuneiden tulipalojen ja uudelleenrakentaisen seurauksena. Nykyinen aseakaava on siis hyvin erilainen 00- ja 00-lukujen kaupunkirakenteeseen verrattuna (Mökkönen 00,, ). Aseoinnin onnistuista voidaan itata käytännsä keologisissa kenttätutkiuksissa dokuentoitujen rakenteiden avulla. Esierkiksi teiden, katusiltojen ja kttoihin erkittyjen rakennusten avulla voidaan tulkita aseoinnin paikkansapitävyyttä. Jo vuoden 00 inventoinnin aikana aseoinnin onnistuista tulkittiin saana vuonna kenttätutkiuksissa dokuentoitujen rakennelöytöjen avulla. Kirkkokadulta ja kirkon koilliskulalta dokuentoitiin katusiltakenteita, jotka näkyvät Oulun vanhoissa kaupunkiittauksissa (vuodet,, 0 ja ). uoden 0 palon jälkeisen ktan ukaan vanhan katusillan sijainnin ktalla ja sen löytöpaikan ero oli noin neljä etriä. My kirkon tontilla suoritetuissa kenttätutkiuksissa todettiin vuonna 00 löytyneen eteläportin (ktassa vuodelta ) ja vanhan tapulinpohjan (ktoissa vuosilta 0 ja ) viittaavan aseoinnin onnistuiseen. irheginaalin veltiin olevan kirkon tontilla noin kahden etrin luokkaa (konen & Mökkönen 00, ). Kirkon tontin läntisellä laidalla 00-luvulla sijainneiden ns. luuhuoneen ja tapulin paikat tiedetään siis tutkiusten perusteella tkasti. Niiden läntiset reunat ovat sijainneet nykyisen Kirkkokadun itäreunan alla. Näin ollen aseoinnin ukaan rakenteet saataisiin pein todellisille paikoilleen siirtäällä vuoden 0 palon jälkeistä sekä vuoden aseointia uutaalla etrillä länteen päin. Reinilän talon valvonnassa vuosina 00 ja 00 dokuentoitiin todennäköistä katukiveystä 00-luvulta, ajalta ennen paloa. Rakennejäännöksen löytöpaikan ukaan liitteissä.. näkyvän nykyisen tontin läpi kulkevan katulinjan tulisi sijaita uutaia etrejä eneän länteen päin. Siirto olisi siis saansuuntainen ja laajuinen kuin kirkkothan vaatia aseoinnin korjauskin (Skkinen 00, 0; Skkinen, suullinen tiedonanto..00).. Oulun kaupunkikeologinen potentiaali uoliatta runsaasta kaupunkikeologisesta kenttätoiinnasta erityisesti 000-luvulla, on Oulun kaupunki edelleen keologisesti erittäin kiinnostava kohde. Kenttätutkiuksissa on saatu dokuentoitua erilaisia rakennejäänntyyppejä ja kulttuurikerroksia eri puolilta vanhaa kaupunkialuetta. Oulun alueelle tunnusoaista on, että kulttuurikerrosten paksuus vaihtelee runsaastikin paikasta riippuen. Joissakin paikoissa vanhat kulttuurikerrokset ovat hyvin ohuita ja sijaitsevat hyvin pinnassa, joissakin kulttuurikerrosten paksuus on puolestaan pi kole etriä.

12 Esierkiksi Franzenin puistossa säilyneet kulttuurikerrokset ja rakenteet sijaitsevat hyvin pinnassa aiepien aansiirtotöiden vuoksi. Täällä vain vanhiat ja sijainniltaan aliat rakenteet ovat säilyneet koskeattoina. Toisaalta esierkiksi tulevan virastotalon työaalla (//) dokuentoitiin 0000-lukujen rakenteita ja säilyneitä aakerroksia yli etrin paksuudelta. Oulun keskustan alueella on vielä jäljellä keologisesti kiinnostavia alueita runsaasta rakentaisesta sekä erityisesti 000-luvun aikana tehdyistä kaupunkikeologisista kenttätöistä huoliatta. nventoinnissa ääriteltyjen alueiden tutkiuksellinen ja historiallinen vo on suuri. Kenttätyöt antavat vokasta ateriaalia, jonka avulla voidaan tutkia Oulun kaupungin historiaa useasta eri näkökulasta. Kaupunkikeologinen tutkius tuo uutta ja erilaista tietoa pelkkien kirjallisten lähteiden luoaan kuvaan kaupungista, ihisistä ja heidän eläästään. Oulussa..00 Titta Kallio-Seppä

13 G Sa Wac tori a Myllytullinkatu 0 eikinkatu K 0 0 K K Aseakatu Koulukatu K Aseaka Rautatien AARA Koulukat K Kajaaninkatu Aseakatu 0 K 00 Linnankatu Lävistäjä K K Aattikoulu L eikinkatu K 0 Mäkelininkatu K 0 aankatu at K aanpuisto Mäkelininkatu K () K Otto Khin puisto K 0 0 sokatu Oulun tuoiokirkko K Linnankatu a K 0 a 0 0 ap 0 0 Kajaaninkatu K K : akkahuoneenkatu K Rautatienkatu Koulukatu K 0 K v 0 v 0 0 K sokatu 0 00 X Snellanin puisto Kaupunginoja aanpuisto W K akkahuoneenkatu 0 sokatu K akkahuoneenkatu K 0 K W aanpuisto W 0 K Saistonkatu Lääninhallitus 00 K Linnankatu Franzenin puisto Aseakatu K Albertinkuj K Kaupungintalo : Mak 0 0 K MYLLYTULL Kasintie upisa W K W Mannenkatu atiisisai upisatenpolku akola Kansainväli aljastehtaankatu 0 K K Åströinpuisto Åströin puisto K Myllytullin koulu W Åströinpuisto Ainolanpolku K K : K : K Museo okkisenväylä Laassai 0 Oikokatu 00 : 00 0 K Madetojanpuisto okkisen puisto K W 00 K okkisenväylä : G eikolanniei : Linnansai Ojakatu K K 0 Rantakatu K Kalenväylä kipojanpolku X 0 K 0 K K 0 0 akkahuoneenkatu 0 akkahuoneenkatu 0 K Saistonkatu K 0 W Meritullin kanava eikolanpolku K eikolanniei K L Kalensillat 0 0 K 0 () K Saistonkatu K K Rantakatu 0 Kauppatori OKKNEN K 0 K n- K Meritullin kanava Kaupunginkirjasto Kaupunginteatteri Kalenväylä W änanninsilta Torinranta W G Kalenaukio 0 0 ninsai K 0 0 Meritullinraitti K enpyrstö osken sillat Äänväylä : 0. : K 0 sokatu 0 0 K 0 K Se tu 0 Mannerheiinpuisto 0 Sepänkatu K K Ruotsalainen koulu 0 K 0 0 K ANATULL Nuikatu 0 Sepänkatu Liite OULU Tutkiuksen ja suojelun kannalta erkittävät tontit ja puistot Museovirasto/RO/T. Kallio-Seppä =. luokka =. luokka nventointialueen rajaus Kantaktta Oulun kaupunki, Tekninen keskus, Ktastopalvelut 00

14 k 0 G Sa Wackl tori Myllytullinkatu 0 eikinkatu K 0 0 K K K Aseakatu Koulukatu K Aseakatu Rautatienkatu AARA Koulukatu K Kajaaninkatu Aseakatu 0 K 00 Linnankatu Lävistäjä K K Aattikoulu L eikinkatu K 0 Mäkelininkatu K 0 aankatu at K aanpuisto Mäkelininkatu K () K Otto Khin puisto K 0 0 sokatu Oulun tuoiokirkko K Linnankatu a K 0 a 0 0 ap 0 0 Kajaaninkatu K K : akkahuoneenkatu K Rautatienkatu Koulukatu K 0 K v 0 v 0 0 K sokatu 0 00 X Snellanin puisto Kaupunginoja aanpuisto W K akkahuoneenkatu 0 sokatu K akkahuoneenkatu K 0 K W aanpuisto W 0 K Saistonkatu Lääninhallitus 00 K Linnankatu Franzenin puisto Aseakatu K Alberti K Kaupungintalo : K : : Kiikkusai Makasi 0 0 K MYLLYTULL Kasintie upisatenpolku W K W Mannenkatu atiisisai upisatenpolku akola Kansainväline aljastehtaankatu 0 K K Åströinpuisto Åströin puisto K Myllytullin koulu W Åströinpuisto Ainolanpolku K K : K : K Museo upisaet okkisenväylä Laassai 0 Oikokatu 00 : 00 0 K Madetojanpuisto okkisen puisto K W 00 K okkisenväylä : G eikolanniei : Linnansai Ojakatu K K 0 Rantakatu K Kalenväylä kipojanpolku X 0 K 0 K K 0 0 akkahuoneenkatu 0 akkahuoneenkatu 0 K Saistonkatu K 0 W Meritullin kanava eikolanpolku K eikolanniei K L Kalensillat 0 0 K 0 () K Saistonkatu K K Rantakatu 0 Kauppatori OKKNEN K 0 - K Meritullin kanava Kaupunginkirjasto Kaupunginteatteri Kalenväylä W änanninsilta Torinranta W G Kalenaukio 0 0 insai K 0 0 Meritullinraitti K npyrstö Merikosken sillat : Äänväylä : 0 Raatintie. : K 0 sokatu 0 0 K 0 K Mannerheiinpuisto 0 Sepänkatu K K Ruotsalainen koulu 0 K 0 K ANATULL Nuikatu 0 Sepänkatu Liite OULU Tutkiuksen ja suojelun kannalta erkittävät katualueet Museovirasto/RO/T. Kallio-Seppä 00 Kantaktta Oulun kaupunki, Tekninen keskus, Ktastopalvelut 00 =. luokka nventointialueen raja

15

16

17

18 MYLLYTULL MYLLYTULL MYLLYTULL MYLLYTULL MYLLYTULL MYLLYTULL MYLLYTULL MYLLYTULL MYLLYTULL AARA AARA AARA AARA AARA AARA AARA AARA AARA OKKNEN OKKNEN OKKNEN OKKNEN OKKNEN OKKNEN OKKNEN OKKNEN OKKNEN ANATULL ANATULL ANATULL ANATULL ANATULL ANATULL ANATULL ANATULL ANATULL Rauta ase Koulu Aattikoulu Myllytullin koulu Lääninhallitus Kaupunginkirjasto ungineri Kaupungintalo A A A A A A ku ku ku ku ku ku ku ku ku aa kkk kkk kkk at at at at at at at at at X X X puh. puh. puh. puh. puh. puh. puh. puh. puh. X X X Museo Museo Museo Museo Museo Museo Museo Museo Museo G G G G G G G G G K K K K K K K K K K K K K K K K K K G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G R Myllyt Myllyt Myllyt Myllyt Myllyt Myllyt Myllyt Myllyt Myllyt Makasiinika Makasiinika Makasiinika Makasiinik Makasiinik Makasiinik Makasiinik Makasiinik Makasiinik Ka Ka Ka Ka Ka Ka Kasintie Kasintie Kasintie Kasintie Kasintie Kasintie Kasintie Kasintie Kasintie katu atu atu katu atu katu atu atu atu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu Lävistäjä Lävistäjä Lävistäjä Lävistäjä Lävistäjä Lävistäjä Lävistäjä Lävistäjä Lävistäjä Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Koulukatu Rautatienkatu Rautatienkatu Rautatienkatu Rautatienkatu Rautatienkatu Rautatienkatu Rautatienkatu Rautatienkatu Rautatienkatu Mäkelininkatu Mäkelininkatu Mäkelininkatu Mäkelininkatu Mäkelininkatu Mäkelininkatu Mäkelininkatu Mäkelininkatu Mäkelininkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu eikinkatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu aankatu aankatu aankatu aankatu aankatu aankatu aankatu aankatu aankatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Arkistokatu Arkistokatu Arkistokatu Arkistokatu Arkistokatu Arkistokatu Arkistokatu Arkistokatu Arkistokatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Linnankatu Oikokatu Oikokatu Oikokatu Oikokatu Oikokatu Oikokatu Oikokatu Oikokatu Oikokatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Kajaaninkatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Aseakatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu akkahuoneenkatu Ojakatu Ojakatu Ojakatu Ojakatu Ojakatu Ojakatu Ojakatu Ojakatu Ojakatu kipojanpolku kipojanpolku kipojanpolku kipojanpolku kipojanpolku kipojanpolku kipojanpolku kipojanpolku kipojanpolku Rantakatu Rantakatu Rantakatu Rantakatu Rantakatu Rantakatu Rantakatu Rantakatu Rantakatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu sokatu Nuikatu Nuikatu Nuikatu Nuikatu Nuikatu Nuikatu Nuikatu Nuikatu Nuikatu einätorink einätorink einätorink einätorink einätorink einätorink einätorink einätorink einätorink Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Saistonkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu Sepänkatu eikolanpolku eikolanpolku eikolanpolku eikolanpolku eikolanpolku eikolanpolku eikolanpolku eikolanpolku eikolanpolku Kalenväylä Kalenväylä Kalenväylä Kalenväylä Kalenväylä Kalenväylä Kalenväylä Kalenväylä Kalenväylä alenaukio alenaukio alenaukio alenaukio alenaukio Kalenaukio Kalenaukio Kalenaukio alenaukio Kalen- Kalen- Kalen- Kalen- Kalen- Kalen- Kalen- Kalen- Kalensillat sillat sillat sillat sillat sillat sillat sillat sillat ikatu ikatu ikatu ikatu ikatu ikatu ikatu ikatu ikatu inraitti inraitti inraitti linraitti linraitti llinraitti llinraitti llinraitti linraitti Merikosken sillat Merikosken sillat Merikosken sillat Merikosken sillat Merikosken sillat Merikosken sillat Merikosken sillat Merikosken sillat Merikosken sillat Raatintie Raatintie Raatintie Raatintie Raatintie Raatintie Raatintie Raatintie Raatintie erinkatu erinkatu erinkatu terinkatu terinkatu terinkatu terinkatu terinkatu terinkatu Liite. OULU Ktta vuoden 0 palon jälkeen Museovirasto/RO/T. konen & T. Mökkönen 00, T. Kallio-Seppä 00 Kantaktta Oulun kaupunki, Tekninen keskus, Ktastopalvelut 00 = kortteli = rakennus = ranta-aitta = silta = tulliaita = rantaviiva

19

20

OULU, KAUPPATORI Tarkastuskäynti

OULU, KAUPPATORI Tarkastuskäynti OULU, KAUPPATORI Tarkastuskäynti 19.11.2009 Rakennushistorian osasto Marika Hyttinen 2010 2 Peruskarttaote 2444 09 OULU Tarkastuskäynti Oulun kauppatorin työmaalla Oulun kauppatorilla tehtiin talvella

Lisätiedot

Kangasala Vatialan ja Lempoisten (Riunvaiva) kylätonttien arkeologinen maastotarkastus 2010. Timo Jussila Hannu Poutiainen

Kangasala Vatialan ja Lempoisten (Riunvaiva) kylätonttien arkeologinen maastotarkastus 2010. Timo Jussila Hannu Poutiainen 1 Kangasala Vatialan ja Lempoisten (Riunvaiva) kylätonttien arkeologinen maastotarkastus 2010. Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset 5 Kartta alueelle tehdyistä koekuopista 6 Valokuvat 7 Negatiiviluettelo

Lisätiedot

OULU KAUPPURIENKATU 5, TONTTI I/6/6 KAUPUNKIARKEOLOGINEN VALVONTA

OULU KAUPPURIENKATU 5, TONTTI I/6/6 KAUPUNKIARKEOLOGINEN VALVONTA OULU KAUPPURIENKATU 5, TONTTI I/6/6 KAUPUNKIARKEOLOGINEN VALVONTA 12.-15.7.2010 Rakennushistorian osasto Marika Hyttinen ja Tiia Ikonen 2010 ARKISTO- JA REKISTERITIEDOT Tutkimuskohde: Kaupunki: Tutkimuksen

Lisätiedot

OULU - ULEÅBORG. Inventointiprojekti. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen. Kaupunkiarkeologinen inventointi

OULU - ULEÅBORG. Inventointiprojekti. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen. Kaupunkiarkeologinen inventointi Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen Inventointiprojekti OULU - ULEÅBORG Kaupunkiarkeologinen inventointi Tiia Ikonen & Teemu Mökkönen 2002 Museovirasto Rakennushistorian osasto Tiia Ikonen &

Lisätiedot

Akaa Toijala Sampolantie Kiinteistön 20-407-6-11 muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa

Akaa Toijala Sampolantie Kiinteistön 20-407-6-11 muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa 1 Akaa Toijala Sampolantie Kiinteistön 20-407-6-11 muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Kustantaja: Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy LKV 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot...

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Keskustaajaman osayleiskaava 2030 inventoinnin v. 2014 täydennys Hyväristönmäen osa-alueelta Timo Jussila Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Sisältö Perustiedot...

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 INVENTOINTIRAPORTTI Järvenpää Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa

Lisätiedot

ULVILA Liikistö. Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus. Tiina Jäkärä Yksityinen tutkimuskaivaus

ULVILA Liikistö. Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus. Tiina Jäkärä Yksityinen tutkimuskaivaus ULVILA Liikistö Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus Tiina Jäkärä 2008 Yksityinen tutkimuskaivaus Tutkimuskohde: Ulvila Liikistö Ulvila Pappila rno 1:20 Tutkimus: keskiaikaisen kappelinpaikan

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen RAAHE 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 20.11.2007 FG Suunnittelukeskus Oy Raahen 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys 1 Säilyneisyyden

Lisätiedot

KYLÄTONTIT SUOJELUN NÄKÖKULMASTA V A D I M A D E L P I R K A N M A A N M A A K U N T A M U S E O

KYLÄTONTIT SUOJELUN NÄKÖKULMASTA V A D I M A D E L P I R K A N M A A N M A A K U N T A M U S E O KYLÄTONTIT SUOJELUN NÄKÖKULMASTA V A D I M A D E L P I R K A N M A A N M A A K U N T A M U S E O M A A S E U D U N A S U T U S - J A E L I N K E I N O H I S T O R I A L L I S E T M U I N A I S J Ä Ä N

Lisätiedot

Vesilahti Rautiala. Arkeologinen valvonta 26.10.2015. Eva Gustavsson/ Pirkanmaan maakuntamuseo/ Kulttuuriympäristöyksikkö

Vesilahti Rautiala. Arkeologinen valvonta 26.10.2015. Eva Gustavsson/ Pirkanmaan maakuntamuseo/ Kulttuuriympäristöyksikkö Vesilahti Rautiala Arkeologinen valvonta 26.10.2015 Eva Gustavsson/ Pirkanmaan maakuntamuseo/ Kulttuuriympäristöyksikkö Tiivistelmä: Vesilahdella Rautialassa suoritettiin 26.10.2015 arkeologinen valvonta

Lisätiedot

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009 1 RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Fingrid OYj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen aika...

Lisätiedot

Loppi Jokila. Ranta-asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2008 M U S E O V I R A S T O. f

Loppi Jokila. Ranta-asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2008 M U S E O V I R A S T O. f Loppi Jokila Ranta-asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2008 f.145310 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset

Lisätiedot

Pälkäne Laitikkala Katajan tilan Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Timo Jussila

Pälkäne Laitikkala Katajan tilan Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Timo Jussila 1 Pälkäne Laitikkala Katajan tilan Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot...

Lisätiedot

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Tiina Vasko 2011 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2 Sisällysluettelo Arkisto- ja rekisteritiedot

Lisätiedot

Lempäälä Keskustan alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Lempäälä Keskustan alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Lempäälä Keskustan alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Ilmakuva... 3 Yleiskartta... 4 Vanha asutus...

Lisätiedot

OULU Otto Karhin puisto

OULU Otto Karhin puisto T U T K I M U S R A P O R T T I OULU Otto Karhin puisto Kaapelikaivaustyömaan arkeologinen valvonta 17. 18.9.2012 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT VILLE HAKAMÄKI & AKI HAKONEN Tiivistelmä

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

Kerimäki Raikuunkangas Vedenpullottamon suunnittelualueen inventointi Kreetta Lesell 2009

Kerimäki Raikuunkangas Vedenpullottamon suunnittelualueen inventointi Kreetta Lesell 2009 Kerimäki Raikuunkangas Vedenpullottamon suunnittelualueen inventointi Kreetta Lesell 2009 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Peruskarttaote 4 2. Lähistön

Lisätiedot

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO MYYDÄÄN Tarjousten perusteella ARVOKIINTEISTÖ KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT KIINTEISTÖTUNNUS 297-1-21-4 TONTIN PINTA-ALA 1206m² PÄÄRAKENNUS 1027m² SAUNA 160m² RAKENNUSTEN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Ikaalinen Vanha kauppala kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Ikaalinen Vanha kauppala kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Ikaalinen Vanha kauppala kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: AIRIX Ympäristö 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Maastokartta ja ilmakuva... 4 Kartta 1788...

Lisätiedot

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila 1 Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila Kustantaja: Vesilahden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Vanha tielinja...

Lisätiedot

Hankasalmi Revontulen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2014

Hankasalmi Revontulen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Hankasalmi Revontulen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Lomakeskus Revontuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Kartat... 3 Inventointi... 5

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI - KRISTINESTAD Kaupunkiarkeologinen inventointi

KRISTIINANKAUPUNKI - KRISTINESTAD Kaupunkiarkeologinen inventointi Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen Inventointiprojekti KRISTIINANKAUPUNKI - KRISTINESTAD Kaupunkiarkeologinen inventointi Teemu Mökkönen 200 Museovirasto Rakennushistorian osasto Teemu Mökkönen

Lisätiedot

Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011.

Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011. 1 Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011. Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: GEORGIA-PACIFIC NORDIC OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Kartat... 3 Vanhat

Lisätiedot

VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Kreetta Lesell 2005

VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Kreetta Lesell 2005 VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Kreetta Lesell 2005 M U S E O V I R A S T O TIIVISTELMÄ VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Museovirasto, arkeologian osasto Inventoija: FK Kreetta

Lisätiedot

Ikaalinen Sarkkilan kylätontti. Täydennyksiä ja tarkennuksia v koekaivausraporttiin

Ikaalinen Sarkkilan kylätontti. Täydennyksiä ja tarkennuksia v koekaivausraporttiin 1 Ikaalinen Sarkkilan kylätontti Täydennyksiä ja tarkennuksia v. 2011 koekaivausraporttiin Viite: mjrek 1000019274. Raportti: Poutiainen, Laakso & Bilund: Ikaalinen Sarkkila koekuopitus 2011 Viestissään

Lisätiedot

Ristiina Mäntyharju - Suomenniemi. Mustalammen 110 KV:N voimajohdon linjauksen inventointi Katja Vuoristo

Ristiina Mäntyharju - Suomenniemi. Mustalammen 110 KV:N voimajohdon linjauksen inventointi Katja Vuoristo Ristiina Mäntyharju - Suomenniemi Mustalammen 110 KV:N voimajohdon linjauksen inventointi 15. 17.7.2009 Katja Vuoristo Abstrakti Ristiina Mäntyharju - Suomenniemi Mustalammen 110 KV:n voimajohdon linjauksen

Lisätiedot

Nurmes Pitkämäen teollisuusalueen asemakaavan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2013

Nurmes Pitkämäen teollisuusalueen asemakaavan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Nurmes Pitkämäen teollisuusalueen asemakaavan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Nurmeksen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Inventointi... 4 Rannansiirtyminen...

Lisätiedot

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 M U S E O V I R A S T 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Inventointialue 1 3. Inventointihavainnot 2 4. Yhteenveto 2 5. Löydöt 3

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016

Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016 1 Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhat

Lisätiedot

Rauma, Kuninkaankatu 42:n piha

Rauma, Kuninkaankatu 42:n piha Rauma, Kuninkaankatu 42:n piha arkeologinen valvontatyö 17.6.2013 Kari Uotila Muuritutkimus ky Tiivistelmä Vanhan Rauman alueella osoitteessa Kuninkaankatu 42 tehtiin 17.6.2013 maalämpötyöhön liittyviä

Lisätiedot

HAAPAVESI Haapavesi Ivo kivikautisen asuinpaikan kartoitus

HAAPAVESI Haapavesi Ivo kivikautisen asuinpaikan kartoitus HAAPAVESI 2010 Haapavesi Ivo kivikautisen asuinpaikan kartoitus Jaana Itäpalo 10.08.2010 K-P:N ARKEOLOGIAPALVELU Sisällysluettelo s. 1. Perustiedot... 2 2. Inventoinnin lähtökohdat ja menetelmät... 2 3.

Lisätiedot

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje Talot tonttien mukaisesti Laatu- ja ympäristöohje KIRKONVARKAUS Pursialasta lin Mikkeustasta k s e k Anttolasta Venesatama enk atu Rantareitti Jokaiselle Kirkonvarkauden asuntomessualueen osalle Suomi,

Lisätiedot

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys eluselvitys Ylöjärven kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen 19.5.2014 1 Taustatiedot Tässä eluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Ojapuiston aseakaavauutosalueen ja Siltatien aseakaava-alueen

Lisätiedot

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 2 Inventointi... 3 Kylätontit...

Lisätiedot

Laukaa Kirkkoranta Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013

Laukaa Kirkkoranta Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Laukaa Kirkkoranta Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot:... 2 Inventointi... 3 Valokuvia... 4

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila

Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila 1 Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Hämeenkyrön kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia...

Lisätiedot

Kuortane Kaarankajärven rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010

Kuortane Kaarankajärven rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010 1 Kuortane Kaarankajärven rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta...

Lisätiedot

OULU Pakkahuoneenkatu 9b

OULU Pakkahuoneenkatu 9b T U T K I M U S R A P O R T T I OULU Pakkahuoneenkatu 9b Kaupunkiarkeologinen valvonta 25. syyskuuta 2012 DG2695:2 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT VILLE HAKAMÄKI Tiivistelmä Oulu

Lisätiedot

Kylmäkoski Taipale Tarpianjoen sillan uusimishankkeen vaikutusalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kylmäkoski Taipale Tarpianjoen sillan uusimishankkeen vaikutusalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kylmäkoski Taipale Tarpianjoen sillan uusimishankkeen vaikutusalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Destia Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 5 Vanhat

Lisätiedot

Saaren kartanon (Mynämäki) pihalammen reunakiveys. Kevät 2014.

Saaren kartanon (Mynämäki) pihalammen reunakiveys. Kevät 2014. Saaren kartanon (Mynämäki) pihalammen reunakiveys. Kevät 2014. FT Kari Uotila Muuritutkimus ky Tiivistelmä Saaren kartanon alueella tehtiin pihalammen pohjoisrannalle valaisinpylvästä varten kaivanto,

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

Sipoo Immersby Historiallisten kylänpaikkojen arkeologinen täydennysinventointi 2014

Sipoo Immersby Historiallisten kylänpaikkojen arkeologinen täydennysinventointi 2014 1 Sipoo Immersby Historiallisten kylänpaikkojen arkeologinen täydennysinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Sipoon kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Tulos...

Lisätiedot

Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014

Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Tiina Vasko 2014 Satakunnan Museo SISÄLLYSLUETTELO Yleiskartat 2 kpl Arkisto ja rekisteritiedot Tiivistelmä 1.

Lisätiedot

Forssa-Jokioinen-Tammela Kiimassuon tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2011.

Forssa-Jokioinen-Tammela Kiimassuon tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2011. 1 Forssa-Jokioinen-Tammela Kiimassuon tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Voimavapriikki Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Suunitelmakartta...

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/3722/216 13.11.217 Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella Varsinais-Suoen elinkeino-, liikenne- ja ypäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut

Lisätiedot

* ffik!ilf?ql;!!!!!flt

* ffik!ilf?ql;!!!!!flt ARKfOL. Of. '33!/5~12. 1006 M 1 Naantali Neste Oil Oyj:n jalostamon laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2008 Tapani Rostedt * ffik!ilf?ql;!!!!!flt _L---_ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET ~ T.-.IDOLL.-. VUODEST.-.

Lisätiedot

Vantaa Tikkurilan maatalouden tutkimuskeskus (Jokiniemi)

Vantaa Tikkurilan maatalouden tutkimuskeskus (Jokiniemi) Vantaa Tikkurilan maatalouden tutkimuskeskus (Jokiniemi) Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus MUSEOVIRASTO Vesa Laulumaa 2007 Sisällys Arkistotiedot 2 Johdanto 3 Kohteen sijainti ja topografia 3 Tutkimushistoria

Lisätiedot

Ähtäri keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Ähtäri keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Ähtäri keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Pöyry Environment Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 4 Pitäjänkartta

Lisätiedot

PORNAINEN Hevonselkä

PORNAINEN Hevonselkä I N V E N T O I N T I R A P O R T T I PORNAINEN Hevonselkä Järvenpääntien ja Kirkkotien osayleiskaava-alueen inventointi 24.10.2011 DG2380:1 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT KATJA

Lisätiedot

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 Uusikaupunki (895) Vohdensaari (472) Koivuranta 895-472-0007-0003 1 001 Talonpoikaistalo 002 Navetta 003 Sauna 004 Vaja Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

Sastamala Tappitori-Vanhakirkko paineviemärilinjan kaivuun valvonta 2010 Rapani Rostedt Timo Jussila

Sastamala Tappitori-Vanhakirkko paineviemärilinjan kaivuun valvonta 2010 Rapani Rostedt Timo Jussila 1 Sastamala Tappitori-Vanhakirkko paineviemärilinjan kaivuun valvonta 2010 Rapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Sastamalan kaupunki, Sastamalan Vesi Liikelaitos 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Valvonta...

Lisätiedot

Ylöjärvi - Hämeenkyrö Valtatien 3 linjausvaihtoehtojen muinaisjäännösinventointi 2010 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila

Ylöjärvi - Hämeenkyrö Valtatien 3 linjausvaihtoehtojen muinaisjäännösinventointi 2010 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila LIITE 3 Ylöjärvi - Hämeenkyrö Valtatien 3 linjausvaihtoehtojen muinaisjäännösinventointi 2010 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Espoo Kurttila Kurtbacka Arkeologinen valvonta historiallisen ajan kylätontilla 2014

Espoo Kurttila Kurtbacka Arkeologinen valvonta historiallisen ajan kylätontilla 2014 1 Espoo Kurttila Kurtbacka Arkeologinen valvonta historiallisen ajan kylätontilla 2014 Timo Jussila Johanna Stenberg Tilaaja: Neste Oil Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Valvonta... 6 Vanhoja

Lisätiedot

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 1 Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen

Lisätiedot

Arkeologinen inventointi Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston ja. voimajohtohankkeen alueella

Arkeologinen inventointi Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston ja. voimajohtohankkeen alueella Arkeologinen inventointi Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston ja voimajohtohankkeen alueella Vesa Laulumaa 2009 Sisällys Johdanto 2 Inventointialue 2 Työnkulku ja tulokset 3 Liitteet Kartta 1. Esitys tuulipuiston

Lisätiedot

https://museosiiri.tampere.fi/objectspecifichtmlreport.do?uri=http://tampere.fi/kyy/12...

https://museosiiri.tampere.fi/objectspecifichtmlreport.do?uri=http://tampere.fi/kyy/12... Sivu 1/7 Rakennetun ympäristön kohde Punainen tukkitie ( kohteella ei ole virallista osoitetta), 2009/0113, 2012/0046 Punaisen tukkitien uomaa Pispalan valtatieltä etelään. Miia Hinnerichsen 18.5.2009

Lisätiedot

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 FT Samuel Vaneeckhout TAUSTA Muinaisjäännösselvityksen tavoitteena oli selvittää muinaisjäännösrekisteriin kuuluvia kohteita UPM:n

Lisätiedot

VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Kreetta Lesell 2005

VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Kreetta Lesell 2005 VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Kreetta Lesell 2005 M U S E O V I R A S T O 16.2T-1-1 TIIVISTELMÄ VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Museovirasto, arkeologian osasto Inventoija:

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Kesärannan ranta-asemakaava. Liito-orava -inventointi. Jouko Sipari

Kouvolan kaupunki. Kesärannan ranta-asemakaava. Liito-orava -inventointi. Jouko Sipari Kouvolan kaupunki Kesärannan ranta-asemakaava Liito-orava -inventointi Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO TYÖN TARKOITUS... 3 MENETELMÄT... 3 SUUNNITELUALUEEN LUONNONOLOT... 3 INVENTOINNIN TULOKSET... 5 LIITTEET

Lisätiedot

0 U L U N YLIOPISTO SUOMUSSALMI. Heinisaari. Myöhäisrautakautisen löytöpaikan tarkastus 14.5.2015 ARKEOLOGIA. FM Ville Hakamäki

0 U L U N YLIOPISTO SUOMUSSALMI. Heinisaari. Myöhäisrautakautisen löytöpaikan tarkastus 14.5.2015 ARKEOLOGIA. FM Ville Hakamäki 0 U L U N YLIOPISTO SUOMUSSALMI Heinisaari Myöhäisrautakautisen löytöpaikan tarkastus 14.5.2015 ARKEOLOGIA FM Ville Hakamäki 2015 SISÄLLYSLUETTELO ARKISTO- JA REKISTERITIEDOT... 1 KARIT AOTIEET... 2 1.

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula Kolhon alueen maakaapelointihankkeen muinaisjäännösinventointi 2015

Mänttä-Vilppula Kolhon alueen maakaapelointihankkeen muinaisjäännösinventointi 2015 1 Mänttä-Vilppula Kolhon alueen maakaapelointihankkeen muinaisjäännösinventointi 2015 Teemu Tiainen Tilaaja: Elenia Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhat kartat... 4 Inventointi...

Lisätiedot

Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi Timo Jussila

Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi Timo Jussila 1 Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2007-2008 Timo Jussila Kustantaja: Saarijärven kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2

Lisätiedot

Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007

Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007 Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007 f. 144877 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

Hämeenkyrö Ahrolantien asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi v. 2010

Hämeenkyrö Ahrolantien asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi v. 2010 1 Hämeenkyrö Ahrolantien asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi v. 2010 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Timo Jussila Kustantaja: Hämeenkyrön kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännös...

Lisätiedot

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi. Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila. * ~/J!f!lQ~!!!!~fl[

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi. Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila. * ~/J!f!lQ~!!!!~fl[ AILåA-lt OJ 3'-t'fl_:;"~c.. IZ. 2oC/ D M 1 RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila * ~/J!f!lQ~!!!!~fl[ ~ ARKEOLOGISET T UTKIMUKSET

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

Loppi Vanhakoski asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Loppi Vanhakoski asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Loppi Vanhakoski asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Lopen kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 4 Vanhat

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

LEMI kunnan pohjoisosan tuulivoimayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015

LEMI kunnan pohjoisosan tuulivoimayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015 1 LEMI kunnan pohjoisosan tuulivoimayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015 Timo Sepänmaa Ville Laakso Tilaaja: Lemin kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Kartat... 3 Inventointi... 5 Tulos... 6

Lisätiedot

Kylmäkoski Tipurin laajennusasemakaava-alueen inventointi 2008

Kylmäkoski Tipurin laajennusasemakaava-alueen inventointi 2008 Kylmäkoski Tipurin laajennusasemakaava-alueen inventointi 2008 Tiina Jäkärä 2008 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 1 Sisällysluettelo Johdanto..2 Tutkimusalue ja aiemmat tutkimukset Inventoinnin

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella KUULUTUS VARELY/1583/217 14.11.217 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella Varsinais-Suoen elinkeino-, liikenne- ja ypäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö Varkauden rakennettu kulttuuriperintö 2005/2007 inventoinnit Kangaslammin kirkonkylä Inventointinumero: Manttu 261 Kohteen nimi: Maatila Lumpeela 262 Maatila Kivenlahti 263 Pappila 264 pajaharju, museo

Lisätiedot

Raahe Pyhtilänkangas Muinaisjäännösselvitysinventointi. Toukokuu FT Samuel Vaneeckhout Osuuskunta Aura

Raahe Pyhtilänkangas Muinaisjäännösselvitysinventointi. Toukokuu FT Samuel Vaneeckhout Osuuskunta Aura Raahe Pyhtilänkangas Muinaisjäännösselvitysinventointi Toukokuu 0 FT Samuel Vaneecout Osuuskunta Aura Muinaisjäännösselvityksen suoritus Alue Raahen Pyhtilänkangas. Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupunginosien

Lisätiedot

Pohjoismaisten ns. puukaupunkialueiden ehjimmät ja näyttävimmät kokonaisuudet löytyvät Suomessa Vanhan Rauman ja Porvoon alueilla.

Pohjoismaisten ns. puukaupunkialueiden ehjimmät ja näyttävimmät kokonaisuudet löytyvät Suomessa Vanhan Rauman ja Porvoon alueilla. 15 Toinen suuri linja: pohjoismainen puukaupunkiperinne Pohjoismaisten ns. puukaupunkialueiden ehjimmät ja näyttävimmät kokonaisuudet löytyvät Suomessa Vanhan Rauman ja Porvoon alueilla. Kuvat 11-12. Porvoon

Lisätiedot

K10 - AUKIOIDEN KORTTELI. rev A

K10 - AUKIOIDEN KORTTELI. rev A K10 - AUKIOIDEN KORTTELI rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A Tontti 3 2 214 m 2 käytetty rakennusoikeus: n.5920 m2 (tarkista) e 2,7 59 ap (39 ap kellarissa, 20 ap pihalla) PUUTARHAKATU

Lisätiedot

Kouvola Repovesikylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Kouvola Repovesikylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Kouvola Repovesikylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj / Karttaako Oy Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartat... 6 Tutkimusalueen

Lisätiedot

Parkano Vt. 3 parannusalue välillä Alaskylä vt. 23 liittymä muinaisjäännösinventointi 2011

Parkano Vt. 3 parannusalue välillä Alaskylä vt. 23 liittymä muinaisjäännösinventointi 2011 1 Parkano Vt. 3 parannusalue välillä Alaskylä vt. 23 liittymä muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Destia Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Korttelin 30 asemakaavan muutos (Niemelänkatu 1 Kellankatu, Suolahti), luonnos

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Korttelin 30 asemakaavan muutos (Niemelänkatu 1 Kellankatu, Suolahti), luonnos 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Korttelin 30 asemakaavan muutos (Niemelänkatu 1 Kellankatu, Suolahti), luonnos 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 33. kaupunginosan

Lisätiedot

Kaskinen. muinaisjäännösinventointi 2011

Kaskinen. muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kaskinen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Kaskisten kaupunki / Airix Ympäristö Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Vanhat kartat... 3 Yleiskartta...

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

Nokia Tottijärven kirkko Karukka Vesihuoltokaivantolinjan muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa

Nokia Tottijärven kirkko Karukka Vesihuoltokaivantolinjan muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Nokia Tottijärven kirkko Karukka Vesihuoltokaivantolinjan muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Nokian Tottijärven Kirkonkylän vesihuolto-osuuskunta 2 Sisältö: Kansikuva:

Lisätiedot

Järvenpää Järvenpää (Träskända) Ainola

Järvenpää Järvenpää (Träskända) Ainola Järvenpää Järvenpää (Träskända) Ainola salaojituksen arkeologinen valvonta 6.-18.11.2009 Kuva: W. Perttola/Museovirasto. Rakennushistorian osasto FM Wesa Perttola 1 Arkisto- ja rekisteritiedot Järvenpää

Lisätiedot

MUINAISJÄÄNNÖKSET KAAVOITUKSESSA. Kaisa Lehtonen / Varsinais-Suomen maakuntamuseo

MUINAISJÄÄNNÖKSET KAAVOITUKSESSA. Kaisa Lehtonen / Varsinais-Suomen maakuntamuseo MUINAISJÄÄNNÖKSET KAAVOITUKSESSA Kaisa Lehtonen / Varsinais-Suomen maakuntamuseo MITÄ MUINAISJÄÄNNÖKSET OVAT? Maisemassa, maaperässä tai vedessä säilyneitä ihmisen aikaansaamia rakenteita ja kerrostumia

Lisätiedot

Kangasala Vatialan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Jasse Tiilikkala

Kangasala Vatialan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Jasse Tiilikkala 1 Kangasala Vatialan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Jasse Tiilikkala Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot:... 2

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Valkeakoski Kärjenniemi Viemärilinjan muinaisjäännösinventointi 2011

Valkeakoski Kärjenniemi Viemärilinjan muinaisjäännösinventointi 2011 1 Valkeakoski Kärjenniemi Viemärilinjan muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Kärtsyn vesihuolto-osuuskunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat...

Lisätiedot

Ylöjärvi Majniemen kivikautisen asuinpaikan kartoitus 2010

Ylöjärvi Majniemen kivikautisen asuinpaikan kartoitus 2010 1 Ylöjärvi Majniemen kivikautisen asuinpaikan kartoitus 2010 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Leena ja Markku Kuusela 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 4 Kuvia...

Lisätiedot

Kylä: Tilan nimi ja RN:o: Tilan pinta-ala m 2 :

Kylä: Tilan nimi ja RN:o: Tilan pinta-ala m 2 : YHTEENVETO JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMASTA Toiitetaan suunnitelan yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan Saapunut / pvä: Uusi jätevesijärjestelä Vanhan jätevesijärjestelän uusiinen Rakennuslupanuero:

Lisätiedot

Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012

Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012 1 Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Parkanon kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Muinaisjäännös... 4 PARKANO

Lisätiedot

Pernajan Björkbackan asemakaavaluonnosalueen historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten tarkastus 8.5.2009

Pernajan Björkbackan asemakaavaluonnosalueen historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten tarkastus 8.5.2009 Pernajan Björkbackan asemakaavaluonnosalueen historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten tarkastus 8.5.2009 Johanna Enqvist/V.-P. Suhonen Museovirasto/RHO Kuva 1: Edesby kuvattuna idästä. Museoviraston

Lisätiedot