GLAMOX Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen. Glamox kouluvalaistusratkaisuja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GLAMOX Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen. Glamox kouluvalaistusratkaisuja"

Transkriptio

1 GLAMOX Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen Glamox kouluvalaistusratkaisuja

2 Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen Oppiminen on ymmärtämiseen, valitsemiseen, tulkitsemiseen ja tiedon tallentamiseen liittyvä prosessi. Ihmisen kyky oppia, säilyttää tietoja ja myöhemmin siirtää niitä eteenpäin tuleville sukupolville on välttämätöntä kaikelle kehitykselle ja meidän omalle evoluutiolle. Meidän moderni, tietoon perustuva yhteiskunta asettaa tiukkenevat vaatimukset valaistusjärjestelmien asentamiselle helpottamaan optimaalisten oppimisympäristöjen kehitystä. Me vastaamme haasteeseen olemmehan asiantuntijoita tällä alalla. Luettelon kuvien ja teknisten tietojen virheettömyys on pyritty varmistamaan huolellisesti. Glamox varaa itselleen oikeuden tehdä luettelossa esiintyviin tuotteisiin teknisiä muutoksia. Emme vastaa valikoimaan tehtävien muutosten seurauksista emmekä painovirheistä. Glamox ei vastaa tällaisten virheiden seurauksista luettelon käyttäjille. Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen - Kesäkuu/2009 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

3 Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen Koulut muutoksessa 70- ja 80-luvuilla suunnitellut koulut ovat hyvin erilaisia kuin nykyään suunnitellut. Opettaminen on organisoitu toisin ja erilaiset uudet tekniset apuvälineet tarvitsevat uudenlaisia ratkaisuja. Nämä muutokset vaativat joustavampia ratkaisuja arkkitehtonisesti ja myös valaistusratkaisuissa. Tänä päivänä tiedämme paremmin millaiset ratkaisut tukevat parhaiten oppimista eri ikäisenä ja erilaisissa aineissa. Opettamistavat ovat muuttuneet, joka tuo omat haasteensa esiintyjän ja viestin saajan väliseen kommunikaatioon. Opettajan rooli on edelleen yhtä tärkeä kuin aikaisemminkin ja visuaalinen kontakti häneen helpottaa keskittymistä. Parempi keskittyminen opettajaan yksinkertaistaa kommunikaatiota ja helpottaa tiedon omaksumista. Kokemus televisiosta ja teatterista on antanut meille arvokasta tietoa siitä, miten valaistuksen avulla huomio saadaan kohdistettua opettajaan. Uusien teknologisten haasteiden ja opettamistapojen kehittyessä Glamox haluaa osallistua hyvien teknisten valaistusratkaisujen rakentamiseen tulevaisuuden kouluissa. Sisällysluettelo Valaistus ja oppiminen...4 Lasten kehitys...6 Henkilökohtainen valaistus...8 Standardit ja normit...10 Vastuun ottamista...12 Energian kulutuksen laskeminen...13 Valaistuksen ohjaaminen...14 Puheenvuoro...16 Luokkahuone esikoulu...18 Luokkahuone ala-aste...19 Luokkahuone yläaste...20 Luokkahuone aikuisopetus...21 Aula...22 Auditorio...23 Käytävä...24 Opettajienhuone...25 Tekninen työ...26 Taideluokka...27 Liikuntasali...28 Ruokala...29 Referenssikohteita...30 Vaihtoehtoja kouluvalaistukseen...32 Valikoima tuotteita...34 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

4 Valaistus ja oppiminen Valo on ensisijainen viestien välittäjä ihmisen viidelle aistille. Siksi opiskelijat tarvitsevat juuri oikeanlaista valoa pystyäkseen keskittymään oppimiseen ja tuntemaan olonsa mukavaksi. Oikea valaistus määräytyy aina huoneen käyttötarkoituksen mukaan. Perinteisessä luokkahuoneessa yleensä luetaan ja kirjoitetaan. Siksi huoneeseen on valittava harmoniset kontrastit. Valoisien ja tummien alueiden voimakkaita vaihteluita on vältettävä. Lapsi ei yleensä tunnista kohteita yhtä hyvin kuin aikuinen, joten lapselta kuluu pidempi aika vieraan esineen tunnistamiseen. Kohteiden tunnistaminen kehittyy vaaleiden alueiden ja varjojen kontrastin avulla. Tämä edellyttää hyvää hahmottamiskykyä. Suoran hahmottamisen ja epäsuoran kontrasteja luovan valaistuksen kohtauspaikka on oppimisen kannalta paras mahdollinen. 4 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

5 Valaistus ja oppiminen Mitä lasten kehityksen eri vaiheet voivat kertoa meille oikeanlaisesta valaistuksesta oppimisympäristössä? Voimmeko käyttää samoja laatuvaatimuksia kaiken tyyppisissä luokkahuoneissa riippumatta iästä, aineista tai pedagogisesta menetelmästä? Kognitiivisen oppimisteorian mukaan osallistumme oppilaiden pään sisällä tapahtuvaan prosessiin. Tämän ytimenä ovat mallit ulkoisen ärsykkeen muuntamisesta informaatioksi ja miten informaatio järjestellään ja tallennetaan muistissa. Tärkeimmät ärsykkeet kommunikoidaan silmien ja korvien kautta. 80% aivojemme vastaanottamasta informaatiosta tulee näköaistin kautta. Etenkin Jean Piaget`in teoriat käsittelevät eri tyyppisten ärsykkeiden ja toimintojen vaikutuksia oppimisympäristöihin. Hänen mukaansa näköaisti yhdessä fyysisen toiminnan kanssa muuttavat nykyisen kehyksen, koska uudet kokemukset tai uudet tavoitteet ja kokemukset liitetään tähän kehykseen. GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 5

6 Lasten kehitys Esi-operationaalinen kausi 2 7 vuoden ikäisenä leikkiminen ohjaa oppimista. Leikin kautta kehitämme verbaaleja ja älyllisiä taitojamme. Etäisyyksien arviointi, hienomotoriset taidot sekä värien ja kolmiulotteisten muotojen hahmottaminen ovat oleellisia tämän vaiheen suotuisalle kehitykselle. Oppimisen kannalta optimaaliseen ympäristöön tarvitaan riittävästi suoraa valoa. Suora valaistus tuo esiin valon ja varjot, jotka auttavat etäisyyksien arvioimisessa mikä on välttämätöntä hienomotoristen taitojen kehityksessä. Suora valo on myös tärkeää kolmiulotteisten muotojen tunnistamisessa. Vaikka lapset ovat herkkiä valolle, he eivät ole yhtä herkkiä häikäisylle. Suora valaistus ei ole tämän vuoksi ongelma. Valaistuksen vilkkuminen sitä vastoin voi olla todellinen ongelma. Tämän vuoksi emme suosittele perinteisen konventionaalisen kuristimen käyttöä. Konkreettinenoperationaalinen kausi 7-12 vuoden ikäisenä ajattelu muuttuu operationaaliseksi. Käsitteet kuten määrä, paino ja tilavuus ymmärretään käsitteellisellä tasolla, eikä siihen tarvita konkreettisia esineitä. Tällöin ymmärrämme jatkuvuuden käsitteen, joka mahdollistaa numeroiden ymmärtämisen ja tässä iässä tehtävät laskelmat. Toimintoja tehdään yhä enemmän paperilla ja myös vaikutteet tulevat yhä enemmän 6 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

7 Lasten kehitys paperilta tai taululta. Kontrastia parantavat valaistustekniset ominaisuudet tulevat entistä tärkeimmiksi. Tämä tarkoittaa enemmän epäsuoraa tai suodatettua valoa. Korkeampi valaistuksen taso pystypinnoilla ja katossa on tarpeellista. Suora valaistus on edelleen erittäin tärkeää kohteissa, joissa on mekaanisia aineita tai fyysisiä toimintoja. Biologisesti silmä ei ole vielä täysin kehittynyt ja komiulotteisten muotojen hahmottaminen on erittäin tärkeää. Formaali-operationaalinen kausi Noin 12 ikävuoden jälkeen ajattelu ja jäsentely alkavat erottua konkreettisesta toiminnasta. Mielikuvat ja tavoitteet voidaan helposti omaksua aikaisempien kokemusten kautta. Ajatusten ei tarvitse enää perustua todellisuuteen. Biologisesti aistit ovat täysin kehittyneet, joka lisää häikäisyneston vaatimuksia. Lähes kaikki luokkahuoneen impulssit tulevat paperilla tai muilla kaksiulotteisilla tavoilla. Valaistusteknisesti on tärkeää keskittyä parantamaan kontrastiolosuhteita. Tämä tarkoittaa vielä enemmän epäsuoraa ja suodatettua valoa. Yhä korkeampi valaistuksen taso pystypinnoilla ja katossa on myös tarpeellista. GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 7

8 Henkilökohtainen valaistus Miksi opimme helpommin, kun opettaja on paikalla? Ovatko kehon kieli ja ilmeet tärkeä osa viestin välittämistä? Jos ovat, miksi opettaja joutuu olemaan luokkahuoneessa taulun valaistuksen ja yleisvalaistuksen välissä? Kun opettajaa korostetaan, hänen välittämänsä viesti menee paremmin perille. Henkilövalaistuksessa käytettävä tekniikka on tuttua tv-studioista ja muista paikoista, joissa ilmeet ovat tärkeitä. Kun opettajaan suuntautuu valo ylhäältä sekä pehmeä kohdevalo 45 asteen kulmassa, kasvojen ilmeet ja kehon kieli korostuvat. C50-PS OPA 80 cm 100 cm C50-PS SA Glamox C50 on suunniteltu juuri tällaista valaistusta varten. L 25º L = (h - h2) x tan cm h 40 cm h2 h2 ilmoittaa korkeuden lattiasta 1/3 liitutaulun korkeuteen Tauluvalaisimien asennus liitutaululle Liitutaulujen leveys vaihtelee luokkahuoneissa. Niiden suositeltu korkeus on 1,2 m alareunan ollessa asennettuna 0,9 m korkeudelle lattiasta. EN mukaan liitutaulujen valaistustason tulisi olla 500 lux ja tasaisuus 0.7. Katso esimerkki Glamox C50-PS XA:n asennuksesta. Esimerkki Valaisin sijoitetaan siten, että optiikka on 210 cm lattiasta ja 37 cm seinästä. Katso taulukosta lisää esimerkkejä. h (cm) L (cm) GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

9 Henkilökohtainen valaistus Ratkaisu esiintymisvalaistuksella Ratkaisu ilman esiintymisvalaistusta GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 9

10 Standardit ja normit 10 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

11 Standardit ja normit Valaistus SFS-EN määrittelee suuntaviivat valaistussuunnittelulle. Normi asettaa vähimmäisvaatimukset valaistustasoille (lux) ja häikäisylle (URG). Lisäksi siinä on vaatimuksia värintoistolle, jotka voidaan täyttää käyttämällä moderneja valonlähteitä. Normi myös selventää kriteerit, joita tulisi käyttää valaistussuunnittelun perustana. Näitä ovat: Visuaalinen mukavuus. Kuvaa valaistusmukavuuden Visuaalinen tehokkuus. Valaistuksen kyky helpottaa visuaalisia tehtäviä Turvallisuus Tärkeitä muuttujia täyttämään näitä kriteereitä: 1. Tilan valonjako 2. Valaistusvoimakkuus 3. Häikäisy 4. Valaistuksen suuntaus 5. Värintoisto 6. Vilkkuminen 7. Päivänvalo muuttuja on valaistuksen oikea suuntaus, joka usein määrittelee koko valaistuksen onnistumisen. Jos käytetään alasvaloja, pitäisikö käyttää myös epäsuoraa valaistusta ja kuinka paljon? Kuinka paljon tulisi käyttää suoraa valaistusta? Toivomme, että tämä esite auttaa löytämään ratkaisut näihin kysymyksiin. Turvavalaistuksen standardeja Turvavalaistuksen suunnittelussa on käytettävissä kansalliset ja kansainväliset standardit. Seuraavassa niistä muutamia. Kansalliset/Eurooppalaiset standardit EN 1838:1999/ BS :1999 käsittelee turvavalaistuksen valoteknillisiä ominaisuuksia kuten havaintoetäisyys, valaistuksen taso ja tasaisuus. EN 50171:2001 käsittelee turvavalokeskuksia ja niiden suunnittelua, toimintaa ja kunnossapitoa. Tätä sovelletaan myös UPS-laitteisiin ja turvavalaisimiin. EN 50172:2004/BS :2004 käsittelee turvavalojärjestelmiä ja niiden suunnittelua, toimintaa ja kunnossapitoa. Tätä sovelletaan myös turvavalaisimiin ja paikallisiin akustoihin. EN :1999 (Turvavalaisimet) + EN (UPS) Tuotestandardi turvavalaisimille ja UPS-laitteille. Energian käytön laskeminen EU:n The Building Energy Directive (2002/91/EC) kiinnittää huomiota siihen, mitä pitäisi ottaa mukaan rakennuksen energialaskelmiin. Valaistus kuuluu tähän ja EN muodostaa perustan sille, miten valaistuksen energiankulutus tulisi laskea. Kulutus tulisi ilmoittaa kwh/m²/vuosi, LENI määreellä (Light Energy Numeric Indicator). Eri rakennusten arvot ja vuosittaiset käyttötunnit on kuvattu NS 3031:2007. Kouluille tämä arvo on tällä hetkellä 22kWh/m²/ vuosi. Kouluille laskelma perustuu 2200 tunnin vuosittaiseen käyttöön. Luokkahuoneessa työskentelytilassa tulisi olla 300 lux tai 500 lux, jos tilaa käytetään myös iltaisin. Valaistuksen tasaisuuden tulisi olla 0,7. Muista, että liitutaulu/ tussitaulu määritellään myös työskentelyalueeseen. Valonjako on määritelty tarkasti työskentelytilassa, jossa on työskentelyalueita, alueita niiden läheisyydessä ja niitä ympäröiviä alueita. Usein haasteena on määritellä työskentelyalueen koko oikein. Valaistuksen vilkkuminen ei ole ongelma, jos käytetään moderneja valonlähteitä ja elektronisia liitäntälaitteita. Jäljelle jäävä GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 11

12 Vastuun ottamista Energian käyttöön liittyvät ympäristökysymykset ovat todennäköisesti suurimmat haasteet, joita tulemme kohtaamaan seuraavan 20 vuoden aikana. Kaikkein ympäristöystävällisintä energiaa on käyttämätön energia ja uusin teknologia auttaa saavuttamaan juuri sen. Valaistukseen kuluu noin 19% julkisten rakennusten energiasta. Sisätilojen suurin haaste on korkeat lämpötilat kesäisin. Sammuttamalla valaistus, kun ketään ei ole paikalla ja säätämällä valaistuksen tasoa sisään tulevan luonnonvalon mukaan, voimme säästää globaalia ja paikallista ympäristöä sekä samaan aikaan säästää energiakustannuksissa. 12 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

13 Energian kulutuksen laskeminen Kuinka säästää energiaa? Valaistuksen energiankulutusta vähennetään sammuttamalla valo, kun huoneessa ei ole ihmisiä, ja säätämällä keinovaloa sisään tulevan päivänvalon mukaan. Tämä voidaan tehdä helposti nykyaikaisten sensorien avulla, jotka on joko integroitu valaisimeen tai erillisiä. Kun tarpeettomat valaisimet sammutetaan, niiden lamppujen ja elektroniikan käyttöikä pitenee. EN standardissa kuvataan valaistuksen kuluttaman energian määrän laskeminen. Tämän standardin mukaan asennetun wattitehon sijasta on dokumentoitava energiankulutus (kwh/m²). Valaistukselle laskettu energiankulutus ilmaistaan LENIarvona (Light Energy Numeric Indicator). Tämä tunnusluku ilmaisee laskennallisen energiankulutuksen neliömetriä kohden vuodessa (kwh/m²/vuosi). LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) LENI laskelma = W kokonaisenergia / A = (W valo + W häviö) / A W valo = valon vuosikulutus W häviö = häviökulutus, kuten ohjausmoduulit, sensorit, liitäntälaitteet jotka kuluttavat kun ovat käytössä jne. A = rakennuksen pinta-ala (m²) GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 13

14 Valaistuksen ohjaaminen Vähentää energiankulutusta ja rakennuksen käyttökustannuksia Mukauttaa valaistuksen yksilöllisiin tarpeisiin ja kohentaa työskentelyolosuhteita Ratkaisu valitaan tarpeiden mukaan. Lisäksi taloudelliset seikat vaikuttavat valintaan. Mitä valaistuksen ohjaaminen on? Valaistuksen ohjaaminen käsitteenä merkitsee niistä lähtevän valon ja niiden ulkomuodon hallintaa. Seuraavien parametrien muuttumista hallitaan: Valon jakautuminen Valon määrä (valovoima/luminanssi) spektrin jakautuma (valon väri) Yksittäisiä valaisimia tai valaisinryhmiä voidaan ohjata manuaalisesti tai automaattisesti. automaattisesti tilan käytön mukaan. Päivänvalosensori yhdessä läsnäolosensorin kanssa savuttaa suurimmat säästöt. Energiakustannukset: 2 Ei pelkästään energian säästönä, vaan myös pidentämällä valonlähteiden ja liitäntälaitteiden elinikää. Tässä luvussa tarkastellaan yksittäisten valaisimien ja valaisinryhmien ohjaamista. Niitä voidaan himmentää jatkuvasti tai vaiheittain, ja niistä voidaan katkaista virta. Sekä manuaalista että automaattista ohjaamista käytetään. Tärkeintä on saada tarpeet selville riittävän aikaisin, jotta tarpeettomilta kustannuksilta vältytään. Vanha valaisin uusi optiikka HF liitäntälaite liiketunnistin (MD) MD ja päivän valotunnistin Energiansäästö Ihanteellinen valaistuksen ohjausjärjes-telmä säästää energiaa jopa 70 %, sillä siinä käytetään elektroniikkaa (HF). Ja liike sekä päivänvalotunnistimet auttavat säästämään vielä lisää. Valaistuksen energiansäästöt on helppo unohtaa kouluissa. Jopa 40% koulujen energiakustannuksista tulee valaistuksesta, joten kaukokatseisuudella ja hyvällä suunnitelulla voidaan saavuttaa suuriakin säästöjä. Valaistuksen ohjaus ja energian säästö voidaan toteuttaa monalla tavalla. Läsnäolosensori havaitsee ihmisten liikkeet ja sytyttää/ sammuttaa valaistuksen Älykäs ratkaisu säästää rahaa ja C0 2 päästöjä seuraavasti käytettäessä tässä esitteessä esiteltyjä älykkäitä ratkaisuja verrattuna tavanomaisiin ratkaisuihin. Älykkäässä ratkaisussa käytetään multi-sensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. 100 kpl yläasteen luokkahuonetta käytettäessä älykästä ratkaisua. Vuotuinen energiansäästö Tämä vastaa koululounasta. Vuotuinen C0 2 säästö kg. Tämä vastaa km ajoa henkilöautolla. 100 kpl auditoriota käytettäessä älykästä ratkaisua. Vuotuinen energiansäästö Tämä vastaa koululounasta. Vuotuinen C0 2 säästö kg. Tämä vastaa km ajoa henkilöautolla. 100 kpl liikuntasalia käytettäessä älykästä ratkaisua. Vuotuinen energiansäästö Tämä vastaa koululounasta. Vuotuinen C0 2 säästö kg. Tämä vastaa km ajoa henkilöautolla. 14 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

15 Valaistuksen ohjaaminen Valaistuksen mukauttaminen erilaisiin työtehtäviin Haluttujen vaikutelmien saaminen aikaan valon avulla Vähäisellä valaistuksen ohjaamisella halutaan usein saada aikaa erilaisia tunnelmia. Ne voivat perustua käytännön tekijöihin, kuten tilan käyttämiseen moniin tarkoituksiin, esimerkiksi videoesityksen näyttäminen neuvotteluhuoneessa. Niiden avulla voidaan myös luoda kokonaisvaikutelma samaan tapaan kuin teatterissa. On tärkeää voida siirtyä nopeasti valaistusasetusten välillä. Asetukset tallennetaan käytön helpottamiseksi tiettyjen katkaisimien tai kaukosäätimen muistiin. Monimutkaisuus määräytyy käytettävien kanavien määrän mukaan ja sen, käytetäänkö peräkkäisiä vaiheita. Suhteellisen yksinkertaiset järjestelmät kuitenkin riittävät. Hintakin jää suhteellisen edulliseksi verrattuna vastaavien ratkaisujen hintaan10 vuotta sitten. Tason säätämisen lisäksi käytössä on useita vaiheittaisia optisten ominaisuuksien ohjausvaihtoehtoja, esimerkiksi valaistuksen suunnan muuttaminen, valonsäteen kaventaminen ja leventäminen tai valon väriä muuttavat suodattimet. GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 15

16 Puheenvuoro Ajatuksia kouluvalaistuksesta Sisätyöpaikkojen valaistusstandardi SFS-EN määrittelee kouluvalaistukselle asetettavat valastusvoimakkuusvaatimukset, suurimman sallitun häikäisyindeksin ja pienimmän sallitun värintoistoindeksin. Standardi ei kuitenkaan määrittele tai anna esimerkkejä siitä, kuinka ehdot täyttävä valaistus voitaisiin toteuttaa. Tämä on toisaalta hyväkin asia, koska standardin näkökanta hyvästä valaistuksesta on melko suppea. Tavoitteena on vain luoda hyvät valaistusolosuhteet näkemiselle. Hyvä valaistus on käsitteenä paljon laajempi. Siihen kuuluu myös valaistuksen energiatehokkuus ja valaistuksen tuottama tilavaikutelma - eli valaistuksen esteettiset ominaisuudet. aikana lähtökohtana oli suora valaistus, koska sitä pidettiin kaikkein energiatehokkaampana ratkaisuna. Esimerkkiratkaisujen lähtökohtana oli, että opiskelijoiden katse on suuntautunut tauluseinän suuntaan. Uudet opetusmenetelmät ovat kuitenkin muuttaneet tilanteen täysin. Nyt opiskelijoille on tehtävä valaistus, joka ei aiheuta häikäisyä tai kiiltokuvastumista riippumatta siitä, miten luokkahuoneen kalustus on järjestetty. Uudet AV-laitteet ja luokkien käyttö iltaisin erilaisten opetusryhmien tarpeisiin edellyttävät valaistukselta entistä enemmän säätömahdollisuuksia. Tapio Kallasjoki Suomen Valoteknillisen Seuran puheenjohtaja Koska valaistusstandardit eivät anna suunnittelijalle esimerkkejä valaistuksen toteuttamistavoista, luokkahuonevalaistukselle tehtiin vuonna 1982 muutamia esimerkkiratkaisuja, jotka julkaistiin Suomen Valoteknillisen seuran suosituksissa. Tuona Glamoxin tavoitteena on olla ympäristöystävällisen valaistuksen johtaja. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotekehitystä, tuotantoa ja pakkausprosesseja säästääksemme energiaa ja vähentääksemme jätteitä. Glamox on ylpeänä mukana kehittämässä myös koulutuslaitosten valaistusratkaisuja. 16 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

17

18 Luokkahuone esikoulu Huoneen kuvaus Standardi luokkahuone 7,7 m x 8,6 m, ikkunat toisella seinällä. Kattokorkeus 3 m. 3 rivissä 3 pinta-asennettua valaisinta. Tauluvalaisimia 3 kpl. Energian säästö Valaistuksen kuvaus 2 7 vuoden ikäisenä leikkiminen ohjaa oppimista. Etäisyyksien arviointi, hienomotoriset taidot sekä värien ja kolmiulotteisten muotojen hahmottaminen ovat oleellisia tämän vaiheen suotuisalle kehitykselle. Optimaaliseen ympäristöön tarvitaan riittävästi suoraa valoa, joka tuo esiin valon ja varjot sekä auttavat etäisyyksien arvioimisessa ja kolmiulotteisten muotojen tunnistamisessa. Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 1183 kwh 17, Uusi standardiratkaisu 1049 kwh 15, Älykäs ratkaisu 767 kwh 11, Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu C10-S HFD SL C20-S HFD XA 9 3 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu C10-S DALI SL C20-S DALI XA Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 9 3 Isolux diagrammi valonjako < > 650 Tekniset lisätiedot, katso 18 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

19 Luokkahuone ala-aste Energian säästö Valaistuksen kuvaus 7-12 vuoden ikäisenä ajattelu muuttuu operationaaliseksi. Toimintoja tehdään yhä enemmän paperilla ja myös vaikutteet tulevat yhä enemmän paperilta tai taululta. Kontrastia parantavat valaistustekniset ominaisuudet tulevat entistä tärkeimmiksi. Tämä tarkoittaa enemmän epäsuoraa tai suodatettua valoa. Korkeampi valaistuksen taso pystypinnoilla ja katossa on tarpeellista. Huoneen kuvaus Standardi luokkahuone 7,5 m x 8 m, ikkunat toisella seinällä. Kattokorkeus 3 m. 4 rivissä 3 ripustettua valaisinta. Tauluvalaisimia 3 kpl. Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 1053 kwh 17, Uusi standardiratkaisu 949 kwh 15, Älykäs ratkaisu 699 kwh 11, Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu C10-P HFD SL C20-S HFD XA 12 3 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu C10-P DALI SL C20-S DALI XA Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 12 3 Isolux diagrammi valonjako < > 700 Tekniset lisätiedot, katso GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 19

20 Luokkahuone yläaste Huoneen kuvaus Standardi luokkahuone 7,7 m x 8,6 m, ikkunat toisella seinällä. Kattokorkeus 3 m. 4 rivissä 4 ripustettua valaisinta. Tauluvalaisimia 3 kpl. Energian säästö Valaistuksen kuvaus Noin 12 ikävuoden jälkeen ajattelu ja jäsentely alkavat erottua konkreettisesta toiminnasta. Biologisesti aistit ovat täysin kehittyneet, joka lisää häikäisyneston vaatimuksia. Valaistusteknisesti on tärkeää keskittyä parantamaan kontrastiolosuhteita. Tämä tarkoittaa vielä enemmän epäsuoraa ja suodatettua valoa. Yhä korkeampi valaistuksen taso pystypinnoilla ja katossa on myös tarpeellista. Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 1737 kwh 26, Uusi standardiratkaisu 1545 kwh 23, Älykäs ratkaisu 1132 kwh Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu C20-P HFD DP C20-S HFD XA 16 3 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu C20-P DALI DP C20-S DALI XA Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 16 3 Isolux diagrammi valonjako < > 550 Tekniset lisätiedot, katso 20 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

21 Luokkahuone aikuisopetus Energian säästö Valaistuksen kuvaus Noin 12 ikävuoden jälkeen aistit ovat biologisesti täysin kehittyneet, joka lisää häikäisyneston vaatimuksia. Lähes kaikki luokkahuoneen impulssit tulevat paperilla tai muilla kaksiulotteisilla tavoilla. Valaistusteknisesti on tärkeää keskittyä parantamaan kontrastiolosuhteita. Tämä tarkoittaa vielä enemmän epäsuoraa ja suodatettua valoa sekä pystypintojen ja katon parempaa valaisua. Huoneen kuvaus Standardi luokkahuone 7,7 m x 8,6 m, ikkunat toisella seinällä. Kattokorkeus 2,7 m. 4 rivissä 4 upotettua valaisinta. Tauluvalaisimia 3 kpl. Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 1708 kwh 25, Uusi standardiratkaisu 1521 kwh 22, Älykäs ratkaisu 1114 kwh 16, Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu C30-RO HFD SU C20-S HFD XA 16 3 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu C30-RO HFD SU C20-S DALI XA Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 16 3 Isolux diagrammi valonjako < > 550 Tekniset lisätiedot, katso GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 21

22 Aula Huoneen kuvaus Aula 8 m x 12 m, tilassa ikkunoita. Kattokorkeus 3,2 m. 3 rivissä 4 pintaasennettua valaisinta. Energian säästö Valaistuksen kuvaus Aulassa valaisimet yleensä asennetaan korkealle kattopintaan, jonka vuoksi niiden helppo huollettavuus on tärkeää. Valaistuksen tason tulee olla riittävä, jotta saadaan aikaan tasainen yleisvalaistus ja valaistua myös seinät. Myös valaistuksen muuteltavuus ja joustavuus ovat tärkeitä. Valaistuksen tulee mahdollistaa turvallinen ja helppo liikkuminen tilassa kaikissa olosuhteissa. Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 1350 kwh 14, Uusi standardiratkaisu 1211 kwh 12, Älykäs ratkaisu 989 kwh 10, Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu D20-S HFD SI 12 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu D20-S DALI SI Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 12 Isolux diagrammi valonjako < > 270 Tekniset lisätiedot, katso 22 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

23 Auditorio Valaistuksen kuvaus Auditoriossa valaisimet yleensä asennetaan korkealle kattopintaan, jonka vuoksi niiden helppo huollettavuus on tärkeää. Myös valaistuksen muuteltavuus ja joustavuus ovat tärkeitä. Tilaa voidaan käyttää hyvin erilaisiin tarkoituksiin ja valaistuksen tulee mahdollistaa turvallinen ja helppo liikkuminen tilassa kaikissa olosuhteissa. Huoneen kuvaus Auditorio 10 m x 16 m, tilassa ikkunoita. Kattokorkeus 6 m. 4 rivissä 7 pintaasennettua valaisinta. Energian säästö Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 4838 kwh 30, Uusi standardiratkaisu 1372 kwh 8, Älykäs ratkaisu 1003 kwh 6, Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu DL 300S 242 HFD Silver Reflector 28 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu DL 300S 242 DALI Silver Reflector Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 28 Isolux diagrammi valonjako < > 600 Tekniset lisätiedot, katso GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 23

24 Käytävä Huoneen kuvaus Käytävä 2,6 m x 18 m, tilassa ikkunoita. Kattokorkeus 3 m. 10 upotettua valaisinta rivissä. Valaistuksen kuvaus Käytävillä valaistus takaa turvallisen liikkumisen ja ohjaa ihmiset kulkemaan oikeita reittejä. Valaistuksen tulee ulottua myös seinille, jotta opastaulut ja muu tärkeä informaatio erottuvat. Energian säästö Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 585 kwh 12, Uusi standardiratkaisu 133 kwh 2, Älykäs ratkaisu 102 kwh 2, Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu D20-R HFD SI 10 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu D20-R DALI SI Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 10 Isolux diagrammi valonjako < > 200 Tekniset lisätiedot, katso 24 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

25 Opettajienhuone Energian säästö Valaistuksen kuvaus Lähes kaikki opettajienhuoneen toiminnot tehdään paperilla, tietokoneella tai muilla kaksiulotteisilla tavoilla. Toimistonomaisissa ympäristöissä on valaistusteknisesti tärkeää parantaa häikäisynestoa ja kontrastiolosuhteita. Tämä vaatii tarpeeksi epäsuoraa ja suodatettua valoa. Myös korkea valaistuksen taso pystypinnoilla ja katossa on tarpeellista. Huoneen kuvaus Opettajienhuone 9,4 m x 10,4 m, ikkunat toisella seinällä. Kattokorkeus 3 m. 4 rivissä 5 ripustettua valaisinta. Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 3075 kwh 31, Uusi standardiratkaisu 2493 kwh 25, Älykäs ratkaisu 2033 kwh 20, Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu C20-P2 235HFD CU/ML 20 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu C20-P2 235DALI CU/ML Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 20 Isolux diagrammi valonjako < > 550 Tekniset lisätiedot, katso GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 25

26 Tekninen työ Huoneen kuvaus Teknisen työn tilat 7,8 m x 9,9 m, ikkunat toisella seinällä. Kattokorkeus 3,5 m. 4 rivissä 4 pinta-asennettua valaisinta. Energian säästö Valaistuksen kuvaus Teknisen työn tiloissa riittävä valaistuksen taso on tärkeää jo turvallisuuden vuoksi. Suosittelemme metallirunkoisia valaisimia ja iskunkestävää polykarbonaattikupua. Teknisen työn tiloissa stroboskooppi-ilmiö voi olla vaarallinen ja sen vuoksi suosittelemme HF-liitäntälaitteella varustettuja valaisimia. HF-liitäntälaitteella valaistaessa ei stroboskooppi-ilmiötä esiinny. Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 2400 kwh 31, Uusi standardiratkaisu 1787 kwh 23, Älykäs ratkaisu 1303 kwh 16, Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu MIRZ54 235HFD PC REFL 16 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu MIRZ54 235DALI PC REFL Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 16 Isolux diagrammi valonjako < > 650 Tekniset lisätiedot, katso 26 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin

toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin Toimisto - haastava suunnittelukohde Toimistotiloille asetettavat vaatimukset ovat muuttuneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Työ on muuuttunut

Lisätiedot

GLAMOX C50 LOPUTTOMASTI RATKAISUJA. Yksittäin-, jono- ja järjestelmäasennettava sisustusvalaisin

GLAMOX C50 LOPUTTOMASTI RATKAISUJA. Yksittäin-, jono- ja järjestelmäasennettava sisustusvalaisin GAMOX 50 OPUTTOMASTI RATKAISUJA Yksittäin-, jono- ja järjestelmäasennettava sisustusvalaisin Glamox 50 loputtomasti ratkaisuja Glamox 50 loputtomasti ratkaisuja Vakioratkaisu! Onko valaistuksessa olemassa

Lisätiedot

luova toimistovalaistus Tiedämme kuinka luodaan inspiroivia toimistoympäristöjä

luova toimistovalaistus Tiedämme kuinka luodaan inspiroivia toimistoympäristöjä luova toimistovalaistus Tiedämme kuinka luodaan inspiroivia toimistoympäristöjä Tervetuloa luovaan toimistoon! Yhä useammat yritykset ymmärtävät luovuuden merkityksen toimistotilojen suunnittelusssa. Tietotyön

Lisätiedot

itrack Älykäs kosketinkiskojärjestelmä

itrack Älykäs kosketinkiskojärjestelmä itrack Älykäs kosketinkiskojärjestelmä Älykäs Kosketinkiskojärjestelmä on ehdottomasti järkevä valinta kaikenlaisiin tiloihin, joissa monien erilaisten valaisimien on toimittava yhdessä muuttuvan ympäristön

Lisätiedot

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas Valaistus Suunnittelu Rakentaminen Energiatehokkuus Jokakodin valaistusopas 12/2010 Sisältö Sisältö...1 1 Johdanto...3 2 Valaistussuunnittelun perusteita...4 2.1 Luonnonvalo osana kodin valaistusta...4

Lisätiedot

Tapahtumalehti. Helsingin messukeskus 12.-13. lokakuuta 2011. Suomen suurin puhtaasti sähköasennusalan ammattitapahtuma. vierailla tapahtumassa

Tapahtumalehti. Helsingin messukeskus 12.-13. lokakuuta 2011. Suomen suurin puhtaasti sähköasennusalan ammattitapahtuma. vierailla tapahtumassa KAIKKI TÄYSIN MAKSUTTA Tapahtumalehti Helsingin messukeskus 12.-13. lokakuuta 2011 SÄHKÖ 2011 SÄHKÖ TELE DATA VALAISTUS Suomen suurin puhtaasti sähköasennusalan ammattitapahtuma VUODEN SÄHKÖ- TAPAHTUMA

Lisätiedot

Valo on intohimomme Ammattilaisilta ammattilaisille: tehokkaita LED-ratkaisuja

Valo on intohimomme Ammattilaisilta ammattilaisille: tehokkaita LED-ratkaisuja www.rexel.fi/osram Valo on intohimomme Ammattilaisilta ammattilaisille: tehokkaita LED-ratkaisuja Light is OSRAM a world of energy Kampanjapartneri MENESTYSTEKIJÄT Rexel & OSRAM Intohimo parempaan valoon

Lisätiedot

Valaistushankintojen energiatehokkuus

Valaistushankintojen energiatehokkuus SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 1 Valaistushankintojen energiatehokkuus Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriön) suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta; valaistusosuuksien

Lisätiedot

Uutuudet. Uudet konseptit, valaisimet ja lamput Philips Valaistus - Kevät 2011

Uutuudet. Uudet konseptit, valaisimet ja lamput Philips Valaistus - Kevät 2011 Uutuudet Uudet konseptit, valaisimet ja lamput Philips Valaistus - Kevät 2011 Lisätietoja: www.lighting.philips.fi www.philips.com/viewsandsolutions Tiedot voivat muuttua Graafinen tuotanto: Adnovate Tunne,

Lisätiedot

Keittiövalaisimet s. 16 Kostean tilan valaisimet s. 20. Sisustusvalaisimet s. 8

Keittiövalaisimet s. 16 Kostean tilan valaisimet s. 20. Sisustusvalaisimet s. 8 Keittiövalaisimet s. 16 Kostean tilan valaisimet s. 20 Sisustusvalaisimet s. 8 Sisustusvalaisimet 2013 Valo tekee hyvää Hyvä asiakkaamme, tässä esitteessä keskitymme sisävalaisimiin ja kerromme, mikä valaisin

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖÄ TOIMITILOIHIN

AURINKOSÄHKÖÄ TOIMITILOIHIN NRO 1/2015 Rexel Finland Oy:n asiakaslehti 12 OMAVARASTOLLE ON LAPISSA KÄYTTÖÄ 14 TERVETULOA REXEL BUSINESS LOUNGEEN AURINKOSÄHKÖÄ TOIMITILOIHIN Exxact valonsäädin UNI400LED Valkoinen Antrasiitti Metalli

Lisätiedot

työympäristö Peruskorjauksella parempi SISÄLTÖ Pääkirjoitus s. 2 Toimitaloremontti on valmis! s. 2 Turvatekniikan taidonnäyte s. 4

työympäristö Peruskorjauksella parempi SISÄLTÖ Pääkirjoitus s. 2 Toimitaloremontti on valmis! s. 2 Turvatekniikan taidonnäyte s. 4 Suoraa postia Hedengreniltä Nro: 40 joulukuu 2013 Peruskorjauksella parempi työympäristö SISÄLTÖ Pääkirjoitus s. 2 Toimitaloremontti on valmis! s. 2 Turvatekniikan taidonnäyte s. 4 Valaistus vastaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Valaistus. Tähtäimessä miellyttävä ja. energiatehokas. valaistus. Tutustu kohteisiin!

Valaistus. Tähtäimessä miellyttävä ja. energiatehokas. valaistus. Tutustu kohteisiin! Valaistus Tähtäimessä miellyttävä ja energiatehokas valaistus Tutustu kohteisiin! Ympäristöystävällistä valaistusta Philips panostaa kestävään kehitykseen kaikessa toiminnassaan. Yrityksen tavoitteet

Lisätiedot

HINTA 9,20 EUR 4 / 2010. Toimisto- ja kokoustilat. Biolanin ja Atrian pääkonttorit Miellyttävä oppimisympäristö

HINTA 9,20 EUR 4 / 2010. Toimisto- ja kokoustilat. Biolanin ja Atrian pääkonttorit Miellyttävä oppimisympäristö HINTA 9,20 EUR 4 / 2010 Toimisto- ja kokoustilat AMMATTUSTAMEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOLEHTI AM AMMA MA MA MA MA MA M TT TT TT TT TT TT US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US

Lisätiedot

TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS NRO

TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS NRO NRO 1 2014 Rexel Finland Oy:n asiakaslehti UUSI VALAISTUS ON TUONUT KOUVOLAN UIMAHALLISSA SÄÄSTÖÄ PERÄTI 73 %. Timo Mattila 4 14 TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA 32 OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS

Lisätiedot

FEIN MultiMaster nyt myös akkukäyttöisenä versiona

FEIN MultiMaster nyt myös akkukäyttöisenä versiona Alkuperäinen Saksassa valmistettu FEIN MultiMaster on nyt saatavana myös akkumallina. 14,4 voltin litiumioniakuilla varustetun monitoimikoneen teho ja käyttömahdollisuudet ovat samat kuin tutulla verkkolaitteella,

Lisätiedot

K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007. Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN. Föönimies MUISTELEE LÄMPÖÄ. monella eri tavalla tietoa ideoita

K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007. Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN. Föönimies MUISTELEE LÄMPÖÄ. monella eri tavalla tietoa ideoita REILUJA TARJOUKSIA K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007 Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN Föönimies MUISTELEE JOKO SINULLA ON AURINKOINEN TULEVAISUUS? LÄMPÖÄ monella eri tavalla tietoa ideoita I D E

Lisätiedot

Jakelutiemuutoksella. hyötyä koko toimitusketjuun

Jakelutiemuutoksella. hyötyä koko toimitusketjuun NYLUNDIN ASIAKASLEHTI Tammikuu 2014 Jakelutiemuutoksella hyötyä koko toimitusketjuun Monikäyttöiset Dymaxin liimat Meyerin valaisinten yksinmyyntioikeus Nylundille Ääntä ja kuvaa digitaalisesti ja luotettavasti

Lisätiedot

Valaistuksen suunnittelu uuteen asuinrakennukseen

Valaistuksen suunnittelu uuteen asuinrakennukseen Valaistuksen suunnittelu uuteen asuinrakennukseen Valaistus on tärkeä osa hyviä asuinolosuhteita - tärkeämpi kuin yleensä osaamme edes kuvitella. Valaistus vaikuttaa monin tavoin ihmisen hyvinvointiin

Lisätiedot

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput NIBE Poistoilma Uuden sukupolven lämpöpumput 2 NIBE Poistoilma + Miksi puhaltaa energiaa ulos kun voit ottaa sen talteen? Poistoilmalämpöpumppu on periaatteessa energiankierrätysjärjestelmä. Se kerää energiaa

Lisätiedot

HINTA 9,20 EUR 3 / 2009. Terveys- ja hyvinvointipalvelujen

HINTA 9,20 EUR 3 / 2009. Terveys- ja hyvinvointipalvelujen AMMATTISISUSTAMISEN MA ISUS TAMI SEN JA TILASUUNNITTELUN ITTE TELU LUN ERIKOISLEHTI EHTI HINTA 9,20 EUR 3 / 2009 Terveys- ja hyvinvointipalvelujen tilat MUOTOILUTEOLLISUUDEN JA SISUSTAMISEN ERIKOISTAPAHTUMA

Lisätiedot

Märkätilan vedeneristäminen

Märkätilan vedeneristäminen Märkätilan vedeneristäminen Vedeneristys on tärkeä osa märkätilojen rakennetta. Sen tehtävä on estää veden haitallinen tunkeutuminen rakenteeseen kun rakenteen pinta kastuu. Kiilto vedeneristysjärjestelmälle

Lisätiedot

Mukavamman mökkielämän puolesta!

Mukavamman mökkielämän puolesta! TUOTELUETTELO 2015 / 2016 ï $XULQNRSDQHHOLM UMHVWHOP W ï.ddvxodlwwhhw ï 2PD9RLPDODUDWNDLVXW ï 0 NNLN \P O W ï 9 M NDDSLW ï 0 NLQ O PPLW\V Mukavamman mökkielämän puolesta! Sisällysluettelo 5 ENERGIA 8 15

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE-MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

Pyhäkosken Voimalaitos. peruskorjataan. Itellan mittava logistiikkakeskus LVI-lämmitin on designtuote

Pyhäkosken Voimalaitos. peruskorjataan. Itellan mittava logistiikkakeskus LVI-lämmitin on designtuote Pyhäkosken Voimalaitos peruskorjataan Itellan mittava logistiikkakeskus LVI-lämmitin on designtuote Nyt on energiaa liikkeellä! Vaikka onkin vuoden pimein aika käsillä, eikä markkinatilannekaan kovin

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Kilpailukykyä uusista ideoista. Partnerit vahvistavat toisiaan. Kovaa ja turvallisesti merillä. Materiaalitehokkuus on

TeollisuusPartneri. Kilpailukykyä uusista ideoista. Partnerit vahvistavat toisiaan. Kovaa ja turvallisesti merillä. Materiaalitehokkuus on TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2012 s www.siemens.fi/teollisuus Kilpailukykyä uusista ideoista Partnerit vahvistavat toisiaan Kovaa ja turvallisesti merillä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

INSPIREDY BY YOU. SISÄINEN KAUNEUS ESIIN Korjauskohteita ja uudisrakennuksia. OIVALTAVAA SUUNNITTELUA Kansainvälisten vaikutteiden innoittamana

INSPIREDY BY YOU. SISÄINEN KAUNEUS ESIIN Korjauskohteita ja uudisrakennuksia. OIVALTAVAA SUUNNITTELUA Kansainvälisten vaikutteiden innoittamana INSPIREDY BY YOU RATKAISUT SISÄTILOJEN AKUSTIIKASUUNNITTELUUN SISÄINEN KAUNEUS ESIIN Korjauskohteita ja uudisrakennuksia OIVALTAVAA SUUNNITTELUA Kansainvälisten vaikutteiden innoittamana VANHAKIN NUORTUU

Lisätiedot

AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI HINTA 9,20 EUR 3 / 2007. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden tilat

AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI HINTA 9,20 EUR 3 / 2007. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden tilat AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI HINTA 9,20 EUR 3 / 2007 Terveys- ja hyvinvointipalveluiden tilat www.isku.fi Aika uudistaa työympäristöä? Sisustusratkaisuilla voidaan tukea mm. tehokasta

Lisätiedot