GLAMOX Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen. Glamox kouluvalaistusratkaisuja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GLAMOX Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen. Glamox kouluvalaistusratkaisuja"

Transkriptio

1 GLAMOX Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen Glamox kouluvalaistusratkaisuja

2 Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen Oppiminen on ymmärtämiseen, valitsemiseen, tulkitsemiseen ja tiedon tallentamiseen liittyvä prosessi. Ihmisen kyky oppia, säilyttää tietoja ja myöhemmin siirtää niitä eteenpäin tuleville sukupolville on välttämätöntä kaikelle kehitykselle ja meidän omalle evoluutiolle. Meidän moderni, tietoon perustuva yhteiskunta asettaa tiukkenevat vaatimukset valaistusjärjestelmien asentamiselle helpottamaan optimaalisten oppimisympäristöjen kehitystä. Me vastaamme haasteeseen olemmehan asiantuntijoita tällä alalla. Luettelon kuvien ja teknisten tietojen virheettömyys on pyritty varmistamaan huolellisesti. Glamox varaa itselleen oikeuden tehdä luettelossa esiintyviin tuotteisiin teknisiä muutoksia. Emme vastaa valikoimaan tehtävien muutosten seurauksista emmekä painovirheistä. Glamox ei vastaa tällaisten virheiden seurauksista luettelon käyttäjille. Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen - Kesäkuu/2009 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

3 Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen Koulut muutoksessa 70- ja 80-luvuilla suunnitellut koulut ovat hyvin erilaisia kuin nykyään suunnitellut. Opettaminen on organisoitu toisin ja erilaiset uudet tekniset apuvälineet tarvitsevat uudenlaisia ratkaisuja. Nämä muutokset vaativat joustavampia ratkaisuja arkkitehtonisesti ja myös valaistusratkaisuissa. Tänä päivänä tiedämme paremmin millaiset ratkaisut tukevat parhaiten oppimista eri ikäisenä ja erilaisissa aineissa. Opettamistavat ovat muuttuneet, joka tuo omat haasteensa esiintyjän ja viestin saajan väliseen kommunikaatioon. Opettajan rooli on edelleen yhtä tärkeä kuin aikaisemminkin ja visuaalinen kontakti häneen helpottaa keskittymistä. Parempi keskittyminen opettajaan yksinkertaistaa kommunikaatiota ja helpottaa tiedon omaksumista. Kokemus televisiosta ja teatterista on antanut meille arvokasta tietoa siitä, miten valaistuksen avulla huomio saadaan kohdistettua opettajaan. Uusien teknologisten haasteiden ja opettamistapojen kehittyessä Glamox haluaa osallistua hyvien teknisten valaistusratkaisujen rakentamiseen tulevaisuuden kouluissa. Sisällysluettelo Valaistus ja oppiminen...4 Lasten kehitys...6 Henkilökohtainen valaistus...8 Standardit ja normit...10 Vastuun ottamista...12 Energian kulutuksen laskeminen...13 Valaistuksen ohjaaminen...14 Puheenvuoro...16 Luokkahuone esikoulu...18 Luokkahuone ala-aste...19 Luokkahuone yläaste...20 Luokkahuone aikuisopetus...21 Aula...22 Auditorio...23 Käytävä...24 Opettajienhuone...25 Tekninen työ...26 Taideluokka...27 Liikuntasali...28 Ruokala...29 Referenssikohteita...30 Vaihtoehtoja kouluvalaistukseen...32 Valikoima tuotteita...34 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

4 Valaistus ja oppiminen Valo on ensisijainen viestien välittäjä ihmisen viidelle aistille. Siksi opiskelijat tarvitsevat juuri oikeanlaista valoa pystyäkseen keskittymään oppimiseen ja tuntemaan olonsa mukavaksi. Oikea valaistus määräytyy aina huoneen käyttötarkoituksen mukaan. Perinteisessä luokkahuoneessa yleensä luetaan ja kirjoitetaan. Siksi huoneeseen on valittava harmoniset kontrastit. Valoisien ja tummien alueiden voimakkaita vaihteluita on vältettävä. Lapsi ei yleensä tunnista kohteita yhtä hyvin kuin aikuinen, joten lapselta kuluu pidempi aika vieraan esineen tunnistamiseen. Kohteiden tunnistaminen kehittyy vaaleiden alueiden ja varjojen kontrastin avulla. Tämä edellyttää hyvää hahmottamiskykyä. Suoran hahmottamisen ja epäsuoran kontrasteja luovan valaistuksen kohtauspaikka on oppimisen kannalta paras mahdollinen. 4 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

5 Valaistus ja oppiminen Mitä lasten kehityksen eri vaiheet voivat kertoa meille oikeanlaisesta valaistuksesta oppimisympäristössä? Voimmeko käyttää samoja laatuvaatimuksia kaiken tyyppisissä luokkahuoneissa riippumatta iästä, aineista tai pedagogisesta menetelmästä? Kognitiivisen oppimisteorian mukaan osallistumme oppilaiden pään sisällä tapahtuvaan prosessiin. Tämän ytimenä ovat mallit ulkoisen ärsykkeen muuntamisesta informaatioksi ja miten informaatio järjestellään ja tallennetaan muistissa. Tärkeimmät ärsykkeet kommunikoidaan silmien ja korvien kautta. 80% aivojemme vastaanottamasta informaatiosta tulee näköaistin kautta. Etenkin Jean Piaget`in teoriat käsittelevät eri tyyppisten ärsykkeiden ja toimintojen vaikutuksia oppimisympäristöihin. Hänen mukaansa näköaisti yhdessä fyysisen toiminnan kanssa muuttavat nykyisen kehyksen, koska uudet kokemukset tai uudet tavoitteet ja kokemukset liitetään tähän kehykseen. GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 5

6 Lasten kehitys Esi-operationaalinen kausi 2 7 vuoden ikäisenä leikkiminen ohjaa oppimista. Leikin kautta kehitämme verbaaleja ja älyllisiä taitojamme. Etäisyyksien arviointi, hienomotoriset taidot sekä värien ja kolmiulotteisten muotojen hahmottaminen ovat oleellisia tämän vaiheen suotuisalle kehitykselle. Oppimisen kannalta optimaaliseen ympäristöön tarvitaan riittävästi suoraa valoa. Suora valaistus tuo esiin valon ja varjot, jotka auttavat etäisyyksien arvioimisessa mikä on välttämätöntä hienomotoristen taitojen kehityksessä. Suora valo on myös tärkeää kolmiulotteisten muotojen tunnistamisessa. Vaikka lapset ovat herkkiä valolle, he eivät ole yhtä herkkiä häikäisylle. Suora valaistus ei ole tämän vuoksi ongelma. Valaistuksen vilkkuminen sitä vastoin voi olla todellinen ongelma. Tämän vuoksi emme suosittele perinteisen konventionaalisen kuristimen käyttöä. Konkreettinenoperationaalinen kausi 7-12 vuoden ikäisenä ajattelu muuttuu operationaaliseksi. Käsitteet kuten määrä, paino ja tilavuus ymmärretään käsitteellisellä tasolla, eikä siihen tarvita konkreettisia esineitä. Tällöin ymmärrämme jatkuvuuden käsitteen, joka mahdollistaa numeroiden ymmärtämisen ja tässä iässä tehtävät laskelmat. Toimintoja tehdään yhä enemmän paperilla ja myös vaikutteet tulevat yhä enemmän 6 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

7 Lasten kehitys paperilta tai taululta. Kontrastia parantavat valaistustekniset ominaisuudet tulevat entistä tärkeimmiksi. Tämä tarkoittaa enemmän epäsuoraa tai suodatettua valoa. Korkeampi valaistuksen taso pystypinnoilla ja katossa on tarpeellista. Suora valaistus on edelleen erittäin tärkeää kohteissa, joissa on mekaanisia aineita tai fyysisiä toimintoja. Biologisesti silmä ei ole vielä täysin kehittynyt ja komiulotteisten muotojen hahmottaminen on erittäin tärkeää. Formaali-operationaalinen kausi Noin 12 ikävuoden jälkeen ajattelu ja jäsentely alkavat erottua konkreettisesta toiminnasta. Mielikuvat ja tavoitteet voidaan helposti omaksua aikaisempien kokemusten kautta. Ajatusten ei tarvitse enää perustua todellisuuteen. Biologisesti aistit ovat täysin kehittyneet, joka lisää häikäisyneston vaatimuksia. Lähes kaikki luokkahuoneen impulssit tulevat paperilla tai muilla kaksiulotteisilla tavoilla. Valaistusteknisesti on tärkeää keskittyä parantamaan kontrastiolosuhteita. Tämä tarkoittaa vielä enemmän epäsuoraa ja suodatettua valoa. Yhä korkeampi valaistuksen taso pystypinnoilla ja katossa on myös tarpeellista. GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 7

8 Henkilökohtainen valaistus Miksi opimme helpommin, kun opettaja on paikalla? Ovatko kehon kieli ja ilmeet tärkeä osa viestin välittämistä? Jos ovat, miksi opettaja joutuu olemaan luokkahuoneessa taulun valaistuksen ja yleisvalaistuksen välissä? Kun opettajaa korostetaan, hänen välittämänsä viesti menee paremmin perille. Henkilövalaistuksessa käytettävä tekniikka on tuttua tv-studioista ja muista paikoista, joissa ilmeet ovat tärkeitä. Kun opettajaan suuntautuu valo ylhäältä sekä pehmeä kohdevalo 45 asteen kulmassa, kasvojen ilmeet ja kehon kieli korostuvat. C50-PS OPA 80 cm 100 cm C50-PS SA Glamox C50 on suunniteltu juuri tällaista valaistusta varten. L 25º L = (h - h2) x tan cm h 40 cm h2 h2 ilmoittaa korkeuden lattiasta 1/3 liitutaulun korkeuteen Tauluvalaisimien asennus liitutaululle Liitutaulujen leveys vaihtelee luokkahuoneissa. Niiden suositeltu korkeus on 1,2 m alareunan ollessa asennettuna 0,9 m korkeudelle lattiasta. EN mukaan liitutaulujen valaistustason tulisi olla 500 lux ja tasaisuus 0.7. Katso esimerkki Glamox C50-PS XA:n asennuksesta. Esimerkki Valaisin sijoitetaan siten, että optiikka on 210 cm lattiasta ja 37 cm seinästä. Katso taulukosta lisää esimerkkejä. h (cm) L (cm) GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

9 Henkilökohtainen valaistus Ratkaisu esiintymisvalaistuksella Ratkaisu ilman esiintymisvalaistusta GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 9

10 Standardit ja normit 10 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

11 Standardit ja normit Valaistus SFS-EN määrittelee suuntaviivat valaistussuunnittelulle. Normi asettaa vähimmäisvaatimukset valaistustasoille (lux) ja häikäisylle (URG). Lisäksi siinä on vaatimuksia värintoistolle, jotka voidaan täyttää käyttämällä moderneja valonlähteitä. Normi myös selventää kriteerit, joita tulisi käyttää valaistussuunnittelun perustana. Näitä ovat: Visuaalinen mukavuus. Kuvaa valaistusmukavuuden Visuaalinen tehokkuus. Valaistuksen kyky helpottaa visuaalisia tehtäviä Turvallisuus Tärkeitä muuttujia täyttämään näitä kriteereitä: 1. Tilan valonjako 2. Valaistusvoimakkuus 3. Häikäisy 4. Valaistuksen suuntaus 5. Värintoisto 6. Vilkkuminen 7. Päivänvalo muuttuja on valaistuksen oikea suuntaus, joka usein määrittelee koko valaistuksen onnistumisen. Jos käytetään alasvaloja, pitäisikö käyttää myös epäsuoraa valaistusta ja kuinka paljon? Kuinka paljon tulisi käyttää suoraa valaistusta? Toivomme, että tämä esite auttaa löytämään ratkaisut näihin kysymyksiin. Turvavalaistuksen standardeja Turvavalaistuksen suunnittelussa on käytettävissä kansalliset ja kansainväliset standardit. Seuraavassa niistä muutamia. Kansalliset/Eurooppalaiset standardit EN 1838:1999/ BS :1999 käsittelee turvavalaistuksen valoteknillisiä ominaisuuksia kuten havaintoetäisyys, valaistuksen taso ja tasaisuus. EN 50171:2001 käsittelee turvavalokeskuksia ja niiden suunnittelua, toimintaa ja kunnossapitoa. Tätä sovelletaan myös UPS-laitteisiin ja turvavalaisimiin. EN 50172:2004/BS :2004 käsittelee turvavalojärjestelmiä ja niiden suunnittelua, toimintaa ja kunnossapitoa. Tätä sovelletaan myös turvavalaisimiin ja paikallisiin akustoihin. EN :1999 (Turvavalaisimet) + EN (UPS) Tuotestandardi turvavalaisimille ja UPS-laitteille. Energian käytön laskeminen EU:n The Building Energy Directive (2002/91/EC) kiinnittää huomiota siihen, mitä pitäisi ottaa mukaan rakennuksen energialaskelmiin. Valaistus kuuluu tähän ja EN muodostaa perustan sille, miten valaistuksen energiankulutus tulisi laskea. Kulutus tulisi ilmoittaa kwh/m²/vuosi, LENI määreellä (Light Energy Numeric Indicator). Eri rakennusten arvot ja vuosittaiset käyttötunnit on kuvattu NS 3031:2007. Kouluille tämä arvo on tällä hetkellä 22kWh/m²/ vuosi. Kouluille laskelma perustuu 2200 tunnin vuosittaiseen käyttöön. Luokkahuoneessa työskentelytilassa tulisi olla 300 lux tai 500 lux, jos tilaa käytetään myös iltaisin. Valaistuksen tasaisuuden tulisi olla 0,7. Muista, että liitutaulu/ tussitaulu määritellään myös työskentelyalueeseen. Valonjako on määritelty tarkasti työskentelytilassa, jossa on työskentelyalueita, alueita niiden läheisyydessä ja niitä ympäröiviä alueita. Usein haasteena on määritellä työskentelyalueen koko oikein. Valaistuksen vilkkuminen ei ole ongelma, jos käytetään moderneja valonlähteitä ja elektronisia liitäntälaitteita. Jäljelle jäävä GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 11

12 Vastuun ottamista Energian käyttöön liittyvät ympäristökysymykset ovat todennäköisesti suurimmat haasteet, joita tulemme kohtaamaan seuraavan 20 vuoden aikana. Kaikkein ympäristöystävällisintä energiaa on käyttämätön energia ja uusin teknologia auttaa saavuttamaan juuri sen. Valaistukseen kuluu noin 19% julkisten rakennusten energiasta. Sisätilojen suurin haaste on korkeat lämpötilat kesäisin. Sammuttamalla valaistus, kun ketään ei ole paikalla ja säätämällä valaistuksen tasoa sisään tulevan luonnonvalon mukaan, voimme säästää globaalia ja paikallista ympäristöä sekä samaan aikaan säästää energiakustannuksissa. 12 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

13 Energian kulutuksen laskeminen Kuinka säästää energiaa? Valaistuksen energiankulutusta vähennetään sammuttamalla valo, kun huoneessa ei ole ihmisiä, ja säätämällä keinovaloa sisään tulevan päivänvalon mukaan. Tämä voidaan tehdä helposti nykyaikaisten sensorien avulla, jotka on joko integroitu valaisimeen tai erillisiä. Kun tarpeettomat valaisimet sammutetaan, niiden lamppujen ja elektroniikan käyttöikä pitenee. EN standardissa kuvataan valaistuksen kuluttaman energian määrän laskeminen. Tämän standardin mukaan asennetun wattitehon sijasta on dokumentoitava energiankulutus (kwh/m²). Valaistukselle laskettu energiankulutus ilmaistaan LENIarvona (Light Energy Numeric Indicator). Tämä tunnusluku ilmaisee laskennallisen energiankulutuksen neliömetriä kohden vuodessa (kwh/m²/vuosi). LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) LENI laskelma = W kokonaisenergia / A = (W valo + W häviö) / A W valo = valon vuosikulutus W häviö = häviökulutus, kuten ohjausmoduulit, sensorit, liitäntälaitteet jotka kuluttavat kun ovat käytössä jne. A = rakennuksen pinta-ala (m²) GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 13

14 Valaistuksen ohjaaminen Vähentää energiankulutusta ja rakennuksen käyttökustannuksia Mukauttaa valaistuksen yksilöllisiin tarpeisiin ja kohentaa työskentelyolosuhteita Ratkaisu valitaan tarpeiden mukaan. Lisäksi taloudelliset seikat vaikuttavat valintaan. Mitä valaistuksen ohjaaminen on? Valaistuksen ohjaaminen käsitteenä merkitsee niistä lähtevän valon ja niiden ulkomuodon hallintaa. Seuraavien parametrien muuttumista hallitaan: Valon jakautuminen Valon määrä (valovoima/luminanssi) spektrin jakautuma (valon väri) Yksittäisiä valaisimia tai valaisinryhmiä voidaan ohjata manuaalisesti tai automaattisesti. automaattisesti tilan käytön mukaan. Päivänvalosensori yhdessä läsnäolosensorin kanssa savuttaa suurimmat säästöt. Energiakustannukset: 2 Ei pelkästään energian säästönä, vaan myös pidentämällä valonlähteiden ja liitäntälaitteiden elinikää. Tässä luvussa tarkastellaan yksittäisten valaisimien ja valaisinryhmien ohjaamista. Niitä voidaan himmentää jatkuvasti tai vaiheittain, ja niistä voidaan katkaista virta. Sekä manuaalista että automaattista ohjaamista käytetään. Tärkeintä on saada tarpeet selville riittävän aikaisin, jotta tarpeettomilta kustannuksilta vältytään. Vanha valaisin uusi optiikka HF liitäntälaite liiketunnistin (MD) MD ja päivän valotunnistin Energiansäästö Ihanteellinen valaistuksen ohjausjärjes-telmä säästää energiaa jopa 70 %, sillä siinä käytetään elektroniikkaa (HF). Ja liike sekä päivänvalotunnistimet auttavat säästämään vielä lisää. Valaistuksen energiansäästöt on helppo unohtaa kouluissa. Jopa 40% koulujen energiakustannuksista tulee valaistuksesta, joten kaukokatseisuudella ja hyvällä suunnitelulla voidaan saavuttaa suuriakin säästöjä. Valaistuksen ohjaus ja energian säästö voidaan toteuttaa monalla tavalla. Läsnäolosensori havaitsee ihmisten liikkeet ja sytyttää/ sammuttaa valaistuksen Älykäs ratkaisu säästää rahaa ja C0 2 päästöjä seuraavasti käytettäessä tässä esitteessä esiteltyjä älykkäitä ratkaisuja verrattuna tavanomaisiin ratkaisuihin. Älykkäässä ratkaisussa käytetään multi-sensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. 100 kpl yläasteen luokkahuonetta käytettäessä älykästä ratkaisua. Vuotuinen energiansäästö Tämä vastaa koululounasta. Vuotuinen C0 2 säästö kg. Tämä vastaa km ajoa henkilöautolla. 100 kpl auditoriota käytettäessä älykästä ratkaisua. Vuotuinen energiansäästö Tämä vastaa koululounasta. Vuotuinen C0 2 säästö kg. Tämä vastaa km ajoa henkilöautolla. 100 kpl liikuntasalia käytettäessä älykästä ratkaisua. Vuotuinen energiansäästö Tämä vastaa koululounasta. Vuotuinen C0 2 säästö kg. Tämä vastaa km ajoa henkilöautolla. 14 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

15 Valaistuksen ohjaaminen Valaistuksen mukauttaminen erilaisiin työtehtäviin Haluttujen vaikutelmien saaminen aikaan valon avulla Vähäisellä valaistuksen ohjaamisella halutaan usein saada aikaa erilaisia tunnelmia. Ne voivat perustua käytännön tekijöihin, kuten tilan käyttämiseen moniin tarkoituksiin, esimerkiksi videoesityksen näyttäminen neuvotteluhuoneessa. Niiden avulla voidaan myös luoda kokonaisvaikutelma samaan tapaan kuin teatterissa. On tärkeää voida siirtyä nopeasti valaistusasetusten välillä. Asetukset tallennetaan käytön helpottamiseksi tiettyjen katkaisimien tai kaukosäätimen muistiin. Monimutkaisuus määräytyy käytettävien kanavien määrän mukaan ja sen, käytetäänkö peräkkäisiä vaiheita. Suhteellisen yksinkertaiset järjestelmät kuitenkin riittävät. Hintakin jää suhteellisen edulliseksi verrattuna vastaavien ratkaisujen hintaan10 vuotta sitten. Tason säätämisen lisäksi käytössä on useita vaiheittaisia optisten ominaisuuksien ohjausvaihtoehtoja, esimerkiksi valaistuksen suunnan muuttaminen, valonsäteen kaventaminen ja leventäminen tai valon väriä muuttavat suodattimet. GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 15

16 Puheenvuoro Ajatuksia kouluvalaistuksesta Sisätyöpaikkojen valaistusstandardi SFS-EN määrittelee kouluvalaistukselle asetettavat valastusvoimakkuusvaatimukset, suurimman sallitun häikäisyindeksin ja pienimmän sallitun värintoistoindeksin. Standardi ei kuitenkaan määrittele tai anna esimerkkejä siitä, kuinka ehdot täyttävä valaistus voitaisiin toteuttaa. Tämä on toisaalta hyväkin asia, koska standardin näkökanta hyvästä valaistuksesta on melko suppea. Tavoitteena on vain luoda hyvät valaistusolosuhteet näkemiselle. Hyvä valaistus on käsitteenä paljon laajempi. Siihen kuuluu myös valaistuksen energiatehokkuus ja valaistuksen tuottama tilavaikutelma - eli valaistuksen esteettiset ominaisuudet. aikana lähtökohtana oli suora valaistus, koska sitä pidettiin kaikkein energiatehokkaampana ratkaisuna. Esimerkkiratkaisujen lähtökohtana oli, että opiskelijoiden katse on suuntautunut tauluseinän suuntaan. Uudet opetusmenetelmät ovat kuitenkin muuttaneet tilanteen täysin. Nyt opiskelijoille on tehtävä valaistus, joka ei aiheuta häikäisyä tai kiiltokuvastumista riippumatta siitä, miten luokkahuoneen kalustus on järjestetty. Uudet AV-laitteet ja luokkien käyttö iltaisin erilaisten opetusryhmien tarpeisiin edellyttävät valaistukselta entistä enemmän säätömahdollisuuksia. Tapio Kallasjoki Suomen Valoteknillisen Seuran puheenjohtaja Koska valaistusstandardit eivät anna suunnittelijalle esimerkkejä valaistuksen toteuttamistavoista, luokkahuonevalaistukselle tehtiin vuonna 1982 muutamia esimerkkiratkaisuja, jotka julkaistiin Suomen Valoteknillisen seuran suosituksissa. Tuona Glamoxin tavoitteena on olla ympäristöystävällisen valaistuksen johtaja. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotekehitystä, tuotantoa ja pakkausprosesseja säästääksemme energiaa ja vähentääksemme jätteitä. Glamox on ylpeänä mukana kehittämässä myös koulutuslaitosten valaistusratkaisuja. 16 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

17

18 Luokkahuone esikoulu Huoneen kuvaus Standardi luokkahuone 7,7 m x 8,6 m, ikkunat toisella seinällä. Kattokorkeus 3 m. 3 rivissä 3 pinta-asennettua valaisinta. Tauluvalaisimia 3 kpl. Energian säästö Valaistuksen kuvaus 2 7 vuoden ikäisenä leikkiminen ohjaa oppimista. Etäisyyksien arviointi, hienomotoriset taidot sekä värien ja kolmiulotteisten muotojen hahmottaminen ovat oleellisia tämän vaiheen suotuisalle kehitykselle. Optimaaliseen ympäristöön tarvitaan riittävästi suoraa valoa, joka tuo esiin valon ja varjot sekä auttavat etäisyyksien arvioimisessa ja kolmiulotteisten muotojen tunnistamisessa. Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 1183 kwh 17, Uusi standardiratkaisu 1049 kwh 15, Älykäs ratkaisu 767 kwh 11, Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu C10-S HFD SL C20-S HFD XA 9 3 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu C10-S DALI SL C20-S DALI XA Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 9 3 Isolux diagrammi valonjako < > 650 Tekniset lisätiedot, katso 18 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

19 Luokkahuone ala-aste Energian säästö Valaistuksen kuvaus 7-12 vuoden ikäisenä ajattelu muuttuu operationaaliseksi. Toimintoja tehdään yhä enemmän paperilla ja myös vaikutteet tulevat yhä enemmän paperilta tai taululta. Kontrastia parantavat valaistustekniset ominaisuudet tulevat entistä tärkeimmiksi. Tämä tarkoittaa enemmän epäsuoraa tai suodatettua valoa. Korkeampi valaistuksen taso pystypinnoilla ja katossa on tarpeellista. Huoneen kuvaus Standardi luokkahuone 7,5 m x 8 m, ikkunat toisella seinällä. Kattokorkeus 3 m. 4 rivissä 3 ripustettua valaisinta. Tauluvalaisimia 3 kpl. Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 1053 kwh 17, Uusi standardiratkaisu 949 kwh 15, Älykäs ratkaisu 699 kwh 11, Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu C10-P HFD SL C20-S HFD XA 12 3 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu C10-P DALI SL C20-S DALI XA Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 12 3 Isolux diagrammi valonjako < > 700 Tekniset lisätiedot, katso GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 19

20 Luokkahuone yläaste Huoneen kuvaus Standardi luokkahuone 7,7 m x 8,6 m, ikkunat toisella seinällä. Kattokorkeus 3 m. 4 rivissä 4 ripustettua valaisinta. Tauluvalaisimia 3 kpl. Energian säästö Valaistuksen kuvaus Noin 12 ikävuoden jälkeen ajattelu ja jäsentely alkavat erottua konkreettisesta toiminnasta. Biologisesti aistit ovat täysin kehittyneet, joka lisää häikäisyneston vaatimuksia. Valaistusteknisesti on tärkeää keskittyä parantamaan kontrastiolosuhteita. Tämä tarkoittaa vielä enemmän epäsuoraa ja suodatettua valoa. Yhä korkeampi valaistuksen taso pystypinnoilla ja katossa on myös tarpeellista. Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 1737 kwh 26, Uusi standardiratkaisu 1545 kwh 23, Älykäs ratkaisu 1132 kwh Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu C20-P HFD DP C20-S HFD XA 16 3 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu C20-P DALI DP C20-S DALI XA Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 16 3 Isolux diagrammi valonjako < > 550 Tekniset lisätiedot, katso 20 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

21 Luokkahuone aikuisopetus Energian säästö Valaistuksen kuvaus Noin 12 ikävuoden jälkeen aistit ovat biologisesti täysin kehittyneet, joka lisää häikäisyneston vaatimuksia. Lähes kaikki luokkahuoneen impulssit tulevat paperilla tai muilla kaksiulotteisilla tavoilla. Valaistusteknisesti on tärkeää keskittyä parantamaan kontrastiolosuhteita. Tämä tarkoittaa vielä enemmän epäsuoraa ja suodatettua valoa sekä pystypintojen ja katon parempaa valaisua. Huoneen kuvaus Standardi luokkahuone 7,7 m x 8,6 m, ikkunat toisella seinällä. Kattokorkeus 2,7 m. 4 rivissä 4 upotettua valaisinta. Tauluvalaisimia 3 kpl. Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 1708 kwh 25, Uusi standardiratkaisu 1521 kwh 22, Älykäs ratkaisu 1114 kwh 16, Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu C30-RO HFD SU C20-S HFD XA 16 3 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu C30-RO HFD SU C20-S DALI XA Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 16 3 Isolux diagrammi valonjako < > 550 Tekniset lisätiedot, katso GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 21

22 Aula Huoneen kuvaus Aula 8 m x 12 m, tilassa ikkunoita. Kattokorkeus 3,2 m. 3 rivissä 4 pintaasennettua valaisinta. Energian säästö Valaistuksen kuvaus Aulassa valaisimet yleensä asennetaan korkealle kattopintaan, jonka vuoksi niiden helppo huollettavuus on tärkeää. Valaistuksen tason tulee olla riittävä, jotta saadaan aikaan tasainen yleisvalaistus ja valaistua myös seinät. Myös valaistuksen muuteltavuus ja joustavuus ovat tärkeitä. Valaistuksen tulee mahdollistaa turvallinen ja helppo liikkuminen tilassa kaikissa olosuhteissa. Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 1350 kwh 14, Uusi standardiratkaisu 1211 kwh 12, Älykäs ratkaisu 989 kwh 10, Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu D20-S HFD SI 12 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu D20-S DALI SI Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 12 Isolux diagrammi valonjako < > 270 Tekniset lisätiedot, katso 22 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

23 Auditorio Valaistuksen kuvaus Auditoriossa valaisimet yleensä asennetaan korkealle kattopintaan, jonka vuoksi niiden helppo huollettavuus on tärkeää. Myös valaistuksen muuteltavuus ja joustavuus ovat tärkeitä. Tilaa voidaan käyttää hyvin erilaisiin tarkoituksiin ja valaistuksen tulee mahdollistaa turvallinen ja helppo liikkuminen tilassa kaikissa olosuhteissa. Huoneen kuvaus Auditorio 10 m x 16 m, tilassa ikkunoita. Kattokorkeus 6 m. 4 rivissä 7 pintaasennettua valaisinta. Energian säästö Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 4838 kwh 30, Uusi standardiratkaisu 1372 kwh 8, Älykäs ratkaisu 1003 kwh 6, Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu DL 300S 242 HFD Silver Reflector 28 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu DL 300S 242 DALI Silver Reflector Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 28 Isolux diagrammi valonjako < > 600 Tekniset lisätiedot, katso GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 23

24 Käytävä Huoneen kuvaus Käytävä 2,6 m x 18 m, tilassa ikkunoita. Kattokorkeus 3 m. 10 upotettua valaisinta rivissä. Valaistuksen kuvaus Käytävillä valaistus takaa turvallisen liikkumisen ja ohjaa ihmiset kulkemaan oikeita reittejä. Valaistuksen tulee ulottua myös seinille, jotta opastaulut ja muu tärkeä informaatio erottuvat. Energian säästö Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 585 kwh 12, Uusi standardiratkaisu 133 kwh 2, Älykäs ratkaisu 102 kwh 2, Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu D20-R HFD SI 10 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu D20-R DALI SI Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 10 Isolux diagrammi valonjako < > 200 Tekniset lisätiedot, katso 24 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

25 Opettajienhuone Energian säästö Valaistuksen kuvaus Lähes kaikki opettajienhuoneen toiminnot tehdään paperilla, tietokoneella tai muilla kaksiulotteisilla tavoilla. Toimistonomaisissa ympäristöissä on valaistusteknisesti tärkeää parantaa häikäisynestoa ja kontrastiolosuhteita. Tämä vaatii tarpeeksi epäsuoraa ja suodatettua valoa. Myös korkea valaistuksen taso pystypinnoilla ja katossa on tarpeellista. Huoneen kuvaus Opettajienhuone 9,4 m x 10,4 m, ikkunat toisella seinällä. Kattokorkeus 3 m. 4 rivissä 5 ripustettua valaisinta. Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 3075 kwh 31, Uusi standardiratkaisu 2493 kwh 25, Älykäs ratkaisu 2033 kwh 20, Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu C20-P2 235HFD CU/ML 20 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu C20-P2 235DALI CU/ML Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 20 Isolux diagrammi valonjako < > 550 Tekniset lisätiedot, katso GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen 25

26 Tekninen työ Huoneen kuvaus Teknisen työn tilat 7,8 m x 9,9 m, ikkunat toisella seinällä. Kattokorkeus 3,5 m. 4 rivissä 4 pinta-asennettua valaisinta. Energian säästö Valaistuksen kuvaus Teknisen työn tiloissa riittävä valaistuksen taso on tärkeää jo turvallisuuden vuoksi. Suosittelemme metallirunkoisia valaisimia ja iskunkestävää polykarbonaattikupua. Teknisen työn tiloissa stroboskooppi-ilmiö voi olla vaarallinen ja sen vuoksi suosittelemme HF-liitäntälaitteella varustettuja valaisimia. HF-liitäntälaitteella valaistaessa ei stroboskooppi-ilmiötä esiinny. Ratkaisu Energian kulutus kwh/m 2 /vuosi (LENI) Kulut/vuosi (Euro) C0 2 (kg) Säästö % Nykyinen ratkaisu 2400 kwh 31, Uusi standardiratkaisu 1787 kwh 23, Älykäs ratkaisu 1303 kwh 16, Ratkaisun kuvaus Ratkaisu Valaisin Määrä Uusi standardiratkaisu MIRZ54 235HFD PC REFL 16 Älykkäässä ratkaisussa käytetään multisensoria, joka sammuttaa valot kun ei havaitse liikettä ja säätää valaistusta sisään tulevan päivänvalon mukaan. Älykäs ratkaisu MIRZ54 235DALI PC REFL Tarvittavat sensorit DALI tarvikkeet 16 Isolux diagrammi valonjako < > 650 Tekniset lisätiedot, katso 26 GLAMOX - Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen

Vain kaksi valonlähdettä

Vain kaksi valonlähdettä DECOLINE Vain kaksi valonlähdettä Halogeenivapaa Decoline, tulevaisuuden valaisin. Nykypäivän toimistovalaisimissa on useimmiten 3 loisteputkea. Perinteisessä ylä- ja alavalollisessa toimistovalaisimessa

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

GLAMOX C30 TASAPAINOISIA RATKAISUJA. suora ja suodatettu valo tasapainossa

GLAMOX C30 TASAPAINOISIA RATKAISUJA. suora ja suodatettu valo tasapainossa GLAMOX C30 TASAPAINOISIA RATKAISUJA suora ja suodatettu valo tasapainossa Glamox C30:n muotoilu on valaistustekninen innovaatio. Valaisimen materiaalit luovat suuren valaistuspinnan, joka valaisee tehokkaasti

Lisätiedot

Piirrä oma valolinjasi

Piirrä oma valolinjasi Freedom Valo on yksi arkkitehtuurin peruselementtejä. Ilman valoa tilan linjat ja yhteydet katoavat. Päivänvalo on suunnittelun itsestään selvä lähtökohta, ja keinovalo jatkaa siitä mihin luonnonvalo

Lisätiedot

Glamox Luxo. Keskusvarastovalikoima Glamox Luxo Valaisinmallisto

Glamox Luxo. Keskusvarastovalikoima Glamox Luxo Valaisinmallisto Glamox Luxo Keskusvarastovalikoima 206-207 Glamox Luxo Valaisinmallisto 204-205 SISÄLTÖ Glamox Luxo keskusvarastovalikoima 206-207 A40-W LED peili-ja kylpyhuonevalaisimet 3 C0-S LED toimistovalaisimet

Lisätiedot

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Lighting Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Metronomis LED Torch Metronomis LED on ensimmäinen valaisinsarja, joka tarjoaa laajan valikoiman erityisesti ulkovalaistukseen tarkoitettuja valaistustehosteita.

Lisätiedot

discovery evo Monipuolinen ja tehokas

discovery evo Monipuolinen ja tehokas discovery evo Monipuolinen ja tehokas Discovery Evo sopii kaikkiin tiloihin. Miten sinä käytät sitä? Discovery kehitettiin aikanaan aivan uudenlaisen ajattelun pohjalta. Siitä haluttiin tehdä mutkaton

Lisätiedot

DUO. Ulkovalaisin suunnattavalla ylävalolla

DUO. Ulkovalaisin suunnattavalla ylävalolla DUO Ulkovalaisin suunnattavalla ylävalolla DUO luo uusia mahdollisuuksia Olemme hyvin ylpeitä voidessamme esitellä DUO:n täysin uudenlaisen ulkovalaisimen, joka sopii niin kaupunki- kuin puistoympäristöön.

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN FIN TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN 2 TANEO MONIPUOLINEN VALAISIN IHANTEELLISEEN VALAISTUKSEEN. Tinkimätön valaistusratkaisu on välttämätön aina kun silmäsi ovat koetuksella. Oli työtehtävänä

Lisätiedot

VARASTOVALIKOIMA 1/2015

VARASTOVALIKOIMA 1/2015 VARASTOVALIKOIMA 1/2015 1 PIHAPIIRIVALAISIMET Gemini seinä- ja pylväsvalaisimet 41 098 11 41 098 13 IP23/SL I Seinävalaisin 503 asennetaan seinäpintaan. Pylväsvalaisin 502 asennetaan erikseen tilattavalla

Lisätiedot

Muinaisista kivipaaseista moderniin valaisimeen.

Muinaisista kivipaaseista moderniin valaisimeen. BLOCKS Muinaisista kivipaaseista moderniin valaisimeen. Stonehengen kivipaasirakennelma pystytettiin jo 1200 e.kr. Rakentajan tarkoitusperät ovat jääneet hämärän peittoon. Tavoitteena on voinut olla temppeli,

Lisätiedot

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia.

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia. Tuotetiedot Mekaaniset Suojausluokka Kotelointiluokka IK-luokka Käyttöympäristön lämpötila [ C] Runkorakenne / muut tekniset tiedot Yleiskuvaus / tuotekuvaus Häikäisysuoja / optiikka Asennustapa I IP44/IP65

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot

GLAMOX D20 HELPOMPIA RATKAISUJA innovatiivinen muotoilu

GLAMOX D20 HELPOMPIA RATKAISUJA innovatiivinen muotoilu GLAMOX D20 HELPOMPIA RATKAISUJA innovatiivinen muotoilu 1 GLAMOX D20 -sarja Ainutlaatuinen ja yksinkertainen muotoilu GLAMOX D20 on hyvä esimerkki käytännön innovaatiosta. Systemaattinen, luova ja kehittävä

Lisätiedot

INSET / INSTAR TREND 75

INSET / INSTAR TREND 75 INSET / INSTAR TREND Roiskevesitiiviit Instar ja Inset- sarjat täyttävät uuden EN- standardin IP44- määräykset halogeenivalaisimien asennuksesta kosteisiin tiloihin. Valittavissa Instar 12V tai Inset 230V

Lisätiedot

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet Monien mahdollisuuksien valonheittimet PoleLITE ja Keen ovat led-valonheittimiä, jotka voidaan asentaa yhtä hyvin uusiin, kuin vanhoihinkin, jo käytössä

Lisätiedot

SNEPvalaisimet. Älykästä valovoimaa

SNEPvalaisimet. Älykästä valovoimaa SNEPvalaisimet Älykästä valovoimaa Langattomasti ohjattava valaistusjärjestelmä SNEP on tulevaisuutta edustava avaimet käteen -ratkaisu kaikenkokoisiin tiloihin, kuten teollisuushalleihin, myymälöihin,

Lisätiedot

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus Tunable White Henkilökohtainen valaistus Ihmiskeskeinen valaistus Valaistus joka keskittyy tarpeisiisi Valo vaikuttaa siihen mitä tunnemme ja miten toimimme. Valolla on myös suuri vaikutus tunteisiimme

Lisätiedot

Spot A1. Valovoimaista A-ryhmää

Spot A1. Valovoimaista A-ryhmää Spot A1 Valovoimaista A-ryhmää Valokeilassa Spot A1 Korkeatasoinen ja edistyksellinen Spot A1 on älykkään ja modulaarisen SNEP-valaistusjärjestelmän uusi kohdevalaisin. Kustannustehokas, turvallinen ja

Lisätiedot

LAHTI LED-pientie- ja taajamavalaisin

LAHTI LED-pientie- ja taajamavalaisin LAHTI LED-pientie- ja taajamavalaisin Moderni valaisin edustaa skandinaavista designia parhaimmillaan. Tyylikäs LAHTI sopii erinomaisesti asuinalueiden, puistojen, pienteiden, kävelykatujen ja pysäköintialueiden

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Turvavalaisimet. Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet

Turvavalaisimet. Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet Turvavalaisimet Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet Led Turvavaloja Eltek -mallisto Honeywell Life Safety on käyttänyt paljon aikaa ja resursseja uuden Eltek turvavalomalliston kehittämiseen. Uudessa mallistossamme

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

2016 K AT T O / S E I N Ä

2016 K AT T O / S E I N Ä 2016 KATTO/SEINÄ 3 KATTO/SEINÄ Katto- ja seinävalaisinten avulla luot toimivan ja tehostavan valaistuksen niin yksityisissä kuin julkisissa tiloissa. Korostusvalaistus seinässä näyttää reitin ja on hauska

Lisätiedot

GentleSpace Gen2 teollisuustiloihin suunniteltu syväsäteilijä, jossa toiminnallisuus yhdistyy tyylikkääseen muotoiluun

GentleSpace Gen2 teollisuustiloihin suunniteltu syväsäteilijä, jossa toiminnallisuus yhdistyy tyylikkääseen muotoiluun Lighting GentleSpace Gen2 teollisuustiloihin suunniteltu syväsäteilijä, jossa toiminnallisuus yhdistyy tyylikkääseen muotoiluun GentleSpace gen2 Philipsin vuonna 2011 markkinoille tuoma GentleSpace-ledivalaisin

Lisätiedot

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN Ecovalo BALK pollarivalaisin on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Valaisimen käyttökohteita ovat pihat, kävelytiet, puistot ja parkkialueet. Valaisinta on saatavana

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

- HEAT & LIGHT - World Leaders in Radiant Heating

- HEAT & LIGHT - World Leaders in Radiant Heating TM - HEAT & LIGHT - World Leaders in Radiant Heating MIKSI TANSUN KVARTSILÄMMITIN? Lyhytaaltoista Lämmitysteknologiaa Tansun kvartsilämmittimet tuottavat aitoa lyhytaaltoista infrapunalämpöä. Tämä auringon

Lisätiedot

LINEAR S LINEAR SR LINEAR P LINEAR M LINEAR L LINEAR-VALAISIMET ENERGIATEHOKAS VALINTA JOKA KOHTEESEEN

LINEAR S LINEAR SR LINEAR P LINEAR M LINEAR L LINEAR-VALAISIMET ENERGIATEHOKAS VALINTA JOKA KOHTEESEEN LINER S LINER SR LINER P LINER M LINER L LINER-VLISIMET ENERGITEHOKS VLINT JOK KOHTEESEEN SNEP-valaistus TYYLIKÄS. ÄLYKÄS. VLOVOIMINEN. SNEP-valaistusjärjestelmä on kokonaisedullinen, tyylikäs, energiatehokas

Lisätiedot

Valo on intohimomme Ammattilaisilta ammattilaisille: tehokkaita led-ratkaisuja

Valo on intohimomme Ammattilaisilta ammattilaisille: tehokkaita led-ratkaisuja www.rexel.fi/osram Valo on intohimomme Ammattilaisilta ammattilaisille: tehokkaita led-ratkaisuja Koska meille kelpaa vain paras Light is OSRAM Kampanjapartneri OSRAM ja Rexel yhteistyössä eduksesi Kaltaisesi

Lisätiedot

2016 KO H D E VA L O T

2016 KO H D E VA L O T 2016 KOHDEVALOT 2 KOHDEVALOT Suuntaa valo kohteeseen, jota haluat korostaa. Hyvästä työvalaistuksesta viihtyisään tunnelmavalaistukseen ja kaikkeen siltä väliltä. Kiskoon tai kattopintaan asennetuilla

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

92% Hyvin suunniteltu valaistus on keskeinen osa asiakaskokemusta. asiakkaistamme suosittelee varauksetta Greenlediä.

92% Hyvin suunniteltu valaistus on keskeinen osa asiakaskokemusta. asiakkaistamme suosittelee varauksetta Greenlediä. SOVELLUSOHJE KAUPPA Hyvin suunniteltu valaistus on keskeinen osa asiakaskokemusta < Älykkyys ohjauksessa. Jos ulkona on hämärää, saa kaupan sisääntulossakin laskea valaistuksen tehoa. Ja vastaavasti kirkkaasta

Lisätiedot

A I R - C O N D I T I O N I N G

A I R - C O N D I T I O N I N G AIR-CONDITIONING Palvelumme perustuu korkeaan ammattitaitoon ja tinkimättömään laatuun prosessin kaikissa vaiheissa Chiller Oy on Suomen suurin ilmastoinnin jäähdytyslaitevalmistaja. Tavoitteemme on olla

Lisätiedot

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun itza Kestää aikaa Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun Itza kestää aikaa. Led-tekniikalle suunnitellun ja uusimmalla häikäisysuojatekniikalla ja optimoidulla rakenteella varustetun Itzan käyttöikä

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

Suunnitelman laatija Lilli Viljakainen

Suunnitelman laatija Lilli Viljakainen Suunnitelman laatija 6.6.2016 Lilli Viljakainen Valaistussuunnitelma Sipoon kunta: Monitoimihalli Sisällysluettelo: 1. Nykytilanne 2. Standardit 3. Suunnitelma 4. Referenssit 5. Greenled Liitteet: 1. Kannattavuuslaskelma

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Peilikaapit ja peilit

Peilikaapit ja peilit Peilikaapit ja peilit VAKIOväriT Materiaalit ja toimitussisältö TOIMITUSSISÄTÖ Valkoinen * Peilikaappien ledilipat, alapohjat ja sivut sekä erilliset ledilipat ja ledilipat peilillä (lippaosa) ovat kosteudenkestävää

Lisätiedot

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö kaikille Aluevalaistuksen tärkein tehtävä on turvallisuuden tunteen luominen. Aluevalaistuksessa on huomioitava valaisimien sijoittelu

Lisätiedot

Highlight valaisimet

Highlight valaisimet Highlight valaisimet WWW.HIGHLIGHT.FI PINTA-ASENNETTAVAT JA RIPUSTETTAVAT VALAISIMET 3 10 JÄRJESTELMÄVALAISIMET 11 19 PUHDASTILAVALAISIMET 20 29 WWW.HIGHLIGHT.FI PINTA-ASENNETTAVAT JA RIPUSTETTAVAT VALAISIMET

Lisätiedot

TUOTEKORTTI LED SLIM STYLE

TUOTEKORTTI LED SLIM STYLE LED alasvalot TUOTEKORTTI LED SLIM STYLE Upea monivuotinen suosikki yleisvalaisin erittäin laadukkailla LEDeillä varustettuna. Tasainen valaistus, joka on himmennettävissä. Valaisimessa helppo kytkentä

Lisätiedot

Swegon CASA. -liesikuvut. Keittiön kärynpoiston uudet rytmit. Blues Pop Salsa Tango. www.swegon.com/casa

Swegon CASA. -liesikuvut. Keittiön kärynpoiston uudet rytmit. Blues Pop Salsa Tango. www.swegon.com/casa Swegon CASA Keittiön kärynpoiston uudet rytmit -liesikuvut Blues Pop Salsa Tango www.swegon.com/casa Teemana tehokas kärynpoisto Swegon CASA UUTUUDET Blues Moderni ja tyylikäs liesikupu huoltovapailla

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

77. Ulkovalaisimet. Fax: (09) 855 34 340. Seinälyhdyt, Veräjälyhdyt, Julkisivuvalaisimet... s. 362-377. Seinälyhdyt liiketunnistimin... s.

77. Ulkovalaisimet. Fax: (09) 855 34 340. Seinälyhdyt, Veräjälyhdyt, Julkisivuvalaisimet... s. 362-377. Seinälyhdyt liiketunnistimin... s. 77. Ulkovalaisimet Seinälyhdyt, Veräjälyhdyt, Julkisivuvalaisimet... s. 362-377 Seinälyhdyt liiketunnistimin... s. 378-379 Pylväslyhdyt... s. 380-383 Fax: (09) 855 34 340 361 SEINÄ-/ VERÄJÄLYHDYT JULKISIVUVALAISIMET

Lisätiedot

THERMOCARE. miellyttävä ja turvallinen lämpösänky pienille vauvoille

THERMOCARE. miellyttävä ja turvallinen lämpösänky pienille vauvoille THERMOCARE miellyttävä ja turvallinen lämpösänky pienille vauvoille THERMOCARE-lämpöhoitosängyt ovat syntyneet vuosikymmenien lämpöterapiatuotteiden kehittämisen tuloksena. Tuoteperhe on kehitetty edulliseksi

Lisätiedot

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN Ecovalo BALK pollarivalaisin on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Valaisimen käyttökohteita ovat pihat, kävelytiet, puistot ja parkkialueet. Valaisinta on saatavana

Lisätiedot

GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä

GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä Lighting GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä Tämän järjestelmän avulla varastojen suunnittelijat ja laitosten johtajat voivat saada aikaan merkittäviä energiasäästöjä.

Lisätiedot

Sahko. * Annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote.

Sahko. * Annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote. Sahko * Annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote. Liitäntäkeskukset El-Björnin liitäntäkeskukset asennetaan normaalisti

Lisätiedot

Airam on suomalainen valon asiantuntija jo vuodesta 1921 Lamput ja valaisimet ovat Airamin tuotevalikoiman ydin. Airamin tuotteet sopivat hyvin

Airam on suomalainen valon asiantuntija jo vuodesta 1921 Lamput ja valaisimet ovat Airamin tuotevalikoiman ydin. Airamin tuotteet sopivat hyvin Ulkovalaisimet Airam on suomalainen valon asiantuntija jo vuodesta 1921 Lamput ja valaisimet ovat Airamin tuotevalikoiman ydin. Airamin tuotteet sopivat hyvin suomalaiseen miljööseen ja vaativiin valaistusolosuhteisiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105 KÄYTTÖOHJE Suomen kirjainpalikat art. 1105 LAATU Käsityö Taitavat mestarit valmistavat tuotteemme käsityönä. Käytämme nykyaikaisia ja innovatiivisia työkaluja. Valitsemme materiaalit huolellisesti ja valvomme

Lisätiedot

luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen

luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen Luonnollinen valo Fagerhult-standardi Ihminen on asuttanut maapalloa lähes kaksi miljoonaa vuotta, ja lajimme on kehittynyt luonnonvalon

Lisätiedot

Kasvata hyötypuutarhassa. ympäri vuoden! Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5021 www.luminum.fi

Kasvata hyötypuutarhassa. ympäri vuoden! Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5021 www.luminum.fi Kasvata hyötypuutarhassa ympäri vuoden! Luminum Green -tuotteilla omaa satoa Helposti Hyödynnä kaupan ruukkuyrttien ja -salaattien tarjonta ja jatkokasvata lisäsatoa Luminum Green -tuoteperheen avulla.

Lisätiedot

LED-VALAISIMET JULKISIIN JA KODIN TILOIHIN. Valo on elämys

LED-VALAISIMET JULKISIIN JA KODIN TILOIHIN. Valo on elämys LED-VALAISIMET JULKISIIN JA KODIN TILOIHIN Valo on elämys 1 Valo on elämys Näkeminen on ihmisen tärkein tapa ympäristön hahmottamiseen. Pohjaamme päivittäin tuhansia valintoja ja päätöksiä näön tuomaan

Lisätiedot

Maksimoi suunnittelemiesi tilojen toimivuus: luo kotimaisilla valaisimilla viihtyvyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Maksimoi suunnittelemiesi tilojen toimivuus: luo kotimaisilla valaisimilla viihtyvyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lehdistötiedote ID Helsinki 2016 INNOLUX PRO - PALVELUKSESSASI! Innolux on Suomen suurin design- ja kirkavalovalaisimien valmistaja ja valaistuksen asiantuntija. Monipuolisten palveluidemme ja räätälöintiratkaisuidemme

Lisätiedot

Ja sinut nähdään uudessa valossa.

Ja sinut nähdään uudessa valossa. Ja sinut nähdään uudessa valossa. Jarno Hellman Valoa seminaari 24.11.2016 Valmistus Suomessa Yhtiö aloittanut toimintansa vuonna 2009 Suomalainen omistus Sisävalaistuksen rinnalle ulkovalaistus vuonna

Lisätiedot

Together we make it matter

Together we make it matter EFG CREATE Together we make it matter LUOMME YHDESSÄ YKSILÖLLISIÄ KALUSTERATKAISUJA JOTKA YHDISTÄVÄT MUOTOILUN JA TOIMINNALLISUUDEN EFG Create on monikäyttöinen, käytännöllinen ja moduulirakenteinen säilytinjärjestelmä.

Lisätiedot

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö kaikille < Älykkyys ohjauksessa. Valaistuksen järkevällä ohjauksella saadaan maksimaaliset energiansäästöt ja tarpeenmukainen valaistus.

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

92% Millainen valaistus, sellainen koulu. asiakkaistamme suosittelee varauksetta Greenlediä.

92% Millainen valaistus, sellainen koulu. asiakkaistamme suosittelee varauksetta Greenlediä. SOVELLUSOHJE KOULU Millainen valaistus, sellainen koulu < Älykkyys ohjauksessa. Koulurakennuksessa on tärkeää, että ohjauksen hyödyt tiedetään ja energiansäästöä voidaan seurata. Älykkäällä ohjauksella

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Leica LINO TM L2. Täydellinen linjaustyökalu. SWISS Technology by Leica Geosystems

Leica LINO TM L2. Täydellinen linjaustyökalu. SWISS Technology by Leica Geosystems Leica LINO TM L2 Täydellinen linjaustyökalu SWISS Technology by Leica Geosystems 959290_fi_Lino-Folder.indd 1 2.4.2007 13:54:19 Uhr Yksinkertaisesti täydellinen kaikissa vaiheissa! Leica LINO L2:n avulla

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Kuvatelineet. Roll-Up ja Banner Stand kuvatelineet

Kuvatelineet. Roll-Up ja Banner Stand kuvatelineet Kuvatelineet Roll-Up ja Banner Stand kuvatelineet Quick-Up Roll Basic Edullinen Roll-Up markkinointikampanjoihin Quick-Up Roll Basic 85 Versiot: Basic 85 Materiaali: Alumiini ja muovi Pystytys koko: pakkauskoko:

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

Tekninen järjestelmäkäsikirja Ohjauskotelo pöytä-tft:lle

Tekninen järjestelmäkäsikirja Ohjauskotelo pöytä-tft:lle Tekninen järjestelmäkäsikirja Ohjauskotelo pöytä-tft:lle Ohjauskotelot pöytä-tft:lle takaavat yleisten toimisto-tft-laitteiden jatkuvasti häiriöttömän käytön myös karussa teollisuusympäristössä. Ammattimainen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

VALAISIN- KUVASTO LUOTA LAATUUN

VALAISIN- KUVASTO LUOTA LAATUUN VALAISIN- KUVASTO 2016 LUOTA LAATUUN SISÄLLYSLUETTELO ASUNTOVALAISIMET Plafondit...5 Työpistevalaisimet...7 Laivavalaisimet...9 Alasvalot...10 Valaisinsarjat...12 LED-lamput ja putket...16 LED-NAUHAT JA

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

TUNNISTIMET.

TUNNISTIMET. TUNNISTIMET www.gycom.fi Theben tunnistinvalikoima Oikea tunnistin oikeaan kohteeseen. Valinta ei ole aina helppo. Olemme koonneet ohjeet helpottamaan oikean tunnistimen valintaa. Liiketunnistimet Liiketunnistimia

Lisätiedot

ALPO. Julkiset tilat LED T5 IP20

ALPO. Julkiset tilat LED T5 IP20 Julkiset tilat ALPO LED T5 IP20 5x2,5mm² 3x2,5mm² Toimistojen sekä muiden julkisten tilojen LED ja T5 yleis- ja työvyöhykevalaisin. Valaisin soveltuu sekä suoraan valaistukseen että epäsuoran/suoran valaistuksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta

Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta AUTOTALLIN GARĀŽU VĀRTI OVET Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta un drošības M.K. International autotallin ovet yllättävät sinua kehittyneellä suunnittelulla, täydellisellä mukavuudella

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA PURMO SÄHKÖLÄMMITYS

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA PURMO SÄHKÖLÄMMITYS Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita 10 HYVÄÄ SYYTÄ VALITA PURMO SÄHKÖLÄMMITYS 1 1. TURVALLINEN Purmo sähkölämmittimet ovat suljetun rakenteensa ansiosta lapsi- ja paloturvallisia. Lämmittimien ja

Lisätiedot

SOVELLUSOHJE TOIMISTO

SOVELLUSOHJE TOIMISTO SOVELLUSOHJE TOIMISTO Tehokkaasti toimistossa oikeassa valossa < Älykkyys ohjauksessa. Toimistorakennuksissa on tärkeää, että ohjauksen hyödyt tiedetään ja energiansäästöä voidaan seurata. Älykkäällä ohjauksella

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille

Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille Luo ympäristöösi hyvinvointia edistävä keidas Apollo Xline terassimarkiisilla. Talvipuutarha on jokaisen talon helmi;. keidas ihmisille,

Lisätiedot

Decoflood² LED kaupunkivalaistuksen työkalulaatikko

Decoflood² LED kaupunkivalaistuksen työkalulaatikko Lighting Decoflood² LED kaupunkivalaistuksen työkalulaatikko DecoFlood² LED BVP636-646 Decoflood² LED -valonheittimessä yhdistyy toiminnallisuus ja yksinkertainen, puhdas estetiikka. Decoflood² LED on

Lisätiedot

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella 10 2009 5005 Kun uusin tekniikka ja optimaalinen lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe

Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe Katuvalopäivät 22. 24.11.2011 Helsinki Jyväskylä - Oulu Ismo Soinila, 044 5720063 Ate Korkalainen, 044 5720046 Myynti-

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

KANNUSTAA LIIKKUMAAN

KANNUSTAA LIIKKUMAAN XACT Xact 3 XACT Monipuolisesta ja ergonomisesta Xact-oppilastuolista on nyt saatavana kaksi kokoa Xact ja Xact Start. Se tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää koko koulussa, aina esikoululuokista opettajainhuoneeseen,

Lisätiedot

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi Valaistus Teollisuus Case study Carlo Casagrande Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi CoreLine Highbay Taustaa Vuonna 1959 perustettu Carlo Casagrande & Co Oy on kotimainen maahantuontiin

Lisätiedot

AVR66. Asunnot ja yleistilat LED TC T5 T8 IP44

AVR66. Asunnot ja yleistilat LED TC T5 T8 IP44 Asunnot ja yleistilat AVR66 ED TC T5 T8 IP44 5x2,5mm² Jono-valaisimilla voidaan toteuttaa mitä erilaisimpia valaistusjärjestelmiä. Jono-mallisto sisältää laajan valikoiman monipuolisia teknisiä ratkaisuja

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20...

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20... Newlec-minilistat 2 Sisällysluettelo Asennuskanava LHD 20x10... 3 Asennuskanava LHD 20x20... 4 Asennuskanava LHD 32x15... 5 Asennuskanava LHD 40x20... 6 Asennuskanava LH 60x40... 7 3 Asennuskanava LHD

Lisätiedot