Sisällys Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita"

Transkriptio

1

2

3 Sisällys Perustiedot... 4 Rakennuslupahistoria... 5 Selvityksestä... 6 Tiivistelmä... 7 Suunnittelu ja rakentaminen... 8 Tausta... 8 Ajatus rakennuksesta ja tontista... 8 Luonnosvaiheista Loka marraskuun 1961 luonnossarjat Kesän 1962 luonnokset Tammikuun 1963 luonnokset Työpiirustuksia kohti helmikuussa Emännän asunto siirtyy maaliskuussa Kokonaisuuden suunnittelua marraskuussa Visio ylioppilastalosta Ensimmäisen rakennusvaiheen pääpiirustukset Ensimmäisen rakennusvaiheen työpiirustukset ja toteutuneet tilat Rakenteista Kattoikkunat Ikkunat ja ikkunasäleiköt Ravintola Keilahalli Osakuntatilat ja muut sisustukset Rakennustyöt ja käyttöönotto Rakennustöiden aloitus Harjannostajaiset Valmistuminen ja käyttöönotto Lähiympäristöstä Jäteastiat...33 Opiskelijaravintolan ja Ilokiven väli...35 Muutoshistoriaa...35 Asunnosta toimistoksi...36 Ravintolan muutokset Peruskorjaus Luonnossuunnitelmat Pääpiirustukset ja korjauksen suunnitelmat...39 Sisustukset...41 Ravintolamuutokset 1980-luvulla...45 Peruskorjaus Myöhemmät luvanvaraiset muutokset...50 Lähiympäristön muutoksista...50 Laajennussuunnitelmista...52 Laajennussuunnitelma Laajennussuunnitelma Suunnittelutyö Olavi Noroselle...54 Arkkitehtuurikilpailu Rakennuksen arvoista...57 Säilyneisyydestä ja toimenpiteiden tarpeista...58 Jatkossa seurattavaksi esitettäviä kohtia...59 Eteläjulkisivun ikkunat...59 Aula ja pääporras...60 Ravintola Ilokivi...61 Kattoikkunat...61 Alkuperäiset ja varhaiset kalusteet...62 Lähteet...63 Selvityksen liitekaaviot ja seurantakortit...64 Valikoima piirustuksia...73 Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 3

4 PERUSTIEDOT Kohde Jyväskylän ylioppilastalo Ilokivi Osoite Keskussairaalantie 2, Jyväskylä Kaupunginosa 5, kortteli 77, tontti 8 Suunnittelijat Arkkitehti Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. Alvar Aalto ja Heikki Tarkka, avustajana Georg Schwalm-Theis Rakennesuunnittelija Insinööritoimisto P. Lunki, Jyväskylä Sähkö suunnittelu Insinööritoimisto Jyväskylän sähkösuunnittelu, T. Nousiainen LV-suunnittelija Jyväskylän Lämpösuunnittelu Ilmanvaihtosuunnittelu Insinööritoimisto J. Pakkanen, Jyväskylä Rakentajat Pääurakka Rakennustoimisto B. Lindberg Ilmastointityöt Suomen Puhallintehdas Oy Sähkötyöt Valo-Voima LVI-työt Huber Oy Maalaustyöt Maalausliike T. Kovanen Erikoispiirretyt valaisimet Artek oy / Valaistustyö Viljo Hirvonen Ky Kalustehankinnat SOK (osakuntien tiskit) Serlachius Oy (osakuntien keittokomerot) Rakennuttaja Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulu ylioppilaskunta Suunnitteluvuodet luonnosvaihe Rakennuslupa rakennuslupahistoria esitetty seuraavalla sivulla Rakennustyöt aloitus harjannostajaiset avajaiset keilahalli ravintola Suurimmat muutokset ja peruskorjaukset Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto & Co. Sisätilojen uudelleenjärjestelyä, uusi terassi Sisustusarkkitehtitoimisto Hannu Asunta. Ravintolan muutoksia Arkkitehtuuri- ja sisustussuunnittelutoimisto Keijo Moilanen ky. Ravintolan muutoksia Arkkitehtitoimisto Olavi Noronen ky. Sisätilojen uudelleenjärjestely. Omistus Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Kaavatilanne Asemakaava valmisteluvaiheessa. Laajuustiedot Kerrosala Kerrosala k-m² * Kokonaisala m² * Kellarin pinta-ala m² * Tilavuus Kokonaistilavuus m³ * Suojelutilanne Rakennus on Valtioneuvoston päätöksellä osa Valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (www.rky.fi). Rakennuksen suojelua on esitetty valmisteltavana olevassa asemakaavassa. Aiemmat selvitykset Useita opinnäytteitä Jyväskylän yliopistossa (ks. lähdeluettelo) Rakennetutkimus Controlteam Oy, * tarkennusmittaustiedot lokakuulta Jyväskylän rakennusvalvontavirasto. Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 4

5 RAKENNUSLUPAHISTORIA Ilokiven rakennuksen lupahistoria Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontaviraston arkistosta Tunnus Päätöspäivä Selostus Ylioppilastalo Ylioppilastalon peruskorjaus ja muutostyö Ylioppilastalon peruskorjaus ja muutostyö Ravintolasalin laajennus Ravintola Ilokiven muutoksia Ravintola Ilokiven muutoksia Ylioppilastalon peruskorjaus ja huonetilojen muutostyöt (aikaisempi lupa 73/94 raukeaa). Monitoimitilan (pohjakerros) käyttäminen kokoontumishuoneistona Ylioppilastalon 1. kerroksen (osa tiloista) ja 2. kerroksen käyttö yliopiston opetustiloina tilapäisesti viiden vuoden ajan saakka (aikaisempi tilapäislupa 114/94 raukeaa) Kabinettitilan laajennus varastoon pohjakerroksessa Ylioppilastalon* laajennus (tutkimus-, opetus- ja toimistotiloja), aloittamisoikeus Valaistut nimikyltit ja logot Tilapäisluvan 125/95 muuttaminen pysyväksi (ylioppilastalon 1. kerroksen osan ja 2. kerroksen tilapäinen käyttö yliopiston opetustiloina) Varastotilan muutoksia sekä paloluokan muutos * Vuonna 2002 myönnetty lupa on Opinkiven uudisrakennuksen rakennuslupa. Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 5

6 SELVITYKSESTÄ Ylioppilastalo Ilokivi on vuosikymmenten aikana muuttunut varsinkin sisältä useaan otteeseen. Rakennuksen säilyneisyys on siten erittäin vähäinen jopa tilajärjestelyjen osalta. Tämän selvitystyön keskeisenä tavoitteena on tunnistaa alkuperäisen arkkitehtuurin ja säilyneiden kohtien merkitys, erityisesti suunnitteilla olevan peruskorjaushankkeen tavoitteiden asettelua varten. Ylioppilaskunnan toiminnan historiaa ja rakennukseen liittyvää kulttuurihistoriaa on kirjattu runsaasti muun muassa Marko Lambergin teoksessa Nuoruus ja toivo, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tätä historiaa ei ole tarkoituksenmukaista referoida laajasti tai kirjoittaa tässä yhteydessä laveasti uudestaan. Rakennuksesta on tunnistettu ja valittu seurattaviksi ja erikseen pohdittavaksi rakennusperinnön kannalta kiinnostavia kohtia. Ne ovat esimerkiksi tiloja ja tilasarjoja, näkymiä, julkisivujäsentelyjä ja rakennuksen yksityiskohtia sekä materiaaleja. Näiden sijainnit on esitetty liitekaavioissa pohjapiirustuksien avulla. Näistä seurattavista kohdista on laadittu erilliset seurantakortit, ja näiden korttien aineisto on tarpeen täydentää peruskorjauksen yhteydessä ja päätyttyä siten, että esimerkiksi arkkitehtisuunnittelija laatii kuvauksen tehdyistä luonnosvaiheista, valinnoista ja lopullisista toimenpiteistä erilliseksi raportiksi. Se toimii myös tulevaisuudessa tehtävissä korjauksissa keskeisenä lähtötietona. Opiskelija-asuntola Naatin taustalle muodostui Ilokiven rakentamisen mukana uusi tiiviihkö ulkotila, joka päättyy ylärinteessä opiskelijaravintola Lozzin keittiöön ja sen yllä olevaan teatteriin (AAM ar 43 1). Tämän selvitystyön keskeisinä lähteinä ovat olleet arkistot: Alvar Aalto -museo, Jyväskylän yliopistomuseo ja Jyväskylän rakennusvalvontaviraston arkisto. Tekijät Selvityksen on laatinut Alvar Aalto -säätiöllä arkkitehti, FM Jonas Malmberg apunaan rakennuskonservaattori Elina Riksman ja FM Mia Hipeli. Työtä on ohjannut Alvar Aalto - säätiön johtaja arkkitehti, TkL Tommi Lindh. Tilaaja Selvityksen tilaaja on Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 6

7 TIIVISTELMÄ Kasvatusopillisen korkeakoulun 1966 lähtien Jyväskylän yliopiston opiskelijamäärä kasvoi jatkuvasti. Ylioppilaskunnan toiminta kasvoi opiskelijamäärien mukana, ja osakuntalaitos muodostui. Samalla asuntopula yltyi ylioppilaiden joukossa. Ylioppilastalon suunnittelun alkuvaiheessa nimenomaan asuntolatoiminta oli keskeisesti esillä, mutta sen ratkaisua päästiin työstämään kunnolla vasta 1970-luvulla, kun Kortepohjan asuntolarakennukset tehtiin. Aallon suunnittelemasta ylioppilastalosta toteutui vuonna 1965 ainoastaan osakuntatoimintaan tarkoitettu siipiosa sekä pienehkö ravintola ja kellarissa sijainnut keilahalli. Varsinainen juhlahuoneisto sekä ylioppilaskunnan toimistot jäivät toteuttamatta. Tämä keskeneräisyys näkyy rakennuksen ikkunattoman päädyn erityisen vähäeleisessä ilmeessä, joka osaltaan vaikeuttaa rakennuksen tavoitellun luonteen ymmärtämistä. Osakuntatoiminta hiipui 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla, eivätkä Jyväskylän tapauksessa osakunnat omistaneet tilojaan. Siten tilat jäivät ylioppilaskunnalle, joka alkoi suhtautua niihin kehitettävänä kiinteistöomaisuutena. Ulkoarkkitehtuurin osalta rakennuksen säilyttäminen alkuperäistä vastaavana pidettiin tavoitteena, mutta sisätiloja muokattiin kulloistenkin tarpeiden mukaan. Seurauksena oli toistuvien peruskorjausten ja muutosten jatkumo. Viimeinen suuri peruskorjaus vuonna 1995 poisti käytännössä kaikki sisätilojen alkuperäiset piirteet. Ulkoarkkitehtuurinsa osalta rakennus on sen sijaan säilynyt varsin hyvin. Muutokset rajoittuvat lähinnä pieniin yksityiskohtiin ja ikkunajakoihin sekä vuonna 1979 rakennettuun ulkoterassiin. Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri lähiympäristöineen kuuluu kokonaisuudessaan vaalittavien ominaisuuksien joukkoon, semminkin kun Ilokiven rakennuksella on suuri merkitys nimenomaan osana Aallon suunnittelemaa Jyväskylän yliopiston kampusta. Ilokiven rakennuksen muut keskeiset arvot liittyvät yliopiston ja sen opiskelijoiden toiminnan kulttuurihistoriaan sekä paikalliseen populaarikulttuuriin. Kampusalue vuonna 1995 ennen Opinkiven uudisrakennusta (AAM av 215 / Hannu Vallas). Opinkiven nimellä tunnettu vuonna 2003 valmistunut uudisrakennus ei varsinaisesti liity tilallisesti tai toiminnallisesti Ilokiven ylioppilastaloon. Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 7

8 SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN TAUSTA ylioppilaskuntatoimintaan varatut tilat alkoivat jäädä riittämättömiksi. Siten ylioppilaskunnan hallitus päätti tammikuussa 1960 ryhtyä varainkeruuseen uutta asuntolarakennuksen varten. 4 Varainkeruulla oli oma vaiheikas historiansa, joka on kuvailtu laveasti esimerkiksi teoksessa Nuoruus ja Toivo. 5 Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun toiminta alkoi Se jatkoi vuonna 1863 perustetun seminaarin työtä. Jyväskylän seminaari antoi suomenkielistä koulutusta kansakoulunopettajille, järjesti jatkokoulutusta sekä harjoitti kasvatus- ja opetustyöhön liittyvää tutkimusta. 1 Ylioppilaskuntatoiminta oli elimellinen osa korkeakoulua. Oppilaskunta oli vuokrannut keväällä 1949 yhden miesinternaatin huoneen kansliakseen, mutta tila oli samaan aikaan myös asuntona. Alvar Aalto oli voittanut arkkitehtuurikilpailun korkeakoulun uudisrakennusten suunnittelusta Kilpailun perusteella rakennettiin 1950-luvulla kampuksen uudisrakennukset. Näihin valtion kustantamien uusien korkeakoulurakennusten hankkeeseen sisällytettiin myös ylioppilaskunnan tiloja, ja niissä sijaitsevan opiskelijaravintola Lozzin toiminnasta huolehti ylioppilaskunta. 2 Siten Lozzin ja opiskelija-asuntolarakennus Naatin toimintojen vuoksi Ilokiven naapurina sijaitsevalla ravintola- ja asuntolarakennuksella oli jo 1950-luvulla aivan erityinen merkityksensä opiskelijaelämän kannalta. Aalto valikoitui ylioppilaskunnan uudisrakennuksen suunnittelijaksi nimenomaan kampuksen uudisrakennusten suunnittelijana, eikä esimerkiksi arkkitehtuurikilpailua tässä yhteydessä järjestetty. Osakuntalaitos päätettiin laajentaa myös Jyväskylään ja helmikuussa 1960 perustettiin neljä osakuntaa: Keski-Suomen osakunta, Pohjanmaan osakunta, Itä-Suomen osakunta ja Lounais-Suomen osakunta. Osakuntien jäsenmäärät vaihtelivat alkuun runsaan kahdensadan ja runsaan kolmensadan välillä. 3 Ylioppilastalon toteutuneen osan keskeisin alkuperäinen toiminta liittyi osakuntiin, joille suunnitellut tilat olivat keilahallin ja pienen ravintolan ohella talon alkuperäiset käyttötarkoitukset. AJATUS RAKENNUKSESTA JA TONTISTA Opiskelija-asuntola Naatti ei riittänyt pitkään tyydyttämään opiskelijoiden majoitustilojen tarvetta luvun alussa opiskelijamäärä oli noussut jo yli tuhanteen. Samalla Varhaisin Aallon toimiston päivätty luonnos ylioppilastalolle sijoittui Vaasankadun tontille (AAM ). Tämä on ainoa, jossa asuntola esiintyy. Naatin ja Lozzin vierelle asuntoja ei enää suunniteltu. Varhaisin päivätty Aallon toimiston hahmotelma ylioppilastalolle on tammikuulta Tässä tontti sijaitsi Vaasankadun varrella ja hanke sisälsi kaksi rakennusta: asuntolan ja juhlasalin. Ylioppilaskunnan uudisrakennukseen ei Aallon suunnitelmissa enää kuulunut asuntolaa sen jälkeen, kun rakennuksen suunniteltu paikka siirtyi toteutuneelle paikalle. Siten asuntola jäi hankkeesta pois varsin pian. Aalto ja Tarkka pitivät kuitenkin valikoinutta paikkaa, ja varsinkin sen tontteja riittämättömänä, yhdistetylle ravintola- ja asuntolatoiminnalle. Heikki Tarkka kirjoitti ylioppilaskunnalle , jolloin hän ehdotti tontin hankkimista Mattilanniemeltä tai jopa Jyväsjärven toiselta puolelta. Samalla hän perusteli näkemystään ja esitti jatkosuunnitteluun myöhemmin päätyneen ratkaisun pelkästä klubitalosta: 1 Lukkarinen 1994, 9. 2 Lamberg 2004, Lamberg 2004, Putkonen1998, Lamberg 2004, Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 8

9 Meille esitetty ohjelmaluonnos jakautuu Ylioppilaskunnan klubi- ja asuntotiloihin. Asuntotilojen osalta kyseinen ohjelma on varsin laaja. Klubitilat ovat luonteeltaan sellaisia, että ne vaativat sekä verraten hyviä liikeyrityksiä, ja verraten rauhoitettua vapaata ympäristöä. [--] Koko ohjelmaluonnoksen esittämän hankkeen rakentamiseksi on tonttien No 6 ja 7 pintaala liian pieni. Ei kyseisille tonteille, eikä Korkeakoulun nykyiselle alueelle voida ajatella rakennettavaksi tarkoitetun laista rakennusta enempää kuin kolmen kerroksen korkuiseksi. [--] Yhtenä mahdollisuutena on pidettävä sitä, että Ylioppilaskunta jakaisi suunnitelmansa asuntolasuunnitelmaksi ja klubirakennussuunnitelmaksi ja rakentaisi klubirakennuksen tonteille No 6 ja 7. 6 tällöin ylioppilastalon suunnittelu Aallon toimistossa käynnistyi kunnolla. Toimistossa säilyneiden tuntikirjanpitojen mukaan Heikki Tarkka ensimmäiset työtunnit kohteelle ovat lokakuulta Suunnittelun varhaiseen vaiheeseen liittyy myös ylioppilaskunnan pääsihteeri Osmo Rinta-Tassin päivätty kirje Aallolle. Siinä Rinta-Tassi viittaa Keski-Suomen museon vihkiäisissä Aallon kanssa käymäänsä keskusteluun ja pyyttää, että Aalto ottaisi vastaan ylioppilaskunnan edustajia huvilallaan juhannuspyhien aikana tai niitä seuraavina arkipäivinä. Tarkoituksena olisi esitellä Siljonkuja 2 4:ään rakennettavan ylioppilastalon tilaohjelmaa. 7 Vihkiäisjuhlaa oli vietetty Mahdollisesta tapaamisesta ei ole varmuutta, mutta eräs varhaisista rakennuksen luonnoksista on piirretty mainittujen tonttien virallisen karttaotteen päälle lyijykynällä. Karttaote on päivitätty Siten vaikuttaa mahdolliselta, että tonttikartalle laadittu luonnos rakennuksen sijoituksesta ja ulkohahmosta on piirretty tuossa tapaamisessa tai sen seurauksena Muuratsalossa. Aallon suunnitelma ei siis sisältänyt enää asuntolaa, mutta opiskelijat olivat keränneet varoja opiskelijoiden asuntopulan ratkaisemiseksi. Lambergin mukaan viimeistään vuoden 1961 kesän ja alkusyksyn aikana ylioppilaskunnan johdolle selvisi, ettei asuntolaa tässä yhdeydessä tule. Edustajistolle esitettiin syyskuussa 1961, että ylioppilastalo oli ensisijainen rakennushanke. Seuraavana tulisi asuntola ja sen jälkeen kirjasto. 10 Asuntolat toteutuivat Kortepohjaan Syyskuussa 1961 tonttikysymys alkoi ratketa aikaisemmin pohjustettujen kuvioiden mukaan. Tällöin ylioppilaskunnan edustajistolle esitettiin myös mahdollisuus hankkia Siljonkujalla sijainneet kaksi omakotitaloa tontteineen omistukseensa. 12 Viimeistään Varhainen päivätylle tonttikartalle tehty luonnos ylioppilastalosta, jossa hahmo on tunnistettavissa myöhempien kokonaissuunnitelmien mukaiseksi (AAM ). Tonttikysymys ratkesi lopullisesti vasta puolisentoista vuotta myöhemmin, kun kaupunki päätti lahjoittaa ylioppilaskunnan tarvitseman lisämaan entisen Siljonkadun toiselta puolelta. Lamberg arvelee ylioppilaskunnan Erkki Rutasen henkilökohtaisilla suhteilla olleen tähän suuri vaikutus Heikki Tarkan kirje ylioppilaskunnalle AAM kirjearkisto. 7 Osmo Rinta-Tassin kirje Aallolle AAM kirjearkisto. 8 Pohjamo 2013, AAM Lamberg 2004, Lamberg 2004, Lamberg 2004, Tuntitaulukoissa on runsaasti puutteita, joten sitä voi lukea varmuudella ainoastaan siten, että tiedämme Tarkan suunnitelleen kohdetta 80 tuntia lokakuussa Lamberg 2004, 228. Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 9

10 Näkymä opiskelija-asuntola Naatin ikkunasta ennen Ilokiven rakentamista Siljon eli Sarkkion ja Järvenpään eli Heporauta Hästeskon talojen suuntaan (JYM: DUO_K3032_79). Tonttikysymys on vaikuttanut myös rakennuksen luonnosvaiheessa, kun laajan kokonaisuuden sijoittumista ja pituutta tutkittiin. Useisiin pohjapiirustuksiin on esitetty tontin rajat, minkä lisäksi toisinaan on selvästi täsmennetty ongelmaa tekstillä: tarvittava lisämaa. 15 LUONNOSVAIHEISTA Ensimmäiset päivätyt suunnitelmat Siljonkadun tonteille ovat lokakuulta Näitä oletettavasti edeltää joukko päiväämättömiä luonnoksia, joissa rakennusta on hahmoteltu. Luonnosten pääpaino on rakennukseen suunnitellun juhlasalin ratkaisuissa. Saliin kaavailtiin kolmelle sivulle katsomot, hieman samaan tapaan kuin Kasvatusopillisen korkeakoulun päärakennuksen auditoriossa on. Toinen piirre, joka säilyi suunnitelmissa loppuun asti, oli sisäänkäyntiaukio Keskussairaalan tien varressa sekä kulkuyhteyksiin liittyneet sisäportaikot. Päiväämätön luonnos, jossa korostuvat juhlasali ja kulkuyhteys Keskussairaalantien suunnasta korostuvat (AAM ). Aallon toimiston luonnoksissa on varsin harvoin tekijän nimikirjaimia tai muita piirustuksen tekijästä kertovaa tietoa. Ilokiven erääseen varhaiseen luonnokseen Heikki Tarkka on laittanut nimikirjaimensa H. T. 16 Se kielinee hänen tavallista suuremmasta roolistaan heti suunnittelun alkuvaiheessa. Tässä päiväämättömässä, mutta ilmeisen varhaisessa luonnoksessa rakennuksen toteutuneen osan periaatteet, eli sivukäytävä opiskelija-asuntolan suuntaan ja varsinaiset käyttötilan Jyväsjärven suuntaan, ovat jo näkyvissä. Edellä mainitut salin ja alarinteestä tulevan sisäänkäynnin teemat olivat niin ikään luonnosteltuna. Rakennuksen porrastuva hahmo on esitetty myös leikkauksena, jossa on keskeistä ajatus yläikkunoista. Rakennuksen varhaisia luonnoksia ja myöhempää toteumaa ei voi ymmärtää ilman käsitystä koko tavoitellusta kokonaisuudesta. Toteutunut Ilokivi oli ainoastaan varsinaisen ylioppilastalon sivusiipi. 15 AAM AAM Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 10

11 Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus, (AAM ). Ilokiven päiväämätön idealuonnos, jossa rakennuksen kokonaisuus on hahmottunut jo hyvinkin pitkälle. Rakennuksesta toteutettiin ainoastaan osakuntasiipi (AAM ) LOKA MARRASKUUN 1961 LUONNOSSARJAT Ensimmäinen varsinainen luonnossarja ylioppilastalo varten päivättiin Suunnitelmassa sivukäytävällinen osakuntasiipi oli yksikerroksinen, ja se porrastui rinteen mukana. Siivessä oli eri osakunnille osoitettu neljä samankokoista tilaa pienine aputiloineen. Näiden alla olivat autotallit neljälle autolle. 17 Osakuntatiloihin johtava portaikko esiintyi myös näissä ensimmäisissä sarjoissa. Koska varsinaisiksi pääsisäänkäynneiksi ajatellut yhteydet tulivat alarinteen puolelta, tarvittiin sisäportaat, jotka johtivat suunnitelluista auloista osakuntasiipeen. Tämä ratkaistiin pitkällä suoralla portaalla, joka säilyi osakuntasiiven keskeisenä aulaan liittyvänä teemana. Osakuntatilojen kanssa samalle tasolle sijoittui aiemminkin mainittu juhlasali ja lämpiö sen vierelle, järven suuntaan avautuvana. Autotallien kellarimainen tila muuttui maastonmuodon mukana normaaliksi kerrokseksi kohti Keskisairaalantietä. Alarinteen puolelle, lämpiön alapuolelle kaavailtiin lasiseinäistä aulaa. Järven puolella olevaan siipeen suunniteltiin ylioppilaskunnan toimistot, jotka olivat varsin rationaalisena keskikäytäväratkaisuna. Saliosan alapuolelle jäivät pukutilat ja varastot ilmeisesti teatteri- ynnä muuta salin toimintaa ajatellen sekä studionäyttämö- ja harjoitustila. Ulkopuoliselle vuokrattavaksi suunniteltiin muutama liikehuoneisto ja niiden yläpuolella olevat toimistot. Kaikkein ylimmässä kerroksessa, juhlasalin yläosan rinnalla olivat pienet asunnot vahtimestarille ja emännälle. 18 Toisen kerroksen pohjapiirustus, (AAM ). 17 AAM ; AAM ; ; Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 11

12 Erillisenä sivurakennuksena suunnitelman tässä vaiheessa oli temppelimäinen kappeli, joka sijoittui lähelle Ilokiveksi kutsuttua suurta siirtolohkaretta. Suunniteltu rakennuskokonaisuus oli kaupunkikuvallisesti kiinnostava. Se muodosti maaston muotoja mukaillen erilaisia tasoja ja toiminnallisesti erilaisia sisäisiä ja ulkopuolisia yhteyksiä. Keskeiset sisäänkäynnit sijoittuivat Keskussairaalantien suuntaan, jonne kaavailtiin kahta merkittävää aihetta: kivettyä aukiota, jonka reunalla oli pienimuotoista liiketilaa sekä pääsy juhlasalin lämpiön alapuoleiseen aulaan. Toinen aihe oli ylioppilaskunnan tilojen katolle suunniteltu terassi, jolle johti näyttävä kaksiosainen ulkoporras. Terassille pääsi myös lämpiön pienestä kahviosta. Julkisivu etelään, Salin korosteinen asema väheni aiempaan verrattuna, kun osakuntasiipi muutettiin suunnitelmassa kaksikerroksiseksi (AAM ). Luonnosta kehitettiin eteenpäin seuraavina kuukausina ilman, että suuret linjat olisivat muuttuneet. Ylioppilaskunnan toimistosiipi jalostui moni-ilmeisemmäksi, kun keskikäytävää avattiin ja kappeli siirtyi terassin kylkeen. 19 Perspektiivi Keskussairaalantien suunnalta, (AAM ). KESÄN 1962 LUONNOKSET Seuraava säilynyt ja päivätty luonnoskokonaisuus on laadittu kesällä 1962 ja päivätty Tällöin ulkohahmo säilyi osakuntasiipeä lukuun ottamatta pääosin ennallaan. Rakennusta suunniteltiin nyt edellistä vaihetta lyhyemmäksi siten, että osakuntatilat sijoittuivat päällekkäin kahteen kerrokseen. Samalla autotalli suureni koko osakuntasiiven kellarin kokoiseksi halliksi. Näin rakennus mahdutettiin aiempaa paremmin käytettävissä olevalle maa-alalle. Edustajistolle kaavailtiin tässä sarjassa selkeästi omaa, näyttävää kokoushuonettaan. 20 Kappelin sijainti lienee aiheuttanut suunnittelijoille päänvaivaa. Heinäkuussa päivätyissä piirustuksissa kappeli palasi lähemmäs aiempaa paikkaansa ylioppilaskunnan tiloja kattavan kattoterassin ylärinteen päätyyn. Edellisessä vaiheessa sitä oli tutkittu sijoitettavaksi osakuntasiiven ja saliosan kulmaan. Valokuva tämän vaiheen pienoismallista (kuva JYM / JKKY:n kokoelma). Kulmauksen lähellä, niin ikään toisen kerroksen tasolla, terassiin liittynyt tarjoilutila sai varsin erityisen ja monimuotoisen hahmon. Aiemmissakin luonnoksissa se oli ollut pohjamuodoltaan monikulmainen, mutta tässä heinäkuun 1962 suunnitelmassa sen paviljonkimainen muoto korostui muilta osiltaan suorakulmaisessa ja rakennuksessa. Tässä vaiheessa opiskelijoiden lukusaliksi kaavailtu tila ja edustajiston huone jäivät aiempaa tiiviimmin ylioppilaskunnan toimistorivin rinnalle. Näin muodostuneen siiven kattoon suunniteltiin suuri joukko pyöreitä kattoikkunoita. Silti katto säilyi terassina ja sinne johti Keskussairaalantien suunnasta leveä ulkoporras. 19 AAM AAM AAM AAM Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 12

13 TAMMIKUUN 1963 LUONNOKSET Suunnittelu eteni, ja eri tilojen kokonaisuuksia tarkennettiin. Tammikuussa 1963 päivätyssä sarjassa rakennuksen toteuttamisen vaiheistus tulee mukaan suunnitelmiin. Autohalli on tässä vaiheessa myös jäänyt pois, ja tilalle on tullut keilahalli. Keilahallin vaatima pituus palautti rakennuksen päädyn aiempaa luonnosvaihetta lähemmäs Lozzin kerhohuoneen nurkkaa. Ensimmäisessä kerroksessa näin tullut lisätila osoitettiin osakunnan varastoksi ja toisen kerroksen tasolla Lozzin ravintolan terassin lähistölle tuli uusi ja varsin laaja terassi. Sen ajateltu käyttötarkoitus ei selkeästi ilmene piirustuksesta, mutta terassilta on kulku ainoastaan päätyyn tässä vaiheessa sijoitettuun emännän asuntoon sekä alemmista kerroksista tulevasta porrastornista, joka nousee maantasolle eräänlaisena paviljonkina. 21 Tonttikysymys on myös piirustuksissa oletettu ratkaistuksi, sillä tarvittavia lisämaan merkintöjä tai taloa halkovia tontinrajoja ei enää piirretty esille. Kaupunki lahjoitti lisämaat helmikuussa. Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus, (AAM ). Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus, (AAM ). Toisen kerroksen pohjapiirustus, Lämpiön päätyn luonnosteltu tarjoilutila on erityisen monimuotoinen ja korostunut muutoin varsin suorakulmaisessa kokonaisuudessa (AAM ). 21 AAM Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 13

14 TYÖPIIRUSTUKSIA KOHTI HELMIKUUSSA 1963 Rakennuksen vaiheistaminen ilmaantui 1:200 mittakaavassa tehtyihin luonnoksiin tammikuussa ja ensimmäisen rakennusvaiheen, eli osakuntasiiven piirustuksissa siirryttiin samoihin aikoihin tarkempaan 1:100-mittakaavaan ja rakennuksen päämitat mitoitettiin. 22 Toisesta rakennusvaiheesta nouseva pitkä porras päätyi sisäänkäyntitasolle, jossa olivat ensimmäisen kerroksen osakuntatilat. Ylempään kerrokseen oli suunniteltu tämän pitkän portaan päällä toinen vastaava porras, joka kulki järvenpuoleiselta pihalta toiseen kerrokseen. Porras näkyi julkisivussa korkeana ikkunana. Suuret osakuntien huoneiden ikkunat olivat jaetut suuriin neliömäisiin ruutuihin. Tässä vaiheessa rakennuksen pohjoispäädyn terassiin liittyivät emännän asunto sekä erillinen porrastornin yläosa. EMÄNNÄN ASUNTO SIIRTYY MAALISKUUSSA Sisätilojen suunnittelu eteni alkuvuonna :100-mittakaavaisissa piirustuksissa. Ratkaisuja haettiin muiden muassa wc-tilojen ja toimistojen sijoituksissa. Runsaat päätyportaat säilyivät vielä tässä vaiheessa, mutta emännän pieni huoneisto siirrettiin pois toisesta kerroksesta ensimmäiseen, pääovien viereen. Tähän suunniteltiin matala siipiosa. Paikalla oli jo aiemmissa vaiheissa portaista johtunut seinälinjan muutos, joka tässä siis vaiheessa muuttui aiempaa suuremmaksi. Samassa päivätyssä piirustuksessa ensimmäisen kerroksen maan alle jäävään päätyyn lisättiin toimistoja kattoikkunallisen valokuilun äärelle ja niiden rinnalle tuotiin pohjapiirustuksen suoralinjaisuudesta poikkeava viistokäytävä. 24 Tässä yhteydessä esitettiin leikkauksessa ensimmäistä kertaa keilahallin alakatto. Sen palkkien mukaan taitteinen muoto oli mukana jo ensiesiintymisessä. 23 Kellarin pohjapiirustus, (AAM ). I vaihe. Leikkaus keilahallin kohdalta, (AAM ). I vaihe. Julkisivu etelään, (AAM ). Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus, (AAM ). 22 AAM AAM AAM AAM Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 14

15 Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus, (AAM ). Toisessa kerroksessa päädyn terassi porrastorneineen säilyi, mutta hieman erikoisesti terassille ei tässä vaiheessa suunniteltu lainkaan kulkuyhteyttä toisesta kerroksesta, mutta sinne oli sentään keittokomerosta ikkuna. 25 Kesäkuun 7. päivätyssä luonnoksessa tämä ikkunakin jätettiin pois. 26 KOKONAISUUDEN SUUNNITTELUA MARRASKUUSSA 1963 Vaikka rakennuksen toteutus oli vaiheistettu, koko kokonaisuuden suunnittelua edistettiin edelleen loppuvuodesta Tällöin kappeli jäi kokonaan pois. Lisäksi erityisen monimuotoiseksi aiemmin kaavailtu tarjoilutila muotoutui suorakulmaiseksi ravintolaosaksi. Se avautui edelleen juhlasalin lämpiön ohella suurelle toimistosiiven yläpuoleiselle kattoterassille. Osakuntasiiven päädyssä olleen kattoterassin kokonaisuus selkiytyi poistumistieportaan siirron vuoksi. Porras siirrettiin alarinteen puolelle uudeksi ulkonemaksi. 27 Toteutuneen Ilokiven kannalta keskeinen sisätila, eli toisen kerroksen päädyssä ollut ravintola tuli suunnitelmiin tässä vaiheessa. Paikalla olleesta toisesta portaasta luovuttiin, kun ravintolan keittiö sommiteltiin rakennussiipien sisäkulmaukseen. Pyörein kattoikkunoin valaistu tila nimettiin tällöin kabinetiksi. 28 Osakuntasiiven toisen kerroksen tason pohjapiirustus, (AAM ). VISIO YLIOPPILASTALOSTA Ylioppilastalon kokonaisuuden suunnitelmasta laadittiin huolellisesti piirretty esitys Tätä sarjaa voi pitää ylioppilastalon kokonaisuuden tarkimpana ensimmäisen vaiheen rakentamista edeltäneenä suunnitelmana. Siten siinä lienee parhaiten nähtävillä ajatukset, joiden mukainen kokonaisuus Aallon toimistossa oli 1960-luvuun alkupuolella kaavailtu ylioppilastaloksi. 29 Tässä suunnitelmassa oli useita ensimmäisistä luonnoksista tunnistettavia elementtejä. Rakennus koostui useista samaan koordinaatistoon asetetuista siivistä. Näiden sisänurkkiin muodostui merkityksellisiä kohtia, joista tärkeimmät olivat Keskussairaalantien suunnalle avautuneiksi kaavaillut liiketilojen ja juhlasalin sisäänkäynnit sekä ylioppilaskunnan toimistosiiven sisäänkäynti. Asuntolan puoleiselle julkisivulle sijoittui keilahallin sisäänkäynti ja ravintolan keittiön huolto AAM AAM AAM AAM AAM AAM AAM Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 15

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Roihuvuoren ala-aste Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Tilaaja: Tekijät: Valmistunut: 3.2.2014 Kuvat: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto,

Lisätiedot

Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38

Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38 Sukkatehdas vuonna 1951, lähde Raevuori S ATA M A K A D U N S U K K AT E H D A S Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38

Lisätiedot

KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY

KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY 1 KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY 1 KUN HELSINKIIN RAKENNETTIIN CITY KESKUSTAN VUOSINA 1945 1990 VALMISTUNEET LIIKERAKENNUKSET JULKAISIJA: HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO TEKIJÄ:

Lisätiedot

YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä.

YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä. YLEVÖITTÄÄ ARJEN ALVAR AALTO Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä Kela YLEVÖITTÄÄ ARJEN Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo

Lisätiedot

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA KOTKANIEMI Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA 9.3.2012 1 2 TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä on yhdistetty

Lisätiedot

tai detaljia. Paikalla tekeminen mahdollisti myös

tai detaljia. Paikalla tekeminen mahdollisti myös Työnkulma Rupla, Kuopio RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2 1. Saatteeksi Työnkulma eli ns. Rupla on Skdl:n ja SKP:n yhdistysten rakennuttama työväentalo, joka on valmistunut 1957. Se toimi järjestöjen juhla-,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU

KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU R A K E N N U S H I S T O R I A L L I N E N S E L V I T Y S Leena Lindell Nina Äijälä Leena Lindell Nina Äijälä KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU 2010 KESKI-SUOMEN MUSEO Kilpisenkatu 1C

Lisätiedot

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Rehtorin talo Inventointi 31.8.2012 Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka Holmila, Järvenpään

Lisätiedot

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä TYÖTEHOSEURA SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 MAATALOUS Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä. Soili Miekkala

Lisätiedot

POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi

POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Anna Lyyra Seppänen 2006 Sisältö JOHDANTO 1 RAKENNUSHISTORIAA 1 2 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN OMINAISPIIRTEET 3 2.1 Suhde

Lisätiedot

TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA

TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA Töölön puhelinkeskusrakennus 1915 2008 M E R J A K I H L A R I M O N O N E N TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA Töölön puhelinkeskusrakennus 1915 2008

Lisätiedot

V U O J O K I K A R T A N O N R E S T A U R O I N T I R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A 1 / 2 0 0 6

V U O J O K I K A R T A N O N R E S T A U R O I N T I R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A 1 / 2 0 0 6 V U O J O K I K A R T A N O N R E S T A U R O I N T I R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A 1 / 2 0 0 6 1 Vuojoen kartanon korjaus ja muutos S I M O F R E E S E Kartanokulttuurin aika Vuojoella päättyi,

Lisätiedot

HINTA 9,20 EUR 1 / 2008. Matkailun- ja kulttuurin tilat

HINTA 9,20 EUR 1 / 2008. Matkailun- ja kulttuurin tilat HINTA 9,20 EUR 1 / 2008 Matkailun- ja kulttuurin tilat AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI AM AM AM AM AM AM AM AMMA MA MA MA MA MA MA MA MA MA M TT TT TT TTIS IS IS ISIS IS IS IS ISUS

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

YRJÖ LINDEGRENIN SUUNNITTELEMAN KITISENRANNAN KOULUN RESTAUROINTI- JA UUDELLEENKÄYTTÖSUUNNITELMA

YRJÖ LINDEGRENIN SUUNNITTELEMAN KITISENRANNAN KOULUN RESTAUROINTI- JA UUDELLEENKÄYTTÖSUUNNITELMA YRJÖ LINDEGRENIN SUUNNITTELEMAN KITISENRANNAN KOULUN RESTAUROINTI- JA UUDELLEENKÄYTTÖSUUNNITELMA Oulun Yliopiston arkkitehtuurin osasto Diplomityö Riikka Koivula Oulussa 19.9.2012 Valvoja: Anna-Maija Ylimaula

Lisätiedot

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JOHDANTO 2 I SUITIAN TILAN VAIHEITA 3 FLEMINGISTÄ WREDEEN 4 HELSINGIN YLIOPISTO 12 SOTAINVALIDIKOTI 6 MUINAISJÄÄNNÖKSET / Marianna Niukkanen ja Kaarlo Katiskoski

Lisätiedot

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI NOKIAN SIUNAUSKAPPELI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TIEDEKUNTA ARKKITEHTUURIN LAITOS TARKASTAJA: ILMARI LAHDELMA DIPLOMITYÖ RIIKKA KESKINEN 27.5.2009 2 Johdanto Olen aina pitänyt

Lisätiedot

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kiinteistöjen vaiheita

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kiinteistöjen vaiheita Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kiinteistöjen vaiheita Teksti: Kaisa Ikola Kuvat: Timo Hautamäki Julkaisija: Lapuan Tuomiokirkkoseurakunta / Matkailutyöryhmä 2008 [] ESIPUHE Tämän julkaisun tarkoitus on

Lisätiedot

ARKKITEHTUURI, TILASUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN HINTA 14,50 EUR 1 / 2015

ARKKITEHTUURI, TILASUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN HINTA 14,50 EUR 1 / 2015 ARKKITEHTUURI, TILASUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN HINTA 14,50 EUR 1 / 2015 Kangasala-talo Viikinmäen korttelitalo Scandic Park Helsinki Sanoma Oy:n Vantaan toimitilat Suomen Asuntopalvelut Oy:n toimitilat

Lisätiedot

LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21.

LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21. FCG Finnish Consulting Group Oy Raaseporin kaupunki BILLNÄSIN TEOLLISUUSTILOJEN SISÄTILOJEN SUOJELUTARVESELVITYS -12684 LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21. FCG

Lisätiedot

Lohjan rakennetun. inventointiluettelo

Lohjan rakennetun. inventointiluettelo Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja Lohjan Museo 2007 Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Inventointityö Katariina Ockenström 2002 Valokuvat

Lisätiedot

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI Osa B: Inventoidut rakennukset Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 INVENTOIDUT RAKENNUKSET 5 Pielisensuunkatu

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

ENNEN, NYT, - ENTÄ TULEVAISUUS? HÄMEENLINNAN VANHAN PANIMON TONTIN JA RAKENNUSTEN UUDELLEENKÄYTTÖTUTKIELMA DIPLOMITYÖ PIIA VIITANEN

ENNEN, NYT, - ENTÄ TULEVAISUUS? HÄMEENLINNAN VANHAN PANIMON TONTIN JA RAKENNUSTEN UUDELLEENKÄYTTÖTUTKIELMA DIPLOMITYÖ PIIA VIITANEN ENNEN, NYT, - ENTÄ TULEVAISUUS? HÄMEENLINNAN VANHAN PANIMON TONTIN JA RAKENNUSTEN UUDELLEENKÄYTTÖTUTKIELMA DIPLOMITYÖ PIIA VIITANEN Tarkastaja: Professori Tore Tallqvist 26.5.2010 II DIPLOMITYÖTIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan 12 8 19 26 Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan Terve kilpailu on kaikkien etu Rappaus sopii sisustukseen Julkisivussa 300 vuotta vanhaa tiiltä HARKOT TIILET LAASTIT Kannen kuva: Talo Partasen kuvasi

Lisätiedot

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan diplomityö / oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto valvoja: yliopistonlehtori anu soikkeli ohjaaja: professori hennu

Lisätiedot

Kun rakennus ei kuollutkaan

Kun rakennus ei kuollutkaan Kun rakennus ei kuollutkaan Tilan ja paikan merkitys Joensuun puisen kauppahallin uudelleenrakentamis pyrkimyksissä Pekka Piiparinen Monissa suomalaisissa kaupungeissa on rakennus tai rakennuksia, joita

Lisätiedot

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa n Jouko Liusvaara Helsingin Suomalainen Klubi Kansakoulukuja 3. 5. kerros 00100 HELSINKI www.klubi.fi Julkaisun kuvat Klubin arkistosta Kabinettikuvat

Lisätiedot

1930-luku. Kuva 1. Alvar Aalto: Lounais-Suomen maalaistentalo, Turku 1928. Julkisivuista on karsittu lähes kaikki ornamentiikka.

1930-luku. Kuva 1. Alvar Aalto: Lounais-Suomen maalaistentalo, Turku 1928. Julkisivuista on karsittu lähes kaikki ornamentiikka. Rakennusperintö 1900-luvun suomalaisen arkkitehtuurin tyylit, osa II Elina Standertskjöld Amanuenssi, Suomen rakennustaiteen museo elina.standertskjold@mfa.fi 1930-luku Maailmanlaajuinen talouslama, joka

Lisätiedot

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Säätytalon peruskorjauksen yhteydessä 1990-luvun alussa alkoi yhä useammin kuulua kannanottoja, etteivät tieteelliset seurat sopisikaan enää entistä ehompaan

Lisätiedot