Sisällys Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita"

Transkriptio

1

2

3 Sisällys Perustiedot... 4 Rakennuslupahistoria... 5 Selvityksestä... 6 Tiivistelmä... 7 Suunnittelu ja rakentaminen... 8 Tausta... 8 Ajatus rakennuksesta ja tontista... 8 Luonnosvaiheista Loka marraskuun 1961 luonnossarjat Kesän 1962 luonnokset Tammikuun 1963 luonnokset Työpiirustuksia kohti helmikuussa Emännän asunto siirtyy maaliskuussa Kokonaisuuden suunnittelua marraskuussa Visio ylioppilastalosta Ensimmäisen rakennusvaiheen pääpiirustukset Ensimmäisen rakennusvaiheen työpiirustukset ja toteutuneet tilat Rakenteista Kattoikkunat Ikkunat ja ikkunasäleiköt Ravintola Keilahalli Osakuntatilat ja muut sisustukset Rakennustyöt ja käyttöönotto Rakennustöiden aloitus Harjannostajaiset Valmistuminen ja käyttöönotto Lähiympäristöstä Jäteastiat...33 Opiskelijaravintolan ja Ilokiven väli...35 Muutoshistoriaa...35 Asunnosta toimistoksi...36 Ravintolan muutokset Peruskorjaus Luonnossuunnitelmat Pääpiirustukset ja korjauksen suunnitelmat...39 Sisustukset...41 Ravintolamuutokset 1980-luvulla...45 Peruskorjaus Myöhemmät luvanvaraiset muutokset...50 Lähiympäristön muutoksista...50 Laajennussuunnitelmista...52 Laajennussuunnitelma Laajennussuunnitelma Suunnittelutyö Olavi Noroselle...54 Arkkitehtuurikilpailu Rakennuksen arvoista...57 Säilyneisyydestä ja toimenpiteiden tarpeista...58 Jatkossa seurattavaksi esitettäviä kohtia...59 Eteläjulkisivun ikkunat...59 Aula ja pääporras...60 Ravintola Ilokivi...61 Kattoikkunat...61 Alkuperäiset ja varhaiset kalusteet...62 Lähteet...63 Selvityksen liitekaaviot ja seurantakortit...64 Valikoima piirustuksia...73 Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 3

4 PERUSTIEDOT Kohde Jyväskylän ylioppilastalo Ilokivi Osoite Keskussairaalantie 2, Jyväskylä Kaupunginosa 5, kortteli 77, tontti 8 Suunnittelijat Arkkitehti Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. Alvar Aalto ja Heikki Tarkka, avustajana Georg Schwalm-Theis Rakennesuunnittelija Insinööritoimisto P. Lunki, Jyväskylä Sähkö suunnittelu Insinööritoimisto Jyväskylän sähkösuunnittelu, T. Nousiainen LV-suunnittelija Jyväskylän Lämpösuunnittelu Ilmanvaihtosuunnittelu Insinööritoimisto J. Pakkanen, Jyväskylä Rakentajat Pääurakka Rakennustoimisto B. Lindberg Ilmastointityöt Suomen Puhallintehdas Oy Sähkötyöt Valo-Voima LVI-työt Huber Oy Maalaustyöt Maalausliike T. Kovanen Erikoispiirretyt valaisimet Artek oy / Valaistustyö Viljo Hirvonen Ky Kalustehankinnat SOK (osakuntien tiskit) Serlachius Oy (osakuntien keittokomerot) Rakennuttaja Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulu ylioppilaskunta Suunnitteluvuodet luonnosvaihe Rakennuslupa rakennuslupahistoria esitetty seuraavalla sivulla Rakennustyöt aloitus harjannostajaiset avajaiset keilahalli ravintola Suurimmat muutokset ja peruskorjaukset Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto & Co. Sisätilojen uudelleenjärjestelyä, uusi terassi Sisustusarkkitehtitoimisto Hannu Asunta. Ravintolan muutoksia Arkkitehtuuri- ja sisustussuunnittelutoimisto Keijo Moilanen ky. Ravintolan muutoksia Arkkitehtitoimisto Olavi Noronen ky. Sisätilojen uudelleenjärjestely. Omistus Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Kaavatilanne Asemakaava valmisteluvaiheessa. Laajuustiedot Kerrosala Kerrosala k-m² * Kokonaisala m² * Kellarin pinta-ala m² * Tilavuus Kokonaistilavuus m³ * Suojelutilanne Rakennus on Valtioneuvoston päätöksellä osa Valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (www.rky.fi). Rakennuksen suojelua on esitetty valmisteltavana olevassa asemakaavassa. Aiemmat selvitykset Useita opinnäytteitä Jyväskylän yliopistossa (ks. lähdeluettelo) Rakennetutkimus Controlteam Oy, * tarkennusmittaustiedot lokakuulta Jyväskylän rakennusvalvontavirasto. Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 4

5 RAKENNUSLUPAHISTORIA Ilokiven rakennuksen lupahistoria Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontaviraston arkistosta Tunnus Päätöspäivä Selostus Ylioppilastalo Ylioppilastalon peruskorjaus ja muutostyö Ylioppilastalon peruskorjaus ja muutostyö Ravintolasalin laajennus Ravintola Ilokiven muutoksia Ravintola Ilokiven muutoksia Ylioppilastalon peruskorjaus ja huonetilojen muutostyöt (aikaisempi lupa 73/94 raukeaa). Monitoimitilan (pohjakerros) käyttäminen kokoontumishuoneistona Ylioppilastalon 1. kerroksen (osa tiloista) ja 2. kerroksen käyttö yliopiston opetustiloina tilapäisesti viiden vuoden ajan saakka (aikaisempi tilapäislupa 114/94 raukeaa) Kabinettitilan laajennus varastoon pohjakerroksessa Ylioppilastalon* laajennus (tutkimus-, opetus- ja toimistotiloja), aloittamisoikeus Valaistut nimikyltit ja logot Tilapäisluvan 125/95 muuttaminen pysyväksi (ylioppilastalon 1. kerroksen osan ja 2. kerroksen tilapäinen käyttö yliopiston opetustiloina) Varastotilan muutoksia sekä paloluokan muutos * Vuonna 2002 myönnetty lupa on Opinkiven uudisrakennuksen rakennuslupa. Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 5

6 SELVITYKSESTÄ Ylioppilastalo Ilokivi on vuosikymmenten aikana muuttunut varsinkin sisältä useaan otteeseen. Rakennuksen säilyneisyys on siten erittäin vähäinen jopa tilajärjestelyjen osalta. Tämän selvitystyön keskeisenä tavoitteena on tunnistaa alkuperäisen arkkitehtuurin ja säilyneiden kohtien merkitys, erityisesti suunnitteilla olevan peruskorjaushankkeen tavoitteiden asettelua varten. Ylioppilaskunnan toiminnan historiaa ja rakennukseen liittyvää kulttuurihistoriaa on kirjattu runsaasti muun muassa Marko Lambergin teoksessa Nuoruus ja toivo, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tätä historiaa ei ole tarkoituksenmukaista referoida laajasti tai kirjoittaa tässä yhteydessä laveasti uudestaan. Rakennuksesta on tunnistettu ja valittu seurattaviksi ja erikseen pohdittavaksi rakennusperinnön kannalta kiinnostavia kohtia. Ne ovat esimerkiksi tiloja ja tilasarjoja, näkymiä, julkisivujäsentelyjä ja rakennuksen yksityiskohtia sekä materiaaleja. Näiden sijainnit on esitetty liitekaavioissa pohjapiirustuksien avulla. Näistä seurattavista kohdista on laadittu erilliset seurantakortit, ja näiden korttien aineisto on tarpeen täydentää peruskorjauksen yhteydessä ja päätyttyä siten, että esimerkiksi arkkitehtisuunnittelija laatii kuvauksen tehdyistä luonnosvaiheista, valinnoista ja lopullisista toimenpiteistä erilliseksi raportiksi. Se toimii myös tulevaisuudessa tehtävissä korjauksissa keskeisenä lähtötietona. Opiskelija-asuntola Naatin taustalle muodostui Ilokiven rakentamisen mukana uusi tiiviihkö ulkotila, joka päättyy ylärinteessä opiskelijaravintola Lozzin keittiöön ja sen yllä olevaan teatteriin (AAM ar 43 1). Tämän selvitystyön keskeisinä lähteinä ovat olleet arkistot: Alvar Aalto -museo, Jyväskylän yliopistomuseo ja Jyväskylän rakennusvalvontaviraston arkisto. Tekijät Selvityksen on laatinut Alvar Aalto -säätiöllä arkkitehti, FM Jonas Malmberg apunaan rakennuskonservaattori Elina Riksman ja FM Mia Hipeli. Työtä on ohjannut Alvar Aalto - säätiön johtaja arkkitehti, TkL Tommi Lindh. Tilaaja Selvityksen tilaaja on Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 6

7 TIIVISTELMÄ Kasvatusopillisen korkeakoulun 1966 lähtien Jyväskylän yliopiston opiskelijamäärä kasvoi jatkuvasti. Ylioppilaskunnan toiminta kasvoi opiskelijamäärien mukana, ja osakuntalaitos muodostui. Samalla asuntopula yltyi ylioppilaiden joukossa. Ylioppilastalon suunnittelun alkuvaiheessa nimenomaan asuntolatoiminta oli keskeisesti esillä, mutta sen ratkaisua päästiin työstämään kunnolla vasta 1970-luvulla, kun Kortepohjan asuntolarakennukset tehtiin. Aallon suunnittelemasta ylioppilastalosta toteutui vuonna 1965 ainoastaan osakuntatoimintaan tarkoitettu siipiosa sekä pienehkö ravintola ja kellarissa sijainnut keilahalli. Varsinainen juhlahuoneisto sekä ylioppilaskunnan toimistot jäivät toteuttamatta. Tämä keskeneräisyys näkyy rakennuksen ikkunattoman päädyn erityisen vähäeleisessä ilmeessä, joka osaltaan vaikeuttaa rakennuksen tavoitellun luonteen ymmärtämistä. Osakuntatoiminta hiipui 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla, eivätkä Jyväskylän tapauksessa osakunnat omistaneet tilojaan. Siten tilat jäivät ylioppilaskunnalle, joka alkoi suhtautua niihin kehitettävänä kiinteistöomaisuutena. Ulkoarkkitehtuurin osalta rakennuksen säilyttäminen alkuperäistä vastaavana pidettiin tavoitteena, mutta sisätiloja muokattiin kulloistenkin tarpeiden mukaan. Seurauksena oli toistuvien peruskorjausten ja muutosten jatkumo. Viimeinen suuri peruskorjaus vuonna 1995 poisti käytännössä kaikki sisätilojen alkuperäiset piirteet. Ulkoarkkitehtuurinsa osalta rakennus on sen sijaan säilynyt varsin hyvin. Muutokset rajoittuvat lähinnä pieniin yksityiskohtiin ja ikkunajakoihin sekä vuonna 1979 rakennettuun ulkoterassiin. Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri lähiympäristöineen kuuluu kokonaisuudessaan vaalittavien ominaisuuksien joukkoon, semminkin kun Ilokiven rakennuksella on suuri merkitys nimenomaan osana Aallon suunnittelemaa Jyväskylän yliopiston kampusta. Ilokiven rakennuksen muut keskeiset arvot liittyvät yliopiston ja sen opiskelijoiden toiminnan kulttuurihistoriaan sekä paikalliseen populaarikulttuuriin. Kampusalue vuonna 1995 ennen Opinkiven uudisrakennusta (AAM av 215 / Hannu Vallas). Opinkiven nimellä tunnettu vuonna 2003 valmistunut uudisrakennus ei varsinaisesti liity tilallisesti tai toiminnallisesti Ilokiven ylioppilastaloon. Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 7

8 SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN TAUSTA ylioppilaskuntatoimintaan varatut tilat alkoivat jäädä riittämättömiksi. Siten ylioppilaskunnan hallitus päätti tammikuussa 1960 ryhtyä varainkeruuseen uutta asuntolarakennuksen varten. 4 Varainkeruulla oli oma vaiheikas historiansa, joka on kuvailtu laveasti esimerkiksi teoksessa Nuoruus ja Toivo. 5 Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun toiminta alkoi Se jatkoi vuonna 1863 perustetun seminaarin työtä. Jyväskylän seminaari antoi suomenkielistä koulutusta kansakoulunopettajille, järjesti jatkokoulutusta sekä harjoitti kasvatus- ja opetustyöhön liittyvää tutkimusta. 1 Ylioppilaskuntatoiminta oli elimellinen osa korkeakoulua. Oppilaskunta oli vuokrannut keväällä 1949 yhden miesinternaatin huoneen kansliakseen, mutta tila oli samaan aikaan myös asuntona. Alvar Aalto oli voittanut arkkitehtuurikilpailun korkeakoulun uudisrakennusten suunnittelusta Kilpailun perusteella rakennettiin 1950-luvulla kampuksen uudisrakennukset. Näihin valtion kustantamien uusien korkeakoulurakennusten hankkeeseen sisällytettiin myös ylioppilaskunnan tiloja, ja niissä sijaitsevan opiskelijaravintola Lozzin toiminnasta huolehti ylioppilaskunta. 2 Siten Lozzin ja opiskelija-asuntolarakennus Naatin toimintojen vuoksi Ilokiven naapurina sijaitsevalla ravintola- ja asuntolarakennuksella oli jo 1950-luvulla aivan erityinen merkityksensä opiskelijaelämän kannalta. Aalto valikoitui ylioppilaskunnan uudisrakennuksen suunnittelijaksi nimenomaan kampuksen uudisrakennusten suunnittelijana, eikä esimerkiksi arkkitehtuurikilpailua tässä yhteydessä järjestetty. Osakuntalaitos päätettiin laajentaa myös Jyväskylään ja helmikuussa 1960 perustettiin neljä osakuntaa: Keski-Suomen osakunta, Pohjanmaan osakunta, Itä-Suomen osakunta ja Lounais-Suomen osakunta. Osakuntien jäsenmäärät vaihtelivat alkuun runsaan kahdensadan ja runsaan kolmensadan välillä. 3 Ylioppilastalon toteutuneen osan keskeisin alkuperäinen toiminta liittyi osakuntiin, joille suunnitellut tilat olivat keilahallin ja pienen ravintolan ohella talon alkuperäiset käyttötarkoitukset. AJATUS RAKENNUKSESTA JA TONTISTA Opiskelija-asuntola Naatti ei riittänyt pitkään tyydyttämään opiskelijoiden majoitustilojen tarvetta luvun alussa opiskelijamäärä oli noussut jo yli tuhanteen. Samalla Varhaisin Aallon toimiston päivätty luonnos ylioppilastalolle sijoittui Vaasankadun tontille (AAM ). Tämä on ainoa, jossa asuntola esiintyy. Naatin ja Lozzin vierelle asuntoja ei enää suunniteltu. Varhaisin päivätty Aallon toimiston hahmotelma ylioppilastalolle on tammikuulta Tässä tontti sijaitsi Vaasankadun varrella ja hanke sisälsi kaksi rakennusta: asuntolan ja juhlasalin. Ylioppilaskunnan uudisrakennukseen ei Aallon suunnitelmissa enää kuulunut asuntolaa sen jälkeen, kun rakennuksen suunniteltu paikka siirtyi toteutuneelle paikalle. Siten asuntola jäi hankkeesta pois varsin pian. Aalto ja Tarkka pitivät kuitenkin valikoinutta paikkaa, ja varsinkin sen tontteja riittämättömänä, yhdistetylle ravintola- ja asuntolatoiminnalle. Heikki Tarkka kirjoitti ylioppilaskunnalle , jolloin hän ehdotti tontin hankkimista Mattilanniemeltä tai jopa Jyväsjärven toiselta puolelta. Samalla hän perusteli näkemystään ja esitti jatkosuunnitteluun myöhemmin päätyneen ratkaisun pelkästä klubitalosta: 1 Lukkarinen 1994, 9. 2 Lamberg 2004, Lamberg 2004, Putkonen1998, Lamberg 2004, Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 8

9 Meille esitetty ohjelmaluonnos jakautuu Ylioppilaskunnan klubi- ja asuntotiloihin. Asuntotilojen osalta kyseinen ohjelma on varsin laaja. Klubitilat ovat luonteeltaan sellaisia, että ne vaativat sekä verraten hyviä liikeyrityksiä, ja verraten rauhoitettua vapaata ympäristöä. [--] Koko ohjelmaluonnoksen esittämän hankkeen rakentamiseksi on tonttien No 6 ja 7 pintaala liian pieni. Ei kyseisille tonteille, eikä Korkeakoulun nykyiselle alueelle voida ajatella rakennettavaksi tarkoitetun laista rakennusta enempää kuin kolmen kerroksen korkuiseksi. [--] Yhtenä mahdollisuutena on pidettävä sitä, että Ylioppilaskunta jakaisi suunnitelmansa asuntolasuunnitelmaksi ja klubirakennussuunnitelmaksi ja rakentaisi klubirakennuksen tonteille No 6 ja 7. 6 tällöin ylioppilastalon suunnittelu Aallon toimistossa käynnistyi kunnolla. Toimistossa säilyneiden tuntikirjanpitojen mukaan Heikki Tarkka ensimmäiset työtunnit kohteelle ovat lokakuulta Suunnittelun varhaiseen vaiheeseen liittyy myös ylioppilaskunnan pääsihteeri Osmo Rinta-Tassin päivätty kirje Aallolle. Siinä Rinta-Tassi viittaa Keski-Suomen museon vihkiäisissä Aallon kanssa käymäänsä keskusteluun ja pyyttää, että Aalto ottaisi vastaan ylioppilaskunnan edustajia huvilallaan juhannuspyhien aikana tai niitä seuraavina arkipäivinä. Tarkoituksena olisi esitellä Siljonkuja 2 4:ään rakennettavan ylioppilastalon tilaohjelmaa. 7 Vihkiäisjuhlaa oli vietetty Mahdollisesta tapaamisesta ei ole varmuutta, mutta eräs varhaisista rakennuksen luonnoksista on piirretty mainittujen tonttien virallisen karttaotteen päälle lyijykynällä. Karttaote on päivitätty Siten vaikuttaa mahdolliselta, että tonttikartalle laadittu luonnos rakennuksen sijoituksesta ja ulkohahmosta on piirretty tuossa tapaamisessa tai sen seurauksena Muuratsalossa. Aallon suunnitelma ei siis sisältänyt enää asuntolaa, mutta opiskelijat olivat keränneet varoja opiskelijoiden asuntopulan ratkaisemiseksi. Lambergin mukaan viimeistään vuoden 1961 kesän ja alkusyksyn aikana ylioppilaskunnan johdolle selvisi, ettei asuntolaa tässä yhdeydessä tule. Edustajistolle esitettiin syyskuussa 1961, että ylioppilastalo oli ensisijainen rakennushanke. Seuraavana tulisi asuntola ja sen jälkeen kirjasto. 10 Asuntolat toteutuivat Kortepohjaan Syyskuussa 1961 tonttikysymys alkoi ratketa aikaisemmin pohjustettujen kuvioiden mukaan. Tällöin ylioppilaskunnan edustajistolle esitettiin myös mahdollisuus hankkia Siljonkujalla sijainneet kaksi omakotitaloa tontteineen omistukseensa. 12 Viimeistään Varhainen päivätylle tonttikartalle tehty luonnos ylioppilastalosta, jossa hahmo on tunnistettavissa myöhempien kokonaissuunnitelmien mukaiseksi (AAM ). Tonttikysymys ratkesi lopullisesti vasta puolisentoista vuotta myöhemmin, kun kaupunki päätti lahjoittaa ylioppilaskunnan tarvitseman lisämaan entisen Siljonkadun toiselta puolelta. Lamberg arvelee ylioppilaskunnan Erkki Rutasen henkilökohtaisilla suhteilla olleen tähän suuri vaikutus Heikki Tarkan kirje ylioppilaskunnalle AAM kirjearkisto. 7 Osmo Rinta-Tassin kirje Aallolle AAM kirjearkisto. 8 Pohjamo 2013, AAM Lamberg 2004, Lamberg 2004, Lamberg 2004, Tuntitaulukoissa on runsaasti puutteita, joten sitä voi lukea varmuudella ainoastaan siten, että tiedämme Tarkan suunnitelleen kohdetta 80 tuntia lokakuussa Lamberg 2004, 228. Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 9

10 Näkymä opiskelija-asuntola Naatin ikkunasta ennen Ilokiven rakentamista Siljon eli Sarkkion ja Järvenpään eli Heporauta Hästeskon talojen suuntaan (JYM: DUO_K3032_79). Tonttikysymys on vaikuttanut myös rakennuksen luonnosvaiheessa, kun laajan kokonaisuuden sijoittumista ja pituutta tutkittiin. Useisiin pohjapiirustuksiin on esitetty tontin rajat, minkä lisäksi toisinaan on selvästi täsmennetty ongelmaa tekstillä: tarvittava lisämaa. 15 LUONNOSVAIHEISTA Ensimmäiset päivätyt suunnitelmat Siljonkadun tonteille ovat lokakuulta Näitä oletettavasti edeltää joukko päiväämättömiä luonnoksia, joissa rakennusta on hahmoteltu. Luonnosten pääpaino on rakennukseen suunnitellun juhlasalin ratkaisuissa. Saliin kaavailtiin kolmelle sivulle katsomot, hieman samaan tapaan kuin Kasvatusopillisen korkeakoulun päärakennuksen auditoriossa on. Toinen piirre, joka säilyi suunnitelmissa loppuun asti, oli sisäänkäyntiaukio Keskussairaalan tien varressa sekä kulkuyhteyksiin liittyneet sisäportaikot. Päiväämätön luonnos, jossa korostuvat juhlasali ja kulkuyhteys Keskussairaalantien suunnasta korostuvat (AAM ). Aallon toimiston luonnoksissa on varsin harvoin tekijän nimikirjaimia tai muita piirustuksen tekijästä kertovaa tietoa. Ilokiven erääseen varhaiseen luonnokseen Heikki Tarkka on laittanut nimikirjaimensa H. T. 16 Se kielinee hänen tavallista suuremmasta roolistaan heti suunnittelun alkuvaiheessa. Tässä päiväämättömässä, mutta ilmeisen varhaisessa luonnoksessa rakennuksen toteutuneen osan periaatteet, eli sivukäytävä opiskelija-asuntolan suuntaan ja varsinaiset käyttötilan Jyväsjärven suuntaan, ovat jo näkyvissä. Edellä mainitut salin ja alarinteestä tulevan sisäänkäynnin teemat olivat niin ikään luonnosteltuna. Rakennuksen porrastuva hahmo on esitetty myös leikkauksena, jossa on keskeistä ajatus yläikkunoista. Rakennuksen varhaisia luonnoksia ja myöhempää toteumaa ei voi ymmärtää ilman käsitystä koko tavoitellusta kokonaisuudesta. Toteutunut Ilokivi oli ainoastaan varsinaisen ylioppilastalon sivusiipi. 15 AAM AAM Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 10

11 Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus, (AAM ). Ilokiven päiväämätön idealuonnos, jossa rakennuksen kokonaisuus on hahmottunut jo hyvinkin pitkälle. Rakennuksesta toteutettiin ainoastaan osakuntasiipi (AAM ) LOKA MARRASKUUN 1961 LUONNOSSARJAT Ensimmäinen varsinainen luonnossarja ylioppilastalo varten päivättiin Suunnitelmassa sivukäytävällinen osakuntasiipi oli yksikerroksinen, ja se porrastui rinteen mukana. Siivessä oli eri osakunnille osoitettu neljä samankokoista tilaa pienine aputiloineen. Näiden alla olivat autotallit neljälle autolle. 17 Osakuntatiloihin johtava portaikko esiintyi myös näissä ensimmäisissä sarjoissa. Koska varsinaisiksi pääsisäänkäynneiksi ajatellut yhteydet tulivat alarinteen puolelta, tarvittiin sisäportaat, jotka johtivat suunnitelluista auloista osakuntasiipeen. Tämä ratkaistiin pitkällä suoralla portaalla, joka säilyi osakuntasiiven keskeisenä aulaan liittyvänä teemana. Osakuntatilojen kanssa samalle tasolle sijoittui aiemminkin mainittu juhlasali ja lämpiö sen vierelle, järven suuntaan avautuvana. Autotallien kellarimainen tila muuttui maastonmuodon mukana normaaliksi kerrokseksi kohti Keskisairaalantietä. Alarinteen puolelle, lämpiön alapuolelle kaavailtiin lasiseinäistä aulaa. Järven puolella olevaan siipeen suunniteltiin ylioppilaskunnan toimistot, jotka olivat varsin rationaalisena keskikäytäväratkaisuna. Saliosan alapuolelle jäivät pukutilat ja varastot ilmeisesti teatteri- ynnä muuta salin toimintaa ajatellen sekä studionäyttämö- ja harjoitustila. Ulkopuoliselle vuokrattavaksi suunniteltiin muutama liikehuoneisto ja niiden yläpuolella olevat toimistot. Kaikkein ylimmässä kerroksessa, juhlasalin yläosan rinnalla olivat pienet asunnot vahtimestarille ja emännälle. 18 Toisen kerroksen pohjapiirustus, (AAM ). 17 AAM ; AAM ; ; Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 11

12 Erillisenä sivurakennuksena suunnitelman tässä vaiheessa oli temppelimäinen kappeli, joka sijoittui lähelle Ilokiveksi kutsuttua suurta siirtolohkaretta. Suunniteltu rakennuskokonaisuus oli kaupunkikuvallisesti kiinnostava. Se muodosti maaston muotoja mukaillen erilaisia tasoja ja toiminnallisesti erilaisia sisäisiä ja ulkopuolisia yhteyksiä. Keskeiset sisäänkäynnit sijoittuivat Keskussairaalantien suuntaan, jonne kaavailtiin kahta merkittävää aihetta: kivettyä aukiota, jonka reunalla oli pienimuotoista liiketilaa sekä pääsy juhlasalin lämpiön alapuoleiseen aulaan. Toinen aihe oli ylioppilaskunnan tilojen katolle suunniteltu terassi, jolle johti näyttävä kaksiosainen ulkoporras. Terassille pääsi myös lämpiön pienestä kahviosta. Julkisivu etelään, Salin korosteinen asema väheni aiempaan verrattuna, kun osakuntasiipi muutettiin suunnitelmassa kaksikerroksiseksi (AAM ). Luonnosta kehitettiin eteenpäin seuraavina kuukausina ilman, että suuret linjat olisivat muuttuneet. Ylioppilaskunnan toimistosiipi jalostui moni-ilmeisemmäksi, kun keskikäytävää avattiin ja kappeli siirtyi terassin kylkeen. 19 Perspektiivi Keskussairaalantien suunnalta, (AAM ). KESÄN 1962 LUONNOKSET Seuraava säilynyt ja päivätty luonnoskokonaisuus on laadittu kesällä 1962 ja päivätty Tällöin ulkohahmo säilyi osakuntasiipeä lukuun ottamatta pääosin ennallaan. Rakennusta suunniteltiin nyt edellistä vaihetta lyhyemmäksi siten, että osakuntatilat sijoittuivat päällekkäin kahteen kerrokseen. Samalla autotalli suureni koko osakuntasiiven kellarin kokoiseksi halliksi. Näin rakennus mahdutettiin aiempaa paremmin käytettävissä olevalle maa-alalle. Edustajistolle kaavailtiin tässä sarjassa selkeästi omaa, näyttävää kokoushuonettaan. 20 Kappelin sijainti lienee aiheuttanut suunnittelijoille päänvaivaa. Heinäkuussa päivätyissä piirustuksissa kappeli palasi lähemmäs aiempaa paikkaansa ylioppilaskunnan tiloja kattavan kattoterassin ylärinteen päätyyn. Edellisessä vaiheessa sitä oli tutkittu sijoitettavaksi osakuntasiiven ja saliosan kulmaan. Valokuva tämän vaiheen pienoismallista (kuva JYM / JKKY:n kokoelma). Kulmauksen lähellä, niin ikään toisen kerroksen tasolla, terassiin liittynyt tarjoilutila sai varsin erityisen ja monimuotoisen hahmon. Aiemmissakin luonnoksissa se oli ollut pohjamuodoltaan monikulmainen, mutta tässä heinäkuun 1962 suunnitelmassa sen paviljonkimainen muoto korostui muilta osiltaan suorakulmaisessa ja rakennuksessa. Tässä vaiheessa opiskelijoiden lukusaliksi kaavailtu tila ja edustajiston huone jäivät aiempaa tiiviimmin ylioppilaskunnan toimistorivin rinnalle. Näin muodostuneen siiven kattoon suunniteltiin suuri joukko pyöreitä kattoikkunoita. Silti katto säilyi terassina ja sinne johti Keskussairaalantien suunnasta leveä ulkoporras. 19 AAM AAM AAM AAM Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 12

13 TAMMIKUUN 1963 LUONNOKSET Suunnittelu eteni, ja eri tilojen kokonaisuuksia tarkennettiin. Tammikuussa 1963 päivätyssä sarjassa rakennuksen toteuttamisen vaiheistus tulee mukaan suunnitelmiin. Autohalli on tässä vaiheessa myös jäänyt pois, ja tilalle on tullut keilahalli. Keilahallin vaatima pituus palautti rakennuksen päädyn aiempaa luonnosvaihetta lähemmäs Lozzin kerhohuoneen nurkkaa. Ensimmäisessä kerroksessa näin tullut lisätila osoitettiin osakunnan varastoksi ja toisen kerroksen tasolla Lozzin ravintolan terassin lähistölle tuli uusi ja varsin laaja terassi. Sen ajateltu käyttötarkoitus ei selkeästi ilmene piirustuksesta, mutta terassilta on kulku ainoastaan päätyyn tässä vaiheessa sijoitettuun emännän asuntoon sekä alemmista kerroksista tulevasta porrastornista, joka nousee maantasolle eräänlaisena paviljonkina. 21 Tonttikysymys on myös piirustuksissa oletettu ratkaistuksi, sillä tarvittavia lisämaan merkintöjä tai taloa halkovia tontinrajoja ei enää piirretty esille. Kaupunki lahjoitti lisämaat helmikuussa. Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus, (AAM ). Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus, (AAM ). Toisen kerroksen pohjapiirustus, Lämpiön päätyn luonnosteltu tarjoilutila on erityisen monimuotoinen ja korostunut muutoin varsin suorakulmaisessa kokonaisuudessa (AAM ). 21 AAM Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 13

14 TYÖPIIRUSTUKSIA KOHTI HELMIKUUSSA 1963 Rakennuksen vaiheistaminen ilmaantui 1:200 mittakaavassa tehtyihin luonnoksiin tammikuussa ja ensimmäisen rakennusvaiheen, eli osakuntasiiven piirustuksissa siirryttiin samoihin aikoihin tarkempaan 1:100-mittakaavaan ja rakennuksen päämitat mitoitettiin. 22 Toisesta rakennusvaiheesta nouseva pitkä porras päätyi sisäänkäyntitasolle, jossa olivat ensimmäisen kerroksen osakuntatilat. Ylempään kerrokseen oli suunniteltu tämän pitkän portaan päällä toinen vastaava porras, joka kulki järvenpuoleiselta pihalta toiseen kerrokseen. Porras näkyi julkisivussa korkeana ikkunana. Suuret osakuntien huoneiden ikkunat olivat jaetut suuriin neliömäisiin ruutuihin. Tässä vaiheessa rakennuksen pohjoispäädyn terassiin liittyivät emännän asunto sekä erillinen porrastornin yläosa. EMÄNNÄN ASUNTO SIIRTYY MAALISKUUSSA Sisätilojen suunnittelu eteni alkuvuonna :100-mittakaavaisissa piirustuksissa. Ratkaisuja haettiin muiden muassa wc-tilojen ja toimistojen sijoituksissa. Runsaat päätyportaat säilyivät vielä tässä vaiheessa, mutta emännän pieni huoneisto siirrettiin pois toisesta kerroksesta ensimmäiseen, pääovien viereen. Tähän suunniteltiin matala siipiosa. Paikalla oli jo aiemmissa vaiheissa portaista johtunut seinälinjan muutos, joka tässä siis vaiheessa muuttui aiempaa suuremmaksi. Samassa päivätyssä piirustuksessa ensimmäisen kerroksen maan alle jäävään päätyyn lisättiin toimistoja kattoikkunallisen valokuilun äärelle ja niiden rinnalle tuotiin pohjapiirustuksen suoralinjaisuudesta poikkeava viistokäytävä. 24 Tässä yhteydessä esitettiin leikkauksessa ensimmäistä kertaa keilahallin alakatto. Sen palkkien mukaan taitteinen muoto oli mukana jo ensiesiintymisessä. 23 Kellarin pohjapiirustus, (AAM ). I vaihe. Leikkaus keilahallin kohdalta, (AAM ). I vaihe. Julkisivu etelään, (AAM ). Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus, (AAM ). 22 AAM AAM AAM AAM Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 14

15 Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus, (AAM ). Toisessa kerroksessa päädyn terassi porrastorneineen säilyi, mutta hieman erikoisesti terassille ei tässä vaiheessa suunniteltu lainkaan kulkuyhteyttä toisesta kerroksesta, mutta sinne oli sentään keittokomerosta ikkuna. 25 Kesäkuun 7. päivätyssä luonnoksessa tämä ikkunakin jätettiin pois. 26 KOKONAISUUDEN SUUNNITTELUA MARRASKUUSSA 1963 Vaikka rakennuksen toteutus oli vaiheistettu, koko kokonaisuuden suunnittelua edistettiin edelleen loppuvuodesta Tällöin kappeli jäi kokonaan pois. Lisäksi erityisen monimuotoiseksi aiemmin kaavailtu tarjoilutila muotoutui suorakulmaiseksi ravintolaosaksi. Se avautui edelleen juhlasalin lämpiön ohella suurelle toimistosiiven yläpuoleiselle kattoterassille. Osakuntasiiven päädyssä olleen kattoterassin kokonaisuus selkiytyi poistumistieportaan siirron vuoksi. Porras siirrettiin alarinteen puolelle uudeksi ulkonemaksi. 27 Toteutuneen Ilokiven kannalta keskeinen sisätila, eli toisen kerroksen päädyssä ollut ravintola tuli suunnitelmiin tässä vaiheessa. Paikalla olleesta toisesta portaasta luovuttiin, kun ravintolan keittiö sommiteltiin rakennussiipien sisäkulmaukseen. Pyörein kattoikkunoin valaistu tila nimettiin tällöin kabinetiksi. 28 Osakuntasiiven toisen kerroksen tason pohjapiirustus, (AAM ). VISIO YLIOPPILASTALOSTA Ylioppilastalon kokonaisuuden suunnitelmasta laadittiin huolellisesti piirretty esitys Tätä sarjaa voi pitää ylioppilastalon kokonaisuuden tarkimpana ensimmäisen vaiheen rakentamista edeltäneenä suunnitelmana. Siten siinä lienee parhaiten nähtävillä ajatukset, joiden mukainen kokonaisuus Aallon toimistossa oli 1960-luvuun alkupuolella kaavailtu ylioppilastaloksi. 29 Tässä suunnitelmassa oli useita ensimmäisistä luonnoksista tunnistettavia elementtejä. Rakennus koostui useista samaan koordinaatistoon asetetuista siivistä. Näiden sisänurkkiin muodostui merkityksellisiä kohtia, joista tärkeimmät olivat Keskussairaalantien suunnalle avautuneiksi kaavaillut liiketilojen ja juhlasalin sisäänkäynnit sekä ylioppilaskunnan toimistosiiven sisäänkäynti. Asuntolan puoleiselle julkisivulle sijoittui keilahallin sisäänkäynti ja ravintolan keittiön huolto AAM AAM AAM AAM AAM AAM AAM Ylioppilastalo Ilokivi Alvar Aalto -museo 2014 Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita 15

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa LUMINARY Rakennuttaja ja rakentaja: Skanska Talonrakennus Oy Suunnittelijat: Pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu: BST-Arkkitehdit

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ. Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula

JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ. Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ Diplomityö Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolle Tekijä:

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

A-KONSULTIT Ratakatu HELSINKI. PALAUTETTAVAT KALUSTEET, luettelo. Jyväskylän Yliopisto Päärakennus Seminaarinkatu JYVÄSKYLÄ

A-KONSULTIT Ratakatu HELSINKI. PALAUTETTAVAT KALUSTEET, luettelo. Jyväskylän Yliopisto Päärakennus Seminaarinkatu JYVÄSKYLÄ tunnus pvm muutos Kaupunginosa/kylä 5 77 10/6 Rakennustoimenpide IRTOKALUSTUS 301511 Jyväskylän Yliopisto Päärakennus Seminaarinkatu 15 40100 JYVÄSKYLÄ Kortteli/tila A-KONSULTIT Ratakatu 19 00120 HELSINKI

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU 8.8.2014 Toimistoalueen käytävä (arkkitehdin näkemys) CO-CREATION CENTER Co-Creation Center sijaitsee noin viisi kilometriä Oulun keskustan pohjoispuolella Linnanmaalla,

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

JOENSUUN INARINKULMA

JOENSUUN INARINKULMA JOENSUUN INARINKULMA Joensuun keskustan osayleiskaava & INARINKULMA Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö omistaa Joensuun kaupungin keskustassa, Niskakadun ja Torikadun kulmassa tontin 167-2-22-2, jossa

Lisätiedot

Asunto Oy Vaasan Punostie 5

Asunto Oy Vaasan Punostie 5 Asunto Oy Vaasan Punostie 5 PUROLA, Punostie 5 Vaasa BOBÄCK, Snoddvägen 5 Vasa TAITEILIJAN NÄKEMYS KUVA VIITTEELLINEN Arvioitu valmistuminen: kevät 2015. Uppskattad färdigställning: våren 2015. Myllykatu

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583

POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583 POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583 ASEMAKAAVA: LÄNSISIIPI VARJOSTAA JA PEITTÄÄ KATTOKULMA LIIAN LOIVA AURINKOTEKNIIKALLE LÄNSISIIVEN KATTO JYRKEMMÄKSI USEAN ASUNNON NÄKYMÄT AVARTUVAT KATTO

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio Tuurnankatu 15 D 15 33270 TAMPERE p.0400-480761 email seija.hirvikallio@dnainternet.net y-tunnus 1140642-8 Tampereen Pienteollisuustalo Oy/Rakennusvaihe V Hankesuunnitelma

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

RAKENNUSHANKESELOSTUS JA SUPPEA HISTORIIKKI. Julkisivu Ratakadulle, huomattava osa tiiliverhouksesta ja ikkunoista uusittu 1997

RAKENNUSHANKESELOSTUS JA SUPPEA HISTORIIKKI. Julkisivu Ratakadulle, huomattava osa tiiliverhouksesta ja ikkunoista uusittu 1997 INSINÖÖRITALO Ratakatu 9 00120 Helsinki RAKENNUSHANKESELOSTUS JA SUPPEA HISTORIIKKI Lupatunnus: Kiinteistötunnus: 5 / 94 / 8 Julkisivu Ratakadulle, huomattava osa tiiliverhouksesta ja ikkunoista uusittu

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25.

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25. 1 Kuopion alueellinen r akennusvalvonta Kuopio Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42 (PL 197) 711 Kuopio (7111 KUOPIO) (17) 185 174, fa (17) 185 182 Suonenj oki Kaupungintalo, Herralantie 6 (PL 13) 776 Suonenjoki

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

TAIDETEOKSEN SISÄLLÄ. Kuvittele itsesi teoksen sisään noin 5 cm:n pituisena ja piirrä eteesi aukeava näkymä. Pystysuuntaiselle A3-arkille piirtämällä.

TAIDETEOKSEN SISÄLLÄ. Kuvittele itsesi teoksen sisään noin 5 cm:n pituisena ja piirrä eteesi aukeava näkymä. Pystysuuntaiselle A3-arkille piirtämällä. PIIRUSTUS- JA SUUNNITTELUKOE ARKKITEHTUURIN JA MAISEMA-ARKKITEHTUURIN HAKUKOHTEET MAANANTAI 7.6.2010 KLO 10.00-12.00 1 TAIDETEOKSEN SISÄLLÄ Oheinen kuva esittää Richard Longin veistosta A Line in Scotland

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

AK 358 VIRRANPUISTO RAKENTAMISTAPAOHJE

AK 358 VIRRANPUISTO RAKENTAMISTAPAOHJE Rakentamistapaohje, joka ohjaa uudisrakentamista Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan AKkorttelialueilla kortteleissa 80 ja 81. Rakentamistapaohjeet liittyvät asemakaavaan AK 358 (KV hyv. 8.6.2015 46).

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

SERLACHIUS- MUSEO GÖSTAN LAAJENNUS. Rakennushistoriaselvitys Joenniemen kartanon päärakennus, 1. kerroksen muutosalueet

SERLACHIUS- MUSEO GÖSTAN LAAJENNUS. Rakennushistoriaselvitys Joenniemen kartanon päärakennus, 1. kerroksen muutosalueet SERLACHIUS- MUSEO GÖSTAN LAAJENNUS Rakennushistoriaselvitys Joenniemen kartanon päärakennus, 1. kerroksen muutosalueet Milla Sinivuori- Hakanen, Serlachius- museot 13.12.2013 Sisällys Yleistä... 1 Tilojen

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow 1 / 43 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow Miksi? 2 / 43 piirustuksilla arkkitehti kommunikoi muille suunnitelmasta (esim. skabat) eläydyttävä

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Omakotitalo 4h+k+s+ph+3xwc+aputilat... noin 155 / 218 m²

Omakotitalo 4h+k+s+ph+3xwc+aputilat... noin 155 / 218 m² MYYNTIESITE v.165 1 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Jalkarannan kaupunginosassa sijaitsevat rekisteritontit

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

Hirsi ja julkinen rakentaminen case Haapaveden päiväkoti

Hirsi ja julkinen rakentaminen case Haapaveden päiväkoti Hirsi ja julkinen rakentaminen case Haapaveden päiväkoti Haapaveden uuden päiväkodin rakentamistarve kehittyi monen asian aiheuttamana: Monta pientä päiväkotia sijaitsi eri puolilla keskustaajamaa, josta

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä

Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä Huoneisto Aleksanterinkatu 50 E 6 liitetään tulevan remontin yhteydessä huoneistoon A 9, johon se alunperin ennen

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

(Täyttää valokulma vaatimuksen, RakMK G1) Tontin raja 10 683 5 943 4 740. (> 8000mm, Täyttää palomääräykset) +103.10 +103.10

(Täyttää valokulma vaatimuksen, RakMK G1) Tontin raja 10 683 5 943 4 740. (> 8000mm, Täyttää palomääräykset) +103.10 +103.10 Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 4.asuinkerros Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 3.asuinkerros Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 2.asuinkerros +118.60 +115.50

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 11.01.2016 Sivu 1 / 1 2555/10.00.02/2014 67 2.6.2014 8 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen Otaniemestä Helsingin seudun opiskelijaasuntosäätiölle ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle yhteisesti, kortteli

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1. 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1. 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Kaupunginhallitus 126 28.4.2014 Valtuusto 64 19.5.2014 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5.2014) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen https://funwithresearch.files.wordpress.com P https://funwithresearch.files.wordpress.com Kolmikerroksiset talot on

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta Eteläesplanadi 8 Helsinki ydinkeskusta Vuoden 2016 lopussa vapautuva arvokiinteistö Helsingin ydinkeskustassa. Uuden käyttäjän tarpeen mukaan muunneltavia toimistotiloja 50 300 henkilön organisaatiolle.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot