MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?"

Transkriptio

1 tarkistettu Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö käynnistyy Perhelän korttelin alueella PERHELÄN KORTTELI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

2 1 Mitä tapahtuu ja missä? Keskustassa kävelykatu Jannen pohjoispäässä on alkamassa keskustan uudistumiseen liittyviä asemakaavan muutoksia. Nyt käynnistyvä asemakaavamuutos kulkee nimellä Perhelän kortteli. Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (MRL 63 ) saa tietoa, missä vaiheessa ja millä tavoin osalliset voivat vaikuttaa kaavan suunnitteluun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. 1.1 Suunnittelualue Asemakaavamuutos koskee korttelin 131 tontteja 3 ja 5-7, korttelia 129 ja korttelin 126 tonttia 14 sekä puisto- ja katualuetta. Kiinteistöt sijaitsevat Järvenpään ydinkeskustassa kävelykadun pohjoispäässä, lähellä rautatieasemaa. Suunnittelualue rajautuu pääosin Sibeliuksenkatuun, Helsingintiehen, Neuvoksenkujaan ja Ahomaanraittiin. Kuva: Suunnittelualueen sijainti, ympyröity opaskartalla. 2

3 Kuva: Suunnittelualue rajattu punaisella pohjakartalla. 1.2 Aloite tai hakija Perhelän korttelin kiinteistönomistajat Järvenpään liiketalo Oy, Kiinteistö Oy Sibeliuksenkatu 12 ja As.Oy Helsingintie 16 ovat pyytäneet korttelin 131 asemakaavanmuutosten edellytysten selvittämistä vuonna Yhteistyökumppanina on toiminut Skanska Kodit Oy, joka järjesti kutsuarkkitehtikilpailun korttelin 131 suunnittelusta. Arkkitehtisuunnittelun jatkotoimeksiannot on varattu kilpailun voittaneelle Arkkitehtiryhmä A6:lle. Kilpailun jälkeen on laadittu uusia suunnitelmavaihtoehtoja ja tutkittu pysäköinnin ja liikennejärjestelyjen reunaehtoja. 2 Mitä on suunnitteilla? 2.1 Suunnittelun tavoite 2.2 Sopimukset Suunnittelun päätavoite on tutkia mahdollisuuksia Perhelän korttelin uudistamiseen liike- ja toimistorakentamisella siten, että alueelle voisi tulla myös asuntoja. Suunnittelussa tutkitaan myös mahdollisuuksia nykyisen Perhelän liikerakennuksen osittaiseen säilyttämiseen. Rakennushanke edellyttää merkittäviä muutoksia Helsingintien katualueella. Katusuunnitelmat laaditaan samanaikaisesti asemakaavatyön kanssa. Tonttijaon muutos laaditaan erikseen, kun asemakaava on hyväksytty. Järvenpään kaupungin, Perhelän korttelin kiinteistönomistajien sekä Skanska Talonrakennus Oy:n välinen puitesopimus korttelin asemakaavoituksen käynnistämisestä on hyväksytty kaupunginhallituksessa Ennen asemakaavan hyväksymistä laaditaan maankäyttösopimukset. 3

4 2.3 Viranomaisneuvottelu Asemakaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty ELYkeskuksen, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Järvenpään kaupungin edustajien kesken. Asemakaavan ehdotusvaiheessa järjestetään toinen neuvottelu. 3 Suunnittelun lähtötiedot 3.1 Maanomistus 3.2 Maakuntakaava 3.3 Yleiskaava Korttelin 131 kiinteistöt ovat yksityisomistuksessa. Tontin omistaa Kiinteistö Oy Järvenpään liiketalo, tontin Asunto-osakeyhtiö Helsingintie 16, tontin Kiinteistö Oy Sibeliuksenkatu 12 ja tontin Järvenpään Liiketalo Oy. Tontin omistaa Kiinteistö Oy Järvenpään Sonaatti. Kortteleita ympäröivät katualueet ja puistoalueen omistaa Järvenpään kaupunki. Alue on maakuntakaavassa (2004) osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. Järvenpään kaupungin yleiskaavassa 2020 (kv ) alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Yleiskaavassa on merkitty mustalla ympyrällä paikalliset kulttuuriympäristökohteet (suunnittelualueella Perhelän liiketalo), jotka on suojeltu asemakaavalla tai tarkoitettu säilytettäväksi asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä. Yleiskaavassa on annettu myös seuraavia yleisiä määräyksiä koskien kulttuuriympäristön suojelua ja hoitoa: Kulttuuriympäristön rakennus- ja aluekohteiden säilyttämiseksi on laadittava tarpeelliset rakentamisohjeet ja ympäristönhoitosuunnitelmat. Kulttuuriympäristön rakennuskohteiden säilyttämiseksi on yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa harkittava suojelua asemakaavalla tai muita toimenpiteitä, joilla voidaan luoda edellytykset kohteiden säilymiselle. Paikallisten kulttuuriympäristökohteiden asemakaavoja ei muuteta säilyttämiseen velvoittaviksi ilman yhteistä sopimusta tai vastoin omistajan tahtoa. Rakennusten säilyttämiseksi aiheutuvien erityisten kustannusten korvaamiseksi sovelletaan ensisijaisesti rakennusten käyttötarkoitukseen tai tonttien rakennusoikeuden määrittelyyn liittyviä kaavallisia keinoja. Voimassa olevien asemakaavojen rakennusoikeuksia voidaan lisätä säilyttämisen edistämiseksi. 4

5 Kuva: Ote Järvenpään yleiskaavasta. 3.4 Keskustan osayleiskaava Perhelän kortteli on keskustan osayleiskaavassa (kv ) liike- ja toimistorakennusten sekä asuinrakennusten aluetta (K/AK). Koko kortteliin 131 on osoitettu rakennusoikeutta k-m % tarkkuudella. Tehokkuusluvun vaihteluväliksi on osoitettu e = 1,5 2,3. Perhelän liiketalo on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, joka tulee pyrkiä säilyttämään siten, etteivät sen kulttuurihistorialliset arvot vaarannu. Rakennus on luokiteltu toimenpideluokkaan II, ts. kohteeksi jonka säilyttämiseksi kaupunki ryhtyy erityisiin kaavoitus- ym. toimenpiteisiin. Tontti on yleisten rakennusten ja toimistorakennusten aluetta (Y/KT). 3.5 Asemakaava Perhelän korttelissa tonteilla ja voimassa oleva asemakaava on vahvistettu Viereisen kävelykatualueen asemakaava on tullut voimaan Tontti on osoitettu asemakaavassa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-18). Tontit ja 7 on osoitettu asemakaavassa liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-17). Tontti on yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialuetta (ALK-25). Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on korttelissa 131 yhteensä k-m 2. Suurin sallittu kerrosluku vaihtelee välillä II IV. Tontti on liike- ja toimistorakennusten aluetta (KT-1). Tontinrajaa on tarkoitus tarkistaa Helsingintien katualuetarpeen takia. 5

6 Kuva: Ote keskustan osayleiskaavasta. Kuva: Ote voimassa olevasta asemakaavasta. 3.6 Muut suunnitelmat Maankäyttöluonnos Skanska Kodit Oy on järjestänyt Perhelän korttelin suunnittelusta vuonna 2007 arkkitehtikutsukilpailun, johon osallistui kuusi arkkitehtitoimistoa. Tavoitteena oli löytää kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen sekä teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoinen ehdotus korttelin kaavoituksen, jatkosuunnittelun ja toteutuk- 6

7 sen pohjaksi. Kilpailuohjelman mukaan alueelle tuli sijoittaa liike-, toimisto- ja asuintilaa yhteensä k-m 2, josta liike- tai toimistotilaa enintään noin k-m 2 ja asuntoja vähintään k-m 2. Kilpailun voitti Arkkitehtiryhmä A6, jonka ehdotuksen pohjalta suunnittelua on jatkettu tutkimalla mm. liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen toimivuutta. Perhelän kortteliin on tarkoitus sijoittaa liiketilaa lähes k-m2. Liiketilat sijoittuvat kahteen kerrokseen, joiden yläpuolelle rakennetaan kaksi pysäköintikerrosta noin 600 autopaikkaa varten. Näiden lisäksi kortteliin on tarkoitus rakentaa yksi noin 30-kerroksinen asuintorni Kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma Tontin liikerakennus on entinen Osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikka, jossa Järvenpään ensimmäinen tavaratalo on aloittanut toimintansa vuonna Rakennusta on laajennettu ja muutettu useaan otteeseen. Perhelä on osoitettu Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa (kv ) säilytettäväksi kaavoituksella (toimenpideluokka 2). Erityisesti vanhimman osan alkuperäinen 1940-luvun funkisjulkisivu Sibeliuksenkadun ja Mannilantien kulmassa tulisi säilyttää Rakennukset ja ympäristö 4 Osalliset Alue on osa Järvenpään liikekeskustaa. Tontilla sijaitseva Perhelän liiketalo on edelleen liikekäytössä. Tontilla on liikerakennus. Tontilla on neljäkerroksinen asuin- ja liikerakennus, jonka liikehuoneistot avautuvat Helsingintien suuntaan. Tontilla on yksikerroksinen liikerakennus, jossa on toiminut market-tyyppinen päivittäistavaramyymälä. Tila on tällä hetkellä tyhjillään. Tontilla on neljäkerroksinen toimistotalo. Helsingintie on osa keskustan kehäväylää. Helsingintien liikennemelu ja rautatien liikennemelu saattavat aiheuttaa häiriötä ympäröivälle asutukselle. Kaava-alueen maanomistajat Naapuritonttien omistajat, haltijat ja asukkaat Lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät sekä asukasyhdistykset o Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry o Järvenpää-seura ry o Järvenpään Yrittäjät ry o Sibeliuksenkadun yrittäjät ry Viranomaiset (Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo) Uudenmaan liitto Kaupungin asiantuntijaviranomaiset Muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset, joita alueen kehittäminen kiinnostaa 7

8 5 Miten ja milloin voi osallistua? 5.1 Asemakaavan laatimisvaiheet ja osallistuminen Aloitusvaihe - Ilmoitus vireilletulosta - Tiedottaminen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) Osallistuminen Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta - Luonnos nähtävillä - Mahdollinen yleisötilaisuus Mielipide luonnoksesta Ehdotusvaihe - Ehdotuksen hyväksyminen julkisesti nähtäville ja lausunnoille (kh) - Ehdotus julkisesti nähtäville Muistutus ehdotuksesta Valmisteluvaihe Hyväksymisvaihe - Asemakaavan hyväksyminen (muutoksenhaku HHO ja KHO) - Voimaantulo Mahdollinen valitus 5.2 Tiedottaminen 5.3 Aloitusvaihe 5.4 Valmisteluvaihe Kaikista osallisten kuulemisvaiheista tiedotetaan kuuluttamalla kaupungin ilmoitustaululla, Viikkouutisissa ja kaupungin internet-sivuilla sekä lähettämällä kirje kaavaalueen maanomistajille ja haltijoille, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajille ja haltijoille sekä muille osallisille, jotka ovat siitä aiemmissa vaiheissa kirjallisesti pyytäneet ja antaneet yhteystietonsa. Ajankohtaisista asemakaavahankkeista ilmoitetaan vuosittain kaavoituskatsauksen yhteydessä. Kaavoitustyön käynnistymisestä ja siihen liittyvästä osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistumisesta tiedotetaan siten kuin edellä on kerrottu. Osallisten toivotaan esittävän arvionsa ja mahdolliset muutokset ja täydennykset OAS:aan kuulutuksessa ilmoitettuun päivään mennessä, mutta siihen voi tehdä tarkennuksia koko valmisteluvaiheen ajan kunnes kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Osallisilla on ennen ehdotuksen julkista nähtäville asettamista oikeus ehdottaa Uudenmaan ELYkeskukselle neuvottelun käymistä OAS:n riittävyydestä. OAS on nähtävillä koko suunnittelutyön ajan teknisen keskuksen palvelupisteessä (Seutulantie 12, 1. kerros) sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Asemakaavojen muutosluonnos ja muu suunnitteluaineisto asetetaan nähtäväksi mielipiteiden antamista varten (MRL 62, 85, MRA 30 ja 42 ) teknisen keskuksen palvelupisteeseen. Kaava-aineistoa laitetaan myös Järvenpään kaupungin Internetsivuille. Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana järjestetään mahdollisesti myös yleisötilaisuus, jossa esitellään kaavan lähtökohtia, tavoitteita ja suunnitteluaineistoa. Kaavan muutoksesta pyydetään luonnoksen valmistuttua ennakkolausunnot seuraavilta tahoilta: Järvenpää-seura ry Järvenpään kaupunkikeskusta Sykettä ja Sinfoniaa ry 8

9 Järvenpään Yrittäjät ry Sibeliuksenkadun yrittäjät ry Ennakkolausunnot pyydetään seuraavilta virkamiestahoilta: Kaupunkitekniikka Rakennusvalvonta Järvenpään Vesi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Pelastuslaitos Uudenmaan liitto Uudenmaan ELY-keskus Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Ilmailulaitos Fortum sähkönsiirto Oy/ E7 Elisa Networks Oy Eltel Networks TeliaSonera Finland Oyj Fortum Power and Heat Oy Jos jokin taho katsoo, ettei heitä tarvitse pitää osallisina tässä hankkeessa, asiasta voi ilmoittaa kaavasuunnittelijalle kirjallisesti. 5.5 Ehdotusvaihe Luonnoksesta saatujen mielipiteiden ja ennakkolausuntojen pohjalta laaditaan asemakaavojen muutosehdotukset, jotka kaupunginhallitus hyväksyy ja asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRL 65, MRA 27 ) sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Asemakaavan muutosehdotus laitetaan nähtäväksi teknisen keskuksen ilmoitustaululle ja Järvenpään kaupungin internet-sivuille. Asiasta tiedotetaan osallisille, kuten edellä on kerrottu. Ehdotuksia koskevat muistutukset tulee jättää kirjallisena määräaikaan mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee ja hyväksyy kaavamuutosehdotuksista annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annettavat vastineet. Mikäli asemakaavamuutosehdotusta joudutaan muuttamaan olennaisesti lausuntojen ja muistutusten johdosta, asettaa kaupunginhallitus sen uudelleen nähtäville ja mahdollisesti myös pyytää uusia lausuntoja. Muussa tapauksessa kaupunginhallitus esittää ehdotuksen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallituksen päätös, josta ilmenee kaupungin perusteltu kannanotto (vastine), lähetetään niille osallisille, jotka ovat jättäneet muistutuksen tai ovat sitä aiemmissa vaiheissa kirjallisesti pyytäneet ja jättäneet yhteystietonsa. 5.6 Hyväksymisvaihe Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen. Päätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella tiedottamisesta sovitulla tavalla. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollisuus valittaa 30 päivän kuluessa Helsingin hallinto-oikeuteen ja Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusote valtuuston päätöksestä on pyydettävä erikseen Järvenpään kaupungin hallintopalveluista. 9

10 Asemakaavamuutos tulee voimaan, kun lainvoiman saaneesta päätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella, kuten edellä on mainittu. Kaava-alueen kiinteistönomistajille ja rajanaapuritonttien omistajille tiedotetaan hyväksymispäätöksestä kirjeitse. 6 Selvitykset ja kaavan vaikutusten arviointi Rakennusoikeuden nostaminen keskustan osayleiskaavassa osoitetusta tehokkuudesta edellyttää yleiskaavallisia perusteluja. Korkealla rakentamisella on laajat kaupunkirakenteelliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Hankkeella on myös suuret liikenteelliset vaikutukset. Asemakaavatyön aloitusvaiheessa keskustan alueelle laaditaan konsulttityönä kaupunkikuvallinen selvitys (Arkkitehtiryhmä A6) ja liikenneselvitys (SI- TO). Kaupunkikuvaselvityksessä käsitellään keskustan aluetta Maatalousnormaalikoulun alueelta rautatien pohjoispuolelle hallintokeskukseen saakka, ja erityisesti tutkitaan Sibeliuksenväylän sisääntulonäkymiä. Liikenneselvityksen tarkastelualue ulottuu Rantakadulta Pohjoisväylälle. Keskustan kaupallisen rakentamisen vaikutuksia on selvitetty aiemmin mm. Uudenmaan liiton toimesta sekä Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan yhteisessä Poikkitien-Pohjoisväylän alueen kaupallisten vaikutusten arviointiselvityksessä (2011). Asemakaavatyön yhteydessä selvitetään rautatien ja Helsingintien liikennemelu ja tärinä sekä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Lisäksi selvitetään mahdolliset vaikutukset lentoturvallisuuteen. Myös ratkaisun asumisviihtyisyys ja piha-alueiden tarve sekä rakentamisen ekotehokkuus tutkitaan. Asemakaavatyön yhteydessä tutkitaan myös, miten hankkeella voitaisiin edistää autottomuutta, koska kohde sijaitsee aivan rautatieaseman läheisyydessä. Kaupunkikuvallisten vaikutusten arviointia varten alueelta laaditaan visualisointi, jossa tarkastellaan katuympäristöä ja uusien rakennusten suhdetta ympäristöön. Asemakaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, luontoon ja maisemaan, liikenteeseen, tekniseen huoltoon, yhdyskuntatalouteen, terveyteen, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin arvioidaan kaupungin omana työnä ja tulokset esitetään kaavaselostuksen yhteydessä. Rakentamisen ympäristövaikutuksista tehdään tarvittaessa erillinen selvitys. Kaikki selvitykset liitetään asemakaava-aineistoon. 7 Aikataulu Asemakaavan muutostyö on käynnistetty marraskuussa Asemakaavan luonnosaineisto on nähtävänä (MRL 62 ) maaliskuussa Yleisötilaisuus järjestetään asemakaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana. Asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäväksi (MRL 65, MRA 27 ) 30 päivän ajaksi arviolta syyskuussa Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen joulukuussa

11 8 Mielipiteet aloitusvaiheessa Ovatko osallistumis- ja arviointitavat riittäviä? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavasuunnittelun ajan teknisen toimen asiakaspalvelupisteessä ja siitä voi antaa palautetta kaavoitukseen. Onko alueella tärkeitä paikkoja, kehittämiskohteita tai ongelmia, joita ei ole lähtötiedoissa huomioitu? Jos haluat tuoda esiin omia näkemyksiäsi suunnittelualueeseen liittyen, ota yhteyttä kaavan valmistelijaan (yhteystiedot alla). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tehtävänä on kertoa osallisille: o Mitä kaavoitus koskee o Mihin sillä pyritään o Mitä vaikutuksia kaavalla on o Miten vaikutukset arvioidaan o Ketkä ovat osallisia o Miten ja milloin voi osallistua o Miten kaavoituksen kulusta tiedotetaan o Kuka kaavaa valmistelee ja mistä saa lisää tietoa 9 Yhteystiedot Asemakaava laaditaan Järvenpään kaupungin kaavoituksessa ja mittauksessa virkamiestyönä. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: KAAVOITUS Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys Seutulantie 12 PL 41, Järvenpää Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio KATU- JA YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITELMAT Järvenpään kaupunki Suunnittelupäällikkö Toimintaympäristöpalvelut Kaarina Laine Seutulantie PL 41, Järvenpää Järvenpäässä , tarkistettu Terttu-Elina Wainio asemakaava-arkkitehti 11

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II 5.2.2013 (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet 29.8.2007 A. AHLSTRÖM OY Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Nanny Stillin lasitaidetta, kuvalähde: www.designlasi.com OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI KANTOKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan

Lisätiedot

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) TEHTÄVÄ Jokikylän korttelin 0508 tontin 2 asemakaavan muutos ALOITE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 10 Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Asianumero 1746/10.02.03/2013 16.2.2015 Asemakaavanmuutoksella suunnitellaan asuinkerrostaloja, liikerakentamista ja työtiloja korttelialueelle,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

11.2.2015 Sulan työpaikka-alue asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3535 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

11.2.2015 Sulan työpaikka-alue asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3535 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSULAN KUNTA SULAN TYÖPAIKKA-ALUE asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3535 (OAS) Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Kirkkonummen kunta Kh 6.11.2006 Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Gesterbyn (korttelit 1-31), Kyrkvallan (korttelit 1-6) ja Gesterbyntien (kortteli 14) asemakaavat

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot