Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin"

Transkriptio

1 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS

2 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA: Liike- ja toimistotilat täyteen vuokrattuina Kiinteistöomistukset keskitetty Helsingin ydinkeskustaan, P-Haagan liikehuoneisto myytiin Hotelli Klaus K:n peruskorjausremontti alkoi tammikuussa, valmistuu syksyllä 2005 MAAHANTUONTILIIKETOIMINTA: Labnet Oy:n ja Rake Trading Oy:n liiketoiminnat yhdistetty Labnet Oy:öön MUU LIIKETOIMINTA: USA operatiivisesta liiketoiminnasta irtauduttu KONSERNIN LIIKEVAIHTO (1.000 EUR) KONSERNIN LIIKEVAIHDON JAKAUMA TOIMIALUEITTAIN Kiinteistöliiketoiminta 42,70 % Maahantuontiliiketoiminta 57,30 % 02/01 02/02 02/03 02/04 02/05 Rake Oy Tilinpäätös

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 137. TILIKAUDELTA Rake-Yhtiöitten päätoimialat ovat kiinteistöliiketoiminta (Rake Real Estate Oy) ja maahantuontiliiketoiminta (Labnet Oy). Konsernin emoyhtiö on vuonna 1867 perustettu Rake Oy, jonka tehtävänä on luoda edellytykset tytäryhtiöittensä arvonnousulle pitkäjänteisellä kehitystyöllä. Emoyhtiö tarjoaa myös keskitetyt hallintopalvelut kotimaisille konserniyhtiöille, jotta ne voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Rake Oy:n hallintopalvelu- ja vuokratuotoista muodostuva liikevaihto pysyi edellisen tilikauden tasolla eurossa. Konsernin rakennejärjestelyistä johtuen toimintakulut kasvoivat ja Rake Oy:n liikevoitto aleni euroon. Tilikauden päättymisen jälkeen allekirjoitettiin sopimus Yhdysvalloissa toimineen tytäryhtiön osakkeitten myynnistä yhtiön toimitusjohtajalle. Tilinpäätöksessä USA:n liiketoiminnat on yhdistelty konserniin pääomaosuusmenetelmällä, minkä johdosta Rake-konsernin kokonaisliikevaihto aleni euroon (2003: euroa). Konsernin liikevoitto aleni euroon ( euroa) ja tilikauden tulos pieneni euroon ( euroa). Konsernin tuloksen alenemiseen vaikutti USA:n liiketoimintojen alaskirjaamisen lisäksi Rake-Talon hotellin peruskorjauksesta aiheutuneet kasvaneet kulut ja saamatta jäänyt vuokratuotto sekä maahantuontiyhtiöitten vaikea kilpailuympäristö. Lisäksi on huomioitava, että vertailukauden liikevoittoa kasvatti Vuosaaren ostokeskuksen osakkeista saatu, n.1 M euron myyntivoitto. Konsernin korkokulut alenivat euroon ( euroa) ja ulkoiset korolliset velat alenivat euroon ( euroa). Konsernin rahoitustulos oli euroa ( euroa) voitollinen. Omavaraisuusaste nousi 62 %:iin (60,2 %), konsernitaseen loppusumman alentuessa euroon ( euroa). OMAVARAISUUSASTE % ,80 57,50 58,20 60,20 62, /01 02/02 02/03 02/04 02/05 Rake Oy Tilinpäätös

4 KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA - RAKE REAL ESTATE Rake-Yhtiöitten kiinteistöliiketoiminta on keskitetty Rake Real Estate Oy:n muodostamaan alakonserniin. Tavoitteena on kasvattaa kiinteistöjen arvoa kustannustehokkaan ja laadukkaan kiinteistönhoidon ja vuokraustoiminnan avulla. Kiinteistöjen kehityksen tavoitteena on puolestaan varmistaa Rake-Talon ja sitä ympäröivän alueen pysyvä kilpailukykyisyys ja kiinnostavuus yritysten sijoittautumiskohteena. Pääkaupunkiseudun tyhjien toimistotilojen määrän kasvusta huolimatta Raken kiinteistöjen, Bulevardi 2-4 ja Bulevardi 6, liike- ja toimistotilat, hotellitiloja lukuunottamatta, olivat tilikauden päättyessä täysin vuokratut kuten aikaisempinakin vuosina. Kiinteistönkehitysresurssit keskitettiin kuluneen tilikauden aikana Rake-Talon peruskorjauksen suunnitteluun ja rakentamisen valmisteluun. Mittavan peruskorjauksen myötä kiinteistön talotekniikkaa peruskorjataan vastaamaan nykyvaatimuksia. Hotellin uutena vuokralaisena ja hotellioperaattorina toimii Lifestyle Hotels Finland Oy, jonka osakekannasta Raken tytäryhtiö Rake Hotel Development Company Oy omistaa 30%. Hotellin kaikki 139 huonetta sekä sen eri ravintolat uudistetaan täysin. Syksyllä 2005 avataan Rake-Talossa Suomen ensimmäinen lifestyle-hotelli, Hotel KlausK. Hotel KlausK on ensimmäinen merkittävä yksityinen ja perinteisiin ketjuihin kuulumaton hotelli Helsingin keskustassa moneen vuosikymmeneen. Aikaansa seuraavat, sisustukseltaan ja ilmapiiriltään ketjuhotelleista erottautuvat lifestyle-hotellit panostavat erityisesti yksilölliseen asiakaspalveluun, minkä ansiosta niiden suosion odotetaan kasvavan sekä liikematkustuksen että vapaa-ajan matkustuksen sektoreilla. Lifestyle-hotellien markkinaosuus Euroopassa onkin tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa ja lähes kaikissa muissa Euroopan metropoleissa on jo lifestyle-hotellit. Hotel KlausK on hyväksytty ensimmäisenä suomalaisena hotellina jäseneksi kansainväliseen laatuhotellien yhteenliittymään, Design Hotels:iin. Rake Real Estate-konsernin liikevaihdon aleneminen euroon ( ) johtui hotellin peruskorjausremontin sekä vuokralaisten vaihtumisen aiheuttamista vuokranmenetyksistä. Syksyllä 2005 saatettiin päätökseen konsernin tavoite keskittää kotimaiset kiinteistöomistukset Helsingin ydinkeskustaan, kun Pohjois-Haagassa sijainnut liikehuoneisto myytiin. Rake Real Estate Oy:n liikevoitto aleni euroon ( euroa). Rake-konsernin kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvo tilikauden lopussa oli euroa ( euroa). KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN LIIKEVAIHDON KEHITYS /01 02/02 02/03 02/04 02/05 Rake Oy Tilinpäätös

5 MAAHANTUONTILIIKETOIMINTA LABNET OY Maahantuontiliiketoiminnassa tavoitteena on monipuolistaa tuotetarjontaa huolehtien samalla asiantuntevan osaamisen ja hyvän kannattavuuden ylläpitämisestä. Maahantuontiyhtiöitten toimintaympäristö oli vuonna 2004 haasteellinen ja kilpailutilanne kireä. Konsernin kahden maahantuontiyhtiön, Rake Trading Oy:n ja Labnet Oy:n liiketoiminnat yhdistettiin syyskuussa 2004 liiketoimintasiirrolla.yhdistämällä osittain päällekkäisillä asiakasalueilla toimineitten yhtiöitten osaaminen ja resurssit yhteisen Labnet-nimen alle luodaan maahantuontiliiketoiminnalle vahva perusta vastaamaan tulevaisuuden kasvu-, kannattavuus-, ja kilpailuhaasteisiin. Yhdistyminen on myös vastaus asiakkaittemme kasvaviin odotuksiin tavarantoimittajien osaamisen ja tuotetarjonnan kattavuuden lisäämiseksi. Suurempi yrityskokonaisuus tuo mukanaan lisäksi logistiikkaetuja ja kustannustehokkuussäästöjä, jotka entisestään parantavat yhtiön kilpailuedellytyksiä. Maahantuontiliiketoiminnan kokonaisliikevaihto oli euroa ja tulos oli positiivinen. MUU LIIKETOIMINTA USA:n alakonsernin emoyhtiön New England Neighborhood Hardware Inc:n osakekannan ja sen omistaman Eastern Lumber Co. Inc.:in myymisen myötä päättyi vuonna 1978 alkanut lähes kolmenkymmenen vuoden pituinen vaihe yhtiön historiassa, jolloin harjoitettiin rautakauppatoimintaa Yhdysvalloissa. Liiketoiminta USA:ssa suurimmillaan vastasi noin puolesta koko konsernin liikevaihdosta, mutta oli monen vuoden ajan tappiollista. Raken konsernitilinpäätöksessä kirjataan Yhdysvaltain operatiivisesta liiketoiminnasta irtautumisesta kertaluonteisena tappiona euroa, mutta samalla vapaudutaan Eastern Lumberin liiketoimintaan liittyvistä vastuista. MAAHANTUONTILIIKETOIMINNAN LIIKEVAIHDON KEHITYS /01 02/02 02/03 02/04 02/05 Rake Oy Tilinpäätös

6 HENKILÖSTÖ Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 9 (7) henkilöä. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot olivat euroa ( euroa) ja kaikkiaan suoriteperusteiset palkat olivat euroa ( euroa). Konsernin yhtiöiden palveluksessa oli keskimäärin 20 (46) henkilöä. Yhtiöiden maksamat suoriteperusteiset palkat olivat yhteensä euroa ( euroa), josta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille maksettiin euroa ( euroa). TOIMIALAKOHTAINEN LIIKEVAIHTO- JA HENKILÖSTÖYHTEENVETO Liikevaihto Henkilökunta ( euroa) 02/05 02/04 02/05 02/04 Kiinteistöliiketoiminta ja Rake Oy 3,3 3,5 9 7 Maahantuontiliiketoiminta 4,3 4, YHTEENSÄ 7,6 8, NÄKYMÄT 138. TILIKAUDELLE 2005 Kiinteistöliiketoiminnan tuloksen odotetaan muodostuvan tappiolliseksi johtuen hotellin vuokratuottojen remontinaikaisesta keskeytymisestä ja suurista peruskorjauskuluista. Labnet Oy:n tavoitteena on edelleen monipuolistaa tuotetarjontaa sekä parantaa kannattavuutta. Liikevaihdon ja -voiton odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta. Hotellitilojen peruskorjausremontin johdosta konsernin lainamäärä tulee alkaneella tilikaudella kasvamaan. Lainasalkun rakennetta on muutettu jo ennen tilikauden alkua siten, että lainojen lyhennysohjelmat vastaavat investointien takaisinmaksuaikaa. Vallitsevan korkotason alhaisuus, pitemmän aikavälin maltilliset koronnousuodotukset sekä toteutetut korkosuojaukset vaikuttavat siihen, että lainamäärän kasvun vaikutus korkokuluihin on kohtuullinen. Rake Oy Tilinpäätös

7 EMOYHTIÖN JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Hallitukseen ovat kuuluneet: Varsinaiset jäsenet: ekonomi Anneli Cederberg, puheenjohtaja kauppatieteiden maisteri Peter Tallberg, varapuheenjohtaja diplomi-insinööri Kari Inkinen oikeustieteen kandidaatti Antti Mäkinen MBA Maria Cederberg-Skvorc Varajäsenet: rouva Christina Pallin kauppatieteiden maisteri Kenneth Cederberg. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut kauppatieteiden maisteri Kenneth Cederberg. Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut ekonomi Risto Laitinen, KHT, ja varatilintarkastajana KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. RAKE OY:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE TILIKAUDEN VOITONJAOSTA Konsernin jakokelpoinen oma pääoma oli laaditun taseen mukaan euroa. Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli laaditun taseen mukaan ,53 euroa, josta: -käyttörahasto ,79 euroa -käyttämättömät voittovarat edellisiltä vuosilta ,32 euroa -tilikauden voitto ,42 euroa ,53 euroa Hallitus ehdottaa, että tilikauden osinkona maksetaan tilikauden voittovaroista 4 euroa osakkeelta eli yhteensä euroa ja osingonjaosta jäävät tilikauden voittovarat ,42 euroa kirjataan voitto- ja tappiovarojen tilille. Osinko maksetaan alkaen osakelippua 5 vastaan. Rake Oy Tilinpäätös

8 KONSERNIN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , , ,62 Materiaalit ja palvelut Tavarat Varastojen muutos , , , , , ,32 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut , , , , , , , ,12 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,30 Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta , , ,98 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,23 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvistä vastaavista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , , , , ,79 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,44 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut , , , ,00 Tulos ennen tilinpäätös , ,44 siirtoja ja veroja Tuloverot tilikaudelta Laskennallisen verovelan muutos , , , ,60 136, ,33 TULOS , ,11 Rake Oy Tilinpäätös

9 KONSERNIN TASE V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 1 210, , , ,34 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto , , , , , , , ,82 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet , , , , ,75 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Tavarat Ennakkomaksut , , , ,96 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset osakkuusyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset , , , , , , ,72 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset , , , , , , , ,88 Rahoitusarvopaperit , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , ,33 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,02 Rake Oy Tilinpäätös

10 KONSERNIN TASE V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , ,93 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset , , , ,07 Vieras pääoma pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Laskennallinen verovelka , , , , , ,26 Vieras pääoma lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat , , , , , , , , , , , ,76 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,02 Rake Oy Tilinpäätös

11 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT/-KULUT , , ,70 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut , , , , , , , ,39 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,79 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,07 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,24 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista konserniyrityksiltä Tuotot muista pitkäaikaisista sijoituksista muilta Muut korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muu rahoituskulut saman konsernin yrityksille Korkokulut ja muu rahoituskulut muille , , , , , , ,80 136, , , , , ,68 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,92 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Konserniavustukset tytäryhtiöiltä Muut satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Muut satunnaiset kulut , , , , , ,01 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,91 Poistoeron muutos , ,39 Tuloverot Tilikaudelta , , , ,80 TILIKAUDEN TULOS , ,72 Rake Oy Tilinpäätös

12 EMOYHTIÖN TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sijoitukset Tytäryhtiöosakkeet Muut osakkeet ja osuudet , , , , , , , , , , , ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset, pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Siirtosaamiset , , , , , , , ,06 Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset 6 445, , , , , , , ,13 Rahoitusarvopaperit , , , ,35 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,80 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,52 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Vararahasto Käyttörahasto Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , ,69 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 1 965, , , ,36 Pakolliset varaukset Eläkevaraus , , , ,07 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat 8 951, , , , , , , , , , ,40 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,52 Rake Oy Tilinpäätös

13 RAHOITUSLASKELMA (1.000 eur) Konserni Emoyhtiö LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Rahoitusnetto Satunnaiserät Verot Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Pitkäaikaisten saamisten muutos Pitkäaikaisten lainojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Osingot Osakeanti Muut rahoituserät LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS Rake Oy Tilinpäätös

14 TILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET 1. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty emoyhtiön Rake Oy:n lisäksi kotimaiset osakeyhtiöt, joissa emoyhtiöllä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ulkomainen tytäryhtiö on yhdistetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä (aikaisemmin hankintamenomenetelmällä). Rake Oy:n tytäryhtiön osakkuusyritys on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä, kirjaamalla tytäryhtiöosakkeiden hankintameno hankintahetken omia pääomia vastaan. Eliminoitaessa syntynyt konserniaktiiva on kirjattu Bulevardi 6 Oy:n osalta yhtiön kiinteistön rakennuksiin ja tonttiin ja muiden kotimaisten yhtiöiden osalta vapaista omista pääomista. Sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu. Käyttöomaisuuteen sisältyvä sisäinen kate on eliminoitu. Konsernin sisäisen rakennuskaupan vuoksi purettu arvonkorotus on palautettu ennalleen konsernitilinpäätöksessä. Suunnitelmapoistot on oikaistu vastaamaan konsernin omistusaikaa sisäisissä kaupoissa siirtyneiden rakennusten osalta. 2. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Tilinpäätöksessä käytetään suunnitelman mukaisia poistoja. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Ennen tehtyjen aineellisen käyttöomaisuuden hankintojen osalta on suunnitelman mukaiset poistot laskettu menojäännöksestä Poistoajat ovat seuraavat: rakennukset ja rakennelmat vuotta kiinteistöjen koneet ja laitteet 10 vuotta henkilöautot 5 vuotta konttorikoneet, -kalusteet ja käsityökalut 3 8 vuotta aineeton käyttöomaisuus 5 18 vuotta konserniliikearvo 25 vuotta 3. VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT Tilitapahtumat on kirjattu päivän kurssiin. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin. Rake Oy Tilinpäätös

15 4.VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTUS Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömiin hankintamenoihin tai niitä alhaisempiin todennäköisiin luovutushintoihin. 5. KONSERNISSA KERTYNYT POISTOERO Konsernissa kertynyt poistoero on siirretty omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. 6. VASTAISTEN ELÄKEKULUJEN KIRJAUS Vastaisista eläkekuluista on tilinpäätöksessä pakollinen varaus ,37 euroa, josta aiheutuvaa laskennallista verosaatavaa ei ole kirjattu. Varausta on purettu maksettujen eläkkeiden määrällä vastuun säilyessä muutoin entisenä. Rake Oy Tilinpäätös

16 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Konserni TILIKAUDEN SUUNNITELMAPOISTOT Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämis- ja tutkimusmenot Liikearvo Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto YHTEENSÄ Emoyhtiö TILIKAUDEN SUUNNITELMAPOISTOT 1 024, , , , , , , ,30 Muut pitkävaikutteiset menot Rakennuksista Koneet ja kalusto YHTEENSÄ 6 030, , , , , ,79 POISTOERON MUUTOS Muut pitkävaikutteiset menot Rakennuksista Koneet ja kalusto YHTEENSÄ 1 531, ,39 SATUNNAISET KULUT Saatavan New England Neighborhood Hardware Company, Inc. alaskirjaus , ,01 KONSERNISAAMISET JA -VELAT KONSERNISAAMISET Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,99 Emoyhtiön saamisiin saman konsernin yrityksiltä sisältyy pitkäaikaisia saamisia, jotka erääntyvät maksettaviksi yhden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua , ,61 Näihin lainasaamisiin sisältyy oman pääoman ehtoisia pääomalainoja ,51 PÄÄOMAEHTOISET LAINASAAMISET Konsernin ja emoyhtiön lainasaamisiin sisältyy oman pääoman ehtoisia pääomalainoja Rake Oy Tilinpäätös

17 KONSERNIN JA EMOYHTIÖN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET Konsernin Konsernin Emoyhtiön omistamien osakkeiden omistus- äänivalta- omistusosuus-% osuus-% osuus-% kpl kirja-arvo KONSERNIYRITYKSET Labnet Oy Rake Real Estate Oy Rake Trading Oy Rake Hotel Development Company Bulevardi 6 Oy Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki , , , , , KONSERNIOSAKKEET YHTEENSÄ ,70 OSAKKUUSYRITYKSET Lifestyle Hotels Finland Oy Helsinki EMOYHTIÖN MUUT OSAKKEET JA OSUUDET ,97 KAIKKI OSAKKEET YHTEENSÄ ,67 HENKILÖSTÖKULUT JA LUONTOISEDUT Konserni Emoyhtiö Palkat , , , ,95 Eläkekulut Maksetut eläkkeet Eläkekulut netto , , , , , , , , , , , ,87 Muut henkilösivukulut , , , ,57 YHTEENSÄ , , , ,20 Luontoisedut , , , ,74 HENKILÖSTÖKULUT JA LUONTOISEDUT YHTEENSÄ , , , ,94 Eläkekulut Konsernissa = emoyhtiössä on tilivuonna maksettu emoyhtiön eläkesäännön perusteella eläkkeitä ,70 euroa (90.619,81 euroa). Lisäksi luontoisetuina on maksettu eläkkeitä 8.488,00 euroa (8.448,00 euroa). Eläkekulut on tilivuonna katettu aiemmin tehtyä eläkevarausta vastaan. Rake Oy Tilinpäätös

18 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Maa-alueet Rakennukset & rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno lisäys - vähennys 7 115, , , , , ,90 Hankintameno kertyneet suunnitelmapoistot 7 115, , , , , , ,73 Menojäännös suunnitelmapoistojen jälkeen , , ,92 + Arvonkorotukset ,95 TASEARVO , , ,92 KONSERNIN KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muu pitkävaikutteiset menot Hankintameno , , , ,19 + Lisäys , ,54 - Vähennys , , , ,46 Hankintameno , , , ,73 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,37 Tilikauden suunnitelmapoisto , , ,00 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,37 Kirjanpitoarvo , , , ,36 + Arvonkorotukset , ,86 KIRJANPITOARVO , , , ,36 Rake Oy Tilinpäätös

19 VIERAS PÄÄOMA VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA Konserni Emoyhtiö Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta , ,39 YHTEENSÄ , ,39 VASTUUSITOUMUKSET VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ JA OSAKKEITA Lainat rahoituslaitoksilta Pantatut osakkeet Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin Yrityskiinnitykset , , , , , , , ,09 TYTÄRYHTIÖIDEN VELASTA Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin Takaukset , , , ,88 MUUT OMAT VASTUUT Leasing-vastuut - alkanut tilikausi - seuraavat tilikaudet Leasing-vastuut yhteensä , , , , , , , , , , , ,43 JOHDANNAISSOPIMUKSET nimellisarvot: Koronvaihtosopimukset (SWAP) Korkotermiinisopimukset Korko-optiosopimukset cap floor Korkojohdannaisten tulosvaikutus tilinpäätöshetkellä on huomioitu rahoituskuluissa ja -tuotoissa Rake Oy Tilinpäätös

20 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Konserni Emoyhtiö Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Vararahasto , , , , , ,61 Sidottu oma pääoma , , , ,58 Käyttörahasto tilikauden alussa - tilikauden tulos katettu käyttörahastosta - osingonjako käyttörahastosta , , , ,00 Käyttörahasto tilikauden lopussa , ,79 Voittovarat tilikauden alussa - osingonjako +/- muuntoero Voittovarat tilikauden lopussa +/- tilikauden tulos , , , , , , , , , , , , , , , ,72 Voittovarat , , , ,32 OMA PÄÄOMA , , , ,69 JAKOKELPOISET VARAT Voittovarat - Poistoerosta omaan pääomaan siirretty , , , ,25 JAKOKELPOISET VARAT , , , ,11 Rake Oy Tilinpäätös

21 RAKE OY:N TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Helsinki, toukokuun 25. päivänä, 2005 Anneli Cederberg Maria Cederberg-Skvorc Kari Inkinen Antti Mäkinen Peter Tallberg Kenneth Cederberg toimitusjohtaja Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsinki, toukokuun 30. päivänä, 2005 Risto Laitinen, KHT Rake Oy Tilinpäätös

22 TILINTARKASTUSKERTOMUS Rake Oy:n osakkeenomistajille Olen tarkastanut Rake Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilivuodelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilivuodelta. Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Helsinki, 30. toukokuuta 2005 Risto Laitinen KHT Rake Oy Tilinpäätös

23 RAKE OY Bulevardi 2 4 A, Helsinki puhelin (09)

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB 2 Pohjolan Liikenne -yhtiöt Sisältö Yhtiörakenne ja tunnuslukuja... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Toimialakatsaukset Tavaraliikenne... 6 Säiliöliikenne... 9

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Sisältö. Kauppakeskus Itäkeskus on Pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Kävijämäärä vuonna 1997 oli 20 miljoonaa.

Sisältö. Kauppakeskus Itäkeskus on Pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Kävijämäärä vuonna 1997 oli 20 miljoonaa. Sisältö Sponda Oyj... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kiinteistöliiketoiminta... 6 Spondan kiinteistöt... 6 Kiinteistöt paikkakunnittain... 12 Hallituksen toimintakertomus... 14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO tilinpäätös 2002 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus........ 4 Tuloslaskelma......... 8 Tase......... 9 Rahoituslaskelma........ 10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet........ 11 Tuloslaskelman

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2 SISÄLTÖ Konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Kesko-konsernin toiminta 6 Osakkeet 9 Osakkeenomistajat 10 Pörssivuosi 11 Konserni numeroina 12 Tilinpäätökset 15 Konsernitilinpäätös 15 Kesko Oy:n

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot