RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72"

Transkriptio

1 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai klo Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen II Kankare Seija jäsen I Kulmala Marja jäsen I Levo Kaija jäsen II Lähteenmäki Antero jäsen I Mattila Kirsi jäsen I Mäkelä Erik jäsen II Raikasniemi Martti jäsen III Sipilä Ritva jäsen II Valtonen Ulla jäsen II Vesterinen Vilho jäsen II Vittasmäki Ulla jäsen III Välilä Jarkko jäsen II Haapaluoto Anneli varajäsen I Salminen Pasi Javanainen Lasse kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja talouspäällikkö Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Antti Vähä-Piikkiö Lasse Javanainen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan muut sivut on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Rusko / Rusko / 2008 Allekirjoitus Martti Raikasniemi Ritva Sipilä

2 61 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen 62 Alkuhartaus ja nimenhuuto Kv:n työjärjestys 3 Esitys: Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. 1. Kirkkoherra Pasi Salminen pitää alkuhartauden 2. Toimitetaan nimenhuuto. Esityksen mukaisesti. Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 63 Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen KJ 8:5,1-2 Kv:n työjärjestys 8 Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivat erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta. Kv:n työjärjestys 3 Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille Lisäksi kokouskutsu on ollut nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla Lisäksi kokouskutsu ja esityslista ovat olleet nähtävillä seurakunnan internet-kotisivuilla Kirkkovaltuuston 15 jäsenestä on kokouksessa läsnä 14 jäsentä ja 1 varajäsen. Esitys: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 64 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kv:n työjärjestys 4 Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

3 Aakkosjärjetyksen mukaan vuorossa ovat: Martti Raikasniemi ja Ritva Sipilä. Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Martti Raikasniemi ja Ritva Sipilä, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 65 Työjärjestyksen hyväksyminen Kv:n työjärjestys 9 Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Esitys: Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään työjärjestykseksi. Esityksen mukaisesti. Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 66 Sopimus Vahdon seurakunnan kanssa Vahdon kappeliseurakunnan perustamisesta Kn : Kirkkoherra kertoi Vahdon kirkkovaltuuston tehneen päätöksen kappelisäätiön perustamisesta. Säätiöön siirretään euroa Vahdon seurakunnan varoja. Säätiön hallituksena toimii alkuvaiheessa Vahdon nykyinen kirkkoneuvosto ja hallituksen puheenjohtajana kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä asiamiehenä Vahdon nykyinen kirkkoherra. Seurakuntien yhdistymisen jälkeen säätiön hallituksena toimii kappelineuvosto, joka valitsee asiamiehen, joka voi olla myös kappelineuvoston ulkopuolinen henkilö. Säätiötä on valmisteltu täysin Ruskon seurakunnan tietämättä ja sen kantaa kuulematta. Käydyssä keskustelussa todettiin säätiöhankkeen loukkaavan Ruskon seurakunnan etuja ja rikkovan seurakuntien yhdistymisen periaatteita. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 :n 5. kohdan mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on valvoa seurakunnan etua. Kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön valmistelemaan valituksen tekemistä Vahdon kirkkovaltuuston kappelisäätiön perustamista koskevasta päätöksestä ja käyttämään valmistelussa ulkopuolisia lakimiespalveluita. Päätös valituksen tekemisestä esitellään kirkkovaltuustolle.

4 Ehdotuksen mukaisesti. Kv : Kirkkoherra ja talouspäällikkö kertoivat olleensa yhteydessä lakimieheen. Seurakunnalla on perusteet valittaa Vahdon kirkkovaltuuston päätöksestä. Lisäksi on syytä valittaa myös Kirkkohallituksen tekemästä päätöksestä Vahdon seurakunnan liittämisestä Ruskon seurakuntaan, koska Kirkkohallituksella ei ollut päätöstä tehdessään tiedossa Vahdon tekemä päätös, ei edes asian valmistelu. Lisäksi pyritään vaikuttamaan siihen, ettei Patentti- ja rekisterihallitus hyväksy Vahdon kappelisäätiötä säätiörekisteriin. Onnellisinta olisi, että Vahdon seurakunta peruisi päätöksensä perustaa mainittu säätiö. Asiasta pyritään saamaan aikaan neuvottelu Vahdon päättäjien kanssa vielä ennen valitusaikojen päättymistä. Esitys: Kirkkovaltuusto päättää, että 1. kirkkovaltuuston puheenjohtaja kutsuu Vahdon kirkkovaltuuston ennen Vahdon kirkkovaltuuston kokouksen valitusajan päättymistä neuvotteluun, jonka tarkoituksena Vahdon kappelisäätiöhankkeen peruuttaminen ja seurakuntien yhteenliittymisen järjestelyistä sopiminen molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla; 2. Ruskon seurakunta valittaa Vahdon kirkkovaltuuston säätiöpäätöksestä ja Kirkkohallituksen seurakuntien yhdentymispäätöksestä määräaikojen puitteissa sekä pyrkii vaikuttamaan siihen, ettei Vahdon kappelisäätiötä hyväksytä säätiörekisteriin; 3. Ruskon seurakunta luopuu valituksista, mikäli Vahdon kirkkovaltuusto peruu säätiöpäätöksensä tai asiasta muulla tavoin päästään yksimielisyyteen. Esityksen mukaisesti. Kn : Vahdon seurakunnan edustajat eivät ole olleet halukkaita neuvotteuihin. Asianajaja Mika Haavisto on laatinut luonnoksen (kokouskutsun liitteenä) valituksen tekemiseksi Turun hallinto-oikeudelle Vahdon seurakunnan kirkkovaltuuston tekemästä päätöksestä (ptk 3/2008, 6/19) Vahdon kappelisäätiön perustamisesta. Tarkoitus on valittaa samanluonteisella valituksella Helsingin hallinto-oikeuteen Kirkkohallituksen tekemästä päätöksestä (122 ) Vahdon seurakunnan liittämisestä Ruskon seurakuntaan Molemmissa valituksissa korostetaan sitä, että seurakuntien yhdistymispäätöksiä tehtäessä ei ollut tiedossa, että Vahto on perustamassa kappelisäätiötä ja siirtämässä sinne seurakunnan varoja ( ). Lisäksi kappelisäätiön säännöt ovat epäselvät eikä niissä ole lainkaan otettu huomioon sitä, että Vahdon kappelineuvostoa ei välttämättä perusteta. Ruskon seurakuntaa ei ole kuultu säätiön sääntöjä hyväksyttäessä, vaikka Ruskon seurakunta määritellään säännöissä päätösvallan käyttäjäksi. Valituskirjelmä tullaan toimittamaan myös patentti- ja rekisterihallitukseen. Vahdon kirkkovaltuuston päätös on toimitettu tiedoksi Ruskon seurakunnalle, mutta päätökseen ei ole liitetty valitusosoitusta. Kirkkoneuvosto päättää

5 1. hyväksyä asianajaja Mika Haaviston tekemän valitusluonnoksen sisällön 2. valtuuttaa asianajaja Mika Haaviston laatimaan ja toimittamaan valituksen Turun hallinto-oikeudelle Vahdon kirkkovaltuuston tekemästä kappelisäätiöpäätöksestä 3. valtuuttaa asianajaja Mika Haaviston laatimaan ja toimittamaan valituksen Helsingin hallinto-oikeudelle Kirkkohallituksen tekemästä päätöksestä Vahdon seurakunnan liittämisestä Ruskon seurakuntaa Kokous keskusteli asiasta. Valitusluonnokseen tehtiin joitakin lähinnä tyylillisiä muutoksia. Ehdotuksen mukaisesti valitusluonnokseen tehdyin korjauksin. Kn : Ruskon seurakunta on tehnyt valituksen Turun hallinto-oikeudelle Vahdon seurakunnan tekemästä päätöksestä Vahdon kappelisäätiön perustamiseksi ja Helsingin hallinto-oikeudelle Kirkkohallituksen täysistunnon tekemästä päätöksestä Vahdon seurakunnan liittämiseksi Ruskon seurakuntaan Seurakunta on pitänyt kappelisäätiön perustamispäätöstä kirkkolainsäädännön vastaisena. Lisäksi seurakunta on halunnut kiinnittää huomiota siihen, että yhdistymispäätöksiä tehdessä ei ole ollut tiedossa, että Vahdon seurakunta aikoo perustaa ennen yhdistymistä kappelisäätiön ja siirtää siihen seurakunnan varoja. Vahdon seurakunnan kirkkovaltuusto on antanut Turun hallinto-oikeudelle päivätyn lausunnon (esityslistan liitteenä) Ruskon seurakunnan valituksen johdosta. Hallinto-oikeus on varannut Ruskon seurakunnalle mahdollisuuden antaa vastaselityksen mennessä. Kirkkohallitus on antanut Helsingin hallinto-oikeudelle lausunnon Ruskon seurakunnan valituksen johdosta. Kirkkohallituksen lausunnossa on otettu kantaa ainoastaan siihen kysymykseen, onko seurakuntien yhdistymispäätös ollut lainvastainen tai muusta syystä sellainen, että se olisi kumottava. Koska valituksessa ei vedota tämän tyyppisiin seikkoihin, on valitus kirkkohallituksen mielestä hylättävä. Kirkkohallitus on lähettänyt Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulille kirjeen (esityslistan liitteenä), jossa Kirkkohallitus pyytää tuomiokapitulia selvittämään valituksessa esitettyjä väitteitä Vahdon seurakunnan omaisuuden säätiöittämisestä ja, jos on toimittu lainvastaisesti, ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin. Tuomiokapituli on nimennyt Liedon eläkkeellä olevan kirkkoherran, rovasti Erkki Marttisen selvitysmieheksi. Hän on aloittanut selvitystyönsä. Kirkkoneuvosto 1. keskustelee asiasta ja merkitsee saadut selvitykset tiedoksi. 2. päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle vastaselityksen, jonka se valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön laatimaan yhdessä seurakunnan käyttämän asianajajan kanssa kirkkoneuvoston antaman evästyksen pohjalta 3. antaa tukensa valituksenalaisen asian ratkaisemiselle selvitysmiehen työn kautta.

6 Esityksen mukaisesti Kn : Seurakunta on pyytänyt ja saanut lisäaikaa vastaselityksen antamiselle Turun hallinto-oikeudelle, koska on ilmennyt toiveita siitä, että Vahdon seurakunta olisi luopumassa säätiöhankkeestaan ja oltaisiin pääsemässä sopimukseen Vahdon seurakunnan muodostamisesta kappeliseurakunnaksi ja kappelineuvoston perustamisesta. Vahdon seurakunnan kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan Vahdon seurakunnan kirkkoneuvoston pöytäkirjasta9/ /96 Vahdon kappelin perustaminen ja kappelisäätiön jättäminen raukeamaan: Ennen asian käsittelyä kirkkoherra Pasi Salminen kertoi Ruskon seurakunnan näkemyksiä käsiteltävässä asiassa. Pasi Salminen ei osallistunut muutoin asian käsittelyyn. Kirkkovaltuuston tekemä päätös on aiheuttanut Ruskon seurakunnan vastareaktiona valituksen sekä Turun että Helsingin hallinto-oikeuksiin. Valituksista Turun hallinto-oikeuteen osoitettu on kohdistunut erityisesti kappelisäätiön perustamiseen. Ruskon seurakunnan hallintoelimissä ollaan sillä kannalla, että jos kappelisäätiö Vahdolla säilyy, Ruskon hallintoelimet eivät tule esittämään eivätkä puoltamaan kappelin ja kappelineuvoston perustamista Vahdolle. Riita-asia on aiheuttanut myös sen, että tuomiokapituli on nimennyt rovasti Erkki Marttisen sovittelemaan asiassa. Erkki Marttinen on pitänyt kaksi neuvottelua Vahdolla ja kaksi Ruskolla. Epävirallisissa neuvotteluissa kirkkoherrojen Pasi Salmisen ja Lasse Vahtolan välillä on päädytty sopimusesitykseen, jonka perusteella Rusko luopuu valituksistaan ja Vahto kappelisäätiöstä. Sopimusesityksen mukaan: 1. Ruskon kirkkoneuvosto sitoutuu kappelin ja kappelineuvoston perustamiseen Vahdolle lähtien. 2. Kappelineuvostolle osoitetaan talousarviossa vuodelle 2009 vähintään euroa ja vuodelle 2010 vähintään euroa laaditun toimintasuunnitelman perusteella. 3. Kappelineuvostoksi nimitetään vuosiksi 2009 ja 2010 nykyinen Vahdon kirkkoneuvosto. Vahdon osalta sopimus edellyttää, että kappelisäätiö jätetään raukeamaan. Mikäli kirkkoneuvosto ei toimita patentti- ja rekisterihallitukselle korjattuja sääntöjä syyskuun loppuun mennessä 2008, säätiö raukeaa. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää sopimusesityksestä Ruskon seurakunnan kirkkoneuvostolle. Sopimus hyväksyttiin yksimielisesti seuraavan sisältöisenä: 1. Ruskon ja Vahdon kirkkoneuvostositoutuva kappelin ja kappelineuvoston perustamiseen Vahdolle lähtien. 2. Kappelineuvostolle osoitetaan talousarviossa vuodelle 2009 vähintään euroa ja vuodelle 2010 vähintään euroa laaditun toimintasuunnitelman perusteella.

7 3. Kappelineuvostoksi nimitetään vuosiksi 2009 ja 2010 nykyinen Vahdon kirkkoneuvosto. 4. Tämä sopimus raukeaa, ellei Ruskon kirkkoneuvosto ole hyväksynyt sitä mennessä. Kirkkoneuvosto keskustelee Vahdon seurakunnan kirkkoneuvoston sopimusesityksestä ja päättää siihen vastaamisesta. Selvitysmies Erkki Marttinen on laatinut esityksen sopimukseksi Vahdon kappeliseurakunnan perustamisesta. Sopimusesitys jaettiin kokoukselle. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä Vahdon kappeliseurakunnan perustamisesta sopimuksen, jonka mukaan: 1. laajentuneen Ruskon seurakunnan kirkkovaltuusto päättää vuoden 2009 ensimmäisessä kokouksessa perustaa Vahdon kappeliseurakunnan. Perustamispäätös ja päätös ohjesäännöstä on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 2. Kappelineuvostoon kuuluu 9 (+1) jäsentä. Vuosina kappelineuvoston muodostaa Vahdon nykyinen kirkkoneuvosto. 3. Kappelineuvoston käyttöön osoitetaan seurakunnan talousarviossa vuosina kumpanakin vuotena vähintään Tätä varten kappelineuvoston on esitettävä Ruskon kirkkoneuvostolle hyväksyttävä toimintasuunnitelma ja varojen käyttösuunnitelma. Vuoden 2009 suunnitelmat laatii Vahdon kirkkoneuvosto. Määrärahan käytöstä päättää kappelineuvosto hyväksytyn toimintasuunnitelman ja varojen käyttösuunnitelman pohjalta. Sopimuksen ehtona on, että Vahdon seurakunta peruuttaa tai jättää raukeamaan patentti- ja rekisterihallitukselle tekemänsä hakemuksen kappelisäätiön perustamiseksi ja Ruskon seurakunta peruuttaa sekä Turun hallinto-oikeudelle ja Helsingin hallinto-oikeudelle asiasta tekemänsä valituksen. Sopimus liitetään pöytäkirjaan ja annetaan kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto : Kirkkovaltuusto on kokouksessaan (56 ) päättänyt, että Ruskon seurakunta luopuu valituksista, mikäli Vahdon kirkkovaltuusto peruu säätiöpäätöksensä tai asiasta muulla tavoin päästään yksimielisyyteen. Em. sopimus on esityslistan liitteenä. Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto vahvistaa kirkkoneuvoston hyväksymän sopimuksen, jonka mukaan: 1. laajentuneen Ruskon seurakunnan kirkkovaltuusto päättää vuoden 2009 ensimmäisessä kokouksessa perustaa Vahdon kappeliseurakunnan. Perustamispäätös ja päätös ohjesäännöstä on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 2. Kappelineuvostoon kuuluu 9 (+1) jäsentä. Vuosina kappelineuvoston muodostaa Vahdon nykyinen kirkkoneuvosto. 3. Kappelineuvoston käyttöön osoitetaan seurakunnan talousarviossa vuosina kumpanakin vuotena vähintään Tätä varten kappelineuvoston on esitettävä Ruskon kirkkoneuvostolle hyväksyttävä toimintasuunnitelma ja varojen käyttösuunnitelma. Vuoden 2009 suunnitelmat laatii Vahdon kirkkoneuvosto. Määrärahan käytöstä päättää kappelineuvosto hyväksytyn toimintasuunnitelman ja varojen

8 käyttösuunnitelman pohjalta. Sopimuksen ehtona on, että Vahdon seurakunta peruuttaa tai jättää raukeamaan patentti- ja rekisterihallitukselle tekemänsä hakemuksen kappelisäätiön perustamiseksi ja Ruskon seurakunta peruuttaa sekä Turun hallinto-oikeudelle ja Helsingin hallinto-oikeudelle asiasta tekemänsä valituksen. Sopimus liitetään pöytäkirjaan. Esityksen mukaisesti. Kokoukselle jaettiin Vahdon kirkkoneuvoston pitämän kokouksen pöytäkirja. Asiasta käytiin keskustelua. Todettiin, että Vahdon kirkkoneuvosto on päättänyt jättää kappelisäätiön raukeamaan ja Ruskon seurakunta on vetänyt valituksensa pois hallinto-oikeuksista. Päätökseen voidaan hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella (ks. tarkemmin valitusosoitus). 67 Kiinteistö Oy Ruskon Keskustorin liikehuoneistokaupan hyväksyminen ja määrärahan myöntäminen vuodelle 2008 kauppaan ja huoneiston kunnostamiseen Kn (65 ): Juha Lehtimäki, joka omistaa Koy Ruskontorista ns. leipomohuoneiston, on ilmoittanut, että hänen vuokralaisenaan toimiva leipomo Bulleriina, siirtyy pois tiloista mennessä. Lehtimäki on halukas myymään huoneiston seurakunnalle etuosto-oikeudella. Alustavien keskustelujen perusteella hän olisi valmis myymään huoneiston :n hintaan. Huoneistossa on 85 m2, joten hinta on 1200 /m2. Tilan saaminen seurakunnan haltuun mahdollistaa seurakunnan tilojen yhdistämisen. Seurakunnalla on tarvetta saada lisätilaa mm. toimisto- ja kokouskäyttöön sekä pienryhmätoimintaan. Kaupasta tehdään aluksi (kesällä 2008) esisopimus ilman käsirahaa. Lopullinen kauppa tehdään syksyllä Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta ostaa Juha Lehtimäen omistamat Kiinteistö Oy Ruskon Keskustorin osakkeet, jotka oikeuttavat 85 m2:n liikehuoneiston hallintaan enintään :n hintaan ja valtuuttaa kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan allekirjoittamaan kauppaan liittyvät sopimukset seurakunnan puolesta. Käsittelyn aikana tehtiin kannatettu esitys, että asia palautetaan taloudelliselle jaostolle valmisteltavaksi. Esittelijä veti pois päätösehdotuksensa. Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian taloudelliselle jaostolle valmisteltavaksi. Taloudellinen jaosto : Talouspäällikön esittely: Omistaja (Juha Lehtimäki) on tässä vaiheessa tarjonnut huoneistoa välittäjän (Turun Seudun Vuokravälitys Oy) kautta vuokralle, vuokrapyyntö 662 /kk (ks. ilmoitus Hän on kuitenkin edelleen halukas myymään huoneiston seurakunnalle. Oikotiellä oli Varsinais-Suomessa myynnissä m2:n liikehuoneistoja kappaletta, joiden hintapyyntöjen keskiarvo oli 1248 /m2 ( /m2). Ruskolla Härjänruopalla myynnissä olevan 84 m2:n uuden varastotilan hintapyyntö oli (821 /m2). Lehtimäen mukaan hän on maksanut huoneistosta 3 vuotta sitten (2005)

9 Huoneisto vaatii leipomon jäljiltä vähintään perusteellisen pintaremontin: seinät, katot, lattiat. Seurakunnalla olisi tiloille omaa käyttöä mm. kokoustilana ja pienryhmätoiminnassa, mutta tila voitaisiin myös vuokrata. Seurakuntatilojen (Ruskolla Keskustori, Seurakuntatalo, Kirkkotupa, Vahdolla Seurakuntatalo) käytöstä tulisi syksyllä 2008 tehdä ainakin vuoteen 2015 ulottuva suunnitelma. Seurakunnalle on joka tapauksessa edullista ostaa huoneisto, jolloin sillä säilyy kontrolli tilojen käytöstä. Esittelijä ehdottaa, että seurakunta tekee huoneistosta :n (n /m2) ostotarjouksen. Tarjoukseen liitetään varaus, että hyväksytyn tarjouksen perusteella tehtävä kauppa edellyttää kirkkovaltuuston hyväksymistä ja myöntämää määrärahaa. Taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle, että seurakunta tekee Juha Lehtimäelle :n ostotarjouksen Ruskolla Vanhatie 7:ssä sijaitsevasta 85 m2:n liiketilasta. Kaupan toteutuminen edellyttää, että kirkkovaltuusto myöntää ostoon tarvittavat rahat. Ehdotuksen mukaisesti. Kn (92 ): Taloudellisen jaoston ehdotus: Seurakunta tekee Juha Lehtimäelle :n ostotarjouksen Ruskolla Vanhatie 7:ssä sijaitsevasta 85 m2:n liiketilasta. Kaupan toteutuminen edellyttää, että kirkkovaltuusto myöntää ostoon tarvittavat rahat. Ehdotuksen mukaisesti. Kn : Tehdyn tarjouksen ehdot: Myyjä vastaa osakkeita ja huoneistoa koskevista ennen kaupantekoa tehdyistä rasitteista ja vastuista Kauppahinta maksetaan kaupantekotilaisuudessa Omistusoikeus osakkeisiin siirtyy ostajalle kaupantekotilaisuudessa Huoneiston hallinta siirtyy ostajalle kaupanteon yhteydessä Myyjä vastaa yhtiövastikkeista yms.huoneistoa koskevista maksuista kaupantekokuukauden loppuun, ellei kaupanteon yhteydessä muuta sovita Ostaja saa mahdolliset vuokratulot kaupantekoa seuraavan kuukauden alusta, ellei kaupanteon yhteydessä muuta sovita Kauppakirja laaditaan viimeistään Kaupasta menevästä varainsiirtoverosta vastaa ostaja Tarjous on voimassa saakka Lehtimäki on ilmoittanut olevansa valmis myymään huoneiston :lla. Varainsiirtovero 1,6 % kauppahinnasta on n Huoneiston kunnostamiseen varaudutaan vuonna :lla, joten tarvittavat varat vuodelle 2008 on yhteensä Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että 1. seurakunta ostaa Juha Lehtimäeltä Kiinteistö Oy Ruskon Keskustorin osakkeet (85 kpl), jotka oikeuttavat liikehuoneisto 3 (nykyinen leipomohuoneisto) hallintaan osoitteessa Vanhatie 7, Rusko, kauppahintaan ostotarjouksessa esitetyin ehdoin

10 2. kirkkovaltuusto myöntää hankkeelle vuonna 2008 yhteensä , josta käytetään kauppahintaan, 1472 varainsiirtoveroon ja enintään 6528 huoneiston kunnostamiseen. Ehdotuksen mukaisesti. Kirkkoneuvoston esitys:. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että 1. seurakunta ostaa Juha Lehtimäeltä Kiinteistö Oy Ruskon Keskustorin osakkeet (85 kpl), jotka oikeuttavat liikehuoneisto 3 (nykyinen leipomohuoneisto) hallintaan osoitteessa Vanhatie 7, Rusko, kauppahintaan ostotarjouksessa esitetyin ehdoin 2. kirkkovaltuusto myöntää hankkeelle vuonna 2008 yhteensä , josta käytetään kauppahintaan, 1472 varainsiirtoveroon ja enintään 6528 huoneiston kunnostamiseen. Esityksen mukaisesti. Päätökseen voidaan hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella (ks. tarkemmin valitusosoitus). 68 Muut asiat 1. Kirkkoherra esitteli näkemyksensä laajentuvan Ruskon seurakunnan virka- ja toimirakenteesta keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. 2. Ilmoitus ns. paperivaalien tuloksesta merkittiin tiedoksi ja ilmoitus liitettiin pöytäkirjaan. 3. Talouspäällikön selvitys verotulojen kertymästä merkittiin tiedoksi. 4. Rippileirien leirimaksu vuonna 2009 Kirkkovaltuusto päätti, että rippileirien leirimaksuna peritään vuonna 2009 edelleen 30. Kirkkovaltuusto päätti ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ollut mainittu kokouskutsussa eikä käsitelty kirkkoneuvostossa, asian kiireellisyyden (rippikoulujen ilmoittautumiskirjeet olivat lähdössä) perusteella (Kj 8. luku 5, 3. mom.). Päätökseen voidaan hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella (ks. tarkemmin valitusosoitus). 69 Jäsenten esille ottamat asiat 1. Kaija Levon esille ottamana keskusteltiin 67 :ssä tarkoitetun uuden tilan käytöstä. 70 Ilmoitusasiat 1. Arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivät Turussa Valitusosoitus Liitetään pöytäkirjaan. 72 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistaina 27.3.2012 kello 18.00 20.40 Paikka: Ruskon seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkoneuvoston jäsenet Salminen Pasi, kirkkoherra,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 Kirkkoneuvosto 151-170 10.12.2009 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 Kirkkoneuvosto 151-170 10.12.2009 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 10.12.2009 kello 18.00 21.40 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Kalle Tammi Himala Milja Kankare

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot