JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNNANTALO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNNANTALO"

Transkriptio

1 1 Leena Lindell JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNNANTALO Rakennushistoriallinen selvitys

2 2 JOHDANTO 3 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO 3 2. KUNNANTALON SUUNNITTELU 5 Arkkitehti Erkki Huttunen 5 Kunnantalohanke 10 Kunnantalon arkkitehtuurista JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN TOIMITALO Tontin kaavoitushistoria 26 Kunnantalon rakentaminen 27 Liikehuoneistot 1950-luvulla 33 Asuinsiipi 1950-luvulla MUUTOKSET luku: Liikehuoneistot luku: Asuinsiiven muutokset ja 1980-luvut: Asuin- ja toimistosiiven muutos toimistoiksi luku: Uusi kunnantalo vai peruskorjaus? luku: Viimeisimmät muutokset SÄILYNEISYYS JA SUOJELUTARPEET LÄHTEET PIIRUSTUKSET 61 Graafinen suunnittelu Jussi Jäppinen Tulostus Kopijyvä 2010 Jyväskylän maalaiskunnan kunnantalon rakennushistoriallinen selvitys laadittiin Jyväskylän Tilapalvelun tilaamana esiselvityksenä rakennuksen kauppaa ja tulevaa remonttia varten. Vuonna 1952 valmistunut, arkkitehti Erkki Huttusen suunnittelema Kunnantalo jäi pois alkuperäisestä käytöstään, kun Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät vuoden 2009 alussa. Uusi omistaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu halusi remontoida rakennuksen uutta opetuskäyttöä vastaavaksi koulurakennukseksi. Rakennushistoriallisen selvityksen tehtävänä oli selvittää ennalta määriteltyjen, rakennuksen historian ja arkkitehtuurin kannalta merkittävimpien sisätilojen säilyneisyys, joiden suunnitteluun ja vaalimiseen tulisi muutostöissä kiinnittää erityisesti huomiota. Rakennuksen julkisivut olivat aikaisemmissa muutostöissä säilyneet hyvin. Rakennushistoriallisen selvityksen tekoa varten oli varattu kuusi viikkoa ja sen laati Keski-Suomen museolla projektitutkija Leena Lindell, ohjauksesta vastasi museonjohtaja Heli-Maija Voutilainen. Aikataulu ylittyi tehtävän ja aineiston ennakoimattoman laajuuden takia. Valmis työ luovutettiin Jyväskylän Tilapalvelulle maaliskuussa Selvityksessä käytiin läpi rakennuksen syntyhistoria ja rakennusvaiheet sekä valtuustosalin, aulatilojen ja porraskäytävien säilyneisyys. Nämä tilat oli otettu huomioon jo rakennuksen edellisessä, vuonna 1997 valmistuneessa peruskorjauksessa ja ne olivat säilyneet sisätiloista parhaiten alkuperäistä vastaavassa asussa. Rakennuksen asunto-osan sisätilojen alkuperäinen asu oli jo aikaisemmissa muutostöissä menetetty lähes täysin, porraskäytävää lukuun ottamatta. Myös toimistosiiven sisätilat oli vuonna 1997 valmistuneessa remontissa muutettu lähes kokonaan. Jyväskylän maalaiskunnan kunnantalon lyhyttä rakennushistoriallista selvitystä varten käytiin läpi Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontaosaston arkiston rakennusasiakirjat. Kunnantalo oli valmistuessaan Jyväskylän kaupungin puolella, joten rakennuslupa sitä varten tuli hakea kaupungin virastoista. Kunnantalon kellarikerroksessa oli vielä selvityksen tekohetkellä sijoitettuna entisen Jyväskylän maalaiskunnan kunnanarkisto. Arkistosta löytyi muun muassa vanhoja valokuvia rakennuksen sisätiloista ja julkisivuista

3 4 5 KUNNANTALON SUUNNITTELU luvuilta, kunnanhallituksen (vuoteen 1949 kunnallislautakunta) ja kunnanvaltuuston sekä rakennuslautakunnan kokouspöytäkirjoja, saapuneita kirjeitä ja kunnalliskertomuksia vuosilta Selvitystä varten käytiin läpi myös Keski-Suomen museon valokuva-arkiston aineistoa ja sanomalehti Keskisuomalaisen artikkeleita 1950-luvun alkupuolelta. Tiukan aikataulun vuoksi kunnallistalon rakennushistoriallinen tieto keskittyy suunnittelu- ja rakennusajankohtaan, vuosiin Myöhempiä muutoksia käydään lyhyesti läpi rakennuslupa-asiakirjojen ja muutossuunnitelmien pohjalta, mikä merkitsee sitä etteivät tiedot ole näiltä osin täydellisiä. Rakennushistoriallisen selvityksen tarkoituksena on antaa lähtötietoja rakennuksen käyttäjä- ja suunnittelijatahoille arvokkaiden sisätilojen ja julkisivujen vaalimista varten. Muita selvityksiä esim. julkisivujen rappauskäsittelyn, sisätilojen pintojen korjausten jne. suhteen tulee tehdä tarpeen mukaan erikseen. 2. KUNNANTALON SUUNNITTELU Arkkitehti Erkki Huttunen Arkkitehti Erkki Juhani Huttunen syntyi Alavudella ja vietti nuoruutensa Karttulassa. Vanhemmat olivat lääkäri Juhani Huttunen ja Anna Huttunen (os. Lindqvist). Hän kirjoitti ylioppilaaksi Helsingin Suomalaisen normaalilyseon reaalilinjalta keväällä Perhe asui tällöin Sortavalassa. Saman vuoden syyskuussa Huttunen aloitti opinnot Teknillisen Korkeakoulun arkkitehtiosastolla ja valmistui diplomiarkkitehdiksi joulukuussa Opettajina toimivat muun muassa arkkitehdit Armas Lindgren ja Jussi Paatela. Erkki Huttunen valittiin Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) rakennusosaston arkkitehdiksi vuonna 1928 ja vuosina hän toimi osaston johtajana. Huttunen piti omaa arkkitehtitoimistoa virkatyönsä ohessa vuodesta 1932 alkaen ja toimistossa työskentelivät mm. arkkitehdit Aulis Blomstedt, Harry W. Schreck, Einari Teräsvirta ja Sirkka Tarumaa. Vuonna 1933 Erkki Huttunen avioitui Tuovi Ekin kanssa ja seuraavana vuonna perheeseen syntyi poika Ari. Vuosina hän toimi Rakennushallituksen pääjohtajana. Erkki Huttunen oli Suomen Arkkitehtiliiton jäsen ja hallituksen jäsen sekä toimi useiden arkkitehtuurikilpailujen palkintolautakunnissa. Arkkitehti Erkki Huttunen kuoli Helsingissä (Jokinen 1992, s ; Jokinen 1993, s ). Merkittävä osa Huttusen tuotannosta ajoittuu luvuille, jolloin hän nousi yhdeksi suomalaisen funktionalistisen arkkitehtuurin uranuurtajista. Huttusen merkittävimpiä töitä ovat SOK:n vuosina tehdyt funktionalistista arkkitehtuuria edustavat liikerakennukset. Eri puolelle Suomea 1930-luvulla kohonneet laatikkomaiset funkisosuuskaupat olivat hänen kehittämänsä uusi rakennustyyppi ja Huttusen suunnittelemat suuret toimisto- ja myllyrakennukset nousivat 1930-luvulla mm. Raumalle, Viipuriin, Joensuuhun ja Ouluun. Oman arkkitehtitoimiston nimissä Huttunen suunnitteli erilaisia teollisuus- ja liikerakennuksia sekä piirsi kunnallisia toimeksiantoja ja kirkollisia rakennuksia. Huttusen suunnittelemista yksittäisistä kohteista ehkä tunnetuimpia ovat Sortavalan Seurahuone (1939), Alkon Rajamäen tehtaat ( ) ja Helsingin Sokos-talo ( ) (Jokinen 1992; Jokinen 1993).

4 6 KUNNANTALON SUUNNITTELU 7 Arkkitehti Erkki Huttunen aloitti uransa 1920-luvulla, jolloin Suomessa oli vielä vallalla pohjoismaiseksi klassismiksi kutsuttu arkkitehtuurityyli. Huttunen matkusti olosuhteisiin nähden paljon ja teki opintomatkoja ajan tavan mukaan Pohjoismaihin, Amerikkaan ja Keski-Eurooppaan, kuten Kreikkaan, Italiaan, Saksaan, Sveitsiin, Englantiin ja Ranskaan. Hän tutustui jo 1920-luvun loppupuolella Euroopassa levinneeseen funktionalistiseen arkkitehtuuriin, mutta alkoi soveltaa sitä omassa suunnittelutyössään vasta 1930-luvulla. Aallonjakajana Huttusen, kuten niin monen muunkin aikalaisarkkitehdin suunnitteluihanteissa oli Tukholman vuoden 1930 näyttely, joka toi uuden tyylisuuntauksen ensimmäistä kertaa Suomeen asti (Jokinen 1992, s.65 68; Jokinen 1993, s ). Keski-Suomeen Erkki Huttunen laati piirustuksia muun muassa Jyväskylässä Voionmaankadun varrella sijaitsevan tykkitehtaalaisten kerrostaloon vuodelta 1939, Jämsän Jokivarren OK:n myymälään vuonna 1934 (purettu) ja yhdessä arkkitehti Paavo Riihimäen kanssa SOK:n Vaajakosken tehdasalueen virkailijoiden asuinrakennuksia Naissaareen vuosien aikana. Vaajakoskelle Huttunen suunnitteli myös toteutumattoman seurantalon vuonna 1934 ja puurakenteisen paloaseman vuonna 1936 (purettu) (Keski-Suomen museon rakennustutkimusaineisto). Kunnallishallinnon rakennukset arkkitehti Erkki Huttusen tuotannossa Uuden Jyväskylän maalaiskunnan toimitalon piirustukset laati arkkitehti Erkki Huttunen vuonna Huttunen toimi tuolloin Rakennushallituksen pääjohtajana, mutta toimitalon suunnitelmat tehtiin hänen yksityisessä arkkitehtitoimistossaan. Jyväskylän maalaiskunnan toimitalo oli arkkitehtitoimiston viimeisiä merkittäviä töitä, joiden suunnittelun Huttunen jaksoi vielä paneutua täysipainoisesti (Jokinen 1993, s ). Funktionalistisen arkkitehtuurityylin soveltaminen monumentaalisiin edustusrakennuksiin oli alkuvaiheessa 1930-luvulla vielä ongelmallista. Arkkitehti Erkki Huttunen voitti vuonna 1930 Kotkan kaupungintalosta järjestetyn arkkitehtikilpailun, mutta toteutetut piirustukset jouduttiin pariin otteeseen muuttamaan klassisempaa monumentaaliarkkitehtuuria muistuttaviksi. Esimerkiksi rakennuksen pyöristetyt kulmat olivat liikaa kaupunginisille. Tilaohjelmassa oli samantyyppiset vaatimuksen kuin Jyväskylän maalaiskunnan kunnantalossakin: rakennukseen tuli sijoittaa tilat kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle (maalaiskunnassa nämä olivat kunnanvaltuusto ja -hallitus) ja eri konttoreille ja lautakunnille. Varsinkin sosiaalitoimisto ja sähkölaitos mainitaan. Näiden lisäksi Kotkan kaupungintaloon piti tulla 300 hengen juhlasali, kirjasto, museo, voimistelusali sekä talonmiehen ja vahtimestarin asunnot. Huttusen ehdotus käsitti matalan, erillisen juhlasiiven ja kaksi, porrashuoneella yhdistettyä rakennusmassaa. Maaston mukaan nouseva virastorakennus oli molemmista päistään pyöristetty. Toteutuneessa työssä pyöristykset ja virtaviivaisuus antoivat tilaa monumentaalisuudelle ja massiivisille rakennusmassoille, kun arkkitehti J.S. Sirénin ohjauksessa tehdyt lopulliset suunnitelmat laadittiin. Nyt rakennuksen ikkuna-aukotukset oli järjestetty symmetrisesti, lukuun ottamatta valtuustosalin ikkunoita. (Jokinen 1992, s ). Ne toteutettiin pääjulkisivuun samoin kuin myöhemmin Jyväskylän maalaiskunnan kunnantalossa: kahden kerroksen korkuisina, kapeina aukotuksina rakennuksen kulmassa. Samanlainen, ritilämäinen ikkuna-aihe toistuu vuodelta 1935 olevassa Lauritsalan kauppalantalossa, jossa valtuustosalin sijainti on merkitty julkisivuun kahden kerroksen korkuisena, yhtenäisenä nauhaikkunana, jota kuitenkin puitejako rytmittää korkeisiin ja kapeisiin, suorakaiteen muotoisiin ruutuihin (Jokinen 1992, s ; Jokinen 1993 s ). Jyväskylän maalaiskunnan Kunnantalo oli edellisiä 1930-luvun funktionalismia edustavia rakennuksia maltillisempi, 1950-luvun modernismia edustava rakennus. Funktionalismille tyypillinen kuutiomainen massoittelu, valkoinen tai vaalea väri, virtaviivaiset yksityiskohdat, kuten pyöristetyt katokset ja kulmat olivat jo jääneet pois Huttusen suunnittelusta. Tiilikatteinen satulakatto, julkisivujen sileää vaaleaa rappausta koristeellisempi pesuterastirappaus ja ullakkokerroksen pienen ikkunan sekä pääoven yläosan kolmiomainen kulma olivat liennytyksiä funktionalismin tiukoista muotovaatimuksista ja askel kohti maanläheisempää suunnittelua. Arkkitehti Erkki Huttusen töissä sisustussuunnittelulla oli tärkeä rooli osana arkkitehtisuunnittelua. Varsinkin julkisissa rakennuksissa, kuten kauppalan ja kunnantaloissa, Huttunen käytti myös muita eri alojen asiantuntijoita, mm. Paavo Tynell teki usein yhteistyötä Huttusen kanssa valaistussuunnittelussa.

5 8 KUNNANTALON SUUNNITTELU 9 Huttunen suunnitteli kalusteita myös itse. Varta vasten kuhunkin kohteeseen tehtyinä kalusteet ovat usein harvinaisia yksittäiskappaleita, jotka usein myöhemmissä muutoksissa hävitetään tai muutetaan (Jokinen 1993, s ). On epäselvää, miksi keskisuomalaisen maalaiskunnan virkamiehet päättivät tilata piirustukset uutta kunnantaloaan varten tunnetulta helsinkiläiseltä funkisarkkitehdilta. Yksi syy voi olla Erkki Huttusen asema Rakennushallituksen pääjohtajana. Rakennushallituksen, aikaisemmin Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehtien tehtävänä oli ollut vanhastaan suunnitella julkisia rakennuksia koko maan alueelle. Jyväskylän maalaiskunnan kunnantalo, tai toimitalo, kuten sitä vielä 1950-luvulla kutsuttiin, oli rakennusaikanaan kunnan tärkein julkinen rakennus, jonka arvoon sopi nimekkään arkkitehdin palkkaaminen. Toisaalta taas arkkitehti Erkki Huttunen oli SOK:n vuosinaan päässyt suunnittelemaan rakennuksia Jyväskylän maalaiskunnan alueella sijaitsevan Vaajakosken SOK:n tehdasalueelle. Hän osallistui yhdessä arkkitehtien Paavo Riihimäen ja Valde Aulangon kanssa muun muassa Naissaaressa sijaitsevien funktionalistista arkkitehtuuria edustavien johtajien asuintalojen suunnitteluun (Keski-Suomen museon Vaajakosken rakennusinventointiaineistot, Hyökyvaara Jorma 1996 ja Andersson Päivi 1999). SOK:n Vaajakosken tehdasalue oli maalaiskunnassa suuri työllistäjä ja sitä kautta sillä oli paljon painoarvoa. Voimakkaasti kasvava tehdasyhdyskunta tehtiin taajaväkiseksi yhdyskunnaksi 1920-luvulla ja se muodosti ikään kuin oman SOK:n hallinnoiman kaupunkinsa. Rakennusten osalta Vaajakoski oli 1930-luvulla arkkitehtuurin eturintamassa. Arkkitehti Huttunen oli myös näkyvästi esillä aikakauden arkkitehtikeskustelussa, sillä hänen rakennussuunnitelmiaan esiteltiin laajalti Arkkitehti-lehdessä, varsinkin 1930-luvulla. Intendentti Erkki Fredriksonin mukaan maalaiskunnan kunnanhallituksessa toiminut kunnallisneuvos Keijo Kerävuori on hyvinkin saattanut vaikuttaa Huttusen valintaan uuden kunnantalon arkkitehdiksi. Hän toimi myös SOK:n Vaajakosken tehtailla johtajana. SOK olisi saattanut ehkä jopa avustaa uuden kunnantalon rakennuskustannuksissa (Erkki Fredriksonin tiedonanto ). Toinen yhtymäkohta voi olla Jyväskylän maalaiskunnan kunnanhallituksen pitkäaikaisena puheenjohtajana toiminut (vuodet ) Väinö Rönnqvist, joka oli yksi Kunnantalon rakentamista varten muodostetun toimikunnan jäsenistä. Jyväskylän maalaiskunta valitsi kunnanjohtajan vasta vuonna Vanha Jyväskylän maalaiskunnan kunnantalo Kuntala vuonna Kunnan toimistot siirtyivät saman vuoden keväällä mäen alapuolelle Rajakadun varteen rakennettuun uuteen toimitaloon. Jyväskylän maalaiskunnan arkisto Tätä ennen Rönnqvist toimi käytännössä maalaiskunnan johtajana ja hoiti kunnanjohtajalle kuuluvia tehtäviä. Hänellä oli työläistausta, kuten monella muullakin aikakauden luottamustoimia hoitaneella kuntalaisella. Rönnqvist toimi sorvaajana, mikä tarkoittaa metalliteollisuuden alalla toimivaa työmiestä, joka muokkaa työstökoneiden avulla metallista koneen tai jonkin valmistettavan esineen osia (Kaartinen 1969, s. 256). Hän työskenteli ainakin vuosina Tikkakosken asetehtailla ja asui tehtaan maille perustetulla Liinalammen ja Tervarannan omakotialueella (Laitakari 1943, s. 72, 116). Vielä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa kunnalliselämän johtopaikat olivat talollisten hallussa, eivätkä esimerkiksi teollisuuslaitosten johtohenkilöt toimineet luottamustehtävissä. Torpparit, käsityöläiset ja tehdastyöläiset nousivat kunnallisiin johtoelimiin vasta 1900-luvun alussa, erityisesti vuoden 1917 suurlakon jälkeen (Turunen 1977 s ; Kaikkonen 1977, s ). Väinö Rönnqvist valittiin myös 1950-luvun alussa vasta valmistuneen Kunnantalon isännöitsijäksi (KH ).

6 10 KUNNANTALON SUUNNITTELU 11 Kunnantalohanke Vuoden 1949 syyskuussa Jyväskylän maalaiskunta luovutti Kuntala-nimisen tilan rakennuksineen Jyväskylän kaupungille sen omistamaa 2. kaupungin- Ensimmäisen kerran kysymys uuden kunnan toimitalon rakentamisesta nou- osan 26. korttelin tonttia numero 4 vastaan. Välirahana rakentamattomasta si esiin jo 1930-luvulla, mutta sotavuodet viivästyttivät rakennushankkeen tontista maalaiskunta maksoi kaupungille silloista markkaa. Kun- toteutumista (KSML ). Päätös uuden kunnantalon rakentamisesta tala jäi sopimuksen mukaan maalaiskunnan käyttöön, kunnes uusi toimitalo tehtiin vuonna 1948, kun Jyväskylän maalaiskunnan kunnanhallitusta edel- olisi valmis. Kaupunki oli ehtinyt jo rakentaa uudelle tontille kunnallistek- tänyt kunnallislautakunta käsitteli kokouksessaan silloisen toimitalon Kunta- niikan vaatimat vesijohto- ja viemärityöt, katuosuudet eivät olleet vielä val- lan tilanahtautta. Huoltotoimisto tarvitsi lisätiloja, mutta Kuntalan huoneista miit. Tontin osalta tehtiin asemakaavan muutos yleisten rakennusten tontiksi. niitä ei pystytty antamaan. Kunnallislautakunta asetti kolmijäsenisen toimi- Salmenkiven, Rönnqvistin ja Niemelän muodostama kunnantalotoimikunta kunnan kehittämään kunnantalon rakentamissuunnitelmaa ja neuvottelemaan valtuutettiin ryhtymään toimenpiteisiin uuden toimitalon piirustusten hank- Jyväskylän kaupungin kanssa tontin vaihdosta uutta toimitaloa varten. Kuntala sijaitsi aivan maalaiskunnan ja Jyväskylän kaupungin rajalla ja ilmeisesti lautakunta toivoi uutta tonttia vanhan toimitalon läheisyydestä. Toimikuntaan valittiin maanmittausinsinööri Otto Salmenkivi (toimi myöhemmin myös kunnanhallituksen varapuheenjohtajana), kunnallislautakunnan puheenjohtaja Väinö Rönnqvist ja kunnansihteeri Eero Niemelä (KLAUT ). Puistokadun ja Rajakadun kulmatontti talvella 1949, ennen Kunnantalon rakentamista. Kuva on otettu Taulumäen hyppyrimäeltä etelään. Taustalla näkyy Jyväsjärveä, kaupungin keskustaa ja kerrostalokortteleiden ensimmäisiä taloja. Keski- Suomen museon kuva-arkisto. Arkkitehti Erkki Huttusen vuonna 1950 laatima julkisivu Puistokadulle päin. kimiseksi ja käyttämään tässä tarkoituksessa asiantuntijan apua (KVALT ; Kokouspöytäkirjasta ei käy tarkemmin ilmi toimenpiteiden tai asiantuntija-avun laatu). Heinäkuussa 1950 kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin jo kunnantalon piirustuksia ja työselitystä. Rakennushallituksen pääjohtaja, arkkitehti Erkki Huttusen laatimissa suunnitelmissa kaksiosaiseen n kuutiometrin

7 12 KUNNANTALON SUUNNITTELU 13 kokoiseen rakennukseen tuli 4,5 kerroksen korkuinen asuntorakennusosa ja 4-kerroksinen toimistotalorakennusosa. Molempien rakennusten ensimmäinen kerros varattiin liikehuoneistoiksi. Kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti kunnanvaltuusto hyväksyi piirustukset ja työselityksen muutoksitta. Asunto-osalle päätettiin hakea Arava-lainaa ja rakennustöihin oli tarkoitus ryhtyä saman vuoden syksyllä (KVALT ). Syyskuussa rakennuslautakunta pyysi lupaa ryhtyä rakennustoimiin pääpiirustusten mukaisella tavalla (RAKLAUT ). Rakennuslautakunnassa käsiteltiin rakennustarkastajan kirjelmä kunnan toimitalon suunnitelmien puutteista ja virheistä. Sovittiin, että se lähetetään tiedoksi arkkitehti Erkki Huttuselle toivomuksen kera, että toimitalon rakennuslupa saataisiin pikaisesti maistraatilta (RAKLAUT ). Marraskuussa päätettiin laitettaa ilmoitukset Katutason pohjapiirros liikehuoneistoineen. Lapset leikkivät Kunnantalon rakennustyömaalla vuonna Puistokadun ja Rajakadun kulmaukseen rakennettavan toimistosiiven taustalla on Taulumäen kirkko ja puutaloja. Keski-Suomen museon kuvaarkisto. kunnan toimitalon urakkatarjouksesta Helsingin ja Jyväskylän lehtiin. Insinööri Viljanen päätettiin lähettää Arava-päiville, jossa hän samalla neuvottelisi lainasta toimitalon asuinsiipeä varten (RAKLAUT , 335). Lehti-ilmoitus kuitenkin peruttiin ja rakennuslautakunta päätti pyytää urakkatarjoukset suoraan 14 eri rakennusliikkeeltä. Seuraavassa kokouksessa käytiin läpi urakkatarjouksia ja niistä käytyjä neuvotteluja. Vilkkaan keskustelun jälkeen rakennuslautakunta päätti esittää yksimielisesti kunnanhallitukselle, että urakka annettaisiin Rakennusliike Oy Kivirakentajalle (RAK- LAUT ). Toimitalon sähkötyöt päätettiin antaa Are Oy:lle, vesi-, viemäri-, lämpö- ja ilmanvaihtolaitteet annettiin vesijohtoliike Huberin tehtäviksi (RAKLAUT , 43). Kunnantalon toimistosiiven lattioiden korkkimattopäällyste päätettiin vaihtaa kumimatoksi (RAKLAUT ). Joulukuussa 1950 valtuusto oikeutti kiireellisesti kunnanhallituksen ja rakennuslautakunnan valitsemaan toimitalolle urakoitsijan ja sopimaan urakkaehdoista (KVALT ). Rakennuslautakunnalle jätettiin yhteensä 11 urakkatarjousta eri rakennusliikkeiltä, joista parhaimmiksi nousivat Laatu-

8 14 KUNNANTALON SUUNNITTELU 15 Uusi Kunnantalo 1950-luvun alkupuolella Puistokadun takaa nähtynä. Vasemmalla asuinsiipi ja oikealla näkyy valtuustosalin pääty korkeine ja kapeine ikkunoineen. Jyväskylän maalaiskunnan arkisto. Asuinsiiven pohjapiirros. betoni Oy:n, Kivirakentaja Oy:n ja Lindberg Oy:n tarjoukset. Kunnanhallitus ja rakennuslautakunta päätyivät yksimielisesti Kivibetoni Oy:n tarjoukseen, joka käsitti uuden toimitalon rakentamisen markan hintaan. Vaatimuksena oli, että työvoimasta n. 70 % tuli ottaa kunnan alueelta. Muiden ehtojen sopiminen ja sopimusten allekirjoittaminen annettiin Väinö Rönnqvistin ja Viljo Raennon tehtäväksi, lainopillisessa puolessa avusti Maalaiskuntien Liitto (KH ). Tarjouksiin eivät kuuluneet sähkö-, vesiviemäri- tai lämpöjohtotyöt, eivätkä ilmastointilaitteet (RAKLAUT ). Urakkasopimuksen sisällöstä keskusteltiin jo rakennuslautakunnan kokouksessa ja rakennusmestari O. Pöyhönen päätettiin siirtää valvomaan toimitalon rakentamista, vaikka sen pelättiin haittaavan kunnan muiden rakennustöiden edistymistä (RAKLAUT ). Valtuusto vahvisti urakoitsijan valinnan tammikuussa ja jyväskyläläinen Kivirakentaja Oy ja sopimuksen allekirjoittivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Väinö Rönnqvist, rakennuslautakunnan puheenjohtaja Viljo Raento, sekä Kivirakentaja Oy:n Viljo Mäkelä (KVALT ). Jyväskylän maalaiskunnan uusi toimitalo tuli ajankohtaiseksi tilanteessa, jossa sodanjälkeinen uudisrakennustoiminta koetteli koko maan kestokykyä ja ta loutta. Samaan aikaan toimitalon kanssa vuosien rakennusohjelmassa oli 17 kansakoulun uudisrakennusta tai laajennusosaa, lastenkoti, kaksi päiväkotia, kaksi terveystaloa, Keski-Suomen Keskussairaalan rakennukset, kaksi paloasemaa ja kaksi kirjastotaloa eri puolille maalaiskuntaa (KVALT ). Tästä eteenpäin ns. kunnantalotoimikunta hoiti asioita melko itsenäisesti. Otto Salmenkiven, Väinö Rönnqvistin ja Eero Niemelän muodostama kolmikko valitsi arkkitehdin, sopi rakennuksen tilajärjestelyistä ja sopi todennäköisesti rakennukseen sisustamiseen liittyvistä asioista suoraan suunnittelijoiden kanssa. Toimikunnan kokouksista ei ole jäänyt tai pidetty mitään pöytäkirjoja. Seuraavan kerran Kunnantaloa käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa heinäkuussa 1951, kun puheenjohtaja Väinö Rönnqvist selosti kokousväelle rakennuksen harjannostajaistilaisuutta. Se tuli käsittämään ohjelman ohella kahvitilaisuuden noin 160 hengelle (KH a). Rakennusliike Kivirakentaja Oy:n tarjouksen mukaisesti Kunnantalon työselostuksen määräämät kahdeksan 60 litran jäteastiaa vaihdettiin neljään 120 litran astiaan. Rakennuksen pesupöydät olivat Sorsakosken ruostumattomasta teräksestä. Porrasikkuna oli myös ruostumatonta terästä ja sen valmisti Masalin. Pääkäytävän pintakiveys kuului myös työselostuksen mukaan

9 16 KUNNANTALON SUUNNITTELU 17 urakkaan. Toimisto-osan välipohjiin ei vastoin työselitystä katsottu tarvittavan täytettä, sitä laitettiin vain ylä- ja alapohjiin. Valtuustosalin ikkunaluiskakivet tehtiin harmaasta graniitista. Kunnantalon painikkeina päätettiin käyttää Kellokosken painiketta nro 65. Lisäkustannuksiin päätettiin myös lukea vain työselostuksen ja lisätyön välinen erotus (RAKLAUT ). Rakennuslautakunnan talousarviossa vuodelle 1952 huomioitiin myös Kunnantalon arkkitehdin Erkki Huttusen palkkio, joka oli suunnittelutyöstä miljoona silloista markkaa. Samassa kokouksessa käsiteltiin myös valtuustosalin parveketta koskeva urakoitsijan kirjelmä ja arkkitehdilta päätettiin pyytää sellainen suunnitelma k.o. kaiteesta, että kunnalle ei koituisi siitä urakoitsijalle maksettavia lisäkuluja (RAKLAUT ). Ilmeisesti alkuperäisiin suunnitelmiin merkitty kaideratkaisu osoittautui arvioitua kalliimmaksi toteuttaa. Piirustuksiin luonnosmaisesti hahmoteltu ristikkokaide vaihtui ilmeisesti rakennusvaiheessa nykyiseen, pyöreillä takorautakoristeilla koristeltuun malliin. Rakenteilla olleeseen maalaiskunnan toimitalon asuinsiiven liiketiloihin päätettiin asentaa väliaikaiset ikkunat vedetystä lasista, jos hiottua lasia ei olisi saatavilla. Rakennukseen tilattiin myös Ericssonin puhelinkeskus ALD 22 laitteineen (RAKLAUT ). Toimitalon pihaan tehtiin sadevesikaivo viemäreineen (RAKLAUT ). Rakennuksen kalustot päätettiin tilata Hyvinkää Oy:n Puunjalostustehtaalta (RAKLAUT ). Toimitalon vastaanottotoimikuntaan valittiin rakennuslautakunnasta V. Raento, A. Korpela, L. Friman, H. Viljanen ja O.V. Pöyhönen sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnansihteeri V. Rönnqvist ja E. Niemelä (RAKLAUT ). Rakennuslautakunnassa käsiteltiin Kunnantalon vastaanottotilaisuutta ja sen aikana urakoitsija Kivityö Oy:lle annettuja huomautuksia (RAKLAUT ). Kunnan toimitalon pihamaan saven ajo ja sorastus päätettiin tehdä ja pintatyöt jätettiin Kivityö Oy:lle mahdollisten laskeumien tasauksen jälkeen. Samassa kokouksessa käsiteltiin myös Keski-Suomen Puhelin Oy:n kanssa tehtävää huoltosopimusta toimitalon puhelinlaitteista (RAKLAUT , 157). Kesäkuussa käsiteltiin Kunnantalon käytävien ja pihamaan asfaltoimista koskeva Kivityö Oy:n kirjelmä ja päätettiin neuvotella uudet ehdot työn tekemiselle (RAK- LAUT ). Lautakunnan kokouksessa ehdotettiin maalaiskunnan tarjoamiksi työttömyystöiksi vuosien aikana mm. Kunnantalon pihamaan kunnostustöitä. Laskelman mukaan töihin tarvittiin 10 miestä ja kaksi autoa kuukauden ajaksi. Samassa kokouksessa keskusteltiin myös puutarhan ja pihamaan laittamisesta, joka päätettiin jättää rakennustoimiston tehtäväksi. Pääportaan kivityöt jäivät sopimuksen mukaan Kivityö Oy:n tehtäväksi ja se joutui maksamaan urakkaan kuuluneista, tekemättä jättämistään pihatöistä korvauksen kunnalle (RAKLAUT , 264). Lokakuussa esiteltiin ja hyväksyttiin Maalaiskuntien Liiton laatima sisustussuunnitelma. Liitto toimi ilmeisesti neuvoa-antavana järjestönä, joka toimitti jäsenkunnilleen muun muassa toimistojen kalustussuunnitelmia ja piirustuksia (KH , Maalaiskuntien Liiton kiertokirje). Kunnantaloon päätettiin asentaa keskus eri toimintoja varten sekä tärkeimpien kunnan virkailijoiden asuinsiivessä sijaitseviin asuntoihin puhelimet. Heitä olivat kunnansihteeri Eero Niemelä, jolle oli varattu asunto asuinsiiven 4. kerroksen pohjoispäätyyn, sosiaalisihteeri, toinen kunnanlääkäri sekä arkkitehti. Seurakunnalle päätettiin vuokrata toimitiloista huoneisto taloustoimistoa tai kirkkoherran kansliaa varten. Työasiaintoimisto päätettiin sijoittaa toimistosiiven 1. kerrokseen. Tässä vaiheessa myös rakennuksen liikehuoneiden vuokralaiset oli valittu ja vuokraksi määrättiin markkaa sijainnista riippuen (kts. Liikehuoneistot 1950-luvulla) (KH , 29; ). Puhelinlaitteet ja keskus hankittiin Keski-Suomen Puhelin Oy:ltä, joka myös hoiti niiden huollon. Rakennukseen tuli alkuvaiheessa 20 puhelinliitäntää (KH ). Kunnantalon rakennustyöt viivästyivät alkuperäisistä suunnitelmista. Tammikuussa 1952 käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa Kivityö Oy:n kirjelmä, jossa selvitettin viivästymiseen johtaneita syitä. Hallitus hyväksyi syyt eikä esittänyt korvausvaatimuksia. Pöytäkirjassa ei tarkemmin käydä läpi viivästymiseen johtaneita seikkoja (KH ). Helmikuussa 1952 uudelle Kunnantalolle oltiin jo valitsemassa talonmiesvahtimestaria, jonka nimittäminen venyi kuitenkin huhtikuuhun asti. Hakijoiden pätevyyttä tutkittiin tutustumiskäynnin aikana, kun ehdokkaille esiteltiin uutta Kunnantaloa. Tointa haki 28 henkilöä, joista rahatoimikunta oli valinnut kolme vahvaa ehdokasta. Useat kunnanhallituksen jäsenet kannattivat kuitenkin talonmiehen valintaa omassa kunnassa asuvien keskuudesta, joten lopulta

10 18 KUNNANTALON SUUNNITTELU 19 Puistokatu ja Rajakatu Taulumäeltä kuvattuna, todennäköisesti vuodelta Vasemmalla vielä rakenteilla ollut Jyväskylän maalaiskunnan uusi toimitalo. Pohjakerroksen ikkunoissa on vielä rakennusaikaisia merkintöjä, niitä ei ole otettu vielä käyttöön. Etualalla on Suvimäen koulu, taustalla näkyy Rajakadun varrelle jo 1940-luvulla valmistuneita korkeita kerrostaloja sekä Jyväskylän kaupungin keskustaa. Seppo Turpeinen, Keski-Suomen museon kuva-arkisto. konepuuseppä Hugo Lahti Tikkalasta valittiin arvalla Kunnantalon uudeksi talonmieheksi (KH ; KH ; KH ). Talonmiehen tehtäviin yhdistettiin myös eri kunnantoimistojen siivoustyöt (KH ). Kunnan toimitalon järjestyssäännöt vahvistettiin (KH ). Talonmiehen tehtävänä oli myös ovien avaus ja sulkeminen rakennuksessa pidettävien juhlien aikana. Avaimet rakennuksen pääoveen oli talonmiehen lisäksi vain kunnan-, taksoitus- ja sosiaalisihteereillä, valtionverolautakunnan puheenjohtajalla ja rakennustoimiston päälliköllä (KH ). Kunnantaloon palkattiin talonmiehen lisäksi isännöitsijä vuoden 1953 puolella. Esitys ei mennyt läpi vastalauseitta, sillä isännöitsijän palkkaamista neljäksi päiväksi viikossa pidettiin turhana. Toimeen valittiin kuitenkin äänestyksen jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtajanakin toiminut viilaaja Väinö Rönnqvist Tikkakoskelta (KH ). Kunnantalon henkilökunnan ruokala- ja kahvilahuoneisto päätettiin laittaa vuokralle. Lopulta se luovutettiin kunnanhallituksen päätöksellä korvauksetta Maalaiskuntien Virkailijain Liitto ry:n Jyväskylän mlk:n alaosaston käyttöön. Kunta hankki itse omaan laskuunsa kaluston ja astiaston, joka oli kunnan omaisuutta mutta yhdistyksen käytössä (KH ; KH ). Kunnanhallituksen kokouksessa esitettiin uuden toimitalon toimistojen työ- ja aukioloajat sekä asuinhuoneistojen ja autotallien vuokrat. Tässä vaiheessa rakennus oli ollut jo valmis ja ensimmäiset virkailijat ovat päässeet muuttamaan asuntoihin. Päivittäinen työaika 1950-luvun kunnallisvirkailijalla oli :30, johon kuului usein tunnin lounastauko. Lauantaisin ja juhlapäivin aattoina työaika oli kolme tuntia lyhyempi, kesäisin puoli tuntia. Asiakasaika päättyi jo kello 14 aikoihin (KH , 19). Kunnantaloon tuli ilmeisesti International-keskuskellojärjestelmä, jota huolsi jyväskyläläinen Are Oy (KH ). Taloon päätettiin hankkia megafooni kokouksia varten ja kunnantoimistoon Friden-laskukone ja sähkökäyttöinen monistuskone (KH ). Lokakuussa 1952 kunnanhallituksen kokouksessa käsiteltiin jo toimitalon vihkiäisjuhlan järjestämistä. Läänin maaherra oli lupautunut pitämään puheen sunnuntaina pidettäväksi aiotussa tilaisuudessa. Muun ohjelman järjestivät kunnanhallituksen puheenjohtaja Väinö Rönnqvist ja kunnansihteeri Eero Niemelä. Valtuustosalissa klo 13 pidettävän vihkiäisjuhlan jälkeen oli tarkoitus pitää kahvitarjoilu kunnan toimitalon tiloissa ja illalla tärkeimmille kutsuvieraille ja kunnanhallituksen ja -valtuuston jäsenille päivällinen ravintola Mäki-Matissa. Päivätilaisuuteen kutsuttiin kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet, alueen koulujen ja laitosten johtajat, pitkäaikaisesti kunnallisissa toimissa työskennelleet henkilöt, valtion virkamiehiä, naapurikuntien, ruotsalaisten ystävyyskuntien ja Maalaiskuntien Liiton edustajat sekä muita tärkeiksi katsottuja vieraita (KH ). Kesällä 1953 tehtiin Kunnantalon ympäristössä piha- ja maisemointitöitä. Puistoaluetta tasattiin ja siihen ajettiin savea ja multaa, tehtiin liuskekiviliuska ja raput, mattojen piiskaustelineet sekä pihaa asfaltoitiin. Puiden, pensaiden ja pensasaidan istutustyöt tuli tehdä seuraavana syksynä tai keväänä. Työt tuli tehdä työttömyystöinä. Kaupunki ei ollut vielä tuolloin tehnyt katuosuutta, kuten sopimus kuului (KH ; ).

KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU

KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU R A K E N N U S H I S T O R I A L L I N E N S E L V I T Y S Leena Lindell Nina Äijälä Leena Lindell Nina Äijälä KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU 2010 KESKI-SUOMEN MUSEO Kilpisenkatu 1C

Lisätiedot

YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä.

YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä. YLEVÖITTÄÄ ARJEN ALVAR AALTO Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä Kela YLEVÖITTÄÄ ARJEN Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo

Lisätiedot

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Roihuvuoren ala-aste Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Tilaaja: Tekijät: Valmistunut: 3.2.2014 Kuvat: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto,

Lisätiedot

Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38

Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38 Sukkatehdas vuonna 1951, lähde Raevuori S ATA M A K A D U N S U K K AT E H D A S Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38

Lisätiedot

TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA

TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA Töölön puhelinkeskusrakennus 1915 2008 M E R J A K I H L A R I M O N O N E N TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA Töölön puhelinkeskusrakennus 1915 2008

Lisätiedot

Lohjan rakennetun. inventointiluettelo

Lohjan rakennetun. inventointiluettelo Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja Lohjan Museo 2007 Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Inventointityö Katariina Ockenström 2002 Valokuvat

Lisätiedot

SUNILAN VANHA LÄMPÖKESKUS JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖ - KARI MUSTONEN diplomityö, TTY 28.10.2009 työn tarkastaja, professori TORE TALLQVIST

SUNILAN VANHA LÄMPÖKESKUS JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖ - KARI MUSTONEN diplomityö, TTY 28.10.2009 työn tarkastaja, professori TORE TALLQVIST SUNILAN VANHA LÄMPÖKESKUS JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖ - KARI MUSTONEN diplomityö, TTY 28.10.2009 työn tarkastaja, professori TORE TALLQVIST Arkkitehtuurin laitos DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Kari Mustonen

Lisätiedot

Lahden TALOT Oy. Miljoonakylästä. matalaenergiataloon

Lahden TALOT Oy. Miljoonakylästä. matalaenergiataloon Lahden TALOT Oy 19982013 Miljoonakylästä matalaenergiataloon Miljoonakylästä matalaenergiataloon Miljoonakylästä matalaenergiataloon Lahden Talot Oy 1998 2013 Toimittanut Teija Horppu Lahden Talot Oy Lukijalle

Lisätiedot

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kiinteistöjen vaiheita

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kiinteistöjen vaiheita Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kiinteistöjen vaiheita Teksti: Kaisa Ikola Kuvat: Timo Hautamäki Julkaisija: Lapuan Tuomiokirkkoseurakunta / Matkailutyöryhmä 2008 [] ESIPUHE Tämän julkaisun tarkoitus on

Lisätiedot

YRJÖ LINDEGRENIN SUUNNITTELEMAN KITISENRANNAN KOULUN RESTAUROINTI- JA UUDELLEENKÄYTTÖSUUNNITELMA

YRJÖ LINDEGRENIN SUUNNITTELEMAN KITISENRANNAN KOULUN RESTAUROINTI- JA UUDELLEENKÄYTTÖSUUNNITELMA YRJÖ LINDEGRENIN SUUNNITTELEMAN KITISENRANNAN KOULUN RESTAUROINTI- JA UUDELLEENKÄYTTÖSUUNNITELMA Oulun Yliopiston arkkitehtuurin osasto Diplomityö Riikka Koivula Oulussa 19.9.2012 Valvoja: Anna-Maija Ylimaula

Lisätiedot

tai detaljia. Paikalla tekeminen mahdollisti myös

tai detaljia. Paikalla tekeminen mahdollisti myös Työnkulma Rupla, Kuopio RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2 1. Saatteeksi Työnkulma eli ns. Rupla on Skdl:n ja SKP:n yhdistysten rakennuttama työväentalo, joka on valmistunut 1957. Se toimi järjestöjen juhla-,

Lisätiedot

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI NOKIAN SIUNAUSKAPPELI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TIEDEKUNTA ARKKITEHTUURIN LAITOS TARKASTAJA: ILMARI LAHDELMA DIPLOMITYÖ RIIKKA KESKINEN 27.5.2009 2 Johdanto Olen aina pitänyt

Lisätiedot

POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi

POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Anna Lyyra Seppänen 2006 Sisältö JOHDANTO 1 RAKENNUSHISTORIAA 1 2 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN OMINAISPIIRTEET 3 2.1 Suhde

Lisätiedot

Pähkinärinteen asemakaavamuutos

Pähkinärinteen asemakaavamuutos Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Pähkinärinteen asemakaavamuutos Ilmakuva Vantaan kaupunki 2011. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.1.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001515 1.

Lisätiedot

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa n Jouko Liusvaara Helsingin Suomalainen Klubi Kansakoulukuja 3. 5. kerros 00100 HELSINKI www.klubi.fi Julkaisun kuvat Klubin arkistosta Kabinettikuvat

Lisätiedot

1930-luku. Kuva 1. Alvar Aalto: Lounais-Suomen maalaistentalo, Turku 1928. Julkisivuista on karsittu lähes kaikki ornamentiikka.

1930-luku. Kuva 1. Alvar Aalto: Lounais-Suomen maalaistentalo, Turku 1928. Julkisivuista on karsittu lähes kaikki ornamentiikka. Rakennusperintö 1900-luvun suomalaisen arkkitehtuurin tyylit, osa II Elina Standertskjöld Amanuenssi, Suomen rakennustaiteen museo elina.standertskjold@mfa.fi 1930-luku Maailmanlaajuinen talouslama, joka

Lisätiedot

KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY

KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY 1 KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY 1 KUN HELSINKIIN RAKENNETTIIN CITY KESKUSTAN VUOSINA 1945 1990 VALMISTUNEET LIIKERAKENNUKSET JULKAISIJA: HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO TEKIJÄ:

Lisätiedot

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JOHDANTO 2 I SUITIAN TILAN VAIHEITA 3 FLEMINGISTÄ WREDEEN 4 HELSINGIN YLIOPISTO 12 SOTAINVALIDIKOTI 6 MUINAISJÄÄNNÖKSET / Marianna Niukkanen ja Kaarlo Katiskoski

Lisätiedot

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA KOTKANIEMI Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA 9.3.2012 1 2 TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä on yhdistetty

Lisätiedot

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 3/2014

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 3/2014 Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 3/2014 Suomen suurin harrastajakäytössä oleva kaukoputki on Ursan havaintokeskuksessa Artjärvellä. Kaukoputki on 91 cm Astrofox. Kuva Hannu Hongisto

Lisätiedot

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Säätytalon peruskorjauksen yhteydessä 1990-luvun alussa alkoi yhä useammin kuulua kannanottoja, etteivät tieteelliset seurat sopisikaan enää entistä ehompaan

Lisätiedot

Oulunkylän kotikaupunkipolut: Mäkitorppa 27 kohdetta, reitin pituus 4,5 km

Oulunkylän kotikaupunkipolut: Mäkitorppa 27 kohdetta, reitin pituus 4,5 km Oulunkylän kotikaupunkipolut: Mäkitorppa 27 kohdetta, reitin pituus 4,5 km 1. Liikekeskus Ogeli 2. Leikkipuisto Mäkitorppa 3. Puukoulu 4. Tapio Rautavaaran talon paikka 5. Teininmäki 1 6. Päiväkoti Oulunkylä

Lisätiedot

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Ulvilantie 11, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa

Lisätiedot

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI Osa B: Inventoidut rakennukset Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 INVENTOIDUT RAKENNUKSET 5 Pielisensuunkatu

Lisätiedot

Mäntsälän kylien kotiseutupolut kartalla

Mäntsälän kylien kotiseutupolut kartalla Mäntsälän kylien kotiseutupolut kartalla ~ ~ 22 ~ ~ Sisällysluettelo 1 Mäntsälä Seuran esipuhe...4 Miten ja miksi?...5 Symbolien selitykset...5 Kirkonkylän polut: Kulttuurin kehto...6 Keskellä keskustaa...10

Lisätiedot

1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle.

1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle. 1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle. Suomen Valtiosäätyjen väliaikaisilla valtiopäivillä 1905 1906 siitä

Lisätiedot

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta Koskelan sairaala-alue ympäristöineen Selvitys kaavoitettavasta alueesta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Annina Vainio Valokuvat: Annina Vainio (ellei toisin mainita) Arkistovalokuvat: Helsingin

Lisätiedot

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Rehtorin talo Inventointi 31.8.2012 Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka Holmila, Järvenpään

Lisätiedot

SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ

SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ HÄMÄLÄISTEN YLIOPPILASSÄÄTIÖ 1962 2012 KAMPINKADUN ISÄNTÄ 1 2 SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ HÄMÄLÄISTEN YLIOPPILASSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Yhteistä vettä. Tapio S. Katko. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1967-2007. Tapio Katko Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä

Yhteistä vettä. Tapio S. Katko. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1967-2007. Tapio Katko Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Tapio S. Katko Tapio Katko Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Layout Jukka Nissinen www.fbioy.com Yhteistä vettä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1967-2007 Gummerus 2007 Sisällys JUKKA NISSINEN

Lisätiedot