VUONNA 2015 ENNAKKOPERINNÄSSÄ KÄYTETTÄVÄT TULOT JA VÄHENNYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUONNA 2015 ENNAKKOPERINNÄSSÄ KÄYTETTÄVÄT TULOT JA VÄHENNYKSET"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (10) VEROHALLINTO Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Viite: A45/000001/2014 VUONNA 2015 ENNAKKOPERINNÄSSÄ KÄYTETTÄVÄT TULOT JA VÄHENNYKSET Lausunto kiittää mahdollisuudesta lausua asunto- ja liikeosakehuoneistoista saatavan vuokratulon veroperusteista. Emme puutu muiden erien korotusluonnoksiin. Pidämme esitettyä 6,5 prosentin vuokratulon lisäystä vuoden 2013 tasosta vuodelle 2015 asuntovuokrien tapauksessa varsin oikeaan osuneena, kun huomioidaan se, että ennakonkanto kuten lopullinenkin vero määräytyy nettovuokratulon perusteella. Liiketilavuokrien tapauksessa esitetty 6,5 % lisäys tullee olemaan liian korkea, sillä vuokrien nousukehitys on ollut vuonna 2014 keskimäärin pysähdyksissä, ja myös vuoden 2015 ennusteiden mukaan liiketilojen vuokramarkkina tulee jatkumaan vuokraajan kannalta hyvin haastavana. Parhaimmillaan voidaan keskimääräisesti päästä hienoiseen nousuun. Mutta monissa kaupungeissa bruttovuokratasot voivat edelleen laskea (ks. liitteet). KTI Kiinteistötieto Oy julkistaa syksyn markkinakatsauksensa Nettovuokratuotto tulee nousemaan asuntopuolella vuoteen 2013 verrattuna keskimäärin arviolta noin 6½ prosenttia ja liikekiinteistöjen tapauksessa vain arviolta 1½ prosenttia. Ns. hoitomenovuokraosuus (hoitovastikkeella katettavat kulut) on noussut ja on nousemassa kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin mukaan bruttovuokraa enemmän (ks. liitteet 1 ja 2). Kiinteistöliitto ennakoi ylläpitokustannusten nousevan asunnoissa 2,8 % vuonna 2014 ja 3 % vuonna Liiketilapuolella ylläpitokustannusten nousu ollee keskimäärin 2,5 prosenttia vuonna 2014 ja 2,8 % vuonna Vaihtelu kaupunkien välillä ollee suurta. Tähän vaikuttavat kaukolämmön erilaiset hintatrendit ja kiinteistöverojen erisuuruiset nostot ja muiden kuntakohtaisten maksujen vaihtelevat korotukset.

2 Lausunto 2 (11) Vuokratulon maltillista korottamista voidaan perustella lisäksi vuoden 2015 talouden epävarmuudella, joka jatkuu suurena. Toimitilojen vajaakäytön ennakoidaan yleisesti kasvavan lähimmän vuoden aikana. Asuntovuokrissa nousu on ollut viime aikoina nopeampaa kuin liiketilojen vuokrissa. Jukka Kero pääekonomisti

3 Lausunto 3 (11) Liite 1: Vuokratuoton arviolaskelma / Vapaarahoitteinen vuokra-asunto EUR/m2/kk e 2015e Muutos e, % Muutos e, % Bruttovuokra Hoitokulut Nettovuokra Lähteet: Kiinteistöliitto / Talousarvio-ohje hoitokustannusten muutoksista vuodelle Bruttovuokran nousun on ennakoitu olevan vuonna % ja vuonna %. Tammi-kesäkuussa 2014 vapaiden markkinoiden asuntojen vuokrat nousivat 3.4 % edellisvuodesta. - Tässä esimerkissä on mukana vuoden 2012 keskimääräinen 11,95 EUR markkinavuokra ja oletus 40 % hoitokulujen osuudesta bruttovuokrasta. Tämä heijastelee alue- ja asuntokohtaisesti laskettuja keskiarvoja vuosina Oletukset ylläpitokustannusten noususta vuonna ,8 % ja vuonna %. Liite 2: Vuokratuoton arviolaskelma / Liiketila EUR/m2/kk e 2015e Muutos e, % Muutos e, % Bruttovuokra Hoitokulut Nettovuokra Lähde: Kiinteistöliitto. - Laskelmassa pohjaoletuksena oleva toimiston bruttovuokra heijastaa koko maan keskimääräistä vuokratasoa vuonna Hoitokuluissa oletuksena 30 %:n taso suhteessa bruttovuokraan. Muutokset bruttovuokrassa oletetaan olevan keskimäärin +0,5 % vuonna 2014, ja v kuluttajahintaindeksin (Etla 9/2014: 1.3 % v. 2015) ja KYKI-indeksin muutosten keskiarvon mukaisesti Tilastokeskuksen Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin muutosoletus liiketiloissa 2.5 % sekä vuonna 2014 ja 2,8 % vuonna 2015 (Kiinteistöliiton arvio). Vuonna 2013 toteutunut muutos Kiinteistön ylläpidon kokonaisindeksissä oli +2.9 %. KTI Kiinteistötieto Oy julkistaa syksyn 2014 kiinteistömarkkinakatsauksensa

4 Lausunto 4 (11) Liite 3: LUONNOS Talousarvio-ohje taloyhtiöille vuodelle 2015: VEROPAINOTTEISTA KUSTANNUSNOUSUA VUODELLE 2015 Talouskehitys nihkeää Hoitokulujen nousu kuluttajahintojen ja tulojen nousua nopeampaa Suomen talouden kulku on jatkunut tahmeana vuonna Luottamus oli uudelleen heräilemässä, kun Ukrainan kriisi kärjistyi kevättalvella. Vientimarkkinoiden kautta käynnistymään ennustettu nousu antaa vielä odottaa itseään. Epävarmat odotukset ja paikallaan polkeva kuluttajien ostovoima heikentää kotimarkkinoiden kysyntää. Valtion budjetti vuodelle 2015 perustuu oletukselle talouskasvun käynnistymisestä (bkt:n volyymin muutosennuste 1,2 %). Ennusteen riskit painottuvat negatiiviseen suuntaan. Maltilliset palkankorotukset pitävät ostovoiman nousua vaimeana, mutta toisaalta myös kuluttajahintojen nousupaineetkin ovat vähäiset. Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousevat jatkuvasti nopeammin kuin kuluttajahintaindeksi ja tulot. Vuonna 2014 ylläpitokustannukset noussevat 2 3 prosenttia, kun taas kuluttajahintaindeksin muutos on jäämässä prosentin pintaan. Verotuksen merkitys ylläpitokustannusten ja muun inflaation nostajana on erittäin merkittävänä. Vuodelle 2015 ylläpitokustannusten nousu jatkunee kolmen prosentin vauhdissa. Kuluttajahintojen nousu jäänee puolet hitaammaksi. Työllisyys on ollut laskevaa vuonna Valtiovarainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan työllisyys kääntyisi kuitenkin lievään nousuun Työttömyysaste kääntyisi samalla lievään laskuun. Kaikki syyskaudella 2014 julkaistut ennusteet eivät ole näin optimistisia. Kuluttajien luottamus omaan talouteen on ollut vuonna 2014 viimeisen kymmenen vuoden vertailun heikoimmassa päässä, muttei aivan vuoden 2008 lopun pohjalukemissa. Luottamus Suomen talouteen vaihtelee edellistä enemmän. Elokuun havainto laski huomattavasti, mutta tasoltaan ollaan melkoisesti vuosien 2008, 2011 ja 2012 pohjalukemia korkeammalla. Kotitalouksien isojen hankintojen ostoaikomukset ovat olleet laskuvireessä koko finanssikriisin jälkeisen ajanjakson Kuluttajien asuntoluottojen kannan kasvuvauhti hidastui vuoden 2014 kesällä jo alle kahteen prosenttiin vuositasolla. Keskimääräinen luottokannan korko on pysytellyt jo vuoden ajan 1,5 prosentin tuntumassa. Uusissa luotoissa taso on laskenut uudelleen alle kahteen prosenttiin (heinäkuussa 2014: 1,9 %). Merkittävää koronnousua ei ole

5 Lausunto 5 (11) näköpiirissä ainakaan ennen loppuvuotta Euroopan keskuspankin toimenpiteet ovat sementoimassa matalia markkinakorkoja pitkälle tulevaisuuteen. Taloyhtiöiden lainoissa mitattiin kevään 2014 Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometrin tuloksissa keskimääräiseksi lainamarginaaliksi noin 1,7 prosenttiyksikköä. Tulos oli sama kuin syksyllä Rakentamisen kasvu korjausrakentamisen varassa Rakentamisen määrä on jatkanut supistumistaan vuonna 2014, eikä pysyvää käännettä parempaan ole näköpiirissä. Uudisrakentaminen on tällä hetkellä varsin alhaisissa lukemissa ja suhdannenäkymät ovat viime kuukausina huonontuneet entisestään. Korjausrakentamisen arvioidaan kasvavan edelleen 2 3 prosenttia vuodessa. Asuntorakentamisen supistumaa on loiventanut rahastojen nousu merkittäväksi kysyntätekijäksi, mikä on tuntunut erityisesti kasvukeskusten asunto- ja rakentamismarkkinoilla. Tuetun tuotannon puolella on päästy lievään kasvuun. Omakotirakentaminen laskee neljäntenä peräkkäisenä vuotena ja vuonna 2014 aloitetaan arviolta vain 7000 pientalon rakentaminen. Vuonna 2014 asuntojen aloituksia ennakoidaan lähtevän käyntiin , joka on 500 asuntoa keväällä ennustettua vähemmän. Rakennusteollisuus ennustaa ensi vuonna asuntoaloituksia kertyvän Rakennuslupien kehitys on ollut laskevaa, mutta edelleenkin lupien vuosisumma on noin asuntoa. Vuonna 2011 oltiin noin asunnon lupamäärissä. Finanssikriisin vaikeimpina aikoina vuonna 2009 taso oli noin asuntoa. Korjausavustukset vähenevät Uutena tukena tulossa asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtion täytetakaus Vuotuiset korjaus- ja energia-avustukset tulevat supistumaan vuonna Avustuksiin kanavoidaan ensi vuonna Aran varoja 35 miljoonaa euroa. Korjausavustusten painopisteenä ovat hissien rakentaminen sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaaminen. Tämän lisäksi myönnetään avustuksia kuntotutkimuksiin kosteusvaurioituneissa, terveyshaittoja aiheuttavissa rakennuksissa sekä avustuksia liikkumisesteiden poistoon asuinrakennuksissa. Energia-avustuksia myönnetään pienituloiselle avustuksensaajaruokakunnille toimenpiteiden kohdistuessa enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävään rakennukseen. Muita energia-avustuksia ei esityksen mukaan myönnetä. Ara päättää ja julkistaa korjausja energia-avustusten hakuajat alkuvuonna Hakuaika on tyypillisesti kestänyt parin kuukauden ajan (www.ara.fi). Valtio on ottamassa vuonna 2015 käyttöön uuden, asunto-osakeyhtiöiden ns. perusparannuslainojen täytetakauksen. Siihen ollaan varaamassa budjetissa 100 miljoonaa euron takausvaltuus. Takaus korvaisi aiemmin käytetyn asunto-

6 Lausunto 6 (11) osakeyhtiötalojen perusparannusten korkotukilainoituksen, ja sillä tarjottaisiin täytetakaus luottolaitoksen lainalle. Tuotteella pyritään varmistamaan asuntojen perusparannusten toteuttamista poistamalla perusparannushankkeiden vakuusongelmaa, ja sitä kautta laskisi lainan hintaa taloyhtiöille. Takauksen käyttöönoton lopullinen muoto selviää syksyn budjettiprosessin myötä, ja Ara tulee viestimään tuotteen käytännön hakemisesta alkuvuonna Valtiolla oli käytössä syyskaudella 2013 ja vuonna 2014 perusparantamisen käynnistysavustus. Varoja oli jaossa vuonna 2013 yhteensä 15 miljoonaa, vuonna 2014 yhteensä 140 miljoonaa euroa (budjetin mukainen 100 meur ja lisäbudjetin mukainen 40 meur). Tukia on haettu vilkkaasti ja näyttäisi siltä, että kaikki varat tulevat käytettyä. Tuettavien hankkeiden koko piti olla vähintään euroa ja 200 euroa/asuinneliömetri. Tuettavien hankkeiden oli parannettava kohteen energiatehokkuutta. Tukea voitiin myöntää 10 % Aran hyväksymistä kuluista (www.ara.fi/kaynnistysavustus). Veronkorotus nostaa kaukolämmön hintaa muutaman prosentin 2015 Kaukolämmön hinta on nousemassa, koska energiaveroja korotetaan. Keskimääräinen vaikutus on noin kolme prosenttia. Kaupunkikohtaisesti erot voivat olla isoja riippuen tuotantolaitosten käyttämästä polttoaineesta. Loppuhintoihin vaikuttavat tavanomaiseen tapaan myös energiayhtiöiden taloustilanne. Budjettia laadittaessa on lähtökohtana oltava tavanomaisen vuoden lämmitystarpeen mukainen kulutus. Koska vuosi 2014 näyttää muodostuvan tavanomaista lämpimämmäksi, lämmitysenergian käyttö on vuoden 2015 budjettia laadittaessa oletettava jonkin verran vuonna 2014 toteutuvaa suuremmaksi. Vuodenvaihteen tienoilla arviota on tarvittaessa syytä hienosäätää tilanteen vaatimusten mukaisesti. Öljyn maailmanmarkkinahinta pysyi loppukesälle 2014 asti vakaana, miltei 110 dollarissa barrelilta. Syyskuulle tultaessa maailmanmarkkinahinta sukelsi alle 100 dollariin heikentyneen kansainvälisen talousnäkymän seurauksena. Maailmantalouden kehitys ja maailman turvallisuuspoliittiset kehityskulut tullevat aiheuttamaan hintojen suuria vaihteluita myös vuonna Parasta on olettaa öljyn hinnan pysytteleminen korkeilla tasoilla. Euron mahdollinen heikkeneminen nostaa jonkin verran öljyn euroissa laskettavaa hintaa. Hiilen dollarimääräinen hinta on ollut alavireinen Kiinan vaisuhkojen talouslukujen ja hyvän globaalin tarjontatilanteen takia. Toisaalta EUR/USD-valuuttakurssin heikkeneminen on viime aikoina tukenut euromääräisen hiilen hintaa. Maakaasun hinta seuraa edelleen raakaöljyn markkinahintaa. Kaiken kaikkiaan kansainvälisillä energiamarkkinoille on kansainvälis-poliittisten jännitteiden myötä tullut epävarmuutta.

7 Lausunto 7 (11) Kaukolämmön hinnoittelussa ollaan yhä enemmän siirtymässä ns. kausihinnoitteluun, jossa vuoden sisäinen lämmön hinta riippuu tuotantokustannuksista. Muutos tulee siirtämään kustannuksia nykyistä enemmän talvikuukausille. Tämä tulee entisestään kärjistämään kuukausien välisiä eroja lämmityskustannuksissa. Asia on huomioitava taloyhtiön maksuvalmiutta suunniteltaessa. Sähkön verotus nousemassa vuodelle 2015 korotusvaikutus 2,5 3 % Sähkön markkinahinnat ovat hieman laskeneet alkuvuonna Sähköveroa korotettiin vuodelle 2014 noin 11 %, mutta siitä huolimatta markkinahinnat ovat laskeneet vuodenvaihteen lievän hinnannousun jälkeen. Ukrainan kriisi on vaikuttanut jonkin verran energian markkinahintoihin esimerkiksi kaasun hinnan ja Saksan markkinahinnan kautta. Vuodelle 2015 sähkön valmisteverotusta ollaan nostamassa budjettilakien yhteydessä. Esityksen mukaan (kotitalous)sähkön hintaan tulisi arviolta 2,4 2,9 prosentin korotuspaine. Markkinahintojen kehitys ratkaisee kuitenkin lopullisen hintakehityksen vuonna Talousarvioita tehtäessä on täten syytä varata kiinteistösähköön noin 3 prosenttia vuotta 2014 suurempi kulubudjetti. Maltillinen palkkakehitys jatkuu ansiokehitysohjelma jatkuu matalimpien palkkojen kohdalla Työmarkkinoilla jatketaan syksyllä 2013 sovitun työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisissa sopimusraameissa. Kaiken kaikkiaan kiinteistöpalveluiden hankintaan on syytä varata vuonna 2015 pari prosenttia edellisvuotta enemmän budjettia. Siivouksessa on enemmän kustannuspaineita kuin toimihenkilötyössä. Kiinteistöpalveluiden työntekijäsopimuksessa palkkoja korotettiin alkaen joko 12 snt/tunti tai 20 euroa kuukaudessa. Vuoden 2015 korotus tapahtuu alkaen, suuruudeltaan tämä on 0,4 %. Kiinteistötyönantajat ry:n ja PAMin sopimus kattaa ajanjakson Sopimuskauden lopulle ajoittuvat palkankorotukset toteutetaan keskusjärjestöjen välillä mennessä sovittavan mukaisesti. Edellä mainittujen vuosikorotusten lisäksi kiinteistöpalvelujen työntekijäsopimuksessa korotettiin tarkennetun ansiokehitysohjelman mukaan matalimpia palkkoja lisäksi 2,0 % ja korotetaan vielä 2,5 %. Myös vuodelle 2016 sovittiin ansiokehityserä ( : +2.5 %) ja vuodelle 2017 ( : +1,25 %). Työntekijäsopimuksen vaikutus on vuonna 2014 peruskorotuksen kohdalla hieman runsaan prosentin, ja matalimpien palkkojen kohdalla noin kolme prosenttia. Vuonna 2015 peruskorotus jää puoleen prosenttiin, mutta matalimpien palkkojen kokonaiskorotus on edelleen kolmen prosentin tuntumassa. Kiinteistöpalvelualan uusi toimihenkilösopimus on voimassa (neuvotteluosapuolena Ammattiliitto Pro). Toimihenkilöiden 20 euron yleiskorotus luontaisetuineen ja taulukkopalkan korotus tuli voimaan alkaen. Ilta- yö- ja

8 Lausunto 8 (11) vuorolisiä korotetaan 1 % ensimmäiseksi jaksoksi. Toinen sopimusjakson korotus on , jolloin yleiskorotus luontaisetuineen ja taulukkopalkan korotus on 0,4 %. Sopimuskauden lopulle ajoittuvat palkankorotukset toteutetaan keskusjärjestöjen välillä mennessä sovittavan mukaisesti. Korotusten vaikutukset: vuonna 2014 miltei prosentti ja vuonna 2015 sopimuksen mukainen 0,4 %. Kun korotukset tulivat voimaan vasta syyskuussa, vuositason vaikutus on vuonna 2014 vajaat 0,5 prosenttia korottava. Sosiaalimaksujen päätökset tulevat loppuvuonna syytä varata hieman aiempaa enemmän Päätökset sosiaalimaksuista tulevat loppuvuoden aikana. On syytä seurata tilannetta budjettia kiinnitettäessä. Syytä on kuitenkin varata budjettiin hieman enemmän kuin vuodelle Kiinteistövero kiristymässä veroprosenttien alarajoilla olevissa kunnissa joudutaan korottamaan prosentteja Kiinteistöverotusta ollaan kiristämässä vuodelle Veron korotus tapahtuu nostamalla kuntien veroprosentti-haarukoita. Niiden kuntien, jotka ovat nykyisten haarukoiden alareunalla, on nostettava prosenttiaan. Kiinteistönomistajien edustajien onkin seurattava loppuvuoden aikana kuntakohtaisia päätöksiä ja budjetoitava sen perusteella vuoden 2015 kiinteistöveron budjettioletus. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia siten, että yleisen kiinteistöveron veroprosenttien vaihteluväliä nostetaan nykyisestä 0,60 1,35 prosentista 0,80 1,55 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia nykyisestä 0,32 0,75 prosentista 0,37 0,80 prosenttiin. Muutoksen vaikutuksesta kiinteistöveron tuoton arvioidaan kasvavan 48 meur, joka on miltei neljä prosenttia vuodelle 2014 ennustetusta määrästä. Kasvusta valtaosa, noin 40 meur, tulisi veroprosenttien alarajojen korotuksista. Alarajojen korotukset painottuvat pieneen joukkoon isoja kuntia. Tuottovaikutuksesta suurin osa tulee kaikkein suurimpien kaupunkien kohdalta. Vaikutus kohdistuu selvästi suurimmalla euromäärällä Espooseen (arvio: 20,6 meur), jossa yleinen kiinteistöveron prosentti nousisi 0,20 prosenttiyksikköä alarajan siirron ansiosta. Valtio leikkaa kiinteistöveron kasvuvaikutuksen pois kuntien valtionavuista, joten kiinteistöveron korotus on käytännössä valtion menoleikkaus sekä kuntien verorakenteen muutos. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan Jätehuolto kallistuu muutaman prosentin kaupunkikohtaisia eroja esiintyy Keskimääräinen jätehuollon kustannuspaine kiinteistöille vuodelle 2015 on arviolta 3 5 prosenttia. Kuntakohtaiset erot kustannusnousussa voivat olla huomattavia. Kunnissa, joissa ekomaksu otetaan käyttöön, jätehuolto voi kallistua keskimääräistä enemmän.

9 Lausunto 9 (11) Jätehuolto elää muutosten aikaa. Erilliskeräys kiinteistöiltä ja kierrätys laajenevat, jätevoimaloita rakennetaan ja kaatopaikalle sijoitetaan yhä vähemmän jätemassoja. Jätehuollossa kustannuskehitys riippuu eniten työvoima- ja polttoainekustannusten kehityksestä sekä jätteenkäsittelymaksusta ja jäteverosta. Jätevero nousee lievästi vuodelle Jätevero koskee jätevirtoja, jotka päätyvät kaatopaikoille. Veron merkitys pienenee niillä seuduilla, joissa siirrytään tai on jo siirrytty laajasti kierrätykseen ja sekajätteen energiahyödyntämiseen. Pakkausjätteitä koskeva valtioneuvoston asetus annettiin heinäkuun alussa. Asetus tulee voimaan Tuottajavastuun alaisen keräysverkoston tulee olla täydessä valmiudessa Kaikkein isoimmissa kaupungeissa siirrytään osin kiinteistökohtaiseen pakkausjätteen keräykseen suurimmissa kiinteistöissä. Vuodesta 2016 alkaen pakkausjätteen käsittely maksetaan lain mukaan tuotteiden hinnoissa. Erilliskeräyksen seurauksena kuitenkin myös kiinteistöjen kontolle voi tulla välillisesti lisää kustannuksia (entistä enemmän keräystiloja ja -laatikoita). Vakuutusten hintojen nousu jatkuu ripeänä asiakaskohtaisten korotusten erot suuria Kiinteistöjen vakuutusmaksuihin on syytä varata arviolta keskimääräisesti 6-8 prosenttia lisää. Hintojen nousupaineen takana ovat tariffien nousu. Vakuutusmarkkinoilla asiakaskohtaisten hinnanmuutosten haarukka on selvästi laajentunut. Tyypilliset asiakaskohtaiset ehtoihin vaikuttavat tekijät ovat vahinkohistoria /-suhde ja kiinteistön ikä. Tontin vuokrassa 1 2 prosentin korotuspaine Tontin vuokraan on varattava tarkistuskuukaudesta riippuen 1-2 prosentin lisä, mikäli tontin vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Tulot menojen mukaisiksi Taloyhtiön tuloista merkittävin osa, hoitovastikkeet, kehittyvät yleensä hoitokulujen mukaisesti. Kustannusten nousut on katettava pääsääntöisesti hoitovastikkeilla. Käyttökorvaukset ja vuokrat on pidettävä ajan tasalla, jottei näiden erien liian alhaista tasoa tarvitse kattaa hoitovastikkeilla. Vuokrat ovat varsin usein elinkustannusindeksiin (tai kuluttajahintaindeksiin) sidonnaisia, joten niiden nousu jäisi tarkistusajankohdasta riippuen 1 1,5 prosenttiin. Jos tarkistusperuste on kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (KYKI), vuokrien lisäys olisi 2-3 prosenttia. Jos taloyhtiöllä on erityisvastikkeita kuten kaapelitelevisiovastike, niiden korotustarve tulee laskea vastikkeilla katettavien menomuutosten pohjalta.

10 Lausunto 10 (11) Vesikustannukset noussevat muutaman prosentin - Vesikustannukset huomioitava täysimääräisesti maksuissa Vesikustannusten on syytä olettaa nousevan keskimäärin 3-5 prosenttia ensi vuonnakin. Aluekohtaisesti muutosten tahti ja suuruus vaihtelee melkoisesti. Kunnilla on paineita nostaa hintoja kustannusnousujen ja verkoston ylläpitokustannusten takia. Osin kyseessä voi olla piiloverotuksen omaiset tarpeet, sillä osa vesilaitoksista tulouttaa omistajille merkittäviä määriä ylijäämistä. Kustannukset kattava kylmän veden hinta on keskimäärin euroa/hlö/kk. Kustannukset kattava lämminvesimaksu on vuonna 2015 keskimäärin euroa ja kaikki vesikustannukset kattava vesimaksu suurimpien kaupunkien joukossa keskimäärin euroa/hlö/kk, kun oletetaan veden kulutus 155 l/asukas/vrk ja valtakunnan keskiarvon mukaiset vesimaksut ja kaukolämmön hinnat. Vaihteluväli on suuri, runsaasta 20 eurosta runsaaseen 30 euroon. Kuutiokustannuksin tarkastellen kustannukset kattava veden hinta on pääkaupunkiseudun HSY-alueella kylmässä vedessä noin 3,20 euroa/m3 ja lämpimässä vedessä noin 6,70 euroa/m3. Kalleimmassa päässä taas Jyväskylässä nämä tasot ovat ensi vuodelle noin 5,10 ja 9,50. Mikäli veden kulutusta pystytään taloyhtiössä leikkaamaan, säästöä tulee vesikustannusten lisäksi säätyneestä lämmitysenergiasta. Säästöpotentiaali on 5-10 prosenttiyksikön luokkaa kaikista hoitokuluista, jos lähtötilanne on yo. keskimääräinen vedenkulutus ja jos päästään noin 100 litran henkilökohtaiseen vuorokausikulutukseen. Hoitokuluihin keskimäärin 3-4 prosentin nousu 2015 Kaiken kaikkiaan keskimääräisen taloyhtiön hoitokuluihin on näköpiirissä 3 4 prosentin nousu vuodelle Taloyhtiö- ja kaupunki- sekä lämmitystapakohtaiset erot voivat olla hyvinkin suuria. Budjettia kiinnitettäessä on selvitettävä paikkakuntakohtaiset päätökset ja hinnoittelut. Kiinteistöliiton talousarvio-ohjeen on laatinut pääekonomisti Jukka Kero ja talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen. Tämä päivitetty ohje perustuu saatavilla olleeseen informaatioon. Talousarvio-ohje on tarkoitettu Kiinteistöliiton jäsenkiinteistöjen käyttöön talousarvion laadinnan yhteyteen. Talousarvio-ohjeen julkaiseminen kokonaan tai osittain ilman Kiinteistöliiton antamaa kirjallista lupaa on kielletty. Ohjetta tulee soveltaa kiinteistön omien olosuhteiden mukaisesti. Esimerkiksi paikkakuntaan, lämmitystapaan, kiinteistön ikään ja taloyhtiön kokoon sidonnaiset vaihtelut voivat aiheuttaa huomattavia eroja hoitokulujen tasoissa ja muutoksissa. Ohje päivitetään tammikuun alussa 2015.

11 Lausunto 11 (11)

5 2013 17.12.2013. Talousarvio-ohje vuodelle 2014 Jäsentiedotteen liitteenä julkaistaan vuoden 2014 maksuja, tariffeja ja talousnäkymiä

5 2013 17.12.2013. Talousarvio-ohje vuodelle 2014 Jäsentiedotteen liitteenä julkaistaan vuoden 2014 maksuja, tariffeja ja talousnäkymiä 5 2013 17.12.2013 Talousarvio-ohje vuodelle 2014 Jäsentiedotteen liitteenä julkaistaan vuoden 2014 maksuja, tariffeja ja talousnäkymiä käsittelevä talousarvioohje. Isännöintipalveluiden osto-opas päivitetty

Lisätiedot

6/2011. Taksa- ja hintamuutoksia vuodelle 2012. Onnistunut hallitustyöskentely. Puheenjohtajavaliokunnan kuulumisia. Isännöitsijän monta roolia

6/2011. Taksa- ja hintamuutoksia vuodelle 2012. Onnistunut hallitustyöskentely. Puheenjohtajavaliokunnan kuulumisia. Isännöitsijän monta roolia 6/2011 Taksa- ja hintamuutoksia vuodelle 2012 Onnistunut hallitustyöskentely Puheenjohtajavaliokunnan kuulumisia Isännöitsijän monta roolia Kun muutat, muista sähkösopimus Kuluttajariitalautakunta otti

Lisätiedot

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 120 (tammikuu 2010) ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2012 Petri Mäki-Fränti

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus syksy

KTI Markkinakatsaus syksy KTI Markkinakatsaus syksy Kiinteistökauppamarkkinat pysytelleet syksyllä hiljaisina Kysyntä sijoitus- ja vuokramarkkinoilla kohdistuu prime-kohteisiin Toimistojen vajaakäyttö lähdössä nousuun uusien kohteiden

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 8.2.213 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 213 Määrä vähenee maltillisesti. Uudisrakentaminen ja MVR supistuvat, korjaaminen kasvaa. Työllisyystilanne heikkenee. 13 Rakennustoiminta arvonlisäys, 2=1

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Ajankohtaista... 7 Lakiasiat...12 Oikeustapaukset...13 Tutkimus ja kehitys...15 Markkina ja suhdanteet...

Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Ajankohtaista... 7 Lakiasiat...12 Oikeustapaukset...13 Tutkimus ja kehitys...15 Markkina ja suhdanteet... Sisältö Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Indeksitalovertailu 2008: Vastikkeista jo kaksi kolmannesta veroihin ja kunnallisiin maksuihin 4 Remonttien kotitalousvähennys myös lähes kahdelle miljoonalle asunto-osakeyhtiöasukkaalle

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Markkinakatsaus 1 2008

Markkinakatsaus 1 2008 Markkinakatsaus 1 28 Markkinakatsaus 1 28 1 Asumisen ympärillä kuohuu - lääkkeeksi on tarjottava lisää tietoa Pelätty luottolama hermostuttaa asuntovelkaisia, uudistuotanto ei käy kaupaksi, pitenevät myyntiajat

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys ja valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista 2015 HUHTIKUU 2015 Valtapuolueiden edustajat avaavat asuntomarkkina- poliittisia linjauksiaan ASUNTO- JA KIINTEISTÖMARKKINA

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus 2008 Osat I ja II 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HE 158/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 158/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 158/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia. Veroprosenttien ylärajojen

Lisätiedot

2/ 2007. Kutsu kevätkokoukseen. Talokohtaiset digisovittimet sittenkin mahdollisia? Taloyhtiön kuntotodistus julkistetaan

2/ 2007. Kutsu kevätkokoukseen. Talokohtaiset digisovittimet sittenkin mahdollisia? Taloyhtiön kuntotodistus julkistetaan 2/ 2007 Kutsu kevätkokoukseen Talokohtaiset digisovittimet sittenkin mahdollisia? Taloyhtiön kuntotodistus julkistetaan Kiinteistörahastolaki uudistuu Kiinteistöliitto selvittää putkistojen pinnoitusmenetelmät

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT LUONNOS 23.6.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 11 ja 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia. Kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot