Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta"

Transkriptio

1 Oikeita töitä Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta Toimittaneet: Anna Idström, Marko Stenroos ja Minna Uimonen

2

3 Oikeita töitä Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta

4 Julkaisija: Asumispalvelusäätiö ASPA Viljatie 4 A, Helsinki ASPA-julkaisuja 1/2013 ISBN (sid.) ISBN (pdf) ISSN (painettu) ISSN (pdf) Toimittajat: Anna Idström Marko Stenroos Minna Uimonen Taitto ja graafinen suunnittelu: Samuli Sirkiä Solver Palvelut Oy KOUVOLA

5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 Anna Idström ja Marko Stenroos RUOTSI Ruotsin tietolaatikko Emil Erdtman Ruotsin työvoimavirasto kehoittaa työnantajia näkemään kaikkien vahvuudet Riitta-Leena Karlsson OpenEyes: Urapolkuja vammaisille nuorille yhteistyössä yritysten kanssa Lars Ahlenius Vammaisten työllistymiskokemuksia ruotsalaisissa kunnissa Emil Erdtman ja Anne Sjöberg TANSKA Oikeita töitä McDonald sissa Annika Borbye Larsin tarina Mikael Hasle Vammaisten työllistyminen yhteiskunnallisiin yrityksiin Tanskassa Anne Sandbeck Esimerkki yhteiskunnallisesta yrityksestä: Huset Venture Inger Steen Moeller Tietotekninen innovaatio lukihäiriöisten työkykyä tukemassa Kaj Andersen

6 VIRO Viron tietolaatikko Meelis Joost Vammaiset ja yrittäjyys Virossa Leonora Kraus Kehitysvammaisten työllistymismahdollisuuksia virolaisella maaseudulla Krislin Padjus Töiden löytämisen tukimuotoja Astangun ammatillisen kuntoutuksen keskuksen opiskelijoille Ulvi Mölder SUOMI Työnantajan palveluohjaus: Uusi lähestymistapa kuntoutujien työllistymisen edistämiseen Kaarina Latostenmaa ja Nina Aarola Hyvin suunniteltu kurssi voi edistää mielenterveyskuntoutujan työnsaantia Kirsi Koskimäki ASPAn työn tuki -malli Sirpa Paukkeri-Reyes Vastuullisten yritysten ja vammaisjärjestöjen verkostot työnvälitysyhteistyössä Sisäänheitto työelämään! -projektissa Liisa-Maija Verainen Työtä koko elämä: Vammaisten työllistymisen historiaa Tuula Vuolle-Selki KOKEMUSASIANTUNTIJAT Pohdintoja autismin kirjon aikuisten työllistymisongelmista Suomessa Heta Pukki, kokemusasiantuntija Tabuja työllistymisestä Milla Ilonen, kokemusasiantuntija Kirjoittajat

7 Johdanto Anna Idström ja Marko Stenroos Vammaisten työllistymisestä: Onnistumisia ja haasteita Vammaisten työttömyysluvut ovat korkeita verrattuna muuhun väestöön, eikä vammaisen työnhakijan ole helppoa saada töitä Tämä on yleinen toteamus puhuttaessa vammaisten ihmisten työttömyydestä, ja osittain se onkin totta. Vammaisten ihmisten työllistymisessä on haasteita, mutta pääseminen avoimille työmarkkinoille ja jopa nauttimaan normaalista palkkasuhteesta ei kuitenkaan ole mahdotonta. Tässä kirjassa olemme halunneet keskittyä nimenomaan näihin onnistuneisiin työllistymistarinoihin. Olemme halunneet kertoa, miten yksittäiset henkilöt Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Suomessa ovat työllistyneet. Mitkä toimenpiteet, asenteet tai valtion tukimuodot ovat vaikuttaneet siihen, että työllistyminen on mahdollistunut. Kirja on tarkoitettu kannustavana esimerkkinä vammaisille henkilöille, vammaisten ja osatyökykyisten työllisyysasioiden parissa toimiville sekä myös virkamiehille, jotka työskentelevät näiden asioiden kanssa. Johdantokappaleen viimeisessä osassa kerrotaan, miten kirjan materiaali on koostettu. Huomioitavaa kuitenkin jo tässä kohtaa on, että kirja rakentuu tosielämän kertomuksista ja alan ammattilaisten näkemyksistä. Kaarina Latostenmaa ja Niina Aarola esittelevät tässä kirjassa Työnantajan palveluohjauksen mallin. He ovat suunnanneet katseensa vammaisen henkilön työvalmiuksista kohti työnantajan näkökulmaa. Näkökulman laajentaminen vammaisen henkilön työnvalmiuksista kohti työnantajan näkökulmaa on luonteva osa prosessia, jolla vammaisten ihmisten työllisyysmahdollisuuksia parannetaan. Tämä ei tarkoita sitä, ettei vammaisten valmiuksia kehittäviä toimenpiteitä tarvittaisi päinvastoin. Mutta tämä osittain kertoo siitä, että työvalmiuksia tukevia malleja on jo kehitetty usean vuosikymmenen ajan, ja ollaan tultu siihen vaiheeseen, missä näkökulmaa on laajennettava. On otettava huomioon yhteiskunnan yleiset asenteet ja myös vammaisten lasten vanhempien rooli, jotta heillä olisi työkaluja opettaa lapsensa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi jo varhaisnuoruudesta lähtien. Ruotsalainen Lars Ahlenius sekä suomalainen Milla Ilonen painottavat, että 5

8 Johdanto vammaista lasta ei tule kasvattaa pumpulissa, vaan heille on opetettava pienestä pitäen osallisuuden aakkosia. Tätä myöten kehittyy myös osallistuvan aikuisen (työ)identiteetti. Virossa toimivat Astangun ammatillisen kuntoutuksen keskus ja Agrenska-säätiö ovat kiinnittäneet työvalmennuksissaan huomiota myös lasten ja nuorten lähipiiriin ja pyrkivät näin varmistamaan yksilön tuetun siirtymisen työelämään. Myös erilaisten vammaisten työllisyyttä tukevien projektien ja toimien rahoittajat ovat kiinnittäneet huomiota mallien hyödynnettävyyteen. Nykyisellään uusia työllisyyttä tukevia malleja kehitettäessä painotetaan mallin juurruttamista ja levittämistä pysyviin rakenteisiin. Tämä erityisesti siksi, että hyvät kehitetyt mallit ovat saattaneet jäädä ainoastaan kehittäjäorganisaation hyödynnettäväksi. Tähän mallien leivittämiseen ja juurruttamiseen on myös tämä kirja suunnattu. Vammaisten työllistymisessä avoimille työmarkkinoille on haasteensa. Kyse on kokonaisuudesta, jossa kaikkien palasien on loksahdettava kohdalleen. Vammaisen työvalmiudet on oltava sellaiset, että työnantaja-työntekijä vastavuoroisuus täyttyy; tekijä saa palkkansa ja työnantaja hyödyllisen työpanoksen. Myös yhteiskunnallisten rakenteiden, eri tukimuotojen on oltava kohdillaan ja tuettava vammaisten työllisyyttä niissä tapauksissa kun puhutaan osatyökykyisyydestä 1 tai erityistoimenpiteistä, joilla mahdollistetaan vammaisen henkilön työnteon edellytykset, kuten esimerkiksi esteetön pääsy työpisteeseen. Työtoverien asenteiden on myös oltava kohdallaan, sillä vammainen työtoveri saattaa herättää ihmetystä ja joskus jopa pelkoa. Työyhteisön monimuotoisuus on kuitenkin työyhteisöä ja työnantajaa hyödyttävä ja ilmapiiriä parantava tosiasia. Puhutaan siis niin vammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja koko yhteiskunnan asennemuutoksesta. Näistä palasista koostuvat onnistuneet työllistymispolut, joista tässä kirjassa kerromme. Mitä olemme oppineet? Käsillä olevassa kirjassa on kyse menestymisestä. Vammaisten työllisyyskysymyksiin perehtyneet asiantuntijat valottavat näköalojaan tapauksiin, 1 Osatyökykyisyys-termin määrittely on haasteellista. Termi on tullut korvaamaan aikaisemman vajaakuntoisuuden termin vähemmän leimaavana. Vammainen ihminen saattaa kuitenkin olla täysin työkykyinen siinä tehtävässä, jossa hän toimii. 6

9 joissa vammaisten työllistymisessä on onnistuttu. Onnistumiset kumpuavat hyvin erilaisista lähtökohdista ja artikkeleissa kiinnitetään huomiota erilaisiin onnistumisen keinoihin, mutta tapauksilla on yhteisiäkin piirteitä, joita tutkiskelemme seuraavaksi. Kokoelma käsittelee neljän maan lisäksi erilaisia vammaisryhmiä: sekä onnettomuuksissa vammautuneita että syntymästään saakka liikuntarajoitteisia ihmisiä, kehitysvammaisia, autismin kirjoon kuuluvia henkilöitä, mielenterveyskuntoutujia, aivovammaisia, näkö- ja kuulovammaisia. Kaikille yhteistä näyttäisi olevan tarve työn yksilölliseen räätälöintiin ainakin aluksi ja se, että kyse on pitkälti oikean työn ja oikean henkilön yhdistämisestä kuten sovitettaessa palaa palapeliin. Moni vammainen on nimittäin erittäin hyvä siinä työssä, johon pystyy osatyökykyisyys koskee vain tiettyjä työtehtäviä. Tämä tekee vammaisten työllistämispyrkimyksestä kaksin verroin kannatettavampaa. Mikä toimii näille ryhmille, auttanee tulevaisuudessa myös muita keskimääräistä vaikeammin työllistyviä: yksinhuoltajaäitejä, omaishoitajia, migreenistä tai vastaavista elämää rajoittavista sairauksista kärsiviä henkilöitä ja muita, joilla on toimintarajoitteita. Muottiin sopimattomia on monia, ja heitä yhdistää halu tehdä työtä. Mitkä tekijät voivat auttaa vammaista työnsaannissa? 1. Perheet ja tukiverkostot Perheillä ja muilla vammaisen elämään liittyvillä ihmisillä on suuri merkitys vammaisen työllistymiselle. Kuten kuka tahansa muukin ihminen, vammainen orientoituu lapsesta asti tietynlaiseen elämään: ehkä luomaan uraa ja priorisoimaan menestystä elämässä, tai mahdollisesti puuhastelemaan päivätoiminnassa, tai kenties syrjäytymään kaikesta yhteiskunnallisesta toiminnasta, tuntemaan itsensä kyvyttömäksi osallistua ja etsimään elämänsisältöä muualta. On täysin olennaista, että vanhemmat kannustavat vammaista pyrkimään elämässä eteenpäin mahdollisuuksiensa mukaan. Tästä kasvaa oikea asenne työnhakuun. Virossa tämä on oivallettu kirkkaasti. Astangun koulutuskeskus muodostaa vammaisen opiskelijan ympärille verkoston hänen perheestään ja ystävistään, kuten myös kotipaikkakunnan työllisyys- ja sosiaaliviranomaisista. Samaten Agrenska-säätiön lähtökohtana on perhe. Ottaen huomioon Viron historiallisen kehityksen vammaisten työllistymisessä, heillä olisi mahdollisuus hypätä yli Suomessakin pitkään vallalla olleen työkeskus-ajattelumallin ja samanaikaisesti kiinnittää huomiota 7

10 Johdanto sekä vammaisten asunto-olojen parantamiseen tavallisessa asuntokannassa kuin tavoitteeseen työllistyä avoimille työmarkkinoille. Myös ruotsalainen Lars Ahlenius sanoo: Vammaisen nuoren vanhemmat tekevät karhunpalveluksen lapsilleen lellitellessään heitä. Hemmottelun sijaan nuorille pitäisi näyttää, millaisia asioita he voivat saavuttaa, ja asettaa heille realistiset tavoitteet ja odotukset. 2. Kulttuurinen konteksti Kulttuurinen, historiallinen ja yhteiskunnallinen konteksti vaikuttaa vammaisten työnsaantiin. Vertailussa on ilmennyt, että jokin paikallisesti erittäin hyvin toimiva ratkaisu ei ota ilmaa siipien alle toisaalla, syynä voi olla juuri kulttuurinen ja historiallinen konteksti. Samaan aikaan tämä toisentyyppinen ympäristö on luonut hedelmällisen maaperän aivan erilaisille oivalluksille, joista taas muualla voidaan ottaa oppia. Tanskassa kukoistaa useita vammaisten perustamia ja omistamia yrityksiä, sekä sellaisia järjestöluonteisten tahojen perustamia sosiaalisia yrityksiä, jotka työllistävät vammaisia. Miksi vammaisten yrittäjyys ei suju samalla tavalla esimerkiksi Virossa? Tätä pohtii Leonora Kraus, joka toteaa, että Viron asenneilmapiirissä on takapajuisuutta, mutta myös lainsäädäntö rajoittaa mahdollisuuksia. Toisaalta Kraus mainitsee päinvastaisiakin esimerkkejä, kuten puutyöyritys Sakadak: tarpeeksi kovalla sisulla varustettu liikuntavammainen mies pyörittää yritystä, joka työllistää useammankin vammaisen. Leonora Kraus kiinnittää huomiota myös vammaisia työllistävän tahon tiimityöskentelyyn ja ennen kaikkea johtoon: hyvä johtaja saa organisaationsa toimimaan ja kannattamaan vaikeissakin olosuhteissa, mutta vähemmän lahjakkaan johtajan käsissä panostus valuu hukkaan ja toiminta loppuu vaikeiden aikojen koittaessa. Vaikka Virossa ei ole toistaiseksi muutamia poikkeuksia lukuunottamatta onnistunut Tanskan esimerkin mukainen sosiaalinen yrittäjyys, virolainen kulttuurikonteksti on tuottanut toisenlaista viisautta: perheen merkitys on ymmärretty täällä selkeämmin kuin muualla, ja tästä ymmärryksestä kumpuaa vammaisia työllistäviä ratkaisuja. 3. Pitkään työttömänä olleen työllistyminen tapahtuu vaiheittain Kirsi Koskimäki, Sirpa Paukkeri-Reyes ja Lars Ahlenius, joiden tarkastelun kohteena on mielenterveyskuntoutujia sekä muita kauan työelämästä poissa 8

11 olleita ihmisiä, tuovat esiin työhön paluun vaiheittaista luonnetta. Orientoituminen ja itsetunnon löytyminen voivat olla pitkiäkin prosesseja, joita täytyy käydä läpi ennen kuin vakavia vastoinkäymisiä kokenut ihminen on valmis ottamaan täyden vastuun omasta työstään. Työharjoittelu toimii usein pehmeänä laskuna työelämään. Sama näyttäisi pätevän vaikeavammaisiin työnhakijoihin. Agrenska-säätiön vaativuustasoltaan yhä haasteellisemmiksi etenevien työharjoittelujen kautta lopulta Tarton yliopiston genetiikan laitokselle työllistynyt kehitysvammainen siivooja on virolainen esimerkki tästä. Tapauksesta kertoo Krislin Padjus. Kuten myös Kirsi Koskimäki toteaa, tärkeää on ottaa pieniä askelia oikeaan suuntaan. 4. Työnantajien houkuttelu työllistämään vammaisia tiedon lisääminen Lihastautiliiton Sisäänheitto työelämään!, Satakunnan ammattikorkeakoulun Työnantajan palveluohjaus sekä Ruotsin työvoimaviranomaisten Se kraften! ovat erilaisia työnantajiin kohdistuvia vaikuttamiskeinoja, mutta tämän kirjan ulkopuolelle jää muitakin samantyyppisiä hienoja hankkeita. Esimerkiksi Lihastautiliiton hallinnoima vammaisjärjestöjen yhteishanke Reilu Rekrytointi -projekti edistää vammaisten työllistymistä. Hankkeessa vammaisjärjestöt, julkisen sektorin toimijat, yritykset ja työnhakijat yhdistävät voimansa ennakkoluulojen murtamiseksi. Hankkeen kotisivuilla 2 on erittäin tyylikkäästi toteutettuja videomuotoisia vammaisten ihmisten työhakemuksia. Näille lähestymistavoille yhteistä on verkostoituminen sosiaalisesta vastuunkantamisesta kiinnostuneiden yritysten kanssa sekä laajempaan tietoisuuteen pyrkivät julkisuuskampanjat, joilla halutaan vaikuttaa asenteisiin ja muuttaa vähitellen kulttuuria. Liisa-Maija Verainen toteaa kokemuksiinsa perustuen, että tärkeää työnantajan vakuuttamisessa on työnantajan ja työnhakijan kasvokkain tapahtuva kohtaaminen ja oikean tiedon antaminen. Ennakkoluulojen murtaminen luo edellytykset työsopimukseen pääsemiselle. Frederiksbergin McDonald sissa työskentelevästä Sebastianista kertova artikkeli tarjoaa tärkeän näkökulman työnantajan vastuuseen ja valtaan vammaisten työllistämisessä. McDonald s on tehnyt organisaatiotasolla linjauksen vammaisten ja ylipäänsä erilaisten ihmisten työllistämisestä eli 2 9

12 Johdanto monimuotoisuuden edistämisestä työpaikoilla. Koska tämä päätös on tehty johtoportaassa, käytännön tasolla muuan Sebastian Kööpenhaminasta sai oikean työpaikan. Tämä ei ole pikkujuttu vaan todellisuutta. Se vaikuttaa Sebastianin kohdalla koko elämään ja identiteettiin. Se vaikuttaa myös Sebastianin läheisten elämään ja niiden asiakkaiden elämään, jotka saavat Sebastianilta hyvää, iloista palvelua ravintolassa. Ei ole muita tapoja edetä kuin askel askeleelta, kokemus kerrallaan, kohti hyvää työelämää. Kotimaisen esimerkin tarjoaa Kehitysvammaliiton ja K-kauppiasliiton Monenlaisia tuloksentekijöitä -yhteisprojekti 3, jonka myötä K-kauppoihin on viime vuosien aikana työllistetty 13 kehitysvammaista. Hankkeen tulevaisuudentavoitteena on lisätä kehitysvammaisten työllistymisiä ja toimia hyvänä esimerkkinä muillekin yrityksille. 5. Monimuotoisuus on työyhteisön etu Nykyään työelämän monimuotoisuus 4 on monien huulilla. Työpaikoilla on huomattu, että henkilökunnan monimuotoisuus lisää työhyvinvointia ja viihtymistä työpaikalla, ja tätä kautta sillä on vaikutuksensa myös työn tuottavuuteen. Tätä trendiä sivutaan useissa artikkeleissa. Muun muassa Annika Borbye ja Liisa-Maija Verainen ottavat kantaa aiheeseen. 6. Vammaisjärjestöt Suomenkielisessä versiossa Tuula Vuolle-Selki näkee Suomessa merkittävinä edistysaskelina historiassa vammaisjärjestöjen perustamiset. Sama historia heijastuu päivänpolttavia työllisyyskysymyksiä valottavissa artikkeleissa: esimerkiksi Lihastautiliiton, Mielenterveyden keskusliiton sekä Handikappförbundenin joukkovoima ja osaaminen on taustalla useammassakin tässä kirjassa kuvatussa onnistumisessa. Tanskassa vammaisten omat yritykset, esimerkiksi Mikael Haslen kuvailema Huset Venture, kertovat omaa tarinaansa siitä, miten yhteen liittymällä voidaan saavuttaa sellaisia unelmia, jotka ovat yksittäiselle ihmiselle mahdottomia. Vain strategia on toinen yhteiskunnalliset yritykset ovat tanskalaisessa kulttuurikontekstissa elinvoimainen taloudellisesti ja eettisesti kestävä toimintamuoto Työ- ja elinkeinoministeriö on äskettäin julkaissut oppaan aihepiiristä otsikolla Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Se löytyy ministeriön kotisivuilta: 10

13 7. Yhteiskunnallinen yrittäjyys Vammaisten omat kaupallisin perustein toimivat sosiaaliset yritykset ovat tätä päivää Tanskassa, ja Virossa ollaan tavoittelemassa samantyyppisiä mahdollisuuksia. Ruotsissa kuntien omistamat yhtiöt ovat merkittäviä vammaisten työllistäjiä. Suomessa kehitys on ollut suhteellisen hidasta, mutta samaan aikaan esimerkiksi näkövammaisilla hierojilla ja fysioterapeuteilla on jo pitkään ollut oma yrityksensä Aktivo 5, ja tämänkin kirjan toisella vammaisista kokemusasiantuntijoista, Heta Pukilla, on oma yritys 6. Mikä tekee tanskalaisen yhteiskunnan otolliseksi yrityksille kun taas Suomessa ja Virossa kyseinen toiminta näyttäisi olevan hyvinkin jähmeää? Vastaus tähän kysymykseen vaatisi oman tutkimuksensa. Miksi Oikeita töitä? Suomen Sosiaali- ja terveysministeriön vammaispoliittinen ohjelma VAM- PO on antanut asiakirjansa nimeksi Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Työelämässä mukana oleminen ja palkan saaminen on mitä suurimmassa määrin osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Siksi pidämme tärkeänä, että käsissä oleva kirja valaisee esimerkeillään, miten vammaisen ihmisen palkkaaminen on onnistunut ja miten siitä on tullut kannattavaa. Pidämme työllisyyttä osallisuuden ja yhdenvertaisuuskysymyksen lisäksi oikeudenmukaisuuskysymyksenä. Olemme jättäneet kirjan ulkopuolelle erimuotoiset työkeskustoiminnat. Ymmärrämme toki, että niillä on paikkansa joidenkin vammaisten ihmisten elämässä, mutta pidämme tärkeänä päämääränä ja myös oikeudenmukaisena sitä, että tehdystä työstä maksetaan palkkaa. Räätälöimällä ja erilaisia työtä tukevia malleja hyödyntämällä vammaisten ihmisten on mahdollista siirtyä avotyökeskuksista palkkatyöhön, saada itselleen parempi taloudellinen asema sekä lisätä osallisuutta yhteiskunnan eri toimialueilla. Työnantajan näkökulmasta ottaa Kyvyt käyttöön 7 tai Se Kraften autspect.fi/yritys.htm 7 11

14 Johdanto Toivomme, että kirja herättää uusia ajatuksia. Vaikka läpi kirjan puhumme erilaisista malleista, tulee ihminen kuitenkin aina kohdata yksilönä. Mitään malleista ei voi käyttää suoraan sellaisenaan, vaan tarkoituksena on ollut antaa erilaisia kuvauksia siitä, miten voidaan toimia ja tehdä erilaisissa erilaisia ratkaisuja erilaisissa tilanteissa. Kirja on syntynyt Asumispalvelusäätiö ASPAn hallinnoiman Euroopan Sosiaalirahaston projektirahoituksen turvin. Projekti Face2Face Action for Employment aloitti toiminta maaliskuussa 2012 ja kesti kesäkuun loppuun Työllisyysmallien kerääminen tapahtui eri workshopeissa, joita järjestettiin Suomessa, Tanskassa ja Virossa. Ruotsissa löysimme yhteistyökumppanit paikallisten toimijoiden järjestämistä workshopeista. Eri maiden koordinaattorit ovat vapaaehtoistyönä avustaneet työllisyysmallien keräämisessä sekä kirjan sisällön tarkistamisessa. Ruotsissa koordinaattorina ovat toimineet Emil Erdtman ja Anne Sjöberg Handikappförbundenista, Tanskan koordinaattorina toimi Inger Steen Møller Huset Venturesta ja Viron koordinaattorina Meelis Joost Eesti Puuetega Inimeste Kodasta 8. Kirjan sisältö Esittelemme toimivaksi osoittautuneita ratkaisuja vammaisten työllistymiseen neljästä Itämeren maasta. Aloitamme Ruotsista, josta siirrymme kartalla vastapäivään Tanskan kautta Viroon ja lopuksi Suomeen. Artikkelit rakentuvat siten, että jokainen kirjoittaja antaa yhden tai useamman konkreettisen esimerkin henkilöstä, joka on siirtynyt työelämän ulkopuolelta palkkatyöhön (nimet mahdollisesti muutettu). Tämän henkilön tarina kerrotaan riittävän yksityiskohtaisesti, jotta lukija saa elävän käsityksen tapahtumien kulusta. Tapauskertomusten lisäksi jokainen artikkeli esittelee työllistämisen mallin, jonka esimerkkinä kyseinen tapaus toimii, ja jota voi soveltaa muidenkin vammaisten työnhakijoiden kohdalla. Ruotsin osuuden aloittaa Riitta-Leena Karlsson, joka luo katsauksen Ruotsin hallituksen lainsäädännöllisiin pyrkimyksiin vammaisten työllisyystilanteen kohentamiseksi sekä työvoimaviranomaisten Se kraften! -kampanjaan, jolla herätellään työnantajia huomaamaan vammaisissa piilevä työvoimapotentiaali. Teemaa jatkaa Lars Ahlenius, joka esittelee Tukholman kaupungin 8 EPIK Viron vammaisjärjestö 12

15 OpenEyes -projektin. Vammaisten työnsaantia hidastaa monesti työpaikoilla tarvittavat joustot ja muutokset. Ruotsissa on kiinnitetty huomiota siihen, että tällaiset muutokset ja räätälöinnit voidaan minimoida, jos etsitään vammaiselle juuri sopiva työpaikka sellainen, jossa hänen vammansa ei olennaisesti vaikuta työtehtäviin. OpenEyes tekee tällaista etsimistyötä, saattaa työntekijän ja työnantajan yhteen ja pyrkii huolehtimaan siitä, että kaikki sujuu hyvin. Töihin mennään työharjoittelun kautta. Lars Ahlenius korostaa työntekijän omaa motivaatiota ja panostusta. OpenEyes toimii vain portin avaajana. On vammaisen oma asia tehdä työnsä niin hyvin, että saa pitkäaikaisen työpaikan. Ruotsin kokonaistilannetta valottaa Emil Erdtman Handikappförbundenista. Hän kertoo valtion ja kuntien panostuksesta vammaisten työllistymisen hyväksi problematisoiden Ruotsin nykypolitiikkaa ja antaen tapausesimerkkejä vammaisista henkilöistä, jotka ovat löytäneet töitä nykyjärjestelmän kautta. Kunnilla ja kuntien omistamilla yhtiöillä on keskeinen aseman näissä onnistumisissa. Olennaista on myös oikean tuen saaminen ja vammaisten henkilöiden erityistarpeiden yksilöllinen huomioiminen siinä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Erityisen tärkeänä korostuu työn turvallinen jatkuvuus niiden kohdalla, joiden on elämänkokemustensa vuoksi tavanomaista vaikeampaa luottaa siihen, että elämä kannattaa. Tanskan osuuden avaa työnantajanäkökulmalla Frederiksbergin McDonald sin ravintolapäällikkö Annika Borbye, joka kertoo ravintolaan palkatusta autistisesta ja kehitysvammaisesta nuoresta miehestä, Sebastianista. Borbye analysoi tarkkanäköisesti tekijöitä, jotka ovat johtaneet siihen, että Sebastian menestyy työssään. Hän toteaa, että avaintekijä menestykselle palkattaessa vammaista henkilöä töihin on hänen saamisensa erottamattomaksi osaksi tiimiä. Rekrytointitilanteessa pitää olla tilaa ja aikaa tutustua ihmiseen, joka on pöydän toisella puolella. Kun katsot edessäsi olevaa ihmistä ja teet hänestä havaintoja, sinulle tarjoutuu mahdollisuus suunnitella erilaisista tehtävistä koostuvia työpäiviä erilaisille ihmisille. Lisäksi Borbye painottaa, että työnantajan on syytä huolehtia siitä, että vammaisella on kaveri, jolta hän tietää voivansa aina kysyä neuvoa. Kehitysvammaisen nuorukaisen työllistyminen ravintolaan ei ole sattumaa: monimuotoisuus on osa McDonald sin rekrytointipolitiikkaa. Koska monimuotoisuus työyhteisössä on koko yhtiön linja, yksittäinen vammainen saa käytännössä työpaikan yksittäisessä ravintolassa. 13

16 Johdanto Seuraavassa artikkelissa Mikael Hasle kertoo liikenneonnettomuudessa vammautuneen henkilön elämäntarinan kautta Huset Venturesta, jälleen yhdestä menestyvästä tanskalaisesta sosiaalisesta yrityksestä, joka on vammaisten perustama ja työllistää kymmeniä vammaisia. Larsin tarina on sankaritarina sekä vammaisesta selviytyjästä että yhtiöstä, jonka koko näkökulma on vammaisen näkökulma. Haslen artikkelin jälkeen tutkimuskeskus Center for Socialøkonomin edustaja Anne Sandbeck luo läpileikkauksen tanskalaiseen yhteiskunnalliseen ajatteluun, ja nimenomaan yhteiskunnallisiin yrityksiin, jotka muodostavat merkittävän vammaisia ja osatyökykyisiä työllistävän mekanismin Tanskassa. Keskeistä näissä yrityksissä on yhtäältä sitoutuminen markkinaperiaatteisiin ja tuotteiden tai palveluiden myyminen käypään hintaan, mutta toisaalta mahdollisten voittojen sijoittaminen takaisin yhtiön toimintaan eettisten tavoitteiden mukaisesti eikä jakaminen yksityisille voitontavoittelijoille. Sandbeck esittelee yhteiskunnallisten yritysten toimintaperiaatetta ja eettisiä kriteereitä yksityiskohtaisesti, ja antaa useita erilaisia esimerkkejä vammaisia työllistävistä yhteiskunnallisista yrityksistä. Tällaisia ovat mielenterveyskuntoutujia työllistävä kahvila, kehitysvammaisten oma TV-asema, sokeiden herkkää kuuloa hyödyntävä puhelinmyyntifirma, Aspergerin syndroomaisten ohjelmoijien luontaisen pikkutarkkuuden hyödyksi kääntänyt tietokoneyritys sekä kuuroille kokeille työharjoittelumahdollisuuksia tarjoava ravintola-alan yritys. Kuten Sandbeck toteaa, yhteiskunnallisten yritysten työllisyyshankkeissa erityistä on se, että ne ovat enemmän kuin leikkityöllisyyttä. Ne ovat todellisia yhtiöitä, joihin kohderyhmän ihmiset palkataan tuottamaan todellista tulosta. Sandbergin artikkelin jälkeen Inger Steen Møller, Huset Venture Nordjyllandin toimitusjohtaja, kertoo käytännön kokemuksia yhteiskunnallisen yrityksen toiminnasta. Tanskan osuuden päättää Kaj Andersenin artikkeli, jossa kerrotaan Vestas Wind Systemsin dysleksiaprojektista. Tässä projektissa edistetään lukihäiriöisten uraa tarjoamalla heille tekninen lukulaite, jonka avulla he voivat ottaa vastaan älyllisesti vaativampia tehtäviä, koska tekstien lukeminen ei muodosta tälle enää estettä. Viron tilanteen esittely alkaa Leonora Krausin artikkelilla Saarenmaan Oppimiskeskuksen vammaisille suunnatuista kursseista. Kraus pohtii virolaisen yhteiskunnan ongelmia vammaisten työllistymisessä: neuvostoajan 14

17 painolasti vaikuttaa vielä asenteisiin, ja yhteiskunnallisessa kehityksessä ollaan siinä vaiheessa, että vammaisia ollaan järjestämässä ylipäänsä pois kotinurkistaan. Vammaisten itsenäinen elämä on vasta orastava, mutta onneksi voimistuva tulevaisuuden trendi siinä missä se esimerkiksi Tanskassa on jo itsestäänselvyys. Virostakin kuitenkin löytyy kannustavia esimerkkejä vammaisten yrittäjyydestä Kraus kertoo näistä yksityiskohtaisesti. Myös muutaman EU-projektin myötä on organisoitu osuuskuntamuotoista elinkeinonharjoitusta, joka on työllistänyt vammaisia, mutta tässäkin ympäröivän yhteiskunnan tuen puute on hankaloittanut positiivista kehitystä. Lainsäädäntö rajoittaa vammaisten yrittäjyyden mahdollisuuksia, projektien pätkittäisyys pätkii myös tuen jättäen projektin tuottamat osuuskunnat heitteille projektin loputtua, ja toisinaan yrityshenkinen tiimityö epäonnistuu henkilökemioiden eripuraisuuden vuoksi. Krausin jälkeen Krislin Padjus esittelee Agrenska-säätiön ylläpitämän Tammistun kartanon perhekeskuksen, jossa kehitysvammaisille nuorille tarjotaan työharjoittelumahdollisuuksia arvokkaassa, historiallisessa kulttuuriympäristössä maaseudun vehreydessä. Tammistun kartanon työharjoittelukokonaisuudet ovat vaativuudeltaan eritasoisia, joten nuoret voivat vaihe vaiheelta edetä kohti ammattitaitoa esimerkiksi kiinteistönhuoltotöissä tai keittiötöissä. Tämä on upea esimerkki virolaisesta sisukkuudesta. Kun toiminta on hyvissä käsissä, vähilläkin resursseilla saadaan aikaan erittäin harkittu, laadukas ja yhä kehittyvä oppimisympäristö vammaisille nuorille nousta siivilleen ja päästä työelämään mukaan. Padjus näkee tärkeänä yleisen tietoisuuden tason nostamisen virolaisessa yhteiskunnassa. Julkisuuskampanjoiden ja kansainvälisen verkostoitumisen voimin pyritään tuomaan vammaisten asiaa esiin ja levittämään Virossa ymmärrystä siitä, että vammaisten tulisi saada töitä. Viimeisenä Ulvi Mölder kertoo Astangun ammatillisen kuntoutuksen keskuksesta. Kyseinen koulutuslaitos palvelee erilaisia vammaisia ja pyrkii tarjoamaan ammattitaidon ja pääsyn työelämään. Astangun työllistämismetodina on monitahoinen tuki ammattilaistiimin yhteisvoimin. Tätä tukijoukkoa laajennetaan virallisiin instituutioihin vammaisen työnhakijan kotikunnassa samoin kuin hänen perheeseensä ja ystäviinsä toisin sanoen kaikkiin, jotka kuuluvat tuetun henkilön sosiaalisen elämän piiriin. 15

18 Johdanto Suomen osuuden esittelyt aloittaa Satakunnan ammattikorkeakoulun Mood for Work -projektissa kehitetty Työnantajan palveluohjauksen malli, jossa huomiota on kiinnitetty erityisesti työnantajan tarpeisiin: mitä työnantaja tarvitsee palkatakseen vammaisen? Kyselytutkimus on osoittanut, että työnantajilla on periaatteessa kiinnostusta palkata vammaisia, mutta heillä ei ole aikaa taloudellisten tukien vaatimaan paperisotaan, eikä useinkaan riittävästi tietoa vammaisen erityistarpeista ja tahoista, joilta saa tukea, mikäli ongelmia ilmenee. Vammaisten työllistymistä voidaan edesauttaa järjestämällä tämä kaikki työnantajan puolesta valmiiksi ja neuvomalla työnantajaa tämän omista lähtökohdista käsin. Innovatiivista tässä mallissa on resurssien kohdentaminen työnantajalle, jotta tämä tekisi vammaisen työnhakijan kannalta positiivisen päätöksen. Seuraavaksi luodaan katsaus Mielenterveyden keskusliiton lyhytkursseihin. Kirsi Koskimäki osoittaa näiden olevan toimiva apu mielenterveyskuntoutujille, joiden ongelmat työhön paluussa liittyvät ennen kaikkea sosiaaliseen stigmaan ja itsetunnon ongelmiin. Koskimäen artikkelissa korostuu käytännön työharjoittelu sekä vertaistuki onnistumisen edellytyksinä. Samaten painotetaan sitä, että edistyminen tapahtuu askel askeleelta. Tämän jälkeen Suomesta esitellään ASPA Säätiön Työn tuki -malli, jonka keskeisenä elementtinä on työpaikalle koulutettu työpaikkavalmentaja sekä monipuolinen ammattimainen tuki työhön palaajalle. Toiminnassa korostuu työhön paluuta edeltävä valmentautumisprosessi. Sirpa Paukkeri-Reyes kertoo yksityiskohtaisesti pitkälle hiotusta prosessista, jonka kautta voidaan auttaa hyvinkin vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä monitahoisen, pitkäkestoisen tuen muodossa, johon kuuluu sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista kuntoutusta päämääränä työllistyminen. Suomen osuuden päättää Lihastautiliiton Sisäänheitto työelämään! -projekti, jonka kautta 76 vammaista on löytänyt työpaikan. Tämän projektin kantavana ideana on vammaisjärjestöjen suora yhteistyö sosiaalisesta vastuusta kiinnostuneiden yritysten kanssa ja internetsivusto, jonka kautta vammaiset työnhakijat ja avoimet työpaikat ovat kohdanneet. Liisa-Maija Verainen kertoo, että projektin onnistumisen taustalla on vammaisjärjestöjen verkostoituminen. Järjestöt tuntevat jäsenensä, joten järjestöissä tiedetään myös se, kuinka paljon ammattitaitoista työvoimaa lepää työmarkkinoiden ulkopuolella vammaisuuden vuoksi. 16

19 Näiden instituutioiden, mallien ja strategioiden esittelyjen jälkeen puheenvuoron saa kaksi työelämää kokenutta vammaista, liikuntavammainen Milla Ilonen ja autismin kirjon edustaja Heta Pukki. Molemmat ovat ponnistelujen jälkeen päässeet oikeisiin töihin Milla Ilonen verkostojensa ja aktiivisuutensa kautta, Heta Pukki perustamalla yrityksen. Lukijalle avautuu näköala siihen, miltä tuntuu olla vammainen ja hakea töitä, ja mitä työnsaanti vammaiselta edellyttää. Näiden vahvojen kommenttiosuuksien jälkeen luodaan katsaus vammaisten työllistymiseen lähihistoriassa. Filosofian tohtori Tuula Vuolle-Selki kertoo ajoista, jolloin monen vammaisen elämä oli pelkkää työtä ja toisten osana oli syrjäytyminen. Tässäkin artikkelissa korostuu erään ihmisryhmän korvaamaton panos vammaisten työllistymisessä osana tasavertaista kuulumista yhteiskuntaan: vammaisten itsensä. Vammaisjärjestöjen perustaminen, samoin kuin näiden kanssa vuorovaikutuksessa syntynyt vammaisten koulutuksesta huolehtiminen, ovat olleet ratkaisevia edistysaskelia tiellä kohti tasa-arvoa. Päämäärää ei ole tällä tiellä vielä saavutettu, mutta verrattaessa muutamankin kymmenen vuoden takaisia pioneeritekoja nykyajan olosuhteisiin voimme nähdä, että tilanne on kohentunut huomattavasti. Tehty työ ei ole ollut mitään piperrystä, vaan me nykyajan ihmiset voimme olla paljosta kiitollisia niille, jotka ovat rakentaneet yhteiskuntaamme kohti hyvää. Heidän työnsä on jatkamisen arvoista. Näillä sanoin teemme samalla kunniaa myös tämän kirjan kirjoittajille. Tässä kirjassa on esimerkkejä jämeristä kannanotoista käytännön tekojen tasolla paremman elämän puolesta vammaisille ja samalla meille kaikille. 17

20 Johdanto Kiitokset Haluamme kiittää kirjaan artikkelit kirjoittaneita alan ammattilaisia. Ilman heitä kirjan julkaiseminen ei olisi ollut mahdollista. Erityiskiitokset kuuluu maakoordinaattoreille Ingerille, Emilille, Annelle ja Meelisille. Samoin suurkiitos myös Asumispalvelusäätiö ASPAn kehittämispäällikkö Raija Mansikkamäelle näkemyksellisestä kannustuksesta ja vahvasta tuesta tämän kirjan koko luomisprosessin ajan. Helsingissä Anna Idström ja Marko Stenroos Kuvassa vasemmalta: Meelis Joost, Viron koordinaattori, Marko Stenroos, Face2Face-projektin päällikkö, Emil Erdtman, Ruotsin koordinaattori, Inger Steen Møller, Tanskan koordinaattori, ja Raija Mansikkamäki, kehityspäällikkö, Asumispalvelusäätiö ASPA. 18

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS Kriittisiä arvioita kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille järjestettävästä työtoiminnasta Tea Kairi Tua Nummelin Antti Teittinen Helsinki 2010 KEHITYSVAMMALIITON

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys Eurooppalainen UEmploy-raportti UEmploy: Consultancy for Employment Inclusion 510784-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-LMP Käännös: Greta

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

käyttöön Taiteen uranuurtajat Korkeakoulutetut agendalle Visiona saavutettavuus Kierrätys tuotteistuu JUTTUTYYPPI

käyttöön Taiteen uranuurtajat Korkeakoulutetut agendalle Visiona saavutettavuus Kierrätys tuotteistuu JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 2/2014 Taiteen uranuurtajat Korkeakoulutetut agendalle Visiona saavutettavuus Kierrätys tuotteistuu KYVYT KÄYTTÖÖN 2/2014 PÄÄKIRJOITUS Anne

Lisätiedot

Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU

Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU Kalevi Sorsa säätiö ja kirjoittajat. Ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: Bookwell Oy Jyväskylä 2012 ISBN 978-952-5689-44-0

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Ommaan kottiin. Asumisvalmennus tukee nuoren vammaisen itsenäistymistä 7/04

SOSIAALITURVA. Ommaan kottiin. Asumisvalmennus tukee nuoren vammaisen itsenäistymistä 7/04 SOSIAALITURVA 7/04 Ommaan kottiin Asumisvalmennus tukee nuoren vammaisen itsenäistymistä Pääkirjoitus 22. huhtikuuta 2004 Vammaispalvelulakien uudistus alkoi Hallitus on ottanut ohjelmaansa vammaispalvelulakien

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot