Asiantuntijakouluttajat Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijakouluttajat 2013. Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut"

Transkriptio

1 Asiantuntijakouluttajat 2013 Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut

2 Lea Veivo kehityspäällikkö Koulutus: KM, kasvatustieteen ja psykologian opettaja, ammatillinen erityisopettaja, työnohjaaja Olen toiminut erityisopetuksen opetus- ja asiantuntijatehtävissä yli 25 vuotta mm. valmentavan ja kuntouttavan opetuksen opettajana sekä koulutuspäällikkönä, erityisopettajien kouluttajana sekä opetushenkilöstön ja johdon työnohjaajana. Tällä hetkellä vastaan Luovin ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluista sekä sisäisistä henkilöstön täydennyskoulutuksista. Erityisiä vahvuuksiani kouluttajana ja työnohjaajana ovat kohtaava ja keskusteleva työskentelytapa myös luentokoulutuksissa sekä taito kuunnella ja rohkaista yleisöä. Olen kokenut seminaariesiintyjä ja -puhuja. Lisäksi olen ollut kirjoittamassa ja toimittamassa useita julkaisuja ja artikkeleja (ks. kohta julkaisut). Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen» Opetus- ja ohjaushenkilöstön työhyvinvointi ja voimaantuminen» Kokemuksia koulukiusaamisesta ja kiusaamiseen puuttumisesta» Syrjäytynyt vai syrjäytetty nuori nuorten syrjäytyminen ja sen ehkäisy

3 Anna-Liisa Lämsä tutkimuspäällikkö Koulutus: KT, psykologian, kasvatusaineiden ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja Olen kasvatus- ja sosiaalialan tutkija, tietokirjailija, asiantuntija ja kouluttaja yli 20 vuoden kokemuksella. Nykyisenä vastuualueenani on Luovin tutkimus- ja julkaisutoiminta, joka sisältää Luovissa tehtävät tutkimukset, kirjojen toimitustyön sekä oppimateriaalituotannon. Ennen nykyisiin tehtäviini siirtymistä olen toiminut opetus-, opiskelijahuollon sekä oppilaitosjohdon tehtävissä eri kouluasteilla. Monipuolinen työkokemukseni on mahdollistanut koulumaailman tarkastelun eri toimijoiden näkökulmista. Vahvuuksiani luennoijana ovat laaja-alainen asiantuntemus, keskusteleva opetustyyli sekä käytännön kokemuksesta nousevat esimerkit. Ammatillisen erityisopetuksen lainsäädäntö ja lähtökohdat» HOJKS:n perusteet ja lainsäädäntö» Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö: Kuka lasta kasvattaa koti, koulu vai katu?» Koulukiusaaminen» Mielenterveyden ongelmat, mielenterveyskuntoutujan kohtaaminen» Nuorten syrjäytyminen ja syrjäytymisen ehkäisy» Toivon pedagogiikkaa

4 Riina Karvonen opiskelija-asiainpäällikkö Koulutus: Erikoissairaanhoitaja (psykiatrinen hoitotyö), diakonissa, suggestoterapeutti, rentoutusopastaja, hallintotieteiden yo Minulla on yli 20 vuoden kokemus erityisryhmien kasvatus-, ohjaus ja opetustyöstä. Olen toiminut mm. perhekodin johtajana, vankilan erikoissairaanhoitajana ja opintoneuvojana. Lisäksi olen työni ohella toiminut psykoterapiapalvelujen tuottajana. Ammattiopisto Luovissa vastaan opiskelijapalvelujen valtakunnallisesta koordinoinnista sekä HOJKSprosessiin liittyvästä laadunvarmistuksesta ja kehittämistyöstä. Olen toiminut vuodesta 2000 alkaen asiantuntijakouluttajana ja konsulttina erilaisissa opetus-, kasvatus- ja sosiaali- sekä terveysalan organisaatioissa. Olen myös kirjoittanut artikkeleja ja toimittanut julkaisuja oman alani aihepiiriin liittyen. Vahvuuksiani kouluttajana ovat pitkän käytännön kokemuksen tuoma asiantuntemus sekä kyky esittää asiat selkeästi ja ymmärrettävästi. Toiminnalliset harjoitukset ja esimerkit elävästä elämästä ovat olennainen osa koulutusteni sisältöä. HOJKS ja erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tukeminen ja ohjaaminen moniammatillisena verkostotyönä» Opiskelijan erityisen tuen ja ohjauksen tarpeen tunnistaminen ja siihen liittyvien tukitoimien kohdentaminen» Motivoiva haastattelu HOJKS-työkaluna» Mielenterveyden ongelmat, mielenterveyskuntoutuja opiskelijana» Opetus- ja ohjaushenkilöstön työhyvinvointi ja voimaantuminen

5 Raija Näppä opiskelijapalvelupäällikkö Koulutus: KM, opettaja, erikoissairaanhoitaja (lasten sairaanhoito) Olen toiminut lähes 20 vuotta erilaisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä eri-ikäisten erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden, heidän perheidensä sekä verkostojen parissa. Tällä hetkellä toimin Ammattiopisto Luovissa lähes 30 opiskeluhuollon erityisasiantuntijan esimiehenä. Olen työskennellyt OYS:n lastenklinikalla, asiantuntija-, kouluttaja- ja kehittämistehtävissä mm. valtakunnallisissa neurologisissa vammaisjärjestöissä sekä apulaisrehtorina kansanopistossa. Lisäksi olen vastannut nuorten turvapaikanhakijoiden koulutuksen, opetussuunnitelman sekä asumisen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kouluttajana olen mukaansatempaava ja innostava, huumorintajua unohtamatta. HOJKS ja erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tukeminen ja ohjaaminen moniammatillisena verkostotyönä» Opiskelijan erityisen tuen ja ohjauksen tarpeen tunnistaminen ja siihen liittyvien tukitoimien kohdentaminen» Autismin kirjo

6 Pekka Laakkonen ammatillinen erityisopettaja Koulutus: konstr. teknikko täydennettynä Kelpo-opinnoilla, ammatillinen erityisopettaja, työnohjaaja Olen toiminut vuodesta 1980 alkaen erilaisissa opetustehtävissä ammatillisessa koulutuksessa sekä myös peruskoulussa. Työtehtäväni ovat miltei koko urani ajan liittyneet ammatilliseen erityisopetukseen. Minulla on yli 25 vuoden kokemus opettajien jatko- ja täydennyskoulutuksesta yhteistyössä ammatillisten opettajakorkeakoulujen, yliopistojen, oppilaitosten sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Olen toiminut myös ammatillisten erityisopettajien kouluttajana. Olen ollut kirjoittamassa ammatilliseen koulutukseen suunnattuja matematiikan oppikirjoja ja mukana kehittämässä sähköistä oppimateriaalia matematiikan opetuksen tueksi. Tällä hetkellä toimin valmentavan koulutuksen luokanvalvojana. Erityinen vahvuuteni kouluttajana ja työnohjaajana on käytännönläheinen ja vuorovaikutuksellinen lähestymistapa. Ammatillinen erityisopetus arjessa Mitä jokaisen opettajan tulisi tietää erityisopetuksesta» Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen» Opetus- ja ohjaushenkilöstön työhyvinvointi» Spesifit oppimisvaikeudet ja niiden voittaminen» Matematiikan oppimisvaikeudet ja matematiikan opettaminen

7 Henna Ijäs ammatillinen erityisopettaja Koulutus: KM, psykologian ja ympäristökasvatuksen opettaja, ammatillinen erityisopettaja Olen toiminut vuodesta 1994 lähtien opetus- ja kasvatusalalla peruskoulussa, lukiossa ja ammatilisessa koulutuksessa. Tällä hetkellä toimin valmentavan koulutuksen luokanvalvojana. Olen toiminut myös valmentavan koulutuksen tiimivastaavana ja opetussuunnitelmaryhmän vetäjänä. Lisäksi minulla on kokemusta tutkimustehtävistä Oulun yliopistolta. Vahvuuksiani kouluttajana ovat arjen osaaminen ja käytännönläheisyys maustettuna teoreettisella viitekehyksellä. Kerron käytännön esimerkein eri toiminta- ja työskentelytavoista ja osallistan kuulijat vaihtamaan mielipiteitä ja kokemuksia. Pyrin innoittamaan uusien mahdollisuuksien äärelle. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen» Ohjaaminen, ohjaussuhteen rakentuminen» Opettaja ohjaaja-työparityöskentely» Motivoiva haastattelu HOJKStyökaluna valmentavassa koulutuksessa» Mielenterveyskuntoutuja opiskelijana» Opetus- ja ohjaushenkilöstön työhyvinvointi ja voimaantuminen

8 JULKAISUJA: Lämsä, Anna-Liisa (toim.) 2013: Verkosto vahvaksi Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. PS-Kustannus, Jyväskylä. Lämsä, Anna-Liisa (toim.) 2012: Miltä musta tuntuu - Masennus ja siitä toipuminen. Häkkilä, Sanna & Karvonen, Riina (toim.) 2012: Mun Reitti -reittiopas. Ammattiopisto Luovi, Oulu. Lämsä, Anna-Liisa & Vuontisjärvi Nina (toim.) 2011: Mun tarina - Tarinoita selviytymisestä. Luovin julkaisuja 2. Ammattiopisto Luovi, Oulu. Lämsä, Anna-Liisa (toim.) 2011: Mieli maasta - Masentuneen nuoren kohtaaminen ja kasvun tukeminen. PS-Kustannus, Jyväskylä. Veivo, Lea & Lämsä, Anna-Liisa (toim.) 2010: Mun mahdollisuus - Luovin valmentavassa koulutuksessa. Luovin julkaisuja 1. Ammattiopisto Luovi, Oulu. Lämsä, Anna-Liisa (toim). 2009: Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-Kustannus, Jyväskylä. koulutus ja konsultaatiot oppimateriaalit ja julkaisut

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa KT Helena Kasurinen Opetushallitus Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa Johdanto Peruskoulun tulisi taata oppilailleen välittävä ja turvallinen oppimisympäristö. Perusopetuslaki

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016

Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016 Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016 Kenelle? Täydennyskoulutuksemme on suunnattu opetus- ja ohjausalan henkilöstölle sekä pedagogisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille eri alojen asiantuntijoille.

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tuettu oppisopimus. Oppisopimusopiskelijan opintopolun tukeminen verkostoyhteistyönä. Verkostoituminen. Kokemusten jakaminen

Tuettu oppisopimus. Oppisopimusopiskelijan opintopolun tukeminen verkostoyhteistyönä. Verkostoituminen. Kokemusten jakaminen Verkostoituminen Kokemusten jakaminen Yhteistoiminnallinen työskentely Toimintamallien luominen Tuettu oppisopimus Oppisopimusopiskelijan opintopolun tukeminen verkostoyhteistyönä HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Luku I Pahan olon taustamaisemia Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Anna-Liisa Lämsä Tarkastelen tässä artikkelissa nuorten koulusuhdetta ja opiskelijaryhmittäisiä jaotuksia koulussa

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Ohjaus on kuin tekisi palapeliä Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa

Ohjaus on kuin tekisi palapeliä Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa Mervi Lätti & Päivi Putkuri (toim.) C Ohjaus on kuin tekisi palapeliä Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa -hanke Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ!

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ! !""#$ MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa II osa Työntekijöiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu -suunnittelupalavereista Niina Remsu

Lisätiedot