NÄKÖKANTOJA TULEVAAN KÄYPÄ HOITO SUOSITUKSEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄKÖKANTOJA TULEVAAN KÄYPÄ HOITO SUOSITUKSEEN"

Transkriptio

1 1 Käypä hoito suositus kosteus- ja homevaurioista oireileville Hengitysliiton vertaisryhmänvetäjien lausunto kuulemistilaisuuteen , Solvikinkatu 21A, Vuosaari JOHDANTO Vertaisryhmissämme käy ihmisiä, jotka ovat huomattavissa vaikeuksissa home- ja kosteusvaurioiden aiheuttamien oireiden vuoksi. He ovat kertoneet siitä, kuinka lääkärissä heidän oireitaan ei ymmärretä tai oteta vakavasti, tai sitten niiden oletetaan johtuvan jostakin muusta sairaudesta. Ongelmia on syntynyt sekä yleis- että erikoislääkärien vastaanotoilla. Oirekirjo on moninainen sekä yksilökohtainen, mikä vaikeuttaa niiden tulkintaa. Toisaalta, vaikka oireita ymmärrettäisiinkin, lääkärillä on hyvin rajoitetut mahdollisuudet puuttua oireilevan tilanteeseen. Pitkäaikainen ja/tai voimakas altistuminen homeiden toksiineille voi aiheuttaa myös erilaisia allergioita ja yliherkkyyksiä, joista usein seuraa potilaalle muuttokierre tai kodittomuus. Myös sopivien, puhtaiden työtilojen löytyminen vaikeutuu. Tällöin taustalla voivat olla toisaalta näiden tilojen lievemmät kosteus- ja homevauriot, sekä esim. uusien rakennusmateriaalien aiheuttamat VOC-päästöt. Kyseessä ei ole mielenterveyden ongelma. Kuitenkin homeista vaikeasti sairastunut joutuu merkittävän fyysisen ja psykososiaalisen stressin alaiseksi, johon voi liittyä myös erilaisia psyykkisiä oireita, kuten ahdistuminen, ärtyminen, väsyminen ja masentuminen. Näyttäisi siltä, että näiden oireiden perusteella olisi virheellisesti oletettu myös fyysisten homeoireiden johtuvan psyykkisistä tekijöistä. Tilanteen korjaamiseksi pitäisi tehdä ainakin kolme asiaa: 1. Potilaiden oireiden tunnistaminen fyysisiksi 2. Oireiden psykologisoinnin lopettaminen 3. Altistuksen lopettaminen mahdollisimman pian ja puhtaiden asuin- ja työtilojen löytäminen potilaalle. Lääkäri tarvitsisi tuekseen moniammatillisen työryhmän, jonka kanssa ongelmiin paneuduttaisiin (asuntotoimi, työnantajataho, työterveyshoitajat, sosiaalitoimi, ympäristöterveydenhuolto, jne.) Olisi tärkeää, että hoidettaisiin/korjattaisiin potilaan kokonaistilanne. Erityisesti pitäisi alkaa panostamaan yleislääkärien pätevyyteen asiassa, sillä usein erikoislääkärit katsovat oireita vain yhdestä näkökulmasta. Oireiden ilmetessä, relevanttiin diagnosointiin ja toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä nopeasti, jotta oireilu ei pahenisi. Sairauden ja altistusten edetessä, siitä seuraa myös muita kroonisia sairauksia kuten esimerkiksi astma, eräät autoimmuunisairaudet; kilpirauhasen vajaatoiminta, reuma, ms-tauti, sekä eräät syövät. Homeoireilua/homesairautta voidaan jo pitää merkittävänä kansanterveydellisenä ja kansantaloudellisena ongelmana. Jopa sadat tuhannet suomalaiset saavat vähintään ärsytysoireita. Rakennuskannastamme 60% :ssa on kosteus/homevaurioita. Valitettavasti myös uusissa rakennuksissa on ilmennyt luvattoman paljon vikoja.

2 2 NÄKÖKANTOJA TULEVAAN KÄYPÄ HOITO SUOSITUKSEEN a) Mitkä ovat ne tärkeät kysymykset, joita Home- ja kosteusongelmista oireileva potilas Käypä hoito suosituksessa tulisi käsitellä? 1. Mahdollisimman varhainen tunnistaminen niin, että perusterveydenhuollon lääkäri tunnistaa potilaan home- ja kosteusvaurio-ongelmista kärsiväksi. Apuvälineeksi suosittelemme kyselykaavaketta, jonka potilaat täyttävät etukäteen tai yhdessä lääkärin kanssa. Oireluettelo löytyy mm. TTL:n sivuilta, mutta siitä puuttuu joitakin oireita. Samalla henkilöllä voi olla laaja kirjo oireita tai vain muutamia. Liitteessä 1 on laatimamme oireluokittelu. 2. Oireita/sairauksia aiheuttavien tilojen välttäminen - Välitön ensiapu oireiluun on oireita aiheuttavan tilan välttäminen väistötilat eli puhdas koti, puhdas työpaikka. - Oireilevilla pitäisi olla laillinen oikeus poistua voimakkaita oireita aiheuttavan/sairautta pahentavan rakennuksen tiloista, vaikka kyse olisi työpaikasta tai koulusta - Vertairyhmissä olemme huomanneet home- ja kosteusvauriotiloista poistumisen olevan ainoa keino oireiden pahenemisen ehkäisyssä. Olemme huomanneet myös, että noin kahden vuoden puhtaissa tiloissa olon jälkeen, oireilu ilmeneminen hidastuu ja vähenee mutta se ei poistu kokonaan. - Erilaisten apuvälineiden mm. kasvosuojusten saaminen yhteiskunnan kustantamana, mm. raitisilmakypärä tehokkailla ilmansuodattimilla, erilaiset maskit, erilaiset ilmanpuhdistimet 3. Oireiden pahenemisen estäminen; - Terveyskeskus/työterveys/koululääkärit ovat avainasemassa. - Toivomuksenamme on, että lääkärit voisivat lähettää oireilevat erikoissairaanhoitoon puhtaaseen sisäilmapoliklinikkaan, jollainen olisi esim. yliopistosairaalan yhteydessä. Sisäilmapoliklinikka ottaisi kokonaisvastuun potilaan hoidosta ja seurannasta sekä kuntoutumisesta. Näin saataisiin yhtenäinen, moniammatillinen hoito Suomeen (mm. ympäristölääketieteen erikoislääkäri, neuropsykologi, fysioterapeutti, sosiaalihoitaja, muut asiantuntevat lääkärit). Tällä tavoin saataisiin loppumaan pompottelu erikoisalojen välillä ja voitaisiin hoitaa ja tutkia kokonaisuutta toisistaan erillisien osien sijaan - vastaanotolla on huomioitava potilaan usein vaikea elämäntilanne homeoireilun seurauksena (kodin/työkyvyn menetys, oireilevat lapset, kiistatilanne isännöitsijän tai työnantajan kanssa yms.). Sosiaalihoitajan ammattitaidon saaminen oireilevien ulottuville olisi tärkeää. Tämä ei onnistu ellei oireilua diagnosoida - on järjestettävä riittävän pitkä vastaanottoaika ja tarvittaessa mukana voisi olla tukihenkilö, joka tuntee potilaan taustat ja tilanteen (mm. huono lähimuisti) - perussairaanhoidon lääkärillä pitäisi olla oikeus kirjoittaa lausunto, jossa hän kertoo potilaan oireilevan työpaikallaan/kotonaan jne. ja suosittelee väistötiloihin siirtymistä. Lausunnon kanssa potilaan olisi helpompi vakuuttaa tarvitsevansa toisen vuokra-asunnon/ kodin/työpisteen jne.

3 3 - Krooniseen allergiaan/yliherkkyyteen sairastuneille pitäisi lisäksi järjestää tiloja ja asuntoja, joissa sisäilman laatuun ja rakennusmateriaaleihin on kiinnitetty erityistä huomiota mm. homeettomuus, vähäiset kemikaalipäästöt, yms. (vrt. mm. Japanissa tehty tutkimus: Chemiless Town Project 4. Homesairaus on altistuksessa etenevä sairaus - oireilusta krooniseen sairauteen. Olemme huomanneet, että home- ja kosteusvaurio-ongelmille oireilevien oireiden vaikeutuminen tapahtuu sykäyksittäin. Aluksi on vain ärsytysoireita. Seuraavaksi tulee esim. toistuvia flunssan kaltaisia oireita, jonka jälkeen nenä jää tukkoiseksi, silmät tulehtuvat helposti, tulee poskiontelo- ja keuhkoputken tulehduksia. Jos kukaan ei huomaa, että sairastelu johtuu sisäilmasta ja sisällä oleskelua jatketaan, oireilu pahenee ja muuttuu kroonisiksi sairauksiksi. - Alttiina home- ja kosteusvaurioille on Suomessa arvioitu v olleen ihmistä. On ilmeistä, että altistuvien määrä on kasvanut entisestään. - Osa altistuneista oireilee ärsytysoirein satoja tuhansia ihmisiä. - Monille ärsytysoireet muuttuvat vakavammiksi oireiksi mm. toistuviksi tulehduksiksi tai toistuviksi vatsakivuiksi ja pahoinvoinniksi heitä on kymmeniä tuhansia. - Osa näistä sairastuu erilaisiin kroonisiin sairauksiin mm. autoimmuunisairauksiin. Miksi toiset sairastuvat kroonisesti ja toiset lievemmin tai ei ollenkaan? Tämä on tutkimisen arvoinen asia? - aika ärsytysoireista vakavampiin oireisiin ja sairastumisiin vaihtelee muutamista päivistä kymmeniin vuosiin. Sairastuneet eivät aina tiedä tai osaa arvioida aiempia altistuksiaan (koti, työpaikat, koulut). Tämän takia perusterveydenhuollon lääkärillä tulisi olla niin paljon tietoa, että hän pystyy tunnistamaan home- ja kosteusvaurio-ongelmille oireilun tason. 5. Oireiden/ sairauden tunnistaminen laboratoriotutkimuksilla On tiedossa laboratoriotutkimuksia joilla voidaan todentaa elimistön epänormaali tila home- ja kosteusvaurio-ongelmissa: - krooninen tulehdus: herkkä CRP, sytokiini- arvojen muuttuminen homealtistuksesta ( Kuopion yliopisto ) - kipukartta ja ENMG 6. Diagnoosinumero jolla saa sairaus-, työttömyys- ja sosiaaliturvan oireileville/sairastuneille - erittäin tärkeä asia, jotta oireileville/sairastuneille saadaan samanarvoinen asema yhteiskunnassa ja asiallinen hoito ja kohtelu b) Mitkä ovat potilaiden kannalta oleellisia tavoitteita, joihin diagnostiikalla, hoidolla ja kuntoutuksella tulisi päästä? 1. Ensioireiden tunnistaminen varhaisessa vaiheessa; tavoitteena, että oireileva palautuu täysin työkyiseksi ja oireettomaksi puhtaissa tiloissa (sisäilmaltaan puhdas työpiste/ puhdas koti) Varsinkin lasten tilanne on vaikea ja siihen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota 2. Sairaanhoitohenkilökunnan tulee käyttäytyä asiallisesti k.o. potilaita kohtaan. Emme ole psyykkisesti sairastuneita, vaan meillä on huonosti tunnettu sairaus. 3. Sairastuneille tulisi saada psykososioekonomista kuntoutusta, jonka avulla autetaan oireilevia pääsemään tilanteeseen, jossa henkiset, taloudelliset, sosiaaliset mm. työhön ja oireiluun/sairastumiseen liittyvät ongelmat pyritään ratkaisemaan.

4 4. Kelan kuntoutus on saatava vastaamaan home- ja kosteusvaurioista oireilevien kuntoutustarvetta. Kela voisi perustaa tutkimusryhmän, joka tutkii, minkälaisesta kuntoutuksesta oireilevat/sairastuneet eniten hyötyisivät. Yhteiskunnalle tulee kalliimmaksi se, että oireilevat syrjäytyvät yhteiskunnasta kuin se, että heidät kuntoutetaan yhteiskuntakelpoisiksi. Kuntoutuksen suunnittelussa on otettava potilasnäkökulma huomioon. 5. Miten taataan sairastuneiden oikeusturva? 6. potilaiden seuranta tulisi järjestää niin, että ongelmatilanteissa he saisivat tarvitessaan osaavan ammattilaisen vähintään puhelimella konsultointia varten. 7. Suomeen pitäisi perustaa sisäilmaltaan terve sairaala - metalli ja lasi eivät aiheuta VOK-päästöjä eivätkä homehdu - Yksi puhdas sairaala voitaisiin perustaa Suomeen kuten Saksassa. Minne? - vaihtoehtona on yliopistosairaaloiden yhteyteen perustettavat sisäilmapoliklinikat tervesisäilmaiseen tilaan. 4 c) Miten haluaisitte osallistua/seurata kyseisen Käypä hoito -suosituksen laatimiseen ja käyttöönottoon? 1. Haluaisimme sairastuneina osallistua kyselykaavakkeen laatimisen suunnitteluun 2. Haluaisimme saada seurata suosituksen tekemistä ja osallistua, tuoden mukaan potilasnäkökulman 3. Käypähoitotyöryhmän edustajat voisivat käydä vierailemassa vertaisryhmissämme, jolloin syntyisi hyvä kontakti sairastuneiden elämäntilanteen todellisuuteen. Liitteet: Oireiden luokittelua (ss. 5-11) Viitteitä tutkimuksiin (ss. 12 ja 13)

5 5 Liite 1 Oireiden luokittelua Olemme jakaneet home- ja kosteusvaurio-ongelmista oireilevien moninaiset oireet ja seurannaissairaudet karkeasti seuraaviin ryhmiin vertaisryhmissä ja puhelinneuvonnassa saamiemme kokemuksien perusteella: A. Ärsytysoireet Olemme havainneet, että ärsytysoirein oireileva paranee yleensä täysin, jos altistuminen oireen aiheuttajalle lopetetaan nopeasti. Jos taas altistus jatkuu pidempään, niin oireet voivat laajeta ja kroonistua. On tavallista, että altistumisen alussa ärsytysoireet loppuvat, kun ongelmaisessa rakennuksessa oireileva lähtee pois ja oireet palaavat, kun hän palaa sinne. Oirekuvat ovat yksilöllisiä. Oireina voi olla esim: Nenäonteloiden tukkoisuus, nenän valuminen, poskionteloiden kirvely, silmien ärsytys, silmien kutina, silmätulehdukset, raskas hengittää, hapen nälkä Erilaisia myrkytysoireita mm. pahoinvointia ja huonoa oloa Keskushermosto-oireita mm. päänsärkyä, lihasten nykinää, elohiiri Erilaisia iho-oireita mm ihottumaa ja pistelyä ihossa Allergia-pohjaisia iho-oireita altistuksen jatkuessa. Neurologisia oireita mm. päänsärky, sanojen unohtaminen ja etsiminen Lämpöily/alilämpö Vilunväristykset Väsymys/uupumus.

6 6 B. Toistuvilla infektioilla oireilevat Tyypillisiä toistuvia infektioita ovat mm. toistuvat poskiontelotulehdukset, toistuvat korvatulehdukset, pansinuiitit, toistuvat silmätulehdukset, toistuvat keuhkoputkentulehdukset, jatkuva nuha, toistuvat flunssaoireet, toistuvat keuhkokuumeet ja toistuvat astman pahenemat. Monet kertovat myös pitkittyneistä infektioista esim. keuhkoputkentulehdus voi kestää puoli vuotta. Usein ensimmäiset lääkäriä vastaan tulevat oireet sisäilmaongelmista ovat toistuvat infektiot. Tällöin saattaisi olla hyödyllistä selvittää potilaan vastustuskykyyn vaikuttavat seikat, mukaan lukien elinympäristön tila. Useat potilaat ovat kertoneet, että infektioista huolimatta, heidän tulehdusarvoistaan vain herkkä- CRP on kohonnut. Vertaisryhmänohjaajat ovat huomanneet, että maitohappobakteereilla on suuri merkitys oireilevien hyvinvoinnissa varsinkin antibioottikuurien yhteydessä. C. Toistuvilla vatsaoireilla oireilevat Monet ryhmissämme tapaamamme potilaat oireilevat sisäilmalle vatsaoirein, mm. vatsa/suolistokipu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli ja usein myös huimaus. Jotkut vatsaoirein reagoivat potilaat ovat kertoneet, että heiltä on löytynyt tutkimuksissa lisäksi keliakia tai gluteeni- tai laktoosi-intoleranssi ja niiden hoito on auttanut tilannetta. Kaikilta ei kuitenkaan ole näitä sairauksia löytynyt, vaan he kertovat saavansa vatsaoireita vain kosteusvaurioituneissa rakennuksissa. Kokemuksemme mukaan riittävä maitohappobakteerin käyttö helpottaa useiden potilaiden vatsaoireita. Moni kertoo tilansa helpottaneen, kun D-vitamiinin taso on nostettu veressä riittävän korkealle. Gluteenittoman dieetin on huomattu auttavan monia. Moni on kokeillut sitä vain määräaikaisena yleensä noin 2 kk:n ajan ja saanut jo siitä apua. Jotkut vatsaoireilevat eivät pysty syömään kunnolla jatkuvan oksentelun takia ja saattavat laihtua kovasti. Muutamat sisäilmasta oireilevat kertovat l-glutamiinin auttaneen vatsaoireisiin. Joitakin sisäilmasta sairastuneita (ja myös heidän vatsaoireitaan) on auttanut Questran -lääkitys. D. Autoimmuunisairaudet Muu muassa astma, diabetes 1, reuma, kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta, keliakia tai gluteeni- tai laktoosi-intoleranssi, ihomuutokset, MS-tauti ja fibromyalgia ovat kokemamme mukaan keskimääräistä yleisempiä home- ja kosteusvaurio-ongelmista oireilevien keskuudessa. Kutakin sairautta hoidetaan niiden oman käypä hoito suosituksen mukaan Näyttäisi siltä, että autoimmuunisairaudet puhkeavat pitkän altistuksen tai pitkään toistuvien lyhempien altistusten (esim. koulussa 4-6t) jälkeen. Ne ovat kroonisia sairauksia ja niitä voi puhjeta useampia samalle potilaalle.

7 7 "Astman perusteellinen tutkimus ja diagnosointi monilla rakennusten home- ja kosteusongelmista oireilevilla potilailla on jo vuosia ollut astman oireita, vaikka yleensä tehdyissä 2 viikon aamu ilta- PEF - seurannoissa ei merkitseviä muutoksia ole katsottu esiintyvän. Usein heillä kuitenkin astma saadaan diagnostisoiduksi riittävän pitkään jatketuissa PEF seurannoissa ja toistetuissa spirometriatutkimuksissa. Monesti kosteusvauriorakennuksissa sairastuneet oireilevat niin laajaalaisesti, että esim. pitkään jatkuneet yskä, limannousu, rinnanahtaus ja poikkeava hengästyminen jäävät monien pelottavampien yleisoireiden varjoon ja siksi astman diagnoosi viivästyy. Astman diagnostiikka on usein liian karkeaa, siihen tarvittaisiin lääkäreiltä terävyyttä ja sitkeyttä, tai osaavalle keuhkolääkärille / keuhkopolille lähetteen laittamista." - Keuhkosairauksien erikoislääkäri Matti Paananen, Jyväskylä. Jotkut potilaat kertovat, että heiltä on löytynyt hivenaine- ja/tai vitamiinipuutoksia, joiden korjaaminen on parantanut heidän vointiaan, joskaan ei itse sairauksia (esim. D-vitamiinin pitoisuuden nostaminen normaalille tasolle). Jotkut potilaat ovat kertoneet gluteiinittoman dieetin helpottaneen oireita. Potilaat joilta on löytynyt poikkeavia laboratoriotuloksia seuraavissa tutkimuksissa, ovat hyötyneet niiden tilojen korjaamisesta: herkkä CRP, B-vitamiinitasot, D-vitamiinitasot, TSH, T4V, P-korsol ja elimistön PH (potilailta jotka valittavat väsymystä). Varsinkin kasvisyöjät ovat kertoneet kärsineensä jodin puutoksesta ja hyötyneet sen korjaamisesta. E. Aikuiset neurologisilla oireilla oireilevat Neurologisista oireista kärsivät valittavat usein mm. seuraavia tiloja: vaikeat päänsäryt, migreeni, sanojen hakeminen, sanojen unohtaminen, työmuistin heikkous, epätyypillinen muistihäiriö, oppimiskyvyn huononeminen/menetys, keskittymiskyvyn heikkeneminen, kuulon heikkeneminen, näön heikkeneminen ja vaikeat lihasnykinät sekä suonenvedot. Osa oireilee ääreishermovaurioilla. Viivästyneellä neuropatialla oireilevilla (ilman diabetesta) on oireina mm. ääreisverenkierron ja mikroverenkierron heikkous; päkiöiden kipua ja puutumista; säärissä jomottavaa särkyä ja välillä tuikkivaa kipua. Monet potilaat (varsinkin jalkakivuista kärsivät) toivovat ENMG -tutkimuksen tekemistä. (Japanissa Matsuzaka tehnyt hyvää tutkimusta viivästyneestä neuropatiasta sairaissa rakennuksissa oireilevilla.) Potilaat ovat kertoneet hyötyneensä erilaisten B-vitamiinitasojen mittauksista ja puutosten hoitamisesta. Monet potilaat valittavat kognitiivisten taitojensa laskevan oireiden aikana. Vaikeita neurologisia oireita kosteusvauriotiloissa saaville potilaille olisi hyvä tehdä neuropsykologiset testit. Muutama potilas on kertonut, että homealtistus on aiheuttanut heille pysyvän ja merkittävän kognitiivisten kykyjen laskun, mikä on todettu myös neuropsykologisissa testeissä. Osalla potilaista tämä on johtanut osaltaan työkyvyttömyyseläkkeelle joutumiseen. Työelämässä varsinkin vakavat muisti- tai keskittymiskyvyn ongelmat tekevät työskentelyn vaikeaksi tai mahdottomaksi. Poikkeava hikoilu. Ainoa tietämämme keino välttää kognitiivisten kykyjen lasku oireita aiheuttavissa sisätiloissa, on altistuksen välttäminen. Tarvitaan terve ja vähäpäästöinen rakennus, jonne siirtyä ajoissa.

8 8 F. Allergiasairaudet Sisäilmasta oireilevat kertovat usein oireilun myötä puhjenneista tai pahentuneista allergiasairauksistaan. Näitä ovat mm: Allergisen astman vaikea paheneminen. Kuulon huononeminen limakalvoturvotuksen takia. Vaikeat ja laajat ruoka-aineallergiat aiemmin terveillä ihmisillä. Anafylaksiat. Yhä useammalla ryhmistämme apua hakevalla potilaalla on oireena anafylaksia. Olisi ehkä hyvä selvittää, ovatko ne aikuisilla tai lapsilla lisääntyneet ja niiden mahdollisen lisääntymisen syyt. Niiden tilastointia esim. kouluittain voisi myös harkita varsinkin lapsilla. Olemme huomanneet anafylaksioiden lisääntyvän korjatuissa ja homedesinfioiduissa rakennuksissa. Homedesinfiointi tarkoittaa, että sekä koulun tilat että irtaimisto käsitellään homeita tappavilla kemiallisesti pysyvillä kemikaaleilla ns. biosideillä (esim. PHMG), jotka jäävät käsiteltäessä pinnoille ja hilseilevät niistä vähitellen koulun sisäilmaan. Osa näistä kemikaaleista on nykyisin kiellettyjä (esim. PHMG), mutta näitä kiellettyjäkin löytyy yhä aiemmin käsitellyiltä pinnoilta mm. kouluista, työpaikoista ja kodeista. Esimerkki homekoulujen toiminnasta: Anafylaksiatapauksissa kouluterveydenhoitajat saattavat antaa Epipen- kynällä injektion esim. hengenahdistukseen ja lapsi menee seuraavalle tunnille ei tilastointia eikä sairaalaan vientiä eikä vaikutusta koulun sisäilman tutkimiseen. Hoitoehdotuksia perustuen potilaiden toiveisiin: I. Iho-oireilevien tutkiminen laajasti allergioiden poissulkemiseksi. II. III. Ihon koepalojen ottaminen tarvittaessa, jos syytä iho-oireiluun ei löydetä. Nenän tukkoisuudella oireilevat toivovat tehokasta hoitoa, esim. moni on saanut apua antihistamiinisuihkeista. G. Myrkytysoireet Monet potilaat kertovat, että aluksi myrkytysoireita tulee vain vakavasti home- ja kosteusvaurioongelmaisissa tiloissa. Jos altistuminen jatkuu, myöhemmin oireita tulee myös lievemmin vaurioituneissa tiloissa ja samalla oireiden kirjo laajenee. Oireina ovat altistuksessa mm: Pahoinvointi ja etova olo. Raju, jatkuva oksentelu (jopa vuosia kestävä), niin että paino putoaa nopeasti pitkän altistuksessa olon jälkeen. Monet myrkytysoireista kärsivät ovatkin hyvin laihoja. Lihaksien nykinöitä, jopa niin, että kaikki lihakset nykivät yhtaikaa kivuliaasti. Näköhäiriöt. Huimaus.

9 9 Hoitoehdotuksia, joista potilaat ovat saaneet apua ja joita he toivovat: I. Oireita aiheuttavien tilojen välttäminen on tehokkain hoitokeino. Tarvitaan terveitä ja mahdollisimman vähän kemikaaleja sisäilmassa sisältäviä taloja, joissa voi asua, opiskella ja etätyöskennellä. Nämä terveet talot käyvät kaikille sisäilmasta oireileville hoidoksi. II. III. IV. On ollut monelle potilaalle hyödyksi määrittää heidän kilpirauhashormoniensa, suolojen, kivennäisaineiden, hivenaineiden ja vitamiinien pitoisuus verestä. Puutosten korjaaminen on parantanut vointia. Myrkkyjen poistaminen elimistöstä on auttanut monia. (Tarvitaan tutkimusta mitä myrkkyjä ja miksi ne eivät poistu kaikilla). Suojaimien ja ilmansuodattimien käyttö altistavissa tilanteissa (esim. asiointi pankissa tai yöpyminen hotellissa) on ollut merkittäväksi avuksi monille. Näiden tuotteiden hankintaan tarvittaisiin yhteiskunnan apua esim. vammaispalvelun kautta. Moni potilas toivoo, että hänen tilansa syy tutkittaisiin, esim. että hänen elimistönsä myrkkyjen poistokyky selvitettäisiin laboratoriokokein (mm. glutationi- ja katalaasi- entsyymien aktiivisuuksien mittaaminen). Ulkomaisissa potilaskokeissa laaja-alaisesti sisäilmasta oireilevista 65 % sai apua glutationi-nenäsuihkeista, (esim. Hope on vuonna 2013 raportoinut näistä tutkimuksista). Myös myrkynpoistoterapioista on saatu selkeää apua ulkomailla (esim. Hüppe:n satunnaistettu vertailukoe vuodelta 2009). Potilaat toivoisivat näitä hoitokokeiluita myös Suomeen. H. Kouluissa oireilevat lapset Päiväkodeissa ja kouluissa oireilevat lapset oireilevat samoin kuin aikuiset. Osalla oireilu on muuttunut vakavaksi vasta korjauksien jälkeen tai uudistiloissa. Korjausten jälkeinen oireilu voi johtua homedesinfioinneista eli niissä käytetyistä myrkyllisistä kemikaaleista ns. biosideistä (mm. PHMB tai PHG). Ne siirtyvät pinnoilta vähitellen hengitysilmaan ja raivaavat elintilaa haitallisimmille mikrobeille tappamalla harmittomammat. Tätä asiaa on tutkinut mm. professori Mirja Salkinoja-Salonen. Näistä kemikaaleista osan käyttö on viime vuosina kielletty. Lisäksi turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suosittaa, että biosidejä ei enää käytettäisi kosteusvaurioiden korjauksissa tai kosteusvaurioituneen materiaalin puhdistuksessa. Korjatuissa ja uudiskohteissa oireita voivat aiheuttaa myös uusien materiaalien päästöt. Erityistutkimukset, mitkä moni potilas toivoisi saavansa, kun oireilee homekorjatussa ja uudisrakennuksessa ovat: I. Homeallergiatestit II. Ftalaatti- ja 2-etyyliheksanoliallergia-testitformaldehydiallergia-testit. III. Näiden testien perusteella voisi yrittää myös päätellä, mikä on oireiden aiheuttaja. Epäiltäessä sisäilmaongelmaa koulussa tai päiväkodissa: Koulurakennus olisi syytä tutkia virallisten ohjeiden mukaan eikä vain satunnaisesti ottaa näytteitä sieltä täältä. Lapsille/vanhemmille olisi hyvä tehdä oirekysely. Moni oireilevan lapsen vanhempi näkisi suureksi eduksi, että koululääkärille annettaisiin oikeus antaa diagnoosi sisäilmasta oireileville lapsille sekä tilastoida koulu- ja luokkahuone-kohtaisesti

10 sisäilmasta sairastuneet/oireilevat. Olisi hyvä että lääkäreille annettaisiin oikeus kirjoittaa tarvittaessa lausunto, joka velvoittaa koulun siirtämään lapsen pois oireilua aiheuttavista tiloista väistötiloihin. Vanhemmat toivovat, että koululääkäri voisi tehdä seurantaa siitä, tuleeko lisää diagnoosin saaneita samasta luokkatilasta ja kertoa oireilevien lapsien lukumäärästä. Nykyisin asia vaietaan ja peitellään salassapitoon vedoten. Lapsien oireilu on samankaltaista kuin aikuisilla. Pienet lapset vain eivät osaa kuvata oireita tarkasti. Usein lapsi sanoo mahaan sattuu ja on paha olo. Vanhemmat toivovat, että näitä oireita ei jättettäisi huomiotta ja sisäilman osuutta osattaisiin epäillä varsinkin, jos lapsella on: Usein infektioita. Neurologisia oireita mm. päänsärky, huimaus, jopa hallusinaatiot (korkeat Vocpitoisuudet), oppimisvaikeudet. Huono olo ja vaikea hengittää. Puhtaassa päiväkodissa ei ole flunssa kierteitä. Tästä on tutkimusta myös kotimaassa (Tuula Putus). Kun lapsi oireilee kouluissa tai päiväkodeissa, vanhemmat ovat toistuvasti toivoneet seuraavia hoitotoimenpiteitä: I. Lapsi siirretään puhtaaseen oppimisympäristöön tai puhtaaseen pienryhmään lääkärin määräyksellä mahdollisimman nopeasti. II. III. IV. Ruoka-aineista oireilevalle lapselle tarjotaan päiväkodissa ja koulussa lääkärin lapselle määräämän ruokavalion mukainen ruoka, esim. glutamaatiton tai gluteiiniton ruoka, valtakunnantason tavoite. Lasten oppimisvaikeuksia toivotaan tutkittavan psykologisin/neuropsykologisin mentelmin, jotta nähdään mahdollisen oireilun taso. Vanhemmat katsovat vääryydeksi sen, että lapsi saa oireilun takia huonon todistuksen. Lisäksi vanhemmat tietävät, että lapsuudessa tapahtuva homealtistuminen on liitetty tutkimuksissa lapsen älykkyysosamäärän negatiiviseen kehitykseen ja altistumisajan pidentyessä on havaittu ÄO:n aleneman kasvavan (Jedrychowski et al. 2011). Iho-oireista kärsivien lasten vanhemmat toivovat, että huomioitaisiin näillä lapsilla olevan suurempi riski ihon kautta kulkeutuville ilman epäpuhtauksille. V. Toivottaisiin, että päiväkodeissa ja kouluissa oireilevien lasten D-vitamiinitasot tarkastetaan ja puutokset korjataan. 10 VI. Aikainen puuttuminen lapsilla korostuu, sillä heistä voi tulla kroonisesti sisäilmasairaita aikuisia. I. Muita oireita/sairauksia Muita home- ja kosteusvauriorakennuksiin liittyviä sairauksia, oireita ja tiloja ovat mm: Lihas ja nivelsairaudet, esim. nivelkivut, jotka antavat oireita home- ja kosteusvaurioisessa rakennuksessa - kivut häviävät kun poistuu rakennuksesta. Tutkimusta kaivataan lisää. Mikrobikasvuston bakteereista on havaittu erittyvän ilmaan ns. supermyrkkyjä, esim. kereulidi, amylosiini, valinomysiini, trilogiinit sekä akreboli A ja B. Rasvaliukoisina nämä kertyvät ihmisen

11 elimistöön ja poistuvat erittäin hitaasti. Ne mm. heikentävät ihmisen vastustuskykyä, tuhoavat monia soluja, esim. kuulohermon, hermoston ja haiman soluja altistaen mm. kuulon alenemiselle, kaihille, dementialle ja diabetekselle. 11 Selän välilevyjen sidekudosheikkous, josta seurauksena välilevypullistumia. Tämä on kokeman mukaan yleisempää oireilevien keskuudessa kuin normaaliväestössä Syöpä. Kaivataan lisää tutkimusta, miksi joissakin rakennuksissa esiintyy paljon tiettyä syöpää? Vaikutukset tulevaan sukupolveen: kosteusvaurioille altistuneilta on löydetty homemyrkkyjä (mm. trikotekeenejä ja flatoksiineja) paitsi heidän asunnoistaan myös poskionteloista, virtsasta, nenästä, istukasta, napanuorasta sekä äidinmaidosta (Thrasher et al. 2012).

12 12 Liite 2 Viiteitä tutkimuksiin Mikrobiologi Mirja Salkinoja-Salosen julkaisuluettelo: Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötiedeiden laitos, https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/persons/mirjasinikka-salki(1d33f151-eb46-4cae-bd28-5cb1fd14fcb9)/publications.html Muut viitteet: Ohnsorge peter, European Academy for Environmental Medicine, How to detect people suffering from severe Multisystem Illnesses (MCS, CFS, FM) caused by the environment and care for them? German longtime experience, sivu 37, Hüppe Michael, Müller Jochen, Schulze,Johannes, Wernze Heinrich ja Ohnsorge Peter, Treatment of patients burdened with lipophilic toxicants: A randomized controlled trial, Activitas Nervosa Superior Rediviva, Volume 51, No Hope, J., A Review of the Mechanism of Injury and Treatment Approaches for Illness Resulting from Exposure to Water-Damaged Buildings, Mold, and Mycotoxins, The ScientificWorld Journal Volume 2013, Article ID , 20 pages, Jedrychowski W, Maugeri U, Perera F, Stigter L, Jankowski J, Butscher M, Mroz E, Flak E, Skarupa A, Sowa A. Cognitive function of 6-year old children exposed to mold-contaminated homes in early postnatal period. Prospective birth cohort study in Poland. Physiol Behav Oct 24;104(5): Epub 2011 Jul 8. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ). Mischley L. K, Vespignani M. F., Finnell J. S., Safety survey of intranasal glutathione, J Altern Complement Med., 2013 May;19(5): doi: /acm , Prousky J., The treatment of pulmonary diseases and respiratory-related conditions with inhaled (nebulized or aerosolized) glutathione, Evid Based Complement Alternat Med Mar;5(1): doi: /ecam/nem040, Karunasena E, Larrañaga MD, Simoni JS, Douglas DR, Straus DC. Building-associated neurological damage modeled in human cells: a mechanism of neurotoxic effects by exposure to mycotoxins in the indoor environment. Mycopathologia Dec;170(6): Epub 2010 Jun 13. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ). Hoornstra D, Andersson MA, Mikkola R, Salkinoja-Salonen MS. A new method for in vitro detection of microbially produced mitochondrial toxins, Toxicol In Vitro Oct-Dec;17(5-6): Paananen A, Järvinen K, Sareneva T, Salkinoja-Salonen MS, Timonen T, Hölttä E.,m Valinomycin-induced apoptosis of human NK cells is predominantly caspase independent, Toxicology Aug 15;212(1):37-45, Paananen A., Mikkola R., Sareneva T., Matikainen S., Andersson M., Julkunen I., Salkinoja-Salonen M., S., Timonen T., Inhibition of human NK cell function by valinomycin, a toxin from Streptomyces griseus in indoor air, Infect Immun Jan;68(1):165-9,

13 13 Teplova VV, Mikkola R, Tonshin AA, Saris NE, Salkinoja-Salonen MS., The higher toxicity of cereulide relative to valinomycin is due to its higher affinity for potassium at physiological plasma concentration, Toxicol Appl Pharmacol Jan 1;210(1-2): Andersson M., A, Hakulinen P., Honkalampi-Hämäläinen U., Hoornstra D., Lhuguenot J., C., Mäki-Paakkanen J., Savolainen M., Severin I., Stammati A., L., Turco L., Weber A., von Wright A., Zucco F., Salkinoja-Salonen M., Toxicological profile of cereulide, the Bacillus cereus emetic toxin, in functional assays with human, animal and bacterial cells, Toxicon Mar 1;49(3): Andersson, M. ja Salkinoja-Salonen, M., Myrkylliset mikrobit sisätiloissa, 1999, Helsingin yliopisto. ISBN Horppu, T., Hometalossa hengitetään myrkyllistä ilmaa, Kemia , Inamdar A., A, Hossain M., M, Bernstein A., I, Miller G., W, Richardson J., R, Bennett J., W., Fungal-derived semiochemical 1-octen-3-ol disrupts dopamine packaging and causes neurodegeneration, Proc Natl Acad Sci U S A Nov 26;110(48): doi: /pnas , ks.myös Hometalo saattaa iskeä hermoihin, Tiede de Luca C., Scordo MG., Cesareo E., Pastore S., Mariani S., Maiani G., Stancato A., Loreti B., Valacchi G., Lubrano C., Raskovic D., De Padova L., Genovesi G., Korkina L.G., Biological definition of multiple chemical sensitivity from redox state and cytokine profiling and not from polymorphisms of xenobiotic-metabolizing enzymes. Toxicol Appl Pharmacol., 2010 Nov 1;248(3): Mikkola, R., Andersson, M. A., Kredics, L., Grigoriev, P. A., Sundell, N. and Salkinoja-Salonen, M. S. (2012), 20- Residue and 11-residue peptaibols from the fungus Trichoderma longibrachiatum are synergistic in forming Na+/K+-permeable channels and adverse action towards mammalian cells. FEBS Journal, 279: Thrasher, J.D., Gray, M. R., Kilburn, K. H., Dennis, D. P., Yu, A., A Water-Damaged Home and Health of Occupants: A Case Study, Journal of Environmental and Public Health, Volume 2012, Article ID Reijula, K., Ahonen, G., Alenius H., Holopainen R., Lappalainen S., Palomäki E., Reiman M.,, Rakennusten kosteus- ja homeongelmat, Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012, Eduskunta, 2012, sivu 11, ISBN (nid.), ISBN (PDF), ISSN-L , ISSN , KOPIJYVÄ OY, ESPOO 2012, documentid=er Myllykangas-Luosujärvi R., Seuri M., Husman T., Korhonen R., Pakkala K., Aho K., A cluster of inflammatory rheumatic diseases in a moisture-damaged office, Clin Exp Rheumatol Nov-Dec;20(6):833-6, Nevalainen, A., Husman, T., Hirvonen, M.-R., Hankala, haitallinen home, Duodecim 2004;120(13): Beaufrère AM1, Neveux N, Patureau Mirand P, Buffière C, Marceau G, Sapin V, Cynober L, Meydinal-Denis D, Long-term intermittent glutamine supplementation repairs intestinal damage (structure and functional mass) with advanced age: assessment with plasma citrulline in a rodent model., J Nutr Health Aging. 2014;18(9):814-9, Lan A1, Blachier F, Benamouzig R, Beaumont M, Barrat C, Coelho D, Lancha A Jr, Kong X, Yin Y, Marie JC, Tomé D., Mucosal Healing in Inflammatory Bowel Diseases: Is There a Place for Nutritional Supplementation? Inflamm Bowel Dis. 2014

14 Mori, C., Todaka, E., Establishment of sustainable health science for future generations: from a hundred years ago to a hundred years in the future, Environ Health Prev Med. Jan 2009; 14(1): Korpi, A., Fungal Volatile Metabolites and Biological Responses to Fungal Exposure, 2001, Kuopion yliopisto, (nyk. Itä-Suomen yliopisto), ISBN , Ochmański W, Barabasz W., Microbiological threat from buildings and rooms and its influence on human health (sick building syndrome), Przegl Lek. 2000;57(7-8): Matsuzaka Y, Ohkubo T, Kikuti YY, Mizutani A, Tsuda M, Aoyama Y, Kakuta K, Oka A, Inoko H, Sakabe K, Ishikawa S, Kulski JK, Kimura M., Association of sick building syndrome with neuropathy target esterase (NTE) activity in Japanese, Environ Toxicol Feb 18. doi: /tox.21839, Kilburn K. H, Thrasher J. D., Immers N. B., Do terbutaline- and mold-associated impairments of the brain and lung relate to autism? Toxicol Ind Health Oct-Nov;25(9-10): doi: / , Andersson, M., Bacterial Diversity and Toxicity in Air, Indoor Environment and Foods, 1999, väitöskirja, Dissertationes Biocentri Viikki, Helsingin yliopisto, ISSN , Documento de consenso, Sensibilidad Quimica Multiple, Gobierno de Espana. Ministerio de sanidad politica social e igualdad (http://www.mspsi.gob.es/organizacion/sns/plancalidadsns/pdf/equidad/sqm_documento_de_con senso_30nov2011.pdf). Rea ym The treatment of patients with mycotoxin-induced disease. Toxicol Ind Health. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ). Shoemaker ja House Sick building syndrome (SBS) and exposure to water-damaged buildings: Time series study, clinical trial and mechanisms. Neurotoxicol Teratol. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ /). Shoemaker ja House A time-series study of sick building syndrome: chronic, biotoxin-associated illness from exposure to water-damaged buildings. Neurotoxicol Teratol. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ /).

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Rakennusten ylläpito ja sisäilmaongelmien selvittäminen Käyttäjien huomioiminen ja tehtävät sisäilmaongelmien selvitysprosessissa Vesa Pekkola Ylitarkastaja

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010 Helsingin yliopisto Työikäisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen

Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen SAK:n 22. Työympäristöseminaari 17.10.2015 Kiljava Kari Reijula Työterveyden professori Helsingin yliopisto Sisäilmaongelmia työpaikoilla "Kokkolan

Lisätiedot

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin MISSIOMME Suojaamme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä tuottamalla puhdasta ilmaa. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa Huono sisäilma alentaa työtehokkuutta

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Lähtökohta Suomessa tutkittu alun perin maatalouden

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Environmental Relative Moldiness Indeksin (ERMI) soveltaminen Suomessa

Environmental Relative Moldiness Indeksin (ERMI) soveltaminen Suomessa Environmental Relative Moldiness Indeksin (ERMI) soveltaminen Suomessa Martin Täubel, Anne M Karvonen, Tiina Reponen, Stephen Vesper, Juha Pekkanen, Anne Hyvärinen 24.3.2016 SIS FERMI Hyvärinen 1 Mikä

Lisätiedot

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus 11.11.2016 Skitsofrenia Skitsofrenia on vakava psykoosisairaus, johon

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Sisäilmamyrkkyjen sairastuttamat jäävät vaille peruspalveluja. Homepakolaiset ry:n kannanottopyynnöt ETENE:lle

Sisäilmamyrkkyjen sairastuttamat jäävät vaille peruspalveluja. Homepakolaiset ry:n kannanottopyynnöt ETENE:lle Sisäilmamyrkkyjen sairastuttamat jäävät vaille peruspalveluja Homepakolaiset ry:n kannanottopyynnöt ETENE:lle Homepakolaiset ry pyytää ETENE:ltä kannanottoa sisäilmasta sairastuneiden tilanteesta Suomessa.

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Poistoa Oy on erikoistunut homesiivouksiin Poistoa Oy on Suomen ensimmäinen homesiivouksiin erikoistunut siivousalan yritys

Lisätiedot

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Päänsärky, purenta ja TMD 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Etiologia Epäselvä, monitekijäinen Useita etiologialtaan ja patologialtaan erilaisia

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä?

Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä? Tiedosta hyvinvointia 1 Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä? Erikoissuunnittelija Satu Vihersaari-Virtanen 13.3.2008 Tiedosta hyvinvointia 2 Vanhuksen sekavuusoireyhtymä Sekavuuden

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Työperäinen tuberkuloosi epidemia V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Tuberkuloosi ja terveydenhuoltohenkilöstö Suomessa terveydenhuoltohenkilökunnan

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden vaikutukset riittävä korjausaste. Risto Salin, Inspector Sec Oy Oulu

Kosteusvaurioiden vaikutukset riittävä korjausaste. Risto Salin, Inspector Sec Oy Oulu Pääteesit Kosteudenhallinnan pettäminen voi käynnistää itseään ylläpitäviä reaktioketjuja, jotka jatkuvat, vaikka rakenteet kuivuvat tavoitearvoihin tai jotka tuottavat itse tarvitsemansa kosteuden. Onnistuneen

Lisätiedot

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 9 39 11 11 Olen motivoitunut lukio-opiskeluun

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Kysey toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 60 koulun 64 oppilaasta (94 %). Tutkimusta voidaan pitää tältä

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi. FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi. FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017 Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017 Johdantoa Asunnon ja muiden oleskelutilojen terveellisyyteen vaikuttavat sekä kemialliset

Lisätiedot

Urheilijan terveyskysely

Urheilijan terveyskysely Urheilijan terveyskysely Nimi: Sukupuoli: M N Sotu: Laji(t): Valmentaja(t): Osoite: Sähköpostiosoite: Puhelin: Omalääkäri ja toimipaikka: Lähiomainen + puhelinnumero: Mitkä ovat mielestäsi parhaat saavutuksesi

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Asbestialtistuneen muistilista

Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuneita on edelleen noin 50 000 60 000.

Lisätiedot

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen An update on the diagnosis of proteinuria in dogs Oct 1, 2003 By: Johanna Frank, DVM, Dipl. ACVIM PLN: Vioittuneet munuaiskeräset (glomerulus) laskevat veren proteiinin (albumiini) virtsaan. Syitä: glomerulonefriitti

Lisätiedot

11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio

11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio 11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 3 2 2 1 1 Opiskeluun liittyvää työtä

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Rauma Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen?

Hyvinvointia työstä. Rauma Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen? Hyvinvointia työstä Rauma 7.6.2016 Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen? Tutkimuksissa todettua Yleisesti ottaen kuntoutuksella kuntoutettavien psyykkiset ja fyysiset voimavarat

Lisätiedot

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Tausta Kyseessä on osa laajempaa Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Sairaat talot, sairaat ihmiset homeongelmat ja niiden hoito ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE RY

Sairaat talot, sairaat ihmiset homeongelmat ja niiden hoito ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE RY Sairaat talot, sairaat ihmiset homeongelmat ja niiden hoito ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE RY Asumisterveysliitto AsTe ry Kaivokatu 5-7 18100 Heinola (03)-877 540 Hannele Rämö toiminnanjohtaja, sertifioitu rakennusterveysasiantuntija

Lisätiedot

7. Oletko tuntenut sydämen rytmihäiriöitä (tiheälyöntisyys tai lyönnin väliin jääminen) harjoituksen tai kilpailun aikana

7. Oletko tuntenut sydämen rytmihäiriöitä (tiheälyöntisyys tai lyönnin väliin jääminen) harjoituksen tai kilpailun aikana 5. Onko sinulla esiintynyt lääkeaineallergiaa? 6. Oletko tuntenut rintakipua harjoituksen tai kilpailun aikana? 7. Oletko tuntenut sydämen rytmihäiriöitä (tiheälyöntisyys tai lyönnin väliin jääminen) harjoituksen

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa 1.Käynti - lääkärin vastaanotto Astman selvittely - diagnostiikka Oireileva potilas. Ajanvaraus(hoitaja)- Hoidon tarpeen arvio Varataan aika

Lisätiedot

Sisäilmasta sairastuneiden tilanteesta

Sisäilmasta sairastuneiden tilanteesta Sisäilmasta sairastuneiden tilanteesta 2013-2015 Tavoitteena tukea ja edistää kosteus- ja homevaurioista terveyshaittaa kokeneiden ja sairastuneiden ihmisten hyvinvointia ja ehkäistä palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Otezla tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen apremilasti Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Liikkujan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

Case -tapaus keskustelun pohjaksi Kuntoutussosiaalityöntekijä Maarit Kestilä

Case -tapaus keskustelun pohjaksi Kuntoutussosiaalityöntekijä Maarit Kestilä Monet Kuntakokeilu Arviointi- ja ohjauspalvelut Case -tapaus keskustelun pohjaksi Kuntoutussosiaalityöntekijä Maarit Kestilä Työkyvyttömät työelämäkuntoutuksessa Kuntakokeilun työkyvyn arviointipalveluihin

Lisätiedot

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy Hyvä, paha sisäilma Merja Järvelä Thermopolis Oy Käsitteitä Sisäilma Rakenteiden rajaamalla alueella oleva ilma Sisäilmasto Sisäilman epäpuhtaudet Ilmastointijärjestelmä ja lämpöolosuhteet Sisäympäristö

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille TERVETULOA TOIMENPITEESEEN Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille Hyvä vanhempi Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, kun lapsesi on tulossa kita- tai nielurisaleikkaukseen.

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Sisäilmapuhdistimien hiukkaskokojaotellut puhdistustaajuudet

Sisäilmapuhdistimien hiukkaskokojaotellut puhdistustaajuudet Sisäilmapuhdistimien hiukkaskokojaotellut puhdistustaajuudet Joonas Koivisto 1, Bjarke Mølgaard 2, Tareq Hussein 2 ja Kaarle Hämeri 2 1 Työterveyslaitos, Nanoturvallisuuskeskus, Helsinki. 2 Ilmakehätieteiden

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTA. Seppo Kettunen 8.5.2015

TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTA. Seppo Kettunen 8.5.2015 TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTA Seppo Kettunen 8.5.2015 MITÄ ON TYÖKYKY? Työ ja työympäristö Ammattitaito Terveydentila Sosiaaliset suhteet Ihminen Eläkelainsäädäntö Henkilöstöpolitiikka Työyhteisö TYÖKYKY

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2009 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 29.4.2009 Faksi (09) 604 714 1(1) KOSTEUSVAURIOASTMAN TOTEAMINEN AMMATTITAUDIKSI Tapaturmavakuutus-

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 152 141 70 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 208 155 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen 400 Etenen ja menestyn opinnoissani

Lisätiedot

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Aineiston hakeminen Terveysportissa...5 c) Aineiston tulostaminen Terveysportissa...7 a) Verkkopalvelun ulkoasu

Lisätiedot

Menetetyn työpanoksen arviointi sisäilmaongelmissa. Markku Seuri

Menetetyn työpanoksen arviointi sisäilmaongelmissa. Markku Seuri Menetetyn työpanoksen arviointi sisäilmaongelmissa Markku Seuri 16.3.2016 Miksi arvioida sisäilman taloudellisia vaikutuksia? Yleisellä tasolla tiedämme sisäilman vaikuttavan tuottavuuteen Yksittäisessä

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä

Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä AVATER -tutkimushankkeen päätösseminaari 16.11.2016, Tampere 30.11.2016 1 Ohjeistuksen kehittäminen koulujen sisäilmaongelmien hallintaan

Lisätiedot

Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä. Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille

Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä. Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Lääkärisi on suositellut sinulle VELCADE (bortetsomibi) -hoitoa. VELCADE

Lisätiedot

Raunistulan koulun Kastun yksikkö

Raunistulan koulun Kastun yksikkö Raunistulan koulun Kastun yksikkö Oirekysely joulukuu 2014 / tammikuu 2015 Kouluterveydenhuolto 4.3.2015 Hannele Kallio 1 Yleistä sisäilmaongelmiin liittyvästä oireilusta Hengitysteiden ärsytysoireet kuten

Lisätiedot

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 30.7.2014 1 Huonot uutiset: Tupakointi on yksi suurimmista kansanterveysongelmista

Lisätiedot

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Ylitarkastaja Jaana Vastamäki Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto 25.11.2014 Ongelman laajuus (Eurobarometri, 2014, EU-OSHA) Työperäinen stressi on työpaikkojen

Lisätiedot

25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori

25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori XII Terveydenhuollon laatupäivä Vaikuttavia kohtaamisia ja tehokkaita toimintamalleja Lääkäin dilemma: tutkimusta ja yksilöllisiä valintoja vai liukuhihnaa ja byrokratiaa 25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori

Lisätiedot

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015.

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015. Ensiapuopas Johdanto Tämä ensiapuopas on tarkoitettu Kiekkoreippaan joukkueiden huoltajille tueksi oikeanlaisen ensiavun antamiseksi. Oikein annettu ensiapu edistää vammakohdan paranemista sekä estää tilanteen

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Laura Hokkanen Professori Helsingin yliopisto Psykologia 2012 Turku 23.8.2012 Neuropsykologia psykologian erikoisala, jonka kiinnostuksenkohteina ovat aivojen

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Pulkkilan peruskoulu Kyselyn ajankohta: Tammikuu 2013 Tilaaja: Siikalatvan kunta Lausunto -166134 Työterveyslaitos Oulussa 30.1.2013 Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Suomalaisten sairaudet

Suomalaisten sairaudet Tiina K.M. Jaatinen Jari Raudasoja Suomalaisten sairaudet Sanoma Pro Oy Helsinki Tiedustelut Sanoma Pro Oy, Helsinki puh. 020 391 000 sähköposti: asiakaspalvelu@sanomapro.fi www.sanomapro.fi Kustantaja:

Lisätiedot

Sairausdiagnoosit ja työkyvyttömyys. Kirsi Karvala LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Sairausdiagnoosit ja työkyvyttömyys. Kirsi Karvala LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri Hyvinvointia työstä Sairausdiagnoosit ja työkyvyttömyys Kirsi Karvala LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri 2 Sidonnaisuudet LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri,

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus PELASTUSOPISTO Työterveyshuolto ESITIETOLOMAKE Oppilasvalintatarkastus HENKILÖTIEDOT Etu- ja sukunimi (myös aiempi) Henkilötunnus Osoite PERUSTIEDOT Koulutus Peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen tutkinto

Lisätiedot

Allergiaterveyttä ohjatulla omahoidolla

Allergiaterveyttä ohjatulla omahoidolla Allergiaterveyttä ohjatulla omahoidolla Erja Tommila projektivastaava, esh Filha ry Ohjattu omahoito Terveydenhuollon ammattilaisen antamaa yksilöllistä potilasohjausta: sairauden alkuperästä, oireiden

Lisätiedot

Kuka on näkövammainen?

Kuka on näkövammainen? Näkövammat 1 Sisältö Kuka on näkövammainen? 3 Millaisia näkövammat ovat? 4 Näöntarkkuus 4 Näkökenttä 4 Kontrastien erotuskyky 6 Värinäkö 6 Silmien mukautuminen eri etäisyyksille 6 Silmien sopeutuminen

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu likitaitteisuuden aiheuttama

Lisätiedot

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Uusia tuulia ikkunaremonttiin Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa 3.9.2016 M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Maailman parasta ilmaa Ulkoilman laatu Suomessa ja Ruotsissa on kansainvälisen

Lisätiedot