NÄKÖKANTOJA TULEVAAN KÄYPÄ HOITO SUOSITUKSEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄKÖKANTOJA TULEVAAN KÄYPÄ HOITO SUOSITUKSEEN"

Transkriptio

1 1 Käypä hoito suositus kosteus- ja homevaurioista oireileville Hengitysliiton vertaisryhmänvetäjien lausunto kuulemistilaisuuteen , Solvikinkatu 21A, Vuosaari JOHDANTO Vertaisryhmissämme käy ihmisiä, jotka ovat huomattavissa vaikeuksissa home- ja kosteusvaurioiden aiheuttamien oireiden vuoksi. He ovat kertoneet siitä, kuinka lääkärissä heidän oireitaan ei ymmärretä tai oteta vakavasti, tai sitten niiden oletetaan johtuvan jostakin muusta sairaudesta. Ongelmia on syntynyt sekä yleis- että erikoislääkärien vastaanotoilla. Oirekirjo on moninainen sekä yksilökohtainen, mikä vaikeuttaa niiden tulkintaa. Toisaalta, vaikka oireita ymmärrettäisiinkin, lääkärillä on hyvin rajoitetut mahdollisuudet puuttua oireilevan tilanteeseen. Pitkäaikainen ja/tai voimakas altistuminen homeiden toksiineille voi aiheuttaa myös erilaisia allergioita ja yliherkkyyksiä, joista usein seuraa potilaalle muuttokierre tai kodittomuus. Myös sopivien, puhtaiden työtilojen löytyminen vaikeutuu. Tällöin taustalla voivat olla toisaalta näiden tilojen lievemmät kosteus- ja homevauriot, sekä esim. uusien rakennusmateriaalien aiheuttamat VOC-päästöt. Kyseessä ei ole mielenterveyden ongelma. Kuitenkin homeista vaikeasti sairastunut joutuu merkittävän fyysisen ja psykososiaalisen stressin alaiseksi, johon voi liittyä myös erilaisia psyykkisiä oireita, kuten ahdistuminen, ärtyminen, väsyminen ja masentuminen. Näyttäisi siltä, että näiden oireiden perusteella olisi virheellisesti oletettu myös fyysisten homeoireiden johtuvan psyykkisistä tekijöistä. Tilanteen korjaamiseksi pitäisi tehdä ainakin kolme asiaa: 1. Potilaiden oireiden tunnistaminen fyysisiksi 2. Oireiden psykologisoinnin lopettaminen 3. Altistuksen lopettaminen mahdollisimman pian ja puhtaiden asuin- ja työtilojen löytäminen potilaalle. Lääkäri tarvitsisi tuekseen moniammatillisen työryhmän, jonka kanssa ongelmiin paneuduttaisiin (asuntotoimi, työnantajataho, työterveyshoitajat, sosiaalitoimi, ympäristöterveydenhuolto, jne.) Olisi tärkeää, että hoidettaisiin/korjattaisiin potilaan kokonaistilanne. Erityisesti pitäisi alkaa panostamaan yleislääkärien pätevyyteen asiassa, sillä usein erikoislääkärit katsovat oireita vain yhdestä näkökulmasta. Oireiden ilmetessä, relevanttiin diagnosointiin ja toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä nopeasti, jotta oireilu ei pahenisi. Sairauden ja altistusten edetessä, siitä seuraa myös muita kroonisia sairauksia kuten esimerkiksi astma, eräät autoimmuunisairaudet; kilpirauhasen vajaatoiminta, reuma, ms-tauti, sekä eräät syövät. Homeoireilua/homesairautta voidaan jo pitää merkittävänä kansanterveydellisenä ja kansantaloudellisena ongelmana. Jopa sadat tuhannet suomalaiset saavat vähintään ärsytysoireita. Rakennuskannastamme 60% :ssa on kosteus/homevaurioita. Valitettavasti myös uusissa rakennuksissa on ilmennyt luvattoman paljon vikoja.

2 2 NÄKÖKANTOJA TULEVAAN KÄYPÄ HOITO SUOSITUKSEEN a) Mitkä ovat ne tärkeät kysymykset, joita Home- ja kosteusongelmista oireileva potilas Käypä hoito suosituksessa tulisi käsitellä? 1. Mahdollisimman varhainen tunnistaminen niin, että perusterveydenhuollon lääkäri tunnistaa potilaan home- ja kosteusvaurio-ongelmista kärsiväksi. Apuvälineeksi suosittelemme kyselykaavaketta, jonka potilaat täyttävät etukäteen tai yhdessä lääkärin kanssa. Oireluettelo löytyy mm. TTL:n sivuilta, mutta siitä puuttuu joitakin oireita. Samalla henkilöllä voi olla laaja kirjo oireita tai vain muutamia. Liitteessä 1 on laatimamme oireluokittelu. 2. Oireita/sairauksia aiheuttavien tilojen välttäminen - Välitön ensiapu oireiluun on oireita aiheuttavan tilan välttäminen väistötilat eli puhdas koti, puhdas työpaikka. - Oireilevilla pitäisi olla laillinen oikeus poistua voimakkaita oireita aiheuttavan/sairautta pahentavan rakennuksen tiloista, vaikka kyse olisi työpaikasta tai koulusta - Vertairyhmissä olemme huomanneet home- ja kosteusvauriotiloista poistumisen olevan ainoa keino oireiden pahenemisen ehkäisyssä. Olemme huomanneet myös, että noin kahden vuoden puhtaissa tiloissa olon jälkeen, oireilu ilmeneminen hidastuu ja vähenee mutta se ei poistu kokonaan. - Erilaisten apuvälineiden mm. kasvosuojusten saaminen yhteiskunnan kustantamana, mm. raitisilmakypärä tehokkailla ilmansuodattimilla, erilaiset maskit, erilaiset ilmanpuhdistimet 3. Oireiden pahenemisen estäminen; - Terveyskeskus/työterveys/koululääkärit ovat avainasemassa. - Toivomuksenamme on, että lääkärit voisivat lähettää oireilevat erikoissairaanhoitoon puhtaaseen sisäilmapoliklinikkaan, jollainen olisi esim. yliopistosairaalan yhteydessä. Sisäilmapoliklinikka ottaisi kokonaisvastuun potilaan hoidosta ja seurannasta sekä kuntoutumisesta. Näin saataisiin yhtenäinen, moniammatillinen hoito Suomeen (mm. ympäristölääketieteen erikoislääkäri, neuropsykologi, fysioterapeutti, sosiaalihoitaja, muut asiantuntevat lääkärit). Tällä tavoin saataisiin loppumaan pompottelu erikoisalojen välillä ja voitaisiin hoitaa ja tutkia kokonaisuutta toisistaan erillisien osien sijaan - vastaanotolla on huomioitava potilaan usein vaikea elämäntilanne homeoireilun seurauksena (kodin/työkyvyn menetys, oireilevat lapset, kiistatilanne isännöitsijän tai työnantajan kanssa yms.). Sosiaalihoitajan ammattitaidon saaminen oireilevien ulottuville olisi tärkeää. Tämä ei onnistu ellei oireilua diagnosoida - on järjestettävä riittävän pitkä vastaanottoaika ja tarvittaessa mukana voisi olla tukihenkilö, joka tuntee potilaan taustat ja tilanteen (mm. huono lähimuisti) - perussairaanhoidon lääkärillä pitäisi olla oikeus kirjoittaa lausunto, jossa hän kertoo potilaan oireilevan työpaikallaan/kotonaan jne. ja suosittelee väistötiloihin siirtymistä. Lausunnon kanssa potilaan olisi helpompi vakuuttaa tarvitsevansa toisen vuokra-asunnon/ kodin/työpisteen jne.

3 3 - Krooniseen allergiaan/yliherkkyyteen sairastuneille pitäisi lisäksi järjestää tiloja ja asuntoja, joissa sisäilman laatuun ja rakennusmateriaaleihin on kiinnitetty erityistä huomiota mm. homeettomuus, vähäiset kemikaalipäästöt, yms. (vrt. mm. Japanissa tehty tutkimus: Chemiless Town Project 4. Homesairaus on altistuksessa etenevä sairaus - oireilusta krooniseen sairauteen. Olemme huomanneet, että home- ja kosteusvaurio-ongelmille oireilevien oireiden vaikeutuminen tapahtuu sykäyksittäin. Aluksi on vain ärsytysoireita. Seuraavaksi tulee esim. toistuvia flunssan kaltaisia oireita, jonka jälkeen nenä jää tukkoiseksi, silmät tulehtuvat helposti, tulee poskiontelo- ja keuhkoputken tulehduksia. Jos kukaan ei huomaa, että sairastelu johtuu sisäilmasta ja sisällä oleskelua jatketaan, oireilu pahenee ja muuttuu kroonisiksi sairauksiksi. - Alttiina home- ja kosteusvaurioille on Suomessa arvioitu v olleen ihmistä. On ilmeistä, että altistuvien määrä on kasvanut entisestään. - Osa altistuneista oireilee ärsytysoirein satoja tuhansia ihmisiä. - Monille ärsytysoireet muuttuvat vakavammiksi oireiksi mm. toistuviksi tulehduksiksi tai toistuviksi vatsakivuiksi ja pahoinvoinniksi heitä on kymmeniä tuhansia. - Osa näistä sairastuu erilaisiin kroonisiin sairauksiin mm. autoimmuunisairauksiin. Miksi toiset sairastuvat kroonisesti ja toiset lievemmin tai ei ollenkaan? Tämä on tutkimisen arvoinen asia? - aika ärsytysoireista vakavampiin oireisiin ja sairastumisiin vaihtelee muutamista päivistä kymmeniin vuosiin. Sairastuneet eivät aina tiedä tai osaa arvioida aiempia altistuksiaan (koti, työpaikat, koulut). Tämän takia perusterveydenhuollon lääkärillä tulisi olla niin paljon tietoa, että hän pystyy tunnistamaan home- ja kosteusvaurio-ongelmille oireilun tason. 5. Oireiden/ sairauden tunnistaminen laboratoriotutkimuksilla On tiedossa laboratoriotutkimuksia joilla voidaan todentaa elimistön epänormaali tila home- ja kosteusvaurio-ongelmissa: - krooninen tulehdus: herkkä CRP, sytokiini- arvojen muuttuminen homealtistuksesta ( Kuopion yliopisto ) - kipukartta ja ENMG 6. Diagnoosinumero jolla saa sairaus-, työttömyys- ja sosiaaliturvan oireileville/sairastuneille - erittäin tärkeä asia, jotta oireileville/sairastuneille saadaan samanarvoinen asema yhteiskunnassa ja asiallinen hoito ja kohtelu b) Mitkä ovat potilaiden kannalta oleellisia tavoitteita, joihin diagnostiikalla, hoidolla ja kuntoutuksella tulisi päästä? 1. Ensioireiden tunnistaminen varhaisessa vaiheessa; tavoitteena, että oireileva palautuu täysin työkyiseksi ja oireettomaksi puhtaissa tiloissa (sisäilmaltaan puhdas työpiste/ puhdas koti) Varsinkin lasten tilanne on vaikea ja siihen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota 2. Sairaanhoitohenkilökunnan tulee käyttäytyä asiallisesti k.o. potilaita kohtaan. Emme ole psyykkisesti sairastuneita, vaan meillä on huonosti tunnettu sairaus. 3. Sairastuneille tulisi saada psykososioekonomista kuntoutusta, jonka avulla autetaan oireilevia pääsemään tilanteeseen, jossa henkiset, taloudelliset, sosiaaliset mm. työhön ja oireiluun/sairastumiseen liittyvät ongelmat pyritään ratkaisemaan.

4 4. Kelan kuntoutus on saatava vastaamaan home- ja kosteusvaurioista oireilevien kuntoutustarvetta. Kela voisi perustaa tutkimusryhmän, joka tutkii, minkälaisesta kuntoutuksesta oireilevat/sairastuneet eniten hyötyisivät. Yhteiskunnalle tulee kalliimmaksi se, että oireilevat syrjäytyvät yhteiskunnasta kuin se, että heidät kuntoutetaan yhteiskuntakelpoisiksi. Kuntoutuksen suunnittelussa on otettava potilasnäkökulma huomioon. 5. Miten taataan sairastuneiden oikeusturva? 6. potilaiden seuranta tulisi järjestää niin, että ongelmatilanteissa he saisivat tarvitessaan osaavan ammattilaisen vähintään puhelimella konsultointia varten. 7. Suomeen pitäisi perustaa sisäilmaltaan terve sairaala - metalli ja lasi eivät aiheuta VOK-päästöjä eivätkä homehdu - Yksi puhdas sairaala voitaisiin perustaa Suomeen kuten Saksassa. Minne? - vaihtoehtona on yliopistosairaaloiden yhteyteen perustettavat sisäilmapoliklinikat tervesisäilmaiseen tilaan. 4 c) Miten haluaisitte osallistua/seurata kyseisen Käypä hoito -suosituksen laatimiseen ja käyttöönottoon? 1. Haluaisimme sairastuneina osallistua kyselykaavakkeen laatimisen suunnitteluun 2. Haluaisimme saada seurata suosituksen tekemistä ja osallistua, tuoden mukaan potilasnäkökulman 3. Käypähoitotyöryhmän edustajat voisivat käydä vierailemassa vertaisryhmissämme, jolloin syntyisi hyvä kontakti sairastuneiden elämäntilanteen todellisuuteen. Liitteet: Oireiden luokittelua (ss. 5-11) Viitteitä tutkimuksiin (ss. 12 ja 13)

5 5 Liite 1 Oireiden luokittelua Olemme jakaneet home- ja kosteusvaurio-ongelmista oireilevien moninaiset oireet ja seurannaissairaudet karkeasti seuraaviin ryhmiin vertaisryhmissä ja puhelinneuvonnassa saamiemme kokemuksien perusteella: A. Ärsytysoireet Olemme havainneet, että ärsytysoirein oireileva paranee yleensä täysin, jos altistuminen oireen aiheuttajalle lopetetaan nopeasti. Jos taas altistus jatkuu pidempään, niin oireet voivat laajeta ja kroonistua. On tavallista, että altistumisen alussa ärsytysoireet loppuvat, kun ongelmaisessa rakennuksessa oireileva lähtee pois ja oireet palaavat, kun hän palaa sinne. Oirekuvat ovat yksilöllisiä. Oireina voi olla esim: Nenäonteloiden tukkoisuus, nenän valuminen, poskionteloiden kirvely, silmien ärsytys, silmien kutina, silmätulehdukset, raskas hengittää, hapen nälkä Erilaisia myrkytysoireita mm. pahoinvointia ja huonoa oloa Keskushermosto-oireita mm. päänsärkyä, lihasten nykinää, elohiiri Erilaisia iho-oireita mm ihottumaa ja pistelyä ihossa Allergia-pohjaisia iho-oireita altistuksen jatkuessa. Neurologisia oireita mm. päänsärky, sanojen unohtaminen ja etsiminen Lämpöily/alilämpö Vilunväristykset Väsymys/uupumus.

6 6 B. Toistuvilla infektioilla oireilevat Tyypillisiä toistuvia infektioita ovat mm. toistuvat poskiontelotulehdukset, toistuvat korvatulehdukset, pansinuiitit, toistuvat silmätulehdukset, toistuvat keuhkoputkentulehdukset, jatkuva nuha, toistuvat flunssaoireet, toistuvat keuhkokuumeet ja toistuvat astman pahenemat. Monet kertovat myös pitkittyneistä infektioista esim. keuhkoputkentulehdus voi kestää puoli vuotta. Usein ensimmäiset lääkäriä vastaan tulevat oireet sisäilmaongelmista ovat toistuvat infektiot. Tällöin saattaisi olla hyödyllistä selvittää potilaan vastustuskykyyn vaikuttavat seikat, mukaan lukien elinympäristön tila. Useat potilaat ovat kertoneet, että infektioista huolimatta, heidän tulehdusarvoistaan vain herkkä- CRP on kohonnut. Vertaisryhmänohjaajat ovat huomanneet, että maitohappobakteereilla on suuri merkitys oireilevien hyvinvoinnissa varsinkin antibioottikuurien yhteydessä. C. Toistuvilla vatsaoireilla oireilevat Monet ryhmissämme tapaamamme potilaat oireilevat sisäilmalle vatsaoirein, mm. vatsa/suolistokipu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli ja usein myös huimaus. Jotkut vatsaoirein reagoivat potilaat ovat kertoneet, että heiltä on löytynyt tutkimuksissa lisäksi keliakia tai gluteeni- tai laktoosi-intoleranssi ja niiden hoito on auttanut tilannetta. Kaikilta ei kuitenkaan ole näitä sairauksia löytynyt, vaan he kertovat saavansa vatsaoireita vain kosteusvaurioituneissa rakennuksissa. Kokemuksemme mukaan riittävä maitohappobakteerin käyttö helpottaa useiden potilaiden vatsaoireita. Moni kertoo tilansa helpottaneen, kun D-vitamiinin taso on nostettu veressä riittävän korkealle. Gluteenittoman dieetin on huomattu auttavan monia. Moni on kokeillut sitä vain määräaikaisena yleensä noin 2 kk:n ajan ja saanut jo siitä apua. Jotkut vatsaoireilevat eivät pysty syömään kunnolla jatkuvan oksentelun takia ja saattavat laihtua kovasti. Muutamat sisäilmasta oireilevat kertovat l-glutamiinin auttaneen vatsaoireisiin. Joitakin sisäilmasta sairastuneita (ja myös heidän vatsaoireitaan) on auttanut Questran -lääkitys. D. Autoimmuunisairaudet Muu muassa astma, diabetes 1, reuma, kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta, keliakia tai gluteeni- tai laktoosi-intoleranssi, ihomuutokset, MS-tauti ja fibromyalgia ovat kokemamme mukaan keskimääräistä yleisempiä home- ja kosteusvaurio-ongelmista oireilevien keskuudessa. Kutakin sairautta hoidetaan niiden oman käypä hoito suosituksen mukaan Näyttäisi siltä, että autoimmuunisairaudet puhkeavat pitkän altistuksen tai pitkään toistuvien lyhempien altistusten (esim. koulussa 4-6t) jälkeen. Ne ovat kroonisia sairauksia ja niitä voi puhjeta useampia samalle potilaalle.

7 7 "Astman perusteellinen tutkimus ja diagnosointi monilla rakennusten home- ja kosteusongelmista oireilevilla potilailla on jo vuosia ollut astman oireita, vaikka yleensä tehdyissä 2 viikon aamu ilta- PEF - seurannoissa ei merkitseviä muutoksia ole katsottu esiintyvän. Usein heillä kuitenkin astma saadaan diagnostisoiduksi riittävän pitkään jatketuissa PEF seurannoissa ja toistetuissa spirometriatutkimuksissa. Monesti kosteusvauriorakennuksissa sairastuneet oireilevat niin laajaalaisesti, että esim. pitkään jatkuneet yskä, limannousu, rinnanahtaus ja poikkeava hengästyminen jäävät monien pelottavampien yleisoireiden varjoon ja siksi astman diagnoosi viivästyy. Astman diagnostiikka on usein liian karkeaa, siihen tarvittaisiin lääkäreiltä terävyyttä ja sitkeyttä, tai osaavalle keuhkolääkärille / keuhkopolille lähetteen laittamista." - Keuhkosairauksien erikoislääkäri Matti Paananen, Jyväskylä. Jotkut potilaat kertovat, että heiltä on löytynyt hivenaine- ja/tai vitamiinipuutoksia, joiden korjaaminen on parantanut heidän vointiaan, joskaan ei itse sairauksia (esim. D-vitamiinin pitoisuuden nostaminen normaalille tasolle). Jotkut potilaat ovat kertoneet gluteiinittoman dieetin helpottaneen oireita. Potilaat joilta on löytynyt poikkeavia laboratoriotuloksia seuraavissa tutkimuksissa, ovat hyötyneet niiden tilojen korjaamisesta: herkkä CRP, B-vitamiinitasot, D-vitamiinitasot, TSH, T4V, P-korsol ja elimistön PH (potilailta jotka valittavat väsymystä). Varsinkin kasvisyöjät ovat kertoneet kärsineensä jodin puutoksesta ja hyötyneet sen korjaamisesta. E. Aikuiset neurologisilla oireilla oireilevat Neurologisista oireista kärsivät valittavat usein mm. seuraavia tiloja: vaikeat päänsäryt, migreeni, sanojen hakeminen, sanojen unohtaminen, työmuistin heikkous, epätyypillinen muistihäiriö, oppimiskyvyn huononeminen/menetys, keskittymiskyvyn heikkeneminen, kuulon heikkeneminen, näön heikkeneminen ja vaikeat lihasnykinät sekä suonenvedot. Osa oireilee ääreishermovaurioilla. Viivästyneellä neuropatialla oireilevilla (ilman diabetesta) on oireina mm. ääreisverenkierron ja mikroverenkierron heikkous; päkiöiden kipua ja puutumista; säärissä jomottavaa särkyä ja välillä tuikkivaa kipua. Monet potilaat (varsinkin jalkakivuista kärsivät) toivovat ENMG -tutkimuksen tekemistä. (Japanissa Matsuzaka tehnyt hyvää tutkimusta viivästyneestä neuropatiasta sairaissa rakennuksissa oireilevilla.) Potilaat ovat kertoneet hyötyneensä erilaisten B-vitamiinitasojen mittauksista ja puutosten hoitamisesta. Monet potilaat valittavat kognitiivisten taitojensa laskevan oireiden aikana. Vaikeita neurologisia oireita kosteusvauriotiloissa saaville potilaille olisi hyvä tehdä neuropsykologiset testit. Muutama potilas on kertonut, että homealtistus on aiheuttanut heille pysyvän ja merkittävän kognitiivisten kykyjen laskun, mikä on todettu myös neuropsykologisissa testeissä. Osalla potilaista tämä on johtanut osaltaan työkyvyttömyyseläkkeelle joutumiseen. Työelämässä varsinkin vakavat muisti- tai keskittymiskyvyn ongelmat tekevät työskentelyn vaikeaksi tai mahdottomaksi. Poikkeava hikoilu. Ainoa tietämämme keino välttää kognitiivisten kykyjen lasku oireita aiheuttavissa sisätiloissa, on altistuksen välttäminen. Tarvitaan terve ja vähäpäästöinen rakennus, jonne siirtyä ajoissa.

8 8 F. Allergiasairaudet Sisäilmasta oireilevat kertovat usein oireilun myötä puhjenneista tai pahentuneista allergiasairauksistaan. Näitä ovat mm: Allergisen astman vaikea paheneminen. Kuulon huononeminen limakalvoturvotuksen takia. Vaikeat ja laajat ruoka-aineallergiat aiemmin terveillä ihmisillä. Anafylaksiat. Yhä useammalla ryhmistämme apua hakevalla potilaalla on oireena anafylaksia. Olisi ehkä hyvä selvittää, ovatko ne aikuisilla tai lapsilla lisääntyneet ja niiden mahdollisen lisääntymisen syyt. Niiden tilastointia esim. kouluittain voisi myös harkita varsinkin lapsilla. Olemme huomanneet anafylaksioiden lisääntyvän korjatuissa ja homedesinfioiduissa rakennuksissa. Homedesinfiointi tarkoittaa, että sekä koulun tilat että irtaimisto käsitellään homeita tappavilla kemiallisesti pysyvillä kemikaaleilla ns. biosideillä (esim. PHMG), jotka jäävät käsiteltäessä pinnoille ja hilseilevät niistä vähitellen koulun sisäilmaan. Osa näistä kemikaaleista on nykyisin kiellettyjä (esim. PHMG), mutta näitä kiellettyjäkin löytyy yhä aiemmin käsitellyiltä pinnoilta mm. kouluista, työpaikoista ja kodeista. Esimerkki homekoulujen toiminnasta: Anafylaksiatapauksissa kouluterveydenhoitajat saattavat antaa Epipen- kynällä injektion esim. hengenahdistukseen ja lapsi menee seuraavalle tunnille ei tilastointia eikä sairaalaan vientiä eikä vaikutusta koulun sisäilman tutkimiseen. Hoitoehdotuksia perustuen potilaiden toiveisiin: I. Iho-oireilevien tutkiminen laajasti allergioiden poissulkemiseksi. II. III. Ihon koepalojen ottaminen tarvittaessa, jos syytä iho-oireiluun ei löydetä. Nenän tukkoisuudella oireilevat toivovat tehokasta hoitoa, esim. moni on saanut apua antihistamiinisuihkeista. G. Myrkytysoireet Monet potilaat kertovat, että aluksi myrkytysoireita tulee vain vakavasti home- ja kosteusvaurioongelmaisissa tiloissa. Jos altistuminen jatkuu, myöhemmin oireita tulee myös lievemmin vaurioituneissa tiloissa ja samalla oireiden kirjo laajenee. Oireina ovat altistuksessa mm: Pahoinvointi ja etova olo. Raju, jatkuva oksentelu (jopa vuosia kestävä), niin että paino putoaa nopeasti pitkän altistuksessa olon jälkeen. Monet myrkytysoireista kärsivät ovatkin hyvin laihoja. Lihaksien nykinöitä, jopa niin, että kaikki lihakset nykivät yhtaikaa kivuliaasti. Näköhäiriöt. Huimaus.

9 9 Hoitoehdotuksia, joista potilaat ovat saaneet apua ja joita he toivovat: I. Oireita aiheuttavien tilojen välttäminen on tehokkain hoitokeino. Tarvitaan terveitä ja mahdollisimman vähän kemikaaleja sisäilmassa sisältäviä taloja, joissa voi asua, opiskella ja etätyöskennellä. Nämä terveet talot käyvät kaikille sisäilmasta oireileville hoidoksi. II. III. IV. On ollut monelle potilaalle hyödyksi määrittää heidän kilpirauhashormoniensa, suolojen, kivennäisaineiden, hivenaineiden ja vitamiinien pitoisuus verestä. Puutosten korjaaminen on parantanut vointia. Myrkkyjen poistaminen elimistöstä on auttanut monia. (Tarvitaan tutkimusta mitä myrkkyjä ja miksi ne eivät poistu kaikilla). Suojaimien ja ilmansuodattimien käyttö altistavissa tilanteissa (esim. asiointi pankissa tai yöpyminen hotellissa) on ollut merkittäväksi avuksi monille. Näiden tuotteiden hankintaan tarvittaisiin yhteiskunnan apua esim. vammaispalvelun kautta. Moni potilas toivoo, että hänen tilansa syy tutkittaisiin, esim. että hänen elimistönsä myrkkyjen poistokyky selvitettäisiin laboratoriokokein (mm. glutationi- ja katalaasi- entsyymien aktiivisuuksien mittaaminen). Ulkomaisissa potilaskokeissa laaja-alaisesti sisäilmasta oireilevista 65 % sai apua glutationi-nenäsuihkeista, (esim. Hope on vuonna 2013 raportoinut näistä tutkimuksista). Myös myrkynpoistoterapioista on saatu selkeää apua ulkomailla (esim. Hüppe:n satunnaistettu vertailukoe vuodelta 2009). Potilaat toivoisivat näitä hoitokokeiluita myös Suomeen. H. Kouluissa oireilevat lapset Päiväkodeissa ja kouluissa oireilevat lapset oireilevat samoin kuin aikuiset. Osalla oireilu on muuttunut vakavaksi vasta korjauksien jälkeen tai uudistiloissa. Korjausten jälkeinen oireilu voi johtua homedesinfioinneista eli niissä käytetyistä myrkyllisistä kemikaaleista ns. biosideistä (mm. PHMB tai PHG). Ne siirtyvät pinnoilta vähitellen hengitysilmaan ja raivaavat elintilaa haitallisimmille mikrobeille tappamalla harmittomammat. Tätä asiaa on tutkinut mm. professori Mirja Salkinoja-Salonen. Näistä kemikaaleista osan käyttö on viime vuosina kielletty. Lisäksi turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suosittaa, että biosidejä ei enää käytettäisi kosteusvaurioiden korjauksissa tai kosteusvaurioituneen materiaalin puhdistuksessa. Korjatuissa ja uudiskohteissa oireita voivat aiheuttaa myös uusien materiaalien päästöt. Erityistutkimukset, mitkä moni potilas toivoisi saavansa, kun oireilee homekorjatussa ja uudisrakennuksessa ovat: I. Homeallergiatestit II. Ftalaatti- ja 2-etyyliheksanoliallergia-testitformaldehydiallergia-testit. III. Näiden testien perusteella voisi yrittää myös päätellä, mikä on oireiden aiheuttaja. Epäiltäessä sisäilmaongelmaa koulussa tai päiväkodissa: Koulurakennus olisi syytä tutkia virallisten ohjeiden mukaan eikä vain satunnaisesti ottaa näytteitä sieltä täältä. Lapsille/vanhemmille olisi hyvä tehdä oirekysely. Moni oireilevan lapsen vanhempi näkisi suureksi eduksi, että koululääkärille annettaisiin oikeus antaa diagnoosi sisäilmasta oireileville lapsille sekä tilastoida koulu- ja luokkahuone-kohtaisesti

10 sisäilmasta sairastuneet/oireilevat. Olisi hyvä että lääkäreille annettaisiin oikeus kirjoittaa tarvittaessa lausunto, joka velvoittaa koulun siirtämään lapsen pois oireilua aiheuttavista tiloista väistötiloihin. Vanhemmat toivovat, että koululääkäri voisi tehdä seurantaa siitä, tuleeko lisää diagnoosin saaneita samasta luokkatilasta ja kertoa oireilevien lapsien lukumäärästä. Nykyisin asia vaietaan ja peitellään salassapitoon vedoten. Lapsien oireilu on samankaltaista kuin aikuisilla. Pienet lapset vain eivät osaa kuvata oireita tarkasti. Usein lapsi sanoo mahaan sattuu ja on paha olo. Vanhemmat toivovat, että näitä oireita ei jättettäisi huomiotta ja sisäilman osuutta osattaisiin epäillä varsinkin, jos lapsella on: Usein infektioita. Neurologisia oireita mm. päänsärky, huimaus, jopa hallusinaatiot (korkeat Vocpitoisuudet), oppimisvaikeudet. Huono olo ja vaikea hengittää. Puhtaassa päiväkodissa ei ole flunssa kierteitä. Tästä on tutkimusta myös kotimaassa (Tuula Putus). Kun lapsi oireilee kouluissa tai päiväkodeissa, vanhemmat ovat toistuvasti toivoneet seuraavia hoitotoimenpiteitä: I. Lapsi siirretään puhtaaseen oppimisympäristöön tai puhtaaseen pienryhmään lääkärin määräyksellä mahdollisimman nopeasti. II. III. IV. Ruoka-aineista oireilevalle lapselle tarjotaan päiväkodissa ja koulussa lääkärin lapselle määräämän ruokavalion mukainen ruoka, esim. glutamaatiton tai gluteiiniton ruoka, valtakunnantason tavoite. Lasten oppimisvaikeuksia toivotaan tutkittavan psykologisin/neuropsykologisin mentelmin, jotta nähdään mahdollisen oireilun taso. Vanhemmat katsovat vääryydeksi sen, että lapsi saa oireilun takia huonon todistuksen. Lisäksi vanhemmat tietävät, että lapsuudessa tapahtuva homealtistuminen on liitetty tutkimuksissa lapsen älykkyysosamäärän negatiiviseen kehitykseen ja altistumisajan pidentyessä on havaittu ÄO:n aleneman kasvavan (Jedrychowski et al. 2011). Iho-oireista kärsivien lasten vanhemmat toivovat, että huomioitaisiin näillä lapsilla olevan suurempi riski ihon kautta kulkeutuville ilman epäpuhtauksille. V. Toivottaisiin, että päiväkodeissa ja kouluissa oireilevien lasten D-vitamiinitasot tarkastetaan ja puutokset korjataan. 10 VI. Aikainen puuttuminen lapsilla korostuu, sillä heistä voi tulla kroonisesti sisäilmasairaita aikuisia. I. Muita oireita/sairauksia Muita home- ja kosteusvauriorakennuksiin liittyviä sairauksia, oireita ja tiloja ovat mm: Lihas ja nivelsairaudet, esim. nivelkivut, jotka antavat oireita home- ja kosteusvaurioisessa rakennuksessa - kivut häviävät kun poistuu rakennuksesta. Tutkimusta kaivataan lisää. Mikrobikasvuston bakteereista on havaittu erittyvän ilmaan ns. supermyrkkyjä, esim. kereulidi, amylosiini, valinomysiini, trilogiinit sekä akreboli A ja B. Rasvaliukoisina nämä kertyvät ihmisen

11 elimistöön ja poistuvat erittäin hitaasti. Ne mm. heikentävät ihmisen vastustuskykyä, tuhoavat monia soluja, esim. kuulohermon, hermoston ja haiman soluja altistaen mm. kuulon alenemiselle, kaihille, dementialle ja diabetekselle. 11 Selän välilevyjen sidekudosheikkous, josta seurauksena välilevypullistumia. Tämä on kokeman mukaan yleisempää oireilevien keskuudessa kuin normaaliväestössä Syöpä. Kaivataan lisää tutkimusta, miksi joissakin rakennuksissa esiintyy paljon tiettyä syöpää? Vaikutukset tulevaan sukupolveen: kosteusvaurioille altistuneilta on löydetty homemyrkkyjä (mm. trikotekeenejä ja flatoksiineja) paitsi heidän asunnoistaan myös poskionteloista, virtsasta, nenästä, istukasta, napanuorasta sekä äidinmaidosta (Thrasher et al. 2012).

12 12 Liite 2 Viiteitä tutkimuksiin Mikrobiologi Mirja Salkinoja-Salosen julkaisuluettelo: Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötiedeiden laitos, https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/persons/mirjasinikka-salki(1d33f151-eb46-4cae-bd28-5cb1fd14fcb9)/publications.html Muut viitteet: Ohnsorge peter, European Academy for Environmental Medicine, How to detect people suffering from severe Multisystem Illnesses (MCS, CFS, FM) caused by the environment and care for them? German longtime experience, sivu 37, Hüppe Michael, Müller Jochen, Schulze,Johannes, Wernze Heinrich ja Ohnsorge Peter, Treatment of patients burdened with lipophilic toxicants: A randomized controlled trial, Activitas Nervosa Superior Rediviva, Volume 51, No Hope, J., A Review of the Mechanism of Injury and Treatment Approaches for Illness Resulting from Exposure to Water-Damaged Buildings, Mold, and Mycotoxins, The ScientificWorld Journal Volume 2013, Article ID , 20 pages, Jedrychowski W, Maugeri U, Perera F, Stigter L, Jankowski J, Butscher M, Mroz E, Flak E, Skarupa A, Sowa A. Cognitive function of 6-year old children exposed to mold-contaminated homes in early postnatal period. Prospective birth cohort study in Poland. Physiol Behav Oct 24;104(5): Epub 2011 Jul 8. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ). Mischley L. K, Vespignani M. F., Finnell J. S., Safety survey of intranasal glutathione, J Altern Complement Med., 2013 May;19(5): doi: /acm , Prousky J., The treatment of pulmonary diseases and respiratory-related conditions with inhaled (nebulized or aerosolized) glutathione, Evid Based Complement Alternat Med Mar;5(1): doi: /ecam/nem040, Karunasena E, Larrañaga MD, Simoni JS, Douglas DR, Straus DC. Building-associated neurological damage modeled in human cells: a mechanism of neurotoxic effects by exposure to mycotoxins in the indoor environment. Mycopathologia Dec;170(6): Epub 2010 Jun 13. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ). Hoornstra D, Andersson MA, Mikkola R, Salkinoja-Salonen MS. A new method for in vitro detection of microbially produced mitochondrial toxins, Toxicol In Vitro Oct-Dec;17(5-6): Paananen A, Järvinen K, Sareneva T, Salkinoja-Salonen MS, Timonen T, Hölttä E.,m Valinomycin-induced apoptosis of human NK cells is predominantly caspase independent, Toxicology Aug 15;212(1):37-45, Paananen A., Mikkola R., Sareneva T., Matikainen S., Andersson M., Julkunen I., Salkinoja-Salonen M., S., Timonen T., Inhibition of human NK cell function by valinomycin, a toxin from Streptomyces griseus in indoor air, Infect Immun Jan;68(1):165-9,

13 13 Teplova VV, Mikkola R, Tonshin AA, Saris NE, Salkinoja-Salonen MS., The higher toxicity of cereulide relative to valinomycin is due to its higher affinity for potassium at physiological plasma concentration, Toxicol Appl Pharmacol Jan 1;210(1-2): Andersson M., A, Hakulinen P., Honkalampi-Hämäläinen U., Hoornstra D., Lhuguenot J., C., Mäki-Paakkanen J., Savolainen M., Severin I., Stammati A., L., Turco L., Weber A., von Wright A., Zucco F., Salkinoja-Salonen M., Toxicological profile of cereulide, the Bacillus cereus emetic toxin, in functional assays with human, animal and bacterial cells, Toxicon Mar 1;49(3): Andersson, M. ja Salkinoja-Salonen, M., Myrkylliset mikrobit sisätiloissa, 1999, Helsingin yliopisto. ISBN Horppu, T., Hometalossa hengitetään myrkyllistä ilmaa, Kemia , Inamdar A., A, Hossain M., M, Bernstein A., I, Miller G., W, Richardson J., R, Bennett J., W., Fungal-derived semiochemical 1-octen-3-ol disrupts dopamine packaging and causes neurodegeneration, Proc Natl Acad Sci U S A Nov 26;110(48): doi: /pnas , ks.myös Hometalo saattaa iskeä hermoihin, Tiede de Luca C., Scordo MG., Cesareo E., Pastore S., Mariani S., Maiani G., Stancato A., Loreti B., Valacchi G., Lubrano C., Raskovic D., De Padova L., Genovesi G., Korkina L.G., Biological definition of multiple chemical sensitivity from redox state and cytokine profiling and not from polymorphisms of xenobiotic-metabolizing enzymes. Toxicol Appl Pharmacol., 2010 Nov 1;248(3): Mikkola, R., Andersson, M. A., Kredics, L., Grigoriev, P. A., Sundell, N. and Salkinoja-Salonen, M. S. (2012), 20- Residue and 11-residue peptaibols from the fungus Trichoderma longibrachiatum are synergistic in forming Na+/K+-permeable channels and adverse action towards mammalian cells. FEBS Journal, 279: Thrasher, J.D., Gray, M. R., Kilburn, K. H., Dennis, D. P., Yu, A., A Water-Damaged Home and Health of Occupants: A Case Study, Journal of Environmental and Public Health, Volume 2012, Article ID Reijula, K., Ahonen, G., Alenius H., Holopainen R., Lappalainen S., Palomäki E., Reiman M.,, Rakennusten kosteus- ja homeongelmat, Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012, Eduskunta, 2012, sivu 11, ISBN (nid.), ISBN (PDF), ISSN-L , ISSN , KOPIJYVÄ OY, ESPOO 2012, documentid=er Myllykangas-Luosujärvi R., Seuri M., Husman T., Korhonen R., Pakkala K., Aho K., A cluster of inflammatory rheumatic diseases in a moisture-damaged office, Clin Exp Rheumatol Nov-Dec;20(6):833-6, Nevalainen, A., Husman, T., Hirvonen, M.-R., Hankala, haitallinen home, Duodecim 2004;120(13): Beaufrère AM1, Neveux N, Patureau Mirand P, Buffière C, Marceau G, Sapin V, Cynober L, Meydinal-Denis D, Long-term intermittent glutamine supplementation repairs intestinal damage (structure and functional mass) with advanced age: assessment with plasma citrulline in a rodent model., J Nutr Health Aging. 2014;18(9):814-9, Lan A1, Blachier F, Benamouzig R, Beaumont M, Barrat C, Coelho D, Lancha A Jr, Kong X, Yin Y, Marie JC, Tomé D., Mucosal Healing in Inflammatory Bowel Diseases: Is There a Place for Nutritional Supplementation? Inflamm Bowel Dis. 2014

14 Mori, C., Todaka, E., Establishment of sustainable health science for future generations: from a hundred years ago to a hundred years in the future, Environ Health Prev Med. Jan 2009; 14(1): Korpi, A., Fungal Volatile Metabolites and Biological Responses to Fungal Exposure, 2001, Kuopion yliopisto, (nyk. Itä-Suomen yliopisto), ISBN , Ochmański W, Barabasz W., Microbiological threat from buildings and rooms and its influence on human health (sick building syndrome), Przegl Lek. 2000;57(7-8): Matsuzaka Y, Ohkubo T, Kikuti YY, Mizutani A, Tsuda M, Aoyama Y, Kakuta K, Oka A, Inoko H, Sakabe K, Ishikawa S, Kulski JK, Kimura M., Association of sick building syndrome with neuropathy target esterase (NTE) activity in Japanese, Environ Toxicol Feb 18. doi: /tox.21839, Kilburn K. H, Thrasher J. D., Immers N. B., Do terbutaline- and mold-associated impairments of the brain and lung relate to autism? Toxicol Ind Health Oct-Nov;25(9-10): doi: / , Andersson, M., Bacterial Diversity and Toxicity in Air, Indoor Environment and Foods, 1999, väitöskirja, Dissertationes Biocentri Viikki, Helsingin yliopisto, ISSN , Documento de consenso, Sensibilidad Quimica Multiple, Gobierno de Espana. Ministerio de sanidad politica social e igualdad (http://www.mspsi.gob.es/organizacion/sns/plancalidadsns/pdf/equidad/sqm_documento_de_con senso_30nov2011.pdf). Rea ym The treatment of patients with mycotoxin-induced disease. Toxicol Ind Health. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ). Shoemaker ja House Sick building syndrome (SBS) and exposure to water-damaged buildings: Time series study, clinical trial and mechanisms. Neurotoxicol Teratol. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ /). Shoemaker ja House A time-series study of sick building syndrome: chronic, biotoxin-associated illness from exposure to water-damaged buildings. Neurotoxicol Teratol. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ /).

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan tutkimus 2012 Kari Reijula, LKT, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 19.6.2017 Kari Reijula Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Lisätiedot

Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri

Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri 24.3.2017 -- Tunkkaisuus ja epämiellyttävät hajut. -- Liian alhainen tai korkea lämpötila (21-22C). Veto. -- Kuiva ilma (lämmityskaudella 25-45%). -- Ilman

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET

Lisätiedot

Kaikki vain kehottivat olemaan välittämättä koko oireiluista ja kertoivat, ettei siitä voinut olla haittaa. Herkistyin niin pahasti, etten ole enää

Kaikki vain kehottivat olemaan välittämättä koko oireiluista ja kertoivat, ettei siitä voinut olla haittaa. Herkistyin niin pahasti, etten ole enää Kaikki vain kehottivat olemaan välittämättä koko oireiluista ja kertoivat, ettei siitä voinut olla haittaa. Herkistyin niin pahasti, etten ole enää onnistunut edes asuntoa löytämään, jonka sisäilmaa sietäisin.

Lisätiedot

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan tilaama tutkimus 2012 Kari Reijula, Guy Ahonen, Harri Alenius, Rauno Holopainen, Sanna Lappalainen, Eero Palomäki, Marjut Reiman 9.6.2014

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET Hannele Oikarinen työterveyslääkäri, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri 20.3.2017 Todettujen sisäilmaongelmien terveyshaitat Pölyisyys Allergiaoireet,

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, prof Tutkimus

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä.

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä. Kaupunki kasvaa rapautuuko infra? Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä sisäilmaongelmat johtuvat? Professori Ralf Lindberg Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

-Sisäilmasta vakavasti sairastuneita, joiden vaikea löytää sisätiloja, joissa ei oireile

-Sisäilmasta vakavasti sairastuneita, joiden vaikea löytää sisätiloja, joissa ei oireile Homepakolaiset ry -Sisäilmasta vakavasti sairastuneita, joiden vaikea löytää sisätiloja, joissa ei oireile -Suomessa sisäilmasta sairastuneena todella vaikeaa elää, koska tätä sairautta ei ole virallisesti

Lisätiedot

Sisäilmaongelma tulehdusta elimistössä vai tulehtunut työilmapiiri. LT Riitta-Liisa Patovirta Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri KYS

Sisäilmaongelma tulehdusta elimistössä vai tulehtunut työilmapiiri. LT Riitta-Liisa Patovirta Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri KYS Sisäilmaongelma tulehdusta elimistössä vai tulehtunut työilmapiiri LT Riitta-Liisa Patovirta Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri KYS 1 Ei osakkeita Sidonnaisuudet: Yksittäisiä luentopalkkioita:

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Rakennusten ylläpito ja sisäilmaongelmien selvittäminen Käyttäjien huomioiminen ja tehtävät sisäilmaongelmien selvitysprosessissa Vesa Pekkola Ylitarkastaja

Lisätiedot

Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat

Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat Sisäilmaongelman ratkaisuun osallistuvilla toimijoilla tulee olla yhteinen näkemys siitä, että vaurioituneet rakenteet on korjattava, koska homeongelmasta voi

Lisätiedot

On jo mentävä eteenpäin yhden altisteen aiheuttaman yhden sairauden etsimisestä, näin ei toimita muissakaan sairauksissa.

On jo mentävä eteenpäin yhden altisteen aiheuttaman yhden sairauden etsimisestä, näin ei toimita muissakaan sairauksissa. Kaikki vain kehottivat olemaan välittämättä koko oireiluista ja kertoivat, ettei siitä voinut olla haittaa. Herkistyin niin pahasti, etten ole enää onnistunut edes asuntoa löytämään, jonka sisäilmaa sietäisin.

Lisätiedot

Allergiavaroitus! silmät vuotaa. aivastelua. tip tip. Nenä tukossa

Allergiavaroitus! silmät vuotaa. aivastelua. tip tip. Nenä tukossa Allergiavaroitus! aivastelua silmät vuotaa Nenä tukossa tip tip Allergia on hyvin yleinen mutta silti vakava sairaus. Monet aliarvioivat sairautensa ja luulevat kärsivänsä usein vilustumisesta. Nuha, nenän

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Homekoulu haisee Eero Palomäki vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Miksi sisäilmasto-ongelmat ovat usein niin vaikeita ratkaista? Sisäilmasto-ongelmat ovat monimuotoisia ja yksinomaan

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien,

Lisätiedot

Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu

Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu Asianajajapäivät, Helsinki 10.1.2014 Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu Kari Reijula, LKT, professori Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/yliopisto Sisäilmaongelmien aiheuttajia

Lisätiedot

Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu. Ennakkotehtävät Joensuu Jukka-Pekka Kärki

Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu. Ennakkotehtävät Joensuu Jukka-Pekka Kärki Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu Ennakkotehtävät Joensuu 2.12.2014 Jukka-Pekka Kärki Kysymys. Tutkimusten luottavuus Kuinka luotettavia ovat ns. sisäilmatutkimukset, joita tehdään

Lisätiedot

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaukset Virusoppi Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaus 1 Uusi uhkaava respiratorinen virusinfektio Tapaus

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työikäisen väestön yleistyvä sairaus Astman esiintyvyyden on todettu 12-kertaistuneen

Lisätiedot

Kliinikon odotukset virtsatieinfektioiden laboratoriotutkimuksilta

Kliinikon odotukset virtsatieinfektioiden laboratoriotutkimuksilta SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät Kliinikon odotukset virtsatieinfektioiden laboratoriotutkimuksilta Maarit Wuorela, LT, oyl Turun kaupungin hyvinvointitoimiala erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Kun koulun sisäilma sairastuttaa

Kun koulun sisäilma sairastuttaa Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija Meklin Homekoulu romahdutti opettajan terveyden Homekoulu kuohuttaa tunteita Ruotsinpyhtäällä julkaistu 16.8.2011 klo 09:14, http://yle.fi/alueet/teksti/

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA

PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA Putus T, Rauhaniemi J, Luosujärvi R, Vallius M, Vaali K Turun yliopisto; HUS reumasairauksien klinikka; Sisäilmatalo

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010 Helsingin yliopisto Työikäisen

Lisätiedot

Kemikaali(yli)herkkyys Tuoksu(yli)herkkyys. Matti Hannuksela TTL 14.10.2011

Kemikaali(yli)herkkyys Tuoksu(yli)herkkyys. Matti Hannuksela TTL 14.10.2011 Kemikaali(yli)herkkyys Tuoksu(yli)herkkyys Matti Hannuksela TTL 14.10.2011 Ympäristösairauksien kirjo Idiopathic environmental illnesses (IEI) Kemikaaliyliherkkyys, Multiple chemical sensitivity (MCS)

Lisätiedot

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Homepakolaiset ry:n lausunto 5.12.2012

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Homepakolaiset ry:n lausunto 5.12.2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Homepakolaiset ry:n lausunto 5.12.2012 Eduskunnan tarkastusvaliokunta hakee ratkaisuja home- ja kosteusvaurioiden luomaan

Lisätiedot

18.2.2014 LISÄSELVITYS JA KORJAUSPYYNTÖ

18.2.2014 LISÄSELVITYS JA KORJAUSPYYNTÖ VASTAANOTTAJAT Johtaja Jari Keinänen / STM Ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson / STM Yksikön päällikkö Tiina Palotie-Heino / THL Osastonjohtaja Päivi Hämäläinen / THL Kehittämispäällikkö, koodistopalvelun johtoryhmän

Lisätiedot

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Käännös kielelle: Laatija: Sähköposti: SOC 1 Henkilöiden, joilla on nivelreumaoireita, tulee päästä ajoissa diagnoosin (erottavan) tekemiseen pätevän terveydenhoidon

Lisätiedot

Lausunto : Ympäristöherkkyydelle oma diagnoosinumero tautiluokitukseen

Lausunto : Ympäristöherkkyydelle oma diagnoosinumero tautiluokitukseen Homepakolaiset ry Lausunto : Ympäristöherkkyydelle oma diagnoosinumero tautiluokitukseen Ympäristöherkkyydet johtuvat jonkin / joidenkin ympäristön myrkyllisten altisteiden laukaisemasta sairaudesta, jolloin

Lisätiedot

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 27.3.2017 SISEM2017 Hyvärinen 1 Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät yhdessä ja

Lisätiedot

Ureakierron häiriöt ja rgaanishappovirtsaisuudet Lapsille

Ureakierron häiriöt ja rgaanishappovirtsaisuudet Lapsille Ureakierron häiriöt ja rgaanishappovirtsaisuudet Lapsille www.e-imd.org Mikä on ureakierron häiriö/orgaanishappovirtsaisuus? Kehomme hajottaa syömämme ruoan tuhansien kemiallisten reaktioiden avulla ja

Lisätiedot

Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen

Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen SAK:n 22. Työympäristöseminaari 17.10.2015 Kiljava Kari Reijula Työterveyden professori Helsingin yliopisto Sisäilmaongelmia työpaikoilla "Kokkolan

Lisätiedot

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaama tutkimus 2012

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaama tutkimus 2012 Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaama tutkimus 2012 SAK:n Työympäristöseminaari ö i i 23.3.2013 Kari Reijula, professori Työterveyslaitos TTL:n tutkijat: Guy Ahonen,

Lisätiedot

Sisäilmamyrkkyjen sairastuttamat jäävät vaille peruspalveluja. Homepakolaiset ry:n kannanottopyynnöt ETENE:lle

Sisäilmamyrkkyjen sairastuttamat jäävät vaille peruspalveluja. Homepakolaiset ry:n kannanottopyynnöt ETENE:lle Sisäilmamyrkkyjen sairastuttamat jäävät vaille peruspalveluja Homepakolaiset ry:n kannanottopyynnöt ETENE:lle Homepakolaiset ry pyytää ETENE:ltä kannanottoa sisäilmasta sairastuneiden tilanteesta Suomessa.

Lisätiedot

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Lähtökohta Suomessa tutkittu alun perin maatalouden

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Hajut, oireet ja muut aistinvaraiset havainnot lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittämisessä ja ennaltaehkäisemisessä Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy

Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy Olen koulutukseltani luonnontieteiden kandidaatti ja pätevöitynyt työterveyshuollon asiantuntijaksi. Toimenkuvaani kuuluu sisäilma- ja työhygieeniset

Lisätiedot

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin MISSIOMME Suojaamme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä tuottamalla puhdasta ilmaa. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa Huono sisäilma alentaa työtehokkuutta

Lisätiedot

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2 3 4 10 12 14 Tiesitkö tämän? Naisille Miehille Vanhemmille SIVU 2 4 Tiesitkö tämän? 5 Mikä on ihmisen papilloomavirus? Ihmisen papilloomavirus (HPV) on sukupuoliteitse leviävä virusinfektion aiheuttaja,

Lisätiedot

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa Dos. Anne Hyvärinen Esityksen sisältö SISU-tutkimuksen kuvaus Alustavia tutkimustuloksia oireista Lyhyesti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Finnish Institute of Occupational Health www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Finnish Institute of Occupational Health www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Sisäilmaongelmat Työhyvinvointi 2014 8.5.2014 Helsinki Kari Reijula, professori Teemajohtaja Sisäilmaongelmia työpaikoilla "Kokkolan sairaalan työntekijät vaativat miljoonakorvauksia

Lisätiedot

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto LAUSUNTO SK17002 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa TAUSTA Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto Korson koulun

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Osapuolia kosteus- ja homeongelmatapauksissa Asukas Rakennuk sen omistaja Työn tekijä Työn antaja

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN KATSAUS AJANKOHTAISEEN YMPÄRISTÖSAIRAUSTUTKIMUKSEEN

KANSAINVÄLINEN KATSAUS AJANKOHTAISEEN YMPÄRISTÖSAIRAUSTUTKIMUKSEEN KANSAINVÄLINEN KATSAUS AJANKOHTAISEEN YMPÄRISTÖSAIRAUSTUTKIMUKSEEN Suomen Ympäristösairauskeskus perustettiin viime vuonna ajantasaisen ympäristösairaustiedon asiantuntijakeskukseksi. Tavoitteena on ajantasaisen,

Lisätiedot

VALJAIDEN VARASSA ROIKKUMISEN TERVEYSRISKIT. KANNATTELUONNETTOMUUDEN SYNTY Alku

VALJAIDEN VARASSA ROIKKUMISEN TERVEYSRISKIT. KANNATTELUONNETTOMUUDEN SYNTY Alku VALJAIDEN VARASSA ROIKKUMISEN TERVEYSRISKIT Valjaassa roikkuminen on kuin asennossa seisoisi. Veri pakkautuu jalkoihin. Tajuton on suuressa vaarassa Ongelmia voi tulla jo minuuteissa Veri kertyy jalkoihin

Lisätiedot

Tietoa lasten ja nuorten päänsäryistä

Tietoa lasten ja nuorten päänsäryistä Tietoa lasten ja nuorten päänsäryistä Diat on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, erityisesti nuorille ja heidän vanhemmilleen Päänsärky esiintyvyys Migreeni altistavat tekijät hoito ennaltaehkäisy Toistuva

Lisätiedot

Lasten ruoka-aineallergian siedätyshoito

Lasten ruoka-aineallergian siedätyshoito Lasten ruoka-aineallergian siedätyshoito Näiden sivujen tarkoituksena on antaa tietoa Sinulle ja perheellesi lasten ruokaaineallergian siedätyshoidosta. Tiedon avulla haluamme auttaa sinua selviytymään

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Korjausneuvoja Rakennusterveysasiantuntija Tapio Rokkonen Hengitysliiton korjausneuvontapalvelut/itä-suomi 1 Hengitysliiton korjausneuvojat

Lisätiedot

Asuntojen kosteusvauriot, mikrobitoksiinit ja astma

Asuntojen kosteusvauriot, mikrobitoksiinit ja astma Asuntojen kosteusvauriot, mikrobitoksiinit ja astma Juha Pekkanen, Pirkka V. Kirjavainen, Michael Sulyok, Martin Täubel, Anne K. Karvonen, Rudolf Krska, Anne Hyvärinen 2.4.2014 Asunnon mikrobitoksiinit

Lisätiedot

LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016

LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016 LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016 Yhteenvetoraportti N=393 Kysely avattiin 25.11.2016 ja vastausaika päättyi 19.12.2016. Kysely lähetettiin sähköpostin välityksellä ja oppilaat vastasivat

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17005 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Kartanonkosken koulussa ja päiväkodissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 Sisäilmastokyselyt 2015 Käytännön järjestelyt ISS Proko Oy Nettikysely Insinööri Studio Oy Analysointi

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

Environmental Relative Moldiness Indeksin (ERMI) soveltaminen Suomessa

Environmental Relative Moldiness Indeksin (ERMI) soveltaminen Suomessa Environmental Relative Moldiness Indeksin (ERMI) soveltaminen Suomessa Martin Täubel, Anne M Karvonen, Tiina Reponen, Stephen Vesper, Juha Pekkanen, Anne Hyvärinen 24.3.2016 SIS FERMI Hyvärinen 1 Mikä

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Poistoa Oy on erikoistunut homesiivouksiin Poistoa Oy on Suomen ensimmäinen homesiivouksiin erikoistunut siivousalan yritys

Lisätiedot

Rakennusten kosteus- ja homeongelmia koskeva kuuleminen

Rakennusten kosteus- ja homeongelmia koskeva kuuleminen Rakennusten kosteus- ja homeongelmia koskeva kuuleminen 20.6.2017 Hannele Rämö Toiminnanjohtaja, VTT:n sertifioima rakennusterveysasiantuntija 020/05 ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE RY Asumisterveysliitto AsTe

Lisätiedot

VASKULIITEISTA MISTÄ SAIRAUS JOHTUU? ESIINTYVYYS

VASKULIITEISTA MISTÄ SAIRAUS JOHTUU? ESIINTYVYYS Muut nimet: Churg-Straussin oireyhtymä, Churg-Straussin syndrooma, allerginen granulomatoottinen vaskuliitti, allerginen granulomatoottinen verisuonitulehdus, Churg-Straussin tauti, Morbus Churg-Strauss

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Sairaat talot, sairaat ihmiset homeongelmat ja niiden hoito ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE RY

Sairaat talot, sairaat ihmiset homeongelmat ja niiden hoito ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE RY Sairaat talot, sairaat ihmiset homeongelmat ja niiden hoito ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE RY Asumisterveysliitto AsTe ry Kaivokatu 5-7 18100 Heinola (03)-877 540 Hannele Rämö toiminnanjohtaja, sertifioitu rakennusterveysasiantuntija

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden mikrobiologiaa ja toksikologiaa

Kosteusvaurioiden mikrobiologiaa ja toksikologiaa Kosteusvaurioiden mikrobiologiaa ja toksikologiaa Mirja, PhD, tutkimusjohtaja Helsingin Yliopisto, Elintarvike- ja Ympäristötieteiden lts Seminaariesitelmä Funktionaalisen Lääketieteen Yhdistys r.y. Symposiossa

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 1 / 5 27.11.2015 13:07 Yhteistyökumppanit / Lääkärit ja terveydenhuolto / Lääkkeet ja lääkekorvaukset / Lääkkeiden korvausoikeudet / Erityiskorvaus / 203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat

Lisätiedot

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus 11.11.2016 Skitsofrenia Skitsofrenia on vakava psykoosisairaus, johon

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Tausta Kyseessä on osa laajempaa Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Sisäilmasta sairastuneiden tilanteesta

Sisäilmasta sairastuneiden tilanteesta Sisäilmasta sairastuneiden tilanteesta 2013-2015 Tavoitteena tukea ja edistää kosteus- ja homevaurioista terveyshaittaa kokeneiden ja sairastuneiden ihmisten hyvinvointia ja ehkäistä palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET - KANSAINVÄLISET HANKKEET Sirpa Heinävaara tutkija/tilastotieteilijä STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Tutkimusten lähtökohtia Matkapuhelinsäteilyn ja aivokasvainten

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kemin kaupunki, Takajärven koulu : Oklaholmankatu 18, 94700 Kemi Kyselyn ajankohta: Joulukuu 2014 Tilaaja: Kemin kaupunki, Tekninen palvelukeskus Lausunto -109504C

Lisätiedot

Taloudelliset ongelmat sisäilmasta sairastuneiden elämässä. Katri Nokela 13.3.2014 Sisäilmastoseminaari

Taloudelliset ongelmat sisäilmasta sairastuneiden elämässä. Katri Nokela 13.3.2014 Sisäilmastoseminaari Taloudelliset ongelmat sisäilmasta sairastuneiden elämässä Katri Nokela 13.3.2014 Sisäilmastoseminaari 2013-2015 Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen kokemuksia -selvitys Tavoitteena

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi. FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi. FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017 Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017 Johdantoa Asunnon ja muiden oleskelutilojen terveellisyyteen vaikuttavat sekä kemialliset

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Tuula Putus Liisa Vilén Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi TYKSin U-sairaala Betonin lujuusongelmia Mitä

Lisätiedot

KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN

KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN Päivi Arvonen KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN Kuka on katulapsi? Lapsi joka asuu kadulla ja on vailla vakinaista asuntoa on katulapsi. Myös lasta, joka joutuu vieeämään päivät kadulla elantoa

Lisätiedot

(pembrolitsumabi) Tietoa potilaille

(pembrolitsumabi) Tietoa potilaille Tietoa KEYTRUDA - valmisteesta (pembrolitsumabi) Tietoa potilaille Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Tarkastaja Ulla Riikonen Tarkastaja Marja Tereska-Korhonen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Ulla Riikonen 11.11.2015

Lisätiedot

sairasloma-automaatti?

sairasloma-automaatti? Onko työterveyshuolto sairasloma-automaatti? HENRY FOORUMI 9.11.2010 Anja Hallberg Johtajalääkäri Diacor pähkinänkuoressa Omistaja Helsingin Diakonissalaitos Toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen 12 täyden

Lisätiedot

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17004 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Peltolan koulun työntekijöille tehtiin huhtikuussa 2017

Lisätiedot