Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta."

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Sinijärvi Kauko Autio Markku Sysmäläinen Eero Nieminen Kirsi Heinimaa Sirkka Puttonen Mikko Vestola Hannele Kinnunen Jaana Leppänen Tommi puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Pekonen Tarmo kunnanhallituksen edustaja Holmstedt Mari esittelijä, kaavoitusjohtaja Lappalainen Jukka esittelijä, ympäristötoimenjohtaja Niemi Päivi esittelijä, joht. rakennustarkastaja Pöyhönen Pälvi ympäristönsuojelusihteeri Pois Salo Pentti pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Sysmäläinen ja Tommi Leppänen. Allekirjoitukset Kauko Sinijärvi puheenjohtaja Pentti Salo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Laukaa Eero Sysmäläinen Tommi Leppänen Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Maankäyttöosasto pöytäkirjanpitäjä Pentti Salo

2 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 84 Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimivallan siirto alaisilleen viranhaltijoille sekä otto-oikeus ja siitä ilmoittaminen toimikaudella Keski-Suomen Ampujat ry:n haulikkorataa koskevaan ympäristölupahakemukseen 86 maa-aineslupahakemukseen, Hietakorpi , Raili ja Esko Ylipuranen 87 Lemminkäinen Infra Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Finni Lausunto kaavoitus- ja rakennuslautakunnan päätöksestä ( , 39) Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tehtyyn valitukseen, Pedonmäki 89 Maa-alueen vuokraaminen Laukaan seurakunnalle / Tiituspohjan koulukeskus, Niinistön palsta Tien nimeäminen asemakaava-alueen ulkopuolella Kaavoituskatsaus Kirkonkylän asemakaavan muutos; Etumiehenkuja Saarelaisen ranta-asemakaavan muutos Kirkonkylän asemakaavan muutos; Vehmaanmutka Maankäyttösopimus Lidl Suomi Ky:n kanssa / Nurkkala (Laukaa kk) Poikkeamislausunto Hietasyrjä Poikkeamislausunto Kalaranta Poikkeamispäätös Kalliomäki Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Mörkökorpi Poikkeamispäätös Kennäspelto Poikkeamispäätös Otsontie , Otsontie ja Otsontie Poikkeamispäätös Aikala Suunnittelutarveratkaisu Kauramaa I Poikkeamispäätös Katajaharju Suunnittelutarveratkaisu Tehdasalue

3 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Poikkeamispäätös Lääsänlehto Poikkeamispäätös Metsä-Raiski Suunnittelutarveratkaisu Metsäpirtti Etuostoasioiden käsittely Viranhaltijapäätökset Tiedoksi merkittävät asiat ja kirjelmät 65

4 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimivallan siirto alaisilleen viranhaltijoille sekä otto-oikeus ja siitä ilmoittaminen toimikaudella / /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Laukaan kunnan hallintosäännössä määrätään kunnan ja osastojen organisaatio sekä lautakuntien toimialajako, yleinen ratkaisuvalta ja otto-oikeus. Hallintosääntö / osasto- ja tulosyksikköjako sekä esimiehet Kunnan toiminnot jaetaan pääsääntöisesti osastoihin ja nämä tulosyksikköihin, joista päättää kunnanhallitus. Kunnanviraston päällikkönä toimii kunnanjohtaja ja jokaisella osastolla on osastopäällikkö ja tulosyksiköillä esimiehet ja sijaiset. Kunnanhallitus määrää toimikaudekseen kunnanjohtajan sijaiset sekä osastopäälliköt ja heidän sijaisensa. Tulosyksikköjen esimiehet kunnanhallitus määrää toistaiseksi. Tulosyksikön esimiehen sijaiset määrää osastopäällikkö. Maankäyttöosaston organisaatio hallituksen esityslistalla MAANKÄYTTÖOSASTO (hallituksen toimikaudeksi ) Osastopäällikkö, kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt 1. sijainen ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen 2. sijainen maankäyttöinsinööri Jarmo Toikka MAANKÄYTTÖOSASTO (toistaiseksi) 1. Maankäytön tulosyksikkö - kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt 2. Rakennusvalvontatoimen tulosyksikkö - johtava rakennustarkastaja Päivi Niemi 3. Ympäristötoimen tulosyksikkö - ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen Hallintosääntö / lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Lautakunta toimialallaan päättää: 1. niistä asioista, jotka ovat tarpeen sen toimialan toiminnan turvaamiseksi ja sille määrättyjen tulosten saavuttamiseksi talousarvion ja -suunnitelman sekä lakien ja sääntöjen mukaisesti

5 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta toiminnassaan noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista, 3. hallinnassaan olevien alueiden ja huoneistojen vuokralle antamisesta 4. hankinnoista sekä ostopalvelu ja muista sopimuksista määrärahojen puitteissa sekä irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta 5. vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi 6. käyttöönsä tulevien rakennusten vastaanottamisesta, 7. päättää toimialallaan järjestö- ym. avustusten myöntämisestä sekä 8. velkajärjestely- ja saneerauslausunnoista Lautakunta voi harkintansa mukaan siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen hallinnollista pakkoa koskevaa päätösvaltaa lukuun ottamatta asettamilleen jaostoille ym. ja viranhaltijoille. Viranhaltijoille siirrettävä toimivalta hankintojen ja sopimusten osalta voi kokonaiskustannuksiltaan olla enintään kuitenkin niin, että kokonaiskustannuksiltaan yli päätökset edellyttävät aina myös ao. lautakunnan puheenjohtajan hyväksymisen. Ko. toimivallan siirtopäätöksistä tulee ilmoittaa keskushallinnon kirjaamoon, joissa niistä pidetään ajantasaista luetteloa. Hallintosääntö / otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Hallintosäännön mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita/asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi on tehtävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

6 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallituksen otto-oikeus on ensisijainen lautakunnan otto-oikeuteen nähden. Näin ollen kunnanhallitus voi lautakunnan ylitse ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan alaisen viranomaisen yksittäisen päätöksen, sikäli kun se on tehty delegoidun päätösvallan nojalla. Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallituksen edustaja lautakunnassa toimii myös otto-oikeuden käyttämisen suhteen yhdyshenkilönä. Kunnanhallituksen edustajan tulee seurata, ovatko lautakunnan tai sen alaisten viranomaisten tekemät päätökset sellaisia, että ne tulisi ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Tällaisista päätöksistä tulee viipymättä ilmoittaa kunnanhallitukselle. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemien päätösten kuulutus toimitetaan otto-oikeuden käyttämisen ratkaisemiseksi kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa sekä kaavoitus- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajalle. Virastossa on laadittu luettelo viranhaltijoiden päätettäväksi esitettävistä asioista, jotka käytännön työn sujuvuuden ja asiakaspalvelun kannalta on mielekästä ja järkevää delegoida. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää: 1. siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen viranhaltijoille liitteenä olevan luettelon mukaisesti 2. virkojen/toimien väliaikaista hoitoa, virkavapautta tai työsuhdelomia, viran/toimen vaalin vahvistamista, eron myöntämistä sekä maankäyttöosaston saatavien poistamista koskevien päätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan 3. lautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustaja lautakunnassa (yhdyshenkilö) tai lautakunnan esittelijät ratkaisevat käyttääkö lautakunta otto-oikeuttaan 4. lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ilmoitetaan lautakunnan puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle 5. merkitä em. menettelyn tietoonsa saatetuksi.

7 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Valtuusto on kokouksessaan :n 8 kohdalla hyväksynyt Lau kaan kunnan hallintosäännön (päivitys). on saanut lainvoi man Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan on tehtävä päivitetyn hal lin tosään nön vaatimat muutokset toimivallan siirroissa lautakunnan alaisen henkilökunnan osalta. Päivitetyssä hallintosäännössä on määrätty lautakuntien yleiset tehtä vät (6 ), lautakuntien yleinen ratkaisuvalta (7 ) ja lautakuntien toi mi ala ja ko ja erityinen ratkaisuvalta (8 ). 8 Lautakunta vastaa maankäytön suunnittelusta, maapolitiikan hoidosta, maa- ja met sä omai suu des ta, rakentamisen ohjauksesta, paikkatietojen tuottamisesta ja yllä pi tä mi ses tä, mittaustoimesta sekä ympäristönsuoje-lusta. Lautakunnan toimintaa oh jaa vat mm. valtuuston hyväksymä kaavoi-tusohjelma ja maapoliittinen ohjelma se kä eri toimialojen lainsäädännöt. Lautakunta toimii maankäyttö- ja rakentamislain tarkoittamana ra ken nusval von ta viran omai se na, maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvonta- viranomaisena sekä ym pä ris tön suo je lu-, jäte-, vesihuolto- ja vesilain tarkoittamana ym pä ris tön suo je lu viran omai se na. Ratkaisuvalta: - toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa - asettaa vaikutukseltaan vähäisen asemakaavaehdotuksen nähtäville (MRL 65 ja MRA 27 ) - suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain 60 :ssä tarkoitetun asemakaavan ajanmu kai suu den arvioinnin - päättää rakennusluvan erityisten edellytysten olemassa olosta suun nit te lu tarve alu eel la ja käyttää kunnalle kuuluvaa päätösvaltaa maankäyttö- ja ra ken nuslain mukaisissa poikkeamishakemuksissa (MRL 137, 171 ) sekä antaa lausun non ELY:n toimivallassa olevista poikkeamisista - päättää talousarvion rajoissa asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien aluei den ja rakennusten ostamisesta, lunastamisesta tai hal tuun ot to kor vauksen maksamisesta sekä rakentamattomien alueiden myymisestä, vuok raa mises ta ja vaihtamisesta - päättää talousarvion rajoissa muiden kuin asemakaavan toteuttami-seksi tar vitta vien alueiden ja rakennusten ostamisesta, lunastamisesta ja hal tuun ot to korvaus ten maksamisesta sekä rakentamattomien alueiden myymisestä, vuok raami ses ta ja vaihtamisesta, kun kaupan tai korvauksen arvo on alle euroa - päättää etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä (EOL 21 ) - päättää rakennuskieltojen ja toimenpiderajoitusten antamisesta ja jatkamisesta (MRL 38, 53 ja 58 ) - asettaa yleis- ja asemakaavaluonnokset nähtäville valmisteluvaiheen kuu le mista varten (MRL 62, MRA 30 ) - päättää asema- ja rantayleiskaavojen laatimis- ja käsittelykustannusten pe ri mises tä (MRL 59, 76 )

8 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää kaavoitusohjelman mukaisten sekä merkitykseltään vähäisten ase makaa va hank kei den vireille tulosta (MRL 20 ) - huolehtii kadun pitoon koskevista päätöksistä - päättää rakennusten osoitteista ja vastaa osoitejärjestelmästä Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää: 1. siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen ( ) viranhaltijoille liitteenä olevan luettelon mukaisesti 2. virkojen/toimien väliaikaista hoitoa, virkavapautta tai työsuhdelomia, viran/toimen vaalin vahvistamista, eron myöntämistä sekä maankäyttöosaston saatavien poistamista koskevien päätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan 3. lautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustaja lautakunnassa (yhdyshenkilö) tai lautakunnan esittelijät ratkaisevat käyttääkö lautakunta otto-oikeuttaan 4. lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ilmoitetaan lautakunnan puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle 5. merkitä em. menettelyn tietoonsa saatetuksi. Liitteet 1 KARAn toimivallan siirto alaisilleen viranhaltijoille Oheisaineisto Laukaan kunnan hallintosääntö Valtuuston päätös / hallintosääntö

9 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Keski-Suomen Ampujat ry:n haulikkorataa koskevaan ympäristölupahakemukseen 25/ /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen, puh Keski-Suomen Ampujat ry on toimittanut Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:iin Laukaan kunnan Leppäveden kylässä kiinteistöillä Rajamäki 7:239 ja Hirvirata 7:265 sijaitsevia haulikkoratoja koskevan ym pä ristö lu pa ha ke muk sen. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI on siirtänyt asian Lau kaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle , joka on asiassa toimivaltainen viranomainen. Kiinteistöillä sijaitsevalla Rajamäen ampumaradalla on Kes ki-suomen ym pä ris tö kes kuk sen myöntämä ympäristölupa, joka on tul lut lainvoimaiseksi korkeimman hallinto-oikeuden pää tök sellä Haulikkoammunta ja haulikkoratojen käyttö kes key tettiin jo Keski-Suomen ympäristökeskuksen ympäristöluvassa, ja korkein hal lin to-oi keus pysytti kiellon voimassa. Korkeimman hal lin to-oikeu den päätöksessä kuitenkin todettiin, että sen päätöksen esteenä ole mat ta Keski-Suomen ampujat ry:llä on mahdollisuus myöhemmin pan na vireille ampumatoimintaa Leppäveden radalla koskeva uusi ha ke mus, mikäli yhdistys aikoo ottaa käyttöön jonkin tai jotkut niistä ra dois ta, joiden osalta ympäristölupa on korkeimman hal lin to-oi keuden päätöksellä evätty. Keski-Suomen Ampujat ry on tehnyt haulikkoradoilla parannuksia me lun tor jun ta ra ken tei siin mm korottamalla meluvallia. Hau lik ko radois ta ja myös kokonaismelusta on tehty uusi meluselvitys. Myös am pu ma ra ta-alu een maaperän pilaantuneisuus on tutkittu. Nämä sel vi tyk set ovat hakemuksen liitteinä. Keski-Suomen Ampujat ry hake vat ympäristölupaa haulikkoradoille 2-5. Haulikkorataa 1 ei ole tarkoi tus ottaa käyttöön. Ampumarata-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Ympäristölupaa on haet tu toistaiseksi voimassaolevana, ja se sisältää YSL 199 :n mukai sen hakemuksen aloittaa toiminta mahdollisesta muu tok sen hausta huolimatta. Kaikki asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat alkuperäisinä näh tä vinä kokouksessa. Ympäristötoimenjohtaja: Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunta myöntää Keski-Suomen Am pu jat ry:n Rajamäen ampumaradan haulikkoradoille 2-5 ym pä ris-

10 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta tö lu van. Toiminta saadaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta sen jäl keen kun Rambollin toimittaman meluselvityksen liit tees sä 1 ehdotetut lisämelusuojaukset on rakennettu ja tarkas tet tu valvontaviranomaisen toimesta. Melumittaukset kaikilta ra doil ta on suoritettava välittömästi toiminnan alkaessa. Toiminnan luon teen takia vakuutta ei katsota tarpeelliseksi asettaa, vaan toimin ta keskeytetään jos lupamääräyksiä ei noudateta tai muu tok senha ku tuo mio is tuin niin määrää. Ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Merkitään, että esityslistan julkaisemisen jälkeen hakija on toimittanut lautakunnalle osoitetun kirjelmän, joka liitetään asiakirjoihin ja lisätään tämän pöytäkirjan liitteeksi. Merkitään edelleen, että lautakunnan jäsen Autio ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyysperuste: Hallintolaki 28, kohta 7. Liitteet 2 Ympäristölupapäätös, Keski-Suomen Ampujat ry 3 Kirjelmä Oheisaineisto Asemapiirros ampumarata-alueesta, Keski-Suomen Ampujat ry ympäristölupahakemus Meluselvitys, nykyinen melusuojaus ja esitetty lisämelusuojaus; Keski-Suomen Ampujat ry ympäristölupahakemus Meluselvitys, nykyinen melusuojaus; Keski-Suomen Ampujat ry ympäristölupahakemus

11 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta maa-aineslupahakemukseen, Hietakorpi , Raili ja Esko Ylipuranen 734/ /2013 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Valmistelija: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen p ja ympäristösuunnittelija Heidi Hokkanen, puh Tiedot hakemuksesta Kylä, tila, kiinteistötunnus: Vehniä, Hietakorpi Ottamisalueen pinta-ala 2,23 ha ja koko tilan pinta-ala 23,5 ha. Haettu ottamisaika 10 vuotta. Haettu soran ja hiekan ottamismäärä on m 3, vuotuisen ot tamis mää rän ollessa m 3. Lupahakemuksella haetaan lupaa vanhalle ottoalueen syventämiselle ja alueen laajennukselle. Vanhan luvan voimassaolo on päättynyt. Ottamisalueen korkeus vaihtelee tasosta N tasoon N Ottamisalue sijoittuu Tikka-Mannilan pohjavesialueelle (nro , I luokka). Alueella sijaitsee pohjaveden havaintoputki. Poh ja ve den korkeus havaintoputkessa tehdyssä mit taukses sa oli N ,74. Vuosittaisen tarkkailun perusteella poh ja veden pinta on keskimäärin tasolla N ,80. Keski-Suomen ELY-keskus on antanut hakemuksesta lausunnon. ELY-kes kus toteaa lausunnossaan, että ottamisalueen laajenemista kos ke mat to mal le alueelle ei tule sallia ja avatulla alueella alin ot to taso on N ,5 m, kuitenkin vähintään 6 metriä ylimmän poh ja vesi pin nan yläpuolella. Ely-keskukselta pyydettiin myös kannanotto/lausunto aluetta kos kevis ta Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksistä. Ely-keskus antoi asiasta muutetun lausunnon, jonka mukaan alueelle ei tule myöntää maa-ai nes ten ottamislupaa. Naapureiden (7 kpl) kuuleminen on suoritettu. Muistutuksia ei ole jätetty. Ot ta mis suun ni tel man taksan mukainen tarkastusmaksu on 300,00. Maksu laskutetaan erikseen jälkikäteen. Liitteenä maa-aineslupahakemus, ottamisuunnitelma, Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnot ja hakija vastineet. Oheismateriaalina esityslistan mukanan jeataan Itä-Suo men ympäristölupaviraston päätös.

12 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaikki alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa, jossa asia myös esitellään tarkemmin. Ympäristötoimenjohtaja: 1. YLEISTÄ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ei myönnä maa-ainesten ot ta mislu paa Raili ja Esko Ylipuraselle kiinteistölle Hietakorpi Perustelut: Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen ( ,ISY-2000-Y-119, nro 56/00/1) mukaan alueella voi ottaa maa-ai nek sia siten, että alin ottotaso on N m. Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen ( , ISY-2003-Y-119, nro 79/03/1) mukaan ottamistoimintaa haetulla otta mis alu eel la ei tule sallia. Päätöksessä todetaan, että vesilain 1 luvun 18 :n mukaan ilman ympäristölupaviraston lupaa ei saa ryhtyä maa-ai nes ten ottamiseen, jos siitä ilmeisesti voi muun muassa aiheu tua tärkeän pohjavesiesiintymän antoisuuden olennainen vä henty mi nen tai sen hyväksikäyttämismahdollisuuden muu huo non tu minen. Kyseessä oleva maa-ainesten ottamisalue sijaitsee vedenhankinnan kan nal ta tärkeäksi luokitellun pohjavesialueen suunnitellut ve den otta mon ohjeellisella lähisuojavyöhykkeellä. Hakemuksen mukainen alue sijoittuu ottamisalueen vedenottamopaikan puoleiseen päähän. Alu eel la tehtyjen maaperätutkimusten perusteella päätöksessä to detaan, että maaperään imeytynyt vesi kulkeutuu vedenottamopaikan suun taan. Maa-aineksen hyvä vedenläpäisevyys, kallioperän suuri kal te vuus ja mahdolliset halkeamat lyhentävät veden virtausaikaa ot ta mo pai kal le. Keski-Suomen Ely-keskus viittaa lausunnossaan ( ) ai emmin lausumaansa ja toteaa suunnitelmaan tehdyistä muutoksista, et tä suunniteltu ottoalue tulee sijoittumaan muutoksista huolimatta tut ki tun vedenottopaikan arvioidulle lähisuojavyöhykkeelle ja Ryö nälam men rantavyöhykkeelle. Lisäksi karttatarkastelun ja maas to käynnin perusteella suunniteltu ottoalue tulee näkymään Ryönälammen ran ta mai se mas sa. Alueen laajenemista koskemattomalle alueelle ja lam men rantavyöhykkeelle ei tule sallia ympäristöministeriön oh jeistuk sen ja MaL 3 :n vastaisena antamassaan lau sun nossa (viimeisin lausunto) Keski-Suomen Ely-keskus katsoo, ettei alueel le tule myöntää maa-ainesten ottolupaa. Edellä olevan perusteella, kun otetaan huomioon Itä-Suomen ym päris tö lu pa vi ras ton lainvoimaiset päätökset /56/00/1 ja /79/03/1, luvan myöntämiselle ei ole oikeudellisia edel lytyk siä olemassa.

13 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta tässä asiassa annetaan julkipanon jälkeen. Sovelletut lainkohdat: Maa-aineslaki 11, 12 ja 21 :t, maa-ai nes asetus 8 Liitteet 4 Maa-aineslupahakemus (muutettu), Raili ja Esko Ylipuranen, Hietakorpi 5 Ottamissuunnitelma Hietakorpi Ylipuranen 6 Hakijan vastine 2 ELYn lausunto 7 ELY Lausunto2 Hietakorpi 8 Raili ja Esko Ylipurasen vastine ELY-keskuksen päivättyyn lausuntoon, maa-aineslupahakemus Hietakorpi 9 Keski-Suomen ELY-keskuksen muutos lausuntoonsa Raili ja Esko Ylipurasen maa-aineslupahakemuksesta, Hietakorpi 10 Raili ja Tapio Ylipurasen selitys ELY-keskuksen muutetun lausunnon johdosta, maa-aineslupahakemus Hietakorpi Oheisaineisto Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös , nro 79/03/1

14 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Lemminkäinen Infra Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Finni / /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Valmistelijat: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen, puh ja ympäristösuunnittelija Heidi Hokkanen, puh Tiedot hakemuksesta Kylä, tila, kiinteistötunnus: Petruma, Finni Ottamisalueen pinta-ala 7,8 ha. Haettu ottamisaika 8 vuotta. Haettu kokonaisottomäärä soralle ja hiekalle kiinto-m 3. Vuo tui nen ottomäärä kiinto-m 3. Hakemuksessa haetaan MaL 21 :n mukaista aloituslupaa aloittaa toi min ta mahdollisesta muutoksen hausta huolimatta. Ko. kiinteistöllä on olemassa olevaa maa-ainesten otto-toimintaa. Alu eel la on Laukaan kunnan kaavoitus- ja rakennuslautakunnan kokouksessaan myöntämä maa-ainesten ottolupa, joka on voimassa asti. Lisäksi alueella on Laukaan kaavoitusja rakennuslautakunnan kokouksessaan myöntämä toistai sek si voimassa oleva ympäristölupa kiviaineksen murskaukselle. Ko. maa-ainesten ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on pyytänyt ja saanut Kes ki-suomen ELY-keskuksen lausunnon. Naapureiden kuuleminen on suoritettu minkä johdosta on jätetty yksi muis tu tus. Hakija on antanut muistutukseen ja Ely-keskuksen lausun toon vastineensa. Muistutus, lausunto ja vastine liitteenä. Ottamissuunnitelman taksan mukainen tarkastusmaksu on 6.474,-. Maksu laskutetaan erikseen jälkikäteen. Kaikki alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa, jossa asia myös esitellään tarkemmin. Ympäristötoimenjohtaja: 1. YLEISTÄ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää, että Lemminkäinen Infra Oy:lle myönnetään maa-ainesten ottolupa kiinteistöllä Finni seuraavien lupaehtojen ja määräysten mukaisesti:

15 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Otettavan maa-aineksen kokonaisottomäärä on m 3. Ot tamis ai ka on 8 vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta lukien ja vuotuinen ot ta mis mää rä on m ALUEEN MAASTOMERKINNÄT Valvonnan helpottamiseksi, ennen ottotoiminnan aloittamista, tulee alu eel le asentaa riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, selvästi nä kyviä korkeusmerkkejä (vähintään kolme kolmiopukkia). Myös ottamisja kaivualueen rajat ja luiskakaltevuudet tulee merkitä maastoon. Ottoalueelle tulee sijoittaa selkeä taulu, josta ilmenee mm. maa-aines lu van hal ti jan / urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voimassa olo aika. Alueen työnaikaiset jyrkät luiskat tulee suojata lippusiimoin tai muulla vastaavalla tavalla. 3. MÄÄRÄTYT TARKASTUKSET Alkutarkastus, kun maastomerkintä on suoritettu. Lopputarkastus, kun alueen maisemointityö on loppuun suoritettu. 4. ALIN OTTOTASO Alin sallittu ottotaso on (N2000) ja nousee pohjoiseen päin ta sol le (N2000). Ylimmän pohjavesitason väliin on jätettävä vähintään 2 metrin vahvui nen suojakerros. Ottotason alapuolisia massanvaihtoja tai poh jave den asemaa muuttavaa kaivua ei sallita. 5. POHJAVESI JA POHJAVESIPUTKET Luvan mukaiselle alueelle (I vaihe) asennettujen havaintoputkien (2 kpl) yläpäät ovat tasolla HP1 alueen eteläosassa +159,39 N2000 ja HP2 alueen itäosassa +147,43 N2000. Putket ovat olleet kuivia ja nii tä tarkkaillaan voimassa olevan maa-ainesluvan mukaisesti. Pohjavesipinnan korkeus tulee havaita neljä kertaa vuodessa (talvi, ke vät, kesä ja syksy) ja havaintotulokset ja -päivä tulee merkitä havain to päi vä kir jaan. Pohjaveden pinnan korkeustiedot tulee toimittaa Kes ki-suo men ELY-keskukselle ja kunnan valvontaviranomaiselle ker ran vuodessa, tammikuun aikana. 6. POLTTO- JA VOITELUAINEIDEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien va ras toin ti alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huo no kun toisia koneita tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto on alu eel la kielletty, ellei ympäristön pilaantumisvaara ole poistettu asian mu kai sil la tiloilla tai suojarakenteilla. Myös koneiden ja autojen tank kaus tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai polt to ai nepääs tö jen vaaraa. Lisäksi pohjaveden puhtaana säilymiseksi on huo leh dit ta va siitä, että pohjavedelle vahingollisten aineiden kä sit te-

16 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta lys sä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Jos öljyä tai muuta pohja- ja pintaveden laatua vaarantavaa ainetta jou tuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava Keski-Suomen pe las tus lai tok sel le ja Laukaan kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omaisel le, sekä ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahingon leviämisen es tämi sek si. 7. ALUETTA KOSKEVAT ERITYISEHDOT Luvan saajan on huolehdittava tarpeellisin toimenpitein maa-ai neskuor mien ja tarpeellisin osin ottamisalueelle johtavan tien pö lyn torjun nas ta. Edellä mainitun päätöksen mukainen ottamistoiminta voidaan aloittaa em. lupapäätöksessä mainituin ehdoin valituksista huolimatta. Mi kä li em. lupapäätös valitusten johdosta muuttuu tai hylätään, on ha ki ja kustannuksellaan velvollinen saattamaan olosuhteet ot ta misalu eel la ennalleen tai muuttuneen päätöksen mukaisiksi. 8. ALUEEN MAISEMOINTI Alueen luiskat muotoillaan vähintään kaltevuuteen 1:3. Alueen jäl kita sauk ses sa, jälkiverhoilussa ja yleisessä siistimisessä ei saa käyttää pohjavettä vaarantavia materiaaleja. Pintamaat tulee varastoida kai vu alu een ulkopuolelle siten, että ne voidaan käyttää mai se moinnin yhteydessä kasvualustan muodostamiseen (suositeltu va ras tointi ai ka enintään kolme vuotta). Alueelle istutetaan mäntyä tai koivua (2500 kpl/ha) niille osille, jollei luontaista taimettumista tapahdu. Maa-ainesten ottaminen ja alueen jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä vai heit tain ottamisen edistyessä. Vaiheittainen alueen mai se moin titöi den tarkastus tulee tehdä kahden vuoden välein. Tarkastuksessa tu lee olla läsnä luvanhaltija, kunnan maa-ainesoton valvoja sekä tarvit taes sa Keski-Suomen ELY-keskuksen edustaja. Suunnitelman mukainen maisemointi suoritetaan loppuun 1 vuoden ku lues sa ottamistoiminnan päättymisestä. Kaivannaisjätteet käsitellään lupahakemukseen liitetyn suunnitelman mu kai ses ti. Alueelle mahdollisesti asettuvat törmäpääsky-yhdyskunnat tulee ottaa huomioon maa-ainesten oton yhteydessä. Pesien hävittäminen on kiellettyä pesimäkauden aikana. 9. VALVONTAMAKSU JA VAKUUS Hakija maksaa kunnalle vuotuisen ottamistoiminnan val von ta maksun kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. Ensimmäinen vuo tuis mak su on 2.948,- ja se on maksettava tämän päätöksen saa tua lainvoiman ja ennen ottamistoimintaan ryhtymistä. Tämän päätöksen lupaehdoissa määrättyjen toimenpiteiden suo rit-

17 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ta mi sen ja aloitusluvan vakuudeksi on hakijan asetettava ,- :n suuruinen hyväksyttävä vakuus, joka muuttuu tämän lu pa päätök sen mukaiseksi varsinaiseksi vakuudeksi kun lupapäätös on saanut lainvoiman ja kunnan rakennustarkastaja on hyväksynyt pää töksen mahdollisesti edellyttämät muutokset loppuun suoritetuiksi. Haki jan on haettava vakuudelle Laukaan kunnan maankäyttöosaston osas to pääl li kön hyväksymispäätös ennen ottamistoiminnan aloit tamis ta. Hakija vastaa siitä, että em. vakuus on kaikissa tapauksissa voi massa siihen saakka kunnes kunnan rakennustarkastaja on hyväksynyt lu pa mää räys ten mukaiset toimenpiteet suoritetuiksi, jonka jälkeen va kuus vapautetaan. Kunta pidättää itsellään oikeuden tarkistaa vakuu den suuruutta kustannustason nousua vastaavasti. Em. vakuus on asetettava ennen ottamistoimintaan ryhtymistä ja sille on haet tava kunnan maankäyttöosaston osastopäällikön hyväksymispäätös (Maa-ai nes la ki 11 ja 12 :t). 10. MUUTA Hakemus ja ottamissuunnitelma sekä yllä olevat määräykset si säl tävät laissa edellytetyt tarpeelliset lupamääräykset. Ely-keskus on lausunnossaan pitänyt alueen maa-ainesten ottoa mah dol li se na. Tämän päätöksen saatua lainvoiman tulee hakijan toimittaa siitä todis tus kunnan rakennustarkastajalle. tässä asiassa annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen perustelut: Ottoalueella on jo olemassa olevaa toimintaa. Lakiviitteet: Maa-aineslaki 3, 11, 12 ja 21, maa-ainesasetus 8. Liitteet 11 Maa-aineslupahakemus, Lemminkäinen Infra Oy, Finni Aloittamislupahakemus, Lemminkäinen Infra Oy maa-aineslupahakemus, Finni 13 Ottamissuunnitelma Finni 14 Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto, Lemminkäinen Infra maa-aineslupahakemus, Finni 15 Muistutus Kirsti Mäkinen; Lemminkäinen Infra Oy maa-aineslupahakemus, Finni 16 Lemminkäinen Infra Oy:n vastine; maa-aineslupahakemus Finni

18 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Lausunto kaavoitus- ja rakennuslautakunnan päätöksestä ( , 39) Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tehtyyn valitukseen, Pedonmäki 63/ /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Valmistelija: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen, puh Keski-Suomen Ely-keskus on valittanut Laukaan kaavoitus- ja raken nus lau ta kun nan tekemästä päätöksestä myöntää maa-ai nes lu pa Osk Äänekosken Kak:lle tiloille Pedonmäen so rakuop pa-alue , Vatian sorakuoppa-alue ja To rik ka Alueella on otettu maa-aineksia jo vuosikymmeniä ennen maa-aines lain voimaan tuloa, joten ottaminen on pitkään ollut suun nit te lema ton ta ja valvomatonta. Maa-aineslupia alueelle on myönnetty 2002 ja Pitkästä ottohistoriasta johtuen alue on, kuten Ely-kes kus kin lausunnossaan mainitsee, arpi kaukomaisemassa. Muun kuin maa-ainesten ottotoiminnan vuoksi alueen pohjavesi on käy nyt talousvedeksi kelpaamattomaksi (torjunta-aineet). Maa-aineslupa Osk Äänekosken Kak:lle myönnettiin vuosikymmeniä alu eel la tehdyn maa-ainesten ottotoiminnan loppuun saattamiseksi ja alueen maisemoimiseksi. Valituksessaan Ely-keskus ilmoittaa, että alueella on mahdollista vain maisemoiva otto, ja vetoaa seuraaviin seikkoihin. 1)maa-aineslain 3 :n 1 mom 4 kohta, 2)alue sijaitsee osittain 1-luokan pohjavesialueen lä hi suo ja vyö hykkeel lä, 3)Laukaan kunnassa 2000 tehty pohjaveden suojelusuunnitelma, 4)ympäristöministeriön ohje maa-ainesten kestävästä käytöstä (1/2009) 5)Elyn käsityksen mukaan alle 300 metrin etäisyydellä Torikan veden ot ta mol ta ei ottotoimintaa tule sallia lainkaan, ja 500 metrin etäisyy del lä ei avaamattomille alueille ottotoimintaa saa ulottaa. 6)alueen pohjavesi on torjunta-aineiden pilaama, ja koska alue on ve den han kin nan kannalta tärkeä pohjavesialue, 7)Ely-keskus korostaa, että pilaantuneelle pohjavesialueelle ei saa si joit taa toimintaa joka edelleen huonontaa pohjaveden tilaa, 8)Lopuksi Ely-keskus viittaa korkeimman hallinto-oikeuden pää tökseen 2192/1/14.

19 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Esityslistan oheisaineistona Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen valitusasiakirja (pvm ). Ympäristötoimenjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta vastaa Ely-keskuksen va li tuk sessa esittämiin väitteisiin seuraavasti: 1)Maa-ainesluvassa on annettu riittävät lupamääräykset pohjaveden suo je le mi sek si. Sekä luvan myöntäjällä, että Ely-keskuksella on tieto sii tä, että alueen pohjavesi on syvällä, ja haetulla alimmalla ot to tasol la pohjaveden päälle jää vähintään 12 metrin koskematon maaker ros joka on pääosin savea.maaperän laatu on havainnoitu poh jave si tark kai lu put kia asennettaessa, sekä kaivettaessa maa pe rä näyttei tä saastumispaikan selvittämiseksi. Ottaminen ei vaaranna pohjaveden laatua tai antoisuutta, eikä se näin ollen vaadi vesilain mukaista lupaa. 2)Otto-alue sijaitsee Torikan torjunta-aineista pilaantuneen vedenottamon läheisyydessä.vedenottolupaa haettaessa ottamolle ei ole haet tu suoja-aluetta. Saastumisen vuoksi alue ei ole ainakaan lä hi vuo si na vedenhankintakäyttöön soveltuva. 3)Laukaan kunnassa 2000 tehty pohjaveden suojelusuunnitelma on suo si tus, eikä se nykyisessä tilanteessa ole enää ajankohtainen, saa ti velvoittava.pohjaveden suojaaminen on lupamääräyksin varmis tet tu. 4)Ympäristöhallinnon ohje 1/2009 on myös suositus, ei velvoittava mää räys. Suositukseen perustuen ei ottamistoimintaa voi kieltää, kun pohjaveden suojaaminen on alueen maaperä ja olosuhteet huomioi den lupamääräyksin varmistettu. 5)Ely-keskuksen karttatarkastelulla määrittämät ympyrät joiden si sällä halutaan ottamistoimintaa rajoittaa eivät ole, alueella jo ta pah tunut ottaminen ja pohjaveden päälle jäävä suojakerros huomioiden, pe rus tel tu ja. Ei ole hyväksyttävää, että Ely-keskus asiantuntijaviranomaisena ilmoit taa, että sillä ei ole tarvittavia tietoja aluemäärityksiin, ja lähtee esit tä mään arvioituja ympyröitä velvoittavina. Ely-keskuksella on tieto siitä, että suojamaakerros on huonosti vettä lä päi se vää ja vähintään 12 metriä paksu. Ely ei esitä mitään pe rustet ta sille, että suojamaapaksuutta pitäisi olla enemmän. 6)Laukaan kunnan tekemässä talousveden valvonnassa raa ka veden (pohjavesi) pilaantuminen torjunta-aineilla todettiin vuonna 2012 ru tii ni näyt teen otos sa, asiasta tiedotettiin heti myös Ely-keskusta. Ely-keskuksen mainitsemia pohjavedenhoitotoimenpiteitä ei ole alueel la havaittu, kuntaa ei myöskään ole mitenkään informoitu ky seisis tä toimenpiteistä, joten asiaan ei voida ottaa kantaa.

20 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta )Luvan mukainen maa-ainesten ottotoiminta ei, kun lu pa mää räyksiä noudatetaan, huononna alueen pohjaveden kemiallista tai muuta kaan tilaa. 8)Ely-keskuksen viittaus Korkeimman Hallinto-oikeuden päätökseen 2192/1/14 on perusteeton, koska päätöksen mukaisessa tilanteessa se kä pohjavesi sen käyttö, että maaperä ovat täysin erilaisia tähän ta pauk seen verrattuna. KHO:n päätös ei ole, toisin kuin Ely-keskus yrit tää esittää, yleistettävissä oleva ennakkoratkaisu pohjaveden suo ja maa ker rok sis ta. Lisäksi: Laukaan ympäristötoimi on saastumisen tultua ilmi asennut ta nut pohjaveden tarkkailuputkia, tehnyt sekä vedenottamolla, et tä alueen yksityiskaivoilla vedenlaadun ja pinnankorkeuden seuran taa(tiedot on toimitettu myös Ely-keskukselle, jolta on myös pyydel ty apua asian selvittelyyn). Pohjaveden pilaajaa tai varsinaista pilaantumispaikkaa ei vielä ole saa tu selvitettyä. Suurimmat torjunta-ainepitoisuudet on saatu at ratsii nis ta ja sen hajoamistuotteesta DEA:sta. Aine on kielletty jo 1990 lu vun alussa, joten sitä täytyy olla maaperässä huomattavan paljon kos ka pitoisuudet ovat edelleen nousussa. Seurannassa on todettu, että pohjaveden pinta vaihtelee hyvin vähän. Pohjaveden torjunta-ainepitoisuus vedenottamolla on seu ran tajak son, joka alkoi 2012 keväällä, aikana lisääntynyt paljon ensi havain nos ta. Myös yksityiskaivoista ottamolta länteen päin on todettu tor jun ta-ai nei ta pienempinä pitoisuuksina. Näitten havaintojen perusteella alueen pohjavesi virtaisi idästä länteen, joten haettu ottoalue ei olisi ottamon ylä- tai alapuolella vaan si vus sa. Lopuksi: Luvan mukainen ottamistoiminnan loppuunsaattaminen on juu ri Elyn vaatimaa maisemoivaa ottamista. Vuosikymmenten ot totoi min nan jäljiltä alueen keskelle on jäänyt korkea jyrkkäreunainen hiek ka pat ti ja laiteille pienempiä patteja ja jyrkkiä rintauksia jotka tule vat lopputilanteessa maisemoitumaan niin, ettei kau ko mai se maankaan jää arpia. Ottamistoiminta täyttää maa-aineslain vaatimukset, ei kä ole 3 :n vastaista. Yllä esitetyin perustein kaavoitus- ja rakennuslautakunta pyytää Hämeen lin nan hallinto-oikeutta hylkäämään Keski-Suomen Ely-kes kuksen valituksen. Oheisaineisto Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö valituksen johdosta, Osk Äänekosken Kak maa-aineslupa, Pedonmäki ym.

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72)

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) Ympäristölautakunta 108 05.11.2013 Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) 176/10.03.00/2013 YMPLTK 108 5.11.2013 Petteri Kivistö on jättänyt ympä ristölautakunnalle

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot