Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta."

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Sinijärvi Kauko Autio Markku Sysmäläinen Eero Nieminen Kirsi Heinimaa Sirkka Puttonen Mikko Vestola Hannele Kinnunen Jaana Leppänen Tommi puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Pekonen Tarmo kunnanhallituksen edustaja Holmstedt Mari esittelijä, kaavoitusjohtaja Lappalainen Jukka esittelijä, ympäristötoimenjohtaja Niemi Päivi esittelijä, joht. rakennustarkastaja Pöyhönen Pälvi ympäristönsuojelusihteeri Pois Salo Pentti pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Sysmäläinen ja Tommi Leppänen. Allekirjoitukset Kauko Sinijärvi puheenjohtaja Pentti Salo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Laukaa Eero Sysmäläinen Tommi Leppänen Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Maankäyttöosasto pöytäkirjanpitäjä Pentti Salo

2 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 84 Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimivallan siirto alaisilleen viranhaltijoille sekä otto-oikeus ja siitä ilmoittaminen toimikaudella Keski-Suomen Ampujat ry:n haulikkorataa koskevaan ympäristölupahakemukseen 86 maa-aineslupahakemukseen, Hietakorpi , Raili ja Esko Ylipuranen 87 Lemminkäinen Infra Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Finni Lausunto kaavoitus- ja rakennuslautakunnan päätöksestä ( , 39) Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tehtyyn valitukseen, Pedonmäki 89 Maa-alueen vuokraaminen Laukaan seurakunnalle / Tiituspohjan koulukeskus, Niinistön palsta Tien nimeäminen asemakaava-alueen ulkopuolella Kaavoituskatsaus Kirkonkylän asemakaavan muutos; Etumiehenkuja Saarelaisen ranta-asemakaavan muutos Kirkonkylän asemakaavan muutos; Vehmaanmutka Maankäyttösopimus Lidl Suomi Ky:n kanssa / Nurkkala (Laukaa kk) Poikkeamislausunto Hietasyrjä Poikkeamislausunto Kalaranta Poikkeamispäätös Kalliomäki Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Mörkökorpi Poikkeamispäätös Kennäspelto Poikkeamispäätös Otsontie , Otsontie ja Otsontie Poikkeamispäätös Aikala Suunnittelutarveratkaisu Kauramaa I Poikkeamispäätös Katajaharju Suunnittelutarveratkaisu Tehdasalue

3 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Poikkeamispäätös Lääsänlehto Poikkeamispäätös Metsä-Raiski Suunnittelutarveratkaisu Metsäpirtti Etuostoasioiden käsittely Viranhaltijapäätökset Tiedoksi merkittävät asiat ja kirjelmät 65

4 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimivallan siirto alaisilleen viranhaltijoille sekä otto-oikeus ja siitä ilmoittaminen toimikaudella / /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Laukaan kunnan hallintosäännössä määrätään kunnan ja osastojen organisaatio sekä lautakuntien toimialajako, yleinen ratkaisuvalta ja otto-oikeus. Hallintosääntö / osasto- ja tulosyksikköjako sekä esimiehet Kunnan toiminnot jaetaan pääsääntöisesti osastoihin ja nämä tulosyksikköihin, joista päättää kunnanhallitus. Kunnanviraston päällikkönä toimii kunnanjohtaja ja jokaisella osastolla on osastopäällikkö ja tulosyksiköillä esimiehet ja sijaiset. Kunnanhallitus määrää toimikaudekseen kunnanjohtajan sijaiset sekä osastopäälliköt ja heidän sijaisensa. Tulosyksikköjen esimiehet kunnanhallitus määrää toistaiseksi. Tulosyksikön esimiehen sijaiset määrää osastopäällikkö. Maankäyttöosaston organisaatio hallituksen esityslistalla MAANKÄYTTÖOSASTO (hallituksen toimikaudeksi ) Osastopäällikkö, kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt 1. sijainen ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen 2. sijainen maankäyttöinsinööri Jarmo Toikka MAANKÄYTTÖOSASTO (toistaiseksi) 1. Maankäytön tulosyksikkö - kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt 2. Rakennusvalvontatoimen tulosyksikkö - johtava rakennustarkastaja Päivi Niemi 3. Ympäristötoimen tulosyksikkö - ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen Hallintosääntö / lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Lautakunta toimialallaan päättää: 1. niistä asioista, jotka ovat tarpeen sen toimialan toiminnan turvaamiseksi ja sille määrättyjen tulosten saavuttamiseksi talousarvion ja -suunnitelman sekä lakien ja sääntöjen mukaisesti

5 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta toiminnassaan noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista, 3. hallinnassaan olevien alueiden ja huoneistojen vuokralle antamisesta 4. hankinnoista sekä ostopalvelu ja muista sopimuksista määrärahojen puitteissa sekä irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta 5. vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi 6. käyttöönsä tulevien rakennusten vastaanottamisesta, 7. päättää toimialallaan järjestö- ym. avustusten myöntämisestä sekä 8. velkajärjestely- ja saneerauslausunnoista Lautakunta voi harkintansa mukaan siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen hallinnollista pakkoa koskevaa päätösvaltaa lukuun ottamatta asettamilleen jaostoille ym. ja viranhaltijoille. Viranhaltijoille siirrettävä toimivalta hankintojen ja sopimusten osalta voi kokonaiskustannuksiltaan olla enintään kuitenkin niin, että kokonaiskustannuksiltaan yli päätökset edellyttävät aina myös ao. lautakunnan puheenjohtajan hyväksymisen. Ko. toimivallan siirtopäätöksistä tulee ilmoittaa keskushallinnon kirjaamoon, joissa niistä pidetään ajantasaista luetteloa. Hallintosääntö / otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Hallintosäännön mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita/asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi on tehtävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

6 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallituksen otto-oikeus on ensisijainen lautakunnan otto-oikeuteen nähden. Näin ollen kunnanhallitus voi lautakunnan ylitse ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan alaisen viranomaisen yksittäisen päätöksen, sikäli kun se on tehty delegoidun päätösvallan nojalla. Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallituksen edustaja lautakunnassa toimii myös otto-oikeuden käyttämisen suhteen yhdyshenkilönä. Kunnanhallituksen edustajan tulee seurata, ovatko lautakunnan tai sen alaisten viranomaisten tekemät päätökset sellaisia, että ne tulisi ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Tällaisista päätöksistä tulee viipymättä ilmoittaa kunnanhallitukselle. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemien päätösten kuulutus toimitetaan otto-oikeuden käyttämisen ratkaisemiseksi kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa sekä kaavoitus- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajalle. Virastossa on laadittu luettelo viranhaltijoiden päätettäväksi esitettävistä asioista, jotka käytännön työn sujuvuuden ja asiakaspalvelun kannalta on mielekästä ja järkevää delegoida. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää: 1. siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen viranhaltijoille liitteenä olevan luettelon mukaisesti 2. virkojen/toimien väliaikaista hoitoa, virkavapautta tai työsuhdelomia, viran/toimen vaalin vahvistamista, eron myöntämistä sekä maankäyttöosaston saatavien poistamista koskevien päätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan 3. lautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustaja lautakunnassa (yhdyshenkilö) tai lautakunnan esittelijät ratkaisevat käyttääkö lautakunta otto-oikeuttaan 4. lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ilmoitetaan lautakunnan puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle 5. merkitä em. menettelyn tietoonsa saatetuksi.

7 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Valtuusto on kokouksessaan :n 8 kohdalla hyväksynyt Lau kaan kunnan hallintosäännön (päivitys). on saanut lainvoi man Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan on tehtävä päivitetyn hal lin tosään nön vaatimat muutokset toimivallan siirroissa lautakunnan alaisen henkilökunnan osalta. Päivitetyssä hallintosäännössä on määrätty lautakuntien yleiset tehtä vät (6 ), lautakuntien yleinen ratkaisuvalta (7 ) ja lautakuntien toi mi ala ja ko ja erityinen ratkaisuvalta (8 ). 8 Lautakunta vastaa maankäytön suunnittelusta, maapolitiikan hoidosta, maa- ja met sä omai suu des ta, rakentamisen ohjauksesta, paikkatietojen tuottamisesta ja yllä pi tä mi ses tä, mittaustoimesta sekä ympäristönsuoje-lusta. Lautakunnan toimintaa oh jaa vat mm. valtuuston hyväksymä kaavoi-tusohjelma ja maapoliittinen ohjelma se kä eri toimialojen lainsäädännöt. Lautakunta toimii maankäyttö- ja rakentamislain tarkoittamana ra ken nusval von ta viran omai se na, maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvonta- viranomaisena sekä ym pä ris tön suo je lu-, jäte-, vesihuolto- ja vesilain tarkoittamana ym pä ris tön suo je lu viran omai se na. Ratkaisuvalta: - toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa - asettaa vaikutukseltaan vähäisen asemakaavaehdotuksen nähtäville (MRL 65 ja MRA 27 ) - suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain 60 :ssä tarkoitetun asemakaavan ajanmu kai suu den arvioinnin - päättää rakennusluvan erityisten edellytysten olemassa olosta suun nit te lu tarve alu eel la ja käyttää kunnalle kuuluvaa päätösvaltaa maankäyttö- ja ra ken nuslain mukaisissa poikkeamishakemuksissa (MRL 137, 171 ) sekä antaa lausun non ELY:n toimivallassa olevista poikkeamisista - päättää talousarvion rajoissa asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien aluei den ja rakennusten ostamisesta, lunastamisesta tai hal tuun ot to kor vauksen maksamisesta sekä rakentamattomien alueiden myymisestä, vuok raa mises ta ja vaihtamisesta - päättää talousarvion rajoissa muiden kuin asemakaavan toteuttami-seksi tar vitta vien alueiden ja rakennusten ostamisesta, lunastamisesta ja hal tuun ot to korvaus ten maksamisesta sekä rakentamattomien alueiden myymisestä, vuok raami ses ta ja vaihtamisesta, kun kaupan tai korvauksen arvo on alle euroa - päättää etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä (EOL 21 ) - päättää rakennuskieltojen ja toimenpiderajoitusten antamisesta ja jatkamisesta (MRL 38, 53 ja 58 ) - asettaa yleis- ja asemakaavaluonnokset nähtäville valmisteluvaiheen kuu le mista varten (MRL 62, MRA 30 ) - päättää asema- ja rantayleiskaavojen laatimis- ja käsittelykustannusten pe ri mises tä (MRL 59, 76 )

8 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää kaavoitusohjelman mukaisten sekä merkitykseltään vähäisten ase makaa va hank kei den vireille tulosta (MRL 20 ) - huolehtii kadun pitoon koskevista päätöksistä - päättää rakennusten osoitteista ja vastaa osoitejärjestelmästä Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää: 1. siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen ( ) viranhaltijoille liitteenä olevan luettelon mukaisesti 2. virkojen/toimien väliaikaista hoitoa, virkavapautta tai työsuhdelomia, viran/toimen vaalin vahvistamista, eron myöntämistä sekä maankäyttöosaston saatavien poistamista koskevien päätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan 3. lautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustaja lautakunnassa (yhdyshenkilö) tai lautakunnan esittelijät ratkaisevat käyttääkö lautakunta otto-oikeuttaan 4. lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ilmoitetaan lautakunnan puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle 5. merkitä em. menettelyn tietoonsa saatetuksi. Liitteet 1 KARAn toimivallan siirto alaisilleen viranhaltijoille Oheisaineisto Laukaan kunnan hallintosääntö Valtuuston päätös / hallintosääntö

9 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Keski-Suomen Ampujat ry:n haulikkorataa koskevaan ympäristölupahakemukseen 25/ /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen, puh Keski-Suomen Ampujat ry on toimittanut Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:iin Laukaan kunnan Leppäveden kylässä kiinteistöillä Rajamäki 7:239 ja Hirvirata 7:265 sijaitsevia haulikkoratoja koskevan ym pä ristö lu pa ha ke muk sen. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI on siirtänyt asian Lau kaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle , joka on asiassa toimivaltainen viranomainen. Kiinteistöillä sijaitsevalla Rajamäen ampumaradalla on Kes ki-suomen ym pä ris tö kes kuk sen myöntämä ympäristölupa, joka on tul lut lainvoimaiseksi korkeimman hallinto-oikeuden pää tök sellä Haulikkoammunta ja haulikkoratojen käyttö kes key tettiin jo Keski-Suomen ympäristökeskuksen ympäristöluvassa, ja korkein hal lin to-oi keus pysytti kiellon voimassa. Korkeimman hal lin to-oikeu den päätöksessä kuitenkin todettiin, että sen päätöksen esteenä ole mat ta Keski-Suomen ampujat ry:llä on mahdollisuus myöhemmin pan na vireille ampumatoimintaa Leppäveden radalla koskeva uusi ha ke mus, mikäli yhdistys aikoo ottaa käyttöön jonkin tai jotkut niistä ra dois ta, joiden osalta ympäristölupa on korkeimman hal lin to-oi keuden päätöksellä evätty. Keski-Suomen Ampujat ry on tehnyt haulikkoradoilla parannuksia me lun tor jun ta ra ken tei siin mm korottamalla meluvallia. Hau lik ko radois ta ja myös kokonaismelusta on tehty uusi meluselvitys. Myös am pu ma ra ta-alu een maaperän pilaantuneisuus on tutkittu. Nämä sel vi tyk set ovat hakemuksen liitteinä. Keski-Suomen Ampujat ry hake vat ympäristölupaa haulikkoradoille 2-5. Haulikkorataa 1 ei ole tarkoi tus ottaa käyttöön. Ampumarata-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Ympäristölupaa on haet tu toistaiseksi voimassaolevana, ja se sisältää YSL 199 :n mukai sen hakemuksen aloittaa toiminta mahdollisesta muu tok sen hausta huolimatta. Kaikki asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat alkuperäisinä näh tä vinä kokouksessa. Ympäristötoimenjohtaja: Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunta myöntää Keski-Suomen Am pu jat ry:n Rajamäen ampumaradan haulikkoradoille 2-5 ym pä ris-

10 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta tö lu van. Toiminta saadaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta sen jäl keen kun Rambollin toimittaman meluselvityksen liit tees sä 1 ehdotetut lisämelusuojaukset on rakennettu ja tarkas tet tu valvontaviranomaisen toimesta. Melumittaukset kaikilta ra doil ta on suoritettava välittömästi toiminnan alkaessa. Toiminnan luon teen takia vakuutta ei katsota tarpeelliseksi asettaa, vaan toimin ta keskeytetään jos lupamääräyksiä ei noudateta tai muu tok senha ku tuo mio is tuin niin määrää. Ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Merkitään, että esityslistan julkaisemisen jälkeen hakija on toimittanut lautakunnalle osoitetun kirjelmän, joka liitetään asiakirjoihin ja lisätään tämän pöytäkirjan liitteeksi. Merkitään edelleen, että lautakunnan jäsen Autio ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyysperuste: Hallintolaki 28, kohta 7. Liitteet 2 Ympäristölupapäätös, Keski-Suomen Ampujat ry 3 Kirjelmä Oheisaineisto Asemapiirros ampumarata-alueesta, Keski-Suomen Ampujat ry ympäristölupahakemus Meluselvitys, nykyinen melusuojaus ja esitetty lisämelusuojaus; Keski-Suomen Ampujat ry ympäristölupahakemus Meluselvitys, nykyinen melusuojaus; Keski-Suomen Ampujat ry ympäristölupahakemus

11 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta maa-aineslupahakemukseen, Hietakorpi , Raili ja Esko Ylipuranen 734/ /2013 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Valmistelija: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen p ja ympäristösuunnittelija Heidi Hokkanen, puh Tiedot hakemuksesta Kylä, tila, kiinteistötunnus: Vehniä, Hietakorpi Ottamisalueen pinta-ala 2,23 ha ja koko tilan pinta-ala 23,5 ha. Haettu ottamisaika 10 vuotta. Haettu soran ja hiekan ottamismäärä on m 3, vuotuisen ot tamis mää rän ollessa m 3. Lupahakemuksella haetaan lupaa vanhalle ottoalueen syventämiselle ja alueen laajennukselle. Vanhan luvan voimassaolo on päättynyt. Ottamisalueen korkeus vaihtelee tasosta N tasoon N Ottamisalue sijoittuu Tikka-Mannilan pohjavesialueelle (nro , I luokka). Alueella sijaitsee pohjaveden havaintoputki. Poh ja ve den korkeus havaintoputkessa tehdyssä mit taukses sa oli N ,74. Vuosittaisen tarkkailun perusteella poh ja veden pinta on keskimäärin tasolla N ,80. Keski-Suomen ELY-keskus on antanut hakemuksesta lausunnon. ELY-kes kus toteaa lausunnossaan, että ottamisalueen laajenemista kos ke mat to mal le alueelle ei tule sallia ja avatulla alueella alin ot to taso on N ,5 m, kuitenkin vähintään 6 metriä ylimmän poh ja vesi pin nan yläpuolella. Ely-keskukselta pyydettiin myös kannanotto/lausunto aluetta kos kevis ta Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksistä. Ely-keskus antoi asiasta muutetun lausunnon, jonka mukaan alueelle ei tule myöntää maa-ai nes ten ottamislupaa. Naapureiden (7 kpl) kuuleminen on suoritettu. Muistutuksia ei ole jätetty. Ot ta mis suun ni tel man taksan mukainen tarkastusmaksu on 300,00. Maksu laskutetaan erikseen jälkikäteen. Liitteenä maa-aineslupahakemus, ottamisuunnitelma, Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnot ja hakija vastineet. Oheismateriaalina esityslistan mukanan jeataan Itä-Suo men ympäristölupaviraston päätös.

12 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaikki alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa, jossa asia myös esitellään tarkemmin. Ympäristötoimenjohtaja: 1. YLEISTÄ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ei myönnä maa-ainesten ot ta mislu paa Raili ja Esko Ylipuraselle kiinteistölle Hietakorpi Perustelut: Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen ( ,ISY-2000-Y-119, nro 56/00/1) mukaan alueella voi ottaa maa-ai nek sia siten, että alin ottotaso on N m. Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen ( , ISY-2003-Y-119, nro 79/03/1) mukaan ottamistoimintaa haetulla otta mis alu eel la ei tule sallia. Päätöksessä todetaan, että vesilain 1 luvun 18 :n mukaan ilman ympäristölupaviraston lupaa ei saa ryhtyä maa-ai nes ten ottamiseen, jos siitä ilmeisesti voi muun muassa aiheu tua tärkeän pohjavesiesiintymän antoisuuden olennainen vä henty mi nen tai sen hyväksikäyttämismahdollisuuden muu huo non tu minen. Kyseessä oleva maa-ainesten ottamisalue sijaitsee vedenhankinnan kan nal ta tärkeäksi luokitellun pohjavesialueen suunnitellut ve den otta mon ohjeellisella lähisuojavyöhykkeellä. Hakemuksen mukainen alue sijoittuu ottamisalueen vedenottamopaikan puoleiseen päähän. Alu eel la tehtyjen maaperätutkimusten perusteella päätöksessä to detaan, että maaperään imeytynyt vesi kulkeutuu vedenottamopaikan suun taan. Maa-aineksen hyvä vedenläpäisevyys, kallioperän suuri kal te vuus ja mahdolliset halkeamat lyhentävät veden virtausaikaa ot ta mo pai kal le. Keski-Suomen Ely-keskus viittaa lausunnossaan ( ) ai emmin lausumaansa ja toteaa suunnitelmaan tehdyistä muutoksista, et tä suunniteltu ottoalue tulee sijoittumaan muutoksista huolimatta tut ki tun vedenottopaikan arvioidulle lähisuojavyöhykkeelle ja Ryö nälam men rantavyöhykkeelle. Lisäksi karttatarkastelun ja maas to käynnin perusteella suunniteltu ottoalue tulee näkymään Ryönälammen ran ta mai se mas sa. Alueen laajenemista koskemattomalle alueelle ja lam men rantavyöhykkeelle ei tule sallia ympäristöministeriön oh jeistuk sen ja MaL 3 :n vastaisena antamassaan lau sun nossa (viimeisin lausunto) Keski-Suomen Ely-keskus katsoo, ettei alueel le tule myöntää maa-ainesten ottolupaa. Edellä olevan perusteella, kun otetaan huomioon Itä-Suomen ym päris tö lu pa vi ras ton lainvoimaiset päätökset /56/00/1 ja /79/03/1, luvan myöntämiselle ei ole oikeudellisia edel lytyk siä olemassa.

13 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta tässä asiassa annetaan julkipanon jälkeen. Sovelletut lainkohdat: Maa-aineslaki 11, 12 ja 21 :t, maa-ai nes asetus 8 Liitteet 4 Maa-aineslupahakemus (muutettu), Raili ja Esko Ylipuranen, Hietakorpi 5 Ottamissuunnitelma Hietakorpi Ylipuranen 6 Hakijan vastine 2 ELYn lausunto 7 ELY Lausunto2 Hietakorpi 8 Raili ja Esko Ylipurasen vastine ELY-keskuksen päivättyyn lausuntoon, maa-aineslupahakemus Hietakorpi 9 Keski-Suomen ELY-keskuksen muutos lausuntoonsa Raili ja Esko Ylipurasen maa-aineslupahakemuksesta, Hietakorpi 10 Raili ja Tapio Ylipurasen selitys ELY-keskuksen muutetun lausunnon johdosta, maa-aineslupahakemus Hietakorpi Oheisaineisto Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös , nro 79/03/1

14 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Lemminkäinen Infra Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Finni / /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Valmistelijat: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen, puh ja ympäristösuunnittelija Heidi Hokkanen, puh Tiedot hakemuksesta Kylä, tila, kiinteistötunnus: Petruma, Finni Ottamisalueen pinta-ala 7,8 ha. Haettu ottamisaika 8 vuotta. Haettu kokonaisottomäärä soralle ja hiekalle kiinto-m 3. Vuo tui nen ottomäärä kiinto-m 3. Hakemuksessa haetaan MaL 21 :n mukaista aloituslupaa aloittaa toi min ta mahdollisesta muutoksen hausta huolimatta. Ko. kiinteistöllä on olemassa olevaa maa-ainesten otto-toimintaa. Alu eel la on Laukaan kunnan kaavoitus- ja rakennuslautakunnan kokouksessaan myöntämä maa-ainesten ottolupa, joka on voimassa asti. Lisäksi alueella on Laukaan kaavoitusja rakennuslautakunnan kokouksessaan myöntämä toistai sek si voimassa oleva ympäristölupa kiviaineksen murskaukselle. Ko. maa-ainesten ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on pyytänyt ja saanut Kes ki-suomen ELY-keskuksen lausunnon. Naapureiden kuuleminen on suoritettu minkä johdosta on jätetty yksi muis tu tus. Hakija on antanut muistutukseen ja Ely-keskuksen lausun toon vastineensa. Muistutus, lausunto ja vastine liitteenä. Ottamissuunnitelman taksan mukainen tarkastusmaksu on 6.474,-. Maksu laskutetaan erikseen jälkikäteen. Kaikki alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa, jossa asia myös esitellään tarkemmin. Ympäristötoimenjohtaja: 1. YLEISTÄ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää, että Lemminkäinen Infra Oy:lle myönnetään maa-ainesten ottolupa kiinteistöllä Finni seuraavien lupaehtojen ja määräysten mukaisesti:

15 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Otettavan maa-aineksen kokonaisottomäärä on m 3. Ot tamis ai ka on 8 vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta lukien ja vuotuinen ot ta mis mää rä on m ALUEEN MAASTOMERKINNÄT Valvonnan helpottamiseksi, ennen ottotoiminnan aloittamista, tulee alu eel le asentaa riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, selvästi nä kyviä korkeusmerkkejä (vähintään kolme kolmiopukkia). Myös ottamisja kaivualueen rajat ja luiskakaltevuudet tulee merkitä maastoon. Ottoalueelle tulee sijoittaa selkeä taulu, josta ilmenee mm. maa-aines lu van hal ti jan / urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voimassa olo aika. Alueen työnaikaiset jyrkät luiskat tulee suojata lippusiimoin tai muulla vastaavalla tavalla. 3. MÄÄRÄTYT TARKASTUKSET Alkutarkastus, kun maastomerkintä on suoritettu. Lopputarkastus, kun alueen maisemointityö on loppuun suoritettu. 4. ALIN OTTOTASO Alin sallittu ottotaso on (N2000) ja nousee pohjoiseen päin ta sol le (N2000). Ylimmän pohjavesitason väliin on jätettävä vähintään 2 metrin vahvui nen suojakerros. Ottotason alapuolisia massanvaihtoja tai poh jave den asemaa muuttavaa kaivua ei sallita. 5. POHJAVESI JA POHJAVESIPUTKET Luvan mukaiselle alueelle (I vaihe) asennettujen havaintoputkien (2 kpl) yläpäät ovat tasolla HP1 alueen eteläosassa +159,39 N2000 ja HP2 alueen itäosassa +147,43 N2000. Putket ovat olleet kuivia ja nii tä tarkkaillaan voimassa olevan maa-ainesluvan mukaisesti. Pohjavesipinnan korkeus tulee havaita neljä kertaa vuodessa (talvi, ke vät, kesä ja syksy) ja havaintotulokset ja -päivä tulee merkitä havain to päi vä kir jaan. Pohjaveden pinnan korkeustiedot tulee toimittaa Kes ki-suo men ELY-keskukselle ja kunnan valvontaviranomaiselle ker ran vuodessa, tammikuun aikana. 6. POLTTO- JA VOITELUAINEIDEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien va ras toin ti alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huo no kun toisia koneita tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto on alu eel la kielletty, ellei ympäristön pilaantumisvaara ole poistettu asian mu kai sil la tiloilla tai suojarakenteilla. Myös koneiden ja autojen tank kaus tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai polt to ai nepääs tö jen vaaraa. Lisäksi pohjaveden puhtaana säilymiseksi on huo leh dit ta va siitä, että pohjavedelle vahingollisten aineiden kä sit te-

16 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta lys sä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Jos öljyä tai muuta pohja- ja pintaveden laatua vaarantavaa ainetta jou tuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava Keski-Suomen pe las tus lai tok sel le ja Laukaan kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omaisel le, sekä ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahingon leviämisen es tämi sek si. 7. ALUETTA KOSKEVAT ERITYISEHDOT Luvan saajan on huolehdittava tarpeellisin toimenpitein maa-ai neskuor mien ja tarpeellisin osin ottamisalueelle johtavan tien pö lyn torjun nas ta. Edellä mainitun päätöksen mukainen ottamistoiminta voidaan aloittaa em. lupapäätöksessä mainituin ehdoin valituksista huolimatta. Mi kä li em. lupapäätös valitusten johdosta muuttuu tai hylätään, on ha ki ja kustannuksellaan velvollinen saattamaan olosuhteet ot ta misalu eel la ennalleen tai muuttuneen päätöksen mukaisiksi. 8. ALUEEN MAISEMOINTI Alueen luiskat muotoillaan vähintään kaltevuuteen 1:3. Alueen jäl kita sauk ses sa, jälkiverhoilussa ja yleisessä siistimisessä ei saa käyttää pohjavettä vaarantavia materiaaleja. Pintamaat tulee varastoida kai vu alu een ulkopuolelle siten, että ne voidaan käyttää mai se moinnin yhteydessä kasvualustan muodostamiseen (suositeltu va ras tointi ai ka enintään kolme vuotta). Alueelle istutetaan mäntyä tai koivua (2500 kpl/ha) niille osille, jollei luontaista taimettumista tapahdu. Maa-ainesten ottaminen ja alueen jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä vai heit tain ottamisen edistyessä. Vaiheittainen alueen mai se moin titöi den tarkastus tulee tehdä kahden vuoden välein. Tarkastuksessa tu lee olla läsnä luvanhaltija, kunnan maa-ainesoton valvoja sekä tarvit taes sa Keski-Suomen ELY-keskuksen edustaja. Suunnitelman mukainen maisemointi suoritetaan loppuun 1 vuoden ku lues sa ottamistoiminnan päättymisestä. Kaivannaisjätteet käsitellään lupahakemukseen liitetyn suunnitelman mu kai ses ti. Alueelle mahdollisesti asettuvat törmäpääsky-yhdyskunnat tulee ottaa huomioon maa-ainesten oton yhteydessä. Pesien hävittäminen on kiellettyä pesimäkauden aikana. 9. VALVONTAMAKSU JA VAKUUS Hakija maksaa kunnalle vuotuisen ottamistoiminnan val von ta maksun kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. Ensimmäinen vuo tuis mak su on 2.948,- ja se on maksettava tämän päätöksen saa tua lainvoiman ja ennen ottamistoimintaan ryhtymistä. Tämän päätöksen lupaehdoissa määrättyjen toimenpiteiden suo rit-

17 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ta mi sen ja aloitusluvan vakuudeksi on hakijan asetettava ,- :n suuruinen hyväksyttävä vakuus, joka muuttuu tämän lu pa päätök sen mukaiseksi varsinaiseksi vakuudeksi kun lupapäätös on saanut lainvoiman ja kunnan rakennustarkastaja on hyväksynyt pää töksen mahdollisesti edellyttämät muutokset loppuun suoritetuiksi. Haki jan on haettava vakuudelle Laukaan kunnan maankäyttöosaston osas to pääl li kön hyväksymispäätös ennen ottamistoiminnan aloit tamis ta. Hakija vastaa siitä, että em. vakuus on kaikissa tapauksissa voi massa siihen saakka kunnes kunnan rakennustarkastaja on hyväksynyt lu pa mää räys ten mukaiset toimenpiteet suoritetuiksi, jonka jälkeen va kuus vapautetaan. Kunta pidättää itsellään oikeuden tarkistaa vakuu den suuruutta kustannustason nousua vastaavasti. Em. vakuus on asetettava ennen ottamistoimintaan ryhtymistä ja sille on haet tava kunnan maankäyttöosaston osastopäällikön hyväksymispäätös (Maa-ai nes la ki 11 ja 12 :t). 10. MUUTA Hakemus ja ottamissuunnitelma sekä yllä olevat määräykset si säl tävät laissa edellytetyt tarpeelliset lupamääräykset. Ely-keskus on lausunnossaan pitänyt alueen maa-ainesten ottoa mah dol li se na. Tämän päätöksen saatua lainvoiman tulee hakijan toimittaa siitä todis tus kunnan rakennustarkastajalle. tässä asiassa annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen perustelut: Ottoalueella on jo olemassa olevaa toimintaa. Lakiviitteet: Maa-aineslaki 3, 11, 12 ja 21, maa-ainesasetus 8. Liitteet 11 Maa-aineslupahakemus, Lemminkäinen Infra Oy, Finni Aloittamislupahakemus, Lemminkäinen Infra Oy maa-aineslupahakemus, Finni 13 Ottamissuunnitelma Finni 14 Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto, Lemminkäinen Infra maa-aineslupahakemus, Finni 15 Muistutus Kirsti Mäkinen; Lemminkäinen Infra Oy maa-aineslupahakemus, Finni 16 Lemminkäinen Infra Oy:n vastine; maa-aineslupahakemus Finni

18 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Lausunto kaavoitus- ja rakennuslautakunnan päätöksestä ( , 39) Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tehtyyn valitukseen, Pedonmäki 63/ /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Valmistelija: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen, puh Keski-Suomen Ely-keskus on valittanut Laukaan kaavoitus- ja raken nus lau ta kun nan tekemästä päätöksestä myöntää maa-ai nes lu pa Osk Äänekosken Kak:lle tiloille Pedonmäen so rakuop pa-alue , Vatian sorakuoppa-alue ja To rik ka Alueella on otettu maa-aineksia jo vuosikymmeniä ennen maa-aines lain voimaan tuloa, joten ottaminen on pitkään ollut suun nit te lema ton ta ja valvomatonta. Maa-aineslupia alueelle on myönnetty 2002 ja Pitkästä ottohistoriasta johtuen alue on, kuten Ely-kes kus kin lausunnossaan mainitsee, arpi kaukomaisemassa. Muun kuin maa-ainesten ottotoiminnan vuoksi alueen pohjavesi on käy nyt talousvedeksi kelpaamattomaksi (torjunta-aineet). Maa-aineslupa Osk Äänekosken Kak:lle myönnettiin vuosikymmeniä alu eel la tehdyn maa-ainesten ottotoiminnan loppuun saattamiseksi ja alueen maisemoimiseksi. Valituksessaan Ely-keskus ilmoittaa, että alueella on mahdollista vain maisemoiva otto, ja vetoaa seuraaviin seikkoihin. 1)maa-aineslain 3 :n 1 mom 4 kohta, 2)alue sijaitsee osittain 1-luokan pohjavesialueen lä hi suo ja vyö hykkeel lä, 3)Laukaan kunnassa 2000 tehty pohjaveden suojelusuunnitelma, 4)ympäristöministeriön ohje maa-ainesten kestävästä käytöstä (1/2009) 5)Elyn käsityksen mukaan alle 300 metrin etäisyydellä Torikan veden ot ta mol ta ei ottotoimintaa tule sallia lainkaan, ja 500 metrin etäisyy del lä ei avaamattomille alueille ottotoimintaa saa ulottaa. 6)alueen pohjavesi on torjunta-aineiden pilaama, ja koska alue on ve den han kin nan kannalta tärkeä pohjavesialue, 7)Ely-keskus korostaa, että pilaantuneelle pohjavesialueelle ei saa si joit taa toimintaa joka edelleen huonontaa pohjaveden tilaa, 8)Lopuksi Ely-keskus viittaa korkeimman hallinto-oikeuden pää tökseen 2192/1/14.

19 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Esityslistan oheisaineistona Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen valitusasiakirja (pvm ). Ympäristötoimenjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta vastaa Ely-keskuksen va li tuk sessa esittämiin väitteisiin seuraavasti: 1)Maa-ainesluvassa on annettu riittävät lupamääräykset pohjaveden suo je le mi sek si. Sekä luvan myöntäjällä, että Ely-keskuksella on tieto sii tä, että alueen pohjavesi on syvällä, ja haetulla alimmalla ot to tasol la pohjaveden päälle jää vähintään 12 metrin koskematon maaker ros joka on pääosin savea.maaperän laatu on havainnoitu poh jave si tark kai lu put kia asennettaessa, sekä kaivettaessa maa pe rä näyttei tä saastumispaikan selvittämiseksi. Ottaminen ei vaaranna pohjaveden laatua tai antoisuutta, eikä se näin ollen vaadi vesilain mukaista lupaa. 2)Otto-alue sijaitsee Torikan torjunta-aineista pilaantuneen vedenottamon läheisyydessä.vedenottolupaa haettaessa ottamolle ei ole haet tu suoja-aluetta. Saastumisen vuoksi alue ei ole ainakaan lä hi vuo si na vedenhankintakäyttöön soveltuva. 3)Laukaan kunnassa 2000 tehty pohjaveden suojelusuunnitelma on suo si tus, eikä se nykyisessä tilanteessa ole enää ajankohtainen, saa ti velvoittava.pohjaveden suojaaminen on lupamääräyksin varmis tet tu. 4)Ympäristöhallinnon ohje 1/2009 on myös suositus, ei velvoittava mää räys. Suositukseen perustuen ei ottamistoimintaa voi kieltää, kun pohjaveden suojaaminen on alueen maaperä ja olosuhteet huomioi den lupamääräyksin varmistettu. 5)Ely-keskuksen karttatarkastelulla määrittämät ympyrät joiden si sällä halutaan ottamistoimintaa rajoittaa eivät ole, alueella jo ta pah tunut ottaminen ja pohjaveden päälle jäävä suojakerros huomioiden, pe rus tel tu ja. Ei ole hyväksyttävää, että Ely-keskus asiantuntijaviranomaisena ilmoit taa, että sillä ei ole tarvittavia tietoja aluemäärityksiin, ja lähtee esit tä mään arvioituja ympyröitä velvoittavina. Ely-keskuksella on tieto siitä, että suojamaakerros on huonosti vettä lä päi se vää ja vähintään 12 metriä paksu. Ely ei esitä mitään pe rustet ta sille, että suojamaapaksuutta pitäisi olla enemmän. 6)Laukaan kunnan tekemässä talousveden valvonnassa raa ka veden (pohjavesi) pilaantuminen torjunta-aineilla todettiin vuonna 2012 ru tii ni näyt teen otos sa, asiasta tiedotettiin heti myös Ely-keskusta. Ely-keskuksen mainitsemia pohjavedenhoitotoimenpiteitä ei ole alueel la havaittu, kuntaa ei myöskään ole mitenkään informoitu ky seisis tä toimenpiteistä, joten asiaan ei voida ottaa kantaa.

20 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta )Luvan mukainen maa-ainesten ottotoiminta ei, kun lu pa mää räyksiä noudatetaan, huononna alueen pohjaveden kemiallista tai muuta kaan tilaa. 8)Ely-keskuksen viittaus Korkeimman Hallinto-oikeuden päätökseen 2192/1/14 on perusteeton, koska päätöksen mukaisessa tilanteessa se kä pohjavesi sen käyttö, että maaperä ovat täysin erilaisia tähän ta pauk seen verrattuna. KHO:n päätös ei ole, toisin kuin Ely-keskus yrit tää esittää, yleistettävissä oleva ennakkoratkaisu pohjaveden suo ja maa ker rok sis ta. Lisäksi: Laukaan ympäristötoimi on saastumisen tultua ilmi asennut ta nut pohjaveden tarkkailuputkia, tehnyt sekä vedenottamolla, et tä alueen yksityiskaivoilla vedenlaadun ja pinnankorkeuden seuran taa(tiedot on toimitettu myös Ely-keskukselle, jolta on myös pyydel ty apua asian selvittelyyn). Pohjaveden pilaajaa tai varsinaista pilaantumispaikkaa ei vielä ole saa tu selvitettyä. Suurimmat torjunta-ainepitoisuudet on saatu at ratsii nis ta ja sen hajoamistuotteesta DEA:sta. Aine on kielletty jo 1990 lu vun alussa, joten sitä täytyy olla maaperässä huomattavan paljon kos ka pitoisuudet ovat edelleen nousussa. Seurannassa on todettu, että pohjaveden pinta vaihtelee hyvin vähän. Pohjaveden torjunta-ainepitoisuus vedenottamolla on seu ran tajak son, joka alkoi 2012 keväällä, aikana lisääntynyt paljon ensi havain nos ta. Myös yksityiskaivoista ottamolta länteen päin on todettu tor jun ta-ai nei ta pienempinä pitoisuuksina. Näitten havaintojen perusteella alueen pohjavesi virtaisi idästä länteen, joten haettu ottoalue ei olisi ottamon ylä- tai alapuolella vaan si vus sa. Lopuksi: Luvan mukainen ottamistoiminnan loppuunsaattaminen on juu ri Elyn vaatimaa maisemoivaa ottamista. Vuosikymmenten ot totoi min nan jäljiltä alueen keskelle on jäänyt korkea jyrkkäreunainen hiek ka pat ti ja laiteille pienempiä patteja ja jyrkkiä rintauksia jotka tule vat lopputilanteessa maisemoitumaan niin, ettei kau ko mai se maankaan jää arpia. Ottamistoiminta täyttää maa-aineslain vaatimukset, ei kä ole 3 :n vastaista. Yllä esitetyin perustein kaavoitus- ja rakennuslautakunta pyytää Hämeen lin nan hallinto-oikeutta hylkäämään Keski-Suomen Ely-kes kuksen valituksen. Oheisaineisto Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö valituksen johdosta, Osk Äänekosken Kak maa-aineslupa, Pedonmäki ym.

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol KAUPUNGINHALLITUS 263 15.06.2015 Poikkeamislupa/Koma Oy 339/10.1003.100300/2015 KH 263 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto 29.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija Jaana

Lisätiedot

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Kunnanhallitus 74 07.05.2012 Kunnanhallitus 112 25.06.2012 Kunnanhallitus 164 28.09.2012 Kunnanhallitus 88 22.04.2013 Kunnanhallitus 165 16.09.2013 Kunnanhallitus 208 28.10.2013 Kunnanhallitus 3 16.01.2017

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (ALUE 1A) KIINTEISTÖLLE TAMMIHARJU RN:O 9:158 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (ALUE 1A) KIINTEISTÖLLE TAMMIHARJU RN:O 9:158 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ Rakennuslautakunta 8 22.05.2007 Joutsan kunnanhallitus, -2007 154 04.06.2007 Joutsan kunnanhallitus, -2007 211 10.09.2007 Rakennuslautakunta 20 19.12.2007 Joutsan kunnanhallitus 12 14.01.2008 MAA-AINESLUPAHAKEMUS

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.09.2015 klo 13:00-15:43 Paikka Kuntala, kokoushuone 1 Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Sinijärvi Kauko Autio Markku Sysmäläinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5. Kunnanhallitus 250 11.08.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.2015 164 36/10.03.00/2015 Khall 250 Kittilän

Lisätiedot

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014 Kunnanhallitus 209 10.08.2015 Ympäristölautakunta 127 16.12.2015 Tekninen lautakunta 16 10.02.2016 Kunnanhallitus 116 18.04.2016 Tekninen lautakunta 47 17.08.2016 Ympäristölautakunta 74 31.08.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot