Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Aika :00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 77 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 4 78 Palkkaa ja palvelussuhdetta koskeva vaatimus 5 79 Liedon toimipisteen opetustilojen lisätarve syksyksi Liedon lähihoitajakoulutuksen tilat Aloituspaikat Täyttölupa kuntayhtymän yhteinen koulutustarkastajan virka Täyttölupa ammatillisen ohjaajan työsuhde/novida 22 rakennusosasto 84 Täyttölupa ammatillisen ohjaajan työsuhde/loimaan ammattija 24 aikuisopisto hiusala 85 Rakennustoimikunnan valinta Yhteistyötoimikunnan työantajaedustajien valinta Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat Elintarvikehankinnat Tontin vuokraus omakotitalon rakentamista varten/lieto 30

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Leena 14:00-16:07 puheenjohtaja Alppiranta Jari 14:00-16:07 varapuheenjohtaja Heiniö Helvi 14:00-16:07 jäsen Hiukkanen Vesa-Pekka 14:00-16:07 jäsen Lindholm Hannele 14:00-16:07 jäsen Niittymaa Veikko 14:00-16:07 jäsen Pitkänen Paavo 14:00-16:07 jäsen Ruohonen Veikko 14:00-16:07 jäsen Salminen Liidia 14:00-16:07 jäsen Poissa Vuolle Sanna varajäsen Heilala Tuomas varajäsen Järvinen Jukka varajäsen Metsänperä Jarmo varajäsen Mäkelä Sarianne varajäsen Kulju Tero varajäsen Sandell Päivi varajäsen Ojala Jouni varajäsen Huovinen Joni varajäsen Ahtiainen Jussi yv:n puheenjoht. Kaarto Anne-Mari yv:n II varapuheenjoht. Muu Reide Pirjo 14:00-16:07 yv:n I varpuheenjoht. Virtanen Antti 14:00-16:07 kuntayhtymäjohtaja Suonkanta Leena 14:00-16:07 pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Leena Virtanen puheenjohtaja Leena Suonkanta pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Myllykyläntie 8, Loimaa Jari Alppiranta Helvi Heiniö Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Myllykyläntie 8, Loimaa keskiviikkona klo 9:00-15:00

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yh 76 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on annettu kirjallinen kutsu postin vietäväksi jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijöille. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta Yh 77 Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Jari Alppiranta ja Helvi Heiniö. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntien yksikössä kokouksen jälkeen. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jari Alppiranta ja Helvi Heiniö. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntien yksikössä kokouksen jälkeen.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Palkkaa ja palvelussuhdetta koskeva vaatimus Yh Yh Heli Paavolan asiamiehenä Kai Kullaa, OTM, on tehnyt kunnallisvalituksen Turun hallinto-oikeudelle yhtymähallituksen päätöksestä , 41. Vaatimuksena on, että yhtymähallituksen päätös on kumottava siltä osin, kuin oikaisuvaatimus on jätetty tutkimatta tai hylätty. Muilta osin hallinto-oikeutta on pyydetty vahvistamaan, että Heli Paavolalla on edelleen voimassa oleva palvelussuhde Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään, sekä viivytyksen välttämiseksi määräämään Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän maksamaan Paavolalle tehtävän mukaisen palkan lukien. Turun hallinto-oikeus on pyytänyt yhtymähallitusta 1. antamaan lausunnon ja 2. liittämään asiakirjoihin - Paavolan oikaisuvaatimuksen - päätöksen, josta oikaisuvaatimus on tehty - muut asian käsittelyssä kertyneet tai siihen liittyvät asiakirjat Lisäksi hallinto-oikeus on pyytänyt ilmoittamaan asiasta tarvittaessa lisätietoja antavan henkilön nimen ja yhteystiedot. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle ilmoittaa pitäytyvänsä aiemmassa päätöksessään Heli Paavola ei ole siirtynyt kuntayhtymän palvelukseen ja yhtymähallituksen päätös on tullut lainvoimaiseksi. Tarkempi päätösesitys annetaan kokouksessa Kuntayhtymäjohtaja esitti kokouksessa, että asia jätetään pöydälle ja siirretään seuraavaan kokoukseen. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymäjohtajan päätösesityksen asian pöydälle jätöstä ja siirtämisestä seuraavaan kokoukseen. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää antaa seuraavan vastineen Turun hallinto-oikeudelle: Yhtymähallitus katsoo, että Heli Paavola on Uudenkaupungin kaupungin palvelussuhteessa oleva työntekijä, jota koskeva vastuu työhön sijoittamisesta tai irtisanomisesta on Uudenkaupungin kaupungilla. Heli Paavolalla on edelleenkin voimassa oleva palvelussuhde Uudenkaupungin

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus kaupunkiin, mikäli kaupunki ei ole palvelussuhdetta irtisanonut. Heli Paavola on siirtynyt Uudenkaupungin kaupungin palvelukseen sen jälkeen, kun Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on päättänyt purkaa Vakka-Suomen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän ja kuntayhtymän purkaminen on astunut voimaan. Heli Paavolalla on voimassa oleva palvelussuhde Uudenkaupungin kaupunkiin, mitä osoittaa useat kaupungin henkilöstöosaston järjestämät työkokeilutkin. Henkilöstöosasto on tiennyt, että Novidalla ei ole tarjota Heli Paavolalle työtä enää lähes 9 vuotta kestäneen poissaolon vuoksi. Tästä syystä Paavolan uudelleen sijoitus tai irtisanominen, mikäli Uusikaupunki olisi katsonut, että kaupungin palveluksesta ei löydy hänelle työtä, on kuulunut Uudenkaupungin kaupungille. Lisäksi yhtymähallitus toteaa, että yhtymähallituksen päätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimusta ja päätös luettelossa mainittujen Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan vakinaisen henkilöstön siirtymisestä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän palvelukseen on tullut lainvoimaiseksi. Päätöksellä ei ole siirretty Heli Paavolaa kuntayhtymän palvelukseen, koska hänen ei ole katsottu kuuluvan siihen henkilöryhmään, jonka kuului siirtyä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän palvelukseen. Yhtymähallitus katsoo, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymällä ei ole velvollisuuksia Heli Paavolan suhteen, koska hän ei ole koskaan siirtynyt kuntayhtymän palvelukseen. Täten kuntayhtymällä ei ole palkanmaksuvelvollisuuttakaan. Yhtymähallitus katsoo, että Turun hallinto-oikeuden tulisi hylätä valitus perusteettomana. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen. Yh Turun hallinto-oikeus on tehnyt asiasta päätöksen (nro 12/0260/1), jonka mukaan se ei tutki Heli Paavolan/OTM, työmarkkinalakimies Kai Kullaan tekemää kunnallisvalitusta. Palkkaa koskevan vaatimuksen Turun hallinto-oikeus on katsonut ilmeisestä erehdyksestä tulleen vireille hallinto-oikeudessa ja tältä osin hallinto-oikeus on siirtänyt asian kuntayhtymälle käsiteltäväksi. Heli Paavola on ollut eri virkavapauksilla päätoimisesta tuntiopettajan tehtävästään , josta ajasta määräaikaisella kuntoutustuella Uudenkaupungin kaupungin henkilöstöpäällikön tekemän viranhaltijapäätöksen mukaan Heli Paavola on ollut työkokeilussa Uudenkaupungin Viikaisten koululla kotitalousopettajana. Paavolan oli tarkoitus jatkaa ko. tehtävässä työkokeilun jälkeen, mutta opetustunteja ei kuitenkaan siinä vaiheessa ollut tarjolla. Tämän jälkeen henkilöstöpäällikkö on palkannut Paavolan tilapäiseksi tuntiopettajaksi ajalle Loimaan koulutuskuntayhtymän päätös koskien Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan henkilöstön siirtymistä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän palvelukseen on tehty Tästä

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus päätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimuksia, joten se on saanut lainvoiman. Asianomaisen Heli Paavolan olisi tullut seurata, että hänen nimensä on siirtoluettelossa mikäli hän katsoo, että hänet olisi pitänyt siirtää Uudenkaupungin kaupungin palveluksesta kuntayhtymän palvelukseen. Myöskään Uudenkaupungin kaupunki ei ole reklamoinut siitä, että Paavola kuuluisikin kuntayhtymän eikä Uudenkaupungin kaupungin palvelukseen. Uudenkaupungin kaupungilla on selkeästi ollut Heli Paavolan asiassa työnantajarooli. Tämä käy ilmi jo lukuisista työsuhteeseen ja työkokeiluun liittyvistä palaverimuistioista. Yhtymähallitus päättää todeta, että Heli Paavola on Uudenkaupungin kaupungin palkkalistoilla oleva henkilö jonka työnjohdollinen oikeus on kaupungilla. Paavola ei ole liitoksen yhteydessä siirtynyt kuntayhtymän palvelukseen eikä Uudenkaupungin kaupunki ole sitä missään vaiheessa myöskään esittänyt, joten kuntayhtymällä ei ole hänen suhteensa palkanmaksuvelvoitteita. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yh 78 Heli Paavola on tehnyt oikaisuvaatimuksen yhtymähallituksen päätöksestä ja vaatinut päätöksen kumoamista. Paavola vaatii, että yhtymähallituksen on vahvistettava, että Heli Paavolalla on edelleen voimassa oleva palvelussuhde Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään, sekä määrättävä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä maksamaan Paavolalle tehtävän mukaisen palkan lukien. Yhtymähallitus pitää päätöksensa voimassa ja hylkää Heli Paavolan oikaisuvaatimuksen. Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on päätöksellään päättänyt ammattiopisto Novidan henkilöstön siirtymisestä ja lakkautettavista ja siirtyvistä viroista ja päätöksen liitteenä on ollut tarkat luettelot Lounais- Suomen koulutuskuntayhtymän palvelukseen siirtyvistä henkilöistä. Heli Paavolaa ei ole esitetty siirtyväksi kuntayhtymän palvelukseen. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Oikaisuvaatimus

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Liedon toimipisteen opetustilojen lisätarve syksyksi / /2013 Yh Yhtymähallitus on päättänyt aloituspaikat lukuvuodelle Loimaan tulosalueen Liedon toimipisteessä aloitetaan alkaen uutena koulutuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma, lähihoitaja ja talotekniikan perustutkinnon putkiasennuksen koulutusohjelma, putkiasentaja. Lähihoitajan koulutukseen otetaan vuosittain noin 20 uutta opiskelijaa ja putkiasentajan koulutukseen noin 16. Liedon toimipisteen Koulumäen kiinteistö on vuokrattu Liedon kunnalta. Kiinteistössä ei tällä hetkellä ole ylimääräisiä opetustiloja eikä Koulumäellä ole muita vapaita toimitiloja. Liedossa annetava rakennusalan koulutus on annettu yksityiseltä taholta vuokratussa toimitilassa, joka sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Koulumäestä. Vuokratun tilan suuruus on 320 m2 ja vuokra on euroa kuukaudessa eli euroa vuodessa. Lähihoitajan ja putkiasentajan koultusta varten kuntayhtymän virkamiehet ovat neuvotelleet opetukseen sopivista tiloista sekä kunnan että yksityisten kiinteistöjen omistajien kanssa. Kunta tarjoaa kuntayhtymän opetuskäyttöön kunnan entisen palolaitoksen tiloja. Tilat sijaitsevat noin kahden kilometrin päässä Koulumäeltä ja ovat kunnoltaan tyydyttävät. Ulkoisesti ja vetovoimaisuudeltansa palolaitoksen tilat eivät ole parhaat mahdolliset ammatilliseen koulutukseen. Tilat eivät ilman korjaustoimenpiteitä sovellu opetuskäyttöön. Kuntayhtymän virkamiehet ovat yhdessä kunnan terveys,- palo- ja rakennusvalvontaviranomaisten kanssa tarkastaneet tilat ja viranomaisilla ei ole mitään erityisiä muutosvaatimuksia tilojen osalta. Tiloissa on riittävä poistoilmanvaihto, ikkunapinta-ala ja sosiaalitilat. Tiloihin voidaan kohtuullisin muutoksin rakentaa tarvittavat väliseinät mm. työsaleja varten. Koska tiloja ei ole hyväksytty opetuskäyttöä varten, voidaan niille saada ainoastaan tilapäinen käyttötarkoituksen muutos, jonka kunta on lupautunut rakennuslautakunnalta hakemaan. Alustavissa keskusteluissa on ollut esillä viiden vuoden käyttötarkoituksen muutos. Voimassa oleva asemakaava ei aseta estettä tilapäiselle käyttötarpeen muutokselle. Tilojen vuokraus- ja muutostöistä neuvotellaan kunnan kanssa virallisesti ensimmäisen kerran Osa muutostöistä tehdään kevään ja syksyn aikana opiskelijatyönä, mikäli neuvottelut kunnan kanssa sen mahdollistaa. Tilat otetaan käyttöön vaiheittain. Koska myös rakennusalan koulutus on tarkoitus siirtää palolaitoksen tiloihin ja näin vähentää erillisten koulutuspisteiden määrää, tullaan, mikäli palolaitoksen tilat tulevat kuntayhtymän käyttöön, yksityiseltä vuokratusta hallitilasta luopumaan.

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymäjohtajan ja kiinteistöpäällikön neuvottelemaan Liedon kunnan kanssa entisen palolaitoksen vuokraamisesta tilapäiseksi opetustilaksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yh Kuntayhtymäjohtaja tutustui yhdessä rehtori Asulan kanssa Liedon palolaitoksen entisiin tiloihin. Kuntayhtymäjohtajan mielestä tilat ovat huonokuntoiset ja sopivat nykymuotoisena huonosti ammatillisen koulutuksen ja yleensäkin oppilaitoksen tarpeisiin. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Virtanen, varapuheenjohtaja Alppiranta, rakennustoimikunnan jäsen Hakala, rehtori Kaurila, rehtori Asula ja kuntayhtymäjohtaja tutustuivat palolaitoksen tiloihin. Samalla tutustuttiin Koulumäen alapuolella oleviin toimitiloihin, joihin on mietitty lähihoitajakoulutusta tai merkonomikoulutusta. Palolaitoksen tilat todettiin huonokuntoisiksi. Koulumäen alapuolella oleva tila todettiin kohtuulliseksi lähihoitajakoulutukseen tai merkonomikoulutukseen. Tilaan liittyy noin 300 m2 kylmää/puolilämmintä tilaa. Tila vuokrataan yhtenä kokonaisuutena ja neliövuokra on yhtä suuri lämpimässä ja kylmässä tilassa. Kuntayhtymällä ei ole käyttöä kylmälle/puolilämpimälle tilalle. Molemmat tilat vaativat kunnostamista, jotta ne voidaan ottaa opetuskäyttöön. Koulumäen alapuolella olevan tilan kunnostaa ja muutostyöt tekee kiinteistön omistaja. Muuto- ja kunnostustöiden kustannukset siirtyvät kokonaisuudessaan vuokraan. Palolaitoksen muutos- ja kunnostustöistä on sovittava erikseen. Kunnan teettämät muutos- ja kunnostustyön kustannukset siirtyvät kokonaisuudessaan vuokraan. Palolaitoksen kiinteistö on rakennettu 1955 ja sitä on laajennettu Kiinteistöön ei ole tehty perusparannusta. Tilat vastaavat kevyen teollisuuden tuotanto-, varasto ja toimistotiloja. Tilat ovat kauttaaltansa kuluneet ja talotekniikka on vanhentunutta. Tilojen valaistus on pääasiallisesti uusittava. Lattiapinnat on työsalitilaa lukuun ottamatta uusittava ja väliseiniä on poistettava. Pinnat on kauttaaltansa maalattava. Kiinteistön energiankulutus on suuri johtuen mm. hukkalämmöstä. Lämmitysjärjestelmänä on öljylämmitys. Liedon kunnalla ei ole tarjota muuta kiinteistöä ammatillisen koulutuksen opetustilaksi. Liedossa on muutamia vuokrattavia yksityisiä teollisuushalleja, mutta ne eivät pinta-alaltaan vastaa oppilaitoksen tarvetta ja sijaitsevat kaukana Koulumäeltä. Palolaitoksen tila voisi osittain korvata opetustilatarvetta, mutta nykyisessä muodossaan sen tuoma lisätila on riittämätön jo muutaman vuoden kuluttua.

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Liedon yksikössä opiskelee tällä hetkellä 204 opiskelijaa. Vuonna 2015 ja siitä eteenpäin opiskelijamäärän arvioidaan olevan noin 277. Liedon kunta on valmis myymään palolaitoksen kiinteistön ja maapohjan kuntayhtymälle. Kunta on saanut kohteesta arviolausunnon. Maapohjan pinta-ala on 0,4120 hehtaaria. Asemakaavassa tila on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi, jolle saa rakentaa palo- ja pelastustoimeen liittyviä rakennuksia. Kaavamerkintä on Y-1 (yleisten rakennusten korttelialue) ja rakennusoikeus on e=0,35 eli yhteensä 1,442 k-m2. Jos tontilla harjoitetaan pysyvää opetustoimintaa, tulisi kaavamerkintä muuttaa YO eli opetustoimintaa palvelevan rakennusten korttelialueeksi. Rakennuksen pinta-ala on yhteensä 670 m2, josta työsaliksi soveltuvaa hallitilaa on noin 300 m2. Kuntayhtymän rakennustoimikunta on kokouksessa käsitellyt Liedon opetustiloja ja antanut suosituksen asiasta. Rakennustoimikunnan pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Vanhan paloaseman kuntotarkastus pidetään Kuntayhtymästä tarkastukseen osallistuu kiinteistöpäällikkö Rauno Merta. Palolaitoksen tilojen muuttaminen opetuskäyttöön on vaativa, oppilastyönä aikaavievä ja kokonaisuutena kohtuullisen kallis ratkaisu. Tilanne vapaiden toimitilojen osalta on haasteellinen, tarjolla on joko liian suuria tiloja tai liian pieniä tiloja. Suoraan opetuskäyttöön soveltuvia vapaita toimitiloja Liedossa ei ole ja tilojen hankkimiseen ensi syksyksi aikataulu on erittäin tiukka. Palolaitoksen vuokraaminen esimerkiksi viiden vuoden vuokrasopimuksella on kuntayhtymälle tilapäisenä ratkaisuna kallis ratkaisu ja siksi tontin ja kiinteistön ostaminen maapohjan hinnalla ja liittymämaksuin on kuntayhtymälle kokonaistaloudellisempi ratkaisu. Lisäksi kokonaisuutta helpottaa jos kunnostusta vaativa kiinteistö on kuntayhtymän omistuksessa ja kuntayhtymä pystyy suoraan vaikuttamaan muutos- ja kunnostustöiden kokonaiskustannuksiin. Kiinteistöä kunnostetaan ainoastaan sen verran, mitä toiminta ja viranomaismääräykset edellyttävät. Liedon kunnan Tuulissuon teollisuusalueella tonttien hinnat vaihtelevat 10 /m2-20 /m2. Avantin alueen yritystonttien hinnat vaihtelevat 30 /m2-40 / m2. Kirkonseudun yritystontit maksavat 30 /m2. Asemanseudulla teollisuustonttien hinnat ovat 6 /m2-10 /m2. Palolaitoksen yritystontti sijaitsee suhteellisen lähellä kuntakeskusta, josta on viimeksi myyty tontti 25 /m2. Lämpimän teollisuushallin vesiliittymämaksu on 6,13 /k-m2, jätevesiliittymämaksu on 6,89 /k-m2 ja sadevesiliittymämaksu on 2,30 /k-m2. Palolaitoksen alueella ei ole ollut teollisuustontteja myytävänä. Palolaitoksen 670 k-m2 mukaan liittymämaksujen osuus on Kuntayhtymän kannalta kohtuullinen korvaus maa-alueesta on noin puolet kuntakeskuksen alueella tehdyn tonttikaupan neliöhinnasta eli /m2

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yh yhteensä Kun otetaan huomioon Liedon kunnalle aiheutuvat hyödyt ammatillisen koulutuksen laajentamisesta kunnassa ja kuntayhtymälle palolaitoksen kiinteistöstön muutos- ja kunnostustöistä sekä käyttökustannuksista aiheutuvat kustannukset, käypänä kauppahintana liittymämaksuineen voidaan pitää Yhtymähallitus päättää tehdä Liedon kunnalle ostotarjouksen vanhan palolaitoksen kiinteistöstä ja siihen kuuluvan maa-alueen ostamisesta euron kauppahintaan. Lisäksi ehtona on, että kuntayhtymä voi välittömästi käynnistää kiinteistössä tarvittavat muutos- ja korjaustyöt. Jos Liedon kunta hyväksyy ostotarjouksen, kuntayhtymä päättää luopua rakennusosaston nykyisestä vuokrasopimuksesta vuoden 2013 loppuun mennessä. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että rehtorit Tarja Asula ja Markku Kaurila sekä kiinteistöpäällikkö Rauno Merta olivat kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Liedon kunta on saanut yhtymähallituksen tarjouksen. Kunnanjohtaja on keskustellut tarjouksesta luottamushenkilöiden kanssa. Kuntayhtymän tarjousta pidetään liian pienenä, jotta se tulisi kunnanvaltuustossa hyväksytyksi. Kunta edellyttää, että maapohjasta maksetaan kunnan sille määrittämä hinta 25 euroa/m 2. Kunnan mielestä kiinteistön arvo on vähintään euroa. Kunnanjohtaja on ollut yhteydessä kuntayhtymäjohtajaan ja kertonut kunnan kannan. Kunta pitää tärkeänä, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä toimii kunnassa ja kehittää Liedossa annettavaa koulutusta. Kuntayhtymällä on hyvä maine kunnan poliitikkojen keskuudessa. Loimaan tulosalueen Liedon yksikössä alkaa uutena koulutuksena talotekniikan perustutkinto. Koulutukseen on 15 aloituspaikkaa ja ensisijaisia hakijoita on 12. Toissijaisia hakijoita on 9. On todennäköistä, että 15 opiskelijan ryhmä on koossa syksyyn mennessä. Rakennusalan koulutukseen on 17 aloituspaikkaa ja koulutukseen on 16 ensisijaista hakijaa. Toissijaisten hakijoiden yhteismäärä on 17. On todennäköistä, että 17 opiskelijan ryhmä on koossa syksyyn mennessä. Jotta koulutusta voidaan lisätä syksyllä alkavilla uusilla ryhmillä, pitää opetustilat olla käytössä elokuuhun mennessä. Jos lisäopetustilaa ei saada, joudutaan sisäänottoa supistamaan.

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus päättää korottaa Liedon kunnalle tekemäänsä ostotarjousta vanhan palolaitoksen kiinteistöstä ja siihen kuuluvasta maa-alueesta. Kuntayhtymän korotettu tarjous on euroa. Kaupanteon ehtona on, että kuntayhtymä voi välittömästi käynnistää kiinteistössä tarvittavat muutos- ja korjaustyöt. Jos Liedon kunta hyväksyy ostotarjouksen, kuntayhtymä päättää luopua rakennusosaston nykyisestä vuokrasopimuksesta vuoden 2013 loppuun mennessä. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yh 79 Yhtymävaltuusto on päättänyt valtuuttaa yhtymähallituksen allekirjoittamaan Liedon kunnan kanssa kauppakirjan ns. vanhan palolaitoksen tontin ja kiinteistön ostamisesta euron kauppahintaan. Kiinteistöön on tehty kuntokartoitus, jonka tuloksissa ei ilmennyt mitään normaalista poikkeavaa. Yhtymähallitus valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtaja Leena Virtasen ja talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkannan allekirjoittamaan Liedon kunnan kanssa tehtävän kauppakirjan ns. vanhan palolaitoksen tontista ja kiinteistöstä edellyttäen, että kiinteistö on turvallinen oppimis- ja työympäristö opiskelijoille ja henkilökunnalle. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Liedon lähihoitajakoulutuksen tilat 40/10.03/2012 Yh Liedon ammatti- ja aikuisopistossa alkaa yhtymähallituksen tekemän päätöksen mukaisesti lähihoitajakoulutus elokuussa Koulutukseen valitaan yhteensä 22 opiskelijaa. Ensisijaisten hakijoiden määrä on 19, joten ryhmä saadaan täydennyshaussa täyteen. Syksyllä aloittavat opiskelijat pystytään eräin muiden ryhmien työssäoppimiseen liittyvin järjestelyin ottamaan nykyisiin opetustiloihin Koulumäelle. Kolmivuotinen koulutus tarkoittaa, että vuoteen 2015 mennessä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa lähihoitajakoulutusta suorittavien yhteismäärä on enintään 66. Syksyllä 2014 alkava uusi ryhmä ei enää tule mahtumaan Koulumäen opetustiloihin. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille tulee saada pysyvät omat opetustilat. Priima- yhtiöt suunnittelee ja kehittää parhaillaan Liedon keskustaan Hyvättyläntie 12:sta toimitilahanketta, josta on mahdollista vuokrata pitkäaikaisella vuokrasopimuksella toimitilat Liedon ammatti- ja aikuisopiston lähihoitajakoulutukselle. Hanke on luonnossuunnitteluvaiheessa, joten tilojen sijoitteluun ja laajuuteen voidaan vielä vaikutta. Uudisrakennus sijaitsee toiminnallisella alueella, jossa on vanhustenhuoltoon ja terveydenhuoltoon liittyviä palveluita kuten Mehiläinen ja palvelutalo ravintolapalveluineen. Priima - yhtiöt on hankkinut rakennusoikeudeltaan krs-m 2 tontin perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun. Rakennuksen suunnittelun hoitaa Arkkitehtitoimisto Sigge Oy pääsuunnittelijana Pekka Mäki. Luonnossuunnitelmat KOY Liedon Rastaankulmasta on saatu pidetyssä neuvottelussa, jossa hanketta esittelivät Priima- yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Jari Rastas ja hankejohtaja Olli Saha Käyttäjäneuvottelut koskien kohteen lopullisia toimijoita ovat kesken, mutta pääkäyttäjänä (n m 2 ) tulee olemaan sote-alan toimija. Lähihoitajakoulutukselle voidaan suunnitella yksilöidyt tilat ja tilan laajuus voi vaihdella m 2. Yhteiskäyttöä tilojen suhteen voi löytyä sote-alan toimijan ja lähihoitaja-koulutuksen järjestäjän kesken. Yhteiskäyttömahdollisuudet tarkentuvat hankkeen jatkosuunnittelussa. Hankeen esittelijöiden mukaan tilat tulee vuokrata vuoden vuokrasopimuksella ja neliöhinta tulee olemaan / m 2. Mahdollisesti vuokrattavat tilat olisivat käytettävissä aikaisintaan vuoden 2014 lopulla. Liedossa on myös eräitä muita terveydenhuoltoon, sosiaalihuoltoon ja vanhuspalveluun liittyviä palvelukeskittymiä, joiden yhteyteen kuntayhtymän lähihoitajakoulutus sopii erinomaisen hyvin. Tarkoituksena on, että alan koulutus viedään siihen ympäristöön, jossa koulutettavat tulevat valmistuttuansa työskentelemään ja joka mahdollisimman monipuolisesti tarjoaa niin opiskelijoille kuin opetushenkilökunnalle kontakteja ja jatkuvaa vuorovaikutusta alan työelämän kanssa. Lähtökohtana on, että tilaa vuokrataan minimaalisen vähän kuitenkin niin, että opetus pystytään siinä tehokkaasti ja taloudellisesti hoitamaan.

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymäjohtajan neuvottelemaan sosiaali- ja terveysalan lähihoitajakoulutuksen tilaratkaisuista Liedossa. Asiantuntijoina toimivat rehtori Asula ja kiinteistöpäällikkö Merta. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yh Kaarinan Yrityspalvelu Oy on jättänyt kuntayhtymälle tarjouksen Liedon Rastaankulman liike/toimistotalon uudisrakennuksen vuokralle tarjottavista tiloista. Uudisrakennus valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä Yrityspalvelut Oy:n omistamalle tontille Liedon keskustaan osoitteeseen Hyvättyläntie 12. Uudisrakennukseen on alustavasti suunniteltu yhteistyössä Liedon ammatti- ja aikuisopiston kanssa 220 m 2 opetustilat sosiaali- ja terveysalan lähihoitajakoulutusta varten. Vuokrattavien tilojen lopullinen neliömäärä varmistuu rakennuslupakuvien valmistuttua ja lopullinen neliömäärä saattaa poiketa luonnoskuvista. Tilojen kuukausivuokra on kokonaisvuokra jakautuen pääomavuokraan ja hoitovuokraan. Pääomavuokra on 16,50 /m 2 /kk (alv. 0%). Pääomavuokra sidotaan elinkustannusindeksiin, jonka mukaiset korotukset lisätään vuokraan vuosittain. Hoitovuokra vastaa vuokralaisen osuutta kiinteistön ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista siltä osin kuin kiinteistöyhtiö on niitä rahoittanut ja hoitovuokran suuruus ensimmäisen toimintavuoden ajan tilojen luovutuksesta on 3,10 /m 2 /kk (alv 0%). Tämän jälkeen hoitovuokra määräytyy vuosittain kiinteistöyhtiön hoitobudjetin perusteella. Hoitovuokraan sisältyvät mm. lämmityskulut, muut kuin huoneistokohtaiset vesi ja jätevesi, muu kuin huoneistokohtainen sähkö, kiinteistön yleinen jätehuolto, kiinteistöhuolto, kiinteistövero, kiinteistön täysarvovakuuttaminen, mahdollinen vartiointi sekä isännöintiin liittyvät kustannukset. Vuokralainen vastaa vuokran lisäksi kulutuksensa mukaisesti käyttämästään vedestä, jätevedestä, sähköstä ja tietoliikenteestä sekä vuokralaishallintaan luovutettujen tilojen siivouksesta ja erityisjätehuollosta. Rakennus liittyy kaukolämpöön, tiloissa on vesikiertoinen lämmitys ja jäähdytetty koneellinen ilmanvaihto sekä kuitukaapeli tiedonsiirtoon. Tarjous käsittää 20 vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen, joka jatkuu määräaikaisuuden päätyttyä toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella 12 kk irtisanomisajalla. Sopimus astuu voimaan sen allekirjoituksella, viimeistään ja vuokranmaksuvelvoite alkaa vuokranantajan luovutettua tilojen hallinta vuokralaiselle. Tavoiteaikataulu tilojen luovutusajankohdaksi on loka-marraskuu Vuokralainen antaa vuokranantajalle vuokravakuuden, joka vastaa määrältään kahdentoista kuukauden

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus arvonlisäverollista kokonaisvuokraa. Vakuutena toimiva pankkitakaus tai muu turvaava vakuus luovutetaan vuokranmaksuvelvollisuuden alkaessa. Kaarinan Yrityspalvelu Oy on klo lähettänyt korvaavan tarjouksen koskien päivätyn tarjouksen vuokra-aikaa koskevaa ehtoa. Kaarinan kiinteistöpalvelua edustava Priima yhtiöt tarjoavat uudeksi vuokra-ajaksi 12 vuoden määräaikaista sopimusta ja siihen viiden (5) vuoden optiota. Muuten ehdot ovat päivätyn tarjouksen mukaiset. Kaarinan Yrityspalvelu Oy:n tarjoamat uudet tilat, joiden suunnitteluun Liedon ammatti- ja aikuisopiston rehtori on päässyt osallistumaan, palvelevat hyvin tulevaa lähihoitajien tilatarvetta. Koulutus toteutetaan yksisarjaisena ja opiskelijoiden sisäänotto on joka vuosi. Koulutukseen sisältyy runsaasti työssäoppimista ja uudet tilat tarjoavat hyvät toiminnalliset puitteet koulutuksen toteuttamiseksi ympäristössä ja alueella, jossa toimiin lähihoitajia työllistäviä tahoja. Kuntayhtymälle tarjottujen uusien tilojen vuokrataso on korkea verrattuna käytössä olevaan Koulumäen opetustilaan ja vuokra-aika pitkä. Aluksi on syytä saada koulutus kunnolla käyntiin, ja vasta sen jälkeen sitoutua useiden vuosien vuokrasopimukseen. Liedon rehtori ei halua sitoutua näin korkeaan vuokratasoon, eikä näin pitkään vuokra-aikaan. Rehtori haluaa vielä kartoittaa muita koulutuksen toteuttamiseen soveltuvia tilaratkaisuja Liedossa. Yhtymähallitus päättää jatkaa neuvotteluja Kaarinan Yrityspalvelu Oy:n kanssa vuokran suuruudesta ja vuokra-ajasta ja saman aikaisesti selvittää vaihtoehtoisia tilaratkaisuja. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yh 80 Kuntayhtymän kiinteistöpäällikkö on yhdessä kuntayhtymäjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan kanssa selvittäneet Liedossa vaihtoehtoisia tilaratkaisuja, jotka soveltuisivat lähihoitajakoulutuksen opetustiloiksi. Rehtori Asula on selvityksen ajan ollut ollut virkavapaalla. Tarjolla olevista tiloista mikään ei sinällään suoraan sovellu lähihoitajan koulutustarpeisiin ja niihin kaikkiin pitää tehdä muutoksia. Selvityksen kohteina olevien tilojen vuokrataso nykymuodossa on noin 8-12 euroa / m 2. Muutostyöt nostavat vuokran suuruutta arviolta 3-5 euroa / m 2 riippuen vuokra-ajan pituudesta. Selvitettyjen tilojen vuokra-aika vaihtelee minimissään 2-5 vuoteen. Kaarinan Yrityspalvelut Oy:n kanssa on käyty jatkoneuvottelu, jossa on täsmennetty kuntayhtymän tarpeita ja tarkasteltu aikaisemman saadun tarjouksen vuokra-aikaa, vuokran suuruutta ja toimintaan liittyviä yksityiskohtia. Neuvottelun perusteella Kaarinan Yrityspalvelut Oy on korjannut aikaisempaa tarjoustansa ja jättänyt uuden tarjouksen. Tarjous on liitteenä.

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Uudessa tarjouksessa pääomavuokra tarjottujen tilojen, yhteensä n.220 m 2, osalta on 15,95 euroa / m 2 / kuukausi (alv. 0 %). Pääomavuokra sidotaan elinkustannusindeksiin, jonka mukaiset korotukset lisätään vuokriin vuosittain. Mahdollisista kiinteistön yhteiskäytössä olevista tiloista maksetaan pääomavuokraa sen prosenttiluvun mukaan, mitä vuokralaisen omassa käytössä olevat huoneistoneliöt ovat rakennuksen kaikista huoneistoneliöistä, pois lukien yhteiskäytössä olevat tilat. Hoitovuokra on ensimmäisen budjettivuoden ajan tilojen luovutuksesta 3,10 euroa / m 2 / kk (alv. 0 %). Tämän jälkeen hoitovuokra määräytyy vuosittain kiinteistöyhtiön hoitobudjetin perusteella. Hoitovuokraan sisältyvät mm. lämmityskulut, jäähdytyskulut, muut kuin huoneistokohtaiset vesi ja jätevesi, muu kuin huoneistokohtainen sähkö, kiinteistön yleinen jätehuolto, kiinteistöhuolto, kiinteistövero, kiinteistön täysarvovakuuttaminen, mahdollinen vartiointi sekä isännöintiin liittyvät kustannukset. Vuokrasopimuksen liitteeksi laaditaan yksityiskohtainen vastuunjakotaulukko, josta selviää yksiselitteisesti vuokralaisen, vuokranantajan ja kiinteistöyhtiön maksettaviksi tulevat kustannukset samoin kuin hoitovuokran sisältö. Vuokralainen vastaa vuokran lisäksi kulutuksensa mukaisesti käyttämästään vedestä, jätevedestä, sähköstä ja tietoliikenteestään sekä vuokralaishallintoon luovutettujen tilojen siivouksesta että erityisjätehuollosta. Rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon, tiloissa on vesikiertoinen lämmitys ja jäähdytetty koneellinen ilmanvaihto sekä kuitukaapeli tiedonsiirtoon. Tiloista solmitaan määräaikainen, 10 vuoden mittainen vuokrasopimus. Vuokralaisella on kuitenkin mahdollisuus irtisanoa sopimus päättymään tilojen viidennen (5) hallintavuoden jälkeen kuuden kuukauden irtisanomisajalla, mikäli osoittaa tiloihin vastaavilla ehdoilla vuokranantajan hyväksymän uuden vuokralaisen. Irtisanomismahdollisuus on tämän jälkeen vuosittain joulukuussa, jolloin sopimusaika päättyy irtisanomista seuraavana kalenterivuonna Sopimus astuu voimaan allekirjoituksella, viimeistään ja vuokra-aika ja vuokranmaksuvelvoite alkavat vuokranantajan luovutettua tilojen hallinnan vuokralaiselle. Tavoiteaikataulu tilojen luovutusajankohdaksi on marraskuu Vuokravakuus on 12 kuukauden arvonlisäverollinen kokonaisvuokra. Tarjous on rahoitusehtoinen ja vaatii ollakseen sitova tarjottuun vuokratasoon perustuvan kohderahoituksen toteutumisen. Tarjous on voimassa saakka. Tarjouksen liitteenä on selvitys, jossa kerrotaan yhteistyömahdollisuudesta sosiaali- ja terveysalan apuvälineitä suunnittelevan, myyvän ja markkinoivan Väinö Korpinen Oy:n kanssa. Toiseen luokkahuoneeseen tulee lahjoituksena toimitettava hoivakylpyhuonemoduuli, jossa opiskelijat voivat harjoitella hoitotoimenpiteitä autenttisessa ympäristössä. Oppilaitos toimisi eräänlaisena laboratoriona, jossa voidaan kehittää uusia tuoteversioita ja tutustua alan uutuuksiin opiskelijoiden saadessa aina alan

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus viimeisimmät kehitysversiot käyttöönsä. Yhtymähallitus päättää hyväksyä Kaarinan Yrityspalvelu Oy:n vuokratarjouksen ja valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja talousja hallintojohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen alkaen. Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti olla hyväksymättä Kaarinan Yrityspalvelu Oy:n tarjousta.

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Aloituspaikat Yh 81 Rehtorit ovat esittäneet oheisten liitteiden mukaiset aloituspaikkatavoitteet. Yhtymähallitus hyväksyy liitteiden mukaiset aloituspaikkatavoitteet lukuvuodelle ja kehottaa tulosalueita raportoimaan yhtymähallitukselle mahdollisista muutoksista ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Loimaa ja Lieto aloituspaikat Novida aloituspaikat

19 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Täyttölupa kuntayhtymän yhteinen koulutustarkastajan virka 19/ /2013 Yh Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopiston rehtori Merja Koski on esittänyt, että koulutuskuntayhtymään, Vakka-Suomen oppisopimustoimistoon, perustettaisiin koulutustarkastajan virka, jonka pätevyysvaatimuksena on korkeakoulututkinto. Tällä hetkellä koulutustarkastaja on kuntayhtymässämme vain Loimaan oppisopimustoimistossa. Kyseinen koulutustarkastaja vastaa Vakka-Suomen oppisopimustoimiston johtamisesta, suunnittelusta ja hallintotehtävistä. Koulutustarkastaja valmistelee oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen liittyviä viranomaistehtäviä ja valvoo koulutuksen etenemistä hoitamiensa oppisopimusten osalta. Vs. kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Vakka-Suomen oppisopimustoimistoon perustetaan koulutustarkastajan virka lukien. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen. Yv Yhtymähallituksen ehdotus: Keskustelun aikana yhtymävaltuuston jäsen Marja Jalli esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Yhtymävaltuuston jäsen Mari Portaala kannatti Marja Jallin esitystä. Päätös: Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Marja Jallin tekemän esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi. Yh Rehtori Merja Koski antaman selvityksen mukaan koulutustarkastajan viran perustaminen myös Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidassa toimivaan Vakka-Suomen oppisopimustoimistoon on tarpeellista toimenkuvien selkiyttämiseksi, toimintojen sujuvoittamiseksi ja kuntayhtymän oppisopimustoimistojen käytänteiden yhdenmukaistamiseksi. Kosken mukaan tästä ei aiheudu lisäkustannuksia eikä henkilöstölisäyksiä oppisopimustoimistolle, koska oppisopimustoimistosta tultaisiin siirtämään yksi henkilö aikuiskoulutukseen, jossa tällä hetkellä on työvoimavajausta. Tiedossa on tuleviksi vuosiksi mittavia aikuiskoulutus-

20 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus tehtäviä mm. uuden logistiikkakeskuksen ja soijajalostamon sopimuskouluttajan roolissa. Aikuiskoulutukseen siirrettävä henkilö on hoitanut koulutustarkastajan tehtäviä ja rehtori on toiminut oppisopimustoimiston nimenkirjoittajana. Vakka-Suomen oppisopimustoimistossa on tällä hetkellä töissä 3 kokoaikaista henkilöä, yksi 50-%:inen henkilö (hän, joka on tarkoitus kokonaan siirtää aikuiskoulutukseen) sekä yksi henkilö 25 %:sti (määräaikainen). Novidan aikuiskoulutuksessa on 3 kokoaikaista henkilöä, yksi 50 %:inen sekä yksi henkilö 25 %:sti (määräaikainen). Kuntayhtymän oppisopimustoiminnan selkeyttämiseksi on perusteltua, että kuntayhtymässä on kaksi koulutustarkastajaa. Tarvittaessa koulutustarkastajat toimivat myös toistensa sijaisina. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän oppisopimuskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen henkilöstöä ja tehtäviä tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena siitäkin huolimatta, että toimipisteiden väliset etäisyydet ovat pitkiä. Pienen kuntayhtymän tulee hyödyntää koko aikuisväestön koulutuksen parissa työskentelevän henkilökunnan kokonaisvahvuutta. Kuntayhtymän koko aikuiskoulutuksen mukaan lukien oppisopimustoiminnan järjestäminen edellyttää selkiinnyttämistä ja tämä työ on käynnistetty johtoryhmässä. Se, että kuntayhtymässä on kaksi tulosaluetta ei tarkoita sitä, etteikö kuntayhtymällä voi olla yhteisiä virkoja ja palvelussuhteita. Kuntayhtymän tuleekin kehittää toimintaansa entistä enemmän koko henkilöstövoimavara hyödyntäen. Koulutustarkastajan virka sijoitetaan tässä vaiheessa Novidaan. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle koko kuntayhtymän yhteisen koulutustarkastajan viran perustamista. Lisäksi yhtymähallitus edellyttää, että kuntayhtymän aikuiskoulutus mukaan lukien oppisopimuskoulutus arvioidaan ja toimintaa kehitetään arvioinnin tulosten suuntaan. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yv Yhtymähallituksen ehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle koko kuntayhtymän yhteisen koulutustarkastajan viran perustamista. Päätös: Yhtymävaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Yh 82 Yhtymävaltuusto on yhtymähallituksen esityksestä päättänyt

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 8 / 12 1 (14) Aika Tiistai 21.8.2012 kello 17 17.50. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot