Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Aika :00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 77 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 4 78 Palkkaa ja palvelussuhdetta koskeva vaatimus 5 79 Liedon toimipisteen opetustilojen lisätarve syksyksi Liedon lähihoitajakoulutuksen tilat Aloituspaikat Täyttölupa kuntayhtymän yhteinen koulutustarkastajan virka Täyttölupa ammatillisen ohjaajan työsuhde/novida 22 rakennusosasto 84 Täyttölupa ammatillisen ohjaajan työsuhde/loimaan ammattija 24 aikuisopisto hiusala 85 Rakennustoimikunnan valinta Yhteistyötoimikunnan työantajaedustajien valinta Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat Elintarvikehankinnat Tontin vuokraus omakotitalon rakentamista varten/lieto 30

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Leena 14:00-16:07 puheenjohtaja Alppiranta Jari 14:00-16:07 varapuheenjohtaja Heiniö Helvi 14:00-16:07 jäsen Hiukkanen Vesa-Pekka 14:00-16:07 jäsen Lindholm Hannele 14:00-16:07 jäsen Niittymaa Veikko 14:00-16:07 jäsen Pitkänen Paavo 14:00-16:07 jäsen Ruohonen Veikko 14:00-16:07 jäsen Salminen Liidia 14:00-16:07 jäsen Poissa Vuolle Sanna varajäsen Heilala Tuomas varajäsen Järvinen Jukka varajäsen Metsänperä Jarmo varajäsen Mäkelä Sarianne varajäsen Kulju Tero varajäsen Sandell Päivi varajäsen Ojala Jouni varajäsen Huovinen Joni varajäsen Ahtiainen Jussi yv:n puheenjoht. Kaarto Anne-Mari yv:n II varapuheenjoht. Muu Reide Pirjo 14:00-16:07 yv:n I varpuheenjoht. Virtanen Antti 14:00-16:07 kuntayhtymäjohtaja Suonkanta Leena 14:00-16:07 pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Leena Virtanen puheenjohtaja Leena Suonkanta pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Myllykyläntie 8, Loimaa Jari Alppiranta Helvi Heiniö Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Myllykyläntie 8, Loimaa keskiviikkona klo 9:00-15:00

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yh 76 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on annettu kirjallinen kutsu postin vietäväksi jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijöille. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta Yh 77 Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Jari Alppiranta ja Helvi Heiniö. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntien yksikössä kokouksen jälkeen. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jari Alppiranta ja Helvi Heiniö. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntien yksikössä kokouksen jälkeen.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Palkkaa ja palvelussuhdetta koskeva vaatimus Yh Yh Heli Paavolan asiamiehenä Kai Kullaa, OTM, on tehnyt kunnallisvalituksen Turun hallinto-oikeudelle yhtymähallituksen päätöksestä , 41. Vaatimuksena on, että yhtymähallituksen päätös on kumottava siltä osin, kuin oikaisuvaatimus on jätetty tutkimatta tai hylätty. Muilta osin hallinto-oikeutta on pyydetty vahvistamaan, että Heli Paavolalla on edelleen voimassa oleva palvelussuhde Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään, sekä viivytyksen välttämiseksi määräämään Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän maksamaan Paavolalle tehtävän mukaisen palkan lukien. Turun hallinto-oikeus on pyytänyt yhtymähallitusta 1. antamaan lausunnon ja 2. liittämään asiakirjoihin - Paavolan oikaisuvaatimuksen - päätöksen, josta oikaisuvaatimus on tehty - muut asian käsittelyssä kertyneet tai siihen liittyvät asiakirjat Lisäksi hallinto-oikeus on pyytänyt ilmoittamaan asiasta tarvittaessa lisätietoja antavan henkilön nimen ja yhteystiedot. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle ilmoittaa pitäytyvänsä aiemmassa päätöksessään Heli Paavola ei ole siirtynyt kuntayhtymän palvelukseen ja yhtymähallituksen päätös on tullut lainvoimaiseksi. Tarkempi päätösesitys annetaan kokouksessa Kuntayhtymäjohtaja esitti kokouksessa, että asia jätetään pöydälle ja siirretään seuraavaan kokoukseen. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymäjohtajan päätösesityksen asian pöydälle jätöstä ja siirtämisestä seuraavaan kokoukseen. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää antaa seuraavan vastineen Turun hallinto-oikeudelle: Yhtymähallitus katsoo, että Heli Paavola on Uudenkaupungin kaupungin palvelussuhteessa oleva työntekijä, jota koskeva vastuu työhön sijoittamisesta tai irtisanomisesta on Uudenkaupungin kaupungilla. Heli Paavolalla on edelleenkin voimassa oleva palvelussuhde Uudenkaupungin

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus kaupunkiin, mikäli kaupunki ei ole palvelussuhdetta irtisanonut. Heli Paavola on siirtynyt Uudenkaupungin kaupungin palvelukseen sen jälkeen, kun Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on päättänyt purkaa Vakka-Suomen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän ja kuntayhtymän purkaminen on astunut voimaan. Heli Paavolalla on voimassa oleva palvelussuhde Uudenkaupungin kaupunkiin, mitä osoittaa useat kaupungin henkilöstöosaston järjestämät työkokeilutkin. Henkilöstöosasto on tiennyt, että Novidalla ei ole tarjota Heli Paavolalle työtä enää lähes 9 vuotta kestäneen poissaolon vuoksi. Tästä syystä Paavolan uudelleen sijoitus tai irtisanominen, mikäli Uusikaupunki olisi katsonut, että kaupungin palveluksesta ei löydy hänelle työtä, on kuulunut Uudenkaupungin kaupungille. Lisäksi yhtymähallitus toteaa, että yhtymähallituksen päätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimusta ja päätös luettelossa mainittujen Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan vakinaisen henkilöstön siirtymisestä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän palvelukseen on tullut lainvoimaiseksi. Päätöksellä ei ole siirretty Heli Paavolaa kuntayhtymän palvelukseen, koska hänen ei ole katsottu kuuluvan siihen henkilöryhmään, jonka kuului siirtyä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän palvelukseen. Yhtymähallitus katsoo, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymällä ei ole velvollisuuksia Heli Paavolan suhteen, koska hän ei ole koskaan siirtynyt kuntayhtymän palvelukseen. Täten kuntayhtymällä ei ole palkanmaksuvelvollisuuttakaan. Yhtymähallitus katsoo, että Turun hallinto-oikeuden tulisi hylätä valitus perusteettomana. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen. Yh Turun hallinto-oikeus on tehnyt asiasta päätöksen (nro 12/0260/1), jonka mukaan se ei tutki Heli Paavolan/OTM, työmarkkinalakimies Kai Kullaan tekemää kunnallisvalitusta. Palkkaa koskevan vaatimuksen Turun hallinto-oikeus on katsonut ilmeisestä erehdyksestä tulleen vireille hallinto-oikeudessa ja tältä osin hallinto-oikeus on siirtänyt asian kuntayhtymälle käsiteltäväksi. Heli Paavola on ollut eri virkavapauksilla päätoimisesta tuntiopettajan tehtävästään , josta ajasta määräaikaisella kuntoutustuella Uudenkaupungin kaupungin henkilöstöpäällikön tekemän viranhaltijapäätöksen mukaan Heli Paavola on ollut työkokeilussa Uudenkaupungin Viikaisten koululla kotitalousopettajana. Paavolan oli tarkoitus jatkaa ko. tehtävässä työkokeilun jälkeen, mutta opetustunteja ei kuitenkaan siinä vaiheessa ollut tarjolla. Tämän jälkeen henkilöstöpäällikkö on palkannut Paavolan tilapäiseksi tuntiopettajaksi ajalle Loimaan koulutuskuntayhtymän päätös koskien Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan henkilöstön siirtymistä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän palvelukseen on tehty Tästä

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus päätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimuksia, joten se on saanut lainvoiman. Asianomaisen Heli Paavolan olisi tullut seurata, että hänen nimensä on siirtoluettelossa mikäli hän katsoo, että hänet olisi pitänyt siirtää Uudenkaupungin kaupungin palveluksesta kuntayhtymän palvelukseen. Myöskään Uudenkaupungin kaupunki ei ole reklamoinut siitä, että Paavola kuuluisikin kuntayhtymän eikä Uudenkaupungin kaupungin palvelukseen. Uudenkaupungin kaupungilla on selkeästi ollut Heli Paavolan asiassa työnantajarooli. Tämä käy ilmi jo lukuisista työsuhteeseen ja työkokeiluun liittyvistä palaverimuistioista. Yhtymähallitus päättää todeta, että Heli Paavola on Uudenkaupungin kaupungin palkkalistoilla oleva henkilö jonka työnjohdollinen oikeus on kaupungilla. Paavola ei ole liitoksen yhteydessä siirtynyt kuntayhtymän palvelukseen eikä Uudenkaupungin kaupunki ole sitä missään vaiheessa myöskään esittänyt, joten kuntayhtymällä ei ole hänen suhteensa palkanmaksuvelvoitteita. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yh 78 Heli Paavola on tehnyt oikaisuvaatimuksen yhtymähallituksen päätöksestä ja vaatinut päätöksen kumoamista. Paavola vaatii, että yhtymähallituksen on vahvistettava, että Heli Paavolalla on edelleen voimassa oleva palvelussuhde Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään, sekä määrättävä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä maksamaan Paavolalle tehtävän mukaisen palkan lukien. Yhtymähallitus pitää päätöksensa voimassa ja hylkää Heli Paavolan oikaisuvaatimuksen. Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on päätöksellään päättänyt ammattiopisto Novidan henkilöstön siirtymisestä ja lakkautettavista ja siirtyvistä viroista ja päätöksen liitteenä on ollut tarkat luettelot Lounais- Suomen koulutuskuntayhtymän palvelukseen siirtyvistä henkilöistä. Heli Paavolaa ei ole esitetty siirtyväksi kuntayhtymän palvelukseen. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Oikaisuvaatimus

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Liedon toimipisteen opetustilojen lisätarve syksyksi / /2013 Yh Yhtymähallitus on päättänyt aloituspaikat lukuvuodelle Loimaan tulosalueen Liedon toimipisteessä aloitetaan alkaen uutena koulutuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma, lähihoitaja ja talotekniikan perustutkinnon putkiasennuksen koulutusohjelma, putkiasentaja. Lähihoitajan koulutukseen otetaan vuosittain noin 20 uutta opiskelijaa ja putkiasentajan koulutukseen noin 16. Liedon toimipisteen Koulumäen kiinteistö on vuokrattu Liedon kunnalta. Kiinteistössä ei tällä hetkellä ole ylimääräisiä opetustiloja eikä Koulumäellä ole muita vapaita toimitiloja. Liedossa annetava rakennusalan koulutus on annettu yksityiseltä taholta vuokratussa toimitilassa, joka sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Koulumäestä. Vuokratun tilan suuruus on 320 m2 ja vuokra on euroa kuukaudessa eli euroa vuodessa. Lähihoitajan ja putkiasentajan koultusta varten kuntayhtymän virkamiehet ovat neuvotelleet opetukseen sopivista tiloista sekä kunnan että yksityisten kiinteistöjen omistajien kanssa. Kunta tarjoaa kuntayhtymän opetuskäyttöön kunnan entisen palolaitoksen tiloja. Tilat sijaitsevat noin kahden kilometrin päässä Koulumäeltä ja ovat kunnoltaan tyydyttävät. Ulkoisesti ja vetovoimaisuudeltansa palolaitoksen tilat eivät ole parhaat mahdolliset ammatilliseen koulutukseen. Tilat eivät ilman korjaustoimenpiteitä sovellu opetuskäyttöön. Kuntayhtymän virkamiehet ovat yhdessä kunnan terveys,- palo- ja rakennusvalvontaviranomaisten kanssa tarkastaneet tilat ja viranomaisilla ei ole mitään erityisiä muutosvaatimuksia tilojen osalta. Tiloissa on riittävä poistoilmanvaihto, ikkunapinta-ala ja sosiaalitilat. Tiloihin voidaan kohtuullisin muutoksin rakentaa tarvittavat väliseinät mm. työsaleja varten. Koska tiloja ei ole hyväksytty opetuskäyttöä varten, voidaan niille saada ainoastaan tilapäinen käyttötarkoituksen muutos, jonka kunta on lupautunut rakennuslautakunnalta hakemaan. Alustavissa keskusteluissa on ollut esillä viiden vuoden käyttötarkoituksen muutos. Voimassa oleva asemakaava ei aseta estettä tilapäiselle käyttötarpeen muutokselle. Tilojen vuokraus- ja muutostöistä neuvotellaan kunnan kanssa virallisesti ensimmäisen kerran Osa muutostöistä tehdään kevään ja syksyn aikana opiskelijatyönä, mikäli neuvottelut kunnan kanssa sen mahdollistaa. Tilat otetaan käyttöön vaiheittain. Koska myös rakennusalan koulutus on tarkoitus siirtää palolaitoksen tiloihin ja näin vähentää erillisten koulutuspisteiden määrää, tullaan, mikäli palolaitoksen tilat tulevat kuntayhtymän käyttöön, yksityiseltä vuokratusta hallitilasta luopumaan.

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymäjohtajan ja kiinteistöpäällikön neuvottelemaan Liedon kunnan kanssa entisen palolaitoksen vuokraamisesta tilapäiseksi opetustilaksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yh Kuntayhtymäjohtaja tutustui yhdessä rehtori Asulan kanssa Liedon palolaitoksen entisiin tiloihin. Kuntayhtymäjohtajan mielestä tilat ovat huonokuntoiset ja sopivat nykymuotoisena huonosti ammatillisen koulutuksen ja yleensäkin oppilaitoksen tarpeisiin. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Virtanen, varapuheenjohtaja Alppiranta, rakennustoimikunnan jäsen Hakala, rehtori Kaurila, rehtori Asula ja kuntayhtymäjohtaja tutustuivat palolaitoksen tiloihin. Samalla tutustuttiin Koulumäen alapuolella oleviin toimitiloihin, joihin on mietitty lähihoitajakoulutusta tai merkonomikoulutusta. Palolaitoksen tilat todettiin huonokuntoisiksi. Koulumäen alapuolella oleva tila todettiin kohtuulliseksi lähihoitajakoulutukseen tai merkonomikoulutukseen. Tilaan liittyy noin 300 m2 kylmää/puolilämmintä tilaa. Tila vuokrataan yhtenä kokonaisuutena ja neliövuokra on yhtä suuri lämpimässä ja kylmässä tilassa. Kuntayhtymällä ei ole käyttöä kylmälle/puolilämpimälle tilalle. Molemmat tilat vaativat kunnostamista, jotta ne voidaan ottaa opetuskäyttöön. Koulumäen alapuolella olevan tilan kunnostaa ja muutostyöt tekee kiinteistön omistaja. Muuto- ja kunnostustöiden kustannukset siirtyvät kokonaisuudessaan vuokraan. Palolaitoksen muutos- ja kunnostustöistä on sovittava erikseen. Kunnan teettämät muutos- ja kunnostustyön kustannukset siirtyvät kokonaisuudessaan vuokraan. Palolaitoksen kiinteistö on rakennettu 1955 ja sitä on laajennettu Kiinteistöön ei ole tehty perusparannusta. Tilat vastaavat kevyen teollisuuden tuotanto-, varasto ja toimistotiloja. Tilat ovat kauttaaltansa kuluneet ja talotekniikka on vanhentunutta. Tilojen valaistus on pääasiallisesti uusittava. Lattiapinnat on työsalitilaa lukuun ottamatta uusittava ja väliseiniä on poistettava. Pinnat on kauttaaltansa maalattava. Kiinteistön energiankulutus on suuri johtuen mm. hukkalämmöstä. Lämmitysjärjestelmänä on öljylämmitys. Liedon kunnalla ei ole tarjota muuta kiinteistöä ammatillisen koulutuksen opetustilaksi. Liedossa on muutamia vuokrattavia yksityisiä teollisuushalleja, mutta ne eivät pinta-alaltaan vastaa oppilaitoksen tarvetta ja sijaitsevat kaukana Koulumäeltä. Palolaitoksen tila voisi osittain korvata opetustilatarvetta, mutta nykyisessä muodossaan sen tuoma lisätila on riittämätön jo muutaman vuoden kuluttua.

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Liedon yksikössä opiskelee tällä hetkellä 204 opiskelijaa. Vuonna 2015 ja siitä eteenpäin opiskelijamäärän arvioidaan olevan noin 277. Liedon kunta on valmis myymään palolaitoksen kiinteistön ja maapohjan kuntayhtymälle. Kunta on saanut kohteesta arviolausunnon. Maapohjan pinta-ala on 0,4120 hehtaaria. Asemakaavassa tila on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi, jolle saa rakentaa palo- ja pelastustoimeen liittyviä rakennuksia. Kaavamerkintä on Y-1 (yleisten rakennusten korttelialue) ja rakennusoikeus on e=0,35 eli yhteensä 1,442 k-m2. Jos tontilla harjoitetaan pysyvää opetustoimintaa, tulisi kaavamerkintä muuttaa YO eli opetustoimintaa palvelevan rakennusten korttelialueeksi. Rakennuksen pinta-ala on yhteensä 670 m2, josta työsaliksi soveltuvaa hallitilaa on noin 300 m2. Kuntayhtymän rakennustoimikunta on kokouksessa käsitellyt Liedon opetustiloja ja antanut suosituksen asiasta. Rakennustoimikunnan pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Vanhan paloaseman kuntotarkastus pidetään Kuntayhtymästä tarkastukseen osallistuu kiinteistöpäällikkö Rauno Merta. Palolaitoksen tilojen muuttaminen opetuskäyttöön on vaativa, oppilastyönä aikaavievä ja kokonaisuutena kohtuullisen kallis ratkaisu. Tilanne vapaiden toimitilojen osalta on haasteellinen, tarjolla on joko liian suuria tiloja tai liian pieniä tiloja. Suoraan opetuskäyttöön soveltuvia vapaita toimitiloja Liedossa ei ole ja tilojen hankkimiseen ensi syksyksi aikataulu on erittäin tiukka. Palolaitoksen vuokraaminen esimerkiksi viiden vuoden vuokrasopimuksella on kuntayhtymälle tilapäisenä ratkaisuna kallis ratkaisu ja siksi tontin ja kiinteistön ostaminen maapohjan hinnalla ja liittymämaksuin on kuntayhtymälle kokonaistaloudellisempi ratkaisu. Lisäksi kokonaisuutta helpottaa jos kunnostusta vaativa kiinteistö on kuntayhtymän omistuksessa ja kuntayhtymä pystyy suoraan vaikuttamaan muutos- ja kunnostustöiden kokonaiskustannuksiin. Kiinteistöä kunnostetaan ainoastaan sen verran, mitä toiminta ja viranomaismääräykset edellyttävät. Liedon kunnan Tuulissuon teollisuusalueella tonttien hinnat vaihtelevat 10 /m2-20 /m2. Avantin alueen yritystonttien hinnat vaihtelevat 30 /m2-40 / m2. Kirkonseudun yritystontit maksavat 30 /m2. Asemanseudulla teollisuustonttien hinnat ovat 6 /m2-10 /m2. Palolaitoksen yritystontti sijaitsee suhteellisen lähellä kuntakeskusta, josta on viimeksi myyty tontti 25 /m2. Lämpimän teollisuushallin vesiliittymämaksu on 6,13 /k-m2, jätevesiliittymämaksu on 6,89 /k-m2 ja sadevesiliittymämaksu on 2,30 /k-m2. Palolaitoksen alueella ei ole ollut teollisuustontteja myytävänä. Palolaitoksen 670 k-m2 mukaan liittymämaksujen osuus on Kuntayhtymän kannalta kohtuullinen korvaus maa-alueesta on noin puolet kuntakeskuksen alueella tehdyn tonttikaupan neliöhinnasta eli /m2

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yh yhteensä Kun otetaan huomioon Liedon kunnalle aiheutuvat hyödyt ammatillisen koulutuksen laajentamisesta kunnassa ja kuntayhtymälle palolaitoksen kiinteistöstön muutos- ja kunnostustöistä sekä käyttökustannuksista aiheutuvat kustannukset, käypänä kauppahintana liittymämaksuineen voidaan pitää Yhtymähallitus päättää tehdä Liedon kunnalle ostotarjouksen vanhan palolaitoksen kiinteistöstä ja siihen kuuluvan maa-alueen ostamisesta euron kauppahintaan. Lisäksi ehtona on, että kuntayhtymä voi välittömästi käynnistää kiinteistössä tarvittavat muutos- ja korjaustyöt. Jos Liedon kunta hyväksyy ostotarjouksen, kuntayhtymä päättää luopua rakennusosaston nykyisestä vuokrasopimuksesta vuoden 2013 loppuun mennessä. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että rehtorit Tarja Asula ja Markku Kaurila sekä kiinteistöpäällikkö Rauno Merta olivat kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Liedon kunta on saanut yhtymähallituksen tarjouksen. Kunnanjohtaja on keskustellut tarjouksesta luottamushenkilöiden kanssa. Kuntayhtymän tarjousta pidetään liian pienenä, jotta se tulisi kunnanvaltuustossa hyväksytyksi. Kunta edellyttää, että maapohjasta maksetaan kunnan sille määrittämä hinta 25 euroa/m 2. Kunnan mielestä kiinteistön arvo on vähintään euroa. Kunnanjohtaja on ollut yhteydessä kuntayhtymäjohtajaan ja kertonut kunnan kannan. Kunta pitää tärkeänä, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä toimii kunnassa ja kehittää Liedossa annettavaa koulutusta. Kuntayhtymällä on hyvä maine kunnan poliitikkojen keskuudessa. Loimaan tulosalueen Liedon yksikössä alkaa uutena koulutuksena talotekniikan perustutkinto. Koulutukseen on 15 aloituspaikkaa ja ensisijaisia hakijoita on 12. Toissijaisia hakijoita on 9. On todennäköistä, että 15 opiskelijan ryhmä on koossa syksyyn mennessä. Rakennusalan koulutukseen on 17 aloituspaikkaa ja koulutukseen on 16 ensisijaista hakijaa. Toissijaisten hakijoiden yhteismäärä on 17. On todennäköistä, että 17 opiskelijan ryhmä on koossa syksyyn mennessä. Jotta koulutusta voidaan lisätä syksyllä alkavilla uusilla ryhmillä, pitää opetustilat olla käytössä elokuuhun mennessä. Jos lisäopetustilaa ei saada, joudutaan sisäänottoa supistamaan.

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus päättää korottaa Liedon kunnalle tekemäänsä ostotarjousta vanhan palolaitoksen kiinteistöstä ja siihen kuuluvasta maa-alueesta. Kuntayhtymän korotettu tarjous on euroa. Kaupanteon ehtona on, että kuntayhtymä voi välittömästi käynnistää kiinteistössä tarvittavat muutos- ja korjaustyöt. Jos Liedon kunta hyväksyy ostotarjouksen, kuntayhtymä päättää luopua rakennusosaston nykyisestä vuokrasopimuksesta vuoden 2013 loppuun mennessä. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yh 79 Yhtymävaltuusto on päättänyt valtuuttaa yhtymähallituksen allekirjoittamaan Liedon kunnan kanssa kauppakirjan ns. vanhan palolaitoksen tontin ja kiinteistön ostamisesta euron kauppahintaan. Kiinteistöön on tehty kuntokartoitus, jonka tuloksissa ei ilmennyt mitään normaalista poikkeavaa. Yhtymähallitus valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtaja Leena Virtasen ja talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkannan allekirjoittamaan Liedon kunnan kanssa tehtävän kauppakirjan ns. vanhan palolaitoksen tontista ja kiinteistöstä edellyttäen, että kiinteistö on turvallinen oppimis- ja työympäristö opiskelijoille ja henkilökunnalle. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Liedon lähihoitajakoulutuksen tilat 40/10.03/2012 Yh Liedon ammatti- ja aikuisopistossa alkaa yhtymähallituksen tekemän päätöksen mukaisesti lähihoitajakoulutus elokuussa Koulutukseen valitaan yhteensä 22 opiskelijaa. Ensisijaisten hakijoiden määrä on 19, joten ryhmä saadaan täydennyshaussa täyteen. Syksyllä aloittavat opiskelijat pystytään eräin muiden ryhmien työssäoppimiseen liittyvin järjestelyin ottamaan nykyisiin opetustiloihin Koulumäelle. Kolmivuotinen koulutus tarkoittaa, että vuoteen 2015 mennessä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa lähihoitajakoulutusta suorittavien yhteismäärä on enintään 66. Syksyllä 2014 alkava uusi ryhmä ei enää tule mahtumaan Koulumäen opetustiloihin. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille tulee saada pysyvät omat opetustilat. Priima- yhtiöt suunnittelee ja kehittää parhaillaan Liedon keskustaan Hyvättyläntie 12:sta toimitilahanketta, josta on mahdollista vuokrata pitkäaikaisella vuokrasopimuksella toimitilat Liedon ammatti- ja aikuisopiston lähihoitajakoulutukselle. Hanke on luonnossuunnitteluvaiheessa, joten tilojen sijoitteluun ja laajuuteen voidaan vielä vaikutta. Uudisrakennus sijaitsee toiminnallisella alueella, jossa on vanhustenhuoltoon ja terveydenhuoltoon liittyviä palveluita kuten Mehiläinen ja palvelutalo ravintolapalveluineen. Priima - yhtiöt on hankkinut rakennusoikeudeltaan krs-m 2 tontin perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun. Rakennuksen suunnittelun hoitaa Arkkitehtitoimisto Sigge Oy pääsuunnittelijana Pekka Mäki. Luonnossuunnitelmat KOY Liedon Rastaankulmasta on saatu pidetyssä neuvottelussa, jossa hanketta esittelivät Priima- yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Jari Rastas ja hankejohtaja Olli Saha Käyttäjäneuvottelut koskien kohteen lopullisia toimijoita ovat kesken, mutta pääkäyttäjänä (n m 2 ) tulee olemaan sote-alan toimija. Lähihoitajakoulutukselle voidaan suunnitella yksilöidyt tilat ja tilan laajuus voi vaihdella m 2. Yhteiskäyttöä tilojen suhteen voi löytyä sote-alan toimijan ja lähihoitaja-koulutuksen järjestäjän kesken. Yhteiskäyttömahdollisuudet tarkentuvat hankkeen jatkosuunnittelussa. Hankeen esittelijöiden mukaan tilat tulee vuokrata vuoden vuokrasopimuksella ja neliöhinta tulee olemaan / m 2. Mahdollisesti vuokrattavat tilat olisivat käytettävissä aikaisintaan vuoden 2014 lopulla. Liedossa on myös eräitä muita terveydenhuoltoon, sosiaalihuoltoon ja vanhuspalveluun liittyviä palvelukeskittymiä, joiden yhteyteen kuntayhtymän lähihoitajakoulutus sopii erinomaisen hyvin. Tarkoituksena on, että alan koulutus viedään siihen ympäristöön, jossa koulutettavat tulevat valmistuttuansa työskentelemään ja joka mahdollisimman monipuolisesti tarjoaa niin opiskelijoille kuin opetushenkilökunnalle kontakteja ja jatkuvaa vuorovaikutusta alan työelämän kanssa. Lähtökohtana on, että tilaa vuokrataan minimaalisen vähän kuitenkin niin, että opetus pystytään siinä tehokkaasti ja taloudellisesti hoitamaan.

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymäjohtajan neuvottelemaan sosiaali- ja terveysalan lähihoitajakoulutuksen tilaratkaisuista Liedossa. Asiantuntijoina toimivat rehtori Asula ja kiinteistöpäällikkö Merta. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yh Kaarinan Yrityspalvelu Oy on jättänyt kuntayhtymälle tarjouksen Liedon Rastaankulman liike/toimistotalon uudisrakennuksen vuokralle tarjottavista tiloista. Uudisrakennus valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä Yrityspalvelut Oy:n omistamalle tontille Liedon keskustaan osoitteeseen Hyvättyläntie 12. Uudisrakennukseen on alustavasti suunniteltu yhteistyössä Liedon ammatti- ja aikuisopiston kanssa 220 m 2 opetustilat sosiaali- ja terveysalan lähihoitajakoulutusta varten. Vuokrattavien tilojen lopullinen neliömäärä varmistuu rakennuslupakuvien valmistuttua ja lopullinen neliömäärä saattaa poiketa luonnoskuvista. Tilojen kuukausivuokra on kokonaisvuokra jakautuen pääomavuokraan ja hoitovuokraan. Pääomavuokra on 16,50 /m 2 /kk (alv. 0%). Pääomavuokra sidotaan elinkustannusindeksiin, jonka mukaiset korotukset lisätään vuokraan vuosittain. Hoitovuokra vastaa vuokralaisen osuutta kiinteistön ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista siltä osin kuin kiinteistöyhtiö on niitä rahoittanut ja hoitovuokran suuruus ensimmäisen toimintavuoden ajan tilojen luovutuksesta on 3,10 /m 2 /kk (alv 0%). Tämän jälkeen hoitovuokra määräytyy vuosittain kiinteistöyhtiön hoitobudjetin perusteella. Hoitovuokraan sisältyvät mm. lämmityskulut, muut kuin huoneistokohtaiset vesi ja jätevesi, muu kuin huoneistokohtainen sähkö, kiinteistön yleinen jätehuolto, kiinteistöhuolto, kiinteistövero, kiinteistön täysarvovakuuttaminen, mahdollinen vartiointi sekä isännöintiin liittyvät kustannukset. Vuokralainen vastaa vuokran lisäksi kulutuksensa mukaisesti käyttämästään vedestä, jätevedestä, sähköstä ja tietoliikenteestä sekä vuokralaishallintaan luovutettujen tilojen siivouksesta ja erityisjätehuollosta. Rakennus liittyy kaukolämpöön, tiloissa on vesikiertoinen lämmitys ja jäähdytetty koneellinen ilmanvaihto sekä kuitukaapeli tiedonsiirtoon. Tarjous käsittää 20 vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen, joka jatkuu määräaikaisuuden päätyttyä toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella 12 kk irtisanomisajalla. Sopimus astuu voimaan sen allekirjoituksella, viimeistään ja vuokranmaksuvelvoite alkaa vuokranantajan luovutettua tilojen hallinta vuokralaiselle. Tavoiteaikataulu tilojen luovutusajankohdaksi on loka-marraskuu Vuokralainen antaa vuokranantajalle vuokravakuuden, joka vastaa määrältään kahdentoista kuukauden

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus arvonlisäverollista kokonaisvuokraa. Vakuutena toimiva pankkitakaus tai muu turvaava vakuus luovutetaan vuokranmaksuvelvollisuuden alkaessa. Kaarinan Yrityspalvelu Oy on klo lähettänyt korvaavan tarjouksen koskien päivätyn tarjouksen vuokra-aikaa koskevaa ehtoa. Kaarinan kiinteistöpalvelua edustava Priima yhtiöt tarjoavat uudeksi vuokra-ajaksi 12 vuoden määräaikaista sopimusta ja siihen viiden (5) vuoden optiota. Muuten ehdot ovat päivätyn tarjouksen mukaiset. Kaarinan Yrityspalvelu Oy:n tarjoamat uudet tilat, joiden suunnitteluun Liedon ammatti- ja aikuisopiston rehtori on päässyt osallistumaan, palvelevat hyvin tulevaa lähihoitajien tilatarvetta. Koulutus toteutetaan yksisarjaisena ja opiskelijoiden sisäänotto on joka vuosi. Koulutukseen sisältyy runsaasti työssäoppimista ja uudet tilat tarjoavat hyvät toiminnalliset puitteet koulutuksen toteuttamiseksi ympäristössä ja alueella, jossa toimiin lähihoitajia työllistäviä tahoja. Kuntayhtymälle tarjottujen uusien tilojen vuokrataso on korkea verrattuna käytössä olevaan Koulumäen opetustilaan ja vuokra-aika pitkä. Aluksi on syytä saada koulutus kunnolla käyntiin, ja vasta sen jälkeen sitoutua useiden vuosien vuokrasopimukseen. Liedon rehtori ei halua sitoutua näin korkeaan vuokratasoon, eikä näin pitkään vuokra-aikaan. Rehtori haluaa vielä kartoittaa muita koulutuksen toteuttamiseen soveltuvia tilaratkaisuja Liedossa. Yhtymähallitus päättää jatkaa neuvotteluja Kaarinan Yrityspalvelu Oy:n kanssa vuokran suuruudesta ja vuokra-ajasta ja saman aikaisesti selvittää vaihtoehtoisia tilaratkaisuja. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yh 80 Kuntayhtymän kiinteistöpäällikkö on yhdessä kuntayhtymäjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan kanssa selvittäneet Liedossa vaihtoehtoisia tilaratkaisuja, jotka soveltuisivat lähihoitajakoulutuksen opetustiloiksi. Rehtori Asula on selvityksen ajan ollut ollut virkavapaalla. Tarjolla olevista tiloista mikään ei sinällään suoraan sovellu lähihoitajan koulutustarpeisiin ja niihin kaikkiin pitää tehdä muutoksia. Selvityksen kohteina olevien tilojen vuokrataso nykymuodossa on noin 8-12 euroa / m 2. Muutostyöt nostavat vuokran suuruutta arviolta 3-5 euroa / m 2 riippuen vuokra-ajan pituudesta. Selvitettyjen tilojen vuokra-aika vaihtelee minimissään 2-5 vuoteen. Kaarinan Yrityspalvelut Oy:n kanssa on käyty jatkoneuvottelu, jossa on täsmennetty kuntayhtymän tarpeita ja tarkasteltu aikaisemman saadun tarjouksen vuokra-aikaa, vuokran suuruutta ja toimintaan liittyviä yksityiskohtia. Neuvottelun perusteella Kaarinan Yrityspalvelut Oy on korjannut aikaisempaa tarjoustansa ja jättänyt uuden tarjouksen. Tarjous on liitteenä.

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Uudessa tarjouksessa pääomavuokra tarjottujen tilojen, yhteensä n.220 m 2, osalta on 15,95 euroa / m 2 / kuukausi (alv. 0 %). Pääomavuokra sidotaan elinkustannusindeksiin, jonka mukaiset korotukset lisätään vuokriin vuosittain. Mahdollisista kiinteistön yhteiskäytössä olevista tiloista maksetaan pääomavuokraa sen prosenttiluvun mukaan, mitä vuokralaisen omassa käytössä olevat huoneistoneliöt ovat rakennuksen kaikista huoneistoneliöistä, pois lukien yhteiskäytössä olevat tilat. Hoitovuokra on ensimmäisen budjettivuoden ajan tilojen luovutuksesta 3,10 euroa / m 2 / kk (alv. 0 %). Tämän jälkeen hoitovuokra määräytyy vuosittain kiinteistöyhtiön hoitobudjetin perusteella. Hoitovuokraan sisältyvät mm. lämmityskulut, jäähdytyskulut, muut kuin huoneistokohtaiset vesi ja jätevesi, muu kuin huoneistokohtainen sähkö, kiinteistön yleinen jätehuolto, kiinteistöhuolto, kiinteistövero, kiinteistön täysarvovakuuttaminen, mahdollinen vartiointi sekä isännöintiin liittyvät kustannukset. Vuokrasopimuksen liitteeksi laaditaan yksityiskohtainen vastuunjakotaulukko, josta selviää yksiselitteisesti vuokralaisen, vuokranantajan ja kiinteistöyhtiön maksettaviksi tulevat kustannukset samoin kuin hoitovuokran sisältö. Vuokralainen vastaa vuokran lisäksi kulutuksensa mukaisesti käyttämästään vedestä, jätevedestä, sähköstä ja tietoliikenteestään sekä vuokralaishallintoon luovutettujen tilojen siivouksesta että erityisjätehuollosta. Rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon, tiloissa on vesikiertoinen lämmitys ja jäähdytetty koneellinen ilmanvaihto sekä kuitukaapeli tiedonsiirtoon. Tiloista solmitaan määräaikainen, 10 vuoden mittainen vuokrasopimus. Vuokralaisella on kuitenkin mahdollisuus irtisanoa sopimus päättymään tilojen viidennen (5) hallintavuoden jälkeen kuuden kuukauden irtisanomisajalla, mikäli osoittaa tiloihin vastaavilla ehdoilla vuokranantajan hyväksymän uuden vuokralaisen. Irtisanomismahdollisuus on tämän jälkeen vuosittain joulukuussa, jolloin sopimusaika päättyy irtisanomista seuraavana kalenterivuonna Sopimus astuu voimaan allekirjoituksella, viimeistään ja vuokra-aika ja vuokranmaksuvelvoite alkavat vuokranantajan luovutettua tilojen hallinnan vuokralaiselle. Tavoiteaikataulu tilojen luovutusajankohdaksi on marraskuu Vuokravakuus on 12 kuukauden arvonlisäverollinen kokonaisvuokra. Tarjous on rahoitusehtoinen ja vaatii ollakseen sitova tarjottuun vuokratasoon perustuvan kohderahoituksen toteutumisen. Tarjous on voimassa saakka. Tarjouksen liitteenä on selvitys, jossa kerrotaan yhteistyömahdollisuudesta sosiaali- ja terveysalan apuvälineitä suunnittelevan, myyvän ja markkinoivan Väinö Korpinen Oy:n kanssa. Toiseen luokkahuoneeseen tulee lahjoituksena toimitettava hoivakylpyhuonemoduuli, jossa opiskelijat voivat harjoitella hoitotoimenpiteitä autenttisessa ympäristössä. Oppilaitos toimisi eräänlaisena laboratoriona, jossa voidaan kehittää uusia tuoteversioita ja tutustua alan uutuuksiin opiskelijoiden saadessa aina alan

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus viimeisimmät kehitysversiot käyttöönsä. Yhtymähallitus päättää hyväksyä Kaarinan Yrityspalvelu Oy:n vuokratarjouksen ja valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja talousja hallintojohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen alkaen. Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti olla hyväksymättä Kaarinan Yrityspalvelu Oy:n tarjousta.

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Aloituspaikat Yh 81 Rehtorit ovat esittäneet oheisten liitteiden mukaiset aloituspaikkatavoitteet. Yhtymähallitus hyväksyy liitteiden mukaiset aloituspaikkatavoitteet lukuvuodelle ja kehottaa tulosalueita raportoimaan yhtymähallitukselle mahdollisista muutoksista ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Loimaa ja Lieto aloituspaikat Novida aloituspaikat

19 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Täyttölupa kuntayhtymän yhteinen koulutustarkastajan virka 19/ /2013 Yh Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopiston rehtori Merja Koski on esittänyt, että koulutuskuntayhtymään, Vakka-Suomen oppisopimustoimistoon, perustettaisiin koulutustarkastajan virka, jonka pätevyysvaatimuksena on korkeakoulututkinto. Tällä hetkellä koulutustarkastaja on kuntayhtymässämme vain Loimaan oppisopimustoimistossa. Kyseinen koulutustarkastaja vastaa Vakka-Suomen oppisopimustoimiston johtamisesta, suunnittelusta ja hallintotehtävistä. Koulutustarkastaja valmistelee oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen liittyviä viranomaistehtäviä ja valvoo koulutuksen etenemistä hoitamiensa oppisopimusten osalta. Vs. kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Vakka-Suomen oppisopimustoimistoon perustetaan koulutustarkastajan virka lukien. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen. Yv Yhtymähallituksen ehdotus: Keskustelun aikana yhtymävaltuuston jäsen Marja Jalli esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Yhtymävaltuuston jäsen Mari Portaala kannatti Marja Jallin esitystä. Päätös: Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Marja Jallin tekemän esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi. Yh Rehtori Merja Koski antaman selvityksen mukaan koulutustarkastajan viran perustaminen myös Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidassa toimivaan Vakka-Suomen oppisopimustoimistoon on tarpeellista toimenkuvien selkiyttämiseksi, toimintojen sujuvoittamiseksi ja kuntayhtymän oppisopimustoimistojen käytänteiden yhdenmukaistamiseksi. Kosken mukaan tästä ei aiheudu lisäkustannuksia eikä henkilöstölisäyksiä oppisopimustoimistolle, koska oppisopimustoimistosta tultaisiin siirtämään yksi henkilö aikuiskoulutukseen, jossa tällä hetkellä on työvoimavajausta. Tiedossa on tuleviksi vuosiksi mittavia aikuiskoulutus-

20 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus tehtäviä mm. uuden logistiikkakeskuksen ja soijajalostamon sopimuskouluttajan roolissa. Aikuiskoulutukseen siirrettävä henkilö on hoitanut koulutustarkastajan tehtäviä ja rehtori on toiminut oppisopimustoimiston nimenkirjoittajana. Vakka-Suomen oppisopimustoimistossa on tällä hetkellä töissä 3 kokoaikaista henkilöä, yksi 50-%:inen henkilö (hän, joka on tarkoitus kokonaan siirtää aikuiskoulutukseen) sekä yksi henkilö 25 %:sti (määräaikainen). Novidan aikuiskoulutuksessa on 3 kokoaikaista henkilöä, yksi 50 %:inen sekä yksi henkilö 25 %:sti (määräaikainen). Kuntayhtymän oppisopimustoiminnan selkeyttämiseksi on perusteltua, että kuntayhtymässä on kaksi koulutustarkastajaa. Tarvittaessa koulutustarkastajat toimivat myös toistensa sijaisina. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän oppisopimuskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen henkilöstöä ja tehtäviä tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena siitäkin huolimatta, että toimipisteiden väliset etäisyydet ovat pitkiä. Pienen kuntayhtymän tulee hyödyntää koko aikuisväestön koulutuksen parissa työskentelevän henkilökunnan kokonaisvahvuutta. Kuntayhtymän koko aikuiskoulutuksen mukaan lukien oppisopimustoiminnan järjestäminen edellyttää selkiinnyttämistä ja tämä työ on käynnistetty johtoryhmässä. Se, että kuntayhtymässä on kaksi tulosaluetta ei tarkoita sitä, etteikö kuntayhtymällä voi olla yhteisiä virkoja ja palvelussuhteita. Kuntayhtymän tuleekin kehittää toimintaansa entistä enemmän koko henkilöstövoimavara hyödyntäen. Koulutustarkastajan virka sijoitetaan tässä vaiheessa Novidaan. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle koko kuntayhtymän yhteisen koulutustarkastajan viran perustamista. Lisäksi yhtymähallitus edellyttää, että kuntayhtymän aikuiskoulutus mukaan lukien oppisopimuskoulutus arvioidaan ja toimintaa kehitetään arvioinnin tulosten suuntaan. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yv Yhtymähallituksen ehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle koko kuntayhtymän yhteisen koulutustarkastajan viran perustamista. Päätös: Yhtymävaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Yh 82 Yhtymävaltuusto on yhtymähallituksen esityksestä päättänyt

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 26.2.2015 1 AIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1370/02.07.00/2015 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.4.2011 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku Yhtymähallitus 16.6.2016 1 AIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.50-17.45 PAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 112 Toimitilatontin vuokraaminen FSR Consulting Oy:lle ja Toiminimi Axel Straschonoylle perustettavan yhtiön lukuun (Pikku-Huopalahti, tontti 16707/7) Pöydälle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 8.6.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku 21 Kone-

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.00-17.37 KOKOUSPAIKKA Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki Yhtymähallitus 25.8.2016 1 AIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00-18.15 PAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 10.12.2015 klo 10.30 11.26 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 13.10.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 18.10.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 7.6.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 19.6.2012 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantaina 13.6.2016 klo 15 - Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi Osallistujat: Osallistujat Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 366 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen Päätöshistoria Omistajaohjausjaosto 21.11.2016

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Tuorin kartano, Lyttyläntie 247, Pori

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Tuorin kartano, Lyttyläntie 247, Pori Yhtymähallitus 20.12.2016 1 AIKA Tiistai 20.12.2016 klo 17.00-18.04 PAIKKA Tuorin kartano, Lyttyläntie 247, Pori PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2016 1 (8) Aika 21.06.2016, klo 17:00-17:33 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Haastattelutyöryhmän

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Kiinteistövirasto 31/2014 Tilakeskus Asiakkuudet Vuokrauspäällikkö/ulkoinen vuokraus.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Kiinteistövirasto 31/2014 Tilakeskus Asiakkuudet Vuokrauspäällikkö/ulkoinen vuokraus. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 223 Liiketilan vuokraus osoitteesta Koivikkotie 8 HEL 2014-010341 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Kiinteistöviraston tilakeskuksen ulkoisen vuokrauksen vuokrauspäällikkö

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4698/2015 02.07.00 122 Teollisuustontin vuokraaminen Tero Tahkolalle, kortteli 85127 tontti 13 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 18.8.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki 40

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 Kokousaika 3.2.2016 kello 18.00 18.43 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (7) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (7) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2014 1 (7) 648 Vanhan kauppahallin ja Hietalahden kauppahallin uudet hinnat ja sopimusehdot HEL 2014-005185 T 10 01 03 Päätös päätti ottaa teknisen palvelun lautakunnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 19.08.2014 Aika Tiistai 19.08.2014 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Veteraanimaja Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen Kyllikki

Lisätiedot